Denne artikel er også tilgængelig som en lydfil.

Max Planck Society

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Max Planck Society
at fremme videnskaben
(MPG)
lovlig kontrakt registreret forening
grundlæggelse 26. februar 1948
Sæde Berlin
Kontor München
forløber Kaiser Wilhelm Society for the Advancement of Science
formål Grundforskning
Stol Martin Stratmann (formand) [1]
omsætning 2.497.793.785 euro (2019)
Medarbejdere 21.200 (2020) [2]
Internet side www.mpg.de
Generel administration af MPG, München
Adgang til den generelle administration
50 år i Max Planck Society; stående Otto Hahn og Adolf Grimme (fra højre). Frimærke fra 1998

Max Planck Society for the Advancement of Science e. V. ( MPG ) er en af ​​de førende tyske institutioner inden for grundforskning . Den almennyttige forening med sin lovpligtige hjemsted i Berlin har 86 juridisk afhængige forskningsinstitutter og -faciliteter i hele Tyskland. Generaladministrationen i München , der ledes af en eller flere generalsekretærer, fungerer som et hjælpeorgan for bestyrelsen. Ifølge sine vedtægter fortsætter Max Planck Society "traditionen fra det tidligere Kaiser Wilhelm Society for the Advancement of Science e. V. fortsatte ”. [3]

Max Planck Society nyder verdensomspændende anerkendelse. I 2006 udnævnte forskningsinstitutioner uden for universitetet det til verdens bedste forskningsinstitution uden for universitetet i Times Higher Education Supplement Ranking [4] . Ifølge den samme akademiske peer review blev den rangeret på tredjepladsen i global teknologiforskning bag AT&T og Argonne National Laboratory .

Struktur og opgaver

Max Planck Society e. V. driver i øjeblikket 86 (fra januar 2020) juridisk uafhængige institutter og forskningsfaciliteter. [5] Finansieringen kommer hovedsageligt fra offentlige midler fra føderale og statslige regeringer. Undtagelser er Max Planck Institute for Coal Research Foundation og Max Planck Institute for Iron Research som uafhængige juridiske enheder samt Max Planck Institute for Plasma Physics , som kun er blevet finansieret af Free State of Bayern, forbundsregeringen og Euratom -midler siden det blev grundlagt testamente. Max Planck Institute for Plasma Physics var en GmbH indtil 1970, før det blev gjort uden aktiver og overført til MPG.

Max Planck Society for the Advancement of Science kender kun videnskabelige medlemmer - som regel er det direktørerne for de juridisk afhængige Max Planck institutter og eksterne videnskabelige medlemmer - såvel som understøttende medlemmer, der enten kan være fysiske personer eller juridiske enheder som f.eks. som virksomheder, der fremmer non-profit forskning i Max Planck Institutes.

Max Planck Society er primært dedikeret til grundforskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora og arbejder i samarbejde med universiteterne , men forbliver uafhængig af dem. Det omhandler forskningsmål, der på grund af deres tværfaglighed eller de høje ressourcer, der kræves, ikke kan nås af andre grundforskningsinstitutter.

Forskningsresultaterne tjener den brede offentlighed og har som mål at skabe prioriteter for fremragende forskning på visse forskningsområder ud over forskning på universiteter og andre forskningsorganisationer.Harnack -princippet omtales ofte her som en definerende strukturel tilgang.

Max Planck Society repræsenteres af sin respektive præsident i den såkaldte Alliance of Science Organisations, hvor chefer for tyske forskningsorganisationer regelmæssigt rådfører sig og udveksler ideer.

historie

Efter den ubetingede overgivelse af det tyske rige i maj 1945 begyndte systemet med tysk forskning at blive reorganiseret. Så Kaiser Wilhelm Society (KWG) blev genopbygget fra Göttingen under ledelse af Ernst Telschow , hvis fungerende præsident var Max Planck , medstifter af kvantefysik . Efter hans hjemkomst fra internering i England efterfulgte Otto Hahn ham den 1. april 1946. Den 11. september 1946 blev der på initiativ af de britiske besættere stiftet et nyt forskningsselskab i Bad Driburg under navnet "Max Planck Society" i den britiske zone , da briterne insisterede på et andet navn for KWG. Max Planck, dengang otteogfyrre, blev ærespræsident. Militærguvernøren for den amerikanske besættelseszone, general Lucius D. Clay , planlagde at opløse KWS fuldstændigt. Det var først i slutningen af ​​1947, at han opgav denne plan. Dagens Max Planck Society blev stiftet den 26. februar 1948 i de britiske og amerikanske besættelseszoner under Otto Hahns formandskab og ledelse af generalsekretær Ernst Telschow som efterfølgerorganisation for Kaiser Wilhelm Society (KWG) i Göttingen . [6] Den 24. februar 1948 blev det første Max Planck Society, der kun var aktivt i den britiske zone, opløst for at give plads til den nye etablering. Ligesom emblemet for Kaiser Wilhelm Society viser emblemet fra Max Planck Society Minerva , den romerske gudinde for taktisk krigsførelse, skibsbygning og visdom, der æres som videnens vogter og beskytter af digtere og lærere.

Dette nystiftede Max Planck Society omfattede oprindeligt kun institutterne for de britiske og amerikanske besættelseszoner , de såkaldte bizones , som stadig eksisterede dengang. Det var først i november 1949, at de tidligere KWG -institutter, der ligger i den franske besættelseszone, sluttede sig til Max Planck Society, og i 1953 de tidligere Berlin -institutter, som i mellemtiden var blevet fusioneret til German Research University Foundation. Institutterne for KWG placeret i den sovjetiske besættelseszone blev føjet til Academy of Sciences (senere: Academy of Sciences of the DDR ) under Robert Havemann .

I første omgang blev hvert institut finansieret udelukkende af det land, hvor det var baseret inden for rammerne af kulturel suverænitet. Allerede inden Forbundsrepublikken Tyskland blev stiftet, blev den 24. marts 1949 indgået statsaftalen om finansiering af videnskabelige forskningsinstitutioner , den såkaldte Königstein - statsaftale, hvor grænseoverskridende finansiering var fastsat. Denne statsaftale gav den direkte finansiering til Max Planck Society. V. sikker. Aftalen blev indledningsvis indgået i fem år og derefter forlænget til 1959 og derefter flere gange indtil udgangen af ​​1969. Indtil 1964 finansierede forbundsstaterne kun investeringsudgifter i begrænset omfang. Siden slutningen af ​​1950'erne har den føderale regering finansieret strukturelle investeringer på grundlag af tilskud i overensstemmelse med afsnit 64a i rigsbudgetkodeksen .

Fra 1964 blev der indgået en administrativ aftale mellem forbundsregeringen og forbundsstaterne, som gav mulighed for lige medfinansiering af forbundsstaterne til investeringer og forbundsregeringen til løbende driftsudgifter. Da forbundsregeringen godkendte sine tilskud via en administrativ handling - meddelelse om tilskud med godkendelsesbetingelser - og staterne baseret på Königstein -statsaftalen gennem det kontor, der blev oprettet til dette formål (forgængeren for BLK -kontoret og nu GWK -kontoret ), godkendelse af forbundsstatens midler var ikke ensartede og reguleret anderledes. På opfordring fra revisionskontorerne blev der derfor for første gang i 1968 indført ledelsesbestemmelser, som føderale og statslige regeringer har anvendt ensartet. Disse finansieringsregler er blevet forfinet i løbet af de næste par år. Med budgetteringen var der en betydelig stigning i fleksibiliteten inden for jobstyring, dækningsberettigelse og brug af ekstraindkomst.

Med omlægningen af ​​budgetloven i 1969 fra forbunds- og statsregeringernes side og tilføjelsen af grundlovens art. 91b blev grundlaget lagt for rammeaftalen for forskningsfinansiering underskrevet i 1975 og gennemførelsesaftalen for Max. Planck Society , der fastlægger finansieringsgrundlag og nødvendige koordineringsprocedurer mellem den føderale regering og lande regulerer.

Da det blev grundlagt i 1948, omfattede Max Planck Society 25 institutter og forskningscentre med et budget på omkring syv millioner mark (justeret for købekraft i dagens valuta: omkring 18,2 millioner euro). I 1960 havde Max Planck Society 40 institutter og forskningsfaciliteter med i alt omkring 2.600 ansatte, 750 af dem forskere, og havde et årligt budget på næsten 80 millioner mark (ca. 186,8 millioner euro justeret for købekraft). I 2017 var antallet af institutter steget til 84 Max Planck institutter og faciliteter, hvoraf fem var i udlandet. Det årlige budget (næsten 1,8 milliarder euro) og antallet af ansatte (ca. 22.000) er også steget markant. [5]

Efter at de fem nye forbundsstater sluttede sig til Forbundsrepublikken Tyskland, blev der mellem 1990 og 2002 i alt 18 nye institutter, et forskningscenter og et underinstitut grundlagt i de nye forbundsstater. Dette øgede antallet af institutter med omkring en tredjedel. Omkring 4.000 medarbejdere forsker på institutter og faciliteter i de nye forbundsstater. I et såkaldt ”øjeblikkeligt program” efter den politiske ændring blev der nedsat en række arbejdsgrupper på universiteterne. Udvidelsen i de nye forbundsstater blev delvist finansieret af et skifte fra vest til øst, da 740 arbejdspladser måtte skæres ned i de gamle forbundsstater i samme periode som en del af "føderalt konsolideringsprogram". [7]

Max Planck Institute for Coal Research og Max Planck Institute for Iron Research er juridisk uafhængige.

I 2003 igangsatte Max Planck Society Berlin -erklæringen om åben adgang til videnskabelig viden og efterfølgende designet et elektronisk arkiv til publikationer af MPG -medarbejdere, eDoc -serveren , som i øjeblikket indeholder godt 21.000 fulde tekster, hvoraf 9.000 er offentligt tilgængelige.

Commission on the History of the Kaiser Wilhelm Society under National Socialism (1999-2005)

I 1997 nedsatte daværende præsident for Max Planck Society, biologen Hubert Markl , præsidentkommissionen "Kaiser Wilhelm Society's historie under nationalsocialisme" med godkendelse fra bestyrelsen og senatet. Det blev ledet af to historikere, der ikke tilhører Max Planck Society: Reinhard Rürup (Technical University Berlin) og Wolfgang Schieder (University of Cologne). [8] Det er rigtigt, at den 26. februar 1948 blev der - juridisk set - etableret en ny tysk videnskabelig institution. Med sine forskellige institutionelle og personlige forbindelser er Max Planck Society imidlertid en direkte efterfølger til Kaiser Wilhelm Society, der blev grundlagt i 1911. Deres fortid og især deres forhold til det nazistiske regime er en del af Max Planck Society's fortid.

Forholdet mellem Kaiser Wilhelm Society og det nazistiske system, de videnskabelige, politiske og videnskabelige politiske handlinger fra dets repræsentanter og videnskabsfolk i nationalsocialismens tid samt konsekvenserne af disse handlinger for Max Planck Society bør være så fuldstændige som muligt , uden forbehold og uden nogen institutionel bias bør forskes og offentliggøres. Af denne grund blev uafhængige historikere betroet formandskabet for præsidentkommissionen og styringen af ​​dets arbejde samt eksterne forskere med ledelsen og gennemførelsen af ​​forskningsprogrammet. Kommissionen havde sit eget institutionelle "forskningsprogram", som blev ledet successivt af Doris Kaufmann , Carola Sachse , Susanne Heim og Rüdiger Hachtmann . Kontoret for forskningsprogrammet var placeret på MPI for Science of History. [9] Resultaterne af forskningsprogrammet blev offentliggjort i 1999. [10] Kommissionen afsluttede sit arbejde i slutningen af ​​2005. Resultaterne af kommissionen er blevet vist i bogserien " History of the Kaiser Wilhelm Society under National Socialism ", der mellem 2000 og 2008 omfattede 17 bind. [11]

Forskningsprogram "The Max Planck Society's historie" (siden 2015)

Et forskningsprogram om Max Planck Society's historie (forkortet: GMPG ) har eksisteret siden februar 2015, som er baseret på Max Planck Institute for Science of History i Berlin. Det nye projekt blev besluttet i midten af ​​2014; det er beregnet til at undersøge Max Planck Society's historie mellem 1948 og 2002 i alle dens facetter. Jürgen Renn (Berlin), Carsten Reinhardt (Bielefeld) og Jürgen Kocka (Berlin) udgør personalet i forskningsprogrammet. [12] [13] Projektlederen er videnskabshistorikeren Florian Schmaltz. I 2017 offentliggjorde forskningsprogrammet en rapport om det arbejde, der er udført siden 2014. [15] Siden 2017 har Preprints- serien i forskningsprogrammet offentliggjort værker om historien om tysk-israelske akademiske relationer, historien om lige muligheder mellem 1988 og 1998 og deltagelse og medbestemmelse i forskning . [16]

motto

Max Planck Society bruger ofte et citat fra Max Planck som en slags motto: "Ansøgningen skal foregå med anerkendelse." [17] Også en oversigt over historien om Kaiser Wilhelm Society og MPG af Dieter Hoffmann , Birgit Kolboske og Jürgen Renn vedtager dette udtryk. [18] Citatet lyder fuldstændigt:

"[Det vil] være i tråd med bestræbelserne på vores samfund [dvs. Kaiser Wilhelm Society], der ser sin vigtigste opgave i etableringen og vedligeholdelsen af ​​videnskabelige forskningsinstitutter, hvis den gamle sandhed også udadtil værdsættes i sine møder, at, Som på alle arbejdsområder, så også i det, der er dedikeret til naturens kræfter, skal ansøgningen gå forud for viden , og jo finere detaljer er, hvor vi kan følge naturen på enhver vej, jo rigere og mere bæredygtig den er bliver Vis profit, som vi er i stand til at trække på vores viden. "

- Max Planck, oktober 1919 [19]

organisation

Medlemmer

Som forening har Max Planck Society medlemmer; På den ene side de videnskabelige medlemmer, der normalt også er direktører for en afdeling på et Max Planck Institute, og de understøttende medlemmer, der er opdelt i personligt understøttende medlemmer og virksomhedsstøttende medlemmer (f.eks. Virksomheder, foreninger og kommuner). [20] Forskere, der arbejder tæt sammen med en MPI, kan udpeges til såkaldte eksterne videnskabelige medlemmer.

emblem

Som med sin forgænger, Kaiser Wilhelm Society, repræsenterer Max Planck Society's emblem hovedet for Minerva , datter af Jupiter og gammel italiensk gudinde for visdom og kunst. Det pryder også badges fra medlemmer af Max Planck Society.

Afsnit

Max Planck Institutes er tildelt en af ​​de tre sektioner, afhængigt af forskningsretningen:

 • Den biologisk-medicinske afdeling består af 27 Max Planck-institutter og syv forskningsfaciliteter, der afspejler biovidenskaben i "hele deres bredde". På trods af denne mangfoldighed er neurobiologi , som tolv institutter er involveret i, det "overordnede forskningsfokus". [21]
 • Den kemisk-fysisk-tekniske afdeling består af 32 Max Planck-institutter, hvis arbejde kan opdeles i "tre brede fagområder": Materie, Kompleks interaktion og Nyt lys. [22]
 • Sektionen humaniora, social og humaniora omfatter 19 Max Planck -institutter, heraf i alt otte juridiske institutter. [23]

Præsidenter

Generel administration

Den generelle administration i München administrerer virksomhedens daglige forretning og støtter virksomhedens organer og især institutterne i udførelsen af ​​deres administrative opgaver. Det ledes af en eller flere generalsekretærer, der oprindeligt blev omtalt som general manager og udøvende medlem af bestyrelsen.

Tidligere generalsekretærer:

Regler og procedurer for Max Planck Society

Max Planck Society har interne regler og procedurer, hvoraf nogle er blevet offentliggjort på Internettet. [25] Udvalgte procedurer og regler er:

 • Vedtægterne for Max Planck Society for Advancement of Science . [26] Vedtægterne regulerer de grundlæggende strukturer i Max Planck Society og Max Planck Institutes; Alle institutter bør også have en statut i henhold til § 28, stk. 2. I henhold til vedtægternes § 1, stk. 2, foretager "samfundsinstitutterne" frit og uafhængigt "videnskabelig forskning."
 • Dokumentet Basic Science in Orderly Responsibility. Om forvaltningen af ​​Max Planck Society er der en kommentar til vedtægterne og en forklaring på Max Planck Society's governance og juridiske rammer af advokaten Wolfgang Schön [27] fra 2015. [28]
 • Reglerne for sikring af god videnskabelig praksis [29] blev vedtaget i slutningen af ​​2000 og blev senest ændret i 2009. I forbindelse hermed er forretningsordenen for mistanke om videnskabelig forseelse [30] og retningslinjerne fra Det Videnskabelige Råd for udnævnelse af ombudspersoner i Max Planck -institutterne og sektionerne . [31]

Yderligere regler findes for de rådgivende råd og bestyrelser for Max Planck Institutes; de rådgivende bestyrelser "repræsenterer det centrale instrument i den selvunderstøttede videnskabelige evaluering af institutterne i Max Planck Society". [32] [33] Bestyrelser for Max Planck Institutes, derimod, formodes at etablere "forbindelsen til offentligheden". [34] Der skal oprettes en bestyrelse på hvert institut. Et bibliotek med alle 534 kuratorer for Max Planck Institutes blev offentliggjort i 2019. [35]

finansiering

Max Planck Society finansieres for det meste (2006: ca. 82%) institutionelt gennem tilskud fra føderale og statslige regeringer på grundlag af MPG -gennemførelsesaftalen. Indtægterne fra aktiviteten finansieret med offentlige midler (fra ekspertrapporter, salg af udstyr, licensudnyttelse-se Max-Planck-Innovation GmbH) anslås i MPG's samlede budget som en reduktion af tilskuddet. MPG e. V. samt de to juridisk uafhængige Max Planck Institutes danner et såkaldt applikationsfællesskab, og det samlede budget består af tre juridisk adskilte underbudgetter, der hver har sine egne styringsprincipper. Ud over denne institutionelle finansiering af ansøgerfællesskabet kan forbundsregeringen og medfinansieringsstaterne godkende såkaldt specialfinansiering, hvilket dog kræver godkendelse fra forbundsregeringen og de andre stater på grund af mulige konsekvensafgifter. Den føderale og statslige regering har delt disse tilskud lige siden 1965. Støttens størrelse bestemmes af forbundsstatskommissionen for uddannelsesplanlægning og forskningsfinansiering [36] siden 2008 af Joint Science Conference på grundlag af det generelle budget, der skal forelægges af MPG. Juridisk set svarer dette til en ansøgning om institutionel finansiering (jf. §§ 23, 44 BHO). Yderligere indkomst omfatter tilskud til gennemførelse af såkaldte tredjepartsfinansierede projekter, som finansieres af forbundsregeringen, forbundsstaterne og EU på grundlag af standardiserede godkendelsesbetingelser samt gennem tilskud fra industrien inden for rammerne af såkaldt skatte-privilegeret kontraktforskning. De såkaldte private foreningsaktiver i MPG e. V. er kortlagt inden for det samlede budget som en virksomhed i henhold til § 26 BHO, uden at være en. De indkomne donationer, legater, arv, de juridisk afhængige fonde og konferencefaciliteterne i MPG e. V. Ringberg Slot og Harnackhuset forvaltes inden for foreningens formue.

På grund af den næsten fuldstændige finansiering fra offentlige midler, Max Planck Society e. V. gennem de statslige revisionskontorer, der er ansvarlige for de juridisk afhængige Max Planck-institutter baseret på deres hjemsted og den generelle administration, de såkaldte centralt vurderede midler og private aktiver gennem Bayern. Supreme Audit Office og Federal Audit Office på grundlag af §§ 91 BHO, BayHO revideret. Statens revisionskontorer fungerer som hjælpeorganer i parlamenterne og kontrollerer gennem deres aktiviteter faktisk den udøvende magt, det vil sige videnskabsministerierne, som overfører statens midler til MPG e. V. godkende. For at undgå dobbeltrevision har FRG's revisionskontorer en revisionsaftale for MPG e. V. lukket.

I 2019 var det samlede budget for Max Planck Society 2,498 milliarder euro. [37]

Planlægning af sikkerhed gennem løbende budgetstigninger er givet med pagten for forskning og innovation .

Max Planck Foundation har eksisteret siden 2006 og bruger de midler, der udelukkende er indsamlet til forskningsprojekter af Max Planck Society.

Strategisk innovationsfond: Flere programmer fra Max Planck Society finansieres fra "Strategic Innovation Fund", der blev oprettet i 2002 på grundlag af anbefalingerne fra "International Commission for System Evaluation of the German Research Foundation and Max Planck Samfund". [38] Finansierede programmer vedrører kvinders ligestilling i "Minerva" -programmet, ungdomsudvikling efter "emner Open Max Planck Research Group", "Max Planck Fellow" -programmet om samarbejde med universiteter og internationalt samarbejde i "Max Planck -centre" . Den Strategiske Innovationsfonds mængde udgør 90,9 millioner euro i 2011. [39]

Forskningsinstitutioner i Max Planck Society

Forskningsfaciliteterne i Max Planck Society er opdelt i 86 videnskabeligt uafhængige Max Planck institutter, forskningscentre og arbejdsgrupper.

Max Planck forskergrupper på universiteter

I de sidste par år er der begyndt at blive oprettet såkaldte "Max Planck Research Groups" på flere universiteter. Disse midlertidige, tværfaglige grupper har til formål at yderligere styrke netværket mellem Max Planck Institutes og universiteterne. Disse Max Planck -forskergrupper er ikke forskningsinstitutioner i Max Planck Society. V., men om forskningsenheder på universiteter. Lederne og personalet er ansat ved universiteterne. Finansiering er som udgangspunkt baseret på lige tilskud fra budgettet for MPG e. V og universitetet. Ansættelsesproceduren og evalueringen er baseret på de aftalte regler (fælles ansættelser, evaluering i henhold til MPG e.V.'s rådgivningsbestemmelser).

Andre faciliteter

 • Arkivet for Max Planck Society (navn indtil 2006: Archive for the History of Max Planck Society ) er et arkiv grundlagt i 1975 i Berlin -distriktet Dahlem . Dens opgave er at centralt sikre, indsamle og få adgang til filerne fra to forskningsorganisationer : Max Planck Society's grundlagt i 1948 og dens forgænger, Kaiser Wilhelm Society (KWG), der blev grundlagt i 1911 [41] .
 • Berlin -kontoret for Max Planck Society, som er beliggende i WissenschaftsForum Berlin , koordinerer MPG's kontakter med politik og andre videnskabelige organisationer og er en del af den generelle administration.
 • Max Planck Digital Library er en central facilitet i Max Planck Society. Det understøtter forskere fra alle Max Planck -institutter med en bred portefølje af tjenester inden for information, publikationstjenester og forskningsdatastyring . MPDL's opgave er at give MPG -forskere optimal adgang til videnskabelig information, at tilvejebringe en bæredygtig infrastruktur for videnskabelig informationsstyring og at støtte MPG i dens politik for åben adgang . MDPL er en af ​​de største modtagere af videnskabelig information i Europa. Det organiserer adgang til en lang række videnskabelige tidsskrifter, e-bøger , specialiserede databaser og omfattende open access-publiceringstjenester. Sammen med bibliotekerne ved Max Planck Institutes sikrer det levering af videnskabelig information og publikationsmuligheder [42] [43] .
 • Max Planck Computing & Data Facility (MPCDF) i Garching nær München driver to state-of-the-art supercomputere og flere serverklynger og giver dermed infrastrukturen og ekspertisen til videnskabelige beregninger og (data) tjenester til andre Max Planck institutioner centralt Bortskaffelse . Anlægget stammer fra Institute for Plasma Physics (IPP) i 2015 og fungerede tidligere som Rechenzentrum Garching (RZG). [44]
 • Die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG, zusammen mit derUniversität Göttingen )
 • Das „Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft“ in München; das Labor wurde bis 2013 von zwei Instituten betrieben. [45]
 • Das Harnack-Haus ist eine wissenschaftliche Tagungs- und Begegnungsstätte in Berlin-Dahlem und ist Teil des sog. Privaten Vereinsvermögens der MPG e. V., das getrennt von dem öffentlichen finanzierten Haushalt verwaltet und bewirtschaftet wird.
 • Schloss Ringberg ist eine Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft und ist ebenfalls Teil des sog. Privaten Vermögens.
 • Die Informationsvermittlungsstellen der MPG (IVS-BM und IVS-CPT) sind verantwortlich für die wissenschaftliche Informationsvermittlung für Mitarbeiter und Gäste der MPG.
 • Beteiligt am Munich Quantum Valley

Tochtergesellschaften

Für die Patentierung und Verwertung der Forschungsergebnisse wurde von der Max-Planck-Gesellschaft e. V. 1970 eine Verwertungsgesellschaft gegründet, die 2008 in Max-Planck-Innovation GmbH umbenannt wurde. Diese ist eine kommerzielle GmbH und 100%ige Tochter der MPG e. V. und verwertet die Erfindungen aus dem Bereich der Max-Planck-Institute auf Kommissionsbasis (in eigenem Namen, aber auf Rechnung der MPG e. V.). Sie erhält ihre Verwertungsaufwendungen einschließlich eines steuerlich angemessenen Gewinns von der MPG e. V. auf Basis eines Kommissionsvertrages von 1980, geändert 2002, ersetzt. Daneben hat die MPG e. V. der Max-Planck-Innovation GmbH seit 1995 wegen der Synergieeffekte auch die Patentverwaltung übertragen, die bis dahin in einem Patentreferat der Generalverwaltung angesiedelt war. Hierfür erhält die Max-Planck-Innovation ebenfalls ein Entgelt in Form des Aufwendungsersatzes. [46] Pro Jahr werden durchschnittlich 130 Erfindungen bewertet, von denen schließlich 80 bis 100 zu einer Patentanmeldung führen.

Eine weitere Tochtergesellschaft der Max-Planck-Gesellschaft, die Minerva Stiftung GmbH , [47] fördert den wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und Israel .

Anfang 2013 wurde mit der Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit die dritte Tochtergesellschaft gegründet. Die Stiftung führt juristische Beratung und Fortbildungen in Konfliktgebieten und Transformationsstaaten durch.

Internationale Zusammenarbeit

Die Max-Planck-Gesellschaft und die einzelnen Max-Planck-Institute verfügen über verschiedene Ebenen der internationalen Zusammenarbeit: [48] Zum einen existieren seit längerer Zeit Max-Planck-Institute außerhalb von Deutschland: das Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen und zwei kunstgeschichtliche Institute, die Bibliotheca Hertziana und dasKunsthistorische Institut in Florenz (KHI). Während die Bibliotheca Hertziana schon seit 1913 ein Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war, ist das KHI Florenz seit dem Jahr 2002 Teil der Max-Planck-Gesellschaft. Neugründungen sind das Max Planck Florida Institute for Neuroscience [49] (2008) in den USA und das Max-Planck-Institut für internationales Verfahrensrecht in Luxemburg (2012). [50] Weiterhin existieren sogenannte Max Planck Center in Indien, Südkorea, Japan, USA, Israel, der Schweiz und Dänemark.

Partner-Institute existieren in Shanghai und Buenos Aires : Das „CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology“ in Shanghai wurde 2005 gegründet, [51] das „Biomedicine Research Institute of Buenos Aires – CONICET-Partner Institute of the Max Planck Society“ (IBioBA-MPSP) existiert seit 2011. [52] [53]

Die einzelnen Max-Planck-Institute verfügen außerdem über zahlreiche internationale Kooperationen auf ihren jeweiligen Forschungsgebieten.

Seit 1974 arbeitet die Max-Planck-Gesellschaft auch mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zusammen. Beginn der Zusammenarbeit war ein Besuch des damaligen Präsidenten Reimar Lüst in China. Seitdem existiert ein Wissenschaftler-Austausch, über den bisher rund 2000 chinesische Wissenschaftler an Max-Planck-Instituten geforscht haben und etwa ebenso viele deutsche Wissenschaftler in China waren. [54] [55]

Für ihre internationale Zusammenarbeit wurde die Max-Planck-Gesellschaft 2013 mit dem Prinz-von-Asturien-Preis ausgezeichnet. [56]

Die Max-Planck-Gesellschaft arbeitet bei einzelnen Projekten auch mit dem US-Militär zusammen. 2009 erhielt sie vom Department of Defence rund 18.000 US-Dollar für „Offices of Lawyers“. Die Defense Advanced Research Projects Agency fördert seit 2012 das Projekt „Advanced X-Ray Integrated Sources“ mit 100.000 US-Dollar und seit 2013 die Materialforschung an Nanonsensoren mit 283.000 US-Dollar. [57] [58]

Max Planck Schools

Im September 2017 wurde das neue Programm der Max Planck Schools (vollständiger Name: Max Planck Schools – a joint initiative between German Universities and German Research Organizations [59] ) bekanntgegeben. Die Max Planck Schools sind Doktorandenschulen, die die „deutschlandweit verteilte Exzellenz“ bündeln und eine „Graduiertenausbildung mit internationaler Strahlkraft“ in Deutschland ermöglichen sollen. [60] [61] 2018 sollen drei Max Planck Schools mit einer fünfjährigen Pilotphase starten, die eigentliche Ausbildung startet 2019. Die drei Schools sind: Max Planck School of Cognition, Max Planck School Matter to Life und die Max Planck School of Photonics. An den Schools sind jeweils zahlreiche Wissenschaftler aus Universitäten, Max-Planck-Instituten und anderen außeruniversitären Einrichtungen beteiligt.

Publikationen

Die Max-Planck-Gesellschaft gibt seit dem Jahr 1999 ein vierteljährlich erscheinendes, kostenloses Forschungsmagazin mit dem Titel MaxPlanckForschung heraus. Die Auflage liegt bei 85.000 Exemplaren (Stand: Mitte 2013). Die englische Ausgabe „Max-Planck-Research“ besitzt eine Auflage von 10.000 Exemplaren. Vorgänger der „MaxPlanckForschung“ waren die Zeitschriften „MPG-Spiegel“ (1973,2 bis 1998) [62] und „MPG-Monatsspiegel“ (1972 bis 1973,1). [63]

Mit den vierseitigen Informationsbroschüren Biomax, Geomax und Techmax erscheint seit über 15 Jahren [64] die „Max-Reihe“, die Unterrichtsmaterialien für naturwissenschaftliche Fächer im Schulunterricht der Oberstufe bereitstellt und „aktuelle Forschungsergebnisse in den Unterricht“ einbringen soll. [65] Die „Max-Reihe“ hat eine Auflage von etwa 100.000 Exemplaren. [66] Die Broschüren sind – ergänzt um zusätzliches Text- und Bildmaterial – über die Seite „Max-Wissen“ online zugänglich. [67]

Ferner finanziert die Max-Planck-Gesellschaft die Open-Access-ZeitschrifteLife “, deren Webseiten seit Ende 2012 freigeschaltet sind. Weitere Geldgeber von „eLife“ sind der britische Wellcome Trust und das US-amerikanische Howard Hughes Medical Institute . [68]

Publikationensreihe und Kommission „Forschungsperspektiven“

Seit dem Jahr 2000 hat die Max-Planck-Gesellschaft alle fünf Jahre eine Dokumentation zu den Forschungsperspektiven einzelner ausgewählter Wissenschaftsgebiete veröffentlicht, um zu zeigen, welche Forschungsgebiete die MPG als besonders zukunftsträchtig einschätzt. Nach den „Forschungsperspektiven 2000+“ [69] – einem 260 Seiten umfassendes Buch – erschienen im April 2005 die „Forschungsperspektiven 2005+“ mit einem Umfang von 130 Seiten. [70] Die Dokumentation der „Forschungsperspektiven 2010+“ wurde von vornherein als Broschüre mit 36 Themenfeldern und parallel als Plattform im Internet veröffentlicht. [71] Im Internet sind neben den kurzen Texten auch längere Fachtexte zugänglich, die einzelne Themen detaillierter erläutern. Im Jahr 2011 wurde von der Max-Planck-Gesellschaft eine eigene „Präsidentenkommission“ zu den Forschungsperspektiven der Gesellschaft eingesetzt. [72] [73]

Mentoring-Netzwerk / Karriereförderung

Unter dem Namen „Minerva-FemmeNet“ existiert ein zentral gefördertes Mentoring-Netzwerk, das die wissenschaftliche Karriere von Frauen in der Max-Planck-Gesellschaft auf allen Qualifikationsebenen erleichtern soll. Es wurde im Mai 2001 zunächst am MPI für Biophysik in Frankfurt gegründet und 2009 institutionalisiert. Bis April 2010 schlossen sich dem Netzwerk weitere 49 Max-Planck-Institute an. [74] Das Mentoring-Programm, das heute am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte koordiniert wird, steht auch ehemaligen Institutsangehörigen offen. Im Netzwerk arbeiten rund 270 ehrenamtliche Mentorinnen mit, [75] Teilnehmerinnen können zugleich Mentorin und Mentee sein. Die Mitglieder vernetzen sich über regelmäßige Treffen („Stammtische“) in verschiedenen Regionen Deutschlands und organisieren in regelmäßigen Abständen öffentliche Veranstaltungen wie etwa Podiumsdiskussionen. [76] 2018 wurden die Daten und Programme zur Karriereförderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Broschüre Wissenschaftskarriere bei Max Planck – Wegweiser Chancengerechte Karriereförderung dargestellt. [77]

Auszeichnungen

Der seit 1990 vergebene Max-Planck-Forschungspreis , über dessen Vergabe gemeinsam mit der Alexander von Humboldt-Stiftung entschieden wird, ist seit 2004 mit 750.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung gestellt. Der Preis wurde bis 2016 vergeben. Für 2018 wurde eine Fortführung als Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis angekündigt, der Preis soll an eine Person aus dem Ausland gehen, er ist dann mit 1,5 Millionen Euro dotiert.

Für besondere Verdienste um die Max-Planck-Gesellschaft verleiht die MPG die Harnack-Medaille , die schon 1924, zu Zeiten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, gestiftet wurde. Für besondere Leistungen in der neurologischen Grundlagenforschung wird seit 1990 der Zülch-Preis verliehen. Für Projekte aus der Grundlagenforschung, die erfolgreich in der Praxis angewandt werden, vergibt die Gesellschaft seit 1998 gemeinsam mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft einen „Stifterverbandspreis“. Darüber hinaus werden mehrere Auszeichnungen für Nachwuchsforscher vergeben, darunter die Otto-Hahn-Medaille . Mit dem Arches Award („Award for Research Cooperation and High Excellence in Science“) werden herausragende Forscher und exzellente Projektvorhaben in deutsch-israelischer Kooperation ausgezeichnet; [78] er wird von der Minerva Stiftung vergeben, einer Tochter der Max-Planck-Gesellschaft. [79]

Nobelpreisträger der Max-Planck-Gesellschaft

Von den seit 1948 in den Max-Planck-Instituten tätigen Wissenschaftlern wurden nach eigenen Angaben bisher 20 für ihre Entdeckungen oder Forschungsarbeiten, die zum Teil nicht in der Zeit ihrer Tätigkeit an den Max-Planck-Instituten liegen, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet (alphabetische Sortierung, Fach und Jahr): Walter Bothe Physik 1954, Emmanuelle Charpentier Chemie 2020, Paul Crutzen Chemie 1995, Johann Deisenhofer Chemie 1988, Manfred Eigen Chemie 1967, Gerhard Ertl Chemie 2007, Reinhard Genzel Physik 2020, Stefan Hell Chemie 2014, Theodor Hänsch Physik 2005, Robert Huber Chemie 1988, Klaus von Klitzing Physik 1985, Georges Köhler Medizin 1984, Konrad Lorenz Medizin 1973, Feodor Lynen Medizin 1964, Hartmut Michel Chemie 1988, Erwin Neher Medizin 1991, Christiane Nüsslein-Volhard Medizin 1995, Ernst Ruska Physik 1986, Bert Sakmann Medizin 1991 und Karl Ziegler Chemie 1963. [80] Die „Chronik der KWG und MPG“ zählt auch Ada Yonath zu den Nobelpreisträgern der Max-Planck-Gesellschaft. [81]

Die beiden ersten Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Otto Hahn (Präsident von 1948 bis 1960) und Adolf Butenandt (1960 bis 1972) waren ebenfalls Nobelpreisträger, genau wie der Namensgeber der Gesellschaft, Max Planck .

Kritik – Bezahlung von Doktoranden über Stipendien

2004 sah sich die Max-Planck-Gesellschaft Vorwürfen ausgesetzt, ihre Promovierenden nicht angemessen zu behandeln. So wurden bis dahin ausländische Promovierende in der Regel sozialversicherungsfrei mit einem Stipendium bedacht, wohingegen die deutschen Promovierenden sozialversicherungspflichtig beschäftigt wurden. [82] Diese Diskriminierung wurde von dem italienischen Physiker und PhD - Studenten an der International Max Planck Research School (IMPRS) des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie (MPIfR) Bonn , Andrea Raccanelli, im Jahre 2004 vor die Europäische Kommission gebracht. [83] [84] Im Ergebnis kam es zu einer Änderung der „Richtlinien der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Inland) und die Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Ausland“. [85] [86]

Die Vergabe von Stipendien an Doktoranden hat sich in den letzten Jahren auch bei deutschen Promovierenden erheblich ausgeweitet, was auch in den Medien diskutiert wurde. [87] [88] Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warf in einer Bundestagsanhörung am 28. März 2012 die Frage auf, ob es sich bei den Stipendien nicht um einen Versuch handele, Sozialversicherungsbeiträge zu sparen. Die Gewerkschaft forderte Betroffene daher auf, ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund einzuleiten, um sich ggf. Ansprüche in den sozialen Sicherungssystemen zu sichern. [89] Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Peter Gruss, wies die Kritik in einem Beitrag für Der Tagesspiegel am 5. April 2012 zurück. [90]

Im März 2015 kündigte die Max-Planck-Gesellschaft an, ab Juli 2015 alle Doktoranden mit einem Max-Planck-Fördervertrag auszustatten. Im Endausbau sollten damit die Mittel für die Nachwuchsförderung um 50 Millionen Euro angehoben werden, was Mehrausgaben für den Nachwuchs von 40 % entspreche. [91] Zugleich hat die Max-Planck-Gesellschaft im Jahr 2015 Leitlinien für die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden verabschiedet und veröffentlicht. [92]

Literatur

 • Eckart Henning , Marion Kazemi : Chronik der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: 1911–2011: Daten und Quellen. (Gesamtitel: 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Teil 1), Duncker & Humblot, Berlin 2011, ISBN 978-3-428-13623-0 , ISBN 3-428-13623-3
 • Eckart Henning, Marion Kazemi: Handbuch zur Institutsgeschichte der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 1911–2011 – Daten und Quellen , Berlin 2016, 2 Teilbände, Teilband 1: Institute und Forschungsstellen A–L ( online ), Teilband 2: Institute und Forschungsstellen M–Z ( online )(Gesamtitel: 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Teil 2) [93]
 • Bernhard vom Brocke , Hubert Laitko (Hrsg.): Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute. Studien zu ihrer Geschichte: Das Harnack-Prinzip. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1996, ISBN 3-11-015483-8
 • Rudolf Vierhaus , Bernhard vom Brocke (Hrsg.): Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1990, ISBN 3-421-02744-7
 • Alison Abbott: German science starts facing up to its historical amnesia. In: Nature , Band 403 (2000), S. 474 f. (Artikel über die Kommission zur Aufklärung der Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus)
 • Gretchen Vogel: Aufbau Ost: Max Planck's East German Experiment. In: Science , Band 326, 6. November 2009
 • Peter Gruss, Reinhard Rürup (Hrsg.): Denkorte. Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011. Sandstein Verlag, Dresden 2011, ISBN 978-3-942422-01-7
 • Richard E. Schneider: Ein (Wieder)Aufbau unter ungewissen Vorzeichen: Die Gründungsgeschichte der Max-Planck-Gesellschaft. In: Deutschland-Archiv 8/2011, 15. August 2011 ( online )

Weblinks

Commons : Max Planck Institutes – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Belege

 1. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.: Prof. Dr. Martin Stratmann. Abgerufen am 25. Juli 2020 .
 2. Jahresbericht 2020. Abgerufen am 12. August 2021 .
 3. Satzung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. Fassung vom 14. Juni 2012, abgerufen am 26. Dezember 2020 (PDF; 132 kB; § 1: Name und Zweck ).
 4. World University Rankings 06. Who's up? Who's down? ( Memento vom 22. Juni 2007 im Internet Archive ). Times Higher Education Supplement, 22. Juni 2007 (archiviert, Webseite im Juni 2007 eingestellt) (auch als PDF verfügbar).
 5. a b Zahlen & Fakten. Max-Planck-Gesellschaft, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 6. Unsere Geschichte. Geschichte der MPG, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 7. Broschüre Aufbau Ost der Max-Planck-Gesellschaft.
 8. Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 9. Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 10. Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus
 11. Buchreihe „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“ im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 12. Die Max-Planck-Gesellschaft erforscht ihre eigene Geschichte. Das Forschungsprogramm ist auf sieben Jahre ausgelegt. Meldung der MPG zum Beginn des Programms vom 6. Februar 2015, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 13. Homepage des Forschungsprogramms. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 14. Dr. Florian Schmaltz. Projektleiter der Kommission. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 15. Research Program History of the Max Planck Society. Report 2014–2017 (PDF; 6,5 MB). Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 16. Publikationen des Forschungsprogramms. Homepage des Forschungsprogramms, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 17. Ein Porträt der Max-Planck-Gesellschaft. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 18. „Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen“. Auf dem Weg zu einer Geschichte der Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Gesellschaft. 2015.
 19. Lorenz Beck (Hrsg.): Max Planck und die Max-Planck-Gesellschaft: Zum 150. Geburtstag am 23. April 2008 aus den Quellen zusammengestellt vom Archiv der Max-Planck-Gesellschaft. Berlin 2008. ISBN 978-3-927579-24-8 , S. 295–296. Das Zitat stammt aus dem Vortrag „Das Wesen des Lichts“ von Max Planck, der auf der Hauptversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft am 28. Oktober 1919 gehalten wurde. Im Langzitat hervorgehoben.
 20. Freunde fördern macht Freu(n)de! Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 21. Die Biologisch-Medizinische Sektion. ( Memento vom 3. August 2016 im Internet Archive ). Abgerufen am 26. Dezember 2020 (auch als PDF verfügbar).
 22. Die Chemisch-Physikalisch-Technische Sektion. ( Memento vom 1. Juli 2016 im Internet Archive ). Abgerufen am 26. Dezember 2020 (auch als PDF verfügbar).
 23. Die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche Sektion. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 24. MPG.de: Rüdiger Willems neuer Generalsekretär der Max-Planck-Gesellschaft. 22. Juni 2017, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 25. mpg.de: Verfahren der Max-Planck-Gesellschaft , abgerufen am 26. Februar 2019.
 26. mpg.de: Satzung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., Fassung vom 14. Juni 2012 (PDF; 132 kB; 34 Seiten), abgerufen am 26. Februar 2019.
 27. Von 2008 bis 2014 Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, siehe https://www.mpg.de/324231/steuerrecht_oeff_finanzen_wissM2 .
 28. mpg.de: Grundlagenwissenschaft in geordneter Verantwortung: zur Governance der Max-Planck-Gesellschaft. (PDF, deutsch und englisch; 1,1 MB; 107 Seiten), abgerufen am 26. Februar 2019.
 29. mpg.de: Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, beschlossen im November 2000, geändert im März 2009 (PDF; 97,2 kB; 9 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 30. mpg.de: Verfahrensordnung bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten, beschlossen vom Senat der MPG November 1997, geändert November 2000 (PDF; 84,3 kB; 9 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 31. mpg.de: Richtlinien des Wissenschaftlichen Rates für die Einsetzung von Ombudspersonen in den Max-Planck-Instituten und in den Sektionen, beschlossen Februar 2001, geändert Februar 2006 (PDF; 51,9 kB; 5 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 32. mpg.de: Organigramm der MPG, weiter zum Feld „Fachbeiräte“ , abgerufen am 2. März 2019.
 33. mpg.de: Regelungen für das Fachbeiratswesen (PDF; 275 kB; 29 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 34. mpg.de: Regelungen für Kuratorien in der Max-Planck-Gesellschaft, beschlossen am 8. März 2002 (PDF; 99,1 kB; 2 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 35. Siehe Kuratoriumsverzeichnis auf www.mpg.de , PDF, abgerufen am 20. Dezember 2019.
 36. Jahresbericht 2004 . Max-Planck-Gesellschaft, München 19. Juli 2005, S.   3 ( online ( Memento vom 17. April 2007 im Internet Archive ) (PDF; 83 kB) [abgerufen am 22. März 2007]).
 37. Max-Planck-Gesellschaft: Jahresbericht 2019 (PDF)
 38. Forschungsförderung in Deutschland: Bericht der internationalen Kommission zur Systemevaluation der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft 1999
 39. Bericht über die Ausgaben im Fonds im Jahresbericht der Max-Planck-Gesellschaft 2011, S. 137
 40. uni-wuerzburg.de, 26. November 2012: Das Immunsystem im Visier , abgerufen am 26. Februar 2019.
 41. Startseite. Abgerufen am 28. April 2020 .
 42. Max Planck Digital Library (MPDL). Abgerufen am 21. April 2020 .
 43. MPDL – Home – MPDL. Abgerufen am 28. April 2020 .
 44. Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF) — Max Planck Computing & Data Facility. Abgerufen am 17. März 2019 .
 45. Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft (MPG HLL) München: Organisation , abgerufen am 15. Februar 2016
 46. Max-Planck-Innovation GmbH
 47. Minerva Stiftung GmbH
 48. mpg.de: Zahlen und Fakten: Internationale Kooperationen , abgerufen am 26. Februar 2019.
 49. Max Planck Florida Institute for Neuroscience
 50. Max-Planck-Institute im Ausland
 51. CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology , abgerufen am 4. Februar 2016
 52. CONICET-MPG Partnerinstitut Buenos Aires
 53. Max Planck Center und Partnerinstitute
 54. Kooperation mit China
 55. Dietmar Nickel: 10 Jahre wissenschaftliche Zusammenarbeit der Max-Planck-Gesellschaft mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften , in: Naturwissenschaften 72 (1985), S. 218–221 (Der Artikel führt diverse gemeinsame Projekte und Veranstaltungen an)
 56. La Sociedad Max Planck para el Avance de la Ciencia, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional , abgerufen am 12. Juni 2013
 57. Deutscher Bundestag und Bundesrat, 18. Wahlperiode, 2014: Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge (DIP): Vorhaben außeruniversitärer Einrichtungen in Kooperation mit dem US-Department of Defence
 58. Deutscher Bundestag und Bundesrat, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/268 v. 10. Januar 2014: Schulz, Swen (Spandau) (SPD): Vorhaben außeruniversitärer Einrichtungen in Kooperation mit dem US-Department of Defence, Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel v. 9. Januar 2014, S. 53–55 (PDF)
 59. Siehe Homepage der Max Planck Schools.
 60. Seite über die Max Planck Schools , abgerufen am 13. Juni 2018.
 61. Exzellenz neu bündeln – Start für erste Max Planck Schools – Presseinformation der Max-Planck-Gesellschaft, 4. September 2017, abgerufen am 13. Juni 2018.
 62. Zeitschrift „MPG-Spiegel“ im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 63. Zeitschrift „MPG-Monatsspiegel“ im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 64. Pakt für Forschung und Innovation: Die Initiativen der Max-Planck-Gesellschaft: Bericht zur Umsetzung im Jahr 2013, S. 78 (PDF)
 65. Das Schüler-Lehrer-Portal – www.max-wissen.de
 66. Mehr Wissen im Netz: Max-Planck-Gesellschaft schaltet spezielles Internetportal für Schüler und Lehrer frei
 67. Webseite „Max-Wissen“ der Max-Planck-Gesellschaft
 68. Open-Access-Zeitschrift „eLife“
 69. „Forschungsperspektiven 2000+“ – das Buch ( Memento vom 21. November 2014 im Internet Archive ) (PDF-Download verfügbar)
 70. Die Wissenschaft von morgen: Die Max-Planck-Gesellschaft veröffentlicht die „Forschungsperspektiven 2005“
 71. Forschungsfragen sind Zukunftsfragen: Die Max-Planck-Gesellschaft hat ihre Forschungsperspektiven für die kommenden Jahre definiert („Forschungsperspektiven 2010+“)
 72. „Pakt für Forschung und Innovation“: MPG: Forschungsstrategien entwickeln
 73. Forschungsperspektiven der Max-Planck-Gesellschaft im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 74. Eckart Henning , Marion Kazemi : Chronik der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: 1911–2011: Daten und Quellen (Gesamtitel: 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Teil 1), Duncker & Humblot, Berlin 2011, S. 766, ISBN 978-3-428-13623-0 , ISBN 3-428-13623-3
 75. Starthilfe und Vernetzung im Zweierteam: Das Minerva-FemmeNet unterstützt Wissenschaftlerinnen auf ihrem Karriereweg
 76. Mentoring – Karriereförderung für Frauen
 77. Siehe Wissenschaftskarriere bei Max Planck – Wegweiser Chancengerechte Karriereförderung , PDF.
 78. minerva.mpg.de: Arches.
 79. mdc-berlin.de: ARCHES-Preis für MDC-Forscher: Hochauflösende Landkarte von Genmodifikationen
 80. Nobelpreise, Webseite der Max-Planck-Gesellschaft
 81. Eckart Henning , Marion Kazemi : Chronik der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: 1911–2011: Daten und Quellen: Auszeichnungen für Wissenschaftler der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft: Nobelpreise (Gesamtitel: 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Teil 1), Duncker & Humblot, Berlin 2011, S. 1034, ISBN 978-3-428-13623-0 , ISBN 3-428-13623-3 .
 82. Andrea Raccanelli: Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft: Evidences
 83. Andrea Raccanelli: Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft: EU case
 84. Andrea Raccanelli: Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft: Petition to the Parliament (PDF)
 85. Andrea Raccanelli: Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft: BLK regulation: a lie or an excuse?
 86. EUROPEAN COMMISSION, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG: (Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft) Letter of the EU Commission to Andrea Raccanelli (PDF; 1,4 MB; 1 Seite), abgerufen am 27. Februar 2019.
 87. Britta Mersch: Wut der Doktoranden: Schafft die Stipendien ab! In: Spiegel Online , 28. März 2012.
 88. Anna Lehmann : Doktoranden der Forschung klagen: Aufruhr im Eliteclub . In: taz.de , 27. April 2012.
 89. Andreas Keller: Statusfeststellungsverfahren: Stipendiatinnen und Stipendiaten können Sozialversicherungspflicht prüfen lassen . Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 11. Mai 2012.
 90. Peter Gruss: Position: Lehrjahre im Labor . In: Der Tagesspiegel , 5. April 2012.
 91. Siehe 50 Millionen Euro für den wissenschaftlichen Nachwuchs: Max-Planck-Gesellschaft verbessert die Ausbildungs- und Karrierebedingungen ihrer Doktoranden und Postdocs. Meldung vom 26. März 2015, abgerufen am 10. Juni 2016.
 92. mpg.de, Jahr 2015: Leitlinien für die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden in der Max-Planck-Gesellschaft (PDF; 126 kB; 5 Seiten), abgerufen am 27. Februar 2019.
 93. Siehe Seite des Archivs der MPG mit einer Übersicht über die Publikationen des Archivs.