Det kyrilliske alfabet

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Det kyrilliske alfabet
Skrifttype alfabet
Sprog se liste
Brugstid Midt i det 10. århundrede
herkomst Fønikisk skrift
græsk alfabet
Glagolitisk skrift
kyrillisk alfabet
i forhold Latinsk alfabet
Koptisk skrift
Armensk alfabet
Glagolitisk skrift
Unicode -blok U + 0400 - U + 052F
U + 2DE0 - U + 2DFF
U + A640-U + A69F
ISO 15924 Cyrl
Cyrs (Old Church Slavonic variant)
Det kyrilliske alfabet
Den nuværende distribution af det kyrilliske skrift i europæiske lande:
 • eneste kopi af det eller de officielle sprog
 • foruden det latinske skrift på det officielle sprog
 • Det kyrilliske skrift , sjældent kyrillisk skrift , tidligere også kaldet nyt russisk skrift , er en bogstav skrifttype , der bruges på talrige hovedsageligt øst- og sydslaviske sprog i Europa og Asien . Det er opkaldt efter Kyrill von Saloniki (826–869), der dog ikke designede det kyrilliske skrift , men det glagolitiske skrift, der gik forud for det. Det kyrilliske skrift kaldes også Cyrilliza ( кирилица, кириллица , ćirilica / ћирилица ) eller Asbuka ( азбука ; translittereret azbuka ) efter de to første bogstaver i det gamle kyrilliske alfabet .

  historie

  Fremkomst

  Glagoliza (blå, grøn) og Kyrilliza (rød)
  Alfabet på birketræ , Novgorod, 1000 -tallet
  Alfabetisk bøn (bogstaver i alfabetet i begyndelsen af ​​hver linje), 1100 -tallet
  Gnjosdowo-indskrift , midten af ​​det 10. århundrede, den ældste kendte kyrilliske indskrift af Kievan Rus

  Selvom det anerkendes, at Cyril og Method kan betragtes som ophavsmænd til det glagolitiske skrift , er forfatterskabet til det kyrilliske alfabet stadig genstand for akademisk diskussion. Det bærer navnet Kyrill, men ifølge dagens opfattelse blev det først oprettet i midten af ​​det 10. århundrede i det østlige Bulgarien ved domstolen for de bulgarske zarer i Preslav . [1] [2] [3] Et forfatterskab til Cyril og Method, som levede et århundrede tidligere, ville derfor være udelukket.

  Tilskrivningen til Clemens von Ohrid , en elev af Kyrill von Saloniki aktiv i den vestlige del af det bulgarske imperium, er udbredt, men legendarisk og ubeviselig. Et tilsvarende fortolket budskab i Legenda Ochridica betyder sandsynligvis kun, at han reformerede det glagolitiske skrift. [4]

  De fleste bogstaver blev hentet fra eller afledt af det græske alfabet (i sit byzantinske skrift). For lyde, som grækeren ikke kender, blev der brugt tegn fra det glagolitiske skrift ( Glagoliza ), som var blevet udviklet omkring 862 af den slaviske lærer Constantine, som senere tog navnet Cyril.

  Der er ikke en eneste middelalderlig kilde, der beskriver alfabetet som "kyrillisk" eller omtaler Cyril af Salonika som skaberen af ​​dette manuskript. Det er bevist, at alfabetet fandt sin første formidling af Constantine von Preslaw [5] , en elev af Kyrills bror Metode og en af ​​de vigtigste repræsentanter for den såkaldte litterære skole Preslaw (bulgarsk Преславска книжовна школа). Omkring 900 var han biskop i den bulgarske hovedstad Preslav. Af hans gamle bulgarske tekster, der er skrevet på kyrillisk, kendes mere end 40 skrifttyper i dag. Hans vigtigste værk er "Undervisningsevangeliet" (omkring 893-894), [6], hvis introduktion - "Alfabetisk bøn" - er kendt fra en russisk kopi fra 1100 -tallet. Konstantin von Preslaws værk betragtes som et af de ældste kyrilliske manuskripter.

  En af de første overlevende stenindskrifter på kyrillisk er indskriften på fragmentet af et gravkors [7] fra det 9. eller 10. århundrede, der engang markerede Ana's grav. Ana var den yngste datter af den bulgarske hersker Boris I (852-889) og søster til hans tronarving Vladimir Rassate (889-893) og Simeon I (893-927). Den tosprogede indskrift fortæller på gammel bulgarsk i kyrillisk stavning og på græsk, at ”Guds tjener Ana er død. I oktober måned på den niende dag døde ministeren Ana ”.

  En anden overlevende indskrift fra denne periode på kyrillisk er gravindskriften af en højtstående embedsmand ved domstolen for den bulgarske zar Simeon I (893–927) med navnet Mostitsch [8] (bulgarsk Мостич). Gravskriften blev fundet i 1952 af prof. Stancho Waklinow (1921–1978) under arkæologisk feltforskning i den såkaldte Mostitsch-kirke (også kendt som Mostitsch-klosteret) i bymidten i det gamle Preslaw-administrative center. Forskerne antager nu, at stenmonumentet blev oprettet i 950'erne eller senest i 960'erne. [9] [10] Monumentets tekst lyder (på gammel bulgarsk og oversat):

  "Сьдє лєжитъ Мостичь чрьгоѵбъɪля бъɪвъɪи при Сѵмеонѣ цр҃и и при Пєтрѣ цр҃и ос (м) иѫ жє дєсѧть лѣтъ съɪ оставивъ чрьгоѵбъɪльство ї вьсе їмѣниѥ бъɪстъ чрьноризьць ї въ томь сьврьши жизнь своиѫ."

  “Mostitsch, Itschirgu-Boil hviler her under tsar Simeon og tsar Petar . I en alder af 80 forlod han sit kontor, opgav al sin formue, blev munk, og sådan sluttede hans liv. "

  Dette monument er også af central betydning, fordi det er det første overlevende monument, der historisk dokumenterer brugen af ​​den kejserlige titel tsar. Epitafiet opbevares i Veliki Preslav Arkæologiske Museum med andre stenmonumenter fra perioden mellem det 9. og 10. århundrede. [11]

  Videre udvikling

  Oktoich , Krakow , Polen 1491 , ældste trykte bog med kyrilliske (nye russiske) breve

  Det oprindeligt standardiserede script har udviklet sig forskelligt på de forskellige sprog, der bruger kyrillisk. Den variant, der kommer tættest på den oprindelige form, findes i kirkeslavisk . Flere bogstaver (f.eks. Ѣ , ѫ , ѧ , Ѯ , Ѱ , ѳ , ѵ , ѡ ) fra det gamle kyrilliske skrift bruges ikke længere i dag. Dagens opgørelse over bogstaver på de enkelte sprog behandles i artiklerne om de respektive sprog.

  I 1708, som en del af reformerne af Peter den Store , blev det kyrilliske skrift i det russiske imperium forenklet og optisk tilpasset det latinske skrift . Disse latiniserede bogstavformer, der blev kaldt civilskriftet for at skelne dem fra det kirkeslaviske skrift, blev grundlaget for den normative ortografi af russisk. Efterfølgende blev de under russisk indflydelse også spredt i regionerne uden for det russiske imperium, hvor det kyrilliske skrift blev brugt.

  I det 19. århundrede fik bulgarsk og serbisk en standardiseret kyrillisk ortografi, se bulgarsk alfabet og serbisk alfabet . Mens den bulgarske Cyrilliza stort set var baseret på russeren i form af bogstaverne og stort set fulgte etymologiske kriterier i retskrivningen, blev den serbiske Cyrilliza radikalt reformeret af Vuk Karadžić for at muliggøre en konsekvent fonologisk stavning af serbisk. I slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede blev den kyrilliske retskrivning af ukrainsk og hviderussisk standardiseret, idet alfabeterne på disse sprog hver især havde meget tilfælles, men også nogle afvigelser fra russisk. Under og umiddelbart efter Anden Verdenskrig standardiserede Jugoslavien endelig sit eget kyrilliske alfabet for makedonsk efter serbisk eksempel.

  For rumænsk , et romansk sprog , der tales i et land med overvejende ortodoks tro og var blevet skrevet på kyrillisk siden 1500 -tallet, blev det kyrilliske alfabet afskaffet i 1865 til fordel for latin .

  På grund af den russiske stavemodereform i 1918 blev den kyrilliske stavning af russisk reformeret igen, med nogle tegn ikke længere nødvendige som følge af udviklingen af ​​lyde blev afskaffet. En lignende reform fulgte for bulgarsk efter Anden Verdenskrig . Stavningen af ​​de andre slaviske sprog skrevet på kyrillisk har derimod ikke ændret sig væsentligt siden deres første moderne standardisering, som stort set fulgte fonologiske kriterier.

  Det kyrilliske alfabet blev brugt allerede på tsar -imperiets tid til den første skrivning af nogle mindre sprog i områderne i Østeuropa , Kaukasus , Centralasien og Sibirien, der tilhørte det. I Sovjetiden , i 1920'erne og begyndelsen af ​​1930'erne, blev det latinske alfabet først udbredt som et middel til at nedskrive sprog, der tidligere var skrevet uden skrift, eller som tidligere havde brugt det arabiske eller mongolske alfabet, som officielt blev betragtet som baglæns af myndighederne. I slutningen af ​​1930'erne blev ortografien for alle disse sprog imidlertid ændret til det kyrilliske alfabet. Kun armensk og georgisk, som bevarede deres egne traditionelle manuskripter, samt sprogene i de baltiske republikker og minoritetsgrupper af central- og vesteuropæisk oprindelse, som fortsat blev skrevet i det latinske skrift, forblev fritaget for den generelle introduktion af Cyrilliza for sprogene i Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens eksempel introducerede den mongolske folkerepublik også det kyrilliske skrift. For stavningen af ​​de ikke-slaviske sprog i Sovjetunionen blev det kyrilliske alfabet i den sædvanlige form for russisk i de fleste tilfælde udvidet med yderligere, for det meste nyoprettede bogstaver, for at kunne gengive alle lyde fra de respektive Sprog.

  Dagens distribution

  Fordeling af det kyrilliske alfabet
 • som at skrive det eller de officielle sprog
 • udbredt
 • I dag er russisk , ukrainsk , hviderussisk , bulgarsk , serbisk , makedonsk og moderne kirkeslavisk samt talrige andre sprog i Østeuropa , Sibirien , Nordkaukasus og Centralasien skrevet med kyrilliske tegn. I nogle tilfælde er tyrkiske sprog som kasakhisk og kirgisisk , tadsjikisk , som er relateret til persisk, mongolsk eller Dungan , en kinesisk dialekt, også skrevet på kyrillisk.

  Alfabetet på de enkelte sprog er i det væsentlige det samme og adskiller sig kun i få tegn. Nogle sprog bruger specialtegn (ligner umlauts i det latinske skrift). I modsætning til latinsk skrift bruges tilføjede accenter , prikker, cedillaer eller lignende sjældent i det kyrilliske skrift, men der introduceres snarere helt nye bogstavformer. Det kirkeslaviske skrift indeholder en række tegn, der ikke længere er almindelige i moderne manuskripter.

  Siden Bulgarien tiltrådte Den Europæiske Union i 2007, har kyrillisk været en af ​​de tre officielt anvendte skrifttyper i EU sammen med latin og græsk . [12] Af denne grund har valutabetegnelsen EURO ("ЕВРО") og forkortelsen ECB ( ЕЦБ for bulgarsk Европейска централна банка , European Central Bank ' ) også været opført på eurosedlerne i den kyrilliske stavning.

  Sammenligningstabel for udviklingen af ​​bogstavformerne

  Følgende tabel viser de kyrilliske bogstaver i nutidens almindelige borgerlige skrift med tegnene på alle sprog:

  • Store og små bogstaver (kolonne 1)
  • Translitteration (kolonne 2)
  • gamle Cyrilliza, stadig brugt i dag til kirketekster (spalte 3)
  • Breve, der ikke er vedtaget fra græsk - Glagolitic (kolonne 4)
  • de tilsvarende græske bogstaver (kolonne 5)
  • Latinske bogstaver udviklet fra det græske alfabet til sammenligning (kolonne 6)

  Som det fremgår af tabellen, blev det kyrilliske skrift hovedsageligt udviklet fra græsk. Græske uncialformer blev brugt (se græsk alfabet ), hvorfra både små og store bogstaver senere blev udviklet. For alle fonemer, der ikke kan repræsenteres med græske bogstaver, blev glagolitiske bogstaver - i en form tilpasset det græske eller kyrilliske skrift - vedtaget.

  Kyrillisk oprindelse Til sammenligning:
  lat. brev
  mod. kyr. oversætte. altkyr. glag. Græsk
  Kyrillisk bogstav A.svg -en Tidligt-kyrillisk-bogstav-Azu.svg Alpha uc lc.svg A a
  - Ja Ja Græsk lc iota.svg Græsk lc alpha.svg -
  Kyrillisk bogstav Be.svg b Tidligt kyrillisk brev Buky.svg Beta uc lc.svg B b
  Kyrillisk bogstav Ve.svg v Tidligt-kyrillisk-bogstav-Vedi.svg V v
  Kyrillisk bogstav Ghe.svg g, h Tidlig-kyrillisk-bogstav-Glagol.svg Gamma uc lc.svg C c
  G g
  Kyrillisk bogstav Ghe med upturn.svg G
  Kyrillisk bogstav Gje.svg gj
  Kyrillisk bogstav De - store og små bogstaver.svg d Tidligt-kyrillisk-bogstav-Dobro.svg Delta uc lc.svg D d
  Kyrillisk bogstav Ie.svg e Tidligt-kyrillisk-bogstav-Est.svg Epsilon uc lc.svg E e
  Kyrillisk bogstav Io.svg jo
  Kyrillisk bogstav E - store og små bogstaver.svg ė
  Kyrillisk brev ukrainsk Ie.svg nogensinde Tidligt kyrillisk brev Ye.svg
  Kirillisk bogstav Zhe.svg ž Tidligt-kyrillisk-bogstav-Zhivete.svg Glagolitisk stort bogstav Zhivete.svg - -
  Kyrillisk bogstav Ze.svg z Tidligt-kyrillisk-bogstav-Zemlia.svg Zeta uc lc.svg Z z
  Kyrillisk bogstav I - store og små bogstaver.svg jeg Tidligt-kyrillisk-bogstav-Izhe.svg Eta uc lc.svg Jeg i
  Kyrillisk bogstav Kort I.svg y
  ( fita ) ḟita theta -
  Kirillisk bogstav prikket I - store og små bogstaver.svg jeg Tidligt-kyrillisk-bogstav-Izhei.svg Iota uc lc.svg Jeg i
  Kyrillisk bogstav Yi.svg jeg
  Kyrillisk bogstav Je.svg j - - J j
  Kirillisk bogstav Tshe.svg ć Tidligt-kyrillisk-bogstav-Dje.svg Glagolitisk djerv.svg - -
  Kyrillisk bogstav Dje.svg đ
  Kyrillisk bogstav Ka - store og små bogstaver.svg k Tidligt-kyrillisk-bogstav-Kako.svg Kappa uc lc.svg K k
  Kyrillisk bogstav Kje - store og små bogstaver.svg
  Kyrillisk bogstav El - store og små bogstaver.svg l Tidligt-kyrillisk-bogstav-Ludi.svg Lambda uc lc.svg L l
  Kyrillisk bogstav Lje - store og små bogstaver.svg lj
  Kyrillisk bogstav Em - store og små bogstaver.svg m Tidligt-kyrillisk-bogstav-Myslete.svg Mu uc lc.svg M m
  Kyrillisk bogstav En - store og små bogstaver.svg n Tidligt-kyrillisk-bogstav-Nash.svg Nu uc lc.svg N n
  Kyrillisk bogstav Nje.svg nj
  - x, ks Tidligt-kyrillisk-bogstav-Ksi.svg - Xi uc lc.svg (X x)
  Kyrillisk bogstav O - store og små bogstaver.svg O Tidligt-kyrillisk-bogstav-Onu.svg Omicron uc lc.svg O o
  Kyrillisk bogstav Pe.svg s. s Tidligt-kyrillisk-bogstav-Pokoi.svg Pi uc lc.svg S s
  Kirillisk bogstav Er - store og små bogstaver.svg r Tidligt-kyrillisk-bogstav-Rtsi.svg Rho uc lc.svg R r
  Kyrillisk bogstav Es.svg s Tidligt-kyrillisk-bogstav-Slovo.svg Sigma uc lc.svg S s
  Kyrillisk bogstav Dze.svg ʒ Tidligt-kyrillisk-bogstav-Zelo.svg
  Kyrillisk bogstav Te.svg t Tidligt-kyrillisk-bogstav-Tverdo.svg Tau uc lc.svg T t
  Kyrillisk bogstav U - store og små bogstaver.svg u Tidligt-kyrillisk-bogstav-Uk.svg Jeg
  Upsilon uc lc.svg
  U u
  V v
  W w
  Y y
  Kyrillisk bogstav Kort U.svg ŭ
  ( Izhitsa.svg ) ÿ Tidligt-kyrillisk-bogstav-Izhitsa.svg
  Kyrillisk bogstav Ef - store og små bogstaver.svg f Tidligt-kyrillisk-bogstav-Fert.svg Phi uc lc.svg F f
  Kyrillisk bogstav Kha - store og små bogstaver.svg kap Tidligt-kyrillisk-bogstav-Kher.svg Chi uc lc.svg (H h)
  - O Tidligt-kyrillisk-bogstav-Omega.svg Omega uc lc.svg -
  Kyrillisk bogstav Tse.svg c Tidligt-kyrillisk-bogstav-Tsi.svg Glagolitisk tsi.svg - -
  Kyrillisk bogstav Dzhe.svg
  Kyrillisk bogstav Che.svg č Tidligt-kyrillisk-bogstav-Cherv.svg Glagolitisk cherv.svg Hebraisk צ
  Kirillisk bogstav Sha - store og små bogstaver.svg š Tidligt-kyrillisk-bogstav-Sha.svg Glagoljica Ša.svg Hebraisk ש
  Kirillisk bogstav Shcha - store og små bogstaver.svg šč, št Tidligt-kyrillisk-bogstav-Shta.svg Glagolitisk shta.svg [13] Psi uc lc.svg -
  - ps Tidligt-kyrillisk-bogstav-Psi.svg -
  Kyrillisk bogstav hårdt tegn. Svg ”, Ă, ъ Tidligt-kyrillisk-brev-Tilbage-Yer.svg Glagolitisk yer.svg - -
  Kyrillisk bogstav Yery - store og små bogstaver.svg y Tidligt-kyrillisk-bogstav-Yery.svg Glagolitisk yeri.svg - -
  Kyrillisk bogstav Soft Sign.svg ', ь Tidligt-kyrillisk-bogstav-Yer.svg Glagolitisk yerj.svg - -
  ( Kyrillisk bogstav Yat.svg ) ě Tidligt-kyrillisk-bogstav-Yat.svg Glagolitisk yat.svg - -
  Kyrillisk bogstav Yu.svg ju Tidligt-kyrillisk-bogstav-Yu.svg - Græsk lc omicron.svg jota [A 1] -
  Kyrillisk bogstav Ya.svg ja, ę Tidligt kyrillisk brev Yusu Maliy.svg Glagolitic ens.svg - -
  ( Kyrillisk bogstav Big Yus.svg ) ă, ǫ Tidligt-kyrillisk-brev-Big-Yus.svg - -
  - Tidligt-kyrillisk-bogstav-Ioteret-Mindre-Yus.svg - -
  Tidligt-kyrillisk-bogstav-Ioteret-Big-Yus.svg - -

  Kursiv og opretstående former

  Kursiv og opretstående form for det moderne russiske alfabet (forskellige kursive former fremhævet med gråt)
  Forskellige former for små bogstaver i forskellige alfabeter

  Der er meget forskellige varianter af nogle små bogstaver, der ligner a / ɑ i det latinske alfabet. På russisk dominerer formen af ​​minuscule, der ligner den respektive store bogstav, i opret skrift, og den anden form forekommer næsten udelukkende i kursiv, som vist i tabellen. På bulgarsk og serbisk er minuscules, der adskiller sig meget fra store bogstaver, også almindelige i opretstående bogstaver. Dette øger antallet af tegn, der har forskellige betydninger i det kyrilliske og latinske alfabet, mens de har samme form. Dette kan være forvirrende, især i Serbien, hvor nationalsproget undertiden er skrevet på både latin og kyrillisk.

  serbisk og makedonsk er andre former for kursiv minuscule også almindelige, som stort set ligner det kyrilliske skrift: [14]

  • Б (б) ligner et lille græsk delta (δ) endnu mere end standardformen.
  • Г (г) ligner et i med en makron (ī) og ikke som et s spejlet på lodret eller et meningsløst spørgsmålstegn.
  • Д (д) ligner en g i stedet for en rund d (med en buet stigning) eller en spejlede 6 .
  • П (п) ligner en kursiv и eller en latinsk u med en makron (ū) og ikke som en n .
  • Т (т) er analog med standardvarianten (ligner m ), den dobbelte form af minusculen for п, således nogenlunde sammenlignelig med kursiv ш eller omvendt latin m med macron (ɯ̅) .

  I computertypografi kunne disse varianter kun repræsenteres ved hjælp af specielt lokaliserede skrifttyper i lang tid. I mellemtiden kan “smarte skrifttyper” i formaterne OpenType , Graphite eller AAT dog automatisk vælge de korrekte glyph -varianter afhængigt af sproget. Operativsystemet eller den anvendte software skal dog kunne bestemme sproget, og ikke alle skrifttypefiler tilpasses i overensstemmelse hermed.

  Kyrillisk skrift

  I slutningen af ​​1600 -tallet lignede det kyrilliske skrift stadig meget den middelalderlige græske uncial .

  Med moderniseringen af ​​Rusland initieret af zar Peter den Store , nærmede stilen med både trykte og skrevne manuskripter nutidige vesteuropæiske manuskripter.

  Gengivet med latinske bogstaver

  Til den grafiske gengivelse af det kyrilliske skrift med latinske bogstaver (romanisering) er der forskellige måder at transkriberes på :

  Reversibilitet er kun fuldt ud garanteret i det første tilfælde, med mindre begrænsninger normalt også i det andet. Der er også den rent udtaleafhængige stavemåde, f.eks. B. af IPA , som ikke afhænger af det originale script, i dette tilfælde de kyrilliske bogstaver. I nogle tilfælde, for eksempel på mongolsk eller med navne på emigranter, bruges det kyrilliske skriftsystem parallelt med et andet, for hvilket der ofte er en translitterationsregel til latin, som kan føre til forskellige resultater. En teoretisk mulig, rent målsprogsafhængig tilgang er ikke almindelig, fordi de samme lyde som i det latinske skriftsystem ikke er tildelt de kyrilliske bogstaver på alle sprog (f.eks. Г → g / h ).

  Translitteration

  Den sædvanlige videnskabelige translitteration i slaviske undersøgelser er baseret på det tjekkiske alfabet . Standarderne for ISO og andre institutter (især GOST ) er baseret på dette, men adskiller sig fra dem i detaljer. Siden 1987 har FN anbefalet GOST 16876-71 til geografiske betegnelser, [16], som i det mindste for russisk ikke har forskelle i videnskabelig translitterering og ISO / R 9 og kun tre til ISO 9 (щ → šč / ŝ , я → ja / â , ю → ju / û ). Efterfølgerstandarden GOST 7.79-2000 svarer til ISO 9 i system A med to små undtagelser.

  Oversigt over translitteration i henhold til DIN 1460, ISO 9 og GOST 7.79 (System A)
  Kyrillisk А
  а
  Ӓ
  ӓ
  Ӑ
  ӑ
  Ӕ
  ӕ
  А̊
  а̊
  EN
  en
  А̄
  а̄
  А́
  а́
  Б
  б
  В
  в
  Г
  г
  Ґ
  ґ
  Ѓ
  ѓ
  Ғ
  ғ
  Г̡
  г̡
  Г̨
  г̨
  Һ
  һ
  Һ̨
  һ̨
  Д
  д
  Ђ
  ђ
  Е
  е
  Ё
  ё
  Ӗ
  ӗ
  Є
  є
  Ж
  ж
  Җ
  җ
  Ӝ
  ӝ
  Ӂ
  ӂ
  DIN 1460: 1982 med
  DIN 1460-2: 2010
  EN.
  -en
  EN
  EN
  EN
  en
  EN
  EN
  EN
  en
  B.
  b
  V
  v
  G / H
  g / h 1
  G / Ġ
  g / ġ 2
  Ǵ
  ǵ
  G
  G
  G
  G
  Ǵ
  ǵ
  H
  H
  H
  H
  D.
  d
  Đ
  đ
  E.
  e
  Ë
  ë
  Ĕ
  ĕ
  Je / Ė
  hver / ė 3
  Ž
  ž
  Ǧ
  ǧ
  Ż
  ż
  Ǧ / Dž
  ǧ / dž 4
  ISO 9: 1995;
  GOST 7,79-2000 (system A)
  Æ
  æ
  Å / GOST: Ȧ
  å / GOST: ȧ
  EN
  en
  EN
  -
  EN
  en
  G
  G
  G
  G
  G
  G
  H
  H
  Ê
  ê
  Ž̧
  ž̧


  Kyrillisk Д + С
  д + с
  З
  з
  Ҙ
  ҙ
  Ӟ
  ӟ
  Ӡ
  ӡ
  Ѕ
  ѕ
  И
  и
  Ӣ
  ӣ
  Ӥ
  ӥ
  Й
  й

  и́
  І
  i
  Ї
  ї
  JEG
  jeg
  Ј
  ј
  Ј̄
  ј̄
  К
  к
  К̨
  к̨
  Қ
  қ
  Ҝ
  ҝ
  Ҡ
  ҡ
  Ҟ
  ҟ
  К̦
  к̦
  Q
  q
  Л
  л
  Љ
  љ
  Л̡
  л̡
  Л̕
  л̕
  DIN 1460: 1982 med
  DIN 1460-2: 2010
  Ǧ
  ǧ
  Z
  z  Dz
  dz
  I / Y
  i / y 5
  JEG
  jeg
  JEG
  jeg
  J
  j
  I / Í
  jeg / í 6
  JEG
  jeg
  J́ / J
  j́ / j 7

  K
  k
  Ķ
  ķ
  Q
  q
  Q
  q
  L.
  l
  Lj
  lj
  Ļ
  ļ
  ISO 9: 1995;
  GOST 7,79-2000 (system A)

  Ź
  ź

  JEG.
  jeg
  JEG
  jeg
  JEG
  jeg
  JEG
  jeg
  Ǐ
  ǐ

  ǰ
  Ǩ
  ǩ
  Ĺ
  ĺ
  Kyrillisk L.
  l
  М
  м
  Н
  н
  Њ
  њ
  Ӈ
  ӈ
  Ң
  ң
  Ҥ
  ҥ
  Н̦
  н̦
  Н̨
  н̨
  Н̡
  н̡
  Ӊ
  ӊ
  Н̄
  н̄
  О
  о
  Ӧ
  ӧ
  Ө
  ө
  Ӫ
  ӫ
  Ҩ
  ҩ
  О̆
  о̆
  O
  O
  О́
  о́
  О̄
  о̄
  ОЕ
  ое
  П
  п
  Ҧ
  ҧ
  П̨
  п̨
  Р
  р
  С
  с
  Ҫ
  ҫ
  DIN 1460: 1982 med
  DIN 1460-2: 2010
  L.
  l
  M.
  m
  N
  n
  Nj
  nj
  Ņ
  ņ
  O
  O
  Ö
  ö
  Ö / Ó
  ö / ó 8
  Ȯ
  ȯ
  W.
  w
  O
  O
  P.
  s. s

  р́
  R.
  r
  S.
  s
  Ş
  ş
  ISO 9: 1995;
  GOST 7,79-2000 (system A)
  Ǹ
  ǹ
  Ń
  ń


  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  Œ
  œ

  Ș
  ș
  Kyrillisk С̀
  с̀
  Т
  т
  Т̆
  т̆
  Ҭ
  ҭ
  Т̧
  т̧
  Т̌
  т̌
  Ћ
  ћ
  Ќ
  ќ
  У
  у
  Ў
  ў
  Ӱ
  ӱ
  Ӯ
  ӯ
  Ӳ
  ӳ
  У̇
  у̇

  у́
  Ӯ̈
  ӯ̈
  Ү
  ү
  Ұ
  ұ
  Ӱ̄
  ӱ̄
  W.
  w
  Ф
  ф
  Х
  х
  Ҳ
  ҳ
  Ц
  ц
  Ҵ
  ҵ
  Џ
  џ
  Ч
  ч
  Ӵ
  ӵ
  DIN 1460: 1982 med
  DIN 1460-2: 2010
  T
  t

  Ţ
  ţ
  Ć
  ć

  U
  u
  Ŭ
  ŭ
  Ü
  ü
  Ū
  ū
  Ü
  ü
  Ú
  ú
  Ü
  ü
  Ū
  ū
  W.
  w
  F.
  f
  Ch / H
  Ch / h 9
  H
  H
  C.
  c
  Ç
  ç
  Ḑž
  ḑž
  Č
  č
  Ċ
  ċ
  ISO 9: 1995;
  GOST 7,79-2000 (system A)

  Ț
  ț

  Ť
  ť
  Ǔ
  ǔ
  Ű
  ű
  Ú
  ú
  Ụ̈
  ụ̈
  Ù
  ù

  Ụ̄
  ụ̄
  H
  H
  H
  H  Kyrillisk Ҷ
  ҷ
  Ӌ
  ӌ
  Ҹ
  ҹ
  Ч̀
  ч̀
  Ҽ
  ҽ
  Ҿ
  ҿ
  Ш
  ш
  Щ
  щ
  Ъ
  ъ
  Ы
  ы
  Ӹ
  ӹ
  Ы̄
  ы̄
  Ь
  ь
  Ѣ
  ѣ
  Э
  э
  Э̇
  э̇
  Ӭ
  ӭ
  Ә
  ә
  Ӛ
  ӛ
  Ю
  ю
  Ю̄
  ю̄
  Я
  я
  Ѫ
  ѫ
  Ѳ
  ѳ
  Ѵ
  ѵ
  Ӏ ' "
  DIN 1460: 1982 med
  DIN 1460-2: 2010
  Ǵ
  ǵ
  Ċ
  ċ
  Ć
  ć
  Š
  š
  Šč / Śč
  šč / śč 10
  ˮ / Ă / Q
  ă / q 11
  Y
  y
  Ÿ
  ÿ
  ' / Ĭ / Y
  ĭ / å 12
  Ě
  ě
  Ė
  ė
  É
  é
  Ē
  ē
  Ä / Á
  ä / á 13
  Ȧ
  ȧ
  Ju
  ju
  Ja
  Ja
  Ȧ
  ȧ


  H
  H
  ' "
  ISO 9: 1995;
  GOST 7,79-2000 (system A)


  Ĉ
  ĉ


  C̨̆
  c̨̆
  Ŝ
  ŝ
  ʺ Ȳ
  ȳ
  ʹ È
  è
  EN
  en
  EN
  en
  Û
  û
  Ů / GOST: Ū̂
  ů / GOST: ū̂
  EN
  en
  Ǎ
  ǎ


  ˋ ¨

  Der er en lang tradition for stort set fonetisk transkription på de europæiske sprog -også og især på tysk -i løbet af hvilke der også var ændringer og varianter (f.eks. Navn, der slutter -off / -ow / -ov / -ev eller i DDR sh for ж). Ud over brugen af w i stedet for v for в, afviger den (russisk-) tyske transskription vedligeholdt af Duden fra translitterationen, især for S-lydene (ш / ж → sch , з → s i stedet for z , ц → z i stedet for c ). I den engelsktalende verden, to meget ens standarder dominerer, der er afhængige mindre tungt på diakritiske tegn såsom Hatschek og cirkumfleks til fordel for digrafer (som regel med h) (fx щshch stedet for SC eller S): BGN / pCGN ( geografi) og ALA-LC (bibliotek). Gennem dets anvendelse i de internationale medier, for eksempel i den professionelle sportssektor, og dens ureflekterede vedtagelse af den lokale presse, kan den franske og frem for alt engelske transskriptioner også findes i mange andre lande; accentfrie translitterationer vises også på grund af tekniske vanskeligheder. Det er en kvalitetsfunktion for udgivere og redaktører at konsekvent overholde den valgte transskription eller translitterationsstandard.

  I Jugoslavien var der en ensartet konvertering af kyrillisk til latinske bogstaver og omvendt for de lokale sprog, som blev bevaret i de efterfølgende stater. Begge systemer bruges fortsat parallelt, især i Serbien. I delstaterne Aserbajdsjan , Turkmenistan og Usbekistan blev latinske alfabeter baseret på tyrkisk (gen-) indført efter uafhængighed fra Sovjetunionen i 1990'erne. I disse tilfælde bruges den lokale translitteration normalt også i udlandet. I Hviderusland har et latinsk alfabet baseret på det polske ( Łacinka ) historisk betydning, men i dag nyder det ikke nogen officiel status og bruges derfor sjældent til at transskribere hviderussisk i fremmedsprogssammenhæng.

  Eksempler på transkription af navne

  In Klammern steht ggf. unter Transliteration die strengere ISO 9 von 1995 und unter deutsch die DDR-Transkription.

  Kyrillische Schreibweise Transliteration Transkription
  deutsch englisch französisch
  Александр Солженицын (russ.) Aleksandr Solženicyn Alexander Solschenizyn (Solshenizyn) Aleksandr Solzhenitsyn Alexandre Soljenitsyne
  Михаил Зощенко (russ.) Michail (Mihail) Zoščenko (Zoŝenko) Michail Soschtschenko (Sostschenko) Mikhail Zoshchenko Mikhaïl Zochtchenko
  Михаил Горбачёв (russ.) Michail (Mihail) Gorbačëv Michail Gorbatschow Mikhail Gorbachev Mikhaïl Gorbatchev
  Борис Николаевич Ельцин (russ.) Boris Nikolaevič Elʹcin Boris Nikolajewitsch Jelzin Boris Nikolayevich Yeltsin Boris Nikolaïevitch Eltsine (Ieltsine)
  Владимир Владимирович Путин (russ.) Vladimir Vladimirovič Putin Wladimir Wladimirowitsch Putin Vladimir Vladimirovich Putin Vladimir Vladimirovitch Poutine
  Руслана Лижичко (ukr.) /
  Лыжичко (russ.)
  Ruslana Lyžyčko /
  Lyžičko
  Ruslana Lyschytschko (Lyshytschko) /
  Lyschitschko (Lyshitschko)
  Ruslana Lyzhychko /
  Lyzhichko
  Rouslana Lyjytchko /
  Lyjitchko
  Тарас Шевченко (ukr.) Taras Ševčenko Taras Schewtschenko Taras Shevchenko Taras Chevtchenko
  Зоран Ђинђић (serb.) Zoran Đinđić nur Transliteration:
  Zoran Đinđić (Djindjić)
  nur Transliteration:
  Zoran Đinđić (Djindjić)
  nur Transliteration:
  Zoran Đinđić (Djindjić)

  Zu inoffiziellen Methoden der Transliteration, die sich an den technischen Beschränkungen von Eingabegeräten wie lateinischen Tastaturen orientieren, siehe Translit .

  Erscheinungsformen in einzelnen Sprachen

  Slawische Sprachen

  Bulgarisch

  Buchstabe wissenschaftliche
  Transliteration
  TranskriptionIPA
  üblich ISO deutsch englisch 1
  А а A a A a a
  Б б B b B b b
  В в V v W w 2 V v 2 v
  Г г G g G g g
  Д д D d D d d
  Е е E e E e ɛ
  Ж ж Ž ž Sch sch (Sh sh) 3 Zh zh ʒ
  З з Z z S s Z z z
  И и I i I i i
  Й й J j J j Y y j
  К к K k K k (кс = x) 4 K k k
  Л л L l L l l
  М м M m M m m
  Н н N n N n n
  О о O o O o ɔ
  П п P p P p p
  Р р R r R r r
  С с S s S s (ss) 5 S s s
  Т т T t T t t
  У у U u U u u
  Ф ф F f F f f
  Х х Ch ch 6 H h Ch ch H h 1 x
  Ц ц C c Z z Ts ts ts
  Ч ч Č č Tsch tsch Ch ch
  Ш ш Š š Sch sch Sh sh ʃ
  Щ щ Št št Ŝ ŝ Scht scht Sht sht ʃt
  Ъ ъ Ă ă 7 ʺ A a 8 A a ə, ʌ 9
  Ь ь ʹ (weich) ( - ) (J j) 10 (Y) (y) ʲ ( palatal )
  Ю ю Ju ju Û û Ju ju Yu yu ju
  Я я Ja ja  â Ja ja Ya ya ja
  1 In Bulgarien wird in offiziellen Dokumenten eine Umschrift verwendet, in der der kyrillische Buchstabe х nicht mit kh , sondern mit h wiedergegeben wird und die mit der englischen Transkription seit 2013 identisch ist. [17] Zu den Quellen siehe Weblinks . Früher wurde französisch transkribiert. Auf besonderen Antrag konnten Eigennamen weiter wie gewohnt transkribiert werden, weichen dann also von der heute gültigen offiziellen Transkription ab, beispielsweise in ya vs. ia .
  2 In Bulgarien wird mit вv latinisiert, da dies für die meisten Sprachen mit lateinischem Alphabet am eindeutigsten ist. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde silbenauslautendes , vor allem in den Endungen -ов und -ев , oft als -ff transkribiert; diese Transkription ist heute nicht mehr üblich.
  3 Der Duden nennt sch als herkömmliche Transkription, da ein „stimmhafter Sch-Laut“ (wie in „Journal“) im Deutschen nicht eindeutig und verständlich mit Buchstaben ausgedrückt werden könne. Die als zweite Variante im Duden genannte und in der DDR übliche Transkription sh (als Unterscheidung zum stimmlosen sch ) wird von einigen als Notbehelf angesehen, da sie nur von Menschen mit Kyrillisch-Kenntnissen verstanden und richtig ausgesprochen würde; andere argumentieren jedoch, eine Unterscheidung sei durchaus sinnvoll und solle auch in der Transkription wiedergegeben werden.
  4 Falls die kyrillische Buchstabenverbindung кс aus einem griechischen oder lateinischen x hervorgegangen ist, wird oftmals bei der „Rücktranskription“ wieder ein x benutzt. Bei Namen wie Alexandra , die auch in lateinisch-schriftlichen Regionen als Aleksandra existieren, kann jedoch keine allgemein empfehlenswerte Transkription erfolgen.
  5 Zwischen Vokalen zur Kennzeichnung der stimmlosen Aussprache gewöhnlich ss .
  6 Gelegentlich wird auch H beziehungsweise h verwendet.
  7 Gelegentlich wird auch  (Â) beziehungsweise â (â) verwendet. Man beachte, dass dieser Buchstabe im Bulgarischen ein normaler Vokalbuchstabe ist, nicht ein Härtezeichen wie im Russischen.
  8 Früher war auch die Transkription mit u gebräuchlich.
  9 Dieser Vokal wird wie alle anderen komplementär zu einem Gegenstück verwendet, in diesem Fall zu [a] und in betonten Silben klar gesprochen: hour (englisch) [aʊ' ə r ], ъгъл (Winkel) [' ə gʌl] oder in nicht betonten Silben abgedunkelt cut (englisch) [k ʌ t], България [b ʌ lg'arija].
  10 Das Weichheitszeichen ь tritt (fast) ausschließlich im Zusammenhang mit о als ьо auf; diese Kombination wird am besten mit jo transkribiert, anstatt einen Apostroph zu benutzen. Die Kombinationen ьи und ье sind extrem selten und können nur bei der kyrillischen Umschrift ausländischer Namen auftreten, etwa in „Вал ье хо“ oder „Педрон ье рас“ ( Pedroñeras ; Ort in Spanien ). Eine (Rück-)Transkription von ьи und ье sollte id R. nicht nötig sein, da man einfach die ursprüngliche lateinische Schreibweise des entsprechenden Namens verwenden sollte.

  Kirchenslawisch

  Auch moderne kirchenslawische Texte werden nach wie vor in der altkyrillischen Schrift gesetzt, die in der obigen Tabelle dargestellt ist. Eine etwaige Transkription oder Transliteration richtet sich in der Regel nach der Sprache des Landes, in der der Text erscheint.

  Mazedonisch

  Buchstabe Transliteration und
  Transkription
  IPA
  А а A a a
  Б б B b b
  В в V v v
  Г г G g g
  Д д D d d
  Ѓ ѓ Ǵ ǵ (Gj gj) 1 ɟ, dʑ
  Е е E e ɛ
  Ж ж Ž ž ʒ
  З з Z z z
  Ѕ ѕ Dz dz 2 dz
  И и I i i
  Ј ј J j j
  К к K k k
  Л л L l l
  Љ љ Lj lj 2 ʎ
  М м M m m
  Н н N n n
  Њ њ Nj nj 2 ɲ
  О о O o ɔ
  П п P p p
  Р р R r r
  С с S s s
  Т т T t t
  Ќ ќ Ḱ ḱ (Ć ć) 1 c,
  У у U u u
  Ф ф F f f
  Х х H h x
  Ц ц C c ts
  Ч ч Č č
  Џ џ Dž dž 2
  Ш ш Š š ʃ
  1 In den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens sind für Ѓ ѓ und Ќ ќ auch die am serbischen und kroatischen Lateinalphabet orientierten Transkriptionen Đ đ beziehungsweise Ć ć üblich. In deutschen Texten werden Ѓ ѓ und Ќ ќ oft als Gj gj beziehungsweise Ć ć wiedergegeben.
  2 In Unicode gibt es aus Kompatibilitätsgründen für die Digraphen eigene Codes, die aber nur in Ausnahmefällen verwendet werden sollten: DZ (U+01F1) oder Dz (U+01F2) dz (U+01F3); LJ (U+01C7) oder Lj (U+01C8) lj (U+01C9); NJ (U+01CA) oder Nj (U+01CB) nj (U+01C7); DŽ (U+01C4) oder Dž (U+01C5) dž (U+01C6).

  Russisch

  Buchstabe Transliteration Transkription Aussprache 12
  wissenschaftlich ISO 9 deutsch englischIPA Audio
  А а 01-Russian alphabet-А а.svg A a A a a
  Б б 02-Russian alphabet-Б б.svg B b B b b
  В в 03-Russian alphabet-В в.svg V v W w V v v
  Г г 04-Russian alphabet-Г г.svg G g G g (w) 8 G g g
  Д д 05-Russian alphabet-Д д.svg D d D d d
  Е е 06-Russian alphabet-Е е.svg E e E e (Je je) 1 E e (Ye ye) 1 ʲɛ / jɛ 13
  Ё ё 07-Russian alphabet-Ё ё.svg Ë ë Jo jo (O o) 2 E e (auch Yo yo) ʲɔ / jɔ 13
  Ж ж 08-Russian alphabet-Ж ж.svg Ž ž Sch sch (Sh sh) 3 Zh zh ʒ
  З з 09-Russian alphabet-З з.svg Z z S s Z z z
  И и 10-Russian alphabet-И и.svg I i I i 11 ʲi / i / ji 14
  Й й 11-Russian alphabet-Й й.svg J j I i (–, J j) 4 Y y j
  К к 12-Russian alphabet-К к.svg K k K k 5 K k k
  Л л 13-Russian alphabet-Л л.svg L l L l l
  М м 14-Russian alphabet-М м.svg M m M m m
  Н н 15-Russian alphabet-Н н.svg N n N n n
  О о 16-Russian alphabet-О о.svg O o O o ɔ
  П п 17-Russian alphabet-П п.svg P p P p p
  Р р 18-Russian alphabet-Р р.svg R r R r r
  С с 19-Russian alphabet-С с.svg S s S s (ss) 5 10 S s s
  Т т 20-Russian alphabet-Т т.svg T t T t t
  У у 21-Russian alphabet-У у.svg U u U u u
  Ф ф 22-Russian alphabet-Ф ф.svg F f F f f
  Х х 23-Russian alphabet-Х х.svg Ch ch H h Ch ch Kh kh x
  Ц ц 24-Russian alphabet-Ц ц.svg C c Z z Ts ts ʦ
  Ч ч 25-Russian alphabet-Ч ч.svg Č č Tsch tsch Ch ch tʃʲ
  Ш ш 26-Russian alphabet-Ш ш.svg Š š Sch sch Sh sh ʃ
  Щ щ 27-Russian alphabet-Щ щ.svg Šč šč Ŝ ŝ Schtsch schtsch (Stsch stsch) 9 Shch shch ʃʲː
  Ъ ъ 28-Russian alphabet-ъ.svg ʺ ( - ) 6
  Ы ы 29-Russian alphabet-ы.svg Y y Y y ɨ
  Ь ь 30-Russian alphabet-ь.svg ʹ ( - ) (J j) 7 (Y) (y) ʲ
  Э э 31-Russian alphabet-Э э.svg Ė ė È è E e ɛ
  Ю ю 32-Russian alphabet-Ю ю.svg Ju ju Û û Ju ju Yu yu ʲu / ju 13
  Я я 33-Russian alphabet-Я я.svg Ja ja  â Ja ja Ya ya ʲa / ja 13
  1 Nach russischen Vokalen, am Wortanfang und nach ь sowie ъ wird mit je beziehungsweise Je (englisch ye bzw. Ye ) transkribiert, sonst mit e . Beispiel: Ельцин → Jelzin . Wenn im Russischen für Е е auch Ё ё geschrieben werden kann, wird Е е wie Ё ё wiedergegeben.
  2 Nach russischen Vokalen, am Wortanfang, nach den meisten Konsonanten und nach ь sowie ъ wird mit jo beziehungsweise Jo transkribiert; nur nach ж (sch/sh), ч (tsch), ш (sch), und щ (schtsch/stsch) jedoch mit o . Beispiel: Горбачёв → Gorbatschow .
  3 Laut Duden sollte sch als herkömmliche Transkription benutzt werden, da ein „stimmhafter Sch-Laut“ (wie in „Journal“) im Deutschen nicht eindeutig und verständlich mit Buchstaben ausgedrückt werden könne. Die als zweite Variante im Duden genannte und in der DDR übliche Transkription sh (als Unterscheidung zum stimmlosen sch ) wird von einigen als Notbehelf angesehen, da sie nur von Menschen mit Kyrillisch-Kenntnissen verstanden und richtig ausgesprochen würde. Andere argumentieren jedoch, eine Unterscheidung sei durchaus sinnvoll und solle auch in der Transkription wiedergegeben werden. In der Wikipedia wird jedoch aus Gründen der Einheitlichkeit die Schreibung mit sch verwendet.
  4 Der Duden schreibt: „й wird nach и und nach ы nicht wiedergegeben“ und „й = i am Wortende sowie zwischen russischem Vokalbuchstaben und russischem Konsonantenbuchstaben“. Beispiele: Горький → Gorki , Андрей → Andrei , Чуйков → Tschuikow . Mit j wird й vor Vokal (z. B. йогурт → jogurt ) sowie nach и und ы vor Konsonant (z. B. Новороссийск → Noworossijsk ) umschriftet.
  5 Der Duden empfiehlt, dass „in allen Fällen“ кс als x transkribiert werden soll. In der Wikipedia wird diese Regel nur dann angewendet, wenn es um Wörter griechischen oder lateinischen Ursprungs geht (Алексей → Alexei). In russischen Wörtern slawischer oder anderer Herkunft wie etwa dem Ortsnamen Выкса, der mit einiger Wahrscheinlichkeit finno-ugrischen Ursprungs ist, wird meist die Schreibung mit ks verwendet (also Wyksa ). Dies gilt selbst dann, wenn es sich um Lehnwörter deutschen Ursprungs handelt, deren Originale im Deutschen mit chs oder cks geschrieben werden: клякса Klecks , такса Teckel , Dackel , Dachshund , вексель Wechsel . Namen wie Саксония Sachsen sind ein Grenzfall, da hier offenkundig die latinisierte Form Saxonia ins Russische entlehnt wurde.
  6 Härtezeichen : Hebt die Palatalisierung des voranstehenden Konsonanten auf. Wird i. A. nicht transkribiert. Siehe aber 1 .
  7 Weichheitszeichen : Palatalisiert den vorangegangenen Konsonanten. Wird normalerweise nicht transkribiert, da die Ausspracheunterschiede für Nicht-Sprachkundige kaum auffallen und ein Apostroph im Wort den Lesefluss nur erschwert. Beispiel: Gorki statt Gorʹki . Wenn das Weichheitszeichen jedoch vor einem Vokal steht, gilt: Die (recht seltenen) Verbindungen ьи, ье und ьо werden als ji , je beziehungsweise jo transkribiert. Vor я und ю wird ь nicht transkribiert, da das j bereits in deren Transkription (ja bzw. ju) enthalten ist.
  8 In der Genitivendung der Adjektive -ого/-его jedoch (im Einklang mit der Aussprache) w : - owo /- (j)ewo .
  9 In der DDR war auch die Transkription stsch üblich.
  10 Zwischen Vokalen zur Kennzeichnung der stimmlosen Aussprache gewöhnlich ss .
  11 Siehe aber Ь ь und 7.
  12 Bei Vokalen bezieht sich die Angabe auf die Aussprache in betonter, isolierter Stellung. Abweichende Aussprachen infolge von Vokalreduktion in unbetonten Silben oder durch den Einfluss benachbarter palatalisierter Konsonanten werden nicht angegeben.
  13 Die zweite angegebene Aussprache gilt nur im Silbenanlaut, also am Wortanfang, nach Vokal, ъ oder ь.
  14 Die Aussprache [i] gilt im Wortanlaut, [ji] nach Vokal, ъ oder ь.

  Serbisch, Serbokroatisch und Montenegrinisch

  Anmerkung: Die serbische Sprache verwendet neben der kyrillischen Schrift auch das lateinische Alphabet. Die Verfassung Serbiens hebt zwar die kyrillische Schrift für den offiziellen Gebrauch vor allem in der öffentlichen Verwaltung und Schulen in Serbien als erste Schrift hervor, es kann und darf aber die lateinische Schrift auch im offiziellen Gebrauch verwendet werden. Im Serbokroatischen des ehemaligen Jugoslawien waren die serbische kyrillische Schrift und das lateinische Alphabet im offiziellen Gebrauch gleichgestellt.

  In Montenegro ist laut Verfassung die kyrillische Schrift neben der lateinischen Schrift gleichberechtigt. Im Jahr 2009 veröffentlichte das montenegrinische Ministerium für Bildung und Wissenschaft eine Rechtschreibung, die neben zwei zusätzlichen Buchstaben (sowohl in der lateinischen als auch in der kyrillischen Variante) auch ein Wörterbuch mit entsprechenden Abweichungen der Schreibungen einzelner Wörter der montenegrinischen Sprache vom Serbokroatischen enthält. [18]

  Die heutige Form der serbischen Azbuka (Alphabet) geht auf die Reformierung der bisherigen kyrillischen Schrift durch Vuk Stefanović Karadžić im 19. Jahrhundert zurück. Die slawenoserbische Schrift, die zu seiner Zeit nur noch in höheren Kreisen bekannt war, ähnelte bis auf einige Konsonanten vor allem der russischen kyrillischen Schrift sehr.

  Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert war vor allem in Bosnien und Herzegowina und in Teilen Kroatiens außerdem die Schrift Bosančica verbreitet.

  Serbische
  Asbuka
  Serbische
  Lateinschrift
  IPA
  А а A a a
  Б б B b b
  В в V v v
  Г г G g g
  Д д D d d
  Ђ ђ Đ đ 1
  Е е E e ɛ
  Ж ж Ž ž ʒ
  З з Z z z
  З́ з́ Ź ź ʑ (nur Montenegrinisch)
  И и I i i
  Ј ј J j j
  К к K k k
  Л л L l l
  Љ љ Lj lj 2 ʎ
  М м M m m
  Н н N n n
  Њ њ Nj nj 2 ɲ
  О о O o ɔ
  П п P p p
  Р р R r r
  С с S s s
  С́ с́ Ś ś ɕ (nur Montenegrinisch)
  Т т T t t
  Ћ ћ Ć ć
  У у U u u
  Ф ф F f f
  Х х H h x
  Ц ц C c ʦ
  Ч ч Č č
  Џ џ Dž dž 2
  Ш ш Š š ʃ
  1 Đ đ (für Ђ ђ ) kann bei technischen Problemen auch durch Dj beziehungsweise dj ersetzt werden.
  2 Diese Digraphen werden auch in lateinischer Schreibweise als jeweils nur ein Buchstabe betrachtet.

  Ukrainisch

  Buchstabe wissenschaftliche Transliteration Transkription
  kursiv üblich ISO Łatynka deutsch englisch
  А а A a A a A a
  Б б B b B b B b
  В в В в V v V v W w V v
  Г г Г г H h G g H h H h
  Ґ ґ G g G̀ g̀ G g G g
  Д д Д д D d D d D d
  Е е E e E e E e
  Є є Je je Ê ê Je je / ie / e Je je Ye ye
  Ж ж Ž ž Ž ž Sch sch (Sh sh) Zh zh
  З з Z z Z z S s Z z
  И и И и Y y I i Y y Y y
  І і I i Ì ì I i I i
  Ї ї Ï ï Ji ji Ji ji Yi yi (Ï ï)
  Й й Й й J j J j J j Y y
  К к K k K k K k (statt ks auch x) K k
  Л л L l Ł ł / L l L l
  М м M m M m M m
  Н н N n N n N n
  О о O o O o O o
  П п P p P p P p
  Р р R r R r R r
  С с S s S s S s 1 S s
  Т т Т т T t T t T t
  У у U u U u U u
  Ф ф F f F f F f
  Х х Ch ch H h Ch ch Ch ch Kh kh
  Ц ц C c C c Z z Ts ts
  Ч ч Č č Č č Tsch tsch Ch ch
  Ш ш Š š Š š Sch sch Sh sh
  Щ щ Šč šč Ŝ ŝ Šč šč Schtsch schtsch (Stsch stsch) Shch shch
  ь ʹ (weich) ´ ( - ) bzw. j 2 ( - ) bzw. y
  Ю ю Ju Ju Û û Ju ju / iu / u Ju ju Yu yu
  Я я Ja ja  â Ja ja / ia / a Ja ja Ya ya
  ʼ ʺ ʼ (Apostroph) ( - ) ( - ) 3
  1 Zwischen Vokalen zur Kennzeichnung der stimmlosen Aussprache auch ss .
  2 Weichheitszeichen , nur nach Konsonanten; ein Großbuchstabe existiert nicht; palatalisiert den vorangehenden Konsonanten; in der Transkription j vor o , sonst (im Auslaut und vor Konsonanten) nicht wiedergegeben.
  3 Nur zwischen labialem Konsonanten und j + Vokal; in der Transkription gewöhnlich nicht wiedergegeben.

  Weißrussisch

  Kyrillischer Buchstabe Transliteration Transkription SAMPA -Wert
  üblich ISO Łacinka deutsch englisch
  А а A a A a /a/
  Б б B b B b /b/
  В в V v W w V v /v/
  Г г H h G g H h H h /h/
  Ґ ґ 10 G g G̀ g̀ G g G g /g/
  Д д D d D d /d/
  Дз дз Dz dz Dz dz, Dź dź 9 Ds ds Dz dz /dz/
  Дж дж Dž dž Dsch dsch Dzh dzh /Z/
  Е е E e Je je 6 , ie 7 , e 8 E e (Je je) 1 E e (Ye ye) 2 /jE/
  Ё ё Ë ë Jo jo 6 , io 7 , o 8 Jo jo E e (auch Yo yo) /jO/
  Ж ж Ž ž Sch sch (Sh sh) 3 Zh zh /Z/
  З з Z z Z z, Ź ź 9 S s Z z /z/
  І і I i Ì ì I i, Ji ji 6 I i /i/
  Й й J j J j Y y /j/
  К к K k K k K k /k/
  Л л L l Ł ł, L l 9 L l /l/
  М м M m M m /m/
  Н н N n N n, Ń ń 9 N n /n/
  О о O o O o /o/
  П п P p P p /p/
  Р р R r R r /r/
  С с S s S s, Ś ś 9 S s (ss) 4 S s /s/
  Т т T t T t /t/
  У у U u U u /u/
  Ў ў Ŭ ŭ U u /ŭ/
  Ф ф F f F f /f/
  Х х Ch ch H h Ch ch Ch ch Kh kh /x/
  Ц ц C c C c, Ć ć 9 Z z Ts ts /ts/
  Ч ч Č č Tsch tsch Ch ch /tS/
  Ш ш Š š Sch sch Sh sh /S/
  Ы ы Y y Y y /1/,IPA : / i /
  Ь ь ʹ (weich) ´ 9 ( - ) (J j) 5 (Y) (y) / j / - palatal
  Э э Ė ė È è E e E e /E/
  Ю ю Ju ju Û û Ju ju 6 , iu 7 , u 8 Ju ju Yu yu /ju/
  Я я Ja ja  â Ja ja 6 , ia 7 , a 8 Ja ja Ya ya /ja/
  1 Nach weißrussischen Vokalen, am Wortanfang und nach ь wird mit je beziehungsweise Je transkribiert, sonst mit e . Beispiel: Ельцын → Jelzyn .
  2 Im Englischen entsprechend mit ye beziehungsweise Ye .
  3 Der Duden nennt sch als herkömmliche Transkription, da ein „stimmhafter Sch-Laut“ (wie in „Journal“) im Deutschen nicht eindeutig und verständlich mit Buchstaben ausgedrückt werden könne. Die als zweite Variante im Duden genannte und in der DDR übliche Transkription sh (als Unterscheidung zum stimmlosen sch ) wird von einigen als Notbehelf angesehen, da sie nur von Menschen mit Kyrillisch-Kenntnissen verstanden und richtig ausgesprochen würde, andere argumentieren jedoch, eine Unterscheidung sei durchaus sinnvoll und solle auch in der Transkription wiedergegeben werden. In der Wikipedia wird jedoch aus Gründen der Einheitlichkeit die Schreibung mit sch verwendet.
  4 Zwischen Vokalen zur Kennzeichnung der stimmlosen Aussprache gewöhnlich ss .
  5 Weichheitszeichen : Palatalisiert den vorangegangenen Konsonanten. Wird im Allgemeinen nicht transkribiert, da die Ausspracheunterschiede für Nicht-Sprachkundige kaum auffallen und ein Apostroph im Wort den Lesefluss nur erschwert. Ausnahmen sind die Verbindungen ьі und ьо, die als ji beziehungsweise jo transkribiert werden.
  6 Am Wortanfang oder nach Vokal benutzt Łacinka ja, je, jo, ju für я, е, ё, ю , nach Vokal auch ji für і .
  7 Nach Konsonant außer Л л ( L l ) benutzt Łacinka ia, ie, io, iu für я, е, ё, ю .
  8 Nach Л л fällt in Łacinka j beziehungsweise i von я, е, ё, ю weg: a, e, o, u .
  9 In Łacinka werden die palatalisierte Konsonanten bezeichnenden Buchstaben mit Akutakzent versehen, wenn sie vor einem anderen Konsonanten oder am Wortende stehen: Дзь дзь = Dź dź; Зь зь = Ź ź; Нь нь = Ń ń; Сь сь = Ś ś; Ць ць = Ć ć. Das L hingegen erhält standardmäßig den Schrägstrich und verliert ihn, wenn in der Kyrilliza ein Weichheitszeichen oder einer der Vokalbuchstaben і, я, е, ё, ю folgt: Л л = Ł ł; Ль ль = L l.
  10 Nicht Teil der derzeitigen offiziellen Orthographie, aber von manchen trotzdem verwendet, um vor allem in Fremdwörtern den Laut [g] darzustellen.

  Turksprachen

  Baschkirisch

  Kyrillisch Transliteration
  ISO 9
  А а A a
  Б б B b
  В в * V v
  Г г G g
  Ғ ғ Ġ ġ
  Д д D d
  Ҙ ҙ Z̦ z̦
  Е е E e
  Ё ё * Ë ë
  Ж ж Ž ž
  З з * Z z
  И и I i
  Й й J j
  К к K k
  Ҡ ҡ Ǩ ǩ
  Л л L l
  М м M m
  Н н N n
  Ң ң Ņ ņ
  О о O o
  Ө ө Ô ô
  П п P p
  Р р R r
  С с S s
  Ҫ ҫ Ș ș
  Т т T t
  У у U u
  Ү ү Ù ù
  Ф ф * F f
  Х х H h
  Һ һ Ḥ ḥ
  Ц ц * C c
  Ч ч * Č č
  Ш ш Š š
  Щ щ * Ŝ ŝ
  Ъ ъ " "
  Ы ы Y y
  Ь ь ' '
  Э э È è
  Ә ә A̋ a̋
  Ю ю Û û
  Я я Â â

  Die mit * gekennzeichneten Buchstaben kommen gewöhnlich nur in jüngeren Fremdwörtern russischer Herkunft vor.

  Kasachisch

  Kasachische Kyrilliza Kasachische Lateinschrift Deutsche TranskriptionIPA
  А а A a A a ɑ
  Ә ә Ä ä Ä ä æ
  Б б B b B b b
  В в V v W w v
  Г г G g G g g
  Ғ ғ Ğ ğ Gh gh ɣ
  Д д D d D d d
  Е е E e E e / Je je 1 e, je
  Ё ё * Yo yo Jo jo (O o) jo
  Ж ж J j Sch sch ʒ
  З з Z z S s z
  И и Ï ï I i i:
  Й й Y y I i / J j 2 j
  К к K k K k k
  Қ қ Q q Q q q
  Л л L l L l l
  М м M m M m m
  Н н N n N n n
  Ң ң Ñ ñ Ng ng ŋ
  О о O o O o o
  Ө ө Ö ö Ö ö ø
  П п P p P p p
  Р р R r R r r
  С с S s S s (ss) 3 s
  Т т T t T t t
  У у W w U u u:, w
  Ұ ұ U u U u u, ʊ
  Ү ү Ü ü Ü ü y, ʏ
  Ф ф F f F f f
  Х х X x Ch ch x
  Һ һ H h H h h
  Ц ц * C c Z z ʦ
  Ч ч * Ç ç Tsch tsch ʧ
  Ш ш Ş ş Sch sch ʃ
  Щ щ * Şç şç Schtsch schtsch ʃ:
  Ъ ъ * - - -
  Ы ы I ı Y y ɯ, ɤ
  І і İ i I i i, ɪ
  Ь ь * - - -
  Э э * E e E e 4 e
  Ю ю Yu yu Ju ju ju
  Я я Ya ya Ja ja

  Die mit * gekennzeichneten Buchstaben kommen gewöhnlich nur in jüngeren Fremdwörtern russischer Herkunft vor.

  1 Am Wortanfang und nach Vokal Je je , nach Konsonant e .
  2 Am Wortende und vor folgendem Konsonanten I i , vor folgendem Vokal J j .
  3 Zwischen Vokalen ss , sonst S s .
  4 Nur am Wortanfang oder nach Vokal.

  Kirgisisch

  Kirgisische Kyrilliza Deutsche TranskriptionIPA
  А a A a a
  Б б B b b
  В в W w v
  Г г G g g~ɣ
  Д д D d d
  Е е Je je 1 e, je
  Ё ё Jo jo jo
  Ж ж Dsch dsch
  З з S s z
  И и I i i
  Й й I i / J j 2 j
  К к K k k~q
  Л л L l l
  М м M m m
  Н н N n n
  Ң ң Ng ng ŋ
  О о O o o
  Ө ө Ö ö ø
  П п P p p
  Р р R r r
  С с S s (ss) 3 s
  Т т T t t
  У у U u u
  Ү ү Ü ü y
  Ф ф F f f
  Х х Ch ch x
  Ц ц Z z ʦ
  Ч ч Tsch tsch ʧ
  Ш ш Sch sch ʃ
  Щ щ Schtsch schtsch ʃ
  Ъ ъ - -
  Ы ы Y y ɯ
  Ь ь - -
  Э э E e e
  Ю ю Ju ju ju
  Я я Ja ja ja
  1 Am Wortanfang und nach Vokal Je je , nach Konsonant e .
  2 Am Wortende und vor folgendem Konsonanten I i , vor folgendem Vokal J j .
  3 Zwischen Vokalen ss , sonst S s .

  Uigurisch

  In der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten (va Kasachstan ) wurde und wird Uigurisch mit einem kyrillischen Alphabet geschrieben, in der Volksrepublik China hingegen offiziell zunächst mit einem erweiterten Lateinalphabet ( Yengi Yeziⱪ , „neue Schrift“) und seit 1987 (wieder) in einem arabisch-persischen Alphabet ( Ⱪona Yeziⱪ , „alte Schrift“). In den verschiedenen Verschriftungen kommen unterschiedliche Rechtschreibprinzipien zum Tragen, so dass die verschiedenen Alphabete nicht eins zu eins übertragbar sind. Das betrifft vor allem die Schreibweise von Lehnwörtern aus dem Russischen und aus dem Chinesischen .

  Mongolische Sprachen

  Burjatisch

  Kyrillisch Transliteration ISO 9
  А а A a
  Б б B b
  В в * V v
  Г г G g
  Д д D d
  Е е E e
  Ё ё Ë ë
  Ж ж Ž ž
  З з Z z
  И и I i
  Й й J j
  К к * K k
  Л л L l
  М м M m
  Н н N n
  О о O o
  Ө ө Ô ô
  П п P p
  Р р R r
  С с S s
  Т т T t
  У у U u
  Ү ү Ù ù
  Ф ф * F f
  Х х H h
  Ц ц * C c
  Ч ч * Č č
  Ш ш Š š
  Щ щ Ŝ ŝ
  Ъ ъ " "
  Ы ы Y y
  Ь ь ' '
  Э э È è
  Ю ю Û û
  Я я Â â
  Һ һ Ḥ ḥ

  Die mit * gekennzeichneten Buchstaben kommen gewöhnlich nur in jüngeren Fremdwörtern russischer Herkunft vor.

  Mongolisch

  Kyrillisch Populärwissenschaftliche
  Transkription
  Wissenschaftliche
  Transliteration
  Entsprechung in mongolischer Schrift [19]
  A [20] B [21]
  А а A a A a ᠠ᠊
  Б б B b B b ᠪ᠊
  В в W w V v ᠸ᠊
  Г г G g G g ᠭ᠊ / ᡎ᠊
  Д д D d D d ᠳ᠋᠊ / ᠳ᠊
  Е е Je je E e ᠶ᠊ / ᠶᠥ᠊
  Ё ё Jo jo Jo jo ᠶᠣ᠊
  Ж ж Dsh dsh Ž ž ᠵᠢ᠊ / ᠵ᠊
  З з Ds ds Z z ᠵ᠊ / ᠽ᠊
  И и I i I i ᠢ᠊
  Й й I i; nach e: E e J j
  К к K k K k ᠺ᠊
  Л л L l L l ᠯ᠊
  М м M m M m ᠮ᠊
  Н н N n N n ᠨ᠊
  О о O o O o ᠣ᠊
  Ө ө Ö ö U u; lang: oo Ö ö ᠥ᠊
  П п P p P p ᠫ᠊
  Р р R r R r ᠷ᠊
  С с S s S s ᠰ᠊
  Т т T t T t ᠲ᠊
  У у U u U u ᠤ᠊
  Ү ү Ü ü U u Ü ü ᠦ᠊
  Ф ф F f F f ᠹ᠊
  Х х Ch ch Ch ch; nach -n: k Ch ch ᠬ᠊ / ᡎ᠊
  Ц ц Z z C c ᠴ᠊ / ᠼ᠊
  Ч ч Tsch tsch Č č ᠴᠢ᠊ / ᠴ᠊
  Ш ш Sch sch Š š ᠰᠢ᠊ / ᠱ᠊
  Щ щ Schtsch schtsch Šč šč
  Ъ ъ (nicht zu kennzeichnen) " "
  Ы ы Y y Y y
  Ь ь J j ' '
  Э э E e Ė ė ᠡ᠊
  Ю ю Ju ju Ju ju ᠶᠤ᠊ / ᠶᠦ᠊
  Я я Ja ja Ja ja ᠶᠠ᠊

  Andere Sprachen

  Dunganisch

  Buchstabe IPA Transkription
  А а a, ɑ a
  Б б p b
  В в v v
  Г г k g
  Д д d d
  Е е (y)e
  Ё ё yo
  Ж ж ʐ zh, rzh
  Җ җ tʂ, tɕ zh
  З з ts z
  И и i, ei i
  Й й j (y)u, (y)i
  К к k
  Л л l l
  М м m m
  Н н n n
  Ң ң ɳ ng
  Ә ә eh
  О о* ɔ o
  П п p
  Р р ɚ, r r
  С с s s
  Т т t
  У у ɤu, u u
  Ў ў u wu
  Ү ү y (y)u
  Ф ф f f
  Х х x kh
  Ц ц tsʰ ts
  Ч ч tʂʰ, tɕʰ ch
  Ш ш ʂ sh
  Щ щ ɕ shch, hs
  Ъ ъ*
  Ы ы ɪ, ɭɘ `i
  Ь ь* `
  Э э ɛ e(i)
  Ю ю iɤu yu
  Я я ia, iɑ ya

  Die mit * gekennzeichneten Buchstaben werden nur in russischen Lehnwörtern verwendet.

  Mari

  Buchstabe Transliteration und
  Transkription
  IPA
  А а A a a
  Ӓ ӓ 1 Ä ä æ
  Б б B b b
  В в V v v
  Г г G g g
  Д д D d d
  Е е E e ɛ
  Ё ё Jo jo
  Ж ж Ž ž ʒ
  З з Z z z
  И и I i i
  Й й J j j
  К к K k k
  Л л L l l
  М м M m m
  Н н N n n
  Ҥ ҥ 2 Nj nj ɲ
  О о O o ɔ
  Ӧ ӧ Ö ö ø
  П п P p p
  Р р R r r
  С с S s s
  Т т T t t
  У у U u u
  Ӱ ӱ Ü ü y
  Ф ф F f f
  Х х H h x
  Ц ц C c ts
  Ч ч Č č
  Ш ш Š š ʃ
  Щ щ Šč šč ʃtʃʰ
  Ъ ъ " " -
  Ы ы Y y ə
  Ӹ ӹ 1 Ӱ ӱ ə
  Ь ь ' ' -
  Э э È è e
  Ю ю Ju ju ju, juː
  Я я Ja ja ja, jaː
  1 nur Bergmari (Westmari)
  2 nur Wiesenmari (Ostmari)

  Rumänisch

  Der Brief des Neacșu (1521) ist das älteste erhalten gebliebene Dokument in rumänischer Sprache. Er wurde in kyrillischen Buchstaben geschrieben.
  Das Vaterunser auf Rumänisch (1850)

  Bis zum 10. Jahrhundert stand die Walachei unter bulgarischem Einfluss, Moldau vom 10. bis zum 13. Jahrhundert unter dem Einfluss der Kiewer Rus. Wegen des orthodoxen Glaubens der Rumänen und der slawischen Umgebung wurde die rumänische Sprache ab dem 13. Jahrhundert mit kyrillischen Buchstaben geschrieben. Diese Schrift wurde von der kirchenslawischen übernommen.

  Ab dem 18. Jahrhundert wurde jedoch die kyrillische Schrift in Siebenbürgen (das damals zum Habsburgerreich gehörte) nach und nach durch die lateinische ersetzt. Damals wurde noch kein eigenes rumänisches Alphabet entwickelt, sondern nach den Regeln der ungarischen Orthographie geschrieben. Die Siebenbürgische Schule entwickelte schließlich Anfang des 19. Jahrhunderts ein eigenes offizielles rumänisches Alphabet, das auf lateinischen Buchstaben basierte. 1862 wurde in Rumänien offiziell die kyrillische Schrift komplett durch die lateinische ersetzt.

  1938 wurde in der Moldauischen ASSR für die in Moldauisch umbenannte rumänische Sprache die kyrillische Schrift wieder eingeführt, allerdings diesmal nicht in der kirchenslawischen, sondern in der russischen Version. Im von der Sowjetunion annektierten Bessarabien wurde in den Jahren 1940 und 1941 sowie von 1944 bis 1989 die Verwendung der kyrillischen Schrift obligatorisch. Heute wird Rumänisch nur noch in Transnistrien mit kyrillischen Buchstaben geschrieben.

  Alte kyrillische Schrift
  (bis ins 19. Jh)
  Neue kyrillische Schrift
  (ab 1938)
  Lateinische
  Schrift
  А а А а a
  Б Б Б б b
  В в В в v
  Г г Г г g
  Д д Д д d
  Є є Е е e
  Џй џй Ж ж j
  З з З з z
  И и И и i
  Ї ї И и i
  Й й (Ь) ь i
  К к К к c (ch 1 )
  Ʌ ʌ Л л l
  М м М м m
  Н н Н н n
  О о О о o
  П п П п p
  Р р Р р r
  С с С с s
  Т т Т т t
  Ꙋ ꙋ У у u
  Ꙋ̆ ꙋ̆ У у u
  Ф ф Ф ф f
  Х х Х х h
  Ѡ ѡ О о o
  Ц ц Ц ц ț
  Ч ч Ч ч c 1 (ce, ci 2 )
  Ш ш Ш ш ș
  Ш̩ ш̩ Шт/ШТ шт șt
  Ъ ъ Э э ă
  Ѣ ѣ Я я ea
  Ю ю Ю ю iu
  Ꙗ ꙗ Я я ia
  Ѧ ѧ Я я ia
  Ѫ ѫ Ы ы â, î
  Ѯ ѯ (Кс) (кс) (ks)
  Ѱ ѱ (Пс) (пс) (ps)
  Ѳ ѳ
  Ѵ ѵ
  Ꙟ ꙟ ын în
  1 vor e und i
  2 vor allen anderen Buchstaben

  Tadschikisch

  Tadschikische
  Kyrilliza
  Deutsche
  Transkription
  IPA Tadschikische
  Lateinschrift
  А a A a [a] A a
  Б б B b [b] B в
  В в W w [v] V v
  Г г G g [g] G g
  Д д D d [d] D d
  Е е E e / Je je 1 [e] / [eː] / [je] E e
  Ё ё Jo jo [jɒ] / [jo] / [jɔ] Jo jo
  Ж ж Sch sch ​[⁠ ʒ ⁠]​ Ƶ ƶ
  З з S s [z] Z z
  И и I i [i] / [iː] I i 2
  Й й I i / J j 3 [j] J j
  К к K k [kʰ] K k
  Л л L l [l] / [ɫ] L l
  М м M m [m] M m
  Н н N n [n] N n
  О о O o [ɒ] / [o] / [ɔ] 10 O o
  П п P p [pʰ] P p
  Р р R r [ɾ] R r
  С с S s (ss) 4 [s] S s
  Т т T t [tʰ] T t
  У у U u [ʊ] / [uː] U u
  Ф ф F f [f] F f
  Х х Ch ch [x] X x
  Ц ц 5 Z z ​[⁠ ʦ ⁠]​ -
  Ч ч Tsch tsch [ʧʰ] C c
  Ш ш Sch sch ​[⁠ ʃ ⁠]​ Ş ş
  Щ щ 5 Schtsch schtsch [ʃt͡ʃʰ] -
  Ъ ъ - ʔ / - 6 '
  Ы ы 5 Y y [ɨ] -
  Ь ь 7 - - -
  Э э 8 E e [e] / [eː] E e
  Ю ю Ju ju [jʊ] / [ju] Ju ju
  Я я Ja ja ja Ja ja
  Ғ ғ Gh gh [ɣ] / [ʀ] Ƣ ƣ
  Ӣ ӣ Ij ij [iː] 9 Ī ī
  Қ қ Q q [q] / [kʰ] 11 Q q
  Ӯ ӯ U u [ʊ] / [u] / [ɵ] 12 Ū ū
  Ҳ ҳ H h [h] / [ɦ] H h
  Ҷ ҷ Dsch dsch ​[⁠ ⁠]​ Ç ç
  1 Am Wortanfang und nach Vokal Je je , nach Konsonant e .
  2 Kyrillisches ии (doppeltes и) wird in der Lateinschrift mit iji wiedergegeben.
  3 Am Wortende und vor folgendem Konsonanten I i , vor folgendem Vokal J j .
  4 Zwischen Vokalen ss , sonst S s .
  5 Diese Buchstaben kamen nur in Lehnwörtern aus dem Russischen vor. Durch die Rechtschreibreform von 1998 wurden sie abgeschafft.
  6 In Wörtern arabischer Herkunft nach Konsonant [ʔ], nach Vokal bewirkt es eine Dehnung des vorangehenden Vokals. In Wörtern russischer Herkunft nicht gesprochen.
  7 Zu sowjetischer Zeit wurde zwischen Konsonant und einem folgenden Ё ё, Ю ю, Я я in einheimischen Wörtern immer ь geschrieben. Außerdem kam es in Lehnwörtern aus dem Russischen vor. Durch die Rechtschreibreform von 1998 wurde es ersatzlos abgeschafft.
  8 Nur am Wortanfang und nach Vokalen, in anderen Stellungen wird Е е geschrieben.
  9 Wird nur am Wortende für betontes auslautendes [i] verwendet, um es von unbetontem zu unterscheiden.
  10 Die Aussprache des O ist nicht direkt festgelegt und variiert besonders in der Umgangssprache stark.
  11 Das Q wird nicht selten auf K gesprochen, da das Q keinen reinen persischen Laut wiedergibt.
  12 Die Aussprache des Ū variiert nach Dialekten. Im nördlichen Raum wird es [ɵ] gesprochen, sonst wie ein normales U.

  Tschetschenisch

  Kyrillisch Wissenschaftliche
  Transliteration
  Deutsche
  Transkription
  IPA
  А а A a A a a, aː
  АЬ аь Ä ä Ä ä æ, æː
  Б б B b B b b
  В в W w W w 1 w, v
  Г г G g G g g
  ГӀ гӀ Ġ ġ Gh gh γ
  Д д D d D d d
  ДЖ дж Dž dž Dsch dsch ʤ
  ДЗ дз Dz dz Ds ds ʣ
  Е е E e E e / Je je 2 e, eː, iə, jæ, je, jeː, jiə
  Ё ё Jo jo Jo jo / (o) 3 jo, joː, o
  ЁЬ ёь Jö jö Jö jö jø, jøː
  Ж ж Ž ž Sch sch (Sh sh) ʒ
  З з Z z S s z
  И и I i I i / ji 4 i, ji
  Й й I i J j j
  К к K k Kh kh
  КХ кх Q q Kh kh
  КЪ къ Q̣ q̣ K k
  КӀ кӀ Ḳ ḳ K k
  Л л L l L l l
  М м M m M m m
  Н н N n N n n
  О о O o O o o, oː, uə, wo, woː, wa
  ОЬ оь Ö ö Ö ö ø, øː
  П п P p Ph ph
  ПӀ пӀ Ṗ ṗ P p
  Р р R r R r r
  С с S s S s (ss)
  5
  s
  Т т T t Th th
  ТӀ тӀ Ṭ ṭ T t
  У у U u U u u, uː
  УЬ уь Ü ü Ü ü y
  Ф ф F f F f f
  Х х Ḫ ḫ Ch ch x
  ХЬ хь Ḥ ḥ H h ħ
  ХӀ хӀ H h H h h
  Ц ц C c Zh zh ʦʰ
  ЦӀ цӀ C̣ c̣ Z z ʦˀ
  Ч ч Č č Tschh tschh tʃʰ
  ЧӀ чӀ Č̣ č̣ Tsch tsch tʃˀ
  Ш ш Š š Sch sch ʃ
  Щ щ Šč šč Schtsch schtsch ʃtʃʰ
  Ъ ъ " " (fällt weg) -
  Ы ы Y y Y y i
  Ь ь ' ' (fällt weg) -
  Э э Ė ė E e e, eː, iə
  Ю ю Ju ju Ju ju ju, juː
  ЮЬ юь Jü jü Jü jü jy
  Я я Ja ja Ja ja ja, jaː
  ЯЬ яь Jä jä Jä jä jæ, jæː
  Ӏ Ӏ ʿ ʿ ' ' ʕ
  1 U am Silbenende nach е, э und o.
  2 Je am Wortanfang, im Silbenanfang nach Vokal, nach й, ъ und nach ь.
  3 O in russischen Lehnwörtern nach ж, ч, ш und щ.
  4 Ji in russischen Lehnwörtern nach ь.
  5 Zwischen Vokalen ss , sonst s .

  Tschuktschisch

  Kyrillisch Transliteration
  ISO 9
  А а A a
  Б б * B b
  В в V v
  Г г G g
  Д д * D d
  Е е E e
  Ё ё Ë ë
  Ж ж * Ž ž
  З з * Z z
  И и I i
  Й й J j
  К к K k
  Ӄ ӄ Ḳ ḳ
  Л л * L l
  Ԓ ԓ 1 Ļ ļ
  М м M m
  Н н N n
  Ӈ ӈ Ṇ ṇ
  О о O o
  П п P p
  Р р R r
  С с S s
  Т т T t
  У у U u
  Ф ф * F f
  Х х H h
  Ц ц C c
  Ч ч Č č
  Ш ш * Š š
  Щ щ * Ŝ ŝ
  Ъ ъ " "
  Ы ы Y y
  Ь ь ' '
  Э э È è
  Ю ю Û û
  Я я Â â
  ʼ

  Die mit * gekennzeichneten Buchstaben kommen nur selten oder gar nicht in genuin tschuktschischen Wörtern vor.

  1 Ende der 1980er-Jahre eingeführter Buchstabe, der zur Unterscheidung des tschuktschischen vom russischen L -Laut dienen soll. Zuvor wurde für beide Laute Л л verwendet.

  Namen der Buchstaben

  Traditionelle Namen

  Im Kirchenslawischen hat ähnlich wie im Griechischen jeder Buchstabe einen Namen. Diese womöglich schon von Konstantin-Kyrill selbst eingeführten Namen sind größtenteils normale altkirchenslawische Wörter beziehungsweise Wortformen, die eine Art Merkspruch zu ergeben scheinen, durch den sich vielleicht Schreibschüler die Reihenfolge des Alphabets besser merken konnten. Allerdings sind für die am Ende des Alphabets, nach Omega , eingefügten Buchstaben größtenteils keine solchen „sprechenden“ Namen überliefert. [22]

  Buchstabe Name Transliteration Übersetzung Bedeutung
  (azъ) азъ azъ ich Ich kenne die Buchstaben.
  buky буквы bukwy Buchstaben
  vědě *вѣдѣ, вѣди *vědě, vědi weiß
  glagoli глаголи, глаголъ glagoli, glagolъ sprich! Sprich: Gut ist es zu leben, die Erde und der, der …
  dobro добро dobro gut
  jestъ єстъ jestъ ist
  živěti *живѣти, живѣте *živěti, živěte leben
  dzelo ѕѣло dzělo sehr
  zemlja земля zemlja Erde
  i і i und
  iže иже iže welcher
  kako како kako wie Wie denkt ihr, o Leute?
  ljudije людіє ljudije Leute
  myslite мыслите myslite ihr denkt
  našь нашь našь unser Er ist unser Friede.
  onъ онъ onъ er
  pokojь покои pokojь Frieden, Ruhe
  rьci рьци rьzi sprich! Sag einen schweren Satz:
  slovo слово slovo Satz, Ausspruch
  tvrьdo тврьдо tvrьdo hart
  ižica ѵкъ, укъ, икъ ükъ, ukъ, ikъ = gr. οἶκος [ ˈykɔs ] 'Haus'? gr. οἶκον φέρετε χειρί 'tragt das Haus mit der Hand!'
  (wobei die Anlaute der drei Wörter ​[⁠ y ⁠]​ , ​[⁠ f ⁠]​ und [ ]
  für Slawen schwer zu sprechen waren)
  ukъ оукъ ukъ (später von ük auf оу-Ligatur
  für ​[⁠ u ⁠]​ übertragen)
  frьtъ фрьтъ frьtъ = gr. φέρ(ε)τε [ ˈfɛr(ɛ)tɛ ] 'tragt!'?
  chěrъ хѣръ chěrъ = gr. χείρ [ ˈkʰir ] 'Hand'?
  otъ ѡтъ ōtъ von ?
  ci ци ci
  črьvь чрьвь črьvь Wurm; Purpur; Hölle [?] ?
  ša ша ša
  šta ща (ursprünglich vielleicht
  щалмъ und dann пѣснь)
  šta (ursprünglich vielleicht
  psalmъ und dann pěsnь )
  — (früher vielleicht 'Psalm'
  und dann 'Lied')
  ?
  jerъ єръ jerъ ?
  jery єры jery
  jerь єрь jerь
  jatь ять jatь
  ju ю ü, ju
  ja я ja
  je ѥ je
  ęsъ *ѧсъ *ęsъ
  ǫsъ *ѫсъ *ǫsъ
  jęsъ *ѩсъ *jęsъ
  jǫsъ *ѭсъ *jǫsъ
  In der glagolitischen Schrift noch nicht vorhandene, dem kyrillischen Alphabet zur Schreibung griechischer Wörter hinzugefügte Buchstaben:
  ksi ѯи ksi < gr. xi
  psi ѱи psi < gr. psi
  fita ѳита ḟita < gr. theta
  ižica ѵжица ižica (abgeleitet von iže , so)

  Heutige Namen

  In den heutigen slawischen Sprachen werden nicht mehr die traditionellen Namen verwendet, sondern nach einem ähnlichen Muster wie im Deutschen gebildete Namen:

  Buchstabe Bulgarisch Russisch Serbisch Ukrainisch Weißrussisch
  а a a a a a
  б be be be be
  в we ve we we
  г ge ge he he
  ґ ge
  д de de de de
  дж dsche
  дз dse
  ђ đe
  е e je e e je
  ё jo jo
  є je
  ж schə sche že sche sche
  з se ze se se
  и i i i y
  і i i
  ї ji
  й i kratko 'kurzes i' i kratkoje 'kurzes i' ij oder jot i karotkaje 'kurzes i' oder i neskladowaje 'unsilbisches i'
  ј je
  к ka ka ka ka
  л el el el el
  љ elj
  м em em em em
  н en en en en
  њ enj
  о o o o o o
  п pe pe pe pe
  р er er er er
  с ssə es es es es
  т te te te te
  ћ će
  у u u u u u
  ў u karotkaje 'kurzes u' oder u neskladowaje 'unsilbisches u'
  ф ef ef ef ef
  х chə cha ha cha cha
  ц ze ce ze ze
  ч tschə tsche če tsche tsche
  џ dže
  ш schə scha scha scha
  щ schtə schtscha schtscha
  ъ er goljam 'großes er' twjordy snak 'hartes Zeichen'
  ы y y
  ь er malək 'kleines er' mjagki snak 'weiches Zeichen' mjaky snak 'weiches Zeichen' mjakki snak 'weiches Zeichen'
  э ɛ (ä) e abarotnaje 'umgedrehtes e'
  ю ju ju ju ju
  я ja ja ja ja
  ' apostrof nadradkowy snak 'supralineares Zeichen' oder apostrof

  Buchstabieralphabet

  Russisches Buchstabieralphabet
  А Анна ( alt: Алексей) Anna ( alt: Alexei )
  Б Борис Boris
  В Василий Wassili
  Г Григорий Grigori
  Д Дмитрий ( alt: Дарья) Dmitri ( alt: Daria )
  Е Елена Jelena
  Ё ёж josch ' Igel '
  Ж Женя Schenja
  З Зинаида, Зия ( alt: Зоя) Sinaida , Sija ( alt: Soja )
  И Иван Iwan
  Й Иван краткий kurzer Iwan
  К Константин ( alt: киловатт) Konstantin ( alt: Kilowatt )
  Л Леонид Leonid
  М Мария ( alt: Михаил) Marija ( alt: Michail )
  Н Николай Nikolai
  О Ольга Olga
  П Павел Pawel
  Р Роман Roman
  С Семён ( alt: Сергей) Semjon ( alt: Sergei )
  Т Татьяна Tatjana
  У Ульяна Uljana
  Ф Фëдор Fjodor
  Х Харитон Chariton
  Ц цапля zaplja ' Reiher '
  Ч Человек tschelowek ' Mensch '
  Ш Шура Schura
  Щ щука schtschuka ' Hecht '
  Ъ твёрдый знак twjordy snak ' hartes Zeichen '
  Ы игрек ( alt: еры) igrek ' Ypsilon ' ( alt: jery )
  Ь мягкий знак mjagki snak ' weiches Zeichen '
  Э эхо ( alt: Эмилия) Echo ( alt: Emilia )
  Ю Юрий Juri
  Я Яков Jakow

  Kyrillische Zahlen

  Die kyrillischen Zahlen sind ein Zahlensystem, das auf den kyrillischen Buchstaben beruht. Es wurde bei den Süd- und Ostslawen vor allem in kirchenslawischen Texten benutzt, die in alter Kyrilliza geschrieben sind. Die Verwendung von Buchstaben als Zahlzeichen erfolgte nach griechischem Muster . Zur Markierung wurde ein Titlo über den jeweiligen Buchstaben gesetzt. Seit dem 16. Jahrhundert wurden daneben auch indisch-arabische und römische Zahlen benutzt. Seit Einführung der bürgerlichen Schrift durch Peter I. 1708 werden die kyrillischen Zahlen nicht mehr verwendet.

  Zeichenkodierung

  Die verbreitetsten 8-Bit- Kodierungen für Kyrillisch sind ISO 8859-5 , Windows-1251 , Macintosh Cyrillic , KOI8-R und KOI8-U . Sie umfassen nur die für die modernen slawischen Sprachen benötigten Buchstaben, KOI8 sogar nur die für modernes Russisch beziehungsweise Ukrainisch. Historische Zeichen und Sonderzeichen für nichtslawische Sprachen sind nur in Unicode kodiert (ausführlich dazu vgl. Kyrillisch und Glagolitisch in Unicode ).

  Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kodierung kyrillischer Zeichen in der aktuellen ISO-Transliteration , hexadezimal und dezimal in Unicode (z. B. für numerische Zeichenreferenzen in HTML , SGML und XML verwendbar), und als hexadezimale Bytewerte in den fünf erwähnten 8-Bit-Kodierungen, wobei die Ergänzungen von KOI8-U gegenüber KOI8-R in der gemeinsamen Spalte in Klammern stehen.

  ISO Unicode 8859-5 CP1251 MacCyr KOI8
  Basic Russian Alphabet
  А а A a 0410 0430 1040 1072 B0 D0 C0 E0 80 E0 E1 C1
  Б б B b 0411 0431 1041 1073 B1 D1 C1 E1 81 E1 E2 C2
  В в V v 0412 0432 1042 1074 B2 D2 C2 E2 82 E2 F7 D7
  Г г G g 0413 0433 1043 1075 B3 D3 C3 E3 83 E3 E7 C7
  Д д D d 0414 0434 1044 1076 B4 D4 C4 E4 84 E4 E4 C4
  Е е E e 0415 0435 1045 1077 B5 D5 C5 E5 85 E5 E5 C5
  Ж ж Ž ž 0416 0436 1046 1078 B6 D6 C6 E6 86 E6 F6 D6
  З з Z z 0417 0437 1047 1079 B7 D7 C7 E7 87 E7 FA DA
  И и I i 0418 0438 1048 1080 B8 D8 C8 E8 88 E8 E9 C9
  Й й J j 0419 0439 1049 1081 B9 D9 C9 E9 89 E9 EA CA
  К к K k 041A 043A 1050 1082 BA DA CA EA 8A EA EB CB
  Л л L l 041B 043B 1051 1083 BB DB CB EB 8B EB EC CC
  М м M m 041C 043C 1052 1084 BC DC CC EC 8C EC ED CD
  Н н N n 041D 043D 1053 1085 BD DD CD ED 8D ED EE CE
  О о O o 041E 043E 1054 1086 BE DE CE EE 8E EE EF CF
  П п P p 041F 043F 1055 1087 BF DF CF EF 8F EF F0 D0
  Р р R r 0420 0440 1056 1088 C0 E0 D0 F0 90 F0 F2 D2
  С с S s 0421 0441 1057 1089 C1 E1 D1 F1 91 F1 F3 D3
  Т т T t 0422 0442 1058 1090 C2 E2 D2 F2 92 F2 F4 D4
  У у U u 0423 0443 1059 1091 C3 E3 D3 F3 93 F3 F5 D5
  Ф ф F f 0424 0444 1060 1092 C4 E4 D4 F4 94 F4 E6 C6
  Х х H h 0425 0445 1061 1093 C5 E5 D5 F5 95 F5 E8 C8
  Ц ц C c 0426 0446 1062 1094 C6 E6 D6 F6 96 F6 E3 C3
  Ч ч Č č 0427 0447 1063 1095 C7 E7 D7 F7 97 F7 FE DE
  Ш ш Š š 0428 0448 1064 1096 C8 E8 D8 F8 98 F8 FB DB
  Щ щ Ŝ ŝ 0429 0449 1065 1097 C9 E9 D9 F9 99 F9 FD DD
  Ъ ъ ʺ 042A 044A 1066 1098 CA EA DA FA 9A FA FF DF
  Ы ы Y y 042B 044B 1067 1099 CB EB DB FB 9B FB F9 D9
  Ь ь ʹ 042C 044C 1068 1100 CC EC DC FC 9C FC F8 D8
  Э э È è 042D 044D 1069 1101 CD ED DD FD 9D FD FC DC
  Ю ю Û û 042E 044E 1070 1102 CE EE DE FE 9E FE E0 C0
  Я я Â â 042F 044F 1071 1103 CF EF DF FF 9F DF F1 D1
  Cyrillic Extensions
  Ѐ ѐ 0400 0450 1024 1104 –– –– –– –– –– –– –– ––
  Ё ё Ë ë 0401 0451 1025 1105 A1 F1 A8 B8 DD DE B3 A3
  Ђ ђ Đ đ 0402 0452 1026 1106 A2 F2 80 90 AB AC –– ––
  Ѓ ѓ Ǵ ǵ 0403 0453 1027 1107 A3 F3 81 83 AE AF (BD AD)
  Є є Ê ê 0404 0454 1028 1108 A4 F4 AA BA B8 B9 (B4 A4)
  Ѕ ѕ Ẑ ẑ 0405 0455 1029 1109 A5 F5 BD BE C1 CF –– ––
  І і Ì ì 0406 0456 1030 1110 A6 F6 B2 B3 A7 B4 (B6 A6)
  Ї ї Ï ï 0407 0457 1031 1111 A7 F7 AF BF BA BB (B7 A7)
  Ј ј J̌ ǰ 0408 0458 1032 1112 A8 F8 A3 BC B7 C0 –– ––
  Љ љ L̂ l̂ 0409 0459 1033 1113 A9 F9 8A 9A BC BD –– ––
  Њ њ N̂ n̂ 040A 045A 1034 1114 AA FA 8C 9C BE BF –– ––
  Ћ ћ Ć ć 040B 045B 1035 1115 AB FB 8E 9E CB CC –– ––
  Ќ ќ Ḱ ḱ 040C 045C 1036 1116 AC FC 8D 9D CD CE –– ––
  Ѝ ѝ 040D 045D 1037 1117 –– –– –– –– –– –– –– ––
  Ў ў Ŭ ŭ 040E 045E 1038 1118 AE FE A1 A2 D8 D9 –– ––
  Џ џ D̂ d̂ 040F 045F 1039 1119 AF FF 8F 9F DA DB –– ––

  Tag der kyrillischen Schrift

  Der Tag der kyrillischen Schrift ist der 24. Mai. In Bulgarien als Tag des bulgarischen Alphabets gefeiert, ist er ein offizieller Feiertag. An diesem Tag werden traditionell am Denkmal für Kyrill und Method vor der Bulgarischen Nationalbibliothek Blumen niedergelegt, auch in Moskau auf dem Slawjanskaja-Platz in der Nähe des Kremls , wo sich ebenfalls ein Denkmal befindet. In vielen Kirchen werden Gottesdienste abgehalten. Zum ersten Mal wurde der Feiertag 1851 an der bulgarischen Schule Kyrill und Method in Plowdiw im damaligen osmanischen Reich begangen.

  Siehe auch

  Literatur

  • A. Leskien : Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik – Texte – Glossar. 10. von Johannes Schröpfer mit Verbesserungen und Ergänzungen versehene Auflage. Winter, Heidelberg 1990, ISBN 3-533-00615-8 ( Indogermanische Bibliothek. Reihe 1: Lehr- und Handbücher ).
  • Nicolina Trunte: Altkirchenslavisch. 5. Auflage. Sagner, München 2003, ISBN 3-87690-480-3 ( Словѣньскъи ѩзыкъ. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Zugleich eine Einführung in die slavische Philologie. Bd. 1 = Slavistische Beiträge. 264 = Studienhilfen. Bd. 1).
  • Gerhard Podskalsky : Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865–1459. CH Beck, 2000, ISBN 3-406-45024-5
  • Florin Curta: Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250 , Cambridge University Press, 2006, ISBN 0-521-81539-8
  • Ivan G. Iliev: Kurze Geschichte des kyrillischen Alphabets . Plovdiv, 2015, academia.edu
  • Ivan G. Iliev: Short History of the Cyrillic Alphabet ijors.net
  • Paul Cubberley: “The Slavic Alphabets” and later finalized and spread by disciples Kliment and Naum in Ohrid and Preslav schools of Tsar Boris' Bulgaria . In: Daniels, Bright (Hrsg.): The World's Writing Systems . Oxford University Press, 1996, ISBN 0-19-507993-0 .
  • Eleonora Gallucci: Ucitel'noe Evangelie di Costantino di Preslav (IX-X sec.). Tradizione testuale, redazioni, fonti greche . (PDF; 5,1 MB) In: Europa Orientalis , XX, 2001, S. 49–138 (Belehrendes Evangelium von Konstantin von Preslaw)
  • Philipp Ammon: Tractatus slavonicus . (PDF) In: Sjani (Thoughts) Georgian Scientific Journal of Literary Theory and Comparative Literature , N 17, 2016, S. 248–56

  Weblinks

  Commons : Kyrillisches Alphabet – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
  Wiktionary: kyrillisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Anmerkungen

  1. In älteren südslawischen Texten findet sich oft eine gespiegelte Form des kyrillischen Buchstabens, die auf seine Herkunft aus griechischem οι hindeutet, das damals ​[⁠ y ⁠]​ gesprochen wurde, ebenso wie ursprünglich wohl auch ю, während ιο ja [ io ] gesprochen worden wäre und keinesfalls [ ju ] (siehe Nicolina Trunte: Altkirchenslavisch. 4. Auflage. Sagner, München 1994, ISBN 3-87690-480-3 ( Словѣньскъи ѩзыкъ. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Bd. 1), S. 13).

  Einzelnachweise

  1. Nicolina Trunte: Altkirchenslavisch. 4. Auflage. Sagner, München 1994, ISBN 3-87690-480-3 ( Словѣньскъи ѩзыкъ. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Bd. 1), Kap. 1.9, S. 16–19.
  2. Hans-Dieter Döpmann : Kirche in Bulgarien von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biblion, München 2006
  3. Gerhard Podskalsky : Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 815-1459. Beck, München 2000
  4. Nicolina Trunte: Πρὸς τὸ σαφέστερον. (Zu Reformen in der glagolitischen Schrift.) In: Marija-Ana Dürrigl ua (Hrsg.): Glagoljica i hrvatski glagolizam. Staroslavenski Inst., Zagreb 2004, S. 419–434.
  5. Florin Curta: Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge University Press, 18. September 2006, S. 221–222 (Cambridge Medieval Textbooks)
  6. Eleonora Gallucci: Ucitel'noe Evangelie di Costantino di Preslav (IX-X sec.) (PDF; 5,1 MB)
  7. Steininschriften aus Bulgarien ( Memento des Originals vom 24. August 2011 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.znam.bg
  8. Grabinschrift des Mostitsch, 10. Jahrhundert
  9. Grabinschrift von Mostitsch aus dem 10. Jahrhundert
  10. Das Rätsel des Goldenen Zeitalters
  11. Die Grabinschrift im Archäologischen Museum Weliki Preslaw ( Memento des Originals vom 9. März 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.museum-preslav.com
  12. Beitrittsvertrag: D.7 – Erklärung der Republik Bulgarien
  13. Zur Herkunft des glagolitischen und somit auch des kyrillischen Schta aus dem griechischen Psi vgl. Nicolina Trunte: Πρὸς τὸ σαφέστερον: Zu Reformen in der glagolitischen Schrift. In: Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zagreb 2004, S. 428 f.). Demnach wurde das Schta, das in den ältesten Texten nicht vorkommt, im Zuge einer Reform des glagolitischen Alphabets eingeführt, die Kliment von Ohrid zugeschrieben wird, und für die Entstehung aus dem Psi spricht, dass in mehreren Alphabetgedichten an der Stelle von Schta das Wort pěsnьmi 'mit Liedern' steht, das vermutlich ursprüngliches psalmy 'mit Psalmen ' vertritt.
  14. Janko Stamenović: Grafik
  15. gost.ruscable.ru ( Memento des Originals vom 24. Mai 2011 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/gost.ruscable.ru ; ifap.ru (PDF; 1,5 MB)
  16. Working Group on Romanization Systems UNGEGN – United Nations Group of Experts on Geographical Names (englisch)
  17. Romanization system for Bulgarian: BGN/PCGN 2013 System. ( Memento vom 10. Februar 2016 im Internet Archive ) National Geospatial-Intelligence Agency, September 2014.
  18. Pravopis crnogorsgoga jezika i rječnik crnogorsgoga jezika. Montenegrinisches Ministerium für Bildung und Wissenschaft, Podgorica 2009. (PDF; 1,4 MB)
  19. Xīn Méng-Hàn cídiǎn 《新蒙汉词典》/ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
   ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
   ᠬᠢᠲᠠᠳ
   ᠲᠣᠯᠢ
   / Шинэ монгол хятад толь . Beijing: Shāngwù yìnshūguǎn 商务印书馆, 2002; ISBN 7-100-01966-4 .
  20. Hans-Peter Vietze : Wörterbuch Deutsch–Mongolisch . Leipzig: Verlag Enzyklopädie, ²1984.
  21. Hans-Peter Vietze: Wörterbuch Mongolisch–Deutsch . Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1988, ISBN 3-324-00336-9 .
  22. Die Informationen zu den Buchstabennamen beruhen auf Nicolina Trunte: Rьci slovo tvrьdo. Ein Zungenbrecher für Slaven? In: Miloš Okuka, Ulrich Schweier (Hrsg.): Germano-Slavistische Beiträge. Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag. München 2004, S. 287–294; sowie Nicolina Trunte: Altkirchenslavisch. 5. Auflage. Sagner, München 2003, ISBN 3-87690-480-3 ( Словѣньскъи ѩзыкъ. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Bd. 1), S. 17–22.