psykose

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Klassificering i henhold til ICD-10
F06.0 Organisk hallucinose
F06.2 Organisk vrangforestilling (skizofreni-lignende) lidelse
F20.– skizofreni
F21 Skizotypisk lidelse
F22.– Vedvarende vrangforestillinger
F23.– Akutte forbigående psykotiske lidelser
F24 Fremkaldt vrangforestillingsforstyrrelse
F25.– Skizoaffektive lidelser
F28 Andre ikke-organiske psykotiske lidelser
F29 Uspecificeret uorganisk psykose
F30.2 Mani med psykotiske symptomer
F31.2 Bipolar affektiv lidelse , i øjeblikket en manisk episode med psykotiske symptomer
F31.5 Bipolar affektiv lidelse, i øjeblikket en alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer
F32.3 Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer
F33.3 Tilbagevendende depressiv lidelse, i øjeblikket alvorlig episode med psykotiske symptomer
F53.1 Alvorlige psykologiske og adfærdsmæssige lidelser forbundet med puerperium , ikke andetsteds klassificeret
ICD-10 online (WHO version 2019)

Psykose er et grundlæggende begreb fra psykiatrien . Det plejede at repræsentere alle former for psykisk sygdom . [1] I dag betegner udtrykket et vagt defineret kompleks af symptomer ( syndrom ), som er karakteriseret ved hallucinationer , vrangforestillinger , tab af virkelighed eller ego -lidelser . [2] Affektive symptomer er også forbundet med psykoser ved nogle sygdomme. Disse forskellige typer symptomer kan forekomme individuelt eller i kombination.

Psykose kan forekomme i en række forskellige sygdomme. En tildeling til en sygdom kan kun gøres mulig ved omhyggelig diagnostik .

Terapien afhænger af sygdommen og symptomerne. Hvis der ikke er spontan helbredelse , udføres behandlingen ofte stadig med neuroleptika . Derudover er der psykoterapeutiske behandlingsmuligheder, hvis der er en tilsvarende indikation . [3] [4] [5]

etymologi

Udtrykket psykose blev først introduceret i 1841 af Carl Friedrich Canstatt og derefter igen i 1845 af Ernst von Feuchtersleben . [6] I 1846 skrev Carl Friedrich Flemming , herunder en fysisk oprindelse ( somatogenese ), om dette: ”Sjælens sygdom eller psykose er forankret i sjælen, for så vidt den medieres af det sanselige organ. [...] Den næste årsag til sjælens sygdom er sygdom i det fysiske organ ”. [7]

Ordet "psykose" blev generelt etableret i psykiatrien allerede i 1875 sammen med begreberne psykisk forstyrrelse, psykisk sygdom, psykisk sygdom og sindssyge. Det kom på tysk på samme måde som franske tekniske termer med en fransk slutning, nemlig fra oldgræsk psychē ( ψυχή ), "sjæl", "ånd" og -osis ( -οσις ), "tilstand". [8] [9] Personen, der lider af en psykose, blev omtalt som en psykotisk .

Klassificering af psykotiske sygdomme

Historisk set dominerede det triadiske system , hvis udvikling går tilbage til psykiateren Emil Kraepelin , klassificeringen af ​​psykiatriske sygdomme som helhed. Det triadiske system opdeler psykoserne i organiske (fysisk forsvarlige) og endogene ("ikke fysisk forsvarlige") psykoser. De endogene psykoser blev yderligere underopdelt i 1899 i den 6. udgave af Kraepelins psykiatriske lærebog, hvor han kontrasterede demens praecox (senere kaldet skizofreni af Eugen Bleuler ) med maniodepressiv vanvid ( bipolar lidelse ). Det triadiske system dominerede psykiatrien indtil 1980'erne, hvor et paradigmeskift fandt sted med udgivelsen af DSM-III og ICD-10 : en etiologisk motiveret klassificering af sygdomme blev opgivet, fokus flyttede til en beskrivende klassificering med inklusion af sygdomsforløb (tidskriterium).

Ingen af ​​de i øjeblikket anvendte diagnostiske manualer giver imidlertid en definition af begrebet psykose . Psykose bruges stadig i dag som en vag betegnelse for alle psykiske sygdomme og tilstande, der er forbundet med vrangforestillinger , hallucinationer , ego -lidelser , katatoni eller muligvis alvorlige tilstande. [10]

På grund af den operationaliserede diagnostik og forskellene mellem ICD-10 og DSM-5 er der nu et stort antal sygdomme og dermed koder, der viser psykose som et muligt symptom. Moderne psykiatri skelner mellem psykoser primært efter beskrivende og tidsmæssige forløbskriterier og ikke længere ifølge ætiologi. [11] I stedet for ikke-organisk (eller "endogen") og organisk (eller "eksogen") psykose, bruges udtrykkene primær psykose til udvikling af en psykose fra en psykiatrisk sygdom og sekundær psykose for udviklingen fra en somatisk sygdom . Dette er hovedsageligt baseret på den antagelse, at psykiatriske sygdomme altid korrelerer med neurobiologiske afvigelser, så alle psykiatriske sygdomme i sidste ende er af "organisk" oprindelse. [12]

årsager

Aktuel forskning forudsætter en multifaktoriel udvikling af de fleste psykiatriske sygdomme og dermed også psykoser. Den aktuelt mest almindelige arbejdshypotese (fra 2018) er sårbarheds-stressmodellen : Ifølge denne interagerer en muligvis eksisterende disposition ( disposition ; genetisk eller prænatal) med efterfølgende stress , som antages at være udløseren. [13] Stressorer kan være:

 • præ- og perinatale faktorer såsom moderens stress under graviditeten [14] [15] eller fødestedet,
 • Indflydelse på immunsystemet (infektioner i barndommen),
 • Socialisering og barnets psykologiske udvikling,
 • anatomiske og funktionelle afvigelser i hjernens struktur, [16] [17]
 • mekanisk påvirkning af hjernen (f.eks. på grund af traumatiske hjerneskader eller tumorer ),
 • hormonelle påvirkninger,
 • Narkotika og medicin, [18]
 • samt forskellige somatiske sygdomme (autoimmun / reumatisk, endokrine).

I tilfælde af skizofrene psykoser blev modellen for dopaminhypotesen historisk udviklet, som beskriver en dysregulering af dopaminerge neuroner . Dette fører til under / overfunktion af transmissionen inden for forskellige områder af hjernen. Imaging bevis (øget frigivelse af dopamin i striatum hos skizofrene patienter med akut psykose) og effekten af ​​dopaminreceptoragonister eller antagonister på sygdomsforløbet understøtter denne tese. [19] Dog ses dopamindysregulering ikke længere som den egentlige årsag til psykose, men forstås blot som den fælles ende for alle patologiske ændringer. [20]

Typer af psykose

Da psykoser blot er et symptom eller syndrom på en sygdom og derfor ikke kan kodificeres som en uafhængig sygdom, skal en underliggende sygdom diagnosticeres i tilfælde af en psykose. Disse sygdomme kan groft opdeles i organiske (somatiske) og ikke-organiske (psykiatriske) sygdomme.

Organiske psykoser

Organiske psykoser forekommer med påviselige organiske sygdomme. Et stort antal sygdomme kan overvejes til dette: [21]

Uorganiske psykoser

Sygdomme med ikke-organiske (lignende navne også endogene eller funktionelle) psykoser omfatter:

Organiske psykoser

I organiske psykoser, i modsætning til andre psykoser, kan organiske årsager med sikkerhed identificeres. Disse psykoser udvikler sig

Symptomer

Vrangforestillinger, hallucinationer (ofte optiske fra individuelle lysglimt til den vildledende opfattelse af objekter og filmlignende scener).

behandling

Så vidt muligt behandles organiske psykoser ved at behandle den underliggende sygdom, for eksempel ved at udelade medicin eller medicin, der udløser psykose, ellers med neuroleptika .

Stofinduceret psykose

Stofinduceret psykose (også kendt som lægemiddelpsykose , toksisk eller stofinduceret psykose ) er en psykotisk lidelse, der er blevet udløst af et eller flere psykotrope stoffer . Stoffinducerede psykoser kan under visse omstændigheder være irreversible (uhelbredelige) eller kun midlertidige. Stoffer, der kan udløse psykoser, kan tildeles en lang række kategorier: Der er blandt andet luksusfødevarer, opløsningsmidler, medicin, plantegifte og rusmidler, hvis forbrug udgør en tilsvarende risiko. Eksempler omfatter: alkohol , [23] [24] amfetamin , [25] [26] benzodiazepiner[27][28] [29] [30] koffein [31][32] , kokain , LSD , [33] [34] MDMA [35] og nye psykoaktive stoffer . [36] Der er også tegn på tetrahydrocannabinol på, at regelmæssigt forbrug og høje koncentrationer kan øge risikoen for psykose. [37] Antibiotika fra gruppen af fluoroquinoloner kan forårsage psykoser og selvmord. [38] [39] [40]

Uorganiske psykoser

Skizofren psykose

Udtrykket psykose skal ikke sidestilles med skizofreni . Fordi det som paraplybegreb også omfatter organiske og affektive psykoser samt individuelle psykotiske episoder, der ikke er en del af en langvarig lidelse ( kronificering ). Skizofrene sygdomme er derfor kun en undergruppe af sygdomme, hvor psykoser kan forekomme.

Symptomer

Disse omfatter primært vrangforestillinger og forskellige former for hallucinationer (sensoriske forstyrrelser).

Dagens diagnosemanualer ( DSM-5 eller ICD-10 fra WHO ) antager en sondring mellem positive symptomer og negative symptomer. Sidstnævnte manifesterer sig i mangel på drivkraft og kommunikation og i nogle tilfælde kognitive underskud. Negative symptomer følger ofte en akut psykotisk fase og er sværere at behandle end positive symptomer. [41] [42]

frekvens

På verdensplan vil omkring en procent af befolkningen udvikle en skizofren psykose på et eller andet tidspunkt i livet ( levetidsprævalens ). Der ser ud til at være lille eller ingen forskel i frekvens mellem forskellige kulturer. Risikoen fordobles dog, når mennesker eller deres forældre er immigranter. [43] Hyppigheden er ikke steget i de sidste par årtier. Hvis en forælder er ramt, er risikoen for at blive syg omkring 10%, for onkler og tanter omkring 2%og for identiske tvillinger omkring 50%. Risikoen for den første sygdom topper mellem 18 og 23 år for mænd og mellem 23 og 28 år for kvinder. Hvad angår hyppighed er kønsforholdet imidlertid afbalanceret. [44]

Rute

En enkelt psykotisk episode vedvarer i cirka 10–20% af tilfældene. I cirka halvdelen af ​​tilfældene er der tilbagevendende angreb og problemfrie faser imellem. Hos omkring 20-30% af patienterne er der tilbagevendende angreb og derudover vedvarende svaghed. [45] [46]

behandling

Et udvalg af forskellige neuroleptika er tilgængelige til behandling med medicin. Uden for akutte faser kan langsigtede neuroleptika - forudsat at de tages regelmæssigt - forhindre fornyede faser.

En patients reaktion på forskellige typer neuroleptika varierer meget og er blevet forbundet med den mulige eksistens af forskellige typer skizofreni. [47]

Udover lægemiddelbehandling anvendes også socioterapeutiske foranstaltninger afhængigt af den enkelte sag. Sådanne vedrører fastholdelse af job, et beskyttet arbejde, assisteret bolig , ergoterapeutiske foranstaltninger til at genoprette tabt under sygdomsarbejdets færdigheder, udvikling af daglig struktur, gennemførelse af belastningstest eller psykoterapi . Hvis symptomerne ikke længere er akutte, er der mulighed for psykose -rehabilitering .

Affektive psykoser

Udtrykket affektiv psykose som en underkategori er forældet. Ifølge ICD-10 er der stemningsforstyrrelser , hvoraf nogle kan forekomme sammen med psykotiske symptomer. [48] Disse omfatter:

 • F30.2 - mani med psykotiske symptomer (f.eks. Vrangforestillinger som megalomani eller hallucinationer såsom at høre stemmer)
 • F31.2 - Bipolar affektiv lidelse, aktuel episode manisk med psykotiske symptomer
 • F31.5 - Bipolar affektiv psykose, aktuel større depressiv episode med psykotiske symptomer
 • F31.6 - Bipolar affektiv psykose, aktuel blandet episode
 • F32.3 - Stor depressiv episode med psykotiske symptomer

behandling

Akutte manier kan behandles med neuroleptika. Litiumterapi og nogle antiepileptika er tilgængelige til fase profylakse . Antidepressiva kan bruges mod depression som en del af farmakoterapi. Ved alvorlig depression anbefales en kombination af lægemiddelterapi og psykoterapi . Om nødvendigt er de samme socioterapeutiske foranstaltninger egnede til mani og alvorlig depression som for skizofrene psykoser. I ellers uoverkommelig større depression kommer også elektrokonvulsiv i betragtning, hvoraf nogle med et fald i selvmordstilbøjelighed er forbundet og reducerede selvmord.

terapi

Behandlingen af ​​psykose afhænger af den underliggende sygdom. En fælles model for primære psykoser er behandling med antipsykotika , psykoterapi [3] [4] [49] og socioterapi, afhængigt af sygdommen i forskellige grader og vægtninger. I tilfælde af sekundære psykoser er behandlingen af ​​årsagssygdommen hovedfokus.

Medicinsk terapi

Administration af antipsykotika har været en del af standardterapien for akut psykose siden 1960'erne. [50] Disse kan opdeles i de ældre, såkaldte typiske og de moderne, atypiske antipsykotika. Mens ekstrapyramidale bevægelsesforstyrrelser ofte forekommer med typiske antipsykotika ved terapeutiske doser, forekommer disse normalt kun ved signifikant højere doser med atypiske antipsykotika, så atypiske antipsykotika foretrækkes til førstelinjebehandling. På grund af de forskellige virkninger af antipsykotika (f.eks. På negative symptomer, antidepressiv virkning) er en omhyggelig tilpasning til det aktuelle kliniske billede nødvendig. I princippet lindrer antipsykotika kun symptomerne og repræsenterer ikke en kur. Tidlig indgivelse kan dog forhindre symptomerne i at blive kroniske på grund af afbrydelsen af ​​udviklingen af ​​den psykiske sygdom (på grund af neurotoksiske virkninger af ændrede neuronale netværk).

Virkningen af ​​antipsykotika i behandlingen af ​​psykoser er blevet undersøgt grundigt og har et højt bevisniveau. De er klart bedre end placebo. [11] Patienter reagerer imidlertid forskelligt på antipsykotika, så der kan være behov for flere forsøg på terapi med forskellige lægemidler. [47]

Et forsøg på at klare sig med lidt eller ingen medicin er Soteria -behandlingen.

Socioterapi

Udover lægemiddelbehandling anvendes også socioterapeutiske foranstaltninger afhængigt af den enkelte sag. Sådanne vedrører fastholdelse af job, et beskyttet arbejde, assisteret bolig , ergoterapeutiske foranstaltninger til at genoprette tabt under sygdomsarbejdets færdigheder, udvikling af daglig struktur, gennemførelse af belastningstest eller psykoterapi . Hvis symptomerne ikke længere er akutte, er der mulighed for psykose -rehabilitering . De seneste S3 -behandlingsretningslinjer fra German Society for Psychiatry and Psychotherapy, Psychosomatics and Neurology (DGPPN) anbefaler ikke kun kognitiv adfærdsterapi, men også metakognitiv træning til behandling af skizofrene psykoser. [51]

Diagnose

Nyopståede psykoser kræver en omhyggelig indledende undersøgelse for ikke at overse grundlæggende sygdomme, der er lette at behandle, og for at gøre den korrekte fra de mange mulige diagnoser. Standarddiagnostik omfatter derfor normalt:

Hvis der er en tilsvarende mistanke, kan diagnosen udvides ved yderligere procedurer såsom elektrokardiografi , lægemiddelscreening eller røntgenstråler . Undersøgelser af specifikke biomarkører kan også udføres, hvis der er mistanke (f.eks. Sjældne metaboliske sygdomme).

Vanskeligheder ved diagnosen

Misdiagnose af psykose er mulig. Personlighedsforstyrrelser som borderline personlighedsforstyrrelse kan tolkes psykotisk, især da psykoser også kan forekomme som en komorbiditet ved borderline personlighedsforstyrrelse. [52] [53] [54] Også epileptiske aktiviteter i tindingelappen såsom en ikke-krampagtig status epilepticus kan udløse en psykose. Forud eksisterende sygdomme og yderligere symptomer skal tages i betragtning ved diagnosen, da en primær ( ikke-organisk ) psykose er en diagnose af eksklusion . Antipsykotisk terapi kan fordreje det kliniske billede (symptomer) eller maskere symptomer gennem sedation .

I denne henseende skal der tages særlig hensyn til tidligere sygdomme, såsom diabetes mellitus , epilepsi eller metaboliske sygdomme, såsom porfyri . Metaboliske sygdomme udgør især en udfordring, da de kan forårsage meget varierende symptomer, og antipsykotika er kontraindiceret i nogle sygdomme. [55]

Konsekvenser af psykose

Mennesker med psykose har en øget risiko for at udvikle andre sygdomme eller blive skadet af deres adfærd. [56] Din selvmordsrate øges (livstidsrisiko op til 34,5%). [57] De er ofte vanedannende (livstidsrisiko på 74%) og er mere tilbøjelige til at blive hjemløse (5% om året). [58] [59] Mennesker, der er ramt af psykose, er også mere tilbøjelige til at være ofre for forbrydelser (38% inden for tre år) og er mere tilbøjelige til at blive retsforfulgt for voldsforbrydelser end den normale befolkning. [60] [61]

Psykose og kunst

I 2012 behandlede psykoanalytikeren Stavros Mentzos de "kreative aspekter" af symptomerne på psykoser. [62] Med henvisning til hans tidligere publikation fra 2009, [63] , hvor han havde præsenteret symptomernes funktion i detaljer, tildelte han også en "beskyttende funktion" til "psykotiske symptomer" og sammenlignede symptomdannelsen med den "kreative" processen med at drømme. [64] For nogle moderne kunstnere er det en "inspirationskilde", men som sådan er det "overvurderet". [65] [Note 1]

Visuel kunst

Ved det 10. Hamburg Colloquium i 2002 [66] i Patriotic Society i 1765 holdt Susanne Hilken sit foredrag med titlen Psychosis and Art - Between Stigma and Emancipation . [67] Hilken beskrev antallet af publikationer om psykose og kunst eller beslægtede emner som "knap håndterbare". [67] Begrænsede sig til billed- og scenekunst , anbefalede hun at foretage følgende skelnen: mennesker med en psykose som genstand ( emne ) for kunst og patienter, der begynder at være kunstnerisk aktive under deres psykose, samt kunstnere, der midlertidigt er midlertidige eller kronisk lider af psykose. [67]

Den foreslåede sondring hjælper dig med at finde vej, fordi der ikke altid er en tilsvarende differentiering, hverken mellem disse tre grupper eller med hensyn til deres kliniske billeder. Den førstnævnte gruppe af kunstnere, der selv ikke er syge, udtrykkeligt dedikerer en del af deres kunst til emnet psykose, er for eksempel en samtidskunstner Peeter Allik - en maler og grafiker fra Estland , [68], der havde en af hans udstillinger i kunstmuseet i Tartu gav titlen Cultivated Schizophrenia . [69] Hilken mindede om Théodore Géricault , der skabte portrætter af patienter fra det dengang berømte Hôpital de la Salpêtrière i Paris, men også af Goya og Frans Hals .

For den anden gruppe er der ofte ingen differentiering mellem psykose og andre psykiske sygdomme eller mellem psykoseforløbene, som nogle gange adskiller sig betydeligt fra hinanden. Denne gruppe omfatter så forskellige kunstnere som Adolf Wölfli og August Natterer . Alligevel har disse patienters kunst ved hjælp af deres læger ikke sjældent tiltrukket sig opmærksomhed. Nye vilkår - som f.eks B. Art brut - etablerede sig, og hele samlinger opstod, for eksempel Prinzhorn -samlingen . Leo Navratil , en østrigsk psykiater, opfandt udtrykket "statsbunden kunst" , udgav om det og blev hædret for sit engagement i kunsten hos sine indlagte psykiatriske patienter. [70] Det kom samtidig med hård kritik - i 1976 af den østrigske forfatter Gerhard Roth og i 1979 af journalisten Ernst Klee . [71]

Camille Claudel : L'Âge mûr , bronzeskulptur fra 1902 i Musée d'Orsay . Første version omkring 1893 i gips i Musée Rodin

For den tredje gruppe, dvs. kunstnere, der led af psykose i løbet af deres liv, er der mange eksempler, såsom Wolfgang Hallmann eller Louis Wain . Hilken skelne specifikt mellem kunstnere, der udvikler øget kunstnerisk aktivitet eller tværtimod, hvis kreative arbejde går i stå i psykose. Andre foretager markante ændringer i stilen, og med stadig andre synes deres arbejde ikke at være påvirket af sygdommen. Udover Messerschmidt og van Gogh dedikerede hun sig til den franske billedhugger Camille Claudel (1864–1943), for hvem hun beskrev forskellige kreative perioder; til sidst ødelagde hun sit eget arbejde, så langt det var tilgængeligt for hende, stoppede sit kreative arbejde og tilbragte de sidste 30 år af sit liv i en psykiatrisk klinik mod hendes vilje. [72] Claudels livsværk blev hædret i maj 2017 med åbningen af ​​sit eget museum i Nogent-sur-Seine . [73] Det huser den "største Camille Claudel -samling i verden". [74] [75]

Claudels vita, omkring hvilken talrige legender var flettet sammen, blev revurderet i 2008 af B. Cooper, professor ved Institut for Alderspsykiatri ved King's College London , på grundlag af moderne interaktionistiske modeller. [76] For Cooper evalueret nu ud fra publiceret materiale fra hospitaler og biografi. Han konkluderede, at Claudel ville præsentere to sammenfiltrede syndromer . For ham, i en alder af 41, udviklede Claudel uden tvivl paranoid psykose med fortsatte vrangforestillinger og frygt for at blive forgiftet. Derudover blev en kombination af alvorlig selvforsømmelse, social isolation og benægtelse af den tidligere levestandard effektiv, i dag kendt som Diogenes syndrom . Cooper ville klassificere hendes psykose som en vrangforestillingsforstyrrelse , men strengt taget skal den placeres i det fuzzy område mellem paranoia (vrangforestillingsbehandling af opfattelser), parafreni (sen skizofreni med separate symptomer) og skizofreni . [77] Cooper bebrejdede en unormal system-miljø-interaktion for årsagen til deres sygdom. I Claudels tilfælde er en psykotisk disposition forbundet med et udtalt kreativt og kreativt talent. Hendes kunst, selvom den symboliserer hendes følelsesmæssige konflikter, bør ikke afvises som " morbid ". [78] I stedet - uanset en muligvis almindelig årsag til Claudels indre trang til at være kreativ og hendes mentale ustabilitet - arbejdede to forskellige "linjer" af hendes liv sammen, så under fortsat social modgang fik mental ustabilitet endelig overtaget. [79]

Literatur und Theater

Innenansichten erlebter und durchlittener Schübe einer bipolaren Psychose beschreibt Thomas Melle in seinem mehrfach ausgezeichneten Buch Die Welt im Rücken . David Hugendick befand in der Zeit : „Es passiert selten, dass man ein Buch mit komplexen Schamgefühlen liest. Man schämt sich für den Zwiespalt, der sich in einem selbst auftut, weil man sich überrannt fühlt oder niedergetrampelt, erstarrt und immer wieder unterhalten. […] Und man schämt sich, weil man sich sicher ist, dass dieses Buch große Literatur ist, aber es vielleicht gar nicht sein will, sondern möglicherweise eine Selbsterkundung, auf jeden Fall eine tragische, wahre Geschichte, die nur dem Autor gehört und nicht dem Leser und nicht dem Jubel der Rezensenten.“ [80]

2017 wurde Melles Krankheitsdarstellung in Wien erstmals als Theaterstück aufgeführt, im Akademietheater unter der Regie von Jan Bosse mit Joachim Meyerhoff als Hauptdarsteller. Wolfgang Kralicek resümierte seine Eindrücke von der Aufführung in der Süddeutschen Zeitung : „Man muss nicht bipolar sein, um zu begreifen, dass etwas nicht stimmt. Mit jedem von uns, aber schon auch mit der Welt. Dass ein Buch die Rettung sein kann, ist der tröstliche Gedanke, mit dem man diesen Theaterabend verlässt.“ [81]

Kritik an der Diagnose

Die Psychiater Thomas Szasz (1920–2012) und Ronald D. Laing vertreten wie der Soziologe Michel Foucault die Ansicht, dass Begriffe wie Verrücktheit (Psychose) und psychische Normalität keine objektiven Diagnosen, sondern subjektive Urteile mit gesellschaftlichen und politischen Wirkungen seien. [82] Nach Foucault wird die Abgrenzung zwischen Normalität und Verrücktheit zur gesellschaftlichen Kontrolle benutzt. Die klinische Psychiatrie sei damit nicht mehr nur medizinische Einrichtung, sondern diene als normstiftende Machtinstanz. [83]

Der Kopf der Antipsychiatrie -Bewegung David Cooper war der Überzeugung, dass Wahnsinn und Psychose gesellschaftliche Erzeugnisse seien und es zu deren Lösung einer Revolution bedürfe. Er sah in Psychosebetroffenen verhinderte Revolutionäre, deren revolutionäres Potential durch den Gesellschaftszwang verhindert würde.

Dokumentarfilme

 • Soteria Bern. Akut . Schweiz 2013, Regie: Leila Kühni – Dokumentarfilm über die Soteria Bern (Teil 1), Schweizer Mundart mit hochdeutschen Untertiteln [84]
 • Soteria Bern. Integration . Schweiz 2013, Regie: Leila Kühni – Dokumentarfilm über die Soteria Bern (Teil 2), Schweizer Mundart mit hochdeutschen Untertiteln [85]
 • Soteria Bern. Gespräch. Schweiz 2013, Regie: Leila Kühni – Dokumentarfilm über die Soteria Bern (Teil 3), Schweizer Mundart mit hochdeutschen Untertiteln [86]

Literatur

Leitlinien

Einführungen

 • James B. McCarthy (Hrsg.): Psychosis in childhood and adolescence. Routledge, New York 2015, ISBN 978-1-136-73896-8 .
 • Paolo Fusar-Poli, Stefan J. Borgwardt, Philip McGuire (Hrsg.): Vulnerability to Psychosis: From Neurosciences to Psychopathology. Psychology Press, New York 2012, ISBN 978-1-136-59639-1 .
 • Heinz Häfner ua (Hrsg.): Psychosen – Früherkennung und Frühintervention: der Praxisleitfaden , mit 23 Tabellen, Schattauer Verlag, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-7945-2704-5 .
 • Rudolf N. Cardinal, Edward T. Bullmore: The Diagnosis of Psychosis. Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-0-521-16484-9 .
 • Johan Cullberg: Therapie der Psychosen: Ein interdisziplinärer Ansatz. Psychiatrie-Verlag, Bonn 2008, ISBN 978-3-88414-435-0 .
 • Dieter Bürgin, Heiner Meng (HRSG): Childhood and Adolescent Psychosis. Karger Medical and Scientific Publishers, Basel 2004, ISBN 978-3-8055-7706-9 .
 • Karl Leonhard : Aufteilung der endogenen Psychosen und ihre differenzierte Ätiologie (Hrsg.): Hellmut Beckmann, 8. Aufl., 54 Tabellen, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2003, ISBN 978-3-13-128508-9 .

Psychotherapeutische Behandlungsoptionen

 • Til Wykes, Craig Steel, Brian Everitt, Nicholas Tarrier: Cognitive behavior therapy for schizophrenia. Effect sizes, clinical models, and methodological rigor . In: Schizophrenia Bulletin . Band   34 , Nr.   3 , 2008, S.   523–537 , doi : 10.1093/schbul/sbm114 (englisch).
 • TM Lincoln, K. Wilhelm, Y. Nestoriuc: Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders. A meta-analysis . In: Schizophrenia Research . Nr.   96 , 2007, S.   232–245 , doi : 10.1016/j.schres.2007.07.022 (englisch).
 • Gabi Pitschel-Walz, Stefan Leucht, MD Josef Bäuml , Werner Kissling, Rolf R. Engel: The effect of family interventions on relapse and rehospitalization in schizophrenia. A meta-analysis . In: Schizophrenia Bulletin . Band   27 , Nr.   1 , 2001, S.   73–92 , doi : 10.1093/oxfordjournals.schbul.a006861 (englisch).
 • Peter Fonagy : The effectiveness of psychodynamic psychotherapies . An update . In: World Psychiatry . Band   14 , Nr.   2 , 2015, S.   137–150 , doi : 10.1002/wps.20235 (englisch).
 • David Trevor Turner, Mark van der Gaag, Eirini Karyotaki, Pim Cuijpers: Psychological interventions for psychosis. A meta-analysis of comparative outcome studies . In: American Journal of Psychiatry . Band   171 , Nr.   5 , 2014, S.   523–538 , doi : 10.1176/appi.ajp.2013.13081159 (englisch).
 • Steffen Moritz, Eva Krieger, Francesca Bohn, Ruth Veckenstedt: MKT+: Individualisiertes Metakognitives Therapieprogramm für Menschen mit Psychose . Springer, Berlin 2016, ISBN 978-3-662-52997-3 , doi : 10.1007/978-3-662-52998-0 ( springer.com [abgerufen am 5. Januar 2020]).

Psychoanalytische Schriften

 • Stavros Mentzos , Alois Münch (Hrsg.): Widerstände gegen ein psychodynamisches Verständnis der Psychosen (= Forum der psychoanalytischen Psychosentherapie . Band   31 ). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, Bristol 2015, ISBN 978-3-525-45245-5 ( frankfurterpsychoseprojekt.de [PDF; 256   kB ; abgerufen am 1. Mai 2018]).
 • Stavros Mentzos, Alois Münch (Hrsg.): Die Bedeutung des psychosozialen Feldes und der Beziehung für Genese, Psychodynamik, Therapie und Prophylaxe der Psychosen (= Forum der psychoanalytischen Psychosentherapie . Band   2 ). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, ISBN 978-3-525-45102-1 .
 • Stavros Mentzos (Hrsg.): Psychose und Konflikt. Zur Theorie und Praxis der analytischen Psychotherapie psychotischer Störungen . 2. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1995, ISBN 978-3-525-45750-4 .
 • Herbert A. Rosenfeld : Zur Psychoanalyse psychotischer Zustände . Psychosozial-Verlag, Gießen 2002, ISBN 978-3-89806-119-3 (englisch: Psychotic states . Übersetzt von Charlotte Kahleyss-Neumann).

Ratgeber

 • Paul French, Jo Smith, David Shiers, Mandy Reed, Mark Rayne (Hrsg.): Promoting Recovery in Early Psychosis: A Practice Manual. John Wiley & Sons 2010, ISBN 978-1-4443-1882-1 .
 • Michael T Compton, Beth Broussard: The First Episode of Psychosis: A Guide for Patients and Their Families. Oxford University Press 2009, ISBN 978-0-19-970700-3 .
 • Thomas Bock : Umgang mit psychotischen Patienten , Psychiatrie-Verlag, Bonn 2003, 6. Aufl. 2009, ISBN 978-3-88414-332-2 .
 • Josef Bäuml : Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis: Ratgeber für Patienten und Angehörige, Leitfaden für professionelle Helfer, Einführung für interessierte Laien. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Springer, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-43646-1 .

Psychose und Kunst

 • B. Cooper: Camille Claudel: trajectory of a psychosis. In: Medical humanities. Band 34, Nummer 1, Juni 2008, S. 25–29, doi:10.1136/jmh.2008.000268 . PMID 23674536 , PDF .
 • Dietrich von Engelhardt : Psychische Krankheit in der Literatur der Neuzeit. In: Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung. Band 4, 1985, S. 23–40.
 • Susanne Hilken: Psychose und Kunst – zwischen Stigma und Emanzipation . In: Patriotische Gesellschaft von 1765 (Hrsg.): Kunst und Therapie III . 4. Mai 2002 ( uni-hamburg.de [PDF; 1,4   MB ; abgerufen am 24. April 2018]).
 • Stavros Mentzos: Schöpferische Aspekte der psychotischen Symptomatik. Vergleichbare ästhetische Qualitäten im Traum und in der Psychose . In: Stavros Mentzos, Alois Münch (Hrsg.): Das Schöpferische in der Psychose (= Forum der psychoanalytischen Psychosentherapie . Band   28 ). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, ISBN 978-3-525-45236-3 , S.   13–26 ( frankfurterpsychoseprojekt.de [PDF; 137   kB ; abgerufen am 23. April 2018]).

Literarisches

 • Anna Sperk : Neben der Wirklichkeit. Roman. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2018, ISBN 978-3-96311-014-6 . [87]
 • Jens Jüttner: Als ich aus der Zeit fiel: Mein Weg durch die paranoide Schizophrenie , 2020 Pinguletta Verlag, ISBN 978-3948063115 .
 • Klaus Gauger: Meine Schizophrenie , Verlag Herder 2018, ISBN 978-3451600494 .
 • Janine Berg-Peer: Schizophrenie ist scheiße, Mama!: Vom Leben mit meiner psychisch erkrankten Tochter , FISCHER Taschenbuch 2013, ISBN 978-3596189144 .

Weblinks

Wiktionary: Psychose – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Anmerkungen

 1. Die Psychoanalytiker Peter Hartwich und Michael Grube bezeichneten das „Konzept“, nach dem psychotische Symptome auch eine „Schutzfunktion“ haben könnten, als „Modell“ und „Interpretation“. Auch legten sie keine empirischen Erkenntnisse zur Stützung des „Konzepts“ vor. 1 Außerhalb der Psychoanalyse , von Seiten der naturwissenschaftlich orientierten Medizin, haben die Spezialisten für Psychosen Karl Leonhard und Heinz Häfner in ihren Hauptpublikationen zum Thema Psychose das „Konzept“ der „Schutzfunktion“ nicht erwähnt. 2 3
  1 Peter Hartwich, Michael Grube: Psychotherapie bei Psychosen: Neuropsychodynamisches Handeln in Klinik und Praxis. 3., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Springer-Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-662-44246-3 , S. 81f.
  2 Heinz Häfner ua (Hrsg.): Psychosen – Früherkennung und Frühintervention: der Praxisleitfaden , mit 23 Tabellen, Schattauer Verlag, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-7945-2704-5 .
  3 Karl Leonhard : Aufteilung der endogenen Psychosen und ihre differenzierte Ätiologie (Hrsg.): Hellmut Beckmann, 8. Aufl., 54 Tabellen, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2003, ISBN 978-3-13-128508-9 .

Einzelnachweise

 1. Duden: Geisteskrankheit .
 2. W. Gaebel, J. Zielasek: Focus on psychosis. In: Dialogues in clinical neuroscience. Band 17, Nummer 1, März 2015, S. 9–18. PMID 25987859 , PMC 4421906 (freier Volltext) (Review).
 3. a b S. Klingberg, K. Hesse: Differenzialindikation für die Psychotherapie bei Psychosen. In: Der Nervenarzt. 89, 2018, S. 276–282, doi:10.1007/s00115-017-0474-0 (Review).
 4. a b H. Müller, S. Laier, A. Bechdolf: Evidence-based psychotherapy for the prevention and treatment of first-episode psychosis. In: European archives of psychiatry and clinical neuroscience. Band 264 Suppl 1, November 2014, S. S17–S25, doi:10.1007/s00406-014-0538-0 . PMID 25261211 (Review), PDF .
 5. Dorothea von Haebler, Stavros Mentzos , Günter Lempa (Hrsg.): Psychosenpsychotherapie im Dialog. Zur Gründung des DDPP (= Forum der psychoanalytischen Psychosentherapie . Band   26 ). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, ISBN 978-3-525-45127-4 ( Inhaltsverzeichnis ).
 6. M. Bürgy: The concept of psychosis: historical and phenomenological aspects. In: Schizophrenia bulletin. Band 34, Nummer 6, November 2008, S. 1200–1210, doi:10.1093/schbul/sbm136 . PMID 18174608 , PMC 2632489 (freier Volltext).
 7. Klemens Dieckhöfer: Psychose. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. de Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 1196, hier: S. 1196.
 8. R. Sommer: The etymology of psychosis. In: The American journal of orthopsychiatry. Band 81, Nummer 2, April 2011, S. 162–166, doi:10.1111/j.1939-0025.2011.01084.x . PMID 21486257 , ( Vorschau erste Seite , abgerufen am 6. März 2018).
 9. Werner Janzarik: Der Psychose-Begriff und die Qualität des Psychotischen . In: Der Nervenarzt . Band   74 , Nr.   1 , 1. Januar 2003, S.   3–11 , doi : 10.1007/s00115-002-1348-6 .
 10. Michael Zaudig ua: Therapielexikon Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie . Springer, Berlin 2006, ISBN 978-3-540-30986-4 , S.   600 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 11. a b Hans-Jürgen Möller: Schizophrene Psychosen . In: Hans-Jürgen Möller, Gerd Laux, Arno Deister, Gerd Schulte-Körne, Hellmuth Braun-Scharm (Hrsg.): Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie . 5. Auflage. Thieme, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-13-128545-4 , S.   154–181 .
 12. Rudolf N. Cardinal, Edward T. Bullmore: The Diagnosis of Psychosis . 1. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge 2011, ISBN 978-0-521-16484-9 , S.   3–5 .
 13. Paolo Fusar-Poli, Stefan J. Borgwardt, Philip McGuire (Hrsg.): Vulnerability to Psychosis: From Neurosciences to Psychopathology. Psychology Press, New York 2012, ISBN 978-1-136-59639-1 , S. 60 f.
 14. AS Khashan, KM Abel, R. McNamee, MG Pedersen, RT Webb, PN Baker, LC Kenny, PB Mortensen: Higher risk of offspring schizophrenia following antenatal maternal exposure to severe adverse life events. In: Archives of general psychiatry. Band 65, Nummer 2, Februar 2008, S. 146–152, doi:10.1001/archgenpsychiatry.2007.20 . PMID 18250252 .
 15. MJ Owen, A. Sawa, PB Mortensen: Schizophrenia. In: Lancet. Band 388, Nummer 10039, Juli 2016, S. 86–97, doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-6 . PMID 26777917 , PMC 4940219 (freier Volltext) (Review).
 16. P. De Rossi, C. Chiapponi, G. Spalletta: Brain Functional Effects of Psychopharmacological Treatments in Schizophrenia: A Network-based Functional Perspective Beyond Neurotransmitter Systems. In: Current neuropharmacology. Band 13, Nummer 4, 2015, S. 435–444. PMID 26412063 , PMC 4790396 (freier Volltext) (Review).
 17. JE Lisman, JT Coyle, RW Green, DC Javitt, FM Benes, S. Heckers, AA Grace: Circuit-based framework for understanding neurotransmitter and risk gene interactions in schizophrenia. In: Trends in neurosciences. Band 31, Nummer 5, Mai 2008, S. 234–242,doi:10.1016/j.tins.2008.02.005 . PMID 18395805 , PMC 2680493 (freier Volltext) (Review).
 18. Rudolf N. Cardinal, Edward T. Bullmore: The Diagnosis of Psychosis . 1. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge 2011, ISBN 978-0-521-16484-9 , S.   118–139 .
 19. Alex Hofer, W. Wolfgang Fleischhacker: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (ICD-10 F2) . In: W. Wolfgang Fleischhacker, Hartmann Hinterhuber (Hrsg.): Lehrbuch Psychiatrie . SpringerWienNewYork, Wien 2012, ISBN 978-3-211-89864-2 , S.   126–127 .
 20. CI Lau, HC Wang, JL Hsu, Liu ME. Does the dopamine hypothesis explain schizophrenia? Rev Neurosci. 24, 2013, S. 389–400.
 21. Rudolf N. Cardinal, Edward T. Bullmore: The Diagnosis of Psychosis . 1. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge 2011, ISBN 978-0-521-16484-9 .
 22. ICD-10-WHO Version 2016: Affektive Störungen (F30-F39) ( Memento des Originals vom 26. Januar 2018 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.dimdi.de
 23. ICD-10-GM Version 2014: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-F19) ( Memento des Originals vom 9. Mai 2015 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.dimdi.de
 24. Michael Soyka: Psychopathological characteristics in alcohol hallucinosis and paranoid schizophrenia . In: Acta Psychiatrica Scandinavica . Band   81 , Nr.   3 , März 1990, S.   255–9 , doi : 10.1111/j.1600-0447.1990.tb06491.x , PMID 2343749 .
 25. Jaime Diaz: How Drugs Influence Behavior. Englewood Cliffs, Prentice Hall 1996.
 26. R. Thomasius, E. Gouzoulis-Mayfrank ua: AWMF-Behandlungsleitlinie: Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain, Amphetamine, Ecstasy und Halluzinogene. In: Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie. 72, 2004, S. 679, doi:10.1055/s-2004-818531 .
 27. MC White, JJ Silverman, JW Harbison: Psychosis associated with clonazepam therapy for blepharospasm . In: The Journal of Nervous and Mental Disease . Band   170 , Nr.   2 , Februar 1982, S.   117–9 , doi : 10.1097/00005053-198202000-00010 , PMID 7057171 .
 28. R. Jaffe, E. Gibson: Clonazepam withdrawal psychosis . In: Journal of Clinical Psychopharmacology . Band   6 , Nr.   3 , Juni 1986, S.   193 , doi : 10.1097/00004714-198606000-00021 , PMID 3711371 .
 29. RJ Hallberg, K. Lessler, FJ Kane: Korsakoff-Like Psychosis Associated With Benzodiazepine Overdosage . In: The American Journal of Psychiatry . Band   121 , Nr.   2 , August 1964, S.   188–9 , doi : 10.1176/ajp.121.2.188 , PMID 14194223 ( psychiatryonline.org ).
 30. H. Pétursson H: The benzodiazepine withdrawal syndrome . In: Addiction . Band   89 , Nr.   11 , November 1994, S.   1455–9 , doi : 10.1111/j.1360-0443.1994.tb03743.x , PMID 7841856 .
 31. DW Hedges, FL Woon, SP Hoopes: Caffeine-induced psychosis . In: CNS Spectrums . Band   14 , Nr.   3 , März 2009, S.   127–9 , PMID 19407709 .
 32. JM Cerimele, AP Stern, D. Jutras-Aswad: Psychosis following excessive ingestion of energy drinks in a patient with schizophrenia . In: The American Journal of Psychiatry . Band   167 , Nr.   3 , März 2010, S.   353 , doi : 10.1176/appi.ajp.2009.09101456 , PMID 20194494 .
 33. Rudolf N. Cardinal, Edward T. Bullmore: The Diagnosis of Psychosis. Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-0-521-16484-9 , S. 125–128.
 34. S. Glasner-Edwards, LJ Mooney: Methamphetamine psychosis: epidemiology and management. In: CNS drugs. Band 28, Nummer 12, Dezember 2014, S. 1115–1126, doi:10.1007/s40263-014-0209-8 . PMID 25373627 , PMC 5027896 (freier Volltext) (Review).
 35. F. Rugani, S. Bacciardi, L. Rovai, M. Pacini, AG Maremmani, J. Deltito, L. Dell'osso, I. Maremmani: Symptomatological features of patients with and without Ecstasy use during their first psychotic episode. In: International journal of environmental research and public health. Band 9, Nummer 7, 07 2012, S. 2283–2292, doi:10.3390/ijerph9072283 . PMID 22851941 , PMC 3407902 (freier Volltext).
 36. ME John, C. Thomas-Rozea, D. Hahn: Bath Salts Abuse Leading to New-Onset Psychosis and Potential for Violence. In: Clinical schizophrenia & related psychoses. Band 11, Nummer 2, Summer 2017, S. 120–124, doi:10.3371/CSRP.JORO.061314 . PMID 24951715 (Review).
 37. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Health and Medicine Division, Board on Population Health and Public Health Practice, Committee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda: The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids. The Current State of Evidence and Recommendations for Research National Academies Press, 2017, ISBN 978-0-309-45304-2 , S. 291–295.
 38. K. Michalak, A. Sobolewska-Włodarczyk, M. Włodarczyk, J. Sobolewska, P. Woźniak, B. Sobolewski: Treatment of the Fluoroquinolone-Associated Disability: The Pathobiochemical Implications. In: Oxidative medicine and cellular longevity. Band 2017, S. 8023935, doi:10.1155/2017/8023935 . PMID 29147464 , PMC 5632915 (freier Volltext) (Review).
 39. A. Kommalapati, S. Wallam, SH Tella, ZP Qureshi, CL Bennett: Fluoroquinolone-associated suicide. In: European journal of internal medicine. Band 55, 09 2018, S. e21–e22,doi:10.1016/j.ejim.2018.07.012 . PMID 30031596 .
 40. U. Labay-Kamara, S. Manning, T. McMahon: Fluoroquinolone-induced suicidal ideation and suicidality. In: Psychosomatics. Band 53, Nummer 1, 2012 Jan-Feb, S. 97–98,doi:10.1016/j.psym.2011.05.003 . PMID 22221728 .
 41. G. Remington, G. Foussias, G. Fervaha, O. Agid, H. Takeuchi, J. Lee, M. Hahn: Treating Negative Symptoms in Schizophrenia: an Update. In: Current treatment options in psychiatry. Band 3, 2016, S. 133–150, doi:10.1007/s40501-016-0075-8 . PMID 27376016 , PMC 4908169 (freier Volltext) (Review).
 42. Jan Conradi, Matthias Jäger, Stefan Kaiser: Update: Negativsymptome – Psychopathologie, Epidemiologie, Pathophysiologie und Behandlungsoptionen. Zürich Open Repository and Archive . 2013, doi : 10.5167/uzh-91302 ( uzh.ch [PDF]).
 43. F. Bourque, E. van der Ven, A. Malla: A meta-analysis of the risk for psychotic disorders among first- and second-generation immigrants. In: Psychological medicine. Band 41, Nummer 5, Mai 2011, S. 897–910, doi:10.1017/S0033291710001406 . PMID 20663257 (Review), PDF .
 44. Josef Bäuml : Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis: Ratgeber für Patienten und Angehörige, Leitfaden für professionelle Helfer, Einführung für interessierte Laien. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Springer, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-43646-1 , S. 39 f. ( GoogleBooks ) und S. 9.
 45. Josef Bäuml : Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis: Ratgeber für Patienten und Angehörige, Leitfaden für professionelle Helfer, Einführung für interessierte Laien. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Springer, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-43646-1 , S. 8.
 46. U. Heilbronner, M. Samara, S. Leucht, P. Falkai, TG Schulze : The Longitudinal Course of Schizophrenia Across the Lifespan: Clinical, Cognitive, and Neurobiological Aspects. In: Harvard review of psychiatry. Band 24, Nummer 2, 2016 Mar-Apr, S. 118–128, doi:10.1097/HRP.0000000000000092 . PMID 26954596 , PMC 5079232 (freier Volltext) (Review).
 47. a b AL Gillespie, R. Samanaite, J. Mill, A. Egerton, JH MacCabe: Is treatment-resistant schizophrenia categorically distinct from treatment-responsive schizophrenia? a systematic review. In: BMC psychiatry. Band 17, Nummer 1, 01 2017, S. 12, doi:10.1186/s12888-016-1177-y . PMID 28086761 , PMC 5237235 (freier Volltext) (Review).
 48. ICD-10-WHO Version 2016: Affektive Störungen (F30-F39) ( Memento des Originals vom 26. Januar 2018 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.dimdi.de
 49. Dorothea von Haebler, Stavros Mentzos , Günter Lempa (Hrsg.): Psychosenpsychotherapie im Dialog. Zur Gründung des DDPP (= Forum der psychoanalytischen Psychosentherapie . Band   26 ). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, ISBN 978-3-525-45127-4 ( Inhaltsverzeichnis ).
 50. Bangen, Hans: Geschichte der medikamentösen Therapie der Schizophrenie. Berlin 1992, ISBN 3-927408-82-4 .
 51. Wolfgang Gaebel, Alkomiet Hasan, Peter Falkai: S3-Leitlinie Schizophrenie . Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2019, ISBN 978-3-662-59379-0 , doi : 10.1007/978-3-662-59380-6 ( springer.com [abgerufen am 5. Januar 2020]).
 52. B. Adams, T. Sanders: Experiences of psychosis in borderline personality disorder: a qualitative analysis. In: Journal of mental health. Band 20, Nummer 4, August 2011, S. 381–391, doi:10.3109/09638237.2011.577846 . PMID 21770785 (Review).
 53. S. Barnow, EA Arens, S. Sieswerda, R. Dinu-Biringer, C. Spitzer, S. Lang: Borderline personality disorder and psychosis: a review. In: Current psychiatry reports. Band 12, Nummer 3, Juni 2010, S. 186–195, doi:10.1007/s11920-010-0107-9 . PMID 20425279 (Review), PDF .
 54. K. Schroeder, HL Fisher, I. Schäfer: Psychotic symptoms in patients with borderline personality disorder: prevalence and clinical management. In: Current opinion in psychiatry. Band 26, Nummer 1, Januar 2013, S. 113–119, doi:10.1097/YCO.0b013e32835a2ae7 . PMID 23168909 (Review).
 55. Porphyrien – Wissen für Mediziner. Abgerufen am 11. Juni 2019 .
 56. Jeffrey A Lieberman, Michael B First: Review Article: Psychotic Disorders . In: The New England Journal of Medicine . Band   379 , 2018, S.   270–280 , doi : 10.1056/NEJMra1801490 .
 57. Epidemiology of suicide attempts among persons with psychotic disorder in the general population . In: Schizophrenia Research . Band   124 , Nr.   1-3 , 1. Dezember 2010, ISSN 0920-9964 , S.   22–28 , doi : 10.1016/j.schres.2010.09.009 ( sciencedirect.com [abgerufen am 23. Dezember 2018]).
 58. M. Lambert, P. Conus, DI Lubman, D. Wade, H. Yuen: The impact of substance use disorders on clinical outcome in 643 patients with first-episode psychosis . In: Acta Psychiatrica Scandinavica . Band   112 , Nr.   2 , 2005, ISSN 1600-0447 , S.   141–148 , doi : 10.1111/j.1600-0447.2005.00554.x ( wiley.com [abgerufen am 23. Dezember 2018]).
 59. DP Folsom, W. Hawthorne, L. Lindamer und andere: Prevalence and risk factors for homelessness and utilization of mental health services among 10,340 patients with serious mental illness in a large public mental health system. In: American Journal of Psychiatry . Band   162 , 2005, S.   370–376 , doi : 10.1176/appi.ajp.162.2.370 , PMID 15677603 .
 60. Kevin S. Douglas, Laura S. Guy, Stephen D. Hart: Psychosis as a risk factor for violence to others: A meta-analysis. In: Psychological Bulletin . Band   135 , Nr.   5 , 2009, ISSN 1939-1455 , S.   679–706 , doi : 10.1037/a0016311 ( apa.org [abgerufen am 23. Dezember 2018]).
 61. JS Brekke, C. Prindle, SW Bae, JD Long: Risks for individuals with schizophrenia who are living in the community. Psychiatr Serv 52, 2001, S. 1358–1366. In: Psychiatric Service . Band   52 , 2001, S.   1358–1366 , doi : 10.1176/appi.ajp.162.2.370 , PMID 15677603 .
 62. Stavros Mentzos: Schöpferische Aspekte der psychotischen Symptomatik. Vergleichbare ästhetische Qualitäten im Traum und in der Psychose . In: Stavros Mentzos, Alois Münch (Hrsg.): Das Schöpferische in der Psychose (= Forum der psychoanalytischen Psychosentherapie . Band   28 ). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, ISBN 978-3-525-45236-3 , S.   13–26 ( frankfurterpsychoseprojekt.de [PDF; 137   kB ; abgerufen am 23. April 2018]).
 63. Stavros Mentzos: Lehrbuch der Psychodynamik. Die Funktion der Dysfunktionalität psychischer Störungen . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, ISBN 978-3-525-40123-1 .
 64. Mentzos (2012), S. 13. Peter Hartwich vom Frankfurter Psychose-Projekt spezifizierte, „dass manche Symptome einen Schutzcharakter vor weiterer Fragmentierung der Psyche haben“ (Mentzos und Münch, 2012, S. 9).
 65. Mentzos, Münch (2012), S. 7–8.
 66. Kunst und Therapie III. Dokumentation. (PDF; 423 kB) Patriotische Gesellschaft von 1765, 4. Mai 2002, S. 2 , abgerufen am 22. April 2018 .
 67. a b c Susanne Hilken: Psychose und Kunst – zwischen Stigma und Emanzipation. (PDF; 1.306 kB) Patriotische Gesellschaft von 1765, 4. Mai 2002, S. 103–104 (Zitat) , abgerufen am 22. April 2018 .
 68. Peeter Allik. printmaking.ee, abgerufen am 25. April 2018 (englisch).
 69. Peeter Allik. Cultivated Schizophrenia. In: TARTMUS. Kunstmuseum Tartu , abgerufen am 25. April 2018 (englisch).
 70. 1970 mit der Hans Prinzhorn Medaille und 1990 mit dem Justinus-Kerner-Preis
 71. Ernst Klee: Mit Pille und Pinsel. In: Zeit Online. 9. März 1979, abgerufen am 24. April 2018 .
 72. Hilken 2002, S. 106–108.
 73. Musée Camille Claudel. Abgerufen am 25. April 2018 (englisch).
 74. Eröffnung des Museums Camille Claudel. France.fr, 29. März 2017, abgerufen am 25. April 2018 .
 75. Musée Camille Claudel, ouverture le 26 mars 2017 auf YouTube , abgerufen am 25. April 2018.
 76. B. Cooper: Trajectory of a psychosis . In: J Med Ethics. Medical Humanities . Band   34 , 2008, S.   25–29 , doi : 10.1136/jmh.2008.000268 (englisch, psu.edu [PDF; 126   kB ; abgerufen am 24. April 2018]).
 77. Cooper 2008, S. 28.
 78. Cooper 2008, S. 29.
 79. Cooper 2008, S. 29.
 80. David Hugendick: Thomas Melle. Explodierende Neuronen. In: Die Zeit. 8. September 2016 ; abgerufen am 30. August 2018. Sandra Kegel sieht in Melles Schilderung seiner Krankheit ebenfalls ein „eindringliches Dokument“ ( Rezension für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ): „Denn aus der Binnenperspektive heraus gewährt es seltene Einblicke in die subjektive Wahrnehmung einer bipolaren Identität.“
 81. „Je tiefer sich die Erzählung in die Manie steigert“, referiert Kralicek, „desto mehr kommt Meyerhoff ins Spielen, desto lauter und exaltierter wird er. Er verwandelt sich aber auch dann nicht in einen Maniker, sondern nur in einen Schauspieler, wenn man das überhaupt voneinander trennen kann. Das Theater wird von Theaterleuten im Scherz gern mit einer geschlossenen Anstalt verglichen. An diesem Abend kann man ganz unironisch sehen, dass da was dran ist: Theater spielen hat etwas Manisches.“ (Wolfgang Kralicek: Burgtheater Wien. Wenn das Hirn davon stürzt. In: Süddeutschen Zeitung , 13. März 2017.)
 82. Thomas S. Szasz: Geisteskrankheit – ein moderner Mythos? Grundzüge einer Theorie des persönlichen Verhaltens. Olten/Freiburg i. Br. 1972, S. 11 ff. (Orig.: The Myth of Mental Illness. Foundations of a Theory of Personal Conduct. New York 1961.)
 83. Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Frankfurt am Main 1993, S. 15–21. (Orig.: Histoire de la folie à l'âge classique – Folie et déraison. 1961)
 84. youtube.com
 85. youtube.com
 86. youtube.com
 87. Verlagsinformation und Pressestimmen zu: Anna Sperk: Neben der Wirklichkeit. In: mitteldeutscherverlag.de, 2018, abgerufen am 9. Juli 2020.