Papyrologi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Papyrologi (fra græsk πάπυρος pápyros, navnet på den papyrus busk eller for at skrive materiale papyrus lavet af det , og λόγος logoer , 'ord', 'doktrin') er en særlig disciplin af den klassiske oldtid , her især klassisk filologi og gamle Historie . Deres emne er primært oldgræsk og mere sjældent latinske tekster om papyrus, ostraka , pergament , træ , voks og blytavler og lignende skrivematerialer fra arkæologiske fund.

Papyri derimod, der kommer fra arkiver og biblioteker i middelalderen og dermed løbende videregives, såsom dokumenter fra Ravenna , pavelige dokumenter om papyrus eller merovingiske papyrusdokumenter og kodekser, falder ikke primært inden for området papyrologi, men falder snarere under jurisdiktionen for andre discipliner som de byzantinske studier , latinsk paleografi eller diplomati .

Teksterne på græsk og latin behandlet af papyrologi stammer hovedsageligt fra dengræsk-romerske periode i Egypten fra omkring 300 f.Kr. F.Kr. til 700 e.Kr., dvs. fra årtusindet mellem erobringen af ​​Nilen af Alexander den Store og afskaffelsen af ​​det græske administrationssprog af araberne, efter at de kom til magten i løbet af islamisk ekspansion . De er derfor vigtige som bevis på gammel skriftkultur og socialhistorie for hellenismen , kejsertiden og senantikken . Papyri, der ikke er mærket med tekster på oldgræsk eller latin, falder derimod under andre discipliner som egyptologi , demotik , koptiske studier , arabiske studier , islamstudier og jødiske studier , som papyrologi er tæt forbundet med tværfagligt samarbejde.

Generel

Papyri blev overvejende fundet i Egypten , hvor busken voksede i Nildeltaet og blev forarbejdet til skrivemateriale og brugt som sådan siden det tredje årtusinde f.Kr. Papyrus blev også eksporteret i stor skala til de andre regioner i det gamle Middelhav og blev generelt brugt som det vigtigste skrivemateriale, men de klimatiske forhold andre steder er mindre gunstige for langsigtet bevarelse af papyrus, så langt størstedelen af papyri behandlet i papyrologi kommer fra Egypten kommer. For de få andre oprindelsessteder se nedenfor.

Vornehmliche opgaver for flere papyrologier er katalogisering , udgave , sproglig og saglig kommentar og behandling og forskning af hovedsageligt græsk papyri som historiske kilder samt sproglige beviser og eller eller som tekstlige vidner til litterære tekster og deres overførsel, yderligere forskning i de gamle skrivekultur , det vil sige praxeologi med at skrive , læse og skrive. [1] For at klare det kræves både omfattende beherskelse af de filologiske værktøjer samt fortrolighed med metoder og resultater fra oldtidshistorisk forskning samt talrige andre beslægtede emner. Om det derfor skal ses mere som en filologi eller som en historisk grundvidenskab, er også kontroversiel blandt papyrologer afhængigt af studieforløbet og hovedinteresser. Under alle omstændigheder er det et spørgsmål om historiske humaniora og kulturstudier . I tysk universitetspolitik er papyrologi klassificeret som et mindre emne . [2]

Forholdet til andre videnskaber

I modsætning til for eksempel til gammel numismatik og epigrafi , som organisatorisk er knyttet til disse som underdiscipliner i oldtidens historie , er papyrologi som et selvstændigt emne en uundværlig grundvidenskab i betydningen af Karl Brandi for en lang række andre fagområder , da det åbner en vigtig del af deres kildebase udforsker:

Epigrafi skal skelnes fra papyrologi, der hovedsageligt beskæftiger sig med indskrifter på sten og metal, men traditionelt også omhandler tekster på skrivetavler, som dem, arkæologen Robin E. Birley fandt i Roman Vindolanda . [3] Men deres meget krævende dechifrering og udgave var først da holdet omkring den papyrologisk uddannede historiker Alan Bowman og papyrologerne J. David Thomas .

Papyrologi bruger kendskabet til palæografi , teorien om bogstavformer og udvikling af scripts og brugen af ​​visse forkortelser til dating, ligesom kendskabet til kodikologi , som tillader dating baseret på egenskaber ved binding, pagination osv. Da hovedparten af papyrus ikke er skrevet i bogen script , [4] men i kursiv og staten bevaringstilstand er ofte dårlig og ufuldstændig, er dechifrering meget krævende og kræver passende viden for at være i stand til at læse og redigere teksterne.

Papyri på det egyptiske sprog ( hieratisk , demotisk , koptisk ), på hebraisk , persisk , arabisk og på andre sprog falder inden for andre discipliner (f.eks. Egyptologi ).

Dokumentar og litterær papyri

Ligesom andre tekstforskningsdiscipliner skelner papyrologi mellem dokumentariske og litterære tekster. Blandt de dokumentariske tekster, der udgør langt størstedelen af ​​de bevarede papyri, omfatter optegnelser , personlige og forretningsbreve , kontrakter , kommercielle dokumenter , al korrespondance fra og med agenturer såsom officielle ordrer til andragende myndigheder ( andragender ) og skattekvitteringer , yderligere administrative filer såsom skat og jordlister. Papyri, der kan tildeles et privat eller offentligt arkiv baseret på omstændighederne ved deres fund eller deres indhold eller palæografiske egenskaber, er særligt informativt, fordi dette resulterer i en kondensering af oplysninger om individuelle personer, familier eller institutioner og udviklinger kan ofte observeres over længere perioder. Ifølge kilderne er dokumentarfilmen tildelt de resterende kilder , for på det tidspunkt, hvor disse dokumenter blev oprettet, tænkte ingen på at videregive dem, og deres bevarelse er derfor mere eller mindre et tilfælde af tilfældigheder. De er derfor umiddelbare og uforfalskede beviser for fortiden.

Den litterære papyri og dermed traditionen inkluderer alle kopier af tekster, der er bevaret på papyrus, og som er inkluderet i den direkte tradition (eller var beregnet til det). Dette er tekster, der på grund af deres generelle interesse og deres litterære kvalitet er rettet mod et nutidigt publikum og muligvis videre til eftertiden. Disse tekster kan formidle et billede af fortiden, der er subjektivt farvet af forfatterens hensigt. Sådanne papyri tjente under visse omstændigheder som grundlag for kopiering af kopier og dermed for distribution og tekstoverførsel.

Til den historiske evaluering er de resterende kilder derfor ofte meget mere informative end litterære kilder, der fortolker situationen i høj grad eller nogle gange endda skjuler virkeligheden, og som nogle gange blev redigeret senere. For mange spørgsmål, især spørgsmål vedrørende hverdagsliv, juridisk virkelighed og økonomiske og sociale forhold samt administrativ praksis , er dokumentarfilmen næsten de eneste tilgængelige tekstkilder.

Papyrens oprindelse

De fleste papyri kommer fra Egypten. Mellem 332 f.Kr. E.Kr., da. Alexander den Store erobrede Egypten, og 642 n. Chr., Da landet blev taget af islamiske arabere, var det officielt og almindeligt sprog i Egypten for det meste oldgræsk . [5] Kun papyrien på dette sprog og de (meget få) latinske stykker behandles af papyrologi. De tidligste kendte græske papyri fra Egypten er i begyndelsen af ​​3. århundrede f.Kr. BC opstod. Da araberne holdt fast ved den konventionelle administration af Nilen i flere årtier, blev græsk først afskaffet som officielt sprog der i 693.

En lille del af de bevarede papyri kommer fra andre områder af Romerriget. Vigtige papyrusfund uden for Egypten er papyrien fra Herculaneum (hvor papyrien blev forkullet af asken fra Vesuv i 79 e.Kr., men er blevet bevaret og kan gøres læselig takket være moderne teknologi) eller papyrien fra Dura Europos ved Eufrat og dem fra Nabatean Petra . [6]

Udgave, evaluering og opbevaring

Generelt uddannede klassiske lærde er næppe i stand til at arbejde med uredigerede kilder inden for papyrologi, fordi de ikke har den nødvendige specialistviden. Højst er komplette papyri, der er skrevet i såkaldt bogmanuskript, også tilgængelige for andre forskere. Behandling og udgave af papyrien af ​​eksperter uddannet i papyrologi er derfor af særlig betydning, da forskere fra en lang række forskellige discipliner er afhængige af denne særlige disciplin (se ovenfor). Leiden bracketing -systemet bruges til præcist at identificere huller, bogstaver, der ikke er læst med sikkerhed, tilføjelser, forkortelser, rettelser eller sletninger af forfatteren, rettelser eller sletninger eller af redaktøren. De originale stavemåder og sproglige træk bevares i udgaven, men afvigelsen fra standardsproget er nævnt i linjekommentaren og om nødvendigt forklaret. Redigerede papyri, ostraka eller tabletter er citeret med P. for papyrus, O. for ostraka og T. for tablets, derefter den standardiserede forkortelse af standardudgaven efterfulgt af det romerske tal for volumenummeret og det arabiske nummer i udgaven (eksempel: P. Oxy. XI 1381 = Papyrus, redigeret i standardudgaven Oxyrhynchus Papyri. Udgivet af Egypt Exploration Society i græsk-romerske erindringer. London, bind 11, nr. 1381). [7] Papyri, der ikke er redigeret i standardudgaver, er citeret i henhold til mængden og nummeret på den kollektive bog (eksempel: SB XII 10929 = papyrus, redigeret i den kollektive bog med græske dokumenter fra Egypten, bind 12, nr. 10929). [8] Uredigerede papyri betegnes efter lokation, ejerinstitution (for det meste forkortet) og deres underskrift med lagernummer. [9] Hvis de er privatejede, bestemmer ejeren citatmetoden. [10] For forslagene til tekstforbedring, der er offentliggjort siden Editio princeps, skal de 13 bind af listen over ændringer til de græske papyrusdokumenter fra Egypten (BL) bruges, da de kun delvist er registreret i de reviderede tekster til Duke Databank for Documentary Papyri (DDbDP). [11] Ved indsamling og katalogisering af materialet genkendte emnet på et tidligt tidspunkt de enorme muligheder for digitalisering.

Institute for Papyrology ved University of Heidelberg [12] , under ledelse af Andrea Jördens, fører det komplette bibliotek over alle udgivne græske papyri i Egypten, initieret af Dieter Hagedorn . [13] Desuden arbejdes der på andre uundværlige forskningsinstrumenter for emnet, som stadig kan spores tilbage til Friedrich Preisigke :

 • listen over ændringer til de græske papyrusdokumenter fra Egypten (i samarbejde med Francisca AJ Hoogendijk, Papyrologisk Institut ved University of Leiden ), en systematisk samling af alle forslag til ændringer til læsning af papyrustekster
 • ordbogen over de græske papyrusdokumenter fra Egypten, den fuldstændige registrering af ordmaterialet og referencerne i papyrien
 • samlerbogen med græske papyrusdokumenter fra Egypten, samlingen af ​​alle spredte redigerede papyri i en standardudgave

Andre vigtige værktøjer er projekterne Papyri.info, [14] ledet af Roger Bagnall , direktør for Institute for the Study of the Ancient World ved New York University , som muliggør målrettede søgninger efter dokumentariske papyri i flere relevante databaser. Det oprindeligt uafhængige Advanced Papyrological Information System (APIS), [15], der åbner for beholdninger af vigtige samlinger, er nu blevet integreret. Bibliographie Papyrologique [16] udgivet af foreningen Égyptologique Reine Élisabeth og Centre de Papyrologie et d'Épigraphie grecque fra Université Libre de Bruxelles , som registrerer den relevante litteratur og regelmæssigt opdateres, er også tilgængelig via Papyri.info.

En anden informationsportal er blevet etableret på University of Leuven med Trismegistos [17] under ledelse af Mark Depauw, hvis speciale er, at den krydser grænserne på grund af de forskellige sprog og tekstbærere og har en særlig bred tidshorisont ("800 f.Kr. - 800 e.Kr.").

Papyrologiens historie

Papyrologiens historie begynder ikke med Napoleons I -kampagne i Egypten i 1798, men allerede i 1752 med opdagelsen af ​​Villa Ercolanese dei Papiri i byen Herculaneum, begravet af Vesuvius i 79 e.Kr. [18] Restaurering og udgave af de mere end 800 forkullede papyrusruller, der findes her, har været i gang siden. Det første bind udkom i 1793. Allerede i 1788 udgav danskeren Nils Iversen Schow i Rom det første papyri fundet af fellas i Egypten. [19]

Siden det 19. århundrede, foruden tilfældige fund og røveri udgravninger, har forskerne også bevidst gravet for papyri, herunder på Memphis og Theben , i Soknopaiu Nesos ( Dime ) i Fayum, i Oxyrhynchos , Tebtynis og Hibeh . Flere og flere dokumentariske og litterære papyri, herunder Speen des Hypereides og Athenaion Politeia (staten Athen) af Aristoteles , kom frem og blev offentliggjort, så papyriens betydning som vidner til tekstoverførslen blev mere og mere tydelig. Resultatet var, at flere og flere klassiske filologer, oldtidshistorikere og juridiske historikere helt eller delvist vendte sig til den nye disciplin papyrusstudier, og papyrologi endelig kunne etablere sig som et selvstændigt emne. I 1902 blev Berlin Papyrus Commission (medlemmer Richard Schöne , Hermann Diels , Adolf Erman , Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff ) grundlagt i 1901 af den preussiske uddannelsesminister Konrad von Studt (medlemmer Richard Schöne , Hermann Diels , Adolf Erman , Ulrich von Wilamowitz -Möllendorff ) grundlagde det tyske papyruskartel under ledelse af Otto Rubensohn Competition mellem tyske samlinger, når køb skulle undgås. [20] var milepæle for forskning i 1912 på Teubner i Leipzig i to bind (to halve bind) udgivne principper og Chrestomathie papyrus -dokumentet fra Ulrich Wilcken og Ludwig Mitteis og International på Società Editrice 1973, udgivet i Florence Guide La papirologia of Orsolina Montevecchi. Flere faktorer var afgørende for den hurtige fremgang: det metodologiske princip, der går tilbage til Theodor Mommsen , "at fortidens arkiver er ordnet", [21] at kildematerialet skal registreres fuldstændigt, redigeres og kommenteres uanset aktuelle vurdering af dens kildeværdi er; Friedrich Preisigkes organisatoriske arbejde, der skabte de nødvendige opslagsværker på initiativ af Otto Gradenwitz (se ovenfor); udviklingen af ​​de nye digitale muligheder for humaniora, hvor emnet har udført banebrydende arbejde under ledelse af Dieter Hagedorn ved universitetet i Heidelberg og John F. Oates [22] og William H. Willis ved Duke University og fortsætter med at spille en fremtrædende rolle; tværfagligheden og det intensive internationale samarbejde under mottoet for amicitia papyrologorum (venskab mellem papyrologer), der har mødtes næsten fuldstændigt hvert tredje år på deres verdenskongres siden 1930. [23]

Fremtrædende papyrologer

Navnene på Amedeo Angelo Maria Peyron [24] (1785–1870), der arbejdede som papyrolog og koptolog i 1820'erne og udgav den første udgave af en serie papyri, står for begyndelsen på papyrologi som en moderne videnskabelig disciplin. Bernard Pyne Grenfell (1869–1926) og Arthur Surridge Hunt (1871–1934) var opdagere og redaktører af mange papyri, især Oxyrhynchus Papyri og Amherst Papyri . [25] Værkerne af Friedrich Preisigke (1853–1924), Otto Gradenwitz (1860–1935), Ulrich Wilcken (1862–1944), Wilhelm Schubart (1873–1944) var særligt relevante for papyrologien i første halvdel af det 20. århundrede århundrede i tysktalende lande. 1960), Leopold Wenger (1874–1953), Hugo Ibscher (1874–1943), Walter Otto (1878–1941), Fritz Robert Pringsheim (1882–1967) og Emil Kießling (1896–1985) .

Den grundlæggende introduktion La Papirologia , Turin 1973, senest Milano 1991, stammer fra italienske Orsolina Montevecchi . En nyere introduktion kommer fra Hans-Albert Rupprecht . De vigtige papyrologer i anden halvdel af det 20. århundrede omfatter også briterne Alan K. Bowman , John R. Rea, Peter J. Parsons , J. David Thomas og Dorothy J. Thompson [26] , belgieren Jean Bingen , tyskerne Dieter Hagedorn , Ludwig Koenen , Wolfgang Luppe , Herwig Maehler , Hans Julius Wolff og Friedrich Zucker , Finn Jaakko Frösén , franskmanden Jean Gascou , den polskfødte Joseph Mélèze-Modrzejewski og Jean Scherer , italienerne Tiziano Dorandi , Marcello Gigante , Manfredo Manfredi , hollænderen Pieter J. Sijpestein og Klaas A. Worp, polakkerne Rafał Taubenschlag og Ewa Wipszycka og amerikanerne Roger Bagnall , James G. Keenan, Naphtali Lewis og Herbert C. Youtie . [27] En liste over de lærde, der opstod som redaktører af papyri, findes på Trismegistos -siden (se nedenfor).

Institutter og foreninger

I Tyskland er der et professorat for papyrologi ved universiteterne i Heidelberg (i øjeblikket Andrea Jördens ) og Trier (indtil 2018 Fabian Reiter ). Derudover etablerede Ludwig Maximilians-universitetet i München og Kommissionen for antik historie og epigrafi fra det tyske arkæologiske institut i fællesskab et nyt juniorprofessorat for papyrologi i 2021 (fælles udnævnelse baseret på den såkaldte Jülich-model). Desuden beskæftiger formænd og institutter for juridisk historie i Freiburg [28] , Göttingen og München [29] sig med papyrologi. Afdelingen for papyrologi, epigrafi og numismatik ved North Rhine-Westphalian Academy grundlagt af Reinhold Merkelbach har eksisteret ved Institute for Classical Studies ved University of Cologne siden 1972 under ledelse af den klassiske filolog Jürgen Hammerstaedt . Derudover arbejder gamle historikere og klassiske filologer med papyrologiske forskningsinteresser på forskellige tyske universiteter.

universitetet i Wien (placering: Østrigsk nationalbibliotek på grund af papyrus -samlingen , der med 180.000 objekter er en af ​​de største i verden) [30] er der et særligt arbejdsområde for papyrologi, som blev initieret af den klassiske filolog Hermann Harrauer . I 2004 blev det første professorat for papyrologi og gammel historie etableret, som blev givet til hans første kandidatstuderende , Bernhard Palme . Papyrologi er i øjeblikket obligatorisk for studerende i gammel historie og arkæologi i Wien - en specialitet i tysktalende lande.

Listen over papyrussamlinger giver oplysninger om vigtige tyske og internationale papyrussamlinger. Oxyrhynchus Papyri -samlingen i Oxford er berømt og vigtig og indeholder over 400.000 stykker. I USA er der betydelige papyrussamlinger ved University of Michigan [31] og ved Duke University i North Carolina. [32]

Association Internationale de Papyrologues (AIP) er en international sammenslutning for fortalervirksomhed og projektfinansiering inden for papyrologi. [33]

Se også

litteratur

Introduktioner

 • Rodney Ast: Papyrology: Literary and Documentary. ( oxfordbibliographies.com ).
 • Roger Bagnall : Læser papyri, skriver gammel historie. Routledge, London et al. 1995, ISBN 0-415-09376-7 .
 • Roger Bagnall: Egypten. Fra Alexander til kopterne. En arkæologisk og historisk guide. British Museum Press, London 2004, ISBN 0-7141-1952-0 .
 • Roger S. Bagnall, Bruce Frier: Demografien i Romersk Egypten (= Cambridge Studies in Population, Economy and Society in past Time. Volume 23). Genoptrykt udgave. Cambridge University Press, Cambridge et al. 1995, ISBN 0-521-46123-5 .
 • Roger S. Bagnall: The Oxford Handbook of Papyrology (= Oxford Handbooks in Classics and Ancient History Series. ). Oxford University Press, Oxford et al.2009 ISBN 978-0-19-984369-5
 • Alain Delattre, Paul Heilporn: Elektroniske ressourcer til græsk-romersk og kristent Egypten. En gennemgang af nettets tilstand (marts 2014). I: Bibliotheca orientalis. Bind 71, 2014, kol. 307-331.
 • Joachim Hengstl et al. (Red.): Græsk papyri fra Egypten som bevis på det offentlige og private liv. Græsk-tysk (præsenteret for vores ærede lærer Prof. Dr. jur. Dr. Hc Hans-Julius Wolff på hans 75-års fødselsdag den 27. august). Heimeran, München 1978.
 • Andrea Jördens , Bernd Janowski, Gernot Wilhelm m.fl .: Tekster fra miljøet i Det Gamle Testamente. Nyt afsnit. 8 bind, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2004-, ISBN 3-579-05289-6 .
  • Bind I: Tekster om juridisk og økonomisk liv. Gütersloh 2004 (deri: Kapitel V 6.1 Der Zolltarif. (Sammen med I. Kottsieper), s. 280–292; Kapitel VII: Græske tekster fra Egypten . S. 313–354).
  • Bind II: Statsaftaler, herskers indskrifter og andre dokumenter om politisk historie. Gütersloh 2005 (deri: Kapitel VIII Græske tekster fra Egypten . S. 369–389).
  • Bind III: bogstaver. Gütersloh 2006 (deri: Kapitel VIII græske breve fra Egypten . S. 399–427).
  • Bind IV: Omina, Oracle, ritualer og besværgelser. Gütersloh 2008 (deri: Kapitel IV 4.9.1.3–4.9.1.6 Drømmeoptagelser fra Serapeum - Katochoi . S. 374–377; Kapitel VII Græske tekster fra Egypten, s. 417–445).
  • Bind V: Tekster om medicin. Gütersloh 2010 (deri: Kapitel V Græske tekster fra Egypten, s. 317-350).
  • Bind VI: grav-, kiste-, bygnings- og votivindskrifter. Gütersloh 2011 (deri: Kapitel IX Græske tekster fra Egypten . S. 403–436). Bind VII: salmer, klagesang og bønner. Gütersloh 2013 (deri kapitel V Græske tekster fra Egypten . S. 273-310).
  • Bind VIII: visdomstekster, myter og epos. Gütersloh 2015 (darin Kapitel VII Griechische Texte aus Ägypten. S. 479–518).
 • Orsolina Montevecchi : La papirologia. Società Editrice Internationale, Florenz 1973/ Vita e pensiero, bearbeitete Neuauflage, Mailand 1991.
 • Peter J. Parsons : Die Stadt des Scharfnasenfisches. Alltagsleben im antiken Ägypten. Aus dem Englischen von Yvonne Badal. Bertelsmann, München 2009, ISBN 978-3-570-00459-3 (zugleich eine gute populäre Einführung in die Arbeitsweise der Papyrologie).
 • Hans-Albert Rupprecht : Kleine Einführung in die Papyruskunde . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994, ISBN 3-534-04493-2 .
 • Wilhelm Schubart : Einführung in die Papyruskunde http://vorlage_digitalisat.test/1%3D~GB%3D~IA%3Deinfhrungindie00schuuoft~MDZ%3D%0A~SZ%3Dn10~doppelseitig%3D~LT%3D%27%27Einf%C3%BChrung%20in%20die%20Papyruskunde%27%27~PUR%3D . Weidmann, Berlin 1918.
 • Ludwig Mitteis , Ulrich Wilcken : Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunde. Band 1–2. Teubner, Leipzig 1912.
 • Hans-Julius Wolff : Das Recht der griechischen Papyri A̋gyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats. Zweiter Band, Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs (= Handbuch der Altertumswissenschaft. Band 10/5/2). Beck, München 1978, ISBN 3-406-05192-8 .
 • Hans-Julius Wolff: Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats. Erster Band, Bedingungen und Triebkräfte der Rechtsentwicklung (= Handbuch der Altertumswissenschaft. Abteilung 10. / Rechtsgeschichte des Altertums,. Band 5. Teil 1). Beck, München 2002, ISBN 978-3-406-48164-2 .

Zeitschriften/Periodika

Umfangreiches Verzeichnis, auch der gängigen Abkürzungen: library.duke.edu

Corpora

Ein detailliertes Verzeichnis der Corpora edierter Papyri, auch mit gängigen Abkürzungen: library.duke.edu

Schriftenreihen

Ein detailliertes Verzeichnis der Schriftenreihen, auch mit gängigen Abkürzungen: library.duke.edu

Ostraka und Täfelchen

Ein detailliertes Verzeichnis der Editionen, auch mit gängigen Abkürzungen: library.duke.edu

Hilfsmittel

Ein detailliertes Verzeichnis der Hilfsmittel und Nachschlagewerke, auch mit gängigen Abkürzungen: library.duke.edu

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Vgl. Michael R. Ott, Rebecca Sauer, Thomas Meier (Hrsg.): Materiale Textkulturen. Konzepte – Materialien – Praktiken (= Materiale Textkulturen , Band 1). de Gruyter, Berlin/Boston/München 2015.
 2. Arbeitsstelle Kleine Fächer: Papyrologie auf dem Portal Kleine Fächer , abgerufen am 23. April 2019.
 3. Vgl. Vindolanda tablets online .
 4. Palaeographie – Grundbegriffe. Seite der Uni Passau ( Memento vom 19. Oktober 2015 im Internet Archive )
 5. Vgl. beispielsweise: Karl Sudhoff : Ärztliches aus griechischen Papyrus-Urkunden. Bausteine zu einer medizinischen Kulturgeschichte des Hellenismus (= Studien zur Geschichte der Medizin. Heft 5/6, ISSN 0256-2634 ). Barth, Leipzig 1909.
 6. Information zu den Petrapapyri auf der Seite nabataea.net
 7. Vgl. [1] .
 8. Vgl. [2] unter SB.
 9. Zu den üblichen Abkürzungen für Orte (in manchen Fällen vom latinisierten Namen abgeleitet!) und Sammlungen sowie deren Siglen vgl. [3] und benutze die Suchfunktion unter dem latinisierten oder modernen Ortsnamen.
 10. Vgl. Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri, Ostraca, and Tablets .
 11. Vgl. [4] unter BL. Für deren Bände I–XI vgl. Hans-Albert Rupprecht and Klaas A. Worp (Hrsg.): Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten. Band I-XI auf CD-ROM. Brill, Leiden 2007 [2009].
 12. uni-heidelberg.de
 13. Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens
 14. papyri.info .
 15. columbia.edu APIS
 16. Bibliographie Papyrologique
 17. trismegistos.org
 18. Seite von Nadine Quenouille zur Geschichte der Papyrologie ; Mario Capasso (Hrsg.), Hermae. Scholars and Scholarship in Papyrology (Biblioteca degli "Studi di egittologia e di papirologia"), Bd. 1–4. Giardini, Pisa 2007-2015.
 19. Nils Iversen Schow, Charta Papyracea Graece Scripta Musei Borgiani Velitris Qua Series Incolarum Ptolemaidis Arsinoiticae in Aggeribus Et Fossis Operantium Exhibetur, Rom 1788.
 20. Oliver Primavesi: Zur Geschichte des deutschen Papyruskartells . In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 114, 1996, S. 173–187.
 21. Theodor Mommsen: Antrittsrede 8. Juli 1858. In: Ders.: Reden und Aufsätze. Weidmannsche Buchhandlung, 2. Aufl. Berlin 1905, S. 37: „Es ist die Grundlegung der historischen Wissenschaft, daß die Archive der Vergangenheit geordnet werden.“ Vgl. Stefan Rebenich, Theodor Mommsen und Adolf Harnack. Wissenschaft und Politik im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. de Gruyter, Berlin New York 1997, S. 227; S. 640.
 22. Nekrolog für John F. Oates
 23. Internationale Papyrologenkongresse
 24. Vgl. Artikel PEYRÒN, Amedeo Angelo Maria im Dizionario biografico .
 25. Zur Geschichte der Disziplin und zu einzelnen Gelehrten vgl. Mario Capasso (Hrsg.), Hermae. Scholars and Scholarship in Papyrology (Biblioteca degli "Studi di egittologia e di papirologia"), Bd. 1–4. Giardini, Pisa 2007-2015; James G. Keenan, history of th discipline, in: Roger S. Bagnall. (Hrsg.), The Oxford Handbook of Papyrology, Oxford 2009, S. 59–78 oxfordhandbooks.com .
 26. Vgl. Dorothy J. Thompson auf der Seite der Faculty of Classics der University of Cambridge
 27. Vgl. Liste bekannter Papyrologen .
 28. Institut für Rechtsgeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ( Memento vom 22. Juni 2008 im Internet Archive )
 29. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte, Abteilung für Antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung ( Memento vom 18. Mai 2008 im Internet Archive )
 30. Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek
 31. Papyrussammlung der University of Michigan
 32. Papyrus Archive Duke University
 33. Seite der AIP , wo sich auch eine Liste der Mitglieder und eine Liste der Forschungsinstitute befindet ulb.ac.be .