Johann Gottfried Herder

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Johann Gottfried Herder, maleri af Anton Graff , 1785, Gleimhaus Halberstadt .

Herders underskrift:
Signatur Johann Gottfried Herder (beskåret) .jpg
Johann Gottfried Herder

Johann Gottfried Herder, fra 1802 af Herder (fornavn Gottfried, [1] * august 25, 1744 i Mohrungen , Østpreussen , † december 18, 1803 i Weimar ), var en tysk digter , oversætter , teolog og filosof af historie og kultur Weimar Classic . Han var en af ​​de mest indflydelsesrige forfattere og tænkere på det tyske sprog i oplysningstiden og er sammen med Christoph Martin Wieland , Johann Wolfgang Goethe og Friedrich Schiller en af de klassiske fire stjerner i Weimar .

Liv

Barndom og første ungdomsår

Johann Gottfried Herder var søn af kantoren og skolelæreren Gottfried Herder (* 9. maj 1706; † 26. september 1763) og hans anden kone Anna Elisabeth, née Peltz (* 1717; † 3. oktober 1772) født i Mohrungen, en by med knap 2000 indbyggere i den preussiske provins Østpreussen. Religiøst formet af sine pietistiske forældre, skulle han studere teologi. Da den yngre bror Carl Friedrich døde, skrev han sit første digt Om min første død! det kæreste jeg har mistet i denne verden .

Hans forældres forhold var beskedne, men ikke så fattige, at børnene ville have været nødt til at undvære en god opvækst. Herder gik på byskolen i sin hjemby. Han var især påvirket af diakonen Sebastian Friedrich Trescho , også en pietist, hvis factotum han blev. Til gengæld fik han lov til frit at bruge dets omfattende bibliotek. På initiativ af den russiske regimentskirurg JC Schwarz-Erla forlod Herder i sommeren 1762 Mohrungen og tog til Königsberg for at blive kirurg. Han så aldrig sin hjemby, forældre og venner igen.

Studerede i Königsberg

I Königsberg indså Herder hurtigt, at han var uegnet til kirurgyrket og meldte sig ind som teologistuderende ved universitetet i Königsberg . Han vandt en protektor i boghandleren Johann Jakob Kanter (1738–1786), som var imponeret over sit anonyme værk Gesang an Cyrus - Herder havde det i hemmelighed til oplysningssympatiske zar Peter III. sendt. Kanter fik ham en stilling som assistentlærer på folkeskolen i Collegium Fridericianum , og så var Herder i stand til at hellige sig sin uddannelse på et noget sikkert grundlag.

Af universitetslærerne var det kun Immanuel Kant, der var indflydelsesrig, og uden for universitetsmiljøerne var Johann Georg Hamann særligt indflydelsesrig. Herder var også meget imponeret over Jean-Jacques Rousseaus skrifter. Han sluttede sig til en lærd kreds, der omfattede Theodor Gottlieb Hippel , Hamann, Johann George Scheffner og Kant. Herder, der havde deltaget i Kants foredrag om astronomi , logik , metafysik , moralfilosofi , matematik og fysisk geografi fra 1762–1764, skrev senere om det:

"Med taknemmelig glæde husker jeg bekendtskab og lektioner fra en filosof, der var en sand menneskelærer for mig (...) Hans filosofi vækkede min egen tankegang, og jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere udsøgt og effektivt, end hans foredrag var."

Hamann og Herders [2] kritik af Kant fik betydning, der kritiserede Kant for at have tilsidesat sprog som en original kilde til viden. Herder påpegede også, at mennesker allerede "metaschematiserer" under opfattelsen og derved forudser indsigter fra Gestalt -psykologien.

Første litterære værker

Et monument for Herder i Riga

Herder skrev først digte og anmeldelser til Kanters Königsbergische Zeitung . I 1763 modtog han Hochgräflich-Dohnasche-stipendiet på hans anmodning og deltog i tildelingen af ​​det schweiziske patriotiske samfund "Hvordan kan filosofiens sandheder blive mere generelle og nyttige til gavn for folket?" I hans filosofi erklæres arbejde - som også af Immanuel Kant, senere også af Georg Wilhelm Friedrich Hegel og Johann Gottlieb Fichte - som en eksistensbetingelse og en moralsk pligt.

At Herder blev udnævnt til katedralskolen i Riga i efteråret 1764 var praktisk for ham på grund af truslen om militærtjeneste. Kort før hans afgang inspirerede en ødelæggende brand ham til at skrive digtet Ueber die Assche Königsberg. En sorgens sang . Indtil 1769 arbejdede han som samarbejdspartner i Riga; Senere blev han også ansat som sogn junior i to forstæderkirker (Jesus og Gertruden Kirke), så han fandt en vigtig aktivitetsfære i den gamle hovedstad i Livonia , som på det tidspunkt stadig nød republikansk uafhængighed, og blev respekteret i administration og " ridderdom ". Byens patriciatkredse åbnede sig for ham, og især gennem huset til rådmand Johann Christoph Berens og hans brødre Gustav, Karl og Georg, som han blev anbefalet af Hamann, havde han fået gode venner i middelklassens købmandskredse .

I 1764 udgav Rigaer Blatt sin første omfattende undersøgelse Ueber den Industri på flere lærde sprog , som allerede indeholdt ordforrådet "national karakter" og "geni", der var typiske for ham.

I juni 1766 blev han optaget i frimurerforbundet i logen "Zum Schwert" i Riga. [3] Ikke kun Herders ældste dokument om menneskeheden viser eftervirkninger på dette. I sin logebror, forfatteren rektor Johann Gotthelf Lindner , fandt han en nøglefigur for hans fremtidige liv.

Nu blev de første større værker skabt, som hans ven Johann Friedrich Hartknoch udgav : Fragmenter om moderne tysk litteratur (1766–1767), Om Thomas Abbts skrifter (1768) og i 1769 det vigtigste af disse undersøgelser anonymt: Kritiske skove eller overvejelser af videnskab og kunst om det smukke . Det var en uddybning og udvidelse af hans sprogfilosofi , som han baserede på Hamanns sætning, hvorefter “poesi er menneskets race modersmål”. Ifølge Herder er alle nationers litterære produkter betinget af det særlige geni ved typen af ​​mennesker og sprog. Her opfandt han også udtrykket tidsånd .

På dette tidspunkt var han i korrespondance med Johann Wilhelm Ludwig Gleim og Friedrich Nicolai . På Nicolai's anmodning blev han ansat i General German Library (ADB) , for hvilket han skrev omkring 40 anmeldelser inden 1773. I litterær henseende fik han hurtigt kritik fra Nicolai, der senere vendte sig mod hele litteraturen i Sturm und Drang , den klassiske og den nye romantik.

Herder kritiserede lidenskabeligt på den ene side den ortodokse holdning i datidens teologi og på den anden side den defensive holdning mod hans reformistiske skoleplaner. Blandt andet polemiserede han mod latinernes vedvarende overvægt i tysktalende lande.

Han blev angrebet af Christian Adolph Klotz , en professor i Halle , og hans tilhængere, hvilket ødelagde hans tid i Riga. Han accepterede ikke et opkald til en Petersborgskole i 1767. De protester, der fulgte, fik ham til at anmode om afskedigelse fra kontorerne i Riga i foråret 1769 for at arbejde i Centraleuropa. Hans arbejde som assisterende præst ved Jesus Community i Riga blev også afsluttet. [4]

Rejsende prinspædagog

Karoline Herder, f. Flachsland, kopi af Anna Gerhardt (1941) efter en akvarel fra 1770, Gleimhaus Halberstadt

Ved hjælp af et par venner, nemlig hans Riga -forlægger Johann Friedrich Hartknoch , der var frimurer og fortrolig med Hamann, Kant og Kanter, begyndte han en rejse i 1769, som han oprindeligt fulgte med sin ven Gustav Berens (ca. 1725 - ca. 1780) Nantes førte. Undervejs blev journal over min rejse oprettet i 1769 (udgivet først i 1846). Fra Nantes rejste han til Paris. Her fastholdt han en livlig udveksling af ideer med encyklopæderne og stiftede bekendtskab med Denis Diderot [5] [6] og d'Alembert .

Da han ikke ønskede at rejse i flere år på bekostning af sine venner, kom anmodningen fra prinsbiskopens hof i Lübeck til Eutin om at ledsage den arvelige prins af Holstein-Gottorp Peter Friedrich Wilhelm (1754-1823) som rejseprædikant praktisk. I december 1769 rejste han via Bruxelles, Antwerpen, Amsterdam og Hamborg til Eutin, hvor han ankom i begyndelsen af ​​1770. I Hamburg mødte han Gotthold Ephraim Lessing , Johann Joachim Christoph Bode , Johann Bernhard Basedow , seniorpræst Johann Melchior Goeze og Matthias Claudius . I juli forlod han Eutin i prinsens følge. De første stop på turen var Hannover og Kassel; i Göttingen stiftede han bekendtskab med Heinrich Christian Boie .

Inden han gik, havde han modtaget et opkald fra Wilhelm Graf zu Schaumburg-Lippe fra Bückeburg . Under et kort ophold i Darmstadt lærte han krigsrådmanden Johann Heinrich Merck at kende og gennem ham Maria Karoline Flachsland , som han blev forelsket i. De giftede sig endelig i 1773. Denne gensidige kærlighed vækkede ønsket om stabile levevilkår i Herder. Han fulgte prinsen via Mannheim til Strasbourg , hvor han for første gang mødte den unge Johann Wolfgang Goethe . Herder bad den eutinske domstol om at blive afskediget (bevilget i oktober), accepterede den stilling, grev zu Schaumburg-Lippe tilbød som hovedprædikant i den lille bolig i Bückeburg og som konsistentrådmand, men blev oprindeligt i Strasbourg på grund af hans øjenproblemer.

Her gjorde han Goethe, der var fem år yngre, opmærksom på Homer , Pindar , Ossian , Shakespeare , Hamann, folkedigtning og den højgotiske katedral . Sammen behandlede de Laurence Sterne , Oliver Goldsmith , Johann Joachim Winckelmann , Friedrich Gottlieb Klopstock , Anthony Ashley Cooper, jarl af Shaftesbury , Rousseau, Voltaire og Paul Henri Thiry d'Holbach . I Darmstadt -distriktet kritiserede Herder den originale version af Goethes Götz von Berlichingen , med titlen Gottfried von Berlichingen med jernhånden , at den var baseret på en misforståelse af Shakespeare .

Hofpredikant i Bückeburg

Siden 1908, et mindesmærke på byens kirke er blevet mindes Herders ophold i Bückeburg

I slutningen af ​​april 1771 tiltrådte Herder sin nye stilling som højtstående prædikant og konsistentrådmand i det kongelige sæde i amtet Schaumburg-Lippe , i Bückeburg, ved mægling afWestfeld Chamber Council . Forholdet til den suveræne og militære teoretiker grev Wilhelm , der var grundigt soldat og ikke tålte nogen modsætning, var svært, også fordi hans kone Maria blev venner med Herder.

Herders egentlige Sturm und Drang -periode var under hans ophold i Bückeburg. Hans afhandling om sprogets oprindelse , som han havde påbegyndt i Strasbourg, og som blev tildelt af Berlin -akademiet i 1772 , åbnede en række skrifter, som han skulle blive banebrydende for ung tysk litteratur og lingvistik. Sammen med Goethe skrev han reklamer for de Frankfurt-lærde redigeret af Merck i 1772, et kritisk og programmatisk organ for tysk borgerligt-oppositionelt intelligentsia, hvortil han bidrog med mange anmeldelser af historiografi, filosofi og religion. I 1773 brød venskabet med Merck op.

Herder satte essays Ossian og gamle folks sange , Shakespeare i de flyvende blade Von deutscher Art und Kunst (Hamburg 1772) og hans forfatterskab The Cause of Sinking Taste in Different Peoples, since He Bloomed (1775 -prisvindende af Berlin Academy ) Midt i Sturm und Drang -bevægelsen, der ønskede at genvinde poesi, der stammer fra livet og havde en effekt på livet. Han vurderede poesi højere, jo tættere det var på naturen. Den mest vidunderlige poesi blev skabt af de ældste folk, af "vilde sønner af naturen". Kultur er skadelig for naturlig poesi i herderiansk forstand. Baseret på Homers og Shakespeares digte påpegede han, at poesi er omdrejningspunktet for humane samfundsformer, selv blandt “uciviliserede” folk. Han så denne egenskab ikke kun hos Homer, men også i Det Gamle Testamente hos Moses , der overgav de 10 bud og i Edda . Dette resulterede i hans banebrydende bestræbelser på at indsamle ikke kun tyske sange, men også oldnordiske myter og digtene fra minstrelerne. Matthias Claudius udgav Wandsbecker Bote indtil 1775, hvor Goethe, Herder og Gottfried August Bürger deltog.

Med skriften Også en filosofi i historien til uddannelse af menneskelighed kæmpede han i 1774 mod det, han mente var en kedelig og urealistisk samtidsuddannelse. Samtidig banede den vejen for en ny opfattelse af historien, der hverken var baseret på historisk pessimisme eller holdt fast i en ukvalificeret tro på fremskridt. Historien er derfor opdelt i epoker, der organisk er bygget på hinanden og en række forskellige kulturer, der eksisterer samtidigt, hver med deres egen ret og deres egen værdi, og som ikke må bedømmes efter eksterne standarder. Herder er skeptisk over for staten som en formodentlig højeste organisationsform og det endelige mål for menneskeliv som en simpel abstraktion, hvorimod levende menneskelige relationer, der kan opleves direkte i forbindelse med familie, slægtninge, venskab og gæstfrihed, er af højeste værdi som en kilde til menneskelig lykke.

Han designede Brutus . Et drama om musik, der blev sat til musik af Johann Christoph Friedrich Bach , som han var en nær ven med. Oratorierne The Childhood of Jesus and The Resurrection of Lazarus (1773) samt nogle kantater og to dramatiske værker (de førnævnte Brutus og Philoctetes , begge 1774) stammer fra deres fælles arbejde, hvorved den kritiske Herder tydeligvis udviklede sine musik-æstetiske værker i tæt samarbejde med Bach Saw synspunkter omsat til praksis. Denne fase sluttede foreløbig i 1776.

Hvis selv skriften havde en decideret modsigelse, var dette endnu mere tilfældet med hans (semi-) teologiske skrifter, det ældste dokument af menneskeheden (1774–1776), brevene fra to brødre af Jesus i vores kanon (1775) , forklaringerne på Det Nye Testamente, fra en nyåbnet orientalsk kilde (1775) og de 15 provinspapirer An Prediger (1774). Angrebene fik ham til at tilbageholde sin samling af "folkesange", som allerede var forberedt til tryk. De øgede hans irritabilitet og en mistillid, der tidligt var vågnet i ham.

Johann Kaspar Lavaters Fysiognomiske fragmenter til fremme af menneskelig viden og filantropi med mindre bidrag Herder udgivet 1775–1778. Fra 1780 tog han imidlertid afstand fra Lavaters religiøse mystik , af lignende årsager afviste han også Emanuel Swedenborgs studier.

Generalinspektør i Weimar

Bykirken St. Peter & Paul i Weimar ( Herderkirche )
Herders hus bag Herder Church i Weimar
Mindeplade om hans hus på Herderplatz 8

Herder forhandlede en udnævnelse ved universitetet i Goettingen (hvor en ham Colloquium ville pålægge at teste hans ortodoksi) end den af ​​Goethe-mægling hertug Karl August af Saxe-Weimar i foråret 1776 til generalinspektøren , medlem af Oberkonsistorial- og kirkeråd, rektor og første prædikant til bykirken St. Peter og Paul i Weimar , residens for hans hertugdømme . Efter døden af ​​hans Bückeburg -protektor, grevinde Maria, besluttede han at besvare opkaldet og ankom til Weimar den 2. oktober 1776. Umiddelbart bag bykirken, der senere skulle blive kendt som "Herder Church", flyttede han og hans familie ind i den barokke præstegård på Herderplatz 8 , hvor han boede og arbejdede indtil sin død. Fra 1776 til 1803 var han ud over sine aktiviteter i bykirken i mange år direktør for det nærliggende Wilhelm-Ernst-Gymnasium samt " Ephorus of Schools" i hele hertugdømmet Sachsen-Weimar og Eisenach .

Tæt kontakt udviklet med Karl Ludwig von Knebel , August von Einsiedel og Christoph Martin Wieland , for hvis Teutscher Merkur (1773–1789) essays blev skrevet om Hutten , Copernicus , Reuchlin , Savonarola , Sulzer , Winckelmann og Lessing . Den såkaldte Laocoon- strid mellem Herder og Lessing var en strid om teserne i Lessings værk Laocoon , udgivet i 1766, eller om grænserne for Mahlerey og poesi . Herder repræsenterede en strøm inden for neo-humanisme, der var knyttet til Rousseaus kulturkritik.

Selvom hans litterære produktivitet steg, følte Herder sig deprimeret af den opfattede stramhed i situationen i Weimar. Han sagde om sin stilling i Weimar:

”Jeg er generelt populær her, blandt domstolen, folket og de store, bifaldet er overdrevet. I hvirvelbaden i min virksomhed lever jeg ensomt og mere tilbagetrukket, end jeg nogensinde har boet i Bückeburg. "

Processen, hvorved de mest fremragende repræsentanter for Sturm und Dranges blev hovedpersonerne i Weimar Classic begyndte i Herder i slutningen af ​​1770'erne. Afhandlingerne om den menneskelige sjæls viden og fornemmelse. Bemærkninger og drømme , plastik. Nogle opfattelser om form og form af Pygmalion -dannende drøm og udgivelsen af Songs of Love med oversættelse af Salomons sang og de længe forberedte folkesange [7] var i 1778 hans første publikationer i Weimar. Med sin afhandling om poesiens virkning på folks moral i gamle og nye tider ønskede han igen at bevise, at ægte poesi er sansernes sprog. Hans omhyggeligt udvalgte og oversatte folkesange havde til formål at formidle dette til et bredt publikum.

Venskab med Goethe, stort arbejde

JG Herder opholdt sig ofte i Gleimhaus i Halberstadt

Det gode forhold til Goethe var blevet genoprettet siden begyndelsen af ​​1780'erne. Hans syn på organisk udvikling i naturhistorien lignede hans tidligere ideer om kulturudviklingens morfologi . Han fandt også en ven i den oprindeligt katolske Carl Leonhard Reinhold . I 1780 modtog hans arbejde om regeringens indflydelse på videnskab og videnskab på regeringen i Berlin en pris. I løbet af disse år, som også var belastet af sygdom og økonomiske problemer, hans breve om teologistudiet (1780–1781) og en række prædikener samt hans ufærdige værk Vom Geist der Ebräischen Poetry (1782–1783) om Hebraisk poesi. Hans biograf Rudolf Haym skrev, at det "gjorde noget for kunden og forståelsen af Orienten, som Winckelmanns skrifter gjorde for kunststudier og arkæologi". [8.]

I 1783 rejste Herder til Hamborg og lærte Klopstock at kende, besøgte Matthias Claudius , Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem i Braunschweig og Johann Wilhelm Ludwig Gleim i Halberstadt; et venskab udviklet med Friedrich Heinrich Jacobi .

Hans hovedværk Ideas on the Philosophy of Human History (1784–1791) [9] er baseret på de ideer, han allerede havde offentliggjort i mindre skrifter. Det er en opsummering af hans viden om jorden og mennesket, "hvis eneste eksistensformål er rettet mod dannelsen af menneskeheden , som alle jordens lave behov kun skulle tjene og føre til den". Han fremlagde sine synspunkter om sprog, skikke , religion og poesi, om kunst og videnskabers art og udvikling, om folks oprindelse og historiske processer. Han betragtede fornuft og frihed som produkter af det "naturlige" originalsprog, religion den højeste udtryk for menneskelig menneskelighed. De forskellige naturlige, historiske, sociale og psykologiske omstændigheder fører til den komplekse differentiering af folkene, som er forskellige, men ikke desto mindre lige.

"[Herder] fortolker menneskets historie som den rationelle fortsættelse af naturhistorien: ligesom den måde, et levende væsen er organiseret på, er bestemt af dets organiske kraft og dens omgivelser, skal et menneskes kulturelle udvikling, hvis det skal lykkes, også være bestemt af 'et menneskes karakter' eller 'geni' og gennem de fysiske forhold ('klima') i 'landet' eller 'jorden', hvor det lever. Disse to determinanter påvirker hinanden: det respektive 'klima' former folkets sanselighed og tankegang, folket former deres land ved at designe det passende, dvs. ved at dyrke det. I løbet af sin historie danner enhver kultur således en organisk enhed, der omfatter mennesket og naturen, hvilket er unikt, fordi alle mennesker har særlige faciliteter, og hvert land kræver specifikke tilpasninger eller tilbyder mulige anvendelser. [...] På jorden dukker en række unikke, uforlignelige, lige former for kultur frem, og det er netop det Herder understreger mod oplysningstanken om en universel historie, målet med menneskelig historie; "En del af perfektionen i den menneskelige natur er, at den reorganiserer og former sig under hver himmel, efter hver tid og livsstil" [10] [...] En række landskaber med individuel karakter er det rumligt-materielle aspekt af denne kulturelle mangfoldighed. " [11]

Fra 1785 til 1797 udgav han de spredte ark med afhandlinger og litterære oversættelser. I 1787 blev han æresmedlem af Berlin Academy of Sciences . Samme år viste hans forfatterskab sig for Gud. Nogle samtaler , en fortolkning og forsvar af Spinoza . Han skrev også et brev og læser . Goethes romerske elegier , som havde chokeret Weimars samfund med deres sensualitet, fandt hans anerkendelse.

Tur til Italien, der falder ud med Goethe

Steder besøgt under Herders rejse til Italien fra 1788 til 1789

I årene 1788–1789 foretog Herder en rejse til Italien som ledsager af Canon Johann Friedrich Hugo von Dalberg og Sophie von Seckendorff . Efter at have adskilt sig fra rejseselskabet i Rom, som følge af en forstyrrelse, fandt han en forbindelse med selskab med hertuginde Anna Amalie von Sachsen-Weimar-Eisenach , der også var på rejse, og fik venner med maleren Angelika Kauffmann . Johann Friedrich Reiffenstein , Johann Heinrich Wilhelm Tischbein og Johann Heinrich Meyer tog ham gennem Rom. Der modtog han en aftale til Göttingen, der var af interesse for ham. Han tog videre til Napoli og vendte tilbage via Firenze, Venedig og Milano.

Goethe arbejdede for Herder for at blive i Weimar og kunne efter aftale med hertugen aflægge løfter for fremtiden. Herder accepterede modvilligt det. Markeret af sygdomme, hans materielle problemer blev kun midlertidigt lettet, og hans krav førte til et sidste brud med Goethe på grundlag af aftalerne. Derudover havde begge meget forskellige syn på æraens sociale omvæltninger. De var uenige om den franske revolution i 1789, som Herder bød velkommen. Desuden havde Herder tidligere set jalousi på den voksende intimitet mellem Goethe og Schiller . Efterhånden kom der en tilstand af isolation og en bitter dom over alt liv omkring ham.

I 1792 blev Herders essay om et orientalsk drama udgivet , et entusiastisk svar på Johann Georg Adam Forsters Sakontala . Den femte del af ideerne ... forblev uskrevne, og brevene om menneskehedens fremskridt (1793–1797) var allerede præget af en pessimistisk holdning. De åndelige modsætninger, hvor han stod med Kants filosofi, Schillers klassicisme og Goethes klassicisme, dukkede nu mere og mere op i Herders litterære værker.

Han mødte den unge Novalis , som senere blev begejstret for tanken om at oprette en kosmopolitisk, republikansk orden. Hvis han åbent havde udtrykt sin sympati i begyndelsen af ​​den franske revolution, ændrede han - ligesom Schiller - senest med septembermordene i 1792. Han havde flere gange omarbejdet sine ideer om menneskets historiefilosofi i en slags selvcensur og på grund af et tydeligt pres ovenfra og var derfor ikke en prinsven.

At klassificere mennesker i racer

Ifølge rationalistiske teorier opstod klassisk racisme i 1700 -tallet. Førende teoretikere i den vestlige verden (såsom Immanuel Kant [12] og Georg Wilhelm Friedrich Hegel ) forsøgte at forklare racemæssige forskelle videnskabeligt. De antog, at de menneskelige racer ikke kun viser biologiske (overvejende fysiske) forskelle, men også faste og uforanderlige egenskaber med hensyn til deres mentalitet og karakter. Senere syntes moderne biologi og genetik i kølvandet på Charles Darwin at give spor. Johann Gottfried Herder og et par andre repræsentanter for oplysningstiden tog derimod klart afstand fra opdelingen af ​​mennesker i racer. [13] Herder skrev:

„Ich sehe keine Ursache dieser Benennung. Race leitet auf eine Verschiedenheit der Abstammung, die hier entweder gar nicht statt findet, oder in jedem dieser Weltstriche unter jeder dieser Farben die verschiedensten Racen begreift. […] Kurz, weder vier oder fünf Racen, noch ausschließende Varietäten giebt es auf der Erde.“ [14]

Spätwerk

Herders Christliche Schriften (1796–1799), in denen er seinem Gefühl für den Kern des Christentums Ausdruck verlieh, und die Aufsätze für Schillers Horen knüpften an seine erfolgreichen Schriften an. Entschieden wandte er sich mit seiner Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft (1799) und der in der Kalligone (1800) dargelegten Ästhetiktheorie [15] gegen die Transzendentalphilosophie Kants: Die Vernunft sei selbst erfahrungsabhängig und müsse erst erworben werden; sie könne nicht vor aller Erfahrung postuliert werden. Schönheit sei kein subjektives Urteil, das in einem interesselosen Wohlgefallen gründe, sondern „die Darstellung, di der sinnliche, zu empfindende Ausdruck einer Vollkommenheit“ [16] – Herders Adrastea (1801–1803) sollte die klassizistische Strömung der deutschen „ Dichter und Denker “ insgesamt treffen. Er befürchtete, dass diese den ganzen Ruhm davontragen würden und bezeichnete sich selbst als „dürrer Baum und verlechzte Quelle“ oder als „Packesel und blindes Mühlenpferd“. In einer Zeit der wirtschaftlichen Not erschien Iduna oder Der Apfel der Verjüngung als ein Beitrag der Horen , dem Schiller widersprach. Herder betonte hier die didaktische Aufgabe der Dichtkunst und stellte sich damit in Gegensatz zur Theorie von der Autonomie der Kunst, die er wenige Jahrzehnte vorher mitbegründet hatte. Es entwickelte sich eine Freundschaft zu Jean Paul , der ihn in der Zeit von 1798 bis 1800 häufig besuchte. Auch Christoph Martin Wieland unterstützte ihn.

Nach Kuraufenthalten in den Sommern 1802 und 1803 in Aachen und Eger wegen der Verschlimmerung seiner Krankheiten erlitt er im Herbst 1803 einen Rückfall, dem er schließlich am 18. Dezember erlag. Letzte Arbeiten waren die Legenden , die Übertragung der Romanzen Der Cid [17] und die dramatischen Gedichte Der entfesselte Prometheus (als Fortsetzung von Aischylos ' Der gefesselte Prometheus gedacht) und Admetus ' Haus . 1802 verlieh ihm der Kurfürst von Bayern Maximilian Joseph ein Adelsdiplom . Außerdem wurde er zum Präsidenten des Oberkonsistoriums ernannt.

Freimaurerei und Mitgliedschaft im Illuminatenorden

Herders Grab mit dem Symbol des Ouroboros Licht, Liebe und Leben

Herder wurde 1766 in die Freimaurerloge Zum Schwert in Riga aufgenommen. Dort war er Schriftführer und später Redner. Er unterstützte Friedrich Ludwig Schröder bei dessen Ritualreform und gab ihm Anregungen dazu. [18]

In einem ersten „ Gespräch “ beschreibt er seine Vorstellung über eine „unsichtbar-sichtbare Gesellschaft“, die an Lessings Ernst und Falk – Gespräche für Freymäurer anknüpft. Seine Loge ist eine Versammlung aller denkenden Menschen in allen Weltteilen. Faust oder Gutenberg seien ihr Meister vom Stuhl . Antrieb dieser weltumspannenden Gesellschaft ist die Humanität .

In der 8. Ausgabe der Zeitschrift Adrastea Herders, die im April 1803 erschien, schrieb er weitere Abhandlungen über „Freimaurer“: Analog zu Lessings Ernst und Falk – Gespräche für Freymäurer verfasste er ein Gespräch zwischen Faust, Horst und Linda, setzte dies mit der Geschichte von Salomons Siegelring fort und schloss mit Salomons Thron . [19] Sein tiefes Interesse an der Freimaurerei geht aus seinem Briefwechsel mit Friedrich Ludwig Schröder hervor. [18]

Außerdem war er eines der bislang rund 1500 bekannten Mitglieder der sogenannten bayerischen Illuminaten . In diesen Orden wurde er am 1. Juli 1783 unter dem Namen „Damasus Pontifex“ als „Dekan“ der Weimarer Illuminatenniederlassung von Johann Joachim Christoph Bode initiiert , etwa vier Monate nach Goethes Aufnahme in die Vereinigung.

Im Februar 1784 nahm Herder gemeinsam mit Bode, Goethe und dem Herzog an einem Schiedsgericht des Ordens teil, der die Konflikte zwischen Ordensgründer Adam Weishaupt und seinem eifrigsten Agitator Adolph Knigge bereinigen sollte. Dieser hatte sich von den Weimarern Unterstützung für seine Position erhofft, die aber ausblieb. Am 1. Juli 1784 verließ Knigge den Illuminatenorden. [20]

Die Familie

Maria Karoline Herder, geb. Flachsland.

Am 2. Mai 1773 heirateten Johann Gottfried Herder und Maria Karoline Flachsland in Darmstadt . Seine Ehefrau unterstützte ihn im Hintergrund, lektorierte seine Schriften, ordnete nach seinem Tod den Nachlass und gab seine Werke heraus. Bekannt geworden ist der gemeinsame Briefwechsel und ihre Biografie Erinnerungen aus dem Leben Herders . [21] Aus der Ehe stammen sieben Kinder, sechs Söhne und eine Tochter. Die ersten beiden Söhne wurden in Bückeburg geboren, alle weiteren Kinder in Weimar.

Der älteste Sohn, Wilhelm Christian Gottfried , 1774 in Bückeburg geboren [22] , studierte in Jena Medizin, wurde 1800 Provinzial-Akkoucheur (Geburtshelfer) und 1805 Hofmedikus in Weimar. Zusammen mit Wilhelm Ernst Christian Huschke obduzierte er den Leichnam von Friedrich Schiller . Er verfasste die Schrift Zur Erweiterung der Geburtshilfe (Leipzig 1803) und war an der Herausgabe der Werke seines Vaters beteiligt. Gottfried Herder heiratete 1797 eine Schwester des 1779 in Weimar geborenen Schauspielers und TheaterdirektorsHeinrich Schmidt [23] : Maria Henrietta Carolina (1775–1837). Nach dem frühen Tod ihres Ehemannes 1806 heiratete diese 1811 den gemeinsamen Freund, den Juristen Christian Gottlob Voigt (1774–1813), Sohn des Christian Gottlob von Voigt [24] , welcher im Frühjahr 1813 in französische Gefangenschaft geriet, aus der er zwar befreit werden konnte, an deren Folgen er jedoch kurz darauf auf Grund einer fiebrigen Erkrankung verstarb. [25] [26]

Der zweite Sohn, Sigismund August Wolfgang , 1776 geboren, schlug eine Laufbahn als Geologe ein und wurde schließlich sächsischer Oberberghauptmann. 1816 wurde er für seine Verdienste in den Freiherrenstand erhoben.

Der dritte Sohn, Wilhelm (1778–1842), wurde Großkaufmann in Sankt Petersburg . [27]

Am 25. August 1779 (Johann Gottfried Herders Geburtstag) kam sein vierter Sohn Karl Emil Adelbert auf die Welt. Er kaufte später das Gut Stachesried in Bayern, das nach einem Jahr nach damaligem Recht zu demselben Preis wieder in den Besitz des adeligen Verkäufers übergegangen wäre, hätte nicht sein Vater, der berühmte Philosoph und Schriftsteller, beim bayerischen Kurfürsten erfolgreich um die Erhebung in den Adelsstand gebeten.

Als fünftes Kind der nunmehr adeligen Familie von Herder wurde 1781 Luise Theodore Emilie geboren. Sie heiratete Constantin Stichling , nachdem dessen erste Frau Juliane, eine Tochter Wielands , gestorben war. Ein Sohn Luises und damit Enkel Herders war der Weimarer Staatsminister Stichling .

Emil Ernst Gottfried , geboren 1783, war bis 1839 bei der Regierung für Schwaben und Neuburg tätig, anschließend bayerischer Oberforst- und Regierungsrat in Erlangen. Er gab in Herders Lebensbild (Erlangen 1846–1847, 24 Bände) eine Darstellung des Lebens und Wirkens seines Vaters.

Der jüngste, 1790 geborene Sohn Rinaldo Gottfried arbeitete als königlich bayerischer Forstmeister.

Bedeutung und Nachwirkung

Brief des jungen Herder an den Schriftsteller JG Hamann (1764)

Am Wandel des kulturellen Lebens der gebildeten Deutschen gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte Herder einen wichtigen Anteil: Seine Spuren lassen sich in der Literatur, der Philosophie, der Theologie und der Geschichtswissenschaft nachweisen. Er trug Wesentliches zur Entwicklung der Sprachwissenschaft bei und war ein bedeutender literarischer Übersetzer. Die Forderung nach „Humanität“ und Heranbildung zum „vergöttlichten“ Menschlichen ( Geniekult ) als Lebens- und Bildungsideal sind durchgehende Grundgedanken seiner Schriften.

Sein ethisches Pathos verband er mit Stimmungen und Gefühlen aus der Dichtung verschiedener Zeiten und Völker, die er einem aufgeklärten Publikum durch Übertragungen ins Deutsche zugänglich machte. Damit bereitete er einer über die bisherige „Gelehrtengeschichte“ hinausgehenden modernen Literaturgeschichte den Boden. Neben den Stimmen der Völker in Liedern , dem Cid , den Epigrammen aus der griechischen Anthologie , den Lehrsprüchen aus Sadis „Rosengarten“ und der ganzen Reihe anderer Dichtungen und poetischer Vorstellungen, welche Herder zur deutschen Literatur beitrug, stehen jene orientalischen Erzählungen, Mythen und Fabeln , die er im Sinne der eigenen Anschauungen seiner Humanitätslehre nacherzählte.

Einfluss erlangte er als Kulturhistoriker [28] , Religionsphilosoph, philosophischer Anthropologe , Ästhetiker, Essayist und Kritiker. Philosophisch bezog er sich insbesondere auf Giordano Bruno , Baruch de Spinoza , Gottfried Wilhelm Leibniz und Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury , aber auch auf Zeitgenossen wie seine Freunde Friedrich Heinrich Jacobi [29] und Johann Georg Hamann , seinen Lehrer, den frühen Kant und Jean-Jacques Rousseau . Viele seiner Wendungen und Erkenntnisse wurden im deutschsprachigen Raum schnell zur Allgemeinbildung.

Als Theologe wandte er sich gegen das hergebrachte, auf Dogmen beruhende Christentum. Mit der Bibel beschäftigen sich seine literaturhistorischen Studien. Er lehrte, die biblischen Erzählungen seien aus ihrer Zeit und dem jeweiligen „Volkscharakter“ zu verstehen.

In seiner Schrift Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit formulierte er die These, dass die „Mächte der Geschichte“ wie Nationen, Epochen jeweils ihren eigenen Wert in sich tragen und unabhängig vom Betrachter zu beurteilen sind. Herder gilt damit als Erfinder des Nationenbegriffs. Seine Vorstellung der Nation unterschied sich allerdings vom Konzept des Nationalismus im 19. Jahrhundert. [30] Herder zufolge bestimmen Gleichwertigkeit und Mannigfaltigkeit den Charakter der Nationen. Auf die Frage „Was ist [eine] Nation?“ antwortete er:

„Ein großer, ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Wer wollte sich dieses Sammelplatzes von Torheiten und Fehlern so wie von Vortrefflichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen und...gegen andre Nationen den Speer brechen?... Offenbar ist die Anlage der Natur, daß wie Ein Mensch, so auch Ein Geschlecht, also auch Ein Volk von und mit dem anderen lerne...bis alle endlich die schwere Lektion gefaßt haben: kein Volk ist ein von Gott einzig auserwähltes Volk der Erde; die Wahrheit müsse von allen gesucht, der Garten des gemeinen Besten von allen gebauet werden.“ [31]

Die den Aufklärern bedeutende Idee der Toleranz wandte Herder auf andere Völker und Geschichtsepochen an. Er legte damit den Grundstein zum Historismus .
Mit seiner Kulturtheorie und Geschichtsphilosophie, die, entgegen dem Universalismus der Aufklärung, als Ziel der Menschheitsgeschichte die Entwicklung einzigartiger Einheiten aus Volk und Land begreift [32] , hat Herder eine wesentliche Grundlage konservativer Kulturtheorie (siehe z. B. Wilhelm Heinrich Riehl ) entwickelt und auch die Basis für das Forschungsprogramm der klassischen länder- und landschaftskundlichen Geographie gelegt [33] , das Carl Ritter , unter explizitem Hinweis auf Anleihen bei Herder, formuliert hat.

In der Literaturgeschichte führte seine Auffassung von nationalem Einfluss zu dem viel zitierten Ausspruch über Shakespeare, in Griechenland sei ein Drama entstanden, wie es im Norden nicht hätte entstehen können.

Seine Werke waren bedeutsam für die Philosophen des deutschen Idealismus Johann Gottlieb Fichte , Friedrich Hegel und Friedrich Schelling . Auch die Dichter der Romantik griffen auf Herder zurück, der eine intensive Auseinandersetzung mit der Folkloristik empfohlen hatte. So beschäftigten sich unter anderem Joachim von Arnim sowie Clemens Brentano mit Volksliedern und die Brüder Grimm , wesentlich von ihm beeinflusst, mit Märchen und Sagen . Ganz im Sinne Herders beschränkten die letzteren sich nicht auf deutschsprachige Quellen, sondern zogen englische, schottische und irische hinzu, was bereits üblich war. Sie dehnten ihren Arbeitsbereich aber auch auf Skandinavien, Finnland, die Niederlande, Spanien, Ungarn und Serbien aus.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Herders Nationenbegriff, seine Polemik gegen den späten Kant, seine Ideen über Nationalcharakter unter anderem umgedeutet und instrumentalisiert, um die NS-Ideologie auch im früheren Bildungsbürgertum zu verbreiten.

Herder verwandte einen grammatisch-rhetorischen Stil, der viele Anakoluthe , Aposiopesen , Brachylogien , Chiasmen , Hendiadyoine , Oxymora undHystera-Protera enthielt. Er war ein Meister der Neologismen – viele seiner Wortschöpfungen sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. [34] Der deutsche Begriff Volkslied , als Übersetzung der englischen Bezeichnung popular song , stammt aus seiner 1773 erschienenen Rezension über eine 1765 im Königreich Großbritannien erschienene Sammlung von englischen und schottischen Balladen. Auch Zeitgeist (zum Beispiel Michael Zaremba bei seinem Festvortrag am 31. Oktober 2003 in der Weimarer Herderkirche) oder Weltmarkt [35] sind Begriffsprägungen des Weimarer Klassikers. Die Wendung Elbflorenz ist ebenfalls eng mit ihm verknüpft. Über die „ Einbildungskraft “ (vgl. Vorstellungskraft ) führte er Dispute mit Kant; zudem postulierte er eine „genetische Kraft“, welche unabhängig von der jeweiligen „Rasse“ der Menschen und der Zeit, in der sie lebten, existieren sollte; als moderner Denker war er „gegen Erbregierungen“. [36]

Lange vor Wilhelm Dilthey entwickelte er Gedanken vom „geschichtlichen Wesen“; „die neuere Ethnologie , die neuere Kulturanthropologie , die neuere Kulturwissenschaft , das, was man cultural turn nennt, [ist] ohne Herder überhaupt nicht denkbar […]. Das hat zwei Gründe, einmal die Bedingtheit über Klima , Milieu , Volk und zum Zweiten, und das ist wichtig, dass Herder die Völker alle gleich gelten lässt, das ist entscheidend. Heine sagt, für Herder sind die Völker wie eine Harfe, wie die Saiten an einer Harfe und die Harfe spielt Gott“. So formulierte es der Kultur- und Literaturkritiker Georg Bollenbeck 2003 zum 200. Todestag Herders. [37]

„Von Deutschen aller Lande“, Herderplatz in Weimar

Zwei Jahre später sagte der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse : „Die deutsche Kulturnation – das war einmal ein schönes großes Wort, das die Herzen höher schlagen ließ. Und da ich die Einwände schon ahne, möchte ich hinzufügen: es war auch ein unschuldiges Wort. Was man später [38] die ‚deutsche Kulturnation' genannt hat, das ist mit Friedrich Schiller verbunden, wenn auch ohne sein aktives Zutun, und viel mehr noch mit seinem Zeitgenossen und Weimarer Mitbürger Johann Gottfried Herder.“ [39]

Ehrungen

Denkmal vor der Herderkirche in Weimar
Das Herder-Denkmal in Mohrungen
Sonderbriefmarke zum 250. Geburtstag

Noch zu seinen Lebzeiten wurde in Verehrung seiner Person im Seifersdorfer Tal eine Herderbüste aufgestellt. Ihm zu Ehren wurde seine Büste in der Walhalla aufgestellt. An seinem 106. Geburtstag wurde in Weimar vor der Herderkirche sein von Ludwig Schaller modelliertes ehernes Standbild enthüllt; zu dieser Gelegenheit vertonte Franz Liszt Szenen aus Herders Drama Der entfesselte Prometheus . Dieses Ehrenmal war das erste in Weimar, das an einen der Klassiker erinnert. Nach Herder ist der Platz vor der Kirche benannt, die im Februar 1945 teilweise zerstört und 1953 unter anderem mit dem Geld von Thomas Mann wiederaufgebaut wurde, das er für den Goethe-Nationalpreis der DDR erhalten und hierfür gespendet hatte. Innerhalb der Kirche befindet sich seine Grabstätte neben den drei Glocken, welche seit 1922 „Luther – Bach – Herder“ genannt werden. Auf der Grabstätte liegt seit 1819 die von der Berliner Preußischen Eisengießerei produzierte Grabplatte, welche eine Schlange schmückt, die sich in den Schwanz beißt ( Ouroboros ). Dies ist ein antik-mystisch-gnostisches Symbol der Ewigkeit, das seiner Petschaft nachgestaltet ist. In der Mitte der Schlange sind die Zeichen Alpha und Omega zu sehen, weil die Offenbarung des Johannes sein Lieblingswerk der Bibel gewesen war (Johannes 22,13: „Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel“). Die Innenseite der Schlange ziert der Wahlspruch Herders, der sich auch auf seinem Siegel befand: „ Licht – Liebe – Leben “ (Johannes 8,12; Erster Johannesbrief 2,10; 4,16).

Die evangelische Kirche ehrte ihn, indem sie 1882 in ihr Gesangbuch einen Epiphanias-Choral nach seinem Poem Du aller Sterne Schöpfer Licht aufnahm, der sich leicht verändert in der Stammausgabe des Evangelischen Gesangbuches von 1994 unter der Nummer 74 finden lässt.

In seiner ostpreußischen Geburtsstadt Mohrungen wurde am 25. August 1854 ein Büstendenkmal nach dem Entwurf des Bildhauers Friedrich Wilhelm Wolff enthüllt. Den Sockel stiftete der Preußische König Friedrich Wilhelm IV. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Büste demontiert und eingeschmolzen. Nach dem Krieg wurde das Denkmal durch eine neue Büste vervollständigt. Das Denkmal ist erhalten.

Im Schloss der Stadt Mohrungen befindet sich eine Ausstellung zu seinem Leben und Werk mit Erläuterungen in polnischer und deutscher Sprache. Außerdem sind in vielen Städten Plätze und Straßen nach ihm benannt, häufig werden auch Schulen mit seinem Namen verbunden. Insbesondere wurden nach Johann Gottfried Herder das Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung der Universität Marburg, das Johann-Gottfried-Herder Gymnasium in Köln sowie das Herder-Institut der Universität Leipzig mit einer Außenstelle in Radebeul benannt. 1921 bis 1939 bestand das Herder-Institut Riga als private Hochschule.

1804 ließ Anna Amalia in Schlosspark Tiefurt ein Herderdenkmal errichten.

Die Herderstraße in Bremen mit der Wohnhausgruppe Herderstraße sowie die Herderstraße in Hamburg tragen seinen Namen.

Nach ihm wurde 1829 auch eine Pflanzengattung Herderia Cass. aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) benannt. [40] Sie ist nicht nach dem Botaniker Ferdinand Gottfried Maximilian Theobald von Herder benannt, da dieser damals erst etwa ein Jahr alt war. [41]

Editionsgeschichte

Johann Gottfried von Herders „Sämtliche Werke“ erschienen zuerst in einer von J. Georg Müller, Johannes von Müller und Heyne unter Mitwirkung von Herders Witwe und Sohn publizierten Ausgabe.

Die Entfremdung des Publikums veranlasste die „Ausgewählten Werke“ in einem Band (Stuttgart 1844), „Geist aus Herders Werken“ (Berlin 1826, 6 Bände), „Ausgewählte Werke“ (hrsg. von H. Kurz, Hildburghausen 1871, 4 Bände), „Ausgewählte Werke“ (hrsg. von Ad. Stern, Leipzig 1881, 3 Bände).

Nach Vollständigkeit strebten erneut zwei weitere Ausgaben: zum einen die in der Hempelschen „ Nationalbibliothek “ (Berlin 1869–1879, 24 Teile, mit Biografie von Heinrich Düntzer ) und zum anderen die große kritische, von Bernhard Ludwig Suphan geleitete Ausgabe von „Herders Werken“ (das. 1877 bis 1887, 32 Bände).

Die letztgenannte ist eine Musterarbeit ersten Ranges, ein Zeugnis höchster Pietät, Gewissenhaftigkeit und kritischer Sorgfalt: Suphan entwarf und verwirklichte mit ihr den Plan zu einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke von Johann Gottfried Herder. In genetisch-historischer Ordnung gab er jedes einzelne Werk Herders aus den Vorarbeiten, Skizzen und Neufassungen bis zur vollendeten Gestalt heraus. Herders Enkel Theodor Stichling hatte ihm dafür großzügig den Nachlass seines Großvaters zur Verfügung gestellt. Und so erschienen unter Suphans Redaktion und gemeinsam mit Rudolf Haym , Carl Redlich und Johannes Imelmann Herders „Gesammelte Werke“ zwischen 1877 und 1908 in insgesamt 33 Bänden. Bei diesen Arbeiten fand Suphan auch Aufschlüsse über die damals noch in diesem Umfang unbekannte Zusammenarbeit Goethes mit Herder. Er konnte darlegen, dass Goethes frühe Gedichte unter intensivem Einfluss Herders entstanden sind. Wie wichtig für Suphan – immerhin von 1887 bis 1910 Direktor des Goethe-Schiller-Archivs in Weimar – seine Beschäftigung mit Herder war, zeigt sich an folgender, von Suphan diktierter Niederschrift vom 12. September 1901: „Sollte es einmal in einem Nachrufe heißen: BS Herderum edidit. Obiit. Hat den Herder herausgegeben, danach das Zeitliche gesegnet, mir solls recht sein.“ [42]

Auf Grund der letzteren Ausgabe gaben Suphan und Redlich „Herders ausgewählte Werke“ (Berlin 1884 ff.) in 9 Bänden heraus.

Eine ungekrönte Preisschrift Herders: „Denkmal Johann Winckelmanns“ von 1778 gab Alb. Duncker (Kassel 1882) heraus.

Sammlungen von Briefen Herders veröffentlichen Heinrich Düntzer und FG v. Herder in den Werken: „Aus Herders Nachlaß“ (Frankfurt 1856–1857 3 Bände), „Herders Briefwechsel mit seiner Braut“ (das. 1858), „Herders Reise nach Italien“ (Gießen 1859) und „Von und an Herder“ (Leipzig 1861–1862, 3 Bände) Vgl. auch Suphan, Goethe und Herder („Preußische Jahrbücher“ 1878).

Einen sehr reichhaltigen literarischen Nachlass Herders kaufte die Königliche Bibliothek in Berlin an, die von Suphan und seinen Mitarbeitern bei der kritischen Ausgabe wahrscheinlich genutzt wurde.

Von biografisch-kritischen Schriften über Herder ist außer den von seiner Gattin gesammelten „Erinnerungen“ (siehe unten) und dem von seinem Sohn Emil Gottfried von Herder verfassten „Lebensbild“ (Erlangen 1846–1847, 3 Bände) das biografische Hauptwerk zu erwähnen, das alle früheren Versuche weit hinter sich lässt: R. Haym, Herder nach seinem Leben und seinen Werken (Berlin 1880 bis 1885, 2 Bde.), eine Meisterleistung streng fachlicher und zugleich liebevoller Lebensdarstellung und Beurteilung. Vgl. außerdem Werner, Herder als Theologe (Berlin 1871).

1984 gab Wolfgang Proß Herders Werke als Studienausgabe in drei Bänden neu heraus (München 1984 ff.); die editorische Seite dieser Ausgabe war einiger Kritik ausgesetzt, bot aber mit ihrem quellenkritischen Kommentar neue Erkenntnisse zur Intertextualität Herders.

Weiter stehen zur Verfügung die ausführlich kommentierte Ausgabe des Deutschen Klassiker Verlages in zehn Bänden (Hrsg. v. M. Bollacher, J. Brummack, U. Gaier, GE Grimm, HD Irmscher, R. Smend unter anderem Frankfurt a. M. 1985) sowie ebenso gut kommentierte Einzelausgaben des Aufbau-Verlages (Berlin und Weimar 1985/1990).

Werke

Literatur

Zur Biographie und Einführungen
 • Bernhard M. Baron : Schloss Stachesried bei Eschlkam. Wo im „entfernten Winkel Deutschlands“ der Philosoph Johann Gottfried Herder seinen Alterssitz plante , In: Oberpfälzer Heimatspiegel 2020, 44. Jg., hrg. von Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl, Pressath 2019, S. 80–84, ISBN 978-3-947247-29-5 .
 • Rolf Engert: Herder. 13 Vorlesungen. Max-Stirner-Archiv, Leipzig 2004, ISBN 3-933287-56-1 .
 • Stefan Greif, Marion Heinz , Heinrich Clairmont (Hrsg.) unter Mitarbeit von Violetta Stolz, Tobias Bender, Anna Meywirth und Nils Lehnert: Herder Handbuch. Wilhelm Fink, Paderborn 2016, ISBN 978-3-7705-4844-6 .
 • Peter von Gerhardt, Hans Schauer: Johann Gottfried Herder – seine Vorfahren und seine Nachkommen. Leipzig 1930.
 • Jens Heise : Johann Gottfried Herder zur Einführung. 2. Auflage. Junius, Hamburg 2006, ISBN 3-88506-628-9 .
 • Hans Dietrich Irmscher: Johann Gottfried Herder . Reclam, Stuttgart 2001, ISBN 3-15-017630-1 .
 • Friedrich Wilhelm Kantzenbach : Johann Gottfried Herder mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten . Rowohlt, Reinbek 1999, ISBN 3-499-50164-3 .
 • Martin Keßler, Volker Leppin : Johann Gottfried Herder. Aspekte seines Lebenswerks. de Gruyter, Berlin 2005, ISBN 3-11-018427-3 .
 • Michael Maurer: Johann Gottfried Herder. Leben und Werk , Böhlau, Köln 2014, ISBN 978-3-412-22344-1 .
 • Michael Zaremba : Johann Gottfried Herder – Prediger der Humanität. Eine Biografie . Böhlau, Köln 2002, ISBN 3-412-03402-9 .
 • Marie-Elisabeth Lüdde: Johann Gottfried Herder : Licht – Liebe – Leben , [Wiesbaden] : Weimarer Verlagsgesellschaft in der Verlagshaus Römerweg GmbH, [2016], ISBN 978-3-7374-0229-3 .
Besondere Themen
 • Hans Adler: Weltliteratur – Nationalliteratur – Volksliteratur. Johann Gottfried Herders Vermittlungsversuch als kulturpolitische Idee. In: Regine Otto (Hrsg.): Nationen und Kulturen. Zum 250. Geburtstag Johann Gottfried Herders. Würzburg 1996, S. 271–284.
 • Hannah Arendt : Aufklärung und Judenfrage . In: Geschichte der Juden in Deutschland, Jg. 4, Nr. 2/3, Berlin 1932. (Wiederauflage in Die verborgene Tradition. Acht Essays. Suhrkamp TB, Frankfurt a. M. 1976, ISBN 3-518-06803-2 , S. 108–126).
 • Claus Arnold , „Ansehnliche Trümmer“. Aspekte der katholischen Herder-Rezeption. In: Wilhelm-Ludwig Federlin/Markus Witte (Hg.), Herder-Gedenken (Theion. Jahrbuch für Religionskultur 15), Peter Lang, Frankfurt a. M. 2005, S. 1–18.
 • Tilman Borsche (Hrsg.): Herder im Spiegel der Zeiten. Verwerfungen der Rezeptionsgeschichte und Chancen einer Relektüre. Fink, München-Paderborn 2006, ISBN 978-3-7705-4313-7 .
 • Jürgen Brummack: Herders Polemik gegen die ‚Aufklärung'. In: Jochen Schmidt (Hrsg.): Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart. Darmstadt 1989, S. 277–293.
 • Claas Cordemann: Herders christlicher Monismus : eine Studie zur Grundlegung von Johann Gottfried Herders Christologie und Humanitätsideal . Mohr Siebeck, Tübingen 2010, ISBN 978-3-16-150408-2 .
 • Franz-Josef Deiters : Das Volk als Autor? Der Ursprung einer kulturgeschichtlichen Fiktion im Werk Johann Gottfried Herders. In: Heinrich Detering (Hrsg.): Autorschaft. Positionen und Revisionen. DFG -Symposion 2001. Stuttgart 2002, ISBN 3-476-01850-4 , S. 181–201.
 • Franz-Josef Deiters : „… über Einem Brette, auf offnem allweiten Meere…“. Johann Gottfried Herders Konzept der Dichtung als Medium der kulturellen Identität und das Problem einer hermeneutischen Kulturanthropologie. In: Fernando Magallanes Latas (Hrsg.): Estudios Filológicos Alemanes. 8, Sevilla 2005, ISSN 1578-9438 , S. 155–168.
 • Ulrich Gaier, Ralf Simon (Hrsg.): Zwischen Bild und Begriff : Kant und Herder zum Schema . Fink, Paderborn – München 2010, ISBN 978-3-7705-5040-1 .
 • Sabine Groß (Hrsg.): Herausforderung Herder. Ausgewählte Beiträge zur Konferenz der Internationalen Herder-Gesellschaft, Madison 2006 . Synchron, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-939381-24-2 .
 • Ralph Häfner: Johann Gottfried Herders Kulturentstehungslehre. Studien zu den Quellen und zur Methode seines Geschichtsdenkens. Hamburg 1995, ISBN 3-7873-1178-5 . (= Studien zum 18. Jahrhundert, 19)
 • Marion Heinz (Hrsg.): Herders „Metakritik“ : Analysen und Interpretationen . Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2013, ISBN 978-3-7728-2599-6
 • Günther Jacoby: Herder als Faust. Leipzig 1911.
 • Martin Keßler: Johann Gottfried Herder – der Theologe unter den Klassikern. Das Amt des Generalsuperintendenten von Sachsen-Weimar. 2 Bde. de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-019152-3 . (Zugl. Jena , Univ., Diss. theol. 2005) (Arbeiten zur Kirchengeschichte 102)
 • Yann Philipp Leiner: Schöpferische Geschichte. Geschichtsphilosophie, Ästhetik und Kultur bei Johann Gottfried Herder . Königshausen & Neumann, Würzburg 2012, ISBN 978-3-8260-4575-2 .
 • Anne Löchte: Johann Gottfried Herder : Kulturtheorie und Humanitätsidee der „Ideen“, „Humanitätsbriefe“ und „Adrastea“ . Königshausen und Neumann, Würzburg 2005, ISBN 3-8260-3105-9 .
 • Tino Markworth: Unsterblichkeit und Identität beim frühen Herder. Schöningh, Paderborn 2005. ISBN 978-3-506-71686-6 ( Digitalisat ).
 • Ralf Simon: Das Gedächtnis der Interpretation. Gedächtnistheorie als Fundament für Hermeneutik, Ästhetik und Interpretation bei Johann Gottfried Herder. Hamburg 1998.
 • Claudia Taszus (Hrsg.): Vernunft – Freiheit – Humanität. Über Johann Gottfried Herder und einige seiner Zeitgenossen. Festgabe für Günter Arnold. Lumpeter & Lasel, Eutin 2008, ISBN 978-3-9810674-7-7 .
 • Gertrud Pätsch : Herders Beitrag zur Sprachtheorie. Weimarer Sommer-Vorträge, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 1981
Französische Titel
 • Antoine Berman : L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin . Paris, Gallimard 1984. ISBN 978-2-07-070076-9 .
 • Pierre Pénisson und Norbert Waszek (Hrsg.): Herder et les Lumières. Paris 2003, ISBN 2-13-053370-1 . (Revue Germanique Internationale. No. 20)
Baskische Titel

Weblinks

Wikisource: Johann Gottfried Herder – Quellen und Volltexte
Commons : Johann Gottfried Herder – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Texte

Anmerkungen

 1. Duden – Das große Vornamenlexikon, von Rosa und Volker Kohlheim. 5. Aufl. 2016, Stichwort Johann
 2. Siehe insbesondere Johann Gottfried Herder: Sämtliche Werke, 33 Bde. Herausgegeben von Bernhard Suphan. Olms, Hildesheim 1967: Bd. XXI (Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 1799 verfasst), Bd. XX (Kalligone, 1800 verfasst); vgl. Marion Heinz: Herders Metakritik . In: Dies. (Hrsg.): Herder und die Philosophie des deutschen Idealismus . Rodopi, Amsterdam: S. 89–106.
 3. Jürgen Holtorf: Die Logen der Freimaurer, Nikol Verlags GmbH, Hamburg o. J., ISBN 3-930656-58-2 , S. 146
 4. Die Jesuskirche in Riga, S. 8 f., Herausgeber: Evangelisch-Lutherische Jesusgemeinde in Riga, ISBN 978-9984-39-258-5 .
 5. Gerold, Karl-Gustav: Herder und Diderot. Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main (1941) S. 17–33
 6. Köhler, Rafael: Natur und Geist. Franz Steiner, (1996) ISBN 3-515-06818-X , S. 48ff.
 7. Erst 1807 von seinem Freund Johannes von Müller mit dem Titel Stimmen der Völker in Liedern versehen
 8. Rudolf Haym: Herder nach seinem Leben und seinen Werken dargestellt , 2 Bände, 1877/85.
 9. Johann Gottfried Herder: Sämtliche Werke, 33 Bde. Herausgegeben von Bernhard Suphan. Olms, Hildesheim 1967: Bde. XIII + XIV.
 10. Johann Gottfried Herder: Sämtliche Werke, 33 Bde. Herausgegeben von Bernhard Suphan. Olms, Hildesheim 1967: hier Bd. XII: 8.
 11. Thomas Kirchhoff, Ludwig Trepl: Landschaft, Wildnis, Ökosystem: zur kulturell bedingten Vieldeutigkeit ästhetischer, moralischer und theoretischer Naturauffassungen. Einleitender Überblick . In: Ders. (Hrsg.): Vieldeutige Natur. Landschaft, Wildnis und Ökosystem als kulturgeschichtliche Phänomene . Bielefeld, Transcript: S. 13–66, hier: 40 f.; vgl. Ulrich Eisel: Individualität als Einheit der konkreten Natur: Das Kulturkonzept der Geographie . In: B. Glaeser, P. Teherani-Krönner (Hrsg.): Humanökologie und Kulturökologie: Grundlagen, Ansätze, Praxis . Westdeutscher Verlag, Opladen 1992: S. 107–151.
 12. http://www.diss-duisburg.de/disslit/kant-und-rassismus-literaturliste/
 13. Karin Priester: Rassismus – Eine Sozialgeschichte , Reclam, Leipzig, 2003, ISBN 3-379-20076-X , S. 85.
 14. Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit , 2. Teil, Riga/Leipzig 1785, S. 80–81
 15. Siehe Hans Dietrich Irmscher: Zur Ästhetik des jungen Herder . In: G. Sauder (Hrsg.): Johann Gottfried Herder: 1744–1803 . Meiner, Hamburg: S. 43–76; Hans Adler: Die Prägnanz des Dunklen. Gnoseologie – Ästhetik – Geschichtsphilosophie bei Johann Gottfried Herder . Meiner, Hamburg 1990; Hans Adler: Herders Ästhetik als Rationalitätstyp . In: Martin Bollacher (Hrsg.): Johann Gottfried Herder: Geschichte und Kultur . Königshausen und Neumann, Würzburg 1994: S. 131–139.
 16. Johann Gottfried Herder: Sämtliche Werke, 33 Bde. Herausgegeben von Bernhard Suphan. Olms, Hildesheim 1967: hier Bd. XXII: S. 104.
 17. Herder: Der Cid . Nach spanischen Romanzen besungen. Cotta, Tübingen 1805.
 18. a b Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: Internationales Freimaurer Lexikon. 5. Auflage. 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6 , Lemma Herder
 19. Robert Fischer: Herders Gespräche über „Freimäurer.“ Gera 1877. Separatabdruck aus der Freimaurer-Zeitung, Selbstverlag des Verfassers.
 20. Hans-Jürgen Schings : Die Brüder des Marquis Posa. Schiller und der Geheimbund der Illuminaten . Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1996, ISBN 3-484-10728-6 , S. 91 f. (abgerufen über De Gruyter Online).
 21. Hrsg. von JG Müller, Stuttgart 1820, 2 Bände.; neue Ausg. 1830, 3 Bände
 22. Seite 308 in Caroline Jagemann: Selbstinszenierungen im klassischen Weimar Leseprobe bei Google Books
 23. siehe Schmidts Erinnerungen eines weimarischen Veteranen aus dem geselligen literarischen und Theaterleben , Verlag FA Brockhaus, Leipzig, 1856, S. 9, bei Google Books
 24. Brieftexte , Register S. 691 bei Google Books
 25. Christian Gottlob von Voigt in der Deutschen Biographie
 26. Ehe und Tod Voigts Sohn in Goethes Briefe an CG von Voigt , 1968, S. 99–103 bei Google Books
 27. Herder, Wilhelm . Deutsche Biographie , Indexeintrag.
 28. Seine Thesen zur Bedeutung der Sprache für die Geschichtswissenschaft gingen unter anderem auf Überlegungen des italienischen Philosophen Giambattista Vico zurück.
 29. Die Freundschaft mit Jacobi endete im Streit.
 30. Vgl. FM Barnard: Herder on nationality, humanity, and history . McGill-Queen's University Press, Montreal 2003.
 31. Siegfried H. Sunnus (Hrsg.), Frankfurt a. M., Leipzig 1994, S. 268 f.
 32. Ulrich Eisel : Individualität als Einheit der konkreten Natur: Das Kulturkonzept der Geographie . In: B. Glaeser, P. Teherani-Krönner (Hrsg.): Humanökologie und Kulturökologie: Grundlagen, Ansätze, Praxis. Westdeutscher Verlag, Opladen 1992: S. 107–151; Vicki Spencer: Towards an ontology of holistic individualism: Herder's theory of identity, culture and community . History of European Ideas 1996/22 (3): S. 245–260; Isaiah Berlin: Three critics of the enlightenment: Vico, Hamann, Herder . Princeton University Press, Princeton 2000; Thomas Kirchhoff: Kultur als individuelles Mensch-Natur-Verhältnis. Herders Theorie kultureller Eigenart und Vielfalt . In: M. Weingarten (Hrsg.): Strukturierung von Raum und Landschaft. Konzepte in Ökologie und der Theorie gesellschaftlicher Naturverhältnisse . Münster 2005: S. 63–106.
 33. Ulrich Eisel: Die Entwicklung der Anthropogeographie von einer „Raumwissenschaft“ zur Gesellschaftswissenschaft . Gesamthochschulbibliothek, Kassel 1980; Ulrich Eisel: Individualität als Einheit der konkreten Natur: Das Kulturkonzept der Geographie . In: B. Glaeser, P. Teherani-Krönner (Hrsg.): Humanökologie und Kulturökologie: Grundlagen, Ansätze, Praxis. Westdeutscher Verlag, Opladen 1992: S. 107–151.
 34. Der Journalist Ulrich Grober weist darauf hin, dass die Herkunft der auf Herder zurückgehenden Wendungen heute allgemein nicht mehr bekannt ist.
 35. Siehe: Manfred Koch : Weltliteratur. Eine Übersetzernation erhebt den Anspruch auf Universalität . Vortrag auf dem Themenkongress der Evangelischen Akademie Thüringen zum 200. Todestag von Johann Gottfried Herder in Kooperation mit der kulturstadt weimar GmbH vom 13. – 16. November 2003. Leitgedanken zur Herderehrung 2003 ( Memento vom 19. Juli 2011 im Internet Archive ) auf johann-gottfried-herder.de
 36. Georg Bollenbeck (zum 200. Todestag Herders): Die Geburt der Kulturkritik aus dem Geiste Herders. In: Deutschlandfunk (DLF) (Kultur Heute) , 18. Dezember 2003.
 37. Die Geburt der Kulturkritik aus dem Geiste Herders. In: DLF. 18. Dezember 2003.
 38. Im Dritten Reich
 39. Deutschlandradio (DLR), Kultur, Signale. am 3. April 2005 in: Die Kulturnation. „Von Schiller lernen?“ (online) .
 40. Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen . Erweiterte Edition. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin Berlin 2018. [1]
 41. Walter Erhardt ua: Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen . Band 2, Seite 1951. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2008. ISBN 978-3-8001-5406-7
 42. Jutta Hecker : Bernhard Suphan oder die Opfer in den Burgen des Geistes . S. 41 ff in: Jutta Hecker: Wunder des Worts. Leben im Banne Goethes . Berlin 1989, ISBN 3-373-00322-9
Vorgänger Amt Nachfolger
Johann Christian Wilhelm Meier Superintendent der lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippes
1775–1776
Christoph Ludwig Bernhard Peithmann
Sigismund Basch Generalsuperintendent von Sachsen-Weimar
1776–1803
Johann Ludwig Gottfried Vogt