Dette er en fremragende vare.

Kyros II

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Cyrus II i den olympiske park i Sydney (kopi af originalen fra reliefen i Pasargadae )

Kyros II ( gammel persisk Kūruš , ny persisk کوروش بزرگ Kurosch-e bozorg , 'Kurosch den Store', babylonisk Kuraš , Elamish Kuraš , arameisk Kureš , hebraisk כורש Koreš , oldgræsk Κῦρος Kŷros , Latin Cyrus ; * omkring 590 f.Kr. F.Kr. til 580 f.Kr. Chr. † august 530 f.Kr. F.Kr.), [1] ofte også kaldet Kyros den Store , søn af Cambyses I , regerede Persien fra omkring 559 f.Kr. F.Kr. til 530 f.Kr. BC [2] som den sjette konge i Achaemenid -dynastiet og udnævnte sin søn Cambyses II som hans efterfølger.

Gennem sin ekspansionspolitik udvidede Cyrus betydeligt grænserne for det tidligere lille gamle persiske imperium , som under hans efterfølgere nåede fra Indien via Iran , Babylon , Lilleasien til Egypten og indtil 330 f.Kr. Før det blev erobret af Alexander den Store .

Arkæologiske kampagner og i mellemtiden forbedrede transmissioner af en række kileskriftstekster førte til ny indsigt, der kunne forfine det tidligere billede af det historiske Kyros. Kort efter hans død blev den persiske konge legendarisk forherliget af sit folk som den ideelle konge. Grækerne vedtog denne positive opfattelse. Det blev forstærket af hans fremstilling i Bibelen som en religiøst tolerant hersker og dominerer stadig hans dom den dag i dag. Hans person betragtes stadig som modelbillede af en konge og hersker.

Historiske kilder

De rapporter, der er modtaget fra gamle historikere, er meget forskellige, især om Kyros 'oprindelse og tidlige år på grund af de modstridende legender, der opstod meget tidligt. Den største troværdighed tilskrives de nutidige kileskriftstekster, på grundlag af hvilke forskere delvist kan kontrollere de græske historikeres udsagn.

Behistun -indskriften af ​​Darius I (skabt omkring 520 f.Kr.).

Kileskriftstekster

De ældste kilder om Kyros er skrevet med kileskrift . Cyrus fik Cyrus-cylinderen [3] og en firelinjet murstenindskrift fundet i Ur 1850 skrevet af ham selv.

Betegnelsen "Achaemenide" i inskriptionerne fra Pasargadae blev tilføjet af Darius I bagefter og sandsynligvis tjente til at etablere et forhold til Kyros, da Darius I ikke var en direkte efterkommer af kejserens grundlægger og derfor introducerede en fælles forfader til Achaimenes . [2] Bisutun -teksterne omhandler emneprovinserne . Babylonske private dokumenter, som blev fundet i stort antal, tjener til at bestemme kronologien mere præcist.

Også vigtig er den såkaldte Nabonidus Chronicle , der i sin læselige del rapporterer om de sidste år i det uafhængige Babylon og dens erobring af Kyros.

Gamle historikere

Af de gamle græske forfattere, omkring hundrede år efter Kyros, er Herodotus historikeren, der leverer den tidligste beretning, som også er fuldt bevaret. [4] Derfor er det den vigtigste græske kilde til Cyrus 'liv. For eksempel kendte han forskellige legender om den persiske konge. B. både om hans ungdom og omstændighederne ved hans død. Derfor valgte han den version, der forekom ham "mest sandsynlig" blandt de versioner, han havde til rådighed.

De dekorative elementer, som delvist blev vedtaget af Herodot, udviklede sig endnu tydeligere hos senere historikere. Dette gælder især det politisk motiverede arbejde Education of Cyrus by Xenophon . Men de omfattende beretninger fra historikeren Ktesias von Knidos om persernes historie i hans persika , der rapporterer om Kyros i bind 7-11, men kun findes i dag i fragmenter i uddrag fra den byzantinske patriark Photios , betragtes som tvivlsomme af forskning og anses for svært at kontrollere.

Et detaljeret uddrag fra Nikolaos fra Damaskus omhandler den persiske konges ungdom og tidlige opståen. I en tekstkritisk analyse modsagde den gamle historiker Richard Laqueur den udbredte opfattelse, der blandt andet var repræsenteret af Felix Jacoby , om at denne rapport, afleveret af Nikolaos fra Damaskus, var et rent uddrag fra Ktesias. Laqueur antager snarere, at Nikolaos bearbejdede to kilder til hinanden: Hovedkilden var en lydisk forfatter, måske Xanthos , der havde et lignende positivt syn på Cyrus som Herodot og fejrede ham som en ædel helt. Synet på den sekundære kilde, der blev brugt af Nikolaos, som Laqueur identificerede med Ktesias, var helt anderledes: den græske historiker, der boede ved det persiske hof for så længe, ​​karakteriserede grundlæggeren af ​​det persiske imperium som en person med lav afstamning, der handlede helt afhængigt og kun guidet og guidet ved hjælp af andre blev endelig sat på tronen. Efter denne analyse gav Ktesias et ekstremt negativt portræt af Kyros, og alle kontaktpunkter mellem skildringen af ​​Herodot og Nikolaos var baseret på hans lydiske kilde. Det er muligt, at historien om Herodotus er af lydisk oprindelse, kun at han ikke modtog denne kilde så ren som Xanthos. [5]

Den babyloniske historiker Berossus er en af ​​de kilder, der hovedsageligt indeholder pålidelige fremstillinger, f. B. også i det korte eksisterende uddrag, der rapporterer om erobringen af ​​Babylon. Fragmenter af Alexander -historikerne rapporterer også om Kyros grav.

Trods alt spiller Kyros ”som befrieren” af det jødiske folk fra eksil i Babylon en fremtrædende rolle i Bibelen og skildres i overensstemmelse hermed. [6]

Efternavn

De gamle historikere Ktesias von Knidos og Plutarch oversatte navnet Cyrus med " sol " (Kur-u). Derudover blev der forsøgt at udvide til "ligesom solen", som en henvisning til det indoeuropæiske rodord "khor" og endelsen "-vash" blev foretaget. [7] Denne oversættelse er imidlertid i mellemtiden blevet afvist af moderne forskning. [8.]

Fortolkningen er stadig kontroversiel. Blandt andet overvejes en afledning fra det vediske sprog, der bruger "Ku, ru-" for "ung mand eller barn". Sprogforskere som Karl Hoffmann og Rüdiger Schmitt oversætter navnet som "Nådig hersker over fjenden / herskeren med fjendens nådige dom". [8.]

oprindelse

Buste af Herodotus (Ancient Agora Museum, Athen , nr. S270).

Herodotos oplysninger om Kyros slægt bekræftes af indskriften af ​​Cyrus -cylinderen på hans fars side. Derfor var den persiske konge søn af Cambyses I og barnebarn af Cyrus I. [9] Cyrus 'mor var højlydt Herodotus Mandane , datter af Astyages , under hvis overherredømme Cyrus' far Cambyses I som konge i Anshan var. På dette tidspunkt fik Astyages titlen som hersker som den vigtigste militære leder. [10] At Astyages var Cyrus 'morfar, kan ikke bevises ved kileskriftfund. Ktesias benægtede Herodotos udtalelser og navngav en anden slægtsforskning over forældrene til den persiske konge, som derfor ikke var søn af en konge, men søn af en røver og en gededyr. Disse oplysninger viser sig imidlertid at være forkerte i forhold til indskrifterne. Ktesias forsøgte naturligvis med en bevidst forfalskning af historien at nedgøre grundlæggeren af ​​det persiske imperium og derfor lade ham stige fra lave forældre. Hele hans videre beretning om Cyrus 'ungdom præsenterer dette i et yderst ugunstigt lys. På den anden side er Herodotus' rapport, at Astyages, advaret af en drøm, genkendte en fare i lille Cyrus og derfor ville have ham dræbt, men spædbarn i stedet uden det Kendskab til herskeren over en hyrde, der bor i de fjerne fjelde, hvis kone fødte et dødt barn, der siges at have været byttet i hemmelighed med Kyros, opdraget og dermed reddet, en uhistorisk legende baseret på ældre mesopotamiske modeller. Da der ikke er yderligere kileskriftsinformation om Cyrus 'tidlige år, skal det oplyses, at der ikke er noget, der vides om det.

Cylinderindskriften, Nabonaid Chronicle og en anden kileskriftstekst indikerer, at Kyros var omkring 559 f.Kr. Som regionalt medlem af Medianforbundet fulgte han sin far Cambyses I som konge af Anjan. [11]

Cyrus så sig selv som en efterkommer af Teispes og omtalte derfor sig selv som "Teispide". Den senere ændring af slægtsforskningen foretaget af Darius I og tildelingen af Achaimenes som dynastiets grundlægger tjente til at understøtte hans krav på tronen. I dag er det dog stort set i tvivl om, at Teispiden, som forfædre til Kyros, faktisk var i familie med de achaemenidiske forfædre til Darius I. Derfor var Kyros ikke en Achaemenid. [12]

Den kileskriftstradition begynder kun med krigen mellem den persiske konge og Astyages.

Astyages fald

Achaemenid imperiet på Kyros tid

Tvisterne mellem Cyrus og Astyages er beskrevet i to kileskriftstekster. Babylon kendte hverken navnet medier eller det kongelige navn Astyages og brugte, som også z. B. i Sippar-cylinderen, de babylonske udtryk "Kong Ištumegu fra Umman-Manda" ("et sted-da-land"). Guden Marduk fortalte Nabonidus i en drøm, at Ištumegu blev besejret af den militært meget svagere Kyros, fanget og ført til sit rige, Anjan. Teksten om krigen mod Astyages i Nabonidus Chronicle er vanskelig at læse på grund af skade, men følgende yderligere beskeder kunne oversættes: Medianhæren gjorde oprør mod Astyages og overgav ham til Cyrus, som derefter flyttede ind i Medes hovedstad Agamtanu ( Ekbatana) og fik bragt byens rigdom til Anshan. Herodotus 'rapport om, at en hoffemand ved navn Harpagos , der engang undlod at udføre Astyages' ordre om at dræbe lille Cyrus og blev straffet for dette med mordet på sin egen søn, gik over til Cyrus, så den middelalderlige konge, som hans hær personligt førte ind i det næste slag, men blev besejret og taget til fange. [13] Fremstillingen af ​​Herodot skulle korrekt bekræfte, at Cyrus havde en stærk hjælper i Astyages 'militærstab. Men om dette blev kaldt Harpagos, skal man se.

Ifølge Nabonidus Chronicle fandt Astyages fald sted i 550 f.Kr. I Nabonidus sjette regeringsår. I indskrifterne på Sippar -cylinderen, i Nabonids tredje regeringsår, beskrives "opvågningen af ​​Kyros", der marcherede med en hær mod Astyages. Den tilsyneladende tidsmæssige modsigelse viser, at Medes -kampagnen i Kyros efterfølgende blev noteret og flyttet til det tredje år i den babylonske konges regering for at undgå et tidsmæssigt overlap med Tayma -opholdet , hvilket ikke specifikt er nævnt i den anden rapport fra Sippar cylinder. [14]

Baggrunden er vist ved tendensskrivningen af Cyrus -oraklet , som blev oprettet senere som en efterfølgende profeti ( vaticinium ex eventu ). Nabonid udtrykte bekymring over medranernes belejring af Harran , hvilket ville resultere i en umiddelbar genopbygning af Ehulhuls tempel i 555 f.Kr. Gjorde umuligt. Manguden Sin profeterede som svar på den babylonske konge "at mederne, deres land og deres konger samt alle allierede snart vil blive ødelagt af en anden konges hånd". Nabonidus flyttede løfteåret til 553 f.Kr. I sit tredje regeringsår for at simulere en rettidig byggestart. Marduk -præstedømmet, der var fjendtligt over for den babylonske konge, havde i deres diatribes kaldt "syndernes vrede" som årsagen til "guddommelig udvisning af Nabonider til Tayma", som Sin ønskede at straffe den babylonske konges fiasko med med hensyn til hellige pligter. [14]

Af disse oplysninger fremgår det sandsynlige forløb, at Astyages fald fandt sted i delvist skridt, og Cyrus førte individuelle kampagner mod Astyages andre partnere over flere år, hvilket i år 553 f.Kr. Startede i Harran -regionen. Persernes endelige overtagelse af Mederforbundet er derfor for det meste dateret til 550 f.Kr. BC. [15]

Den fiktive beretning om Nikolaos fra Damaskus, der er afhængig af Ktesias, nævner kileskrift dokumenterede detaljer om, at Kyros invaderede den fjendtlige hovedstad og greb dens skatte; et punkt udeladt af Herodot. Ifølge et andet fragment af Ktesias installerede Cyrus de erobrede Astyages som hersker i Hyrcania ved Det Kaspiske Hav .

Cyrus boede senere i mindst to hovedstæder. Ekbatana (i dag omtrent svarende til Hamadan ), erobret af mederne, blev brugt i sommermånederne. Etableringen af ​​Pasargadae i Persis fulgte som en ny metropol; angiveligt i stedet for sin sejr over Astyages. Efter afslutningen holdt den domstol der om vinteren. [16]

Militære udvidelser

Median fyrstedømmer

Efter indtagelsen af ​​Ekbatana uden kamp i 550 f.Kr. Cyrus begyndte i 549 f.Kr. F.Kr. med underkastelse af de fyrstedømmer og regioner, der tidligere tilhørte Medianforbundet. Disse omfattede sandsynligvis Parthia og områder syd for Urmi -søen i Zāgros -bjergene . [17]

Baseret på rapporter fra græske historikere antog forskning tidligere, at Kyros begyndte sin militære ekspansion som vasal af Astyages. Arkæologiske udgravninger og nye kileskriftsevalueringer af nabolandene tillader den konklusion, at Achaemeniderne ikke var emner for mederne: "Achaemeniderne var aldrig afhængige af mederne, men overtog et velfungerende administrativt og militært apparat fra mederne". [18]

Urartu

Kampagnestationer på vej til Urartu. (Lokale data indikerer centrum af Paršua og medierne).
Fysisk kort over Irak og omegn

Årets udbredelse 547 f.Kr. BC for begyndelsen af ​​Lydian-krigen fandt sted under den antagelse, at Smiths læsning fra 1924 med "Lu-u- [d-di]" var korrekt. I det videre forløb opstod der dog tvivl om denne oversættelse. Historikerne Grayson og Hinz udelukkede ikke "Su" og "Zu" som de første stavelser og flyttede kampagnen til Palmyra . I 1977 kom Cargill til den konklusion, at en læsning som "Lydia" var usandsynlig, og at Cyrus fortsatte indtil årene 543/542 f.Kr. Var optaget af kampagner i median -kerneområdet; [19] I 1985 satte Zadok også spørgsmålstegn ved Smiths tidligere læsning i denne sammenhæng, da den sædvanlige stavning af Lydia var i "Lu-u-du".

Nye undersøgelser i årene 1996 til 2004 afslørede rekonstruktionen af ​​det beskadigede fragment: " Itu guana KUR U- [raš-tu il-li] k", hvor navnet "Uraštu" er den kileskriftlige form af Urartu .

”I måneden Nisanu samlede Cyrus, konge af Parsu, sine tropper og krydsede Tigrisen under Erbil . I måneden Ajaru marcherede han til Urartu, dræbte den lokale konge og stationerede sine tropper i en fæstning. "

- Robert Rollinger : Nabonaid Chronicle [20]

Nøjagtige evalueringer af kampagnerne viser også, at Eufrat ruten for virksomheder i regionerne Tabal , nær Lydia, altid ført via Karkemiš . Den militære kampagne i 547 f.Kr. Cyrus førte imidlertid via Urartu -ruten Arrapcha , Erbil, Nisibis , Mardin og Tur Abdin . Siden Nabonaid nævnte Erbil station, kan det sikkert antages, at Cyrus tog den sædvanlige rute og samtidig hævdede territorium Babylons for passage. [21]

En planlægning af den lydiske kampagne for 541 f.Kr. Er understøttet af Nabonaid Chronicle. Cyrus sendte først budbringere til herskerne i de græske byer i Lilleasien fra den lydiske konge Croesus og bad dem om at underkaste sig hans styre. De fleste af instruktionerne blev ikke fulgt. Den lydiske konge, der blev informeret om den persiske konges aktiviteter, frygtede med god grund, at Kyros ville rykke ind i hans land og indgik en alliance med Egypten og Babylon, hvilket dog ikke fandt sted, før Nabonaid vendte tilbage i 542 f.Kr. . Kunne have været gjort. Efter den efterfølgende afhøring af orphet i Delphi (der siges at have sagt: "Hvis Croesus angriber perserne, vil han ødelægge et mægtigt imperium." Eller "Hvis du krydser Halys, vil du ødelægge et stort imperium"), Croesus beordrede dem mobilisering af hans hær. [22]

Krig mod Lydia

Kort over Lydia på tidspunktet for Croesus (sjette århundrede f.Kr.)

Den lydiske konge krydsede derefter grænsen til Kappadokien , erobrede fæstningen Pteria og ventede på den persiske hær øst for Halys . Dette nærmede sig snart under ledelse af Cyrus. Efter en lang kamp i slaget ved Pteria bragte ingen beslutning, trak Croesus sig tilbage til Sardis . Han frigav sine tropper i vinterkvarteret, da han tilsyneladende ikke havde forventet yderligere kampe. I påvente af fortsættelsen af ​​militære sammenstød næste forår håbede Croesus på militær støtte fra sine allierede Egypten og Babylon . En opfordring til hjælp til Sparta indeholdt anmodningen om yderligere tropper. [23]

Kendskab til denne situation beordrede Cyrus sine hærenheder til at marchere til Lydia ved tvungne marcher. Den persiske konge handlede spontant, angreb hovedstaden Sardis og besejrede det lydiske kavaleri uden for byportene. Dette blev efterfulgt af en to ugers belejring, sandsynligvis på grund af fornyede angreb og stormen af ​​højhuset Sardis i 541 f.Kr. BC [24] endte med en sejr til Cyrus. [25]

Der er uenighed i kilderne om Croesus 'videre skæbne. Ifølge den græske kroniker Eusebius fra Cæsarea [26] blev han dræbt af Kyros II. Ifølge Bakchylides ønskede Croesus at blive brændt på en bål med sin familie inden Kyros 'ankomst, men Zeus slukkede ilden og henrykkede dem. [27] På den anden side - ifølge Herodot - ville Cyrus II i første omgang brænde den lydiske konge på bålet, men beklagede det derefter, fik flammerne slukket og brugte ham som rådgiver i fremtiden. [28] Af og til konkluderedes det heraf, at Croesus allerede havde placeret sig på bålet for at fordybe sig på bålet, da sejrherrerne ankom, men blev forhindret i at gøre dette af Kyros. [22]

Indgivelse af Lilleasien

Efter Croesus 'nederlag var de græske byer i Lilleasien klar til at underkaste perserne på betingelse af, at Kyros ville bekræfte de privilegier, de havde nydt under den lydiske konges styre. Cyrus havde imidlertid ikke glemt afvisningen af ​​prinserne i begyndelsen af ​​striden med Croesus for at støtte hans kampagne militært og afviste nu deres budbringere med foragt. Det er sandsynligvis derfor, at byerne i Lilleasien opførte sig i det følgende oprør i 540 f.Kr. Loyal overfor Lyder Paktyes udpeget af Cyrus som kasserer . Han havde tidligere modtaget ordren fra den persiske konge om at indsamle og levere det lydiske guld, men gav i stedet guldet videre til de græske kystbyer for at finansiere oprørene.

Harpagos var blevet forfremmet til general i Kyros for sine tjenester. Nu kunne han og Mazares hurtigt undertrykke oprøret og straffe Paktyes. Der var hævnkampagner mod oprørens græske allierede. Mazares plyndrede Priene og gjorde sine ædleste borgere til slaver . Derefter fortsatte han på en lignende måde med magnesia på slyngen . Mazares døde kort tid efter. Hans efterfølger var Harpagos, der underkastede Smyrna , Phokaia og efterfølgende alle fastlands -ionerne , som fra nu af måtte støtte ham i hans videre kampagner.

Kareren overgav sig næsten uden kamp med undtagelse af Pedasa . Indbyggerne i den lykiske by Xanthos siges at være faldet til den sidste mand i kampen mod tropperne i Harpagos, efter at de tidligere havde brændt deres familier og skatte.

Kun Milet blev skånet og fik lov til at bevare en vis uafhængighed, fordi det havde hjulpet Kyros mod Croesus og ikke støttet oprøret mod perserne. [29]

Krig mod Babylon

En nøjagtig rekonstruktion af 542 f.Kr. Nabonaids hjemkomst fra sit eksil i Tayma i det 14. regeringsår [30] kan ikke gennemføres på grund af mangel på kileskriftsbevis. Vi har en vis viden om aktiviteterne op til Cyrus, der drev spændinger mellem Nabonaid og Marduk -præstedømmet ved at stille bistandsløfter til Nabonaid -modstanderne og tilbyde sig selv som en alternativ regering. [31] I mellemtiden indledte Nabonaid defensive foranstaltninger for Babylon, som begyndte i marts 539 f.Kr. Blev intensiveret ved at bringe Ishtar -statuen hjem fra Uruk . [32] Første angreb af Kyros på Babylons territorier i foråret 539 f.Kr. BC, som den persiske konge udførte i Gutium -regionen, fik Nabonaid til at overføre flere gudernes statuer til Babylon som forstærkninger. Den babylonske konge handlede i henhold til den gamle mesopotamiske tro, eftersom guderne giver deres velsignelser til dem, der er i besiddelse af deres billeder. Cyrus vendte senere denne handling fra Nabonaid til sin modsætning ved at hævde, at den babylonske konge fik billederne bragt til Babylon mod gudernes vilje og dermed pådraget sig deres vrede.

Babylons fald

Cyrus II (Irak)
(36 ° 37 ′ 30 ″ N, 44 ° 31 ′ 25 ″ E)
Rewanduz -pas
Babylon (32 ° 32 ′ 30 ″ N, 44 ° 25 ′ 24 ″ E)
Babylon
Sagartien (36 ° 11 ′ 28 ″ N, 44 ° 0 ′ 34 ″ E)
Sagartien
Oplysninger (33 ° 20 ′ 0 ″ N, 44 ° 10 ′ 0 ″ E)
Bedstefar
Sippar (32 ° 55 ′ 0 ″ N, 44 ° 15 ′ 0 ″ E)
Sippar
Sydlige Urartu (37 ° 42 ′ 0 ″ N, 44 ° 19 ′ 0 ″ E)
Sydlige Urartu
Gutium (37 ° 0 ′ 0 ″ N, 45 ° 19 ′ 0 ″ E)
Gutium
Cyrus II (Saudi -Arabien)
Tayma (eksil fra Nabonaid) (27 ° 58 ′ 0 ″ N, 38 ° 53 ′ 0 ″ E)
Tayma (eksil fra Nabonaid)
Kampagnestationer i Cyrus ( landedata angiver centrum for den respektive stat).
Stort kort: Irak
Lille kort: Saudi -Arabien

For sin del flyttede Cyrus i sensommeren med en alliance af persere, medere og andre stammer på vej tilbage over Rewanduz -passet, cirka 66 kilometer nordøst for Erbil, gennem provinsen Sagartia , som han besatte uden kamp efter perseren konge med den sagartiske prins Ugbaru indgik en militær alliance og forsikrede ham om satrapstillingen i Babylon. [33] Angrebskampagnen mod Babylon var derfra i september over Diyala -strømmen til cirka 400 kilometer væk. OpisTigris startede. På denne fæstning i den østlige ende af den såkaldte " medianmur " blev slaget meget hurtigt afgjort, og det babylonske imperium var underlagt den persisk-medianske alliance. Efter den følgende massakre på de babylonske fanger [31] blev den sidste strategiske fæstning Sippar taget uden modstand. Cyrus forsøgte nu at fange Nabonaid, som i mellemtiden var flygtet. [23] Nabonaid Chronicle rapporterer detaljeret om begivenhederne:

”I måneden Tashritu kæmpede Cyrus slaget ved Opis på bredden af ​​Tigris. På grund af styrken i Kyrus hær trak de akkadiske soldater sig tilbage ... Den 15. Tashritu blev Sippar taget til fange ... Cyrus lod krigsbyttet føres og fangerne blev dræbt ... Den 16. i Tashritu [34 ] Ugbaru, guvernør i Gutium og Kyrus 'hær marcherede i Babylon. "

- Nabonaid Chronicle

Efter Ugbaru kom ind i byen uden kamp den 6. oktober 539 f.Kr. Ifølge Nabonaid Chronicle blev Nabonaid fanget i Babylon. Cyrus, der havde sendt Ugbaru videre til Babylon, kom ind i Babylon 17 dage senere den 23. oktober. [35] Ifølge rapporten i Nabonaid Chronicle blev grene af siv spredt til den persiske konge, da han proklamerede fred for hele landet ved sin ankomst. [23]

Endnu før det babylonske nytår, der fandt sted i måneden Nisanu i 538 f.Kr. Skulle fejres, forlod Kyros Babylon med henblik på den resterende korte periode og fik sit dekret forkyndt i Ekbatana. [23]

Ugbaru blev udnævnt til satrap i Babylons land, til gengæld udnævnt til provinsguvernører underordnet ham og bekræftede Nabû-ahhe-bullit i sit tidligere embede som chef for Babylon by. [23] Ifølge proklamationen i Cyrus dekret, de "guder Akkad ", der var blevet bragt til Babylon af Nabonaid, vendte hjem i månederne fra Kislimu til Adaru .

I modsætning til sin forgænger Nabonaid respekterede den persiske konge Marduk som Babylons øverste gud, hvis kultiske ærbødighed han måtte forny og bekræfte. Uden den guddommelige legitimation af Marduk ville en udnævnelse som konge af Babylon have været utænkelig. Chr. [36] ved den babylonske foreskrevne protokol med "at tage Marduk's hænder" fandt sted. For en tættere forbindelse til det nyoprettede persiske imperium fremmede den persiske konge ikke kun Marduk -præsterne, men forlod også andre vigtige embedsmænd fra Nabonaids i deres funktioner. Denne strategisk kloge opførsel og den ikke længere eksisterende babyloniske hær betød, at der i første omgang ikke var oprør i Babylon, så hele det erobrede imperiums territorier, f.eks. B. Palæstina , efter modtagelsen af ​​de kongelige insignier nu faldt til den persiske konge.

Tiden efter Nabonaid

Nabonaid om et relief i tilbedelsen af ​​månen, solen og Venus

Krøniken giver ingen oplysninger om Nabonaids opholdssted, men hans henrettelse må betragtes som sandsynlig, da rapporterne om de efterfølgende handlinger fra Cyrus næppe tillader nogen anden fortolkning. Efter kroningen beordrede den persiske konge alle Nabonaid -strukturer til at blive revet eller brændt. Schriften, die Nabonaid zum Inhalt hatten, ereilten die gleiche Bestimmung wie auch Statuen und Bilder von ihm. Die letzten Aussagen zu Nabonaid enden im „ Strophengedicht “ mit den Worten: „Alles was Nabonaid in seinem Leben geschaffen hatte, wurde als Asche durch den Wind in alle Richtungen verteilt.“

Nach Xenophon drangen Ugbaru (Gobryas) und ein weiterer Überläufer, die beide vom Babylonierkönig schlecht behandelt worden waren, noch in der Nacht nach dem Einzug der Perser in Babylon in den Palast ein und töteten den ihnen verhassten König. [37] Laut Berossos hingegen ergab sich Nabonaid in Borsippa , wurde von Kyros begnadigt und durfte seinen Lebensabend in Karmanien verbringen. [38] Dass Nabonaid darüber auch Regent von Karmanien wurde, berichtete Abydenos . [39]

Ugbaru starb am 18. Oktober 538 v. Chr. [40] etwa ein Jahr nach dem Einzug von Kyros in Babylon, [41] der anschließend seinen Sohn Kambyses II. zum Nachfolger ernannte [42] und ihm den Titel „König von Babylon“ verlieh. Der Perserkönig behielt nach Abgabe des Titels an seinen Sohn selbst den übergeordneten Rang „König der Länder“. [23] Die Gattin von Kyros, Kassandane , [43] erlitt wenige Monate später das gleiche Schicksal wie Ugbaru und starb am 28. März 537 v. Chr. [44] unmittelbar vor dem babylonischen Neujahr, dessen offizielle Hauptfeierlichkeiten [45] nach der angeordneten siebentägigen Staatstrauer am 5. April mit der Anwesenheitspflicht des babylonischen Königs begannen. [46] Kambyses II., der anscheinend mit dem babylonischen Protokoll nicht vertraut war, erschien in Heereskleidung zur Begrüßung der babylonischen Gottheiten und löste damit einen Eklat aus, der die Priesterschaft brüskierte und beleidigte. Wahrscheinlich musste Kambyses II. deshalb bald darauf sein Amt dem Nachfolger Gobryas übergeben, der in der babylonischen Chronik offiziell ab 536 v. Chr. als Satrap von „Babylon und der Transeuphratene“ geführt wurde. [47]

Über die von Kyros verfolgte Wirtschafts- und Verwaltungspolitik liegen nur wenige Keilschriftquellen vor. Nabonid hatte bereits begonnen, die Infrastruktur zu ändern und auf mehrere Standbeine zu verteilen. Seinen Aufenthalt in Tayma nutzte der Babylonierkönig zum Aufbau eines weit verzweigten Handelsnetzes, das Kyros nach der Eroberung Babyloniens übernahm und weiter intensivierte. Der Perserkönig vermied es jedoch, grundlegende theologische Änderungen herbeizuführen.

Verwaltungstechnisch ernannte der Perserkönig „Kommissare“, die sich um innenpolitische Angelegenheiten in den neu eingeführten Verwaltungsbezirken kümmerten. Phönizien zeigte sich gegenüber Kyros kooperativ , blieb aber eigenständig. Durch die phönizische Flotte avancierte Persien nun auch zu einer bedeutenden Seemacht. Unter Dareios I. folgte erst später eine grundlegende Einteilung der Regionen in Provinzen, da Kyros schwerpunktmäßig mit den Feldzügen in die Ostprovinzen beschäftigt war.

Karte mit dem Chaiber-Pass

Östliche Perserprovinzen

Da Babylon sich in den nächsten Jahren zunächst ruhig verhielt und die kleinasiatischen Länder von Kyros militärisch beherrscht wurden, widmete er seine Aufmerksamkeit nun den Provinzen östlich Elams und unternahm nach 539 v. Chr. in den Folgejahren mehrere Feldzüge. Er unterwarf zunächst 538 v. Chr. Baktrien ; im Anschluss Gandhara , Sogdien und Choresmien . Über den Chaiber-Pass gelangte Kyros immer weiter nach Osten, so auch bis nach Sattagydien und dem Indus . Schließlich erreichte er das Gebiet am Yachša-Arta (Jaxartes) , das weit im Nordosten des altiranischen Sprachgebietes lag.

Die dort nomadisierenden ansässigen Saken und Massageten konnte der Perserkönig nicht vollständig unterwerfen und ließ zum Schutz mehrere Festungen, so z. B. Kuruschata , errichten. Eine dauerhafte Befriedung konnte der Bau dieser Schutzburgen anscheinend nicht bewirken, da immer wieder kleinere Aufstände der heimischen Stämme vermeldet wurden. [22]

Religion

Kyros in der Bibel

Über die persönliche Religionseinstellung von Kyros liegen kaum Erkenntnisse vor. Aus den Ausführungen der Bibel wird der Eindruck gewonnen, dass der Perserkönig anderen Glaubensrichtungen, etwa dem Judentum , keine Einschränkungen auferlegte.

So wird Kyros in 2 Chr 36,22 EU , Esra 1,1 ff. EU sowie Jesaja (44,28 EU und 45 EU ) positiv erwähnt und mit einem „ Messias “ verglichen, der „durch die Erweckung seines Geistes“ die Rückkehr jüdischer Bevölkerungsteile aus dem babylonischen Exil ermöglichte. Zusätzlich soll der Perserkönig den Auftrag erhalten haben, „ JHWH ein Haus in Jerusalem zu bauen“.

Die historischen Belege lassen vermuten, dass Kyros wahrscheinlich die Religionspraxis der Assyrer und Babylonier fortführte, wenn von Nabonaids kurzfristigem Wechsel zur Monolatrie einmal abgesehen wird. Für Einschränkungen der traditionellen und individuellen Religionsausübung im privaten Bereich liegen keine Anzeichen vor. [48] Der Auftrag zum Tempelbau in Jerusalem wird im Kyros-Edikt nicht erwähnt und erscheint erstmals bei Xenophon in seinem Roman Die Erziehung des Kyros , der etwa 160–180 Jahre nach dem Erlass geschrieben wurde.

Die biblische Überlieferung interpretiert daher die Aussagen der allgemein zugebilligten Möglichkeit der Rückkehr in die Heimatländer und die Toleranz gegenüber dem privaten Glauben theologisch aus rückblickender Sicht zu einem Zeitpunkt, als der Tempelbau und andere Maßnahmen schon längst beendet waren. [31]

Religionspolitik

Kyros, der anscheinend zwar die individuellen Glaubensrichtungen in anderen Ländern respektierte, beschnitt jedoch in den eroberten Staaten konsequent die Befugnisse größerer Tempel, um deren Macht- und Wirkungsbereich zu schwächen. Zunächst wurden die staatlichen Zuschüsse zur Unterhaltung der Tempel gestrichen und eine Steuerzahlung auferlegt. Zusätzlich mussten Dienstleistungen gegenüber den Achämeniden erbracht werden.

Für die Kontrolle und Verwaltung der Tempel wurde das Amt des königlichen Kommissars geschaffen. Neu- und Ausbauten der Tempelanlagen mussten aus eigenen Rücklagen bestritten werden. Die finanziellen Zugabeleistungen, die vorher von den jeweiligen Staaten und Provinzen erbracht wurden, entfielen ersatzlos. [48]

Die laut dem biblischen Bericht (vgl. Buch Esra Kapitel 6,9 ff. und 7,20 ff.) von Kyros gewährten finanziellen Hilfen für den Bau des Jerusalemer Tempels und die Steuerbefreiung der Priester stehen im Widerspruch zu diesen Verfügungen. [48]

Kyros und der Zoroastrismus

Zoroastrischer Feuertempel in Yazd (Aufnahme aus dem Jahr 2004)

Versuche, Kyros mit dem Zoroastrismus zu verbinden, stützen sich zumeist auf die Berichte antiker Historiker bezüglich der Kyrosgrab-Ausstattung und auf Rückschlüsse vom heutigen Zustand der letzten Ruhestätte des Perserkönigs. Als Hauptgrund gegen die Aussage, dass bereits Kyros die Religion des Ahuramazda übernahm, wird der fehlende Name des Perserkönigs in Dokumenten der Zoroastrier genannt. [49]

Erst unter Dareios I. ist ab 521 v. Chr. in der Behistun-Inschrift das Bekenntnis zum zoroastrischen Glauben belegt. Die Darstellung in Naqsch-e Rostam zeigt ihn mit goldener Krone, um die ein Stoffdiadem gewickelt ist. Gegenüber ist Ahuramazda in der geflügelten Sonnenscheibe als Erscheinungsform des Mitra zu sehen. [50]

Die einzige vollständig nachgewiesene Verbindung von Kyros zum avestischen Glauben stellt der Name seiner Tochter Atossa dar. [51] Jedoch ergibt sich aus diesem Umstand die Frage, ob der Perserkönig oder seine Gattin Kassandane für die Namensvergabe verantwortlich waren. Hinweise von Kyros selbst als Sympathisant des Zoroastrismus fehlen völlig. Zumindest zum heutigen Zeitpunkt liegen keine Beweise für eine aktive Rolle von Kyros zu Ahuramazda vor, so dass die Beantwortung dieser Fragen offenbleiben muss.

Tod

Im August des Jahres 530 v. Chr. kam Kyros bei einem erneuten Feldzug gegen einen Nomadenstamm an der Ostgrenze seines Reiches ums Leben. Über die genaueren Todesumstände liegen von Herodot, Ktesias von Knidos und Berossos verschiedene Angaben vor, während Xenophon gänzlich abweicht. Nach Herodot starb der Perserkönig wahrscheinlich bei einem Feldzug gegen die Massageten, obwohl er anfangs durch List gegen den Königssohn Spargapises gewann, der sich deshalb das Leben nahm. In der entscheidenden Schlacht aber unterlag Kyros der Königin Tomyris und wurde tödlich verletzt. Die Siegerin ließ dem gefallenen Kyros aus Rache den Kopf abschneiden und ihn in einen blutgefüllten Schlauch stecken. [52]

Laut Ktesias von Knidos führte der Perserkönig zuletzt Krieg gegen die Derbiker , die durch indische Kontingente mit Elefanten Verstärkung erhielten. Während des Kampfes wurde Kyros vom Pferd abgeworfen und erlitt dabei einen Speerstich in den Schenkel. Zwar konnte keine Seite die blutige Schlacht entscheiden, doch erhielten die Perser Zuzug durch weitere Kontingente und gewannen den nächsten Kampf mit einem Verlust von 11.000 Mann, während die Derbiker 30.000 Gefallene, darunter auch ihren König Amoraios , zu beklagen hatten. Drei Tage nach seiner Verletzung starb aber auch Kyros an seinen Wunden. [53] Nur Ktesias erwähnt die Überführung seiner Leiche nach Persien, um sie dort bestatten zu lassen. Alexander dem Großen wurde 330 v. Chr. das angebliche Grab des Kyros in Pasargadai gezeigt. [54] Ein in dessen Nähe gelegenes kleines Gebäude, „Grab der Mutter Salomos“ genannt, wird oft mit dem im Folgenden beschriebenen Kyrosgrab identifiziert.

Der babylonische Geschichtsschreiber Berossos erzählt, dass Kyros in einer Schlacht in der Ebene Daas gefallen sei. [55] Historisch widerlegt ist die Angabe Xenophons in seinem Kyrosroman Erziehung des Kyros , dass der Perserkönig friedlich wie ein griechischer Philosoph gestorben sei. [56]

Grabmal

Das Grabmal des Kyros II. in Pasargade , in der Nähe des heutigen Schiras

Auf Wunsch Alexanders des Großen, der Kyros bewunderte, besuchte Aristobulos von Kassandreia zweimal die letzte Ruhestätte des großen Perserkönigs in Pasargadai. Seine Beschreibung nahmen sowohl Arrian als auch Strabon in ihre Werke auf; beide Autoren weichen nur minimal voneinander ab. [57]

Danach befand sich der rechteckige Grabbau in einem großen Garten, war an der Basis aus massiven Steinquadern errichtet und hatte darüber eine Grabkammer mit engem Eingang. In ihr befanden sich ein Tisch mit Gläsern, ein Goldsarkophag, in dem einst der Leichnam des Kyros bestattet worden war, eine Bahre sowie prächtige Kleider und Schmuckstücke. In der Nähe beim Aufstieg zum Grab stand eine Hütte für dessen Bewacher, die Mager . Eine persische Inschrift zierte das Grab: „O Mensch, ich bin Kyros, der die Herrschaft der Perser begründete, Asiens König! Neide mir nicht dieses Denkmal!“ Nach dem ersten Besuch des Aristobulos wurde das Grab beraubt. Nun ließ er es wiederherstellen und zumauern.

Einen ähnlichen Text der Inschrift gibt auch der Biograph Plutarch , der im Übrigen nur kurz über das Grab berichtet und als dessen Standort nur allgemein Persien angibt. [58]

Das sogenannte „Grab der Mutter Salomo“ (Mašhad-e Madar-e Solayman) , ein den Europäern seit dem 16. Jahrhundert bekanntes kleines Steinmonument etwa 1 km südwestlich von Pasargadai, wurde wegen seiner Ähnlichkeit mit der Beschreibung von Aristobulos zuerst 1809 von Morier mit dem Kyrosgrab identifiziert. Diese Ansicht ist auch heute größtenteils unumstritten. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde das Gebäude in eine Moschee umfunktioniert.

Das Kyrosgrab ist ein rechteckiges, kleines Gebäude mit schrägem Dach und sehr kleiner Tür (139 cm hoch und 78 cm breit), zu der früher eine Treppe führte. Es steht auf sechs nahezu quadratischen, sich nach oben verjüngenden Steinplatten, deren unterste etwa 13 m lang und 12 m breit ist. Das Gebäude selbst misst circa 6 m in der Länge und 5 m in der Breite und beherbergt ein etwa 3 × 2 m großes, leeres Zimmer. Die Gesamthöhe des Grabes wird auf 11 m geschätzt. Die von Aristobulos erwähnte Inschrift fehlt. Eine 50 m lange und 40 m breite, rechteckige Mauer umschloss früher das Grab. Bei diesem Bau flossen Kunsttraditionen der von den Persern unterworfenen Völker ein. Die stufenförmige Basis ähnelt einem babylonischen Zikkurat , während der Aufbau der Cella griechisch-ionische Stilelemente aufweist. [59]

Rezeption

Legenden über Kyros' Jugend

Es wurde schon sehr früh ein überwiegend positives Bild des persischen Reichsgründers gezeichnet und sein Leben durch zahlreiche Legenden verklärt. Besonders über die frühen Jahre des Kyros gab es verschiedene fantasievolle Versionen:

Laut Herodot hatte der Mederkönig Astyages zwei Träume, die auf seinen Sturz durch den Sohn seiner Tochter Mandane hindeuteten. Er befahl deshalb seinem Vertrauten Harpagos die Tötung des neugeborenen Kyros. Doch führte Harpagos den Befehl nicht aus, sondern beauftragte den Hirten Mithradates, den Säugling in den Bergen auszusetzen. Mithradates befolgte aber die Anweisung Harpagos nicht und zog mit seiner Frau den kleinen Kyros auf.

Als nun Kyros zehn Jahre alt war, wurde er von den Dorfkindern spielerisch zum König ernannt und ließ einen der Jungen wegen Unfügsamkeit auspeitschen. Dessen Vater, ein vornehmer Meder, beschwerte sich bei Astyages, der deshalb die Betroffenen vorlud und bei der folgenden Begegnung erfuhr, dass sein Enkel noch lebte. Auf Beruhigung durch seine Wahrsager unternahm er nichts gegen den jungen Kyros, ließ aber den Sohn des Harpagos töten. Später stachelte der trauernde Vater den herangewachsenen Kyros gegen Astyages auf, was zu dessen Sturz führen sollte. [60]

Ganz anders lautet der wohl im Wesentlichen auf Ktesias zurückgehende, ausführliche Bericht des Nikolaos von Damaskus, der den Perserkönig vollkommen diskreditieren sollte. Danach sei Kyros der Sohn des armen Räubers Atradates aus dem Stamm der Marder und der Ziegenhirtin Argoste gewesen. Nach Ankunft am Hof des Astyages in jungen Jahren musste er zuerst als Palastfeger niedrigste Arbeiten verrichten. Er soll sogar ausgepeitscht worden und erst langsam durch seine Dienste in der Hierarchie höher gestiegen sein. Schließlich erbte er das große Vermögen eines Obermundschenken, der ihn auch dem König empfahl. So erlangte er die Gunst des Astyages und bedeutenden Einfluss.

Seine Mutter, die er zu sich holen ließ, berichtete ihm von einem Traum, den sie als Schwangere gehabt hatte. Dieser Traum ähnelt unverkennbar dem ersten des Astyages bei Herodot. Ein Babylonier deutete ihn als Zeichen dafür, dass Kyros König werden würde. Die Kadusier planten damals ohne Zustimmung ihres Königs Onaphernes einen Aufstand gegen die Meder. Astyages schickte Kyros als Gesandten zu Onaphernes, der unterwegs auf einen Mann namens Hoibares traf, den er auf Anraten des Babyloniers zu seinem Gefährten machte. Die drei Männer kehrten nach Erledigung der Gesandtschaft an den medischen Königshof zurück und planten den Umsturz. Hoibares beseitigte jedoch den babylonischen Traumdeuter, um einen Mitwisser weniger zu haben.

Auf Wink seines Sohnes rüstete inzwischen Atradates gegen Astyages. Bald darauf verließ Kyros den Mederhof, um seinen Vater zu besuchen. Das Lied einer seiner Sängerinnen machte Astyages auf die Umsturzpläne aufmerksam, da es von einem mächtigen Löwen, der einen Eber in die Freiheit entließ, erzählte. Die Kräfte des Ebers wuchsen, bis er schließlich den stärkeren Löwen besiegen konnte. Astyages bezog diese Fabel sofort auf sein Verhältnis zu Kyros und versuchte, ihn nun lebendig oder tot an seinen Hof zurückholen zu lassen. Da dies Vorhaben misslang, kam es zwischen Astyages und Kyros zur militärischen Auseinandersetzung um den Thron des Mederreichs. Ab hier bricht aber das Fragment des Nikolaos ab und man erfährt durch Photios' Auszug aus Ktesias nur noch kurze Einzelheiten aus dem Ende des Krieges. [61]

Die Dokumentationen der griechischen Historiker beinhalten zudem die traditionell ideologischen Ansprüche der Perser auf Medien und auch Lydien. Die Legenden um Mandane wurden mesopotamischen Vorlagen nachgebildet, z. B. Sargon von Akkad , und belegen mit iranischer Prägung die spätere Wertschätzung des Kyros als charismatischen Gründer des altpersischen Weltreichs. [2]

Das Kyrosbild von der Antike bis zum Mittelalter

Die Empfangshalle von Kyros in Pasargadae.

Aischylos nannte Kyros einen friedenliebenden König, der sehr besonnen handelte. [62] Xenophon schrieb um 360 v. Chr. über den Perserkönig zwar die achtbändige Monographie Erziehung des Kyros , doch wurde nach neuzeitlicher Überprüfung klar, dass dieses Werk einen idealen König in Romanform schildern wollte und die historischen Tatsachen phantasievoll interpretiert und angepasst wurden. Der Philosoph Aristoteles charakterisiert Kyros als Wohltäter, der den Völkern die Freiheit brachte. [63]

Negative Seiten von Kyros' Person und Politik wurden in den Hintergrund gerückt. Die alten Perser nannten ihn laut Herodot ihren „Vater“ und verehrten ihn offenbar sehr. Wohl nicht zufällig wählte ihn Xenophon in seinem Roman als Vorbild für einen idealen König aus. Der griechische Historiker berichtet auch dementsprechend, dass noch zu seiner Zeit Gesänge und Sagen über Kyros bei den Persern kursierten.

Die positive Darstellung im überwiegenden Teil der antiken Literatur wirkte bis ins Mittelalter weiter. Die jüdisch - christliche Tradition interpretierte den Traum des medischen Königs vom Weinstock als Vorzeichen für die Geburt eines Königs, der zum Befreier des jüdischen Volkes aus dem babylonischen Exil bestimmt war. Nach Ansicht des Speculum humanae salvationis aus dem 14. Jahrhundert war Kyros' Geburt vordeutend auf jene von Maria , die den „Messias der Menschheit“ zur Welt bringen werde. [64]

Moderne wissenschaftliche Beurteilung

Die Vereinten Nationen veröffentlichten 1971 in allen offiziellen UNO-Sprachen die Inschrift des Kyros-Edikts, wobei dieses auf Initiative der iranischen Regierung als „erste Charta der Menschenrechte“ bezeichnet wurde. Dies geschah ohne neutrale Prüfung des historischen Hintergrunds. Bis heute hat die UNO nicht zu kritischen Fragen, die sich auf den propagandistischen Zweck des Textes beziehen, Stellung genommen. [65] Die Konstruktion eines Zusammenhangs mit dem modernen Begriff der Menschenrechte, der zur Zeit des Kyros nicht existierte, wird von Historikern nicht akzeptiert, da eine solche Betrachtungsweise unhistorisch ist und der damaligen Wirklichkeit nicht gerecht wird. [66] So widerspricht der Althistoriker Josef Wiesehöfer unwissenschaftlichen Darstellungen, die Kyros als König beschreiben, „der Menschenrechtsideen in den Umlauf brachte“. Die Inschrift ist als Selbstdarstellung des Herrschers einseitig. [67] Propagandistischen Zwecken dienen auch im Internet kursierende gefälschte Übersetzungen, in denen Kyros sogar für Mindestlohn und Asylrecht eintritt. [65]

Die Veröffentlichung der Inschrift durch die UNO im Jahr 1971 stand in Zusammenhang mit den Jubiläumsfeiern „zum 2500jährigen Bestehen des Kaiserreichs Iran“ , die im Iran von der damaligen Regierung des Schahs Mohammad Reza Pahlavi mit großem Aufwand begangen wurden. Der Schah legte großen Wert darauf, an die altpersische Tradition anzuknüpfen. Die deutsche Iranistik widmete diesem Anlass eine Festschrift mit Geleitworten ua des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers. [68] Tatsächlich bezog sich die Angabe von 2500 Jahren aber nicht – wie von iranischer Seite und auch von deutschen Gratulanten behauptet wurde – auf ein (fiktives) Jahr der Reichsgründung, sondern darauf, dass Kyros vor zweieinhalb Jahrtausenden gestorben war. Dem Anlass entsprechend fiel die Würdigung des Kyros in der Festschrift durch den Göttinger Iranisten Prof. Walther Hinz äußerst positiv aus. Der Druck der Festschrift wurde durch Mittel der deutschen Wirtschaft, des Auswärtigen Amtes und des Instituts für Auslandsbeziehungen finanziert. [69]

Aus der Sicht der modernen Forschung erscheint Kyros als außergewöhnlich befähigter Herrscher, der seine außenpolitischen Ziele durch geschickten Einsatz von Druckmitteln und Verlockungen erreichte. Seine erfolgreiche Strategie ermöglichte es ihm, aus einem bescheidenen ererbten Territorium in nur drei Jahrzehnten das erste Großreich der Perser zu schaffen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass sowohl in seinem Reich als auch in anderen Ländern bald zahlreiche Legenden und Verherrlichungen von Kyros in Umlauf gelangten. Dabei wurden Stoffe aus mesopotamischen Mythen mit Sagengut persischen Ursprungs zusammengefügt. [70]

Belletristik

Die Erzählung von Pantheia – die laut Xenophon die Gattin eines Feindes des Kyros war, in die Hände des Perserkönigs fiel und trotz ihrer Schönheit nicht von ihm berührt wurde – fand im 16. Jahrhundert Eingang in Werke des italienischen Dichters Matteo Bandello und des englischen Autors William Painter ; auch der deutsche Dramatiker Hans Sachs schuf nach diesem Motiv einige Gedichte. Die Franzosen Pierre Mainfray ( Cyrus triomphant , 1628) und Antoine Danchet ( Cyrus , 1706) behandelten die Jugend des Kyros dramatisch. Den umfangreichsten Roman (13 000 Seiten) über den Perserkönig schrieb die französische Schriftstellerin Madeleine de Scudéry ( Artamène ou le Grand Cyrus , 1649–1653). Um eine Dienststelle beim Preußenherrscher Friedrich dem Großen zu erhalten, nannte der deutsche Dichter Christoph Martin Wieland in seinem Goldenen Spiegel (1772) den Monarchen einen Neuen Kyros . [64]

Darstellende Kunst

Da das die religiöse Bedeutung des Königs hervorhebende Speculum humanae salvationis in kirchlichen Kreisen weit verbreitet war, wurden viele bildnerische Darstellungen des Kyros-Themas in Kirchen und Klöstern angeregt, etwa Glasmalereien des Klosters Ebsdorf bei Uelzen . Auf das für den burgundischen Herzog Karl den Kühnen verfasste Werk des Grafen von Lucena (1470), dessen Grundlage Xenophons Erziehung des Kyros bildete, gehen vier Wandteppiche zurück, die sich in Notre-Dame in Beaune befinden. Der amerikanische Maler Benjamin West stützt sich bei einem Bild (1773, London) für den britischen König Georg III. , auf dem Kyros einem von ihm geschlagenen armenischen König großzügig verzeiht, ebenfalls auf Xenophon. Vor dem Thron des Astyages erscheint der Perserkönig auf dem Gemälde von J. Victor (1640, Oldenburg). Das Motiv des von einer Hündin gesäugten kleinen Kyros bringt ein Porträt von Giovanni Benedetto Castiglione (um 1655, Dublin). Wie nobel sich Kyros gegenüber der schönen Pantheia verhielt, stellt ein Fresko des italienischen Malers Pietro da Cortona dar (1641/42, Florenz, Palazzo Pitti). [64]

Musik

Seit dem 17. Jahrhundert behandelten auch musikalische Werke, vornehmlich Opern, den Kyros-Stoff. So verfasste Antonio Bertali das Divertimento Il Ciro crescente (1661). Zum Libretto von GC Sorentino schrieb unter anderem Francesco Cavalli die Oper Il Ciro (1654). Auf dem Text von Pietro Pariati fußen zum Beispiel Opern von Tomaso Albinoni ( Ciro , 1709) und Antonio Lotti ( Ciro in Babilonia , 1716). Vertonungen des Librettos Ciro riconosciuto von Pietro Metastasio schufen etwa Baldassare Galuppi (1737), Niccolò Jommelli (1744) und Johann Adolph Hasse (1751). Gioachino Rossini komponierte die Oper Ciro in Babilonia (1812) nach dem Text von Francesco Aventi. [64]

Stammtafel

 
 
Achaimenes
1. König, Regent von Persien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teispes
2. König, Regent von Persien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ariaramna I.
3. König, Regent der Persis
 
Kyros I.
4. König, Regent von Anschan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arschama I.
Regionalregent
 
Kambyses I.
5. König, Regent von Anschan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hystaspes
Prinz
 
Kyros II.
6. König, Regent von Persien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dareios I.
9. König, Regent von Persien
 
Kambyses II.
7. König, Regent von Persien
 
Bardiya
8. König, Regent von Persien
(oder Gaumata als Smerdis)
 
Artystone
Prinzessin
 
Atossa
Prinzessin
 
Roxane
Prinzessin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xerxes I.
10. König, Regent von Persien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artaxerxes I.
11. König, Regent von Persien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe auch

Quellen

Literatur

Standardwerke

Einzeluntersuchungen

 • Robert Rollinger : The Median Empire, the End of Urartu and Cyrus the Great Campaign in 547 v. Chr. (Nabonaidus Chronicle II 16). In: Ancient West & East , Band 7 (2009), S. 49–63 ( online (anmeldepflichtig) ).
 • Robert Rollinger: Das Phantom des Medischen „Großreichs“ und die Behistun-Inschrift. In: Ancient Iran and its Neighbours. Studies in hounour of Prof. Józef Wolski on occasion of his 95th birthday (= Electrum. Band 10). Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakau 2005, ISBN 978-83-233-1946-7 .
 • Robert Rollinger: Medien. In: Walter Eder , Johannes Renger (Hrsg.): Herrscherchronologien der antiken Welt. Namen, Daten, Dynastien (= Der Neue Pauly . Supplemente. Band 1). Metzler, Stuttgart/Weimar 2004, ISBN 3-476-01912-8 , S. 112–115.
 • Josef Wiesehöfer : Kontinuität oder Zäsur – Babylon unter den Achämeniden. In: Johannes Renger (Hrsg.): Babylon – Focus mesopotamischer Geschichte. Wiege früherer Gelehrsamkeit als Mythos der Moderne. 2. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft. Saarbrücker Druckerei und Verlag, Saarbrücken 1999, ISBN 3-930843-54-4 .
 • Josef Wiesehöfer: Daniel, Herodot und „Dareios (Kyros II.) der Meder“. In: Von Sumer bis Homer. Festschrift für Manfred Schretter zum 60. Geburtstag (= Alter Orient und Altes Testament. Band 325). Ugarit-Verlag, Münster 2005, ISBN 3-934628-66-4 .
 • Reinhard-Gregor Kratz: Das Judentum im Zeitalter des Zweiten Tempels (= Forschungen zum Alten Testament. Band 42). Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 3-16-148835-0 .
 • Mischa Meier : Deiokes, König der Meder – Eine Herodot-Episode in ihren Kontexten (= Oriens et Occidens . Band 7). Franz Steiner, Stuttgart 2004, ISBN 3-515-08585-8 .
 • Vesta S. Curtis, Sarah Stewart: The Idea of Iran , Band 1: Birth of the Persian Empire. Tauris, London 2005, ISBN 1-84511-062-5 .
 • Wolfgang Röllig : Ran Zadok – Répertoire géographique des textes cunéiformes , Teil 8: Geographical names according to new- and late-Babylonian texts. Reichert, Wiesbaden 1985, ISBN 3-88226-234-6 .
 • Albert-Kirk Grayson: Assyrian and Babylonian chronicles (= Texts from cuneiform sources. Band 5). Augustin, New York 1975.
 • Jack Cargill: The Nabonidus Chronicle and the Fall of Lydia. Consensus with Feet of Clay. In: American Journal of Ancient History , Band 2 (1977), S. 97–116.
 • Sidney Smith: Babylonian Historical Texts to the Capture and downfall of Babylon. Olms, Hildesheim 1975, ISBN 3-487-05615-1 (Reprint).
 • Alireza Shapour Shahbazi: Old Persian inscriptions of the Persepolis platform: plates I–XLVIII (= Corpus inscriptionum Iranicarum. Teil 1: Inscriptions of ancient Iran. Band 1, Portfolio 1). Lund Humphries, London 1985, ISBN 0-85331-489-6 .
 • Manfred Mayrhofer: Zum Namensgut des Avesta. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1977, ISBN 3-7001-0196-1 .
 • Mary Boyce : A history of Zoroastrianism. 3 Bände, Brill, Leiden/Köln 1975–1991.
 • Norbert Ehrhardt : Widerstand – Anpassung – Integration: Die griechische Staatenwelt und Rom. Festschrift für Jürgen Deininger zum 65. Geburtstag. Franz Steiner, Stuttgart 2002, ISBN 3-515-07911-4 .
 • Martin L. West : Early Greek philosophy and the Orient. Oxford University Press, Oxford 2002, ISBN 0-19-814289-7 (Reprint).

Weblinks

Commons : Kyros II. – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Das Geburtsjahr ist eine Schätzung und der Encyclopædia Britannica (15. Auflage, 2007, Band 3, S. 831, Artikel Cyrus II. ) entnommen. Unwahrscheinlich ist die Berechnung des Geburtsjahres auf 600 v. Chr. nach dem griechischen Historiker Dinon von Kolophon (zitiert bei Cicero , De Divinatione 1,23), laut dem Kyros II. 70 Jahre alt wurde, weil diese Angabe unzuverlässig ist (so schon FH Weißbach, in: Paulys Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft (RE), Supplementband IV, Sp. 1157). Das Todesjahr ist durch Datierungen von Keilschrifttexten gesichert.
 2. a b c Josef Wiesehöfer: Kyros 2. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 6, Metzler, Stuttgart 1999, ISBN 3-476-01476-2 , Sp. 1014–1017, hier Sp. 1014.
 3. Otto Kaiser: Texte aus der Umwelt des Alten Testaments , Band 1 – Alte Folge; Gütersloh: Mohn, 1985; S. 409–410.
 4. Herodot , Historien , 1. Buch, ab 46. Spalte.
 5. Richard Laqueur : Nikolaos 20 . In: RE XVII 1, Sp. 362–424, hier: Sp. 375–390.
 6. FH Weißbach: Kyros II. In: RE, Supplementband IV., Sp. 1129–1131.
 7. Plutarch: Artaxerxes 1. 3 ; Photius , Epitome of Ktesias' Persica 52
 8. a b Rüdiger Schmitt und Karl Hoffmann in der Encyclopædia Iranica (online)
 9. Allerdings charakterisierte Herodot Kambyses I. fälschlich als einen Perser mittleren Standes, während ihn Xenophon richtiger als „König der Perser“ bezeichnet.
 10. Robert Rollinger: Das Phantom des Medischen „Großreichs“ ; in Edward Dabrowa: Ancient Iran and its Neighbours ; Krakau 2005, S. 21.
 11. Das Jahr vom Herrschaftsantritt des Kyros wird geschätzt nach seinem sicher feststehenden Todesjahr (530 v. Chr.) und der Angabe des Herodot ( Historien 1, 214, 3), dass er 29 Jahre regiert habe. Auch nach Diodor (Eusebius von Caesarea, Praeparatio evangelica 10,10) wurde Kyros Anfang der 55. Olympiade (um 560 v. Chr.) König.
 12. Zusammenfassend Richard N. Frye: Cyrus was no Achaemenid . In: Carlo G. Cereti ua (eds.), Religious themes and texts of pre-Islamic Iran and Central Asia , Wiesbaden 2003, S. 111ff.
 13. Herodot, Historien 1, 123–128
 14. a b Reinhard-Gregor Kratz: Das Judentum im Zeitalter des Zweiten Tempels ; Studienausgabe aus der Schriftenreihe: Forschungen zum Alten Testament, Nr. 42; Tübingen: Mohr (Siebeck), 2006; S. 44–47.
 15. FH Weißbach: Kyros II. In: RE, Supplementband IV., Sp. 1142–1144; M. Dandamayev: Cyrus II. In: Encyclopædia Iranica , Bd. 6, S. 517–518
 16. Cyrus II . In: Encyclopædia Britannica , 2007, Bd. 3, S. 831.
 17. M. Dandamayev: Cyrus II. In: Encyclopædia Iranica , vol. 6, S. 518.
 18. Mischa Meier: Deiokes, König der Meder , Steiner, Stuttgart 2004, S. 19.
 19. J. Cargill: The Nabonidus Chronicle and the Fall of Lydia ; in: American Journal of Ancient History 2 (1977), S. 97–116
 20. „Diese Lesung bildet die neue Grundlage aller zukünftigen Auswertungen“. In: Robert Rollinger: The Median Empire, the End of Urartu and Cyrus the Great Campaigne 547 v. Chr. in Nabonaid Chronicle II 16 . In: Proceedings of the 1st International Conference on Ancient Cultural Relations between Iran and West-Asia , Teheran 2004, S. 5–6.
 21. Robert Rollinger: The Median Empire, the End of Urartu and Cyrus the Great Campaigne 547 v. Chr. in Nabonaid Chronicle II 16 ; in: Proceedings of the 1st International Conference on Ancient Cultural Relations between Iran and West-Asia ; Teheran 2004, S. 5–6.
 22. a b c Dietz-Otto Edzard: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie (RLA) , Band 6; Berlin 1983; S. 401.
 23. a b c d e f Dietz-Otto Edzard: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie (RLA) , Band 6; Berlin 1983; S. 402.
 24. Laut der hier bruchstückhaften Nabonid-Chronik tötete Kyros II. 547 v. Chr. nach einem Feldzug einen König; das nicht genau entzifferbare Land wird nun „Urartu“ gelesen. Die Chronik des Eusebius von Caesarea setzt den Sturz des Krösus dagegen ins Jahr 547 v. Chr.; die Manuskripte der Chronik des auf Eusebius beruhenden Hieronymus schwanken zwischen 548 und 545 v. Chr.; das Marmor Parium nennt als Ende des Lyderreichs etwa das Jahr 541/540 v. Chr.
 25. Wichtigste Quelle für den Kampf zwischen Krösus und Kyros II. ist Herodot ( Historien 1, 71; 1, 75–81; 1, 83–84).
 26. Eusebius von Caesarea, Chronik (armenisch), p. 33, 8–9 ed. Karst
 27. Bakchylides 3, 23ff.
 28. Herodot, Historien 1, 85–87; bei Xenophon ( Erziehung des Kyros 7, 2) verhält sich Kyros II. geradezu „gentlemanlike“ gegenüber Krösus.
 29. Hauptbericht bei Herodot, Historien 1, 154–176
 30. Belsazar siegelte als Sohn und öffentlicher Stellvertreter Nabonaids nur vom 4.–13. Regierungsjahr, vgl. dazu: Klaas R. Veenhof: Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen – Grundrisse zum Alten Testament ; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001; S. 284.
 31. a b c Josef Wiesehöfer: Kyros 2. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 6, Metzler, Stuttgart 1999, ISBN 3-476-01476-2 , Sp. 1014–1017, hier Sp. 1015.
 32. Die Nabonaid-Chronik nennt den Monat Adaruu im 16. Regierungsjahr und damit verbundene Angriffe der Perser.
 33. Die Gleichsetzung des Namens Ugabru mit Gobryas gilt als keinesfalls gesichert. Es wird daher der Name Ugbaru verwendet, der so auch in der Nabonaid-Chronik aufgeführt ist. Siehe hierzu auch Rüdiger Schmitt in der Encyclopædia Iranica online
 34. Das ist umgerechnet der 6. Oktober. Der Beginn des 16. Taschritu fiel im proleptischen julianischen Kalender 539 v. Chr. auf den Abend des 12. Oktober – dauerte bis zum Abend des 13. Oktober – und der Frühlingsanfang auf den 28. März. In Umrechnung auf den heutigen gregorianischen Kalender müssen daher 7 Tage in Abzug gebracht werden. Nicht geklärt ist, ob das Datum auf den tatsächlichen babylonischen Mond- oder den statischen Jahreskalender umgerechnet werden muss. Berechnungen nach Jean Meeus: Astronomische Algorithmen – Anwendungen für Ephemeris Tool 4,5 , Barth, Leipzig 2000 und Ephemeris Tool 4,5 Umrechnungsprogramm .
 35. Ähnlich wie die hier nach der Nabonaid-Chronik geschilderte Eroberung Babylons berichtet von den antiken Historikern nur Berossos (bei Eusebius von Caesarea ( Chronik , S. 15.20 ed. Karst) und Josephus ( Gegen Apion 150ff.)); unhistorisch ist die Darstellung Herodots ( Historien 1, 188–191) und Xenophons ( Erziehung des Kyros 7, 5), dass Kyros II. den Euphrat ableiten ließ und dadurch in Babylon eindringen konnte.
 36. Das ist der 5. Nisanu. Im proleptischen julianischen Kalender 538 v. Chr. fiel der Beginn des 5. Nisanu auf den Abend des 27. März – die Ergreifung der Hände Marduks auf den 28. März – und der Frühlingsanfang auf den 28. März. In Umrechnung auf den heutigen gregorianischen Kalender müssen daher 7 Tage in Abzug gebracht werden. Berechnungen nach Jean Meeus: Astronomische Algorithmen – Anwendungen für Ephemeris Tool 4,5 , Barth, Leipzig 2000 und Ephemeris Tool 4,5 Umrechnungsprogramm .
 37. Xenophon, Erziehung des Kyros 7, 5.
 38. Josephus, Kontra Apion 1, 20 § 151–153; ua
 39. Eusebius von Caesarea, Praeparatio evangelica 9, 41; ua
 40. Gemäß Nabonaid-Chronik in der Nacht des 11. Arahsamna . Im proleptischen julianischen Kalender 538 v. Chr. fiel der 11. Arahsamna auf den 25. Oktober und der Frühlingsanfang auf den 28. März. In Umrechnung auf den heutigen gregorianischen Kalender müssen daher 7 Tage in Abzug gebracht werden. Berechnungen nach Jean Meeus: Astronomische Algorithmen – Anwendungen für Ephemeris Tool 4,5 , Barth, Leipzig 2000 und Ephemeris Tool 4,5 Umrechnungsprogramm .
 41. In der Literatur wird auch die Angabe „kurz danach“ verwendet und meist das Jahr 539 v. Chr. angesetzt. Rüdiger Schmitt verweist jedoch in der Encyclopædia Iranica online ( Memento vom 27. Januar 2005 im Internet Archive ) auf die Möglichkeit von „einem Jahr“. Die Nabonaid-Chronik setzt entsprechend auch eine einjährige Amtsdauer an.
 42. Hubert Cancik: Der Neue Pauly (DNP) – Enzyklopädie der Antike , Band 6; Stuttgart: Metzler, 2003; S. 219.
 43. Herodot, Historien 2, 1; 3, 2.
 44. Gemäß Nabonaid-Chronik am 26. Adaru. Im proleptischen julianischen Kalender 537 v. Chr. fiel der 26. Adaru auf den 4. April und der Frühlingsanfang auf den 28. März. In Umrechnung auf den heutigen gregorianischen Kalender müssen daher 7 Tage in Abzug gebracht werden. Berechnungen nach Jean Meeus: Astronomische Algorithmen – Anwendungen für Ephemeris Tool 4,5 , Barth, Leipzig 2000 und Ephemeris Tool 4,5 Umrechnungsprogramm .
 45. Die ersten drei Tage waren zwar auch Bestandteil der Neujahrsfeierlichkeiten, aber erst mit dem 4. Tag begannen die Prozessionen für die babylonische Bevölkerung, die danach bis zum 11. Tag andauerten
 46. Gemäß Nabonaid-Chronik am 4. Nisanu (8 Tage nach dem Todesdatum der Kassandane).
 47. Nach Urkunden im 4. Regierungsjahr von Kyros, vgl. dazu Hubert Cancik: Der Neue Pauly (DNP) – Enzyklopädie der Antike. Band 4 ; Stuttgart: Metzler, 2003; S. 1126. Ein genaues Datum wird in der Chronik nicht genannt. Nach babylonischer Zählung der Regierungsjahre wird das gesamte Jahr dem alten Amtsinhaber zugeschlagen, auch wenn er nicht das volle Jahre regiert hat. Die Amtsübergabe an Gobryas erfolgte im Laufe des Jahres 537 v. Chr.; die Nennung als neuer Amtsinhaber wurde dann offiziell ab 536 v. Chr. chronologisch vermerkt.
 48. a b c Klaas R. Veenhof: Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen – Grundrisse zum Alten Testament ; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001; S. 288–291.
 49. Mary Boyce: CYRUS iii. Cyrus II The Great . In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica . (englisch, iranicaonline.org – inkl. Literaturangaben).
 50. Norbert Ehrhardt: Widerstand – Anpassung – Integration: Die griechische Staatenwelt und Rom. Festschrift für Jürgen Deininger zum 65. Geburtstag , Steiner, Stuttgart 2002, S. 161.
 51. Manfred Mayrhofer: Zum Namensgut des Avesta , Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1977, S. 10.
 52. Herodot: Historien 1, 204–215.
 53. Ktesias, S. 133 ff. ed. Gilmore.
 54. Aristobulos von Kassandreia , FGrH 139, F 51 bei Arrian, Anabasis 6, 29 und Strabo 15, 3, 7.
 55. Berossos bei Eusebius von Caesarea , Chronik, S. 23, ed. Karst.
 56. So FH Weißbach ( Kyros II., In: RE, Supplementband IV, Sp. 1156) zu Xenophon, Erziehung des Kyros 8, 7.
 57. Strabo 15, 3, 7; Arrian, Anabasis 6, 29.
 58. Plutarch, Alexander 69.
 59. FH Weißbach: Kyros II. in: RE, Supplementband IV, Sp. 1157–1160; Antigoni Zournatzi: The Tomb of Cyrus. In: Encyclopædia Iranica . Bd. 6, S. 522–524.
 60. Herodot, Historien 1, 107–130.
 61. Nikolaos von Damaskus bei Felix Jacoby , Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH), Nr. 90, F 66; dazu Ktesias, FGrH 688 F 9.
 62. Aischylos, Die Perser 472; 770ff.
 63. Aristoteles, Athenaion politeia 5, 8; 5, 15.
 64. a b c d Artikel Kyros II. In: Eric M. Moormann, Wilfried Uitterhoeve: Lexikon der antiken Gestalten. Mit ihrem Fortleben in Kunst, Dichtung und Musik (= Kröners Taschenausgabe . Band 468). Kröner, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-46801-8 , S. 409–411.
 65. a b Matthias Schulz: Legenden – Der falsche Friedensfürst auf Spiegel Online vom 7. Juli 2008
 66. Elton L. Daniel, The History of Iran , p. 39. Greenwood Publishing Group, 2000. ISBN 0-313-30731-8 ( eingeschränkte Online-Version in der Google-Buchsuche- USA )
 67. Josef Wiesehöfer: Das antike Persien 550 v. Chr. bis 650 n. Chr. Patmos, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96151-3 , Kapitel „Kyros und Xerxes“
 68. Festgabe deutscher Iranisten zur 2500 Jahrfeier Irans , hrsg. Wilhelm Eilers, Stuttgart 1971.
 69. Josef Wiesehöfer: Kyros, der Schah und 2500 Jahre Menschenrechte, in: Stephan Conermann (Hrsg.), Mythen, Geschichte(n), Identitäten: Der Kampf um die Vergangenheit, EB-Verlag, Hamburg 1999, ISBN 3-930826-52-6 , pp. 55–68
 70. Josef Wiesehöfer: Kyros 2. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 6, Metzler, Stuttgart 1999, ISBN 3-476-01476-2 , Sp. 1014–1017, hier Sp. 1017.
Vorgänger Amt Nachfolger
Kambyses I. Persischer König
559–530 v. Chr.
Kambyses II.
Nabonid König von Babylonien
539–530 v. Chr.
Kambyses II. 538 v. Chr.
Kambyses II.