Kommunikationsvidenskab

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Kommunikationsvidenskab er en videnskabelig forskningsdisciplin inden for samfundsvidenskab og humaniora, der beskæftiger sig med processerne i menneskelig kommunikation .

Forskningsindholdet adskiller sig betydeligt mellem de forskellige universiteter . En justering vedrører især medier og massekommunikation og kaldes ofte massekommunikation . Blandt andet er avisstudier en forløber for denne integration og samfundsvidenskab, med tilgange også fra jura , psykologi og økonomi . En anden orientering vedrører primært individuel kommunikation og har kontaktpunkter med lingvistik (især pragmatik ), filosofi , semiotik og sociologi .

Området kommunikationsstudier overlapper med mediestudier , der primært fokuserer på spørgsmål vedrørende kulturstudier og mediehermeneutik. Relaterede områder er også talestudier og taletræning .

Forskningsområder

De enkelte forskningsområder inden for kommunikationsvidenskab illustreres bedst ved Lasswell -formlen : (1) Hvem siger (2) hvad (3) på hvilken måde (4) til hvem (5) med hvilken effekt? . Ved hjælp af den offentlige kommunikationsproces, der er beskrevet her, kan forskningsområderne inden for kommunikationsvidenskab systematiseres: (overordnet) forskning om institutionelle rammebetingelser og organisationer , (1) kommunikatorforskning ( journalistik og public relations ), (2) forskning i medieindhold , ( 3) medieforskning / medieanalyse , (4) forskning i mediebrug og (5) forskning i mediernes indvirkning . [1]

Kommunikator forskning

Communicator -forskning omhandler medieaktører og deres engagement i specifikke organisationer: Hvilke holdninger, motivation, interesser, uddannelse osv. Har journalister , PR -fagfolk osv.? Hvilke begrænsninger er de underlagt, hvad er de gratis, hvordan fungerer de, hvordan bestemmer de emner og præsentationsformer? Dette inkluderer også gatekeeper -forskning, som omhandler journalisten som en indflydelsesfaktor på kommunikationsindhold. Områder inden for kommunikatorforskning er primært journalistik, PR -videnskab og annonceringsforskning.

Forskning i medieindhold

Medieindholdsforskning omhandler indhold, det vil sige udsagn og repræsentationsmåder for, hvad medierne formidler ( medieindhold ). Det adskiller sig på den ene side på grundlag af kontroversen om, hvad der er objektivt konstaterbart indhold, på den anden side efter interessen for viden , såsom vurdering af journalistisk kvalitet, sammenligning af virkelighed og rapportering (hvis man overvejer sådan en sammenligning mulig), eksistens og egenskaber af sin egen "media virkelighed " samt spørgsmålet om, hvad der er rapporteret og hvorfor ikke, de mellemstationer strategier for mediefolk og aktører i medierne, differentieringen af genrer mv

Medieforskning / medieanalyse

Medieanalysen undersøger selve mediet, f.eks. Hvilke begrænsninger der stammer fra et medie, eller hvilke begrænsninger der er.

Forskning i mediebrug

Mediebrugsforskning beskriver modtagernes sammensætning samt motiver, omfang, karakteristika og mønstre for mediebrug : Hvilke sociodemografiske og psykografiske beskrivelser kan læsere, seere og lyttere producere? Hvilket tidsbudget og hvilken opmærksomhed lægger du på mediebrug?

Forskning i mediernes indvirkning

Medier indvirkning forskning , dvs. forskning i virkningerne af kommunikation medieret af (masse) medier, omhandler det centrale spørgsmål om, hvad medierne gør med mennesker. På den ene side handler det om virkningerne på individet ( psyken med erkendelser og følelser ), på den anden side om konsekvenserne for samfundet eller dets segmenter , f.eks. B. Politik, økonomi, sport, religion og andre samfundsområder. Analysen af ​​den eller de offentlige meninger spiller en særlig rolle.

Underdiscipliner

Desuden skelnes der mellem nogle klassiske underdiscipliner inden for kommunikationsvidenskab [1] :

Subdiscipliner, hvis forskningsemner og interesser overlapper med andre emner og derfor er tværfaglige, er:

historie

Forskellige aspekter af kommunikation har længe været emner for human science. I det antikke Grækenland og Rom var studiet af retorik , talekunsten og overtalelse et grundlæggende emne for studerende. En vigtig debat her var, om man kan blive en succesfuld taler gennem undervisning ( sofister ) eller om fremragende retorik er baseret på talerens karakter ( Sokrates , Platon , Cicero ). I løbet af den europæiske middelalder og renæssancen bestod grundforløbet, det såkaldte trivium , af de tre sproglige emner i de syv liberale kunstarter , nemlig grammatik , dialektik eller logik og retorik. Hele det klassiske studie var baseret på disse.

Kommunikationsvidenskab i USA

1900-1920’erne: Chicago School

Selv om forskning og studier af kommunikation går tilbage til antikken og før, værker af Charles Horton Cooley , George Herbert Mead , Walter Lippmann og John Dewey var særlig vigtig for udviklingen af den akademiske disciplin for kommunikation studier i begyndelsen af det 20. århundrede) som den findes i dag i USA .

Disse forfattere så det amerikanske samfund på randen af ​​overgang til rent demokrati. Mead hævdede, at for at et ideelt samfund skal eksistere, skal der skabes kommunikation, der gør det muligt for den enkelte at afveje andres holdninger, perspektiver og positioner i forhold til deres egen. Mead mente, at de såkaldte nye medier ville give folk mulighed for at føle empati med andre eller at føle empati og derved udvikle sig til et "ideal for det menneskelige samfund" [2] . [3] Hvad Mead så som et ideelt samfund, kaldte Dewey "Great Community" og hævdede også, at mennesker var intelligente nok til at selvstyre, og at denne viden var "en funktion af forening og kommunikation" [4] . Cooley tænker på samme måde, nemlig at politisk kommunikation muliggør den offentlige mening , hvilket igen fremmer demokrati. Hver af disse Chicago School -forfattere repræsenterer at betragte elektronisk kommunikation som en facilitator og tilhænger af demokrati, en tro på en informeret vælger og et fokus på individet frem for mængden:

I sit arbejde definerede social organisation [5] fra 1909 Cooley -kommunikation som "den mekanisme, hvormed menneskelige relationer eksisterer og udvikles - alle tegn på Ånden sammen med midlerne til at transportere dem over rummet og bevare det i tide." [ 6] Denne opfattelse, som senere blev klart marginaliseret i sociologien, gav kommunikationsprocesser en central og permanent plads i studiet af sociale relationer.

Værket Public Opinion [7] , som Walter Lippmann udgav i 1922, kobler denne opfattelse af kommunikationens konstitutive betydning sammen med frygten for, at nye teknologier og massekommunikationsinstitutioner vil skabe uoverensstemmelser eller dissonanser mellem omverdenen og billederne i ville skabe vores sind .

John Deweys essay fra 1927 The Public & its Problems [8] belyste kommunikation på en lignende måde, men kombinerede det i modsætning til Lippmann med en optimistisk, progressiv og demokratisk reform og hævdede berømt, at "kommunikation alene [...] skaber en stort samfund [kan] ". [9]

Cooley, Lippmann og Dewey tog emner op som kommunikationens centrale betydning i det sociale liv, fremkomsten af ​​store og potentielt meget kraftfulde medieinstitutioner og de nye kommunikationsteknologier i hurtigt udviklende og transformerende samfund. Derudover stillede de spørgsmål om forholdet mellem kommunikation, demokrati og fællesskab. Alle disse er blevet bevaret som centrale elementer i disciplinen kommunikationsvidenskab. Derudover er de hovedelementer i tænkeres værker som Gabriel Tarde og Theodor W. Adorno , der har leveret betydelige internationale bidrag til udviklingen af ​​kommunikationsvidenskab.

1920'erne - 1950'erne: Propagandaforskning og forskning i tidlige medier

Institutionaliseringen af ​​kommunikationsstudier inden for videregående uddannelser og forskning i USA spores ofte tilbage til Columbia University , University of Chicago og University of Illinois i Urbana-Champaign , hvor tankeledere og tidlige pionerer som Paul Felix Lazarsfeld , Harold Lasswell og Wilbur Schramm arbejdede.

Harold Dwight Lasswell , der arbejdede i Chicago School -paradigmet, skrev Propaganda Technique i verdenskrig i 1927, som indeholdt følgende definition af propaganda : “Propaganda i vid forstand er teknikken til at påvirke menneskelig adfærd ved at manipulere billeder. Disse repræsentationer kan have talt, skrevet, billedlig eller musikalsk form. " [10]

Mellem første og anden verdenskrig steg Institute for Propaganda Analysis, grundlagt i 1937, hurtigt i betydning . Dets definition af propaganda omtalte det som "udtryk for en mening eller handling fra enkeltpersoner eller grupper, der bevidst er designet til at påvirke andre individers eller gruppers mening eller handlinger med henvisning til forudbestemte mål." [11]

Disse definitioner af propaganda viser klart, at dette var en medieindflydelse , der først og fremmest undersøgte mediernes indflydelse på publikums holdninger og handlinger.

Denne tidlige skole for medieeffektforskning er legemliggjort i eksperimenterne udført af eksperimentafsnittet i forskningsafdelingen i Information and Education Division i US War Department . I disse eksperimenter blev virkningerne af forskellige amerikanske propagandafilm fra krigstiden på soldater undersøgt. [12]

Nuværende propagandaforskning dækker forskellige andre områder end politik.

Et mindre paradigme siden Anden Verdenskrig er baseret på ideer, metoder og forskningsresultater fra den østrigsk-amerikanske sociolog Paul Felix Lazarsfeld og hans undervisning, mediernes indvirkning på forskning . Forskningen fokuserer på målbare, kortsigtede effekter på adfærd og konkluderer, at medierne spiller en begrænset rolle i at påvirke den offentlige mening. Modellen med begrænsede effekter udviklet af Lazersfeld og hans kollegaer i Columbia havde stor indflydelse på udviklingen af ​​mediestudier. Modellen hævder, at massemedierne kun har "begrænsede effekter" på modtageradfærd. Modtagerne handler i stedet mere om totrinsflowmodellen, der påvirkes så af såkaldte opinionsledere (opinionsdannere), der modtager budskabet via medierne og kun videregiver i et andet trin til modtageren. [13]

Modellen med begrænsede effekter var så indflydelsesrig, at spørgsmålet om mediernes virkninger på politik stort set blev ignoreret indtil slutningen af ​​1960'erne. I sidste ende begyndte forskningen inden for massekommunikation at omfatte politisk adfærd igen, og modellen med begrænsede effekter blev sat i tvivl. [14]

1970'erne - 1980'erne

Neil Postman grundlagde medieøkologiprogrammet ved New York University i 1971. Medieøkologer værdsætter i deres forskning et stort antal inspirationer for at udforske hele mediernes miljø på en bredere og mere kulturelt orienteret måde. Denne opfattelse er grundlaget for et separat fagligt samfund, Media Ecology Association i USA.

I 1972 offentliggjorde Maxwell McCombs og Donald Shaw en banebrydende artikel, der indeholdt en dagsordensættende teori om medieeffekter, der tilbød nye måder at udforske kortsigtede medieeffekter, som tidligere forskning kun havde begrænset opmærksomhed og omtanke. Denne tilgang har været meget indflydelsesrig, især inden for forskning i politisk kommunikation og nyhedsrapportering .

I 1970'erne blev den anvendte og tilfredsstillende forskning, der kendes i dag, grundlagt, udviklet af forskere som Elihu Katz , Jay G. Blumler og Michael Gurevitch . I stedet for at se kommunikationsprocessen som en envejs transmission fra kommunikatoren til modtageren, kaster denne tilgang lys over, hvad publikum modtager fra kommunikation, hvad de gør med dem, og hvorfor de overhovedet beskæftiger sig med kommunikation, især massekommunikation.

Kommunikationsvidenskab i Tyskland

Kommunikationsstudier i Tyskland har en rig hermeneutisk fortid inden for filosofi, tekstfortolkning og historie . Derudover opstod tidlige forskningskoncepter inden for sociologi og økonomi. Den "særlige avisvidenskabs" tyske særlige vej indsnævrede derefter perspektivet. Kommunikationshistorikeren Lutz Hachmeister beskrev sin undersøgelse af kommunikationsvidenskabens (før) historie i Tyskland (1986) som "socialpsykologi for et underligt emne", fordi "betydelige bestræbelser inden for kommunikationsforskning og medieteori uden for disciplinærgrænserne ”Havde fundet sted. Fra videnskabshistorie betragtes perspektiv som at kommunikere videnskab i Tyskland som en "forsinket specialist", især på grund af den intellektuelle blokade under nazitiden, men i dag er personale og institutionelle velstående, "afpolitiseret og lydløst integreret i det akademiske liv." [15] I 2007 adskilte Science Council "tre orienteringer inden for kommunikation og mediestudier":

 • den samfundsvidenskabeligt orienterede kommunikationsvidenskab,
 • "kulturstudier medialitetsforskning" og
 • den "datalogi-orienterede medieteknologi".

For at forblive internationalt kompatibel, ifølge (ikke ubestridt) anbefaling fra Science Council, "skal der være meget mere samarbejde inden for forskning ud over grænserne for disse tre orienteringer, som det er tilfældet i f.eks. USA".

Institut for avisstudier i Leipzig

Oprettelsen af Institute for Newspaper Studies og etableringen af ​​den første stol for Newspaper Studies i 1916 under Karl Bücher kan ses som begyndelsen på det institutionaliserede akademiske engagement i kommunikation. Han var interesseret i at undersøge avisens indflydelse på samfundet og individet.

Han blev efterfulgt i 1926 af Erich Everth . Han fortsatte Büchers bestræbelser på at konsolidere instituttet og var med sin opfattelse af offentlig kommunikation som en social proces med pressen som en social form en tidlig pioner inden for den samfundsvidenskabelige orientering af kommunikationsvidenskab i 1960'erne. Han ville undersøge andre videnskabers metoder for sit eget emne. Da nationalsocialisterne kom til magten i 1933, blev Everths ideer ikke videreført.

Frankfurt skole

Frankfurtskolens arbejde påvirkede meget af tysk forskning om kommunikation. Den filosofiske og teoretiske orientering af tænkere som Max Horkheimer , Theodor W. Adorno , Walter Benjamin , Leo Löwenthal og Herbert Marcuse bidrog væsentligt til udviklingen og brugen af kritisk teori i kommunikationsstudier. Ud over anklageskriftet om kulturindustriens virkninger bidrog de til undersøgelsen af massekultur og højkultur som to klart adskilte fænomener.

Samfundsvidenskab i 1960'erne

I 1960'erne skete der et paradigmeskift i det videnskabelige selvbillede af kommunikationsvidenskab i Tyskland. Med inddragelse af samfundsvidenskabelige metoder ændrede den sig fra en normativ, hermeneutisk- fortolkende videnskab til en beskrivende og rent empirisk- målende samfundsvidenskab. Elisabeth Noelle-Neumann og Gerhard Maletzke var blandt pionererne inden for samfundsvidenskab inden for kommunikationsvidenskab.

Elisabeth Noelle-Neumann blev udnævnt til professor ved University of Mainz i 1964, hvor hun oprettede Institute for Journalism og udvidede det til et "center for empirisk journalistik". Hun repræsenterede ændringen i videnskaben mod en empirisk orienteret samfundsvidenskab baseret på den amerikanske model. Hendes forskningsfokus var på social forskning med repræsentative statistiske undersøgelser. [16] Hun kritiserede også hypotesen om begrænsede effekter eller endda ineffektivitet af medierne, som de f.eks. Er. B. Lazersfeld havde repræsenteret. Dit arbejde med teorien om stilhedens spiral i 1970'erne var en del af en tradition, der var meget indflydelsesrig internationalt; det var kompatibelt med de dominerende paradigmer i USA.

Med sit arbejde Psychology of Mass Communication (1963) spillede Gerhard Maletzke en pionerrolle inden for antisocial videnskab ved at opsummere forskningstilstanden i USA (se ovenfor). Han kunne imidlertid ikke gøre sin habilitering, og hans ideer i Noelle-Neumanns skole i Mainz og skolen i Munster kunne ikke implementeres. Det var kun forskere som Otto B. Roegele og Franz Ronneberger, der tog dem til sig og fortsatte med at arbejde på dem. [17] Maletzkes fokus er på overvejelsen af ​​de psykologisk-sociale aspekter ved massekommunikation, såsom forskellige begrænsninger og integrationen af ​​kommunikationsprocessen i systemer. Han illustrerede dette i sit feltskema for massekommunikation .

I 1970'erne vendte social- og statsforsker Karl W. Deutsch tilbage til Tyskland fra USA. Hans arbejde, påvirket af cybernetik , var meget indflydelsesrig i Tyskland og internationalt.

1980'erne til i dag

Fra 1980'erne og fremefter opmuntrede forskere som Friedrich Kittler til udviklingen af ​​en ny tysk medieteori, der var i overensstemmelse med post-strukturalisme .

Efter genforeningen af ​​Tyskland (1990) blev flere nye stole og institutter for kommunikationsstudier grundlagt i de østlige forbundsstater: for eksempel i Dresden , Erfurt , Greifswald , Ilmenau og Jena .

I løbet af disse år vendte kommunikationsvidenskaben på en særlig måde til betingelserne, strukturer og konsekvenser af online kommunikation. I deres analyse af en "ny kommunikationsvidenskab" (2003) beskrev kommunikationsforskere som Martin Löffelholz eller Thorsten Quandt behovet for at omformulere klassiske kommunikationsteorier. [18]

Forskningsmetoder

Kommunikationsvidenskab er stadig præget af kvantitative og kvalitative empiriske metoder ( spørgsmålstegn , observation , eksperiment , indholdsanalyse ), der følger den kritiske rationalismes logik (jf. Wiener Kreis , Karl Popper , positivisme -kontrovers ). Teori-genererende arbejde følger ofte principperne for funderet teori eller principperne for hermeneutisk-fortolkende social forskning (jf. Friedrich Krotz).

Teorier

Kommunikationsbetingelser

 • Generelt formidler kommunikation mening mellem levende væsener. [19] → Sociale kommunikationsprocesser (i modsætning til tekniske) danner fokus af interesse. Mere præcist: symbolsk medieret interaktion. [20]
 • Massekommunikation : den proces, hvor tekniske formidlingsmidler formidler udsagn offentligt, indirekte og ensidig til et spredt publikum. [21]
 • Hyperkommunikation : systemteori, der refererer til hypertekst.
 • Biokommunikation : undersøger karaktermedierede, regelbaserede interaktioner mellem ikke-menneskelige levende væsener (f.eks. Bakterier, vira, svampe, planter og dyr). I forbindelse med en anden betydning af udtrykket skelnes der mellem (nødvendig) fysisk-kemisk interaktion (med ikke-levende enheder) og (adfærdsvariabel) biokommunikation med ikke-menneskelige levende væsener.
 • Interaktion : social handling (= forsætlig adfærd). Da kommunikation ikke er andet end social handling ved hjælp af symboler, sidestiller CF Graumann udtrykkene kommunikation og interaktion .
 • Sprog : kommunikation ved hjælp af symboler.
 • Kommunikator : journalist (er), moderator (er), kommentator (er) eller PR -praktiker ( kommunikatorside ).
 • Erklæring : det, der er blevet sagt, ville være mere præcist. Det, der siges, omfatter både indhold og form for meddelelser.
 • Medium : (lat. Midler) et kontroversielt udtryk, generelle teknikker eller formidlingsmidler. Førsteordensmedier: teknisk udstyr (trykmaskiner, videoredigeringssystemer, skærme osv.) - dvs. kun kommunikationskanaler eller infrastruktur. Andenordens medier: Former for arbejdsorganisation (redaktioner, nyhedsbureauer osv.)? Informationsbehandlingsmønster? Kommunikationsvidenskab er endnu ikke enige om dette. Ulrich Saxers lidt ujævn definition af medier : "[...] komplekse institutionaliserede systemer omkring organiserede kommunikationskanaler med specifikke muligheder." [22]
 • Modtager : En person, der modtager og afkoder en erklæring. Hvis flere modtagere vender sig til den samme erklæring, taler man om et publikum . Ganske ensartet brugt udtryk.

undersøgelse

Studiet af kommunikationsvidenskab er (normalt i kombination med de relaterede mediestudier muligt, delvist også kendt som massekommunikation) på adskillige universiteter i Tyskland, Østrig og Schweiz. På grund af den høje grad af studiekrav i faget tildeles studiepladserne på grundlag af en lokal udvælgelsesproces ( numerus clausus ), og der foretages ofte også egnetheds- og udvælgelsestest. Universiteterne lægger særlig vægt på et meget godt kendskab til tysk , godt kendskab til engelsk og i nogle tilfælde et andet fremmedsprog.

litteratur

 • Arabatzis, Stavros: Fjendtligt Mediesamfund. Offentlig krig. Wiesbaden: Springer VS 2019, ISBN 978-3-658-26993-7
 • Klaus Beck : Kommunikationsvidenskab. 4. udgave. UVK, Konstanz 2015 (UTB basics), ISBN 978-3-8252-4370-8 , 253 s.
 • Günter Bentele , Hans-Bernd Brosius , Otfried Jarren (red.) (2003): Offentlig kommunikation. Håndbog i kommunikation og mediestudier . Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, ISBN 3-531-13532-5 .
 • Manfred Bruhn , Franz-Rudolf Esch , Tobias Langner (red.) (2009): Håndbogskommunikation . Wiesbaden: Gabler, ISBN 978-3-8349-0377-8 .
 • Roland Burkart : Kommunikationsvidenskab. Grundlæggende og problemområder. Konturer af en tværfaglig samfundsvidenskab. UTB, Stuttgart 2002, ISBN 3-8252-2259-4 .
 • Bernhard Debatin: Den fine grænse mellem tilpasning og integration. Kritiske kommentarer i anledning af 100 -året for tyske kommunikationsstudier. I: Publizistik, udgave nr. 1, 2017, 62. bind, s. 7–23, ISSN 0033-4006.
 • Lutz Hachmeister (1986): Teoretisk journalistik. Undersøgelser om kommunikationsvidenskabens historie i Tyskland . Berlin: Spiess, ISBN 3-89166-044-8 .
 • Lutz Hachmeister, Michael Meyen (2008): Kommunikationsvidenskab . In: Lutz Hachmeister (Hrsg.): Grundlagen der Medienpolitik . München: DVA, ISBN 978-3-421-04297-2 .
 • Christina Holtz-Bacha, Arnulf Kutsch (Hrsg.) (2002): Schlüsselwerke für die Kommunikationswissenschaft . Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, ISBN 978-3-531-13429-1 .
 • Christina Holtz-Bacha, Arnulf Kutsch, Wolfgang R. Langenbucher , Klaus Schönbach (Hrsg.) (1955ff): Publizistik. Vierteljahreshefte für Kommunikationsforschung . Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Elisabeth Klaus (²2005): Kommunikationswissenschaftliche Geschlechterforschung. Zur Bedeutung der Frauen in den Massenmedien und im Journalismus. Wien: Lit-Verlag, ISBN 978-3-8258-5513-0 .
 • Dieter Krallmann, Andreas Ziemann (2001): Grundkurs Kommunikationswissenschaft , Stuttgart: UTB, ISBN 978-3-8252-2249-9
 • Klaus Merten , Siegfried J. Schmidt, Siegfried Weischenberg (Hrsg.) (1994): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, ISBN 3-531-12327-0 .
 • Katharina Lobinger: Visuelle Kommunikationsforschung: Medienbilder als Herausforderung für die Kommunikations- und Medienwissenschaft . Wiesbaden: Springer VS 2012
 • Martin Löffelholz & Thorsten Quandt (Hrsg.) (2003): Die neue Kommunikationswissenschaft. Theorien, Themen und Berufsfelder im Internet-Zeitalter. Eine Einführung . Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, ISBN 3-531-13705-0 .
 • Michael Meyen, Maria Löblich (2006): Klassiker der Kommunikationswissenschaft. Fach- und Theoriegeschichte in Deutschland . Konstanz: UVK, ISBN 3-89669-456-1 .
 • Dieter Prokop (2005): Der kulturindustrielle Machtkomplex. Neue kritische Kommunikationsforschung über Medien, Werbung und Politik. Köln: Halem Verlag, ISBN 978-3-938258-12-5 .
 • Heinz Pürer (2003): Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Ein Handbuch . Konstanz: UVK, ISBN 978-3-8252-8249-3 .
 • Harald Rau (2013): Einladung zur Kommunikationswissenschaft . Stuttgart: UTB (Nomos), ISBN 978-3-8252-3915-2
 • Schäfer, Christian 2013: What can the history of communication studies tell us about its practical relevance in the future? The four 'currencies' of academic success and an alternative chronology of the subject's development in Germany since 1945. In: Central European Journal of Communication ( ISSN 1899-5101 ), 6. Jg., Heft 1, S. 105–121.
 • Siegfried J. Schmidt , Guido Zurstiege (2000): Orientierung Kommunikationswissenschaft. Was sie kann, was sie will. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, ISBN 3-499-55618-9 .
 • Stefan Weber (Hrsg.) (2003): Theorien der Medien. Von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus. Konstanz: UVK, ISBN 3-8252-2424-4 . (bietet einen guten Überblick über den derzeitigen Stand der Theorieentwicklung)
 • Gernot Wersig (2009): Einführung in die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft: Erweitert und aktualisiert von Jan Krone und Tobias Müller-Prothmann. Nomos: Baden-Baden, ISBN 978-3-8329-4225-0 . (Standardwerk/Lehrbuch: Einführung zum Thema einschliesslich der historischen Entwicklung von Kommunikationstechnik und Massenmedien)
 • Rudolf Stöber (2008): Kommunikations und Medienwissenschaft. Eine Einführung . München: CH Beck, ISBN 978-3-406-56807-7 .
 • Bernward Wember : Wie informiert das Fernsehen? München List 1976, ISBN 978-3-471-79120-2
 • Leon Tsvasman (Hrsg.) (2006): Das große Lexikon Medien und Kommunikation. Kompendium interdisziplinärer Konzepte. Würzburg: Ergon Verlag, ISBN 3-89913-515-6 . (bietet eine Orientierung in studienrelevanten Themenkomplexen)

Weblinks

Wiktionary: Kommunikationswissenschaft – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. a b Vgl. Bentele / Brosius / Jarren 2003: 9
 2. Übersetzung des Zitats „ideal of human society“ - Mead, George Herbert (1934): Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: Univ. of Chicago Press. (Deutsche Übersetzung: George Herbert Mead: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995, S. 317.
 3. Vgl. Mead 1934: 317–328)
 4. Übersetzung des Zitats „a function of association and communication.“ - Dewey, John (1927): Experience and Nature. New York: Henry Holt & Co, S. 143–184. Die deutsche Übersetzung des Werkes: John Dewey (1995): Erfahrung und Natur. Frankfurt am Main: Suhrkamp. ISBN 3-518-58158-9
 5. Horton Cooley: Social Organization. A Study of the Larger Mind. New York 1909: Charles Scribner's Sons. (Neuauflage: New York 1983: Transaction Books, ISBN 0-87855-824-1 )
 6. Übersetzung des Zitats „the mechanism through which human relations exist and develop—all the symbols of the mind, together with the means of conveying them through space and preserving them in time.“ (Cooley 1909)
 7. Walter Lippmann: Public Opinion. New York: Harcourt, Brace and Company 1999 ( [1] )
 8. Neuauflage: John Dewey: The Public & its Problems. Swallow Press 1954, ISBN 0-8040-0254-1 .
 9. Übersetzung des Zitats „communication can alone create a great community“ (Dewey 1954).
 10. Übersetzung des Zitats „Propaganda in the broadest sense is the technique of influencing human action by the manipulation of representations. These representations may take spoken, written, pictorial or musical form.“ - Lasswell, Harold Dwight (1937): Propaganda Technique in the World War. (Neuere Edition: The MIT Press 1971. ISBN 0-262-62018-9 ), S. 214–222
 11. Übersetzung des Zitats „expression of opinion or action by individuals or groups deliberately designed to influence opinion or actions of other individuals or groups with reference to predetermined ends.“ - Lee, Alfred M. Lee (1937): The Fine Art of Propaganda: A Study of Father Coughlin's Speeches . Harcourt, Brace and Co.
 12. Vgl. Hovland, Carl I. / Lumsdaine, Arthur A. / Sheffield, Fred D. (1949): "Experiments in Mass Communication". Studies in the Social Psychology in World War II, American Soldier Series 3. New York: Macmillan, S. 3–16, 247–279.
 13. Vgl. Gitlinn, Todd (1974): Media Sociology. The Dominant Paradigm.
 14. Vgl. Chaffee, Steven H. / Hochheimer, J. (1985): The Beginnings of Political Communication Research in the United States. Origins of the 'Limited Effects' Model. In: Rogers, Everett M. / Balle, Francis (Hrsg.): The Media Revolution in America & Western Europe . Norwood, NJ: Ablex 1985, S. 267–296
 15. Vgl. Hachmeister 2008
 16. Meyen/Löblich 2006: 255–276
 17. Meyen/Löblich 2006: 221–237
 18. Martin Löffelholz & Thorsten Quandt (Hrsg.): Die neue Kommunikationswissenschaft. Theorien, Themen und Berufsfelder im Internet-Zeitalter. Eine Einführung. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag 2003, ISBN 3-531-13705-0 .
 19. Gerhard Maletzke: Kommunikationswissenschaft im Überblick. Opladen: Westdt. Verlag 1998, S. 37.
 20. Burkart 2002: 20ff
 21. Vgl. Definition von Maletzke in Gerhard Maletzke: Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik, Hamburg: Hans-Bredow-Institut 1963, S. 32.
 22. Saxer: Grenzen der Publizistikwissenschaft