Karl Popper

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Karl Popper (1980)

Sir Karl Raimund Popper CH FBA FRS (* 28. juli 1902 i Wien ; † 17. september 1994 i London ) var en østrigsk - britisk filosof, der arbejdede med epistemologi , videnskabsfilosofi , social og historisk filosofi samt politisk filosofi grundlagt kritisk rationalisme .

oversigt

Popper er kendt for sin afvisning af det traditionelle positivistisk - induktivistiske syn, ifølge hvilken den videnskabelige metode er præget af generaliseringer fra observationer til videnskabelige teorier. Han vender processen om og indrømmer ethvert krav (speciale) til personen, der afgiver udsagnet, som derefter skulle tilbagevises metodisk, hvis det ikke var sandt. Han kaldte metoden det empiriske forfalskningsprincip . Ifølge dette er videnskabelige teorier blot usikre spekulationer, som empirisk videnskab forsøger at vælte ved at søge efter modstridende observationer.

Popper er også kendt som en modstander af den klassiske tilgang inden for epistemologi, ifølge en antagelse på grundlag af en begrundelse skal stå, så det er rimeligt. Popper erstattede den med den "første ikke-begrundelsesorienterede kritikfilosofi i filosofiens historie": [1] Udtalelsen om, at en påstand mangler begrundelse, burde ikke længere være tilstrækkelig til at blive afvist, men snarere en logisk modsætning, fakta er ledig. Inden for politisk filosofi er Popper kendt for sin teori om det åbne samfund , hvor han kritiserede historicisme og forsvarede demokratiet .

Liv

barndom og uddannelse

Karl Popper blev født i Wien den 28. juli 1902, søn af advokat Simon Siegmund Carl Popper og Jenny Popper , født Schiff . Hans forældre var assimilerede jøder, der var konverteret til protestantisme . Simon Siegmund kom fra Prag , hans far fra Kolín , fødestedet for Josef Popper-Lynkeus . [2] Hans mors forfædre kom fra Schlesien og Ungarn . Mange vigtige personligheder i det 19. og 20. århundrede kom fra Schiff -familien: forskere, læger og musikere (f.eks. Dirigenten Bruno Walter ). Popper voksede op i et familiehjem, hvor bøger og musik spillede en vigtig rolle. Som barn var han interesseret i filosofiske spørgsmål.

Da Popper var tolv år gammel, begyndte den første verdenskrig . Jødernes situation i Wien på det tidspunkt var vanskelig. På den ene side havde de vigtige stillinger; Poppers velhavende far arbejdede for eksempel tæt sammen med den liberale borgmester i byen, Raimund Grübl , der døde i 1898. På den anden side var etniske og antisemitiske fordomme og diskrimination almindelig.

I 1918 forlod den 16-årige Popper før tid gymnasiet og blev gæstelev ved universitetet i Wien. Han deltog i forelæsninger i matematik , historie, psykologi , teoretisk fysik og filosofi. Han bestod først sin Matura som ekstern specialist før det andet forsøg. Året før havde han fejlet i emnerne latin og logik . Fra 1920 til 1922 var Popper student ved Wienerkonservatoriet, kirkemusikafdeling, men opgav snart planen om at blive musiker. I løbet af denne tid tjente han til at leve som ufaglært. Da han valgte at begynde praktisk uddannelse, var han blevet påvirket af sine socialistiske venner, som var meget politiske og så sig selv som fremtidige ledere af arbejderklassen. Modbydeligt over dette tog han den midlertidige beslutning om selv at blive arbejder. [3] Parallelt med sin læreruddannelse gennemførte han derfor en læreplads som tømrer i 1924 med et svendebrev. [4] [5]

Studier og job

Da Popper begyndte sine studier i begyndelsen af ​​1920'erne, dominerede den politiske venstrefløj i Wien. I løbet af denne tid (1918–1934) blev byen også kaldt Red Vienna . Popper var involveret der - i første omgang primært interesseret i uddannelsesmæssige spørgsmål - i den socialistiske ungdomsbevægelse og i wienerskolereformbevægelsen . Samtidig arbejdede han på Alfred Adlers individuelle psykologiske uddannelsesrådgivningscentre i de wienske arbejderkvarterer.

Efter proklamationen af ​​republikken i november 1918 sluttede han sig til kommunistpartiet og hjalp til på kontoret for partiets hovedkvarter. Partiet gjorde flere forsøg på at vælte langs Lenins linjer, da også under vejledning af Béla Kun . Under et kupforsøg den 15. juni 1919 blev de førende wienerkommunister anholdt af politiet, hvorefter de andre startede en demonstration i politiets hovedkvarter. Flere tusinde mennesker forsøgte at storme Wien -politiets hovedkvarter og frie partikammerater fængslet der. Byens sikkerhedsvagt affyrede mod en skare demonstranter i en sidegade og dræbte 20 mennesker. [6] Karl Popper fik senere at vide, at handlingen faktisk var en del af en plan af kadrer med bånd til Béla Kun, der ville komme til magten selv gennem et kup.[7] Forudsat at klassekampe ville medføre mange flere dødsfald, hvis revolutionen ikke blev skabt hurtigt, havde de ingen betænkeligheder ved at bringe livene for de involverede i frigørelsen i fare. Popper så sig selv bedraget af kadrene og vendte sig tilbage fra marxismen igen.

I Wien mødte han blandt andre Ruth Fischer , Hanns Eisler , Paul Felix Lazarsfeld , Oskar Kokoschka , Adolf Loos , Arnold Schönberg og Rudolf Serkin .

Popper bestod eksamen på læreruddannelsen i 1924. Men fordi der ikke var en ledig lærerstilling, arbejdede han som pædagog i et daginstitution for socialt udsatte børn. Fra 1925 til 1927 var han elev ved det pædagogiske institut i Wien . [8] Hans første publikationer stammer fra denne tid ("Om lærerens stilling til skole og elever" 1925). De behandlede uddannelsesemner og optrådte i Die Quelle og Schulreform . 1928 var Popper hos psykolog og sprogteoretiker Karl Buhler med specialet "Metoderne sætter spørgsmålstegn ved tænkningens psykologi" doktorgrad . [9]

Under sine studier på Bühler lærte Popper Oswald Külpes psykologi og " Würzburg -skolen " at kende. William W. Bartley hævdede, at dette havde en afgørende effekt på hans uddannelsesmæssige overbevisning og senere på hans erkendelsesteori . [10] Popper selv modsagde imidlertid disse påstande. I 1929 erhvervede han tilladelsen til at undervise på hovedskolen i fagene matematik og fysik.

I 1930 fik Popper et job som gymnasielærer i Wien, som han havde indtil 1935. Samme år giftede han sig med sin kollega Josefine Anna Henninger (1906–1985). 1930–1935 boede Popper sammen med sin kone i Wiens 13. distrikt på Anton-Langer-Gasse 46 i Speising- distriktet; der er en mindeplade på huset.

Wienerkredsen

Det faktum, at Karl Popper begyndte at nedskrive sine filosofiske tanker, skyldtes hovedsageligt hans kontakter med Wienerkredsen , kredsen omkring Moritz Schlick , Rudolf Carnap og Otto Neurath . Frem for alt tog Schlick afstand fra Popper, der havde kritiseret hans neo-positivistiske position, og beskyldte ham for ukontrollabel opførsel. I Poppers mundtlige doktorgradseksamen (Rigorosum) i 1928 var Schlick en bedømmer, hvilket førte til en tvist, fordi Popper efter Schlicks opfattelse var overdrevent kritisk over for Ludwig Wittgenstein , der blev værdsat af Schlick; sidstnævnte ønskede "ligesom den katolske kirke at forbyde diskussionen af ​​alle spørgsmål, som han ikke kendte svaret på". [12] Popper modtog derfor ingen invitationer til kredsens møder.

Herbert Feigl opfordrede ham til at skrive, hvilket Popper begyndte efter noget tøven. Han brugte tre år på at arbejde på et 1.000-siders manuskript, kun delvist bevaret i dag. De overlevende dele dukkede endelig op i 1934 som en betydeligt forkortet version under titlen Logic of Research , hans epistemologiske og epistemologiske hovedværk, i en række publikationer af Wienerkredsen, selvom Popper kritiserede deres positivisme i den . Denne generøse udgivelsesmulighed gav ham fejlagtigt omdømme som en positivist, og hans afhandling blev anerkendt af medlemmer af Wienerkredsen som et værk, der var opstået fra deres diskussioner. I løbet af denne tid mødte han Werner Heisenberg og Alfred Tarski . Det var først i 1979, at en anden del af hans originale manuskript dukkede op under titlen The Two Basic Problems of Epistemology .

Emigration til New Zealand og England

Fra 1935 til 1936 rejste Popper til England i et par måneder, hvor han mødte Erwin Schrödinger , Bertrand Russell og Ernst Gombrich . Han havde intensive diskussioner med Schrödinger og lærte Friedrich August von Hayek at kende. På den anden internationale kongres for videnskabens enhed (i København i juni 1936) var han dybt imponeret over Niels Bohr , selvom han selv gik ind for en anden fortolkning af kvantemekanikken . Især samtalerne med Alfred Tarski bragte Popper til indsigt i, hvordan han uden problemer kunne repræsentere korrespondanceteorien om sandhed.

Den politiske situation i Østrig blev stadig mere spændt, og Popper så "annektering" af Østrig til det nationalsocialistiske Tyskland komme. I denne situation accepterede han tilbuddet om et lektorat ved University of Canterbury i Christchurch (New Zealand). I 1937 forlod Popper og hans kone deres lærerstillinger og gik i eksil . Popper måtte efterlade sin familie, den dengang syge mor, hans søster, onkler, tanter og niecer. Seksten familiemedlemmer blev myrdet i Holocaust i nazitiden .

Popper blev lektor ved Christchurch University. Selvom kollegiet ikke promoverede sin forskning og forlangte lærerne, at al undervisning skulle betale, opstod Historicismens fattigdom ( Historicismens fattigdom) og det arbejde, der gjorde ham berømt som politisk tænker, The Open Society og dets fjender ( Det åbne samfund og dets fjender ). I to bind analyserede Popper detaljeret de totalitære tendenser i Platons, Marx og Hegels skrifter. Derudover beskæftigede han sig med sandsynlighedsteorien .

I vinteren 1944/45 modtog Popper - hovedsageligt takket være støtte fra Friedrich von Hayek - tilbuddet om at undervise på London School of Economics and Political Science , som han accepterede. I begyndelsen af ​​januar 1946 ankom parret til London, hvor Popper begyndte at undervise som lektor. I 1949 blev han en parallel professor i "logik og videnskabelig metodik" ved University of London.

I 1961 holdt Popper åbningsforedraget på en konference i Tübingen , hvis emne var samfundsvidenskabens logik. Theodor W. Adorno gav co foredrag. Debatten blev derefter fortsat hovedsageligt i Köln-tidsskriftet for sociologi og socialpsykologi og var begyndelsen på den såkaldte " positivismestrid ". Inden for den tyske studenterbevægelse blev Popper, der havde skrevet sit vigtigste epistemologiske værk "Forskningens logik" eksplicit mod positivisme, betragtet som en "ærke-positivist". Den egentlige kontrovers mellem Poppers kritisk-rationalistiske holdning og det dialektiske synspunkt blev hovedsageligt ledet af Hans Albert og Jürgen Habermas ; Popper var stort set uinteresseret i dette og skrev i et brev til Albert i 1970, at han “bare ikke kunne tage disse mennesker alvorligt”. [13]

Efter pensionering

Grav i Lainzer Friedhof på Wiens Küniglberg

I 1965 blev Popper adlet af dronning Elizabeth II for sit livs arbejde som Knight Bachelor . I 1969 trak han sig tilbage , men fortsatte med at udgive støt. Han var medlem af den økonomisk liberale tænketank Mont Pelerin Society grundlagt af Hayek og Royal Society (London). Han var ven med den tyske kansler Helmut Schmidt . Han blev endelig accepteret i Order of the Companions of Honor (CH) af dronning Elisabeth II. I 1973 blev han tildelt Sonning -prisen fra Københavns Universitet, i 1993 modtog Popper Otto Hahn -fredsmedaljen i guld fra German Society for the United Nations (DGVN) i Berlin. Rådet for sekulær humanisme overrakte ham Humanist Laureate Award.

Popper talte sjældent om religion. Det såkaldte "tabte interview" [14] fra 1969 er kendt om hans synspunkter. Følgelig beskrev han sig selv som agnostiker og afviste, hvad han mente var både arrogant ateisme og den jødiske og kristne tro. Imidlertid udtrykte han respekt for begge religioners moralske lære. Paul Feyerabend beskrev ham som en " oplysningstidenes bagmand ".

Hans kone Josefine Anna Popper døde i 1985 og blev begravet i Wien på Lainzer Friedhof i det 13. distrikt i en grav af hendes familie anlagt i 1936 (gruppe 2, nr. 7). Karl Popper døde den 17. september 1994 i East Croydon , London , efter at have været alvorligt syg to uger tidligere. Indtil dette tidspunkt arbejdede han stadig på sit arbejde. [15] Poppers lig blev kremeret, hans urn bragt til Wien og begravet den 28. oktober 1994 i sin kones grav. [16] Byens administration erklærede graven for en æresgrav og insisterer på kirkegårdens varighed.

I 1998 modtog det første projekt til fremme af talentfulde studerende i Østrig, Sir Karl Popper School , der søger at implementere Poppers ideer til en bedre skole, godkendelse til at bære hans navn. [17] I 2010, i Wien- Favoriten (10. distrikt), blev Karl-Popper-Strasse nær den nye hovedbanegård opkaldt efter ham; den ligger i umiddelbar nærhed af de nyligt navngivne trafikområder efter Elias Canetti , Kurt Gödel og Alfred Adler .

Godset til Karl Popper er på Hoover Institution ved Stanford University , [18] godset på biblioteket ved University of Klagenfurt , herunder hans personlige bibliotek. [19]

plante

Poppers arbejde kan groft opdeles i to faser: Den første, som var kendetegnet ved studiet af metoderne for empirisk videnskab ; og det andet, hvor han behandlede metafysiske spørgsmål. Ifølge William Warren Bartley kan grænsen mellem de to sættes ret præcist den 15. november 1960. [20] Popper har altid selv stærkt modsat sig en hermeneutisk fortolkning af disse faser. Han ser hovedtrækkene i hans tankegang som etableret i 1919 og derefter konsekvent og uden strukturelle pauser, med kun skift i fokus og lejlighedsvise præciseringer. Den grundlæggende opfattelse af Poppers filosofi er afvisningen af ​​ordsproget "intet kommer fra ingenting" og indsigten om, at et system ikke kan garantere sin egen eksistens, men kan stoppe det selv. [21]

Videnskabens filosofi

Popper præsenterede sine synspunkter om videnskabsteorien omfattende i sit arbejde, Logic of Research , der først optrådte på tysk i 1934 og blev støt udvidet og forbedret i efterfølgende engelske og tyske udgaver (et par måneder før hans død i 1994 tilføjede Popper en nyt bilag). Senere udførte han det yderligere i The Two Basic Problems of Epistemology (som blev skrevet parallelt med Logic of Research , men først blev offentliggjort i 1978), The Quantum Theory and the Schism of Physics og Objective Knowledge. Et evolutionært design . I formodninger og refutations (engelsk formodninger og refutations) anvendt han fremgangsmåden, som angivet i titlen, også praktisk. Her beskrev han også, hvordan han havde udviklet sine afgrænsningshensyn siden 1920'erne, da han i første omgang ønskede at skelne " pseudovidenskab " fra "videnskab". Han kaldte psykoanalyse og marxisme som eksempler på pseudovidenskaber og Einsteins relativitetsteori som eksempler på videnskab.

I forskningens logik kritiserer Popper synet på logisk positivisme , der gik ind for den empiriske metode for naturvidenskaberne. Denne metode postulerer den systematiske indsamling af fakta, som er formuleret i logiske protokolsætninger . Ved hjælp af induktion drages konklusioner om generelt gældende naturlove, enten med krav på sikkerhed eller i det mindste med stor sandsynlighed . De fleste videnskabsfilosofer ville have gået ind for disse synspunkter på grundlag af Aristoteles og Francis Bacon .

Popper på den anden side understregede endnu engang David Humes idé om, at man af formel logik ikke kan udlede en generel lov fra enkeltsager ( induktionsproblem ), men kun tilbagevise generelle udsagn ("Man kan ikke vide mere end man ved" ). Han anser også alle forsøg på at udlede mindst kvantificerbare sandsynligheder for teorier fra enkeltsager som forkerte og giver matematiske og filosofiske argumenter for at tydeliggøre den logiske uholdbarhed af sætninger som "Teori A er sand med 80% sandsynlighed".

I stedet foreslår Popper, at teorier (set abstrakt) frit kan opfindes. I bakspejlet bør der derefter udføres forsøg, hvis resultater konventionelt etableres som grundsæt. Disse grundlæggende teorier kan derefter tilbagevises (forfalskes), hvis de konklusioner, der udledes af dem, ikke bekræftes i forsøget. I en evolutionær udvælgelsesproces hersker de teorier, der ikke kan modbevises. Ved at vende det klassiske forsøg på at bevise teorier kommer Popper frem til det oprindeligt kontraintuitive krav om, at forskere skulle forsøge at tilbagevise deres teorier eller at sile teorier ud med afgørende eksperimenter (jf. Experimentum crucis ). Ved at filtrere bort falske teorier kommer man tættere og tættere på sandheden, men uden nogensinde at kunne påstå sikkerhed eller endda sandsynlighed. For fremskridtene i den videnskabelige og kognitive proces betragtede Popper både kreativitet i at oprette en teori og en kritisk holdning til den som lige så vigtig for at nærme sig sandheden på lang sigt. [22]

Imidlertid kræver han konsistens for teorier som det "højeste aksiomatiske grundlæggende krav", som ethvert teoretisk system - empirisk eller ej - skal opfylde [23] , og fastslår, at "videnskabelige propositioners objektivitet ligger i, at de skal kunne verificeres intersubjektivt" , [23] skal derfor være forfalskelig.

Popper understreger, at antagelsen om, at verden er struktureret efter lov eller at der er naturlove, er indeholdt i etableringen af ​​videnskabelige teorier - naturligvis ligesom disse teorier selv som en formodning, da det ikke kan udelukkes, at alle teorier mislykkes .

Metafysiske spørgsmål som f.eks For eksempel forlod han bevidst åbent i begyndelsen, om der er en rigtig omverden, som naturvidenskaben henviser til med sine teorier og grundlæggende forslag. Han understregede, at hans tilgang var rent metodologisk og på ingen måde måtte forudsætte metafysiske antagelser. Men selv i forskningens logik tog han decideret afstand fra den positivistiske holdning om, at sådanne spørgsmål ikke kunne formuleres på en meningsfuld måde, og afviste de tilsvarende forsøg på at formulere et empirisk meningskriterium. Det var især på dette punkt, at Popper befandt sig i opposition til neopositivisterne i Wienerkredsen og især Ludwig Wittgensteins lære, med hvem Popper kun mødtes en gang, i 1946 i Cambridge, hvor der var et voldsomt sammenstød (selvom Popper selv var legenden om, at Wittgenstein siges at have truet ham der med en poker , der i sin selvbiografi omtales som en grov misforståelse på grund af en spøgende bemærkning [24] ).

I stedet for et meningskriterium bør man kigge efter et kriterium for afgrænsning mellem empirisk videnskab og metafysik, som han mente, han havde fundet med den grundlæggende forfalskning: "Et empirisk-videnskabeligt system skal kunne fejle på grund af erfaring." [25 ] Selvfølgelig understregede han, at metafysiske tankesystemer genetisk set var ganske frugtbare for videnskaben, selvom de ikke selv kunne testes empirisk. Som et eksempel nævner han spekulativ atomisme, som førte til udviklingen af ​​den empirisk-videnskabelige atomteori. [26]

Senere kom han til den opfattelse, at metafysik også kunne diskuteres rationelt og blandt andet bekender sig til en ontologisk realisme i omverdenen, selvom han indrømmede, at den modsatte position (dvs. idealisme) ikke kan modbevises strengt. [27] En stærk " ubestemmelse " er også en af ​​de vigtigste komponenter i Poppers senere metafysisk supplerede verdensbillede. Han så sig selv bekræftet i dette frem for alt ved kvantemekanik . Metaforisk fastholdt han, at skyer indtil nu også var blevet forestillet som meget komplekse urværker; faktisk er urværker dog tilsyneladende kun meget ordnede skyer. Han overførte også denne ubestemmelighed til sociale forhold ( fremtiden er åben ).

Social teori

Platon, GWF Hegel og Karl Marx (fra venstre mod højre)

Er Poppers i offentligt kendt arbejde, der på alle verdenssprog (og ifølge Popper desværre dårligt til tysk [28] ) oversatte The Open Society and Its Fiemies (German Open Society and Its Fiemies) i 1945. I det forventer han detaljer med tankesystemer Platon , Hegel og Marx , der efter hans mening teoretisk grundlagde totalitære systemer og praktisk fremmede dem. Som en positiv modstykke til dette "lukkede samfund" designede han et "åbent samfund", som ingen planlægger på tegnebrættet, men er pluralistisk i en løbende proces med forbedringsforsøg og fejlrettelser, evolutionære bør fortsætte med at udvikle. Udtrykket åbent samfund er gået ind i politisk sprog og kom ifølge Popper oprindeligt fra Heinrich Heine . [29]

Popper beskæftiger sig især med værkerne fra Platon , den "største, dybeste og mest geniale af alle filosoffer" og "grundlæggeren af ​​den vigtigste filosofiske fagskole" [30] . Han havde repræsenteret en opfattelse af menneskeliv, der var "frastødende og direkte skræmmende". [30] Hans svaghed var, at han i modsætning til Sokrates troede på "eliteteorien". [30] Især med sine værker Politeia ( staten ) og Nomoi ( lovene ) udarbejdede og udbredte han den totalitære stats grundmodel. Han forrådte også sin lærer Sokrates , der, som Popper vil forklare, ville være blevet henrettet som oprør i Platons “ideelle tilstand”. Popper forsøger at underbygge Platons afvisning af det attiske demokrati og hans præference for et autoritært regime af såkaldte “ filosofkonger ”, som ikke længere har noget at gøre med den sokratiske filosof og eksplicit får lov til at bruge løgnpropaganda. Platon var således den første og vigtigste teoretiker i et lukket samfund , hvor der ikke kan ske ikke-voldelig forandring, og hvor eliter hersker diktatorisk . Popper så i Platon "den første store politiske ideolog, der tænkte i form af klasser og racer og foreslog koncentrationslejre." [31]

Platon er også en propagandist for samfundets teori om tilbagegang , hvorefter samfundet oprindeligt var i en "god" (lukket) naturtilstand og hver åbning, liberalisering og frigørelse eller kritisk spørgsmålstegn ved traditioner er tegn på dekadence , degeneration og forfald. Denne doktrin ("Horde- myten ") er blevet en vigtig del af propagandaen for mange diktaturer og autoritære-konservatistiske ideologier; indflydelsen z. B. i Oswald Spenglers " Occidentens undergang ". [32]

Popper skriver også, at Platon "opfandt mellemskoler og universiteter" ved at udtænke grundprincippet for det moderne "ødelæggende" uddannelsessystem. [33]

Popper kritiserer Aristoteles i en lignende, men mindre omfattende kritik. Han indrømmer, at Platon og Aristoteles udførte et stort filosofisk arbejde med ideer, der var originale og betydningsfulde for deres tid og var af afgørende betydning for vestlig filosofi og videnskab. Men "store filosoffer laver store fejl", og det er nødvendigt at identificere og kritisere de totalitære og anti-menneskelige tendenser i deres værker.

Den anden del af værket er dedikeret til kritik af 1800 -tallets "orakulære filosoffer", især Georg Wilhelm Friedrich Hegel og Karl Marx . I Hegel, som hos de andre repræsentanter for tysk idealisme , ser Popper først og fremmest en charlatan og bedragere og for det andet en reaktionær apologet for den preussiske statsmagt, hvis filosofi også favoriserede totalitære systemer. Popper rejser anklagen for charlatanry hovedsageligt med henvisning til de dialektiske metoder i Hegels filosofi. I det omfang de overhovedet er forståelige, postuleres disse udelukkende for at undergrave logikkens regler og især for at kunne forherlige det autoritære Preussen som den højeste erkendelse af frihed. Hegel var en officiel statsfilosof, der bevarede den eksisterende statsmagt med sin juridiske og magtpositivisme ("Hvad der er reelt, er rimeligt"). En større del af Hegels skrifter blev - ifølge Popper - formuleret på en bevidst uforståelig måde for at gøre kritik umulig. Mit diesem Versuch, durch unverständliche Sprache tatsächlich fehlende inhaltliche Substanz vorzutäuschen, habe Hegel in der Philosophiegeschichte eine neue Epoche eingeleitet, die nicht auf Gedankenaustausch und Argumentation, sondern auf Beeindruckung und Einschüchterung ausgerichtet gewesen sei. Dieser ‚Jargon' habe zunächst intellektuelle und dann auch moralische Verantwortungslosigkeit nach sich gezogen. Popper versucht auch Verbindungen dieses Denkens zu Zentralismus , Etatismus und Nationalismus und Faschismus aufzuzeigen. Die geistesgeschichtlichen Wurzeln des letzteren sieht er vor allem in einer Kombination hegelianischer Geschichtsphilosophie mit den neomalthusianischen Biologismen des späten 19. Jahrhunderts, insbesondere denen Ernst Haeckels . Popper bringt das philosophische Fundament der faschistischen Ideologien des 20. Jahrhunderts auf die Formel „Hegel plus Haeckel“. [34]

Popper übte später auch scharfe Kritik am zeitgenössischen Sozialdarwinismus, der sich mitunter als Soziobiologie tarnen würde. [35]

Der im zweiten Teilband der Offenen Gesellschaft ebenfalls ausführlich kritisierte Marx kommt etwas besser weg. Ihm hält Popper ein ehrliches Mitgefühl mit den Leiden der sozial Schwachen und echtes Interesse an einer Verbesserung bzw. Humanisierung der Welt zugute (in einer später (1965) hinzugefügten Anmerkung relativierte er diese Meinung allerdings unter Verweis auf Leopold Schwarzschilds Buch „Der rote Preuße“: Marx sei offenbar „weit weniger menschlich und freiheitsliebend gewesen“, als er angenommen habe). Popper bezeichnet Marx zudem als bedeutenden Ökonomen und Soziologen und räumt ein, dass Marx nicht ausgeschlossen habe, dass der Weg zum Kommunismus auch auf nicht- revolutionäre Weise erreichbar sei. Auch grenzt er ihn scharf von späteren vulgärmarxistischen Verflachungen ab, die meist mit „naiven“ intentionalistischen Verschwörungstheorien verbunden waren. Vehement kritisiert er jedoch Marx' von Hegel übernommene dialektische Methode sowie sein deterministisches Geschichtsbild, was letztlich ebenfalls zu einem geschlossenen Weltbild führe. Auch große Teile der marxistischen Kapitalismustheorie seien verfehlt.

Die Veröffentlichung wirkte 1945 als politisches Signal. Sie greift geschlossene Denkstrukturen und Ideologiekonstruktionen an. Obwohl weder der Nationalsozialismus noch der stalinistische Sozialismus explizit genannt werden, wird deutlich, dass sich die Kritik gegen sie richtet. Popper entwirft das Modell einer offenen und pluralistischen Gesellschaft, in der sich Fortschritt langsam einstellt.

Ein weiteres Werk aus diesem Themengebiet ist Was ist Dialektik? , [36] in dem Popper die Marx'sche und Hegel'sche Dialektik mit den Begriffen der formalen Logik kritisiert. Das 1957 erschienene The Poverty of Historicism ( Das Elend des Historizismus ) greift wieder vor allem Marx und Hegel aufgrund ihrer Methodik an. Im Historizismus , worunter Popper den Glauben versteht, die Geschichte verlaufe gesetzmäßig und Gesellschaften ließen sich planen, sieht Popper ein Grundübel der Gesellschaftstheorie.

Piecemeal Social Engineering (Stückwerk-Sozialingenieurwesen)

Popper kritisierte die Überschätzungen der Vernunft im sozialphilosophischen, gesellschaftstheoretischen und politischen Denken. Es könne für eine neue Gesellschaft kein soziales Vakuum in einer bestehenden Gesellschaft geschaffen werden, deshalb müsse man durch vorsichtige, konsequente und schrittweise Veränderungen (piecemeal) der Gesellschaft bzw. ihrer Strukturen soziale Veränderungen herbeiführen (social engineering). Somit sei es möglich, Wirkungen und unerwünschte Neben- und Fernwirkungen besser zu erfassen und gegenzusteuern. Es sollten keine komplexen Reformen durchgeführt werden, um in der Lage zu sein, Ursachen und Wirkungen zu unterscheiden und zu entwirren. [37]

Popper warnt vor totalitären Gesellschaften

Für Popper ist die pluralistische Demokratie die ideale Staats- bzw. Gesellschaftsform. Der Machtgebrauch soll wirksam kontrolliert werden; Missbräuche sollen ausgeschlossen werden. Als Klima der idealen Staats- und Gesellschaftsform gilt eine friedliche politische Konkurrenz. Ziel der pluralistischen Demokratie ist die Unterdrückung von Armut und Leid. Popper entwirft eine offene Gesellschaft und nennt als konstituierende Elemente:

 • institutionalisierte öffentliche Kritik
 • politische Konfliktlösung durch kritisch-rationale Diskussionen mit dem Ziel Kompromisse über divergierende Interessenslagen auszuhandeln

Gleichzeitig nennt Popper auch die Feinde der offenen Gesellschaft:

 • Presseorgane, die an parteipolitische Meinungen gebunden sind
 • staatliche Organe, die dem Einfluss politischer Machtträger unterworfen sind [3]

Positivismusstreit

Mit seiner Grundsatzdiskussion über die „Logik der Sozialwissenschaften“ auf der Tübinger Arbeitstagung 1961 entfachte Popper den sogenannten Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Ihm und Hans Albert , die ausgehend vom Kritischen Rationalismus die Einheit der Methode von Natur- und Sozialwissenschaften vertraten, wurde dort von den Dialektikern der Frankfurter Schule , Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas , widersprochen und Positivismus attestiert. Einen Mittelweg suchte dabei Ralf Dahrendorf .

Popper beteiligte sich nach seinem Ausgangsbeitrag nicht mehr an der Diskussion, die an seiner Stelle von Hans Albert weitergeführt wurde, da er mit Adorno und Habermas keine Verständigungsbasis gegeben sah. Bekannt geworden ist in diesem Zusammenhang auch ein Brief Poppers, der – ohne dessen Einwilligung – 1971 in der Wochenzeitung Die Zeit unter dem Titel „Wider die großen Worte“ (1971, ZEIT Nr. 39, Seite 8) [38] veröffentlicht wurde. Später wurde dieser Artikel im Buch Auf der Suche nach einer besseren Welt im Kapitel Gegen die großen Worte erneut abgedruckt. Popper kritisiert dort die Sprache Adornos und Habermas' als Obskurantismus , den er in seinem Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde schon Hegel vorgeworfen hatte. Um diese Behauptung zu belegen, „übersetzte“ er prägnante Teile von Texten, die Adorno und Habermas im Rahmen des Positivismusstreits verfasst hatten, in eine allgemeinverständliche Sprache. Nach Poppers Meinung seien diese nicht nur nicht unter dem Aspekt der leichten Versteh- und Kritisierbarkeit geschrieben worden, sondern möglicherweise sogar mit genau gegenteiliger Intention: Große Worte könnten, so Popper, auch dazu dienen, intellektuell bescheidene Inhalte so unverständlich zu formulieren, dass eine Kritik bewusst erschwert oder verhindert werde. Er schrieb dazu:

„Aus meiner sozialistischen Jugendzeit habe ich viele Ideen und Ideale ins Alter gerettet. Insbesondere: Jeder Intellektuelle hat eine ganz besondere Verantwortung. Er hatte das Privileg und die Gelegenheit, zu studieren; dafür schuldet er es seinen Mitmenschen (oder „der Gesellschaft“), die Ergebnisse seiner Studien in der einfachsten und klarsten und verständlichsten Form darzustellen. Das Schlimmste – die Sünde gegen den heiligen Geist – ist, wenn die Intellektuellen versuchen, sich ihren Mitmenschen gegenüber als große Propheten aufzuspielen und sie mit orakelnden Philosophien zu beeindrucken. Wer's nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er's klar sagen kann. […] Was ich oben (Punkt 1) die Sünde gegen den heiligen Geist genannt habe – die Anmaßung des dreiviertel Gebildeten –, das ist das Phrasendreschen, das Vorgeben einer Weisheit, die wir nicht besitzen. Das Kochrezept ist: Tautologien und Trivialitäten gewürzt mit paradoxem Unsinn. Ein anderes Kochrezept ist: Schreibe schwer verständlichen Schwulst und füge von Zeit zu Zeit Trivialitäten hinzu. Das schmeckt dem Leser, der geschmeichelt ist, in einem so ‚tiefen' Buch Gedanken zu finden, die er selbst schon mal gedacht hat.“ [39]

Jede Theorie und jede wissenschaftliche Position sollte aber Poppers Ansicht nach so formuliert werden, dass eine Kritik so leicht wie möglich ist. Seine Kritik am „Obskurantismus“ ist aber nur ein Aspekt einer umfassenderen Kritik Poppers an dem von ihm so genannten „Professionalismus“. Er wandte sich gegen die „professionelle Ethik“, ein unausgesprochenes Gentlemen-Agreement, das vorschreibt, dass Universitätsprofessoren ihre Autorität gegenseitig beschützen sollten. Er setzte dem die Forderung intellektueller Bescheidenheit entgegen.

Popper prägte in Anlehnung an Ockhams Rasiermesser den Begriff vom liberalen Rasiermesser , selbst bezeichnete er sich als „nichtrevolutionären Liberalen “.

Drei-Welten-Theorie

In der Philosophie des Geistes wandte sich Popper sowohl gegen den klassischen Körper-Geist- Dualismus als auch gegen reduktionistische Theorien wie den Behaviorismus . Er schlug dagegen eine gedankliche Einteilung der Welt in drei Bereiche vor, nämlich die:

 • Welt 1, das ist die physische Welt
 • Welt 2, die Welt der individuellen Wahrnehmung und des Bewusstseins
 • Welt 3, die Welt der geistigen und kulturellen Gehalte, die vom Einzelbewusstsein unabhängig existieren können, z. B. die Inhalte von Büchern, Theorien und Ideen.

Popper argumentierte, dass alle drei Welten real seien, da kausale Wechselwirkungen beobachtet werden könnten, wobei Welt 2 als Mittler zwischen Welt 3 und Welt 1 auftritt. Ein Beispiel sei der Bauplan eines Hauses (Welt 3: ein Modell in einer Zeichnungssprache des Bauwesens), der von einem Menschen verstanden wird (Welt 2: Bewusstsein des Baumeisters) und dann in ein konkretes Haus umgesetzt wird (Welt 1: physikalisches Objekt ). Das Haus gehört also gleichzeitig in Welt 1 und Welt 3.

Popper zufolge hat die klassische duale Trennung den Unterschied zwischen einem Bewusstseins erlebnis und beispielsweise dem logischen Gehalt einer Theorie ignoriert. Beides werde dort undifferenziert dem Mentalen zugeordnet.

Popper plädierte dafür, die Welt 3 zunächst für ein Erzeugnis der Menschen zu halten (im Gegensatz etwa zu Platons und Hegels Vorstellungen), ihr aber dennoch Unabhängigkeit und Objektivität zuzuschreiben. Sein eigenes Beispiel ist die rein menschliche Erfindung der Zahlen (im Gegensatz zu Leopold Kronecker ): Das Auftreten von Primzahlen und mathematischen Primzahlproblemen erfolgen dann bereits „ungeplant“ und ohne der Notwendigkeit menschlichen Zutuns. Somit kommt beispielsweise den Primzahlen, Problemen, Hypothesen, Theorien, Ideologien und anderen Bewohnern der Welt 3 eine Wirklichkeit zu, die ohne uns Menschen existiert, so wie die Existenz des Mount Everest seiner Entdeckung vorausliegt . [40]

Eine ähnliche Trennung in drei Welten kann man im klassischen Griechenland als Logos, Psyche und Physis finden, bei den Römern als Ratio, Intellectus, und Materia, und nicht zuletzt bei Kant als Vernunft, Verstand und Außenwelt.

Rezeption und Kritik

Obwohl Poppers kritischer Rationalismus schon früh viele Anhänger und Sympathisanten unter hochrangigen Wissenschaftlern fand (vor allem Physiker, darunter Albert Einstein , [41] aber auch Nobelpreisträger anderer Fachrichtungen, nämlich Peter Brian Medawar , John Carew Eccles und Jacques Monod ), konnte er sich weder in der Wissenschaftstheorie noch in der naturwissenschaftlichen Praxis entscheidend durchsetzen. In beiden Bereichen bestehen nach wie vor induktivistisch-empirizistische Bestätigungspositionen, heute gemeinhin mitbayesianistischen Wahrscheinlichkeitstheorien der Induktion verbunden, die allerdings häufig in der Terminologie Poppers umformuliert vertreten werden.

Kritisiert wurden die Popper'schen Ideen aber auch durch Philosophen, die den Empirismus und Induktivismus selbst ablehnten, insbesondere durch die Positionen von Thomas S. Kuhn . [42] Kuhn zufolge hält Poppers Wissenschaftstheorie einer Prüfung durch die Wissenschaftsgeschichte nicht stand; Gegenbeispiele bzw. „Anomalien“ pflegten keineswegs den Widerruf der Theorie bzw. des Paradigmas zur Folge zu haben, sondern durch Hilfshypothesen integriert zu werden. Erst bei einer starken Häufung von Anomalien komme es zu einer „Krise“, die dann in eine „wissenschaftliche Revolution“ mit Ersatz des alten Paradigmas inklusive zentraler Begriffe münde. Genau in diesem Ansatz liegt Popper zufolge allerdings der Denkfehler; die Wissenschaftstheorie sei keine empirisch-wissenschaftliche Theorie (wie etwa Einsteins Relativitätstheorie) und könne daher nicht anhand des tatsächlichen Ablaufs der Wissenschaft geprüft werden, sondern liefere ihrerseits die Maßstäbe zur Beurteilung der Rationalität desselben. [43]

Wolfgang Stegmüller versuchte, die Position von Kuhn rationalistischer zu formulieren. [44] Imre Lakatos bemühte sich, eine zwischen Popper und Kuhn vermittelnde Position zu entwickeln, die die Stärken beider Ansätze erhalten sollte. [45] Paul Feyerabend hingegen ging noch weiter als Kuhn und zweifelte sogar den Nutzen eines Faches wie der Wissenschaftstheorie überhaupt an ( anything goes ). [46]

Auch auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften waren die Popper'schen Ideen umstritten (siehe Abschnitt Positivismusstreit ). Es bildete sich zeitweise auch eine „Popper-Denkschule“ von Anhängern, die größtenteils aus Studenten Poppers bestand.

Wissenschaftstheoretisch wurde Popper von David Stove und Martin Gardner , die empirizistische Positionen vertreten, postmoderner Irrationalismus und Totalskeptizismus vorgeworfen, von Anhängern Kuhns und Lakatos ein „naiver“ Falsifikationismus, in den Sozial- und Geisteswissenschaften dogmatisches Festhalten an der Priorität der Beobachtung.

Die normativen Aspekte von Poppers Gesellschaftstheorie beurteilen Linke seit dem „Positivismusstreit“ vorwiegend als neoliberal , während Wirtschaftsliberale ihn als Sozialisten einstufen. Popper kann politisch zunächst als radikaler Sozialist, später als gemäßigter Sozialist und schließlich – vor allem unter Hayeks Einfluss – als gemäßigter Liberaler eingestuft werden. [47] Trotz seiner Mitgliedschaft in der Mont-Pelerin-Society unterschied er sich nach Auffassung von Gebhard Kirchgässner jedoch entschieden von der neoliberalen Marktideologie , die heute von dieser Gesellschaft vertreten werde. [47]

Zwischen Poppers Fallibilismus und der Österreichischen Schule der Ökonomie, wie sie ua von Hayek vertreten wurde, gibt es grundlegende methodologische Unterschiede: Nach Popper gibt es keine Wissenschaft ohne empirische Prüfung von potentiell falliblen Thesen und Theorien. Disziplinen, die dies nicht akzeptieren, betreiben Immunisierung und sind daher unseriös. Die Österreichische Schule unterscheidet sich von allen anderen ökonomischen Schulen ua dahingehend, dass sie rein logisch arbeitet. Empirie dient bestenfalls als Illustration der a priori erkannten Thesen. Widersprechende Untersuchungsergebnisse weisen nie auf Fehler der Theorie hin, sondern grundsätzlich immer nur auf Fehler im Verlauf der Untersuchung.

Poppers Kritik an Platon, Hegel und Marx wurde ebenfalls, teilweise vehement, widersprochen, etwa von dem Philosophen Ronald B. Levinson , [48] von Walter Kaufmann [49] bzw. von Maurice Cornforth. [50] Levinson kritisierte Poppers Sicht von Platon in seinem 1953 erschienenen Buch In Defense of Plato . Demnach gehe es Popper oft nur um die Verbreitung seiner eigenen politischen Ideen. Popper deute Platons Schriften erst zu einem totalitären Werk um, insbesondere seien Poppers eigene Übersetzungen aus dem Altgriechischen tendenziös und verfälschend. Popper widersetzte sich dieser Kritik in einer Anmerkung, die seit 1961 den Auflagen der Offenen Gesellschaft als Anhang beigegeben ist.

Charles Taylor attestierte Popper, mit der Attitüde eines Popstars über bedeutendere Philosophen hergefallen zu sein (insbesondere Platon und Hegel) und dadurch eine Aufmerksamkeit erheischt zu haben, der die inhaltliche Bedeutung seiner Gedanken in keiner Weise entspreche. [51]

Von Anhängern Poppers wurde die verbreitete Art der Rezeption ihrerseits scharfer Kritik unterzogen, die von dem Vorwurf, Popper werde selbst von professionellen Philosophen inkompetent verfälscht, fehlzitiert oder ungelesen abgekanzelt, bis zu der Behauptung reicht, die Mehrheit entziehe sich durch Totschweigen dem Zugeständnis, dass Popper einige grundlegende philosophische Probleme wirklich und endgültig gelöst und dabei Vorstellungen als Unsinn entlarvt habe, die noch heute in der westlichen Welt fast ausnahmslos unkritisch vorausgesetzt würden. William Warren Bartley fand bereits zu Lebzeiten Poppers harte Worte:

“Sir Karl Popper is not really a participant in the contemporary professional philosophical dialogue; quite the contrary, he has ruined that dialogue. If he is on the right track, then the majority of professional philosophers the world over have wasted or are wasting their intellectual careers. The gulf between Popper's way of doing philosophy and that of the bulk of contemporary professional philosophers is as great as that between astronomy and astrology.”

„Sir Karl Popper nimmt eigentlich nicht an dem Dialog der zeitgenössischen Berufsphilosophie teil; ganz im Gegenteil: Er hat diesen Dialog ad absurdum geführt. Wenn er richtig liegt, hat der Großteil der Berufsphilosophen weltweit seine intellektuellen Karrieren vergeudet oder ist gerade im Begriff, dies zu tun. Poppers Art, Philosophie zu betreiben, verhält sich zum Ansatz der meisten zeitgenössischen Berufsphilosophen ungefähr so wie die Astronomie zur Astrologie.“

William Warren Bartley [52]

Ein ausführlicherer und expliziter Angriff, den Bartley gegen die von Experten betriebene und so zur autoritativen Interpretation von Popper gewordene Verfälschung richtete, [53] musste eingestampft (im englischen Druck) und zensiert (im amerikanischen Druck) werden, weil Bartley explizit von „Inkompetenz“ gesprochen und dabei Namen genannt hatte, woraufhin eine der betroffenen Autoritäten mit rechtlichen Schritten gedroht hatte. [54]

Rafe Champion war ähnlich deutlich:

“Popper's ideas have failed to convince the majority of professional philosophers because his theory of conjectural knowledge does not even pretend to provide positively justified foundations of belief. Nobody else does better, but they keep trying, like chemists still in search of the Philosopher's Stone or physicists trying to build perpetual motion machines.”

„Poppers Ideen konnten die Mehrheit der Berufsphilosophen nicht überzeugen, denn seine Theorie des Vermutungswissens versucht gar nicht erst den Eindruck zu erwecken, dass sie positiv gerechtfertigte Grundlagen für Glaubensüberzeugungen anzubieten hätte. Niemand sonst macht es besser, aber sie versuchen es weiter, wie Chemiker, die immer noch nach dem Stein der Weisen suchen, oder Physiker, die versuchen, ein Perpetuum mobile zu bauen.“

Rafe Champion [55]

David Miller behauptete zusammenfassend auf dem Popper-Kongress 2007:

'What distinguishes science from all other human endeavours is that the accounts of the world that our best, mature sciences deliver are strongly supported by evidence and this evidence gives us the strongest reason to believe them.' That anyway is what is said at the beginning of the advertisement for a recent conference on induction at a celebrated seat of learning in the UK. It shows how much critical rationalists still have to do to make known the message of Logik der Forschung concerning what empirical evidence is able to do and what it does […] [critical rationalists] are rightly proud of having the only house in the neighbourhood that is logically watertight [although] we must inevitably be aware that not everything inside is in impeccable order.

„‚Die Wissenschaft unterscheidet sich von allen anderen menschlichen Tätigkeiten dadurch, dass das Weltbild, das uns unsere besten und fortschrittlichsten Wissenschaften liefern, stark durch Beweismaterial gestützt wird und dass dieses Beweismaterial uns die stärksten Gründe dafür gibt, an dieses Weltbild zu glauben.' So jedenfalls steht es in der Ankündigung einer Konferenz über Induktion, die kürzlich an einer berühmten britischen Lehrinstitution stattfand. Sie zeigt, wie lange der Weg ist, der noch vor den Anhängern des Kritischen Rationalismus liegt, bis die Botschaft der Logik der Forschung verkündet ist, insbesondere hinsichtlich der Frage, welche Funktion empirisches Beweismaterial erfüllt bzw. überhaupt erfüllen kann. [Anhänger des Kritischen Rationalismus] sind zu Recht stolz darauf, als einzige ihres Fachs ein logisch wasserdichtes Gedankengebäude vorweisen zu können, auch wenn wir uns natürlich bewusst sein müssen, dass innen drin nicht alles in makelloser Ordnung ist.“

David Miller [56]

Hans Albert warf der nachpositivistischen analytisch-angelsächsischen Philosophie vor, eine Auseinandersetzung mit Popper überwiegend durch Totschweigen oder aber durch versteckte Übernahme seiner Positionen (die noch dazu häufig als eigene Ideen ausgegeben worden seien) umgangen zu haben. [57] Dementsprechend seien Poppers Einfluss und Ansehen heute va in den Natur- und Wirtschaftswissenschaften erheblich größer als in der Fachphilosophie.

Rezipienten

Schüler

 • William Warren Bartley war Poppers Lieblingsschüler, obgleich beide viele Jahre miteinander zerstritten waren. Bartley gab 1982/83 Poppers wichtige Postskripts zur Logik der Forschung heraus (drei Bände, deutsch 2001/2002 von Eva Schiffer und HJ Niemann). Am bekanntesten ist sein Werk Flucht ins Engagement .
 • Imre Lakatos – ungarisch-englischer Mathematiker , Logiker , Physiker und Wissenschaftstheoretiker . Er war zunächst in Ungarn kommunistischer Politiker, dann Gegner des damals herrschenden Systems; er studierte in den 1950er Jahren bei Popper in London. Wendete den Kritischen Rationalismus auf die Mathematik an (Begründungsproblem der Mathematik).
 • Thomas S. Kuhn studierte bei Popper, als dieser in den USA Vorlesungen gab. Resultat war eines der in den letzten Jahrzehnten wirkungsmächtigsten Bücher der Wissenschaftstheorie: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen , in dem er allerdings eine Gegenposition zu Poppers Wissenschaftstheorie bezog.
 • Paul Feyerabend war ein österreichischer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker, direkter Schüler Poppers, der sich aber später mit seinem Wider den Methodenzwang polemisch gegen Popper absetzte. Mit dem Slogan „Anything Goes!“ konterkarierte er Poppers einheitliche Methode.
 • George Soros , 1954 an der London School of Economics, Finanzmakler und Milliardär, dessen 'Open Society Project' in Osteuropa freiheitliche und rechtsstaatliche Strukturen zu festigen sucht.
 • Hubert Kiesewetter , in Eichstätt emeritierter Wirtschaftshistoriker, studierte in den 1960er Jahren bei Popper und war in Poppers letzten Jahren dessen Freund. Bekannt ist sein Buch Von Hegel zu Hitler .
 • David William Miller war dreißig Jahre ein enger Mitarbeiter Poppers. Miller gilt in den angelsächsischen Ländern als Instanz für Fragen des Kritischen Rationalismus.
 • John WN Watkins war Offizier bei der Royal Navy, dann Schüler und schließlich Nachfolger Poppers auf dessen Lehrstuhl an der London School of Economics (LSE).
 • Joseph Agassi studierte Physik und war von 1953 bis 1960 Forschungsassistent bei Popper.
 • Alan Musgrave war von 1958 bis 1970 bei Popper an der LSE.
 • Weitere Mitarbeiter Poppers waren Ian C. Jarvie , John Worrall und Jeremy Shearmur .

Freunde und Verehrer

 • Hans Albert ist ein deutscher Philosoph, Wissenschaftstheoretiker und Sozialwissenschaftler. Er hat als erster im Rahmen des Kritischen Rationalismus auch Poppers Philosophie in Deutschland stark verbreitet.
 • Friedrich August von Hayek , Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsphilosoph. Popper und Hayek waren befreundet. Hayek war Anhänger von Poppers Wissenschaftstheorie. [58]
 • Victor Kraft , österreichischer Wissenschaftstheoretiker, Philosoph und Generalstaatsbibliothekar. Karl Popper selbst schrieb in dem erst 1979 (das Manuskript wurde in den 1930er Jahren verfasst, vier Jahre nach Krafts Tod) erschienenen Buch Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie hierzu: „Kraft nimmt – soweit ich es beurteilen kann – geradezu die Grundgedanken des von mir vertretenen deduktivistisch-empiristischen Standpunktes vorweg“. [59]
 • Helmut F. Spinner entwickelte den Fallibilismus in Richtung eines theoretischen Pluralismus .
 • Ernst Gombrich (1909–2001), ein bedeutender Kunsthistoriker , beruft sich oft auf Popper und schreibt erstmals Geschichte in Poppers Sinn bewusst als Problemgeschichte.
 • Peter Brian Medawar (1915–1987), Nobelpreisträger von 1960 für Medizin, berief sich immer wieder auf Popper.
 • Hermann Bondi (1919–2005), Mathematiker und Kosmologe ( Steady-State-Theorie des Universums), folgte konsequent der Philosophie Poppers.
 • Ralf Dahrendorf (1929–2009) ist von Poppers Philosophie beeinflusst worden.
 • Helmut Reinalter lehrt an der Universität Innsbruck.
 • Helmut Schmidt (1918–2015), ehemaliger deutscher Bundeskanzler, war ein Freund und Bewunderer Poppers.
 • Hartmut Esser , deutscher Soziologe, Vertreter der Wissenschaftstheorie Poppers.
 • Gerhard Vollmer , deutscher Biologe und Philosoph, baute die Evolutionäre Erkenntnistheorie von Konrad Lorenz im Sinne der Erkenntnistheorie von Popper aus.
 • Alfred Herrhausen (1930–1989), Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, war ein Freund und Anhänger Poppers.
 • Gunnar Andersson , schwedischer Philosoph, verteidigte Poppers Positionen gegen die Kritiken von Kuhn, Lakatos und Feyerabend ( Kritik und Wissenschaftsgeschichte: Kuhns, Lakatos' und Feyerabends Kritik des Kritischen Rationalismus ).
 • Hans-Joachim Niemann , deutscher Philosoph, viele Schriften zu Popper und dem Kritischen Rationalismus (ua ein Lexikon des Kritischen Rationalismus ). Analysiert Ethik und Moral im Rahmen des Kritischen Rationalismus ( Strategie der Vernunft ).
 • Reinhold Zippelius , deutscher Jurist, entwickelte seine Rechtsphilosophie nach der Methode des Kritischen Rationalismus (sd).
 • Franz Austeda (1923–2009), österreichischer Philosoph und Pädagoge, war ein persönlicher Freund, mit dem er sich regelmäßig traf. [60]

Ehrungen

Karl Popper, Büste von 2002 im Arkadenhof der Universität Wien

Auszeichnungen, Medaillen und Preise

Popper erhielt die folgenden Auszeichnungen, Medaillen und Preise: [61]

Ehrendoktorwürden

Popper erhielt die folgenden Ehrendoktorwürden: [63]

 • 1962: Hon. LL.D., Chicago
 • 1966: Hon. LL.D., Denver
 • 1971: Hon. Lit.D., Warwick
 • 1973: Hon. Lit.D., Canterbury (NZ)
 • 1976: Hon. D.Litt., Salford
 • 1976: Hon. D.Litt., The City University
 • 1978: Dr.rer.nat.hc, Wien
 • 1978: Erneuerung des Dr. phil von 1928 durch die Philosophische Fakultät der Universität Wien
 • 1978: Dr.phil.hc, Mannheim
 • 1978: Hon. D.Litt., Guelph
 • 1979: Dr.rer.pol.hc, Frankfurt am Main
 • 1979: Dr.phil.hc, Salzburg
 • 1980: Hon. Litt.D., Cambridge
 • 1981: Hon. D.Sc., Gustavus Adolphus College
 • 1982: Hon. D.Litt., Oxford
 • 1986: Hon. D.Sc., London
 • 1991: Dr.phil.hc, Katholische Universität Eichstätt
 • 1991: Dr.phil.hc, Madrid
 • 1993: Dr.phil.hc, Athen
 • 1994: Dr.med.sc.hc, Karls-Universität Prag

Gedenktafeln

 • Wohnhaus in Wien, Anton-Langer-Gasse 46
 • Bibliothek der Tischlerinnung, Wien, Ziegelofengasse 31

Schriften

 • 1925–1935 (zusammen veröffentlicht 2006): Frühe Schriften . Enthält ‚Gewohnheit' und ‚Gesetzeserlebnis' in der Erziehung (Abschlussarbeit), Zur Methodenfrage der Denkpsychologie (Dissertation) und Axiome, Definitionen und Postulate der Geometrie (Qualifikationsschrift für den Lehrerberuf) sowie mehrere Artikel
 • 1930–1933 (veröffentlicht in Teilen 1979; zuvor als Manuskript kursierend): Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie
 • 1934: Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft . 11. Aufl. 2005, ISBN 3-16-148410-X
 • 1936 (vorgetragen bei einem privaten Treffen; veröffentlicht 1944/45, als Buch 1957): Das Elend des Historizismus , ISBN 3-16-148025-2
 • 1945: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (2 Bände) ISBN 3-16-148068-6 und ISBN 3-16-148069-4
 • 1956/57 (veröffentlicht 1982; zuvor als Druckfahnen kursierend): Die Quantentheorie und das Schisma der Physik (Aus dem Postskript zur Logik der Forschung III)
 • 1956/57 (veröffentlicht 1982; zuvor als Druckfahnen kursierend): Das offene Universum (Aus dem Postskript zur Logik der Forschung II)
 • 1956/57 (veröffentlicht 1983; zuvor als Druckfahnen kursierend): Realismus und das Ziel der Wissenschaft (Aus dem Postskript zur Logik der Forschung I)
 • 1963: Vermutungen und Widerlegungen , ISBN 3-16-147311-6 [64]
 • 1973: Objektive Erkenntnis , ISBN 3-455-10306-5
 • 1976: Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung , ISBN 3-455-08982-8
 • 1977: Das Ich und sein Gehirn , (gemeinsam mit John C. Eccles ) ISBN 3-492-21096-1
 • 1984: Auf der Suche nach einer besseren Welt , ISBN 3-492-20699-9
 • 1985: Die Zukunft ist offen (gemeinsam mit Konrad Lorenz )
 • 1990: Eine Welt der Propensitäten
 • 1991: Ich weiß, daß ich nichts weiß – und kaum das (Interviews mit Professor Albert Menne, Günther Zehm und Manfred Schell) ISBN 3-548-34833-5
 • 1992: The Lesson of this Century
 • 1994: Alles Leben ist Problemlösen , ISBN 3-492-22300-1
 • 1994: Der Mythos des Rahmens
 • 1994: Wissen und das Leib-Seele-Problem
 • 1998: The World of Parmenides , deutsch: Die Welt des Parmenides, der Ursprung des europäischen Denkens (Übersetzt von Sibylle Wieland und Dieter Dunkel, herausgegeben von Arne F. Petersen und Jørgen Mejer). Piper, München 2001, ISBN 3-492-04205-8 .
 • 2002: Alle Menschen sind Philosophen

Reden

 • „Philosophie gegen falsche Propheten“ (HR, 7. August 1974). Interview mit Tomas Rotstein, ca. 45 Minuten
 • „Duldsamkeit und intellektuelle Verantwortlichkeit“ (SR, 16. März 1982). Vortrag, ca. 40 Minuten
 • „Der Mythos vom Unhintergehbaren“ (BR, 27. Juli 1982). Vortrag, ca. 50 Minuten
 • „Offene Gesellschaft – offene Wissenschaft“ (HR, 17. Juli 1984). Interview mit Tomas Rotstein, ca. 30 Minuten
 • „Man soll nicht glauben, daß man ohne Risiko leben kann“ (4. Juli 1987). Gespräch mit Volker Friedrich, ca. eine Stunde
 • „Das Prinzip Kritik in der Offenen Gesellschaft“ (BR, 30. Juli 1992). Gespräch anlässlich seines 90. Geburtstages mit Willy Hochkeppel , ca. 55 Minuten

Literatur

Zu Werk und Leben

 • Florian Russi : Karl Popper – Der kritische Rationalist . Mitteldeutscher Verlag, Halle 2020, ISBN 978-3-96311-366-6 .
 • Martin Morgenstern und Robert Zimmer : Karl Popper . Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 2002, ISBN 3-423-31060-X . Mit Bildern und Textkästen didaktisch sehr gut aufbereitet.
 • Jürgen August Alt : Karl R. Popper. Reihe Campus 1992, ISBN 3-593-34716-4 , neu 2001: ISBN 3-593-36834-X . Kurze und vorzügliche Einführung.
 • Manfred Geier : Karl Popper. rororo Monographie, Reinbek 1994, ISBN 3-499-50468-5 . Gut geschrieben; biographische Details; Analyse des Werks; angereichert mit vielen Bildern und Zitaten; dadurch sehr einprägsam.
 • Peter Schroeder-Heister: Popper, Sir Karl Raimund. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, ISBN 3-428-00201-6 , S. 625–628 ( Digitalisat ).
 • Eberhard Döring: Karl R. Popper – Einführung in Leben und Werk. Hoffmann und Campe 1987, ISBN 3-455-08626-8 .
 • Lothar Schäfer: Karl R. Popper. Becksche Reihe – große Denker. 1988, ISBN 3-406-33215-3 .
 • Hubert Kiesewetter , (Hrsg.) / Helmut Zenz: Karl Poppers Beiträge zur Ethik. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2002, ISBN 3-16-147773-1 .
 • Wilhelm Baum, Kay E. Gonzalez: Karl R. Popper. Morgenbuch-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-371-00393-0 .
 • Maurice Cornforth: The open philosophy and the open society . 2., rev. ed. Lawrence & Wishart, London 1977. Die klassische Kritik aus dem linken Spektrum.
 • David J. Edmonds, John A. Eidinow: Wie Ludwig Wittgenstein Karl Popper mit dem Feuerhaken drohte: eine Ermittlung . DVA, München 2002, ISBN 3-421-05356-1 (korr. Auflage: Fischer TB, ISBN 3-596-15402-2 , 2003, 2. Aufl. 2005). Behandelt ihren Zusammenstoß in Cambridge 1946, ist auch eine gut verständliche Darstellung ihrer philosophischen und biographischen Unterschiede, insbesondere was die Wiener Jahre und ihre jüdische Herkunft angeht. Ebenfalls in Engl. (=Orig.) und Span. (2001).
 • Franz M. Wuketits : Wo bleibt das „liberale Rasiermesser“? In: Aufklärung und Kritik , 1/1998, S. 34 ff.
 • Manfred Lube: Karl R. Popper – Die Bibliothek des Philosophen als Spiegel seines Lebens . Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Band   18 , 2003, ISBN 3-447-04723-2 , S.   207–238 ( Online ( Memento vom 27. Februar 2008 im Internet Archive ) [PDF; 550   kB ]).
 • Manfred Lube: Karl R. Popper. Bibliographie 1925–2004: Wissenschaftstheorie, Sozialphilosophie, Logik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Naturwissenschaften . Peter Lang, Frankfurt/Main usw. 2005. (= Schriftenreihe der Karl Popper Foundation Klagenfurt. ) ISBN 978-3-631-53450-2 ; Online-Version: ub.uni-klu.ac.at
 • Nasher, Jack : Die Staatstheorie Karl Poppers. Eine kritisch-rationale Methode. Mohr Siebeck, Tübingen 2017, ISBN 978-3-16-155243-4 .
 • Dagmar Niemann (Übers.): Die Wege der Wahrheit . ( Memento vom 15. Februar 2009 im Internet Archive ) In: Aufklärung und Kritik , 2/1994, S. 38 ff.
 • William W. Bartley: Ein schwieriger Mensch. Eine Portraitskizze von Sir Karl Popper. In: Eckhard Nordhofen (Hrsg.): Philosophen des 20. Jahrhunderts. Athenäum, Königstein/Ts. 1980, ISBN 3-434-46071-3 .
 • John WN Watkins: Karl Raimund Popper 1902–1994 . (PDF; 267 kB) In: Proceedings of the British Academy. Nr. 94, 1997, S. 645–684.
 • Hans Albert: Karl Popper (1902–1994) . In: Journal for General Philosophy of Science. Nr. 26, 1995, S. 207–225.
 • Volker Gadenne: Fortschritt zu tieferen Problemen . In: Protosociology. Nr. 7, 1995, S. 272–281, ISSN 0940-4147 .
 • David Miller: Sir Karl Raimund Popper, CH, FBA 28 July 1902–17 September 1994. In: Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. Nr. 43, Nov. 1997. S. 368–409.
 • Friedrich Stadler : "Dokumentation: Popper und der Wiener Kreis – Aus einem Gespräch mit Sir Karl Popper", in: ders., Studien zum Wiener Kreis , Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, 525–545.
 • Harald Stelzer: Karl Poppers Sozialphilosophie. Politische und ethische Implikationen . Lit-Verlag, Wien 2004.
 • Harald Stelzer: Karl Raimund Popper und kritischer Rationalismus interkulturell gelesen . Traugott Bautz, Nordhausen 2007. (= Interkulturelle Bibliothek. Band 128)
 • Hans-Joachim Niemann : 70 Jahre Falsifikation: Königsweg oder Sackgasse? In: Aufklärung und Kritik. Nr. 2, 2005, S. 52–79; gkpn.de (PDF; 102 kB).
 • Edgar Morscher (Hrsg.): Was wir Karl R. Popper und seiner Philosophie verdanken. Zu seinem 100. Geburtstag . Academia Verlag, Sankt Augustin 2002. Enthält Abhandlungen zu Poppers Wahrscheinlichkeitstheorie und Logik, zu seiner Wissenschafts- und Erkenntnistheorie, zu seiner Ontologie, praktischen Philosophie und Ästhetik; enthält weiters persönliche Erinnerungen an Popper sowie Briefe an und von Popper.

Studienführer

 • Herbert Keuth : Die Philosophie Karl Poppers . 2. korr. Auflage, Mohr-Siebeck, Tübingen 2011, ISBN 978-3-16-150660-4 , Das ist der zurzeit einschlägige Studienführer, der das gesamte Werk wissenschaftlich analysiert und kommentiert, und zwar in einer Tiefe, die weit über die oben genannten Werkbiographien hinausgeht. Der Text führt zu allen wichtigen Quellen. Viele problematische Popperthesen werden zur Weiterforschung vorbereitet. Das Buch wendet sich an Leser, die Popper gründlich verstehen wollen oder eigene Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet leisten möchten.
 • Herbert Keuth (Hrsg.): Karl Popper: Logik der Forschung (= Klassiker Auslegen ; Bd. 12). 4., bearbeitete Auflage, Akademie Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-05-005708-8 .
 • Hans-Joachim Niemann : Lexikon des Kritischen Rationalismus . Mohr Siebeck, Tübingen 2004, ISBN 3-16-148395-2 ; broschiert 2006. Zur schnellen Information über die tausend wichtigsten Begriffe und Argumente von Poppers (und Hans Alberts ) Kritischen Rationalismus. Mit zahlreichen Querverweisen und Verweisen auf die originalen Textstellen.
 • Ingo Pies , Martin Leschke (Hrsg.): Karl Poppers Kritischer Rationalismus . Mohr-Siebeck, Tübingen 1999.

Englischsprachige Biographien

 • Malachi Haim Hacohen: Karl Popper – the Formative Years 1902–1945. Politics and Philosophy in Interwar Vienna . University Press, Cambridge 2000, ISBN 0-521-47053-6 . Die einschlägige Popperbiographie bis 1945, die viel Licht auf Poppers Werk wirft und seine geistigen Wurzeln freilegt. Eine Fortsetzung (Popper lebte noch weitere 49 Jahre) hat dieser Autor nicht geplant.
 • Bryan Magee: Popper . Fontana paperback, 1973, mit sehr vielen späteren Auflagen. Sehr kurz und sehr gut. Magee war aktiver Politiker und ein Freund Poppers. Noch intimere Einblicke in Poppers (geistiges) Leben finden sich beim selben Autor in dessen Confessions of a Philosopher , Random House hardcover 1997, Kapitel 11 (deutsch: Bekenntnisse eines Philosophen. 2. Auflage, Econ Ullstein List Verlag, München 2001, Kapitel 11).
 • Joseph Agassi: A Philosopher's Apprentice: In Karl Popper's Workshop . Editions Rodopi, 1993, ISBN 90-5183-563-9 . Autobiographischer Bericht von Agassi über den Eindruck, den Popper bei ihm hinterließ.
 • William W. Bartley: Karl Popper: A life . unveröffentlicht

Englischsprachige Studienführer

 • Roberta Corvi: An Introduction to the Thought of Karl Popper . aus dem Italienischen von Patrick Camiller, Routledge paperback, 1996, 209 Seiten. Eine sehr gute Analyse des Popperschen Werks mit vielen Hinweisen auf die einschlägigen Textstellen.
 • Steve Fuller: Kuhn vs. Popper: the struggle for the soul of science . Icon, Cambridge 2003 (Nachdrucke 2003, 2004, 2006). Sehr gut lesbare Studie über den wissenschaftstheoretischen Streit zwischen Popper und Kuhn und gleichzeitig eine interessante Einschätzung zur geisteswissenschaftlichen (Fehl-)Rezeption Poppers als traditionell und Kuhns als progressiv. Nach Ansicht des Autors ist es vielmehr umgekehrt.
 • J. Shearmur, G. Stokes (Hrsg.): The Cambridge Companion to Popper , Cambridge University Press (24 Jun. 2016), 404 S. Umfangreicher und wertvoller Studienbegleiter.

Weblinks

Commons : Karl Popper – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Überblicksdarstellungen zu Poppers Philosophie
Sekundärliteratur zu spezielleren Aspekten
Institute, Materialsammlungen und Sonstiges

Einzelnachweise

 1. William W. Bartley :Rationality versus the Theory of Rationality , In Mario Bunge: The Critical Approach to Science and Philosophy (The Free Press of Glencoe, 1964), section IX.
 2. Brief Karl Poppers an Hans WL Biester von 1990. Hans WL Biester: Briefe . In: Berlinische Monatsschrift ( Luisenstädtischer Bildungsverein ) . Heft 7, 2001, ISSN 0944-5560 , S.   11–13 ( luise-berlin.de ).
 3. a b Karl Popper – Ein Gespräch (1974). PhilosophieKanal, 3. Juli 2013, abgerufen am 1. April 2016 .
 4. Thomas Prlic: Der Tischler als Philosoph Tischler Journal 12/12, S. 24, 28. November 2012, abgerufen am 23. Oktober 2019. – Popper hat in einem Betrieb in der Gumpendorferstraße Tischler gelernt, seine Gesellenprüfung im Innungshaus, Ziegelofengasse 31 abgelegt und die Note „Gut“ erhalten. Hier wird seit 2012 sein Gesellenbrief und ein Nachbau seines Gesellenstücks ausgestellt; das originale Wandkästchen steht in Poppers Haus in London.
 5. Sir Karl Popper's Gesellenstück tischlereikonecny.at, 2012; abgerufen 23. Oktober 2019.
 6. bundesheer.at
 7. Davis : The Open Society . (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) University of Nebraska Omaha , archiviert vom Original am 10. September 2014 ; abgerufen am 22. April 2019 (englisch, Originalwebseite nicht mehr verfügbar).
 8. Karl Popper: Einige Bemerkungen über die Wiener Schulreform und ihr Einfluss auf mich . In: Frühe Schriften . Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 978-3-16-147631-0
 9. Katalogzettel Universitätsbibliothek Wien . Vgl. Thomas Sturm: Bühler and Popper: Kantian therapies for the crisis in psychology. In: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. Band 43, 2012, S. 462–472.
 10. William Warren Bartley : Die österreichische Schulreform als die Wiege der modernen Philosophie . In: Gerhard Szczesny(Hrsg.): Club Voltaire . Hamburg 1970, ISBN 3-499-65086-X , S. 360
 11. Karl Popper: Einige Bemerkungen über die Wiener Schulreform und ihr Einfluß auf mich [1970], Troels E. Hansen: Nachwort des Herausgebers, Abschnitt VIII Anhang: Einige Bemerkungen über die Wiener Schulreform und ihr Einfluß auf mich . In: Frühe Schriften . Mohr, Tübingen 2006, S. 497, 543
 12. Vgl. unter anderem Edmonds/Eidinow 2005
 13. Martin Morgenstern , Robert Zimmer (Hrsg.): Hans Albert / Karl Popper, Briefwechsel. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2005, ISBN 978-3-596-16586-5 , S. 137.
 14. Edward Zerin: Karl Popper On God: The Lost Interview . In: Skeptic , 1998, 6, S. 2
 15. David Miller:Sir Karl Popper: A Personal Note . In: Popper Letters , 6, 1994, S. 2
 16. Beisetzungsdatum nach Auskunft der Friedhofsverwaltung vom 24. April 2013
 17. popperschule.at
 18. Karl Raimund Popper: The Philosopher and His Papers , 30. Jänner 2005, abgerufen am 7. November 2020
 19. Karl Popper-Sammlung auf den Seiten der Universität Klagenfurt, abgerufen am 7. November 2020
 20. William Warren Bartley : Critical Study: The Philosophy of Karl Popper. Part I. In: Philosophia. Band 6, Nr. 3–4, 1976, S. 463–494.
 21. William Warren Bartley : Critical Study. The Philosophy of Karl Popper. Part II. In: Philosophia. Band 7, Nr. 3–4, 1978, S. 675–716.
 22. Dass Popper sowohl Kreativität als auch Kritik in gleicher Weise für richtig erachtete, äußerte er am ersten Tag des Wiener Popper-Symposiums am 24. Mai 1983: „Meine Wissenschaftstheorie ist also ungeheuer einfach. Es sind wir, die die wissenschaftlichen Theorien schaffen, es sind wir, die die wissenschaftlichen Theorien kritisieren. Das ist die ganze Wissenschaftstheorie. Wir erfinden die Theorien, und wir bringen unsere Theorien um. Wir schaffen damit neue Probleme und kommen in die Situation, in der wir, wenn wir können, neue Theorien erfinden. Das ist in kurzem die Wissenschaft und die Wissenschaftsgeschichte.“ (Karl R. Popper, Konrad Lorenz: Die Zukunft ist offen , Originalausgabe. Piper 1985, S. 52, ISBN 3-492-00640-X .)
 23. a b Karl Popper: Logik der Forschung . 9. Auflage. Mohr, Tübingen 1989, ISBN 3-16-345485-2 , S.   59 .
 24. Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung, Hamburg 1979, 176 f.
 25. Karl Popper: Logik der Forschung . 9. Auflage. Mohr, Tübingen 1989, ISBN 3-16-345485-2 , S.   59 . , S. 15
 26. Karl Popper: Logik der Forschung . 9. Auflage. Mohr, Tübingen 1989, ISBN 3-16-345485-2 , S.   59 . , S. 13
 27. Objektive Erkenntnis, S. 37–44
 28. Vgl. Auf der Suche nach einer besseren Welt , S. 103
 29. Zitat: „Ich habe inzwischen die Ausdrücke ‚offene' und ‚geschlossene' Gesellschaft bei Heinrich Heine gefunden.“ Quelle: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde , Bd. I, Seite 242 am Ende der Anmerkung zur Einleitung im Uni-Taschenbuch 1724, ISBN 3-8252-1724-8 . Diese Anmerkung wurde nach 1943 hinzugefügt.
 30. a b c Vorträge von Karl Popper – Wie ich die Philosophie sehe, in: Auditorium Netzwerk - "Popper, Karl: Alles ist nur Vermutung". 1974, abgerufen am 6. September 2020 (Vortrag Karl Poppers aus dem Jahr 1974).
 31. Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde , 8. Auflage, Tübingen 2003, Einleitung, S. IX; die Bemerkung mit den Konzentrationslagern bezieht sich auf die folgende Textpassage in Platons Nomoi (Buch X): Ist nun jemand der Gottlosigkeit [dh eines Vergehens gegen die Gesetze des platonischen Idealstaates] schuldig befunden worden, so soll das Gericht jedem […] auch eine besondere Strafe zuerkennen, so zwar, dass Gefängnisstrafe sie alle trifft, da aber der Gefängnisse im Staate drei sind, ein allgemeines […], ein zweites […] welches den Namen Besserungshaus führt, und ein drittes endlich im Innern des Landes in einer möglichst öden und wilden Gegend, das irgend einen Namen führen soll welcher eine schimpfliche Strafe bezeichnet und so einen heiligen Schauder einflößt, […] Alle diejenigen aber, welche […] der Meinung [sind], es gebe keine Götter […] alle solche Leute sollen, wenn sie eines solchen Verbrechens überwiesen worden sind, vom Gerichte nach dem Gesetze dazu verurteilt werden lebenslänglich in dem Gefängnisse im Innern des Landes eingekerkert in Ketten zu liegen, und kein freier Bürger soll sie jemals besuchen dürfen, sondern die von den Gesetzverwesern für sie bestimmte Nahrung [soll] ihnen von Sklaven gereicht werden. Nach ihrem Tode aber sollen sie unbeerdigt aus dem Lande geworfen werden. (Übersetzung nach Franz Susemihl , 1862)
 32. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde , Bd. I, 67f.
 33. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde , Band I: Der Zauber Platons , 8. Auflage, Tübingen 2003, S. 161f.
 34. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde , Bd. II., 73f.
 35. Vgl. etwa Auf der Suche nach einer besseren Welt, München 1984, 25f.
 36. Karl R. Popper: Was ist Dialektik? In: Ernst Topitsch (Hrsg.): Logik der Sozialwissenschaften , Band 5, 1968, S. 262–290 ( Digitalisat (PDF; 325 kB)).
 37. Karl Popper: Philosophen der Gegenwart. Eine Einführung. Hrsg.: Joachim Henningfeld. Wiss. Buch, Darmstadt 2005.
 38. Karl R. Popper: Wider die großen Worte. In: Die Zeit , 24. September 1971.
 39. Auf der Suche nach einer besseren Welt. In: Piper , München 1984, 99, 100, 103.
 40. Karl Popper (2004) Alle Menschen sind Philosophen , Serie Piper, München/Zürich, ISBN 978-3-492-24189-2 ; ISBN 3-492-24189-1
 41. Briefwechsel mit Albert Einstein 1935. In: K. Popper, Logik der Forschung. 9. Auflage. Mohr, Tübingen 1989, S. 413, Anhang XII.
 42. Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M. 1967 (1962)
 43. Die Normalwissenschaft und ihre Gefahren, in: I. Lakatos/A.Musgrave (Hrsg.), Kritik und Erkenntnisfortschritt, London 1970, 51–57
 44. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie, Bd. II (Theorie und Erfahrung), Teilband E, Berlin/Heidelberg 1973
 45. Proofs and Refutations, Cambridge 1976
 46. Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt/M. 1976
 47. a b Gebhard Kirchgässner: Alles Leben ist Problemlösen: Zum 100. Geburtstag von Karl Raimund Popper . (PDF; 434 kB) In: Wirtschaftsdienst , 82. Jg. (2002), H. 9, S. 567–572.
 48. Ronald Bartlett Levinson: In defense of Plato , Russell & Russell, 1970
 49. Walter Kaufmann: Hegel: Legende und Wirklichkeit (PDF; 2,2 MB) In: Zeitschrift für philosophische Forschung Band X, 1956, 191–226.
 50. Maurice Cornforth: The Open Philosophy and the Open Society: A Reply to Dr. Karl Popper's Refutations of Marxism , New York: International Publishers, 1968.
 51. Charles Taylor: Overcoming Epistemology . Philosophical Arguments. Harvard University Press, 1995.
 52. WW Bartley, III: Biology & evolutionary epistemology . In: Philosophia , 6, 3–4 (September–December 1976), S. 463–494
 53. WW Bartley: A Popperian Harvest. In Paul Levison: In Pursuit of Truth (1982), Abschnitt III, S. 268ff
 54. Rafe Champion: Free Speech or Pulp Fictions? . John Dewey Discussion List (28 Jan 2003)
 55. Rafe Champion: Agreeing to Disagree: Bartley's Critique of Reason . Melbourne Age Monthly Review (October 1985)
 56. David Miller: Some hard questions for critical rationalism
 57. In Kontroversen verstrickt. Vom Kulturpessimismus zum kritischen Rationalismus, Berlin/Wien 2007, z. B. 173
 58. public.econ.duke.edu (PDF)
 59. Karl Raimund Popper, hg. Troels Eggers Hansen: Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie , Tübingen 1979, S. 182
 60. Wolfgang Wurm: Nachruf auf Hofrat Dr. Franz Austeda. In: ahs aktuell. Folge 167, Mai 2009, S. 12.
 61. David Miller: Sir Karl Raimund Popper In: Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society , 1997, Vol. 43, S. 403.
 62. Deceased Fellows. (PDF) British Academy, abgerufen am 20. Juli 2020 .
 63. David Miller: Sir Karl Raimund Popper In: Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society , 1997, Vol. 43, S. 404.
 64. darin Essay Utopie und Gewalt. 1947. Auszug daraus in Martin Morgenstern , Robert Zimmer Hgg.: Staatsbegründungen und Geschichtsbedeutungen. Reihe Treffpunkt Philosophie, 4: Politische Philosophie . Bayerischer Schulbuch Verlag BSV, München 2001 ISBN 3-7627-0325-6 ; Patmos, Düsseldorf 2001, ISBN 3-491-75641-3 , S. 136–138 udT: Kritik des utopischen Denkens