Dette er en fremragende vare.

måne

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
måne Månesymbol
Månen set fra jorden
Månen fotograferet fra jorden (2006)
Central krop jorden
Egenskaber af det kredsløb [1]
Stor halvakse 384.400 km
Periapsis 363.300 km
Apoapsis 405.500 km
excentricitet 0,0549
Banehældning (til ekliptikken ) 5.145 °
Orbital tid 27.3217 d
Gennemsnitlig omløbshastighed 1.022 km / s
Fysiske egenskaber [1]
Albedo 0,12
Tilsyneladende lysstyrke −12,74 (fuldmåne) mag
Medium diameter 3474 km
Dimensioner 7,346 x 10 22 kg
overflade 37.932.330 km 2
Medium densitet 3,344 g / cm3
Sidereal rotation 27.322 dage
Aksehældning 6,68 °
Gravitationsacceleration på overfladen 1,62 m / s 2
Undslippe hastighed 2380 m / s
Overfladetemperatur 95 K til 390 K
Størrelses sammenligning
Størrelses sammenligning mellem
Jorden (ø = 12.756 km) og
Månen (ø = 3476 km)
(Fotomontage med størrelsesforhold i størrelse; den gennemsnitlige afstand er dog 30 jorddiametre)

Månen ( mhd. Mâne ; [2] Latin luna ) er den eneste naturlige satellitjorden . Dets navn er etymologisk relateret til måned og refererer til perioden med dets faseændring . Fordi satellitter fra andre planeter i solsystemet normalt også omtales som måner i overført betydning, taler man nogle gange om jordens måne for at undgå forvirring. Med en diameter på 3476 km er den den femte største kendte måne i solsystemet, og i forhold til dens centrale legeme er jorden også ekstraordinært stor (ca. en fjerdedel af jordens diameter).

Fordi det er relativt tæt på jorden, er det det eneste fremmede himmellegeme, som mennesker er kommet ind i, og det, der er bedst undersøgt. Ikke desto mindre er der stadig mange uklarheder, for eksempel med hensyn til dens oprindelse og nogle typer terræn . Den nyere udvikling af månen er imidlertid stort set blevet afklaret.

Dets astronomiske symbol ☾ er den aftagende halvmåne, som den ser ud (åben til højre) fra jordens nordlige halvkugle.

etymologi

Den fælles germansk betegnelse for den himmellegeme er i middelhøjtysk mand [e], i oldhøjtysk Mano og går til den indoeuropæiske originalsproget mēnōt- "måne; Måneskift, måned “tilbage. [3]

Kredsløb

Tilsyneladende bevægelse

Indstilling af den smalle halvmåne af voksmånen i skumringen på Cerro Paranal ( Chile ). De to mærkbare lyspunkter, der "følger" månen er planeterne Merkur og Venus .

Månen kredser om jorden i forhold til de faste stjerner i gennemsnit 27 dage, 7 timer og 43,7 minutter. Den kredser om jorden fra vest til øst i samme retning som jorden roterer om sin akse . Den kredser om en terrestrisk observatør om jorden på grund af deres meget hurtigere rotation tilsyneladende på en dag - såvel som solen , planeterne og de faste stjerner - og går sådan i øst og går ned i vest. Månen bevæger sig på baggrund af de faste stjerner i progradens ( højre ) rotationsretning af jorden, så dens tilsyneladende jordbane varer cirka 50 minutter længere end 24 timer. Dette tilføjer op til en hel dag på en måned , da månen faktisk kredser om jorden en gang i løbet af denne tid.

Månens og solens tilsyneladende baner ligner hinanden, da månens bane kun er let (i øjeblikket 5,2 °) tilbøjelig til ekliptikken . For en observatør på den nordlige halvkugle er månen mere end 5,2 ° nord for tropen (dvs. på en geografisk breddegrad over 28,6 °) ved sit daglige maksimum ( kulmination ) altid i syd, for en observatør på den sydlige halvkugle mere syd end −28, 6 ° altid i nord (for solen er den analoge vinkel 23,4 ° - tropernes breddegrad). Denne ± 28,6 ° er den maksimale værdi. Denne værdi svinger i en 18-årig cyklus mellem minimum 18,3 ° og maksimum 28,6 °, fordi månens kredsløb (med en næsten konstant banehældning på 5,2 °) roterer langsomt i forhold til ekliptikken, hvilket skyldes precession (gyroskopisk bevægelse) af månens kredsløbsplan skyldes jordens udfladning på 0,3%.

Månens tilsyneladende størrelse fra jordens synspunkt svinger afhængigt af afstanden mellem 29,4 'og 33,5' omkring et gennemsnit på knap 32 '( vinkelminutter ), cirka 0,5 °. Størrelsen på solskiven svinger mellem 31,5 'til 32,5' omkring et lignende middel. Med en passende konstellation kan månen derfor helt dække solen, og der kan forekomme en total solformørkelse .

Jernbaneform

Månens bane omkring jorden er nogenlunde cirkulær, mere præcist elliptisk. I den ene af de to knudepunkter i ellipsen er ikke i centrum af jorden, men den fælles tyngdepunkt, den barycenter . Middelafstanden for månens tyngdepunkt fra barycenteret - ellipsens store halvakse - måler 383.398 km, omkring 60 jordradier . Jordens centrum er mindre end en radius af jorden væk fra midten af ​​baren; barycentret ligger i jordens kappe. Barycentrets afstand fra midten af ​​ellipsen, dens excentricitet , er i gennemsnit 21.296 km eller 5,55% af den halvstore akse. Det er, hvor meget det nærmeste punkt i kredsløbet, perigeen , er tættere eller det punkt, der er længst fra jorden, apogee, længere væk end den store halvakse fra midten af ​​baren.

Månen kredser om solen sammen med jorden, men på grund af bevægelsen rundt om jorden svinger månen omkring en fælles elliptisk bane. Gravitationens variation under denne pendulbevægelse fører sammen med mindre forstyrrelser fra de andre planeter til afvigelser fra en nøjagtig Keplerellipse rundt om jorden.

Månens passager gennem jordens orbitalplan (ekliptikken) kaldes måneknuder (eller dragepunkter). Den stigende knude er overgangen til den nordlige side af ekliptikken, den faldende knude markerer overgangen til sydsiden. Det nærmeste punkt til jorden nås ikke igen efter præcis en bane (i forhold til de faste stjerner) på månen. Denne rotation af apsis får perigeen til at kredse om jorden på 8,85 år. Selv to stigende nodepassager finder ikke sted præcist efter en cyklus, men efter en kortere tid. Måneknuderne kredser derfor jorden retrograd , det vil sige mod månens rotationsretning i 18,61 år. Hvis en nodal passage falder sammen med en ny måne, sker der en solformørkelse, og hvis nodal passagen falder sammen med en fuldmåne, sker der en måneformørkelse.

Denne cyklus fører også til månens drejning: Stedet for månens stigning i horisonten svinger mellem et sydligste og et nordligste punkt i løbet af en måned, som det er tilfældet med solen i løbet af et år (jf. Obsigend og Nidsigend ). I løbet af perioden 18,61 år ændres afstanden mellem disse to ekstreme punkter: Det tidspunkt (senest i 2006), hvor disse punkter er længst fra hinanden, kaldes den store månevending , den med den mindste afstand er kaldte den lille månevending . Disse månevendinger spillede en vigtig rolle i den tidlige astronomi. [4]

Kredsløb periode

Fotoserien viser den solbeskinnede bagside af månen, usynlig fra jorden, under månens transit mellem jorden og satellitten ( DSCOVR , 16. juli 2015)

Varigheden af ​​en månens bane, måneden (fra "månen"), kan bestemmes i henhold til forskellige kriterier, som hver dækker forskellige aspekter.

 • Efter en synodisk måned (29,53 d; periode af månens faser) når månen den samme position til solen igen (observeret fra jorden). Denne måneds term svarer til den populære forståelse af måned, da den angiver tidsrummet fra nymåne til nymåne (for en observatør på månen fra middagstid til middag).
 • Efter en siderisk måned (27,32 d) indtager månen igen den samme position i forhold til de faste stjerner (observeret fra jorden eller fra månen).
 • Han har brug for en drakonisk måned (27,21 d) for at løbe gennem den samme knude i sin bane igen; det er vigtigt for sol- og måneformørkelserne .
 • Månen har brug for en anomalistisk måned (27,56 d) fra den ene perigee -passage til den næste.

Disse værdier er middelværdier. Især længderne på individuelle synodiske måneder svinger på grund af migrationen af ​​nymånepositionen over kredsløbselipse. Månedens længde stiger langsomt, se afsnit: Forstørrelse af kredsløbet .

Månens faser

Set fra jorden vises månen i en vinkel på omkring en halv grad (0,5 °), dens tilsyneladende diameter varierer afhængigt af afstanden fra jorden mellem 29 10 og 33 ′ 30 ″. For observatører på jorden er den fuldt oplyste måneskive omtrent den samme størrelse som solskiven (31 ′ 28 ″ til 32 ′ 32 ″), men udsigten ændrer sig i løbet af en måned.

Skematisk fremstilling af månefaser fra nymåne til fuldmåne til den næste nymåne, set fra den nordlige halvkugle . Bemærk, at på grund af jordens kredsløb om solen er månens respektive positioner på dens bane omkring jorden ikke identiske med de to nymånefaser: Den grønne markerede vinkel svarer til forskellen mellem en synodisk måned og en siderisk måned .

Månens udseende, dens lysform, varierer i løbet af sin bane og går gennem månens faser :

 • Nymåne (1 og 9): månen løber mellem solen og jorden, men dækker normalt ikke solen på grund af dens hældning,
 • voksende måne (2 til 4): halvmåne (2) synlig vest på aftenhimlen,
 • Fuldmåne (5): jorden står mellem solen og månen (med eller uden en måneformørkelse) ,
 • aftagende måne (6 til 8): halvmåne (8) synlig øst på morgenhimlen ,
 • stigende (3) og faldende (7) halvmåne ( dikotomi ).

Tallene i parentes henviser til den foregående illustration. Nymånen er overskygget af den nærliggende sol, angivet med kamerarefleksioner. Nogle gange er tiden siden den sidste nymåne angivet i dage og omtalt som månens alder , for eksempel er fuldmåne den 15. dag i den synodiske måned, og månens alder er derefter 14 dage (hvis nymåne = 0 ). [5]

Stigende halvmåne med askegrå måneskin

Voksmånens smalle halvmåneformede lys bliver synlig for første gang på den vestlige aftenhimmel kort før sætningen og fremstår for den nordvendte observatør som en konkave-konveks figur, der er åben mod syd eller buet til venstre.

For en seer på de sydlige breddegrader fremstår det også lavt i vest, men som buet til højre eller åbent mod nord, hvor månen for ham når sit højeste niveau , ligesom solen ved middagstid gør. På observationssteder nær ækvator ser figuren i vest ud til at ligge vandret eller åben øverst, da højdevinklen for en kulmination er større her. Denne afhængighed af månefigurens tilsyneladende position på breddegraden afspejles i brugen af ​​en symbolsk halvmåne i form af en skal ("måneskib") på nationalflag i nogle ækvatoriale lande (eksempel: Mauretaniens flag ) .

Væk fra sollys gennem jordlys til askegrå måneskin

De dele af månens side, der vender mod jorden, og som ikke er direkte oplyst af solen, er aldrig helt mørke, fordi de belyses af det lys, der reflekteres tilbage af den solbelyste jord - kaldet jordlys eller jordlys . Dens refleksion gennem refleksionen på steder på månens overflade kaldes også askegrå måneskin . Det er bedst at se det i skumringen et par dage før eller efter nymåne, for så er der hverken meget dagslys eller måneskin forstyrrende, og månen er næsten "fuld jord". Dens årsag blev allerede korrekt anerkendt af Leonardo da Vinci . Med kikkert, selv ved lav forstørrelse, kan detaljer endda ses på månens overflader, der kun er oplyst af jorden, for på grund af den næsten fire gange større diameter og jordens højere reflektivitet (albedo) er "den fulde jord" omkring 50 gange så lyst som fuldmåne, cirka 10 i stedet for 0,2 lux . Målinger af det askegrå måneskin gør det muligt at drage konklusioner om ændringer i jordens atmosfære .

Månens bagside, der konstant vender væk fra jorden, er underlagt faseændringen i overensstemmelse hermed: Når månen er ny, er den fuldstændig belyst af sollys.

Det oplyste område af månen (dækningsgrad) kan specificeres med , hvori forlængelsen (dvs. vinklen mellem månen, jorden og solen) er.

Formørkelser

Formørkelser opstår, når himmellegemerne sol og måne er på linje med jorden. Dette sker kun med fuldmåne eller nymåne, og når månen så er tæt på en af ​​de to måneknuder.

måneformørkelse

Total måneformørkelse den 9. november 2003

Under en måneformørkelse, som kun kan forekomme ved fuldmåne , står jorden mellem solen og månen. En måneformørkelse kan observeres på hele natsiden af ​​jorden og varer maksimalt 3 timer og 40 minutter. Man skelner

 • den totale måneformørkelse, hvor månen bevæger sig helt ind i jordens skygge . Totaliteten varer maksimalt cirka 106 minutter. I en total måneformørkelse skulle månens geometri ligge i jordens umbra. Kerneskyggen skulle teoretisk nå næsten 1,4 millioner kilometer ud i rummet, men faktisk strækker den sig kun omkring 250.000 km på grund af den stærke spredning af jordens atmosfære. Derfor er månen ikke helt mørklagt selv i totalt mørke. Da jordens atmosfære spreder de blå dele af sollyset mere end det røde, viser månen sig som en mørk rødbrun skive i totalt mørke; derfor lejlighedsvis udtrykket "blodmåne".
 • den delvise måneformørkelse, hvor kun en del af månen er skraveret af jorden, det vil sige en del af månen forbliver synlig under hele formørkelsen.
 • halvmørkelsesformørkelsen , hvor månen kun (delvist eller fuldstændigt) er nedsænket i jordens penumbra. En penumbral formørkelse er temmelig iøjnefaldende; kun månesiden, der er tættest på jordens umbra, bliver lidt gråere.

En måneformørkelse er en solformørkelse set fra månen. Solen forsvinder bag den sorte jord. Med en total måneformørkelse er der total solformørkelse på hele månens forside, med en delvis måneformørkelse, solformørkelsen på månen er kun total i nogle områder, og med en halvmåneformørkelse er der delvis solformørkelse på månen. En ringformet solformørkelse kan ikke observeres på månen, fordi jordens tilsyneladende diameter er meget større i forhold til solens. Kun kanten af ​​den sorte jordskive bliver til en kobberrød skinnende ring, som skabes af det beskrevne lys, der spredes i jordens atmosfære og giver månen dens farve på jorden.

Solformørkelse

Total solformørkelse med synlig corona

I en solformørkelse , som kun kan forekomme ved en ny måne , står månen mellem solen og jorden. En solformørkelse kan kun observeres i de områder, der passerer gennem månens umbra eller penumbra; disse områder er normalt lange, men meget smalle strimler på jordens overflade. Man skelner

 • den totale solformørkelse, hvor månen dækker solen fuldstændigt i et par minutter, og jorden passerer gennem månens umbra ;
 • den delvise solformørkelse, hvor månen ikke helt dækker solen; observatøren er i månens penumbra ;
 • den ringformede solformørkelse, når månen ikke dækker solen helt, fordi den er for langt væk fra jorden (se også: passage ).

En solformørkelse opfattes kun som sådan af den jordiske observatør. Solen fortsætter selvfølgelig med at skinne, mens jorden er i månens skygge. Svarende til måneformørkelsen ville man korrekt tale om en jordformørkelse .

Saros periode

Saros -perioden var allerede kendt for kaldæerne (omkring 1000 f.Kr.), og formørkelser gentager sig selv efter en periode på 18 år og 11 dage. Efter 223 synodiske eller 242 drakoniske måneder (fra latin draco , drage, gammelt astrologisk symbol for måneknuden , da en måne- og solædende drage skulle være der), er solen, jorden og månen næsten ens til hinanden igen, så en formørkelse følger 18 år og 11,33 dage igen resultater. Saros -perioden skyldes, at både sol og måne under en formørkelse skal være tæt på knudepunkterne i månens kredsløb, der cirkulerer jorden en gang hvert 18. år. Thales brugte Saros -perioden, som han havde lært at kende på en rejse til Orienten, til sin formørkelsesprognose 28. maj 585 f.Kr. F.Kr. , hvorved slaget ved Halys mellem Lydern og Medes blev afbrudt, og deres krig sluttede.

En Saros -cyklus er en række sol- eller måneformørkelser, der hver især følger hinanden med intervaller i en Saros -periode. Da korrespondancen mellem de 223 og 242 måneder ikke er præcis, afbrydes en Saros -cyklus efter cirka 1300 år. I denne periode begynder mange nye cykler imidlertid, og der er altid omkring 43 samtidige indlejrede Saros -cykler. [6]

Forstørrelse af kredsløbet

Retroreflektor opsat til afstandsmåling; i baggrunden Apollo 11 Lunar Module
Vinkelmomentkomponenter i jord-månesystemet
Type vinkelmoment værdi
kg m 2 s −1
del
Samlet vinkelmoment 3,49 · 10 34 100,0%
måne Egenskabelig vinkelmoment 2,33 · 10 29 0 <0,001%
Orbital vinkelmoment 2,87 · 10 34 0 82,2%
jorden Egenskabelig vinkelmoment 5,85 · 10 33 0 16,8%
Orbital vinkelmoment 3.53 · 10 32 0 0 1,0%

Den gennemsnitlige afstand mellem jorden og månen øges årligt med ca. 3,8 cm på grund af tidevandsfriktionen (se Lunar Laser Ranging ). Her omdannes vinkelmoment (hovedsageligt) af jordens rotation til orbitalt vinkelmoment (hovedsageligt af månen, se tabel).

Rotation og librering

Simuleret librering af månen

Omvendt, da månen stadig var flydende og meget tættere på jorden, bremsede jordens felt hurtigt månens rotation til det punkt, hvor den var bundet . Siden har den vendt nøjagtigt en gang på sin egen akse pr. Revolution og altid vist os den samme side. En meget lille pendulbevægelse er lagt over den jævne rotation, den såkaldte reelle librering. Det meste af libreringen er imidlertid kun en tilsyneladende svingning på grund af den variable vinkelhastighed for orbitalbevægelsen. På grund af librering og parallaks , dvs. ved at observere forskellige punkter, f.eks. Ved måneopgang og månesæt, kan i alt næsten 59% af månens overflade ses fra jorden, eller jorden er i det mindste midlertidigt synlig fra punkter på dette område. I 1959 gjorde Lunik 3 rumsonde det muligt at observere bagsiden af ​​månen for første gang.

Fysiske egenskaber

form

Den gennemsnitlige ækvatoriale diameter på månen er 3.476,2 km, og polens diameter er 3.472,0 km. Dens samlede middeldiameter - som en kugle med samme volumen - er 3474,2 km. [1]

Månens form ligner mere formen på en tre-akset ellipsoid end en kugle. Ved polerne er den noget flad, og ækvatoraksen, der peger i retning af jorden, er noget større end ækvatoraksen vinkelret på den. Ækvatorialbulen er betydeligt større på den side, der vender væk fra jorden end på siden tæt på jorden.

Mod jorden er diameteren størst på grund af tidevandskraften. Her er månens radius på fjernjorden på denne akse større end den nærjordiske. Dette er overraskende og er endnu ikke endeligt forklaret. Pierre-Simon Laplace havde allerede i 1799 mistanke om, at ækvatorialbulen er mere udtalt på den side, der vender væk fra jorden og påvirker månens bevægelse, og at denne form ikke blot kan være et resultat af månens rotation omkring sin egen rotationsakse . Siden da har matematikere og astronomer undret sig over, hvordan månen dannede og beholdt denne bule, efter at dens magma var størknet.

atmosfæren

Spor af en atmosfære [1]
Print 3 · 10 −10 Pa
helium 25%
neon 25%
brint 23%
argon 20%
CH4 , NH3 , CO 2 følelse

Månen har ingen atmosfære i ordets strenge betydning - månens himmel er z. B. ikke blå - men bare en eksosfære . Den består af nogenlunde lige dele helium , neon , brint og argon og har sin oprindelse i partikler fanget i solvinden. En meget lille del fremstilles også ved afgasning fra månens indre, hvorved 40 Ar , der produceres ved henfaldet på 40 K i månens indre, er af særlig betydning. En del af denne 40 Ar drives imidlertid tilbage til månens overflade af solvinden og implanteres der i de øverste partikler af regolitten . Da 40 K plejede at være mere almindeligt og dermed mere 40 Ar blev forgasset, er det muligt at bestemme på hvilket tidspunkt det blev eksponeret ved at måle forholdet 40 Ar / 36 Ar af månemateriale. Der er en balance mellem implantation og termisk flugt.

Overfladetemperatur

På grund af månens langsomme rotation og dens ekstremt tynde gashylster er der meget store temperaturforskelle på månens overflade mellem dag- og nattsiderne. Når solen er i top , stiger temperaturen til omkring 130 ° C og falder til omkring -160 ° C om natten. Den gennemsnitlige temperatur over hele overfladen er 218 K = −55 ° C. I nogle områder er der lokale anomalier i form af en lidt højere eller lidt lavere temperatur i nærliggende områder. Kratere, der betragtes som relativt unge i alder, såsom Tycho , er lidt varmere end deres omgivelser efter solnedgang . Sandsynligvis kan de bedre opbevare den solenergi, der absorberes i løbet af dagen, gennem et tyndere lag støv. Andre anomalier med positiv temperatur kan skyldes let øget lokal radioaktivitet .

Dimensioner

Månemassen kan bestemmes ved hjælp af Newtons gravitationslov ved at undersøge en krops vej i månens tyngdefelt . En god tilnærmelse til månemassen kan opnås, hvis man betragter jord-månesystemet som et rent to-kropsproblem .

I en første tilnærmelse repræsenterer jorden og månen et to-kropssystem, hvor begge partnere har et fælles tyngdepunkt cirkel. I to-kropssystemet med jord og sol falder dette tyngdepunkt praktisk talt sammen med solens centrum, da solen er meget mere massiv end jorden. I tilfælde af jorden og månen er forskellen i masse ikke så stor, så tyngdepunktet mellem jorden og månen er ikke i midten af ​​jorden, men snarere langt væk fra den (men stadig inden for kloden ). Man betegner nu med afstanden fra midten af ​​jorden og med afstanden mellem månens centrum og tyngdepunktet , følger af definitionen af ​​fokus

,

at masseforholdet mellem jorden M og månen m bare er forholdet på til svarer til. Så det handler om hvor stor og er - dvs. hvor systemets tyngdepunkt er.

Uden månen og dens tyngdekraft ville jorden følge en elliptisk bane rundt om solen. Faktisk bevæger tyngdepunktet for jord-månesystemet sig på en elliptisk bane. Rotationen omkring det fælles tyngdepunkt skaber en lille krusning i jordens kredsløb, hvilket medfører et lille skift i solens position set fra jorden. Fra den målte størrelse blev dette skift beregnet til at være omkring 4670 km, dvs. omkring 1700 km under jordens overflade (jordens radius er 6378 km). Da månen ikke beskriver en nøjagtig bane rundt om jorden, beregner man minus den gennemsnitlige store halvakse . Så det er sandt = 384.400 km - 4670 km = 379.730 km. Dette resulterer i masseforholdet

Månens masse er derfor omkring 181 af jordens masse. Indsættelse af jordens masse M ≈ 5,97 · 10 24 kg resulterer i månens masse

.

Mere præcise målinger på stedet resulterer i en værdi på m ≈ 7.349 · 10 22 kg.

Magnetisk felt af månen

Analysen af ​​måneklumpen Troctolite 76535 , som blev bragt til jorden med Apollo 17 -missionen, peger på et tidligere permanent magnetfelt på jordens måne og dermed på en tidligere eller stadig flydende kerne. [7] Månen har imidlertid ikke længere et magnetfelt. [8.]

Lokale magnetfelter

Interaktion med solvinden

Solvinden og sollyset skaber magnetfelter på månens side mod solen. Ioner og elektroner frigives fra overfladen. Disse påvirker igen solvinden. [9]

Magcons

De sjældne "månehvirvler" uden lindring, såkaldte hvirvler , er ikke kun mærkbare på grund af deres lysstyrke, men også på grund af en magnetfeltanomali. Diese werden als Magcon ( Mag netic con centration) bezeichnet. Zu ihrer Entstehung gibt es unterschiedliche Theorien. Eine davon geht von großen antipodischen Einschlägen aus, von denen Plasmawolken rund um den Mond liefen, sich auf der Gegenseite trafen und dort den eisenhaltigen Mondboden auf Dauer magnetisierten. Nach einer anderen Vorstellung könnten manche der Anomalien auch Reste eines ursprünglich globalen Magnetfeldes sein. [10] [11]

Geologie des Mondes

Im Bereich der Tag-Nacht-Grenze sind vor allem die Krater sehr gut zu erkennen.

Entstehung des Mondes

Differenzierung der äußeren Schichten des Mondes:
KREEP : K alium , R are E arth E lements (dt. Seltene Erden ), P hosphor

Der Mond hat mit 3476 km etwa ein Viertel des Durchmessers der Erde und weist mit 3,345 g/cm 3 eine geringere mittlere Dichte als die Erde auf. Aufgrund seines im Vergleich zu anderen Monden recht geringen Größenunterschieds zu seinem Planeten bezeichnet man Erde und Mond gelegentlich auch als Doppelplanet . Seine im Vergleich zur Erde geringe mittlere Dichte blieb auch lange ungeklärt und sorgte für zahlreiche Theorien zur Entstehung des Mondes.

Das heute weithin anerkannte Modell zur Entstehung des Mondes besagt, dass vor etwa 4,5 Milliarden Jahren der Protoplanet Theia , ein Himmelskörper von der Größe des Mars , nahezu streifend mit der Protoerde kollidierte. Dabei wurde viel Materie, vorwiegend aus der Erdkruste und dem Mantel des einschlagenden Körpers, in eine Erdumlaufbahn geschleudert, ballte sich dort zusammen und formte schließlich den Mond. Der Großteil des Impaktors vereinte sich mit der Protoerde zur Erde. Nach aktuellen Simulationen bildete sich der Mond in einer Entfernung von rund drei bis fünf Erdradien, also in einer Höhe zwischen 20.000 und 30.000 km. Durch den Zusammenstoß und die frei werdende Gravitationsenergie bei der Bildung des Mondes wurde dieser aufgeschmolzen und vollständig von einem Ozean aus Magma bedeckt. Im Laufe der Abkühlung bildete sich eine Kruste aus den leichteren Mineralen aus, die noch heute in den Hochländern vorzufinden sind.

Die frühe Mondkruste wurde bei größeren Einschlägen immer wieder durchschlagen, so dass aus dem Mantel neue Lava in die entstehenden Krater nachfließen konnte. Es bildeten sich Mare , die erst einige hundert Millionen Jahre später vollständig erkalteten. Das sogenannte letzte große Bombardement endete erst vor 3,8 bis 3,2 Milliarden Jahren, nachdem die Anzahl der Einschläge von Asteroiden vor etwa 3,9 Milliarden Jahren deutlich zurückgegangen war. Danach ist keine starke vulkanische Aktivität nachweisbar, doch konnten einige Astronomen – vor allem 1958/59 der russische Mondforscher Nikolai Kosyrew – vereinzelte Leuchterscheinungen beobachten, sogenannte Lunar Transient Phenomena .

Im November 2005 konnte eine internationale Forschergruppe der ETH Zürich sowie der Universitäten Münster, Köln und Oxford erstmals die Entstehung des Mondes präzise datieren. Dafür nutzten die Wissenschaftler eine Analyse des Isotops Wolfram -182 und berechneten das Alter des Mondes auf 4527 ± 10 Millionen Jahre. Somit ist er 30 bis 50 Millionen Jahre nach der Herausbildung des Sonnensystems entstanden. [12] Neuere Untersuchungen von deutschen Wissenschaftlern, die das Kristallisationsverhalten des Magmaozeans berücksichtigen, kommen auf ein Alter von 4425 ± 25 Millionen Jahren. [13]

Innerer Aufbau

Modell des Schalenaufbaus des Mondes:
▪ gelb: Kern
▪ orange: innerer/unterer Mantel
▪ blau: äußerer/oberer Mantel (im Text: äußerer + mittlerer Mantel)
▪ grau: Kruste
Schematischer Aufbau des Mondes

Das Wissen über den inneren Aufbau des Mondes beruht im Wesentlichen auf den Daten der vier von den Apollo-Missionen zurückgelassenen Seismometer , die diverse Mondbeben sowie Erschütterungen durch Einschläge von Meteoroiden und durch extra zu diesem Zweck ausgelöste Explosionen aufzeichneten. Diese Aufzeichnungen lassen Rückschlüsse über die Ausbreitung der seismischen Wellen im Mondkörper und damit über den Aufbau des Mondinneren zu, wobei die geringe Anzahl der Messstationen nur sehr begrenzte Einblicke ins Mondinnere liefert. Über die Oberflächengeologie, die bereits durch Beobachtungen von der Erde aus grob bekannt war, [14] wurden durch die von den Apollo- und Luna-Missionen zur Erde gebrachten Mondgesteinsproben sowie durch detaillierte Kartierungen der Geomorphologie, der mineralischen Zusammensetzung der Mondoberfläche und des Gravitationsfeldes im Rahmen der Clementine - und der Lunar-Prospector -Mission neue Erkenntnisse gewonnen.

Seismisch lässt sich die Mondkruste aus Anorthosit (mittlere Gesteinsdichte 2,9 g/cm 3 ) auf der Mondvorderseite in einer durchschnittlichen Tiefe von 60 km gegen den Mantel abgrenzen. Auf der Rückseite reicht sie vermutlich bis in 150 km Tiefe. Die größere Mächtigkeit der Kruste und damit der erhöhte Anteil relativ leichten feldspatreichen Krustengesteins auf der erdabgewandten Seite könnte zumindest teilweise dafür verantwortlich sein, dass das Massezentrum des Mondes etwa 2 km näher an der Erde liegt als sein geometrischer Mittelpunkt. Unterhalb der Kruste schließt sich ein fast vollständig fester Mantel aus mafischem und ultramafischem Gestein ( Olivin - und Pyroxenreiche Kumulate ) an. Zwischen Mantel und Kruste wird eine dünne Schicht basaltischer Zusammensetzung vermutet, die bei der Auskristallisierung der anderen beiden Gesteinshüllen mit inkompatiblen Elementen angereichert wurde und daher einen hohen Anteil an K alium , R are E arth E lements (dt. Seltene Erden ) und P hosphor aufweist. Diese spezielle chemische Signatur, die sich auch durch hohe Konzentrationen von Uran und Thorium auszeichnet, wird KREEP genannt. Nach traditionellen Hypothesen tritt diese sogenannte Ur-KREEP-Schicht gleichmäßig verteilt unterhalb der Mondkruste auf. Neueren, aus Daten der Lunar-Prospector -Sonde gewonnenen Erkenntnissen zufolge scheint sich KREEP aber schon während der Ausdifferenzierung von Kruste und Mantel vorwiegend in der Kruste der heutigen Oceanus-Procellarum - Mare-Imbrium -Region angereichert zu haben. Die Wärmeproduktion durch die radioaktiven Elemente wird für den vermuteten „jungen“ Vulkanismus in dieser Mondregion (bis 1,2 Milliarden Jahre vor heute) [15] verantwortlich gemacht. [16]

Die seismische Erkundung des Mondes erbrachte Hinweise auf Unstetigkeitsflächen ( Diskontinuitäten ) in 270 und 500 km Tiefe, die als Grenzflächen verschieden zusammengesetzter Gesteinshüllen gedeutet werden und deshalb als die Grenzen zwischen oberem und mittlerem (270 km) bzw. mittlerem und unterem (500 km) Mondmantel gelten. Der obere Mantel wird in diesem Modell als quarzführender Pyroxenit interpretiert, der mittlere als mit FeO -angereichterter olivinführender Pyroxenit und der untere Mantel als Olivin-Orthopyroxen-Klinopyroxen-Granat-Vergesellschaftung. [17] Aber auch andere Interpretationen sind möglich. [18]

Über den Mondkern ist kaum etwas bekannt und über dessen genaue Größe und Eigenschaften existieren unterschiedliche Ansichten. Durch aufwendige Aufbereitung seismischer Daten wurde nunmehr ermittelt, dass der Mondkern mit einem Radius von etwa 350 km [19] ungefähr 20 % der Größe des Mondes besitzt (vgl. Erdkern relativ zur Größe der Erde: ≈ 50 %) und sich die Mantel-Kern-Grenze damit in einer Tiefe von etwa 1400 km befindet. Es wird angenommen, dass er, wie der Erdkern, vor allem aus Eisen besteht. Hierbei liefern die seismischen Daten (ua die Dämpfung von Scherwellen ) Hinweise darauf, dass ein fester innerer Kern von einem flüssigen äußeren Kern umgeben ist, an den sich wiederum nach außen eine teilaufgeschmolzene Zone des untersten Mantels (PMB, partially molten boundary layer ) anschließt. [19] Aus diesem Modell lassen sich die ungefähren Temperaturen ableiten, die im Kern des Mondes entsprechend herrschen müssen, die deutlich unter denen des Erdkerns, um die 1400 °C (± 400 °C) liegen. [19] Unterster Mantel und Kern mit ihrem teilaufgeschmolzenen bzw. flüssigen Material werden zusammen auch als Mond asthenosphäre bezeichnet. Die sich offenbar vollständig rigide verhaltenden Bereiche darüber (mittlerer und oberer Mantel sowie Kruste), in denen keine Dämpfung von Scherwellen stattfindet, bilden entsprechend die Mond lithosphäre . [20]

Mondbeben

Die zurückgelassenen Seismometer der Apollo-Missionen registrierten bis zum Ende der Messungen im Jahr 1977 etwa 12.000 Mondbeben. [21] Die stärksten dieser Beben erreichten mit einer Magnitude von knapp 5 nur einen Bruchteil der Magnitude der stärksten Erdbeben. Die meisten Mondbeben hatten Magnituden um 2. Die seismischen Wellen der Beben konnten ein bis vier Stunden lang verfolgt werden. Sie wurden im Mondinneren also nur sehr schwach gedämpft .

Bei mehr als der Hälfte der Beben befand sich das Hypozentrum in einer Tiefe von 800 bis 1000 km, oberhalb der Mondasthenosphäre. Diese Beben traten bevorzugt bei Apogäum - und Perigäum durchgang auf, das heißt alle 14 Tage. Daneben sind auch Beben mit oberflächennahem Hypozentrum bekannt. Ursache der Beben sind mit der Erdentfernung schwankende Gezeitenkräfte . Abweichungen vom mittleren Gezeitenpotential sind am erdnächsten und erdfernsten Punkt der Mondbahn groß. Die Hypozentren der Beben verteilten sich jedoch nicht gleichmäßig über eine gesamte Mantelschale. Die meisten Beben entstanden in nur etwa 100 Zonen, die jeweils nur wenige Kilometer groß waren. Der Grund für diese Konzentration ist noch nicht bekannt.

Die Mascons der erdnahen (links) und der erdfernen Mondseite

Massenkonzentrationen

Durch ungewöhnliche Einflüsse auf die Bahnen der Lunar-Orbiter-Missionen erhielt man Ende der 1960er Jahre erste Hinweise auf Schwereanomalien , die man Mascons ( Mas s con centrations , Massenkonzentrationen) nannte. Durch Lunar Prospector wurden diese Anomalien näher untersucht, sie befinden sich meist im Zentrum der Krater und sind vermutlich durch die Einschläge entstanden. Möglicherweise handelt es sich um die eisenreichen Kerne der Impaktoren, die aufgrund der fortschreitenden Abkühlung des Mondes nicht mehr bis zum Kern absinken konnten. Nach einer anderen Theorie könnte es sich um Lavablasen handeln, die als Folge eines Einschlags aus dem Mantel aufgestiegen sind.

Regolith

Relative Anteile verschiedener Elemente auf Erde und Mond (Maria bzw. Terrae)

Der Mond besitzt nur eine sehr geringe Atmosphäre . Deshalb schlagen bis heute ständig Meteoroiden unterschiedlicher Größe ohne Abbremsung auf der Oberfläche ein, die das an der Mondoberfläche anstehende Krustengestein zertrümmert, ja regelrecht pulverisiert haben. Durch diesen Prozess entsteht Mond regolith (im Englischen z. T. auch als lunar soil , „Monderde“, bezeichnet). Er bedeckt weite Areale der Mondoberfläche mit einer mehrere Meter dicken Schicht, welche Details der ursprünglichen Geologie des Mondes verbirgt und so die Rekonstruktion seiner Entstehungsgeschichte erschwert.

Orange Soil : auffällig orange vulkanische Glaspartikel, geborgen von Apollo 17
Durchschnittliche chemische Zusammensetzung des Regoliths [22]
Element entspr.
Oxid
Anteil (gew. %)
Maria Terrae
Silizium SiO 2 0 45,4 % 0 45,5 %
Aluminium Al 2 O 3 0 14,9 % 0 24,0 %
Calcium CaO 0 11,8 % 0 15,9 %
Eisen FeO 0 14,1 % 0 0 5,9 %
Magnesium MgO 0 0 9,2 % 0 0 7,5 %
Titan TiO 2 0 0 3,9 % 0 0 0,6 %
Natrium Na 2 O 0 0 0,6 % 0 0 0,6 %
Kalium K 2 O < 0 0,1 % < 0 0,1 %
Total 100 % 100 %

Obwohl er gemeinhin als Mondstaub bezeichnet wird, entspricht der Regolith eher einer Sand schicht. Die Korngröße reicht von Staubkorngröße direkt an der Oberfläche über Sandkörner wenig tiefer bis hin zu Steinen und Felsen, die erst später hinzukamen und noch nicht vollständig zermahlen sind.

Der Regolith entsteht hauptsächlich aus dem normalen Material der Oberfläche. Er enthält aber auch Beimengungen, die durch Einschläge an den Fundort transportiert wurden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind glasige Erstarrungsprodukte von Einschlägen. Das sind zum einen kleine Glaskugeln, die an Chondren erinnern, und zum anderen Agglutinite, also durch Glas verbackene Regolithkörner. Diese machen an manchen Stellen fast die Hälfte des Oberflächengesteins des Mondes aus und entstehen, wenn die durch den Einschlag erzeugten Spritzer geschmolzenen Gesteins erst nach dem Auftreffen auf die Regolithschicht erstarren.

Im Mondmeteoriten Dhofar 280 , der 2001 im Oman gefunden wurde, wurden neue Eisen - Silizium -Mineralphasen identifiziert. Eine davon (Fe 2 Si), damit erstmals eindeutig in der Natur nachgewiesen, wurde nach Bruce Hapke als Hapkeit benannt. Dieser hatte in den 1970er Jahren die Entstehung derartiger Eisenverbindungen durch Weltraumverwitterung vorhergesagt. Weltraum-Erosion verändert auch die Reflexionseigenschaften des Materials und beeinflusst so die Albedo der Mondoberfläche.

Der Mond hat kein nennenswertes Magnetfeld, dh die Teilchen des Sonnenwindes – vor allem Wasserstoff , Helium , Neon , Kohlenstoff und Stickstoff – treffen nahezu ungehindert auf die Mondoberfläche und werden im Regolith implantiert. Dies ähnelt der Ionenimplantation bei der Herstellung integrierter Schaltungen . Auf diese Weise bildet der Mondregolith ein Archiv des Sonnenwindes, vergleichbar dem Eis in Grönland für das irdische Klima .

Dazu kommt, dass kosmische Strahlung bis zu einen Meter tief in die Mondoberfläche eindringt und dort durch Kernreaktionen (hauptsächlich Spallationsreaktionen ) instabile Nuklide bildet. Diese verwandeln sich ua durch Alphazerfall mit verschiedenen Halbwertszeiten in stabile Nuklide. Da beim Alphazerfall jeweils ein Helium-Atomkern entsteht, enthalten Gesteine des Mondregoliths bedeutend mehr Helium als irdische Oberflächengesteine.

Da der Mondregolith durch Einschläge umgewälzt wird, haben die einzelnen Bestandteile meist eine komplexe Bestrahlungsgeschichte hinter sich. Man kann jedoch durch radiometrische Datierungsmethoden für Mondproben herausfinden, wann sie nahe der Oberfläche waren. Damit lassen sich Erkenntnisse über die kosmische Strahlung und den Sonnenwind zu diesen Zeitpunkten gewinnen.

Wasser

Der Mond ist ein extrem trockener Körper. Jedoch konnten Wissenschaftler mit Hilfe eines neuen Verfahrens im Sommer 2008 winzige Spuren von Wasser (bis zu 0,0046 %) in kleinen Glaskügelchen vulkanischen Ursprungs in Apollo-Proben nachweisen. Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass nach der gewaltigen Kollision, durch die der Mond entstand, nicht das ganze Wasser verdampft ist. [23]

Erstmals hat 1998 die Lunar-Prospector -Sonde Hinweise auf Wassereis in den Kratern der Polarregionen des Mondes gefunden, dies wird aus dem Energiespektrum des Neutronenflusses evident. [24] Dieses Wasser könnte aus Kometenabstürzen stammen. Da die tieferen Bereiche der polaren Krater aufgrund der geringen Neigung der Mondachse gegen die Ekliptik niemals direkt von der Sonne bestrahlt werden und somit das Wasser dort nicht verdampfen kann, könnte es sein, dass dort noch im Regolith gebundenes Wassereis vorhanden ist. Der Versuch, durch den gezielten Absturz des Prospectors in einen dieser Polarkrater einen eindeutigen Nachweis zu erhalten, schlug allerdings fehl.

Im September 2009 lieferten Reflexionsminima im 3-µm-Bereich von Infrarotspektren der Mondoberfläche, die das NASA-Instrument Moon Mineralogy Mapper (kurz M 3 ) an Bord der indischen Sonde Chandrayaan-1 aufgenommen hatte, Hinweise auf oberflächennahes „Wasser und Hydroxyl “ an permanent beschatteten Stellen der beiden Mondpole. Dieses Phänomen wurde bereits bei der Instrumentenkalibrierung der Raumsonde Cassini bei ihrem Vorbeiflug am Mond im Jahr 1999 festgestellt. [25]

Cassini and Chandrayaan-1 Agree.jpg

Nachfolgend wurde im Zuge der Auswertung weiterer M 3 -Daten zumindest ein Teil dieses Materials „definitiv“ als Wassereis identifiziert. [26]

Am 13. November 2009 bestätigte die NASA, dass die Daten der LCROSS -Mission auf größere Wasservorkommen auf dem Mond schließen lassen. [27]

Im März 2010 gab der United States Geological Survey bekannt, dass bei erneuten Untersuchungen der Apollo-Proben mit der neuen Methode der Sekundärionen-Massenspektrometrie bis zu 0,6 % Wasser gefunden wurden. Das Wasser weist ein Wasserstoff isotopenverhältnis auf, welches deutlich von den Werten irdischen Wassers abweicht. [28]

Im Oktober 2010 ergab eine weitere Auswertung der LCROSS- und LRO-Daten, dass viel mehr Wasser auf dem Mond vorhanden ist als früher angenommen. Die Sonde Chandrayaan-1 fand allein am Nordpol des Mondes Hinweise auf mindestens 600 Millionen Tonnen [29] Wassereis. Auch wurden Hydroxylionen, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ammoniak, freies Natrium und Spuren von Silber detektiert. [30] [31]

Wasser(eis) überdauert oberflächennah am längsten an den Polen des Mondes , da diese am wenigsten vom Sonnenlicht beschienen und erwärmt werden, und besonders in der Tiefe von Kratern. Durch Untersuchung mit Neutronenspektrometern im Orbit fanden Matthew Siegler et al. die höchsten Konzentrationen von Wasserstoff (wahrscheinlich in Form von Wassereis) etwas abseits der aktuellen Pole an zwei Stellen, die sich diametral gegenüberliegen. Sie leiten daraus die Hypothese ab, dass – etwa durch vulkanische Massenverschiebung – sich die Polachse um etwa 6° verschoben hat . [32]

Im Jahr 2020 berichteten Astronomen die Entdeckung von Wasser außerhalb des Südpols auf der sonnenbeschienenen Seite des Mondes. Dies deutet darauf hin, dass Wasser für potenzielle zukünftige Mondmissionen – etwa um Sauerstoff zum Atmen oder Wasserstoff für Triebwerke herzustellen – zugänglicher sein könnte als bisher angenommen. Tagestemperaturen auf dem Mond liegen über dem Siedepunkt von Wasser. Die Entdeckung wurde mittels dreier Raumsonden und dem einzigen Teleskop an Bord eines modifizierten Flugzeugs, SOFIA , gemacht. [33] [34] [35] [36]

Oberflächenstrukturen

Topografie der erdzu- (links) und erdabgewandten Mondseite relativ zum lunaren „ Geoid
Der am Nachthimmel relativ hell erscheinende Mond ist tatsächlich dunkelgrau (geringe Albedo ), wie auf diesem Foto der sonnenbeschienenen Rückseite des Mondes vor der Tagseite der Erde gut zu sehen ist. ( DSCOVR , Aug. 2015)

Die Mondoberfläche beträgt 38 Mio. km 2 und ist damit etwa 15 % größer als die Fläche von Afrika mit der arabischen Halbinsel . Sie ist nahezu vollständig von einer grauen Regolith -Schicht bedeckt. Des Mondes redensartlicher „Silberglanz“ wird einem irdischen Beobachter nur durch den Kontrast zum Nachthimmel vorgetäuscht. Tatsächlich hat der Mond eine relativ geringe Albedo (Rückstrahlfähigkeit).

Die Mondoberfläche gliedert sich in Terrae („Länder“) und Maria („Meere“). Die Terrae sind ausgedehnte Hochländer und die Maria (Singular: Mare ) sind große Beckenstrukturen, die von Gebirgszügen gerahmt sind und in denen sich weite Ebenen aus erstarrter Lava befinden. Sowohl die Maria als auch die Terrae sind übersät von Kratern . Zudem gibt es zahlreiche Gräben und Rillen sowie flache Dome, jedoch keine aktive Plattentektonik wie auf der Erde. Auf dem Mond ragt der höchste Gipfel 16 km über den Boden der tiefsten Senke, was rund 4 km weniger sind als auf der Erde (Ozeanbecken inbegriffen).

Maria

Mare Imbrium mit dem großen Krater Copernikus am oberen Bildrand (Apollo 17, Dez. 1972)

Die erdzugewandte Mondseite wird von den meisten und größten Maria geprägt. Die Maria sind dunkle Tiefebenen, die insgesamt 16,9 % der Mondoberfläche bedecken. Sie bedecken 31,2 % der Vorderseite, aber nur 2,6 % der Rückseite. Die meisten Maria gruppieren sich auffällig in der Nordhälfte der Vorderseite und bilden das sogenannte „ Mondgesicht “. Die dunklen Maria hielt man in der Frühzeit der Mondforschung tatsächlich für Meere; deshalb werden sie nach Giovanni Riccioli mit dem lateinischen Wort für Meer ( mare ) bezeichnet.

Die Maria sind erstarrte basaltische Lavadecken im Inneren ausgedehnter kreisförmiger Becken und unregelmäßiger Einsenkungen. Die Vertiefungen sind vermutlich durch große Einschläge in der Mondfrühphase entstanden. Da in der Frühphase der Mondmantel noch sehr heiß und daher magmatisch aktiv war, wurden diese Einschlagsbecken anschließend von aufsteigendem Magma bzw. Lava gefüllt. Dies wurde vermutlich durch die geringere Krustendicke der erdnahen Mondseite, im Vergleich zur erdfernen Mondseite, stark begünstigt. Allerdings ist der ausgedehnte Vulkanismus der Mondvorderseite wahrscheinlich noch von weiteren Faktoren begünstigt worden (siehe KREEP ). Die Maria haben nur wenige große Krater, und außerhalb der Krater variieren ihre Höhen nur um maximal 100 m. Zu diesen kleinen Erhebungen gehören die Dorsa . Die Dorsa wölben sich als Rücken flach auf und erstrecken sich über mehrere dutzend Kilometer. Die Maria sind von einer 2 bis 8 m dicken Regolithschicht bedeckt, die aus Mineralen besteht, die relativ reich an Eisen und Magnesium sind.

Diese nachbearbeitete Farbaufnahme mit verstärkter Farbsättigung zeigt anhand der Färbungen abweichende chemische Zusammensetzungen des Materials an der Mondoberfläche in Regionen, die mit dem bloßen Auge gleichfarbig wirken. Bräunliche Farbtöne werden durch einen erhöhten Eisenoxid- und bläuliche Farbtöne durch einen erhöhten Titanoxidanteil hervorgerufen. Eisen- und Titanoxidminerale kommen typischerweise im Basalt der Maria vor, nicht jedoch im feldspatreichen Gestein der Terrae.

Die Maria wurden anhand von Proben ihrer dunklen Basalte radiometrisch auf 3,1 bis 3,8 Milliarden Jahre datiert. Das jüngste vulkanische Mondgestein ist ein in Afrika gefundener Meteorit mit KREEP-Signatur, der ca. 2,8 Milliarden Jahre alt ist. [37] Dazu passt jedoch die Kraterdichte in den Maria nicht, die auf ein teilweise deutlich geringeres geologisches Alter der Maria von lediglich 1,2 Milliarden Jahren hinweist. [15]

Irregular Mare Patches

Nach Auswertung von Aufnahmen und Oberflächendaten der Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter stellten Wissenschaftler der Arizona State University und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Oktober 2014 die These auf, dass es noch vor deutlich weniger als 100 Millionen Jahren weit verbreitet vulkanische Aktivität auf dem Mond gegeben haben könnte. Innerhalb der großen Maria existieren demnach zahlreiche kleinere Strukturen mit Abmessungen zwischen 100 m und 5 km, die als Irregular Mare Patches bezeichnet und als lokale Lavadecken gedeutet werden. Die geringe Größe und Dichte der Einschlagskrater in diesen „Patches“ (dt. „Flecken“ oder „Flicken“) deuten darauf hin, dass sie für Mondverhältnisse sehr jung sind, bisweilen kaum mehr als 10 Millionen Jahre. Eine dieser Strukturen namens „Ina“ war bereits seit der Apollo-15-Mission bekannt, wurde jedoch bislang als Sonderfall mit geringer Aussagekraft für die geologische Geschichte des Mondes betrachtet. Die nun festgestellte Häufigkeit der Irregular Mare Patches lässt den Schluss zu, dass die vulkanische Aktivität auf dem Mond nicht wie bisher angenommen vor etwa einer Milliarde Jahren „abrupt“ endete, sondern langsam über einen langen Zeitraum schwächer wurde, was unter anderem die bisherigen Modelle zu den Temperaturen im Mondinneren in Frage stellt. [38] [39] [40]

Terrae

Die Hochländer wurden früher als Kontinente angesehen und werden deshalb als Terrae bezeichnet. Sie weisen deutlich mehr und auch größere Krater als die Maria auf und werden von einer bis zu 15 m dicken Regolithschicht bedeckt, die überwiegend aus hellem, relativ aluminium reichem Anorthosit besteht. Die ältesten Hochland-Anorthositproben sind radiometrisch mit Hilfe der Samarium - Neodym -Methode auf ein Kristallisationsalter von 4,456 ± 0,04 Milliarden Jahren datiert worden, was als Bildungsalter der ersten Kruste und als Beginn der Kristallisation des ursprünglichen Magmaozeans interpretiert wird. Die jüngsten Anorthosite sind etwa 3,8 Milliarden Jahre alt.

Die Hochländer sind von sogenannten Tälern (Vallis) durchzogen. Dabei handelt es sich um bis zu einige hundert Kilometer lange, schmale Einsenkungen innerhalb der Hochländer. Ihre Breite beträgt oft wenige Kilometer, ihre Tiefe einige hundert Meter. Die Mondtäler sind in den meisten Fällen nach in der Nähe gelegenen Kratern benannt (Siehe auch: Liste der Täler des Erdmondes ) .

In den Hochländern gibt es mehrere Gebirge, die Höhen von etwa 10 km erreichen. Sie sind möglicherweise dadurch entstanden, dass der Mond infolge der Abkühlung geschrumpft ist und sich dadurch Faltengebirge aufwölbten. Nach einer anderen Erklärung könnte es sich um die Überreste von Kraterwällen handeln. Sie sind nach irdischen Gebirgen benannt worden, zum Beispiel Alpen , Apenninen , Kaukasus und Karpaten.

Krater

Krater Theophilus (Apollo 16, NASA)
Rima Hadley (Apollo 15, NASA)

Die Mondkrater entstanden durch Einschläge kosmischer Objekte und sind deshalb Einschlagkrater . Die größten von ihnen entstanden vor etwa 3 bis 4,5 Milliarden Jahren in der Frühzeit des Mondes durch Einschläge großer Asteroiden . Sie werden, der Nomenklatur von Riccioli folgend, vorzugsweise nach Astronomen, Philosophen und anderen Gelehrten benannt. Einige der großen Einschlagkrater sind von sternförmigen Strahlensystemen umgeben. Diese Strahlen stammen unmittelbar vom Einschlag und bestehen aus Auswurfmaterial (sogenannte Ejecta ), das zu zahlreichen Glaskügelchen erstarrt ist. Die Glaskügelchen streuen das Licht bevorzugt in die Einfallsrichtung zurück, wodurch sich die Strahlen bei Vollmond hell vom dunkleren Regolith abheben. Die Strahlen sind besonders lang und auffällig beim Krater Tycho .

Der größte Einschlagkrater auf dem Mond ist das Südpol-Aitken-Becken , das 2240 km durchmisst. Die kleinsten sind Mikrokrater, die erst unter dem Mikroskop sichtbar werden. Auf der Mondvorderseite sind mit irdischen Teleskopen allein mehr als 40.000 Krater, die mehr als 100 m durchmessen, sichtbar. Die Kraterdichte ist auf der Rückseite, da ihre Oberfläche durchschnittlich geologisch älter ist, deutlich höher.

Vulkanische Krater sind bislang noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden. Da die Mondkruste einen geringeren SiO 2 -Anteil hat als die kontinentale Erdkruste, haben sich dort keine Schichtvulkane gebildet, wie sie z. B. für den pazifischen Feuerring auf der Erde typisch sind. Aber auch Schildvulkane mit zentraler Caldera, wie sie in den Ozeanbecken der Erde oder auf dem Mars vorkommen, scheinen auf dem Mond nicht zu existieren. Stattdessen fand lunarer Vulkanismus offenbar überwiegend in Form von Spalteneruptionen statt.

Rillen

Auf der Mondoberfläche gibt es auch Rillenstrukturen (Rimae), über deren Ursprung vor dem Apollo-Programm lange spekuliert worden war. Man unterscheidet

Seit den Untersuchungen der Hadley-Rille durch Apollo 15 geht man davon aus, dass es sich bei den mäandrierenden Rillen um Lavaröhren handelt, deren Decke eingestürzt ist. Hochauflösende Satellitenfotos sowie doppelte Radarechos von der Mondoberfläche in den Marius Hills ( Oceanus-Procellarum-Becken ), wo zudem eine negative Schwereanomalie registriert wurde, lassen es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass es auch heute noch ausgedehnte intakte Lavaröhrensysteme gibt. [41] [42]

Die Entstehung der geraden Rillen ist deutlich unklarer – es könnte sich um Schrumpfungsrisse handeln, die sich in erkaltender Lava gebildet haben.

Neben den als Rimae bezeichneten Strukturen bestehen noch schmale, vertiefte Strukturen, die eine Länge bis über 400 km erreichen. Sie ähneln den langgestreckten Rillen und werden als Furchen oder Risse (Rupes) bezeichnet. Diese Furchen gelten als Beweis für das Wirken von Spannungskräften innerhalb der Mondkruste.

Gruben oder Löcher

„Loch“ in der Mondoberfläche der Marius-Hills-Region

In Aufnahmen der Mondsonde Kaguya entdeckte der Astronom Junichi Haruyama mit seiner Arbeitsgruppe im Jahr 2009 erstmals ein „schwarzes Loch“ mit ca. 65 m Durchmesser in der Mondoberfläche im Bereich der Marius-Hügel im Oceanus Procellarum auf der erdzugewandten Mondseite. [43] Es liegt annähernd mittig in einer flachen Rille des mäandrierenden Typs. Neun verschiedene Aufnahmen, die unter verschiedenen Blickwinkeln und bei unterschiedlichen Sonnenständen gemacht wurden, erlaubten eine Schätzung der Tiefe des Lochs auf 80 bis 88 Meter. [43] Dieses führt wiederum in eine größere Kaverne, die ca. 50 km lang und 100 m breit ist, die größte entdeckte Mondhöhle. [44]

Weil um das Loch herum kein offensichtlich dort ausgeflossenes Material erkennbar ist, wird eine Entstehung als vulkanischer Schachtkrater ausgeschlossen. Am wahrscheinlichsten handelt es sich um ein sogenanntes Skylight einer Lavaröhre , das dadurch entstanden sein muss, dass die Decke der Lavaröhre an dieser Stelle eingestürzt ist. Die flache Rille repräsentiert demnach eine Lavaröhre, deren Decke noch weitgehend intakt ist, aber topographisch etwas unterhalb des Niveaus des Umlandes liegt. Ursächlich für die Bildung des Skylights können Mondbeben, Einschläge von Meteoriten oder die Auflast eines noch flüssigen Lavastroms gewesen sein. Auch ein Einfluss der irdischen Schwerkraft ( Gezeitenkräfte ) ist denkbar. [43]

Bis 2011 wurden zwei weitere mögliche Skylights entdeckt. [45] Anfang 2018 betrug die Anzahl der Skylight-Kandidaten rund 200. [46]

Mondrückseite

Rückseite des Mondes (links oben Mare Moscoviense )
Rotation des Mondes von der Sonne aus betrachtet

Über die Mondrückseite war vor den ersten Raumfahrtmissionen nichts bekannt, da sie von der Erde nicht sichtbar ist; erst Lunik 3 lieferte die ersten Bilder. Die Rückseite unterscheidet sich in mehreren Aspekten von der Vorderseite. Ihre Oberfläche prägen fast nur kraterreiche Hochländer. Zu den Kratern zählt auch das große Südpol-Aitken-Becken , das 13 km tief ist, 2240 km durchmisst, und von vielen anderen Kratern überzeichnet ist. Hier hat, wie Untersuchungen der Clementine -Mission und des Lunar Prospectors vermuten lassen, ein sehr großer Einschlagkörper die Mondkruste durchstoßen und möglicherweise Mantelgesteine freigelegt. Die Rückseitenkruste ist mit 150 km gegenüber 70 km der Vorderseitenkruste etwa doppelt so dick. Auf der Rückseite entdeckte die Raumsonde LRO auch Grabenstrukturen. [47] Dort ist auf dem Mond auch der höchste bekannte Punkt (10.750 m), der mit dem Laser-Altimeter der Raumsonde Kaguya gemessen wurde und am Rande des Engelhardt-Kraters liegt. [48] [49] Am 3. Januar 2019 landete erstmals eine Raumsonde, die Chang'e-4 , auf der Mondrückseite. [50]

Rück- und Vorderseite haben sich auch unterschiedlich entwickelt, weil das geometrische Mondzentrum (Mittelpunkt der volumensgleichen Kugel) und sein Schwerpunkt um 1,8 km (1 Promille des Mondradius) voneinander abstehen. Diese Asymmetrie von innerem Aufbau und Mondkruste könnte von einer Kollision mit einem zweiten Erdtrabanten herrühren, die einige Forscher in der Frühzeit des Mondes annehmen.

Für die Mondrückseite ist die „dunkle Seite des Mondes“ (englisch dark side of the Moon ) eine erhalten gebliebene Redensart , die aber nur symbolisch im Sinne einer unbekannten Seite zu verstehen ist; im eigentlichen Wortsinn ist die Redensart falsch, da – wie schon zu den Mondphasen angemerkt – Rück- und Vorderseite im Laufe der Mondrotation abwechselnd von der Sonne beschienen werden. Die Rückseite ist durch den viel geringeren Flächenanteil der dunklen Mareebenen insgesamt sogar deutlich heller als die Vorderseite.

Einflüsse auf die Erde

Earthrise : Erde und Mond aus der Sicht von Apollo 8
Mond und Erde von einem Space Shuttle aus gesehen

Die Gravitation des Mondes treibt auf der Erde die Gezeiten an. Dazu gehören nicht nur Ebbe und Flut in den Meeren, sondern auch Hebungen und Senkungen des Erdmantels. Die durch die Gezeiten frei werdende Energie wird der Drehbewegung der Erde entnommen und der darin enthaltene Drehimpuls dem Bahndrehimpuls des Mondes zugeführt. Dadurch verlängert sich gegenwärtig die Tageslänge um etwa 20 Mikrosekunden pro Jahr. In ferner Zukunft wird die Erdrotation an den Mondumlauf gebunden sein, und die Erde wird dem Mond immer dieselbe Seite zuwenden.

Die Erde ist nicht perfekt kugelförmig, sondern durch die Rotation abgeflacht. Die Gezeitenkraft von Sonne und Mond erzeugt ein aufrichtendes Drehmoment , das zweimal jährlich bzw. monatlich maximal wird. Die Erde folgt diesem als Kreisel nicht direkt, sondern präzediert mit in erster Näherung konstanter Neigung der Erdachse. Wäre die Sonne die einzige Ursache für Präzession, würde sich die Neigung der Erdachse innerhalb von Millionen Jahren in weiten Bereichen ändern. Dies würde ungünstige Umweltbedingungen für das Leben auf der Erde bedeuten, weil die Polarnacht abwechselnd die gesamte Nord- bzw. Südhalbkugel erfassen würde. Die durch den Mond bewirkte schnelle Präzession stabilisiert die Neigung der Erdachse. So trägt der Mond zu dem das Leben begünstigenden Klima der Erde bei.

Einfluss auf Lebewesen

Nach dem Skeptic's Dictionary habe keine ausgewertete wissenschaftliche Studie eine signifikante positive Korrelation zwischen Mondphasen und dem Auftreten von Schlafstörungen, Verkehrsunfällen, Operationskomplikationen, der Häufigkeit von Suizidhandlungen oder der Häufigkeit von Geburten ergeben. [51] Manche Menschen, z. B. in der Land - und Forstwirtschaft , achten seit alters her darauf, dass bestimmte Arbeiten in der Natur in der „richtigen“ Mondphase erledigt werden ( siehe auch: Mondholz , Mondkalender ).

Die tägliche Bewegung des Mondes und die darin enthaltene Information über die Himmelsrichtungen wird von Zugvögeln und einigen Arten nachtaktiver Insekten zur Navigation genutzt. Bei manchen Arten der Ringelwürmer (wie bei dem Samoa-Palolo ), Krabben und Fische ( Leuresthes ) ist das Fortpflanzungsverhalten sehr eng an den monatlichen Phasenwechsel des Mondes gekoppelt.

Die schon im 18. Jahrhundert erforschte [52] Korrelation von Mondposition und Wetter ist so gering, dass ein dadurch verursachter Einfluss auf Lebewesen vollständig vernachlässigt werden kann. [53]

Das Schlafwandeln von Menschen wird irreführend als Mondsüchtig-Sein interpretiert.

Atmosphärische Erscheinungen

Mondhof
22°-Mondhalo am 23. Oktober 2010, gesehen von Graz ( Österreich ) aus

Mondhof und Mondhalo

Als Mondhof werden farbige Ringe um den Mond bezeichnet, die durch die Beugung des Lichts an den Wassertröpfchen der Wolken verursacht werden. Dabei ist der äußerste Ring von rötlicher Farbe und hat eine Ausdehnung von etwa zwei Grad, in seltenen Fällen auch bis zu zehn Grad.

Umgangssprachlich wird der Begriff des Mondhofs auch für einen Halo um den Mond gebraucht. Dafür sind Eiskristalle in Luftschichten verantwortlich, die aus dünnem Höhennebel oder Dunst entstanden sind und das auf die Erde fallende Licht in einem sehr schwachen Winkel ablenken und dadurch eine Art leuchtenden Ringeffekt für den Betrachter hervorrufen.

Eine spezielle Haloerscheinung des Mondes ist der Nebenmond . Analog zu den Nebensonnen treten Nebenmonde mit einem Abstand von rund 22 Grad neben dem Mond auf. Wegen der geringeren Lichtstärke des Mondes sieht man sie jedoch seltener und meistens bei Vollmond.

Mondregenbogen

Bei Nacht kann durch Zusammentreffen von Mondlicht und Regentropfen ein Mondregenbogen entstehen, der analog zum physikalischen Prinzip des Regenbogens der Sonne funktioniert.

Mondtäuschung und Mondsichelneigung

Abendlicher Mondaufgang – die subjektiv empfundene Größe des Mondes hängt ua von den Vergleichsgrößen ab. Im Vergleich zu den Bäumen am Horizont wirkt er groß. Im Vergleich zu den Ästen der hohen Weide vorne rechts erscheint er klein.

Als Mondtäuschung bezeichnet man den Effekt, dass der Mond in Horizontnähe größer aussieht als im Zenit . Dies ist keine Folge der Lichtbrechung an den Luftschichten, sondern eine optische Täuschung , die von der Wahrnehmungspsychologie untersucht und erklärt wird.

Auch das Phänomen, dass die beleuchtete Seite des Mondes oft nicht genau zur Sonne zu zeigen scheint, ist eine optische Täuschung und wird dort unter der Überschrift Relativität des Blickwinkels erläutert. Man kann sich davon überzeugen, dass die beleuchtete Mondsichel tatsächlich – wie zu erwarten – jederzeit senkrecht auf der Verbindungslinie zwischen Sonne und Mond steht, indem man diese Verbindungslinie durch eine mit ausgestreckten Armen – visiert – zwischen Sonne und Mond gespannte Schnur sichtbar macht. [54]

Brechungseffekte

Untergehender Halbmond mit grünen Kraterrändern am Terminator (im November bei einhergehender starker Neigung der Ekliptik gegenüber dem Horizont)

Am Terminator können unter günstigen Bedingungen grün und manchmal auch blaue Farbsäume beobachtet werden, wenn der Mond sehr nahe am Horizont steht. In diesem Fall leuchten die von der unter dem Horizont befindlichen Sonne noch beleuchteten Ränder der Mondkrater hell vor den oberhalb befindlichen Schattenbereichen. Durch die astronomische Refraktion des weißlichen Mondlichts auf dem mehrere hundert Kilometer langen Weg durch die Atmosphäre werden rote Anteile stärker gebrochen, so dass von den hellen Seiten der Schattengrenzen vor allem grüne Anteile zum Beobachter auf der Erdoberfläche gelangen. Wegen der geringen Farbtemperatur des Mondlichts von ungefähr 4100 Kelvin gibt es nur vergleichsweise geringe blaue Anteile im Mondlicht, die manchmal aber ebenfalls beobachtet werden können. Dieser Effekt kann auch bei der Sonne als Grüner Blitz wahrgenommen werden.

Geschichte der Mondbeobachtung

Freiäugige Beobachtung, Mondbahn und Finsternisse

Der Mond ist nach der Sonne das mit Abstand hellste Objekt des Himmels; zugleich kann man seinen einzigartigen Helligkeits - und Phasenwechsel zwischen Vollmond und Neumond auch mit bloßem Auge sehr gut beobachten.

Über dem östlichen Horizont beim Morgenletzt gerade noch sichtbares Altlicht des abnehmenden Mondes 33 Stunden vor Neumond.

Das letzte Auftauchen der abnehmenden Mondsichel am Morgenhimmel ( Altlicht des Morgenletztes ) oder das erste Auftauchen der zunehmenden Mondsichel am Abendhimmel ( Neulicht des Abenderstes ) markiert oder markierte in einigen Kulturkreisen den Beginn eines Monats . [55]

Die Mondphasen und die Sonnen- bzw. Mondfinsternisse sind mit Sicherheit schon früh von Menschen beobachtet worden. Die genaue Länge des siderischen und des synodischen Monats war schon im 5. Jahrtausend v. Chr. bekannt, ebenso die Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik (5,2°). Mindestens 1000 v. Chr. kannten die babylonischen Astronomen die Bedingungen, unter denen Sonnenfinsternisse auftreten, und die Vorhersage der Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr. durch Thales von Milet entschied 585 v. Chr. den Krieg zwischen den Lydern und Medern . Von Anaxagoras ist die Aussage überliefert, der Mond erhalte sein Licht von der Sonne, und es gebe auf ihm Täler und Schluchten; diese und andere Lehren trugen ihm eine Verurteilung wegen Gotteslästerung ein. [56]

Auch Bedeckungen von Planeten oder ekliptiknahen Sternen durch den Mond sind in der Antike bezeugt. Aristoteles erwähnt in seiner Schrift Über den Himmel zum Beispiel die Bedeckung des Planeten Mars durch den zunehmenden Halbmond im Sternbild Löwe am 5. April 357 v. Chr. in den frühen Abendstunden. [57] Er erwähnte in diesem Zusammenhang auch, dass die Babylonier und die Ägypter solche Phänomene über lange Zeit beobachtet und dokumentiert hatten. [58]

Die am Mond freiäugig erkennbaren Details (siehe Mondgesicht ) werden in anderen Kulturkreisen auch als Hase etc. bezeichnet. Die dunklen, scharf begrenzten Flächen wurden schon früh als Meere interpretiert (diese glatten Ebenen werden daher bis heute Mare genannt), während die Natur der bei Vollmond sichtbar werdenden Strahlensysteme erst im 20. Jahrhundert geklärt werden konnte.

Fernrohrbeobachtung, Mondkarten und Raumfahrt

Als erdnächster Himmelskörper zeigt der Mond bereits durch einfache Fernrohre topographische Details, insbesondere in der Nähe des Terminators , da dort die Schatten lang sind, wie zum Beispiel der Goldene Henkel oder das Lunar X . So begann bald nach Erfindung des Fernrohrs 1608 die Erforschung des Mondes, zu nennen sind Galileo Galilei , David Fabricius , Thomas Harriot und Simon Marius . Höhepunkte der Selenografie waren die Arbeiten von Johann Hieronymus Schroeter , der 1791 seine Selenotopografie publizierte, die genaue Kartierung der Mondkrater und Gebirge sowie deren Benennung.

Daguerreotypie des abnehmenden Halbmondes von 1840

Im März 1840 gelangen John William Draper in New York City mit einem entgegen der Erdrotation mitgeführten Teleskop der New York University die ersten fotografischen Aufnahmen des Mondes. [59]

Es folgte die Ära der hochpräzisen Mondkarten durch Beer, Mädler und andere, ab etwa 1880 die langbrennweitige Astrofotografie (siehe auch Pariser Mondatlas ) und erste geologische Deutungen der Mondstrukturen. Das durch die Raumfahrt (erste Mondumkreisung 1959) gesteigerte Interesse am Mond führte zur erstmaligen Beobachtung leuchtender Gasaustritte durch Kosyrew , doch die Vulkanismus -Theorie der Mondkrater musste der Deutung als Einschlagkrater weichen. Vorläufiger Höhepunkt waren die bemannten Mondlandungen 1969–1972, die dadurch ermöglichten zentimetergenauen Laser-Entfernungsmessungen und in den letzten Jahren die multispektrale Fernerkundung der Mondoberfläche sowie die genaue Vermessung ihres Schwerefeldes durch verschiedene Mondorbiter .

Mythologische Anfänge

Himmelsscheibe von Nebra

Die älteste bekannte Darstellung des Mondes ist eine 5000 Jahre alte Mondkarte aus dem irischen Knowth . Als weitere historisch bedeutende Abbildung in Europa ist die Himmelsscheibe von Nebra zu nennen.

Das Steinmonument Stonehenge diente wahrscheinlich als Observatorium und war so gebaut, dass damit auch spezielle Positionen des Mondes vorhersagbar oder bestimmbar gewesen sind.

In vielen archäologisch untersuchten Kulturen gibt es Hinweise auf die große kultische Bedeutung des Mondes für die damaligen Menschen. Der Mond stellte meist eine zentrale Gottheit dar, als weibliche Göttin, zum Beispiel bei den Thrakern Bendis , bei den alten Ägyptern Isis , bei den Griechen Selene , Artemis und Hekate sowie bei den Römern Luna und Diana , oder als männlicher Gott wie beispielsweise bei den Sumerern Nanna , in Ägypten Thot , in Japan Tsukiyomi , bei den Azteken Tecciztecatl und bei den Germanen Mani . Fast immer wurden Sonne und Mond dabei als entgegengesetzt geschlechtlich gedacht, auch wenn die Zuordnung variierte. In China dagegen galt der Mond als Symbol für Westen, Herbst und Weiblichkeit ( Yin ).

Ein häufig vorkommendes Motiv ist das Bild von den drei Gesichtern der Mondgöttin: bei zunehmendem Mond die verführerische Jungfrau voller Sexualität, bei Vollmond die fruchtbare Mutter und bei abnehmendem Mond das alte Weib oder die Hexe mit der Kraft zu heilen, zum Beispiel bei den Griechen mit Artemis, Selene und Hekate sowie bei den Kelten Blodeuwedd , Morrígan und Ceridwen .

Der Mond als Himmelskörper ist Gegenstand von Romanen und Fiktionen , von Jules Vernes Doppelroman Von der Erde zum Mond und Reise um den Mond über Paul Linckes Operette Frau Luna oder Hergés zweibändigem Tim-und-Struppi - Comic -Abenteuer Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond bis hin zu der futuristischen Vorstellung einer Besiedelung des Mondes oder dem Reiseführer Reisen zum Mond von Werner Tiki Küstenmacher .

Kalenderrechnung

Neben der mythologischen Verehrung nutzten Menschen schon sehr früh den regelmäßigen und leicht überschaubaren Rhythmus des Mondes für die Beschreibung von Zeitspannen und als Basis eines Kalenders , noch heute basiert der islamische Kalender auf dem Mondjahr mit 354 Tagen (12 synodische Monate). Mit dem Übergang zum Ackerbau wurde die Bedeutung des Jahresverlaufs für Aussaat und Ernte wichtiger. Um dies zu berücksichtigen, wurden zunächst nach Bedarf, später nach feststehenden Formeln wie zum Beispiel dem metonischen Zyklus Schaltmonate eingefügt, die das Mondjahr mit dem Sonnenjahr synchronisierten. Auf diesem lunisolaren Schema basieren zum Beispiel der altgriechische und der jüdische Kalender .

Die noch heute gebräuchliche Länge einer Woche von sieben Tagen basiert wahrscheinlich auf der zeitlichen Folge der vier hauptsächlichen Mondphasen (siehe oben). Bei der Osterrechnung spielt das Mondalter am letzten Tag des Vorjahres eine Rolle und heißt Epakte .

Von den alten Hochkulturen hatten einzig die alten Ägypter ein reines Sonnenjahr mit zwölf Monaten à 30 Tage sowie fünf Schalttage, das heißt ohne strengen Bezug zum synodischen Monat von 29,5 Tagen, vermutlich, weil für die ägyptische Kultur die genaue Vorhersage der Nilüberschwemmungen und damit der Verlauf des Sonnenjahres überlebensnotwendig war.

Forschungsgeschichte

Wissenschaftliche Teildisziplinen, die sich mit der Untersuchung des Mondes befassen, tragen nach dem griechischen Wort für Mond, Σελήνη ( Selene ) gebildete Namen. Es sind:

 • Selenologie , auch „ Geologie des Mondes“, beschäftigt sich mit seiner Entstehung, seinem Aufbau und seiner Entwicklung sowie mit der Entstehung der beobachteten Strukturen und den dafür verantwortlichen Prozessen.
 • Selenografie ist die Erfassung und Bezeichnung von Oberflächenstrukturen des Mondes, insbesondere das Erstellen von Mondkarten .
 • Selenodäsie , befasst sich mit der Vermessung des Mondes und seines Schwerefeldes.

Erdgebundene Erforschung

Die früheste grobe Mondkarte mit Konturen der Albedomerkmale und dem ersten Versuch einer Nomenklatur skizzierte William Gilbert im Jahr 1600 nach dem bloßen Auge. [60] [61] Die erste, wenn auch ebenfalls nur skizzenhafte Darstellung der mit einem Fernrohr sichtbaren Mondstrukturen stammt von Galileo Galilei (1609), die ersten brauchbaren stammen von Johannes Hevelius , der mit seinem Werk Selenographia sive Lunae Descriptio (1647) als Begründer der Selenografie gilt. In der Nomenklatur der Mondstrukturen setzte sich das System von Giovanni Riccioli durch, der in seinen Karten von 1651 die dunkleren Regionen als Meere ( Mare , Plural: Maria ) und die Krater nach Philosophen und Astronomen bezeichnete. Allgemein anerkannt ist dieses System jedoch erst seit dem 19. Jahrhundert.

Gezeichnete Mondkarte von 1881 ( Andrees Handatlas )

Tausende Detailzeichnungen von Mondbergen , Kratern und Wallebenen wurden von Johann Hieronymus Schroeter (1778–1813) angefertigt, der auch viele Mondtäler und Rillen entdeckte. Den ersten Mondatlas gaben Wilhelm Beer und Johann Heinrich Mädler 1837 heraus, ihm folgte bald eine lange Reihe fotografischer Atlanten .

Ende des 19. Jahrhunderts konnten bereits Aussagen über die Erscheinung des Mondes getroffen werden, die auch heute noch weitestgehend Gültigkeit besitzen. Der österreichische Geologe Melchior Neumayr traf diesbezüglich folgende Aussage:

„Drei Erscheinungen sind es namentlich, welche dem Monde eine überaus seltsame, fremdartige Physiognomie verleihen: das Fehlen einer Atmosphäre, das Nichtvorhandensein von Wasser an der Oberfläche und das Vorherrschen kraterförmiger Ringgebirge in der Oberflächengestaltung.“

Melchior Neumayr : Erdgeschichte , 1895

Allerdings war die tatsächliche Entstehung dieser Krater bis zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. Neumayr nahm infolgedessen den Vulkanismus als die wahrscheinlichste Ursache dafür an:

„Weitaus am verbreitetsten sind ringförmige Berge, welche in ihrer ganzen Bildung in der auffallendsten Weise an unsere irdischen Vulkane erinnern, und man nimmt in der Regel an, daß diese Gebilde in der That auf eruptive Thätigkeit zurückzuführen seien.“

Melchior Neumayr : Erdgeschichte , 1895

Neumayr gibt an, dass sich einzelne Gebirge mehr als 8000 m über ihre Umgebung erhöben. Die Höhenbestimmung von Kratern, Gebirgen und Ebenen war mit teleskopischen Beobachtungen jedoch sehr problematisch und erfolgte meist durch Analyse von Schattenlängen, wofür Josef Hopmann im 20. Jahrhundert Spezialmethoden entwickelte. Erst durch die Sondenkartierungen kennt man verlässliche Werte: Die Krater, mit Durchmessern bis zu 300 km, wirken zwar steil, sind aber nur wenige Grad geneigt, die höchsten Erhebungen hingegen erreichen eine Höhe von bis zu 10 km über dem mittleren Niveau.

Erforschung mit ersten Raumfahrzeugen

Den zweiten großen Sprung der Fortschritte in der Mondforschung eröffnete dreieinhalb Jahrhunderte nach der Erfindung des Fernrohrs der Einsatz der ersten Mondsonden . Die sowjetische Sonde Lunik 1 kam dem Mond rund 6000 km nahe, Lunik 2 traf ihn schließlich und Lunik 3 lieferte die ersten Bilder von seiner Rückseite . Die Qualität der Karten wurde in den 1960er Jahren deutlich verbessert, als zur Vorbereitung des Apollo-Programms eine Kartierung durch die Lunar-Orbiter -Sonden aus einer Mondumlaufbahn heraus stattfand. Die heute genauesten Karten stammen aus den 1990ern durch die Clementine - und Lunar-Prospector -Missionen.

Das US-amerikanische Apollo- und das sowjetische Luna-Programm brachten mit neun Missionen zwischen 1969 und 1976 insgesamt 382 Kilogramm Mondgestein von der Mondvorderseite zur Erde; die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber.

Karte der Landestellen der bemannten und unbemannten Missionen bis 1976
Landedatum Mission Menge Landestelle
20. Juli 1969 Apollo 11 21,6 kg Mare Tranquillitatis
19. November 1969 Apollo 12 34,3 kg Oceanus Procellarum
20. September 1970 Luna 16 100 g Mare Fecunditatis
5. Februar 1971 Apollo 14 42,6 kg Fra-Mauro-Hochland
30. Juli 1971 Apollo 15 77,3 kg Hadley-Apenninen (Mare und Hochland)
21. Februar 1972 Luna 20 30 g Apollonius-Hochland
20. April 1972 Apollo 16 95,7 kg Descartes
11. Dezember 1972 Apollo 17 110,5 kg Taurus -Littrow (Mare und Hochland)
18. August 1976 Luna 24 170 g Mare Crisium

1979 wurde der erste Mondmeteorit in der Antarktis entdeckt, dessen Herkunft vom Mond allerdings erst einige Jahre später durch Vergleiche mit den Mondproben erkannt wurde. Mittlerweile kennt man noch mehr als zwei Dutzend weitere. Diese bilden eine komplementäre Informationsquelle zu den Gesteinen, die durch die Mondmissionen zur Erde gebracht wurden: Während man bei den Apollo- und Lunaproben die genaue Herkunft kennt, dürften die Meteorite, trotz der Unkenntnis ihres genauen Herkunftsortes auf dem Mond, repräsentativer für die Mondoberfläche sein, da einige aus statistischen Gründen auch von der Rückseite des Mondes stammen sollten.

Menschen auf dem Mond

Buzz Aldrin am 21. Juli 1969 (UTC/Apollo 11)
Eugene Cernan am 11. Dezember 1972 mit Mondrover

Der Mond ist nach der Erde bisher der einzige von Menschen betretene Himmelskörper. Im Rahmen des Kalten Kriegs unternahmen die USA und die UdSSR einen Wettlauf zum Mond (auch bekannt als „Wettlauf ins All“) und in den 1960er Jahren als Höhepunkt einen Anlauf zu bemannten Mondlandungen , die jedoch nur mit dem Apollo-Programm der Vereinigten Staaten verwirklicht wurden. Das bemannte Mondprogramm der Sowjetunion wurde daraufhin abgebrochen.

Am 21. Juli 1969 UTC setzte mit Neil Armstrong der erste von zwölf Astronauten im Rahmen des Apollo-Programms seinen Fuß auf den Mond. Nach sechs erfolgreichen Missionen wurde das Programm 1972 wegen der hohen Kosten eingestellt; als bisher letzter Mensch verließ am 14. Dezember 1972 Eugene Cernan den Mond. [62]

Die folgende Tabelle führt die zwölf Männer auf, die den Mond betreten haben. Alle waren Bürger der USA.

# Mission und Datum Astronauten
0 1. Apollo 11
21. Juli 1969
Neil Armstrong (1930–2012)
0 2. Buzz Aldrin (* 1930)
0 3. Apollo 12
19. November 1969
Charles Conrad (1930–1999)
0 4. Alan Bean (1932–2018)
0 5. Apollo 14
5. Februar 1971
Alan Shepard (1923–1998)
0 6. Edgar Mitchell (1930–2016)
0 7. Apollo 15
31. Juli 1971
David Scott (* 1932)
0 8. James Irwin (1930–1991)
0 9. Apollo 16
21. April 1972
John Young (1930–2018)
10. Charles Duke (* 1935)
11. Apollo 17
11. Dezember 1972
Eugene Cernan (1934–2017)
12. Harrison Schmitt (* 1935)

Daneben haben noch weitere zwölf US-Raumfahrer des Apollo-Programms den Mond besucht, jedoch ohne auf ihm zu landen. Dazu zählen die sechs Piloten Michael Collins , Richard Gordon , Stuart Roosa , Alfred Worden , Ken Mattingly und Ronald Ellwin Evans der jeweils im Mondorbit wartenden Kommandokapseln, sowie die Erstbesucher Frank Borman , Jim Lovell und William Anders mit Apollo 8 am 24. Dezember 1968, mit Apollo 10 Tom Stafford mit John Young und Eugene Cernan bei ihrem ersten Mondflug, und mit Apollo 13 noch mal Jim Lovell sowie Jack Swigert und Fred Haise , die wegen einer Panne auf dem Hinflug nur ein Swing-by -Manöver am Mond unternahmen.

Mondsonden neuerer Zeit

Nach einer Pause in der gesamten Mondraumfahrt von gut 13 Jahren startete am 24. Januar 1990 die japanische Experimentalsonde Hiten ohne wissenschaftliche Nutzlast. Sie setzte am 19. März desselben Jahres in einer Mondumlaufbahn die Tochtersonde Hagoromo aus, schwenkte am 15. Februar 1992 selbst in einen Mondorbit ein und schlug am 10. April 1993 auf den Mond auf.

Am 25. Januar 1994 startete die US-amerikanische Raumsonde Clementine zum Mond, um dort neue Geräte und Instrumente zu testen. Am 19. Februar 1994 erreichte sie eine polare Mondumlaufbahn und kartierte von dort aus etwa 95 % der Mondoberfläche. Neben den zahlreichen Fotografien lieferte sie Hinweise auf Vorkommen von Wassereis am lunaren Südpol. Im Mai desselben Jahres vereitelte eine fehlerhafte Triebwerkszündung den geplanten Weiterflug zum Asteroiden Geographos . Die Sonde ist seit Juni 1994 außer Betrieb.

Am 11. Januar 1998 erreichte die US-amerikanische Mondsonde Lunar Prospector eine polare Mondumlaufbahn, um an den Polen den Hinweisen auf Wassereis nachzuforschen. Zusätzlich maß sie auch das lunare Schwerefeld des Mondes für eine globale Schwerefeldkarte. Am 31. Juli 1999 endete die Mission mit einem geplanten Aufschlag in der Nähe des lunaren Südpols, um in der ausgeworfenen Partikelwolke von der Erde aus Wassereis nachweisen zu können; dieser Nachweis ist jedoch nicht gelungen.

Als erste Mondsonde der ESA testete SMART-1 neue Techniken und erreichte am 15. November 2004 eine Mondumlaufbahn. Von dort suchte sie nach Wassereis, fotografierte die Mondoberfläche und untersuchte hauptsächlich deren chemische Zusammensetzung. Die Sonde schlug planmäßig am 3. September 2006 auf dem Mond ein, was von der Erde aus beobachtet werden konnte.

Am 3. Oktober 2007 erreichte die japanische Sonde Kaguya den Mond und schwenkte in eine polare Umlaufbahn ein. Der hauptsächliche Orbiter hatte zwei Hilfssatelliten in einen jeweils eigenen Mondorbit ausgesetzt: Ein VRAD-Satellit diente erdgebundenen VLBI -Messungen und ein Relaissatellit sorgte für die Weiterleitung der Funksignale. Die Beobachtung des Mondes begann Mitte Dezember 2007 und endete am 10. Juni 2009 mit Kaguyas vorgesehenem Aufschlag.

Am 24. Oktober 2007 hatte die Volksrepublik China ihre erste Mondsonde Chang'e 1 gestartet. Chang'e 1 erreichte den Mond am 5. November, und umkreiste ihn über die Pole für etwa ein Jahr. Sie analysierte die Mondgesteine spektroskopisch und kartografierte die Mondoberfläche dreidimensional, wobei auch erstmals eine umfassende Mikrowellenkarte des Mondes entstand, die auch Bodenschätze anzeigt. [63] Chang'e-1 schlug am 1. März 2009 gezielt auf dem Mond auf ( siehe auch: Mondprogramm der Volksrepublik China ). Die ursprüngliche Ersatzsonde von Chang'e 1 wurde zur Nachfolgesonde Chang'e 2 . Sie umkreiste den Mond vom 6. Oktober 2010 bis zum 9. Juni 2011 und bereitete die weiche Landung für Chang'e 3 vor.

Der Start der indischen Mondsonde Chandrayaan-1 , und damit der ersten Raumsonde Indiens , erfolgte am 22. Oktober 2008. Sie hat zu Beginn ihrer Mission am 14. November aus ihrer polaren Umlaufbahn einen Lander in der Nähe des lunaren Südpols hart aufschlagen lassen. Mit Instrumenten aus verschiedenen Ländern sollte unter anderem eine mineralogische, eine topografische und eine Höhenkarte des Mondes erstellt werden. Der Kontakt brach jedoch am 29. August 2009 vorzeitig ab. Die Mission sollte ursprünglich zwei Jahre dauern.

Darstellung des LRO

Am 23. Juni 2009 um 9:47 UTC schwenkte der Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA auf eine polare Umlaufbahn ein, um den Mond in einer Höhe von 50 km mindestens ein Jahr lang zu umkreisen und dabei Daten für die Vorbereitung zukünftiger Landemissionen zu gewinnen. Die Geräte der US-amerikanischen Sonde liefern die Basis für hochaufgelöste Karten der gesamten Mondoberfläche (Topografie, Orthofotos mit 50 cm Auflösung, Indikatoren für Vorkommen von Wassereis) und Daten zur kosmischen Strahlenbelastung. Es wurden 5185 Krater mit einem Durchmesser von mindestens 20 km erfasst. Aus deren Verteilung und Alter wurde geschlossen, dass bis vor 3,8 Milliarden Jahren hauptsächlich größere Brocken den Mond trafen, danach vorwiegend kleinere. [64] Die Raumsonde LRO entdeckte auch Grabenstrukturen auf der Mond-Rückseite. [47] Wann die Mission enden soll, ist noch nicht bekannt.

Mit derselben Trägerrakete wurde auch der Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) zum Mond geschickt. Er schlug am 9. Oktober im Krater Cabeus nahe dem Südpol ein. Der Satellit bestand aus zwei Teilen, der ausgebrannten Oberstufe der Rakete, die einen Krater erzeugte, und der einige Zeit vor dem Einschlag abgekoppelten Geräteeinheit, die die aufgeworfene Partikelwolke insbesondere in Hinsicht auf Wassereis analysierte, bevor sie vier Minuten später ebenfalls aufschlug.

Darstellung der beiden GRAIL-Sonden im Mondorbit

Ab dem 7. März 2012 umkreisten zwei am 10. September 2011 gestartete Orbiter der NASA unter der Bezeichnung Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) den Mond, um gemeinsam sein Schwerefeld genauer zu vermessen. Die Mission endete am 17. Dezember 2012, und beide Orbiter schlugen kontrolliert auf der Mondoberfläche ein. [65] [66]

Am 6. September 2013 startete die NASA den Orbiter Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) als erste Mission des neuen Lunar-Quest-Programms , der die Atmosphäre und den Staub des Mondes näher untersuchte. [67] Des Weiteren wurde die Mission genutzt, um einen Laser als neue Kommunikationsmöglichkeit anstelle von Radiowellen zu testen. [68] [69] Die Mission endete am 18. April 2014 nach einmaliger Verlängerung um einen Monat mit dem Aufschlag der Sonde auf der Mondoberfläche. [70]

Am 14. Dezember 2013 führte die Nationale Raumfahrtbehörde Chinas mit Chang'e 3 ihre erste weiche Mondlandung durch. Die rund 3,7 Tonnen schwere Sonde diente ua dem Transport des 140 kg schweren Mondrovers Jadehase , der mit einem Radionuklid-Heizelement ausgestattet war, um während der 14-tägigen Mondnacht nicht einzufrieren. [71] Nachdem mit der Sonde Chang'e 4 am 3. Januar 2019 erstmals in der Geschichte der Raumfahrt eine Landung auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelungen war, brachte Chang'e 5 im Dezember 2020 in der Nähe des Mons Rümker auf der Mondvorderseite entnommene Bodenproben im Gesamtgewicht von 1731 g zur Erde zurück.

Zwei Landeversuche im Jahr 2019 mit der israelischen Sonde Beresheet und der indischen Mission Chandrayaan-2 scheiterten.

Geplante Erkundungsmissionen

Neue bemannte Mondprogramme

Konkrete Pläne für eine Rückkehr zum Mond zeichneten sich erst wieder durch Ankündigungen des damaligen US-Präsidenten George W. Bush und der NASA im Jahr 2004 ab. Das daraus entstandene Constellation-Programm wurde 2010 wegen Terminüberschreitungen und ausufernder Kosten eingestellt und kurz darauf durch das SLS/Exploration-Mission -Programm ersetzt, das von denselben Problemen geplagt ist. Nachdem sich der Plantermin für die nächste Mondlandung auf 2028 verschoben hatte, ergriff 2019 die Regierung unter Donald Trump die Initiative und forderte eine Rückkehr zum Mond bis 2024. [72] Dieses als Artemis-Programm bezeichnete Projekt soll „nachhaltig“ sein und mit einer Landung in der Südpolregion beginnen. Die Mittel hierfür müssen noch vom Gesetzgeber bewilligt werden. [73] [74]

Neben der NASA plant auch das US-Unternehmen SpaceX mit seinem „ Starship “ bemannte Mondlandungen in den 2020er Jahren. Ebenso möchten Russland, China und Japan in den 2030er Jahren mit eigenen Raumschiffen und Raumfahrern die Mondoberfläche erreichen. [75] [76]

Geplante Mondsonden

Siehe auch: Liste der geplanten Mondmissionen

Im Jahr 2024 soll der 4. Schritt des Mondprogramms der Volksrepublik China beginnen, die Erkundung der Polregion . Mit den drei Sonden Chang'e 6, Chang'e 7 und Chang'e 8 soll hierbei der Aufbau einer zunächst zeitweise, später permanent besetzten Mondbasis am südlichen Rand des Südpol-Aitken-Beckens auf der erdabgewandten Seite des Mondes vorbereitet werden.

Verschiedene Unternehmen aus Deutschland, Japan, den USA und Israel planen den Start privat finanzierter Mondsonden in den Jahren ab 2022.

Die NASA hat für frühestens 2021 den Lunar Flashlight und weitere CubeSats geplant, die im Rahmen der Mission Artemis 1 gestartet werden und unter anderem Wassereisvorkommen auf dem Mond untersuchen sollen. [77]

Für das Jahr 2021 ist von Seiten Russlands der Einsatz der Mondsonde Luna 25 geplant. Sie soll zwölf Penetratoren hauptsächlich für seismische Untersuchungen absetzen und einen Lander zur Suche nach Wassereis in einem Krater in Nähe des lunaren Südpols niedergehen lassen. [78] [79] Weitere Mondmissionen Luna 26 bis Luna 28 sind ebenfalls bereits in Planung. [80]

Eigentumsverhältnisse

Der Weltraumvertrag (Outer Space Treaty) von 1967 verbietet Staaten, einen Eigentumsanspruch auf Weltraumkörper wie den Mond zu erheben. Dieses Abkommen wurde bis heute von 109 Staaten der Vereinten Nationen ratifiziert und ist damit in Kraft. Da im Outer-Space-Treaty-Abkommen nur von Staaten die Rede ist, wird von manchen interpretiert, dass dieses Abkommen nicht für Firmen oder Privatpersonen gelte. 1979 wurde deshalb der Mondvertrag (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies) entworfen, um diese vom Outer Space Treaty hinterlassene angebliche Gesetzeslücke zu schließen. Der „Moon-Treaty“-Entwurf hatte explizit die Besitzansprüche von Firmen und Privatpersonen adressiert und ausgeschlossen (Artikel 11, Absatz 2 und 3). Aus diesem Grund wird das „Moon Treaty“ oft als Hindernis für Grundstücksverkäufe zitiert; nur wurde dieses Abkommen tatsächlich nie unterschrieben oder in den Vereinten Nationen korrekt ratifiziert. Nur fünf Staaten, die alle nicht weltraumgängig sind, haben versucht, es zu ratifizieren. 187 andere Staaten sowie die USA, Russland und China haben es nicht unterschrieben und auch nicht ratifiziert. Das „Moon Treaty“ ist deshalb heute in den meisten Ländern der Erde nicht in Kraft. Die wählenden Staaten hatten damals zu viele Bedenken, dass es die profitable Nutzung des Mondes gefährden könnte, und somit wurde das Abkommen auch nicht ratifiziert (und deshalb nicht Gesetz). Daraus schlussfolgern einige, dass eine Rechtsgrundlage für Mond-Grundstücksverkäufe existiere. Es sollte ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass die Internationale Astronomische Union sich nicht mit dem Verkauf von Himmelskörpern befasst.

Der Amerikaner Dennis M. Hope meldete 1980 beim Grundstücksamt von San Francisco seine Besitzansprüche auf den Mond an. Da niemand in der nach amerikanischem Recht ausgesetzten Frist von acht Jahren Einspruch erhob und da das Outer-Space-Treaty-Abkommen solche Verkäufe durch Privatpersonen in den USA explizit nicht verbietet, vertreibt Hope die Grundstücke über seine dafür gegründete Lunar Embassy . Da allerdings das Grundstücksamt in San Francisco für Himmelskörper nicht zuständig ist und von Hope sowohl das Gesetz, das solche Besitzansprüche regelt, als auch der Text aus dem Outer Space Treaty sehr abenteuerlich interpretiert wurden, sind die „Grundstückszertifikate“, die er verkauft, praktisch wertlos.

Koorbitale Objekte

In den Librationspunkten L4 und L5 des Erde-Mond-Systems gibt es je eine Staubwolke, die Kordylewskischen Wolken .

Weiterer Erdtrabant

Weitere Erdtrabanten sind Gegenstand von unbestätigten Beobachtungsbehauptungen oder von Hypothesen für vergangene Zeitabschnitte wie die Zeit der Entstehung des Mondes .

Trivia

Mondkolonisation

NASA-Illustration zu einer Studie, wie Rohstoffe aus Mondmaterial gewonnen und auf Fluchtgeschwindigkeit gebracht werden könnten (1977)

Die Errichtung von dauerhaften Außenposten und Kolonien auf dem Mond ist bereits vor der Erfindung der Raumfahrt diskutiert worden und spielt nach wie vor in der Science-Fiction -Literatur eine Rolle. Eine NASA-Studie zum Bergbau auf dem Mond [81] listete 1979 die dafür notwendige Technologieentwicklung auf.

Suche nach außerirdischer Intelligenz

Der Mond könnte auch Hinweise für die Suche nach außerirdischen Zivilisationen liefern. [82] Wissenschaftler wie Paul Davies halten eine Suche nach Artefakten und Überresten extraterrestrischer Technologie auf der lunaren Oberfläche für förderlich. [83] [84]

Überlebten irdische Mikroben längeren Aufenthalt auf dem Mond?

Möglicherweise befanden sich in dem durch die Apollo-12 -Mission geborgenen Kameragehäuse der Sonde Surveyor 3 Mikroben 31 Monate lang auf dem Erdtrabanten und waren danach zur Vermehrung fähig. Für Details und Zweifel siehe Vorwärts-Kontamination .

Literatur

 • Alexander Angermann: Hat der Mond einen Einfluss auf den Operateur? Eine Untersuchung anhand von Hüft-TEP -Operationen . München 2011 DNB 1014972477 , (Dissertation Universität München 2011, 55 Seiten Online PDF, kostenfrei, 61 Seiten, 1 MB).
 • Bernd Brunner: Mond. Die Geschichte einer Faszination. Kunstmann, München 2011, ISBN 978-3-88897-732-9 .
 • Alan Chu, Wolfgang Paech, Mario Weigand: Fotografischer Mondatlas. 69 Mondregionen in hochauflösenden Fotos. Oculum, Erlangen 2010, ISBN 978-3-938469-41-5 .
 • Thorsten Dambeck: Der Mond bebt. In: Bild der Wissenschaft . Nr. 7, 2002, ISSN 0006-2375 , S. 48–53.
 • Ulrike Feist: Sonne, Mond und Venus: Visualisierungen astronomischen Wissens im frühneuzeitlichen Rom (= Actus et Imago , Band 10). Akademie-Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-05-006365-2 (Dissertation Universität Augsburg 2011, 259 Seiten).
 • David M. Harland: Exploring the moon. The Apollo expeditions. 2. Auflage. Springer ua, Berlin ua 2008, ISBN 978-0-387-74638-8 .
 • Ralf Jaumann, Ulrich Köhler: Der Mond. Entstehung, Erforschung, Raumfahrt. Fackelträger, Köln 2009, ISBN 978-3-7716-4387-4 (mit einem Gespräch von Buzz Aldrin und Thomas Reiter ).
 • Josef Sadil: Blickpunkt Mond. Illustriert von Gerhard Pippig. Urania, Leipzig / Jena / Berlin 1962 (Originaltitel: Cíl měsíc , übersetzt von Max A. Schönwälder), DNB 454251394 , OCLC 65043150 .
 • Elmar Schenkel, Kati Voigt (Hrsg.): Sonne, Mond und Ferne: der Weltraum in Philosophie, Politik und Literatur , PL Academic Research, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-631-64081-4 .
 • Werner Wolf: Der Mond im deutschen Volksglauben. Bühl 1929.

Weblinks

Medien

Wiktionary: Mond – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Mond – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Mond – Lern- und Lehrmaterialien
Wikiquote: Mond – Zitate
Wikisource: Mond – Quellen und Volltexte
Wikivoyage: Mond – Reiseführer

Einzelnachweise

 1. a b c d David R. Williams: Moon Fact Sheet. In: NASA.gov. 13. Januar 2020, abgerufen am 16. Mai 2020 (englisch).
 2. Grimm : Deutsches Wörterbuch , als DWB digital verfügbar, Eintrag unter MOND .
 3. Das Herkunftswörterbuch (= Der Duden in zwölf Bänden . Band   7 ). 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim 1989, S.   466 . Siehe auch DWDS ( „Mond“ ) und Friedrich Kluge : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache . 7. Auflage. Trübner, Straßburg 1910 ( S. 318 ).
 4. planetenkunde.de: Prähistorische Astronomie .
 5. F. Link: Der Mond. Band 101 von Verständliche Wissenschaft. Springer-Verlag, 1969, S. 38 ; Anthony Charles Cook: The Hatfield Lunar Atlas. 2012, S. 3
 6. JP McEvoy: Sonnenfinsternis. Die Geschichte eines Aufsehen erregenden Phänomens. Berlin Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-8270-0372-5 . S. 88.
 7. Ian Garrick-Bethell (MIT) et al.: Remnant magnetism in minerals in an unshocked Apollo sample implies that the Moon had a molten core 4.2 billion years ago . Science, Bd. 323, S. 356–359.
 8. ESA – Space for Kids – Unser Universum – Die Geburt des Mondes In: www.esa.int .
 9. Hindernis im Sonnenwind. Auf: wissenschaft.de vom 31. Mai 2012, abgerufen am 8. September 2019.
 10. Georgiana Kramer: Derivation of the Moon's Mineralogy, Chemistry, & Maturity from Reflected Light and the Anomaly of the Lunar Swirls (PDF).
 11. Das Geheimnis der Mondwirbel. Auf: wissenschaft.de vom 20. Dezember 2011, abgerufen am 8. September 2019.
 12. Anke Poiger: Geburtsdatum von Erde und Mond gefunden. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Pressemitteilung vom 25. November 2005 beim Informationsdienst Wissenschaft (idw-online.de), abgerufen am 23. Dezember 2014.
 13. | Der etwas jüngere Mond , Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
 14. Josiah Edward Spurr: Geology Applied To Selenology. Bände I & II, Science Press Printing Co., Lancaster, PA, 1945, S. 20 ( HathiTrust ).
 15. a b H. Hiesinger, JW Head III, U. Wolf, R. Jaumann, G. Neukum: Ages and stratigraphy of mare basalts in Oceanus Procellarum, Mare Nubium, Mare Cognitum, and Mare Insularum . In: Journal of Geophysical Research: Planets . 108, Nr. E7, 5065, 2003. doi : 10.1029/2002JE001985 .
 16. Bradley Jolliff, Jeffrey Gillis, Larry Haskin, Randy Korotev, Mark Wieczorek: Major lunar crustal terranes: Surface expressions and crust-mantle origins . In: Journal of Geophysical Research . 105, Nr. E2, 2000, S. 4197–4216. doi : 10.1029/1999JE001103 .
 17. OL Kuskov: Constitution of the Terrestrial Planets and the Moon . In: Arnold S. Marfunin (Hrsg.): Mineral Matter in Space, Mantle, Ocean Floor, Biosphere, Environmental Management, and Jewelry (= Advanced Mineralogy ). Band   3 . Springer, Berlin/Heidelberg 1998, ISBN 978-3-642-62108-6 , S.   39–46 .
 18. P. Lognonné, C. Johnson: Planetary Seismology . In: Tilman Spohn (Hrsg.): Planets and Moons (= Treatise on Geophysics ). Band   10 . Elsevier, Amsterdam 2007, ISBN 978-0-444-53465-1 , S.   69–122 .
 19. a b c Renee C. Weber, Pei-Ying Lin, Edward J. Garnero, Quentin Williams, Philippe Lognonné: Seismic Detection of the Lunar Core. In: Science. Band 331, 2011, S. 309–312, doi:10.1126/science.1199375 ( Volltext (PDF) ( Memento vom 15. Oktober 2015 im Internet Archive )).
 20. Gunter Faure, Theresa M. Mensing: Introduction to Planetary Science: The Geological Perspective. Springer, Dordrecht 2007, ISBN 978-1-4020-5233-0 , S. 151.
 21. Quakes on the Moon. Seismo Blog, University of Berkeley Seismological Laboratory, abgerufen am 16. Februar 2016.
 22. Stuart Ross Taylor: Lunar science: A post-Apollo view. Pergamon Press, New York 1975, S. 64 ( online ).
 23. Stefan Deiters: Proben vom Mond enthalten Wasser . Astronews.com, 10. Juli 2008.
 24. WC Feldman: Fluxes of Fast and Epithermal Neutrons from Lunar Prospector: Evidence for Water Ice at the Lunar Poles. In: Science. 281, S. 1496, doi:10.1126/science.281.5382.1496 .
 25. CM Pieters, JN Goswami, RN Clark und 24 weitere Autoren: Character and Spatial Distribution of OH/H 2 O on the Surface of the Moon Seen by M 3 on Chandrayaan-1. In: Science. Band 326, 2009, S. 568–572, doi:10.1126/science.1178658
 26. Shuai Li, Paul G. Lucey, Ralph E. Milliken, Paul O. Hayne, Elizabeth Fisher, Jean-Pierre Williams, Dana M. Hurley, Richard C. Elphic. Direct evidence of surface exposed water ice in the lunar polar regions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018; 201802345 doi:10.1073/pnas.1802345115
 27. NASA Mission Update – LCROSS Impact Data Indicates Water on Moon. NASA, 13. November 2009.
 28. Manfred Holl: Wasser in Apollo-Mondgesteinsproben nachgewiesen , Sterne und Weltraum 5/2010, S. 22f; Francis M. McCubbina, et al.: Nominally hydrous magmatism on the Moon. Proceedings of the National Academy of Sciences Mai 2010, abgerufen am 17. Juni 2010.
 29. NASA Radar Finds Ice Deposits at Moon's North Pole. NASA, 2. März 2010.
 30. Wasser und Silber unter der Oberfläche des Mondes wissenschaft-online.de, 22. Oktober 2010, abgerufen am 23. Oktober 2010.
 31. Richard A. Kerr: How Wet the Moon? Just Damp Enough to Be Interesting. Science, Vol. 330, no. 6003, S. 434, 22. Oktober 2010, doi:10.1126/science.330.6003.434 ; A FLASH OF STEAM LPOD 23. Oktober 2010, abgerufen am 23. Oktober 2010.
 32. MA Siegler, RS Miller ua: Lunar true polar wander inferred from polar hydrogen. In: Nature. 531, 2016, S. 480, doi:10.1038/nature17166 .
 33. Pair of studies confirm there is water on the moon – New research confirms what scientists had theorized for years — the moon is wet. . In: The Washington Post , 26. Oktober 2020.  
 34. Kenneth Chang: There's Water and Ice on the Moon, and in More Places Than NASA Once Thought – Future astronauts seeking water on the moon may not need to go into the most treacherous craters in its polar regions to find it. . In: The New York Times , 26. Oktober 2020.  
 35. Honniball, CI et al.: Molecular water detected on the sunlit Moon by SOFIA . In: Nature Astronomy . 26. Oktober 2020. bibcode : 2020NatAs.tmp..222H . doi : 10.1038/s41550-020-01222-x .
 36. Hayne, PO et al.: Micro cold traps on the Moon . In: Nature Astronomy . 26. Oktober 2020. arxiv : 2005.05369 . bibcode : 2020NatAs.tmp..221H . doi : 10.1038/s41550-020-1198-9 . Abgerufen am 26. Oktober 2020.
 37. Lars E. Borg, Charles K. Shearer, Yemane Asmerom, James J. Papike: Prolonged KREEP magmatism on the Moon indicated by the youngest dated lunar igneous rock. In: Nature. Bd. 432, 2004, S. 209–211, doi:10.1038/nature03070 (alternativer Volltextzugriff auf Researchgate ).
 38. NASA Mission Finds Widespread Evidence of Young Lunar Volcanism. NASA , 12. Oktober 2014, abgerufen am 15. Oktober 2014 .
 39. Eric Hand: Recent volcanic eruptions on the moon. Science Latest News, 12. Oktober 2014, abgerufen am 15. Oktober 2014 .
 40. SE Braden, JD Stopar, MS Robinson, SJ Lawrence, CH van der Bogert, H. Hiesinger: Evidence for basaltic volcanism on the Moon within the past 100 million years . In: Nature Geoscience . Band   7 , 2014, S.   787–791 , doi : 10.1038/ngeo2252 .
 41. Junichi Haruyama, Kazuyuki Hioki, Motomaro Shirao, Tomokatsu Morota, Harald Hiesinger, Carolyn H. van der Bogert, Hideaki Miyamoto, Akira Iwasaki, Yasuhiro Yokota, Makiko Ohtake, Tsuneo Matsunaga, Seiichi Hara, Shunsuke Nakanotani, Carle M. Pieters: Possible lunar lava tube skylight observed by SELENE cameras . In: Geophysical Research Letters . Band   36 , 2009, S.   L21206 , doi : 10.1029/2009GL040635 .
 42. T. Kaku, J. Haruyama, W. Miyake, A. Kumamoto, K. Ishiyama, T. Nishibori, K. Yamamoto, Sarah T. Crites, T. Michikami, Y. Yokota, R. Sood, HJ Melosh, L. Chappaz, KC Howell. Detection of intact lava tubes at Marius Hills on the Moon by SELENE (Kaguya) Lunar Radar Sounder. Geophysical Research Letters. 2017, doi:10.1002/2017GL074998 (Vorab-Onlinepublikation); siehe dazu auch „Schutzhöhle“ auf dem Mond entdeckt. orf.at, 19. Oktober 2017, abgerufen 21. Oktober 2017.
 43. a b c Junichi Haruyama, Kazuyuki Hioki, Motomaro Shirao und 10 weitere Autoren: Possible lunar lava tube skylight observed by SELENE cameras. Geophysical Research Letters. Bd. 36, Nr. 21, 2009, Art.-Nr. L21206, doi:10.1029/2009GL040635 .
 44. Largest lunar cave. Abgerufen am 15. Juli 2021 (deutsch).
 45. JW Ashley, MS Robinson, B. Ray Hawke, AK Boyd, RV Wagner, EJ Speyerer, H. Hiesinger, CH van der Bogert: Lunar caves in mare deposits imaged by the LROC narrow angle cameras. First International Planetary Cave Research Workshop: Implications for Astrobiology, Climate, Detection, and Exploration. October 25–28, 2011, Carlsbad (NM), Abstract-Nr. 8008, S. 2–3 ( PDF 600 kB)
 46. Pascal Lee: Possible lava tube skylights near the north pole of the Moon. 49th Lunar and Planetary Science Conference, March 19–23, 2018, The Woodlands (TX), Abstract-Nr. 2982 ( PDF 400 kB)
 47. a b Stefan Deiters: LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER, Spuren geologischer Aktivität auf dem Mond. In: Astronews.com, Datum: 21. Februar 2012, Abgerufen: 25. Februar 2012.
 48. Engel'gardt (Engelhardt) the-moon.wikispaces.com
 49. Motomaro Shirao, Charles A. Wood: The Kaguya lunar atlas – the moon in high resolution. Springer, New York 2011, ISBN 978-1-4419-7284-2 , S. 146.
 50. spiegel.de 3. Januar 2018: China gelingt erste Landung auf der Rückseite des Monds
 51. Verein Kuffner-Sternwarte: „Studien widerlegen behauptete Mondeinflüsse“ ; Lisa Kleine: Mythos oder Fakt. Schlaf, Operationen, Geburten – Wie viel Einfluss hat der Mond auf unser Leben? @focus.de, 6. November 2014.
 52. siehe z. B. Allgemeine deutsche Bibliothek . 32/2, Berlin und Stettin 1777, S. 601 .
 53. Eckart Kuphal: Den Mond neu entdecken. Springer, 2013, S. 57 ; Der Mond. Band 21 von Was ist was. Tessloff, 2001, S. 18 .
 54. M. Minnaert: The nature of Light & Colour in the open air. Dover Publications Inc. 1954, ISBN 978-0-486-20196-2 , S. 152.
 55. Joachim Friedrich Quack: Zwischen Sonne und Mond - Zeitrechnung im Alten Ägypten , Seite 38, in: Harry Falk (Herausgeber), Vom Herrscher zur Dynastie. Zum Wesen kontinuierlicher Zeitrechnung in Antike und Gegenwart , Bremen 2002, abgerufen am 20. Januar 2021
 56. Jaap Mansfeld : Die Vorsokratiker II (= Reclams Universal-Bibliothek . Nr. 7966). Bibliographisch ergänzte Ausgabe. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1999, ISBN 978-3-15-007966-9 , S. 211; S. 155f.; S. 176f.
 57. Aristoteles: On the Heavens , Teil 12, Buch II, um 350 vor Christi Geburt, ins Englische übersetzt von John Leofric Stocks (* 1882; † 1937), abgerufen am 1. März 2021
 58. Die Himmelstafel von Tal-Qadi – Wikibooks, Sammlung freier Lehr-, Sach- und Fachbücher. Abgerufen am 1. März 2021 .
 59. Jason Major: This is the Oldest Surviving Photo of the Moon , Lights in the Dark vom 23. März 2016, abgerufen am 22. Juli 2020
 60. Manfred Holl: Teleskopische Beobachtungen – Das 17. Jahrhundert
 61. AstroLink.de: Historie der Mondkarten .
 62. Apollo 17 Lunar Surface Journal: EVA-3 Close-out , 1996, revised 12. Oktober 2016, abgerufen 21. Oktober 2016, Zeitstempel 170:41:00 (h:min:sec seit Missionsstart)
 63. Mikrowellenkarte: Atlas zeigt Temperaturen auf dem Mond. In: Spiegel Online . 21. September 2010, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 64. Mondgesicht unter der Lupe. Auf: wissenschaft.de vom 17. September 2010.
 65. GRAIL Impact. (Nicht mehr online verfügbar.) LROC, 19. März 2013, archiviert vom Original am 24. März 2013 ; abgerufen am 26. Februar 2013 (englisch).
 66. Kollision von Grail und Mond. Scienceblogs, 21. März 2013, abgerufen am 26. März 2013 .
 67. LADEE Launch. NASA, abgerufen am 11. Mai 2016 (englisch).
 68. LADEE's Science and Instruments. Abgerufen am 17. August 2015 (englisch).
 69. The Internet is no longer limited by the slow speed of dial-up connections, so why should our satellites be? (Nicht mehr online verfügbar.) NASA, archiviert vom Original ; abgerufen am 17. August 2015 (englisch).
 70. Tilmann Althaus: Raumsonde LADEE ist auf dem Mond zerschellt. Spektrum.de , 23. April 2014, abgerufen am 17. August 2015 .
 71. China als dritte Nation auf dem Mond gelandet. Die Welt, 14. Dezember 2013, abgerufen am 14. Dezember 2013 .
 72. Stephen Clark: NASA begins outlining roadmap for 2024 moon landing. In: Spaceflight Now. 1. Mai 2019, abgerufen am 2. Mai 2019 .
 73. Jeff Foust: NASA outlines plan for 2024 lunar landing. In: Spacenews. 1. Mai 2019, abgerufen am 1. Mai 2019 .
 74. Eric Berger: How much will the Moon plan cost? We should know in two weeks. In: Ars Technica. 16. April 2019, abgerufen am 16. April 2019 .
 75. Steven Lee Myers: China's Moon Landing: Lunar Rover Begins Its Exploration. In: The New York Times. 3. Januar 2019, abgerufen am 1. Mai 2019 .
 76. Trefor Moss, Tonia Cowan: What's Next for the Global Space Race. In: The Wall Street Journal. 11. April 2019, abgerufen am 1. Mai 2019 .
 77. Mike Wall: NASA Is Studying How to Mine the Moon for Water. 9. Oktober 2014, abgerufen am 29. August 2015 .
 78. Anatoly Zak: Russian Moon missions face three-year delay. 14. November 2014, abgerufen am 29. August 2015 .
 79. Anatoly Zak: Luna-Glob. 17. Oktober 2013, abgerufen am 29. August 2015 .
 80. Russia to build lunar base by 2037. 27. Januar 2011, abgerufen am 29. August 2015 .
 81. NASA:Lunar resources utilization for space construction. Volume 2: Study results . 30. April 1979.
 82. We should scour the moon for ancient traces of aliens, say scientists. guardian.co.uk, abgerufen am 27. Dezember 2011.
 83. Could Mars and Moon Harbor Alien Artifacts? Leading Astrophysicists Says „Yes“. ( Memento vom 7. Januar 2012 im Internet Archive ) dailygalaxy.com
 84. Paul Davies & Robert Wagner: Searching for alien artifacts on the moon (= Acta Astronautica . Band   89 ). Elsevier , November 2011, S.   261–265 , doi : 10.1016/j.actaastro.2011.10.022 ( Online ).