Nationalsocialisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Adolf Hitler i 1927 som taler ved NSDAPs tredje kongres partikongres (den første i Nürnberg ). Heinrich Himmler , Rudolf Hess , Franz Pfeffer von Salomon og Gregor Strasser kan ses i baggrunden.

Nationalsocialismen er en radikalt antisemitisk , racistisk , nationalistisk ( chauvinistiske ), völkisch , social darwinistiske , anti-kommunist , anti liberale og antidemokratiske ideologi . Det har sine rødder i den völkisch-bevægelse, der udviklede sig omkring begyndelsen af ​​1880'erne i det tyske kejserrige og i Østrig-Ungarn . Fra 1919, efter Første Verdenskrig , blev det en uafhængig politisk bevægelse i tysktalende lande.

Det nationalsocialistiske tyske arbejderparti (NSDAP), der blev grundlagt i 1920, kom til magten i Tyskland under Adolf Hitler den 30. januar 1933 og omdannede Weimar -republikken til diktatur i NS -staten gennem terror , lovbrud og såkaldt Gleichschaltung . Dette udløste Anden Verdenskrig med angrebet på Polen i 1939, hvorunder den nationale socialister og deres samarbejdspartnere har begået talrige krigsforbrydelser og massemord , herunder holocaust på omkring seks millioner europæiske jøder og Porajmos af den europæiske romaer . Nationalsocialismens tid sluttede med den ubetingede overgivelse af Wehrmacht den 8. maj 1945.

Siden da har håndteringen af ​​den nazistiske fortid påvirket politik. Nazistisk propaganda , brug af symboler fra dengang og politisk aktivitet i nationalsocialistisk forstand har været forbudt i Tyskland og Østrig siden 1945. Lignende forbud findes i andre lande. Nynazister og andre højreekstremister repræsenterer fortsat nazister eller beslægtede ideer og mål. I nazistisk forskning er det kontroversielt, om nationalsocialismen kan beskrives med generaliserende udtryk som fascisme eller totalitarisme, eller om det var et entydigt fænomen.

Betegnelser

I den tysktalende verden har " national socialisme " været udtrykket brugt til at beskrive forbindelser mellem nationalistiske og socialistiske ideer siden omkring 1860. Det tyske arbejderparti , der blev grundlagt i Østrig i 1903 og omdøbte det tyske nationalsocialistiske arbejderparti (DNSAP) i 1918, var det første, der talte om "nationalsocialisme". Derfor blev det tyske arbejderparti (DAP), der blev grundlagt i Tyskland i 1919, omdøbt til NSDAP i 1920. [1]

Med betegnelsen "nationalsocialisme" afgrænsede disse nye partier deres ideologi mod internationalismen i de socialdemokratiske og kommunistiske partier og fra de ældre partiers konservative nationalisme ved at tilbyde sig til deres vælgere (arbejdere og middelklasse) som et bedre alternativ. Derudover stillede de individuelle antikapitalistiske krav i forbindelse med en völkisch-racistisk nationalisme og præsenterede sig siden 1920 som en "bevægelse", ikke som et parti, for at nå protestvælgere og politikere afvist.

I dag beskriver udtrykket normalt Adolf Hitlers og hans tilhængeres særlige ideologi. Hitler definerede individets hengivenhed til sit nationale samfund som "nationalisme"; han kaldte deres ansvar for den enkelte "socialisme". Han modsatte sig stærkt socialiseringen af produktionsmidlerne , et socialistisk hovedmål. [2] Ifølge historikeren Hans-Ulrich Wehler levede socialismen kun i NSDAP "i en ødelagt form" som en national samfundsideologi. [3]

Desuden adskilte NSDAP sin nationalsocialisme fra italiensk fascisme . Siden 1925 (baseret på Sovjetunionen ) har fascisme imidlertid ofte været brugt som en generisk betegnelse for "nationalsocialisme" (" Hitlers fascisme "), italiensk fascisme og beslægtede antikommunistiske ideologier, regimer og systemer. Imarxistiske fascismeteorier klassificeres nationalsocialismen som en form for fascisme. Ikke-marxistiske forskere, der forklarer nationalsocialismen som en variant af fascisme, omfatter Ernst Nolte , der i sit arbejde Fascismen i sin epoke (1963) adskilte den fra italiensk "normal fascisme ", identificerede den som "radikal fascisme ", [4] eller Wolfgang Benz, der kaldte det i 2010 "den mest radikale manifestation af fascistiske ideologier". [5] Jörg Echternkamp hævder, at kun det koordinatsystem, der er udviklet af transnational fascismeforskning, tillader en klassificering af nationalsocialismen og en sammenligning med andre bevægelser. Affiniteten mellem dem, bekræftet af mange forskere, er mindre tydelig i de respektive programmer end i deres aktivisme og deres enorme vilje til at bruge vold . [6]

Efter 1945 blev nationalsocialismen kaldt totalitarisme , især i USA og den tidligere Forbundsrepublik Tyskland , og under denne paraplybetegnelse blev den parallelt med ideologien og styresystemet for stalinismen . Teorier om fascisme og totalitarisme er kontroversielle inden for forskning. Historikerne Michael Burleigh og Wolfgang Wippermann hævder, at det at undertrykke nationalsocialismen under en af ​​disse teorier ikke anerkender dens essens, det racemæssige ideologiske program. [7] Ifølge den franske psykoanalytiker Janine Chasseguet-Smirgel og den tyske samfundsforsker Samuel Salzborn rationaliserer anvendelsen af ​​fascismebegrebet på nationalsocialismen Holocaust og spiller derved ned på det. Dette tjener ubevidst til at undertrykke og afværge skylden hos forældrenes og bedsteforældres generation. [8] Af disse og andre grunde opfordrer disse forskere, men også Karl Dietrich Bracher og Bernd Martin til at betragte nazismen som et uafhængigt og entydigt fænomen. [9]

Udtrykkene " nazister " for nationalsocialisterne [10] og " nazisme " for deres ideologi blev almindelige blandt deres modstandere i arbejderbevægelsen , senere også blandt de frigjorte fanger i koncentrationslejren Buchenwald og i DDR . Dagens tilhængere af nationalsocialismen kaldes ofte " nynazister ".

Fremkomst

Hitlers hakekors fra 1920 med notatet: ”De germanske folks hellige symboler. Et af disse tegn bør rejses af os igen. "

Tyske antisemitter havde siden 1879 organiseret sig i flere politiske partier, mange grupper og foreninger. Antisemitiske partier ville afslutte og revidere jødisk frigørelse , men det lykkedes ikke at nå deres mål. Efter at have mistet stemmer ved rigsdagsvalget i 1912, nye, ikke-partisanske antisemitiske klubber og foreninger som Reichshammerbund af Theodor Fritsch , " Foreningen mod jødedommens overbærenhed " og den hemmelige tyske orden , hvorfra München Thule Society opstod i 1918. Deres magasin, observatøren i München med hakekorset som titelsymbol, blev partiorganet for NSDAP, Völkische Beobachter .

En anden forløber for nationalsocialismen var den lille, ekstremt nationalistiske og imperialistiske upartisiske all-tyske forening (grundlagt i 1891). Han stræbte efter en krigisk udvidelse af det tyske " boligareal " og en underkastelsespolitik. Under Første Verdenskrig nåede han den jødiske folketælling i 1916 med sin stærke antisemitiske propaganda. Efter 1918 opfordrede han til et "nationalt diktatur" mod "udlændinge".

I 1914 blev den tyske nationale salgshjælpsforening stiftet , og to ældre antisemitiske partier forenede sig som det tyske nationalistiske parti (DVP). Dette forenede i løbet af krigen med den pan-tyske forening. På hans initiativ forenede grupper, der var opløst mod slutningen af ​​krigen, og nystiftede völkisch-grupper som den tysk-østrigske beskyttelsesforening Antisemite Association , sammenslutningen af tyske embedsmænd og sammenslutningen af ​​Völkischer kvinder for at danne den tyske Völkisch Protection and Defense Forening . I 1920 havde dette omkring 200.000 medlemmer i 600 lokale grupper, men blev forbudt efter Hitler-Ludendorff putsch i 1923. Efter genoptagelsen af ​​NSDAP mistede han indflydelse over det og blev fuldstændig opløst i 1933.

Derudover har mange antikommunistiske grupper spredt sig siden oktoberrevolutionen i 1917 og den efterfølgende russiske borgerkrig , blandt andet gennem russiske flygtninge. [11] Under propagandasøgeordet " jødisk bolsjevisme " oversatte nationalkonservativ elite og dannede fra Frontsoldaten frie korps jøder og kommunister samme. De repræsenterede ofte også konspirationsteorien om et påstået verdensherskende verdensjøde . [12] Blandt dem var " Economic Development Association " stiftet i München i 1920. Dette understøttede NSDAP økonomisk og ideologisk. [13]

Under nationalsocialismen fusionerede disse strømme og grupper deres racistiske, nationalistiske, "pan-tyske" og imperialistiske ideer og mål med hinanden. [14] Det stærkeste understøttende led i deres forskellige ideer var antisemitisme. Siden novemberrevolutionen i 1918 har dette også vist sig at være en radikal afvisning af Weimarrepublikken , der fordømte disse grupper som en "jødisk republik" skabt af novemberkriminelle . Den volkisch defineret deres verdenssyn som en streng modstand mod marxismen af de venstre parter, at den politiske katolicisme af den Centerpartiet og deres fiktion af en "verdens jøder". Dele af den völkiske bevægelse repræsenterede allerede ideer om "menneskelig disciplin" ( eugenik ). [15]

Program

25 -punkts program

Som en kollektiv bevægelse af etniske, racistiske og revisionistiske grupper dannede nationalsocialismen i første omgang ikke en konsekvent ideologi. Hans Frank erklærede derfor senere i Nürnberg -forsøgene, at der havde været "lige så mange nationalsocialismer som nationalsocialister". Partiet blev holdt sammen af ​​Hitler -personen, der som en karismatisk " Führer " havde monopol på at fortolke, hvad nationalsocialismen betød: "Vores program hedder Hitler", var et nationalsocialistisk slogan. [16]

Programmet blev nedskrevet skriftligt i det 25-punktsprogram, der blev vedtaget, da NSDAP blev grundlagt i 1920. [17]

Udenrigspolitiske mål havde højeste prioritet. Fra "foreningen af ​​alle tyskere ... til et større Tyskland" med en appel til det selvbestemmende punkt 2, ophævelse af Versailles-fredsaftalen , punkt 3 "land og territorium ( kolonier ) for at fodre vores folk og afregning af vores overskudspopulation ”fra. Dette blev efterfulgt af indenlandske politiske krav om udelukkelse af visse dele af befolkningen gennem racistisk udlændingelovgivning:

”En borger kan kun være en person, der er statsborger . Kun dem, der er af tysk blod, kan være statsborgere, uanset deres betegnelse . Ingen jøde kan derfor være en national kammerat. "

Fra dette punkt 6 konkluderede udelukkelsen af ​​jøder fra alle stats- og partikontorer, punkt 8 et forbud mod immigration og øjeblikkelig tvangsdeportation af alle personer defineret som "ikke-tyskere", der var immigreret siden 2. august 1914.

Det racemæssige nationalsamfunds vejledende princip blev således formuleret udad på en ekspansiv måde, indadtil som frakendelse af en del af tyskerne. I punkt 9-17 blev dette efterfulgt af nogle dristige økonomiske og socialpolitiske krav mættet af harme, der havde til formål at vise partiets krav om at repræsentere tyske arbejderes interesser:

 • generel arbejdspligt
 • "Afskaffelse af arbejde og ubesværet indkomst"
 • " Breaking interest bondage "
 • "Konfiskation af al krigsfortjeneste"
 • "Nationalisering af alle (hidtil) allerede socialiserede (trusts) virksomheder"
 • "Overskudsdeling i store virksomheder"
 • "Udvidelse af pensioner"
 • "Oprettelse af en sund middelklasse og dens vedligeholdelse"
 • "Lokalisering af store stormagasiner og deres leasing til små virksomheder til lave priser"
 • "En fri ekspropriation af jord til velgørende formål"
 • "Afskaffelse af renterne på jord og forebyggelse af al jordspekulation".

Punkt 18 opfordrede til dødsstraf for "almindelige kriminelle, usurer, smuglere osv. Uanset religion eller race": igen en klar henvisning til den tiltænkte målgruppe, jøderne. Punkt 19 opfordrede til udskiftning af en angiveligt "materialistisk" romersk lov med en "tysk almindelig lov".

Ideen om en enhed mellem mennesker og stat blev fulgt op af krav om statslig udvidelse af folkelig uddannelse (20), "hævelse af folkesundheden" gennem "fysisk træning" (21) og dannelse af en "folkehær" (22). Den påtænkte afskaffelse af pressefriheden og indførelsen af pressecensur blev forklædt som en "juridisk kamp mod bevidste politiske løgne og deres spredning" (23). Da kun "folkekammerater" skulle være avisredaktører og forlagsejere, var der også en antisemitisk impuls her: topos i den "jødiske verdenspresse" havde længe været almindelig blandt antisemitter. Samtidig skulle kunst og kultur også "renses" for "ætsende indflydelse på vores folkeliv": dette var grundlaget for den nazistiske kulturpolitik, især handlingen mod den såkaldte " degenererede kunst ".

I tilsyneladende modsætning hertil bekræftede punkt 24 religionsfriheden "i staten", men kun "så længe den ikke bringer dens eksistens i fare eller krænker den germanske racers moral og moral." Med tilsagn om en " positiv kristendom ”uden engagement en vis pålydende , men i en fælles holdning over for en 'jødisk-materialistiske ånd i og uden for os' blev opkaldt en forudsætning for den senere kirke kamp.

Programmet kulminerede i sloganet "fælles bedste før egeninteresse" og kravet om en " stærk central magt i imperiet ", hvis "rammelove" vedtaget i "ubetinget autoritet" skulle implementeres af nyoprettede stænderkamre og fagfolk organer i forbundsstaterne. Dette indikerede allerede den senere harmoniseringspolitik over for føderale institutioner. Partilederne ville gå ind for implementering af programmet "om nødvendigt med risiko for deres eget liv".

Darré ved et stævne, december 1937

Mens de vigtigste udenlandske og indenlandske politiske krav i punkt 1–8 blev formuleret præcist og specifikt og faktisk stort set blev implementeret af staten fra 1933, forblev mange af de økonomiske og kulturpolitiske krav i punkt 9–20 uklare (11), uklare ( 13), bizart eller praktisk talt uvirkeligt (f.eks. "Opkrævning af alle krigsoverskud" i punkt 14). Disse uklarheder førte til en til tider voldsom intern ideologidebat og forskellige økonomiske programmer. Otto Wagener for eksempel forlangte støtte fra middelklassen, Richard Walther Darré , bønderne, Gottfried Feder krævede "brud på rentebinding" opfundet af ham. Som partileder tog Hitler senere delvist hensyn til denne tvist ved at revidere, reducere eller ignorere nogle programkrav. I 1928 reducerede han den annoncerede jordreform til ekspropriation af "jødiske" jordspekulationssamfund. Hvordan "rentebindingen" skulle brydes, lod han dog stå åbent. Efter voldsomme tvister om " socialisme " under nationalsocialismen blev 25-punktsprogrammet erklæret "uforanderligt" på Bamberg-lederkonferencen i 1926, og der blev ikke foretaget nogen specifik fortolkning. [18]

I et interview med en catalansk journalist i november 1923 forklarede Hitler, hvorfor NSDAP kæmpede for fjernelse af jøder fra Tyskland: at dræbe dem uden undtagelse "ville naturligvis være den bedste løsning". Da dette ikke er muligt på grund af den forventede reaktion fra udlandet, er den eneste løsning masseudvisning. [19]

Min kamp

I Mein Kampf bekræftede Hitler de udenrigs- og befolkningspolitiske mål for NSDAP -programmet, frem for alt annekteringen af ​​Østrig til det, der nu er " Større Rige ". I modsætning til det tyske kejserrige, der forsøgte at konkurrere med det britiske imperium som kolonimagt i Afrika og Fjernasien, ønskede Hitler ikke at få boligareal i Vesteuropa og i udlandet, men i Østeuropa . På den måde sluttede han sig sandsynligvis til de geopolitiske teorier om Rudolf Kjellén , Halford Mackinder og Karl Haushofer , der så erobringen og dominansen af ​​landmassen "Eurasien" som nøglen til verdensherredømme. Den middelalderlige myte om nogle riddere af størrelsen på en tysk "trang mod øst" lå også bag denne idé.

Ved at gøre det tænkte Hitler på "Rusland og de perifere stater, der er underlagt ham". For at erobre det ønskede han først at revidere Versailles -traktaten, derefter isolere Frankrig ved hjælp af en alliance med Storbritannien og Italien og senere ødelægge det helt. Derved reviderede han punkt 3 i NSDAP -programmet: Erobringen af ​​kolonier ville provokere England til protester. Tyskland skulle garantere sin kolonimagt, så ville briterne lade det gå på kontinentet. Polen nævnte ikke Hitler her, og USA og Japan optrådte kun i forbifarten. Disse prioriteter var nye for imperialistiske imperialisters præferencer. [20]

En "informationsplakat" fra udstillingen Livets mirakler , marts 1935 i Berlin

Hitler kommenterede den økonomiske politik på kun fem sider i Mein Kampf . Pointen med folkesundheden gjorde han derimod bred og understregede racismen i den nazistiske ideologi, som også understøtter økonomiske og kulturpolitiske ideer. Hans to uløseligt forbundne grundidéer var

 • tesen om højere og lavere racer i krig med hinanden;
 • tesen om, at "racemæssig sammenblanding" ville være skadeligt for den højere race, uundgåeligt ville svække den, og på lang sigt ville den opløse den.

Disse ideologiske principper blev grundlagt af sociale darwinister , eugenicister og raceteoretikere fra det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede, såsom Francis Galton , Ernst Haeckel , Alfred Ploetz og Wilhelm Schallmayer . Det nye var, at " racehygiejne " blev lavet til et omfattende politisk program for første gang. Hitler så "bevarelsen af ​​arten" som statens hovedopgave og konkluderede, at den konsekvent skal beskytte de "ublandede bestande af nordisk-germanske folk" i det tyske folk og dermed "langsomt men sikkert bringe dem op til en dominerende stilling ". Den stærke lederstat skal fremme "sejren for de bedre og stærkere" og underordnelsen af ​​de "værre og svagere". Konkret betød dette for eksempel tvangssterilisering af dem, der er klassificeret som "handicappede" og "arvelige sygdomme" og samtidig børnebidrag, billige boliger og materielle fordele for "tyske familier". "Bærerne af den højeste racerens" bør modtage et "bosættelsescertifikat" og bosættes i "marginale kolonier", der stadig erobres. Til sidst understregede Hitler igen sit mål:

"En stat, der i en raceforgiftningens tidsalder dedikerer sig til pleje af sine bedste raceelementer, en dag skal blive jordens herre."

Modbilledet til denne vision var “World Jewry”, som blev skildret i Hitlers konspirationsteori som ophavsmand til alle tidens negative fænomener, såsom Første Verdenskrig, nederlaget i den, novemberrevolutionen og inflation. På den måde identificerede han jødedommen både med " finanskapital " i USA og med dens globale modstander, " bolsjevisme ". Tilsyneladende modsiger denne globale overlegenhed, understregede Hitler samtidig jødernes absolutte mindreværd og ringere afhængighed af deres ariske " værtsfolk " og beskrev dem som parasitter, parasitter , basiller, igler, sprækkesvampe, rotter osv. I alle dens manifestationer, stræber jødedommen efter "nedbrydning", "bastardisering" og "blodforgiftning" af det tyske folk: for eksempel gennem prostitution , spredning af seksuelt overførte sygdomme, forførelse af intetanende ariske piger. Formidling af dette pornografiske billede blev hovedopgaven for propagandapapiret, Der Stürmer des Gauleiter fra Franconia, Julius Streicher, som blev grundlagt specielt til dette formål.

Auschwitz-Birkenau masseudryddelseslejr

Endelig, i andet bind af Mein Kampf , udtrykte Hitler åbent tanken om en fuldmægtig, forebyggende udryddelse af jøderne: [21]

"Hvis i begyndelsen af ​​krigen og under krigen var tolv eller femten tusinde af disse hebraiske ødelæggere af folket blevet holdt under giftgas, da hundredtusinder af vores allerbedste tyske arbejdere fra alle samfundslag og erhverv måtte holde ud i feltet, så ville millioner af ofre ved fronten ikke have været forgæves. Tværtimod: Eliminerede tolv tusinde skurke på det rigtige tidspunkt kunne have reddet livet for en million anstændige tyskere, der ville være værdifulde for fremtiden. "

For at udføre denne opgave i fremtiden så Hitler sig bestemt af " forsyn " - som sit udtryk for Gud :

"Ved at forsvare mig mod jøden opfylder jeg Herrens værk."

Det er derfor, historikeren Saul Friedländer taler om den nationalsocialistiske bevægelse og dens umiddelbare forløbere til en særlig "forløsnings-antisemitisme", der går ud over traditionel kristen, men også etnisk og social darwinistisk fjendtlighed over for jøder. [22]

Lederkult og lederstat

Eger modtager Hitler, Sudeten Tyskland , oktober 1938

I alle europæiske stater har der været stærke tendenser til autoritære, antidemokratiske politiske begreber siden begyndelsen af ​​det 20. århundrede, hvis accept efter 1918 også blev fodret af skuffelse over det pluralistiske demokrati og massens elendighed. Tilbedelsen af ​​herskeren i et monarki , baseret på ideen om guddommelig nåde , kunne allerede forstås som en "lederkult". Første verdenskrig skuffede billedet af den heroiske kejser , men øgede længslen efter den heroiske leder blandt nationalister. Den stigende fascisme gjorde dette til et partipolitisk begreb: først med Duce Benito Mussolini i Italien, derefter med Caudillo- general Franco i Spanien , men også i kulten af ​​"lille far" Stalin i Sovjetunionen.

I modsætning til i Italien begyndte personlighedskulten omkring "Führer" ti år før " magtovertagelsen " efter Hitlerkuppet i 1923, fra den fiasko, hvor Hitler konkluderede, at NSDAP skulle være et stramt ledet parti, og at han selv fast besluttet på at "redde" Tyskland være. Forventningen til partibasen af ​​ham opfyldte dette. Den tyske Führerkult gik således hånd i hånd med udviklingen af ​​NSDAP til et masseparti og tjente dets integration, slagkraft og ekspansion. I 1933 blev det ikke podet på et eksisterende centraliseret militærdiktatur, som det var i Spanien eller Rusland for at beskytte det, men derimod som et organisatorisk princip for en lederstat skabt ved at bringe alle eksisterende administrative og regeringsinstitutioner på linje uden substitution. Efter rigspræsident von Hindenburgs død den 2. august 1934 blev Hitler også øverstkommanderende for Wehrmacht som Fuhrer og rigskansler ; siden 1938 har regeringskabinettet heller ikke mødt.

I modsætning til Sovjetunionen, der fortsatte indtil 1991 efter Stalins død i 1953, underminerede princippet om den "karismatiske lederpersonlighed" ( Max Weber ), der guidede og orienterede de rivaliserende kræfter i stat og parti gennem deres "vilje", bureaukratiets uafhængige funktion i Tyskland. Staten, der i lang tid var direkte styret af Führer -dekreter og -ordinanser, var derfor kun i stand til at overleve Hitlers krigsnederlag og død i meget kort tid. Ifølge Ian Kershaw stod den tyske nazistat og faldt med personen "Führer". [23]

Vichy -regimet (1940–1944) i Sydfrankrig var også en ”lederstat”; dens leder var Philippe Pétain .

Yderligere kendetegn og udviklinger af den nazistiske ideologi

"Light Dome", iscenesat på Nazi -partikongressen i 1936

Andre hovedtræk ved nationalsocialismen var:

 • den centrale rolle som nazistisk propaganda og masse iscenesættelse som et middel til dominans og dens beskyttelse internt og eksternt.
 • Totalitarisme : ødelæggelse af demokrati , etpartistyre, afskaffelse af magtadskillelse , instrumentalisering af alle politiske kontrolorganer og medier, vidtrækkende beføjelser for hemmelige tjenester og informanter , politistat
 • Militarisme og imperialisme: Selv under fremkomsten af ​​NSDAP blev der oprettet arsenaler, og væbnede bøller blev trænet i at bruge gadevold til at skræmme politiske modstandere. I Weimar-republikkens år koncentrerede den nationalsocialistiske propaganda sig oprindeligt om det revisionistiske krav om re-tilegnelse af de områder, der mistede som følge af det tyske nederlag og dermed om ophævelse eller brud på Versailles-traktaten . Dette blev injurieret som "Versailles skam" eller "Versailles skamdiktat". Fra 1933 blev bevæbning udført, i første omgang hemmeligt, derefter åbent, og de kontraktlige bånd til Folkeforbundet og folkeretten blev først undergravet og derefter brudt. Sobald die Wehrmacht stark genug sein würde, plante Hitler gezielte Angriffskriege zur Wiederherstellung und Erweiterung eines auf militärische Machtentfaltung gebauten Großdeutschlands. Dabei sollte ein Land nach dem anderen isoliert und einzeln niedergekämpft werden. Das Endziel war nach Meinung der meisten Historiker die Eroberung des kontinentalen Festlands, der Sowjetunion bis zur Linie Archangelsk–Uralgebirge–Kaukasus sowie die Besiedelung dieser Gebiete durch die Deutschen, andere Forscher glauben Belege dafür zu haben, dass Hitler die (utopische) Weltherrschaft anstrebte. Die Herrschaft über die besetzten Gebiete sollte durch Vertreibung unerwünschter Bevölkerungsgruppen gestärkt werden.
 • Die Blut-und-Boden-Ideologie , die Verherrlichung des Bauernstandes (des „Nährstands“). Manche Nationalsozialisten lehnten die Verstädterung und die zunehmende Industrialisierung ab und sehnten sich nostalgisch nach einem Land, das wie eh und je von Bauern bestellt wurde. Auch Heinrich Himmler hatte solche Gedanken, als er vorschlug, die eroberten Gebiete der Sowjetunion mit Bauern zu besiedeln, die zugleich Soldaten („Wehrbauern“) sein sollten. Russen, Ukrainer und Polen sollten die Landarbeiter, das Hauspersonal, die Bauarbeiter oder die Hilfsarbeiter stellen.
  Hungerplan : Ausgehungerte sowjetische Kriegsgefangene im KZ Mauthausen
 • Die Propagierung der Herrenrasse bzw. des Herrenvolkes, das das Recht habe, andere „minderwertige Völker“ zu unterdrücken, zu vertreiben oder zu vernichten.
 • Männerherrschaft und Männlichkeitskult, also Propagierung von Werten wie Tapferkeit und soldatischer Härte. „Weibliche Werte“ werden bei Männern als Feigheit , Krankheit und „Zersetzung der Wehrkraft“ denunziert.
 • Verschwörungstheorie : Die wahnhafte Idee , das internationale Judentum hätte sich verschworen, um die Weltherrschaft zu erringen, wird von verschiedenen Historikern [24] als Kern des Nationalsozialismus angesehen. Diese Verschwörungstheorie tritt bereits in einem 1924 von Dietrich Eckart veröffentlichten Gespräch mit Hitler zu Tage, in dem eine ungebrochene Kontinuität der angeblichen jüdischen Machenschaften vom zweiten vorchristlichen Jahrtausend an behauptet wird. [25] In der Bildsprache der nationalsozialistischen Propaganda, etwa in den Wahlplakaten vor 1933 oder in den Karikaturen des Stürmers , wurde „der“ Jude regelmäßig in verschwörungstheoretischen Metaphern wie dem Drahtzieher hinter den Kulissen des Weltgeschehens oder der weltumspannenden Krake oder Spinne dargestellt. Und während des Kriegs gegen die Sowjetunion begründete die Wehrmacht die Umsetzung der verbrecherischen Befehle wie des Kommissarbefehls oder des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses verschwörungstheoretisch mit der These vom jüdischen Bolschewismus : Hinter dem Sowjetsystem stehe in Wahrheit das Judentum. So wies General von Manstein am 20. November 1941 seine Truppen an, „Verständnis“ aufzubringen für die „harte Sühne am Judentum“:

„Das Judentum bildet den Mittelsmann zwischen dem Feind im Rücken und den noch kämpfenden Resten der Roten Armee und der Roten Führung […]. Das jüdisch-bolschewistische System muß ein für allemal ausgerottet werden. [26]

Kapitalismus und Antikapitalismus

Im Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung über den Charakter der nationalsozialistischen Wirtschaftsideologie steht seit jeher die Frage, ob der Nationalsozialismus kapitalistisch oder sozialistisch gewesen sei. [27]

Der deutsche Soziologe Max Horkheimer vertrat 1939 noch vor Kriegsbeginn die Position: Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. [28] Der marxistische Historiker Manfred Weißbecker bezeichnet in einem 2011 erschienenen Buch den Namen NSDAP als reine Demagogie , da die Partei in Wahrheit weder national noch sozialistisch gewesen sei, sondern faschistisch. [29]

Dagegen attestierte der österreichisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises dem faschistischen Wirtschaftsprogramm 1927 antiliberal und interventionistisch zu sein, wenn auch nicht so weitgehend wie der Bolschewismus . [30]

Die wirtschaftspolitische Ausrichtung des Nationalsozialismus wird auf verschiedenen Ebenen untersucht:

 • als Frage nach den Finanzquellen der NSDAP und den Kreisen, die Hitler an die Macht brachten,
 • als Frage nach der Bedeutung antikapitalistischer Elemente für die Ideologie der Nationalsozialisten,
 • als Frage nach der tatsächlichen Wirtschaftspolitik des NS-Regimes 1933–1945.

Finanzquellen der NSDAP

Marxisten sehen die Spendenpraxis deutscher Industrieller wie Fritz Thyssen und Emil Kirdorf und die Industrielleneingabe vom November 1932, die Reichspräsident Paul von Hindenburg aufforderte, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, meist als Belege für die Verantwortung der Großindustrie für die Machtübergabe an Hitler. Der DDR-Historiker Eberhard Czichon etwa meinte deshalb, dass eine „Nazi-Gruppe“ deutscher „Industrieller, Bankiers und Großagrarier Hitlers Kanzlerschaft gewollt und organisiert“ habe. [31]

Sein westdeutscher Kollege Reinhard Neebe betonte dagegen, dass die meisten deutschen Unternehmer und ihr Dachverband, derReichsverband der Deutschen Industrie , nicht Hitler, sondern die Vorgängerregierungen von Heinrich Brüning , Franz von Papen und Kurt von Schleicher unterstützten. [32] Diese Sicht untermauerte der US-amerikanische Historiker Henry Ashby Turner mit Untersuchungen, wonach die NSDAP ihre Finanzmittel nicht vorwiegend aus Industriespenden, sondern aus Mitgliedsbeiträgen und Eintrittsgeldern bezog. Die Großindustrie habe ihr immer deutlich weniger Geld zukommen lassen als ihren Konkurrenten DNVP , DVP und Zentrum . Sie habe sich damit auch nur für den unerwünschten Fall einer NS-Machtergreifung absichern wollen. [33] Die Großunternehmer gelten daher heute kaum noch als Hauptverursacher des Aufstiegs der Nationalsozialisten und der Machtübernahme Hitlers 1932–1934.

Antikapitalismus in der NS-Ideologie

In der Ideologie der Nationalsozialisten gab es antikapitalistische Elemente, die meist antisemitisch ausgeprägt waren. Umstritten ist, wie diese Elemente im Rahmen der NS-Propaganda einzuordnen sind, insbesondere nach Ausschaltung des Strasser-Flügels innerhalb der NSDAP.

Das 25-Punkte-Programm der Partei von 1920, das Hitler bis 1926 für „unabänderlich“ erklärte, enthielt mehrere antikapitalistische Forderungen wie Brechung der Zinsknechtschaft , Verstaatlichung von Trusts und Gewinnbeteiligung an Großbetrieben. Anfangs verwendeten führende Nationalsozialisten wie Joseph Goebbels , Gregor Strasser und sein Bruder Otto , der mit seiner Anhängerschaft die Partei bereits 1930 verließ, regelmäßig sozialistische Versatzstücke in ihren Reden. Hitler selbst hatte sich klar zum Privateigentum bekannt, in der nationalsozialistischen Praxis kam es jedoch zu zahlreichen Enteignungen von Privateigentum, so z. B. im Zuge der sogenannten „ Arisierung “. Hauptsächlich betroffen von Enteignung waren Juden, aber auch nichtjüdische Emigranten und politisch Missliebige.

Albrecht Ritschl verweist auf die schrittweise Ausschaltung des sozialistischen Parteiflügels zwischen 1930 und 1934 und deutet die antikapitalistischen Töne als verkappten Antisemitismus. [34] Die enge Verbindung von Antikapitalismus und Antisemitismus in der nationalsozialistischen Propaganda zeigt sich etwa in dem Antrag, den der Vorsitzende der NSDAP-Fraktion im Reichstag am 18. Oktober 1930 stellte. Darin forderte er die Enteignung des gesamten Vermögens der „Bank- und Börsenfürsten, der seit 1. August 1914 zugezogenen Ostjuden und sonstigen Fremdstämmigen […] zum Wohl der Allgemeinheit des deutschen Volkes.“ [35]

1931, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise , forderte die NSDAP staatliche Arbeitsbeschaffungsprogramme, um die Arbeiterschaft als NSDAP-Wähler anzuwerben. Im Mai 1933 zerschlug das NS-Regime die organisierte Arbeiterbewegung in Form der Linksparteien und der Gewerkschaften. Die NSDAP betrachtete marxistische und kommunistische Gruppen innenpolitisch als Hauptgegner, so wie außenpolitisch der Bolschewismus der Hauptfeind war.

Die Alternative, der „nationale Sozialismus“, wurde als „ Volksgemeinschaft “ definiert. Diese wurde als „Einheit von Volk und Staat“ unter der einheitlichen NS-Ideologie und einem „ starken Staat “, gelenkt von einem „Führer“, verstanden. Die Einordnung aller Staatsbürger in die Arbeitspflicht und die rassisch definierten nationalen Interessen ließen offen, ob dazu die Produktionsverhältnisse umgestürzt werden sollten: Dieses Stichwort fehlte im 25-Punkte-Programm. Als Gegenkonzept zur Leitidee der internationalen klassenlosen Gesellschaft im Marxismus, aber auch zur individuelle Freiheiten schützenden pluralen und parlamentarischen Sozialdemokratie gedacht, unterschied es die NSDAP von den damaligen Programmen aller sozialistischen Parteien.

Verhältnis zu Privateigentum und Konkurrenzprinzip

Der in die USA emigrierte Politologe Franz L. Neumann konstatierte in seinem Buch zur Struktur und Praxis des Nationalsozialismus Behemoth von 1942/1944, dass der nationalsozialistische Herrschaftsapparat sich nicht von der Basis der privatkapitalistischen Produktionsweise gelöst, sondern einen „totalitären Monopolkapitalismus “ hervorgebracht habe. [36]

Der marxistische Historiker Dietrich Eichholtz glaubte, es sei für den NS-Staat unmöglich gewesen, in die Eigentumsstruktur einzugreifen. Als Beispiel führt er die Verstaatlichungspläne der Elektrizitätswirtschaft von Albert Speer an: Speer erhielt am 6. Mai 1942, wie Henry Picker nach einem gemeinsamen Tischgespräch notierte, für seinen Plan „das Elektrizitätswesen in einem Reichsunternehmen (wie etwa der Reichsbahn) zusammenzufassen“ zunächst Hitlers Zustimmung. Am 26. Juli 1942 habe sich Hitler dann plötzlich gegen einen „Staatssozialismus“ mit „zentralistischer Tendenz“ in der Energiewirtschaft gewandt und seine Zustimmung verweigert. [37]

Hitlers Bekenntnis zum Privateigentum erfolgte 1919 privat [38] und 1926 im Hamburger Nationalklub öffentlich. [39] Der Berliner Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschl macht aber auf Äußerungen Hitlers aufmerksam, die er im März 1942 im Kreise seiner Adjutanten machte, das heißt ohne Zwang, seine wahren Ansichten zu kaschieren. Hitler wandte sich hier grundsätzlich „gegen anonymen Privatbesitz der Aktie . Ohne selbst etwas dazu zu tun, erhalte der Aktionär mehr Dividende , wenn die Arbeiter der Aktiengesellschaft fleißig statt faul seien oder wenn ein genialer Ingenieur an der Spitze des Betriebs stehe“. [38] Demnach wäre die häufige Ablehnung eines „raffenden“ im Gegensatz zum lobenswerten „schaffenden Kapitalismus“ von ihm ernst gemeint gewesen.

Am 26. Juni 1944 wiederum forderten Hitler und Albert Speer in Reden vor wichtigen Personen aus der Rüstungswirtschaft, darunter ua Walter Rohland , auf dem Obersalzberg „Selbstverantwortung“ und kündigten für die Zeit nach dem Siege eine größte Epoche für die „private Initiative der deutschen Wirtschaft“ an. [40]

Der ehemalige NSDAP-Politiker und konservativ-bürgerliche Faschismustheoretiker Hermann Rauschning attestierte Hitler in Wirtschaftsfragen eine rein „realpolitische Haltung“, die „sich […] von allen Doktrinen frei zu machen versuchte“. [41] Nach Rauschning ordnete Hitler die Wirtschaft übergeordneten politischen Zielen konsequent unter, verfolgte auf diesem Gebiet also keine prinzipiellen Ordnungsvorstellungen, sondern nur flexibel anpassbare Ziele.

Henry A. Turner kommt zu dem Schluss, dass Hitler das „liberale Konkurrenzprinzip“ und das Privateigentum bejaht habe, wenn auch nur, „weil er sie in entstellter Weise in seine sozialdarwinistische Sicht des Wirtschaftslebens einbauen konnte“. [42]

Avraham Barkai widerspricht dieser These und sieht einen extremen Antiliberalismus Hitlers und eine grundsätzliche Ablehnung des Laissez-faire -Prinzips. [43] Ein von Turner unvollständig wiedergegebenes Belegzitat in den Folgesätzen weise auf eine mit dem liberalen Konkurrenzprinzip unvereinbare Haltung hin. [44] Der von Turner unter anderem als Beleg angeführte Hermann Rauschning wurde 1984 in seiner Glaubwürdigkeit als Zeitzeuge so stark erschüttert, [45] dass Kershaw erklärte, die „Gespräche mit Hitler“ seien „ein Werk, dem man heute so wenig Authentizität zumißt, daß man es besser ganz außer acht läßt“. [46]

Laut Jörn Axel Kämmerer lehnte Hitler die Privatisierungsbestrebungen der zwanziger Jahre ab und befürwortete vielmehr die Verstaatlichung der großen Aktiengesellschaften, der Energiewirtschaft und anderer Wirtschaftszweige. Zwar seien Verstaatlichungen bestehender Industriebetriebe nicht umgesetzt worden, jedoch seien reichseigene Unternehmen (z. B. Reichswerke Hermann Göring ) gegründet worden. Diese Unternehmensgründungen sowie Weichenstellungen der Nationalsozialisten im Wirtschaftsrecht wirkten zum Teil bis heute nach. [47]

Verhältnis zum Ordoliberalismus

Für den Wirtschaftswissenschaftler Ralf Ptak deuten „die vielfältigen Publikationsmöglichkeiten ordoliberaler Autoren in diesem Zeitraum auf eine nationalsozialistische Duldung gegenüber dem ordoliberalen Projekt“ hin. [48] Der Wirtschaftswissenschaftler Nils Goldschmidt widerspricht Ptaks Schlussfolgerung und führt die Schrift Nationalökonomie – wozu? (1938) von Walter Eucken als Beispiel für ein Publikationsverbot an. Ferner weist Goldschmidt auf ordoliberalen Widerstand gegen den Nationalsozialismus , wie etwa durch die Freiburger Kreise hin. [49]

Hauke Janssen schreibt, dass „vor allem die Freiburger“ Widerstand gegen die interventionistischen und zentralverwaltungswirtschaftlichen Tendenzen im Nationalsozialismus geleistet hätten. [50]

Egalitäre Prinzipien und Verhältnis zum Sozialismus

Friedrich August von Hayek hebt hervor, dass sich Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus in diktatorischen und antiliberalen Grundzügen ähnelten. [51] Für Hayek weisen Sozialismus und Nationalsozialismus die gleichen totalitären Tendenzen auf, um ihre – durchaus unterschiedlichen – Ziele zu verfolgen. Beide seien, da sie sich des Mittels zentraler Planung bedienten, Varianten des Kollektivismus, dessen Eigendynamik zur Zerstörung von Wohlstand, Demokratie und Rechtsstaat führe. [52]

Rainer Zitelmann versteht Hitler als „ Revolutionär “, dem die Verbesserung der Aufstiegschancen der Arbeiter, soweit sie seinen Rassevorstellungen entsprachen, ein ehrliches Anliegen gewesen sei. Dabei sei es ihm nicht „um die Ermöglichung der bestmöglichen Entfaltung des Individuums, sondern um die Optimierung des Nutzens für die deutsche Volksgemeinschaft “ gegangen. [53] Gegenüber der Wirtschaft habe er einen „ Primat der Politik “ angestrebt, der „auf eine Revolutionierung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie“ hinausgelaufen sei. Das kapitalistische Wirtschaftssystem habe Hitler durch eine gemischte Wirtschaftsordnung ersetzen wollen, in welcher markt- und planwirtschaftliche Elemente zu einer neuen Synthese vereint wären. Die vom Nationalsozialismus ausgelöste „soziale Revolution“ sei durchaus ernst zu nehmen. Gegen diese These wandten Wolfgang Wippermann und Michael Burleigh indirekt ein, dass sie den rassistischen und damit reaktionären Charakter des NS-Regimes über Gebühr herunterspiele. [54]

Laut Joachim Fest ist „die Diskussion über den politischen Standort des Nationalsozialismus nie gründlich geführt worden“. Stattdessen habe man „zahlreiche Versuche unternommen, jede Verwandtschaft von Hitlerbewegung und Sozialismus zu bestreiten“. Zwar habe Hitler keine Produktionsmittel verstaatlicht, aber „nicht anders als die Sozialisten aller Schattierungen die soziale Gleichschaltung vorangetrieben“. [55]

Auch nach Ansicht von Götz Aly versuchte das NS-Regime, das er als „Gefälligkeitsdiktatur“ bezeichnet, durch soziale Fürsorge egalitäre Prinzipien zu verwirklichen. [56] Das Programm der NSDAP stütze sich auf zwei mit dem Antisemitismus kombinierbare Gleichheitsideen: Einer der Grundgedanken war der der ethnischen Homogenität, zum anderen versprachen sie als „nationale Sozialisten“ mehr soziale Gleichheit. Neuere Arbeiten identifizieren vor allem den Reichsarbeitsdienst , die Hitlerjugend und das Militär als Bereiche, in denen tatsächlich versucht wurde, dieses Versprechen in die Tat umzusetzen. [57] Dieser egalitäre Anspruch bezog sich im Unterschied zum Marxismus aber nicht auf die gesamte Bevölkerung, sondern beschränkte sich auf „das ethnisch definierte Großkollektiv deutsches Volk“. [58]

Wirtschaftspolitik des NS-Regimes

Umstritten ist, inwieweit die wirtschaftspolitischen praktischen Maßnahmen des NS-Regimes einem nationalsozialistischen wirtschaftspolitischen Leitbild entsprachen oder einfach „den pragmatischen Anforderungen der Aufrüstungs- und Kriegspolitik des Regimes geschuldet“ waren (vgl. auch Kriegswirtschaft ). [59] Nach Willi Albers griffen aufgrund der Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg und dem Scheitern einer zu Anfang des Zweiten Weltkriegs in einzelnen Ländern versuchten liberalen Kriegswirtschaftspolitik alle am Zweiten Weltkrieg beteiligten Staaten zu dirigistischen Maßnahmen. [60] Markus Albert Diehl weist darauf hin, dass schon zur Zeit der Weimarer Republik angesichts massiver ökonomischer Probleme zu staatsdirigistischen Maßnahmen gegriffen wurde, z. B. wurden Devisen bewirtschaftet. [61]

Insgesamt sind die Befunde angesichts der von 1933 bis 1945 tatsächlich praktizierten Wirtschaftspolitik widersprüchlich. Auf der einen Seite spricht die Re privatisierung der in der Bankenkrise 1931 de facto verstaatlichten Großbanken für eine prokapitalistische Haltung der Regierung. Auf der anderen Seite ließen ua nach Avraham Barkai , Timothy Mason und Dietmar Petzina die dirigistischen Eingriffe in die Wirtschaft unter Hjalmar SchachtsNeuem Plan “ (1934), unter dem Vierjahresplan (1936) und vollends die Kriegswirtschaft unter Rüstungsminister Albert Speer (ab 1942) vom freien Unternehmertum wenig übrig. Gemäß dem Wirtschaftsziel Autarkie wurde die freie Marktwirtschaft in der Landwirtschaft 1933 mit dem Reichsnährstand praktisch abgeschafft, wobei in den 30er Jahren auch in anderen europäischen Staaten in der Landwirtschaft planwirtschaftliche Politik sich ausweitete. [62] Im Zeichen der Aufrüstung der Wehrmacht wurde für zahlreiche Produkte der Preismechanismus durch Rationierung ersetzt. Dies betraf beispielsweise Stahl, Devisen, Kapitalverkehr und den Arbeitsmarkt . [63]

Der Historiker Klaus Hildebrand fasst den Stand der Forschung in Oldenbourg Grundriss der Geschichte so zusammen: „Zwar blieben die Betriebe in privaten Händen der Unternehmer, ohne Zweifel stiegen auch die finanziellen Erträge aus der Rüstungskonjunktur. Doch wurde das für eine kapitalistische Wirtschaft verbindliche Prinzip der Zweck-Mittel-Rationalität im Banne der Rüstungsanforderungen und des Autarkieprinzips auf Befehl Hermann Görings mehr und mehr außer Kraft gesetzt.“ [64] Nach Adam Tooze hatten die großen Banken nie weniger Einfluss in der deutschen Geschichte als zwischen 1933 und 1945, der Einfluss der Großindustrie ( big business ) wurde schon in der Weltwirtschaftskrise 1929 gegenüber dem Staat geschwächt, erst recht im Nationalsozialismus; trotzdem verblieb der Privatindustrie eine Machtgrundlage, weil das nationalsozialistische Regime für seine Ziele, insbesondere Kriegsrüstung, auf sie angewiesen blieb. [65]

Dietmar Petzina formuliert: „Das NS-System entzieht sich einer eindeutigen Zuordnung zu den ordnungspolitischen Kategorien Zentralverwaltungswirtschaft und Marktwirtschaft.“ Die Wirtschaftsordnung wandelte sich „von einer korporatistischen Wirtschaft hin zu einer staatlichen Kommandowirtschaft, in der das unternehmerische Gewinnprinzip zwar nicht ausgeschaltet, die wesentlichen Verfügungsrechte jedoch nachhaltig eingeschränkt waren“. Nach Adam Tooze wurde ausländisches Kapital in Deutschland (z. B. Opel , Ford , Anteile an IG Farben ) nicht enteignet. Ein Kapitalabzug war aber wegen der Kapitalverkehrskontrollen nur mit großen Verlusten möglich, sodass ausländisches Kapital seine Gewinne notgedrungen in Deutschland wieder investierte. [66] Gerold Ambrosius stellt fest: „Bis zum Kriegsbeginn war der Grundstein für den Übergang zu einer zentralen Planung und Lenkung gelegt.“ [67]

Gestützt wird diese These von aktuellen ordnungstheoretischen Untersuchungen: Michael von Prollius beschreibt das NS-Wirtschaftssystem als „Ergebnis unablässiger Neu- und Umorganisation […] und zahllosen Lenkungs- und Bürokratisierungsmaßnahmen“; [68] für Markus Albert Diehl „entfernte sich die deutsche Wirtschaftsordnung unter der nationalsozialistischen Herrschaft immer weiter vom Idealtyp der Marktwirtschaft und entsprach schließlich weitgehend dem Idealtyp der Zentralplanwirtschaft “. [61] Nach Götz Aly und Susanne Heim trat die propagierte Förderung des Mittelstandes in der Praxis hinter der wirtschaftlichen Rationalisierung zurück, was zu Bankrott und Schließung zahlreicher mittelständischer Betriebe führte. [69] Ideologisch wurde die Einbindung der Privatwirtschaft in die deutsche Kriegswirtschaft unter Reichsminister für Bewaffnung und Munition Fritz Todt als Anwendung der Prinzipien „Führertum“ und „ Unternehmertum “ dargestellt. [70]

Planungen für die Nachkriegszeit waren einerseits verboten, andererseits, so der Historiker Bernhard Löffler , beauftragte die „ Reichsgruppe Industrie “ 1943 Ludwig Erhard mit wirtschaftspolitischen Planungen für die Zeit nach dem absehbar verlorenen Krieg. Diese waren „an einem marktwirtschaftlichen Konzept ausgerichtet“ und standen „damit im Gegensatz zum NS-System“. Industrie und staatliche Stellen wie das Reichswirtschaftsministerium und das von Hans Kehrl geleitete Planungsamt im Reichsministerium für Bewaffnung und Munition planten, den Übergang von der Kriegs- und Lenkungswirtschaft zur Friedens- und Marktwirtschaft behutsam durchzuführen. Im Reichswirtschaftsministerium hielt Otto Ohlendorf seine „schützende Hand über die marktwirtschaftliche Nachkriegsplanung“ und zeigte sich „gegenüber der Neugestaltung einer liberaleren, unternehmensfreundlichen Marktordnung bei allen tiefgehenden weltanschaulichen Unterschieden erstaunlich aufgeschlossen […]“. [71] An die Stelle des bürokratischen Lenkungsapparates müsse im Frieden ein „aktives und wagemutiges Unternehmertum“ treten, so Ohlendorf. Ohlendorf selbst wurde von Himmler geschützt, der die seiner Auffassung nach „total bolschewistische “ Wirtschaftslenkung Speers ablehnte. [72]

Das Verhältnis zu den Gewerkschaften

Im Frühjahr 1933 ordnete Adolf Hitler den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag mit dem Namen „Tag der deutschen Arbeit“ an. Damit wurde eine Gewerkschaftsforderung ausgerechnet von der Regierung erfüllt, die von den Gewerkschaften strikt abgelehnt wurde. Die Gewerkschaften riefen zur Teilnahme an den Maiveranstaltungen auf, da sie sich als Initiatoren des Maigedankens fühlten. Das offizielle Programm war schon stark durch die Nationalsozialisten geprägt: „6 Uhr Wecken durch die SA-Kapellen. 8 Uhr Flaggenhissung in den Betrieben, Abmarsch zum Exerzierplatz, 9 Uhr Übertragung der Kundgebung von dem Lustgarten in Berlin auf die öffentlichen Plätze der Städte. 10.45 Uhr Staatsakt der Hessischen Regierung (…), Empfang einer Arbeiterdelegation aus den drei Hessischen Provinzen. (…) Gemeinsamer Gesang des ,Liedes der Arbeiter'. (…) 7.30 Uhr Übertragung von dem Tempelhofer Feld, Berlin: Manifest des Reichskanzlers Adolf Hitler, ‚Das erste Jahr des Vierjahresplanes'. Anschließend Unterhaltungsmusik und Deutscher Tanz. 12 Uhr: Übertragung der Rede des Ministerpräsidenten Hermann Göring. (…) Ehemals marxistische Gesang-, Turn- und Sportvereine können an den Zügen teilnehmen, jedoch ist die Mitführung marxistischer Fahnen oder Symbole zu unterlassen.“ Das böse Erwachen für die Gewerkschaften kam einen Tag später, als die „NSDAP die Führung der roten Gewerkschaften übernahm“: „Die seitherigen marxistischen Führer in Schutzhaft – Ein 3-Millionen-Konto des früheren Reichstagspräsidenten Löbe gesperrt – Die Rechte der Arbeiter gesichert – Die Gebäude der Freien Gewerkschaften besetzt“, titelten die bereits im ganzen Reich gleichgeschalteten Zeitungen. [73]

Verhältnis zur Religion

Briefmarke von 1943

Die Nationalsozialisten vertraten keine einheitliche Religiosität. Einige propagierten als Deutsche Christen (DC) einen nationalistisch-antisemitischen Protestantismus , andere einen rassistischen Neopaganismus mit Bezügen zur germanischen Mythologie . So verlangte der NS-Ideologe Alfred Rosenberg in seinem Hauptwerk Der Mythus des 20. Jahrhunderts eine Ablösung des Christentums durch eine Religion von „ Blut und Boden “. Ein besonders scharfer Kritiker des Christentums in der NSDAP war der Reichsführer SS Heinrich Himmler. Himmler sah in der Überwindung des Christentums und in der Wiederbelebung einer „germanischen“ Lebensweise eine zentrale Aufgabe der SS. [74]

Nationalsozialismus als politische Religion

Bereits 1938/39 hat der deutsch-amerikanische Politologe Eric Voegelin den Nationalsozialismus erstmals systematisch als politische Religion interpretiert. [75] Eine wichtige Rolle spielte dabei die zeitgenössische Darstellung Hitlers als unfehlbare, nahezu gottgleiche Figur – eine Sichtweise, die ua durch den Film Triumph des Willens der Regisseurin Leni Riefenstahl propagiert wurde. Seit den 1990er Jahren haben Historiker wie Emilio Gentile oder Michael Burleigh diesen Interpretationsansatz aufgegriffen und ausgebaut. [76]

Diese Interpretation ist in der historischen Forschung allerdings umstritten. [77] So argumentiert Hans Günter Hockerts , die Nationalsozialisten hätten zwar eine Art politischer Religion geschaffen, um „heimatlos gewordene religiöse Energie“ zu binden, der Völkermord an den Juden habe jedoch auf ethnisch und eugenisch begründetem Rassismus beruht. Gegen eine Interpretation des Nationalsozialismus als Religion spreche vor allem die Abwesenheit von Transzendenzvorstellungen . [78]

Verhältnis zum Christentum

Das NSDAP-Programm von 1920 bejahte ein „ Positives Christentum “, definiert als „Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen.“ Die Formulierung wurde damals als Toleranz und Unparteilichkeit gegenüber den christlichen Konfessionen im Rahmen der Staatsräson und des Gemeinwohls missverstanden und begrüßt, obwohl Hitler bereits 1925 eine Drohung gegen politische Aktivität von Christen in anderen Parteien als der NSDAP damit verband. Tatsächlich ordnete der Programmpunkt das Christentum dem Rassismus unter und vereinnahmte es für den Antisemitismus, ausgedrückt als „Kampf gegen die jüdisch-materialistische Weltauffassung“, und für die vom autoritären Staat gelenkte „Volksgemeinschaft“, ausgedrückt als „Gemeinnutz vor Eigennutz“. Hitler bejahte das Christentum in seinen Regierungserklärungen vom 1. Februar [79] und 23. März 1933 nur aus machttaktischen Motiven, um die Unterstützung der Großkirchen für den Aufbau des gleichgeschalteten Führerstaats zu erhalten und weil er an einem Reichskonkordat mit dem Vatikan Interesse hatte (das am 20. Juli 1933 tatsächlich geschlossen wurde). Die Kirchen haben diese Unterstützung bereitwillig geleistet und den Widerspruch zur eigenen universalen Lehre erst allmählich im Kirchenkampf (ab 1934) erkannt und ausgesprochen. [80]

Der Nationalsozialismus verstand seine rassistische Ideologie als vom Führerstaat in allen Gesellschaftsbereichen durchzusetzende „Weltanschauung“. Dieser totalitäre Absolutheitsanspruch tendierte auf Konflikte mit anderen „Bekenntnissen“. Einerseits garantierte das NSDAP-Programm wie auch Hitler in „Mein Kampf“ den Großkirchen den Bestandschutz und innerkirchliche Selbstverwaltung, andererseits strebte man ihre Begrenzung auf unpolitische Belange und weitreichende Eingriffe in kirchliche Strukturen an. So versuchten die DC seit 1933, die Deutsche Evangelische Kirche (DEK) im Sinne einer konfessionslosen, zentral gelenkten Reichskirche zu vereinheitlichen und ideologisch dem Nationalsozialismus anzugleichen. Das Alte Testament wiesen sie als „Verjudung“ des Christentums zurück und versuchten, es abzuschaffen. Als dieser Versuch im Kirchenkampf scheiterte, wandte sich das NS-Regime von den DC ab.

Hitler gewährte dem Vatikan und den deutschen Bischöfen 1933 im Reichskonkordat die Freiheit des Bekenntnisses, Konfessionsschulen und Universitäten, solange die römisch-katholische Kirche dafür auf jegliche politische Aktivität verzichte. Die katholische Zentrumspartei löste sich am 5. Juli 1933 auf , nachdem sie dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt und so Hitlers Diktatur die notwendige verfassungsändernde Mehrheit mit verschafft hatte. Als die Kirchen ab 1940 einigen Massenmorden des NS-Regimes widersprachen, stärkte Hitler die kirchenfeindlichen Kräfte in der NSDAP und erlaubte ihnen in eroberten Gebieten wie dem Warthegau , die Kirchen zu entmachten, indem diese von Körperschaften öffentlichen Rechts zu bloßen Religionsvereinen herabgestuft wurden.

Anders als die DC glaubte Hitler nicht, dass sich die „jüdische Wurzel“ des Christentums kappen und dieses vollständig „entjuden“ lasse. Hitler unterstützte daher intern die Kritiker des Christentums in der NSDAP. Er äußerte diesen Standpunkt aber bewusst nie öffentlich, weil er befürchtete, seinen Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren. [81] Eine langfristige Beseitigung des Christentums kann daher als politisches Fernziel des Nationalsozialismus angenommen werden.

„Gottgläubigkeit“

1936 initiierten die Nationalsozialisten eine Kirchenaustrittsbewegung. Zwischen 1937 und 1939 verlor die evangelische Kirche mehr als eine Million Mitglieder. Auch die katholische Kirche wurde in dieser Zeit durch zahlreiche Austritte geschwächt. [82] Ideologisch begleitet wurde die Austrittsbewegung durch Schriften des Parteiideologen Alfred Rosenberg, insbesondere durch seinen Mythus des 20. Jahrhunderts , [83] sowie durch Veröffentlichungen Erich Ludendorffs und seiner Ehefrau Mathilde . Der Ausdruck „gottgläubig“, gedacht als positiver Gegensatz zu „ungläubig“, sollte echt-religiöse oder nur scheinbar-religiöse, konfessionell ungebundene Personen mit ideologischer Nähe zum Nationalsozialismus positiv kennzeichnen. [84]

„Gottgläubig“ war gemäß Philosophischem Wörterbuch von 1943 definiert als „amtliche Bezeichnung für diejenigen, die sich zu einer artgemäßen Frömmigkeit und Sittlichkeit bekennen, ohne konfessionell-kirchlich gebunden zu sein, andererseits aber Religions- und Gottlosigkeit verwerfen“. [85]

Die Einführung des Begriffs für alle kirchlich nicht gebundenen, aber nicht glaubenslosen „ Volksgenossen “ wird als der Versuch gesehen, eine religiöse Identifikationsformel für Funktionäre und Mitglieder der NSDAP sowie der „ Deutschgläubigen Bewegung “ jenseits der Kirchen und sonstigen Glaubensgemeinschaften zu schaffen. [86] Da sowohl die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft als auch „Freidenkertum“ im Nationalsozialismus nicht als karrierefördernd galten, bot die durch Erlass des Reichsinnenministers vom 26. November 1936 offiziell eingeführte Bezeichnung „Gottgläubig“ für konfessionslose Nationalsozialisten einen Ausweg, [87] um so zu dokumentieren, dass man durch einen Kirchenaustritt nicht automatisch „ungläubig“ bzw. freidenkerisch-liberal werde. [88]

Siehe auch

Portal: Nationalsozialismus – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Nationalsozialismus

Literatur

Weblinks

Commons : Nationalsozialismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Nationalsozialismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Filme

Aufarbeitung

Dokumente

Grundinformationen

Historische Debatte

Materialien

Opfer

Fußnoten

 1. Albrecht Tyrell: Führer befiehl… Selbstzeugnisse aus der Kampfzeit der NSDAP. Gondrom, Bindlach 1991, S. 119 u. ö.
 2. Joachim Fest: Hitler. Eine Biographie. 8. Aufl. 2006, S. 411.
 3. Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Band 4: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949. Beck, München 2003, S. 543.
 4. Ernst Nolte: Action francaise – Italienischer Faschismus – Nationalsozialismus. Taschenbuchausgabe, Piper, München/Zürich 1984.
 5. Wolfgang Benz: Nationalsozialismus . In: derselbe (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus , Band 3: Begriffe, Theorien, Ideologien. Walter de Gruyter, 2010, ISBN 978-3-11-023379-7 , S. 223 (abgerufen über De Gruyter Online).
 6. Jörg Echternkamp: Das Dritte Reich. Diktatur, Volksgemeinschaft, Krieg . (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte , Bd. 45). Oldenbourg, München 2018, ISBN 3-486-75569-2 , S. 228–232 (abgerufen über De Gruyter Online).
 7. Wolfgang Wippermann und Michael Burleigh: The racial state. Germany 1933–1945. Cambridge University Press 1991, S. 304–307 u. ö.
 8. Samuel Salzborn: Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne. Beltz Juventa, Weinheim 2018, S. 175 f.
 9. Klaus Hildebrand : Das Dritte Reich . (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte , Bd. 17). Oldenbourg, München 2010, S. 184.
 10. Nazi. In: Friedrich Kluge, Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2002, ISBN 3-11-017473-1 ( Online Etymology Dictionary: Nazi ).
 11. Richard Pipes: Russia under the Bolshevik Regime. 1994, ISBN 0-679-76184-5 , S. 101 und 258; Johannes Baur: Die Russische Kolonie in München 1900–1945: deutsch-russische Beziehungen im 20. Jahrhundert. Harrassowitz Verlag, 1998, ISBN 3-447-04023-8 , S. 199; Michael Kellogg: The Russian roots of Nazism. White émigrés and the making of national socialism 1917–1945. Cambridge University Press, Cambridge 2005, ISBN 0-521-84512-2 , S. 227.
 12. Hans-Heinrich Wilhelm: Die „nationalkonservativen Eliten“ und das Schreckgespenst vom „jüdischen Bolschewismus“. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. 43 (1995), S. 333–349.
 13. Michael Kellogg: The Russian roots of Nazism. Cambridge 2005, S. 243 und 275; Ernst Piper: Alfred Rosenberg: Hitlers Chefideologe. Pantheon, München 2007, ISBN 978-3-570-55021-2 , S. 62.
 14. Uwe Puschner , Clemens Vollnhals : Die völkisch-religiöse Bewegung im Nationalsozialismus. Forschungs- und problemgeschichtliche Perspektiven. In: Dies. (Hrsg.): Die völkisch-religiöse Bewegung im Nationalsozialismus. Eine Beziehungs- und Konfliktgeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, S. 14 .
 15. Uwe Puschner: Grundzüge völkischer Rassenideologie. Heidelberg 2002, S. 61 ff.
 16. Hans-Ulrich Wehler: Der Nationalsozialismus. Bewegung, Führerherrschaft, Verbrechen 1919–1945 . CH Beck, München 2009, S. 46 f.
 17. Auch zum Folgenden Wolfgang Wippermann : Ideologie. In: Wolfgang Benz , Hermann Graml und Hermann Weiß (Hrsg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus . Klett-Cotta, Stuttgart 1997, S. 11 f.
 18. Kurt Bauer: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall. UTB Böhlau, Wien 2008, S. 106.
 19. Zitiert bei Christian Hartmann , Thomas Vordermayer, Othmar Plöckinger, Roman Töppel (Hrsg.): Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition . Institut für Zeitgeschichte München – Berlin, München 2016, Bd. 1, S. 208.
 20. Enzyklopädie des Nationalsozialismus. 1998, S. 15 f.
 21. Beide Zitate in: Enzyklopädie des Nationalsozialismus. 1998, S. 14.
 22. Saul Friedländer: Das Dritte Reich und die Juden. dtv, 2000, S. 87–128.
 23. Enzyklopädie des Nationalsozialismus. S. 22–25.
 24. So z. B. Wolfram Meyer zu Uptrup: Kampf gegen die „jüdische Weltverschwörung“. Propaganda und Antisemitismus der Nationalsozialisten 1919 bis 1945. Metropol, Berlin 2003, und Wolfgang Wippermann : Agenten des Bösen. Verschwörungstheorien von Luther bis heute. be.bra. Verlag, Berlin 2007, S. 78–93.
 25. Dietrich Eckart: Der Bolschewismus von Moses bis Lenin. Zwiegespräch zwischen Adolf Hitler und mir . München 1924.
 26. Zit. nach Omer Bartov : Hitlers Wehrmacht. Soldaten, Fanatismus und die Brutalisierung des Krieges . Rowohlt TB, Reinbek bei Hamburg 1995, ISBN 3-499-60793-X , S. 36.
 27. Hauke Janssen: Nationalökonomie und Nationalsozialismus: Die deutsche Wirtschaftslehre in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts (= Beiträge zur Geschichte der deutschsprachigen Ökonomie , Bd. 10), 3. Auflage, Metropolis-Verlag, 2009, ISBN 978-3-89518-752-0 , S. 119.
 28. Max Horkheimer: Die Juden und Europa. In: Zeitschrift für Sozialforschung 8 (1939), S. 115.
 29. Manfred Weißbecker: Das Firmenschild: Nationaler Sozialismus. Der deutsche Faschismus und seine Partei 1919 bis 1945 . PapyRossa Verlag, Köln 2011, ISBN 978-3-89438-467-8 .
 30. Ludwig von Mises, Liberalism , ISBN 978-1-61016-408-5 , S. 51: „Many people approve of the methods of Fascism, even though its economic program is altogether antiliberal and its policy completely interventionist, because it is far from practicing the senseless and unrestrained destructionism that has stamped the Communists as the archenemies of civilization. Still others, in full knowledge of the evil that Fascist economic policy brings with it, view Fascism, in comparison with Bolshevism and Sovietism, as at least the lesser evil.“
 31. Eberhard Czichon: Wer verhalf Hitler zur Macht? Köln 1967, S. 54, zitiert nach Eberhard Kolb und Dirk Schumann: Die Weimarer Republik (=Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Bd. 16). 8. Auflage, Oldenbourg, München 2013, ISBN 978-3-486-71877-5 , S. 273 (abgerufen über De Gruyter Online).
 32. Reinhard Neebe: Großindustrie, Staat und NSDAP 1930–1933. Paul Silverberg und der Reichsverband der Deutschen Industrie in der Krise der Weimarer Republik . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981 ( PDF ; 6,55 MB).
 33. Henry Ashby Turner: Die Großunternehmer und der Aufstieg Hitlers . Siedler Verlag, Berlin 1985.
 34. Albrecht Ritschl: Zum Verhältnis von Markt und Staat in Hitlers Weltbild. In: Uwe Backes, Eckhard Jesse, Rainer Zitelmann (Hrsg.): Die Schatten der Vergangenheit. Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus . Propyläen Verlag, Frankfurt am Main/Berlin 1990, S. 254 u. ö.
 35. Manfred Overesch : Die Weimarer Republik (= Droste Geschichts-Kalendarium: Politik – Wirtschaft – Kultur. Chronik deutscher Zeitgeschichte. Band 1). Droste Verlag, Düsseldorf 1982, S. 494.
 36. Helmut Dubiel, Alfons Söllner: Die Nationalsozialismusforschung des Instituts für Sozialforschung – ihre wissenschaftsgeschichtliche Stellung und ihre gegenwärtige Bedeutung. In: Dies. (Hrsg.): Wirtschaft, Recht und Staat im Nationalsozialismus. Analysen des Instituts für Sozialforschung 1939–1942 . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, S. 16 ff.
 37. Dietrich Eichholtz: Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft . Akademie-Verlag, Berlin (Ost) 1985, Band 2, S. 325 f. Zitate nach Henry Picker: Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier . Seewald, Stuttgart 1976, S. 270 und 461.
 38. a b Henry Picker : Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier . Ullstein, Berlin 1993, ISBN 3-550-07615-0 , S. 136.
 39. Werner Jochmann : Im Kampf um die Macht. Hitlers Rede vor dem Hamburger Nationalklub von 1919 . Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1960.
 40. Adam Tooze: Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus. Aus dem Englischen von Yvonne Badal. Bonn 2007, S. 727 f.
 41. Herrmann Rauschning: Die Revolution des Nihilismus. Kulisse und Wirklichkeit im Dritten Reich . Europa Verlag, Zürich/New York 1938, S. 41.
 42. Henry A. Turner: Hitlers Einstellung zu Wirtschaft und Gesellschaft vor 1933. In: Geschichte und Gesellschaft (GuG) 2, 1976, S. 95.
 43. Hauke Janssen: Nationalökonomie und Nationalsozialismus: Die deutsche Wirtschaftslehre in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts , 3. Aufl., 2009, S. 121.
 44. Avraham Barkai: Sozialdarwinismus und Antiliberalismus in Hitlers Wirtschaftskonzept. Zu Henry A. Turners Jr. »Hitlers Einstellung zu Wirtschaft und Gesellschaft vor 1933«. In: Geschichte und Gesellschaft. Band 3 (1977), S. 406–417, hier S. 409.
 45. Wolfgang Hänel: Hermann Rauschnings „Gespräche mit Hitler“: Eine Geschichtsfälschung. Veröffentlichung der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt, 7. Band 1984.
 46. Ian Kershaw: Hitler 1889–1936. Stuttgart 2000, S. 10.
 47. Jörn Axel Kämmerer : Privatisierung: Typologie – Determinanten – Rechtspraxis – Folgen. Mohr Siebeck, 2001, ISBN 3-16-147515-1 , S. 72–73.
 48. Ralf Ptak: Vom Ordoliberalismus zur sozialen Marktwirtschaft . VS Verlag, Wiesbaden 2004, S. 64.
 49. Nils Goldschmidt: Buchbesprechung: Vom Ordoliberalismus zur sozialen Marktwirtschaft – von Ralf Ptak. In: ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft . Band 56, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005, S. 319–323.
 50. Hauke Janssen: Nationalökonomie und Nationalsozialismus: Die deutsche Wirtschaftslehre in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts , 3. Aufl., 2009, S. 27.
 51. Friedrich August von Hayek: Der Weg zur Knechtschaft. München 1981, (zuerst 1944).
 52. Ingo Pies , in: FA von Hayeks konstitutioneller Liberalismus (= Konzepte der Gesellschaftstheorie , Bd. 9). Mohr Siebeck, 2003, ISBN 3-16-148218-2 , S. 9.
 53. Rainer Zitelmann: Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs . Darmstadt 1990, S. 491.
 54. Wolfgang Wippermann, Michael Burleigh: The racial state. Germany 1933–1945 . Cambridge University Press 1991, S. 378 ff.
 55. Joachim Fest: War Adolf Hitler ein Linker? , taz.de vom 27. September 2003.
 56. Götz Aly: Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus . Fischer, Frankfurt a. M. 2006, ISBN 3-596-15863-X .
 57. Michael Grüttner: Brandstifter und Biedermänner. Deutschland 1933–1939 , Klett-Cotta, Stuttgart 2015, S. 298 ff.
 58. Wolf Gruner , Götz Aly (Hrsg.): Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Band 1: Deutsches Reich 1933–1937 . Oldenbourg, München 2008, ISBN 978-3-486-58480-6 , S. 26.
 59. Letzteres vertritt in ihrem Resümee Friederike Sattler: Wirtschaftsordnung im Übergang: Politik, Organisation und Funktion der KPD/SED im Land Brandenburg bei der Etablierung der zentralen Planwirtschaft in der SBZ/DDR 1945–52. Band 1 (= Diktatur und Widerstand. Wirtschaftsordnung im Übergang: Politik, Organisation und Funktion der KPD/SED im Land Brandenburg bei der Etablierung der zentralen Planwirtschaft in der SBZ/DDR 1945–52 , Bd. 5). Lit Verlag, Münster 2002, ISBN 3-8258-6321-2 , S. 65.
 60. Willi Albers: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft. Band 6, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981, ISBN 3-525-10259-3 , S. 508.
 61. a b Markus Albert Diehl: Von der Marktwirtschaft zur nationalsozialistischen Kriegswirtschaft. Die Transformation der deutschen Wirtschaftsordnung 1933–1945 (= Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Nr. 104). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2005, S. 179.
 62. Vgl. Adam Tooze , Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. 2006, hier nach Taschenbuchausgabe 2007, S. 186 ff.
 63. Adam Tooze: Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. 2007, S. 260 ff.
 64. Klaus Hildebrand: Das Dritte Reich (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte. Band 17). München 1991, S. 170.
 65. Adam Tooze: Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. 2007, S. 110 ff.
 66. Adam Tooze: Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. 2007, S. 132 ff.
 67. Friederike Sattler: Wirtschaftsordnung im Übergang: Politik, Organisation und Funktion der KPD/SED im Land Brandenburg bei der Etablierung der zentralen Planwirtschaft in der SBZ/DDR 1945–52. Band 1 (= Diktatur und Widerstand. Wirtschaftsordnung im Übergang: Politik, Organisation und Funktion der KPD/SED im Land Brandenburg bei der Etablierung der zentralen Planwirtschaft in der SBZ/DDR 1945–52 , Bd. 5). Lit Verlag, Münster 2002, S. 61 f.
 68. Michael von Prollius: Das Wirtschaftssystem der Nationalsozialisten 1933–1939. Steuerung durch emergente Organisation und Politische Prozesse. Paderborn 2003.
 69. Götz Aly , Susanne Heim : Vordenker der Vernichtung – Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-596-11268-0 , S. 24 f.
 70. Vgl. Adam Tooze: Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. 2007, S. 353.
 71. Bernhard Löffler: Soziale Marktwirtschaft und administrative Praxis: das Bundeswirtschaftsministerium unter Ludwig Erhard (= Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beiheft 162). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2002, ISBN 3-515-07940-8 , S. 56 ff.
 72. Vgl. Michael Brackmann: Der Tag X. In: Handelsblatt . 25. Juni 2006.
 73. Schlagzeilen aus Bensheim zum 175-jährigen Bestehen des „Bergsträßer Anzeigers“ 2007. (PDF 8,61 MB) Frisches Birkengrün, wehende Fahnen. S. 66 , archiviert vom Original am 5. Oktober 2016 ; abgerufen am 28. Dezember 2014 .
 74. Peter Longerich : Heinrich Himmler. Biographie , München 2008, S. 274.
 75. Eric Voegelin: Die politischen Religionen , Stockholm 1939.
 76. Michael Burleigh, Die Zeit des Nationalsozialismus. Eine Gesamtdarstellung , Frankfurt am Main 2000.
 77. Vgl. die unterschiedlichen Beiträge in: Hans Maier (Hrsg.), Totalitarismus und Politische Religionen. Konzepte des Diktaturvergleichs , 3 Bde., Paderborn 1996/1997/2003.
 78. Hans Günter Hockerts: War der Nationalsozialismus eine politische Religion? In: Klaus Hildebrand (Hrsg.): Zwischen Politik und Religion: Studien zur Entstehung, Existenz und Wirkung des Totalitarismus. Oldenbourg, 2003, ISBN 3-486-56748-9 , S. 45 ff.
 79. Transkript
 80. Friedrich Zipfel : Kirchenkampf in Deutschland 1933–1945. Religionsverfolgung und Selbstbehauptung der Kirchen in der nationalsozialistischen Zeit. Walter de Gruyter, Berlin 1965, ISBN 3-11-000459-3 , S. 1–4 .
 81. Michael Grüttner : Brandstifter und Biedermänner. Deutschland 1933–1939 , Klett-Cotta, Stuttgart 2015, S. 392.
 82. Vgl. die Tabelle 22 in: Michael Grüttner: Das Dritte Reich 1933–1939, Stuttgart 2014 (= Handbuch der deutschen Geschichte 19), S. 453.
 83. Harald Iber: Christlicher Glaube oder rassischer Mythus. 1987.
 84. Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik . Karl Blessing Verlag, München 2010, ISBN 978-3-89667-430-2 , S. 157.
 85. Philosophisches Wörterbuch. Kröners Taschenausgabe, Band 12, 1943, S. 206. Zitiert in Cornelia Schmitz-Berning, 2007, S. 281 ff.
 86. Gerhard Krause, Horst Robert Balz: Theologische Realenzyklopädie. Band 8. Hrsg. Gerhard Krause, Gerhard Müller. Walter de Gruyter, 1981, ISBN 3-11-008563-1 , S. 558 .
 87. Hans-Jürgen Becker : Neuheidentum und Rechtsgeschichte. In: Joachim Rückert , Dietmar Willoweit (Hrsg.): Die Deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit: ihre Vorgeschichte und ihre Nachwirkungen (= Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts 12), Mohr, Tübingen 1995, ISBN 3-16-146444-3 , S. 15 .
 88. Maren Seliger: Scheinparlamentarismus im Führerstaat. „Gemeindevertretung“ im Austrofaschismus und Nationalsozialismus. Funktionen und politische Profile Wiener Räte und Ratsherren 1934–1945 im Vergleich (= Politik und Zeitgeschichte , Bd. 6). Lit Verlag, Münster 2010, ISBN 978-3-643-50233-9 , S. 234 .
 89. Filmografie: Pagen in der Traumfabrik – Schwarze Komparsen im deutschen Spielfilm. In: annettevonwangenheim.de. 15. Juni 2015, abgerufen am 22. Oktober 2019 .