plagiat

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

En plagiat (via fransk plagiat "tyv af intellektuel ejendomsret" fra latinsk plagiārius 'sælger af sjæle , menneske -røver ' [1] ) er formodningen [2] om andres intellektuelle præstationer. Dette kan omfatte vedtagelse af udenlandske tekster eller andre repræsentationer (f.eks. Aviser, magasinartikler, fotos, film, lydoptagelser, musik), udenlandske ideer (f.eks. Opfindelser , design , videnskabelige fund, melodier) eller begge på samme tid (f.eks. Videnskabelige publikationer , kunstværker, romaner). Plagiat kan, men behøver ikke, at overtræde loven: Vedtagelse af udenlandske tekster, der ikke er markeret som et citat, er normalt en krænkelse af ophavsretten . Brugen af ​​en andens ideer kan være en krænkelse af patentrettigheder eller designs . Inden for videnskaben kan plagiat krænke eksamensbestemmelser, ansættelseskontrakter eller universitetslovgivning. Der er en gråzone mellem ulovlig overtagelse af andres intellektuelle præstationer og den legitime overtagelse af ideer, der er blevet gratis, eller som er blevet gratis, hvor plagiat betragtes som lovligt, men ikke legitimt. [3]

historie

Poeten Martial , der levede af at recitere sine vers, og på hvis tidspunkt der stadig ikke var nogen institutionaliseret form for beskyttelse af tredjemands ejendom (copyright), beskyldte sin digterkollega Fidentinus for forkert at have fremført sine digte som sit eget. Martial sidestiller sine bøger med frigivne slaver i et epigram og fornærmer sine digtere som plagiarius (bogstaveligt talt: røvere , slavehandlere) (Epigrams 1, 52). Begrebet plagiat går tilbage til en af ​​de ældste kendte krænkelser af ophavsretten i Rom i det første århundrede e.Kr. [4] I modsætning til at kopiere for eksempel forbød andre kulturer og aldre også stort set plagiatet af et værk.

Det var imidlertid ganske almindeligt inden for musikken i barokken, for eksempel at inkorporere ikke kun populære dele af tidligere kompositioner, men også andres, i nye værker ved hjælp af teknikken med såkaldt parodi uden udtrykkeligt at henvise til det. Man kan antage, at de "citerede" følte sig smigret over at vide, at deres værker var så populære - i hvert fald bedre kendte komponister med en sikker status. I det tysktalende område op til ca. 1700 kan det antages, at plagiat fandt sted mange steder, uden at en passende myndighed - i form af f.eks. Den lærde offentlighed - havde navngivet eller fordømt disse intellektuelle overtagelser. [5]

Afgrænsning

Plagiatet må ikke forveksles med citatet . Et generøst citatprivilegie gælder især videnskab ( afsnit 51 UrhG). Det tillader republikering af fremmede tekster i eget videnskabeligt arbejde, men kræver altid, at kilden angives (citationsbyrde, § 63 UrhG). [6]

I videnskab , i modsætning til i litteratur , forstås omskrivning af en tekst, der er beskyttet i henhold til afsnit 2 (2) UrhG eller den umærkede vedtagelse af et argument uden angivelse af kilden, som plagiat. [7] Der skelnes mellem total plagiat, hvor en komplet tekst overtages, og delvis plagiat, såvel som mellem verbal plagiat, der overtager formuleringer præcist, og plagiat af ideer , som er sværere at afdække , hvilket overtager kun tanker uden at nævne deres ophavsmand. Der er også særlige former som auto- plagiat (selvplagiat), hvor ens eget arbejde bruges flere gange. For at retfærdiggøre sig selv indrømmer de anklagede for plagiat ofte at have læst den underliggende tekst "på et tidspunkt", men derefter glemte originalen.

Lovlige forfalskede produkter skal skelnes fra plagiat, især ulovlig piratkopiering af produkter .

Det er særligt vanskeligt at opdage plagiat eller krænkelse af ophavsretten, hvis tredjeparter hævder ophav til visse grundlæggende ideer og emner, men ikke deres fiktions-litterære implementering, i tilfælde af succesfulde værker af fiktions bedst sælgende forfattere og begrunder dette med faglitterære bøger tidligere skrevet af dem. Det hævdes, at det ikke er plagiat, fordi bøgerne har meget forskellige mål. Derudover brugte romanforfatteren faktisk ikke den anden persons arbejde i sådanne tilfælde, snarere de ideer og emner, der kom til udtryk der, inspirerede kun hans fiktive historie. Domstole diskuterer dog ofte sådanne påstande, da det normalt indebærer mange penge. [8] [9]

Relateret til plagiat er efterfølgere af vellykkede litterære værker, der ikke er godkendt af forlaget, der ejer udnyttelsesrettighederne til det originale værk. Et relevant eksempel er Jim Williams ' Doctor Zhivago fortsættelse Laras datter (1994), som måtte tages af markedet i 1999 efter to retsafgørelser.

Der skal også skelnes mellem bevidst plagiat og utilsigtet dobbeltskabelse . [10]

Tyskland

Duden talte om "ulovlig efterligning og offentliggørelse af et kunstnerisk eller videnskabeligt værk skabt af en anden; Intellektuel ejendomsstyveri ”. I øjeblikket har Duden udvidet udtrykket, så dele af et værk, der ulovligt er overtaget, nu fører til plagiat: ”Ulovlig tilegnelse af tanker, ideer osv. en anden inden for det kunstneriske eller videnskabelige område og deres offentliggørelse; Intellektuel ejendomsstyveri ”. [11] Han forklarer udsagnsordet "plagiering" som "forfalskning, efterligning, kopiering, lån, overtagelse; (uddannelsesmæssig): at begå plagiat; (coll.): falsk, efterligne; (nedsættende): efterligner ".

Juridiske definitioner

Plagiat kan, men behøver ikke, at overtræde en lov: ophavsret , patentlovgivning eller designlovgivning . I Tyskland er udtrykket plagiat ikke inkluderet i love som en juridisk definition . "I almindelighed er plagiat en overtrædelse af ophavsretsloven, hvor nogen bevidst påtager sig en andens forfatterskab". [12] Juridikeren Marcel Bisges har undersøgt begrebet plagiat i detaljer [13] og kommer til den konklusion, at der findes et generelt sprog såvel som en litterær såvel som en juridisk forståelse af dette udtryk. Af juridiske overvejelser er det kun den juridiske forståelse i form af krænkelse af ophavsretten (ulovligt redesign eller ufri behandling) er afgørende. [13]

Ifølge en opfattelse betyder plagiat kun manglende angivelse af værkets kilde i tilfælde af en ellers tilladt brug af værket. Ifølge denne udtalelse er en plagiat enhver, der som ejer af en brugsret hævder sit eget forfatterskab, eller som ikke angiver det citerede værk i tilfælde af tilladte citater [14] . [15] En anden opfattelse anser plagiat for at være givet, hvis nogen bruger et ophavsretligt beskyttet værk [16] uden tilladelse (uanset om det er uændret, redesignet eller redigeret) [17] og præsenterer det som sit eget.

I henhold til afsnit 2, stk. 2, i ophavsretsloven er "personlige intellektuelle kreationer" beskyttet. "Det er ikke nogen personlig intellektuel præstation, men en personlig intellektuel skabelse" [18] beskyttet. Det skal skille sig ud fra en "rutinemæssig forestilling". [19] "Forfatteren må have skabt noget, der indeholder mere af hans eget end en præstation, der generelt kan opnås af alle med en tilsvarende uddannelse og talent". [20] Først derefter træder beskyttelsen gennem mærkning eller tilbudspligt i kraft ( § 51 UrhG).

Viden og hensigt

Plagiat er tilegnelse af en tredjeparts lov om ophavsret, så plagiat krænker retten til anerkendelse af forfatterskab i henhold til § 13 UrhG. Hvis krænkeren offentliggør værket, udgør dette et indgreb i forfatterens eksklusive publikationsret ( § 12 UrhG). Ubevidst plagiat opstår, når krænkeren ikke subjektivt genkender en krænkelse af ophavsretten. Krænkerens hensigt spiller ikke en rolle i lovovertrædelsen af ​​krænkelse af ophavsretten, hvorfor en ubevidst låntagning også betragtes som plagiat. [21]

Dette gælder også for manglende kilder i videnskabelige artikler. Roland Schimmel, professor i privat forretningsret, bekræfter, at "ifølge den fremherskende mening" er der også plagiat "hvis plagiat ikke bemærker det". Villighed og viden er uden betydning herfor, omend ikke for et revisionsorgans vurdering eller for virksomhedens vurdering. Hvis plagiat i tre tilfælde hævder, at han har glemt anførselstegn og fodnoter, så er dette "relativt tydeligt" en beskyttende påstand. Hvis tre linjer kopieres, kan der være en "hverdagsfejl", men ikke ved kopiering af hele sider. [22]

Plagiat på college og skole

Inden for videnskaben kan plagiat krænke eksamensregler, ansættelseskontrakter eller universitetslovgivning i betydningen bedrag . Der er en gråzone mellem den ulovlige overtagelse af tredjepartstjenester og den legitime overtagelse af ideer, der er gratis eller som er blevet gratis, hvor plagiat betragtes som lovligt, men ikke legitimt.

Der er også dem, der mener, at "plagiat er nødvendigt, fremskridt kræver det". [23]

I 2002 vakte en række artikler af Spiegel [24] om en udbredt "plagiatkultur" på tyske universiteter stor opsigt. Forfatteren Debora Weber-Wulff , professor i medieinformatik i Berlin, understregede frem for alt, hvor lidt bevidsthed om forseelser er blandt tyske studerende og undervisere. Hvad der i bedste fald ses som en mindre lovovertrædelse i Tyskland, kan føre til afregistrering på amerikanske universiteter. Weber-Wulff har også skrevet instruktioner til opdagelse af plagiat. [25]

I 2006 spurgte Sebastian Sattler 226 sociologistuderende om plagiat i universitetsopgaver til sin sociologiske kandidatafhandling. [26] Han testede 159 elevers arbejde og fandt plagiat i 19,5% af arbejdet. [27] I en yderligere spørgeskemabaseret del af undersøgelsen viste det sig, at omkring hver femte havde plagieret mens de studerede og lidt mere end hver anden i skolen. Specialet viser, at plagiat blandt andet skyldes mangel på videnskabelige arbejdsevner . De er også mere sandsynlige, hvis eleverne ikke har internaliseret moral - det vil sige, at de ikke "skammer sig" over plagiat. Plagiat blev defineret som følger: “Plagiat er en tilsigtet direkte eller indirekte overtagelse af tredjepartsindhold. Dette indhold kan være argumenter, forklaringer, fakta, fortolkninger, opdagelser, konklusioner, kilder eller strukturen i et andet værk. Det er ligegyldigt, hvor disse ingredienser kommer fra. De kan allerede udgives eller endnu ikke udgives, dvs. semesteropgaver af andre studerende er også mulige. Overtagelsen er ikke angivet, dvs. der er ingen reference til kilden eller anførselstegnene i tilfælde af en bogstavelig overtagelse. Som følge heraf fremstår opkøbene som særskilt arbejde. Plagiat bør bruges, når en fremmed tanke eller citat ikke identificeres. ”(Sattler 2007: 35). En nyere undersøgelse (kaldet FAIRUSE) kommer til det resultat, at 17,8% af de adspurgte studerende fra flere tilfældigt udvalgte universiteter og emner siges at have plagieret mindst en gang inden for seks måneder. [28]

Dette kan dog føre til en kraftig stigning i antallet og størrelsen af ​​fodnoter. Analogt med udtrykket oprettelseshøjde (= arbejdshøjde) i ophavsretsloven (dette afhænger af individualiteten og / eller originaliteten af ​​det, der er skabt), kan forfatteren af ​​et videnskabeligt værk afgøre, om noget, der er skrevet af en tredjepart, faktisk er et " fremmed tanke "i ovenstående betydning.

En undersøgelse baseret på en database -analyse af Medline -biblioteket i NIH ( National Institutes of Health ) kom til den konklusion i 2008, at hyppigheden af ​​plagiat stiger. [29]

I en anonym undersøgelse blandt 617 studerende ved University of Graz foretaget i 2012 oplyste omkring en tredjedel, at de havde plagieret ideer (32,6 procent) eller tekster (33,6 procent) mindst én gang. Årsagerne til plagiat var bekvemmelighed (63 procent), tidsbesparelser (54 procent), mangel på ideer (40 procent), utilsigtet plagiat (34 procent) og usikkerhed om informationens oprindelse (19 procent). [30]

En sådan erklæring skal nu vedlægges mange seminarpapirer

Plagiat kan for eksempel mistænkes, hvis tekstens stil er inkonsekvent eller der bruges usædvanlige udtryk. Du kan tilfældigt kontrollere tekstpassager i søgemaskiner eller bruge speciel kontrolsoftware til at opdage plagiat. Selvom simpel kopiering og indsætning af websteder er ret let at afdække (kopier og indsæt plagiat), bliver overtagelser fra fjerntliggende kilder ofte ikke bemærket. Dette omfatter plagiat fra eksamensbeviser eller kandidatafhandlinger, som der normalt ikke er nogen forpligtelse til at udgive, eller oversættelser fra fremmedsprogede kilder (oversættelsesplagiat). For at sætte en stopper for problemet kræver mange institutter og seminarer nu ud over mulige testprocedurer en skriftlig erklæring fra deres studerende om, at de har skrevet deres seminaropgave uafhængigt, og at de har givet alle kilder, der er brugt uden begrænsninger. Dette skulle skabe opmærksomhed om problemet og modvirke bevidste forsøg på bedrag.

Ikke kun at plagiere elever. Lektorer gør også lejlighedsvis brug af deres studerendes eller medarbejderes arbejde. Da den faktiske forfatter ofte er i et afhængighedsforhold, er modstand mod dette sjælden og har normalt ingen konsekvenser for forelæseren. En særlig perfid metode til plagiat er at afvise et papir, der er beregnet til offentliggørelse inden for rammerne af peer review eller at forsinke dets accept, men bruge resultaterne til eget arbejde.

Der er store forskelle i straffen for plagiatarbejde, der opdages, afhængigt af (universitets) skolen og lovovertrædelsens sværhedsgrad. I USA er der relativt ofte såkaldte æresbestyrelser, hvis medlemmer selv er studerende. Det påhviler disse beslutningsorganer, der består af en gruppe på næsten samme alder, at foretage en vurdering og straf (op til og med en mulig afregistrering). Fordelen ved ikke at skulle beskæftige sig med medlemmer af lærerstaben er større kammeraters nærhed til miljøet og dermed en mere realistisk vurdering af motivet og risikoen for tilbagefald af de kriminelle .

I Baden-Wuerttemberg blev statens lov om højere uddannelse i kølvandet på den anden lov, der gennemførte federalismereformen i videregående uddannelser intensiveret, så fra marts 2009 blev oprettelsen af ​​en sand plagiat i akademisk arbejde og afregistreringsårsag. Universitetet har en skønsmargen for at afveje proportionalitet. [31]

Plagiat software

På denne baggrund er opdagelsen af ​​plagiat af stigende betydning. En klassisk metode såsom plagiat fælder indbygget i leksika som plagiat indikatorer nu er ved at blive suppleret med it-støttede processer. 2010 en test af 26 plagiatdetekteringssystemer (software til kort plagiat) frigav Academy of Sciences i Berlin . [32] I 2013 rapporterede FOCUS Online [33] om en test af plagiatsoftware samt Spiegel Online [34] på en anden test.

Eksempler på sådan software er:

 • Online -løsningen CheckText.org [35]
 • Turnitin [36] og WriteCheck [37] fra iParadigms, LLC (USA)
 • Plagiatfinder [38] fra Mediaphor Software Entertainment AG (siden 2004)
 • Docol © c ("Docoloc") [39] fra IfALT - Institute for Applied Learning Technologies (siden 2005)
 • Certifikat fra det svenske firma Prio Infocenter AB [40] (siden 2000 i Sverige, Holland, Frankrig, Norge og andre europæiske lande; siden 2006 i Tyskland)
 • PlagScan [41] fra PlagScan GmbH, Köln (siden 2009)
 • PlagAware [42] fra PlagAware UG (begrænset ansvar), Neu-Ulm (siden 2006)
 • Plagiatkontrol [43] af BAS Business And Science GmbH, Berlin (siden 2016)

Sådanne systemer fungerer imidlertid ofte i et område med juridisk usikkerhed, fordi de f.eks. Registrerer det undersøgte arbejde og bruger det som materiale til senere undersøgelser. [44] I USA blev et firma sagsøgt af studerende, men i 2009 tabte de også i anden instans. [45]

Eksperter fraråder at bruge software til at opdage plagiat. Sådan automatiseret software genkender ikke tilstrækkeligt plagiat; den skelner f.eks. ikke mellem citater og plagiat. Derudover kan brugen af ​​software føre til, at uddannelsesinstitutioner luller sig selv ind i en falsk tryghed. Nogle eksperter anbefaler derfor forebyggende bevidstgørelse, fremme af informationskompetence og fordeling af arbejdsopgaver, der er svære at løse gennem plagiat. For eksempel bør emner analyseres i stedet for rapporteret fakta. [46]

I 2011 anbefalede en kommission fra University of Bayreuth i sin endelige rapport om tilbagekaldelse af Karl-Theodor zu Guttenbergs doktorgrad : “[Vi anbefaler] omhyggelig brug af såkaldt plagiat-software. [...] derudover bør kontroller ved hjælp af plagiat -software kun udføres, hvis der er en konkret mistanke. Fakulteterne skulle på en bindende måde afklare, hvem der skal afvikle eksamenerne ved hjælp af plagiat -software. Det skal huskes på, at resultaterne af en kontrol ved hjælp af plagiat-software generelt kræver rimelig efterbehandling, fordi ikke alt, der vises ved hjælp af plagiat-software, skal være plagiat. " [47]

En undersøgelse (FAIRUSE) blandt undervisere fra flere tyske universiteter viser, at plagiat -software relativt sjældent bruges til at opdage plagiat. [48] Dette bekræftes også af en rapport fra Tagesspiegel . [49] Søgemaskiner blev brugt oftere til at opdage plagiat. Størstedelen af ​​lærerne forsøger dog at identificere plagiat ved at læse omhyggeligt. Især den høje indsats forhindrer lærere i at bruge plagiatsoftware. Hvis du antager, at du forventes at bruge denne software, skal du bruge den oftere.

Selvplagiat og selvplagiat

'Selvplagiat' - afhængig af fortolkningen, en modsigelse i termer - er genbrug af eget videnskabeligt arbejde (eller dele af det), uden at der findes nogen henvisning til det originale værk. Udtrykket er kontroversielt: DFG -ombudsmanden for videnskab, Wolfgang Löwer, benægter dets eksistens generelt: "Der er ikke noget, der hedder selvplagiering - for det ville betyde, at det ville være muligt at stjæle dig selv." [50] In In en strengere læsning, udtrykket formidler tanken om, at den første publikation er en overdragelse til det videnskabelige samfund , hvorfor senere genproponering er forbudt. Set fra videnskabelig etik er genbrug særligt problematisk i tilfælde af bedrag, det vil sige hvis der genereres en forkert idé om, hvad der faktisk er til stede. Hvorvidt der er bedrag eller ej, måles ved, hvad det respektive videnskabelige samfund forventer af en bestemt type publikation. På grund af denne situation og kontekst kan der ikke være en definition af 'selvplagiat' baseret på rent formelle karakteristika. [51] Bedrageri bliver særlig problematisk i konkurrencesituationer, der involverer distribution af knappe ressourcer, især i tilfælde af tidsskrifter med peer reviews, tredjeparts finansieringsansøgninger og i forbindelse med undersøgelser eller ansøgninger.

Kopieringen af ​​eget arbejde, såsom gentagen tekstmæssig brug af en kandidat-, eksamens- eller kandidatafhandling til en afhandling , har vist sig at være næppe berettiget. [52] På Vroniplag Wiki-platformen regnes selvplagiat generelt "ikke som plagiat". [53] Hvis strukturen og dele af teksten genbruges massivt, især uden omhyggelig henvisning, vil dette sætte spørgsmålstegn ved tilliden til kvaliteten af ​​det akademiske arbejde [54] .

Det er kontroversielt, om der allerede findes en selvplagiat, hvis fund ud fra det videnskabelige arbejde med afhandlingen udgives en anden gang ud over afhandlingen. I det omfang betegnelsen videnskabelig publikation fortolkes bogstaveligt og afhandlinger er inkluderet - hvilket allerede er kontroversielt i sig selv [55] - er kriterierne for selvplagiering i DFG's retningslinjer for god videnskabelig praksis (her: baseret på tidsskriftspublikationer) opfyldt, medmindre [56] , at afhandlingen 1. omtaler disse publikationer som kilden (dette forudsætter, at artiklerne blev offentliggjort før afhandlingen blev offentliggjort) og 2. kun henviser til resultaterne fra disse publikationer som forarbejde (hvilket kræver at disse ikke må bruges som en undersøgelse af afhandlingen, og at den også indeholder væsentligt, endnu ikke offentliggjort forskningsarbejde, der rækker ud over en "mindst publicerbar enhed" og en "salami -publikation"). På den anden side påpeger ombudsmanden for videnskab, der er udpeget af DFG, at doktorgradsbestemmelser ofte gør det muligt at offentliggøre delresultater på forhånd. "Gennemsigtighed og akademisk ærlighed er tilstrækkelig, hvis der i forordet, i en indledende note eller i begyndelsen af ​​et vedtaget afsnit tydeligt henvises til forhåndspublikationen", og andelen af ​​medforfattere er angivet. [57]

I videnskaben er der imidlertid også den mere pragmatiske opfattelse, at selvplagiering er tilladt eller tilladt med begrænsninger. [58] Der er endda den opfattelse, at det generelt er ønskeligt, at en ph.d. -studerende fremlægger sine resultater i sin doktorgrad på specialistkonferencer og i specialetidsskrifter, ikke mindst for at kunne etablere netværk med andre forskere eller etablere kontakter for deres senere professionelle karriere. Sådanne publikationer understregede værkets kvalitet, da de skulle blive accepteret af yderligere eksterne korrekturlæsere .

En lignende situation opstår, når flere forfattere arbejder sammen om en publikation, der senere skal indarbejdes i en af ​​forfatternes afhandling. Igen er dette en almindelig situation, for eksempel når en vejleder er medforfatter. Samarbejde med andre forskere er også generelt ønsket, da de er en vigtig del af uafhængigt videnskabeligt arbejde. Den pragmatiske holdning anser derefter brugen af ​​dele af fællespublikationer i afhandlinger for at være tilladt, så længe de relevante tekster kommer fra doktoranden og stammer fra hans egen forskning (omend i diskussion med andre forskere og medforfattere). På den anden side kan den samme videnskabelige viden ikke bruges som et originalt eget resultat i flere værker, der tjener til at opnå en videnskabelig eller akademisk titel. Men også her kan det tænkes, at en enkelt omfattende videnskabelig bedrift er baseret på delvis arbejde fra flere samarbejdende ph.d. -studerende, så det i sidste ende er anmeldernes ansvar at kontrollere de enkelte individers tilstrækkelige bidrag. Generelt i alle sådanne tilfælde er den omhyggelige angivelse af alle tidligere publikationer i afhandlingen en vigtig del af ærligt videnskabeligt arbejde.

For at løse den grundlæggende konflikt i retningslinjer er fakulteter i stigende grad begyndt at tillade den kumulative afhandling i deres forskrifter, hvor publikationerne selv kan indsendes som en afhandling sammen med et forord og en endelig kommentar.

En anden form for offentliggørelse, der ifølge ordlyden i DFG-retningslinjerne er uacceptabel selvplagiering, men som den pragmatiske holdning ikke desto mindre ser som legitim , er gradueringen af ​​de publiceringsmedier , der er almindelig inden for nogle discipliner. For eksempel i IT offentliggøres specialartikler som tekniske rapporter, i forbindelse med workshops og konferencer og / eller i specialiserede tidsskrifter. En publikation på en workshop eller en teknisk rapport betragtes som en indledende fase af en senere konference eller tidsskriftspublikation, nogle gange endda konferencepublikationen som en yderligere foreløbig fase til tidsskriftspublikationen. Den pragmatiske position ser i sådanne tilfælde genbrug af kernedele af eget arbejde i en senere udgivelse som acceptabel, selvom det resulterer i, at det samme resultat udgives flere gange. Formuleringen i DFG -retningslinjerne anerkender derimod ikke publikationsmediernes rang og tillader kun denne procedure, så længe de tidligere publikationer er markeret som forarbejde, og deres indhold ikke hævdes som en nyhed i publikationen. Den pragmatiske holdning på den anden side hævder, at gyldigheden af ​​workshopbidrag og rapporter er så lav, at de kunne betragtes som upublicerede, og at der ikke ville være nogen fordel ved flere publikationer. Men hvis det ikke er klart, at en tidligere publikation har en betydeligt lavere rang, så er dette en grund til, at en indsendelse skal afvises. Også her er det overladt til anmelderne at træffe beslutningen om nytten og ærligheden af ​​en ny publikation. Situationen, der præsenteres her, kan være meget anderledes på andre fagområder (f.eks. I emner, hvor konferencemøder kun indeholder "abstracts" [56] - dvs. et eller to afsnit med forskningsresultatets vejledende principper - og detaljerede beskrivelser er kun almindelige i specialiserede tidsskrifter). Vurderingen af ​​en påstand om selvplagiat kan derfor variere afhængigt af praksis inden for den respektive disciplin. DFG -retningslinjen henviser f.eks. Eksplicit til anbefalingerne fra Dansk Udvalg for Videnskabelig Uredelighed, hvor flere publikationer er vurderet som "kendsgerninger af mindre sværhedsgrad", der ikke nødvendigvis kræver en formel undersøgelse. [59]

Den juridiske forsker Marcel Bisges har i detaljer behandlet ophavsretsaspekterne ved selvplagiering i en juridisk afhandling. [60] Det definerer selvplagiat i streng juridisk forstand end den juridisk tilladte tillid til deres egne allerede eksisterende værker i senere værker, arbejde [61] og konkluderer, at mens enhver forfatter først var fri til først at bruge sine egne fungerer til senere arbejde - i hvilken som helst form - så der ikke kan ses krænkelse af ophavsretten i selvplagiering. [62] Men hvis forfatteren tidligere havde givet en anden brugsret, for eksempel et forlag, så måtte der skelnes mellem, om dette var en simpel eller eneret til brug. I sidstnævnte tilfælde ville der i tilfælde af en 1: 1 -overtagelse være en grundlæggende overtrædelse af ophavsretsloven, hvis forfatteren ikke havde forbeholdt sit eget brug. [63] Desuden bør det kontrolleres, hvem der er indehaveren af ​​redigeringsretten. Hvis forfatteren ikke har givet udgiveren denne ret, ville han frit kunne bruge sit allerede eksisterende arbejde i form af en tilpasning. [64] Og sidst men ikke mindst har enhver forfatter, uanset hvem han har givet brugsrettigheder til allerede eksisterende værker, stadig lov til at citere sig selv.

Juridiske konsekvenser

Begrebet plagiat er i første omgang kun af litterær eller litteraturvidenskabelig karakter; det handler om at finde kampe. Inden for bestemte retssystemer kan plagiat imidlertid også have juridiske konsekvenser.

En plagiat overtræder muligvis:

 • ophavsret , hvis det plagierede værk ikke er så gammelt, at det er i offentligheden. [65]
 • andre strafferetlige normer, f.eks. svindel.
 • en ansættelses-, gebyr- eller forretningskontrakt, hvis det er aftalt deri eller efter fortolkning følger, at en ydelse, der skal leveres, ikke må være baseret på plagiat.
 • die Bestimmungen einer Prüfungsinstanz, beispielsweise einer Schule oder Hochschule. Das Plagiat führt je nach Regelgebung zu einer Rüge oder auch zum Ausschluss von einer Prüfung.
 • auch eineAberkennung des akademischen Grades kommt in Betracht

Plagiate in wissenschaftlichen Abschlussarbeiten

Als „Täuschung über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistung“ bewertete der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg mit Beschluss vom 13. Oktober 2008 (Aktenzeichen: 9 S 494/08) [66] „die nicht gekennzeichnete Übernahme kompletter Passagen aus dem Werk eines anderen Autors in einer Dissertation“, sofern sie „planmäßig und nicht nur vereinzelt“ erfolge. Eine solche planmäßige Übernahme fremden Gedankenguts ergebe sich bereits daraus, „dass sich die Plagiate an mehreren Stellen der Dissertation auffinden lassen und verschiedene Fremdautoren betreffen.“ [66] Kleine Änderungen an nicht-gekennzeichneten übernommenen Passagen bewertete das Gericht nicht als Beleg für versuchte Eigenständigkeit des Formulierens, sondern als Beleg für „die gezielte Verschleierungsabsicht des Klägers.“ Dies könne die Hochschule „zur Entziehung des verliehenen Doktorgrades berechtigen“. Ausdrücklich hob der VGH in einem Leitsatz hervor: „Auf den Umfang der abgeschriebenen Stellen sowie auf die Frage, ob die Arbeit auch ohne das Plagiat noch als selbständige wissenschaftliche Arbeit hätte angesehen werden können, kommt es grundsätzlich nicht an.“ [66]

Der 7. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes urteilte am 4. April 2006, dass die Rücknahme einer Promotion auf Artikel 48 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsakts) gestützt werden kann. Im zugrundeliegenden Fall war bei einer Dissertation an der Universität Regensburg nachträglich aufgefallen, dass 35 Seiten aus 16 verschiedenen Fremdwerken wörtlich übernommen wurden, davon etwa acht Seiten ohne jeden Beleg. Die Juristische Fakultät hatte die Verleihung des akademischen Grades daraufhin zurückgenommen, die Klage dagegen blieb ohne Erfolg. [67]

Der Ombudsmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft Wolfgang Löwer, Wissenschaftsrechtler in Bonn plädiert seit langem für eine Verjährung von Plagiatsfällen. („Die salvierende Wirkung der Zeit kennen wir ja sonst im Recht auch“, „Bei juristischen Examina ist nach fünf Jahren Schluss, bei Bachelor- und Masterstudiengängen steht häufig eine Zehnjahresfrist im Gesetz. Nur für Doktorarbeiten gibt es keine Verjährung“. [68] ) Dies kann zu besonderen Härten führen. Zum Beispiel gibt es die (wenig bekannte und heute weitgehend unüblich gewordene) Möglichkeit, sein Studium nicht per normalem Examen, sondern direkt mit der Promotion zu beenden. Wenn einem solchen Akademiker die Dissertation aberkannt wird, hat er keinen akademischen Abschluss. [68]

Produktplagiate

Italienische Imitation eines Stuhls des Architekten Marcel Breuer

Die Frankfurter Messe prüft, ob Aussteller Produktfälschungen bzw. Plagiate vertreiben. Seit 2006 gibt es dort die weltweit einzige konzertierte Aktion und während der Messen einen Informationsstand, auf dem zuständige Behörden wie Zoll und Patentamt informieren. Sie halten Formulare bereit und helfen Betroffenen bei der Durchsetzung ihrer Rechte, zum Beispiel mittels einstweiliger Verfügungen . Winzige Hologramme zum Beispiel können Originale erkennbar machen und sind nur sehr schwer zu imitieren. Der Zoll hat geheime Herstellerinformationen solcher Details in Datenbanken, um Original und Fälschung sicher unterscheiden zu können.

Auf der Konsumgütermesse „ Ambiente “ wird seit 1977 jährlich der Plagiarius , ein Negativpreis , verliehen.

Österreich

Laut § 35 Z 34 des österreichischen Hochschulgesetzes 2005 in der Fassung vom 28. März 2019 [69] liegt ein Plagiat jedenfalls dann vor, wenn Texte, Inhalte oder Ideen übernommen und als eigene ausgegeben werden. Dies umfasst insbesondere die Aneignung und Verwendung von Textpassagen, Theorien, Hypothesen, Erkenntnissen oder Daten durch direkte, paraphrasierte oder übersetzte Übernahme ohne entsprechende Kenntlichmachung und Zitierung der Quelle und des Urhebers. [70]

Seit April 2005 wurden vom Salzburger Medienwissenschaftler Stefan Weber einige Plagiatsfälle vorwiegend in Österreich aufgedeckt, wodurch das Thema auch in den Medien präsenter wurde. Als Reaktion beschloss die Universität Klagenfurt 2007, alle Diplomarbeiten und Dissertationen der zurückliegenden fünf Jahre sowie alle zukünftigen elektronisch überprüfen zu lassen. [71]

Werden im Rahmen einer Lehrveranstaltung unerlaubte Hilfsmittel benutzt, und nichtzitierte fremde Werke zählen mit Sicherheit dazu, so ist die Prüfung nach dem Universitätsgesetz 2002 [72] für nichtig zu erklären. Sie wird aber auf die Anzahl der Prüfungsantritte angerechnet.

Wird ein Plagiat erst nach dem Abschluss des Studiums entdeckt, kann es zur Aberkennung des Titels kommen. In diesem Fall ist die Arbeit neu zu schreiben beziehungsweise sind die Mängel zu beseitigen. Allerdings wurde 2007 bei einem Teilplagiatsfall an der Universität Salzburg auf die Aberkennung des Titels verzichtet, da das Teilplagiat die Arbeit nicht verbessert habe. [73]

Schweiz

An der Universität Zürich gilt ein Plagiat durch Studierende als Prüfungsverstoß. Es kann mit einem Ausschluss von Prüfungen oder von der Universität bis zur Dauer von sechs Semestern geahndet werden. [74]

Vereinigte Staaten von Amerika

In den USA ist die Definition der Modern Language Association gebräuchlich:

Forms of plagiarism include the failure to give appropriate acknowledgment when repeating another's wording or particularly apt phrase, paraphrasing another's argument, and presenting another's line of thinking. ” ( Joseph Gibaldi : [75] , deutsch: „Plagiat umfasst unter anderem die Unterlassung von geeigneten Quellenhinweisen bei der Verwendung der Formulierungen oder besonderen Wortwahl eines anderen, der Zusammenfassung der Argumente von anderen oder die Darstellung vom Gedankengang eines anderen.“)

Im Jahr 2009 hat Teddi Fishman, Direktorin des International Center for Academic Integrity, diese umfassende Definition geprägt:

„Ein Plagiat liegt vor, wenn jemand

 1. Wörter, Ideen oder Arbeitsergebnisse verwendet,
 2. die einer identifizierbaren Person oder Quelle zugeordnet werden können,
 3. ohne die Übernahme sowie die Quelle in geeigneter Form auszuweisen,
 4. in einem Zusammenhang, in dem zu erwarten ist, dass eine originäre Autorschaft vorliegt,
 5. um einen Nutzen, eine Note oder einen sonstigen Vorteil zu erlangen, der nicht notwendigerweise ein geldwerter sein muss.“ [76]

Bedeutende historische Plagiatsfälle

Plagiate in der Literatur

Das vom US-amerikanischen Religionsstifter Joseph Smith herausgebrachte Buch Mormon enthält neben einer nahezu wörtlichen Übernahme einiger Kapitel des Matthäusevangeliums auch zahlreiche weitere von Evangelien, Apostelbriefen und alttestamentlichen Büchern übernommene Wendungen und Schilderungen. Smith bestand darauf, dass er sein Werk von Gott offenbart bekommen habe.

Bertolt Brecht verwendete in der Dreigroschenoper Verse von François Villon in der von Karl Anton Klammer ins Deutsche übertragenen Fassung. Dieser Sachverhalt wurde von Alfred Kerr aufgedeckt. Brecht schrieb aus diesem Grunde zur Neuauflage seines Buches ein Sonett (Sonett zur Neuausgabe des François Villon) , das diesen Sachverhalt thematisierte. [77] [78]

Kathy Acker begründete eine Kunstform des „Plagiarismus“. Die Anwendung dieser Kunstform und die Verwendung von Textpassagen des Bestsellerautors Harold Robbins führten zu einem Prozess, der schließlich eingestellt wurde.

Laut Gerichtsentscheid unbegründete Plagiatsvorwürfe gegenüber der amerikanischen Schriftstellerin Nella Larsen führten dazu, dass sich die Autorin gänzlich vom Schreiben abwandte.

Der BGH hat 1999 dem Bertelsmann -Verlag die Veröffentlichung von Jim Williams' Doktor-Schiwago -Fortsetzung Laras Tochter untersagt, weil der Inhaber der Auswertungsrechte an Doktor Schiwago , der Feltrinelli -Verlag, dem Autor ein solches Sequel nicht gestattet hatte. Siehe auch: Bestseller-Fortsetzung .

2010 setzte sich die Autorin Helene Hegemann mit ihrem Erstlingswerk Axolotl Roadkill dem Vorwurf des Plagiats aus.

Plagiate in der Musik

Die folgende Aufzählung enthält Songs aus der Popmusik , die zum Gegenstand von Plagiatsvorwürfen wurden:

 • 1951: Wimoweh ( Pete Seeger , 1951) / The Lion Sleeps Tonight ( The Tokens , 1961), zahlreiche weitere Interpreten – Original: Mbube von Solomon Linda . 2004 entschied ein südafrikanisches Gericht, dass Solomons Erben Rechte an dem Titel zustehen, infolge dessen erhielten seine Töchter durch außergerichtliche Einigungen mit verschiedenen Musikverlagen über 70 Millionen US-$.
 • 1968: Hello, I Love You von The Doors – Original: All Day And All of the Night von The Kinks .
 • 1970: My Sweet Lord von George Harrison – Original: He's So Fine von The Chiffons .
 • 1990: Still Got the Blues von Gary Moore – Original Nordrach, aufgenommen am 29. März 1974 in den SWR -Studios Baden-Baden von Jud's Gallery , allerdings bis zum Jahr 1999 nie auf Tonträger veröffentlicht.
  Das Plagiat besteht in der Entlehnung der Gitarrenpassage am Ende des Stückes Nordrach, diese Sequenz bildet das Hauptthema des Stückes Still Got the Blues. Jud's Gallery gewannen den Prozess gegen Virgin Records am 3. Dezember 2008 vor dem Landgericht München I , [79] Moore legte Berufung ein; 2009 schloss er mit Jud's Gallery einen Vergleich, zahlte eine nicht genannte Summe und behielt die Rechte an Still Got the Blues .
 • 1991: Love Is a Wonderful Thing von Michael Bolton – Original von den Isley Brothers aus dem Jahr 1964. [80]
 • 1991: Will You Be There von Michael Jackson – Original: I cigni di Balaka aus dem Jahr 1987 von Al Bano & Romina Power .
  Jackson verlor im Jahr 1999 einen entsprechenden Prozess gegen Al Bano. [81]
 • 1994: The Most Beautiful Girl in the World von Prince – Original: Takin' Me to Paradise aus dem Jahr 1983 von Raynard J., geschrieben von Bruno Bergonzi und Michele Vicino. [82]
  Die Sachlage ist bis heute (Stand: 2020) nicht geklärt und das Billboard-Magazin vermutet, die Ungewissheit könne noch länger andauern, da Prince am 21. April 2016 gestorben ist. [83]
 • 2002: A One Minute Silence von Mike Batt – Original: 4′33″ von John Cage
  Die Plagiateigenschaft dieses Stückes ist umstritten. Denn während Cage in seinem Stück die Geräusche, die während der Stille entstehen, zur Musik erhebt, behandelt das Stück von Batt tatsächlich die Stille.
 • 2015: Blurred Lines von Robin Thicke und Pharrell Williams – Original: Got to give up von Marvin Gaye . Thicke und Williams wurden am 11. März 2015 zu einer Zahlung von 7,4 Millionen US-Dollar an die Hinterbliebenen Gayes verpflichtet. [84]

In der klassischen Musik werden häufig Melodien oder andere markante Merkmale eines Originals (z. B. Rhythmen, Harmoniefolgen) zitiert. Manche wurden vom Autor gekennzeichnet (zum Beispiel als „Variationen über eine Melodie von XY“).

Plagiate in der Wissenschaft

 • Die Promotion von Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen wurde 1971 nach Aufdeckung umfangreicher Plagiate zurückgenommen. [86] Friedrich Wilhelm fertigte später eine andere Dissertationsarbeit und wurde 1981 in München promoviert.
 • Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird vorgeworfen, große Teile seiner Kandidatur -Dissertation nahezu wörtlich aus dem 1978 erschienenen Buch „Strategic Planning and Policy“ (von William R. King und David I. Cleland, Professoren an der Universität Pittsburgh ) abgeschrieben haben (Putin nannte dieses Buch im Literaturverzeichnis seiner Arbeit). [87]
 • Der US-amerikanische Historiker Stephen Ambrose (1936–2002), Biograf der US-Präsidenten Dwight Eisenhower und Richard Nixon , hat in vielen seiner Werke ganze Passagen von anderen Autoren kopiert und als eigenes Werk ausgegeben. [88]
 • Der FAZ -Journalist Frank Schirrmacher reichte 1988 als Dissertation eine Arbeit bei Hans Ulrich Gumbrecht in Siegen ein, die zu großen Teilen mit seiner bereits bei Suhrkamp veröffentlichten Magisterarbeit übereinstimmte, ohne den Titel in der Bibliographie anzugeben.
 • Der Ingolstädter Ökonom Hans Werner Gottinger publizierte 1993 einen Fachaufsatz in der Zeitschrift „Research Policy“, den er im Sommer 2007 zurückziehen musste, nachdem sich herausgestellt hatte, „dass der Artikel von einen klaren und ernsten Fall von Plagiat“ darstelle. [89] Mehr als 20 Jahre lang hatte Gottinger zudem seine Biographie geschönt. Er hatte wiederholt angegeben, er sei im „Institute of Management Science“ der Universität Maastricht angestellt; dieses Institut existiert überhaupt nicht. [90] Recherchen der Zeitschrift Nature erbrachten im August 2007 Hinweise, dass Gottinger auch Mitgliedschaften in Fachgesellschaften zu besitzen behauptet habe, was von diesen aber in Abrede gestellt wurde. [91]
 • In einem 1993 erschienenen Buch des Philosophen Maximilian Forschner waren ganze Passagen aus einem Werk von James O. Urmson übernommen worden; der Fall war umstritten und wurde von zuständiger Stelle bloß als wissenschaftliche Unsauberkeit gerügt; auch Urmson zeigte sich amüsiert. [92]
 • Hans-Peter Schwintowski , Jura-Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin , plagiierte beim Verfassen eines Lehrbuchs, das 2005 erschien. [93]
 • Der deutsche Jurist Axel Wirth wehrt sich seit 2006 gegen Plagiatsvorwürfe .
 • Der Jurist Walter Frenz , Inhaber des Lehrstuhls für Berg-, Umwelt- und Europarecht der RWTH Aachen , stand im Verdacht, Teile eines Handbuchs der Doktorarbeit einer Doktorandin entnommen zu haben. [94] Einige Monate später äußerte die juristische Fakultät der Universität Bonn Zweifel daran, dass Frenz die wissenschaftlichen Regeln eingehalten habe und seiner Sorgfaltspflicht gegenüber dem wissenschaftlichen Nachwuchs nachgekommen sei. Die Fakultät beendete die Kooperation mit Frenz und behielt sich die Überprüfung früherer Promotionsverfahren vor, an denen er beteiligt war. [95] [96]
 • Der damalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wurde im Februar 2011 nach Hinweisen des Bremer Juraprofessors Andreas Fischer-Lescano beschuldigt, große Teile seiner Dissertation aus diversen fremden Texten ohne Nennung der Quellen abgeschrieben zu haben. [97] Er hatte die Arbeit Verfassung und Verfassungsvertrag 2006 bei Peter Häberle an der Universität Bayreuth eingereicht und dafür die Bestnote summa cum laude erhalten. Die Plagiatsaffäre Guttenberg wurde öffentlich breit diskutiert. Am 23. Februar 2011 wurde ihm von der Universität Bayreuth der Doktorgrad aberkannt. [98] Schließlich wurde der öffentliche Druck so hoch, dass er von allen politischen Ämtern zurücktrat. [99]
 • Am 11. Mai 2011 trat die EU-Politikerin Silvana Koch-Mehrin von ihren politischen Ämtern in der FDP aufgrund von Plagiatsverdacht zurück. Am 15. Juni 2011 wurde ihr der Doktorgrad durch die Universität Heidelberg aberkannt. Nach einem Widerspruchsversuch durch Koch-Mehrin wurde das Urteil des Verwaltungsgerichts am 7. Februar 2014 rechtskräftig
 • Ebenfalls am 11. Mai 2011 gab die Universität Konstanz bekannt, dass sie der Tochter Edmund Stoibers , Veronica (Vroni) [100] [101] denDoktorgrad aberkannte . [102] Die Plagiatsplattform VroniPlag Wiki benannte sich nach dem Fall.
 • Der Münchener Zivilrechtler Claus-Wilhelm Canaris wurde vom Bremer Juraprofessor Peter Derleder des „Abschöpfungsplagiats“ bezichtigt. Canaris habe unter anderem die Dissertation von Bernd Hüpers über Canaris' Doktorvater Karl Larenz [103] aufmerksam „gelesen, diese allerdings nicht zitiert, sondern nur abgeschöpft“. [104]
 • Am 2. April 2012 trat der ungarische Staatspräsident Pál Schmitt zurück, nachdem ihm der Senat der Semmelweis-Universität (SOTE) in Budapest seinen Doktortitel aufgrund von Plagiaten in seiner Dissertation aberkannt hatte. [105] Näheres hier .
 • Im Mai 2012 geriet Annette Schavans Dissertation aus dem Jahre 1980 unter Plagiatsverdacht, als Schavan Bundesministerin für Bildung und Forschung war. Nach der Aberkennung ihres Doktorgrades bot sie ihren Rücktritt an und wurde am 14. Februar 2013 von Johanna Wanka abgelöst.
 • 2019 wurden Vorwürfe gegen die SPD -Politikerin Franziska Giffey laut, sie habe in ihrer 2009 bei Tanja Börzel eingereichten Dissertation unsauber zitiert. Giffey verzichtete 2020 auf das Führen des Doktortitels. Im Juni 2021 wurde ihr der Doktorgrad von der Freien Universität Berlin entzogen mit der Begründung, ihre Dissertation beruhe auf einer „Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung“ [106] .
 • 2019 wurde der Soziologin Cornelia Koppetsch vorgeworfen, sie habe in ihrem Buch Gesellschaft des Zorns zahlreiche Begriffe fremder Autoren ohne Zitatangaben übernommen. Später wurden ähnliche Plagiate auch in einem weiteren Buch öffentlich.
 • 2019 wurde dem CDU-Politiker Frank Steffel sein Doktortitel wegen „zumindest bedingt vorsätzlicher Täuschung und Verletzung des Gebotes der wissenschaftlichen Redlichkeit“von der FU Berlin entzogen. Zur Begründung hieß es, dass „wörtliche oder fast wörtliche Übernahmen in erheblichem Umfang nicht als solche gekennzeichnet“ worden seien, wobei die Quellennennungen seitens Steffel aber der Verschleierung dienten, da weder ersichtlich wäre, „dass [Steffel] wörtlich oder fast wörtlich Texte anderer Autoren in seine Dissertation eingefügt hat“, noch der Umfang der Plagiate. Seine Klage hiergegen wurde 2020 abgewiesen.

Volker Rieble , Jura-Professor in München, veröffentlichte im Frühjahr 2010 [107] ein Buch mit dem Titel Das Wissenschaftsplagiat. Vom Versagen eines Systems . Das Buch deckt im ersten Teil zahlreiche Plagiate auf und porträtiert einen kriminellen Serienplagiator. Im zweiten Teil untersucht der Autor mögliche Sanktions- und Abwehrmöglichkeiten sowie das institutionelle Versagen des Wissenschaftsbetriebes. Für die effektivste Plagiatwehr hält er die öffentliche Diskussion, weil nur dies den Plagiator ernstlich bedroht. [108]

Rieble betont in diesem Zusammenhang folgende Aspekte: [109]

 • „Plagiate passieren meist, wenn die Doktoranden kurz vor dem Beruf stehen und in Zeitnot kommen. Dann werden sie undiszipliniert und neigen zum Abschreiben. .. die meisten Plagiatoren sind keine Übeltäter, sondern arme Würstchen.“ [109]
 • „Es herrscht ein Ungleichgewicht in der Wahrnehmung, wenn in unserem Land der geistige Diebstahl derart angeprangert wird, Steuerhinterziehung aber nicht.“ [109]
 • „Jede Drohkulisse und Doktoranden-Hatz nützt nichts, solange es professionelle Ghostwriter gibt. Es gibt 100 bis 150 solcher Firmen in Deutschland, die nichts anderes tun und vier bis zehn Arbeiten im Jahr verfassen. Auch die Professoren sind teils schlechte Vorbilder. Solange es möglich ist, dass ein deutscher Juraprofessor eine umgearbeitete Doktorarbeit eines Mitarbeiters als eigenes Gutachten verkauft, ist die Forschergemeinschaft unglaubwürdig. Ganz nach dem Motto: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.“ [109]
 • „Es sind höchstens zehn Prozent, die durch Plagiate diese Standards kaputt machen und den guten Ruf der deutschen Wissenschaft in den Keller ziehen.“ [109]

Plagiate im Journalismus

Auch Journalisten plagiieren. Bekannte Beispiele sind Jayson Blair (New York Times) [110] und Maureen Dowd, Kolumnistin bei der New York Times und Pulitzerpreisträgerin. [111] Im Journalismus wie auch in der Wissenschaft gelten Zeitdruck und Streben nach Ansehen als wichtige Gründe für Plagiate. Nach den Soziologen Sattler und van Veen führt das dazu, dass die entsprechenden Medien sowie Journalisten an Glaubwürdigkeit einbüßen können. [112] Auch die unveränderte Übernahme von Pressemitteilungen ohne Quellenangabe ist problematisch. [113]

Plagiate in der Bildenden Kunst

Die Kunsthalle Karlsruhe zeigte 2012 die Ausstellung Déjà-vu? Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube . Thema waren „die vielfältigen Formen, Funktionen und Motive des Kopierens“, sie „macht deutlich, dass Kopien und Originale im Lauf der Zeit verschiedene Funktionen erfüllen und sehr unterschiedliche Wertschätzungen erfahren konnten.“ [114]

Nicht selten hat gerade die Kunst der Wiederholung den Ruhm der Schöpfer der Originale gefestigt. Manchmal nimmt der Künstler bei der künstlerischen Aneignung eines Werkes Veränderungen vor, die das kopierte Werk in einen neuen Zusammenhang überführen. So hat etwa Johann Geminger um 1600 den von Dürer geschaffenen berühmten Kupferstich Ritter, Tod und Teufel (1513) in ein farbenprächtiges Gemälde übertragen. Oft ist das Vorbild in solchen Neuinterpretationen kaum wiederzuerkennen. Zuweilen werden nur einzelne Bildelemente zitiert, beispielsweise tauchen der in Spitzwegs bekanntem Gemälde Der arme Poet über dem Bett aufgespannte Regenschirm oder Dalís über eine Kante fließende Uhr in einigen späteren Werken auf.

Siehe auch

Literatur

Allgemeines
Plagiate in der Wissenschaft
 • Tim Roberts (Hrsg.): Student Plagiarism in an Online World: Problems and Solutions. Idea Group Publishing, 2007, ISBN 978-1-59904-801-7 .
 • Julian Waiblinger: Zum Plagiat in der Wissenschaft. Umfang und Grenzen des urheberrechtlichen Schutzes wissenschaftlicher Schriftwerke. In: UFITA 2011/II, S. 323–446.
 • Stefan Weber: Das Google-Copy-Paste-Syndrom. Wie Netzplagiate Ausbildung und Wissen gefährden. Verlag Heinz Heise, Hannover 2006, ISBN 3-936931-37-2 .
 • Volkmar Weiss: Über die geistigen Mistkäfer der Wissenschaft: Zum Struktur- und Ideenplagiat. KDP 2020 [1]
Plagiate in Kunst, Literatur und Musik
Produktpiraterie
 • Hennig Harte-Bavendamm: Handbuch der Markenpiraterie in Europa . Verlag CH Beck, 2000, ISBN 978-3-406-45244-4
 • Marcus von Welser, Alexander González: Marken- und Produktpiraterie, Strategien und Lösungsansätze zu ihrer Bekämpfung. Wiley-VCH, 2007, ISBN 3-527-50239-4 .
 • Edwin Braun: Produktpiraterie . Heymanns Verlag, 1997, ISBN 978-3-452-22658-7

Weblinks

Wiktionary: Plagiat – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Plagiat – Zitate

Einzelnachweise

 1. Plagiat. In: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache .
 2. Anmaßung im Wiktionary
 3. Franziska Klün: Urheberrecht: Ein Schuh des Anstoßes? Zeit Online , 19. März 2013; abgerufen 9. September 2016
 4. Katharina Schickert : Der Schutz literarischer Urheberschaft im Rom der klassischen Antike . 1. Auflage. Mohr Siebeck, Tübingen 2005, ISBN 978-3-16-148397-4 , S.   69   f . (zugleich Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin 2003).
 5. Frank Lembke: Ein lebensrettendes Plagiat? Friedrich von Monaus Traktat über den Luftröhrenschnitt (1644) . In: Arne Jönsson, Gregor Vogt-Spira (Hrsg.): The Classical Tradition in the Baltic Region . Olms, Hildesheim 2017, ISBN 978-3-487-15583-8 , S.   173–175 .
 6. Volker Rieble: Erscheinungsformen des Plagiats in: Thomas Dreier, Ansgar Ohly (Hrsg.): Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht. Mohr Siebeck , 2013. ISBN 978-3-16-152570-4 , S. 31–50
 7. Ansgar Beckermann : Zitat, Paraphrase, Plagiat Universität Bielefeld, 25. November 2002
 8. Martin Wittmann: Plagiatsvorwurf gegen „Tannöd“. Andrea M. Schenkel: „Es geht nur ums Geld“ FAZ , 13. April 2007
 9. Hans Kratzer: Gericht: "Tannöd" ist kein Plagiat . Süddeutsche Zeitung , 17. Mai 2010
 10. Philipp Meyer: Plagiat oder Doppelschöpfung? (PDF) tastenwelt , 02/2009
 11. Plagiat | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Synonyme, Herkunft. In: duden.de. Abgerufen am 9. September 2016 .
 12. vgl. Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht , 4. Aufl. § 23 UrhG, Rn. 28, zitiert nach Johannes Weberling : RA Prof. Dr. Johannes Weberling: Was ist eigentlich ein „Plagiat“? in Presserecht.de.
 13. a b Marcel Bisges: Das Selbstplagiat im Urheberrecht . In: Archiv für Urheber- und Medienrecht (UFITA) . Band   2008 , Nr.   3 . Stämpfli Verlag , 2008, ISSN 1424-4276 , S.   643   ff .
 14. § 51 UrhG UrhG
 15. Hubmann: Urheber- und Verlagsrecht , 6. Aufl., 1987, § 32 I
 16. § 23 UrhG
 17. Fromm/Nordemann: Urheberrecht , 10. Aufl., 2008, §§ 23/24 Rn. 60 (A. Nordemann)
 18. Dreier/Schulze, Urhebergesetz , 3. Aufl. 2008, § 2 Rdn. 16
 19. BGH, GRUR 1987, 704, 706
 20. Möhring/Nicolini, Urheberrechtsgesetz , 2. Aufl. 2000, § 2 Rdn. 65
 21. Gunda Dreyer/Jost Kotthoff/Astrid Meckel, Urheberrecht: Urheberrechtsgesetz , 2008, S. 440
 22. LTO: „Ich würde nicht gerade in einer Doktorarbeit plagiieren“ , Abruf am 12. März 2011.
 23. Michalis Pichler, These #11 aus Statements zur Appropriation , Vancouver 2010, S. 45, PDF auf geisteswissenschaften.fu-berlin ( Memento vom 26. Dezember 2012 im Internet Archive )
 24. Weber-Wulff, D. Eine Professorin auf Plagiatsjagd: (1) Der große Online-Schwindel (2) Plagiate in der Wissenschaft (3) Auf den Schultern von Giganten (4) Alles nur geklaut? 6. November – 20. Dezember 2002
 25. – Selbstlernkurs über Plagiate
 26. spiegel.de 18. Oktober 2006: Schamlose Generation Internet
 27. Sebastian Sattler: Plagiate in Hausarbeiten. Erklärungsmodelle mit Hilfe der Rational Choice Theorie. Mit einem Vorwort von Andreas Diekmann. Hamburg 2007, ISBN 978-3-8300-3068-3 .
 28. Sebastian Sattler, Peter Graeff, Sebastian Willen: Explaining the Decision to Plagiarize: An Empirical Test of the Interplay Between Rationality, Norms, and Opportunity. In: Deviant Behavior. 34, 2013, S. 444–463, doi:10.1080/01639625.2012.735909 .
 29. Plagiate auf dem Vormarsch (31. März 2011)
 30. Gerhard Reichmann: Textplagiate in der Wissenschaft und deren Verhinderung. In: Information. Wissenschaft & Praxis 64.2013,4, S. 179–181.
 31. Neue Regelungen im Hochschulrecht treten am 1. März 2009 in Kraft , Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg , Pressemitteilung, 2. Februar 2009.
 32. Softwaretest 2010. In: Plagiats Portal. Abgerufen am 9. September 2016 .
 33. Stefanie Langhans: So entlarvt Plagiats-Software die Dr.-Betrüger. FOCUS Online, 12. Februar 2013, abgerufen am 17. September 2019 .
 34. Frauke Lüpke-Narberhaus und Oliver Trenkamp: Programme im Test: Software zur Plagiatssuche taugt nichts. Spiegel Online, 7. Oktober 2013, abgerufen am 26. September 2019 .
 35. Philipp Elhaus: CheckText.org Free Text Analytics & Plagiarism Search. In: checktext.org. Abgerufen am 9. September 2016 .
 36. Turnitin – Feedback Studio. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Turnitin. Archiviert vom Original am 17. September 2011 ; abgerufen am 9. September 2016 .
 37. Plagiarism Checker | WriteCheck by Turnitin. Abgerufen am 9. September 2016 .
 38. plagiarismfinder.de ( Memento vom 13. Juni 2011 im Internet Archive ) – allerdings mit Trojaner-Warnung plagiat.htw-berlin.de
 39. Martin Gutbrod, GUTBROD TCI: Docol©c – Drei Schritte zur Plagiataufdeckung. In: docoloc.de. Abgerufen am 11. September 2016 .
 40. Urkund – Indem wir Plagiate verhindern, fördern wir innovatives Denken. Prio Infocenter AB, abgerufen am 1. März 2021 .
 41. PlagScan – Plagiarism checker. In: plagscan.com. Abgerufen am 11. September 2016 .
 42. Plagiatsprüfung und Text-Überwachung. In: plagaware.de. Abgerufen am 27. September 2016 .
 43. Plagiatsprüfung - Plagiat-Scanner der Unis nutzen. Abgerufen am 3. September 2019 (deutsch).
 44. Kritisch hierzu für das Recht der USA etwa Samuel J. Horovitz: Two Wrongs Don't Negate A Copyright: Don't Make Students Turnitin If You Won't Give It Back , Florida Law Review 60 (2008), S. 229 ff.
 45. Nate Anderson: Court flunks high schoolers' appeal on plagiarism database. In: ArsTechnica, April 21, 2009. Hier sind Links zum Urteilstext und andere Dokumente.
 46. Tim Roberts (Hrsg.): Student Plagiarism in an Online World: Problems and Solutions.
 47. Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ der Universität Bayreuth, Bericht an die Hochschulleitung der Universität Bayreuth aus Anlass der Untersuchung des Verdachts wissenschaftlichen Fehlverhaltens von Herrn Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg , Bayreuth, den 5. Mai 2011
 48. Sebastian Sattler, Constantin Wiegel, Floris van Veen: The use frequency of 10 different methods for preventing and detecting academic dishonesty and the factors influencing their use. In: Studies in Higher Education, online first , 2015, doi:10.1080/03075079.2015.1085007 .
 49. Amory Burchard und Anja Kühne: Hochschulen machen das Abschreiben leicht. Der Tagesspiegel, 13. Februar 2019, abgerufen am 17. September 2019 .
 50. Franz Himpsl: Promotion: Können Doktoranden aus Versehen plagiieren? In: Die Zeit . Nr.   6 , 2014 ( zeit.de [abgerufen am 11. September 2016]).
 51. Theresa Appoltshauser: Ombudspersonen bei Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens –Universität Regensburg. In: uni-regensburg.de. Abgerufen am 11. September 2016 .
 52. Simon Kerbusk: Betrug an der Hochschule: Tatort Uni . ZEIT Campus , Januar 2010; abgerufen 11. September 2016
 53. Benutzer:Singulus: Singulus/Selbstplagiat. In: VroniPlag Wiki. 2. September 2013, abgerufen am 11. September 2016 .
 54. Anna Gamper: Das so genannte „Selbstplagiat“ im Lichte des § 103 UG 2002 sowie der „guten wissenschaftlichen Praxis“ . In: Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik: zfhr . Band   8 , Nr.   1 , 2009, ISSN 1617-7126 , S.   2–10 , doi : 10.1007/s00741-008-0204-5 .
 55. FAQ / Dissertation und Rigorosum / Besteht die Gefahr des Selbstplagiats bei einer Dissertation? In: fsdr.at. Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Wien. Studienvertretung Doktorat, abgerufen am 11. September 2016 .
 56. a b Empfehlungen der Kommission „DFG: Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ – Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (PDF; 708 kB), Abschnitt 12
 57. ‚Selbstplagiat' und gute wissenschaftliche Praxis (28. August 2013)
 58. uni-potsdam.de ( Memento vom 14. Dezember 2013 im Internet Archive ) (PDF)
 59. Empfehlungen der Kommission „DFG: Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ – Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (PDF; 708 kB), S. 38f.
 60. Marcel Bisges, Das Selbstplagiat im Urheberrecht, UFITA III/2008, S. 643–699
 61. Marcel Bisges, Das Selbstplagiat im Urheberrecht, UFITA III/2008, S. 650.
 62. Marcel Bisges, Das Selbstplagiat im Urheberrecht, UFITA III/2008, S. 688.
 63. Marcel Bisges, Das Selbstplagiat im Urheberrecht, UFITA III/2008, S. 689.
 64. Marcel Bisges, Das Selbstplagiat im Urheberrecht, UFITA III/2008, S. 689.
 65. § 106 ( Memento vom 4. Juli 2007 im Internet Archive ) deutsches Urheberrechtsgesetz, Art. 67 ff. Schweizer Urheberrechtsgesetz
 66. a b c VGH Baden-Württemberg Beschluss vom 13. Oktober 2008, 9 S 494/08: Plagiat in einer Dissertation. Volltext
 67. Aktenzeichen 7 BV 05.388, Leitsatz und Gründe abgedruckt in Bayerische Verwaltungsblätter 2007, S. 281–282. Die entscheidenden Sätze dieser Entscheidung im Lemma Dissertation#Aberkennung oder Rückgabe des durch Dissertation erlangten Doktorgrades
 68. a b faz.net 14. Oktober 2012: Der Fall Schavan – Wie aus einem früheren Leben
 69. RIS - Hochschulgesetz 2005 - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 28. März 2019. In: ris.bka.gv.at. Abgerufen am 28. März 2019 .
 70. BGBl. I Nr. 129/2017
 71. Der Standard , 12. Februar 2007; Der Standard , 13. Februar 2007, abgerufen am 15. Dezember 2015.
 72. Österreichisches Universitätsgesetz 2002, § 74 Nichtigerklärung von Beurteilungen
 73. Der Standard , 4. April 2007, abgerufen am 15. Dezember 2015.
 74. Christian Schwarzenegger, Wolfgang Wohlers: Plagiatsformen und disziplinarrechtliche Konsequenzen. ( Memento vom 29. November 2014 im Internet Archive ) (PDF; 1,5 MB) unijournal 4/2006 (Universität Zürich), S. 3
 75. Modern Language Association Statement of Professional Ethics.
 76. Teddi Fishman: “We know it when we see it” is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright . In: Papers of the 4th Asia Pacific Conference on Educational Integrity . Wollongong 2009, S.   5 (englisch, bmartin.cc [PDF; 43   kB ]).
 77. Friedhelm Kemp : Das Europäische Sonett. I , Wallstein-Verlag, Göttingen 2002, ISBN 3-89244-481-1 , S. 44f.
 78. Plagiat in der Literatur , Abschnitt 2.1 in Fremde Federn Finden. Kurs über Plagiat von Debora Weber-Wulff
 79. Spiegel-Online , 3. Dezember 2008
 80. Music Copyright Infringement Project zum Rechtsstreit
 81. Spiegel-online: Michael Jackson klaut bei Al Bano , 12. Mai 1999
 82. Italienische Musiker machen Plagiatsvorwürfe gegen Prince-Hit The Most Beautiful Girl öffentlich. In: Urheberrecht.org. 15. Januar 2009, abgerufen am 11. November 2013 . Roger Nelson Prince, Controversy Music inc., Michele Vicino, Bruno Bergonzi. (PDF) In: dirittodautore.it. 2015, abgerufen am 15. April 2019 .
 83. Mark Worden: Prince's Italian Plagiarism Case Drags On. In: Billboard.com. 20. Juli 2016, abgerufen am 16. März 2017 (englisch).
 84. http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5378/. In: Urheberrecht.org. 11. März 2015, abgerufen am 11. März 2015 .
 85. Xaver Frühbeis: Klassikforum ( Memento vom 14. Februar 2013 im Internet Archive ), WDR3, 11. Februar 2013
 86. Affären – Still behandelt . In: Der Spiegel . Nr.   31 , 1973 (online ).
 87. The Washington Times , 25. März 2006; abgerufen 15. Dezember 2015.
 88. How the Ambrose Story Developed . History News Network.
 89. Abgeschrieben: Deutscher Forscher fliegt nach 14 Jahren mit Plagiat auf. In: Spiegel Online Wissenschaft
 90. Ehemaliger Fraunhofer-Direktor: Mit fremden Federn geschmückt . In: FAZ.net
 91. Alison Abbott: Academic accused of living on borrowed lines. In: Nature , Band 448, 9. August 2007, S. 632 f.
 92. Peter Haffner, Hania Luczak: Und ewig lockt der Ruhm . In: Geo-Magazin , März 2003. S. 120–138
 93. PLAGIAT-PROFESSOREN – Der Kavalier liest und schweigt . Spiegel Online – unispiegel
 94. Professor contra Doktorandin – Wer klaut hier bei wem? Spiegel Online – unispiegel, 7. August 2011
 95. Ärger für Aachener Professor und die RWTH (2. Dezember 2011) ( Memento vom 20. Juni 2012 im Internet Archive )
 96. (Hermann Horstkotte): Aachener Professor soll von Doktorandin abgeschrieben haben . Zeit Online 2. Dezember 2011
 97. Süddeutsche Zeitung: Guttenberg soll bei Doktorarbeit abgeschrieben haben , 16. Februar 2011; sowie Andreas Fischer-Lescano, Besprechung von Guttenbergs Dissertation in der Kritischen Justiz , Heft 1/2011, S. 112–119, kj.nomos.de (PDF; 169 kB)
 98. Universität Bayreuth erkennt zu Guttenberg den Doktorgrad ab. (PDF; 66 kB), Medienmitteilung Nr. 037 / 2011 der Universität Bayreuth, aufgerufen am 18. Januar 2016
 99. ZEIT online: Guttenberg tritt zurück , 1. März 2011
 100. merkur-online.de
 101. abendzeitung-muenchen.de
 102. Universität Konstanz entzieht Doktorgrad. (Nicht mehr online verfügbar.) Pressemitteilung der Universität Konstanz , archiviert vom Original am 14. Mai 2011 ; abgerufen am 11. Mai 2011 .
 103. Bernd Hüpers: Karl Larenz – Methodenlehre und Philosophie des Rechts in Geschichte und Gegenwart. Berliner Juristische Universitätsschriften, Grundlagen des Rechts, Band 49, 1. Auflage Berlin 2010, 2. Auflage Berlin 2016
 104. Peter Derleder: Verspätete Wurzelbehandlung. Die Kieler Schule und ihre Bedeutung für das Nachkriegszivilrecht – am Beispiel von Karl Larenz und seinem Schüler Claus-Wilhelm Canaris. In: Kritische Justiz . 2011, S. 336, 338
 105. Pal Schmitt: Ungarns Präsident tritt nach Plagiatsskandal zurück bei focus.de, 2. April 2012 (abgerufen am 2. April 2012).
 106. Freie Universität Berlin entzieht Franziska Giffey den Doktorgrad. 10. Juni 2021, abgerufen am 11. Juni 2021 .
 107. Volker Rieble: Das Wissenschaftsplagiat – Frei wandern die Zitate durch die Welt . faz.net, 14. April 2010.
 108. www.wissenschaftsplagiat.de
 109. a b c d e Interview – focus.de 14. April 2011.
 110. Ivor Shapiro: Why They Lie: Probing the Explanations for Journalistic Cheating . In: Canadian Journal of Communication , 31, 2006, S. 261–266
 111. Belinda Luscombe: Is Maureen Dowd Guilty of Plagiarism? Time, 18. Mai 2009.
 112. Sebastian Sattler, Floris van Veen: Veröffentliche oder stirb (PDF; 231 kB). Message 12. 2010,3, S. 26–29.
 113. Urteil des Landgerichts Hamburg vom 31. Januar 2007, Az. 308 O 793/06.
 114. kunsthalle-karlsruhe.de