litteratur

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Kvinde læser (oliemaleri af Jean-Honoré Fragonard , 1770/72)
Meddelelse om Nobelprisen i litteratur i Stockholm (2008)

Litteratur siden det 19. århundrede, området for alle mundtlige (gennem versformer og rytmer ), eller skriftligt faste sproglige beviser. I denne "brede" forståelse af udtrykket, hvad angår den skriftlige definition, der er givet her, taler man for eksempel om " speciallitteratur " eller, inden for musik , om "noder" (såsom partiturer ) eller, mere generelt om "litteratur" i betydningen helhed eller delskrevet musik.

Den offentlige diskussion og analyse af litteratur har derimod siden 1800 -tallet været fokuseret på værker, der kan tillægges særlig betydning som kunst, og som samtidig adskiller sig fra triviel litteratur og lignende værker uden sammenlignelige "litterære", altså kunstnerisk kvalitet. Litteratur er en af kunstens genrer .

Ordet litteratur blev regelmæssigt brugt om videnskaberne langt op i 1800 -tallet. Litteratur betyder normalt publicerede værker. Hele de publicerede skrifter inden for et emne eller om et specifikt emne eller mål danner en "litteratur". Kun begrænsede publikationer , der ikke er tilgængelige gennem boghandlere, opsummeres som grå litteratur .

Begrebsdifferentiering

Dagens begrebsdifferentiering, som i vid forstand omfatter alle sproglige traditioner og derved udgør et snævert felt af “litterære” kunstværker, blev først etableret i løbet af 1800 -tallet. Ordet stod tidligere for erudition , videnskaberne, produktionen af res publica literaria og det tidligt moderne videnskabelige samfund , mere sjældent også kun for skrifter fra græsk og latinsk antik .

Omdefinitionen af ​​ordet fandt hovedsageligt sted under indflydelse af nye litterære magasiner og de litterære historier, der fulgte dem, der mellem 1730 og 1830 gradvist åbnede op for belles lettres , de smukke videnskaber, området med fashionable og elegante bøger om det internationale marked, og som er af central interesse for digteværker, gav væk.

Det blev selvindlysende i samme proces, som litteraturen

I de nationale filologier (som tysk , romantik og engelsk ), der i det væsentlige fremskred udviklingen af ​​nationale litteraturer i 1800 -tallet, diskuteres næsten udelukkende "høj" litteratur. Hvilke værker diskuteres ud fra hvilke synspunkter siden har været genstand for en debat om den betydning, værker får i det respektive samfund. Den respektive " kanon " i en national litteratur bestemmes i den offentlige (og sårbare) forståelse af den " kunstneriske " kvalitet såvel som i kontroversielle tekstfortolkninger af fiktionerne, der giver titler en dybere mening. I den nye form overtog litteraturen i 1800 -tallet funktioner i de vestlige sekulære nationer, som religionerne og deres tekstbaser tidligere havde som genstand for debat og uddannelse.

I nyere tid er emnet digital skrivning blevet et diskussionsemne i litteraturvidenskab og medievidenskab. Især med denne type litteratur er det ikke længere muligt at bedømme efter kriterier, der var blevet udviklet til litteraturen i de sidste århundreder. Se: digital skrivning .

Etymologi og koncepthistorie

Ordet litteratur er en afledning af det latinske littera , "brevet", som først kom på mode i den tidlige moderne periode. Flertallet litterae fik sine egne betydninger som "skrevet", "dokumenter", "bogstaver", "erudition", "videnskab (er)" i oldtiden. I fransk og engelsk , blev denne betydning bevaret i lettres og breve som et synonym for "videnskab".

Den aktuelle tale om litteratur udviklede sig gennem en omvej via tysk og dens ækvivalenter for det franske ord addition belles lettres . I løbet af 1600 -tallet etablerede den franske ordkombination sig på det europæiske marked for et nyt område med elegante bøger. Den samtidige tyske oversættelse af dette var "galante videnskaber", der tog hensyn til offentlighedens krav såvel som den fashionable smag: Læsere af begge køn læste dette produkt og insisterede på, at det havde brug for en hel videnskab i sig selv, ikke en akademiker pedantisk. Da ordet galant kom under kritik i begyndelsen af ​​1700 -tallet, tog brugen af ​​"smukke videnskaber" fat, som mistede sin levedygtighed i slutningen af ​​1700 -tallet, da det i stigende grad handlede om poesi og romaner, et uvidenskabeligt emne. Apropos "smuk litteratur" gjorde det endelig muligt at navngive de smallere i det bredere termer. Fra midten af ​​1700 -tallet og fremefter talte man om “litteratur” med mulighed for at kunne fokusere på et bestemt fokus. Adjektivet "smukt" blev brugt til at beskrive det centrum, der blev til litteratur i snævrere forstand. Jo tydeligere centrum blev defineret, desto mere disponibel blev den videre brug af adjektivet i det 20. århundrede.

Fra ordet belles lettres opstod ordet " fiktion " i den tyske boghandel, som i dag indtager en naboposition. Boghandlen formåede i sidste ende ikke at indsnævre litteraturbegrebet til nationens poesi, som det skete i det 19. århundrede. Det internationale marked for underholdende titler er et uundværligt forretningsområde for forlag. Man kan afgrænse et mindre felt af litterære klassikere inden for fiktion [1] og sortere det internationalt.

Ordet litteratur har sin centrale betydning i litteraturhistorier, litterære blade, litteraturkritik og litteraturteori. Alle disse områder handler klart om at skabe kontroverser om litteratur. Med fiktion bevares et ukontroversielt, ubegrænset felt uden en egen historie på tysk. Betydeligt er der ingen "skønlitterærhistorie", ingen "fiktionskritik" og ingen national "skønlitteratur", men derimod "litteraturhistorie" og "litteraturkritik" som "national litteratur". [2]

Definitioner

Det nuværende udtryk for litteratur afspejler brugen af ​​ord i de sidste to hundrede år. Samtidig er det kendetegnet ved inddragelse af en række historiske kontroverser, som frugtbart afgør den moderne strid om, hvilke værker der bør fortjenes at blive diskuteret som litteratur i deres delvise uforenelighed. Siden 1800 -tallet har litterære studerende været forpligtet til at mestre værktøjerne i handelen med tekstanalyse i henhold til de forskellige traditioner inden for poetik, retorik og tekstfortolkning, som formodes at tillægge den litterære tekst en dybere kulturel betydning. Moderne litteraturteoretiske skoler tog individuelle spørgsmål op med forskellige fremhævninger og divergerende ønsker om, at en kanon af de vigtigste litteraturhistoriske værker skulle skrives.

Æstetik og kunstnerisk beherskelse af sproget

Ideen om, at litteratur skal være et område med særligt smukke tekster, arves fra den gamle og tidlige moderne diskussion af poesi. Det alternative syn på kunstnerisk sprogmestring går derimod tilbage til diskussionen om gammel retorik . Selvom retorik kunne håndteres som en stort set ukontroversiel, formålsorienteret kunst, var der en lang strid om spørgsmålet om skønhed i poesi , som i det 18. århundrede i det væsentlige førte til en kamp mellem regelpoetik (fortalere for en poesi, der er smuk ifølge til love) og fortalere for en smagsdom blev. I anden halvdel af 1700 -tallet førte opløsningen af ​​denne diskussion til en ny videnskabelig debat om æstetik , som - så håbet - i sidste ende ville gælde på alle kunstområder som en konstant menneskelig opfattelse, ligesom skønhed i naturen blev opdaget .

I slutningen af ​​1800 -tallet kom synet på æstetik under grundlæggende kritik. På den ene side havde dette at gøre med æstetikernes kontroversielle tilegnelse af udtryk og på den anden side med kunstværker, der provokerende opgav fokus på skønhed og hævdede deres egen realisme i håndteringen af ​​den sociale virkelighed. Den ubarmhjertige anerkendelse af klager bør blive et anerkendt mål. Valgmuligheder i håndteringen af ​​konflikten bestod i at udvide de æstetiske begreber samt miskreditere kravet om ens egen æstetiske sandhed.

Fiktionalitet, social relevans

Det faktum, at litteratur i det nuværende udtryk er kendetegnet ved fiktionalitet og dybere mening, en relevans for samfundet, er i det væsentlige arven fra den nye diskussion, som blev hentet af litteraturanmeldelsen i midten af ​​1700 -tallet. Hverken den aristoteliske poetik eller den efterfølgende poetik fra den tidlige modernisme havde erklæret poesi over fiktionalitet. De havde ikke genkendt nogen romaner som poesi.

Forslaget om at definere romaner og muligvis poesi generelt med hensyn til fiktionalitet gøres for første gang tydeligere i Pierre Daniel Huets afhandling om romanernes oprindelse (1670) - som en måde at overføre den teologiske behandling af lignelser til en ny læsning af romaner, hvis formål er at vurdere den kulturelle betydning af en given titel.

Ved opsætningen af ​​det moderne diskussionsemne, litteratur, var spørgsmålet om dybere mening praktisk i begyndelsen af ​​1800 -tallet, da det krævede nye aktiviteter fra litteraturlæreren, især fortolkning. Derudover skabte hun nye muligheder for at evaluere tekster og henvende sig til gådefulde, mærkelige titler, der især kunne diskuteres og bruge dem til at forklare sin egen nation og historie på ny. I det 19. og 20. århundrede udviklede spørgsmålet om tekstens betydning også en kulturel dynamik, da krav om aktivt engagement kunne forbindes med den.

Litterær stil og subjektivitet

Spørgsmålet om stilistisk påstand er i det væsentlige det arvelige grundlag for diskussionen om de seneste belles lettres . Poetik antog, at enkelte digtere håndterede kunsten anderledes, men at det personlige ikke var til at stræbe efter. Det var et spørgsmål om at stræbe efter skønhed, kunstneren kæmpede for skønhed. Med diskussionen om romanen blev spørgsmålet om kulturelle baggrunde akut, spørgsmålet om den enkelte forfatter var ikke målet. Debatten i fiktion var en anden. I det var spørgsmålet om de titler, der bedst tilfredsstilte den nuværende smag, i forgrunden. Samtidig handlede det om spørgsmålet om nye forfattere, der formede smagen med deres egne synspunkter.

Belles lettres som helhed skulle ifølge deres fortalere skelnes med stil - sammenlignet med de ringere populære bøger såvel som den pedantiske videnskabelige tilgang. Romaner og erindringer blev vigtige områder i produktionen af ​​moderne personlig stil. Diskussionen om de respektive præstationer i det individuelle perspektiv afspejlede sig i dagens litterære diskussion i begyndelsen af ​​1800 -tallet - spørgsmålet om subjektiv opfattelse af virkeligheden, som den dukker op i litteraturen, forudbestemte det nye område, der blev bygget op i det 19. århundrede At blive et felt debat i skoletimerne. Siden har moderne litterær undervisning handlet om at få eleverne til at tage subjektive meninger om litteratur, til offentligt at opfatte deres subjektivitet og til at forstå subjektiviteten hos de behandlede forfattere.

Højere strukturel kompleksitet og mere kompleks traditionel adfærd

I løbet af det 20. århundrede opstod en egen, formodentlig neutral, videnskabelig analyse af kompleksiteten af ​​litterære værker. Strukturismen i 1960'erne og 1970'erne og efter den, poststrukturalismen i 1980'erne og 1990'erne var orienteret mod dem. Hvis man ser på undersøgelserne fra et historisk perspektiv, tager de forskningsmuligheder op fra alle debatområder. Tekster, der er mere komplekse at analysere, og som giver litteraturanmeldelsen mere sårbarhed over for de kontekster, der skal undersøges, får særlig anerkendelse.

Under denne forudsætning er den højtstående tekst den, der er rig på - muligvis divergerende - betydningsniveauer, beskæftiger sig intensivt med traditioner, forholder sig komplekst til andre tekster, kun bliver bedre forstået, når man ser på dem. Analyserne er videnskabeligt objektive, for så vidt de faktisk fanger den videnskabelige analyserbarhed som en egenskab for tekster, der takket være deres kvaliteter holder i videnskabelig analyse, og som bekymrer os bæredygtigt som litteratur.

Set i bakspejlet var der også mulighed for en måde for tekster, der var rettet mod litteraturstudiet. Ved at opdage det trivielle behandlede postmodernismen i sidste ende i stigende grad konfrontationsmæssigt eller endog negativt de krav til litteraturkunsten, der er defineret her.

Det var først fra 1800 -tallet og fremefter, at litteraturen ikke kun omfattede det videnskabelige, men alt, hvad der blev skrevet ned. Fra århundredet og frem blev der skelnet mellem høj litteratur, dvs. høj litteratur, og litteratur af dårlig kunstnerisk kvalitet, dvs. triviel litteratur.

Diskussionsfeltets historie

Litteratur = læring, erudition. Titel side af de Memoirs of Literature (1712)

Processen, hvor dramaer , romaner og digte blev omdannet til "litteratur" i slutningen af ​​1700- og begyndelsen af ​​1800 -tallet (de var tidligere ikke relateret til et enkelt ord) skal ses fra forskellige perspektiver. Meget forskellige interesser var involveret i at gøre "litteratur" til et bredt debatfelt. I en fængende formel indsnævrede deltagerne i den litterære debat deres diskussion og udvidede dermed deres debat: i århundreder havde de med succes diskuteret videnskabelige skrifter som "litteratur" - før 1750 var de kun marginalt interesserede i poesi og fiktion. I anden halvdel af 1700 -tallet flyttede de udvalgte felter i det populære randområde ind i midten af ​​deres anmeldelser med den virkning, at deres egen diskussion nu udvidede sig med de mere frit diskuterbare emner. Etableringen af ​​universitetsbaserede litteraturstudier i det 19. århundrede cementerede processen med at indsnævre debatområdet (til dramaer, romaner og digte) og udvide selve diskussionen (især til statslige skoler og offentlige medier).

1700 -tallet: Den litterære kritik henvender sig til "smuk litteratur"

Ordet litteratur gælder ikke længere for det samme emne i dag som det gjorde før 1750, men det har fortsat været ordet for sekundær udveksling om litteratur. Det kan findes på forsiderne i litterære magasiner , i navne på stole og universitetsseminarer i litteraturvidenskab , i titler på litterære historier, i tilføjelser til ord som litterær pave, litteraturkritiker , litteraturhus , litterær pris . Ordet litteratur er (i modsætning til ord som "hammer", der ikke angiver nogen debatobjekter) frem for alt et stridsspørgsmål og spørgsmålet: "Hvad skal egentlig anerkendes som litteratur?" Der er en litterær diskussion, og hun starter ser efter nye emner, ny litteratur og nye definitioner af litteratur, konstant genetablerer det, der i øjeblikket betragtes som litteratur. Det gjorde hun i de sidste 300 år med en sådan ændring af interesse, at man ikke kan give en stabil definition af ordet litteratur.

Det store emne for udvekslingen om litteratur var videnskaberne langt ind i 1700 -tallet. I praksis med diskussionssystemet blev litteraturanmeldernes fokus reduceret til de seneste publikationer, til skrifter - en udveksling, der i stigende grad appellerede til læsere uden for videnskaberne: Videnskabelige tidsskrifter med spændende emner dukkede op på fransk i Holland i anden halvdel af 1600 -tallet. Engelsk blev tilføjet, mens tyskerne blomstrede i erhvervslivet mellem 1700 og 1730, hvilket blev bestemt af universiteterne i Leipzig, Halle og Jenas. Tiltrækningen af ​​de videnskabelige tidsskrifter var deres villighed til at diskutere, deres åbenhed over for politiske spørgsmål, den tilstedeværelse, som individuelle litteraturkritikere udviklede her med deres egne, meget personlige tidsskrifter (på tysk, for eksempel Gundlingiana af Nikolaus Hieronymus Gundling ).

Mellem 1730 og 1770 var tyske litterære tidsskrifter banebrydende inden for national poesi - i det territorialt og konfessionelt fragmenterede sproglige område var nationens poesi et emne, der kunne behandles overregionalt og med den største frihed. Scholarship (the res publica literaria ) fik et voksende publikum med anmeldelser af belles lettres , de smukke videnskaber , den smukke litteratur (dette er de paraplytermer, der er valgt til åbent at behandle disse værker i videnskabelige tidsskrifter). Den fashionable undtagelse af anmeldelser blev normen i løbet af 1700 -tallet.

I begyndelsen af ​​1800 -tallet skulle ordet litteratur omdefineres på tysk. Litteratur var (hvis man husker på, hvad der blev diskuteret) bestemt ikke videnskabsindustrien, men en tekstproduktion med centrale felter inden for kunstnerisk produktion. I den nye definition blev litteraturen:

 • i "bred forstand" området for al sproglig og skriftlig tradition (det omfatter mundtligt overførte epos såvel som trykt musik; se mundtlig tradition , skriftlig kultur ),
 • i "snæver forstand" området for sproglige kunstværker.

Ifølge den nye definition skulle det antages, at litteratur udviklede sig efter nationale traditioner: hvis det i det væsentlige var en sproglig tradition, så skulle sprogene og de politisk definerede sproglige områder sætte grænser for de enkelte traditioner - grænser, der kun en kulturel udveksling kan hjælpe. Apropos "litteraturer" i flertallet udviklet. De nationale filologier var ansvarlige for den nationale litteratur. En separat videnskab om komparativ litteratur undersøger litteraturen i dag i sammenligninger.

Definitionen af ​​litteratur som "total sproglig og skriftlig tradition" gør det muligt for de forskellige videnskaber at fortsætte med at " bibliografere deres eget arbejde som" litteratur "til at lytte (" Litteratur ). Definitionen i "snæver forstand" er derimod bevidst vilkårlig og cirkulær . Det forblev og skal stadig diskuteres, hvilke værker der skal anerkendes som "kunstneriske" præstationer.

Dramaer, romaner og poesi blev et diskussionsemne i 1700 -tallet

Før 1750 havde det, der skulle blive litteratur, hverken sit eget generiske udtryk eller større markedsbetydning. Poesi og romaner skulle først bringes under en ensartet diskussion, samtidig med at store områder af poesi og romanproduktion skulle holdes uden for den litterære diskussion, hvis den ville bevare sin kritiske vægt.

Processen, hvor udvalgte dramaer, romaner og digte blev til "litteratur" fandt sted i en større: belles lettres (engelsk før 1750 ofte oversat som høflig litteratur , tysk som "galante Sciences" og fra 1750 "smukke videnskaber"). Dette felt fortsætter i dag på tysk med fiktion .

"Belles lettres" bliver et særligt felt i den litterære diskussion

I 1600 -tallet var belles lettres et underholdende randområde blandt lettres , videnskaberne, for diskussionsverdenen. I løbet af 1700 -tallet viste de sig at være et populært diskussionsfelt. De manglede imidlertid de afgørende forudsætninger for at opnå statsbeskyttelse: belles lettres var og er internationale og moderigtige (man kan tale om "nationale litteraturer", men ikke om "national fiktion"), de omfattede erindringer, rejsebeskrivelser, politisk sladder, elegant skandaleudgivelser såvel som klassikere af gamle digtere i nye oversættelser (de mangler med andre ord fokus på en kvalitetsdiskussion; man læser dem med smag, der er "litteraturkritikere", men ingen "skønlitterære kritikere"). Fiktion var og er frem for alt aktuel, selv i sine klassikere (der er ingen "fiktionshistorie", men "litteraturhistorie") - det er de væsentlige forskelle mellem fiktion og litteratur, der viser, hvordan fiktion skulle omformes for at at skabe litteratur i nutidens forstand.

Statsinteresse - respekt, hvormed den kunne blive genstand for undervisning - vandt fiktion gennem etablering af en national debat om nationale digters høje kunst. Ved oprettelsen af ​​denne diskussion blev romaner, dramaer og digte det centrale område for belles lettres , "smuk litteratur", kerneområdet for litterær produktion.

Det kritiske diskussionssystem afskandaliserede fiktion

Engelsk bogproduktion 1600–1800, titeltælling i henhold til den engelske Short Title Catalog . Statistikken viser klart - en ejendommelighed ved det engelske marked - fremkomsten af ​​den aktuelle politiske rapportering med revolutionen 1641/42 . Presseaktivitetens højdepunkter før 1730 var altid i politisk turbulente år. Borgerkrigens faser med faldende produktion, krige mod Holland (1670’erne) og Great Alliance (1689–1712) opstod. I midten af ​​1700 -tallet satte en ny vækst ind med en eksponentiel kurve, bag hvilken fiktionens fremgang er afgørende.

Før 1750 var området med belles lettres lille, men virulent. Blandt 1.500–3.000 titler af den samlede årlige produktion, der kom på markedet omkring 1700 på de enkelte større sprog fransk, engelsk og tysk, stod belles lettres for 200–500 titler om året; Omkring 20–50 romaner var der. Størstedelen af ​​bogproduktionen stod for områder inden for videnskabelig litteratur og religiøs tekstproduktion fra bønbøger op til teologisk specialistvidenskab samt voksende: om den politiske debat. Nøgleordbøgerne, der tilbydes (historie), er mere detaljerede om markedsudviklingen.

På vej til diskutabel poesi er opera slukket

Mellem 1730 og 1770 blev litteraturkritik, kritikken af ​​videnskaberne bevidst involveret i de mest skandaløse områder på det lille fiktionsmarked. Hvor der var den skandaløse opera og den lige så skandaløse roman, skulle der skabes noget bedre i national interesse (så krævede kritikerne). Tysk videnskab handlede med den største indflydelse her. Tragedien i vers blev det første projekt i det nye videnskabelige revisionssystem, der vendte sig til poesi. Frankrig og England ville have en sådan tragedie til ære for deres egen nation, sagde Johann Christoph Gottsched i sit forord til den døende Cato i 1731, der etablerede opfordringen til den nye tyske poesi, der i sidste ende blev den nye højtyske nationale litteratur. Angrebet blev rettet (selvom Gottsched kun præciserede dette i underordnede klausuler og ellers angreb de rejsende troppers teater) mod operaen, der satte tonen i poesi. Operaen kan være musik. Gottsched lovede, at den nye tragedie, fjernt fra operaen, ville kunne håbe på opmærksomheden (og dermed reklamen) for kritiske anmeldelser, hvis den overholdt de poetiske regler, som Aristoteles havde formuleret.

Romanen bliver derimod en del af poesien

Tilbagevenden til den aristoteliske poetik forblev et desideratum for "Gottschedianerne". Med den borgerlige tragedie vandt et helt andet drama - et i prosa, der gjorde borgerlige helte til en tragedie - litteraturkritikkens opmærksomhed i midten af ​​1700 -tallet. Romanen, der med Samuel Richardsons Pamela, eller Virtue Rewarded (1740), havde givet det nye drama de vigtigste retningslinjer, vakte interesse for den litterære anmeldelse i samme øjeblik. Indtil da var romanen mere en del af tvivlsomme historier end poesi, nu er poesidefinitionen blevet åbnet for romanen, ligesom den var lukket for opera , ballet , kantater og oratorium .

Det nye poesibegreb gav det fiktive og dets diskuterbare betydning mere plads end regler og konventioner. Dette gjorde poesi mere diskutabel. Det steg yderligere med, at diskussionssystemet opfordrede til en national digterkonkurrence.

Diskussionen om "høj litteratur" og de-skandalisering af offentligheden

De poetiske værker, der blev oprettet i 1730'erne og skulle diskuteres af litteraturkritik, erstattede ikke den eksisterende fiktionsproduktion. Hele fiktionsmarkedet voksede til et massemarked i anden halvdel af 1700 -tallet. Den nye anmeldelseorienterede produktion gjorde det imidlertid muligt for offentlig litteraturkritik frit at bestemme, hvad der burde og ikke burde være offentligt opmærksom. Konferencesystemet med sin beslutningskraft over medieekkoet differentierede fiktionssektoren og de-skandaliserede offentligheden:

 • „Hoch“, der Besprechung würdig, stand die „wahre“, die „schöne Literatur“ – „ Höhenkammliteratur “ so ein späteres deutsches Wort (die Marktdifferenzierung fiel am härtesten in Deutschland aus, wo der Prozess früh einsetzte, hier gibt es darum auch die klareren Begriffe).
 • Als „niedrig“ wurde die sich kommerziell verkaufende, undiskutierte belletristische Produktion eingestuft – „ Trivialliteratur “ das deutsche abwertende Wort.

Für die öffentliche Auseinandersetzung bedeutete die neue Differenzierung eine Wohltat. Im frühen 18. Jahrhundert hatte man Romane, die hochrangigen Politikern Sexskandale andichteten, in wissenschaftlichen Journalen besprochen, falls die politische Bedeutung das erforderte. Man hatte die Informationen schlicht als curieus gehandelt (siehe etwa die Rezension der Atalantis Delarivier Manleys in den Deutschen Acta Eruditorum von 1713). [3] Kein Gespür für die Niedrigkeit der Debatte bestand da – man ging vielmehr davon aus, dass sich solche Informationen nicht anders verbreiten ließen, als in skandalösen Romanen. Mitte des 18. Jahrhunderts – die neue Mode der Empfindsamkeit kam in diesem Geschehen auf – konnte man das „Niedere“ zwar nicht vom Buchmarkt verbannen, aber eben aus der Diskussion nehmen. Es mochte einen skandalösen Journalismus beschäftigen, der eines Tages eine eigene Boulevardpresse entwickelte, nicht aber die gehobenen Debatten der Literatur.

Die Literaturgeschichte wird mit der Wende ins 19. Jahrhundert geschaffen

Die Literaturdebatte entwickelte auf dem Weg der von ihr angestrebten Marktreform eine besondere Suche nach Verantwortung für die Gesellschaft – und für die Kunst. Sie fragte nach den Autoren dort, wo der Markt bislang weitgehend unbeachtet und anonym florierte. Sie löste Pseudonyme auf und nannte die Autoren gezielt bei ihren bürgerlichen Namen (das war im 17. und 18. Jahrhundert durchaus unüblich, man sprach vor 1750 von „Menantes“ nicht von „ Christian Friedrich Hunold “). Die neue Literaturwissenschaft diskutierte, welche Stellung die Autoren in der Nationalliteratur gewannen und legte damit das höhere Ziel der Verantwortung fest. Sie schuf schließlich besondere Fachdiskussionen wie die psychologische Interpretation, um selbst das noch zu erfassen, was die Autoren nur unbewusst in ihre Texte gebracht hatten, doch eben nicht weniger in der literaturwissenschaftlichen Perspektive verantworteten. Rechtliche Regelungen des Autorstatus und des Urheberschutzes gaben demselben Prozess eine zweite Seite.

Geschichten der deutschen Literatur offenbaren die Einschnitte des hier knapp skizzierten Geschehens, sobald man die besprochenen Werke auf der Zeitachse verteilt: Mit den 1730ern beginnt eine kontinuierliche und wachsende Produktion „deutscher Dichtung “. Die Diskussionen, die seit 1730 geführt wurden, schlagen sich in Wellen von Werken nieder, die in diesen Diskussionen eine Rolle spielten. Vor 1730 liegt dagegen eine Lücke von 40 Jahren – die Lücke des belletristischen Marktes, dem die Gründungsväter der heutigen nationalen Literaturdiskussion als „Niedrigem“ und „Unwürdigen“ ihre Betrachtungen verweigerten. Mit dem „ Mittelalter “, der „ Renaissance “ und dem „ Barock “ schuf die Literaturgeschichtsschreibung des 18. und 19. Jahrhunderts für die Vergangenheit nationale Großepochen, die der Literatur, wie sie heute erscheint, eine (lückenhafte, nachträglich produzierte) Entwicklung geben.

Frenzels Daten deutscher Dichtung , die wohl populärste deutsche Literaturgeschichte, auf die Chronologie der von ihr gelisteten Werke hin befragt (y-Achse = besprochene Werke pro Jahr). Deutlich zeichnet sich mit dem Jahr 1730 das Aufkommen der für die Literaturbesprechung verfassten poetischen und fiktionalen Literatur ab. Debatte um Debatte schlägt sie sich mit einer neuen Epoche nieder. Vor 1730 bleibt die Vergangenheit, mit der die deutsche Literatur seit den 1730ern ausgestattet wurde, bruchstückhaft. [4]

Seit dem 19. Jahrhundert: Literatur im kulturellen Leben der Nation

Der Streit in der Frage „Was ist Literatur?“, der mit dem 19. Jahrhundert aufkam, und der nach wie vor die Literaturwissenschaft beschäftigt, ist kein Beweis dafür, dass die Literaturwissenschaft nicht einmal dies zuwege brachte: ihren Forschungsgegenstand klar zu definieren. Die Literaturwissenschaft wurde selbst die Anbieterin dieses Streits. Darüber, was Literatur sein soll und wie man sie adäquat betrachtet, muss tatsächlich gesellschaftsweit gestritten werden, wenn Literatur – Dramen, Romane und Gedichte – im Schulunterricht, in universitären Seminaren, im öffentlichen Kulturleben als geistige Leistung der Nation gewürdigt wird. Jede Interessengruppe, die hier nicht eigene Perspektiven und besondere Diskussionen einklagt, verabschiedet sich aus einer der wichtigsten Debatten der modernen Gesellschaft.

Nach dem Vorbild der Literatur (als dem sprachlich fixierten nationalen Diskursgegenstand) wurden mit der Wende ins 19. Jahrhundert die internationaler verfassten Felder der bildenden Kunst und der ernsten Musik definiert – Felder, die zu parallelen Marktdifferenzierungen führten: Auch hier entstanden „hohe“ gegenüber „niedrigen“ Gefilden: Die hohen sollten überall dort liegen, wo gesellschaftsweite Beachtung mit Recht eingefordert wird. Der Kitsch und die Unterhaltungsmusik („U-Musik“ im Gegensatz zur „E-Musik“) konnten im selben Moment als aller Beachtung unwürdige Produktionen abgetan werden. Die Literaturdebatte muss von allen Gruppen der Gesellschaft als Teil der größeren Debatte über die Kultur und die Kunst der Nation aufmerksam beobachtet werden: Sie nimmt mehr als andere Debatten Themen der Gesellschaft auf und sie gibt Themen an benachbarte Diskussionen weiter.

Dass sie zum Streit Anlass gibt, ist das Erfolgsgeheimnis der Literaturdefinition des 19. Jahrhunderts: Literatur sollen die Sprachwerke sein, die die Menschheit besonders beschäftigen – das ist zirkulär und arbiträr definiert. Es liegt im selben Moment in der Hand aller, die über Literatur sprechen, festzulegen, was Literatur ist.

Der literarische Kanon verdrängt den religiösen

Ordnung und Fixierung gewann die Literaturdebatte nicht mit der Begriffsdefinition „Literatur“, an der sich der Streit entzündet, sondern mit den Traditionen ihres eigenen Austauschs. Was als Literatur betrachtet werden will, muss sich für einen bestimmten Umgang mit literarischen Werken eignen. Die Literatur entwickelte sich im 19. Jahrhundert zur weltlichen Alternative gegenüber den Texten der Religion, die bislang die großen Debatten der Gesellschaft einforderten. Die Literaturwissenschaft drang mit ihrem Debattengegenstand – Dramen, Romane und Gedichte – in die Lücke, die die Theologie mit der Säkularisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts ließ. Dabei bewährten sich bestimmte Gattungen, die „literarischen“, besser als andere –

 • Literatur musste, wollte sie Funktionen religiöser Texte übernehmen, öffentlich inszenierbar sein – das Drama war dies,
 • Literatur musste intim rezipierbar sein – insbesondere die Lyrik gewann hier Rang als Gegenstand subjektiven Erlebens,
 • Literatur – weltliche Fiktionen und Poesie – musste tiefere Bedeutung tragen können, wollte sie einen sekundären Diskurs rechtfertigen; dass sie das konnte, zeichnete sich seit 1670 ab (seitdem Pierre Daniel Huet mit seinem Tractat über den Ursprung der Romane als Theologe darauf verwiesen hatte, dass man weltliche Fiktionen und damit den Roman mitsamt der Poesie ganz wie theologische Gleichnisse „ interpretieren “ könnte; Huets Vorschlag blieb bis in die 1770er suspekt als fragwürdige Aufwertung von weltlichen Fiktionen),
 • Literatur musste einen Streit über ihre Rolle in der Gesellschaft zulassen – das tat sie, nachdem man Dramen, Romanen und Gedichten schon lange zugestand, dass sie Sitten gefährdeten (oder verbesserten),
 • Literatur musste sich im Bildungssystem mit ähnlicher Hierarchie des Expertentums behandeln lassen wie Texte der Religion zuvor, wollte sie nicht ganz schnell beliebig zerredet werden – tatsächlich kann das Bildungssystem jedem Kind abverlangen, eine eigene Beziehung zur Literatur seiner Nation zu entwickeln; gleichzeitig bleibt enorme Expertise notwendig, um Literatur „fachgerecht“ zu analysieren und zu interpretieren , Fachexpertise, die an universitären Seminaren so exklusiv verteilt wird wie in theologischen Seminaren zuvor.

Siegeszug der pluralistischen Diskussion

Modell literarischer Kommunikation mit Linien des Austauschs zwischen Staat (er legt im Schulunterricht wie an Universitäten fest, was Literatur ist), Öffentlichkeit in den Medien, Verlagen, Autoren und dem Publikum

Das Material, das im Lauf des 18. Jahrhunderts zu Literatur gemacht wurde, war zuvor nur im Ausnahmefall von Literaturzeitschriften (wissenschaftlichen Rezensionsorganen) besprochen worden. Der Austausch über Poesie und Fiktionen, über Dramen , Opern und Romane geschah vor 1750 vor allem in den Theatern und in den Romanen selbst. In den Theatern stritten die Fans über die besten Dramen und Opern. Man veranstaltete in London Wettkämpfe, bei denen man Themen ausschrieb und die beste Oper prämierte. Im Roman attackierten Autoren einander unter Pseudonymen mit der beliebten Drohung, den Rivalen mit seinem wahren Namen auffliegen zu lassen. Hier griff der sekundäre Diskurs der Literaturkritik um 1750 mit neuen Debattenangeboten ein.

Die Literaturdiskussion selbst war zuerst eine rein wissenschaftsinterne Angelegenheit gewesen: Als im 17. Jahrhundert Literaturzeitschriften aufkamen, besprachen in ihnen Wissenschaftler die Arbeiten anderer Wissenschaftler. Das Publikum dieses Streits weitete sich aus, dadurch, dass die Literaturzeitschriften Themen von öffentlichem Interesse intelligent ansprachen und da die Rezensenten sich auf das breitere Publikum mit neuen Besprechungen der belles lettres einließen. Wenn die Wissenschaften Dichter besprachen, gewann ihre Debatte eine ganz neue Freiheit: Fachintern, doch vor den Augen der wachsenden Öffentlichkeit besprach man hier Autoren, die außerhalb der eigenen Debatte standen. Man konnte mit ihnen weit kritischer umgehen als mit den Kollegen, die man bislang im Zentrum rezensierte.

In dem Maße, in dem die Wissenschaften ihren ersten Besprechungsgegenstand (ihre eigene Arbeit) zugunsten des neuen (Poesie der Nation) erweiterten, öffneten sie die Literaturdebatte der Gesellschaft. Die Literaturdiskussion florierte fortan nicht mehr als vor allem internes Geschäft; sie agierte in ihrem Streit zugleich gegenüber zwei externen Teilnehmern: dem Publikum, das die Literaturdebatte verfolgt und vieldiskutierte Titel mit der Bereitschaft kauft, die Diskussionen fortzusetzen und gegenüber den Autoren , die nun als die Verfasser von „ Primärliteratur “ dem „ sekundären Diskurs “ beliebig distanziert gegenüberstehen können.

Der Austausch gewann an Komplexität, als im 19. Jahrhundert die Nation ein eigenes Interesse an der neuformulierten Literatur entwickelte. Die Nationalliteratur ließ sich an Universitäten und Schulen zum Unterrichtsgegenstand machen. Der Nationalstaat bot der Literaturwissenschaft eigene Institutionalisierung an: Lehrstühle an Universitäten. Die nationalen Philologien wurden eingerichtet. Literaturwissenschaftler wurden berufen, um für Kultusministerien die Lehrpläne zu erstellen, nach denen an den Schulen Literatur zu besprechen ist; sie bilden die Lehrer aus, die Literatur bis in die unteren Schulklassen hinab diskutieren.

Die Verlagswelt stellte sich auf den neuen Austausch ein. Kommt ein neuer Roman auf den Markt, schickt sie komplett vorgefasste Rezensionen mit Hinweisen auf die Debatten, die dieser Roman entfachen wird, an die Feuilleton -Redaktionen der wichtigsten Zeitungen , Zeitschriften und Fernsehsender .

Die Autoren veränderten ihre Arbeit. Mit den 1750ern kamen ganz neue Dramen und Romane auf: schwergewichtige, schwerverständliche, die gesellschaftsweite Diskussionen entfachen müssen. Romane und Dramen wurden in ganz neuem Maße „anspruchsvoll“ – Anspruch auf öffentliche Würdigung ist das neue Thema. Um mehr Gewicht auf Debatten zu gewinnen, wurde es unter den Autoren Mode, Dramen, Romane und Gedichte in epochalen Strömungen zu verfassen, Schulen zu gründen, die einen bestimmten Stil , eine bestimmte Schreibweise (die „ realistische “, die „ naturalistische “ etc.), eine bestimmte Kunsttheorie (die des „ Surrealismus “, die des „ Expressionismus “) verfochten. Autoren, die sich auf eine solche Weise verorten, werden, wenn die Aktion gelingt, als bahnbrechende besprochen, wenn sie zu spät auf den falschen Zug aufspringen, werden sie von der Kritik als „ Epigonen “ gebrandmarkt. Dieses gesamte Spiel kennt kein Pendant vor 1750. Die meisten Stilrichtungen, die wir (wie das „ Barock “ und „ Rokoko “) vor 1750 ausmachen, sind erst später geschaffene Konstrukte, mit denen wir den Eindruck erwecken, dass Literatur schon immer Debatten fand, wie sie sie seit dem 19. Jahrhundert findet.

Verfolgung von Literatur: Bücherverbrennung 1933

Die Autoren organisierten sich in Assoziationen wie dem PEN -Club international. Sie formierten Gruppen wie die „ Gruppe 47 “ und Strömungen. Mit Manifesten begannen sie, dem sekundären Diskurs Vorgaben zu machen. Im Einzelfall ließen sie sich auf Fehden mit Literaturpäpsten ein, um auf direktestem Weg die Literaturdiskussion auf sich zu ziehen. Autoren nehmen Literaturpreise an oder schlagen sie, wie Jean-Paul Sartre den ihm verliehenen Nobelpreis für Literatur , im öffentlichen Affront aus. Sie halten Dichterlesungen in Buchhandlungen – undenkbar wäre das im frühen 18. Jahrhundert gewesen. Sie begeben sich in den „Widerstand“ gegen politische Systeme, sie schreiben Exilliteratur aus der Emigration heraus.

Mit all diesen Interaktionsformen gewann der Austausch über Literatur eine Bedeutung, die der Austausch über die Religion kaum hatte (geschweige denn der Austausch über Literatur im alten Wortsinn oder derjenige über Poesie und Romane, wie er vor 1750 bestand).

Das brachte eigene Gefahren mit sich. Die Literaturwissenschaft und der von ihr ausgebildete freiere Bereich der Literaturkritik in den Medien sind erheblichen Einflussnahmen der Gesellschaft ausgesetzt. Die Gesellschaft klagt neue Debatten ein, fordert neue politische Orientierungen, erzwingt von der Literaturkritik Widerstand oder Anpassung. Es gibt in der pluralistischen Gesellschaft in der Folge eine feministische Literaturwissenschaft wie eine marxistische , oder (scheinbar unpolitischer) eine strukturalistische und so fort. Eine Gleichschaltung der Gesellschaft, wie sie das Dritte Reich durchführte, greift konsequenterweise gezielt zuerst in den Literaturbetrieb ein. Die institutionalisierte Literaturwissenschaft lässt sich sehr schnell gleichschalten, Lehrstühle werden neu besetzt, Lehrpläne bereinigt, Literaturpreise unter neuen Richtlinien vergeben. Die Gleichschaltung der Verlagswelt und der Autorenschaft ist die schwierigere Aufgabe der Literaturpolitik , der totalitäre Staaten zur Kontrolle der in ihnen geführten Debatten große Aufmerksamkeit schenken müssen.

Rückblick: Ein neuer Bildungsgegenstand wurde geschaffen

München: der Max-Joseph-Platz, vor der Säkularisation der Platz des Franziskanerklosters

Warum die Nation überhaupt ein solches Interesse am pluralistischen und jederzeit kritischen Gegenstand „Literatur“ und den Debatten nationaler „Kunst“ und „Kultur“ entwickelte:

Europas Nationen antworteten mit der Einführung nationalstaatlicher Bildungssysteme und der allgemeinen Schulpflicht – durchaus auch – auf die Französische Revolution . Wer aufsteigen wollte, sollte, so das Versprechen, das jede weitere Revolution erübrigen musste, es in der Nation beliebig weit bringen können – vorausgesetzt, er nutzte die ihm angebotenen Bildungschancen. In der Praxis blieben Kinder unterer Schichten bei aller Chancengleichheit finanziell benachteiligt. Weit schwerer wog für sie jedoch, was sie an Erfahrungen frühzeitig in all den Schulfächern machten, in denen die neuen Themen angesagt waren: Wer in der Gesellschaft aufsteigen wollte, würde seinen Geschmack anpassen müssen. Er würde sich ausschließlich für hohe Literatur, bildende Kunst und ernste Musik begeistern müssen und am Ende mit seinen nächsten Angehörigen keine Themen mehr teilen, ihre Zeitungen verachten wie ihre Nachrichten. Die Frage war nicht, ob man aufsteigen konnte. Die Frage war, ob man bei diesen Aussichten aufsteigen wollte? Erst das ausgehende 20. Jahrhundert brachte hier eine größere Nivellierung der „Kulturen“ innerhalb der Gesellschaft – nicht wie in der linken politischen Theorie gedacht durch eine Erziehung, die Arbeiterkinder an die hohe Kultur heranführte, sondern durch neue Moden der Postmoderne , in denen „niedere“ Kultur, „ Trash “, plötzlich „ Kultstatus “ gewann.

Der Verlierer im Kampf um gesellschaftliche Diskussionen und Aufmerksamkeit scheint bei alledem die Religion gewesen zu sein. Die Literatur ist gerade an dieser Stelle eine interessant offene Konstruktion. Die Texte der Religion können dort, wo man Literatur diskutiert, jederzeit als die „zentralen Texte der gesamten sprachlichen Überlieferung“ eingestuft werden. Aus der Sicht der Literaturwissenschaft liegen die Texte der Religion nicht „außerhalb“, sondern mitten „im“ kulturellen Leben der Nation. Die Texte der Religion stehen zur Literatur als dem großen Bereich aller textlichen (nach Nationen geordneten) Überlieferung nahezu so ähnlich wie die Religionen selbst zu den Staaten, in denen sie agieren. Es ist dies der tiefere Grund, warum sich das Konzept der Literatur, wie es heute die Literaturwissenschaft beschäftigt, weitgehend ohne auf Widerstand zu stoßen, weltweit ausdehnen ließ.

Literaturen: Das international fragwürdige Konzept

Pearl S. Buck , Nobelpreis 1938

Die moderne Literaturdebatte folgt vor allem deutschen und französischen Konzepten des 18. und 19. Jahrhunderts. Deutsche Journale wie Lessings Briefe die Neueste Literatur betreffend wandten sich früh dem neuen Gegenstand zu. Sie taten dies gerade im Verweis auf ein nationales Defizit. Mit der Französischen Revolution erreichte Frankreich das Interesse an einem säkularen textbasierten Bildungsgegenstand.

Wer sich durch die englische Publizistik des 19. Jahrhunderts liest, wird dagegen feststellen, dass das Wort „Literatur“ hier noch bis Ende des 19. Jahrhunderts synonym für die Gelehrsamkeit stehen konnte. An Themen des nationalen Austauschs fehlte es in Großbritannien nicht – die Politik und die Religion lieferten sie zur freier Teilnahme an allen Diskussionen. Die Nation, die die Kirche im 16. Jahrhundert dem Staatsgefüge einverleibt hatte, fand erst spät eine eigene der kontinentalen Säkularisation gleichkommende Debatte. Die wichtigste Geschichte der englischen Literatur, die im 19. Jahrhundert erschien, Hippolyte Taines History of English Literature brachte die neue Wortverwendung als Anstoß von außen ins Spiel und machte verhältnismäßig spät klar, welche Bedeutung England in der neu zu schreibenden Literaturgeschichte selbst gewinnen konnte.

Das Konzept nationaler Literaturen wurde von Europa aus den Nationen der Welt vorgelegt. Es fand am Ende weltweit Akzeptanz. Der Buchmarkt gestaltete sich im selben Geschehen um: Aus einem im frühen 18. Jahrhundert marginalen Feld des Buchangebots wurde die zentrale Produktion. Es drohen mit dem Konzept nationaler Literaturen allerdings fragwürdige Wahrnehmungen:

 • Wo von Literaturen gesprochen wird, ist in der Regel nicht geklärt, ob diese sich tatsächlich in den diskutierten Traditionen entwickelten. Die europäischen Literaturgeschichten hebeln gezielt konträre Traditionskonzepte aus: das der Poesie, das des in die Historie eingebetteten Romans, das der Belletristik, als eines Marktes, der sich offensichtlich als europäischer und heute weltweiter entwickelte. Man kann nicht von „nationalen Belletristiken“ sprechen – es fehlt im selben Moment eine Geschichte des größeren Marktes, der sich durchaus nicht in nationalen Linien entwickelte. Kaum etwas wissen wir von außereuropäischen Traditionskonzepten.
 • Wo von Literatur gesprochen wird, wird in der Regel unterstellt, dass sie sich als Feld der Texte tieferer Bedeutung und höherer sprachlicher, „literarischer“, Qualität entwickelte. Wo von Literatur der Zeit vor 1750 gesprochen wird, ist in der Regel nicht thematisiert, dass die Literaturbegriffe, die dabei als zeitgenössische in Anschlag gebracht werden, genau dies nicht sind. Der in der Germanistik kursierende „Literaturbegriff des Barock“ ist nicht der „Literatur“-Begriff des 17. Jahrhunderts, noch dessen „Poesie“-Begriff noch irgendein vergleichbares, mit einem Wort des 17. Jahrhunderts fassbares Konstrukt. Er entstand im 19. und 20. Jahrhundert in der Interpretation von Tragödien und Romanen des 17. Jahrhunderts, die wir gerne für Literatur des 17. Jahrhunderts erachten würden. Wir schaffen hier Konzepte und Denkmuster anderer Zeiten und Kulturen nach unseren Wünschen.
 • Funktionen, die in unseren Gesellschaften Literatur einnimmt (im Schulunterricht behandelt, in Zeitschriften rezensiert zu werden etc.), nahmen vor 1750 andere Produktionsfelder ein: die Religion, die Wissenschaften, um in Europa zu bleiben. Literaturgeschichten pflegen dies kaum zu thematisieren. Die Literatur bestand, sie musste sich jedoch, so die einfache Theorie, ihren Platz erst erobern – das verstellt weitgehend jeden Blick darauf, welche Rolle die Literaturbetrachtung bei der Ausbildung ihres Gegenstands spielte und in jedem Moment spielt, in dem sie Literaturgeschichte setzt.

Tendenzen: Der „erweiterte Literaturbegriff“ – der „Tod der Literatur“?

Aus einer nationalliterarischen Perspektive wurde dankbar auf das Konzept nationaler Literaturen zurückgegriffen, da es die jeweilige kulturelle Identität nicht antastete. Die Komparatistik entwickelte jedoch schon früh mit dem Konzept der Weltliteratur ein transnationales Literaturmodell, das – jenseits einer nationalen oder ökonomischen Vorstellung von Literatur(markt) – ein kosmopolitisches Miteinander der Literaturen der Welt gegen die verengende nationale Perspektive setzte.

Weitaus mehr Einsprüche rief der enge Literaturbegriff hervor. Sowohl die Schulen der textimmanenten Interpretation, die wie der Strukturalismus die Bedeutung im einzeln vorliegenden Textstück suchen, als auch die Schulen der gesellschaftsbezogenen Literaturinterpretation vom Marxismus bis zu den Strömungen der Literatursoziologie , die einen Blick auf die Gesellschaft einfordern, traten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für einen „weiten“ Literaturbegriff ein, der es Literaturkritikern erlauben würde, auch politische Texte, Werbung und Alltagstexte ideologiekritisch zu besprechen.

So interpretieren die modernen Kulturwissenschaften literarische Texte nicht nur im literaturtheoretischen und -historischen Kontext, sondern auch als historische Dokumente, als Beiträge zu philosophischen Diskussionen oder (in Form der Cultural Studies ) als Ausdruck der Dominanz herrschender oder der Unterdrückung marginalisierter (Sub-)Kulturen. Umgekehrt öffnen die Kulturwissenschaften den Blick für literarische Qualitäten der Geschichtsschreibung oder philosophische Aspekte von literarischen Texten.

Die Vertreter des Poststrukturalismus erweiterten in den 1980er und 1990er Jahren ihren Text - wie ihren Sprachbegriff noch entschiedener. Roland Barthes hatte in den 1950er Jahren bereits die Titelcover von Zeitschriften genauso wie das neue Design eines Autos in ihren Botschaften besprochen. Zur Selbstverständlichkeit wurde der erweiterte Sprachbegriff in der Filmwissenschaft . Hier spricht man ganz ohne weiteres von der „Bildsprache“ eines Regisseurs , und auch über eine solche Sprache können Literaturwissenschaftler sich äußern. Wenn die Literaturwissenschaft sich jedoch auf sprachliche Kunstwerke spezialisiert, hat dies durchaus Vorteile. Sie hält andere Wissenschaftler davon ab, in ihrem Forschungsfeld als Experten aufzutreten, kann jedoch letztlich sehr frei festlegen, was ihr Gegenstand ist. Sie kann sich so auf ein gut gehendes Kerngeschäft, Literatur im engen Sinn, ausrichten oder mit einem erweiterten Literaturbegriff auftreten. Der wiederkehrende Warnruf, der Tod der Literatur stehe bevor, ist auch ein Spiel mit der Aufmerksamkeit der Gesellschaft, die den Austausch über Literatur verfolgt und verteidigt.

Neuerdings wird von einer „performativen Wende“ der Literatur unter den Bedingungen des Internets gesprochen, die auch die Grenzen zwischen Literatur und darstellenden Künsten bzw. zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit relativiert: Das Erscheinen eines Textes im Internet könne als performativer Akt analog einer Theateraufführung verstanden werden. Das Internet sei nicht mehr nur ein Geflecht von Texten; die „Netzliteratur“, z. B. das Schreiben in Chatrooms , sei vielmehr wesentlich durch performative Aspekte, dh durch Handlungen bestimmt. Die Kategorie der Performanz, die bisher nur auf Mündliches bezogen war, kann damit auch auf schriftliche Äußerungen übertragen werden: Zwischen ihrem Verfassen, ihrem Erscheinen und ihrer Lektüre muss (fast) keine Zeit mehr verstreichen. [5] Das ähnelt der Sprechsituation von Speaker's Corner .

Arten von Literatur und Adressaten

Buchmessen

Literatur und Internet

Sammlungen von Literatur im Internet

 • Das Projekt Gutenberg-DE stellt zahlreiche Literatur ins Internet.
 • Trotz ähnlich klingender Domain nicht damit verbunden ist das Project Gutenberg , das ebenfalls Literatur in zahlreichen Sprachen zur Verfügung stellt.

Interessant ist auch die Digitale Bibliothek:

E-Texte der Philosophie, Religion, Literatur etc.

Im Internet entstandene Literatur

Im Internet wird aber nicht nur Literatur zur Verfügung gestellt, sondern auch Literatur geschrieben. Beispiele sind Digitale Poesie , Weblogs oder kollaboratives Schreiben im Netz.

Digitale Literatur folgt anderen Kriterien als herkömmliche Literatur, sie ist von Aspekten der Technik, Ästhetik und Kommunikation geprägt. Das Internet eignet sich dafür um über zeitliche und räumliche Distanzen hinweg zu kommunizieren und multimediale Aspekte zu vereinen und zu integrieren. Außerdem unterliegen elektronische Medien einer beständigen Metamorphose. So haben beispielsweise Neal Stephenson und sein Team mit dem Schreiben eines Romans ( The Mongoliad ) [6] im Internet begonnen, bei dem eine Community von Autoren interaktiv mitschreibt. Neben dem eigentlichen Text gibt es eine eigene E-Publishing-Plattform („Subutai“) mit Videos, Bildern, einem Wiki und einem Diskussionsforum zum Roman.

Literatursoftware

Zur Verwaltung von Literatur gibt es mittlerweile zahlreiche Programme. Mit ihnen lassen sich z. B. eigene Literatursammlungen nach spezifischen Merkmalen kategorisieren. Die Abfragen brauchen teilweise nicht von Hand eingegeben zu werden, es reicht, z. B. den Autor bzw. den Titel einzugeben und daraufhin eine Suche in bestimmten Datenbanken zu tätigen. Die Ergebnisse können dann einfach übernommen werden.

Literaturdatenbanken

Eine Literaturdatenbank katalogisiert den Bestand aktueller und älterer Literatur. Hier finden vermehrt digitale Kataloge bzw. Online-Literaturdatenbanken ihren Gebrauch.

Literaturen nach Sprachen und Nationen

Regionen, Kontinente

Siehe auch die Artikel

Bereiche schriftlicher und sprachlicher Überlieferung

Fachliteratur

Belletristik / Schöne Literatur

Die literarischen Gattungen

Epik :

Dramatik :

Lyrik :

Siehe auch

Portal: Literatur – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Literatur

(Sekundär-)Literatur

(Literatur über die Literatur)

Nachschlagewerke

siehe auch: Literaturlexikon

Klassische Literaturdefinitionen

Die Autoren dieser Titel legen ein Corpus von in ihren Augen literarischen Werken fest und versuchen dann, in einer wissenschaftlichen und subjektiven Analyse dieser Werke auszumachen, was Literatur grundsätzlich auszeichnet.

 • René Wellek : Literature and its Cognates . In: Dictionary of the History of Ideas. Studies of Selected Pivotal Ideas . Band 3, ed. Philip P. Wiener, New York 1973, S. 81–89.
 • René Wellek, Austin Warren: Theorie der Literatur. Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1972, ISBN 3-8072-2005-4 .
 • Paul Hernadi: What Is Literature? London 1978, ISBN 0-253-36505-8 Sammelband zum Begriff Literatur – enthält unter anderem von René Wellek: „What Is Literature?“
 • Helmut Arntzen: Der Literaturbegriff. Geschichte, Komplementärbegriffe, Intention. Eine Einführung. Aschendorff, Münster 1984, ISBN 3-402-03596-0 Kontrastiert verschiedene Literaturbegriffe miteinander, die samt und sonders als Begriffe des in unseren Augen literarischen Materials gewonnen werden.
 • Wolf-Dieter Lange: Form und Bewusstsein. Zu Genese und Wandlung des literarischen Ausdrucks . In: Meyers kleines Lexikon Literatur . Mannheim 1986. Ist ein typischer Aufsatz zum Thema – Lange stellt Titel, die ihm Literatur sind zusammen und erkennt, dass Literatur schon immer besonders ausdrucksstark war (und darum, so seine Mutmaßung, auf den Schrei der ersten Menschen zurückgehe).
 • Gisela Smolka-Koerdt, Peter M Spangenberg, Dagmar Tillmann-Bartylla (Hrsg.): Der Ursprung von Literatur. Medien, Rollen, Kommunikationssituationen 1450–1650 Wilhelm Fink, München 1988, ISBN 3-7705-2461-6 Sammlung von Aufsätzen zu in unseren Augen literarischen Genres am Beginn der frühen Neuzeit.
 • Zweideutigkeit als System. Thomas Manns Forderung an die Kunstgattung Literatur.

Begriffs- und Diskursgeschichte

 • Roland Barthes: Histoire ou Litérature? In: Sur Racine . Paris 1963, S. 155; erstveröffentlicht in Annales , 3 (1960). Barthes verwies als erster darauf, dass das Wort „Literatur“ noch im Blick auf die Zeit Racines nur „anachronistisch“ zu verwenden sei – wurde darauf von René Wellek (1978) heftig angegriffen – das Wort habe es durchaus gegeben, wobei Wellek verschwieg, dass die Titel, die er dazu zitierte, sich nicht mit Literatur in unserem Sinne befassten. Barthes starb 1980, Welleks Antwort blieb als korrekte Richtigstellung stehen.
 • Jürgen Fohrmann: Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und Deutschem Kaiserreich (Stuttgart, 1989), ISBN 3-476-00660-3 Ist die erste germanistische Arbeit, die den Themenwechsel im Blick auf „Literaturgeschichten“ skizzierte, und daran Überlegungen zum Aufbau der Germanistik im 19. Jahrhundert anknüpfte.
 • Kian-Harald Karimi: ‚Des contes qui sont sans raison, et qui ne signifient rien' – Vom ‚Roman der französischen Philosophen' zum philosophischen Roman. In: Christiane Solte-Gressner, Margot Brink (Hrsg.): Écritures. Denk- und Schreibweisen jenseits der Grenzen von Literatur und Philosophie. Stauffenburg, Tübingen 2004, S. 71–88. Bestimmt das Verhältnis von Literatur und Philosophie, wobei die Literatur der Moderne, besonders der Roman selbst zu einem Ort philosophischer Reflexion wird und sich nicht mehr darauf beschränkt, diese wie im Zeitalter der Aufklärung zu illustrieren, sondern selbst zu entfalten.
 • Lee Morrissey: The Constitution of Literature. Literacy, Democracy, and Early English Literary Criticism (Stanford: Stanford UP, 2008). Zur Interaktion zwischen Literaturkritik und Literaturproduktion sowie zum Zusammenhang zwischen Literatur und Öffentlichkeit im englischsprachigen Raum.
 • Rainer Rosenberg: „Eine verworrene Geschichte. Vorüberlegungen zu einer Biographie des Literaturbegriffs“, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik , 77 (1990), 36–65. Konstatiert die Bedeutungen der Begriffe „Poesie“, „Dichtung“, „Belles Lettres“, „Schöne Wissenschaften“, „Schöne Literatur“, „Literatur“ für verschiedene Zeitpunkte – und beklagt, dass darin kein System erkennbar sei – verfasst ohne den Denkschritt Fohrmanns, nachdem die Literaturwissenschaft hier Themen adoptierte und ihr altes Thema aufgab, um etwas Neues zu besprechen.
 • Olaf Simons: Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde (Amsterdam/ Atlanta: Rodopi, 2001), ISBN 90-420-1226-9 Bietet S. 85–94 einen Überblick über die Geschichte des Wortes Literatur und S. 115–193 einen genaueren Blick auf die Literaturdebatte 1690–1720; im Zentrum mit der Positionsveränderung des Romanmarkts zwischen dem frühen 18. Jahrhundert und heute befasst.
 • Richard Terry: The Eighteenth-Century Invention of English Literature. A Truism Revisited . In: British Journal for Eighteenth Century Studies , 19.1, 1996, S. 47–62. Konstatiert einleitend, dass es nun spannend ist, zu erfassen, was all das war, was uns heute „Literatur“ ist, und welche Rolle es spielte, bevor man anfing es als „Literatur“ zu diskutieren. Gibt Überblick über Titel, die Details des Problems untersuchten.
 • Winfried Wehle : Literatur und Kultur – Zur Archäologie ihrer Beziehungen . In: Jünke, Zaiser, Geyer (Hrsg.): Romanistische Kulturwissenschaft , Würzburg 2004, S. 65–83(PDF) .
 • Jannis Androutsopoulos: Neue Medien – neue Schriftlichkeit? In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes , Nr. 1/2007, S. 72–97 (PDF; 9,7 MB) .
 • Christiane Heibach: Literatur im Internet: Theorie und Praxis einer kooperativen Ästhetik . Dissertation.de, Berlin 2000, ISBN 3-89825-126-8 (Dissertation Universität Heidelberg 2000, 396 Seiten, illustriert, 21 cm).

Weblinks

Commons : Literatur – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Dateikategorie Dateien: Literatur – lokale Sammlung von Bildern und Mediendateien
Wiktionary: Literatur – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikisource: Hauptseite – Quellen und Volltexte
Wikibooks: Literatur – Lern- und Lehrmaterialien
Wikinews: Literatur – in den Nachrichten

Einzelnachweise

 1. Ob „Klassiker“ noch zur „Belletristik“ zählen, ist abhängig vom Verständnis des Begriffsumfangs. Oft wird „Belletristik“ in einer auf „Unterhaltungsliteratur“ verengten Bedeutung gebraucht. Irmgard Schweikle: Belletristik . In: Günther und Irmgard Schweikle (Hrsg.): Metzler-Literatur-Lexikon. Begriffe und Definitionen . 2. Auflage. JB Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1990, ISBN 3-476-00668-9 , S.   46 .
 2. Siehe Rainer Rosenberg: „Eine verworrene Geschichte. Vorüberlegungen zu einer Biographie des Literaturbegriffs“, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik , 77 (1990), 36–65 und Olaf Simons: Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde Rodopi, Amsterdam/Atlanta 2001, S. 85–94.
 3. Delarivier Manley's New Atalantis (1709) – reviewed 1713 . http://www.pierre-marteau.com.+Abgerufen am 22. August 2019.
 4. Für eine Diskussion dieser Statistik siehe Olaf Simons, Our Knowledge has Gaps Critical Threads, 19. April 2013 .
 5. Thomas Kamphusmann: Performanz des Erscheinens: Zur Dramatisierung des Schreibens unter den Bedingungen des Internet [Sic] , In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 45(2009), Heft 154.
 6. Siehe dazu: http://oe1.orf.at/programm/269317