Dette er en fremragende vare.
Denne artikel findes også som en lydversion.

filosofi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Raphaels Skole i Athen med de idealiserede repræsentationer af grundlæggerne af vestlig filosofi. Selvom det siden Platon primært har været et spørgsmål om skriftlig afhandling, er animeret samtale en vigtig del af det filosofiske liv den dag i dag.

Filosofi ( oldgræsk φιλοσοφία philosophía , latiniseret filosofi , bogstaveligt talt "kærlighed til visdom") forsøger at forstå, fortolke og forstå verden og menneskelig eksistens .

Filosofi adskiller sig fra andre videnskabelige discipliner ved, at den ofte ikke er begrænset til et særligt område eller en bestemt metodologi , men er karakteriseret ved karakteren af ​​dens spørgsmål og dens særlige tilgang til dens forskelligartede fagområder.

Denne artikel beskriver den vestlige (også: occidental) filosofi, der begyndte i det 6. århundrede f.Kr. F.Kr. i det antikke Grækenland , behandlet. Traditionerne inden for jødisk og islamisk filosofi , som på mange måder er forbundet med vestlig filosofi, og traditionerne i afrikansk og østlig filosofi , der oprindeligt var uafhængige af dem, behandles ikke her.

Systematisk og videnskabeligt orienteret tænkning udviklet i gammel filosofi . I løbet af århundrederne har de forskellige metoder og discipliner ved udforskning af verden og videnskaber differentieret sig direkte eller indirekte fra filosofi, nogle gange også i modsætning til irrationelle eller religiøse verdensopfattelser eller myter .

Filosofiens kerneområder er logik (som videnskaben om konsekvent tænkning), etik (som videnskaben om den rigtige handling) og metafysik (som videnskaben om de første årsager til væren og virkeligheden ). Yderligere grundlæggende discipliner er epistemologi og videnskabsfilosofi , der omhandler mulighederne for at opnå viden generelt og specifikt om de forskellige individuelle videnskabers viden.

introduktion

Der er problemer, der ikke, eller kun utilstrækkeligt, kan håndteres ved hjælp af de nøjagtige videnskaber: spørgsmålene om, hvad der er "godt" og "dårligt", hvad "retfærdighed" betyder, om der er en Gud, om der er en udødelig sjæl eller hvad " meningen med livet " er.

En anden klasse spørgsmål kan faktisk ikke være genstand for f.eks. B. være naturvidenskab:

 • Selvom biologien undersøger de levende væseners verden, kan den ikke afgøre, hvad der er " essensen " af levende ting, om og hvornår levende organismer kan blive dræbt, eller hvilke rettigheder og forpligtelser menneskeliv omfatter.
 • Ved hjælp af fysik og matematik kan naturlove udtrykkes, men ingen naturvidenskab kan besvare spørgsmålet om naturen overhovedet er struktureret efter love.
 • Jura studerer og bestemmer, hvornår der sker noget i overensstemmelse med loven; men hvad ønskeligt indhold af lovkodeksen skal være, overstiger dette sit omfang.
 • Generelt opstår spørgsmålet ikke kun med hensyn til hver enkelt videnskab, men grundlæggende hvordan vi skal håndtere den viden, der er opnået fra den.
 • Derudover er der spørgsmål, der berører tankens grænser, såsom spørgsmålet om, hvorvidt den virkelighed, der opleves individuelt i dette øjeblik, faktisk eksisterer.

I alle sådanne tilfælde fejler de enkelte videnskabers forklaringsmodeller, det er filosofiske spørgsmål.

Den græske filosof Platon (428/27 - 348/47 fvt) havde derfor tvivl om det billede, mennesket udviklede af sig selv og af verden. I sin berømte allegori om hulen [1] afspejlede han blandt andet den begrænsede opfattelse og viden hos almindelige mennesker. Han sidder ved siden af ​​hinanden i en hule med sin egen slags, alle bundet på en sådan måde, at de kun kan se lige frem på hulmuren foran dem. Lys giver en ild, der brænder langt bagefter folket i den fjerne del af hulen. Mellem menneskerne og ilden - også i ryggen - er der en mur, bag hvilken forskellige genstande bæres og flyttes, som tårner over muren og fremstår som mobile skygger for de mennesker, der er fastgjort på dens hulmur. Stemmer og lyde fra trængsel og jag bag væggen ville derfor også af de faste observatører skulle betragtes som skabelsen af ​​skyggerne foran deres øjne. Med dette scenario kontrasterer Platon den "virkelige" verden, vi kender i sollyset uden for hulen, og gør det gennem dette trick forståeligt, hvorfor filosoffer sætter spørgsmålstegn ved sandheden, det vil sige nærhed til virkeligheden af ​​menneskelig opfattelse.

Filosofi behandler for det meste spørgsmål, der virker helt naturlige i hverdagen: "Du bør ikke dræbe", "Demokrati er det bedste af alle former for styre", "Sandheden er det, der kan verificeres", "Verden er, hvad der findes i univers "Eller" Tankerne er frie ". For nogle filosoffer er bare det øjeblik, hvor sådanne overbevisninger, hvor spørgsmålet gik Hængselfritaget spørgsmål er værdigt filosofiens fødselsøjeblik. Mennesker, for hvem intet virker tvivlsomt, vil derfor aldrig praktisere filosofi. Barnlig forbløffelse bliver også ofte nævnt som begyndelsen på filosofisk tænkning:

"Forundringen er holdningen hos en mand, der virkelig elsker visdom, ja, der er ingen anden begyndelse på filosofien end denne."

- Platon : Theaetetus 155 D.

"Som det stadig er i dag, fik forbløffelse først folk til at filosofere."

- Aristoteles : Metafysik I 2, 982 b 12

I modsætning til religioner , trossamfund og verdensopfattelser bygger filosofi udelukkende på fornuften, når man behandler de ovennævnte "filosofiske" spørgsmål, dvs. på rationel argumentation, der ikke har yderligere krav (f.eks. Tro på en bestemt underliggende doktrin). .

Definition af udtryk

Oversigt over de vigtigste arbejdspladser for nogle vigtige filosoffer i Europa.

"Filosofi" kan ikke defineres universelt, fordi alle, der filosoferer, udvikler deres eget syn på tingene. Derfor er der næsten lige så mange mulige svar på ovenstående spørgsmål, som der er filosoffer. Carl Friedrich von Weizsäcker sagde engang: "Filosofi er, at videnskaben ikke kan tale om en uden engang at operere." [2] Desuden betyder udtrykket også mange blødere konnotationer og kan så tro , virksomhedskultur betyde osv. [3]

Den mere overraskende er præcisionen i den materialistiske version af udtrykket, ifølge hvilken filosofi er videnskaben om de almindelige bevægelseslove og struktur i naturen, samfundet og tanken (viden) samt menneskets position i verden. [4]

De filosofiske arbejdsområder omfatter først og fremmest undersøgelse af metoder, principper og gyldigheden af ​​enhver opnået viden samt argumenter og teorier på et videnskabeligt plan. I denne sammenhæng kan filosofi forstås som en grundlæggende videnskab. Fordi filosofisk refleksion og spørgsmålstegn altid har befrugtet de enkelte videnskaber og opmuntret til deres udvikling. Filosofien stiller spørgsmål af en slags, som specialvidenskab ikke (indtil videre) kan besvare, som ikke kan besvares gennem eksperimenter, beregninger eller anden forskning med de tidligere instrumenter. Sådanne problemer kan imidlertid styre forskningen i en ny retning. På denne måde indledes af og til nye typer forskningsspørgsmål inden for de enkelte videnskaber; Filosofien yder derfor et bidrag til dannelsen af hypoteser ud over sit helt eget område.

Yderligere filosofiske bestræbelser strækker sig til en systematisk ordning af menneskelig viden med det formål at skabe et sammenhængende verdensbillede, herunder menneskelige værdier , rettigheder og pligter .

Forstand og måder at filosofere på

Visdomsemblem (1635), detaljer: S APIENS D OMINABITUR A STRIS . Teksten er løst oversat: "Den, der opnår sand visdom, vil være hersker over alle stjernerne."

Mange mennesker praktiserer filosofi for deres egen skyld: for bedre at forstå sig selv og den verden, de lever i; at sætte deres handlinger, deres verdensbillede på et velbegrundet grundlag. Enhver, der filosoferer alvorligt, stiller kritiske spørgsmål til verden omkring dem og til sig selv, ideelt set bliver de ikke så let narret eller manipuleret mentalt og åndeligt af andre, de praktiserer sandfærdighed og laver ikke let falske konklusioner . Et filosofisk kritisk potentiale ligger i at stille spørgsmålstegn ved sociale forhold samt i at relativisere videnskabernes og religionernes påstande. Filosofi er ikke begrænset til kritisk analyse, men giver også konstruktive bidrag, for eksempel gennem rationel rekonstruktion og specifikation af eksisterende videnssystemer eller formulering af etik. Et selvbestemt og fornuftsbaseret liv baseret på egen refleksion ( sapere aude ! ) Er målet for mange filosoffer.

Ved filosofisering rettet mod individuel fordel skal to typer eller orienteringer skelnes:

Stræben efter verdens visdom bør give sindet orientering og sikkerhed i alle praktiske aspekter af livet og fremme evnen til meningsfuldt at kategorisere alt, hvad der kommer på tværs. Det burde sådan set forårsage uforstyrrethed i ens eget intellekt gennem det, der sker i verden, så intellektet trygt kan håndtere enhver situation i livet. Den, der tildeles visdom af sine medmennesker, giver indtryk af sine reaktioner og udtalelser om, at han har en sådan suverænitet.

I modsætning hertil lægger filosofi som livsstil vægt på implementering af resultaterne af filosofisk refleksion i ens egen livspraksis. I henhold til dette forudsætter det at leve på den rigtige måde og forme hverdagen forudsat korrekt tænkning, der er blevet praktiseret i en dybere form, og som udvikler sig derfra. Omvendt, for at autentisere filosofisk tænkning, er det nødvendigt, at det tydeligt afspejles i livsstilen .

Jean-Léon Gérôme , "Diogenes", 1860. En fantasi, der også viser de hunde, der gav navnet til kynikerne (gamle Gr . Κύων ).

Der var særlig udtalte anvendelsesformer for en filosofisk bestemt levemåde i antikken , især i rækken af stoikere , epikuræere og kynikere . Sinope Cynic Diogenes har givet tilhængere og modstandere af denne form for filosofisk orientering et ofte citeret eksempel på idealet om tankens og handlingens harmoni gennem hans livsstil præget af radikal afholdenhed. Teoriens og praksisens enhed understreges imidlertid også i østlig filosofi.

Diogenes, der gav udtryk for sin filosofiske tankegang ved at give afkald på verdslige stress og jag, vidner også om, at filosofisering kræver hvile og fritid . (Ordet skole går stadig tilbage til det græske ord i den gamle betydning for "fritid" [ σχολή , scholḗ ].)

En stor fordel ved filosofisering ligger i træning af tænkning og ræsonnement, fordi der stilles strenge krav til filosoffer i teknisk diskurs , både hvad angår metodik og hvad angår sprogligt udtryk. Akademisk filosofisering adskiller sig ikke fundamentalt fra daglig filosofisering gennem spørgsmålene, men derimod gennem rammerne - normalt universitetet - og gennem visse former for eksklusion og afgrænsning af filosofisk aktivitet. Der er forskellige aftaler om former for argumentation og videnskabelig offentliggørelse samt den tilladte specialterminologi . Den akademiske filosofs aktiviteter omfatter metoderne nævnt nedenfor .

Filosofisk uddannede mennesker adskiller sig ikke nødvendigvis fra resten ved at have mere ( nyttig ) viden til rådighed. Imidlertid har de normalt et bedre overblik over de argumenter, der allerede er blevet fremført i en filosofisk debat om et bestemt emne. For eksempel, i tilfælde af et aktuelt diskuteret problem (f.eks. Dødshjælp ), kan det være nyttigt at spørge, hvilke mulige svar filosofien har givet i løbet af de sidste 2500 år, og hvordan diskussionerne om disse forslag er gået så langt. Ud over denne historiske viden bør en uddannet filosof være bedre i stand til at skelne mellem de holdninger, der i princippet er berettigede, at forudse deres konsekvenser og at genkende problemer og modsætninger.

Yderligere anvendelser og opgaver inden for filosofi består af

 • at tematisere de grundlæggende termer, spørgsmål, teser og positioner, der bruges af de enkelte videnskaber. For eksempel spørger filosofi, hvad der er udtrykket " værdighed ", når det bruges i diskussioner om lov eller sociologi .
 • at udarbejde de uudtalte begreber, spørgsmål, teser og positioner, som andre videnskaber er baseret på. For eksempel spørger etik: “Hvad er retfærdighed?” Og undersøger også begrebet, grundlaget og lovens betingelser generelt.
 • at besvare spørgsmål om tankemønstre eller tankevaner i svundne tider, hvortil de traditionelle artefakter i museet ikke er i stand til at give svar.

Metoder

Filosofiens metoder omfatter forskellige mentale bestræbelser. "Åndelige bestræbelser" kan betyde sporing af tankeskoler, tanketraditioner og tankeskoler. Filosofi handler altid om at tænke . Kan tænke efter tænkning være at analysere eller systematisere . Intuitiv viden, trossandheder og rationelle argumenter testes på grundlag af den filosofiserende persons liv i virkeligheden ved hjælp af midlerne til rimelig , rationel og kritisk tænkning.

Derudover kan den filosofiske holdning i sindet radikalt stille spørgsmålstegn ved alt i en metodisk tvivl - selv filosofien selv. Filosofien begynder med enhver filosofisk person igen, som det var, fra nul. Det er en del af en filosofiserende persons holdning at kunne stille spørgsmålstegn ved tilsyneladende grundlæggende eller hverdagssikkerheder. Sådanne grundlæggende tvivl synes ofte mærkelige for mennesker, der ikke også står over for livets virkelighed som et spørgsmål eller problem. Set over lange perioder stiller filosofien gentagne gange de samme grundlæggende spørgsmål på centrale områder, hvis mulige svar er grundlæggende ens ( Philosophia perennis ). På grund af de historiske og sociale ændringer i levevilkår og verdenssyn er nye formuleringer nødvendige for svarene på menneskets grundlæggende spørgsmål . I modsætning til inden for de enkelte videnskaber akkumulerer hverken filosofi eller de enkelte filosoferende mennesker viden eller har endelige og generelt anerkendte resultater (" filosofisk skandale "). De indsamler historiske svar, reflekterer over dem og kan dermed undgå tidsbegrænset indsnævring af perspektivet, som det kan findes i nogle specialistvidenskaber. I denne henseende kan den filosofiske diskurs ses som en proces, der ikke kan lukkes i sig selv - som en kontroversiel samtale gennem århundreder.

Grundlæggende kan to tilgange eller områder af nutidens "professionelle" filosofisering skelnes: den historiske og den systematiske tilgang:

 • Historisk set arbejder filosoffer, når de forsøger at forstå tænkeres positioner og teser som f.eks B. Platon , Thomas Aquinas eller Immanuel Kant at rekonstruere og fortolke . Dette inkluderer også at udarbejde visse filosofiske strømme eller argumenter i historien samt følge historien om begreber og ideer.
 • Filosoffer fortsætter systematisk, når de forsøger at uddybe og forsvare synspunkter på et bestemt problemområde, besvare spørgsmål inden for de forskellige filosofiske discipliner eller analysere de åbne eller uudtalte antagelser om et bestemt spørgsmål eller en påstand; eller når du forsøger at præcisere de udtryk, der bruges i visse spørgsmål, teser eller positioner. For eksempel, hvis spørgsmålet er: "Har mennesket fri vilje ?", Vil udtrykkene " vilje ", " frihed " og " menneske " - måske endda meningen med "have" - ​​først blive udsat for en præcis meningsanalyse i for at kunne svare.

De historiske og de systematiske tilgange eller områder kan i princippet skelnes fra hinanden ved de respektive mål med de filosofiske undersøgelser. Mange filosoffer arbejder imidlertid både historisk og systematisk. Begge tilgange supplerer hinanden, for på den ene side indeholder fremragende filosofiske forfatteres skrifter nyttige overvejelser for aktuelle systematiske spørgsmål, og på den anden side hjælper systematiske uddybninger ofte med at definere klassikernes positioner mere præcist. Derudover kan dagens spørgsmål i mange tilfælde kun stilles og besvares præcist, hvis den historiske baggrund for deres fremkomst og de begreber og foreslåede løsninger, der er blevet udviklet siden da for at håndtere problemet, er kendt og forstået.

Koncepthistorie

Udtrykket "filosofi", sammensat af den græske φίλος ( phílos ) "ven" og σοφία ( sophía ) "visdom", betyder bogstaveligt talt " kærlighed til visdom " eller simpelthen "til viden " - fordi sophía oprindeligt henviste til enhver dygtighed eller ekspertise, for håndværksmæssigt og teknisk. Verbet filosoferer optræder først i den græske historiker Herodotus (484–425 f.Kr.) (I, 30,2), hvor det bruges til at beskrive tørsten efter viden om den athenske statsmand Solon (ca. 640–559 f.Kr.). Det kan ikke antages, at Heraklit allerede brugte udtrykket philósophos [5] . I oldtiden blev indførelsen af ​​begrebet filosofi sædvanligvis tilskrevet Pythagoras fra Samos . Platonisten Herakleides Pontikos fortalte en historie, hvorefter Pythagoras siges at have sagt, at kun en gud besidder ægte sophía , at mennesket kun kan stræbe efter hende. Her betyder sophia allerede metafysisk viden. Troværdigheden af ​​denne - kun indirekte og fragmentarisk overleverede - rapport fra Herakleides er omstridt i stipendium. Kun i Platon forekommer udtrykkene filosof og filosoferer klart i denne forstand tiltænkt af Herakleides, især i Platons dialog Phaedrus , [6], hvor det hedder, at jagten på visdom (filosofisering) og besiddelse af visdom udelukker hinanden og sidstnævnte kun Gud komme til.

Filosofi er i løbet af sin historie blevet defineret som jagten på det gode, det sande og det smukke (Platon) eller efter visdom, sandhed og viden ( Hobbes , Locke , Berkeley ). Du undersøger efter de højeste principper (Aristoteles) og sigter mod erhvervelse af sand viden (Platon). Den kæmper for viden om alle ting, herunder det usynlige ( Paracelsus ), er en videnskab om al mulighed ( Wolff ) og om det absolutte ( Fichte , Schelling , Hegel ). Det organiserer og forbinder al videnskab (Kant, Mach , Wundt ), repræsenterer "alle videnskabers videnskab" ( Fechner ). Fokus er på analyse, behandling og præcis definition af udtryk (Sokrates, Kant, Herbart ). Filosofi er på samme tid kunsten at lære at dø (Platon), normativ værditeori ( bleebånd ), den rationelle jagt på lykke ( Epicurus , Shaftesbury ) eller jagten på dyd og effektivitet (Aristoteles, Stoa ).

Fra et europæisk synspunkt er udtrykket filosofi forbundet med oprindelsen i det antikke Grækenland. De asiatiske tanketraditioner ( østlig filosofi ), som også er tusinder af år gamle, overses ofte eller undervurderes. Religiøse verdensopfattelser tilhører også filosofi, for så vidt deres repræsentanter ikke argumenterer teologisk men filosofisk.

Videnskabshistorie

Selvbildet af filosofi som videnskab har ændret sig igen og igen i løbet af dets historie. De første græske filosoffer op til omkring Sokrates og Platons tid forstod deres aktivitet som en rationel stræben efter viden i modsætning til blot vedtagelsen af ​​et mytisk verdensbillede og religiøse traditioner. På den ene side frigjorde tankegangen sig fra myten, på den anden side blev myterne generelt ikke afvist i princippet. Filosoferne brugte dem gerne og brugte poetiske udtryksmidler til at sprede deres lære.

Mens Sokrates og hans elever betragtede jagten på viden som et mål i sig selv, tilbød sofisterne deres lektioner mod betaling. For nogle sofister handlede det primært om kunsten at besejre en modstander i en debat ved hjælp af retoriske midler og logiske tricks. Deres mål var at bruge tricks ( sofismer ) om nødvendigt for at "gøre den svagere side til den stærkere" (jf. Eristik ).

"Filosofien troner midt i de syv liberale kunst" - illustration fra Hortus Deliciarum af Herrad von Landsberg (omkring 1180)

Efter at kristendommen sejrede i senantikken , var filosofi i mange århundreder kun mulig på grundlag af datidens religiøse verdensbillede; den må ikke komme i konflikt med de kristne teologis grundantagelser. Der var en lignende begrænsning i islam og jødedom. I Vesteuropa dominerede derfor filosofiens billede længe som en " teologiens tjenerinde" ( ancilla theologiae ), det vil sige en hjælpevidenskab, der skulle understøtte de guddommelige åbenbaringer med rationelle argumenter.

På de universiteter, der opstod i middelalderen, blev filosofi et grundlæggende (" propedeutisk ") emne. Kernen i forløbet blev bestemt af de såkaldte Artes Liberales , der omfattede "grammatik", "dialektik", "retorik" samt "geometri", "aritmetik", "astronomi" og "musik". En første grad i denne generelle undersøgelse på det såkaldte kunstnerfakultet var nødvendig for at kunne tage de "højere" studier inden for medicin, jura og teologi. (Navnene på de akademiske grader af BA , MA , Ph.D. eller Dr. phil. Stammer fra denne tradition til i dag.

I Vesteuropa i 1200 -tallet førte det intensiverede engagement med Aristoteles filosofi til en højere grad af uafhængighed inden for filosofi, som overskred grænserne for artes discipliner. Talrige filosoffer og teologer som Albert den Store og Thomas Aquinas forsøgte at følge med i Aristoteles modtagelse af Østen og fusionere den aristoteliske filosofi med den katolske kirkes lære til en selvstændig overordnet fortolkning af virkeligheden. Thomas præsenterede for eksempel en sådan syntese i Summa theologica . Uanset dette har der været en ny påskønnelse af empirisk viden siden 1100 -tallet, hvilket var en forudsætning for fremkomsten af ​​moderne videnskabelig tænkning og den eksperimentelle tilgang.

Siden renæssancen har filosofien i stigende grad overskredet de grænser, teologi sætter. Filosoffer var ikke længere genert for at gå ind for synspunkter, der var uforenelige med kirkelig lære eller endda med kristendommen. Siden renæssancens humanisme og oplysningstiden har filosofien behandlet religion kritisk frem til i dag, adskilt sig fra den og ofte set den som overlegen. Men der har altid været mange filosoffer, der lagde stor vægt på at sikre, at deres holdninger var i fuld overensstemmelse med deres religiøse overbevisning.

Frem for alt i visse faser af den moderne tidsalder blev filosofi forstået som en universel videnskab, der tilsidesætter alle individuelle videnskaber , som for at fatte virkeligheden som helhed og for at trænge ind til de ultimative årsager og principper, afslører og gør evigt gyldige, generelle sandheder tilgængelige ( Philosophia perennis ). Det betyder, at chancen for, at filosofien vil gå under nok er den laveste af alle fag. Hvis du kun laver filosofi, behøver du ikke at specialisere dig i noget, for filosofi er det emne, der kan bruge alt det grundlæggende (Heissler). [7]

Filosofi forblev en af ​​de fire klassiske fakulteter ind i 1700 -tallet. Endvidere var en grunduddannelse i filosofi påkrævet, før de studerende z. B. fik lov til at vende sig til videnskabelige spørgsmål og forskning. På nogle traditionbevidste universiteter er et "Philosophicum" stadig obligatorisk for alle studerende på grundforløbet.

I 1800 -tallet begyndte naturvidenskaberne at blive stadig mere uafhængige, og senere også de filologiske og samfundsvidenskabelige fag. Som et resultat kom de filosofiske stole i stigende grad under pres om at specialisere sig i deres indholdsrelaterede orientering, da fagvidenskaberne blev ved at blive uafhængige. I den moderne tidsalder forblev filosofien midlertidigt kun opgaven med at reflektere over specialvidenskaberne og diskutere deres krav.

Den moderne filosofi vidner om sin begrundelse fra påstanden om, at filosofiske metoder også kunne være nyttige for andre områder af viden og praksis. Derudover betragter filosoffer diskussionen om etiske spørgsmål og principielle spørgsmål som deres eget område. Die Universitäten sind in ihrem Selbstverständnis gegenwärtig durch die Vermittlung der traditionellen philosophischen Disziplinen Logik, Ethik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und Philosophiegeschichte im Rahmen der Lehrerausbildung geprägt. So findet der Diskurs der Philosophie an den Universitäten häufig abgetrennt nicht nur von der Religion, sondern auch von den Sozialwissenschaften, von Literatur und Kunst weitgehend als theoretische Philosophie mit einer starken Betonung von Wissenschaftstheorie, Sprachanalyse und Logik statt. Dennoch gibt es auch in der „Fachwissenschaft Philosophie“ immer wieder Impulse, an öffentlichen Debatten der Gegenwart teilzunehmen und Stellung zu beziehen z. B. zu ethischen Fragen der Verwendung von Technik, zur Ökologie, zur Genetik, (seit der Antike auch) zu medizinischen Problemen [8] ( Medizinphilosophie , Medizinethik ) oder zu solchen der interkulturellen Philosophie.

Neben der universitären Philosophie gab es jedoch auch immer eigenständige Denker außerhalb der Institutionen. Seitdem die Aufklärer Voltaire , Rousseau und Diderot (als Impulsgeber der Enzyklopädie mit dem Ziel der Aufklärung durch Wissen) in Frankreich philosophes genannt wurden, verstand man darunter in der Tradition von Montaigne allgemein auch gelehrte Schriftsteller, die sich über populäre, also über Themen von allgemeinem öffentlichen Interesse äußerten – so auch Universalgelehrte wie Goethe und Schiller . Denkern des 18. und 19. Jahrhunderts wie Adam Smith , Abraham Lincoln , Jean Paul , Friedrich Nietzsche , Émile Zola , Lew Tolstoi , Karl Marx , Sigmund Freud oder Søren Kierkegaard war gemeinsam, dass sie allesamt nicht an eine Universität angebunden waren und keine akademische Schulphilosophie betrieben. Dennoch gingen von ihnen in der Öffentlichkeit viel beachtete philosophische Impulse aus und sie reflektierten die Philosophiegeschichte eigenständig – vergleichbar mit in der Gegenwart viel gelesenen Denkern wie Paul Watzlawick , Umberto Eco oder Peter Sloterdijk .

Eine recht junge Entwicklung ist die Einrichtung von Philosophischen Praxen , die eine Alternative zu anderen gesellschaftlichen Beratungs- und Orientierungsmöglichkeiten anbieten wollen.

Disziplinen

Übersicht über die Disziplinen der Philosophie nach einer üblichen Einteilung.

Allgemein

Die heutige Philosophie gliedert sich in systematische Sachdisziplinen und die Philosophiegeschichte . Erstere lassen sich im Wesentlichen der theoretischen oder praktischen Richtung zuordnen (su). Berührungspunkte zwischen systematischem Philosophieren und Philosophiegeschichte finden sich etwa in der Systematologie . Systematische Philosophie im strengen Sinne erhebt den Anspruch, „die Totalität der in irgend einem Zeitpunkt erreichten Erkenntnisse als ein Ganzes darzustellen, dessen Teile durchgängig in logischen Verhältnissen verknüpft sind“. [9]

Auch wenn sich der Bereich, den die Philosophie insgesamt umfasst, in gewissem Sinne nicht eingrenzen lässt (da sie „alles“ behandelt), gibt es doch bestimmte Domänen , in denen sie hauptsächlich tätig ist. Der Philosoph Immanuel Kant hat diese in den folgenden Fragen zusammengefasst: [10]

 1. Was kann ich wissen?
 2. Was soll ich tun?
 3. Was darf ich hoffen?
 4. Was ist der Mensch?

Etwas weniger allgemein gestellt können diese Fragen ungefähr so lauten:

 1. Wie können wir zu Erkenntnis gelangen und wie sind diese Erkenntnisse einzuschätzen? (Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Logik)
 2. Wie sollen wir handeln? (Ethik)
 3. Was ist die Welt? Warum gibt es überhaupt etwas und „nicht vielmehr nichts“? [11] Gibt es einen Gott oder was sollte man sich unter dem Begriff „Gott“ überhaupt vorstellen? Steuert die Geschichte auf ein Ziel zu und wenn ja auf welches? (Metaphysik, Religions- und Geschichtsphilosophie)
 4. Was sind wir für Wesen? In welchem Verhältnis stehen wir zu der Welt, die wir vorfinden? ( Philosophische Anthropologie , Kultur- und Sozialphilosophie, Philosophische Ästhetik )

Abgrenzung theoretische und praktische Philosophie

Die Unterscheidung zwischen praktischer und theoretischer Philosophie geht auf Aristoteles zurück. Für ihn richtete sich die theoretische Philosophie auf zweckfreie Erkenntnis notwendiger Gründe, die praktische Philosophie dagegen auf das optionale, zweckgebundene praktische und politische Handeln des Menschen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde diese Unterscheidung wieder aufgegriffen und – vor allem in der Schulphilosophie des Christian Wolff – terminologisch fixiert. Vor dem Hintergrund der Forderung nach Wissenschaftlichkeit verkehrte sich jedoch der Sinn dieser Unterscheidung: Theoretische und praktische Philosophie sollten beide gleichermaßen wissenschaftlich werden.

Nach einer vielfach aufgenommenen Unterscheidung Immanuel Kants handelt die praktische Philosophie von dem, was sein soll , während die theoretische Philosophie sich mit dem beschäftigt, was ist . Einige interdisziplinäre Gebiete der Philosophie der Gegenwart widersetzen sich teilweise dieser Zweiteilung, siehe etwa die Kritik von Jürgen Habermas an Edmund Husserl und die Kontroverse der Werturteilsfreiheit . [12]

Klassischerweise werden der theoretischen Philosophie Logik, Metaphysik und Ontologie, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, aber auch mathematische und Naturphilosophie zugerechnet. Vor allem die ersten drei beanspruchen Priorität als oberste philosophische Grundlagendisziplin. Zur praktischen Philosophie werden Ethik, Rechtsphilosophie, politische Philosophie, Handlungstheorie , Wirtschaftsphilosophie und Sozialphilosophie gezählt.

Theoretische Philosophie

Logik

Die Logik beschäftigt sich nicht mit konkreten Inhalten, sondern mit den Gesetzmäßigkeiten der Folgerichtigkeit. Sie fragt, auf Grundlage welcher Regeln aus bestimmten Voraussetzungen („Prämissen“) bestimmte Schlussfolgerungen („Konklusionen“) gezogen oder nicht gezogen werden können (vgl. Fehlschlüsse ). Insofern thematisiert sie die Grundlage aller auf Argumenten basierenden Arten von Wissenschaft.

In früheren Zeiten wurde der Ausdruck „Logik“ in weiterer Bedeutung verwendet als heute. Typisch ist das Beispiel der Logik der Stoa . Diese umfasste auch den Bereich, der heute Erkenntnistheorie genannt wird, sprachphilosophische Probleme sowie die Rhetorik . Ganz ähnlich gilt dies noch für viele Logikbücher bis ins frühe 20. Jahrhundert.

In der modernen Philosophie bezeichnet Logik als Wissenschaft des korrekten Folgerns nur noch die formale Logik . Diese überschneidet sich mit Gebieten aus Mathematik und Informatik . Die Logizisten meinen sogar, die gesamte Mathematik sei, abgesehen von Axiomfindung, nur logisches Ableiten bzw. Folgern . Inwieweit sich Logik auch auf andere Gebiete ausdehnt (z. B. Argumentationstheorie , Sprechakttheorie ) ist hingegen umstritten.

Zu den wichtigsten Logikern der Philosophiegeschichte zählen Aristoteles , Chrysipp , Johannes Buridanus , Gottlob Frege , Charles Sanders Peirce , Bertrand Russell mit Alfred N. Whitehead , Kurt Gödel und Alfred Tarski .

Erkenntnistheorie

Figürlich dargestelltes System der Kenntnisse des Menschen (deutsche Übersetzung des „Stammbaums menschlichen Wissens“ zu Beginn von Band 1 der Encyclopédie von D'Alembert und Diderot (1751)).

Die Erkenntnistheorie fragt nach der Möglichkeit, Wissen zu erlangen und zu sichern. Umfang des Wissens , Natur des Wissens , Arten des Wissens , Quellen des Wissens und Struktur des Wissens werden untersucht, ebenso die Problematik der Wahrheit oder Falschheit von Theorien . Die Wahrnehmung der Wirklichkeit stellt sie genauso auf den Prüfstand, wie den Einfluss von Sprache und Denken auf den Erkenntnisvorgang. Außerdem versucht sie, die Grenzen der Erkenntnis abzustecken und zu definieren, was prinzipiell als „wissenschaftlich“ bezeichnet werden kann. Diese Erkenntniskritik stellt seit Immanuel Kant für viele Philosophen den fundamentalen Kern der Erkenntnistheorie dar.

Wichtige Erkenntnistheoretiker waren ua Platon , Aristoteles , René Descartes , John Locke , David Hume , Immanuel Kant , Auguste Comte , Edmund Husserl und Ludwig Wittgenstein .

Wissenschaftstheorie

Die Wissenschaftstheorie ist eng verbunden mit der Erkenntnistheorie und analysiert bzw. postuliert die Voraussetzungen, Methoden und Ziele von Wissenschaft . Sie legt vor allem die Kriterien für die Begriffe „Wissenschaft“ und „wissenschaftlich“ fest und versucht sie damit von Para- und Pseudowissenschaften abzugrenzen. Dazu haben sich heute mehrere grundlegende, nicht durch die Einzelwissenschaften selbst zu rechtfertigende methodische Vorgaben, herausgebildet. Beispielsweise die Notwendigkeit der Wiederholbarkeit von Experimenten , das Ökonomieprinzip („ Ockhams Rasiermesser “) und das Prinzip der Falsifizierbarkeit als Voraussetzung für sinnvolle wissenschaftliche Aussagen sind so Bestandteile dieser Wissenschaftsmodelle.

Weiterhin beschäftigt sich die Wissenschaftstheorie mit dem Verhältnis zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Konzepten von Wahrheit bzw. Wirklichkeit. Auch die mögliche Einteilung und Ordnung des menschlichen Wissens in Gebiete und ihre Hierarchisierung , sowie die Untersuchungen der Prinzipien des wissenschaftlichen Fortschreitens (vgl. Paradigmenwechsel ) gehören zu ihrem Aufgabenbereich.

Wichtige Vertreter der Wissenschaftstheorie sind z. B. Aristoteles, Francis Bacon , Rudolf Carnap , Karl Popper , Thomas Kuhn , Paul Feyerabend und Hilary Putnam .

Metaphysik und Ontologie

Die Metaphysik bildet fast seit jeher den Kern der Philosophie. Sie versucht die gesamte Wirklichkeit, wie sie uns erscheint, in einen sinnvollen Zusammenhang – oft auch in ein universelles System – zu bringen. Sie untersucht die Fundamente und allgemeinen Strukturen der Welt. Des Weiteren stellt sie die „letzten Fragen“ nach dem Sinn und Zweck allen Seins .

Traditionell wird die Metaphysik in einen generellen und einen speziellen Zweig geteilt. Die generelle Metaphysik ist die Ontologie , welche in der Tradition des Aristoteles die Frage nach den Grundstrukturen alles Seienden und dem Sein stellt. Ihr Gegenstandsbereich ist uneingeschränkt. Philosophiegeschichtlich ist die Metaphysik vor allem durch drei Grundfragen geprägt:

 1. Gibt es Arten von Dingen, die für die Existenz anderer Arten grundlegend sind? (Aristoteles' „ Kategorien “)
 2. Gibt es eine erste/letzte Ursache, von deren Existenz die Existenz von allem anderen abhängt? (Aristoteles)
 3. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? (nach Gottfried Wilhelm Leibniz , [13] von Martin Heidegger zur Grundfrage erklärt [14] )

Die spezielle Metaphysik teilt sich in drei Disziplinen auf, die folgende Fragen stellen:

 1. nach der Existenz Gottes und seinen möglichen Eigenschaften (rationale bzw. natürliche Theologie );
 2. nach der Möglichkeit einer unsterblichen Seele und eines freien Willens, sowie nach Unterschieden zwischen Geist und Materie (rationale Psychologie );
 3. nach der Ursache, Verfasstheit und dem Zweck des Universums (rationale Kosmologie );

Diese Fragen können und wollen die Naturwissenschaften mit ihrem Instrumentarium aus prinzipiellen Gründen nicht mehr behandeln, da die Gegenstände der Metaphysik prinzipiell jeder (sinnlichen) menschlichen Erfahrungsmöglichkeit entzogen sind. Wird die Existenz empirisch nicht untersuchbarer Bereiche der Wirklichkeit bestritten oder für nicht relevant erklärt, so erübrigen sich die Fragen der Metaphysik. Die traditionelle Metaphysik wurde auf zwei verschiedene Weisen kritisiert. Während der Positivismus und Vertreter analytischer Philosophie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts tendenziell auf eine Abschaffung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache drängten, versuchte beispielsweise Martin Heidegger , in einer Überwindung der Metaphysikgeschichte und in einer radikalen Wende der Fragestellung auf die Analyse des menschlichen Daseins einen Neuansatz für eine alternative Metaphysik zu schaffen ( Fundamentalontologie , Existenzphilosophie ). Mittlerweile finden traditionelle metaphysische, insbesondere ontologische Fragen und Probleme wieder breitere Beachtung in der philosophischen Diskussion – auch in viel debattierten Disziplinen wie der Philosophie des Geistes .

Wichtige Metaphysiker waren ua Platon , Aristoteles , Thomas von Aquin , René Descartes , Gottfried Wilhelm Leibniz sowie die Vertreter des Deutschen Idealismus und der Neuscholastik .

Sprachphilosophie

Die Sprachphilosophie untersucht die Beziehung zwischen Sprache , Denken und Wirklichkeit. [15] Die Analyse von Sprache, z. B. mittels der genauen Zerlegung von Begriffen , ist in der Philosophie von jeher betrieben worden. Von Anfang an war damit die überragende Bedeutung der Sprache für kommunikative Prozesse, Wahrheitsfindung, Erkenntnismöglichkeiten und die Beschreibung und Wahrnehmung der Welt ein zentrales Thema der Philosophie.

So wurde beispielsweise bereits in der Antike die Frage erörtert, ob einem Ding eine bestimmte Bezeichnung „von Natur aus“ oder nur durch willkürliche Festlegung durch den Menschen zukomme. Auch das sich hieran anschließende wichtige Thema der mittelalterlichen Philosophie – der Universalienstreit – kann teilweise als ein Problem dieses Bereichs begriffen werden.

Die moderne Sprachphilosophie, welche im 20. Jahrhundert die so genannte „ Linguistische Wende “ ( linguistic turn ) auslöste, befasst sich ua mit der Abhängigkeit der Wirklichkeitserfassung von den individuellen sprachlichen Möglichkeiten (vgl. Sapir-Whorf-Hypothese ), mit der Herstellung von Wahrheit, Erkenntnis und Wissen durch Kommunikation (vgl. Sprachspiel ), wie man mit Hilfe sprachlicher Äußerungen Handlungen vollzieht ( John Langshaw Austin : „ How to do things with words “, vgl. Pragmatik ), dem verzerrenden Einfluss der Sprache auf die Realität (z. B. in der feministischen Linguistik ) sowie mit der Frage, was „ Bedeutung “ ist.

Zu den wichtigsten Sprachphilosophen zählen Gottlob Frege , Charles S. Peirce , George Edward Moore , Bertrand Russell , WvO Quine , Saul Aaron Kripke und Ludwig Wittgenstein . Wichtige Beiträge haben auch die Schüler Ferdinand de Saussures ( Strukturalismus ), Martin Heidegger ( Etymologie und Neologismen ), Michel Foucault ( Diskursanalyse ) und Jacques Derrida ( Poststrukturalismus ) geliefert.

Praktische Philosophie

Praktische Philosophie bezeichnet gemäß der aristotelischen Tradition denjenigen Teilbereich der Philosophie, der sich aus den Disziplinen Ethik , Rechtsphilosophie , Staatsphilosophie , Politische Philosophie und den Grundlagen der Ökonomie (siehe auch Wirtschaftsphilosophie ) zusammensetzt. Praktische Philosophie ist auf die philosophische Erforschung der menschlichen Praxis gerichtet.

Aristoteles hatte der theoretischen Philosophie , die sich auf zweckfreie Erkenntnis notwendiger Gründe richtet, die praktische Philosophie (Ethik, Ökonomie und Politik) gegenübergestellt, die sich auf das zweckgebundene praktische und politische Handeln des Menschen im Bereich dessen bezieht, was sich auch anders verhalten kann. Vor dem Hintergrund der Forderung nach Wissenschaftlichkeit relativierte sich jedoch der Sinn dieser Unterscheidung: Theoretische und praktische Philosophie sollten beide gleichermaßen wissenschaftlich werden. Mitte des 19. Jahrhunderts begannen sich die einzelnen Teildisziplinen der praktischen Philosophie zu spezialisieren und allmählich als Einzeldisziplinen herauszubilden.

Nach einer vielfach aufgenommenen Unterscheidung Immanuel Kants handelt die praktische Philosophie von dem, was sein soll , während die theoretische Philosophie sich mit dem beschäftigt, was ist . Einige interdisziplinäre Gebiete der Philosophie der Gegenwart widersetzen sich teilweise dieser Zweiteilung, siehe etwa die Kritik von Jürgen Habermas an Edmund Husserl und die Kontroverse der Werturteilsfreiheit . [16]

Ethik und Metaethik

Die philosophische Ethik befasst sich mit Antworten auf die Kantsche Frage "Was sollen wir tun?". Sie erstellt Kriterien für die Beurteilung von Handlungen und bewertet diese hinsichtlich ihrer Motive und Konsequenzen . Dabei unterscheidet sie sich von der Moral , die bestimmte Handlungen traditionell oder konventionell vorschreibt, obgleich das Ziel der normativen Ethik in der Begründung von allgemeingültigen Normen und Werten gesehen werden kann.

Dieses Ziel gilt vielen Philosophen als gescheitert, da es gemäß der deontischen Logik als auch aufgrund von Humes Gesetz unmöglich ist, Normen aus nichtnormativen Sätzen zu deduzieren, dh bestimmte Werte, Normen oder Präferenzen müssen immer schon vorausgesetzt werden, damit weitere Normen abgeleitet werden können. Rationale Ethik bestünde daher nur in der Prüfung, ob bestimmte Normen mit übergeordneten Zielen logisch vereinbar sind oder nicht. Bei einer voraussetzungslosen Philosophie hingegen wären ethische Maßstäbe für grundsätzliche Zweckorientierungen logisch nicht zu gewinnen.

Andere Philosophen versuchen trotzdem, in verschiedenen, einander widersprechenden Konzepten, eine absolute Begründung von Normen zu finden. Am bekanntesten in Deutschland ist die transzendentalpragmatische , absolute Normenbegründung der Diskursethik nach Apel, der zufolge jeder Zweifler bereits Teilnehmer an einem Diskurs ist und daher ethische Diskursregeln anerkannt habe.

Praktische Philosophen versuchen auch oft, eine oberste Regel oder ein allgemeines Kriterium für moralisches Handeln zu finden. Dabei ist die Goldene Regel wenig populär, da sie gleiche Wünsche aller Beteiligten voraussetzt. Dem Utilitarismus zufolge ist das oberste Moralprinzip, das größte Glück der größten Zahl anzustreben. Verbreitet ist auch Kants kategorischer Imperativ :

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“

Immanuel Kant : Grundlegung zur Metaphysik der Sitten , Akademie-Ausgabe Kant Werke IV, S. 421 bzw. S. 429, 10–12

Die deskriptive Ethik hingegen beschäftigt sich mit den verschiedenen vorhandenen Moralvorstellungen und versucht diese genau zu fassen und zu beschreiben, sie ist eher Teil der empirischen Humanwissenschaften als der Philosophie.

Basis der allgemeinen Ethik ist die Metaethik , die das Sprechen über Ethik und ethische Begriffe („ gut “, „ böse “, „Handlung“) sowie normenlogische Folgerungen analysiert.

Die Ethik gehört zu den wenigen Disziplinen der Philosophie, die bisher nur in geringem Maße von (anderen) Wissenschaften in Frage gestellt wurden. Dies ist nämlich logisch kaum möglich, da empirische Wissenschaften nur Fakten beschreiben und Mittel zur Erreichung von Zwecken entwickeln und verbessern, aber nicht sagen können, welche Zwecke jemand überhaupt verfolgen soll.

Die Infragestellung aller ethischen Werte durch Amoralismus und Relativismus steht im Kontrast zur gesellschaftlichen Nachfrage nach Bereichsethiken wie der Medizin- , Tier- oder Wissenschaftsethik bis hin zur Hacker- und Informationsethik , aber auch der Schaffung von Institutionen wie dem Nationalen Ethikrat .

Einflussreiche Ethiker sind unter anderem Aristoteles, die Stoiker und Epikureer , Thomas von Aquin, Immanuel Kant, Jeremy Bentham und John Stuart Mill , Max Scheler , Hans Jonas und Karl-Otto Apel .

Rechtsphilosophie

Titelbild von Hobbes' Leviathan (1651). Der Körper des Souveräns , mit den Insignien weltlicher und geistlicher Macht ausgestattet, setzt sich aus den vielen Einzelkörpern der Untertanen zusammen.

Eine direkte Anwendung der Ethik findet sich in der Rechtsphilosophie, die zugleich eine der Grundlagendisziplinen der Rechtswissenschaften darstellt. Basierend auf der Beurteilung von Handlungen in „gut“ und „schlecht“ wird die Frage nach Recht und Gerechtigkeit und der Folge der Verletzung von moralischen und ethischen Normen gestellt. Natürlich fragt die Rechtsphilosophie auch nach der Entstehung, Einsetzung und Legitimation des Rechts, dem Verhältnis von „ natürlichem Recht “ (vgl. Menschenrechte ) und „gesetztem Recht“ („ positives Recht “), nach der Reihenfolge der Wichtigkeit von Rechtsnormen und ihrer Außerkraftsetzung. Hier gibt es Überschneidungen mit der politischen Philosophie.

Bekannte Rechtsphilosophen sind Hugo Grotius , Niccolò Machiavelli , Thomas Hobbes , Hans Kelsen , Gustav Radbruch , HLA Hart , Niklas Luhmann , Jürgen Habermas , John Rawls , Ronald Dworkin und Robert Alexy .

Politische Philosophie

Die politische Philosophie ist ähnlich wie die Rechtsphilosophie in großen Teilen von den benachbarten Wissenschaften vereinnahmt worden. So finden große Teile der philosophischen Diskussion in den Rechts- bzw. Politikwissenschaften statt. Die Entstehung, Rechtmäßigkeit und Verfasstheit eines Staates wird von der Staatstheorie untersucht. Die politische Theorie fragt nach der besten Herrschaft sform, dem Verhältnis zwischen Bürger und Staat, nach Macht verteilung, Gesetz , Eigentum , Sicherheit und Freiheit .

Wichtige Beiträge hierzu haben ua die politischen Denker Platon, Aristoteles, Augustinus , Marsilius von Padua , Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke , Jean-Jacques Rousseau , Immanuel Kant, Karl Marx , Michail Bakunin , Carl Schmitt , Hannah Arendt , Karl Popper und Michel Foucault geliefert.

Neuere Disziplinen

Philosophie des Geistes und des Bewusstseins

Obgleich sie sehr alte Fragestellungen behandeln, ist die Philosophie des Geistes bzw. die Philosophie des Bewusstseins noch eine junge, interdisziplinär angelegte Disziplin, die an die Kognitions- und Neurowissenschaften angrenzt. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach dem Wesen von Geist bzw. Bewusstsein , nach dem Verhältnis von Leib und Seele , Materie und Geist. Aber auch die Möglichkeit eines freien Willens , sowie das Wesen mentaler Zustände, von Bewusstseinsinhalten und Emotionen ( Qualia ) wird hier untersucht. Weiterhin befasst sich dieses Gebiet mit der Beurteilung verschiedener Bewusstseinszustände , Überlegungen zu künstlicher Intelligenz , mit der Identität des Selbst und mit dem Problem eines möglichen Weiterlebens nach dem physischen Tod . Untersuchungsebenen sind die ontologische, die epistemologische, die semantische und die methodologische. [17]

Bekannte Vertreter dieser Problemfelder sind Gottfried Wilhelm Leibniz , Baruch de Spinoza , Alan Turing , Hilary Putnam , John Searle , Jaegwon Kim und Donald Davidson . Von großer philosophischer Bedeutung sind hier auch im Kontext des Buddhismus ausgearbeitete Theorien.

Moderne philosophische Anthropologie

Die moderne philosophische Anthropologie befasst sich mit dem Wesen des Menschen, und zwar vornehmlich nicht als Individuum, sondern als Gattungswesen. Da sie von Menschen selbst betrieben wird, ist sie eine ( dialektische ) Selbstreflexion, die gleichzeitig eine Innen- und eine Außenperspektive aufweist. Die Daseinssituation des Menschen wird unter Einbeziehung aller wichtigen einzelwissenschaftlichen Erkenntnisse untersucht.

Das Wesen des Menschen gibt viele Rätsel auf. Seine Stellung im Kosmos , das Verhältnis von Kultur zu Natur , Vereinzelung und Vergemeinschaftung , die Probleme der Geschlechtlichkeit , die Rolle von Liebe und Tod sind einige der Grundfragen der philosophischen Anthropologie. Ob der Mensch von Natur aus gut oder böse sei, ob Gewalt und Leid zwingend zur menschlichen Existenz gehören, ob das Leben überhaupt einen Sinn hat : all dies sind weitere Probleme dieser Disziplin. Sie untersucht aber auch grundsätzliche menschliche Bedürfnisse und Fähigkeiten wie Selbstverwirklichung , Kreativität , Neugier und Wissensdurst, Machtstreben und Altruismus , das Phänomen der Freiheit und die Wahrnehmung des Anderen.

Wichtige Philosophen, die zu anthropologischen Problemen gearbeitet haben, sind Thomas von Aquin , Immanuel Kant , Arthur Schopenhauer , Friedrich Nietzsche , Søren Kierkegaard , Max Scheler , Arnold Gehlen , Ernst Cassirer , Helmuth Plessner und die Vertreter der Existenzphilosophie .

Besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben einige Philosophen Theorien über allgemeine Wesenszüge des Menschen kritisiert, darunter beispielsweise (mit unterschiedlicher Akzentuierung) Michel Foucault oder Jürgen Habermas .

Rationalitäts-, Handlungs- und Spieltheorie

Zu den aktuellen Problemen der philosophischen Forschung gehört die Analyse des menschlichen Handelns unter dem Gesichtspunkt der Vernünftigkeit. Dabei werden weniger die ethischen Motive berücksichtigt, sondern vielmehr rein mathematische Kosten-Nutzen-Abwägungen oder das logische Kalkül unter der Voraussetzung, dass der Mensch gewöhnlich rational handelt.

Einige Philosophen verwenden die Spieltheorie , um Modelle für ethische Probleme zu entwickeln. Sowohl individuelle (z. B. das Gefangenendilemma ), als auch gesellschaftliche Paradoxa (z. B. die Tragik der Allmende ) lassen sich in diesem Rahmen, wenn schon nicht lösen, so doch verstehen. Die Handlungstheorie versucht, motivierte Handlungen zu erklären, so etwa, ob und wie es möglich ist, bei zwei alternativen Handlungen, frei und absichtlich die selbst für schlechter gehaltene zu wählen ( Akrasia ). Die Klärung des Begriffs „ Rationalität “ ist, gerade wenn die Rationalität von Handlungen untersucht wird, ein in jüngerer Zeit umfänglich debattiertes Gebiet. In der Geschichte der Philosophie waren die Begriffe „ Verstand “ und „ Vernunft “, „ ratio “ und „Intellekt“ oft strittig. An ihrer Bestimmung entschied sich oft, welche Konzeption von Philosophie vertreten wurde. In der Moderne ist „Rationalität“ in verschiedener Hinsicht zunehmend fragwürdig geworden, sodass die gegenwärtige Philosophie vor der Aufgabe steht, ihre eigene Minimalbestimmung kritisch zu hinterfragen.

Philosophische Mystik

Obwohl mystische Elemente in westlichen und östlichen philosophischen Traditionen oft präsent waren, ist der Begriff der „ Philosophischen Mystik “ noch jung. Sie hält zum einen – ähnlich der Philosophia perennis – daran fest, dass es ewige, unveränderliche und universal gültige Wahrheiten bezüglich der Wirklichkeit und des Menschen zu erkennen gibt. Zum anderen betont sie, wie alle mystische Strömungen, den Vorrang des gegenwärtigen Hier-und-jetzt-Daseins, die Wichtigkeit der zweckfreien Kontemplation , die Würde der Schöpfung und die zentrale Bedeutung des Eingebettetseins der individuellen Existenz in das Ganze des Weltgefüges.

In ihrer Arbeitsweise überschreitet sie die Grenzen von Vernunft und Verstand und betont auch erfahrbare, aber dennoch intersubjektiv mitteilbare und philosophisch behandelbare Gewissheiten. Zentrale Themen der philosophischen Mystik sind ua die Erfahrung der Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung , der Zusammenfall aller Gegensätze in Gott ( coincidentia oppositorum ), die mögliche Einheit des Menschen mit dem All-Ganzen ( unio mystica ) und die Spur des Göttlichen im menschlichen Wesen ( scintilla animae ).

Einige westliche Philosophen, in deren Lehren sich mystische Elemente finden, sind Plotin , Meister Eckhart , Nikolaus von Kues , Jakob Böhme , Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal , Baruch de Spinoza, Martin Heidegger, Simone Weil und Ken Wilber . In der außereuropäischen, besonders der östlichen Philosophie, spielt die Mystik traditionell eine große Rolle. Typischerweise überwindet sie nicht nur die Grenzen der Philosophie, sondern auch die der Religion , so etwa im Zen , im Yoga , im Sufismus , in der Kabbala und in der christlichen Mystik .

Geschichte

Die Geschichte der westlichen Philosophie beginnt im 6. Jahrhundert v. Chr. im antiken Griechenland . Zu ihren wesentlichen Merkmalen gehört, dass immer wieder neue Antworten auf die philosophischen Grundfragen gefunden, begründet und diskutiert wurden. Dies lässt sich teils auf veränderte Bedürfnisse des jeweils herrschenden Zeitgeists , teils auf die fortdauernde Weiterentwicklung der übrigen Wissenschaften zurückführen. „Fortschritte“ im Sinne eines endgültigen Widerlegens oder Beweisens von Lehren macht die Philosophie aus Sicht mancher Philosophen allerdings kaum. Der Philosoph Alfred North Whitehead charakterisierte die Geschichte der europäischen Philosophie seit Aristoteles einmal als bloße „ Fußnoten zu Platon“. [18] Da philosophische Ideen und Begriffe nicht veralten, hat für die Philosophie die Untersuchung ihrer eigenen Geschichte eine weitaus größere Bedeutung als für die meisten anderen Wissenschaften.

Epochen und Strömungen der Philosophiegeschichte im chronologischen Überblick

Antike

In den Städten des antiken Griechenland kam es infolge kultureller Fortschritte und verstärkten Kontakts zu benachbarten Kulturen zu wachsender Kritik am traditionellen, vom Mythos geprägten Weltbild .

In diesem geistigen Klima begann mit den Vorsokratikern – wie man die griechischen Philosophen vor oder zu Lebzeiten des Sokrates nennt – die Geschichte der westlichen Philosophie. Ihr nur bruchstückhaft überliefertes Denken ist von naturphilosophischen Fragen nach den Grundlagen der Welt bestimmt. Mittels einer Mischung aus Spekulation und empirischer Beobachtung versuchten sie, die Natur und die Vorgänge in ihr zu begreifen. Sie wollten alle Dinge auf ein ursprüngliches Prinzip (griechisch ἀρχή arché ), und zwar einen „Urstoff“ zurückführen. So hielt der erste bekannte Philosoph Thales von Milet das Wasser für diesen „Urstoff“. Empedokles begründete die bis zum 18. Jahrhundert in der Naturphilosophie herrschende Lehre von den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft, aus denen alle Dinge zusammengesetzt seien.

Neben diesen Ansätzen gab es noch andere Modelle der Welterklärung. Pythagoras und seine Schule hielten die Zahl für das alles bestimmende Prinzip und nahmen damit einen wichtigen Grundsatz der modernen Naturwissenschaften vorweg. Heraklit betonte das Werden und Vergehen und sah als Grundlage der Wirklichkeit den Logos , ein einheitsstiftendes Prinzip der Gegensätze . Die Philosophie von Parmenides , der im Gegensatz dazu die Einheit und Unvergänglichkeit des Seins annahm, wird als Beginn der Ontologie aufgefasst.

Mit dem Auftreten der Sophisten Mitte des 5. Jahrhunderts trat der Mensch in den Mittelpunkt philosophischer Betrachtung ( Protagoras : „ Der Mensch ist das Maß aller Dinge “). [19] Sie beschäftigten sich besonders mit ethischen und politischen Problemen, etwa mit der Frage, ob Normen und Werte naturgegeben oder von Menschen festgelegt sind.

Zu einem Leitbild der europäischen Philosophie wurde der Athener Sokrates (469–399 v. Chr.). Seine Methode der Mäeutik („Hebammenkunst“) bestand darin, dass Sokrates in scheinbarer Naivität seine Gesprächspartner durch eine tiefgründige und zielgerichtete Fragetechnik auf Widersprüche in ihrem Denken hinwies und zu Einsichten führte („beim Gebären unterstützte“), die ihnen zu einem philosophisch veränderten Blick auf die Welt verhalfen. Seine demonstrative geistige Unabhängigkeit und sein unangepasstes Verhalten trugen ihm ein Todesurteil wegen Gottlosigkeit und Verderbnis der Jugend ein (vgl. Apologie ).

Da Sokrates selbst nichts schriftlich festhielt, ist sein Bild maßgeblich von seinem Schüler Platon (ca. 428–347 v. Chr.) bestimmt worden, in dessen Werk Sokrates zentrale Bedeutung hat. Dieses weitestgehend in Dialogform abgefasste Werk bildet einen zentralen Ausgangspunkt der abendländischen Philosophie. Ausgehend von der sokratischen Was-ist-Frage („Was ist Tugend? Gerechtigkeit? Das Gute ?“) schuf Platon die Ansätze einer Definitionslehre. Außerdem war er Urheber einer Ideenlehre , der die Vorstellung einer zweigeteilten Wirklichkeit zugrunde liegt: Dem mit den Sinnesorganen wahrnehmbaren dinglichen Objekt steht auf der Ebene der Ideen eine nur dem dafür empfänglichen Intellekt zugängliche abstrahierte, allgemeine Entsprechung gegenüber. Nach Platons Überzeugung führt das Wissen von diesen Ideen zu einem tiefergehenden Verständnis der gesamten Wirklichkeit.

Ausschnitt aus RaffaelsDie Schule von Athen “ (1510–1511), Fresko in der Stanza della Segnatura (Vatikan).
Dargestellt sind ua Zenon von Kition , Epikur, Averroes , Pythagoras, Alkibiades , Xenophon , Sokrates, Heraklit, Platon , Aristoteles , Diogenes, Euklid , Zarathustra und Ptolemäus .
Die zentralperspektivische Anlage des Wandbilds im Vatikan zielt auf die erdachten Darstellungen von Platon und Aristoteles im Mittelpunkt der Komposition.
Dem Fresko gegenüber befindet sich das Parallelwerk der Disputa del Sacramento , der Disputation über das Sakrament , von Raffael.

Platons Schüler Aristoteles (384–322 v. Chr.) verwarf die Ideenlehre als eine unnötige „Verdopplung der Welt“. Für ihn bestand das Wesen eines Dinges nicht in einer zusätzlich existierenden Idee, sondern in der Form , die dem Ding innewohnt. Seine Schule begann die gesamte erfahrbare Wirklichkeit – Natur und Gesellschaft – in verschiedene Wissensgebiete zu gliedern, zu analysieren und wissenschaftlich zu ordnen. Außerdem begründete Aristoteles die klassische Logik ( Syllogistik ), Wissenschaftssystematik und Wissenschaftstheorie . Dabei führte er philosophische Grundbegriffe ein, die bis in die Neuzeit maßgeblich blieben.

Am Übergang vom 4. zum 3. Jahrhundert v. Chr. entstanden in Athen im Hellenismus zwei weitere philosophische Schulen, die in deutlicher Akzentverschiebung gegenüber der platonischen Akademie und dem aristotelischen Peripatos das individuelle Seelenheil in das Zentrum ihres Bemühens stellten: Für Epikur (ca. 341–270 v. Chr.) und seine Anhänger einerseits sowie für die Stoiker um Zenon von Kition andererseits diente Philosophie hauptsächlich dazu, mit ethischen Mitteln psychisches Wohlbefinden bzw. Gelassenheit zu erlangen. Epikur sah dafür ein maßvoll gestaltetes, wohldosiertes Genussleben vor, das sich von aller politischen Betätigung fernhielt. Die Stoiker erstrebten die Seelenruhe , indem gegenüber allen inneren und äußeren Herausforderungen Gleichmut bewahrt werden sollte. Dies sollte vor allem durch Kontrolle der Emotionen in Verbindung mit einer schicksalsbejahenden Grundhaltung im Einklang mit der Ordnung des Universums erreicht werden; zugleich wusste man um die Verpflichtungen gegenüber den Mitmenschen und der Gemeinschaft. Diese Lehre fand später Eingang in führende Kreise der Römischen Republik .

Während die Anhänger der pyrrhonischen Skepsis grundsätzlich die Möglichkeit sicherer Urteile und unzweifelhaften Wissens bestritten, formte Plotin im 3. Jahrhundert Platons Ideenlehre um ( Neuplatonismus ). Seine Konzeption von der Abstufung des Seins (vom „Einen“ bis hinab zur Materie) bot dem Christentum mannigfaltige Anknüpfungsmöglichkeiten und war die vorherrschende Philosophie der Spätantike .

Mittelalter

Die Philosophie des Mittelalters sonderte sich nur allmählich von der Theologie ab und blieb auch dann wesentlich durch religiöse Institutionen, Lebensformen und Lehren geprägt. Sie orientierte sich methodisch und inhaltlich stark an Traditionen und Autoritäten. Fundament und Bezugsgröße bildeten im christlichen Kontext wesentlich die Lehren, welche die Kirchenväter der Patristik geschaffen hatten.

Als maßgeblich erwiesen sich bis zum Beginn des Spätmittelalters vor allem die Ansichten des Augustinus von Hippo . Er fasste die Weltgeschichte als unablässigen Kampf des Reichs des Bösen gegen das Reich des Guten auf. Gesellschaft und Kirche, Theologie und Philosophie bilden demnach eine Einheit, die keine Zweifel an Entscheidungen der Kirche zulässt.

Der „letzte Römer“ und „erste Scholastiker“ Boethius stand am Anfang der mittelalterlichen Versuche, eine Synthese zwischen dem platonischen und dem aristotelischen Denken zu bilden, begründete die mittelalterliche Logik, bildete Begriffe wie „ Person “ oder „ Natur “, löste den Universalienstreit aus und entwarf eine folgenreiche Wissenschaftskonzeption, an die etwa die Schule von Chartres anschloss.

Während im Osten das griechischsprachige byzantinische Reich wichtige Teile des antiken Wissens bewahrte, beschränkte sich die bruchstückhafte Erhaltung des antiken Erbes im „lateinischen Westen“ bis zum Beginn des Spätmittelalters weitgehend auf die Kloster- und Domschulen . Bis 1100 traten nur wenige Philosophen hervor, darunter Anselm von Canterbury , der einen rein philosophischen Gottesbeweis formulierte, dem eine anhaltende Nachwirkung beschieden war.

Benozzo Gozzoli , „Triumph des Hl. Thomas von Aquin über Averroes“ (1468/84), Detail. Thomas thront zwischen Aristoteles und Platon, deren Lehren er miteinander zu verbinden versuchte, vor ihm liegt niedergestreckt der spanisch-arabische Philosoph Averroes. (Phantasieportraits)

Seit dem späten 11. Jahrhundert erlebte die westliche Philosophie einen Aufschwung. Dabei spielte die Verbreitung von übersetzten Werken arabischsprachiger Philosophen, die ihrerseits an antike Traditionen anknüpften, eine wesentliche Rolle.

Eines der Hauptthemen der mittelalterlichen Philosophie wurde schon früh der Universalienstreit . Dabei ging es um die Frage, ob Allgemeinbegriffe bloße gedankliche Abstraktionen und Konventionen zum Zweck der Verständigung sind oder ob sie eine eigenständige objektive Realität bezeichnen, wie die platonische Tradition mit ihrer Ideenlehre behauptet. Im Zusammenhang mit diesem Problemfeld setzten sich viele Denker intensiv mit der Sprachlogik auseinander; es entstand die „spekulative Grammatik“, die nach der Verbindung zwischen einer Theorie der Grammatik und einer Theorie der Wirklichkeit fragt. Viele Philosophen nahmen im Universalienstreit vermittelnde Positionen ein, darunter Petrus Abaelardus . Dieser trug viel zur Herausbildung der scholastischen Methode der Gegenüberstellung und Abwägung gegensätzlicher Lehrmeinungen bei.

Im 13. Jahrhundert wurden zahlreiche bisher im Westen unbekannte Werke des Aristoteles in neuen Übersetzungen zugänglich; hinzu kamen die Schriften der arabischsprachigen Aristoteleskommentatoren. Sie wurden zur Grundlage des universitären Unterrichts. Besonders Albertus Magnus und sein Schüler Thomas von Aquin sorgten für die Verbreitung des Aristotelismus, der sich schließlich gegenüber dem bisher vorherrschenden Platonismus bzw. Augustinismus weitgehend durchsetzte und bis tief in die Frühe Neuzeit hinein die maßgebliche philosophische Richtung in der akademischen Welt blieb. Thomas begründete den Thomismus , einen großangelegten Versuch der Zusammenführung aristotelischer Philosophie mit den Lehren der katholischen Kirche. Während der Orden der Dominikaner schon früh diese zunächst noch verurteilte Konzeption durchsetzte, entwarfen besonders Denker der Franziskaner wie Johannes Duns Scotus Alternativen. Dieser erkannte ua die Eigenständigkeit der Philosophie gegenüber der Theologie an. Gegenstand der Metaphysik war für ihn nicht Gott (Averroes), sondern das Seiende als Seiendes ( Avicenna ). Darüber hinaus bestand er auf der Differenz zwischen geglaubtem und im Rahmen der Philosophie gedachtem Gott, was zahlreiche rein philosophische Beweisverfahren – etwa für die Unsterblichkeit der Seele – unmöglich machte.

Konzepte, in denen geistige Erkenntnis nicht auf das Allgemeine, sondern auf das Einzelne abzielte, ermöglichten die Begründung einer erfahrungsorientierten Wissenschaft, wie sie auch ein anderer Vorläufer naturwissenschaftlichen Denkens, Roger Bacon , forderte: durch eine Abkehr von Spekulation und Autoritätsgläubigkeit. Ein weiterer Vorbereiter der Moderne war der prominenteste Vorkämpfer des Nominalismus , Wilhelm von Ockham , der im frühen 14. Jahrhundert einen neuen Weg in der Philosophie einschlug ( via moderna ). Marsilius von Padua begründete eine neue Staatstheorie, in der sich wichtige Ideen der Neuzeit ( Gesellschaftsvertrag , Trennung von Kirche und Staat ) ankündigten.

Wichtigster Vertreter der christlichen Mystik des Mittelalters war Meister Eckhart , der sich als „Lebensmeister“ sah und die Bedeutung der praktischen Umsetzung philosophischer Erkenntnis im eigenen Lebensvollzug betonte. Ebenfalls in dieser Tradition stand Nikolaus von Kues , der an der Schwelle zur Neuzeit viele Entwicklungen der folgenden Jahrhunderte vorwegnahm. Seine Ideen, die von der Unerkennbarkeit Gottes bis zu den Gesetzen und Grenzen der Physik oder der Erkenntnis reichen, weisen auf spätere Denker wie Immanuel Kant, Isaac Newton und Albert Einstein voraus.

Frühe Neuzeit

Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit wird von der Renaissance und dem Humanismus markiert. In dieser Epoche konnte sich neben der breiten Strömung der traditionellen Scholastik allmählich die neuzeitliche Philosophie etablieren.

Albrecht Dürer : Selbstbildnis (1500). Das Bild wurde oft so gedeutet, dass es mit seiner Darstellung eines Individuums in der Pose Christi und somit eines Gottes den fundamentalen Wechsel der Blickrichtung von Gott zum einzelnen Menschen an der Zeitenwende zwischen Mittelalter und Renaissance kennzeichnet.

Besonders die politische Philosophie geriet in der Renaissance in Bewegung: Niccolò Machiavellis These, die Ausübung politischer Herrschaft sei nicht unter moralischem, sondern allein unter dem Nützlichkeitsaspekt zu beurteilen, erregt noch heute Anstoß. Eine ganz andere Richtung schlug Thomas Morus ein, der in seiner Utopie ( Utopia , 1516) einen Staat mit Bildung für alle, mit Religionsfreiheit und ohne Privateigentum entwarf, womit er einige Ideen der Moderne vorwegnahm.

Während der Humanist Pico della Mirandola versuchte, eine grundsätzliche Übereinstimmung aller philosophischen Traditionen zu erweisen, wurde das Denken von Männern wie Johannes Kepler , Nikolaus Kopernikus oder Giordano Bruno von dem Versuch bestimmt, Philosophie und Naturwissenschaften miteinander zu verbinden. Vorstellungen wie das heliozentrische Weltbild , die des unendlichen Kosmos oder des Allgottglaubens stießen dabei auf heftigen Widerstand der Kirche.

Das naturwissenschaftliche Weltbild, die Methoden der Mathematik und der Glaube an die Vernunft bestimmten die Philosophie der Neuzeit im 17. und 18. Jahrhundert. In der Theorie nahm sie die politischen Umbrüche vorweg, die dann in der Französischen Revolution gipfelten.

Der Welterklärung des Rationalismus liegen „vernünftige Schlussfolgerungen“ zugrunde, somit auch dem von René Descartes (1596–1650) begründeten Cartesianismus . Sein Satz „ Ich denke, also bin ich “, [20] mit dem er den unbezweifelbaren Ursprung aller Gewissheiten gefunden zu haben glaubte, gehört zu den bekanntesten philosophischen Thesen. Denker wie Spinoza und Leibniz entwickelten seinen Ansatz in großen metaphysischen Systementwürfen (vgl. Monade ) weiter. Diese erkenntnistheoretische Vorgehensweise wurde auf alle Teilgebiete der Philosophie angewendet; man versuchte, selbst die elementaren Grundsätze menschlicher Moral aus „vernünftigen“ Überlegungen abzuleiten, die so zwingend seien wie geometrische Beweise ( Ethica, ordine geometrico demonstrata , 1677).

Bei dem Theorietyp des Empirismus werden nur solche Hypothesen anerkannt, die sich auf „sinnliche Wahrnehmung“ zurückführen lassen. Ihm verpflichtet waren ua Thomas Hobbes , John Locke und David Hume . Das Prinzip der Ableitung aller Erkenntnis aus Sinne serfahrungen hat als Grundlage des naturwissenschaftlichen Arbeitens eine überragende Bedeutung bis in die Gegenwart. So ist auch die analytische Philosophie in dieser Denktradition verwurzelt.

Die emanzipatorisch- bürger liche Bewegung der Aufklärung erhob die Vernunft zur Grundlage aller Erkenntnis und zum Maßstab allen menschlichen Handelns. Sie forderte die Menschenrechte ein und dachte über die Wiederherstellung einer „unverfälschten natürlichen Lebensweise“ nach. Sie trat für staatliche Gewaltenteilung ( Montesquieu ) und Mitspracherechte insbesondere des Bürgertums ein. Eine theoretische Basis dafür war die Idee eines Gesellschaftsvertrags (z. B. bei Jean-Jacques Rousseau ); Verfassungen sollten die neuen Rechte absichern. Die französischen Aufklärer Voltaire und Diderot kritisierten die Macht der Kirche und der absolutistischen Monarchen. Die Enzyklopädisten ( d'Alembert ) versuchten erstmals, das gesamte Wissen ihrer Zeit in einem Lexikon zusammenzufassen. Radikalere Vertreter der französischen Aufklärung waren Holbach , der erstmals eine naturalistische Sicht des Menschen im Sinne der Naturwissenschaft ohne Gott und Metaphysik entwarf, La Mettrie , der den Menschen als Maschine und Lust als Lebensziel ansah, undSade , der aus beiden die Konsequenz zog, jegliche allgemein verbindliche Ethik zu verneinen.

Schließlich erarbeitete einer der zentralen Philosophen der Neuzeit, Immanuel Kant , seine von vielen Zeitgenossen als revolutionär empfundene Erkenntniskritik . Sie besagt, dass wir nicht die Dinge selbst erkennen können, sondern immer nur deren Erscheinungen , die von den Möglichkeiten, die der Verstand und die Sinne bieten, vorgeformt werden. Danach ist jede Erkenntnis immer vom erkennenden Subjekt abhängig. Auch Kants weitere Arbeiten ua zur Ethik („ kategorischer Imperativ “), Ästhetik und zum Völkerrecht ( Zum ewigen Frieden , 1795/96) hatten erhebliche Bedeutung für die nachfolgenden Jahrhunderte.

19. Jahrhundert

Ein Teil der Philosophie war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von dem Streben geprägt, die Erkenntnisse Kants zu „vollenden“, zu „verbessern“ oder zu übertreffen. Kennzeichnend für den Deutschen Idealismus ( Fichte ,Schelling , Hegel ) sind die allumfassenden spekulativen metaphysischen Systeme, in denen das „Ich“, das „Absolute“ bzw. der „Geist“ die Grundlagen der Welt bestimmen.

Adolph von Menzel : „ Das Eisenwalzwerk “ (1872/75). Das Bild dient häufig als Illustration für die soziale Katastrophe, die die Industrialisierung für die Lohnarbeiter bedeutete. Diese führte zur Entwicklung philosophischer Theorien, die die Weltgeschichte für 150 Jahre bestimmen sollten.

Eine andere Richtung schlugen empiristisch geprägte Strömungen wie der Positivismus ein, der die Welt allein mit Hilfe der empirischen Wissenschaften, dh ohne Metaphysik erklären wollte. In England erarbeiteten Bentham und Mill den Utilitarismus , der der Ökonomie und der Ethik durch ein konsequentes Kosten-Nutzen-Konzept und mit der Idee einer Art „Wohlstand für alle“ (das Prinzip des größten Glücks der größten Zahl ) wichtige Impulse gab. Die Ökonomie steht neben der Geschichtsphilosophie auch im Mittelpunkt der Philosophie von Marx , der im Anschluss an Hegel und die Materialisten den Kommunismus begründete. Marx forderte, theoretische Reflexionen an der Umgestaltung der konkreten sozialen Verhältnisse zu messen:

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“

Karl Marx : Thesen über Feuerbach , MEW Bd. 3, S. 535 (1845)

Prominente Denker, die neue Wege einschlugen, waren Arthur Schopenhauer , Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche . Schopenhauer betonte im Anschluss an die indische Philosophie die Priorität und Übermacht des Willens gegenüber der Vernunft. Seine pessimistische Weltsicht, die von der Erfahrung des Leidens bestimmt ist, geht auch von buddhistischen Vorstellungen aus. Friedrich Nietzsche, der wie Schopenhauer großen Einfluss auf die Künste hatte, bezeichnete sich selbst als Immoralisten . Für ihn waren die Werte der überkommenen christlichen Moral Ausdruck von Schwäche und Dekadenz . Er thematisierte Ideen des Nihilismus , des Übermenschen und der „ewigen Wiederkunft“, der endlosen Wiederholung der Geschichte. Der religiöse Denker Sören Kierkegaard war in mancher Hinsicht ein Vorläufer des Existenzialismus . Er vertrat einen radikalen Individualismus , der nicht danach fragt, wie man grundsätzlich richtig handeln könne, sondern wie man sich als Individuum in der jeweils konkreten Situation zu verhalten habe.

20. Jahrhundert

Die Philosophie des 20. Jahrhunderts zeichnete sich durch ein großes Spektrum von Positionen und Strömungen aus. In seinen Anfängen war dieses Jahrhundert von einer starken Fortschritts- und Wissenschaftsgläubigkeit geprägt. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – das auf gesellschaftlicher Ebene die Erfahrung der beiden Weltkriege , der Shoa und der Bedrohung des Planeten durch Kernwaffen gebracht hatte und das die Gefährdung der Ökosysteme durch den Menschen selbst hat hervortreten lassen – kamen die nach Rousseau weitgehend an den Rand gedrängten Fortschrittsskeptiker auch in der Philosophie wieder stärker zur Geltung.

Die enormen Erfolge der Technik im 19. Jahrhundert führten zu einem Erstarken neopositivistischer Positionen. Der logische Empirist Rudolf Carnap plädierte dafür, die Philosophie gänzlich durch eine „Wissenschaftslogik“ – dh durch die logische Analyse der Wissenschaftssprache – zu ersetzen.

Der kritische Rationalist Karl Popper argumentierte, dass wissenschaftlicher Fortschritt vor allem durch Widerlegung einzelner Theorien durch Experimente („ Falsifizierung “) geschehe. Seiner Ansicht nach setzen sich in einem evolution sartigen Selektionsprozess diejenigen wissenschaftlichen Theorien durch, die der Wahrheit am nächsten kommen. Thomas S. Kuhn hielt dagegen verschiedene Theorien zur selben Frage prinzipiell für unvergleichbar, eine Überlegenheit der einen über die andere daher für nicht sachlich begründbar, wodurch die Dominanz einer Theorie eine Sache der Rhetorik würde. In eine ähnliche Richtung ging auch das Plädoyer Paul Feyerabends für methodische Freiheit. Für den Pragmatismus schließlich müssen Theorien unter dem Gesichtspunkt ihrer Brauchbarkeit und Anwendbarkeit in der Praxis beurteilt werden.

Franz von Stuck , Sisyphus (1920). Der Mythos von Sisyphus ist von Albert Camus verwendet worden, um die vom modernen Menschen empfundene Sinnlosigkeit des Lebens zu versinnbildlichen. Sisyphus nimmt das Absurde seiner Existenz in einer von Zufall beherrschten, chaotischen Welt an.

Als Reaktion auf die zunehmende Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche können jene Denkströmungen verstanden werden, die sich dem Einzelnen und dem Leben zuwenden. So war das Grundverständnis der Lebensphilosophie , dass sich die Ganzheitlichkeit des Lebens nicht allein durch Wissenschaft, Begriffe und Logik beschreiben lässt. Henri Bergson etwa sah einen fundamentalen Unterschied zwischen der individuell erlebten Zeit und der analytischen Zeit der Naturwissenschaft. Ähnlich kritisch forderte auch Edmund Husserl , der Begründer der Phänomenologie , dazu auf, sich bei der analytischen Betrachtung der Dinge zunächst an das zu halten, was dem Bewusstsein unmittelbar erscheint, um eine vorschnelle Weltdeutung zu vermeiden. Von großem Einfluss war die Existenzphilosophie seines Schülers Martin Heidegger . Dessen Ausgangspunkt war die Analyse der allgemeinen menschlichen Befindlichkeit und führte ihn zu der Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt.

Im Anschluss an Heidegger vertrat der Existenzialismus , insbesondere repräsentiert durch Jean-Paul Sartre , die These, dass der Mensch „zur Freiheit verurteilt“ sei. Er müsse mit jeder seiner Handlungen eine Wahl treffen, für die er selbst verantwortlich sei.

„Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord . Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt, auf die Grundfrage der Philosophie antworten. Alles andere – ob die Welt drei Dimensionen und der Geist neun oder zwölf Kategorien hat – kommt später. Das sind Spielereien; erst muss man antworten.“

Albert Camus : Der Mythos des Sisyphos , Kap. „Das Absurde und der Selbstmord“ (1942)

Das 20. Jahrhundert war von sozialen Umwälzungen und dem Konflikt zwischen Sowjetkommunismus und westlich- kapitalistischen Gesellschaftsformen geprägt. Im Zuge dieser Auseinandersetzung, die im Kalten Krieg kulminierte und mit der Globalisierung weltweite Dimensionen annahm, wurden geschichts- und sozialphilosophische Fragestellungen in der philosophischen Debatte stark akzentuiert.

Das von Karl Marx am Ende aller Klassenkämpfe in Aussicht gestellte „Reich der Freiheit“ suchte Ernst Bloch in Prinzip Hoffnung als konkrete Utopie zu erweisen, die gegenüber allen vorherigen Utopien den Vorzug habe, auf dem Fundament des Dialektischen Materialismus zu gründen. Auch Herbert Marcuse und die Begründer der Kritischen Theorie , Theodor W. Adorno und Max Horkheimer , entwickelten ihre philosophischen Ansätze zur Entfremdungsproblematik vor dem Hintergrund der Gesellschaftsanalysen von Marx und Engels . Mit Jürgen Habermas hat die auch als Frankfurter Schule bezeichnete Kritische Theorie einen Philosophen hervorgebracht, der mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns und dem Ideal des „herrschaftsfreien Diskurses “ ebenfalls dem Leitbild einer aus Abhängigkeitsverhältnissen befreiten Gesellschaft verpflichtet ist, dabei aber die chancenreichen Potentiale der westlichen Demokratien schätzt. Vor den Gefahren eines „atomistischen Individualismus“ in modernen Gesellschaften warnt der Vordenker des Kommunitarismus Charles Taylor , der den Weg zur Erhaltung bzw. Schaffung humaner gesellschaftlicher und gesamtökologischer Lebensbedingungen in einer noch zu findenden Balance zwischen Individualrechten und Gemeinschaftspflichten der Menschen sieht.

Gegenwart

Die Philosophie der Gegenwart steht vor dem Problem, ihren Gegenstand überhaupt zu erfassen, da eine rückblickende Bewertung der verschiedenen Ansätze noch nicht vorzunehmen ist. Die Wissenschaftstheorie ist jedoch weiterentwickelt worden, indem sie klarere Begriffe von „Bestätigung“ und „Theorienreduktion“ prägte.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird der Sprache eine zunehmend zentrale Stellung in der Philosophie eingeräumt. Ludwig Wittgenstein entwarf ein völlig neues Verständnis von Sprache, die er als ein unüberschaubares Konglomerat einzelner „Sprachspiele“ begriff. Dabei behandle die Philosophie nur „Scheinprobleme“, dh sie heile lediglich ihre eigenen „Sprachverwirrungen“. Philosophieren sei also keine „erklärende“, sondern eine „therapeutische“ Tätigkeit:

„Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.“

Ludwig Wittgenstein : Philosophische Untersuchungen , S. 109 (1953)

Die anfangs vorwiegend sprachphilosophisch orientierte analytische Philosophie dominiert in angelsächsischen Kontexten und zunehmend auch im deutschen Sprachraum die Methode akademischer Philosophie. An den meisten Universitäten herrscht jedoch ein ausgeprägter Pluralismus bezüglich der gelehrten philosophischen Themen und Strömungen.

In den deutschsprachigen Ländern eher wenig beachtet, stellt auch die Neuscholastik , vor allem der Neuthomismus , weltweit eine einflussreiche Strömung der Gegenwartsphilosophie dar, seitdem die katholische Kirche diese Ende des 19. Jahrhunderts zum offiziellen Lehrinhalt ua der Priesterausbildung erhoben hatte.

Die Postmoderne (z. B. Gilles Deleuze , Jean-François Lyotard , Jean Baudrillard , Jacques Derrida ) ist eine Gegenbewegung zu den Ideen der Moderne und betont die Differenzen von Denk- und Lebenswelten. Auch die menschliche Identität schätzt sie als instabil ein. Die der Postmoderne nahestehende feministische Philosophie zielt auf die Abhängigkeit der Weltinterpretation vom Geschlecht.

Lehr- und Forschungsbetrieb

Der philosophische Lehr- und Forschungsbetrieb umfasst die wissenschaftlichen Einrichtungen des Faches Philosophie. In Europa handelt es sich dabei meist um vom Staat finanzierte philosophische Institute , die Teil einer Universität sind. Ihre wissenschaftlichen Aufgaben sind erstens die Organisation eines Lehrbetriebs, der von Interessenten im Rahmen eines gesetzlich geregelten Studiums durchlaufen werden kann und zweitens die Forschung . Dazu haben die Institute bezahlte Stellen zur Verfügung, sowohl für wissenschaftliche Angestellte wie für Verwaltungsbeamte. Neben den Universitäts-Instituten existieren eigene philosophische Einrichtungen wie beispielsweise die Hochschule für Philosophie München .

Im Jahr 2011 waren in Deutschland 1.191 Philosophen in Vollzeit angestellt, 2002 waren es noch 869. 2008 gab es an über 150 Lehrstühlen etwa 330 Professoren. In demselben Jahr studierten ungefähr 15.000 Personen Philosophie. Diese Zahl ging gegenüber 1996, als 24.000 Personen studierten, deutlich zurück, wodurch sich das Betreuungsverhältnis erheblich verbesserte. [21]

In Österreich kann an den Universitäten Wien , Graz , Innsbruck , Salzburg und Klagenfurt Philosophie studiert werden. 2010 gab es insgesamt 3.651 Eingeschriebene. Das größte Institut befindet sich an der Universität Wien.

Siehe auch

Portal: Philosophie – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Philosophie

Literatur

Einführungen

Philosophiebibliographie: Einführungen in die Philosophie – Zusätzliche Literaturhinweise zum Thema

 • Arno Anzenbacher : Einführung in die Philosophie. 10. Auflage. Herder, Freiburg i.Br. ua 2004, ISBN 3-451-27851-0 (bewährte Einführung, die historische und systematische Aspekte verbindet, von einem Theologen geschrieben)
 • Kwame Anthony Appiah : Thinking it Through – An Introduction to Contemporary Philosophy. Oxford University Press, Oxford ua 2003, ISBN 0-19-516028-2 (Systematische Einführung mit konsequenter Anwendung der sokratischen Methode )
 • Karl Bärthlein : Zur Geschichte der Philosophie. Band 2: Von Kant bis zur Gegenwart. Kastellaun 1983.
 • Peggy H. Breitenstein, Johannes Rohbeck (Hrsg.): Philosophie: Geschichte – Disziplinen – Kompetenzen. Metzler, Stuttgart/Weimar 2011, ISBN 978-3-476-02299-8 (aus Bachelor-Vorlesungen entstandener systematischer und historischer Überblick auf gehobenem Niveau)
 • Rafael Ferber : Philosophische Grundbegriffe. 2 Bände. Beck, München 2003, ISBN 3-406-45654-5 (Einführung in die zentralen Begriffe der Philosophie)
 • Johannes Hübner: Einführung in die theoretische Philosophie. JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2015.
 • Thomas Nagel : Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie. Neudruck. Reclam, Stuttgart 2002, ISBN 3-15-008637-X (kurze, dichte Einführung anhand philosophischer Alltagsprobleme: Sinn des Lebens, Gerechtigkeit usw.)
 • David Papineau (Hrsg.): Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken. WBG, Darmstadt 2006, ISBN 3-89678-565-6 eRef
 • Hans Reiner : Philosophieren. Eine Einleitung in die Philosophie. PAIS-Verlag, Oberried 2002, ISBN 978-3-931992-15-6 .
 • Jay Rosenberg : Philosophieren. Ein Handbuch für Anfänger. Klostermann, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-465-01718-8 (Anleitung zum Philosophieren)
 • Jens Soentgen : Selbstdenken! Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2003, ISBN 3-87294-943-8 (insbesondere an jüngere Leser gerichtete Einführung in die Philosophie mit Vorstellung der wichtigsten Philosophen)
 • Elisabeth Ströker , Wolfgang Wieland (Hrsg.): Handbuch Philosophie. 10 Bände. Alber, Freiburg/München 1981–1996. (Jeder Band behandelt eine philosophische Disziplin)
 • Lukas Trabert (Hrsg.): Philosophischer Wegweiser. Alber, Freiburg/München 2010, ISBN 978-3-495-48500-2 (101 Autoren äußern sich zu Fragen nach der heutigen und zukünftigen Bedeutung der Philosophie und nach ihrem Selbstverständnis als Philosophen. Sie geben weiterhin darüber Auskunft, was sie für besonders lesenswert halten und welche Thesen sie gerne diskutieren möchten.)
 • Stefan Jordan, Christian Nimtz (Hrsg.): Grundbegriffe der Philosophie. Reclam-Verlag premium 2019, ISBN 978-3-15-019630-4 (Auflistung der wichtigsten Grundbegriffe der Philosophie mit umfangreicher Erläuterung)

Hilfsmittel/Nachschlagewerke

Philosophiebibliographie: Hilfsmittel zur Philosophie – Zusätzliche Literaturhinweise zum Thema

Kompakte Lexika
 • Robert Audi (Hrsg.): The Cambridge dictionary of philosophy. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1995, 1999, ISBN 0-521-63136-X , ISBN 0-521-63722-8 (kompaktes Handlexikon; umfangr. Register)
 • Walter Brugger und Harald Schöndorf (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch . Alber, Freiburg / München 2010, ISBN 978-3-495-48213-1 (vollständige Überarbeitung von Bruggers Wörterbuch, Schwerpunkt auf Antike, Scholastik und Klassische neuzeitliche Philosophie.)
 • Martin Gessmann (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch . Begründet 1965 von Heinrich Schmidt. 23., vollständig von Martin Gessmann neu bearbeitete Auflage 2009, Kröner Verlag Stuttgart, ISBN 978-3-520-01323-1 ( Nachfolgeauflage der von Georgi Schischkoff bearbeiteten 19. Auflage: Philosophisches Wörterbuch. Kröner, Stuttgart 1974; Nachdruck 1991 (22. Aufl.), ISBN 3-520-01322-3 )
 • Ted Honderich (Hrsg.): The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press, Oxford 2005 (2. Aufl.), ISBN 0-19-926479-1 (kompaktes Handbuch)
 • Anton Hügli , Poul Lübcke (Hrsg.): Philosophielexikon. Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2013 (6. Aufl.), ISBN 3-499-55689-8 , und in elektronischer Form, ISBN 3-634-22405-3
 • Christian Nimtz, Stefan Jordan (Hrsg.): Lexikon Philosophie. Hundert Grundbegriffe Reclam-Verlag 2011, ISBN 978-3-15-018836-1 .
 • Lexikonredaktion (Hrsg.): Der Brockhaus Philosophie. Ideen, Denker und Begriffe. Brockhaus, Leipzig/Mannheim 2004, ISBN 3-7653-0571-5
 • Bernd Lutz: Metzler Philosophen Lexikon. Metzler, Stuttgart 2003 (3. Aufl.), ISBN 3-476-01953-5
 • Arnim Regenbogen, Uwe Meyer (Hrsg.): Wörterbuch der Philosophischen Begriffe. Meiner, Hamburg 2005, ISBN 3-7873-1738-4 (begriffsgeschichtlich orientiertes Lexikon mit Literaturverzeichnis zur Begriffsgeschichte und ausführlichem Register)
 • Arnim Regenbogen: Chronik der philosophischen Werke. Von der Erfindung des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert . Meiner, Hamburg 2011, ISBN 978-3-7873-2146-9 (ermöglicht vergleichenden Zugriff auf die Abfolge zunächst unverbundener, dann aber doch in möglicher Wechselwirkung stehender Veröffentlichungen.)
 • Alexander Ulfig : Lexikon der philosophischen Begriffe. Komet, Köln 2003, ISBN 3-89836-373-2 (umfassendes, leicht verständliches Nachschlagewerk zur Philosophie von der Antike bis heute)
 • Franco Volpi , Julian Nida-Rümelin (Hrsg.): Lexikon der philosophischen Werke (= Kröners Taschenausgabe . Band 486). Kröner, Stuttgart 1988, ISBN 3-520-48601-6 (handlich, mit informativen Einstiegsinformationen)
Umfängliche Nachschlagewerke
 • Donald M. Borchert (Hrsg.): Encyclopedia of Philosophy , 10 Bde., Detroit [ua]: Thomson Gale, Macmillan Reference 2. A. 2006, ISBN 0-02-866098-6 , auch in elektronischer Form erhältlich (aktuelles Standardwerk)
 • Historisches Wörterbuch der Philosophie , hrsg. von Joachim Ritter [ua], fortgeführt von Karlfried Gründer [ua] [= 2. Aufl. von: Rudolf Eisler : Wörterbuch der philosophischen Begriffe] , I-XII Basel [und Darmstadt] 1971–2005. (Das umfassendste Werk seiner Art, deutschsprachiges Standardwerk)
 • Jürgen Mittelstraß (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Gesamtwerk in acht Bänden. Metzler, Stuttgart 2005 ff. 2. neu bearb. und erweiterte Aufl., ISBN 978-3-476-02108-3 (wissenschaftsorientiert, stark im Bereich Logik und Mathematik)
 • Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie. 3 Bände. Meiner, Hamburg 2010, ISBN 978-3-7873-1999-2 (Nur umfassende Artikel zu Sachthemen)
 • Edward Craig (Hrsg.): The Routledge Encyclopedia of Philosophy . 10 Bde. Routeledge, London 1998. (ein sehr umfangreiches Nachschlagewerk; auch als einbändige, allerdings sehr knappe Kurzfassung erschienen; außerdem auf CD-ROM erhältlich und als Online-Version)
 • Hermann Krings , Hans Michael Baumgartner , Christoph Wild (Hrsg.): Handbuch Philosophischer Grundbegriffe. 3 Bde. (Studienausgabe: 6 Bde.) Kösel, München 1973–74.
  • auf CD-ROM (PDF-Dateien): 2., vollständig durchgesehene Auflage 2003, ISBN 978-3-936532-22-7
  • in Nachfolge: Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe . Hrsg. von Petra Kolmer und Arnim G. Wildfeuer. Karl Alber, Freiburg i. Br. / München 2011 ff. Band 1 (A–F), ISBN 978-3-495-48222-3 (195 Autoren behandeln in 215 Abhandlungen Grundbegriffe der Philosophie.)
 • Franco Volpi (Hrsg.): Großes Werklexikon der Philosophie. 2 Bde. Jubiläumsausgabe. Kröner, Stuttgart 2004, ISBN 3-520-83901-6
 • Dictionnaire des philosophes. 2 Bde. 2. Aufl. Hrsg. v. Denis Huisman. Presses universitaires de France, Paris 1993, ISBN 2-13-045524-7
 • Ernst R. Sandvoss: Geschichte der Philosophie , Directmedia Publishing , Berlin 2007, Digitale Bibliothek , CD-ROM, KDB Band 47, ISBN 978-3-89853-347-8
Literaturempfehlungen

Periodika

Weblinks

Wiktionary: Philosophie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Philosophy – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Philosophie – Quellen und Volltexte
Wikiversity: Philosophie – Kursmaterialien
Wikibooks: Regal: Philosophie – Lern- und Lehrmaterialien
→ Hilfsmittel zur Geschichte der Philosophie siehe dort.
Liste der Philosophiezeitschriften

Einzelnachweise

 1. Platon, Politeia 514a-520d (das eigentliche Ziel der Beweisführung Platons – die den Philosophen in der Polis zukommende und aufgetragene politische Führungsrolle – kann hier ausgeklammert werden)
 2. Carl Friedrich von Weizsäcker: Die Einheit der Natur (1971)
 3. Das US-Militär sprach z. B. in einem internen Papier über die Behandlung von Kriegsgefangenen von einer „Confinement Philosophy“ und meinte damit allgemeine Verhaltensregeln wie das Verbot von Schikanen. Siehe Standard Operating Procedure, Camp Bucca, Irak vom 27. März 2004.
 4. Artikel „Philosophie“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Aufl., Leipzig 1975.
 5. Fragment 35 DK , Online .
 6. Platon: Phaidros 278d.
 7. Reinhart Heißler: David Lewis' Mögliche Welten (2010), S. 140.
 8. Dietrich von Engelhardt : Philosophie und Medizin. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 1150–1152.
 9. So Christoph von Sigwart zur philosophischen Systematik, Ders.: Logik. Freiburg 1873–1878 , II.2 Bd., S. 695.
 10. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft , II 2 2
 11. Martin Heidegger , Einführung in die Metaphysik (1935)
 12. Jürgen Habermas : Erkenntnis und Interesse . In: Technik und Wissenschaft als »Ideologie«. Suhrkamp, Frankfurt, Edition 287, 4 1970 ( 1 1968), [1965 Merkur] S. 146–169.
 13. Gottfried Wilhelm Leibniz: In der Vernunft begründete Prinzipien der Natur und der Gnade . In: Ders.: Kleine Schriften zur Metaphysik . Hg. u. übers. von Hans Heinz Holz. Darmstadt 1985, § 7
 14. Martin Heidegger: Was ist Metaphysik? [1929]. In: Ders.: Wegmarken. Frankfurt a. M. 2004, S. 103–121 (hier S. 121)
 15. Zur Übersicht über die Fragestellungen der Sprachphilosophie vgl. Albert Newen / Markus A. Schrenk: Einführung in die Sprachphilosophie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008, ISBN 978-3-534-15459-3 , S. 11f und Johannes Hübner: Einführung in die theoretische Philosophie , Stuttgart/Weimar 2015, S. 90f.
 16. Jürgen Habermas : Erkenntnis und Interesse . In: Technik und Wissenschaft als »Ideologie«. Suhrkamp, Frankfurt, Edition 287, 4 1970 ( 1 1968), [1965 Merkur] S. 146–169.
 17. Zur Übersicht über die Fragestellungen der Philosophie des Geistes vgl. Ansgar Beckermann : Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes , Walter de Gruyter, Berlin / New York 3. Aufl. 2008, ISBN 978-3-11-020424-7 , S. 1–4.
 18. Alfred N. Whitehead, Prozess und Realität (1929), S. 91.
 19. Protagoras wird wie folgt von Platon im Theaitetos 152a zitiert: „ Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Derjenigen, die sind, so wie sie sind. Derjenigen, die nicht sind, so wie sie nicht sind.
 20. René Descartes: Discours de la méthode (1637) bzw. Meditationes de prima philosophia (1641)
 21. Marion Hartig: www.spiegel.de