Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

spejder

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Flaghilsen fra spejdere af forskellige nationaliteter ved 10. World Scout Moot 1996

En spejder er medlem af en international, religiøst og politisk uafhængig uddannelsesbevægelse for børn og unge, der er åben for mennesker af alle nationaliteter og overbevisninger. Spejderbevægelsens formål er at fremme udviklingen af ​​unge, så de kan tage ansvar i samfundet.

Den første spejderlejr blev organiseret i 1907 af Robert Baden-Powell , en britisk general, på Brownsea Island , England. Ud fra erfaringerne fra denne lejr udviklede Baden-Powell en uafhængig metode i sin bog Scouting for Boys , udgivet i 1908, som er kendt som spejdermetoden . I første halvdel af det 20. århundrede spredte spejderbevægelsen sig over hele verden. Efter blot et par år blev det opdelt i tre aldersgrupper for at skabe alderssvarende lærings- og oplevelsesrum.

I 2011 tilhørte mere end 60 millioner børn og unge fra 216 lande og territorier verden over spejderbevægelsen i talrige nationale og internationale ungdomsforeninger , som i det væsentlige var forenet i to globale paraplyorganisationer: World Association of Girl Guides og Girl Scouts og spejderbevægelsens Verdensorganisation . Omkring 300 millioner mennesker har hidtil tilhørt spejderbevægelsen. I 2016 var der ingen spejderforeninger i kun fem lande: Andorra , Folkerepublikken Kina , Cuba , Laos og Nordkorea . [1]

Spejdermetode

Tjekkisk lejr under World Scout Jamboree i Picarquin , Chile 1999

For at gennemføre sine uddannelsesmål udviklede Baden-Powell, grundlæggeren af ​​Boy Scout Movement, en uafhængig metode kaldet Boy Scout Method. Denne metode bruges af alle spejderforeninger. (Paraply) foreningerne vægter betydningen af ​​individuelle elementer forskelligt.

Det følgende viser implementeringen af ​​spejdermetoden i World Organization of the Scout Movement (WOSM). Beskrivelserne af mål, principper og metode kan dog stort set overføres til World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og til spejderforeninger, der hverken tilhører WAGGGS eller WOSM. [2]

I sin bekendtgørelse definerer WOSM spejderbevægelsen som "en frivillig, upolitisk uddannelsesbevægelse for unge, der er åben for alle, uanset oprindelse, race eller trosbekendelse, i overensstemmelse med det formål, principper og metode, der blev vedtaget af grundlæggeren af Bevægelsen. "[3]

Målet med spejderbevægelsen er "at bidrage til udviklingen af ​​unge mennesker, så de kan bruge deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og åndelige evner som personligheder , som ansvarlige borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund."[3]

Spejderbevægelsens principper danner en adfærdskodeks, der gælder ligeligt for alle medlemmer og dermed former bevægelsen som helhed. WOSM nævner tre grundlæggende principper, der er formuleret som forpligtelser:

 • pligten over for Gud ,
 • pligten over for tredjemand og
 • pligten til sig selv.[3]

I stedet for "pligt mod Gud" taler man ofte om en forpligtelse til en højere magt for at inkludere ikke- monoteistiske religioner . En personlig tro af enhver art antages derfor.

Spejdermetoden , ved hjælp af hvilken spejderbevægelsens mål skal nås, og de nævnte principper skal opfyldes, er et system med progressiv selvuddannelse, der består af fire elementer:[3]

Spejdermetoden omfatter de fire elementer som en helhed, hvis enkelte elementer udelades, efter WOSMs opfattelse, udføres der ikke længere spejderarbejde.

"Spejderloven" (i nogle foreninger: spejderregler) og "spejderløfter" tjener frem for alt til at forpligte sig til spejderbevægelsens fælles værdier, hvorved spejderloven, der ligner alle foreninger , definerer værdisystemet, mens individets personlige engagement i disse værdier gennem det personlige løfte og båndet til spejderbevægelsen styrkes.

Med vægten på "learning by doing" (learning by doing) defineres erfarings - og handlingsorienteret læring som spejderbevægelsens centrale læringsmetode.

Hovedmålet med "dannelsen af ​​små grupper" såsom klaner er den tidlige påtagelse af ansvar og uddannelse for uafhængighed for at bidrage til udviklingen af ​​personligheden. Dette fremmer anerkendelse af ansvar, selvtillid, pålidelighed og vilje til at arbejde sammen og lede.

De "progressive og attraktive programmer for forskellige aktiviteter" medfører en gradvis udvidelse af de respektive horisonter baseret på allerede erhvervet erfaring og et langsigtet bånd med den respektive gruppe. Aktiviteter kan omfatte spil , nyttig erhvervelse af færdigheder og samfundstjeneste ; de finder normalt sted i tæt kontakt med naturen og miljøet og bør tage hensyn til deltagernes interesser. For at integrere de forskellige aktiviteter i et ensartet arbejdsprogram har mange spejderforeninger udviklet badge- og niveausystemer, der bygger på hinanden.

Disse generelle specifikationer for spejdermetoden implementeres i gruppernes hverdag i forskellige individuelle elementer. De mest almindelige blandt dem er:

 • regelmæssige gruppetimer i faste grupper, udvikling af fælles ritualer , fælles tøj ( spejderdragt )
 • Teltlejre , ture og internationale møder
 • tidlig påtagelse af ansvar (f.eks. som gruppeleder / klanleder) og lige deltagelse af alle i beslutningsprocesser
 • og det tilhørende frivillige engagement gennem spejderløftet
 • Øvelse i spejderteknikker, kunsthåndværk og kunsthåndværk
 • musikalske og kulturelle aktiviteter som at synge og lave musik sammen
 • Oplev naturen i spil og udforskninger, lære økologiske forhold at kende
 • socialt engagement (f.eks. gennem bistandskampagner eller papirkollektioner).

Spejderbevægelsens historie

Fundament og verdensomspændende ekspansion

Robert Baden-Powell , grundlægger af spejderbevægelsen, ca.1925.
Scouting for Boys , titelblad for 2. levering, 1907.

I 1899 udgav den engelske general Baden-Powell bogen Aids to Scouting for den britiske hær, som vakte stor interesse blandt unge i England på grund af Baden-Powells heltemodestatus fra Anden Boerkrig . Da Baden -Powell efter hjemkomsten til England i 1903 fandt ud af, at alle spillede efter hans bog "Spejdere", begyndte han at udvikle et - i dag kan man sige oplevelsesmæssigt - koncept for ungdomsuddannelse fra dette spil. For at teste dette koncept holdt han en første lejr på Brownsea Island fra 31. juli til 9. august 1907. 22 drenge fra forskellige sociale klasser deltog. De havde ensartede uniformer på for at dække over sociale forskelle. [4] Baseret på disse oplevelser udgav Baden-Powell en revideret version af Aids to Scouting for unge under titlen Scouting for Boys i 1908. [5]

I denne bog navngav han ridderen St. George , der siges at have dræbt en drage, som spejdernes skytshelgen . Efter hans eksempel skal spejdere handle ridderligt og ærligt, være venner med andre mennesker, støtte dem i nød og de svage og beskytte miljøet.

Selvom det, der præsenteres i Scouting for Boys, kun skulle supplere metodologien for de allerede eksisterende ungdomsforeninger , opstod mange spejdergrupper uden for disse foreninger. For at opsummere denne bevægelse i England blev Boy Scout Association stiftet i 1908. På samme tid blev der dannet spejdergrupper i mange andre lande, så der allerede før første verdenskrig var spejdergrupper på alle kontinenter - med undtagelse af Antarktis.

Der var flere grunde til denne store succes og den hurtige spredning af spejderidéen. I Storbritannien, Dominionerne og de britiske kolonier var de målrettede pressekampagner og lobbyarbejde udført af Baden-Powell sammen med Arthur Pearson , udgiveren af Scouting for Boys , afgørende. Selv før offentliggørelsen sendte begge talrige reklamebrev til offentlige personer i Storbritannien, herunder medlemmer af den kongelige familie. Samtidig med at bogen blev udgivet, blev det ugentlige drengeblad Scouting startet, der ved udgangen af ​​1908 havde et oplag på 110.000 eksemplarer. Derudover blev der oprettet andre spejdermagasiner, der opnåede lignende oplag. [5]

Begejstringen fra disse kampagner blev også bemærket uden for Storbritannien og fremhævet i pressemeddelelser. Denne interesse, i forbindelse med idealet om den "gode borger", opfattet som et uddannelsesmål, der tjente borgerlige værdier, førte til grundlæggelsen af ​​spejderforeninger i andre lande, hovedsagelig af pædagoger eller uddannelsesinteresserede. Der er også nogle anekdoter om eksporten af ​​spejderidéen til andre lande, f.eks. Den for den ukendte drengespejder, der førte den senere grundlægger af Boy Scouts of America gennem tågen i London og ikke tog imod en belønning med årsagen : “ Jeg er spejder. "(Tysk:" Jeg er spejder. ") [6]

Den hurtige ekspansion blev understøttet af, at ungdom på omtrent samme tid blev opdaget som en selvstændig livsfase, og forskellige uddannelseskoncepter til håndtering af denne aldersgruppe blev udviklet. [7] Parallelt med spejderbevægelsen opstod andre ungdomsforeninger og organisationer, f.eks. Den kristne sammenslutning af unge mænd , den tyske Wandervogel eller arbejdernes ungdomsbevægelse . I Tyskland faldt spejderbevægelsens grundlæggende fase sammen med den første fase af reformpædagogikken og grundlæggelsen af ​​skoler.

Udvidelse af spejderbevægelsen

Olave Baden-Powell , ca. 1925.

Det første store spejdermøde fandt sted i 1909 med mere end 11.000 deltagere på Crystal Palace i London. Baden-Powell blev overrasket, da han mødte piger der, der kaldte sig pigespejdere, da hans opdragelsesopfattelse kun var rettet mod drenge. For pigerne blev pigeguiderne (pigespejdere; i USA pigespejdere ) grundlagt i 1910, ledet af hans søster Agnes Baden-Powell . I 1916 påtog Olave Baden-Powell , Baden-Powells kone, denne opgave. [8.]

Så snart ville forbinde drenge under 12 spejdergrupper i 1914 for dem Wölflingsarbeit introducerede hvis arbejde danner fokusere mere på spil orienteret. For de aldrende spejdere blev roverarbejde udviklet i 1919 som den tredje aldersgruppe, hvis kerne er service til samfundet. Samme år donerede William De Bois Maclaren Gilwell Park -grunden til Boy Scouts Association, som de brugte som et træningscenter for spejderledere. Det første Woodbadge -kursus for ledere fandt sted der kun seks uger efter overdragelsen.

I 1920 blev Boy Scouts International Bureau grundlagt i London for mandlige spejdere, hvor spejderforeningerne verden over arbejdede sammen, og som senere skiftede navn til World Organization of the Scout Movement (WOSM). [9] Det Internationale Råd blev oprettet allerede i 1919 for internationalt samarbejde mellem pigeguiderne , hvorfra World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) opstod i 1928. [8.]

I 1941 døde Baden-Powell i Nyeri , Kenya, i en alder af næsten 84 år. I sit sidste brev forlod han spejderbevægelsen med den, der nok er den vigtigste sætning den dag i dag: "Prøv at forlade verden lidt bedre, end du fandt den." [10] Hans kone Olave, verdens øverste guide siden 1932 , døde i 1977.

Arrangementer og centre

Karikatur af Punch til Jamboree 1920.

Kun to år efter afslutningen på den første verdenskrig fandt det første World Scout Meeting sted i London i 1920. Omkring 8000 spejdere fra 27 lande deltog i denne World Scout Jamboree . De udnævnte spontant Baden-Powell til verdens spejder . Siden da har der været afholdt jamboreer hvert fjerde år. Andre vigtige World Scout Jamborees var Jamboree de la Paix, der blev afholdt i Frankrig i 1947 efter pausen, der blev tvunget af Anden Verdenskrig , og 1957 Jubilee Jamboree i England til 50 -årsdagen for spejderbevægelsen og hundredeårsdagen for Baden -Powell. I 1979 blev World Scout Jamboree aflyst for første gang siden Anden Verdenskrig på grund af den islamiske revolution i Iran . I stedet blev der afholdt et World Jamboree Year . Piger fra co-pædagogiske WOSM medlemsforeninger fik lov til at deltage i World Scout Jamboree i Canada for første gang i 1983. [11]

I 1931 fandt den første World Scout Moot for Rover sted i Kandersteg, et møde mellem de ældre spejdere. I 1939 mødtes 4.000 pigespejdere i Ungarn til den første verdenslejr for pigespejdere Pax Ting . WAGGGS har ikke udført verdenslagre siden 1957.

Ud over World Scout Jamborees og World Scout Moots fandt der to årlige internationale begivenheder sted i anden halvdel af det 20. århundrede, hvor grupper kan deltage fra deres hjemby: 1958 Jamboree-on-the-Air , som kommunikerer via radio og i 1997 Jamboree på Internettet .

Samtidig med at dette netværksnetværk blev oprettet, blev der oprettet talrige spejdercentre, hvoraf de vigtigste drives af verdensforeningerne. International Scout Chalet blev grundlagt i 1923 i Kandersteg, Schweiz, som verdens centrum for WOSM. WAGGGS åbnede sit første verdenscenter, Our Chalet i Adelboden, Schweiz, i 1932, efterfulgt af Our Ark i London i 1939 (omdøbt til Olave House i 1963, forladt i 1990). Der var også Our Cabaña i Morelos i Mexico i 1957, Sangam i Pune i Indien i 1966 og Pax Lodge i London i 1990 (som erstatning for Olave House ). Den førnævnte Gilwell Park er også et af centrene af global betydning, selvom den stadig tilhører British Boy Scout Association i dag.

Modernisering og spin-offs

Allerede i spejderbevægelsens stiftelsesfase opstod flere konkurrerende spejderforeninger i mange lande, der som regel ikke eksisterede i lang tid, fordi deres antal medlemmer var for lille til permanent uafhængighed, eller fordi de sluttede sig sammen i paraplyorganisationer. Uden for Tyskland var det først i 1960’erne, at der var en fornyet og stigende opdeling i forskellige spejderforeninger, som dog kun udgør en lille del af det samlede antal spejdere. Hovedårsagen til denne udvikling var moderniseringsindsatsen hos de store foreninger, som af enkeltpersoner blev opfattet som opgaven med den originale spejdermetode ifølge Baden-Powell.

To små internationale paraplyorganisationer opstod fra disse modbevægelser. I 1956 blev Fédération du Scoutisme Européen grundlagt i Köln, der blev omdøbt til Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe i 1978 efter en omlægning. Især fremmer det spejdergruppernes religiøse bånd og orientering. I 1996 blev World Federation of Independent Scouts oprettet , hvis formål er at tilbyde spejderforeninger, der ikke er medlemmer af WOSM eller WAGGGS, en international paraply.

Reaktionerne på disse splittelser har været og er fortsat meget forskellige, på nationalt plan spænder de fra at arbejde med dem til at ignorere grupperne til retssager om udtrykket spejder, som er et varemærke i nogle lande. WOSM anerkender generelt disse foreninger som spejdere, men beklager, at de ikke er medlem af en samlet verdensforening.

Spejdere i totalitære stater: Mellem forbud og samarbejde

I totalitære stater er spejderforeningerne gentagne gange blevet forbudt, inkorporeret i statslige ungdomsorganisationer eller sat under statskontrol. Da den politiske uafhængighed af den pågældende forening generelt var begrænset i de sidste to sager, suspenderede verdensforeningerne WAGGGS og WOSM de respektive foreninger eller udelukkede dem helt. Årsagerne til forbuddene eller statens kontrolforanstaltninger varierede meget afhængigt af det politiske system i den respektive stat. I socialistiske lande blev spejderbevægelsen anklaget for at være en borgerlig reaktionær bevægelse, mens der i lande formet af fascisme blev argumenteret for, at spejderbevægelsen var formet af dens internationalitet som socialist.

Især grundlagde spejderne, der flygtede fra de socialistiske stater, foreninger i eksil, hvoraf nogle stadig eksisterer i dag. Nogle af disse grupper var forbundet med de respektive nationale sammenslutninger i værtslandet, andre forblev uafhængige. Efter jerntæppets fald etablerede WOSM et informationskontor i Moskva i 1990. [11] Som følge heraf opstod spejdergrupper i alle de tidligere socialistiske stater, der ofte fulgte op fra traditionerne på tiden før deres forbud. Denne genopbygning blev ofte understøttet af eksilgrupperne.

Kort efter anden verdenskrig blev de polske og jugoslaviske foreninger for eksempel sat under statskontrol, og de måtte derefter orientere deres uddannelsessystem til statslige retningslinjer. De blev derfor udelukket fra WOSM. I Polen skabte den statskontrollerede spejderforening parallelle underjordiske strukturer, der fortsatte med at arbejde efter den originale spejdermetode.

Udvikling i det tysktalende område

Tyske spejdere lejr med Kohten

Spejderbevægelsen nåede det tysktalende område kort efter, at den blev grundlagt i England i 1907. I næsten alle tysktalende lande, før Første Verdenskrig, blev der dannet spejdergrupper, der kom sammen i forskellige foreninger, ofte adskilt af køn og trossamfund.

Mens spejderforeningerne i næsten alle lande fortsatte med at udvikle sig jævnt på grundlag af Scouting for Boys og tæt baseret på det engelske træningssystem frem til Anden Verdenskrig, ramte den tyske spejder (og i mindre grad også den østrigske) kontakt med Wandervogel -bevægelsen på en særlig måde: Spejderforeningerne blev en del af ungdomsbevægelsen , de fusionerede den engelske spejderes former med den vandrende fugls. Som et resultat udviklede forskellige bevægelser af fornyelse sig inden for fraktionerne, hvilket førte til opdeling og forening af forskellige mindre og større fraktioner. Den såkaldte bündische ungdom med en række Pathfinder, Wandervogel og Young shaft -Bünden opstod.

Efter at nationalsocialisternes magtovertagelse blev opløst i 1933 og 1934, er Tyskland ikke konfessionelle spejderforeninger og deres medlemmer i Hitlerungdommen overført. Deominationsforeningerne var i stand til at vare længere med alvorlige begrænsninger af deres arbejde, men blev også forbudt af Gestapo senest i 1938. Under anden verdenskrig ramte den samme skæbne spejderforeningerne i de lande, der var besat af det tyske rige .

Efter Anden Verdenskrig blev spejderforeningerne genopbygget i de vestlige zoner. I den sovjetiske besættelseszone og senere i Den tyske demokratiske republik var spejdning stadig forbudt; den eneste tilladte ungdomsorganisation var den frie tyske ungdom , hvis børns organisation, pionerorganisationen Ernst Thälmann , var modelleret efter spejderbevægelsen. [12] [13]

I næsten alle tysktalende lande gik spejderforeningerne sammen om at danne paraplyorganisationer eller overordnede organisationer for at gøre det muligt for alle spejdere at blive medlemmer af verdensforeningerne WAGGGS og WOSM. Alligevel fortsatte Tyskland i Forbundsrepublikken efter den indledende opbygningsfase igen en stigende fragmentering af spejdere, først igen i konflikten scoutistisch - bündisch moor, senere forstærket i konfrontationen mellem traditionelle og progressive spejdere, som foreslået af de mange mange organisationer værdiskift mod slutningen af ​​1960'erne bliver også involveret politisk.

I den sidste tredjedel af det 20. århundrede åbnede de fleste spejderforeninger for drenge og piger for det modsatte køn eller fusionerede med lignende orienterede grupper for at danne co-pædagogiske foreninger.

Efter den politiske ændring i DDR blev der også oprettet spejdergrupper der fra 1990 og frem. I stor udstrækning var de inspireret af de vesttyske foreninger eller var baseret på dem. De fleste af de nye grupper sluttede sig hurtigt til disse grupper, men på nogle områder opstod der også uafhængige foreninger. Samlet set er antallet og størrelsen af ​​spejdergrupperne i det østlige Tyskland stadig betydeligt mindre end i sammenlignelige vesttyske områder.

På omtrent samme tid som ekspansionen til det østlige Tyskland opstod forskellige frikirkelige spejderforeninger, især i Tyskland, og nogle af dem voksede meget hurtigt og stærkt. Med Royal Rangers og Christian Boy Scouts og Boy Scouts fra Advent Youth inkluderer de også to internationale foreninger med grupper i Østrig og Schweiz.

Spejderbevægelsens strukturer og organisationer

Verdensomspændende strukturer

Inden for verdens spejderbevægelse er der to separate store verdensforeninger: Spejderbevægelsens Verdensorganisation (WOSM; omkring 31 millioner medlemmer i 161 lande), som oprindeligt kun accepterede mandlige spejdere, men har været en co-uddannelsesforening siden omkring 1990 , og World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS; omkring 10 millioner medlemmer i 144 lande) for pigespejdere , hvor drenge og mænd også er optaget i enkeltsager. Begge verdensforeninger accepterer kun et nationalt medlem hver; derfor, fra lande med flere spejderforeninger, er paraplyorganisationer ofte medlemmer af WOSM og WAGGGS. Før 1990 registrerede co -pædagogiske foreninger for det meste mandlige medlemmer på WOSM og kvindelige medlemmer på WAGGGS; i dag accepteres denne procedure ikke længere af WOSM, en medlemsregistrering mellem begge organisationer afvises, når nye medlemsforeninger accepteres.

WOSM og WAGGGS samarbejder inden for mange arbejdsområder, men sætter forskellige prioriteter på grund af forskellene mellem medlemsorganisationerne, især på grund af de forskellige sociale interesser for deres medlemmer. Mens WOSM ser sig selv som en global uddannelsesbevægelse, lægger WAGGGS stor vægt på den juridiske og reelle ligestilling mellem kvinder og piger og ser sig frem for alt som en emancipationsbevægelse . Disse forskellige orienteringer har også indflydelse på verdensforeningernes arbejdsformer. For eksempel gennemfører WAGGGS ikke længere verdenslejre; dets internationale arbejde fokuserer mere på træningskurser og seminarer i de fire verdenscentre og Tænkedagen .

De to store verdensforeninger er opdelt i regioner, der for det meste svarer til kontinenterne. De holder deres egne arrangementer. Inden for WOSM og WAGGGS er der arbejdsgrupper af spejderforeninger, der udfører lignende arbejde eller står over for lignende problemer. Et fokus for disse samarbejder er på det religiøse område.

Udover de to store verdensforeninger WOSM og WAGGGS er der flere små uafhængige foreninger, der gør deres medlemsforeninger i stand til at deltage i det internationale spejderfællesskab. Disse omfatter World Federation of Independent Scouts (WFIS; omkring 35.000 medlemmer i 40 lande), Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe (UIGSE; omkring 70.000 medlemmer i 20 lande), Confédération Européenne de Scoutisme (CES; i seks lande) og World Scouts Order (OWS; repræsenteret i 14 lande).

Ifølge WOSM er der ingen spejderforeninger i kun fem lande ( Cuba , Andorra , Folkerepublikken Kina - med undtagelse af Hong Kong og Macau -, Nordkorea , Laos ). [1]

Nationale spejderforeninger

Der er to grundmodeller verden over for de nationale sammenslutninger af spejdere. Typen af ​​den store spejderforening, som næsten alle spejdergrupper i landet tilhører, er særlig udbredt i engelsktalende lande. I disse kan de enkelte lokale grupper (normalt omtalt som stammen i Tyskland) derefter beslutte, om de vil fokusere på børn og unge af en religion, eller om de er åbne for alle. På kontinentaleuropa og de frankofoniske lande orienterer spejderforeningerne sig derimod ofte mod de enkelte trossamfund og religioner; Som regel slutter disse konfessionelle foreninger sig derefter, som i Tyskland og Frankrig, til at danne nationale paraplyforeninger, gennem hvilke medlemskab af WOSM og WAGGGS organiseres.

Aldersniveauer og arbejdsformer

For at sikre alderssvarende arbejde opdeler næsten alle spejderforeninger deres medlemmer i forskellige aldersgrupper, hver med sit eget fokus. Betegnelserne for aldersgrupperne varierer fra forening til forening, og ofte tilbydes ikke alle niveauer. Die Übergänge zwischen den einzelnen Stufen sind häufig fließend, sie hängen auch von der Reife des Betroffenen ab. Die gebräuchlichsten Bezeichnungen sind:

Alter allgemein Österreich Schweiz Liechtenstein Deutschland Luxemburg Niederlande
5–6 Jahre Biber Biber (nur in einzelnen Gruppen) Biber Biber (nur in einzelnen Verbänden) Beaver bzw. Biber Bevers
6–11 Jahre Wölflinge Wichtel/Wölflinge Wölfe Bienle /Wölfle Wölflinge/Wichtel Wëllefcher Welpen
11–13 Jahre (Jung-)Pfadfinder Guides/Späher Pfadi Pfadfinder (Jung-)Pfadfinder Scouten/Guiden bzw. Aventuren/Explorer Scouts
14–16 Jahre Pfadfinder Caravelles/Explorer Pio Pfadfinder Pfadfinder Explorer bzw. Caravellen/Pionéier Scouts (bis 15 Jahre)
16–18 Jahre Ranger/Rover Ranger/Rover Pio/Rover/Leiter Pioniere Ranger/Rover/Leiter Explorer bzw. Caravellen/Pionéier Explorers
18–21/25 Jahre Ranger/Rover Ranger/Rover/Leiter Rover/Leiter Rover/Leiter Ranger/Rover/Leiter Ranger/Rover/Cheffen Roverscout
ab 21 Jahre Leiter/Erwachsener Pfadfinderführer bzw. -leiter Rover/Leiter Rover/Leiter Ranger/Rover/Leiter/
Erwachsener
Ranger/Rover/Cheffen Leiter

Details zur Einteilung der Altersstufen innerhalb eines Verbandes finden sich in der Regel im jeweiligen Artikel.

In einigen Verbänden gibt es noch die Biberstufe, die vor den Wölflingen kommt. Während jedoch auch schon mit den Wölflingen pfadfinderisch gearbeitet wird, handelt es sich dabei jedoch um eine reine Spielgruppe.

Eigenständige Leiter- und Erwachsenen-Stufen finden sich nur bei einem kleinen Teil der Pfadfinderverbände, sehr häufig verlassen Erwachsene ohne Leitungsaufgabe die Verbände und schließen sich einer Altpfadfindergilde an. Eine besondere Form der Erwachsenenarbeit ist die in Deutschland in einigen evangelischen Verbänden geübte Kreuzpfadfinderarbeit .

Neben den „klassischen“ Pfadfindergruppen gibt es in vielen Ländern besondere Arbeitsbereiche, wie beispielsweise Seepfadfinder oder Luftpfadfinder. Die Arbeitsform Pfadfinder Trotz Allem (PTA) (in Österreich seit 1995: Pfadfinder Wie Alle (PWA)) richtet sich an Menschen mit verschiedenen Behinderungsformen.

Pfadfinderverbände im deutschsprachigen Raum

Die unten aufgeführten Pfadfinderverbände im deutschsprachigen Raum gliedern sich unterhalb der nationalen Ebene in Abhängigkeit von der Verbands- und Landesgröße in überregionale und regionale Zusammenschlüsse (beispielsweise: Diözesanverbände, Landesmarken, Gaue, Bezirke, Regionen, Kantonalverbände ), die sich aus den einzelnen Stämmen (Ortsgruppen; in Österreich: Gruppen, in der Schweiz: Abteilungen) zusammensetzen. Diese wiederum umfassen meist alle Meuten ( Wölflingsgruppen ), Sippen (in Österreich: Patrullen, in der Schweiz: Patrouillen) und Roverrunden eines Ortes oder Stadtteils.

Belgien

Die in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens aktiven Pfadfindergruppen gehören zu den miteinander kooperierenden Verbänden Les Scouts (überkonfessionell) und Guides Catholiques de Belgique (GCB) (katholisch). Die regionalen Zusammenschlüsse Region Hohe Seen (Les Scouts) und Distrikt obere Weser (GCB) umfassen sowohl die deutschsprachigen wie auch die französischsprachigen Gruppen. Beide Verbände gehören zum belgischen Dachverband Guidisme et Scoutisme en Belgique/Gidsen- en Scoutsbeweging in België , der Mitglied von WAGGGS und WOSM ist. Insgesamt sind in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens etwa 1.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aktiv.

Deutschland

Sonderbriefmarke von 1985 zur 30. Weltpfadfinderkonferenz in München
100 Jahre Pfadfinder: Deutsche Sonderbriefmarke von 2007

In Deutschland haben sich fünf Verbände zum Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände und zum Ring deutscher Pfadfinderverbände zusammengeschlossen. Beide Ringe umfassen je einen katholischen, evangelischen, moslemischen und interkonfessionellen Pfadfinderverband. Dem „weiblichen“ Ring gehören die Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG), der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands (BMPPD) und der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) an, dem „männlichen“ Ring gehören dieDeutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), der VCP, der BMPPD und der BdP an. Der Ring deutscher Pfadfinderverbände ist seit 1950 Mitglied von WOSM, der Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände wurde im gleichen Jahr von WAGGGS aufgenommen. Trotz der traditionellen Unterteilung in „weibliche“ und „männliche“ Verbände sind die genannten Verbände mit Ausnahme der PSG koedukativ .

Neben den fünf sogenannten ‚Ringverbänden' gibt es mehr als 140 weitere Pfadfinderbünde in Deutschland. Zu den größten unter ihnen zählen der Deutsche Pfadfinderverband (DPV; ein Dachverband verschiedener interkonfessioneller Bünde), die Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD), die Christlichen Pfadfinder Royal Rangers (RR), die Christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend (CPA), derRing Evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP) und der Deutsche Pfadfinderbund (DPB). [14]

Die Mitgliederzahlen der zehn größten deutschen Pfadfinderverbände liegen nach deren eigenen Angaben bei den in der folgenden Tabelle dargestellten Werten. Diese Zahlen gelten innerhalb der deutschen Pfadfinderbewegung als umstritten, da von den einzelnen Verbänden unterschiedliche Zählweisen und Mitgliedschaftskriterien angewendet werden.

VerbandDPSG VCP BdP DPV RR PSGREGP CPA CPD DPB
Mitglieder 95.000 [15] 47.000 [16] 30.000 [17] 29.000 [18] 22.858 [19] 10.000 [20] 6.300 [21] 4.500 [22] 4.200 [23] 2.500 [24]

Insgesamt gibt es mehr als 260.000 Pfadfinder in Deutschland, die sich auf die in der Tabelle genannten Verbände und zahlreiche kleinere Organisationen verteilen. Das Größenspektrum reicht von der etwa 95.000 Mitglieder starken DPSG bis zu den so genannten VW-Bus -Bünden, die in besagten passen sollen.

Nahezu alle deutschen Pfadfindergruppen sind in den alten Bundesländern angesiedelt, der Anteil der ostdeutschen Pfadfinder an der Gesamtzahl macht weniger als 5 % aus.

Liechtenstein

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins (PPL) haben etwa 850 Mitglieder und sind der nationale Mitgliedsverband von WOSM und WAGGGS. Die PPL sind in zehn Abteilungen (Ortsgruppen) gegliedert. Sie wurden 1931 von Alexander Frick gegründet.

Luxemburg

Die luxemburgische Pfadfinderbewegung wird durch zwei Verbände in den Weltorganisationen vertreten. WAGGGS-Mitglied sind die katholischen Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS). Die Luxembourg Boy Scout Association vertritt die laïzistische Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL) und die katholischen LGS bei WOSM. Zusammengenommen haben beide Verbände etwa 7500 Mitglieder.

Auch in Luxemburg gibt es mehrere kleinere Verbände, unter ihnen die „Royal Rangers“.

Österreich

Der in Österreich von WAGGGS und WOSM anerkannte Verband heißt Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ). Er hat circa 85.000 Mitglieder in 300 Gruppen (Stand 2008). Die PPÖ gliedern sich in neun Landesverbände, diese wiederum in Bezirke bzw. Regionen (in Wien: Kolonnen), denen die einzelnen Gruppen angehören.

Neben den PPÖ existiert mit dem Österreichischen Pfadfinderbund (ÖPB) ein zweiter landesweiter Pfadfinderverband mit etwa 3000 Mitgliedern. Der ÖPB und die PPÖ haben 1995 einen Kooperationsvertrag vereinbart. Außerdem existiert die Pfadfindergilde , der die Altpfadfinder sowohl der PPÖ als auch des ÖPB angehören.

Daneben gibt es noch kleinere Pfadfinderverbände, zu denen die „ Katholische Pfadfinderschaft Europas – Österreich“, die „Royal Rangers“, die Adventwacht (ADWA) , die „ AP-Scouts “, die „Europa Scouts“, die „Muslimischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs (MPÖ)“ und die „Pfadfinder in Niederösterreich“ gehören.

Schweiz

Der Verband der Pfadfinder und Pfadfinderinnen in der Schweiz heißt Pfadibewegung Schweiz (PBS). Sie ist Mitglied von WOSM und WAGGGS. Die PBS gliedert sich in 22 Kantonalverbände. Diese sind jeweils wieder in Bezirke, Korps oder Regionen aufgeteilt, welche wiederum die mehr als 550 Abteilungen unter sich vereinen. Momentan hat die PBS rund 47.000 Mitglieder (Stand 2018) und ist die größte Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz.

Neben der PBS gibt es noch einige kleinere Gruppierungen, die nicht Mitglied der zwei Weltverbände WAGGGS und WOSM sind. Zu ihnen gehören die „Schweizerische Pfadfinderschaft Europas/Scoutisme Européen Suisse“, der „Feuerkreis Niklaus von Flüe“ und die „Royal Rangers“.

Südtirol (Italien)

In Südtirol existiert mit der Südtiroler Pfadfinderschaft ein deutschsprachiger Pfadfinderverband mit etwa 600 Mitgliedern, der sich in seiner Arbeit an derDPSG orientiert. Er ist über die Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) Mitglied der Federazione Italiana dello Scautismo (FIS) und damit von WOSM und WAGGGS. Zusätzlich unterhalten auch AGESCI und der zweite Mitgliedsverband der FIS, das Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI), eigene italienischsprachige Gruppen in Südtirol.

Symbole

Das Symbol der männlichen Pfadfinder ist die Lilie , graphisch wird aber eigentlich eine Fleur-de-Lis verwendet, das der weiblichen ein Kleeblatt . Die Lilie wird teilweise auch als geschlechterübergreifendes Symbol für alle Pfadfinder verwendet.

Besondere Einflüsse in Deutschland

Zwischen 1918 und 1933 wurden die Pfadfinder in Deutschland stark von der Jugendbewegung und damit von den Ideen der Wandervogel -Bewegung und der Bündischen Jugend beeinflusst. Diese Einflüsse wirken heute in der deutschen Pfadfinderbewegung fort. Vor allem darin unterscheiden sich die heutigen deutschen Pfadfinder von den Pfadfinderverbänden anderer Länder. Allerdings gibt es innerhalb der deutschen Pfadfinderbewegung Unterschiede, wie stark und auf welche Weise die einzelnen Gruppen durch die Jugendbewegung beeinflusst sind.

Traditionen und Formen, die aus der internationalen Pfadfinderbewegung stammen, sind unter anderem:

 • das Motto Allzeit bereit und der Pfadfindergruß Gut Pfad ,
 • das Pfadfindergesetz und das Pfadfinderversprechen ,
 • der Pfadfindergruß mit der linken Hand,
 • die Pfadfinderkluft (oder auch Pfadfindertracht),
 • das Truppprinzip, bei dem in einem Trupp nur Gruppen der gleichen Altersstufe zusammengeschlossen sind,
 • die Leitung der Gruppen hauptsächlich durch Erwachsene , bei der Jugendliche lediglich Kleingruppen teilautonom führen können, die Verantwortung für die Gruppen aber immer bei erwachsenen Leitern liegt.

Aus der deutschen Jugendbewegung beziehungsweise der Bündischen Jugend kommen zum Beispiel:

Insgesamt hat sich dadurch in der deutschen Pfadfinderbewegung ein stärkerer Bezug auf Arbeit in der Natur und Abenteuer als in anderen Ländern erhalten.

Literatur

 • Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Baden-Powell of Gilwell: Pfadfinder . Georgs-Verlag, Neuss 1996, ISBN 3-927349-41-0 (Originaltitel: Scouting for Boys . Übersetzt von Christa Brüchle).
 • Hans E. Gerr : Pfadfinden . Erziehungsziele, pädagogische Grundsätze und bedürfnisorientierte Arbeit in den Altersstufen. Ungekürzte Ausgabe, 1. Auflage. Deutscher Spurbuchverlag, Baunach 1998, ISBN 3-88778-222-4 .
 • Hans E. Gerr: Pfadfindererziehung . Baden-Powells Entwurf e. Erziehung durch Scouting; Einflüsse u. Entwicklungstendenzen. Mit 43 Karikaturen von Baden-Powell. Ungekürzte Ausgabe, 2. Auflage. Deutscher Spurbuchverlag, Baunach 1996, ISBN 3-88778-150-3 .
 • Hans E. Gerr: Die Pfadfindermethode . Zur Aktualität pfadfinderischer Erziehungsgrundsätze; Praxisbeispiele und Handlungsformen. Ungekürzte Ausgabe, 1. Auflage. Deutscher Spurbuchverlag, Baunach 2000, ISBN 3-88778-246-1 .
 • Hans E. Gerr: Pfadfinden – Weg einer Selbsterziehung zum wertorientierten Handeln . Eine Einführung in die Pfadfinderpädagogik. Ungekürzte Ausgabe, 1. Auflage. Disserta Verlag, Hamburg 2014, ISBN 978-3-95425-584-9 .
 • Alexander Lion (Hrsg.): Das Pfadfinderbuch . Nach General Baden-Powells „Scouting for Boys“ / unter Mitwirkung von Offizieren und Schulmännern. Nachdruck der Ausgabe Verlag der Ärztlichen Rundschau Gmelin, München 1909 Auflage. Edition Hinkel, Deutscher Spurbuchverlag, Baunach 1987, ISBN 3-88778-164-3 .
 • László Nagy: 250 Millionen Pfadfinder – rund um die Welt . Panorama, Altstätten SG 1984, ISBN 3-907506-42-1 (Originaltitel: Deux cent cinquante millions de scouts . Übersetzt von Wiltrud Weber).
 • Hubert Röser, Thomas Römer (Hrsg.): Pfadfinder-Lexikon . Georgs-Verlag, Neuß 1999, ISBN 3-927349-52-6 .
 • Die Grundlagen der Pfadfinderbewegung / World Organization of the Scout Movement . Georgs-Verlag, Remscheid 1997, ISBN 3-927349-44-5 .
 • Eckart Conze , Matthias Witte (Hrsg.): Pfadfinden. Eine globale Erziehungs- und Bildungsidee aus interdisziplinärer Perspektive . VS-Verlag, Wiesbaden 2012, ISBN 978-3-531-18138-7 .

Weblinks

Commons : Pfadfinder – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Pfadfinder – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Weltpfadfinderbewegung

Geschichte der Weltpfadfinderbewegung

Pfadfinderportale und große Verbände im deutschsprachigen Raum

Einzelnachweise

 1. a b National Scouting Organizations – Potential Member Countries. Unterkapitel „Countries with no Scouting“. Abgerufen am 17. Oktober 2016 (englisch).
 2. Report on the Discussion on the Fundamental Principles of WAGGGS and WOSM (pdf, 308 kB), aufgerufen am 2. Mai 2011
 3. a b c d WOSM-Constitution ( Memento vom 17. August 2011 im Internet Archive ) (pdf, 47 kB) übersetzt nach Die Grundlagen der Pfadfinderbewegung ( Memento vom 1. Februar 2012 im Internet Archive ), beide aufgerufen am 2. Mai 2011
 4. Scouting Milestons: Brownsea Island and its significance. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 14. Juni 2011 ; abgerufen am 14. Januar 2007 (englisch).
 5. a b usscouts.org: Brownsea Camp , aufgerufen am 14. Januar 2007
 6. usscouts.org: BSA Description and History , aufgerufen am 14. Januar 2007
 7. Lutz Roth: Die Erfindung des Jugendlichen. Weinheim 1983, ISBN 3-7799-0566-3 .
 8. a b World Association of Girl Guides and Girl Scouts: Trefoil Round the World , S. 5ff. London 1997, ISBN 0-900827-75-0 .
 9. World Scout Bureau: Scouting 'round the World , S. 157. Genf 1979, ISBN 2-88052-001-0 .
 10. BP's last message ( Memento vom 21. Januar 2007 im Internet Archive ) übersetzt nach BPs letzter Brief , beide aufgerufen am 2. Mai 2011
 11. a b scout.org: Milestones of World Scouting ( Memento vom 30. Mai 2013 im Internet Archive ), aufgerufen am 14. Januar 2007
 12. Heiko Müller: „Kinder müssen Klassenkämpfer werden!“ Der kommunistische Kinderverband in der Weimarer Republik (1920–1933). Tectum Verlag, Marburg 2013, ISBN 978-3-8288-3103-2 , S. 73. [zur Vorbildfunktion der Pfadfinderbewegung für den Kommunistischen Kinderverband und die Leninpioniere , beides Vorbilder der Pionierorganisation Ernst Thälmann]
 13. Alexander Bolz, Jörgpeter Lund, Wilfried Possner: Die Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ in der DDR. Historische und theoretische Reminiszenzen (= Hefte zur DDR-Geschichte, Nr. 116). Helle Panke, Berlin 2009, S. 18.
 14. Kurzdarstellungen von etwa 160 deutschen Bünden (Stand: 3/2010) bietet der Pfadfinder-Treffpunkt .
 15. Wer wir sind.Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg , abgerufen am 23. November 2015 .
 16. Der Verband. Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder , abgerufen am 19. Oktober 2012 .
 17. Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Stadtjugendring Augsburg, abgerufen am 31. März 2010 .
 18. Selbstdarstellung des DPV. (Nicht mehr online verfügbar.) Deutscher Pfadfinderverband , archiviert vom Original am 17. März 2013 ; abgerufen am 31. März 2010 .
 19. Auskunft Öffentlichkeitsarbeit des Royal-Rangers-Bundesbüros, Winterbach, vom 20. Januar 2021 (Stand: 31. Dezember 2020); Vgl. Struktur & Verwaltung auf royal-rangers.de
 20. 100 Jahre Pfadfinden (Pressemitteilung). (Nicht mehr online verfügbar.) Pfadfinderinnenschaft St. Georg , Diözesanverband Mainz, archiviert vom Original am 31. Januar 2008 ; abgerufen am 31. März 2010 .
 21. Homepage. (Nicht mehr online verfügbar.)Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder , archiviert vom Original am 11. November 2013 ; abgerufen am 22. Februar 2014 .
 22. Wir sind die CPA Mittelrhein. (Nicht mehr online verfügbar.) Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend Mittelrhein, archiviert vom Original am 22. August 2010 ; abgerufen am 31. März 2010 .
 23. Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands. (Nicht mehr online verfügbar.) Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands , archiviert vom Original am 7. September 2014 ; abgerufen am 31. März 2010 .
 24. Der Deutsche Pfadfinderbund. (Nicht mehr online verfügbar.) Deutscher Pfadfinderbund , archiviert vom Original am 3. April 2008 ; abgerufen am 31. März 2010 .