Væsen

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Væsen
Øverst til venstre, med uret: Rød murerbi, stensvamp, chimpanse, ciliaten Isotricha intestinalis, asiatisk smørblomst og en grønalge (fra ordren Volvocales)

Fra øverst til venstre, med uret: Rød Mason Bee , gran Porcini , chimpanse , som ciliater Isotricha intestinalis , asiatisk Buttercup og en grøn alge (fra ordre Volvocales )

Systematik
Klassificering : Væsen
Domæner

Levende væsener er organiserede enheder, der blandt andet er i stand til metabolisme , reproduktion , irritabilitet , vækst og evolution . [1] [2] Levende væsener har en afgørende indflydelse på jordens billede og sammensætningen af jordens atmosfære ( biosfære ). Nylige skøn tyder på, at 30 procent af den samlede biomasse på jorden tegnes af mikroorganismer, der lever under jorden. [3] [4] Nylige levende væsener stammer altid fra andre levende væsener (teori om afstamning ). Der forskes intensivt i udviklingen af ​​levende væsener fra abiogene præforme . Især stromatolitter er blandt de ældste spor af terrestriske organismer.

Biologi undersøger de levende væsener, der kendes i dag og deres udvikling samt de grænseformede livsformer (f.eks. Vira ) ved hjælp af videnskabelige metoder.

Egenskaber ved levende ting (oversigt)

Mærke Eksempel på levende væsener Eksempel på ikke-levende væsener
entropi
eksport Levende væsener som selektivt åbne termodynamiske systemer med undersystemer (organer), der giver entropi -eksport [5] . På denne måde kan den nuværende entropi af systemet holdes under den maksimalt mulige entropi, der kendetegner døden. Tekniske systemer med mekanismer til selvreparation. Datakommunikation med fejlrettelse. Som med levende væsener sikrer redundans den nødvendige afstand mellem det aktuelt opnåede og den maksimalt mulige entropi.
Energiudveksling med miljøet
indspilning Planter absorberer lysenergi og genererer biomasse gennem fotosyntese ( primærproduktion ).

Energiproduktion fra mad gennem stofskifte med miljøet.

I dybhavet frigiver sorte rygere svovl og metalsulfider . Litotrofiske mikroorganismer, der lever der, får energi fra deres oxidation . Der fungerer de som fødekilde for et fællesskab . [3] [4] [6]

Klipper varmes op i løbet af dagen ved at absorbere energi gennem lys ...
Indsendelse Alle levende væsener, men især pattedyr , afgiver energi direkte som varme og indirekte i materielle udskillelser ... og giv dem tilbage om natten
Udveksling af stoffer med miljøet
indspilning Indtagelse Tankning af en bil med benzin
Indsendelse Dyr afgiver kuldioxid og vand Udstødningsgasser fra biler består (hovedsageligt) af kuldioxid og vand
Metabolisme (kemisk omdannelse af stoffer ) alle skabninger

(Bemærk: vira , viroider og prioner er ikke i stand til at metabolisere)

brændende lys
Udveksling af oplysninger
Modtagelse af oplysninger Planter genkender solens position Kameraets eksponeringsmåler måler lysintensiteten
Afsendelse af oplysninger Advarselsslør for hvepse , sprog for bier og mennesker Trafiklys
Reaktion på stimuli fra miljøet
Justering / justering Planter justerer deres blade efter solens position Solceller, der sporer solen
vækst
Stigning i lydstyrke En gærcelle stiger i volumen efter celledeling Vækst af en almindelig saltkrystal
Celledeling Stamceller i knoglemarven .

Vækst er resultatet af celledeling (multiplikation): Som følge af vækst reduceres overfladearealet i forhold til cellens masse. Dette reducerer cellens evne til at eksportere entropi [7] . Opdelingen øger overfladen igen. Mere entropi kan eksporteres igen.

"Celledeling" er et oprindeligt organisk udtryk, så det kan ikke have en uorganisk ækvivalent.
Self reproduktion ( forplantning )
Multiplikation Cellerne, der skyldes celledeling, ligner deres moderceller. Kopi af DNA , dvs. arv . Tekniske systemer er endnu ikke fuldt udviklet, men teoretisk muligt; Selvreproducerende (se også rekursion ) computerprogrammer er almindelig praksis ( computervirus ).
Materialegrundlag
Grundlæggende byggesten Biomolekyler Vandmolekyle
Informationsbærer DNA , RNA Metalkrystal ( metalgitter )

Kendetegn for levende væsener kan også findes sporadisk i tekniske, fysiske og kemiske systemer . Især viser ild en stor del af disse egenskaber, afhængigt af fortolkningen.

 1. Alle levende organismer ("levende væsener") skal anvende alle egenskaber, i det mindste på celleniveau.
 2. Døde organismer havde alle mærker i deres fortid.
 3. Organismer har latent liv , selvom de ikke har alle egenskaberne, dvs. ligner døde organismer eller livløse objekter, men som til enhver tid kan blive levende organismer. (Eksempler: sporer af bakterier eller svampe ).
 4. Livløse objekter viser ikke alle egenskaber på tidspunktet for deres eksistens .

Imidlertid er der opstået tre væsentlige egenskaber, der skal gælde som definitionskriterier for alle levende væsener:

Denne begrænsning ville imidlertid kategorisk udelukke mange hypotetiske tidlige stadier i livets udvikling såvel som de seneste grænseformer for liv, såsom vira. Dette aspekt behandles detaljeret i afsnittet Living Things: Conceptual Problems.

Struktur af levende væsener

Levende væsener består hovedsageligt af vand , organiske kulstofforbindelser og ofte af mineral- eller mineralforstærkede skaller og rammestrukturer ( skeletter ).

Alle levende væsener ( planter , dyr , svampe , protister , bakterier og archaea ) består af celler eller syncytia (multinucleated cell fusioner, fx ciliater og mange svampe). Både den individuelle celle og hele cellerne (af en flercellet organisme ) er struktureret og opdelt , dvs. de danner et komplekst system af separate reaktionsrum. De adskilles fra hinanden og fra omverdenen ved hjælp af biomembraner .

Hver celle indeholder i sit genom alle de instruktioner, der er nødvendige for vækst og de forskellige livsprocesser.

I løbet af individuel vækst differentierer cellerne sig til forskellige organer, som hver især har visse funktioner for det overordnede system, individet.

Kemi af levende ting

elementer

Ud over kulstof (C), brint (H), ilt (O) og nitrogen (N) som hovedelementerne i biomolekylernes grundstruktur er der grundstofferne fosfor (P), svovl (S), jern ( Fe), magnesium (Mg) og kalium (K), natrium (Na) og calcium (Ca) findes i levende ting. Desuden forekommer chlor (Cl), jod (I), kobber (Cu), selen (Se), kobolt (Co), molybdæn (Mo) og nogle andre elementer kun i spor, men er ikke desto mindre væsentlige.

Grundstofferne silicium og aluminium , der forekommer langt hyppigere end kulstof i jordskorpen, bruges ikke som byggesten i livet. Ædelgasser og grundstoffer, der er tungere end jod (atomnummer 53) fremstår ikke som funktionelle byggesten til levende væsener.

Biokemiske komponenter

Levende væsener er primært kendetegnet ved de reproduktive molekyler, de indeholder. Polynukleotiderne DNA og RNA kendes i dag, men andre molekyler kan også have denne egenskab. De indeholder også proteiner ( proteiner ), makromolekylære kulhydrater ( polysaccharider ) og komplekse molekyler som lipider og steroider . Alle disse makromolekyler og komplekse molekyler forekommer ikke i livløs natur, de kan ikke produceres af livløse systemer. Mindre byggesten som aminosyrer og nukleotider kan derimod også findes i livløs natur, for eksempel i interstellare gasser eller i meteoritter , og kan også opstå abiotisk .

Desuden indeholder levende væseners celler en stor del vand og uorganiske stoffer opløst i det.

Alle kendte livsprocesser finder sted i nærværelse af vand.

Systematik af levende væsener

Filogenetisk træ, der viser oprindelsen og forholdet mellem levende ting

Det biologiske system forsøger at skabe en meningsfuld gruppering af alle levende væsener. Det øverste niveau dannes af domænerne . Der skelnes mellem tre domæner i henhold til molekylære biologiske kriterier: de faktiske bakterier (Bakterier), Archaea (Archaea), tidligere også kaldet Archaebacteria, og Eukaryotes (Eukaryota). De to første nævnte domæner indeholder alle levende ting uden en kerne , som kaldes prokaryoter . Eukaryoternes domæne omfatter alle levende ting med en cellekerne, herunder dyr (inklusive mennesker ), planter og svampe samt protister . Eukaryoter og archaea er tættere forbundet med hinanden. [8.]

Væsen

Bakterier (bakterier)


Archaea (Archaea)

Crenarchaeota


Thaumarchaeota


Euryarchaeota


Skabelon: Klade / Vedligeholdelse / 3

Eukaryoter (eukaryota)


Amorphea (f.eks. Dyr, svampe)


Diaphoretickes (f.eks. Planter)Udgravning

Skabelon: Klade / Vedligeholdelse / Style

Levende væsener som systemer

Egenskaber ved levende ting

Følgende egenskaber ved levende væsener forekommer også i livløse natur- og teknologisystemer:

I systemteoriens terminologi er levende væsener:

 • åben : Du er i en livslang udveksling af energi , materiale og information med miljøet. [9]
 • kompleks : Livet kræver en vis kompleksitet i systemets organisering.
 • dynamisk : I det mindste på det biokemiske niveau udsættes de konstant for stimuli og begrænsninger fra miljøet, men kan midlertidigt antage en stabil tilstand, dvs. de har en konstant struktur og ydeevne. Disse ændringer skyldes på den ene side de forhold, der er iboende i systemet (eksempel: generering af genetisk variation gennem rekombination under reproduktion ) og på den anden side miljøpåvirkninger og miljøstimuleringer. Levende væsener har til gengæld en ændrende effekt på deres miljø. (Eksempel: ændringer i atmosfærens sammensætning gennem fotosyntese .)
 • deterministisk : Selvom alle egenskaber ved levende væsener er bestemt af naturlovene på grund af deres kompleksitet, især for nye egenskaber, er det næppe muligt at lave matematisk nøjagtige udsagn om forudsigeligheden af ​​deres egenskaber og udvikling og deres adfærd: Reduktionen nødvendig for videnskabelige undersøgelser kan bruges Bestem regelmæssigheder for individuelle elementer. Regelmæssigheder for det overordnede system kan imidlertid ikke altid udledes heraf.
 • stabil og adaptiv : levende væsener kan bevare deres struktur og deres indre miljø i lang tid på trods af forstyrrende påvirkninger fra miljøet. På den anden side kan de også ændre struktur og adfærd og tilpasse sig ændringer i miljøet.
 • autopoietisk : levende væsener er selvreplikerende systemer, hvorved struktur og ydeevne på den ene side er garanteret over lange perioder, og på den anden side er der muligheder for evolutionær tilpasning til miljøforandringer pga. unøjagtighed i replikationen.
 • selvforsynende : levende væsener er til en vis grad uafhængige af miljøet. (Se også diskussionen om problemet med selvforsyning .)

organisation

Følgende organisationsformer for levende væsener forekommer også i livløse systemer af natur og teknologi:

 • Som komplekse , heterogene systemer består levende væsener af mange elementer af forskellig struktur og funktion, som er forbundet med hinanden gennem talrige, forskellige interaktioner.
 • Levende væsener er hierarkisk opbygget: De består af mange forskellige elementer (delsystemer), der er forbundet med hinanden gennem talrige relationer og selv består af talrige underenheder, som selv repræsenterer systemer og består af undersystemer (for eksempel består organer af celler, disse indeholder organeller, der er sammensat af biomolekyler).
 • Levende væsener er selv elementer i komplekse systemer af en højere orden (f.eks. Familiegruppe , befolkning, biocenose ) og er derfor også knyttet til talrige andre systemer (andre levende væsener, livløse og tekniske systemer).
 • Alle levende væsener er systemer med særlige informationskanaler og informationslagre.

Det genetiske program

Ligesom de komplekse fysiske systemer af livløs natur (såsom solsystemet ) opstår strukturer også i levende væsener gennem selvorganisering . Desuden har levende væsener i modsætning til systemer af livløs natur det genetiske program , som dog også kan forekomme på lignende måde i teknologiske systemer (se genetisk programmering ). Dette program udløser, styrer og regulerer livsprocesser. Dette inkluderer også gengivelse af dette program. Dette program er teleonomisk uden at være i stand til at være teleologisk : det specificerer retningen for den ontogenetiske udvikling og organismernes adfærd og afgrænser dem i et vist omfang fra andre udviklingsmuligheder og adfærd. Hvis dele af programmet mangler eller ikke fungerer, kan der ikke udvikles levedygtige organismer på lang sigt uden for et toleranceområde .

Livets udvikling

Livets evolutionære historie på jorden ( evolutionær historie ) har en unik kurs. Selvom de oprindelige betingelser kunne gendannes, ville processen muligvis ligne den, der allerede har fundet sted, men sandsynligvis ikke helt den samme. Årsagen til dette er mangfoldigheden af ​​tilfældige sammenfald af påvirkende faktorer, der har bestemt yderligere udvikling siden livets begyndelse. Disse tilfældige påvirkninger kompenseres delvist ved selektions- og tilpasningsprocesser, men en nøjagtig identisk udvikling under reelle forhold er ikke sandsynlig.

Udviklingen af ​​forskellige typer af levende væsener behandles i evolutionsteorien . Denne gren af biologi grundlagt af Charles Darwin forklarer mangfoldigheden af ​​livsformer gennem mutation , variation , arv og selektion . Evolutionsteorierne har til formål at forklare ændringerne i livsformer over tid og gøre fremkomsten af ​​de tidligste livsformer forståelig. Der er en række begreber og hypoteser for sidstnævnte (f.eks. RNA -verden , se også kemisk udvikling ).

De ældste fossile spor af levende ting, der er fundet hidtil, er mikroskopiske tråde, der anses for at være rester af cyanobakterier . Disse aflejringer, der findes i klipper, der er 3,5 milliarder år gamle, betragtes dog ikke generelt som spor af liv, da der også er rent geologiske forklaringer på disse formationer.

Den i øjeblikket mest populære teori om oprindelsen til autotrofisk liv postulerer udviklingen af ​​et primitivt stofskifte på jern-svovloverflader under reducerende betingelser , såsom dem, der findes i nærheden af vulkansk fordampning. [10] I den tidlige fase af udviklingen af ​​terrestriske væsner, der fandt sted i den geologiske periode for mellem 4,6 og 3,5 milliarder år siden ( prækambrium ), var jordens atmosfære sandsynligvis rig på gasser som brint , kulilte og kuldioxid , mens de varme oceaner indeholdt relativt høje koncentrationer af ioner af overgangsmetaller, såsom opløst jern (Fe 2+ ) eller nikkel (Ni 2+ ). Lignende forhold kan findes i dag i nærheden af hydrotermiske ventilationsåbninger, der blev skabt under pladetektoniske processer på havbunden. I nærheden af ​​f.eks. Sort røg ( engelske ventilationsåbninger trives med sorte rygere) betegnet termofile metanogene archaea baseret på oxidation af brint og reduktion af kuldioxid (CO 2) til metan (CH 4). Disse ekstreme biotoper viser, at livet kan trives uafhængigt af solen som energileverandør, et grundlæggende krav for skabelse og vedligeholdelse af liv, før fotosyntesen opstod.

Nyere tilgange antager, at evolution ikke starter med arten, men med individet og dets gener (se sociobiologi og adfærdsbiologi ).

Superlative levende væsener

 • Pando , en aspkoloni i Utah (USA) med et fælles rodsystem, betragtes som det ældste (80.000 år) og med en totalvægt på omkring 6.000 tons [11] det tungest kendte væsen på jorden. Pando breder sig over 43,6 hektar.
  Men der er nok endnu mere omfattende bestande af klonisk voksende planter som siv , blåbær eller bambus .
 • Et eksemplar af den mørke honningssvamp blev opdaget i Malheur National Forest i Oregon (USA), hvis mycelium strækker sig over omkring 9 kvadratkilometer (afhængigt af kilden, omkring 880 hektar eller 965 hektar). Ifølge den nuværende viden er denne svamp det største levende væsen på jorden og den største svamp på jorden i forhold til sit areal. Dens vægt er anslået 600 tons.
 • General Sherman Tree i Californien (USA), et eksemplar af den gigantiske sequoia , vejer 1.950 tons (fra 1938) og er sandsynligvis det tungeste ikke- klonale væsen på jorden.

Levende væsener: konceptuelle problemer

Definition af den fysiske grænse

Her er den yderste grænse i sidste ende cellemembranen , pellikel , cellevæggen eller en anden indhyllende og afgrænsende struktur. På højere organisationsniveauer tager lukning og dækning af væv såsom epidermis , epitel , hud eller cortex denne funktion.

Mange organismer frigiver stoffer til miljøet og skaber dermed deres eget nærmiljø, et mikromiljø. Eksempel: Pneumococcus slimhindekapsel. Her afhænger den fysiske afgrænsning af individet af spørgsmålet.

Definition af individet

Afgrænsningen af ​​et enkelt levende væsen fra andre, uafhængige levende væsener er ikke triviel. Ifølge dets latinske oprindelse betyder ordet individ noget udeleligt. I denne forstand er det ikke praktisk for alle levende væsener. Det er rigtigt, at man ikke kan dele de fleste af de højere dyr uden at dræbe dem eller den adskilte del. Så de er ikke delelige. At henvende sig til en hund som individ er derfor ikke et problem. På den anden side kan du afskære en udløber fra et "individuelt" træ og lade det vokse til et nyt eksemplar. Det påståede træindivid er derfor i bund og grund en "dividual", fordi det ikke er to dele af et træindivid, der lever, men et eksemplar er vokset til to, det originale eksemplar blev ganget. Mange planter bruger denne metode til spredning systematisk, f.eks. B. ved udløbere. Ofte vokser hele græsplæner eller skove på denne måde, som faktisk tilhører en enkelt sammenhængende prøve, men som til enhver tid kan opdeles i flere eksemplarer.

Muligheden for kloning skaber evnen til at adskille en ny levedygtig prøve, også for pattedyr (se klonede får Dolly ). Det betyder, at udtrykket individ er mere eller mindre forældet på mange områder af biologien og skulle skulle erstattes der af et andet, mere passende, et, for eksempel af udtrykket prøve .

I tilfælde af slimforme og encellede kolonier ( f.eks. Eudorina ) kan der skelnes mellem individuelle, selvforsynende celler. Men i det mindste midlertidigt indgår de i forbindelser med hinanden, hvor de opgiver deres individualitet og uafhængighed, dvs. ligner en flercellet organisme.

Selvforsyning

På grund af de komplekse interaktioner mellem organismer og deres miljø kan man kun tale om selvforsyning i begrænset omfang :

 • Så levende væsener er aldrig selvforsynende med hensyn til energi, de er altid afhængige af en ekstern energikilde, som normalt er givet af solen. Organismer, der kun har brug for lys eller uorganiske stoffers kemiske energi som energikilde, dvs. ikke er afhængige af andre levende væsener som energileverandører, kan betragtes som energisk selvforsynende.
 • Autotrofiske organismer er materielt selvforsynende i den forstand, at de producerer kroppens egne organiske stoffer fra uorganiske stoffer og metaboliserer dem igen til uorganiske stoffer. På denne måde kan en fotosyntetisk aktiv plante holdes i live i et glasbeholder, der lukkes af den omgivende luft med tilstrækkelig belysning, da der kan etableres en balance mellem fotosyntese og respiration . Vækst og reproduktion er imidlertid kun mulig i dette system, så længe forsyningen af ​​vand og næringssalte er tilstrækkelig. I denne forstand er heterotrofiske organismer ikke selvforsynende, da de afhænger af næringsstofferne, der er tilberedt af andre levende væsener.
 • Overordnede systemer som et samfund ( biocenose ) kan igen opnå energisk og materiel selvforsyning, hvis visse grupper af organismer er tilgængelige i tilstrækkeligt antal og med en afbalanceret reproduktionshastighed. (Se økologisk balance .) I dybhavet har der udviklet sig et autark samfund mellem kemoautotrofiske bakterier , rørorm , krabber og fisk . Økologi undersøger blandt andet, hvilke minimumskrav et selvstændigt samfund skal opfylde for at være selvforsynende, dvs. for at muliggøre en lukket materialecyklus. I sidste ende kan helheden af ​​alle levende væsener på jorden forstås som et autarkisk samfund (sammenlign Gaia -hypotesen , som forstår jorden som en organisme.)
 • Alle levende væsener er selvforsynende med hensyn til et program, der er forbundet med systemet, det genetiske system. Dette gør dem i stand til selv at starte, kontrollere og regulere deres livsprocesser. (Se systemadfærd ). (I denne forstand ville vira og viroider også være selvforsynende, men deres program er ikke komplet, de er også afhængige af deres værts programmer). Denne selvforsyning er fuldstændig, for så vidt som programmeringen , dvs. oprettelsen af ​​den genetiske kildekode, ikke behøver at blive udført eksternt af en "programmerer på højere niveau". På den anden side er programmerne ikke tilstrækkelige til at bestemme alle livsprocesser: For eksempel kan hjernen ikke udvikle sig helt uden påvirkning af miljøet. I totalt mørke ville den visuelle cortex ikke opnå sin fulde funktionalitet.
 • Alle levende ting er selvforsynende med hensyn til vækst , reparation og reproduktion . De producerer selv de systemelementer, der er karakteristiske for dem ( biomolekyler , celleorganeller , celler ), kompenserer strukturelle forstyrrelser inden for visse grænser ved hjælp af reparationsmekanismer og er i stand til at producere lignende kopier af sig selv. Fremstilling af identiske kopier er i princippet ikke mulig på noget systemniveau på grund af fysiske og kemiske love. Den resulterende uundgåelige variation i interaktion med miljøet fører til evolution på alle systemniveauer. (Se evolutionsteori systemteori )

Under udviklingen af ​​systemteori af fysikere, matematikere og teknikere gik de gentagne gange i analogier med levende væseners struktur og adfærd. Denne opfattelse af levende væsener som systemer førte til, at begreber om cybernetik , datalogi og systemteori fandt vej til biologi, senest og omfattende i systemteoriens evolutionsteori .

Termodynamisk definition

Levende væsener som åbne systemer har altid været langt væk fra termodynamisk ligevægt siden deres eksistens. De har en høj grad af orden og dermed en lav entropi . Disse kan kun opretholdes, hvis stigningen i ordensgraden er energisk forbundet med processer, der giver den nødvendige energi til dette. [5] (Eksempel: Opbygning af organiske stoffer med lav entropi såsom glucose , DNA eller ATP , med uorganiske substanser med høj entropi såsom carbondioxid , vand og mineralsalte gennem fotosyntese og metabolisme ). Når døden indtræffer, den termodynamiske ligevægt er etableret, den høje Ordensgraden kan ikke længere opretholdes, entropien stiger. Livet kan termodynamisk forstås som tilbagemeldingen fra et åbent system med dets omgivelser, som opretholder sin egen orden på bekostning af dette. Denne definition er i overensstemmelse med en af ​​de mulige formuleringer af termodynamikkens 2. lov , ifølge hvilken ændringen i entropien for et helt system er nul eller større end nul. For at rækkefølgen af ​​et system kan opretholdes eller øges, skal miljøforstyrrelsen stige mindst i samme omfang, så den samlede ændring i det overordnede system er mindst nul.

Klassificering af vira

Viren kommen einerseits als nackte Nukleinsäuren in den Wirtszellen vor, andererseits außerhalb von Zellen als Virionen , die aus der Nukleinsäure und einer Protein hülle bestehen. Die meisten Wissenschaftler zählen Viren nicht zu den Lebewesen. Wird beispielsweise eine Zellstruktur als grundlegendes Kennzeichen von Lebewesen angesehen, sind Viren nicht zu den Lebewesen zu rechnen, da sie weder Zellen sind noch aus Zellen aufgebaut sind. Zwei weitere Kriterien sind noch wichtiger: Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und sie pflanzen sich nicht selbständig fort. Ihre Vermehrung erfolgt ausschließlich durch die Biosynthese-Maschinerie der Wirtszellen, die dabei durch die Virus-Nukleinsäure gesteuert wird.

Eine Einstufung als „Grenzfall des Lebens“ ist jedoch naheliegend. Die Existenz der Viren könnte in der Evolution auf einen Übergang von „noch nicht lebendig“ zu „lebendig“ hinweisen. Allerdings könnten sich die Viren auch aus „echten“ Lebewesen wie den Bakterien rückentwickelt haben.

Mittlerweile ist es gelungen, eine Nukleinsäure mit der Sequenz des Poliovirus durch DNA -Synthese künstlich zu erzeugen; auf die gleiche Weise hat man bereits viele weitere DNA- und RNA -Abschnitte für gentechnische Experimente erzeugt. Schleust man dann in dieser Weise erzeugte DNA-Stränge in Zellen ein, entstehen in der Folge komplette, natürliche Polioviren. Das Experiment verdeutlicht, dass die Grenze zwischen Lebewesen und Nicht-Lebewesen schwierig zu bestimmen ist.

Viren sind durch Mutationen und Selektion der Evolution unterworfen. Im weiteren Sinne gilt dies aber auch für viele Nicht-Lebewesen, zum Beispiel für einzelne Gene (siehe Das egoistische Gen ), aber auch für Verhaltensweisen und kulturelle Errungenschaften wie Werkzeuge, Techniken und Ideen (siehe Mem -Theorie). Die Evolution der Viren ist deshalb kein hinreichender Beweis dafür, dass Viren Lebewesen seien.

Siehe auch

Portal: Lebewesen – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Lebewesen

Literatur

 • Hans-Joachim Flechtner: Grundbegriffe der Kybernetik – eine Einführung . Wissenschaftliche Verlags-Gesellschaft, Stuttgart 1970.
 • Anna Maria Hennen: Die Gestalt der Lebewesen. Versuch einer Erklärung im Sinne der aristotelisch - scholastischen Philosophie. Königshausen & Neumann, Würzburg 2000, ISBN 3-8260-1800-1 .
 • Sven P. Thoms: Ursprung des Lebens . Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2005, ISBN 3-596-16128-2 .

Weblinks

Commons : Lebewesen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Lebewesen – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Quellen

 1. William K. Purves, David Sadava, Gordon H. Orians, H. Craig Heller, Jürgen Markl (Hrsg. der deutschen Ausgabe), Andreas Held, Monika Niehaus-Osterloh , Lothar Seidler, Coralie Wink (Übersetzer): Biologie . 7. Auflage. Elsevier, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2006, ISBN 978-3-8274-1630-8 , S. 2f. (Englisches Original: Life, the science of biology. Sinauer Associates, Sunderland, Mass. 2004, ISBN 0-7167-9856-5 ).
 2. Douglas J. Futuyma : Evolution. Das Original mit Übersetzungshilfen. Elsevier, München 2007, ISBN 978-3-8274-1816-6 , S. 92 (übersetzt von Andreas Held).
 3. a b Fumio Inagaki, Takuro Nunoura, Satoshi Nakagawa, Andreas Teske, Mark Lever, Antje Lauer, Masae Suzuki, Ken Takai, Mark Delwiche, Frederick S. Colwell, Kenneth H. Nealson, Koki Horikoshi, Steven D'Hondt, Bo B. Joergensen: Biogeographical distribution and diversity of microbes in methane hydrate-bearing deep marine sediments on the Pacific Ocean Margin. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 103, Nr. 8, 2006, S. 2815–2820, doi:10.1073/pnas.0511033103 .
 4. a b Li-Hung Lin, Pei-Ling Wang, Douglas Rumble, Johanna Lippmann-Pipke, Erik Boice, Lisa M. Pratt, Barbara Sherwood Lollar, Eoin L. Brodie, Terry C. Hazen, Garry L. Andersen, Todd Z. DeSantis, Duane P. Moser, Dave Kershaw, TC Onstott: Long term biosustainability in a high energy, low diversity crustal biome. In: Science. Band 314, Nr. 5798, 2006, S. 479–482, doi:10.1126/science.1127376 .
 5. a b Erwin Schroedinger : What is life? Cambridge University Press, Cambridge, UK 1944 (ins Deutsche übersetzt von L. Mazurcak: Was ist Leben? (= Serie Piper. Band 1134). 5. Auflage. Piper, München 2001, ISBN 3-492-21134-8 . Die Ausgabe ist eine Überarbeitung der 2. Auflage der deutschsprachigen Ausgabe von 1951.)
 6. Anonymus: Die unsichtbare Masse. In: Süddeutsche Zeitung. Nr. 287, 13. Dezember 2006, S. 16.
 7. Michail Wladimirowitsch Wolkenstein : Entropie und Information (= Wissenschaftliche Taschenbücher. Band 306, Reihe Mathematik, Physik). Akademie-Verlag, Berlin 1986, ISBN 3-05-500628-3 (Deutsche Ausgabe: Werner Ebeling (Hrsg.) Helga Müller (Übersetzer), auch Deutsch, Frankfurt/Main/Thun, ISBN 3-8171-1100-2 ; Russisches Original: Ėntropija i informacija. Nauka, Moskva 1986).
 8. Axel Brennicke : Archaea und Eukaryoten sind miteinander verwandt (= Spektrum der Wissenschaft . Band   10 ). 1994, S.   32 ( Online ).
 9. Eigenschaften eines Systems . Website der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Abgerufen am 17. Mai 2015.
 10. Günter Wächterhäuser: From volcanic origins of chemoautotrophic life to Bacteria, Archaea and Eukarya . In: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences. Band   361 , Nr.   1474 , 2006, S.   1787–1806 , doi : 10.1098/rstb.2006.1904 , PMID 17008219 .
 11. Genetic Variation and the Natural History of Quaking Aspen, Jeffry B. Mitton; Michael C. Grant: BioScience , Vol. 46, No. 1. (Jan., 1996), S. 25–31. JSTOR 1312652 (englisch)