Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Nummerplade (Tyskland)

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Nummerpladen (generel terminologi også kun nummerplade eller nummerplade ) i Tyskland i overensstemmelse med bilregistreringsforordningen (FZV) fra registreringsmyndighederne for motorkøretøjer udstedte officiel identifikation af køretøjer til motorkøretøjer og muligvis deres tilhængere . Nummerpladen består af et kendetegn (et til tre bogstaver, f.eks. RA) og identifikationsnummeret (et eller to bogstaver og op til fire cifre, f.eks. KL 8136). For køretøjer, der er registreringspligtige, tjener de sammen med registreringsattesten som bevis på godkendelse af køretøjer til vejtrafik af en lokalt og materielt ansvarlig vejtrafikmyndighed (afhængigt af bopælsstedet eller virksomhedens hovedkvarter). Køretøjer, for hvilke en generel kørekort eller typegodkendelse er tilstrækkelig (køretøjer, der ikke kræver registrering), viser forsikringsnumre . Med hensyn til registrering betragtes disse ikke som officielle nummerplader, da de er udstedt af motorkøretøjsansvarsforsikringen . Begrebet nummerplade står for den alfanumeriske tegnstreng samt for den faktiske nummerplade.

Listen over køretøjsregistreringsnumre i Tyskland indeholder alle i øjeblikket definerede særskilte, herunder alle tidligere ophævede og genindførte særskilte tegn efter 2012 -ændringen af ​​køretøjsregistreringsforordningen. For de annullerede særskilte tegn, det vil sige dem, der ikke længere kan tildeles, se listen over tyske køretøjsnummerplader, der ikke længere er udstedt . For alle særskilte skilte, der hidtil er udstedt i Tyskland med oplysninger om tidsrum, se listen over alle bilens nummerplader i Forbundsrepublikken Tyskland . De nuværende nummerplader skal fremstilles i henhold til DIN 74069: 1996-07 standarden.

Bageste tyske nummerplade fra Rastatt-distriktet (Baden-Württemberg) (2009)
Kort med bydele og byer for tyske registreringsenheder

historie

Indtil 1956

Model til nummerplader (meddelelse om regulering af trafikken med motorkøretøjer, 1910)

I de tyske stater begyndte nogle lokale myndigheder at ordinere nummerplader til cykler, der blev udstedt lokalt og havde forskellige farver mellem 1870 og 1890 på grund af øgede tilfælde af hit and run. [1] I 1896 blev den første nummerplade fastgjort til en bil i Baden . Den 1. oktober 1906 blev den første ensartede regulering vedtaget, som trådte i kraft den 1. oktober 1907 for de tyske rigs 26 forbundsstater. 10.115 biler, 15.954 motorcykler og 957 lastbiler blev registreret dengang. [1]

Den ensartede betegnelse af landene i det tyske kejserrige begyndte i nogle større lande med et romersk nummer for territoriet - I = Preussen , II = Kongeriget Bayern til VI = Reichsland Alsace -Lorraine - efterfulgt af et brev til det administrative distrikt - I A = Berlin , II A = München , III A = Stuttgart ... - og til sidst en sekvens af cifre. I kongeriget Sachsen blev koden brugt i den modsatte retning: uden en række bogstaver, kun ved hjælp af romertal fra I til V. [1] Nogle mindre staters mærker fik et eller to bogstaver i henhold til deres navn, f.eks. A for Anhalt (delvis efterfulgt af et romersk nummer). Herunder de frie hansabyer Bremen, Hamborg og Lübeck, med kendetegnene HB, HH, HL , som (med en afbrydelse under besættelsen) er bevaret den dag i dag.

Fra 1935 til slutningen af Anden Verdenskrig var der militære køretøjer, afhængigt af Wehrmachtens servicegren to bogstaver på nummerpladen, WH (Wehrmacht Heer) for hæren , WL (Army Air Force) for luftvåbnet og WM (Wehrmacht Navy) for flåden .

Efter Anden Verdenskrig blev nummerpladerne i Tysklands besættelseszoner oprindeligt differentieret efter farve - sort på en orange baggrund: Amerikansk zone, sort på en rød baggrund: Fransk zone, sort på en blå baggrund: Britisk zone og sort på en hvid baggrund forblev i sovjetzonen. [1] I 1947 besluttede de fire magter om et ensartet system, der blev indført fra 1948 og fremefter. De nye nummerplader i de fire besættelseszoner blev nu holdt ensartet hvide på sort baggrund. Deres registreringsnumre indeholdt to bogstaver foran (som var skrevet oven på hinanden) for det administrative område, f.eks. B. BR for British Zone Rhineland eller AB for American Zone Bavaria . [1] Dette blev efterfulgt af fire cifre til nummerering af køretøjer inden for et administrativt område. [2] Disse mærker var gyldige indtil indførelsen af ​​deres egne systemer i efterkrigstaterne i Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske demokratiske republik.

I september 1949 havde administrationen for trafik i Det Forenede Økonomiske Område i Offenbach informeret forbundsstaterne om, at det nuværende nummerpladesystem til køretøjer ikke var op til den stigende motorisering, da nummereringens fire cifre ikke længere var tilstrækkelige til alle køretøjer i et administrativt distrikt. [2] I november 1951 fremlagde den føderale transportminister Hans-Christoph Seebohm ( DP ) et udkast til et nyt nummerpladesystem, der skulle erstatte det tidligere. Forbundsrådets godkendelse, som var planlagt til den 14. maj 1952, blev dog ikke taget fra dagsordenen, fordi vestmagterne protesterede mod, at udskiftningen af ​​det gamle system ikke ville blive godkendt af Sovjetunionen. Dette ville så kun tillade køretøjer mærket i henhold til det gamle system at køre i eller gennem DDR -området. Den tilsvarende forordning forblev på plads, indtil de fleste af de allieredes forbeholdsrettigheder var udløbet som følge af den tyske traktat og blev taget op og godkendt igen i slutningen af ​​1955. [3] Med forordningen om ændring af trafiklovens bestemmelser offentliggjort den 14. marts 1956 ( Forbundsretstidende I s. 199 ) blev dette indført forForbundsrepublikken Tyskland og Vestberlin samt i Saarland i december 31, 1956, [4], som blev indlemmet i Forbundsrepublikken den 1. januar 1957. De gamle nummerplader forblev gyldige indtil 30. juni 1958. DDR havde allerede introduceret sit eget system i 1953, som også var designet i hvidt med en sort ramme og DIN -bogstaver. DDR nummerplader blev udstedt indtil slutningen af ​​1990 og forblev gyldige indtil 31. december 1993.

Udvikling siden 1956

Køretøjets bageste nummerplade, begyndelsen af ​​1960'erne, identifikationsnummer lavet af nittede plastbogstaver (denne fremstillingsvariant var delvist almindelig indtil begyndelsen af ​​1980'erne)
Front nummerplade fra Karlsruhe i DIN -form med AU -mærke
Tysk nummerplade i sin nuværende form (bag)

Efter tysk genforening i 1990 blev systemet også overført til de nye forbundsstater med en lille forsinkelse den 1. januar 1991. Nummerpladernes design og vedhæftning er reguleret i § 10 i bilregistreringsforordningen af 25. april 2006.

Der findes i øjeblikket to forskellige versioner af nummerpladen i Tyskland. Fælles for dem er den sorte skrift på en hvid baggrund med en sort kant. På den ene side er det de ældre DIN -etiketter, der blev brugt siden 1956, opkaldt efter deres skrifttype, som er defineret i henhold til DIN 1451 (midterste skrift), og som erstattede de standardiserede skilte fra 1949 for de tre vestlige besættelseszoner (hvid skrift på sort baggrund). På den anden side er der de nye Euro-plader , som bruger FE-scriptet (FE = forfalskning). Hermed adskiller bogstaverne sig tydeligere fra hinanden end med den gamle DIN -skrifttype , så forfalskninger gøres vanskeligere og automatisk registrering med kamerasystemer lettere (se også vejafgifter , broafgifter ). Med indførelsen af ​​FE-skrifttype var ved respektive ændring af vejtrafiklicensreglerne , regulerede godkendelsesbestemmelseskøretøjet også registreringen af ​​køretøjer i Tyskland i afventning af det mulige, for det løbende identifikationsnummer og bogstavet B, F, G, I , O og Q skal bruges, som oprindeligt blev blokeret på grund af risiko for forvirring. Det betyder, at der er markant flere kombinationer tilgængelige ved tildeling af etiketter. Euro -pladerne blev først introduceret i 1994 af Berlin og Brandenburg, før de blev brugt landsdækkende. Siden den 1. november 2000 [5] skal kun Euro -pladerne fastgøres til køretøjet for nye registreringer (undtagen Bundeswehr -køretøjer). Når du rejser inden for EU eller til Schweiz , kan det ovale nationalitetssymbol (f.eks. "D") på køretøjets bagside undværes på køretøjer med en Euro -nummerplade.

Den 29. september 1989 blev reflekterende nummerplader (særlig film til særlig stærk lysrefleksion på den hvide overfladebaggrund) til nye biler og også til køretøjer med beskadigede plader introduceret i Forbundsrepublikken Tyskland, som havde været på markedet siden 1967 og som kun 15 procent af ejerne besluttede frivilligt. Af militære taktiske årsager er Bundeswehrs køretøjer en undtagelse. Disse reflekterende nummerplader, som nu også er obligatoriske for det forenede Tyskland, har til formål at sikre mere sikkerhed, f.eks. For køretøjer, der kører uoplyste i skumringen eller i dårligt vejr, samt i tilfælde af en baglygtsvigt. Med introduktionen af ​​de nye sikkerhedsmærker var der også en prisstigning fra (normalt) 20 til 40 DM pr. Etiketsæt.

konstruktion

Dagens nummerplader i Tyskland er designet som Euro -plader . De består af to dele:

 • det karakteristiske tegn, der består af op til tre bogstaver,
 • identifikationsnummeret består af et eller to bogstaver og op til fire cifre.

I alt er der dog maksimalt otte tegn og maksimalt syv tegn til sæsonbetegnelser. For nummerplader med to linjer, som det er tilfældet med motorcykler eller undertiden bruges på bagsiden, er kun syv tegn tilladt af pladsmæssige årsager, selv med smal skrifttype. Mellem mærket og identifikationsnummeret er der plads til testmærkaten og godkendelsesmyndighedens segl. Bindestregen efter det karakteristiske tegn er fravundet fra nu af.

Bogstavet ẞ bruges ikke til at skelne mellem tegn (fra 2021); Om det må bruges i identifikationsnummeret, fremgår ikke af FZV.

I modsætning til i nogle andre lande er nummerpladerne tildelt køretøjet og ikke til ejeren . Af denne grund overføres nummerpladen til den nye ejer, når den sælges, medmindre sælgeren afregistrerer køretøjet inden salget, og køberen registrerer sig med den nye nummerplade.

I Tyskland er der i modsætning til f.eks. I Liechtenstein eller i nogle kantoner i Schweiz ingen generelt tilgængelige lister, som indehaveren kan udlede af nummerpladen.

Tidspunktet for godkendelse er ikke angivet på nummerpladen. Mange registreringskontorer (f.eks. Erlangen , hvis der ikke anmodes om en ønsket nummerplade) tildeler imidlertid nummerpladerne i henhold til et kontinuerligt system (tidligere specificeret i afsnit 23, afsnit II, punkt 4, sammenholdt med bilag II til StVZO) (se afsnittet Identifikationsnummer , grupper a til e), så der kan drages en grov konklusion om optagelsesperioden.

Kendetegn

De karakteristiske tegn består af et, to eller tre bogstaver :

Administrative distrikters særpræg er angivet eller annulleret af forbundsministeriet for transport, bygninger og byudvikling efter anmodning fra forbundsstaterne. Etablering og fjernelse af særskilte tegn er offentliggjort i Federal Gazette . Bogstavkombinationen af ​​et særpræg må ikke krænke almindelig anstændighed. Efter anmodning har administrative distrikter været i stand til at bruge mere end ét særpræg siden 1. november 2012 som følge af nummerpladeliberaliseringen , hvorved der kun kan søges om sådanne særskilte tegn, der blev udstedt før den 25. oktober 2012. Skilte, hvis kendetegn er blevet afskaffet, kan fortsat anvendes, indtil det pågældende køretøj tages ud af drift. [6]

Ommærkning

Hvis placeringen af ​​et køretøj flyttes til et andet administrativt distrikt, skulle der under alle omstændigheder ansøges om et nyt registreringsnummer der inden udgangen af ​​2014 (krav om ommærkning). Siden september 2008 har forbundsstaterne været i stand til at beslutte, om nye nummerplader skal tildeles eller ej, når de skifter til et andet registreringsområde i deres eget land. Siden 1. januar 2015 er forpligtelsen til at ommærke faldet på landsplan. [7]

Identifikationsnummer

Identifikationsnummeret består af

 • et eller to bogstaver. Alle bogstaver i alfabetet er mulige bortset fra umlauterne Ä , Ö , Ü . [8] I nogle tilfælde er ikke alle kombinationer mulige (se også afsnittet Diverse ). Dette område gælder ikke for officielle registreringsnumre;
 • et til fire (afviger op til seks) cifre uden et førende nul. Op til seks cifre tildeles, hvis de er de eneste kendetegn. Dette sker med officielle nummerplader, fordi bogstaverne mangler her.

Sammen med det karakteristiske tegn må identifikatoren ikke have mere end otte cifre, dvs. i tilfælde af særskilte tegn med tre bogstaver må identifikationsnummeret ikke være længere end fem tegn.

Fra 1. juli 1956 blev der først brugt følgende 20 bogstaver: A, C, D, E, H, I, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X , Y og Z. Med virkning fra den 7. november 1956 blev kun bogstavet J brugt i stedet for bogstavet I. Med virkning fra den 12. august 1992 var tildelingen af ​​de tre bogstaver B , F og G og siden 26. maj 2000 også tilladt at tildele bogstaverne I, O og Q.

Af og til kan du bestemme det nøjagtige godkendelsesdistrikt ud fra antallet af bogstaver i midten og tallene. (se liste over alle tyske nummerplader med en regional division ) . Dette system er baseret på, at de mulige identifikationsnumre er opdelt i grupper:

 • Gruppe a (tidligere: Ia ): 1 bogstav, 1-3 cifre, dvs. A 1 til Z 999 → 26 × 999 = 25.974 muligheder
 • Gruppe b (tidligere: Ib ): 2 bogstaver, 1-2 cifre, dvs. AA 1 til ZZ 99 → 26 × 26 × 99 = 66.924 muligheder
 • Gruppe c (tidligere: II ): 2 bogstaver, 3 cifre, dvs. AA 100 til ZZ 999 → 26 × 26 × 900 = 608.400 muligheder
 • Gruppe d (tidligere: IIIa ): 1 bogstav, 4 cifre, dvs. A 1000 til Z 9999 → 26 × 9000 = 234.000 muligheder
 • Gruppe e (tidligere: IIIb ): 2 bogstaver, 4 cifre, dvs. AA 1000 til ZZ 9999 → 26 × 26 × 9000 = 6.084.000 muligheder

De angivne 7.019.298 mulige kombinationer er af teoretisk karakter. Nogle kombinationer blokeres som uønskede identifikationsnumre , så det samlede antal muligheder, der faktisk kan bruges, er mindre end angivet ovenfor.

Disse grupper bruges f.eks. Ved tildeling af det samme særpræg til et byområde og til det omkringliggende kvarter (eksempler: OL , , HN , MZ , PS ), hvor opgaven til by eller land stammer fra gruppen. Men de er også relevante, når man tildeler særskilte tegn. I de gamle forbundsstater blev oprindeligt kun gruppe c tildelt en af ​​to distrikter med samme nummer. For at muliggøre kortere nummerplader blev dette distrikt normalt tildelt alle de nummerplader fra gruppe a og b, der indeholder bogstaverne B , F , G , I , O og Q, som ikke oprindeligt var tildelt.

Ikke alle grupper bruges af alle godkendelsesområder. Mange, især mindre distrikter, bruger kun grupper a til c regelmæssigt og tillader gruppe d og muligvis e som ønskede nummerplader. Gruppe e er ikke mulig i distrikter med et trecifret kendetegn. Selv i tilfælde, hvor to registreringskontorer plejede at udstede det samme kendetegn (med ovennævnte differentiering), og kun én bruger det i dag, bruges de mærkegrupper, der er blevet gratis, ofte ikke. For eksempel bruges i LD (City of Landau i Pfalz ) kun grupper a, d og e og nogle gange c.

Kombinationen af ​​tegn i identifikationsnummeret og kombinationen af ​​særpræg og tal kan ikke krænkes mod moral . [9]

Inspektionsklistermærker

Generel inspektion

Rund badge som bevis på den generelle inspektion (HU), her gyldig til og med december 2007

Efter kendetegnet er der et rundt klistermærke på den bageste nummerplade over frimærket, der viser fristen for registrering til næste hovedinspektion (i daglig tale TÜV -mærkat ).

Som regel er testmærkerne klistermærker, der ødelægges, når de skrælles af, hvilket har til formål at gøre forfalskninger vanskeligere (f.eks. Ved blot at vride eller overføre dem til tredjeparts nummerplader); Individuelle godkendelsesbureauer bruger (såvel som til stemplemærkater) den dag i dag solide klistermærker, der er klippet i en aluminiumsholder, der er nittet til nummerpladen.

Badges udseende har været næsten det samme, siden de blev introduceret i 1960. I 1974 blev farveskemaet udvidet fra fire til seks farver, og siden 1974 -badget har det fulgt den rytme, der stadig er gældende i dag, som gentages hvert sjette år. Årene 1977 (gul i stedet for orange) og 1979 (orange i stedet for gul) var undtagelser. Siden 1975 har badges i decembermånedens sorte segmenter for bedre læsbarhed. De forskellige farver sikrer, at udløbne mærker normalt kan genkendes fra få meter væk. Siden 1983 er de stigende cifre blevet trykt mod uret på inspektionsmærkaten, så måneden for den korrekte undersøgelse kan aflæses af de sorte segmenter som på et ur. For eksempel, hvis HU skal betales i august, er "8" øverst, og det sorte segment vises "klokken 8".

Farver på badges frem til 1973
farve år
hvid 1961 1965 1969 1973
grøn 1962 1966 1970
gul 1963 1967 1971
blå 1964 1968 1972
Badge farver siden 1974
farve år
Brun
(RAL 8004)
1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010 2016 2022
lyserød
( RAL 3015)
1975 1981 1987 1993 1999 2005 2011 2017 2023
grøn
(RAL 6018)
1976 1982 1988 1994 2000 2006 2012 2018 2024
orange
(RAL 2000)
1979 1983 1989 1995 2001 2007 2013 2019
blå
(RAL 5015)
1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
gul
(RAL 1012)
1977 1985 1991 1997 2003 2009 2015 2021
Kilde: Bilag IX - Vejtrafiklicensregler (StVZO) [10]

Undersøgelse af motorstyrings- og emissionskontrolsystemet

Sekskantet badge som bevis på undersøgelse af motorstyring og emissionskontrolsystem , her gyldig til og med december 2007

Fra 1985 til 2009 blev sekskantede badges også udstedt for undersøgelse af motorstyringen og emission kontrol -system (UMA) - oprindeligt benævnt testen særlige emission (ASU), senere benævnt emissionstesten (AU). Testmærkaten til UMA blev altid anbragt på den forreste nummerplade over stemplemærkaten. Den fulgte farveskemaet på inspektionsmærkaten til hovedinspektionen og blev ligesom denne også udstedt som en hård plastmærkat i nogle godkendelsesområder.

Da dieselbiler var fritaget for UMA indtil udgangen af ​​1993, modtog de ikke testmærker før da. Den forreste nummerplade gav derfor også oplysninger om typen af ​​brændstof i et køretøj. Det farveskema, der blev brugt til HU -badges, gjaldt også for UMA -test -badges.

UMA har været en del af hovedinspektionen siden 1. januar 2010. Fra dette tidspunkt var mærket på den forreste nummerplade ikke længere påkrævet. Udløbne mærker blev normalt fjernet under den næste hovedinspektion, og der blev ikke sat UMA-mærker på for nye registreringer, omregistreringer osv., Så de forsvandt fra det tyske gadebillede i slutningen af ​​2012.

Stempelplader

Annulleret godkendelsesmærke

Mellem kendetegnet og identifikationsnummeret er der et mærkat fra registreringsmyndigheden med det officielle segl (officielt: frimærke ) i den respektive by eller det distrikt, hvor køretøjet er registreret. Omtrent samtidig med indførelsen af Euro-nummerpladen blev det originale grå eller hvide stempelmærke erstattet af et større, flerfarvet badge med navn og våbenskjold i den føderale stat, hvor køretøjet er registreret, samt som navnet på registreringskontoret. I en overgangsfase sad den gamle version dog fast på mange Euro -plader, og i de senere år var DIN -pladerne på mange DIN -plader fast med den nye version af stemplemærkaten.

Med de gamle DIN -markeringer er der en bindestreg mellem test- og stempelpladerne, som adskiller kendetegn og identifikationsnummer fra hinanden. De første Euro -plader i Berlin , Brandenburg , Bayern (mere sjældent) og Sachsen havde også en bindestreg. Men da pladsen ikke længere er tilstrækkelig, når man bruger de nye, større stempelmærker, har bindestregen ikke været brugt på Euro -pladerne siden da.

Afhængigt af distriktet eller byen blev sæler brugt på forskellige måder: for det meste flade klistermærker i mange distrikter, især i det sydlige Tyskland ( Baden-Württemberg , Bayern , Rheinland-Pfalz ) samt i nogle godkendte distrikter i Thüringen og Niedersachsen ( Helmstedt , Hameln-Pyrmont , tidligere også byen Hannover og Celle-distriktet ), blev der brugt solide plastmærkater (i daglig tale: "potte sæler"). I nogle tilfælde brugte byer og amter med de samme særpræg (UL, FÜ, HD, LU) forskellige materialer. Nogle distrikter gav også køretøjsejeren et valg.

I begyndelsen af ​​2015 blev der introduceret nye stemplemærker. Disse indeholder (som med mærkerne SicoTra allerede før) licensmyndighedens officielle segl og - nyt - et ottecifret trykt stykkenummer , vist til højre for statsvåbnet som en 2D DataMatrix -kode og til venstre for våbenskjoldet eller over koden som almindelig tekst. Disse sæler har et lidt mindre farvet våbenskjold og et nyt holografisk design, tilpasset den ekstra plads, der kræves af koden og nummeret. De første " testmærker " af mærkerne SicoTra og SecuRasta til felttesten i Ingolstadt blev imidlertid forsynet med det gamle eller anderledes hologramdesign. På samme måde havde mærkerne i SecuRasta Perfect -mærket endnu ikke et checkciffer i slutningen af trykstykkets nummer. Hvis du fjerner det officielle segl fra nummerpladen, vises en trecifret sikkerhedskode nedenunder, som også vises som en datamatrix. Med disse officielle segl er en online nedlukning mulig fra 2015 og frem. [11] Solide mærker og officielle segl er ikke blevet tildelt for civile og officielle nummerplader siden da. Internetbaseret køretøjsregistrering via i-KFZ3-applikationen fra de relevante registreringskontorer er i øjeblikket mulig for en række andre processer ud over internetbaseret omregistrering og nedlukning . Forudsætningerne herfor er det nye identitetskort med identifikationsfunktion og en kortlæser.

Hersteller

Bei den Siegeln im Durchmesser von 45 mm gibt es zwölf verschiedene Versionen von Klebeplaketten der Marken SecuRasta , SicoTra , SecuPrint , HöKo , Coloco , ProSecure und Juvikett .

Die ersten Exemplare nach der Einführung der Eurokennzeichen wurden nahezu alle von dem Münchner Unternehmen SecuRasta hergestellt. Knapp zehn Jahre später kam das Unternehmen Trautwein aus Herne mit dem silbrig reflektierenden Siegel SicoTra auf den Markt, das zusätzlich gegen das Licht gedreht nochmals das Dienstsiegel des jeweiligen Zulassungsbezirks oben links erscheinen lässt sowie den Namen SicoTra zum Vorschein bringt. SecuRasta ging daraufhin mit SecuRasta Light an den Start, das auf den ersten Blick ebenfalls die gleiche Silberoptik besitzt; seit ca. 2007 gibt es als Drittes auch SecuRasta Perfect .

Einige Zeit später fing das Unternehmen Hörauf & Kohler („HöKo“) an, ebenfalls Klebeplaketten zu vertreiben. Mit der Einführung der neuen Zulassungsplaketten 2015 gibt es diese ebenfalls von der Marke Juvikett , deren Siegel einen dunkelgrauen Untergrund aufweisen.

Technische Beschaffenheit

Die Ausführungen aller Kfz-Kennzeichen in Deutschland (Formate, Schrift, Farben und seit etwa Mitte der 1980er Jahre auch Reflexion ) sind in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung geregelt und werden durch die DIN 74069 vereinheitlicht. Die Herstellungsverfahren und die Konformität mit diesen Regeln werden durch die DIN -CERTCO überwacht.

Abmessungen

Anlage 4 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung gibt die folgenden Maße der Kennzeichenschilder vor:

 • a) einzeilige Kennzeichen: Größtmaß der Breite: 520 mm, Höhe: 110 mm
 • b) zweizeilige Kennzeichen: Größtmaß der Breite: 340 mm, bei zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeugen 280 mm, Höhe: 200 mm
 • c) Kraftradkennzeichen: Breite 180 mm bis 220 mm × Höhe 200 mm
 • d) verkleinerte zweizeilige Kennzeichen: Größtmaß der Breite: 255 mm, Höhe: 130 mm.
Geschwindigkeitsschild 40 km/h nach StVZO § 58

Die Kraftradkennzeichen wurden mit der Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung vom 8. April 2011 neu eingeführt, vorher waren für Motorräder die breiteren zweizeiligen Kennzeichen zu verwenden. [12] Verkleinerte zweizeilige Kennzeichen sind nur für Leichtkrafträder sowie für Zugmaschinen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h und Anhänger mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, wenn diese mit einem Geschwindigkeitsschild für die betreffende Geschwindigkeit gekennzeichnet sind, zuzuteilen. [13]

Schrift

Als Schriftart ist in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung die fälschungserschwerende FE-Schrift der Bundesanstalt für Straßenwesen vorgegeben, die in den Varianten Mittelschrift und Engschrift jeweils eine Schrifthöhe von 75 mm sowie bei der verkleinerten Mittelschrift eine Schrifthöhe von 49 mm (nur für verkleinerte zweizeilige Kennzeichen und Kraftradkennzeichen) verwendet. Die FE-Schrift ist eine nichtproportionale Schriftart , dh alle Zeichen sind gleich breit. Für normal große Nummernschilder kann in der Regel bei bis zu sieben Zeichen die Mittelschrift verwendet werden. Oftmals wird bei acht Zeichen für alle Zeichen die Engschrift benutzt, dies ist aber nach Anlage 4 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) unzulässig. Die Engschrift darf danach nur in Ausnahmefällen verwendet werden, z. B. wenn ein vorschriftsmäßiges Kennzeichen in Mittelschrift nicht am Fahrzeug angebracht werden kann. Dies ist oft bei US-Import- oder Abschleppfahrzeugen der Fall.

Für Kennzeichen der Bundeswehr sowie für Versicherungskennzeichen ist eine abweichende Schriftart vorgegeben. [13]

Für die bis 2000 ausgegebenen DIN-Kennzeichen mit Mittelschrift nach DIN 1451 galt: Reichte der Platz für die maximal acht Zeichen nicht aus, so konnte die Prägestelle schlankere Zeichen (Engschrift) verwenden. Es wurde meist eine gemischte Schreibweise benutzt, dh der Zulassungsbezirk in normaler Breite, die Erkennungsnummer in Engschrift und die Ziffernfolge wieder in normaler Breite.

Anbringung am Fahrzeug

Vorschriftsgemäß angebrachtes Kennzeichenschild sowie (unzulässigerweise) in alter DIN-Schrift ausgeführtes Wiederholungskennzeichenschild am Fahrrad-Hecktragesystem

Die Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummern sind mit schwarzer Beschriftung auf weißem, schwarz gerandetem Grund auf ein Kennzeichenschild aufzubringen (jedoch Kennzeichen für Probe-, Überführungs- und Werkstattfahrten: rot; steuerbefreite Fahrzeuge: grün), welche in Leserichtung waagerecht, gut erkennbar, sauber und nicht umgedreht an der Fahrzeugaußenseite angebracht sein müssen. Es sind Mindest- und Höchstgrenzen hinsichtlich der Anbringungshöhe zu beachten; auch dürfen Kennzeichenschilder nur einen gewissen Neigungswinkel (max. 30°) aufweisen. Sie dürfen nicht überdeckt (transparenter Plastikschutz) oder verdeckt (Anhängerkupplung, Reserverad) sein. Sie müssen fest mit dem Fahrzeug verbunden sein, außer die Kennzeichen für Probe-, Überführungs- und Werkstattfahrten. Rechtlich stellt das amtliche Kennzeichen eine zusammengesetzte Urkunde dar. Manipulationen sind ua als Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch strafbar.

Bei Anhängern, die kein eigenes Kennzeichen führen müssen (z. B. Anhänger landwirtschaftlicher Fahrzeuge), muss der Anhänger mit einem Kennzeichen versehen sein, das der Halter des Zugfahrzeugs für eines seiner Zugfahrzeuge verwenden darf. Wird das hintere Kennzeichen des Kfz durch einen Ladungsträger oder mitgeführte Ladung teilweise oder vollständig verdeckt (z. B. Fahrradträger auf der Anhängerkupplung), so muss am Fahrzeug oder am Ladungsträger das Kennzeichen wiederholt werden. Eine Abstempelung ist in beiden Fällen nicht erforderlich ( § 10 Abs. 8 und 9 FZV).

Kennzeichenmaterialien

Kennzeichenschilder müssen gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 FZV reflektierend sein und dem Normblatt DIN 74069, Ausgabe Juli 1996, entsprechen sowie auf der Vorderseite das DIN-Prüf- und Überwachungszeichen mit der zugehörigen Registernummer tragen. Die Mehrheit der deutschen Kfz-Kennzeichenrohlinge wird nach diesen Richtlinien aus Aluminium gefertigt. Zur Herstellung wird heute üblicherweise das Heißprägeverfahren angewendet. Dieses Verfahren wurde 1990 entwickelt und löste die bisherige Verwendung von lösungsmittelhaltigen Lacken ab.

Kfz-Kennzeichen aus Kunststoff aus Landau in der Pfalz
Sogenanntes 3D-Kennzeichen aus Kunststoff aus dem Landkreis Passau

Eine technische Innovation sind selbstleuchtende Kennzeichenschilder aus Kunststoff, die seit November 2006 in Deutschland für den allgemeinen Straßenverkehr zugelassen sind. Diese ähneln den gewöhnlichen Metallschildern, werden ebenfalls erhaben geprägt und besitzen eine Reflexionsschicht. Die Besonderheit ist, dass diese lichtdurchlässig sind und von hinten durch LED -Elemente weiß beleuchtet werden. So ergibt sich eine gleichmäßige und gut lesbare Ausleuchtung, die zusätzliche Sicherheit geben soll.

Ende 2006 wurden auch Kennzeichen aus Acryl-Kunststoff als Alternative zu den Metallschildern angeboten. Diese ähneln dem Aussehen nach britischen Kennzeichen . Diese Kennzeichen sind nicht mehr erhältlich.

Seit November 2013 sind unter dem Markennamen 3D-Kennzeichen zulassungsfähige Kennzeichen aus Kunststoff auf dem deutschen Markt, bei denen Kunststofflettern mit einem Steck-Prägeverfahren auf einer Polypropylen -Grundplatte befestigt werden. Als Vorteile seiner Entwicklung gegenüber Aluminiumschildern gibt der Hersteller die Flexibilität und Schlagzähigkeit der Materialien, ein geringeres Gewicht, eine günstigere CO₂-Bilanz sowie weniger Verletzungsgefahr an. Da die Lettern im Material durchgefärbt sind, sind diese Schilder außerdem unempfindlich gegen Abrieb bei der Reinigung. Beulen und Verformungen, wie es beim herkömmlichen Aluminiumschild der Fall ist, stehen bei den Kunststoffkennzeichen in 3D-Optik nicht zur Debatte. [14]

Sonderkennzeichen

Behördenkennzeichen

Behördenkennzeichen für die kommunale Verwaltungsebene (hier: Feuerwehr Erlangen )
Behördenkennzeichen des Katastrophenschutzes
Konsular-Kennzeichen aus Hamburg (CC)

Bis zum 28. Februar 2007 zugelassene Behördenfahrzeuge tragen das Kürzel des jeweiligen Zulassungsbezirks, in dem die Behörde ihren Dienststellensitz hat, gefolgt von einer Ziffernfolge. Die Ziffernfolgen geben in der Regel Aufschluss über die Behörde, für die das Kennzeichen zugeteilt wurde:

 • Oberhalb der kommunalen Verwaltungsebene: 1–89, 1XX, 1XXX, 1XXXX
 • Gerichte: 9X, 9XXXX
 • kommunale Verwaltungsebene: 2XX, 2XXX, 2XXXX, 3XX, 6XX, 6XXX, 6XXXX
 • Polizei: 3XXX, 3XXXX, 7XXX, 7XXXX
 • Katastrophenschutz: 8XXX, 8XXXX
 • konsularische Vertretungen: 9XX, 9XXX
 • sonstige Behörden und Einrichtungen (teilweise Nummernreserven): 5XX, 5XXX, 5XXXX, 6XX, 7XX, 8XX, 9XXXX

Seit dem 1. März 2007 werden diese Behördenkennzeichen aufgrund der neuen Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) – bis auf die von den konsularischen Vertretungen verwendeten Nummernkreise – nicht mehr zugeteilt. [15] Viele Kreise und Städte eröffnen nun neue Vergabegruppen bzw. sperren ganze Buchstabenfolgen für den Behördenfuhrpark. Einige Städte behalten sich weiterhin Kombinationen für spezielle Fahrzeuge vor, wie z. B. TX für Taxis oder S bzw. SW für städtische Fahrzeuge ( S tadt w erke). Beispielsweise erhalten die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe immer die Kombination B V XXXX . In Baden-Württemberg tragen die Fahrzeuge der Katastrophenschutzeinheiten meist das Kürzel BS oder KS (z. B. Stadt Freiburg) für Bevölkerungs- bzw. Katastrophenschutz vor der Ziffernfolge 8XXX.

Unterscheidungszeichen der Länder

Kennzeichen der Berliner Polizei
Kennzeichen für Brandenburg
Kennzeichen des Landes Hessen (hier: Kultusministerium)
Kennzeichen des Landes Sachsen-Anhalt
Kennzeichen des Landes Schleswig-Holstein

Kraftfahrzeuge von Landesregierungen und -behörden haben nach Anlage 3 Ziffer 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung eigene Unterscheidungszeichen. Zulassungsbehörde ist diejenige der jeweiligen Landeshauptstadt.

Kürzel Land Zulassungsbehörde
B Berlin Berlin
BBL Brandenburg Potsdam , Stadt
ZDP Polizei Brandenburg
Teltow-Fläming , Landkreis
BWL Baden-Württemberg Stuttgart , Stadt
Stuttgart LPD 1, LKA BW
Tübingen LPD, RP Tübingen LPD
Freiburg LPD, PD Freiburg
Göppingen BPP, Bereitschaftspolizeipräsidium
Karlsruhe LPD, PD Karlsruhe
BYL Bayern München , Stadt
HB Bremen Bremen , Stadt
HEL Hessen Wiesbaden , Stadt
HH Hamburg Hamburg
LSA Sachsen-Anhalt Magdeburg , Stadt
LSN Sachsen Dresden , Stadt
MVL Mecklenburg-Vorpommern Schwerin , Stadt
NL Niedersachsen Hannover , Stadt
NRW Nordrhein-Westfalen Polizei Nordrhein-Westfalen
RPL Rheinland-Pfalz Mainz , Stadt
SAL Saarland Saarbrücken , Stadt und Stadtverband
SH Schleswig-Holstein Kiel , Stadt
THL Thüringen Erfurt , Stadt

So haben beispielsweise Fahrzeuge des Landes Thüringen Kennzeichen der Form THL 4-9999 .

Für Bundeslandkennzeichen gibt es eine Empfehlung für die Benutzung der Ziffer vor dem Trennstrich:

1 0 0 Landtag
3 0 0 Ministerpräsident, Staatskanzlei
4 0 0 Innenministerium
5 0 0 Justizministerium
6 0 0 Finanzministerium
7 0 0 Verkehrsministerium

Die Ziffern 2, 8 und 9 sind nicht belegt.

Nordrhein-Westfalen

Streifenwagen der Polizei Nordrhein-Westfalen mit Landesunterscheidungszeichen

Für Nordrhein-Westfalen gibt es folgende Regelung: Die dem Unterscheidungszeichen nachfolgende Ziffer ist wie folgt zugeordnet:

1 0 0 0 0 0 Landesregierung
3 0 0 0 0 0 Staatskanzlei
4, 5, 6 0 , Innenministerium (mit Polizei)
7, 8 0 0 0 Innenministerium (mit Katastrophenschutz)

Der Mobilitätsbedarf bei den Ministerien wird grundsätzlich über die Fahrbereitschaft der Staatskanzlei (NRW 3–XXXX) gedeckt. Bei den Polizeifahrzeugen hat man auf die regionalen Zulassungen verzichtet, weil die geleasten Fahrzeuge in Stadtgebieten weniger Kilometerleistung erreichen als in ländlichen Gebieten. Um extreme Abweichungen bei den Kilometerständen der Fahrzeuge zu verhindern, können die Fahrzeuge mit NRW-Nummer laufend ausgetauscht werden.

Die weiteren Landesbehörden verwenden jedoch überwiegend zivile Behördenkennzeichen. Allerdings ist auch hier eine gewisse Systematik innerhalb von Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der Buchstabenkombination in der Erkennungsnummer gegeben: So haben zum Beispiel die Fahrzeuge der Justizverwaltung in der Regel JV als Kombination, Fahrzeuge der Bezirksregierungen in der Regel BR , Fahrzeuge der Finanzverwaltung in der Regel FV , der Landesbetrieb Wald und Holz NRW nutzt in der Regel WH . Zu beachten ist hierbei, dass die Fahrzeuge meist am regelmäßigen Standort angemeldet werden, beispielsweise werden die Fahrzeuge der Bezirksregierungen Münster an den Standorten Münster (MS–BR XXXX) , Coesfeld (COE–BR XXX) und Herten (RE–BR XXXX) zugelassen. Selbstverständlich wird nicht die gesamte Buchstabenkombination durch die jeweilige Behörde genutzt. Ferner ist es auch möglich, dass durch die jeweilige Behörde von der Systematik abgewichen wird.

Kennzeichen der Polizei

Die Vergabe der Polizeikennzeichen ist nach dem Wegfall der Behördenkennzeichen in den Bundesländern derzeit unterschiedlich geregelt.

Landesunterscheidungszeichen

Kfz-Kennzeichen (Landesunterscheidungszeichen) auf einem Dienstmotorrad des Landes Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen , Brandenburg , Rheinland-Pfalz , Baden-Württemberg und dem Saarland werden für Polizeifahrzeuge derzeit die Unterscheidungszeichen der jeweiligen Landesverwaltung nach den Mustern NRW 4–XXXX , NRW 5–XXXX und NRW 6–XXXX sowie NRW 5–XXX und NRW 6–XXX (Motorräder), BBL 4–XXXX , RPL 4–XXXX , SAL 4–XXXX und BWL 4–XXXX vergeben, wobei die führende 4 (in Nordrhein-Westfalen auch 5 und 6) dem Innenministerium zugeordnet ist. In Schleswig-Holstein , Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt bevorzugt man Zulassungen nach den Mustern SH 3XXXX , MVL 3XXXX und LSA 4XXXX .

In Baden-Württemberg war ursprünglich geplant, die Polizeifahrzeuge weiterhin am Sitz des Regierungspräsidiums , dem sie zugeordnet sind ( Freiburg im Breisgau = FR, Karlsruhe = KA, Stuttgart = S und Tübingen = TÜ), bzw. bei Fahrzeugen der Bereitschaftspolizei, am Sitz des Bereitschaftspolizeipräsidiums ( Göppingen = GP), zuzulassen. Den Unterscheidungskennzeichen sollte eine bis zu zweistellige Buchstaben- und vierstellige Ziffernkombination folgen; Fahrzeuge des Polizeipräsidiums Stuttgart sollten die Kennzeichen S PP XXXX bekommen. Es wurden bereits einige Fahrzeuge mit diesem Schema zugelassen. Seit August 2008 bekommen die Fahrzeuge Kennzeichen nach dem Schema BWL 4–XXXX , wobei die erste Ziffer auch hier für das Innenministerium als oberste Dienstbehörde steht. [16]

Zivile Kennzeichen

In einigen Bundesländern wurden die Systeme den normalen Kennzeichen angepasst:

Bayern
Polizeifahrzeug aus München

Die bayerischen Polizeifahrzeuge der Polizeipräsidien Oberbayern-Nord mit Sitz in Ingolstadt , Mittelfranken in Nürnberg , Unterfranken in Würzburg , Schwaben Süd/West in Kempten (Allgäu) und Oberpfalz in Regensburg nutzen die Kennung IN PP 9XXX , N PP XXX , WÜ PP XXXX , KE PP XXX , R PP XXX und R PR XXX . Diejenigen in Augsburg die Kennung A PS XXX , wobei PS für das Polizeipräsidium Schwaben Nord steht. Dem Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth reicht ein Buchstabe BT P 8XXX , genauso wie dem Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing SR P 1XXX und demPolizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim RO P XXX . Von Seiten des Polizeipräsidiums München wird ein Teil des Nummernkreises aus dem Bereich M PM XXXX , welcher der Zulassungsstelle der Landeshauptstadt München zugeordnet ist, verwendet. Eine Umrüstung wird nur bei neu zugelassenen Fahrzeugen durchgeführt, da die Umstellung kostenneutral erfolgen soll. Die Bereitschaftspolizei mit Sitz in Bamberg verwendet BA P XXXX als Kennzeichen.

Berlin, Hamburg und Bremen

In den Stadtstaaten Berlin , Hamburg und Bremen werden die numerischen Kennzeichen nach dem bisherigen Muster beibehalten.

Hessen

In Hessen tragen neu zugelassene Polizeifahrzeuge Kennzeichen mit der Kombination WI HP XXXX (immer mit vier Ziffern, bei Motorrädern auch mit drei Ziffern). Dabei ersetzen die Zeichen HP die bisherige Ziffer 3. Die nächstfolgende Ziffer weist auf das Polizeipräsidium (PP) oder die zentralen Polizeibehörden hin: 1 = PP Südhessen ( Darmstadt ), 2 = PP Osthessen ( Fulda ), 3 = PP Südosthessen ( Offenbach am Main ), 4 = PP Nordhessen ( Kassel ), 5 = PP Frankfurt am Main , 7 = PP Westhessen ( Wiesbaden ), 8 = PP Mittelhessen ( Gießen ) sowie 9 = zentrale Polizeibehörden (Wiesbaden).

Niedersachsen

In Niedersachsen tragen die Polizeifahrzeuge die Kennzeichen der örtlichen Inspektion bzw. Direktion, z. B. CE PI 950 oder GÖ PD 599 ( PI für Polizeiinspektion, PD für Polizeidirektion). Fahrzeuge der Zentralen Polizeidirektion Hannover , der auch die Bereitschaftspolizei mit weiteren Abteilungen in Braunschweig und Oldenburg angehört, tragen die Kürzel H ZD XXXX ( ZD für Zentrale Polizeidirektion) oder PA für die Polizeiakademien.

Sachsen
Kennzeichen der sächsischen Polizei

In Sachsen erhalten seit dem 1. März 2007 grundsätzlich alle Polizeifahrzeuge, auch zivile (mit Ausnahme von Tarnkennzeichen ), die Kennung DD Q XXXX (mit drei oder vier Ziffern). Die Bereitschaftspolizei erhält Kennzeichen der Zifferngruppe DD Q 7XXX .

Thüringen

In Thüringen nutzte man für die Polizeifahrzeuge von 2007 bis 2010 die Kennung EF TP XXXX (immer mit vier Ziffern). Dabei ersetzten die Zeichen TP die bisherige Ziffer 3. Die nächstfolgende Ziffer wies auf die Polizeidirektion (PD) oder die Bereitschaftspolizei in Thüringen hin: 1 = PD Erfurt , 2 = PD Gera , 3 = PD Gotha , 4 = PD Jena , 5 = PD Nordhausen , 6 = PD Saalfeld , 7 = PD Suhl sowie 9 = Bereitschaftspolizei. Seit 2011 werden in Thüringen die Polizeikennzeichen EF LP XXXX zentral vergeben. Die Zuordnung zu einer bestimmten Polizeidirektion ist nicht mehr erkennbar. [17]

Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge des Bundes

Dienstwagen des Bundespräsidenten vor dem historischen Rathaus der Stadt Köln
Kfz-Kennzeichen des Bundespräsidenten-Fahrzeugs
Dienstwagen des Bundeskanzlers
0 – 1 0 Bundespräsident
0 – 2 0 Bundeskanzler
0 – 3 0 Bundesminister des Auswärtigen
0 – 4 0 Erster Staatssekretär im Auswärtigen Amt
1 – 1 0 Präsident des Deutschen Bundestages

Die Kennzeichen aller anderen Dienstwagen des Bundestags , des Bundesrats , der Bundesregierung , des Bundespräsidialamts und des Bundesverfassungsgerichts beginnen mit BD . Sie werden wie folgt zugeteilt:

BD 1–… 0 Deutscher Bundestag
BD 3–… 0 Bundesrat
BD 4–… 0 Bundesverfassungsgericht
BD 5–… 0 Bundespräsidialamt , speziell: BD 5–1 Bundespräsident, auch 0 – 1
BD 6–… 0 Bundeskanzleramt , speziell: BD 6–1 Bundeskanzler, auch 0 – 2
BD 6–… 0 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
BD 7–… 0 Auswärtiges Amt , speziell: BD 7–1 Bundesminister des Auswärtigen, auch 0 – 3
BD 9–… 0 Bundesministerium des Innern
BD 10–… Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
BD 11–… Bundesministerium der Finanzen
BD 12–… Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BD 13–… Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
BD 14–… Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BD 15–… Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BD 16–… Bundesfinanzverwaltung (Zoll)
BD 18–… Bundesministerium der Verteidigung
BD 19–… Bundesministerium für Bildung und Forschung
BD 20–… Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
BD 21–… Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BD 22–… Bundesministerium für Gesundheit
BD 26–… Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Die nicht vergebenen Kennzeichenkombinationen BD 2–… , BD 8–… usw. dienen als Reserve.

Kennzeichen der Zollbehörden

Kfz-Kennzeichen der Bundeszollverwaltung

Die Bundeszollverwaltung stellte im Jahr 2007 mit Auslieferung neuer Fahrzeuge vom Behördenkennzeichen (z. B. HB 123 ) auf zivile Kennzeichen um (z. B. OS Z 9XXX ).

Seit dem 1. April 2009 werden von der Bundeszollverwaltung wieder Kennzeichen mit dem Unterscheidungszeichen BD , zuzüglich der Unterscheidungsnummer „16“ und einer fortlaufenden Vergabenummer ausgegeben (z. B. BD 16–315 ). Dafür ist bundesweit nun die Kfz-Zulassungsstelle der Bundesfinanzdirektion Südwest – Referat RF 5 – zuständig. [18] Diese ist beim Beschaffungsamt der Bundesfinanzverwaltung in Offenbach am Main angesiedelt. Auf der Zulassungsplakette steht „Bundesrepublik Deutschland • KfzSt der Bundesfinanzverwaltung“, wobei „KfzSt“ für „Kraftfahrzeugstelle“ steht.

Unterscheidungszeichen von Bundesbehörden

Bundesbahn und Bundespost

Die Deutsche Bundesbahn (DB) und Deutsche Bundespost (BP) hatten bis zu ihrer Privatisierung in den 1990er Jahren eigene Unterscheidungszeichen. Bei der Bahn codierten die ersten beiden – nach DB folgenden – Ziffern den Fahrzeugtyp. Bei den Kraftfahrzeugkennzeichen der Deutschen Bundespost wurde zusätzlich nach Postdienst ( BP 10 bis BP 59 ) sowie Fernmeldedienst ( BP 60 bis BP 99 ) unterschieden.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes führt das Unterscheidungszeichen BW , gefolgt von einer Ziffer, die die Zuordnung zur Generaldirektion Wasserstraßen (GDWS) bzw. einer ihrer Außenstellen angibt. Die Zulassungsplakette entspricht grundsätzlich der für den jeweiligen Sitz der Außenstelle der GDWS zuständigen Zulassungsbehörde, in der das Fahrzeug angemeldet wurde.

Folgende Schlüsselziffern werden aktuell vergeben:

Kennzeichen Dienststelle
BW 1 XXX ASt Nord (Kiel)
BW 2 XXX ASt Nordwest (Aurich)
BW 3 XXX ASt Mitte (Hannover)
BW 4 XXX ASt West (Münster)
BW 5 XXX ASt Südwest (Mainz)
BW 6 XXX ASt Süd (Würzburg)
BW 7 XXX ASt Ost (Magdeburg)
BW 8 XXX GDWS (Bonn)

Bundespolizei

Kfz-Kennzeichen der Bundespolizei
BP-34-Kennzeichen

Dienstwagen der Bundespolizei führen seit 30. April 2006 die Kennung BP . Ein Teil des Fuhrparks ist noch mit dem früheren Unterscheidungszeichen BG für die ehemalige Bezeichnung Bundesgrenzschutz zugelassen, das seit der Umbenennung ausläuft.

Die Kfz-Kennzeichen der Bundespolizei und des früheren BGS werden den ersten beiden Ziffern abhängig vom Fahrzeugtyp vergeben:

 • Kräder : BP 10 bis BP 12
 • Pkw: BP 15 bis BP 19
 • geländefähige Pkw: BP 20 bis BP 24
 • Pkw (Kleinbusse): BP 25 bis BP 29
 • mittlere geländefähige Pkw/Lkw: BP 30 bis BP 39
 • Lkw und Omnibusse: BP 40 bis BP 49
 • Sondergeschützte Kfz (gepanzerte Fahrzeuge): BP 50 bis BP 54
 • Anhänger: BP 55

Die Kennung BP wurde bis Ende 1994 an die Deutsche Bundespost ausgegeben.

Bundeswehr

Kfz-Kennzeichen der Bundeswehr

Der Bundeswehr ist der Buchstabe Y für ihre Kfz-Kennzeichen zugeordnet. Y wurde gewählt, da bei Gründung der Bundeswehr im Jahre 1955 alle in Frage kommenden Kombinationen wie BW bereits vergeben waren und für die voraussichtlich große Anzahl von Militärfahrzeugen das Unterscheidungszeichen (der Zulassungsbezirk) nur aus einem Buchstaben bestehen durfte, zumal das Kennzeichen auch noch die deutsche Flagge enthält. Weil keine größere Stadt in Deutschland einen mit Y beginnenden Namen hat, wurde dieser Buchstabe von Brigadegeneral Kurt Vogel für die Streitkräfte aus den beiden verbliebenen Unterscheidungsmerkmalen X und Y ausgewählt. ( X wird mittlerweile für NATO-Fahrzeuge verwendet.)

Weiterhin befinden sich die deutsche Flagge , eine bis zu sechsstellige Nummer und der Stempel desZentrums Kraftfahrwesen der Bundeswehr (ZKfWBw) auf dem Kennzeichen, das aus militärischem (taktischem) Grund nicht reflektierend ist. Bei den ranghöchsten Bediensteten der Streitkräfte sind auch dreistellige Kennzeichen möglich, dies gilt ebenso für Kennzeichen an handelsüblichen Fahrzeugen der Bundeswehr in den Vereinigten Staaten . Die Nummern werden willkürlich vergeben, das heißt, sie sind an keine Systematik wie Fahrzeugtyp oder Truppenteil gebunden.

Des Weiteren nutzt die Bundeswehr bei Fahrzeugen der BwFuhrparkService GmbH ein normales Kennzeichen, das mit SU für den Rhein-Sieg-Kreis (Siegburg) beginnt, danach die Buchstaben BW und anschließend eine beliebige Zahl trägt, z. B. SU BW 123 . Somit sind solche Fahrzeuge, die der Bundeswehr angehören, nicht mehr als solche zu erkennen, es sei denn, man kennt die Buchstaben-Kombination des Kennzeichens (falls das Fahrzeug nicht die Aufschrift des BW-Fuhrparkservices trägt).

Weiterhin gibt es einige Kennzeichen für Erprobungsfahrten, die in roter Farbe mit rotem Rand gedruckt werden. Die Ziffernfolge beginnt mit 06 . Geleaste oder geliehene Fahrzeuge nutzen ebenfalls diese Kennzeichen, jedoch beginnt hier die Ziffernfolge mit 01 . Die Zulassung aller Fahrzeuge der Bundeswehr (mit Ausnahme der Fahrzeuge des Fuhrpark-Services) erfolgt durch das Zentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr in Mönchengladbach -Rheindahlen. Die Fahrzeuge der Bundeswehr unterliegen einer internen Überwachung in Anlehnung an die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, z. B. der Hauptuntersuchung und der Sicherheitsprüfung , und werden in einer technischen Durchsicht gemäß speziellen technischen Dienstvorschriften ( TDv ) durch eigenes Personal geprüft. Fahrzeuge zivilen Typs, die bei der Bundeswehr als „handelsüblich“ (HÜ) bezeichnet werden (z. B. VW Golf oder Opel Astra ), können zur Hauptuntersuchung wie jedes zivile Fahrzeug bei einer amtlich anerkannten Prüforganisation (z. B. TÜV , Dekra ) vorgeführt werden.

Die Kfz-Kennzeichen der Bundeswehr werden unverändert in DIN-Schrift und nicht in der neuen FE-Schrift ausgegeben.

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Kfz-Kennzeichen des Technischen Hilfswerks

Die Dienstfahrzeuge des Technischen Hilfswerks tragen das Unterscheidungszeichen mit den Buchstaben THW . Vor der Einführung des neuen Euro-Kennzeichens gliederten sich die Fahrzeuge des THW in die Gruppe der Behördenkennzeichen des Katastrophenschutzes ein. Beibehalten wurde zunächst die Ziffernstruktur der Behördenkennzeichen (8000–8999; 80000–89999, der für den Katastrophenschutz verwendete Nummernkreis). Dabei werden vierstellige Zahlenkombinationen vor allem an die hauptamtlichen Organisationseinheiten (Regionalstellen, Landesverbände, Ausbildungszentren und Leitung) und fünfstellige an die Ortsverbände vergeben. Der Kennzeichenbereich wurde mittlerweile um Blöcke mit führender 9 erweitert. Die Kennzeichen werden von der Kfz-Zulassungsstelle beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern in Bonn vergeben. Zusätzlich existieren auch beim THW rote Überführungskennzeichen, deren Ziffernfolge mit 06 beginnt.

Saisonkennzeichen

Zweizeiliges Saisonkennzeichen, Gültigkeitsdauer vom 1. März bis zum 31. Oktober eines Jahres

Seit dem 1. März 1997 werden in Deutschland Saisonkennzeichen vergeben. Auf diesen werden hinter der Erkennungsnummer übereinander der erste und der letzte Monat des Gültigkeitszeitraums durch einen waagerechten Strich getrennt angegeben. Der Zulassungszeitraum ist zwischen zwei und elf Monaten innerhalb eines beliebigen Zwölf-Monatszeitraums frei wählbar, allerdings müssen der Anfang und das Ende des Zeitraums mit vollen Kalendermonaten zusammenfallen. Der große Vorteil des Saisonkennzeichens ist, dass die Anmeldung zu Saisonbeginn und Abmeldung zum Saisonende entfällt; als auch Kraftfahrzeugsteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 KraftStG und Versicherungsprämien nur anteilig anfallen. Man findet diese Kennzeichen vornehmlich an Fahrzeugen, die nicht das ganze Jahr genutzt werden, beispielsweise an Motorrädern, Cabriolets und Wohnmobilen , aber auch auf Fahrzeugen des Winterdienstes .

Beim Wechsel von ganzjähriger Zulassung zu einer saisonalen Zulassung muss trotz bestehendem ganzjährigem Versicherungsschutz dem Straßenverkehrsamt eine Versicherungsbestätigungsnummer für den zukünftig angestrebten Zeitraum genannt werden. Ohne diese ist der Wechsel nicht möglich. Die Versicherungsbestätigungsnummern sind an die Stelle der früher erforderlichen Deckungskarten getreten. Wichtig ist, dass das Fahrzeug auf öffentlichen Straßen nur während des angegebenen Betriebszeitraums in Betrieb genommen oder auf öffentlichem Verkehrsgrund abgestellt werden darf.

Saisonkennzeichen können maximal sieben Zeichen enthalten, da an der achten Stelle der Gültigkeitszeitraum angegeben wird.

Es gibt spezielle Kennzeichen für Oldtimer als Saisonkennzeichen, die sogenannten H-Saisonkennzeichen .

Wechselkennzeichen

Wechselkennzeichen in Deutschland
Wechselkennzeichen in Berlin

Seit dem 1. Juli 2012 besteht die Möglichkeit, zwei Fahrzeuge mit nur einem Kennzeichen zuzulassen. [19] Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge in die gleiche Fahrzeugklasse fallen und die Fahrzeughalter die Kennzeichenschilder mit gleichen Abmessungen an den jeweiligen Fahrzeugen verwenden können. Das Wechselkennzeichen darf allerdings nicht gleichzeitig an beiden Fahrzeugen geführt werden. Die Bundesregierung geht von Zulassungskosten von rund 65 Euro aus, wenn ein Halter für zwei Fahrzeuge aus dem vorhandenen Bestand Wechselkennzeichen beantragt. [20] Bereits vor der Einführung wurde in Frage gestellt, ob das neue Wechselkennzeichen tatsächlich die gewünschte Resonanz in der Bevölkerung bringen wird, da die Bundesregierung den Besitzern mehrerer Fahrzeuge bei der Benutzung von Wechselkennzeichen keine Steuerersparnis gewährt und auch die Versicherungswirtschaft keine nennenswerten Vergünstigungen in Aussicht gestellt hatte. [21] Von Juli bis Dezember 2012 wurden dann tatsächlich nur 2115 Wechselkennzeichen von den Zulassungsstellen ausgegeben. Die Bundesregierung ging im Vorfeld von 54.000 Zulassungen pro Jahr aus, sodass die Regelung als Flop gilt. [22]

Kennzeichen historischer Fahrzeuge

Das Oldtimer kennzeichen (auch H-Kennzeichen genannt), bei dem der eigentlichen Zulassungsnummer ein H nachgestellt wird, ist eine deutsche Kennzeichnung eines historischen Kraftfahrzeugs nach § 9 FZV, die nach einer Prüfung auf zeitgenössisch originalen Zustand erteilt wird. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug nachweislich mindestens 30 Jahre alt ist („Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gekommen sind.“ § 2 Nr. 22 FZV).

Das Kennzeichen folgt dem gleichen Schema wie reguläre Nummernschilder für Zivil-, Behörden- oder Diplomatenkennzeichen. Der einzige Unterschied ist ein H als abschließendes Zeichen. Eine Einschränkung besteht darin, dass bei einzeiligen Kennzeichen die Gesamtzahl aller Zeichen ohne dieses H nicht mehr als sieben betragen darf. Beispiel: AB DE 123H . Mit dem H-Kennzeichen können – je nach Hubraum des Fahrzeugs – Steuer - und oftmals auch Versicherungsvorteile verbunden sein. Zudem sind mit Oldtimerkennzeichen zugelassene Fahrzeuge von den mit einer fehlenden Feinstaubplakette einhergehenden Einschränkungen ausgenommen. [23] Historische Kennzeichen mit befristetem Saisonzeitraum (sogenannte H-Saisonkennzeichen ) dürfen seit dem 1. Oktober 2017 ausgegeben werden. [24]

Kennzeichen für historische Fahrzeuge

Durch die jahrzehntelange Vorarbeit durch den DEUVET – Bundesverband für Clubs klassischer Fahrzeuge für das „ Kulturgut Auto“ [25] konnte das erste für historische Fahrzeuge ausgegebene H-Kennzeichen [26] am 1. Juli 1997 zugeteilt werden. [27] Die Kriterien zur Vergabe eines H-Kennzeichens werden uneinheitlich angewandt: Oftmals werden Abweichungen vom Originalzustand geduldet, insoweit sie bereits als zeitgenössische Umbauten vor 30 Jahren oder früher anzutreffen waren.

Seit Anfang 2010 wurden in Bremen H-Kennzeichen in der bis zum 31. Oktober 2000 verwendeten Schriftnorm ( DIN 1451 ) und ohne Euro-Balken gegen eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 100 Euro ausgegeben. Zwischen Juli 2010 und Februar 2012 erlaubte das hessische Verkehrsministerium seinen Zulassungsstellen, ebenfalls auf Antrag Schilder mit der vor November 2000 vorgeschriebenen Schrift auszugeben und sich bei den Gebührensätzen am Bremer Modell zu orientieren. [28] Damit wurde es den Haltern ermöglicht, ihr Fahrzeug nicht mit – von vielen Oldtimerfreunden als unpassend oder störend empfundenen – Euro-Kennzeichen kennzeichnen zu müssen. [29] [30] Diese Regelung ist jedoch seit Juni 2013 wieder außer Kraft gesetzt, da das Aussehen der Kennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr einheitlich vorgeschrieben ist und Ausnahmen aus optischen Erwägungen dabei nicht vorgesehen sind. [31]

H-Kennzeichen werden nicht erteilt, wenn erkennbar deutlich jüngere Komponenten eingebaut wurden: Manchmal ist schon ein stärkerer Motor ähnlichen Typs, der erst später erhältlich war, ein Negativkriterium. Anfangs wurden sogar Katalysator -Nachrüstungen als zeituntypisches Zubehör gewertet und als Ablehnungsgrund genannt; die einschlägige Rechtsprechung ist hier mittlerweile eindeutig umweltfreundlich. Auch schlecht gepflegten Fahrzeugen wird oftmals der H-Status verweigert. Als allgemeine Orientierung können hier die Zustandsnoten nach DEUVET gelten. Diese klassifizieren den Zustand eines Fahrzeugs mit Schulnoten (z. B. 1 = sehr gut).

Ein Fahrzeug, das für ein H-Kennzeichen angemeldet wird, sollte demnach in einem Zustand sein, der nicht schlechter als 3 (gebrauchter Zustand, kleine Mängel, aber vollständig fahrbereit, keine Durchrostungen) ist. [32]

Zum 1. November 2011 wurden die Kriterien verändert: Bis dahin musste der Zustand der Fahrzeuge mindestens Note 3 sein, um ein H-Kennzeichen erhalten zu können. Die Note 3 erhalten Fahrzeuge mit leichten Mängeln und Alltagsspuren, solange sie gebrauchsfertig und rostfrei sind. Seitdem haben die Prüforganisationen einen größeren Ermessensspielraum: Gemäß § 2 Nr. 22 FZV wird ein guter Pflege- und Erhaltungszustand als Abgrenzung zu normalen alten Fahrzeugen (Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern nach § 23StVZO vom 6. April 2011) gefordert. Die kurz nach Bekanntwerden der Reform verbreitete Auffassung, mit dieser Formulierung sei eine Verschärfung der Kriterien verbunden, [33] übersieht, dass ein guter Erhaltungszustand nicht mit der Zustandsnote 2 gleichzusetzen ist. Die Beurteilung des erhaltungswürdigen Zustands ist nunmehr unabhängig von den Definitionen des Zustandsnotensystems vorzunehmen.

Seit dem 1. Januar 2018 wurde die Fahrzeug-Zulassungsverordnung dahingehend geändert, dass der Buchstabe H Teil des amtlichen Kennzeichens wird. Somit erscheint es sowohl in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 als auch Teil 2 oder der grünen Karte . [34]

Historische Fahrzeuge können auch mit einem roten Kennzeichen (siehe unten) mit der Kennziffer 07 betrieben werden.

Kennzeichen für Elektrofahrzeuge

Kfz-Kennzeichen eines Elektrofahrzeuges mit dem „E“

Nach dem 2015 verabschiedeten Elektromobilitätsgesetz wurden spezielle Kennzeichen für Elektrofahrzeuge , Plug-in-Hybrid - und Brennstoffzellenfahrzeuge eingeführt, um Sonderregeln für elektrisch betriebene Fahrzeuge einführen und kontrollieren zu können. [35] Der Bundesverband eMobilität e. V. schlug ein zusätzliches „E“ im Kennzeichen (analog zum H-Kennzeichen) als Kennzeichnung vor. [36] Grundsätzlich dürfen Kohlendioxidemissionen von höchstens 50 Gramm je gefahrenem Kilometer ausgestoßen werden, oder die Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine muss mindestens 40 Kilometer betragen. [37] Dabei ist das „E“ nur ein Zusatz, aber kein Bestandteil des Kennzeichens, sodass auch ohne dessen Angabe eine eindeutige Zuordnung erfolgen kann. [38]

Plakette für ausländische, elektrisch betriebene Fahrzeuge

Seit 26. September 2015 [39] werden die neuen E-Nummernschilder, die es auch in Kombination mit einem Saisonkennzeichen gibt, von den Zulassungsstellen ausgegeben. [40] Ausländische Fahrzeuge, die auch die Rechte der Kennzeichen für Elektrofahrzeuge in Anspruch nehmen wollen, benötigen statt des E-Schildes eine E-Plakette , die von einer Zulassungsstelle für 11 Euro [41] ausgegeben wird [42] – ausgenommen das Fahrzeug besitzt ein ausländisches E-Schild oder eine ausländische E-Plakette. [43]

Rote Kennzeichen

Rotes FE-Kennzeichen in aktueller Form des ehemaligen Zulassungsbezirks Landkreis Kamenz

Rote Kennzeichen existieren mindestens seit den 1920er Jahren in roter Schrift auf weißem Grund und bestehen seit 1956 aus dem Zulassungskürzel und einer Erkennungsnummer (ohne Erkennungsbuchstaben).

Rote Kennzeichen werden nach der aktuellen Fassung der Fahrzeugzulassungsverordnung vergeben als:

 • Kennzeichen für Prüfungsfahrten, Probefahrten und Überführungsfahrten (umgangssprachlich auch: Händler- oder Wechselkennzeichen ), deren Nummer mit 05 oder 06 beginnt ( § 16 )
 • für den vorübergehenden Betrieb (z. B. Fahrten zur Teilnahme an Veranstaltungen) für Oldtimer , deren Nummer mit 07 beginnt ( § 17 )

Alte Kurzzeitkennzeichen waren ebenfalls rot und wurden nach demselben Nummernschema beginnend mit 04 ausgegeben. Seit 1998 verwenden sie schwarze Zahlen; seit dem 1. März 2007 beginnen sie mit 03 oder 04 .

05er- und 06er-Kennzeichen

Altes rotes DIN-Kennzeichen, Zulassungsbezirk Stadt Würzburg

Rote Kennzeichen mit den Folgenummern 05 und 06 werden nur an Kraftfahrzeughersteller, Kraftfahrzeugteilehersteller, Kraftfahrzeugwerkstätten und Kraftfahrzeughändler (Nummer beginnend mit 06 ) [44] sowie Technische Prüfstellen und anerkannte Überwachungsorganisationen (Nummer beginnend mit 05 ) [45] zum Zweck von Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten ausgegeben. Sie sind nicht an ein Fahrzeug gebunden.

Für jedes Fahrzeug ist eine gesonderte Seite des Fahrzeugscheinheftes zu dessen Beschreibung zu verwenden; die Angaben zum Fahrzeug sind vollständig und in dauerhafter Schrift vor Antritt der ersten Fahrt einzutragen. Das Fahrzeugscheinheft ist bei jeder Fahrt mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Über jede Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrt sind fortlaufende Aufzeichnungen zu führen, aus denen das verwendete Kennzeichen, das Datum der Fahrt, deren Beginn und Ende, der Fahrzeugführer mit dessen Anschrift, die Fahrzeugklasse und der Hersteller des Fahrzeugs, die Fahrzeug-Identifizierungsnummer und die Fahrtstrecke ersichtlich sind.

07er-Kennzeichen

Rote 07er-Nummer, Zulassungsbezirk Landkreis Haßberge

Rote Kennzeichen mit der Folgenummer 07 können auch an Privatleute ausgegeben werden, jedoch ausschließlich für Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind. Vor dem 1. März 2007 war das rote 07er-Kennzeichen auch für mindestens 20 Jahre alte Youngtimer vorgesehen.

Mit den Kennzeichen dürfen nur Erprobungs- und Bewegungsfahrten , Probefahrten zum Fahrzeugverkauf sowie Fahrten zu Fahrzeugtreffen gemacht werden; für die regelmäßige Teilnahme am Straßenverkehr haben diese Fahrzeuge ein reguläres Kfz-Kennzeichen oder ein Oldtimer-Kennzeichen zu führen. Zum Nachweis ist ein Fahrzeugscheinheft für rote Oldtimerkennzeichen nach dem Muster der Anlage 10a FZV vorgesehen. Das Kennzeichen darf nur an den Fahrzeugen verwendet werden, für die es ausgegeben worden ist.

Je nach Zulassungsstelle können pro roter 07er-Nummer bis zu zehn, in anderen Fällen aber auch beliebig viele Fahrzeuge genehmigt werden. Es können auch mehrere Kennzeichen mit gleicher Nummer ausgegeben werden, beispielsweise ein großes längliches für einen Pkw und ein kleines quadratisches für ein Zweirad. Dieses Kennzeichen ist steuerlich begünstigt, und Versicherungen bieten oft günstige Tarife hierfür an. Die zur Genehmigung vorzulegenden Dokumente können je nach Zulassungsstelle variieren.

Das rote 07-Kennzeichen ist nicht nur in der Bundesrepublik gültig. Aufgrund internationaler Abkommen mit verschiedenen Staaten können Fahrzeuge mit solchen Kennzeichen auch im Ausland genutzt werden.

Hiernach gilt das Rote Kennzeichen 07 wie jedes andere deutsche Kennzeichen auch in den Vertragsstaaten unter den folgenden Bedingungen:

 • Die Eintragung der Daten im Fahrzeugschein erfolgt seitens der Behörde (Zulassungsstelle) und dies ist im Fahrzeugscheinheft dokumentiert (Amtsstempel).
 • Das Kennzeichen darf auch im Ausland nur für die in Deutschland zulässigen Zwecke verwendet werden, also Probefahrten, Überführungsfahrten, Werkstatt- und Einstellfahrten sowie Fahrten zu und auf Oldtimerveranstaltungen.
 • Gegebenenfalls ist nach den allgemeinen Regeln eine Grüne Versicherungskarte mitzuführen.

Die Nutzung des Roten Kennzeichens 07 ist in folgenden Ländern grundsätzlich zulässig:

 • alle EU-Mitgliedstaaten außer Malta und Zypern,
 • in Europa außerdem: Andorra, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Kasachstan, Liechtenstein, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Norwegen, San Marino, Schweiz, Serbien, Ukraine und Weißrussland,
 • in Asien: Bahrain, Iran, Israel, Kuwait, Pakistan, Philippinen, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan,
 • in Afrika: Elfenbeinküste, Kongo, Marokko, Niger, Senegal, Seychellen, Simbabwe und Südafrika,
 • in Amerika: Brasilien, Guyana, Kuba und Uruguay.

Die Zulassung von Oldtimern mit rotem 07er-Kennzeichen ist in den og Ländern nach internationalem Recht gültig. Zwar entsprechen das Rote Kennzeichen bzw. das Kurzzeitkennzeichen internationalen Vorschriften, allerdings kann es vorkommen, dass der rote Fahrzeugschein, der auch bei dem neuen Kurzzeitkennzeichen ausgegeben wird, im Ausland nicht akzeptiert wird, da er nicht den internationalen Straßenverkehrsübereinkommen von 1926, 1949 und 1968 entspricht. Die Verwendung Roter Kennzeichen kann im Ausland vereinzelt zu Problemen führen. Auf deutscher ministerieller Ebene wird eine Anerkennung empfohlen. Es besteht allerdings keinerlei Rechtsanspruch und keine Gewähr für die Beibehaltung dieser Praxis. [46]

Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen nationalen Überführungs- und Probekennzeichen und der entsprechenden Fahrzeugpapiere bestehen seit 1979 mit Österreich und seit dem 1. Januar 1994 mit Italien . Eine diesbezügliche Vereinbarung mit Dänemark wurde 1990 gekündigt.

Grüne Kennzeichen

Kennzeichen eines steuerbefreiten Fahrzeugs (2005)

Grüne Kennzeichen sind Kennzeichen mit grüner Schrift auf weißem Grund und ansonsten identisch mit normalen Kennzeichen. Sie werden für steuerbefreite Fahrzeuge ( § 3 KraftStG ) wie z. B. landwirtschaftliche Fahrzeuge, Fahrzeuge von gemeinnützigen oder Hilfsorganisationen , Schaustellerfahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z. B. Kräne und Betonpumpen) ausgegeben sowie außerdem für Sportanhänger mit bestimmtem Einsatzzweck (z. B. für Sportboote, Segelflugzeuge, Hunde und Pferde). Ausgegeben werden die grünen Kennzeichen von der Zulassungsstelle nur, wenn die Genehmigung zur Steuerbefreiung vom Hauptzollamt vorliegt. Fahrzeuge mit grünen Kennzeichen zu anderen Zwecken zu verwenden ist ein Vergehen gegen das Steuergesetz.

Bei Zahlung einer erhöhten Kraftfahrzeugsteuer für das Zugfahrzeug (nicht bei Pkw oder Krad) kann ein Lastanhänger steuerfrei gestellt werden; dieser darf allerdings nur von entsprechend hochbesteuerten Fahrzeugen gezogen werden. Anhänger für den Containertransport , die im kombinierten Verkehr verwendet werden, sind steuerbefreit, unabhängig vom steuerlichen Status des Zugfahrzeugs ( § 10 KraftStG).

Kurzzeitkennzeichen

Kurzzeitkennzeichen aus Karlsruhe , Ablaufdatum 9. März 2004

Kurzzeitkennzeichen sind für Fahrzeugüberführungen, Prüfungs- und Probefahrten für ein bestimmtes, nicht anderweitig zugelassenes Fahrzeug vorgesehen. Rechtliche Basis für diese Kennzeichen ist § 16a FZV (Probefahrten und Überführungsfahrten mit Kurzzeitkennzeichen). Seit dem 1. April 2015 muss bei der Zuteilung eines Kurzzeitkennzeichen zusätzlich zur bisher schon nachzuweisenden Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung auch die technischen Daten des nicht zugelassenen Fahrzeugs, für das das Kurzzeitkennzeichen verwendet werden soll, in der neu gestalteten Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingetragen werden. [47] Falls es sich um ein verkehrssicheres Fahrzeug, das keinem genehmigten Typ entspricht oder für das keine Einzelgenehmigung erteilt ist, handelt, darf das Fahrzeug mit dem Kennzeichen nur im Rahmen der in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingetragenen Beschränkung bewegt werden. [47] Ebenso gibt es eine in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 einzutragende Beschränkung, falls für das Fahrzeug keine gültige Hauptuntersuchung / Sicherheitsprüfung nachgewiesen werden kann. [47] Genutzt werden dürfen diese Kennzeichen nur mit einem einzigen Fahrzeug, eine wechselnde Verwendung mit mehreren Fahrzeugen ist nicht zulässig. Von den Regelungen hinsichtlich der Umweltplakette sind diese Kennzeichen ausgenommen.

Sie gelten für höchstens fünf Tage, der letzte Tag der Gültigkeit ist in einem gelben Feld am rechten Rand vermerkt, oben der Tag, darunter der Monat und unten das Jahr, jeweils zweistellig. Voraussetzung für die Erteilung ist bei einer natürlichen Person die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines Reisepasses nebst Meldebestätigung sowie eine gültige Versicherungsbestätigung (eVB-Nummer) für bis zu fünf Tage. Bei vielen Versicherungen besteht die Möglichkeit, sich die Versicherungsprämien der Kurzzeitzulassung auf eine folgende normale Anmeldung anrechnen zu lassen. Zwischen dem 1. November 2012 und dem 1. April 2015 konnten Kurzzeitkennzeichen nur noch bei der Zulassungsstelle des Wohnortes des Halters beantragt werden. Seit dem 1. April 2015 reicht der Nachweis des Standorts des Fahrzeugs gegenüber der Zulassungsstelle aus. Für die Erteilung eines Kurzzeitkennzeichens fällt eine bundeseinheitliche Gebühr von insgesamt 13,10 Euro an. Die Gebühr setzt sich aus 10,20 Euro für die Zuteilung des Kurzzeitkennzeichens + 2,60 Euro für das Kraftfahrtbundesamt + 0,30 Euro für ein Klebesiegel zusammen. (Geb.-Nr. 221.4, Geb.-Nr. 124, Geb.-Nr. 233 der Anlage zur Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr). Die Gebühr kann sich noch um bis zu 0,60 EUR erhöhen, wenn aufgrund der technischen Eintragungen noch bis zu zwei Beiblätter ausgestellt werden.

Aussehen

Das Kennzeichen enthält das Standard-Unterscheidungszeichen des Zulassungsbezirks ( keine Alternative ) und eine Nummer, die mit 03 (seit 1. März 2007) oder 04 beginnt. Die amtliche Stempelplakette ist blau (und meist aus der alten Version der jeweiligen Zulassungsplakette abgeleitet), und das Kennzeichen hat kein Eurofeld am linken Rand ( Anlage 4 FZV, relevant sind Abschnitt 1 sowie 6 und 7).

Geschichte/Vorläufer

Das Kurzzeitkennzeichen in seiner heutigen Form löste 1998 das rote 04er-Kennzeichen ab, das sich Privatleute von der Zulassungsstelle für maximal fünf Tage geben lassen konnten und zurückgeben mussten. Nachdem der Missbrauch von Kurzzeitkennzeichen stark angestiegen und eine Zunahme des Handels mit Kurzzeitkennzeichen festzustellen gewesen war, gab es zum 1. April 2015 eine Gesetzesänderung. Seither wird das Kurzkennzeichen erst zugeteilt, wenn das Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist und eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht. Durch den Fahrzeugbezug kann das Kurzzeitkennzeichen nicht mehr an einem anderen Fahrzeug verwendet werden. [47]

Ausland

Die Zuteilung eines Kurzzeitkennzeichens ist ein nationaler Verwaltungsakt, und somit ist die Anbringung eines Kurzzeitkennzeichens an ein Fahrzeug, das sich im Ausland befindet, um dieses z. B. nach Deutschland zu überführen, nicht zulässig (verbotene Fernzulassung).

Für Auslandsfahrten werden die nationalen Zulassungsdokumente durch die Teilnehmerstaaten des Wiener Übereinkommens über den Straßenverkehr gegenseitig anerkannt. Allerdings sind Kurzzeitkennzeichen und der entsprechende Fahrzeugschein genau genommen keine offiziellen Zulassungsdokumente, da damit eine Nutzung von Fahrzeugen außerhalb des Zulassungsverfahrens gestattet wird, die in dieser Form nicht unter das Straßenverkehrsübereinkommen fällt. Deshalb können für Kurzzeitkennzeichen im Ausland andere Regeln gelten als für reguläre Kennzeichen.

Innerhalb der Europäischen Union ist Teilnahme am grenzüberschreitenden öffentlichen Straßenverkehr grundsätzlich zu gestatten. Gründe zur Verweigerung können Mängel in der Verkehrssicherheit, Fahrzeugdiebstahl oder die Ungültigkeit der Zulassungsbescheinigung sein. [48]

Ausfuhrkennzeichen

Stempelplakette eines Ausfuhrkennzeichens des Landkreises Lüneburg
Gegenwärtiges Ausfuhrkennzeichen

Internationale Kurzzeitzulassungen mit rotem Rand auf der rechten Seite sind Zulassungen zu Überführungszwecken ins Ausland. Das Datum auf dem roten Streifen am rechten Rand bezeichnet nicht die Gültigkeitsdauer der Kennzeichen und des zugehörigen Fahrzeugbriefes, die immer zwölf Monate betragen, sondern das Ablaufdatum des in Deutschland gültigen Versicherungsschutzes. Das Fahrzeug muss vor Ablauf des angegebenen Datums ins Ausland ausgeführt worden sein und darf auf deutschen Straßen anschließend nicht mehr bewegt werden. So werden im Ausland teilweise Fahrzeuge mit abgelaufenen Daten des Versicherungsschutzes geführt. Dort muss dann unter Umständen eine neue Versicherung beantragt werden. Anfangs war auf der roten Nummer das Ablaufdatum nur auf den Monat genau angegeben, später wurde auf eine tagesgenaue Angabe umgestellt.

Das Kennzeichen enthält das Kürzel des Zulassungsbezirkes, eine rote Stempelplakette (die meist aus der alten Version der jeweiligen Zulassungsplakette abgeleitet ist) und eine Nummer mit zwei bis vier Ziffern, gefolgt von einem Buchstaben, der die laufende Serie angibt und keine besondere Bedeutung hat. Ironischerweise gehören diese internationalen Kennzeichen zu den wenigen Kennzeichentypen, die es nicht mit dem Europa-Merkmal (Sternenkranz) und der Landeskennung gibt.

Ausfuhrkennzeichen (alt)

Von 1910 bis 1988 hatte das Kennzeichen die Form eines ovalen Schildes, das ein Siegel der Zollbehörde trug. Dieses Siegel enthielt früher den Reichsadler und später den Bundesadler. Eine Ausnahme bezüglich des Siegels stellte West-Berlin dar, da es bis 1990 kein Bestandteil der Bundesrepublik war.

Die alten, ovalen Kennzeichen hießen Zollkennzeichen und hatten jahrzehntelang eine Doppelfunktion als

 • Ausfuhrkennzeichen im heutigen Sinn, und
 • Zollkennzeichen für ausländische Fahrzeuge, die nach Deutschland einreisten. Das ausländische Kennzeichen musste dazu abgeschraubt oder verdeckt und durch das Zollkennzeichen ausgetauscht werden. Beim Verlassen Deutschlands gab man das Zollkennzeichen an der Grenze wieder ab. Durch internationale Verträge entfiel diese Funktion nach und nach.

Diplomatenkennzeichen

Diplomatenkennzeichen der indonesischen Botschaft
Ovales Corps-Consulaire- Kennzeichen in Hamburg

Fahrzeugkennzeichen des diplomatischen Corps beginnen mit der Ziffer Null (Botschafter und gleichgestellte Personen) oder dem Kennzeichen des Zulassungsbezirkes (üblicherweise B oder BN , sonstiges Botschaftspersonal und Konsulate).

Rechts der Plaketten besitzen diese Kennzeichen einen Ländercode und nachfolgend eine ein- bis dreistellige Zahl, die üblicherweise im Zusammenhang mit dem Rang des Inhabers steht. Kleinere Zahlen bezeichnen in der Regel einen höheren Rang. Diplomatische Kennzeichen werden nicht nur an Personal von Botschaften, sondern auch an Mitarbeiter zahlreicher internationaler (zwischenstaatlicher) Organisationen ausgegeben, jedoch nicht an deutsche Staatsbürger. Als personengebundene Kennzeichen beschränken sie die Benutzung entsprechender Fahrzeuge auf Inhaber eines diplomatischen Ausweises (der unter Umständen auch an Familienangehörige ohne eigenes Einkommen ausgestellt wird, jedoch auch nicht an Deutsche) und Fahrer im Dienst der jeweiligen diplomatischen Missionen. Diplomaten von sehr niedrigem Rang, z. B. Honorarkonsul , erhalten keine Diplomatenkennzeichen, dürfen aber einen CC-Aufkleber ( Corps Consulaire ) anbringen und können je nach Standort ein – einem Behördenkennzeichen ähnelndes – Kennzeichen mit dem Kürzel des Zulassungsbezirks und einer mit 9 beginnenden Ziffernfolge erhalten.

Wird ein Diplomatenkennzeichen gestohlen oder ist aus anderen Gründen abhandengekommen, bekommt das Fahrzeug eine Alias -Nummer : Das bisherige Kennzeichen wird durch den Buchstaben A ergänzt und das bisherige Kennzeichen für ungültig erklärt, bis die Sperrfrist von einem Jahr abgelaufen ist. Dann darf die Zulassungsstelle es wieder ausgeben. Wird auch die Alias-Nummer vermisst, kommt der Zusatzbuchstabe B zum Einsatz usw.

Kennzeichen der NATO

X-Kennzeichen auf dem NATO-Flugplatz Geilenkirchen

Internationale Hauptquartiere der NATO in Deutschland führen auf den amtlichen Kennzeichen ihrer Dienstfahrzeuge als Unterscheidungszeichen ein X , dem eine vierstellige Zahl folgt. Auch wenn § 46 FZV die Aufgaben der Zulassungsbehörde für diese Fahrzeuge demZentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr übertragen hat, sind Fahrzeuge mit einem X-Kennzeichen keine Dienstfahrzeuge der Bundeswehr. Die Zulassung und technische Überwachung der Fahrzeuge erfolgen nach den Vorschriften der StVZO, der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, dem Kraftfahrzeugsachverständigengesetz und der 15. Ausnahmeverordnung zur Straßenverkehrszulassungsordnung.

Danach müssen die mit X gekennzeichneten Fahrzeuge zur regulären Hauptuntersuchung und Untersuchung des Motormanagements und Abgasreinigungssystems. Die Sicherheitsprüfung kann aber auch von Werkstätten der Bundeswehr durchgeführt werden. Damit stehen diese Fahrzeuge im Gegensatz zu denen der Bundeswehr mit dem Kennzeichen Y , die im Rahmen der Technischen Materialprüfung (TMP) von Fachpersonal der Bundeswehr geprüft werden.

Auch diese Schilder müssen nicht reflektierend sein und es gibt sie nicht in der Euro-Version. Es gibt auch rote Kennzeichen, die mit X beginnen.

Weitere Militärkennzeichen

In Frankreich stationierte Angehörige der Bundeswehr (deutsche Soldaten und deren ziviles Gefolge, dh Bundeswehrverwaltung bzw. berechtigte Familienangehörige) haben ein eigenes Nummernschild, das mit DF beginnt und weiße Schrift auf schwarzem Grund hat. Darauf folgen vier Ziffern von 0001 bis 9999. Das Kürzel DF ist ein sogenanntes französisches Domänenkennzeichen (Staatskennzeichen) und bedeutet Douanes Françaises . Es handelt sich damit um ein Zollausschlusskennzeichen.

In den Niederlanden stationierte deutsche Soldaten haben dort auch ein eigenes Kennzeichen. Es hat gelbe Schrift auf schwarzem Grund und beginnt mit AF . Seit der Änderung des Seedorfer-Vertrages sieht das Kennzeichen anders aus: Es hat schwarze Schrift auf gelbem Grund und ist von normalen niederländischen Kennzeichen nicht zu unterscheiden.

Ehemaliges Kennzeichen für Angehörige der US-Streitkräfte

Auch die in Deutschland stationierten Soldaten der US-Streitkräfte verwendeten in den Jahren 2000 bis 2005 ein Nummernschild, das mit dem deutschen bis auf den Inhalt des Eurobandes identisch ist (sogenanntes Lookalike-Kennzeichen ; mit AD , AF oder HK beginnend; das heutige Kennzeichen HK für den Heidekreis existierte bis 2011 noch nicht). Aufgrund von Sicherheitsbedenken wird seit Ende 2005 ein reguläres deutsches Kennzeichen des jeweiligen Zulassungsbezirks verwendet, in dem der Soldat wohnt bzw. seinen Dienstsitz hat. Für Dienstfahrzeuge wird weiterhin die Kennung IF verwendet. Weiterhin wird QQ für Überführungskennzeichen verwendet sowie T für rote Nummernschilder.

Als temporäre Kennzeichen mit roter Nummer werden auch Kennzeichen mit dem Buchstaben T , gefolgt von einer Abkürzung für die ausgebende Garnison und einer fünfstelligen Zahl herausgegeben, z. B. T GR 00042 aus dem Bereich Grafenwöhr oder T HS 00150 für Hohenfels .

Temporäres Kennzeichen der US-Streitkräfte (GR = Grafenwöhr)
Kürzel Garnison Kürzel Garnison
TA Augsburg T HS Hohenfels
T BA Bamberg TI Ingolstadt
T BH Baumholder TK Kaiserslautern
T BR Bruchsal T MA Mannheim
T BW TS Stuttgart
T GK Geilenkirchen T SP Spangdahlem
T GR Grafenwöhr T SW Schweinfurt
TH Heidelberg TW Wiesbaden
Kennzeichen eines kanadischen Militärangehörigen
Kennzeichen eines französischen Militärangehörigen

Für die Soldaten folgender Länder, die in Deutschland stationiert sind bzw. waren, existieren eigene Kennzeichen:

 • Belgien (weiße Schrift auf schwarzem Grund) – seit dem Abzug der belgischen Streitkräfte in Deutschland im Jahr 2004 nur noch vereinzelt für militärische Verbindungselemente zu sehen. Diese Kennzeichen wurden mittlerweile durch weiße Kennzeichen mit roter Schrift ersetzt (landestypisch) und haben die feste Kombination B–123–X (vorangestelltes B , gefolgt von beliebiger dreistelliger Zahl sowie einem Buchstaben von A bis Z ).
 • Frankreich (silberne Schrift auf blauem Grund) – seit dem Abzug der französischen Streitkräfte in Deutschland im Jahr 1999 nur noch Angehörigen des französischen Anteils an der Deutsch-Französischen Brigade , Angehörigen von französischen militärischen Verbindungselementen in Deutschland und Angehörigen der letzten französischen Einheiten in Saarburg (Landkreis Trier-Saarburg) sowie französischen Angehörigen von in Deutschland stationierten NATO-Einheiten vorbehalten.
 • Großbritannien gibt für diesen Fall keine gesonderten Kennzeichen mehr heraus. Die Soldaten verwenden dort das reguläre britische Nummernschild, aber auch deutsche Kennzeichen.
 • Kanada (rote Schrift auf weißem Grund), zwei Buchstaben und drei Ziffern, häufig mit der Vergabe der zwei Buchstaben in Verbindung mit dem Stationierungsort (z. B. WE bei Fahrzeugen von Angehörigen der Streitkräfte, die in Wesel stationiert sind).
 • Niederlande (weiße Schrift auf schwarzem Grund).

Verschiedenes

Ausbau des Systems

Das ab 1956 in Westdeutschland und West-Berlin eingeführte System sollte ausreichend sein für einen erwarteten erheblichen Zuwachs an Kraftfahrzeugen bei gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit an veränderte europolitische Gegebenheiten. So konnten die Kreise in der ehemaligen DDR 1991 ohne größere Schwierigkeiten in das System übernommen werden. Dazu hatte beigetragen, dass nach Aussage von Verkehrsminister Hans-Christoph Seebohm in der Bundesratssitzung am 24. Februar 1956 das System problemlos auf "Mitteldeutschland ausgedehnt und angewandt werden" könne. [49] In diesem Zusammenhang mag das sogenannte Ostzonenverzeichnis entstanden sein. In Letzterem waren auch die Deutschen Ostgebiete enthalten, auf welche die Bundesrepublik Deutschland zum damaligen Zeitpunkt noch Anspruch erhob. Nach dem völkerrechtlichen Verzicht auf diese Gebiete sind diese Vorstellungen hinfällig.

Im Kontext mit der Gründung der Stadt Lahn wurde 1977 entschieden, als Unterscheidungszeichen für die Stadt und den Lahn-Dill-Kreis das L zu nutzen, obwohl dessen Verwendung im Falle einer Wiedervereinigung für die Stadt und den Landkreis Leipzig nahe lag. Dass es dazu kommen würde, erschien damals unvorstellbar. Auch nachdem die Stadt Lahn wieder aufgelöst worden war, blieb das Unterscheidungszeichen für den Lahn-Dill-Kreis erhalten. Erst am 1. November 1990 erhielt dieser die neue, bis heute gültige Kennung LDK . Bei der Einführung des L in Leipzig und im gleichnamigen Landkreis behalf man sich damit, dass für Leipziger Kennzeichen die im Lahn-Dill-Kreis noch nicht ausgegebenen Nummerngruppen, vor allem die damalige Gruppe IIIb – heute Gruppe e – (siehe oben unter Erkennungsnummer ), verwendet wurden.

Mit der Gebietsreform in Sachsen-Anhalt 2007 wurden wiederum auslaufende Unterscheidungszeichen neu vergeben: HZ wurde ursprünglich vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 1993 für den Kreis Herzberg (Brandenburg, heute: Landkreis Elbe-Elster ) ausgegeben und wird seit dem 1. Juli 2007 für den Landkreis Harz verwendet, ebenso wie BK bis zum 31. Dezember 1972 für den ehemaligen Landkreis Backnang (Baden-Württemberg) und seit dem 1. Oktober 2007 für den Landkreis Börde in Haldensleben .

Die Verkehrsministerkonferenz der Länder empfahl im April 2011, die Wiedereinführung von auslaufenden Kfz-Kennzeichen durch eine Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung möglich zu machen. [50] Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer stellte im August 2012 in Aussicht, dass die Städte und Gemeinden ihre Unterscheidungszeichen künftig frei wählen dürfen. Neben der Wiedereinführung von Altkennzeichen sollte dann auch die Einführung völlig neuer Unterscheidungszeichen möglich sein. Die entsprechende Verordnung beschloss der Bundesrat am 21. September 2012, allerdings mit der Einschränkung, entsprechend der Forderung der Verkehrsministerkonferenz lediglich auslaufende Unterscheidungszeichen wieder zuzulassen. [51] [52] Die diesbezügliche Erste Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften wurde am 25. Oktober 2012 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am 1. November 2012 in Kraft. [53]

Entscheidend für diesen Beschluss war unter anderem die Initiative Kennzeichenliberalisierung der Hochschule Heilbronn. Die Initiative hat von 2010 bis 2012 über 50.000 Personen in über 200 Städten befragt, ob sie eine Wiedereinführung der alten Kennzeichen wünschen. Die Auswertung der Umfrageergebnisse hat ergeben, dass mehr als 72 Prozent der befragten Personen sich die Wiedereinführung der alten Kennzeichen wünschen. [54]

In allen Flächenländern mit Ausnahme des Saarlandes wurden daraufhin ab dem 9. November 2012 ehemals auslaufende Unterscheidungszeichen wiedereingeführt. Da Anträge für die Wiedereinführung von Altkennzeichen jederzeit möglich sind, ändert sich die Anzahl der Wiedereinführungen stetig. [55]

Unerwünschte Erkennungsnummern

Beispiel einer unerwünschten Erkennungsnummer (hier NS ), die dennoch vergeben wurde

Nach § 8 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung sind Unterscheidungszeichen, Erkennungsnummern sowie Kombinationen aus Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummern, die gegen die guten Sitten verstoßen, unzulässig. [56] Die Verwaltungsvorschrift zur Fahrzeug-Zulassungsverordnung empfiehlt den Zulassungsstellen, keine Buchstabenpaare zu vergeben, die auf nationalsozialistische Organisationen Bezug nehmen. Dies sind: HJ ( Hitlerjugend ), KZ ( Konzentrationslager ), NS ( Nationalsozialismus ), SA ( Sturmabteilung ) und SS ( Schutzstaffel ).

AH ( Adolf Hitler ), HH ( Heil Hitler ) und SD ( Sicherheitsdienst ) werden nur von wenigen Zulassungsbehörden nicht ausgegeben. IS ( Islamischer Staat ) wird in Düsseldorf [57] , im Rhein-Sieg-Kreis , im Landkreis Marburg-Biedenkopf und in Darmstadt nicht mehr vergeben. [58] Weiterhin sind Kombinationen mit dem Zulassungsbezirk unerwünscht, wenn diese eine der og Kombinationen ergibt. Für Stuttgart werden beispielsweise die Erkennungszeichen A , S , und D , für Köln wird Z nicht vergeben. Allerdings wurde in Einzelfällen hiervon abgewichen: So war im Zulassungsbezirk der Region Hannover J ein zulässiger und vom zuständigen Minister nicht weiter beanstandeter Erkennungsbuchstabe. Zwischenzeitlich wurden Kennzeichen mit J nicht mehr, aber aktuell wieder ausgegeben. Weitere nicht vergebene Buchstabenkombinationen sind in Stuttgart S ED ( Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ), in Nürnberg N PD ( Nationaldemokratische Partei Deutschlands ) und N SU , [59] im Landkreis Nürnberger Land N S , im Kreis Warendorf WAF FE , im Kreis Steinburg IZ AN [60] (‚ NAZI ' rückwärts gelesen), im Kreis Dithmarschen HEI L . [61] [62] Der Landkreis Regensburg in Bayern vergab entgegen den Empfehlungen des Bundesverkehrsministeriums bis Anfang Oktober 2012 noch das Buchstabenpaar NS . Erst nachdem eine lokale Zeitung die Behörde darauf aufmerksam gemacht hatte, wurden solche Kennzeichen nicht mehr vergeben. [63] Der Landkreis Schwandorf hat nach der Wiedereinführung des Unterscheidungszeichens BUL die Buchstabenkombination BUL LE als mögliche Beleidigung für anstößig befunden und gibt diese nicht aus. [64] Im Gegensatz dazu vergibt das Straßenverkehrsamt Aachen das Buchstabenpaar AB und damit die Kombination AC AB ( All Cops Are Bastards – ‚Alle Polizisten sind Bastarde '). [65] [66] Im Kreis Wesel wird auf die Kombination MO RD verzichtet. [67] Im Rhein-Sieg-Kreis wird die Kombination SU FF in Einzelfällen nicht vergeben. [68]

In Brandenburg werden seit Juni 2010 von den dortigen Kfz-Zulassungsstellen keine Kennzeichen mehr neu vergeben, die mit Adolf Hitler, dem Hitlergruß bzw. ähnlichen rechtsextremen Symbolen assoziiert werden können. Betroffen sind Kennzeichen, die auf 88 , 888 , 8888 , 188 , 1888 sowie 8818 enden. Auch die Kombinationen HH 18 sowie AH 18 werden seitdem nicht mehr ausgegeben. [69]

In Baden-Württemberg werden seit Februar 2021 die Kombinationen 1488 ( Fourteen Words Heil Hitler), HH 18 (Heil Hitler Adolf Hitler), AH 18, HH 88 und AH 88 nicht mehr ausgegeben. [70]

Wunschkennzeichen

Beispiel für ein Wunschkennzeichen

Seit mindestens 1994 ist es möglich, gegen eine bundeseinheitliche Gebühr von derzeit 10,20 Euro (Geb.-Nr. 221 der Anlage zur Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr) ein Wunschkennzeichen zu erhalten. Fast alle Zulassungsstellen bieten inzwischen eine Online -Reservierung an. Für eine derartige Vorabreservierung fällt grundsätzlich eine zusätzliche Gebühr von 2,60 Euro an, wodurch die Gesamtgebühren 12,80 Euro für ein Wunschkennzeichen mit Vorabreservierung betragen.

Besondere Zulassungsbezirke

Bereits vor Inkrafttreten der Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, mit der seit dem 1. November 2012 die Vergabe mehrerer Unterscheidungszeichen innerhalb eines Zulassungsbereiches möglich gemacht wurde ( Kennzeichenliberalisierung ), gab es eine ganze Reihe von Besonderheiten bei der Zuweisung von Unterscheidungszeichen:

Baden-Württemberg

Die Gemeinde Büsingen am Hochrhein (Kennzeichen BÜS , zum Landkreis Konstanz mit dem Kennzeichen KN gehörend) hat als deutsche Exklave in der Schweiz seit dem 1. Januar 1968 ein eigenes Unterscheidungszeichen zur Erleichterung der Grenzkontrollen. Vergeben werden nur die Buchstaben-Kombinationen BÜS-A (verzollte Fahrzeuge) und BÜS-Z (innerhalb von zwei Jahren zu verzollen). [71]

Baden-Württemberg/Sachsen-Anhalt

Es kommt in Backnang/Bördekreis zu einer Dopplung.

Bayern

Die kreisfreie Stadt Coburg und der Landkreis Coburg haben zum 1. Dezember 2014 den Zweckverband Zulassungsstelle Coburg gebildet. Die seitdem neu zugelassenen Fahrzeuge können nicht mehr nach dem Zulassungsbezirk Stadt oder Landkreis unterschieden werden.

Das in Zusammenhang mit der Liberalisierung wieder eingeführte Kennzeichen in Waldmünchen ist bundesweit der einzige Fall mit einem „Buchstaben-Dreher“. Entsprechend dem Ortsnamen müsste es WMÜ lauten. Wegen der Aussprechbarkeit und Verständlichkeit im Polizeifunk wurde seinerzeit WÜM daraus. [72]

Land Bremen

Im Land Bremen führen die kreisfreien Städte Bremen und Bremerhaven mit HB das gleiche Unterscheidungszeichen, obwohl sie etwa 60 Kilometer auseinanderliegen. Zur Unterscheidung haben die Bremerhavener Kennzeichen immer einen Buchstaben und vier Ziffern (Gruppe d; siehe oben unter Erkennungsnummer ).

Hessen

Hanau durfte als kreisangehörige Stadt mit Sonderstatus im Main-Kinzig-Kreis am 1. Juni 2005 das Kennzeichen HU behalten, während alle anderen Gemeinden des Landkreises, der seinen Sitz von Hanau nach Gelnhausen verlagerte, die Kennung MKK erhielten. Im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung sind im gesamten Landkreis außerhalb der Sonderstatusstadt Hanau seit dem 2. Januar 2013 optional auch die Unterscheidungszeichen GN (Gelnhausen) und SLÜ (Schlüchtern) erhältlich, sowie seit dem 15. Juni 2016 auch wieder das Unterscheidungszeichen HU (Hanau).

Die Sonderstatusstadt Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis wurde am 1. Juli 2012 Träger einer eigenen Zulassungsbehörde und erhielt das eigene bereits vor der Kreisgebietsreform in Hessen vom Landkreis Wetzlar geführte Unterscheidungszeichen WZ . [19]

Auf ähnlicher Grundlage strebt die kreisangehörige Sonderstatusstadt Rüsselsheim seit 2011 an, ein eigenes Unterscheidungszeichen zu erhalten, bislang jedoch ohne Erfolg. [73]

Mecklenburg-Vorpommern

Nach der Kreisgebietsreform Mecklenburg-Vorpommern 2011 behielten die ehemaligen kreisfreien Städte Greifswald , Neubrandenburg , Stralsund und Wismar ihre früheren Unterscheidungszeichen, während die neu gebildeten Landkreise neue Unterscheidungszeichen erhielten. Anfangs behielt die Insel Rügen auch ihr ehemaliges Unterscheidungskennzeichen, welches aber in ein Alternativkennzeichen für den Landkreis Vorpommern-Rügen umgewandelt wurde.

Saarland

St. Ingbert (Kennzeichen IGB , im Saarpfalz-Kreis mit Kennzeichen HOM ) und Völklingen (Kennzeichen VK , im Regionalverband Saarbrücken mit Kennzeichen SB ) führen als Mittelstädte nach saarländischem Kommunalrecht ein eigenes Unterscheidungszeichen.

Motorradkennzeichen

Zweizeiliges Kfz-Kennzeichen eines Motorrads nach dem Standard von vor 1994

Zweiräder, Trikes und verwandte Fahrzeuge haben heute grundsätzlich nur ein Kennzeichenschild, das am Heck des Fahrzeugs befestigt ist. Bei Motorrädern war noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein gebogenes Schild auf dem vorderen Schutzblech (längs zur Fahrrichtung) üblich, das aber in der Nachkriegszeit in Deutschland und anderen Ländern wegen der von ihnen ausgehenden Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bei Zusammenstößen abgeschafft wurde. Gleichwohl ist die Verwendung solcher Kennzeichenschilder bis heute nicht verboten, was etwa bei Oldtimern genutzt wird.

Seit Anfang April 2011 lässt die Fahrzeug-Zulassungsverordnung für Motorräder die Verwendung eines Kraftradkennzeichens mit der bisher Kleinkrafträdern und speziellen, bspw. amerikanischen Fahrzeugen vorbehaltenen kleineren Schrift zu; Die Höhe dieser Kennzeichen ist auf das normale Maß zweizeiliger Kennzeichen (200 mm) festgelegt, die Breite darf zwischen 180 mm und 220 mm betragen. [13] Zweizeilige Kennzeichen an Krafträdern dürfen, entsprechend denen bei Pkw, weiterhin bis zu 280 mm breit sein, wenn sie mit normal großen Zeichen versehen sind.

Versicherungskennzeichen

Versicherungskennzeichen, Schriftfarbe wechselt jährlich. V. lnr 2002, 2003, 2004, sogenanntes Verkehrsjahr

Einige Fahrzeugklassen sind von der Zulassung ausgenommen, müssen aber ein Versicherungskennzeichen zum Nachweis einer gültigen Versicherung tragen, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen: [74]

 • Kleinkrafträder , Mofas und Leichtkraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 km/h
  • bei zweirädrigen Fahrzeugen darf der Hubraum nicht größer als 50 cm 3 sein (Verbrennungsmotor) bzw. die Leistung nicht mehr als 4 kW betragen (Elektromotor)
  • bei dreirädrigen Fahrzeugen gilt dieselbe Hubraumbeschränkung für Fremdzündungsmotoren , für andere Motoren die Leistungsbeschränkung auf 4 kW
 • motorisierte Krankenfahrstühle mit einem Leergewicht von maximal 300 kg, einem zulässigen Gesamtgewicht von maximal 500 kg, einer maximalen Breite von 110 cm und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von maximal 15 km/h
 • motorisierte Krankenfahrstühle alten Rechts mit einem maximalen Leergewicht von 300 kg, erstmals in den Verkehr gekommen vor dem 1. Juli 1999 = zweisitzig bis 30 km/h bbH, ab dem 1. Juli 1999 bis 31. August 2002 = einsitzig, maximal 25 km/h bbH (§ 76 FeV)
 • vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einem Leergewicht (ggf. ohne Batterien) von maximal 350 kg. Hier gelten bei Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotoren dieselben Beschränkungen in Bezug auf Hubraum, Höchstgeschwindigkeit und Leistung wie bei den Kleinkrafträdern. Bei Dieselmotoren darf der Hubraum bis 500 bzw. 600 cm³ betragen (je nach Genehmigungsjahr – ergibt sich aus der EU-Verordnung zu den L6-Fahrzeugen), die Leistung darf aktuell 4 kW ebenfalls nicht übersteigen. (Änderungen zum Leergewicht (425 kg) und Leistung (6 kW) sind in Beratung, aber noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (Stand: 23. Februar 2021))

Das Kennzeichen wird ab 1. März jedes Jahres bis Ende Februar des folgenden Jahres (Versicherungsjahr) in einer jeweils anderen Schriftfarbe ausgegeben und kann bei Banken und Versicherungen erworben werden. Das Schild ist zweizeilig (drei Ziffern und drei Buchstaben), hochformatig und deutlich kleiner (130 mm × 105,5 mm) als gewöhnliche Kfz-Kennzeichen. Die jeweilige Nummer ist nicht speziell an das Fahrzeug gebunden, sondern wird meist zufällig vergeben. Anhand der drei Buchstaben kann die Versicherungsgesellschaft ermittelt werden. [75] Das Kennzeichen ist keine behördliche Zulassung, da (mit einer Haftpflichtversicherung) die Erlaubnis zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr durch die ABE des Fahrzeugs dokumentiert wird. Die Schriftfarben sind, im jährlichen Wechsel zum 1. März, Schwarz, Blau und Grün auf reflektierendem, weißem Hintergrund. Das Jahr, in dem das Kennzeichen gültig ist, ist nochmals in der untersten Zeile angegeben. Deshalb ist es nicht möglich, ein Kennzeichen drei Jahre später noch einmal zu benutzen.

Rotes Versicherungskennzeichen für Händler zu Prüf- und Überführungsfahrten

Auf dem unteren Rand steht GDV (ehemals: HUK Verband ). Darüber hinaus gibt es noch rote Kennzeichen, die nur an Händler für Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten ausgegeben werden. Diese Kennzeichen beginnen immer mit dem Buchstaben Z , um einen Missbrauch mit anderen Versicherungskennzeichen zu vermeiden, da in den Begleitpapieren kein spezielles Fahrzeug eingetragen ist.

Das Versicherungskennzeichen ist aus Aluminium- oder Stahlblech gefertigt. [76]

Für die Versicherungsjahre 2021–2023 können alternativ Kennzeichenfolien verwendet werden, die auf eine dazugehörige Trägerplatte aufgeklebt werden. [77] Ziel dieser dreijährigen Testphase ist es, zu überprüfen, ob sich für den Fahrzeughalter bzw. die Versicherungsunternehmen Aufwände verringern und Ressourcen eingespart werden können. [78] Der Dokumentationsteil kann z. B. auf den Versicherungsschein geklebt werden.

Kennzeichenfolie (mit Dokumentationsteil) für Versicherungsjahr 2021
Farben [79] der gegenwärtigen Kennzeichen ab 1. März des jeweiligen Jahres
Farbe Jahr
Schwarz
(RAL 9005)
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020
Blau
(RAL 5012)
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Grün
(RAL 6010)
1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022

Das Fehlen der Versicherung kann gemäß § 6 PflVG als Straftat mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden. Halter haben einen Anspruch auf Versicherung ( Kontrahierungszwang gemäß § 5 Abs. 2 PflVG), dem sich die Versicherungsunternehmen nicht entziehen können; abgelehnte Versicherungsanträge führen aufgrund der gesetzlichen Annahmefiktion aus § 5 Abs. 3 und 4 PflVG trotzdem zu einem rechtsgültigen Versicherungsverhältnis. [80]

Versicherungsplakette

Versicherungsplakette (für Verkehrsjahr 2018)

Für Elektrokleinstfahrzeuge ist seit dem 15. Juni 2019 eine Versicherungsplakette zum Nachweis einer gültigen Versicherung verpflichtend, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen: [81]

Die Versicherungsplakette ist ein Aufkleber, der eine dauerhafte Verklebung auf der Fahrzeugoberfläche gewährleistet. Sie enthält ein fälschungserschwerendes Hologramm. Die Plakette ist 65 mm hoch und 52,8 mm breit.

Hinsichtlich der Schriftfarben und des Versicherungsjahres gelten die gleichen Regelungen wie beim Versicherungskennzeichen .

Zulassungsbezirke mit den wenigsten Kraftfahrzeugen

Bis zur Kennzeichenliberalisierung war das seltenste in Deutschland vergebene Kennzeichen das der Exklave Büsingen BÜS . [71] Seither gibt es neu eingeführte Kennzeichen, die bislang noch seltener sind. Da aber die betreffenden Zulassungsbezirke allesamt ein Vielfaches an Einwohnern haben, kann es sich um einen vorübergehenden Zustand handeln. Büsingen ist nach wie vor der kleinste Zulassungsbezirk Deutschlands.

Die folgende Tabelle zeigt die Zulassungsbezirke mit den wenigsten angemeldeten Fahrzeugen in Deutschland.
(Stand: 2005, Quelle: KBA)

Platzierung 2005 Vergleich 1998 Stand 2005 Kfz-Bestand
im Jahr 2005
398 KF SC 31.077
399 SC IGB 30.533
400 VK EMD 29.355
401 EMD KF 29.127
402 VK 28.846
403 HWI EA 28.781
404 ZW ZW 27.341
405 EA HWI 25.366
406 BÜS BÜS 00 812

Umlaute in Unterscheidungszeichen

Unterscheidungszeichen mit ‚Ä', hier als zweizeiliges grünes Kennzeichen eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs

Die Umlaute (Ä, Ö und Ü) finden lediglich bei den Unterscheidungszeichen, aber nicht bei den Erkennungsnummern Verwendung. Die Schrifthöhe der Umlaute (einschließlich der Punkte) ist auch in der FE-Schrift identisch mit den übrigen Buchstaben und Ziffern.

Bis 1994 galt der Grundsatz, Kombinationen für unterschiedliche Zulassungsbezirke, die sich nur durch den Umlaut und den dazugehörigen Vokal voneinander unterscheiden, nicht zu vergeben, um Verwechslungen zu vermeiden. Mit der Vergabe der Kombination an den Bördekreis in Sachsen-Anhalt wurde dieser Grundsatz 1996 gebrochen, da die Kombination BO bereits durch die Stadt Bochum verwendet wurde. Nachdem dies vor allem im Ausland zu Verwechslungen geführt hatte, wurde 2007 das im Zusammenhang mit der Zusammenlegung des Bördekreises mit dem Ohrekreis zum Landkreis Börde durch BK ersetzt, jedoch im November 2012 im Zuge der Kennzeichenliberalisierung erneut als Option zugelassen.

Kfz-Kennzeichen in Filmproduktionen

Für Kraftfahrzeuge, die als Requisite in Film - und Fernsehproduktionen vorkommen, werden statt amtlich zugelassener Kfz-Kennzeichen häufig fiktive Film- bzw. so genannte Spielkennzeichen verwendet, da aus Gründen des Datenschutzes amtlich vergebene Kennzeichen in Film- und Werbeaufnahmen nur dann erkennbar sein dürfen, wenn die Zustimmung des Fahrzeughalters vorliegt. [82]

Ausländische Kennzeichen mit ähnlichen Merkmalen

Nummernschild im Euro-Format des australischen Bundesstaates Victoria
Nummernschild im Euro-Format des australischen Bundesstaates New South Wales
 • In Australien gibt es in einigen Bundesstaaten gegen Zusatzkosten spezielle Versionen von Nummernschildern, die den deutschen ähnlich sind.
  • In Victoria ist das Nummernschild mit dem deutschen bis auf den Inhalt des Eurobandes identisch. Es beginnt immer mit V für Victoria (in Deutschland: Vogtlandkreis ). Neben der normalen Euro-Größe gibt es auch noch ein kleineres Format für Fahrzeuge mit Schilderrahmen US-amerikanischer/australischer Norm.
  • In New South Wales gibt es ein ähnliches Schild wie in Victoria, allerdings beginnt es dort immer mit N für New South Wales (in Deutschland: Nürnberg oder Nürnberger Land ). Es wird hier zusätzlich auch mit weißer Schrift auf schwarzem Grund angeboten (negative Schriftdarstellung). Das Schild kostet neben den Zusatzgebühren von 400 AU$ bei der Ausstellung (etwa 310 Euro; Stand: März 2013) auch noch eine jährliche Luxussteuer von 99 AU$, wenn der Fahrzeughalter den Inhalt personalisieren möchte. [83] [84] Die Straßenbehörde von New South Wales empfiehlt dieses Nummernschild für „Personen, die ihrem Fahrzeug einen europäischen Touch geben wollen“.
  • In Queensland gibt es Euro-look-alike -Nummern, die mit einem Q für Queensland beginnen.
 • Auf Kennzeichen griechischer Lkw kann es Plaketten geben, die deutschen TÜV-Plaketten sehr ähneln, allerdings wird dort eine serifenbetonte Schrift verwendet.
 • Ebenso ähneln die in Litauen gebräuchlichen Plaketten der Hauptuntersuchung ( litauisch TA = techninė apžiūra) denen ihrer deutschen Pendants .
 • Die FE-Schrift des deutschen Kennzeichens wird unter anderem auch auf Kennzeichen in Bosnien und Herzegowina , Kamerun , Malta , Namibia , Sierra Leone , Sri Lanka , Südafrika , Kuba , Argentinien, Paraguay, Brasilien und Uruguay verwendet.

Siehe auch

Literatur

 • Andreas Herzfeld: Die Geschichte der deutschen Kfz-Kennzeichen (= Beiträge zur deutschen Automobilgeschichte . Bd. 1). Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde e. V., Berlin 2010, ISBN 978-3-935131-11-7 .

Weblinks

Commons : Deutsche Kfz-Kennzeichen – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

 1. a b c d e Michael Ossenkopp: Kein Wunsch-Kennzeichen für den Kaiser. Beilage Automobil C2 in der Berliner Zeitung , 22./23. September 2007.
 2. a b Auto-Nummern: Damit die Polizei notiert. In: Der Spiegel 12/1952.
 3. Kabinettsprotokoll 15.1.1952 , Kabinettsprotokoll 21.12.1955 , 154. Sitzung des Bundesrats vom 24.2.1956
 4. Amtsblatt des Saarlandes, Ausgabe 127/ 1956.
 5. Zweiunddreißigste Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (32. ÄndVstVR) . In: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000 Teil I Nr.34 . S. 1093. 20. Juli 2000.: „Artikel 13 (e) […] Euro-Kennzeichen […] spätestens ab dem 1. November 2000 […] anzuwenden, die […] mit einem neuen Kennzeichen ausgerüstet werden. Kennzeichen […] in der vor diesem Termin geltenden Fassung […] gelten weiter. […] (f) Die Übergangsvorschrift §60 Abs. 1b (Einführung des Euro-Kennzeichens) wird aufgehoben.“
 6. § 8 Absatz 2 FZV in der seit 1. November 2012 geltenden Fassung.
 7. Art. 2 Nummer 5 b i. V. m. Art. 4 der Ersten Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 8. Oktober 2013
 8. Anlage 2 zu FZV § 8 Absatz 1 Satz 4
 9. § 8 Absatz 1 Satz 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung in der seit dem 1. November 2012 geltenden Fassung.
 10. Anlage IX StVZO
 11. Anwenderhandbuch Webanwendung IKFZ V 1 0 (PDF).
 12. amtliche Begründung zur Ersten Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung vom 4. April 2011 ( BGBl. I S. 549 ).
 13. a b c Art. 1 der Erste Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.
 14. Kfz-Kennzeichen: Neue 3D-Nummernschilder aus Plastik . Artikel auf dem T-Online Newsportal. Abgerufen am 13. November 2013.
 15. Verordnung zur Neuordnung des Rechts der Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, 25. April 2006 ( BGBl. I S. 988 )
 16. Polizei auf Kennzeichen-Guide.de, aufgerufen am 20. September 2012.
 17. kennzeichen-guide.de. Abgerufen am 13. Mai 2011.
 18. www.kdb.bund.de @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.kdb.bund.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Bundesfinanzdirektion Südwest (BFD SW), Beschaffungsamt des BMI ( Kaufhaus des Bundes ), abgerufen am 10. Dezember 2011.
 19. a b Artikel 1 der Verordnung vom 13. Januar 2012 (BGBl. I S. 103).
 20. Wechselkennzeichen – zwei Fahrzeuge, ein Nummernschild .
 21. Neues Wechselkennzeichen: Das Luftnummernschild. In: Spiegel Online , 18. Januar 2011.
 22. Nur 2115 Wechselkennzeichen sind ein Megaflop , aufgerufen am 18. Februar 2015.
 23. Anhang 3 der 35. BImSchV, Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht.
 24. Bundesgesetzblatt, BGBl. I S. 522, 553
 25. Christian Steiger : Nie waren wir so wertvoll wie heute. Elektroautomobilität und autonomes Fahren werden die automobile Welt schnell und gründlich verändern … , in ders. (Red.): Auto Bild Klassik , Ausgabe 12/2017 vom Dezember 2017, S. 44–50; hier: S. 49
 26. Martin Kraut: Der Krimi mit dem H-Kennzeichen , in Eckhart Bartels (Hrsg.) Jetzt fahr' erst mal … , S. 27 ff.
 27. 57 960 Oldtimerkennzeichen. (PDF; 374 kB) In: Pressebericht 2001. Kraftfahrt-Bundesamt, Dezember 2000, S. 16 , abgerufen am 21. Juni 2014 .
 28. Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Az.: V 3-B – 66 I 02-089 – Ausnahme Oldtimerkennzeichen.
 29. Bremen gibt dem authentischen Erscheinungsbild von Oldtimern mehr Gewicht . ( Memento vom 18. Januar 2012 im Internet Archive ) DEUVET – Bundesverband für Clubs klassischer Fahrzeuge e. V. Abgerufen am 7. März 2010.
 30. In: Oldtimer Markt , Nr. 9/2010, S. 7 oben.
 31. http://files.vogel.de/iww/iww/quellenmaterial/dokumente/132474.pdf
 32. TÜV Süd: Anforderungskatalog für die Begutachtung von Oldtimern ( Memento vom 31. Januar 2012 im Internet Archive ) (PDF; 125 kB).
 33. Härtere Richtlinien für H-Kennzeichen. Bei: rp-online.de .
 34. https://www.buzer.de/gesetz/9619/v208931-2018-01-01.htm#t3
 35. Elektromobilitätsgesetz: Sonderrechte für Elektroautos. Abgerufen am 30. Oktober 2014 .
 36. bem-ev.de ( Memento vom 27. März 2016 im Internet Archive ), aufgerufen am 18. Februar 2015.
 37. Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz – EmoG) § 3 Bevorrechtigungen
 38. Golem.de: Strafzettel für Elektroautos trotz gültiger Parkscheine
 39. BMVI – Pressemitteilungen-Besonderes Kennzeichen bringt Privilegien im Straßenverkehr . bmvi.de.
 40. § 9a FZV; 50. ÄnderungsVO straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
 41. Nr. 259 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt); Art. 3 50. ÄnderungsVO straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
 42. § 9a Abs. 4 FZV; 50. ÄnderungsVO straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften.
 43. § 9a Abs. 5 FZV; 50. ÄnderungsVO straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften.
 44. § 16 Absatz 3 FZV.
 45. § 16 Abs. 3a FZV.
 46. Info des ADAC zu roten Oldtimerkennzeichen im Ausland ( Memento vom 28. Februar 2016 im Internet Archive ).
 47. a b c d Fragen und Antworten zur Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen seit dem 1. April 2015 ( Memento vom 13. November 2016 im Internet Archive ).
 48. Europäische Kommission : Erläuternde Mitteilung vom 14. Februar 2007 zu den Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge, die aus einem Mitgliedstaat in einen anderen verbracht wurden (endgültige Fassung in: Amtsblatt C 68 vom 24. März 2007 ). Abruf am 18. September 2010.
 49. 154. Sitzung des Bundesrats vom 24. 2. 1956 , Seite 57
 50. Verkehrsminister der Länder stimmen für Wiedereinführung alter Kfz-Kennzeichen ( Memento vom 25. April 2015 im Internet Archive ).
 51. Beschluss des Bundesrates Drucksache 371/12 vom 21. September 2012.
 52. Das Comeback der Alt-Kennzeichen .
 53. Erste Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
 54. Initiative Kennzeichenliberalisierung (Hochschule Heilbronn, 2012) .
 55. Übersichtskarte Altkennzeichen Wiedereinführung (Stand: 09.2013) .
 56. § 8 FZV in der Fassung der Änderung vom 19. Oktober 2012 ( BGBl. I S. 2232 ).
 57. Kein IS in Düsseldorf
 58. Keine Neuzulassungen mit dem Kürzel – Marburg verbannt "IS" von den Nummernschildern. Hessenschau , 16. April 2016, archiviert vom Original am 19. Juni 2016 ; abgerufen am 19. Juni 2016 .
 59. Nürnberg entfernt NSU-Kennzeichen. In: Nürnberger Nachrichten . 9. November 2012, abgerufen am 21. November 2020 .
 60. Wunschkennzeichen Kreis Steinburg .
 61. Ist Ihr Wunschkennzeichen noch frei? Kreis Dithmarschen, abgerufen am 6. Januar 2015 : „Die Buchstabenkombinationen HJ, KZ, NS, SA u. SS werden bundesweit nicht vergeben; in Dithmarschen das ‚L' nicht.“
 62. Rechte Nummer – Streit über Nazi-Kennzeichen an Autos
 63. Verwaltung: NS am Auto: Ab sofort tabu! Mittelbayerische Zeitung , 9. Oktober 2012, abgerufen am 9. Oktober 2012 .
 64. Autokennzeichen BUL-LE aus dem Verkehr gezogen , aufgerufen am 13. Januar 2014.
 65. LTO: Besondere Betriebserlaubnis für Ex-Polizeifahrzeuge: Wasserwerfer und Panzer als Zweitwagen .
 66. Kennzeichenreservierung. Archiviert vom Original am 30. März 2014 ; abgerufen am 29. März 2014 .
 67. 30 Moerser wollten Kennzeichen MO-RD. Rheinische Post , 13. November 2012, abgerufen am 18. Januar 2014 : „Der Bitte wird nicht stattgegeben – MO RD nicht zugelassen.“
 68. Wunschkennzeichen Rhein-Sieg-Kreis ( Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive ).
 69. Verschärfte Regeln gegen Nazi-Autokennzeichen. In: Rheinische Post , 18. September 2010, abgerufen am 21. November 2020.
 70. dpa: Baden-Württemberg will keine Autokennzeichen mit NS-Symbolik mehr ausgeben. Badische Zeitung, 13. Februar 2021, abgerufen am 15. Februar 2021 .
 71. a b Info zu den BÜS-Kennzeichen .
 72. WÜM: Einzigartig in Deutschland Mittelbayerische Zeitung vom 19. Februar 2013 – abgerufen am 10. Mai. 2018
 73. Kommt das RÜS-Kennzeichen? In: Frankfurter Neue Presse. 30. Januar 2017, abgerufen am 21. September 2019 .
 74. Fahrzeuge nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d bis f
 75. Suche nach Versicherungen zu Mofakennzeichen bei gdv.de.
 76. Anlage 12 zur FZV
 77. Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV-Ausnahmeverordnung - FZVAusnV) vom 20. August 2020
 78. Mofa-Kennzeichen jetzt auch zum Aufkleben BMVI, abgerufen am 27. September 2020
 79. Anlage 12 zur FZV
 80. Urteile des Lübecker Amts- und Landgerichtes zu Versicherungspflicht, Kontrahierungszwang und Annahmefiktion bei fehlender Betriebserlaubnis (PDF; 351 kB).
 81. Grünes Licht für E-Scooter Presse und Informationsamt der Bundesregierung, abgerufen am 25. Mai 2019
 82. Zuteilung von Filmkennzeichen , Stadt Berlin, aufgerufen am 28. August 2014.
 83. Product Range. Abgerufen am 30. Oktober 2014 .
 84. Pricing. Archiviert vom Original am 14. Mai 2013 ; abgerufen am 30. Oktober 2014 .