Atomkatastrofe i Tjernobyl

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Reaktor nr. 4 (2013)

Atomkatastrofen i Tjernobyl fandt sted den 26. april 1986 kl. 01:23 i reaktoren - blok 4 i atomkraftværket i Tjernobyl nær den grundlagt i 1970 ukrainske byen Pripyat . På den syv-punkts internationale vurderingsskala for nukleare hændelser blev den klassificeret som den første hændelse i den højeste kategori af katastrofale ulykker (INES 7) (ikke at forveksle med en GAU, et teknisk design- uheld i en atomfacilitet). Fire år tidligere havde der været en INES 5-ulykke den 1. september 1982 med samme årsag som den mere kendte katastrofe i 1986.

I en simulering af et fuldstændigt strømsvigt, udført den 25. april 1986 under ledelse af Anatoly Djatlow , var der en ukontrolleret stigning i produktionen på grund af alvorlige overtrædelser af sikkerhedsforskrifterne og de designrelaterede egenskaber ved det grafitmodererede atomkraftværk reaktor af typen RBMK -1000, der fandt sted den 26. april kl. 1:23:44 førte til eksplosionen af ​​reaktoren og ilden i den grafit, der blev brugt som moderator . Inden for de første ti dage efter eksplosionen blev flere billioner becquerels af radioaktivitet frigivet til jordens atmosfære . De radioaktive stoffer, der således frigives til atmosfæren, herunder isotoperne cæsium -137 med en halveringstid ( halveringstid ) på omkring 30 år og jod -131 ( halveringstid : 8 dage), forurenede hovedsageligt regionen nordøst for Tjernobyl som følge af radioaktiv nedbør samt mange på grund af vind bevægelse Lande i Europa. Efter katastrofen begyndte såkaldte likvidatorer at dekontaminere de hårdest ramte områder. Under ledelse af Kurchatov -instituttet blev der i november 1986 opført en foreløbig beskyttelsesfrakke af armeret beton ( russisk объект "Укрытие" , objekt "Ukrytije" ), der normalt omtales som en " sarkofag ".

Der har været kontrovers i årevis om de globale langsigtede sundhedseffekter, især dem, der kan spores tilbage til en effektiv dosis, der er højere end for naturlig stråling . I en rapport udarbejdet i fællesskab med FN og International Atomic Energy Agency mener WHO , at i alt omkring 4.000 dødsfald på verdensplan, primært som følge af kræft, er mulige. Direkte katastrofen tilskrives dødsfald, hovedsageligt som følge af akut strålingssygdom , var der ifølge rapporten mindre end 50. [1] De indirekte og statistisk identificerede dødsfaldsmængder vil falde anslået meget højere. I en rapport fra 2016 satte IPPNW hundredtusindvis af dødsfald statistisk i forbindelse med atomkatastrofen. Millioner af mennesker lider af langsigtede helbredseffekter. [2] UNSCEAR -rapporten, der blev offentliggjort i 2008, konkluderede, at i alt 43 dødsfald skyldtes reaktorulykken på det tidspunkt. [3]

Den mest markante effekt observeret i de stærkt forurenede områder omkring Tjernobyl var den øgede forekomst af kræft i skjoldbruskkirtlen , en form for kræft med en meget god prognose. [4] Denne øgede forekomst kunne have været forhindret af datidens regering med enkle medicinske midler ved hjælp af en såkaldt jodblokade . [5]

Den daværende generalsekretær centralkomiteen for det SUKP , Mikhail Gorbatjov , der er beskrevet i en offentlig erklæring i 1986 den vestlige rapportering om ulykken med angiveligt tusindvis af dødsfald som "grasserende anti-sovjetisk agitation" og opfordrede til internationalt samarbejde på området for Fredelig brug af atomkraft. [6]

I 2006 skrev Gorbatjov i en bog, at Tjernobyl måske endda var mere end dens perestrojka den egentlige årsag til Sovjetunionens sammenbrud . [7]

Begivenhedsforløb

Placering af kraftværket nær byen Pripyat
Satellitbillede af regionen fra 1997

årsager

Katastrofen opstod under et eksperiment ledet af Anatoly Djatlov , som havde til formål at simulere en fuldstændig svigt i den eksterne strømforsyning til atomreaktoren. Denne test var beregnet til at bevise, at der produceres tilstrækkelig elektrisk energi i selve systemet ved, at hovedturbinen kører ned til at kunne levere de kølesystemer, der stadig er nødvendige i tilfælde af strømsvigt, indtil dieselgeneratorerne starter.

Hovedårsagerne til katastrofen er for det første de designrelaterede egenskaber ved den grafitmodererede atomreaktor (type RBMK -1000), der viser ustabil adfærd i laveffektområdet og for det andet alvorlige overtrædelser af operatørerne af gældende sikkerhedsbestemmelser under test, især reaktorens funktion i dette ustabile effektområde. [8.]

Denne type reaktor er kendetegnet ved en stærkt positiv hulrumskoefficient : Hvis der dannes dampbobler i kølevandet - for eksempel på grund af en lokal stigning i produktionen på et tidspunkt i reaktoren eller på grund af et tryktab i reaktoren efter et rør har burst - reaktiviteten i reaktoren stiger. Grunden til dette er, at neutronabsorberingen af ​​kølevandet reduceres i overensstemmelse med dannelsen af ​​dampbobler, samtidig med at moderationseffekten af ​​den grafit, der er indbygget i reaktoren, bevares. For de fleste andre kommercielle reaktortyper er hulrumskoefficienten på den anden side negativ, fordi kølevandet der også fungerer som moderator. Hvis der dannes dampbobler i disse, reduceres reaktiviteten og dermed varmeproduktionen.

I tilfælde af ulykkesreaktoren blev tomrumskoefficienten yderligere forøget på grund af den avancerede udbrænding af atombrændstoffet. Desuden blev overholdelse af den operationelle reaktivitetsreserve (minimum krævet reaktivitetsbinding gennem kontrolstænger tilstrækkeligt tilbagetrukket i reaktoren) ikke overvåget af det automatiske reaktorsikkerhedssystem. I stedet blev det kun specificeret i driftsreglementet. Faktisk var den angivne minimumsværdi for reaktivitetsreserven allerede underbudt timer før forsøgets start - reaktoren skulle have været lukket ned. Derudover havde driftsteamet slukket visse sikkerhedssystemer, så forsøget kunne gentages om nødvendigt. Ellers ville de automatisk fungerende sikkerhedssystemer have forhindret dette som planlagt ved at udløse en nødstop under forsøget.

Den endelige udløsning af den eksplosive ydelsesudflugt skyldes sandsynligvis et yderligere specielt designelement i kontrolstangsystemet: en stor del af kontrolstængerne har grafitspidser i deres nedre ende, som i første omgang forårsager en positiv reaktivitetstilførsel (forøgelse af ydeevnen) beløber sig til en halv β, når man bevæger sig ind fra den øvre endeposition; de forårsager kun en reduktion af ydeevnen på en større dybde.

Da skifteansvarlig Alexander Akimov endelig beordrede Leonid Toptunov til manuelt at udløse reaktorens nødstop ( russisk Аварийная Защита 5-й категории (АЗ-5) , Avarijnaja Sashchita 5-j kategorii (AZ-5) , " Nødbeskyttelse af 5. kategori ") dette er præcis effekten: mange stænger blev introduceret på samme tid, og deres grafitspidser tilføjede endnu mere reaktivitet til reaktoren. Dette blev straks alt for kritisk , det vil sige kædereaktionen i kernefissionen kørte hurtigere og hurtigere selv uden forsinkede neutroner og var derfor ikke længere kontrollerbar. Effekten steg inden for en brøkdel af et sekund til et multiplum (sandsynligvis hundrede gange) den nominelle effekt. Store mængder kølevand fordampede pludselig, og det resulterende høje tryk fik reaktoren til at briste. Derudover dannede ved de høje temperaturer kemiske reaktioner af vanddampen med de andre reaktorkomponenter (især grafitmoderator og metal) hydrogen og kulilte , som kort efter blandede sig med luft, hvilket førte til en anden eksplosion.

En anden svaghed ved RBMK -designet som en trykrørreaktor var manglen på en indeslutning . Det er imidlertid tvivlsomt, om en sådan anordning ville have modstået eksplosionerne.

Udsættelsen af ​​testen med omkring en halv dag bidrog væsentligt til ulykkens forekomst. Den lange holdetid ved delvis belastning førte til en berigelse af reaktoren med neutronabsorberende xenon-135. Xenonforgiftningen gjorde reaktorens neutron fysiske adfærd meget mere kompleks og uforudsigelig.

Planlagt testsekvens

Selv et atomkraftværksafbrydelse er afhængig af levering af elektrisk energi, f.eks. For at opretholde køling og for instrumentering og overvågning. Normalt dækkes de interne krav til et nedlukningskraftværk fra det offentlige energiforsyningsnet eller fra nærliggende enheder. Hvis det ikke er muligt, starter nødstrømsgeneratorer op . Disse har dog brug for en vis tid, før de producerer nok elektricitet.

I forbindelse med en nedlukning af reaktoren på grund af vedligeholdelsesarbejde skal det nu påvises, at rotationsenergien i decelerationsmøllerne er tilstrækkelig til at bygge bro på omkring 40 til 60 sekunder, indtil nødstrømsgeneratorerne starter helt. Ifølge sikkerhedsforskrifterne skulle testen faktisk have været udført før kommerciel idriftsættelse i december 1983. Imidlertid var de økonomiske incitamenter for projektlederne til rettidig idriftsættelse så høje, at denne faktisk nødvendige sikkerhedstest først blev udført bagefter.

Et analogt eksperiment, der allerede var blevet udført i enhed 3 på kraftværket, mislykkedes i 1985, fordi generatorens spænding på hovedmøllen faldt for hurtigt, så strømforsyningen fra generatoren ikke ville have været tilstrækkelig til at bygge bro over tiden indtil nødstrømsgeneratorerne startede og startede. [9] Nu skulle forsøget i blok 4 gentages med en forbedret spændingsregulator .

Det var planlagt at starte forsøget med reduceret reaktoreffekt (mellem 700 og 1000 MW termisk ) ved at afbryde dampforsyningen til møllerne .

kronologi

Fredag ​​den 25. april 1986
01:06 ( OESZ ) : Som et første trin bør reaktorens termiske effekt reduceres fra dens nominelle værdi ved 3200 MW til 1000 MW, som det er normalt med en regelmæssig nedlukning. Reaktoren skal lukkes ned for en revision såvel som for testen. [10]

13:05 : Ca. 50% reaktoreffekt er nået. En af de to tildelte møller blev slukket. Ved denne cirka 50 procent effekt blev turbogeneratoren 7 slukket. [10] Neutronabsorberende xenon -135 akkumuleret.

14.00: Nødkølesystemet er begyndt at blive slukket . Grunden til dette var, at der ikke skulle pumpes vand ind i reaktoren i tilfælde af et nødkølesignal. [10] I mellemtiden, på grund af øget efterspørgsel efter elektricitet efter instruktion fra lastfordeleren i Kiev, blev effektreduktionen afbrudt, da effekten nåede 1600 MW, og reaktoren fortsatte med at fungere ved denne effekt. Driftspersonalet glemte nu at genaktivere nødkølesystemerne.

11:10 p.m:. Efter den elektricitet efterspørgsel var opfyldt, yderligere nedlukning af reaktoren begyndte. Målet var at opnå 25 procent af det nominelle output . [10]

Lørdag den 26 april 1986
00:00 : Et nyt skifthold overtog reaktoren.

12:28 : Ved 500 MW fandt der en omstilling sted inden for reaktorens effektstyring. Som følge af en driftsfejl , hvorved setpunktet for den samlede outputstyring muligvis ikke var indstillet korrekt, eller på grund af en teknisk defekt, faldt effekten yderligere til kun omkring 30 MW, omkring 1 procent af den nominelle produktion.

Som efter hver effektreduktion steg koncentrationen af ​​isotopen 135 Xe i reaktorkernen (" xenonforgiftning "). Da 135 Xe som en neutrongift absorberer de neutroner, der kræves til atomkædereaktionen , meget stærkt, fortsatte reaktorens reaktivitet på grund af stigningen i koncentrationen. Da driftsteamet ønskede at øge reaktorens output igen den 26. april 1986 kl. 12:32 ved at forlænge kontrolstængerne, lykkedes det kun at gøre det op til omkring 200 MW eller 6 procent af det nominelle output på grund af Xe -forgiftning, der havde opbygget sig i mellemtiden.

Selvom drift på dette effektniveau ikke var tilladt (ifølge forskrifterne måtte reaktoren ikke drives under 20 procent af den nominelle effekt, hvilket svarer til 640 MW), og der var også langt færre kontrolstænger i kernen ved dette tid, der var foreskrevet for sikker drift, blev reaktoren ikke lukket ned, men fortsatte med at fungere.

01:03 eller 01:07 : Når turbineindløbsventilerne er lukkede, starter nødkølesystemet normalt. Dette var dog nu slukket. For at simulere dets strømforbrug til eksperimentet blev to ekstra kølevæskepumper sat i drift den ene efter den anden. Den resulterende øgede kølevæskegennemstrømning forbedrede varmeafgivelsen fra reaktorkernen på nogle punkter og reducerede følgelig det gennemsnitlige dampbobleindhold af kølemidlet i kernen. Den positive dampboble -koefficient forårsagede et globalt fald i reaktivitet, hvortil den (automatiske) reaktorkontrol reagerede ved at forlænge yderligere kontrolstænger. Reaktortilstanden flyttede sig yderligere ind i det utilladelige område.

1:19 : Vandforsyningen til reaktoren blev øget for at deaktivere advarselssignalerne om vandstanden og trykket, hvilket ville have ført til en lukning. Ifølge driftsvejledningen var denne procedure ikke forbudt. [10]

1:22 : Reaktoren blev vellykket stabiliseret, og vandstanden i reaktoren steg til to tredjedele af den foreskrevne værdi. [10]

Indgangsbredden på kontrolstængerne (grøn) og de forkortede absorberstænger (gul) trækkes ned nedenunder i centimeter. Tid 1:22:30, cirka 75 sekunder før eksplosionen [11]

1:23:04 : Den egentlige test begyndte med at lukke turbinens hurtiglukkende ventiler . Dette afbrød varmespredningen fra reaktoren, så temperaturen i kølevæsken nu steg. Som et resultat af den positive dampboble -koefficient var der nu en effektforøgelse, som den automatiske reaktorkontrol reagerede med tilbagetrækning af kontrolstænger. På grund af kontrolstængernes relativt langsomme tilbagetrækningshastighed kunne effekten imidlertid ikke stabiliseres, så neutronstrømmen steg yderligere. Dette medførte en øget nedbrydning af neutrongiften, der var akkumuleret i kernen (især 135 Xe). Som følge heraf steg reaktiviteten og reaktorens ydeevne yderligere, hvilket resulterede i stadig større mængder dampbobler, hvilket igen øgede ydeevnen. Virkningerne rystede hinanden.

1:23:40 am: Skiftlederen Alexander Akimovs Leonid Toptunov kommandoen til manuelt at udløse katastrofebeskyttelsesknappen, type 5 (nødstop af reaktoren). Til dette formål blev alle kontrolstænger, der tidligere var fjernet fra kernen, trukket tilbage i reaktoren; Men her blev en yderligere konstruktionsfejl af reaktortypen tydelig: På grund af grafitblokkene fastgjort til stængernes spidser blev reaktiviteten i første omgang øget kortvarigt i reaktorens nedre område med en halv beta, indtil stangen dybere ind i kernen var trængt ind. [8] Som et resultat dannes et område i reaktorens nedre område, hvor output overstiger konstruktionen af ​​reaktorstrukturen, hvilket gør det muligt at trække kontrolstængerne yderligere tilbage.

01:23:44 : Det massivt øgede neutronudbytte på grund af samtidig tilbagetrækning af alle stænger fik reaktiviteten til at stige så meget, at der i sidste ende blev genereret hurtigere neutroner (dvs. uden forsinkede neutroner), end der var nødvendigt for at opretholde kædereaktionen ( hurtig overkritik ) og som følge heraf oversteg effekten 100 gange den nominelle værdi inden for brøkdele af et sekund ( effektudflugt ).

Som et resultat af denne effektudflugt i reaktorkernen blev kølevandet, grafit, kontrolstænger og brændstofstænger ekstremt varme. De første eksplosioner kan have fundet sted i brændstofelementerne. [12] Efterfølgende begyndte trykrør at briste, [13] så reaktordesignet blev overskredet, hvilket maksimalt gav to kanaler ødelagt på samme tid. [14] De tilbagetrækkende kontrolstænger nåede ikke slutpositionen, [13] men blev muligvis blokeret af en forskydning af reaktorkomponenterne forårsaget af overtryk. [15] Zirkoniet i beklædningen af ​​brændstofstængerne samt grafitten kunne reagere med den varme damp. Hydrogen og kulilte blev produceret i store mængder og kunne slippe ud på grund af skader på reaktorkernen. Under reaktorbygningens dæksel dannede disse en eksplosiv blanding af oxyhydrogen og vandgas med oxygenet i luften, som formodentlig antændte og førte til en anden eksplosion kun få sekunder efter atomkraftudflugten. Det er uklart, hvilken eksplosion der førte til at 1000-tons dækslet til reaktorkernen blev løftet (biologisk skjold). Desuden ødelagde eksplosionerne taget af reaktorbygningen (kun designet som vejrbeskyttelse), så reaktorkernen ikke længere var lukket og havde en direkte forbindelse til atmosfæren. Den glødende grafit i reaktorkernen brændte straks i brand. I alt 250 tons grafit blev brændt i løbet af de næste ti dage, cirka 15 procent af det samlede lager.

Store mængder radioaktivt stof blev frigivet i miljøet ved eksplosionerne og den efterfølgende brand i grafitten, hvor grafitbrandens høje temperaturer forårsagede frigivelse i store højder. Især dannede de flygtige isotoper 131 I og 137 Cs farlige aerosoler , hvoraf nogle blev ført hundredvis eller endda tusinder af kilometer i en radioaktiv sky, før regnen skyllede dem ud af atmosfæren. Radioaktive stoffer med et højere kogepunkt blev derimod hovedsageligt frigivet i form af støvpartikler, der blev afsat nær reaktoren.

16.30 : Akimov rapporterede til et medlem af kraftværksledelsen, Nikolai Fomin , at reaktoren var forblevet intakt. Selvom fragmenter af brændstofstænger og grafitelementer var spredt overalt, og situationen var tydelig i dagslys, insisterede operatørerne og kraftværksledelsen indtil aftenen den 26. april på, at reaktoren var intakt og kun skulle køles. Tilsvarende rapporter blev sendt til Moskva. Ifølge Grigory Medvedev er denne kendsgerning hovedårsagen til den sene evakuering af byen Pripyat . [16]

Omkring kl . 5: Brande uden for reaktoren blev slukket af anlægets brandvæsen . Blok 3 blev slukket.

Omkring klokken 15:12: Firmafotografen Anatoli Rasskasow tog de første billeder af den radioaktive røgstrøm og den ødelagte reaktorblok 4. fra en helikopter. De fleste af hans billeder blev sorte på grund af den høje strålingsaktivitet. Han beholdt nogle af udskrifterne for sig selv, og de andre fotos blev sammen med de negative givet til beredskabspersonalet og sikkerhedsmyndighederne. Nogle af optagelserne blev først vist retoucheret den 30. april 1986 på sovjetisk tv for at kunne skildre ulykkens omfang på en mindre dramatisk måde.

Søndag den 27. april 1986
Blokke 1 og 2 blev lukket henholdsvis 01:13 og 02:13. Man begyndte at fylde reaktoren i enhed 4 med bly , bor , dolomit , sand og ler. Dette reducerede frigivelsen af ​​fissionsprodukter og dækkede den brændende grafit i kernen. I alt blev ca. 40 t borcarbid smidt af for at forhindre kædereaktionen, ca. 800 t dolomit for at undertrykke grafitbranden og reducere dannelsen af ​​varme, ca. 2400 t bly for at reducere gammastråling og en lukket lag over for at danne en smeltende kerne, og ca. 1800 t sand og ler til filtrering af de radioaktive stoffer. [10] Omkring 1.800 helikopterflyvninger var nødvendige til dette. Vandet indført i blok 4 til køling opsamlet på grund af sprængrørene i lokalerne under reaktoren, hvor det var stærkt forurenet og udsendte omkring 1000 røntgenstråler (= 10 grå) i timen. [8] På samme tid begyndte man evakueringen af ​​den nærliggende by Pripyat, der havde en befolkning på 48.000.

Mandag den 28. april 1986
9.00 : På Forsmark atomkraftværk i Sverige , som ligger over 1200 kilometer væk, blev der automatisk udløst en alarm på grund af øget radioaktivitet på stedet. [17] Målinger på medarbejdernes arbejdstøj viste øgede radioaktive niveauer. Efter at virksomhedens egne faciliteter kunne udelukkes som årsag, blev mistanken rettet mod et atomanlæg på Sovjetunionens område på grund af den nuværende vindretning.

21.00 : Efter at de sovjetiske myndigheder i første omgang havde udsendt en nyhedsspærring, rapporterede det officielle TASS -nyhedsbureau for første gang om en "ulykke" ved atomkraftværket i Tjernobyl. Klokken 21.30 blev der læst en besked op på nyhedsprogrammet Vremya om, at reaktoren i Tjernobyl var beskadiget, og at "der var truffet foranstaltninger for at afhjælpe konsekvenserne af ulykken". 19:32 CET sendte det tyske pressebureau en indledende rapport til redaktionerne i Forbundsrepublikken Tyskland.

Tirsdag den 29. april 1986
Sovjetiske kilder talte for første gang om en "katastrofe" og to dødsfald. [18] Internationale medier rapporterede for første gang mere detaljeret om ulykken, men havde intet billede eller filmmateriale fra ulykkesstedet. Amerikanske militærsatellitter leverede de første billeder og oplysninger, der ikke nåede offentligheden om eftermiddagen.

Onsdag den 30. april 1986
Et foto af ulykkesstedet blev vist for første gang på sovjetisk tv, men det blev retoucheret. ARD -nyhedsprogrammet Tagesschau viste også dette foto. [19]

Torsdag den 1. maj 1986
Den franske efterforskningssatellit SPOT 1 , der først blev sendt i kredsløb i februar 1986, forsynede de internationale fjernsynsmedier med billeder af infrarøde billeder af atomrøgen over reaktoren. Den 3. maj leverede Landsat -satellitter også billeder for første gang, men disse var meget upræcise og kunne ikke give nogen oplysninger om katastrofens omfang.

4. og 5. maj 1986
Under anlægget startede man med at blæse gasformigt nitrogen ind for at kvæle ilden. I første omgang havde dette den bivirkning, at varmen i kernen steg, og så blev flere radioaktive partikler blæst ud. [10]

6. maj 1986
Frigivelsen af ​​fissionsprodukterne var stort set forhindret. Arbejdet begyndte med at installere et nitrogenskølesystem under reaktoren. [10]

Svar og modforanstaltninger

Efter at Pripyat var blevet evakueret den 27. april 1986, dækkede det næste evakueringstrin indtil 3. maj alle beboere inden for en radius på 10 km fra reaktoren. Den 4. maj 1986 blev et område 30 km fra reaktoren evakueret, hvilket påvirkede yderligere 116.000 mennesker. I de følgende år blev yderligere 210.000 indbyggere genbosat. Ekskluderingszonen er nu 4300 km², [20], hvilket svarer til en cirkel med en radius på 37 km.

I første omgang var reaktionen på Tjernobyl -ulykken præget af en undervurdering af situationen og desinformation. Om morgenen efter eksplosionen blev den sovjetiske regering kun informeret om en brand i atomkraftværket, ikke om en eksplosion. Det var først, da civilforsvaret i Pripyat målte farligt høje strålingsniveauer i løbet af dagen og rapporterede det til Moskva, at partileder Mikhail Gorbatjov indkaldte et kriseteam og sendte eksperter til ulykkesstedet. Selvom der var tale om en hændelse i Pripyat, blev der kun givet instruktioner om at tage jodtabletter og lukke vinduer og døre. Byen ligger mindre end 5 km fra atomkraftværket, hvor en stor del af befolkningen også arbejdede. Mens evakueringen af ​​byen Pripyat begyndte 30 timer efter eksplosionen i reaktorblok 4, som blev gennemført ved hjælp af 1000 busser, bosatte eksperterne sig der - i første omgang uden nogen beskyttelsesforanstaltninger mod den radioaktive kontaminering. Det var først to dage efter eksplosionen, at øget radioaktivitet blev målt på et atomkraftværk i Sverige, og forskere fandt ud af, at strålingen kom udefra, at Moskva spurgte, om årsagerne der var kendt.

Nu blev de første trin taget for at afkøle den beskadigede glødende reaktorblok og for at undgå yderligere problemer. For at reducere strålingen kastede helikoptere, hvoraf nogle var trukket tilbage fra Afghanistan, sand og borsyre i reaktorblokken fra en højde på 200 m. Men dette havde ingen effekt, og temperaturen steg. Det blev derefter besluttet at skifte til bly. Slukningsvandet, der havde samlet sig under reaktoren, truede med at komme i kontakt med det smeltede corium fra brændstofstænger, grafit og beton, hvilket kunne have ført til en dampeksplosion . [21]

Det blev besluttet at pumpe slukkevandet ud ved hjælp af brandvæsnet fra Pripyat. Derudover blev det besluttet ved hjælp af minearbejdere, der hastigt blev flyttet til Tjernobyl, at grave en 150 meter lang adgang fra den tredje under den fjerde reaktorblok og grave et kammer der med et volumen på 4500 m³ for at installere et komplekst kølesystem. I sidste ende var dette kammer fyldt med beton, fordi målet var at forhindre strålingen i at forurene grundvandet omkring reaktoren, som forsynede hele Ukraine. Som en yderligere foranstaltning blev alle de små landsbyer omkring Pripyat revet ned, og der blev forsøgt at dræbe de fleste dyr.

Evakueringen fortsatte i området omkring kraftværket, indtil en zone på 30 km endelig blev ryddet, men befolkningen i de omkringliggende områder blev stadig ikke informeret om faren, da man ville undgå en massepanik. Under 1. maj -festlighederne var et særligt stort antal mennesker udenfor uden at være klar over faren. Hændelsen er nu annonceret internationalt. Am 5. Mai besuchte Hans Blix , Direktor der IAEA , auf Einladung von Gorbatschow Tschernobyl und besichtigte bei einem Hubschrauberflug den havarierten Reaktor. Auf einer Pressekonferenz in Moskau kündigten Blix und die sowjetischen Verantwortlichen öffentlich eine internationale Konferenz zum Tschernobyl-Vorfall in Wien an, auf der die Sowjetunion alle verfügbaren Informationen zur Verfügung stellen wollte. Am 14. Mai wandte sich Gorbatschow in einer Fernsehansprache an das Volk und stimmte die Menschen auf die Bewältigung der Folgen des Unglücks ein.

Kurz darauf wurde damit begonnen, zur Versiegelung des havarierten Reaktors und zur Säuberung des stark belasteten Umkreises des Kraftwerks eine große Zahl von Helfern nach Tschernobyl zu transportieren. Die sogenannten Liquidatoren , die unter dem Oberbefehl von General Nikolai Tarakanow jeweils nur für kurze Zeit unter lebensgefährlichen Bedingungen tätig waren, hatten nun die Aufgabe, das restliche Gebiet zu dekontaminieren. Die Liquidatoren wurden zum Teil unter den aus der 30-km-Sperrzone Evakuierten rekrutiert, es waren jedoch auch ua Soldaten und Reservisten im Einsatz.

Die nächste große Gegenmaßnahme bestand darin, das Dach des vierten Reaktorblocks von hoch verstrahltem Material zu reinigen. Dies war der erste Schritt, langfristigen Schutz gegen die Strahlung zu gewährleisten. Über dem havarierten Reaktor wurde ein Sarkophag aus Stahl und Beton gebaut. Dies geschah mit Hilfe von Hubschraubern und Kränen, die mit Stahl- und Bleiplatten vor der Strahlung geschützt wurden. Die Arbeiten auf dem Dach des Reaktors, wo die Strahlenbelastung am größten war, sollten zuerst von ferngesteuerten Fahrzeugen erledigt werden. Nachdem diese jedoch unter den extremen Bedingungen versagt hatten, kamen auch hier Menschen zum Einsatz. [22] Laut offiziellen Angaben liegen 97 % der Brennstäbe begraben unter dem Sarkophag; jedoch wird diese Angabe bezweifelt, da schon bei der Explosion mehr als 3 % von deren Masse aus dem vierten Reaktorblock geschleudert wurde. [23]

Um den radioaktiven Staub auf dem Boden zu binden, wurde um den Reaktor mit Hubschraubern eine klebrige Substanz auf Polymerbasis verteilt, der man den Namen Burda (russisch für „dünne Brühe“) gab. In den Siedlungen wurden die Dächer aller Gebäude gesäubert. Auf dem Reaktorgelände wurden 300.000 m³ kontaminierte Erde abgetragen, in Gräben geschoben und mit Beton versiegelt.

Ein neuer Sarkophag ( New Safe Confinement ; auch als „Arka“ bezeichnet [24] ) wurde nach langjähriger Bauzeit im November 2017 direkt neben dem havarierten Kraftwerksblock über die alte rissige Ummantelung geschoben, die keinen ausreichenden Schutz mehr bietet. [25] Heutzutage leben etwa 300 Liquidatoren in der Sperrzone. Diese sind an dem Neubau und der Instandhaltung des alten Sarkophags beteiligt.

Folgen

Die wichtigsten freigesetzten Radionuklide mit geschätzter freigesetzter Aktivität [26]
Radio-
nuklid
T 1/2 [27] Aktivität 2021 Masse
(10 15 Bq ) ( g )
85 Kr 10,8 a 33 3,5 2290
133 Xe 5,25 d 6500 939
129m Te 33,6 d 240 215
132 Te 3,2 d ≈ 1150 100
131 I 8,02 d ≈ 1760 382
133 I 20,8 h 910 21
134 Cs 2,06 a ≈ 47 0,000 36 980
136 Cs 13,2 d 36 13
137 Cs 30,2 a ≈ 85 ≈ 38 26 587
89 Sr 50,5 d ≈ 115 106
90 Sr 28,8 a ≈ 10 ≈ 4 1959
103 Ru 39,3 d >168 140
106 Ru 374 d >73 599
140 Ba 12,8 d 240 89
95 Zr 64,0 d 84 105
99 Mo 2,74 d >72 4
141 Ce 32,5 d 84 79
144 Ce 285 d ≈ 84 713
239 Np 2,36 d 400 46
238 Pu 87,7 a 0,015 0,011 23
239 Pu 24 100 a 0,013 0,013 5661
240 Pu 6 560 a 0,018 0,018 2142
241 Pu 14,4 a ≈ 2,6 ≈ 0,5 682
242 Pu 375 000 a 0,000 04 0,000 04 274
242 Cm 163 d ≈ 0,4 3

Kontroverse Beurteilung

Die Folgen der Reaktorkatastrophe werden nach wie vor sehr kontrovers erörtert. Ein im September 2005 veröffentlichter Report des Tschernobyl-Forums beschreibt die gesundheitlichen, ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen aus der Sicht der Mitglieder dieses Forums.

Das Tschernobyl-Forum ist eine Arbeitsgruppe unter dem Dach der Internationalen Atomenergie-Organisation ( IAEO ). Das Tschernobyl-Forum besteht aus vier Nebenorganen der Vereinten Nationen (demUmweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), dem UN-Nothilfekoordinator (OCHA) und dem Wissenschaftlichen Komitee der Vereinten Nationen über die Wirkungen atomarer Strahlungen ( UNSCEAR )), vier autonomen Organisationen, die mit der UNO durch Verträge verbunden sind (der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), der Weltbank , der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)) sowie aus den Regierungen von Weißrussland , Russland und der Ukraine .

Die Ausarbeitung des Tschernobyl-Forums wird von einigen Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace oder IPPNW kritisiert. Dem Report werden Parteilichkeit, vorsätzliche Verharmlosung der Folgen des Reaktorunglücks sowie methodische Mängel vorgeworfen. So umfasse die Studie lediglich die Folgen in Weißrussland, Russland und der Ukraine, obwohl ein erheblicher Teil der Strahlenbelastungen in Mittel- und Westeuropa anfiel. Außerdem habe die Studie des Tschernobyl-Forums Publikationen, die höhere Opferzahlen nahelegen, unberücksichtigt gelassen. Schließlich wird kritisiert, dass die Untersuchungen erst fünf Jahre nach dem Unglück begonnen wurden.

Mit The Other Report on Chernobyl (Kurzbezeichnung TORCH ) wurde ein „Gegenreport“ zur Ausarbeitung des Tschernobyl-Forums veröffentlicht. Dieser Report wurde von den britischen Wissenschaftlern Ian Fairlie und David Sumner erarbeitet. Er sagt weitaus schwerwiegendere gesundheitsschädigende Folgen des Reaktorunglücks voraus. In Auftrag gegeben wurde die Studie von der Grünen Europaabgeordneten Rebecca Harms und unterstützt von der „Altner-Combecher-Stiftung für Ökologie und Frieden“.

Die nachfolgenden Angaben stammen im Wesentlichen aus obigen beiden Studien. [28] [29] Beide Studien arbeiten mit dem nuklearmedizinisch umstrittenen Linear-No-Threshold-Modell , welches davon ausgeht, dass eine geringe Strahlenbelastung über einen langen Zeitraum im Wesentlichen genau so erbgutschädigend ist wie eine hohe Strahlenbelastung über einen kurzen Zeitraum. Dabei wird ignoriert, dass lebende, gesunde Zellen über gut untersuchte DNA-Reparaturmechanismen verfügen, die eine Schädigung des Erbguts bis zu einem gewissen Grad reparieren können. So gibt es auf der Welt Wohngegenden, in denen stellenweise eine Jahresdosis von 500 mSv durch natürliche Radioaktivität erreicht wird, ohne dass dort über längere Zeiträume eine erhöhte Krebsrate festgestellt werden konnte. [30] [31]

Kontaminierte Gebiete

Caesium-137-Kontamination im Jahr 1996 in Weißrussland, Russland und der Ukraine in kBq / m 2

Der größte Teil der Freisetzungen radioaktiver Stoffe fand in den ersten zehn Tagen nach der Explosion statt. Etwa 15 Prozent der Freisetzung erfolgte direkt durch die Kritikalitätsexkursion am 26. April 1986, der restliche Teil verteilte sich in den folgenden Tagen aufgrund des Graphitbrandes. Aufgrund der hohen Temperatur beim bauartbedingten Graphitbrandes gelangten gasförmige oder leicht flüchtige Stoffe (z. B. Jod oder Cäsium) in Höhen von 1,5 bis 10 km. [32] Die Wolken mit dem radioaktiven Fallout verteilten sich zunächst über weite Teile Europas und schließlich über die gesamte nördliche Halbkugel. Wechselnde Luftströmungen trieben sie zunächst nach Skandinavien, dann über Polen, Tschechien, Österreich, Süddeutschland und bis nach Norditalien. Eine dritte Wolke erreichte den Balkan, Griechenland und die Türkei. Innerhalb dieser Länder wurde der Boden je nach regionalen Regenfällen unterschiedlich hoch belastet.

Vollends für die menschliche Nutzung aufgegeben werden mussten ca. 6400 km² an landwirtschaftlicher Fläche und Waldgebieten , die nahe dem Kraftwerk liegen und dementsprechend sehr hoch belastet sind. [33] Insgesamt wurden etwa 218.000 km² mit mehr als 37 kBq /m² Caesium-137 radioaktiv belastet. Mehr als 70 Prozent dieser Gebiete liegen in Russland, der Ukraine und Weißrussland. Während hier die stärksten Konzentrationen an flüchtigen Nukliden und Brennstoffpartikeln entstanden, wurde mehr als die Hälfte der Gesamtmenge der flüchtigen Bestandteile und heißen Partikel außerhalb dieser Länder abgelagert. Finnland, Schweden, Norwegen, Bulgarien, Rumänien, Polen, Deutschland, Österreich und Jugoslawien erhielten jeweils mehr als 10 15 Bq an Caesium-137. Zu den weniger betroffenen Staaten Europas gehörten Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien und Portugal. [34] Auch einige Regionen in Großbritannien und Skandinavien sowie im Alpenraum sind teilweise hohen Cäsium-Kontaminationen ausgesetzt; die Belastung nimmt im Laufe der Jahre nur langsam ab, weil die Halbwertszeiten einiger radioaktiver Isotope des Fallout mehrere Jahrzehnte betragen. In einigen Ländern gelten weiterhin Einschränkungen bei Produktion, Transport und Verzehr von Lebensmitteln, die immer noch durch den radioaktiven Niederschlag von Tschernobyl belastet sind. [35] Insgesamt wurden in Europa etwa 3.900.000 km², das heißt 40 Prozent der Gesamtfläche, mit mindestens 4 kBq/m² 137 Cs kontaminiert . [36] Außerhalb Europas waren vor allem Vorderasien und Nordafrika betroffen. [34]

Österreich gehörte zu den am stärksten betroffenen Ländern. Es kam zu einer durchschnittlichen 137 Cs-Kontamination von 18,7 kBq/m². Die Maximalwerte erreichten in einigen Gegenden fast 200 kBq/m². Höhere Werte wurden nur in Weißrussland, Russland und der Ukraine sowie einigen Gebieten Skandinaviens gemessen. [37]

In den am stärksten belasteten Gebieten Deutschlands, im Südosten von Bayern, lagen die Bodenkontaminationen bei bis zu 74 kBq/m² 137 Cs. Auch heute noch sind in einigen Regionen im Süden Deutschlands Pilze, Waldbeeren und Wildtiere vergleichsweise hoch belastet. Laut Bundesamt für Strahlenschutz ist die Kontamination dort rund zehnmal höher als im Norden Deutschlands. Im Jahr 2002 wurden im Muskelfleisch von Wildschweinen aus dem Bayerischen Wald 137 Cs-Werte von bis zu 20 kBq/kg gemessen. Hierbei betrug der Durchschnittswert 6,4 kBq/kg und damit mehr als das Zehnfache des EU-Grenzwerts von 0,6 kBq/kg. [38] Laut einem Bericht des Daily Telegraph ist 2014 die Strahlenbelastung der Wildschweine in Sachsen immer noch so hoch, dass 297 von 752 erlegten Tieren den Grenzwert von 0,6 kBq/kg überschritten und vernichtet werden mussten. [39]

Die durch das Reaktorunglück in Tschernobyl verursachte mittlere effektive Dosis eines Erwachsenen ging in Deutschland von 0,11 mSv im Jahr 1986 auf weniger als 0,012 mSv im Jahre 2009 zurück. Zum Vergleich: Sie liegt damit im Bereich der durch die in der Atmosphäre durchgeführten Kernwaffenversuche verursachten Belastung, die mit weniger als 0,01 mSv angegeben wird. Die mittlere effektive Dosis durch natürliche Strahlenexposition liegt im Mittel bei 2,1 mSv pro Jahr, die durch röntgendiagnostische und nuklearmedizinische Untersuchungen verursachte künstliche Strahlenexposition bei etwa 1,8 mSv pro Jahr. [40]

Die in den Jahren 2004 bis 2009 vom vTI-Institut für Fischereiökologie durchgeführten Messungen der Radioaktivität in Speisefischen von Nord- und Ostsee zeigen, dass die radioaktive Belastung der Fische mit 137 Cs in der Ostsee auf Grund der Katastrophe von Tschernobyl um eine Größenordnung über der Belastung von Fischen aus der Nordsee liegt. Die radioaktive Belastung liegt allerdings deutlich unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte. [41]

Am 5. April 2020 teilte der ukrainische Umweltinspektionsdienst mit, dass durch einen Waldbrand auf einer Fläche von rund 1 km² in der Sperrzone um das Kernkraftwerk Radioaktivität freigesetzt wurde. [42] Als Ursache für den Waldbrand wird vermutet, dass Anwohner am 4. April 2020 den Brand durch das illegale Verbrennen von Müll ausgelöst haben. [43] Zwei Wochen nach Ausbruch waren schätzungsweise 115 km² nach Auswertungen von Satellitenbildern abgebrannt. Darüber hinaus kam es aufgrund der Feuer zu anhaltenden und dichten Smog in Kiew. [44] Durch die Feuer wurden in der benachbarten Oblast Schytomyr 38 Wohnhäuser zerstört, nachdem die Brände auf Dörfer übergegriffen hatten. [45] Die Brände wurden von mehr als 700 Feuerwehrleuten bekämpft, die auch Hubschrauber einsetzten. [46] Zur Unterstützung und Eindämmung bzw. Löschung der Brände stellte die Bundesrepublik Deutschland 80 Dosimeter zur Radioaktivitätsmessung sowie ein Tanklöschfahrzeug zur Verfügung. [43]

Exponierte Personengruppen

Herz der Medaille der Liquidatoren
Weitere Medaillen von Tschernobyl

Unmittelbar nach dem Unglück und bis Ende 1987 wurden etwa 200.000 Aufräumarbeiter („ Liquidatoren “) eingesetzt. Davon erhielten ca. 1000 innerhalb des ersten Tages nach dem Unglück Strahlendosen im Bereich von 2 bis 20 Gray (Gy). Die später eingesetzten Liquidatoren erhielten demgegenüber wesentlich geringere Strahlendosen bis zu maximal etwa 0,5 Gy bei einem Mittelwert von etwa 0,1 Gy. Die Zahl der Liquidatoren erhöhte sich nach Angaben der WHO in den folgenden Jahren auf 600.000 bis 800.000. Die Zahl ist nicht exakt bezifferbar, da nur 400.000 Liquidatoren registriert wurden und auch deren Daten unvollständig sind. Die Liquidatoren wurden später für ihre Arbeit mit einer Medaille gewürdigt.

Im Frühjahr und Sommer 1986 wurden etwa 116.000 Personen aus der 30-Kilometer-Zone rund um den Reaktor evakuiert. Später wurden zirka 240.000 weitere Personen umgesiedelt. Für die ukrainischen Evakuierten wurde ein mittlerer Dosiswert von 17 mSv (Schwankungsbereich 0,1 bis 380 mSv) errechnet, für die weißrussischen Evakuierten ein Mittelwert von 31 mSv (mit einem maximalen Durchschnittswert in zwei Ortschaften von 300 mSv).

In den ersten Tagen nach dem Unfall führte die Aufnahme von radioaktivem Iod mit der Nahrung zu stark schwankenden Schilddrüsendosen in der allgemeinen Bevölkerung von im Mittel etwa 0,03 bis 0,3 Gy mit Spitzenwerten bis zu etwa 50 Gy. Eine Ausnahme davon bildeten die wenigen Einwohner von Prypjat , die durch die rechtzeitige Ausgabe von Tabletten mit stabilem Jod ( Iodblockade ) wesentlich geringere Schilddrüsendosen erhielten.

Die nicht evakuierte Bevölkerung erhielt während der mehr als 20 Jahre seit dem Unfall sowohl durch externe Bestrahlung als auch durch Aufnahme mit der Nahrung als interne Strahlenexposition effektive Gesamtdosen von im Mittel etwa 10 bis 20 mSv bei Spitzenwerten von einigen 100 mSv. Heute erhalten die fünf Millionen Betroffenen in kontaminierten Gebieten generell Tschernobyl-bedingte Dosen von unter 1 mSv/Jahr, doch rund 100.000 erhalten immer noch mehr als 1 mSv pro Jahr.

Gesundheitliche Folgen

Laut WHO und IAEA (2008) starben an den Folgen akuter Strahlenkrankheit knapp 50 Menschen. [26] In den drei am stärksten betroffenen Ländern sei aufgrund der erhöhten Strahlenexposition mit etwa 9000 zusätzlichen tödlichen Krebs- und Leukämieerkrankungen zu rechnen. [47] Für Gesamteuropa schätzte Elisabeth Cardis 2006 ab, dass bis 2065 mit etwa 16.000 zusätzlichen Schilddrüsenkrebserkrankungen und 25.000 sonstigen zusätzlichen Krebserkrankungen zu rechnen sei.

Die am besten dokumentierte Gesundheitsfolge ist ein signifikanter Anstieg der Schilddrüsenkrebserkrankungen um etwa 1800 Fälle nach dem Unfall. Laut UNSCEAR ist dies der größte Anstieg von Erkrankungen an einer einzelnen Krebsart, der durch ein einzelnes Ereignis ausgelöst wurde. Die zweite umfassend untersuchte Erkrankung ist Leukämie, insbesondere unter Kindern und Aufräumarbeitern. Manche Studien fanden eine erhöhte Rate, andere nicht. Viele Wissenschaftler sind der Ansicht, dass es noch zu früh sei, definitive Schlussfolgerungen zur Zahl der Leukämiefälle zu ziehen.[48]

Bezüglich der Zahl der Todesfälle gibt es eine bis heute andauernde erbitterte Debatte. Dies ist zum Teil auf die methodologischen Schwierigkeiten zurückzuführen, niedrige Strahlendosen mit statistischen Krankheitseffekten in Verbindung zu bringen. Zudem wird der unfallbedingte Anstieg der Krebsfälle von einer viel größeren Zahl von Krebsfällen überlagert, die auch ohne den Unfall aufgetreten wären. Nicht zuletzt spielen politische Motivationen bei diesen Schätzungen eine Rolle.[48] In Publikationen von atomenergiekritischen Verbänden und Umweltorganisationen finden sich hundertfach höhere Zahlen von Erkrankungen und Todesfällen als in den Massenmedien. [49]

Angesichts der anhaltenden Kontroverse riefen IAEA und andere internationale Organisationen das Tschernobyl-Forum zusammen, um einen autoritativen Konsens zu formulieren. Im September 2005 kam das Forum zu dem Schluss, dass die Gesamtzahl der auf den Unfall zurückzuführenden Todesopfer bei etwa 4000 liege. Die Rezeption dieses Reports war jedoch keineswegs einheitlich zustimmend. Das Hauptproblem war, dass sich der Bericht auf die am schwersten betroffenen Gebiete Weißrusslands, der Ukraine und Russlands beschränkte und damit die größere Gesamtbevölkerung dieser sowie weiterer Länder ignorierte.[48]

Neben Krebs sind wohl die sozialen und psychischen Traumata die größten Probleme für die Bevölkerung in den Gebieten um Tschernobyl.[48] Einige Wissenschaftler halten diese psychischen Folgen für das größte Gesundheitsproblem infolge des Unfalls. [50] Die weißrussische Autorin und Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch thematisiert in ihrem Werk diesen Aspekt der Katastrophe. [51]

Strahlenkrankheit

Bei 134 Personen, insbesondere bei Kraftwerksbeschäftigten und Feuerwehrleuten, wurde unmittelbar nach dem Ereignis eine Strahlenkrankheit diagnostiziert. 28 von ihnen starben im Jahr 1986 infolge der Strahlenkrankheit, die meisten in den ersten Monaten nach dem Reaktorunfall. In den Jahren 1987 bis 2004 starben 19 weitere von der Strahlenkrankheit betroffene Helfer, einige davon möglicherweise an den Langzeitfolgen der Strahlenkrankheit. [52]

Schilddrüsenkrebs

Schilddrüsenkrebs ist eine seltene Krebserkrankung des Hormonsystems mit einer weltweiten Prävalenz von 4,7/100.000 bei Frauen und 1,5/100.000 bei Männern. In den meisten Regionen der Erde wurde in den vergangenen 30 Jahren ein deutlicher Anstieg der Zahl der Erkrankungen beobachtet. Die Ursachen hierfür sind noch nicht geklärt. [53] Die Schilddrüse ist ein Organ, das für die Produktion von Schilddrüsenhormonen Iod benötigt und dieses daher aktiv aufnimmt und speichert. Zudem ist es ein kleines Organ, sodass auch geringe Mengen radioaktiven Iods eine hohe lokale Strahlendosis auslösen können.

Eine große Menge von radioaktivem Iod wurde durch den Unfall freigesetzt. Dennoch war die Schilddrüsen-Strahlendosis, welche die allgemeine Bevölkerung erlitt, relativ gering; bei kleinen Kindern etwa 2 Gy in der Nähe der Anlage und 2,2 Gy in den am stärksten kontaminierten Gebieten (Gomel in Weißrussland).

Die Zunahme von Schilddrüsenkrebs wurde erstmals schon wenige Jahre nach der Katastrophe beobachtet, am deutlichsten bei Personen, die zum Zeitpunkt des Unglücks unter fünf Jahre alt waren. Bei Kindern, die nach dem 1. Dezember 1987 geboren wurden – also, nachdem das radioaktive Iod praktisch vollständig zerfallen war – lässt sich keine Zunahme beobachten. [54]

Der differenzierte Schilddrüsenkrebs als mit Abstand häufigster Typ hat allerdings bei rechtzeitiger medizinischer Behandlung eine der besten Prognosen unter den Krebserkrankungen. Durch zielgerichtete Strahlentherapie mit radioaktivem Iod ist er gut therapierbar und vielfach auch heilbar. Auch ein eventuell auftretendes Rezidiv ist normalerweise nicht resistent gegen eine erneute Therapie mit radioaktivem Iod und lässt sich meist zurückdrängen. Bis heute wurden in Russland, Weißrussland und der Ukraine etwa 6000 Fälle diagnostiziert. Obwohl etwa 30 % der Patienten ein Rezidiv erleiden, werden voraussichtlich nur ein Prozent an der Erkrankung sterben. Von den 6000 Fällen verstarben (bis 2011) 15. [55] [54] Schilddrüsenkrebs bleibt also, trotz der sehr dramatischen Zunahmen von mehreren hundert Prozent in den betroffenen Gebieten, immer noch eine verhältnismäßig seltene Krebserkrankung mit sehr wenigen Todesfällen.

Umstritten ist, ob ein erhöhtes Schilddrüsenkrebsrisiko auch für Menschen besteht, die zum Zeitpunkt der höchsten Belastung durch radioaktives Jod bereits erwachsen waren. [56]

Leukämie

Die Zunahme von Leukämie in den signifikant kontaminierten Gebieten um Tschernobyl wird kontrovers diskutiert.

Eine zehn Jahre andauernde Untersuchung an Kindern, die 1986 in der Ukraine geboren wurden, ergab eine signifikante Erhöhung aller Leukämiearten: „Die Risikorate für die Akute lymphatische Leukämie ist für Jungen dramatisch erhöht und in nicht ganz so starker Ausprägung auch für Mädchen. Für beide Geschlechter kombiniert ist das relative Risiko für die Akute Lymphatische Leukämie in belasteten Bezirken mehr als dreifach höher als in unbelasteten (relatives Risiko RR = 3,4).“ (Zitat IPPNW-Bericht: Gesundheitliche Folgen von Tschernobyl, 2006, Seite 50 ff.) [57] Der 2011 erstellte, überarbeitete Bericht kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Es werden zahlreiche medizinische Studien angeführt, die eine Zunahme der Leukämie bei der betroffenen Bevölkerung beweisen, unter anderem auch in anderen europäischen Ländern: „In Griechenland erkrankten Kinder, die zum Zeitpunkt der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Leib ihrer Mutter heranwuchsen, 2,6 mal so häufig an Leukämie wie Kinder, die vor oder längere Zeit nach der Katastrophe geboren wurden.“ (Zitat IPPNW-Bericht: Gesundheitliche Folgen von Tschernobyl, 2011, Seite 76) [58]

Eine 1993 erschienene Publikation in dem renommierten Wissenschaftsjournal Nature kam zu dem Schluss, dass es keine Häufung von Leukämiefällen in und um Tschernobyl gab. Allerdings wurde die Möglichkeit genannt, dass eine Häufung auch noch zu späteren Zeitpunkten auftreten könnte. [59]

Eine Metastudie von 2007, veröffentlicht im Fachjournal Health Physics (mit Peer-Review ), kam zu dem Ergebnis, dass es keinen statistisch signifikanten Anstieg von Leukämie-Fällen gab. [60]

Weitere Krebserkrankungen

Der Anstieg der Inzidenz zahlreicher anderer Krebsarten in Europa aufgrund Tschernobyl wurde durch verschiedene Studien wissenschaftlich untersucht. Die Zunahme von Brustkrebs in Weißrussland wird durch eine Arbeit von Pukkala et al. im International Journal of Cancer vom 27. Februar 2006 belegt. [61] In der Ukraine verkürzte sich die Lebenszeit nach einer Diagnose von Magen- und Lungenkrebs deutlich. [62] Auch Tumoren im Zentralnervensystem und Hirntumoren bei Kleinkindern in der Ukraine nahmen zu. [63] [64] Neben der Chronisch Lymphatischen Leukämie und dem Multiplen Myelom stehen vor allem auch die Lymphdrüsenkrebs-Arten wie das Non-Hodgkin-Lymphom und das Hodgkin-Lymphom im Fokus. [65] Die vorliegenden Studien untersuchten zwar nur die aufgetretenen Fälle in den jeweiligen Ländern oder Gebieten. Sie geben aber Aufschluss darüber, für welche Krebserkrankungen auch in den anderen betroffenen Ländern ein erhöhtes Risiko besteht.

Genetische und teratogene Schäden

Die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) schrieb dazu 2006: „Insgesamt müssen wir mit 18.000 bis 122.000 genetisch geschädigten Menschen in Europa infolge der Tschernobylkatastrophe rechnen.“ [66] Schon eine Woche nach Tschernobyl wurden bei Deutschen, die aus der Ukraine zurückkehrten, vermehrt Chromosomenschäden festgestellt. [67] Von 1985 bis 1994 wurden fünf bis zwölf Wochen alte Föten in Weißrussland auf Fehlbildungen untersucht. In diesem Zeitraum gab es eine erhöhte Anzahl an Missbildungen. [68] Anfang 1987 wurde eine Häufung der Trisomie 21 bei Babys in Weißrussland festgestellt. [69] Teratogene Schäden aufgrund von Tschernobyl wurden in zahlreichen Ländern Europas nachgewiesen. In Westdeutschland und der DDR trat zum Beispiel bei Neugeborenen um etwa 10 % häufiger als vor dem Unglück die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte auf. [70] In der Türkei wurde eine Zunahme der Anenzephalie und der Spina bifida um etwa das dreifache (20 statt 6 von Tausend Neugeborenen) beobachtet und Tschernobyl als Erklärung nahegelegt. [71] Beides sind sehr schwerwiegende Fehlbildungen, die in der Embryonalentwicklung entstehen.

Eine Studie von Michail Malko 2014 ergab eine Steigerung des Risikos für angeborene Missbildungen von 0,58 auf 0,70 % im stark kontaminierten Bereich und von 0,58 auf 0,60 % im schwach kontaminierten Bereich um den Reaktor vor und nach dem Unglück. In ähnlichen Größenordnungen bewegte sich der Anstieg des Krebsrisiko für alle Krebsformen außer Schilddrüsenkrebs . Hier stieg, wie oben beschrieben, das Risiko teilweise um das bis zu hundertfache an. Das Risiko einer Leukämie -Erkrankung stieg von 0,0028 % auf 0,0032 % und sank sechs Jahre nach dem Unglück wieder auf 0,0029 % [72]

Eine Studie aus dem American Journal of Obstetrics & Gynecology kam 1992 zu dem Ergebnis, dass es zu keiner nennenswerten Zunahme von Geburtsfehlern nach dem Reaktorunglück kam. [73]

"Das Tschernobyl-Forum sieht nach Auswertung der vorliegenden epidemiologischen Studien weder einen Beweis noch einen Hinweis auf verringerte Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen, auf die Zahl der Totgeburten , auf andere negative Geburtsfolgen, auf Komplikationen bei der Geburt und auf die allgemeine Intelligenz und Gesundheit der Kinder, die eine direkte Folge ionisierender Strahlung sein könnten. Die gesunkenen Geburtenraten in den kontaminierten Gebieten könnten auf die Ängste der Bevölkerung und auf den Wegzug vieler jüngerer Menschen zurückzuführen sein. Ein mäßiger, aber beständiger Anstieg von berichteten angeborenen Fehlbildungen in kontaminierten und nichtkontaminierten Gebieten Weißrusslands scheine auf eine vollständigere Erfassung und nicht auf Strahlung zurückzugehen. [74]

Die Forscher bzw. Herausgeber der einen Position haben wiederholt den Vertretern der anderen Position Voreingenommenheit unterstellt oder deren Befunde wegen unvollständiger Absicherung der Daten und anderer methodischer Mängel zurückgewiesen. Auch gibt es widersprüchliche Ergebnisse zum Beispiel aus Beobachtungen in der Tierwelt, wonach die Mutationsrate „in der Nähe von Aufbereitungsanlagen oder unfallfreien AKWs“ höher sei. [75] Autoren, die ökologische Dosis-Wirkungs-Beziehungen für Totgeburten, Fehlbildungen sowie für das Geschlechtsverhältnis bei der Geburt – unter anderem in unterschiedlich hoch belasteten bayerischen Landkreisen – vermuten, [76] [77] wird entgegengehalten, dass vor dem Hintergrund der vergleichsweise geringen Strahlendosiserhöhungen in Deutschland, die sich innerhalb der Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenexposition bewegten, nicht zu verstehen sei, dass solche massiven Effekte nachweisbar sein sollten. Diese Skepsis werde unterstützt durch zahlreiche negative epidemiologische Befunde in Deutschland und anderen europäischen Ländern mit zum Teil deutlich höheren Strahlendosen. Zudem sind bisher keine biologischen Mechanismen gefunden worden, die einen solchen ursächlichen Zusammenhang in dem beschriebenen Ausmaß plausibel machen könnten. [78]

Gegen negative epidemiologische Befunde wird wiederum vorgebracht, dass die Nichtsignifikanz fälschlich als Nachweis eines nichtvorhandenen Effekts ausgegeben werde. Korrekt wäre die in einigen Studien auch so offen formulierte Aussage, dass solche Effekte entweder tatsächlich nicht vorhanden sind oder aufgrund des Studiendesigns nicht nachgewiesen werden konnten. Zudem wurde bisher nicht gezeigt, dass es auch in relativ unbelasteten Gebieten stark erhöhte Raten von Totgeburten und Fehlbildungen gab. Dies wäre ein Hinweis auf andere Ursachen oder auf einen rein zufälligen Zusammenhang.

Einige Forscher nehmen einen Zuwachs von genetischen Mutationen bei Kindern von vom Unfall betroffenen Eltern an und beobachteten diesen nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Es liegen jedoch keine vergleichbaren Nachweise für Erbschäden bei den Kindern von Überlebenden der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki vor. Es mangele, so der Forscher Dillwyn Williams, unter anderem durch die fragmentarisch angelegten Studien bisher an gesicherten Erkenntnissen über die Schäden. [79]

Andere (körperliche) Gesundheitsfolgen

In den am stärksten von der Tschernobyl-Katastrophe betroffenen Ländern ist ein erheblicher Anstieg auch bei vielen nichtbösartigen Erkrankungen zu beobachten. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist deutlich gesunken. Beides gilt jedoch auch für die nichtkontaminierten Gebiete. Es ist umstritten, wie weit diese Veränderungen auf höhere Strahlenbelastung oder auf andere Faktoren (z. B. Armut, schlechte Ernährung, ungesunde Lebensbedingungen, wirtschaftliche und soziale Verwerfungen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, psychische Belastungen im Zusammenhang mit der Katastrophe sowie den Evakuierungen und Umsiedlungen, selbstschädigendes Verhalten, bessere Diagnostik und Erfassung von Krankheiten) zurückzuführen ist. Die Zuverlässigkeit der Daten und die methodische Qualität vieler Studien sind sehr unterschiedlich.

Bei Erkrankungen der Augenlinsen (z. B. dem Grauen Star ) ist ein Zusammenhang mit radioaktiver Belastung wahrscheinlich. Schon relativ geringe Dosen in der Größenordnung von 250 mGy scheinen eine Zunahme der Bildung von Grauem Star zu bewirken. Einer solchen Dosis waren ua viele Aufräumarbeiter in den ersten Tagen nach der Explosion ausgesetzt. Auch bei anderen Augenerkrankungen ( Akkommodationsstörungen , Makuladystrophien und Gefäßveränderungen) wird ein Zusammenhang mit der Strahlungsaktivität vermutet. Hier sind weitere Beobachtungen nötig.

Hohe Strahlungsaktivität kann ein breites Spektrum kardiovaskulärer Komplikationen verursachen. Die Auswirkungen chronischer und niedriger Strahlungsbelastung auf das Herz-Kreislauf-System sind weniger klar.

In Russland wurde in einer großen Studie an Notfall-Einsatzkräften von Tschernobyl ein signifikant höheres Risiko für tödliche Herz-Kreislauf-Krankheiten festgestellt. Ob dieses höhere Risiko allein auf höhere Strahlendosen oder auf konkurrierende Krankheitsursachen zurückzuführen ist, muss in weiteren Untersuchungen beobachtet werden. Es deckt sich aber mit Ergebnissen von Studien, die an Überlebenden von Atombombenangriffen durchgeführt wurden.

In mehreren Studien wurden Beeinträchtigungen des zellulären und humoralen Immunsystems gefunden. Die Interpretation dieser Befunde ist jedoch schwierig, weil sie auch andere Ursachen (Stress, chronische Infektionen, Ernährungsmängel, Chemikalien) haben können. Die Langzeitfolgen solcher Beeinträchtigungen sind noch unklar.

Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse

In der Region um Tschernobyl gibt es zudem eine hohe Prävalenz von Autoimmunthyreoiditis , die auf ernährungsbedingten Iodmangel und kurzlebige Iodisotope zurückzuführen ist. Bei Kindern, die unmittelbar vor dem Reaktorunglück geboren wurden, ist der Effekt am stärksten. [80] Sie zeigen schon früh Antikörper gegen die Schilddrüse, noch bevor diese durch das eigene Immunsystem geschädigt wird. Da davon auszugehen ist, dass die Risikogruppe später an einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse erkrankt, sollte neben einer Krebsvorsorge auch auf diese geachtet werden. [81]

Psychische Gesundheit und psychosoziale Auswirkungen

Szene aus dem aufgrund der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 verlassenen Dorf Kopatschi innerhalb der „Verbotenen Zone“

Eine erhebliche Belastung für die Gesundheit durch die Katastrophe von Tschernobyl liegt, wie auch der britische Kernphysiker Peter E. Hodgson 1999 [82] herausstellte, in direkt oder indirekt von ihr verursachten mentalen und psychosozialen Folgen. Als psychische Folgen des Unglücks werden unter anderem Angst vor möglichen Folgen der Strahlung, das Drängen in eine Opferrolle, die zu einem Gefühl sozialer Ausgrenzung führt, sowie Stress in Zusammenhang mit Evakuierung und Umsiedlung genannt. Epidemiologen verweisen darauf, dass die Katastrophe durch die sozialen Auswirkungen dadurch auch Einfluss auf die breite Bevölkerung gehabt hat. Angst und Hoffnungslosigkeit können zu Krankheitserscheinungen und zu gesundheitsschädigendem Lebenswandel (Ernährung, Alkohol, Tabak) führen, Faktoren, die die Gesundheitsschäden deutlich erhöhen. [79]

Stress, Depressionen, Furcht und medizinisch nicht erklärte physische Symptome waren zwei- bis viermal höher bei vom Unfall betroffenen Bevölkerungsteilen als bei Kontrollgruppen, wenngleich keine erhöhte Rate von diagnostizierten psychischen Störungen festzustellen war. Symptome fanden sich bis elf Jahre nach dem Unfall. Die Schwere der Störungen steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der individuellen Risikowahrnehmung und der Diagnose eines Gesundheitsproblems infolge des Unfalls. Allgemein waren die psychischen Folgen konsistent mit denen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki , dem Reaktorunfall im Kernkraftwerk Three Mile Island oder der Katastrophe von Bhopal . Die Weltgesundheitsorganisation sowie israelische und amerikanische Forscher fanden keine Schäden der Hirnentwicklung von Ungeborenen und Kleinkindern durch Strahlenbelastung. Ukrainische Berichte, die kognitive Schäden bei Liquidatoren infolge der Strahlenbelastung suggerierten, wurden nicht unabhängig bestätigt. Eine Studie fand einen signifikanten Anstieg von Selbstmorden bei Liquidatoren, was für eine bedeutende emotionale Belastung spricht. Wissenschaftler empfehlen angesichts der Persistenz der psychischen Folgen in der Bevölkerung Aufklärungsprogramme und psychosoziale Interventionen. [50]

Wirtschaft

Verlassene Schiffe auf dem Prypjat

Die Katastrophe von Tschernobyl verursacht immense Kosten und schadet der Wirtschaft in der Region. Wegen des ökonomischen Umbruchs aufgrund des Zusammenbruchs der UdSSR sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Unglücks aber nicht genau zu beziffern. In einem Brief vom 6. Juli 1990 an den Generalsekretär der Vereinten Nationen Javier Pérez de Cuéllar schätzte das sowjetische Finanzministerium die direkten wirtschaftlichen Verluste und die Ausgaben infolge der Katastrophe für den Zeitraum von 1986 bis 1989 auf etwa 9,2 Milliarden Rubel . [83] Das entsprach etwa 12,6 Milliarden US-Dollar . In der Ukraine entfallen 20 Jahre nach dem Unfall jährlich 5 bis 7 % des Staatsbudgets darauf. 1991 waren es noch 22,3 %, die bis 2002 auf 6,1 % sanken.

Besonders betroffene Zweige der lokalen Wirtschaft sind Land- und Forstwirtschaft. So können aufgrund der Strahlenbelastung knapp 800.000 Hektar Land und 700.000 Hektar Wald nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden. Die Landwirtschaft der Region leidet aber auch unter dem „Stigma Tschernobyl“, das zu sehr geringer Nachfrage nach Produkten aus der Region führt. Aufgrund dieser Tatsache werden kaum private Investitionen im Agrarbereich der Region getätigt.

Personelle Besonderheiten

Umstritten ist auch, welchen Anteil die Fehlentscheidungen des Kraftwerkpersonals am Zustandekommen des Unglücks hatten. Dass Betriebsvorschriften verletzt wurden, ist eine Tatsache. In welchem Umfang sie dem Personal bekannt waren, ist fraglich. Unerfahrenheit und unzureichende Kenntnisse, insbesondere in Zusammenhang mit der Leistungsanhebung des (mit Xenon vergifteten ) Reaktors, werden angeführt. Da beim Versuch ein neuartiger Spannungsregler getestet werden sollte, bildeten Elektrotechniker einen Großteil des anwesenden Personals. Auch war zum Zeitpunkt des Versuchs ein anderes Schichtpersonal als ursprünglich geplant anwesend.

Kraftwerksdirektor Wiktor Brjuchanow und fünf leitende Mitarbeiter wurden 1987 zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. [84] Der Ingenieur Nikolai Antonowitsch Dolleschal , der als Leiter des nach ihm benannten Forschungs- und Konstruktionsinstituts für Energotechnik (NIKITE) als hauptverantwortlich für die Entwicklung des Reaktortyps RBMK galt, war bereits 87 Jahre alt und ging erst nach der Reaktorkatastrophe in den Ruhestand. Der Zusammenhang zwischen diesem Schritt und dem Super-GAU von Tschernobyl wurde jedoch niemals offiziell bestätigt.

Reaktionen in anderen europäischen Ländern

Bundesrepublik Deutschland

Politische Diskussion zur Kernenergie

In Süddeutschland beherrschten monatelang Diskussionen über das Ausmaß der radioaktiven Belastung von Lebensmitteln und anderer möglicher Kontaminationen sowie der adäquate Umgang damit die Öffentlichkeit. Dabei wurde die gesellschaftliche Auseinandersetzung zum einen von Sachdiskussionen geprägt, zum anderen rückte verstärkt die grundsätzliche Einstellung zur Kernenergie in den Fokus der Diskussion, zumal zeitgleich die Kontroverse um dieWiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf geführt wurde. [85] Es wurden Empfehlungen zum Unterpflügen von Feldfrüchten oder zum Sperren von Kinderspielplätzen gegeben, wobei es aus heutiger Sicht strittig ist, inwieweit diese angemessen und notwendig waren.

In der Folge des Reaktorunglücks bröckelte der ohnehin schon durch die Anti-Atomkraft-Bewegung in Frage gestellte Konsens über die Verwendung der Atomenergie. Große Teile der Bevölkerung waren nun für einen Ausstieg aus der Atomenergie. In der Politik wurde diese Forderung nun auch von der SPD übernommen, ua durch Erhard Eppler und den SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau , der einen schrittweisen Ausstieg befürwortete. Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) sprach sich auch im Namen seiner Fraktion im Bundestag in der Zukunft für eine Senkung des Anteils der Kernenergie an der Energieversorgung (1985: rund 31 %) aus, für einen baldigen Ausstieg komme dies aber nicht in Frage, da dieser weder notwendig noch machbar sei. Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) nannte die Kernenergie eine Übergangsenergie, und nach Tschernobyl gelte es konsequent über eine Energiepolitik nachzudenken, die langfristig der Kernenergie nicht bedürfe. Die FDP bezeichnete die Kernenergie auf ihrem Bundesparteitag 1986 in Hannover ebenfalls als eine Übergangsenergie, auf deren Verzicht als Bestandteil der Energieversorgung hingearbeitet werden müsse.

Nach Tschernobyl fühlten sich 58 Prozent der westdeutschen Bevölkerung persönlich stark bedroht. Unter dem Eindruck des Unfalls verdoppelte sich der Anteil der vehementen Kernkraftgegner in Deutschland von 13 auf 27 Prozent. [86] Ereignisse, wie dass es nur neun Tage nach Tschernobyl im THTR Hamm-Uentrop zu einem meldepflichtigen Störfall mit Radioaktivitätsaustritt kam, der von Betreiber-Seite zunächst geleugnet, später aber eingestanden wurde, trugen zu diesem Ansehensverlust der Kernkraft mit bei. [87]

Wenige Wochen nach dem Unglück wurde in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegründet. Die Gründung dieses Ministeriums war vor allem eine Reaktion auf den als unzureichend koordiniert empfundenen Umgang der Politik mit der Katastrophe von Tschernobyl und ihren Folgen. Am 11. Dezember 1986 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG), zum Schutz der Bevölkerung, die Radioaktivität in der Umwelt zu überwachen und die Strahlenexposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt im Falle radioaktiver Unfälle oder Zwischenfälle so gering wie möglich zu halten.

Zu einem grundlegenden Wandel in der Atompolitik führte die Katastrophe von Tschernobyl jedoch nicht. Man führte den Ausbau der Kernenergie gegen alle Widerstände fort und ließ bis 1989 noch sechs bereits im Bau befindliche bzw. weitgehend fertiggestellte Kernkraftwerke in Betrieb nehmen: Brokdorf , Hamm-Uentrop , Mülheim-Kärlich , Isar 2 , Emsland , Neckarwestheim . Nur der Schnelle Brüter von Kalkar und dieWiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf ließen sich aufgrund massiver Proteste nicht mehr durchsetzen.

Sicherheitsüberprüfungen an deutschen Kernkraftwerken

Die deutschen Kernkraftwerke wurden vor dem Tschernobyl-Hintergrund einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. 1987 fiel kurz nach Vorliegen von ersten Untersuchungsergebnissen die Entscheidung, den graphitmoderierten Kugelhaufenreaktor AVR (Jülich) 1988 endgültig stillzulegen, was (obwohl es offiziell nie bestätigt wurde) als Konsequenz aus einem nicht hinreichenden Schutz dieses Reaktors gegen Graphitbrände wie in Tschernobyl angesehen werden kann.

Bodenbelastungen und Auswirkungen bei Frischmilch und Gemüse

In der Bundesrepublik Deutschland wurden nach Bekanntwerden des Reaktorunglücks die Landwirte durch die Strahlenschutzkommission des Bundes aufgefordert, den eigentlich für Anfang Mai 1986 anstehenden Umstieg von der Winterfütterung der Milchkühe auf Sommerfütterung (und Weide) noch bis nach den ersten Regenfällen hinauszuzögern. Die Katastrophe fiel mit einer mehrwöchigen Schönwetterperiode zusammen, die einerseits das Wachstum der Wiesen sehr anregte, auf der anderen Seite aber auch mit einem stetig blasenden Ostwind die Verbreitung des radioaktiven Staubs nach Westen bewirkte. Später gab es dann eine Ausgleichszahlung für die landwirtschaftlichen Betriebe für die entstandenen Mehrkosten bei der Fütterung.

Die Strahlenschutzkommission gab zudem Grenzwerte für Frischmilch und Blattgemüse aus, bei deren Überschreitung die Produkte nicht verkauft werden durften. Der Umsatz auch von freigegebenen Milchprodukten, sowie von Obst und Gemüse ging drastisch zurück. Die Lebensmittelgruppe Rewe vernichtete allein im Mai 1986 unverkäufliche Milchprodukte und Frischgemüse im Wert von rund 3 Millionen DM .

Am 15. September 1986 teilte die Strahlenschutzkommission in Bonn mit, die Kontamination der Lebensmittel in der Bundesrepublik durch Radioaktivität sei bis auf wenige Ausnahmen stark zurückgegangen.

Kontaminierte Molke und Entsorgungsprobleme

Einige Molkereien in besonders betroffenen Gebieten in Süddeutschland waren angewiesen worden, die Molke von der Milch abzutrennen und nicht zu verkaufen, sondern einzulagern, da in der Milch der Kühe 134 Cs und 137 Cs mit Halbwertszeiten von zwei bzw. dreißig Jahren festgestellt wurden. Der Vorschlag, diese Molke als Dünger auf Felder aufzubringen, hatte keinerlei Chancen auf Umsetzung. Das bayerische Landwirtschaftsministerium riet den Molkereien, sich von Milch und Joghurt vorübergehend auf die Produktion von Käse umzustellen – das strahlende Radionuklid wird mit der Molke ausgeschieden, dem Käswasser, das aus der geronnenen Milch abläuft. Aus der Molke wurden bei der Meggle AG in Wasserburg am Inn insgesamt 5046 Tonnen Molkepulver gewonnen. Dadurch konzentrierte sich die Radioaktivität und ergaben bei Messungen Werte bis zu 8000 Becquerel je Kilogramm Molkepulver. Für die freie Verkehrsfähigkeit von kontaminiertem Molkepulver lag der Grenzwert bei 1850 Becquerel. Das kontaminierte Molkepulver wurde ab Mai 1986 in Waggons der Bundesbahn auf Abstellgleisen bei Rosenheim gelagert. Für die nicht mehr verkehrsfähige Ware wurde die Meggle AG vom Bundesverwaltungsamt mit 3,8 Millionen DM entschädigt. [88]

Das bayerische Umwelt- und Ernährungsministerium verkaufte am 23. Januar 1987 rund 3000 Tonnen des kontaminierten Molkepulvers für 150.000 DM an das Unternehmen LOPEX mit Sitz in Linden . LOPEX wollte die Waggons nach Köln und Bremen transportieren, was die Medien mit großem Interesse verfolgten. Die zuständigen Behörden in den Bundesländern verlangten daraufhin einen Rücktransport nach Bayern. Rund 2000 Tonnen des kontaminierten Molkepulvers lagerten zudem noch in einem Lagerhaus im bayerischen Forsting bei Pfaffing . Ab Februar 1987 schaltete sich Bundesumweltminister Walter Wallmann ein und ließ das kontaminierte Molkepulver, das als Abfall deklariert ist, ohne entsprechende Rechtsgrundlage in den Besitz des Bundes übergehen. Ab Februar 1987 wurden insgesamt 242 Bundesbahnwaggons mit dem radioaktiven Abfall (Molkepulver) dem Schutz der Bundeswehr anvertraut und auf den Standorten Feldkirchen (Niederbayern) und auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen zwischengelagert.

Am 22. Juli 1987 teilte der deutsche Bundesumweltminister Klaus Töpfer mit, dass das auf den Bundeswehrstandorten gelagerte kontaminierte Molkepulver im hessischen Hungen entsorgt und zu Viehfutter verarbeitet werden soll. Die Kosten in Höhe von 13 Millionen DM werden dabei vom Bund übernommen. Daraufhin kam es ab 1. August zu heftigen Protesten der Bürger in Hungen. [89] Das radioaktiv belastete Molkepulver wurde nunmehr auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks Lingen zwischengelagert. Mit einem von der Tierärztlichen Hochschule Hannover entwickelten Ionenaustauschverfahren [90] wurde in eigens errichteten Spezialanlagen der Noell GmbH (Tochter der Preussag AG) ab Februar 1989 das Molkepulver in Lingen behandelt. Danach betrug die Kontamination noch 100 Becquerel pro Kilogramm. [91] Ab März 1990 fuhren insgesamt 242 Waggons der Bundesbahn (150 aus Meppen und 92 aus Straubing) in Lingen ein. Bis Ende 1990 wurde die Dekontamination abgeschlossen. Die flüssige Molke wurde später als Dünger auf Äcker verstreut und konzentriertes Cäsium in rund 180 Fässern gesammelt. Diese Fässer mit radioaktivem Müll wurden in das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) eingelagert. Die Anlage selbst wurde demontiert und größtenteils verschrottet. Die Kosten für das Aufbereiten bzw. Entsorgen der Molke und ihrer Rückstände betrugen nach Angaben der Bundesregierung aus dem Jahr 2016 insgesamt 34 Millionen Euro. [92]

Pilze und Wildfleisch

In einigen Waldgebieten in Süddeutschland (z. B. Alpen und Voralpenland, Münchener Umland, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald) regnete es kurz nach der Katastrophe; durch radioaktiven Regen gelangten viel strahlende Stoffe in den Boden. Radioaktives Cäsium-137 (Cs-137) hat eine Halbwertszeit von 30,17 Jahren.

Röhrenpilze (zum Beispiel Maronen oder Birkenröhrlinge) akkumulieren Cäsium stärker als andere Pilzarten. Am wenigsten belastet sind Sorten, die auf Holz wachsen, z. B. die Krause Glucke . [93] Das Bayerische Landesamt für Umwelt bietet auf seiner Homepage aktuelle Informationen. [94]

1997 entdeckte das Umweltinstitut München Proben von Pfifferlingen (österr. Eierschwammerl) mit überhöhten Werten an Radioaktivität durch Cäsium, die nicht in den Handel hätte gebracht werden dürfen. Die Ware war mit Herkunft „ Ungarn “ und „ Makedonien “ deklariert, Recherchen ergaben jedoch, dass sie umdeklariert worden war und vermutlich aus der Ukraine stammte. Noch 2009 wurde bei einer Probe von Pfifferlingen mit der Herkunftsangabe „ Karpaten “ der Richtwert überschritten. Gemäß der Stellungnahme des Umweltinstituts sei es Praxis, dass Pfifferlinge aus Weißrussland im gering belasteten Litauen abgepackt werden und diese Ware dann als Pfifferlinge aus Litauen auf den Markt käme und zur sicheren Unterschreitung des Höchstwertes hoch und gering belastete Pilze vermischt würden. Diese Praktiken werden als Ursache dafür angesehen, dass die radioaktive Belastung osteuropäischer Pfifferlinge unerwartet tendenziell weiter zunehme [95] und die Belastung von Pilzen aus Weißrussland abnehme. [96] [97] Maronen-Röhrling und Semmel-Stoppelpilz gälten als „Cäsiumsammler“, andere Arten wie die Schirmlinge nähmen nur geringe Mengen auf, Pfifferling und Steinpilz nähmen eine mittlere Position ein. [95] Bayerische Maronenröhrlinge und eine Probe aus Österreich wiesen 2012 [98] Höchstwerte von über 1000 Bq/kg auf und lägen damit deutlich über dem Grenzwert. [99]

Die Höhe der Cs-137-Kontamination schwankt je nach Pilzart und von Standort zu Standort erheblich. Aktivitäten von mehr als 1 000 Bq/kg Cs-137 wurden in den Jahren 2014 bis 2016 in Orangefalben (Hygrophorus unicolor) und Braunscheibigen Schnecklingen (Hygrophorus discoideus) , Gemeinen Erdritterlingen (Tricholoma terreum) , Rotbraunen Semmelstoppelpilzen (Hydnum rufescens) , Semmelstoppelpilzen (Hydnum repandum) , Maronenröhrlingen (Xerocomus badius) und Braunen Scheidenstreiflingen (Amanita umbrinolutea) gemessen. [100]

Da Wildschweine insbesondere bestimmte Trüffelarten suchen, die Cäsium anreichern können, ist Wildschweinfleisch nach wie vor teilweise hochbelastet. [101] [102] [103]

Deutsche Demokratische Republik

Im Gegensatz zur Informationspolitik in der Bundesrepublik wurde in der DDR durch die SED -Führung versucht, aus Rücksicht auf den sowjetischen Bruderstaat die Bevölkerung durch unterbliebene und falsche Meldungen zu beruhigen. Erst am vierten Tag nach dem Unfall wurde eine kurze Pressemitteilung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht, in der über eine Havarie berichtet wurde, bei der in Tschernobyl ein Kernreaktor beschädigt wurde. Danach sei den „Betroffenen (…) Hilfe erwiesen“ worden und es wurden Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden ergriffen. Über die freigesetzte Radioaktivität wurde nicht berichtet und entsprechende Messwerte wurden erst veröffentlicht, als diese nach mehreren Tagen nicht mehr die anfänglich bedrohliche Höhe erreichten. Als einige Tage nach dem Unglück in westlichen Medien fälschlicherweise von tausenden Toten berichtet wurde (laut WHO und IAEA (2008) starben an den Folgen akuter Strahlenkrankheit knapp 50 Menschen), kam es zu Dementis durch die DDR-Führung, die diese Nachrichten als „plumpe antisowjetische Hetze“ bezeichnete. [104]

In den Wochen nach dem Unglück gab es in der DDR plötzlich ein reichhaltiges Angebot an Gemüse; es war jenes, das den Ostblocklieferanten vom Westen nicht abgekauft wurde. [105] Da viele Bürger aufgrund der über westliche Radio- und Fernsehprogramme empfangenen Warnungen diese Angebote nicht einkauften, wurde dieses Obst kostenlos in Kindergärten und Schulen verteilt. Erich Honecker wurde zitiert, dass er Müttern empfahl, frischen Salat vor dem Essen zu waschen. Die interne Warnung durch das Amt für Atomsicherheit , dass durch frisches Futter die Milch kontaminiert würde und somit eine Futterumstellung ratsam sei, wurde nicht veröffentlicht, da es an konserviertem Futter aus dem Vorjahr fehlte. Insbesondere im Gebiet von Sachsen-Anhalt lag aufgrund von Regenfällen die Radioaktivität in der so erzeugten Milch 700 % über dem Grenzwert für Säuglingsmilch, worüber die Bevölkerung nicht informiert wurde. Der Leiter des Amts kommentierte das Unglück mit den Worten: „Jeder Schuster kloppt sich mal auf den Daumen.“ [104]

Gleichzeitig war in den wenigen Berichten [104] von einer Stabilisierung der Radioaktivität auf niedrigem Niveau in den Zeitungen zu lesen, ohne über das Niveau vor der Katastrophe zu schreiben. Das damalige Mitglied des Politbüros Günter Schabowski informierte sich zwar auch in den West-Medien und machte sich Gedanken; im Katastrophenfall habe aber ein eisernes Gesetz gegolten: „Auf jeden eigenen Kommentar verzichten. Da wird nur erzählt, was die in Moskau fabrizieren.“ [106] So behaupteten dann „führende Experten“ in der DDR, dass durch die Havarie keine Gefahr bestünde. Die Berichte im Westen seien eine gezielte Kampagne, um von der dortigen Aufrüstung und der Gefahr durch Kernwaffen abzulenken. Gegenüber Oskar Lafontaine und Johannes Rau äußerte sich Erich Honecker am 6. Mai 1986 mit den Worten: [104]

„So habe der Präsident der Akademie der Wissenschaften unmittelbar nach Bekanntwerden der Havarie im Politbüro Bericht erstattet. Die Bevölkerung der DDR sei jederzeit ausreichend informiert gewesen. Führende Physiker der DDR, wie die Professoren Lanius und Flach , hätten in einer ausführlichen Fernsehsendung informiert. In der BRD habe man dagegen im Stile einer Kriegsberichterstattung eine groß angelegte Hetze entfacht.“ [104]

In Wirklichkeit wurden Honecker und das SED-Politbüro frühzeitig informiert, ohne darauf zu reagieren oder auch nur weitere Einschätzungen anzufordern. So wurde dann auch erst am 20. Mai 1986, vier Wochen nach dem Unglück, die Bevölkerung umfassender durch einen Bericht des Amtes für Strahlenschutz eher beruhigt als informiert. In diesem hieß es, dass die „durchgeführten dichten Kontrollen belegen“, dass für Bewohner der DDR „keinerlei gesundheitliche Gefährdungen… bestanden haben oder bestehen“. [104]

Zur Beruhigung der Bevölkerung mussten DDR-Spitzensportler an der Internationalen Friedensfahrt 1986 teilnehmen, deren Startort das nur 100 km vom Unglücksreaktor entfernte Kiew war. Der Gesamtsieger des Rennens Olaf Ludwig sagte dazu später, dass er sich dem Start hätte verweigern können, was aber zum unweigerlichen Ende seiner sportlichen Karriere geführt hätte. Journalisten waren angewiesen, nicht vom „strahlenden Sieger“ zu schreiben und den Startverzicht von fast der Hälfte der gemeldeten Mannschaften zu relativieren. [104]

Für Umweltschutzgruppen in der DDR war das Ereignis ein Aufbruchsignal. Erstmals begann eine Debatte um die friedliche Nutzung der Kernenergie . In Eingaben an die Volkskammer und den Ministerrat forderten DDR-Bürger erstmals den Ausstieg aus der Kernenergie (in der DDR waren die Kernkraftwerke Rheinsberg sowie Greifswald in Betrieb, dessen Reaktor 5 wurde am 24. November 1989 abgeschaltet, die Reaktoren 1 bis 4 im Februar 1990).

Österreich

Radioaktive Umweltkontamination

Das österreichische Bundesgebiet zählt zu den am stärksten betroffenen Gebieten Westeuropas: [107] [108] Von den insgesamt 70 PBq freigesetzten Radiocäsiums wurden 1,6 PBq, also 2 %, in Österreich deponiert, [108] die durchschnittliche Belastung 137 Cs aus den Tschernobyl-Ereignis lag 1986 bei 19,1 kBq/m², [108] wobei besonders das Salzkammergut und Nachbargebiete, die Welser Heide und die Hohen Tauern betroffen waren, sowie die Niederen Tauern und die Koralpregion/Südostkärnten (mit Durchschnittskontamination > 100 kBq/m²), [109] auf die Bevölkerung bezogen der Linzer Zentralraum und die Stadt Salzburg mit > 11 (kBq/m²)/(EW/km²), und Wien , Graz , Klagenfurt , Villach und Innsbruck ≈ 10. [110]

Damalige Maßnahmen

Als Maßnahmen wurden primär Kontrollen im Nahrungsmittelbereich gesetzt, um die Ingestion gering zu halten: Verkaufsverbot für Grüngemüse und von Schaf- und Ziegenmilch, der Grünfutterfütterung bei Milchkühen, des Genusses von Zisternenwasser, und langfristiger etwa Importverbote für Nahrungsmittel aus hochbelasteten Agrarproduktionsländern, Verbot des Wildabschusses, Fütterungspläne in der heimischen Landwirtschaft (Ersatzfüttermittel, Verdünnung mit unkontaminiertem Futter, Endmast mit niedrig kontaminiertem Futter, Futterzusatzstoffe zu Verminderung der Cäsium-Resorption) oder Grenzwerte für die Klärschlammausbringung.

In späteren Studien hat sich gezeigt, dass diese in der Öffentlichkeit nur wenig beachteten Maßnahmen auf Produktions- und Handelsseite mehr Schutzwirkung gebracht haben als etwa Empfehlungen zu direkten Verhaltensänderungen. [111]

Langfristige Auswirkungen

Die Strahlenbelastung ist innerhalb von 20 Jahren von anfangs etwa 0,7–0,4 mSv Erstjahresdosis auf 0,003 mSv pro Einwohner (2001) gesunken und liegt in den 2010er Jahren unter 1 ‰ der Gesamtstrahlenbelastung (ca. 4,3 mSv/a). Insgesamt dürften in Österreich lebende Personen bis 2006 einer zusätzlichen Effektivdosis von durchschnittlich 0,6 mSv durch den Reaktorunfall ausgesetzt gewesen sein, das ist nur 15 der üblichen Einjahres-Belastung aus natürlichen Quellen (natürliches Radon, kosmische Strahlung u. ä., ca. 3 mSv/a). [112]

Bis dato, 30 Jahre nach Tschernobyl im April 2016, ist die Kontaminierung von Wild noch so hoch, dass erlegte Tiere verpflichtend auf deren Strahlenbelastung zu überprüfen sind, bevor sie in den Nahrungskreislauf kommen dürfen. Wenn die zulässigen Werte überschritten sind, ist die Jagdbeute der professionellen Tierkörperverwertung zuzuführen. Das Sammeln von Pilzen ist in manchen Landstrichen weiterhin ohne genauere Kenntnis der örtlichen Belastung als kritisch einzustufen.

Politische Auswirkungen

Die deutlichsten Folgen des Tschernobyl-Ereignisses in Österreich sind politischer Natur: [113] [114]

Vor 1986: Kernkraftwerk Zwentendorf

Bereits einige Jahre vor dem Tschernobyl-Unfall war Ende der 1970er Jahre das Kernkraftwerk im niederösterreichischen Zwentendorf an der Donau fast fertiggestellt. Nach Einbringen der schon angelieferten Brennstäbe sollte es 1978/79 in den Probebetrieb gehen. Die österreichische Anti-Atomkraft-Bewegung war jedoch zwischenzeitlich so erstarkt, dass es im November 1978 zur „ Volksabstimmung Zwentendorf “ kam – gegen den erklärten Willen von Bundeskanzler Bruno Kreisky , dessen politisch unbedingtes Ziel es war, dass Zwentendorf auf jeden Fall in Betrieb geht. Abgestimmt wurde über die Frage: „Soll der Gesetzesbeschluss des Nationalrates vom 7. Juli 1978 über die friedliche Nutzung der Kernenergie in Österreich (Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf) Gesetzeskraft erlangen?“

Mit der äußerst knappen Abstimmungsmehrheit von 50,5 % wurde das Inkrafttreten des Bundesgesetz[es] zur friedlichen Nutzung der Kernenergie in Österreich (Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf) abgelehnt und indirekt die Inbetriebnahme verhindert.

Im Dezember 1978 wurde das Bundesgesetz über das Verbot der Nutzung der Kernspaltung für die Energieversorgung in Österreich, das sogenannte Atomsperrgesetz , [115] verabschiedet. Das fertige Kraftwerk wurde folgend zur Investitionsruine und in den Jahren danach zum Ersatzteillager für Reaktoren gleichen Typs, sowie zum vielfältig genutzten Schulungszentrum für Mitarbeiter von Kernkraftwerken.

In den 2010er Jahren erfuhr das Kraftwerk eine weitere Umnutzung: „Zwentendorf“, das österreichische Synonym für „Anti-Atomkraft“, wurde von der Nachfolgeeigentümerin, der niederösterreichischen Energiegesellschaft EVN , zu einem Standort zur Erzeugung für erneuerbare Energien umgewidmet.

Vor und nach „Zwentendorf“ liegen zwei andere richtungsweisende Ereignisse der österreichischen Geschichte: Der Bau des Kraftwerks Kaprun in den Wiederaufbaujahren – als wirtschaftliche „Erfolgsgeschichte“ – und die Besetzung der Hainburger Au 1984 – als Wendepunkt des Demokratieverständnisses – im energiepolitischen Sektor. Selbst bei den großen Energieversorgern wird deswegen seit den 1980er Jahren ein Kurs Richtung erneuerbarer Energien verfolgt, der auch den natürlichen Ressourcen Österreichs entgegenkommt.

Nach 1986: „Atomfreies Österreich“

„Tschernobyl“ hat 1986 die österreichische Anti- Atom-Politik sogar noch verfestigt, sie war seither sowohl gesellschaftlich, wie auch parteipolitisch einhelliger Konsens und wurde nie mehr in Frage gestellt. Gesamtösterreichisch gab es danach keinen bedeutenden innenpolitischen Konflikt mehr um Energiefragen. Der EU-Beitritt Österreichs am 1. Januar 1995 hat daran ebenfalls nichts verändert.

In der Folge des Tschernobyl-Unfalls kam es in den Jahren danach von österreichischer Seite zu einigen Initiativen gegen ausländische Kernkraftanlagen: [114]

 • 1989: Initiative gegen den Bau der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf aus der Gesellschaft kommend, die von der Länder- und Bundespolitik unterstützt wurde.
 • 1990–1991: Nach einer vom Bundeskanzler Vranitzky initiierten Studie folgte eine Empfehlung zur Schließung der ersten beiden Reaktoren des Kernkraftwerk Bohunice . Die Regierung schlug den tschechoslowakischen Nachbarn mit der Empfehlung ein nicht angenommenes Maßnahmenpaket zur Schließung von Bohunice vor. Es beinhaltete das Angebot technischer und wissenschaftlicher Unterstützung, sowie Lieferung von Gratisstrom für ein Jahr im Ausmaß der Produktion der beiden betreffenden Reaktoren.
 • 1992 beauftragte Bundeskanzler Vranitzky eine internationale Untersuchungskommission für das slowenische Kernkraftwerk Krško , die mehr als 70 gravierende Sicherheitsmängel und die Erdbebengefährdung von Krško feststellte. Vranitzky formulierte daraufhin „die Schaffung eines atomkraftfreien Mitteleuropas “ als offizielles Regierungsziel.
 • 1994 agitierte das offizielle Österreich erfolglos gegen einen Milliardenauftrag mit Kreditgarantie der US -Regierungsbank ExIm für die Fertigstellung des tschechischen Kernkraftwerk Temelín .
 • 1994–1995 wurden mehr als eine Million Österreicher mit ihren Unterschriften aktiv um gegen eine geplante Kreditvergabe der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) zur Fertigstellung des slowakischen Kernkraftwerk Mochovce zu protestieren. Die Bundesregierung unter Vranitzky unterstützte ihrerseits mit Aktivitäten auf internationaler Ebene, die EBRD-Kreditvergabe wurde tatsächlich verhindert. Mochovce wurde dennoch fertiggestellt.

Im Juli 1997 wurde im Nationalrat einstimmig ein Initiativantrag verabschiedet. Mit diesem „Atomfrei-Paket“, das mehrere Maßnahmen für die Umsetzung einer anti-nuklearen Politik umfasste. Zwischen der Regierung einerseits und den Umweltorganisationen Greenpeace , Global 2000 und der Anti Atom International (AAI) auf der anderen Seite wurden Teile des Pakets in einem Abkommen festgehalten. [114] Ende November 1997 kam es zum Volksbegehren „Atomfreies Österreich“ .

Unter der österreichischen EU-Präsidentschaft (2. Halbjahr 1998) und im Hinblick auf die sich anbahnende EU - Osterweiterung 2004 verabschiedete die Bundesregierung unter Bundeskanzler Viktor Klima in ihrer 103. Ministerratssitzung am 6. Juli 1999 [114] einen Aktionsplan. [116] Dieser wurde einstimmig am 13. Juli 1999 als Entschließung des Nationalrates betreffend die „Umsetzung des Aktionsplans [der Bundesregierung] für die weitere österreichische Anti-Atom-Politik im europäischen Zusammenhang“ angenommen. [117] Mit selbem Tag wurde ebenfalls einstimmig das Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich beschlossen, worin die bisherigen Bestimmungen des Atomsperrgesetzes von 1978 in den Verfassungsrang erhoben wurden. Es trat mit der Verkündung am 13. August 1999 [118] in Kraft.

Im Juni 2003 wurde ein von der FPÖ initiiertes und relativ erfolglos gebliebenes Volksbegehren „Atomfreies Europa“ abgehalten. Als bislang letzter Markstein nach dem Tschernobyl-Unfall verabschiedete der Nationalrat am 8. Juli 2010 eine „Entschließung betreffend Fortsetzung der österreichischen Anti-Atom-Politik und der Bemühungen um eine Reform des EURATOM -Vertrages“. [119]

Polen

Die sowjetische Führung war darauf bedacht, nur so wenige Personen und Institutionen über die Nuklearkatastrophe zu informieren, wie unbedingt notwendig. Aus diesem Grund wurden in den ersten Tagen auch keine Informationen über die Explosion in Tschernobyl an die Bruderstaaten in Mitteleuropa weitergegeben, obwohl das betroffene Kernkraftwerk beispielsweise nur 418 km von der polnischen Grenze entfernt steht.

Der Wind hatte das radioaktive Material zunächst nach Skandinavien transportiert, nach zwei Tagen jedoch zurück nach Mitteleuropa. Am 28. April bemerkte eine Strahlenmessstation in Mikołajki im Nordosten von Polen gegen 5:33 Uhr als erste einen rapiden Anstieg der Radionuklide in der Luft. Der gemessene Wert war eine halbe Million Mal höher als üblich. Gegen 9:00 Uhr informierte man die zentrale Strahlenschutzbehörde in Warschau , das Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (kurz CLOR). Das CLOR löste unverzüglich einen internen Alarm aus, weil es von der Detonation einer Kernwaffe ausging. Im Laufe des Tages erkannte man allerdings, dass die Strahlung aus einem Reaktor stammen musste. Anfragen an die sowjetischen Behörden hierzu blieben jedoch unbeantwortet. Erst um 18:00 Uhr erfuhr das CLOR über die BBC von den Ereignissen in Tschernobyl.

In der Nacht auf den 29. April legte das CLOR der polnischen Regierung nahe, entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich Tabletten mit stabilem Iod an die Bevölkerung zu verteilen. Gegen 11:00 Uhr entschied die Führungsspitze der PVAP , in den elf Woiwodschaften nahe der Grenze zur Sowjetunion Iod an die Bevölkerung auszugeben. Mangels entsprechender Tabletten wurde eine flüssige Iod-Kaliumiodid-Lösung verabreicht. Innerhalb eines Tages gelang es, fast 19 Millionen Polen mit Iod zu versorgen. Darüber hinaus wurden landwirtschaftliche Betriebe angewiesen, ihr Vieh von den Weiden zu nehmen. Ferner wurde in einigen Regionen empfohlen, vorübergehend keine frische Milch, Obst, Gemüse oder Pilze zu konsumieren. Erst am 30. April 1986 informierte die polnische Presse landesweit über „den Austritt einer radioaktiven Substanz in einem Kernkraftwerk in der Sowjetunion“. [120] Aufgrund der anstehenden Erster-Mai-Feierlichkeiten verzichtete die PVAP jedoch auf weitere Maßnahmen.

Die gesamtpolnische Bevölkerung erfuhr erst im Zuge des politischen Systemwechsels 1989 vom Ausmaß der Katastrophe. In der Folge kam es landesweit zu Demonstrationen gegen das an der polnischen Ostseeküste seit 1982 in der Bauphase befindliche Kernkraftwerk Żarnowiec . Die massiven Proteste gegen die Anlage führten zuerst zu umfangreichen Untersuchungen und schließlich zum Stopp des Baus. 1990 wurde das Kernkraftwerk unter dem ersten demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki aufgegeben.

Frankreich

Im Mai 1986 gab das französische Institut für Strahlenschutz SCPRI an, 137 Cs-Belastungen zwischen 25 Bq/m² in der Bretagne und 500 Bq/m² im Elsass gemessen zu haben; 2006 nannte das Nachfolgeinstitut IRSN Werte zwischen 10.000 und 20.000 Bq/m² vom Elsass bis Korsika. 137 Cs war ein Hauptbestandteil des radioaktiven Niederschlags. Angeblich ist nicht mehr nachzuvollziehen, wie die Werte von 1986 zustande kamen. Der damalige Umweltminister Carignon kritisierte 20 Jahre später die Fehler von damals. [121]

Am 1. und 2. Mai 1986 berichteten Le Figaro und France-Soir, dass Frankreich von der radioaktiven Wolke betroffen war. Erste Tests von Wasser- und Milchproben, deren Ergebnisse teilweise am 6. Mai veröffentlicht wurden, lieferten laut SCPRI zu geringe Belastungen, um eine Gesundheitsgefahr darzustellen, weswegen für Frankreich keine Schutzmaßnahmen empfohlen wurden. Da jedoch andere Länder Schutzmaßnahmen angeordnet hatten, wurde in der Presse schnell der Vorwurf der Passivität laut. 2001 und 2002 legten mehr als 500 kranke Menschen Beschwerde gegen das damalige Verhalten der Regierung ein. Wenngleich Schilddrüsenkrebserkrankungen zunahmen, seien sie laut französischen Nuklearexperten nicht auf den Unfall zurückzuführen. Der ehemalige Arzt und Mitarbeiter des Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bernard Lerouge warf den Medien vor, sich auf die pessimistischen Schätzungen der Anti-Atomkraftbewegung konzentriert zu haben. TV-Dokumentationen warf er Verzerrungen und Manipulation der öffentlichen Meinung vor, da die Meinungen der Wissenschaftsgemeinde ignoriert worden seien. [122]

Weitere Länder

In Schweden ergaben Umfragen im September 1986, dass die Einstellungen gegenüber der Kernenergie im Durchschnitt negativer wurden. Viele Interviewte zählten die Risiken der Kernenergie zu den bedrohlichsten aller Risiken. Spätere Umfragen ergaben, dass die Einstellung in der schwedischen Bevölkerung relativ schnell wieder auf das tendenziell befürwortende Niveau vor dem Unfall zurückkehrte. [123]

Eine 1988 veröffentlichte Analyse zur Berichterstattung über das Ereignis und seine Folgen in sieben europäischen Ländern kam zu dem Schluss, dass die Medien einigermaßen gut die Informationen aus offiziellen Quellen wiedergaben, wenngleich einige Mängel im Bezug auf Themen wie Strahlenbelastung und ihre Risiken festgestellt wurden. [124] Eine in den 1990er Jahren von der Europäischen Kommission beauftragte Untersuchung in fünf Ländern (Deutschland nicht inbegriffen) konnte keine Hinweise auf einen verstärkenden Einfluss der medialen Berichterstattung über den Unfall auf die öffentliche Wahrnehmung des Risikos finden, wenngleich die Berichterstattung in der Öffentlichkeit häufig als alarmierend empfunden wurde. [125] Eine Analyse der Berichterstattung der US-amerikanischen Tageszeitungen New York Times , Washington Post , Philadelphia Inquirer , Wall Street Journal und Morning Call aus Allentown in Pennsylvania sowie der Abendnachrichten der Fernsehsender ABC , CBS und NBC in den ersten zwei Wochen nach der Katastrophe ergab, dass nicht ausreichend Informationen vermittelt wurden, um der Öffentlichkeit das Verständnis von Kernenergie und die Einordnung des Unfalls zu erleichtern. Übertriebene Panikmache oder einen Überschuss an negativen Berichten konnten jedoch nicht beobachtet werden. [126]

Als Reaktion auf die Nuklearkatastrophe boten US-amerikanische Hämatologen der University of California in Los Angeles wenige Tage nach dem Ereignis ihre Hilfe an und, mit Hilfe der politischen Vermittlung von Armand Hammer , im Frühjahr 1986 führte ein von ihnen entsandtes Transplantationsteam unter Leitung von Robert P. Gale , Richard E. Champlin, [127] Paul Terasaki und Yair Reisner im Moskauer Krankenhaus Nummer 6 in Zusammenarbeit mit sowjetischen Hämatologen Knochenmarktransplantationen an Strahlenopfern aus Tschernobyl zur Behandlung der das Blut schädigenden Strahlenkrankheit durch, allerdings mit nur mäßigen Heilerfolgen. [128]

Gegenwärtige Situation

Die Nachbarstadt Prypjat ist heute eine Geisterstadt und bildet das Zentrum des Zone genannten Sperrgebiets . In der Stadt wurden viele Gebäude renoviert, die als Unterkünfte für die Arbeiter und Ingenieure des ehemaligen Kraftwerkparks Prypiat, für Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute dienen. Im Umland und im Stadtgebiet von Tschernobyl leben heute rund 700 von einst 14.000 Personen, die entweder ablehnten, die Region zu verlassen, oder nach der Katastrophe 1986 in ihre Dörfer zurückkehrten. Die Umweltschutzorganisation Blacksmith Institute zählte in ihrer 2006, 2007 und 2013 veröffentlichten Liste Tschernobyl jeweils zu den zehn Orten mit der größten Umweltverschmutzung weltweit. [129]

Endgültige Abschaltung des Kraftwerkes

Alle drei noch funktionsfähigen Blöcke wurden nach dem Ende der Aufräumarbeiten wieder hochgefahren. Nach den Dekontaminierungsarbeiten in den Jahren 1986 und 1987 war die Regierung der Ansicht, dass die Strahlung keine weiteren Auswirkungen auf das Personal habe. [10] Der zweite Reaktorblock wurde im Oktober 1991 nach einem Feuer in der Turbinenhalle abgeschaltet.

Bei einer Tagung im Juni 1994 in Korfu beschloss die Europäische Union , der Ukraine ein Programm zur Zusammenarbeit vorzuschlagen, das zur Stilllegung des Kernkraftwerkes in Tschernobyl führen sollte. [130] Die G7-Staaten unterstützten bei ihrem Treffen in Neapel im Juli 1994 diesen Vorstoß der EU. Dies führte schließlich am 20. Dezember 1995 im kanadischen Halifax zur Unterzeichnung einesMemorandum of Understanding durch den ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma , in dem die Abschaltung der Reaktoren bis zum Jahr 2000 angestrebt wurde. [131] Die Finanzierung erfolgte über das TACIS -Programm der EU. Im November 1996 wurde Block 1 vom Netz genommen, im Dezember 1997 beschloss die ukrainische Regierung, den Reaktor 3 stillzulegen. Im Juni 2000 wurde schließlich die Entscheidung getroffen, Block 3 am 15. Dezember 2000 endgültig außer Betrieb zu nehmen. [132]

Erste Schutzhülle

Sarkophag des 4. Blocks im März 2006

Der havarierte Reaktorblock war durch einen provisorischen, durchlässigen sogenannten „Sarkophag“ gedeckelt. Im Inneren ist weitgehend die Situation nach der Explosion in heißer Form konserviert. Von rund 190 Tonnen [133] Reaktorkernmasse befinden sich Schätzungen zufolge noch rund 150 bis 180 Tonnen [134] innerhalb des Sarkophags: teils in Form von Corium , teils in Form von Staub und Asche, ausgewaschener Flüssigkeiten im Reaktorsumpf und Fundament oder in anderer Form.

Im Jahr 1992 veranstaltete die Ukraine zusammen mit einer französischen Firma einen Konzeptwettbewerb, um Ideen für eine langfristige Lösung für Block 4 zu finden. Nach kurzer Zeit entschied man sich für eine effektive Schutzummantelung und kürte einen Gewinner. Hierzu sollte eine vollständige Ummantelung von Block 3 und Block 4 gebaut werden. Da aber für dieses Konzept der damals noch aktive Block 3 hätte abgeschaltet werden müssen, verwarf man dieses Projekt wieder. Die Kosten dafür schätzte man auf drei bis vier Milliarden US-Dollar. [10]

Im Februar 2013 stürzte aufgrund großer Schneemassen das Dach der Maschinenhalle ein, die etwa 70 Meter vom Sarkophag entfernt ist. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzministeriums traten dabei keine radioaktiven Partikel aus. [135]

Zweite Schutzhülle („New Safe Confinement“)

„Neuer Sarkophag“ im Bau, Juni 2013
Neue Schutzhülle in endgültiger Position über dem havarierten Reaktorblock, Oktober 2017

Der internationale „Shelter Implementation Plan“ hatte als Ziel, einen neuen, haltbareren Sarkophag zu errichten: Als erste Maßnahmen wurden das Dach des ursprünglichen Sarkophags verstärkt und seine Belüftungsanlage verbessert. Der neue Sarkophag wurde von 2010 bis 2016 ca. 200 Meter neben dem havarierten Reaktor aufgebaut und anschließend auf Kunststoffgleitschienen über den alten Sarkophag gefahren. Dadurch soll es möglich sein, den alten Sarkophag zu entfernen, ohne dass weitere radioaktive Stoffe freigesetzt werden. Das ist mit zwei Kränen vorgesehen, die unter hoher Strahlenbelastung speziell vor Ort für diesen Zweck hergestellt wurden. Unter anderem können sie auch radioaktiv kontaminierte Stoffe zerkleinern. Am 17. September 2007 wurde der Auftrag dem Konsortium Novarka erteilt. [136]

Die deutsche Bundesregierung hat bis März 2016 etwa 97 Mio. Euro in den Chernobyl Shelter Fund (CSF) eingezahlt, noch zu erfüllende Beitragszusagen belaufen sich auf etwa 19 Mio. Euro. [137]

Am 14. November 2016 wurde begonnen, die neue Schutzhülle in Richtung des alten Sarkophags zu verschieben. [138] Ihre endgültige Position hat sie am 29. November eingenommen. [139] Am 25. April 2019 vermeldete die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) den Abschluss eines 72-Stunden-Testbetriebs der Schutzhülle. [140] Die offizielle Inbetriebnahme im Beisein des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erfolgte am 10. Juli 2019. [141]

Gedenken und Rezeption

Anders als andere Unfälle und Umweltkatastrophen dieser Größenordnung, wie beispielsweise der bisher folgenreichste Unfall der chemischen Industrie im indischen Bhopal des Jahres 1984, hat die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl in der westlichen Welt wie auch in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. [142]

Veranstaltungen

Bereits kurz nach der Katastrophe etablierten sich in größeren Städten, vor allem der ehemaligen Sowjetunion, jährliche Gedenkveranstaltungen. Hierbei werden im Frühjahr Kundgebungen oder Gottesdienste abgehalten, bei denen tausende Teilnehmer mit brennenden Kerzen, Schweigeminuten, Mahnwachen oder Glockenläuten der Opfer der Reaktorexplosion gedenken. Sie demonstrieren damit auch für die friedliche Nutzung der Atomenergie oder langfristig auch für die Stilllegung aller Atomreaktoren.

Museum und Mahnmale

Ein in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingerichtetes National-Museum zeigt Bilder, Videos, Reste von Kleidung oder verweist mit durchgestrichenen Ortstafeln auf die nicht mehr existenten Dörfer. [143]

Inzwischen gibt es auch mahnende Denkmale, wie in der russischen Hauptstadt Moskau oder in den ukrainischen Städten Kiew, Charkiw oder Saporischschja . [144] In Charkiw erinnern zwei Monumente an die Katastrophe: eines aus rotem Porphyr und ein weiteres, dreifarbig gestaltetes, im Park der Jugend. Ein weiteres Denkmal, das den Helfern („Liquidatoren“) im Gelände des Kernkraftwerks gewidmet war, wurde zerstört. In Saporischschja hat ein Bildhauer einen Stein an einem Brunnen wie ein gespaltenes Atom gestaltet, unweit davon befindet sich ein Granitfindling mit einer Tafel für die Opfer der Katastrophe. In der nach dem Reaktorunglück neu errichteten Stadt Slawutytsch gibt es ein Mahnmal mit Fotos und Lebensdaten einiger Opfer. [145] Kiew erinnert mit einem Denkmal an die Feuerwehrleute und Ingenieure, die infolge ihres Einsatzes bei der Katastrophe gestorben sind. An dem symbolhaften verbogenen Metall legen Politiker des Landes regelmäßig Gedenkkränze nieder. [146] Auf dem Mitinskoje-Friedhof ( Митинское кладбище ) (Moskau) befinden sich die Grabstätten von 28 verstorbenen Feuerwehrmännern und ein Denkmal. [147] Auch in der religiösen Kunst und in der Ikonenmalerei [148] fand die Katastrophe von Tschernobyl ihren Niederschlag.

Ausstellungen, Konzerte und andere Aktivitäten

Gedenkveranstaltung 25 Jahre nach dem Reaktorunfall (Wien 2011)
Kang Jinmo bei der Einweihungsfeier in Bamberg 2011

Im Jahr 1990 wurde die gemeinnützige Organisation Heim-statt Tschernobyl gegründet. Seit 1991 fahren, jährlich in den Sommermonaten Gruppen freiwilliger Helfer aus Deutschland für drei Wochen nach Weißrussland und errichten, im Rahmen eines Umsiedlungs-Programms, im nicht-kontaminierten Norden gemeinsam mit betroffenen Familien jeweils ein neues Haus. Wesentlicher Bestandteil des Konzeptes ist die ökologische Bauweise und der verantwortungsvolle Umgang mit Energie.

Der deutsche Künstler Till Christ organisierte in Zusammenarbeit mit Studenten der Staatlichen Akademie für Design und Kunst aus Charkow im Berliner Kunsthaus Tacheles die Ausstellung „Visual Energy – Nach Tschernobyl: Ressourcen, Energien und wir“. Sie war zwischen Oktober 2005 und April 2006 zu sehen. [149] Im Jahr 2006 führte die schweizerische Stadt Thun in ihrem Rathaus eine Gedenkausstellung mit Unterstützung der Botschafter der Ukraine, von Weißrussland und von Russland durch.

Die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat sich in ihrem literarischen Werk immer wieder mit der Reaktorkatastrophe auseinandergesetzt und ua ein „Tschernobyl-Gebet“ verfasst, das im Jahr 2006 von dem französischen Komponisten Alain Moget als Oratorium unter dem Titel „Und sie werden uns vergessen“ vertont und uraufgeführt wurde.

In jedem Jahr kommen weitere Aktivitäten in aller Welt zum Gedenken hinzu wie Fotoausstellungen, Konzerte, Veröffentlichungen oder wissenschaftliche Tagungen.

Als Beispiel für die Rezeption der Nuklearkatastrophe in der bildenden Kunst sei der 1986 entstandene Zyklus „Aschebilder“ des Künstlers Günther Uecker genannt. [150]

In Bamberg steht ein Denkmal für Tschernobyl [151] : eine auf dem Rücken liegende, hilflose Schildkröte aus schwarzem Granit. Auf ihrem Bauch ist die Weltkarte eingraviert. Die Schildkröte ist einen Entwurf des südkoreanischen Künstlers Kang Jinmo , den er im Rahmen eines Wettbewerbs des Bund Naturschutz in Bayern im Jahr 1987 eingereicht hatte. Die Schildkröte symbolisiert die Hilflosigkeit gegenüber der atomaren Verseuchung weiter Teile Europas nach der Reaktorkatastrophe im April 1986.

Vom 3. bis 5. April 2006 veranstaltete die Gesellschaft für Strahlenschutz in Berlin einen Internationalen Kongress mit dem Titel „20 Jahre nach Tschernobyl – Erfahrungen und Lehren für die Zukunft“.

Auf drei internationalen Kongressen in den Jahren 2004, 2006 und 2011 diskutierte die IPPNW gemeinsam mit der Öffentlichkeit über die Folgen der Tschernobylkatastrophe sowie Perspektiven einer Welt frei von Atomkraftwerken und Atomwaffen. Der vom 8. bis 10. April 2011 abgehaltene Kongress mit dem Motto „Zeitbombe Atomenergie: 25 Jahre Tschernobyl – Atomausstieg jetzt!“ fand unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe von Fukushima statt. [152]

Filme, Medien und Veranstaltungen über die Katastrophe

1990 wurde der Film Raspad – Der Zerfall bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig vorgestellt und erhielt die Goldmedaille des Präsidenten des italienischen Senats . [153]

1991 entstand für Turner Home Entertainment das TV Drama Tschernobyl – Die letzte Warnung unter der Regie von Anthony Page . [154]

2006 entstand unter der Produktion von ITV das Drama The Girls Who Came To Stay . Der Film erzählt die Geschichte eines Paares, die zwei Mädchen aus Weißrussland in Pflege nehmen. Es stellt sich heraus, dass die Mädchen zum Zeitpunkt des Unglücks hoher Strahlung ausgesetzt waren. [155]

2011 entstand der vielfach preisgekrönte Kurzfilm Seven Years of Winter [156] [157] unter der Regie von Marcus Schwenzel. [158] Der Regisseur erzählt in seinem Kurzfilm das Drama des Waisenkinds Andrej, der vier Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe vom Hehler Artjom in die nukleare Umgebung des Reaktors geschickt wird, um die verlassenen Wohnungen zu plündern. [159] [160]

Im Februar 2011 nahm der Spielfilm An einem Samstag am Wettbewerbsprogramm der Berlinale 2011 teil. Die russisch-ukrainisch-deutsche Koproduktion zeigt die Geschichte vom Scheitern des Fluchtversuchs eines jungen Parteifunktionärs und seiner Freunde. Er hatte bereits unmittelbar nach dem Unglück dessen schwerwiegende Folgen erkannt. [161]

Ebenfalls aus dem Jahr 2011 ist der Spielfilm Verwundete Erde . Er handelt von den Folgen der Katastrophe auf das Leben einer jungen Frau.

Am 26. April 2011 fand in der Berliner Philharmonie ein Benefizkonzert anlässlich des 25. Jahrestages der Tschernobylkatastrophe statt. [162]

2011 veröffentlichte die Wendländische Filmkooperative ein Porträt über Rostislav Omeljaschko, Mitbegründer der historisch-kulturellen Expeditionen in die Sperrzone von Tschernobyl und begleitete ihn mehrmals in die Sperrzone. [163]

Die im Jahre 2015 ausgestrahlte Dokumentation Die Wölfe von Tschernobyl beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Radioaktivität auf die Tierwelt. [164]

In der Dokumentation ZDF History: Das Tschernobyl-Vermächtnis aus dem Jahr 2016 geht es insbesondere um die Erkenntnisse – wie einen deutlich größeren Kreis an Verantwortlichen und umfangreichere Folgen – die Waleri Legassow , der Leiter des Untersuchungskomitees, in seiner Audio-Hinterlassenschaft benannt hat und vorher nie veröffentlichen durfte. [165]

Die Fernsehserie Chernobyl von HBO aus dem Jahr 2019 zeigt die Folgen der Nuklearkatastrophe vom April 1986 und soll sich dabei weitgehend auf reale Gegebenheiten berufen. [166] Mehrfach wurde die Reihe allerdings für teilweise sachlich falsche Darstellungen und Übertreibungen kritisiert. [167] [168] Vom Publikum wurde die Serie aber überwiegend begeistert aufgenommen und war kurzzeitig die bestbewertete Serie in der Internet Movie Database . [169] Tourismusveranstalter berichteten, das Interesse an Tschernobyl-Reisen sei „dramatisch angestiegen“, nachdem die HBO-Serie ausgestrahlt wurde. [170] Russische Medien bezeichneten die Serie als „gegen Russland gerichtetes Propagandawerk“. [171]

2020 veröffentlichte der ukrainische Geheimdienst SBU und das Institut des nationalen Gedächtnis bisher geheime Dokumente und Protokolle von Dienstgesprächen zur Nuklearkatastrophe. [172]

Trivia

Im 1987 erschienenen Album Liebe, Tod & Teufel der österreichischen Musikgruppe EAV wurde das in Reaktion auf die Nuklearkatastrophe entstandene Lied Burli veröffentlicht. [173]

Am 23. März 2007 wurde das Spiel STALKER: Shadow of Chernobyl , das nach einem fiktiven Unfall 2008 in der Zone um das AKW Tschernobyl spielt, herausgegeben. Es folgten die Teile STALKER: Clear Sky (5. September 2008, EU) und STALKER: Call of Pripyat (5. November 2009, DE).

Am 25. Mai 2012 lief mit Chernobyl Diaries von Brad Parker ein Horrorfilm in den USA an. [174] Der Film, der auf einem Skript von Oren Peli beruht, spielt 25 Jahre nach der Katastrophe in Prypjat . [175]

Der Actionfilm Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben (2013) spielt teilweise im verstrahlten Sperrgebiet , aus dem kernwaffenfähiges Uran geborgen werden soll.

Die Internationale Atomenergie-Organisation hat vor der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl auch diesen RBMK -Reaktortyp erwähnt. In einer auf ihrer Website abrufbaren Publikation (IAEO Bulletin, Vol. 22, No. 2) spricht sie vom „ökonomisch vollumfänglich gerechtfertigten Bau“ dieses Reaktortyps und davon, dass mit recht geringem Aufwand (durch Erhöhung der Leistungsdichte im Kern) eine Leistungssteigerung von 1000 MW el. auf 1500 MW el. erzielbar sei. [176]

Der ukrainische Name Чорнобиль (Tschornobyl) bezeichnet die Pflanzenart Artemisia vulgaris ( Beifuß ), die gelegentlich mit dem Wermutkraut ( Artemisia absinthium ) verwechselt wird. Daher wurde die Nuklearkatastrophe mit einer Stelle aus der biblischen Offenbarung in Verbindung gebracht: „Der Name des Sterns ist Wermut. Ein Drittel des Wassers wurde bitter und viele Menschen starben durch das Wasser.“ ( Offb 8,11 EU ) [177]

Siehe auch

Literatur

Landesberichte von Russland, der Ukraine und Weißrussland
 • SK Shoigu, LA Bolshov (Hrsg.): Twenty years of the Chernobyl accident. Results and Problems in Eliminating Its Consequences in Russia 1986–2006. Russian National Report . Moskau 2006, PDF ( Memento vom 1. Februar 2012 im Internet Archive ).
 • 20 years after Chornobyl Catastrophe. Future outlook: National Report of Ukraine . Kiew 2006, ISBN 966-326-172-2 , (PDF; 7,4 MB) ( Memento vom 4. Januar 2014 im Internet Archive ).
 • VE Shevchuk, VL Gurachevsky (Hrsg.): 20 Years after the Chernobyl Catastrophe: the consequences in the Republic of Belarus and their overcoming. National report . Committee on the Problems of the Consequences of the Catastrophe at the Chernobyl NPP under the Belarusian Council of Ministers, Minsk 2006, ISBN 985-01-0628-X , ZIP-Datei ( Memento vom 1. Februar 2012 im Internet Archive ).


Berichte von IAEA, WHO und UNSCEAR
 • UNSCEAR 2008 Report. Sources and effects of ionizing radiation . Band 2. Annex D – Health effects due to radiation from the Chernobyl accident . New York 2011, online (PDF)
 • IAEA (Hrsg.): The Chernobyl accident: Updating of INSAG-1: INSAG-7: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group . Wien 1992, ISBN 92-0-104692-8 , online (PDF)
 • Chernobyl's Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine . April 2006, online (PDF)
 • IAEA (Hrsg.): Chernobyl's Legacy: Health, Environmental and Socio-economic Impacts (…). Pressemitteilung (dt.), September 2005 ( PDF ( Memento vom 13. April 2006 im Internet Archive ))
 • Ian Fairlie, David Sumner: The other report on Chernobyl (TORCH). An independent scientific evaluation of a recent report by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the World Health Organisation (WHO). Berlin/Brüssel/Kiew 2006 ( PDF online ).
 • Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and Their Remediation: Twenty Years of Experience . Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group „Environment“ (EGE), August 2005 online (PDF)
 • Burton Bennett, Michael Repacholi, Zhanat Carr (Hrsg.): Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes. Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group „Health“ . World Health Organization, Genf 2006, ISBN 92-4-159417-9 , ( PDF , 1,6 MB).
Weitere Literatur
 • Götz Buttermann, Hanns-Seidel-Stiftung (Hrsg.) Radioaktivität und Strahlung Tschernobyl – Medizin – Technik , Verlag RS Schulz, Percha 1988, ISBN 3-7962-0183-0 .
 • Swetlana Alexijewitsch : Tschernobyl, Eine Chronik der Zukunft. 3. Auflage. Piper, München/Berlin 2015, ISBN 978-3-492-30625-6 .
 • Ian Fairlie, David Sumner: The Other Report on Chernobyl (TORCH) . Berlin/ Brüssel/ Kiew 2006, ( PDF ( Memento vom 20. April 2011 im Internet Archive )).
 • P. Zoriy, H. Dederichs, J. Pillath, B. Heuel-Fabianek, P. Hill, R. Lennartz Langzeitbeobachtung der Dosisbelastung der Bevölkerung in radioaktiv kontaminierten Gebieten Weißrusslands – Korma-Studie II (1998–2015) . Verlag Forschungszentrum Jülich, ISBN 978-3-95806-137-8 , 2016 Korma-Studie II-Studie
 • Gerd Ludwig , Michail Gorbatschow (Essay): Der lange Schatten von Tschernobyl. Bildband, Edition Lammerhuber, 2014, ISBN 978-3-901753-66-4 ( Bildervorschau) . Bildband mit aktuellen Fotos aus dem Reaktorinneren. [178]
 • Vjačeslav Šestopalov,et al.: Groundwater vulnerability: Chernobyl nuclear disaster. American Geophysical Union, Washington 2015, ISBN 978-1-118-96219-0 .
 • Fabian Lüscher, Stefan Guth: Tschernobyl 1986 – ein ganz normaler Unfall? RGOW 4/2016, S. 6–10. PDF
 • Adam Higginbotham: Mitternacht in Tschernobyl – Die geheime Geschichte der größten Atomkatastrophe aller Zeiten . Erstausgabe. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2019, ISBN 978-3-10-002538-8 . Im Stil eines Thrillers gehaltene Nacherzählung der Ereignisse, basierend auf umfangreichen Quellen und Interviews der damals handelnden Personen
 • Plochij, Serhij Mykolajovyc: Chernobyl – History of a tragedy . Penguin Random House, 2019, ISBN 978-0-141-98835-1 . Als Sachbuch gehaltene Nacherzählung der Ereignisse, basierend auf umfangreichen Quellen und Interviews der damals handelnden Personen
 • Kate Brown: Manual for survival – A Chernobyl guide to the future . Penguin Random House, 2020, ISBN 978-0-141-98854-2 . Als Reisebericht gehaltene Interviews mit Überlebenden und heutigen Forschern in der Region
 • Johannes Grotzky : Tschernobyl. Die Katastrophe. Zeitgenössische Berichte, Kommentare, Rückblicke. Norderstedt 2018, ISBN 978-3-75280-414-0 .
Landespezifisches

Deutschland:

 • Informationskreis KernEnergie (Hrsg.): Der Reaktorunfall in Tschernobyl. Unfallursachen, Unfallfolgen und ihre Bewältigung, Sicherung und Entsorgung des Kernkraftwerks Tschernobyl. 4. Auflage. Hermann Schlesener KG, Berlin 2007, ISBN 978-3-926956-48-4 , online (PDF)
 • 20 Jahre nach Tschernobyl – Eine Bilanz aus Sicht des Strahlenschutzes . Bericht der Strahlenschutzkommission (SSK) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Heft 50, H. Hoffmann, Berlin 2006, ISBN 3-87344-127-6 , ISSN 0948-308X .
 • Peter Jacob, Werner Rühm, Herwig G. Paretzke: 20 Jahre Tschernobyl – Die gesundheitlichen Auswirkungen. In: Physik Journal. Band 5, Nummer 4, 2006, S. 43–49, (online)
 • Melanie Arndt: Verunsicherung vor und nach der Katastrophe. Von der Anti-AKW-Bewegung zum Engagement für die „Tschernobyl-Kinder“. In: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History. 7 2010, S. 240–258.
 • Gerd Ludwigs, Michail Gorbatschow: Der lange Schatten von Tschernobyl. Bildband. Edition Lammerhuber, Baden 2017.

Österreich:

 • Die Auswirkungen des Reakterunfalls von Tschernobyl auf Österreich . Beiträge Lebensmittelangelegenheiten, Veterinärverwaltung, Strahlenschutz . In: Bundeskanzleramt – Sektion VII, Ernst Bobek (Hrsg.): Forschungsberichte . 2. verb. Auflage. Band   2/88 . Österr. Staatsdr., Wien 1988 ( PDF , umweltnet.at – Zeitgenössisches Resummeé).
 • P.Bossew, et al.: Cäsiumbelastung der Böden Österreichs . Monographien. Hrsg.: Umweltbundesamt. Band   60 . Wien März 1996 (Auszug Pressestelle Umweltbundesamt, Newsarchiv 2006, zit. in Tschernobyl und die Folgen für Österreich , wien-vienna.at – 20-Jahres-Stand).
 • Peter Bossew, Martin Gerzabek, Franz Josef Maringer, Claudia Seidel, Thomas Waldhör, Christian Vutuc: Studie „Tschernobylfolgen in Oberösterreich“ . Endbericht. Hrsg.: Universität für Bodenkultur, Department für Wald- und Bodenwissenschaften. Wien April 2006 ( Studie „Tschernobylfolgen in Oberösterreich“ ( Memento vom 24. Dezember 2012 im Internet Archive ) [PDF] Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in besonders belasteten Gebieten Oberösterreichs; im Auftrag des Landes Oberösterreich. Allgemeiner Teil und spezielle Untersuchung der mit am stärksten belasteten Zonen Österreichs).

Weblinks

Commons : Nuklearkatastrophe von Tschernobyl – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Chernobyl: the true scale of the accident, WHO (2016)
 2. IPPNW Report 2016 – 30 Jahre nach Tschernobyl 5 Jahre nach Fukushima. (PDF) Abgerufen am 14. Januar 2020 .
 3. The Chernobyl accident UNSCEAR's assessments of the radiation effects, UNSCEAR
 4. E. Cardis et al: Cancer consequences of the Chernobyl accident: 20 years on. Journal of radiological protection (2006).
 5. UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly with Scientific Annexes, Volume II. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), New York 2011
 6. „14. Mai 1986: Rede Michail Gorbatschow“, Archiv des SWR, 10. März 2016 [1]
 7. Tschernobyl war Ursache für Kollaps der Sowjetunion in Der Standard vom 11. Juli 2006; abgerufen am 26. April 2021
 8. a b c Grigori Medwedew: Verbrannte Seelen – Die Katastrophe von Tschernobyl . Hanser, München 1991.
 9. Informationskreis Kernenergie (Hrsg.): Tschernobyl. Der Reaktorunfall . Bonn 1996, S. 5, (PDF) ( Memento vom 9. April 2011 im Internet Archive )
 10. a b c d e f g h i j k Informationskreis KernEnergie (Hrsg.): Der Reaktorunfall in Tschernobyl. 4. Auflage. Hermann Schlesener KG, Berlin 2007, ISBN 978-3-926956-48-4 , online (PDF)
 11. International Atomic Energy Agency (Hrsg.): The Chernobyl accident: Updating of INSAG-1: INSAG-7. S. 119.
 12. International Atomic Energy Agency (Hrsg.): The Chernobyl accident: Updating of INSAG-1: INSAG-7. S. 67.
 13. a b International Atomic Energy Agency (Hrsg.): The Chernobyl accident: Updating of INSAG-1: INSAG-7. S. 114.
 14. International Atomic Energy Agency (Hrsg.): The Chernobyl accident: Updating of INSAG-1: INSAG-7. S. 128.
 15. International Atomic Energy Agency (Hrsg.): The Chernobyl accident: Updating of INSAG-1: INSAG-7. S. 69.
 16. Grigori Medwedew: Verbrannte Seelen – Die Katastrophe von Tschernobyl. Hanser Verlag, München 1991, S. 172 f.
 17. Sigrid Totz: Tschernobyl: Der Unfall ( Memento vom 12. August 2013 im Internet Archive ). 28. März 2006, www.greenpeace.de , (abgerufen am 17. April 2011).
 18. Tschernobyl: Chronik des Reaktorunfalls . www.faz.net , (abgerufen am 17. April 2011).
 19. YouTube : Die Tagesschau (2:11 Uhr) vom 1. Mai 1986 (das entsprechende Foto findet sich bei Minute 1:01)
 20. IAEA: Ten Years after Chernobyl: What do we really know? . 1996, (abgerufen am 19. April 2011).
 21. Constantin Seibt: Sie nannten sich Bioroboter . In: Tages-Anzeiger . 28. März 2011, ISSN 1422-9994 ( tagesanzeiger.ch [abgerufen am 12. Juni 2019]).
 22. Teilweise nach: Tschernobyl: Anatomie einer Katastrophe. In: Stern . Heft 17, 2006, (online) , (abgerufen am 17. April 2011).
 23. Nicolaus Schröder: Tschernobyl-Sarkophag: Goldenes Grab oder sinnvoller Schutz? (Nicht mehr online verfügbar.) Bayerischer Rundfunk , 26. April 2012, archiviert vom Original am 12. März 2017 ; abgerufen am 9. März 2017 .
 24. Bernhard Clasen: Verzögerung beim Sarkophag-Neubau: Tschernobyl und die Zeit . In: Die Tageszeitung: taz . 23. April 2018, ISSN 0931-9085 ( taz.de [abgerufen am 24. April 2018]).
 25. Steffan Scholl: Neuer Sarkophag für Tschernobyl ist fertig. Kölner Stadt-Anzeiger , 28. November 2016, abgerufen am 11. November 2018 .
 26. a b UNSCEAR 2008 Report. Sources and effects of ionizing radiation . Band 2. Annex D – Health effects due to radiation from the Chernobyl accident . New York 2011, S. 49, online (PDF)
 27. G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot, AH Wapstra: The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties. In: Nuclear Physics. Band A 729, 2003, S. 3–128. doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 . ( PDF ; 1,0 MB).
 28. IAEO-Website: In Focus – Chernobyl. Mit verschiedenen Studien des „Tschernobyl-Forums“
 29. Chernobyl: the true scale of the accident UN Report (WHO) zu den Folgen des Unglücks
 30. M. Sohrabi, AR Esmaili: New public dose assessment of elevated natural radiation areas of Ramsar (Iran) for epidemiological studies . In: International Congress Series . Band   1225 , 2002, doi : 10.1016/S0531-5131(01)00528-3 (englisch).
 31. L. Dobrzyński, KW Fornalski, LE Feinendegen: Cancer Mortality Among People Living in Areas With Various Levels of Natural Background Radiation . In: Dose Response . Band   13 , Nr.   3 , 2015, doi : 10.1177/1559325815592391 , PMID 26674931 , PMC 4674188 (freier Volltext) – (englisch).
 32. Alexey V. Yablokov , Vassily B. Nesterenko, Alexey V. Nesterenko: Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. In: Annals of the New York Academy of Sciences . Band 1181, 2009, S. 5, PDF ( Memento vom 8. Oktober 2012 im Internet Archive )
 33. John Robert McNeill , Blue Planet. Die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert. Bonn 2005, S. 426f.
 34. a b UNSCEAR 1988 Report. Sources and effects of ionizing radiation . Annex D – Exposures from the Chernobyl accident . New York 1988, S. 369, online (PDF)
 35. Der Reaktorunfall von Tschernobyl . Herausgeber: Informationskreis KernEnergie (April 2006)
 36. Ian Fairlie, David Sumner: The Other Report on Chernobyl (TORCH) . Berlin/ Brüssel/ Kiew 2006, S. 35.
 37. Peter Bossew, Manfred Ditto, Thomas Falkner, Eberhardt Henrich, Karl Kienzl, Ulrike Rappelsberger: Contamination of Austrian soil with caesium-137. In: Journal of Environmental Radioactivity. Band 55, Nummer 2, 2001, S. 187–194, doi:10.1016/S0265-931X(00)00192-2 .
 38. Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2002 . Bundesamt für Strahlenschutz, 2003, S. 139–140, PDF ( Memento vom 9. April 2011 im Internet Archive ).
 39. Radioactive wild boar roaming the forests of Germany. In: The Telegraph . Abgerufen am 4. September 2014.
 40. Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2009: Unterrichtung durch die Bundesregierung . Bundesamt für Strahlenschutz, 2011, S. 6,(online) .
 41. Ulrich Rieth, Günter Kanisch: Atomtests, Sellafield, Tschernobyl und die Belastung der Meere. Woher kommen radioaktive Stoffe in Fischen? In: Forschungsreport. 1/2011, S. 31–34 ( PDF; 3,6 MB ).
 42. Hohe Radioaktivität durch Waldbrand nahe Tschernobyl , FAZ.NET vom 5. April 2020, abgerufen am 6. April 2020.
 43. a b tagesschau.de: Brände bei Tschernobyl: Deutsche Hilfe für Löscharbeiten. Abgerufen am 18. April 2020 .
 44. Tschernobyl-Brände – Smog über Kiew – deutsche Hilfe für Löscharbeiten. Abgerufen am 18. April 2020 (deutsch).
 45. dpa: Deutsche Hilfe für Tschernobyl-Brände. 18. April 2020, abgerufen am 18. April 2020 (deutsch).
 46. Smog in Kiew nach Bränden um Tschernobyl. Abgerufen am 18. April 2020 .
 47. Elisabeth Cardis ua: Estimated long term health effects of the Chernobyl accident . International conference on one decade after Chernobyl: summing up the radiological consequences of the accident, Vienna (Austria), 8.–12. April 1996, S. 24, (online) .
 48. a b c d MV Ramana: Nuclear Power: Economic, Safety, Health, and Environmental Issues of Near-Term Technologies. In: Annual Review of Environment and Resources . Band 34, 2009, S. 127–152 ( online , PDF).
 49. Alexei Wladimirowitsch Jablokow: Ein zweites Tschernobyl rückt näher . 25. Februar 2011 ( online , PDF), 3. April 2011.
 50. a b Evelyn J. Bromet, Johan M. Havenaar: Psychological and Perceived Health Effects of the Chernobyl Disaster: A 20-Year Review. In: Health Physics. Band 93, Nummer 5, 2007, S. 516–521. PMID 18049228 .
 51. Swetlana Alexijewitsch: Eine Chronik der Zukunft. Aufbau, Berlin 2006, ISBN 3-7466-7023-3
 52. Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group Health . 2006, S. 99.
 53. SJ Schonfeld, C. Lee, AB de González: Medical exposure to radiation and thyroid cancer. In: Clin Oncol (R Coll Radiol). 23(4), 2011, S. 244–250.doi:10.1016/j.clon.2011.01.159
 54. a b GA Thomas, MD Tronko, AF Tsyb, RM Tuttle: What have we learnt from Chernobyl? What have we still to learn? In: Clin Oncol (R Coll Radiol). 23 (4), 2011, S. 229–233.doi:10.1016/j.clon.2011.02.001
 55. Geraldine A Thomas: Putting health risks from radiation exposure into context: lessons from past accidents. ( Memento vom 1. November 2013 im Internet Archive ) (PDF; 22 kB). In: Ann Acad Med Singapore. 40(4), Apr 2011, S. 158–159.
 56. z. B. Stefan Mürbeth, Milena Rousarova, Hagen Scherb, Edmund Lengfelder: Thyroid cancer has increased in the adult populations of countries moderately affected by Chernobyl fallout . In: Medical Science Monitor . Band   10(7) , 2004, S.   CR300-CR306 (englisch, ohsi.de [PDF; 229   kB ; abgerufen am 23. April 2011]).
 57. Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW): Gesundheitliche Folgen von Tschernobyl, Bericht 2006, 20 Jahre nach Tschernobyl, publiziert auf https://www.ippnw.de/
 58. Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), Gesellschaft für Strahlenschutz: Gesundheitliche Folgen von Tschernobyl, 25 Jahre nach der Reaktorkatastrophe, abgerufen am 5. Juli 2018 auf: https://issuu.com/ippnw/docs/ippnw-tschernobyl-studie-2011/8
 59. Ivanov et al.: Child Leukaemia after Chernobyl. Nature 365 (1993).
 60. Howe et al.: Leukemia following the Chernobyl accident. Health Physics 5, S. 512–515 (2007) [2]
 61. E. Pukkala, S. Poliakov, A. Ryzhov, A. Kesminiene, V. Drozdevich, L. Kovgan, P. Kyyrönen, IV Malakhova, L. Gulak, E. Cardis: Breast cancer in Belarus and Ukraine after the Chernobyl accident. International Journal of Cancer, 2006, February 27th.
 62. Ivan Godlevsky, O. Nasvit: Dynamics of Health Status of Residents in the Lugyny District after the Accident at the ChNPP; in: T. Imanaka (Hrsg.): Research Activities about the Radiological Consequences of the Chernobyl NPS Accident and Social Activities to Assist the Sufferers by the Accident, KURRI-KR-21, S. 149–159.
 63. YA Orlov et al.: Tumors of the central nervous system in children (morbidity rates in Ukraine for 25 Yars). Int. J. Rad. Med. 2002, 4(1-4): 233-240.
 64. YA Orlov, AV Shaversky: Indices of neurooncologic morbidity dynamics among younger children in Ukraine. Int. J. Rad. Med. 2004, 6(1-4): 72-77.
 65. Ministerium für außerordentliche Situationen der Republik Belarus, Nationale Akademie der Wissenschaften Belorusslands: Tschernobyl-Havarie: Folgen und ihre Überwindung, Nationaler Bericht 1998. (russ.).
 66. IPPNW: Gesundheitliche Folgen von Tschernobyl , Seiten 29–30, 2006, abgerufen am 22. März 2018 auf: https://www.ippnw.de/.../pdfs/Atomenergie/Gesundheitliche_Folgen_Tschernobyl.pdf
 67. Stephan, U. Oestreicher: An increased frequency of structural chromosome aberrations in persons present in the vicinity of Chernobyl during and after the reactor accident. Is this effect caused by radiation exposure?; Mutation Research, 223(1989)7-12. Strahlentelex, 58-59/1989, S. 2, Strahlenschäden, Mehr Chromosomenschäden bei Reisenden aus der Sowjetunion.
 68. GI Lazjuk, IA Kirillova, IuE Dubrova, IV Novikova: Incidence of developmental defects in human embryos in the territory of Byelarus after the accident at the Chernobyl nuclear power station. Genetika, September 1994, 30(9), S. 1268–1273 (russisch).
 69. Zatsepin et al.: Cluster of Down's syndrome cases registered in January 1987 in the Republic of Belarus as a possible effect of the chernobyl accident.
 70. V.Zieglowski, A. Hemprich: Facial cleft birth rate in former East Germany before and after the reactor accident in Chernobyl. Mund Kiefer Gesichtschir. 3:1999, S. 195–199.
 71. N. Akar, AO Cavdar, A. Arcasoy: High incidence of Neural Tube defects in Bursa, Turkey. Paediatric and Perinatal Epidemiol. 1988, 2, S. 89–92.
 72. Mikhail V. Malko: The Chernobyl Accident and its consequences. IPPNW-Konferenz in Frankfurt, Deutschland (2014) Kongressfolien Malko
 73. Haeusler et al.: The influence of the post-Chernobyl fall out on birth defects and abortion rates in Austria. American Journal of Obstetrics & Gynecology S. 1025–1031 (1992) [3]
 74. The Chernobyl Forum 2003–2005 (Hrsg.): Chernobyl's Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations . Second revised version, April 2006, PDF-Datei
 75. Insektenforscherin über Tschernobyl. auf: taz.de
 76. z. B. Hagen Scherb, Eveline Weigelt: Congenital malformation and stillbirth in Germany and Europe before and after the Chernobyl nuclear power plant accident. In: Environmental Science and Pollution Research. Band 10, Sonderausgabe Nummer 1, 2003, S. 117–125 ( PDF ).
 77. z. B. Hagen Scherb, Kristina Voigt: Trends in the human sex odds at birth in Europe and the Chernobyl Nuclear Power Plant accident. In: Reproductive Toxicology . Band 23, Nummer 4, 2007, S. 593–599. PMID 17482426 .
 78. Berichte der Strahlenschutzkommission (SSK) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Heft 50, 2006: „20 Jahre nach Tschernobyl. Eine Bilanz aus Sicht des Strahlenschutzes“, PDF-Datei ( Memento vom 15. Januar 2012 im Internet Archive ), Schlussbetrachtung S. 143.
 79. a b Mark Peplow: Chernobyl's legacy. In: Nature. Band 471, 2011, S. 562–565.
 80. Francesco Vermiglio, Maria Grazia Castagna, Elena Volnova, Vincenzo P. Lo Presti, Mariacarla Moleti: Post-Chernobyl Increased Prevalence of Humoral Thyroid Autoimmunity in Children and Adolescents from a Moderately Iodine-Deficient Area in Russia . In: Thyroid . Band   9 , Nr.   8 , 1999, ISSN 1050-7256 , S.   781–786 , doi : 10.1089/thy.1999.9.781 .
 81. F Pacini, T Vorontsova, E Molinaro, E Shavrova, L Agate: Thyroid consequences of the Chernobyl nuclear accident . In: Acta Paediatrica . Band   88 , s433, Dezember 1999, ISSN 0803-5253 , S.   23–27 , doi : 10.1111/j.1651-2227.1999.tb14399.x .
 82. Peter E. Hodgson: Nuclear Power, Energy and the Environment. Imperial College Press, London 1999, S. 88 f.
 83. Information on the economic and social consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant . Dokument A/45/342 – E/1990/102, 9 Juli 1990, PDF ( Memento vom 30. Mai 2012 im Internet Archive ).
 84. Celestine Bohlen: Top Chernobyl Officials Sentenced . In: The Washington Post . 30. Juli 1987.
 85. 25 Jahre Tschernobyl. Der GAU und die Wende @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.br-online.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. . In: BR-online . 12. April 2011, (abgerufen am 17. April 2011).
 86. Renate Köcher : Eine atemraubende Wende . In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 20. April 2011.
 87. KERNKRAFT: Funkelnde Augen . In: Spiegel Online . Band   24 , 9. Juni 1986 (spiegel.de [abgerufen am 22. September 2019]).
 88. spiegel.de
 89. Knaurs Weltspiegel 1988, ISBN 3-426-07734-5 , S. 102.
 90. tiho-hannover.de
 91. „Die Flüssigkeit, die unten rausläuft, ist strahlenfrei“. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Osnabrücker Tageblatt . 5. April 2011, archiviert vom Original am 19. Juli 2011 ; abgerufen am 8. Mai 2016 .
 92. Antwort Buchst. c zu Frage 4 in BT-Drs. 18/7996
 93. Tschernobyl ist nicht passé ( Memento vom 18. Juni 2017 im Internet Archive )
 94. Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern (StrVG)
 95. a b Umweltinstitut München e. V.: Strahlenbelastung von Pfifferlingen in Osteuropa ( Memento vom 19. Oktober 2013 im Internet Archive ), bei umweltinstitut.org
 96. Umweltinstitut München e. V.: Messung der Radioaktivität in Waldprodukten und Lebensmitteln ( Memento vom 19. Oktober 2013 im Internet Archive )
 97. Umweltinstitut München e. V.: Waldproduktliste 2010. (PDF; 93 kB) ( Memento vom 19. Oktober 2013 im Internet Archive )
 98. Umweltinstitut München e. V.: Waldproduktliste 2012. (PDF; 48 kB) ( Memento vom 19. Oktober 2013 im Internet Archive )
 99. Umweltinstitut München e. V.: Pilze und Wild. Tschernobyl noch nicht gegessen. Broschüre, September 2005 (PDF; 988 kB) ( Memento vom 26. Juni 2013 im Internet Archive )
 100. Radioaktive Kontamination von Speisepilzen 2016 – BfS-SW-23-17 Speisepilze2016 Gesamt 170921.pdf. Bundesamt für Strahlenschutz , September 2017, abgerufen am 8. Oktober 2017 .
 101. ST 12. März 2013: Wildschweine sind weiterhin verstrahlt
 102. N-TV 15. März 2015: Tausende verseuchte Tiere
 103. Folgen Tschernobyl-Katastrophe – Überraschend viele radioaktiv belastete Wildschweine in Südbünden. In: srf.ch. 2. Oktober 2020, abgerufen am 3. Oktober 2020 .
 104. a b c d e f g Klaus Schroeder : Der SED-Staat. Geschichte und Strukturen der DDR 1949–1990. vollständig überarbeitete und stark erweiterte Neuauflage. Böhlau, Wien/ Köln/ Weimar 2013, ISBN 978-3-412-21109-7 , S. 671–673.
 105. Martin Debes: Tschernobyl: Als es in der DDR plötzlich Tomaten gab. In: Thüringer Allgemeine . 14. März 2011, (online) , (abgerufen am 23. März 2011).
 106. Miriam Schröder: Tschernobyl in der DDR: „Gezielte Vergiftung“ . In: Spiegel Online . 9. April 2006, abgerufen am 6. August 2020.
 107. Lit. Bundeskanzleramt (Hrsg.): Die Auswirkungen des Reaktorunfalls von Tschernobyl auf Österreich . 1988, 2.1. Ausbreitung der Radioaktiven Wolke ; 2.2. Niederschlagsituation in Österreich , S.   26   ff .
 108. a b c Lit. Universität für Bodenkultur (Hrsg.): Tschernobylfolgen in Oberösterreich . 2006, 1. Radioaktive Umweltkontamination in Österreich nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 , S.   12   ff .
 109. Tschernobylfolgen in Oberösterreich . 2006, Abbildung 27: 137Cs-Bodenkontamination durch den Tschernobylfallout (bezogen auf 1. Mai 1986) , S.   50 .
 110. Lit. Tschernobylfolgen in Oberösterreich . 2006, Abbildung 28: Gewichtung 137Cs-gesamt mit der Bevölkerungsdichte , S.   51 .
 111. A. Schaller ua: Modellstudie Oberösterreich. Zur Ermittlung der Häufigkeit und Inzidenz angeborener Fehlbildungen. In: Wien med Wschr . Nr.   7/8 , 1987, S.   149–154 . K. Mueck: 10 Jahre nach Tschernobyl. Strahlenbelastung, Gesundheitseffekte, Sicherheitsaspekte. Hrsg.: Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GmbH Beide zitiert in Lit. Tschernobylfolgen in Oberösterreich . 2006, 2.3 Maßnahmen zur Reduktion der Strahlenexposition der Bevölkerung nach dem Tschernobylfallout , S.   30   ff .
 112. Tschernobylfolgen in Oberösterreich . 2006, 2.2.1 Der Beitrag des Reaktorunfalls zur Strahlenexposition der Bevölkerung , S.   28   ff .
 113. Dieter Pesendorfer: Paradigmenwechsel in der Umweltpolitik: von den Anfängen der Umwelt- zu einer Nachhaltigkeitspolitik. Modellfall Österreich? Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, ISBN 978-3-531-15649-1 .
 114. a b c d Vgl. Die offizielle Atompolitik der Republik Österreich. In: Website des Ende 2006 aufgelösten Vereins Anti Atom International (AAI), ohne Datum, abgerufen am 26. April 2016.
 115. BGBl. Nr. 676/1978 (PDF)
 116. Auszüge aus dem Aktionsplan der Bundesregierung für die weitere österreichische Anti-Atom-Politik vom 6. Juli 1999, zitiert nach: Die offizielle Atompolitik der Republik Österreich. In: Website des Ende 2006 aufgelösten Vereins Anti Atom International (AAI), ohne Datum, abgerufen am 26. April 2016:
  „Für die Bundesregierung hat die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität. In diesem Zusammenhang ist besonders die Sicherheit grenznaher Kernkraftwerke für Österreich von vitalem Interesse. Daher hat Österreich nukleare Sicherheit im Rahmen der Erweiterung der Europäischen Union zu einem vorrangigen Thema gemacht. […] Im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union wurden unter der österreichischen EU-Präsidentschaft mit der Verabschiedung der ‚Schlußfolgerungen des Rates zu den Beitrittsstrategien für die Umwelt' und der ‚Schlußfolgerungen des Rates zur Nuklearen Sicherheit im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen Union' sowie der Bekräftigung dieser Schlußfolgerungen durch den Europäischen Rat von Wien deutliche Signale gesetzt. Diese Schlußfolgerungen betonen unter anderem, daß nicht nachrüstbare Kernkraftwerke – worunter jedenfalls die Reaktoren der ersten Generation in Ignalina , Bohunice und Kosloduj zu verstehen sind – ehestmöglich stillgelegt werden müssen. Weiters wurden die beitrittswilligen Staaten aufgefordert, die nukleare Sicherheit zu verbessern, ‚so daß ein Niveau erreicht wird, das dem Stand in der Union hinsichtlich der Technologie und der Vorschriften sowie in operativer Hinsicht entspricht'.“
 117. Umsetzung des Aktionsplans für die weitere österreichische Anti-Atom-Politik. Entschließung des Nationalrats (197/E), XX. Gesetzgebungsperiode, 13. Juli 1999. In: Parlamentarische Materialien auf der Website des Österreichischen Parlaments .
 118. BGBl. I Nr. 149/1999 (PDF)
 119. Fortsetzung der österreichischen Anti-Atom-Politik. Entschließung des Nationalrats (111/E), XXIV. Gesetzgebungsperiode, 8. Juli 2010. In: Parlamentarische Materialien auf der Website des Österreichischen Parlaments .
 120. Bujanie w radioaktywnym obłoku . In: archiwum.rp.pl . 15 Dezember 2000. (polnisch)
 121. Tschernobyl-Wolke ums Tausendfache unterschätzt . In: Wirtschaftswoche . 25. April 2006.
 122. Chernobyl, a „cloud“ passes by …: Facts and controversy. ENS News, Nummer 24, Mai 2009.
 123. Britt-Marie Drottz-Sjöberg, Lennart Sjoberg: Risk perception and worries after the chernobyl accident. In: Journal of Environmental Psychology. Band 10, Nummer 2, 1990, S. 135–149, doi:10.1016/S0272-4944(05)80124-0
 124. Harry Otway, Palle Haastrup, William Cannell, Giorgios Gianitsopoulos, Massimo Paruccini: Risk Communication in Europe after Chernobyl: A Media Analysis of Seven Countries. In: Organization Environment. Band 2, Nummer 1, 1988, S. 3–15,doi:10.1177/108602668800200102 .
 125. The 10th Anniversary of the Chernobyl Accident: The impact of media reporting of risk on public risk perceptions in five European countries. (PDF; 73 kB)
 126. Sharon M. Friedman, Carole M. Gorney, Brenda P. Egolf: Chernobyl coverage: how the US media treated the nuclear industry. In: Public Understanding of Science. Band 1, Nummer 3, 1992, S. 305–323, doi:10.1088/0963-6625/1/3/005 .
 127. Richard Champlin: „Überwältigt vom menschlichen Leiden“. US-Arzt Richard Champlin über die Behandlung von Tschernobyl-Strahlenopfern in Moskau. In: Der Spiegel. Nr. 29, 1986 vom 14. Juli 1986, S. 88–92.
 128. Axel W. Bauer , Anthony D. Ho: Tschernobyl 1986 – Katastrophenhilfe als Mittel der Entspannungspolitik. Wie Knochenmarktransplantationen durch amerikanische Hämatologen zur Annäherung zwischen Ost und West beitrugen. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 195–209.
 129. Top Ten Threats 2013 . In: Blacksmith Institutes . (PDF; englisch)
 130. Europäischen Rat Tagung am 24. und 25. Juni 1994 in Korfu Schlußfolgerungen des Vorsitzes . (online) , (abgerufen am 26. April 2006).
 131. Memorandum of Understanding between the Governments of the G-7 Countries and the Commission of the European Communities and the Government of Ukraine on the Closure of the Chernobyl Nuclear Power Plant . 20. Dezember 1995, (online) , (abgerufen am 26. April 2006).
 132. Shutdown of the Chernobyl plant. In: Chernobyl: Assessment of Radiological and Health Impact. 2002 Update of Chernobyl: Ten Years On. OECD NEA 2002, S. 115–120, (PDF; 1 MB) .
 133. AN Kiselev, AI Surin, KP Checherov: Post-accident survey of the unit 4 reactor of the Chernobyl nuclear power plant. In: Atomic Energy. Band 80, Nummer 4, S. 225–231, doi:10.1007/BF02419299
 134. AA Borovoi: Nuclear fuel in the shelter. In: Atomic Energy. Band 100, Nummer 4, 2006, S. 249–256, doi:10.1007/s10512-006-0079-3
 135. Aktivisten besorgt um Tschernobyl: Hallendach bei Akw stürzt ein. n-tv.de , 13. Februar 2013, abgerufen am 29. Januar 2016 .
 136. New shell to cover deadly Chernobyl . AFP . 17. September 2007, (online) ( Memento vom 22. August 2008 im Internet Archive ).
 137. Antworten zu Frage 6 und 15 in BT-Drs. 18/7996
 138. Zehn Meter pro Stunde. Abgerufen am 15. November 2016 .
 139. Tschernobyl-Schutzhülle in endgültiger Position. In: Spiegel online. abgerufen am 29. Nov. 2016.
 140. Chernobyl's New Safe Confinement project completes final commissioning test. Abgerufen am 12. August 2019 (englisch).
 141. Schutzhülle in Tschernobyl offiziell in Betrieb auf mdr.de vom 10. Juli 2019; abgerufen am 27. September 2019
 142. Joachim Radkau : Die Ära der Ökologie – eine Weltgeschichte , Verlag CH Beck , 2011, ISBN 978-3-406-61372-2 , S. 501ff.
 143. Homepage des Museums ( Memento vom 7. Februar 2014 im Internet Archive )
 144. Gedenken an Tschernobyl-Katastrophe vor 24 Jahren. In: swissinfo.ch. 26. April 2010, (online) , (abgerufen am 25. August 2010).
 145. Foto: Tschernobyl-Mahnmal in Slawutitsch: Gedenken an die Opfer . In: Spiegel-Online. (abgerufen am 25. August 2010).
 146. Gedenken an die Katastrophe von Tschernobyl. In: Spiegel-Online. 26. April 2006, (online). (abgerufen am 25. August 2010).
 147. [4]
 148. Die Tschernobyl-Ikone Main-Post vom 4. April 2011.
 149. Denis Dilba: Schwarze Eier und strahlende Gullideckel . Design-Ausstellung zu Tschernobyl. In: Spiegel-Online. 25. April 2006, (abgerufen am 25. August 2010).
 150. Vgl. dazu Günter Engelhard: Günther Uecker. Ein Mann auf Vorhut. Archivierte Kopie ( Memento vom 24. Januar 2016 im Internet Archive ) ; ferner Wolfgang Urban (Bearb.): Günther Uecker [Ill.] – Aschebilder und Grafiken. Ausstellung im Diözesanmuseum Rottenburg 2001 . [Katalog zur Ausstellung Günther Uecker: Aschebilder und Grafiken ] / Katalog bearbeitet von Wolfgang Urban. Texte von Michael Kessler …] (= Veröffentlichung des Diözesanmuseums Rottenburg , Nr. 9). Diözesanmuseum, Rottenburg 2001, ISBN 3-88294-315-7 .
 151. Christoph Maier: Tschernobyl – Denkmal soll Atomausstieg voranbringen. In: Abendzeitung. Abendzeitung Digital GmbH & Co KG, München, 26. April 2011, abgerufen am 25. März 2021 .
 152. 25 Jahre nach Tschernobyl – 28 Tage nach Fukushima (abgerufen am 18. April 2011).
 153. http://www.imdb.com/event/ev0000681/1990 Übersicht über die Preise 1990 (abgerufen am 26. Juli 2015)
 154. Tschernobyl – Die letzte Warnung. In: Lexikon des internationalen Films . Filmdienst , abgerufen am 18. Mai 2021 .
 155. The Girls Who Came To Stay. ( Memento vom 7. Juli 2012 im Webarchiv archive.today ) Bei thestage.co.uk.
 156. SEVEN YEARS OF WINTER online ansehen | Vimeo On Demand. In: Vimeo. Abgerufen am 26. April 2016 .
 157. Preisgekrönter Kurzfilm von Babelsberger Regisseur – Tschernobyl im Blick / Potsdam / Lokales – MAZ – Märkische Allgemeine. In: Märkische Allgemeine Zeitung. Abgerufen am 26. April 2016 .
 158. IMDb Resume for Marcus Schwenzel. In: IMDb. Abgerufen am 26. April 2016 .
 159. Zoom – Seven Years of Winter. In: ARTE Cinema. Abgerufen am 26. April 2016 .
 160. 3sat.online: Der Horror von Tschernobyl – Marcus Schwenzels Film „Seven Years Of Winter“. In: www.3sat.de. Abgerufen am 26. April 2016 .
 161. KinoFestival im Ersten – An einem Samstag. Programm in Das Erste . 22. April 2013, abgerufen am 22. April 2013 .
 162. Zum 25. Jahrestag – Tschernobylkonzert. Benefizkonzert für die Opfer der atomaren Katastrophen in Tschernobyl und Japan. (abgerufen am 18. April 2011).
 163. Gerhard Ziegler: Tschernobyl Expedition , Wendländische Filmkooperative, 2011.
 164. Die Wölfe von Tschernobyl. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Internetpräsenz des NDR . April 2015, archiviert vom Original am 25. November 2015 ; abgerufen am 15. Dezember 2015 .
 165. https://www.youtube.com/watch?v=6F1b3zRkntQ
 166. HBO: The Chernobyl Podcast | Part One | HBO. 6. Mai 2019, abgerufen am 18. Mai 2019 .
 167. Henry Fountain: Plenty of Fantasy in HBO's „Chernobyl“, but the Truth Is Real. New York Times, 2. Juni 2019
 168. James Conca: How HBO Got It Wrong On Chernobyl. Forbes Magazine, 27. Juni 2019.
 169. Chernobyl. Abgerufen am 11. Juni 2019 .
 170. Stippvisite in der Schaltzentrale des Schreckens , auf spiegel.de
 171. Kerstin Holm : Der Spion im Kraftwerk. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung , 11. Juni 2019, S. 11.
 172. Ukraine veröffentlichte Geheimdokumente zu Atomkraftwerk Tschernobyl. In: kurier.at , 22. Juni 2020, abgerufen am 25. Juni 2020.
 173. Burli. www.verunsicherung.de, 2017, abgerufen am 5. Mai 2018 .
 174. A First Look at Chernobyl Diaries. ( Memento vom 17. März 2012 im Internet Archive ) (englisch)
 175. Trailer, Poster and Official Synopsis for Chernobyl Diaries ( Memento vom 10. Mai 2012 im Internet Archive ) (englisch)
 176. www.iaea.org: IS Zheludev and LV Konstantinov: Nuclear power in the USSR , International Atomic Energy Agency, Bulletin 22, No. 2, 1980, S. 34 (PDF; 363,24 kB; englisch)
 177. Liliya Bereshnaya: „Die Tschernobyl-Tragödie als göttliche Warnung“ – Wie sich Religion und Politik in der Ukraine und Weißrussland seit der Reaktorkatastrophe von 1986 verändert haben. In: Ansichtssache , Westfälische Wilhelms-Universität Münster , Exzellenzcluster „Religion & Politik“, Februar 2011. ( Online , abgerufen am 8. Februar 2021)
 178. Interview zum Buch ( Memento vom 19. August 2014 im Internet Archive )

Koordinaten: 51° 23′ 22″ N , 30° 5′ 57″ O