Moderne tider

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Moderne kunstnerisk begyndelse: Michelangelos David som marmoreksemplar ved indgangen til Palazzo Vecchio i Firenze

Ifølge en fælles periodiseringsordning er den moderne tidsalder den tredje af de store historiske epoker efter antikken og middelalderen og strækker sig frem til i dag. I historiske studier antages begyndelsen på den moderne æra at være begyndelsen af ​​det 15. til det 16. århundrede, der opfattes som et vendepunkt i flere henseender med en vis tidsmæssig båndbredde - og frem for alt fra et europæisk synspunkt .

Anført som epokale vendepunkter er for eksempel den osmanniske erobring af Konstantinopel i 1453, opdagelsen af ​​Amerika i 1492 og reformationen, der blev indledt af Martin Luther i 1517. Fra et kulturhistorisk synspunkt skal renæssancen , humanismen og udviklingen af bogtryk i Europa med bevægelige karakterstempler også ses som vendepunkter. I betydningen en standardisering af de forskellige observationsniveauer er året rundt 1500 blevet sædvanligt i historiske undersøgelser for datering i begyndelsen af ​​den moderne tidsalder.

Hvad angår opdagelsesalderen , den tidlige kolonialisme og reformationen og kontrareformationen , er æraen med efterfølgende perioder i Europas moderne historie i trediveårskrigen og oplysningstiden for globalt at nævne spredningen af industrielle revolution , det "lange" 19. århundrede med imperialismens æra og det "korte" 20. århundrede (med de to verdenskrige , Holocaust og atomvåbnet ), som er gået over i samtidens historie .

Særtræk ved den moderne tidsalder i modsætning til tidligere epoker i menneskets historie inkluderer reducerede fødselsrater, øget levetid, hurtigere ændringer i økonomiske og sociale forhold og globaliseringen af transportforbindelser, økonomiske relationer og kommunikationsmuligheder. Videnskabelig viden, revolutionære omvæltninger, kapitalistiske økonomiske strukturer og ønsket om demokratisk frihed er vigtige faktorer, der fremskynder moderne forandringer. Den moderne optimisme for fremskridt, der har domineret i lang tid, er genstand for kritisk refleksion i lyset af humanitære tilbageslag og uløste menneskelige problemer som dem, der er forbundet med klimakrisen .

Koncepthistorie

Ideen om en ny tid eller moderne tidsalder som en historisk epoke ved overgangen fra det 15. til det 16. århundrede går tilbage til renæssancens humanister , der fandt en middelalder mellem deres nutid og det traditionelle vidnesbyrd om antikken , hvortil de forsøgte at forbinde som et eksemplarisk udtryk. Ud over denne middelalder begyndte en ny æra for dem med deres genopdagelse.

En opdeling af menneskets historie i oldtid, middelalder og moderne tid blev første gang præsenteret i 1702 af Halle- gymnasielederen og historikeren Christoph Cellarius i den latinske titel af hans trebinds lærebog: Historia universalis, in antiquam et mediaevi ac novam divisa. Justus Lipsius havde imidlertid allerede brugt en tilsvarende ordning, der i 1601 opdelte romersk historie i historia romana vetus , historia romana media , historia romana nova . [1]

Midlertidig udvidelse og underopdeling

Relief printer på Gutenberg monumentet, Mainz

Hvor moderne tid tjener til at strukturere historien på trods af det eurocentriske udgangspunkt, er der en relativ konsensus blandt historikere til dato omkring 1500. [2] I forbindelse med overgangen fra det 15. til det 16. århundrede var der en række afgørende udviklinger, hvoraf nogle blev overlejret; Disse omfatter udover renæssancen trykpressen , reformationen , de vigtige opdagelsesrejser , tidlig kapitalisme og den tidligt moderne stat. [3] I denne sammenhæng indgår betydelige individuelle begivenheder, som igen nogle gange blev angivet som begyndelsen på den moderne tidsalder: erobringen af ​​Konstantinopel i 1453 , opdagelsen af ​​Amerika i 1492 eller Luthers 95 teser i 1517.

Slutningen på den moderne æra falder sammen med den respektive nutid, medmindre - i modsætning til den klassiske trepartsinddeling - den seneste historie og samtidshistorie opbevares adskilt. [4] Yderligere elementer i en sammenbrud af den moderne æra er den tidlige moderne æra i perioden mellem 1500 og 1800 og det lange 19. og korte 20. århundrede.

Som et alternativ til en moderne periodisering med epokeskellet kl. 1500 diskuteres ideen om en sadeltid i global skala fra 1750 til 1850, hvor vidtrækkende impulser udgik fra de atlantiske revolutioner og den industrielle revolution . Det blev også foreslået at betegne hele epoken mellem højmiddelalderen og slutningen af ​​1700 -tallet som "Gamle Europa" og først derefter at sætte begyndelsen på den moderne æra. [5]

Kendetegn

Hvis man følger den opfattelse, at begrebet en epoke har til formål at understrege "hvad der udgør en tid", dvs. at karakterisere verden eller en kultur i den pågældende periode, [6], kommer tre træk særligt i betragtning for den moderne tidsalder i forhold til tidligere aldre: befolkningsudviklingen, en accelereret ændring på mange områder af livet for og af mennesker samt et stigende globalt netværk af trafikveje og kommunikation.

Demografisk overgang

Det grundlæggende i befolkningsudvikling anses for at være en vigtig forudsætning for analyser af samfundet som helhed, men også som "historiens eksistentielle kerne, hvor vi alle bidrager selv", nemlig - villigt eller utilsigtet - i forbindelse med generativ adfærd eller reproduktion. [7] Den afgørende faktor for udviklingen af ​​befolkningstallene, der i moderne tid har nået tidligere ukendte stigningshastigheder i faser og regionsspecifikt, er forholdet mellem fødsler og dødsfald i en defineret periode eller fødselsraten ift. dødelighed .

Det anslås, at omkring 1500 var verdens befolkning omkring 425 millioner, heraf omkring 80 millioner i Europa. Begge størrelser er fordoblet i år 1800: til 900 millioner mennesker på verdensplan, heraf 220 millioner europæere. [8] En hurtigt accelereret befolkningstilvækst i dele af Europa, især i England, begyndte fra 1750: I 1900 voksede den samlede befolkning i Europa fra 140 millioner til 401 millioner, [9] alene i Storbritannien dog fra 5,9 til 37 millioner mennesker. [10]

Et specifikt moderne fænomen er den demografiske overgang , hovedsagelig på grund af en markant stigende levetid. Årsagerne hertil er ud over den kvantitative og kvalitative stigning i fødevareproduktion, forbedret lægehjælp, lavere børnedødelighed og vellykket sygdomsbekæmpelse. [11] Mens flere mennesker efterfølgende levede længere, faldt fødselsraten ikke i første omgang i den demografiske overgang, så der var en betydelig befolkningstilvækst. I løbet af en overgangsperiode, der blev bestemt af forskellige faktorer og var forskellig for de enkelte lande og samfund, blev forholdet mellem dødelighed og fødsler justeret, og befolkningsstørrelserne stabiliseret. I England for eksempel strakte den demografiske overgang sig over 200 år fra 1740 til 1940, i Tyskland over 70 år (1870 til 1940), i Japan over 40 år (1920 til 1960). [12]

Accelereret forandring

Adolph von Menzel : Berlin-Potsdam Railway (1847)

Acceleration er blevet et mærkbart træk ved den moderne æra i flere henseender, for eksempel hvad angår rejsehastighed og transportbehandling. I dag er alle hurtigere transportmidler fra dampskibet over toget , bilen , omnibussen og metroen op til flyet . Også i det moderne arbejdsliv med maskinudvikling, samlebåndsproduktion og akkord har der været en til tider stærk acceleration. Produktionstiden for en Ford Model T faldt på samlebåndet fra 12,5 timer i 1909 til 1,5 timer i 1926, kostprisen fra 950 til 260 dollars. [13]

Men hastigheden på ændringer i historiske forhold er også steget i moderne tid. Allerede udsigten til generalstaternes møde i opløbet til den franske revolution skrev Mirabeau den 11. august 1788 med det indtryk, at "nationen havde avanceret med et århundrede inden for 24 timer." [14] Golo Mann skriver i Summa historica om "Begivenheder og gerninger skubbes overalt": Det tog et århundrede fra det første damplokomotiv til den første transkontinentale jernbane, men kun et kvart århundrede fra det første fly til den første transocean tilgang . Et halvt årtusinde lå mellem Columbus 'opdagelsesrejser og udforskningen af Arktis og Antarktis ; "udbruddet i rummet" fandt sted igen kun et halvt århundrede senere. ”Århundreder fra den første leg med elektricitet til dens brug til kommunikation, lys, trafik; Årtier fra det første glimt af atomkraft til atombomben . " [15]

Osterhammel ser accelerationen af ​​oplevelsen af ​​historien kun i en løs forbindelse med den vidtgående acceleration af rejse og kommunikation i 1800-tallet. Den franske revolution havde for eksempel kun begrænset direkte indvirkning. Allerede i nærheden blev England begejstret, men ikke rystet, mens USA i 1789 allerede havde styret sin egen revolution ind i institutionelle kanaler og hældt den i en forfatning . [16]

globalisering

Atlantisk trekantet handel

Som et fælles udtryk og en meget bemærket proces er globaliseringen hovedsageligt et fænomen i samtidens historie, dvs. den tilhører den nyeste moderne tid. Sociologen Ulrich Beck definerede globaliseringen i 1997 som "oplevelsen af ​​dagligdags handling, der bliver grænseløs i de forskellige dimensioner af økonomi, information, økologi, teknologi, transkulturelle konflikter og civilsamfund". [17] Men med hensyn til globaliseringen er der også en langsigtet udviklingslinje, som historikere hævder, især siden opdagelsestiden . På det tidspunkt blev der skabt en ny kontekst for økonomisk udveksling på globalt plan, selvom mange dele af verden endnu ikke var inkluderet i den. Kendte tidlige moderne fænomener var den økonomiske udnyttelse af det amerikanske sølv leveret i Europa og Asien samt den såkaldte atlantiske trekantede handel med rå bomuld, færdigvarer og slaver . [18]

For globalisering i betydningen dannelsen af ​​globale trafik- og kommunikationsnetværk var anden halvdel af det lange 1800-tal frem til Første Verdenskrig en markant opstartsfase. På det tidspunkt kom det til ledninger i verden, ikke kun på land, men ved at lægge kabler i tusinder af kilometer i havene og forbinde entferntesterområder i verden ved hjælp af telegraf og telegram . [19] I transportsektoren blev jernbanen det vigtigste netværksinstrument til kort- og langdistanceforbindelser på land. I modsætning hertil forblev transport og rejser på verdenshavene mere koncentreret om visse ruter og kryds, selvom store flydende selskabers "flydende paladser" blev varemærker for den æra. Det var først i anden halvdel af det 20. århundrede, at lufttrafikken, der strakte sig over land og hav, frembragte et intensivt brugt globalt transportnetværk. [20]

I årtierne før Første Verdenskrig opstod en ny fase i globaliseringsprocessen som følge af moderne imperialisme , hvor nutidens stormagters stræben efter politisk og økonomisk ekspansion konkurrerede om rum og ressourcer uden for deres eget nationale territorium. Som et resultat af den tilhørende kolonialisme og den senere afkolonisering var der udviklingsproblemer i den såkaldte tredje verden . [21]

Strukturelle områder og indbyrdes afhængigheder

Økonomi og arbejdsorganisation

I den moderne æra markerer den industrielle revolution den anden globale innovation inden for økonomisk og arbejdsliv i menneskets historie efter den neolitiske revolution . Ud over landbrugsproduktionen - og dens økonomiske vægt overgik det over tid - var der maskindrevet industriel produktion. På grund af særlige forhold udviklede dette sig først i England i forbindelse med kapitalakkumulering og investeringer , som indtil da primært havde spillet en rolle i kommercielle transaktioner. Allerede i 1200 -tallet blomstrede bankvirksomheden i Italien med kredit og veksler , især i Firenze , hvor Medici blev et magtfuldt dynasti . [22]

Frem for alt i produktionen af ​​klude, der i stigende grad skiftede fra den tidligere egenproduktion af husholdninger til kommerciel produktion, lå begyndelsen på koncentrationen af ​​købmandskapital. Dette skete især i regioner i Europa, der er kendt for dette, såsom Flandern , Norditalien , Upper Swabia og Central England . Det omfattende monopol på produktdistribution blev ledsaget af kontrol af produktionsstadierne i spinding , vævning og farvning . Det opnåede overskud dannede den kapital, hvormed produktionen kunne udvides og undermarkeder efterfølgende kontrolleres. Som eksemplet med Fugger -familien viser, var sådanne succesrige handlende også i stand til at gå ind i kreditforretningen og bruge deres kapital rentabelt hos små producenter såvel som med sekulære herskere. [23]

Blomsterfabrik , kobberstik fra Encyclopédie (1765)

Udgivelsessystemet til produktion af tekstiler diskuteres som et indledende trin i industrialiseringen eller proto-industrialiseringen . De store mængder bomuld, der blev indkøbt af velfinansierede handelshuse, blev f.eks. Først spundet og vævet i hjemmearbejde på landet og senere forarbejdet på fabrikker . Her blev arbejderne samlet til produktion baseret på arbejdsdeling - med livets verden som følge af en adskillelse af bopæl og arbejdsplads. "Fabrikken med sin tidsdisciplin, arbejdsdeling og også udnyttelsesmekanismer var således den perfekte forløber for fabrikkerne for den faktiske industrialisering." [24]

For starten af den industrielle revolution, der blev udløst i England [25] - alle efterfølgende industrialiseringsprocesser i andre lande var allerede forbundet med transnational teknologioverførsel [26] - var en række andre forudsætninger dog delvis ansvarlige. Omkring 1800 hektarudbyttet i engelsk hvedeproduktion var dobbelt så højt som næsten alle andre steder i verden - der tales ofte om en agrarrevolution, der gik forud for den industrielle revolution. [27] Et ensartet økonomisk område uden toldbarrierer i en stille ø, en iværksætterinteresse også udbredt i adelige kredse, den store handelsflåde og brug af kolonier, især til indkøb af råvarer, eksistensen af ​​hårde kulforekomster som et energireservoir til produktion af jern og stål, en innovation En gunstig teknologisk kultur og en forbrugerorienteret middelklasse, der fremmer produktsalg, fungerede sammen som drivkræfter for industrialiseringen i England. [28]

Industrialisering baseret på fabriksproduktion og fossile energikilder i forbindelse med langsigtet økonomisk vækst pr. Indbygger opstod primært under kapitalistiske forhold, men den blev også fremmet i socialistiske lande . [29] Her skulle proletariatet , de lønarbejdere, der var opstået som en klasse i industrifabrikken, frigøres fra de elendige omstændigheder, der blev beskrevet af Friedrich Engels i Arbejderklassens situation i England og frigivet til "herskende klasse" . I begyndelsen af ​​det 21. århundrede kan det konkluderes, at elendige levevilkår nu er mindre udbredt i industrialiseringens banebrydende stater end i den tredje verden , at det i de stort set mislykkede socialistiske stater ikke er proletarerne, men derimod kommunistiske partier, der former økonomi og samfund, og at grænserne for vækst under konventionelle forhold ser ud til at være økologisk nået på global skala. [30]

Magt- og herredømmeorganisation

Staten eller den mangfoldige verden af ​​stater sætter de politiske rammer, inden for hvilke moderne magt- og dominansforhold er kommet i spil. Ifølge Golo Mann har det europæiske samfund altid været medbestemt af staten i former for produktion og handel, opdragelse, uddannelse og offentlig moral samt i kultivering af kultur og har undertiden næsten udelukkende været bestemt af det. [31] Som en "monistisk suveræn stat" tillader den ikke nogen rettigheder eller statsfunktioner inden for det område, der tilhører den, som den ikke har givet sig selv, eller som er afledt af den. [32] Et vigtigt træk ved staten er derfor suverænitet , uafhængighed af enhver anden magt, enhver fremmed lov eller orden. Men før folket kom i spil som indehaveren af ​​statens suverænitet i slutningen af ​​1700 -tallet ( folkesuverænitet ) kombineret med udtrykkene demokrati og nation , optrådte en monark eller alternativt det herskende aristokrati som bærer af suverænitet på statsoverhoved. [33]

Udviklingen af ​​de moderne stater - bortset fra byrepublikker som Firenze , Venedig eller Genova i Italien - foregik oprindeligt i monarkisk regi. Det arvelige monarki forbundet med guddommelig ret dominerede i Europa. [34] Koncentrationen af ​​statsfunktioner, som herskerne tilstræbte i deres egen rådighedsbeføjelse, forudsatte fradragelse af de ejendomme, der primært var involveret i skattespørgsmål og opnåede forbilledlig effekt og karisma i absolutismen af Louis XIV , "Solkongen", mens i England var det midlertidigt på samme tid, parlamentet hævdede sin ret til at have indflydelse på den herlige revolution og lod sig selv godkende. Konstitutionelle restriktioner for monarkiet og princippet om magtadskillelse blev populære med de første skriftlige forfatninger i USA og under den franske revolution i slutningen af ​​1700 -tallet. [35]

Fransk revolutionens motto: Frihed, lighed, broderskab

Den franske revolution viste også de første stærke impulser til ligning af stat og nation eller eksistensberettigelse og nationale interesser, f.eks. Ved mobilisering af alle franskmænd til nationens og nationalforsamlingens skyld mod kronen og "Aristokratisk sammensværgelse". Fra krigen besluttet af nationalforsamlingen for at forsvare de revolutionære præstationer udviklede en befrielseskrig og erobring ledsaget af kosmopolitiske budskaber. Således opsummerer Golo Mann, Frankrigs militære triumfer kulminerede i nationens imperialisme, der har fået tilnavnet "Den Store" siden Napoleon Bonaparte . "Principperne for stat og nationalisme har styrket hinanden enormt." [36]

Allerede forfatninger slutningen af det 18. århundrede, som blev begået af de ledende principper i den oplysningstiden , indeholdt erklæringer om garantier for menneskerettigheder , som havde til formål at beskytte den menneskelige individ fra den vilkårlige udøvelse af statsmagten, og som har påstået universel anerkendelse siden FN's menneskerettighedserklæring . [37] I det 20. århundrede blev tilsidesættelsen af ​​menneskerettighederne specifikt attesteret for fascistiske diktaturer og Nazityskland , men det blev også anklaget for de kommunistiske regimer i Sovjetunionen og østblokken . International lov skulle tjene som en tidligt moderne bedrift som regulator for mellemstatslige forbindelser og som en normativ retningslinje på internationalt plan. Fredsbevarelse var kun delvist effektiv, som det har vist sig ud over de to verdenskrige i det 20. århundrede, for eksempel med henblik på oprettelsen af ​​Den Internationale Straffedomstol i begyndelsen af ​​det 21. århundrede.

Verdenssyn og kulturudvikling

I begyndelsen af ​​den moderne tidsalder skete der en grundlæggende ændring i den måde, mennesker befinder sig på med overgangen fra det geocentriske til det heliocentriske verdensbillede . Denne "kopernikanske drejning" førte til, at beregninger af planetbaner foretaget af astronomer ikke længere blev betragtet som matematiske hypoteser, men som fysiske beskrivelser af virkeligheden. Teleskopet udviklet i Holland, ved hjælp af hvilket Galileo var i stand til at bevise, at Copernicus havde ret i sin teori om planetenes kredsløb omkring solen, blev det afgørende instrument for observation og bevis. Endelig udvidede Newton Keplers mekanistiske teser til et fysisk system, der udleder himmellegemernes orden og forløb fra deres masse . [38]

Waldseemüller -kortet fra 1507 er det første kort, der viser den nye verden med navnet "Amerika" og det første, der viser Nord- og Sydamerika adskilt fra Asien.

Det kristne- katolske middelalderlige verdensbillede blev udfordret i begyndelsen af ​​moderne tid af reformationen og mistede efterfølgende sin dominans og effektivitet. I stedet for streng ortodoksi var der stigende tros- og samvittighedsfrihed, samt ideologiske mindretals krav og ret til beskyttelse og frit valg af religion eller ikke-trossamfund . Den tidligere tætte forbindelse mellem stat og religion er blevet løsnet, hvis den ikke blev afskaffet eller endda forbudt, gennem sekularisering . [39] Den kulturelle mangfoldighed, der fremmes, begunstigede derved kunstnerisk og akademisk frihed . Selv kritik af tiden, forstået som den udtrykte overvældet af omstændighederne i deres nutid, "ville ikke have været mulig uden den enkeltes frigørelse , der hverken religiøst, klassisk eller politisk og patriotisk var bundet af deres sag. på egen hånd. "." [40]

Forudsætningen og det mest effektive medium til formidling af alle former for nye verdensopfattelser var trykte skrifttyper i et forholdsvis højt oplag, der blev muliggjort af Gutenbergs banebrydende opfindelse af tryk med bevægelig type, som også var i begyndelsen af ​​den moderne æra. Det havde vidtrækkende konsekvenser på flere måder. For eksempel blev den viden, der blev trykt og gengivet i bogform, underlagt kontrol af fællesskabet af lærde på en helt anden måde, end det enkelte manuskript tidligere var. [41] På mellemlang og lang sigt øgede dette imidlertid også interessen for at læse og skrive i andre sociale kredse, så læsefærdigheden steg betydeligt. I det omfang de resulterende færdigheder syntes at være vigtige som kvalifikationer i folks hverdag og arbejdsliv, spredte skolesystemet sig i moderne samfund, og endelig blev skolepligt indført. [42] Avisen blev det første mere udbredte informationsmedium i 1500 -tallet; radio og fjernsyn blev tilføjet i det 20. århundrede. I forbindelse med den digitale revolution giver computerisering og internettet vidtrækkende impulser til en kulturel ændring relateret til nutidens historie og nutid.

Nøglefaktorer

Den moderne tidsalder - i flere århundreder frem for alt den europæiske - er forbundet med en række historiske særegenheder, der er blevet medbestemmende for de sociale forhold, der er opstået, for det meste også på global skala. Mens renæssancen, oplysning og videnskab satte de intellektuelle og kulturelle accenter, blev kapitalisme, revolutioner og demokrati slående drivkræfter og benchmarks for økonomisk og social udvikling.

Renæssance

Raffael : Skolen i Athen , 1509–1510

Opfindelsen af ​​trykpressen gik forud for en accelererende "diversificering af emnerne tale og skrift, den verdslige, især den antikke verden." Ifølge Bernd Roeck ville verdenshistorien have været anderledes uden denne reference fra Latin -Europa til den gamle eftermæle. ”Uden mulighed for at tale med hinanden og mod hinanden, til at diskutere kritisk, til at argumentere offentligt, ville demokrati ikke være opstået, og der ville heller ikke være frembragt overflod af tekniske innovationer og videnskabelige fund, der former vores tid, på godt eller for værre. "På italienske universiteter, i patriciervillaer, fyrstelige paladser, klostre og endda i Vatikanet" udspillede en dialog af unikke dimensioner sig med hensyn til emner og antal deltagere. " [43]

Ifølge Roeck omfatter kendetegnene ved en verdenshistorisk opvågning i forbindelse med renæssancen de sociale forhold i den europæiske by med deres horisontale magtniveauer i råd , ordener og ordener samt dannelsen af ​​en lægkultur, hvor der efter advokaterne, flere og flere erhverv og klasser rapporterede at tale. "Dette viste de første forløbere for den gruppe, der skulle spille en dominerende rolle i renæssancens historie og i industrialiseringens forhistorie: et uddannet, økonomisk stærkt borgerskab, der krævede og undertiden opnåede politisk deltagelse." [44]

Niccolò Machiavelli havde den mest varige virkning som politisk tænker i den italienske renæssance. Ihm ging es vor allem in den Discorsi um die Übertragung des Vorbilds der römischen Antike auf die eigene Gegenwart und darum, aus der kritischen Betrachtung erfolgreichen wie misslingenden Handelns exemplarischer römischer Politiker Lehren bereitzustellen für die politischen Akteure seiner Zeit. Die als Machiavellismus verrufenen Passagen in seinem anderen bekannten Werk Il Principe , in dem er unter bestimmten Voraussetzungen auch Wortbruch, Täuschung, Verrat und Mord als Mittel erfolgreichen politischen Handelns ins Spiel brachte, werfen ein recht einseitiges Licht auf Macchiavellis vielschichtiges Gesamtwerk. [45]

Aufklärung

Titelseite des ersten Bandes der Encyclopédie von 1751

Als die Vordenker der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert darangingen, die Methodik der Vernunft auch über die mathematisch-naturwissenschaftlichen Forschungen hinaus in Ethik , Religion , Geschichte und Politik zu etablieren, konnten sie auf Vorstufen in der Renaissance aufbauen. [46] Zuerst in England, Frankreich und Deutschland rückten Verstand und Kritik als aufklärerische Instrumente in den Vordergrund. Vom Herkömmlichen wandte man sich ab, sowohl in der Lockeschen Psychologie als auch in Formen des Naturrechts bei Pufendorf , Cumberland, Thomasius und in der Morallehre von Shaftesbury . Zur Wegbereiterin der Toleranzidee wurde die Vorstellung einer von der Vernunft bestimmten natürlichen Religion . Montesquieu formulierte: „Wir können Gott als einen Monarchen betrachten, der mehrere Nationen in seinem Reich hat; sie kommen alle, ihm ihren Tribut zu bringen, und jede spricht zu ihm in ihrer Sprache.“ [47]

Die aufklärerischen politischen Theorien, die sich mit den zeitgenössischen Herrschaftsverhältnissen kritisch auseinandersetzten, argumentierten meist auf der Basis eines angenommenen Naturzustands , der nur mittels eines Gesellschaftsvertrags in eine legitime staatliche Ordnung zu überführen sei. Thomas Hobbes leitete aus seinen diesbezüglichen Setzungen ein absolutistisches Herrschaftssystem ab, John Locke hingegen unter Betonung des Eigentumsschutzes und der Trennung von Exekutive und Legislative eine auf das Zusammenwirken mit dem Parlament verpflichtete Monarchie (King-in-parliament). Eine um die Judikative als unabhängige dritte Gewalt erweiterte Gewaltentrennungslehre entwickelte Montesquieu in Vom Geist der Gesetze ( De l'esprit des loix ) mit dem Ziel eines Gleichgewichts der Kräfte: „Le pouvoir arrête le pouvoir“ – „Die Macht stoppt die Macht“. [48] Einem davon abweichenden Ansatz verschrieb sich Rousseau in seiner Abhandlung über den Gesellschaftsvertrag ( Du contrat social ou Principes du droit politique ), der alle Bürger gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben lässt, jeden einzelnen aber auch an den allgemeinen Willen als Ausdruck der Volkssouveränität bindet. „Dies bedeutete“, so Robert Mandrou , „eine direkte uneingeschränkte Verurteilung der Monarchie und des Gottesgnadentums.“ [49]

Mit der von Diderot undD'Alembert herausgegebenen Encyclopédie entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Art Bestandsaufnahme der französischen Aufklärung im Ganzen, [50] „ein gigantisches Gemeinschaftsunternehmen mit zahlreichen Mitarbeitern, welche die Kenntnisse über sämtliche Lebens- und Wissensbereiche in Technik und Kunst zusammenfassend darstellen sollten.“ [51] Von 1751 bis 1757 erschienen die ersten sieben Bände, bis 1780 weitere 24 Bände. Beteiligt waren 142 namentlich genannte Autoren, dazu viele weitere, die sich hauptsächlich aus Schriftstellern, Professoren, Ärzten und Handwerkern zusammensetzten. [52] Da die Encyclopédie Rücksicht auf die staatlichen Zensurbehörden nehmen musste, waren viele Artikel für Leser „mit doppelter Lesefähigkeit“ geschrieben und blieben bei beargwöhnten Themen wie Monarchie oder Klerus in der Kritik zurückhaltend. Doch vernband etwa Quesnay die Darstellung des Lemmas Fermiers (Pächter) mit einer Gesellschafts- und Wirtschaftsanalyse, in der er den Luxus der oberen Schichten für das Elend sowohl auf dem Lande als auch in den Manufakturen verantwortlich machte. [53]

Wissenschaft

Die Philosophie des Aufklärungszeitalters stand im Zusammenhang mit der ausgreifenden Wissenschaftsbewegung dieser Zeit. Sie war, so Fritz Schalk , „aus der Höhe der Spekulation herabgezogen zu den Fragen, die in das Leben eingriffen.“ [54] Für Winfried Schulze ist Wissenschaft der „Motor der Neuzeit“, der ab 1600 „durch empirische Beweisverfahren, mathematische Berechenbarkeit und die Zielvorstellung wissenschaftlichen Fortschritts“ immer mehr Wirkung entfaltete. [55] Die materielle Förderung eines erweiterten Wissenschaftsbetriebs war zu dieser Zeit vor allem Sache der die Staatsspitze verkörpernden Monarchen sowie privater Mäzene : 1635 wurde die Académie française gegründet, 1657 in Florenz die Accademia del Cimento , 1660 in London die Royal Society und 1666 in Paris die Académie des Sciences . [56]

Fassade der Berliner Universität um 1900

Auch im 18. Jahrhundert noch wurde richtungweisende Forschung eher an den wissenschaftlichen Akademien als an den Universitäten betrieben, an denen die Professoren mit ihrem Vorlesungsbetrieb oft ausgelastet waren. [57] Die moderne Universität als Ort der systematischen Wissensvermittlung, der auf neue Erkenntnisse gerichteten Forschung und der Persönlichkeitsentwicklung des akademischen Nachwuchses war ein Erzeugnis des 19. Jahrhunderts, ihr Prototyp die von Wilhelm von Humboldt dergestalt gegründete Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin , deren Idee und Praxis nach Mitte des 19. Jahrhunderts weltweit Verbreitung fand, so zum Beispiel in den Universitätsneugründungen 1850 im australischen Sydney und 1869 in Neuseeland. In den USA war 1876 die Johns Hopkins University die erste am deutschen Modell der Forschungsuniversität ausgerichtete Volluniversität. [58]

Eine zunehmende Ausrichtung der Wissenschaft an den praktischen Bedürfnissen der Wirtschaft trat verstärkt im Zuge der Industriellen Revolution ein, als sich abzeichnete, dass nur auf wissenschaftlichen Grundlagen die gewerbliche Wirtschaft sich anhaltend erfolgreich weiterentwickeln ließ. So erklärte Werner von Siemens die naturwissenschaftliche Forschung zum sicheren Boden des technischen Fortschritts und meinte, „die Industrie eines Landes wird niemals eine internationale, leitende Stellung erwerben und sich selbst erhalten können, wenn das Land nicht gleichzeitig an der Spitze des naturwissenschaftlichen Fortschritts steht.“ [59] Zur weithin beachteten Vorläuferinstititution im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Mathematik und Naturwissenschaften für die technologische Entwicklung und Praxis wurde die 1794 gegründete Pariser École polytechnique . [60]

In dem Maße, in dem wissenschaftsbasierte Technologie und industrielle Produktion zusammengeführt wurden, wandelte sich das Alltagsleben der Menschen in vieler Hinsicht, unter anderem durch Staubsauger, Kühlschränke , Waschmaschinen und Automobile. Im medizinischen Bereich führte die Verwissenschaftlichung neben neuen Diagnoseverfahren und Operationstechniken beispielsweise auch zur Entwicklung von Antibiotika und Impfstoffen. [61] In der jüngeren Forschungspraxis treten individuelle Leistungen, wie sie etwa Darwins Evolutionstheorie oder Einsteins Relativitätstheorie darstellten, oft zurück gegenüber denen von Forschungs- und Entwicklungsteams, besonders ausgeprägt etwa in US-amerikanischen Großprojekten wie dem Manhattan-Projekt zur Entwicklung der Atombombe oder beim Raumfahrt- und Mondlandungsprogramm der NASA . [62]

Kapitalismus

Sonderausgabe von 1934

Der Begriff Kapitalismus wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts zur gängigen Bezeichnung für die mit der Industrialisierung sich ausbildende Wirtschaftsordnung. Dabei sind die Produktionsmittel , also Fabriken und Rohstoffe, im Besitz von Einzelpersonen oder Kapitalgesellschaften , deren Hauptinteresse darin liegt, für das eingesetzte Kapital eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Kapitalakkumulation und Steuerung wirtschaftlicher Prozesse über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage am Markt gehören ebenso zur kapitalistischen Ökonomie wie die gegensätzlichen Interessen von Kapitaleignern und den von ihnen in der Produktion beschäftigten Arbeitskräften bezüglich des Lohnniveaus und der zu erbringenden Leistungen. [63]

Die um Produktabsatz und Gewinnerzielung konkurrierenden Unternehmen entwickeln das Bestreben, ihre Stellung am Markt maximal auszuweiten und andere Wettbewerber zurück- bzw. ganz hinauszudrängen. Dazu dienen außer der Anhäufung von Investitionskapital für die eigene Expansion auch Betriebszusammenschlüsse zu Großunternehmen und Konzernen zur Steigerung der Macht am Markt eines Wirtschaftszweiges oder auch zwecks Zusammenführung mehrerer Produktionszweige in einer Hand, beispielsweise Bergwerke, Stahlerzeugung und Maschinenbau. Im Zuge des Hoch- und Monopolkapitalismus am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde der Konzentrationsprozess weiter vorangetrieben mit der Bildung von Kartellen für Produktions- und Preisabsprachen, von Syndikaten zwecks gemeinsamen Vertriebs und von Trusts für die Bildung marktbeherrschender Monopole . [64] Profitstreben verlieh den westlichen Ökonomien ihre Dynamik und sorgte für technische Neuerungen, gesellschaftlich aber auch für zusätzliche Aggressivität. [65]

Mit der Anhäufung und Nutzung von Kapital für industrielle Produktionsprozesse waren, so Osterhammel, beispiellose Eingriffe in die physische Umwelt verbunden. „Keine andere Wirtschaftsordnung hat jemals die Natur drastischer umgestaltet als der Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts.“ [66] Eine Vielzahl von Schriften zeugt von dem zeitgenössischen Bemühen, den Kapitalismus analytisch zu erfassen und theoretisch zu durchdringen; zu den bekanntesten gehören Das Kapital (1867) von Karl Marx , Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904/05) von Max Weber und Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1917) von Lenin . Zur Mitte des 19. Jahrhunderts formierte sich über England hinaus eine Arbeiterbewegung , die sich erhöhtem Leistungsdruck und verlängerten Arbeitszeiten in den Fabriken entgegenstellte und soziale und politische Rechte einforderte. Zunehmend geschah dies in organisierter Form durch Streiks sowie durch die Gründung von Arbeitervereinen und Gewerkschaften . [67]

Revolutionen

Da beschleunigter Wandel die Neuzeit im Ganzen kennzeichnet und von den vorhergehenden Epochen der Menschheitsgeschichte unterscheidet, gilt dies um so mehr für die in ihr auftretenden revolutionären Phasen. Für Osterhammel war das ganze lange 19. Jahrhundert eine Zeit der Revolutionen. Dies zeige sich unter anderem am Verschwinden einiger der ältesten und mächtigsten Staatsorganisationen in diesem Zeitraum, darunter das britische und das spanische Kolonialregime in Amerika , das Ancien Régime der Bourbonen in Frankreich, die Monarchien in China, im Iran, im Osmanischen Reich , Zarenreich , in Österreich-Ungarn und in Deutschland. [68]

Sowjetische Briefmarke zum 70-jährigen Jubiläum der Oktoberrevolution mit dem Historiengemälde Lenin proklamiert die Sowjetherrschaft von Wladimir Serow (1962)

Bereits seit der Glorious Revolution ist der auf eine politische Umwälzung bezogene Revolutionsbegriff als historisch etabliert anzusehen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in Frankreich ein vorrevolutionäres Krisenbewusstsein, ausgesprochen etwa von Diderot 1771, der die Gesellschaft in einer Krisenlage sah, die entweder in die Sklaverei oder in die Freiheit münden müsste. [69] Und Rousseau äußerte im Émile die Erwartung: „Wir nähern uns dem Zustand der Krise und dem Jahrhundert der Revolutionen.“ [70] Nicht lange danach kam es mit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten einerseits und der Französischen Revolution andererseits, die jeweils mit aufklärerischen Vorstellungen einhergingen, zu dem Phänomen der Atlantischen Revolutionen , in Europa gefolgt von einer Reihe weiterer Revolutionsereignisse, von denen die der Jahre 1848/49 die größte räumliche Ausdehnung annahmen. [71]

Die Eigenschaften der modernen Gesellschaft definieren zu wollen, hält Harari angesichts ständiger Umwälzungen für vergeblich. „Was im Jahr 1910 stimmte, traf im Jahr 1960 schon lange nicht mehr zu, und was im Jahr 1960 modern war, war im Jahr 2010 hoffnungslos veraltet.“ [72] Zu einem Schlüsselereignis für den Verlauf des kurzen 20. Jahrhunderts wurde die Oktoberrevolution 1917 in Russland, mit der die Bolschewiki unter Lenin ein kommunistisches Herrschaftssystem als Parteidiktatur etablierten und zur führenden Kraft der Kommunistischen Internationale machten. Aus dem damit entstehenden Gegensatz insbesondere zu den anglo-amerikanischen liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen ergab sich nach der Niederringung von Faschismus und Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg der die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmende Ost-West-Konflikt . An dessen Ende stand im Zusammenhang mit der Loslösung Gorbatschows von der Breschnew-Doktrin und mit dem Zugeständnis an die Ostblockstaaten , künftig eigene Wege zu gehen, 1989 neben anderen die Wende und friedliche Revolution in der DDR . Nie zuvor in der Geschichte, so Harari , sei ein derart mächtiges Weltreich so schnell und so geräuschlos verschwunden wie die Sowjetunion . [73]

Demokratie

Die aus dem antiken Griechenland begrifflich übernommene, durch das Beispiel der Attischen Demokratie bekannte Staatsform der Demokratie wurde im Verlauf der Neuzeit zur namentlichen Grundlage der meisten existierenden politischen Ordnungen, ungeachtet der zum Teil erheblichen Auffassungsunterschiede im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung. Zum neuzeitlichen Begriffsspektrum gehören unter anderem die direkte Demokratie , die repräsentative Demokratie und die Volksdemokratie . Durchgängiges Merkmal aller Arten von Demokratie ist die Legitimierung politischer Machtausübung durch die Mitwirkung des Volkes in Wahlen und/oder Abstimmungen.

Frauenrechtlerinnen in Helsinki um 1900

Am stärksten verbreitet hat sich die auf liberalen Grundsätzen fußende repräsentative Demokratie. Vorläufer sowohl hinsichtlich der Garantie individueller Freiheitsrechte ( Habeas Corpus Act ) als auch bezüglich der Machtstellung des Parlaments als repräsentativer Körperschaft war England – spätestens seit der Glorious Revolution . Bei der Festschreibung von ausgeprägter Gewaltenteilung beziehungsweise von Checks and Balances und eines Katalogs von Menschenrechten in Verfassungsform gingen US-Amerikaner und Franzosen am Ende des 18. Jahrhunderts voran. [74] Zur liberalen Demokratie westlicher Prägung gehört als generelles Leitbild der Rechtsstaat , mit dem sich zusätzlich die richterliche Unabhängigkeit und die Garantie von Freiheitsrechten wie die Unverletzlichkeit der Person und des Eigentums sowie Pressefreiheit , Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit verbinden. [75]

Beteiligung an politischen Weichenstellungen und Entscheidungen ist Teil der elementaren Bürgerrechte des Individuums in der Demokratie und begründet das Prinzip der Volkssouveränität. In dieser Hinsicht wies auch die neuzeitliche Demokratie in ihren Anfängen und noch bis lange in das 20. Jahrhundert eklatante Lücken und Benachteiligungen auf, einerseits in Gestalt diverser Formen des an Eigentum, Vermögen und Steuerzahlungen gebundenen Zensuswahlrechts , andererseits durch den Ausschluss der Frauen vom aktiven und passiven Wahlrecht , samt fortdauernder minderer Rechtsstellung und patriarchaler Unterordnung. [76] Besonders lange (bis 1971) blieb Frauen das Wahlrecht in der vorwiegend direktdemokratisch verfassten Schweiz verwehrt.

Entwicklungsperspektiven

Die jüngste Phase der Neuzeit geht mit einer Reihe weltweit bedeutsamer und zum Teil drängender Entwicklungschancen und -probleme einher. Dabei wird der Langzeitprozess der Globalisierung im Hinblick auf wirtschaftliche Verflechtung und auf den Ausbau von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten im Zuge der Digitalen Revolution auch von Problemlagen mitbestimmt, wie sie sich aus der Klimakrise und der notwendigen Zukunftsvorsorge für gesunde und menschenwürdige Lebensverhältnisse im globalen Maßstab ergeben.

Umgang mit der Klimakrise

Gletscherschmelze: Der Boulder-Gletscher hat sich zwischen 1987 und 2005 um 450 m zurückgezogen

Die globale Erwärmung mit ihren Folgen konfrontiert die Menschheit im 21. Jahrhundert mit vielfältigen Herausforderungen und mit der Notwendigkeit weitreichender Reaktionen und Anpassungsmaßnahmen. Die hauptsächlich auf fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas basierende industrielle Produktion verursacht Treibhausgas -Emissionen, die unter anderem Gletscherschmelze , Meeresspiegelanstieg und eine Verschiebung von Klimazonen schon bewirkt haben beziehungsweise noch gegenwärtig und künftig bewirken können. Der Meeresspiegelanstieg wie auch die Verschiebung von Klimazonen, etwa mit der Folge von Wüstenausbreitung und dem Verlust nutzbarer Flächen für die Nahrungsmitterzeugung, haben unmittelbare Folgen für die örtlichen Existenzbedingungen von Menschen und Tieren und lösen Migrationsströme von Umweltflüchtlingen aus.

Im Zusammenhang mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 prägte Ulrich Beck den Begriff der Risikogesellschaft als zeittypische Erscheinung in einer Reihe von Lebensbereichen. Angesichts der Globalisierung erwartete er eine „ungewollte Politisierung“ in der Weltrisikogesellschaft . [77] Die unter dem Eindruck der Klimakrise entstandene weltweite Fridays-for-Future -Bewegung ist als deutliche Bestätigung dieser Erwartung anzusehen. Doch auch andere, bereits ein halbes Jahrhundert oder länger agierende Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace , Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen können zwar zivilgesellschaftliche Aktivitäten entfalten und gegebenenfalls breite Unterstützung finden, mangels demokratischer Mandatierung aber nicht selbst politische Entscheidungen herbeiführen. Dafür bleiben einstweilen gemeinsame Beschlüsse der in den Vereinten Nationen repräsentierten Staaten unerlässlich. [78]

Als Hauptverursacher des bisherigen Anstiegs der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre tragen die Industriestaaten eine besondere Verantwortung auch für die Bewältigung der Klimakrise, wie bereits eine Liste der größten Treibhausgasemittenten allein seit 1950 zeigt. Nach der 1992 beschlossenen Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen mit dem Ziel, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen sowie ihre Folgen zu mildern, ist es in dem darauffolgenden Vierteljahrhundert erkennbar nicht zu einer Reduktion, sondern zu einer weiteren Steigerung des globalen Ausstoßes von Treibhausgasen gekommen. Erst mit dem auf der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 getroffenen Übereinkommen wurde als Klimaschutzziel festgelegt, dass die globale Erwärmung auf „deutlich unter“ 2 °C im Vergleich zum vorindustriellen Temperaturniveau begrenzt werden soll. Dies setzt ein Herunterfahren der Treibhausgasemissionen praktisch auf Null binnen weniger Jahrzehnte voraus. Seitens der EU-Kommission beispielsweise wurde diesbezüglich der European Green Deal konzipiert.

Erneuerung der Weltwirtschaft

Die ökologischen Grenzen eines Wirtschaftswachstums auf herkömmlicher fossiler Energiebasis zeichneten sich seit den Anfängen des 21. Jahrhunderts deutlich ab. Zweifel an der Notwendigkeit einer Dekarbonisierung von Produktionsprozessen und Energieverbräuchen in Wirtschaft, Verkehr und Haushalten haben keine wissenschaftlich seriöse Basis mehr, auch wenn das Eigengewicht bestehender Strukturen und Kapitalverwertungsinteressen die Umsteuerung hin zum Ausbau und zur Nutzung regenerativer Energiequellen stark verzögern. [79] Da Angebot und Nachfrage unter Marktbedingungen einen Wechselwirkungszusammenhang bilden, hat auch die zielgerichtete Verbrauchernachfrage mitbestimmenden Einfluss auf die Art und Weise der Herstellung und des Angebots von Waren in der Industriegesellschaft. Die Verbrauchermentalität wirkt somit auf Qualität und Quantität des Produktangebots ein. Für Peter Sloterdijk ist die kollektive Bereitschaft zum Mehrkonsum innerhalb weniger Generationen „in den Rang einer Systemprämisse“ aufgestiegen, zum Ausdruck kommend in den „immerwährenden Appellen zur Belebung der Binnennachfrage“. In Zukunft werde sich bei den Überflusserfahrungen aber „eine Akzentverschiebung zu immateriellen Strömen“ und insbesondere zu Datenströmen geltend machen, weil ökosystemische Gründe „ein stetiges ‚Wachstum' im materiellen Bereich verbieten.“ [80]

Ein sogenanntes Melkkarussel

Ein unterdessen häufig thematisiertes Beispiel des Wechselwirkungszusammenhangs von Produzentenangebot und Verbrauchernachfrage betrifft die Haltung und Verwertung von Tieren im Nahrungsmittelsektor. Unter Bedingungen einer industrialisierten Landwirtschaft werden Tiere mit für die Gewinnerzielung optimierten Körpern oft massenhaft in Fabriken produziert und gehalten. Ihre ganze Existenz fristen sie dort als Bestandteile einer riesigen Produktionsanlage. „Viele Milchkühe verbringen beispielsweise die wenigen Jahre ihres Daseins in engen Boxen, an einem Ende an einen Nahrungsschlauch, am anderen an einen Melkschlauch angeschlossen. Die Kuh in der Mitte ist nicht mehr als eine Milchmaschine.“ [81] In den vergangenen zwei Jahrhunderten, so Harari, hätten Menschen „Abermilliarden von Tieren in einem Regime industrieller Ausbeutung geknechtet“ – mit einer in der Erdgeschichte beispiellosen Grausamkeit. Harari sieht in ökologischer Hinsicht Anzeichen dafür, „dass wir gerade im Begriff sind, in einer Orgie des gedankenlosen Konsums die Grundlage unseres Wohlstands zu verprassen.“ [82]

Eine Neuausrichtung wirtschaftlicher Prozesse im weltweiten Maßstab bedarf der Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen ökonomischen Ausgangslagen zwischen Regionen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg zu Industriegesellschaften wurden, und anderen, die erst später die Industrialisierung betrieben und dabei zu industriellen „Sekundärzentren“ wurden. Diese blieben bei den technologischen Spitzenprodukten der jeweiligen Zeit auf Lieferungen aus den etablierten industriellen Metropolen angewiesen und konnten nur vereinzelt zur Spitzengruppe der Industriestaaten aufschließen. Wichtigstes Erfolgskriterium war dabei die Qualifikation der Bevölkerung, nicht nur hinsichtlich einer umfassenden Alphabetisierung, sondern auch bezüglich technologischer und wissenschaftlicher Kompetenzen. [83] Nachdem das „europäische Zeitalter“ spätestens mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Dekolonisation sichtbar zu Ende gegangen war, [84] und auch der nachfolgende Dualismus der Supermächte USA und Sowjetunion nach dem Zerfall der UdSSR die Weltpolitik seit der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts nicht mehr dominierte, hat sich – unter anderem mit dem zunehmenden Gewicht der bevölkerungsreichen Länder China und Indien – eine polyzentrische globale Mächtekonstellation herausgebildet. Die nur gemeinsam mögliche Lösung drängender globaler Probleme hängt folglich davon ab, dass zwischen den unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Interessen und kulturellen Prägungen der einflussreich Beteiligten ein Ausgleich hergestellt werden kann. [85]

Reflektierter Fortschritt

Fortschrittshoffnung und Fortschrittssuche waren und sind neuzeitliche Mentalitätsgrundmuster. Schon in der Renaissance ging es nicht nur darum, die antiken Leitbilder zu reaktivieren, sondern diese Hinterlassenschaft weiterzuentwickeln. Man müsse die Antike aufnehmen, dabei aber zum Nutzen der Gegenwart umformen, forderte bereits der Florentiner Humanist Leonardo Bruni . [86] Dass die neueren Erkenntnisse der Wissenschaft und Technologie die älteren Kulturleistungen überträfen, wurde bald zum Gemeingut und die „Perfektibilisierung“ der Welt zum Zukunftsprojekt. „Diese Auffassung kulminierte im emphatischen Fortschrittsbegriff der Aufklärung und des 19. Jahrhunderts.“ [87] In den Kriegen und menschenverursachten Katastrophen des 20. Jahrhunderts nahm der bedenkenlose Fortschrittsoptimismus allerdings beträchtlich Schaden. Hatten bereits die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 sowie die danach aufgebauten Kernwaffenarsenale der Atommächte Ängste vor einer Auslöschung der Menschheit geschürt, so stellten die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 auch die friedliche Nutzung der Kernenergie als vermeintlich fortschrittliche Technologie drastisch in Frage.

Albert Einstein und Robert Oppenheimer um 1950

Die Beschleunigung der Innovationen bei den wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen wurde in den jüngsten Abschnitten der Neuzeit nochmals gesteigert, nicht zuletzt auf militärischem Gebiet. So weist Harari darauf hin, dass zwischen Albert Einsteins Entdeckung, dass Masse sich in Energie umwandeln lässt, und der Einäscherung Hiroshimas und Nagasakis nur 40 Jahre vergingen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sei die Menschheit auf dem Weg, unter anderem mittels der Cyborgtechnik ihre biologischen Grenzen zu sprengen. [88] Die von Forschung und Produktentwicklung nach dem Motto „in dubio pro Fortschritt“ außer Acht gelassenen, ungewollten Nebenfolgen vieler industriegesellschaftlicher Erzeugnisse (zum Beispiel Plastikpartikel in Weltmeeren und Organismen, Feinstaubbelastung in Städten) thematisierte Ulrich Beck bereits 1986 in seiner Analyse der Risikogesellschaft : „Gefahren werden zu blinden Passagieren des Normalkonsums. Sie reisen mit dem Wind und mit dem Wasser, stecken in allem und jedem und passieren mit dem Lebensnotwendigsten – der Atemluft, der Nahrung, der Kleidung, der Wohnungseinrichtung – alle sonst so streng kontrollierten Schutzzonen der Moderne.“ [89]

Dass das Forschungs- und Entwicklungstempo bei fortgeschrittener Globalisierung für menschliche Lebensqualität von großer Bedeutung sein kann, zeigte sich exemplarisch bei der Impfstoffentwicklung zum Schutz gegen das Corona-Virus im Jahr 2020. Generell ist der Fortschritt aber auch im medizinisch-pharmazeutischen Bereich laut Beck differenziert zu betrachten, etwa bei auf Bewegungsmangel und Übergewicht fußenden Zivilisationskrankheiten , wenn anstelle gesunder Lebensführung auf medikamentöse Symptombehandlung gesetzt wird. [90] Anders als etwa im Falle des Atommülls , der im Hinblick auf die notwendige Beseitigung und Lagerung die Menschen über Generationen hinweg mit den Nebenfolgen der nuklearen Technologie konfrontiert und festlegt, haben medizinische Behandlungsmethoden den Vorzug, reversibel und korrekturfähig zu sein. „Wir müssen also Entwicklungsvarianten wählen“, folgerte Beck im Sinne einer reflexiven Modernisierung , „die die Zukunft nicht verbauen und den Modernisierungsprozess selbst in einen Lernprozess verwandeln, in dem durch die Revidierbarkeit der Entscheidungen die Zurücknahme später erkannter Nebenwirkungen immer möglich bleibt.“ [91]

Literatur

 • Bert Altena, Dick van Lente: Gesellschaftsgeschichte der Neuzeit 1750–1989 . Göttingen 2009 (flämische Originalausgabe 2003).
 • Leonhard Bauer , Herbert Matis : Geburt der Neuzeit. Vom Feudalsystem zur Marktgesellschaft . München 1988.
 • Egon Friedell : Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg . 3 Bände, München 1927–1931.
 • Friedrich Jaeger (Hrsg.): Enzyklopädie der Neuzeit . Stuttgart 2005ff.
 • Bea Lundt : Europas Aufbruch in die Neuzeit 1500–1800. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte . Darmstadt 2009.
 • Jürgen Mittelstraß : Neuzeit und Aufklärung . Berlin 1970.
 • Jürgen Osterhammel : Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts . München 2009.
 • Winfried Schulze : Einführung in die neuere Geschichte. 5. überarbeitete und aktualisierte Auflage, Stuttgart 2010.
 • Stephan Skalweit : Der Beginn der Neuzeit. Epochengrenze und Epochenbegriff . Darmstadt 1982.
 • Ferdinand Tönnies : Geist der Neuzeit (Erstausgabe 1935) Berlin/New York 1998 In: Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe , Band 22; erneut: Profil, München und Wien 2010 (hrsg. von Rolf Fechner).
 • Karl Vocelka : Geschichte der Neuzeit 1500–1918 . Wien 2009.

Weblinks

Wikiquote: Neuzeit – Zitate
Wiktionary: Neuzeit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Siehe auch

Anmerkungen

 1. Schulze 2010, S. 25. Laut Schulze war der Begriff medium aevum als Zwischenzeit bereits in der Antike gebräuchlich. (Ebenda)
 2. Vocelka 2009, S. 20.
 3. Schulze 2010, S. 31; Osterhammel 2009, S. 100.
 4. Vocelka 2009, S. 21, setzt für die eigene Neuzeitdarstellung die neueste Geschichte im Zeitraum zwischen 1789 (Beginn der Französischen Revolution) und 1918 (Ende des Ersten Weltkriegs) an und die Zeitgeschichte darauffolgend.
 5. Schulze 2010, S. 29 f., mit Hinweisen auf Reinhart Koselleck (Sattelzeit) und Dietrich Gerhard („Alteuropa“).
 6. Matthias Schloßberger: Geschichtsphilosophie. Berlin 2013, S. 28.
 7. Schulze 2010, S. 93.
 8. Vocelka 2009, S. 97.
 9. Schulze 2010, S. 94.
 10. Osterhammel 2009, S. 191.
 11. Schulze 2010, S. 94.
 12. Osterhammel 2009, S. 198.
 13. Altena, van Lente 2009, S. 290 f.
 14. Zitiert nach Schulze 2010, S. 31.
 15. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 537.
 16. Osterhammel 2009, S. 127.
 17. Ulrich Beck: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung. Frankfurt am Main 1997, S. 44.
 18. Schulze 2010, S. 63 f.
 19. Osterhammel 2009, S. 1011 und 1023.
 20. Osterhammel 2009, S. 1016 f.
 21. Altena, van Lente 2009, S. 186f.
 22. Vocelka 2009, S. 80.
 23. Schulze 2010, S. 117 f.
 24. Vocelka 2009, S. 84 f.
 25. Dieses der Luftfahrt entlehnte gängige Bild dramatisiert laut Osterhammel den über ein Jahrhundert sich erstreckenden Prozess in England. (Osterhammel 2009, S. 922)
 26. Osterhammel 2009, S. 912.
 27. Osterhammel 2009, S. 317.
 28. Osterhammel 2009, S. 917–19; Vocelka 2009, S. 87–89; Schulze 2010, S. 131–33.
 29. Osterhammel 2009, S. 916.
 30. Schulze 2010, S. 137.
 31. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 483.
 32. Schulze 2010, S. 159.
 33. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 484.
 34. Vocelka 2009, S. 168.
 35. Schulze 2010, S. 164 f.
 36. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 487 und 489.
 37. Vocelka 2009, S. 187 f.
 38. Herfried Münkler und Marina Münkler : Artikel „Weltbild“, in dies.: Lexikon der Renaissance . München 2000, S. 425–428.
 39. Schulze 2010, S. 67. Diesbezüglich markant waren die mit der Zerstörung christlicher Denkinhalte und Symbole verbundenen Einschnitte während der Französischen Revolution, so die Ablösung der christlichen Zeitrechnung durch den Revolutionskalender und der Kult der Vernunft als Ersatz für die christlichen Normen. (Ebenda, S. 70)
 40. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 522. Prototyp eines Zeitkritikers in diesem Sinne war für Mann Jean Jacques Rousseau . (Ebenda, S. 523)
 41. Herfried Münkler und Marina Münkler : Artikel „Buchdruck“, in dies.: Lexikon der Renaissance . München 2000, S. 49.
 42. Vocelka 2009, S. 305–307.
 43. Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. München 2017, S. 17, 19 und 25.
 44. Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. München 2017, S. 22 f. und 1163.
 45. Herfried Münkler und Marina Münkler : Artikel „Machiavelli“, in dies.: Lexikon der Renaissance . München 2000, S. 244–247.
 46. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 469.
 47. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 478–480; Montesquieu-Zitat, S. 486.
 48. Zitiert nach Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 487.
 49. Robert Mandrou: Staatsraison und Vernunft: 1649–1775. ( Propyläen-Geschichte Europas. Band 3) Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1975, S. 336.
 50. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 493.
 51. Robert Mandrou: Staatsraison und Vernunft: 1649–1775. ( Propyläen-Geschichte Europas. Band 3) Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1975, S. 333.
 52. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 495.
 53. Robert Mandrou: Staatsraison und Vernunft: 1649–1775. ( Propyläen-Geschichte Europas. Band 3) Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1975, S. 334.
 54. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 472.
 55. Schulze 2010, S. 220–222.
 56. Vocelka 2009, S. 254 f.
 57. Altena, van Lente 2009, S. 46.
 58. Osterhammel 2009, S. 1132 f., 1135 und 1144.
 59. Zitiert nach Schulze 2010, S. 225.
 60. Vocelka 2009, S. 257.
 61. Vocelka 2009, S. 264–267.
 62. Schulze 2010, S. 227.
 63. Vocelka 2009, S. 91.
 64. Vocelka 2009, S. 93.
 65. Altena, van Lente 2009, S. 16.
 66. Osterhammel 2009, S. 956.
 67. Altena, van Lente 2009, S. 194 f.
 68. Osterhammel 2009, S. 736.
 69. «Nous touchons à une crise qui aboutira à l'esclavage ou à la liberté.»
 70. Schulze 2010, S. 72.
 71. Vocelka 2009, S. 187.
 72. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 445.
 73. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sich Gorbatschow verhalten hätte wie die serbische Führung in Bosnien oder wie die Franzosen in Algier .“ Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 451.
 74. Vocelka 2009, S. 181.
 75. Osterhammel 2009, S. 850 f.; Vocelka 2009, S. 182.
 76. „Es ist noch nicht einmal ganz sicher, ob um 1900 ein größerer Teil der Weltbevölkerung einen unmittelbaren Einfluss auf ihr eigenes politisches Schicksal zu nehmen vermochte als ein Jahrhundert früher.“ (Osterhammel 2009, S. 848)
 77. Ulrich Beck: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung. Frankfurt am Main 1997, S. 73–80.
 78. Jürgen Mirow : Weltgeschichte. München 2009, S. 624.
 79. Bernhard Pötter: Klimaschutz und G20: Finanzminister fürchten die Nulldiät. Viele Regierungen wehren sich gegen die sogenannte Dekarbonisierung. Sie sind von Einnahmen aus Kohle, Öl und Gas abhängig. In: taz.de, 7. Juli 2017; abgerufen am 28. Februar 2021.
 80. Peter Sloterdijk: Was geschah im 20. Jahrhundert? Unterwegs zu einer Kritik der extremistischen Vernunft. Suhrkamp, Berlin 2016, S. 123 und 128.
 81. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 418.
 82. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 462.
 83. Jürgen Mirow : Weltgeschichte. München 2009, S. 543 und 546.
 84. Schulze 2010, S. 314.
 85. Jürgen Mirow : Weltgeschichte. München 2009, S. 623 f.
 86. Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. München 2017, S. 1162.
 87. Schulze 2010, S. 60.
 88. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 413 und 484–487.
 89. Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986, S. 10 und 45.
 90. Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986, S. 291 f.
 91. Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986, S. 294.