Odyssey

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Odysseus og hans ledsagere blinde Polyphemus. Detalje af en proto-attisk amfora af Polyphemus-maleren , omkring 650 f.Kr. BC, Museum of Eleusis, Inv. 2630.

Odysseen ( oldgræsk ἡ Ὀδύσσεια hē Odýsseia ), ved siden af Iliaden, det andet epos, der traditionelt tilskrives den græske digter Homer , er et af de ældste og mest indflydelsesrige digte i vestlig litteratur . Værket blev først udgivet skriftligt, sandsynligvis omkring begyndelsen af ​​det 8. til 7. århundrede f.Kr. Chr. Held. Det skildrer eventyrene fra kong Odysseus af Ithaca og hans ledsagere ved deres tilbagevenden fra den trojanske krig . På mange sprog er udtrykket "odyssé" blevet synonymt med en lang odyssé.

Odysseens indhold

Odysséen begynder med påkaldelsen af musen . [1] De indledende vers er gengivet her på oldgræsk, i romanisering og i den tyske oversættelse af Johann Heinrich Voss fra 1781, hvilket igen anses for at være klassisk:

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε ·
πολλῶν δ 'ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ 'ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κάτα θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ 'οὔδ' ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περ ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον αὐτὰρ ὃ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἶπε καὶ ἡμῖν.
Ạndra moi ẹnnepe, Moụsa, polỵtropon, họs mala pọlla
plạnchthē, epeị Troiẹ̄s hierọn ptoliẹthron epẹrse:
pọllōn d 'ạnthrōpọ̄n iden ạstea kaị middag ẹgnō,
pọlla d 'ho g' ẹn pontọ̄ pathen ạlgea họn kata thỵmon,
ạrnymenọs hēn tẹ psychẹ̄n kai nọston hetaịrōn.
ạll 'oud' họ̄s hetaroụs errhỵsato hịemenọs per;
aụtōn gạr spheterẹ̄sin atạsthaliẹ̄sin olọnto,
nẹ̄pioi, hoị kata boụs Hyperịonos Ẹ̄elioịo
ẹ̄sthion; aụtar ho toịsin apheịleto nọstimon hẹ̄mar.
tọ̄n hamothẹn ge, theạ, thygatẹr Dios, eịpe kai hẹ̄min.
Fortæl mig, muse, den vandrende mands gerninger,
Hvem tog fejl så langt efter ødelæggelsen af ​​St. Troy,
Af mange mennesker har set byer og lært skikke,
Og led så meget usigelig lidelse på havet,
For at redde hans sjæl og returnere sine venner.
Men han frelser ikke sine venner, hvor ivrig han stræbte;
For de forberedte selv deres ødelæggelse ved uretfærdighed:
Gale! som kvæget for den høje hersker over solen
Slagtede grise; se, Gud tog dagen fra deres tilbagevenden fra dem.
Fortæl os også lidt om dette, datter af Kronion.

I 24 sange, der består af 12.110 [2] hexametervers , fortæller Odyssey , hvordan kongen af ​​Ithaca efter de ti år med den trojanske krig mistede vejen gennem ugunstige vinde på vej hjem, vandrede rundt i yderligere ti år og , efter mange eventyr, endelig ukendt som en tigger vender hjem. Han finder sit hus fuldt af aristokratiske bejlere, der forbruger hans ejendom, overtaler sin kone Penelope om, at han er død og forsøger at tvinge hende til at gifte sig med en af ​​deres egne. I et sidste eventyr skal Odysseus tage kampen op med disse bejlere. Et parallelt plot, "Telemachie", fortæller, hvordan Odysseus 'og Penelopes søn Telemachus går på jagt efter den forsvundne far.

De 24 sang

Romersk kalkmaleri på Odyssey (i dag i Vatikanets Bibliotheca Apostolica ), ca. 150-100 f.Kr. Chr.
Pieter Lastman , Odysseus og Nausicaa , olieportræt , 1619 , Alte Pinakothek , München

For altid at bevare spændingen bruger Homer en meget kompleks fortællestil. For eksempel arbejder han med parallelle plots, flashbacks, indsættelser, perspektivskift og fortæller. Handlingen fortælles ikke kronologisk, men begynder kort før Odysseus vender tilbage til Ithaca. Det er opbygget som følger:

 • 1. til 4. sang
Guderådet beslutter at tillade Odysseus at vende hjem. Hertil sendes Hermes , gudernes sendebud, til nimfen Calypso , der holdt Odysseus tilbage på sin ø i syv år. I mellemtiden tager gudinden Athena til Odyssevs hjemland Ithaca , hvor hans kone Penelope af mange bejlere opfordres til at gifte sig med en af ​​dem. I form af sin fars ven Mentes overtaler Athene Odyssevs søn Telemachus til at gå på jagt efter den forsvundne far. Dette sejler derefter til Pylos til Nestor og går derefter til Menelaus i Laconia for at få oplysninger om hans forsvundne far. I mellemtiden planlægger bejlerne et attentatforsøg på Telemachus og forbereder et baghold på øen Asteria, mellem Ithaca og Samos.
 • 5. til 8. sang
Hermes formår at overtale Calypso til at lade Odysseus gå. Odysseus Calypsos forlader øen Ogygia på en selvfremstillet tømmerflåde. Men da Phaiakenland allerede var i sigte på den 18. dag, forårsagede hans modstander, havguden Poseidon , en storm, der alvorligt beskadigede flåden og kæntrede den. Med støtte fra nymfen Ino Leukothea , Odysseus bruger den sidste af sin styrke til at svømme til kysten af Scherias , hjemsted for Phaiacs . På stranden møder han kongens datter Nausicaa , der viser ham vejen til hendes forældres palads. Disse modtager Odysseus gæstfrit.
 • 9. til 12. sang
I den centrale del af eposet fortæller Odysseus historien om sine vandringer i Phaiac -kongens Alcinous ' hus ( se nedenfor: Odyssevs vandringer ).
 • 13. til 16. sang
Nu bringes de to historier, telemachien og den egentlige odyssé , sammen. Odysseus vender hjem til Ithaca ved hjælp af Phaiacs, men må gemme sig i den trofaste hyrde Eumaios 'hus, indtil han kan turde kæmpe med bejlerne. For sin beskyttelse giver Athene Odysseus form som en tigger ved sin ankomst til Ithaca. I mellemtiden forlader Telemachus Sparta. Uden at overnatte hos Nestor går han direkte til sit skib, efter han når Pylos om aftenen og vender tilbage til Ithaca. Han kan undgå angreb fra bejlere, som Athena advarede ham mod. Han går til Eumaios og møder sin far Odysseus, som han genkender efter at være blevet forvandlet tilbage.
Odysseus skyder sine modstandere
 • 17. til 20. sang
Efter 20 år vendte Odysseus tilbage til sit hus i tiggerform, hvor han oprindeligt kun blev genkendt af sin gamle, døende hund Argos og senere af den gamle stuepige Eurycleia . Odysseus forbereder sig i hemmelighed på kampen med bejlerne.
 • 21. og 22. sang
Under en bueskydningskamp afslører Odysseus sig selv og dræber ved hjælp af Telemachos og Eumaios bejlere samt tjenestepiger, der har vist sig at være utro.
 • 23. og 24. sang
Odysseus ser sin kone Penelope igen efter 20 år. Men først efter at hun har sat ham på prøve med et trick, genkender hun ham som sin mand. Derefter besøger Odysseus sin gamle far Laërtes . I underverdenen roser Achilles og Agamemnon , Odysseus 'våbenkammerater før Troja, hans sejrrige hjemkomst. Gudinden Athena afgør tvisten mellem Odysseus og slægtninge til de dræbte bejlere.

Odysseus 'vandringer

Sang 9 til 12 spiller en central rolle i det episke, hvor Odysseus beskriver sine eventyr frem til hans ankomst med Phaiacs. Denne temmelig eventyrlige del menes af mange forskere at være det originale epos, som senere blev udvidet til at omfatte den indledende telemachi og den detaljerede beskrivelse af frierens mord til sidst.

Kikonen, lotophages og Cyclopes

Odysseus giver Cyclops Polyphemus en skål stærk vin
Odysseus og hans ledsagere blinde Polyphemus . Lakonisk - sort-tallet skål af rytter maler ., Ca. 565-560 f.Kr. Chr.

Efter at have forladt Troy på tolv skibe, Odysseus og hans ledsagere angribe Thracian Kikonen , allieret med trojanerne, men er drevet ud af dem. Mens skibene sejler rundt om Cape Malea , den sydlige spids af Peloponnesos , på vej til Ithaca, kommer en kraftig nordvind op og driver dem forbi øen Kythera ud i det åbne hav. Til sidst ender de i lotofagernes land, lotusspiserne . Tre ledsagere, som Odysseus sender som spioner til lotofagerne, smager på frugten, der får dem til at glemme deres hjemland og ønsket om at blive i lotofagernes land for evigt. De skal derefter bringes tilbage til skibene med magt.

Så lander Odysseus og hans ledsagere på en ø, hvor der lever mange vilde geder. Den næste dag krydser de over til den nærliggende modsatte kyst, som er befolket af giganter , Cyclops . En af dem, den enøjede [3] Polyphemus , fanger Odysseus og tolv af hans ledsagere, der har invaderet hans hule. Han dræber og spiser i alt seks af dem og truer med at spise de andre og Odysseus den ene efter den anden. Da grækerne ikke har nok styrke til at flytte klippen, som Polyphemus blokerede indgangen til hulen med, kan de ikke dræbe Cyclops, men må overliste ham. Odysseus, når han blev spurgt om hans navn af Polyphemus, præsenterer sig selv som Oútis ( Οὖτις ) "ingen". Det lykkes ham at få Polyphemus beruset og derefter blinde ham med en glødende stav. Når andre cyklopere skynder sig til Polyphems skrig af smerte, råber sidstnævnte til dem, "Ingen" har gjort ham noget, så de vender tilbage igen. For at slippe sine får ud på græs, ruller Polyphemus stenen væk foran sin hule om morgenen, men mærker dyrenes ryg for at forhindre grækerne i at blande sig med flokken. Ved altid at binde tre får sammen, hver med en mand, der klamrer sig til bughinden, kan Odysseus og hans ledsagere stadig flygte. Når Polyphemus opdager deres flugt, kaster han sten i den retning, han formoder, at skibene er i, men savner dem. Odysseus afslører stolt sit sande navn for Polyphemus. I sin vrede beder han sin far Poseidon om at lade Odysseus gå til grunde på havet eller i det mindste at forsinke hjemkomsten i lang tid.

Aiolos, Laistrygonen, Kirke

Kirke rækker drikkekoppen til Odysseus. Maleri af John William Waterhouse (1891)

Vindguden Aiolos , hvis ø han er ved siden af, giver Odysseus en læderslange, hvor alle vinde er låst, bortset fra den vestlige vind, som skal køre hans skibe sikkert til Ithaca. Men da Odysseus 'intetanende ledsagere åbner slangen af ​​nysgerrighed kort før deres destination, slipper alle vinde og deres skibe køres tilbage til øen Aiolos. Dette afviser derefter yderligere hjælp.

Dernæst når Odysseus og hans folk Telepylos til Laistrygonen , et kæmpe folkespisende folk . Når deres konge angriber den ene af to spejdere, prøver grækerne at flygte, men deres skibe bliver smadret gennem kampesten i havnen, der strækker sig langt ind i landet, fra Laistrygonen, der haster ind fra alle sider. Kun Odysseus formåede at flygte med sit skib og dets besætning, for som en sikkerhedsforanstaltning lod han det ikke komme ind i havnen. Alle andre skibe er tabt.

Med sit sidste skib når Odysseus øen Aiaia , hvor gudinden og troldkvinden Kirke bor sammen med nogle tjenere. På deres ejendom er der indhegninger med tamme løver og ulve, i sandhed mennesker der blev fortryllet af Kirke. Kirke bruger også en trylledrik til at forvandle halvdelen af ​​Odyssevs mænd, som han sendte for at udforske øen, til grise. Kun Eurylochus , der af forsigtighed ikke kom ind i Kirkes hus, undslipper til skibet. Da Odysseus derefter går til Kirke alene, møder han Hermes , gudernes sendebud, der giver ham urten Moly . Med dens hjælp lykkes det ham at modstå magien. Desuden tvinger Odysseus Kirke til at aflægge ed om ikke mere at skade ham eller hans ledsagere. Hun forvandler sine ledsagere tilbage til mennesker og deler sin seng med Odysseus. Efter et år beslutter Odysseus på insisteren fra sine ledsagere at fortsætte hjemturen på trods af Kirkes frieri.

Troldkvinden råder ham til først at spørge seeren Teiresias ' sjæl i huset til Hades , Homers navn for underverdenen , om hans fremtidige skæbne. Der ofrer Odysseus, og sjælen for hans mor, der siden er død, viser sig for ham, af medkæmpere fra den trojanske krig og af hans ledsager Elpenor, der døde på Aiaia. Seeren Teiresias giver ham råd om, hvordan han skal gå videre.

Sirener, Scylla og Charybdis

Efter at have besøgt underverdenen vender Odysseus og hans ledsagere først tilbage til øen Kirke for at begrave Elpenor , der faldt til hans død umiddelbart før han rejste til Hades. Kirke gav Odysseus råd om hjemrejsen, påpegede farerne ved Scylla og Charybdis samt en ikke mindre farlig alternativ rute gennem planktonet og advarede ham - som Teiresias havde gjort før - om ikke at slagte kvæg og får på øen Helios. Derefter forlader Odysseus og hans ledsagere Aiaia. Turen fører først forbi sirenernes ø, der med deres forførende sang lokker søfarende til klipperne og dermed til deres død. For at kunne lytte til dem sikkert har Odysseus på Kirkes råd selv håndjernet i masten, men hans ledsagers ører er forseglet med voks. Derefter passerer de et stræde, hvis bredder domineres af to havmonstre , nemlig den sekshovede, menneskeskærende Scylla og Charybdis, som skaber en hvirvel, hvor hele skibe synker. Odysseus lader sine ledsagere ro forbi Charybdis så langt som muligt og dermed tæt på Scylla, som fortærer seks af dem.

Helios, Calypso og Phaiacs

Ledsagerne til Odysseus Rob the Helios Kvæg ( Pellegrino Tibaldi )

Udmattede når de snart Thrinakia , øen til solguden Helios . Ugunstige vinde forhindrer dem i at fortsætte i en måned, og efter at deres forsyninger er løbet tør, begynder de at sulte. På trods af Odyssevs advarsel slagter ledsagerne derfor Helios 'hellige kvæg. Som straf dør de efter deres afgang i en storm, som Zeus sendte på opfordring af Helios. Kun Odysseus, der sidder på køl på sit skib, kan redde sig til øen nymfe Calypso , Ogygia.

Calypso holder Odysseus i syv år og lader ham kun gå igen på gudernes påbud. Med deres hjælp bygger han en tømmerflåde, og efter 17 dage kan han se kysten ved Scherias, Phaiacernes land. Når Poseidon ser Odysseus, tænder han en storm, der alvorligt skader flåden og kæntrer den. Men nymfen Ino Leukothea lægger mærke til den forliste mand og synes synd på ham. Hun giver ham et slør at binde rundt om og råder ham til at forlade sin uhåndterlige tømmerflåde. Båret af sløret nåede han til kysten ved at svømme og med store vanskeligheder.

Der finder Nausicaa, datter af kong Alcinous, ham nøgen på stranden. Hun forsyner Odysseus med tøj og viser ham vejen til forældrenes palads. Det lykkes ham at vinde gunst for Alcinous og hans kone Arete, der lover at få ham taget til Ithaca i et af deres skibe. Phaiacerne holder spil til ære for ham og giver ham rige gaver. Når sangeren fremfører Demodokos -sange om den trojanske krig, kan Odysseus ikke holde tårerne tilbage. Alcinous opdager dette og beder gæsten om at afsløre sin identitet og årsagen til hans sorg. Derefter rapporterer Odysseus om sine oplevelser. Endelig ledsages Odysseus med andre dyrebare gaver til skibet, der vil bringe ham til Ithaca.

Odyssevs ”løgnhistorier”

Ud over den detaljerede beskrivelse af sine vandringer blandt phaiacerne fortæller Odysseus også et par fiktive historier efter hans tilbagevenden til Ithaca for at skjule sin sande identitet - mest af forsigtighed.

Modsat Athena, som han mødte kort efter landingen på Ithaca i form af en ung mand, udtalte Odysseus i den 13. sang, at han kom fra Kreta. Der dræbte han Orsilochus, søn af Idomeneus . Han gik ind i den trojanske krig, men ikke under Idomeneus 'ledelse, men med sine egne ledsagere. Orsilochos ville frarøve ham alt byttet fra Troja efter hans hjemkomst. Derfor faldt han i baghold med Orsilochus om natten og dræbte den med et spyd. Derefter gik han straks til et fønikisk skib og tilbød fønikerne en del af sit bytte mod at bringe ham til Pylos eller Elis . Men ud for Peloponnesos vestkyst drev vinden dem væk, og de nåede Ithaca. Mens Odysseus sov på bredden, lossede fønikerne sine skatte og sejlede til Sidon uden ham. [4]

I Canto 14 fortæller Odysseus hyrden Eumaios en oprindeligt lignende, men derefter meget anderledes og længere historie om løgne, som også tager højde for tidsforsinkelsen mellem Troys fald og hans ankomst til Ithaca: [5] Igen hævder Odysseus at komme fra Kreta og for at være leder for et kretensisk kontingent i Trojan -krigen. Han udgør sig som søn af en rig mand og en slave, som var elsket af sin far lige så meget som sine legitime sønner. Efter sin fars død blev han (Odysseus) trukket tilbage fra sine halvbrødre med kun en meget lille del af arven og et hus, men takket være sin evne og mod i kampen havde han opnået respekt og rigdom. Han sagde, at han foretrak kampe og søfart med ledsagere fra oplandet frem for husarbejde, og han havde stor succes med razziaer. Derfor blev han sammen med Idomeneus udnævnt til leder for kretenserne mod Troja. Efter at have vendt tilbage fra Troy blev han trukket ind i afstanden igen efter bare en måned, og han tog et par skibe til Egypten. I modsætning til hans ordre om at vente og sende spejdere begyndte hans ledsagere at plyndre, bortføre kvinder og børn og dræbe egyptiske mænd. Derefter samlede en egyptisk konge en hær i en nærliggende by, angreb grækerne ved daggry og besejrede dem. Odysseus rapporterer, at han kastede sig for kongens fødder. Han havde tilgivet ham, og i de følgende syv år tjente han stor lykke i Egypten. Så overtalte en bedragerisk fønikisk ham til at komme med ham til Fønikien. Efter at have opholdt sig i Fønikien i et år lokkede denne mand ham på et skib på vej til Libyen under påskud med den hensigt at sælge ham der. Efter at skibet passerede Kreta, kæntrede det i en storm. Odysseus fortæller videre, at han holdt fast i en mast og blev kørt til Thesprot -kysten efter ti dage. Den protesiske kong Pheidon havde taget ham ind og instrueret sine ledsagere om at tage ham med skib til Dulichion for at se kong Akastus . De protesiske sejlere planlagde imidlertid trældom for Odysseus, fjernede ham hans tøj og klude og bandt ham. Under et mellemlanding på Ithaca lykkedes det ham at frigøre sig og gemme sig på øen, indtil disse protter kørte videre. Odysseus fortæller også i denne løgnhistorie, at Pheidon gæstfrit tog imod Odysseus, som derefter tog til Dodona for at spørge Zeus Oracle der om den bedste måde at komme hjem til Ithaca. Odysseus har været væk længe siden da.

I Canto 19 serverer Odysseus, stadig i form af en tigger, en historie om løgne til sin kone Penelope: han hævder, at han hedder Aithon, kommer fra Kreta og er den yngre bror til Idomeneus. Da Idomeneus allerede var på vej til Troja, strandede Odysseus og hans skibe ved Kretas kyst. Han havde underholdt ham og hans ledsagere i elleve dage, da nordlige vinde havde forhindret Odysseus i at fortsætte, og Odysseus forberedte gaver, da han kørte videre mod Troja. Efter at Penelope havde sat den formodede Aithon på prøve, og han sandfærdigt fortalte hende Odyssevs klæder samt udseendet og navnet på hans herold Eurybathes , græd Penelope bittert over den mand, hun troede var død. Odysseus fortæller hende derefter ikke at græde og hævder, at han lærte, at Odysseus stadig levede. Sidstnævnte havde mistet sit skib og alle hans ledsagere før Thrinakia , men var kommet til Thesprotia, rigt præsenteret af phaiacerne, som han lærte af kong Pheidon. I det følgende ligner historien den, han fortalte Eumaios.

I den 24. sang lige før han åbenbarer sig for sin far Laertes, siger Odysseus, ud af byen Alybas i Sikanien for at komme til at byde Eperitos velkommen og have været lurt med sit skib til Ithaca. Han hævder, at Odysseus var i Sicania og forlod der for fem år siden på et skib til sit hjemland. [6]

Oprettelse af det store epos

Buste af Homer; Romersk kopi af en hellenistisk original fra det 2. århundrede e.Kr.
British Museum , London

Plottet af Odyssey tilhører sagaen om den trojanske krig og følger videre fra Iliaden . Derfor kunne de første mundtlige versioner af den episke have været skrevet så tidligt som i slutningen af mykenske periode, dvs. efter de begivenheder, der kunne have dannet en reel kerne af legenderne om efteråret Troja . Forskellige originale versioner af Odyssey blev sandsynligvis udført i århundreder af sangere - først af Aoids , senere af Rhapsods - og gentagne gange ændret ved mundtlig tradition . Den metriske rytme vers tjente reciterer sanger som en hukommelse støtte.

Den opfattelse accepteres generelt af forskning i dag, at forskellige tidligere eksisterende korte epos blev poetisk kombineret i Odyssey . Oprindeligt var der sandsynligvis cirkuleret mindst to forskellige historier: på den ene side Odyssevs 'historie, der vendte tilbage til Troja og dræbte bejlerne, der udnyttede hans fravær; på den anden side eventyrlige historier i stil med nostoi (sang: nostos, bogstaveligt talt: hjemrejse), eventyrene fortalt af søfarende, der vender hjem, som selv stammer fra forskellige kilder og først senere blev tilskrevet Odysseus. [7] I en præhomerisk originalversion beskrev Odysseen sandsynligvis heltens vandringer, hans hjemkomst og selvmordet i en simpel kronologisk rækkefølge.

Da Odyssey først blev nedskrevet i den form, man kender i dag, er det imidlertid meget kontroversielt. En del af forskningssamfundet antager en fremkomst omkring 730/720 f.Kr. En anden del daterer den første version til omkring 670/660 f.Kr. Chr. [8] Det var først, da denne tredje historie kunne være blevet tilføjet: den indledende sang af Telemachy, historien om Telemachos søgen efter sin far. Det tjente formålet med at øge spændingen og - ved at beskrive forholdene på Ithaca - at præsentere Odyssevs senere hævn over bejlerne som berettiget.

Sandsynligvis i det 6. århundrede f.Kr. En fortsættelse af Odysseen, som tilskrives Eugamon fra Cyrene og kun overlever i dag i få fragmenter, blev oprettet: Telegonie fortæller om Odyssevs sidste eventyr og om hans død i en kamp med Telegonus , hans ukendte søn, som han fik med Kirke.

Tekstoverførsel

Bog 5, vers 319-350 i Odysseen (med scholia ) i den skrevne 1335/1336 håndskrift Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana , Vatican Palatinus graecus 7, fol. 46v

Transmissionen af ​​teksten, som den blev foreslået af Odysséens digter i slutningen af ​​det 8. eller 7. århundrede f.Kr. Chr. Er allerede ikke helt sikker på antikken . Både Odyssey og Iliaden havde sandsynligvis forskelligt i mange eksemplarer kort efter, at de blev skrevet. Den høje agtelse, som Homeriske tekster blev tildelt tidligt, førte til, at tekstkritiske rekonstruktioner af den originale version blev foretaget igen og igen; i Athen for tyrannen Peisistratos i slutningen af ​​det 6. århundrede f.Kr. Dette skete selv på statens bekostning. Indtil den tidlige hellenistiske periode havde papyri imidlertid tekstversioner, der adskilte sig fra hinanden og fra Athen -versionen.

Dette ændrede sig først efter oprettelsen af Alexandria -biblioteket af Ptolemaios I Soter i 288 f.Kr. De lærde Zenodotos i Efesos , Aristofanes fra Byzantium og frem for alt Aristarchos fra Samothrace , bibliotekets sjette leder, skabte kanoniske versioner af både epos gennem sammenligninger og tekstkritiske metoder, som sandsynligvis svarede til de athenske versioner. Selvom de tre biblioteksadministratorers skrifter stort set gik tabt i løbet af tiden, kan kopierne af begge eposer op til antikkens ende og deres nuværende tekstform med nogen sikkerhed spores tilbage til deres arbejde.

Dette skyldes hovedsageligt den allerede nævnte ærbødighed for Homer i hele den antikke verden. Odysseen og Iliaden var kernen i den gamle uddannelseskanon , og siden de alexandriske bibliotekarers arbejde er der blevet sørget for, at teksterne bliver overført trofast. Fuldstændige kopier af begge værker fra antikken har dog ikke overlevet.

De ældste fragmentariske tekstdokumenter omfatter London Homer papyrus fra første halvdel af 2. århundrede og Berlin Homer papyrus fra 3. århundrede. I juli 2018 meddelte det græske kulturministerium, at tyske og græske arkæologer havde fundet en lertavle med 13 vers fra Odysseens 14. sang i det gamle Olympia , som ifølge første skøn kunne stamme fra den romerske periode før den 3. århundrede. [9]

Det ældste overlevende manuskript af de komplette homeriske værker stammer fra Konstantinopel i 1100 -tallet. Den græske humanist Demetrios Chalkokondyles opnåede den første udgave af eposerne i Firenze i 1488. Forlaget Aldus Manutius fra Venedig havde denne uhelbredelige efterfulgt af en anden trykt udgave i 1504. Næsten 2000 år gik mellem den første skriftlige fiksering af de homeriske epos og de tidligste tekstversioner, som er blevet fuldt bevaret den dag i dag. Ikke desto mindre antager forskning, at de nuværende versioner i det væsentlige svarer til Homers version, takket være forberedende arbejde fra gamle forskere.

Spørgsmålet om forfatterskab

Moderne Homer -forskning begyndte med udgivelsen af ​​værket Prolegomena ad Homerum af Halle klassiske filolog Friedrich August Wolf i 1795. Die so genannten Homerischen Fragen , die sich seither stellen, sind bis heute strittig: Hat Homer dem gesamten Epos seine heutige Form gegeben oder bereits Vorhandenes lediglich redigiert? Hat er nur die Telemachie hinzugefügt? Ist er überhaupt der Dichter der Odyssee gewesen?

Da die Episode um Polyphem in ähnlichen Überlieferungen verschiedener Ethnien vorkommt [10] [11] und Homers Version nicht als die älteste eingeordnet wird, [12] kommt Homer zumindest für den Kern der Polyphem-Episode nicht als „Erfinder“ in Frage.

Einige Forscher weisen auf den zeitlichen Abstand zwischen der Ilias und der Odyssee hin sowie auf die inhaltlichen Diskrepanzen – hier Kriegsepos mit realistischem Hintergrund, dort märchenhafte Abenteuer – um zu begründen, warum Homer nicht gleichzeitig der Autor beider Werke gewesen sein kann. Andere halten es auf Grund der stilistischen Ähnlichkeiten zwischen beiden Epen durchaus für möglich, dass die Odyssee ein Alterswerk des Ilias -Dichters ist.

Fest steht nur, dass der Odyssee -Dichter sich stilistisch eng an der Ilias orientiert und viele ihrer Formulierungen übernommen hat, so dass er zumindest dem Umfeld Homers zuzuordnen ist. Auch Forscher, die Ilias und Odyssee für Werke zweier verschiedener Autoren halten, bezeichnen beide als „homerische Epen“.

Goethe spottete schon 1795 über die Versuche, Ilias und Odyssee textkritisch zu zergliedern: [13]

„Die Idee mag gut sein, und die Bemühung ist respektabel, wenn nur nicht diese Herren, um ihre schwachen Flanken zu decken, gelegentlich die fruchtbarsten Gärten des ästhetischen Reichs verwüsten und in leidige Verschanzungen verwandeln müssten. Am Ende ist mehr Subjektives, als man denkt, in diesem ganzen Krame.“

Lokalisierungsversuche der Irrfahrten

Auch wenn es in der Forschung weiterhin Diskussionen um Troja gibt, gilt es seit Heinrich Schliemanns Ausgrabungen doch als erwiesen, dass die Ilias einen realen Kern hat, zumindest was die Existenz Trojas oder Ilions angeht. Die Irrfahrten in der Odyssee hingegen weisen über weite Passagen märchenhafte Züge auf. Daher waren alle, zum Teil bereits in der Antike unternommenen Versuche, ihr reale Schauplätze zuzuweisen, stets umstritten. Schon im 3. Jahrhundert v. Chr. hat sich der Geograph Eratosthenes über solche Versuche lustig gemacht. [14] Von wenigen Textstellen abgesehen, in denen der Dichter tatsächlich existierende Landschaften und Orte nennt – zum Beispiel Thrakien, Kap Malea, Kythera, Ithaka – blieben solche Lokalisierungsversuche stets Spekulation.

Absurde Theorien von fachfremden Personen erleichterten es dabei Wissenschaftlern, die Lokalisierungsversuche der Odyssee insgesamt als falsch oder unsinniges, aussichtsloses Unterfangen abzutun. Diese Einstellung wurde jedoch dahingehend kritisiert, dass durch viele abwegige Lösungsversuche für ein Problem das Problem selbst nicht zu einem Fantasiegebilde werde. [15]

In der Antike wurde das Land der Lotosesser oft auf der Tunesien vorgelagerte Insel Djerba lokalisiert, erstmals von Eratosthenes im 3. Jahrhundert v. Chr. [16] Im 5. Jahrhundert v. Chr. berichtete Herodot von Lotophagen östlich des Tritonsees , wobei er diese aber nicht ausdrücklich mit den Lotophagen der Odyssee in Verbindung brachte. [17] Uvo Hölscher verweist auf Herodot und meint, das Land der Lotophagen sei Teil der geographischen Vorstellungen der Zeit und finde sich im Süden des Mittelmeers. [18] Auf Sizilien sollen nach Meinung einiger antiker und moderner Autoren die Kyklopen gelebt haben. Thukydides berichtet, dass Kyklopen (und Laistrygonen) als älteste Bewohner Siziliens galten. [19] In Vergils Aeneis werden die Kyklopen und Polyphems Höhle im Nordosten der Insel, in Aetna -Nähe angesiedelt. [20] Auch andere antike Autoren sowie einige neuzeitliche Forscher, z. B. Gustav Lang nahmen die Region um den Aetna als Heimat der Kyklopen an. [21] Ganz im Westen Siziliens, bei Marsala lokalisierte Ernle Bradford die Kyklopen und identifizierte Favignana mit der Ziegeninsel. [22] Jedoch wurden die Kyklopen auch an anderen Orten gesucht. Bérard identifizierte die Ziegeninsel mit Nisida , westlich von Neapel und die Küste der Kyklopen bei Pozzuoli . [23] Auch an der nordafrikanischen Küste, z. B. im heutigen Tunesien [24] versuchte man die Kyklopen zu lokalisieren. Aiolia, die Insel des Windgotts Aiolos wurde bereits von mehreren antiken Autoren einer der Liparischen Inseln zugeordnet, [25] die daher auch oft Äolische Inseln genannt werden. Ua Bérard schloss sich dem an und hielt Stromboli für die Aiolos-Insel. Außerdem wurde Aiolia unter anderem mit Ustica [26] und Malta [27] identifiziert. Die Seeungeheuer Skylla und Charybdis wurden in der Antike zumeist an der Meerenge von Messina vermutet. Die Laistrygonen haben einer modernen Theorie zufolge an der Südspitze Korsikas gehaust. [28] In der maltesischen Insel Gozo wollten manche Gelehrte das Ogygia der Nymphe Kalypso erkennen [29] , andere, wie Strabon, lokalisierten Ogygia im Atlantik. [30] Ein Vorgebirge im Latium trägt bis heute den Namen Monte Circeo , aber ob dieses Bergmassiv oder eine der vorgelagerten Inseln die Heimat der Zauberin Kirke war, ist ebenso umstritten wie alles andere.

Rezeption

Die Odyssee ist nicht nur eines der ältesten, sondern auch eines der meistbearbeiteten Werke der abendländischen Literatur- und Kulturgeschichte . Sowohl der Stoff – phantastische Irrfahrten und Abenteuer – als auch der Held – der listenreiche aber einsame Dulder, der nach langen Jahren heimkehrt und seine vertraute Welt nicht wiederfindet – sind in literarischen, dramatischen oder musikalischen Werken, bis hin zum modernen Film , immer wieder aufgegriffen worden.

Die Philosophen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer sahen in Odysseus den ersten modernen Menschentyp in der Literaturgeschichte: Er sei der erste Charakter, der sich nicht den Göttern und dem Schicksal ergibt, sondern – manchmal unter Leugnung seiner Identität – erfolgreich gegen beide ankämpft und damit zum Herrscher über sein eigenes Geschick wird. [31] Die Leugnung der Identität ist laut Adorno und Horkheimer insofern revolutionär, als damit erstmals der animistische , identitätsstiftende Charakter des eigenen Namens überwunden werde. Der moderne Mensch müsse wie Odysseus fähig sein, seine Identität aufzugeben, um sie zu erhalten.

Übertragungen

Seit der Renaissance wurde die Odyssee immer wieder in moderne Sprachen übersetzt. Zu den ersten Übertragungen gehören die von Salomon Certon 1604 ins Französische sowie diejenigen von George Chapman (1616) und von Alexander Pope (1713) ins Englische.

Im deutschen Sprachraum gilt die metrische Übersetzung von Johann Heinrich Voß aus dem 18. Jahrhundert ihrerseits als Klassiker. Ihr sprachschöpferischer Einfluss auf das Deutsche wird mit Martin Luthers Bibelübersetzung verglichen. Im 20. Jahrhundert hat Thassilo von Scheffer eine viel beachtete Neuübersetzung vorgelegt. Die bekannteste Prosa -Übertragung ist die von Gustav Schwab aus dem 19. Jahrhundert. Ebenfalls in Prosa gehalten sind die moderneren Fassungen von Dietrich Mülder , Gerhard Scheibner und Wolfgang Schadewaldt . Jüngere metrische Übersetzungen ins Deutsche haben der Heidelberger Klassische Archäologe Roland Hampe (mit ausführlichem Namensregister) und der Schweizer Altphilologe Kurt Steinmann (mit Stellenkommentar) vorgelegt. Speziell für Kinder und Jugendliche sind in den letzten Jahrzehnten auch mehrere, meist inhaltlich gekürzte, Nacherzählungen vorgelegt worden (siehe weiter unten: Nacherzählungen für Kinder ).

Von 1926 bis 1956 übersetzte der Schweizer Mundartautor Albert Meyer alle 24 Gesänge der Odyssee in berndeutsche Hexameter. Im Mai 2008 präsentierte Professor Henri Muller seine sechs Bände umfassende Übersetzung der Odyssee in das Luxemburgische . [32]

Der Philologe Otto Kuen hat in den 1980er Jahren die Odyssee ins Bairische übertragen. Diese Übersetzung wurde am 11. Oktober 2010 im Metropoltheater München von dem Schauspieler Rüdiger Hacker vorgetragen.

Literarische Bearbeitungen

James Joyce: Ulysses . Umschlag der Erstausgabe (1922)

Die Reihe der Werke, die sich von der Odyssee inspirieren ließen, beginnt schon in der Antike. Der römische Dichter Vergil – zuweilen als „zweiter Homer“ bezeichnet – nahm sie sich zum Vorbild, als er das römische Nationalepos , die Aeneis , schuf. Er schildert darin das Schicksal des trojanischen Helden Aeneas , den es nach der Zerstörung der Stadt ebenfalls in aller Herren Länder verschlägt, bevor er sich in Italien niederlässt und zum mythischen Stammvater der Römer wird.

Vermittelt durch kulturelle Kontakte mit dem persischen Sassanidenreich fanden Elemente der Odyssee in der Spätantike Eingang in die orientalischen Erzählungen aus Tausendundeine Nacht . Ihre Einflüsse sind auch in den arabischen Märchen über Sindbad den Seefahrer erkennbar.

Die Gestalt des Odysseus wurde von vielen Dichtern als Urbild des Menschen an sich verstanden: Neugierig, listig und stets auf der Suche nach Wissen und Erfahrung, gelingt es ihm immer wieder, Gefahren zu meistern. Andererseits muss er, der Willkür der Naturgefahren und der Götter ausgeliefert, „unnennbare Leiden erdulden“. Odysseus gilt daher als literarisches Vorbild für so unterschiedliche Figuren wie GoethesFaust “ oder Jules Vernes Kapitän Nemo, dessen lateinischer Name (deutsch: „Niemand“) der Kyklopen-Episode entnommen ist.

Als literarisch anspruchsvollste moderne Bearbeitung des Stoffs gilt der Roman Ulysses (engl. für „Odysseus“) von James Joyce . Das 1922 erschienene, stilistisch bahnbrechende Werk gilt als einer der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts. Es schildert einen Tag, den 16. Juni 1904, im Leben des Anzeigenverkäufers Leopold Bloom , der durch Dublin streift, dabei alltägliche Dinge erlebt – die aber exakt mit Odysseus' Abenteuern korrespondieren – und der spät nachts zu seiner Frau Molly heimkehrt.

In Deutschland griffen nach dem Zweiten Weltkrieg Heimkehrerdramen wie Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür das zentrale Thema der Odyssee wieder auf. Damals vielbeachtet waren zwei Neugestaltungen des Odyssee-Stoffes durch Ernst Schnabel : sein von ihm als „Roman für den Funk“ bzw. „Funkroman“ bezeichnetes dreiteiliges Hörspiel Der sechste Gesang unter der Regie von Gert Westphal mit Musik von Hans Werner Henze , das 1955/1956 vom NWDR und vom SWF ausgestrahlt wurde, [33] und sein gleichnamiger, 1956 bei S. Fischer erschienener Roman.

Für seinen Bildband L'Odyssée , in welchem er die Stationen der Odyssee mit der Kamera nachverfolgte, erhielt der österreichische Fotograf Erich Lessing 1967 den französischen Foto-Buchpreis Prix Nadar .

Die Odyssee in Oper, Theater und Film

Auch Opernkomponisten und Filmregisseure haben sich des Stoffs der Odyssee und der Figur ihres Helden immer wieder bedient. Als Themen beliebt waren die Rückkehr des Helden zu Penelope, etwa in Il ritorno d'Ulisse in patria ( Die Heimkehr des Odysseus , Venedig 1641) von Claudio Monteverdi , und die Episode bei der Zauberin Kirke, z. B. in Charpentiers Schauspielmusik zu Circé (Paris 1675). Georg Friedrich Händels letzte Oper Deidamia (London 1741) behandelt eine Episode aus Odysseus' Leben vor dem Trojanischen Krieg.

Der Komponist August Bungert schuf nach der Odyssee in den Jahren 1898–1903 nach dem Vorbild von Richard Wagners Der Ring des Nibelungen eine ähnliche Tetralogie mit vier Opern unter dem Titel Homerische Welt mit den vier Teilen Kirke, Nausikaa, Odysseus' Heimkehr und Odysseus' Tod .

In Gabriel Faurés Oper Penelope spielt Odysseus' geduldig wartende Frau die Hauptrolle, ebenso in Rolf Liebermanns gleichnamiger Opera semiseria . Neueren Datums sind des Weiteren Luigi Dallapiccolas Oper Ulisse (Odysseus) , die 1968 Premiere feierte, sowie Odysseus auf Ogygia von Klaus Michael Arp , uraufgeführt 1988 in Koblenz .

Die Zahl der Verfilmungen der Odyssee oder von Stoffen, die sich an ihr orientieren, dürfte kaum mit Sicherheit festzustellen sein. Bereits in der Stummfilmzeit wurden erste Fassungen gedreht. Mario Camerini schuf 1954 den Monumentalfilm Die Fahrten des Odysseus mit Kirk Douglas in der Titelrolle, der für die damalige Zeit mit beachtlichen Spezialeffekten und Tricktechniken aufwartete. – 1968 wurde die 4-teilige Fernsehserie Die Odyssee produziert. Regie führte Franco Rossi , Hauptdarsteller waren Bekim Fehmiu als Odysseus und Irene Papas als Penelope , während Leonard Steckel als Erzähler beteiligt war. – Eine aktuelle Bearbeitung des Stoffs ist Andrei Konchalovskys Die Abenteuer des Odysseus von 1997, die mit Fantasy -Elementen angereichert wurde.

Jean-Luc Godards Die Verachtung (1963) spielt am Set einer Odyssee -Verfilmung von Fritz Lang (gespielt von Fritz Lang) und verwendet zahlreiche Motive aus Homers Epos.

Stanley Kubricks Science-Fiction -Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum (1968) nach dem gleichnamigen Roman von Arthur C. Clarke folgt der Handlung des Epos nicht chronologisch, sondern ist eine freie, teils stark verfremdende Bearbeitung mit zahlreichen Anspielungen auf das Original. Kubricks Odysseus ist die ganze Menschheit, deren Reise durch die Zeit nach dem ersten Krieg und der Erfindung der ersten Waffe beginnt. Das summende Geräusch des Monolithen im Film entspricht dem verlockenden Sirenengesang in der Odyssee , das Auge des Computers HAL dem des Kyklopen Polyphem. Der Name des Astronauten Dave Bowman (=Bogen-Mann) spielt auf Odysseus als geübten Bogenschützen an.

Auch der Film O Brother, Where Art Thou? von Ethan und Joel Coen greift Elemente der Odyssee auf, z. B. die Sirenen oder den einäugigen Riesen.

Die Progressive-Metal -Band Symphony X interpretierte auf ihrem sechsten Studioalbum The Odyssey aus dem Jahr 2002 die Irrfahrt von Odysseus in dem über 24-minütigen Titeltrack.

Die Markus Zohner Theater Compagnie hat das Stück „Odyssee“ 1999 auf die Bühne gebracht. Seit der Uraufführung in Luzern tourt das Stück weltweit.

Im Jahr 2012 inszenierte Robert Wilson am Nationaltheater Athen die Dramatisierung des Epos von Simon Armitage unter dem Titel [ Οδύσσεια ]. Diese Produktion war ab April 2013 auch am Piccolo Teatro di Milano zu sehen und wurde dort im Oktober 2015 wieder aufgenommen.

Die Odyssee als Hörspiel

Im Jahre 1959 produzierte der SDR ein fünfteiliges Hörspiel mit einer Gesamtlänge von 315 Minuten. Die Hörspielbearbeitung stammte von Wolfgang Schadewaldt und die Regie führte Gustav Rudolf Sellner .

Im Jahre 1998 produzierten die Regisseurin und Autorin Isabella Mamatis , der Dramaturg Lutz Gübel und der Klangkünstler Peter Tucholski als Autorenproduktion die neunteilige Serie 'Die Abenteuer des Odysseus' für Kinder ab sechs Jahren. Als federführender Kooperationspartner trat der DRS auf. Gümbel und Mamatis lösten die Sprache aus dem homerischen Hexameter heraus und bearbeiteten sie für junge Hörer neu. Die Dialoge wurden im Hörspielstudio des DRS mit namhaften Schauspielern aufgenommen. Das Hörwerk arbeitet ohne Geräusche, ausschließlich mit dem Klanginstrumentarium von P. Tucholski, und baut Klangräume auf, in die die Sprache situativ eingebettet liegt.

Die Odyssee in der Malerei und als Comic

Szenen der Odyssee waren bereits in der Antike beliebte Gegenstände der Malerei. Seit der Renaissance griffen europäische Künstler das Thema erneut auf, so etwa die Barockmaler Peter Paul Rubens , Claude Lorrain , Jacob Jordaens , Pieter Lastman und Gerard de Lairesse . Im Zeitalter des Klassizismus avancierte die Odyssee zu einem beliebten Motivrepertoire für bildende Künstler. Johann Wolfgang von Goethe rief im Rahmen der Weimarer Preisaufgaben dazu auf, Szenen aus der Odyssee zu illustrieren. Einzigartig in der deutschen Malerei jener Zeit waren die Odysseesäle in der Münchner Residenz . Im Auftrag von König Ludwig I. von Bayern schufenLudwig Michael Schwanthaler und Johann Georg Hiltensperger 24 Wandbilder analog den 24 Gesängen der Odyssee . [34] Vom 18. bis 20. Jahrhundert schufen ua Künstler wie Johann Heinrich Wilhelm Tischbein , William Turner , Johann Heinrich Füssli , Herbert James Draper , Lovis Corinth oder Ernst Marow Werke, die von der Odyssee inspiriert sind.

Der französische Zeichner Georges Pichard (1920–2003) [35] griff die Abenteuer des Odysseus in einer frivolen Comic -Persiflage des homerischen Epos unter dem Titel Ulysse auf. Das Szenario und die Texte stammen von Jacques Lob . Diese recht freie Interpretation des homerischen Stoffes entstand ursprünglich im Auftrag des Club Français du Livre , doch wegen der – für die damalige Zeit – freizügigen Gestaltung erschien das Werk anfangs nur in der italienischen Comic-Zeitschrift Linus . Erst 1969 wagte das Magazin Charlie Mensuel einen französischen Abdruck des Werkes. Vier Jahre später war die Geschichte in der Comic-Fachzeitschrift Phénix zu finden. Dadurch bekam diese Graphic Novel die intellektuellen Weihen, die den Pressezaren Pierre Lazareff 1974 zu dem mutigen Schritt bewog, Ulysse als Fortsetzungsserie in die Tageszeitung France Soir aufzunehmen. 1974 erschien bei Editions Dargaud in Paris als Comic-Album der erste Teil, 1975 der zweite und 1982 bei Editions Glénat in der Collection Mythologie die Gesamtausgabe. Auf Deutsch erschien Ulysse 1972 im Magazin Pip International (2. Jahrgang: Nr. 5 – Odysseus auf der Insel der Sirenen , Nr. 6 – Odysseus bei den Lotophagen , Nr. 7 – Odysseus bei den Herden des Sonnengottes ). Neu aufgelegt hat Ulysse das New Yorker Comicmagazin Heavy Metal im November 2006.

Homers Odyssee wurde auch in der Comic-Reihe Illustrierte Klassiker (Heft Nr. 60) adaptiert, gezeichnet von Alex A. Blum (1889–1969). [36] Die deutsche Ausgabe der Serie erschien im Original von 1956 bis 1972 im Bildschriftenverlag (BSV). Die bis heute noch erhältlichen Nachdrucke der Serie erschienen von 1991 bis 2002 im Hethke Verlag , Köln. Die amerikanische Originalausgabe wurde in den 1940er Jahren bei Gilberton Publications in New York verlegt, in der Reihe Classics Illustrated bzw. Classic Comics . Die Serie sollte Kindern und Jugendlichen die wertvollsten Werke der Weltliteratur auf eine anschauliche Art und Weise vermitteln – mehr Informationen dazu finden sich im Buch Understanding Classics Illustrated von Dan Malan bei The Overstreet Comic Book Price Guide (23rd Edition), verlegt von Robert M. Overstreet, Avon Books (1993).

1973/74 veröffentlichte der Dessauer Künstler und Karikaturist Benno Butter seine zweiteilige Comic-Parodie auf Ilias (Klamauk um Helena) und Odyssee (Herrenpartie nach Ithaka) , in der er Themen aus dem Alltag eines Soldaten im Zweiten Weltkrieg unter Einbeziehung autobiographischer Motive mit dem antiken Epos verbunden hat.

Es gibt mehrere Parodien des Epos mit Disney-Figuren , von denen die älteste 1961 entstand und die neueste 2018. [37] Vor allem Die Duckysse von 2018 folgt den verschiedenen Handlungssträngen des Originals sehr genau.

Ausgaben

Kritische Textausgaben

 • Homeri Odyssea cum potiore lectionis varietate edidit Augustus Nauck . Pars prior. Berlin 1874.
 • Homeri Odyssea recensuit Arthurus Ludwich . Volumen prius. Editio stereotypa editionis primae (MDCCCLXXXIX). Stuttgart/Leipzig 1889.
 • Homeri opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit Thomas W. Allen . Tomus III. Odysseae libros I–XII continens. Editio altera (erste Auflage 1908, zweite Auflage 1917), Oxford 1965.
 • Homeri opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit Thomas W. Allen. Tomus IV. Odysseae libros XIII–XXIV continens. Editio altera (erste Auflage 1908, zweite Auflage 1919), Oxford 1975.
 • Homeri Odyssea recognovit P. von der Muehll . Editio stereotypa editionis tertiae (MCMLXII) (erste Auflage 1946), Stuttgart 1984.
 • L'Odyssée «Poésie Homérique». Tome I: Chants I–VII. Texte étable et traduit par Victor Bérard . Cinquième édition. , Paris 1955 (Mit Übersetzung ins Französische).
 • Omera Odissea. Volume I (Libri I–IV). Introduzione generale di Alfred Heubeck e Stephanie West. Testo e commento a cura di Stephanie West. Traduzione di G. Aurelio Privitera. Mailand 1981 (Mit Übersetzung ins Italienische).
 • Homeri Odyssea recognovit Helmut van Thiel . Hildesheim/Zürich/New York 1991.
 • Homeri Odyssea. Recensuit et testimonia congessit Martin L. West . (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). De Gruyter, Berlin/New York 2016.

Zweisprachige Ausgaben (altgriechisch, deutsch)

Interlineare Übersetzungen

Online-Ausgaben

Griechisch

Wikisource: Οδύσσεια – Quellen und Volltexte (griechisch)

Englisch

Deutsch

Nacherzählungen

Insbesondere für Kinder und Jugendliche

Anhand von Fotografien

Literatur

 • Victor Bérard Les Phéniciens et l'Odyssée. (2 Bände), Armand Colin, Paris 1902 ( Digitalisat Band 1 , Band 2 ).
 • Jürgen Borchhardt : Der Zorn Poseidons und die Irrfahrten des Odysseus. Phoibos Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-85161-077-2 .
 • Friedrich Eichhorn: Homers Odyssee. Ein Führer durch die Dichtung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1965.
 • Hartmut Erbse : Beiträge zum Verständnis der Odyssee (= Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte. Band 13). de Gruyter, Berlin 1972, ISBN 3-11-004045-X .
 • Alfred Heubeck : Der Odyssee-Dichter und die Ilias. Palm & Enke, Erlangen 1954.
 • Uvo Hölscher : Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Roman. CH Beck, München 1988, ISBN 3-406-45942-0 .
 • Max Horkheimer : Odysseus oder Mythos und Aufklärung. In: Gesammelte Schriften. Band 5: Dialektik der Aufklärung und Schriften 1940–1950. Frankfurt 1987, ISBN 3-10-031815-3 , S. 67–103.
 • Herbert Hunger ua: Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel. 2. Auflage. dtv, München 1988, ISBN 3-423-04485-3 , S. 282 ff.
 • Andreas Luther (Hrsg.): Geschichte und Fiktion in der homerischen Odyssee. CH Beck, München 2006, ISBN 978-3-406-54192-6 .
 • Reinhold Merkelbach : Untersuchungen zur Odyssee (= Zetemata . Heft 2). CH Beck, München 1951, ISSN 1610-4188
 • Dimitris Michalopoulos: Homer's Odyssey beyond the myths. The Piraeus: Institute of Hellenic Maritime History, 2016, ISBN 978-618-80599-3-1 .
 • Susanne Moraw : Die Odyssee in der Spätantike. Bildliche und literarische Rezeption ( Studies in Classical Archaeology 7). Brepols, Turnhout 2020, ISBN 978-2-503-58379-2 .
 • Maria Oikonomou : Ανατροπές του οδυσσειακού μύθου στη λογοτεχνική και κινηματογραφική αφήγηση του 20ου αιώνα (Subversions of the Odyssean Myth in 20th Century's Literature and Cinematographic Narrations). Dissertation Aristoteles-Universität, Thessaloniki 2004, Online-Publikation (PDF).
 • Armin u. Hans-Helmut Wolf: Die wirkliche Reise des Odysseus. Zur Rekonstruktion des Homerischen Weltbildes. Langen Müller, München 1983, ISBN 3-7844-1992-5 (Dazu: Strecke vermessen. In: Der Spiegel 41/1968).

Weblinks

Commons : Odyssey – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Οδύσσεια – Quellen und Volltexte (griechisch)
Wiktionary: Odyssee – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Zitiert nach Homeri Odyssea recensuit Arthurus Ludwich . volumen prius. editio stereotypa editionis primae (MDCCCLXXXIX), Stuttgart/Leipzig 1998 und buchstabengetreu mit Längen und rhythmischen Betonungen ergänzt.
 2. Mit den griechischen (Klein-)Buchstaben für die einzelnen Gesänge α: 444; β: 434; γ: 497; – δ: 847; ε: 493; ζ: 331; – η: 347; θ: 586; ι: 566; – κ: 574; λ: 640; μ: 453; – ν: 440; ξ: 533; ο: 557; – π: 481; ρ: 606; σ: 428; – τ: 604; υ: 394; φ: 434; – χ: 501; ψ: 372; ω: 548.
 3. Der griechischen Originaltext erwähnt ihre Einäugigkeit nicht ausdrücklich, setzt sie jedoch voraus, so Luca Giuliani : Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst. CH Beck, München 2003, S. 107 ISBN 3-406-50999-1 . In der Kunst sind allerdings auch zwei- und dreiäugige Darstellung des Polyphems zu finden, siehe zu der Frage auch Wilhelm Heinrich Roscher: Kyklopen 2 . In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie . Band 2,1, Leipzig 1894, Sp. 1682–1687 ( Digitalisat ).
 4. Homer, Odyssee 13,256–286.
 5. Homer, Odyssee 14,192–359.
 6. Homer, Odyssee 24,303–314.
 7. Odysseia . In: Kindlers Literatur-Lexikon , Bd. 5. Kindler, Zürich S. 6896–6899, hier S. 6897.
 8. Dieter Hertel : Die Mauern von Troia: Mythos und Geschichte im antiken Ilion. CH Beck, 2003, S. 5 nennt namhafte Vertreter beider Meinungen.
 9. https://www.reuters.com/article/us-greece-archaeology-odyssey/oldest-known-extract-of-homers-odyssey-discovered-in-greece-idUSKBN1K01QM
 10. Wilhelm Grimm : Die Sage von Polyphem . Königl. Akad. der Wissenschaften, 1857, S.   1 ( google.com [abgerufen am 17. Januar 2018]).
 11. Jo Ann Conrad: Polyphemus and Tepegöz Revisited . In: Fabula . Band   40 , Nr.   3/4 , 1999, S.   1 ( proquest.com [abgerufen am 15. Juli 2019]).
 12. Julien d'Huy: Polyphemus (Aa. Th. 1137): A phylogenetic reconstruction of a prehistoric tale. In: Nouvelle Mythologie Comparée . Band   1 , Nr.   1 , 2013, S.   9 (Fig.3), 10 (Fig. 4) ( archives-ouvertes.fr ).
 13. Brief an Friedrich Schiller vom 17. Mai 1795. In: Goethes Werke (Weimarer Ausgabe). Abt. 4: Goethes Briefe . Bd. 10: 9. August 1792 – 31. December 1795 (= Bd. 103 der Gesamtausgabe). Weimar 1892. S. 269 f.
 14. zit. bei Strabo, Geographie 1,2,15.
 15. Uwe Walter: Armin Wolf : Homers Reise: Seemannsgarn muss man aufzudröseln wissen . 18. Februar 2010, ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 6. März 2019]).
 16. zitiert bei Plinius , Naturalis historia 5,41.
 17. Herodot, Historien 4,177 f.
 18. Uvo Hölscher: Die Odyssee. CH Beck, 1989, S. 141 ff.
 19. Thukydides, Der Peloponnesische Krieg 6,2,1; vgl. dazu Strabon, Geographie 1,2,9.
 20. Vergil, Aeneis 3,569 ff.
 21. Gustav Lang, Untersuchungen zur Geographie der Odyssee , Verlag der Hofbuchhandlung Friedrich Gutsch, Karlsruhe 1905, S. 70.
 22. Ernle Bradford, Reisen mit Homer , neu bearbeitete Ausgabe 1976, S. 64 ff. und S. 184 ff.
 23. Victor Bérard: Les phéniciens et l'Odyssée, Band 2. Paris 1902, S. 114 ff.
 24. Armin Wolf: Homers Reise: auf den Spuren des Odysseus. Völlig überarbeitete Neuausgabe. Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 38 ff.
 25. ua Antiochos von Syrakus FGrH 555 F 1 Thukydides Der Peloponnesischer Krieg 3,88; Pausanias Beschreibung Griechenlands 10,11,3.
 26. Ernle Bradford, Reisen mit Homer, neu bearbeitete Ausgabe 1976, S. 79 ff.
 27. Armin Wolf: Homers Reise: auf den Spuren des Odysseus. Völlig überarbeitete Neuausgabe. Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 29 ff.
 28. Ernle Bradford, Reisen mit Homer, neu bearbeitete Ausgabe 1976, S. 166 ff. und 106 ff.
 29. Ernle Bradford, Reisen mit Homer, neu bearbeitete Ausgabe 1976, S. 206 ff.
 30. Strabon, Geographie 1,2,18.
 31. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Odysseus oder Mythos und Aufklärung. In: Dialektik der Aufklärung . S. Fischer, Frankfurt am Main 1969, Nachdruck als Taschenbuch 1988, ISBN 3-596-27404-4 .
 32. Odyssee in Luxemburgisch
 33. Wakiko Kobayashi: Unterhaltung mit Anspruch. Das Hörspielprogramm des NWDR Hamburg und NDR in den 1950er Jahren. Lit, Münster 2009, ISBN 978-3-8258-1507-3 . S. 291.
 34. Matthias Memmel: Der Odyssee-Zyklus von Ludwig Michael Schwanthaler für die Münchner Residenz . (LMU-Publikationen/Geschichts- und Kunstwissenschaften, Nr. 32). München 2008.
 35. www.lambiek.net/artists/p/pichard.htm
 36. lambiek.net/artists/b/blum_alex.htm
 37. Liste aller Disney-Comic-Parodien auf duckipedia.de (Abgerufen am 26. April 2021)