nanoteknologi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Nye materialer såsom fullerener (df) eller carbon nanorør (h) er nanoteknologi og bruges allerede på mange områder
Selv i dag er størrelsen på transistorer (se billede) af en kommercielt tilgængelig mikroprocessor inden for nanoteknologi. Strukturer med en bredde på 5 nm opnås.

Samlebetegnelsen nanoteknologi , ofte også nanoteknologi ( oldgræsk νᾶνος nános 'dværg'), er baseret på nanopartiklernes samme størrelsesorden , fra det enkelte atom til en strukturstørrelse på 100 nanometer (nm): et nanometer er en milliarddel Meter (10 −9 m). Denne størrelsesorden beskriver et grænseområde, hvor overfladeegenskaberne spiller en stadig vigtigere rolle i forhold til materialernes volumenegenskaber, og kvantefysiske effekter skal i stigende grad tages i betragtning. Inden for nanoteknologi går man videre til længdeskalaer, hvor størrelsen især bestemmer egenskaberne af et objekt. Man taler om "størrelsesinducerede funktionaliteter".

Begrebet bruges i dag til at betegne den tilsvarende forskning inden for klynge , halvleder- og overfladefysik , overflade og andre kemiområder samt i underområder inden for maskinteknik og fødevareteknologi ( nano-food ).

Nanomaterialer spiller allerede i dag en vigtig rolle. De fremstilles for det meste kemisk eller ved hjælp af mekaniske metoder. Nogle af dem er kommercielt tilgængelige og bruges i kommercielle produkter, andre er vigtige modelsystemer for fysisk-kemisk og materialevidenskabelig forskning.

Nanoelektronik er også vigtig. Deres tilknytning til nanoteknologi ses ikke ensartet i videnskabelig og forskningspolitisk praksis. Virkningen og indflydelsen af ​​de mest kunstigt fremstillede partikler på miljøet er uklar og uudforsket på mange områder.

En udviklingsretning inden for nanoteknologi kan ses som en fortsættelse og udvidelse af mikroteknologi ( top-down- tilgang), men yderligere nedskæringer af mikrometerstrukturer kræver normalt helt ukonventionelle nye tilgange. I nanoteknologi følger kemi ofte den modsatte tilgang: bottom-up . Kemikere, der normalt arbejder i molekylære, dvs. sub-nanometer dimensioner, bygger større nanoskala molekylære samlinger fra et stort antal individuelle molekylære enheder. Dendrimere er et eksempel på dette.

En lille gren af ​​nanoteknologi beskæftiger sig med nanomaskiner (se molekylær maskine ) eller nanobotter .

Oprindelsen til nanoteknologi

Som fader til nanoteknologi er Richard Feynman på grund af dets afholdelse i 1959 " Der er masser af plads i bunden " [1] [2] (i bunden er meget plads), selvom kun Norio Taniguchi udtrykket "nanoteknologi "1974 første gang brugt:

"Nanoteknologi består hovedsageligt af behandling af adskillelse, konsolidering og deformation af materialer med et atom eller et molekyle." [3]

Nanoteknologi i betydningen af ​​denne definition er ændringen af ​​materialer, det være sig atom for atom eller molekyle for molekyle. Dette inkluderer, at de kritiske egenskaber ved materialer eller enheder kan ligge i nanometerområdet, og at disse materialer og enheder er konstrueret af individuelle atomer eller molekyler. I dag bruges nanoteknologi imidlertid sjældent i denne snævre forstand; i dag (som forklaret ovenfor) er den kemiske produktion af nanomaterialer også inkluderet i dette udtryk.

Uafhængigt af Taniguchi gjorde Eric Drexler udtrykket bredt kendt i 1986. Med sin bog Engines of Creation inspirerede han mange nu kendte forskere og læger, herunder Richard E. Smalley ( fullerene ), til at studere nanoteknologi. Drexlers definition af nanoteknologi er strengere end Taniguchis: Det er begrænset til konstruktion af komplekse maskiner og materialer fra individuelle atomer.

Lycurgus -bægeret, dikroisk romersk glas med nanopartikler fra det 4. århundrede.

Ifølge denne definition falder nutidens nanoteknologi ikke under, hvad Drexler ser som nanoteknologi. I løbet af 1990'erne fik dette Drexler til at omdøbe sit koncept om nanoteknologi for at afgrænse det til molekylær nanoteknologi (MNT), fordi udtrykket var og ofte bruges til at beskrive alt arbejde, der beskæftiger sig med nanostrukturer, selvom det involverer almindeligt kemisk , lægemidler eller fysiske metoder kan anvendes.

Faktisk er mange forskere i øjeblikket skeptiske over for åbent negative til Drexlers vision om nanoteknologi. Selv om deres modstandere efter MNT -talsmændenes opfattelse hidtil ikke har været i stand til at fremføre overbevisende videnskabelige argumenter mod muligheden for MNT, mener mange, at gennemførligheden er usandsynlig; selvom Drexler og Nanosystems udgav en lærebog om MNT i 1991, som på baggrund af sin doktorafhandling ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i videnskabelig form beskriver de trin, der er nødvendige for at realisere det. I årenes løb er nogle af Drexlers antagelser blevet bekræftet eksperimentelt, men der er stadig mange forbehold, der står i vejen for deres realisering: Selv hvis det for eksempel var muligt at fremstille en nanomotor fra metal, ville det ikke være funktionelt længe: selv den film af vand, der dannes på grund af kondensering af luftfugtighed på metaloverfladen, ville lamme motoren. Metaller som jern, stål eller aluminium danner en tynd oxidfilm i luften, der ikke forstyrrer almindelige emner. Oxidationen af ​​nanometaller fører imidlertid normalt til fuldstændig omdannelse til oxidet. En metal nanomotor ville blive brændt af ilt i luften. Så man kunne kun bygge en motor lavet af et stof, der ikke oxiderer, når det udsættes for vand. Hvis du ville flytte makromolekyler forbi hinanden i et vakuum eller i luft i en afstand på mindre end et par atomdiametre , så ville de holde sig til hinanden på grund af Van der Waals -kræfterne . Men hvis makromolekylerne i vand eller i en anden egnet væskeindlejring , overtager væsken Van der Waals -kraften, og kan være makromolekylernes friktion forbi hvert træk. Dette er, hvordan levende celler arbejde , og svøbe drevet af de bakterier når 50 omdrejninger per sekund. At holde eller slippe individuelle atomer eller molekyler rent mekanisk bliver også vanskeligere af Van der Waals -kræfterne, som er blevet omtalt som "klæbrige fingerproblemet". Dette problem, såvel som den rent mekaniske dannelse af kovalente bindinger , blev overvundet ved at anvende en elektrisk spænding , som blev vist her [4] .

Et eksempel på brugen af ​​nanoteknologi i det 4. århundrede e.Kr. er Lykurgos -koppen. Den optiske dikroiske effekt kunne ikke forklares på det tidspunkt, men er baseret på nanopartikler af guld og sølv spredt i glasset . Fremstillingsprocessen er stadig ikke fuldt ud forstået. [5]

Nanoteknologi som et trendord

Nanoteknologi i Drexlers forstand trækker sin fascination fra dens ambivalente natur. Dens fortalere hævder, at det fuldt udviklede MNT muliggør materiel rigdom for hele menneskeheden, kolonisering af rummet og individuel kvasi-udødelighed; på den anden side giver det mulighed for katastrofe for hele menneskeheden gennem krige, globale terrorangreb, en uoverstigelig politistat og den totale fremmedgørelse af nutidens image af mennesker gennem genteknik . Disse meget modstridende aspekter gør nanoteknologi i Drexlers forstand særligt interessant for litteraturen. Mange science fiction -forfattere har inkluderet nanoteknologi som et element i deres historier og implementeret det som en bog eller film. De negative aspekter ved teknologien fremhæves og behandles ofte. Et eksempel på levende væsener i film og fjernsyn, der blandt andet bruger nanoteknologi, er Borg .

De fleste forskere betragter Drexlers visioner som overdrevne. På trods af sine studier betragter nogle ham mere eller mindre som en god science fiction -forfatter.

Nanoteknologi er også blevet beskrevet som et politisk projekt. [6] Udtrykkets uklarhed ville derfor gøre nanoteknologiens tiltrækning i første omgang.

Rollemodeller i naturen

Lotusvirkning på lotusblad
Nanopillars på fløjen overflade vingede sommerfugl

Effekter som dem, der bruges af mange nanoteknologier, forekommer ofte i naturen. For eksempel er der hår i nanometerstørrelse på flueben, hvilket er grunden til, at disse insekter kan løbe på lofter og vægge . Det mest kendte eksempel på nanoteknologi er lotus effekt : Fin nanostrukturer sikre, at vand perler fra blad af lotusblomsten og at adhæsionen af smudspartikler minimeres. Vingerne af glas blad møl synes gennemsigtig og afspejler med uregelmæssige nanoposts kun en brøkdel af den infrarøde til ultraviolet stråling. [7] I kalk af muslingeskaller, organiske og uorganiske stoffer i nano området er så tæt foret at muslingeskaller er yderst stabile og modstandsdygtige, eksisterer den samme virkning også i humane knogler . Desuden frigives et stort antal nanopartikler ved hver forbrænding . De enzym -molekyler , de ribosomer og svøbe drev af bakterier nævnt ovenfor, er også naturlige nanomaskiner.

Dagens nanoteknologiske produkter

Mange nanoteknologiske produkter har allerede været på markedet, nogle i mere end 40 år, men i kølvandet på den generelle mediehype (“nano -hype”) får de ofte præfikset nano i eftertid. Daglige anvendelser omfatter:

 • talrige pigmenter og andre tilsætningsstoffer ( additiver ) til maling og plast, f.eks. stærkt dispergerede kiselsyrer eller carbon black . Sådanne lakker kan blandt andet bruges som en beskyttende belægning til bilkarosserier .
 • Nano-belægning, der kan rense sig selv ved hjælp af lotuseffekten . Et nanoskala bindemiddel fungerer som et alternativ til kromatlag i bilmaling . Andre belægninger bruges til at gøre plastflasker gastætte eller adhæsions- og strømningsadfærden for z. B. For at forbedre ketchup i containere.
 • Solcremer, der bruger titandioxid i nanoskala til at beskytte mod ultraviolet stråling.
 • Beklædningsgenstande, der har en nano-komposit og dermed har en smudsafvisende effekt. Denne egenskab er baseret på det faktum, at snavspartiklerne ikke klæber til de små nano-elementer.
 • I elektroteknik minimeres strukturer på processorer yderligere, nogle gange ned til et par nanometer. Sensorer som gyroskoper , mikrofoner , Hall -sensorer kan gøres mere kompakte og måler mange gange mere følsomt.

Typiske moderne repræsentanter for nanotek-produkter er de såkaldte quantum dots (engelske quantum dots). Selv moderne processorer har strukturer, der er mindre end 100 nm og derfor kan beskrives som nanoteknologiske, selvom dette ikke er almindeligt, da de er fremstillet ved hjælp af konventionelle fotolitografiske processer . I dag er særlige anvendelsesområder for nanoteknologi belægning af overflader eller fremstilling af tandfyldningsmaterialer. I disse applikationer opfører nanofillere sig ikke længere som et amorft stof, men overtager væskens egenskaber.

Samspil mellem videnskaberne

En stor specialitet inden for nanoteknologi er, at den repræsenterer et tværfagligt samspil mellem mange, faktisk specialiserede, områder inden for naturvidenskaben . Fysik spiller en vigtig rolle, om end kun i konstruktionen af mikroskopet til undersøgelse og frem for alt på grund af kvantemekanikkens love . Kemi bruges til en ønsket struktur af stof og atomarrangementer. Målrettet brug af nanopartikler i medicin formodes at hjælpe med visse sygdomme. På den anden side kan strukturer som f.eks B. todimensionale krystaller, konstrueret på en nanometer skala som DNA origami eller DNA-maskine , fordi disse let kan manipuleres med tidligere teknologier (f.eks. Polymerasekædereaktionen og phosphoramiditsyntese ). Videnskaben er nået til et punkt her, hvor grænserne mellem de forskellige discipliner udviskes, hvorfor nanoteknologi også kaldes en konvergent teknologi.

Potentielle anvendelser

Det i øjeblikket forudsigelige mål med nanoteknologi er den yderligere miniaturisering af mikroelektronik og optoelektronik samt industriel produktion af nye materialer som f.eks. B. Nanorør . Til fremstilling af sådanne strukturer kræves nye eller videreudviklede teknikker, som ofte omtales med præfikset "nano-". For eksempel omtales nye struktureringsteknikker inden for halvlederteknologi (jf. Fotolitografi ), som muliggør produktion af strukturer på nanometerskalaen, også som nanolithografi .

Inden for medicin tilbyder nanopartikler mulighed for at udvikle nye former for diagnostik og terapi , f.eks. Kontrastmedier til billeddannelsesprocesser ved computertomografi eller magnetisk resonans -tomografi , samt nye lægemidler med nanopartikler som aktive stoftransportører eller depoter, for eksempel i kræft terapi. Her injiceres for eksempel jernoxidholdige nanopartikler i blodbanen, hvilket betyder, at de fordeles i kroppen med blodbanen. Efter ophobning i tumoren kan den opvarmes af et påført magnetfelt og dermed ødelægges. Forskningen fokuserer på de metoder, hvorigennem en målrettet berigelse af nanopartiklerne i tumoren kan opnås. Overflader fremstillet af nanostrukturer giver mulighed for at udvikle mere holdbare, biokompatible implantater . Denne disciplin inden for nanoteknologi er også kendt som nanobioteknologi eller nanomedicin .

Nanoteknologi har også potentielle anvendelser i landbruget . I Tyskland for eksempel forskes der i øjeblikket på BMELV's vegne på udviklingen af ​​nanofibre som bæremateriale for feromoner til fordel for biologisk plantebeskyttelse . [8.]

Målet med udviklingen inden for nanoteknologi er den digitale, programmerbare manipulation af stof på atomniveau og den resulterende molekylære produktion eller molekylær nanoteknologi (MNT). Undersøgelser ned til atomniveau er nu mulige med elektronmikroskop , scanningstunnelmikroskop eller atomkraftmikroskop . De kan dog også bruges til aktivt at forme individuelle nanostrukturer.

kritik

I slutningen af 1990'erne fik nanoteknologi mere offentlig interesse og mediernes interesse. Med voksende løfter ("tredje industrielle revolution ") kom stemmer, der kritiserede nanoteknologi, også i stigende grad til offentligheden. En indledende funktion til diskussionen i Tyskland kan tilskrives en artikel af Bill Joy, " Why the future doesn't need us " [9], der oprindeligt blev offentliggjort i april 2000 i magasinet Wired . Med en dramatisk gestus påpeger Joy de alvorlige konsekvenser af de nye teknologier - genteknologi, nanoteknologi, robotteknologi - og opfordrer til at opgive det: I betragtning af usikkerheden og begrænset viden om den tekniske udvikling og den vidtrækkende udvikling potentiale ved nanoteknologi, opstår risici, der kun kan undgås ved at undvære Udvikling og brug af disse teknikker kunne undgå. Som et resultat heraf offentliggøres en hel række undersøgelser og holdningspapirer af videnskabelige institutioner og ikke-statslige organisationer, som omhandler de mulige konsekvenser af nanoteknologi fra forskellige perspektiver og er meget forskellige i deres (politiske) anbefalinger.

I juli 2004 fremlagde Royal Society og Royal Academy of Engineering en omfattende rapport, der opfordrede til større regulering af nanoteknologier. Rapporten var bestilt af den britiske regering et år tidligere. Ifølge undersøgelser foretaget af Center for Biologisk og Miljønanoteknologi (CBEN) ved Rice University akkumuleres nanopartikler i levende ting gennem fødekæden. Dette betyder ikke nødvendigvis skadeligt, understreger forfatterne, men peger på andre teknologier, der også blev anset for ufarlige i begyndelsen. Risikoforsker og direktør for Stockholm Environment Institute Roger Kasperson ser paralleller i nanoteknologidebatten med den tidlige atomalder .

I 2003 opfordrede ETC -gruppen til et moratorium for nanoteknologi på grund af frygtede uoverskuelige risici. I samme år offentliggjorde Greenpeace en kritisk undersøgelse om nanoteknologi. Kritikken af ​​den nye teknologis mulige uforudsigelighed blev også populær gennem fiktive tekster som 2002 -romanen Prey af Michael Crichton .

Militante handlinger

I maj og august 2011 blev flere nanoteknologiforskere ved Instituto Politécnico Nacional og Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey målrettet mod angreb, der efterlod sårede. Gruppen Individual Tending To Savagery (ITS) påtog sig ansvaret for angrebene. I et manifest, der blev offentliggjort den 23. august, blev frygten udtrykt for, at nanopartikler kunne reproducere sig ukontrolleret og udslette livet på jorden. Theodore Kaczynski får ros i det. [10] [11]

Risici og farer

I 2004 blev rapporten Nanoteknologi udgivet. Små dele - stor fremtid? det schweiziske genforsikringsselskab Swiss Re . Rapporten fra en af ​​verdens største genforsikringsselskaber udtrykker frygt for, at nanorør kan have lignende virkninger på menneskers sundhed som asbest . Det anbefales, at forsikringsselskaber aldrig på ubestemt tid sikrer risikoen ved nanoteknologi. For at undgå kumulative følgeskader for industrien er der et krav om, at forsikringskontrakter for nanoteknologi altid skal indeholde en maksimal skade, der skal dækkes. [12]

I juni 2005 offentliggjorde Allianz Versicherungs-AG en undersøgelse sammen med OECD om muligheder og risici ved nanoteknologi. [13] Konklusionen: Forskning og industri skulle udvikle velbegrundet viden om risici. Internationale standarder, langsigtet observation og risikooverførsel er vigtige. "Den reelle risiko for nanoteknologi", ifølge undersøgelsen, "er den kløft, der eksisterer mellem dens dynamiske udvikling og kendskabet til mulige farer og de gældende sikkerhedsstandarder for at undgå negative virkninger." De involverede Allianz -eksperter advarer om "mulige [n ] Risici [...] der ikke kun kan have sundhedsmæssige konsekvenser, men også vidtrækkende økonomiske konsekvenser, hvis de ikke håndteres professionelt. " [14]

Den 8. april 2006 offentliggjorde Washington Post en artikel med titlen "Nanotech Raises Worker-Safety Questions", [15] og klagede over, at "ingen statslige eller føderale arbejdsmiljøregler omhandler de specifikke farer ved nanomaterialer, selvom mange laboratorie- og dyreforsøg har vist, at nanopartikler [...] forårsager mærkelige biologiske reaktioner og kan være meget mere giftige end større partikler af de samme kemikalier ”. Artiklen rapporterer om regeringsrådgivere, der ikke engang ved, hvad de præcist skal fokusere deres undersøgelser på, på grundlag af hvilke de nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger i sidste ende vil blive udviklet. Imens fortsætter håndteringen af ​​nanomaterialer i industrien ukontrolleret og uden sikkerhedsstandarder.

På det årlige møde i American Association for Cancer Research i april 2007 blev der præsenteret en undersøgelse af forskere fra University of Massachusetts, der fandt ud af, at nanopartikler i vævsceller kan beskadige DNA og forårsage kræft. Forskerne anbefaler stor forsigtighed i fremstillingsprocesser ved hjælp af nanoteknologi og undgå ukontrolleret flugt til miljøet. De klager over manglen på lovlige og arbejdsmæssige sundheds- og arbejdsmæssige foranstaltninger med hensyn til håndtering af nanopartikler: "Det ville være fornuftigt at begrænse deres frigivelse til miljøet," sagde en forsker fra universitetet.

Beskyttelsesforanstaltninger mod nanopartikler på arbejdspladsen

De hidtidige undersøgelser viser, at tekniske foranstaltninger, der er fundamentalt effektive mod støv , også er egnede til fjernelse af nanopartikler og ultrafine partikler . Partikler mindre end 300 nm fanges hovedsageligt ved hjælp af aflejring gennem diffusion ( brunisk bevægelse ) og elektrostatiske kræfter. [16]

Også for nanomaterialer skal de fysisk-kemiske egenskaber tages i betragtning i risikovurderingen, og om nødvendigt skal der træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger. Nanomaterialer kan f.eks. B. har ændret eksplosionsegenskaber eller har øget ledningsevne og påvirker elektriske apparater. Yderligere beskyttelsesforanstaltninger er nødvendige for aktiviteter med støvede nanomaterialer. Hvis tekniske beskyttelsesforanstaltninger ikke er tilstrækkelige, skal personlig åndedrætsværn (f.eks. Åndedrætsværn i filterklasse P3 eller P2) bæres. Yderligere kemisk beskyttelse kan være nødvendig under visse omstændigheder. [16]

offentlig opfattelse

Generelt bliver nanoteknologi mere og mere populært. I 2004 var nanoteknologi kendt for 15% af befolkningen i Tyskland , i 2007 var det allerede 52%. Generelt vurderer folk nanoteknologi positivt: 66% mener, at mulighederne opvejer risiciene. Især i den medicinske sektor ser forbrugerne gode muligheder for nanoteknologi. I modsætning hertil er kun 31% af mennesker i mad, der går ind for nanoteknologi. [17]

NanoDialog og NanoKommission

I 2006 blev der oprettet en såkaldt NanoKommission i forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed som et rådgivende organ om mulige muligheder og risici ved nanoteknologi for miljø og sundhed. Under ledelse af den tidligere statssekretær Wolf-Michael Catenhusen har repræsentanter fra videnskab, erhverv, forbundsministerier samt miljø- og forbrugerbeskyttelsesforeninger endelige anbefalinger i flere ekspertgrupper efter drøftelser med over 100 ekstra eksterne eksperter som en del af den kaldet nano-dialog kaldet af den tidligere føderale miljøminister Sigmar Gabriel udarbejdet til forbundsregeringen, som blev offentliggjort den 2. februar 2011 [18] .

nanoTruck

I anledning af "Teknologiens år" lancerede Forbundsministeriet for Uddannelse og Forskning (BMBF) initiativet " nanoTruck " i 2004 med det formål at fremme en åben, gennemsigtig og forståelig dialog med befolkningen om muligheder, risici og udviklingspotentiale for nanoteknologi. [19] Initiativet blev forlænget tre gange som led i nyligt reviderede kampagner. Den sidste tur begyndte i april 2011 under titlen "Meeting Point Nanoworlds" og sluttede efter planen i marts 2015.

Indholdsmæssigt omhandlede initiativet især applikationsorienteret forskning og udvikling inden for nanoteknologi inden for moderne og samfunds leve- og arbejdsverden. Udover information om nanoteknologiens grundlæggende elementer, omfattede udstillingen adskillige udstillinger om forskellige dagligdags emner, og et separat emneområde er også dedikeret til ledsagende risikoforskning. [20] Derudover blev der tilbudt workshops og foredrag, som primært var rettet mod skoleklasser.

Se også

Portal: Materialer - Oversigt over Wikipedia -indhold om emnet materialer

litteratur

tysk

Bøger

Rapporter

 • Office for Technology Assessment at the German Bundestag (TAB) "Technology Assessment Nanotechnology", BT-Drs. 15/2713 (PDF; 2,5 MB) fra 15. marts 2004
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung "nano.DE-Report 2011" – Status quo der Nanotechnologie in Deutschland, Bonn/Berlin 2011.
 • Gesellschaft Deutscher Chemiker Nano. Frankfurt/ Heidelberg Oktober 2014.

Zeitschriftenaufsätze

 • J. Kahn: Nanotechnologie. Miniroboter im Einsatz gegen Krebs, extrem kleine Datenspeicher: Wie neue Forschung unser Leben verändert. In: National Geographic Deutschland. Juni 2006, S. 132–153.
 • Harald F. Krug: Nanosicherheitsforschung – sind wir auf dem richtigen Weg? In: Angewandte Chemie . 2014, 126, S. 12502–12518, doi:10.1002/ange.201403367 (Open Access)
 • Nadrian C. Seeman: Karriere für die Doppelhelix In: Spektrum der Wissenschaft. Januar 2005.
 • Stephan Wagner, Andreas Gondikas, Elisabeth Neubauer, Thilo Hofmann, Frank von der Kammer: Finde den Unterschied: synthetische und natürliche Nanopartikel in der Umwelt – Freisetzung, Verhalten und Verbleib. In: Angewandte Chemie. 2014, 126, S. 12604–12626, doi:10.1002/ange.201405050 (Open Access)

Anderes

 • Niels Boeing: Die Risiken der Nanotechnik. 22. Chaos Communication Congress, 29. Dezember 2005, ccc.de (PDF); zuerst erschienen als: Nanotechnik. In: Technology Review. Nr. 11, 2005, S. 32–44
 • Ferdinand Muggenthaler: Nanophysik und Nanoethik. In: Jungle World. 17. Dezember 2003 (Dossier, jungle-world.com )
 • Valentin L. Popov: Kontaktmechanik und Reibung. Ein Lehr- und Anwendungsbuch von der Nanotribologie bis zur numerischen Simulation. Springer-Verlag, 2009, ISBN 978-3-540-88836-9 , S. 328.

Englisch

 • Joseph Kennedy: Nanotechnology: The Future Is Coming Sooner than You Think . In: Erik Fisher, Cynthia Selin, Jameson M. Wetmore (Hrsg.): The Yearbook of Nanotechnology in Society . Band I: Presenting Futures. . Springer Netherlands, 2008, ISBN 978-1-4020-8416-4 , S.   1–21 , doi : 10.1007/978-1-4020-8416-4_1 .
 • The Royal Society (Hrsg.): Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties. 2004. nanotec.org.uk

Weblinks

Commons : Nanotechnology – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Nanotechnologie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. There's Plenty of Room at the Bottom . in der englischen Wikipedia
 2. Richard P. Feynman : Viel Spielraum nach unten. Eine Einladung in ein neues Gebiet der Physik . In: Deutsches Museum (Hrsg.): Kultur & Technik . Nr.   1 , 2000 ( deutsches-museum.de [PDF; 6,0   MB ; abgerufen am 8. Dezember 2017] englisch: There's Plenty of Room at the Bottom . 1960. Übersetzt von Graham Lack, Erstausgabe: Engineering and Science, S. 20 ff., Vortrag, gehalten am 29. Dezember 1959).
 3. N. Taniguchi: On the basic concept of nanotechnology . In: Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. Tokyo, Part II, Japan Society of Precision Engineering . 1974.
 4. Eine Anwendung der Mechanochemie : Charles Day: Creating and Characterizing Individual Molecular Bonds with a Scanning Tunneling Microscope. In: Physics Today On The Web. Abgerufen am 14. Mai 2010 .
 5. Ian Freestone, Nigel Meeks, Margaret Sax, Catherine Higgitt: The Lycurgus Cup — A Roman nanotechnology . In: Gold Bulletin . Band   40 , Nr.   4 , Dezember 2007, ISSN 0017-1557 , S.   270–277 , doi : 10.1007/BF03215599 ( springer.com [abgerufen am 5. Oktober 2020]).
 6. Joscha Wullweber : Hegemonie, Diskurs und Politische Ökonomie. Das Nanotechnologie-Projekt. Nomos, Baden-Baden 2010, ISBN 978-3-8329-5180-1 .
 7. Nanostrukturen machen Glasflügelschmetterling fast unsichtbar - ingenieur.de. 27. April 2015, abgerufen am 5. Oktober 2020 (deutsch).
 8. Nanotechnologie in der Landwirtschaft. ( Memento vom 12. Juni 2010 im Internet Archive ) Julius Kühn-Institut.
 9. Gekürzter deutschsprachiger Nachdruck von „Why the future doesn't need us“Warum die Zukunft uns nicht braucht. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 6. Juni 2000.
 10. "Individuals Tending To Savagery" Anti-Technology Group Sent Bomb To Monterrey Technological Institute Professors. ( Memento vom 25. September 2011 im Internet Archive ) In: Huffington Post. 10. August 2011.
 11. Gerardo Herrera Corral: Stand up against the anti-technology terrorists. In: Nature. 476 (2011), S. 373.
 12. Nanotechnologie. Kleine Teile - grosse Zukunft? ( Memento vom 1. Juli 2014 im Internet Archive ) Swiss Re, Zürich 2004.
 13. OECD und Allianz Versicherungs-AG (Hrsg.): Small sizes that matter: Opportunities and Risks of Nanotechnologies. Report in co-operation with the OECD International Futures Programme . 2005 ( oecd.org [PDF; abgerufen am 1. März 2013]).
 14. Allianz Versicherung fordert: Nanotech-Risiken ernst nehmen! Allianz Versicherungs-AG, 3. Juni 2005, abgerufen am 25. September 2006 (Pressemeldung,).
 15. Nanotech Raises Worker-Safety Questions. washingtonpost.com, 8. April 2006.
 16. a b Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA): Schutzmaßnahmen bei ultrafeinen Aerosolen und Nanopartikeln am Arbeitsplatz. Abgerufen am 21. Februar 2019 .
 17. bfr.bund.de .Website desBundesinstitut für Risikobewertung . Aufgerufen am 16. April 2011.
 18. Pressemitteilung. BMU, 2. Februar 2011, archiviert vom Original am 13. April 2011 ; abgerufen am 13. April 2011 .
 19. Projektziel. Website der Initiative nanoTruck , Aufgerufen am 30. Mai 2012.
 20. Nanotechnologie konkret. Website der Initiative nanoTruck , Aufgerufen am 30. Mai 2012.