Denne artikel findes også som en lydversion.
Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Martin Luther

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Martin Luther ( Lucas Cranach den ældres værksted, 1528, Lutherhaus Wittenberg Collection)
Martin Luther - Signature.svg

Martin Luther (født 10. november 1483 i Eisleben , Mansfeld amt ; † 18. februar 1546 der ) var en tysk augustinermunk og professor i teologi . Han var en af initiativtagerne til reformationen . Han så essensen af kristen tro i Guds løfte om nåde og retfærdiggørelse gennem Jesus Kristus . På dette grundlag ønskede han at fjerne den uønskede udvikling i den romersk-katolske kirke på det tidspunkt og gendanne den til sin oprindelige evangeliske form ("re-form"). I modsætning til Luthers intention var der en splittelse i kirken , hvorfra evangelisk -lutherske kirker og i løbet af reformationen opstod andre kirkesamfund i protestantismen .

Lutherbibelen , Luthers teologi og kirkepolitik bidrog til dybtgående ændringer i det europæiske samfund og kultur i den tidlige moderne periode .

Liv

Oprindelse, navn, fødselsår

Luthers forældre Hans og Margarethe Luther (Lucas Cranach den ældre)

Luther var den første søn af smelteværket Hans Luder (1459–1530) og hans kone Margarethe Lindemann (1459–1531). Forældrene havde gift sig omkring 1479 og flyttede til Eisleben, hvor faderen forpagtede en hytte. Hans familie havde en række variationer på deres efternavne. [1] Luther valgte sin efternavnform omkring 1512 eller 1517. Han afledte den fra hertug Leuthari II eller fra det græske adjektiv eleutheros ("fri") og brugte midlertidigt formen Eleutherios ("den frie"). [2]

Ifølge erindringer om Luthers mor, som hans kollega Philipp Melanchthon registrerede efter hans død, blev han født den 10. november om natten og døbt i navnet på dagen helgen Martin af Tours den følgende dag. Ifølge Luthers bror Jakob var fødselsåret 1483 familiens mening; Luther nævnte dog 1482 eller 1484. For 1482, det faktum, at han erklærede ved sin mastereksamen i 1505, at han var 22 år gammel. [3] I det andet tilfælde ville Mansfeld have været hans fødested, hvor familien var flyttet i sommeren 1484 [4]

Barndom og ungdom

Familien fremhævede oprindeligt i Mansfeld, men flyttede hurtigt ind i en prestigefyldt boligbygning overfor borgen. Martin voksede op her med sin yngre bror Jacob (1490–1571) og tre søstre. I Mansfeld Latin School (1490–1497) lærte han hovedsageligt grammatik og noget logik, retorik og musik. Fra 1491 blev den relativt velhavende far medlem af byrådet. [5] Fra foråret 1497 besøgte Martin cirka et år Magdeburg katedralskole . Brødrene, der boede sammen, tilbød ham kvarterer. Han besøgte huset til Paul Moßhauer, der også kom fra en familie af minedriftsindehavere i Mansfeld og var embedsmand for ærkebiskop Ernst II af Sachsen . [6]

For at forberede sig på sine studier flyttede Luther til sin mors slægtninge i den lille by Eisenach , der dengang havde tre sognekirker, flere klostre og dermed forholdsmæssigt mange præster blandt de cirka 4.000 borgere. [7]sogneskolen St. Georgen (1497–1498) lærte Luther at tale og skrive latin flydende. Senere holdt han kontakten med læreren Wigand Güldenapf, som han sagde, at han skyldte meget. Først måtte Luther leve af en caroler . Derefter blev han accepteret i huset hos de borgerlige familier Cotta og Schalbe i Georgenvorstadt (ikke identisk med nutidens " Lutherhaus Eisenach "). Luther lærte Collegium Schalbense at kende, et bøn- og læsesamfund af munke og borgere formet af den franciskanske orden . Han deltog også i møder i præsten og præsten Johannes Brauns hus, hvor der blev spillet musik, bedt og åndelige og humanistiske tekster blev diskuteret. Saint Anne blev også æret i denne cirkel. [8.]

I sommersemesteret 1501 blev "Martinus Ludher ex Mansfeldt" indskrevet på kunstnerfakultetet ved Universitetet i Erfurt . Da han anslås at være velhavende, måtte han betale det fulde registreringsgebyr. [9] Det er usikkert, om Luther boede som student i Artes i Georgenburse eller i Collegium Porta Coeli . [10] Studielivet i en Burse var stærkt reguleret og havde funktioner, der ligner et kloster. Den 29. september 1502 tog Luther bachelorgraden på det tidligst mulige tidspunkt og bestod den som den tredivte af 57 kandidater. [11] En skade på låret med det sværd, han bar som studerende, tvang ham til at blive i sengen i 1503 eller 1504. I løbet af denne tid lærte han at spille lut . [12] Nogle kolleger og professors død som følge af pesten, der rasede i Erfurt og omegn i 1504/05, satte Luther i en krise. Den 6. januar 1505 afsluttede han sin akademiske grunduddannelse som den anden af ​​17 kandidater med et Magister artium . [11]

Luther omtalte Jodocus Trutfetter von Eisenach og Bartholomäus Arnoldi von Usingen som sine akademiske lærere og var i tættere kontakt med dem. [13] Som en filosofisk grunduddannelse havde han tidligere Aristoteles studeret i middelalderens skolastiske fortolkning. Aristoteles havde forklaret sit habitus -koncept ved hjælp af citer -spillerens eksempel: gennem legetræning bliver han en virtuos, der handler "let, selvsikkert, med glæde og perfekt". Skolastik relaterede dette til at være kristen: den dydige kristne gør let, spontant og med glæde, hvad Gud kræver. [14]

Efter anmodning fra sin far studerede Luther jura i Erfurt i sommersemestret 1505 for senere at kunne overtage grevens administration og styre familievirksomheden. Men den 2. juli 1505, på vej tilbage fra at besøge sine forældre i Mansfeld nær Stotternheim , blev han overrasket over et kraftigt tordenvejr. I smerte sagde han til Saint Anne, at han ville blive munk, hvis hun ville redde ham. [15]

Det er uklart, hvorfor Luther afgav dette løfte og derefter trådte ind i klosteret. Ifølge Martin Brecht (1981) ville han klare en livskrise udløst af at studere jura. [16] Ifølge Thomas Kaufmann blev han undertrykt af jusstudier og muligvis forældrenes planer om et ægteskab med penge til ham. Pesten i Erfurt og tordenvejrsoplevelsen viste Luther forsvarsløsheden ved hans eksistens og Guds greb. Selvgaven som munk forekom ham som et passende svar. Den 17. juli 1505 bad Luther om optagelse i det augustinske eremitkloster i Erfurt . [17]

Uddannelse for præster og teologi

Luther som en augustinermunk (Lucas Cranach den Ældre, 1520)

Oprindeligt blev Luther indkvarteret som gæst i det augustinske kloster i Erfurt og afgav sin første generelle tilståelse for prior Winand von Diedenhofen. Han blev accepteret som nybegynder allerede i efteråret 1505 og overdraget til nybegyndermesteren Johannes von Paltz for et års prøvetid. Dette introducerede ham til samfundets livsstil. [18] Under et besøg i Erfurt -klosteret den 3. april 1506 mødte de generalistiske vikarer for de augustinske eremitter, Johann von Staupitz, Luther for første gang og blev hans bekender og præst. Ordenens overordnede havde tillid til Luthers udvikling og forventede noget af ham, mens han selv følte en utilstrækkelighed. [19]

Med sit erhverv i september 1506 blev Luther endelig accepteret som munk. Hans overordnede bestemte, at han skulle blive præst og derefter studere teologi. Til sin fremtidige hovedopgave, fejringen af ​​masse, studerede Luther Gabriel Biels fortolkning af Canon Missae . [20] Den 4. april 1507 indviede hjælpebiskop Johann Bonemilch von Laasphe ham som præst i Erfurt Domkirke . [21] Han inviterede sine Mansfeld -slægtninge og Eisenach -venner til forrang den 2. maj 1507 i klosterkirken.

Keystone med portræt af Augustin, fra det augustinske kloster i Erfurt

Derefter begyndte Luther at studere teologi. Hans vigtigste lærebog var sætningskommentaren ( Collectorium ) af Gabriel Biel, der balancerede Wilhelm von Ockhams undervisning med andre skolastiske doktriner [22] og repræsenterede en pelagisk forståelse af fri vilje. Ifølge Johannes Wallmann modsagde dette Thomas Aquinas og det senere råd i Trent . Luthers senere reformationsteologi var et alternativ til Biels Ockhamisme. [23]

Efter anbefaling fra Johann von Staupitz overførte den tyske menighed i München Luther til Wittenberg den 18. oktober 1508. Der skulle han repræsentere en kongres i kort tid [24] og undervise i moralfilosofi på kunstnerfakultetet . Ifølge den måde, universitetet var organiseret på det tidspunkt, var Luther nu lektor og studerende på samme tid. I marts 1509 erhvervede han sig graden af Baccalareus biblicus . Efter endnu et semester bestred han for den næste grad af Baccalaureus sententiarius . Inden han kunne holde sit indledende foredrag, ringede hans kloster imidlertid overraskende tilbage uden at konsultere Staupitz. Måske protesterede erfurt-augustinerne mod Staupitz 'valg til saksisk-Thüringen. [25] Luther vendte tilbage til Erfurt i 1509. [26] Som det fremgår af hans note om en trykt udgave af Augustiners værker i klosterbiblioteket, læste han skrifterne fra Augustin af Hippo siden 1509. Disse omfattede De trinitate og De civitate Dei , men endnu ikke de værker, hvor Augustin behandlede pelagierne. [27] I efteråret 1509 holdt Luther sit sætningsforedrag i Auditorium Coelicum ved Erfurt Domkirke og blev derefter udnævnt til Baccalaureus sententiarius . [28] Han underviste som sententiar i Erfurt fra vintersemesteret 1510 til sommersemesteret 1511. [25] Derefter flyttede han helt til Wittenberg. [29]

Luther skyldte sin interesse for bibelske sprog humanismen, men hans teologi påvirkede ham næppe. [30] Allerede i 1506 erhvervede han Johannes Reuchlins lærebog De rudimentis hebraicis og lærte sig selv det hebraiske sprog med det. I 1512 erhvervede han også Reuchlins udgave af de syv bodssalmer ( Septem psalmi poenitentiales ) med hebraisk tekst, latinsk oversættelse og grammatiske forklaringer. [31] Luther måtte Erfurt humanister Johann Crotus , Mutianus Rufus (fra 1515) [32] og Johann Lange kontakt, men tilhørte ikke deres kreds. Han var interesseret i forfattere fra antikken og ejede tidligt den græske NT fra Erasmus. [33]

Rom tur

På vegne af sin ordre og ledsaget af en kongelig mand rejste Luther til Rom i slutningen af ​​1510 eller senere. Datoen og det nøjagtige formål med turen er uklart. Ifølge Heinrich Böhmer (Martin Luthers rejse til Rom, 1914) og efter ham Heinz Schilling (Martin Luther -oprør i en forandringstid, 2013) skulle de to Erfurt -munke i Rom mod ledelsen af ​​den tyske augustinske orden kommandere Association of string Observant med de mere liberale augustinske klostre i den saksiske ordre provins protest. Hans Schneider [34] og efter ham Thomas Kaufmann, Bernd Moeller , Volker Leppin og Ulrich Köpf daterer dog turen til Rom til 1511/12. Så ville Luther have rejst fra Wittenberg, ikke fra Erfurt, og ville sandsynligvis ikke have handlet imod foreningsplanerne, men fortsatte med at støtte sin bekender von Staupitz. Luther havde aldrig forladt sin oprindelsesregion før og rejste aldrig så langt eller længe igen. Han brugte også sit fire ugers ophold i Rom til at afgive sin tredje generelle bekendelse og besøgte adskillige steder af nåde. [35] Ifølge Johannes Wallmann tvivlede Luther ikke på den romerske bod og overbærenhedspraksis , ”lod ikke de rige muligheder for at erhverve aflad få gå”, men blev forfærdet over den manglende seriøsitet og moralske forringelse der, uden at hengive sig til hans tro på de "skarpt observerede tegn på tilbagegang", der skulle påvirkes af Kirken. [36] Ifølge Volker Leppin viser Luthers tidlige vidnesbyrd endnu ikke sådanne observationer; kun Luthers sene middagstaler understreger tegn på forfald i Rom, som han måske har kendt fra andre kilder. I 1519 var Rom stadig kirken til Simon Peter , Paulus af Tarsus og de mange martyrer, som Gud lagde særlig vægt på. Da han kun omtalte sine private rejseindtryk igen og igen senere, var det muligvis en pilgrimsrejse, ikke en forretningsrejse. [37]

Opgaver i Wittenberg

På von Staupitz initiativ flyttede Luther i september 1511 fra Erfurt til Wittenberg, der på det tidspunkt ikke havde mere end 2500 indbyggere, og ansøgte om en teologisk doktorgrad. [38] Leucorea var stadig under opførelse, og Wittenberg klosterbygningen var også ufærdig på det tidspunkt. Wittenberg var imidlertid hovedstaden i Sachsen. Luther trådte således ind på et område med politisk magt, der var vigtig for hans videre udvikling. [38] Ved kapitlet i de augustinske eremitter i Köln den 5. maj 1512 støttede Luther sandsynligvis von Staupitz i interne konflikter. Han blev udnævnt til subprior og studieleder samt klosterprædikant for Wittenberg -klosteret. Han skulle overtage det bibelprofessorat, som Staupitz tidligere havde for livet; vælgeren var derfor parat til at påtage sig ph.d. -omkostningerne. [39]

Frederik den kloge omkring 1500; Portræt af Albrecht Dürer

Da vælgerne i Sachsen tilhørte flere bispedømmer, var Luthers suveræne Friedrich den Kloge stærkere i forhold til kirkepolitik. Allhelgensklosteret i Wittenberg, inklusive den indbyggede bykirke, var direkte underlagt paven og var dermed uden for Brandenburg -biskopens kontrol. [40] Fordi kantoren for allehelgens kloster, Ulrich von Dinstedt, ikke udførte sit arbejde som prædikant ved bykirken, fik Luther opgaven med at prædike. I lang tid fik han sin eneste personlige indkomst heraf (8 gylden 12 groschen om året). Hans første veldaterede prædikener stammer fra 1514. [41]

Ved Menighedskapitlet i Gotha den 1. maj 1515 blev han udnævnt til Provincial Præst og ud over sine undervisningsaktiviteter i Wittenberg påtog sig lederopgaver i sin orden, som var forbundet med betydelig visitation og rejseaktiviteter. [42] Som præst var han underordnet ti klostre, herunder hans tidligere hjemmekloster i Erfurt. Der installerede han Johann Lange som tidligere i 1516. I Wittenberg var han nummer to i klosterets hierarki som en subprior, og som præst var han også præstenes overordnede. [43]

Professorat for bibeltolkning

Håndskrevne noter af Luther om den første salmelæsning (Wolfenbüttel Psalter)

I oktober 1512 modtog Luther sin doktorgrad theologiae fra Andreas Bodenstein ved Leucorea. Hans doktor -ed forpligtede ham til Den Hellige Skrift , det vil sige Bibelen, og til den teologiske udvikling af dens indhold. Han henviste til dette i den senere konflikt med den pavelige kirke. [44]

I Wittenberg tilbød Luther et to-timers foredrag pr. Semester. [45] Nogle elevudskrifter og arbejdstekster er bevaret, herunder Wolfenbüttel Psalter , Luthers personlige kopi af det første salmeforedrag ( Dictata super Psalterium , 1513-1515). Luther fortolkede den latinske tekst i Vulgaten med den traditionelle metode til den firdobbelte skrivefølelse , men understregede noget typisk for ham: alle salmerne handlede om Jesus Kristus. Da de opstod før det jordiske liv i Jesus fra Nazareth , gjorde de dette i bogstavelig forstand , men på en profetisk måde ( sensus litteralis propheticus ). Luther skyldte denne hermeneutiske tilgang til sin mentor von Staupitz. [46]

Luther forberedte sit foredrag i romerne (1515/16) baseret på det græske nye testamente (NT), men fortsatte med at basere sine elever på den latinske tekst. Her brugte han ofte den firdobbelte sans for at skrive, men flyttede gradvist væk fra det og citerede meget ofte Augustin. Det ottende bind af en arbejdsudgave trykt i Basel i 1506 havde han sandsynligvis taget i hånden som forberedelse til sit Roman Letter College. Antipelagiske tekster indeholdt deri, f.eks. De spiritu et littera, gav ham også "systematisk-teologisk hjælp til at forstå romerne og den Paulinske teologi generelt." [47]

I vintersemesteret 1516/1517 læste Luther om Paulus 'brev til galaterne , derefter to semestre parallelt med afladskonflikten om brevet til hebræerne . [45] Kun afbrudt af vigtige livshistoriske begivenheder læste han regelmæssigt indtil november 1545 om en bibelbog ( lectura in biblia ). [48] Det var mærkbart, at han ofte valgte emner fra Det Gamle Testamente (OT) - sandsynligvis fordi han vurderede sin viden om hebraisk højere end sin viden om græsk. Han dedikerede kun fire af de 32 år af sit bibelprofessorat til NT -skrifterne. [49]

I august 1518 udnævnte University of Wittenberg Philipp Melanchthon til den nyetablerede stol for oldgræsk . Han blev Luthers nærmeste samarbejdspartner.

Reformationens vendepunkt

Da Luther først formulerede den rene gave af Guds retfærdighed udelukkende ved nåde ( sola gratia ), var det et væsentligt stridspunkt i Luthers forskning. I et senere selvvidnesbyrd beskrev han dette vendepunkt som en uventet oplysning i sit studie i det sydlige tårn i det augustinske kloster i Wittenberg. Nogle daterer denne tårnoplevelse til mellem 1511 og 1513, andre omkring 1515 eller omkring 1518, og endnu andre antager en gradvis udvikling af reformationen. Deres dating og mere detaljerede definition af indholdet er indbyrdes relateret. I eftertid beskrev Luther sin oplevelse i 1545 som en stor befrielse under forberedelsen til sit andet salmeforedrag (dvs. mellem forår og efterår 1518). [50]

Som et brev fra Luther til Staupitz viser, var problemer med bodssakramentet årsagen til hans store indre spænding dengang: trods sit upåklagelige liv som munk for Gud følte han sig som en synder, ude af stand til at elske den straffende Gud. [50] I den ensomme meditation om Rom 1.17 LUT opdagede han pludselig, hvad han forgæves havde ledt efter i et årti:

“For i den åbenbares retfærdighed, der er gyldig for Gud, som kommer fra tro og fører til tro; som der står skrevet: De retfærdige vil leve i tro. "

Dette bibelvers førte ham til hans nye forståelse af Skriften: Guds evige retfærdighed er en ren nådegave, der kun gives til mennesker gennem tro på Jesus Kristus. Intet personligt bidrag kunne tvinge denne gave. Selv troen på, at nåden er blevet accepteret, er ikke et menneskeligt værk. For ham faldt hele den middelalderlige teologi ifølge den nuværende protestantiske fortolkning. Volker Leppin understreger derimod, at Luthers udvikling ikke var uregelmæssig, men derimod var knyttet til den senmiddelalderlige fromhed af Johannes Taulers prædikener. [51] Kristen mystik er en kilde til Luthers nådeteologi. [52]

Den unge Luther brugte ofte meditationsinstruktionerne Rosetum (1494) udarbejdet af Johannes Mauburnus ud fra konteksten af devotio moderna . [53] Han var også bekendt med skrifterne fra Bernhard von Clairvaux [54] , Pseudo-Dionysius Areopagita og Jean Gerson . [55] Med Bernhard, som han satte særlig stor pris på, er humanitas , Jesu jordiske liv i centrum. Den påmindende overvejelse over hans lidenskab burde få folk til at vise medfølelse med Kristus. Staupitz formidlede denne sene middelalderlige mystiske tradition til Luther som præst og bekender.

I 1516 udgav Luther Theologia deutsch af en ukendt mystiker, som han identificerede med Johannes Tauler. Værket styrket hans voksende afvisning af eksterne kirkelige ritualer. Karlstadt og Thomas Müntzer blev påvirket af at læse Theologia på tysk; Johann Arndt modtog det i pietismen , så protestantismen blev på Luthers anbefaling undervist i middelalderlige og mystiske traditioner. [56]

Da Luther udviklede sin korsteologi , beskæftigede han sig også intensivt med mystisk litteratur. Gud kan virkelig kun kendes på korsets vej, som han selv vandrede i sin inkarnerede søn: Denne tanke om Luther kunne have været formet af Taulers korsets mystik. Tauler identificerede den udrensning fra synd, der går forud for oplysning i den mystiske oplevelse med den indre trængsel, der skal udholdes i ydmyghed og sindsro. [57] Ikke desto mindre modsagde Luther også nogle grundlæggende antagelser om mystik, afviste menneskelig deltagelse i frelsen sola gratia og afsluttede endelig også muligheden for, at mennesket kunne forene sig med Gud eller menneskets vilje med Guds vilje i dette liv ( unio mystica ). Alt i alt benægtede han den middelalderlige antagelse om, at retfærdiggørelse og helliggørelse var forbundet i frelsesprocessen. [58]

Overbærenhed, 95 teser (1517) og Heidelberg disputation (1518)

Afladelsesbrev fra 1513 (Kulturhistorisches Museum Stralsund)

Den dateret den 31. marts 1515 Drain Bull af pave Leo X var den nye bygning af Peterskirken i Rom og ærkebiskoppen af ​​Mainz, Albert af Brandenburg indtægter til at betale sin gæld til bankhuset Fugger gevinst. Plenumforkælelsen indeholdt deri undtagede købere af det tilsvarende afladsbrev fra den midlertidige straf for synd i skærsilden for næsten alle synder i tilfælde af en tilståelse, der blev afgivet med det samme og på dødstidspunktet. Næsten alle løfter (undtagen klosterløfter) kunne konverteres og dermed betales. Denne overbærenhed skulle fordeles i kirkeprovinserne Mainz, Magdeburg og Brandenburg i otte år. [59] Kurfurst Friedrich III. var stærkt imod fremme af plenumforkælelse nær dens nationale grænser. Han så salget af aflad som en skadelig konkurrence for sit pilgrimssted, relikviesamlingen i Wittenberg. [60]

Fra den 22. januar 1517 lod dominikaneren Johann Tetzel som generel underkommissær for afladskampagnen [61] trykke en grovere version af afladskendelsen for at øge sit økonomiske afkast. Han tjente selv 80 gylden om måneden og andre frynsegoder. Han fik ikke lov til at være aktiv i valgsaksen, men mange Wittenbergers købte deres afladsbreve i Jüterbog, 35 km væk, eller i Zerbst . Borgere og købmænd betalte tre pr. Person, håndværkere en gylden, og de fattige skulle faste og bede. I sensommeren 1517 læste Luther Tetzels afladelsesordre. [62]

Optagetheden af ​​emnet afladning bragte Luther udadtil i stigende konflikt med kirkelige myndigheder og i offentlighedens søgelys. Indadtil fik han også personlig indsigt i troens sakrament, som havde bekymret ham i lang tid. [63] Allerede i 1514 i den første læsning af salmerne havde han sagt, at kirken gjorde "vejen til himlen let gennem aflad og med minimalistiske krav - et suk er nok - nåde billig". [64] Lignende kritik findes i læsningen af ​​romerne og i prædikener.

I sommeren 1517 vendte Luther overraskende sig til at beskæftige sig med skolastik. Påståede undersøgelser om emnet aflad blev inkluderet i hans afhandling om aflad , hvor han stadig delvist bekræftede dem. [65] Den 4. september 1517 fremlagde han i første omgang 97 afhandlinger for at tilskynde til en diskussion om skolastisk teologi blandt sine medlærere. Ockham, hvis fortolkning blev formidlet til Luther, anså det for muligt at vinde frelse gennem (gode) gerninger. Med sin publikation Disputatio contra scholasticam teologiam vendte han sig for første gang i detaljer mod den herskende skolastiske teologi, der var baseret på Aristoteles 'filosofi. [66]

Albrecht af Brandenburg under korset (Lucas Cranach den Ældre, 1520/25; Alte Pinakothek München)

Den 31. oktober 1517 skrev Luther direkte til ærkebiskoppen af ​​Mainz i en undergivende tone fra en mendicant munk. Som præst udtrykte han sin bekymring over misforståelser, der kan opstå i befolkningen om overbærenheden. Han antog, at Tetzels instruktioner om aflad blev skrevet uden Albrechts viden og samtykke. Han nævnte ikke, at paven stod bag kampagnen. Han underskrev som teolog og vedlagde sine 95 teser med brevet. Luther ser ud til at have adresseret yderligere breve til biskopperne i Brandenburg, Merseburg, muligvis Zeitz, Lebus og Meißen. [67] For at stimulere en akademisk debat sendte Luther også teserne til forskellige forskere og bad om deres mening, som det brev han modtog til Johann Lange i Erfurt (11. november 1517) viser. [68] I den protesterede Luther mod den forkerte disposition til bod, udtrykt i aflad i stedet for mod den romerske kirkes økonomiske praksis, som ofte blev afvist af fyrster og borgere. [69] Dermed angreb han ikke pave Leo X direkte, men troede, at han stadig var på hans side, i hvert fald retorisk. Men så han sin opgave kun i forbøn for de troende og dermed nægtet ham den centrale magt for afskaffelsen af overjordisk straffe for synd, som skolen teologiske doktrin om overbærenhed tildelte ham.

Luthers teser cirkulerede i manuskripter og blev trykt i december 1517 i Nürnberg, Leipzig og Basel. Wittenberg -kanonen Ulrich von Dinstedt sendte teksten til Christoph Scheurl fra Nürnberg, som distribuerede den til sin vennekreds. Rådmand Caspar Bastel oversatte teksten til tysk. Albrecht Dürer læste det i denne version og sendte Luther en gave i taknemmelighed. Erasmus fra Rotterdam sendte teserne til Thomas More i England den 5. marts 1518. [70]

Melanchthon zufolge soll Luther die Thesen am 31. Oktober am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Das wurde lange Zeit als ahistorische Legende betrachtet, gilt jedoch nach der Entdeckung einer Notiz Georg Rörers (2006) wieder als wahrscheinlicher. Andere Forscher meinen, Luther habe seine Propositiones als Vorsitzender einer Disputation ( praeses ) an seine Universitätskollegen verschickt. [71] Weil die Ablassthesen schon kursierten, war der mögliche Thesenanschlag jedenfalls nicht der Beginn der Ablassdiskussion.

Den großen öffentlichen Widerhall der Thesen nahm Luther, der mit der Wirkung von Druckwerken noch unvertraut war, im Februar 1518 als ein Wunder wahr. Ein von Erzbischof Albrecht beantragtes Gutachten der Universität Mainz vom 17. Dezember 1517 empfahl, die Thesen von der Kurie prüfen zu lassen, da sie die Macht des Papstes zur Ablasserteilung anscheinend begrenzten und dadurch von der Kirchenlehre abwichen. Unabhängig davon hatte Albrecht Rom schon über die Sache informiert. [72] Die 95 Thesen erreichten auch Tetzel. Er trat Luther nicht juristisch, sondern auf akademischer Ebene entgegen, indem er an der brandenburgischen Universität Frankfurt an der Oder am 20. Januar 1518 über den Ablass disputierte. Seine Gegenthesen hatte Konrad Wimpina aufgestellt; sie bekämpften Luthers Thesen als Irrtümer, interpretierten die Buße strikt als Sakrament und bekräftigten die gängige Ablasspraxis und die dahinter stehende Ekklesiologie . [73]

Weil nur Fachpublikum die Ablassdebatte verstand, verfasste Luther Anfang März 1518 für die breite Bevölkerung auf deutsch den Sermon von dem Ablass und Gnade . Ablass, so hieß es nun, sei etwas für faule Christen. Man solle lieber den Armen helfen und freiwillig zum Bau der Peterskirche Geld spenden. Ob der Ablass den Toten nütze, sei ungewiss; Luther empfahl stattdessen die Fürbitte für sie. Der Brandenburger Bischof Hieronymus Schulze hatte ihm geraten, eine Weile zu schweigen, damit sich die Sache beruhige. Luther stimmte zu, doch sein Sermon war schon im Druck und wurde sein erster großer literarischer Erfolg. [74] Anfang April ließ er sich wieder von dem Schweigeversprechen entbinden. [75] Inzwischen hatte sich mit Johannes Eck in Ingolstadt ein literarisch und theologisch gewandter Gegner Luthers zu Wort gemeldet. Beide lieferten sich einen polemischen Schlagabtausch, Christoph Scheurl versuchte zu vermitteln. [76]

Am 25. April 1518 erschien Luther als Distriktsvikar in Heidelberg beim Generalkapitel der sächsischen Reformkongregation der Augustinereremiten. Dabei wurde Staupitz als Vikar wiedergewählt, Lang wurde Luthers Nachfolger als Distriktsvikar. Am 26. April fand im Heidelberger Augustinerkloster eine öffentliche Disputation statt, bei der es nicht um den Ablass ging. Luther leitete sie und gewann unter den anwesenden jüngeren Theologen einige Anhänger, die später Reformatoren wurden: Martin Bucer , Erhard Schnepf , Martin Frecht , Theobald Billicanus , Johannes Brenz . [77]

Danach ließ Luther die kommentierenden Resolutiones drucken und sandte je ein Exemplar an Papst Leo X. und an den Bischof von Brandenburg. Darin zeigte Luther, dass die 95 Thesen nicht einfach seine Meinung wiedergaben, sondern die Diskussion anregen sollten, und entwickelte seine Überlegungen zum Fegefeuer weiter: „Mit dem strafenden Umgang Gottes mit den Toten konnte Luther nichts anfangen. Entweder sind ihnen die Sünden vergeben, dann sind die Toten in der Gemeinschaft Gottes, oder sie sind ihnen nicht vergeben, dann sind sie in der Hölle.“ [78]

Römischer Prozess, Augsburger Reichstag und Leipziger Disputation (1518/1519)

Luther in Augsburg vor dem Kardinal Thomas Cajetan , kolorierter Holzschnitt, 1557
Pontifikate während Luthers reformatorischem Wirken
Name des Papstes Beginn Ende
Julius II. 1. November 1503 21. Februar 1513
Leo X. 11. März 1513 1. Dezember 1521
Hadrian VI. 9. Januar 1522 14. September 1523
Clemens VII. 18. November 1523 25. September 1534
Paul III. 13. Oktober 1534 10. November 1549

Der Mainzer Erzbischof und Kardinal Albrecht von Brandenburg „gab die Sache nach Rom weiter, indem er die Thesen am 13. Dezember an den päpstlichen Hof sandte. […] Albrechts Reaktion lag irgendwo zwischen der Annahme, dass dieser Vorfall keine größere Bedeutung haben würde, und der Sorge um die Ordnung.“ [79] Das Schreiben Albrechts traf wahrscheinlich Januar 1518 dort ein, damit wurde der Fall ( Causa lutheri ) in der römischen Kurie aktenkundig. [80] Leo X. wandte sich mit einem Breve vom 3. Februar 1518 [81] an den Protomagister und Generalprior der Augustiner-Eremiten Gabriel della Volta , Gabriel Venetus (um 1468–1537), um auf jenen Priester seines Ordens so einzuwirken, dass er dem Volk keine neuen Lehren verkünde. [82]

Während sich die sächsischen Augustinereremiten im März 1518 fast gänzlich hinter Luther stellten, klagten ihn die sächsischen Dominikaner im gleichen Monat wegen Ketzerei in Rom an. Der Papst beauftragte daraufhin einen Hoftheologen, Silvester Mazzolini genannt Prierias, mit einem Gutachten zu Luthers Thesen. [83] Prierias arbeitete in seiner Stellungnahme ( In praesumptuosas Martini Lutheri conclusiones de potestate papae dialogus) das Grundproblem deutlich heraus: die Frage der Autorität von Kirche und Papst. [84] Er ging in letzter Konsequenz so weit, nicht nur die Lehre, sondern auch die Praxis der Kirche für unfehlbar zu erklären, indem er formulierte: „Wer mit Blick auf die Ablässe sagt, die römische Kirche dürfe das nicht tun, was sie tatsächlich tut, der ist ein Ketzer.“ [85] Weitere von Leo X. für die Causa lutheri beauftragte Beamte waren der päpstliche Fiskal prokurator Mario de Perusco, der eines der höchsten juristischen Ämter an der Kurie innehatte und der Bischof und spätere Nuntius Girolamo Ghinucci , dem es in seiner Funktion als auditor generalis oblag, allgemein die Qualität von Rechtsfällen zu untersuchen. Er hatte eine entscheidende Bedeutung für die Einleitung eines kanonischen Prozesses gegen Luther. [86]

Im Juli 1518 eröffnete die römische Kurie ein Verfahren gegen Luther, dessen Ergebnis ihm als citatio am 7. August 1518 zugestellt wurde. Er sollte sich binnen 60 Tagen in Rom einfinden, um sich gegen den Vorwurf der Häresie zu rechtfertigen. Sein Landesherr Friedrich der Weise erwirkte bei der Kurie Luthers Verhör auf dem Reichstag zu Augsburg. [84] Als die Resolutiones in Rom bekannt wurden, verschlechterte sich Luthers Situation im anstehenden Prozess einschneidend: in einem päpstlichen Breve vom 23. August 1518 wurde seine notorische, also offenkundige Ketzerei festgestellt, die Beweiserhebung war damit schon weitgehend abgeschlossen. Kardinal Thomas de Vio genannt Cajetan, der als päpstlicher Legat am Reichstag zu Augsburg teilnahm, war beauftragt, Luther in seine Gewalt zu bringen. Auch auf anderen Wegen suchte die Kurie, Luthers habhaft zu werden. Am 25. August 1518 schrieb der Protomagister der Augustinereremiten an den sächsischen Provinzial des Ordens, Gerhard Hecker , er solle Luther kraft apostolischer Autorität festnehmen, wobei die Mitglieder der Reformkongregation ihn hierin unterstützen möchten. Als Protomagister könne er über alle Helfer Luthers das Interdikt verhängen. [87]

Vom 12. bis 14. Oktober 1518 fanden mehrere Begegnungen Luthers mit Cajetan im Fuggerschen Stadtpalast , zugleich Cajetans Domizil während des Reichstages, statt. Luther wohnte im Karmelitenkloster Augsburg , dessen Prior Johannes Frosch ein Wittenberger Lizentiat war; ihm hatte der Kurfürst als Gegenleistung für Luthers Beherbergung die Kostenübernahme bei seiner anstehenden Promotion versprochen. [88] Cajetan war bereit, Luthers Widerruf väterlich anzunehmen; Luther aber wollte disputieren. Am dritten und letzten Tag seines Verhörs durch Cajetan legte Luther eine schriftliche Ausarbeitung vor, in dem er die Notwendigkeit der Glaubensgewissheit beim Sakramentsempfang hervorhob und sein neu gewonnenes Verständnis der Bibelstelle Röm 1,17 erläuterte. [89]

Nach dem Verhör wartete Luther einige Tage ab, ungewiss, was nun mit ihm erfolgen würde. Nichts geschah. Er verabschiedete sich mit einem auf den 18. Oktober datierten Brief von Cajetan; da er nicht widerrufen wolle, könne er nicht vor den Kardinal zurückkehren und wolle sich von Augsburg „anderswohin“ begeben. Am Abend des 20. Oktober, die Stadttore waren schon geschlossen, ließen ihn Freunde durch ein kleines Tor im Norden aus der Stadt hinaus. Der Ramsauer Prior Martin Glaser hielt ein Pferd für ihn bereit, in einem nächtlichen Ritt gelangte er bis Monheim . Über Nürnberg erreichte Luther am 31. Oktober wieder Wittenberg. [90]

Cajetan hatte in Augsburg erkannt, dass die kirchliche Ablasslehre durch die Bulle Unigenitus (1343) dogmatisch zu wenig abgesichert war. Das hatte Luther Möglichkeiten für seine eigene Argumentation eröffnet. Am 9. November 1518 erfolgte eine von Cajetan mitformulierte dogmatische Fixierung: In der Dekretale Cum postquam stellte Leo X. fest, „der Papst könne kraft seiner Schlüsselgewalt Sündenstrafen nachlassen durch die Austeilung des Schatzes der Verdienste Christi und der Heiligen. Der Ablass für die Toten wirke fürbittweise.“ [91] Eine Begründung durch Bibel- oder Kirchenväterzitate wurde nicht gegeben. Diese nachgereichte Präzisierung erlaubte es, Luthers Position als häretisch zu kennzeichnen.

Unterdessen hatte Kurfürst Friedrich der Weise von Cajetan einen Brief erhalten, in dem dieser mitteilte, wie väterlich und gütig er gegen Luther verfahren sei, wie halsstarrig aber dieser den Widerruf seiner irrigen Meinungen verweigert habe. Es sei jetzt an dem Kurfürsten, den Mönch entweder nach Rom auszuliefern, oder ihn aus dem Kurfürstentum Sachsen zu vertreiben. Der Kurfürst, dem es außer um den Schutz Luthers auch um den Ruf der Wittenberger Universität ging, antwortete am 7. Dezember, dass Luthers Sache noch nicht genügend von Gelehrten diskutiert worden sei. Bis dies geschehen sei, betrachte man ihn in Kursachsen nicht als Ketzer und behalte ihn im Lande. Rom hätte mit der Bannung Luthers reagieren müssen, dies geschah aber aus politischen Rücksichten nicht. [92]

Europäischer Herrschaftsbereich Karls V. , der im Jahre 1519 zum römisch-deutschen König bzw. Kaiser gewählt wurde.
 • Kastilien (weinrot)
 • Besitzungen Aragons (rot)
 • Burgundische Besitzungen (orange)
 • Österreichische Erblande (gelb)
 • Heiliges Römisches Reich (blassgelb)
 • Am 12. Januar 1519 starb Kaiser Maximilian I. in der Burg von Wels. Er hatte seinen Enkel Carlos I. , den König von Spanien, zu seinem Nachfolger bestimmt. Da dieser aber auch König der beiden Sizilien war, drohte dem Kirchenstaat eine Umklammerung. In diesem Kontext kam nun Luthers Landesherrn Friedrich III. als Mitglied des Kurfürstenkollegiums eine wichtige Rolle zu. [93] Deshalb ließ Leo X. Luthers Prozess zunächst ruhen und beauftragte Karl von Miltitz , den Kurfürsten für eine friedliche Lösung in der Glaubensfrage zu gewinnen. [94]

  Die dabei erzielten Vereinbarungen [95] blieben aber wirkungslos durch die Kontroverse zwischen Karlstadt und Eck , in die Luther bald hineingezogen wurde und die auf der Leipziger Disputation (4. bis 14. Juli 1519) vor einer akademischen Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Die Initiative dazu ging von Karlstadt aus, der Eck herausgefordert hatte. Während noch geprüft wurde, ob Luther bei der Veranstaltung der Universität Leipzig als weiterer Disputant zugelassen werden könne, veröffentlichte Luther seine Thesenreihe gegen Eck, mit der völlig ungeschützten Schlußthese: „Daß die römische Kirche über die anderen gestellt sei, wird bewiesen aus den ganz kalten Dekreten der römischen Päpste, die in den letzten 400 Jahren entstanden sind. Gegen sie stehen die anerkannte Geschichtsdarstellung von 1100 Jahren, der Text der [Heiligen] Schrift und das Dekret des für alle heiligen Konzils von Nicaea “, welches die Gleichrangigkeit der altkirchlichen Patriarchate festgelegt hatte. [96] Luther hatte sich damit auch im Kollegenkreis isoliert und vertiefte sich in Kirchenrecht und Kirchengeschichte, um Ecks Angriffen auf diese These begegnen zu können. Dadurch radikalisierten sich seine Positionen: das Papsttum konnte er als irdische Institution noch anerkennen, aber ohne den Nimbus einer überirdischen Stiftung und Berufung. Die Päpste seien nicht irrtumslos und hätten nicht das Monopol der richtigen Bibelauslegung. Im Hintergrund begann die Frage Luther umzutreiben, ob der Papst womöglich der Antichrist sei. [97]

  Höhepunkt der Veranstaltung war die Auseinandersetzung zwischen Eck und Luther über den päpstlichen Primat. Luther argumentierte mit der Gleichrangigkeit der altkirchlichen Patriarchate; Eck bezeichnete ihn daraufhin als Anhänger des als Häretiker verbrannten Jan Hus , der diese Meinung vertreten habe. Indem Eck Luther mit der Autorität des Konzils von Konstanz konfrontierte, das Hus verurteilt hatte, brachte er ihn in argumentative Schwierigkeiten. Denn Luther versuchte, an der Autorität von Konsensentscheidungen der versammelten Bischöfe festzuhalten, musste dann aber einräumen: „Auch Konzile können irren.“ Damit stand er nach Ecks Urteil außerhalb der Kirchengemeinschaft. [98]

  Nachdem Karl am 28. Juni 1519 zum Kaiser gewählt worden war, nahm die Kurie Luthers Häresieprozess im Frühjahr 1520 wieder auf. Nach einem weiteren ergebnislosen Verhör vor Cajetan erließ der Papst am 15. Juni 1520 die Bannandrohungsbulle Exsurge Domine . Sie verdammte 41 Sätze, die bis auf einen sinngemäß formulierten Satz wörtliche Zitate aus Luthers Schriften sind. Die Themenkreise Buße, Ablass, Fegefeuer, Papsttum und Anthropologie wurden damit angesprochen. Eine argumentative Widerlegung dieser Sätze gab es nicht; Luther und seinen Anhängern wurden 60 Tage für den Widerruf ihrer Irrtümer eingeräumt. Mit der Bekanntmachung der Bulle wurden Johannes Eck (Sachsen, Kursachsen, Oberdeutschland) und der Humanist Hieronymus Aleander (Niederlande, Westdeutschland) als päpstliche Nuntien beauftragt. [99]

  Als es 1518 in Augsburg zwischen Luther und dem päpstlichen Gesandten und Kardinal Cajetan zu einer offenen Konfrontation gekommen war, entband Staupitz seinen Schützling, dem er nach Augsburg nachgereist war, von seiner Gehorsamspflicht gegenüber dem Augustinerorden. [100] War dies eine Maßnahme, die wohl dem Schutz Luthers diente, so lässt sich Staupitz' Rücktritt von seinen Ordensämtern im Jahr 1520 als Distanzierung von der sich radikalisierenden reformatorischen Entwicklung verstehen.

  Reichstag zu Worms, Reichsacht und vorgetäuschte Gefangennahme (1521)

  Karl V. um 1520 (Gemälde nach Bernaerd van Orley)

  Im Oktober 1520 widmete Luther Papst Leo X. seine Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen und appellierte an ein neues Konzil. Am 10. Dezember 1520 fand auf dem Schindanger vor dem Wittenberger Elstertor eine Bücherverbrennung statt, zu der Melanchthon die Universitätsangehörigen eingeladen hatte. Johann Agricola organisierte diese Aktion und warf mehrere Bände des Kanonischen Rechts , das Beichthandbuch des Angelus de Clavasio ( Summa angelica ), sowie einige Schriften von Eck und Emser ins Feuer. (Er hatte auch die Summe des Thomas von Aquin und den Sentenzenkommentar des Duns Scotus angefordert, aber die Wittenberger Theologen gaben sie nicht heraus.) Dann trat Luther hinzu und warf einen Druck der Bannandrohungsbulle in die Flammen. [101]

  Am 3. Januar 1521 wurde Luther mit der Bannbulle Decet Romanum Pontificem exkommuniziert . [102] Dies und seine reformatorischen Hauptschriften machten Luther im ganzen Reich bekannt. Der Buchdruck , die allgemeine soziale Unzufriedenheit und politische Reformbereitschaft verhalfen ihm zu einem außergewöhnlichen publizistischen Erfolg: Bis zum Jahresende waren bereits 81 Einzelschriften und Schriftsammlungen von ihm erschienen, vielfach in andere Sprachen übersetzt, in insgesamt 653 Auflagen . [103] In vielen Ländern regten sich ähnliche Reformbestrebungen, die stark von den politischen Spannungen zwischen Fürstentümern und Zentralmächten bestimmt wurden.

  Luther auf dem Reichstag zu Worms. Kolorierter Holzschnitt von 1556

  Kurfürst Friedrich der Weise erreichte auf dem Verhandlungsweg, dass Luther seine Position vor dem nächsten Reichstag nochmals erläutern und verteidigen durfte. [104]

  Luther begab sich mit seinen Gefährten am 2. April 1521 auf die Reise nach Worms, wofür die Stadt Wittenberg ihm ein Zehrgeld mitgab und einen Rollwagen mit Schutzdach zur Verfügung stellte. Da Mönche traditionell zu zweit reisten, wurde er von dem Mitbruder Johann Petzensteiner begleitet. Zur Reisegesellschaft gehörten außerdem Nikolaus von Amsdorff , der pommersche Adlige Peter von Suaven sowie (ab Erfurt) Justus Jonas . [105]

  Am 17. April 1521 stand Luther vor Kaiser Karl V. und dem Reichstag zu Worms , wurde vor den im dortigen Bischofshof versammelten Fürsten und Reichsständen verhört und letztmals zum Widerruf aufgefordert. Nach einem Tag Bedenkzeit und im Wissen, dass dies seinen Tod bedeuten könne, lehnte er mit der Begründung ab:

  „… wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!“ [106]

  Am Morgen des 19. April verhandelte der Kaiser mit den Ständen über das weitere Vorgehen. Die Stände baten um Bedenkzeit. Der Kaiser ließ daraufhin seine eigene Position vortragen: Im Bewusstsein seiner dynastischen Tradition sehe er sich als Schutzherr des katholischen Glaubens, und gewiss sei ein einzelner Ordensbruder im Irrtum, wenn seine Meinung gegen die der ganzen Christenheit stehe. Er werde alles in seiner Macht Stehende gegen diesen notorischen Häretiker unternehmen; das erwarte er auch von den Ständen. Die Stände wollten aber am 20. April noch einen Ausgleichsversuch unternehmen. Ein weiteres Gelehrtengespräch sollte Luther von seinen Irrtümern überzeugen. Dazu gewährte der Kaiser am 22. April drei Tage Zeit, danach sollte die Reichsacht unmittelbar ausgehen. [107] Eine reichsständische Kommission versuchte daraufhin, Luther um der Einheit der Kirche willen zum Einlenken zu bewegen. Hieronymus Vehus (Kanzler des Markgrafen von Baden ) und Conrad Peutinger (für die Stadt Augsburg), zwei Humanisten, kamen Luther als Unterhändler dabei sehr weit entgegen. Jedoch blieben auch diese Gesprächsgänge ergebnislos. Am Abend des 25. April teilte ein kaiserlicher Rat Luther daher offiziell mit, er solle aufbrechen. [108] Luther war aber auch darüber informiert, dass sein Landesherr ihn in Sicherheit bringen würde. Am 28. April schrieb er ganz offen an Lukas Cranach: „Ich laß mich eintun und verbergen, weiß selbst noch nicht wo.“ [109]

  Von Worms aus trat die Reisegruppe am Freitag, den 26. April 1521 den Rückweg nach Wittenberg an. Über Frankfurt am Main , Friedberg , Grünberg und Hersfeld wurde Eisenach am 2. Mai erreicht. Luther ließ Hieronymus Schurff , Jonas und Suaven allein weiterreisen, da er seine Verwandten in Möhra besuchen wolle. Er hatte jetzt nur noch Petzensteiner und den in die Planungen eingeweihten von Amsdorff bei sich. In einem Hohlweg bei der Burg Altenstein fand am 4. Mai der geplante Überfall mehrerer mit Armbrust bewaffneter Reiter auf Luthers Reisewagen statt. Petzensteiner flüchtete, Amsdorff protestierte laut, und Luther wurde von den Bewaffneten auf Umwegen zur Wartburg gebracht, wo er spät abends eintraf. [110]

  Am 26. Mai 1521 verhängte der Reichstag das vom Kaiser gezeichnete Wormser Edikt über ihn. Man hatte es auf den 8. Mai zurückdatiert. Es verbot unter Berufung auf die Bannbulle im gesamten Reich, Luther zu unterstützen oder zu beherbergen, seine Schriften zu lesen oder zu drucken, und gebot, ihn festzusetzen und dem Kaiser zu überstellen. Das Edikt war über ein Jahrzehnt ein effektives Werkzeug zur Unterdrückung der reformatorischen Bewegung. Obwohl nur dürftige Daten die Zusammenhänge belegen, sie sind in den Deutsche Reichstagsakten, jüngere Reihe (DRTA.Jr) [111] hinterlegt, hatte Friedrich der Weise am Donnerstag, den 23. Mai 1521, kurz vor seiner Abfahrt mit Karl V. eine Absprache bezüglich der Anwendung der Reichsacht auf seinem Territorium getroffen: Das Kurfürstentum Sachsen erhielt kein Achtmandat zugestellt. [112] Der Kaiser riskierte keinen Konflikt mit einem mächtigen Reichsfürsten, und diese Konstellation rettete Luther. „Der sächsische Kurfürst konnte jahrelang so tun, als existiere das Wormser Edikt für ihn nicht.“ [113]

  Wartburgzeit (1521–1522)

  Luther als „Junker Jörg“. Lucas Cranach der Ältere, 1522
  Die winterliche Wartburg (2021), wo Luther 1521/22 das neue Testament ins Deutsche übersetzte. Luthers Wohnbereich ist annotiert.
  Die erhalten gebliebene Lutherstube auf der Wartburg um 1900

  Auf der Wartburg gab es ein Quartier für adlige Gefangene (Stube und Schlafkammer); hier war Luther vom 4. Mai 1521 bis zum 1. März 1522 unter der Aufsicht des Burghauptmanns Hans von Berlepsch untergebracht. Er legte die äußeren Kennzeichen des Mönchs ( Habit , Tonsur ) ab und nahm in Kleidung, Haar- und Barttracht die Identität eines Ritters („Junker Jörg“) an. [114] Alle Kontakte nach außen liefen über Spalatin , der die ein- und abgehenden Schriften im Sinne der kursächsischen Politik weitergab oder zurückhielt. [115] Luther entfaltete eine intensive schriftstellerische Tätigkeit. Er versuchte, auf die von der Reformation ausgelösten sozialen und gottesdienstlichen Veränderungen in Wittenberg ( Wittenberger Bewegung ) Einfluss zu nehmen. Diese wurden durch Karlstadt als Prediger an der Stadtkirche und Gabriel Zwilling als Prediger im Augustinerkloster vorangebracht; Melanchthon wurde als Laie in dieser Rolle nicht akzeptiert (Luther versuchte, ihm einen Predigtauftrag zu verschaffen, aber das Allerheiligenstift lehnte ab). [116] Die Dynamik der Veränderungen war erheblich. Karlstadt feierte an Weihnachten 1521 das Abendmahl in einer schlichten Form. Die zahlreichen Gemeindemitglieder, darunter die Repräsentanten von Stadt und Universität, empfingen Brot und Wein, ohne gebeichtet und gefastet zu haben, und nahmen den Kelch selbst in die Hände. An Neujahr, dem folgenden Sonntag und beim Epiphaniasfest nahmen jeweils über tausend Menschen an dieser gegenüber der heiligen Messe neuen Abendmahlsform teil. [117]

  Im Mai 1521 heirateten die ersten Priester und folgten damit Luthers Kritik am Zölibat , woraufhin sie Disziplinarmaßnahmen ihrer Bischöfe ausgesetzt waren. Trotzdem folgten 1521/22 zahlreiche Kleriker ihrem Beispiel. Eine Klosteraustrittsbewegung kam hinzu, wodurch sich das Problemfeld um die Gültigkeit der Klostergelübde vergrößerte. Luthers eigener Konvent geriet in eine schwere Krise. Wenzeslaus Linck berief deswegen für den 6. Januar 1522 ein außerordentliches Kapitel nach Wittenberg ein. In dieser Situation schrieb Luther im November 1521 ein Gutachten über die Mönchsgelübde ( De votis monasticis… iudicium ). Darin fand er seine Lösung der Gelübdefrage in der Freiheit des Evangeliums : Ein Gelübde, das gegen die evangelische Freiheit verstoßt, ist nichtig, wenn es unter der Voraussetzung abgelegt wurde, dass der Ordensstand notwendig ist, um Gerechtigkeit und Heil zu finden. Spalatin hielt diese brisante Schrift bis zum Februar 1522 zurück. [118]

  Anfang Dezember 1521 unternahm Luther einen Ritt nach Wittenberg, um sich inkognito ein Bild der Lage zu machen. Er wohnte bei Melanchthon. In einem Brief an Spalatin äußerte er sich erfreut über die Veränderungen. [119] Bei diesem Treffen regte Melanchthon an, das NT ins Deutsche zu übersetzen, was Luther für den Rest seines Wartburgaufenthalts beschäftigte. Grundlage für Luthers Arbeit war die zweite Auflage des von Erasmus herausgegebenen griechischen NT. Diese Edition enthielt auch Erasmus' Übersetzung ins Lateinische und erklärende Anmerkungen, „deren sich Luther vielfach bediente, auch wenn er sie in der Eile nicht ganz ausschöpfte.“ [120] Luther schloss die Arbeit in nur elf Wochen ab ( Septembertestament ).

  Um die Jahreswende 1521/22 kamen die sogenannten Zwickauer Propheten nach Wittenberg. Besonders die Biblische Exegese des ehemaligen Wittenberger Studenten Markus Thomae genannt Stübner beeindruckte Melanchthon und Amsdorff. Sie hielten es für möglich, dass die Zwickauer vom Heiligen Geist inspiriert seien. Stübner kritisierte die Säuglingstaufe . An Neujahr beriet sich der Kurfürst deswegen mit Amsdorff und Melanchthon in Prettin . Eine Rückberufung Luthers, von Melanchthon gewünscht, schien dem Kurfürsten unnötig. Die Zwickauer sollten aus der Bibel belehrt werden, aber kein Forum für eine Disputation erhalten. Die Brisanz des Themas Säuglingstaufe wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt – auch von Luther nicht, der sich brieflich zu Wort meldete. Er kritisierte, dass die Zwickauer anscheinend keine Anfechtungen erlebten, diese aber zu einer authentischen Gotteserfahrung dazugehörten. Von den Zwickauer Propheten blieb nur Stübner länger in Wittenberg und gewann hier einzelne Anhänger. [121]

  Am 24. Januar beschloss der Wittenberger Rat eine Kirchenordnung , an der auch die Professorenschaft beratend beteiligt gewesen war. Neben der Abschaffung der Altäre und Heiligenbilder und der Reform des Gottesdienstes waren soziale Änderungen vorgesehen. Aus den kirchlichen Einnahmen wurde der „Gemeine Kasten“ begründet, ein Fonds, der Arme direkt oder mit Darlehen unterstützen sollte. Bettelei wurde verboten. Die unerwarteten Folgen waren ein gewaltsamer Bildersturm sowie ein Abwandern der Studenten aus Wittenberg – teils wurden sie von ihren Familien zurückgerufen, teils waren sie für ihren Unterhalt aufs Betteln angewiesen gewesen. Die kurfürstliche Regierung verbot am 13. Februar alle Neuerungen. Sie untersagte Karlstadt und Zwilling, die man für die Unruhen verantwortlich machte, das weitere Predigen. Am 9. Februar begann ein neues Amtsjahr des Stadtrats, zu dem nun Luthers enge Freunde Lucas Cranach und Christian Döring gehörten. Sie setzten sich für seine Rückkehr nach Wittenberg ein. Der Kurfürst war im Blick auf die politischen Risiken unentschieden. Luther selbst strebte schon länger nach Wittenberg zurück. Ihm fehlte der kollegiale Austausch, den er für seine schriftstellerische Tätigkeit, besonders die Bibelübersetzung, brauchte. Der Jurist Hieronymus Schurff half Luther, im Auftrag des Kurfürsten ein Schreiben zu verfassen, in dem er die Gründe seiner Rückkehr – Sorge für die Gemeinde, Verhinderung eines Aufstands des gemeinen Mannes – darlegte. So hoffte man, künftigen reichsrechtlichen Problemen durch Luthers Auftreten in Wittenberg begegnen zu können. [122]

  Prediger in Wittenberg (1522–1524)

  Lucas Cranach der Ältere (Werkstatt), 1522–24: Martin Luther in der Kleidung eines Augustiner-Eremiten, aber ohne Tonsur

  Luther verstand sich in den Jahren 1522 bis 1524 in erster Linie als Prediger an der Wittenberger Stadtkirche. An die Universität kehrte er, der Geächtete, zunächst nicht zurück. [123] Er trat nach seiner Rückkehr von der Wartburg in der Wittenberger Öffentlichkeit im Habit und mit frischgeschnittener Tonsur auf. Vom Sonntag Invocavit , dem 9. März 1522, an predigte er acht Tage in Folge ( Invokavitpredigten ) und nahm zu den Reformen Stellung, die die Wittenberger durchgeführt hatten: Abschaffung von Messe und Beichte, Priesterehe, Aufhebung der Fastengebote, Beseitigung der religiösen Bilder, Abendmahl unter beiderlei Gestalt. „Durchweg hält Luther die Forderungen der Reformer für richtig, ja er erkennt sie als Frucht seiner eigenen Gedanken an. Nicht was reformiert worden ist, sondern wie reformiert worden ist, greift er an: […] daß man auf die Schwachen, noch am Hergebrachten Hängenden keine Rücksicht nahm …“ [124] Er zog wieder ins Augustinerkloster ein und lebte dort mit den wenigen verbliebenen Mönchen. Die Einkünfte brachen dem Kloster weg, die finanzielle Situation war prekär. Zuletzt wohnten nur noch der Prior Eberhard Brisger und Luther selbst in dem weitläufigen Bau. Am 9. Oktober 1524 erschien Luther erstmals in weltlicher Kleidung in der Öffentlichkeit. [125]

  Die Veränderungen der Messe wurden im März 1522 vollständig zurückgenommen bis auf die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu empfangen. In seinen Predigten kritisierte Luther aber kontinuierlich die herrschende Praxis. Damit erreichte er etwa, dass das Sakrament bei der Fronleichnamsprozession nicht mehr mitgeführt wurde; 1524 wurde Fronleichnam in Wittenberg nicht mehr begangen, wohl aber im benachbarten Kemberg . Ab Anfang 1523 hielt Luther die Gemeinde für so weit vorbereitet, dass das Abendmahl in beiderlei Gestalt gereicht wurde; wer damit ein Problem hatte, galt jetzt als verstockt. Im Allerheiligenstift behauptete sich zunächst unter dem Schutz des Kurfürsten der alte Ritus, für den aber Ende 1524 nur mehr drei Stiftsherren eintraten, die sich einem Ultimatum des Rats und der Universität beugten. [126]

  Luther wurde zu Predigten in anderen Städten eingeladen, so unternahm er im April und Mai 1522 eine Rundreise nach Borna , Altenburg, Zwickau und Torgau . Er hielt die Wahl des Predigers für ein Recht der Gemeinde und setzte sich daher für Gabriel Zwilling ein, den man in Altenburg gewählt hatte – letztlich erfolglos, denn wegen Zwillings Rolle in Wittenberg akzeptierte der Hof diese Besetzung nicht, und Wenzeslaus Linck trat die Stelle in Altenburg an. In Wittenberg wählte der Stadtrat Johannes Bugenhagen als Prediger der Stadtkirche, womit Luther neben Melanchthon einen weiteren engen Mitarbeiter, zugleich auch seinen persönlichen Seelsorger fand. [127]

  Ende Mai 1522 erschien das Betbüchlein , das ein großer buchhändlerischer Erfolg war. Zu Luthers Lebzeiten erschienen etwa 35 Auflagen. Das Buch enthielt Auslegungen der Zehn Gebote , zum Glaubensbekenntnis , Vaterunser und Ave Maria . Es sollte an die Stelle der bisher beliebten Beichtspiegel und Andachtsbücher treten. Das etwa gleichzeitige Taufbüchlein war eine sehr konservative Übertragung des wohl in Wittenberg üblichen lateinischen Formulars (Exorzismus, Salzgabe, Ohrenöffnung, Salbung, Westerhemd , Taufkerze ); 1526 erschien eine überarbeitete Version. [128]

  Luthers Positionierung im Bauernkrieg (1524–1525)

  Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern (Druck von Hans Hergot, Nürnberg 1525)

  Luther erfand für seine Gegner eine Reihe von wertenden Bezeichnungen, die von der konfessionellen Geschichtsschreibung unbesehen übernommen wurden und sich auf diese Weise etablierten: „Schwärmer“ nannte er Christen, die irgendwie Unruhe verursachten (dahinter steht das Bild schwärmender Bienen). Wer religiöse Bilder aus Kirchen entfernte, war ein „Bilderstürmer“, wer sich in abgesonderten Gruppen traf, ein „Rottengeist“; diese beiden Begriffe beinhalten den Aspekt des Illegitimen und Gewalttätigen. [129]

  In deutschen Gebieten kam es 1524 bis 1526 zum Bauernkrieg . Auch in einigen Städten erhoben sich ärmere Schichten gegen herrschende Patrizier und den Klerus. Mit den 12 Artikeln gaben sich die Aufständischen einheitliche Ziele, die von der bloßen Wiederherstellung ihrer Gewohnheitsrechte bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft und zu demokratischen Grundrechten reichten. Sie beriefen sich dabei auf das „göttliche Recht“ und Luthers Schriftprinzip sola scriptura . Wie er erklärten sie sich bereit, ihre Forderungen fallenzulassen, sobald man ihnen aus der Bibel ihr Unrecht beweise. Dies gab ihren schon früher religiös begründeten Hoffnungen auf soziale Befreiung erstmals Durchschlagskraft. [130]

  Luther distanzierte sich von den 12 Artikeln wegen ihrer aus seiner Sicht falschen Berufung auf die Bibel. In der wohl vor dem 6. Mai gedruckten Flugschrift Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauerschaft in Schwaben griff er einige berechtigte Forderungen der Bauern auf (die er hier allerdings schon als „Rotten- und Mordgeister“ etikettierte) und wies sowohl sie als auch die Fürsten zurecht. Die Ermahnung fand zwar mit 19 Drucken 1525 eine recht weite Verbreitung, kam aber zeitlich zu spät, um auf den Gang der Ereignisse Einfluss zu nehmen. Auf einer Reise nach Eisleben Anfang Mai 1525 predigte Luther über die Leidensbereitschaft des Christen und traf auf eine aggressive Zuhörerschaft. Hier standen die Bauern unter dem Eindruck von Thomas Müntzers Lehre von der Gleichheit aller Menschen. [131] Direkt nach der Rückkehr nach Wittenberg am 6. Mai verfasste Luther seine Schrift Wider die Mordischen und Reuberischen Rotten der Bawren . In ihr verdammte er die Aufstände als Werk des Teufels und forderte alle Fürsten gleich welcher Konfession dazu auf, die Bauern mit aller notwendigen Gewalt niederzuschlagen. Müntzer sei der „Erzteufel von Mühlhausen“. Er forderte: „Drum soll hie zuschmeißen (zerschmettern), würgen, und stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, denn ein aufrührerischer Mensch, gleich als wenn man einen tollen Hund totschlagen muß, schlägst du nicht, so schlägt er dich und ein ganzes Land mit dir.“ [132] Am 15. Mai wurden die thüringischen Bauern in der Schlacht bei Frankenhausen durch Philipp von Hessen, Georg von Sachsen, Heinrich von Braunschweig sowie Albrecht und Ernst von Mansfeld vernichtend geschlagen. Müntzer wurde wenige Tage später gefasst und enthauptet. Luther hat sich später in Predigten und vor allem Tischreden gern auf Müntzer als auf seinen theologischen Erzfeind bezogen: „Ich (!) habe Müntzer getötet, der Tod liegt auf meinem Hals. Ich habe es aber deswegen getan, weil er meinen Christus töten wollte.“ [133] Durch Propagandaschriften aus Luthers Umkreis ( Agricola : Ein nützlicher Dialog zwischen einem müntzerischen Schwärmer und einem evangelischen Bauern , Melanchthon: Historie Thomas Müntzers ) wurde Müntzers Bild in der Geschichtsschreibung stark geprägt. [133]

  Heirat mit Katharina von Bora (1525)

  Katharina von Bora. Lucas Cranach der Ältere, um 1526

  Ende Mai oder Anfang Juni wurde in Wittenberg bekannt, dass Luther Katharina von Bora heiraten wolle, eine von insgesamt elf Zisterzienserinnen , die 1523 aus dem Kloster Marienthron nach Wittenberg geflohen waren; sie hatte danach Aufnahme im Hause Lucas Cranachs gefunden. Die Meinung der Freunde zu dieser Ehe war einhellig negativ. Um weiterer Kritik zuvorzukommen, erfolgten die nächsten Schritte nun rasch. Am Abend des 13. Juni fand im Augustinerkloster als dem Hochzeitshaus die Verlobung statt; Zeugen waren Bugenhagen, Justus Jonas, Johann Apel und das Ehepaar Cranach. Direkt danach vollzog Bugenhagen die Trauung. In bürgerlichen Familien war es damals üblich, im eigenen Haus zu heiraten. Die Zeugen geleiteten das Brautpaar anschließend in die Schlafkammer, wo sich die beiden auf das Ehebett legten. Am Folgetag luden sie die Zeugen zu einem kleinen Essen ein, wodurch das Ereignis in der Stadt bekannt wurde. Melanchthon war bei den Planungen übergangen worden und äußerte sich in einem (aus Gründen der Diskretion griechisch abgefassten) Brief an Joachim Camerarius der Ältere kritisch: Er missbilligte erstens den Zeitpunkt mitten im Bauernkrieg und zweitens die Braut, eine ehemalige Nonne. [134] Das Hochzeitsfest mit den auswärtigen, dazu eingeladenen Gästen wurde auf den 27. Juni angesetzt. Die Stadt schenkte Luther 20 Silbergulden und ein Fass Einbecker Bier . [135]

  Das Ehepaar war mehr oder weniger mittellos, aber durch die Hochzeitsgeschenke kam die Basis für den gemeinsamen Hausstand zusammen. Sogar Albrecht von Brandenburg schenkte 20 Gulden. Kurfürst Johann der Beständige überließ Luther das ehemalige Augustinerkloster als Wohnung und setzte ihm 200 Gulden als Professorengehalt aus. [136] Wie in einem Professorenhaushalt üblich, betrieb Katharina Luther eine Burse , die eine zusätzliche Einnahmequelle darstellte.

  Martin und Katharina Luther hatten drei Töchter und drei Söhne, die alle in Wittenberg geboren wurden:

  1. Johannes (* 7. Juni 1526 in Wittenberg, † 27. Oktober 1575 in Königsberg ),
  2. Elisabet (* 10. Dezember 1527 in Wittenberg, † 3. August 1528 in Wittenberg),
  3. Magdalena (* 4. Mai 1529 in Wittenberg, † 20. September 1542 in Eisleben),
  4. Martin (* 9. November 1531 in Wittenberg, † 2. März 1565 in Wachsdorf ),
  5. Paul (* 28. Januar 1533 in Wittenberg, † 8. März 1593 in Leipzig),
  6. Margarete (* 17. Dezember 1534 in Wittenberg, † 1570 in Mohrungen ).

  Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam (1524–1525)

  Desiderius Erasmus um 1523 (Gemälde von Hans Holbein d. J.)

  Bauernkrieg und Heirat Luthers waren verzögernde Momente in der Kontroverse mit Erasmus, deren Anfänge weit zurückreichen. Erasmus hatte seit Bekanntwerden der 95 Thesen die Erwartung, dass sich daraus die von ihm erhoffte Reform der Kirche entwickeln könnte; seine Korrespondenz zeigt, dass er Luthers Aktivitäten im Blick hatte, ohne dessen Parteigänger zu werden. Um nicht in den Prozess Luthers verwickelt zu werden, betonte er aber ab 1521 immer deutlicher seine Distanz zu ihm, was Luther als „Feindschaft“ interpretierte. Beide Seiten hatten kein Interesse, den Konflikt auf offener Bühne auszutragen und beließen es einstweilen bei Warnungen, die der je anderen Seite durch Indiskretionen bekannt werden sollten. [137]

  Am 1. September 1524 erschien Erasmus' Schrift „Gespräch oder Vergleichung vom freien Willen“ im Druck. Sie war schon länger fertiggestellt, und nachdem ihre Existenz gerüchteweise bekannt worden war, konnte oder wollte Erasmus sie nicht länger zurückhalten. Er plädierte für ein schlichtes, praktisch ausgerichtetes Christentum. Er nahm „irgendeine Kraft des freien Willens“ an. Der Christ solle sich den Vorschriften für ein gutes Leben zuwenden, die er in Bibel und Tradition finde, alles Gute, was daraus entstehe, der Güte Gottes zuschreiben und sich unnötiger Spekulationen enthalten. In der Bibel gebe es dunkle Stellen, zu deren Verständnis man die Auslegungstradition der Kirche brauche. [138] Die Schrift war im Ton ein unpolemischer Vermittlungsvorschlag. [139]

  Ende September wurde De libero arbitrio in Wittenberg bekannt. Ein Reflex Luthers darauf findet sich in der damals verfassten Vorrede auf den Prediger Salomo ; nach Luthers Meinung war dieses ganze biblische Buch gegen den freien Willen gerichtet (was dessen Rezeption im Luthertum prägen sollte). Von verschiedenen Seiten wurde Luther zu einer Widerlegung des Erasmus gedrängt, da die Reformation unter Humanisten Anhänger verlor. Aber die Fertigstellung schleppte sich hin. Am 31. Dezember 1525 erschien schließlich De servo arbitrio im Druck. Der Titel „Vom geknechteten (versklavten) Willen“ zitiert Augustinus. Luther kritisierte, dass Erasmus, obwohl Skeptiker, Festsetzungen der Bibel und der kirchlichen Tradition anerkenne und sich ihnen unterwerfe. Die Bibel sei kein dunkles, sondern ein klares Buch, das von seiner Mitte Jesus Christus her verständlich sei. Dunkle seien durch klare Bibelstellen erklärbar. [140]

  Luthers hier entwickeltes Konzept von der claritas scripturae , der Klarheit der Schrift, als Prinzip aller Theologie wurde zur reformatorischen Wende, zum exegetischen und hermeneutischen Paradigmenwechsel. [141] Sola scriptura heißt, dass einer sachgerechten Bibelauslegung der Vorzug gegenüber kirchlicher Tradition und sonstigen möglichen Quellen für theologische Urteils- und Lehrbildung zu geben ist. Die Bibel kann allein dieser Aufgabe gerecht werden, weil sie nach Luthers Überzeugung in sich selbst klar genug ist. Das erkenntnisleitende Prinzip ist eine doppelte Klarheit. So präsentiert der Inhalt der Bibel die äußere Klarheit des Textes und wird durch die innere Klarheit bestätigt, die der Heilige Geist im Herzen des Hörers oder Lesers bewirkt. Die Bibel gewinnt die notwendige Klarheit dort, wo sie sich selbst interpretiert, sacra scriptura sui ipsius interpres , das heißt die Schrift sorgt also selbst für ihre Auslegung, sie ist ihr eigener Interpret. [142] So lege die Schrift sich selbst aus, weil sie durch Gottes Geist erschlossen werde – durch das innere Wort, verbum internum des Heiligen Geistes, das als verbum externum hinzutritt – darin zeige sich auch ihre Inspiration und ihre Offenbarungstätigkeit. Angemessen auslegen und verstehen kann der Leser die Schrift nur, wenn man sich „ihren Worten“, claritas externa stelle und von „ihrer Sache“, claritas interna , ergriffen sei.

  Erasmus antwortete auf Luthers gegen ihn und seinen Glauben gerichtete scharfe Polemik mit einer schriftlichen Selbstverteidigung ( Hyperaspites , „Schildhalter [zur Abwehr von Spitzen]“), für die sich Luther aber nicht weiter interessierte, so dass die Auseinandersetzung abbrach. Nach Martin Brecht wurde De servo arbitrio von den Zeitgenossen nicht als pauschale Absage an den Humanismus verstanden. „Der Humanismus lebte zunächst fort in dem Rahmen, den die reformatorische oder die altgläubige Seite ihm einräumten.“ [143]

  Konsolidierung der Reformation

  Johann der Beständige, 1526 (Lucas Cranach d. Ä.)

  Friedrich der Weise war mitten im Bauernkrieg verstorben. Es war bekannt, dass sein Nachfolger Johann der Beständige der Reformation wohlwollend gegenüberstand. Lief die Kommunikation Luthers mit seinem Landesherrn bisher nur über Spalatin und betrieb der Hof in vielen Punkten eine bremsende und abwartende Politik, so wurde dies unter seinem Nachfolger anders. Johann der Beständige stand in direktem Austausch mit Luther und traf ihn mehrfach. Die sieben Jahre seiner Regierung ermöglichten den Aufbau von neuen kirchlichen Ordnungen in Kursachsen. [144]

  Deutsche Messe

  Nachdem einige Städte seit 1522 die Heilige Messe in deutscher Sprache eingeführt hatten, begann Luther 1525 mit der Arbeit an einer deutschen Liturgie. Er ließ sich dabei von Johann Walter und dem kurfürstlichen Kapellmeister Konrad Ruppsch beraten. Am 29. Oktober wurde der Entwurf der Wittenberger Gemeinde vorgestellt; der Zelebrant war Georg Rörer . An Weihnachten wurde die Deutsche Messe eingeführt und erschien zum Jahresende im Druck. Sie war für die des Lateins unkundige Bevölkerung da, die auf diese Weise stärker beteiligt wurde. Lateinische Messen sollten weiterhin für die Lateinkundigen stattfinden, damit sie auch künftig in der Lage wären, in anderen Ländern am Gottesdienst teilzunehmen. Daneben schlug Luther eine dritte Form des Abendmahlsgottesdienstes für „die ienigen, so mit ernst Christen wollen seyn und das Euangelion mit hand und munde bekennen“ [145] vor. Dabei hatte Luther wohl eine Art „Kerngemeinde“ vor Augen, die sich in Privathäusern trifft. Diese Gottesdienstform wurde zu Luthers Zeit nicht realisiert. Luther verdankte diesen Impuls wohl Kaspar von Schwenckfeld , der ihn im Dezember 1525 besuchte. Luther war wichtig, dass seine Messordnungen nicht als allgemein verbindlich angesehen werden sollten. Vielmehr sah er sie als Beispiele eines evangeliumsgemäßen Gottesdienstes. Im Januar 1526 legte ihm Matthäus Alber die Reutlinger Gottesdienstordnung vor (oberdeutscher Prädikantengottesdienst ), und Luther hieß diese gut. Die Akzeptanz der Deutschen Messe in Wittenberg war aus Luthers Sicht unbefriedigend. Ein Jahr später war die Gemeinde mit den neuen Melodien noch nicht vertraut, und zwei Jahre später wurden die Lieder auch noch nicht beherrscht. [146]

  Visitationen

  Nachdem das bisherige katholische System zusammengebrochen war, ging es darum, die einzelnen Pfarreien mit geeigneten Predigern und Lehrern zu versorgen und deren Unterhalt zu regeln. Dem dienten die Visitationsreisen, die Luther und andere im Auftrag des Kurfürsten seit 1526 unternahmen. In dem Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstentum zu Sachsen (1528) gingen Luther und Melanchthon von einer einmaligen Aktion reformatorischer Neuordnung aus, die mit Hilfe der Obrigkeit durchgeführt werden sollte. Doch die Weichen waren damit gestellt: „Die Neuordnung in Kursachsen erfolgte nach einem aus dem Bischofsamt hergeleiteten Beaufsichtigungssystem von oben und nicht durch eine presbyterial-synodale Repräsentation der Gemeinden.“ [147]

  Antinomistischer Streit

  Der erste antinomistische Streit war eine im Jahr 1527 entfachte theologische Kontroverse, die um die Frage der Geltung und Bedeutung des Gesetzes (der Tora ), insbesondere der Zehn Gebote, im Leben eines Christen geführt wurde. [148]

  Bei ihren Visitationen hatten Luther und Melanchthon beobachtet, dass die Predigt des Evangeliums in manchen Gemeinden leichtfertig vorgenommen wurde und zu einer ungebundenen Freiheit führte. Melanchthon kam zu der Überzeugung, dass das Gesetz, die Gebote Gottes, wieder stärker verkündigt werden müssten. Er verfasste im Jahre 1527 die Schrift Articuli de quibus egerunt per visitatores , zu der Luther ein Vorwort schrieb. In seinem Aufsatz forderte er, dass eine christliche Verkündigung die Predigt von der Buße und die von der Vergebung der Sünden enthalten müsse. Die Predigt von der Buße setze aber das Gesetz voraus. Dieser Position widersprach Johannes Agricola , mittlerweile Rektor in Eisleben. Er behauptete, dass für den Christen als Erweckungsmittel zur Buße nicht die Befolgung der Gebote des AT, sondern nur das Evangelium notwendig sei. Luther konnte auf dem Torgauer Colloquium (26.–29. November 1527) einen Kompromiss erzielen, bei dem Melanchthon weitgehend Recht bekam und eine eigentliche Klärung nicht erreicht wurde. Agricola entfremdete sich in der Folge den Wittenbergern, und da sowohl er wie auch Melanchthon bei ihren Meinungen verharrten, brach der Konflikt zwischen ihnen einige Jahre später wieder auf. [149]

  Abendmahlsstreit und Marburger Religionsgespräch (1529)

  Marburger Religionsgespräch, Unterschriften: Oekolampad, Zwingli, Bucer, Hedio, Luther, Jonas, Melanchthon, Osiander, Agricola, Brenz

  Huldrych Zwingli hatte 1523 noch seine Übereinstimmung mit Luthers Abendmahlslehre betont. Dann lernte er die symbolische Deutung der Abendmahlsworte durch Cornelisz Hendricxz Hoen kennen, die für ihn sowie Johannes Oekolampad eine Verstehenshilfe wurde. Er sah das Abendmahl nun als Dank- und Bekenntnisfeier der Gemeinde. [150] Die Straßburger Reformatoren Martin Bucer und Wolfgang Capito waren von Zwinglis Abendmahlsverständnis beeindruckt und erbaten von Luther im Dezember 1524 eine Stellungnahme. Im sogenannten Syngramma Suevicum bekannten sich andererseits 14 Reformatoren aus dem schwäbischen Raum im Oktober 1525 zu Luthers Abendmahlsverständnis. Von beiden Seiten wurde nun eine große Abendmahlsschrift Luthers erwartet, aber dieser machte sich nicht an eine entsprechende Ausarbeitung. Der schlichte Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi wider die Schwarmgeister wurde wahrscheinlich ohne Zutun Luthers veröffentlicht und war für die theologische Diskussion mit Zwingli kaum geeignet. [151]

  Anders als Luther widmete Zwingli nun einen großen Teil seiner Zeit dem Thema Abendmahl und arbeitete Luthers diesbezügliche Schriften durch. Die Amica exegesis war dem Titel nach eine „freundschaftliche Auseinandersetzung“ mit Luthers Thesen, aber der Sache nach hart: keine davon genügte Zwinglis wissenschaftlichen Ansprüchen. [152] Am 1. April 1527 sandte Zwingli Luther seine Amica exegesis zu. Luther reagierte verbittert. Praktisch gleichzeitig mit der Amica exegesis hatte er seine Abendmahlsschrift mit dem programmatischen Titel Daß diese Worte Christi «Das ist mein Leib» etc. noch fest stehen wider die Schwarmgeister veröffentlicht ( Ubiquitätslehre ). Die beiden Schriften nahmen keinen Bezug aufeinander, provozierten aber Entgegnungen, von Luthers Seite: Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (März 1528). Bei den Schweizern stieß Luthers emotionale und polemische Argumentationsweise auf Ablehnung.

  Aus politischen Gründen strebte Landgraf Philipp von Hessen eine Überwindung des theologischen Konflikts an. Nach der Protestation zu Speyer war ein protestantisches Verteidigungsbündnis die naheliegende Konsequenz. Die Wittenberger versprachen sich wenig von einem Religionsgespräch, zu dem Philipp im Juni 1529 beide Seiten nach Marburg eingeladen hatte, sagten aber doch zu, nachdem Philipp über den Kurfürsten Druck auf sie ausgeübt hatte. [153] Auf Initiative des Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach schrieben Luther und Melanchthon die Schwabacher Artikel als gemeinsame Glaubensbasis für ein künftiges Militärbündnis. Mit diesem Bekenntnistext, den sie Abgrenzung zu den Schweizern formuliert hatten, als Verhandlungsbasis [153] reiste die Wittenberger Delegation nach Marburg: Luther, Melanchthon, Jonas, Cruciger und Rörer. In Gotha schloss sich Friedrich Myconius und in Eisenach Justus Menius der Delegation an. Dort traf sie am 30. September ein; die Schweizer Delegation (Zwingli, Oekolampad, Bucer und Hedio) war bereits eingetroffen. Osiander und Brenz sowie der Augsburger Stephan Agricola fanden sich am 2. Oktober ein. Alle Diskussionsteilnehmer waren auf dem Marburger Schloss untergebracht. Die erste Kontaktaufnahme war freundlich, wobei Zwingli sich im Hintergrund hielt.

  Nach getrennten Vorgesprächen kam man am Samstag, dem 2. Oktober in einer Stube des Schlosses im großen Kreis zusammen. Luther erklärte, die Einsetzungsworte („Das ist mein Leib“) seien nicht anders als wörtlich zu verstehen, man solle ihn aus der Bibel widerlegen. Oekolampad zitierte Joh 6 als Beleg dafür, dass der Leib Christi geistlich gegessen werden müsse. Luther gestand ihm zu, dass es ein solches geistliches Essen gebe, ging aber nicht von seinem buchstäblichen Verständnis der Einsetzungsworte ab. Christus sei im Abendmahl unsichtbar zugegen. In der nächsten Gesprächsrunde brachte Oekolampad das Argument, Christus sei nach der Auferstehung erhöht bei Gott dem Vater, und er könne nicht an zwei Orten zugleich sein. Zwingli ergänzte: Christus habe jetzt göttliche und nicht menschliche Gestalt (Phil 2,6 ff.). Luther schlug nun die samtene Tischdecke zurück, und man sah die Einsetzungsworte Hoc est corpus meum , die er zuvor mit Kreide auf die Tischplatte geschrieben hatte. Auf Zwingli machte dies keinen Eindruck. Er konnte nicht nachvollziehen, warum sich die Wittenberger dermaßen auf diesen Glaubensartikel versteiften. [154]

  Am Sonntag wurde ergebnislos weiterdiskutiert. Der hessische Kanzler Johann Feige forderte nun beide Seiten auf, nach einer Einigung zu suchen. Da die Krankheit Englischer Schweiß grassierte, sollten die Gespräche möglichst abgekürzt werden. Am Montag forderte der Landgraf Luther dazu auf, die Artikel aufzustellen, über die man einig oder uneinig sei ( Marburger Artikel ). Luther legte dafür weitgehend die mitgebrachten Schwabacher Artikel zu Grunde. In vielen Punkten zeigten die Teilnehmer Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Als Differenz blieb nur die Frage der Gegenwart von Leib und Blut Christi im Abendmahl. Der Landgraf wirkte auf einen versöhnlichen Schluss hin: dass man einander christliche Liebe erweisen und Gott um das rechte Verständnis bitten wolle. Daraufhin reiste die Wittenberger Delegation am 5. Oktober ab. [155]

  Reichstag zu Augsburg (1530)

  Lutherzimmer in der Veste Coburg

  Auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 wollte sich Karl V. nach neunjähriger Abwesenheit erstmals wieder den Verhältnissen im Reich widmen und die Glaubensspaltung dort überwinden, um alle militärischen Kräfte zur Abwehr der Türken zusammenzuführen. Anlass war die Erste Wiener Türkenbelagerung von 1529. Die Ausschreibung war deshalb in versöhnlichem Ton gehalten. Kurfürst Johann der Beständige reiste mit seinem Gefolge, wozu auch Luther, Melanchthon und weitere Theologen gehörten, bis nach Coburg. In der Nacht vom 23. auf den 24. April 1530 wurde Luther auf die Veste über der Stadt gebracht. Hier blieb er bis zum 4. Oktober 1530, während die übrige Delegation nach Augsburg weiterzog. Veit Dietrich fungierte als eine Art Sekretär Luthers und Kontaktperson nach außen. Allzu geheim war Luthers Aufenthalt allerdings nicht. Er empfing zahlreiche Besucher und erfuhr dadurch auch vom Tod seines Vaters. Verschiedene Gelegenheitsschriften entstanden auf der Veste Coburg, zum Beispiel die Übersetzung einiger Fabeln des Äsop . Luther konnte am Reichstag zu Augsburg nur indirekt über seine Korrespondenz mit Melanchthon teilnehmen. Dieser versorgte ihn aber spärlich mit Informationen, da er eine von Luther abweichende Strategie verfolgte: Melanchthon fürchtete, dass Philipp von Hessen bei einem etwaigen Krieg mit den Schweizern und Straßburgern zusammengehen würde und suchte deshalb einen Ausgleich mit der altgläubigen Seite (hier vor allem: Albrecht von Mainz) und dem Kaiser. Sein Minimalvorschlag war die Wiederherstellung der bischöflichen Kirchengewalt, wenn der evangelischen Seite Laienkelch , Priesterehe und evangelische Messe zugestanden würden. [156] Das von Melanchthon auf der Grundlage der Schwabacher und Torgauer Artikel verfasste Augsburger Bekenntnis erhielt durch die Vorrede des kursächsischen Kanzlers Gregor Brück den Rang eines Bekenntnisses der lutherischen Fürsten und Stände; es wurde am 25. Juni 1530 durch den kursächsischen Kanzler Christian Beyer am 25. Juni 1530 vor dem Reichstag verlesen und übergeben. Luther akzeptierte diesen Text, kritisierte allerdings, dass die Themen Fegefeuer und päpstlicher Primat nicht darin vorkamen. [157]

  Wittenberger Konkordie (1536)

  Die Verständigung der oberdeutschen Reformatoren mit Luther in der Frage des Abendmahls ging auf die Initiative Martin Bucers zurück. Philipp von Hessen förderte das Projekt und lud dazu Melanchthon und Bucer für Weihnachten 1534 nach Kassel ein. Melanchthon bekam von Luther eine schroff gehaltene Instruktion mit auf den Weg. Luther betonte, dass der Leib Christi mit oder in dem Brot wahrhaft gegessen werde und sich sein Empfang nicht von dem des Brotes ablösen ließe. [158]

  Melanchthon und Bucer einigten sich in Kassel Ende Dezember auf die Formel, dass der Leib Christi mit dem Brot wesentlich und wahrhaftig empfangen werde. Luther äußerte im Januar 1535 seine prinzipielle Zustimmung, wollte aber noch auf Reaktionen der oberdeutschen Städte warten, die ihm ihre Vertrauenswürdigkeit erst beweisen sollten. Ein solches Signal war die Berufung von Johann Forster als Prädikant nach Augsburg . [159] Nun schlug Luther für den Abschluss der Konkordie eine Zusammenkunft in einer Stadt Kursachsens vor. Kurfürst Johann Friedrich lud dazu nach Eisenach ein. Von April bis Juni trat bei Luther erstmals ein akutes Harnsteinleiden auf. [160] Deshalb fand das Treffen vom 21. Mai bis 28. Mai 1536 in Luthers Haus in Wittenberg statt.

  Dass Zwinglis Schrift Fidei christianae expositio just zu diesem Zeitpunkt in Zürich neu gedruckt worden war, fasste Luther als Provokation auf und forderte gleich eingangs der Gespräche in „unerwartet schroffer und geradezu einschüchternder Weise“ von Bucer und den Repräsentanten der oberdeutschen Städte den ausdrücklichen Widerruf. [161] Danach wurden die Verhandlungen wegen Luthers Schwäche unterbrochen; die Gäste waren schockiert und erwogen ihre Abreise. Am Mittag des 23. Mai trug Bucer dann seine Position vor: Er habe bisher nicht alles recht verstanden und gelehrt. Die übrigen oberdeutschen Theologen erklärten, mit Bucer übereinzustimmen. Luther konnte sich also sehr weitgehend durchsetzen. Die Atmosphäre entspannte sich, die Gäste hatten Gelegenheit, am Himmelfahrtstag die ihnen unvertraute Deutsche Messe kennenzulernen und wurden von Luther und Lukas Cranach zu Festmählern eingeladen. [162]

  Schmalkaldener Bundestag (1537)

  Johann Friedrich I. (Lucas Cranach d. Ä. 1528/30)

  Am 2. Juni 1536 schrieb Papst Paul III. ein Konzil nach Mantua aus. Im Zuge der Sondierungen kam es am 7. November 1535 im Schloss Wittenberg zu einer Begegnung zwischen dem Nuntius Pietro Paolo Vergerio und Luther, der sich bereit erklärte, auf einem Konzil zu erscheinen. Da sein Gesundheitszustand als Politikum galt, traf Luther Vorbereitungen, um auf den Nuntius möglichst agil zu wirken, was ihm auch gelang. Tatsächlich war er zum Jahresende 1536 so kränklich, dass der Kurfürst ihn bat, ein theologisches Testament (Glaubensartikel mit biblischer Begründung) zu verfassen. Luther schrieb einen Bekenntnistext, der eher der Abgrenzung von der altgläubigen Position diente. Im Mittelpunkt steht die Rechtfertigungslehre; sie sei „der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt.“ In der Frage des Messopfers war man, so Luther, „ewiglich geschieden“, denn dies sei eine Konkurrenz zum Sühnetod Christi. Der Papst könne nicht kraft göttlichen Rechts das Haupt der Christenheit sein, und es sei auch nicht ratsam, ihn als Oberhaupt kraft irdischer Ordnung zu akzeptieren. So weit war die Arbeit gediehen, als Luther am 18. und 19. Dezember einen oder mehrere Herzanfälle erlitt. Daraufhin diktierte er den zweiten Teil des Dokuments in kurzgefasster Form. [163]

  Bei einer Zusammenkunft Luthers mit den anderen Wittenberger Theologen sowie Agricola, Spalatin und Amsdorff wurde ein weiterer Artikel (gegen die Anrufung der Heiligen) hinzugefügt. Änderungswünsche Melanchthons berücksichtigte Luther nicht. Die Mitglieder des Treffens unterschrieben mit persönlichen Bemerkungen; am 3. Januar 1537 übersandte Luther dem Kurfürsten das Dokument und stellte ihm frei, welchen Gebrauch er davon machen wollte. Johann Friedrich I. plante, die Artikel als kursächsische Bekenntnisschrift auf dem Konvent in Schmalkalden einzubringen. Dieser sollte ursprünglich am 7. Februar 1537 beginnen, verzögerte sich aber wegen der zahlreich eintreffenden Delegationen. Außer den Wittenberger Theologen waren beispielsweise Urbanus Rhegius (Lüneburg), Erhard Schnepf und Ambrosius Blarer (Württemberg), Johann Lang (Erfurt), Johannes Aepinus (Hamburg), Andreas Osiander (Nürnberg) sowie Brenz aus Schwäbisch Hall und Bucer aus Straßburg angereist. [164]

  Luther trat weiterhin dafür ein, dass die Protestanten das Konzil in Mantua beschicken sollten, doch die Schmalkaldischen Bundesstände lehnten dies ab, weil es nicht das geforderte freie christliche Konzil sei. Luthers Schmalkaldische Artikel bargen so viel Konfliktpotential, dass sie nicht zur Grundlage der theologischen Beratungen genutzt wurden; dies waren vielmehr die Augsburger Konfession und die Wittenberger Konkordie. Melanchthon verfasste eine Ergänzung über den Primat des Papstes und die Jurisdiktion der Bischöfe, die dem Augsburger Bekenntnis angefügt wurde. Luther selbst nahm nur sporadisch am Bundestag teil, denn das Harnsteinleiden trat wieder auf und verursachte ihm starke Schmerzen. Durch eine Fehlbehandlung des landgräflichen Leibarztes wurde Luther so hinfällig, dass man mit seinem Tod rechnete. Luther wollte in Kursachsen sterben, so dass ein Reisewagen für ihn hergerichtet wurde. Der in Schmalkalden anwesende päpstliche Legat argwöhnte, Luthers Leichnam solle fortgebracht werden. Tatsächlich rettete dieser Krankentransport Luther das Leben, denn durch die Erschütterungen löste sich die Harnverhaltung . Am 14. März war er wieder in Wittenberg, wo er sich langsam erholte. [165]

  Luthers Tod

  Porträt Luthers nach seinem Tod (Lukas Furtenagel)

  Trotz eines schon länger währenden Herzleidens reiste der 62-jährige Luther im Januar 1546 nach Eisleben, um dort die Erb- und Rechtsstreitigkeiten innerhalb der Mansfeldischen Grafenfamilie beilegen zu helfen. Luther war von der winterlichen Reise geschwächt und nahm bis zum 16. Februar an den Gesprächsrunden jeweils nur gut eine Stunde teil. Ein Zettel vom 16. Februar, den Johannes Aurifaber abschrieb, ist Luthers letzte schriftliche Äußerung: „Den Vergil in seinen Bucolica und Georgica kann niemand verstehen, er sei denn fünf Jahre Hirte oder Bauer gewesen. Cicero in seinen Briefen, so fasse ich es auf, versteht niemand, der nicht zwanzig Jahre in einem bedeutenden Staatswesen tätig war. Die Heilige Schrift glaube niemand genug verschmeckt zu haben, wenn er nicht hundert Jahre mit den Propheten die Gemeinden geleitet hat.“ Möglicherweise nannte Luther neben den Propheten auch Johannes den Täufer, Christus und die Apostel, vielleicht beziehen sich diese Erwähnungen aber auf den Folgesatz, ein ursprünglich auf Vergil bezogenes Zitat des Statius: „Versuch dich nicht an dieser göttlichen Aeneis , sondern bete ihre Spuren demütig an!“ In Luthers Schlusssatz sind die ersten drei Worte deutsch: „Wir sind Bettler, das ist wahr.“ [166]

  In der Nacht zum 18. Februar 1546 erwachte Luther durch einen Schmerzanfall. Er erwartete nun seinen Tod, erhielt letzte medizinische Hilfen, und eine Reihe von Personen kamen in seiner Stube zusammen: der Hauswirt, der Stadtschreiber und seine Frau, die beiden Stadtärzte, sowie Graf Albrecht mit Gattin. Justus Jonas der Ältere und Michael Caelius fragten ihn, ob er bis zum Tode seine Lehre bekenne. Er antwortete mit Ja. Daraufhin reagierte er nicht mehr und starb morgens um 3 Uhr. [167] Beigesetzt wurde Luther am 22. Februar in der Schlosskirche zu Wittenberg unterhalb der Kanzel.

  Theologie

  Heilsgewissheit

  Dieses Motiv ist für Luthers reformatorische Wende 1518 sehr wichtig. Luther formulierte damit etwas Neues. Die abendländische theologische Tradition lehrte, der Mensch könne nie sicher sein, ob er im „Stand der Gnade“ sei, denn erstens sei Gott frei, seine Gnade zu schenken, wie er es wolle, und zweitens würde der Mensch, wäre er seines Gnadenstandes sicher, leichtsinnig und vermessen. Luther identifizierte die lebenslange Unsicherheit und damit Angst, die die Frömmigkeit unter dem Papsttum präge, als „Monstrum“, „Hölle“, „Pest“. [168] Was Luther mit Heilsgewissheit meinte, muss aber vor einer Reihe von Missverständnissen geschützt werden: es ist weder eine Sicherheit, die meint, die Lebensführung sei egal und man könne machen, was man wolle. Auch kann man, laut Luther, den Glauben und das subjektive Gefühl des Trostes nicht wie einen permanenten Besitz verbuchen – beides sei gefährdet und könne verloren gehen. Schließlich solle der Christ über Gottes Pläne mit dem Menschen ( Prädestination ) keine Spekulationen anstellen. [169] Heilsgewissheit im Sinne Luthers ist „die Erkenntnisseite des Glaubens, das Bewußtsein von dem, was im Glauben geschieht: die empfangende Annahme der rettenden Gemeinschaft mit Gott.“ [170]

  Wort – Glaube – Sakrament

  In der Hebräerbriefvorlesung bricht bei Luthers Auslegung von Hebr 5,1 die Sakramentsfrage so dringlich auf, dass die neuere Forschung hier einen Zusammenhang mit der reformatorischen Wende sieht. [171] Voll ausformuliert ist Luthers Sakramentsverständnis dann 1520 in der Hauptschrift Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche . Hintergrund der Argumentation Luthers ist die Sakramentspraxis seiner Zeit. Eines der sieben Sakramente hatte für den normalen christlichen Laien damals außerordentliche Bedeutung: das Bußsakrament. Um dieses herum hatte sich ein reiches seelsorgerliches Angebot gebildet; ein Kernsatz dabei war, das Sakrament wirke durch den Vollzug (ex opere operato) , sofern der Empfänger es nicht nur zum Schein, sondern bejahend annehme (non ponit obicem) . Damit verschob sich das Interesse auf die objektiv feststellbare, aufzählbare Erfüllung bestimmter Bedingungen, unter denen das Bußsakrament seine Wirksamkeit entfalten konnte. [172] Ein Korrektiv zu dieser Entwicklung war die hochmittelalterliche, an den Kirchenvätern geschulte Sakramentenlehre, etwa bei Thomas von Aquin : im Sakrament werde die „Heilstat Christi erinnert, ihre gegenwärtige Heilswirkung gefeiert und ausgeteilt, die ewige Vollendung erahnt und im «Angeld» vorweggenommen.“ [173] Das Wort (konkret: das NT-Stiftungswort) mache aus der mehrdeutigen sakramentalen Handlung das eindeutige sakramentale Zeichen. Luther schätzte die Formulierung des Augustinus, die er häufig zitierte: Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. [174] Allerdings blieb dieser große theologische Entwurf abseits der Gemeindefrömmigkeit, wurde auch von vielen Klerikern nicht verstanden. Hier setzte Luther ein, der in immer neuen Formulierungen die Verbindung von Wort, Glaube und Sakrament in der Frömmigkeit jedes Christen verankern wollte; ein Beispiel: Gott ist überall „in allen Kreaturen und ich möchte ihn im Stein, im Feuer, im Wasser oder auch im Strick finden, wie er denn gewißlich da ist, will er doch nicht, daß ich ihn da suche ohne das Wort und mich ins Feuer oder ins Wasser werfe oder an den Strick hänge. Überall ist er, er will aber nicht, daß du überall nach ihm tappest, sondern wo das Wort ist, da tappe nach, so ergreifst du ihn recht.“ [175]

  Freiheit eines Christenmenschen

  Die Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520) hat ihre Pointe darin, viele der frommen Aktivitäten, die zu Luthers Zeit üblich waren, für überflüssig zu erklären. Gott habe sie nicht geboten, auch suche jeder darin nur das Seine, nämlich sein eigenes Seelenheil. Wirklich gute Werke aber seien solche, die dem Mitmenschen nützten. [176]

  Dagegen lehnte Luther die menschliche Willensfreiheit in pointierten Formulierungen ab. Der freie Wille sei nach dem Sündenfall eine „Sache bloßen Namens“ (res de solo titulo) – so schon in der Heidelberger Disputation. Gegenüber der Kritik des Erasmus bekräftigte Luther 1525, dass er zu dieser These von der Unfreiheit des Willens stehe, sie sei sogar der „Angelpunkt der Sache“ (cardo rerum) . Luther vertritt damit aber keinen Determinismus , sondern bestreitet, dass der Mensch sich selbst in das „richtige“ Verhältnis zu Gott setzen könnte. Das ist eine Konsequenz aus der Rechtfertigungslehre: der Mensch ist passiv gegenüber dem Heilshandeln Gottes. Dagegen ist der Mensch nach Luther frei, in seinem Alltagshandeln zu entscheiden; die alltäglichen Freiheitserfahrungen, die er dabei mache, seien kein unwirklicher Schein. Ja noch mehr: der Mensch sei imstande und frei, dem rechtfertigenden Gott durch sein Alltagshandeln zu antworten. Er könne freiwillig am Aufbau des Reiches Gottes in der Welt mitwirken. [177]

  Gerecht und Sünder zugleich

  Nach scholastischer Theologie war es undenkbar, dass Sünde und Gnade auch nur einen Augenblick „zugleich“ den Menschen bestimmen könnten. Er befinde sich stets im Stand der Sünde oder dem Stand der Gnade, und das ganz. Luthers These, der Mensch sei zugleich gerecht und Sünder (simul iustus et peccator) wird verständlicher, wenn man wahrnimmt, dass er in Beziehungen dachte: „Sünde ist die vom Menschen begonnene Beziehung der Feindschaft gegen Gott, des Widerstands, der Verachtung […]. Gnade, Gerechtigkeit dagegen ist die Beziehung […], die Gott mit dem Menschen trotz seiner Sünden, gegen seine Sünde immer wieder neu begründet.“ [178]

  Rechtfertigung

  Gott allein kann den Menschen annehmen und rechtfertigen. Dieser Vorgang ist in der reformatorischen Theologie eine Tat Gottes allein aus Gnade ( sola gratia ) . Kein Werk, keine gute Tat des Menschen kann, nach reformatorischem Verständnis, diese Rechtfertigung herbeiführen. Der Gnadenakt der Rechtfertigung gründe, nach reformatorischer Theologie, in der Erwählung des Menschen durch Gott in Jesus Christus , im Kreuzestod Jesu Christi und der darin erwirkten Erlösung.

  In seiner Auslegung des 51. Psalms, „Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte“ Ps 51,3 LU findet sich die klarste Position Luthers zum rechtfertigenden Gott und zu den sündigen Menschen. Dieser Psalm enthält nach Luther die Hauptstücke seiner Religion, nämlich die Wahrheit über Sünde , Buße, Gnade und Rechtfertigung. In diesem Psalm ginge es nicht nur um David und dessen sündhafte Beziehung zu Batseba , sondern vielmehr um die „Wurzel der Gottlosigkeit“, um das Verstehen von Sünde und Gnade.

  Zur wahren Buße gehört nach Luther zweierlei:

  • erstens die Erkenntnis der Sünde und der Gnade,
  • zweitens die Furcht vor Gott und das Vertrauen auf seine Barmherzigkeit .

  Beides gelte es immer wieder neu zu erlernen; denn auch die vom Heiligen Geist erleuchteten Menschen blieben auf das Wort Gottes angewiesen. Aber nicht die einzelne Verfehlung stehe zur Debatte, sondern das gesamte Wesen der Sünde, ihre Quelle und ihr Ursprung müsse bedacht werden. Sünde bestehe nicht nur in Gedanken, Worten und Werken, Sünde sei das ganze Leben, das wir von Vater und Mutter übernommen hätten ( Erbsünde ), und auf dieser Grundlage entstünden dann die einzelnen Vergehen. Die natürliche Konstitution des Menschen sei nicht intakt, nicht im zivilen und auch nicht im geistlichen Bereich. Infolge der Sünde hätten sich die Menschen von Gott abgewandt und suchten ihren eigenen Ruhm. Der Glaubende fühle den Zorn Gottes und ebenso sinnlich erführe er die Gnade Gottes, wenn er schließlich voll Freude feststelle: Zwar kann ich vor mir selbst nicht bestehen aber in Christus bin ich gerechtfertigt und gerecht, gerecht gemacht durch Christus, der gerecht ist und gerecht macht. [179] Deshalb sei zentraler Inhalt und entscheidendes Kriterium der Schrift Christus, denn wenn man Christus aus der Schrift herausnehme, könne man nichts Wesentliches mehr in ihr finden: Die ganze Heilige Schrift spreche überall allein von Christus. [180]

  Luther vertrat eine Theologia crucis , in der das Kreuz Christi , das Kreuz der einzelnen Christen und das der gesamten Kirche zusammengehören. In einer Theologie der Herrlichkeit, Theologia gloriae , die einzig nach der Größe und Macht Gottes sucht und sich von ihr beeindrucken lässt bestünde nicht der Weg eines gläubigen Christen. Die Theologia crucis hingegen führe auf dem Weg der Sündenerkenntnis zur Annahme der Erlösungsgnade Christi. Das Kreuz sei keine Idee, die man sich abstrakt vergegenwärtigen könne. Nur wer sich laut Luther auf das Kreuz einlässt, verstehe, was es mit dem Kreuz auf sich hat. Daher sei das Kreuz in der christlichen Theologie auch nicht ein Thema neben anderen, sondern das Thema schlechthin. [181]

  Seine intensive Auseinandersetzung mit Paulus und Augustinus führte zu einer Vertiefung und Radikalisierung seines Sündenverständnisses. Luther war dabei getragen von einer gewissenhaft-skrupulösen Selbstbeobachtung. Infolgedessen setzte er sich von der Lehre ab, der Mensch könne mit seinen natürlichen Kräften Gottes Gebote erfüllen, und stellte die Tradition in Frage, Todsünde und Lässliche Sünde zu unterscheiden. [182]

  Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura

  Im Zentrum der reformatorischen Theologie stand der Wandel von der Werkgerechtigkeit zur Glaubensgerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist der Drehpunkt der Rechtfertigungslehre Luthers, um sie kreist die Frage: Wie wird der sündige Mensch gerecht vor Gott? Der eigentliche Gegenstand seiner Theologie ist der schuldige und verlorene Mensch und der rechtfertigende und rettende Gott. Ursprünglich verstand Luther unter der Gerechtigkeit vor Gott eine Strafgerechtigkeit, in der Gott über die Menschen ähnlich einem gerechten Richter urteile. Das trieb Luther anfangs zu den beschriebenen Selbstzweifeln und in eine tiefe Angst vor eben dem strafenden Gott, bis er sich intensiv mit dem Brief des Paulus an die Römer auseinandersetzte. Hieraus zog er den Schluss, dass sich die Gerechtigkeit vor Gott im Rechtfertigungsgeschehen fundamental von einer Strafgerechtigkeit und damit auch von allen anderen Gerechtigkeitsformen im menschlichen Miteinander unterscheidet. Gottes Gerechtigkeit äußere sich so in der Gerechterklärung des Glaubenden durch Gottes Barmherzigkeit, den bußfertigen Glaubenden würde ihre Schuld nicht zugerechnet werden, sondern gnädig vergeben. Gottesgerechtigkeit sei Gnadengerechtigkeit. Sie werde gnädig geschenkt, aber nicht durch menschliche Werke verdient. Hierzu steht die lutherische Interpretation im Sinne seiner theologica crucis , dass das allumfassende Erlösungshandeln von Jesus Christus am Kreuz nicht durch menschliche Mitwirkung geschmälert und dadurch entwertet werden könne. Allein im Glauben an das Heil durch Jesu Kreuzesopfer werde den Sündern die Rechtfertigung und Erlösung Gottes aus Gnade zuteil. [183]

  In der 62. These seiner 95 Thesen, Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (1517) wird als der wahre Schatz der Kirche das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes angesehen. Damit wird die Haltung der römisch-katholischen Kirche zum Gnadenschatz , Thesaurus meritorum oder Thesaurus ecclesiae konterkariert. Nicht das Verdienst der Heiligen , sondern einzig und allein im Evangelium finde sich die Herrlichkeit und Gnade Gottes, es sei der wahre Schatz der Kirche. [184]

  Luthers komplexe Theologie wird systematisch oft mit dem vierfachen „Allein“ (solus/sola) zusammengefasst:

  • solus Christus : „Allein Jesus Christus“, der wahre Mensch und wahre Gott, schaffe durch seine stellvertretende Hingabe am Kreuz ein für alle Mal des Glaubenden Rechtfertigung und Heiligung, die ihm im mündlichen Evangelium und im Abendmahl zugeeignet werde. Dies sei der tragende Grund der übrigen drei Prinzipien:
  • sola gratia : „Allein durch Gnade“, ohne jedes eigene Zutun werde der Mensch von Gott gerechtfertigt.
  • sola fide : „Allein durch den Glauben“, die Annahme Jesu Christi, komme des Menschen Heil zustande.
  • sola scriptura : „Allein die Heilige Schrift“ sei die Quelle dieses Glaubens an und des Wissens von Gott und daher der kritische Maßstab allen christlichen Redens und Handelns. Sie sei aber von ihrer „Mitte“ Jesus Christus her kritisch zu beurteilen.

  Früh- und Hauptschriften

  Bei seinen deutschen Texten verwendete Luther das Meißner Kanzleideutsch und auch mittelhochdeutsches Wortgut floss in seine Schriftsprache ( Thüringisch-obersächsische Dialektgruppe ) ein. Luthers intensive Arbeit an den Texten des AT und NT macht den größten Teil seines Gesamtwerks aus. Luther war Exeget . Die Auseinandersetzung mit der Schrift wurde für ihn und damit für die Reformation bestimmend. Erst sekundär und in dessen konsequenter Folge standen die Ablasskritik und die Auseinandersetzung mit dem Papsttum. [185]

  Schematische Darstellung zu Luthers Rechtfertigungslehre, modifiziert nach Peter Blickle (1992) [186]

  Schon in seinen Randbemerkungen zu Augustin und Petrus Lombardus (1509/10) betonte Luther gegen die Scholastik, aber noch mit dem Ockhamismus den Gegensatz zwischen Glauben und Wissen und die Autorität der Bibel gegenüber der kirchlichen Tradition. Er grenzte Glauben von einem menschlichen habitus ab und betonte seine Identität mit Hoffnung und Liebe, so dass er nicht neben unrechtem Handeln (Sünde) bestehen könne. [187]

  Indem Luther die menschliche Antwort auf Gottes Wort radikalisierte, wurde ihm Gottes Gerechtigkeit selbst zum Problem. Obwohl er alle damaligen theologischen Denkschulen genau kannte, legte er die Bibel in seiner ersten Psalmenvorlesung (1512/13) fast ohne scholastische Begriffe aus und grenzte ihren Wortlaut gegen die überkommenen, besonders die aristotelischen Deutungsmuster ab. Dabei fasste er den Literalsinn des Bibeltextes unmittelbar als Hinweis auf Christus auf: Dieser selbst war für ihn der Ausleger der Psalmen, der Geist in allen Buchstaben, der Grundtext, der sich selbst mitteilt und Glauben an ihn schafft. Der Mensch könne sein Dasein nur entweder aus dem Gesetz oder dem Glauben, dem Sichtbaren oder dem Unsichtbaren, der sinnlichen Wahrnehmung oder dem Von-Gott-erkannt-Sein heraus verstehen. Das, was Menschen aus dieser wahrnehmbaren Welt heraus für das höchste, göttliche Wesen halten, könne im Angesicht Jesu Christi nur der Gipfel ihrer Selbstgerechtigkeit und Heuchelei sein. Eine Vermittlung ist undenkbar. [188] Die theologia crucis (Gottes aktuelles Urteil im Gekreuzigten) und die theologia gloriae (der zum Eigenruhm menschlichen Erkenntnisvermögens geschaffenen Gottesbegriff der aristotelischen Metaphysik) schließen einander unbedingt aus ( Römerbriefvorlesung 1515; Heidelberger Disputation 1518). Der Begriff der Kreuzestheologie, theologia crucis , wurde im Jahr 1517 gebildet. Aus dem Briefwechsel mit Christoph Scheurl geht hervor, dass damit eine Ablehnung der Scholastik und des Humanismus des Erasmus gemeint ist.

  An den christlichen Adel

  Mit der Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung (deutsch) rief Luther die Fürsten auf, die Reformation praktisch durchzuführen, weil die Bischöfe darin versagt hätten. Denn die „Romanisten“ hätten die kirchliche Obrigkeit über die weltliche gestellt und behauptet, nur der Papst dürfe die Bibel auslegen und ein Konzil einberufen. [189] Bildung solle allen zugänglich sein, nicht nur dem Klerus. Zölibat und Kirchenstaat sollten abgeschafft, das Zinsnehmen eingeschränkt und das Betteln zugunsten einer geregelten Fürsorge für die Armen verboten werden.

  Er verwarf das Papsttum, das katholische Bischofsamt und das Sakrament der Priesterweihe , weil das NT das „allgemeine Priestertum“ der Gläubigen lehre. Die Geistlichen sollten nur die Gemeinde leiten, besonders im Gottesdienst, mit Unterricht und Seelsorge. Jede Kirchengemeinde dürfe ihre Lehrer (Pfarrer) wählen und gegebenenfalls abwählen ( Daß eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen , 1523). Dieser Grundsatz wurde nach dem Klevischen Krieg 1543 und dem Schmalkaldischen Krieg 1546/47, den Luther nicht mehr erlebte, nicht weiterverfolgt. Das als Provisorium gedachte „landesherrliche Kirchenregiment“, das auch das Ein- und Absetzen von „Notbischöfen“ (Luther) umfasste, blieb bis 1918 bestehen.

  Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche

  Die Schrift Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (1520) reduziert die sieben katholischen Sakramente auf jene drei, die Jesus im NT selbst eingesetzt habe: Taufe, Abendmahl und Buße (Beichte). Er betonte in der Schrift die fundamentalen Bestandteile des Sakraments: a) Das Zeichen, b) die Bedeutung und c) den Glauben. Gerade dem Glauben maß Luther die größte Bedeutung zu, womit er dem katholischen Konzept des ex opere operato die Signifikanz absprach. Er hingegen betonte die Wichtigkeit des Glaubenden als des Subjekts und somit das Konzept des opus operantis . Bahnbrechend war vor allem die theologische Begründung: Jesu eigenes, gepredigtes Wort vermittle das Heil. Die Sakramente veranschaulichten seine Zusage und dienten ihrer Vergewisserung, fügten ihr aber nichts hinzu.

  Luthers Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520) fasst die „ evangelische Freiheit “ eines Christen in Anlehnung an Paulus in zwei Sätzen dialektisch zusammen: „Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan – durch den Glauben. – Ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan – durch die Liebe.“

  In der Schrift De servo arbitrio (1525) wandte er sich gegen die Lehre des Erasmus von der Vorherbestimmung zum Heil und vom Willen zum Guten. Luther selbst maß seiner Schrift höchste Bedeutung zu. Mit dem Thema habe Erasmus den cardo rerum , den Dreh- und Angelpunkt der Theologie getroffen. [190] Wie Klaus Schwarzwäller hervorhebt, könne die Rechtfertigung allein durch Christus und allein durch Gnade nicht gedacht werden ohne den unfreien Willen des Menschen zur Seligkeit. [191]

  Zwei-Reiche- und Drei-Stände-Lehre

  Eine Ständeordnung prägte das damalige Europa, wobei die Formen der Herrschaftsausübung und Machtteilhabe regional erheblich variierten. Die Teilnahme der Stände in den einzelnen europäischen Regionen an den Agenturen und Administrationen gliederte sich zweifach. So bestanden auf Land- und Ständetagen für die höhere römisch-katholische Geistlichkeit und den Adel im Grundsatz Möglichkeiten zur Teilhabe an den Herrschaftsinstitutionen bzw. -entscheidungen, für die Bauern, Handwerker und Bürger hingegen kaum. Die bestehenden Ständegrenzen waren nicht ohne weiteres durchlässig. Man wurde innerhalb eines Standes geboren und starb auch zumeist in den eigenen Standesgrenzen. Die ständische Ordnung galt als gottgegeben, durch die Schöpfung begründet. An der Spitze der Gesellschaft standen Kaiser und Papst, der (Hoch-)Adel, die regierenden Fürsten und Könige, sowie der sich wesentlich daraus rekrutierende hohe Klerus, die Bischöfe, Äbte und Prälaten. [192]

  In Luthers Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520) schränkte er die Freiheit ausschließlich auf die Beziehung des Individuums zu Gott ein. Im irdischen Leben habe dagegen jedermann, ohne aufzubegehren, an seinem Platz in der ständischen Ordnung zu verharren. Für Luther gab es prinzipiell zwei von Gott geführte, gottgewollte Regimente: Das weltliche Regiment (civitas terrena) wurde durch die Agenturen und Administrationen ausgeführt; ihre Zuständigkeit war die Einhaltung von Recht und Ordnung. Das geistliche Regiment (civitas dei) wurde durch das Wort Gottes geführt. Luthers Auffassung fand ihren Ursprung in der Theologie des Augustinus, er sah die Machtstellung Gottes geteilt, so trennte Augustinus diese in eben die „civitas dei“, das Reich Gottes und „civitas terrena“, das weltliche Reich. Die beiden Regimente durften nicht vermischt werden und ihre jeweiligen Vertreter durften keinen Einfluss auf das jeweils andere Reich nehmen.

  Dennoch kann man in der Drei-Stände-Lehre Luthers [193] eine gewisse Modifikationen innerhalb des geläufigen Ständeschemas erkennen. Durch Luthers strikte Trennung des geistlichen vom weltlichen Reich ( Zwei-Reiche-Lehre ) war die alte Frage, wem die Oberherrschaft im weltlichen Bereich (Kaiser oder Papst) zukam, klar für Kaiser und Fürsten entschieden. Der dritte Stand wurde zudem nun vornehmlich als Hausstand definiert, innerhalb dessen der Hausvorstand über die anderen Hausangehörigen herrschte. Die Unterordnungsverhältnisse fassten Luther und seine Nachfolger innerhalb des Schemas nicht mehr zwischen den drei Ständen, sondern verlegten sie in die drei Hauptstände:

  • in der ecclesia (Kirche) standen die Prediger der Gemeinde gegenüber,
  • in der politia (weltlicher Regierstand) die Obrigkeit den Untertanen und
  • in der oeconomia (Hausstand) das Elternpaar den Kindern und dem Gesinde.

  Da auch protestantische Geistliche verheiratet sein sollten, befanden auch sie sich im Hausstand. Auf diese Weise waren alle Menschen zugleich in allen drei Ständen verortet, die deshalb auch als genera vitae (Lebensbereiche) bezeichnet wurden. Theoretisch waren damit die drei Stände nebeneinander und nicht mehr untereinander angeordnet. In der Wirklichkeit wurden die Herrschaftsverhältnisse dadurch jedoch nicht angetastet. Der dritte Stand blieb weiterhin (im Widerspruch zu dem theoretischen Modell) zugleich auch der Untertanenstand. [194] [195]

  Polemische Spätschriften

  Herzog Heinrich II. von Braunschweig-Wolfenbüttel war nach dem Tod Georgs von Sachsen einer der profiliertesten Fürsten auf altgläubiger Seite. [196] Er trat auch publizistisch hervor. In seiner gegen Kurfürst Johann Friedrich I. gerichteten, polemischen Duplik (1540) bezeichnete er diesen als „Trunkenbold von Sachsen“ und behauptete, Luther würde ihn „seinen lieben andächtigen Hans Wurst “ nennen. Luther verfasste eine Gegenschrift ( Wider Hans Worst , 1541), die mit ihrer Schärfe und Grobheit unter seinen sonstigen polemischen Schriften auffällt; [197] sie enthält aber auch eine Darstellung seiner Ekklesiologie . [198]

  Luther erwartete in seinen letzten Lebensjahren das Weltende. Er beschäftigte sich in größerem Maße mit der Johannesapokalypse, die er in jüngeren Jahren noch als problematisch betrachtet hatte. Den Papst identifizierte er als Antichrist , nachdem dieser Bücherverbrennungen von Luthers Schriften anordnete. Die Türken und das Papsttum waren die beiden Mächte, die die letzte Bedrohung der Christenheit darstellten. Erschüttert reagierte er deshalb auf den Friedensschluss, den Kaiser und Papst 1544 mit den Türken erzielten, in Luthers Sicht ein „verbrecherischer und wahnwitziger Vorgang“. [199] Zur Trias der vermeintlichen Feinde Christi, die Luther in seinen letzten Jahren mit Polemik überzog, gehörten außerdem die Juden. Die Schrift Von den Juden und ihren Lügen (1542) war dadurch veranlasst, dass Luther nicht akzeptierte, dass Juden in einigen protestantischen Territorien geduldet wurden. Sie fand, wie alle antijüdischen Schriften Luthers, ein recht geringes Publikumsinteresse. Aber das kursächsische Judenmandat vom 6. Mai 1543 berief sich ausdrücklich auf Luthers Schrift, und Luther war am Tag der Ausstellung beim Kurfürsten zu Gast. [200]

  Musik

  Schon früh kam Luther mit der Musik in Berührung, wichtige Markierungspunkte dürften die Zeit in Eisenach von 1498 bis 1501 gewesen sein, wo er als Kurrendensänger sein Lebensunterhalt verbesserte und im Chorus musicus der Georgenkirche sang. Sein Studium der Sieben Freien Künste, Septem artes liberales in Erfurt führte ihn auch musiktheoretischen Themen zu. Als er im April 1503 in der Nähe von Erfurt durch einen Degenstich verletzt wurde, zwang ihn die stark blutende Stichverletzung am Oberschenkel zur nachhaltigen Bettruhe. Während des Krankenlagers lernte und verbesserte er sein Lautenspiel . Luther erhielt dabei Unterricht von Erfurter Studenten. Auch mit dem Niederschreiben von Musikstücken, etwa der Intabulierung , einem damals üblichen Verfahren, Singstimmen ( Vokalmusik ), also Gesänge in Instrumentalmusik zu übertragen, befasste er sich vermehrt in dieser Zeit. So verstand er es, im polyphonen Stil seiner Zeit zu komponieren. Seine besondere Wertschätzung fanden die Kompositionen von Josquin Desprez und Ludwig Senfl , zu dem er um 1520 brieflichen Kontakt hielt. Denn während seiner Romreise von 1511 bis 1512 lernte er in Italien, die sich wandelnde Kirchenmusik kennen. So war er durch die Kompositionen von Josquin Desprez stark bewegt, seine Werke beeinflussten nachhaltig Luthers Vorstellungen von einer reformatorischen Kirchenmusik. [201]

  Kurfürst Friedrich der Weise, der auf reichhaltige Hofmusik bedacht war, stellte um das Jahr 1525 Johann Walter als Sänger und Komponist in die kursächsische Hofkapelle zu Torgau ein. Der Kurfürst starb bereits im selben Jahr. Sein Nachfolger Kurfürst Johann der Beständige legte hingegen keinen Wert auf Figuralmusik und löste 1526 die Hofkantorei auf, nachdem Walter noch im Herbst 1525 zusammen mit Martin Luther in Wittenberg die Reform der deutschen Messe in die Wege geleitet hatte. Für die Reformation wurde der Gemeindegesang, bis dahin in der römisch-katholischen Messe unüblich, zu einem wesentlichen Element der Gottesdienste. Obzwar es seit dem Mittelalter in der Römischen oder Lateinischen Kirche Bücher mit liturgischen Gesängen gab, wie Graduale und Antiphonale , waren sie nicht für den Gemeindegesang bestimmt. Sie enthielten lateinische Gesänge des Gregorianischen Chorals und waren für den Chor oder die Choralschola ausgelegt.

  Luther maß der Musik wie der Theologie höchste Bedeutung für das Seelenheil des Menschen zu, weil sie „den Teufeln zuwider und unerträglich sei“ und „solches vermag, was nur die Theologie sonst verschafft, nämlich die Ruhe und ein fröhliches Gemüte.“ [202] Er war selbst ein geübter Sänger, Lautenspieler und Liedkomponist und kannte Werke von Komponisten wie Josquin Desprez, Ludwig Senfl, Pierre de la Rue und Heinrich Finck . [203]

  Dabei wies Luther, im Unterschied zum mittelalterlichen Verständnis der Musikausübung, der musica practica eine stärkere Bedeutung bei als der Musiktheorie und Musikphilosophie , musica speculativa . [204] So reimte er in seiner Vorrede auf alle guten Gesangbücher von 1538 als Lob der „Frau Musica“: „Hier kann nicht sein ein böser Mut, / wo da singen Gesellen gut. / Hie bleibt kein Zorn, Zank, Haß noch Neid / weichen muß alles Herzeleid. / Geiz, Sorg und was sonst hart anleiht / fährt hin mit aller Traurigkeit. […] Dem Teufel sie sein Werk zerstört / und verhindert viel böser Mörd.“ Laut Friedrich Schorlemmer fasste er damit therapeutische, kathartische , sublimierende und friedensstiftende Funktionen der Musik zusammen. [205]

  Luther sah Musik als notwendigen Teil der schulischen und universitären Ausbildung. Jeder Schulmeister müsse singen können und auch der angehende Pfarrer solle theoretische und praktische Fertigkeiten in der Musik mitbringen. [206] Er sagte etwa in einer Tischrede : „Könige, Fürsten und Herren müssen die Musica erhalten. Denn grossen Potentaten und Regenten gebühret, über guten freyen Künsten und Gesetzen zu halten. […] Man muß Musicam von Noth wegen in Schulen behalten. […] Die Jugend soll man stets zu dieser Kunst gewöhnen, denn sie machet fein geschickte Leute.“ [207]

  Luthers Choral Vom Himmel hoch, da komm ich her , 1567

  Luther wandte sich gegen Tendenzen in der Reformationsbewegung, für ein rein innerlich-geistiges Glaubensverständnis auf Kunst und Musik zu verzichten: [208] „Auch daß ich nicht der Meinung bin, daß durchs Evangelion sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden und vergehen, wie etliche Abergeistliche fürgeben, sondern ich wollt alle Künste, sonderlich die Musica, gerne sehen im Dienst des, der sie geben und geschaffen hat.“ [209]

  In den reformatorischen Liturgien gehörte der Gemeindegesang von Anfang an zu den fundamentalen Handlungselementen des Gottesdienstes. Um die Gemeinde stärker aktiv zu beteiligen, plädierte Luther für deutsche Lieder an bestimmten Stellen des Gottesdienstes. Nach seiner Schrift Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts von 1526 sollten deutschsprachige Gemeindelieder, sogenannte Ordinariumslieder, lateinische Teile der Messe ersetzen oder ergänzen. [210] Dabei wollte er nicht nur den lateinischen Text übersetzen, sondern auch die Melodik den Erfordernissen der deutschen Sprache anpassen: [211] „Es muß beide, Text und Noten, Accent, Weise und Geberbe aus rechter Muttersprache und Stimme kommen; sonst ist Alles ein Nachahmen wie die Affen thun.“ [212]

  Von Luther sind 36 Lieder überliefert. Wahrscheinlich verfasste er insgesamt 45 Lieder und Gesänge und komponierte für mindestens 20 davon auch die Melodien selbst. Bei einigen unterstützten ihn der kurfürstliche Sangmeister Konrad Rupff und der Kantor Johann Walter . [213] Dabei verwendete Luther viele Formen der Übersetzung, Erweiterung und Kontrafaktur und schuf auch freie neue Lieder und Texte. [214] Er übersetzte traditionelle lateinische gregorianische Hymnen und veränderte bei Bedarf die Melodie, um sie dem Duktus der deutschen Sprache anzupassen. Seine eigenen dichterischen Fähigkeiten sah er dabei mit Äußerungen wie „garstige und schnöde Poeterey“ durchaus kritisch. [215] Daneben verwandte er Melodien von Volks- oder Weihnachtsliedern sowie Studenten- oder Kirchenliedern und wandelte sie teilweise geringfügig ab. [216] Durch neue Texte wollte er damals populäre weltliche Lieder allmählich dem geistlichen Gebrauch widmen: [217] „Gassenhauer, Reiter- und Bergliedlein christlich, moraliter und sittlich verändert, damit die bösen ärgerlichen Weisen, unnützen und schandbaren Liedlein auf der Gassen, Feldern, Häusern und anderswo zu singen, mit der Zeit abgehen möchten, wenn man christliche, gute, nützliche Texte und Worte darunter haben könnte.“

  Luthers Lieder werden in Gattungen gegliedert: [218]

  Die Lutherchoräle erschienen erstmals 1523/24 im Achtliederbuch und 1524 in Wittenberg in einem evangelischen Gesangbuch. Sie wurden zu einer Säule des reformatorischen Gottesdienstes und prägten die Geschichte des geistlichen Liedes auf dem europäischen Kontinent nachhaltig.

  Verhältnis zum Judentum

  Verhältnis zur Täuferbewegung

  In seinen Frühschriften warb Luther noch um Toleranz für abweichende religiöse Positionen. So schrieb er 1524, dass Häretikern mit der Schrift und nicht mit dem Feuer begegnet werden solle. [221] In seiner Ende 1527 verfassten Schrift Von der Wiedertaufe an zween Pfarrherrn wies Luther die Forderung der reformatorischen Täuferbewegung nach einer Bekenntnistaufe zwar zurück, kritisierte jedoch auch die bereits begonnenen Verfolgungen der noch jungen Bewegung. So schreibt er, es sei ihm „nicht recht und wahrlich leid, dass man solche elenden Leute so jämmerlich ermorde, verbrenne und greulich umbringe […] Man soll einen jeglichen lassen glauben, was er will. Glaubt er unrecht, so hat er genug Strafen an dem ewigen Feuer“. [222] Allein die täuferischen Anführer sollten außer Landes gewiesen werden.

  Ab 1530 jedoch wollte auch Luther die Todesstrafe für die Täufer nicht mehr ausschließen. [223] Dieser Umschwung ist eventuell auf den Einfluss Melanchthons und auf das ein Jahr zuvor vom Reichstag erlassene Wiedertäufermandat zurückzuführen. Im Jahr 1531 unterschrieb Luther zusammen mit Melanchthon schließlich ein Gutachten, das sich ausdrücklich für die Todesstrafe für Täufer aussprach. Luther sah die Täufer nun vor allem unter den Aspekten des Aufruhrs und der Blasphemie . Staatliche Stellen sollten sie nicht wegen ihres abweichenden Glaubens, sondern vor allem aufgrund des durch sie geschürten Aufruhrs verfolgen. [224] Für ihn waren die Täufer von einem „mörderischen, aufrührerischen, rachgierigen Geist, dem der Odem nach dem Schwert stinkt“. [225] Die infolge der zunehmenden Verfolgung geheim abgehaltenen Zusammenkünfte der Täufer waren für Luther „ein gewiss Zeichen des Teufels“. Luther sprach selbst stets mit anti-täuferischer Tendenz von Wiedertäufern. [226]

  Verhältnis zu Türken bzw. zum Islam

  In den Türkenkriegen (1521–1543) benutzte Luther die Gefahr der osmanischen Expansion zunächst für seine kirchenpolitischen Zwecke. [227] Er erklärte, dass es zunächst gelte, den „inneren Türken“, also den Papst, zu besiegen, bevor man sich daran machen könne, gegen den Großtürken von Istanbul loszuschlagen, die er beide für Inkarnationen des Antichristen hielt. Als Wiens Belagerung durch Sultan Süleyman I. 1529 auch Mitteleuropa gefährdete, differenzierte er seine Haltung. [227] In seiner Schrift Vom Kriege wider die Türken erläuterte er, dass der Papst den Türkenkrieg bisher nur als Vorwand zum Kassieren von Ablassgeldern benutzt habe. Die Misserfolge in der Abwehr der osmanischen Expansion erklärte er mit seiner Zwei-Reiche-Lehre: Es sei nun einmal nicht Aufgabe der Kirche, zu Kriegen aufzurufen oder sie selbst zu leiten – dies ist eine deutliche Anspielung auf den ungarischen Bischof Pál Tomori , der als einer der Kommandanten für die verheerende Niederlage in der Schlacht bei Mohács (1526) verantwortlich war. Für die Verteidigung gegen die Türken sei allein die weltliche Obrigkeit zuständig, der jeder Mensch Gehorsam schulde, die mit dem Glauben jedoch nichts zu tun habe. Mit dieser Argumentation war jede Vorstellung von einem Kreuzzug gegen die Osmanen unvereinbar. Den Krieg gegen die Türken selbst rechtfertigte Luther als Verteidigungskrieg und mahnte zu gemeinsamem Handeln.

  Diese strikte Trennung von geistlichen und weltlichen Zuständigkeiten hob Luther wenige Monate später wieder auf, als er im Herbst 1529 in seiner Heerpredigt wider die Türken diese als Feinde Christi und eschatologische Vorzeichen des Jüngsten Gerichts hinstellte und es zur Aufgabe gerade der Christen erklärte, „getrost dreinzuschlagen“. Mit diesen entschiedenen Tönen wollte er Vorwürfen den Boden entziehen, er habe sich durch Untergraben der Einheit des Christentums zum Handlanger der Türken gemacht. [228]

  Luther bezog seine Korankenntnisse hauptsächlich aus dem Werk von Ricoldo da Monte di Croce aus dem Florentiner Kloster St. Maria Novella. Die für dessen Orientmission geschriebene Koranwiderlegung Contra legem Sarracenorum (1300) (Gegen das Gesetz der Sarazenen, also den Koran) hatte große Bedeutung und wurde mehrfach übersetzt, unter anderem 1542 von Luther ins Deutsche unter dem Titel Verlegung des Alcoran . [229]

  Rezeption

  Martin Luther, Holzschnitt von Albrecht Altdorfer , vor 1530

  Sprachprägende Wirkung

  Luthers Sprachform war das Ostmitteldeutsche seiner Heimat, in dem nord- und süddeutsche Dialekte schon teilweise verschmolzen waren, was eine große Verbreitung seiner Schriften ermöglichte. Luthers Sprache ist nach Werner Besch (2014) außerdem eingebunden in die maßgebliche kursächsische Schreibtradition Wittenbergs. Erst Luthers Bibelübersetzung verschaffte dem obersächsisch-meißnischen Dialekt den Impuls zum allgemeinsprachlichen Frühneuhochdeutsch in ganz Deutschland, vor allem im niederdeutschen Raum, später auch im Oberdeutschen. „Das Deutsch seiner Bibel ist wohl der wichtigste Steuerungsfaktor in der jüngeren Sprachgeschichte“, so das Fazit von Besch. [230]

  Mit der Bibelübersetzung , einem Gemeinschaftswerk Luthers, Melanchthons und weiterer Wittenberger Theologen, erzielte der Reformator eine große Breitenwirkung. Die endgültige sprachliche Gestaltung behielt sich Luther vor, so dass die Bezeichnung Lutherbibel zutreffend ist. Es gab vorher schon vierzehn hochdeutsche und vier niederdeutsche Vorlutherische deutsche Bibeln . Die Prinzipien seiner Übersetzungsarbeit hat Luther selbst in seinem Sendbrief vom Dolmetschen von 1530 ausführlich dargestellt und gegen den katholischen Vorwurf der Textverfälschung gerechtfertigt.

  Luther übersetzte nicht wortgetreu, sondern versuchte, biblische Aussagen nach ihrem Sinn (sensus literalis) ins Deutsche zu übertragen. Dabei legte er die Bibel gemäß seiner Auffassung von dem her aus, „was Christum treibet“, und dies hieß für ihn, auszugehen von Gottes Gnade in Christus als Ziel und Mitte der ganzen Schrift. Er begriff das Evangelium „eher als mündliche Botschaft denn als literarischen Text, und von daher erhielt die Übersetzung ihren sprechsprachlichen, hörbezogenen Charakter.“ Seine sprachliche Gestaltung wirkte bis zur Gegenwart stil- und sprachbildend. Im Bereich des Wortschatzes ersann er Ausdrücke wie „Sündenbock“, „Lückenbüßer“, „Lockvogel“ oder „Dachrinne“. Auch Redewendungen wie „Perlen vor die Säue werfen“ gehen auf ihn zurück. Neben diesen Neuerungen bewahrte er aber auch historische Formen der Morphologie , die schon weitgehend durch Apokope verschwunden waren, wie das lutherische e . Für die Rechtschreibung führte seine Übersetzung dazu, dass die Großschreibung der Nomen beibehalten wurde. Luthers Bibel gilt daneben auch dichterisch als große Leistung, da sie bis in den Silbenrhythmus ( Prosodie ) hinein durchdacht ist. [231]

  Lutherforschung

  Luthers Theologie wird seit 1800 erforscht, systematisch seit etwa 1900. Ihre Deutung war stets eng mit der Zeitgeschichte verbunden. Wichtige Lutherforscher waren Theodosius Harnack (konfessionelle preußisch-konservative Restauration), Albrecht Ritschl und Wilhelm Herrmann (neukantianischer Individualismus), Karl Holl und Erich Seeberg ( Lutherrenaissance ), wichtige Lutherinterpreten waren Friedrich Gogarten , Rudolf Bultmann , Gerhard Ebeling (existentiale Interpretation), Walther von Loewenich , Ernst Wolf und Hans Joachim Iwand (sozialkritisches Luthertum nach 1945).

  Die kritische Weimarer Gesamtausgabe entstand seit 1883. Bis 1920 wurden viele Luthermanuskripte entdeckt (Vorlesungen 1509–1518, Predigtnachschriften, Disputationsprotokolle 1522–1546). 1918 wurde die Luther-Gesellschaft gegründet, die sich der Erforschung des Lebens und Wirkens Martin Luthers widmet und die Zeitschrift Luther sowie die Lutherjahrbücher herausgibt. Seit 1945 findet im mehrjährigen Turnus ein Internationaler Kongress für Lutherforschung in verschiedenen Städten statt, an dem seit dem dritten Treffen in Helsinki auch katholische Fachleute teilnehmen. [232]

  Zahlreiche Studien zu bestimmten Lebensabschnitten oder Einzelfragen erschienen. Dabei wurde auf evangelischer Seite lange vorrangig die reformatorische Wende erforscht. Neuere Textfunde und interkonfessionelle Forschungsprojekte hellten allmählich das differenzierte und komplexe Verhältnis Luthers zur katholischen Tradition auf. [233] Der Kirchenhistoriker Otto Scheel stellte als Erster fest, dass Luther vor seinem Theologiestudium mit keinen häretischen, humanistischen und kirchenkritischen Strömungen seiner Zeit in Berührung gekommen war. [234] Der Psychoanalytiker Erik H. Erikson versuchte 1958, Luthers Theologie aus frühkindlichen Deformationen seiner Sexualität und angestauten Schuld- und Hassgefühlen gegen seinen Vater zu erklären. [235] Für die neuere katholische Lutherforschung ist der Ansatz von Joseph Lortz wichtig, dessen Spitzensatz lautete: „Luther rang in sich einen Katholizismus nieder, der nicht katholisch war.“ Gemeint war der Ockhamismus und die fehlende Vertrautheit mit Thomas von Aquin, während Luthers lebenslange Bezugnahme auf Augustinus als „katholisches Erbe“ des Reformators von Lortz begrüßt wurde. [236]

  Bilder

  Luther gehört zu den am häufigsten abgebildeten Personen der deutschen Geschichte. Zu Lebzeiten schuf die Cranach-Werkstatt rund 500 Bilder von ihm, davon mindestens 306 Porträts . Viele davon beruhen auf elf Porträts, die Lucas Cranach der Ältere und seine Söhne als Hofmaler des sächsischen Kurfürsten herstellten und für die Luther Modell saß. Das Totenbild schuf Lukas Furtenagel . Zudem malten fast alle damalige wichtigen Künstler nicht persönlich autorisierte Lutherbilder. Nur Albrecht Dürer , der Luthers Lehren seit 1520 anhing und wünschte, ihn abbilden zu dürfen, fehlt aus unbekannten Gründen. Zudem wird eine hohe Dunkelziffer verschollener Lutherbilder aller Art vermutet. [237]

  Verschiedene Bildmerkmale kennzeichnen bestimmte Aspekte seiner Biografie: Luther als Mönch (mit Tonsur und Mönchskutte), Theologe (mit Doktorhut), Junker Jörg (mit Vollbart), Ehemann (mit Katharina von Bora), Prediger bzw. Kirchenvater (in schwarzem Gewand, mit Buch oder Schriftrolle), Professor (in Schaube mit Pelzkragen ). [238]

  Die von Cranach d. Ä. geprägten Luthertypen wurden im Laufe der Jahrhunderte nicht nur kopiert, sondern auch interpretiert. [239] So nahmen Künstler Luther für die eigene historische Situation und Position affirmativ oder kritisch in Anspruch. „Erkennbar wird die Geschichte einer Nation im Spiegel der Bildnisgeschichte eines Individuums.“ (Albrecht Geck) Auf einem Bildnis Gottfried August Gründlers (1710–1775) erscheint Luther z. B. als milde lächelnder Pietist. Johann Martin Preissler (1715–1794) bildet ihn als Aufklärer ab, Emil Ludwig Grimm (1790–1863) als romantisches Genie, Karl Bauer (1868–1942) als Visionär des Kaiserreiches, Otto von Kursell (1884–1967) als ,Nationalsozialisten'. Darstellungen aus der DDR zeigen ihn als Parteigänger der Herrschenden. Aktuellere Bearbeitungen verwenden Luther als Werbeträger (BILD-Zeitung) oder als Medium digitaler Kunstwerke (Matthias Missfeldt). [240]

  Gedenken und Museen

  Zum 450. Jahrestag der Reformation erschien Luthers Porträt mit Doktorhut im Briefmarken-Jahrgang 1967 der Deutschen Post der DDR . Zum 500. Luthergeburtstag 1983 prägten die Bundesrepublik Deutschland und die DDR jeweils eine silberne Gedenkmünze und Sonderbriefmarken, so im Briefmarken-Jahrgang 1982 der Deutschen Post der DDR , im Briefmarken-Jahrgang 1983 der Deutschen Post der DDR , im Briefmarken-Jahrgang 1983 der Deutschen Bundespost .

  Viele Kirchengebäude heißen Lutherkirche . In der Kirche St. Michael in Jena steht seit 1571 sein Grabstein. Die Evangelische Kirche in Deutschland gedenkt laut ihrem Perikopenbuch (2018) am 25. Juni des Augsburger Bekenntnisses, am 31. Oktober der Reformation. Der Evangelische Namenkalender sieht ferner einen Gedenktag für Martin Luther am 18. Februar vor. [241] Auch Anglikaner feiern den Reformationstag jährlich am 31. Oktober.

  Im September 2008 eröffnete der Lutherische Weltbund die Luther-Dekade , die auf das 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlags in Wittenberg hinführen und die weltweite Bedeutung der Reformation vermitteln sollte. Dazu wird ein Luthergarten Wittenberg angelegt.

  Auch eine Pflanzengattung Luthera Sch.Bip. aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) ist nach ihm benannt. [242]

  Zuschreibungen

  Sowohl das berühmte Zitat „ Hier stehe ich, ich kann nicht anders “ auf dem Reichstag zu Worms (1521) [243] als auch der Satz vom Apfelbäumchen [244] wurden Luther zugeschrieben und haben ihren Ursprung nicht bei Luther.

  Werkausgaben

  • Weimarer Ausgabe (WA): D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. 120 Bände, Weimar 1883–2009 (Sonderedition 2000–2007), ISBN 3-7400-0945-4 .
  • Kurt Aland (Hrsg.): Luther deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, 10 Bände, ein Registerband, ein Ergänzungsband. (ab 1957) 4. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991, ISBN 3-8252-1656-X . – Als CD-Rom: Martin Luther, Gesammelte Werke. Digitale Bibliothek Band 63. Directmedia, Berlin 2002, ISBN 3-89853-639-4 .
  • Martin Luther. Studienausgabe in 6 Bänden. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 1987–1999.

  Literatur

  Bibliographien

  • Josef Benzing , Helmut Claus: Lutherbibliographie: Verzeichnis der gedruckten Schriften Martin Luthers bis zu dessen Tod. Band 2 mit Anhang: Bibel und Bibelteile in Luthers Übersetzung 1522–1546. 2. Auflage, Koerner, Baden-Baden 1994.

  Historische Überblicke

  Biografien

  Band 1: Sein Weg zur Reformation 1483–1521. 1981, ISBN 3-7668-0678-5 .
  Band 2: Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521–1532. 1986, ISBN 3-7668-0792-7 .
  Band 3: Die Erhaltung der Kirche 1532–1546. 1987, ISBN 3-7668-0825-7 .

  Biografische Einzelthemen

  Theologie

  Theologische Einzelthemen

  • Hans-Joachim Böttcher : Die Türkenkriege im Spiegel sächsischer Biographien . Gabriele Schäfer Verlag, Herne 2019, ISBN 978-3-944487-63-2 . S. 21-39 (Die Türkengefahr u. Luther).
  • Peter Zimmerling : Evangelische Mystik. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-57041-8 , S. 37–57
  • Thomas Kaufmann: Luthers „Judenschriften“: Ein Beitrag zu ihrer historischen Kontextualisierung. Mohr & Siebeck, Tübingen 2011, ISBN 978-3-16-150772-4
  • Volker Stümke: Das Friedensverständnis Martin Luthers: Grundlagen und Anwendungsbereiche seiner politischen Ethik. Kohlhammer, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-17-019970-5 .
  • Josef Pilvousek , Klaus Bernward Springer : Die Erfurter Augustiner-Eremiten: eine evangelische „Brüdergemeinde“ vor und mit Luther (1266–1560) . In: Lothar Schmelz, Michael Ludscheid (Hrsg.): Luthers Erfurter Kloster. Das Augustinerkloster im Spannungsfeld von monastischer Tradition und protestantischem Geist. Erfurt 2005, ISBN 3-937981-10-1 , S. 37–58.
  • Martin Treu : Martin Luther und das Geld. Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Wittenberg 2000, ISBN 3-9806328-9-X .
  • Jörg Haustein: Zwischen Aberglaube und Wissenschaft: Zauberei und Hexen in der Sicht Martin Luthers. In: Rosemarie Knape (Hrsg.): Martin Luther und der Bergbau im Mansfelder Land. Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Eisleben 2000, ISBN 3-9806328-7-3 , S. 327–337.
  • Jörg Haustein : Martin Luthers Stellung zum Zauber- und Hexenwesen. Kohlhammer, Stuttgart 1990, ISBN 3-17-010769-0 .

  Weblinks

  Commons : Martin Luther – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wikisource: Martin Luther – Quellen und Volltexte
  Wikisource: Martinus Luther – Quellen und Volltexte (Latein)
  Commons : Bilder von westdeutschen DM Gedenkmünzen (1948–1990) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

  Biographien

  Quellen

  Luther und die Juden

  Luther und das Alte Testament

  Luther und die Hexenverfolgung

  Luther und seine Testamente (1537 und 1542)

  Theologie und Philosophie

  Einzelnachweise

  1. Horst Herrmann: Martin Luther , München 1999, S. 14.
  2. Bernd Moeller, Karl Stackmann: Luder – Luther – Eleutherius. Erwägungen zu Luthers Namen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981
  3. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1. Stuttgart 1983, S. 13
  4. Jens Bulisch: Wie alt ist Martin Luther geworden? Zum Geburtsjahr 1482 oder 1484. In: Albrecht Beutel (Hrsg.): Lutherjahrbuch Band 77 , 2010, S. 29-39, hier S. 33 und 37
  5. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 24
  6. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 27f.
  7. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 29
  8. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 30–32
  9. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 39
  10. Josef Pilvousek: Askese, Brüderlichkeit und Wissenschaft. Die Ideale der Erfurter Augustiner-Eremiten und ihre Bemühungen um eine innovative Umsetzung. In: Christoph Bultmann et al. (Hg.): Luther und das monastische Erbe. Mohr Siebeck, Tübingen 2007, ISBN 978-3-16-149370-6 , S. 39-55, hier S. 50
  11. a b Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 41–43
  12. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 55
  13. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1. Stuttgart 1983, S. 44
  14. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 86 f.
  15. John Balserak: Das mittelalterliche Erbe Martin Luthers. In: Alberto Melloni (Hrsg.): Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517–2017), Teilband 1 , De Gruyter, Berlin 2017, ISBN 978-3-11-049825-7 , S. 147–162, hier S. 150
  16. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 55–58
  17. Thomas Kaufmann: Martin Luther , München 2006, S. 32 f.
  18. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1. Stuttgart 1983, S. 65–68
  19. Thomas Kaufmann: Martin Luther , München 2006, S. 34
  20. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 77 f.
  21. Johannes Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 4. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 1993, ISBN 3-8252-1355-2 , S. 17
  22. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 82
  23. Johannes Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 4. Auflage, Tübingen 1993, S. 18
  24. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 98
  25. a b Thomas Kaufmann: Erlöste und Verdammte: Eine Geschichte der Reformation. München 2016, S. 98
  26. Hans Schneider: Martin Luthers Reise nach Rom – neu datiert und neu gedeutet. In: Werner Lehfeldt (Hrsg.): Studien zur Wissenschafts- und zur Religionsgeschichte. De Gruyter, Berlin 2011, ISBN 978-3-11-025175-3 , S. 102
  27. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 83
  28. Andreas Lindner: Der lange Schatten Erfurts in Luthers Werk. PDF S. 1–15
  29. Hans Schneider: Martin Luthers Reise nach Rom – neu datiert und neu gedeutet. In: Werner Lehfeldt (Hrsg.): Studien zur Wissenschafts- und zur Religionsgeschichte , Berlin 2011, S. 45 f.
  30. Johannes Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 4. Auflage, Tübingen 1993, S. 64
  31. Siegfried Hermle: Luther, Martin (AT): Luthers Hebräischkenntnisse . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart, Januar 2008
  32. Albrecht Beutel (Hrsg.): Luther Handbuch. 3. Auflage, Tübingen 2017, S. 91 f.
  33. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 51
  34. Hans Schneider: Martin Luthers Reise nach Rom – neu datiert und neu gedeutet. In: Werner Lehfeldt (Hrsg.): Studien zur Wissenschafts- und zur Religionsgeschichte. De Gruyter, Berlin 2011 ( Text online , PDF)
  35. Hans Schneider: Luthers Romreise. In: Michael Matheus et al. (Hg.): Martin Luther in Rom: Die Ewige Stadt als kosmopolitisches Zentrum und ihre Wahrnehmung. De Gruyter, Berlin 2017, S. 23
  36. Johannes Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 3. Auflage, Tübingen 1993, S. 19
  37. Volker Leppin: „Salve, Sancta Roma“. Luthers Erinnerungen an seine Romreise. In: Michael Matheus et al. (Hg.): Martin Luther in Rom: Die Ewige Stadt als kosmopolitisches Zentrum und ihre Wahrnehmung. Berlin 2017, S. 35
  38. a b Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 111
  39. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 126f.
  40. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 116
  41. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 150
  42. Christoph Burger: Luther im Spannungsfeld zwischen Heiligungsstreben und dem Alltag eines Ordensmannes. In: Christoph Bultmann, Volker Leppin, Andreas Lindner (Hrsg.): Luther und das monastische Erbe. Mohr Siebeck, Tübingen 2007, S. 181
  43. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 155
  44. Albrecht Beutel (Hrsg.): Luther Handbuch. 3. Auflage 2017, S. 108 f.
  45. a b Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 63
  46. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 70
  47. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 83
  48. Christoph Markschies, Michael Trowitzsch (Hg.): Luther, zwischen den Zeiten: eine Jenaer Ringvorlesung. Mohr Siebeck, Tübingen 1999, ISBN 978-3-16-147236-7 , S. 28
  49. Siegfried Hermle: Luther, Martin (AT) (1483-1546). Wibilex, Januar 2008
  50. a b Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 219
  51. Volker Leppin: Die fremde Reformation. München 2017, S. 39–43; S. 46 f. und S. 204–211
  52. Volker Leppin: Die fremde Reformation: Luthers mystische Wurzeln. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-69081-5 , S. 35–60
  53. Gerhard Wehr: Martin Luther. Mystik und Freiheit des Christenmenschen. Marix, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-86539-264-0 , S. 13
  54. Theo MMAC Bell: Die Rezeption Bernhards von Clairvaux bei Luther. Archiv für Reformationsgeschichte, Band 90, Heft jg, S. 72–102, doi:10.14315/arg-1999-jg04 .
  55. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 137
  56. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 142f.
  57. Rudolf Hermann: Luthers Theologie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1967, ISBN 3-525-55314-5 , S. 70; Thorsten Dietz: Der Begriff der Furcht bei Luther. Mohr Siebeck, Heidelberg 2009, ISBN 3-16-149893-3 , S. 144f.
  58. Volker Leppin: Luther – Reformator mit mystischen Wurzeln. (Auszug aus Die fremde Reformation , München 2016, PDF); Hartmut Rosenau: Von der Freiheit eines Christenmenschen: Grundzüge und Aktualität reformatorischer Theologie. LIT Verlag, Münster 2017, ISBN 3-643-13606-4 , S. 54; Berndt Hamm: Der frühe Luther: Etappen reformatorischer Neuorientierung. Mohr Siebeck, Heidelberg 2010, ISBN 3-16-150604-9 , S. 242
  59. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 175–177
  60. Lyndal Roper: Der Mensch Martin Luther – Die Biographie. S. Fischer, Frankfurt am Main 2016, ISBN 978-3-10-066088-6 , S. 110.
  61. Vgl. auch Bernd Moeller: Die letzten Ablaßkampagnen. Der Widerspruch Luthers gegen den Ablaß in seinem geschichtlichen Zusammenhang. In: Hartmut Boockmann, Bernd Moeller, Karl Stackmann (Hrsg.): Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik – Bildung – Naturkunde – Theologie. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1983 bis 1987 (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen: philologisch-historische Klasse. Folge III, Nr. 179). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1989, ISBN 3-525-82463-7 , S. 539–568.
  62. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 179–181
  63. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 173f.
  64. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 182
  65. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 186
  66. Sascha Salatowsky: De Anima. BR Grüner, John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia 2006, ISBN 978-90-6032-374-8 , S. 39 f.
  67. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 187–189
  68. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 198
  69. Christiane Laudage : Das Geschäft mit der Sünde. Ablass und Ablasswesen im Mittelalter. Herder, Freiburg 2016, S. 243–245
  70. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 199 f.
  71. Joachim Ott, Martin Treu: Faszination Thesenanschlag – Faktum oder Fiktion. Leipzig 2008, ISBN 978-3-374-02656-2 , S. 143
  72. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1. Stuttgart 1983, S. 200 f.
  73. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1. Stuttgart 1983, S. 202 f.
  74. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 203 f.
  75. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 212
  76. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 205–208
  77. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 208–211
  78. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 215
  79. Robert Kolb: Luthers Appell an Albrecht von Mainz – Sein Brief vom 31. Oktober 1517. In Irene Dingel, Hennig P. Jürgens: Meilensteine der Reformation. Schlüsseldokumente der frühen Wirksamkeit Martin Luthers. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2014, ISBN 978-3-579-08170-0 , S. 88.
  80. Christopher Spehr: Luther und das Konzil: zur Entwicklung eines zentralen Themas in der Reformationszeit. Mohr Siebeck, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-16-150474-7 , S. 52
  81. Bernhard Alfred R. Felmberg: De Indulgentiis: Die Ablasstheologie Kardinal Cajetans 1469-1534. Brill, Amsterdam 1998, ISBN 978-90-04-11091-5 , S. 74
   Hans Schneider: Die Echtheitsfrage des Breve Leos Χ. vom 3. Februar 1518 an Gabriele della Volta Ein Beitrag zum Lutherprozeß. Archiv für Diplomatik, Band 43, Heft JG, Seiten 455–496, ISSN (Online) 2194-5020, ISSN (Print) 0066-6297.
  82. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 201
  83. Volker Leppin: Die fremde Reformation. Luthers mystische Wurzeln. Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-69081-5 , S. 89f.
  84. a b Karl-Heinz Zur Mühlen: Reformation und Gegenreformation. Teil 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1999, ISBN 978-3-525-34014-1 , S. 57
  85. Heiko A. Oberman: Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel. Siedler, Berlin 1982, ISBN 3-442-12827-7 , S. 206
  86. Volker Reinhardt: Luther, der Ketzer: Rom und die Reformation. Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68829-4 .
  87. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 239f.
  88. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 242f.
  89. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 246
  90. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 250
  91. Rolf Decot: Geschichte der Reformation in Deutschland. Herder, Freiburg 2015, ISBN 978-3-451-31190-1 , S. 81
  92. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 251 und 254f.
  93. Volker Leppin: Die Reformation. WBG, Darmstadt 2017, ISBN 978-3-534-26875-7 , S. 34.
  94. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 255–260
  95. Luther erfüllte sie ua mit seiner konzilianten Schrift Unterricht auf etliche Artikel vom Februar 1519.
  96. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 289
  97. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 291–294
  98. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 302–307
  99. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 372–378
  100. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 248
  101. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 403f.
  102. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 406f.
  103. Bernd Moeller : Deutschland im Zeitalter der Reformation. 2. Auflage 1981, S. 62.
  104. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 424f.
  105. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 427
  106. Dt. Reichstagsakten, Jüngere Reihe, Band II, n. 80, S. 581f.
  107. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 440–442
  108. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 442–447
  109. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 448
  110. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 450
  111. Band 2 (1896) Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. (1519–1523), DRTA.Jr 2 (659) Anmerkung 1
  112. Christopher Spehr: Luther und das Konzil: zur Entwicklung eines zentralen Themas in der Reformationszeit. Mohr Siebeck, Tübingen 2010, ISBN 978-3-16-150474-7 , S. 318
  113. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1, Stuttgart 1983, S. 451–453
  114. Albrecht Beutel: Lutherjahrbuch 79. Jahrgang 2012: Organ der internationalen Lutherforschung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, ISBN 978-3-647-87444-9 , S. 66 f.
  115. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 15
  116. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 34
  117. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 42 und 46
  118. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 32
  119. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 38
  120. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 55
  121. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 44f.
  122. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 46–53
  123. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 64
  124. Johannes Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 3. Auflage, Tübingen 1993, S. 50
  125. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 99f.
  126. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 125–132
  127. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 74 und 77f.
  128. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 123–125
  129. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 139
  130. Bernd Moeller: Deutschland im Zeitalter der Reformation. 1981, S. 94
  131. Martin Brecht: Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521–1532. Stuttgart 1986, S. 174–178
  132. Martin Brecht: Martin Luther, Band 2. Stuttgart 1986, S. 179
  133. a b Martin Brecht: Martin Luther , Band 2. Stuttgart 1986, S. 184
  134. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2. Stuttgart 1986, S. 197
  135. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 198
  136. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 200
  137. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 210–212
  138. Christine Christ-von Wedel , Sven Grosse : Auslegung und Hermeneutik der Bibel in der Reformationszeit. De Gruyter, Berlin 2016, ISBN 978-3-11-046792-5 , S. 48f.
  139. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 216–220
  140. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 220–223
  141. Ulrich HJ Körtner : Einführung in die theologische Hermeneutik. WBG, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-534-15740-2 , S. 94
  142. Friedrich Beißer : Claritas scripturae bei Martin Luther. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1966, ISBN 978-3-525-55121-9 , S. 75 f.
  143. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 231
  144. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 235
  145. WA 19, 75, 5–6.
  146. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 246–252
  147. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 261
  148. Heinz-Erich Eisenhuth: Luther und der Antinomismus. In: „In disciplina Domini“ – In der Schule des Herrn. Berlin 1963, S. 18–44 (PDF; 168 kB).
   Theologische Realenzyklopädie 13 (1984), S. 86
  149. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 259f.
  150. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 287
  151. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 298
  152. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 301
  153. a b Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 317
  154. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 319–321
  155. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 322–324
  156. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2, Stuttgart 1986, S. 356, 359, 363f., 374f.
  157. Johannes Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 4. Auflage, Tübingen 1993, S. 79f.
  158. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 52f.
  159. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 54f.
  160. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 34
  161. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 58.
  162. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 59f.
  163. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 174–181
  164. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 182–184
  165. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 219
  166. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 367 f.
  167. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 369
  168. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 131f.
  169. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 136f.
  170. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 139f.
  171. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 167f.
  172. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 155–157.
  173. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 155.
  174. Albrecht Beutel: In dem Anfang war das Wort: Studien zu Luthers Sprachverständnis. In: Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie, Band 27. Mohr Siebeck, Tübingen 1991, S. 473 (Zitat in Tractatus in Iohannis Evangelium 80,3).
  175. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 159f.; Zitat in WA 19, 492, 19.
  176. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 201f.
  177. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 203–205.
  178. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 218.
  179. Hans-Martin Barth : Die Theologie Martin Luthers. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2009, ISBN 978-3-579-08045-1 , S. 117f.
  180. Hans-Martin Barth: Die Theologie Martin Luthers. Gütersloh 2009, S. 154.
  181. Hans-Martin Barth: Die Theologie Martin Luthers. Gütersloh 2009, S. 180.
  182. Bernhard Lohse: Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang. Göttingen 1995, S. 32.
  183. Martin Heckel: Martin Luthers Reformation und das Recht. Mohr Siebeck, Tübingen 2016, ISBN 978-3-16-154468-2 , S. 130.
  184. Athina Lexutt: Luther. UTB, Böhlau, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8252-3021-0 , S. 67.
  185. Athina Lexutt: Luther. Köln 2008, S. 29 f.
  186. Peter Blickle: Die Reformation im Reich. 2. Auflage, UTB 1181, Eugen Ulmer, Stuttgart 1992, ISBN 3-8001-2626-5 , S. 44.
  187. Bernhard Lohse: Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang. Göttingen 1995, S. 55.
  188. Gerhard Ebeling: Martin Luther . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 3. Auflage. Band 4, Mohr-Siebeck, Tübingen 1960, Sp. 499.
  189. WA 6, 406–407.
  190. WA 18, 614.
  191. Klaus Schwarzwäller: Das Gotteslob der angefochtenen Gemeinde. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1970, ISBN 978-3-7887-0003-4 .
  192. Thomas Kaufmann: Kirche, Staat und Gesellschaft um 1500. aej-Fachtagung Reformation, 24. April 2015 (PDF).
  193. Luthers Stände-Lehre graphisch dargestellt. Aus: Thomas Schirrmacher, Titus Vogt, Andreas Peter: Die vier Schöpfungsordnungen: Kirche, Staat, Wirtschaft, Familie – bei Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer. VTR, Nürnberg 2001 ( online ).
  194. Erwin Iserloh, Gerhard Müller (Hrsg.): Luther und die politische Welt. Wissenschaftliches Symposion in Worms vom 27. bis 29. Oktober 1983. Franz Steiner, Stuttgart 1984, ISBN 3-515-04290-3 .
  195. Takashi Kibe: Frieden und Erziehung in Martin Luthers Drei-Stände-Lehre. Ein Beitrag zur Klärung des Zusammenhangs zwischen Integration und Sozialisation im politischen Denken des frühneuzeitlichen Deutschlands. Peter Lang, Frankfurt am Main 1996, ISBN 978-3-631-49485-1 , S. 223.
  196. Dieter Demandt: Die Auseinandersetzungen des Schmalkaldischen Bundes mit Herzog Heinrich dem Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel im Briefwechsel des St. Galler Reformators Vadian. Zwingliana XXII, 1995, S. 45–66.
  197. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 185–189.
  198. Bernhard Lohse: Martin Luther: eine Einführung in sein Leben und sein Werk. München 1997, S. 103.
  199. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 328.
  200. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1987, S. 344.
  201. Ursula Jürgens: Luthers Einfluss auf die Kirchenmusik. Zur Kulturrevolution von Heinrich Schütz bis Johann Sebastian Bach. Vortrag im Rahmen der Blankeneser Gespräche vom 5. September 2017 (PDF) ( Memento vom 26. Dezember 2018 im Internet Archive )
  202. Karin Bornkamm, Gerhard Ebeling (Hg.): Martin Luther: Ausgewählte Schriften. Band 6, Insel Verlag, 1982, S. 134 (Brief an Ludwig Senfl, 1. Oktober 1530).
  203. Horst Herrmann: Martin Luther. Eine Biographie. 2. Auflage, Berlin 2003, S. 488.
  204. Oskar Söhngen : Theologie der Musik. Johannes Stauda Verlag, Kassel 1967, S. 84.
  205. Friedrich Schorlemmer: Hier stehe ich – Martin Luther. Aufbau, Berlin 2003, S. 95f.
  206. Christoph Krummacher : Musik als praxis pietatis – zum Selbstverständnis evangelischer Kirchenmusik. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, S. 17.
  207. Helmar Junghans, Johann Aurifaber (Hrsg.): Luthers Tischreden. Neuauflage. Edition Leipzig, Lizenzausgabe für Drei Lilien Verlag, 1981 (Nr. 6248).
  208. Christoph Krummacher: Musik als praxis pietatis – zum Selbstverständnis evangelischer Kirchenmusik. Göttingen 1994, S. 16.
  209. Zitiert nach Georg Merz, Hans Heinrich Borcherdt (Hrsg.): Martin Luther. Ausgewählte Werke. Band 3, Christian Kaiser, München 1962, S. 322.
  210. Karl Heinrich Wörner, Wolfgang Gratzer, Lenz Meierott: Geschichte der Musik – Ein Studien- und Nachschlagebuch. 8. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, S. 233.
  211. Horst Herrmann: Martin Luther. Eine Biographie. Berlin 2003, S. 487.
  212. Helmar Junghans, Johann Aurifaber (Hrsg.): Luthers Tischreden. Leipzig 1981 (Nr. 6739).
  213. Horst Herrmann: Martin Luther. Eine Biographie. Berlin 2003, S. 490; Friedrich Schorlemmer: Hier stehe ich – Martin Luther. Berlin 2003, S. 97.
  214. Karl Heinrich Wörner, Wolfgang Gratzer, Lenz Meierott: Geschichte der Musik – Ein Studien- und Nachschlagebuch. Göttingen 1998, S. 233.
  215. Manfred Lemmer: Beiträge zur Sprachwirkung Martin Luthers im 17./18. Jahrhundert. Teil 2. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1988, S. 98.
  216. Andrew Wilson-Dickson: Geistliche Musik – Ihre großen Traditionen – Vom Psalmengesang zum Gospel. Brunnen Verlag, Gießen 1994, S. 63.
  217. Friedrich Blume : Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. Bärenreiter, Kassel 1965, S. 20.
  218. Birger Petersen-Mikkelsen, Axel Frieb-Preis (Hrsg.): Kirchenmusik und Verkündigung – Verkündigung als Kirchenmusik. 2003, S. 33.
  219. Christoph Markschies, Michael Trowitzsch: Luther zwischen den Zeiten – Eine Jenaer Ringvorlesung. Mohr Siebeck, Tübingen 1999, S. 215–219.
  220. Martin Rößler : Liedermacher im Gesangbuch, Band 1 mit Martin Luther, Ambrosius Blarer, Nikolaus Herman, Philipp Nicolai, Johann Heermann. 2. Auflage. Calwer Taschenbibliothek, 2002, S. 21 ff.
  221. Marc Lienhard : Die Grenzen der Toleranz. Martin Luther und die Dissidenten seiner Zeit. In: Norbert Fischer , Marion Kobelt-Groch (Hg.): Außenseiter zwischen Mittelalter und Neuzeit. Brill, Leiden 1997, S. 128.
  222. Gottfried Seebass , Irene Dingel , Christine Kress (Hg.): Die Reformation und ihre Außenseiter. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. Brill, Leiden 1997, S. 270.
  223. Reinhard Schwarz: Luther. Göttingen 1998, S. 219.
  224. Christian Hege , Christian Neff (Hg.): Martin Luther. In: Mennonitisches Lexikon , Band II, Frankfurt am Main / Weierhof (Pfalz) 1932.
  225. Clarence Baumann: Gewaltlosigkeit als Kennzeichen der Gemeinde. In: Hans-Jürgen Goertz (Hrsg.): Die Mennoniten. Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1971, S. 129.
  226. Christian Hege, Christian Neff (Hg.): Martin Luther. In: Mennonitisches Lexikon, Band II, S. 703f.
  227. a b Michael Klein: Geschichtsdenken und Ständekritik in apokalyptischer Perspektive. Hamm 2004, S. 69–78 (PDF).
  228. Klaus-Peter Matschke: Das Kreuz und der Halbmond. Die Geschichte der Türkenkriege. Artemis & Winkler, Düsseldorf/Zürich 2004, S. 249–252.
  229. Kommentierte lateinisch-deutsche Textausgabe von Johannes Ehmann
  230. Werner Besch : Luther und die deutsche Sprache: 500 Jahre deutsche Sprachgeschichte im Lichte der neueren Forschung. Erich Schmidt, Berlin 2014, ISBN 978-3-503-15522-4
  231. Martin Brecht: Martin Luther , Band 3, Stuttgart 1986, S. 57
  232. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 22
  233. Gerhard Ebeling: Martin Luther . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 3. Auflage. Band 4, Mohr-Siebeck, Tübingen 1960, Sp. 495–496.
  234. Otto Scheel: Die Entwicklung Luthers bis zum Abschluß der Vorlesung über den Römerbrief. Leipzig 1910; Dokumente zu Luthers Entwicklung (bis 1519). Tübingen 1911. Dazu KD Schmidt, S. 276
  235. Erik H. Erikson: Der junge Mann Luther. Eine psychoanalytische und historische Studie. (1958) Suhrkamp, Frankfurt am Main 2016, ISBN 3-518-46711-5
  236. Otto Hermann Pesch: Hinführung zu Luther. Mainz 2004, S. 32
  237. Günter Schuchardt: Cranach, Luther und die Bildnisse. Thüringer Themenjahr „Bild und Botschaft“ Katalog zur Sonderausstellung auf der Wartburg, 2. April bis 19. Juli 2015. Schnell & Steiner, Regensburg 2015, ISBN 978-3-7954-2977-5 , S. 9
  238. Johannes Ficker: Die Bildnisse Luthers aus der Zeit seines Lebens. In: Lutherjahrbuch. 1934, S. 103–161
  239. Vgl. Albrecht Geck: Luther im Visier der Bilder. Lutherbildnisse aus fünf Jahrhunderten . Münster 2017; Albrecht Geck: Von Cranach zur BILD-Zeitung – 500 Jahre Wandlungen des Lutherbildnisses als Spiegel der Kirchen- und Kulturgeschichte . In: Elisabeth Doerk (Hg.): Reformatio in Nummis. Luther und die Reformation auf Münzen und Medaillen . Regensburg 2014, 78-103.
  240. Abbildungen: Albrecht Geck, Luther im Visier der Bilder. Lutherbildnisse aus fünf Jahrhunderten, Münster 2017.
  241. Martin Luther im Ökumenischen Heiligenlexikon
  242. Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen . Erweiterte Edition. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin Berlin 2018. [1]
  243. https://www.mdr.de/reformation500/martin-luther-hier-stehe-ich-refjahr-100.html
  244. Martin Schloemann : Luthers Apfelbäumchen?: Ein Kapitel deutscher Mentalitätsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg , 2016. ( Online )