Godser i Storhertugdømmet Hessen

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Statens hus i Darmstadt (1888), sæde for statens godser
Arvelig storhertug Ludwig II var den første præsident for første afdeling Karl Christian Eigenbrodt - Første præsident for Anden Afdeling
Arvelig storhertug Ludwig II var den første præsident for første afdeling
Karl Christian Eigenbrodt - Første præsident for Anden Afdeling

Statens godser i Storhertugdømmet Hessen repræsenterede emnerne i Storhertugdømmet Hessen over for storhertugen og regeringen mellem 1820 og 1918. Efter novemberrevolutionen blev Landtag i Folkestaten Hessen en funktionel efterfølger.

forhistorie

Godser eksisterede i Landgraviate i Hessen-Darmstadt såvel som i hertugdømmet Westphalia , som stort set var blevet tilføjet Landgraviate i 1803 og blev der indtil 1814. Hertugdømmet Westfalenes godser , der har base i Arnsberg , havde formået at sikre og fastholde betydelige rettigheder til at få indflydelse på striden med Kurköln .

Statsboerne i Landgraviate of Hesse fortsatte i første omgang med at eksistere som "Samtlandtag" efter delingen af ​​staten, som fulgte efter død af Landgrave Philip I i 1567. Men både delingen af ​​Landgraviate og den stigende statslighed i de to dele af Landet, der havde overlevet divisionen på lang sigt ( Landgraviate Hessen-Kassel og Landgraviate Hessen-Darmstadt ), såvel som den nye absolutisme , skubbede institutionen ind sidelinjen. De sidste møder fandt sted i første halvdel af 1600 -tallet.

Som en del af grundlæggelsen af ​​Storhertugdømmet Hessen og opløsningen af ​​Det Gamle Rige i 1806 blev statsboerne afskaffet af storhertug Ludwig I. [1]

Storhertugdømmets godser

Forbundsloven af ​​1815
Storhertug Ludewig I om Ludwigsmonumentet : I sin højre hånd holder han forfatningsdokumentet rullet op.

Godser / Landtag

Udtrykkene "Landstands" og "Landtag" havde dybest set forskellige betydninger. Betegnelserne blev dog ikke brugt konsekvent korrekt selv på det tidspunkt.

 • Godserne var den parlamentariske institution i sig selv, som forfatningen foreskriver.
 • Statsparlamentet var det egentlige møde mellem parlamentsmedlemmerne mellem deres indkaldelse og statsparlamentets godkendelse . Den individuelle session af den varede et par dage op til tre år, i sidstnævnte tilfælde normalt afbrudt af udsættelser. Diskontinuitetsprincippet eksisterede mellem de enkelte statsparlamenter: udkast, der ikke blev behandlet, skulle genindføres i det næste statsparlament, og udvalg og ledelse [2] skulle vælges igen hver gang.
 • Statens parlamenter bestod af to kamre. Første Afdeling var organiseret meget klassisk. Der var pladser, der skulle fødes, institutionelle repræsentanter og regeringsudnævnte for livet. Det andet kammer blev overvejende valgt (efter 1872 udelukkende), men med en folketælling , der gav de fulde rettigheder til aktiv og passiv stemmeret til kun en procentdel af befolkningen i promilleområdet. En undtagelse var valgloven, der opstod fra revolutionen i 1848 (allerede annulleret igen i 1850), som ikke gav afkald på restriktioner, men indførte valgloven meget mere bredt.
 • Frem til valgreform i 1872, at regeringen installeret statslige kommissærer i hver nyvalgte tilstand parlament . Deres hovedopgave var at "oplære" det nymødende statsparlament, indtil det havde valgt sit præsidium og overtog ledelsen selv.

Fremkomst

Storhertug Ludewig I var en fast tilhænger af det monarkiske princip og var kritisk over for krav om at begrænse hans magt. På den anden side var en hastende forfatning nødvendig, da de dele af landet, der var blevet indsamlet af Storhertugdømmet siden 1803, skulle integreres for at skabe en stat. Afsnit 13 i den tyske forbundslov indeholdt også et tilsvarende krav. [3]

I årene før 1820 udviklede sig herfra en voldelig tvist, hvor blandt andet nogle af emnerne gik i skattestrejke.

Efter mellemliggende trin blev den anden og sidste forfatning til i slutningen af ​​1820, hvilket gav godserne et to-kammersystem . [4] I princippet varede denne struktur indtil 1918.

opgaver

Centralt var godsernes traditionelle ret til at skulle samtykke til forhøjelse af skatter . Budgetterne (tre år) skulle først forelægges for anden afdeling. [5] Der var også første tilgange til en budgetlov . [6]

I modsætning til moderne parlamenter, godserne var ikke bærere af statens suverænitet . Selv forretningsordenen blev givet dem af storhertugen. [7] Denne forordning blev ophævet i 1849. [8.]

Godserne var forbudt, under trussel om straf, at håndtere genstande, der ikke eksplicit var en del af deres pligter. [9] Det var op til storhertugen at lovgive, ikke parlamentet. I praksis opstod der imidlertid lovgivningsinitiativer fra statsparlamentet, som derefter tog form af andragender til regeringen [10] , ligesom regeringen normalt implementerede de love, der blev vedtaget af statsparlamentet.

Slankekure

Allerede gennem folketællingsretten tilhørte parlamentsmedlemmer altid de velhavende. Kost eller erstatning blev først betalt i 1856. Parlamentarikerne skulle bære omkostningerne ved udøvelsen af deres mandat selv; det var en honorær honoratiores parlament . Dette blev ændret for første gang i 1856, da en daglig sats på 3½ gylden blev indført for de fleste af parlamentsmedlemmerne [11] og steg til 5 gylden i 1862. [12]

Konstanter

I de næsten 100 år, forfatningen eksisterede, har godserne - med alle ændringer i detaljer -

 • Parlamentsmedlemmerne blev ikke underlagt nogen instruktioner. [13]
 • Størstedelen af ​​medlemmerne i Første Afdeling arvede deres pladser eller blev udpeget af regeringen. Det var først i de sidste årtier, at nogle valgte medlemmer af den højest beskattede befolkning sluttede sig til. Det første kammer var altid konservativt simpelthen på grund af dets sammensætning. Undtagelser var de to statsparlamenter i 1849 og 1850, da der efter revolutionen i 1848 i Storhertugdømmet Hessen var en liberal stemmeret, og medlemmerne af det første kammer også blev valgt.
 • Klasseherrer var de eneste, der fik lov til at blive repræsenteret som parlamentsmedlemmer af en agnat under visse betingelser. [14]
 • Medlemmerne af Anden Afdeling blev valgt.
 • Kvinder havde ikke stemmeret .
 • Antallet af stemmeberettigede i den samlede befolkning var relativt lille. Selv efter reformen i 1911 var kun omkring 20% ​​af befolkningen stemmeberettigede. [Bemærk 1]
 • Storhertugen (eller en repræsentant) åbnede og lukkede parlamentet eller godserne i en fælles session i begge kamre med en tale fra tronen . [15]
 • Storhertugen kunne udsætte diæten eller opløse godserne. [16] I sidstnævnte tilfælde var der nyvalg. [17]
 • Efter afslutningen af ​​sessionen i statsparlamentet eller statsboerne var der et "farvel", afhængigt af om et "statsparlamentafsked" (hvis det blev udsat) eller et "farvel til statens godser" (i tilfælde af nye valg). Dette var i form af en protokol, hvor regeringen informerede om, hvordan den håndterede statsparlamentets beslutninger. Det blev offentliggjort i Grand Ducal Hessian Government Gazette.

Sammensætning og stemmeret

1820

Første kammer

Det første kammer var en virksomhedsrepræsentation af de førende kredse i Storhertugdømmet. Forudsætningen for at få lov til at tage plads i det første kammer var afslutningen af ​​det 25. leveår. [18]

Arvelige medlemmer

Dette omfattede oprindeligt den høje adel . Ud over prinserne i storhertugsfamilien - storhertugen selv, som suveræn, ikke var medlem af det første kammer - var dette udlejerne . Det var op til 19 personer.

Funktionærer

Ydermere var lederen af ​​den romersk -katolske kirke i landet, biskoppen af ​​Mainz og en protestantisk gejstlig, der var rejst til prædikatembedet af storhertugen for livet, repræsenteret af den protestantiske regionskirke i Storhertugdømmet . Kansleren ved Statsuniversitetet i Giessen var også medlem på grund af kontoret. Denne repræsentation af universitetet indtog traditionen i gammel klasse. [19]

Udpeget

Derudover kunne storhertugen give op til ti borgere en plads i salen på grundlag af særlige meritter. [20]

Andet kammer

Det andet kammer bestod af 50 medlemmer valgt efter forskellige måder [21] :

Suppleanterne blev valgt for seks år. Pladser til afgående parlamentsmedlemmer (gennem ikke-bekræftelse, død eller fratrædelse) blev udfyldt med mellemvalg . Disse mandater var gyldige i resten af ​​lovperioden.

Valgret

Proceduren for valg af parlamentsmedlemmerne blev fastlagt i flere forordninger forud for valget til de første jordegods. [22]

Kun mænd havde stemmeret og var valgbare.

Valget af de aristokratiske suppleanter fandt sted som poststemme . Lederne af omkring 25 familier havde stemmeret og stemme. [23]

Valget af de resterende parlamentsmedlemmer var et indirekte valg over to niveauer i de 42 valgkredse . De stemmeberettigede i den respektive gruppe valgte repræsentanter, disse igen vælgere, og disse valgte parlamentsmedlemmerne (eller i Darmstadt og Mainz: de to parlamentsmedlemmer). [24] Valgdistriktsafdelingen var baseret på nedskæringen af kontorerne . [25]

Retten til at stemme blev begrænset flere gange. Det var en folketællingsafstemning med aldersgrænser og naturligvis begrænset til mænd . Ved valget i 1823 i hele Storhertugdømmet var det kun 1.492 mænd, der var stemmeberettigede [26] , i 1826 var der 1.365 [27] , i 1832 var der 1925 [28] , i begyndelsen af ​​1834 var det i 1926 [ 29] og ved det andet valg i slutningen af ​​de 19 flere i 1834. [30] I 1841 var antallet af valgbare personer 1981 [31] , ved valget i 1847 var det 2047. [32] Desuden var alle adelsmænd, der enten havde en plads i Første Afdeling eller havde stemmeret i gruppe af ridderadelen fik lov til ikke at stemme.

I gruppen af ​​den jordbesiddende ridderadel var alle stemmeberettigede også valgbare på samme tid. Til denne gruppe tilhørte 20 vælgere i 1826 [33] , i 1834 var der kun 12 [34] , i 1841 var der i første omgang 17 [35] , med et nødvendigt mellemvalg i efteråret samme år 16. [36] Ved et mellemvalg i 1844 var der igen 17 adelsmænd, der har stemmeret og kan vælges [37] , i 1846 var der 15 [38] , i 1847 [39] og i 1848 var der 14 [40] og i 1849 der var 13 [41]

Følgende gælder for aktiv borgerlig stemmeret:

 • I princippet var det kun skatteydere, der havde stemmeret.
 • I den første fase, valget af den autoriserede repræsentant, var berettigelsen knyttet til afslutningen af ​​det 25. leveår og til en skattebetaling på mindst 25 gylden om året.
 • I anden etape valgte repræsentanterne hver 25 vælgere, som skulle være blandt de 60 mest beskattede i kredsen, og som var mindst 30 år gamle. [42]

Et forsøg på at få regeringen til at ændre folketællingen mislykkedes på grund af modsigelse af det 8. statsparlament (1838-1841). [43] Således var deltagelse faktisk begrænset til et lille antal velhavende mennesker.

1849

Valgloven fra 1849 [44] , der opstod fra revolutionen i 1848 , betød et paradigmeskifte: medlemmerne i begge kamre blev nu valgt direkte, og kravene til aktiv og passiv stemmeret blev drastisk reduceret. Så meget "demokrati" var skræmmende selv for de liberale politikere og indenrigsministeriet advarede om at bruge stemmeretten ansvarligt. [45] Lovgivningsperioden var seks år. [46]

Første kammer

Første Afdeling havde nu 25 parlamentsmedlemmer [47] , som alle blev valgt. Der var ikke flere pladser på grund af fødsel eller funktion. Klassestrukturen i Første Afdeling blev således fuldstændig elimineret.

Andet kammer

Anden afdeling havde 50 parlamentsmedlemmer [48] fra 48 valgkredse [49] , som alle også blev valgt. Der blev valgt et medlem i hver valgkreds, og to i Mainz og Darmstatt. [50]

Valgret

Aktiv valgret eksisterede fra en alder af 25 [51] , passiv fra en alder af 30. [52] [53] Suppleanterne blev bestemt i en generel, direkte, men ikke hemmelig afstemning. Det blev snarere registreret, hvilken vælger der havde udfyldt hvilken af ​​de nummererede stemmesedler. [54] Valget til det første kammer var også genstand for en folketællingsretten . Dets krav var, at vælgerne betaler en direkte skat på mindst 20 gylden årligt. [55] Undtaget fra stemmeretten var (stadig) marginaliserede sociale grupper, trængende mennesker, der var indkvarteret på plejefaciliteter eller hjemløse . [56] Afstemningerne for Anden og Første Afdeling fandt sted efter hinanden med et interval på mindst tre dage ved hjælp af den samme procedure. [57] Tjenestemænd krævede ikke længere regeringsgodkendelse for at acceptere et mandat. [58]

1850

I september 1850 fortsatte den nye ledende minister Reinhard Carl Friedrich von Dalwigk som et statskup mod de godser, der forsøgte at bruge budgetlov til at vælte den konservative regering [59] Godser ophørte med at være i kraft og vedtog valgregler for en " ekstraordinært ”boermøde [60] , som skulle sikre et flertal på linje med regeringen. Denne stemmeret indeholdt en række elementer, der begunstigede det besiddende borgerskab. Dette førte faktisk til en alliance af konservative og liberale mod demokraterne (til venstre), sikrede, at ejendomsborgerskabet stiltiende accepterede kuppet og sikrede et flertal i den 14. (ekstraordinære) stænderforsamling, med hvilket der opstod et budget, Dalwigk var i stand til at styre og efterfølgende fortsætte med at handle mod revolutionens resultater.

Første kammer

Medlemmerne af Første Afdeling var igen sammensat af forskellige interessegrupper [61] :

 • 10 parlamentsmedlemmer repræsenterer de 50 mest beskattede vælgere i Storhertugdømmet.
 • 9 parlamentsmedlemmer repræsenterer de næsthøjest beskattede.
 • den romersk -katolske regionbiskop
 • Protestantiske prelater [Bemærk. 2]
 • kansler ved statsuniversitetet i Giessen
 • regeringsudpegede parlamentsmedlemmer. Det bør ikke være mere end otte.

Andet kammer

Det andet kammer bestod af 50 folketingsmedlemmer [62] , omend med drastisk ændret valglov.

Valgret

Stemmeretten - for medlemmerne af begge kamre til at blive valgt (undtagen de 10 medlemmer af den højest skattepligtige befolkning [63] ) - var igen indirekte, men i modsætning til proceduren før revolutionen kun to faser: Den primære vælgere valgte vælgere [note. 3] , som igen valgte parlamentsmedlemmerne. [64] Vælgerne forblev i embedet i hele den lovgivende periode og stemte ved valg af parlamentsmedlemmer, når det var nødvendigt. [65] Valget var ikke hemmeligt. Det blev registreret, hvilken vælger der havde udfyldt hvilken af ​​de nummererede stemmesedler. [66] En folketælling blev indbygget i valgloven, hvorefter de vælgere, der hævede den første, anden og tredjedel af den samlede skatteindkomst i deres valgdistrikt, hver valgte en tredjedel af vælgerne som en gruppe. [67] De ti suppleanter for den højest afgiftspligtige person i første afdeling blev valgt direkte ved brevstemme [68] , de ni suppleanter for den næsthøjest beskattede person blev valgt af de vælgere, der havde valgt den øverste tredjedel af skatteyderne for Anden Afdeling. [69]

Minimumsalderen for at være stemmeberettiget var 25 år. [70] Undtaget fra stemmeretten var (stadig) marginaliserede sociale grupper, trængende mennesker, der var indkvarteret på plejefaciliteter eller hjemløse. En ny gruppe, der ikke måtte stemme, fik selskab af dem, der havde skattegæld. [71]

Enhver, der aktivt var stemmeberettiget, var passivt stemmeberettiget [72] , selvom minimumsalderen for parlamentsmedlemmer var 30 år. [73] For at medlemmerne af Første Afdeling kunne vælges, var der også krav om en årlig skattebetaling på 150 gylden eller en årlig indkomst på mere end 2.000 gylden. [74]

1856

Toldunionskrisen i 1852 viste imidlertid tydeligt, at Dalwigk og de liberale stræbte i forskellige retninger: Dens ideologiske målorienterede handling i krisen, mod alle økonomisk-politiske årsager, var diametralt i modsætning til borgerskabets og godsernes interesser blev igen oppositionen. Dalwigk reagerede ved at ændre stemmeretten til valget af de næste godser i 1856 igen til hans fordel. [75]

Første kammer

Dens prærevolutionære sammensætning blev restaureret i det første kammer [76] (se ovenfor). Den 13. december 1856 genudpegede storhertugen ni medlemmer for livet. [77] Medlemmer af første afdeling skulle være mindst 30 år, mens de fødte medlemmer kunne tage plads i en alder af 25 år. [78]

Andet kammer

Det andet kammer blev dannet igen nøjagtigt, som det var sædvanligt fra 1820 til 1849 [79] (se ovenfor): Der var seks medlemmer, der repræsenterede riddergoderne, og som generelt var valgte medlemmer. I 1861 blev valgdistrikterne igen afgrænset fra hinanden [80], og i 1867 var der et mellemvalg for de områder, der blev opnået ved fredsaftalen af ​​3. september 1866 med Kongeriget Preussen , for hvilke disse spredte områder - og udelukkende til dette valg - blev samlet til en valgkreds. [81]

Valgret

Valget var igen indirekte, men i modsætning til proceduren før revolutionen forblev det i to faser, som var blevet indført i 1850 [82] og var ikke hemmeligt, hverken primærvalget [83] eller valget af stedfortrædere af dem i primærvalget visse vælgere. [84] Valgmænd forblev i embedet i hele seksårsperioden og mellemvalg til parlamentsmedlemmer, når det var nødvendigt. [85] Det nye var, at afstemning nu også kunne foretages mundtligt. [86] For at valget var gyldigt, skulle mindst to tredjedele af de stemmeberettigede deltage. Hvis det mislykkedes, blev dette krav udeladt ved det efterfølgende genvalg. [87] Før valget i 1862 blev valgloven igen justeret i små detaljer. [88]

Aldersgrænsen på 25 år for stemmeretten blev bevaret. Derudover var der kravet om, at vælgere (med få undtagelser) skulle være skatteydere. [89] Ved retten til at blive valgt var der også et krav om, at den pågældende skulle betale skat mindst 118 gylden og være 30 år. [90] I 1856 var der 1978 mænd, der opfyldte kravene for at kunne blive valgt til folketingsvalget for parlamentsmedlemmer [91] , i 1862 var der 2407 [92] , i 1866 var der 2455. [93] Med dem ved fredstraktaten Med Preussen opnået i 1866 blev 34 andre støtteberettigede områder tilføjet. [94] Tabene fra denne gruppe på grund af de meget mere omfattende overdragelser til Preussen er endnu ikke registreret.

Ved valget af de seks medlemmer af ridderaristokratiet var en forudsætning, at den ene vælger skulle betale skat mindst 1770 gylden. [95] Deres valg fandt sted som poststemme. [96] I 1856 var der i første omgang 25 vælgere i denne gruppe med aktive og passive stemmerettigheder og tre andre, der kun havde aktiv stemmeret [97] , ved et mellemvalg samme år var der 24 [98] , heraf 1862 [99] og 1863. [100] I 1865 var antallet af stemmeberettigede i denne gruppe faldet til 21 [101] , i 1866 var det 22. [102]

For retten til at blive valgt var der en grænse på 550 gylden skattepligtig indkomst eller indkomst, der var omkring 1000 gylden. [103] Forbeholdet om tilladelse til at acceptere et mandat fra regeringens side til embedsmænd blev også genindført. [104]

1872

Storhertug Ludwig III. I 1871 måtte han under preussisk pres droppe sin premierminister Dalwigk, som han havde holdt fast i i årevis, om end politisk uholdbar, fordi begge delte de samme konservative politiske holdninger. Et år senere var valglovsreformen for sent. [105] En vigtig systematisk adskillelse var, at Anden Afdeling igen blev valgt universelt, alle privilegerede grupper var nu samlet i Første Afdeling.

Første kammer

Efter at valgloven blev ændret i 1872, sendte den landede ridder adel i Storhertugdømmet Hessen også to medlemmer til det første kammer. [106] De erstattede de seks parlamentsmedlemmer, som denne gruppe på det tidspunkt var dukket op i anden afdeling.

For alle medlemmer af første afdeling var det nu ensartet, at de skulle være 25 år. [107]

Andet kammer

De 50 medlemmer af Anden Afdeling er nu alle valgt i et tilsvarende antal valgkredse, idet valgkredsene Darmstadt og Mainz hver vælger to medlemmer og de andre et. [108] Efter tre år var halvdelen af ​​parlamentsmedlemmerne fra hver af de tre provinser . 4] nyvalgte. [109]

Valgret

Med reformen af ​​valgloven i 1872 blev der for første gang indført hemmelige valg, både ved primærvalget og ved valg af repræsentanter af vælgere. [110] For resten forblev det med det indirekte to-trins valg af parlamentsmedlemmerne med mellemliggende vælgere. [111]

Stemmeretten var begrænset til en alder på mindst 25 år [112] og betaling af indkomstskat. [113]

Den passive stemmeret til vælgere og folketingsmedlemmer var tilgængelig for alle, der også havde den aktive stemmeret som primære vælgere. [114]

For de to suppleanter, som ridderadelen nu sendte til Første Afdeling, var der en folketællingsret med den betingelse, at vælgerne skulle betale skat mindst 1.200 gylden [115] , et minimumssum, der i 1884 for nylig blev sat til 2.100 mark . [116] Dette beløb svarede til 1.228 gylden i den gamle valuta. Beløbet forblev næsten uændret, blev først konverteret til dette efter indførelsen af ​​den nye markvaluta . [Bemærk 5] Postafstemning var tilladt. [117] Ved valget i 1872 var 27 aristokrater valgbare og valgte [118] , ved et mellemvalg i 1873 var der 26 [119] , i 1890 var der 25. [120]

1911

Efter at valgloven for Rigsdagen i Det Nordtyske Forbund havde sørget for et generelt, direkte og hemmeligt valg siden 1869, var de regler, hvorefter stændernes andet afdeling blev dannet, meget forældede. I 1911 blev stemmeretten for stændernes andet kammer moderniseret. [121]

Første kammer

Valgreformen i 1911 efterlod strukturen i Første Afdeling, der næsten ikke havde nogen folketingsmedlemmer, stort set uberørt. Deres sammensætning blev dog opfrisket lidt ved, at der nu er en repræsentant hver fra det tekniske universitet i Darmstadt (analogt med den traditionelle repræsentant for universitetet i Gießen ) og de tre lovligt etablerede faglige organer

 • Handel og industri,
 • Håndværk og
 • Landbrug

fik en plads. [122]

Andet kammer

Sammensætningen af ​​Anden Afdeling ændrede sig ikke, men stemmeretten, som suppleanterne blev valgt til:

Valgret

Det andet kammer blev nu valgt uden folketælling, men vælgere over 50 år havde to stemmer. Men stadig kun omkring 20% ​​af befolkningen var stemmeberettigede. [123] Dette relativt lille antal skyldes hovedsageligt, at der stadig ikke var stemmeret på kvinder, og på grund af befolkningens aldersstruktur havde et relativt stort antal beboere endnu ikke nået stemmealderen.

1917

Den 30. april 1917 indgav Ulrich og hans kammerater et forslag til delstatsparlamentet om at indføre universel og lige stemmeret til stats- og lokalvalget [124] , et skridt, der ikke blev gennemført halvandet år senere inden afslutningen af Storhertugdømmet.

Forretningsorden

De første forretningsregler fra 1820 blev givet til godserne af storhertugen. [125] Følgende forretningsorden fra 1849 [126] , 1856 [127] og 1874 [128] blev vedtaget som en lov, så de blev stadig vedtaget af storhertugen, men nu baseret på en beslutning fra statsparlamentet.

Forhandlinger om godserne

1820-1848

På grundlag af martsforfatningen i 1820 [129] og forordningen om samling af godserne i marts 1820 [130] blev de første godser i Storhertugdømmet Hessen valgt i 1820. Deres debat blev oprindeligt bestemt af det forfatningsmæssige spørgsmål. De fleste parlamentsmedlemmer nægtede at aflægge ed på martsforfatningen, der blev pålagt af storhertugen [131] og håndhævede indholdet af den (endelige) forfatning fra december 1820.

I tyverne kunne regeringen regelmæssigt stole på flertal i godserne. Det ændrede sig imidlertid med de omvæltninger, der førte til juli -revolutionen i 1830 i Frankrig. De liberalt tænkende borgeres aktiviteter steg markant. Censurforanstaltningerne baseret på Karlovy Vary -resolutionerne mistede deres virkning, og restaureringen syntes at være slut. I efteråret 1830 var der bondeoptøjer i provinsen Upper Hesse , som blev militært undertrykt.

I denne politisk eksplosive situation døde storhertug Ludwig I, og hans reaktionære søn Ludwig II efterfulgte ham den 6. april. Han fornyede censurreglerne, strammede politiets foranstaltninger mod liberale og demokratisk sindede og gjorde derudover vrede på godserne med kravet om, at staten skulle overtage sin private gæld fra tiden som arvelig storhertug for et beløb af 2 millioner gylden. Kamrene modsætter sig denne bekymring med et klart flertal og går ind for yderligere liberalisering . I december 1832, efter at de revolutionære begivenheder var faldet, opløste Ludwig II godserne og afskedigede liberale medlemmer af regeringen (herunder Heinrich Karl Jaup ) og embedsmænd (herunder Heinrich von Gagern ).

Efter det nye valg, der fulgte, kom et konservativt flertal i godserne sammen igen. Die liberale Opposition , geführt durch von Gagern, erreichte jedoch bereits in den 6. Landständen, die am 26. April 1834 eröffnet wurden, wieder eine Mehrheit. Erneut löste Ludwig II. im Oktober 1834 die Landstände auf. Ab den 7. Landständen (1835) konnte Ludwig II. dann wieder auf geneigte Mehrheiten in den Kammern zählen. Die liberale Opposition war marginalisiert.

Die 10. Landstände (1844–1847) behandelten das geplante Zivilgesetzbuch . Dieses löste einen Konflikt mit der Provinz Rheinhessen aus, in der moderneres, französisches Recht galt. [Anm. 6] Der Versuch, die unterschiedlichen Rechtstraditionen in ein einheitliches Gesetzeswerk zu fassen, wurde von den rheinhessischen Abgeordneten als Angriff auf das moderne, in Rheinhessen geltende Recht, heftig abgelehnt.

In Hessen endete der Vormärz mit den Wahlen zu den elften Landständen im Dezember 1847, in dem die Liberalen wieder eine Mehrheit erreichten. Ludwig II. löste die Stände nicht auf, vertagte sie aber auf den 28. Februar 1848.

1848/49

Die zweite Kammer stand unter dem Eindruck der Februarrevolution in Frankreich. Von Gagerns im Landtag vorgetragene Forderung eine deutsche Nationalversammlung zu schaffen, wurde von den Landständen angenommen. Spätestens mit der Annahme des Antrags von Theodor Reh zu einem grundlegenden „Wechsel des bisherigen, mit den Wünschen des Hessischen Volkes nicht im Einklang stehenden Regierungssystems“ war die Märzrevolution auch in den hessischen Landständen angekommen. Der bisherige leitende Minister, Karl du Thil , wurde am 5. März entlassen [132] , Heinrich von Gagern zum Ministerpräsidenten [133] der Märzregierung und Erbprinz Ludwig III. wurde zum „Mitregenten“ [Anm. 7] ernannt. [134]

Zu den wichtigsten Forderungen der Liberalen [135] zählte auch eine sie begünstigende Wahlrechtsreform, um eine liberale Mehrheit in den Landständen zu bilden. Das Wahlgesetz von 1849 [136] sah eine direkte und allgemeine [Anm. 8] Wahl der Abgeordneten der zweiten Kammer vor. Auch alle Abgeordneten der ersten Kammer wurden nun gewählt. Hier war jedoch ein Zensuswahlrecht vorgesehen.

Am 24. Mai 1849 wurden die alten, 11. Landstände aufgelöst, am 27. Dezember 1849 traten die nach dem neuen Wahlgesetz gewählten 12. Landstände erstmals zusammen und hatten eine breite demokratisch-liberale Mehrheit, die den Staatshaushalt blockierte und weitergehende Forderungen stellte. Der Großherzog löste die Stände deshalb bereits am 21. Januar 1850 wieder auf. [137] Aber die 13. Ständeversammlung war ähnlich zusammengesetzt wie die vorherige. Sie trat am 11. September 1850 zusammen und wurde nach nur 17 Tagen, am 27. September 1850, aufgelöst. [138]

Die Landstände nach dem Sieg der Reaktion

Die Regierung entschloss sich daraufhin zu einem „Staatsstreich“ gegen die Stände, setzte mit einer Verordnung das geltende Wahlrecht und die Zusammensetzung der Stände außer Kraft und verordnete eine sehr auf das Zensuswahlrecht setzende Wahlordnung für eine „außerordentliche“ Ständeversammlung [139] , die das liberale Besitzbürgertum begünstigte und die (linken) Demokraten schwächte. Damit kam die 14. (außerordentliche) Ständeversammlung zustande, die am 17. Januar 1851 zum ersten Mal zusammentrat. Deren liberale Mehrheit kooperierte mit der konservativen Regierung, die im Gegenzug nur vorsichtig Reformen der Revolution beseitigte.

Erst in der Zollvereinskrise 1852 , als Ministerpräsident Dalwigk einen Bruch mit Preußen versuchte und damit eklatant gegen Wirtschaftsinteressen des Bürgertums verstieß, kam es zum Bruch. Da aber auch Dalwigk mit seiner Politik scheiterte, hielt der Schwebezustand bis zu den nächsten Wahlen, als es ihm gelang, ein neues Wahlgesetz, durchzusetzen, das weitgehend wieder den Zustand aus der Zeit vor der Revolution einführte, aber mit einem nach Zensus gewichteten Stimmrecht auch die Interessen des Besitzbürgertums zu befriedigen. [140] Nach der Aufhebung der außerordentlichen Ständeversammlung am 16. Oktober 1856 wurde die 15. Ständeversammlung (Dezember 1856 bis 2. Juli 1858) nach dem neuen Wahlrecht gewählt.

Wiedererstarken der Liberalen

1861 organisierten sich die hessischen Liberalen in der Hessischen Fortschrittspartei neu. Bei den Wahlen 1862 gelang der Fortschrittspartei unter August Metz ein Erdrutschsieg.

Die Landstände forderten mit ihrer liberalen Mehrheit Pressezensur und andere reaktionäre Maßnahmen aufzuheben, konnte sich aber nicht durchsetzen. Jedoch konnte der Landtag mit der Annahme des preußisch-französischen Handelsvertrags und deutlichen Kürzungen im Haushalt 1864 liberale Akzente setzen.

Im Kaiserreich

Carl Ulrich, 1870 – einer von zwei Abgeordneten der SPD, die 1885 erstmals in die Landstände gewählt wurden.

Nach dem Beitritt des Großherzogtums zum Deutschen Reich musste Großherzog Ludwig III. den bei den Preußen verhassten Ministerpräsident von Dalwigk noch 1871 entlassen. Bereits 1872 wurde das Wahlrecht modifiziert, die Sitze des ritterschaftlichen Adels in der zweiten Kammer entfielen. Ersatz dafür waren Sitze in der Ersten Kammer. [141]

1885 wurden mit Carl Ulrich , später erster Staatspräsident des Volksstaates Hessen , und Franz Jöst erstmals Sozialdemokraten in die Landstände gewählt.

Die 35. Landstände wurde erstmals nach dem neuen Wahlrecht von 1911 gewählt. Aufgrund des Ersten Weltkriegs fanden die Wahlen 1914 nicht mehr statt. Erst nach der Novemberrevolution wurde 1919 wieder ein Landtag gewählt –schon im Volksstaat Hessen der Weimarer Republik .

Wahlergebnisse

Für die Wahlen vor 1862 ist eine Zuordnung der Abgeordneten zu Parteien nicht sinnvoll möglich. Parteien im heutigen Sinne gab es noch nicht, es kann lediglich grob angegeben werden, ob die Abgeordneten konservativ , also der Regierung nahestehend, oder liberal , oder „demokratisch“ (links) und damit oppositionell eingestellt waren.

Wahl zur Zweiten Kammer der Landstände 1911
Wahlbeteiligung: 71,2 %
%
40
30
20
10
0
33,7 %
19,0 %
17,2 %
14,2 %
13,2 %
1,5 %
1,2 %
SPD
FVP
NLP
Z
HBB
BdL
Antisem.
[142] SPD Liberale Nationalliberale Zentrum Konservative Bauernbund Antisemiten Fraktionslos Gesamt
1862 29 13 2 6 50
1865 29 13 2 6 50
1866 13 21 4 7 3 48
1868 11 19 4 10 4 48
1872 4 40 3 3 50
1875 4 40 5 1 50
1878 1 40 8 1 50
1881 2 39 8 1 50
1884 2 4 37 6 1 50
1887 2 3 39 5 1 50
1890 3 4 37 4 1 49
1890/1 3 5 38 4 50
1890/2 4 5 32 5 3 1 50
1897 5 5 25 6 1 5 3 47
1899 6 2 22 7 13 50
1902 6 3 18 7 13 3 47
1905 5 3 20 8 11 3 45
1908 8 8 17 9 15 1 58
1911 8 8 17 8 14 1 56

Ständehaus

49° 52′ 20,5″ N , 8° 39′ 0,7″ O

Grundriss des Ständehauses in Darmstadt Ende des 19. Jahrhunderts

Der Sitz der Landstände des Großherzogtums Hessen war ab 1839 das Ständehaus am Luisenplatz in Darmstadt, zuvor das Palais des Landgrafen Christian . Es wurde 1836 bis 1839 entsprechend umgebaut und im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute befindet sich an seiner Stelle die Zentrale der Sparkasse Darmstadt .

Ebenfalls am Luisenplatz befanden sich die Residenz des Großherzogs, das Alte Palais , ebenfalls im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute steht dort das Luisencenter . Und als drittes wichtiges Gebäude steht am Luisenplatz das Kollegiengebäude , damals Sitz der Regierung, heute des Regierungspräsidiums Darmstadt .

Die Präsidenten

Karl zu Solms-Hohensolms-Lich, letzter Präsident der Ersten Kammer der Landstände
Heinrich Köhler, letzter Präsident der Zweiten Kammer der Landstände und Oberbürgermeister von Worms

Erste Kammer

Zweite Kammer

Die ständischen Vertreter in der 1. Kammer

Evangelische Kirche (Prälaten)

Amtszeit Prälat Superintendent in [145] Landtage
1820–1830 Johann Ernst Christian Schmidt 1–4
1833–1834 Johann Friedrich Heinrich Schwabe Starkenburg 5, 6
1838–1847 Karl Köhler Starkenburg 8–10
1847–1872 Carl Zimmermann Starkenburg 11–20
1872–1873 Friedrich Karl Simon 21
1873–1885 Carl Schmitt Rheinhessen 21–25
1886–1902 Victor HabichtOberhessen 25–31
1902–1907 Carl Walz Rheinhessen 32, 33
1907–1914 Friedrich Flöring Starkenburg 33–35
1914–1923 Ferdinand Euler Rheinhessen 36

Römisch-katholische Kirche

Zeitraum Name Funktion Landtage Anmerkung
1820–1829 Carl Joseph von Wrede Geheimer Staats-Referendar (Referent) für die römisch-katholischen Kirchen- und Schulsachen im Gesamtministerium 1–3 Sedisvakanz
1830–1833 Johann Jakob Humann Bischof von Mainz 5
1834–1848 Peter Leopold Kaiser Bischof von Mainz 6–11
1848–1850 12, 13 Sedisvakanz
1850–1877 Wilhelm Emmanuel von Ketteler Bischof von Mainz 14–22
1877–1886 23, 24 Sedisvakanz aufgrund des Kulturkampfes
1886–1899 Paul Leopold Haffner Bischof von Mainz 25–30
1899–1903 Heinrich Brück Bischof von Mainz 31, 32
1903–1918 Georg Heinrich Maria Kirstein Bischof von Mainz 32–36 Bischof von Mainz bis 1921

Siehe auch

Quellen

 • Konrad Cosack : Das Staatsrecht des Großherzogthums Hessen . Mohr, Freiburg und Leipzig 1894.
 • Eckhart G. Franz , Peter Fleck, Fritz Kallenberg: Großherzogtum Hessen (1800) 1806–1918 . In: Walter Heinemeyer , Helmut Berding , Peter Moraw , Hans Philippi (Hg.): Handbuch der Hessischen Geschichte . Band 4.2: Hessen im Deutschen Bund und im neuen Deutschen Reich (1806) 1815–1945. Die hessischen Staaten bis 1945 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 63. Elwert. Marburg 2003. ISBN 3-7708-1238-7
 • Jochen Lengemann : MdL Hessen. 1808–1996. Biographischer Index (= Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen. Band 14 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen. Band 48, 7). Elwert, Marburg 1996, ISBN 3-7708-1071-6
 • Hans Georg Ruppel, Birgit Groß: Hessische Abgeordnete 1820–1933. Biographische Nachweise für die Landstände des Großherzogtums Hessen (2. Kammer) und den Landtag des Volksstaates Hessen = Darmstädter Archivschriften 5. Historischer Verein für Hessen, Darmstadt 1980, ISBN 3-922316-14-X
 • Parlamentsprotokolle der Landstände des Großherzogtums Hessen (noch unvollständig und nicht freigegeben)
 • Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogthums Hessen: Protokolle 1820/21 – 1844/47; Landtag 11.1847/49 – 36.1914/18. Fast vollständige Digitalisate verfügbar bei der Bayerischen Staatsbibliothek

Weblinks

Commons : Landstände of the Grand Duchy of Hesse – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Diese relative geringe Zahl kommt vor allem dadurch zustande, dass es ein Frauenwahlrecht noch nicht gab und aufgrund der Altersstruktur relativ viele Einwohner das Wahlalter noch nicht erreicht hatten.
 2. Wörtlich heißt es: „[…] besteht aus […] den protestantischen Prälaten“. Da es nur einen protestantischen Prälaten gab, handelt es sich vermutlich um einen Druckfehler.
 3. Auf 200 (wahlberechtigte) Einwohner, in Mainz und Darmstadt: 400, sollte ein Wahlmann gewählt werden (Art. 9 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390).
 4. Oberhessen , Rheinhessen und Starkenburg .
 5. Zum Umrechnungskurs siehe hier .
 6. In den beiden anderen Provinzen, Starkenburg und Oberhessen, galt weiterhin das traditionelle, noch aus dem Alten Reich stammende Partikularrecht (siehe: Partikularrecht im Großherzogtum Hessen ).
 7. Faktisch war Ludwig (III.) Alleinregent. Sein Vater, Ludwig II., zog sich zurück und starb wenige Monate später am 16. Juni 1848.
 8. Frauen blieben vom Wahlrecht selbstverständlich weiter ausgeschlossen. Siehe: Frauenwahlrecht .

Einzelnachweise

 1. Erklärung des Großherzogs vom 1. Oktober 1806 über die Abschaffung der Landstände . In: Großherzoglich Hessische Verordnungen , Heft 1 (1806–1808), Darmstadt 1811, S. 39f.
 2. Gesetz, die Landständische Geschäftsführung betreffend vom 17. Juni 1874. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 34 vom 18. Juni 1874, S. 423–437.
 3. Zur Verfassungsdiskussion siehe: Uta Ziegler: Regierungsakten des Großherzogtums Hessen 1802–1820 = Quellen zu den Reformen in den Rheinbundstaaten, Band 6. De Gruyter Oldenbourg. Berlin 2002. ISBN 3-486-56643-1 , S. 461 ff.
 4. Wortlaut .
 5. Art. 67 Verfassung .
 6. Art. 68 Verfassung .
 7. Ueber die Ordnung, in welcher die Landständischen Geschäfte vorzunehmen sind vom 25. März 1820. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 18 vom 29. März 1820, S. 163–168.
 8. Art. 25 Nr. 4 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (440).
 9. Art. 67 Verfassung .
 10. Art. 76 Verfassung .
 11. Art. 53 Gesetz, die landständische Geschäftsordnung betreffend vom 8. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 28 vom 30. September 1856, S. 277–288.
 12. Gesetz, die Tagegelder der Stände-Mitglieder betreffend vom 10. August 1862. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 29 vom 20. August 1862, S. 383.
 13. Art. 61 Verfassung .
 14. Art. 61 Verfassung .
 15. Cosack, S, 25f.
 16. Art. 63 Verfassung .
 17. Art. 64 Verfassung .
 18. Art. 54 Verfassung .
 19. Friedrich Gackenholz: Die Vertretung der Universitäten auf den Landtagen im Vormärz. 1974, ISBN 3-8114-0006-1 , S. 56.
 20. Art. 52 Verfassung .
 21. Art. 53 Verfassung .
 22. Verordnung wie die Wahlen zur Kammer der Abgeordneten erfolgen sollen vom 22. März 1820. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 14 vom 27. März 1820, S. 113–116;
  Bekanntmachung über die Wählbarkeit der Capitalisten zur 2. Kammer der Landstände vom 31. März 1820. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 20 vom 5. April 1820, S. 173 f.
 23. 1862 gab es z. B. 24 Wahlberechtigte ( Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl von sechs Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 12. August 1862. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 28 vom 18. August 1862, S. 380–382).
 24. Art. 57 Verfassung .
 25. Wahlbezirke vom 29. März 1820. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 19 vom 31. März 1820, S. 169–172.
 26. Den bevorstehenden Landtag insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 11. Juli 1823. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 21 vom 21. Juli 1823, S. 236–270; Berichtigung: ebd. S. 351.
 27. Bekanntmachung, den bevorstehenden Landtag, insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 29. April 1826. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 10 vom 11. Mai 1826, S. 97–131; Berichtigung , ebd., S. 176.
 28. Bekanntmachung, den bevorstehenden Landtage betreffend, insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 2. Mai 1832. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 46 vom 5. Juni 1832, S. 259–312.
 29. Bekanntmachung, den bevorstehenden sechsten Landtag, insbesondere die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 14. Februar 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 20 vom 27. Februar 1834, S. 81–135, mit folgenden Nachträgen: Nachtrag und Berichtigung […] vom 25. Februar 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 23 vom 4. März 1834, S. 145, Nachtrag und Berichtigung […] vom 5. März 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 25 vom 11. März 1834, S. 154, Nachtrag und Berichtigung […] vom 12. März 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 28 vom 25. März 1834, S. 166, und Nachtrag zur Bekanntmachung vom 14. Februar 1834, die Wahlen der Abgeordneten zum Landtag betreffend vom 27. August 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 70 vom 8. September 1834, S. 440.
 30. Bekanntmachung den bevorstehenden siebenten Landtag, insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 18. November 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 81 vom 26. November 1834, S. 515f, und Nachtrag zur Bekanntmachung vom 18. November 1834 vom 17. Dezember 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 90, vom 29. November 1834, S. 560.
 31. Bekanntmachung, den bevorstehenden Landtag, insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 25. März 1841. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 13 vom 7. April 1841, S. 161–208; Nachträge: Nachtrag zur Bekanntmachung vom 25. März dieses Jahres, die Wahlen der Abgeordneten zum Landtage betreffend vom 4. Mai 1841. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 15 vom 8. Mai 1841, S. 228; Nachtrag zur Bekanntmachung vom 25. März dieses Jahres, die Wahlen der Abgeordneten zum Landtage betreffend vom 22. Mai 1841. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 17 vom 27. Mai 1841.
 32. Bekanntmachung, den bevorstehenden Landtag insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 24. Juli 1847. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 30 vom 12. August 1847, S. 219–273; Nachträge: ebd. , S. 287; ebd. , S. 314; ebd. , S. 333; ebd. , S. 355; ebd. , S. 477.
 33. Commissarische Bekanntmachung der stimmfähigen und wählbaren adelichen Grundeigenthümer vom 8. Mai 1826. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 11 vom 12. Mai 1826, S. 135.
 34. Commissarische Bekanntmachung der stimmfähigen und wählbaren adelichen Grundeigenthümer vom 8. März 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 26 vom 11. März 1834, S. 157f, und Commissarische Bekanntmachung der stimmfähigen und wählbaren adelichen Grundeigenthümer betreffend vom 17. März 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 29 vom 19. März 1834, S. 169. Unverändert bei den zweiten Wahlen 1834: Commissarische Bekanntmachung der stimmfähigen und wählbaren adelichen Grundeigenthümer vom 10. Dezember 1834. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 87 vom 13. Dezember 1834, S. 539.
 35. Commissarische Bekanntmachung der stimmfähigen und wählbaren adelichen Grundeigenthümer vom 4. Juni 1841. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 19 vom 14. Juni 1841, S. 258.
 36. Commissarische Bekanntmachung, die von den stimmfähigen und wählbaren adelichen Grundeigenthümern des Großherzogtums vorzunehmende neue Wahl eines Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände vom 12. Juli 1841. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 21 vom 17. Juli 1841, S. 292f.
 37. Commissarische Bekanntmachung eine von den stimmfähigen adeligen Grundeigenthümern des Großherzogthums vorzunehmende Wahl Eines Abgeordneten des Adels zur zweiten Kammer des Stände des Großherzogtums betreffend vom 29. November 1844. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 36 vom 3. Dezember 1844, S. 356f.
 38. Commissarische Bekanntmachung eine von den stimmfähigen adelichen Grundeigenthümern des Großherzogthums vorzunehmende Wahl Eines Abgeordneten des Adels zur zweiten Kammer des Stände betreffend vom 16. Oktober 1846. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 33 vom 20. Oktober 1846, S. 360f.
 39. Commissarische Bekanntmachung der bei der von dem Adel vorzunehmenden Wahl von sechs Abgeordnetenzur zweiten Ständekammer stimmfähigen und wählbaren adelichen Grundeigenthümer vom 27. September 1847. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 38 vom 27. September 1847, S. 353f; Nachtrag: ebd. , S. 364. Siehe auch: Commissarische Bekanntmachung eine von den stimmfähigen adeligen Grundeigenthümern des Großherzogthums vorzunehmende Wahl zweier Abgeordneter des Adels zur zweiten Kammer des Stände betreffend vom 31. Dezember 1847. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 46 vom 31. Dezember 1847, S. 486f.
 40. Commissarische Bekanntmachung eine von den stimmfähigen adelichen Grundeigenthümern des Großherzogthums vorzunehmende Wahl Eines Abgeordneten des Adels zur zweiten Kammer des Stände betreffend vom 27. Januar 1848. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 2 vom 19. Januar 1848, S. 20f.
 41. Commissarische Bekanntmachung eine von den stimmfähigen adeligen Grundeigenthümern des Großherzogthums vorzunehmende Wahl eines Abgeordneten zur zweiten Kammer des Stände betreffend vom 2. Januar 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 1 vom 2. Januar 1849, S. 4f.
 42. Art. 57 Verfassung .
 43. Abschied für die Ständeversammlung des Großherzogthums Hessen in den Jahren 1838/41 vom 11. Januar 1841. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 3 vom 21. Januar 1841, S. 21–44 (22).
 44. Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450.
 45. Verkündung, die Wahlen zum Landtage betreffend vom In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 69 vom 23. November 1849, S. 575–577.
 46. Art. 22 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (440).
 47. Art. 2 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (435).
 48. Art. 2 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (435).
 49. Art. 7 und Anlage A Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (436).
 50. Art. 8 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (436).
 51. Art. 3 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (435).
 52. Art. 5 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (436).
 53. Ergänzend dazu eine Aufstellung, wer nicht wahlberechtigt war: Bekanntmachung, die Wahlen der Abgeordneten der beiden landständischen Kammern betreffend vom 21. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 61 vom 25. September 1849, S. 512f.
 54. Art. 14 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (438).
 55. Art. 3 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (435).
 56. Art. 4 Abs. 2 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (436).
 57. Art. 18 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (439).
 58. Art. 23 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450 (440).
 59. Franz/Fleck/Kallenberg: Großherzogtum Hessen , S. 826.
 60. Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 61. Art. 3 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 62. Art. 3 Abs. 2 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 63. Bekanntmachung, die Wahl der Abgeordneten zur ersten Kammer der außerordentlichen Stände-Versammlung durch die höchstbesteuerten Grundbesitzer betreffend vom 15. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 51 vom 19. Oktober 1850, S. 395f.
 64. Art. 4 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 65. Art. 42 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 66. Art. 24 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 67. Art. 4 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390; die Durchführung regelte: Bekanntmachung, die Bildung der Wahlbezirke in den Wahlkreisenbehufs der Wahl der Abgeordneten zur zweiten Kammer der außerordentlichen Stände-Versammlung im Großherzogthume betreffend vom 18. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 53 vom 29. Oktober 1850, S. 403–436.
 68. Art. 36 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 69. Art. 37 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 70. Art. 10–14 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 71. Art. 8 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 72. Art. 15 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 73. Art. 31 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 74. Art. 35 Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 371–390.
 75. Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274; ergänzt durch: Gesetz, die Wahlen der Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 14. Juli 1862. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 23 vom 29. Juli 1862, S. 287f.
 76. Art. 2 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (261f).
 77. Ernennungen in Beziehung auf den Landtag vom 13. Dezember 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 44 vom 23. Dezember 1856, S. 526f.
 78. Art. 10 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (264).
 79. Art. 3 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (262).
 80. Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände, insbesondere die Bildung der Wahlbezirke betreffend vom 7. Mai 1861. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 20 vom 21. Mai 1861, S. 217–225.
 81. Gesetz, die Wahl eines Abgeordneten zum Landtage für die durch den Friedensvertrag mit Preußen vom 3. September 1866 mit dem Großherzogtum vereinigten Landesteile betreffend vom 4. März 1866. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 12 vom 12. März 1866, S. 117f.
 82. Art. 4 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (262).
 83. Art. 30 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (269).
 84. Art. 38 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (271).
 85. Art. 48 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (273).
 86. Art. 28, 30 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (269).
 87. Art. 44 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (272).
 88. Gesetz die Wahlen der Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 14. Juli 1862. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 23 vom 29. Juli 1862, S. 287f.
 89. Art. 6 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (263).
 90. Art. 9 Abs. 1, 10 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (264).
 91. Bekanntmachung, den bevorstehenden XV. Landtag, insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 31. Oktober 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 38 vom 18. November 1856, S. 403–457; Nachträge: ebd. , S. 461; ebd. , S. 514.
 92. Bekanntmachung, den bevorstehenden XVII. Landtag, insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 5. August 1862. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27 vom 16. August 1862, S. 315–378; Nachträge: ebd. , S. 379; ebd. , S. 384.
 93. Bekanntmachung, den bevorstehenden XIX. Landtag, insbesondere die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 2. November 1866. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 50 vom 9. November 1866, S. 435–502; Nachtrag: ebd. , S. 503.
 94. Bekanntmachung, die Wahl eines Abgeordneten zum Landtage für die durch den Friedensvertrag mit Preußen vom 3. September 1866 mit dem Großherzogtum vereinigten Landesteile betreffend vom 18. April 1867. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 20 vom 3. Mai 1867, S. 214f.
 95. Art. 12 Abs. 1 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (264).
 96. Art. 20 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (267).
 97. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl von sechs Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 4. November 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 36 vom 5. November 1856, S. 389f.
 98. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl eines Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 10. Dezember 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 43 vom 13. Dezember 1856, S. 522f.
 99. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl von sechs Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 12. August 1862. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 28 vom 18. August 1862, S. 380–382.
 100. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl eines Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 1. Mai 1883. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 16 vom 4. Mai 1863, S. 170f.
 101. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl eines Abgeordneten zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 29. November 1865. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 53 vom 1. Dezember 1865, S. 910.
 102. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl von sechs Abgeordneten zur II. Kammer der Stände betreffend vom 27. Oktober 1866. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 48 vom 30. Oktober 1866, S. 427–429.
 103. Art. 14 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (265).
 104. Art. 19 Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274 (267).
 105. Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398; Ergänzung: Gesetz, die Wahlen zur zweiten Kammer der Stände betreffend vom 5. Mai 1875. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 23 vom 13. Mai 1875, S. 275f.
 106. Art. 2 Nr. 7 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (386).
 107. Art. 10 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (388).
 108. Art. 3 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (386f.)
 109. Art. 48 Abs. 2 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (397.)
 110. Art. 27, 36 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (392).
 111. Art. 4 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (387).
 112. Art. 6 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (387).
 113. Art. 7 Abs. 1 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (387).
 114. Art. 9, 12 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (388).
 115. Art. 5 Abs. 1 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (387).
 116. Gesetz, die Aenderung einzelner Bestimmungen des Gesetzes vom 8. November 1872 über die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 6. Juni 1885. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 18 vom 12. Juni 1885, S. 117f.
 117. Art. 17 Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398 (390).
 118. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl von zwei Mitgliedern der ersten Kammer der Stände betreffend vom 30. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 3. Dezember 1872, S. 421–423; Nachtrag: ebd. , S. 454.
 119. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl eines Mitglieds der ersten Kammer der Stände betreffend vom 19. Juli 1873. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 33 vom 23. Juli 1873, S. 227.
 120. Bekanntmachung, die von den stimmberechtigten adeligen Grundbesitzern vorzunehmende Wahl zweier Mitglieder der ersten Kammer der Stände betreffend vom 1. August 1890. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Beilage Nr. 217. August 1890 vom , S. 161f.
 121. Franz/Fleck/Kallenberg: Großherzogtum Hessen , S. 880f.
 122. Franz/Fleck/Kallenberg: Großherzogtum Hessen , S. 880f.
 123. Franz/Fleck/Kallenberg: Großherzogtum Hessen , S. 880f.
 124. Franz/Fleck/Kallenberg: Großherzogtum Hessen , S. 883.
 125. Ueber die Ordnung, in welcher die Landständischen Geschäfte vorzunehmen sind vom 25. März 1820. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 18 vom 29. März 1820, S. 163–168.
 126. Gesetz, die landständische Geschäftsordnung betreffend vom 10. Oktober 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 63 vom 13. Oktober 1849, S. 519–523.
 127. Gesetz, die landständische Geschäftsordnung betreffend vom 8. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 28 vom 30. September 1856, S. 277–288.
 128. Gesetz, die landständische Geschäftsordnung betreffend vom 17. Juni 1874. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 34 vom 18. Juni 1874, S. 423–437.
 129. Edict über die landständische Verfassung des Großherzogtums vom 18. März 1820. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 13 vom 24. März 1820, S. 101ff.
 130. Edict, über die Zusammenberufung der Landstände des Großherzogthums vom 24. März 1820. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 15 vom 17. März 1820, S. 117f.
 131. Edict über die landständische Verfassung des Großherzogtums vom 18. März 1820. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 13 vom 24. März 1820, S. 101ff.
 132. Dienstnachrichten . In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 10 vom 14. März 1848, S. 69.
 133. Decret vom 6. März 1848. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 8 vom 6. März 1848, S. 63; Zusammensetzung der neuen Regierung: Dienstnachrichten . In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 10 vom 14. März 1848, S. 69.
 134. Edict, die Mitregentschaft Seiner Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs betreffend vom 5. März 1848. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 7 vom 5, März 1848, S. 61.
 135. Siehe: hier .
 136. Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Landständischen Kammern und die Wahlen der Abgeordneten betreffend vom 3. September 1849. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 52 vom 4. September 1849, S. 435–450.
 137. Edict, die Auflösung der Ständeversammlung und die Anordnung neuer Wahlen betreffend vom 20. Januar 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 2 vom 22. Januar 1850, S. 5.
 138. Edict, die Auflösung der Ständeversammlung und die Anordnung neuer Wahlen betreffend vom 27. September 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 45 vom 27. September 1850, S. 347.
 139. Verordnung, betreffend die Berufung einer außerordentlichen Ständeversammlung vom 7. Oktober 1850. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 9. Oktober 1850, S. 375–390.
 140. Gesetz, die Zusammensetzung der Kammern und die Wahl der Abgeordneten der Stände betreffend vom 6. September 1856. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 27, vom 26. September 1856, S. 261–274.
 141. Gesetz, die Zusammensetzung der beiden Kammern der Stände und die Wahl der Abgeordneten betreffend vom 8. November 1872. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 49 vom 12. November 1871, S. 385–398.
 142. Wahlergebnisse
 143. Lengemann, S. 434–435.
 144. Lengemann, S. 435.
 145. Otto Horre: Die Präsidenten des Oberkonsistoriums (Landeskirchenamtes) in Darmstadt. Ein Rückblick anläßlich dessen 100jährigen Bestehens 1832–1931 . CF Winter, Darmstadt 1932, S. 41f.