psykologi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Psykologi (græsk-latinsk psykologia , 'sjælens lære') er en empirisk videnskab . Formålet er at beskrive og forklare menneskelig erfaring og adfærd , deres udvikling i løbet af livet og alle de interne og eksterne årsager og tilstande, der er relevante for dem.

Det tyske ord psykologi har eksisteret siden 1700 -tallet. [1] Udtrykket attesteres første gang i 1575 af Johann Thomas Freiius og har siden begyndelsen af ​​1800 -tallet tilhørt både teknisk og fælles sprog. Sprogligt er det sammensat af antikke græske ψυχή psȳchḗ, åndedrag, ånde, liv, livskraft, sjæl , sind, sjæl 'og λογία Logia , undervisning noget videnskaben om noget'. [2]

klassifikation

Som videnskab er psykologi tværfagligt: ​​den kan ikke helt tildeles naturvidenskab , samfundsvidenskab eller humaniora alene. En antropologi i vid forstand og statistikmetoderne danner dens grundlag. En klassificering fra det angelsaksiske område opdeler psykologi i betydningen adfærdsvidenskab i adfærdsvidenskab , kognitiv videnskab og neurovidenskab . Da der efter nogle's mening ikke alle psykologiske fænomener kan fanges ved hjælp af rent videnskabeligt-empirisk forskning, bør der også henvises til betydningen af humanistisk psykologi . Med eksperimentel psykologi er der etableret en gren af ​​psykologisk forskning, der bruger eksperimenter som en videnskabelig metode på tværs af alle områder.

Udover akademisk psykologi findes der også hverdagspsykologi . Det er lejlighedsvis emnet for den akademiske disciplin, der diskuteres her. [3] Den brugte oprindeligt akademisk-psykologiske begreber og udtryk, der er strømmet ind i dagligdags sprog, og henviser gerne til såkaldt " sund fornuft ". Dens resultater opfylder ikke de videnskabelige krav, for eksempel med hensyn til deres objektivitet , pålidelighed og validitet . [4]

Psykologer er mennesker, hvis stillingsbeskrivelse er kendetegnet ved anvendelse af psykologisk viden, og hvis betegnelse i Tyskland kræver en universitetsgrad med hovedfag i psykologi.

Oprindelse og historie

Psykologi blev grundlagt som en uafhængig akademisk disciplin i slutningen af ​​1800 -tallet i de daværende videnskabelige centre i Tyskland som Leipzig og Königsberg .

I Leipzig grundlagde Wilhelm Wundt Institute for Experimental Psychology sammen med Gustav Theodor Fechner i 1879 (oprindeligt som et privat institut). Inden for kort tid samlede en gruppe engagerede unge forskere sig omkring disse to, herunder Emil Kraepelin , Hugo Münsterberg , Granville Stanley Hall og James McKeen Cattell . I 1883 blev instituttet et officielt universitetsinstitut.

Især Johann Friedrich Herbart , fra 1809 efterfølger til Immanuel Kant i sin Königsberg -stol , forsøgte med talrige publikationer at undervise i sin egen psykologi . Dette er ikke så almindeligt, fordi Herbart primært anses for at være grundlæggeren af ​​videnskabelig pædagogik . Ikke desto mindre bør Herbarts betydning for begge discipliner ikke undervurderes. Udover Herbart bør Friedrich Beneke også nævnes som en af ​​de mennesker, der banede vejen for eksperimentel psykologi. Beneke var en af ​​de første tyske filosoffer, der var overbevist om en empirisk tilgang til psykologi. Benekes overbevisning fik ham i første omgang i problemer, og han mistede sit job ved universitetet i Berlin. Først efter hans død blev hans videnskabelige tilgang anerkendt og fortsat med begrundelsen for eksperimentel psykologi. [5]

Sigmund Freud brugte først udtrykket psykoanalyse i 1896. Psykoanalyse er nu en psykoterapeutisk metode til behandling af psykiske sygdomme.

Dyrepsykologi (i dag: adfærdsforskning ) blev adskilt fra psykologi som et selvstændigt emne under Konrad Lorenz i begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Det var også stort set baseret på den tidligere formand for Kant.

Positionering

I modsætning til dets image og offentlige forståelse er psykologien, der praktiseres og undervises i akademiske institutioner, en strengt empirisk videnskab. Som en empirisk videnskab om erfaring og adfærd er det op til psykologien at empirisk teste teorier og modeller afledt af dem, hypoteser , antagelser til besvarelse af et specifikt spørgsmål osv. Ved hjælp af egnede videnskabelige metoder. Metoden er overvejende videnskabelig, derfor kvantitativ, i forbindelse med eksperimentelle eller kvasi-eksperimentelle procedurer. Derfor er matematik , især beskrivende statistik , stokastik - her især induktiv statistik og statistiske testprocedurer - og i stigende grad tilgange fra systemteori - især matematiske systemanalyser - vigtige værktøjer for psykologer.

Som empirisk menneskelige videnskab , psykologi adskiller sig fra beslægtede forskningsområder i andre fag, hvoraf nogle, der inkorporerer deres egne ”psykologier”, såsom filosofi , sociologi , pædagogik , antropologi , etnologi , statskundskab , økonomi , almen lingvistik , medicin [6] og tandlæge [7] eller biologi , gennem en videnskabeligt-eksperimentel orientering: Mentale processer, konkrete adfærdsmekanismer samt interaktioner mellem mentale processer og menneskelig adfærd beskrives og forklares, med overlapninger til tværfaglighed er mulig. Denne afgrænsning kan læses som en udvidet definition af psykologi.

Med hensyn til metodologi er der nu tilgange fra naturvidenskaberne såvel som dem fra de empiriske samfundsvidenskaber . Et fokus svinger afhængigt af orienteringen af ​​en psykologisk afdeling. Kvantitative metoder er her dominerende, selvom kvalitative metoder også hører til repertoiret, for eksempel funderet teori eller indholdsanalyse . Skelnen mellem kvalitativ og kvantitativ social forskning er ikke altid klar: Psykologi skelner snarere mellem primært videnskabelige og primært socialvidenskabelige metodiske tilgange, som meget ofte indeholder kvalitative aspekter ud over de kvantitative på en bestemt måde. En sondring mellem naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige tilgange er ikke altid klart mulig.

Især i tilfælde af matematisk og statistisk modellering, som det ellers er tilfældet i kvantitative psykologiske arbejdsmetoder, er proceduren ikke nødvendigvis deduktiv .

Lidt vides, at der inden for psykologi, ligesom i andre naturvidenskaber og medicin, udføres dyreforsøg , både i forbindelse med grundlæggende psykologisk forskning , primært generelt og biopsykologi , og for eksempel inden for klinisk psykologi . Allerede i 1920'erne, hovedsageligt i forbindelse med læringsforskning, blev de en grundlæggende del af aggression- , stress- og angstforskning og senere også af depressionsforskning og opfattelsesforskning . Især til neuropsykologiske problemstillinger blev de brugt mere intensivt, især i form af læsionsforsøg. I dag bruges de hovedsageligt inden for forskning om psykoneuroendokrinologi og immunologi, miljøpsykologi , ernæringspsykologi og for eksempel også i forskning i selvskadende adfærd , men frem for alt inden for afhængighedsforskning . Psykologiske dyreforsøg er også underlagt strenge etiske standarder verden over.

Hvilken moderne psykologi ikke er

Opfattelsen af ​​psykologi som en videnskabelig disciplin er underlagt en historisk forandringsproces, der altid ligger i spændingsfeltet mellem humaniora og naturvidenskab. En rent "humanistisk" psykologi kan bedst udledes af tysk filosofi som " forståelsespsykologi " ( Wilhelm Dilthey ). Ifølge den moderne opfattelse er psykologi kun en " human science ", i hvert fald i forhold til den engelske betydning af humaniora , da den omhandler mennesker, mere præcist med de udvalgte aspekter af menneskelig eksistens, netop den erfaring og adfærd, der skal være observeret.

Det skal ikke overses, at psykologi langt ind i 1800-tallet var en del af filosofien, og som " spekulativ " eller "rationel", dvs. ikke-empirisk, blev psykologi for det meste tildelt metafysik . Den tyske oplysningsfilosof Christian Wolff modsatte sig allerede denne "rationelle" psykologi med en "empirisk", men mente med det en introspektiv psykologi, det er ifølge nutidens sprogbrug ikke empirisk psykologi. [8] Selvom introspektion oprindeligt var en anerkendt metode i de tidlige psykologiske eksperimenter og først senere stort set forsvandt fra psykologiens repertoire på grund af anerkendte metodologiske problemer og bedre indirekte observationsmetoder - især gennem Würzburg -skolens Gestalt -psykologi . I modsætning til udtrykkene sjæl eller ånd som synonymer for psyke , er de ikke genstand for nutidens psykologi i metafysisk eller teologisk forstand. Da det blev grundlagt i 1800 -tallet, blev metafysiske elementer eksplicit udelukket, men deres emner - naturligvis med begrænsning til områder, der også kunne undersøges i den valgte metodiske tilgang - i en kombination af dengang nye metoder til biologi og fysik, og senere også moderne inferentiel statistik.

Udviklingen af ​​psykologi som en separat akademisk disciplin går hånd i hånd med en grundigt kompromisløsning af metodiske problemer, der længe har været hårdt debatteret inden for filosofi, såsom af Immanuel Kant . Dette blev muliggjort af nye fund inden for eksperimentel fysik og innovationer især inden for biologi, mere præcist: 1800 -tallets sensoriske fysiologi. Som følge heraf er psykologien begrænset i sin funktionsmåde såvel som i dens påstand ( psykologi er ikke en universel videnskab om "menneskesjælen" eller "det menneskelige" ); En reduktionisme primært lånt fra fysik og især fra biologi er derfor også afgørende. Uden for denne procedure forbliver de metodologiske problemer, så selv ifølge størstedelen af ​​de erkendelsesteoretiske synspunkter, der er gældende i dag, er psykologi som en separat videnskabelig disciplin kun mulig under disse præmisser, især analog med naturvidenskaberne.

I denne henseende forbliver områder med mere "spekulative" eller "metafysiske" "psykologiske tilgange" eller sjælens lære, for eksempel indlejret i filosofi og teologi, delvis også i kulturstudier og lejlighedsvis i sociologi, stort set uafhængige af akademisk psykologi.

Psykologi må heller ikke forveksles med sindets filosofi , især med hensyn til præsentationen af ​​dens historie . Ifølge en anden populær misforståelse handler psykologi primært om uordenlig adfærd og "psykiske problemer". Faktisk repræsenterer klinisk psykologi kun et underområde inden for anvendt psykologi .

Forhold til tilstødende emner

Psykologi forveksles ofte eller sidestilles med psykoterapi , psykiatri , psykosomatik og psykoanalyse . Disse er fejlagtige synspunkter.

psykoterapi

Psykoterapi er den professionelle behandling af psykiske sygdomme ved hjælp af psykologiske midler. [9] For at få lov til at arbejde som psykoterapeut i Tyskland kræves licens til at praktisere medicin . Ud over en relevant akademisk universitetsgrad i psykologi eller medicin (i sidstnævnte tilfælde med licens til at praktisere medicin) kræver dette også en tilsvarende, lovligt reguleret videreuddannelse. Selvom emnet klinisk psykologi er afsluttet, må psykologer uden den nødvendige licens til at praktisere medicin derfor ikke arbejde som psykoterapeuter. I Tyskland skal der skelnes mellem en (ren) psykolog og en psykologisk psykoterapeut eller mellem en (ren) læge og en medicinsk psykoterapeut . Der er flere måder, hvorpå læger kan kvalificere sig som psykoterapeut. Derudover er der jobbeskrivelsen for en børn- og ungdomspsykoterapeut . Under visse betingelser får naturopater også lov til at dyrke psykoterapi .

Psykoanalyse

I de fleste tilfælde er en psykoanalytiker en psykolog eller læge, der har afsluttet efteruddannelse i psykoanalyse efter endt studium. Psykoanalyse er en del af dybdepsykologi og blev grundlagt af Sigmund Freud . Det specifikke ved psykoanalysen er dens fokus på at udforske det ubevidste . Psykoanalytiske begreber spiller en rolle i udviklingspsykologi , pædagogisk psykologi , klinisk psykologi , socialpsykologi samt i differential- og personlighedspsykologi . I international psykoterapi repræsenterer psykoanalyse i mange modificerede former ikke individuelle, men snarere forskellige behandlingsmetoder for psykiske lidelser . Samtidig er psykoanalyse ikke kun en behandlingsmetode for psykoterapi, men også en model for mennesket i forstand af heuristik gennem induktion .

Psykoanalyse ifølge Sigmund Freud og teorierne om andre repræsentanter for dybdepsykologi som Carl Gustav Jung eller Alfred Adler spiller en sekundær rolle i nutidens psykologi på de fleste tyske universiteter humanistiske fakulteter) og kritiseres ofte med hensyn til videnskabshistorien pga. induktionsproblem . Efter Anden Verdenskrig, dybde kortvarigt psykologiske tilgange avancerede til at blive en forskning paradigme inden for psykologi. Især inden for områderne motivation og kognition har der været forsøg på at tage dybdepsykologiske antagelser i betragtning i modelleringen. Ifølge de herskende epistemologiske ideer kunne nogle integreres og differentieres yderligere i yderligere modeller, og nogle kunne forklares anderledes eller i det mindste mere sparsomt (se Ockhams barbermaskine ). Som regel er denne tilgang imidlertid meget langt væk fra psykoanalysens teoretiske og praktiske begreber.

Psykoanalyse afvises ofte som uvidenskabelig, f.eks. B. af Karl Popper , der klassificerede det som pseudovidenskab . Ikke desto mindre er der nu indsats fra psykoanalysens side for at imødekomme kravet om videnskabelig verificerbarhed. Dette blev særlig tydeligt i Tyskland gennem omdannelsen af Sigmund Freud Institute Frankfurt til en ren forskningsfacilitet, grundlæggelsen af International Psychoanalytic University Berlin , samt gennem adskillige publikationer fra International Psychoanalytic Association , the German Psychoanalytic Society , the German Psychoanalytic Foreningen og det tyske samfund for psykoanalyse, psykoterapi, psykosomatik og dybdepsykologi .

Lægen Otto F. Kernberg , i øjeblikket sandsynligvis den vigtigste fortaler for objektforholdsteori , offentliggjorde for eksempel om integration af viden og ideer fra forskellige neurovidenskabelige discipliner med psykoanalytiske forklaringsmodeller. Også fra et epistemologisk synspunkt modtages Poppers kritisk-rationalistiske synspunkt ikke uden modsigelse. [10] Ikke desto mindre blev og kritiseres psykoanalysen fra både psykologi og filosofi; esp. Grünbaum (1988) fremlagde en moderne kritik af psykoanalysen, som er grundlæggende set fra et epistemologisk synspunkt. [11]

Videnskabelige paradigmer

Inden for psykologien er der mange fundamentalt forskellige tilgange ( paradigmer ) og behandlingsmetoder baseret på dem. De vigtigste er

 • adfærdsmæssigt paradigme,
 • informationsbehandlingsparadigmet
 • det psykoanalytisk- psykodynamiske paradigme
 • det fænomenologisk-humanistiske paradigme,
 • ejendommens paradigme,
 • det dynamisk-interaktionistiske paradigme og
 • det sociobiologiske paradigme og evolutionære psykologi .

Disse paradigmer er ikke underdiscipliner i psykologi (såsom generel psykologi ), men hver er et teoretisk begreb for de forskellige underdiscipliner og forskningsprogrammer inden for psykologi. Disse tilgange, der adskiller sig i deres grundlæggende antagelser og metodik, nævnes normalt ikke eksplicit, men danner et meget vigtigt grundlag for den (korrekte) forståelse af psykologi, dens teorier og frem for alt de psykologiske forskningsresultater. I dag, inden for et psykologisk emne (en disciplin), er forskellige paradigmer normalt lige vigtige (f.eks. I aktuel forskning om personlighedspsykologi, informationsbehandlingsparadigmet, ejendomsparadigmet og det dynamisk-interaktionistiske paradigme). Denne kompleksitet af psykologi bør tages i betragtning især med hensyn til de enkelte discipliner: Inden for en disciplin er der altid forskellige tilgange, hvorunder et fagområde skal overvejes, eller en høj metodisk fleksibilitet, hvorunder et spørgsmål kan besvares videnskabeligt og metodisk i den bedst mulige måde kan være.

Opgave til de forskellige fakulteter

Forbindelsen mellem en psykologisk afdeling og et fakultet (normalt naturligt, socialt eller filosofisk) siger ikke altid noget om dets orientering (mere naturlig eller mere samfundsvidenskab). Disse forbindelser er normalt baseret på historiske eller administrative årsager. I denne henseende kan du z. B. drager heller ikke analoge konklusioner om doktorgraden ved en doktorgrad i psykolog; Med andre ord: Som psykolog kan du i yderste konsekvens finde en Dr. phil. med en afhandling i neuropsykologi og i yderste konsekvens en Dr. rer. nat. med en kvalitativ samfundsvidenskabelig afhandling.

Discipliner

Der skelnes ofte lavet inden psykologien mellem grundforskning, anvendelse og metode fag. Desuden kan empirisk forskning og anvendelsen af anvendt psykologi stå i kontrast med teoretisk psykologi ( metateori ).

Grundfag

Inden for disse discipliner kan der skelnes mellem dem, der også er en del af andre grundfag, og dem, der giver grundlæggende viden i specifikke sammenhænge . Førstnævnte omfatter psykologisk metodik samt generel psykologi og biopsykologi (som igen er stærkt forbundet med hinanden), sidstnævnte omfatter socialpsykologi, udviklingspsykologi og personlighed og differentiel psykologi. Den nyere klassificering (f.eks. Til Bachelor of Science-kurserne) opsummerer generel og biologisk psykologi under "Kognitive og biologiske grundlag for adfærd og erfaring", personlighed, differential, social og udviklingspsykologi under "Grundlæggende om intra- og interpersonelle processer".

Ansøgningsemner

Andre anvendelsesområder inden for psykologi omfatter trafik , personalepsykologi , medier , juridisk , tværkulturelt , geronto , sport , miljø , politisk psykologi , ledelsespsykologi , sundhedspsykologi , adfærdsfinansiering , reklamepsykologi , forebyggelse af afhængighed osv.

Metodeemner

 • Psykologisk metode beskæftiger sig med hele rækken af ​​instrumenter (“værktøjer”) til at opnå psykologisk viden. Det giver den eksisterende proces fundus for andre psykologidiscipliner og er også et uafhængigt forskningsområde med det formål at forbedre og supplere den eksisterende metode, for eksempel gennem interne udviklinger (såsom metaanalyse ) eller ved at tilpasse processer fra katalogerne andre videnskaber. Indholdsspektret spænder fra videnskabelig teori og etik til eksperimentel metodik, evalueringsforskning og hjælpevidenskab med høj prioritet, især matematik (hovedsagelig statistik ) samt datalogi eller særlige tilfælde af psykologisk metodik som matematisk psykologi .
 • Et andet metodefag er psykologisk diagnostik (diagnostisk beslutningstagning) med forbindelser til metodologi (f.eks. Testteori , konstruktion og analyse). Diagnostik er grundlaget for enhver intervention og er derfor relevant for alle psykologiske områder.

I princippet er andre klassificeringer af psykologiske deldiscipliner også mulige, f.eks. B. solche, die einen Forschungsgegenstand benennen und als Untergebiet oder Arbeitsschwerpunkt ausweisen oder diesen über alle ihn betreffende Disziplinen hinweg und zusammenfassend beschreiben (z. B. Wahrnehmungspsychologie, Emotionspsychologie ua), oder auch solche, die zugrunde liegende Ansätze oder besondere Aspekte von Paradigmen betonen (z. B. Verhaltenspsychologie, Evolutionäre Psychologie ua). Diese eher bereichsspezifischen Bezeichnungen (mit entsprechender thematischer Bündelung von verschiedenen Inhalten) finden sich auch häufig dann, wenn es um eine umfassende Vermittlung von spezifischen Inhalten und weniger um Forschung und methodische Zusammenhänge geht, also insbesondere wenn psychologisches Wissen im Rahmen von Neben- oder Hilfsfächern (z. B. an nicht-psychologischen Fachbereichen, in Fachhochschulstudiengängen usw.) vermittelt wird. Hier werden auch zum Teil Bezeichnungen og Grundlagendisziplinen anders inhaltlich ausgefüllt, wie z. B. Allgemeine Psychologie als eine den allgemeinen (ersten) Überblick gebende Einführung in die Psychologie (wie in den sprichwörtlichen 101-Kursen in den USA) oder Pädagogische Psychologie als Psychologie für Pädagogen.

Analyseebenen der Psychologie

Jedes Individuum ist ein komplexes System aus mehreren kleinen Systemen, das wiederum Teil eines großen sozialen Systems ist. Es wird also auf unterschiedlichen Analyseebenen gearbeitet, die einander ergänzen. Die differierenden Analyseebenen bilden zusammen einen sogenannten biopsychosozialen Ansatz: Darin werden die Einflüsse biologischer, psychologischer und soziokulturellen Faktoren gleichermaßen beachtet und berücksichtigt. Diese drei zentralen unterschiedlichen Analyseebenen beeinflussen und steuern das Verhalten und die mentalen Prozesse eines Individuums. [12]

Biologische Einflüsse

Zu den biologischen Einflüssen zählt die Selektion adaptiver Merkmale, also Merkmale, die für das Überleben und den Fortpflanzungserfolg eines Individuums vorteilhaft sind. (Siehe Evolutionäre Anpassung ). Auch die genetischen Prädispositionen, also die erblich bedingte Empfänglichkeit für bestimmte Erkrankungen in der entsprechenden Umgebung, spielen eine große Rolle beim menschlichen Verhalten. Zudem wirken sich die Gehirnmechanismen und die hormonellen Einflüsse unterschiedlich auf das Verhalten und Prozesse des Denkens, der Vorstellung, der Sprache und des Urteils aus.

Psychologische Einflüsse

Zu den psychologischen Einflüssen, die sich auf unser Verhalten auswirken, zählen erlernte Ängste, Unsicherheiten und andere erlernte Erwartungen. Auch emotionale Reaktionen, kognitive Verarbeitungen und Wahrnehmungsinterpretationen werden unter die psychologischen Einflüsse gefasst.

Soziokulturelle Einflüsse

Großen Einfluss auf das menschliche Verhalten und die mentalen Prozesse haben die soziokulturellen Faktoren. Das soziale Umfeld in dem sich ein Individuum bewegt und die Anwesenheit Anderer hat erheblichen Einfluss auf individuelle Verhaltensweisen. Auch die Erwartungen, die Kultur, Gesellschaft und Familie an den Einzelnen stellen, zählen zu den soziokulturellen Einflüssen. Besonders wichtig sind zudem Einflüsse seitens der Gleichaltrigen und von anderen Gruppen.

Siehe auch

Portal: Psychologie – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Psychologie

Literatur

Philosophische Grundlagen

Allgemeine Einführungen und Lehrbücher (Auswahl)

 • Gillian Butler, Freda McManus: Psychologie. Eine Einführung. 3. Auflage. Reclam, 2019, ISBN 978-3-15-018913-9 .
 • Norbert Bischof : Psychologie. Ein Grundkurs für Anspruchsvolle. 3. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2014.
 • David G. Myers : Psychologie. 3. Auflage. Springer, Heidelberg/Berlin 2014, ISBN 978-3-642-40781-9 .
 • Lyle E. Bourne, Bruce R. Ekstrand: Einführung in die Psychologie. 4. Auflage (Nachdruck). Verlag Dietmar Klotz, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-88074-500-5 .
 • Stefan Lautenbacher, Astrid Schütz , Herbert Selg (Hrsg.): Psychologie – Eine Einführung in ihre Grundlagen und Anwendungsfelder. 3. Auflage. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln 2005, ISBN 978-3-17-018373-5 .
 • Hilgards Einführung in die Psychologie , Frontcover, Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Joachim Grabowski, Susan Nolen-Hoeksema, Daryl J. Bem, Akademie Verlag 2001
 • Norbert Groeben (Hrsg.): Zur Programmatik einer sozialwissenschaftlichen Psychologie. Aschendorff, Münster 1997/1999.
 • Joachim Grabowski , Elke van der Meer (Hrsg.): Hilgards Einführung in die Psychologie. Von Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith ua Spektrum Lehrbuch, 2001, ISBN 3-8274-0489-4 .
 • Richard J. Gerrig , Philip Zimbardo : Psychologie. 18. Auflage. Pearson Studium , München 2008, ISBN 3-8273-7275-5 .
 • Wolfgang Metzger : Psychologie – Die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit Einführung des Experiments. 6. Auflage. Krammer, Wien 2001 (Erstauflage 1941).
 • Jochen Müsseler (Hrsg.): Allgemeine Psychologie. 2. Auflage. Spektrum, Heidelberg 2008, ISBN 3-8274-1780-5 .
 • Kurt Pawlik (Hrsg.): Handbuch Psychologie. Wissenschaft – Anwendung – Berufsfelder. Springer, Heidelberg 2006, ISBN 3-540-22178-6 .

Lehrbücher zu Teilbereichen der Psychologie

 • M. Amelang, D. Bartussek: Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. Kohlhammer, 2001, ISBN 3-17-016641-7 .
 • JR Anderson: Kognitive Psychologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1996, ISBN 3-86025-354-9 .
 • E. Aronson et al.: Sozialpsychologie. Pearson Studium, 2003, ISBN 3-8273-7084-1 .
 • Bernad Batinic , Markus Appel (Hrsg.): Medienpsychologie. 2008, Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-540-46894-3 .
 • Niels Birbaumer , RF Schmidt: Biologische Psychologie. Springer, Berlin 2005, ISBN 3-540-25460-9 .
 • Jürgen Bortz , Christof Schuster: Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. 7. Aufl. Springer, 2010, ISBN 978-3-642-12769-4 .
 • Jürgen Bortz, Nicola Döring: Forschungsmethoden und Evaluation. 4. Auflage. Springer, 2006, ISBN 978-3-540-33305-0 .
 • GC Davison, JM Neale: Klinische Psychologie. PVU, Weinheim 2002, ISBN 3-621-27458-8 .
 • Walter Hussy, Margrit Schreier, Gerald Echterhoff: Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften – für Bachelor. Springer, 2009, ISBN 978-3-540-95935-9 .
 • Baden Eunson : Betriebspsychologie. McGraw-Hill, Hamburg 1990, ISBN 3-89028-227-X , (englisch 1987: Behaving – Managing Yourself and Others ).
 • G. Felser: Werbe- und Konsumentenpsychologie. 2. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2001, ISBN 3-7910-1944-9 .
 • C. Fichter (Hrsg.): Wirtschaftspsychologie für Bachelor . Springer, Berlin 2018, ISBN 978-3-662-54944-5 .
 • KD Kubinger: Psychologische Diagnostik – Theorie und Praxis psychologischen Diagnostizierens. Hogrefe, Göttingen 2006, ISBN 3-8017-1693-7 .
 • G. Lienert, U. Raatz: Testaufbau und Testanalyse. PVU, Weinheim 1998, ISBN 3-621-27424-3 .
 • R. Oerter, L. Montada: Entwicklungspsychologie. PVU, Weinheim 2002, ISBN 3-621-27479-0 .
 • Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone, Oliver P. John: Persönlichkeitstheorien. Mit 33 Tabellen (Originaltitel: Personality , übersetzt von Elfriede Peschel). 5., vollständig überarbeitete und erweitert Auflage, UTB 8035 / Reinhardt, München / Basel 2005, ISBN 978-3-497-01792-8 (E. Reinhardt) / ISBN 3-8252-8035-7 (UTB).
 • Hans-Otto Schenk: Psychologie im Handel. Entscheidungsgrundlagen für das Handelsmarketing. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Oldenbourg, München / Wien 2007, ISBN 978-3-486-58379-3 (1. Auflage 1995 unter dem Titel: Handelspsychologie ).
 • Heinz Schuler, Hermann Brandstätter (Hrsg.): Lehrbuch Organisationspsychologie. 4., aktualisierte Auflage, Huber, Bern 2003, ISBN 978-3-456-84458-9 .

Nachschlagewerke

Fachzeitschriften

Weblinks

Wikibooks: Regal Psychologie – Lern- und Lehrmaterialien
Wikiversity: Psychologie – Kursmaterialien
Wiktionary: Psychologie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Werner Stangl : Einige Daten zur Geschichte der Psychologie .
 2. Wolfgang Pfeifer : Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Akademie, Berlin 1989 bzw. Deutscher Taschenbuch, München 1995 (je mit späteren Neuauflagen), sv
 3. Uwe Laucken, Naive Verhaltenstheorie. Klett, Stuttgart 1974, ISBN 3-12-925260-6
 4. Die akademische Psychologie hat sich von der Alltagspsychologie her entwickelt. Die Philosophie hat Jahrhunderte lang Einzelthemen aus ihr reflektiert, aber keine zusammenhängende Theorie der Psychologie formuliert und eine empirische psychologische Forschung angeregt. Anstöße zu einer wissenschaftlichen Erforschung psychischer Tatbestände datieren aus dem 19. Jahrhundert und kamen damals einerseits aus der sinnesphysiologischen Forschung in der Medizin („ Psychophysik “), während andererseits die damals langsam wichtiger werdende junge psychische Heilkunde oder Psychiatrie immer mehr Bedarf an Klärung psychologischer Zusammenhänge zumindest im Bereich der Psychopathologie entwickelte (siehe Geschichte der Psychiatrie ).
 5. Richard David Precht: Eine Geschichte der Philosophie . München 1964, ISBN 978-3-442-31262-7 .
 6. Gernot Huppmann, S. Fischnbeck (Hrsgg.): Psychologie in der Medizin. Würzburg 1992.
 7. Gernot Huppmann: Zu den Anfängen der Zahnärztlichen Psychologie: Arbeiten von Erich Stern (1898–1959), Wilhelm Balters (1893–1973) und Erich Heinrich (1895–1982). In: H.-G. Sergl, G. Huppmann, G. Kreyer (Hrsgg.): Jahrbuch der Psychologie und Psychosomatik in der Zahnheilkunde. Band 6, 1998, S. 213–224.
 8. Vgl. zu diesem (historischen) Psychologieverständnis den Artikel Psychologie in Friedrich Kirchners Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe (1907).
 9. Stichwort Psychotherapie imDORSCH (Enzyklopädie für Psychologie)
 10. Eberhard Döring: Immanuel Kant. Einführung in sein Werk. Marix Verlag, Wiesbaden 2004, ISBN 3-937715-00-2 , Seite 122 zur Falsifikation; Seite 236 ff. zum Kritischen Rationalismus.
 11. Grünbaum, A. (1988): „Die Grundlagen der Psychoanalyse – Eine philosophische Kritik.“ Reclam: Ditzingen.
 12. David G. Myers: Drei zentrale Analyseebenen der Psychologie. In: David G. Myers: Psychologie. 3. Auflage. Springer, Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-40781-9