middelalderen

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Middelalderen er epoken i europæisk historie mellem antikkens slutning og begyndelsen på den moderne æra , dvs. perioden mellem det 6. og 15. århundrede. Både begyndelsen og slutningen af ​​middelalderen er genstand for videnskabelig diskussion og er sat helt anderledes.

I overgangen fra sen antik til tidlig middelalder brød den politiske og kulturelle enhed i Middelhavsområdet, der blev formet af græsk-romersk antik , op. Mens det byzantinske rige forblev intakt i øst, faldt det vestlige imperium i 476. Nye imperier blev dannet inden for (såsom det frankiske imperium , visigotiske imperium på den iberiske halvø og angelsaksernes imperier i Storbritannien) og udenfor (såsom slavernes styre i Øst- og Sydøsteuropa og de nye imperiumformationer i Skandinavien ) i det tidligere vestromerske imperium. Disse kejserrige blev befolket af den bosatte romaniserede befolkning og grupper, der immigrerede i migrationsperioden ( germanske stammer og slaver).

Mens det gamle kerneområde allerede var kristent , blev de andre, hedenske ( hedenske ) områder i Europa kristnet i middelalderen. I den tidlige middelalder opstod senere tiders grundlæggende politiske orden i det væsentlige. Den efterfølgende højmiddelalder var præget af højkonjunkturen i økonomi, videnskab og kultur. I slutningen af ​​middelalderen skete der en langsom overgang til den tidligt moderne periode .

Med islam opstod en ny religion i det 7. århundrede, som spredte sig som følge af de arabiske erobringer i Vest- og Centralasien, Nordafrika og også i dele af Sydeuropa, før kristne herskere indledte generobringen i Spanien ( Reconquista ) og sydlige Italien / Sicilien. I Sydøsteuropa fortsatte osmannerne imidlertid fremad i slutningen af ​​1300 -tallet.

Den dominerende samfunds- og økonomiform i middelalderen var feudalisme . Principper om, at tiden var en af boder, der var ordnet i samfundet , et bestemt gennem kristendommens verdensbillede , en kristent påvirket videnskab og litteratur , arkitektur , kunst og kultur samt latin som et fælles, krydstrænet sprog . Efter store skisma af 1054, både katolske kirke og den ortodokse kirke søgte enhed af kristendommen under deres tag. Imidlertid mislykkedes disse bestræbelser.

Jøderne havde stor betydning for det ”kristne” Europa. På grund af forbud mod interesse fra den katolske kirke blev kristne forbudt at foretage pengetransaktioner, men ikke for jøder af anden tro. De blev beskyttet af suveræne og blev kun modvilligt tolereret som et mindretal . På grund af anti-jødedom i middelalderen var de ofre for pogromer og udvisninger .

Udtrykket "middelalder"

Sit middelalderlige koncept

Tandhjul (ma. Repræsentation på Stralsund sæl)

Den kristne middelalder så endnu ikke sig selv som en "middelalder", men så sig selv i frelseshistorien som en aetas christiana ("kristen tidsalder") i tro overlegen i forhold til alle andre tidsaldre, som begyndte med Kristi fødsel og kun var at slutte på dommens dag . Mens de tidligere verdensalder for frelseshistorien yderligere blev opdelt i henhold til læren om de tre, fire eller seks verdensaldre ( aetates mundi ) , var der ingen fast etableret epokeskema for den interne periodisering af aetas christiana , men kun tilgange som f.eks. doktrinen om de syv perioder i Kirken (afledt af Johannes ' apokalypse ) eller den opdeling, som Joachim von Fiore fastlagde i en tid for "Sønnen" (fra Kristi fødsel til omkring 1260) og en efterfølgende tid for " Ånd".

Tanken om, at historisk udvikling i betydningen fremgang eller tilbagegang også kunne finde sted inden for aetas christiana, var på ingen måde fremmed for den kristne middelalder. Fra den romerske kirkes synspunkt var det imidlertid usikkert, fordi det på den ene side ikke tillod eller indrømmede nogen videre udvikling eller overgåelse af den kristne undervisning siden evangeliets tid og Kirkens fædre og, på den anden side ønskede den ikke at lade sin egen udvikling betragtes ud fra forfald. For så vidt angår tilsvarende historiske ideer blev kombineret med reformkoncepter, der var kritiske over for kirken og eskatologiske beregninger af sluttiderne, blev de derfor modsat af den romerske kirke, ligesom Joachims og hans efterfølgere underviste.

I det politiske, samtidig, frelseshistoriske perspektiv, opstod ideer om periodisering især i form af læren om Translatio imperii , hvorefter den romerske kejserlige værdighed først blev tildelt de østromerske kejsere i Byzantium , derefter i renovatio imperii af Karl den Store til frankerne og til sidst med den kejserlige kroning blev Otto den Store overført til kejserne i Det Hellige Romerske Rige . Oversættelseslæren var forenelig med den kristne lære om verdens tidsalder, da den ikke satte spørgsmålstegn ved aetas christianas præferenceposition og dogmatiske enhed og i stedet dens potentiale for konflikt lå i forholdet mellem paven og imperiet . Men en periodisk tabel for historiografien om den kristne æra stammede ikke fra denne idé.

Koncepthistorie

Begrebet middelalder blev først introduceret i formen medium aevum ("middelalder") i 1300 -tallet af italienske humanister , der derefter også etablerede forståelsen af ​​deres egen epoke som en genfødelsesepok ( renæssance ) i de to følgende århundreder. I det humanistiske historiesyn blev den kristne tro ikke erstattet i dens generelle bindende karakter, men i dens gyldighed som en målestok for at evaluere udviklingen af ​​verdenshistorien og med et profanalt historisk ideal om den græsk-romerske antik, ikke længere primært konstrueret af teologer, men af ​​digtere og filologer erstattet. Fra et humanistisk synspunkt var middelalderen en "mørk tidsalder" ( aetas obscura ) , en epoke af forfald og tilbagegang, hvor det sproglige, litterære, teknologiske og civilisationsmæssige udviklingsniveau for den græsk-romerske antikitet gik tabt på grund af sammenbrud af det vestromerske imperium for kun at blive genstand for efterligning ( imitatio ) eller endda overgå ( aemulatio ) i sin egen tid gennem genopdagelse af gamle kilder og genoplivning af gamle stilnormer.

Med det humanistiske begreb aetas obscura relateret, men er forskelligt i betydningen af ​​etableret især i den engelsktalende historie og protohistoriske term " Dark Ages " (Dark Ages), hvorved generelt perioder med manglende eller endnu ikke genvundet i forskning skrevet eller arkæologisk tradition ( middelalderlig arkæologi), for det meste forstået som mellemfaser sammenlignet med tidligere, forholdsvis bedre dokumenterede perioder. I Englands historie, for eksempel, er dette udtrykket, der bruges til at beskrive perioden efter slutningen af ​​det romerske styre indtil immigrationen af vinklerne , sakserne og juterne (omkring det 5. / 6. århundrede).

Udtrykket middelalder etablerede sig i den følgende periode som en epokebegreb med en tendens til nedsættende betydning, hvorved epokegrænserne for det meste blev sat på den ene side med afslutningen på det vestromerske imperium i år 476 og på den anden side med slutningen af ​​det østlige romerske imperium gennem den osmanniske erobring af Konstantinopel i 1453 , sidstnævnte også i betragtning af det faktum, at byzantinske lærde på deres flugt mod Vesten bragte vigtige græske manuskripter med sig, der forblev ukendte for den latinske middelalder eller kun var blevet kendt gennem arabiske oversættelser. [1]

En decideret positiv revurdering, delvis forbundet med nostalgisk transfiguration og med behovet for at bestemme sine egne kristne eller nationale rødder og identitet, opstod først ved slutningen af ​​oplysningstiden og især i den romantiske æra . [2] Siden slutningen af ​​1700 -tallet var dette en væsentlig drivkraft for den øgede filologiske og historiske optagethed af middelalderen.

I moderne forskning, som også gør brug af nye spørgsmål og metoder, foretages domme på en meget mere differentieret måde. [3] På denne måde understreges middelalderens oprindelige præstationer og de eksisterende kontinuitetslinjer, så middelalderen ikke længere bedømmes ud fra den humanistiske målestok for gammel "storhed". I stedet for det nationale er der ofte en europæisk orienteret tilbagevenden, der understreger "Europas fødsel i middelalderen" ( Jacques Le Goff ).

Uden for det tekniske sprog omtales stadig tankegange eller adfærd eller hele kulturer overdrevet som "middelalder" for at tilskrive dem særlig tilbagestående og mangel på uddannelse og menneskelighed.

Kronologisk rækkefølge

Nürnberg Slot som et eksempel på et slot i middelalderen

Udtrykket "middelalder" refererer primært til det kristne vests historie før reformationen , fordi udtrykket sjældent bruges i forbindelse med ikke-europæiske kulturer (se nedenfor for udtrykket i sammenhæng med historien om Indien, Kina og Japan ). Så det refererer hovedsageligt til det europæiske kontinent og de britiske øer . Middelalderen er groft klassificeret mellem 500 og 600 e.Kr. og omkring 1500. Følgende referencedata er meget mere specifikke:

Den europæiske middelalder strækker sig nogenlunde fra slutningen af migrationsperioden , hvis slutning for det meste er dateret i forskning i år 568, til renæssancetiden fra midten af ​​1400 -tallet eller begyndelsen af ​​1500 -tallet. Med hensyn til problemet med datering af begyndelsen af ​​middelalderen og den efterfølgende udvikling, se også slutningen af ​​antikken , senantikken og den tidlige middelalder .

Datingtilgange er ikke altid ensartede, fordi det afhænger af hvilke aspekter af udviklingen, der fremhæves, og hvilken region der overvejes i hvert enkelt tilfælde. [4] Hvis for eksempel islams indflydelse og erobring af store dele af det engang romerske område af araberne er i forgrunden, og hvis man ser mere mod det østlige Middelhav end Vesteuropa, kan man se Mohammeds Hijra ( 622) eller begyndelsen på den arabiske Se ekspansion (fra 632) som slutningen på senantikken og begyndelsen af ​​middelalderen. Der er også forskellige dating muligheder for slutningen af ​​middelalderen, for eksempel opfindelsen af trykpressen (omkring 1450), erobringen af ​​Konstantinopel (1453), opdagelsen af ​​Amerika (1492), begyndelsen på reformationen (1517 ) eller de store bøndernes krig (1525)). Andre tilgange forlænger perioden endnu mere (såkaldt "lang middelalder" op til 1800-tallet, som Jacques Le Goff f.eks. Går ind for), [5], men det er minoritetsopfattelser.

Hvis du fokuserer på de enkelte lande, kan du komme til forskellige nøgledata. For eksempel endte antikken ved Rhinen eller i Storbritannien betydeligt tidligere end i Italien, Lilleasien eller Syrien på grund af udviklingen der under folkevandringen. På den anden side var renæssancetiden allerede gået op i Italien i begyndelsen af ​​1400 -tallet, mens i England stadig den samme tid regnes som en del af middelalderen. I Nordeuropa blev migrationsperioden efterfulgt af den "germanske jernalder", som i Sverige blev erstattet af vendelperioden (650–800). I Skandinavien begynder vikingetiden omkring 800, slutter i 1050 og går derefter over i "nordisk middelalder".

Inddeling af middelalderen

Efter at have besejret Berengar II modtager Otto I sit sværd som tegn på underkastelse (fra et manuskript omkring 1200)

I de tysktalende lande har historiografi, påvirket af den nationale idé og orienteret mod de frankiske og tyske herskers historie, opdelt den europæiske middelalder og Tysklands historie i middelalderen i tre hovedfaser:

Denne treenighed var baseret på ideen om stigning , blomstring og forfald , men betragtes på en meget mere differentieret måde i nyere forskning. Som et resultat af ændrede spørgsmål, især hensynet til økonomiske, sociale og kulturhistoriske aspekter, opgav man gradvist ordensmodellen baseret på de herskendes historie og understregede ændringerne den 11. / 12. Århundrede som et afgørende vendepunkt i årtusindet kendt som middelalderen . Dette fører ofte til, at man kun adskiller det tidligere fra den senere middelalder. Forskellige klassifikationer og opgaver foretaget af individuelle forskere påvirkes også af forskellige prioriteter.

I den engelsktalende verden taler man om “middelalderen” på grund af underopdelingen, altså i flertalsform af flere tidsperioder. [6]

Tidlig middelalder

Folkevandring ses af forskningen som en forbindelse mellem senantikken og den tidlige middelalder. Med afslutningen på den store migration, som traditionelt er forbundet med indtrængen af langobarderne i Italien i 568 (dog i den nyere forskning, er tiden bagefter undertiden inkluderet i overvejelsen, i det mindste som en opfattelse), [7 ] begyndte i det mindste i de vestlige og vestlige regioner Centraleuropa endelig den tidlige middelalder. Overgangen er derfor flydende i det 6. århundrede. I Eastern Current og Byzantium vedblev imidlertid gamle administrative strukturer et par årtier længere; gamle kulturelle elementer blev stadig dyrket i Byzantium senere.

Tidlig middelalder bevæbning:
Spatha , Sax , Franziska , Spangenhelm og skjold pukkel ( Germanisches Nationalmuseum , Nürnberg)

I den tidlige middelalder skete der mange afgørende udviklinger, der har haft indflydelse op til moderne tid. En omformning af den gamle romerske arv fandt sted, men på trods af mange pauser kan lige så mange kontinuitetslinjer genkendes. I modsætning til den ældre fortolkning som en "mørk" eller "tilbagestående" epoke ses den tidlige middelalder på en meget mere differentieret måde i moderne forskning. Det er præget af både kontinuiteter og ændringer på det politiske, kulturelle og sociale område. Opdelingen af ​​Europa og Middelhavet i en kristen og en islamisk del og den kristne del i en latinsk og en ortodoks del fandt sted, som omfattede kulturen i Byzantium. Flere af de imperier, der opstod i den tidlige middelalder, dannede grundlaget for stater, der stadig eksisterer i dag.

Kristendommen kom også i gang i tidligere hedenske (" hedenske ") områder, for eksempel øst for Rhinen og senere i Skandinavien, blandt andet gennem aktiviteter fra irske missionærer. Omkring 500 konverterede den vigtige frankiske konge Clovis I og hans adel til katolsk kristendom, trosbekendelsen for majoritetsbefolkningen i Gallien. Fremkomsten af ​​det frankiske imperium begyndte under merovingerne , som til sidst etablerede dets dominans i Vest- og Centraleuropa på basis af resterne af det vestromerske imperium og imperierne fra flere germanske folk (f.eks. Burgunderne og vestgoterne i Gallien). Siden slutningen af ​​det 7. århundrede lå den sande magt i det frankiske imperium imidlertid hos karolingerne , der var de frankiske konger fra 751 til det 10. århundrede. Angelsakserne bosatte sig i Storbritannien fra midten af ​​det 5. århundrede og etablerede flere imperier ( heptarki ) der, før Alfred den Store skabte et samlet angelsaksisk imperium i slutningen af ​​det 9. århundrede. England blev erobret af normannerne under William i 1066. Longobard -imperiet i Italien varede indtil det 8. århundrede, da det blev erobret af frankerne. Visigoth -imperiet opstod i Hispania og kollapsede i begyndelsen af ​​800 -tallet som følge af de arabiske angreb. Reconquista , erobringen af ​​de arabisk besatte områder, begyndte der i det 8. århundrede, startende fra Asturien . En kulturel storhedstid begyndte også i maurisk Spanien ( Al-Andalus ). Den islamiske ekspansion havde også dramatiske konsekvenser for Byzantium, da store dele af imperiet (f.eks. Syrien, Egyptens og Carthages brødkurv) faldt på araberne. Ikke desto mindre var Byzantium i stand til at holde kerneområdet i Lilleasien .

Det frankiske imperium var det vigtigste germansk-romanske efterfølgerimperium i vest. Romerriget , der kollapsede i vest i 476, udgjorde et vigtigt referencepunkt for politisk tænkning gennem middelalderen. Højdepunktet i denne udvikling var kroning af Karl den Store som "romersk kejser" ( Translatio imperii ) af paven ved jul i år 800. Charles udvidede imperiets grænser og sikrede en ny kulturel genoplivning. Efter hans død i 814 faldt det frankiske imperium imidlertid gradvist fra hinanden. Det senere Frankrig opstod fra den vestlige halvdel, mens det østlige frankiske imperium udviklede sig fra den østlige halvdel og først i højmiddelalderen udviklede det senere såkaldte "Det Hellige Romerske Rige " sig. Under ottonerne indtog Østfranken en kvasi-hegemonisk position i Latin-Europa og udvidede; så mod øst i slavisk territorium og mod syd, hvor imperiet nu også omfattede kejserlige Italien . Med kroningen af Otto I som kejser i 962 blev imperiet fornyet, til gengæld gav kejserne, som sekulære lånere i kirken, paverne en sikkerhedsed. Siden den ottoniske æra blev kun de østfrankiske / romersk-tyske konger faktisk anset for at være bærere af den fornyede "romerske" kejserlige værdighed. Derudover modtog paven gennem den såkaldte Pippin-donation i 754 ikke kun sin åndelige, men også verdslige magt. De respektive universelle gyldighedskrav fra kejseren og paven skulle føre til flere spændinger senere (især fra det 11. århundrede), hvorved det afgørende spørgsmål var, om den kronede kejser var underlagt paven eller ej.

Mod slutningen af ​​den tidlige middelalder opstod raider fra vikingerne (ca. 800-1050) og magyarerne (" ungarske invasioner ", ca. 900–955). De britiske øer og det nordlige Frankrig led mest af vikingernes angreb, hvor vikingerne også etablerede deres egne domæner. I det 10. og 11. århundrede var der statskonsolidering i de karolingiske efterfølgerimperier og i angelsaksisk England. Sammen med erobringen af ​​Nordafrika og en stor del af den iberiske halvø af araberne udslettede disse plyndringer de sidste strukturer i senantikken. Et feudalt økonomisk system opstod i Vesteuropa, men detaljerne er kontroversielle i nyere forskning. Økonomisk spillede den naturlige økonomi en rolle i det latinske vest i den tidlige middelalder, hvorved herredømmet skulle understreges. Ikke desto mindre forblev pengeøkonomien en vigtig faktor, og langdistancehandel gik heller ikke helt i stå. Der var også et vist økonomisk opsving. De vigtigste kulturbærere var Byzantium, klostrene , især dem i den benediktinske orden , samt lærde i det arabisk-islamiske kulturområde, gennem hvilke i det mindste en del af den gamle litteratur og videnskab kunne bevares.

Høj middelalder

Repræsentation af en ridder i Codex Manesse , 1300 -tallet
Original dobbeltside fra Reiner Musterbuch (begyndelsen af ​​1200 -tallet )

Den høje middelalder var storhedstiden for ridderlighed , feudalisme og minersang . Befolkningen begyndte at vokse (hjulpet af landbrugsfremskridt og blandt andet middelalderens varme periode ), handel og industri steg, og mange byer havde fremgang. En ny kulturel og videnskabelig udvikling fandt sted, hvorved uddannelse ikke længere udelukkende var forbeholdt præsterne . Udviklingen i de enkelte kongeriger var imidlertid en ganske anden.

Den høje middelalder var en epoke af konflikt mellem sekulære (imperium / imperium) og gejstlige (pave / sacerdotium) universel magt i investeringsstriden . Dette brød ud i det romersk-tyske kejserrige under Henry IV 's regeringstid og kunne faktisk afvikles af Henry V i 1122; kejserens og paveens universelle gyldighedskrav førte til konflikter i den efterfølgende periode op til 1300 -tallet. Det romersk-tyske kejserrige mistede sin hegemoniske position. Denne magtposition var blevet rystet under salianernes styre af investeringskonflikten og konflikterne mellem kongedømmet og de store (for eksempel kongeskabets tilsidesættelse af den konsensuelle regeludøvelse ). Hohenstaufen lykkedes i 12./13. Century ikke forhindre tab af kongemagten i imperiet, i stedet de herskere vundet indflydelse. De romerske-tyske kongers aktive italienske politik bandt også stærke kræfter i det kejserlige Italien . Frederik I forsøgte med at bevare kejserlige rettigheder og krav ( Honor Imperii ) at styrke regeringsmagten i det kejserlige Italien, men var aldrig i stand til helt at bryde modstanden fra Lombard League og kom også i konflikt med pave Alexander III . Henry VI. lykkedes det at få kongeriget Sicilien, som Henriks søn Friedrich II gjorde centrum for hans styre. Frederik II blev uddannet og betragtes som en af ​​de vigtigste middelalderlige kejsere, men han kom i konflikt med pavedømmet. Efter hans død i 1250 styrtede Hohenstaufen -dynastiets magt i imperiet effektivt sammen.

I Nord- og Østeuropa dannede nye kongeriger som England (som blev erobret af normannerne, der også var aktive i det sydlige Italien i 1066), Norge , Danmark , Polen , Ungarn og Bøhmen under kristningen (begyndende i det tidlige mellem Alder). Ligeledes længere mod øst, under påvirkning af vikingerne og ortodokse missionærer fra det byzantinske imperium , som nåede sit højdepunkt omkring 1000, opstod andre imperier som Kiev -imperiet . Mens Byzantium oplevede en afgørende svækkelse af sin magt ved det fjerde korstog i 1204, blev kejserrusrigets imperium ødelagt i løbet af den mongolske storm; andre østeuropæiske imperier (især Polen og Ungarn) undslap kun snævert ruin.

Generobringen af ​​de områder, som maurerne erobrede på den iberiske halvø af de nærliggende kristne kongeriger fortsatte i højmiddelalderen. På Sicilien blev araberne skubbet tilbage af normannerne, og kongeriget Sicilien blev grundlagt, som omfattede øen såvel som det sydlige Italien. I Latin -Europa fik Frankrig og England en stigende politisk indflydelse. Det engelske hus Plantagenet havde store ejendele i Frankrig, så de engelske konger havde været i feudale bånd til det franske kongedømme for disse områder siden Henry IIs tid , men dette førte gentagne gange til kampe med de franske konger. Engelsk kongeliges magt var blevet begrænset siden Magna Carta i 1215 ved yderligere inddragelse af de store, der nu fik grundlæggende rettigheder. Det franske kongedømme blev igen konsolideret i det 12. og 13. århundrede. Århundredets position, skubbede Plantagenets indflydelse tilbage under Philip II i 1200 -tallet og konsoliderede i Louis IXs tid. Frankrigs politiske position i Latin -Europa. England og Frankrig havde forholdsvis effektive kongelige administrative systemer og udviklede sig langsomt til "nationale kongeriger" uden at være nationale stater.

Ankomst af kong Filip II af Frankrig til Acre (1191)

Efter at pave Urban II opfordrede til et korstog ved Synoden i Clermont (1095), begyndte korstogene til Orienten . Korsfarernes erklærede mål var befrielsen af ​​den hellige by Jerusalem fra saracenerne .[8] Ud over religiøse og sociale motiver fik grådighed efter bytte og jord også korsfarerne til at deltage i korstogene.[8] Det lykkedes korsfarerne at erobre byen Jerusalem i 1099 og etablere fire såkaldte korsfarerstater , som gradvist gik tabt indtil 1291. Efter 1099 tog religiøse mål bagsæde i de senere korstog, ofte til fordel for magtpolitik og økonomiske interesser. Der blev også ført korstog mod kristne (omkring 1204 mod Byzans og i slutningen af ​​middelalderen i Italien mod politiske modstandere af pavedømmet).

I løbet af korstogene udviklede man igen langdistancehandel med Levanten , hvor især de italienske bystater havde fordel af, især Republikken Venedig . Med handel, penge økonomi fået større betydning. Nye eller genopdagede ideer kom også til Europa; for eksempel blev Aristoteles , hvis skrifter blev oversat til latin, den vigtigste ikke-kristne autoritet inden for skolastik . De første universiteter opstod i Italien og senere i Frankrig. Laugsystemet opstod især i Centraleuropa, og det havde stor indflydelse på sociale og økonomiske processer i byerne.

Die wichtigsten Ordensgemeinschaften des Hochmittelalters waren neben den Zisterziensern die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner . Daneben entstanden neue christliche Laienbewegungen , die von der katholischen Kirche als häretisch eingestuft wurden, darunter die Glaubensbewegungen der Katharer oder Waldenser . Die Inquisition wurde auch deshalb ins Leben gerufen, um gegen sogenannte Ketzer vorzugehen.

Spätmittelalter

Städtisches Wohnhaus, Halberstadt

Europa erlebte nach Ansicht der älteren Forschung ab ca. 1300 eine gewisse Krisenzeit. Objektiv feststellbar sind etwa Klimaveränderungen, die sich nachteilig auswirkten, doch dominierte in Deutschland lange Zeit auch die Ansicht, dass es zu einer politischen Krisenzeit gekommen sei. Diese Forschungsdebatte betraf allerdings stärker die deutsche Mediävistik , weil dort die Abfolge des Mittelalters in drei Stufen prägend war. In Italien oder Frankreich wurde keine derartig scharfe Trennung vorgenommen. In der neueren deutschsprachigen Forschung wird wesentlich differenzierter geurteilt und unter anderem die Übergänge in die beginnende Neuzeit betont; hinzu kommen neue Forschungsansätze und neue Quellenbefunde. Insofern hat ein Paradigmenwechsel in der Spätmittelalterforschung stattgefunden. [9]

Im Heiligen Römischen Reich (der Begriff taucht erstmals 1254 in den Quellen auf) verlor die ohnehin nicht besonders ausgeprägte Königsmacht weiter an Einfluss, während die Macht der zahlreichen weltlichen und geistlichen Landesherren erstarkte. Die Königswahl oblag seit dem Interregnum den Kurfürsten , die auch Einfluss auf die Reichspolitik nahmen. Das Königtum musste verstärkt eine Hausmachtpolitik betreiben, um den Verlust des schwindenden Reichsguts zu kompensieren, wobei die Häuser Habsburg , Luxemburg und Wittelsbach am einflussreichsten waren. Das Kaisertum wurde nach dem Ende der Stauferzeit durch die Kaiserkrönung Heinrichs VII. 1312 erneuert. In der Zeit seines Nachfolgers Ludwigs IV. kam es zum letzten Grundsatzkonflikt zwischen Kaisertum und Papsttum. Als bedeutendster Kaiser des Spätmittelalters wird in der Regel Karl IV. betrachtet, der den luxemburgischen Hausmachtkomplex erheblich vergrößerte. Eine Art Reichsgrundgesetz bildete die in seiner Regierungszeit erarbeitete Goldene Bulle von 1356. Das spätmittelalterliche römisch-deutsche Königtum litt dennoch unter erheblichen strukturellen Mängeln, so dass sich keine starke Zentralgewalt im Reich entwickelte. Mit dem Tod Kaiser Sigismunds im Jahr 1437 erlosch die männliche Linie der Luxemburger; ihr Erbe im Reich traten die Habsburger an, die bis zum Ende des Reichs 1806 fast kontinuierlich die römisch-deutschen Kaiser stellten. Die langen Regierungszeiten von Friedrich III. und Maximilian I. stabilisierten den habsburgischen Hausmachtkomplex, den Maximilian im Westen durch Teile des burgundischen Erbes noch einmal erweitern konnte. Eine angestrebte umfassende Reichsreform gelang jedoch nicht.

Im Jahre 1291 fiel Akkon , die letzte Festung der Kreuzfahrer im Nahen Osten, die Autorität des Papstes schwand im Zuge des sogenannten Abendländischen Schismas . Die schlimmste Katastrophe in der sogenannten Krise des 14. Jahrhunderts stellte jedoch die Pest dar, der „ Schwarze Tod “, die ab 1347 von der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer kommend die Länder Europas verheerte und zwischen einem Drittel und der Hälfte der europäischen Bevölkerung, vor allem in den Städten, das Leben kostete. Die Entvölkerung führte zu Aufständen und einem Wandel der Sozialstrukturen, die das Rittertum zugunsten des Bürgertums schwächten und in der katholischen Kirche einige Reformbewegungen auslösten. Während das Byzantinische Reich nach der Eroberung Konstantinopels 1204 während des Vierten Kreuzzuges langsam aber sicher seinem Untergang entgegenging, gewannen die christlichen Reiche auf der iberischen Halbinsel nach dem Sieg bei Las Navas de Tolosa im Jahre 1212 immer weiter an Boden. 1492 endete die Reconquista mit der Eroberung des Emirats von Granada . Infolge der Reconquista entstanden die christlichen Königreiche Portugal und Spanien (bestehend aus den vereinigten Reichen Aragon und Kastilien). Muslime und Juden, die nicht gewillt waren zum Christentum zu konvertieren, wurden aus Spanien vertrieben (Siehe auch: Alhambra-Edikt ) . 1453 fiel Konstantinopel an die osmanischen Türken , während im römisch-deutschen Reich der Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden wurde.

Im 14. Jahrhundert begann aufgrund von Erbstreitigkeiten um die französische Krone der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England . Von 1340 bis etwa 1420 behielten die Engländer weitgehend die Oberhand. Jeanne d'Arc , heute als die Jungfrau von Orleans bekannt, gab im frühen 15. Jahrhundert den Franzosen wieder Hoffnung, die bei Orleans 1429 einen Sieg errangen und in die Offensive gingen. Jeanne d'Arc wurde 1431 von den Engländern zum Tode verurteilt, doch Frankreich konnte den Krieg 1453 siegreich beenden. Während die französischen Könige aus dem Haus Valois nun bestrebt waren, ihre Macht wieder zu festigen, gerieten sie gleichzeitig in Konflikt mit dem Haus Burgund , einer Nebenlinie des französischen Königshauses, das eigene Interessen verfolgte. England litt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter schweren inneren Unruhen, die schließlich zum offenen Thronkampf der Häuser York und Lancaster führten, der als die Rosenkriege bekannt ist. Am Ende setzte sich 1485 das Haus Tudor durch.

Kunst und Wissenschaften befanden sich im Spätmittelalter im Aufbruch. Die bereits im Hochmittelalter erfolgte Gründung der ersten Universitäten, vor allem in Italien ( Bologna ) und Frankreich ( Paris ), verhalf den Wissenschaften und der Philosophie zu einem neuen Aufschwung, denn sie verbreiten die Lehren antiker Gelehrter und ebneten so den Boden für die Epoche der Renaissance . Den Künstlern eröffneten sich neue Möglichkeiten dank Auftragsarbeiten für das selbstbewusste Bürgertum: Die bisher auf kirchliche Motive beschränkte Malerei wurde nun auf andere Bereiche ausgeweitet, auch die Dreidimensionalität wurde von den Malern entdeckt. Die Architektur lehnte sich infolge der Renaissancebewegung wieder an alte römische und griechische Vorbilder an.

Die Wirtschaft erlebte trotz der Pest eine Blüte. Das Spätmittelalter war die Zeit des aufsteigenden Bürgertums der Städte und der Geldwirtschaft. Genannt seien die italienischen Stadtstaaten, die Städte Flanderns und der Städtebund der Hanse an Nord- und Ostsee. Die Hanse bewirkte durch den schwunghaften Handel eine weitere Besiedelung Nord- und vor allem Osteuropas durch hauptsächlich deutsche Kolonisten (Siehe auch: Ostkolonisation ) . Durch die Handelskontakte entstanden daneben in Russland eine Reihe neuer Fürstentümer, die nach und nach das mongolische Joch abschüttelten. Aus dem mächtigsten von ihnen, dem Fürstentum Moskau , sollte sich später das russische Zarenreich entwickeln.

Ende des Mittelalters

Der Fall Konstantinopels in einer Darstellung aus dem 15. Jahrhundert

Wie hinsichtlich des Übergangs von der Antike ins Mittelalter, so sind auch für das Ende des Mittelalters verschiedene Forschungsansätze möglich. Es handelt sich letztlich um fließende Übergänge und nicht um einen zeitlich exakt datierbaren Bruch. Als wesentlich für den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit betrachtet man im Allgemeinen die Zeit der Renaissance (je nach Land spätes 14. Jahrhundert bis 16. Jahrhundert), die Erfindung des modernen Buchdrucks mit beweglichen Lettern um 1450 und die damit beschleunigte Verschriftlichung des Wissens, die Entdeckung insbesondere der Neuen Welt durch Christoph Kolumbus 1492, oder auch den Verlust des Einflusses der institutionalisierten katholischen Kirche und den Beginn der Reformation . Diese Ereignisse sind alle zwischen der Mitte des 15. und der Schwelle zum 16. Jahrhundert anzusiedeln. Im selben Zeitraum kann man das Ende des Mittelalters in Deutschland auch mit der Reichsreform als dem verfassungsrechtlichen Ende des klassischen Feudalismus lokalisieren.

Angeführt wird ferner die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453), da mit dem Untergang des Byzantinischen Reiches das letzte lebendige Staatsgebilde der Antike unterging. Der dadurch ausgelöste Strom byzantinischer Flüchtlinge und Gelehrter nach Italien wird für den Beginn der Renaissance als mitverantwortlich angesehen. Darüber hinaus wurden die Handelsrouten nach Asien durch die Ausbreitung des Osmanischen Reiches blockiert, sodass westeuropäische Seefahrer neue Handelswege erkundeten. Die Suche nach einem Seeweg nach Indien führte unter anderem zur Entdeckung Amerikas 1492.

Juden im mittelalterlichen Europa

Die Juden waren im mittelalterlichen Europa eine Minderheit mit eigenen Traditionen, eigener Kultur, Sprache und Religion. Zunächst im Ostfrankenreich , dann im Heiligen Römischen Reich unterstanden sie in besonderer Weise dem König bzw. demrömisch-deutschen Kaiser , waren aber auch Schutzbefohlene anderer Herren. In Mitteleuropa interagierten sie mit einer ihnen feindlichen durch das Christentum geprägten Gesellschaft , auf der Iberischen Halbinsel bis zur Reconquista mit einer durch den Islam geprägten, die ihre Fähigkeiten zu nutzen wusste. Die im Mittelalter auf der Iberischen Halbinsel ansässigen Juden werden als Sefardim , die im übrigen Europa ansässigen als Aschkenasim bezeichnet. [10]

Den Christen war es bis zum 15. Jahrhundert nach dem kanonischen Recht verboten, Geld gegen Zinsen zu verleihen. Nicht so den Juden. Da ihnen das Ausüben eines zunftgemäßen Gewerbes und die Beschäftigung mit dem Ackerbau verboten waren, verdienten sie sich ihren Lebensunterhalt im Handel , als Pfandleiher oder im Zins- und Wechselgeschäft . [11]

Im Frühmittelalter kam es kaum zu gewaltsamen Übergriffen gegen Juden, die bereits im Frankenreich eine durchaus privilegierte Sonderstellung genossen, wenngleich sie rechtlich eingeschränkt waren. Bis zum Beginn des Ersten Kreuzzugs (1096) lebten die Juden im mittelalterlichen Europa relativ sicher. In dessen Verlauf wurden viele Juden dann jedoch vor die Wahl „Taufe oder Tod“ gestellt. Die Kreuzfahrer wollten sich zunächst der „Ungläubigen“ im eigenen Land entledigen. Tausende Juden, die nicht zum Christentum konvertieren wollten, wurden von den Kreuzfahrern erschlagen. [10] Nur in sehr wenigen Fällen (so in Speyer durch den bischöflichen Stadtherrn) wurden Juden vor Übergriffen geschützt.

In der folgenden Zeit kam es immer wieder zu Ausweisungen von Juden und zu gewaltsamen Übergriffen, so auch in Frankreich und England im 13. Jahrhundert. Mit der Pest begann 1349 eine neue Welle von Pogromen an Juden . Sie wurden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben, um alle Christen auszurotten. Die Überlebenden ließen sich in Osteuropa nieder. [10]

Das Spätmittelalter bis hinein in die frühe Neuzeit war geprägt durch zunehmende Judenfeindlichkeit. Die in den Städten ansässigen Juden wurden gezwungen, in Ghettos zu leben. Nach Lockerung desZinsverbots der katholischen Kirche verloren sie an wirtschaftlicher Bedeutung. Zunehmend waren jetzt auch Christen – nun von der Kirche geduldet – als Kaufleute und als Geldverleiher tätig, darunter Bürger und hohe Geistliche . [12] Aber nicht nur finanzielle, sondern auch politische und religiöse Ursachen schwächten die Position der Juden. [13] In der durch das Christentum geprägten Gesellschaft wuchs der religiöse Hass gegen die Andersgläubigen. [13] Im Zusammenwirken führten religiöse, sozialpsychologische, politische und wirtschaftliche Momente immer öfter zu antijüdischen Aktionen. [12] Die Folge waren die Judenvertreibungen und Pogrome des Spätmittelalters , die erst im 16. Jahrhundert endeten. [13]

Populäre Mythen, Missverständnisse und historische Streitpunkte

Bereits in der Renaissance wurde die Epoche zwischen der Antike und der damaligen Gegenwart als ein Zeitalter betrachtet, in dem das Wissen und die Werte der antiken Kulturen in Vergessenheit geraten waren, woraus sich die kulturelle und geistige Unterlegenheit des Mittelalters ableiten ließ. Diese Bewertung wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der aufkommenden Romantik übernommen und weiter ausgebaut, wobei die Rezeption vergangener Zeiten gemäß der Aufklärung , der Moral des Viktorianischen Zeitalters und durch „Fortschrittsgläubigkeit“ und Vernunftsorientierung beeinflusst wurde. Dadurch entstand im 19. Jahrhundert eine moderne und bis heute populäre Rezeption des historischen Mittelalters, die im Großen und Ganzen eher auf dem romantischen Zeitgeist als auf historischen Quellen basiert.

Im Laufe der Zeit haben sich auf diese Weise Vorstellungen vom historischen Mittelalter herausgebildet, die keine historische Grundlage haben und sich dennoch einer breiten Bekanntheit erfreuen. [14]

Indisches Mittelalter

Die Geschichte Indiens kennt eine Ausbreitung feudaler Strukturen nach dem Ende des Gupta-Reiches im Jahr 550, in dem das „goldene Zeitalter“ der klassischen Periode Indiens liegt. Das späte Gupta-Reich erlebte schon einen Niedergang und musste sich Angriffen der „ Hunnen “ ( Hunas , worunter wohl die Alchon zu verstehen sind) von Norden erwehren, die nach einer brutalen Herrschaft schließlich ein Machtvakuum hinterließen. Im nördlichen Indien erlebte die Gupta-Kultur unter der Herrschaft von Harshavardhana (606–647), dem letzten buddhistischen Großkönig der indischen Geschichte, noch einen Höhepunkt, bevor die zentralen Herrschaftsstrukturen zerfielen und die tatsächliche Macht auf lokale Fürsten überging. Der Zeitraum des Untergangs des Gupta-Reichs (6. Jahrhundert) wird als der Beginn der frühmittelalterlichen Periode der indischen Geschichte aufgefasst. [15]

Die genaue Zuordnung als „Mittelalter“ [16] dieser von wechselnden Herrschaften dominierten Zeit variiert dabei in der Forschung und hängt auch von der jeweiligen Betrachtungsweise ab, da sich das nördliche Indien und das südliche Indien geschichtlich verschieden entwickelten. Als wichtiges Merkmal des frühen indischen Mittelalters wird oft die Ausbildung hierarchisch-feudaler Vasallensysteme von etwa 600 bis zur Errichtung des Sultanats von Delhi im Jahr 1206 herangezogen. Im Norden kam es seit dem 8. Jahrhundert zur Ausbreitung des Islams. Der Beginn des späten Mittelalters wird auf die Errichtung des Sultanats datiert. Im Süden bildeten sich neue Fürstentümer im 7. Jahrhundert heraus (z. B. die Herrschaft der Pallava ). Mangels Zäsur ist dort eine Unterscheidung zwischen frühem und späteren Mittelalter nur schwer zu fassen; das Sultanat breitet sich zwar zeitweise auch hier aus aus, die Herrschaft wurde jedoch wieder abgeschüttelt.

Das indische Mittelalter endete nach weit verbreiteter Auffassung im Zeitraum zwischen dem Einfall der Mongolen 1398 im Norden und den Veränderungen nach der Entdeckung eines europäischen Seewegs nach Indien um das Kap der Guten Hoffnung 1498.

Chinesisches Mittelalter

Bezüglich der Geschichte Chinas wird in der modernen Forschung die Zeit vom Ende der Han-Dynastie bzw. deren faktischen Entmachtung bis zur Wiedervereinigung Chinas unter der Sui- und Tang-Dynastie im späten 6./frühen 7. Jahrhundert teils als „Mittelalter“ (im Sinne einer Übergangszeit von der staatlichen Zersplitterung hin zur Einheit) verstanden. [17]

Japanisches Mittelalter

In der japanischen Geschichte wird die Zeit von ca. 1200 bis ca. 1600 ( Kamakura- , Muromachi- und Azuchi-Momoyama-Zeit ) als Japanisches Mittelalter bezeichnet. Diese Epoche zeichnete sich durch eine starke Dominanz des Buddhismus und des Feudalismus aus.

Afrikanisches Mittelalter

Der französische Afrikaspezialist François-Xavier Fauvelle-Aymar bezeichnet die Phase der Gründung der frühen afrikanischen Königreiche von der Nigerregion über die christlichen Königreichen in Nubien und bis nach Zimbabwe seit dem 6. Jahrhundert als afrikanisches Mittelalter. [18]

Mesoamerikanisches Mittelalter

Vereinzelt wird auch von einem mesoamerikanischen Mittelalter gesprochen. [19]

Siehe auch

Portal: Mittelalter – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Mittelalter

Literatur

Wichtige Quellen sind im großen Umfang gesammelt in den Monumenta Germaniae Historica . Siehe auch die dt.-latein. Ausgaben der Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe (FSGA); einen Quellenüberblick bieten die Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters . [20] Wichtige Quellen stellen ua neben der Geschichtsschreibung auch Konstitutionen und andere Aktenquellen dar. Von besonderer Bedeutung sind des Weiteren die Regesten (für das römisch-deutsche Reich die Regesta Imperii ).

Eine hervorragende Bibliographie findet sich hier (erstellt vom Historischen Seminar der Uni. Bonn) , zur Literatursuche eignet sich besonders gut der Opac der Regesta Imperii ( RI-Opac ). Ansonsten sei auf die Angaben im Lexikon des Mittelalters , den einschlägigen Bänden der Reihe Oldenbourg Grundriss der Geschichte (Bd. 4–9) sowie der Enzyklopädie deutscher Geschichte oder den Bibliographien der unten aufgeführten Werke verwiesen.

Nachschlagewerke und Überblickswerke

Epochenspezifische Darstellungen

Frühmittelalter

 • Hans-Werner Goetz : Europa im frühen Mittelalter. 500–1050 (= Handbuch der Geschichte Europas 2). Ulmer, Stuttgart 2003.
 • Arnold Angenendt : Das Frühmittelalter. Die westliche Christenheit von 400 bis 900. 3. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart/ Berlin/ Köln 2001.
 • Mischa Meier : Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3406739590 .
 • Franz Neiske: Europa im frühen Mittelalter 500-1050. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-89678-540-4 .
 • Chris Wickham : The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000. Penguin, London 2009.
 • Roger Collins : Early Medieval Europe 300–1000 . 3. überarbeitete Auflage. Palgrave, Basingstoke ua 2010.
 • Johannes Preiser-Kapeller: Jenseits von Rom und Karl dem Großen. Aspekte der globalen Verflechtung in der langen Spätantike, 300-800 n. Chr. Mandelbaum Verlag, Wien 2018.

Hochmittelalter

 • Hermann Jakobs : Kirchenreform und Hochmittelalter 1046–1215 . 4. Auflage. Oldenbourg, München 1999.
 • Michael Borgolte: Europa entdeckt seine Vielfalt. 1050–1250 (= Handbuch der Geschichte Europas 3 ). Ulmer, Stuttgart 2002.
 • Peter Dinzelbacher : Europa im Hochmittelalter 1050–1250. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2003, ISBN 978-3-89678-474-2 .
 • Wilfried Hartmann : Der Investiturstreit . 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Oldenbourg, München 2007.
 • Thomas Asbridge: Die Kreuzzüge . Klett-Cotta, Stuttgart 2010.

Spätmittelalter

 • Ulf Dirlmeier , Gerhard Fouquet , Bernd Fuhrmann: Europa im Spätmittelalter 1215–1378 . Oldenbourg, München 2003.
 • Johannes Grabmayer: Europa im späten Mittelalter 1250–1500. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2004, ISBN 978-3-89678-475-9 .
 • Michael North : Europa expandiert. 1250–1500 (= Handbuch der Geschichte Europas 4). Ulmer, Stuttgart 2007.
 • John Watts: The Making of Polities: Europe, 1300–1500 . Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Bernd Schneidmüller : Grenzerfahrung und monarchische Ordnung: Europa 1200–1500. CH Beck, München 2011.

Einführungen und einzelne Themenbereiche

Weblinks

Commons : Mittelalter – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Mittelalter – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Anmerkungen

 1. Thomas Bauer : Warum es kein islamisches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike und der Orient. München 2018; John Freely: Platon in Bagdad: Wie das Wissen der Antike zurück nach Europa kam. Stuttgart 2012.
 2. Vgl. dazu kritisch z. B. František Graus : Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter . Köln/Wien 1975.
 3. Vgl. etwa Hans-Werner Goetz: Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt 1999; Hans-Werner Goetz, Jörg Jarnut (Hrsg.): Mediävistik im 21. Jahrhundert. München 2003.
 4. Knapper Überblick unter anderem bei Martina Hartmann : Mittelalterliche Geschichte studieren . Konstanz 2004, S. 42 ff.
 5. Vgl. Jacques Le Goff: Pour un long Moyen Age . In: Europe 61 (1983), S. 19–24.
 6. Edward Peters, Michael Frassetto: History of Europe – The Middle Ages . In: Encyclopædia Britannica .com, abgerufen am 28. Februar 2018 (englisch).
 7. Zu dieser Zeit und den damit verbundenen Forschungsproblemen siehe nun vor allem Mischa Meier : Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. München 2019.
 8. a b Peter Thorau: Die Kreuzzüge. 4. Auflage. München 2012, ISBN 978-3-406-50838-7 , S. 43.
 9. Siehe einführend Ulf Dirlmeier, Gerhard Fouquet, Bernd Fuhrmann: Europa im Spätmittelalter 1215–1378 . München 2003, S. 153ff. Vgl. auch Bernd Schneidmüller: Konsens – Territorialisierung – Eigennutz. Vom Umgang mit spätmittelalterlicher Geschichte. In: Frühmittelalterliche Studien 39, 2005, S. 225–246.
 10. a b c Leo Trepp : Die Juden. Volk, Geschichte, Religion. Hamburg 1998, ISBN 3-499-60618-6 , S. 66 ff.
 11. Erich Fromm : Das jüdische Gesetz. Zur Soziologie des Diaspora-Judentums, Dissertation von 1922. Die Lage der Juden vor der Emanzipation, 1999, ISBN 3-453-09896-X , S. 99 f.
 12. a b Fritz Backhaus: Die Hostienschändungsprozesse von Sternberg (1492) und Berlin (1510) und die Ausweisung der Juden aus. In: Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte. Band 39 (1988), S. 7–26.
 13. a b c Markus J. Wenninger : Man bedarf keiner Juden mehr, Ursachen und Hintergründe ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahrhundert. Graz 1981, ISBN 3-205-07152-2 . (= Beiheft zum Archiv für Kulturgeschichte 14)
 14. Regine Pernoud: Those Terrible Middle Ages: Debunking the Myths . Ignatius Press, 2000
 15. Vgl. Hermann Kulke , Dietmar Rothermund : Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute. 2. Sonderaufl. München 2010, S. 139ff.
 16. Vgl. Hermann Kulke: Gibt es ein indisches Mittelalter? In: Saeculum 33 (1982), S. 221–239.
 17. Vgl. Jacques Gernet : Die chinesische Welt. Frankfurt 1997, S. 148ff.; Kai Vogelsang : Geschichte Chinas. 3. durchgesehene und aktualisierte Auflage, Stuttgart 2013, S. 171ff. (der allerdings bereits die späte Han-Zeit zum Mittelalter rechnet).
 18. François-Xavier Fauvelle-Aymar: Das goldene Rhinozeros. Afrika im Mittelalter. Beck, München 2017.
 19. Bryan Keene (Hrsg.) Toward a Global Middle Ages: Encountering the World through Illuminated Manuscripts. Paul Getty Museum, Los Angeles 2019, S. 73.
 20. Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters (Bayer. Akademie der Wissenschaften) .