Moderne græsk sprog

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Moderne græsk ( Νέα Ελληνικά )

Talt ind

Grækenland , Cypern , Albanien , Nordmakedonien , Tyrkiet , Bulgarien , på isolerede sproglige øer i det sydlige Italien ( Calabrien og Apulien ) og uanset hvor grækerne og cypriotiske grækere emigrerede ( USA , Australien , Storbritannien , Tyskland osv.)
højttaler 13,1 millioner [1]
Sproglig
klassifikation
Officiel status
Officielt sprog på Grækenland Grækenland Grækenland
Cypern Republik Cypern Cypern
europæiske Union europæiske Union europæiske Union
Anerkendt minoritet /
Regionalt sprog i
Albanien Albanien Albanien
Bulgarien Bulgarien Bulgarien
Italien Italien Italien
Rumænien Rumænien Rumænien
Kalkun Kalkun Kalkun
Ungarn Ungarn Ungarn
Sprogkoder
ISO 639-1

el

ISO 639-2 ( B ) gre ( T ) ell
ISO 639-3

ell

Moderne græsk (moderne græsk Νέα Ελληνικά Néa Elliniká ), grækernes nuværende sprog, er det officielle sprog i Grækenland (ca. 10,5 millioner talere) og Cypern (ca. 0,7 millioner talere) og dermed et af de 24 officielle sprog i Den Europæiske Union . Det er også godkendt som den lokale officielle sprog i nogle sydlige albanske og sydlige italienske samfund, hvor medlemmer af græske mindretal bor, og da skolens sprog i Tyrkiet ( Istanbul ). Sammen med de emigrerede grækere og cyprioter taler over 13 millioner mennesker verden over græsk som deres modersmål . Moderne græsk er et af de indoeuropæiske sprog .

terminologi

Moderne græsk betegnes nu generelt som græsk i mange ordbøger og i den nuværende kontekst (f.eks. I EU). For sprogligt at adskille det fra oldgræsk , der i forbindelse med humanistisk uddannelse og gammel græsk kultur normalt kun omtales som græsk , dominerer udtrykkene moderne og oldgræsk i en sproglig kontekst.

For at navngive den nuværende officielle stat og det almene sprog i Grækenland nøjagtigt og også at trække grænsen til de samme moderne græske sprogformer Katharevousa og Dimotiki , blev det engelske udtryk Standard Modern Greek ('Standard Modern Greek') opfundet. Standard moderne græsk sidestilles ofte med Dimotiki , hvilket dog ikke er helt korrekt set fra et sprogligt synspunkt, da Katharevousa også har haft en betydelig indflydelse på standardsproget.

I selve moderne græsk er sproget videnskabeligt korrekt som " Νεοελληνική κοινή " ( Neoellinikí kiní , moderne græsk fælles sprog '). Derudover er der de udskiftelige udtryk " τα Ελληνικά " ( ta Elliniká 'den græske'), " τα Νέα Ελληνικά " ( ta Néa Elliniká , det moderne græske '),' η Ελληνική "( i Ellinikí ] 'det græske sprog) og " η Νεοελληνική " ( i Neoellinikí , det moderne græske [sprog] ').

historie

Områder med et græsktalende flertal i det lukkede græsktalende område, omkring 1900

Moderne græsk udviklede sig fra koinen i oldgræsk og dermed fra den gamle attiske dialekt. Forskningen placerer begyndelsen på den moderne græske epoke skiftevis i det 11. århundrede (første epos i stort set moderne græsk sprog), omkring 1453 ( Konstantinopels fald ) eller i midten af ​​1600 -tallet ( kretensisk renæssance ).

Sproget havde ingen officiel status siden 1460, men blev talt i de besatte områder i Grækenland og i hele det osmanniske imperium . Efter den græske revolution i 1830 blev det det eneste statsligt sprog i den nystiftede stat. I de følgende hundrede år var der omfattende befolkningsudveksling med de andre nystiftede nationalstater i regionen, så græsk stort set forsvandt fra dem, men i selve den voksende græske stat blev det til det overvældende flertals sprog. Kun på Cypern, der var en britisk koloni indtil 1960, var der ingen sådan udveksling. Græsk spredte sig også over hele verden gennem emigration , især Nordamerika og Australien, fra 1800 -tallet. Siden anden verdenskrig har emigration til Vesteuropa, især til Tyskland og Storbritannien, også spillet en stadig vigtigere rolle.

Katharevousa og Dimotiki

Indtil 1976 var der to konkurrerende sprogformer for moderne græsk, Dimotiki ( Δημοτική , folkesproget '), det traditionelle folkesprog og det officielle Katharevousa ( Καθαρεύουσα , det rene'), et stort set kunstigt sprog på højt niveau baseret på klassisk Græsk. Med det kunstige sprog Katharevousa forsøgte nationalt orienterede, uddannede kredse i den unge græske stat at understrege kontinuiteten til den "store" klassiske fortid. Den mere komplicerede grammatik og forældede ordforråd blev ikke accepteret af befolkningen, men en tiår lang sproglig strid rasede mellem atticisterne (forkæmpere for Katharevousa, baseret på den antikke græske lofts dialekt med et center ved universitetet i Athen ) og demotikerne (tilhængere af folkemunden med et center ved Aristoteles -universitetet i Thessaloniki ).

Efter militærdiktaturets afslutning blev Katharevousa afskaffet som officielt sprog ved en parlamentarisk beslutning og spiller i dag kun lejlighedsvis en rolle i dokumenter fra den ortodokse kirke , på inskriptioner eller i andre skriftlige områder (f.eks. Estia -avisen). Grundlæggende har folkesproget - med sin egen fonetik , morfologi og leksikoner - etableret sig som det talte og skrevne sprog i Grækenland i de sidste par årtier. Imidlertid lykkedes det mange indlærte formsprog og ord fra Katharevousa at finde vej til folkets talesprog, så nutidens moderne græsk er en syntese af Dimotiki og Katharevousa, med et blandingsforhold til fordel for førstnævnte. Det brede stilistiske og leksikale spektrum af nutidens sprog, der stammer fra de nævnte folkelige såvel som videnskabelige påvirkninger, udgør et vigtigt aspekt af den moderne riges særlige rigdom. [2] Stykker som citater og ordsprog eller simpel fremhævelse i Katharevousa eller på oldgræsk kan også tales inden for en samtale på moderne græsk, hvorved passende sprogkundskaber er påkrævet.

Dagens sprogformer

Det moderne græske sprog tales forholdsvis ensartet i Grækenland i dag og er kun lidt opdelt i dialektale termer, med undtagelse af tsakonisk, som kun tales i få landsbyer, og Pontic, som hovedsageligt tales i det nordlige Grækenland på landet. En besøgende i Grækenland behøver næppe at forvente at møde græske mennesker, som det ikke er muligt at kommunikere med på standardgræsk.

Efter frigørelsen af ​​Grækenland, hvis område oprindeligt kun omfattede Peloponnes , Attika og dele af det centrale og vestlige Grækenland, blev den peloponnesiske dialekt, der både verbalt og morfologisk var tættest på den skrevne Katharevousa, grundlaget for standardsproget. Efter at den græske hovedstad blev flyttet til Athen i 1834, lagde den gradvist over den gamle athenske dialekt med ankomsten af ​​mange grækere fra Peloponnes. Desuden var dialekterne på De Ioniske Øer og Konstantinopel, hvis talere supplerede den athenske elite, tæt forbundet med Peloponnesian. [3]

I mellemtiden i nogle dele af landet - z. B. på Kreta , i Epirus , Thrakien (her især i det nordlige Evros ) - og på Cypern de formsprog, der tales så langt fra standardsproget, at man taler om moderne græske dialekter, selvom forskellene mellem dem ikke er så store, som det er tilfælde, for eksempel med nogle tyske dialekter.

Dialekter

Vigtige isoglosser i det ensartede sprogområde på græsk omkring 1900

Det første forsøg på at organisere de moderne græske dialekter blev foretaget af Georgios Hatzidakis . Baseret på udviklingen af ​​de ikke-stressede halvåbne og lukkede vokaler delte han de moderne græske dialekter i nordlige og sydlige. I henhold til denne klassificering er alle i de nordgræske dialekter alle ustressede / o / og / e / in / u / eller / i /, mens alle ustressede / i / og / u / bliver helt tavse. I de sydgræske dialekter forbliver disse vokaler imidlertid uændrede. [4] Eksempler: πεθαίνω (standard udtale [ pɛ'θɛnɔ ]> Nordgræsk [ pi`θɛnu ]), κουλούρι (standard [ ku'luri ]> Nordgrækenland . [ klur ]), σκυλί ( sydgræsk [ skʲi'li ]> Nordgrækenland. [ skli ]).

En anden isogloss, ifølge hvilken de moderne græske dialekter ville blive klassificeret, er bevarelsen eller tabet af [n] -finalerne i overvejende neutrale substantiver. Ifølge denne isogloss er de sydøstlige, insulære dialekter afgrænset, hvor det sidste ord [n] bevares ( τυρί ν [ tiˈrin ]) eller endda tilføjet ( στόμα ν [ ˈStɔman ]), afgrænset fra resten, hvor det ikke vises.

En anden isogloss opstår ved udviklingen af ​​den såkaldte "irrationelle" intervokale støttelyd [⁠ ɣ ⁠]: I mange, igen hovedsageligt isolerede dele af Grækenland ( Kykladerne , Lesbos , Ikaria , Kreta ) kan være mellem vokaler i en ordfinale de indsatte konsonanter [ ɣ ], så z. B. κλαίω> κλαί γ ω ( ˈKlɛɔ> ˈklɛγɔ ). I nogle regioner i Grækenland er støttelyden [ ɣ ] (på Cypern lyden k ) også mellem stammeenden [ -ɛv- ] og slutningen / -ɔ / i nutid, så δουλεύω [ ðuˈlɛvɔ ]> δουλεύ γ ω [ ðuˈlɛvγɔ ] eller på Cypern [ ðuˈlɛfkɔ ].

Desuden blev følgende fonetiske, morfologiske og syntaktiske fænomener foreslået som grundlag for klassificeringen af ​​de moderne græske dialekter, som hver især kun forekommer i nogle dele af sprogområdet:

 1. de-nasalisering af konsonantkomplekserne / mb /, / ng /, / nd /, for eksempel i κουμπί ([ kuˈmbi ]> [ kuˈbi ]),
 2. ændringen af ​​lyd [ ç ] i [ ʃ ]: ( ρι ([ ˈÇɛri ]> [ ˈƩɛri ]),
 3. bevarelse eller eliminering af forstørrelsen: ε δένατε [ εˈðɛnatɛ ]> δένατε [ ˈÐɛnatɛ ],
 4. tabet af det personlige genitiv og erstatning af det akkusative i de nordgræske dialekter: σου λέω [ sulεɔ]> σε λέω [ sεˈlεɔ ],
 5. genopførelsen af ​​de ubetonede former for det personlige pronomen: μου λέει [ muˈlɛi ]> λέει μου [ ˈLɛimu ], μου δίνει [ muˈðini ]> δίνει μου [ ˈÐinimu ]. [5]

De græske dialekter kan opdeles på grundlag af disse isoglosser som følger:

Dialekter i Grækenland og Cypern
 • Nordlige dialekter på fastlandet Grækenland cirka nord for en linje Kithairon - Chalkida , i den nordlige halvdel af Evia og på de nordlige Sporader , på Thasos , Samothraki , Limnos , Lesbos og Samos . Disse dialekter tales også af minoriteterne i nabolandene Albanien , Nordmakedonien og Bulgarien .
  • Sarakatsanernes dialekt (græsk Σαρακατσάνοι Sarakatsani , bulgarsk каракачани karakatschani ), der oprindeligt drev transhumant græsdyrkning i det nordlige Grækenland og nu også i ringe grad bor i Rumænien og Bulgarien, adskiller sig meget fra de omgivende dialekter og har bevaret nogle arkaismer.
 • Sydlige dialekter
  • Peloponnesisk-jonisk på Peloponnes , i Attica og Boeotia syd for grænsen til de nordlige dialekter, i den sydlige del af Evia og på de joniske øer
  • Gammel athensk og maniotisk: Den gamle athenske dialekt, som z. B. modtog [i] -lyden før andre vokaler i en stresset position, kunne kun blive sporadisk omkring byerne Megara og Kymi samt på Egina og er tæt på den stadig eksisterende dialekt på Mani -halvøen, som også er mere maniotisk blandt efterkommerne Det var i stand til at beholde emigranter i den korsikanske by Cargèse indtil det 20. århundrede.
  • Kretensisk-kykladisk på Kreta , Kykladerne og i nogle eksklaver i Syrien og Libanon .
  • Sydøstlige dialekter i Chios , Ikaria og Dodekaneserne samt cypriotisk græsk på Cypern. På grund af den lange politiske og rumlige isolation i middelalderen og i moderne tid var nogle sproglige arkaismer fra middelalderen i stand til at vedvare på hele øen indtil den tyrkiske invasion i 1974 og derefter i den græske del af øen Cypern . Som et resultat heraf adskiller de cypriotiske grækeres almindelige sprog sig mærkbart fra det græske standardsprog. Sidstnævnte bruges stadig i alle formelle sammenhænge (uddannelse, kontorer, medier) og skriftligt. [6]

Det jevanske eller jødisk-græske sprog (græsk Ρωμανιώτικη διάλεκτος) er slukket Romaniotiki dialektos , " Romaniotischer dialect") af romanioterne , jødiske grækere, som var spredt ud over det osmanniske rige. Den døde ud i det 20. århundrede gennem assimilering af sine talere til det sefardiske sprog , de omkringliggende statssprog eller hebraisk, da de emigrerede til Israel og ikke mindst gennem masseudryddelsen af ​​jøderne i Holocaust . Jevanic opstod fra den mellemgræske koine og var ligesom sammenlignelige europæiske sprog for jøderne stærkt ispedd hebraiske udtryk, men tilsyneladende stort set forståelig for talere af moderne græsk.

Sprogformer af ældre oprindelse

Nogle sproglige former for moderne græsk blev dannet fra ældre sprogniveauer og deltog ikke i nogle udviklinger i det fælles sprog. Desuden har nogle dialekter på yderkanten af ​​det tidligere græsktalende område indflydelse fra ikke-attiske græske dialekter eller nabosprogene, f.eks. B. italiensk. Disse sprogformer, som alle forsvinder, er vanskelige eller uforståelige for en taler af standardgræsk, hvilket betyder, at de også kan klassificeres som uafhængige græske sprog.

Tsakonian

Tsakonisk tales stadig aktivt i ti landsbyer i Laconia -regionen på Peloponnes; det udviklede sig fra doriske rødder. Kun omkring 70% af ordforrådet svarer til standardgræsk. [7]

Dialekten i nogle landsbyer på øen Karpathos er også påvirket af dorisk, hovedsageligt brugt i Olymbos .

Pontisk og Kappadokiansk

Ponticen , som er truet uden for Grækenland, og Cappadocic , som siden er næsten uddød, har stærke joniske påvirkninger. Pontisk var den almindelige dialekt i de græske bosættelser omkring Sortehavet , mens der blev talt kappadokisk i det centrale Anatolien . Som en del af befolkningsudvekslingen med Tyrkiet i 1922 blev disse etniske grupper næsten fuldstændig flyttet til forskellige dele af Grækenland. I modsætning til cappadocian er Pontic endnu ikke uddød og tales stadig aktivt. I områder befolket af Pontiske genbosættere er det stadig den almindelige lingua franca i dag og smitter af på den standardgræsk, der tales her. Der er flere Pontic-talende radiostationer i Thessaloniki-området. Antallet af talere falder dog løbende, hvilket også skyldes, at den græske stat officielt ignorerede Pontic - såvel som Pontiers historie generelt - indtil for et par år siden. Kendskab til standardgræsk er ikke tilstrækkeligt til at forstå Pontic. Rester af talere fra Pontic kan også findes i nutidens Tyrkiet , Rusland og Ukraine (i og i nærheden af ​​den ukrainske by Mariupol , deraf Mariupolitical, græsk Μαριουπολίτικα ).

Griko

Griko (italiensk også grecanico , græsk mest κατωιταλιώτικα katoitaliotika , "nedre italiensk") tales af mindre end 20.000 mennesker i to varianter, den græsk-calabriske dialekt i ni landsbyer omkring Bova , Calabria og Grecìa Salentina- dialekten i ni landsbyer syd for Lecce i Salento , halvøen i det sydlige Puglia . [8] [9] [10] Griko, stærkt påvirket af den doriske oldgræske, er meget sandsynligt den sproglige arv fra Magna Graecia ; nogle forskere ser også dens oprindelse i mellemgræsk fra den byzantinske periode. Det er skrevet med latinske bogstaver. Griko og de omkringliggende syditalienske dialekter har også påvirket hinanden.

Fonologi

For flere udtale -tip, se Udtale af moderne græsk .

Moderne græsks lydniveau er stort set uændret siden omkring år 1000; de afgørende ændringer i lyd fandt sted i slutningen af ​​det gamle græske sprogniveau i den hellenistiske periode. Kendetegnene er systemet med de fem vokalfonemer / a /, / o /, / u /, / i / og / e /, som findes på mange sprog, et væld af frikative lyde, der fuldstændigt har erstattet de åndeplosive fra Indoeuropæisk og a Der er en klar tendens til sandhi- sløjfer, som giver moderne græsk en meget mere "flydende" lyd end for eksempel tysk.

De største forskelle fra oldgræsk:

 • Ændring af de stemmeløse aspirerede plosiver [ ], [ ] [ ] til den stemmeløse frikativ [ f ], [ θ ] og [ x ] eller [ ç ];
 • Ændring af stemmeplosiver [ b ], [ d ], [ g ] til de udtrykte frikativer [ v ], [ ð ] og [ ɣ ] eller [ ʝ ];
 • Forenkling af vokalen og diftongsystemet:
  • Skift fra [ ɛː ], [ y ], [ ] og [ oi̯ ] til [ i ];
  • Skift fra [ ai̯ ] til [ ɛ ], fra [ au̯̯ ] og [ eu̯ ] om [ ] / [ ] og [ ] / [ ] til [ av ] / [ af ] og [ ɛv ] / [ ɛf ];
  • Tab af sondring mellem lange og korte vokaler;
 • Udskiftning af den musikalske accent med den dynamiske eller ekspiratoriske accent, som den også bruges på tysk.

Disse fonologiske udviklinger (bortset fra ændringen i accent) er ikke blevet afspejlet i retskrivningen.

Vokaler

Moderne græsk har 5 vokalfonemer:

foran centrum bag-
lukket jeg u
halvåbent ɛ ɔ
åben -en

Vokalens længde er ikke forskellig på græsk, som den er på tysk. Ubetonede vokalfonemer udtales altid kort, / e / og / o / er altid åbne, / i / og / u / er altid lukkede. I stressede stavelser kan vokalen være lidt længere ([ ˈAˑⁿθrɔpɔs ], άνθρωπος 'human'), ved ordgrænsen kan to identiske vokalfonemer realiseres som en lang vokal, retoriske strækninger ( / ooooxi /, όοοοχι! For eksempel 'noooo!') Forekommer.

 • Den / e / lyder som tysk ä ä h in tte, ikke som ben h e.
 • / O / o lyder som i ffen ikke fen som i O.
 • / I / svarer til den korrekte udtale på M i nute (kort men lukket), ikke som i b i ll i g.
 • Den / u / as (kort men lukket), ikke som i nst korrekt M u sic i K u.

Ubetonet / i / før en anden vokal er ofte en [j] -lignende lyd svækket ( / mia /> [mja] μια) eller skærpet den foregående konsonant ( / εlia /> [ εˈlʲa ], ελιά ).

Difter

Vokalsekvenserne αϊ (αη), εϊ (εϋ, εη) eller οϊ , som er sjældne i ordforråd, optræder både i stavelsesord og usilabisk tale, kun i det andet tilfælde er der en reel (faldende) diftong i betydningen af ​​et fonem .

Eksempler:

 • syllabisk udtale (ingen diftong): Δανάη [ ðaˈnai ], Αχαΐα [ axaˈia ], ελέησον [ εˈlεisɔn ], νόημα [ ˈNɔima ], κομπολόι [ kɔmbɔˈlɔi ];
 • usylabisk udtale (diftong): νεράιδα [ nεˈrai̯ða ], κικ [ kʲεi̯k ], κορόιδο [ kɔˈrɔi̯ðɔ ].

Da successive ord ikke tales separat, i moderne græsk ved ordgrænsen fra et fonetisk synspunkt, opstår der undertiden stigende diftonger, som heller ikke er fonemer: [ tɔaftɔˈkʲinitɔ ] ( το αυτοκίνητο ), [ ˈƆiˑlʲɔs ] ( ο ήλιος ).

Konsonanter

bilabial labio-
tandlæge
tandlæge alveolær palatal velar
stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth.
Plosiver s b t d k G
Næse m ɱ (1) n ŋ (2)
Levende r
Vandhaner ɾ (3)
Frikativer f v θ ð s z ç (4) ʝ (4) x ɣ
Tilnærmede l j (5)

Forkortelsen stl. Står for ' voiceless ' og sth. For ' voiced '.

(1) [ɱ] er en allofon af [m] før labiodentale frikativer [v] og [f].
(2) [ŋ] er en allofon af [n] før velar og palatal konsonanter og er betegnet med grafemet <γ>.
(3) [ɾ] er en allofon af [r].
(4) [ç] og [ʝ] er allofoner for [x] og [ɣ] før [ɛ] og [i].
(5) [j] ist Allophon des Vokals [i] in unbetonter Stellung vor Vokalen.

Zur Erläuterung der Artikulationsorte siehe die Grafik unter Phonetik .

Palatalisierung

Die velaren Plosive /k/ und /g/ werden vor den Vokalen [ɛ] und [i], in Kombination mit [i] generell zu [kʲ] (gelegentlich auch [kç]) und [gʲ] (gelegentlich auch [gj]) palatalisiert .

Ein unbetontes [i] vor Vokal schwächt sich in Wörtern volkssprachlicher Herkunft zu [j] oder [ç] ab. Im Falle von [n] und [l] palatalisiert es als Variante auch den vorangehenden Konsonanten, es entstehen [nj] oder [nʲ] bzw. [lj] oder [lʲ].

Sandhi-Erscheinungen

Im Neugriechischen gibt es eine Vielzahl von Sandhi -Erscheinungen, wo sich beim Zusammentreffen verschiedener Laute einer von ihnen oder beide verändern. Beispiele [11] :

 • [n] verändert sich vor bilabialen Konsonanten zu [m] oder fällt weg: /tin 'pɔli/ → [timˈbɔli] oder [tiˈbɔli] ( τη(ν) πόλη ‚die Stadt [Akk.]').
 • [n] vor dentalen oder alveolaren Konsonanten schwächt sich ab oder schwindet: /'fεrnɔndas/ → ['fεrnɔⁿdas] oder ['fεrnɔdas] ( φέρνοντας ‚bringend'); /tɔn la'ɔ/ → [tɔlaˈɔ] ( το(ν) λαό ‚das Volk [Akk.]').
 • [m] wird vor labiodentalen Konsonanten zu [ɱ] : /'ɛmvɔlɔ/ → ['ɛɱvɔlɔ] ( έμβολο ‚Zapfen').
 • Die stimmlosen Plosive und Affrikaten werden nach Nasalen sonorisiert, also stimmhaft: /stin psiˈçi/ → [stimbziˈçi] ( στην ψυχή ‚in der Seele').
 • [s] wird stimmhaft vor stimmhaften Konsonanten: /ɔ'jɔs mu/ → [ɔ'jɔzmu] ( ο γιος μου ‚mein Sohn').
 • Degemination :
  • Zwei gleiche Vokale verschmelzen zu einem: /ta ˈatɔma/ → ['taːtɔma] ( τα άτομα ‚die Personen').
  • Zwei gleiche Konsonanten verschmelzen zu einem: /ɔ'jɔs su/ → [ɔ'jɔsu] ( ο γιος σου ‚dein Sohn').
 • Diphthongisierung unterschiedlicher Vokale oder Wegfall des ersten: /ɔ 'ilʲɔs/ → ['ɔilʲɔs] ( ο ήλιος ‚die Sonne'); /tɔ ˈatɔmɔ/ → ['tatɔmɔ] ( το άτομο ‚die Person').

Wortendlaut

Im Neugriechischen endet fast jedes Wort griechischer Herkunft entweder auf einem Vokal oder auf einen der Konsonanten /-n/ ( ) und /-s/ ( ). Bei Wörtern, die aus dem Altgriechischen ins Neugriechische übernommen wurden, kommen selten auch die Endungen -ρ, -ξ, -ψ vor. Einzelne dieser Wörter werden häufig gebraucht ( εναλλάξ enalláx ‚abwechselnd', εφάπαξ efápax ‚einmalig, Einmalzahlung'), während die meisten anderen nur in gelehrten oder offiziellen Texten in Erscheinung treten ( δέλεαρ délear ‚Köder', μύωψ míops ‚kurzsichtig'). Hinzu kommt als Sonderphänomen die Präposition εξ ( ex ‚aus'), die gemäß ihrer altgriechischen Herkunft bei nachfolgendem Konsonant εκ ( ek ) lautet und somit das vielleicht einzige griechische Wort darstellt, das nicht auf einen Vokal oder einen kontinuierlichen Konsonanten endet. In Fremdwörtern ( τρακ trak ‚Lampenfieber', σνίτσελ snítsel ‚Schnitzel', ροζ róz ‚rosa') oder bei Interjektionen ( οχ! och! ‚ach!') und Onomatopoetika ( γαβ! gav! ‚wau!') können alle Laute in terminaler Stellung vorkommen. Fremdwörter wie τανκς ( tanks ‚Panzer') und τσιπς ( tsips ‚Chips'), bei denen das ς eine dem Englischen entlehnte pluralische Bedeutung hat, werden mit κς und πς anstatt mit ξ und ψ geschrieben.

Betonung

Wortakzent

Im Neugriechischen wird die Betonung des Wortes auf (genau) einer Silbe durch den dynamischen Akzent realisiert, das heißt, die den Akzent tragende Silbe erklingt lauter als die übrigen. Wie im Deutschen erhält die betonte Silbe auch meist einen höheren Ton . Im Schriftbild wird der Akzent durch den Akut ausgedrückt, der die betonte Silbe kennzeichnet. Als bedeutungsunterscheidendes Merkmal spielt die korrekte Betonung eines Wortes eine größere Rolle als in romanischen oder germanischen Sprachen, da sie nicht durch Lautregeln automatisch auf eine bestimmte Silbe des Wortes fällt. Viele Wörter unterscheiden sich nur durch ihre Betonung, zum Beispiel νόμος ( nómos ‚Gesetz') und νομός ( nomós ‚Bezirk') oder πότε ( póte ‚wann') und ποτέ ( poté ‚nie, je'). Nicht korrekt betonte Wörter werden von Muttersprachlern häufig schlecht oder missverstanden, während im Deutschen oder Französischen mit der standardmäßig festen Betonung auf der Stamm- bzw. letzten Silbe ein falsch betontes Wort meist ohne größere Probleme verstanden werden kann.

Der Akzent wechselt auch in der Konjugation zum Ausdruck der Tempora oder in der Deklination zur Kasusunterscheidung: So verschiebt er sich bei der Bildung des Aorist immer auf die drittletzte Silbe; hat das Verb nur zwei Silben, wird ein sogenanntes Augment ( ε- e- ) vor das Verb gesetzt, das dann die Betonung trägt: κάνω ( káno ‚ich mache') > έκανα ( ékana ‚ich machte'). Bei Bildung des Genitivs Singular und Plural sowie des Akkusativs Plural tritt bei vielen mehrsilbigen Wörtern eine Akzentverschiebung auf, so wird z. B. aus dem Nominativ ο άνθρωπος (o ánthropos) der Genitiv του ανθρώπου (tou anthrópou) . Solche Phänomene brachten Probleme für viele Grammatiktheorien der 1980er Jahre mit sich, die suprasegmentale Merkmale wie Akzentverschiebung nicht berücksichtigen konnten.

Einige Wörter im Griechischen sind grundsätzlich unbetont und stehen direkt neben den Wörtern, auf die sie sich beziehen. Sie werden als Klitika bezeichnet (vorgestellt Proklitika, nachgestellt Enklitika ) und umfassen die unbetonten Formen der Personalpronomina sowie die Possessivpronomina. In einigen Fällen führen sie – nach einer allerdings zunehmend veraltenden Regel – zu einem Nebenakzent auf dem benachbarten Hauptbegriff.

Eine phonologische Grundregel für die Betonung ist die sogenannte Dreisilbenregel . Danach kann der Akzent auf den drei letzten Silben eines Wortes liegen, die im Griechischen als λήγουσα ( lígousa ,Ultima, Endsilbe'), παραλήγουσα ( paralígousa ,Paenultima, Vorendsilbe') und προπαραλήγουσα ( proparalígousa ,Antepaenultima, drittletzte Silbe') bezeichnet werden. Werden an ein auf der drittletzten Silbe betontes Wort ein oder mehrere enklitische, also unbetonte Wörter angehängt, entsteht ein Komplex, den man phonologisches Wort ( φωνολογική λέξη fonologiki lexi ) nennt. Infolge der Dreisilbenregel erhält dieses Wort dann die Betonung zwei Silben nach der eigentlichen lexikalischen Betonung des ersten Bestandteils. Auf der eigentlich betonten Silbe dieses ersten Worts trägt die Konstruktion zusätzlich einen Nebenakzent, wie z. B. in τα πράγμα τά μου ( ta prágma mou ,meine Sachen') oder φέρνον τάς το μου ( férnon tás to mou ‚es-mir-bringend'). [11]

Satzakzent

Wie das Deutsche ist das Griechische in der Lage, bestimmte Glieder des Satzes als für die Aussage entscheidend hervorzuheben und so die Aussage des Satzes durch den Satzakzent zu modifizieren: Το γράμμα είναι για μένα ( To grámma íne gia ména ‚Der Brief ist für mich [sonst niemanden]') vs. Το γράμμα είναι για μένα ( To grámma íne gia ména ‚Der Brief ist [wirklich] für mich'); oder auch in der Frage: Δε θέλεις τίποτα ; ( De thélis típota ; ,Du brauchst nichts?' [Standardakzent]) vs. Δε θέλεις τίποτα; ( De thélis típota; ‚Willst du wirklich gar nichts?' [emphatische Nachfrage]).

In der Umgangssprache ist als Mittel der inhaltlichen Akzentuierung in einzelnen Wörtern auch Silbenlängung (temporaler Akzent) zu beobachten.

Grammatik

Die neugriechische Sprache ist eine synthetische Sprache mit flektierenden und fusionalen Elementen. Dabei wurden gegenüber dem Altgriechischen flektierende Elemente zugunsten von Affix - und periphrastischen Bildungen zurückgedrängt. Sie ist eine der wenigen indogermanischen Sprachen, die eine synthetische, also ohne Hilfsverben konstruierte Diathese (dh eigene Verb-Endungen für Aktiv und Passiv) besitzt. Die Unterscheidung der Verb- Aspekte einmalig/abgeschlossen (perfektiv) und dauernd/wiederholt (imperfektiv) wurde systematisiert und auf alle Tempora außer dem Indikativ Präsens ausgedehnt.

Morphologie

Das Neugriechische kommt mit einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Morphemen zur Kennzeichnung der grammatischen Kategorien aus, die aber häufig nicht eindeutig sind und mehrere Formen bezeichnen. Die Endung /-i/ beispielsweise kann beim Verb die dritte Person Singular ( πίνει píni ‚er trinkt'), beim Substantiv den Nominativ Plural maskuliner ( φίλοι fíli ‚Freunde'), den Nominativ und Akkusativ Singular femininer ( φίλη fíli ,Freundin') oder neutraler Substantive ( φιλί filí ,Kuss') ausdrücken, bei Adjektiven die Formen Nominativ Plural Maskulinum ( μεγάλοι megáli ‚große'), Nominativ und Akkusativ Femininum ( μεγάλη megáli ‚große') und Neutrum ( βαρύ varí ‚schweres') bezeichnen. Diese Vielzahl von homophonen Endungen wird erst im Kontext, aber auch oft im Schriftbild durch die historische Orthographie, die noch den Lautstand des Altgriechischen wiedergibt, eindeutig.

Sprachgeschichtlich verhältnismäßig jung sind die zahlreichen und häufig gebrauchten Diminutiv-Endungen (z. B. -άκι -aki , -ούλης -oulis , -ούλα -oula , -ίτσα -itsa ), mit denen außer Verniedlichung auch Vertrautheit, Üblichkeit oder Nähe ausgedrückt werden.

Zu den flektierenden Elementen des Neugriechischen zählt das regelmäßige Vorkommen von je zwei Stämmen der Verben, die zwei verschiedene Aspekte verkörpern. Im Regelfall wird der Aorist -Stamm aus dem Präsens -Stamm gebildet, der durch /s/ für das Aktiv und /th/ für das Passiv erweitert wird, teilweise unter Verhärtung des Stammauslauts, beim Passiv unter Verschiebung des Frikativs auf den Stammauslaut und Ersatz des /th/ durch /t/. Beispiele:

Präsensstamm Aoriststamm (Aktiv) Aoriststamm (Passiv)
κρυβ- kriv- κρυψ- krips- κρυφτ- krift-
δειχν- dichn- δειξ- dix- δειχτ- dicht-
ετοιμαζ- etimaz- ετοιμασ- etimas- ετοιμαστ- etimast-
πληρων- pliron- πληρωσ- pliros- πληρωθ- pliroth-
αγαπ(α)- agap(a)- αγαπησ- agapis- αγαπηθ- agapith-

Unterschiede zum Altgriechischen

Im Verlauf der Sprachgeschichte ergaben sich einige grammatikalische Vereinfachungen gegenüber dem Altgriechischen. Im Zuge der Vereinigung von Dimotiki und Katharevousa wurden allerdings einige grammatikalische und lexikalische Archaismen wiederaufgenommen, die zum Teil vielleicht auch kontinuierlich im Gebrauch waren und hier angemerkt werden:

 • Der Dativ ist verloren gegangen und wird syntaktisch meist durch eine Präpositional-Konstruktion mit σε ( se ‚zu') oder για ( gia ‚für') mit dem Akkusativ ersetzt. Nur in festen Ausdrücken wie εν τω μεταξύ ( en to metaxý ‚inzwischen') oder τοις εκατό ( tis ekató ‚Prozent') begegnet man dem Dativ noch.
 • Einige Deklinationen (Zusammenfall von a-Deklination und konsonantischer Deklination) sind verschwunden, ebenso haben sich die unterschiedenen Formen der erhaltenen Deklinationen verringert. Nur eine Minderheit von Wörtern folgt noch altgriechischen Deklinationsparadigmata, wie z. B. το ήπαρ ( to ípar ‚die Leber') oder το δόρυ ( to dóri ‚der Speer').
 • Der Verlust des Infinitivs wurde durch Nebensatzkonstruktionen mit να ( na ) ausgeglichen („ich will kaufen“ → „ich will, dass ich kaufe“). In seltenen Fällen wird noch der substantivierte Infinitiv verwendet, wie z. B. το είναι και το γίγνεσθαι ( to íne ke to gígnesthe ‚Sein und Werden') oder το μεταφράζειν ( to metafrázin ‚das Übersetzen'), wenn speziell die Handlung und nicht das Ergebnis ausgedrückt werden soll, was η μετάφραση ( i metáfrasi ‚die Übersetzung') alleine nicht vermag.
 • Verlust des Modus Optativ zugunsten von Konstruktionen mit να (na) oder ας (as) .
 • Verlust des Duals , dessen Stelle der Plural mit übernimmt.
 • Die neue Modalpartikel θα ( tha ; aus θέλω να thélo na ‚ich will, dass …' > θε' να the' naθα tha ) ersetzte eigene Konjugationsmorpheme für das Futur und Konditional.
 • Reduzierung der meisten Partizipien auf das Partizip Perfekt Passiv ( -μένος -ménos ) und/oder das Gerund ( -οντας/-ώντας -ondas/-óndas ). Ausnahme: Einige ‚gelehrte' Partizipien, die wie im Altgriechischen voll deklinabel sind, z. B. υπάρχων ( ypárchon ‚existierend'), εισαχθείς ( isachthís ‚eingeschrieben'), δρών ( drón ‚handelnd'), επιζών ( epizón ‚überlebend') uvm
 • Verlust des Imperativs der dritten Person. Ausnahme: Bestimmte feste Ausdrücke wie έστω ( ésto ‚es sei, wenigstens') oder ζήτω! ( zíto ‚er/sie/es lebe (hoch)!').
 • Neue Pronomina für die zweite Person Plural, da die alten wegen der Lautveränderung ( Itazismus ) akustisch nicht mehr von denen der ersten Person Plural zu unterscheiden waren.
 • Reduzierung der Reduplikation ; sie ist nur noch in seltenen Fällen beim Partizip Perfekt Passiv vorhanden, z. B. πε πεισμένος ( pe pismenos ‚überzeugt'), προσ κε κλημένος ( pros ke klimenós ‚eingeladen'), πε φωτισμένος ( pe fotisménos ‚erleuchtet, aufgeklärt') uam
 • Reduzierung des Augments auf die Fälle, in denen es betont ist. Ausnahmen gibt es bei wenigen gelehrten Verben: εθεωρείτο (etheoríto) , επρόκειτο (eprókito) , εξερράγη (exerrági) .
 • Entwicklung des neugriechischen periphrastischen Perfekts, es wird analytisch gebildet mit dem Hilfsverb έχω ( écho ,haben') und dem Aparemfato , im Futur zusätzlich mit der vorangestellten Futurpartikel θα (tha) . Dafür verschwand das altgriechische Perfekt, welches vornehmlich durch Stammreduplikation gebildet wurde. Auf eine Handlung oder ein Ereignis wird sich mit perfektischen (resultativen) Aspekt in den drei Zeitstufen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft bezogen: έχω δει ( écho di ‚ich habe gesehen'), είχα δει ( ícha di ‚ich hatte gesehen') und θα έχω δει ( tha écho di ‚ich werde gesehen haben'). Ereignisse in einer der Perfektformen werden fokussiert in ihren Auswirkungen auf die Erzählzeit beschrieben.
 • Das altgriechische Haupttempus Futur, welches mit eigenem Verbstamm gebildet wurde, aber nicht aspektdifferenzierbar war, ist der neugriechischen Futurbildung mittels der aus einer Modalkonstruktion abgeleiteten Futurpartikel θα (tha) gewichen: θα βλέπω ( tha vlépo ‚ich werde [ständig, wiederholt, dauernd] sehen'), θα δω ( tha do ‚ich werde [einmalig] sehen') und θα έχω δει ( tha écho di ‚ich werde gesehen haben'). In griechischen Grammatiken werden die Futurformen als Dauer-Futur, einmaliges Futur und Perfekt-Futur bezeichnet.
 • Die beiden letzten Punkte beschreiben die konsequente Fortentwicklung des temporal unvollständigen Drei-Aspekte-Systems des Altgriechischen. Im Neugriechischen kann jedes der drei Tempora Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in allen drei Aspekten ( Perfektiv / Aorist , Imperfektiv und Perfektisch/Resultativ ) realisiert werden. Für die prinzipiell nur als im Verlauf begriffene Gegenwart besteht dabei die Einschränkung, dass zwischen den Aspekten Perfektiv und Imperfektiv nur in einer nicht tempusmarkierten, modalen Nebensatzfügung ( Hypotaxe , υποτακτική ) mittels Aorist- oder Präsensstamm unterschieden werden kann. Dieser auch als Infinitiv-Ersatz dienende Satzbau gehört allerdings zu den häufigsten Grundmustern der neugriechischen Umgangssprache.

Besonderheiten

Die beibehaltene Aspekt -Unterscheidung der einmaligen, abgeschlossenen Handlung (gebildet mit dem Aorist-Stamm der Verben) und der andauernden oder wiederholten Handlung (gebildet mit dem Präsens-Stamm) ist eine in fast allen germanischen Sprachen unbekannte grammatische Kategorie und verlangt deshalb vom Neugriechisch Lernenden besondere Aufmerksamkeit. In der englischen Sprache existiert mit dem Partizip Präsens in seinen verschiedenen Verwendungsweisen ( he was reading, he kept reading, while reading… ) eine ähnliche Kategorie. Zu konkreten Informationen über die Aspektunterscheidung im Neugriechischen siehe die Artikel Aorist und Paratatikos .

Eine weitere grammatische Besonderheit des Neugriechischen ist die reichhaltige Wortgruppe sogenannter Deponentien , das sind Verben, die mit passivischen Endungen gebildet werden, aber trotzdem rein aktivische Bedeutung haben ( έρχομαι érchome ‚ich komme'). Schließlich gehört das Neugriechische zu den Sprachen mit den meisten unregelmäßigen Verben; siehe hierzu Unregelmäßige Verben im Neugriechischen .

Wortschatz

Im Grundwortschatz des Neugriechischen ist die ununterbrochene Kontinuität in der Sprachgeschichte seit dem Altgriechischen deutlich erkennbar, der weitaus größte Teil des neugriechischen Vokabulars stammt etymologisch direkt aus dem Altgriechischen. Auch die Ähnlichkeiten auf morphologischer Ebene sind stärker ausgeprägt, als man es in der vergleichbaren Entwicklung vom Lateinischen zum Französischen oder Spanischen vorfinden kann. Zahlreiche elementare Wörter wie άνθρωπος ( ánthropos ‚Mensch'), θάλασσα ( thálassa ‚Meer'), θεός ( theós ‚Gott'), ουρανός ( ouranós ‚Himmel') oder φίλος ( fílos ‚Freund') sind seit Jahrtausenden nahezu unverändert Bestandteil der griechischen Sprache. Andere Wörter haben einen mehr oder weniger großen Bedeutungswandel erfahren, so παιδεύω ( pedévo , altgriechisch ‚erziehen' → neugriechisch ‚quälen'), περίπτερο ( períptero , altgriechisch περίπτερος peripteros ‚das [mit umlaufenden Säulen] umflügelte, Säulentempel' → neugriechisch ‚Kiosk'), γαμώ ( gamó , altgriechisch ‚heiraten' → neugriechisch ‚ficken'), πονηρός ( ponirós , altgriechisch, der Schlechte' → neugriechisch ,der Gerissene'), manche auch durch den Kontext des Christentums wie άγγελος ( ángelos , altgriechisch ‚Bote' → neugriechisch ‚Engel').

Über die Katharevousa, die zahlreiche Begriffe aus dem Altgriechischen neu aufgriff, sind Wörter altgriechischen Ursprungs ins Standardgriechische eingegangen, die zuvor im Laufe der Zeit verschwunden waren. So besteht neben dem Wort μάτι (máti) , das sich aus der altgriechischen Diminutivform ὀμμάτιον (ommátion) zu ὄμμα (ómma) bildete, auch das direkt aus dem Altgriechischen entlehnte Wort οφθαλμός ( ofthalmós ‚Auge'). Beispiele für Ausdrücke, die in der traditionellen Volkssprache nicht existent waren, heute aber trotz ihrer „gelehrten“ Herkunft zum griechischen Grundwortschatz gehören, sind etwa εν τω μεταξύ ( en to metaxý ‚in der Zwischenzeit'), τουλάχιστον ( touláchiston ‚wenigstens') oder ενδιαφέρων ( endiaféron ‚interessant').

Zusammengesetzte Begriffe und Wortneubildungen wurden fast immer auf der Grundlage des antiken Wortschatzes gebildet: Ist beispielsweise κρασί (krasí) das gängige Wort für Wein, so gehen λευκός οίνος ( levkós ínos ,Weißwein') und οινουργείο ( inourgío ,Weinpresse') auf das antike Wort zurück; ebenso sind die Begriffe ιχθυοπολείο ( ichthiopolío ,Fischhandlung') und ιχθυοτροφείο ( ichthiotrofío , Fischzucht ') nicht auf der Grundlage von neugriechisch ψάρι (psári) , sondern von altgriechisch ίχθυς ( íchthys ,Fisch') gebildet. Auf gleiche Weise werden griechischstämmige internationale Fachwörter rückentlehnt. Beispiele hierfür sind ηλεκτρισμός ( ilektrismós ‚Elektrizität') und ξυλόφωνο ( xylófono ‚Xylophon'), ξενοδοχείο ( xenodochío ‚Hotel') und λεωφορείο ( leoforío ‚Bus').

Einige altgriechische Wortstämme liegen sowohl in einer sprachgeschichtlich ererbten als auch einer hochsprachlichen, neu aus dem Altgriechischen entlehnten Form vor, deren Bedeutung sich unterscheiden kann (so λευτεριά lefteriá neben ελευθερία elefthería ,Freiheit'; γωνιά goniá nur im volkstümlichen Sinne von ‚Ecke' vs. γωνία gonía , auch ‚Winkel' im mathematischen Sinne).

Mit sehr guten Kenntnissen des Altgriechischen ist ein schriftlich vorliegender neugriechischer Text sinngemäß oft zu verstehen; umgekehrt ist es jedoch nur mit Neugriechisch-Kenntnissen deutlich schwieriger, Sinn und grammatikalische Strukturen eines altgriechischen Textes zu erfassen. Auch Griechen müssen also Altgriechisch lernen, um Homer , Thukydides und Platon lesen zu können. Da an deutschen Schulen die abgewandelte Variante der Erasmischen Aussprache des Altgriechischen gelehrt wird, kann man mit diesen Altgriechisch-Kenntnissen im heutigen Griechenland im Normalfall weder verstehen noch verstanden werden. An griechischen Schulen wird Altgriechisch dagegen nach neugriechischer Aussprache gelehrt.

Weiterführende Artikel: Liste griechischer Vornamen , Griechische Toponyme , Liste der Präpositionen im Neugriechischen , Griechische Zahlwörter

Lehn- und Fremdwörter

Das Neugriechische hat in den Jahrhunderten der Herrschaft anderssprachiger Mächte viele Wörter aus deren Sprachen übernommen.

In spätantiker und frühbyzantinischer Zeit drangen zahlreiche Wörter aus dem Lateinischen in den griechischen Wortschatz. Schon im frühen Mittelalter sind auch einige arabische Wörter aufgenommen worden, vor allem im Bereich Mathematik oder Medizin , vereinzelt finden sich auch im Mittelalter entlehnte Wörter albanischer oder slawischer Herkunft im griechischen Wortschatz.

So findet man zahlreiche italienische Vokabeln, die durch die genuesischen oder venezianischen Besatzer übermittelt wurden ( bagno > μπάνιο ‚Bad'; venezianisch coverta > κουβέρτα ‚Decke'; scala > σκάλα ‚Treppe'; terrazza > ταράτσα ‚Terrasse'), daneben nicht minder zahlreiche türkischstämmige Wörter, letztere vor allem aus dem Bereich der Alltagskultur wie Essen oder Musik ( köfte > κεφτές ,Frikadelle'; tüfek > τουφέκι ‚Gewehr'). Die Bezeichnungen neuzeitlicher Errungenschaften sind teils aus dem Französischen ( douche > ντους ‚Dusche'; crayon > κραγιόν ‚Lippenstift') oder Englischen übernommen ( bar > μπαρ ‚Kneipe'; sandwich > σάντουιτς ‚belegtes Brot', goal > γκολ ‚Tor [im Fußball]', parking > πάρκινγκ ‚Parkplatz'). Dabei kehrten nicht selten griechische Lehnworte aus den anderen Sprachen ins Griechische zurück: so im Fall des altgriechischen λιμήν ,Hafen', das über türkisch liman neugriechisch λιμάνι ergab (vielleicht auch altgriechisch καλός δρόμος ,gute Straße' > türkisch κaldirim ,Straße, Gehweg' > neugriechisch καλντερίμι ,Kopfsteinpflaster'); vgl. altgriechisch παστά ,Gesalzenes' > italienisch pasticcio ,Pastete' > neugriechisch παστίτσιο ,Nudelauflauf aus der ionischen Küche'.

Anglizismen sind nicht so häufig wie im Deutschen, einerseits weil zu Zeiten der Katharevousa Neologismen aus griechischstämmigen Wurzeln gebildet wurden, andererseits weil sich englische Wörter in die phonetisch völlig verschiedene Sprache Griechisch nicht so unproblematisch integrieren lassen wie ins enger verwandte Deutsche. Das Deutsche tritt etwa im Gegensatz zu Osteuropa nur in sehr wenigen Fällen als Gebersprache für das Griechische auf ( σνίτσελ snítsel ‚Schnitzel'; κιτς kits ‚Kitsch'); das Wort ( μπίρα bira ) ist gar geläufiger als das ältere griechische ζύθος zythos für Bier. (Siehe auch Liste deutscher Wörter in anderen Sprachen .)

Schrift

Im Neugriechischen wird das griechische Alphabet verwendet, das in seiner heutigen Form nahezu unverändert seit 403 v. Chr. besteht. Beim orthographischen System des Neugriechischen handelt es sich um eine historische Rechtschreibung , die bestimmte Verschriftlichungen von Lauten und Lautkombinationen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg bewahrt hat, obwohl sich die Lautwerte in der gesprochenen Sprache zwischenzeitlich mehrfach geändert haben. Daraus ergibt sich das für Lernende problematische Phänomen, dass Schrift und gesprochene Sprache nicht deckungsgleich sind, wie es beispielsweise im Italienischen und Türkischen annähernd der Fall ist. Bekanntestes Beispiel hierfür ist der Iotazismus (bzw. Itazismus ), also das lautliche Zusammenfallen der Grapheme η, υ, ει, οι und υι mit ι . Bei völlig identischer Aussprache als ​[⁠ i ⁠]​ existieren im Neugriechischen nach wie vor alle sechs verschiedenen Schreibweisen. Darüber hinaus gibt es zwei Schreibungen für ​[⁠ ɔ ⁠]​ ( ο und ω ) und zwei für ​[⁠ ɛ ⁠]​ ( αι und ε ). Die Rechtschreibung ist dabei, ähnlich wie weitgehend im Französischen , eindeutig: Man kann also lesend mit hoher Treffsicherheit die Lautung auch unbekannter Wörter erschließen, umgekehrt muss die korrekte Schreibung der genannten Vokale aber erlernt werden oder kann wahlweise aus der Kenntnis des Altgriechischen erschlossen werden.

Diakritische Zeichen

Die betonte Silbe eines mehrsilbigen Wortes wird durch ein Akzentzeichen, den Akut gekennzeichnet, bei den Digraphen ( οι, αι, ει, ου, ευ, αυ ) wird sie auf den zweiten Buchstaben gesetzt. Bei einigen Aussprachevarianten wird der Akut nur bei der ‚zweisilbigen' Form gesetzt: μια [ mɲa ] vs. μία [ ˈmi.a ] und δυο [ ðjɔ ] vs. δύο [ ˈði.ɔ ]. Um Ambiguitäten in der Orthographie zu vermeiden, wird der Akut auch bei einigen einsilbigen gleichlautenden Wortpaaren zur graphischen Unterscheidung eingesetzt ( η [weiblicher Artikel] ≠ ή ,oder', πως ,dass' ≠ πώς ,wie?', που [Relativpronomen] ≠ πού ,wo?'). Er wird nur bei Wörtern gesetzt, die Minuskeln enthalten, also Ελλάς , aber ΕΛΛΑΣ .

Der doppelte Punkt über den Vokalen ι oder υ (das Trema ) ist kein Betonungszeichen, sondern ein typographischer Hinweis darauf, dass eine Buchstabenkombination aus zwei Vokalen, die normalerweise gemeinsam ausgesprochen würden, in diesem Fall als zwei getrennte Vokale gesprochen werden soll ( Diärese ). Ohne Trema würde z. B. das Wort παϊδάκια [ pa-i-ˈðakʲa ] ‚Lammkottelets' wie [ peˈðakʲa ] ‚kleine Kinder' gesprochen. Fällt der Akzent auf den ersten der beiden Vokale, erübrigt sich das Trema (so in κέικ kéik [ ˈcɛik ] ‚Kuchen'). Dagegen muss es gesetzt werden, wenn der Akzent auf den letzten der beiden aufeinanderfolgenden Vokale fällt wie im Familiennamen Νικολαΐδης ( Nikolaídis /ni.ko.laˈi.ðis/), um eine Interpretation als Digraph zu vermeiden.

Phonetische Ambiguitäten

Wie oben erwähnt, ist im Neugriechischen meist jedem Graphem (oder jeder Gruppe von Graphemen) ein bestimmtes Phonem (oder eine Gruppe von Phonemen) zugeordnet, dh man kann von der Schreibung mit Kenntnis einiger Regeln fast sicher auf die korrekte Aussprache schließen. Jedoch gibt es auch einige Fälle, in denen die Aussprache nicht vollständig aus der geschriebenen Form ersichtlich wird. Dies ist der Fall

 • bei Graphemen, die dem Phonem /i/ entsprechen. Hier entscheidet oft die gelehrte oder volkstümliche Herkunft des Wortes darüber, wie das Graphem auszusprechen ist; Beispiele: ποιος [ pjɔs ]/[ pʝɔs ] vs. ποιότητα [ piˈɔtita ], έννοια [ 'ɛnja ] vs. [ 'ɛnia ];
 • bei den Konsonantenkombinationen μπ, ντ, γκ, γγ , sofern sie nicht am Wortanfang stehen; unter jedem dieser Digraphen sind zwei Aussprachevarianten vereint: b/mb, d/nd, g/ng, g/ng; Beispiele: τούμπα – ταμπού ( mb a – ta b ú ), άντρας – ξεντύνω ( á nd ras – kse d íno ), αγκαλιάζω – ογκρατέν ( a ng aljázo – o g ratén ), άγγελος – επαγγελματίας ( á ng elos – epa g elmatías ).

Transkription

Die Transkription des griechischen Alphabets mit lateinischen Buchstaben für das Neugriechische wird im Deutschen nicht einheitlich gehandhabt, eine existierende ISO -Norm konnte sich bislang nicht durchsetzen.

Für den Gebrauch lateinischer Buchstaben im Internetverkehr haben sich einige Umschriftvarianten entwickelt, die als Greeklish bezeichnet werden.

Textprobe

Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψέ ποτε της να μιλιέται.
Audio-Datei / Hörbeispiel Gesprochen ? / i
Aníko se mia chóra mikrí. Éna pétrino akrotíri sti Mesógio, pou den échi állo agathó pará ton agóna tou laoú tou, ti thálassa, ke to fos tou íliou. Íne mikrós o tópos mas, allá i parádosí tou íne terástia ke to prágma pou ti charaktirízi íne óti mas paradóthike chorís diakopí. I ellinikí glóssa den épapsé pote tis na miliéte. (Transkription)
[ aˈnikɔ sɛ mja ˈxɔra miˈkri. ˈɛna ˈpɛtrinɔ akrɔˈtiri sti‿mɛˈsɔʝiɔ pu ðɛn ˈɛçi ˈalɔ aɣaˈθɔ parˈa tɔn aˈɣɔna tu laˈu‿tu, ti ˈθalasa, kʲɛ tɔ fɔs tu‿ˈilʲu. ˈinɛ miˈkrɔs ɔ tɔpɔz‿mas, aˈla i paˈraðɔˈsi‿tu ˈinɛ tɛˈrastia kʲɛ to ˈpraɣma pu ti xaraktiˈrizi ˈinɛ ˈɔti mas‿paraˈðɔθikʲɛ xɔˈriz‿ðjakɔˈpi. i ɛliniˈkʲi ˈɣlɔsa ðɛn ˈɛpapsɛ pɔˈtɛ tis na miˈlʲɛtɛ. ] (IPA -Umschrift)
Ich gehöre zu einem kleinen Land. Ein felsiges Kap im Mittelmeer ohne anderen Reichtum, als den Lebenskampf seines Volkes, das Meer und das Licht der Sonne. Mein Land ist klein, aber sein Erbe ist gewaltig und durch die Tatsache gekennzeichnet, dass es uns ohne Unterbrechung überliefert worden ist. Die griechische Sprache hat nie aufgehört, gesprochen zu werden.
Giorgos Seferis : Rede zur Verleihung des Nobelpreises, Stockholm 1963 [12]

Literatur

Geschichte
Dialekte
 • Νικόλαος Π. Ἀνδριώτης: Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου (deutsch „Über die Mundart von Imbros“). Ελεύθερη Σκέψις , Athen 1996.
 • Nikolaos P. Andriotis: Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten. (= Schriften der Balkankommission. 22). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften , Wien 1974.
 • Νικόλαος Π. Ἀνδριώτης: Το γλωσσικό ιδίωμα του Μελένικου (deutsch „Die Mundart von Meleniko “). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών , Thessaloniki 1989.
 • G. Mavrochalyvidis, JI Kessissoglou: Le Dialecte d'Axos . Préface de NP Andriotis. Imprimerie de l'Institut français d'Athènes, 1960.
 • Dimitrios Phosteris, JI Kessissoglou: Vocabulaire d'Aravani . Préface de NP Andriotis. Imprimerie de l'Institut français d'Athènes, 1960.
 • Peter Trudgill: Modern Greek dialects. A preliminary classification. In: Journal of Greek Linguistics 4, 2003, S. 54–64, ISSN 1566-5844 .
Grammatik
Einsprachige Großlexika
 • Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας . Erste Auflage. Athen 1998.
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών (Hrsg.): Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής . Erste Auflage. Thessaloniki 1998.
Etymologisches Lexikon
 • Νικόλαος Π. Ἀνδριώτης: Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής (dt. „Etymologisches Lexikon der neugriechischen Gemeinsprache“). Institut français d'Athènes, Athen 1951; Nachdrucke Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) , Thessaloniki 1967, 1971, 1983, 1988, 1992, 1995, 2006, zuletzt 2008.
Sprachlehrwerke
 • Maria Christmann-Petropoulou: Neugriechisch, Lehr- und Arbeitsbuch. Drei Bände. Dritte, verbesserte und erweiterte Auflage. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2004, ISBN 3-8253-1584-3 .
 • Hans und Niki Eideneier : Neugriechisch ist gar nicht so schwer. Ein Lehrgang mit vielen Liedern, Illustrationen, Fotos sowie Karikaturen von Kostas Mitropulos. Zwei Teile. L. Reichert, Wiesbaden 1980; fünfte bzw. vierte, verbesserte Auflage ebd. 1993 (Teil 1, Hauptband, ISBN 3-88226-595-7 ) und 1991 (Teil 2, ISBN 3-88226-510-8 ; weitere Teilbände mit Lösungsschlüssel, methodischen Hinweisen, Sprech- und Musikkassette sind verfügbar).
 • Hans und Niki Eideneier: Neugriechisch ist gar nicht so schwer. Grundwortschatz. Grundgrammatik. L. Reichert, Wiesbaden 1984, 1986, ISBN 3-88226-284-2 .
 • Hans und Niki Eideneier: Neugriechisch ist gar nicht so schwer. Teil 3: 100 Texte von leicht bis schwer . ISBN 3-89500-080-9

Weblinks

Wikibooks: Neugriechisch – Lern- und Lehrmaterialien

Einzelnachweise

 1. ethnologue.org
 2. Christos Karvounis (2002): „[Der Kampf um die Sprache im 19.–20. Jh.] beschleunigte einen Mündigkeitsprozess, durch den die volkssprachliche Grundlage mit den hochsprachlichen Elementen schließlich zusammenwuchs, was zu einer ‚Gemeinsprache' führte ( Νεοελληνική κοινή / Standard modern Greek ), die vielleicht kraftvoller und ausdrucksstärker ist als je zuvor.“
  Adrados (2001), S. 289: „Was wir daher gemeinhin Neugriechisch nennen, ist nicht ganz einheitlich, denn es bewahrt in seiner Phonetik und Morphologie und besonders in seinem Wortschatz zahlreiche Elemente der alten Hochsprache.“
 3. Peter Mackridge: The Modern Greek Language. Oxford 1985, ISBN 0-19-815770-3 .
 4. GN Hatzidakis 1892, S. 342.
 5. Triandafyllidis 1938, S. 66 f.
 6. Brian Newton: The Generative Interpretation of Dialect. A Study of Modern Greek Phonology. Cambridge 1972, ISBN 0-521-08497-0 .
 7. Eintrag zum Tsakonischen auf ethnologue.com
 8. Porträt (Universitat Oberta de Catalunya)
 9. Eintrag im UNESCO Red Book on Endangered Languages
 10. ethnologue.com
 11. a b Amalia Arvaniti, Mary Baltazani: Intonational Analysis and Prosodic Annotation of Greek Spoken Corpora. Prepublication version ( PDF-Download ; 445 kB)
 12. Efrossini Kalkasina-Korn und Elisabeth Weiler (Hrsg.): Νεοελληνικά Διηγήματα . Neugriechische Erzählungen. München 1988, ISBN 3-423-09248-3 .