Kinesisk kommunistparti

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
中国 共产党
Kinesisk kommunistparti
emblem

flag

Xi Jinping
Partileder Xi Jinping ( generalsekretær )
generalsekretær Xi Jinping
grundlæggelse 23. juli 1921 [1] [2]
Stiftelsessted Shanghai
Hovedkvarter Zhongnanhai -området i Beijing
Ungdomsorganisation Kommunistisk ungdomsforening i Kina
Justering Kommunisme ,
Marxisme-leninisme ,
Maoisme ,
Neostalinisme , [4] [5]
Deng Xiaoping teori ,
Xi Jinping teorier
Tredobbelt repræsentation [6]
At farve) Rød gul
Folketingets pladser
2157/2987
Antal medlemmer 91,91 millioner (2019) [3]
Under 35 år: 18,5 millioner (2009)
Internationale forbindelser Internationalt møde mellem kommunist- og arbejderpartier [7]
Internet side engelsk.cpc.people.com.cn
yderligere data
Medlemmer af Den Stående Komité for Politbureauet i Centraludvalget : Xi Jinping , Li Keqiang , Li Zhanshu , Wang Yang , Wang Huning , Zhao Leji , Han Zheng
Formand for Militærkommissionen i Centraludvalget: Xi Jinping
Sekretær for Disciplinekontrolkommissionen i Centraludvalget: Zhao Leiji
Festorgan: Renmin Ribao

Kinas kommunistiske parti ( tysk forkortelse KPC ; kinesisk 中國 共產黨/ 中国 共产党, Pinyin Zhōngguó Gòngchǎndǎng , ofte bare Zhōnggòng for korte 中共) er den eneste regerende enhed parti i Folkerepublikken Kina, som blev proklameret i 1949. Partiformanden eller generalsekretæren, der i modsætning til præsidenten og premierministeren ikke gennemgår direkte eller indirekte folkelige valg, er kendt som den " fremragende leder " som den øverste hersker i landet. Partiets absolutte ledelse over staten er nedfældet i forfatningen og bør ikke berøres.

KKP, der blev grundlagt i 1921, har omkring 95 millioner medlemmer (fra juli 2021 [8] ) og er langt det kommunistiske parti med det største antal medlemmer og det næststørste politiske parti i verden efter det indiske BJP . En af grundene til dette er, at oppositionspartier ikke er tilladt i Folkerepublikkens de facto -etpartisystem . KKP's måde at arbejde på anses for totalitær og beskrives af kritikere som mafialignende . [9] [10]

Orientering og mål

Udgangspunktet for udviklingen af ​​KKP var de kommunistiske og socialistiske holdninger Karl Marx , Friedrich Engels og Vladimir Ilyich Lenin og senere også Josef Stalin . På baggrund af disse fremgangsmåder udviklede Mao Zedong en uafhængig strategi tilpasset den kinesiske situation (jf. Maoismen , især spredt gennem den såkaldte lille røde bog ).

Efter den vellykkede revolution, der førte til grundlæggelsen af Folkerepublikken Kina i 1949, det kinesiske kommunistparti under Mao ledelse forfulgte sin egen kommunistiske sti - intensiveret fra 1956, da den sovjetiske var i en forværring ideologisk konflikt på grund af Khrusjtjovs politik om de- Stalinisering I 1960 brød Kina og Sovjetunionen op . Denne udvikling kulminerede i den kinesiske kulturrevolution, der blev indledt af Mao fra 1966 og fremefter. Den var baseret på teorien om en permanent revolutionær omformning af samfundet; Kommunistiske idealer bør forankres i hele det kinesiske folk-gennem genopdragelse gennem arbejdskraft og udryddelse af enhver endda angiveligt kontrarevolutionær tilgang.

Fra 1979 og frem ændrede Deng Xiaoping kursen, hvilket førte til en åbning for kapitalistiske former for økonomi uden at opgive KKP's krav om ledelse på det politiske plan. Forbindelsen til de oprindelige kommunistiske holdninger i dag består i det væsentlige kun i, at dele af den marxistiske ideologi tolkes på en sådan måde, at KKP kan bruge dem til at sikre og begrunde sit krav om ledelse. KKP stræber efter økonomiske, teknologiske og videnskabelige fremskridt. KKP bestræber sig også på, at fattigdom blandt vandrende arbejdstagere skal afhjælpes i de næste perioder. Hun er fast besluttet på at afværge den økologiske katastrofe, der er truet af økonomisk vækst. KKP stræber efter genforening, muligvis den militære overtagelse af Taiwan og en stærkere integration af de vestlige provinser ( Tibet og Xinjiang ), også gennem undertrykkelse af oppositionsgrupperne og deres kulturelle forskelle, en stormagtposition i Kina og en (militær) ekspansion i rummet.

historie

Grundlagt i 1921

Fremkomsten af ​​CCP var baseret på en række forskellige sammenhænge. Siden midten af ​​1800 -tallet havde Kina været i en tilstand af borgerkrig eller krig næsten uden afbrydelse. Kina var formelt en republik siden 1912 efter abdikationen af Manchu -dynastiet . Der var imidlertid hverken en samlet centralregering, og heller ikke havde de semi-feudale sociale forhold og semikolonial afhængighed af lande som Tyskland, Frankrig, England, USA og især Japan ændret sig. Efter afslutningen på første verdenskrig fik Japan tysk kolonial besiddelse i Kina ved Versailles -traktaten , selvom Kina havde kæmpet på de allieredes side mod Tyskland. Det kinesiske borgerskab, og især den kinesiske intellektuelle ungdom, var rasende og forargelsen kom til udtryk i den såkaldte 4. maj-bevægelse . I Rusland blev tsarimperiet smadret af oktoberrevolutionen i 1917, og det nyoprettede Rusland viste sig for nogle kinesiske intellektuelle som model for et nyt Kina. Rapporter om den russiske revolution blev modtaget med entusiasme blandt studerende og professorer.

Komintern blev grundlagt i Moskva i 1919 af det russiske kommunistparti. Til støtte for den russiske revolution bør der tages kontakt til nationale uafhængighedsbevægelser i blandt andet Asien. Komintern sendte Grigori Woitinski til Kina for at lede efter mulige allierede. Dette fik kontakt med Sun Yat -sen -grundlæggeren og dengang formand for Kuomintang (KMT) -men også med redaktørerne af magasinet "New Youth", de to professorer Li Dazhao og Chen Duxiu , de langt mere radikale holdninger i forhold til repræsenterede Kinas nationale frigørelse og de nødvendige sociale transformationer i landet som KMT, og som med store forbehold kunne kaldes de første kinesiske marxister.

Med deltagelse af de to professorer og ved hjælp af Woitinski blev der dannet en kommunistisk particelle i Shanghai i sommeren 1920, derefter en anden i Beijing i september, og i foråret 1921 var fire celler blevet oprettet i Changsha , Guangdong , Wuhan og Jinan . Der var andre kinesiske kommunistiske grupper i Paris, Berlin, Moskva og Hong Kong, men på det tidspunkt havde de ingen forbindelse med hinanden eller med Kina selv.

Et kinesisk kommunistparti blev stiftet på initiativ af gruppen i Shanghai, som Komintern støttede med et lille beløb til dette formål. De eksisterende grupper blev inviteret til Shanghai i juli til partiets stiftende kongres . Hver celle havde to delegerede, og kineserne i Japan skulle repræsenteres af en repræsentant. Alt i alt repræsenterede de fremmødte ikke 60 partimedlemmer. Da der ikke findes officielle dokumenter om mødet, kan den nøjagtige dato for mødet ikke fastlægges. Det er heller ikke sikkert, om alle 13 delegerede deltog i kongressen, og hvem de egentlig var. De tilgængelige kilder navngiver kun seks matchende navne: Li Hanjun og Li Da (begge Shanghai), Zhang Guotao (Beijing), Chen Gongbo (Wuhan), Mao Zedong (Changsha) og som repræsentant for kineserne i Japan Zhou Fohai . Yderligere seks eller syv navne er forskellige i litteraturen. Ud over de kinesiske grundlæggere var to repræsentanter for Komintern også til stede: Henk Sneevliet (alias Maring,馬林/马林, Malin ) og en vis Nikolski , hvor Malin aktivt deltog i diskussionen og forsøgte at overbevise den begyndende part om at samarbejde med Komintern, hvilket han i flertalsopfattelsen lykkedes. Lederne for den kinesiske marxisme på det tidspunkt, Li Dazhao og Chen Duxiu, var fraværende af ukendte årsager.

Efter fire dages overvejelser måtte kongressen afbrydes af frygt for politispioner, og få dage senere blev etableringen af ​​KKP afsluttet på en turbåd [11] på Nanhu -søen i Jiaxing, 100 km væk, i fravær af Komintern -embedsmænd. Chen Duxiu blev valgt til sekretær for partiet in absentia, Zhang Gutao blev chef for det organiserende kontor og Li Da leder af agitationskontoret. Partiets hovedkvarter var placeret i Shanghai. Partiet blev grundlagt som en konspiratorisk, centralistisk organisation. Det kommunistiske, klasseløse samfund blev efterlyst som et langsigtet politisk mål. For at opnå dette skulle kapitalister først eksproprieres, jorden overføres til socialt ejerskab og proletariatets diktatur etableres. Første skridt på vejen bør være etablering af uddannelses- og studiekredse for arbejdere og organisering af fagforeninger. Samarbejde med Komintern blev aftalt, men for Kina selv blev samarbejde med ethvert andet parti kategorisk udelukket. Sidstnævnte beslutning blev imidlertid ophævet allerede i 1922 på CCP 's 2. partikongres i overensstemmelse med Kominterns forslag. National enhed og uafhængighed og sociale reformer bør opnås i tæt samarbejde med KMT. Fra 1923 til 1927 var kommunistiske funktionærer også aktive i ledende stillinger i KMT's institutioner og ledelsesorganer, som også blev reorganiseret under indflydelse af Komintern og forsynet med store midler af Komintern.

Borgerkrig fra 1927

Samarbejdet sluttede, da Chiang Kai-shek tog magten som repræsentant for KMT's højre fløj og i maj 1927 ødelagde håbet om eventuelle sociale reformer med en massakre blandt demonstrerende arbejdere i Shanghai og oprørske landmænd i provinserne. KKP blev forbudt, dets medlemmer og tilhængere, der kunne fanges, blev anholdt, og de fleste af dem blev henrettet. [12]

Fra sommeren 1927 organiserede KKP etableringen af ​​sine egne væbnede enheder. Dette blev kombineret med håbet om, at individuelle vellykkede oprør ville føre til oprør mod store godsejere, krigsherrer og indenlandske og udenlandske kapitalister i hele landet og dermed føre til en landsdækkende revolution.

Under ledelse af CCP Central Committee (CC) organiserede Mao Zedong efterårshøstoptøjer , og Zhou Enlai blev beordret til at angribe Nanchang den 1. august 1927. Byen skulle erobres ved hjælp af militære KMT -enheder, hvis chefer var medlemmer eller sympatisører for KKP. Begge handlinger mislykkedes voldsomt. Angrebet på Nanchang markerede også fødslen af ​​den første Røde Hær (紅軍), som var under kommando af CCP.

Denne putschistiske politik var uden succes, og ideen opstod om at bygge uafhængige basisområder på landet ved hjælp af de undertrykte og udnyttede bønder, som en "stat i en stat", så at sige. Det første af disse områder blev etableret af Peng Bai i november 1927 i en del af Guangdong -provinsen. På omtrent samme tid installerede Mao Zedong og Zhu De en base i de fjerntliggende og utilgængelige Jinggang -bjerge, der kunne forsørge sig selv.

Fra 1928 og fremefter blev dannelsen af ​​rådsområder (sovjetområder) mere et fokus for Komintern og KKP -politikken, men der blev frem til 1930 gjort forsøg på at erobre mellemstore og store byer for at drive revolutionen fremad. Etableringen af ​​rådsområder blev systematisk udbredt fra 1929. En af dem blev grundlagt i år i det sydlige Jiangxi af Mao Zedong og Zhu De. I andre provinser i Kina opstod andre, f.eks. I provinserne Hunan og Sichuan.

Til denne udvikling var forbundet en stærkere orientering af partiet til løsningen af ​​bondespørgsmålet og en tilhørende jordreform (opdeling af adelens jordejendom, stor- og mellembønderne til de små bønder og jordløse forpagtere). Men hverken Komintern eller CCP's Politburo så bønderne som et revolutionært emne (som "småborgerlige" var de ude af stand til en omfattende social revolution), i bedste fald kunne de støtte proletariatets revolution. Mao definerede imidlertid små og jordløse bønder som proletariatet og postulerede, at de dermed kunne være den ledende kraft i den kinesiske revolution. Denne opfattelse var i fuld kontrast til den "marxistisk-leninistiske" doktrin, som Komintern og dens repræsentanter i Kina havde forkyndt fra Sovjetunionen, og også i modsætning til mange tilhængere af denne doktrin i KKP'en selv. Det tog år for centralkomiteen for at blive etableret fulgte størstedelen af ​​KKP Maos opfattelse.

De kinesiske rådsdistrikter har været målet for såkaldte udryddelses- og tilintetgørelseskampagner fra Chiang Kai-sheks tropper siden deres begyndelse. Deres fortsatte eksistens var aldrig sikret, arealernes størrelse og områderne selv ændrede sig konstant. Borgerkrigen blev ført nådesløst på begge sider og kostede millioner af mennesker livet.

Det sovjetiske område Jiangxi måtte opgives i 1934. Situationen var blevet økonomisk og militært uholdbar. CCP's ledelse, der havde haft sit hovedkvarter her siden 1931, og som Mao Zedong ikke var medlem af på det tidspunkt, beordrede regeringen og tropperne til at trække sig tilbage. Den senere såkaldte lange marts begyndte her i oktober 1934. Oprindeligt med det formål at forene enhederne med Zhang Guotao i provinsen Sichuan i det sydvestlige Kina. I løbet af den lange marts overtog Mao den militære kommando over styrken, der trak sig tilbage fra Jiangxi i begyndelsen af ​​1935 og flyttede op til CCP's ledelse. Resterne af denne hær ankom et år senere til den nordkinesiske provins Shaanxi , hvor der allerede eksisterede et andet lille kommunistisk baseområde på det tidspunkt.

Fælles kamp mod Japan

Mod Japans forhåbninger om hegemoni , der i stigende grad truede Kina, blev en alliance mellem Kuomintang og KKP fornyet i 1936. Den kinesisk -japanske krig - som markerede begyndelsen på Anden Verdenskrig i Asien i 1937 og varede indtil 1945 - førte til begge parters fælles kamp under Anden Verdenskrig på det asiatiske fastland mod den japanske hær . Mens Kuomintang -hæren stort set blev udslettet i krigen mod Japan, reddede KKP sin styrke og forberedte sig på den eventuelle revolution. I løbet af krigen genvandt KKP betydelig indflydelse, især fra 1941 og fremefter. Udgangspunktet for ekspansionen i baglandet var det område, som det var blevet skubbet tilbage i borgerkrigen siden 1927, nemlig bjergene i det sydlige Kina, som forblev utilgængelige for den japanske fjende under hele krigens forløb. Officielt brød alliancen mellem KKP og KMT først op efter afslutningen på Anden Verdenskrig.I virkeligheden spillede hævnjagten for den lange marts en rolle i interne forbindelser, selv under krigen. I senere beretninger forsøgte KKP at nedtone det faktum, at KMT havde båret krigets hårdeste og overskredet sin egen rolle i sammenstødene i det kinesiske bagland.

Oprettelse af Folkerepublikken i 1949

Endnu en fire-årig borgerkrig fulgte i Kina , hvorfra kommunisterne under Mao endelig vandt sejrende, så Mao kunne udråbe Folkerepublikken Kina den 1. oktober 1949.

Kuomintang trak sig tilbage til øen Formosa , for Kina provinsen Taiwan , hvor de i 1950 beholdt en kinesisk stat orienteret mod det politiske vest med den nationale kinesiske " Republik Kina " (ofte også omtalt som "det nationale Kina "). Denne stat er stadig ikke anerkendt af Folkerepublikken Kina. På grund af den militære støtte fra Taiwan og national Kina af USA , som har sin oprindelse i den kolde krig , har en militær invasion af Folkerepublikken Taiwan endnu ikke vist sig.

Med kampagnen for at undertrykke kontrarevolutionærer begyndte partiet at tavse (myrde) oppositionsmedlemmer i Folkerepublikken Kina i 1950.

Portræt af Mao ved indgangen til Den forbudte by

Rift med Sovjetunionen i 1957

Efter den afstalinisering af Khrushchev i Sovjetunionen, en alvorlig ideologisk opstod konflikt mellem Kina under Mao Zedong eller CCP og USSR eller SUKP fra 1957 senest, hvor CCP afviste dominans af SUKP over globale kommunistisk bevægelse. Derudover fortolkede Mao med sin egen ideologi, maoismen , marxisme-leninisme anderledes end CPSU. Mao havde forberedt sin ideologi for den brede offentlighed i en lille rød bog , den såkaldte " Mao Bible ", som ikke kun var udbredt i Kina.

Konflikten mellem de to største kommunistiske partier i verden førte til en yderligere splittelse i de nationale kommunistiske partier og til oprettelsen af ​​maoistiske partier i nogle andre lande. Med det maoistiske Kina, sammen med Sovjetunionen, var en anden stor kommunistisk magt gået ind på den kolde krigs verdenspolitiske fase.

Splitten mellem de to parter afspejlede sig også i 3. Indokina -krig , da Vietnam, der var meget loyalt over for Moskva, satte en stopper for de kommunistiske kampe, som Beijing tolererede i Cambodja og hurtigt erobrede landet. For at aflaste Cambodja, sandsynligvis også som et advarselsskud, invaderede flere divisioner af kinesiske tropper derefter Nordvietnam, det tidligere allierede land. Der blev de dog stoppet af meget mere erfarne vietnamesiske tropper, som sluttede denne kinesiske offensiv, naturligvis tænkt som en advarsel.

Grænsekonflikten ved Ussuri i 1969 førte også til militære sammenstød mellem de to kommunistiske lejre.

Kulturrevolutionen 1966

I 1966 indledte Mao kulturrevolutionen i Kina (se ovenfor i det indledende afsnit om historie: maoisme ), som først ville ende med hans død ti år senere i 1976. Indtil da havde den såkaldte " Gang of Four " omkring Maos fjerde kone, Jiang Qing, påvirket KKP's strukturer og politikker. Mao var selv blevet mere og mere uarbejdsdygtig mod slutningen af ​​sit liv. "Banden af ​​fire" blev styrtet efter Maos død og dømt til døden i 1980; I 1983 blev dommene omdannet til livsvarigt fængsel. Jiang Qing begik i 1991 kort efter deres løsladelse fra selvmord i fængslet. I modsætning hertil blev millioner ofre for kulturrevolutionen.

Møde Mao med Nixon i Beijing 1972

Inden afslutningen på Vietnamkrigen etablerede USA for første gang diplomatiske kontakter med Folkerepublikken Kina med præsident Richard Nixon , der indledte en vis afbrydelsespolitik i krigshærget og krisetårt Sydøstasien , med det formål at øge Sovjetunionens indflydelse på at skubbe regionen tilbage.

Moderniseringsfase under Deng Xiaoping

En kvindelig soldat i People's Liberation Army i 1972

Fra 1978 og fremefter indførte CCP - nu under Deng Xiaoping - reformer med de såkaldte " Fire moderniseringer ", som også åbnede Kina for fremmede lande. Industriel produktion steg, og udbuddet af befolkningen forbedrede sig hurtigt. Skoler, hospitaler og andre public service -virksomheder kunne endelig arbejde normalt igen og uden konstant vejledning fra partiet. Mange tidligere forbudte bøger blev genudgivet, og de mennesker, der måtte lære under Mao konstant at forklæde sig, og som levede under konstant frygt for afskedigelser eller politiske kampagner, oplevede nu, at så længe man ikke rodede med partiet, var man normal og uden det Frygt kunne leve. [13] Men der var og er en klar grænse. Enhver, der offentligt modsatte sig KKP's ledelse i Kina, blev behandlet som en kriminel.

Demokratibevægelsen, der blev styrket i 1980'erne, hovedsageligt af studerende (se underafdeling Folkerepublikken Kina i artiklen borgerrettighedsbevægelse ), som også opfordrede til liberale og demokratiske reformer, blev blodig ved brug af kampvogne mod en stor demonstration af demokratibevægelsen på Den Himmelske Freds Plads i 1989 skuffet .

Siden 1990 til i dag

Senest i Folkerepublikken Kina, siden den 16. partikongres under den daværende generalsekretær og præsident Jiang Zemin , der stadig betragtes som en stærk mand i baggrunden, har kommunistpartiet tilpasset sin ideologi i en sådan grad, at markeds- økonomiske elementer er tilladt, men samtidig forbliver politisk magt i partiets hænder. Man sagde, at man endelig ville skille sig af med "vulgær marxisme". Med teorien om " tredobbelt repræsentation " i partiet præsenteret af Jiang Zemin, har KKP også åbnet op for private iværksættere og dermed også opfyldt behovene hos den styrket kinesiske middelklasse . KKP betragter sig nu som et folkeparti og er åbent for landmænd, arbejdere og nu også for arbejdsgivere. For USA og EU har Kina siden dets økonomiske åbning været et vigtigt økonomisk salgsmarked. Hu Jintao var den kinesiske præsident fra 2002 til 2013, og et af målene med hans politik var at reducere de stigende forskelle i landet og skabe et harmonisk samfund . Desuden blev et videnskabeligt udviklingskoncept besluttet på 17. partikongres i 2007, som skulle muliggøre en afbalanceret og bæredygtig økonomisk udvikling.

Partileder

Fra 1943 til 1982 blev partiet ledet af en formand. I 1980 blev stillingen som generalsekretær oprettet, som den daværende formand Hu Yaobang overtog. Efter afskaffelsen af ​​formandsposten er generalsekretæren de facto partileder for KKP.

Formand
Efternavn Begyndelsen af ​​mandatperioden Perioden udløber
Mao Zedong 20. marts 1943 9. september 1976
Hua Guofeng 9. oktober 1976 29. juni 1981
Hu Yaobang 29. juni 1981 12. september 1982
Generalsekretærer
Efternavn Begyndelsen af ​​mandatperioden Perioden udløber
Hu Yaobang 29. februar 1980 16. januar 1987
Zhao Ziyang 16. januar 1987 24. juni 1989
Jiang Zemin 24. juni 1989 15. november 2002
Hu Jintao 15. november 2002 14. november 2012
Xi Jinping 15. november 2012 -

organisation

Organisering af partiet [14]

Entré til festen

Det kinesiske kommunistparti betragter sig selv som det førende organ i Kina og udsætter enhver ansøger om partimedlemskab for en udvælgelsesproces. En part-intern uddannelse med efterfølgende undersøgelse er påkrævet. Kun kandidater, der har demonstreret deres "evne", vil blive optaget i partiet.

National struktur

KKP er struktureret efter princippet om demokratisk centralisme , det vil sige, at ledelsen vælges fra bund til top, instruktioner er (altid) fra top til bund. Partiet har overført sine strukturer til staten. National People's Congress svarer til centralkomiteen , dets stående udvalg til partiets politbureau .

Konventionen er CCP's generalforsamling og formelt dens højeste styrende organ. Det mødes hvert femte år og fungerer primært som et akklamationsorgan. Efter forslag fra partipresidiet vælger det disciplinekontrolkommissionen i centralkomiteen og centralkomiteen , der kan ses som partiets indre ledergruppe. Det består af 150 til 200 fulde medlemmer og et antal ikke-stemmeberettigede medlemmer. Medlemmerne af centralkomiteen indtager også ledende stillinger inden for regering og administration. Kun partiets centralkomité har myndighed til at træffe afgørelse om vigtige politiske spørgsmål af national betydning.

Politbureauet , der har alle udøvende beføjelser mellem centraludvalgets plenarmøder, har den faktiske beslutningskraft over politikkens retningslinjer. Det har haft 25 medlemmer siden partireformen i 2012 og beskæftiger sig primært med spørgsmål om national sikkerhed. Det fører tilsyn med retsvæsenet, politiet og de hemmelige tjenester. En propaganda -afdeling er ansvarlig for det ideologiske arbejde. Desuden fastlægger den retningslinjerne for regeringens politik.

Politburo's faste udvalg , der består af partiets generalsekretær og otte andre medlemmer, er magtens centrum, og dets medlemmer besidder de vigtigste stillinger i staten.

Regional struktur

Under det nationale niveau, der danner partikongressen i Kinas kommunistiske parti, er der lokale partikonventioner på de respektive niveauer og de partiudvalg, der vælges af dem. De er organiseret på nøjagtig samme måde som den nationale model, der er et udvalg og en disciplinekontrolkommission. Centraludvalget er ikke kun bemyndiget til at udstede instrukser til underordnede partikontorer, det kan også overføre eller udpege ansvarlige kadre for underordnede partiorganisationer. Partikongresserne i provinserne, autonome regioner, byer direkte under regeringen, byer med kommuner og de autonome distrikter finder sted hvert femte år. Partikongresserne i distrikterne (bannere), autonome kvarterer, byer uden byområder og bydistrikterne finder sted hvert tredje år.[15]

Partiets grundlæggende organisation består af fabrikker, landsbyer, institutioner, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutter, boligområder og virksomhederne i Folkets Befrielseshær. Es wird auch ein Komitee der Parteigrundorganisation gebildet. Der Wahlzyklus hängt von der Größe der Organisation ab und liegt zwischen zwei und vier Jahren.[15]

Disziplinkontrollkommission

Die Disziplinkontrollkommission beim Zentralkomitee hat eine große Machtfülle. So ist es in der Öffentlichkeit unbekannt, wo die Disziplinkommission die Parteimitglieder mit Korruptionsvorwürfen festhält und wie sie die Beschuldigten behandelt. Eine parteiunabhängige Justiz existiert nicht. [16] Da auf jeder Ebene der Partei eine Disziplinkontrollkommission existiert, ist eine effiziente Kontrolle aller Parteimitglieder möglich. Die Kontrolle der lokalen Kommissionen wird einerseits von den Parteikomitees der jeweiligen Ebene und der jeweils nächsthöheren Disziplinkontrollkommission ausgeübt.[15]

Parteischulen

Auf jeder Ebene der Kommunistischen Partei gibt es eine Parteischule. Auf der nationalen Ebene ist dies die Parteischule des Zentralkomitees . Insgesamt gibt es über 3000 Parteischulen in ganz China, 2000 auf Kreisebene. Jedes Jahr findet unter der Führung der Parteischule eine Konferenz aller Parteischulen statt, auf denen Richtlinien und Strategien weitergegeben werden und die Erfahrungen der lokalen Schulen diskutiert werden. Die Parteischule des ZK kontrolliert die Lehrqualität an allen Parteischulen und entsendet dazu Mitarbeiter in die lokalen Einrichtungen. [17]

Jugendorganisation

Die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Chinas ist der Kommunistische Jugendverband Chinas .

Menschenrechtsverletzungen

Der Kommunistischen Partei Chinas wird angelastet, seit ihrer Gründung und in der Zeit des Bürgerkrieges für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich zu sein. Außerdem sollen weitere Millionen durch im Zuge verfehlter Wirtschaftspolitik der KPCh entstandene große Hungersnöte nach 1949 bis in die 1970er Jahre umgekommen sein. Zu den weiteren Menschenrechtsverletzungen der KPCh werden von ihren Kritikern Enteignungen, Inhaftierungen, Hinrichtungen und sogenannte Umerziehungsmaßnahmen während der Kulturrevolution gezählt, die gewaltsame Auflösung einer friedlichen Demonstration am Tian'anmen-Platz mit über 1000 Toten, Zwangsmaßnahmen bei der Durchsetzung einer Ein-Kind-Politik , die Verfolgung von Kritikern und Angehörigen bestimmter religiöser oder spiritueller Minderheiten wie der als Sekte bezeichneten Neuen religiöse Bewegung Falun Gong . Kritisiert wird auch die Anwendung von Folter und der Todesstrafe , bei der die Volksrepublik China mit über 1770 Hinrichtungen im Jahr 2005 die weltweit höchste entsprechende Verurteilungsquote verzeichnet, sowie die Weigerung, demokratische Reformen durchzuführen, sowie Zensur .

Siehe auch

Literatur

Gesamtdarstellungen
Für die Abschnitte „Gründung 1921“ und „Bürgerkrieg ab 1927“
 • John Fairbank (Hrsg.): The Cambridge History of China Volume 12, Republican China, 1912–1949, Part1 . Cambridge University Press, Cambridge 1983, S. 505–526.
 • John Fairbank, Albert Feuerwerker (Hrsg.): The Cambridge History of China Volume 13, Republican China, 1912–1949, Part 2 , Cambridge University Press, Cambridge 1986, S. 168–229.
 • Stuart Schram: Mao Tse Tung . Übersetzung Wilfried Schwedler, S. Fischer Verlag, Frankfurt/M. 1969.
 • Robert Payne: Mao Tse Tung . Übersetzung von Franziska Meister-Weidner, Krüger, Hamburg 1965 bzw. 1951.
 • Jerome Ch'en: Mao and the Chinese Revolution . Oxford University Press, London New York 1965.
 • Edgar Snow : Roter Stern über China . Übersetzung von Gerold Dommermuth u. Heidi Reichling, durchgesehen von Anna Wang, März Verlag, Frankfurt/M. 1970.
 • Jonathan Spence : Mao . Aus dem Englischen von Susanne Hornfech, Claassen, München 2003, ISBN 3-546-00261-X .
 • Wolfram Adolphi : Mao – Eine Chronik . Neues Leben, Berlin 2009, ISBN 978-3-355-01763-3 .
Eigendarstellungen der KP Chinas für die Zeit 1945–2001
 • Über einige Fragen der Geschichte unserer Partei. Beschluss der KP Chinas April 1945 . VTK, Frankfurt am Main/Gelsenkirchen 1979.
 • Hu Tschiau-Mu : 30 Jahre Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas . Dietz-Verlag, Berlin 1954.
 • Mjau Tschu-Hwang: Kurze Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas . Dietz-Verlag, Berlin 1960; Verlag Kommunistische Texte, Münster 1971.
 • Resolution über einige Fragen zur Geschichte der KP Chinas seit 1949 . Verlag für fremdsprachige Literatur, Beijing 1981.
 • Institut für Parteigeschichte beim Zentralkomitee der KP Chinas: Kurze Geschichte der KP Chinas . Verlag für Geschichte der KP Chinas, Beijing 2001. Gekürzte deutsche Übersetzung in: Rolf Berthold : Chinas Weg – 60 Jahre Volksrepublik . Verlag Wiljo Heinen, Berlin 2009. ISBN 978-3-939828-46-4 .
Für die Zeit ab 2001

Weblinks

Commons : Kommunistische Partei Chinas – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Profile of the Communist Party of China. china.org.cn, abgerufen am 31. Dezember 2018 .
 2. Chinese Communist Party Information: 1st. National Congress of The Communist Party of China (CPC). chinatoday.com, abgerufen am 25. Oktober 2018 (englisch).
 3. [1]
 4. Darum vor allem wurde China im letzten Jahr zum „neostalinistischen“ Land . In: Süddeutsche Zeitung . Verlag Süddeutsche Zeitung , 16. August 1958.
 5. John Pomfret: Xi Jinping's quest to revive Stalin's communist ideology. The Washington Post , 16. Oktober 2017, archiviert vom Original am 20. Juli 2019 ; abgerufen am 15. März 2020 (englisch).
 6. Das Programm der Kommunistischen Partei Chinas.
 7. Archivierte Kopie ( Memento vom 19. Oktober 2016 im Internet Archive )
 8. Francesco Collini: China: So feiert das Land den 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei. In: Der Spiegel. Abgerufen am 2. Juli 2021 .
 9. heise online : Datenschutz "unrealistisch" - "KP wie die Mafia"
 10. Die Zeit : https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-08/usa-praesident-donald-trump-tiktok-dekret
 11. Felix Lee: 100 Jahre KP, 72 Jahre Machterhalt . In: Die Tageszeitung: taz . 1. Juli 2021, ISSN 0931-9085 , S.   5 ( taz.de [abgerufen am 1. Juli 2021]).
 12. Snow (S. 14: „Die Mitgliedschaft [in der KPCh] schmilzt um vier Fünftel auf ca. 10.000“) und Schram (S. 130) erwähnt innerparteiliche, zeitgenössische Statistiken, die 130.000 Tote, Verwundete und Vermisste (ohne die Ereignisse in Shanghai ) im ganzen Land auflisten. Auch wenn diese Zahlen möglicherweise übertrieben sind, werfen sie doch ein treffendes Licht auf die Grausamkeiten, die sich während des gesamten Bürgerkrieges fortsetzten.
 13. Jung Chang: Wilde Schwäne , ISBN 3-426-62705-1 , Seiten 709 und 717
 14. Richard McGregor: Der rote Apparat .
 15. a b c China Internet Information Center (Unternehmen des chinesischen Staatsrates): Chinas Regierungspartei
 16. NZZ: Spitzenfunktionär in China abgesetzt
 17. China Internet Information Center (Unternehmen des chinesischen Staatsrates): Parteischule des ZK: Anleitende Funktion für lokale Parteischulen der KP Chinas