Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Keltere

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Som keltere ( oldgræsk Κελτοί Keltoí eller Γαλάται Galátai , Latin Celtae eller Galli ) har været navnet på etniske grupper i jernalderen i Europa siden oldtiden . Arkæologiske fund vidner om en særpræget kultur og højt udviklet social struktur af disse stammer.

Fordeling af keltiske folk og sprog:
 • Hallstatt -kulturens område i det 6. århundrede. V. Chr.
 • Største keltiske ekspansion med 275 v. Chr.
 • Lusitania (usikker keltisk bosættelse)
 • De seks " keltiske nationer " med keltiske sprog i moderne tid
 • Dagens distributionsområde for keltiske sprog
 • etymologi

  Ifølge historikerne Herodotus og Diodorus , [1] derefter Caesars [2] og Strabons [3], er kelternes navn sandsynligvis en selvbetegnelse af indbyggerne i Midt-Gallien. [4] Betydningen af ​​navnet er uklar. Det er muligt at udlede det fra forskellige indoeuropæiske rødder, herunder * ḱel- 'skjul' [5] , * kel- , opretstående ' [4] og * kelh₂- ' beat '. [6] Sidstnævnte rod resulterede i et protoceltic * kladiwos, hvorfra måske det latinske gladius kommer fra. [7]

  Navnene "gallere" og "galater" stammer derimod fra en indoeuropæisk rod * gal- "for at være stærk, for at (fysisk) være i stand til", som er bevaret på øen keltiske sprog Som gal , "magt, styrke, tapperhed". [8] [4] [9] I nogle tilfælde ses begge navne imidlertid som beslægtede og er placeret i roden * gal- . [10] Betydningen af etnonymet er givet i overensstemmelse hermed som "den mægtige, sublime, stærke" [11] eller som "den høje, fremragende" [4] . I tilfælde af afledningen af * ḱel- 'skjul' antages en form * kltós , hvis betydning i dette tilfælde ville være 'skjulte efterkommere af den skjulte Gud (underverdenen)'. Ifølge Cæsar [12] sporede gallerne deres oprindelse tilbage til en gud i underverdenen (" Dis Pater "). [13]

  Definition af udtryk

  Den døende Gallien , romersk kopi af en hellenistisk original ( Capitoline Museums , Rom): den tabte original var en del af et sejrsmonument for Attalus I (269-197 f.Kr.). Statuen viser en keltisk kriger med typisk frisure og drejningsmomenter .

  Udtrykket keltere går tilbage til græske traditioner i Herodotus [14] og andre forfattere fra det 6. og 5. århundrede f.Kr. F.Kr., hvor stammer fra kilderne til Donau til baglandet Massilia ( Marseille ) omtales som Keltoi . Græske og romerske forfattere kendte hver kun en del af stammerne, der nu anses for at være keltiske. De overførte navnet keltere til andre stammer og folk, som de opfattede som tilhørende sammen.

  Afhængigt af emnet eller synspunktet beskriver udtrykket keltere enten et centrale og vesteuropæisk sprogsamfund ( sproglig definition), bosættelsesfællesskaber med en lignende materiel kultur ( arkæologisk definition) eller stammer med samme skikke og overbevisninger ( etnologisk definition). Derudover er der forestillingen om, at kelterne er de folk, som grækerne og romerne betragtede som keltiske.

  Definitionerne af de forskellige fagområder svarer ikke fuldstændigt til hinanden. Bestemmelsen vanskeliggøres af den næsten fuldstændige mangel på skriftligt bevis for de kulturer, der antages at være keltiske fra tiden før romaniseringen af deres bosættelsesområder. Kendskab til de tidlige keltiske kulturer opnås hovedsageligt gennem arkæologiske fund og individuelle rapporter fra græske og romerske kronikere.

  Lingvister ser primært keltere som talere af keltiske sprog . Birkhan postulerer: "Den, der taler keltisk, er en kelt." [15] Ligeledes Rockel: "Kelterne er derfor talerne for et af de keltiske sprog." [16] De keltiske sprog danner deres egen indoeuropæiske sproggruppe.

  Arkæologi ser kulturelle ligheder blandt de keltiske stammer fra det nordlige Spanien til Bøhmen under jernalderen i Centraleuropa (8. - 1. århundrede f.Kr.). Den kontinuerlige udvikling fra de lokale bronzealder forgængerkulturer i Centraleuropa, især sen bronzealder Urnfield -kultur , er bevist uden tvivl i dag. Kelterne er primært forbundet med Hallstatt -kulturen og Latène -kulturen . Navnene på disse kulturer stammer fra to steder, kirkegården Hallstatt ved Hallstatt -søen i Østrig og stedet La Tène ved søen Neuchâtel i det vestlige Schweiz. Der blev gjort rige fund på begge steder i midten af ​​1800 -tallet, hvilket muliggjorde en første kronologi. Nogle forfattere bruger udtrykket kelter kun om den såkaldte klassiske keltiske epoke, der startede omkring 650 f.Kr. Begynder.

  Det kan tages som sikkert, at kelterne aldrig dannede et lukket folk eller endda en nation , højst kan man tale om talrige forskellige etniske grupper med en lignende kultur. Det handlede om beslægtede stammer, der havde kulturelle ligheder og dermed adskilte sig fra nabolandene, hvilket for eksempel beskrives af romere som Tacitus in Germania eller Cæsar i Gallisk krig .

  fordeling

  Arkæologisk bestemmelse

  Arkæologisk nåede den største udvidelse af den materielle keltiske kultur fra sydøst England , Frankrig og det nordlige Spanien i vest til det vestlige Ungarn , Slovenien og det nordlige Kroatien i øst; fra Norditalien i syd til den nordlige kant af den tyske lavbjerge . Derudover er der individuelle fund fra Latène -perioden på hele Balkan til Anatolien (bosættelsesområde for galaterne i dagens Tyrkiet ). Disse fund er baseret på det 4. århundrede f.Kr. Tilskrives begyndelsen på de keltiske migration.

  Inddragelsen af ​​det sydøstlige England i området for den arkæologisk kendt som keltiske kultur er kontroversiel. De arkæologiske fund der fra midten og sen jernalder (ca. 600–30 f.Kr.) viser regionale og lokale særegenheder, der adskiller sig meget fra de kontinentale fund, der blev gjort på samme tid. I det nordlige Spaniens Galicien også nogle Latène fundet fibulae , men kan der ikke en lukket keltisk horisont kultur snak med hensyn til kultur Latène være.

  I den sydlige del af det keltiske område i Centraleuropa var der i første omgang etruskerne , i øst og sydøst de græske , thrakiske og skytiske kulturområder. Store dele af disse områder blev senere en del af Romerriget og dets kultur. Germanske stammer boede nord for det keltiske indflydelsesområde. Kelterne fastholdt intensive kulturelle og økonomiske forbindelser med alle de nævnte kulturer.

  Sprogligt bevis

  Keltiske sprog findes fra dele af Den Iberiske Halvø til Irland i vest, i sydøst til det nordlige Balkan, med en sen gren i Anatolien. Den nordlige grænse til de germanske stammer, for eksempel i området ved den tyske lave bjergkæde, er ikke bestemt med sikkerhed. Syd for Alperne strækker det keltiske område sig ind i Po -sletten . Beviset for denne sproglige fortolkning er:

  • Det tidligere største distributionsområde for keltiske stammer, dokumenteret af gamle kilder, f.eks. Immigration af keltiske (og trakiske ) stammer til Anatolien, som bekræftet af gamle græske og romerske forfattere, se brevet til Galaterne af Paulus.
  • Sent antikt bevis, hvorefter der i Anatolien blev talt en dialekt, der lignede området omkring Trier .
  • Lidt sprogligt bevis på keltiske ord på moderne centrale og østeuropæiske sprog. Disse afspejler sig for eksempel i navngivningen af ​​individuelle stammer eller områder som gallere i Frankrig, Galicien i Spanien og galater i Lilleasien; Lån i baskisk som iskos 'fisk'.
  • Karakteristiske keltiske sprogelementer i topografiske navne , f.eks. Stednavne i -briga og -durum med de ændringer, der foretages afhængigt af sprogområdet.
  • Fund af stenindskrifter, potteskårgraffiti, møntindskrifter og blytabletter på keltiberiske , lepontiske og galliske sprog fra det 6. århundrede f.Kr. F.Kr., enten i sit eget skrift (f.eks. Det lepontiske alfabet fra Lugano ) eller i fremmede skrift, såsom det iberiske, etruskiske eller senere det latinske skrift.

  Sprog

  Keltiske sprog i moderne tid: Distribution og antal talere

  De keltiske sprog er tildelt den vestlige gruppe af de indoeuropæiske sprog . Der er ikke givet et gammelt keltisk sprog. De ældste sprogdokumenter, der er klassificeret som keltiske, omfatter dokumenter på det lepontiske sprog fra det 6. århundrede f.Kr. Ud over for det meste korte indskrifter lavet af ikke-letfordærveligt materiale (sten, bly), har den galliske lunisolære kalender i Coligny overlevet, hvilket muliggør direkte indsigt i ikke-materielle aspekter af den keltiske religiøse kultur og hverdagsliv. Botorrita -tabletterne fra 2. og 1. århundrede f.Kr. er bemærkelsesværdige længere dokumenter på det keltiberiske sprog og iberiske skrift. Chr.

  Fastlands keltiske sprog er konsekvent uddød. På den iberiske halvø blev der talt keltiberisk, som ligesom gallisk og lepontisk gik tabt i løbet af romaniseringen. I Lilleasien var det dårligt dokumenterede galatiske sprog stadig at finde i antikken.

  Ø -keltiske sprog bruges stadig i dag i Wales ( walisisk eller cymrisk) såvel som i Irland ( irsk , officielt det første officielle sprog ved siden af ​​engelsk siden 1922), i Skotland ( skotsk gælisk i højlandet og især i Hebriderne ) og i Bretagne ( Breton , bragt til kontinentet af emigranter fra de britiske øer i det 5. århundrede). ManxIsle of Man døde ud i 1970'erne, Cornish i Cornwall i det 18. århundrede. For nylig er der imidlertid gjort en indsats for at gøre Manx og Cornish til livlige dagligdags sprog igen.

  historie

  Hallstatt kultur

  Bronzekande fra Asperger “Fürstengrab”, omkring 500 f.Kr. BC ( Statsmuseet Württemberg , Stuttgart)

  Kelternes navngivning og deres lokalisering falder sammen med jernalderens sene Hallstatt -kultur i Centraleuropa. Denne kultur havde eksisteret siden omkring 800/750 f.Kr. Udviklet fra sen -bronzealderens urnemarkskulturer i en region mellem Østfrankrig og Østrig med sine nabolande.

  Hallstatt -kulturen nåede fra Slovenien via Østrig, nordvestlige Ungarn, sydvestlige Slovakiet , Tjekkiet , Sydtyskland , Schweiz til det østlige Frankrig. I 1959 differentierede Georg Kossack hele området til et øst- og vest -Hallstatt -distrikt. Westhallstatt -distriktet strakte sig fra det østlige Frankrig, det centrale og sydlige Tyskland via Schweiz til det centrale Østrig. Osthallstattkreis omfattede det nordlige Østrig, det sydlige Moravia , det sydvestlige Slovakiet, det vestlige Ungarn, Kroatien og Slovenien.

  Øst- og Vest -Hallstatt -distriktet adskilte sig hovedsageligt med hensyn til bosættelsesmåde og begravelsesskik. I Westhallstatt-distriktet dominerede store befæstede bakketopbygninger , som var omgivet af mindre landsbylignende bosættelser . Små befæstede herregårde dominerede Osthallstatt -distriktet. Hvis vigtige personligheder i vest blev begravet med sværd ( HaC ) eller dolk ( HaD ), fik de i øst en kampøkse med dem i graven. I vest var der rige vogngrave , mens krigeren i øst blev begravet med al sin bevæbning, inklusive hjelm og brystplade.

  Genopbygning af Bells vogngrav , omkring 500 f.Kr. Chr.

  Den sene Hallstatt-kultur (HaD, omkring 650 til 475 f.Kr.) er berømt for sin rigeligt dekorerede stat eller fyrstelige grave , som blev fundet i Sydtyskland ( Hochdorf an der Enz ), nær Villingen-Schwenningen ( Magdalenenberg ) og i Bourgogne ( Vix ) samt til tankgrave (herregrave med fulde våben) fra Øst -Bayern til Slovenien.

  Talrige fund har bevist kontakter mellem Hallstatteliterne og sydeuropæisk antik. Oprindelsen af ​​de importerede varer nåede fra det vestlige Middelhav til Iran. Græske og etruskiske importerede varer var særlig populære.

  Slående træk ved Hallstatt -kulturen er befæstede bopladser, der blev fundet fra det østlige Frankrig mod øst - frem for alt i Schweiz og dele af Sydtyskland. Mont Lassois nær Vix i Frankrig og Heuneburg nær Hundersingen ved Donau i Baden-Württemberg er særlig velkendte, fordi de er blevet undersøgt godt. Da højden befæstninger ofte havde græsk import og såkaldte fyrstegrave ofte var placeret i deres nærhed, omtales de også i forskningen som fyrstelige sæder. Nylige undersøgelser i opløbet til Heuneburg og i Hochdorf har imidlertid også afdækket ubefæstede flade bosættelser, hvor der blev fundet tilsvarende import. Det betyder, at der nu også er en beboeroverklasse i flade bebyggelser.

  Der er tegn på tætte handelsforbindelser med det græske kulturområde, især med kolonien Massilia / Marseille , hvorved befolkningen i Hallstatt -perioden i det nu østlige Frankrig langs Rhône og Saône kan have indtaget en nøgleposition i udviklingen af den centraleuropæiske Hallstatt -kultur.

  I anden halvdel af 600 -tallet kom samfundene i den nordlige og vestlige udkant af Hallstatt -kulturen i stigende grad under deres indflydelse, overtog nogle af deres skikke og blev integreret i Hallstatt -netværket af relationer med Hunsrück - Eifel og Champagne - Marne -regionerne i vest og området omkring Dürrnberg ( Hallein ) i Østrig spillede en særlig rolle i denne udvikling.

  Latène kultur

  Hallstatt -kulturen følges af Latène -kulturen (fra ca. 480 f.Kr. til 40/41 f.Kr., afhængigt af regionen), hvis kunstneriske stilarter er formet af middelhavs- og østeuropæiske modeller (etruskiske, græske og skytiske påvirkninger). Latène -perioden repræsenterer den sidste blomstrende periode i den keltiske kultur.

  Selve Latène -kulturen kan groft opdeles i tre faser, som - afhængigt af regionen - klart kan forstås på forskellige måder, og hvis tidsmæssige tilgang kan variere regionalt med omkring en til to generationer:

  1. Tidlig La Tène (omkring 480 eller 450 til 300 f.Kr.)
  2. Mellem Latène (omkring 300 til 150 f.Kr.)
  3. Sent Latène (omkring 150 til efter 50 f.Kr. eller regionalt omkring århundredskiftet)

  Spring atène - horisonten for de store grave

  Opblomstringen af ​​den materielle kultur i Hallstatt -perioden fortsætter i foråret La Tène -perioden , men kulturcentrene skifter fra Sydtyskland til nord, vest og øst af forskellige årsager. Ud over væbnede konflikter, som der ikke er pålidelige beviser for, nævnes miljøproblemer i nærheden af ​​Hallstatt -perioden bakketopbygninger. En anden teori antager, at etruskerne - i konkurrence med de græske kolonier i det sydlige Frankrig - åbnede alternative handelsruter mod nord og mod Atlanterhavet og derved bidrog til et økonomisk opsving i den bredere region Midt -Rhinen og Champagne -Marne . Den nye rigdom ville så have fundet sit udtryk i gravene i et par generationer. Den drastiske stilændring fra Hallstatt-periodens mere geometrisk-abstrakte stil til den mere naturalistiske-figurative stil fra den tidlige La Tène-periode kunne også indikere en øget indflydelse fra Middelhavsområdet.

  Fra regionerne Champagne-Marne, Hunsrück, Eifel og Dürrnberg er talrige såkaldte ceremonielle grave kendt for forårets La Tène. Øst for den er der rigt møblerede begravelser og store befæstede bosættelser fra den tidlige La Tène -periode i Franken og Bøhmen. Begravelsen af ​​højtstående mennesker fra denne periode viser rige gravgoder, der frem for alt er kendetegnet ved vogne dekoreret i Latène- stil , smykker (ofte guld), våben og import fra Middelhavsområdet. Skikken med at markere gravhøje eller gravområder med sten eller stel, som har været kendt siden Hallstatt -perioden, udviklede sig i sjældne enkeltsager (på Glauberg ) til fint udformede statuer med menneskelige træk. Statuerne fra Glauberg viser detaljer ( misteltenbladkrone og dolk ), der præcist matcher gravgodsene hos de begravede. Statuerne kan derfor ses som et forsøg på at skildre den afdøde, hvis funktion sandsynligvis er gået langt ud over blot markeringen af ​​gravstedet. Disse statuer kunne modelleres på græsk-etruskiske grave.

  Desuden blev adskillige grave fra andre sociale klasser samt isolerede mindre bosættelser udgravet, især i de nævnte forår-Latène-centre, men også videre. Guld og fint smedning samt stenudskæringer, men også de få overlevende træskulpturer (Fellbach-Schmiden) i Latène-stil vidner om høj teknisk og kunstnerisk dygtighed. Velundersøgte eksempler på store grave fra den tidlige La Tène-periode er gravene i Glauberg , Waldalgesheim og Reinheim .

  Mens skikken med rigt møblerede ceremonielle grave blomstrede i den vestlige og nordlige udkant af det keltiske kulturområde, begyndte de keltiske vandringer længere mod syd og øst. Selvom tiden for de keltiske migration normalt sættes i lighed med Middle La Tène -perioden, begyndte de første migrationer tidligere. Regionale forskelle vil sandsynligvis blive tydelige her.

  Mellem Latène og keltiske vandreture

  Den døende Gallien , romersk kopi af en hellenistisk original, omkring 225 f.Kr. Chr.
  Wandsworth -skjoldet i Latène -stil , omkring 200 f.Kr. BC ( British Museum , London)

  De første ophold for keltiske immigranter i det, der dengang hovedsageligt var etruskiske Norditalien, begyndte i det 6. århundrede f.Kr. Påviselig. I løbet af det 5. århundrede f.Kr. Den keltiske kultur er også håndgribelig i det nordlige Spanien og Portugal, da migrationsbølgerne begyndte, selvom der ikke kan påvises fortrængning af lokale kulturer her. Det er langt mere sandsynligt, at de gradvist vedtagelse af centraleuropæiske kulturelle elementer af de bosiddende samfund. Befolkningen i den sene jernalder, der bor i det nordlige Spanien og Portugal, er derfor også kendt som keltiberianerne . Keltiske grupper bosatte sig også i det nordlige Italien og Po -dalen, hvorfra de bosatte sig i begyndelsen af ​​det 4. århundrede f.Kr. Angreb Rom . Belejringen af ​​Rom under den keltiske general Brennus (sandsynligvis 387/386 f.Kr.) efterlod et langvarigt traume i den senere verdensmagt.

  Andre stammer trængte gennem Sydøst Europa og Balkan til Grækenland og Lilleasien. 279 f.Kr. Keltiske grupper under ledelse af en militær leder også kaldet Brennus (Brennus ses derfor mere som en titel end et navn) avancerede til Delphi , men blev i sidste ende slået tilbage. En del af stammen bosatte sig endelig i Central Anatolien og blev nævnt århundreder senere i Det Nye Testamente under navnet Galaterne .

  På samme tid forblev dele af stammerne bosat i deres forfædres regioner i Centraleuropa. Dette er angivet af de arkæologiske fund - omend meget sjældnere i forhold til de tidligere tidlige og efterfølgende sene La Tène -perioder. Fundets tæthed varierer meget afhængigt af regionen. Mens Middle La Tène -perioden klart kan identificeres i nogle regioner, er der stort set ingen fund i andre regioner. Ifølge den aktuelle forskningstilstand vil der sandsynligvis være et betydeligt fald i bosættelser i midten af ​​Latène -perioden, især i det sydlige Tyskland og den nordlige alpine region.

  Ikke kun antallet, men også typen af ​​fund adskiller sig meget fra dem fra den tidlige La Tène -periode: kongegrave og store befæstede bopladsbopladser er næsten helt forsvundet. I deres sted er forholdsvis enkle, næsten dårligt udstyrede grave og mindre, mindre strukturerede bebyggelser. I regioner, hvor der er grave, er der stadig tegn på en lokal eller regional overklasse, der nu kun får ubemærkede dele af deres ejendom ind i gravene ( pars-pro-toto- skik).

  Keltisk sværd, omkring 60 f.Kr. BC ( Metropolitan Museum of Art , New York)

  Mod slutningen af ​​Middle Latène -perioden begyndte de keltiske befolkninger at migrere tilbage til regionerne nord for Alperne. Den sandsynlige årsag til dette er de ødelæggende sejre fra romerne, der avancerede til Alperne over forskellige keltiske stammer i det nordlige Italien. Nogle forskere antager, at den efterfølgende kultur i den sene latinske periode var afgørende påvirket af keltiske migranter fra Norditalien. De havde boet i Norditalien i flere generationer, og der kom i kontakt med de sent udviklede bykulturer i de sene etrusker, græske påvirkninger og den tidlige romerske kultur, der blev dannet på dette grundlag. På samme tid, siden den sene Mellem -Latene -periode, kan keltisk indflydelse på romersk kultur, såsom inden for våbenteknologi og bilfremstilling, bevises.

  Sent latène - Oppida kultur

  Fra anden halvdel af 3. århundrede f.Kr. Fra øst og syd blev store befæstede bosættelser, såkaldte oppida, grundlagt igen i området ved foden af ​​Alperne op til den nordlige kant af den tyske lave bjergkæde. Navnet Oppida går tilbage til romerske beskrivelser, for eksempel af Julius Cæsar, og bruges stort set kun på bosættelser fra den sene Latène -periode. I lighed med de store befæstede bosættelser i den sene Hallstatt- og tidlige La Tène-periode har disse oppida bylignende strukturer og kunne i enkelte tilfælde nå et betydeligt antal indbyggere (5.000 til 10.000 indbyggere). Eksempler på disse bebyggelser omfatter Staffelberg ( Menosgada ) i Oberfranken, den oppidum fra Manching i Oberbayern, den oppidum Finsterlohr nær Creglingen , den Heidetränk oppidum i Taunus, den ring væg på Dünsberg nær Gießen, den ring væg fra Otzenhausen nær Nonnweiler, Heidenmauer nær Bad Dürkheim, Donnersberg i Nordpalz og andre ansøger. Den keltiske oppida -kultur oplevede fra slutningen af ​​2. til slutningen af ​​1. århundrede f.Kr. Dens storhedstid, hvorved den nåede det høje kulturstadium på grund af dens sociale og økonomiske differentiering, højt udviklede håndværk og kunstfærdighed samt langdistancehandel. Kun manglen på en generel skriftlig form modsiger denne betegnelse. På grundlag af gamle beskrivelser i romerske og græske kilder kan man imidlertid antage en højt udviklet kulturel teknik til den nøjagtige overførsel af mundtlig viden inden for de keltiske stammer. Sandsynligvis af kultiske årsager synes kelterne bevidst at have undgået skriftlige optegnelser så langt som muligt. Fund fra den sene La Tène -periode indikerer, at den keltiske overklasse i stigende grad var læsekyndig.

  De keltiske stammer nåede størst omfang omkring 200 f.Kr. I den nordvestlige del af deres bosættelsesområder, det vil sige i bredeste forstand i området ved den nordlige, højre bred af Rhinen, forsvandt den keltiske kultur gradvist i løbet af det 1. århundrede f.Kr. F.Kr. sandsynligvis som følge af fremmarch af germanske stammer mod syd.

  Keltere og romere-gallo-romersk og norico-pannonsk kultur

  Situationen på den romerske indflydelsessfære er en helt anden. Efter erobringen af ​​Alpernes og Galliens nordlige foder ved romerne under kejseren (i Gallien) og under Augustus (i Raetia) levede i første omgang store dele af den keltiske kultur i Gallien , hvortil nutidens Saarland og områderne til venstre bredden af Rheinland-Pfalz tilhørte, og syd for Donau i de nu romerske provinser Raetia , Noricum og Pannonia samt i en overgangszone mellem romerske og germanske indflydelsesområder, der strakte sig fra Taunus og den nedre Lahn gennem det nordlige Hesse til det nordlige Bayern . I de områder, som romerne erobrede, efter aldersskiftet med stigende romanisering, fusionerede keltiske og romerske kulturelementer til den relativt uafhængige gallo-romerske kultur i vest og den nordisk-pannoniske kultur i øst. Individuelle elementer i den keltiske kultur boede der indtil sent i antikken.

  Slutningen på de gallo-romerske og norico-pannoniske kulturer

  Bund-ro-altburg.jpg
  Keltisk bosættelse-Open-Air Archaeological Museum Liptovska Mara-Havranok, Slovakiet 1.jpg
  02018 0319 En jernalderhytte i den keltiske landsby ved San i Sanok, Skansen.jpg


  Rekonstruktioner af Latène -bosættelser i Altburg nær Bundenbach , i Havránok i Slovakiet og i Sanok am San

  Med begyndelsen af ​​indtrængen af ​​germanske stammer i de nordlige alpine provinser i Romerriget fra begyndelsen af ​​det 3. århundrede e.Kr. fortrænger germanske påvirkninger øst for Rhinen og syd for Donau i stigende grad de gallo-romerske og nordisk-pannoniske kulturer. Den efterfølgende omfattende overførsel af forsvaret af imperiets nordlige grænse til germanske lejesoldater, den gradvis evakuering af den nordisk-pannoniske befolkning til Italien og Byzantium og den stigende spredning af germanske stammer til Italien, Spanien og ud over grænserne for den østromerske Imperium foregår stadig Ved afslutningen af ​​det vestromerske kejserrige i 476 e.Kr. opstod den nordisk-pannoniske kultur stort set i kulturen hos de germanske stammer, der fremmede fra nord. I området i provinsen Pannonia kan de sidste rester af den nordisk-pannoniske kultur bevares i et par år, men forsvinder senest i begyndelsen af ​​det 5. århundrede med den endelige erobring af den romerske provins Pannonia af hunerne .

  På den venstre bred af Rhinen fandt de første angreb fra germanske grupper sted i midten af ​​det 3. århundrede e.Kr. Nach Aufgabe des Limes um 260 und Verlegung der Grenze an den Rhein konnten die Provinzen trotz wiederholter germanischer Überfälle relativ stabilisiert und noch bis zum Ende des weströmischen Reiches gehalten werden. In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts erlebten die linksrheinischen Provinzen und damit die gallorömische Kultur mit der Etablierung Triers als Kaiserstadt eine letzte Blüte und Stabilität. Ein Bevölkerungsrückgang auf dem Land ist wahrscheinlich, aber in den befestigten Orten südlich einer Linie Köln – Boulogne-sur-Mer blieb die gallorömische Bevölkerung ansässig.

  Seit dem 3. Jahrhundert waren nördlich dieser Linie fränkische Gruppen angesiedelt worden, deren Oberhäupter nach und nach Führungspositionen im spätrömischen Heer einnahmen. Es folgten Einwanderungen fränkischer Familien in die gallorömischen, jetzt romanisch genannten Gebiete, die wahrscheinlich mehr und mehr die Oberschicht bildeten, die einheimische Bevölkerung aber nur überlagerten, nicht verdrängten. Nach dem Ende des weströmischen Reiches konnten die fränkischen Könige, die sich in der Nachfolge des Römischen Reiches sahen, am Rhein und in Gallien auf die von Gallo-Römern (Romanen) getragenen lokalen und regionalen Verwaltungsstrukturen, die teilweise noch funktionierten, zurückgreifen. Im Westen wurden die fränkischen Neusiedler nach und nach romanisiert, während im Osten bis zum Rhein die romanische, im Ursprung gallorömische Bevölkerung in den folgenden zwei Jahrhunderten zunehmend germanisiert wurde, also die Sitten und Sprache der zugezogenen Franken mehr und mehr übernahm. Das in römischer Zeit eingeführte Christentum überstand in den meisten Regionen südlich der oben genannten Linie den Kulturwandel. Letzte Reste der gallorömischen Kultur hielten sich in der Moselregion durch sprachliche Sonderformen und Sitten bis ins Hochmittelalter.

  Zwischen Mittelrhein und Alpen gehen zahlreiche Orts-, Gelände- und Gewässernamen auf keltische Bezeichnungen zurück und zeugen von einem gewissen Maß der Übernahme keltischer Kultur- und Sprachelemente der neu entstandenen Bevölkerungsgruppen während und nach der Völkerwanderungszeit . Hierin kann jedoch keine bis heute anhaltende Kontinuität einer keltischen Bevölkerung in diesen Regionen abgeleitet werden.

  Anmerkungen zur antiken Quellenlage

  Texte

  Die Kelten vermieden es vermutlich bewusst, gesellschaftliche, religiöse oder ihre Tradition betreffende Inhalte schriftlich und zudem auf dauerhaftem Material festzuhalten. Die mündliche Weitergabe von Inhalten scheint einen hohen Stellenwert gehabt zu haben. Die hohen Fertigkeiten der Kelten in der Kunst, Inhalte mündlich zu tradieren, sowie die latente Schriftfeindlichkeit der Kelten sind durch mehrere antike Autoren, darunter Caesar, [17] belegt.

  Vor allem aus der Spätlatènezeit gibt es neben den überlieferten kurzen Texten auch archäologische Nachweise von Schreibgeräten aus den Oppida. Zumindest für die keltische Oberschicht muss daher ein gewisses Maß an Schriftlichkeit – besonders in wirtschaftlichen Belangen – und Fremdsprachenkenntnissen angenommen werden. So wurden zum Schreiben neben eigenen Schriften des Gallischen, Keltiberischen und Lepontischen auch die iberische, etruskische und lateinische Schrift verwendet.

  Die Kelten in Noricum verfügten über eine eigenständige, dem etruskischen nahestehende von rechts nach links geschriebene Schrift, von der insbesondere in der Ausgrabungsstätte Magdalensberg [18] Funde gemacht wurden. Aber schon vor der römischen Besetzung (15 v. Chr.) war in Sprache und Schrift dort Latein vorherrschend in Gebrauch.

  Seit dem 4. bis ins 7. Jahrhundert ist auf den britischen Inseln auch die Ogham -Schrift von irischen Grab- und Grenzsteinen belegt.

  Wegen des Mangels an eigenen Schriftdokumenten beruhen die Kenntnisse über die Kelten auf teils sehr problematischen Quellen der Geschichtsschreibung ihrer mediterranen Nachbarn ( antikes Griechenland , Römisches Reich ) sowie auf archäologischen Funden.

  Archäologie

  Zahlreiche archäologische Funde in Mitteleuropa vermitteln ein lebendiges Bild der Kultur der antiken Kelten. Die älteren Informationen über die Kultur und Handelsbeziehungen der Kelten stammen aus den überaus reich ausgestatteten Hügelgräbern der späten Hallstatt- und frühen Latènezeit . Diese sogenannten Prunk- oder Fürstengräber sind Grabstätten gesellschaftlich hochgestellter Toter und enthalten meist reiche Grabbeigaben. Häufig wurden die Toten dabei auf Wagen liegend bestattet, deren Überresten wir den größten Teil des heutigen Wissens über den hohen Stand des keltischen Wagenbaus verdanken. Daneben sind auch Bestattungen auf bronzenen Klinen (Hochdorf), eine Art Sofa, bekannt. Neben Männerbestattungen existieren vor allem in der späten Hallstatt- und frühen Latènezeit reich ausgestattete Fürstengräber von Frauen. Daneben sind zahlreiche weitere Funde aus weniger reich ausgestatteten Hügel- oder Flachgräberfeldern und kleineren Siedlungen bekannt.

  Am Glauberg bei Glauburg in Hessen am Ostrand der Wetterau entstand im 5. Jahrhundert v. Chr. ein überregional bedeutendes Zentrum der Kelten. Dort scheint eine europaweit einzigartige Anlage eines keltischen Kalenderbauwerks nachgewiesen zu sein. [19]

  Die keltische Kultur gipfelte in den als besonders „typisch“ erscheinenden sogenannten Oppida , großen, befestigten (Höhen-)Siedlungen im gesamten keltischen Gebiet. In Süddeutschland sind die Viereckschanzen als Bodendenkmäler der Zeit heute häufig noch im Gelände zu sehen. Letztere hatten nach heutigem Forschungsstand wahrscheinlich mehrere Funktionen (Religion/Kult, Befestigung, Einfriedung für Gehöfte etc.), waren aber in erster Linie umhegte Gehöfte.

  Gesellschaft

  Die Einblicke, die antike Autoren in den Aufbau der keltischen Gesellschaft geben, sind eher dürftig.

  Aus den Fürstengräbern der späten Hallstattzeit wie auch aus Julius Caesars Schrift De Bello Gallico (Vom gallischen Krieg) ist zumindest für den Westhallstattkreis zu schließen, dass die Gesellschaft in lokale und regionale Einheiten gegliedert war, die eine mehr oder weniger stark strukturierte Hierarchie aufwiesen. An der Spitze der Gesellschaft standen herausragende Persönlichkeiten, sog. Fürsten , die wohl große Bauvorhaben anordneten und kontrollierten. Daneben pflegten diese Fürsten weitgespannte Kontakte zu anderen Fürsten und kontrollierten den Fernhandel. Aus genetischen Analysen und antiken Quellen aus der Spätlatènezeit ergibt sich, dass zumindest bei manchen Stämmen wie den Haeduern in Ostfrankreich Ämter und Führungspositionen nicht vererbt, sondern durch Wahlen vergeben wurden.

  Sowohl für die späte Hallstattzeit als auch für die Latènezeit sind weiträumige Beziehungen, für die Spätlatènezeit durch antike Autoren auch lockere, weit ausgreifende politische Strukturen belegt. Diese bildeten aber zu keiner Zeit die Grundlage für ein gemeinsames Bewusstsein als Ethnie oder ein dauerhaftes, zusammenhängendes politisches Gebilde.

  Druiden

  Druiden, Basrelief aus Autun

  Durch spätantike Autoren sind mehrere geistige und spirituelle Führer belegt, die den oberen Gesellschaftsschichten entstammten. Diese Personen werden als Druiden bezeichnet. Sie bildeten nach antiken Autoren den keltischen Priesterstand. Um das historische Druidentum nicht mit dem neuzeitlichen Druidentum zu verwechseln, soll hier Caesars Originaltext verwendet werden. Er schrieb: „Den Druiden obliegen die Angelegenheiten des Kultus, sie richten die öffentlichen und privaten Opfer aus und interpretieren die religiösen Vorschriften. Eine große Zahl von jungen Männern sammelt sich bei ihnen zum Unterricht, und sie stehen bei den Galliern in großen Ehren.“ [20] Überhaupt spielten der Kult und religiöse Rücksichten laut Caesar bei den Galliern eine große Rolle. [21]

  Die Druiden bildeten eine intellektuell und religiös hochgebildete Oberschicht des keltischen Gesellschaftssystems. Aus antiken Quellen und überlieferten Mythen keltischen Ursprungs ergibt sich auch eine Machtstellung der Druiden gegenüber den zumeist aus der gleichen Oberschicht stammenden Fürsten.

  Die Ausbildung zum Druiden dauerte extrem lange, nach Caesar gelegentlich bis zu zwanzig Jahre: „Die Druiden nehmen in der Regel nicht am Krieg teil und zahlen auch nicht wie die übrigen Steuern […] Diese großen Vergünstigungen veranlassen viele, sich aus freien Stücken in ihre Lehre einweihen zu lassen, oder ihre Eltern und Verwandte schicken sie zu den Druiden. Wie es heißt, lernen sie dort eine große Zahl von Versen auswendig. Daher bleiben einige 20 Jahre lang im Unterricht.“ [22]

  Neben ihren priesterlichen Funktionen hatten die Druiden aber auch durchaus weltliche Pflichten und Privilegien. Ihnen oblag die Rolle des Lehrers, Mediziners, Naturforschers und Richters. Nach Caesar [23] war die Exkommunikation , also der Ausschluss von den Opferbräuchen, die schwerste der denkbaren Strafen. Die Druiden seien für ihre Gerechtigkeit bekannt, rühmte Strabon . [24]

  In späterer Zeit soll es auch weibliche Druiden gegeben haben. Angaben darüber stammen meist aus römischen und spätmittelalterlichen Quellen. [25]

  Porträt einer festlich geschmückten Keltin, Grabrelief (Außenwand der Kirche in Klagenfurt-Lendorf )
  Porträt einer Keltin mit der typischen Kopfbedeckung, Grabrelief (Lapidarium des Landesmuseums Kärnten , Klagenfurt)

  Die Rolle der Frau

  Obwohl Frauen in hohem Ansehen standen und – wenn auch selten – Führungspositionen einnehmen konnten, war die keltische Gesellschaft insgesamt patriarchal organisiert. Die bekanntesten von antiken Autoren genannte Keltinnen waren Boudicca , Anführerin der Icener (Britannien, Norfolk ), die den Aufstand gegen die römische Besatzung in den Jahren 60/61 n. Chr. anführte, sowie Cartimandua , „Königin“ der Briganten , die 77 n. Chr. von Agricola besiegt wurden.

  Sklavenhaltung

  Nach Diodor (V.26) konnte ein italischer Kaufmann in Gallien für eine Amphore Wein einen Sklavenjungen eintauschen. Der Sklavenhandel mit Galliern war nach Beendigung des Gallischen Krieges ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden.

  Im inselkeltischen Bereich war Sklaverei verbunden mit der Menschen„beute“ bei Kriegszügen einerseits und mit der Schuldknechtschaft andrerseits. Der Sklave ( mug ) und die Sklavin ( cumal ) zählten zum Stand der verachteten Unfreien. Ihre häufige Herkunft aus der Kriegsbeute ist etymologisch zu erkennen: altirisch cacht , kymrisch caeth , caethweision (mask.) und caethverched (fem.) sind verwandt mit lateinisch captus und germanisch *haftaz , alles mit der Bedeutung „Gefangener“ aber auch „Sklave“.

  Im Moor von Llyn Cerrig Bach deponierte vermutlich ein Sklavenhändler zwei Sklavenketten mit Halsringen als Weiheopfer. Auch an den Fundorten La Tène , Manching und andernorts wurden derartige Ketten gefunden.

  Die Sklavin ( cumal ) zählte in der inselkeltischen Rechtsprechung als Währungseinheit – ein cumal entsprach dem Wert von zehn Kühen. [26]

  Religion

  Detail des Gundestrup-Kessels mit der Darstellung eines gehörnten Gottes oder Priesters, La-Tène-Zeit

  Es sind kaum antike Belege zum Glauben der Kelten bekannt. Überdies glichen antike Autoren nach der üblichen Interpretatio Romana die keltischen Götter und Kulte den eigenen römischen an und ordneten den keltischen Göttern je nach ihrer Zuständigkeit römische Interpretationen und Götternamen zu. Somit sind Aussagen zur ursprünglichen Funktion, Mythos und Kult der keltischen Götterwelt schwierig. Beispiele für Gleichsetzungen: Teutates wurde Mercurius , Cernunnos dem Jupiter , Grannus dem Apollo und Lenus dem Mars gleichgeordnet.

  Durch die unterschiedlichen religiösen Vorstellungen in verschiedenen Regionen (sowohl bei Römern als auch bei Kelten) konnten diese Re-Interpretationen bei ein und demselben Vorbild mehrere römische „Patengötter“ aufweisen, wodurch dieselben römischen Götter in unterschiedlichen Regionen mit verschiedenen keltischen Beinamen erscheinen, aber auch dieselben keltischen Götter unterschiedlichen römischen zugeordnet wurden.

  Landwirtschaft und Ernährung

  Die keltische Wirtschaft basierte auf Ackerbau und Viehzucht . Auf kleinen umzäunten Äckern wurden Getreide ( Emmer , Dinkel , Gerste , Hirse ) und Leguminosen ( Saubohnen , Erbsen , Linsen ) angebaut. Als Gemüse wurde unter anderem Löwenzahn , Brennnessel , Rübe , Rettich , Sellerie , Zwiebel und Kohl verzehrt. Aus archäologischen Funden (Speiseresten) in Hallstatt lässt sich etwa ablesen, dass die Kelten ein noch heute in Österreich übliches Gericht aßen, Ritschert , einen Eintopf aus Graupen und Bohnen .

  Das lateinische Wort für Bier ( cervisia ) ist ein keltisches Lehnwort . Cervisia war bei den Kelten ein Weizenbier mit Honig für die wohlhabendere Bevölkerung. Korma bzw. Curma war ein einfaches Gerstenbier. Die Oberschicht trank auch importierten Wein. [27] In Hochdorf und dem Glauberg wurde Met durch Pollenfunde archäologisch nachgewiesen.

  Wichtigstes Haustier war das Rind , das neben der Lieferung von Fleisch, Milch ( Käse ) und Leder auch unabdingbar bei der Ackerbestellung war. Daneben wurden Schafe ( Wolle ) und Schweine gehalten; Hunde wurden als Hütehunde und Jagdhunde eingesetzt. Pferde waren ein Statussymbol und bei Kriegszügen wichtig und wurden wahrscheinlich von einigen Stämmen intensiver gezüchtet.

  Technik

  Von Bedeutung für die keltische Wirtschaft war auch der Bergbau . Bergbau erfolgte in keltischer Zeit auf Salz , Kupfer und [28] Eisen . Bei späteren Abbautätigkeiten wurden immer wieder alte Stollen und getötete Bergmänner gefunden. [29]

  Vorreiter waren die Kelten bei der Weiterentwicklung des Wagens . Sie erfanden Drehschemellenkung und Federung . Auch in der Metallurgie waren sie anfangs den Römern überlegen, besonders Ferrum Noricum war ein weithin begehrter Werkstoff. Vermutlich übernahmen sie auf diesen Feldern verschiedene Fähigkeiten von den Etruskern und Skythen. Lange Zeit bildeten Importe von Waffen, insbesondere Schwertern aus keltischer Produktion, einen festen Bestandteil der Bewaffnung römischer Truppen. Daneben übernahmen die Römer im Wagenbau nicht nur technische Details, sondern vermutlich auch einzelne Begriffe des Wagenbaus von ihnen. Darüber hinaus ist die Erfindung von aus Dauben zusammengesetzten Holzfässern mit den Kelten zu verbinden.

  Handel

  Keltische Silbermünze vom Dünsberg , so genanntes Tanzendes Männlein. Replikat

  Grabfunde belegen den ausgedehnten Handel der Kelten mit allen Völkern des antiken Europa . Exportiert wurden Eisen , Zinn , Salz , Holz , Flachs , Wolle , Waffen, Werkzeuge, Prunkwagen , Textilien , Schuhe . Importiert wurden vor allem Glas , Wein und andere Luxusgüter aus dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten .

  Die keltischen Stämme auf dem Kontinent übernahmen das Geldwesen von Griechen und Römern , prägten aber ab Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. eigene Goldmünzen. Die frühen Goldmünzen dienten zunächst wahrscheinlich lediglich dem Informationsaustausch. Spätestens zu Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. war zumindest die westliche (gallische) Oppidakultur zur Drei-Metall-Währung übergegangen: Neben Goldstücken wurden auch Silber- und Potinmünzen geprägt. Silbermünzen scheinen dabei für den überregionalen Austausch genutzt worden zu sein, während Potinmünzen als Kleingeld dem örtlichen und regionalen Handel dienten.

  Siedlungen

  Rekonstruktion eines Keltendorfes bei Steinbach am Donnersberg

  Entlang der wichtigsten Handelsstraßen entstanden ab Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. befestigte städtische Siedlungen, sogenannte Oppida . Durch jahrzehntelange Ausgrabungen in mehreren Ländern sind einige Oppida heute gut erforscht. Dazu gehören unter anderem:

  In einigen dieser Oppida dauern die Ausgrabungen weiterhin an. Aus zahlreichen weiteren Stätten dieser Art liegen Ergebnisse aus kleineren Grabungskampagnen vor. Das populäre Bild eines keltischen Oppidums wird jedoch im Wesentlichen durch die Ergebnisse in Tschechien, Manching und Bibracte geprägt.

  Kunst und Kultur

  Bildende Kunst

  Als uneingeschränkt keltisch, dh auf die historisch belegten Kelten zurückzuführen, gelten die Kunststile der Latènezeit, deren Erforschung besonders mit den Namen der beiden Archäologen Paul Jacobsthal und Otto-Herman Frey verbunden ist. Die Kunststile entwickelten sich ab Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. aus mediterranen Vorbildern, die von den keltischen Kunstschaffenden relativ frei interpretiert, zerlegt und zu einem ganz eigenen Form- und Kunstausdruck synthetisiert wurden. Ein Einfluss der Kimmerer und Skythen könnte bestanden haben. Die deutlichsten Vorbilder sind aber in der orientalisierenden Kunst der Griechen und Etrusker zu finden, die ihrerseits Vorbilder im Orient, wie im Iran, gehabt zu haben scheinen.

  Literatur

  Die Literatur und Mythologie der eisenzeitlichen Kelten ist unbekannt. Es wird gelegentlich – nur selten von archäologischer Seite – die These vertreten, dass Reste festlandkeltischer Überlieferungen in die britischen Erzählungen des frühen und hohen Mittelalters eingegangen sein könnten, darunter vielleicht auch Teile der Artussage , die aber vermutlich ihren Kern erst in spätantiker, frühchristlicher Zeit hat, als die Randzonen des Römischen Reiches in Bewegung gerieten.

  Von den Inselkelten sind Mythen in verschiedenen Zyklen überliefert: der Finn-Zyklus , der vom irischen Helden Fionn mac Cumhaill handelt, der Ulster-Zyklus , in erster Linie die Geschichte zweier kämpfender Stiere, die vier Zweige des Mabinogi , die Pryderis Lebensgeschichte darstellen, und der mythologische Zyklus .

  Musik

  Dass die Kelten musizierten, ist zwar durch Texte griechischer Schriftsteller belegt; Art, Harmonie und Klang sind jedoch verloren gegangen. Von archäologischen Funden und von Darstellungen auf römischen Reliefs kennt man das Aussehen der Carnyx , eines trompetenähnlichen Instruments. Verschiedene keltische Münzen bilden Saiteninstrumente ab, die den antiken griechischen Instrumenten Lyra und Kithara ähneln. Die Statue eines Mannes mit einem derartigen Saiteninstrument in den Händen wurde 1988 bei Ausgrabungen in der keltischen Festung von Paule-Saint-Symphorien in der Bretagne gefunden.

  Die heute als „ keltisch “ bezeichnete Musik wurde erst ab dem 17. Jahrhundert niedergeschrieben. Es handelt sich um die traditionelle Musik Irlands, Schottlands und der Bretagne, aber auch von Auswanderern aus diesen Gebieten wie auf Cape Breton (Kanada). Ob es sich dabei allerdings um Überreste der Musik der historischen Kelten handelt, muss stark bezweifelt werden.

  Keltische Stämme

  Aus verschiedenen antiken Quellen sind mehrere keltische Stammesnamen und deren ungefähres Siedlungsgebiet überliefert. Die wichtigsten antiken Quellen keltischer Stammesnamen stellen die Beschreibungen keltischer Stämme in Julius Caesars De bello gallico (Gallischer Krieg) dar. Eine genaue Lokalisierung der Stämme und Eingrenzung des antiken Siedlungsgebietes der Kelten ist jedoch aufgrund der häufig verwirrenden Ortsangaben und meist völlig ungenügenden Sachkenntnisse der meist aus dem Mittelmeerraum stammenden antiken Autoren schwierig. So hat sich die von Caesar durchgeführte Trennung in Germanen östlich des Rheins und Kelten bzw. Gallier westlich des Rheins aufgrund archäologischer Erkenntnisse als völlig unzutreffend erwiesen. Zahlreiche in der Literatur genannte angeblich keltische Stammesnamen, die aufgrund von angeblichen Namensbestandteilen in Orts- und Flussnamen mit „keltischen“ Wörtern rekonstruiert wurden, sind jedoch Erfindungen des 19. Jahrhunderts, als vor allem in Frankreich eine wahre „Gallomanie“ ausbrach und jede Stadt plötzlich auf die Gründung durch einen keltischen Stamm zurückgehen wollte.

  Die gallischen Stämme, zusammenfassend unter Gallier geführt, besiedelten das heutige Frankreich, Teile der Schweiz, Luxemburg, das südöstliche Belgien, das Saarland und Teile des linksrheinischen Rheinland-Pfalz' sowie Teile Hessens (Region Mittelhessen ). Dabei werden die nördlichen Stämme bei Caesar als Belger bezeichnet, wobei insbesondere Gebiete im heutigen Belgien sowie in der Eifel in Frage kommen (die Leuker ).

  Im heutigen Frankreich und in den angrenzenden Gebieten Belgiens und Deutschlands wurden bei Caesar genannt: die Allobroger ( Savoyen und Dauphiné ), die Ambianer (bei Amiens ), die Arverner ( Auvergne ), die Bituriger (bei Bourges ), die Cenomanen (Seine-Loire-Gebiet, sowie teilweise in Norditalien), die Eburonen (Niederrhein), die Häduer (Bourgogne, um Autun und Mont Beuvray ( Bibracte )), die Mediomatriker (Region um Metz , Teile des Saarlandes), die Menapier , die Moriner , die Parisier ( Zentral britannien und Gallien/Paris? ), die Senonen (bei Sens, sowie in Norditalien), die Sequaner , die Remer , die Treverer (im Moselraum , ab der Maas über Trier bis zum Rhein), die Veneter (an der Loire -Mündung), die Viromanduer (bei Vermandois ), die Santonen in der heutigen Saintonge um die Stadt Saintes , und eine Reihe anderer Stämme.

  In Bayern, Baden, Württemberg und der heutigen Schweiz fand sich die Gruppe der Helvetier , mit den Gauen der Tiguriner und Toygener , außerdem der Stamm der Vindeliker im heutigen Oberbayern, Bayrisch Schwaben ( Augsburg = Augusta Vindelicorum als römische Stadt: Hauptort der Vindeliker), Oberschwaben und um Manching (Oberbayern) sowie die Boier in Böhmen, Ober- und Niederbayern, die Noriker in Österreich und in Oberbayern, südlich des Inns, und die Likater um den Lech in Oberbayern und Schwaben.

  Im Süden des gallischen Gebietes, in Norditalien, saßen die Insubrer , im Norden die Nervier und Belger , die teilweise auch in Britannien vorzufinden waren. In Nordspanien lebten die Gallicier und die Asturen , im heutigen Portugal die Lusitaner . Die auf dem Balkan angesiedelten Kelten werden als Donaukelten zusammengefasst. Die Galater drangen bis nach Asien vor und siedelten im Gebiet der heutigen Türkei .

  Rezeption

  Rezeptionsgeschichte

  1760 gab ein Kritiker aus Edinburgh , Hugh Blair , „Fragments of Ancient Poetry“ („Bruchstücke alter Dichtung, in den schottischen Highlands gesammelt, aus dem Gälischen oder Ersischen übersetzt“) heraus. Blair hatte einen Hauslehrer namens James Macpherson dazu aufgefordert, „alte gälische Gesänge der Heimat“ zu sammeln. Da Macpershon nicht wusste, wo er solche finden sollte, schrieb er selbst welche und behauptete, sie aus dem Gälischen ins Englische übersetzt zu haben.

  Blair war begeistert und vermutete, die vorgeblichen Gesänge aus keltischer Vorzeit seien Fragmente eines Nationalepos , wie es bislang in Schottland noch nicht aufgewiesen werden konnte. Als Verfasser des Werkes „identifizierte“ Blair den aus der schottisch-gälischen Mythologie bekannten Ossian (Näheres dort), und sein Held müsse der sagenhafte König Fingal (Fionn) sein. Auf Blairs Drängen hin lieferte Macpherson die epischen Dichtungen „Fingal“ und „Temora“, die 1762 bzw. 1763 veröffentlicht wurden.

  Samuel Johnson bezeichnete diese Dichtungen im selben Jahr als „nicht authentisch und […] dichterisch ohne Wert“. 1764 äußerte auch das „ Journal des sçavans “ in Paris ernstliche Zweifel. In einer öffentlich geführten Auseinandersetzung warf Johnson Macpherson Hochstapelei vor und forderte ihn auf, Originalmanuskripte vorzulegen. Von dieser Kontroverse nahm das Publikum wenig wahr; vielmehr wurden die Gesänge begierig aufgenommen. 1765 wurden sie, inzwischen zu „Works of Ossian“ („Ossians Gesänge“) vervollständigt, zusammengefasst herausgebracht. Viele Leser der vorromantischen Zeit mochten Düsteres und Vorzeitliches (siehe Schauerroman ) und glaubten bereitwillig an die Wiederentdeckung eines Nationalepos.

  Politik

  Die Berufung auf die Kelten in Frankreich (vor allem im 19. Jahrhundert, siehe unter anderem die Gestalt des Vercingetorix und die Schulbücher für Geschichte mit dem Anfangssatz "Unsere Vorfahren, die Gallier ..."), aber auch in Irland , Wales, Schottland und der Bretagne zeigt, wie in der Neuzeit versucht wird, die Vergangenheit als traditions- und identitätsstiftend für moderne Nationen zu nutzen. Dabei wird die historische Realität nicht selten extrem verfälscht.

  Briefmarken

  Silberner Halsring eines keltischen Fürsten aus Trichtingen
  Goldverzierte Schale aus dem Schwarzenbacher Fürstengrab

  Die deutsche Sondermarke Keltenfürst vom Glauberg (144 Cent, Auflage: 17 Millionen, Grafiker: Werner Schmidt, Frankfurt am Main) aus der Serie Archäologie in Deutschland wurde am 7. Januar 2005 vorgestellt.

  Zwei Briefmarken mit keltischen Exponaten wurden im Rahmen einer archäologischen Serie 1976 herausgegeben. Die Motive waren die goldverzierte Schale aus dem Fürstengrab von Schwarzenbach und der silberne Halsring von Epfendorf -Trichtingen.

  Comics: Asterix und Obelix

  Die Asterix- Comicgeschichten handeln überwiegend vom Konflikt der Gallier mit den Römern. Dabei werden nicht historische Tatsachen geschildert, vielmehr bilden Erinnerungen aus dem Latein- und Geschichtsunterricht – zuallererst Caesars De bello Gallico und der Freiheitskampf der Gallier unter der Führung von Vercingetorix – ebenso wie (schein-)historische Legenden und Klischees – so die von keltischen Barden und Druiden – lediglich Anknüpfungspunkte für fiktive Abenteuer in „komischer“ Absicht, mit alltäglichen ( Situationskomik , Klamauk ) ebenso wie mit aktuellen oder geschichtlichen Gegenständen, die eben karikiert werden. Das mythisch-keltische Motiv kommt stets im Dorfdruiden Miraculix zum Ausdruck, der seinen Stammesgenossen durch einen Zaubertrank übermenschliche Kräfte für die Dauer einer Prügelei verleiht, und das letzte Bild einer jeden Episode zeigt ein Festmahl des letzten freien gallischen Dorfs zu Ehren seiner Helden Asterix und Obelix , [30] wobei man sich meist vor der „Kunst“ des Dorfbarden Troubadix schützt, indem man ihn fesselt und knebelt. Bildnisse des Vercingetorix als „ur-französischem Nationalheld“ bzw. ein römischer Denar von 48 v. Chr., der einen Gallier, vermutlich Vercingetorix, zeigt, sind Vorlage für die Haar- und Barttracht der „komischen“ Gallier.

  Museen und Ausstellungen

  Wichtige Museen und Freiluft-Ausstellungsorte sind unter anderen:

  Siehe auch

  Literatur

  Weblinks

  Wiktionary: Kelten – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  Commons : Kelten – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

  Einzelnachweise

  1. Diodorus Siculus: Historische Bibliothek V, 32.
  2. Gaius Iulius Caesar: De bello gallico , Einleitungssatz.
  3. Strabon: Geographie IV, 1, 1.
  4. a b c d Wolfgang Meid: Die Kelten. S. 10 f.
  5. K. McCone: „Greek Keltós and Galátēs , Latin Gallus ‚Gaul'“. In: Die Sprache 46/2006, S. 94–111, besonders S. 95.
  6. Ranko Matasović: Etymological Dictionary of Proto-Celtic . S. 199, sv „*kellāko- ,fight, war'“.
  7. Ranko Matasović: Etymological Dictionary of Proto-Celtic , sv „*kladiwo- ,sword'“.
  8. Julius Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch , Band 2. Francke, Bern 1959–1969, S. 351 sv „3. gal- oder ghal- ,können'“ .
  9. Ranko Matasović: Etymological Dictionary of Proto-Celtic . S. 149, sv „*gal-n- ,be able'“.
  10. Vgl. den Eintrag Κελτός im englischen Wiktionary.
  11. Helmut Birkhan: Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. S. 47 f.
  12. Gaius Iulius Caesar, De bello gallico VI, 18.
  13. Ranko Matasović: Etymological Dictionary of Proto-Celtic , sv „*kel-o- ,hide'“.
  14. Herodot, Historien 2, 33, 3; 4, 49, 3.
  15. Helmut Birkhan: Nachantike Keltenrezeption. S. 16 f.
  16. Martin Rockel: Grundzüge einer Geschichte der irischen Sprache. Wien, 1989, S. 15.
  17. De bello gallico , Buch VI, Kapitel 14.
  18. Archäologischer Park Magdalensberg ( Memento vom 20. Februar 2008 im Internet Archive )
  19. Zwischen Himmel und Erde – das frühkeltische Kalenderbauwerk am Glauberg ( Memento vom 11. Februar 2013 im Webarchiv archive.today )
  20. Caesar: De bello gallico , VI, 13
  21. Caesar: De bello gallico , VI, 16
  22. Caesar: De bello gallico , VI, 14
  23. Caesar: De bello gallico , VII 33,3
  24. Strabon: Geographika , IV, 4,4
  25. Julio Caro Baroja: Die Hexen und ihre Welt. Verlag Ernst Klett, 1967; in den zitierten Biographien: Historiae Augustae (Aelius Lampridus oder Flavius Vopiscus zugeschrieben).
  26. Helmut Birkhan : Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1997, ISBN 3-7001-2609-3 , S. 992 f. (für den gesamten Absatz „Kelten“)
  27. Franz Meußdoerffer , Martin Zarnkow: Das Bier: Eine Geschichte von Hopfen und Malz . CH Beck Verlag, 2014, ISBN 3-406-66667-1 , S. 35
  28. Kupfer
  29. Bergbau
  30. Die keltische Endsilbe „-rix“ steht laut Artikel Asterix für „König“.