kapitalisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Kapitalismen beskriver på den ene side en bestemt økonomisk og social orden og på den anden side en epoke i økonomisk historie . De centrale træk er kontroversielle i betragtning af historiske ændringer og de mange definitioner af kapitalisme samt ideologiske forskelle. Generelt forstås kapitalisme som en økonomisk og social orden baseret på privat ejerskab af produktionsmidlerne og kontrol med produktion og forbrug via markedet (markedsøkonomi). [1] Som yderligere konstituerende træk nævnes: ophobningen (for nogle "kapital", hovedtræk og ledende princip for kapitalismen), [2] "gratis lønearbejde " og "stræben efter profit i den kontinuerlige, rationelle kapitalistiske virksomhed ". [3]

En markedsøkonomi har eksisteret under mange forskellige styreformer, samfund og kulturer. [4] Den moderne kapitalismes epoke beskriver en periode i den økonomiske historie, der begyndte i det 18. århundrede med den industrielle revolution og fortsætter den dag i dag. [5] [6] Den fulgte epokerne for feudalismen i den europæiske middelalder eller merkantilismeabsolutismens tid . [7]

udtryk

etymologi

Etymologisk stammer kapitalismen fra kapital, som er afledt af det latinske "capitalis" ("hovedet" eller "relateret til livet"), dette går selv tilbage til "caput" - "hoved". Fra det 16. århundrede [8] den italienske lån ordet "capitale" - "aktiver" i den forstand af hovedet optælling af en flok dyr, som en kontrast til de frisk kastet dyr som "interesse". [9] [10] Ifølge andre kilder undergik det latinske "caput" og "capitalis" allerede en ændring i betydningen, som efterfølges på tysk af "Haupt-". "Summa capitalis" var hovedsummen i økonomiske regnskaber, hvorfra "kapital" opstod.

fordeling

Baseret på denne ordbestand blev ord som "kapital" og "kapitalistisk" brugt allerede i det 18. og 19. århundrede, men med en vag og uspecifik betydning. [11] Ordet "capitaliste" blev første gang brugt i Frankrig i 1753 og betyder her person, der ejer varer . [12] Julius von Soden brugte "kapitalist" i National-Oekonomie (1805) til at betegne et "overskud af aflad, en forsyning". [11] Theodor Mommsen bruger "kapital" i sin romerske historie (1854-1856) . [11]

I sin nuværende forstand bruges det for første gang af Richard de Radonvilliers i 1842. Yderligere beviser for hans udseende kan findes hos Pierre Leroux i 1848 og på engelsk for første gang i William Thackeray i 1854. På engelsk er dens videre anvendelse i det væsentlige baseret på David Ricardo . Før Marx blev det brugt til at beskrive et klassesamfund i Louis Blanc's Organization du travail allerede i 1840; allerede der er han dømmende. [11] Karl Marx og Friedrich Engels taler indledningsvis om en "kapitalistisk produktionsmåde", senere i første bind af Das Kapital (1867) som en "kapitalist". Ordet "kapitalisme" nævnes derimod kun én gang i det andet bind af Das Kapital udgivet af Friedrich Engels i 1885. [13] Ordet kapitalisme findes oftere i hans korrespondance og i de senere skrifter af Friedrich Engels.

I begyndelsen af ​​det 20. århundrede steg dets anvendelse og blev kendt især ved Werner Sombarts The Modern Capitalism (1902) og Max Webers protestantiske etik og kapitalismens ånd (1904) .

Den tyske sprogs digitale ordbog angiver i forhold til DWDS -korpus, at ordet kapitalisme i stigende grad blev brugt i det 20. århundrede. [14]

opfattelse

Kapitalisme er et væsentligt omtvistet begreb [15] og opfattes meget forskelligt. Bachinger / Matis skelner mellem tre forskellige opfattelser.

markedet euforisk opfattelse , kapitalisme og markedsøkonomi sidestilles de facto. Kapitalisme ses som et disponibelt udtryk, der stammer fra den " socialistiske mølkasse". [16]

I den markedskritiske opfattelse står kapitalismen for tænkning, der udelukkende er orienteret mod kapitalistisk rationalitet, som sigter mod profit og optimeret udnyttelse af de anvendte produktionsmidler, uden at tage hensyn til aspekter af bæredygtighed , etik og mulige sociale forvridninger . [17]

I den samfundskritiske opfattelse er højkapitalismens fase af særlig betydning. Håndhævelsen af ​​kapitalismen forårsagede derfor vidtrækkende ændringer i den økonomiske og sociale struktur og drastiske brud på leve- og arbejdsvilkår. Modsætningen mellem ejere af kapital og dem uden kapital ( proletarer ) er opstået. "Industriproletariatet" var tilgængeligt for virksomhederne som en rigelig reservehær og blev dermed tvunget til at acceptere lave lønninger og materiel usikkerhed. Lønningerne for de fleste industriarbejdere på det tidspunkt var tæt på eksistensniveauet. Kvinder og børn skulle derfor også på arbejde for at sikre familiens levebrød. Arbejdstider på 16 timer om dagen var ikke ualmindelige. Den hurtige vækst i bymæssige byområder førte til en dramatisk lav levetid. Polarisering af samfundet gennem fremkomsten af ​​det " sociale spørgsmål " som følge af uhæmmet " Manchester -kapitalisme" er den sociale og økonomiske baggrund for Karl Marx 'kraftfulde analyse af kapitalismen. [18]

Kapitalisme og markedsøkonomi

Nogle forfattere går ind for det mere neutrale udtryk markedsøkonomi i stedet for begrebet kapitalisme, som forstås som dømmende i Tyskland. [19] Anvendelsen af ​​udtrykket kapitalisme er almindelig blandt angelsaksiske økonomer. [20] Ifølge John Kenneth Galbraith blev udtrykket "markedssystem" bevidst introduceret i USA efter Anden Verdenskrig , fordi "kapitalisme" var faldet i vanry på grund af den globale økonomiske krise . [21] Nogle politikere, journalister og forskere foretrak udtrykket "markedsøkonomi", fordi spørgsmålet om virksomheders dominerende indflydelse og spørgsmålet om økonomisk magt generelt ikke behøver at blive behandlet på denne måde. Begrebet kapitalisme kunne kun bruges som udtryk for den moderne finansielle verden, da forbindelsen mellem rigdom og magt er særlig tydelig her. [16]

Andre forfattere skelner mellem de to udtryk. I henhold til dette afhænger eksistensen af ​​en kapitalistisk økonomisk orden af ​​produktionsmidlernes ejerstruktur, en markedsøkonomi er kendetegnet ved koordinering af økonomiske processer via markedsmekanismen. [22] [23] Begge træk optræder sammen i det kapitalistiske markedsøkonomis økonomiske system . En markedsøkonomi kunne teoretisk eksistere uden kapitalisme (eksempel: socialistisk markedsøkonomi i Jugoslavien ) som kapitalisme uden en markedsøkonomi (som gælder for økonomien i det nationalsocialistiske Tyskland ). [24] Ikke desto mindre forekommer de sidste to nævnte økonomiske systemer forholdsvis sjældent. Mankiw og andre forfattere forstår kapitalisme som en markedsøkonomi med privat ejerskab af produktionsmidlerne, men de tvivler på, at markedsøkonomien kan fungere uden privat ejerskab. [25] [26]

Teori historie

Pre-klassiske økonomer

De første grundlæggende ideer til kapitalisme findes i den sene skolastiske skole i Salamanca og blandt fysiokraterne .

Klassisk økonomi

En stor teoretiker for kapitalismen er den skotske økonom og moralfilosof Adam Smith (1723–1790) med sit hovedværk The Wealth of Nations (1776). Selvom Smith ofte omtales som "kapitalismens far" eller lignende, brugte han ikke udtrykket kapitalisme selv. [27]

Smith beskriver et samfund baseret på arbejdsfordelingen, hvor folk udveksler varer. Smith ser tendensen til udveksling som forankret i den menneskelige natur. [28] I modsætning til dyreindivider, der lever uafhængigt af hinanden, skal et menneske samarbejde med andre mennesker. [29] Individerne bytter ud af egeninteresse. [30] Den udviklende arbejdsdeling eller specialisering øger produktiviteten, hvilket er den afgørende faktor for at øge et lands velstand: det øger arbejderens dygtighed inden for sit felt, sparer tid og stimulerer medarbejderen til at bruge nyttige maskiner, der gør arbejde lettere. [31]

Penge er et nyttigt byttemiddel og regning i det kommercielle samfund. Smith går ind for en funktionel teori om penge. [32] Da folk begyndte at arbejde baseret på arbejdsfordelingen, lagde råvareproducenterne mærke til, at det var lettere for dem at bytte deres varer, hvis de havde nogle varer, som næsten alle ville acceptere. [33] I løbet af tiden foretrak folk foretrukne metaller, fordi de var holdbare i lang tid og kunne deles eller genforenes efter behag efter de erhvervsdrivendes behov. [34] Statsmyndighederne tog kontrol over kvaliteten og mængden af ​​metalpenge. [35] Den klassiske idé om, at penge er neutrale, findes også hos Smith. [36] [37] Penge er imidlertid i hvert fald ikke vækstneutrale, da de letter udveksling og fremmer et lands reelle vækst. [36]

Samfundet er opdelt i tre hovedklasser: grundejere, lønarbejdere og kapitalejere. [38] De har hver især de grundlæggende indtægtskilder fast ejendom, arbejdskraft og kapital, hvormed de opnår tilsvarende indkomsttyper, nemlig husleje, løn og fortjeneste. [39] Det faktum, at der er tale om lønarbejdere, der tilbyder sig på arbejdsmarkederne, indebærer et brud med føydale afhængighedsforhold. [40]

Selv om det i princippet er muligt for en person at have flere indtægtskilder, f.eks. En selvstændig arbejdstager, hvor lønninger og overskud falder sammen, betragtede Smith sådanne tilfælde som ekstraordinære. [41] Typisk dyrker arbejdere en grundejeres jord og skal give noget af deres produkt til udlejeren, så han kan modtage en jordleje. [42] Ofte har de ingen midler til at forsørge sig selv før høsten. En lejer betaler dem løn og tager sig af dem indtil da. Lejeren bevilger en del af produktet som et overskud. Dette princip gælder i mange brancher: en kapitalejer fremfører lønninger og materialer til de fattige arbejdere; disse tilføjer ny værdi til materialet, hvoraf ejeren af ​​kapital tilegner sig fortjeneste. [43] Desuden kan ejeren af ​​kapital låne sin kapital for at tjene renter. [44] Ifølge Smith er interessekonflikter. [45] Den besiddende klasse ønsker at betale arbejderne så lidt som muligt, mens arbejderne vil have så meget som muligt. Ejerne af jord og kapital har normalt overhånden: de kan lettere organisere sig på grund af deres færre antal, de kan holde ud længere takket være deres rigdom, og i modsætning til arbejderne forbyder staten dem ikke at gå sammen om at bestemme lønniveauet. [46]

Både i et udkast til Nationernes rigdom og i selve udkastet udtaler Smith, at ejendom er ujævnt fordelt i det moderne samfund, at indtægter fra ejendom ofte er baseret på andres arbejde, og at staten beskytter disse forhold; men Smith imødegåede fordelene: takket være arbejdsfordelingen stiger levestandarden selv for de laveste lag, og reallønnen er højere end i tidligere tider, hvilket gik forud for privat ejerskab af jord og kapitaldannelse, så arbejdstageren ejede hele produktet af hans arbejde. [47] Smith bemærker også nogle negative effekter af specialisering. Det har den virkning, at den enkelte arbejder næppe udvikler sit fysiske, mentale og sociale potentiale; den enkelte mister kampfærdigheder, evnen til at bedømme det fælles gode og fornemmelsen af ​​kulturel nydelse. [48] Smith mener imidlertid, at problemet kan løses, hvis staten uddanner sine borgere. [49] Han modvirker også fordelene her også. Jo mere velstående en stat er, desto bedre hære og større sikkerhed har den råd til. [50] Samfundet som helhed tilegner sig ny viden og arbejdsfordelingen skaber indbyrdes afhængighed, hvilket styrker den sociale samhørighed. [51]

Smith ser kapital som en rentabel varehandel. Hvis nogen har en tilstrækkelig stor forsyning til at opretholde sig selv i måneder eller år, vil de sandsynligvis gerne bruge noget af det til at generere en indkomst. Smith kalder kun denne del af forsyningskapitalen; resten, der bruges til øjeblikkeligt forbrug eller selvbevaring, er ikke kapital, ifølge Smith. [52] Smith anvender sit udtryk på enkeltpersoner og samfund. Han mærker dog en forskel. En person kan bruge en del af sit lager af varer, der er beregnet til øjeblikkeligt forbrug, som sin kapital ved at låne den ud, leje den ud osv. I modsætning hertil kan et samfund kun blive rigere ved at producere mere. [53] Fra et økonomisk synspunkt er omfanget af kapitalbegrebet således begrænset til varer, der bruges til produktion. [54] Ifølge Eugen von Böhm-Bawerk skubbede Smiths økonomiske kapitalbegreb det private tilbage og formede den sædvanlige betydning af det videnskabelige udtryk kapital betydeligt. Økonomer ville have brugt det nye økonomiske udtryk frugtbart, men Smith og hans efterfølgere ville ikke have set klart nok, at ordet kapital betød to meget forskellige begreber om kapital: det økonomiske udtryk omhandler en produktionsfaktor og hører til produktionsteorien, hvorimod den private sektor betegner en indkomst- eller pensionskilde og tilhører distributionsteorien. [55] [56]

Smith udviklede en produktionsomkostningsteori om værdi. Smith anser arbejdet for at være det universelle mål for en handels udvekslingsværdi . Udvekslingsværdien måles i mængden af ​​eksternt arbejde, som vareejeren kan styre med sin vare. [57] I det civiliserede samfund reguleres værdien typisk af husleje, fortjeneste og lønninger: den naturlige pris på en vare falder sammen med det naturlige udbytte af de faktorer arbejdskraft, jord og kapital, der går ind i dets produktion og følgelig af gennemsnitsløn, pension eller overskudsgrad kan bestemmes. [58] Markedspriser, som er omkring naturlige priser, har tendens til naturlige priser på lang sigt, hvor kapitalakkumulering og konkurrence får lønninger, husleje og overskud til at tendere til deres naturlige rater. [59] Smiths teori påvirkede Jean-Baptiste Say (1767–1832) og John Stuart Mill (1806–1873) og optrådte senere i Alfred Marshall (1842–1924). [59] Smiths teori om værdi er blevet kritiseret for det faktum, at status for profit fra kapital er uklar: på den ene side skal profit opstå, når kapitalisten tilegner sig en del af den værdi, som arbejderen tilføjer til produktionsmidlerne ; på den anden side behandles lønninger, husleje og fortjeneste som uafhængige, gensidigt uafhængige værdibestemmere eller som originale værdikilder. [60] [58] Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) holder førstnævnte som en skabelon for senere teorier om udnyttelse . [61]

For Smith var kapitalakkumulering afgørende for at øge et lands rigdom. For at øge værdien af ​​et lands samlede produkt kræver det typisk mere kapital at ansætte flere arbejdere eller opnå en højere produktivitet af arbejdskraft, hvilket opnås ved arbejdsdeling eller bedre maskiner. [62] Smiths ideer er relateret til hans stoiske overbevisning. I henhold til dette hersker en guddommelig plan i universet , som har tendens til helhedens gode og til generel harmoni, og hvor enhver begivenhed har sin plads og mening; mennesket skulle lade denne orden udfolde sig. [63] I Wealth of Nations anvendte Smith dette princip på økonomiens område: ved at forfølge deres egne interesser fremmer enkeltpersoner uforvarende det fælles gode. [64] Den såkaldte usynlige hånd formidles blandt andet af kapitalakkumulering: at ejerne af kapital stræber efter profit, fører til højere produktivitet og højere reallønninger; Kapital og ressourcer fordeles optimalt, da ejeren af ​​kapital vil investere sin kapital i brancher, hvor han håber på størst overskud, og da han vil introducere det bedste maskineri og arbejdsdeling i sin branche af hensyn til fortjeneste inden for rammerne af hans muligheder. [65]

Smith stoler på økonomisk frihed. Nogle steder i Wealth of Nations går dette så langt som at tro på markedets selvhelbredende kræfter: den menneskelige drivkraft for at forbedre sin egen situation kan i sidste ende sejre over administrative og politiske fejl. [66] [67] Smith anser imidlertid også visse statsopgaver for at være nødvendige: Staten skal beskytte landet mod eksterne fjender, skabe et fungerende retssystem og levere infrastruktur og uddannelsesfaciliteter. [68] Smith går også ind for flere begrænsninger. Det gælder f.eks. Sundhedsforanstaltninger, erhvervslicensiering, udstedelse af pengesedler fra private banker, begrænsning af rentesatsen, toldregler eller statslig reklame for filialer, der tjener forsvaret. [69] Han understreger ved flere lejligheder faren for, at nogle medlemmer af de besiddende klasser vil gå sammen om at danne monopol; Smith mener imidlertid, at det er umuligt at forhindre sådanne sammenkomster ved love, der er forenelige med frihed og retfærdighed, eller endda praktisk muligt, og anbefaler, at staten ikke bør opmuntre til sådanne sammenkomster. [70] [71]

I den fjerde bog vender han sig imod den herskende merkantilisme , der betragtede udenrigshandel som et nul-sum spil . Som modmodel udviklede han teorien om den absolutte omkostningsfordel , hvor alle deltagende lande ville have fordel af arbejdsdelingen . David Ricardo fortsætter Smiths ideer i teorien om den komparative omkostningsfordel .

Smith ses ofte som en teoretiker for moderne eller industriel kapitalisme. Kritiske stemmer som David McNally (* 1953) modsiger, at man i Smiths tilfælde stadig skal tale om en agrarisk kapitalisme. Smith betragter landbrugssektoren som den mest produktive sektor og udvikler en vækstmodel baseret på landbrugsproduktion. [38] Grundejerne bør foretage politik: de forbliver knyttet til statens område gennem deres ejendom og drager fordel af deres økonomiske økonomiske fremskridt; producenter og handlende har derimod en tendens til at hindre den økonomiske fremgang ved at danne monopoler, når økonomien vokser, og den gennemsnitlige fortjeneste har en tendens til at falde. [72]

I modsætning til senere historisk udvikling tvivler Smith på, at et Joint Stock Company kan have stor succes. Smith behandler sådanne virksomheder kun i tredje udgave af Wealth of Nations eller i den femte bog om statens indkomst og tematiserer dem som udbydere af offentlige arbejder og institutioner, som formodes at lette handelen i visse brancher. [73] Ved aktieselskab forstår Smith virksomheder, der har en fælles aktie og et tilsvarende overskud, hvor hver aktionær deltager i forhold til sin andel; Selvom aktionærerne ikke kan fratræde og kræve deres andels pengeværdi tilbage fra virksomheden, kan enhver frit overføre sin andel til andre; hver partner har kun begrænset ansvar; Ejerskab og ledelse er adskilt fra hinanden. [74] Smith bemærker, at sådanne samfund ofte fejler, selv med privilegier. En af hovedårsagerne er deres dårlige organisation: Selvom ejerne ofte ikke ved meget om forretning, er lederne mere uagtsomme med virksomhedens kapital, fordi den ikke er deres egen. [75] Ifølge Smith kan sådanne virksomheder kun have succes i visse brancher, hvor de kan operere rutinemæssigt, såsom bank, visse forsikringsvirksomheder og levering af vandkanaler og offentlige vandforsyninger. [76] Desuden anser Smith et aktieselskab kun fornuftigt, hvis det er til gavn for offentligheden, og hvis dets årsag kræver relativt store kapitalbeløb. [77]

Marxisme

I den marxistiske tradition refererer "kapitalisme" til "produktionsmåden baseret på produktion af varer, markedsøkonomi, investering af kapital, lønarbejde og overskud" samt "sociale, politiske, juridiske og kulturelle forbindelser som en social orden som følge af kapitalreglen ” . [78]

Karl Marx (1818–1883) brugte sjældent udtrykket “kapitalisme” i sine værker, i stedet talte han om “en kapitalistisk produktionsmåde”. Marx ønskede ikke at etablere et socialistisk system i Das Kapital . [79] Han kritiserede disciplinen politisk økonomi med hensyn til dens interesse for viden og dens grundlæggende kategorier. [80] Han ønskede ikke primært at beskrive 1800 -tallets engelske industrielle kapitalisme. Dette tjente som en illustration. For det første udforskede Marx de bevægelseslove, der er afgørende for den kapitalistiske produktionsmåde, uanset hvor langt denne produktionsmåde er udviklet. [81] Ved at undersøge, hvordan de arbejder, ville Marx vise, at denne produktionsform ikke er i arbejdernes interesse, så de vælter de eksisterende forhold. [80]

Marx undersøger først den form for varer, som han anser for grundlæggende for at kunne forstå den kapitalistiske produktionsmåde. [82] En vare er et produkt af menneskeligt arbejde, der har en brugsværdi, er blevet produceret til andre og erhverves i bytte på markedet. [83] I modværdi af varen, vises dets abstrakte værdi. [84] Ifølge brugen-værdi-udveksling-værdi-sondringen skelner Marx også mellem forskellige arbejdstyper. Konkret arbejde er udgifterne til menneskeligt arbejde i en bestemt form, som er sansbar for sanserne, og som producerer en bestemt mængde varer. [85] Men hvis to produktprodukter udveksles, så sidestilles de med hinanden som ting af værdi. [86] Det abstraheres fra dets fysiske aspekter. Arbejde, som man stadig kan tale om i forbindelse med arbejdsprodukter, er menneskelig arbejdskrafts udgifter, abstraheret fra dets konkrete form; det abstrakte arbejde danner varernes fælles sociale substans, som tilhører dem som værdifulde ting. [87] At være en ting af værdi er ikke en fysisk egenskab af en individuel vare, men en rent social konstruktion, der ikke kan forstås i den enkelte vare, men kun kan optræde i forhold til andre varer. [88] Værdi eller abstrakt arbejde er et socialt gyldighedsforhold: i et samfund med en høj grad af arbejdsdeling, hvis medlemmer udveksler deres produkter på markedet, etablerer producenterne deres sociale forbindelse gennem deres produkter; kun i bytte bliver det klart, om det enkelte konkrete arbejde har en andel i det samlede samfundsarbejde. [89] Hvor meget det konkrete arbejde fra en producent tæller som værdiskabende abstrakt arbejde afhænger af tre reduktioner, som producenterne udfører gennem udveksling: en producentes individuelle arbejde reduceres til de normale produktionsbetingelser eller de socialt nødvendige arbejdstider; Ud over dette tekniske aspekt afhænger værdien også af samfundets velhavende behov; endelig reduceres kompliceret arbejde til simpelt arbejde, som ethvert gennemsnitligt individ kan udføre og anses for at være mere værdiskabende end simpelt arbejde. [90]

Marx kritiserer klassikerne ikke kun for ikke at erkende essensen af ​​abstrakt arbejde, men også for ikke at forstå sammenhængen mellem værdi og værdiform. [91] [92] Mens klassikerne behandler penge som noget, som godsejere bevidst vælger, fordi de finder det nyttigt at lette udveksling af varer, opfatter Marx penge som noget nødvendigt. Værdien har brug for en passende værdi. Penge er den uafhængige form for værdi, der udtrykker værdi som sådan og fungerer som en socialt generelt gyldig form for værdi. [93] Kun ved hjælp af penge kan varer som sådan vedrøre hinanden; kun på denne måde kan det enkelte konkrete værk betragtes som abstrakt arbejde, og de atomiserede råvareproducenter etablerer deres sociale kontekst. [94] Marx antager, at penge skal knyttes til en vare eller til guld. Da guldforbindelsen er blevet ophævet siden opløsningen af Bretton Woods -systemet , kritiseres det, at Marx i denne henseende ikke gør retfærdighed over for hans påstand om at forstå de væsentlige kendetegn ved den kapitalistiske produktionsmåde. [95]

Varen bliver en fetich i religiøs forstand. Når de private producenter af et samfund baseret på arbejdsdeling udveksler deres produkter via et marked, overfører de deres arbejdes sociale karakter til ting, og deres sociale forhold bliver et forhold mellem ting; Det er derfor sådan, at dem, der er fanget i denne praksis, anser en vare for at være af værdi som en materiel naturegenskab, eller at alle arbejdsprodukter overhistorisk betragtes som varer, uanset den sociale kontekst, hvor de faktisk blev fremstillet. [96] Værdi som et socialt forhold, der formidles gennem ting, fungerer imidlertid faktisk som en objektiv kraft, for så vidt som den sociale kontekst, som råvareproducenterne befinder sig i, er blevet uafhængig og har udviklet sin egen dynamik, som mod individet som begrænsning håndhævet: ingen person kan forudsige eller kontrollere udviklingen på råvaremarkedet med fuld sikkerhed; Individet må dog underkaste sig denne udvikling, for det afhænger af, om og hvor mange varer eller til hvilken værdi han kan sælge dem. [97] De penge fetish og kapital fetish er baseret på råvare fetish .

Ifølge Marx er udviklet, udbredt vareproduktion og den kapitalistiske produktionsmåde tæt forbundet. På overfladen fremstår den kapitalistiske økonomi som cirkulation af varer og penge, som er den sædvanlige trafikform. [98] Nogen producerer en vare, der ikke er nogen brugsværdi for ham, sælger den for penge og køber varer med, som han vil forbruge, så han har brugt sine penge. [99] Processen finder sit mål i behovet og slutter med tilfredsheden. [99] Marx opsummerer denne simple varecirkulation i formlen C - G - W (råvare - penge - vare). [99] Ifølge Marx kan værdi og penge som en uafhængig værdiform imidlertid kun permanent dominere økonomien, hvis værdien bevæger sig gennem en bestemt bevægelse, nemlig kapitalbevægelsen M - W - M '(penge - varer - flere penge ). [100] Kapital ist prozessierender Wert bzw. Wert, der sich verwertet und dabei Geld- und Warenform annimmt. [99] Im Gegensatz zur einfachen Zirkulation ist die Kapitalbewegung ohne immanentes Ende und ohne inneres Maß. [101] Das Wertwachstum wird zum Selbstzweck. [99] Kapitalistische Warenproduktion dient also primär der Kapitalverwertung und sekundär der Bedürfnisbefriedigung. [101] Das Kapital bedarf dabei des Geldes: die Bewegung beginnt und endet mit Geld; nur mittels des Geldes kann die Identität des Wertes mit sich selbst festgestellt werden. [102]

Der Kapitalist als solcher leiht dem Kapital sein Bewusstsein und seinen Willen und wird so zum Träger der Bewegung; das Kapital seinerseits ist das automatische Subjekt: es ist zwar leblos, aber leitet die Bewegung. [103] Der Kapitalist muss nach einer größtmöglichen Verwertung seines Kapitals streben, um immer wieder die Mittel zu haben, mit denen er sein Unternehmen modernisieren kann; nur so kann er sich langfristig in der Konkurrenz als Kapitalist erhalten. [104]

Die Differenz von G' und G nennt Marx Mehrwert . Der Begriff des Mehrwerts hat keine unmittelbare empirische Entsprechung; der Mehrwert erscheint in den Formen Profit , Zins und Grundrente. [105] Diese Formen werden von Marx jedoch erst im dritten Band von Das Kapital behandelt. Das Fehlen eines allgemeinen Begriffes betrachtete Marx als Mangel der Klassiker . [106] Im ersten Band setzt Marx zunächst voraus, dass in der Bewegung G – W – G' nur Wertäquivalente gegeneinander getauscht werden, und will erklären, wie Mehrwert möglich ist. [107] Damit gesamtgesellschaftlich neuer Wert entstehen kann und nicht einfach bestehender Wert zwischen tauschenden Individuen umverteilt wird, muss der Kapitalist auf dem Markt eine Ware finden, die mehr Wert schafft, als sie selbst kostet: die menschliche Arbeitskraft. [107] Es braucht dazu den doppelt freien Arbeiter: zwar darf er seine Arbeitskraft als Ware verkaufen und Verträge schließen, aber er ist auch frei von Subsistenzmitteln, so dass er seine Arbeitskraft an einen Kapitalisten verkaufen muss. [108]

Der Arbeiter erhält nicht den gesamten Wert, den er schafft, sondern den Wert der Arbeitskraft . [109] Dieser Wert ist gleich derjenigen Lebensmittelmenge, die als notwendig gilt, damit sich eine durchschnittliche Arbeitskraft reproduzieren kann. Der Ausdruck Lebensmittel ist hierbei in einem weiten Sinne zu verstehen: er meint nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Kleidung, Wohnung usw. [109] Es geht nicht nur um das Nötige zur Erhaltung eines Individuums, sondern auch um das Nötige zur Erhaltung einer Arbeiterfamilie, denn die Klasse als solche muss sich reproduzieren können; ebenso gehören auch Bildungskosten für die heranwachsende Generation dazu. [109] Was als notwendig gilt, hängt von historischen und moralischen Faktoren ab; das kann von Land zu Land und mit der Zeit variieren. Ferner hängt der Umfang auch davon ab, was die jeweilige Arbeiterklasse als notwendig geltend macht. [110]

Das Klassenverhältnis, in dem eine Klasse nicht nur für sich selbst arbeitet, sondern auch ein Mehrprodukt schafft, das sich eine andere Klasse aneignet, nennt Marx Ausbeutung . [111] Spezifisch für die Ausbeutung im Kapitalismus ist, dass der Arbeiter, im Gegensatz zum Sklaven oder einem leibeigenen Bauern, rechtlich frei und dem Kapitalisten gleich gestellt ist. [111] Ihr Verhältnis ist jedoch durch Sachzwänge gekennzeichnet: der Arbeiter muss seine Arbeitskraft verkaufen, der Kapitalist muss die Arbeitskraft möglichst ausbeuten. [112] Spezifisch ist auch, dass die Ausbeutung nicht primär am Gebrauchswert orientiert ist bzw. dem Konsum des Kapitalisten dient, sondern auf den Tauschwert bzw. auf größtmögliche Verwertung gerichtet ist. [113] Zudem ist die kapitalistische Ausbeutung durch die Mystifikation der Lohnform schwerer erkennbar: aus den Produktionsverhältnissen selbst entspringt die gängige Vorstellung, wonach mit dem Lohn nicht der Wert der Arbeitskraft, sondern der „Wert der Arbeit“ gezahlt würde. [114] „Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und grade sein Gegenteil zeigt, beruhn alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle apologetischen Flausen der Vulgärökonomie.“ [115] Zu beachten ist, dass Marx keine moralischen Werturteile über den Kapitalisten fällen will. Bekommt der Arbeiter mit seinem Lohn den Wert der Arbeitskraft bezahlt, gilt diese Entlohnung den Regeln des Warentausches als angemessen. [116] Somit unterscheidet sich Marx von den moralisierenden so genannten ricardianischen Sozialisten, wie etwa Thomas Hodgskin (1787–1869). [117]

In seinen Frühschriften, unter anderem in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten (1844) , betont Marx den Aspekt der Entfremdung . [118] Die Arbeiter würden dem Produkt ihrer Arbeit entfremdet, weil dieses, von den Kapitalisten angeeignet, die Form des Kapitals annehme, das die Arbeiter beherrsche. Wesentliche Potentiale und Entfaltungsmöglichkeiten des menschlichen „Gattungswesens“, das heißt der menschlichen Schaffensmöglichkeiten , würden so „pervertiert“ und durch eine subtile Form der Knechtschaft ersetzt, auch wenn diese auf einer scheinbaren, jedoch nur juristischen Freiheit beruhe. Arbeit sei im Kapitalismus nicht eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung , sondern durch den Lohnarbeiterstatus erzwungene Arbeit. Es ist umstritten, ob Marx' Entfremdungstheorie in Das Kapital noch relevant ist, da Marx schon vor dem Erscheinen seines Hauptwerkes mit der Annahme eines festen menschlichen Gattungswesens gebrochen hatte. [119]

Die Grundlage der Mehrwertproduktion ist das industrielle Kapital . Während Marx im ersten Band von Das Kapital den unmittelbaren Produktionsprozess behandelt, erschließt er im zweiten Band die Einheit von Produktion und Zirkulation. Wie Marx im zweiten Band beschreibt, durchläuft das industrielle Kapital die Bewegung G – W … P … W' – G'. [120] In der ersten Zirkulationsphase G – W kauft der Kapitalist Waren bzw. Produktionsmittel und Arbeitskraft. [120] Im Produktionsprozess überträgt der Arbeiter den Wert der Produktionsmittel auf die neue Warenmenge W' und schafft einen Neuwert . [120] Der Neuwert umfasst einen Teil, der dem Lohn entspricht, und den anderen Teil eignet sich der Kapitalist beim Verkauf als Mehrwert an. [121] Marx spricht daher im Falle der Produktionsmittel von konstantem Kapital und im Falle des Kapitals, das in Löhne investiert worden ist, von variablem Kapital , da es hier zu einer Wertänderung kommt. [121] In der zweiten Zirkulationsphase W' – G' wird die höherwertige Warenmenge gegen mehr Geld verkauft, als ursprünglich vorgeschossen worden ist. [120] Spezifisch für das industrielle Kapital ist der Formwandel: das Kapital startet als Geldkapital, erzeugt als produktives Kapital bzw. als Produktionsmittel und Arbeitskraft neuen Wert und geht zum Warenkapital über, das wieder zur Geldform zurückkehrt, so dass das Kapital sich verwertet hat und einen neuen Kreislauf beschreiten kann; in der Form des Handelskapitals und des zinstragenden Kapitals , die eigentümliche Kreisläufe durchlaufen, kann sich das Kapital den Mehrwert zwar aneignen, aber nicht erzeugen. [122]

Der Verwertungsgrad wird mittels der Mehrwertrate m / v gemessen. [123] Der Kapitalist versucht sein Kapital möglichst zu verwerten, indem er die Arbeitszeit verlängert ( absoluter Mehrwert ) oder die Produktivkraft der Arbeit erhöht ( relativer Mehrwert ). [124] Schießt er Mehrwert als Kapital vor, so spricht Marx von Akkumulation . [125]

Die Profitform des Mehrwerts macht die Ausbeutung schwerer erkennbar. Marx unterscheidet im dritten Band von Das Kapital den Mehrwertbegriff vom Profitbegriff. Ersterer ist der Begriff seiner wissenschaftlichen Analyse, um ein gesellschaftliches Verhältnis bzw. um Ausbeutung aufzudecken. Mit dem Profitbegriff wird der Mehrwert m ins Verhältnis zum ganzen vorgeschossenen Kapital G bzw. c + v gesetzt. [126] Zwar ist dem Kapitalisten klar, dass der Profit entsteht, indem er Arbeitskraft und Produktionsmittel anwendet, aber er glaubt, dass sowohl das konstante Kapital c als auch das variable Kapital v wertschaffend ist. Die Ansicht, dass das konstante Kapital Wert schafft, wird durch die Mystifikation des Lohnes begünstigt. [126] Der Profitbegriff mystifiziert somit das Bewusstsein: in der Vorstellung wird der eigentliche Sachverhalt ins Gegenteil verkehrt und der Wertzuwachs erscheint als Frucht des Kapitals. [126]

Das Verhältnis der Einzelkapitale zum gesellschaftlichen Gesamtkapital untersucht Marx auf verschiedenen Ebenen. Im ersten Band betrachtet Marx das Gesamtkapital eher als Summe der Einzelkapitale. [127] Indem die Einzelkapitale akkumulieren, akkumuliert das Gesamtkapital; ceteris paribus konzentriert der Kapitalist mehr Kapital bzw. Produktionsmittel und Arbeitskraft in seinen Händen; diese Konzentration ermöglicht, dass sich Teile eines Kapitals loslösen und eigenständig werden. [128] Sie bilden somit das Material für die Zentralisation: indem die Kapitale miteinander konkurrieren und dabei das Kreditsystem nutzen, treiben sie die Verschmelzung der Kapitale an. [129] Im zweiten Band stellt Marx fest, dass das Gesamtkapital durch die Einzelkapitale gebildet wird, die über die Warenzirkulation miteinander verbunden sind; damit sich das Gesamtkapital reproduzieren bzw. akkumulieren kann, müssen die Elemente des Gesamtproduktes in bestimmten quantitativen und Wertverhältnissen zueinander stehen. [130] Im dritten Band beschreibt er, wie dadurch, dass die Einzelkapitale miteinander konkurrieren, die einzelnen Profitraten dazu tendieren, sich zu einer allgemeinen bzw. durchschnittlichen Profitrate auszugleichen. [130] Wenn es möglich ist, wird Kapital dorthin fließen, wo die Verwertungsbedingungen besser sind. Es wird aus Branchen mit schlechteren Verwertungsbedingungen abgezogen, so dass dort der Konkurrenzdruck abnimmt und die Preise steigen können; es fließt in Branchen mit besseren Verwertungsbedingungen, wodurch der Konkurrenzdruck zunimmt und die Preise sinken. [131]

Im ersten und zweiten Band von Das Kapital setzte Marx voraus, dass Waren gemäß ihrer Werte getauscht werden. Die allgemeine Profitrate, die Marx im dritten Band entwickelt, impliziert jedoch zweierlei: einerseits ist es so, dass Preise typischerweise nicht den Wert einer Ware adäquat ausdrücken; andererseits ergibt sich, dass die Gesamtmasse des Mehrwerts zwischen den Kapitalisten umverteilt wird. Jeder Kapitalist bekommt einen Profit, dessen Größe davon abhängt, wie viel Kapital der betreffende Kapitalist angewandt hat. [132] Marx' Versuch, Werte in Produktionspreise umzurechnen, wird bis heute als Transformationsproblem diskutiert.

Marx' Studien des Kreditsystems sind unfertig. [133] Es wird aber im dritten Band von Das Kapital deutlich, dass er dem Kreditsystem eine zentrale Rolle zukommen lässt. Das wachsende Kreditsystem aus Banken und Kapitalmärkten vermittelt die Bewegung des zinstragenden Kapitals . [134] Es bestimmt strukturell die Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals: die Kreditmittel sind wichtig, damit der gesamtgesellschaftliche Mehrwert realisiert werden kann; das Kreditsystem ermöglichet es dem einzelnen Kapitalisten, über seine eigenen finanziellen Grenzen hinauszugehen, schneller zu akkumulieren und in neue Produktionsweisen zu investieren; schließlich wird auch der Mechanismus, der zur allgemeinen Profitrate führt, vor allem durch Kreditflüsse zwischen verschiedenen Branchen vermittelt. [135] Marx' Ansatz widerspricht somit der Annahme, dass Geld neutral ist. [136]

Während sich moderne ökonomische Theorien, wie etwa Theorien neoklassischer Art, oft an Gleichgewichtsmodellen orientieren, scheint die Dichotomie von Gleichgewicht und Ungleichgewicht auf Marx' Kapitalauffassung nicht anwendbar zu sein. [137] Die Kapitaldynamik, die zu endloser und maßloser Verwertung tendiert, bewegt die Kapitalisten zur Steigerung des absoluten Mehrwerts und zur Steigerung des relativen Mehrwerts . [137] Letzteres impliziert eine steigende Mehrwertrate und eine steigende Kapitalzusammensetzung , die zwei wichtige Faktoren für das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate darstellen. [138] Dieses Gesetz wird oft als Kern Marxscher Krisentheorie behandelt. Auch unabhängig von diesem Gesetz finden sich in Das Kapital verstreute Bemerkungen über Krisen, aufgrund derer sich dafür argumentieren lässt, dass die kapitalistische Produktionsweise notwendig zu Krisen tendiert. [139] Das Saysche Theorem kritisierend erblickt Marx bereits in der Existenz des Geldes die Möglichkeit der Krise, indem Geld als Schatz festgehalten und die Warenzirkulation unterbrochen wird: nach dem Tauschakt W – G wird Geld festgehalten, ohne dass damit wieder gekauft wird. [140] Die Steigerung des relativen Mehrwerts tendiert dazu, krisenhaft zu verlaufen . Die konkurrierenden Kapitalisten streben nach Extraprofit und steigern dazu vor allem mittels neuer Maschinensysteme die Produktivkraft der Arbeit, wodurch sie typischerweise mehr als zuvor produzieren. Die Konsumtion wird hingegen systematisch beschränkt: die Logik der Profitmaximierung verlangt eine Minimierung der Arbeitskosten bzw. der Löhne und damit der Massennachfrage; zudem investieren Kapitalisten nur dann in neue Produktionsmittel, wenn sie sich davon Profit erhoffen und diese Investition profitabler erscheint als das betreffende Kapital als zintragendes Kapital anzuwenden. Somit sind Produktion und Konsumtion gegensätzlich bestimmt, woraus eine Tendenz zur Überproduktion entspringt. [141]

Nach Marx sind die ökonomischen Formen wie Kapital, Geld, Ware und Lohnarbeit nicht von überhistorischer Gültigkeit. Bereits in vorneuzeitlichen Gesellschaften gab es Menschen, die eine Wertsumme gewinnbringend einsetzten. Das betraf eher das zinstragende und das Handelskapital. Dass Produktion und Handel überwiegend gewinnorientiert betrieben werden, ist hingegen primär ein Phänomen der Neuzeit. [142] Es gilt nicht überhistorisch, dass jedes Arbeitsprodukt eine Ware ist. In frühmittelalterlichen Gesellschaften etwa produzierten viele Menschen primär für den Eigenbedarf oder für Abgaben an den Grundherren und kaum, um ihre Produkte auf einem Markt zu tauschen. [143] Die Existenz von Warenproduktion und -zirkulation wie auch die Verwendung von Geld erfordern nicht, dass die meisten Arbeitsprodukte einer Gesellschaft Waren sind. Es brauchte noch den doppelt freien Arbeiter. [144] Erst damit nehmen die meisten Arbeitsprodukte Warenform an. [145] Marx nannte den Prozess, der den doppelt freien Arbeiter hervorbrachte, ursprüngliche Akkumulation . Er skizzierte diese am Beispiel Englands. Feudalherren verdrängten Bauern vom Land, um Schafzucht zu betreiben. Der Staat half mit Gesetzen, Enteignete an die Disziplin der Fabrik zu gewöhnen. [146] Die Mystifikationen und Fetischismen hängen zusammen und gipfeln in der trinitarischen Formel . [147] Die Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital erscheinen als voneinander unabhängige Wertquellen: demnach erzeugt die Arbeit den Lohn, das Kapital den Profit und der Boden die Grundrente. [148] Wer über diese Wertquellen verfügt, kann sich einen Teil des gesellschaftlichen Wertproduktes aneignen und bekommt meist das, was sein Faktor an Wert abgegeben hat. [148] Die für die kapitalistische Produktionsweise charakteristischen ökonomischen Formen Ware, Lohnarbeit, Kapital und Grundbesitz erscheinen als überhistorische Formen menschlichen Wirtschaftens. [148] Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden somit verdinglicht. Erde und Kapital werden lebendige gesellschaftliche Akteure. [149]

Die Arbeiterklasse kann ihren Lebensstandard steigern , indem sie sich organisiert und die Produktivitätssteigerungen für höhere Reallöhne nutzt oder z. B. dadurch, dass sie die Arbeitszeit durch einen gesetzlichen Normalarbeitstag begrenzt. [150] [151] Die kapitalistische Produktionsweise besitzt aber Mechanismen, die die Lohnhöhe zugunsten des Kapitals regulieren. [152] Zudem stellen Krisen die Errungenschaften der Arbeiterklasse bzw. des Staates immer wieder in Frage. [153] Schließlich tendieren die kapitalistische Produktionsweise und deren Imperativ der Profitmaximierung dazu, ihre eigenen Fundamente, die Natur und den Arbeiter, zu untergraben, indem sie beide frühzeitig erschöpfen, wenn sie nicht daran gehindert werden. [154]

Der grenzenlose Ausdehnungsdrang des Kapitals, der die Bourgeoisie „über die ganze Erdkugel jagt“, sei letztlich nichts als eine verzweifelte Flucht nach vorn, um den der kapitalistischen Gesellschaft systematisch inhärenten Widersprüchen durch Eroberung neuer Märkte zu entkommen. Mit dem letztlich unausweichlichen Unerträglichwerden dieser Widersprüche schlage schließlich die weltgeschichtliche Stunde der sozialistischen Revolution durch das Proletariat . Das Kapital, so Marx und Engels im Manifest der Kommunistischen Partei (1848) , produziere seine eigenen „Totengräber“. Die Grundlagen einer neuen Gesellschaftsordnung legt die kapitalistische Produktionsweise selbst: im Zuge der Kapitalzentralisation entstehen Produktionsmittel, die nur kollektiv genutzt werden können, die Arbeitsteilung wird global und die Wissenschaft zur gesellschaftlichen Produktivkraft . [155] In Aktiengesellschaften und Genossenschaften erblickt Marx assoziative Besitzformen und somit Übergangsphänomene, in denen der Privatbesitz an Kapital unter kapitalistischen Verhältnissen überwunden ist. [156] [157] Die kommunistische Gesellschaft wird ein „Verein freier Menschen“, die ihre gesellschaftlichen Produktionsmittel dazu nutzen, um nach ihren Bedürfnissen und nach einem gemeinsamen Plan zu produzieren und ihr Produkt untereinander zu verteilen. [158] Dieser Verein emanzipiert sich von Klassenverhältnissen und überwindet die ökonomischen Formen Ware, Geld und Kapital samt deren Fetischismen: die Gesellschaftsmitglieder bestimmen ihren gesellschaftlichen Zusammenhang selbst, anstatt diesem Zusammenhang als verselbständigtem Sachzwang gegenüberzustehen. [159] Marx betont die allseitige Bildung der Arbeiter und einen hohen Stand der Technik und Wissenschaft bzw. Produktivität der Genossenschaften als Fundamente der neuen Gesellschaft. [160]

Marx ging es in Das Kapital nicht um eine Periodisierung. [161] [81] In marxistischer Tradition wird der Kapitalismus in die Phasen Früh- oder Übergangskapitalismus, Konkurrenzkapitalismus , Monopolkapitalismus , Imperialismus unterteilt. Nach dem Zweiten Weltkrieg spalteten sich die „Schulen“ in Staatsmonopolistischer Kapitalismus (orthodoxer Marxismus) und Spätkapitalismus (westlicher Marxismus).

Entgegen seinem Sechs-Bücher-Plan in Zur Kritik der Politischen Oekonomie. Erstes Heft schrieb Marx selbst kein Buch über die Rolle des Staates; Ansätze einer Staatstheorie entwickelte erst Friedrich Engels (1820–1895), etwa in Anti-Dühring und Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats . [162]

Neoklassische Theorie

Die Neoklassische Theorie hat wesentliche Grundlagen der modernen Wirtschaftswissenschaft entwickelt. Diese geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Akteure sich rational verhalten (Modell des sog. Homo oeconomicus ) und versuchen, ihren eigenen Nutzen zu maximieren. Dieser Nutzen muss dabei nicht zwangsläufig monetärer Nutzen, also finanzieller Gewinn sein. Es kann sich ebenso gut um einen Zugewinn an emotionalem Nutzen (also Glück und Fröhlichkeit), Zugewinn an Rechten und Einfluss, an ideellem Nutzen oder Ähnliches sein. Durch diese Ausrichtung am ökonomischen Prinzip kann der Markt – unter sehr restriktiven und oft nicht realistisch vorhandenen Annahmen – für eine optimale Verteilung knapper Ressourcen sorgen. Voraussetzungen für einen Markt, der optimal funktioniert, sind beispielsweise vollständige Information , atomistische Akteure und Freiwilligkeit der Teilnahme am Markt. Sind diese Annahmen nicht erfüllt, so sagt die Neoklassische Theorie ein sogenanntes Marktversagen voraus.

Historische Schule

Ältere Historische Schule

Die ab 1850 in Deutschland aufkommende Historische Schule der Nationalökonomie lehnt die auf die Klassische Nationalökonomie und den Rationalismus zurückgehende Vorstellung von allgemein geltenden Wirtschaftsgesetzen ab, sondern sucht stattdessen ihre – oft auch soziologischen – Erkenntnisse durch die Herausarbeitung von historischen Entwicklungsgesetzen zu untermauern. Die allgemeinen Gesetze der Klassischen Nationalökonomie hätten nur Gültigkeit für das kapitalistische Wirtschaftssystem.

Ihre wichtigsten Vertreter sind Wilhelm Roscher , Bruno Hildebrand und Gustav von Schmoller .

Jüngere Historische Schule

Georg Friedrich Knapp unterscheidet den Kapitalismus durch das Aufkommen von Großbetrieben von früheren Wirtschaftsepochen.

Karl Bücher beschreibt in seiner klassisch gewordenen Entstehung der Volkswirtschaft (1917) Kapitalismus als die Wirtschaftsepoche, bei der alle ökonomischen Verhältnisse über ihre Beziehung zum Kapital definiert werden. Werner Sombart wandte sich in der zweiten Auflage von Der moderne Kapitalismus entschieden gegen diese Charakterisierung. Richard Passow wandte ein, dass dies dem üblichen wirtschaftswissenschaftlichen Gebrauch zuwiderlaufe. [11]

Jüngste oder Dritte Historische Schule

Max Weber 1917

Die sogenannte Jüngste Historische Schule charakterisiert den Kapitalismus über eine auftretende kapitalistische Gesinnung und begründete die soziologische Untersuchung des Kapitalismus.

Werner Sombart sah diese Gesinnung in Erwerbsprinzip, Rationalität und Individualismus manifestiert. Er entwarf in Der moderne Kapitalismus (1902) die verbreitete Einteilung des Kapitalismus in die Entwicklungsphasen Früh- , Hoch- und Spätkapitalismus . Im Spätkapitalismus sah er in den zunehmenden Staatseingriffen erste Anzeichen eines Entwicklungsgesetzes hin zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Von ihm stammt der später von Joseph Schumpeter verbreitete Begriff der „ schöpferischen Zerstörung “. [163]

Max Weber versteht und erklärt den Kapitalismus als okzidentalen Rationalismus und stellt das in allen Gesellschaftsebenen umgreifende Rationalitätsstreben in den Mittelpunkt. [164] Alle Entscheidungen im kapitalistischen System basieren auf Nutzen - bzw. Gewinnmaximierung . Dabei kann ein soziales Handeln unterstellt werden, das zweckrational orientiert ist. „Kapitalistische Wirtschaftsakte“ sind bestimmt durch „Erwartung von Gewinn durch Ausnützung von Tausch-Chancen“. [165]

Der Staat , die Bürokratie und das Recht geben dem aufkommenden (Früh-)Kapitalismus für seine Entfaltung eine gefestigte gesellschaftliche Form. Religion in Gestalt von Kultur als soziales Handeln ist dabei die stärkste Macht hinsichtlich rational-methodischer Lebensführung.

Weber stellt in seinem Buch Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus die These auf, dass der Kapitalismus in Nordwesteuropa und den USA aus religiösen Gründen entstanden sei und eine – im geistigen Sinne – Weiterentwicklung der Reformationsbewegung darstelle (vgl. das protestantische Arbeitsethos und die protestantische Ethik allgemein). Da dies für Japan nicht haltbar war, untersuchte Weber die (funktional entsprechende) Rolle der Samurai .

Arthur Spiethoff bezog eine vermittelnde Position („anschauliche Theorie“) zwischen der historisierenden Charakterisierung des Kapitalismus in der Historischen Schule und der reinen Theorie der klassischen und neoklassischen Nationalökonomie.

Österreichische Schule

Ältere und jüngere Österreichische Schule

Ludwig von Mises

Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich in Wien um Carl Menger die Österreichische Schule . Diese lehnte geschichtsrelativistische und geschichtsdeterministische Kapitalismustheorien ab. Ökonomische Gesetze gelten für sie immer und überall und ergeben sich aus der Knappheit der Güter und der subjektiven Beziehung der Menschen zu jenen.

Die Österreichische Schule lehnt den Homo oeconomicus der Klassischen Nationalökonomie als unrealistisch ab und bezieht auch außerwirtschaftliche Ziele in ihre Theorie ein. [166] Staatsinterventionismus in das Wirtschaftssystem wird generell abgelehnt ( Ölflecktheorem ).

Ludwig von Mises hielt den Kapitalismus für das einzig logisch mögliche Wirtschaftssystem. Der Sozialismus sei nicht funktionsfähig aufgrund der Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung im Sozialismus . Mises schreibt: „Die Wirtschaftsforschung hat den Beweis erbracht, dass keine andere denkbare Wirtschaftsordnung den gleichen Grad von Prosperität erreichen könnte wie der Kapitalismus. Sie hat alle zugunsten von Sozialismus und Interventionismus vorgebrachten Beweisgründe völlig zu entkräften gewußt.“ [167]

Für Österreichische Ökonomen ist das Gewinnstreben der kapitalistischen Gesellschaft kein charakteristisches Merkmal, da für die Produktion zur Bedürfnisbefriedigung eine Wertsteigerung der entsprechenden Güter angestrebt werden muss, dh zwischen der „kapitalistischen“ Produktion für Profit und der „sozialistischen“ Produktion für Bedürfnisse gibt es keinen Unterschied. [168] Der Unterschied bestehe nur darin, dass im Kapitalismus „Gewinn“ durch sinnvolle Kostenrechnung erst rational erzielbar wird.

Nach Mises ergibt sich der Gewinn des Unternehmers daraus, dass er die zukünftigen Bedürfnisse der Verbraucher besser vorhersieht als seine Konkurrenten und sein Kapital dementsprechend einsetzt. [169] Zur Monopolbildung vertrat Mises , dass Monopole in einer freien Marktwirtschaft nicht entstehen können bzw. nicht von Dauer seien. Monopole entstünden immer nur durch staatliche Intervention. [170]

Die bedeutendsten Vertreter der Österreichischen Schule sind Ludwig von Mises ( Human Action (1949) ) und der Nobelpreisträger Friedrich von Hayek . Der Thatcherismus beruht in Teilen auf Hayeks Analyse ( The Road to Serfdom (1944) ).

Joseph Schumpeter

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) definierte einen funktionierenden Kapitalismus als das „liberale Modell einer interventionsfreien Wirtschaft, in der nur die Gesetze des freien Marktes gelten und in der keine monopolistischen Strukturen bestehen, denen es möglich ist, mithilfe der Staatsmacht partielle Interessen auf Kosten der Allgemeinheit durchzusetzen.“ [171]

Als zentralen Impuls der kapitalistischen Wirtschaft betrachtete Schumpeter den Unternehmer. Die Unternehmerfunktion besteht nur darin, Innovationen einzuführen. [172] [173] Der Unternehmer als solcher muss kein Kapitalbesitzer sein, der sein eigenes Vermögen riskiert; er muss auch nicht aus einer bestimmten Klasse kommen und ist auf keine Gesellschaftsform festgelegt. [174] Er muss auch kein Erfinder sein. [175] Zu den Innovationen zählen im Wesentlichen neue Waren, neue Produktionsweisen, neue Rohstoffquellen und Absatzmärkte sowie die Neuordnung einer Industrie, wie z. B. durch Herstellung oder Zerbrechen eines Monopols. [176]

Schumpeter fasste Kapital monetär auf. [177] Kapital besteht in Zahlungsmitteln, mit denen der Unternehmer die Güter auf dem Markt kauft, die er für seine Unternehmung braucht. Das können beispielsweise Land, Rohstoffe, Maschinen oder Arbeitsleistungen sein. [178] Die gekauften Güter hingegen sind kein Kapital. [179] Geld ist demnach nicht bloßes Tauschmittel, sondern erlangt Kapitalfunktion. [180] Kapital ist ebenso ein Herrschaftsmittel: es ist nichts weiter als der Hebel des Unternehmers, um diese Güter zu beherrschen. [181]

Dass Innovationen über einen Markt vermittelt werden, ist ein spezifisches Merkmal der kapitalistischen Wirtschaftsform. [182] Spezifisch ist auch der Umstand, dass mittels Kredit die zur Innovation erforderlichen Güter transferiert werden. [183] Zentral sind hierbei Banken, die ex nihilo Geldmittel schaffen, denen kein Güterangebot entgegensteht. [184] Im Gegensatz dazu stehen Planwirtschaften. In diesen gibt es kein Kapital in diesem Sinne. Durch Befehl werden die für die Innovation erforderlichen Produktionsmittel aus einem Bereich abgezogen und in einen anderen transferiert.

Im bewussten Gegensatz zu den Gleichgewichtsbetrachtungen der Neoklassik bzw. von Léon Walras (1834–1910) betonte Schumpeter, dass die kapitalistische Wirtschaftsform aus ihrer inneren Dynamik heraus Ungleichgewichte schafft. [185] [186] Ein Unternehmer, der als Erster eine Innovation einführt, mit der er bspw. billiger produziert als seine Konkurrenten, kann zum Marktpreis verkaufen, um so einen Unternehmergewinn zu erzielen; dieser Gewinn wird ihm aber wieder strittig gemacht: einerseits durch Imitatoren, die seine Monopolstellung aufheben, andererseits durch gesteigerte Kosten der entsprechenden Produktionsfaktoren, da die Nachfrage nach ihnen steigt. [187] Die Innovation ist das wesentliche Moment in der Konkurrenz. Durch sie verändert sich auch die Zusammensetzung der bürgerlichen Klasse: erfolgreiche Unternehmer konkurrieren oft andere nieder und sie bzw. ihre Familie steigen in höhere Schichten auf; die bloßen Verwalter von ererbten Vermögen hingegen verschwinden meist nach einigen Generationen. [188]

Schumpeter vertrat in Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie die Auffassung, dass der Kapitalismus aus seiner inneren Dynamik heraus untergehen wird. Er sah ihn zunächst als Motor der gesellschaftlichen Entwicklung. Jedoch produziere er zunehmend eine „Krise des Steuerstaats“, indem er den Staat schwäche. Die kapitalistische Dynamik führe zur Automatisierung des Fortschritts und folglich dazu, dass die Unternehmerfunktion an Bedeutung verlieren werde. [189] Der Unternehmer als Abenteurer, der seiner Intuition folge, werde zunehmend durch Spezialisten ersetzt, die routiniert und sicher berechnend etwas erfänden; an die Stelle der willensstarken Persönlichkeit, die einer Vision folge, werde rationalisierte und spezialisierte Büroarbeit treten. [190] Die erfolgreichen Unternehmer, die in die Kapitalistenklasse aufsteigen, und der Teil der Bourgeoisie, der sich zwischen dem unternehmerischen Abenteurer und dem bloßen Verwalter von ererbten Besitz bewegt, schaffen jedoch die Erträge, aus denen die ganze Klasse lebt. [191] Die Einkommen der industriellen Kapitalisten würden zu Gehältern für normale administrative Arbeit in riesigen stark bürokratisierten Industrieeinheiten; die Kapitalistenklasse werde ihre Funktion einbüßen. [192]

Ordoliberalismus

Der Ordoliberalismus fordert eine Wirtschaftsordnung , in der ein durch den Staat geschaffener Ordnungsrahmen den ökonomischen Wettbewerb und die Freiheit der Bürger auf dem Markt gewährleisten soll. [193] Durch die Einbettung der historisierenden Betrachtungsweise in eine allgemein geltende Ordnungstheorie erscheint für Walter Eucken der analytische Nutzen des Begriffs „Kapitalismus“ für die Wirtschaftswissenschaften zweifelhaft. [194] Er nennt die marxistische Verwendung des Begriffs „ Hypostase “ und „säkularisierte Gnosis“. [195] Wirtschaftsordnungen bestehen vielmehr zeitlos nebeneinander zur Lösung von Knappheitsproblemen und sozialen Interessenskonflikten. Kapitalismus und Sozialismus sind demnach mit ihren historischen und wertenden Konnotationen überflüssig. Auf diese Ordnungstheorie geht die heutige Verwendung von Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft zurück.

Keynesianismus

Der Keynesianismus geht auf das 1937 erschienene Werk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes von John Maynard Keynes zurück, das den Grundstein für einen Paradigmen-Wechsel in der Nationalökonomie legte. Das Werk ist in erster Linie eine Kritik der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts der Neoklassik und der von ihr geforderten minimalistischen Rolle des Staates im Wirtschaftsprozess. Es wird bis heute kontrovers diskutiert, unbestritten ist aber, dass Keynes sich darum verdient gemacht hat, das Denken in gesamtwirtschaftlichen Größen wie Konsum, Sparen, Investition und Einkommen auf eine neue Grundlage zu stellen.

Keynesianer halten den Kapitalismus für inhärent instabil. Schwankungen der gesamtwirtschaftlichen Endnachfrage (ua der Investitionen) bergen demnach die Gefahr eines anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichts mit hoher Arbeitslosigkeit, aus dem sich die Wirtschaft allein aufgrund der von den (Neo-)Klassikern betonten „Selbstheilungskräfte“ des Marktes nicht befreien könne. Keynesianer fordern daher durch konjunkturpolitische Maßnahmen das reale Wirtschaftswachstum anzukurbeln. [196]

Monetarismus

Im Gegensatz zu Keynesianern, die den gesamten Instrumentenkasten staatlicher Wirtschaftspolitik fordern (insbesondere eine antizyklische Finanzpolitik ), setzt der Monetarismus den Schwerpunkt auf die stabilisierende Wirkungen einer mittelfristig orientierten Geldpolitik . [196] Nach monetaristischer Analyse tendiert der Kapitalismus bei flexiblen Preisen zu einem stabilen Gleichgewicht. Es wird daher lediglich empfohlen, eine kontinuierliche trendorientierte Geldmengenpolitik zu betreiben, die für die monetäre Alimentierung des realen Wachstums sorgt. Das Ziel der Preisniveaustabilität genießt Vorrang, weil diese als Voraussetzung für das Funktionieren des marktwirtschaftlichen Anpassungsprozesses angesehen wird. Dagegen werde das Beschäftigungsziel von selbst erreicht, wenn dem freien Spiel des Marktes Raum geschaffen wird. Der Staat solle sich im Wesentlichen auf ordnungs- und wettbewerbspolitische Aufgaben beschränken. Interventionen können z. B. beim Vorliegen von externen Effekten angezeigt sein, müssen aber in jedem Einzelfall begründet werden. [197] Milton Friedman vertritt unter Verweis auf die demokratischen Entwicklungen in Europa, Amerika und Teilen von Asien, dass kapitalistische Gesellschaften langfristig zu Rechtsstaat und Demokratie tendieren. [198]

Sonstiger Libertarismus und Anarchokapitalismus

Libertäre und anarchokapitalistische Theoretiker verweigern den europäischen Staaten und den USA seit Mitte des 20. Jahrhunderts überhaupt die Bezeichnung „kapitalistisch“ und sehen fortschreitende sozialistische Tendenzen: Der Kapitalismus sei zugunsten eines Mischsystems aufgegeben worden; alle von Kapitalismuskritikern gerügten ökologischen und sozialen Mängel seien in Wahrheit durch staatliche Intervention entstanden und nicht das Ergebnis des freien Marktes. [199] So auch David D. Friedman , der mit The Machinery of Freedom (1971) eine anarchokapitalistische Theorie entwarf.

Neuere Ansätze

Auf Basis neoklassischer Theorie argumentierend [200] führt Thomas Piketty in seinem 2013 erschienenen Werk Le capital au XXIe siecle (deutsch Das Kapital im 21. Jahrhundert ) aus, dass Ungleichheit kein zufälliges, sondern ein notwendiges Merkmal des Kapitalismus sei. [201] Piketty plädiert dafür, die Ungleichheit bspw. durch eine progressive Einkommensbesteuerung bzw. Vermögenssteuern zu begrenzen.

Soziologie

Einschlägige Lexika der Soziologie definieren den Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung mit den Merkmalen: Güterproduktion unter Bedingungen des Privateigentums an den Produktionsmitteln, über das eine Minderheit verfügt, während die Mehrheit ein Lohnarbeitsverhältnis eingehen muss. Triebkraft der wirtschaftlichen Prozesse ist das Interesse der Produktionsmittelbesitzer an der Vermehrung des eingesetzten Kapitals, dh an Profitmaximierung und Akkumulation . [202]

Max Weber betrachtete den Kapitalismus als „die schicksalsvollste Macht unseres modernen Lebens“. [203] Keineswegs sei er gleichzusetzen mit dem „Streben nach maximalem Gewinn“, [204] vielmehr trage er zur Bändigung des irrationalen Triebes schrankenloser Erwerbsgier bei. Ihm zufolge beruhe ein kapitalistischer Wirtschaftsakt auf der Erwartung von Gewinn durch die Wahrnehmung von friedlichen Erwerbschancen. Allerdings sei Kapitalismus identisch „mit dem Streben nach Gewinn, im kontinuierlichen, rationalen kapitalistischen Betrieb: nach immer erneutem Gewinn: nach Rentabilität.“ [205] [206] Weber unterscheidet zwischen rationalem Kapitalismus , Politischem Kapitalismus und traditionellem Handelskapitalismus . [207] Der rationale Kapitalismus (= „bürgerlicher Betriebskapitalismus“ [204] ), der um den modernen Typ des Marktes konzentriert ist, habe sich nur im Westen entwickelt. [207]

Die Kritische Theorie sah in der Ideologie des gerechten Tausches die zentrale Rechtfertigungsstrategie des kapitalistischen Ausbeutungssystems. [208] Walter Benjamin charakterisiert den Kapitalismus als eine „essentiell religiöse Erscheinung“ zur „Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die sogenannten Religionen Antwort gaben“. [209] Die Soziologen Dirk Baecker und Christoph Deutschmann haben den Benjaminschen Gedanken aufgegriffen und ihn in den Kontext der sozioökonomischen Situation der Jahrtausendwende unter den Bedingungen des globalisierten Kapitalismus ohne gesellschaftspolitische Alternative gestellt. Laut Dirk Baecker „glaubt diese Gesellschaft an den Kapitalismus“, seit „die soziologische Alternative nicht mehr verfügbar ist und damit die Form der Gesellschaft nicht mehr Gegenstand einer ideologisch begründeten politischen Entscheidung ist“. [210] Der Sozialhistoriker Jürgen Kocka teilt die Ansicht, dass gegenwärtig „überlegene Alternativen zum Kapitalismus nicht erkennbar“ sind. [211]

Wirtschaftswissenschaften

Laut Duden Wirtschaft ist „Kapitalismus“ ein unter den Produktions- und Arbeitsbedingungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts und des beginnenden 19. Jahrhunderts geprägter Begriff. Er beschreibe eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der Privateigentum an Produktionsmitteln, das Prinzip der Gewinnmaximierung und Marktwirtschaft typisch sind, wobei Kapitalbesitz die Voraussetzung für die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel und das Weisungsrecht über die Arbeitskräfte ist. Die Arbeiter waren typischerweise besitzlos und von den wenigen Kapitalbesitzern wirtschaftlich abhängig. Die Gesellschafts- und Wirtschaftsverhältnisse der damaligen Zeit seien mit den gegenwärtigen Produktionsbedingungen nicht zu vergleichen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Wirtschaftsordnungen der westlichen Industrieländer durch eine große Anzahl von Sozial- und Wirtschaftsgesetzen reformiert und starke Gewerkschaften sorgten für einen Kräfteausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Auch habe der wirtschaftlich-technische Fortschritt gerade in marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnungen zu erheblichen sozialen Fortschritten geführt und für große Teile der Bevölkerung seien solide Wohlstandsverhältnisse entstanden. Der Begriff Kapitalismus beschreibe deshalb die heute existierende marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung der westlichen Industrieländer nicht richtig. [212]

Nach Ansicht des Gabler Wirtschaftslexikons ist „Kapitalismus“ eine „historisierende und, va durch die Vertreter des Marxismus, wertende Bezeichnung für die neuzeitlichen kapitalistischen Marktwirtschaften mit dominierendem Privateigentum an den Produktionsmitteln und dezentraler Planung des Wirtschaftsprozesses.“ Versuche zur Periodisierung der Wirtschaftsgeschichte beruhten auf individuellen Wertungen und es werde nicht beachtet, dass es Grundprobleme des Wirtschaftens gebe, die in jeder Wirtschaftsordnung gelöst werden müssten. Der Kapitalismus werde unterschiedlich charakterisiert und die Unterteilung in unterschiedliche Phasen sei nicht einheitlich. Die prinzipiell übereinstimmende Auffassung in den einzelnen Theorien sei, dass der Kapitalismus eine Übergangserscheinung sei und sich mit systemimmanenter Zwangsläufigkeit selbst zerstöre: Die marxistische Theorie leite aus dem historischen Materialismus den Übergangscharakter des Kapitalismus ab. Demgegenüber sahen Ökonomen wie Werner Sombart und Joseph Schumpeter zunehmende Machtkonzentration, immer größer werdende Unternehmen und zunehmende Zurückdrängung der Vertragsfreiheit durch kollektive Absprachen und zunehmende Bürokratisierung und Staatseingriffe als Indizien für die zukünftige zwangsläufige Vorherrschaft des Sozialismus. Da laut Gabler jedoch wissenschaftslogisch keine zwingenden Aussagen über die zukünftige geschichtliche Entwicklung abgeleitet werden könnten, sei die im Kapitalismus-Begriff implizierte Annahme des Übergangscharakters nicht zu beweisen. [213]

Die Vielfalt der Versuche, den Begriff „Kapitalismus“ zu definieren, bestätige nach Meinung des Handwörterbuchs der Wirtschaftswissenschaft die Meinung derer, die ihn für den wissenschaftlichen Gebrauch untauglich halten. Auch Komposita wie Früh-, Hoch-, Spät-, Staats-, Finanzkapitalismus oder viele mehr legten den Verdacht nahe, dass diese Komposita mittels völlig unterschiedlicher Merkmale definiert wurden. Anstelle der Nutzung des Begriffs Kapitalismus wird eine Schärfung und Erweiterung der Ordnungstheorie vorgeschlagen. [214]

Für Franz Oppenheimer und seinen Schüler Ludwig Erhard [215] war Kapitalismus ein Wirtschaftssystem, das Ungleichheit geradezu statuiere:

„Etwas hat mich so tief beeindruckt, daß es für mich unverlierbar ist, nämlich die Auseinandersetzung mit den gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit. Er erkannte den »Kapitalismus« als das Prinzip, das zur Ungleichheit führt, ja das die Ungleichheit geradezu statuiert, obwohl ihm gewiß nichts ferner lag als eine öde Gleichmacherei. Auf der anderen Seite verabscheute er den Kommunismus, weil er zwangsläufig zur Unfreiheit führt. Es müsse einen Weg geben – einen dritten Weg –, der eine glückliche Synthese, einen Ausweg bedeutet. Ich habe es, fast seinem Auftrag gemäß, versucht, in der Sozialen Marktwirtschaft versucht, einen nicht sentimentalen, sondern einen realistischen Weg aufzuzeigen.“

Ludwig Erhard : Franz Oppenheimer, dem Lehrer und Freund [216]

Für Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack ging es dabei um die Frage der Sozialen Gerechtigkeit , darüber hinaus sahen sie Reallohnsteigerungen in Höhe des Produktivitätsfortschritts aber auch als notwendig an, damit Angebot und Nachfrage zum Ausgleich kommen. [217]

Thomas Piketty analysierte in seinem vieldiskutierten Buch Le capital au XXIe siecle (deutsch Das Kapital im 21. Jahrhundert ) 2013, dass Ungleichheit ein notwendiges Merkmal des Kapitalismus sei, wenn der Staat nicht korrigierend eingreife. [201]

Unter angelsächsischen Ökonomen wie z. B. die Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman , Joseph E. Stiglitz etc. ist der Gebrauch des Begriffs capitalism durchgängig üblich als Bezeichnung der westlichen Wirtschaftssysteme. [20]

Kulturevolutionsforschung

Ausgehend von neueren Entwicklungsmodellen der Kulturevolutionsforschung [218] wurde gezeigt, dass sich die Entstehung und Verbreitung des Investitionskapitalismus, der die neuzeitliche Kultur und die Moderne charakterisiert, [219] mit der ab dem Mittelalter sich verbreitenden neuen Form der technologischen Nischenkonstruktion erklären lässt. [220] Der Investitionskapitalismus tritt diesem Forschungsparadigma nach koevolutionär mit der Technologie der „zusammengesetzten Maschine“ [221] wie etwa Windmühlen oder Getrieben auf, die aus einer Vielzahl in Reihe geschalteter einfacher Maschinen bestehen (in der Antike die „‚mächtigen Fünf' der Leistungserhöhung“ [222] schiefe Ebene , Keil , Schraube , Hebel und Rad ). Die zusammengesetzte Maschine weist technikgeschichtlich erstmals die Möglichkeit zur kontinuierlichen Verbesserung und Innovation auf, denn Effizienz, Effektivität und Funktionalität von zusammengesetzten Maschinen sind kontinuierlich optimierbar und veränderbar. [223]

Im Gegensatz zur Münze als ökonomischem Medium der Antike, das Märkte und Produktionsorte desselben Entwicklungsstandes ökonomisch miteinander verknüpft und zu einer auf Thesaurierung zielenden Wirtschaft führt („horizontale Kopplung“ [224] ), ermöglicht das Kapital in der Neuzeit gezielt in Innovationen der zusammengesetzten Maschinen zu investieren. Das Kapital bildet das ökonomische Medium, das Produktionsorte und Märkte unterschiedlicher Entwicklungsstände virtuell-medial über die Entwicklungszeit hinweg koppelt und die Inwertsetzung zukünftiger Entwicklung ermöglicht („vertikale Kopplung“ [225] ). Aus dieser kulturevolutionär-zivilisationstheoretischen Perspektive folgt, dass die Technologie der zusammengesetzten Maschine die technikgeschichtlich-materielle Grundlage der Mehrwertproduktion , der kapitalistischen Klassenstruktur , des Wachstums - und Fortschrittsbegriffs sowie des „linearen Zeitregimes“ [226] bildet. [227]

Geschichte

Vorgeschichte

Privateigentum und verschiedene andere Merkmale des Kapitalismus finden sich in unterschiedlich starker Ausprägung bereits ab der neolithischen Revolution . [228] Der Autor Peter Temin vertritt die Meinung, dass bereits im Römischen Reich eine Marktwirtschaft existierte. [229] Andere sehen im Kalifat vom 9. bis zum 12. Jahrhundert bereits wesentliche Merkmale des Kapitalismus: Geldwirtschaft , Marktwirtschaft , Frühformen der Gesellschaft ( „mufawada“ und „mudaraba“ ) und Kapital („al-mal“) . [230] [231] [232] Jürgen Kocka geht davon aus, dass mit der Existenz von individuellen Eigentumsrechten, Märkten und Kapital Frühformen des Kapitalismus im mittelalterlichen China, der arabischen Welt und im Europa der Renaissance gegeben waren. [233]

Demgegenüber vertreten marxistische Historiker die Auffassung, dass von Kapitalismus erst mit der verallgemeinerten Produktion für den Markt, die sich zum ersten Mal in England ausgebreitet hat, zu sprechen ist.

Handelskapitalismus

Im Mittelalter trat eine Phase nachhaltiger wirtschaftlicher Veränderungen ein, die als kommerzielle Revolution bezeichnet wird. Laut einer These von Ferdinand Tönnies entstanden in Europa der Fernhandel und mit ihm erste Institutionen, die wesentliche Merkmale des Kapitalismus trugen ab dem 13. Jahrhundert . Diese Verspätung sei maßgeblich bedingt durch die territoriale Zersplitterung und die kleinräumlichen Gerichtsbarkeiten gewesen. Das Aufkommen des Fernhandels [234] in Oberitalien ( Venedig , Pisa , Genua , Florenz ) und in Portugal , sodann ausgeprägt im 15. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Belgien und der Niederlande mit den Zentren Brügge und Antwerpen und noch später in den deutschen Hansestädten , war erst möglich, nachdem die Kaufleute selbst das Stadtregiment übernahmen und eine eigene Rechtsordnung mit eigenen Streitkräften aufbauten. [235]

Protoindustrialisierung

Die sich entwickelnden Produktivkräfte Englands und der nördlichen Niederlande drängten die feudalistischen Gesellschaftsstrukturen erfolgreich mit der frühbürgerlichen Revolution zurück und ermöglichten die freie Entfaltung des Marktes . Damit lagen die Voraussetzungen für die Protoindustrialisierung und Entstehung des Frühkapitalismus vor.

Industrialisierung

Der Industriekapitalismus nahm seinen Ausgang in dem am Ende des 18. Jahrhunderts entstehenden Fabriksystem , und zwar in den Baumwollspinnereien Englands. [236] Die gleichzeitig mit der Industriellen Revolution entstandenen Fabriken konnten dank der mechanischen Spinnmaschine ( Spinning Jenny ) den Engpass in der Nachfrage nach zu Garn gesponnener Baumwolle beseitigen und vollends mit der weiteren Erfindung des mechanischen Webstuhls eine gewaltige Produktionssteigerung bei der Erzeugung von gewebten Textilien herbeiführen, für die es auf den Binnen- und Außenmärkten eine große Nachfrage gab. Auch in Branchen der Metallerzeugung und anderen Gewerben wurden Fabriken für eine neue Klasse „industrieller Kapitalisten“ [237] zu Profit generierenden Anlageobjekten. In ihnen erstellten Lohnarbeiter in einer neuen, maschinenvermittelten Arbeitsteilung ein „gesellschaftliches“ Produkt.

Während Marx (wie die Klassiker) noch davon ausging, dass unter dem Regime der kapitalistischen Produktionsweise den Lohnarbeitern nur ein Lohn gezahlt würde, der zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft erforderlich sei, zwangen die Arbeiter durch ihre kollektive Organisierung in Gewerkschaften und Arbeiterparteien die ökonomischen Eliten, sie an den erzielten Produktionsfortschritten und Wohlstandsgewinnen des sich entfaltenden Industriekapitalismus zu beteiligen. Deshalb traten prognostizierte Verelendungstendenzen der Arbeiterklasse – ebenso wie die sich zuspitzenden Klassenkämpfe mit einem proletarischen Umsturz der kapitalistischen Produktionsweise (Weltrevolution) – bisher nicht in dem von Marxisten erwarteten Ausmaß ein. Stattdessen wurde der Industriekapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert zur weltweit dominierenden Gesellschaftsformation , obwohl zeitweilig auch nichtkapitalistische Industriegesellschaften im sowjetischen Herrschaftsbereich und nach nationalen Revolutionen in ehemaligen Kolonialgebieten entstanden.

Die Ungleichheit des Reichtums und der Entwicklungschancen war das große Thema der klassischen Ökonomen Thomas Malthus, David Ricardo sowie Karl Marx, [238] von denen jeder argumentiert hat, dass die wirtschaftliche Entwicklung letztlich die gesellschaftlichen Gegensätze verschärfen müsste. Doch haben sie den technologischen Wandel unterschätzt, der letztlich allen Schichten eine deutliche Wohlstandszunahme beschert hat.

In den vergangenen 300 Jahren ist die Weltwirtschaft inflationsbereinigt im Schnitt um 1,6 Prozent jährlich gewachsen. Die Vermögen wuchsen schneller. Historisch gesehen liegt deren Wachstumsrate eher bei vier Prozent, wenn man die Erträge vor Abzug der Steuern betrachtet. Laut Thomas Piketty war die Vermögenswachstumsrate bis zum 19. Jahrhundert in der Geschichte tatsächlich meist größer als die der Wirtschaft und damit des Gesamteinkommens und wird es seiner Ansicht nach auch im 21. Jahrhundert bleiben. Die größere Gleichheit in dieser Beziehung im 20. Jahrhundert bis nach dessen Mitte erklärt sich Piketty mit den großen politischen Umwälzungen, den Weltkriegen und den schweren Wirtschaftskrisen dieser Zeit, die den hergebrachten Vermögen deutlich zugesetzt haben. [239]

Spätes 19. und frühes 20. Jahrhundert

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird die Rolle von Bankiers und Financiers zunehmend bedeutender. Monopole und Kartelle häufen sich; die Unternehmenseigentümer delegieren den Produktionsprozess an Manager . Das Bankensystem , die Unternehmensverflechtungen und der Aktienmarkt werden zunehmend komplexer. [240] In marxistischer Diktion wird diese Phase auch als Zeit des „Finanzkapitalismus“, „ Monopolkapitalismus “ oder „ Staatsmonopolkapitalismus “ bezeichnet. [241] Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden Boom und Depressionen (1857/58, 1873) zum sich häufenden Problem. Auch außerhalb der marxistischen Geschichtsdeutung wird auf die enorme Zahl von Monopolen und Trusts hingewiesen.

Weltwirtschaftskrise und Stabilisierung

Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich ein Finanzkapitalismus entwickelt, der keiner Kontrolle unterlag. Dieser brach in der Weltwirtschaftskrise beginnend ab 1929 zusammen. Es entwickelte sich eine schwere weltweite Rezession zu einer Phase der Depression . Der Staat musste eingreifen und schuf Institutionen der Stabilisierung. In den USA erfolgten im Rahmen des New Deal unter Präsident Franklin D. Roosevelt bedeutende Wirtschafts- und Sozialreformen. [242]

Auch die Soziale Marktwirtschaft war das Resultat eines gesellschaftlichen Lernprozesses, der durch die Weltwirtschaftskrise angestoßen worden war. [243] Die ordnungspolitische Alternative hatte sich in Deutschland bereits Mitte der 1930er Jahre auf die Alternativen zwischen „gelenkter Marktwirtschaft“ ordoliberalen Typs und der „marktwirtschaftlichen Lenkungswirtschaft“ keynesianischen Typs verengt. [244] Nach dem Zweiten Weltkrieg begründeten vor allem Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack in Regierungsverantwortung die Soziale Marktwirtschaft. Anstelle eines reinen bzw. ungezügelten Kapitalismus sollte staatliche Rahmensetzung das Funktionieren der Marktwirtschaft absichern. Diese Idee beruhte auf ordoliberalen Theorien. Die Soziale Marktwirtschaft sollte der Verwirklichung von sozialer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit dienen. [245] Nach Erhards Vorstellung sollte eine gut funktionierende, weil gelenkte Marktwirtschaft Wohlstand für alle bringen. Eine breite Vermögensbildung aller Gesellschaftsschichten sollte als Volkskapitalismus gefördert werden. [246] Seine Zielvorstellung war die Utopie einer entproletarisierten Gesellschaft von Eigentumsbürgern die staatlicher Sozialpolitik nicht mehr bedürften. [247] In der Praxis kam der Volkskapitalismus jedoch nicht voran, es wuchs vielmehr die Einsicht in die Unzulänglichkeit der sich aus dem Marktmechanismus ergebenden Verteilung von Einkommen und Vermögen. Bereits in den 1950er Jahren war der Trend zur Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen mit Händen greifbar. Trotz relativ niedriger Beiträge waren die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung für die Altersvorsorge der Arbeitnehmer wichtiger als jede andere Einkunftsquelle und das Volumen der gesetzlichen Rentenversicherung übertraf bei weitem das Volumen der Vermögensbildung der privaten Haushalte. [248] [249] Die bismarcksche Sozialstaatlichkeit wurde deshalb nicht nur beibehalten, sondern ausgebaut. Die Formel Soziale Marktwirtschaft wurde seit 1957 von der Erhardschen Auslegung als Volkskapitalismus zu einer Marktwirtschaft mit eigenständiger Sozialstaatlichkeit umgedeutet. Erst dadurch wurde der Begriff Soziale Marktwirtschaft zur zentralen Konsens- und Friedensformel des mittleren Weges. [250]

Das so entstandene deutsche Kapitalismusmodell wird auch als Rheinischer Kapitalismus bezeichnet. [251]

Globalisierung und Zerfall des Realsozialismus

Die Geschichte des Kapitalismus war stets eng mit der Internationalisierung des Handels verknüpft. Der Prozess des Abbaus von Handelsschranken ( GATT 1948) und die daraus folgende internationale Verflechtung des Handels und Kapitalverkehrs, insbesondere seit Abschaffung des Bretton-Woods-Systems , werden als Globalisierung bezeichnet. Einige Autoren bestreiten jedoch, dass die Globalisierung im 20. Jahrhundert stärker als in früheren Epochen ist. [252]

Die Folgen dieser Entwicklung sind umstritten: Globalisierungskritiker machen den Kapitalismus für die Fortdauer oder Verschärfung der weltweiten Kluft zwischen Arm und Reich verantwortlich. [253] Globalisierungsbefürworter machen dagegen geltend, dass die Übernahme des westlichen Wirtschaftssystems und der Abbau von Handelsschranken die einzige Möglichkeit sei, Armut einzudämmen, und sprechen angesichts des globalen Bevölkerungswachstums von der „Unvermeidlichkeit des Kapitalismus“. [20]

Nach dem Untergang der Sowjetunion und des Realsozialismus sprachen einige Beobachter vom Ende der Geschichte , [254] bei dem Kapitalismus und Demokratie als einzige Regierungs- und Wirtschaftssysteme überlebt hätten.

Nach Ende des Globalisierungsoptimismus nimmt seit einigen Jahren die Diskussion darüber an Intensität zu, ob Kapitalismus und Demokratie langfristig vereinbar sind. [255]

Die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff prägte den Begriff Überwachungskapitalismus und sieht darin eine analoge Entwicklung wie im Industriekapitalismus . [256]

Varianten des Kapitalismus in der Diskussion

Karl Marx verwendet selbst kaum den Begriff Kapitalismus . [257] In der marxistischen Tradition fand er indessen nicht nur eine breite Rezeption, sondern erfuhr auch eine Auffächerung in Varianten wie Organisierter Kapitalismus , Neo- und Spätkapitalismus , Finanz- und Konkurrenzkapitalismus oder auch Monopol- und Staatsmonopolistischer Kapitalismus . In den jüngeren Diskussionen der Wirtschaftswissenschaft und der Soziologie wurden weitere neue Komposita geprägt, die zum Teil große Resonanz in der Öffentlichkeit erfahren haben, wie etwa Rheinischer Kapitalismus , Kasino-Kapitalismus , Finanzmarkt-Kapitalismus und Turbokapitalismus sowie die politischen Schlagwörter wie Killerkapitalismus, Raubtierkapitalismus oder Heuschreckenkapitalismus.

Zudem wurden realsozialistische Wirtschaftssysteme innerhalb der Linken kritisch auch als Staatskapitalismus beschrieben. [258]

Kritik

Siehe auch

Literatur

Primärliteratur

Klassische Nationalökonomie

Marxismus

Historische Schule

Joseph Schumpeter

Österreichische Schule

Soziologie

Keynesianismus

 • John Maynard Keynes : Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes . 9. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 2000, ISBN 3-428-07985-X (englisch: The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) . Übersetzt von Fritz Waeger).

Ordoliberalismus, Neoliberalismus

Sekundärliteratur

Einführungen

Geschichte

 • Elmar Altvater : Kapitalismus – Zur Bestimmung, Abgrenzung und Dynamik einer geschichtlichen Formation . In: Erwägen Wissen Ethik . Heft 3, 2002, S.   281–291 ( evoeco.forschungsseminar.de ).
 • Sven Beckert : „King Cotton“. Eine Geschichte des globalen Kapitalismus . Beck, München 2014.
 • Jürgen Kocka : Geschichte des Kapitalismus. Beck, München 2013, ISBN 978-3-406-65492-3 .
 • Ellen Meiksins Wood : Der Ursprung des Kapitalismus. Eine Spurensuche. Laika-Verlag, Hamburg 2015, ISBN 978-3-942281-67-6 .
 • Sören Brandes, Malte Zierenberg (Hrsg.): Praktiken des Kapitalismus . In: Mittelweg 36 , 26. Jahrgang, Heft 1, Februar/März 2017, Einleitung (PDF)
 • Jürgen Kocka, Marcel van der Linden (Hrsg.): Capitalism. The Reemergence of a Historical Concept . London 2016.
 • Larry Neal, Jeffrey Williamson (Hrsg.): The Cambridge History of Capitalism . 2 Bände. Cambridge 2014.

Politikwissenschaft

Soziologie

 • Jens Beckert : Imagined Futures: Fictional Expectations and Capitalist Dynamics. Harvard University Press, Cambridge MA 2016.

Literaturwissenschaft

 • Urs Urban: Die Ökonomie der Literatur. Zur literarischen Genealogie des ökonomischen Menschen. Aisthesis, Bielefeld 2018. ISBN 978-3-8498-1305-5

Weblinks

Wiktionary: Kapitalismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Kapitalismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Karl Bachinger, Herbert Matis : Sozioökonomische Entwicklung: Konzeptionen und Analysen von Adam Smith bis Amartya K. Sen. Band 3074, UTB 2008, ISBN 978-3-8252-3074-6 , S. 75–76.
 2. Herzstück : Gerhard Willke: Kapitalismus. Campus, Frankfurt am Main 2006, S. 16. – Hauptmerkmal : Luc Boltanski , Ève Chiapello : Der neue Geist des Kapitalismus. UKV, Konstanz 1999, S. 39. – Leitprinzip : Immanuel Wallerstein: Die strukturelle Krise oder Warum der Kapitalismus sich nicht mehr rentieren könnte. In: Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, Craig Calhoun: Stirbt der Kapitalismus? Fünf Szenarien für das 21. Jahrhundert. Campus, Frankfurt am Main 2014, S. 19.
 3. Für Max Weber ist das Streben nach Gewinn und immer erneutem Gewinn im kapitalistischen Einzelbetrieb mit dem Kapitalismus identisch, während das bloße „Streben nach Gewinn, nach Geldgewinn, nach möglichst hohem Geldgewinn“ mit Kapitalismus an sich nichts zu schaffen habe. Vgl. Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie . Mohr, Tübingen 1963, S. 4. Die Webersche Definition korrespondiert mit der Marxschen Definition der kapitalistischen Produktionsweise, der zufolge Gewinne in der Produktion (Mehrwertproduktion) entstehen.
 4. Joan Violet Robinson: The historical development of markets. Encyclopædia Britannica, abgerufen am 4. August 2020 (englisch).
 5. Allen, Robert C., 1947-: The British industrial revolution in global perspective . Cambridge University Press, Cambridge 2009, ISBN 978-0-521-86827-3 .
 6. Deane, Phyllis.: The first industrial revolution . 2. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge [England] 1979, ISBN 0-521-22667-8 .
 7. Stearns, Peter N.,: The industrial revolution in world history . Boulder 1993, ISBN 0-8133-8596-2 .
 8. Wolfgang Schweicker: Zwifach Buchhalten . Petreius, Nürnberg 1549.
 9. Gerhard Köbler: Deutsches Etymologisches Wörterbuch . 1995 ( koeblergerhard.de [PDF; 191   kB ]).
 10. Friedrich Kluge, Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache . 22. Auflage. Walter de Gruyter, 2002, ISBN 3-11-017472-3 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 11. a b c d e Ingomar Bog: Kapitalismus . In: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften . Band   IV . Gustav Fischer ua, Stuttgart/New York ua 1978, S.   419–432 .
 12. Alain Rey (Hrsg.): Dictionnaire historique de la langue française . Dictionnaire Le Robert, Paris 1992, ISBN 2-84902-236-5 .
 13. Karl Marx: Das Kapital II , MEW , Berlin 1968, Bd. 24, S. 123
 14. DWDS-Verlaufskurve für „Kapitalismus“. In: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Abgerufen am 21. Oktober 2020 .
 15. Robert D. Johnston, The Radical Middle Class , Princeton University Press, 2003, ISBN 978-0-691-09668-1 , S. 81
 16. a b Karl Bachinger, Herbert Matis: Sozioökonomische Entwicklung: Konzeptionen und Analysen von Adam Smith bis Amartya K. Sen. Band 3074, UTB 2008, ISBN 978-3-8252-3074-6 , S. 76
 17. Karl Bachinger, Herbert Matis: Sozioökonomische Entwicklung: Konzeptionen und Analysen von Adam Smith bis Amartya K. Sen. Band 3074, UTB 2008, ISBN 978-3-8252-3074-6 , S. 77
 18. Karl Bachinger, Herbert Matis: Sozioökonomische Entwicklung: Konzeptionen und Analysen von Adam Smith bis Amartya K. Sen. Band 3074, UTB 2008, ISBN 978-3-8252-3074-6 , S. 78, 79
 19. Kapitalismus . In: Gabler Wirtschaftslexikon . 16. Auflage. Band III, K–R, 2004, S.   1643 sq .
 20. a b c Artur Woll : Kapitalismus . In: Hermann May (Hrsg.): Lexikon der ökonomischen Bildung . Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2006, ISBN 3-486-58042-6 .
 21. John Kenneth Galbraith: Free Market Fraud . In: The Progressive magazine . Januar 1999 ( progressive.org ).
 22. Ulrich Baßeler, Jürgen Heinrich: Wirtschaftssysteme. Kapitalistische Marktwirtschaft und sozialistische Zentralplanwirtschaft . Würzburg 1984, S.   13–19 .
 23. Erich Weede : Mensch und Gesellschaft . Mohr Siebeck, 1992, ISBN 3-16-145899-0 , S.   249 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 24. Jürgen Pätzold: Soziale Marktwirtschaft. Konzeption – Entwicklung – Zukunftsaufgaben . 6. Auflage. Ludwigsburg, Berlin 1994 ( online [abgerufen am 29. Juni 2008]).
 25. Nicholas Gregory Mankiw: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre . 3. Auflage. Stuttgart 2004, S.   255 .
 26. Ludwig von Mises : Human Action – A Treatise on Economics . 1. Auflage. Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 2007, ISBN 978-0-945466-24-6 , S.   678 ( mises.org [PDF; 55,7   MB ] Erstausgabe: 1948).
 27. Frank Solomon: Capitalism. An Analysis and Summary of Adam Smith's Wealth of Nations . 2. Auflage. Archway Publishing, Bloomington 2013, S.   8–11 .
 28. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   15 (englisch, libertyfund.org ): “This division of labour, from which so many advantages are derived, is not originally the effect of any human wisdom, which foresees and intends that general opulence to which it gives occasion. It is the necessary, though very slow and gradual, consequence of a certain propensity in human nature which has in view no such extensive utility; the propensity to truck, barter, and exchange one thing for another.”
 29. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   16 (englisch, libertyfund.org ): “In civilized society he [= der Mensch, d. V.] stands at all times in need of the co-operation and assistance of great multitudes, while his whole life is scarce sufficient to gain the friendship of a few persons. In almost every other race of animals each individual, when it is grown up to maturity, is entirely independent, […]”
 30. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   16 (englisch, libertyfund.org ): “But man has almost constant occasion for help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and shew them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them. Whoever offers to another a bargain of any kind, proposes to do this: Give me that which I want, and you shall have this which you want, is the meaning of every such offer; and it is in this manner that we obtain from one another the far greater part of those good offices which we stand in need of. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.”
 31. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   5–11 (englisch, libertyfund.org ).
 32. Ralph Anderegg: Grundzüge der Geldtheorie und Geldpolitik . R. Oldenbourg Verlag, München/Wien 2007, S.   19 .
 33. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   24–25 (englisch): “The butcher has more meat in his shop than he himself can consume, and the brewer and the baker would each of them be willing to purchase a part of it. But they have nothing to offer in exchange, except the different productions of their respective trades, and the butcher is already provided with all the bread and beer which he has immediate occasion for. No exchange can, in this case, be made between them. He cannot be their merchant, nor they his customers; and they are all of them thus mutually less serviceable to one another. In order to avoid the inconveniency of such situations, every prudent man in every period of society, after the first establishment of the division of labour, must naturally have endeavoured to manage his affairs in such a manner, as to have at all times by him, besides the peculiar produce of his own industry, a certain quantity of some one commodity or other, such as he imagined few people would be likely to refuse in exchange for the produce of their industry.”
 34. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   25 (englisch): “In all countries, however, men seem at last to have been determined by irresistible reasons to give the preference, for this employment, to metals above every other commodity. Metals can not only be kept with as little loss as any other commodity, scarce any thing being less perishable than they are, but they can likewise, without any loss, be divided into any number of parts, as by fusion those parts can easily be reunited again; a quality which no other equally durable commodities possess, and which more than any other quality renders them fit to be the instruments of commerce and circulation.”
 35. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   26–30 (englisch).
 36. a b Ralph Anderegg: Grundzüge der Geldtheorie und Geldpolitik . R. Oldenbourg Verlag, München/Wien 2007, S.   155 .
 37. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume1. Methuen, London 1904, S.   304 (englisch): “The gold and silver money which circulates in any country may very properly be compared to a highway, which, while it circulates and carries to market all the grass and corn of the country, produces itself not a single pile of either.”
 38. a b David McNally: Political Economy and the Rise of Capitalism. A Reinterpretation . University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1988, S.   260–261 (englisch).
 39. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   248 (englisch, libertyfund.org ): “The whole annual produce of the land and the labour of every country, or what comes to the same thing, the whole price of that annual produce, naturally divides itself […] into three parts; the rent of land, the wages of labour, and the profits of stock; and constitutes a revenue to three different orders of people; to those who live by rent, to those who live by wages, and to those who live by profit. These are the three great, original and constituent orders of every civilized society, from whose revenue that of every other order is ultimately derived.”
 40. David McNally: Political Economy and the Rise of Capitalism. A Reinterpretation . University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1988, S.   261 (englisch).
 41. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   67–68 (englisch): “It sometimes happens, indeed, that a single independent workman has stock sufficient both to purchase the materials of his work, and to maintain himself till it be compleated. He is both master and workman, and enjoys the whole produce of his own labour, or the whole value which it adds to the materials upon which it is bestowed. It includes what are usually two distinct revenues, belonging to two distinct persons, the profits of stock, and the wages of labour. Such cases, however, are not very frequent […] and the wages of labour are every where understood to be, what they usually are, when the labourer is one person, and the owner of the stock which employs him another.”
 42. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   67 (englisch): “As soon as land becomes private property, the landlord demands a share of almost all the produce which the labourer can either raise, or collect from it. His rent makes the first deduction from the produce of labour which is employed upon land.”
 43. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   67 (englisch): “The produce of almost all other labour is liable to the like deduction of profit. In all arts and manufactures the greater part of the workmen stand in need of a master to advance them the materials of their work, and their wages and maintenance till it be compleated. He shares in the produce of their labour, or in the value which it adds to the materials upon which it is bestowed; and in this share consists his profit.”
 44. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   54 (englisch): “The revenue derived from labour is called wages. That derived from stock, by the person who manages or employs it, is called profit. That derived from it by the person who does not employ it himself, but lends it to another, is called the interest or the use of money. […] The revenue which proceeds altogether from land, is called rent, and belongs to the landlord.”
 45. Heinz-J. Bontrup: Lohn und Gewinn. Volks- und betriebswirtschaftliche Grundzüge . 2. Auflage. Oldenbourg Verlag, München/Wien 2008, S.   29–30 .
 46. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   68 (englisch): “The workmen desire to get as much, the masters to give as little as possible. […] It is not, however, difficult to foresee which of these two parties must, upon all ordinary occasions, have the advantage in the dispute, and force the other into a compliance with their terms. The masters, being fewer in number, can combine much more easily; and the law, besides, authorities, or at least does not prohibit their combinations, while it prohibits those of the workmen. […] In all such disputes the masters can hold out much longer. A landlord, a farmer, a master manufacturer, or merchant, though they did not employ a single workman, could generally live a year or two upon the stocks […] Many workmen could not subsist a week […]”
 47. Samuel Hollander: A History of Utilitarian Ethics. Studies in Private Motivation an Distributive Justice, 1700-1875 . Routledge Taylor & Francis Group, London/New York 2020, ISBN 978-0-367-24387-6 , S.   186–188 (englisch).
 48. Lisa Hill: Adam Smith, Adam Ferguson and Karl Marx on the Division of Labour . In: Journal of Classical Sociology . Volume 7 (3), 2007, S.   342–343 (englisch).
 49. Lisa Hill: Adam Smith, Adam Ferguson and Karl Marx on the Division of Labour . In: Journal of Classical Sociology . Volume 7 (3), 2007, S.   347 (englisch).
 50. Lisa Hill: Adam Smith, Adam Ferguson and Karl Marx on the Division of Labour . In: Journal of Classical Sociology . Volume 7 (3) =, 2007, S.   341–342 (englisch).
 51. Lisa Hill: Adam Smith, Adam Ferguson and Karl Marx on the Division of Labour . In: Journal of Classical Sociology . Volume 7 (3), 2007, S.   346–347 (englisch).
 52. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   261 (englisch): “When the stock which a man possess is no more than sufficient to maintain him for a few days or a few weeks, he seldom thinks of deriving any revenue from it. He consumes it as sparingly as he can, and endeavours by his labour to acquire something which may supply its place before it be consumed altogether. His revenue is, in this case, derived from his labour only. This is the state of the greater part of the labouring poor in all countries. But when he possesses stock sufficient to maintain him for months or years, he naturally endeavours to derive a revenue from the greater part of it; reserving only so much for his immediate consumption as may maintain him till this revenue begins to come in. His whole stock, therefore, is distinguished into two parts. That part which, he expects, is to afford him this revenue, is called his capital. The other is that which supplies his immediate consumption; and which consists either, first, in that portion of his whole stock which was originally reserved for this purpose; or, secondly, in his revenue, from whatever source derived, as it gradually comes in; or, thirdly, in such things as had been purchased by either of these in former years, and which are not yet entirely consumed; such as a stock of clothes, household furniture, and the like. In one, or other, or all of these three articles, consists the stock which men commonly reserve for their own immediate consumption.”
 53. Eugen von Böhm-Bawerk: The Positive Theory of Capital . GE Stechert & Co., New York 1930, S.   26 (englisch).
 54. Eugen von Böhm-Bawerk: Kapital . In: Ludwig Elster/Adolf Weber/Friedrich Wieser (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften . 4. Auflage. Band   5 . Gustav Fischer, Jena 1923, S.   577 .
 55. Eugen von Böhm-Bawerk: Kapital . In: Ludwig Elster/ Adolf Weber/ Friedrich Wieser (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften . 4. Auflage. Band   5 . Gustav Fischer, Jena 1923, S.   577 : „In der zweiten Periode, die durch A. Smith eingeleitet wird, löste sich vom bisherigen allgemeineren Begriffe der zum Erwerbe dienenden Gütervorräte als ein engerer Begriff jener des Produktivkapitals oder der zur Produktion dienenden Gütervorräte ab. Die Brücke zur Konstruktion dieses neuen Begriffes bildete die von Smith gemachte Bemerkung, daß zwar innerhalb einer wirtschaftenden Gesellschaft einzelne Individuen auch durch Tausch, Verleihen oder Vermieten und dergleichen einen Erwerb ziehen, daß dagegen die wirtschaftende Gesellschaft im ganzen sich nicht anders bereichern könne als durch Produktion neuer Güter: für sie können daher als „Kapital“ nur die zur Produktion dienenden Gütervorräte gelten. Dieser „volkswirtschaftliche“ Kapitalbegriff, der eine für die Analyse der Erscheinungen der volkswirtschaftlichen Produktion wichtige Gütergruppe glücklich hervorhob, überflügelte binnen kurzem den älteren und weiteren „privatwirtschaftlichen“ Kapitalbegriff so vollständig, daß man in wissenschaftlichen Erörterungen sich gewöhnlich auf ihn allein bezog, das „Kapital“ nur nach ihm als einen „Inbegriff produzierter Produktionsmittel“ zu definieren und nur ganz nebenbei anzumerken pflegte, daß für einzelne Individuen auch solche Güter, die nicht der Produktion dienen, wie z. B. vermietete Wohnhäuser oder Möbel, als Kapital aufgefaßt werden können. Indem man es sonach in den wissenschaftlichen Untersuchungen nur mit einem Kapitalbegriffe zu tun zu haben glaubte, geriet man in die oben angedeutete irrtümliche Vermischung und Verwechslung der Rentenquelle Kapital und des Produktionsfaktors Kapital, woran sich eine nicht minder irrtümliche und abträgliche Vermischung gewisser recht verschiedenartiger, aber unter demselben Namen abgehandelter Probleme der Gütererzeugung einerseits und der Güterverteilung andererseits knüpfte.“
 56. Eugen von Böhm-Bawerk: The Positive Theory of Capital . GE Stechert & Co., New York 1930, S.   26–30 (englisch).
 57. Ronald L. Meek: Studies in the Labor Theory of Value . 2. Auflage. Monthly Review Press, New York/London 1973, S.   66–68 (englisch, Erstausgabe: 1956).
 58. a b Ronald L. Meek: Studies in the Labor Theory of Value . 2. Auflage. Monthly Review Press, New York/London 1973, S.   70–71 (englisch, Erstausgabe: 1956).
 59. a b Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   41–42 .
 60. Gerhard Stavenhagen: Geschichte der Wirtschaftstheorie . 4. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1969, S.   57 : „Unklar bleibt bei Smith auch die Begründung, warum ein Kapitalzins gezahlt wird. Einerseits vertritt er die Ansicht, daß das Kapital ebenso wie der Boden die Quelle neuer Werte sei, andererseits fehlt auch bei ihm nicht der Gesichtspunkt der Ausbeutung des Arbeiters durch den Kapitalisten, da der Kapitalprofit und die Rente Abzüge darstellen, die die Kapitalisten und Grundbesitzer von den von den Arbeitern allein geschaffenen Werten machen.“
 61. Joseph Alois Schumpeter: History of Economic Analysis. Edited from manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter and with an introduction by Mark Perlman . Taylor & Francis e-Library, 2006, S.   184 (englisch, Erstausgabe: Allan & Unwin Ltd, 1954): “First, he [= Adam Smith, d. V.] definitively sanctioned and helped to victory the doctrinal tendency that was to prevail in nineteenth-century economics, particularly in England: profit, treated as the basic income of the capitalist class, is (substantially) the return from the use in business of physical goods (labor's means of subsistence included) which that class supplies; and interest on loans is simply a derivate from it. Excepting the case of the mere lenders ('monied men'), there is no distinctive function of the entrepreneurs—though Smith does speak of the 'undertaker'—or industrialists, who, 'inspection and direction' being brushed aside, are fundamentally capitalists or masters 'setting to work industrious people' and appropriating part of the product of 'their work' (ch. 6). The Marxist implications of this, which moreover Smith goes out of his way to underline, are obvious. Nevertheless, it cannot be said that Adam Smith held an exploitation theory of profit, though it can be said that he suggested it.”
 62. Ronald L. Meek: Studies in the Labor Theory of Value . 2. Auflage. Monthly Review Press, New York/London 1973, S.   57–58 (englisch, Erstausgabe: 1956).
 63. Alexander Rüstow: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus. Hrsg.: Frank P. und Gerhard Maier-Rigaud. 3. überarbeitete Auflage mit Übersetzungen. Metropolis Verlag, Marburg 2001, S.   47–49 (Erstausgabe: Istanbul 1945).
 64. Alexander Rüstow: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus. Hrsg.: Frank P. und Gerhard Maier-Rigaud. 3. überarbeitete Auflage mit Übersetzungen. Metropolis Verlag, Marburg 2001, S.   49–50 und S. 57–58 (Erstausgabe: Istanbul 1945).
 65. Ronald L. Meek: Studies in the Labor Theory of Value . 2. Auflage. Monthly Review Press, New York/London 1973, S.   58–59 (englisch, Erstausgabe: 1956).
 66. Alexander Rüstow: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus. Hrsg.: Frank P. und Gerhard Maier-Rigaud. 3. überarbeitete Auflage mit Übersetzungen. Metropolis Verlag, Marburg 2001, S.   57–60 (Erstausgabe: Istanbul 1945).
 67. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   325 (englisch): “The uniform, constant, and uninterrupted effort of every man to better his condition, the principle from which public and national, as well as private opulence is originally derived, is frequently powerful enough to maintain the natural progress of things toward improvement, in spite both of the extravagance of government, and of the greatest errors of administration. Like the unknown principal of animal life, it frequently restores health and vigour to the constitution, in spite, not only of the disease, but of the absurd prescriptions of the doctor.”
 68. Alexander Rüstow: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus. Hrsg.: Frank P. und Gerhard Maier-Rigaud. 3. überarbeitete Auflage mit Übersetzungen. Metropolis Verlag, Marburg 2001, S.   58–59 (Erstausgabe: Istanbul 1945).
 69. Alexander Rüstow: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus. Hrsg.: Frank P. und Gerhard Maier-Rigaud. 3. überarbeitete Auflage mit Übersetzungen. Metropolis Verlag, Marburg 2001, S.   106–108 (Erstausgabe: Istanbul 1945).
 70. Alexander Rüstow: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus. Hrsg.: Frank P. und Gerhard Maier-Rigaud. 3. überarbeitete Auflage mit Übersetzungen. Metropolis Verlag, Marburg 2001, S.   109 (Erstausgabe: Istanbul 1945).
 71. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Hrsg.: Edwin Cannan. Volume 1. Methuen, London 1904, S.   130 (englisch): “People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice. But though the law cannot hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies; much less to render them necessary.”
 72. David McNally: Political Economy and the Rise of Capitalism. A Reinterpretation . University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1988, S.   263–264 (englisch): “Adam Smith shared the physiocratic opposition to the intrusion of selfish interests into the political sphere. Unlike the Physiocrats, however, Smith held that certain groups in civil society had interests consistent with the general interest. These were the groups connected with agriculture and the dominant agrarian class, the landed gentry, in particular. There were many reasons for Smith's bias in favour of the landed gentry. Two are worthy of emphasis in the present context. First, Smith held that landlords, unlike merchants, have a fixed and permanent interest in their country of residence. They have a permanent interest, therefore, in seeing that society is prosperous and well-governed. Second, Smith held that since rent rises with the general progress of opulence, landlords have no special interest in obstructing the natural course of economic development. The same is not true for merchants and manufacturers. Since economic growth tends to depress the average rate of profit, these groups have an interest in creating monopolistic arrangements which artificially raise their prices, slow down the overall rate of growth, and increase the prices of consumer goods (thereby lowering real living standards).”
 73. Andreas Martin Fleckner: Adam Smith on the Joint Stock Company . In: Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance. Working Paper 2016 - 01 . 2016, S.   9–10 (englisch).
 74. Andreas Martin Fleckner: Adam Smith on the Joint Stock Company . In: Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance. Working Paper 2016 - 01 . 2016, S.   16–17 (englisch).
 75. Andreas Martin Fleckner: Adam Smith on the Joint Stock Company . In: Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance. Working Paper 2016 - 01 . 2016, S.   20–21 (englisch).
 76. Andreas Martin Fleckner: Adam Smith on the Joint Stock Company . In: Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance. Working Paper 2016 - 01 . 2016, S.   23 (englisch).
 77. Andreas Martin Fleckner: Adam Smith on the Joint Stock Company . In: Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance. Working Paper 2016 - 01 . 2016, S.   23–24 (englisch).
 78. Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus , Band 7/I, Argument, Hamburg 2008, S. 238.
 79. Karl Marx: Randglossen zu Adolph Wagners „Lehrbuch der politischen Ökonomie“ . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . 9. Auflage. Band   19 . Dietz Verlag, Berlin 1987, S.   357 (Erstausgabe: 1962): „Wert. Nach Herrn Wagner ist die Werttheorie von Marx „der Eckstein seines sozialistischen Systems“ (p.45). Da ich niemals ein „sozialistisches System“ aufgestellt habe, so dies eine Phantasie der Wagner, Schäffle e tutti quanti.“
 80. a b Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie . In: Ulrich Albrecht/Helmut Volger (Hrsg.): Lexikon der Internationalen Politik . R. Oldenbourg Verlag, München/Wien 1997, S.   298–300 .
 81. a b Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   12 : „Der Physiker beobachtet Naturprozesse entweder dort, wo sie in der prägnantesten Form und von störenden Einflüssen mindest getrübt erscheinen, oder, wo möglich, macht er Experimente unter Bedingungen, welche den reinen Vorgang des Prozesses sichern. Was ich in diesem Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse. Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England. Dies der Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen Entwicklung dient. Sollte jedoch der deutsche Leser pharisäisch die Achseln zucken über die Zustände der englischen Industrie- und Ackerbauarbeiter oder sich optimistisch dabei beruhigen, daß in Deutschland die Sachen noch lange nicht so schlimm stehn, so muß ich ihm zurufen: De te fabula narratur! An und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. Es handelt sich um diese Gesetze selbst, um diese mit eherner Notwendigkeit wirkenden und sich durchsetzenden Tendenzen. Das industriell entwickeltere Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft.“
 82. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   11–12 : „[…] Die Wertform, deren fertige Gestalt die Geldform, ist sehr inhaltslos und einfach. Dennoch hat der Menschengeist sie seit mehr als 2000 Jahren vergeblich zu ergründen gesucht, während andrerseits die Analyse viel inhaltsvollerer und komplizierterer Formen wenigstens annähernd gelang. Warum? Weil der ausgebildete Körper leichter zu studieren ist als die Körperzelle. Bei der Analyse der ökonomischen Formen kann außerdem weder das Mikroskop dienen noch chemische Reagentien. Die Abstraktionskraft muß beide ersetzen. Für die bürgerliche Gesellschaft ist aber die Warenform des Arbeitsprodukts oder die Wertform der Ware die ökonomische Zellenform. Dem Ungebildeten scheint sich ihre Analyse in bloßen Spitzfindigkeiten herumzutreiben. Es handelt sich dabei in der Tat um Spitzfindigkeiten, aber nur so, wie es sich in der mikrologischen Anatomie darum handelt.“
 83. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   55 : „Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. Es ist dies der Fall, wenn sein Nutzen für den Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräulicher Boden, natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz usw. Ein Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein. Wer durch sein Produkt sein eigenes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware. Um Ware zu produzieren, muß er nicht nur Gebrauchswert produzieren, sondern Gebrauchswert für andre, gesellschaftlichen Gebrauchswert. {Und nicht nur für andre schlechthin. Der mittelalterliche Bauer produzierte das Zinskorn für den Feudalherrn, das Zehntkorn für den Pfaffen. Aber weder Zinskorn noch Zehntkorn wurden dadurch Ware, daß sie für andre produziert waren. Um Ware zu werden, muß das Produkt dem andern, dem es als Gebrauchswert dient, durch den Austausch übertragen werden.} Endlich kann kein Ding Wert sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert.“
 84. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   75 : „Der Wert einer Ware ist selbständig ausgedrückt durch seine Darstellung als „Tauschwert“. Wenn es im Eingang dieses Kapitels in der gang und gäben Manier hieß: Die Ware ist Gebrauchswert und Tauschwert, so war dies, genau gesprochen, falsch. Die Ware ist Gebrauchswert oder Gebrauchsgegenstand und „Wert“. Sie stellt sich dar als dies Doppelte, was sie ist, sobald ihr Wert eine eigne, von ihrer Naturalform verschiedene Erscheinungsform besitzt, die des Tauschwerts, und sie besitzt diese Form niemals isoliert betrachtet, sondern stets nur im Wert- oder Austauschverhältnis zu einer zweiten, verschiedenartigen Ware. Weiß man das jedoch einmal, so tut jene Sprechweise keinen Harm, sondern dient zur Abkürzung.“
 85. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   46–47 .
 86. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   47–48 .
 87. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   52 : „Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Jedoch ist uns auch das Arbeitsprodukt bereits in der Hand verwandelt. Abstrahieren wir von seinem Gebrauchswert, so abstrahieren wir auch von den körperlichen Bestandteilen und Formen, die es zum Gebrauchswert machen. Es ist nicht länger Tisch oder Haus oder Garn oder sonst ein nützlich Ding. Alle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind ausgelöscht. Es ist auch nicht länger das Produkt der Tischlerarbeit oder der Bauarbeit oder der Spinnarbeit oder sonst einer bestimmten produktiven Arbeit. Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit. Betrachten wir nun das Residuum der Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen übriggeblieben als dieselbe gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit, dh der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz sind sie Werte - Warenwerte.“
 88. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   62 : „Die Wertgegenständlichkeit der Waren unterscheidet sich dadurch von der Wittib Hurtig, daß man nicht weiß, wo sie zu haben ist. Im graden Gegenteil zur sinnlich groben Gegenständlichkeit der Warenkörper geht kein Atom Naturstoff in ihre Wertgegenständlichkeit ein. Man mag daher eine einzelne Ware drehen und wenden, wie man will, sie bleibt unfaßbar als Wertding. Erinnern wir uns jedoch, daß die Waren nur Wertgegenständlichkeit besitzen, sofern sie Ausdrücke derselben gesellschaftlichen Einheit, menschlicher Arbeit, sind, daß ihre Wertgegenständlichkeit also rein gesellschaftlich ist, so versteht sich auch von selbst, daß sie nur im gesellschaftlichen Verhältnis von Ware zu Ware erscheinen kann.“
 89. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   48–49 .
 90. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   49–50 .
 91. Karl Marx: Zur Kritik der Politischen Oekonomie. Erstes Heft . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   13 . Dietz Verlag, Berlin 1961, S.   42 : „Da er [= Benjamin Franklin, d. V.] aber die im Tauschwert enthaltene Arbeit nicht als die abstrakt allgemeine, aus der allseitigen Entäußerung der individuellen Arbeiten entspringende gesellschaftliche Arbeit entwickelt, verkennt er notwendig Geld als die unmittelbare Existenzform dieser entäußerten Arbeit. Geld und Tauschwert setzende Arbeit stehen ihm daher in keinem innern Zusammenhange, sondern Geld ist vielmehr zur technischen Bequemlichkeit in den Austausch äußerlich hereingebrachtes Instrument.“
 92. Karl Marx: Theorien über den Mehrwert . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   26.2 . Dietz Verlag, Berlin 1967, S.   161 : „Die Gestalt nun - die besondere Bestimmung der Arbeit als Tauschwert schaffend oder in Tauschwerten sich darstellend -, den Charakter dieser Arbeit untersucht Ric[ardo] nicht. Er begreift daher nicht den Zusammenhang dieser Arbeit mit dem Geld oder, daß sie sich als Geld darstellen muß. Er begreift daher durchaus nicht den Zusammenhang zwischen der Bestimmung des Tauschwerts der Ware durch Arbeitszeit und der Notwendigkeit der Waren zur Geldbildung fortzugehn. Daher seine falsche Geldtheorie.“
 93. Michael Heinrich: Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx . In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft . Heft 123, Nr.   2 , 2001, S.   158–159 .
 94. Michael Heinrich: Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx . In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 123 . Nr.   2 , 2001, S.   159–160 .
 95. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   67–68 .
 96. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   70–72 .
 97. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   73 .
 98. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   79 .
 99. a b c d e Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   83 .
 100. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   81–82 .
 101. a b Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   84 .
 102. Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   252–253 .
 103. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   84–86 .
 104. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   85 .
 105. Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   45 .
 106. Karl Marx: Theorien über den Mehrwert . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   26 , Nr.   1 . Dietz Verlag, Berlin 1965, S.   60 : „Weil Adam [= Adam Smith, d. V.] zwar der Sache nach, aber nicht ausdrücklich in der Form einer bestimmten, von ihren besondren Formen unterschiednen Kategorie den Mehrwert entwickelt, wirft er ihn hernach direkt mit der weiterentwickelten Form des Profits unmittelbar zusammen. Dieser Fehler bleibt bei Ricardo und allen seinen Nachfolgern. Es entstehn daraus […] eine Reihe Inkonsequenzen, ungelöster Widersprüche und Gedankenlosigkeiten, die die Ricardians […] scholastisch durch Redensarten zu lösen suchen.“
 107. a b Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   87 .
 108. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   88 .
 109. a b c Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   90 .
 110. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   91 .
 111. a b Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   13 .
 112. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   15 und S. 18 .
 113. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   14–15 .
 114. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   94–96 .
 115. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   562 .
 116. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   94 .
 117. Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   61 .
 118. Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 . In: Karl Marx – Friedrich Engels – Werke . Ergänzungsband I. Dietz Verlag, Berlin/DDR 1968, S.   465–590 ( mlwerke.de ).
 119. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   19–20 .
 120. a b c d Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   131–132 .
 121. a b Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   99 .
 122. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   133–134 .
 123. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   100 .
 124. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   102–107 .
 125. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   122 .
 126. a b c Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   141–142 .
 127. Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   193 .
 128. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   653–654 : „Jedes individuelle Kapital ist eine größere oder kleinere Konzentration von Produktionsmitteln mit entsprechendem Kommando über eine größere oder kleinere Arbeiterarmee. Jede Akkumulation wird das Mittel neuer Akkumulation. Sie erweitert mit der vermehrten Masse des als Kapital funktionierenden Reichtums seine Konzentration in den Händen individueller Kapitalisten, daher die Grundlage der Produktion auf großer Stufenleiter und der spezifisch kapitalistischen Produktionsmethoden. Das Wachstum des gesellschaftlichen Kapitals vollzieht sich im Wachstum vieler individuellen Kapitale. Alle andren Umstände als gleichbleibend vorausgesetzt, wachsen die individuellen Kapitale, und mit ihnen die Konzentration der Produktionsmittel, im Verhältnis, worin sie aliquote Teile des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bilden. Zugleich reißen sich Ableger von den Originalkapitalen los und funktionieren als neue selbständige Kapitale. Eine große Rolle spielt dabei unter anderm die Teilung des Vermögens in Kapitalistenfamilien. Mit der Akkumulation des Kapitals wächst daher auch mehr oder minder die Anzahl der Kapitalisten. Zwei Punkte charakterisieren diese Art Konzentration, welche unmittelbar auf der Akkumulation beruht oder vielmehr mit ihr identisch ist. Erstens: Die wachsende Konzentration der gesellschaftlichen Produktionsmittel in den Händen individueller Kapitalisten ist, unter sonst gleichbleibenden Umständen, beschränkt durch den Wachstumsgrad des gesellschaftlichen Reichtums. Zweitens: Der in jeder besondren Produktionssphäre ansässige Teil des gesellschaftlichen Kapitals ist verteilt unter viele Kapitalisten, welche einander als unabhängige und miteinander konkurrierende Warenproduzenten gegenüberstehn. Die Akkumulation und die sie begleitende Konzentration sind also nicht nur auf viele Punkte zersplittert, sondern das Wachstum der funktionierenden Kapitale ist durchkreuzt durch die Bildung neuer und die Spaltung alter Kapitale. Stellt sich die Akkumulation daher einerseits dar als wachsende Konzentration der Produktionsmittel und des Kommandos über Arbeit, so andrerseits als Repulsion vieler individueller Kapitale voneinander.“
 129. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   654–655 : „Die Gesetze dieser Zentralisation der Kapitale oder der Attraktion von Kapital durch Kapital können hier nicht entwickelt werden. Kurze tatsächliche Andeutung genügt. Der Konkurrenzkampf wird durch Verwohlfeilerung der Waren geführt. Die Wohlfeilheit der Waren hängt, caeteris paribus, von der Produktivität der Arbeit, diese aber von der Stufenleiter der Produktion ab. Die größeren Kapitale schlagen daher die kleineren. Man erinnert sich ferner, daß mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise der Minimalumfang des individuellen Kapitals wächst, das erheischt ist, um ein Geschäft unter seinen normalen Bedingungen zu betreiben. Die kleineren Kapitale drängen sich daher in Produktionssphären, deren sich die große Industrie nur noch sporadisch oder unvollkommen bemächtigt hat. Die Konkurrenz rast hier im direkten Verhältnis zur Anzahl und im umgekehrten Verhältnis zur Größe der rivalisierenden Kapitale. Sie endet stets mit Untergang vieler kleineren Kapitalisten, deren Kapitale teils in die Hand des Siegers übergehn, teils untergehn. Abgesehn hiervon bildet sich mit der kapitalistischen Produktion eine ganz neue Macht, das Kreditwesen, das in seinen Anfängen verstohlen, als bescheidne Beihilfe der Akkumulation, sich einschleicht, durch unsichtbare Fäden die über die Oberfläche der Gesellschaft in größern oder kleinern Massen zersplitterten Geldmittel in die Hände individueller oder assoziierter Kapitalisten zieht, aber bald eine neue und furchtbare Waffe im Konkurrenzkampf wird und sich schließlich in einen ungeheuren sozialen Mechanismus zur Zentralisation der Kapitale verwandelt.“
 130. a b Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   194 .
 131. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   144–145 .
 132. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   145–146 .
 133. Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   284–285 .
 134. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   158 .
 135. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   165–168 .
 136. Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   300 .
 137. a b Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition . 8. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2020, S.   313–315 .
 138. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   148–151 .
 139. Michael Heinrich: Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx . In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft . Heft 123, Nr.   2 , 2001, S.   170 .
 140. Michael Heinrich: Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx . In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft . Heft 123, Nr.   2 , 2001, S.   160 .
 141. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   170–173 .
 142. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   15–16 .
 143. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   37 .
 144. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   184 : „Seine [= des Kapitals, d. V.] historischen Existenzbedingungen sind durchaus nicht da mit der Waren- und Geldzirkulation. Es entsteht nur, wo der Besitzer von Produktions- und Lebensmitteln den freien Arbeiter als Verkäufer seiner Arbeitskraft auf dem Markt vorfindet, und diese eine historische Bedingung umschließt eine Weltgeschichte. Das Kapital kündigt daher von vornherein eine Epoche des gesellschaftlichen Produktionsprozesses an.“
 145. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   184 : „Was also die kapitalistische Epoche charakterisiert, ist, daß die Arbeitskraft für den Arbeiter selbst die Form einer ihm gehörigen Ware, seine Arbeit daher die Form der Lohnarbeit erhält. Andrerseits verallgemeinert sich erst von diesem Augenblick die Warenform der Arbeitsprodukte.“
 146. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   209–210 .
 147. Karl Marx: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   181 .
 148. a b c Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   183–185 .
 149. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. Buch III: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   25 . Dietz Verlag, Berlin 1964, S.   838 : „Im Kapital - Profit, oder noch besser Kapital - Zins, Boden - Grundrente, Arbeit - Arbeitslohn, in dieser ökonomischen Trinität als dem Zusammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhaupt mit seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame Ia Terre als soziale Charaktere, und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk treiben.“
 150. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   117–120 .
 151. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   315–320 .
 152. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   124–125 .
 153. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   173 .
 154. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   115–116 .
 155. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   790 : „Diese Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst, durch die Zentralisation der Kapitale. Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder der Expropriation vieler Kapitalisten durch wenige entwickelt sich die kooperative Form des Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die bewußte technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die Ökonomisierung aller Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel kombinierter, gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes.“
 156. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. Buch III: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   25 . Dietz Verlag, Berlin 1964, S.   452 : „Bildung von Aktiengesellschaften. Hierdurch: 1. Ungeheure Ausdehnung der Stufenleiter der Produktion und Unternehmungen, die für Einzelkapitale unmöglich waren. Solche Unternehmungen zugleich, die früher Regierungsunternehmungen waren, werden gesellschaftliche. 2. Das Kapital, das an sich auf gesellschaftlicher Produktionsweise beruht und eine gesellschaftliche Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitskräften voraussetzt, erhält hier direkt die Form von Gesellschaftskapital (Kapital direkt assoziierter Individuen) im Gegensatz zum Privatkapital, und seine Unternehmungen treten auf als Gesellschaftsunternehmungen im Gegensatz zu Privatunternehmungen. Es ist die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst.“
 157. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. Buch III: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   25 . Dietz Verlag, Berlin 1964, S.   456 : „Die Kooperativfabriken der Arbeiter selbst sind, innerhalb der alten Form, das erste Durchbrechen der alten Form, obgleich sie natürlich überall, in ihrer wirklichen Organisation, alle Mängel des bestehenden Systems reproduzieren und reproduzieren müssen. Aber der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist innerhalb derselben aufgehoben, wenn auch zuerst nur in der Form, daß die Arbeiter als Assoziation ihr eigner Kapitalist sind, dh die Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eignen Arbeit verwenden. Sie zeigen, wie, auf einer gewissen Entwicklungsstufe der materiellen Produktivkräfte und der ihr entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsformen, naturgemäß aus einer Produktionsweise sich eine neue Produktionsweise entwickelt und herausbildet. Ohne das aus der kapitalistischen Produktionsweise entspringende Fabriksystem könnte sich nicht die Kooperativfabrik entwickeln und ebensowenig ohne das aus derselben Produktionsweise entspringende Kreditsystem. Letztres, wie es die Hauptbasis bildet zur allmählichen Verwandlung der kapitalistischen Privatunternehmungen in kapitalistische Aktiengesellschaften, bietet ebensosehr die Mittel zur allmählichen Ausdehnung der Kooperativunternehmungen auf mehr oder minder nationaler Stufenleiter. Die kapitalistischen Aktienunternehmungen sind ebensosehr wie die Kooperativfabriken als Übergangsformen aus der kapitalistischen Produktionsweise in die assoziierte zu betrachten, nur daß in den einen der Gegensatz negativ, und in den andren positiv aufgehoben ist.“
 158. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   23 . Dietz Verlag, Berlin 1962, S.   92–93 : „Stellen wir uns endlich, zur Abwechslung, einen Verein freier Menschen vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewußt als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. […] Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. Ein Teil dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber ein anderer Teil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern verzehrt. Er muß daher unter sie verteilt werden. Die Art dieser Verteilung wird wechseln mit der besondren Art des gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele mit der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiednen Arbeitsfunktionen zu den verschiednen Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durchsichtig einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution.“
 159. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   226–227 .
 160. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   229–230 .
 161. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   27–30 und S. 223–224 .
 162. Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx . 14. Auflage. Schmetterling Verlag, Stuttgart 2018, S.   202 .
 163. Werner Sombart: Krieg und Kapitalismus . München 1913, S.   207 .
 164. In: Hans-Peter Müller: Max Weber . Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 2007.
 165. Hans-Peter Müller: Max Weber: eine Einführung in sein Werk . UTB 2007, ISBN 3-8252-2952-1 , S. 79
 166. Ludwig von Mises : Human Action – A Treatise on Economics . 1. Auflage. Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 2007, ISBN 978-0-945466-24-6 , S.   62–64 ( mises.org [PDF; 55,7   MB ] Erstausgabe: 1948).
 167. Mises, Ludwig von. 1957. „Die Wahrheit über den Interventionismus“. Monatsblätter für freiheitliche Wirtschaftspolitik, 3:10 (Okt. 1957) 599–607. S. 600. Siehe new.mises.de/public_home/article/287
 168. Ludwig Pohle, Georg Halm: Kapitalismus und Sozialismus . Julius Springer, Berlin 1931, S. 12 ff. Mises: Socialism: An Economic and Sociological Analysis , 5: Profitability and Productivity . Liberty Fund, Indianapolis 1981
 169. Ludwig von Mises : Human Action – A Treatise on Economics . 1. Auflage. Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 2007, ISBN 978-0-945466-24-6 , S.   292, 536 ( mises.org [PDF; 55,7   MB ] Erstausgabe: 1948).
 170. Ludwig von Mises: Liberalismus . 1927, S.   80   ff .
 171. Joseph Schumpeter: Aufsätze zur Soziologie . Tübingen 1953.
 172. Kerstin Burmeister: Die Vorstellungen Joseph Alois Schumpeters vom dynamischen Unternehmer . In: Francesca Schinzinger (Hrsg.): Unternehmer und technischer Fortschritt . Harald Boldt Verlag im R. Oldenbourg Verlag, München 1996, S.   25–30 .
 173. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   111 : „Unternehmung nennen wir die Durchsetzung neuer Kombinationen und auch deren Verkörperungen in Betriebsstätten usw., Unternehmer die Wirtschaftssubjekte, deren Funktion die Durchsetzung neuer Kombinationen ist und die dabei das aktive Element sind.“
 174. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   111 : „[…] wir nennen Unternehmer erstens nicht bloß jene „selbständigen“ Wirtschaftssubjekte der Verkehrswirtschaft, die man so zu nennen pflegt, sondern alle, welche die für den Begriff konstitutive Funktion tatsächlich erfüllen, auch wenn sie, wie gegenwärtig immer häufiger, „unselbständige“ Angestellte einer Aktiengesellschaft — aber auch Privatfirma —, wie Direktoren, Vorstandsmitglieder usw. sind […] Wir sprechen zweitens von Unternehmern nicht bloß für jene historischen Epochen, in denen es Unternehmer als besondere soziale Erscheinung gibt, sondern wir knüpfen Begriff und Namen an die Funktion und an alle Individuen, die diese in irgendeiner Gesellschaftsform tatsächlich ausfüllen, seien sie auch Organe einer sozialistischen Gemeinschaft oder Herren eines Fronhofes oder Häuptlinge eines primitiven Stammes.“
 175. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   129 : „Die Funktion des Erfinders oder überhaupt Technikers und die des Unternehmers fallen nicht zusammen. Der Unternehmer kann auch Erfinder sein und umgekehrt, aber grundsätzlich nur zufälligerweise. Der Unternehmer als solcher ist nicht geistiger Schöpfer der neuen Kombinationen, der Erfinder als solcher weder Unternehmer noch Führer anderer Art.“
 176. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   100–101 .
 177. Bärbel Näderer: Die Entwicklung der Geldtheorie Joseph A. Schumpeters. Statische und dynamische Theorie des Geldes im kapitalistischen Marktsystem (Volkswirtschaftliche Schriften, Heft 398) . Duncker & Humblot, Berlin 1990, S.   90–93 .
 178. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   166 .
 179. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   167 : „Das Kapital einer Unternehmung ist aber auch nicht der Inbegriff aller ihren Zwecken dienenden Güter. Denn das Kapital steht der Güterwelt gegenüber: Es werden Güter für Kapital gekauft - „Kapital wird in Gütern investiert“ -, aber eben darin liegt die Erkenntnis, daß seine Funktion eine von der der erworbenen Güter verschiedene ist. [...] Das Kapital ist das Mittel der Güterbeschaffung.“
 180. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   172–173 : „In einer entwicklungslosen Volkswirtschaft gibt es danach kein „Kapital“ oder, anders gesagt, das Kapital erfüllt seine charakteristische Funktion nicht, ist kein selbständiges Agens, sondern verhält sich neutral. Oder, noch anders, die verschiedenen Formen allgemeiner Kaufkraft erscheinen nicht unter dem Aspekte, den das Wort Kapital verkörpert: Sie sind einfach Tauschmittel, technische Mittel zur Durchführung der gewöhnlichen Umsätze. Damit ist ihre Rolle hier erschöpft — sie haben keine andre als diese technische Rolle, so das man von ihnen absehen kann, ohne etwas sehr Wesentliches zu übersehen. Bei der Durchsetzung neuer Kombinationen werden Geld und seine Surrogate aber zu einem wesentlichen Faktor, und das drücken wir eben aus, indem wir sie nun als Kapital bezeichnen.“
 181. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   165 : „Das Kapital ist nichts andres als der Hebel, der den Unternehmer in den Stand setzen soll, die konkreten Güter, die er braucht, seiner Herrschaft zu unterwerfen, nichts andres als ein Mittel, über Güter zu neuen Zwecken zu verfügen oder als ein Mittel, der Produktion ihre neue Richtung zu diktieren. Das ist die einzige Funktion des Kapitals und mit ihr ist seine Stellung im Organismus der Volkswirtschaft gekennzeichnet.“
 182. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   165 : „Jene Wirtschaftsform, in der die für neue Produktionen nötigen Güter ihren Bestimmungen im Kreislauf durch die Intervention der Kaufkraft entzogen werden, dh durch Kauf auf dem Markte, ist die kapitalistische Wirtschaft, während jene Wirtschaftsformen, in denen das durch irgendeine Befehlsgewalt oder durch Vereinbarung aller Beteiligten geschieht, die kapitallose Produktion darstellen.“
 183. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   104–105 : „Diesen Kredit bereitzustellen ist offenbar die Funktion jener Kategorie von Wirtschaftssubjekten, die man „Kapitalisten“ nennt. Ebenso offenbar ist das die der „kapitaiistischen“ [sic] Wirtschaftsform eigene Methode — und wichtig genug, um als ihre differentia specifica zu dienen — die Volkswirtschaft in neue Bahnen zu zwingen, ihre Mittel neuen Zielen dienstbar zu machen, im Gegensatz zur Methode der geschlossenen oder Planwirtschaft jeder Art, die einfach in der Ausübung der Befehlsgewalt des leitenden Organs besteht.“
 184. Eduard März: Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung von Joseph A. Schumpeter in ihrer Beziehung zum Marxschen System . In: Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaftspolitische Zeitschrift der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien . 6. Jahrgang, Heft 3, 1980, S.   256–257 .
 185. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   XXII-XXIII .
 186. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   94–99 .
 187. Eduard März: Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung von Joseph A. Schumpeter in ihrer Beziehung zum Marxschen System . In: Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaftspolitische Zeitschrift der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien . 6. Jahrgang, Heft 3, 1980, S.   256 .
 188. Joseph Alois Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus . 7. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1987, S.   238–239 .
 189. Joseph Alois Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie . 10. Auflage. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2020, S.   171–172 .
 190. Joseph Alois Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie . 10. Auflage. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2020, S.   173–174 .
 191. Joseph Alois Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie . 10. Auflage. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2020, S.   174–175 .
 192. Joseph Alois Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie . 10. Auflage. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2020, S.   175 : „Die vollkommen bürokratisierte industrielle Rieseneinheit verdrängt nicht nur die kleine oder mittelgroße Firma und „expropriiert“ ihre Eigentümer, sondern verdrängt zuletzt auch den Unternehmer und expropriiert die Bourgeoisie als Klasse, die in diesem Prozeß Gefahr läuft, nicht nur ihr Einkommen, sondern, was unendlich viel wichtiger ist, auch ihre Funktion zu verlieren.“
 193. Hans-Rudolf Peters : Wirtschaftspolitik. Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2000, ISBN 3-486-25502-9 , S. 150.
 194. Walter Eucken: Die Grundlagen der Nationalökonomie . 9. Auflage. 1990, S.   87 .
 195. Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik . 6. Auflage. UTB Mohr/Siebeck, Tübingen 1990, S.   206 sq .
 196. a b Gabler Wirtschaftslexikon, Keynesianismus
 197. Gabler Wirtschaftslexikon, Monetarismus
 198. Milton Friedman: Kapitalismus und Freiheit . Eichborn, 2002, ISBN 3-8218-3960-0 .
 199. Beispielhaft Ludwig von Mises : Human Action – A Treatise on Economics . 1. Auflage. Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 2007, ISBN 978-0-945466-24-6 , S.   829 ( mises.org [PDF; 55,7   MB ] Erstausgabe: 1948).
 200. Michel Husson: Le capital au XXIe siècle. Richesse des données, pauvreté de la théorie
 201. a b theweek.com
 202. Beispielsweise Werner Fuchs-Heinritz / Rüdiger Lautmann / Otthein Rammstedt / Hanns Wienold (Hrsg.): Lexikon zur Soziologie . 4. Auflage, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, S. 323 ff. Ähnlich auch in Karl-Heinz Hillmann : Wörterbuch der Soziologie (= Kröners Taschenausgabe . Band 410). 4., überarbeitete und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 1994, ISBN 3-520-41004-4 , S. 403 und in Günter Endruweit /Gisela Trommsdorf (Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie . Lucius & Lucius, Stuttgart ²2002, S. 264.
 203. Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I . Mohr Siebeck, Tübingen 1963, Vorbemerkung , S. 4.
 204. a b Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I . Mohr Siebeck, Tübingen 1963, Vorbemerkung , S. 10.
 205. Dirk Käsler , Max Weber: eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung , Campus Verlag, 2003, ISBN 3-593-37360-2 , S. 179
 206. Richard Swedberg: Grundlagen der Wirtschaftssoziologie , hrsg. von Andrea Maurer, VS Verlag, Wiesbaden 2009, S. 92
 207. a b Richard Swedberg: Grundlagen der Wirtschaftssoziologie , hrsg. von Andrea Maurer, VS Verlag, Wiesbaden 2009, S. 50.
 208. Theodor W. Adorno: Soziologie und empirische Forschung. In: ders: Gesammelte Schriften, Band 8: Soziologische Schriften I. 3. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990, S. 209. – Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft als ‚Ideologie' . Suhrkamp 1969, S. 71f.
 209. Walter Benjamin: Kapitalismus als Religion . In: Dirk Baecker (Hrsg.): Kapitalismus als Religion. Kulturverlag Kadmos, Berlin 2003, S. 16.
 210. Dirk Baecker (Hrsg.): Einleitung zu Kapitalismus als Religion . Berlin 2003, S. 3.
 211. Jürgen Kocka: Geschichte des Kapitalismus . Beck, München 2013, S. 128.
 212. Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. 5. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut 2013, Stichwort: Kapitalismus, online .
 213. Kapitalismus . In: Gabler Wirtschaftslexikon . Gabler Verlag
 214. Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft : Handelsrechtliche Vertretung bis Kreditwesen in der Bundesrepublik Deutschland . Band 4 von Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft : (HdWW): zugl. Neuaufl. d. Handwörterbuch der Sozialwissenschaften , Willi Albers (Hrsg.), Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 1978, ISBN 3-525-10254-2 , S. 421–431
 215. Volker Kruse: Geschichte der Soziologie , UTB, 2012, ISBN 978-3-8252-3833-9 , S. 172
 216. Ludwig Erhard : Franz Oppenheimer, dem Lehrer und Freund. In: Karl Hohmann, Ludwig Erhard: Gedanken aus fünf Jahrzehnten . Reden und Schriften. S. 858–864
 217. Jeremy Leaman, Attiya Waris: Tax Justice and the Political Economy of Global Capitalism, 1945 to the Present . Berghahn Books, 2013, ISBN 978-0-85745-882-7 , S. 47, 48
 218. Miriam N. Haidle, Michael Bolus, Mark Collard, et al.: The Nature of Culture: An Eight-Grade Model for the Evolution and Expansion of Cultural Capacities in Hominins and other Animals . In: Journal of Anthropological Sciences , Jg. 93, 2015, S. 43–70.
 219. Vgl. Jürgen Kocka: Geschichte des Kapitalismus . München: CH Beck 2013, S. 20 f.
 220. Vgl. Davor Löffler: Generative Realitäten I. Die Technologische Zivilisation als neue Achsenzeit und Zivilisationsstufe. Eine Anthropologie des 21. Jahrhunderts . Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2019, S. 524–545
 221. Karl H. Metz: Ursprünge der Zukunft. Die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation . Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2006, S. 54–62.
 222. Karl H. Metz: Ursprünge der Zukunft. Die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation . Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2006, S. 34.
 223. Vgl. Davor Löffler: Generative Realitäten I. Die Technologische Zivilisation als neue Achsenzeit und Zivilisationsstufe. Eine Anthropologie des 21. Jahrhunderts . Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2019, S. 509–516.
 224. Vgl. Davor Löffler: Generative Realitäten I. Die Technologische Zivilisation als neue Achsenzeit und Zivilisationsstufe. Eine Anthropologie des 21. Jahrhunderts . Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2019, S. 491.
 225. Vgl. Davor Löffler: Generative Realitäten I. Die Technologische Zivilisation als neue Achsenzeit und Zivilisationsstufe. Eine Anthropologie des 21. Jahrhunderts . Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2019, S. 542–545
 226. Aleida Assmann: Zeit aus den Fugen. Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. München: Hanser 2013, S. 19–21.
 227. Vgl. Davor Löffler: Generative Realitäten I. Die Technologische Zivilisation als neue Achsenzeit und Zivilisationsstufe. Eine Anthropologie des 21. Jahrhunderts . Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2019, S. 561–574; Davor Löffler: Distributing Potentiality. Post-Capitalist Economies and the Generative Time Regime . In: Identities , Jg. 15, Nr. 1–2, 2018, S. 8–44, S. 29–35.
 228. Uwe Wesel: Frühformen des Rechts in vorstaatlichen Gesellschaften . Suhrkamp, 1985, ISBN 3-518-57723-9 .
 229. Peter Temin: A Market Economy in the Early Roman Empire . In: University of Oxford – Discussion Papers in Economic and Social History . Nr.   39 , März 2001 ( online [PDF; 120   kB ]).
 230. Jairus Banaji: Islam, the Mediterranean and the rise of capitalism . In: Journal Historical Materialism . Band   15 . Brill Publishers, 2007, S.   47–74 , doi : 10.1163/156920607X171591 .
 231. Maya Shatzmiller: Labour in the Medieval Islamic World . Brill Publishers, 1997, ISBN 90-04-09896-8 , S.   402–403 .
 232. Subhi Y. Labib : Capitalism in Medieval Islam . In: The Journal of Economic History . Band   29 , 1969, S.   79–96 .
 233. Jürgen Kocka: Geschichte des Kapitalismus , München: CH Beck 2013
 234. Ferdinand Tönnies : Geist der Neuzeit . [1934]. In: Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe , Band 22. Berlin / New York 1998, S. 29 et passim
 235. David Graeber: Schulden. Stuttgart 2012, S. 306f.
 236. James Fulcher: Kapitalismus. Reclam Stuttgart 2007, S. 12.
 237. Karl Marx: Das Kapital. Erster Band . Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 777 ff.
 238. Marx 1865 in Lohn, Preis und Profit (MEW 16, S. 101–152. ZBS 110: „… mache euch auf die wirkliche Lohnsteigerung aufmerksam, die in Großbritannien von 1849 bis 1859 stattfand. Euch allen ist die Zehnstundenbill bekannt, oder vielmehr die Zehneinhalbstundenbill, die seit 1848 in Kraft ist. Dies war eine der größten ökonomischen Veränderungen, die unter unsern Augen vorgegangen. Es war das eine plötzliche und unfreiwillige Lohnsteigerung nicht etwa in einigen lokalen Geschäftszweigen, sondern in den führenden Industriezweigen, durch die England den Weltmarkt beherrscht. Sie brachte eine Lohnsteigerung unter ausnehmend ungünstigen Umständen.“
  und S. 111: „Während ebenderselben Periode, in der die Einführung der Zehnstundenbill und die nachfolgende Lohnsteigerung vor sich ging, erfolgte in Großbritannien aus Gründen, die aufzuzählen hier nicht der Ort ist, eine allgemeine Steigerung der Landarbeiterlöhne.“
  sowie S 112: „Feststellung, daß von 1849 bis 1859 die Durchschnittsrate der Landarbeiterlöhne Großbritanniens eine Steigerung von ungefähr 40 % erfuhr.“
  Aber auch: „Ricardo hat richtig bemerkt, daß die Maschinerie ständig mit der Arbeit konkurriert und oft nur eingeführt werden kann, wenn der Preis der Arbeit eine bestimmte Höhe erreicht hat, doch ist die Anwendung von Maschinerie bloß eine der vielen Methoden, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern. Genau dieselbe Entwicklung, die die ungelernte Arbeit relativ überflüssig macht, vereinfacht andrerseits die gelernte Arbeit und entwertet sie.“ „Das gleiche Gesetz findet sich noch in andrer Form. Mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit wird die Akkumulation des Kapitals beschleunigt, selbst trotz einer relativ hohen Lohnrate.“ [150]
  und: „gleichzeitig mit dem Fortschritt der Akkumulation findet eine fortschreitende Veränderung in der Zusammen- <151> setzung des Kapitals statt. Der Teil des Gesamtkapitals, der aus fixem Kapital – Maschinerie, Rohstoffen, Produktionsmitteln in allen erdenklichen Formen – besteht, nimmt stärker zu, verglichen mit dem andern Teil des Kapitals, der in Arbeitslohn oder im Ankauf von Arbeit ausgelegt wird. Dies Gesetz ist mehr oder weniger präzis festgestellt worden von Barton, Ricardo, Sismondi, Professor Richard Jones, Professor Ramsay, Cherbuliez ua“ „Diese wenigen Andeutungen werden genügen, um zu zeigen, daß die ganze Entwicklung der modernen Industrie die Waagschale immer mehr zugunsten des Kapitalisten und gegen den Arbeiter neigen muß und daß es folglich die allgemeine Tendenz der kapitalistischen Produktion ist, den durchschnittlichen Lohnstandard nicht zu heben, sondern zu senken oder den Wert der Arbeit mehr oder weniger bis zu seiner Minimalgrenze zu drücken.“ [151] „Gleichzeitig, und ganz unabhängig von der allgemeinen Fron, die das Lohnsystem einschließt, sollte die Arbeiterklasse die endgültige Wirksamkeit dieser tagtäglichen Kämpfe nicht überschätzen. Sie sollte nicht vergessen, dass sie gegen Wirkungen kämpft, nicht aber gegen die Ursachen dieser Wirkungen; daß sie zwar die Abwärtsbewegung verlangsamt, nicht aber ihre Richtung ändert; daß sie Palliativmittel anwendet, die das Übel nicht kurieren.“ S. 152) belegt allenfalls die Annahme relativer, nicht jedoch absoluter Verelendungstendenz.
 239. Markus Diem Meier: [Unbekannter Artikel]. In: Tages Anzeiger , 26. März 2014
 240. John Scott: Industrialism . In: A Dictionary of Sociology . Oxford University Press, Oxford 2006, ISBN 0-415-34406-9 (englisch).
 241. Charlene Gannage: ES Varga and the Theory of State Monopoly Capitalism . In: Review of Radical Political Economics . Band   12.3 , Oktober 1980, S.   36–49 , doi : 10.1177/048661348001200304 (englisch).
 242. Gerhard Willke: Kapitalismus . Campus Verlag, 2006, ISBN 978-3-593-38199-2 , S. 25
 243. Werner Abelshauser: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart. München 2011, S. 97.
 244. Werner Abelshauser: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart. München 2011, S. 93.
 245. Stephan Wirz, Philipp W. Hildmann, Soziale Marktwirtschaft: Zukunfts- oder Auslaufmodell?: ein ökonomischer, soziologischer, politischer und ethischer Diskurs , Theologischer Verlag Zürich, 2010, ISBN 978-3-290-20059-6 , S. 46
 246. Gerhard Kutzenberger: Mitbestimmung der Aktionäre. Duncker & Humblot, 1964, S. 46.
 247. Gerd Habermann : Müssen Utopien sozialistisch sein? . In: ORDO , Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004, Band 55, ISBN 3-8282-0275-6 , S. 114.
 248. Werner Abelshauser: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945. München 2011, S. 190–192.
 249. so auch Stefan Remke: Gewerkschaften und Sozialgesetzgebung. Band 33 von Veröffentlichungen des Instituts für Soziale Bewegungen: Darstellungen. 2005, ISBN 3-89861-380-1 , S. 58.
 250. Lutz Leisering: Der deutsche Nachkriegssozialstaat – Entfaltung und Krise eines zentristischen Sozialmodells . In: Hans-Peter Schwarz (Hrsg.): Die Bundesrepublik Deutschland: eine Bilanz nach 60 Jahren . Böhlau, Köln/Weimar 2008, ISBN 978-3-412-20237-8 , S. 425.
 251. Michel Albert Interview mit der Wirtschaftswoche
 252. Peter Evans: The Eclipse of the State? Reflections on Stateness in an Era of Globalization . In: World Politics . Band   50.1 , 1997, S.   62–87 (englisch).
 253. Beispielhaft: Eine andere Welt ist möglich! In: attac / Publik-Forum . Band   50 , 13. Mai 2002 ( Online [PDF]).
 254. Francis Fukuyama : Das Ende der Geschichte . 1992, ISBN 3-463-40132-0 .
 255. ZB Christoph Deutschmann: Ist globaler Kapitalismus mit politischer Demokratie vereinbar? In: Leviathan , September 2005, 33. Jg., Heft 3, S. 325–336; Michael Steber: Legitimität und politische Partizipation . In: Mandana Bigi ua (Hrsg.): Demokratie, Recht und Legitimität im 21. Jahrhundert . VS Verlag, Wiesbaden 2008, S. 13–27. Elmar Altvater , Ulrich Beck ua: Demokratie oder Kapitalismus? Blätter Verlag, Berlin 2013.
 256. Shoshana Zuboff: »Es gibt eine unerträgliche Sehnsucht in vielen von uns« . In: Der Spiegel . 29. September 2018 (Spiegel-Gespräch).
 257. Im Kapital taucht der Begriff „Kapitalismus“ nur einmal auf (Band 2, MEW 24, S. 123), im Gegensatz zum häufig verwendeten Adjektiv „kapitalistisch“.
 258. So insbesondere in den Theorietraditionen des Anarchismus und Rätekommunismus sowie des Trotzkismus . Zu ersteren vgl. Rudolf Rocker : Wir und die Marxisten . In: Der Syndikalist . 15. Februar 1919 ( marxists.org ). Zum Rätekommunismus vgl. Gruppe internationaler Kommunisten: 60 Thesen über den Bolschewismus . In: Anton Pannekoek , Paul Mattick (Hrsg.): Marxistischer Anti-Leninismus . 2. Auflage. Ça ira, Freiburg 2007, ISBN 3-924627-22-3 . Zum Trotzkismus vgl. Tony Cliff : Staatskapitalismus in Rußland . Sozialistische Arbeitergruppe, Frankfurt 1975 ( marxists.org ).