Hospital

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Universitetshospitalet Aachen er en af ​​de største hospitalsbygninger i Europa.
Distriktshospitalet i Chemnitz

Et hospital (som organisatorisk delområde også klinik eller klinik [1] ) er en medicinsk facilitet. Der hjælper læge og sygepleje med at diagnosticere sygdomme , lidelser eller fysiske skader og behandle dem for at helbrede eller lindre dem. Obstetrik og terminalpleje er også en del af opgaverne på et hospital.

Fra et juridisk synspunkt forstås et hospital i Tyskland at betyde en operation i henhold til hospitalsfinansieringsloven (KHG), hvor de mennesker, der skal passes, kan indkvarteres og fodres.

Betegnelser, der bruges synonymt, er også hospital , i Østrig og Schweiz også hospital . Et militærhospital kaldes et hospital .

Hospitalets historie

Opgaverne på et hospital har ændret sig over tid. Medicin var oprindeligt tæt knyttet til religion. Templerne i det gamle Egypten blev også brugt til at behandle de syge. De første uafhængige institutioner, der passede syge, kendes fra Sri Lanka og senere også fra Indien . De første undervisningssygehuse opstod i det gamle Persien .

Under Borsuye, der også arbejdede som overlæge på Royal Hospital under Chosrau I , [2] var der de første separate afdelinger ifølge kliniske billeder i det 6. århundrede e.Kr. [3]

I den tidlige middelalder opstod hospitaler, især i større byer i den arabisk-islamisk dominerede verden, hvis lærde og læger allerede udviklede medicin og udførte operationer på et forholdsvis højt niveau. [4] Som hovedstaden i Abassid Empire havde Bagdad alene omkring hundrede klinikker i det 11. århundrede. [5]

I den europæiske middelalder fungerede et "hospital" også som et fattigt hus eller husly for pilgrimme . Udtrykket hospital brugt på det tidspunkt stammer fra det latinske hospitalis ('gæstfrit') fra det latinske ord hospes for "gæst, fremmed". Det meste af plejen blev ydet af munke eller nonner , for eksempel i Hôtel-Dieu . De første moderne hospitaler dukkede op i det 18. århundrede. Charité blev grundlagt som et pesthospital i 1710.

Siden oprettelsen af generelle hospitaler (f.eks. I Wien omkring 1780) er hospitalerne blevet mindre og mindre et plejested for de fattige, men derimod et sted for intensiv medicinsk diagnostik og terapi samt et sted for undervisning og uddannelse.

I løbet af det 20. århundrede, og især efter Anden Verdenskrig, begyndte en økonomisk indtrængning af sygehusvæsenet, som ændrede måden, hvorpå hospitalsydelser blev leveret meget omfattende og varigt. Med udgangspunkt i USA fik markeds- og konkurrencemekanismer i hospitalssektorer i næsten alle industrialiserede lande massiv betydning, hvilket i sidste ende førte til en "industrialisering af sygehussystemet", der er fortsat den dag i dag, hvis virkninger har på samfundet som helhed kan endnu ikke vurderes endegyldigt. [6]

Opgaver på et hospital

Det moderne hospital er en serviceudbyder inden for sundhedssektoren . Dens opgaver er at tilbyde syge, lidende og hjælpesøgende mennesker diagnostik , terapi og pleje med henblik på medicinsk rehabilitering eller passende palliativ støtte i tilfælde af uhelbredelig sygdom. Denne opgave er kendt som hospitalsbehandling og omfatter følgende områder:

 • Akut behandling
 • indlagte og delvis indlagte behandlinger
 • præhospital og posthospital behandling
 • ambulant behandling
 • rehabiliterende behandling

Som universitetsklinikker er hospitaler ofte også et center for undervisning og forskning .

Udtrykket specialistklinik bruges til at referere til hospitaler, der fokuserer på begrænsede, men ofte højt specialiserede, indlagte sundhedsydelser. For Tyskland gælder følgende: Kun hvis en specialistklinik er inkluderet i en føderal stats hospitalsplan, er det et specialiseret hospital. [7]

Da hospitalerne udover sygepleje også altid yder lægehjælp døgnet rundt, tilbyder de også akut lægehjælp, normalt via et redningscenter eller et centralt skadestue, ambulance eller poliklinik . Udstyret og personalekapaciteten til denne type nødhjælp varierer meget. Specialiserede traumecentre tilbyder f.eks. Bedre pleje gennem udstyr og motion. Flere undersøgelser viser, at jo højere antallet af sager, jo højere kvalitet i plejen.

Ud over nødhjælp bliver der i stigende grad lagt vægt på antallet af sager i planlagte indgreb, og der oprettes centre med specialiseret diagnostik (f.eks. Brystcentre).

Ved afslutningen af ​​et hospitalsophold skal der tages hensyn til efterbehandling . Med plejeoverførsel navngives organisationen og koordineringen af ​​hjemmeplejen og plejen af ​​de udskrevne patienter af ansatte på klinikken og de sociale stationer . En hjemmeoptagelse til permanent indlagt pleje (= plejehjem eller lignende) kan også følge. En anden specialitet er broplejen for onkologiske patienter i deres hjemmemiljø af ansatte på klinikken.

klassifikation

Ved et akut hospital eller en akutklinik forstås et hospital, hvor akut syge patienter behandles som indlagte eller ambulante patienter og er tilgængelige dag og nat. Supplementet til den akutte sektor er rehabiliteringsklinikkerne - klinikker, medicinsk rehabilitering, efterbehandling og opfølgende behandling (AHB) udfører.

Hospitaler kan yderligere klassificeres efter antallet af patienter, antallet af (planlagte) senge, udbyderen eller fokus for deres aktivitet.

Klassifikationen i henhold til hospitalsoperatøren skelner mellem offentlige, almennyttige og private transportører. Offentlige sponsorer er for eksempel forbundsstater, distrikter og byer, almennyttige organisationer, for eksempel kirkerne eller Røde Kors. Ifølge den tyske hospitalsforening blev 29,5% af 1956 klinikker i Tyskland drevet af offentlige organer, 34,7% af almennyttige organisationer og 35,8% af private virksomheder i 2015. [8] Offentlige luftfartsselskaber driver nu hovedsageligt deres hospitaler under privatret: 60,1% af de offentlige klinikker drives i den juridiske form af et GmbH eller AG . Den tidligere dominerende juridiske form for en juridisk afhængig institution ( regering eller selvkørende ) med en andel på 16,5% af alle offentlige hospitaler kun af sekundær betydning. [9]

I statshospitalets planlægning blev sundhedsvæsenet opdelt i plejeniveauer (slettet § 23 hospitalsfinansieringslov):

De fleste forbundsstater i dag giver dog afkald på opdelingen af ​​hospitaler i plejeniveauer i deres hospitalslove.

Sygehusstatistik Tyskland [10]

I Tyskland er der (data for 2015) 1.956 hospitaler med i alt 499.351 senge, hvor mere end 19,2 millioner tilfælde behandles af mere end 1,19 millioner ansatte, heraf 174.391 læger. Det betyder, at der er 6,1 senge til rådighed for hver 1.000 beboere. I gennemsnit har et hospital 255 senge.

Den gennemsnitlige opholdstid for tyske patienter på almindelige hospitaler er faldet fra omkring 14 dage i 1991 til 7,3 dage (2015), mens antallet af hospitals tilfælde steg i samme periode fra 1.822 tilfælde pr. 10.000 indbyggere til 2.355 tilfælde pr. 10.000 indbyggere. Den faldende opholdstid skyldes til dels nye diagnostiske, terapeutiske og kirurgiske procedurer. En anden grundlæggende årsag til omvæltningen i hospitalsbehandling er ændringerne i hospitalsfinansiering ; diagnoserelaterede faste gebyrer sætter incitamenter for et ophold så kort som muligt (selvom en faldende varighed ikke er en automatisk sundhedspolitisk succesindikator, der fører til tidlige udskrivninger, ud over risikoen for patienten Ekstraomkostninger på grund af det hyppige behov for at behandle sygdommen igen). [11] Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige opholdstid varierer meget afhængigt af afdelingen: den spænder fra 2,9 dage i oftalmologi til 42,2 dage inden for psykoterapeutisk medicin / psykosomatik .

I perioden siden 1991 er antallet af hospitaler faldet fra 2.411 til 1.956 (2015). Samtidig faldt andelen af ​​offentlige institutioner kraftigt (fra 46% til 29,5%). Som led i en kontinuerlig kapacitetsreduktion blev sengene også reduceret fra 1990 til 2015, startende fra 685.976 i 1990 til omkring 499.351 senge. I 2007 blev omkring 20 ud af 100 beboere behandlet på et tysk hospital hvert år.

Sengens belægning faldt betydeligt fra 1991 (84,5%) til 2003 og har været relativt konstant siden da. I 2015 var satsen 77,5 procent.

Støtte til hospitalerne siden 1966
overskrift offentlig gratis-
almennyttig
Privat-
økonomisk
Total
Hospitaler 2015 577 679 700 1.956
Hospitaler 2013 596 706 693 1.995
Hospitaler 2012 601 719 697 2.017
Hospitaler 2010 630 755 679 2.064
Hospitaler 1991 1.109 944 358 2.411
Hospitaler 1966 1.366 1.291 978 3.635
Senge 2015 240.653 167.566 91.132 499,351
Senge 2013 240.541 170.095 89.949 500.585
Senge 2012 240.275 171.170 90.044 501.489
Senge 2010 244,254 173,457 85.038 502.749
Senge 1991 297.731 200.859 48.710 547.300
Senge 1966 352.603 233.651 54.118 640.372

* Data fra 1966 kun Vesttyskland inklusive Vestberlin.

Følgende værdier for antallet af faciliteter, senge og patientbevægelser mellem 1991 og 2015 blev indsamlet af Federal Statistical Office . [12] Tallene for 1971 stammer fra Fischer Weltalmanach 1973. [13]

år Lide-
Huse
senge Antal sager
i 1000
Belægningsdage
i 1000
Gennemsnit
Opholdsvarighed
i dage
Gennemsnit
Seng belægning
i procent
1966 * 3.635 640.372 k. EN. k. EN. 19.5 k. EN.
1971 * 3.545 690.236 k. EN. k. EN. 17.3 k. EN.
1991 2.411 665.565 14.577 204.204 14.0 84,1
1992 2.381 646.995 14.975 198.769 13.2 83,9
1993 2.354 628.658 15.191 190.741 12.5 83.1
1994 2.337 618.176 15.498 186.049 11.9 82,5
1995 2.325 609.123 15.931 182.627 11.4 82.1
1996 2.269 593.743 16.165 175.247 10.8 80,6
1997 2.258 580.425 16.429 171.837 10.4 81.1
1998 2.263 571.629 16.847 171.802 10.1 82,3
1999 2.252 565.268 17.093 169.696 9.9 82.2
2000 2.242 559.651 17.263 167.789 9.7 81,9
2001 2.240 552.680 17.325 163.536 9.4 81.1
2002 2.221 547,284 17.432 159,904 9.2 80,1
2003 2.197 541.901 17.296 153.518 8.9 77,6
2004 2.166 531.333 16.802 146.746 8.7 75,5
2005 2.139 523,824 16.539 143.244 8.7 74,9
2006 2,104 510.767 16.833 142.251 8.5 76,3
2007 2.087 506,954 17.179 142.893 8.3 77,2
2008 2.083 503.360 17.520 142.535 8.1 77,4
2009 2.084 503.341 17.817 142.414 8.0 77,5
2010 2.064 502.749 18.033 141.942 7.9 77,4
2011 2.045 502.029 18.343 141.676 7.7 77,3
2012 2.017 501.475 18.620 142.024 7.6 77,4
2013 1.995 500.671 18.787 141.340 7.5 77,3
2014 1.980 500.680 19.149 141.534 7.4 77,4
2015 1.956 499,351 19.239 141,281 7.3 77,5

* = Data kun for Vesttyskland og Vestberlin

Data for de enkelte forbundsstater 2011
År / stat Lide-
Huse
senge Antal sager
i 1000
Belægningsdage
i 1000
Gennemsnit
Opholdsvarighed
i dage
Gennemsnit
Seng belægning
i procent
Baden-Wuerttemberg 285 56.910 2.095 19.120 7.8 77.1
Bayern 370 75.827 2.812 22.378 7.5 76,7
Berlin 79 19.905 771 5.981 7.8 82,3
Brandenburg 53 15.210 545 4.425 8.1 79,5
Bremen 14. 5.134 203 1.467 7.3 78.3
Hamburg 47 12.071 461 3.659 7.9 83,0
Hesse 174 35.941 1.299 10.067 7.7 76,7
Mecklenburg-Vorpommern 39 10.375 410 2.987 7.3 78,9
Niedersachsen 197 42.204 1.616 12.353 7.6 80,2
Nordrhein-Westfalen 401 121.556 4.286 33.534 7.8 75,6
Rheinland-Pfalz 95 25.375 891 6.752 7.6 72,9
Saarland 23 6.451 267 2.045 7.7 86,9
Sachsen 80 26.467 986 7.649 7.8 79,2
Sachsen-Anhalt 49 16.388 591 4.498 7.6 75.2
Slesvig-Holsten 94 15.990 581 4.505 7.8 77,2
Thüringen 45 16.193 569 4.526 8.0 76,6
USA
2001
Australien
2000
Sverige
2000
Tyskland
2004
Akutte senge
pr. 1000 inh.
2,9 3.8 3.2 5.7
Opholdsvarighed
i dage
5.8 6.1 5 8.7
Hospitalssager
pr. 1000 inh.
112.4 157,7 162,6 191,6

I Tyskland er antallet af senge relativt højt i forhold til andre lande. Der er en kontinuerlig tendens til at reducere senge. De tyske tal er også forholdsvis høje med hensyn til induktionshastigheden og opholdets længde , selvom opholdstiden i Tyskland er faldet betydeligt i de seneste år (se tabel og årsagerne ovenfor). Dette skyldes den forskellige strukturering af sundhedssystemet i de forskellige lande. Omkostningerne pr. Sag er temmelig under gennemsnittet i Tyskland, hvilket kan forklares på den ene side af de ret lave bemandingsniveauer og på den anden side af fordelingen af ​​omkostningerne over mange sager. 10,8 sygehusansatte pr. 1.000 indbyggere sørger for indlæggelse i Tyskland, mens i Østrig 15.3, Irland 14.9 og Italien 12.3 medarbejdere pr. Tusind indbyggere arbejder i indlæggelse. USA har det højeste antal ansatte på hospitaler med en værdi på 16,1.

I 2005 var hospitalsudgifter pr. Sag i Tyskland i gennemsnit $ 5,478 pr. Patient, mens USA brugte $ 13,452, Luxembourg $ 11,640, Canada $ 10,334, Italien $ 6,803 og Sverige $ 5,674. [14]

De 20 mest almindelige hoveddiagnoser hos fuldt indlagte patienter

Oplysningerne gælder for Tyskland 2009 med ICD -kode og absolutte sagsnumre. [15]

ICD-10 diagnose
Årsag til behandling
Total fra det
maskulin
fra det
Kvinde
Z38 Levende fødsler inklusive raske nyfødte 459.315 230.510 228,805
I50 Hjertefejl 363.662 171.870 191.792
F10 Psykiske og adfærdsforstyrrelser på grund af alkohol 339.092 249.250 89.842
I20 Angina pectoris (hjertesmerter) 260,505 165.838 94.667
S06 Intrakraniel skade (traumatisk hjerneskade) 240.576 132.929 107.647
I48 Atriefladder og atrieflimren 231.686 121.100 110.586
I63 Iskæmisk slagtilfælde (hjerneinfarkt) 226.581 110.222 116.359
J18 Lungebetændelse (betændelse i lungerne), patogen uspecificeret 221.356 121.960 99.404
K80 Cholelithiasis (galdesten) 213.680 74.359 139.321
I21 Akut myokardieinfarkt (hjerteanfald) 207.691 132.428 75.263
M17 Slidgigt i knæet (slidgigt i knæet) 205.659 73.964 131.695
I10 Essentiel (primær) hypertension (forhøjet blodtryk) 199.096 64.099 134.997
I25 Kronisk iskæmisk hjertesygdom (koronararterier) 192,452 139.202 53.250
C34 Ondartet vækst af bronchi og lunger (lungekræft) 188.081 127,985 60.096
J44 Anden kronisk obstruktiv lungesygdom 185.396 104.706 80.690
E11 Ikke-primært insulinafhængig diabetes mellitus (type II diabetes) 171.299 92,124 79.175
K40 Inguinal brok (inguinal brok) 168.574 148.272 20.302
M16 Coxarthrosis (artrose i hofteleddet) 164.004 65.886 98,118
S72 Brud på lårbenet (brud på lårbenet) 160.510 47.874 112.636

"Klinisk død"

Klinisk død er en slagord, der bruges i politiske diskussioner og rapporter i Tyskland for at betegne det faldende antal hospitaler og klinikker. [16] [17] [18] [19] [20] I andre lande forsøger man at skubbe ambulant pleje tilbage fra hospitalssektoren og fremme indlæggelsesbehandling som kernekompetence. [21]

Generel

Som et resultat af den demografiske udvikling i forbindelse med differentiering af tjenester efter indlæggelsesbehandling, ambulant behandling og rehabilitering samt kronisk eller geriatrisk langtidsbehandling, vil antallet af hospitaler fortsat falde, ifølge analyser af forskellige konsulentfirmaer . I 2012 blev et overudbud på omkring 10% af sengene til døgnbehandling estimeret. Situationen forværres, hvis der sker en yderligere differentiering af behandlingen i henhold til det opnåelige resultat og den forsikrede indsats.

Ifølge beregninger fra managementkonsulentfirmaet McKinsey vil hver tredje af de undersøgte klinikker ikke længere kunne dække deres omkostninger efter konvergensfasen. Det tyske sygehusforening anslår, at omkring 330 af de tidligere 2.200 hospitaler i 2014 vil være overflødige i Tyskland i 2014.

Talsmænd for ændringerne ser den stigende reduktion af hospitals senge i Tyskland ud fra et økonomisk og sundhedspolitisk perspektiv som en presserende reduktion i overkapaciteter, hvilket ikke vil påvirke kvaliteten af ​​landsdækkende pleje. Det yder snarere et vigtigt bidrag til at sikre finansieringen af sundhedssystemet .

Der er en forventning om, at i strukturelt svage områder vil den omfattende forsyning af alle tjenester ikke længere kunne garanteres i lokalområdet (jf. Lüngen, Lauterbach 2002). Dette står i kontrast til mandatet og den politiske vilje fra mange statsregeringer til at sikre forsyninger i strukturelt svage regioner.

Sygehusstatistik efter forbundsstat (2009)

Klinikker med et lavt bemandingsniveau, reducerede driftsomkostninger eller øget effektivitet og afholdenhed fra uddannelse af den næste generation kommer bedre økonomisk ud af det end hospitaler med et traditionelt forsyningsmandat. Klassiske produktivitetsbetingelser er ikke let anvendelige på grund af det ustabile antal patienter og det lovpligtige sundhedsmandat.

Indtil videre har kun få hospitaler begæret konkurs, f.eks. I 2005 Evangelisk Hospital Rheda-Wiedenbrück (70 senge). Antallet af hospitalslukninger siden 2000 har været lavt. Mellem 2003 og 2014 blev 74 hospitaler lukket i Tyskland. [20] Generelt er hospitaler i en økonomisk kritisk situation i kommuner, amter og lande (f.eks. Som universitetshospitaler) til solgte private hospitalskæder . Universitetshospitaler omdannes i stigende grad til andre juridiske former, f.eks. B. dømt som en offentligretlig institution .

Ændringer i operatøren eller ændringer i den juridiske form bør gøre det muligt at aflønne medarbejderne i henhold til interne overenskomster . Dette strider imod den forventede mangel på kvalificeret personale og den deraf følgende langsigtede lønstigning i forhold til forbrugerprisindekset .

Ændring af vederlagsordningen gennem DRG -regnskabssystemet

Som et resultat af langsigtede reformbestræbelser i den tyske hospitalsindustri, senest indførelsen af ​​DRG-regnskabssystemet, er der sket strukturelle ændringer i hospitalslandskabet, som vil fortsætte, selv efter konvergensfasen i 2009 er slut. DRG-systemet erstatter de tidligere individuelt forhandlede sygeplejesatser i første omgang med en klinikspecifik, men frem til 2009 landsdækkende ensartet, diagnoseafhængigt fast vederlag for hver behandlingstilfælde. [22] Selv efter 10 år kan DRG -regnskabssystemet ikke levere komplette data af medicinske årsager. Undtagelserne bestemmes af selvforvaltningen i den årlige aftale om fastlæggelse af særlige institutioner - VBE , især for særlige institutioner .

Siden indførelsen af ​​DRG er opholdstiden på hospitalet i første omgang faldet: fra 8,9 dage i 2003 til 8,7 dage i 2004 og 7,3 dage i 2015. Der er ingen tegn på, at denne udvikling vil fortsætte eller fortsætte. For at berolige kritikerne af indførelsen af ​​DRG, fastslog lovgiver i § 17 b, stk. 8, i lov om hospitalsfinansiering, at der skal indsendes en ledsagende forskningsrapport [23] . Der er intet bevis på, at DRG-faktureringssystemet vil vise sig at være et langsigtet koncept for at reducere de samlede omkostninger. Økonomisk succesfulde klinikker viser snarere en strategi med specifikt øgede behandlingssager med samme antal patienter. En kritisk politisk diskussion har endnu ikke fundet sted på en sammenhængende måde.

Situationen i 2010

I maj 2010 blev " Hospital Rating Report 2010" fra Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) udgivet. [24] Sammen med konsulentfirmaet Admed analyserede RWI mere end 700 årsregnskaber for hospitaler. Ifølge dette risikerer omkring 20% ​​af hospitalerne med færre end 200 senge insolvens, sammenlignet med 13% for de store hospitaler.

 • Den økonomiske indsprøjtning, den føderale regering gav i 2009 til støtte for hospitaler (over tre milliarder euro), har hjulpet: I dag (fra 2010) klarer de fleste tyske klinikker sig relativt godt økonomisk.
 • Hvis de imidlertid ikke øger deres effektivitet i de næste par år, truer antallet af klinikker truet af konkurs med at stige fra 11% til 18% i 2020.
 • Små hospitaler vil derfor sandsynligvis opleve betydelige vanskeligheder, hvis deres serviceportefølje er for bred. Ved analyse af tallene klarer klinikker med kun en eller to specialafdelinger betydeligt bedre end dem med tre eller flere afdelinger.

En opskrift på succes kunne derfor være at fokusere på et par tjenester.

 • Klinikker i Vesttyskland trues med høje pensionsudgifter gennem betalinger i pensionskasser. Østtyske huse hører normalt ikke til nogen yderligere offentlig pensionsordning.
 • Især for landdistrikterne forudsiger undersøgelsen, at den nuværende infrastruktur ikke længere vil imødekomme efterspørgslen på mellemlang til lang sigt og ikke kan opretholdes på sit nuværende niveau. Faldende skatteindtægter fra kommunerne (økonomisk krise) forværrer situationen. Det årlige underskud på de kommunale klinikker vil næsten fordobles i de næste tre år til 439 millioner euro.
 • De mere end 2.000 hospitaler skal fortsat forbedre deres effektivitet, så omkostningerne ikke stiger hurtigere end indtægterne. Da offentlige investeringer har en tendens til at falde uanset forpligtelserne i henhold til lov om hospitalsfinansiering, bør virksomheder styrke deres interne finansieringskraft, dvs. generere investeringsfonde fra egne ressourcer.
 • Tilfredse patienter kunne hjælpe her. Ifølge undersøgelsen har klinikker, hvor patienterne viser en høj tilfredshed, en tendens til at have en bedre vurdering end andre.

Dagens situation

I 2019 offentliggjorde den almennyttige Bertelsmann-fonden en simulering og analyse af en omstrukturering af hospitalsbehandling ved hjælp af eksemplet på en forsyningsregion i Nordrhein-Westfalen. [25] De deltagende eksperter opfordrede til en betydelig reduktion i antallet af tyske klinikker for at forbedre den generelle pleje. Den vanskelige økonomiske situation gør det nødvendigt. [26] Kun på tilstrækkeligt store klinikker kunne specialiststillinger besættes døgnet rundt. Manglen på sygeplejersker kan også reduceres der. Tilgængeligheden af ​​computertomografer og andre vigtige enheder forbedres også. [27] Forslagene blev skarpt kritiseret blandt andet af klinikkerne, fordi de frygtede en begrænsning af grundplejen. [28]

Privatisering af hospitaler

Første blandingsfinansierede og privatdrevne nye akutte hospitalsbygning i Tyskland - Helios Klinikum Meiningen (1995)

Mens andelen af ​​offentlige institutioner faldt fra 46% til 28,8% mellem 1991 og 2017, steg andelen af ​​private institutioner fra 14,8% til 37,1%. [29] Hospitalsmarkedet bestemmes i stigende grad af store, profitorienterede virksomheder som Asklepios, Rhön, Sana eller Helios. [30] På grund af det højere gennemsnitlige antal senge pr. Klinik bæres i alt 48,0% af hospitalssenge af offentlige institutioner (18,7% af private institutioner), selvom tendensen dertil også går i samme retning. [30]

Private klinikoperatører i Tyskland med salgstal i millioner euro [31]
Klinikoperatør Salg 2006 Salg 2010 Salg 2011 omsætning

2015

Rhön -klinikken 1.933 2.550 2.629 1.108 [32]
Helios Clinics / Fresenius 1.673 2.520 2.665 5.578 [33]
Asclepius 2.150 2.305 2.557 3.099 [34]
Sana klinikker 792 1.485 1.629 2.329 [35]
Fine klinikker 348 558 575 743 [36]
Fugtig Holding 422 487 475
Mediclin 378 487 493 555 [37]
Ameos 244 377 > 400 685 [38]
SRH -klinikker 342 360 565 841 [39]
Paracelsus klinikker 284 336 331 373 [40]
Til sammenligning den største kommunale hospitalsgruppe:
Vivantes 718 837 865 1.085 [41]
Til sammenligning den største konfessionelle hospitalsgruppe:
St. Francis Foundation Münster 400 602 624

Opbygning af et hospital

Organisationsstruktur

Et hospital er struktureret i henhold til specialafdelingerne (f.eks. Kirurgi, intern medicin osv.). Der skelnes mellem sengestyring og diagnostiske afdelinger (f.eks. Radiologi). Der findes også en række medicinske institutter (f.eks. Patologi) på større hospitaler. Alle mindre enheder (ambulatorier, dagklinikker) er tilknyttet en specialafdeling. Hver specialistafdeling ledes af en overlæge .

Ledelsen består af administrationschefen (kommerciel direktør, administrativ direktør), den medicinske direktør (medicinsk direktør) og sygeplejeledelsen .

Flere og flere vælger imidlertid hospitaler at bryde væk fra de historiske lodrette hierarkiske strukturer og placere procesorganisation i forgrunden.

Udover ambulatoriet til kort behandling af patienter, der ellers bor hjemme, er der indlæggelse på hospitalet. Indlæggelse refererer til både en administrativ afdeling på hospitalet til håndtering af indlæggelsesformaliteterne og disse formaliteter selv (patientoptagelse). Sygehusindlæggelse er knyttet til indgåelse af en kontrakt, der udover medicinsk behandling omfatter valgfrie ydelser, f.eks. B. kan omfatte indkvarteringstype, overlæge behandling og deres betaling. Indtil udskrivning skal de forskellige tjenester registreres og faktureres hurtigt og hurtigt af administrationen i overensstemmelse med behandlingsforløbet. Til dette formål bruges et hospitalsinformationssystem , der er oprettet som en database og frem for alt gør " arbejdsgangen " sporbar (også kendt som koordinerende klinikstyring ). Die gesammelten Informationen können den beteiligten Fachabteilungen (evtl. über das Controlling ) durch das Rechenzentrum schnell und in ausreichend anonymisierter Form zu Verfügung gestellt werden.

Neuere (modulare) Gliederung

Krankenzimmer

In jüngerer Zeit wird die Organisationsstruktur von Krankenhäusern mit dem Ziel größerer Effizienz [42] auf ein sogenanntes Modulsystem bzw. eine modulare Organisation umgestellt. Dabei werden nur therapeutische, diagnostische und pflegerische Bereiche unterschieden. [43]

Nach diesem System gibt es in der Krankenpflege die folgenden Bereiche:

 • Low Care Station
  Zur Aufnahme von nur geringfügig pflegebedürftigen oder kurzzeitig stationär behandelten, meist relativ mobilen Patienten.
 • Normalstation
  Dient zur Pflege und Behandlung bettlägeriger Patienten, die keiner Intensivpflege bedürfen.
 • Überwachungsstation ( Intermediate Care )
  Eine Station, in der nicht beatmete Patienten am Monitor intensivmedizinisch überwacht werden können, jedoch keine (umfassende) intensivmedizinische Betreuung möglich ist.
 • Intensivstation (Intensive Care)
  Betreuung pflegeintensiver Langliegepatienten und beatmungspflichtiger Patienten.

Es gibt auch eine Bildung von Zentren, in denen man sich an Krankheitsbildern orientiert. Dadurch sollen die sogenannten Behandlungspfade in der Patientenversorgung optimiert werden.

Funktionelle Gliederung

Ein Krankenhaus lässt sich in funktionale Bereiche gliedern:

In Deutschland regelt die DIN 13080 die Unterteilung eines Krankenhauses, ein Umstand, der bei der staatlichen Förderung von Krankenhäusern eine wichtige Rolle spielt.

Kosten der Krankenhäuser in Deutschland

Überblick

In allen Bundesländern Deutschlands gibt es zusammen 1925 Einrichtungen, die der Definition eines Krankenhauses entsprechen (Stand per Ende 2018). Die Zahl verringerte sich laut dem Statistischen Bundesamt seit 1991 um 486, während die Zahl der behandelten Personen von 14,6 Millionen auf 19,4 Millionen wuchs. Die Verringerung beabsichtigt laut der Gesundheitsverwaltung, eine bessere Qualität und eine bessere Auslastung der Krankenhäuser zu erreichen, die Kosten zu verringern und die Personalausstattung zu bündeln. – Vorrang hatte bis zum Beginn der Coronavirus-Pandemie im Frühjahr 2020 die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses mithilfe eines Strukturfonds, der die Schließungen finanziert. Nun wird jedoch seitens der Politik ein Umdenken in Betracht gezogen. Im Vordergrund soll die wohnortnahe umfassende Patientenversorgung stehen. Der Kernauftrag der Krankenhäuser mit dem Schutz und der Rettung von Leben soll Bestandteil der öffentlichen Daseinsfürsorge werden, die nicht marktwirtschaftlich gesteuert werden darf. – Es gibt aber auch weiterhin Befürworter für den Abbau von Krankenhäusern, zu denen der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gehört. Er und andere berufen sich vor allem auf eine von der Bertelsmann Stiftung unter Verantwortung von Reinhard Busse durchgeführte Studie. [44]

Die Krankenhausfinanzierung kann monistisch , oder wie bei öffentlichen Häusern in Deutschland üblich über eine Duale Finanzierung durch die öffentliche Hand (Investitionszuschüsse der Länder) und den Krankenkassen erfolgen. Zu diesen Einnahmen kommen noch zusätzliche sonstige Leistungen.

Die Kosten der Krankenhäuser betrugen im Jahr 2011 insgesamt 81,8 Milliarden Euro. Zusätzlich noch die Kosten der Ausbildungsstätten in Höhe von 600 Mio. Euro und die Aufwendungen für den Ausbildungsfonds in Höhe von 1,1 Mrd. Euro, der in mehreren Bundesländern zur Finanzierung der Kosten der Ausbildung dient. Enthalten sind hierbei auch Kosten für nichtstationäre Leistungen in Höhe von 10,8 Mrd. Euro, davon 3,7 Mrd. Euro für die ambulanten Kosten und 2,7 Mrd. Euro für wissenschaftliche Forschung und Lehre. Die Kosten nur für die stationäre Krankenhausversorgung lagen demnach 2011 bei 72,6 Mrd. Euro.

Die stationäre Behandlung eines Patienten in Deutschland kostete 2011 durchschnittlich 3.960 Euro pro Fall. Insgesamt 18,3 Millionen Patienten wurden 2011 vollstationär im Krankenhaus behandelt.

Daten nach § 21 KHEntgG

Nach dem deutschen Krankenhausentgeltgesetz KHEntgG muss jedes deutsche Krankenhaus spätestens bis zum 31. März eines jeden Jahres bestimmte Krankenhaus- und fallbezogene Daten an die DRG -Datenstelle übermitteln. Zu diesen Daten gehören ua das Alter des Patienten, Aufnahme- und Entlassungszeitpunkt, Diagnosen, Prozeduren etc. Nicht übermittlungspflichtig sind z. B. Angaben über ambulant behandelte Patienten. Durch die Einführung der Übermittlungspflicht werden von den deutschen Krankenhäusern vergleichbare Daten übermittelt. Dies ermöglicht Leistungsvergleiche, die sowohl vom Bund als auch von einzelnen Krankenhäusern im Zweckverband durchgeführt werden.

Auszug aus § 21 KHEntgG: „Das Krankenhaus übermittelt auf einem maschinenlesbaren Datenträger jeweils zum 31. März für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr die Daten nach Absatz 2 an eine von den Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu benennende Stelle auf Bundesebene (DRG-Datenstelle)“

Zusätzlich übermitteln einige sog. „Kalkulationshäuser“ ihre Kostendaten zu diesen Fällen. Die übermittelten Daten werden vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zur Kalkulation der DRG-Fallpauschalen genutzt, siehe auch German Diagnosis Related Groups (G-DRG).

Da die Daten von jedem Krankenhaus erhoben werden, gibt es auch zahlreiche (kostenpflichtige) Programme, die die erhobenen Daten für die Krankenhäuser aufbereiten und für diverse Zwecke zu Verfügung stellen, sei es für Reportingzwecke oder für die Erstellung von Qualitätsberichten. Damit sind die Daten mittlerweile eine Datenquelle, die aus dem Krankenhaus kaum noch wegzudenken ist, da sie aufgrund der gesetzlichen Normvorgabe gerade der Einsatz von diversen Programmen verschiedener Hersteller in breiter Masse erst ermöglichen.

Überblick nach Bundesländern

Kosten der Krankenhäuser in Deutschland 2011 (Statistisches Bundesamt) [45]
Jahr/Bundesland Bevölkerung 31. Dez. 2011 Kranken-
häuser
Betten Fallzahl Brutto-Gesamtkosten
in EUR
davon
Personalkosten
in EUR
Anteil der
Personalkosten
davon
Sachkosten
in EUR
Anteil der
Sachkosten
Bereinigte Kosten
je Fall in EUR*
Baden-Württemberg 10.786.227 285 56.910 2.059.083 10.462.693.000 6.450.228.000 61,65 % 3.696.022.000 35,33 % 4.218
Bayern 12.595.891 370 75.827 2.811.503 12.756.283.000 7.643.317.000 59,92 % 4.780.687.000 40,08 % 4.041
Berlin 3.501.872 79 19.905 771.418 3.873.529.000 2.137.817.000 55,19 % 1.638.180.000 44,81 % 4.276
Brandenburg 2.495.635 53 15.210 544.582 2.046.111.000 1.169.716.000 57,17 % 838.347.000 42,83 % 3.569
Bremen 661.301 14 5.134 200.279 935.471.000 528.823.000 56,53 % 375.888.000 43,47 % 4.424
Hamburg 1.798.836 47 12.071 461.221 2.594.567.000 1.383.746.000 53,33 % 1.210.821.000 46,67 % 4.628
Hessen 6.092.126 174 35.941 1.299.328 5.867.105.000 3.345.084.000 57,01 % 2.342.194.000 42,99 % 4.060
Mecklenburg-Vorpommern 1.634.734 39 10.375 410.150 1.661.860.000 962.588.000 57,92 % 674.509.000 42,08 % 3.575
Niedersachsen 7.913.502 197 42.204 1.615.879 7.391.018.000 4.413.907.000 59,72 % 2.738.473.000 40,28 % 3.890
Nordrhein-Westfalen 17.841.956 401 121.556 4.286.435 19.513.513.000 11.665.002.000 59,78 % 7.249.342.000 40,22 % 3.876
Rheinland-Pfalz 3.999.117 95 25.375 890.729 3.815.467.000 2.408.637.000 63,13 % 1.298.649.000 36,87 % 3.807
Saarland 1.013.352 23 6.451 266.487 1.239.818.000 754.341.000 60,84 % 442.742.000 39,16 % 4.193
Sachsen 4.137.051 80 26.467 986.173 3.904.149.000 2.220.194.000 56,87 % 1.637.693.000 43,13 % 3.694
Sachsen-Anhalt 2.313.280 49 16.388 591.354 2.365.056.000 1.438.438.000 60,82 % 896.358.000 39,18 % 3.645
Schleswig-Holstein 2.837.641 94 15.990 580.808 2.706.199.000 1.561.176.000 57,69 % 1.058.138.000 42,31 % 3.993
Thüringen 2.221.222 45 16.193 568.731 2.282.955.000 1.402.903.000 61,45 % 843.955.000 38,55 % 3.630
Deutschland 81.843.743 2.045 502.029 18.342.989 83.415.795.000 49.485.917.000 59,32 % 31.647.443.000 40,68 % 3.960

*= Bereinigte Kosten = Brutto-Kosten abzüglich nichtstationärer Kosten (zum Beispiel Ambulanz, wissenschaftliche Forschung und Lehre). Zu den Sachkosten zählen auch Aufwendungen für den Ausbildungsfonds, Kosten der Ausbildungsstätten und Zinsen.

Personalkosten

Kostenart Summe in Euro Anteil Berufsgruppen (Auswahl)
Pflegedienst 15.708.848.000 31,7 % Pflegedienstleitung (Pflegedirektor), Fachkraft zur Leitung einer Funktionseinheit (Stationsleitung), Fachgesundheits- und Krankenpfleger (Stationsdienst), Gesundheits- und Krankenpfleger , Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Gesundheits- und Pflegeassistent / Gesundheits- und Krankenpflegehelfer , Hygienefachkraft etc.
Ärztlicher Dienst 14.729.248.000 29,8 % Ärztlicher Direktor , Chefärzte , Oberärzte , Assistenzärzte etc. (ohne Honorarärzte )
Medizinisch-technischer Dienst 0 6.675.885.000 13,4 % Apotheker , Case Manager , Chemiker , Diätassistenten , Kliniksozialdienst ( Sozialpädagogen , Sozialarbeiter ),Masseur und medizinischer Bademeister , Medizinische Fachangestellte (Arzthelfer, Schreibkräfte im ärztlichen und medizinisch-technischen Bereich) , Medizinisch-technische Assistenten , Logopäden , Orthoptist , Pharmazeutisch-technische Assistenten , Physiotherapeuten , Psychologen
Funktionsdienst 0 4.870.612.000 0 9,8 % Anästhesietechnischer Assistent , Chirurgisch-Technischer Assistent , Physiotherapeut , Ergotherapeut , Fachpflegekraft für Intensivpflege und Anästhesie , Fachpflegekraft im Operationsdienst , Hebammen und Entbindungspfleger, Krankentransportdienst, Operationstechnische Assistenten , Beschwerde- und Risikomanager , Pflegefachkraft in der ambulanten Pflege
Verwaltungsdienst 0 3.160.629.000 0 6,4 % Kaufmännischer Geschäftsführer, Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen , Betriebswirt, Fachwirt Sozialwesen, Kaufmännischer Assistent , Kaufmann im Gesundheitswesen , Bürokaufmann , Medizincontroller , Bilanzbuchhalter , Sekretäre etc.
Wirtschafts- und Versorgungsdienst 0 1.607.176.000 0 3,2 % Einkäufer , Fachkraft für Lagerlogistik , Lageristen, Küchenpersonal und Ernährungsberater , Pförtner, Versorgungsassistenten, Mitarbeiter für Entsorgung, Hol- und Bringdienste etc.
Übrige Personalkosten (bspw. Klinisches Hauspersonal, Technischer Dienst, Sonderdienste) 0 2.733.520.000 0 5,5 % Handwerker (bspw. Elektroinstallateur , Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik , Gärtner / Gartenbaufachwerker , Maler und Lackierer ), Hausmeister , Hauswirtschaftliche Betriebsleiter , Haus- und Reinigungskräfte ( Gebäudereiniger , Reinigungskräfte , Textilreiniger ), Medizintechniker , Technischer Leiter, Technischer Fachwirt , IT-Systemelektroniker , Systemadministrator , Seelsorger , sowie nicht zurechenbare Personalkosten etc.

Sachkosten

Die Einnahme- und Ausgabestruktur wird anhand derKrankenhaus-Buchführungsverordnung ermittelt.

Kostenart Summe in Euro Anteil Beispiele
Medizinischer Bedarf 15.460.952.000 48,9 % Arzneimittel , Infusionslösungen , ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial (Handschuhe, Spritzen, Kanülen, Krankenunterlagen, Wundverbände etc.), Blutkonserven , Dialysebedarf, Implantate (bspw. Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator , Herzschrittmacher , Gefäßprothesen , Stents ), medizinische Instrumente, Laborbedarf, Narkose- und sonstiger OP-Bedarf, Transplantate, Verbandmittel, siehe auch: Liste von Medizinprodukten .
Pflegesatzfähige Instandhaltung 0 3.142.338.000 0 9,9 % Nach § 4 Abgrenzungsverordnung (AbgrV) sind Pflegesatzfähig nur die Kosten die von Leistungen ( Instandhaltungen ), die für den Bereich der voll- und teilstationären Krankenhausleistungen sowie im Falle des Erlösabzugs für vor- und nachstationäre Leistungen erbracht wurde. Nicht hierzu zählt die Vermehrung, erhebliche Veränderung oder Verlängerung der Nutzungsdauer des Anlagegutes des Krankenhauses.
Wirtschaftsbedarf 0 2.883.563.000 0 9,1 % Desinfektionsmittelbedarf , Reinigungsbedarf, Wäschereinigung , Gartenpflege, kultureller Sachaufwand
Verwaltungsbedarf 0 2.110.344.000 0 6,7 % Büromaterialien (Kopierpapier, Briefumschläge), Druckerzeugnisse (Formulare, Vordrucke), Portokosten, Bankgebühren, Personalbeschaffungskosten , Rundfunkbeitrag , Telefon- und Providerkosten, Reisekosten , Literatur, EDV-Aufwand (Computer, Drucker, Kopiergeräte, Toner, Software, Datensicherung) etc.
Wasser, Energie, Brennstoffe 0 2.057.357.000 0 6,5 % Abwasser , Strom , Fernwärme , Erdöl , Erdgas , Wasser
Übrige Sachkosten 0 5.992.889.000 18,9 % Lebensmittel, Honorarärzte , Zeitarbeiter ( Arbeitnehmerüberlassung ), Kosten für Mieten und Pachten, Versicherungen (bspw. Betriebshaftpflichtversicherung , Gebäudeversicherung ), Kosten für zentrale Gemeinschaftsdienste (Gemeinsam mit anderen Krankenhäusern betriebene Einrichtungen bspw. auch Konzerntochtergesellschaften) oder Kosten für externe Dienstleistungsunternehmen (bei Outsourcing von Bereichen wie bspw. Labor, Reinigung, Speisenversorgung, Logistik, Pförtnerdienst, Medizintechnik, Handwerker etc.), Gemeindeabgaben ( Müllabfuhr , Straßenreinigung ), Entsorgungskosten

Bettenbelegung

Die OECD in Paris hat die durchschnittliche Belegungsrate in Akutkrankenhäusern erhoben. 2005 belief sie sich in 17 erfassten OECD-Ländern auf durchschnittlich 74,2 % (2000: 73,6 %). Die Rangliste für 2005: Norwegen 87,5, Schweiz 86,1, Irland 85,6, Großbritannien 83,9, Japan 79,2, Österreich 79, Ungarn 75,7, Deutschland und Tschechische Republik 75,6, Frankreich 73,4, Portugal 73,2, USA 67,4, Slowakische Republik 66,7, Luxemburg 64,7, Türkei 64,5, Niederlande 63,9 und Mexiko 61 %. (OECD Health Data 2007, OECD Paris 2007)

Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland nach der Anzahl der Betten 2016:

Anzahl der Betten Anzahl der allg. Krankenhäuser [46]
1 bis 49 292
50 bis 99 193
100 bis 149 201
150 bis 199 151
200 bis 299 227
300 bis 399 157
400 bis 499 122
500 bis 599 95
600 bis 799 73
800 bis 999 36
über 1000 60

Risiken im Krankenhaus

Eine Auswertung von zahlreichen Studien ergab, dass in Deutschland pro Jahr im Krankenhausbereich mit 5–10 % unerwünschter Ereignisse, 2–4 % Schäden, 1 % Behandlungsfehler und 0,1 % Todesfälle, die auf Fehler zurückgehen, zu rechnen ist. Bei jährlich 17 Millionen Krankenhauspatienten entspricht dies 850.000 bis 1,7 Mio. unerwünschten Ereignissen, 340.000 Schäden (vermeidbare unerwünschte Ereignisse), 170.000 Behandlungsfehler (mangelnde Sorgfalt) und 17.000 auf vermeidbare unerwünschte Ereignisse zurückzuführende Todesfälle. [47] Der gesamte ambulante Bereich ist darin nicht enthalten. (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, „Kooperation und Verantwortung“, BMG 2007)

Im Jahr 2000 hat eine Analyse des Institute of Medicine ("To Err is Human") ergeben, dass es in den USA jährlich zu 44.000 bis 98.000 (Krankenhaus-)Todesfällen komme, die durch Fehler verursacht werden, [47] womit die tödliche Komplikationsrate, bezogen auf die Einwohnerzahl, ähnlich hoch wie in Deutschland liegen dürfte.

1991 wurden 14 Millionen Patienten stationär versorgt, die im Schnitt zwei Wochen blieben. 2009 waren es 18 Millionen Patienten, die etwa acht Tage blieben. [48] Zwischen 1996 und 2008 wurden beim Pflegepersonal 50.000 Stellen abgebaut. [48] Gleichzeitig wurden 18.000 Stellen allein im medizinischen Bereich aufgebaut und weitere Stellen im Assistenzbereich geschaffen. [49] Für zwei Drittel aller Fehler, die bei der Medikation passieren, sind Ärzte verantwortlich, zum Beispiel durch Nichtbeachten von Kontraindikationen oder negativen Wechselwirkungen. Das übrige Drittel an Medikationsfehlern liegt in der Verantwortung des Pflegepersonals, zum Beispiel durch Medikamenten-Verwechslungen. [48] 1.000 Audiomitschnitte von Arzt-Patienten-Begegnungen ergaben, dass nur in 6 % der Fälle über Vorteile und Risiken einer Therapiemethode aufgeklärt wurde; nur in jeder fünften Unterredung wurden die Wünsche des Patienten diskutiert. [48]

Jährlich erkranken etwa 500.000 Patienten im Krankenhaus an Infektionen. Etwa 150.000 davon werden auf mangelnde Hygiene von Ärzten und Pflegepersonal zurückgeführt. [48] Beiträge wie der Stern-Artikel "Krisengebiet Krankenhaus" im Jahre 2010 haben schließlich dazu beigetragen, dass das Thema Hygiene mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist.

Hygiene ist in gesundheitspolitischer Sicht Ländersache und durch entsprechende Rechtsverordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt. Das Bundesministerium für Gesundheit hat daher keine Einflussmöglichkeit. Gesetzliche Krankenkassen dürfen keine Empfehlungen aussprechen, also keine Auswahl hygienischer Kliniken anbieten. Dabei sind hier, insbesondere bei MRSA , große Unterschiede in der Verbreitung multiresistenter Keime zwischen einzelnen Krankenhäusern und in verschiedenen Bundesländern zu beobachten. Alternativen sind Bewertungsportale für Kliniken. Indirekte Bewertungen lassen sich aus der Zahl der Behandlungsfehler gewinnen, die auch als Kunstfehler bezeichnet werden.

Situation in Österreich

Krankenhäuser werden in Österreich meistens Spitäler genannt, in der Bezeichnung der Häuser jedoch eher selten (z. B. Orthopädisches Spital Speising). Die Grundversorgung mit allgemein öffentlichen Spitälern wird vor allem durch landeseigene Häuser gewährleistet. Daneben bestehen Gemeinde- und Ordensspitäler. [50]

Situation in der Schweiz

Krankenhäuser werden in der deutschsprachigen Schweiz meistens Spitäler genannt. Landesweit existieren verschiedene Kategorien von Spitälern: Universitätsspitäler in den Städten mit Universitäten, die medizinische Fakultäten führen, Kantonsspitäler in sämtlichen Kantonen , Regional- und Gemeindespitäler sowie Privatspitäler und -kliniken . Gegenwärtig wird eine politische Diskussion geführt, ob der Fachbereich Herzchirurgie aus Kostengründen in je einem einzigen Zentrumsspital in der deutsch- und in der französischsprachigen Schweiz zusammengefasst werden soll. Ebenfalls aus Kostengründen wird darüber gestritten, wie viele kleinere Spitäler geschlossen werden können, ohne den Versorgungsauftrag (etwa Notfalldienste ) zu gefährden. [51]

Im Kanton Zürich sind die Gemeinden nicht mehr verantwortlich für die Spitalversorgung. Beim See-Spital werden die von den Trägergemeinden investierten Beiträge der letzten zehn Jahre in ein verzinsbares Darlehen umgewandelt. Die meisten Zürcher Gemeinden sind neu nicht mehr Defizit-Garanteure, sondern Gläubiger und Aktionäre. Viele bisherige Spital-Zweckverbände als öffentlich-rechtliche Institutionen werden zu privatrechtlichen Trägerschaften in der Form von Aktiengesellschaften oder Stiftungen umgewandelt. [52]

Siehe auch

BelegarztDeutsche KrankenhausgesellschaftGrenzverweildauerKrankenhausapothekeKrankenhausrevisionMaßregelvollzugPatientenaufnahmePflegedienstleitungPflegepersonalPflegeskandalPflegestandardStudienhospitalTagesklinikVisite

Krankenhausarten:Anthroposophisches KrankenhausBerufsgenossenschaftliche UnfallklinikFachkrankenhausPrivatklinikPsychiatrische KlinikPsychosomatische KlinikSanatoriumUnfallkrankenhaus

Literatur

 • Michael Arnold, Jürgen Klauber, Henner Schellschmidt: Krankenhaus-Report 2002 . Schattauer, Stuttgart 2002, ISBN 3-7945-2219-2 . (Periodikum).
 • Ernst Bruckenberger: Dauerpatient Krankenhaus: Diagnosen und Heilungsansätze . Lambertus, Freiburg im Breisgau 1989, ISBN 3-7841-0440-1 .
 • Peter Eichhorn, Hans-Jürgen Seelos, Johann-Matthias G Schulenburg (Hrsg.): Krankenhausmanagement . Urban und Fischer, München/Jena 2000, ISBN 3-437-21590-6 .
 • M. Eversmeyer: Das DRG-System stoppt in Australien nicht den Ausgabenanstieg. In: f&w, Führen und Wirtschaften im Krankenhaus. 3(2001), S. 230–232.
 • Michel Foucault : Die Geburt der Klinik . 1963. (Taschenbuchausgabe: Fischer, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-596-27400-1 ).
 • Dieter Jetter: Grundzüge der Krankenhausgeschichte. 1800–1900 . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, ISBN 3-534-07278-2 .
 • Ludwig Klasen: Grundriss-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Abth.IV. Gebäude für Gesundheitspflege und Heilanstalten . Baumgartner, Leipzig 1884.
 • Jürgen Klauber, Bernt-Peter Robra, Henner Schellschmidt (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2006 – Schwerpunkt: Krankenhausmarkt im Umbruch . Schattauer, Stuttgart 2006, ISBN 3-7945-2490-X .
 • M. Lüngen, K. Lauterbach: Führen DRG zur Spezialisierung von Krankenhäusern? In: Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement. 7 (2002), S. 93–95.
 • Bernhard Mann: Krankenhaussoziologie und Gesundheitswesen . In: Soziologische Revue. Jahrgang 27 (2004), ISSN 0343-4109 , S. 480–491.
 • Axel Hinrich Murken: Vom Armenhospital zum Grossklinikum. Die Geschichte des Krankenhauses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart . DuMont, Köln 1988, ISBN 3-7701-2134-1 .
 • Barbara Schmidt-Rettig, Siegfried Eichhorn: Krankenhausmanagementlehre. Theorie und Praxis eines integrierten Konzepts. Kohlhammer, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-17-019914-9 .
 • Norbert Andersch: Krankenhausentwicklung und gewerkschaftliche Krankenhauspolitik: eine Übersicht unter besonderer Berücksichtigung der ÖTV. Verl. Arbeit & Gesellschaft, Marburg 1990, ISBN 3-89419-010-8 . (Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss.)
 • A. Vera, K. Foit: Modulare Krankenhausorganisation und Effizienz In: ZfB – Zeitschrift für Betriebswirtschaft , 4, 2005, S. 357–382.
 • A. Vera, M. Lüngen: Die Reform der Krankenhausfinanzierung in Deutschland und die Auswirkungen auf das Krankenhausmanagement In: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium , 11, 2002, S. 638–643.
 • A. Vera: Neue Organisationsstrukturen in deutschen Krankenhäusern nach der DRG-Einführung In: Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement , 1, 2004, S. 25–31.
 • A. Vera: Die „Industrialisierung“ des Krankenhauswesens durch DRG-Fallpauschalen – eine interdisziplinäre Analyse . In: Das Gesundheitswesen , 3, 2009, S. 161–162 und S. e10-e17.
 • Arne Thomsen: Katholisches Krankenhauswesen im Ruhrrevier. Entwicklungen und Akteure von den Anfängen der Industrialisierung bis zum Ersten Weltkrieg (Quellen und Studien. Veröffentlichungen des Instituts für kirchengeschichtliche Forschung des Bistums Essen Band 14). Aschendorff Verlag, Münster 2012, ISBN 978-3-402-14621-7 .

Weblinks

Wiktionary: Krankenhaus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Klinik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Spital – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Krankenhaus – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Krankenhausverzeichnisse

Krankenhaus-Gesundheitspolitik

Einzelnachweise

 1. Klinik : von griechisch klinikós , ‚bettlägerig', von klínē , ‚Lager'; als im Deutschen seit 1843 verwendete Bezeichnung für Anstalt zum Unterricht in der Heilkunde (vgl. Vorklinik und Klinik beim Medizinstudium ) über französisch clinique von griechisch klinīkḗ I. Versorgungsstufebzw. klinīkḗ téchnē , ‚Heilkunde', woraus auch Clinik entstand und seit 1813 als „ausübende Heilkunde“ (vgl. auch Klinik im Sinne von klinisches Bild ) belegt ist. Quelle: Friedrich Kluge , Alfred Götze : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache . 20. Auflage. hrsg. von Walther Mitzka . De Gruyter, Berlin / New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3 , S. 377 f.
 2. Reza Madjderey : Borsuye. In: Borsuye. Zeitschrift für Medizin u. Kultur 10, 1998, 39, S. 47
 3. Kaveh Farrokh: Shadows in the Desert: Ancient Persia at War. Osprey Publishing, Oxford 2007, S. 241.
 4. Manfred Mai: Weltgeschichte . Carl Hanser Verlag, 2002, S. 47.
 5. Tamin Ansary: Die unbekannte Mitte der Welt , Campus Verlag, 2010, S. 115.
 6. A. Vera: Die „Industrialisierung“ des Krankenhauswesens durch DRG-Fallpauschalen – eine interdisziplinäre Analyse . In: Das Gesundheitswesen , 3, 2009, S. 161 f., S. e10 ff.
 7. Matthias Klein: Streifzug durch das Krankenhausrecht – Tagungsbericht zum Krankenhausrechtstag 2013 in Düsseldorf, NZS 2013, S. 777
 8. Grunddaten der Krankenhäuser. Statistisches Bundesamt, 2015
 9. Grunddaten der Krankenhäuser 2015. (PDF) Statistisches Bundesamt, abgerufen am 19. Oktober 2016 .
 10. Grunddaten der Krankenhäuser 2015 – Fachserie 12 Reihe 6.1.1. (PDF) Statistisches Bundesamt, abgerufen am 19. Oktober 2016 .
 11. Entwicklung der Krankenhausversorgung 1991–2010 (PDF; 175 kB), Sozialpolitik-aktuell – Universität Duisburg-Essen; siehe Kommentierung und methodische Hinweise
 12. destatis.de des Statistischen Bundesamtes
 13. G. Fochler-Hauke (Hrsg.): Der Fischer Weltalmanach 1973 – Zahlen, Daten, Fakten . Fischer, Frankfurt/M. 1972, S. 62.
 14. DKG zu den neuesten OECD-Zahlen: Deutsche Krankenhauser im internationalen Vergleich Spitze . findarticles.com, Ergotherapie & Rehabilitation, September 2007
 15. Diagnosen Insgesamt. (Nicht mehr online verfügbar.) Statistisches Bundesamt Deutschland, archiviert vom Original am 20. Oktober 2011 ; abgerufen am 30. September 2015 .
 16. Ist das Kliniksterben noch zu stoppen?
 17. Dirk Andres: Kliniksterben in Deutschland?: Wie Krankenhäuser einen Weg aus der Schieflage finden können. In: Focus Online . 20. Juni 2015, abgerufen am 14. Oktober 2018 .
 18. aerzteblatt.de
 19. presseportal.de
 20. a b aerztezeitung.de
 21. Vergl. etwa Volle Ambulanzen: Überfüllte Spitäler, leere Ordinationen . Andreas Wetz in: Die Presse online, 6. Januar 2014.
 22. A. Vera, M. Lüngen: Die Reform der Krankenhausfinanzierung in Deutschland und die Auswirkungen auf das Krankenhausmanagement . In: WiSt – Das Wirtschaftsstudium , 11, 2002, S. 638 ff.
 23. Begleitforschung gemäß § 7b Abs. 8 KHG. Abgerufen am 19. Oktober 2016 .
 24. http://www.admed.com/website_deu/pdf/ADMED-RWI-Krankenhaus-Rating-Report-2010-ExecSum-SK.pdf (Link nicht abrufbar)
 25. Stefan Loos, Martin Albrecht, Karsten Zich: Zukunftsfähige Krankenhausversorgung . Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2019, doi : 10.11586/2019042 ( bertelsmann-stiftung.de [PDF; abgerufen am 12. September 2019]).
 26. Radikale Forderung in Bertelsmann-Studie: Sollte mehr als jede zweite Klinik in Deutschland schließen? In: Manager Magazin. 15. Juli 2019, abgerufen am 6. September 2019 .
 27. Studie zur Krankenhausversorgung: Experten fordern, jede zweite Klinik zu schließen. In: Spiegel Online. 15. Juli 2019, abgerufen am 6. September 2019 .
 28. Rolf Zamponi: Kliniken kritisieren Studie scharf . In: Hamburger Abendblatt . Ausgabe Hamburg-Harburg. 19. Juli 2019, S.   23 .
 29. Grunddaten der Krankenhäuser. (PDF) Statistisches Bundesamt , 2017, S. 8
 30. a b Statistisches Bundesamt (2015), Krankenhausstatistik, Fachserie 12, Reihe 6.1.1.
 31. Süddeutsche Zeitung , 19. Oktober 2007.
 32. Rhön-Klinikum AG (Hrsg.): Geschäftsbericht 2015 . Band   2015 , S.   210 .
 33. Umsatz und Ergebnis. Helios Kliniken GmbH, abgerufen am 19. August 2017 .
 34. Asklepios Klinik GmbH (Hrsg.): Geschäftsbericht 2015 . Hamburg, S.   81 .
 35. Sana Kliniken AG (Hrsg.): Geschäftsbericht 2015 Sana Kliniken AG – 40 Jahre bewegen . Ismaning, S.   138 .
 36. Schön Klinik SE (Hrsg.): Geschäftsbericht Schön Klinik SE 2015 . S.   45 .
 37. Konzernumsatz um 3,2 % auf 555,3 Mio. Euro und Konzern-EBIT um 51,7 % auf 23,6 Mio. Euro gestiegen. Mediclin AG, abgerufen am 19. August 2017 .
 38. AMEOS 2015 – das Portrait. (PDF) Ameos Gruppe, abgerufen am 19. August 2017 .
 39. SRH Holding (Hrsg.): Geschäftsbericht 2015 SRH Kliniken .
 40. Paracelsus-Kliniken Deutschland (Hrsg.): Werte leben Sicherheit – Jahresbericht 2015 . S.   115 .
 41. Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH (Hrsg.): Vivantes – Geschäftsbericht 2015 . Berlin, S.   71 .
 42. A. Vera, K. Foit: Modulare Krankenhausorganisation und Effizienz . In: ZfB – Zeitschrift für Betriebswirtschaft , 4, 2005, S. 357 ff.
 43. A. Vera: Neue Organisationsstrukturen in deutschen Krankenhäusern nach der DRG-Einführung . In: Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement , 1, 2004, S. 25 ff.
 44. Kai Schlieter: Das staatlich geförderte Ende von Krankenhäusern . In: Berliner Zeitung , 25. Juni 2020, S. 2.
 45. destatis.de
 46. gbe-bund.de
 47. a b Operationsfeld Patient . In: Süddeutsche Zeitung , 4. Juni 2008, S. 2
 48. a b c d e Krisengebiet Krankenhaus . In: Stern , 36/2010, S. 34 ff.
 49. de.statista.com
 50. Spitalskompass ( Memento vom 14. Februar 2014 im Internet Archive )
 51. E. Gruner, B. Junker: Bürger, Staat und Politik in der Schweiz .
 52. nzz.ch (abgerufen am 5. Juni 2012).