kreativitet

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Kreativitet er evnen til at skabe noget, der er nyt eller originalt og derved nyttigt eller brugbart. [1] [2] Derudover er der forskellige tilgange til, hvad der kendetegner kreativitet i detaljer, og hvordan det skabes.

I almindelig sprogbrug betegner ordet kreativitet primært en persons evne til at være kreativ eller kreativ. Den udbredte opfattelse, at kreativitet kun er forbundet med erhverv eller aktiviteter inden for billedkunst og scenekunst, er imidlertid forkert ( kunstskævhed ). [3]

Der skelnes mellem daglig ( lille c ) og ekstraordinær ( stor C ) kreativitet. [4] Ekstraordinær kreativitet er den enestående (for det meste objektive) kreativitet som på genialt niveau. Daglig kreativitet er den (for det meste subjektive) kreativitet, der kan observeres i en masse arbejde, som de fleste mennesker udfører, såsom at redesigne en have eller improvisere, mens de laver mad. [4] [5] Der er mange overgange mellem dagligdag og ekstraordinær kreativitet. Begge udvikler sig i et samspil mellem talenter, viden, færdigheder, indre motivation, personlighedstræk og støttende miljøforhold. [6] [7] [8]

Andre forfattere skelner mellem problemløsende kreativitet , som er nødvendig for at løse en given opgave, og kreativ kreativitet, som bruges til at udforske fremtidige muligheder. Winkelhofer kalder disse to former for "normativ" og "udforskende" kreativitet. [9]

Etymologi og brug

Verbet skabe stammer fra 1400 -tallet med betydningen ' udnævn , vælg' som en låntagning fra latin af creāre '(han) opretter, (han) genererer , (han) vælger'. [10] Den blev stadig brugt i denne betydning i midten af ​​1800 -tallet, f.eks. B. oprette nogen som notar eller læge. [11] [12] I sine nyere betydninger som '(han) skaber, opfinder' er det lånt fra den franske créer (også baseret på creāre). [10]

Adjektivet i stavemåden creativ [13] er et 1800 -tals lån fra engelsk. [10] Det samme gælder substantivet kreativitet, [10] som kan bevises i det tysktalende område i hvert fald siden efterkrigstiden. [14] [15]

Adjektivet kreativ bruges også i ordkombinationer som en eufemisme til at beskrive udmattelse og overtrædelse af regler, for eksempel i kreativt bogføring . [16]

Definitioner af kreativitet

I 1994 kom Dorsch (ligesom andre forskere) til den konklusion, at kreativitet ikke var et skarpt defineret begreb, at det gav plads til spekulation . [17] I mellemtiden har ovenstående definition imidlertid været standarddefinitionen af ​​kreativitet siden begyndelsen af ​​2000'erne. Der er også mange variationer af denne definition.

Betydningen af ​​anvendelighed / anvendelighed

For eksempel er det også blevet foreslået at begrænse sig kun til kriteriet om nyhed / originalitet. [18] Dette er imidlertid blevet kritiseret, fordi det betyder, at enhver hidtil uset bizar handling eller ytring skulle beskrives som kreativ. [19]

Afhængigt af aktivitetsområdet kan kriteriet om nytte og anvendelighed også defineres bredt. Så fordelen eller værdien kan f.eks. For eksempel ligger kunsten også i at udtrykke følelser i kunstneren selv (lille c kreativitet) [20] eller fremkalde dem hos andre mennesker (stor C kreativitet). [21] (se Ekstraordinær og daglig kreativitet )

Alternative definitioner

En ældre definition relaterer standarddefinitionen kun til den kreative proces: Den kognitive psykolog Joy Paul Guilford beskrev som kreativ enhver ny, hidtil uset og effektiv metode, der er tænkt af få mennesker, eller inkludering af faktorer som problemfølsomhed, ideers flydende, fleksibilitet og originalitet . Følgelig ville kreativitet være den rettidige løsning (fleksibilitet) for et problem med usædvanlige, tidligere uanede midler (originalitet) og flere muligheder for problemløsning (idéernes flydende), hvilket på nogen måde er utænkeligt for den enkelte, før problemet er løst ( problemfølsomhed).

Forskere som Stein (1953), John E. Drevdahl (1956) og Edward de Bono (1957) forsøgte også at definere kreativitet for at gøre den målbar. Blandt andet opfandt De Bono udtrykket lateral tænkning , som fandt vej til tysk talesprog som lateral tænkning . [22] I 1962 forsøgte Getzel og Jackson at definere kriterier, der skulle gøre kreative mennesker genkendelige som sådanne. På den måde identificerede de fire hovedtræk, som de identificerede som kreative, intelligente, moralske og psykologiske færdigheder. [22] Yderligere definitioner kommer fra DW MacKinnon (1962) og F. Barron (1965). [17] McKinnon definerede kreativitet som en idé, der er ny og på samme tid sjældent tænkes af flere mennesker, som skal realiseres, og som tjener til at forbedre eller ændre.

Ekstraordinær og daglig kreativitet

For daglig kreativitet er vurderingen underlagt andre standarder end for fremragende kreativitet. Især med daglig kreativitet handler det mere om fordelen for den kreative selv, f.eks. B. at løse egne problemer eller behandle negative oplevelser. [23] Med daglig kreativitet er kreativ erfaring også i forgrunden. [24]

Kreative præstationer anerkendes normalt kun som sådanne, når de viser sig at være nyttige for andre på en eller anden måde. Derfor er fremragende kreativitet i modsætning til daglig kreativitet vigtig ikke kun for den kreative person, men også for andre mennesker. [25] Fremragende kreativitet handler mere om vurderingen af ​​andre mennesker, dvs. spørgsmålet om, hvordan individet vurderes udefra gennem sin kreativitet og den deraf følgende problemløsningsevne. [26] Psykologen Csikszentmihalyi går ud fra, at fremragende kreativitet altid finder sted i et system med individuelle, domæner og anerkendende omgivelser. [27] I mange tilfælde betegnes og vurderes fremragende kreativitet kun som sådan, når den ledsages af en fuldstændig omdefinering af kendte og accepterede love eller områder; berømte eksempler på dette er Arnold Schönberg (tolvtonet musik), Pablo Picasso (kubisme), Albert Einstein ( relativitetsteori ). Bruddet med gamle ideer og normer og skabelsen af ​​et nyt paradigme falder derefter ind i det geniale område . [28]

Hverdags kreativitet er normalt fordelt i befolkningen, svarende til intelligens eller kropsstørrelse. Fremragende kreativitet er stærkt skævt til højre . [21] [29] Derfor opnås der sjældent kreative præstationer og succeser på et højt niveau. I en undersøgelse med 905 deltagere og ti aktivitetsområder (billedkunst, videnskab, ...), afhængigt af aktivitetsområdet, opnåede omkring 0–6 personer det ottende (højeste) succes- eller præstationsniveau, dvs. mindre end 1% . [30]

Kulturhistorie for kreativitet

I begyndelsen af ​​antikken troede man, at inspiration og skabelsen af ​​nye ting er et resultat af guddommelig indgriben. [31] I græsk mytologi er skabelse forbundet med kaotiske og destruktive aspekter. [32] Lignende ideer findes i Bibelen, hinduisme og konfucianisme. Også i moderne tid er der tanken om en dialektik af orden og kaos. Nietzsche siger i "Også talte Zarathustra": "Du skal have kaos i dig for at føde en dansende stjerne". Platon mente, at det ikke er muligt at skabe noget helt nyt ( Creatio ex nihilo ). [33] I sin tid blev kunstens opgave set i at efterligne eller i det mindste nærme sig et ideal. [33] I sen antik tog referencen til det guddommelige bagsæde, og kreativitet var mere forbundet med ' daimon ' eller ' geni ' af en kreativ person. [31] I middelalderen, på grund af religiøs påvirkning, blev det guddommelige aspekt af inspiration igen understreget. [31] Under renæssancen blev ordet "geni" ikke længere brugt til at knytte en guddommelig oprindelse, men til at beskrive kunstnerisk kreativitet eller inspirationskilden . [34] I romantikken var det almindeligt at blande kreativitet og geni, og faktisk kan denne blanding godt observeres langt ind i 1900'erne. [35]

Forskningshistorie om kreativitet

Kreative evner og resultater er genstand for overvejelse og forskning inden for flere videnskaber, f. B. videnskabens og økonomiens historie. Joseph Schumpeter (1883–1950) tilskrev i sit værk Theory of Economic Development fra 1911 ikke først og fremmest økonomiske egeninteresser, men forklarede dem med psykologiske motiver, som også omfatter “glæde ved design”. [36] Schumpeter anerkendte samspillet mellem innovation og efterligning som drivkraften bag konkurrence . Den stærkt reviderede nye udgave i 1926 gjorde udtrykkene kreativ destruktion og kreativ ødelæggelse meget populære inden for makroøkonomi (og videre). [37] Ifølge Schumpeter omfatter iværksætterkreativitet evnen til med succes at rekombinere eksisterende ressourcer og kræfter. [38]

Intensiv empirisk forskning begyndte i 1950, udløst af Guilford. Det markerede et vendepunkt i kreativitetsforskning. På den ene side bemærkede han, at i de foregående 25 år med 121.000 psykologiske værker, der blev offentliggjort, var der kun skrevet omkring 186 relevante titler om kreativitet, og opfordrede til, at der var mere opmærksomhed på dette område. På den anden side kulminerede hans tale i specialet: “Alle er kreative!”; så det var i modstrid med det hidtil herskende begavede paradigme og åbnede døren for en bredere forståelse af kreativitet og efterfølgende særlig kreativitetsforskning.

Guilford udledte sin forståelse af kreativitet fra sin strukturelle model for intelligens ved at bestemme de intelligensfaktorer som relevante for kreativitet, der er forudsætninger for divergerende tænkning . [39] Ud over definitionen af ​​kreativitet som en intelligent evne, er dette synspunkt blevet kritiseret ved, at divergerende tænkning og kreativitet ikke skal sidestilles: Selv om det oprindeligt blev antaget, at divergerende tænkning udtrykker kreativitet og konvergent tænkning dens mangel, er denne dikotomi svarer ikke længere til den nuværende tilstand af kreativitetsforskning. [40]

Guilford bidrog med andre aspekter såsom socioøkonomiske, videnskabelige og uddannelsesmæssige aspekter i forhold til definitionen af ​​kreativitet og skabte dermed grundlaget for måling af kreativ individuel problemløsning. Guilfords forskning kunne imidlertid kun delvist kaste lys over kreativitetens art, da den primært udforskede daglig kreativitet. Enestående kreativitet blev senere undersøgt empirisk og psykologisk, især af Dean Keith Simonton (se artikel Genie ).

Kreativitetsforskning modtog yderligere impulser fra den hurtige udvikling af hjerneforskning gennem anvendelse af nye billeddannelsesprocesser, der gør det muligt præcist at lokalisere og afgrænse tankeprocesser i hjernen på forskellige områder. Moderne billedteknikker bruges til at undersøge den kreative proces. Det kreative arbejde udføres, mens kreative testpersoner ligger i scanneren, og der dannes tilsvarende kontrolgrupper.

Forskning i kreative processer under aspekterne af deres kontrollerbarhed, forudsigelighed og udnyttelse har fået betydning i innovationsforskning. [41]

Videnskabsteoretikere har fundet ud af, at kreative præstationer ofte forekommer ved grænsepunkterne mellem videnskabelige domæner, sjældnere i domænekerne selv. Disse holder fast ved etablerede teoretiske tilgange i lang tid (se også paradigmeskift ). Dette gælder også selve psykologisk kreativitetsforskning. B. har modtaget nye impulser gennem analogier fra andre domæner gennem investeringsteorien om kreativitet af Sternberg og Lubart (1996). [42]

Siden slutningen af ​​1990'erne har udtrykket kulturelle eller kreative industrier også været brugt til at beskrive alle aktiviteter involveret i fremstilling og salg af ophavsretligt beskyttede produkter med det formål at tjene penge. I dag er der i Europa en lang række tilgange til at forstå og fortolke kreativitet som en økonomisk aktivitet. Det britiske kulturministerium taler om kreative industrier og har offentliggjort forskellige undersøgelser om dette. I økonomien i dag ses kreativitet som en vigtig ressource, når man udvikler nye forretningsmodeller .

Kreativitetsblokke

Impulser fra miljøet (opdragelse, træning, arbejdsmiljø osv.) Fører ofte til adfærd, der hæmmer eller endda blokerer det kreative potentiale. Forskere som f.eks B. Edward de Bono , [43] Howard Gardner , [44] Mark Runco, [3] Teresa Amabile (2008) og Shelley Carson [45] har vist typiske kreativitetsblokke:

 • Strenge målorientering, stiv løsning af vejbaner og metodisme i den forstand at være bundet til etablerede problemløsende ritualer-den mekaniske tilgang til problemløsning og handling i henhold til foruddefinerede ritualer forhindrer dig i at lede efter mere effektive tilgange eller afprøve nye løsninger.
 • Frygt for fiasko / fiasko - Antagelsen om, at frygt for fiasko kunne gå hånd i hånd med hæmmet kreativitet, er endnu ikke blevet bekræftet empirisk. [46]
 • Stærkt pres for at evaluere - Frygten for at evaluere sig selv har et omvendt U -formet forhold til kreativitet. Det vil sige, at frygt på lavt niveau er mere befordrende for kreativitet end ingen frygt for evaluering; Frygt for evaluering på et højt niveau er en hindring for kreativitet. [47]
 • Svage bånd mellem de berørte, der ønsker at være kreative - Svage bånd med begrænset viden og social afstand hæmmer kreativiteten. [48]
 • Pres for at præstere, succesorientering - høje krav til ydeevne kommer normalt udefra (f.eks. Fra overordnede, kolleger, medarbejdere). En stærk fiksering af succes kan friste dig til at bevæge dig på et mere sikkert, velkendt terræn; det fører sjældent til nye ideer.
 • Tidspres - elementer i en situation, der opfattes som ukontrollerbare, såsom tidsbegrænsninger for en opgave, er en hindring for kreativitet. [47]
 • Tankehindringer - I mange tilfælde hindrer individuelle følsomheder (værdier, normer osv.), Gamle overbevisninger (“det gør du ikke ...” osv.) Eller formodede eksterne barrierer for innovative ideer eller idéstrømmen. Troen kommer fra B. fra uddannelse og religion. Det traditionelle bevares. I værste fald fører dette til et selvpålagt forbud mod at tænke , ” saksen i hovedet ”, som afviser ideer og løsninger, så snart de opstår, fordi der tænkes på mulige negative konsekvenser. Det betragtes som nyttigt i kreative processer at producere ideer ufiltrerede og ikke at evaluere eller kassere dem for tidligt (adskillelse af idégenerering og idéevaluering). [49]
 • Idéudtryk fra andre teammedlemmer - Kommentarer og ideer fra andre fører til egne produktionsblokeringer, da ens egen brainstorming afbrydes, eller ideerne glemmes. [50]
 • Social ledighed - De enkelte teammedlemmer er mindre kreative med enkle opgaver til at generere ideer, fordi den enkelte præstation er ukendt. [50]
 • Negativ holdning - Positive perspektiver gør det lettere at være åben over for miljøet.
 • Overbevisningen om ikke at være kreativ - selvtillid og refleksionsevne er karakteristiske for kreative mennesker. Ideer, der ikke er implementeret eller afvist, kan forårsage usikkerhed.
 • Stærk netværkssammenhæng - Dette kan forhindre divergerende tænkning (med mange alternative muligheder, der fører til ny kreativitet), da man stræber efter en hurtig løsning.[51]
 • Overensstemmelsestryk - Vi bliver opdraget til en vis grad af overensstemmelse , fordi tilpasning og tilpasning til sociale normer er nødvendig for deres funktion. Overensstemmelse kan begrænse tanke og handling.
 • Groupthink - For det første gør det udvekslet information mere overflødigt, da alle "fortæller det samme" og tilsyneladende "ved det samme". For det andet øger gruppetænkning det sociale pres ved brainstorming. Det sociale pres kan føre til, at de berørte personer skal finde en hurtig løsning, der accepteres af gruppen i stedet for at lede efter originale og kreative ideer.[51]
 • Ingen autonomi, arbejd under tvang - men hvis du kan arbejde selvstændigt og frit, er du friere for bureaukrati og andre ansvarsområder, der afbryder innovationsprocesser og dermed kreativitet. [52]
 • Bifurcation mellem arbejde og leg - Skelnen mellem "arbejde her" og "sjov eller leg der" kan være en ulempe. Legende eksperimenter kan tilskynde til udvikling af noget nyt (se kreativitetsteknikker ).

Antagelsen om, at mennesker, der stræber efter perfektion, er mindre kreative, er endnu ikke blevet empirisk bekræftet. [53] [54]

De kreative byggesten

I maleriet “ The Art of Painting ” af Jan Vermeer (1664/68 eller 1673) er alle fire kreativiteter inkluderet

Mel Rhodes, en amerikansk videnskabsmand, gav udtrykket kreativitet en opdeling i fire forskellige grundelementer, de såkaldte fire Ps af kreativitet, som stadig er gældende i dag. [55] De hjælper med at opdele begrebet, som ofte stadig er diffust, på en praksisrelateret måde og til at omfatte det

 • Den kreative person
 • Den kreative proces
 • Det kreative produkt
 • Det kreative miljø (orig. Presse - forholdet mellem mennesker og deres miljø . Dvs. miljø eller situationsejendomme).

Set fra et begrebsmæssigt-beskrivende synspunkt har denne beskrivelse stadig en grundlæggende betydning og er forbundet med udtrykket "intentionel kreativitet", især på det angloamerikanske sprogområde. Der har været og er gentagne forsøg på at tilføje yderligere P -udtryk til de fire Ps, som dog hidtil hverken har været afgørende eller været i stand til at etablere sig i kreative applikationer.

For alle fire elementer er der faktorer, der bestemmer forekomsten af ​​kreativitet f.eks. T. bidrager til z. T. er også nødvendige forudsætninger. Disse fungerer så ikke med hinanden på en additiv måde, men på en interaktiv måde, så kreativitet kan opstå. [56]

Den kreative person

Nedenstående færdigheder og holdninger resulterer kun i nye og nyttige produktioner, hvis flygtige ideer fanges og udarbejdes.

Kreative menneskers egenskaber kan skelnes fra kognitive aspekter og personlighedskarakteristika . Kreative mennesker behøver ikke at have alle disse kvaliteter.

Personlighedstræk

Ifølge en metaanalyse med i alt ca. 13.000 mennesker fra 80 undersøgelser er kreative mennesker autonome , indadvendte , åbne for nye oplevelser , stiller spørgsmålstegn ved normer , selvsikker , selvacceptabel , ambitiøs , dominerende , negativ , ubehagelig og impulsiv . [57]

Desuden blev følgende egenskaber fundet i andre undersøgelser:

 • Udholdenhed - Procesløsende processer og udfordringer kan ikke altid gøres hurtigt, men kræver et stort energipotentiale. Dette er vist ved konstruktiv vedholdenhed.
 • Intrinsic motivation - Det ”indre motivationsprincip for kreativitet” siger, at egenmotiveret handling er befordrende for kreativitet, mens ekstern motivation modsætter sig det. Intrinsisk motivation er motivationen til først og fremmest at arbejde med noget for sin egen skyld, fordi det er sjovt, tilfredsstillende, udfordrende eller på anden måde engagerende. [58] Folk er mest kreative, når de motiveres af en lidenskabelig interesse. [59] Motiver givet i selvrapporter til at udføre en kreativ aktivitet nævnes blandt andet: muligheden for at bruge sin fantasi; at føle sig fri; Regulere følelser; udtryk dig selv; og styrke selvværdet. [60]
 • Tvetydighedstolerance - reklamer har evnen til at udholde en kompliceret, modsigende og usikker situation, mens de stadig kan arbejde på at klare det. Du vil ikke blive skræmt af ambivalens, modsætninger, tvetydigheder, uløste spændinger og kompleksitet. Dette kan forhindre (for) hurtige eller ensidige løsninger.
 • Spontanitet - Kreative mennesker er i stand til at opgive langsigtet planlægning, handle og reagere spontant. De er ikke kun baseret på deres egne principper og vaner eller eksterne regler. [61]
 • Tro på ens egen kreativitet [62] - Dem, der tror på deres egen kompetence , undgår ikke vanskeligheder og har en højere tolerance over for frustration . Ifølge en metaanalyse er der en positiv sammenhæng mellem selveffektivitet og alle målemetoder for kreativitet (se kreativitetstest ). Forholdet er imidlertid anderledes og afhænger af den anvendte metode, der spænder fra svag (r = 0,19 i tilfælde af en tegningspræstationstest) til stærk (r = 0,53 i tilfælde af selvvurderet kreativitet). [63]
 • Præference for kompleksitet [64] [65] - Reklamer foretrækker komplekse og asymmetriske figurer frem for enkle og symmetriske figurer. De opfatter førstnævnte som mere livlige og dynamiske.
 • Nysgerrighed - Det initierer identifikation af problemer og indsamling af information. Begge er de første trin i den kreative proces. [66]

Selvrefleksion, [67] evnen til at kritisere og modet til at ændre er afgørende. Ud over disse kreative evner er der individuelle personlighedstræk, såsom konflikttolerance og vitalitet, som også påvirker og fremmer en persons kreative potentiale.

Derudover beskrev de nordamerikanske kreativitetsforskere Sternberg og Lubart (2006) en specifik intelligens for succes i deres investeringsteori om kreativitet. En god idé efterfølges af overbevisning af miljøet om værdien af ​​den idé; der opstår et krav, der øger værdien af ​​ideen. Kreative mennesker skal have et højt niveau af problemfølsomhed og en god følelse af emnevalg.

Kognitive træk

Divergerende tankegang

Guilford forstod kreativitet som en særlig tankegang . Han skelnede mellem "konvergent tænkning" (når problemet er klart defineret med præcis en løsning) og "divergerende tænkning" ( den slags, der går i forskellige retninger ; når problemet er uklart, og der er flere mulige løsninger). [22] Den divergerende tankegang omfattede flere dimensioner:

 • Problemfølsomhed (erkender det, og hvor der er et problem)
 • Flydende idéer (generering af mange ideer på kort tid)
 • Fleksibilitet (forlader de sædvanlige tankegange; udvikler nye perspektiver)
 • Redefinition (genbrug af kendte objekter, improvisation)
 • Udarbejdelse (tilpasning af ideer til virkeligheden)
 • Originalitet (usædvanlighed). [68]

På grund af dets betydning for kreative præstationer og succeser bruges evnen til at tænke divergerende også til at måle menneskers kreative potentiale (se kreativitetstest ). [69] De enkelte dimensioner har forskellige betydninger ifølge en metaanalyse fra 27 undersøgelser med i alt over 47.000 mennesker. Eksempelvis har udarbejdelse en højere korrelation med kreative præstationer og succeser end ideernes flydende. Imidlertid er evnen til at tænke divergerende vigtig for præstationer og succes på forskellige aktivitetsområder. Så der er i de undersøgte aktivitetsområder z. B. den største sammenhæng til divergerende tænkning inden for områderne ledelse og kunst , mindst på musikområdet . [70]

intelligens

Den førende idé om interaktionen mellem intelligens og kreativitet er den såkaldte tærskelhypotese (tærskelhypotese). Det siger, at en vis intellektuel evne er en nødvendig betingelse for kreativitet. Empiriske undersøgelser fandt en tærskelværdi på omkring 85 IQ -point, hvis kriteriet for kreativitet er at have så mange ideer som muligt. Derudover blev det imidlertid vist, at en IQ på 120 IQ -point er tærsklen for at generere så mange originale ideer som muligt. Over denne tærskel er indflydelsen fra personlighedstræk vigtigere end intelligens. Der blev ikke fundet nogen tærskel for at levere kreative tjenester ud over rene ideer. [71] Derfor kan mennesker med indlæringsvanskeligheder være ekstremt kreative kunstnerisk .

Om en god hukommelse er vigtig for kreativiteten afhænger af, hvordan personens kreativitet måles. Evnen til at gemme information i langtidshukommelsen og hurtigt kunne få adgang til dem senere er forbundet med kreativitet i tegning, men ikke med sproglig kreativitet eller selvrapporter om kreativitet. [72]

Skolens præstationer

En metastudie på 120 undersøgelser med i alt over 50.000 deltagere fandt et lavt til medium forhold (r = 0,22) mellem skolens præstationer og kreativitet. Korrelationen er stærkere (r = 0,33) blandt gymnasieelever (omkring 13-15 år). [73]

Mange skolesystemer beskyldes for at have bidraget til for tidlig stunting af kreativitet gennem en for stærk orientering mod tilegnelse af viden og terminologi. Konstruktivismens læringsteorier kombinerer derfor den klassiske tilegnelse af viden med gratis undervisningsmetoder , så eleven oplever sit miljø som et forhindringsfelt, som han kan overvinde ved hjælp af kreative løsninger. Den kreative tankeproces kan fremmes og fremskyndes ved særlige kreativitetsteknikker . Uddannelsesinstitutioner, der understreger opmuntring, fremmer kreativitet ( Frederick Mayer ).

Når kreativitet måles på grundlag af typisk kreativ adfærd, målt ved selvrapporter eller rapporter fra mennesker i peer-gruppen , er arveligheden af kreativitet 62%. På den anden side er arveligheden ved at tegne kreativitet målt ved præstationstest 26%. Med andre ord er individuelle forskelle i typisk kreativ adfærd stort set medfødt, mens individuelle forskelle i kreativ intellektuel kapacitet stort set læres. [74] Mødre, der ikke er ædru, men følelsesmæssigt involveret i deres omgang med barnet, har børn med lavere kreativ erkendelse. [75]

En meta-analyse var i stand til at udarbejde den respektive effektivitet af forskellige teknikker til at træne kreativitet: Kreativitetstræninger, der understreger teknikken til analogibygning, og dem, der praktiserer at identificere begrænsningerne i situationen eller miljøet, fungerer bedst. Derimod har træningsformer, der er baseret på udtryksfulde udtryksformer, stærkt negative effekter på kreativ præstation. [76]

Den kreative proces

Da kreative Denkprozesse weitgehend unbewusst ablaufen, werden neue Einfälle oft als Eingebung einer überpersönlichen Intelligenz oder Wesenheit, Musenkuss usw. oder als eine mystische Führung erlebt. [77]

Ein kreativer Prozess lässt sich in verschiedene zeitliche Phasen unterteilen. [78] Historisch einflussreich war das Vier-Phasen-Modell von Graham Wallas (1926), das in den 1990er Jahren Mihály Csíkszentmihályi und im folgenden Jahrzehnt Marc A. Runco [79] [80] weiterentwickelten. Diese Phasen treten jedoch selten in Reinform auf und sind eher rekursiv als linear. Dabei wurde z. B. auch das Erlangen einer Einsicht bzw. ein Aha-Erlebnis lange Zeit als eine wichtige Phase des kreativen Schaffensprozesses gesehen. [27] Inzwischen zeigen aber Studien, dass die Fähigkeit, Aufgaben durch Einsicht bzw. mit Aha-Erlebnis zu lösen, nicht positiv mit Kreativität korreliert ist. [81]

Beim Kreativsein kommt dem neurologischen Zusammenspiel von begrifflich-isolierendem und logisch-kausalem Denken mit nonverbalem, assoziativ und ganzheitlichem Denken, das früher der nicht dominanten Hirnhälfte zugeordnet wurde, eine besondere Bedeutung zu. Im kreativen Prozess findet ein Wechselspiel von konvergentem und divergentem, konzentriertem und assoziativem Denken statt. [82] Von großer praktischer Bedeutung sind die sogenannten Ruhenetzwerke , deren ungestörtes Funktionieren kombinatorisches Denken ermöglicht.

Konzeptuelle Neukombinationen und neue Wissensstrukturen entstehen durch das Verknüpfen von zuvor unterschiedlichen Konzepten oder, alternativ, durch die Neuordnung von Elementen innerhalb eines Konzepts. [83] Entsprechend sind sowohl allgemeines Wissen als auch fachspezisches Wissen für Kreativität von Bedeutung, wobei Letzteres vor allem bei Experten wichtig ist. [84]

Nach Csikszentmihalyi (1996) tritt im kreativen Schaffensprozess oft ein besonderer Bewusstseinszustand – eine Art Trance – auf, der als Flow (Fließen) bezeichnet wird und meist mit einem vorübergehenden Verlust des Zeitbewusstseins einhergeht. Dieser Zustand ist zugleich konzentriert und assoziativ. [85]

Kreative Prozesse können auch im Schlaf oder Halbschlaf ablaufen. Berühmte Beispiele sind Nikola Teslas Vision von der Drehstrom übertragung oder Friedrich August Kekulés Traum von der Benzol formel. Manche kreative Personen versuchen diesen Prozess durch Klarträume aktiv zu beeinflussen. [86]

Kreativitätstechniken sollen den kreativen Prozess unterstützen, kanalisieren, beherrschbar machen und zielgerichtet optimieren. Dazu rechnet man ua die Synektik , das Brainstorming , De Bonos Six Thinking Hats uva, in den Ingenieurwissenschaften z. B. auch TRIZ oder die Kepner-Tregoe -Matrix. [87]

Das kreative Produkt

Die Bewertung eines kreativen Produkts unterliegt unterschiedlichen Faktoren. Zum Beispiel führen Charakteristika des bewertenden Individuums (wie seine Persönlichkeit und sein Geschmack) zu unterschiedlichen Präferenzen. Eine Studie von über 90.000 Personen zeigte, dass Persönlichkeitsmerkmale , wie Offenheit für Erfahrung , starke Korrelate der Präferenzen für bestimmte Gemälde und für das Genießen von Besuchen in Kunstgalerien sind. [88]

Bei der Bewertung durch eine Gruppe ist es erst durch eine (oft implizite) Einigung auf eine Definition und Maßstäbe zur Messung von Kreativität möglich, Kreativität zu bewerten und zu messen. Dieser Vorgang unterliegt dabei auch immer dem Zeitgeist.

Dennoch spielen auch personenunabhängige, objektive Eigenschaften des kreativen Produkts, die nicht dem Zeitgeist unterliegen, eine Rolle für die Bewertung. In einer Untersuchung der musikalischen Originalität von 15.618 Themen aus der klassischen Musik wurde die Bedeutung der objektiven Merkmale und des Zeitgeists untersucht. Sowohl die musikalische Originalität eines Themas relativ zu seinen zeitgenössischen Werken (dem Zeitgeist) als auch seine „absolute“ Originalität trugen in ähnlicher Größenordnung zur Popularität eines Themas bei. [89] Ähnliche Ergebnisse konnten auch für sprachliche Originalität gezeigt werden. [90]

In der Kunst erfordert der hier geltende Innovationszwang, dass Kreativität mit Normenbruch, also dem Verstoß gegen tradierte Normen, einhergeht.

Das kreative Umfeld

Beim kreativen Umfeld wird zwischen der Mikro-Ebene und der Makro-Ebene unterschieden. Die Mikro-Ebene betreffen die unmittelbare Umgebung der kreativen Person oder die Situation, in der die kreative Tätigkeit ausgeführt wird. [91] Sie wird auch als kreatives Klima (in Anlehnung an das Arbeitsklima ) bezeichnet. [92] Die Makro-Ebene umfasst die soziokulturellen Aspekte, den politischen Rahmen und den Zeitgeist . [91] Die soziokulturellen Aspekte werden gelegentlich auch als kreatives Milieu bezeichnet.

Die Bewertung von Kreativität durch eine soziale Gruppe erweist sich als Barriere, wenn eine Problemlösung von der Gruppe für nicht durchführbar gehalten und verworfen wird. Das kann bei Spracharmut der Gruppenmitglieder ohne jegliche Begründung geschehen. Ein nonkonformes Individuum wird bei dieser Konstellation unterdrückt oder ausgegrenzt. [93] In seltenen Fällen wurden Kreative als verrückt angesehen, die jedoch nach ihrem Ableben gefeiert wurden. Diese Reaktion entspringt dem Gruppengefühl und dem Bild, das eine Gruppe von sich selbst hat. Jeder, der mit der Gruppe konform ist, bringt weniger Störungen und vermeintlich weniger Rückschläge in den Erfolgen der Gruppe.

Forschungen in der Sozialpsychologie von Schlenker und Weigold zufolge gehen Kreative in dem Maße nicht konform, indem das Problem nach ihren Kriterien nicht anders zu bewältigen ist.

Von den potentiell beeinflussenden Faktoren des Kreativklimas haben Herausforderung, intellektuelle Anregung und positiver kollegialer Austausch einen besonders starken Einfluss. Ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen eine sinnvolle, involvierende Arbeit vorfinden, die zum Nachdenken anregt und einen Gedankenaustausch über wichtige Themen ermöglicht ist von entscheidender Bedeutung, wenn man Kreativität und Innovation in einer Gruppe oder Organisation fördern möchte. [92]

Wird eine Idee von verschiedenen Menschen zu einem späteren Zeitpunkt einer Überprüfung unterzogen, kann es geschehen, dass diese im Rahmen eines sich ändernden Zeitgeistes erst dann für durchführbar oder nutzbringend erklärt wird. So zum Beispiel das erste Fluggerät nach den Zeichnungen von da Vinci oder die Entwicklung des ersten Fernglases durch die Entdeckung Galileo Galileis .

Picassos kubistische Werke wie Der Mann an der Gitarre von 1918 und seine Collagen entstanden durch die Vorstellungskraft des Einzelnen. Joan Miró und sein Werk sind ein Beispiel für die bildhauerische Kunst, und Friedensreich Hundertwasser mit seinen architektonischen Höchstleistungen sollte auf diesem Gebiet erwähnt werden. [94]

Die unterschiedlichen Kulturen der Menschheit, deren Gepflogenheiten und das Lebensumfeld bringen immer wieder neue Formen der Verarbeitung und Rekombination der in ihr vorhandenen Materialien und Ideen hervor, so dass sich die Herkunft der kreativen Lösungen nicht immer nachweisen lässt.

Kreatives Milieu

Der Begriff des kreativen Milieus wurde durch die sogenannte GREMI-Gruppe ( Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs ) geprägt. Seit 1984 forscht eine Gruppe französischsprachiger Soziologen und Regionalwissenschaftler nach den Ursachen für die Unterschiede in der Innovationsfähigkeit und -tätigkeit verschiedener Regionen. Die Gesamtheit der Beziehungen in einem kreativen Milieu soll, eingebunden in das soziokulturelle Umfeld ( Embeddedness ), nach Roberto Camagni (1991) zu einem kreativen kollektiven Lernprozess führen. Als Voraussetzung für die Realisierung gelten neben der räumlichen Nähe auch das Vorhandensein von gemeinsamen Wertvorstellungen und Vertrauen, Zugehörigkeitsgefühl, ein zusammenhängender Wahrnehmungsraum, gemeinsame organisatorische Formen und Methoden, die Unsicherheit reduzieren, sowie reger Austausch und niedrige Transaktionskosten . [95]

Ein weiterer Faktor, der mit dem kreativen Milieu in Zusammenhang steht, ist die Religiosität der betreffenden Region. So wurde für ca. 3.000 US-amerikanischen Counties der Anteil der Personen, die der kreativen Klasse angehören, mit der Anzahl der Kirchen pro Einwohner verglichen. Es zeigte sich, dass ein moderat negativer Zusammenhang zwischen der Kirchendichte und der kreativen Klasse besteht: Je höher die Kirchendichte, desto geringer der Anteil der kreativen Klasse. Der negative Zusammenhang blieb auch bestehen, wenn man andere Faktoren wie Bildung, Einkommen, politische Orientierung, Grad der Verstädterung und vorherrschende Industrie berücksichtigte. Der Autor interpretiert dieses Ergebnis dahingehend, dass Religiosität hinderlich für ein kreatives Milieu ist. [96]

Allerdings kann das Milieu nur das allgemeine kreative Level von Gemeinschaften oder Institutionen vorhersagen, nicht von einzelnen Personen. Zum Beispiel, „mag das allgemeine Milieu weitgehend erklären, warum die Renaissance in Italien begann, aber nicht, warum Michelangelo seine italienischen Zeitgenossen überragte.“ [97]

Materielle Einschränkungen und Kreativität

Über die Thematik, ob materielle Einschränkungen (z. B. Geld, Materialien, Ausrüstung) oder Notsituationen wie Kriegsereignisse oder Naturkatastrophen die Kreativität fördern oder hemmen, kursieren kontroverse Diskussionen in der Forschung. Innerhalb der psychologischen und betriebswirtschaftlichen Forschung herrschen zu diesem Thema zwei konkurrierende Ansichten vor.

Auf der einen Seite vertreten Wissenschaftler die Ansicht, dass materielle Einschränkungen und Notsituationen einen negativen Einfluss auf die Kreativität ausüben, indem sie deren Entfaltung unterdrücken [98] . Befürworter dieses Standpunktes betonen die Wichtigkeit von adäquaten Ressourcen im jeweiligen Arbeitsumfeld, um die Voraussetzungen für kreative Ergebnisse zu schaffen. [98] Dazu zählt unter anderem das Experimentieren mit neuen Lösungsansätzen und das Generieren von Ideen.

Auf der anderen Seite wird angenommen, dass Menschen dazu neigen, an etablierten Routinen und Lösungen festzuhalten, solange sie nicht gezwungen werden, von diesen abzuweichen. [99] [100] [101] In Übereinstimmung mit dieser Annahme unterstreicht Neren, dass materielle Knappheit einer Vielzahl an Innovationen zugrunde liegt und damit ein wichtiger Treiber der Kreativität ist. [102] Exemplarisch zeigen hierzu Michael Gibbert und Philip Scranton die Fallstudie der Entwicklung von Düsentriebwerken während des Zweiten Weltkriegs auf, in dem Materialknappheit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer funktionsfähigen Lösung gespielt hatte. [103] Für den Experimentalpsychologen Siegbert A. Warwitz [104] sind allgemeine Krisenzeiten wie ein Konjunktureinbruch , eine Pandemie oder ein Kriegsgeschehen von außen kommende druckintensive Anlässe und Chancen, sich neu zu orientieren und die eigenen Lebensverhältnisse neu zu organisieren. Dies gelte sowohl für den Einzelnen wie für ganze Gesellschaften. Der Erneuerungsimpuls und Zwang zur Eigeninitiative wirke sich dabei umso stärker aus, je weniger Hilfe von außen, von anderen, zu erwarten ist. Dies zeigen beispielsweise immer wieder sehr deutlich die von Betroffenen ergriffenen Selbsthilfemaßnahmen nach Naturkatastrophen und Kriegsereignissen. Das schließt nicht aus, dass Fremdhilfen zur Selbsthilfe dabei sehr förderlich sein können. Als besonders produktiv und kreativitätssteigernd erweisen sich Notsituationen nach Warwitz immer dann, wenn sie auf eine dynamische Wagnismentalität und eine flexible Reform- und Erneuerungsbereitschaft bei den betroffenen Menschen bzw. den politischen Entscheidungsträgern treffen. [105]

Um diese gegensätzlichen theoretischen Annahmen zu vereinen, wurden Kontingenzmodelle entwickelt [106] [107] . [108] Die Idee hinter diesen Modellen ist, dass bestimmte Kontingenzfaktoren, wie z. B. Kreativitätsklima oder kreativitätsfördernde Fähigkeiten, die Beziehung zwischen materiellen Einschränkungen und Kreativität moderieren . [106] Diese Faktoren spiegeln wider, dass im Zusammenhang mit materiellen Einschränkungen bei der Bewältigung kreativer Aufgaben größere Herausforderungen bestehen und damit auch höhere Ansprüche an die Motivation und Fähigkeiten derer, die die Aufgaben bearbeiten. [106] Werden diese Ansprüche erfüllt, wird angenommen, dass die positiven Wirkungen von materiellen Einschränkungen auf die Kreativität zur Geltung kommen, wenn nicht, überwiegen eher die negativen Wirkungen [106] . [107] In Abhängigkeit von den Kontingenzfaktoren liegt somit entweder ein positiver oder negativer Zusammenhang zwischen materiellen Einschränkungen und Kreativität vor.

Bedeutung für die wirtschaftliche Produktivität

In einer Studie wurde die Bedeutung von tertiärer Bildung und Kreativität der lokalen Bevölkerung für die Produktivität einer Region verglichen anhand der Daten von 257 Regionen der EU. Unterschieden wurden dabei Berufstätige mit Studienabschluss in kreativen Berufsfeldern (z. B. Natur- und Sozialwissenschaften , Life Science und Gesundheit , Lehrer, Ingenieurwesen …) von Berufstätigen mit Studienabschluss in nichtkreativen Berufsfeldern (Regierungs- und Behördenmitarbeiter, Manager, Geschäftsleute, Anwälte …). Für die Analyse wurden auch andere potenziell beeinflussende Eigenschaften der Regionen berücksichtigt, wie von dort stammende Patente, der Grad der kulturellen Diversität und Toleranz , Spezialisierungsgrad im Bereich verarbeitendes Gewerbe , Siedlungsstruktur , Populationsdichte und Entwicklungslevel der Region. Der Anteil der Berufstätigen mit Studienabschluss in kreativen Berufsfeldern hatte dabei einen etwa viermal so starken Effekt auf die Produktivität wie der Anteil der Berufstätigen mit Studienabschluss in nichtkreativen Berufsfeldern. [109]

Kreativität und psychische Störungen

Seit der Antike existiert der Mythos eines Zusammenhangs von Kreativität mit psychischen Störungen: Plato (?) [110] spricht von poetischer Verrücktheit und von Theophrast (?) [111] , einem Schüler des Aristoteles, ist der Satz überliefert, dass alle außergewöhnlichen Männer Melancholiker seien. Allerdings fährt der Text fort, dass die Melancholie bei manchen so stark werde, dass sie krank würden. In diesem Sinne ist Melancholie also nicht primär als krankhaft anzusehen, sondern eher als Zustand psychischer Labilität. [112] [113]

Nach einer Untersuchung von Kay Redfield Jamison beträgt die Häufigkeit bipolarer Störungen bei kreativen Persönlichkeiten das Zehnfache der Häufigkeit bei der Allgemeinbevölkerung. Mehr als ein Drittel aller zwischen 1705 und 1805 geborenen englischen und irischen Dichter litten gemäß Jamison an bipolaren Störungen, mehr als die Hälfte an Stimmungsstörungen. [114] Nach gegenwärtigem Verständnis steht Kreativität nur mit milden Formen oder Teilaspekten von psychischen Erkrankungen in Zusammenhang, während stark ausgeprägte psychische Erkrankungen die Kreativität behindern. [115] So sind beispielsweise einzelne positive Symptome von Schizophrenie mit höherer Kreativität assoziiert, während Schizophrenie als Gesamterkrankung mit geringerer Kreativität in Verbindung steht. [116] Auch Persönlichkeitsstörungen im klinisch nicht auffälligen Bereich stehen in Verbindung mit Kreativität. So haben z. B. Personen mit histrionischer und schizoider Tendenz eine bessere Fähigkeit zu divergentem Denken. [117]

Häufig dienen kreative Aktivitäten auch der Bewältigung und Transformation von Spannungen oder negativen Erlebnissen. [23]

Kreativitätstests

Den oben genannten verschiedenen Bausteinen entsprechend gibt es in der psychologischen Diagnostik unterschiedliche Ansätze zur Erfassung der individuellen Kreativität. Dabei beschränken sich die Messverfahren aufgrund des komplexen Konzepts der Kreativität meist nur auf spezifische Teilaspekte.

Die Fähigkeit zu divergentem Denken bietet dabei einen Ansatz zur Identifizierung von kreativen Personen. Die Verfahren haben heute eine ähnliche Bedeutung wie die Bestimmung intelligenter Leistungsfähigkeiten. Beispielsweise werden in Eignungstests für Bewerber auch kreative Potenziale ermittelt. Die Reliabilität und Validität dieser Testverfahren galt als gering. [118] Kritiker wenden ein, dass Tests zum divergenten Denken nur mittelmäßig mit tatsächlich anerkannten kreativen Leistungen korrelieren. [119] Dem gegenüber wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Tests nur das Potential für Kreativität messen. [69] Eine Meta-Analyse konnte zudem zeigen, dass zwar die Quantität kreativer Leistungen stärker mit dem IQ zusammenhängt, deren Qualität aber stärker mit der Fähigkeit zu divergentem Denken. Insbesondere der englische Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) weist gute Vorhersagefähigkeiten auf. [70] Im deutschen Berliner Intelligenzstrukturmodell wird zwar mit der Komponente „Einfallsreichtum“ die Fähigkeit zu divergentem Denken erfasst, aber es wurde kritisiert, dass dabei der Fokus auf der flexiblen Ideenproduktion liegt. [120]

Eine Alternative stellen biographische Methoden dar. Diese Verfahren nutzen quantitative Kennwerte wie z. B. die Anzahl an Veröffentlichungen, Patenten oder Aufführungen eines Stücks. Laut einer Metaanalyse zur prädiktiven Validität diagnostischer Verfahren haben biographische Fragebögen im Vergleich zu anderen Erfassungsmethoden die beste Vorhersageleistung für berufliche Kreativität. [121] Während diese Methode ursprünglich für hochkreative Persönlichkeiten entwickelt wurde, gibt es sie heute auch als Selbstauskunftsfragebögen ergänzt um häufige, weniger herausragende Tätigkeit wie dem Schreiben einer Kurzgeschichte oder Kreieren eigener Rezepte. Der auch auf Deutsch [122] vorliegende Creative Achievement Questionnaire ist der in der Forschung am häufigsten [30] genutzte Selbstauskunftsfragebogen. Dieser fragt in zehn unterschiedlichen Bereichen (z. B. Bildende Kunst, Musik) im Leistungsgrad ansteigende kreative Tätigkeiten ab. [123]

Anhand einer Untersuchung von 974 auf Kreativität bezogenen Variablen konnte mit Hilfe einer Variante der Metaanalyse gezeigt werden, dass der TTCT und biografische Selbstauskunftsfragebögen am besten geeignet sind, um Kreativität zu messen. [124]

Siehe auch

Literatur

 • Teresa Amabile: Creativity in Context: Update to “The social psychology of creativity”. Westview Press, Boulder (Co) 1996.
 • Arthur J. Cropley: Kreativität und Kreativitätsförderung. In DH Rost (Herausgeber): Handwörterbuch der pädagogischen Psychologie. Beltz Fachverlag, Psychologie Verlags Union, Weinheim 1998, ISBN 978-3-621-27408-1 , S. 272–277.
 • Mihály Csíkszentmihályi : Kreativität. Klett-Cotta, Stuttgart 1997, ISBN 3-608-91774-8 . (Originalfassung: Creativity. Harper Collins, New York 1996, ISBN 0-06-017133-2 )
 • Martin Dresler, Tanja G. Baudson: Kreativität. Beiträge aus den Natur- und Geisteswissenschaften. Hirzel, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-7776-1630-8 .
 • Kieran CR Fox, Kalina Christoff (editors): The Oxford Handbook of Spontaneous Thought (Oxford Library of Psychology). Oxfort University Press, New York 2018, ISBN 978-0-19-046474-5 , S. 275–354.
 • Daniel Goleman , Paul Kaufman, Michael Ray: Kreativität entdecken. Hanser, München 1997, ISBN 3-446-19110-0 . (Originalfassung: The Creative Spirit. Dutton, New York 1992, ISBN 0-525-93354-9 )
 • Arthur Koestler : Der göttliche Funke . Der schöpferische Akt in Kunst und Wissenschaft. Scherz, Bern 1966.
 • Hans Lenk : Kreative Aufstiege. Zur Philosophie und Psychologie der Kreativität . Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2000, ISBN 3-518-29056-8 .
 • Alex F. Osborn : Applied Imagination. Principles and Procedures of Creative Problem-Solving. Scribner, New York 1953, ISBN 0-02-389520-9 .
 • Paul B. Paulus, Bernard A. Nijstad (Hrsg.): Group Creativity: Innovation Through Collaboration. Oxford University Press, London 2003, ISBN 0-19-514730-8 .
 • Andreas Reckwitz : Die Erfindung der Kreativität – Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2012, ISBN 978-3-518-29595-3 ( Auszug online )
 • Andreas Reckwitz: Kreativität und soziale Praxis – Studien zur Sozial- und Gesellschaftstheorie. Transcript Verlag , Bielefeld 2016, ISBN 978-3-8376-3345-0 .
 • Gustav Ripke: Kreativität und Diagnostik. Lit, Münster 2005, ISBN 3-8258-8867-3 .
 • Mark A. Runco: Creativity. Theories and Themes: Research, Development, and Practice. 2nd edition, Elsevier Academic Press, Burlington (MA) 2014.
 • Mark A. Runco & Steven Pritzker: Encyclopedia of Creativity. 3rd edition, Oxford Academic Press, 2020. ISBN 978-0128156148
 • R. Keith Sawyer: Individual and Group Creativity. Chapter 19 in: James C. Kaufman, Robert J. Sternberg (editors): The Cambridge Handbook of Creativity. Cambridge University Press, 2010, ISBN 978-0-511-76320-5 , S. 366–380 ( doi:10.1017/CBO9780511763205.023 ).

Weblinks

Wiktionary: Kreativität – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Mark A. Runco, Garrett J. Jaeger: The Standard Definition of Creativity . In: Creativity Research Journal . Band   24 , Nr.   1 , 1. Januar 2012, ISSN 1040-0419 , S.   92–96 , doi : 10.1080/10400419.2012.650092 .
 2. Mumford, Michael (2003): Where have we been, where are we going? Taking stock in creativity research , in: Creativity Research Journal , 15, S. 107–120.
 3. a b Mark A. Runco: Creativity: Theories and Themes: Research, Development, and Practice . Academic Press, 2007, ISBN 978-0-08-046783-2 ( google.de [abgerufen am 11. Oktober 2017]).
 4. a b James C. Kaufman, Robert J. Sternberg: The Cambridge Handbook of Creativity . Cambridge University Press, 2010, ISBN 978-1-139-49061-0 ( google.de [abgerufen am 30. Oktober 2017]).
 5. Peter Merrotsy: A Note on Big-C Creativity and Little-c Creativity . In: Creativity Research Journal . Band   25 , Nr.   4 , 1. Oktober 2013, S.   474–476 , doi : 10.1080/10400419.2013.843921 .
 6. Perkins, David N.: The mind's best work . Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1981, ISBN 978-0-674-57624-7 .
 7. Michael D. Mumford, Sigrid B. Gustafson: Creativity syndrome: Integration, application, and innovation. In: Psychological Bulletin . Band   103 , Nr.   1 , S.   27–43 , doi : 10.1037/0033-2909.103.1.27 .
 8. Teresa M. Amabile: The social psychology of creativity: A componential conceptualization. In: Journal of Personality and Social Psychology . Band   45 , Nr.   2 , S.   357–376 , doi : 10.1037/0022-3514.45.2.357 .
 9. Georg Winkelhofer: Kreativ managen: Ein Leitfaden für Unternehmer, Manager und Projektleiter. Springer Science & Business, Berlin/Heidelberg/New York 2006, ISBN 3-540-28407-9 , S. 13.
 10. a b c d Kreativität, die. In: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). Abgerufen am 15. Oktober 2019 .
 11. 10. 11. St . In: Königliche Gesellschaft der Wissenschaften (Hrsg.): Göttingische gelehrte Anzeigen . Königliche Gesellschaft der Wissenschaften, 1843 ( google.de [abgerufen am 15. Oktober 2019]).
 12. Verordnungen für die österreichischen Gymnasien . In: JG Seidl (Hrsg.): Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien . 1855 ( google.de [abgerufen am 15. Oktober 2019]).
 13. Theologische Studien und Kritiken: Eine Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Theologie . L. Klotz Verlag, 1850 ( google.de [abgerufen am 11. Februar 2018]).
 14. Zeitschrift für Kinderpsychiatrie: Revue de psychiatrie infantile. Acta paedopsychiatrica . Schwabe., 1949 ( google.de [abgerufen am 16. Oktober 2019]).
 15. Helmut de Boor: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart: von Helmuth Kiesel, 1918-1933 . Beck, 1949, ISBN 978-3-406-70799-5 ( google.de [abgerufen am 16. Oktober 2019]).
 16. Kreative Buchführung. In: Onpulson. Abgerufen am 2. Oktober 2020 .
 17. a b Susanne Jäggi: Psychologie des Bestsellers. (PDF) Archiviert vom Original am 20. März 2009 ; abgerufen am 17. September 2006 .
 18. Robert W. Weisberg: On the Usefulness of „Value“ in the Definition of Creativity . In: Creativity Research Journal . Band   27 , Nr.   2 , 3. April 2015, ISSN 1040-0419 , S.   111–124 , doi : 10.1080/10400419.2015.1030320 .
 19. Gregory J. Feist: A Meta-Analysis of Personality in Scientific and Artistic Creativity . In: Personality and Social Psychology Review . Band   2 , Nr.   4 , 21. Dezember 2016, S.   290–309 , doi : 10.1207/s15327957pspr0204_5 .
 20. Neill, A.: Art and Emotion . In: Levinson, J. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Aesthetics . Oxford University Press, Oxford 2003, S.   421–435 .
 21. a b Mark Batey, Adrian Furnham: Creativity, Intelligence, and Personality: A Critical Review of the Scattered Literature . In: Genetic, Social, and General Psychology Monographs . Band   132 , Nr.   4 , 1. November 2006, ISSN 8756-7547 , S.   355–429 , doi : 10.3200/mono.132.4.355-430 , PMID 18341234 .
 22. a b c http://www.laum.uni-hannover.de/ilr/lehre/Ptm/Ptm_KreaGrdl.htm ( Memento vom 28. April 2009 im Internet Archive )
 23. a b Richards, Ruth: Everyday Creativity. In: The Cambridge Handbook of Creativity. Kaufman, James C., Sternberg, Robert S., 2010, abgerufen am 30. Juli 2017 (englisch).
 24. Morris I. Stein: Creativity and Culture . In: The Journal of Psychology . Band   36 , Nr.   2 , 1. Oktober 1953, ISSN 0022-3980 , S.   311–322 , doi : 10.1080/00223980.1953.9712897 .
 25. Boden, Margaret A.: The creative mind: myths and mechanisms . Routledge, London 1990, ISBN 0-415-31453-4 .
 26. Kozbelt, Beghetto, Runco: Theories of Creativity. In: The Cambridge Handbook of Creativity. Kaufman, J., Sternberg, R., abgerufen am 30. Juli 2017 (englisch).
 27. a b Csikszentmihalyi, Mihaly: Creativity: flow and the psychology of discovery and invention . 1st ed Auflage. HarperCollinsPublishers, New York 1996, ISBN 0-06-017133-2 .
 28. Dean Keith Simonton: After Einstein: Scientific genius is extinct . In: Nature . Band   493 , Nr.   7434 , 30. Januar 2013, ISSN 0028-0836 , S.   602–602 , doi : 10.1038/493602a ( nature.com [abgerufen am 25. September 2018]).
 29. Emanuel Jauk, Mathias Benedek, Aljoscha C. Neubauer: The Road to Creative Achievement: A Latent Variable Model of Ability and Personality Predictors . In: European Journal of Personality . Band   28 , Nr.   1 , 1. Januar 2014, ISSN 1099-0984 , S.   95–105 , doi : 10.1002/per.1941 ( wiley.com [abgerufen am 6. Dezember 2017]).
 30. a b Chia-Chi Wang, Hsiao-Chi Ho, Chih-Ling Cheng, Ying-Yao Cheng: Application of the Rasch Model to the Measurement of Creativity: The Creative Achievement Questionnaire . In: Creativity Research Journal . Band   26 , Nr.   1 , 1. Januar 2014, ISSN 1040-0419 , S.   62–71 , doi : 10.1080/10400419.2013.843347 .
 31. a b c E. Thys, B. Sabbe, M. De Hert: Creativity and Psychiatric Illness: The Search for a Missing Link – An Historical Context for Current Research . In: Psychopathology . Band   46 , Nr.   3 , 2013, ISSN 0254-4962 , S.   136–144 , doi : 10.1159/000339458 , PMID 22987048 ( karger.com [abgerufen am 10. September 2017]).
 32. Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl: Saturn und Melancholie: Studien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst . 1. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1968, ISBN 3-518-28610-2 .
 33. a b RS Albert, MA Runco: A history of research on creativity . In: Robert J. Sternberg (Hrsg.): Handbook of Creativity . Cambridge University Press, New York 1999, ISBN 978-0-521-57604-8 , S.   16–31 ( google.de [abgerufen am 26. Oktober 2017]).
 34. Robert S. Albert, Mark A. Runco: A History of Research on Creativity . In: Handbook of Creativity . Cambridge University Press, Cambridge 1998, ISBN 978-0-511-80791-6 , S.   16–32 , doi : 10.1017/cbo9780511807916.004 ( cambridge.org [abgerufen am 29. September 2018]).
 35. Mark A. Runco, Garrett J. Jaeger: The Standard Definition of Creativity . In: Creativity Research Journal . Band   24 , Nr.   1 , Januar 2012, ISSN 1040-0419 , S.   92–96 , doi : 10.1080/10400419.2012.650092 ( tandfonline.com [abgerufen am 10. September 2018]).
 36. Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung , 1997 (1911), S. 138
 37. Übersetzungen dieser zweiten Auflage ins Italienische, Englische, Französische, Japanische und Spanische machten das Buch sehr bekannt (Heinz D. Kurz: Joseph A. Schumpeter. Ein Sozialökonom zwischen Marx und Walras . Metropolis-Verlag, Marburg 2005, ISBN 3-89518-508-6 . S. 41–53).
 38. Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. 4. Auflage. Berlin 1934, S. 17, 100 ff.
 39. Richard W. Woodman, John E. Sawyer, Ricky W. Griffin,: Toward a Theory of Organizational Creativity . In: Academy of Management Review . Band   18 , Nr.   2 , 1993, S.   298 .
 40. Selcuk Acar, Mark A. Runco: Creative Abilities: Divergent Thinking . In: Michael D. Mumford (Hrsg.): Handbook of Organizational Creativity . Academic Press, Amsterdam ua 2012, S.   135 .
 41. Siehe z. BGM Maier ua: Innovation und Kreativität. ( Memento des Originals vom 5. Januar 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.psy.lmu.de (PDF-Datei; 252 kB), zugriff am 23. August 2012.
 42. Robert J. Sternberg, Todd I. Lubart: Investing in creativity. In: American Psychologist . 51 (7) 1996, S. 677–688.
 43. De Bono, Edward.: Laterales Denken : ein Kurs zur Erschliessung Ihrer Kreativitätsreserven . ECON-Taschenbuch-Verl, Düsseldorf 1992, ISBN 3-612-21168-4 .
 44. Gardner, Howard.: Kreative Intelligenz : was wir mit Mozart, Freud, Woolf und Gandhi gemeinsam haben . Campus-Verl, Frankfurt/Main 1999, ISBN 3-593-36180-9 .
 45. Carson, Shelley: Your creative brain: seven steps to maximize imagination, productivity, and innovation in your life . 1st ed Auflage. Jossey-Bass, San Francisco 2010, ISBN 978-0-470-54763-2 .
 46. Leslie Janes, James Olson: Humor as an abrasive or a lubricant in social situations: Martineau revisited . In: HUMOR . Band   28 , Nr.   2 , 1. Mai 2015, ISSN 1613-3722 , doi : 10.1515/humor-2015-0021 ( degruyter.com [abgerufen am 23. November 2017]).
 47. a b Kristin Byron, Shalini Khazanchi, Deborah Nazarian: The relationship between stressors and creativity: A meta-analysis examining competing theoretical models. In: Journal of Applied Psychology . Band   95 , Nr.   1 , S.   201–212 , doi : 10.1037/a0017868 ( apa.org [abgerufen am 4. Dezember 2017]).
 48. Sosa, ME (2011). Where Do Creative Interactions Come From? The Role of Tie Content and Social Networks. Organization Science, 22(1), 1-21.
 49. Horst Geschka : Kreativitätstechniken und Methoden der Ideenbewertung. In: T. Sommerlatte, G. Beyer, G. Seidel: Innovationskultur und Ideenmanagement. Düsseldorf: Symposion 2006, S. 217–249.
 50. a b Hertel, G. & U. Konradt (2007). Informationsverarbeitung. In: Telekooperation und virtuelle Teamarbeit. 92-97. München: Oldenbourg Verlag.
 51. a b Reagans, R. & B. McEvily (2003). Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range. Administrative Science Quarterly, 48(2), 240-267.
 52. Hansen, M. (1999). The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organizations subunits. Administrative Science Quarterly, 44, S. 82–111.
 53. Angie L. Miller, Amber D. Lambert, Kristie L. Speirs Neumeister: Parenting Style, Perfectionism, and Creativity in High-Ability and High-Achieving Young Adults . In: Journal for the Education of the Gifted . Band   35 , Nr.   4 , 12. September 2012, S.   344–365 , doi : 10.1177/0162353212459257 ( sagepub.com [abgerufen am 27. November 2017]).
 54. Benjamin Wigert, Roni Reiter-Palmon, James C. Kaufman, Paul J. Silvia: Perfectionism: The good, the bad, and the creative . In: Journal of Research in Personality . Band   46 , Nr.   6 , S.   775–779 , doi : 10.1016/j.jrp.2012.08.007 ( elsevier.com [abgerufen am 27. November 2017]).
 55. M. Rhodes: An Analysis of Creativity. In: Phi Delta Kappan. April 1961, S. 305–310.
 56. Hans J. Eysenck: Creativity and Personality: Suggestions for a Theory . In: Psychological Inquiry . Band   4 , Nr.   3 , 1. Juli 1993, ISSN 1047-840X , S.   147–178 , doi : 10.1207/s15327965pli0403_1 .
 57. Gregory J. Feist: A Meta-Analysis of Personality in Scientific and Artistic Creativity . In: Personality and Social Psychology Review . Band   2 , Nr.   4 , S.   290–309 ( sagepub.com ).
 58. Amabile, Teresa.: Creativity in context . Westview Press, Boulder, Colo 1996, ISBN 0-8133-3034-3 .
 59. Teresa Amabile: The motivation to be creative . In: S. Isaksen (Hrsg.): Frontiers of Creativity Research: Beyond the basics . Bearly Limited, Buffalo, NY, S.   223–254 .
 60. David M. Harrington, Christina S. Chin-Newman: Conscious Motivations of Adolescent Visual Artists and Creative Writers: Similarities and Differences . In: Creativity Research Journal . Band   29 , Nr.   4 , 2. Oktober 2017, ISSN 1040-0419 , S.   442–451 , doi : 10.1080/10400419.2017.1378270 .
 61. David A. Kipper, Doreen J. Green, Amanda Prorak: The Relationship Among Spontaneity, Impulsivity, and Creativity . In: Journal of Creativity in Mental Health . Band   5 , Nr.   1 , 19. März 2010, ISSN 1540-1383 , S.   39–53 , doi : 10.1080/15401381003640866 .
 62. Pamela Tierney, Steven M. Farmer: Creative self-efficacy development and creative performance over time. In: Journal of Applied Psychology . Band   96 , Nr.   2 , S.   277–293 , doi : 10.1037/a0020952 ( apa.org [abgerufen am 25. November 2017]).
 63. Jennifer Haase, Eva V. Hoff, Paul HP Hanel, Åse Innes-Ker: A Meta-Analysis of the Relation between Creative Self-Efficacy and Different Creativity Measurements . In: Creativity Research Journal . Band   30 , Nr.   1 , 2. Januar 2018, ISSN 1040-0419 , S.   1–16 , doi : 10.1080/10400419.2018.1411436 ( tandfonline.com [abgerufen am 29. August 2019]).
 64. Donald W. Mackinnon: The nature and nurture of creative talent. In: American Psychologist . Band   17 , Nr.   7 , S.   484–495 , doi : 10.1037/h0046541 ( apa.org [abgerufen am 25. November 2017]).
 65. Russell Eisenman: Creativity, awareness, and liking. In: Journal of Consulting and Clinical Psychology . Band   33 , Nr.   2 , S.   157–160 , doi : 10.1037/h0027162 ( apa.org [abgerufen am 25. November 2017]).
 66. Nicola S. Schutte, John M. Malouff: A Meta‐Analysis of the Relationship between Curiosity and Creativity . In: The Journal of Creative Behavior . 10. Juli 2019, ISSN 0022-0175 , S.   jocb.421 , doi : 10.1002/jocb.421 ( wiley.com [abgerufen am 28. Oktober 2019]).
 67. Paul Verhaeghen, Jutta Joorman, Rodney Khan: Why We Sing the Blues: The Relation Between Self-Reflective Rumination, Mood, and Creativity. In: Emotion . Band   5 , Nr.   2 , S.   226–232 , doi : 10.1037/1528-3542.5.2.226 ( apa.org [abgerufen am 25. November 2017]).
 68. M. Amelang ua: Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. Kohlhammer, Stuttgart 2006.
 69. a b Mark A. Runco: Commentary: Divergent thinking is not synonymous with creativity. In: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts . Band   2 , Nr.   2 , S.   93–96 , doi : 10.1037/1931-3896.2.2.93 ( apa.org [abgerufen am 17. November 2017]).
 70. a b Kyung Hee Kim: Meta-Analyses of the Relationship of Creative Achievement to Both IQ and Divergent Thinking Test Scores . In: The Journal of Creative Behavior . Band   42 , Nr.   2 , 1. Juni 2008, ISSN 2162-6057 , S.   106–130 , doi : 10.1002/j.2162-6057.2008.tb01290.x ( wiley.com [abgerufen am 12. November 2017]).
 71. Emanuel Jauk, Mathias Benedek, Beate Dunst, Aljoscha C. Neubauer: The relationship between intelligence and creativity: New support for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint detection . In: Intelligence . Band   41 , Nr.   4 , S.   212–221 , doi : 10.1016/j.intell.2013.03.003 ( elsevier.com [abgerufen am 26. Februar 2018]).
 72. Maria J. Avitia, James C. Kaufman: Beyond g and c: The relationship of rated creativity to long-term storage and retrieval (Glr). In: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts . Band   8 , Nr.   3 , S.   293–302 , doi : 10.1037/a0036772 ( apa.org [abgerufen am 23. Februar 2018]).
 73. Aleksandra Gajda, Maciej Karwowski, Ronald A. Beghetto: Creativity and academic achievement: A meta-analysis. In: Journal of Educational Psychology . Band   109 , Nr.   2 , S.   269–299 , doi : 10.1037/edu0000133 (apa.org [abgerufen am 21. Februar 2018]).
 74. Christian Kandler, Rainer Riemann, Alois Angleitner, Frank M. Spinath, Peter Borkenau: The nature of creativity: The roles of genetic factors, personality traits, cognitive abilities, and environmental sources. In: Journal of Personality and Social Psychology . Band   111 , Nr.   2 , S.   230–249 , doi : 10.1037/pspp0000087 ( apa.org [abgerufen am 6. November 2017]).
 75. Muriel Michel, Stephanie Z. Dudek: Mother‐child relationships and creativity . In: Creativity Research Journal . Band   4 , Nr.   3 , 1. Januar 1991, ISSN 1040-0419 , S.   281–286 , doi : 10.1080/10400419109534400 .
 76. Ginamarie Scott, Lyle E. Leritz, Michael D. Mumford: The effectiveness of creativity training: A quantitative review . In: Creativity Research Journal . Band   16 , Nr.   4 , 1. Dezember 2004, ISSN 1040-0419 , S.   361–388 , doi : 10.1080/10400410409534549 .
 77. Michael D. Mumford, Michele I. Mobley, Roni Reiter‐Palmon, Charles E. Uhlman, Lesli M. Doares: Process analytic models of creative capacities . In: Creativity Research Journal . Band   4 , Nr.   2 , 1991, ISSN 1040-0419 , S.   91–122 , doi : 10.1080/10400419109534380 .
 78. Michael D. Mumford, Michele I. Mobley, Roni Reiter‐Palmon, Charles E. Uhlman, Lesli M. Doares: Process analytic models of creative capacities. Creativity Research Journal, 1991, doi:10.1080/10400419109534380
 79. About. Abgerufen am 26. Juni 2020 (amerikanisches Englisch).
 80. Marc Runco: Creativity. Theory and Themes . Elsevier Academic Press, 2007.
 81. Roger E. Beaty, Emily C. Nusbaum, Paul J. Silvia: Does insight problem solving predict real-world creativity? In: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts . Band   8 , Nr.   3 , August 2014, ISSN 1931-390X , S.   287–292 , doi : 10.1037/a0035727 ( apa.org [abgerufen am 5. Juli 2018]).
 82. Marc Runco: Creativity. Theory and Themes . Elsevier Academic Press, 2007, S.   391–394 (englisch).
 83. Michael D. Mumford, Michele I. Mobley, Roni Reiter‐Palmon, Charles E. Uhlman, Lesli M. Doares: Process analytic models of creative capacities . In: Creativity Research Journal . Band   4 , Nr.   2 , 1. Januar 1991, ISSN 1040-0419 , S.   91–122 , doi : 10.1080/10400419109534380 .
 84. John F. Feldhusen: The Role of the Knowledge Base in Creative Thinking . Cambridge University Press, 2006, ISBN 978-0-521-84385-0 , S.   137–144 , doi : 10.1017/cbo9780511606915.009 ( cambridge.org [abgerufen am 1. November 2017]).
 85. Kuan Chen Tsai: Creativity and insight: A study of chinese undergraduates in Macau . In: British Journal of Psychology Research . Band   3 , Nr.   2 , S.   12–18 .
 86. Christoph Spittler: Die Oneironauten – Mit Traumreisenden durch die Nacht . In: Deutschlandfunk (Hrsg.): Drifting Away – Von Schlaf und Traum (Teil 3) . ( deutschlandfunk.de [PDF; abgerufen am 4. Dezember 2017]).
 87. H.-J. Weissbach ua: Entrepreneurial Creativity and Innovation Management. Kosice Mures/ Frankfurt am Main 2009.
 88. Tomas Chamorro-Premuzic, Stian Reimers, Anne Hsu, Gorkan Ahmetoglu: Who art thou? Personality predictors of artistic preferences in a large UK sample: The importance of openness . In: British Journal of Psychology . Band   100 , Nr.   3 , August 2009, ISSN 0007-1269 , S.   501–516 , doi : 10.1348/000712608x366867 ( wiley.com [abgerufen am 3. Mai 2018]).
 89. Dean K. Simonton: Thematic fame, melodic originality, and musical zeitgeist: A biographical and transhistorical content analysis. In: Journal of Personality and Social Psychology . Band   38 , Nr.   6 , S.   972–983 , doi : 10.1037/0022-3514.38.6.972 ( apa.org [abgerufen am 5. Februar 2018]).
 90. Sven Form: Reaching Wuthering Heights with Brave New Words: The Influence of Originality of Words on the Success of Outstanding Best-Sellers . In: The Journal of Creative Behavior . ISSN 2162-6057 , S.   n/a–n/a , doi : 10.1002/jocb.230 ( wiley.com [abgerufen am 5. Februar 2018]).
 91. a b Teresa M. Amabile, Julianna Pillemer: Perspectives on the Social Psychology of Creativity . In: The Journal of Creative Behavior . Band   46 , Nr.   1 , 1. März 2012, ISSN 2162-6057 , S.   3–15 , doi : 10.1002/jocb.001 ( wiley.com [abgerufen am 27. November 2017]).
 92. a b Samuel T. Hunter, Katrina E. Bedell, Michael D. Mumford: Climate for Creativity: A Quantitative Review . In: Creativity Research Journal . Band   19 , Nr.   1 , 1. Mai 2007, ISSN 1040-0419 , S.   69–90 , doi : 10.1080/10400410709336883 .
 93. decrea. a cura di Daniele Brambilla auf: nume.it
 94. Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert: Sozialpsychologie. 4. aktualisierte Auflage. Pearson Studium, München 2004, ISBN 3-8273-7084-1 .
 95. Roberto P. Camagni: Local “Milieu”, Uncertainty and Innovation Networks: Toward a New Dynamic Theory of Economic Space. Unveröff. Manuskript, zit. Erich Latniak, Dieter Rehfeld: Betriebliche Innovation und regionales Umfeld – Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen. In: ARBEIT. H. 3, Jg. 3, 1991, S. 238 ff.
 96. Okulicz-Kozaryn, Adam: The More Religiosity, the Less Creativity Across US Counties . doi : 10.7282/t3j67jw2 ( rutgers.edu [abgerufen am 3. April 2018]).
 97. “… the general milieu may largely explain why the Renaissance began in Italy but not why Michelangelo towered over his Italian contemporaries.” S.156: Dean Keith Simonton: Creativity: Cognitive, personal, developmental, and social aspects. In: American Psychologist . Band   55 , Nr.   1 , S.   151–158 , doi : 10.1037/0003-066x.55.1.151 ( apa.org [abgerufen am 5. Dezember 2017]).
 98. a b Teresa M. Amabile, Regina Conti, Heather Coon, Jeffrey Lazenby, Michael Herron: Assessing the Work Environment for Creativity . In: Academy of Management Journal . Band   39 , Nr.   5 , Oktober 1996, ISSN 0001-4273 , S.   1154–1184 , doi : 10.5465/256995 ( aom.org [abgerufen am 26. März 2019]).
 99. TB Ward: Structured Imagination: the Role of Category Structure in Exemplar Generation . In: Cognitive Psychology . Band   27 , Nr.   1 , 1994, S.   1–40 , doi : 10.1006/cogp.1994.1010 .
 100. Patricia D. Stokes: Variability, constraints, and creativity: Shedding light on Claude Monet. In: American Psychologist . Band   56 , Nr.   4 , 2001, ISSN 1935-990X , S.   355–359 , doi : 10.1037/0003-066X.56.4.355 ( apa.org [abgerufen am 26. März 2019]).
 101. Moreau, CP Dahl, DW: Designing the solution: The impact of constraints on consumers' creativity. In: Journal of Consumer Research . Band   32 , Nr.   1 , S.   13–22 .
 102. Uri Neren: The Number One Key to Innovation: Scarcity . In: Harvard Business Review . 14. Januar 2011, ISSN 0017-8012 ( hbr.org [abgerufen am 26. März 2019]).
 103. Michael Gibbert, Philip Scranton: Constraints as sources of radical innovation? Insights from jet propulsion development . In: Management & Organizational History . Band   4 , Nr.   4 , November 2009, ISSN 1744-9359 , S.   385–399 , doi : 10.1177/1744935909341781 ( tandfonline.com [abgerufen am 26. März 2019]).
 104. Siegbert A. Warwitz: Das kreative Moment des Wagens . In: Risiko – Die Lust und die Gefahr des Wagnisses . Magazin des Niedersächsischen Staatstheaters Hannover (Hrsg.). Hannover 2/2021. S. 14 ff
 105. Siegbert A. Warwitz: Vom Sinn des Wagens. Warum Menschen sich gefährlichen Herausforderungen stellen. In: DAV (Hrsg.) Berg 2006. München-Innsbruck-Bozen 2005. S. 96–111.
 106. a b c d Martin Hoegl, Michael Gibbert, David Mazursky: Financial constraints in innovation projects: When is less more? In: Research Policy . Band   37 , Nr.   8 , 2008, S.   1382–1391 , doi : 10.1016/j.respol.2008.04.018 .
 107. a b Matthias Weiss, Martin Hoegl, Michael Gibbert: Making Virtue of Necessity: The Role of Team Climate for Innovation in Resource-Constrained Innovation Projects . In: Journal of Product Innovation Management . Band   28 , S1, 2011, S.   196–207 , doi : 10.1111/j.1540-5885.2011.00870.x ( wiley.com [abgerufen am 26. März 2019]).
 108. Matthias Weiss, Martin Hoegl, Michael Gibbert: How Does Material Resource Adequacy Affect Innovation Project Performance? A Meta-Analysis . In: Journal of Product Innovation Management . Band   34 , Nr.   6 , November 2017, S.   842–863 , doi : 10.1111/jpim.12368 ( wiley.com [abgerufen am 26. März 2019]).
 109. Emanuela Marrocu, Raffaele Paci: Education or Creativity: What Matters Most for Economic Performance? In: Economic Geography . Band   88 , Nr.   4 , Oktober 2012, S.   369–401 , doi : 10.1111/j.1944-8287.2012.01161.x ( wiley.com [abgerufen am 19. Juni 2019]).
 110. Beleg fehlt
 111. Beleg fehlt
 112. Rainer Matthias Holm-Hadulla: Kreativität zwischen Schöpfung und Zerstörung: Konzepte aus Kulturwissenschaften, Psychologie, Neurobiologie und ihre praktischen Anwendungen . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011.
 113. Rainer Matthias Holm-Hadulla: Leidenschaft: Goethes Weg zur Kreativität . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009.
 114. Eberhard J. Wormer : Bipolar. Leben mit extremen Emotionen. Depression und Manie. – Ein Manual für Betroffene und Angehörige. München 2002, S. 131–138.
 115. Sue Hyeon Paek, Ahmed M. Abdulla, Bonnie Cramond: A Meta-Analysis of the Relationship Between Three Common Psychopathologies—ADHD, Anxiety, and Depression—and Indicators of Little-c Creativity . In: Gifted Child Quarterly . Band   60 , Nr.   2 , 4. Februar 2016, ISSN 0016-9862 , S.   117–133 , doi : 10.1177/0016986216630600 ( sagepub.com [abgerufen am 9. September 2018]).
 116. Andreas Fink, Mirjam Slamar-Halbedl, Human F. Unterrainer, Elisabeth M. Weiss: Creativity: Genius, madness, or a combination of both? In: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts . Band   6 , Nr.   1 , Februar 2012, ISSN 1931-390X , S.   11–18 , doi : 10.1037/a0024874 ( apa.org [abgerufen am 29. Juli 2018]).
 117. Adrian Furnham: The Bright and Dark Side Correlates of Creativity: Demographic, Ability, Personality Traits and Personality Disorders Associated with Divergent Thinking . In: Creativity Research Journal . Band   27 , Nr.   1 , 2015, S.   39–46 ( tandfonline.com ).
 118. Joachim Funke: Psychologie der Kreativität . In: Rainer Matthias Holm-Hadulla (Hrsg.): Kreativität (= Heidelberger Jahrbücher ). Springer, Berlin, Heidelberg, 2000, ISBN 978-3-540-42274-7 , S.   283–300 , doi : 10.1007/978-3-642-87237-2_14 ( springer.com [abgerufen am 12. November 2017]).
 119. Dean Keith Simonton: Specialized expertise or general cognitive processes? In: MJ Roberts (Hrsg.): Integrating the mind: Domain general versus domain specific processes in higher cognition . Psychology Press, Hove, England, S.   351–367 .
 120. Mathias Benedek: Wie lässt sich Kreativität messen? In: Martin Dresler, Tanja G. Baudson (Hrsg.): Kreativität : Beiträge aus den Natur- und Geisteswissenschaften . Hirzel, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-7776-1630-8 .
 121. Uwe Funke et al.: Zur Prognostizierbarkeit wissenschaftlich-technischer Leistungen mittels Personenvariablen: eine Metaanalyse der Validität diagnostischer Verfahren im Bereich Forschung und Entwicklung . In: Gruppendynamik . Band   18 , Nr.   4 , 1987, S.   407–428 .
 122. Sven Form, Kerrin Schlichting, Christian Kaernbach: Mentoring functions: Interpersonal tensions are associated with mentees' creative achievement. In: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts . Band   11 , Nr.   4 , S.   440–450 , doi : 10.1037/aca0000103 (apa.org [abgerufen am 19. November 2017]).
 123. Shelley H. Carson, Jordan B. Peterson, Daniel M. Higgins: Reliability, Validity, and Factor Structure of the Creative Achievement Questionnaire . In: Creativity Research Journal . Band   17 , Nr.   1 , 1. Februar 2005, ISSN 1040-0419 , S.   37–50 , doi : 10.1207/s15326934crj1701_4 .
 124. Igor Reszka Pinheiro, Roberto Moraes Cruz: Mapping Creativity: Creativity Measurements Network Analysis . Hrsg.: Creativity Research Journal. Band   26 , Nr.   3 , 2014, S.   263–275 , doi : 10.1080/10400419.2014.929404 .