popmusik

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
popmusik

Udviklingsfase: 1950'erne
Oprindelsessted: Det Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige ,
Forenede Stater Forenede Stater Forenede Stater
Typiske instrumenter for genren
Bastrommecomputervokalguitarkeyboardsequencertrommersynthesizer
Stilistisk oprindelse
BeatmusikDoo-WopFolkRock 'n' RollR&BJazz
Undergenrer
Art Pop • Bubblegum Pop • CantopopChristian PopDance-PopElectro-PopEuropopItalo PopJ-PopK-PopLatin Pop • Operatisk Pop • Progressive Pop • Sophisti Pop • Synthiepop • Space-Age Pop • Sunshine Pop • Teen Pop
Fusion genrer
Barok Pop • Country Pop , • Disco • Eksperimentel pop • Indie Pop • Jangle Pop • New WavePop PunkPop RapPop RockPower Pop • Psychedelic Pop • Smooth JazzR&B • Wonky Pop

Popmusik , også kendt som pop for kort, er musik, der hovedsageligt er opstået siden 1950'erne fra rock 'n' roll , beatmusik , folkemusik , men også jazz . Det blev fortsat af Beatles , formet af ABBA fra begyndelsen af ​​1970'erne og for eksempel af Madonna og Michael Jackson fra 1980'erne. Det har været en internationalt etableret variant af angloamerikansk musik siden 1960'erne, som stammer fra ungdommelige subkulturer og nu for det meste behandles og distribueres i massemedierne på grundlag af praksis og viden fra elektronisk musik .

Der skelnes mellem populærmusik og popmusik. [1] I modsætning til stigmatiseringen af den populære har popmusik eftersmagen af ​​den "livlige" og friske musikbegivenhed. Udtrykket populærmusik formidler derimod en følelse af videnskabelig afstand til emnet.

Vilkår popmusik og populærmusik

I musikologisk forstand skal popmusik ikke sidestilles med populærmusik , selvom udtrykket også bruges i denne forstand, især i sociologisk litteratur. Ligesom kunstgenren Pop-Art , hvis popularitet førte til brugen af ​​udtrykket pop omkring 1962, er afledningen af pop som forkortelse for populær utilstrækkelig. Ifølge Peter Wicke repræsenterer popmusik "teknisk rekontekstualiseret musik og dermed i princippet enhver form for musik, der kan opnå en økonomisk rentabel formidlingsgrad". Derfor er det næppe muligt at begrænse dem til bestemte musikalske egenskaber. [2]

På den anden side er udtrykket fyldt med forskellige betydninger og evalueringer i litteraturen. Musikologen Tibor Kneif forklarer: "I dag beskriver udtrykket pop-rock en retning inden for rockmusik, der glider ind i det kitschede, billigt sentimentale element". Begreberne beat og rockmusik bruges også synonymt med pop . I musikmagasiner som Spex eller Rolling Stone blev udtrykkene pop og nogle gange rock 'n' roll brugt til at understrege popmusikkens dimensioner, der går ud over musicalen, mens udtrykket rock fokuserer mere på musikalske parametre. [3]

Udtrykket populært kan spores meget tidligere i musikhistorien end i 1960'erne, hvor udtrykket popmusik blev opfundet som en del af udviklingen af popkulturen . Det tyske begreb folksang som oversættelse af det engelske udtryk populær sang stammer fra en anmeldelse fra 1773 af Johann Gottfried Herder af en samling engelske og skotske ballader udgivet i England i 1765.

Udtrykket populærmusik beskriver undertiden såkaldt populærmusik i spændingsfeltet mellem seriøs og populær musik , brugsmusik i modsætning til absolut musik eller funktionel musik i modsætning til autonom musik .

Karakterisering af popmusik

Udviklingen af ​​popmusik, der begyndte i 1965, nåede sin slutning i 1980'erne som et rent ungdomskulturelt fænomen. Popmusik er stort set blevet et socialt accepteret fænomen og en del af hverdagskulturen. Talrige popmusikere lavede nu musik især til voksne publikummer.

Popmusikken, der nu produceres til " mainstream ", refererer ikke kun til sin egen originale tradition fra vaudeville , folkesangen og kunstsangen , men inkorporerer også forskellige aktuelle musikstile. På den måde fjerner det normalt kompleksiteten af ​​de originale musikformer, fjerner det usædvanlige og irriterende for de sædvanlige lyttevaner for at gøre dem mere tilgængelige og mere forbrugelige for en bred masse mennesker. Dette gælder især modificerede, "tæmmede" lån fra originale afroamerikanske musikstilarter som jazz , men også rap . Succesen med kommercielt orienteret popmusik måles i hitparaderne . Popmusik er den mest kommercielt lukrative gren af musikindustrien i dag.

I modsætning til kunst musik er pop musik ofte tildeles egenskaber, såsom " enkelhed " eller " bagatel ": i detaljer, for eksempel ved simple harmoniske , der opfattes som behagelig, let at huske og sangbare melodi sekvenser [4] , som ofte baseret på de diatoniske , ikke særlig komplekse, Kontinuerlige rytmer , en klassisk sangstruktur fra vers og omkvæd samt en blid, melodi-stresset sang . Dette er dog ikke generelle karakteristika, der gælder for alle former for populærmusik. Karakteriseringen af ​​popmusik som "simpel" følger for det meste en bevidst eller ubevidst sammenstilling med klassisk musik, som normalt er rytmisk, harmonisk og melodisk meget mere kompleks.

Populær og popmusiks historie

Populær musik i middelalderen

I tider med føydale regeringssystemer havde musikken to hovedopgaver: For herskerne eller adelsmændene spillede musikken ved hoffet, som blev betragtet som krævende og perfekt, ikke kun underholdning, men også et statussymbol, siden i det mindste i midten I alderen var kun velhavende aristokrater eller prinser professionelle musikere og havde råd til dyre instrumenter , mens med befolkningen, der for det meste var adskilt over landsbyerne, blev musikken spillet sjældnere og kun ved bestemte lejligheder som bryllupper eller Thanksgiving -festivaler af dårligt kvalificerede casual musikere og skulle kun opfylde funktionen af ​​at være "dansbar". Adskillelsen mellem de (musikalske) lag var ganske gennemtrængelig, for for at kunne omgå den strenge etikette ved hoffet opfandt adelen de maskerede kugler , hvor det ædle samfund forklædte sig som simple mennesker og uforskammet efterlignede deres sprudlende festligheder, herunder musik.

Den hurtige spredning af musikstykker eller endda udviklingen af ​​nye musikalske stilarter blev forhindret af flere faktorer: Folk var relativt isolerede på grund af landsbystrukturen, og udvekslinger var sjældne; rejsende musikere kom sjældent og blev ikke længe nok til at lære nye stykker udenad; de fleste mennesker kunne ikke læse og skrive, og kunne derfor ikke indspille deres egne sange, evnen til at optage lyde i form af noter var endnu sjældnere. I Østrig og Tyskland var det endnu vanskeligere, at indtil for et par hundrede år siden z. Der var undertiden enorme sprogbarrierer, da folk, der kom langvejs fra, næsten ikke kunne forstå nogle regionale dialekter .

Populær musik bestod hovedsageligt af sangen , der næsten udelukkende blev indspillet i religiøse sammenhænge. Undtagelser som Carmina Burana (1230) giver et indblik i praksis med middelalderlig sang. Melodier bevares dog kun delvist, og det er ikke længere muligt at sige, hvordan de blev sunget. Traditionen med modfaktur viser, at sekulære melodier også påvirkede religiøs musik. Optegnelser var ikke nødvendige til musikøvelse. Berømte melodier som "timbres" i vaudevilles siden 1400 -tallet spredte sig utrolig hurtigt på trods af de hårde trafikveje.

19. århundrede

Indtil slutningen af det 18. århundrede, blev udbredelsen af selve musikken er begrænset til kopiering noder, da notationen systemet også var kompliceret for brev trykning; Det var kun muligt at lave individuelle kopier af noder ved hjælp af den mekaniske metode til gravering (selv i mangel af forfattere, der var i stand til at læse musik). Dette ændrede sig kun, da Alois Senefelder opfandt stenpladeudskrivningsprocessen ( litografi ). Dette gjorde det muligt for første gang i München i 1796 at anvende en score skrevet på specialpapir som negativ og at udskrive den tro mod originalen. Først var kun få eksemplarer mulige med denne proces, men opfindelsen af dampmaskinen og forbedringen af ​​teknologien gjorde det muligt at producere større oplag af noder allerede i begyndelsen af ​​1800 -tallet. Industrialiseringen af tryk på noder havde betydelige konsekvenser for udviklingen af ​​populærmusik: Musikken fra de "enkle" mennesker kunne nu for første gang gengives billigt i masser, hvilket resulterede i en standardisering af versionerne af klassiske folkesange i form af tekst og tonesekvens, på samme måde "standardisering" af tyske eventyr gennem opsamling af brødrene Grimm ; I klassisk koncert- og operamusik er der en tendens, der ikke er ulig nutidens " cover " af popsange. B. hele operaer omarrangeret for et par eller bare et instrument - med til tider mærkelige resultater som Mozarts tryllefløjte som en ren fløjtesolo. Dette skabte også et helt nyt erhverv: " arrangøren ", der pillede "friske" versioner af velkendt materiale fra klassiske komponister.

1800 -tallets store sociale omvæltninger havde naturligvis også indflydelse på populærmusik. Urbanisering z. B. førte til en tilpasning af dialekterne inden for de store bysamfund, byerne overtog funktionen af ​​kulturelle "smeltedigler", hvor mennesker fra forskellige regioner også udvekslede musikalske ideer. De små landdistrikter forvandlede sig i byområdet til den store professionelle klasse af industriarbejdere, der stadig skulle arbejde meget, men nu fejrede deres lejlighedsvise festligheder i stor skala ( Oktoberfesten i München er nok et velkendt eksempel). Men borgerskabet , der i stigende grad fik indflydelse og rigdom, fandt også et fælles sted og musikstil i saloner og forskellige teatre . Den stigende hastighed, hvormed mennesker og varer var i stand til at bevæge sig over hele Europa , lettede også spredningen af ​​nye stilarter; inden for dansemusik er valsen et eksempel.

Udvikling i USA

Der er to hovedårsager til, at USA næppe spillede en rolle i musikhistorien før i første halvdel af 1800 -tallet: For det første var de sociale forhold forskellige fra dem i Europa; før USA blev grundlagt, bortset fra de indiske kulturer, var der kun individuelle kolonier mere europæiske nationer, der ikke havde en uafhængig kulturel identitet, men blot importerede moderlandenes kulturelle aktiver og musik; For det andet skulle processen med at åbne Vesten først afsluttes, så en stabil social struktur og en uafhængig kulturel identitet kunne udvikles.

Afroamerikansk musiktradition

Særligt vigtig for udviklingen af ​​populærmusik var imidlertid forskellen mellem de grupper af mennesker, der blev klassificeret som " racer ": Mens befolkningen af ​​europæisk afstamning, trods en amerikansk selvtillid i kulturelle termer, stort set var knyttet til deres hovedsageligt europæiske rødder , blev afroamerikanerne bortført som slaver fra Afrika og ind i USA er ofte bevidst blevet adskilt fra folk i deres egen etniske gruppe. Da bosættelsesstrukturen i Afrika var decentraliseret og nogle stammer også levede nomadisk, stod de fordrevne i USA ikke kun over for en sprogbarriere (næsten alle talte et andet sprog eller dialekt), men også med et kulturelt problem, som der var ingen "nationale" sange, der var kendt af alle. Derudover var det forbudt at praktisere deres kulturelle traditioner, herunder musik. Slaverne skulle ikke bare lære sproget for deres "ejere" (at tale eller synge på deres modersmål var ofte en strafbar handling på bomuldsplantagerne), men måtte også blive enige om fælles emner, der mest var påvirket af kristne missionærer . På den anden side, som et resultat af denne undertrykkelse og tvangsadskillelse fra deres hjemmekultur, var afroamerikanere de første amerikanere til at udvikle noget som en fælles ny kultur baseret på elementer overtaget fra europæisk kultur i forbindelse med afrikanske traditioner. I første halvdel af 1800 -tallet spillede dette ikke en særlig rolle på grund af dets status og sociale situation.

Efter borgerkrigen , som i det mindste formelt gav slaverne frihed til at vælge en karriere, strømmede mange af de tidligere slaver fra plantagerne i syd til industricentrene i nord for at tjene til livets ophold der, men en ikke ubetydelig andel også tog andre ”simple” erhverv op, som ikke var af særlig interesse for hvide. B. også erhvervet som salonmusiker, der mest mestrede forskellige populære musikalske stilarter. Flere og flere sorte blandede sig med de tidligere rene hvide minstrels . Nogle tidligere plantagearbejdere grundlagde også deres egne små bands umiddelbart efter borgerkrigen og købte blandt andet de kasserede instrumentbeholdninger i de ganske talrige militære bands. I de første 20 år efter borgerkrigen resulterede dette i en stigende dominans af sorte i professionelle musikere, mens de hvide musikere overvejende besatte områder som de "elegante" klassiske orkestre. Fra centre som New Orleans , der havde udviklet sig til et musikalsk center allerede i det 19. århundrede på grund af den relativt større frihed for afroamerikanere og Chicago , fik sorte musikere en betydelig indflydelse på udviklingen af ​​populærmusik i USA. Dette kan ses z. For eksempel de stigende efterligninger af "sorte" kompositioner af hvide komponister i anden halvdel af 1800 -tallet. Endelig, mod slutningen af ​​1800 -tallet, udviklede den første musikstil påvirket af sorte, som blev en slags national "trend": ragtime . Den nye jazzmusik betragtes som den første uafhængige amerikanske form for populær musik.

ragtime

Ragtime (på tysk om "Fetzentakt") stammer fra 1890'erne, lånt fra den europæiske kulturtradition, fortolket på sin egen måde, afroamerikaners danse som cakewalk , jig eller strut og blev oprindeligt opfattet som dansemusik ; Mange tidlige ragtimes har også tidssignaturen "marchtid", så de er også relateret til marchen fra Europa - ikke mindst derfor blev de første ragtimes af hvide komponister skrevet omkring 1885. Scott Joplin , hvis første stykker optrådte i 1895, betragtes som den vigtigste komponist af ragtime. Det lykkedes ham at gøre musik fra bordeller og værtshuse til en generelt anerkendt stil egnet til koncerter, ikke mindst takket være hans evner på klaveret , ragtimes instrument og generelt i denne periode, sammenlignet med Mozarts , Chopins og Brahms genialitet. Han opnåede en særlig milepæl i musikhistorien i 1899, da han udgav sin Maple Leaf Rag , hvis "noteark" (engelsk for "noder" - datidens populære musik derfor også blev kaldt "noder") inden for en meget kort tid solgt en million gange - en hidtil uset succes med et kort stykke let musik. Ragtime fusionerede endelig med blues og jazz fra omkring 1916.

Start af indspilninger og udvikling af musikindustrien

Medie- og musikudgivere

Det vigtigste levende medium for populærmusik var teatret indtil første tredjedel af det 20. århundrede, fra boulevardteatret til musikhallen . Der var næsten ingen ren koncertmusik. Trykt noder var hovedsageligt minder om teateroplevelser. Lydoptagelser i grammofonens tidlige historie opfyldte også denne funktion. Med fremkomsten af radio og især fjernsyn mistede teatret denne dominans.

I de første to årtier af det 20. århundrede havde teknologien til optagelse og gengivelse af lydoptagelser udviklet sig i en sådan grad, at den var fuldt ud kommercielt levedygtig; Bortset fra den dårlige lydkvalitet var fonografen udviklet i 1877 stadig så dyr, at kun velhavende amerikanere havde råd til sådan en enhed. I 1902 blev Caruso arier den første verdensrekord - "hit".

Musik- og noderevirksomheden blev kontrolleret fra den såkaldte " Tin Pan Alley " i New York , hvor de fleste af tidens store musikudgivere havde base. Deres stigning begyndte med den stigende efterspørgsel efter sangarkene (noder) og sangbøgerne (sangbøger) fra 1890'erne, især gennem de populære "klude", hits fra ragtime -æraen, som dog musikalsk ikke har haft stor betydning for det instrumentale ragtime måtte gøre. De startede fra revyer som Ziegfeld Follies , Vaudevilles , Minstrel Shows eller Musical Comedy .

Tin Pan Alley gav et afgørende bidrag til den øgede kommercialisering af populærmusik i USA: kun det blev frigivet her, der helt sikkert ville imødekomme massesmag på et muligvis stort marked. Hvis komponister ønskede at udgive klassiske stykker, blev de for det meste afvist og måtte tage omvejen via Europa eller udgive dem internt. Ud over faktorerne for udbredelsen af ​​fonografer og Broadway musicals voksende popularitet i 1920'erne var introduktionen af talkies et særligt vigtigt vendepunkt i anden halvdel af årtiet, da film- og musikindustrien begyndte at fusionere (f. B. filmstudiet Warner Brothers blev aktivt som musikudgiver).

Når den "succesfulde producent" Tin Pan Alley ansøger trods fremtrædende konkurrenter som Irving Berlin og George Gershwin , producenter og komponister Richard Rodgers og Oscar Hammerstein , ikke kun med den kommercielle succes med deres musikalske Oklahoma! , der stadig var en succes 50 år efter verdenspremieren og for første gang krydsede millionmærket som en LP (og som en score blev solgt to millioner gange på verdensplan på få år), satte en milepæl, men var også den første kunstner til endda at blive inkluderet i den inflationsjusterede sammenligning Med dagens gebyrer opnåede de kun en ublu indkomst på 15 til 20 millioner dollars årligt.

Blues og country

Fra omkring 1920 var det muligt at producere plader og de tilsvarende afspilningsenheder, der var overkommelige for almindelige mennesker med hensyn til lydkvalitet for tiden. Disse plader blev solgt i apoteker og i almindelige butikker for et par øre, afspilningsenhederne var tilgængelige fra møbelhandlere. Crank pladespillere, som blev populære på dette tidspunkt, var af særlig interesse for landbefolkningen, der ikke var tilsluttet elnettet.

For at åbne det nye marked blev der også foretaget optagelser af mindretalsmusik, såsom afroamerikanernes snart "Race Music" og den gamle musik fra den hvide landbefolkning i den sydlige del af landet. Den første bluesplade blev udgivet i februar 1920, indspillet af Mamie Smith . Den solgte så godt, at musikindustrien pludselig blev meget interesseret i de sorte blues-sangere, der tidligere kun var blevet hørt i såkaldte vaudeville- teatre. Hvor tæt blues var til rødderne fra det tidspunkt, hvor slaveri er vist med landets blues , som også var meget populær i løbet af denne tid, såvel som de "klassiske" blues , som lyrisk og musikalsk klart lignede de arbejdsprogrammer sange og "Field Hollers "af plantagerne. For at imødekomme efterspørgslen efter bluesplader blev der grundlagt særlige musikmærker af pladeselskaberne, der i første omgang kun signerede sorte sangere - herunder Bessie Smith og John Lee Hooker .

Countrymusik , senere kaldet, som havde udviklet sig fra forskellige folkemusikstile hos de europæiske immigranter, især irerne og englænderne, blev opdaget som et salgsmarked fra omkring 1923 og fremefter. Forretningsmændene Polk Brookmann og særligt succesrige Ralph Peer opdagede det kommercielle potentiale i musikken i fjerntliggende bjergområder i Appalacherne . På grund af sin popularitet blev musikken også fremmet delvist for at bremse den nationale begejstring for mange hvide til ragtime . Under den store depression i 1930'erne blev countrymusik, populær blandt sydlige sorte, populariseret af staten som samlende amerikansk musik.

Swing og rock 'n' roll

Swing , der havde sin storhedstid (den såkaldte "swing dille") mellem omkring 1935 og 1945, var den første stil af populærmusik, der nåede hele det amerikanske samfund uden sondring mellem sort og hvid eller fattig og rig. Dette skyldtes ikke mindst karakteren af ​​denne stil, som var rettet mod danselighed i stedet for "statement". På en vis måde er denne musik også en forpligtelse fra amerikanerne til størrelse og indsats, manifesteret af big bands , der består af dobbelt eller tre gange så mange musikere som sædvanlige jazzformationer. I big bands med 14 eller flere medlemmer blev kollektiv improvisation, som er typisk for jazz, praktisk talt udelukket; i stedet blev der brugt soloer af individuelle musikere, mest af kendte "stjernesolister". Swingen indeholder klart hørbare elementer fra jazz, men også af "hvide" musikstilarter, hvorved andelen af ​​sort musik i swing ofte undervurderes, da mange af de kendte big bands blev stærkt støbt i hvidt på grund af racistiske restriktioner. Den bedst kendte sorte bandleder er sandsynligvis Duke Ellington , mere kendte navne kan findes blandt de hvide som f.eks. B. Benny Goodman , Jimmy og Tommy Dorsey , Les Brown og selvfølgelig Glenn Miller . Ikke mindst på grund af Anden Verdenskrig forblev svinget et næsten udelukkende amerikansk-amerikansk fænomen, som kun fandt en vis fordeling som en "import" i Storbritannien . Den udbredte opfattelse, at 1930'erne til 1950'erne bragte det kunstneriske højdepunkt i (sunget) populærmusikskabelse i USA, kommer til udtryk i udtrykket Great American Songbook , som bruges til at beskrive et uspecificeret antal fremragende sange i datidens amerikanske populærmusik.

Rock 'n' Roll som musikstil er en syntese af forskellige, uafhængigt udviklede (regionale) stilarter, hvoraf de vigtigste er rytme og blues (R&B for kort) og country-substilarne western swing og honky tonk . R&B er dybest set en bluesstil, men den indeholder også elementer fra særlige jazz- og swingstilarter og blev formet af "vokalgrupper" med kun mindre instrumental akkompagnement (for det meste kun guitar ). De vigtigste regionale former var R&B fra Chicago, z. B. Chuck Berry påvirkede, og New Orleans -varianten, hvis mest berømte repræsentant var Fats Domino .

Vestlig swing er en række countrymusik med elementer af swing, som var påvirket af den hvide landlige befolkning i de amerikanske sydstater, og som blev kendt i slutningen af ​​1930'erne, men først fik et særligt løft fra ASCAP -striden i 1944 . Han påvirkede kendte kunstnere som Bing Crosby og Bill Haley .

Ikke mindst på grund af den tidligere ukendte stjernekult omkring “Kongen” Elvis Presley blev rock ’n’ roll en verdensomspændende trend, som også tog fat i Europa, der i mellemtiden var kommet sig noget fra Anden Verdenskrig, og dermed Østrig og Tyskland , hvor man kunne finde sig selv igen længtes efter underholdning og ("uskyldige") forbilleder . Derudover havde han en afgørende indflydelse på ungdomskulten i popmusik, da artisterne i rock 'n' roll først blev udvalgt af pladeselskaberne hovedsageligt baseret på kriteriet om alderens nærhed til målgruppen og ofte kun var amatørmusikere . Fremkomsten af ​​rock 'n' roll er tæt forbundet med denne tids massive sociale omvæltninger og markerer sammen med beats også popkulturens begyndelse.

En kortvarig trend med rock 'n' roll var " twist " i begyndelsen af ​​1960'erne, som blev erstattet af beatmusikken fra Beatles og andre, som bestemte dette årti. Endelig fulgte de musikalske stilarter opsummeret under udtrykket " rock ". Siden da har rock 'n' roll og efterfølgende stilarter stærkt reduceret populariteten af tidligere stilarter såsom entertainere og hits og bestemme pop musik diagrammer . Siden kommercialiseringen af ​​rock 'n' roll (og dermed også svækkelsen af ​​dets modstandsdygtige potentiale) i slutningen af ​​1950'erne er tendenser inden for popmusik i Europa og resten af ​​verden blevet formet af USA, ikke kun for æstetisk, men også økonomiske årsager.

Moderne popmusiks og fremtidens funktioner

Utallige nye stilarter og understile af popmusik har udviklet sig siden 1960'erne. Stilenes funktion er primært i underholdningsaspektet . Ikke desto mindre lykkedes det musikere som Bob Dylan i begyndelsen af ​​1960'erne også at skabe en populær syntese af musik og politisk indhold og for eksempel i John Lennons sang Imagine at sprede en filosofisk idé. Med sangen Houses Burning Down i 1968 behandlede Jimi Hendrix aktuelle politiske og sociale begivenheder. Sangen handler om Watts -optøjer .

Eksempler på kommercialisering af nye tendenser

Popmusik var og er altid et udtryksmiddel i en generation eller et miljø og bruges til at formidle en fælles holdning til livet og en fælles æstetik , f.eks. B. i form af musik og i tøj.

Als Beispiel für einen Milieu-Stil sei hier der Rap genannt, der ursprünglich nur die Musik der schwarzen Jugendlichen in den amerikanischen Großstadt- Ghettos war und dessen Wurzeln bis zum Rhythm & Blues zurückreichen. Erst seit etwa 1990 wurde der Rap von den stets nach neuen Trends suchenden Medienkonzernen zum global populären Musikstil „hochpromotet“, wobei diese Entwicklung nicht nur auf die Musik beschränkt blieb, denn auch der Kleidungsstil der Hip-Hop -Bewegung wurde in den 1990ern zum allgemeinen Modetrend und ist heute fast schon fester Bestandteil unseres Modebewusstseins. Als Beispiele für Generationen erfassende Stile seien hier die Flower-Power -Bewegung und die Disco-Musik der 1970er genannt. Allerdings unterstützen die Musikproduzenten mittlerweile nicht nur Massenbewegungen, sondern auch zwar global verbreitete, aber im Gegensatz zur Musik einer Britney Spears oder Madonna nur von einer kleineren Zielgruppe in kulturellen Nischen nachgefragte Musikstile wie z. B. den Gothic Rock . Dies resultiert aus dem enorm harten Wettbewerb unter den Produzenten, der diese geradezu dazu zwingt, jeden irgendwie Absatz versprechenden Trend auszunutzen oder gar selbst neue, „unverbrauchte“ Trends zu schaffen.

Im Gegensatz dazu ist bei einer anderen Funktion, die die populäre Musik seit je her abdeckt, der individuelle Zuschnitt überhaupt nicht gefragt, sondern hauptsächlich der Rhythmus und die Genussbefriedigung der breiten Masse, Mainstream . Ziel ist hier kein differenzierter ästhetischer Anspruch, sondern die Anregung und Begleitung zum Tanzen . Die bekanntesten Nachfolger des Swing als Tanzmusik dürften, neben dem Twist der frühen 1960er, vor allem die Disco-Musik, die seit Mitte der 1970er zum großen Teil ihren Underground -Charakter verloren hatte und Teile des später populären Techno sein.

Anfang der 1980er Jahre erlebt die deutschsprachige Popmusik im Zuge der Neuen Deutschen Welle einen großen Aufschwung in Deutschland. In Österreich existierte der Austropop , der sich großer Beliebtheit erfreute.

Film und populäre Musik

Im Zusammenhang mit der Disco-Musik wird außerdem der Aspekt der Wechselbeziehung zwischen Film und Musik noch einmal interessant, da in der Rock 'n' Roll-Ära die Musikfilme noch eher die Folge des bereits populären Stils waren, während die Disco-Musik ihren weltweiten Siegeszug infolge des Films Saturday Night Fever 1978 antrat. Nicht zuletzt durch diesen Film und seine Nachfolger wurde der Trend verstärkt, zur Musik auch Bilder zu liefern (Musik und dazugehörige Bilder gab es bereits seit den Nickelodeons ). Das bedeutendste Datum in diesem Zusammenhang ist der 1. August 1981, als in den USA der erste Spartenfernsehkanal nur für Musikvideos auf Sendung ging: MTV . Ab sofort wurde kaum ein Popmusiker zum Star, zu dessen Songs es nicht ein Video gab. Entsprechend bedingen sich der größte Popstar und der größte Videokünstler der 1980er jeweils gegenseitig – Michael Jackson . Dabei sind die Videos keineswegs notwendige Bestandteile der Popmusik – sie kommt auch ohne sie aus –, sondern vielmehr so etwas wie Werbespots , die mit möglichst intensiven, ungewöhnlichen oder spektakulären Bildern auf den Künstler und sein Produkt aufmerksam machen sollen.

Ausblick

Auch wenn man den Eindruck gewinnen könnte, die Popmusik stagniere langsam aber sicher in ihrer Entwicklung, so bahnen sich doch im Zusammenhang mit dem Fortschritt der Kommunikations- und Computertechnik bedeutende Veränderungen für die Zukunft an. So wie die Entwicklung der elektronischen Verstärkung und Nachbearbeitung, des Synthesizers , der digitalen Aufnahme usw. den Klang der Musik veränderte, so werden sicherlich auch die neuen Verbreitungsmöglichkeiten durch das Internet die gegenwärtige Form der Musikproduktion entscheidend verändern. Die seit um 1900 bekannten Singles und die später hinzugekommenen Alben könnten bald Geschichte sein, da weniger Kunden Geld für einen Datenträger ausgeben, auf dem nur die Musik einzelner Interpreten gespeichert ist, wenn einzelne interessante Stücke einfach kostenlos über Filesharing wie Peer-to-Peer -Netzwerke oder gegen Entgelt bei kommerziellen Anbietern aus dem Internet heruntergeladen werden können. Angesichts der schier unglaublichen Fülle an Musiktiteln im Netz gewinnt auch die Möglichkeit, Musikstücke zu konsumieren, ohne sie dauerhaft auf dem eigenen Rechner zu speichern (z. B. über Musikstreaming -Angebote), zunehmend an Bedeutung.

Popmusik und Politik

Politische Inhalte haben in der Popmusik eine lange Tradition. Neben den Themen Liebe, Sex und Partnerschaft waren auch soziale und politische Motive immer schon, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, unterschiedlichem künstlerischem Gehalt sowie aus unterschiedlichsten Gründen in der Populärmusik vertreten. Allgemein wird aber der Wirkungsgrad politisch motivierter Musik von Seiten der Medien und der Wissenschaft gerne unterschätzt.

Tatsächlich aber ist die politische Popmusik einer der bedeutendsten Bereiche im Rahmen der Unterhaltungsmusik, von dem eine klare ästhetische Wirkung ausgeht. Dabei darf man nicht den Begriff der politischen Ästhetik mit der ästhetischen Wirkung politisch orientierter Popmusik verwechseln, wenngleich in beiden Bereichen oft mit ähnlichen Mitteln operiert wird. Sowohl in der politischen Ästhetik wie auch im Bereich der Ästhetik politisch orientierter Popmusik wird mit den Mitteln der Reklametechnik und der Suggestion gearbeitet. Beide ästhetische Formen sind auf Massenwirkung bedacht, mit dem Ziel, eine emotionale Identifikation der angesprochenen Massen mit den Inhalten der Politiker und Musiker aufzubauen. Freilich unterscheiden sich die Ziele gewaltig. Während die Politiker trachten, mit den Mitteln der Ästhetik einerseits die Ehrfurcht der Bürger zu erwecken und zu festigen, und andererseits eine Bereitschaft zur Unterstützung einer Partei oder einer Person hervorrufen wollen, steht bei der politisch motivierten Popmusik häufig die Selbstdarstellung der Künstler im Vordergrund.

Die Musiker verkünden zwar eine Botschaft, deren Inhalte aber zumeist sekundär sind; entscheidend ist der von ihr ausgehende Mythos. Die Popmusik folgt dabei exakt den Strukturen der Mythen des Alltags, indem sie immer auf schon Vorhandenes, Bekanntes zurückgreift. Sie ist damit niemals authentisch, sondern plagiatorisch. Die Popmusik hat daher immer Anleihen bei anderen Musikstilen gemacht.

„Die Popmusik benutzt die Aura authentischer Musikformen, um mit ihnen eine ganz andere Aussage zu verschlüsseln. Das Gleiche gilt für die Texte. Sie sind latent poetisch, aber selten authentisch poetisch, sie sind latent ideologisch, aber selten offen ideologisch, sie sind latent politisch, aber nie wirklich politisch, sie sind latent gesellschaftskritisch, jedoch niemals der Sache auf den Grund gehend.“ [5]

Genau dieser Umstand aber wird von Musikwissenschaftlern und Journalisten heftig kritisiert. Dabei werden offensichtlich die Voraussetzungen für die Entstehung von Popmusik vergessen. Die Musiker trachten, mit ihrer Musik ein möglichst großes Publikumsinteresse zu wecken. Dies kann allerdings nur gelingen, indem das Publikum nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Die Musik soll die Fantasie der Rezipienten anregen, Aussagen mit uneingeschränktem Wahrheitscharakter würden das Publikum bald langweilen.

Diese Vorgangsweise bedeutet nicht, dass politische Inhalte dabei auf der Strecke bleiben müssen, sondern lediglich, dass die Musiker trachten, dem Publikum einen Spielraum zur Interpretation der ausgehenden Botschaften einzuräumen. Die Vertreter der Popmusik können sehr wohl systemkritisch agieren, würden sie jedoch systemzerstörend agieren, dann würden sie sich ihre eigene (Erwerbs-)Grundlage entziehen.

Die Grenzen der Popmusik in diesem Bereich sind also klar abgesteckt; auch wenn die Musiker sich noch so respektlos dem Establishment gegenüber verhalten, so wissen sie doch, dass sie Teil desselben sind. Obwohl dieser Umstand die künstlerische Freiheit einzuengen scheint, agieren politische Popgruppen sehr erfolgreich in der internationalen Musikszene.

Im Idealfall gelingt den Vertretern der Popmusik nämlich die Erziehung des Publikums zu politischem Bewusstsein, ohne gleichzeitig Lösungen von musikalisch behandelten politischen Themen präsentieren zu müssen. Würden die Musiker tatsächlich immer Lösungen präsentieren, wären sie schon bald keine Musiker mehr, sondern vielmehr im Bereich der (Partei-)Politik wiederzufinden.

Bono , Sänger der irischen Popgruppe U2 , tätigte in diesem Zusammenhang einen Ausspruch, der wie kein anderer die heillose Überforderung der Musiker an der übertriebenen Erwartungshaltung des Publikums wie der Medien aufzeigt: „Es ist verdammt gefährlich, pausenlos als Sprachrohr einer Generation hingestellt zu werden, wenn man nichts anderes zu sagen hat als 'Hilfe!' Aber mehr sagen wir mit unserer Musik nicht. Fragt uns nicht pausenlos nach Antworten, wir können sie euch nicht geben. Alles was wir tun können, ist, die richtigen Fragen zu stellen!“ [6]

Die Frage ist demnach nicht wie politisch die Populärmusik ist, sondern ob sie politisch ist, und ob sie überhaupt ein geeignetes Medium zur Verbreitung politischer Inhalte darstellt. Letzteres kann wohl eindeutig bejaht werden, liegt doch die Stärke der Popsongs gerade in ihrer Kommunikabilität. „Songs can communicate even to those who can't read and write and, at their best, can inspire, console, dodge round censors and frontiers, summarize a political mood, or as that most political star of the salsa world, RUBEN BLADES, put it, 'tell people they are not alone'.“ [7]

Die Musiker erkannten schon recht bald, dass sie dadurch zu einer privilegierten Bevölkerungsschicht gehörten; mit ihrer Arbeit konnten sie relativ einfach eine große Zahl von Menschen erreichen. Es war ihnen aufgrund ihrer Popularität daher möglich, einen großen Einfluss auf politische wie gesellschaftliche Entscheidungen auszuüben.

Es ist nicht überraschend, dass sich die Musiker in den Anfängen der Popmusik hauptsächlich mit Problemen ihres näheren sozialen Umfelds beschäftigten. Da die Popmusik häufig von jungen Künstlern gemacht wurde, ging die Entwicklung der politischen Popmusik auch mit der Entwicklung der politischen Jugendbewegungen einher.

Ihren Ursprung hatte die politische Popmusik daher auch in den 1960er Jahren mit dem Aufkommen der Flowerpower-Bewegung. Doch schon zuvor waren Sänger wie Woody Guthrie oder Pete Seeger durch ihre kritische Hinterfragung der modernen Gesellschaftsform maßgeblich an der Entstehung des Political Pop beteiligt. Ihr bekanntester Protagonist aber war Bob Dylan , der Erneuerer des Protestsongs.

Mit den Erfolgen von Sängern wie Woody Guthrie, Bob Dylan und eben Pete Seeger, die sich neben dem Thema Krieg auch mit Fragen der Menschenrechte, der Umweltpolitik, der Kernenergie und der Rassentrennung auseinandersetzten, etablierten sich politische Anliegen in der Popmusik zusehends. Interessant an dieser Entwicklung ist, dass die politisch orientierten Musiker und Bands und ihre Botschaften bis heute allgemein dem linken politischen Lager zugerechnet werden.

Tatsächlich haben die politischen Anliegen der Pioniere des Polit-Pop, wie etwa die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Aufhebung der Klassenschranken, bis heute nicht ihre Bedeutung verloren. Gerade in Großbritannien stoßen diese Themen beim Publikum noch immer auf große Gegenliebe. Bands wie Simple Minds oder U2 sowie Musiker wie Sting und Peter Gabriel haben nicht zuletzt aus diesem Grund großen Anklang beim Publikum gefunden.

Trotz der wachsenden Zahl politisch interessierter Musiker wurde der Wirkungsgrad, den die politische Popmusik beim Publikum erreichen konnte, konsequent unterschätzt. In Politikerkreisen wollte man noch bis in die 1980er Jahre den engagierten Arbeiten der Musiker keine realpolitischen Auswirkungen zugestehen. Dabei gab es schon damals wahrlich genug Beispiele für politische Änderungen, die durch Popmusiker hervorgerufen wurden.

1982 etwa legte Stevie Wonder anlässlich einer politischen Demonstration vor über 50.000 Menschen in Washington mit seiner Ansprache den Grundstein für die Einrichtung des sogenannten Martin-Luther-King-Feiertages in Amerika, als er meinte: „… we need a day to celebrate our work on an unfinished symphony, a day for a dress rehearsal for our solidarity.“ Obwohl dieser Feiertag, der erste in den USA überhaupt, der einem Schwarzen gewidmet war, nicht seine Idee war, war es die Popularität Stevie Wonders, der Politiker wie Reverend Jesse Jackson und John Conyers die Durchsetzung dieses Anliegens zu verdanken hatten.

Gerade die schwarzen US-Musiker gaben dem Begriff des politischen Pop eine neue Bedeutung. „The tradition had grown up in the days of slavery, when the blues and gospel provided one uncontrollable outlet for black expression. No one could stop the music in the fields or in the churches, and black America's preachers haven't forgotten what a powerful medium a song can be; …. 'Songs', said Reverend Cecil Franklin, 'have the advantage of being packaged and wrapped in universal appeal. Songs are not limited by natural or human boundaries.'“ [7] Diese alte Tradition politischer Inhalte in der Musik schwarzer Amerikaner findet heute in der Stilrichtung Rap seine Fortsetzung. Rap-Musik stellt heute eine der wichtigsten Formen politischer Artikulation der schwarzen Bevölkerung in den USA dar.

Ein anderes Beispiel, welch ungeheure Auswirkungen die Arbeiten von Popmusikern auf politischer Ebene haben können, ist zweifellos das Lebenswerk von Bob Marley . Nicht nur, dass es mit der Person Bob Marley zum ersten Mal ein Musiker aus einem Land der Dritten Welt schaffte, sich in der Liga der westlichen Superstars zu etablieren, viele seiner Songs wurden auch zum Symbol einer zukunftsträchtigen politischen Vision.

In Großbritannien inspirierte Bob Marley mit seiner Reggae-Musik die Rock-Against-Racism (RAR)- Bewegung, die bis heute als Forum für politische Anliegen musikinteressierter Jugendlicher sehr erfolgreich agiert. Die Stilrichtung der Reggae-Musik fand überhaupt, nicht zuletzt aufgrund ihres bekanntesten Vertreters Bob Marley, in England großen Anklang. Bands wie etwa UB40 oder The Police beschäftigten sich in vielen ihrer Songs mit dieser Stilrichtung. Wenngleich auch der Reggae in der weißen Popmusik immer mehr von der Stilrichtung zum Stilmittel wurde, besteht durch die Verbreitung dieses Musikstils durch weiße Musiker dennoch die Hoffnung, dass der ursprüngliche politische Charakter dieser Musik nicht zu schnell in Vergessenheit gerät.

Live Aid und A Tribute to Nelson Mandela

Am 13. Juli 1985 wurde das bis dahin größte Popfestival der Geschichte veranstaltet. Live Aid war ein Benefizkonzert, das vom Musiker Bob Geldof organisiert wurde, nachdem er einen Fernsehfilm über die hungernde Bevölkerung Äthiopiens gesehen hatte. Nachdem Geldof den Sänger der Band Ultravox , Midge Ure , für die Idee gewinnen konnte, bekundeten immer mehr Musikstars ihr Interesse an diesem Ereignis. Letztlich waren beinahe alle relevanten Popmusiker dieser Zeit bei Live Aid vertreten. Zugunsten der Hilfe für die Menschen verzichteten alle Beteiligten auf ein Honorar. Bis Mitte 1987 hatte das Ereignis etwa 60 Millionen englische Pfund eingebracht.

1988 kam es mit dem „A Tribute To Nelson Mandela“-Konzert zu einem der bedeutendsten politischen Manifestationen in der Geschichte der Popmusik. Songs wie Mandela Day von den Simple Minds , Brothers in Arms von den Dire Straits , Tracy Chapmans Talkin' 'Bout a Revolution oder Peter Gabriels Biko wurden zum Symbol des neuen politischen Verständnisses unter den jugendlichen Hörern. 20 Monate nach dem Konzert wurde Nelson Mandela aus der Haft entlassen.

Nach den Erfolgen von Live Aid und A Tribute To Nelson Mandela kam es in der Folge zu einer beinahe inflationären Zahl ähnlicher Ereignisse, sodass sich bald eine große Zahl bekannter Stars gegen eine Überstrapazierung dieser Idee starkmachte, um zu vermeiden, dass die politische Botschaft solcher Veranstaltungen zugunsten individueller Promotioninteressen einiger aufstrebender Talente in den Hintergrund geraten könnte. Nicht zuletzt hatte auch die Industrie die Werbewirksamkeit dieser Großveranstaltungen entdeckt, was Ende der 1980er Jahre viele bekannte Musikgrößen abschreckte, weiter bedenkenlos an jedem dieser Benefizkonzerte teilzunehmen. Als Zeichen politischen Widerstands behielt das Popkonzert jedoch seine ernstzunehmende Bedeutung. Atomkraftwerkspolitik , Umweltzerstörung sowie Drogenproblematik sind die neueren Themen des politischen Pops.

Im Laufe der Entwicklung des politischen Pop kam es auch immer wieder zu Missverständnissen und Vereinnahmungen der Musiker von Seiten einiger politischer Repräsentanten. Ein Beispiel dafür ist die irische Band U2, die oft mit der Irisch Republikanischen Armee (IRA) in Verbindung gebracht wurde. Dies nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Repräsentanten der IRA immer wieder auf die geistige Nähe einiger U2-Texte zu den Ideen der terroristischen Organisation hinwiesen. Konkreter Anlass für solche Spekulationen war der Song Sunday Bloody Sunday , dessen Text die IRA-Mitglieder als Aufruf zum Widerstand gegen die englischen Besatzer in Nordirland missverstanden. Die Mitglieder der Band bestritten dies mehrmals öffentlich, als die Gerüchte aber nicht verstummen wollten, hielt Bono während eines Konzertes in den USA quasi als Einleitung zu dem Song fest, dass sie nicht für den bewaffneten Widerstand, sondern vielmehr gegen jede gewalttätige Konfliktlösung sind. [8]

Auch Bruce Springsteen blieb von einer solchen Vereinnahmung nicht verschont. Sein Hit Born in the USA , der eigentlich eine kritische Position bezüglich der Rolle Amerikas im Vietnamkrieg einnehmen sollte, wurde zu einer amerikanischen Hymne hochstilisiert. Springsteen fühlte sich völlig missverstanden, als sein Song zum musikalischen Symbol der Reagan-Ära gemacht wurde, erachtete er doch selbst den Text als eindeutig. Nach den allgemeinen Gründen für das politische Engagement von Popmusikern befragt, meinte Jim Kerr , Sänger der schottischen Band Simple Minds: „Wir Musiker haben durch unsere Popularität eine Menge Spielraum für die Artikulation unserer Gedanken, es wäre eine Schande, eine solche Gelegenheit nicht zu nutzen.“ [9]

Verwandte Genres

Aus folgenden Genres gibt es Musikstücke, die der Popular- und Popmusik zuzurechnen sind:

Musik, die sich aus rein kommerziellen Gesichtspunkten heraus aus den Genres der populären Musik eklektisch bedient (vor allem Blasmusik, populäre Klassik und Musical) und dies mit Volkstümlichen Schlagern anreichert, nennt man volkstümliche Musik.

Siehe auch

Portal: Charts und Popmusik – Weitere Artikel zu den Themen Charts und Popmusik
Commons : Popmusik – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Popmusik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Literatur

 • Nik Cohn : Pop. From the Beginning. Weidenfeld & Nicolson, London 1969 (auch bei Stein & Day, New York 1969); als Taschenbuchausgabe mit neuem Titel: Awopbopaloobop Alopbamboom. Paladin, London 1970; deutscher Titel: AWopBopaLooBop ALopBamBoom – Nik Cohn's Pop History. Rowohlt, Reinbek 1971; Neuauflage ebenda 2001, ISBN 3-499-11542-5 .
 • David Shepard (Hrsg.): Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World . London ua 2003-
 • Michael Huber: Popmusik. In: Oesterreichisches Musiklexikon . Online-Ausgabe, Wien 2002 ff., ISBN 3-7001-3077-5 ; Druckausgabe: Band 4, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, ISBN 3-7001-3046-5 .
 • Enjott Schneider: Popmusik. Eine Bestimmung anhand bundesdeutscher Presseberichte von 1960–1968 . Dissertation . 1977, (= Freiburger Schriften zur Musikwissenschaft. Band 11). Musikverlag Katzbichler, [Wilhelming], Salzburg 1978, ISBN 3-87397-058-9 .
 • Jochen Zimmer: Popmusik – zur Theorie und Sozialgeschichte . Verlag Andreas Achenbach, Giesen 1973, ISBN 3-87958-115-0 .
 • Marcello Sorce Keller: Popular Music in Europe . In James Porter, Timothy Rice, Chris Goertzen (Hrsg.): Garland Encyclopedia of World Music: Europe . New York 2000, S. 204–213.
 • Christian Bielefeldt, Marc Pendzich: Popgeschichte – Stars, Sounds, Stile . Lugert/ Cornelsen, 2012, ISBN 978-3-06-064452-0 .
 • Ralf von Appen, Nils Grosch und Martin Pfleiderer (Hrsg.): Populäre Musik. Geschichte – Kontexte – Forschungsperspektiven . Laaber-Verlag, 2014, ISBN 978-3-89007-734-5 .
 • Peter Wicke (Hrsg.): Rock- und Popmusik. Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert 8 . Laaber-Verlag 2001, ISBN 3-89007-428-6 .
 • Peter Wicke, Kai-Erik, Wieland Ziegenrücker: Lexikon der populären Musik: Rock – Pop – Jazz – World music. Directmedia Publishing , Berlin 2004, ISBN 3-89853-011-6 . (CD-ROM)
 • Markus Heidingsfelder: System Pop . Kulturverlag Kadmos, Berlin 2012, ISBN 978-3-86599-130-0 .
 • Ernst Hofacker: Von Edison bis Elvis. Wie die Popmusik erfunden wurde. Reclam, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-15-010838-3 .
 • Timo Hoyer, Carsten Kries, Dirk Stederoth (Hrsg.): Was ist Popmusik? Konzepte – Kategorien – Kulturen . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2017, ISBN 978-3-534-26870-2 .
 • Jens Reisloh: Deutschsprachige Popmusik. Zwischen Morgenrot und Hundekot. Von den Anfängen um 1970 bis ins 21. Jahrhundert . Grundlagenwerk – Neues Deutsches Lied (NDL). Telos Verlag, Münster 2011, ISBN 978-3-933060-34-1 .

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Peter Wicke: «Populäre Musik» als theoretisches Konzept. In: PopScriptum. 1/92, S. 6–42 Begriffe und Konzepte
 2. Peter Wicke: JAZZ, ROCK UND POPMUSIK. In: D. Stockmann (Hrsg.): Volks- und Popularmusik in Europa. (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Band 12). Laaber 1992, S. 445–477.
 3. laut Definition des Brockhaus-Riemann Musiklexikon
 4. „4 Akkorde: die Wahrheit über Popmusik“
 5. R. Flender, H. Rauhe: Popmusik : Aspekte ihrer Geschichte, Funktionen, Wirkung und Ästhetik. Wiss. Buchges., Darmstadt 1989, ISBN 3-534-80105-9 , S. 85.
 6. Dave Thompson : Bono. Aus dem Englischen von Joachim Peters. Moewig, Rastatt 1990, ISBN 3-8118-3038-4 , S. 67.
 7. a b Robin Denselow: When the music's over. Faber and Faber, London ua 1990, ISBN 0-571-13906-X , S. XVI.
 8. „People come up to me and talk about the resistance, the revolution, the glory of the revolution and the glory of dying for the revolution back home. Nobody talks about the glory of killing for the revolution. Where is the glory in bombing members of a state parade and leave them dying and crippled for life, where is the glory in that?“
 9. Robin Denselow: When the music's over. Faber and Faber, London ua 1990, ISBN 0-571-13906-X , S. 277.