Denne artikel er også tilgængelig som en lydfil.

barndom

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Barndom beskriver perioden i en persons liv fra fødsel til seksuel udvikling ( puberteten ). Definitionen af barndom med hensyn til indhold vedrører mindre en biologisk livsfase - dens betydning er primært kulturelt og socialt bestemt. I udviklingspsykologi følger barndommen småbarnsalderen (2 og 3 år) og er opdelt i tidlig barndom (4 til 6 år), mellembarn (7 til 10 år) og sen barndom (11 til 14 år af alder). Barndommen efterfølges af ungdomsfasen, ungdomsårene . [1]

Piger i Laos , 2017
Dreng med sommerfugl, 2013

Lov

I barndommen har mennesker en særlig juridisk stilling. Dette er reguleret af en række tyske føderale love og internationalt af FN's børns rettigheder .

I henhold til FN's konvention om barnets rettigheder er et "barn" en person, der endnu ikke har fyldt 18 år (sammenlign børns rettigheder ).

Tyskland

Børn på det gamle vejskilt 136 (Tyskland)

Barnets juridiske kapacitet begynder i Tyskland i overensstemmelse med § 1 i civilloven "med færdiggørelsen af ​​fødslen", juridisk handleevne - såsom (begrænset) kapacitet eller skadevoldende ansvar - erhvervede det i etaper senere. Indtil da repræsenteres det i juridiske forhold af dets juridiske repræsentanter - normalt forældrene med forældremyndigheden , ellers værgen - § 1629 , §§ 164 ff. BGB.

Lægejournalen for et nyfødt barn er en del af moderens journal, indtil barnet for første gang forlader hospitalet under forsikringslovgivning og lever. Da ethvert barn har ret til en fødselsattest , er journalerne på fødestuen af særlig betydning, uanset om barnet forlod hospitalet i live.

Ifølge tysk lov er et "barn" enhver, der endnu ikke er 14 år, er en ung, der er 14, men endnu ikke er 18 år gammel (se afsnit 1 i ungdomsbeskyttelsesloven ). I ungdomsbeskyttelsesloven , § 2 , trækkes grænsen dog først ved 15 års alderen. I forbindelse med bog 8 i lov om social sikring ( afsnit 8 i bog VIII i social kodeks ), den såkaldte lov om børn og unge ( KJHG ), er et barn "der endnu ikke er 14 år gammelt" ( afsnit 7, stk. 1, nr. 1 i bog VIII i den sociale kodeks). [2] - med undtagelse af bestemmelserne om pasning og opdragelse af børn som forældres ret og pligt (barn i denne forstand er "der endnu ikke er 18 år") og til adoption som barn (barn i denne forstand (BGB Familienrecht) er "mennesker, der endnu ikke er fyldt 18 år"); Børn tilhører de " unge ", der er defineret i SGB VIII. I henhold til § 32 i opholdsloven er et mindre ”barn” enhver, der endnu ikke har fyldt 16 år (se børns genforening ).

Østrig

Den østrigske ungdomsbeskyttelseslov er et statsspørgsmål, og udtrykket "barn" er forankret anderledes. Mens forbundsstaterne Steiermark, Kärnten, Tyrol og Vorarlberg henvender sig til mennesker op til 14 år som børn og fra 14 til 18 år som unge , anerkender loven i Øvre Østrig kun betegnelsen unge for personer op til en alder af 18. Alder. Wien, Nedre Østrig og Burgenland bruger udtrykket unge til dette - det juridiske udtryk barn findes ikke i disse fire forbundsstater. På trods af disse synspunkter såvel som ved føderal lov, der ved mindreårige princip grænsen mellem umodenhed ser og modenhed til dato perfektioneret 14 år, sætter ungdomsbeskyttelsesloven Salzburg teenagere til voksne over 12 år til 18 år og taler i foran et barn. [3]

I føderal lov kan udtrykket barn normalt kun findes i betydningen "efterkommer". På grund af implementeringen af ​​et EU -direktiv nævnes punkt 28 i bilaget til loven mod illoyal konkurrence mellem børn ; ifølge Højesterets afgørelse omfatter dette mindreårige under 14 år. [4] Det er omtvistet i den juridiske litteratur, om ældre mindreårige også kunne medtages. [5]

Stadier af udvikling

Diagram over de fysiologiske udviklingsstadier i det kvindelige køn
Diagram over de fysiologiske udviklingsstadier i det mandlige køn

Generelt skelner udviklingspsykologi mellem følgende udviklingstrin i henhold til niveauet for biologisk, psykologisk og social udvikling: nyfødte (de første fire uger), [6] barndom (1. leveår), småbørnsalder (2. og 3. år liv), tidlig barndom (4. til 6. leveår), midterste barndom (7. til 10. leveår) og sen barndom (11. til 14. leveår). Dette efterfølges af ungdomsfasen . [1] I det 4. leveår nås normalt to gange fødslen. [7]

I udviklingspsykologi er begrebet udviklingsopgaver ofte forbundet med udviklingsstadierne. Det er opgaver, som børn (mennesker) skal arbejde med og løse i henhold til deres alder for at kunne benægte en social eksistens på det næste højere niveau ( Robert J. Havighurst ; se frem for alt Rolf Oerter / Leo Montada: Udviklingspsykologi). Aldersgrupper har deres tilsvarende udviklingsopgaver, der venter på, at alle kan arbejde med.

Se også:

Barndom gennem historien

forhistorie

Indtil videre kendes kun få spor fra en barndomsfase fra stenalderen , da arkæologiske beviser herfor er vanskelige. [8] Bevis for børns leg er leveret af øvre paleolitiske stenudskæringer med barnlige fingeraftryk fra Rouffignac -grotten , som viser, at børn legende satte deres præg her. Der er yderligere indikationer med figurative gravgaver i børns grave, såsom udskårne hest i Øvre Ældste stenalder dobbelt nedgravning af to unge mennesker fra Sungir (Rusland). I stedet for legetøj kan disse imidlertid også være totemgenstande , som det antages for de mere end 30.000 år gamle elfenbenfigurer fra den svabiske Vogelherd-hule . Det samme gælder for små dyrefigurer af brændt løsslup, der blev fundet på de arkæologiske steder Krems-Wachtberg , Pavlov og Dolní Věstonice . [9]

Miniaturegenstande fra den europæiske neolitiske tidsalder tolkes undertiden som legetøj, f.eks. Miniatureaksen fra Motzenstein (Upper Franconia), der kommer fra Cord Ceramic Culture . [10] Der er også kendt gravgods fra tidligt afdøde egyptiske faraoer , som tolkes som legetøj og dermed beviser et børnevenligt materielt udstyr.

Græsk antik

Begreber om en generel opdragelse af børn dukkede først op i det antikke Grækenland og Rom - i hvert fald så vidt traditionelle kilder antyder. Den græske bystat Sparta er et særligt drastisk eksempel. Krigerens kasteherskelse der havde en interesse i at få hærdede krigere ind. Den legendariske lovgiver Lycurgus siges at have lagt principperne for denne spartanske opvækst; de henviste imidlertid ikke til alle indbyggerne i Sparta, men til de højere klasser: historisk set i første omgang til fuldborgerlige spartere . Følgelig blev de stærkeste mænd og kvinder udvalgt til at føde afkom sammen. En ældre mand fik lov at give sin kone til en anden (yngre) mand og derefter genkende barnet som sit eget.

De børn, der blev undfanget på denne måde, blev tidligt tempereret i leg og gymnastik . Våde sygeplejersker tog sig af deres opvækst. Digteren Plutarch fortæller: “De våde sygeplejersker plejede børnene at nøjes med mad og blive efterladt alene i mørket uden frygt.” I en alder af tolv forlod drengene deres forældres hjem og blev opdraget af ældre drenge i ungdomsbarakker. Piskning var almindelig. De unge kadetter måtte sove uden tæpper og blev uddannet i kamp. Efter endt uddannelse blev drengene placeret under pleje af en erfaren mentor , normalt en ældre fighter. Dette lærte hans squire krigeren handel. Denne introduktion, der varede indtil en alder af 18, omfattede også seksuelle forhold mellem mester og studerende.

Pigerne fik også en hård opvækst. De bør hærdes for at føde sunde, energiske børn. Grækere fra andre bystater lagde især mærke til det lette tøj, der blev båret af de spartanske gymnaster, der blev hånet som "lårpeg". Hverken drenge eller piger havde ret til selvbestemmelse, og det havde deres forældre heller ikke, men de havde ret, selv pligt til uddannelse. Ifølge Lykurg tilhørte børnene staten. Men: Hele klassen af helotterne, som den dybeste integrerede sociale gruppering af den Lacedaemoniske stat, var statsejendom. Denne gruppe havde en status, der lignede slavernes , men adskilte sig fra slavegrupperne køb, loot og gældsslaver, der var udbredte på det tidspunkt på grund af forskellige særegenheder.

Det var anderledes i Athen. Et citat fra den athenske filosof Sokrates (469–399 f.Kr.) tyder i hvert fald på: ”Dagens børn er tyranner. De modsiger deres forældre, roder med deres mad og irriterer deres lærere. ”Men tugtelser var også dagens orden i Athen. Filosofen Platon (427–347 f.Kr.) anbefaler at bøje ulydige børn "med trusler og slag som et stykke skævt træ". Børn, der var uønskede eller uformelle, blev forladt. Eksempler på dette kan også findes i græske tragedier, som Ødipus viser. Grækerne betragtes almindeligvis som opfinderne af den almene skole. Men dette var mest - som i Athen - forbeholdt borgerlige mandlige børn. De startede i skolen i en alder af syv, som normalt blev undervist af en enkelt lærer. Emner var skrivning og matematik, poesi og sport. Skoletiden varede normalt indtil 16 år. Ældre studerende blev uddannet i retorik og videnskab af filosoffer og sofister . De bad om penge til deres foredrag. Børn af herskere som Alexander den Store blev opdraget af berømte lærere. Alexanders lærer var for eksempel Aristoteles (384–322 f.Kr.). Piger blev opvokset derhjemme, og i de fleste af de klassiske græske stater havde de ingen adgang til skolen, undtagen i særlige tilfælde som døtre af medlemmer af eliten eller af filosoffer. I Sparta gennemgik pigerne imidlertid - i fuldstændig kontrast til de andre græske bystater - en uddannelse organiseret af staten. Dette var dog lidt mindre fokuseret på fysisk træning end træningen af ​​drengene.

Forholdet til forældrene var ikke altid intimt. De, der havde råd, betroede våde sygeplejersker og slaver at opdrage deres afkom. I hendes omsorg var en bekymringsløs barndom dog ganske mulig. Dette fremgår af vasebilleder med børn, der leger og traditionelle fabler til den næste generation. Der var ingen forventning om slavebørn eller afkom fra fremmede fremmede, der ikke nød statsborgerskab i Athen.

Lege børn, romersk lettelse, 2. århundrede e.Kr.

Romerriget

Mange aspekter af græsk opdragelse kan også findes i det gamle Rom. Efter erobringen af ​​Grækenland bragte romerne talrige græske lærere ind i deres hjem for deres børn eller sendte afkommet til græske skoler. Mange aspekter af det græske familieliv findes også i Rom. Kun pater familias , den mandlige leder af familien, havde rettigheder. Efter fødslen fik han den nyfødte bragt til sig og besluttede, om han skulle acceptere det som sit barn. Ekskluderingskriterier var ikke kun fysiske deformiteter, men også rent praktiske overvejelser, såsom om faderen stadig havde råd til at tage en pige til, hvis ægteskab en medgift senere skulle betales. Bortskaffelse af børn var også et enkelt middel til at begrænse fødsler, især i fattige familier. De fjerntliggende steder, hvor uønskede børn blev forladt, var velkendte. Barnløse kvinder kunne tage uønskede babyer dertil. Forældreløse børn, der var mindre heldige, blev taget af iværksættere som billig arbejdskraft. Bordeller fandt også afkom der. Selv grundlæggerne af den romerske stat var - ifølge legenden - forældreløse. Romulus og Remus blev opgivet og diet af en hun- ulv .

Hvis faderen havde adopteret et barn, blev bullaen, en amulet, der skulle beskytte den mod skade, hængt rundt om den. Børnedødeligheden var høj. Det deprimerede gennemsnitsalderen. Men dem, der overlevede det femte leveår, havde en god chance for at være 60 år og ældre. For at kompensere for den høje børnedødelighed var store familier med seks til syv børn almindelige. Som i Grækenland var våde sygeplejersker populære i Rom. De kom for det meste fra slaveklassen og tog sig af barnet, selvom det ikke længere kunne amme. Gedemælk blev brugt til at fodre småbørnene. Kropsstraf var almindelig. I 374 blev der for første gang vedtaget en lov, der forbyder barnemord. Denne nye idé fik imidlertid lidt opmærksomhed i de følgende årtier.

middelalderen

Med udbredelsen af ​​kristendommen i Europa etablerede et blandet forhold mellem samfund og børn sig. Børn var bestemt ønsket og velkomne. At have afkom var jo det højeste mål for det kristne ægteskab. Samtidig voksede skepsisen over for nyfødte og små børn dog også. Den kirke far Augustin (354-430) påpegede, at spædbørn er født i synd, fordi de opstår fra den syndige kødets lyst af mænd og kvinder. De er ramt af Adam og Evas arvesynd. De er også høje, lunefulde, jaloux og instinktive. "Kun barnets lemmer er svage og uskyldige, ikke barnets sjæl," skrev Augustine. Den udbredte overtro antog, at djævelen og feerne prøver at tage spædbørn i besiddelse. Det var derfor meget vigtigt, at børnene blev døbt senest efter en uge. Spædbørn, der er i fare for at dø efter eller under fødslen, bør også døbes hurtigt. Hver voksen fik lov til at udføre nøddåb . Ifølge middelalderens opfattelse kom udøbte børn til limbo .

Våd sygeplejerske med baby , 1400 -tallet

Var udbredt, indpakningen af hele kroppen af ​​spædbørn i de første seks måneder af livet. Rygterne sagde, at hvis hænderne var frie til at bevæge sig, ville de små kradse i øjnene, skubbe knogler eller rive deres ører af. I stedet for sutter kendte man i middelalderen såkaldte " sugeposer ", som var fyldt med valmue , som fremmede behovet for søvn hos spædbørn. Skikken med at give børn så meget at spise som muligt var også udbredt. Dette svarede til oplevelsen af ​​ofte forestående hungersnød. Børn, der fik masser at spise i gode tider, var mere tilbøjelige til at overleve dårlige tider.

Vådsygeplejersker var også udbredt i middelalderen. Velhavende familier havde deres egen våde sygeplejerske. Dem, der havde færre penge, gav barnet til en våd sygeplejerske, der havde flere børn at amme på samme tid. I aristokratiske kredse gik det endda så langt nogle steder, at børn tilbragte de første to år af deres liv hos en våd sygeplejerske og først derefter vendte tilbage til deres forældre. Dette gjorde det lettere for mødrene at få børn i hurtig rækkefølge, hvilket stadig var målet på grund af den høje børnedødelighed. Samtidig var der familier, der forsøgte at kontrollere fødsler. Prævention blev imidlertid betragtet som en hedensk magi og en dødssynd. Abort, opgivelse og barnemord samt prævention blev regnet som drab. Alligevel var de ikke ualmindelige. I det sydlige Tyskland siges det, at uønskede spædbørn var druknet. I Nordtyskland var der hyppigere levende begravelser med impaling. Dette skulle forhindre de dødes ånder i at vende tilbage. Der er imidlertid ingen pålidelige erklæringer om hyppigheden af ​​sådanne hændelser.

Faderen havde ret over børnene. Han måtte passe sit afkom, selvom han blev født uden for ægteskab. Især i byer var det ikke ualmindeligt, at en række børn boede i husstanden, som faderen havde fået med forskellige kvinder. Ugifte mødre var endda far til hendes barn ved en kirkedomstol i forbindelse med underholdssøgsmål (underholdsbidrag). I 1400 -tallet blev det endda anset for moderigtigt, især blandt det franske aristokrati, at avle talrige bastarder . De var i stand til at opnå fremragende positioner i kirken og militæret. Imidlertid fik legitime børn altid præference. Ikke desto mindre var der børnehjem i middelalderen, der tog imod børn, der ikke kunne finde en forbindelse.

I middelalderen blev barndommen generelt opdelt i tre faser: infantia , puertia og adolescentia. Hver varede cirka syv år. Afkommet tilbragte de første syv år hjemme. De vil sandsynligvis blive sammenlignet med nutidens ideer om barndom. De små blev opvokset hjemme af deres forældre og blev stort set holdt uden for deres huslige pligter.

I en alder af syv blev den endelige beslutning taget om, hvorvidt sønnen skulle begive sig ud på en kirkelig eller sekulær vej. Under alle omstændigheder var skolestart eller uddannelse klokken syv. Også på børnehjemmene fik børn op til syv år omsorg. Klokken syv var de dog alene. I mange landbrugs- eller håndværksfamilier var det imidlertid allerede dagens orden for børn i alderen fire til fem år at aflaste deres mødre fra deres daglige gøremål. Fra syv år overtog faderen uddannelsen af ​​sine sønner. Døtre blev normalt uddannet til at styre husstanden. Men især i en ung alder var der mange aktiviteter, som drenge og piger skulle udføre lige meget. Senere måtte kvinderne også arbejde på markerne.

Formålet med uddannelse bør være fromme mennesker, der lever i Guds tjeneste. Tugtelse var bestemt et almindeligt opdragelsesmiddel. Stangen findes ofte som den vigtigste attribut på billedlige fremstillinger af lærere. Saint Augustine siges at have sagt i en alder af 62 år, at han hellere ville lide døden end at gå i skole igen. Straf var også udbredt i forældrehjemmet. Berthold von Regensburg skrev i sine prædikener i 1260: ”Fra det tidspunkt barnet talte de første dårlige ord, skulle du have et lille ryk klar. Men du skal ikke slå den med hånden på de bare templer, ellers kan du gøre den til en fjols. "

Skoler var private institutioner i den tidlige middelalder, hvortil der skulle betales skolepenge. Landsbypræster gav normalt gratis lektioner til et eller to begavede børn. For at kompensere for dette var børnene forpligtet til at tjene som acolytter i kirken eller hjælpe deres lærere i huset. Undervisningssproget var oprindeligt latin. Det var først i 1200 -tallet, at undervisning i folkemunden dukkede op. Med det tredje og fjerde Lateranråd blev adgangen til kirkeskoler også lettere. Skolepenge blev frafaldet for børn fra fattigere familier. Lektionens indhold var læsning, skrivning og lidt matematik. Talentfulde elever eller dem fra rige familier kunne gå på højere latinskoler efter folkeskolen . Målet her var frem for alt flydende indlæring af det indlærte sprog latin. Det var ikke almindeligt at gå på universitetet indtil 16 år. Men dette var forbeholdt meget få.

Udover det sekulære var en kirkekarriere også mulig for børn. Især rige og adelige familier gav ofte et eller flere af deres børn til et kloster. Til dette blev især drenge udvalgt, der virkede for svage til en ridderuddannelse. Ofte var det også yngre søskende, der ikke længere havde udsigt til en del af arven. Piger blev også sendt til klosteret, da de ikke skulle giftes. Forældre måtte betale en medgift for sådanne nybegyndere . Men det viste sig mindre end ved et ægteskab. Uddannelsen til at blive præst var for det meste forbeholdt adels afkom eller bybefolkningen. I en alder af syv børn kunne modtage deres første mindre ordrer .

Pieter Bruegel: Børnenes lege , 1560

Men der var også behagelige sider ved barndommen i middelalderen. Der er mange referencer til legetøj, der var tilgængelige for børnene. I skriftlige kilder henvises der imidlertid gentagne gange til "passende" spil, som på ingen måde må være "umoralsk". Hobbyhesten havde sandsynligvis været udbredt. Der er også tegn på bold-, fangst- og dansespil. Oprindeligt bevaret legetøj er hovedsageligt lerdukker og figurer. De blev ikke kun fundet i statelige hjem, men også i byer og landsbyer. Marmorspillet med lerkugler synes også at have været populært. I en politiordre fra Nürnberg fra 1300 -tallet er sådan "rulning" og skydning af små mønter forbudt. Tilsyneladende var sådanne spil også populære hos voksne. [11]

Barndommen som en social konstruktion

I mange kulturer er barndommen præget af beskæftigelses- og læringsfrihed, hvorved børns rettigheder til beskyttelse, opdragelse og personlig udvikling udvides. I barndomsforskning vinder opfattelsen i stigende grad terræn om, at børn ikke længere kun er "mennesker i udvikling", men også "mennesker i deres egen ret". Udvikling afvises som en metafor for vejledning, da det reducerer barndommen til en overgangsfase til voksenalderen. Barnets subjektive behov, ønsker og interesser fremhæves.

Drenge og piger med skoleuniformer på en engelsk skole i Nepal

Ifølge Zinnecker er der to hovedideer bag ændringen i vurderinger: deltagelse og troværdighed. Da det ville modsige den progressive (selv-) forståelse af et demokratisk samfund, hvis hele dele af befolkningen blev udelukket fra politisk dannelse, var det kun naturligt, at bestræbelserne på at inkludere børnegruppen i dette ville blive stærkere. [12] Børn ses også i stigende grad som "myndigheder på egne vegne" (3). For eksempel er det ikke længere kun voksne eksperter i børns liv, der interviewes, men børn indgår selv i undersøgelser. Grundlaget for disse centrale ideer er frem for alt den fremherskende forestilling om barndom som konstruktion . "Barndommens konstruktioner er sociale repræsentationer, der er skabt af de værdier, et samfund tillægger børn, de meninger, det har om børn osv." [13]

Glogger-Tippelt & Tippelt (1986) begrunder betragtningen af ​​barndom som en social konstruktion ud fra to argumenter. De ser en forklaring i, at forskellige historiske epoker har frembragt forskellige ideer om barndom og børns udvikling. De ser et andet argument i de forskellige ideer om barndom og børns udvikling i forskellige kulturer. [14]

Børns situation i de industrialiserede lande

“Vores børn er vores fremtid!” (“Çocuklar geleceğimizdir, onları destekleyelim”); Fælles informationsstand for Federation of Turkish Forældreforeninger i Tyskland ( FÖTEV , her Niedersachsen ) med mentor - Die Leselernhelfer Hannover ;
2015 på "Opdagelsesdagen i Hannover -regionen "

I 2007 præsenterede UNICEF en international undersøgelse af børns situation i 21 industrialiserede lande. Situationen i Holland blev vurderet til at være den mest gunstige, hvor USA (20. pladsen) og Storbritannien (21. pladsen) kom sidst. Tyskland kom på 11. Ud over den materielle situation blev der taget hensyn til sundhed, uddannelse, forhold til forældre og kammerater, livsstil og risici samt børns og unges egen vurdering. For børnefattigdom blev procentdelen af ​​børn, der boede i husstande med en indkomst under 50% af medianindkomsten, bestemt.

Mere end halvdelen af ​​de 15-årige tyskere siger, at deres forældre næppe har tid til at tale med dem. I Ungarn og Italien har kun omkring en fjerdedel af de unge denne oplevelse. Tyske forældre taler tilsyneladende særligt sjældent til deres børn - Tyskland rangerer sidst i denne henseende. "

Ifølge undersøgelser har der været en udvikling i tysktalende lande såvel som internationalt fra en stort set uplanlagt barndom ( street- barndom) til en huseret, planlagt barndom ( huseret barndom , isoleret barndom , tidsbegrænset barndom ). De børn, hvis fritid er fyldt med særlige undervisningstilbud, tilegner sig ikke kun specifikke færdigheder og viden inden for sport , sprog eller kunst, men også kommunikationsevner , øget selvværd og en generel følelse af empowerment ; Ifølge undersøgelser derimod har børn med en præstruktureret, velorganiseret barndom en tendens til at have mindre evne til at organisere deres egen tid og holdbarheden af ​​sociale relationer. [16]

Brug af tekniske enheder

I de senere år har det vist sig, at brugen af ​​tekniske enheder i den tidlige barndom er steget støt. [17] Selv i en ung alder har børn i stigende grad en mobil enhed. I 2014 var lejlighedsvis smartphone- brug af børn i alderen 6–7 år 20%, i 2017 var det 38% og i 2019 var det 54%, fordi 95% af 12-13-årige allerede har deres egen smartphone og 51% har deres egen computer . En undersøgelse i 2020 viser, at børn, der ikke er længere end 6 år, i gennemsnit kommer i kontakt med en internetaktiveret enhed i en alder af 12 måneder. [18] Enhederne har forskellige anvendelser. De fleste børn, 73%, bruger tekniske enheder til at se videoer, 61% ser på fotos og 58% lytter til musik. Omkring halvdelen er involveret i spil (51%).

fordele

Die Nutzung internetfähiger Geräte bringt einige Vorteile mit sich, die meisten beziehen sich auf eine verbesserte Sprachkompetenz und Lernfähigkeit . Beispielsweise können interaktive Videos auf Tablets die Fähigkeit, Wörter zu lernen, im Vergleich zu nicht-interaktiven Videos erhöhen. [19] Insgesamt stellen Tablets eine sehr gute Interaktionsmöglichkeit dar. Obwohl Kinder über begrenzte motorische Fähigkeiten verfügen, können sie sich gut mit diesen auseinandersetzen. [20] Nicht nur Videos, sondern auch interaktive E-Books helfen, sowohl in auditiver als auch in visueller Form, die Fähigkeit von Kleinkindern, Geschichten zu erzählen, zu erhöhen. [21] E-Book s stellen außerdem ein Vorteil für Kinder mit Lernschwäche dar. Sie können den Wortschatz verbessern und die phonologische Bewusstheit stärken. [22] Bereits eine Studie aus dem Jahr 2003 konnte zeigen, dass "voice-narrated"-Bücher die phonologische Bewusstheit von Vierjährigen verbessern. [23]

Es sind bereits sehr viele verschiedene Lern-Apps auf dem Markt. Neben der stets kritisch zu betrachtenden Qualität von Lern-Apps, sprechen einige Befunde jedoch für die Nutzung. Die Mehrheit dieser Apps fokussieren sich auf die grundlegenden Lese- und Schreibfähigkeiten. [24] Lern-Apps können unter anderem den Wortschatz von Kindern verbessern. [25]

Auch aus Elternsicht wird die Nutzung technischer Geräte zum Großteil als sinnvoll erachtet. 74 % stimmen der Aussage zu, dass Kinder schnell und intuitiv lernen und dies auch im Umgang mit digitalen Medien genutzt werden sollte. [26]

Kinder mit motorischer oder geistiger Behinderung sowie einer Hör- oder Sehbehinderung können von der Nutzung technischer Geräte, wie beispielsweise Tablets, ebenfalls profitieren. [27] Die Nutzung kann die Konzentrationsfähigkeit immens verbessern. Wenn die Konzentrationsdauer bei nur 5–10 Minuten lag, kann diese durch eine gezielte Nutzung technischer Geräte auf bis zu 30 Minuten gesteigert werden. Außerdem kann es zu einer Verbesserung der generellen Aufmerksamkeit und der sozialen Interaktionsfähigkeit kommen sowie zu einem reduzierten Selbstgefährdungspotential. Auch bei Kindern mit Verhaltensstörungen erwies sich ein Training mit speziell entwickelten Apps als positiv. [28]

Nachteile

Die Nutzung technischer Geräte in der Kindheit ist andererseits auch mit Nachteilen behaftet. 17 % der Kinder zwischen 0 und 6 Jahren wurden bei der Nutzung digitaler Medien schon mit ungeeigneten Medien konfrontiert. [29] Oft ist außerdem der "Pass-back"-Effekt zu beobachten, bei dem Kinder zwar kein eigenes Smartphone besitzen, aber die Eltern ihnen ihr eigenes reichen, um die Kinder zu beschäftigen. [30] Obwohl dieser Effekt in vielen Situationen zu beobachten ist, haben Eltern selbst nicht zwingend eine positive Einstellung den Smartphones gegenüber. [31] 70 % der Erziehungsberechtigten geben an, dass sie das Elterndasein nicht erleichtern. Die Gründe für die Besorgnis und weniger positive Einstellungen seitens der Eltern sind verschieden. Zum einen haben sie Ängste, dass ihre Kinder keine wichtige Soziale Kompetenz entwickeln. Zum anderen fällt es schwerer, die Aufmerksamkeit ihrer Kinder zu erlangen. Des Weiteren kommt die Angst dazu, dass ihre Kinder von Smartphones abhängig werden. Aus diesem widersprüchlichen Verhalten, dass die Eltern ihren Kindern früh Zugang zu technischen Geräten gewähren und trotzdem teilweise negativ über die Nutzung denken, kann es zu einem Spannungsverhalten kommen.

Die Smartphone-Nutzung kann im Allgemeinen zu Beeinträchtigungen des Schlafes führen. Eine erhöhte Touchscreen -Nutzung hängt signifikant mit einer geringeren Schlafdauer, weniger Nachtschlaf und erhöhtem Tagesschlaf, einer schlechteren Schlafqualität, erhöhter Einschlafzeit [32] und einer kürzeren REM -Schlafphase [33] zusammen. Außerdem ist das Schlafen in der Nähe eines eingeschalteten Geräts mit erhöhter Müdigkeit [34] und einer schlechteren Schlafqualität [35] verbunden. Im Allgemeinen gibt es unterschiedliche Mechanismen, die diese Veränderungen im Schlafverhalten begünstigen und herbeiführen können. [36] Die verfügbare Zeit wird unter anderem für die Bildschirmnutzung verbraucht, anstatt zum Schlafen oder für andere Aktivitäten. Außerdem kann es zu psychologischen Stimulationen kommen, basierend auf den dargebotenen Medieninhalten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Auswirkung des Lichts, dass von den technischen Geräten ausgeht. Beispielsweise kommt es zu einer verringerten Melatonin produktion, ausgelöst durch das kurzwellige Licht der Geräte und Pupillenlichtreaktionen. Dabei reagieren Kinder vermutlich empfindlicher auf die Auswirkungen von Licht als Erwachsene. Die genannten Faktoren, die zur Beeinträchtigung des Schlafes führen, sind nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen zu beobachten. Dennoch ist der Schlaf besonders in der Kindheit sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder. In Bezug auf die psychische Entwicklung kann ein Zusammenhang zwischen Schlafmangel bei Kindern und bestimmten Verhaltensstörungen festgestellt werden. [37]

Außerdem gibt es einen Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und Aufmerksamkeit-/ Hyperaktivitätsstörung , impulsivem Verhalten, Angstzuständen und Depressionen . [37] Mehr und besserer Schlaf hängen mit besseren kognitiven Leistungen, mehr Aufmerksamkeit und einer besseren Konsolidierung zusammen. [38] In Bezug auf die physische Entwicklung spielt Schlaf ebenfalls eine bedeutende Rolle. Die maximale Hormonausschüttung des Wachstumshormons erfolgt während des nächtlichen Schlafs und hat somit einen Einfluss auf die Größe und das Gewicht einer Person. [39] Schlafmangel kann zu ungesundem und kalorienreichem Essverhalten und langfristig zu Übergewicht führen. [40] Schlaf wirkt sich positiv auf die physische Gesundheit aus, beispielsweise in Form von weniger Erkältungen, schnellerer Antikörperbildung nach Impfungen und einem geringeren Risiko für Herzkreislauf - oder Stoffwechselerkrankungen . [41]

Erhöhter Konsum von smarten Geräten wie Smartphones oder „intelligenten“ Spielkonsolen kann in mehreren Studien mit Defiziten in der Sprachentwicklung in Verbindung gebracht werden. Bei dreijährigen Kindern ist die Nutzung von smarten Geräten negativ mit der Sprachentwicklung korreliert. [42] Darüber hinaus gibt es vermutlich einen Zusammenhang zwischen erhöhter bildschirmbasierter Mediennutzung und geringerer mikrostruktureller Integrität der Bahnen der weißen Substanz des Gehirns bei Vorschulkindern. Diese unterstützt die Sprache und aufkommende Lese- und Schreibfähigkeiten. [43]

Kindheit in verschiedenen Ländern

Kinder in Deutschland

Kinder nach dem BGB (Deutschland)

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bestimmt:

 • Uneheliche Kinder: Auch wenn keine Ehe mehr besteht, eine solche aber 306 Tage vor Geburt des Kindes bestand, gilt dieses Kind als ehelich geboren (vergleiche Unehelichkeit ).
 • Eheliche Kinder: Erkennt der Vater das Kind nicht als sein eigenes an, erfolgt die Feststellung der Vaterschaft gegebenenfalls durch ein Abstammungsgutachten , und die Vaterschaft wird durch das Familiengericht festgestellt
 • Angenommene Kinder: Adoptivkinder werden ab dem Tage der ausgesprochenen Adoption wie eheliche Kinder behandelt; die Verwandtschaftsverhältnisse zur bisherigen biologischen Familie werden aufgehoben (sie erlischen ) und es besteht ab dem Zeitpunkt eine rechtliche Verwandtschaft zu den Adoptiveltern und ihren Vorfahren und Nachkommen. Adoptiert nur einer der Ehepartner, besteht eine entsprechende Verwandtschaft nur zu dessen Kindern (entspricht Halbgeschwistern).

Kinderarmut

Anteil Kinder, die in Deutschland
Sozialgeld beziehen (Juni 2005) [44]
Bundesland Anteil
Bayern 6,6 %
Baden-Württemberg 7,2 %
Rheinland-Pfalz 9,9 %
Hessen 12,0 %
Niedersachsen 13,5 %
Nordrhein-Westfalen 14,0 %
Saarland 14,0 %
Schleswig-Holstein 14,4 %
Hamburg 20,8 %
Thüringen 20,8 %
Brandenburg 21,5 %
Sachsen 22,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 27,8 %
Sachsen-Anhalt 27,9 %
Bremen 28,1 %
Berlin 30,7 %
Deutschland (gesamt) 14,0 %

Kinderarmut bezeichnet die Armut von Personen eines vorgegebenen Altersrahmens. Dieser wird im Allgemeinen so definiert, dass Kinder ab Geburt und Jugendliche bis 18 Jahre berücksichtigt werden. In Deutschland ist die Kinderarmut in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegen. Auf großes Medieninteresse stieß dabei die Feststellung einer Verdopplung der Zahl sozialhilfebedürftiger Kinder alle zehn Jahre bezogen auf den Zeitraum seit 1965.

Große Unterschiede hinsichtlich der Kinderarmut lassen sich zwischen den Bundesländern feststellen.

Schulpflicht und Beschulung

Für Kinder in Deutschland herrscht eine rechtliche Schulpflicht . Diese ist nicht im Grundgesetz (GG) oder einem anderen Bundesgesetz geregelt, sondern – als Ausdruck der Kulturhoheit der Länder – nur in den einzelnen Landesverfassungen . Schulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft bieten eine Alternative zur staatlichen Schule. Einige der nicht-staatlichen Schulen setzen bewusst auch auf alternative Unterrichtsmethoden wie Waldorfpädagogik oder Montessoripädagogik oder sind Internate. Die meisten Schulen in freier Trägerschaft erheben ein von den Eltern zu zahlendes Schulgeld, weil der Staat diese Schulen nur teilweise finanziert. Die Schulpflicht in Deutschland wurde im Laufe ihrer Geschichte immer wieder kritisiert. Von konservativ religiöser Seite wird der soziale Umgang und einzelne Unterrichtsinhalte abgelehnt (wie Schwimmunterricht oder Evolutionstheorie). Aus libertärer Sicht wird die Schulpflicht als unzulässiger Eingriff in persönliche Freiheit und Indoktrination abgelehnt.

Vernor Muñoz , UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung , äußerte sich in seinem in Berlin veröffentlichten Bericht vom 21. Februar 2006 besorgt darüber, dass die restriktive deutsche Schulpflicht die Inanspruchnahme des Rechtes auf Bildung mittels alternativer Lernformen wie etwa Hausunterricht kriminalisiere . [45] [46]

Unter Bildungsbenachteiligung wird verstanden, dass eine Gruppe von Kindern oder Erwachsenen im Bildungssystem systematisch weniger Möglichkeiten haben als andere, ein Bildungsziel zu erreichen. In Deutschland wurde aufgrund der IGLU-Studie und der PISA-Studie eine Bildungsbenachteiligung festgestellt. Davon sind insbesondere Arbeiterkinder und Migrantenkinder betroffen.

Insgesamt gehen Kinder aus Familien der oberen sozialen Klassen (Kinder von Leuten aus hohen, meist akademischen Positionen, zum Beispiel von Spitzenmanagern) 6,06 mal so häufig aufs Gymnasium wie Kinder aus Facharbeiterfamilien [47] und Kinder aus der unteren Klassen (beispielsweise Kinder von Professoren oder Ärzten) gehen 3,64 mal so häufig aufs Gymnasium wie Facharbeiterkinder. [47]

Die Chancen der Facharbeiterkinder sind in Städten mit über 300.000 Einwohnern am schlechtesten; dort sind die Chancen des Kindes aus der oberen Dienstklasse auf den Gymnasialbesuch 14,36 Mal so hoch wie die des Facharbeiterkindes und die Chancen eines Kindes aus der unteren Dienstklasse 7,57 mal so hoch wie die eines Facharbeiterkindes. [47] In den letzten Jahrzehnten hat sich diese Situation verschlechtert, seit Beginn der 1980er-Jahre ist die Teilnahme von Kindern sozial schlechter gestellter Familien an höherer Bildung rückläufig (vergleiche Entwicklung der Bildungsbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland ).

In den ostdeutschen Bundesländern ist die gemessene Bildungsbenachteiligung weniger ausgeprägt als in den westlichen. [48]

Kinderzahl

Die Kinderzahl ist die Anzahl der Kinder in einer Ehe oder die Anzahl der Kinder einer Person (aus mehreren Ehen plus nichteheliche Kinder).

Im Jahr 2005 lebten rund 12 Mio. Kinder in Deutschland . [49] Im Jahr 2013 kamen in Deutschland 682.069 Kinder lebend zur Welt. [50]

Für die Bevölkerungsgeschichte und die aktuelle Demografie ist besonders, nach Abzug der Kindersterblichkeit , die Zahl der Kinder wichtig, die selbst wieder heiraten, beziehungsweise das heiratsfähige Alter erreichen. Dafür, dass die Bevölkerung konstant bleibt, ist in Gesellschaften mit niedriger Sterblichkeitsrate wie in den europäischen eine zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer (TFR) von 2,1 notwendig. In Gesellschaften mit höherer Kindersterblichkeit ist eine höhere TFR notwendig.

In Europa ging die TFR von 1990 bis 2002 von 1,7 auf 1,4 zurück. [51] In Deutschland lag sie im Jahr 2012 bei 1,40 und im Jahr 2013 bei 1,41. [50]

Von den Kinderzahlen hängt auch die Wahrscheinlichkeit mit ab, mit der bestimmte Familien in Ahnenlisten auftauchen. Allgemein gilt, dass bis 1800 begüterte Familien auf dem Lande (Voll- Bauern , Müller ) mehr Kinder hatten als Häusler und ländliche Familien mehr als städtische. Unterschiedliches Heiratsalter der Frauen, unterschiedliche Geburtenabstände und Unterschiede in der Fruchtbarkeit wegen oft unzureichender Ernährung beeinflussten die Zahl der geborenen Kinder.

Es liegen keine genauen Daten zur Kinderzahl der Frauen in Deutschland vor. Dies liegt daran, dass es in Deutschland aus Datenschutzgründen verboten ist, nach der Anzahl jemals geborener Kinder zu fragen. Stattdessen wird nach der Anzahl der Kinder im Haushalt gefragt. Dies ist problematisch, da nicht im Haushalt der Mutter lebende Kinder nicht erfasst werden.

Folgende Tabelle zeigt die Kinderzahlen im Haushalt bei 40-jährigen in Westdeutschland lebenden Frauen verschiedener Ausbildungsgruppen. Nicht im Haushalt lebende Kinder sind nicht erfasst. Außerdem werden nur minderjährige Kinder gezählt. Im Haushalt lebende Kinder über 18 Jahren werden nicht mitgezählt. Dies ist problematisch, da dadurch die Kinder junger Mütter aus dieser Statistik herausfallen, denn diese sind, wenn die Mutter 40 ist, schon erwachsen. Auch werden die Kinder, welche die Frau nach ihrem 40. Lebensjahr zur Welt bringt, nicht mitgezählt. So kann die Kinderlosigkeit – insbesondere gut ausgebildeter Frauen – überschätzt werden.

Zur Adoption freigegebene Kinder werden hier bei der Adoptivmutter gezählt und nicht bei der leiblichen Mutter. Kinder, die beim Vater aufwachsen, werden nicht mitgezählt. Genauso ist es mit Kindern in Heimen. Idealer wäre eine Statistik, die die Zahl der jemals geborenen Kinder erfasst. Da dies jedoch aus Datenschutzgründen verboten ist, sind dies die genausten Zahlen, die die Wissenschaft hat:

Ausbildungsabschluss [52] 0 Kinder 1 Kind 2 Kinder 3 und mehr Kinder
ohne Abschluss 24,1 % 23,0 % 31,0 % 21,9 %
Anlern-/Lehrabschluss 25,4 % 26,2 % 36,1 % 12,4 %
Meister/Techniker 33,0 % 22,9 % 33,6 % 10,4 %
Fachhochschule/Hochschule 42,2 % 21,7 % 27,7 % 8,5 %

Kinder mit Migrationshintergrund

In Deutschland kamen im Jahr 2006 rund 30 % der Grundschüler aus Familien mit Migrationshintergrund , in Großstädten waren es 40 %. [53] Grundsätzlich haben Kinder mit Migrationshintergrund sozial bedingt schlechtere Gesundheitschancen , auch die Mutter- und die Säuglingssterblichkeit sind erhöht sowie die Sterblichkeit von Säuglingen und Kleinkindern (um 20 %). Kleinkinder und Schulkinder sind durch Unfälle überdurchschnittlich stark gefährdet. [54]

Kinder mit Migrationshintergrund zeigen signifikant schlechtere schulische Leistungen als Kinder ohne einen solchen Hintergrund, und zwar sowohl in der ersten als auch zumeist in der zweiten Einwanderergeneration. [55] Allerdings sind einzelne Einwanderergruppen – vor allem europäische – schulisch ebenso erfolgreich wie Deutsche, [56] teils sogar erfolgreicher. [57] Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist der Leistungsunterschied zwischen zugewanderten und einheimischen Kindern unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich und Schweden besonders groß – der Anteil der zugewanderten Schüler mit Grundkenntnissen in Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik war um jeweils über 30 % geringer als bei den Schülern ohne Migrationshintergrund (vergleiche Schulische Erfolge bei Migrationshintergrund ). [58]

Kinder in den Vereinigten Staaten

Siehe auch

Literatur

Anthropologie

 • Melvin Konner: The Evolution of Childhood: Relationships, Emotion, Mind. Harvard University Press, 2010, ISBN 978-0-674-04566-8 .
 • Norbert Kühne : Frühe Entwicklung und Erziehung – Die kritische Periode. In: Unterrichtsmaterialien Pädagogik – Psychologie. Nr. 694, Stark Verlag, Hallbergmoos 2012.

Geschichte, Soziologie, Politik und Wörterbücher

 • Thomas Altgeld, Petra Hofrichter: Reiches Land, kranke Kinder? Gesundheitliche Folgen von Armut bei Kindern und Jugendlichen. Mabuse-Verlag, 2000, ISBN 3-933050-21-9 .
 • Sabine Andresen, Klaus Hurrelmann: Kindheit. Beltz, Weinheim 2010.
 • Philippe Ariès : Geschichte der Kindheit. dtv, München 1978, ISBN 3-423-04320-2 .
 • Lloyd deMause : Hört ihr die Kinder weinen. Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, ISBN 3-518-07458-X .
 • Klaus Arnold : Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance. Beiträge und Texte zur Geschichte der Kindheit (= Sammlung Zebra. Reihe B, Band 2). München und Paderborn 1980, ISBN 3-506-13152-4 .
 • derselbe: Die Einstellung zum Kind im Mittelalter. In: Mensch und Umwelt im Mittelalter. Hrsg. von Bernd Herrmann 1986, 3. Aufl. Stuttgart 1987, S. 53–64.
 • Hugh Cunningham: Die Geschichte des Kindes in der Neuzeit. Artemis & Winkler, Düsseldorf 2006, ISBN 3-538-07229-9 .
 • Imke Behnken, Jürgen Zinnecker (Hrsg.): Kinder, Kindheit, Lebensgeschichte – ein Handbuch. Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung GMBH, Seelze-Velber 2001, ISBN 3-7800-5245-8 .
 • Jutta Buchner-Fuhs, Burkhard Fuhs: Gute Kindheit? Vorstellungen Entwürfe und Lebensweisen gelingender Kindheit im historischen Wandel. Vergangenheitsverlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-86408-002-9 .
 • Gabriele Gloger-Tippelt , Rudolf Tippelt : Kindheit und kindliche Entwicklung als soziale Konstruktionen. In: Bildung und Erziehung. Jahrgang 39, 1986, S. 149–164.
 • Manfred Günther : Kindheit - Jugend - Alter. Das Taschenbuch-Lexikon . 2. erweiterte Auflage 2020 mit über 1250 Wörtern; Vorwort HG Butzko , 37 Illustrationen: Stuttmann ; Rheine 2020, ISBN 978-3-946537-62-5 .
 • Otto Hansmann: Kindheit zwischen Mittelalter und Moderne. Deutscher Studien Verlag, Weinheim, 1995.
 • Heinz Hengst: Kindheit als Fiktion. Frankfurt am Main 1981, Suhrkamp-Verlag, ISBN 3-518-11081-0 .
 • Michael-Sebastian Honig, Hans Rudolf Leu, Ursula Nissen (Hrsg.): Kinder und Kindheit. Soziokulturelle Muster – sozialisationstheoretische Perspektiven. Juventa, Weinheim 1996.
 • Klaus Hurrelmann, Heidrun Bründel: Einführung in die Kindheitsforschung. Beltz, Weinheim 2003.
 • Michael Hüter: Kindheit 6.7: ein Manifest. Edition Liberi & Mundo, Melk an der Donau Juli 2019, ISBN 978-3-200-05507-0 .
 • Joe L. Kincheloe: Kinderculture: The Corporate Construction of Childhood. Westview Press, 1997, ISBN 0-8133-2310-X .
 • Jacqueline Knörr (Hrsg.): Childhood and Migration. From Experience to Agency. Transcript, Bielefeld 2005, ISBN 3-89942-384-4 .
 • Neil Postman : Das Verschwinden der Kindheit. Fischer, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-596-23855-2 .
 • Andreas Rett : Die Geschichte der Kindheit als Kulturgeschichte. Picus, Wien 1992, ISBN 3-85452-310-6 .
 • Otto Rühle : Das proletarische Kind. Eine Monographie. Langen, München 1911
 • Herbert Schweizer: Soziologie der Kindheit. VS Verlag, ISBN 978-3-531-14222-7 .
 • Shulamith Shahar : Die Kindheit im Mittelalter. Patmos, Düsseldorf 1990, ISBN 3-491-69107-9 .
 • Edward Shorter : Die Geburt der modernen Familie. Reinbek 1990.
 • Ingeborg Weber-Kellermann: Die Kindheit – eine Kulturgeschichte. Insel, Frankfurt am Main 1997.
 • World Vision Deutschland: Kinder 2007, 2010, 2013. Beltz, Weinheim.

Psychologie und Psychoanalyse

 • Anna Freud : Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung. 7. Auflage. Klett-Cotta, Stuttgart 2003, ISBN 3-608-96004-X .
 • Melanie Klein : Das Seelenleben des Kleinkindes und andere Beiträge zur Psychoanalyse. 8. Auflage. Klett-Cotta, Stuttgart 2006, ISBN 3-608-95107-5 .
 • Wolfgang Schneider; Ulman Lindenberger; Rolf Oerter; Leo Montada (Hrsg.) (2012): Entwicklungspsychologie. 7., vollst. überarb. Aufl. Weinheim [ua]: Beltz.
 • Peter Rossmann: Einführung in die Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters. 4. Auflage. Huber, Bern 1996, ISBN 3-456-82723-7 .

Kindheit im Film

 • Chuck Jackson: Little, Violent, White: The Bad Seed and the Matter of Children – Critical Essay. In: Journal of Popular Film and Television. Summer, 2000.
 • Emma Wilson: Cinema's Missing Children. Wallflower Press, 2003.
 • Kinderfilme – Versuche einer Grenzziehung: deutscher Dokumentarfilm für große und kleine Kinder aus neun Jahrzehnten. Retrospektive des Bundesarchiv-Filmarchivs während des 42. Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm; [27.10. bis 31.10.1999] / [Hrsg.: Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin. Red.: Karla Schröder]. – Berlin: Bundesarchiv-Filmarchiv, 1999.

Anthologien

Zeitschriften

 • Childhood. A journal of global child research.

Filme über Kinder (ohne Kinderfilme)

Rundfunkberichte

Weblinks

Commons : Kinder (children) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Kindheit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Kindheit – Zitate
Wikiquote: Kind – Zitate

Einzelnachweise

 1. a b Lexikon-Eintrag: Kurzfassung »Entwicklung des Kindes«. ( Memento vom 26. Dezember 2008 im Internet Archive ) In: Brockhaus.de. 2008, abgerufen am 8. Oktober 2019.
 2. § 7 SGB VIII
 3. Übersicht: Kinder und Jugendliche. In: Oesterreich.gv.at. Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend , 1. Januar 2019, abgerufen am 8. Oktober 2019 .
 4. Eintrag: Rechtssatz RS0128245. In: RIS . Republik Österreich, 18. September 2012, abgerufen am 6. Mai 2019 .
 5. Entscheidungstext des OGH: Geschäftszahl 4Ob110/12y. In: RIS. Republik Österreich, 18. September 2012, abgerufen am 6. Mai 2019 .
 6. Übersicht: Das Neugeborene. ( Memento vom 28. Juli 2014 im Internet Archive ) In: Baby-Welten.de. 2014, abgerufen am 8. Oktober 2019.
 7. Wilfried de Nève, Wolfgang Presber (Hrsg.): Ergotherapie: Grundlagen und Techniken. 4. Auflage. Urban & Fischer, München/Jena 2003, ISBN 3-437-47980-6 , S. 384.
 8. Leif Steguweit (Red.): Steinzeitkinder. Begleitkatalog zur Ausstellung im Erlanger Stadtmuseum. Büchenbach, Faustus-Verlag, 2012. (PDF-Download)
 9. Thomas Einwögerer: Die jungpaläolithische Station auf dem Wachtberg in Krems, Niederösterreich. Eine Rekonstruktion und wissenschaftliche Darlegung der Grabung von J. Bayer aus dem Jahre 1930. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission Bd. 34, Wien 2000.
 10. Zur Sonderausstellung „AXT und RAD en miniature“ (abgerufen am 21. Januar 2015)
 11. Ulrich Zoeger: Geschichte der Familie: Antike und Mittelalter. auf: branchen-baer.de
 12. Jürgen Zinnecker: Entwicklung im sozialen Wandel. Weinheim 1999.
 13. Daniela Bickler: Zielgruppe Kinder – Handlungsspielräume eröffnen, Abhängigkeiten vermeiden. Baden-Baden 2001.
 14. Gabriele Gloger-Tippelt , R. Tippelt: Kindheit und kindliche Entwicklung als soziale Konstruktionen. In: Bildung und Erziehung. 39, (1986), S. 149–164.
 15. UNICEF : Deutschland nur Mittelmaß , 14. Februar 2007.
 16. Alma von der Hagen-Demszky: Familiale Bildungswelten: Theoretische Perspektiven und empirische Explorationen. In: Deutsches Jugendinstitut e. V. (Hrsg.): Materialien zum Thema Familie und Bildung I. München, Oktober 2006, S. 50 ( PDF: 667 kB, 142 Seiten auf dji.de ( Memento vom 20. Oktober 2011 im Internet Archive )).
 17. Achim Berg : Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt. Berlin, 28. Mai 2019 ( Bitcom -Präsident; PDF: 363 kB, 16 Seiten auf bitkom.org).
 18. Matthias Jax: Studie: 72 Prozent der 0- bis 6-Jährigen im Internet. In: Saferinternet.at. 6. Februar 2020, abgerufen am 17. Mai 2021 .
 19. Heather L. Kirkorian, Koeun Choi, Tiffany A. Pempek: Toddlers' Word Learning From Contingent and Noncontingent Video on Touch Screens . In: Child Development . Band   87 , Nr.   2 , 2016, ISSN 1467-8624 , S.   405–413 , doi : 10.1111/cdev.12508 ( wiley.com [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 20. Cynthia Chiong und Carly Shuler: Learning: Is there an app for that? 2010.
 21. Christine M. Ricci, Carole R. Beal: The effect of interactive media on children's story memory. In: Journal of Educational Psychology . Band   94 , Nr.   1 , 2002, ISSN 0022-0663 , S.   138–144 , doi : 10.1037/0022-0663.94.1.138 ( apa.org [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 22. E-books effectiveness in promoting phonological awareness and concept about print: A comparison between children at risk for learning disabilities and typically developing kindergarteners . In: Computers & Education . Band   57 , Nr.   3 , 1. November 2011, ISSN 0360-1315 , S.   1989–1997 , doi : 10.1016/j.compedu.2011.05.001 ( sciencedirect.com [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 23. Animated multimedia 'talking books' can promote phonological awareness in children beginning to read . In: Learning and Instruction . Band   13 , Nr.   1 , 1. Februar 2003, ISSN 0959-4752 , S.   33–52 , doi : 10.1016/S0959-4752(01)00035-4 ( sciencedirect.com [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 24. Sarah Vaala & Anna Ly: Getting a Read on the App Stores: A market scan on analysis of children's literacy apps . 2015.
 25. Chiong & Shuler: Learning: Is there an app for that? 2010.
 26. DIVSI U9-Studie: Kinder in der digitalen Welt. In: DIVSI. Abgerufen am 8. Mai 2021 .
 27. Isabel Zorn, Jennifer Justino, Alexandra Schneider, Jennifer Schönenberg: Potentials of Digital Technology for Participation of Special Needs Children in Kindergarten . In: Computers Helping People with Special Needs (= Lecture Notes in Computer Science ). Springer International Publishing, Cham 2016, ISBN 978-3-319-41267-2 , S.   301–304 , doi : 10.1007/978-3-319-41267-2_41 ( springer.com [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 28. Deborah J. Jones, Rex Forehand, Jessica Cuellar, Justin Parent, Amanda Honeycutt: Technology-enhanced program for child disruptive behavior disorders: development and pilot randomized control trial . In: Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology: The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53 . Band   43 , Nr.   1 , 2014, ISSN 1537-4424 , S.   88–101 , doi : 10.1080/15374416.2013.822308 , PMID 23924046 , PMC 3871925 (freier Volltext) – ( nih.gov [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 29. Studie: 72 Prozent der 0- bis 6-Jährigen im Internet. Abgerufen am 8. Mai 2021 .
 30. Chiong & Shuler: Learning: Is there an app for that? 2010.
 31. Wartella et al.: Parenting in the age of digital technology . 2013.
 32. Celeste HM Cheung, Rachael Bedford, Irati R. Saez De Urabain, Annette Karmiloff-Smith, Tim J. Smith: Daily touchscreen use in infants and toddlers is associated with reduced sleep and delayed sleep onset . In: Scientific Reports . Band   7 , Nr.   1 , 13. April 2017, ISSN 2045-2322 , S.   46104 , doi : 10.1038/srep46104 ( nature.com [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 33. Anne-Marie Chang, Daniel Aeschbach, Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler: Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness . In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band   112 , Nr.   4 , 27. Januar 2015, ISSN 0027-8424 , S.   1232–1237 , doi : 10.1073/pnas.1418490112 , PMID 25535358 ( pnas.org [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 34. Jennifer Falbe, Kirsten K. Davison, Rebecca L. Franckle, Claudia Ganter, Steven L. Gortmaker: Sleep duration, restfulness, and screens in the sleep environment . In: Pediatrics . Band   135 , Nr.   2 , Februar 2015, ISSN 1098-4275 , S.   e367–375 , doi : 10.1542/peds.2014-2306 , PMID 25560435 , PMC 4306800 (freier Volltext) – ( nih.gov [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 35. Orfeu M. Buxton, Anne-Marie Chang, James C. Spilsbury, Taylor Bos, Helene Emsellem: Sleep in the modern family: protective family routines for child and adolescent sleep . In: Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation . Band   1 , Nr.   1 , 1. März 2015, ISSN 2352-7218 , S.   15–27 , doi : 10.1016/j.sleh.2014.12.002 , PMID 26779564 ( sleephealthjournal.org [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 36. Monique K. LeBourgeois, Lauren Hale, Anne-Marie Chang, Lameese D. Akacem, Hawley E. Montgomery-Downs: Digital Media and Sleep in Childhood and Adolescence . In: Pediatrics . Band   140 , Suppl 2, November 2017, ISSN 1098-4275 , S.   S92–S96 , doi : 10.1542/peds.2016-1758J , PMID 29093040 , PMC 5658795 (freier Volltext) – ( nih.gov [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 37. a b chindamo et al.: Sleep and new media usage in toddlers . 2019.
 38. Alexander Prehn-Kristensen, Robert Göder: Schlaf und Kognition bei Kindern und Jugendlichen . In: Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie . Band   46 , Nr.   5 , 24. August 2018, ISSN 1422-4917 , S.   405–422 , doi : 10.1024/1422-4917/a000614 ( hogrefe.com [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 39. Santos et al.: Infant sleep hygiene counseling (sleep trial): protocol of a randomized control trial . 2016.
 40. Spaeth et al.: Effects of experimental sleep restriction on weight gain, caloric intake, and meal timing in healthy adults . 2013.
 41. Trammel & Miller: Sleep and the Immune system . 2013.
 42. Jin-Hwa Moon, Sang Yeon Cho, Sung Min Lim, Joo Hyung Roh, Min Sook Koh: Smart device usage in early childhood is differentially associated with fine motor and language development . In: Acta Paediatrica . Band   108 , Nr.   5 , 2019, ISSN 1651-2227 , S.   903–910 , doi : 10.1111/apa.14623 ( wiley.com [abgerufen am 8. Mai 2021]).
 43. Hutton et al.: Associations Between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children . 2020.
 44. ZEFIR-Datenpool: Leistungsempfänger/-innen von Sozialgeld nach SGB II im Alter von unter 15 Jahren im Juni 2005. ( Memento vom 18. Oktober 2007 im Internet Archive ) 2007, abgerufen am 8. Oktober 2019 (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen; ZEFIR-Übersicht ( Memento vom 18. Dezember 2007 im Internet Archive )).
 45. Vernor Muñoz : Report of the Special Rapporteur on the right to education. ( Memento vom 10. Juni 2007 im Internet Archive ) Abgerufen am 5. Mai 2019 (englisch).
 46. Johanna: Gefälschte Übersetzung des Berichts des UN Sonderberichterstatters für das Recht auf Bildung. ( Memento vom 25. September 2015 im Internet Archive ) In: Unerzogen.de. Mailingliste, 12. September 2007, abgerufen am 5. Mai 2019.
 47. a b c Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik im Vergleich. Leske und Budrich, Opladen 2002, S. 166.
 48. Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik im Vergleich. Leske und Budrich, Opladen 2002, S. 171/172.
 49. statistisches Bundesamt S. 50 ff. ( Memento vom 16. Juni 2006 im Internet Archive ) (PDF)
 50. a b Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 682 000 Kinder kamen im Jahr 2013 zur Welt. Presseinformation Nr. 434/14 vom 8. Dezember 2014.
 51. Stand: 2002, Weltbevölkerung ( Memento vom 28. September 2007 im Internet Archive )
 52. Wissenschaftlicher Beirat für Familienfrage beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Elternschaft und Ausbildung – Analysen und Empfehlungen zu einem Problemfeld im Schnittpunkt von Familien- und Bildungspolitik ( Memento vom 14. März 2012 im Internet Archive ), S. 19
 53. Martin Spiewak: Integration: Man spricht (nicht nur) Deutsch. In: Die Zeit. 16. Februar 2006 ( online auf zeit.de).
 54. Antje Richter: Armutsprävention – ein Auftrag für Gesundheitsförderung. In: Margherita Zander: Kinderarmut. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14450-2 , S. 202.
 55. Tobias Kaiser: Migranten an Schulen: Deutschland hat ein neues großes Bildungsproblem. In: Welt.de. 19. März 2018, abgerufen am 6. März 2019 (OECD-Studie: So schwer haben es Migranten an deutschen Schulen).
 56. Dietrich Thränhardt: Spanische Einwanderer schaffen Bildungskapital: Selbsthilfe-Netzwerke und Integrationserfolg in Europa. Ohne Verlag, Ort oder Datum ( PDF: 66 kB, 16 Seiten ( Memento vom 30. Juni 2007 im Internet Archive )).
 57. Panagiotis Kouparanis: Migrantenkinder mit Bildungserfolg: Das Beispiel der griechischen Schüler. In: Deutschlandfunk Kultur. 15. November 2005, abgerufen am 6. März 2019.
 58. Heike Klovert: OECD-Schulstudie: Wie die Integration zugewanderter Kinder gelingt. In: Spiegel Online. 19. März 2018, abgerufen am 6. März 2019.
 59. Internationale Filmfestspiele Berlin 2008 : Son of a Lion. Forum, abgerufen am 24. Juni 2019.