Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Preussen

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Flag i Free State of Preussen, som eksisterede fra 1918 til 1933
Den preussiske stats største udvidelse (1866-1918)
Preussens og Østrigs situation i og uden for det tyske forbund (1815-1866)              Grænse for det tyske forbund 1815

Preussen var et land ved Østersøen , mellem Pommern , Polen og Litauen , som havde eksisteret siden slutningen af ​​middelalderen , hvis navn efter 1701 blev anvendt på en meget større stat, der opstod fra Brandenburg-Preussen , som til sidst omfattede næsten hele Tyskland nord for hovedlinjen og til slutningen af anden verdenskrig eksisterede.

Oprindeligt refererede navnet Preussen kun til kernen i den teutoniske ordenstat i det tidligere stammeområde i de preussiske vestbaltiske folk og de territorier, der opstod derfra uden for Det Hellige Romerske Rige . Efter at Hohenzollern -kurfyrsten i Brandenburg havde forhøjet hertugdømmet Preussen til et kongerige i 1701 og accepteret titlen som konge i Preussen , blev det generelle navn Preussen naturligt for alle besiddelser af hans hus i og uden for imperiet. I midten af ​​1700 -tallet steg landet til at blive den anden tyske og femte europæiske stormagt og spillede efterfølgende en vigtig rolle i magternes koncert.

Preussen var medlem af det tyske forbund siden 1815 og blev den dominerende magt i det nordtyske forbund i 1866 og drivkraften bag grundlæggelsen af det tyske kejserrige i 1871. Efter 1918, i Weimar -republikken , blev Free State of Preussen betragtet som et "demokrati -bolværk". Efter den preussiske strejke i 1932 og koordineringen af staterne under den nationalsocialistiske æra mistede fristaten sin autonomi . I 1947 erklærede det allierede kontrolråd Preussen de jure opløst.

Hertugdømmets hovedstad og senere Preussen var Königsberg , mens hele statens var Berlin .

oversigt

Det oprindelige historiske landskab i Preussen , opkaldt efter dets indfødte baltiske indbyggere, preusserne , svarede nogenlunde til det senere Østpreussen . Efter at Den Teutoniske Orden havde udsat Preussen, for hvilken den ikke var underlagt nogen sekulære feudale herrer på grund af den pavelige tyr i Rieti (1234), dannede den centrum for Den Teutoniske Ordenstat sammen med Pommern . [1] Dens område var 1.466 i den anden tornefred delt: hvor den polske krone direkte var underordnet Royal Preussen , omfattede Pommerellen, og i resten af ​​de teutoniske riddere, der måtte anerkende den polske suverænitet. Gennem sin sekularisering blev det sekulære hertugdømmet Preussen oprettet i 1525, [2] som i 1618 tilfaldt valgmændene i Brandenburg ved arv. Disse styrede nu begge lande i personlig union.

Kurfyrsten Friedrich Wilhelm kunne i 1657 befri hertugdømmet fra det polske styre. Da det var uden for imperiets grænser, var han nu en suveræn hersker der. Hans søn, kurfurst Friedrich III, brugte dette til at krone sig selv som Friedrich I konge i Preussen i 1701. Markgraviatet i Brandenburg forblev centrum for Hohenzollern -området. I de schlesiske krige udløst af Frederik II steg staten, nu kendt som Kongeriget Preussen , til at blive den anden tyske og femte europæiske stormagt. I samme epoke udviklede Preussen sig til et centrum for oplysningstiden i Tyskland. Efter nederlaget ved Napoleons Frankrig mistede Preussen store dele af sit nationale territorium i 1806, men fik mere magt og prestige end tidligere som følge af Stein-Hardenberg-reformerne og sejrrig deltagelse i befrielseskrigene .

Wienerkongressen bragte Preussen betydelige territoriale gevinster i 1815, især i det vestlige Tyskland. I det nystiftede tyske forbund var det den vigtigste magt efter Østrig . I løbet af martsrevolutionen i 1848 opstod ideen om en lille tysk imperiumsforening under preussisk ledelse for første gang. Selvom kong Friedrich Wilhelm IV afviste den kejserlige krone foreslået ham af Frankfurt National Assembly i 1849, den nationale liberale bevægelse placeret i stigende grad sin lid til en forenet Tyskland om Preussen. Dens sejr i den tyske krig i 1866 førte til udelukkelse af Østrig fra Tyskland og opløsningen af ​​det tyske forbund. I stedet dannede Preussen og de tyske stater nord for hovedbanen det nordtyske forbund . Under den fransk-preussiske krig 1870/71 sluttede de sydtyske stater med undtagelse af Luxembourg også til Forbundet. Siden da har Preussen været den dominerende forbundsstat i det nystiftede tyske kejserrige, og dets konge som hoved har den ekstra titel som tysk kejser .

Efter monarkiets styrt i novemberrevolutionen i 1918 blev kongeriget den republikanske fristat Preussen , der under Weimar -republikken viste sig at være et demokratis bolværk. I det såkaldte Preussenschlag blev hans statsregering imidlertid afvist af rigsregeringen i 1932. De preussiske ministre blev erstattet af rigskommissærer, og i 1934 blev deres ministerier fusioneret med de relevante afdelinger i Riget som en del af den nationalsocialistiske harmoniseringspolitik. Med lov om kontrolråd nr. 46 af 25. februar 1947 beordrede det allierede kontrolråd for de fire besættelsesmagter i Tyskland lovlig opløsning af Preussen. Faktisk ophørte den med at eksistere som en stat i slutningen af ​​krigen i 1945.

Både Den tyske demokratiske republik og Forbundsrepublikken Tyskland og mange af deres lande fortsatte preussiske traditioner. De områder, der dannede den preussiske stat frem til 1918 - på tidspunktet for dens største ekspansion - tilhører i dag Tyskland og seks andre stater: Belgien , Danmark , Polen , Rusland , Litauen og Tjekkiet .

historie

Det senere Kongerige Preussen udviklede sig i det væsentlige fra to dele af landet, som begge blev styret af fyrster fra Hohenzollern -huset : fra markgraviatet Brandenburg , som var et af de syv valgmesterskaber i Det Hellige Romerske Rige , og fra Hertugdømmet Preussen, som igen var en del af den tyske orden .

Den tyske orden og hertugdømmet

Dette efterfølgende farvede kort over Preussen fra 1751 viser ejerskabsstrukturen i Preussen, da den eksisterede mellem 1525 (oprettelsen af ​​hertugdømmet Preussen) og 1772 (første division i Polen): Hertugdømmet (senere kongerige) Preussen og Pommern er gule og dem under polsk suverænitet stående er Preussens kongelige andel farvet lyserød.

Efter flere mislykkede forsøg på at erobre de hedenske preussers stammeområder kaldte den polske hertug Konrad af Mazovia Den Tyske Orden om hjælp i 1209 og var klar til at give ham jordrettigheder i de områder, der skulle erobres. Disse planer tog form, efter at kejser Friedrich II havde overladt ordenens stormester, Hermann von Salza , til den såkaldte "Heidenmission" i Preussen i Riminis gyldne tyr i 1226. I 1234 blev ordrens rettigheder også bekræftet af paven. Med år 1226 begyndte dannelsen af ​​den religiøse stat i Preussen, som var forbundet med Det Hellige Romerske Rige , men ikke var en del af det.

Efter at den preussiske voldelige kristendom og erobringen af ​​deres land var fuldført, befandt ordensridderne sig i stigende grad i en legitimeringskrise. Der var også konflikter med nabolandene Polen og Litauen. I slaget ved Tannenberg i 1410 led ordensridderne endelig et afgørende nederlag mod Polen og Litauen. I 1466, i den anden tornefred, måtte ordenstaten afstå den vestlige del af sit område og anerkende suveræniteten af den polske krone for resten. Vestpreussen og Warmia var fremover direkte underlagt den polske krone som Kongelig Preussen .

Det resterende område af ordensstaten omfattede groft sagt det senere Østpreussen uden Warmia . Stormesteren i Den Teutoniske Orden, Albrecht von Brandenburg-Ansbach , førte oprindeligt krig mod Polen, især mod kongelig Preussen med Warmia. Da den håbede støtte fra imperiet ikke blev til noget, ændrede han sin politik: efter råd fra Martin Luther konverterede han ordenens område til et sekulært, arveligt hertugdømme i Hohenzollern-huset , introducerede reformationen og tog den fra polernes hænder den 8. april 1525 Lief af kong Sigismund I i Krakow . Ligesom hertugen blev hans undersåtter også evangeliske.

Da paven og kejseren hverken anerkendte den anden Thorner -fred eller ordensstatens sekularisering, blev stormestrene i Den Teutoniske Orden formelt betragtet som suveræne i de preussiske territorier på Rigsdagen i lang tid.

Mark Brandenburg og Hohenzollern

I 1415 var Friedrich I den første Hohenzoller, der regerede Mark Brandenburg.

Den virkelige kerne i den senere Hohenzollern -stat Preussen var Mark Brandenburg. Det blev grundlagt i 1157 af den ascanske Albrecht I, efter at han endelig havde erobret det område, der var bosat af slaver . Albrecht så området som en allodial ejendom og har siden kaldt sig "Margrave i Brandenburg". Efter den sidste ascanske markgrav Waldemars død i 1320 faldt landet først til familien Wittelsbach , derefter i 1373 til luxembourgerne .

Grunden til at Brandenburg endelig faldt til det dengang forholdsvis ubetydelige Hohenzollern -hus skyldtes det kontroversielle valg af kongen i 1410. Efter kong Ruprechts død stod Sigismund fra Luxembourg og hans fætter Jobst i Moravia til valg. Derudover krævede begge titlen og stemmerne for kurfyrsten i Brandenburg for sig selv. Sigismund sendte sin svoger , Burgrave Friedrich VI. von Nürnberg , som hans repræsentant i Kurkollegium, der for at stemme Brandenburg på ham. Så han sejrede i første omgang med 4: 3 kursus stemmer mod sin yndlings fætter. Den 1. oktober 1410 anerkendte de andre vælgere imidlertid Jobsts krav på Kurmark som lovligt, så han nu blev valgt til romersk-tysk konge. Jobst von Moravia døde dog den 18. januar 1411 af ukendt årsag. Kronen gik endelig til Sigismund. I 1415 gav kong Sigismund Hohenzollern Margrave og kurfyrsten i Brandenburgs arvelige værdighed for at takke Frederick for hans tjeneste ved det første valg og for at afvikle sin gæld. I 1417 fejrede han ham formelt med Kurmarken og kontoret som bue kammerherre . Til gengæld ydede den velhavende Friedrich sin svoger lån, som han kunne bruge til at dække sine krigsomkostninger i Ungarn .

Friedrich kom fra den frankiske linje i Hohenzollern og havde været indbrudt i Nürnberg siden 1397. I årene efter 1411 sikrede han sin overherredømme i landet i mange års kampe mod den modvillige Brandenburg -adel. Som Friedrich I af Brandenburg kombinerede han fra nu af titlerne kurfyrste i Brandenburg , markgrav af Brandenburg-Ansbach og markgrav af Brandenburg-Kulmbach . Han grundlagde Brandenburg -linjen i sit hus, som senere skulle levere alle kongerne i Preussen og fra 1871 til 1918 de tyske kejsere .

Brandenburg-Preussen (1618–1701)

Brandenburg-Preussen omkring 1700 (rød og grøn)
Kort fra FW Putzgers Historical School Atlas , 1905

I 1618 uddøde den hertug-preussiske linje i Hohenzollern-huset i den mandlige linje. Deres arvinger, markgraven og kurfyrsten i Brandenburg, styrede fra da af de to lande i personlig forening . De var således både kejseren og kongen af ​​Polen lånegebyr . Udtrykket Brandenburg-Preussen for de vidt adskilte Hohenzollern-områder er ikke nutidigt, men er blevet naturaliseret i historiske undersøgelser for at betegne overgangsperioden fra 1618 til etableringen af ​​Kongeriget Preussen i 1701 og samtidig kontinuiteten mellem vælgerne i Brandenburg og Fremhæv kongeriget Preussen.

Trediveårskrigen

Et par år før trediveårskrigen var Brandenburg også i stand til at sikre herredømmet over hertugdømmet Kleve og amterne Mark og Ravensberg i vest for imperiet iJülich-Kleviansk successionskonflikt . Landet blev oprindeligt skånet fra selve krigen. I 1625 brød den dansk-niedersaksiske krig imidlertid ud, hvor nogle protestantiske stater i Nordtyskland, anført af Danmark og støttet af England og generalstaterne , modsatte sig den katolske liga og kejseren. Efter den danske hærs nederlag nær Dessau i april 1626 invaderede kejserlige tropper marchen. Kurfyrsten Georg Wilhelm , der ikke havde nogen væsentlige væbnede styrker til sin rådighed, trak sig tilbage til hertugdømmet Preussen, som var uden for imperiet, og i 1627 blev tvunget til at indgå en alliance med kejseren. Fra da af tjente Brandenburg de kejserlige tropper som et indsættelses- og tilbagetogsområde.

Den 6. juli 1630 landede den svenske konge Gustav AdolfUsedom med 13.000 mand. Dette markerede begyndelsen på en ny fase i trediveårskrigen. Da Gustav Adolf flyttede ind i Brandenburg i foråret 1631, tvang han vælgeren, hans svigerfar, til at oprette en alliance. Efter at de svenske tropper blev besejret i slaget ved Nördlingen den 6. september 1634, brød den protestantiske alliance op. Brandenburg indgik en ny alliance med kejseren. Kurmark blev nu skiftevis besat af modstandere og allierede. Kurfyrsten trak sig igen tilbage til Königsberg i Preussen , hvor han døde den 1. december 1640.

Den nye vælger var hans søn Friedrich Wilhelm . Det primære mål med hans politik var at pacificere landet. Han forsøgte at opnå dette gennem et forlig med Sverige, der var gældende i to år fra den 24. juli 1641. I forhandlinger med den svenske kansler Axel Oxenstierna lykkedes det Brandenburgere den 28. maj 1643 at forhandle en kontrakt, der formelt returnerede hele landet til valgforvaltningen. Indtil freden i Westfalen i 1648 forblev visse faste steder i Brandenburg imidlertid besat af svenskerne. I Westfalen-freden var Brandenburg-Preussen i stand til at erhverve Øvre Pommern , Halberstadt-klosteret og Fyrstedømmet Minden samt retten til Magdeburg-ærkebispedømmet , der trådte i kraft i 1680. De territoriale gevinster gav i alt cirka 20.000 km².

Den store vælgers konsoliderings- og reformpolitik

Den store kurfurst i slaget ved Fehrbellin, 1675
Edikt af Potsdam 1685

Brandenburg var et af de tyske territorier, der blev hårdest ramt af trediveårskrigen. Store landområder blev ødelagt og affolket. For at skåne landet for i fremtiden at være legetøj for mere magtfulde naboer, førte Friedrich Wilhelm, senere kaldet den store kurfyrste , en forsigtig gyngepolitik mellem stormagterne efter krigen samt opbygning af en magtfuld hær og en effektiv administration. Han opbyggede en stående hær, der gjorde Brandenburg til en efterspurgt allieret for de europæiske magter. Dette gjorde det muligt for vælgeren at modtage tilskudsbetalinger fra flere sider. Han oprettede sin egen Brandenburg -flåde og forfulgte i senere år koloniale projekter i Vestafrika og Vestindien . Efter at Groß Friedrichsburg-fæstningen blev grundlagt i 1683 af Brandenburg-African Company i det, der nu er Ghana , deltog Brandenburg i den internationale slavehandel .

Indenfor gennemførte Friedrich Wilhelm økonomiske reformer og iværksatte omfattende peuplikationsforanstaltninger for at udvikle sit økonomisk svækkede land. Blandt andet inviterede han tusindvis af huguenotter, der blev udvist fra Frankrig, til at bosætte sig i Brandenburg -Preussen i Edikt i Potsdam i 1685 - hans svar på Edikt af Fontainebleau af kong Louis XIV . Samtidig frakendte han godserne til fordel for en absolutistisk central administration. Derved lagde han grundlaget for den preussiske embedsværk , der havde haft ry for effektivitet og loyalitet over for staten siden 1700 -tallet.

I Wehlau -traktaten i 1657 lykkedes det vælgeren at frigøre hertugdømmet Preussen fra polsk suverænitet. I Olivafreden i 1660 blev hertugdømmets suverænitet endelig anerkendt. Dette var en afgørende forudsætning for hans ophøjelse til rige under søn af den store vælger. Takket være sejren i den svensk-Brandenburgske krig (1674–1679) var landet i stand til yderligere at udvide sin magtposition på trods af manglen på landgevinster. I løbet af sin embedsperiode gjorde Friedrich Wilhelm det tidligere forholdsvis ubetydelige Brandenburg til det næstmægtigste område i imperiet efter Østrig. Dette lagde grundlaget for det fremtidige rige.

På foranledning af Friedrich Wilhelm og hans orange hustru Luise Henriette bidrog vigtige hollandske lærde, især fra University of Leiden , til moderniseringen af ​​den Brandenburg-preussiske stat. ”Gennem den leidenske filosof Justus Lipsius var der en effektiv kontakt mellem calvinisme og neoicisme , som med deres krav om aktivt engagement, hård pligtopfyldelse og indre disciplin blev elementer i embedsværket, hvis elite næsten uden undtagelse var uddannet i Holland . I Leiden vedtog Samuel von Pufendorf også de grundlæggende principper for naturlovstænkning fra Hugo Grotius . " [3]

Kongeriget Preussen (1701-1918)

Opnåelse af den kongelige værdighed af Frederick I (1701–1713)

Kurfurst Friedrich III. kroner sig selv til kong Friedrich I i Preussen, Königsberg 1701
Kopi af kroningskronen fra 1701

Prinsens rang, omdømme og prestige var vigtige politiske faktorer i absolutismens æra. Kurfurst Friedrich III. brugte derfor hertugdømmet Preussens suverænitet til at stræbe efter dets ophøjelse til kongerige og sit eget til konge . Frem for alt forsøgte han at opretholde ligestilling med to andre vælgere, med Sachsen , der også var konge i Polen, og Braunschweig-Lüneburg , der var kandidat til den engelske trone.

Da der ikke kunne være nogen krone i Det Hellige Romerske Rige undtagen kejserens, kurfurst Friedrich III. stræbe efter kongelig værdighed for hertugdømmet Preussen i stedet for den faktisk vigtigere del af landet, Mark Brandenburg . Kejser Leopold I blev endelig enig om, at Frederik skulle modtage titlen som konge for hertugdømmet Preussen, som ikke var en del af imperiet. Kurfurst Friedrich III. kronede sig den 18. januar 1701 i Königsberg og blev Frederik I, konge af Preussen .

Den restriktive titel " i Preussen" var nødvendig, fordi betegnelsen "King of Preussen" ville have været forstået som et krav om at herske over hele det preussiske område. Da Warmia og det vestlige Preussen ( Pommern ) på det tidspunkt stadig var under den polske krones suverænitet, ville dette have fremkaldt konflikter med nabolandet, hvis herskere hævdede titlen "King of Preussen" indtil 1742. Siden 1701 er udtrykket Kongeriget Preussen imidlertid gradvist blevet almindeligt i almindelig tysk brug for alle områder, der styres af Hohenzollerns - uanset om det er placeret inden for eller uden for Det Hellige Romerske Rige. [4] centre i Hohenzollern -staten forblev hovedstaden Berlin og sommerresidensen Potsdam . Imidlertid fandt alle kongelige kroninger traditionelt sted i Königsberg.

Friedrich I overlod den politiske forretning stort set til det såkaldte Three Counts-kabinet . Selv koncentrerede han sig om en detaljeret domstolsbesiddelse ved den preussiske domstol efter den franske model, som bragte hans stat på randen af ​​økonomisk ruin. Han finansierede pompen ved hoffet ved at leje preussiske soldater ud til Alliancen i den spanske arvefølgekrig . Da Friedrich I døde den 25. februar 1713 efterlod han sig et bjerg af gæld på tyve millioner thalere.

Centralisering og militarisering under Friedrich Wilhelm I (1713–1740)

Tobakskollegium af Friedrich Wilhelm I af Preussen (1736)

Søn af Friedrich I, Friedrich Wilhelm I , var ikke glad for pragt som sin far, men var økonomisk og praktisk. Som følge heraf holdt han husstandsudgifterne på et minimum. Alt, der tjente den høflige luksus, blev enten afskaffet eller brugt til andre formål. Alle kongens stramninger var rettet mod at opbygge en stærk stående hær , hvor kongen så grundlaget for sin indre og ydre magt. Denne holdning gav ham tilnavnet "Soldaterkonge". Ikke desto mindre ledede Friedrich Wilhelm I kun en kort kampagne i den store nordlige krig under belejringen af ​​Stralsund en gang i hans embedsperiode. Som et resultat fik Preussen ikke kun en del af Vestpommern, men takket være den prestigefyldte sejr over svenskerne fik den også international berømmelse.

Friedrich Wilhelm I revolutionerede administrationen, blandt andet med grundlæggelsen af generaldirektoratet . Derved centraliserede han landet, som tidligere stadig var territorielt fragmenteret, og gav det en samlet statsorganisation. Gennem en merkantilistisk økonomisk politik, [5] fremme af handel og industri og en skattereform lykkedes det kongen at fordoble den årlige statsindkomst. For at tiltrække de nødvendige faglærte arbejdere indførte han obligatorisk skolegang og oprettede økonomistole ved preussiske universiteter, de første af slagsen i Europa. I løbet af en intensiv befolkning politik , lod han folk fra hele Europa bosætte sig i hans tyndt befolkede provinser.

Da Friedrich Wilhelm I døde i 1740, efterlod han et økonomisk og økonomisk stabilt land. Hos ham begyndte imidlertid militariseringen af Preussen, selvom dens omfang og virkninger er kontroversielle. [6] [7]

Stig til stormagt under Friedrich II. (1740–1786)

Preussens områdevækst under Friedrich II., 1740–1786 (grøn)
Friedrich II inspicerer kartoffeldyrkning på en inspektionstur (oliemaleri The King Everywhere af Robert Warthmüller , 1886)

Den 31. maj 1740 besteg hans søn Friedrich II - senere kaldet Friedrich den Store - tronen. I sit første regeringsår lod han den preussiske hær marchere ind i Østrigs Schlesien , som han gjorde krav på. Dette markerede begyndelsen på den preussisk-østrigske dualisme , kampen mellem de to førende tyske magter om overherredømme i imperiet.

I de tre schlesiske krige (1740–1763) var det muligt at sikre den nyvundne provins for Preussen. I den tredje, syvårskrigen (1756–1763), stod Preussen, allieret med Storbritannien , over for en koalition af Østrig, Frankrig, Rusland og Sachsen og kom trods store militære succeser til randen af ​​sammenbrud. Det blev kun reddet fra nederlag ved, at Østrig og Rusland undlod at erobre Berlin sammen efter Frederiks ødelæggende nederlag i slaget ved Kunersdorf (“ Mirakel i Brandenburgs hus ”), samt ved Tsarina Elisabeths død. Hendes efterfølger, zar Peter III. , var en beundrer af Frederick og løsrev Rusland fra alliancen. Hans modstandere blev tvunget til at nå til enighed med Friedrich og gav ham i Hubertusburg -traktaten den endelige besiddelse af Schlesien. Preussen, hvis hær nu blev betragtet som en af ​​de bedste i Europa, var steget til at blive den femte stormagt.

Frederik II var en repræsentant for den oplyste absolutisme og så sig selv som "statens første tjener". På denne måde afskaffede han tortur , reducerede censur, lagde grunden til almindelig preussisk jordlovgivning og bragte flere eksiler ind i landet ved at give fuldstændig trosfrihed. Unter seiner Regierung wurde der Landesausbau ebenso vorangetrieben wie die Peuplierung von zuvor weitgehend unbesiedelten Gebieten, etwa des Oder- und des Netzebruchs .

Gemeinsam mit Österreich und Russland betrieb Friedrich die Teilung Polens . [8] Bei der ersten Teilung 1772 erwarb er Polnisch Preußen , das in Westpreußen eingegliedert wurde, den Netzedistrikt und das Fürstbistum Ermland , das zu Ostpreußen kam. Damit waren die hohenzollernschen Territorien Pommern und Ostpreußen nicht mehr durch polnisches Staatsgebiet voneinander getrennt. Außerdem gehörten nun alle preußischen Gebiete zum Hohenzollernstaat, so dass sich Friedrich nun König „von Preußen“ nennen konnte. Er starb am 17. August 1786 auf Schloss Sanssouci .

Stagnation und Ende des preußischen Feudalstaates (1786–1807)

Nach dem Tod Friedrichs II. bestieg sein Neffe Friedrich Wilhelm II. (1786–1797) den preußischen Thron. Berlin wuchs in den 1790er Jahren zu einer ansehnlichen, vom Klassizismus geprägten Stadt heran. Hier, wie im ganzen Reich, nahm das erstarkende Bildungsbürgertum die Französische Revolution meist positiv auf. Seit 1794 galt in Preußen das Allgemeine Landrecht , ein umfassendes Gesetzeswerk, dessen Ausarbeitung schon unter Friedrich II. begonnen hatte.

In der Außenpolitik zwang Preußen Österreich 1790 durch ein Bündnis mit dem Osmanischen Reich zu einem Separatfrieden im Russisch-Österreichischen Türkenkrieg . Friedrich Wilhelm setzte die Teilungspolitik gegenüber Polen fort, so dass sich Preußen in der zweiten und der dritten Teilung Polens (1793 und 1795) weitere Gebiete bis nach Warschau sichern konnte. Aus ihnen wurden die neuen Provinzen Südpreußen (1793), Neuostpreußen und Neuschlesien (beide 1795) gebildet. Die Bevölkerungszahl wuchs damit zunächst um 2,5 Millionen, jedoch gingen die Neuerwerbungen nach der Niederlage gegen Frankreich im Jahr 1806 wieder verloren.

Königin Luise von Mecklenburg-Strelitz (1776–1810), vom Volk verehrte Gemahlin Friedrich Wilhelms III. und Mutter Kaiser Wilhelms I.

Die französische Revolution bewirkte eine Annäherung zwischen Österreich und Preußen. [9] Obwohl die preußische Regierung die Revolution zu Beginn noch wohlwollend betrachtet hatte, [10] schloss sie am 7. Februar 1792 ein Verteidigungsbündnis mit Österreich. Wegen der Pillnitzer Deklaration zugunsten König Ludwigs XVI. erklärte Frankreich beiden Ländern am 20. April 1792 den Krieg. Im Ersten Koalitionskrieg folgte auf den anfänglichen raschen Vormarsch nach der Kanonade von Valmy der Rückzug der preußischen und österreichischen Truppen aus Frankreich. Anschließend stießen französische Revolutionstruppen bis zum Rhein vor. Nach dem Frieden von Basel 1795 schied Preußen für mehr als ein Jahrzehnt aus der antifranzösischen Allianz aus. Am 16. November 1797 starb Friedrich Wilhelm II. Ihm folgte sein Sohn Friedrich Wilhelm III. (1797–1840) auf den Thron.

Zwischen 1795 und 1806 profitierte Preußen von einer Außenpolitik, die Frankreich favorisierte. Mit dessen Unterstützung wurde es faktisch zur Vormacht Norddeutschlands. Im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 erhielt das Land für Verluste auf dem linken Rheinufer einen Großteil des Hochstifts Münster , die Bistümer Hildesheim und Paderborn sowie weitere Gebieten als Entschädigung. Dadurch wuchs sein Territorium um etwa 3 und seine Bevölkerungszahl um rund 5 Prozent. Zudem besetzte Preußen kurzfristig das mit Großbritannien verbundene Kurfürstentum Hannover .

Preußischer Reststaat nach dem Frieden von Tilsit 1807 (braun)

Als 1806 Verhandlungen mit Frankreich über die Aufteilung der Machtsphären in Deutschland scheiterten, kam es erneut zum Krieg. In der Schlacht bei Jena und Auerstedt erlitt Preußen eine vernichtende Niederlage gegen die Truppen Napoleons I. , die den Untergang des bisherigen altpreußischen Staates bedeutete. Im Frieden von Tilsit verlor Preußen 1807 etwa die Hälfte seines Territoriums: alle Gebiete westlich der Elbe sowie die Zugewinne aus der zweiten und dritten polnischen Teilung. Zudem musste das Land eine französische Besatzung hinnehmen, die fremden Truppen versorgen und hohe Kontributionszahlungen an Frankreich leisten. Preußen verlor faktisch seine Großmachtstellung und war nach Größe und Funktion nur noch ein Pufferstaat zwischen Frankreich und Russland.

Staatsreformen und Befreiungskriege (1807–1815)

Preußische Landwehrkavallerie in den Befreiungskriegen

Die als untragbar empfundenen Bedingungen des Tilsiter Friedens bewirkten aber auch eine Erneuerung des Staates. Die grundlegenden Reformen, die nach 1807 in Angriff genommen wurden, zielten innenpolitisch darauf ab, die Zustände, die zur Niederlage von 1806 geführt hatten, zu verändern und außenpolitisch darauf, die französische Hegemonie abzuschütteln. Mit den Stein-Hardenbergschen Reformen unter Leitung von Freiherr vom Stein , Scharnhorst und Hardenberg wurde das Staatswesen modernisiert. So wurde 1807 die Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben, 1808 die kommunale Selbstverwaltung eingeführt und 1810 die Gewerbefreiheit gewährt. Der aus Rom zurückberufene Gesandte Wilhelm von Humboldt gestaltete das Bildungswesen neu und gründete 1809 die erste Berliner Universität , die heute seinen Namen trägt. [11] Die Heeresreform wurde 1813 mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht abgeschlossen. [12]

An Napoleons Russlandfeldzug von 1812 nahm Preußen als Verbündeter Frankreichs teil. Nach der Niederlage der „Grande Armee“ schloss der preußische Generalleutnant Graf Yorck jedoch bereits am 30. Dezember 1812 die Konvention von Tauroggen mit dem General der russischen Armee Hans von Diebitsch . Sie sah einen Waffenstillstand vor und besagte, dass Yorck seine preußischen Truppen aus der Allianz mit der französischen Armee herauslösen sollte. Yorck handelte aus eigener Initiative, ohne Befehl seines Königs, der noch mehrere Monate zwischen der erzwungenen Bündnistreue zu Frankreich und einer russlandfreundlichen Politik schwankte. Die Konvention von Tauroggen wurde in Preußen als Beginn des Aufstandes gegen die französische Fremdherrschaft verstanden. Schließlich rang sich auch Friedrich Wilhelm zu einem Politikwechsel durch. Als er am 20. März 1813 in der Schlesischen privilegierten Zeitung mit seinem Aufruf „ An Mein Volk “, der auf den 17. März datiert war, zum Befreiungskampf aufrief, standen 300.000 preußische Soldaten (6 % der Gesamtbevölkerung) bereit. Für die Dauer des bevorstehenden Krieges wurde die Allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Preußische Truppen unter Blücher und Gneisenau trugen in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813, beim Vorstoß der Alliierten nach Paris in der Frühjahrskampagne 1814 und in der Schlacht bei Waterloo 1815 entscheidend zum Sieg über Napoleon bei.

Von der Restauration bis zur Märzrevolution (1815–1848)

Preußen nach dem Wiener Kongress 1815 (dunkelblau)
Jubelnde Revolutionäre nach Barrikadenkämpfen in Berlin, 18. März 1848
Gewaltsame Auflösung der preußischen Nationalversammlung

Auf dem Wiener Kongress 1815 erhielt Preußen den Großteil seines seit 1807 bestehenden Staatsgebietes zurück. Neu hinzu kamen der Rest Schwedisch-Pommerns und der nördliche Teil des Königreichs Sachsen . Außerdem gewann Preußen beträchtliche Gebiete im Westen hinzu, die es unter Vereinigung mit früherem westlichem Staatsgebiet bald zur Provinz Westfalen und zur Rheinprovinz zusammenfasste. In den neuen Provinzen im Westen entstanden in Koblenz , Köln und Minden mächtige Festungen, gebaut nach neupreußischer Befestigungsmanier , zur Sicherung der preußischen Vormachtstellung. Preußen erhielt zwar die früher polnische, 1807 zum Herzogtum Warschau gekommene Provinz Posen zurück, verlor jedoch Gebiete der zweiten und der dritten polnischen Teilung an Russland. Der preußische Staat bestand seitdem aus zwei großen, aber räumlich getrennten Länderblöcken in Ost- und Westdeutschland. Preußen wurde Mitglied des Deutschen Bundes .

Das während der Freiheitskriege seinem Volk gegebene Versprechen, dem Land eine Verfassung zu geben, löste Friedrich Wilhelm III. nicht ein. [13] Anders als in den meisten übrigen deutschen Staaten wurde in Preußen auch keine Volksvertretung für den Gesamtstaat geschaffen. Statt eines Landtages für ganz Preußen wurden lediglich Provinziallandtage einberufen. Das Gesetz vom 5. Juni 1823 gewährte ihnen ein Mitspracherecht. Es herrschten daher Zustände wie in einem Ständestaat , weil außer dem einflussreichen Adel in den Provinzen die Städte eine Selbstverwaltung besaßen, wenn auch eine gewisse Staatsaufsicht bestand. [14]

Die königliche Regierung glaubte so, liberale Bestrebungen nach einer konstitutionellen Monarchie und demokratischen Mitwirkungsrechten verhindern zu können. [15] Dem Ziel, die Demokratiebestrebungen in ganz Europa zu unterdrücken, diente auf außenpolitischer Ebene die Heilige Allianz , die Friedrich Wilhelm III. gemeinsam mit dem Zaren des Russischen Reiches und dem Kaiser von Österreich ins Leben rief.

Dem Bestreben der königlichen Regierung, Liberalismus, Demokratie und die Idee der Einigung Deutschlands zu bekämpfen, standen jedoch starke ökonomische Zwänge entgegen. [16] Aufgrund der Zweiteilung seines Staatsgebiets lag die wirtschaftliche Einigung Deutschlands nach 1815 in Preußens ureigenem Interesse. Das Königreich gehörte daher zu den treibenden Kräften des Deutschen Zollvereins , dessen Mitglied es 1834 wurde. [17]

Durch den Erfolg des Zollvereins setzten immer mehr Befürworter der deutschen Einigung ihre Hoffnungen darauf, dass Preußen Österreich als Führungsmacht des Bundes ablösen werde. Die preußische Regierung jedoch wollte sich nicht für die politische Einigung Deutschlands engagieren.

Die Hoffnungen, die der Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. (1840–1861) bei Liberalen und Anhängern der deutschen Einigung zunächst geweckt hatte, wurden bald enttäuscht. Auch der neue König machte aus seiner Abneigung gegen eine Verfassung und einen gesamtpreußischen Landtag keinen Hehl.

Der große Finanzbedarf für den Bau der von den Militärs geforderten Ostbahn erforderte jedoch die Bewilligung von Etatmitteln aller Provinzen. Deswegen wurde im Frühjahr 1847 schließlich der Vereinigte Landtag einberufen. Der König machte schon in seiner Eröffnungsrede unmissverständlich deutlich, dass er den Landtag nur als Instrument der Geldbewilligung ansah und dass er keine Verfassungsfragen erörtert sehen wollte. Da die Mehrheit des Landtags aber von Beginn an nicht nur das Etatbewilligungsrecht, sondern auch eine parlamentarische Kontrolle der Staatsfinanzen und eine Verfassung forderte, wurde das Gremium schon nach kurzer Zeit wieder aufgelöst. Preußen stand damit schon vor dem Ausbruch der Märzrevolution vor einem Verfassungskonflikt.

Nach den Volkserhebungen in Südwestdeutschland erreichte die Revolution am 18. März 1848 schließlich auch Berlin. Friedrich Wilhelm IV., der zunächst noch auf die Aufständischen hatte schießen lassen, ließ die Truppen aus der Stadt zurückziehen und schien sich nun den Forderungen der Revolutionäre zu beugen. Der Vereinigte Landtag trat noch einmal zusammen, um die Einberufung einer preußischen Nationalversammlung zu beschließen, die vom 22. Mai bis in den September 1848 in der Sing-Akademie zu Berlin tagte.

Der preußischen Nationalversammlung war von der Krone die Aufgabe zugedacht worden, mit ihr gemeinsam eine Verfassung auszuarbeiten. Die Nationalversammlung stimmte dem Regierungsentwurf für eine Verfassung jedoch nicht zu, sondern arbeitete mit der Charte Waldeck einen eigenen Entwurf aus. Auch durch die Verfassungspolitik der preußischen Nationalversammlung kam es zur Gegenrevolution: der Auflösung der Versammlung und zur Einführung einer oktroyierten (verordneten) Verfassung seitens der Staatsspitze. Diese oktroyierte Verfassung behielt zwar einige Punkte der Charte bei, stellte aber andererseits zentrale Vorrechte der Krone wieder her. Vor allem das eingeführte Dreiklassenwahlrecht prägte die politische Kultur Preußens bis 1918 entscheidend.

In der Frankfurter Nationalversammlung setzten sich zunächst die Befürworter eines großdeutschen Nationalstaats durch, die ein Reich unter Einschluss der deutschsprachigen Teile Österreichs vorsahen. Da Österreich aber nur unter Einbeziehung aller seiner Landesteile einer Reichseinigung zustimmen wollte, wurde schließlich doch die sogenannte kleindeutsche Lösung beschlossen, dh eine Einigung unter Preußens Führung. Demokratie und deutsche Einheit scheiterten aber 1849, als Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone ablehnte, die ihm die Nationalversammlung angetragen hatte. Die Revolution wurde in Südwestdeutschland mit Hilfe preußischer Truppen endgültig niedergeschlagen.

Von der Revolution zur Bundesgründung (1849–1866)

Rundgemälde von Europa im August MDCCCXLIX , politische Karikatur von Ferdinand Schröder in den Düsseldorfer Monatheften , 1849: Preußen, personifiziert als Militär mit Pickelhaube , „kehrt“ mit einem Reisigbesen die in der Deutschen Revolution unterlegenen Forty-Eighters , die in die Schweiz fliehen und sich zur Auswanderung in die Neue Welt einschiffen, aus Deutschland hinaus.

Noch während der Niederschlagung der Revolution unternahm Preußen einen erneuten Einigungsversuch, allerdings mit einem konservativeren Verfassungsentwurf und einer engeren Zusammenarbeit mit den Mittelstaaten. Unterdessen versuchte Österreich, ein Großösterreich durchzusetzen. Nachdem die politisch-diplomatische Auseinandersetzung zwischen den beiden deutschen Großmächten in der Herbstkrise 1850 beinahe zum Krieg geführt hatte, gab Preußen seine Erfurter Union endgültig auf. Der Deutsche Bund wurde fast unverändert wiederhergestellt. [18]

Während der Reaktionsära arbeiteten Preußen und Österreich wieder eng zusammen, um demokratische und nationale Bewegungen niederzuhalten; die Gleichberechtigung wurde Preußen aber verweigert. [19] König Wilhelm I. bestieg 1861 den preußischen Thron. Mit Kriegsminister Roon strebte er eine Heeresreform an, die längere Dienstzeiten und eine Aufrüstung der preußischen Armee vorsah. Die liberale Mehrheit des Preußischen Landtags , dem das Budgetrecht zustand, wollte die dafür nötigen Gelder jedoch nicht bewilligen. Es kam zu einem Verfassungskonflikt , in dessen Verlauf der König seine Abdankung in Erwägung zog.

Als letzten Ausweg entschloss sich Wilhelm 1862, Otto von Bismarck als Ministerpräsidenten zu berufen. Dieser war ein vehementer Befürworter des königlichen Alleinherrschaftsanspruchs und regierte jahrelang in der Konfliktsperiode gegen Verfassung und Parlament und ohne gesetzlichen Haushalt. Aus der Erkenntnis heraus, dass die preußische Krone nur dann Rückhalt im Volk gewinnen könne, wenn sie sich an die Spitze der deutschen Einigungsbewegung setzte, verfolgte Bismarck eine offensive Politik, die zu den drei Einigungskriegen führte.

Mit der sogenannten Novemberverfassung von 1863 versuchte die dänische Regierung – entgegen den Bestimmungen des Londoner Protokolls von 1852 – das Herzogtum Schleswig unter Ausschluss Holsteins stärker an das eigentliche Königreich Dänemark zu binden. Dies löste 1864 den Deutsch-Dänischen Krieg aus, den Preußen und Österreich im Namen des Deutschen Bundes gemeinsam führten. Nach dem Sieg der Truppen des Deutschen Bundes musste die dänische Krone im Frieden von Wien auf die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg verzichten. Die Herzogtümer wurden von Preußen und Österreich zunächst gemeinsam verwaltet.

Preußen mit seinen Gebietsgewinnen aus dem Deutschen Krieg von 1866 (dunkelblau) in den Grenzen des Deutschen Reiches von 1871

Bald nach Ende des Krieges mit Dänemark brach zwischen Österreich und Preußen Streit um die Verwaltung und die Zukunft Schleswig-Holsteins aus. Dessen tiefere Ursache war jedoch das Ringen um die Vorherrschaft im Deutschen Bund. Es gelang Bismarck, den aus Gründen der Loyalität gegenüber Österreich lange zögerlichen König Wilhelm zu einer kriegerischen Lösung zu überreden. Auf Seiten Preußens trat neben einigen norddeutschen und thüringischen Kleinstaaten auch das Königreich Italien in den Krieg ein (→ Schlacht bei Custozza und Seeschlacht von Lissa ).

Im Deutschen Krieg errang Preußens Armee unter General Helmuth von Moltke am 3. Juli 1866 in der Schlacht von Königgrätz den entscheidenden Sieg. Im Prager Frieden vom 23. August 1866 konnte Preußen seine Forderungen durchsetzen: Österreich musste die Auflösung des Deutschen Bundes anerkennen, auf eine Beteiligung an der „neuen Gestaltung Deutschlands“ verzichten und das „engere Bundesverhältnis“ anerkennen, das Preußen mit den deutschen Staaten nördlich der Mainlinie einging. Während Preußen sich mehrere Mitgliedstaaten des aufgelösten Deutschen Bundes einverleibte, blieb Österreich auf Drängen Bismarcks und gegen den Widerstand König Wilhelms territorial unangetastet. Dies war eine entscheidende Voraussetzung für das spätere Bündnis mit der Donaumonarchie.

Norddeutscher Bund und Reichsgründung (1866–1871)

Infolge des Deutschen Krieges vergrößerte Preußen seine Macht erheblich. Zunächst schloss es am 18. August 1866 ein Verteidigungsbündnis mit seinen Verbündeten. Das Augustbündnis bereitete die Gründung des Norddeutschen Bundes vor. Mit den Annexionen vom Oktober 1866 verleibte sich Preußen die bereits im Krieg besetzen Gebiete offiziell ein: das Königreich Hannover , das Kurfürstentum Hessen -Kassel, das Herzogtum Nassau , die Freie Stadt Frankfurt und ganz Schleswig-Holstein. Fast ganz Norddeutschland bildete von da an ein geschlossenes preußisches Staatsgebiet. Darüber hinaus ging Preußen sogenannte Schutz- und Trutzbündnisse mit den ehemals gegnerischen süddeutschen Staaten Bayern , Württemberg und Baden ein. Davon ausgenommen waren nur Österreich und Liechtenstein.

Im Inneren beendete Bismarck den seit 1862 schwelenden preußischen Verfassungskonflikt durch das Indemnitätsgesetz . Es billigte dem preußischen Landtag nachträglich das Budgetbewilligungsrecht, Bismarck dagegen Straflosigkeit für sein nicht verfassungskonformes Regierungshandeln zu. Die rechten Liberalen, die späteren Nationalliberalen , unterstützten die Vorlage des Gesetzes und arbeiteten eng mit Bismarck zusammen. Die linken Liberalen verblieben in der Opposition. Ebenso spalteten sich die Konservativen an der Frage, ob man Bismarck und seine Politik unterstützen sollte.

Preußens Politik gegenüber Österreich war nur möglich gewesen, weil Frankreich neutral blieb. Daher hatte Bismarck Napoleon III. mit vagen Versprechungen, Luxemburg eventuell Frankreich zu überlassen, dazu gebracht, diese Politik zu dulden. Nun sah sich Frankreich jedoch einem erstarkten Preußen gegenüber, das von den früheren territorialen Zusagen nichts mehr wissen wollte. Im Jahr 1870 eskalierte der Streit um die spanische Thronkandidatur des katholischen Hohenzollernprinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen , den Bismarck nutzte, um einen Krieg mit Frankreich zu provozieren. Nach der Veröffentlichung der sogenannten Emser Depesche durch Bismarck erklärte die französische Regierung Preußen den Krieg. Für die süddeutschen Staaten Bayern , Württemberg , Baden und das südlich der Mainlinie noch unabhängige Hessen-Darmstadt trat damit der Bündnisfall ein.

Nach dem raschen deutschen Sieg im Deutsch-Französischen Krieg und der darauf folgenden nationalen Begeisterung in ganz Deutschland sahen sich nun auch die süddeutschen Fürsten gedrängt, dem Norddeutschen Bund beizutreten. Daraufhin erfolgte die Gründung des Deutschen Reiches in der kleindeutschen Version, die schon von der Nationalversammlung 1848/49 als Einigungsmodell vorgesehen worden war. Die Reichsverfassung, die am 1. Januar 1871 in Kraft trat, übertrug das Bundespräsidium dem preußischen König. Im Rahmen einer Proklamation im Spiegelsaal von Versailles nahm Wilhelm I. am 18. Januar 1871, dem 170. Jahrestag der Königskrönung Friedrichs I., den Titel „ Deutscher Kaiser “ an. Daher wurde nicht der 1., sondern der 18. Januar später als offizieller Reichsgründungstag begangen.

Im Deutschen Kaiserreich (1871–1918)

Standarte des Königs (1871–1918)

Im Deutschen Kaiserreich (1871–1918) blieben deutsche und preußische Politik stets aufs engste miteinander verknüpft; denn der König von Preußen war zugleich Deutscher Kaiser und der preußische Ministerpräsident – bis auf die kurzen Amtszeiten von Botho zu Eulenburg und Albrecht von Roon – immer auchReichskanzler .

Zwischen 1871 und 1887 führte Bismarck in Preußen den sogenannten Kulturkampf , um den Einfluss des Katholizismus zurückzudrängen. Widerstände der katholischen Bevölkerungsteile und des Klerus, insbesondere im Rheinland und in den ehemals polnischen Gebieten, zwangen Bismarck aber dazu, die Auseinandersetzung ergebnislos zu beenden. [20] In den mehrheitlich von Polen bewohnten östlichen Landesteilen Preußens ging der Kulturkampf mit dem Versuch einer Germanisierungspolitik einher.

Auf Wilhelm I. folgte im März 1888 der bereits schwer kranke Friedrich III. , der nach einer Regierungszeit von nur 99 Tagen verstarb. Im Juni des „ Drei-Kaiser-Jahres “ bestieg Wilhelm II. den Thron. Er entließ 1890 Bismarck und bestimmte die Politik des Landes von da an weitgehend selbst. Dies änderte sich erst im Verlauf des Ersten Weltkriegs , als sowohl der Kaiser als auch die Reichsregierung die Richtlinienkompetenz weitgehend der Obersten Heeresleitung unter den Generälen Hindenburg und Ludendorff überließen. Die Siegermächte sahen im Kaiser jedoch einen der Hauptverantwortlichen für den Kriegsausbruch. In mehreren Antwortnoten auf das deutsche Waffenstillstandsgesuch vom Oktober 1918 drangen sie verklausuliert auf seine Abdankung. Wilhelm II. erwog zunächst, nur als Deutscher Kaiser, nicht aber als König von Preußen abzudanken. Aufgrund seines Zögerns verschärfte sich die revolutionäre Lage in Berlin. Um sie zu entschärfen, gab Reichskanzler Max von Baden am 9. November den Verzicht des Kaisers auf beide Kronen ohne dessen Zustimmung bekannt. Damit endete de facto die Monarchie in Preußen und Deutschland. Am 28. November dankte Wilhelm II. vom niederländischen Exil aus auch formell ab. Die preußische Königskrone befindet sich heute auf der Burg Hohenzollern bei Hechingen .

Freistaat Preußen in der Weimarer Republik (1918–1933)

Flagge des Freistaates Preußen
Preußen nach dem Ersten Weltkrieg (dunkelblau)
Otto Braun, der sozialdemokratische Ministerpräsident des Freistaates Preußen von 1921 bis 1932

Preußen wurde mit dem Ende des Kaiserreichs zum eigenständigen Freistaat innerhalb des Reichsverbands proklamiert und erhielt 1920 eine demokratische Verfassung.

Die im Versailler Vertrag festgelegten Gebietsabtretungen Deutschlands betrafen – bis auf das nach dem Deutsch-Französischen Krieg gebildete Reichsland Elsass-Lothringen und Teile der bayerischen Pfalz – ausschließlich preußisches Territorium: Eupen-Malmedy ging an Belgien, Nordschleswig an Dänemark, das Hultschiner Ländchen an die Tschechoslowakei. Große Teile der Gebiete von Westpreußen und Posen , die Preußen im Rahmen der Teilungen Polens erhalten hatte, sowie Ost- Oberschlesien gingen an Polen . Danzig wurde Freie Stadt unter Verwaltung des Völkerbunds und das Memelland kam unter Alliierte Verwaltung. Wie schon vor den polnischen Teilungen war Ostpreußen von den übrigen Landesteilen durch polnisches Gebiet getrennt. Vom Reichsgebiet aus war es per Schiff – mit dem Seedienst Ostpreußen –, auf dem Luftweg oder per Bahn durch den Polnischen Korridor erreichbar. Auch das nun für 15 Jahre vom Völkerbund verwaltete Saargebiet wurde überwiegend aus preußischen Gebietsteilen gebildet.

Einen preußischen Gebietszuwachs in der Zeit der Weimarer Republik stellt die Angliederung des Freistaats Waldeck dar. Dieser Kleinstaat hatte bereits 1868 durch einen Akzessionsvertrag einen Teil seiner Hoheitsrechte an Preußen verloren. Nach einer Volksabstimmung kam 1921 zunächst der Waldecker Kreis Pyrmont zur preußischen Provinz Hannover. Die Kündigung des Akzessionsvertrages durch Preußen fünf Jahre später führte zu großen Finanzproblemen im verbliebenen Teil Waldecks, der daraufhin im Jahr 1929 schließlich in die preußische Provinz Hessen-Nassau eingegliedert wurde.

Von 1919 bis 1932 regierten in Preußen Regierungen der Weimarer Koalition ( SPD , Zentrum und DDP ), 1921 bis 1925 um die DVP erweitert. Anders als in einigen anderen Ländern des Reichs, war die Mehrheit der demokratischen Parteien bei Wahlen in Preußen bis 1932 nicht gefährdet. Der von 1920 bis 1932 fast ununterbrochen regierende Ostpreuße Otto Braun , der bis heute als einer der fähigsten sozialdemokratischen Politiker der Weimarer Republik gilt, verwirklichte zusammen mit seinem Innenminister Carl Severing mehrere zukunftsweisende Reformen, die später für die Bundesrepublik beispielgebend waren. [21] Dazu gehörte das Konstruktive Misstrauensvotum , das die Abwahl des Ministerpräsidenten nur dann ermöglichte, wenn gleichzeitig ein neuer Ministerpräsident gewählt wurde. Auf diese Weise konnte die Preußische Landesregierung so lange im Amt bleiben, wie sich im Landtag keine positive Mehrheit bildete, also eine Mehrheit derjenigen Oppositionsparteien, die auch wirklich zusammenarbeiten wollten.

Auch die Landtagswahl vom 24. April 1932 brachte keine positive Mehrheit zustande, da die radikalen Parteien KPD und NSDAP zusammen mehr Mandate erhielten als alle übrigen Parteien zusammen. Weil im Parlament keine regierungsfähige Koalition zustande kam, blieb die Regierung Braun weiter geschäftsführend im Amt. Dies lieferte Reichskanzler Franz von Papen den Vorwand zum sogenannten „ Preußenschlag “. Mit diesem Staatsstreich setzte die Reichsregierung am 20. Juli 1932 per Verordnung die preußische Landesregierung unter dem Vorwand ab, sie habe die Kontrolle über die öffentliche Ordnung verloren (siehe auch: Altonaer Blutsonntag ). Vom Großteil des Staatsapparats begrüßt, übernahm von Papen als Reichskommissar selbst die Macht in Preußen, das bis dahin „zu einem gewissen Grad […] seiner Rolle als Bollwerk der Weimarer Demokratie gerecht werden“ konnte. [22] Die Absetzung der wichtigsten demokratisch gesinnten Landesregierung [23] erleichterte entscheidend die Machtübernahme Adolf Hitlers ein halbes Jahr später. Den Nationalsozialisten standen dadurch von Anfang an die Machtmittel der preußischen Regierung – vor allem der Polizeiapparat – zur Verfügung.

Ergebnisse der Landtagswahlen 1919–1933
Jahr 1919 1921 1924 1928 1932 1933
Partei % Sitze % Sitze % Sitze % Sitze % Sitze % Sitze
SPD 36,4 145 25,9 109 24,9 114 29,0 137 21,2 94 16,6 80
Zentrum 22,3 94 17,9 76 17,6 81 15,2 71 15,3 67 14,1 68
DDP/DStP 16,2 65 5,9 26 5,9 27 4,4 21 1,5 2 0,7 3
DNVP 11,2 48 18,0 76 23,7 109 17,4 82 6,9 31 8,9 43
USPD 7,4 24 6,4 27
DVP 5,7 23 14,0 59 9,8 45 8,5 40 1,5 7 1,0 3
DHP 0,5 2 2,4 11 1,4 6 1,0 4 0,3 1 0,2 2
SHBLD 0,4 1
KPD 7,5 31 9,6 44 11,9 56 12,3 57 13,2 63
WP 1,2 4 2,4 11 4,5 21
Polen 0,4 2 0,4 2
NSFP 2,5 11
NSDAP 1,8 6 36,3 162 43,2 211
CNBL 1,5 8
VRP 1,2 2
DVFP 1,1 2
CSVD 1,2 2 0,9 3
An 100 % fehlende Stimmen entfielen auf nicht im Parlament vertretene Gruppierungen.

Nationalsozialismus und Ende Preußens (1933–1947)

Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wurde Hermann Göring Reichskommissar für das preußische Innenministerium . Damit stand den Nationalsozialisten bei ihrer Machtübernahme die Exekutivgewalt der preußischen Landesregierung zur Verfügung. Wenige Wochen später, am 21. März 1933, fand der sogenannte Tag von Potsdam statt. Dabei wurde der am 5. März neugewählte Reichstag in Anwesenheit des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg symbolträchtig in der Potsdamer Garnisonkirche eröffnet, der Grabstätte der preußischen Könige. Die propagandistische Veranstaltung, in der Hitler und die NSDAP „die Vermählung des alten Preußen mit dem jungen Deutschland“ feierten, sollte preußisch-monarchistische und deutschnationale Kreise für den nationalsozialistischen Staat gewinnen und die Konservativen im Reichstag zur Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz bewegen, die zwei Tage später anstand.

Seit 1933 schuf die Reichsregierung durch Gleichschaltungsgesetze den nationalsozialistischen Einheitsstaat . Das Reichsstatthaltergesetz vom 7. April 1933 und das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 lösten die Länder zwar nicht formell auf, beraubten sie aber ihrer Eigenständigkeit. Alle Landesregierungen wurden der Kontrolle durch Reichsstatthalter unterstellt. Eine Ausnahme davon bildete Preußen, wo laut Gesetz der Reichskanzler selbst die „Rechte des Reichsstatthalters“ wahrnehmen sollte. Die Ausübung dieser Rechte übertrug Hitler aber bereits am 10. April 1933 per Erlass dem preußischen Ministerpräsidenten Göring. Parallel dazu gewannen die (Partei-) Gaue zunehmend an Bedeutung für die Umsetzung der nationalen Politik auf regionaler Ebene. Die Gauleiter wurden von Hitler in seiner Eigenschaft als Führer der NSDAP ernannt. In Preußen ging diese anti-föderalistische Politik noch weiter: Seit 1934 wurden nahezu alle seine Landes- mit den entsprechenden Reichsministerien zusammengelegt. Nur das preußische Finanzministerium, die Archivverwaltung und wenige andere Landesbehörden blieben bis 1945 eigenständig.

Die räumliche Ausdehnung Preußens veränderte sich zwischen 1933 und 1945 kaum. Im Zuge des Groß-Hamburg-Gesetzes fanden noch kleinere Gebietsveränderungen statt. Preußen wurde am 1. April 1937 unter anderem um die bis dahin Freie und Hansestadt Lübeck erweitert. Die im Zweiten Weltkrieg annektierten polnischen, vormals preußischen, Gebiete wurden überwiegend nicht in das angrenzende Preußen eingegliedert, sondern sogenannten Reichsgauen zugeteilt.

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Mit der anschließenden Besetzung des Sonderbereichs Mürwik am 23. Mai war auch die preußische Provinz Schleswig-Holstein gänzlich besetzt und die im Sonderbereich befindliche letzte Reichsregierung wurde verhaftet. Nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft war Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt und seine Ostgebiete jenseits der neu errichteten Oder-Neiße-Grenze Polen und der Sowjetunion eingegliedert. Damit hörte der Staat Preußen 1945 de facto auf zu bestehen. [24] De jure existierte er noch bis zu seiner formellen Auflösung durch das Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947. In ihm stellte der Alliierte Kontrollrat fest: [25]

„Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Geleitet von dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die weitere Wiederherstellung des politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grundlage zu sichern, erlässt der Kontrollrat das folgende Gesetz:

Artikel 1

Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden werden hiermit aufgelöst.“

Alliierter Kontrollrat am 25. Februar 1947

Schon vor Erlass dieses Gesetzes waren in der westlichen Besatzungszone auf bis dahin preußischem Gebiet flächendeckend Länder gebildet worden. Nach dem Kontrollratsbeschluss schritt die Auflösung Preußens auch in der sowjetischen Besatzungszone fort: Die bis dahin nur noch als Verwaltungseinheiten existierenden Provinzen Sachsen(-Anhalt) und Brandenburg wurden in Länder umgewandelt, und der Zusatz „Vorpommern“ wurde aus dem Namen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1947 entfernt, so dass im amtlichen Sprachgebrauch z. B. Greifswalder „Mecklenburger“ genannt wurden. Auf dieselbe Weise wurden Bewohner der vormals niederschlesischen Oberlausitz zu „Sachsen“. Zugleich galt in der SBZ und später in der DDR die Benutzung der Begriffe „Pommern“ und „Schlesien“ für die deutsch gebliebenen Teile dieser ehemaligen preußischen Provinzen offiziell als unerwünscht.

Rechtsnachfolger Preußens

Die Länder auf dem früheren Staatsgebiet des Freistaats Preußen sind in rechtlicher, insbesondere staats- und völkerrechtlicher Hinsicht Nachfolgestaaten Preußens. So ist zum Beispiel das Land Nordrhein-Westfalen an das Konkordat gebunden, das der Freistaat Preußen mit dem Heiligen Stuhl abgeschlossen hat. [26] [27]

Spuren Preußens in der Gegenwart

Trotz der politischen Auflösung des preußischen Staates im Jahre 1947 blieben viele Aspekte bis heute im Alltagsleben , in der Kultur oder im Sport und selbst in Namensbezeichnungen erhalten. In folgenden, beispielhaft aufgeführten Bereichen wird die noch heute prägende Stellung Preußens deutlich:

Bund

Länder

Kirchenverbände

Kultur und Bildung

Sport

Ortsnamen

Studentenverbindungen

Chilenische Streitkräfte

Chilenische Präsidentengarde (Grenadiere zu Pferd) in ihren seit 2011 erneut verwendeten klassischen preußischen Dragoneruniformen
 • Die Streitkräfte Chiles übernahmen zahlreiche preußische Militärtraditionen, nachdem sie nach dem Salpeterkrieg deutsche Militärberater ins Land geholt hatten. Der bedeutendste Reformer der chilenischen Armee war der sächsische Hauptmann Emil Körner , der die Militärmission seit 1885 leitete und ab 1900 bis zu seiner Pensionierung zehn Jahre lang als Oberbefehlshaber des chilenischen Heeres amtierte. Der Umbau der chilenischen Armee nach deutschem Vorbild wird „Prussianisierung“ ( span. : prusianización ) genannt. Zu den auffälligsten Zeichen gehören die 1903 eingeführte und bis heute gepflegte Uniformierung von Heer und Marine sehr eng nach preußischem Modell mit Pickelhaube und Krätzchen , das komplett übernommene preußische Exerzierreglement mit Stechschritt und Paradebusch sowie etliche ins Spanische übersetzte militärische Lieder und Märsche der Armeemarschsammlung . [31]

Wortschatz

 • Das Pigment Berliner Blau ist auch als Preußisch Blau bekannt.
 • Die englische Bezeichnung für die Fichte , spruce , wird auf das polnische z Prus („aus Preußen“) zurückgeführt.

Merkmale

Stammwappen der Hohenzollern

Besonderheiten des preußischen Staatswesens

Die Staatswerdung Preußens unterscheidet sich deutlich von der anderer europäischer Mächte wie Frankreich oder England. Das Königreich, das 1701 entstand, war kein Produkt einer gewachsenen Kultur oder Konsequenz der geschichtlichen Entwicklung eines Volkes. Da seine Gebiete weit verstreut lagen, fehlte ein weiterer wichtiger Anreiz für einen natürlichen Staatsbildungsprozess, nämlich die Organisation und Zusammenfassung ( Synergie ) geografisch zusammenhängender Gebiete. So war der preußische Staat ausschließlich Ausdruck des Machtwillens seiner Eliten. [32]

In anderen historisch gewachsenen Staaten, so eine These, passten sich diese den Bedürfnissen der Gesellschaft an. In Preußen dagegen, wo die Voraussetzungen für eine Staatswerdung vollkommen fehlten, habe der Staat die Gesellschaft nach seinen Bedürfnissen geformt. So entstand ein gut organisierter Verwaltungs- und Herrschaftsapparat, der durch seine Machtfülle und Organisationsfähigkeit seinen Nachbarn für einige Jahrhunderte überlegen war und damit den Erfolg dieses „Preußischen Staatsmodells “ begründete. Im Norddeutschen Bund (ab 1. Juli 1867) und dann im Deutschen Kaiserreich (ab 1. Januar 1871) wirkte die preußische Verwaltung in den Bundesstaat hinein. Die enge Verbindung der Reichsbehörden mit den preußischen führte umgekehrt aber auch zu einer „Verreichlichung“ Preußens. [33] Ernst Rudolf Huber resümiert:

„Die Entwicklung des Reichs zu einem wirklichen Staat hing entscheidend davon ab, daß es einen Beamtenkörper gewann, der nicht nur durch technische Tüchtigkeit, sondern durch die Fähigkeit zur politischen Integration des Reichs ausgezeichnet war. […] Im Dienst der in schneller Folge entstehenden zentralen Reichsämter […] entwickelte sich ein dem Reich unmittelbar eingefügter Beamtenkörper, der in seiner Pflichttreue und seinem Leistungsvermögen dem vielgerühmten preußischen Beamtentum gleichkam, an Aufgeschlossenheit für die Verwaltungsaufgaben und für Verfassungsprobleme der modernen Zeit das preußische Beamtentum aber noch übertraf.“

Die Bundesbeamten und dann die Reichsbeamten kamen vor allem aus dem preußischen Beamten- und Richterstand. Eigene Ausbildungsgänge für Bund bzw. Reich gab es noch nicht. Bei aller Treue zum Reich und zum Kaiser, so Huber, habe es ein kritisches Bewusstsein gegeben. [34]

Protestantischer Liberalismus

Seit der Reformation hatte Preußen eine überwiegend evangelische Bevölkerung. Im Vergleich zu stärker vom Katholizismus geprägten Nachbarstaaten galt Preußen in Fragen der Religionsausübung als verhältnismäßig ‚liberal'. Letzteres traf insbesondere auf die Regierungszeiten Friedrich Wilhelms I. , welcher die Salzburger Exulanten , protestantische Glaubensflüchtlinge, in Preußen ansiedelte, und Friedrichs des Großen zu, der die Auffassung vertrat, jeder Bürger sollte die Möglichkeit haben, „nach seiner eigenen Fasson selig zu werden“. In Nachbarstaaten verfolgte religiöse Minderheiten suchten in Preußen Schutz, andere Minderheiten blieben hier unbehelligt. Während der Volkszählung am Ende des Jahres 1840 wurden in Preußen 194.558 Juden [35] gezählt. [36]

„Preußischer Geist“

Das preußische Staatsmodell stützte sich auf eine besondere Form der Ethik, die gemeinhin als preußischer Geist zusammengefasst wird und in die Legendenbildung eingegangen ist. [37] So verbindet man mit Preußen auf der einen Seite die Stereotype der von protestantischen Werten geprägten preußischen Tugenden wie beispielsweise Zuverlässigkeit , Sparsamkeit , Bescheidenheit , Ehrlichkeit , Fleiß und Toleranz . Das gegenteilige Stereotyp verweist auf Militarismus , Autoritarismus , aggressiven Imperialismus und auf eine grundsätzlich demokratiefeindliche und reaktionäre Politik. Dabei hat Preußen weniger Kriege geführt als etwa Frankreich und England. [38] Das von preußischen Historikern im 19. Jahrhundert geschaffene deterministische Geschichtsbild , Preußen habe eine historische Mission in Deutschland und der Welt, wurde bereits im 19. Jahrhundert als Borussianismus verurteilt.

Christopher Clark stellt für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts fest, dass in England und Wales jährlich etwa sechzehnmal so viele Menschen hingerichtet wurden wie im vergleichbar großen Preußen. Wurde in Preußen die Todesstrafe fast nur gegen Mörder verhängt, so gab es diese Strafe in England auch für zum Teil geringfügige Eigentumsdelikte. „Die Briten tolerierten staatliche Gewalt in einem Maße, wie sie in Preußen undenkbar gewesen wäre.“ Das Elend der Armen in Preußen in den 1840er-Jahren bleibe auch zurück hinter der irischen Hungerkatastrophe unter britischer Herrschaft. „Wären die Polen in Preußen von einer vergleichbaren Hungersnot dahingerafft worden, würden wir darin heute vielleicht Vorboten der Naziherrschaft nach 1939 sehen.“ [39]

Das heutige Bild Preußens in der Geschichtswissenschaft ist weitaus differenzierter als beide Stereotype, deren letzteres aber, wie nachfolgend gezeigt, als Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland als notwendig erscheint; es wird auf die Vielschichtigkeit und lange historische Entwicklung dieses Staates verwiesen.

„[Preußen und der Nationalsozialismus stehen] in einem absoluten Gegensatz. Preußen steht für die Hoheit des Staats, für die Idee, dass der Staat die gesamten Interessen der Zivilgesellschaft in sich aufnimmt. Für die Nazis war das unvorstellbar, sie wollten ein völkisches Gebilde an die Stelle des Staats setzen. […] Die Sonderweg -These war fruchtbar, weil sich die klügsten Geister damit auseinandergesetzt haben. Und sie erfüllte einen volkspädagogischen Zweck, denn sie ermöglichte es, verschiedene Problemkomplexe wie Militarismus, Gehorsamskult, Autoritätsgläubigkeit über den Begriff Preußen zusammen mit dem Nationalsozialismus in einen Topf zu werfen. Das hat die Entstehung einer liberalen Bundesrepublik erleichtert. Aber jetzt ist es Zeit, andere Fragen zu stellen und Raum zu schaffen für neue Sichtweisen.“

Christopher Clark : Der-Spiegel -Interview am 21. August 2007 [40]

Staatssymbole

Die Landesfarben Preußens, Schwarz und Weiß, sind schon im Stammwappen der Hohenzollern enthalten. Das Wappentier Preußens ist der schwarze Preußische Adler . Der Wappenspruch lautet seit der Reformation Suum cuique – „ Jedem das Seine “. [41] Das Preußenlied galt zeitweilig als inoffizielle Nationalhymne Preußens.

Siehe auch

Portal: Preußen – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Preußen

Quelleneditionen und ältere Darstellungen

 • Acta Borussica.
 • Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preußischen Staates. (Leopold v. Ledebur, Hrsg.). Erster Band, Mittler, Berlin/Posen/Bromberg 1830, 390 Seiten .
 • Alexander Miruss: Übersichtliche Darstellung des Preußischen Staats-Rechts nebst einer kurzen Entwicklungs-Geschichte der Preußischen Monarchie. Herbig, Berlin 1833 ( Digitalisat )
 • Theodor Hirsch , Friedrich August Voßberg : Caspar Weinreich's Danziger Chronik. Ein Beitrag zur Geschichte Danzigs, der Lande Preussen und Polen, des Hansabundes und der nordischen Reiche . Berlin 1855 ( E-Kopie ).
 • Albert Ludwig Ewald : Die Eroberung Preußens durch die Deutschen (vier Bände; 1872 bis 1886)
  • Band 1: Berufung und Gründung . Halle 1872 ( books.google.de )
  • Band 2: Die erste Erhebung der Preußen und die Kämpfe mit Swantopolk . Halle 1875 ( books.google.de )
  • Band 3: Die Eroberung des Samlandes, des östlichen Natangens, östlichen Bartens und Galindens . Halle 1884 (Nachdruck, eingeschränkte Vorschau ).
  • Band 4: Die große Erhebung der Preußen und die Eroberung der östlichen Landschaften. Mit einer Orientierungskarte . Halle 1886.
 • Max Toeppen : Historisch-komparative Geographie von Preußen. Gotha 1858, 398 Seiten .
 • Scriptores rerum Prussicarum – Die Geschichtsquellen der preußischen Vorzeit. (Theodor Hirsch, Max Toeppen und Ernst Strehlke, Hrsg.), mit deutschsprachigen Anmerkungen, fünf Bände (1861–1874), Band 1 , Band 2 , Bend 3 .
 • Die preußische Landesgesetzgebung – Sammlung von Textausgaben. ( Max Apt , Hrsg.). Buchhandlung des Waisenhauses, Halle/S. u. Berlin 1933–1935. Etwa 14 Bände (mit Nachträgen).

Literatur

 • Hans Bentzien : Unterm roten und schwarzen Adler. Geschichte Brandenburg-Preußens für jedermann . Verlag Volk & Welt, Berlin 1992, ISBN 978-3-353-00897-8 .
 • Dirk Blasius (Hrsg.): Preußen in der deutschen Geschichte . Verlagsgruppe Athenäum, Hain, Scriptor, Hanstein, Königstein/Taunus 1980, ISBN 3-445-02062-0 .
 • Otto Büsch (Hrsg.): Handbuch der preußischen Geschichte , hrsg. im Auftrag der Historischen Kommission zu Berlin:
  • Band 1: Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Das 17. und 18. Jahrhundert und große Themen der Geschichte Preußens. Walter de Gruyter, Berlin / New York 2009, ISBN 978-3-11-014091-0 .
  • Band 2: Otto Büsch (Hrsg.): Das 19. Jahrhundert und große Themen der Geschichte Preußens. Walter de Gruyter, Berlin/ New York 1992, ISBN 3-11-008322-1 .
  • Band 3: Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Vom Kaiserreich zum 20. Jahrhundert und große Themen der Geschichte Preußens. Berlin / New York 2000, ISBN 3-11-014092-6 .
 • Christopher Clark : Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947 . bpb 2007, ISBN 978-3-89331-786-8 .
 • Felix Eberty : Geschichte des preußischen Staats. 7 Bände. Breslau 1867–1873.
 • Heinrich Gerlach : Nur der Name blieb. Glanz und Untergang der alten Preußen. Econ, Düsseldorf/Wien 1978, ISBN 3-430-13183-9 .
 • Oswald Hauser (Hrsg.): Preußen, Europa und das Reich (= Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Band 7). Böhlau, Köln/Wien 1987, ISBN 3-412-05186-1 .
 • Gerd Heinrich : Geschichte Preußens. Staat und Dynastie. Propyläen, Frankfurt ua 1981, ISBN 3-549-07620-7 .
 • Klaus Herdepe : Die Preußische Verfassungsfrage 1848 . ars et unitas, Neuried 2003 (Deutsche Universitätsedition, Band 22), ISBN 3-936117-22-5 .
 • Otto Hintze : Die Hohenzollern und ihr Werk – Fünfhundert Jahre vaterländischer Geschichte (1415–1915). Verlag Paul Parey, Berlin 1915. (Reprint der Originalausgabe: Hamburg/Berlin 1987, ISBN 3-490-33515-5 )
 • Reinhart Koselleck : Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848 . Klett-Cotta, Stuttgart 1987, ISBN 3-608-95483-X .
 • Wolfgang Neugebauer: Die Geschichte Preußens. Von den Anfängen bis 1947 . Piper, München 2006, ISBN 3-492-24355-X .
 • Uwe A. Oster: Preußen. Geschichte eines Königreichs . Piper, München 2010, ISBN 978-3-492-05191-0 .
 • Preußen. Versuch einer Bilanz . Fünfbändiger Katalog zur gleichnamigen Ausstellung der Berliner Festspiele vom 15. August – 15. November 1981 im Gropius-Bau in Berlin, Rowohlt, Reinbek 1981.
  • Band 1 Preußen. Versuch einer Bilanz . Hrsg. von Gottfried Korff. 1981, ISBN 3-499-34001-1 .
  • Band 2 Preußen. Beiträge zu einer politischen Kultur . Hrsg. von Manfred Schlenke. 1981, ISBN 3-499-34002-X .
  • Band 3 Preußen. Zur Sozialgeschichte eines Staates . Bearb. von Peter Brandt. 1981, ISBN 3-499-34003-8 .
  • Band 4 Preußen. Dein Spree-Athen. Beiträge zu Literatur, Theater und Musik in Berlin . Hrsg. von Hellmut Kühn. 1981, ISBN 3-499-34004-6 .
  • Band 5 Preußen im Film. Eine Retrospektive der Stiftung Deutsche Kinemathek . Hrsg. von Axel Marquardt und Heinz Rathsack. 1981, ISBN 3-499-34005-4 .
 • Julius H. Schoeps : Preußen, Geschichte eines Mythos . 2. erw. Auflage, Bebra Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-89809-030-2 .
 • Eberhard Straub : Eine kleine Geschichte Preußens . Siedler, Berlin 2001, ISBN 3-88680-723-1 .
 • Wolfgang Wippermann : Preußen. Kleine Geschichte eines großen Mythos . Herder, Freiburg im Breisgau 2011, ISBN 978-3-451-30475-0 .

Weblinks

Commons : Preußen – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Preußen – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Preußen – Zitate
Wikisource: Preußen – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Hans-Joachim Schoeps: Preußen. Geschichte eines Staates. Berlin 1992, S. 13 f.
 2. Janusz Małłek: Die Ständerepräsentation im Deutschordensstaat (1466–1525) und im Herzogtum Preußen (1525–1566/68). In: Hartmut Boockmann: Die Anfänge der ständischen Vertretungen in Preußen und seinen Nachbarländern . Verlag Oldenbourg, München 1992, ISBN 3-486-55840-4 , S. 101.
 3. Oswald Hauser : Das geistige Preußen . Kiel 1985
 4. Christopher Clark : Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947 . DVA, München 2007, S. 105
 5. Hugo Rachel: Der Merkantilismus in Brandenburg-Preußen. In: Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Moderne Preußische Geschichte. Band 2, S. 951 ff.
 6. Auswirkungen beschreibt Klaus Schwieger: Militär und Bürgertum. Zur gesellschaftlichen Prägkraft des preußischen Militärsystems im 18. Jahrhundert. In: Dirk Blasius (Hrsg.): Preußen in der deutschen Geschichte. Königstein/Ts. 1980, S. 179 ff.
 7. Christopher Clark : Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007, ISBN 978-3-421-05392-3 , S. 186.
 8. Klaus Zernack: Friedrich, Rußland und Polen. In: Wilhelm Treue (Hrsg.): Preußens großer König. Freiburg/Würzburg, 1986, S. 197 ff.
 9. Horst Möller : Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763–1815. Siedler, Berlin 1989, bes. Kap. I Vom österreichisch-preußischen Dualismus zur revolutionären Herausforderung. S. 13–64.
 10. Christopher Clark : Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007, ISBN 978-3-421-05392-3 , S. 333.
 11. Georg Kotowski: Wilhelm von Humboldt und die deutsche Universität. In: Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Moderne Preußische Geschichte. Band 3, S. 1346 ff.
 12. Gordon A. Craig: Stein, Scharnhorst und die Preußischen Reformen. In: Ders.: Die preußisch-deutsche Armee 1640–1945. Staat im Staate. Düsseldorf 1960, S. 56–72.
 13. Zur historischen Perspektive noch in der Kaiserzeit siehe Otto Hintze : Das monarchische Prinzip und die konstitutionelle Verfassung (Erstpublikation 1911). In: Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Moderne Preußische Geschichte. Band 2, S. 731 ff.
 14. Siegfried Schindelmeiser: Die Albertina und ihre Studenten 1544 bis WS 1850/51. Band 1 der zweibändigen Neuausgabe, München 2010, ISBN 978-3-00-028704-6 .
 15. Vgl. Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und starker Staat . Beck, München 1998, Kapitel III Restauration und Vormärz 1815–1848 , S. 272–402, bes. auch den Abschnitt Preußen. S. 331 ff.
 16. Richard H. Tilly: Die politische Ökonomie der Finanzpolitik und die Industrialisierung Preußens, 1815–1866. In: Dirk Blasius (Hrsg.): Preußen in der deutschen Geschichte. Königstein/Ts. 1980, S. 203 ff.
 17. William Otto Henderson: Prussia and the Founding of the German Zollverein. In: Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Moderne Preußische Geschichte. Band 2, S. 1088 ff.
 18. Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band II: Der Kampf um Einheit und Freiheit 1830 bis 1850. 3. Auflage, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart ua 1988, S. 924/925.
 19. Jürgen Angelow: Der Deutsche Bund. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003, S. 96–98.
 20. Georg Franz-Willing: Der große Konflikt: Kulturkampf in Preußen. In: Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Moderne Preußische Geschichte. Band 3, S. 1395 ff.
 21. Hajo Holborn : Prussia and the Weimar Republik. In: Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): Moderne Preußische Geschichte. Band 3, S. 1593 ff.
 22. Christopher Clark : Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007, ISBN 978-3-421-05392-3 , S. 730.
 23. Hagen Schulze: Preußen als Stabilitätsfaktor der deutschen Republik. In: Dirk Blasius (Hrsg.): Preußen in der deutschen Geschichte. Königstein/Ts. 1980, S. 311 ff.
 24. Die verschiedenen Transformations- und Auflösungsetappen des alten Preußens zwischen 1871 und 1947 schildert Golo Mann : Das Ende Preußens. In: Hans-Joachim Netzer (Hrsg.): Preußen. Portrait einer politischen Kultur. München 1968, S. 135–165. Siehe dazu auch aus anderer Perspektive Andreas Lawaty : Das Ende Preußens in polnischer Sicht: Zur Kontinuität negativer Wirkungen der preußischen Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen . de Gruyter, Berlin 1986, ISBN 3-11-009936-5 .
 25. Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947
 26. Auflösung des Staates Preußen ( Memento vom 15. August 2011 im Internet Archive ) (PDF)
 27. BGH, Urteil vom 31. Januar 1955, Az. II ZR 234/53, Volltext .
 28. Die Geschichte von Schloss Bellevue , Webseite im Portal bundespraesident.de (2013), abgerufen am 6. Dezember 2013.
 29. Präsentiermarsch Friedrich Wilhelms III. auf YouTube , abgerufen am 12. November 2010.
 30. Markus Reiners: Verwaltungsstrukturreformen in den deutschen Bundesländern. Radikale Reformen auf der Ebene der staatlichen Mittelinstanz . VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-15774-0 , S. 162 ( online )
 31. Stefan Rinke: Eine Pickelhaube macht noch keinen Preußen. Preußisch-deutsche Militärberater, Militärethos und Modernisierung in Chile. 1886–1973. In: Sandra Carreras, Günther Maihold (Hrsg.): Preußen und Lateinamerika. Im Spannungsfeld von Kommerz, Macht und Kultur. Münster 2004, S. 259–283.
 32. PreußenJahrBuch – Ein Almanach . MD Berlin, Berlin 2000, S. 36.
 33. Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band IV: Struktur und Krisen des Kaiserreiches . Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [ua] 1969, S. 129.
 34. Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich . 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart [ua] 1988, S. 966/967.
 35. Vgl. auch Roland Klemig, Konrad Zwingmann: Juden in Preußen. Eine Chronik in Bildern. Hrsg. von Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Bildarchiv). Harenberg, Dortmund (= Die bibliophilen Taschenbücher. Band 259–260).
 36. Allgemeine Zeitung des Judentums , VI. Jahrgang, Nr. 25, Leipzig, 18. Juni 1842, S. 362 .
 37. PreußenJahrBuch – Ein Almanach . MD Berlin, Berlin 2000, S. 38.
 38. Herfried Münkler : dradio.de
 39. Christopher Clark : Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. BpB, Bonn 2007, S. 534.
 40. Ein Bollwerk der Demokratie . In: Der Spiegel . Nr.   33 , 2007 (online ).
 41. Einen ersten Überblick bietet Wolfgang Neugebauer: Die Geschichte Preußens. 2. Auflage, München 2006. Ausführlicher: Christopher Clark : Preußen. München 2007, und Hans-Joachim Schoeps : Preußen. Frankfurt am Main / Berlin 1992. Auf diese drei Darstellungen wird in diesem Artikel grundsätzlich Bezug genommen.