Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

piratkopiering

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Populært piratsymbol: The Jolly Roger

Piratkopiering eller piratkopiering er voldshandlinger , ejendomsforbrydelser eller frihedsberøvelse , der begås til egeninteresse med et hav eller fly på åbent hav eller i andre områder, der ikke er underlagt statslig myndighed. Indtil den internationale aftale om åbent hav i 1958 blev pirateri normalt forstået at betyde de samme handlinger, for så vidt de blev begået til søs eller fra havet. Indtil 1800-tallet var der stadig state-by letter of marque autoriseret privat (buccaneer, privateer) som bandagerede pirater og kunne ikke ses som en privateer. Med underskrivelsen af Pariserklæringen om havret den 16. april 1856 begyndte den gradvise internationale forbud mod piratkopiering.

Strand- , flod- og luftpirateri er ikke piratkopiering i ordets strenge betydning.

Betegnelser

Ordet pirat stammer fra det latinske pirata "pirat". Dette er et latinsk lånord fra oldgræsk πειρατής peirātḗs , som handler om πεῖρα peira "Risk, Enterprise, Assault" af πειρᾶν peiran stammer "prøv, foretag, spejd ud". Da πειρατής på græsk ganske enkelt kunne betegne en fighter til søs, hvis legitimitet blev nægtet, var der også det mere præcise udtryk καταποντιστής katapontists , der faktisk kun refererede til en pirat i snævrere forstand.

Ordene Flibustier og Bukanier refererer oprindeligt til to grupper af privateere i Caribien, men de bruges undertiden også som synonymer for buccaneering - det vil sige piratkopiering på vegne af en krigførende magt - eller endda piratkopiering generelt.

status

Pirateri er forbudt internationalt. Alle stater har derfor ret til at bekæmpe og retsforfølge gerningsmændene og deres køretøjer, uanset gerningsmændenes nationalitet og gerningsstedet, og er forpligtet til at samarbejde om dette. I oldtiden kunne pirater for det meste ikke skelnes fra dem, der førte krig, og deres besættelse blev ofte betragtet som respektabel. Tilsvarende blev de enten kæmpet imod eller taget i løn efter mulighedens synspunkt. Omkring 1400–1200 f.Kr. Der eksisterede en havlov i Middelhavet, men kun omkring tidspunktet for Attic-Delian League i det 5. århundrede f.Kr. Det ændrede piratens opfattelse fra fjende til kriminel. I det første århundrede f.Kr. Cicero beskrev piraterne som menneskehedens fjender, mod hvem der ikke kunne holdes noget løfte og ingen ed. Efter en periode med relativ ubetydelighed ved havretten, størkede denne opfattelse i højmiddelalderen i den generelle fredserklæring fra piraten angiveligt uden for det kristne samfund. Dette fortsatte ind i det 19. århundrede i retten til at dræbe pirater til søs når som helst uden videre. I mellemtiden er der også opfordringer til mindre moraliserende eller partipolitiske tilgange til emnet piratkopiering. [1]

Ikke desto mindre fremstår piratkopiering altid som et varigt fænomen i kulturhistorien, hvis betingelserne er givet. Dette er tilfældet, hvor der er en tilstrækkelig stor mængde maritim handel, samtidig overvåger intensiteten af ​​overvågning og kontrol ikke et vist niveau i forhold til kystens længde, og en del af befolkningen ser piratkopiering som et værdifuldt alternativ til andre erhverv. I dag gælder dette frem for alt nye lande og individuelle store havne med ineffektive myndigheder samt havområder, hvor vigtige internationale sejlruter kører langs kyster, hvor de lokale myndigheders kapacitet er overvældet. Der er relativt store risici for skibsfart i området omkring Indonesien og i Malaccastrædet , ud for Vest- og Østafrika, herunder Adenbugten og ud for Chittagong . Der er også betydelig piratkopiering i Caribien og Indien. Mest berørt er fragtskibsfarten, som for det meste fratages sine kontanter og værdigenstande, sjældnere af skibet eller lasten. Før Somalia, i begyndelsen af ​​det 21. århundrede, var der mange kidnapninger af skibet og besætningen med afpresning fra rederierne:

Piratkopiering spredte sig gennem historien hovedsageligt som følge af højkonjunkturen i maritim handel , men blev hurtigt undertrykt i hvert tilfælde. Den formodede heroiske og herlige karakter af piratkopiering i det domineringsfrie område på det åbne hav og tanken om akkumulerede rigdom har bidraget væsentligt til varig fascination af piratens litterære og mediefigur. Piraternes fremstilling svinger mellem dæmonisering og romantiseret overdrivelse.

Piratkopiernes historie

Den første dokumenterede piratkopiering går tilbage til 1300 -tallet f.Kr. i Egypten.

Europa

I oldtiden praktiserede alle søfarende folk piratkopiering. Kystpirateri dominerede, hvor kystbyer blev angrebet med robåde og afdækkede galejer og skibe, der bevægede sig eller hvilede nær kysten, blev angrebet, når muligheden var gunstig. Kun med udviklingen af triremet i det 6. århundrede f.Kr. Det blev teknisk muligt at forfølge andre skibe og effektivt pirate til søs. [2] Generelt fulgte udviklingen af ​​piratkopiering de tekniske muligheder i den respektive alder.

I den hellenistiske æra var Kreta et berygtet piratsted. Fokus på piratkopiering skiftede i det 2. århundrede f.Kr. Til Cilicia . Under den svage fase af den romerske republik i det sidste århundrede f.Kr. BC truslen mod de egyptiske kornleverancer fra ciliciske pirater blev en næsten eksistentiel trussel selv for Rom. Rom overlod kampen mod pirater til de græske allierede i lang tid. Det var først da den afgørende kampagne under Gnaeus Pompeius i 67 f.Kr. BC genoprettede sikkerheden ved søruter i Middelhavet . I resten af ​​historien er der aldrig mere opnået en så fuldstændig og varig sejr over organiseret piratkopiering på så kort tid.

Fra slutningen af ​​det 8. til begyndelsen af ​​det 11. århundrede hjemsøgte skandinaviske pirater ( vikinger ) kysterne i Nordeuropa. Med deres typiske hurtige vikingeskibe trængte de ind langs de store floder dybt ind i indlandet og efter ødelæggende overraskelsesangreb plyndrede talrige klostre, byer og handelscentre.

Allerede i slutningen af middelalderen , linealer og byer begyndte at give skibsførere med bogstaver af piratkopiering som en del af fejder . Dette gav teoretisk set piraterne en juridisk ret til at blive behandlet som kombattanter af den modsatte side, men kun så længe den væbnede konflikt varede. Hvis de fortsatte deres røverier i fredstid - hvilket var let, fordi de i modsætning til lejesoldater ikke modtog en fast løn , men kun en andel af byttet (præmien) - gjorde det dem straks almindelige pirater. I sidste kvartal af 1300 -tallet var der en betydelig stigning i piratkopiering i Nord- og Østersøen. Likedeeler eller Vitalienbrüder truede og ødelagde til tider handel med Hanseatic . [3] Som nogle senere pirater i den såkaldte " guldalder " delte de deres bytte ligeligt. Derfor betegnelsen som Likedeeler ( nedertysk for "lige parter").

Alene mellem 1390 og 1597 blev mindst 428 pirater henrettet på Grasbrook , en ø lige uden for Hamborg . Blandt dem var beviseligt Vitalienbrüder Gödeke Michels og Magister Wigbold samt formodentlig Klaus Störtebeker . [4] [5]

I Middelhavet blev den semi-juridiske praksis med piratkopiering, der åbnede døren for misbrug og vilkårlighed, ikke kun forfulgt af kristne fyrster og de nye kommercielle metropoler som Republikken Venedig langt ind i moderne tid, men også af ridderne i Malta og ordenens riddere Muslimske herskere i Nordafrika. Ud over røveriet spillede fangsten af slaver og afpresning af hyldest- og løsesumbetalinger en vigtig rolle. De barbariske korsarer har været en trussel mod maritim handel og kysterne ved hele Middelhavet og dele af Atlanterhavet siden 1500 -tallet. Det var først i midten af ​​1800 -tallet, at barbarerne endelig blev besejret af flåder fra forskellige europæiske nationer og den amerikanske flåde . Pirateri eksisterede også i det østlige Middelhav og på de græske øer under det osmanniske rige ; så piraterne i Catecali og andre steder blev drevet ud af Royal Navy i 1827.

Øst Asien

Omtrent på samme tid tog piratkopiering i Østasien en anden retning. I det 13. og 14. århundrede angreb især japanske pirater, den såkaldte Wokou , kysterne i Korea og Nordkina . Kun i løbet af de forsøg på mongolske invasioner i Japan faldt deres aktiviteter. I 1500 -tallet flyttede piratkopiering i stigende grad til kinesiske farvande. Selvom navnet "Wokou" fortsat blev brugt, var det nu mere et spørgsmål om lokale banditter og smuglere, der lejlighedsvis endda foretog razziaer langs de store floder langt ind i baglandet. Holdene blev for det meste rekrutteret til dette i de fattige sydkinesiske fiskerlandsbyer.

Siden uroen ved overgangen fra Ming - til Qing -dynastiet i 1600 -tallet lykkedes det nogle kinesiske købmænd at etablere rigtige "piratdynastier" indtil 1800 -tallet, f.eks. Zheng -familierne, som ikke kun blev drevet af konkurrerende (også Europæiske) handlende var i stand til at afpresse beskyttelsespenge , men blev med deres enorme flåder også en politisk magtfaktor i Kina, Manchuriet og Vietnam . Fordelingen af ​​byttet mellem besætningerne var også baseret på en fast nøgle - i modsætning til de euro -amerikanske pirater på samme tid blev de kinesiske piratflåder organiseret på en strengt hierarkisk måde.

Caribien og "guldalderen"

Efter erobringen og under koloniseringen af Amerika af Spanien og Portugal udviklede en form for piratkopiering sig i perioden fra det 16. til det 18. århundrede, især i Caribien og kystområderne i Sydamerika , som stadig er populær i dag med billedet af pirater, i film og i fiktion .

Et kendetegn ved denne æra var, at alle europæiske søfarende nationer havde en tendens til at deltage i permanent og vedvarende krig til søs , uanset om de samme nationer var i krig på land eller ej. Den allerede slørede grænse mellem mere eller mindre lovlige pirater og ulovlige pirater var fuldstændig sløret, og fænomenet privateer i sand forstand udviklede sig. Det geopolitiske mål for de første franskmænd og englændere og senere også de hollandske regeringer var primært at dele i den nye verdens rigdom og for det andet at forstyrre handelen med deres konkurrenter. Disse tvister blev forværret af de konfessionelle forskelle mellem katolske og protestantiske nationer.

Buccaneers hovedmål var den spanske sølvflåde , hvormed den årlige produktion af de syd- og mellemamerikanske miner blev bragt til Spanien. Holdene blev rekrutteret fra de lokale buccaneers , der udviklede deres helt egen livsstil med deres egne love, og som hurtigt gav afkald på sådanne eksternaliteter som breve om piratkopiering under deres razziaer. Denne æra sluttede omkring 1690, da alle datidens stormagter begyndte at værdsætte interessen for sikker maritim handel mere end svækkelsen af ​​andre stater. Som et resultat var der øgede foranstaltninger fra alle sømagter mod piratkopiering. De talrige pirater, som nu blev forbudt af hele verden, søgte i første omgang andre tilflugtssteder uden for Caribien, såsom havnene i Nordamerika , Vestafrikas kyster eller Madagaskar . Men selv her blev de gradvist fordrevet af den britiske Royal Navy indtil omkring 1730.

Piratkopiering i nuet

Med den stigende udvikling og håndhævelse af international havret af flåden i oversøiske handelsnationer og med opfindelsen og udbredelsen af dampskibsfart blev klassisk piratkopiering inden for indflydelsessfæren fra de vestlige industrilande skubbet mere og mere tilbage i løbet af 19. og 20. århundrede. Ikke desto mindre er piratkopiering igen en alvorlig trussel i nogle regioner og stiger endda igen på grund af globalisering og politiske omvæltninger. [6] Det må antages, at antallet af urapporterede sager er ret højt. Ofte rapporterer rederierne ikke angreb, der rent faktisk er begået eller forsøgt, for ellers ville forsikringspræmierne stige, eller deres omdømme kunne blive beskadiget.

Sensationelle hændelser

Resterne af et rollespil efter Seabourn Spirit Attack (2005)

I 1992 var der en kollision mellem Ocean Blessing og tankskibet Nagasaki Spirit . Sidstnævnte var kørt gennem Malaccastrædet uden guide efter et piratangreb. 51 mennesker døde, og 12.000 tons olie endte i havet. [7]

Den 6. december 2001 blev den kendte newzealandske regattamatros og miljøforkæmper Sir Peter Blake skudt ihjel på sin båd af flodpirater i Amazonas flodmunding, mens han skyndte sig at hjælpe sit besætning med et gevær.

I 2005 blev Seabourn Spirit -passagerskibet angrebet ud for Somalia af både bevæbnet med maskingeværer og bazookaer , og en person blev såret om bord. Skibet undslap imidlertid angrebet på åbent hav. [8] [9]

Den 4. april 2008 angreb pirater den franske yacht Le Ponant ud for Somalias kyst og tog omkring 30 søfolk som gidsel. [10] Efter en uge blev sømændene løsladt, de seks pirater blev overmandet af franske styrker i et helikopterangreb. [11] Fire af piraterne tilhørte klanen af ​​daværende præsident Somalia Abdullahi Yusuf Ahmed . [12]

I september 2008 lykkedes det for pirater at fange det ukrainske fragtskib Faina under Belize -flag med 30 tunge kampvogne om bord ud for den somaliske kyst. [13]

Den 15. november 2008 kaprede pirater det liberiske flag supertanker Sirius Star med 25 besætningsmedlemmer, ifølge amerikanske tal. [14] Afstanden mellem det saudiske tankskib og kysten, nemlig 800 km sydøst for den kenyanske havneby Mombasa, var bemærkelsesværdig. Denne afstand har hidtil været meget usædvanlig for piratangreb, fordi afstanden til piratbasen er ekstremt stor, hvilket formodes at være i den autonome somaliske region Puntland .

Piraternes bytte var også bemærkelsesværdigt, da Sirius Star , den seneste generation af supertankskibe, blev vurderet til over 150 millioner euro. Derudover havde hun læsset to millioner tønder råolie til en værdi af ca. 80–90 millioner euro (ca. 110 millioner amerikanske dollars) som en skibsladning.

Tankskibet Longchamp , der blev administreret af et tysk rederi, blev kapret ud for den somaliske kyst omkring kl. 02:30 den 29. januar 2009. [15] [16] På grund af hændelsen undersøgte anklagemyndigheden for første gang i Hamburg for et angreb på luft- og søtrafik . [17]

I juli 2009 blev det arktiske hav kapret i Østersøen. Der er mistanke om, at skibet ulovligt leverede våben og blev kapret under en hemmelig tjeneste.

FWN Rapide blev angrebet af pirater ved Nigeria i april 2018, og en del af besætningen blev bortført.

Juridisk situation

International lov

Princippet om frihed i havene, der blev indført af Hugo Grotius i begyndelsen af ​​1600 -tallet, begrænser udøvelsen af ​​statsmagt på åbent hav til skibe, der fører deres eget flag. Pirateri var dog undtaget fra dette princip, da dets forbud blev betragtet som en obligatorisk lov længe før det. Denne sædvanlige folkeret blev indarbejdet i de internationale aftaler om havret i det 20. århundrede.

De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 forpligter ligesom konventionen om åbent hav den 29. april 1958 stater til i fællesskab at bekæmpe piratkopiering og giver dem mulighed for at beslaglægge piratkøretøjer og arrestere dem om bord på højlandet hav samt konfiskation af eksisterende aktiver. De yderligere foranstaltninger er underlagt retspraksis i den tilskyndende stat. De enkelte stater er også forpligtet til at bekæmpe piratkopiering inden for deres territorialfarvand. Din suverænitet forbliver imidlertid upåvirket her. Pirater kan derfor kun forfølges af fremmede staters styrker til grænsen til territorialfarvandet, hvis nabostaterne ikke ønsker yderligere samarbejde.

Artikel 101 i havretskonventionen definerer det samme som artikel 15 i konventionen om højt hav:

"Pirateri er et af følgende:

a) enhver ulovlig voldshandling eller frihedsberøvelse eller enhver plyndring begået af besætningen eller passagererne på et privat skib eller fly til private formål, og som er rettet
i) på åbent hav mod et andet skib eller luftfartøj eller mod personer eller aktiver om bord på dette skib eller luftfartøj
ii) mod et skib, et luftfartøj, en person eller ejendom på et sted, der ikke er under nogen statslig jurisdiktion;
b) enhver frivillig deltagelse i driften af ​​et skib eller et luftfartøj i kendskabet til fakta, hvoraf det kan konkluderes, at det er et piratskib eller et luftfartøj
c) enhver tilskyndelse til en handling, der er omtalt i bogstav a eller b, eller enhver bevidst lettelse af en sådan handling. "

Denne definition adskiller eksplicit piratkopiering fra sammenlignelige handlinger fra statsmandataktører. I henhold til folkeretten er disse foranstaltninger truffet af en stat. Hvis en sådan foranstaltning ikke er lovlig, kan en aggressiv handling fra denne stats side i betydningen i artikel 39 i De Forenede Nationers pagt være til stede i et ekstremt tilfælde.

Kompetence i tysk forfatningsret

I Tyskland opgaver som følge af de internationale juridiske regler på grundlag af de Sea er Opgaver Act tildelt føderale politi og Told , som har samarbejdet i Coast Guard koordinationsgruppe siden 1994.

Der er forskellige juridiske holdninger til brugen af flåden : Den ene betyder, at den tyske flåde allerede udelukker bekæmpelse af pirater i henhold til artikel 87a i grundloven (GG), hvormed de væbnede styrkers funktion i forsvaret og nogle få, udtrykkeligt nævnt, er andre opgaver begrænset. Den tyske flåde er således begrænset til at yde nødhjælp i tilfælde af aktuelle angreb. Fangst af et piratkøretøj eller anholdelse af pirater ville være en officiel formodning i henhold til tysk lov, og tilsvarende ordrer ville være ulovlige.

Den modsatte udtalelse bygger på artikel 25 i grundloven, hvor de almindeligt anerkendte folkeretlige regler har forrang frem for føderal lov. Art. 110 i havretskonventionen omtaler udtrykkeligt krigsskibe som de skibe, der har tilladelse til at kontrollere piratskibe på åbent hav. Denne ret gives så også til andre "statsskibe" (f.eks. Kystvagt, told).

Da kamp mod pirater fra flådestyrker er tilladt i folkeretten, vil den tyske flåde sandsynligvis tage affære. Derudover udfører Bundeswehr klassiske politioppgaver (patruljer, identitetskontrol) på missioner i udlandet (Afghanistan, Kosovo) og er uddannet til dette (f.eks. Træning mod demonstranter). Som regel er alle disse udenlandske missioner ikke forsvarsmissioner i den forstand, der er beskrevet i art. 87a GG, men fredsmissioner og overvågningsmissioner iværksat af folkeretten og FN -resolutioner. [18] [19]

Kriminallov

Ifølge princippet om universel lov kan piratkopiering blive retsforfulgt af ethvert land. I tilfælde af en dom kan der ud over fængsel for gerningsmanden konfiskeres værktøjer og instrumenter, især de anvendte køretøjer samt ulovligt opnåede fordele, især økonomiske fordele, medmindre skadelidte er berettiget til eventuelle krav.

I Tyskland er piratkopiering normalt strafbart som et angreb på søtrafik i henhold til § 316c StGB , muligvis i forbindelse med § 6 StGB, som regulerer gyldigheden af ​​tysk lov for lovovertrædelser mod internationalt beskyttede juridiske interesser uanset lovgivningen på gerningsstedet. Truslen om straf er fængsel fra fem år til femten år, i mindre alvorlige tilfælde fra et år til ti år. Hvis en persons død i det mindste var hensynsløs, er det ikke mindre end ti år eller liv.

Mange andre stater har ikke tilsvarende særlige forskrifter. Deres retspraksis vurderer de strafbare handlinger begået i piratkopiering i detaljer. Som regel kommer alvorligt røveri , frihedsberøvelse , legemsbeskadigelse og lignende i tvivl.

Forsendelseslov

Et piratangreb er en nød på havet . De nødsignaler, der er sædvanlige i søfarende, skal bruges til at advare. Alle skibe, der får kendskab til en nødsituation, er forpligtet til at yde assistance, forudsat at de ikke bringer sig selv i fare. Som med andre nødsituationer til søs er de ansvarlige officielle organer Maritime Rescue Coordination Centers , der koordinerer indsættelsen af ​​redningsstyrkerne , herunder flådestyrkerne og kystvagten .

Den Internationale Søfartsorganisation er ansvarlig for sikkerheden til søs. Siden 2004, anvende inden for rammerne af SOLAS- sikkerhedsforskrifterne i den internationale skibs- og havnefacilitetskode (-Übereinkommens ISPS-kode ), der gælder for skibe på kommercielle skibe med et bruttotonnagesæt på 500 eller højere, også foranstaltninger til beskyttelse mod piratkopiering.

Ansvar og civilret

Selvom skibsrederens husregler danner et tilstrækkeligt retsgrundlag til at afværge piratangreb (§ 903 punkt 1 BGB ), resulterer den stigende brug af private sikkerhedsstyrker og certificeringsproceduren i dette i komplicerede spørgsmål om ansvarsret. Kaptajnen og sikkerhedsvagterne skal bevise, at de handlede i selvforsvar (§§ 227 og 904) i tilfælde af et piratangreb, hvor mennesker kom til skade. [20]

Områder, der er ramt af piratkopiering i dag

Områder, der er ramt af piratkopiering i dag

I 1992 blev Piracy Reporting Center for International Maritime Bureau oprettet i Kuala Lumpur . Det indsamler rapporter om piratkopiering og evaluerer dem. Det hjælper også i søgningen efter stjålne skibe. Hvad der sker hver dag til søs og i havne kan læses i IMB's daglige rapporter. Derudover offentliggør IMB kvartalsvise og helårsresuméer af sine rapporter med globale oversigtskort. [21]

Ifølge IMB blev mindst 30 mennesker dræbt i piratangreb i 2004 - ni flere end året før. I 2003 blev dødstallet fra piratangreb mere end fordoblet i forhold til året før. IMB registrerede 445 angreb i 2004 (2003: 329). Omdrejningspunktet for piratkopiering var Indonesiens farvande, hvor der blev rapporteret 93 angreb i 2004. 37 angreb i Malaccastrædet (mellem øen Sumatra og den malaysiske halvø ) blev rapporteret i 2004.

I 2005 kendte man i alt 274 angreb, i 2007 var der 263. [22] 440 (2007 292) besætningsmedlemmer blev kidnappet, mest for at afpresse løsesum. Ud over havområdet omkring Indonesien blev Somalias og Yemens kyster nu også påvirket af piratkopiering (med høje løsesumskrav i nogle tilfælde) (2007). I 2006 forårsagede piratkopiering verdensomspændende skade anslået til omkring 16 milliarder amerikanske dollars (hvilket på det tidspunkt svarede til omkring 12,8 milliarder euro ). Andre skøn tyder på lavere beløb.

Asien

Ifølge IMF -rapporten fra 2006 var piratkopieringens hovedfokus stadig i indonesiske farvande (rapporteret mere end 40 razziaer). Det blev antaget, at mange hændelser ikke blev rapporteret. I Malaccastrædet var der kun 8 razziaer på grund af de øgede patruljer i nabolandene. Ni hændelser er blevet rapporteret i Singapore -strædet (som forbinder Malaccastrædet med det sydkinesiske hav). Et andet fokus med 33 rapporter var Chittagong Roadstead ( Bangladesh ). Også her faldt antallet af razziaer; adgangsvejene til havnen var risikoområder.

Afrika

Somalisk piratoperationsområde fra 2005 til 2010

Et problem, der fik stor offentlig opmærksomhed i 2008, var piratkopiering ud for den somaliske kyst . Somalia blev set som en mislykket stat .

Den somaliske overgangsregering i nabolandet Nord -Somalia har stort set ingen magt og kan derfor hverken kontrollere havnene eller det somaliske territorialfarvand i dette område. Med overgangsregeringens samtykke godkendteFN's Sikkerhedsråd derfor den 2. juni 2008 i kraft af sine beføjelser i henhold til kapitel VII i De Forenede Nationers pagt i en indledende periode på seks måneder, at stater, der samarbejder med overgangsperioden regeringen til at træffe foranstaltninger mod pirater i somaliske territorialfarvande, som gældende folkeret bestemmer på det åbne hav. [23] Zwischen 2005 und 2008 erhöhte sich nach Schätzungen des Gulf Research Centre in Dubai die Zahl der somalischen Piraten von etwa hundert auf etwa tausend. Es bestehen keine direkten Verbindungen zu somalischen Terroristen oder Islamisten , vielmehr handelt es sich um eine Form der wirtschaftlich ausgerichteten organisierten Kriminalität , welche sich die bürgerkriegsartigen Zustände in Somalia zu Nutze mache. Es bestünden jedoch Verbindungen zur Regierung Abdullahi Yusuf Ahmeds , dessen Darod - Clan teilweise in die Piraterie involviert sei. In der Folge der Bekämpfung der Piraten durch Scharia -Gerichte in Mogadischu und wegen der französischen und amerikanischen Flottenpräsenz in Dschibuti hat sich das Zentrum der Seeräuber Somalias weiter nach Süden in den Golf von Aden und um die Stadt Eyl verlegt. Das Operationsgebiet erstreckt sich mittlerweile bis tief in den Indischen Ozean . Ermöglicht wird dies durch den Einsatz von Mutterschiffen. [24]

Die Zahl der Piratenangriffe nahm insgesamt nach Einschätzungen vom Herbst 2019 ab, jedoch blieben lokale Schwerpunkte, wie der Golf von Guinea , der als Hochrisikogebiet für Entführungen und Raub gilt. Laut dem International Maritime Bureau traten mehr als 80 % der bekannten Fälle in beiden Kategorien dort auf. [25]

Südamerika

Aus Südamerika wurden jeweils sechs Überfälle in der Bucht von Santos in Brasilien und im Hafen von Callao in Peru gemeldet.

Auch Sportsegler werden Opfer von Piraterie. Mögliche Ziele sind neben dem Entführen der Besatzung und dem Ausrauben des Schiffes das Segelboot oder die Yacht . [26] [27]

Neben den bereits genannten Gebieten wurden Blauwassersegler 2002 auch vor verschiedenen Seegebieten vor Südamerika und in der Karibik gewarnt, wie dem Amazonasdelta , der Ostküste von Venezuela , dem Golf von Darién , dem Hafen von Guayaquil ( Ecuador ) sowie vor mehreren mittelamerikanischen Ländern. Vor Venezuela nahm die Piraterie von 2016 auf 2017 um 160 % zu, wobei Yachten und Segelboote als Hauptziele gelten. Dies wird auf die dortige Staatskrise zurückgeführt. [28]

Als Tätergruppen gelten arme Einheimische (z. B. Fischer), Drogenschmuggler und korrupte Angehörige nationaler Sicherheitskräfte (z. B. Marinesoldaten , Küstenwache , Schifffahrtspolizei ).

Klassifizierung

Generell werden drei Arten von Piratenangriffen unterschieden:

 • low level armed robbery (LLAR), der Angriff von leichtbewaffneten Piraten mit Kleinstbooten mit dem Ziel, die persönlichen Habseligkeiten der Besatzung und das Geld an Bord in ihren Besitz zu bringen
 • medium level armed assault and robbery (MLAAR), gewaltsame Angriffe von gut organisierten Banden, die Diebstähle in größerem Umfang durchführen und vor der Tötung von Besatzungsmitgliedern nicht zurückschrecken
 • major criminal highjack (MCHJ), internationale, gut organisierte Großbanden, bewaffnet mit Maschinenpistolen , Molotowcocktails und schweren Handwaffen, die ganze Schiffe stehlen und die Besatzungen aussetzen oder töten.

Vorgehen moderner Piraten

Für organisierte Piratenbanden, die auf ein Lösegeld abzielen, ist vorrangig die Berufsschifffahrt von Interesse. Dabei werden Schiffe samt Besatzung gekapert und nur gegen Zahlung eines Lösegelds durch die Reederei wieder freigegeben. Die Verhandlungen und Zahlungen werden meist professionell über Unterhändler in anderen Regionen abgewickelt. Die Banden sind sehr gut organisiert, die Piraten operieren in der Regel mit kleinen, hochmotorisierten Booten . In Somalia leben – begünstigt durch das Fehlen staatlicher Autorität – ganze Stammesgemeinschaften von der wirtschaftlichen Piraterie.

In den meisten Fällen sind die modernen Piraten nicht an der Ladung, sondern am Inhalt des Schiffs tresors interessiert, der häufig große Bargeldsummen für die Bezahlung von Gehältern und Hafengebühren enthält. Daneben zielen derartige Überfälle auch auf sonstige schnell transportierbare und wertvolle Gegenstände, zum Beispiel Navigationsinstrumente, ab. Derartige Überfälle finden meistens zwischen 1:00 Uhr und 6:00 Uhr morgens statt. Der Wert der Beute bei solchen Überfällen beträgt im Regelfall 10.000 bis 20.000 US-Dollar . [7] In einigen Fällen zwangen die Piraten die Besatzung zum Verlassen des Schiffs und fuhren mit dem gekaperten Schiff in einen Hafen, wo es falsche Papiere bekam und unter anderem Namen weitergenutzt wurde. Der bekannteste derartige Fall war der Tanker Petro Ranger , der 1998 auf der Fahrt von Singapur nach Ho-Chi-Minh-Stadt gekapert und in Wilby umbenannt wurde. [7]

Müssen die großen Schiffe wegen Defekten, der Wetterlage oder aus Zeitgründen in den Meerengen beziehungsweise in Küstennähe fahren, verringern sie ihre Geschwindigkeit und können dann leichter von Piraten mit Schnellbooten geentert werden. Bei voller Fahrt ist dies aufgrund der Geschwindigkeit moderner Schiffe, der hohen Bordwände sowie der Wellenbildung am und besonders hinter dem Schiff nicht möglich. Trotzdem gibt es auch Überfälle auf hoher See. Es wird vermutet, dass Mutterschiffe die Schnellboote in Position bringen. Die Piraten sind teilweise so stark bewaffnet, dass die Schiffe zum Anhalten gezwungen werden können.

Mitunter arbeiten Piraten mit Informationen offizieller Behörden. So ist zu erklären, dass teilweise Überfälle genau dann stattfinden, wenn Gelder für die Heuerauszahlung an Bord genommen wurden. Gerade Seeleute aus Entwicklungsländern, wie den Philippinen , sind hiervon betroffen. Überfälle aus materieller Notlage erfolgen meist mit kleinen offenen Fischerbooten in Küstennähe oder auf Schiffe vor Anker. Die Männer sind mit Messern oder Macheten, seltener mit Schusswaffen ausgerüstet und suchen vor allem Lebensmittel, Bargeld und Schmuck.

Am Beispiel China zeigt sich, dass selbst Gesetzeshüter zu lizenzierten Piraten werden können: In einigen Regionen erlaubte man in den 1990er Jahren der Küstenwache, die Hälfte aller aufgebrachten Schmuggelware privat unter sich zu verteilen. Im Ergebnis kam es zu wahllosen Beschlagnahmungen auch außerhalb der chinesischen Hoheitsgewässer. Auch wurden teils Kauffahrer unter Waffengewalt gezwungen, chinesische Häfen anzulaufen und dort die Schiffe samt Mannschaften und Ladung so lange interniert, bis die Schiffseigner erhebliche Strafgelder zahlten. [29]

Seit einigen Jahren werden auch Übernahmen von Schiffen unter Beteiligung wichtiger Mitglieder der Crew gemeldet. Etwa gab es Berichte, nach denen abtrünnige Mitglieder der Bewegung Freies Aceh vereinzelte Operationen in der Straße von Malakka durchgeführt hatten. Die Beute bei derartigen Operationen kann bis zu 200.000 US-Dollar betragen, wovon an die beteiligten Crew-Mitglieder Summen von 10.000 bis 20.000 US-Dollar gezahlt werden. [7]

Erfüllung der Forderungen

Der als Vermittler bei Geiselnahmen tätige ehemalige FBI-Agent Jack Cloonan beschrieb dem Nachrichtenmagazin Spiegel : „Wurde ein Schiff gekapert, beauftragten die betroffenen Reedereien in der Regel Spezialisten wie ihn, in der Praxis jedoch stehen die Jungs dann da oben, bis an die Zähne bewaffnet. Und du sitzt da unten in deinem Schlauchboot mit den Säcken.“ Inzwischen würden die Geldsäcke aber auch oft von Flugzeugen aus an Fallschirmen abgeworfen.

FDP-Verteidigungsexperte Rainer Stinner forderte ein Verbot von Lösegeldzahlungen an somalische Piraten. Im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ kritisierte er im April 2009, dass auch deutsche Reeder sich bei Seeräubern vor der Küste Afrikas mit Millionensummen freikaufen mussten, weil die Politik nicht handlungsfähig gewesen sei. „Durch das Lösegeld konnten sich die Piraten in den letzten Monaten mit immer besseren Waffen und neuen, noch schnelleren Booten ausrüsten. Das macht ihre Bekämpfung immer schwieriger.“

Maßnahmen gegen moderne Piraterie

Schiffssicherung

Long Range Acoustic Device im Einsatz
Spezialeinheiten üben das Durchsuchen von Schiffen

Zum Schutz vor Piraten schließen Schiffsbesatzungen auf großen Schiffen, sobald die Gefahr eines Überfalls besteht, alle offenen Türen und Luken; auf den unteren Decks werden Türen teilweise verschweißt . Die eigentliche Abwehr erfolgt mit Wasserschläuchen, aus denen mit hohem Druck Wasser auf die Angreifer gespritzt wird. Es existieren auch Elektrozaun-Systeme, die das Erklettern von Bordwänden unmöglich machen sollen. Zudem weisen manche Reeder ihre Mannschaften an, leere Flaschen auf dem Wetterdeck zu zerschlagen, weil viele Piraten die Schiffe barfuß entern.

Große Schiffe mit starker Besatzung nutzen einen Hochspannungszaun um das Schiff herum, außerdem wurde auch eine „akustische Kanone“ ( Schallkanone ) genutzt, mit der die Angreifer durch hochenergetische gebündelte Hochfrequenztöne vertrieben werden, das so genannte Long Range Acoustic Device (LRAD). [30]

Direkte Bekämpfung

Eine weitere Maßnahme auch gegen moderne Piraterie ist die direkte Bekämpfung mit Kriegsschiffen, die den Piraten von Bewaffnung und Ausrüstung weit überlegen sind. Piratenangriffe werden durch Warnschüsse oder direkten Beschuss der Angreifer abgewehrt. Weiter in der Diskussion sind insbesondere bei der Bekämpfung von Piraten am Horn von Afrika (siehe nächster Absatz) der Einsatz von Bodentruppen an Land, um die Rückzugsorte der Seeräuber zu zerstören oder auch die Abwehr von Piraten durch kleine mobile Lenkwaffenteams, die auf den Frachtern selbst stationiert werden. Langfristig gegen Piraterie soll weiterhin die Staatsgewalt über deren Heimatregion wiederhergestellt werden, da Piraten meist aus rechtsfreien Räumen heraus operieren.

Eine Bewaffnung von Handelsschiffen (z. B. mit Geschützen) ist nach internationalem Seerecht nicht geregelt. Die Handelsschiffe wären bei einer Bewaffnung in Kriegsschiffe umzuwandeln und verlören damit ihren Status als Handelsschiffe, bzw. wären ohne die Umwandlung ohne Völkerrechtsstatus.

Horn von Afrika
Operationsgebiet der Marine in der Operation Enduring Freedom

Vom Suezkanal verlaufen einige der wichtigsten Seehandelsrouten der Welt durch das Rote Meer und den Golf von Aden und verzweigen sich am Horn von Afrika Richtung Persischer Golf, Ostasien und Australien. Sie verbinden somit diese Gebiete mit Europa. [31] Aufgrund der politischen Lage in einigen angrenzenden Ländern, insbesondere in Somalia , wo jegliche durchsetzungsfähige Staatlichkeit zusammengebrochen ist, und im Jemen sind die angrenzenden Seegebiete stark durch Piraterie bedroht.

Die Vereinigten Staaten (USA) und ihre Verbündeten engagieren sich seit 2001 in Reaktion auf die Terroranschläge am 11. September an der militärischen Bekämpfung des Terrorismus und damit auch der Piraterie, ua mit der zur Operation Enduring Freedom gehörenden Marineoperation am Horn von Afrika, an der auch die Deutsche Marine beteiligt ist. [32] Ziel ist die Bekämpfung der Versorgung oder Unterstützung über See von Terroristen in den an das Operationsgebiet angrenzenden Gebieten, außerdem die Sicherung der Schifffahrtslinien. Aufgrund dieser Präsenz wird auch die Piraterie eingedämmt. Vereinzelt kommt es auch zur direkten Bekämpfung von Piraten. Außerdem ist für den bekämpften Waffen- und Drogenhandel ebenfalls ein personeller Zusammenhang zur Piraterie zu vermuten. Die Teilnahme der Bundesmarine wirft allerdings verfassungsrechtliche Probleme wegen der strengen Trennung zwischen polizeilichen und militärischen Aufgaben im Grundgesetz auf. [33]

Dennoch ist seit 2005 ein starker Anstieg besonders der von Somalia ausgehenden Piraterie zu verzeichnen, der zu entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen der Schifffahrt führte. Bereits 2007 empfahl das International Maritime Bureau einen Sicherheitsabstand von 200 Seemeilen zur somalischen Küste. Die Zunahme von Piratenangriffen im Golf von Aden führte im August 2008 zur Einrichtung eines als „Maritime Security Patrol Area“ bezeichneten, durch den internationalen Flottenverband besonders gesicherten Korridors durch dieses Gewässer. [34]

Wirtschaftliche Folgen

Durch die zunehmende Piraterie hat sich 2009 die größte Containerschiffsreederei der Welt, die Mærsk Line , dazu entschieden, den Sueskanal nicht mehr zu befahren und stattdessen Schiffe, wie vor 1869, wieder den weiten Umweg um ganz Afrika und das Kap der Guten Hoffnung zu fahren. Dadurch verspäten sich für die Kunden auf der Route zwischen Europa und Fernost voraussichtlich bis zu 1200 Schiffe jährlich um bis zu zwei Wochen.

Ökonomen gehen davon aus, dass diese Entwicklung eine empfindliche Störung des Welthandels bedeutet (Stand 2009), sich Waren weltweit verteuern und die Weltwirtschaftskrise 2008 dadurch noch angeheizt wird. Wie sich ein Ausfall der Haupteinnahmequelle für Ägypten und damit den Sueskanal selbst auswirkt, ist auf lange Sicht noch nicht abzusehen (Stand 2009).

Piraterie in der Kunst

Die klassische Piraterie wurde in der Kunst vielseitig verarbeitet, oft realistisch dargestellt, doch auch häufig verklärt und romantisiert. Es haben sich zahlreiche Klischees entwickelt, die heute mit diesem Begriff verbunden werden. Dazu zählt beispielsweise die Augenklappe . Laut Wissenschaftsjournalist Christoph Drösser war die Augenklappe unter Piraten nicht weit verbreitet. Es gäbe keine zeitgenössischen Darstellungen von Piraten mit Augenklappen aus dem Goldenen Zeitalter der Piraterie , das um 1730 endete. Erst 100 Jahre später entstand das Stereotyp, richtig populär wurde es durch die Cartoons des 20. Jahrhunderts . [35] Auch Holzbein, metallene hakenförmige Armprothese (Enterhaken), Pistole, Krummsäbel, Papagei auf der Schulter, Dreispitz-Hut oder Kopftuch, abgerissene Kleidung, eingekerbte Hieb- und Stichwaffen , Schatzkiste , eine gewaltlüsterne Erscheinung oder eine eigensinnige Standesmoral gehören hierzu. Obwohl Seeräuber zu allen Zeiten im Rahmen ihrer verfügbaren Möglichkeiten modern ausgerüstet waren und berechnend agiert haben, entwickelte sich das Sujet eines typischen Piraten in Literatur, Film und Comic auf einige markante, aber oft unrealistische Merkmale.

Literatur

Die literarische Bearbeitung von Seefahrerabenteuern lässt sich mindestens bis zur Odyssee von Homer zurückverfolgen. Ein antiker Roman, der auch Seeräuberei thematisierte, war Heliodors Aethiopica („Die äthiopischen Abenteuer von Theagenes und Charikleia“). Auch in der späteren Weltliteratur ist Seeräuberei immer wieder Thema – so etwa in Tausendundeiner Nacht bei den Erzählungen über Sindbad den Seefahrer .

Klassischer Piratenroman

Der Piratenroman in seiner heutigen Form wurde im 18. Jahrhundert entwickelt. Nachdem Tatsachenberichte, wie etwa Alexandre Olivier Exquemelins 1678 unter dem Titel De Americaensche Zee-Rovers („Die Amerikanischen See-Räuber“, 1681) oder das 1724 veröffentlichte Buch A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates, and also their Policies, Discipline and Government eines gewissen Captain Charles Johnson erhebliche kommerzielle Erfolge erzielten, veröffentlichte Daniel Defoe 1720 mit Life, Adventures and Piracies of Captain Singleton den ersten fiktiven Roman über die Piraten der Karibik.

Illustration von George Roux für die 1885er-Ausgabe von Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson

Die Piraten in der heutigen Literatur hatten ihre Vorläufer vor allem in englischen Groschenheften , wie sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts aufkamen, den sogenannten Penny Dreadfuls . Diese in der Regel wöchentlich erscheinenden Periodika schwankten zwischen literarisch durchaus anspruchsvollen Veröffentlichungen und Schundliteratur. Nach dem Aufkommen der Dampfschiffe und dem damit verbundenen Rückgang der Piraterie konnte die karibische Piraterie thematisiert und ohne Rücksicht auf eine allzu große Realitätsnähe auch romantisch-abenteuerlich aufbereitet werden. Allerdings dominierten bis 1860 eher die muslimischen Korsare des Mittelmeeres die Piratenromane. Um 1890 konnten die Groschenhefte Auflagen von bis zu 665.000 wöchentlich verkauften Exemplaren erreichen.

Zielgruppe dieser Abenteuerromane waren Jungen und junge Männer. Die Hefte behandelten die gesamte Bandbreite der maritimen Abenteuer: Schiffbruch, Robinsonaden , Kolonial- und andere Seekriege, Sklavenhandel und Piratenabenteuer. Im Zusammenhang hiermit erschien 1881/1882 der berühmteste Piratenroman Treasure Island („ Die Schatzinsel “) von Robert Louis Stevenson unter dem Pseudonym „Captain George North“. [36]

Weitere bekannte Beispiele sind die jeweils fünf- und elfbändigen Romanzyklen von Emilio Salgari um Die Piraten der Antillen (1898–1908) und den malaysischen Piraten Sandokan (1895–1913). Letzterer wurde 1976 in der erfolgreichen italienischen Fernsehserie Sandokan – Der Tiger von Malaysia adaptiert. Prägend für unser heutiges Klischee des Piraten und Vorbild für zahlreiche Hollywood-Adaptationen ist auch Rafael Sabatinis Captain Blood (1922). Er gilt als authentischster Piratenroman.

Diese Literaturform bediente sich – wie moderne Groschenhefte noch heute – erheblicher Klischees. Neuestes Beispiel, das nahezu alle klassischen Elemente der Penny Dreadful aufgreift, ist der 2006 erschienene Roman Die Erben der schwarzen Flagge von Michael Peinkofer . In ihm wird der von Spaniern versklavte jugendliche Held Anführer von Piraten, deren ehemaliger Kapitän sich als sein Vater erweist, der nur Pirat wurde, um ihn, den jugendlichen Helden, zu suchen; der „Sohn“ des besonders brutalen gegnerischen Piratenkapitäns erweist sich als sein Bruder, und der Held rettet die schöne Tochter eines spanischen Gouverneurs aus den Händen dieses brutalen Piratenkapitäns.

Ebenfalls aufgegriffen wurde dieses Erzählmuster in der ZDF - Weihnachtsserie Jack Holborn von 1982 mit dem Piraten Captain Sharingham. [37]

Modernere Adaptionen

Bekannt ist auch das Lied „ Die Seeräuber-Jenny “ in der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht . Das erzählt vom Tagtraum des Zimmermädchens Jenny, die sich aus ihrer mickrigen Existenz herausträumt, da sie sich unbeachtet fühlt. Befreiung soll ihr dabei ein Piratenschiff „mit acht Segeln“ bringen, das sie mitnimmt.

Der amerikanische Schriftsteller William S. Burroughs , Vertreter der Beatnik - und Hippie -Kultur mit existenzialistischem Einschlag, hat in einer Reihe von Romanen die Geschichte der Piraten verarbeitet. Basierend auf der Cut-up Methode spinnt Burroughs ein Geflecht aus historischen und fantastischen Handlungsfäden, so zuletzt in Städte der roten Nacht (Cities of the red night) . Sein Interesse gilt dabei Piraten-Gemeinschaften, die sich bereits im 18. Jahrhundert eigenen, fortschrittlichen, nach heutigem Maßstab liberal-demokratischen Prinzipien verschrieben hatten. Seine Helden zeichnen anfangs den Weg und das Leben in diesen Gruppen nach, verbinden sich dann mit anderen Untergrundbewegungen , um mit Guerilla - und PSI -Techniken die bürgerliche Gesellschaft zu überwinden.

Der Autor Fritz Graßhoff schrieb Piratenlieder-Lyrik, die (z. B. von Lotar Olias vertont) von vielen Interpreten ( Heinz Reincke , Ingrid van Bergen , Günter Pfitzmann , Hannes Messemer ua) als Chanson oder Rezitation vorgetragen und auf Tonträgern aufgenommen wurde. [38]

Operette

Film

Der Piratenfilm stellt eines der ältesten Film genres dar und ist eine Unterform des Abenteuerfilms . In der Regel behandelt er die Piraterie des 17. bis 19. Jahrhunderts, wobei der jeweilige Film mehr oder weniger an historische Begebenheiten angelehnt sein kann. Der Piratenfilm zeichnet sich meist durch Kampfszenen, exotische Schauplätze und häufig die Rebellion eines Einzelnen gegen eine Übermacht, sowie die Reduzierung der Frauen auf ein eher dekoratives, umworbenes oder in Not befindliches Beiwerk aus.

Die Piraten erscheinen häufig als böse Antagonisten der Hauptfigur (beispielsweise Captain Hook bei Peter Pan ), können allerdings auch selbst Hauptdarsteller und Sympathieträger sein. Oft wird der Pirat als betont männlicher Draufgänger dargestellt, wie schon von Douglas Fairbanks in dem Stummfilm Der Schwarze Pirat von 1926, der als der erste kommerziell erfolgreiche Piratenfilm gilt, oder Errol Flynn als Captain Blood in dem 1935 nach dem Roman von Rafael Sabatini entstandenen Film Unter Piratenflagge . Weitere Klassiker, wie Der rote Korsar von 1952 mit Burt Lancaster als Captain Vallo, prägten das heutige romantisierte Bild der Piraterie maßgeblich.

Ein prägendes Element der meisten englischsprachigen Piratenfilme ist der sogenannte Pirate Speech (Piratensprache), die sich jedoch nicht historisch belegen lässt, sondern auf den Schauspieler Robert Newton und seine Rollen in mehreren erfolgreichen Piratenfilmen der 1950er Jahre zurückgeht. [39]

Dramaturgische Beschränkungen und häufige Wiederholungen ähnlicher Handlungsabläufe in den klassischen Piratenfilmen führten ab den 1940er Jahren zur ironischen Verfremdung bis hin zur Satire oder zur Verarbeitung des Stoffes als Musical . Beispiele hierfür sind The Princess and the Pirate von 1944 mit Bob Hope , das Musical Der Pirat oder aus jüngerer Zeit Roman Polańskis Piraten (1986). Auch kamen neue Rollenbilder auf, weshalb Geena Davis in dem 1995 entstandenen Film Die Piratenbraut einen weiblichen Kapitän spielen konnte.

Nachdem die Piraten-Thematik im Film schon nahezu totgesagt worden war, hat sie in Filmen wie denen der Reihe Pirates of the Caribbean wieder beachtliche Erfolge erzielt. Hier treten ua Johnny Depp als Captain Jack Sparrow und Geoffrey Rush als Captain Hector Barbossa auf.

Einige Vorlagen wurden mehrfach verfilmt, so geht die Anzahl der Verfilmungen des Romans Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson mit unterschiedlichsten Abwandlungen in den zweistelligen Bereich; Peter Pan mit der Figur des Piraten Captain Hook wurde mindestens neunmal verfilmt. [40]

Fernsehen

Comic

Klischee eines Piraten

Dem sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelten Erzählmuster in der klassischen Piratenliteratur folgen auch die Comics . In der seit 1936 erscheinenden Comic-Serie Das Phantom hat sich der maskierte Held ua dem Kampf gegen meist skurrile Piraten verschrieben. Charaktere wie Eisenhand, Schwarzbart und die Teufelsmasken werden hauptsächlich als böse Gegenspieler des Helden dargestellt.

In der seit 1959 veröffentlichten Comicserie Der Rote Korsar von Charlier und Hubinon (nachdem die Autoren verstarben, wurde die Serie von anderen Künstlern fortgesetzt) ist der Adoptivsohn Rick des namensgebenden Piraten jedoch die Hauptfigur und der Sympathieträger. Er, sein Adoptivvater und die zwei wiederkehrenden Charaktere Baba (ein schwarzer Riese) und Dreifuß (ein belesener, lateinische Klassiker zitierender Pirat mit Holzbein) erleben in dieser Serie diverse Abenteuer, mit den typischen Elementen der Piratengeschichten. [41] Aufgenommen wurde diese Comicserie in Asterix , wo die in nahezu jedem Heft auftauchenden Piraten den Hauptfiguren des Roten Korsaren persiflierend nachgebildet sind. Hier scheitern sie jedoch regelmäßig, enden fast stets als Schiffbrüchige und stellen hierbei einen wichtigen Running Gag dar. [42]

Eine Weiterentwicklung erfuhr das Piraten-Motiv Ende der 1960er Jahre in den Comics um Corto Maltese , dem „Kapitän ohne Schiff“, von Hugo Pratt . In der melancholischen Abenteuer-Erzählung Die Südseeballade wird Corto Maltese zu Beginn des Ersten Weltkrieges in die Machenschaften von Piraten verwickelt, die in der Inselwelt Melanesiens dubiose Geschäfte mit Abgesandten des Ostasiengeschwaders der deutschen Kriegsmarine machen. Der brutale und unberechenbare Rasputin und der besonnene Japaner Taki Jap unterstehen hierbei jedoch nur dem geheimnisvollen Monaco, „dem letzten Piraten“, der sich unter einer Mönchskutte unkenntlich macht und von einer versteckten Insel aus die Fäden zieht. Tragischer Held ist ein deutscher Marineoffizier, der seine soldatische Ehre verliert und am Ende unter der Anklage der Piraterie standrechtlich erschossen wird.

Die Manga serie One Piece , die von einer Gruppe von Piraten unter Anführung von Monkey D. Ruffy handelt, ist die erfolgreichste japanische Manga-Reihe überhaupt. [43]

Computerspiel

Vorreiter war Pirates! von 1987, das Elemente des Computer-Rollenspiels , derWirtschaftssimulation und des Echtzeit-Strategiespiels vereint und als Klassiker unter den Computerspielen gilt.

Während bei einigen Spielen, wie Der Patrizier , Port Royale oder auch der Anno -Serie, Piraten vor allem störende und hemmende Spielelemente darstellen, schlüpft der Spieler bei anderen Spielen in die Haut der Piraten, so wie bei Pirates! Monkey Island mit dem Piraten Guybrush Threepwood, Tropico 2 oder Assassin's Creed IV Black Flag.

Soweit es sich um Spiele handelt, die auf Rollenspiel ausgerichtet sind, wie etwa Pirates of the Burning Sea , Pirates of the Caribbean um den Charakter Nathaniel Hawk, Skies of Arcadia , oder Piraten – Herrscher der Karibik , dominieren Kampfsequenzen, während bei Simulationsspielen wie Tropico 2 auf die Darstellung einzelner Kämpfe verzichtet wird.

Die Spiele sind fast durchweg in der „Goldenen Zeit“ der Piraterie im 17. bis 18. Jahrhundert angesiedelt und spielen meist in der Karibik, mit der Ausnahme von Der Patrizier und Skies of Arcadia . Es wird meist auf bekannte Stereotype aus Piratenfilmen zurückgegriffen, etwa Totenkopffahne, Schatzinsel, Augenklappe sowie Holzbein.

Der vierte Teil der Assassin's-Creed -Saga, Assassin's Creed IV: Black Flag , hat ein Piratenszenario zum Hintergrund.

Das 2018 veröffentlichte Sea of Thieves ist ein Mehrspieler - Action-Adventure ( MMO ), welches sich thematisch mit Piraten auseinandersetzt und in der Egoperspektive gespielt wird.

Weitere bekannte fiktive Piraten

Musik

Diverse Bands behandeln die Piraten-Thematik in ihrer Musik, z. B. die Mittelalter-Rock-Bands Elmsfeuer und Vroudenspil , die ihren Stil als „Freibeuter-Folk“ bezeichnet, oder die Metal-Bands Alestorm , Swashbuckle und Running Wild , die Piraten-Metal als Subgenre im Heavy Metal populär gemacht haben. Auch auf humorvolle Art wird sich der Thematik angenommen, wie z. B. die Band Mr. Hurley & die Pulveraffen beweist. Authentischer und wilder klingen YeBanishedPrivateers , welche dem Folk-Bereich zuzuordnen sind. Im Schlagerbereich hat es Santiano geschafft, sich zu etablieren, und im Rockgewand präsentieren sich Die Piraten und Skorbut .

Forschung

Piraterie und Organisation

Eine ganze Reihe von teils prominenten Organisationen und Business-Modellen sind unlängst seitens Forschern der HEC Paris als Formen der Piraterie beobachtet worden. [44]

Piraterie und Unternehmertum

Aktuelle Forschung fokussiert zunehmend auch augenscheinliche Ähnlichkeiten zwischen Unternehmertum und Piraterie. In diesem Kontext wird Piraterie als strategische Inspirationsquelle für die Entrepreneurship-Ausbildung [45] sowie für Forschung zu Entrepreneurship [46] und zu Business Model Innovation [47] diskutiert. In eine ähnliche Richtung geht der Begriff des Guerilla-Marketing , bei dem mit geringen Ressourcen und unkonventionellen Methoden Überraschungseffekte erzielt werden.

Literatur

Wissenschaftliche Literatur und Sachbücher

 • Frank Bardelle: Freibeuter in der Karibischen See. Zur Entstehung und gesellschaftlichen Transformation einer historischen „Randbewegung“. Westfälisches Dampfboot, Münster 1986, ISBN 3-924550-20-4 (Ein wissenschaftliches Werk mit umfangreicher Bibliographie, zugleich Münster (Westfalen), Universität, Dissertation, 1986).
 • Arne Bialuschewski: Piratenleben. Die abenteuerlichen Fahrten des Seeräubers Richard Sievers. Campus, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-593-35819-0 .
 • Arne Bialuschewski: Das Piratenproblem im 17. und 18. Jahrhundert. In: Stephan Conermann (Hrsg.): Der Indische Ozean in historischer Perspektive. (= Asien und Afrika. Beiträge des Zentrums für Asiatische und Afrikanische Studien (ZAAS) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Bd. 1). EB-Verlag, Schenefeld/Hamburg 1998, ISBN 3-930826-44-5 , S. 245–261.
 • Matthias Blazek: Seeräuberei, Mord und Sühne – Eine 700-jährige Geschichte der Todesstrafe in Hamburg 1292–1949 . ibidem, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8382-0457-4 .
 • Robert Bohn : Die Piraten. 2. Auflage. Beck, München 2005, ISBN 3-406-48027-6 (eine allgemeinverständliche Einführung zur Geschichte der Piraterie in der Karibik und das „Goldene Zeitalter“).
 • Douglas Botting ua: Geschichte der Seefahrt – Abenteurer der Karibik. Bechtermünz, Eltville am Rhein 1992, ISBN 3-86047-025-6 .
 • George Cypriano Bühler: Kampf den Piraten, Mein Einsatz unter fremder Flagge. aufgeschrieben von Tina Klopp. Econ, Berlin 2013, ISBN 978-3-430-20150-6 .
 • Alejandro Colás, Bryan Mabee (Hrsg.): Mercenaries, pirates, bandits and empires. Private violence in historical context. Columbia University Press, New York 2010, ISBN 978-0-231-70208-9 .
 • David Cordingly: Piraten: Furcht und Schrecken auf den Weltmeeren . VGS Verlagsgesellschaft, Köln 1999, ISBN 3-8025-2708-9 .
 • David Cordingly: Unter schwarzer Flagge. Legende und Wirklichkeit des Piratenlebens . dtv, München 2001, ISBN 3-423-30817-6 (gute, einführende Vorstellung des Freibeuterwesens).
 • Gabriele Dummschat: Klaus Störtebeker und die Hanse – Seefahrt und Piratenleben . Hinstorff Verlag, Rostock 2016, ISBN 978-3-356-02044-1 .
 • Volker Grieb, Sabine Todt (Hrsg.): Piraterie von der Antike bis zur Gegenwart (= Historische Mitteilungen, Beihefte. Bd. 81). Steiner, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-515-10138-7 .
 • Daniel Heller-Roazen: Der Feind aller . Der Pirat und das Recht. aus dem Englischen von Horst Brühmann. Fischer Wissenschaft, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-10-031410-9 .
 • Aleta-Amirée von Holzen: „A Pirate's Life for Me!“ Von „The Black Pirate“ bis „Pirates of the Caribbean“ – Abenteuerkonzepte im Piratenfilm (= Populäre Literaturen und Medien. Bd. 1). SSI, Zürich 2007, ISBN 978-3-9521172-4-8 (Teilweise zugleich: Zürich, Universität, Lizentiatsarbeit, 2007).
 • Michael Kempe: Fluch der Weltmeere. Piraterie, Völkerrecht und internationale Beziehungen 1500–1900. Campus, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-593-39291-2 .
 • Angus Kontam: Atlas der Beutezüge zur See. Weltbild, Augsburg 1999, ISBN 3-8289-0736-9 . (Ausgiebig bebilderter Überblick von der Antike bis zur Gegenwart. Entgegen dem Titel nur wenige und kleine Schema-Karten)
 • Peter Linebaugh, Marcus Rediker: The Many Headed Hydra, Sailors, Slaves, Commoners and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic . Beacon Press, Boston 2005, ISBN 0-8070-5007-5 .
 • Stephan Maninger: Piraterie, Terrorismus und der Kampf um freie Seewege . (= Texte des Arbeitskreises Sicherheitspolitik an Hochschulen. Nr. 5). Wissenschaft und Sicherheit, Bonn, April 2006.
 • Georg Mischuk: Piraterie in Südostasien. Eine Analyse der beteiligten politischen Akteure sowie der Bedrohung für die kommerzielle Schifffahrt . Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr, Euskirchen 2009.
 • Martin N. Murphy: Contemporary piracy and maritime terrorism, the threat to international security . (= Adelphi paper. 388). Routledge, Abingdon 2007, ISBN 978-0-415-45234-2 .
 • Andreas Obenaus, Eugen Pfister, Birgit Tremml (Hrsg.): Schrecken der Händler und Herrscher: Piratengemeinschaften in der Geschichte . Mandelbaum, Wien 2012, ISBN 978-3-85476-403-8 .
 • Marcus Rediker: Villains of All Nations, Atlantic Pirates in the Golden Age. Beacon Press, Boston 2004, ISBN 0-8070-5024-5 .
 • Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten. Die Herren der sieben Meere. Edition Temmen : Bremen 2000, ISBN 3-86108-536-4 . (Katalogbuch zu einer Ausstellung; darin ua: Detlef Quintern: Bremer Sklaven in Afrika? Zur Legende von den Piraten der Barbareskenküste. und Kay Hoffmann: Unterm Pflaster liegt der Strand. Einige Anmerkungen zum Piraten im Film )
 • Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten. Abenteuer oder Bedrohung? Edition Temmen, Bremen 2002, ISBN 3-86108-785-5 . (Begleitband zum Symposium Piraterie in Geschichte und Gegenwart. Abenteuer oder Bedrohung? des Überseemuseum Bremen am 10./11. November 2000)
 • Douglas Stewart: Piraten. Das organisierte Verbrechen auf See . mare, Hamburg 2002; Piper, München 2004, ISBN 3-492-23968-4 (beschäftigt sich ausschließlich mit der modernen Piraterie).
 • Eigel Wiese: Piraterie – Neue Dimensionen eines alten Phänomens . Koehler, Hamburg 2010, ISBN 978-3-7822-1008-9 .
 • Rolf-Harald Wippich: Risiken des Fernostgeschäfts. Piratenüberfälle auf norddeutsche Handelsschiffe im Chinesischen Meer (1840–1870). In: Hansische Geschichtsblätter. Band 125, 2007, S. 143–168.
 • Dieter Zimmerling: Störtebeker & Co. Verlag Die Hanse, Hamburg 2000, ISBN 3-434-52573-4 .
 • Ralph Klein: Moderne Piraterie – Die Piraten vor Somalia und ihre frühen afrikanischen Brüder . Verlag Assoziation A, Berlin / Hamburg 2012, ISBN 978-3-86241-416-1 .
 • Alain Felkel : Operation Piratenjagd. Von der Antike bis zur Gegenwart . Osburg, Hamburg 2014, ISBN 978-3-95510-059-9 .
 • Christian Ferrara: Der langsame Niedergang des spanischen Weltreichs: Die Rivalität zwischen England und Spanien in Hispanoamerika und die Anfänge der Piraterie 1560–1600. Grin, München 2008, ISBN 978-3-638-89632-0 .

Belletristik

Weblinks

Wikisource: Piraterie – Quellen und Volltexte
Commons : Piraterie – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikinews: Piraterie – in den Nachrichten
Wiktionary: Piraterie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Historische Piraterie

Moderne Piraterie

Anmerkungen

 1. S. Roth: The eye-patch of the beholder. In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Vol. 22 (2014), No. 4, S. 399–407. Abgerufen 26. August 2014 unter https://steffenroth.files.wordpress.com/2014/08/ijesb220400-roth.pdf
 2. Helke Kammerer-Grothaus: Von Argonauten und Piraten in der Antike. In: Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten – Die Herren der Sieben Meere. Edition Temmen, Bremen 2000, ISBN 3-86108-536-4 .
 3. Über die mittelalterlichen Piraten in Nord- und Ostsee, den Mythos Klaus Störtebeker und Rezeption der Likedeeler in der Gegenwart vgl. Karin Lubowski: Held oder Halunke. In: Hamburger Abendblatt. 21. Oktober 2006. Der darin erwähnte Dokumentarfilm Der wahre Schatz des Störtebeker. (Buch und Regie: Arne Lorenz , Erstsendung NDR, 26. Dezember 2007) befasst sich ebenfalls mit den Verwicklungen der Vitalienbrüder in die Konflikte zwischen den damaligen Königreichen Schweden, Norwegen, Dänemark und Mecklenburg.
 4. Blazek: Seeräuberei, Mord und Sühne – Eine 700-jährige Geschichte der Todesstrafe in Hamburg 1292–1949. S. 42.
 5. Dummschat: Klaus Störtebeker und die Hanse – Seefahrt und Piratenleben. S. 92.
 6. Elmar B. Potter, Chester W. Nimitz: Seemacht: eine Seekriegsgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart . Pawlak, Herrsching 1986, ISBN 3-88199-082-8 .
 7. a b c d Catherine Zara Raymond: Piracy in Southeast Asia: New Trends, Issues and Responses. ( Memento vom 19. Juni 2006 im Internet Archive ) In: Harvard Asia Quarterly. Volume IX, No. 4. Fall 2005.
 8. Swantje Dake: Marine schützt „MS Deutschland“. In: Spiegel Online. 9. November 2005.
 9. TerraDaily vom 7. November 2005 .
 10. Französische Marine verfolgt gekaperte Yacht. In: Wirtschaftswoche. 4. April 2008.
 11. Franzosen fangen Piraten. In: FAZ. 11. April 2008.
 12. Entführer gehörten zum Clan von Somalias Präsidenten. tagesschau.de vom 5. Mai 2008 ( Memento vom 8. Dezember 2008 im Internet Archive )
 13. Nach Kaperung von ukrainischem Frachter – Russland will vor Somalia gegen Piraten kämpfen. tagesschau.de vom 26. September 2008 ( Memento vom 28. September 2008 im Internet Archive )
 14. Deutscher Tanker vor Somalia gekapert. In: faz.net. 29. Januar 2009.
 15. Deutsche Marine nennt Anti-Piraten-Mission Erfolg. In: Spiegel Online. 30. Januar 2009.
 16. Saudischer Super-Tanker entführt. In: Handelsblatt. 18. November 2008.
 17. Piraten rufen bei Reederei an. In: Spiegel Online. 31. Januar 2009.
 18. Erwin Beckert, Gerhard Breuer: Öffentliches Seerecht. de Gruyter, Berlin 1991, Rz. 830.
 19. Eingreifen auf hoher See: Marineinspekteur Nolting will Soldaten auf Piratenjagd schicken. In: Focus. 28. April 2008, Nr. 18, S. 14.
 20. Denny Vorbrücken: Die Gefahren für Kapitäne lauern nicht nur auf See. In: Schiff & Hafen. 65 (2013), Heft 12, S. 58 ff.
 21. Services des IMB Piracy Reporting Centre ( Memento vom 17. Dezember 2008 im Internet Archive ) (englisch).
 22. Räuber auf hoher See – Piraterie nimmt zu. In: n-tv.de. 13. Januar 2007.
 23. Resolution 1816 (2008) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (alle Resolutionen 2008) ( Memento vom 12. Oktober 2013 im Internet Archive ).
 24. Rainer Hermann: Lukrative Geschäfte an der somalischen Küste. In: ZAZ-Online. 19. November 2008.
 25. "Nine crew members abducted from Norwegian-flagged ship off Benin" aljazeera vom 4. November 2019
 26. Yacht-Piraterie ( Memento vom 17. Januar 2012 im Internet Archive )
 27. Yacht-Piraterie – SkipperGuide ⚓ - Informationen von Seglern für Segler. Abgerufen am 17. Dezember 2019 .
 28. (6) Angriffe in Venezuela: Die Piraten der Karibik kehren zurück. In: tagesspiegel.de. Abgerufen am 14. August 2018 .
 29. Hartmut Roder: Piratenabwehr heute: Heldentat oder sinnloses Unterfangen? In: Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten – Abenteuer oder Bedrohung? Edition Temmen, Bremen 2002, ISBN 3-86108-785-5 . Heide Gerstenberger , Ulrich Welke: Piraterie und Logistik. In: Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten – Abenteuer oder Bedrohung?
 30. Eigel Wiese: Abwehr ohne Waffen. In: Hansa . Heft 8/2012, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2012, ISSN 0017-7504 , S. 72–74.
 31. Hartmut Roder: Piratenabwehr heute: Heldentat oder sinnloses Unterfangen? In: Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten – Abenteuer oder Bedrohung? Edition Temmen, Bremen 2002, ISBN 3-86108-785-5 .
 32. einsatz.bundeswehr.de ( Memento vom 21. Februar 2010 auf WebCite )
 33. Andreas Fischer-Lescano , Timo Tohidipur: Rechtsrahmen der Maßnahmen gegen Seepiraterie. In: NJW . 2009, 1243.
 34. International Chamber of Commerce , International Maritime Bureau : Kommentierte Presseerklärung des Kommandeurs des US Naval Central Command ( Memento vom 21. Februar 2010 auf WebCite ) vom 26. August 2008.
 35. Christoph Drösser : Trugen Piraten Augenklappen, weil ein Auge wegen der Sonne blind war? In: Stimmt's? . Die Zeit 27/2016 vom 23. Juni 2016, online editiert am 9. Juli 2016.
 36. Vgl. hierzu Aleta-Amirée von Holzen: „A Pirate's Life for Me!“ Von „The Black Pirate“ bis „Pirates of the Caribbean“ – Abenteuerkonzepte im Piratenfilm. (= Populäre Literaturen und Medien. 1). Zürich 2007.
 37. Jack Holborn in der Internet Movie Database (englisch)
 38. Fritz Graßhoff: Seeräuber-Report. Songs, Lieder & Balladen . Erdmann, Tübingen/ Basel 1972, ISBN 3-7711-0142-5 ; LP Seeräuber-Report . Electrola, Köln 1973.
 39. Gretchen McCulloch: Why Do Pirates Talk Like That? In: Slate . 19. September 2014, ISSN 1091-2339 ( slate.com [abgerufen am 5. Oktober 2018]).
 40. Kay Hoffmann: Unterm Pflaster liegt der Strand – Einige Anmerkungen zum Piraten im Film. In: Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten – Herren der Sieben Meere. Edition Temmen, Bremen 2000, ISBN 3-86108-536-4 ; Aleta-Amirée von Holzen: „A Pirate's Life for Me!“ Von „The Black Pirate“ bis „Pirates of the Caribbean“ – Abenteuerkonzepte im Piratenfilm. (= Populäre Literaturen und Medien. 1). Zürich 2007.
 41. Karin Kuckuk: Der Rote Korsar – ein Comic. In: Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten – Die Herren der Sieben Meere. Edition Temmen, Bremen 2000, ISBN 3-86108-536-4 .
 42. Peter Kuckuk : Die Beschädigung eines Berufsbildes – Piraten als ständige Verlierer im Serien-Comic „Asterix und Obelix“. In: Hartmut Roder (Hrsg.): Piraten – Die Herren der Sieben Meere. ISBN 3-86108-536-4 .
 43. ANIME NEWS: 'One Piece' manga series tops 460 million copies in print. In: The Asahi Shimbun. Abgerufen am 24. Januar 2021 (englisch).
 44. R. Durand, J. Vergne: The Pirate Organization: Lessons from the Fringes of Capitalism . Harvard Business Review Press, 2013.
 45. D. Lawrence: Disruptors are just pirates on the high seas of capitalism. In: The Globe and Mail Special on Business Education. 5. November 2014. theglobeandmail.com
 46. S. Roth: Booties, bounties, business models: a map to the next red oceans. In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business , Vol. 22 (2014) No. 4, S. 439–448. bepress.com
 47. S. Roth: The eye-patch of the beholder. In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business , Vol. 22 (2014) No. 4, S. 399–407. bepress.com