psykoterapi

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Psykoterapi (fra oldgræsk ψυχή psyke "sjæl" og therapeia "behandling", fra θεραπεύειν therapeuein "heler, tjener") beskriver "målrettet professionel behandling af psykiske (psykologiske) lidelser eller psykisk forårsagede fysiske lidelser med psykologiske midler". De anvendte procedurer, metoder og begreber er formet af forskellige psykoterapiskoler. [1] Ifølge en kryds-metode definition af Hans Strotzka, der ofte citeres den dag i dag, er psykoterapi

"... en bevidst og planlagt interaktiv proces for at påvirke adfærdsforstyrrelser og lidelsestilstande, der anses for at have behov for behandling i enighed (hvis det er muligt mellem patient, terapeut og referencegruppe), med psykologiske midler (gennem kommunikation ) for det meste verbal, men også averbal , i retning af et defineret mål, hvis det er muligt i fællesskab udviklet (symptomminimering og / eller strukturel ændring i personlighed) ved hjælp af lærbare teknikker baseret på en teori om normal og patologisk adfærd. Som regel kræver dette et stabilt følelsesmæssigt bånd. "

- Hans Strotzka : citeret fra Wittchen og Hoyer (2011), s. 4 [2]

Psykoterapiforskning undersøger derefter disse udviklede begreber og procedurer på tværfaglig vis i form af effektivitetstest og procesforskning . Man forsøger at bygge bro mellem videnskab og praktisk anvendelse gennem en bedre forståelse af de aktive principper og forandringsprocesser. [3]

Generel

Ordet psykoterapi er afledt af oldtidens græske ψυχή psyke, ånde, åndedrag, sjæl 'i kombination med θεραπεύειν therapeúein' pleje, omsorg 'og fra oldtidens græske θεραπεία therapeia ’healing’ og kan derfor også spores tilbage til Platon . [4] En af de første til at bruge udtrykket var Daniel Hack Tuke i 1872. I slutningen af ​​1800 -tallet blev psykoterapi brugt i forbindelse med hypnotisme og spredt af F. van Elden fra 1889, som brugte det til at beskrive udtrykket i moderne forstand. [5] [6] [7] De første forsøg på en psykoterapeutisk behandling i nutidens forstand viste forbindelsen mellem det psykologiske og somatiske synspunkt af den franske læge og filosof Pierre Cabanis i slutningen af ​​1700 -tallet, der forsøgte i 1802, [ 8] "moralsk", dvs. psykologisk, for at forklare fænomener fysiologisk. [9] Den franske læge Jean-Martin Charcot bør også tælles blandt de tidlige hovedpersoner.

Europæisk kulturhistorie kender hypnose som en af ​​de ældste "psykoterapeutiske procedurer". Fra Sigmund Freuds psykoanalyse , de forskellige dybde psykologisk har lang- og kortsigtede former for terapi udviklet (se også analytisk psykoterapi , fokal terapi , psykoterapi baseret på dybde psykologi , der er differentieret ind i mange forskellige former for terapi ). Desuden er adfærdsterapi opstået som en metode med sine forskellige former, hvor fokus i modsætning til de dybdepsykologiske terapiformer ikke fokuserer på behandling af årsager og selvbevidsthed, men derimod på behandling af symptomer ( se blandt andet kognitiv adfærdsterapi , parterapi , familieterapi ). [10] [11] [12]

I dag forstås og forklares psykoterapi også på hospitalssektoren [13] i forbindelse med en helhedsorienteret persons krop og sjæl . [14]

Der skal skelnes mellem psykoterapi og psykologisk rådgivning , som bruges på en lang række forskellige psykologiske områder, men ikke er en del af medicinen.

Term og lovbestemmelser

Optagelsen til den psykoterapeutiske professionelle praksis reguleres forskelligt internationalt. Der er en lovlig regulering inden for EU i elleve af de 28 stater.

Tyskland

Udøvelsen af ​​psykoterapi er lovligt reguleret i Tyskland og må kun udføres af læger med passende yderligere kvalifikationer, af " psykologiske psykoterapeuter " (dvs. psykologer med psykoterapeutisk uddannelse og tilladelse til at praktisere ) og af alternative praktiserende læger med psykoterapeutisk uddannelse. Børn og unge patienter (op til 21 år [15] ) kan også praktisere psykoterapi som børn- og ungdomspsykoterapeut efter yderligere uddannelse og licens til at praktisere medicin. [16]

Lovbestemmelser for begrebet psykoterapi findes i psykoterapeutloven og i psykoterapidirektivet . I begge tilfælde er det imidlertid ikke reguleret, hvad der juridisk forstås ved psykoterapi, men kun i hvilken begrænset form psykoterapi falder ind under psykoterapeutloven eller under psykoterapidirektivet.

Psykoterapeutloven regulerer, hvem der må praktisere terapeutisk psykoterapi under den professionelle titel "psykoterapeut". Psykoterapeutloven dækker derfor ikke psykoterapi, der udføres af psykologer eller alternative praktiserende læger inden for rammerne af lov om alternativ praktiserende læge . Psykoterapi, som kan bruges under den professionelle titel af psykoterapeut, er "enhver aktivitet, der udføres ved hjælp af videnskabeligt anerkendte psykoterapeutiske procedurer til at identificere, helbrede eller lindre lidelser med sygdomsværdi, for hvilken psykoterapi er indiceret." [17]

Psykoterapi, som kan faktureres til lovpligtige sundhedsforsikringsselskaber i henhold til retningslinjen for psykoterapi, "(...) bruger metodisk definerede indgreb, der systematisk ændrer de psykologiske lidelser, der er diagnosticeret som sygdom, og opbygger individets mestringsevner." [18] "Psykoterapi , da Behandling af psykiske sygdomme (...) forudsætter, at sygdommen forstås som en kausalt bestemt proces, der undersøges med videnskabeligt funderede metoder og defineres i et teoretisk system med en sygdomsteori. I henhold til loven om psykoterapeuter er det videnskabelige råd for psykoterapi ansvarlig for anerkendelse af terapeutiske procedurer. " [19]

Godkendte procedurer

Medlemmerne af det videnskabelige råd for psykoterapi , sendt til det rådgivende udvalg fra den tyske lægeforening og det føderale afdeling for psykoterapeuter , har til opgave at vurdere den videnskabelige anerkendelse af psykoterapiprocedurer. I Tyskland er fire psykoterapimetoder blevet anerkendt som "videnskabeligt funderet" psykoterapi. Det føderale føderale udvalg beslutter, hvilken procedure der skal inkluderes i retningslinjen for psykoterapi og dermed refunderes af de lovpligtige sundhedsforsikringsselskaber. På nuværende tidspunkt (fra 2020) er der mulighed for refusion for adfærdsterapi , psykoterapi baseret på dybdepsykologi , psykoanalyse og systemisk terapi .

 • Adfærdsterapi: Adfærdsmæssige terapeutiske procedurer er normalt baseret på modellen for klassisk eller operant konditionering. Deres mål er at opnå udryddelse (sletning af problematisk adfærd), modkonditionering (opbygning af alternative reaktioner) eller tilvænning (vænne sig til den stimulus, der tidligere udløste reaktionen). Ofte tilbydes patienter specifikke metoder til at løse deres problemer. Målet er også at træne og fremme færdigheder (f.eks. Selvtillidstræning) og muliggøre bedre selvregulering. For eksempel forsøger kognitiv adfærdsterapi at få den pågældende til at forstå sine tanker og vurderinger, rette dem om nødvendigt og omsætte dem til ny adfærd.
 • Systemisk terapi: Systemisk terapi blev videnskabeligt anerkendt i 2008. [20] I 2018 blev dens fordel og medicinske nødvendighed som psykoterapimetode anerkendt [21] Forbundsfællesskabsudvalget (G-BA) besluttede på sit møde den 22. november 2018, at systemisk behandling for voksne vil være dækket af lovpligtige sundhedsforsikringer i fremtiden. [22] Systemisk terapi har været en sundhedsforsikringsydelse siden juli 2020. [23] [24]

Den videnskabelige anerkendelse af samtalepsykoterapi til dybdegående træning, som blev udtalt i 2000, blev trukket tilbage i 2017 som en del af en fornyet gennemgang. Med hensyn til social lovgivning (refunderes af sundhedsforsikringsselskaberne) er rådgivende psykoterapi aldrig blevet anerkendt. Det er derfor, voldelige tvister har været og bliver ført. I DDR var det den dominerende form for psykoterapi og blev også anerkendt under social lov.

Godkendte erhverv

Følgende er autoriseret til at udøve psykoterapi med hensyn til medicin:

for voksne
for børn og teenagere
 • Specialister i børn og unge psykiatri og psykoterapi
 • Børn og unge psykoterapeuter
 • Psykologiske psykoterapeuter (dog er det ikke alle autoriserede psykologiske psykoterapeuter, der har et sygesikringsbevis for børn [25] )
 • dels alternative praktiserende læger (store og små HP) for lidelser uden sygdomsværdi [26]

Østrig

I Østrig er psykoterapi reguleret både i lov om læger og i psykoterapiloven af 1990 [27] . Sidstnævnte definerer psykoterapeutens faglige profil, optagelse til uddannelse, selve uddannelsen, stillingsbetegnelse, faglige opgaver, listeopføring, psykoterapirådgivning samt kriminelle bestemmelser og forholdet til andre regler.

Et særligt træk ved psykoterapiloven i Østrig er, at ifølge lovgiverens forståelse er "udøvelsen af ​​psykoterapi ... en uafhængig videnskabelig disciplin", at psykoterapi derfor forstås som en uafhængig videnskab og ikke som en subdisciplin medicin, psykologi eller anden videnskab. [28]

I 2020 startede kampagnen #mehrpsychotherapiejetzt af den østrigske forbundsforening for psykoterapi, som kræver flere terapisteder med sygesikring. [29]

Godkendte procedurer

I Østrig anerkendes og godkendes 23 procedurer som "psykoterapi". Se nedenstående tabel . Flere indikationer er også godkendt end i Tyskland.

Godkendte erhverv

Adgangskravene til psykoterapeutfaget er meget bredere end for eksempel i Tyskland. Så medicin, tillader i Østrig blandt andet at studere pædagogik , filosofi , psykologi, journalistik og kommunikationsstudier eller teologi eller studere til undervisning i gymnasier adgang til uddannelse som psykoterapeut. [30]

Et to-trins teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, der varer mindst fem år og består af en generel del, det psykoterapeutiske propedeutiske forløb og et fagspecifikt kursus er afgørende for registrering som psykoterapeut. 23 metoder er i øjeblikket tilladte, som er angivet i nedenstående tabel (i modsætning til Tyskland er det i Østrig ikke procedurer - dvs. "metodefamilier" - men individuelle metoder, der er tilladte, hvilket nogle gange fører til misforståelser). [31]

Schweiz

I Schweiz er 23 procedurer godkendt som "psykoterapi". To veje fører til autorisation til at arbejde som psykoterapeut, en for læger og en for psykologer. Begge kræver en (teknisk) universitetsgrad og psykoterapeutisk efteruddannelse. [32] Psykologisk psykoterapi regulerer loven om psykologerhverv, psykologers udøvelse af psykoterapi, især kapitel 5 "udøvelse af psykoterapiprofession". Læger erhverver specialisttitlen "Psykiatri og psykoterapi". [33]

Psykoterapi procedurer

Der findes en række forskellige skoler og metoder til psykoterapi, men ikke alle er videnskabeligt anerkendte . Nogle af de metoder, der tilbydes som psykoterapiprocedurer, er ikke videnskabeligt anerkendt, fordi der ikke er nogen pålidelige effektundersøgelser, eller de betragtes som tilbagevist, og er mere tilbøjelige til at blive tildelt para- og pseudovidenskabeligt område. Mange metoder er videreudviklinger, specialiseringer eller splittelser fra psykoanalytiske , dybdepsykologiske , humanistiske eller adfærdsterapiprocedurer . Ikke alle psykoterapiprocedurer anerkendes af staten overalt og finansieres af alle sygesikringsselskaber. De enkelte metoders rolle i sundhedssystemet i de tysktalende lande er meget forskellig (se tabel).

retning metode grundlægger Tyskland Østrig Schweiz
analytisk Psykoanalyse Sigmund Freud Symbol OK.svg Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Individuel psykologi Alfred Adler Symbol OK.svg Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Analytisk psykologi CG Jung Symbol OK.svg Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Gruppepsykoanalyse Pratt , Burrow , skilte Symbol OK.svg Symbol OK.svg Symbol OK.svg
dybdepsykologi Autogen psykoterapi Johannes Heinrich Schultz - Symbol OK.svg -
Eksistensanalyse Ludwig Binswanger - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Dynamisk gruppepsykoterapi Raoul Schindler - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Hypnose psykoterapi Milton Erickson (1) Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Katatymisk fantasi psykoterapi Hanscarl Leuner Symbol OK.svg Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Koncentrativ træningsterapi Gindler , Stolze , Cserny - Symbol OK.svg -
Transaktionsanalyse Eric Berne - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
humanistisk Logoterapi og eksistentiel analyse Viktor Frankl - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Eksistentiel psykoterapi Irvin D. Yalom - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Gestaltterapi Perls , Perls , Goodman - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Samtale psykoterapi Carl R. Rogers (2) Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Psykodrama Jacob L. Moreno - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Psykosyntese Roberto Assagioli - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
adfærdsmæssig (klassisk) adfærdsterapi Thorndike , Watson , Skinner, et al Symbol OK.svg Symbol OK.svg Symbol OK.svg
kognitiv kognitiv adfærdsterapi Ellis , Beck , Kanfer , Lazarus m.fl Symbol OK.svg Symbol OK.svg Symbol OK.svg
systemisk Systemisk terapi Satir , Haley , Jackson et al (3) Symbol OK.svg Symbol OK.svg
kombinatorisk Integrativ terapi Hilarion Petzold - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
Gestaltteori psykoterapi Hans-Jürgen Walter - Symbol OK.svg -
Neuro-sproglig psykoterapi Schütz, Karber, Jelem m.fl - Symbol OK.svg -
kropsorienteret Bioenergetisk analyse Wilhelm Reich , Alexander Lowen - - Symbol OK.svg
biosyntese David Boadella - - Symbol OK.svg
Kropspsykoterapi forskellige skoler - - Symbol OK.svg
kunstorienteret Kunst- og udtryksorienterede terapier forskellige skoler - - Symbol OK.svg
Musikterapi forskellige skoler - Symbol OK.svg Symbol OK.svg
 • (1) Hypnoterapi: Individuel behandling for voksne, der er anerkendt i Tyskland, skal udføres af en læge eller en psykologisk psykoterapeut, der har faktureringstilladelse hertil.
 • (2) Taleterapi: anerkendt i Tyskland for voksne (i henhold til professionel lov).
 • (3) Systemisk terapi: anerkendt som en sundhedsforsikringsydelse for voksne i Tyskland.

I dele af akademisk psykoterapiforskning er målet at etablere psykologisk terapi / psykologisk psykoterapi som en form for psykoterapi, der er løsrevet fra terapiskoler, og som behandles (og evalueres) i henhold til aspekterne ved evidensbaseret medicin . Med andre ord, hvad der bruges, er det, der videnskabeligt skal bevises at være det mest effektive for en specifik lidelse og under hensyntagen til patientens situation (Grawe 1994). Kritikere peger på kompleksiteten i den terapeutiske situation, som forskning hidtil kun rudimentært har fanget. [34] I denne henseende anbefales integrerende psykoterapiprocedurer, der kombinerer generelt med specifikke effektive faktorer. [35]

Psykoterapi: beskrivelse og afgrænsning

Psykoterapi adskiller sig fra andre metoder og procedurer inden for det videnskabelige psykologiske område .

Videnskabelige definitioner

Psykoterapiforskerne David Orlinsky og Kenneth I. Howard beskrev i anden udgave af Handbook of Psychotherapy and Behavior Change fra 1978 psykoterapi under følgende aspekter: [36]

”Psykoterapi er (1) en relation mellem personer, engageret i (2) en eller flere personer defineret som behov for særlig hjælp til (3) at forbedre deres funktion som personer sammen med (4) en eller flere personer defineret som i stand til at gengive sådan særlig hjælp. "

”Psykoterapi er (1) et forhold mellem mennesker; på den ene side (2) en eller flere personer, der har brug for hjælp til (3) at forbedre deres funktion som person, og på den anden side (4) en eller flere personer, der yder denne specifikke hjælp. "

Jerome D. Frank gav en tværkulturel definition i sin meget anerkendte bog Persuasion and Healing : [37]

”Forsøg på at lindre lidelse og handicap betegnes normalt som behandling, og hvert samfund træner nogle af dets medlemmer til at anvende denne form for indflydelse. Behandling involverer typisk et personligt forhold mellem healer og lidende. Visse former for terapi afhænger primært af healerens evne til at mobilisere helbredende kræfter hos den lidende ved psykologiske midler. Disse behandlingsformer kan generelt kaldes psykoterapi. "

”Forsøg på at reducere lidelse og handicap kaldes normalt behandling, og hvert samfund træner nogle af dets medlemmer til at udøve denne særlige form for indflydelse. Behandling involverer normalt et personligt forhold mellem healeren og den syge. Visse former for terapi er primært baseret på healerens evne til at bruge psykologiske midler til at mobilisere helbredende kræfter hos den lidende. Denne behandlingsform kaldes normalt psykoterapi. "

Orlinsky et al. tilføj i femte udgave af Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (2004), at psykoterapi i dag også omfatter eller kan omfatte:

 • en eller anden form for afhjælpende eller avanceret undervisning relateret til socio-følelsesmæssig funktion
 • en ikke-voldelig form for social kontrol med afvigende adfærd
 • en formidling af meningsfuld personlig orientering og livsfilosofi (eller "åndelig" udvikling).

Fra et andet synspunkt kan psykoterapi ses som en forfining og professionalisering af personlige nyttige færdigheder, der søges, når den enkeltes sociale netværk svigter (f.eks. I en krise) eller knap er tilgængelig (i hurtigt skiftende og meget mobile samfund), eller hvis det krævede niveau af "terapeutisk" kompetence overstiger det niveau, der er sædvanligt i normale sociale netværk. Denne form for personlig hjælp tilbydes som i moderne bysamfund

 • professionelt tilbud
 • af personer, hvis specialviden om at hjælpe færdigheder formelt er blevet anerkendt af uddannelsesinstitutter, licens og omdømme,
 • over for mennesker, hvis problemer påvirker mental sundhed i snæver forstand. [38]

Følelsesmæssig intelligens undskyldere, f.eks. B. Daniel Goleman , forstår psykoterapi som den systematiske genoplæring af følelsesmæssige reaktioner. [39]

Modeller af psykoterapi og dens virkningsmåde

Ikke -specifikke aktive faktorer ifølge J. Frank

Jerome Frank beskrev i 1961 [40] fire faktorer for de psykoterapeutiske begivenheder, der efter hans mening er effektive på tværs af skolen: [41] [42]

 • Et forhold mellem terapeut og patient, hvor patienten oplever terapeuten som kompetent og klar til at hjælpe.
 • Specifikiteten af ​​den terapeutiske situation som et helbredelsessted (med insignier som f.eks. Faglig akkreditering af terapeuten, sofaen osv.) Og de tilhørende helingsforventninger.
 • Giver en forklaring ( tilskrivning ) til patientens problemer, og hvordan de kan afhjælpes.
 • Udførelse af et terapeutisk ritual (aktivitet, der menes at forårsage helbredelse).

Ifølge Frank handler det primært om en remoralisering af patienten, der er blevet demoraliseret af symptomerne og derfor leder efter hjælp. [43]

Orlinsky og Howard terapifaktorer

I deres " Generic Model of Psychotherapy " (offentliggjort for første gang i 1986 og revideret siden da) beskrev David Orlinsky og Kenneth I. Howard generelle (tværfaglige) procesvariabler, der påvirker det terapeutiske resultat: [44]

 • Det formelle forhold ("terapeutisk kontrakt", organisatorisk aspekt)
 • Terapeutiske aktiviteter ("terapeutiske operationer", teknisk aspekt)
 • Terapeutisk relation ("terapeutisk binding", interpersonligt aspekt)
 • Selvrelation ("selvrelation", intrapersonligt aspekt)
 • sessionens direkte indflydelse ("in-session effekter", klinisk aspekt)
 • tidsmæssige mønstre ("tidsmønstre", sekventielt aspekt, tidsmæssig sekvens)

Effektive faktorer ifølge Grawe

Ifølge Klaus Grawe [45] - på tværs af terapiskolerne - kan følgende grundlæggende effektive faktorer ved psykoterapi påvises:

 1. Terapeutisk relation : Kvaliteten af ​​forholdet mellem psykoterapeuten og patienten / klienten bidrager væsentligt til et bedre eller dårligere terapeutisk resultat. se også reparering
 2. Ressourceaktivering : De særegenheder, som patienterne bringer med sig til terapi, bruges som positive ressourcer til den terapeutiske tilgang. Dette vedrører patientens eksisterende motivationsparathed , evner og interesser.
 3. Problemopdatering : De problemer , der skal ændres i terapien, kan opleves med det samme. Dette kan f.eks. Dette sker for eksempel, når terapeuten og klienten søger virkelige situationer, hvor problemerne opstår, eller ved at bruge særlige terapeutiske teknikker som intensiv fortælling, fantasiøvelser , rollespil osv. Til at opdatere problemerne med hensyn til erfaring.
 4. Motiverende afklaring : Terapien fremmer med passende foranstaltninger, at patienten opnår en klarere bevidsthed om determinanterne (oprindelse, baggrunde, understøttende faktorer) for sin problematiske oplevelse og adfærd .
 5. Problemløsning : Behandlingen understøtter patienten med afprøvede og problemspecifikke foranstaltninger (direkte eller indirekte) for at gøre positive mestringsoplevelser i håndteringen af ​​sine problemer.

Empiriske fund

Asay og Lambert (2001), når de vurderede empiriske resultater, kom til den konklusion, at variationen i klientens terapeutiske forandring steg

 • 40% gennem klientvariabler og ekstra terapeutiske faktorer,
 • 30% gennem det terapeutiske forhold,
 • 15% på grund af terapiformen og
 • 15% forklares med forventning og placebo -effekter. [46]

Person-centreret psykoterapi færdigheder

Definition af en terapeuteffekt

Emnet "personcentrerede psykoterapikompetencer" indebærer, at der skal være en terapeut (kompetence) effekt. "Begrebet terapeuteffekter omfatter konceptuelle, kliniske og statistiske fænomener, der refererer til 'det bidrag, der kan tilskrives terapeuter, når de vurderer effekten af ​​en psykologisk intervention'" [47] . En sådan effekt bør z. B. viser, at nogle behandlere konsekvent opnår bedre resultater end andre [48] . Denne effekt siges at være relativt stabil over tid og de forskellige patienter [49] , men det betyder ikke, at træning og motion ikke ville ændre effekten; hvis terapeuter forbedrer sig selv ved bevidst praksis, stiger succesraten også [50] .

Komponenter i terapeuteffekten

Nicht relevant sind bei der Person des Psychotherapeuten: das Geschlecht, das Alter, die Erfahrung [51] und der qualifizierende Abschluss [52] . Laut bisheriger Studien sind auch die theoretische Schulen-Orientierung, selbst berichtete interpersonale Fähigkeiten und Manual-Adhärenz nicht korreliert mit dem Therapie-Erfolg [53] . „Zu den Faktoren, die [eine erfolgsfördernde] Beziehung beeinflussen, gehören Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und die Kompetenz des Therapeuten“ [54] .

Größe des Therapeuten-Effekts

Wer eine Therapie durchführt, erklärt in etwa 5 bis 8 Prozent der Unterschiede in Therapie-Ergebnissen [55] und bei besonders schwer belasteten Patienten, ähnlich wie Kernberg vor vielen Jahren sagte, wächst der Effekt auf bis zu 16 Prozent [56] . In manchen Werken ist von 30 Prozent Varianzerklärung durch den Therapeuten die Rede [57] und je nach dem, was die abhängige Variable genau ist, soll es sogar bis zu 70 Prozent gehen [58] .

Modelle zur personenzentrierten Psychotherapie-Kompetenzen

Sofern Psychotherapeuten (schulenunabhängig) vielleicht durch ihre ganz persönlichen Kompetenzen wirken, müsste es auch Modelle geben, die das versuchen, abzubilden. Zwei davon sind das Helping Skills-Modell von Hill (2014) und das Facilitative Interpersonal Skills-Modell von Anderson (2009).

Helping Skills-Modell

In Hills Modell werden drei Kompetenzen genannt: Explorative Fähigkeiten (z. B. Reflexionen), einsichtsorientierte Fähigkeiten (z. B. Interpretationen) und Handlungsfähigkeiten (z. B. Hausauf-gaben zu geben). Dies stellen Orientierungsbereiche dar, die flexibel und kontextsensibel umgesetzt werden sollen. Diese Helping Skills-Bereiche sollen sehr gut gelehrt werden können und verbessern eine ganze Menge an Therapeuten-Eigenschaften: Die trainierten Therapeuten sollen in einer Studie besser in der Umsetzung geworden sein, fühlten sich als Behandler besser, hatten weniger Angst, hatten mehr Selbstwirksamkeit, fühlten sich in der Behandlerrolle wohler, waren weniger selbstkritisch, und fühlten sich besser in der Lage, eine Bindung zu ihren Patienten herzustellen. [59]

Facilitative Interpersonal Skills-Modell

Das Facilitative Interpersonal Skills Modell (FIS) von Anderson verfolgt einen anderen Ansatz: Den TherapeutInnen wird ein Standardset an realistischen Therapiesituationen vorgelegt und ihre Reaktionen darauf werden von Verhaltensbeoachtern auf mehreren Bereichen eingeschätzt, ua Beziehungskompetenz. Ist diese Kompetenz z. B. hoch ausgeprägt, werden Beziehungs-einschätzungen in den Therapien positiver, die Therapieergebnisse erfolgreicher und die Symptome geringer (ebd.). Die dort gemessenen Einschätzungen sollen nicht mit dem Helping Skills Modell korrelieren. „Apparently, FIS predicted helpers who gained confidence in their helping skills without being able to predict demonstrated learning of helping skills“. [60] Obwohl also das FIS-Modell mit realistischen Situationen arbeitet, scheint die Wirkung der Einschätzung gar nicht gezeigte Fähigkeiten zu betreffen, sondern eher gefühlte: „FIS predicted helpers who gained confidence in their helping skills“, also womöglich eher gefühltes , statt objektiv gezeigtes kompetentes Therapieren.

Fünf Faktoren-Modell der Psychotherapie-Kompetenz

Dieses fünf-Faktoren-Modell stammt aus einer Integration bereits belegter Wirkfaktoren, das heißt, es dürfte in genau dieser Form noch nicht in der Forschung vorkommen. Anders als bei Hills Helping Skills-Modell (siehe oben) werden hier fünf, statt drei personenspezifische Kompetenzbereiche propagiert.

1. Herz-Fähigkeiten (Herzwärme, Empathie, Mitgefühl)

Dass die therapeutische Beziehung eine der wichtigsten Einflussbereiche und allgemeinen Wirkfaktoren von Psychotherapie ist, ist vielfach belegt [61] [62] Carl Rogers dürfte sich hier sehr gut eignen, um Wissen über Herz-Kompetenz-Effekte zu illustrieren. Rogers wurde berühmt durch die drei (beziehungsbetonten) Bereiche, die er als wesentliche Wirkung von Therapie ausmachte:

 • Die Empathie. Castonguay & Hill betonen, dass es nicht immer hilfreich ist, Therapeuten ganz allgemein zu lehren, wie man gute Beziehungen herstellt, sondern eher, wie diese ihren spezifischen Klienten ein Wachstum und eine Veränderung ermöglichen [63] . Rogers Kriterien korrelieren hoch mit Therapieerfolgen [64] , können aber die Erfolge nicht vollständig erklären.
 • Die bedingungslose Akzeptanz als Haltung.
 • Die Authentizität, Kongruenz und Echtheit des eigenen Verhaltens. „Psychotherapie ist kein Ersatz, sondern eine Generalprobe fürs Leben. Anders gesagt, erfordert sie zwar eine enge Beziehung, doch die Beziehung ist nicht das Ziel – sie ist ein Weg zum Ziel“. [65] Die Beziehung ist ein „Vehikel, das die speziellen Beratungstechniken (…) ermöglicht und unterstützt“ , [66] Der Grund, warum Rogers drei Fähigkeiten zur Empathie, Akzeptanz und Authentizität nicht ausreichen, um Therapie-Erfolge zu erklären [67] liegt vielleicht einfach darin, dass die Herz-Fähigkeiten nur einen Kompetenzbereich abdecken (statt, wie hier propagiert, fünf).

2. Ohr-Fähigkeiten (Konzentration, Offenheit)

Gute Therapeuten dürften auch gut darin sein, konzentriert und zugleich offen zuzuhören (vergleiche das Konzept der „extraordinary presence“ [68] ). Konzentriert meint von einer Theorie geleitet – und offen meint, theoriefrei zuhören oder wahrnehmen zu können. Während Erwartungen und Modell-Wissen das Zuhören sensibler machen können, so kann ein offenes Zuhören den Raum für theoriefreies, spontan Gehörtes freier und größer machen. Insofern ist das Zuhören in einer Psychotherapie vielleicht etwas Zweidimensionales, sich immer bewegend in den Mischungen zwischen gezieltem und frei schwebendem Zuhören (Freud soll es frei schwebende Aufmerksamkeit genannt haben). Denkbar ist jenseits dieser zwei Dimensionen auch ein komplexes Zuhören, dh der Versuch, das Gesagte inhaltlich zu erfassen, aber auch, das Nonverbale mit den Auge-Fähigkeiten zu sehen (Mimik und Gestik beachten) und gleichzeitig das Paraverbale mit den Ohr-Fähigkeiten zu hören (Tonfall, Sprechpausen, Tonhöhe, Satz-Unterbrechungen und Abbrüche als Sprache des Unbewussten usw.). Die Fähigkeit, „to listen and to respond to more than the manifest content of the words – to listen for narrative shifts, pauses, tonal variations, emotional coloring, plot lines, minor characters, and false notes, (…) is arguably another variable that separates the good from the great therapist“ [69] . Wenn Psychotherapeuten schlechter zuhören, dann läge dies unter anderem an ihren eigenen Ängsten, Müdigkeit, Intellektualisierung oder an Reaktionsbildungen [70] . Die Fähigkeit, präsent zu sein und offen zuhören zu können, soll tatsächlich eine (statistisch unabhängige) von Empathie differenzierbare und eigene Fähigkeit sein [71] .

3. Auge-Fähigkeiten (Ziele, Muster, Hier & Jetzt)

3.1. Therapieziele im Blick behalten

Da es auch blinde und sehbehinderte TherapeutInnen gibt, soll vorausgeschickt werden, dass hiermit geistige Sehkräfte gemeint sind, nicht unbedingt physische. Man kann geistig etwas im Blick behalten, zum Beispiel Therapie-Ziele, die planvoll und gerichtet angegangen werden [72] .

3.2. Beziehungsmuster scharf sehen

Es können (und sollten) Beziehungsmuster gesehen werden, dh Interaktionsmuster zwischen Eltern und Patient/in, aktuellen Bezugspersonen und Patient/in, und natürlich zwischen dem Therapeuten und Patient/in im Sinne einer Übertragung und Gegenübertragung (Hintergrund ist das PCT-Personendreieck [73] ). Yalom geht sogar ganz grundsätzlich davon aus, dass PatientInnen aufgrund von Mängeln in ihrer Beziehungsfähigkeit in Therapie gehen und dass ihre Beziehungsprobleme früher oder später auch gegenüber dem Therapeuten ersichtlich werden: „es besteht kaum die Notwendigkeit für biografische Exkurse, um schlecht angepasste Verhaltensmuster wahrzunehmen, weil sie sich schon bald in den leuchtendsten Farben im Hier und Jetzt der therapeutischen Sitzung zeigen werden “ (Kursivdruck im Original [74] ). Er folgert daraus, dass man nach Wiederholungen, „Hier-und-Jetzt-Entsprechungen“ in der Beziehung zum Therapeut suchen sollte, um sie dann genau da zu besprechen. Ein Therapeut, der Patienten zum Verständnis hinführt, dass ihre Probleme durch Schwierigkeiten in sozialen Kontakten entstehen, soll sogar wissenschaftlich belegt erfolgreicher sein als wer das selten tut [75] .

3.3. Das Hier und Jetzt deutlich sehen (und nutzen)

Drittens kann aktuell Relevantes im Hier und Jetzt (das Dringendste im jetzigen Moment) scharf gesehen werden („awareness of what the client is experiencing and needs in the moment“ [76] ). Das Hier und Jetzt erachtet Yalom für etwas enorm Wesentliches [77] , man solle es immer nutzen, beachten und alles im Hier und Jetzt sei Wasser auf die Mühlen der Therapie [78] . Auch Kernberg empfiehlt, Deutungen bei negativen Übertragungen eher auf das Hier und Jetzt zu beschränken und auf die aktuellen Beziehungen außerhalb der Therapie. [79]

3.3.1. Das Hier und Jetzt bei Therapiebeginn

Schwartz & Flowers betonen, dass man gleich zu Beginn die Erwartungen des Patienten, seine bisherigen Therapieerfahrungen, seine Veränderungsstufe, die Reaktanz oder das Selbstbild (Frauenbild, Männerbild) nicht übersehen sollte. Sonst könne unter Umständen ein Patient nicht genau da abgeholt werden, wo er/sie gerade steht, und es bestehe die Gefahr, jemanden zu „hetzen oder auszubremsen“ [80] , z. B. wenn man Kinder zu früh zu starke Gefühle erleben lässt, obwohl „das Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht“ [81] .

3.3.2. Das Hier und Jetzt bei einem Beziehungsriss

Etwas Relevantes im Hier und Jetzt kann auch ein Beziehungsriss sein, in zwei verschiedenen Formen: Rückzug (äußerlich, innerlich) oder Angriff (Ärger oder Unzufriedenheit ausdrücken). Auch das gilt es mit scharfen Augen zu sehen, von Moment zu Moment.

3.3.3. Das Hier und Jetzt der Situation (Systemik & Meta-Perspektive)

Manchmal vernachlässigen Therapeuten es, die Situation oder das System um einen Menschen herum zu beachten. Um einen Patienten (und eine Psychotherapie) herum sind sehr viele Systeme aktiv und einflussreich; als Beispiele: Neben den klinischen Stationsregeln, Bezugspersonen (Betreuern), Rentensystemen, Wohn- und Finanzsystemen (oder kollektiven, politischen Systemen) gibt es auch dysfunktionale Familiensysteme, Migration, transgenerationale Traumata oder auch von Drogen geprägte soziale Kreise (Gruppen). Auf den Punkt gebracht: Die sehende Achtsamkeit eines Psychotherapeuten wäre blind (und würde das Wissen um den fundamentalen Attributionsfehler missachten), wenn sie die Systeme um einen Menschen vergessen werden würden.

4. Hand-Fähigkeiten (effektiv handeln / wirkungsvoll intervenieren)

Der Begriff „Hand“ ist metaphorisch gemeint im Sinne von „führen, ausführen, handeln“. Schließlich gibt es keine Psychotherapie, in der nur empathisch gefühlt, gesehen oder zugehört wird, sondern es wird (mehr oder weniger) konkret gehandelt, also ua gesprochen, aus- und angesprochen, gefragt, geraten, reagiert, konfrontiert, kritisiert, betont, interveniert, kommentiert, geklärt und gedeutet. Dafür braucht es viel an Fingerspitzengefühl bei der Auswahl der Technik, der Dosierung, ein feinfühliges Timing [82] und ein angepasster Takt oder Frequenz an Äußerungen pro Zeiteinheit. Nicht nur das, auch kann die Stimmlautstärke, die Tonhöhe, der Tonfall, das Vokabular und das Sprechtempo angepasst werden.

4.1. Inhalt (Richtung und Fokus) der Intervention

Hilfreich könnte es sein, vier von fünf Wirkfaktoren, belegt von Klaus Grawe, als „Richtung“ anzusehen, die es instinktiv im richtigen Moment anzugehen gilt. Das wäre erstens, instinktiv Ressourcen des Patienten zu aktivieren, ihn/sie Probleme lebendig spüren zu lassen (Problemaktualisierung), Begründungen und Motivation zu fokussieren (motivationale Klärung) oder Problemlösungen anzustreben. Die personenspezifische Kompetenz wäre dann, im richtigen Moment die hilfreichste Richtung auszuwählen. Es könnte natürlich auch noch andere, weitere Richtungen geben (zum Beispiel strukturelle Richtungen aus der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik, wie Affektdifferenzierung, Objektwahrnehmung, Beziehungsregulation und Kommunikation).

4.2. Das Timing einer Intervention („kalt“ versus „heiß“)

Yalom benutzt das Paradox, dass man das Eisen schmieden solle, solange es kalt ist [83] . Das heißt, er möchte seinen Patienten erst dann auf problematisches interpersonelles Verhalten ansprechen, wenn es nicht mehr auftritt (es sozusagen „abgekühlt“ ist; „Interpretationen sind am wirksamsten, wenn der Affekt des Patienten sich so weit abgeschwächt hat, dass er sein Verhalten leidenschaftsloser betrachten kann“ [84] ). Zusätzlich vertritt Yalom aber auch die Haltung, es anzusprechen, wenn es gerade besonders oder zum wiederholten Male auffällt [85] . Eine Veränderung bei Patienten sei nur möglich, wenn diese auch irgendwann Verantwortung für eigene Anteile übernehmen, „das heißt zu begreifen, wie sie selbst zu ihrem eigenen Elend beitragen“. [86] Vielleicht geht das mit einem „kühlen Kopf“ besser, wie Yalom in seiner kalten-Eisen-Metapher nahe legt. Die bisherige Forschung sagt, „effective therapists are verbally fluent, express emotion appropriately, are persuasive, communicate hopefulness, are warm and empathic (…) and focus on patients' problems“ [87] .

4.3. Die Kreativität der Interventionen

Kreativität und Anpassungsbereitschaft des Therapeuten ist sehr wichtig; Yalom sagt sogar, „Der Therapeut muss danach streben, für jeden Patienten eine neue Therapie zu kreieren“ [88] . „Successful therapists responsively adapt their treatment approach, resources and strategies specifically for each client and session, so the brand of treatment is variable rather than constant across clients“ [89] .

5. Lern-Fähigkeiten

5.1. Lernen durch Supervisionen

„We suspect that one of the factors that differentiates more and less effective therapists is the textent to which they seek and make use of supervision“ [90] . Supervision erfordert eine gewisse Offenheit für Feedback – und Toleranz für Selbstzweifel. Und sich selbst professionell anzweifeln zu können, korreliert wiederum tatsächlich mit besseren Therapie-Ergebnissen (p. 46). „Die Wahrnehmung unserer Schwächen kann uns auch dazu motivieren, unsere Fähigkeiten zu verbessern, indem wir uns auf dem neuesten Stand der Forschungsliteratur halten, uns mit Kollegen beraten und an Workshops teilnehmen“ [91] .

5.2. Lernen durch Patientenfeedback

Das Einsammeln von Patientenfeedback soll die Erfolgsrate erhöhen [92] . „Durch Rückmeldungen werden [Therapeuten] zu besseren Zeugen ihres eigenen Verhaltens und lernen, [ihre] Wirkung auf die Gefühle anderer richtig einzuschätzen“ [93] . „In addition to useful feedback and helpful models, expertise requires an ongoing effort to increase and maintain excellence“ [94] . Exzellenz entsteht durch Anstrengung; die Menge an kognitiven Anstrengungen, während TherapeutInnen Tonbandaufnahmen ihrer Sitzungen wieder anhörten, war signifikant korreliert mit dem Therapieergebnis [95] . Therapeutische Kompetenzen „may be best characterized as a complex set of skills, developed through extensive practice of more primordial skills, which serve as building blocks for more complex and advanced skill sets“ [96] . Die hier fünf beschriebenen fünf Fähigkeitsbereiche sind womöglich solche „primordial skills“, auf deren Grundlage sich Psychotherapeuten trainieren lassen.

Computer-unterstützte psychotherapeutische Interventionen

Seit etwa 2000 hat die Erforschung der Anwendung moderner Medien für psychotherapeutische Zwecke bedeutsam zugenommen. [97] [98] Dabei können folgende Einsatzbereiche unterschieden werden:

 • Teletherapie : In der Teletherapie wird klassische Psychotherapie über moderne Kommunikationskanäle (Videotelefonie, Chats etc.) realisiert. [99]
 • Virtuelle Realität : „Virtual-Reality-Technologien“ (VR) ermöglichen es, computerbasierte Modelle der realen Welt zu erstellen, mit denen auf Basis einer Mensch-Maschinen-Schnittstelle (meist das Smartphone) interagiert werden kann. [100]
 • Computer-basierte Online Interventionen (syn. Internet Interventionen, Online Therapie): Bereitgestellte Online-Programme können als eine interaktive Form der Selbsthilfe beschrieben werden (Selbsthilfe 2.0) und bestehen meist aus einer Kombination von Text, Audio und Video-Modulen. [101]
 • Computer-unterstützte Psychotherapie (syn. Gemischte Therapie, Blended Therapy): Klassische Psychotherapie kann durch Online- und App-Elemente unterstützt werden. Ihre Anwendung wurde bereits für die Einzeltherapie, [102] als auch für die Gruppentherapie untersucht. [103]

Erste Pilotprojekte dazu gab es in den Niederlanden . In der Bundesrepublik Deutschland konnten bisher entsprechende psychotherapeutische Leistungen nicht über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden. Diese Einschränkung wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 aufgehoben.

Abgrenzung von anderen professionellen Beziehungen

Das psychotherapeutische Setting wird wegen seiner juristischen und theoretischen Rahmenbedingungen von anderen Formen der professionellen (Arbeits-)Beziehung formal deutlich unterschieden, jedoch gibt es in den einzelnen Staaten oft andere Definitionen. In Deutschland grenzt das Psychotherapeutengesetz Psychotherapie von nichtheilkundlichen psychologischen Interventionen klar ab. So gilt als Psychotherapie jede psychologische „Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert“ mittels „wissenschaftlich anerkannter Verfahren“. [104] Hingegen gehören „psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben“ nicht zur Psychotherapie. [105] So sind in Deutschland z. B. Beratungsgespräche mit Lehrern, Sozialarbeitern, und auch Seelsorgegespräche keine Psychotherapie. Deutlich unterscheidet sich auch das Coaching von der Psychotherapie.

Methodisch überschneiden sich Therapie, Beratung, Seelsorge, Selbsterfahrung oft bis in Kernbereiche. Allerdings ist in Deutschland gemäß Psychotherapeutengesetz und Psychotherapierichtlinien das Ziel der Psychotherapie klar als Diagnose und Heilung von psychischen Störungen definiert, während nichtheilkundliche psychologische Verfahren ausschließlich die Klärung bei allgemeinen Lebensproblemen und die Lösung sozialer Konflikte zum Ziel haben. [106] Auf dem Kontinuum zwischen der „Behandlung von Krankhaftem“ bis zur „Entwicklung von Ressourcen“ ist Psychotherapie nur unbefriedigend abzugrenzen. Verschiedene Therapie-Richtungen integrieren zusätzlich zu Psychischem auch Spiritualität, Soziales, Politisches etc.

Formal handelt es sich nach deutschem Recht [107] nicht um Psychotherapie, sondern um psychologische Beratung oder andere Methoden,

 • wenn keine Störungen oder Krankheiten beeinflusst werden sollen;
 • wenn es sich um Selbsthilfegruppen , Selbsterfahrungsgruppen , Supervisionen , Trainings- oder Coachinggruppen sowie allgemeine Lebensberatung handelt;
 • wenn die Prinzipien von Diagnose und Heilung nicht angewandt werden;
 • wenn keine wissenschaftliche Theorie oder überprüfbare Anschauungen zugrunde liegen,
  sondern die „Behandlung“ sich ausschließlich auf die persönlich gewonnenen oder in einer bestimmten Gruppe tradierten Erfahrungen stützt;
 • wenn keine (schriftliche oder mündliche) Vereinbarung zu einer Psychotherapie vorliegt;
 • wenn Ziele eines Therapieprozesses nicht festgelegt werden oder diese Ziele nicht offen besprochen werden;
 • wenn ausschließlich Behandlungen mit Medikamenten erfolgen;
 • wenn keine persönliche Interaktion zwischen dem Patienten oder Klienten und dem Berater bzw. Therapeuten vorliegt (wenn z. B. „therapeutische Mitteilungen“ ausschließlich in der Form von Rundbriefen, Audio- oder Videokassetten etc. verbreitet werden);
 • wenn lediglich die charismatische Persönlichkeit des Behandelnden als Wirkung eingesetzt wird und keine Heilung versprochen wird.

Ausbildung und staatliche Anerkennung

Nicht alle Psychotherapieverfahren sind überall staatlich anerkannt und werden von allen Krankenkassen finanziert. Dahinter stehen unterschiedliche Auffassungen über Indikation [108] und Wirksamkeit , aber auch berufsständische Interessenskämpfe (zwischen Medizinern, Psychologen und anderen Berufen), [109] und die Konkurrenz der Psychotherapie-Schulen untereinander. In der Schweiz und in Österreich ist die methodische Freiheit und Verantwortung des Therapeuten sehr viel weiter gefasst als in Deutschland.

Schweiz

In der Schweiz wird nicht nach Methoden unterschieden. Entscheidend ist die Qualifikation des Therapeuten und der Besitz einer kantonalen Praxisbewilligung. Psychotherapeutisch ausgebildete Ärzte (Facharzttitel Psychiatrie und Psychotherapie FMH) können die psychotherapeutische Leistung direkt mit den Krankenkassen abrechnen. Die psychologischen Psychotherapeuten nur, wenn sie über den delegierenden Arzt abrechnen. Die Zulassung von Therapiemethoden erfolgt durch die Schweizer Charta für Psychotherapie als Konferenz der Weiterbildungsinstitutionen und Fachverbände innerhalb der Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ASP), den Schweizerischen Berufsverband für angewandte Psychologie (SBAP), sowie die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) Eine gültige Methoden-Zulassung erfolgt daher bis heute nach den Aufnahme-Kriterien dieser Verbände. Für die Zulassung zur Führung einer Psychotherapie-Praxis (Praxisbewilligung) sind die Kantone zuständig. Seit 1. April 2013 regelt das Psychologieberufegesetz (PsyG). [110] die Gleichwertigkeit von Hochschulabschlüssen in Psychologie und Weiterbildungstitel im Geltungsbereich des PsyG, wie unter anderem die psychologische Psychotherapie. Seit Inkrafttreten des PsyG müssen Personen, welche privatwirtschaftlich und in eigener fachlicher Verantwortung Psychotherapie ausüben wollen, einen Master- oder gleichwertigen Hochschulabschluss in Psychologie besitzen und eine akkreditierte psychotherapeutische Weiterbildung absolviert haben. Die Übergangsbestimmungen in Artikel 49 PsyG gelten für all diejenigen Personen, die bereits eine kantonale Berufsausübungsbewilligung in Psychotherapie haben, oder ihre Psychotherapieweiterbildung in der Schweiz vor Inkrafttreten des PsyG abgeschlossen oder begonnen haben.

Österreich

Für die Zulassung zur psychotherapeutischen Ausbildung ist das Vorliegen eines spezifischen Quellberufs erforderlich. Als solche gelten Studienabschlüsse der Medizin, der Psychologie, der Psychotherapiewissenschaft (PTW), der Pädagogik, der Philosophie, der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, der Theologie oder ein Studium für das Lehramt an höheren Schulen. Außerdem zugangsberechtigt sind Abschlüsse an einer Akademie für Sozialarbeit, einer Lehranstalt für gehobene Sozialberufe, einer Pädagogischen Akademie oder einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Lehranstalt für Ehe- und Familienberater. Auch ein Kurzstudium oder Hochschullehrgang für Musiktherapie qualifiziert für eine Zulassung zur Ausbildung. [111] Wer nicht zu diesen Berufsgruppen zählt, kann einen Antrag auf bescheidmäßige Zulassung beim Bundesministerium für Gesundheit stellen. Über diesen wird auf Grundlage eines eingeholten Eignungsgutachtens des Psychotherapiebeirats entschieden. Die Grundausbildung, das Propädeutikum , dauert etwa zwei Jahre. Erst nach Abschluss des Propädeutikums kann das Fachspezifikum absolviert werden. Es dient der Ausbildung in einer der anerkannten Methoden und dauert mindestens drei Jahre. In Österreich sind derzeit 23 psychotherapeutische Methoden anerkannt. [112]

Seit 2005 wird an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien der Studiengang Psychotherapiewissenschaft (Bakkalaureatsstudium: 6 Semester; Magisterstudium: 4 Semester) angeboten. Im Bakkalaureatsstudium kann zwischen den Schwerpunkten „Psychotherapie“ (Vorbereitung für Magisterstudium) und „Psychosoziale Beratung“ (Qualifikation für entsprechende Praxistätigkeit) gewählt werden. Das Magisterstudium der Psychotherapiewissenschaft „baut auf dem Bakkalaureatsstudium auf und soll Theorie, Methodik und Geschichte der Psychotherapie, allgemeine und methodenspezifische Krankheitslehre sowie Diagnosenlehre von Störungsbildern und deren Behandlungskonzepten vertiefen“. Es handelt sich jedoch nicht um eine Ausbildung im Sinne des österreichischen Psychotherapiegesetzes, dh zielt grundsätzlich nicht auf die Erlangung der Berufsberechtigung als Psychotherapeut ab. [113] Zurzeit sind solche Studiengänge bereits in Wien, Berlin, Linz, Ljubljana, Milano und Paris möglich.

Auch an der Donau-Universität Krems ist ein Masterstudium Psychotherapie möglich. [114]

Ausschließlich Ärzte können die Berechtigung zur selbständigen Ausübung von Psychotherapie mit dem ÖÄK-Diplom für Psychotherapeutische Medizin erlangen. Dieses Fortbildungsdiplom, auch als PSY3-Diplom bezeichnet, wird von der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) verliehen. [115] Der Zeitaufwand zur Erlangung des PSY3-Diploms beträgt üblicherweise 7 Jahre, weil der Abschluss des PSY1- und PSY2-Diploms Voraussetzung für den Beginn des PSY3-Curriculums ist.

Deutschland

Seit 1967 ist die Psychotherapie Bestandteil der kassenärztlichen Versorgung. Vor Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes zum 1. Januar 1999 konnten nur ärztliche Psychotherapeuten Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung sein, seither jedoch auch psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten. Die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen für die von Psychotherapeuten durchgeführte Heilbehandlungen ist nur in wenigen anderen Ländern der Welt so klar zugunsten der psychisch kranken Patienten und ihrer Therapeuten geregelt wie in Deutschland.

Im deutschen Gesundheitssystem sind aktuell vier Verfahren für die von den gesetzlichen Krankenkassen finanzierte Psychotherapie zugelassen:

 1. Verhaltenstherapie ,
 2. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ,
 3. Analytische Psychotherapie und
 4. Systemische Psychotherapie

Die Analytische Psychotherapie besteht wiederum aus drei verschiedenen Strömungen:

 1. Psychoanalyse nach Sigmund Freud ,
 2. Analytische Psychologie nach Carl Gustav Jung und
 3. Individualpsychologie nach Alfred Adler .

Außerdem können Autogenes Training , Progressive Muskelentspannung , Hypnose und seit 2014 auch EMDR als Einzelbehandlung genehmigt und finanziert werden.

Psychotherapie zu Lasten der Krankenkassen muss in Deutschland von der Kasse genehmigt werden. Zu diesem Zweck muss der Patient einen Kassenantrag stellen. Diesem Antrag muss der Psychotherapeut wenn er eine Langzeittherapie beantragt einen Bericht an den Gutachter beilegen. Von der befürwortenden Stellungnahme des Gutachters hängt es ab, ob die Krankenkasse die Kosten für die Behandlung übernimmt.

Siehe auch

Literatur

Einführung

Nachschlagewerke

Geschichte

 • James Braid : Die Suggestion und ihre Heilwirkung. Übersetzt von Sigmund Freud, Leipzig/Wien 1882.
 • Klemens Dieckhöfer: Von Mesmer bis Charcot. Die Entwicklung der Psychotherapie in der vorfreudianischen Epoche. In: Extr. psych. Band 6, 1992, S. 42–53.
 • Klaus Grawe , R. Donati, F. Bernauer: Psychotherapie im Wandel. Hogrefe, Göttingen 1994.
 • Regine Lockot: Erinnern und Durcharbeiten. Fischer, Frankfurt 1985. Nachdruck vom Psychosozial-Verlag, Gießen 2003, ISBN 3-89806-171-X .
 • Henri Ellenberger : Die Entdeckung des Unbewußten. Diogenes, Stuttgart 2005, ISBN 3-257-06503-5 .

Risiken und Nebenwirkungen

 • Anton Leitner, Brigitte Schigl, Michael Märtens (Hrsg.): Wirkung, Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie. Ein Beipackzettel für TherapeutInnen und PatientInnen. Facultas Verlag, Wien 2014. ISBN 978-3-7089-1125-0 .

Kritik

Sammelwerke

 • Psycho–Logik: Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur Alber, Freiburg im Breisgau/ München 2006 ff., ISSN 1861-4183 .

Weblinks

Wiktionary: Psychotherapie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Stichwort Psychotherapie imDORSCH (Enzyklopädie für Psychologie)
 2. Hans Strotzka: Psychotherapie und soziale Sicherheit. Verlag Hans Huber, Bern 1969, zitiert nach Hans-Ulrich Wittchen, Jürgen Hoyer: Klinische Psychologie & Psychotherapie. Springer, 2011, ( S. 4 (GoogleBooks) .
  Hans Strotzka: Psychotherapie und Tiefenpsychologie – ein Kurzlehrbuch. 2. Auflage. Springer-Verlag, 1984, zitiert in Horst Dilling, Christian Reimer: Psychiatrie und Psychotherapie. Springer, 2013, S. 245 ( books.google.ch ).
 3. Stichwort Psychotherapieforschung imDORSCH (Lexikon der Psychologie).
 4. Klaus Dörner , Ursula Plog , Christine Teller , Frank Wendt : Irren ist menschlich . 4. Auflage. Psychiatrie-Verlag , Bonn 2002, ISBN 978-3-88414-440-4 , S.   476 .
 5. Sarah Chaney: The action of the imagination: Daniel Hack Tuke and late Victorian psycho-therapeutics . History of the Human Sciences Volume: 30 issue: 2, page(s): 17–33
 6. Klemens Dieckhöfer: Psychotherapie. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 1198–1200, hier: S. 1198.
 7. S. Shamdasani: 'Psychotherapy': the invention of a word . Abgerufen am 1. Juli 2020 . In: History of the Human Sciences. 18, Nr. 1, 2005, S. 1–22.
 8. Pierre Cabanis: Rapports du Physique et du Moral de l'Homme.
 9. Magdalena Frühinsfeld: Kurzer Abriß der Psychiatrie. In: Anton Müller. Erster Irrenarzt am Juliusspital zu Würzburg: Leben und Werk. Kurzer Abriß der Geschichte der Psychiatrie bis Anton Müller. Medizinische Dissertation Würzburg 1991, S. 9–80 ( Kurzer Abriß der Geschichte der Psychiatrie ) und 81–96 ( Geschichte der Psychiatrie in Würzburg bis Anton Müller ), S. 42 f.
 10. Dirk Revenstorf: Psychotherapeutische Verfahren , Bd. II – Verhaltenstherapie. Kohlhammer, 1996.
 11. Stefan Priebe, Donna Wright (2006): The provision of psychotherapy – An international comparison. In: Journal of Public Mental Health 5 (3).
 12. Doris K. Silverman (2005): What Works in Psychotherapy and How Do We Know?: What Evidence-Based Practice Has to Offer. In: Psychoanalytic Psychology 22 (2).
 13. Vgl. etwa Günter Clauser : Vegetative Störungen und klinische Psychotherapie. In: Ludwig Heilmeyer (Hrsg.): Lehrbuch der Inneren Medizin. Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1955; 2. Auflage ebenda 1961, S. 1218–1297.
 14. Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie) g-ba.de . Abgerufen am 9. Jänner 2016.
 15. Psychotherapie-Richtlinie - Gemeinsamer Bundesausschuss. Abgerufen am 27. April 2021 .
 16. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Abgerufen am 27. April 2021 .
 17. Psychotherapeutengesetz der Bundesrepublik Deutschland, Paragraph 1, Abs. 3, Satz 1.
 18. Psychotherapierichtlinie Deutschland, Stand 19. Juni 2013. g-ba.de . Abgerufen am 27. März 2014.
 19. Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie nach § 11 PsychThG , auf wbpsychotherapie.de
 20. Gutachten zur wissenschaftlichen Anerkennung der Systemischen Therapie. Abgerufen am 23. Januar 2019 .
 21. Systemische Therapie: Anerkennung des Nutzens und der medizinischen Notwendigkeit als Psychotherapieverfahren - Gemeinsamer Bundesausschuss. Abgerufen am 23. Januar 2019 .
 22. Gemeinsamer Bundesausschuss: Psychotherapie
 23. Claudia Günther, Systemische Gesellschaft : Systemische Therapie kann ab sofort mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Informationsdienst Wissenschaft , 1. Juli 2020, abgerufen am 1. Juni 2021 .
 24. Systemische Therapie startet am 1. Juli: Vergütung festgelegt. Kassenärztliche Bundesvereinigung , 11. Juni 2020, abgerufen am 27. September 2020 .
 25. Bundespsychotherapeutenkammer (Hrsg.): Psychotherapie für Kinder und Jugendliche – Informationen für Eltern . KomPart, Berlin 2013 ( Online [PDF]).
 26. Schnura: Störungen mit Krankheitswert – Was darf der Heilpraktiker für Psychotherapie behandeln. Abgerufen am 20. Januar 2018 .
 27. Österreichisches Psychotherapiegesetz von 1990
 28. zitiert aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum österreichischen Psychotherapiegesetz bei Ch. Krammer Ch (1995): Zur Ausubung der Psychotherapie – eine Klarstellung. In: Psychotherapie Forum (Supplement) 3 (1): 3–6, S. 3; vgl. M. Kierein (1995): Die osterreichische Rechtslage auf dem Gebiet der Psychotherapie – das Psychotherapiegesetz. In: Psychotherapie Forum (Supplement) 3 (1): 6–11, S. 7; ausführliche Darlegung und Diskussion zum Thema bei A. Pritz et al. (Hrsg.): Psychotherapie – eine neue Wissenschaft vom Menschen. Spring, Wien/ New York 1996.
 29. Warum mehr Psychotherapie? Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie, abgerufen am 28. Januar 2021 (Projektseite).
 30. Österreichisches Psychotherapiegesetz ris.bka.gv.at . Abgerufen am 10. April 2014.
 31. Bescheid des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen vom 10. Januar 2007, Geschäftszahl BMGF-93500/0002–1/7/2007.
 32. Psychotherapie... Wer bietet sie an? ( Memento vom 2. Februar 2017 im Internet Archive ) FSP Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen S. 16
 33. Facharzttitel „Psychiatrie und Psychotherapie“ der FMH
 34. David Orlinsky: Comments on the State of Psychotherapy Research (As I See It) . In: NASPR Newsletter, January 2006 (PDF; 2,2 MB), Abgerufen am 5. März 2010.
 35. Peter Fonagy , Patrick Luyten: Fidelity vs Flexibility in the Implementation of Psychotherapies . In: World Psychiatry . Band   18 , 2019, ISSN 1723-8617 , S.   270–271 (englisch).
 36. David E. Orlinsky, Kenneth I. Howard: The relation of process to outcome in psychotherapy. In: SL Garfield & AE Bergin (Hrsg.): Handbook of psychotherapy and behavior change. 2. Auflage 1978, New York: John Wiley & Sons.
 37. JD Frank, JB Frank: Persuasion and Healing: A Comparative Study of Psychotherapy. 3. Aufl. 1991, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
 38. David E. Orlinsky, Michael Helge Ronnestad, Ulrike Willutzki: Fifty Years of Psychotherapy Process-Outcome Research: Continuity and Change. In: Michael J. Lambert (Hrsg.): Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. 5. Auflage. Wiley, New York 2004, S. 307–389.
 39. Daniel Goleman: Emotional Intelligence . Why It Can Matter More Than IQ. 1. Auflage. Bantam, New York 1995, ISBN 0-553-09503-X , S.   225 .
 40. Jerome D. Frank: Persuasion and Healing. A Comparative Study of Psychotherapy. Johns Hopkins Univer. Press Oxford, England 1961.
 41. Dirk Revenstorf: Psychotherapeutische Verfahren. Band 1, 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1994, ISBN 3-17-011628-2 , S. 50–52.
 42. Alfred Pritz: Einhundert Meisterwerke der Psychotherapie. Ein Literaturführer. Springer-Verlag, 2008, S. 62 f. ( springerlink.com , abgerufen am 19. August 2011).
 43. Jerome D. Frank: Psychotherapy – the transformation of meanings: discussion paper. In: Journal of the Royal Society of Medicine. Band 79, Nummer 6, Juni 1986, S. 341–346, PMID 3522908 , PMC 1290345 (freier Volltext) (Review).
 44. Michael J. Lambert (Hrsg.): Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. 5. Auflage. John Wiley & Sons, New York NY 2004, ISBN 0-471-37755-4 , S. 316 ff.
 45. Klaus Grawe: Empirisch validierte Wirkfaktoren statt Therapiemethoden. In: Report Psychologie. 7/8 2005. S. 311.
 46. T. Asay, M. Lambert: Empirische Argumente für die allen Therapien gemeinsamen Faktoren: Quantitative Ergebnisse . In: M. Hubble, B. Duncan, S. Miller (Hrsg.): So wirkt Psychotherapie. Empirische Ergebnisse und praktische Folgerungen . Verlag modernes Leben, Dortmund 2001, S.   41–81 .
 47. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   14 .
 48. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   326 .
 49. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   310 .
 50. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   315 .
 51. Bruce E. Wampold: The Great Psychotherapy Debate. Models, Methods, and Findings. Lawrence Earlbaum Associates, London 2001, S.   198 .
 52. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   48–49 .
 53. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   49 .
 54. Bernhard Schwartz & John V. Flowers: Was Therapeuten falsch machen. 50 Wege, Ihre Klienten zu vergraulen. Klett-Cotta, Stuttgart 2010, S.   61 .
 55. Bruce E. Wampold: The Great Psychotherapy Debate. Models, Methods, and Findings. Lawrence Earlbaum Associates, London 2001, S.   197–200 .
 56. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   25, 327 .
 57. Bruce E. Wampold: The Great Psychotherapy Debate. Models, Methods, and Findings. Lawrence Earlbaum Associates, London 2001, S.   190 .
 58. Bruce E. Wampold: The Great Psychotherapy Debate. Models, Methods, and Findings. Lawrence Earlbaum Associates, London 2001, S.   197 .
 59. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   152–153   f .
 60. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   153 .
 61. Wolfgang Lutz: Lehrbuch Psychotherapie . 1. Auflage. Hans Huber, Bern 2010, ISBN 978-3-456-84839-6 , S.   26, 420 .
 62. Bruce E. Wampold: The Great Psychotherapy Debate. Models, Methods, and Findings. Lawrence Earlbaum Associates, London 2001.
 63. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   64 .
 64. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   142 .
 65. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb, München 2010, S.   196 .
 66. Bernhard Schwartz & John V. Flowers: Was Therapeuten falsch machen. 50 Wege, Ihre Klienten zu vergraulen. Klett-Cotta, Stuttgart 2010, S.   61 .
 67. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association., Washington DC 2017, S.   142 .
 68. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. Washington DC: American Psychological Association., Washington DC 2017, S.   86 .
 69. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   219 .
 70. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   86 .
 71. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   90 .
 72. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   45, 143 .
 73. Leigh McCullough: Treating affect phobia: A manual for short-term dynamic psychotherapy. Guilford Press, 2003.
 74. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb., München 2010, S.   38, 62–63, 68 .
 75. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   247 .
 76. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   143 .
 77. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb, München 2010, S.   61–87, 102 .
 78. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb, München 2010, S.   85 .
 79. Otto F. Kernberg: Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus. Suhrkamp, Augsburg 1979, S.   114–116 .
 80. Bernhard Schwartz & John V. Flowers: Was Therapeuten falsch machen. 50 Wege, Ihre Klienten zu vergraulen. Klett-Cotta, Stuttgart 2010, S.   39 .
 81. Bernhard Schwartz & John V. Flowers: Was Therapeuten falsch machen. 50 Wege, Ihre Klienten zu vergraulen. Klett-Cotta, Stuttgart 2010, S.   169 .
 82. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   73, 97 .
 83. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb, München 2010, S.   134 .
 84. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb, München 2010, S.   199 .
 85. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb, München 2010, S.   68–70, 74, 130, 132 .
 86. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb, München 2010, S.   152, 161   f .
 87. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   45 .
 88. Irvin D. Yalom: Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. btb, München 2010, S.   48 .
 89. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   80 .
 90. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   171 .
 91. Bernhard Schwartz & John V. Flowers: Was Therapeuten falsch machen. 50 Wege, Ihre Klienten zu vergraulen. Klett-Cotta, Stuttgart 2010, S.   21 .
 92. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   330 .
 93. Bernhard Schwartz & John V. Flowers: Was Therapeuten falsch machen. 50 Wege, Ihre Klienten zu vergraulen. Klett-Cotta, Stuttgart 2010, S.   128 .
 94. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   209 .
 95. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   315 .
 96. Louis G. Castonguay & Clara E. Hill: How and why are some therapists better than others? Understanding therapist effects. American Psychological Association, Washington DC 2017, ISBN 978-1-4338-2771-6 , S.   150 .
 97. Martin Hautzinger , K. Fuhr: Kann die Online-Therapie die Psychotherapie sinnvoll ergänzen? Pro . Hrsg.: Nervenarzt. Januar 2018.
 98. Raphael Schuster, Thomas Berger, Anton-Rupert Laireiter: Computer und Psychotherapie – geht das zusammen? In: Psychotherapeut . 3. August 2017, ISSN 0935-6185 , S.   1–12 , doi : 10.1007/s00278-017-0214-8 .
 99. Donald M. Hilty, Daphne C. Ferrer, Michelle Burke Parish, Barb Johnston, Edward J. Callahan: The Effectiveness of Telemental Health: A 2013 Review . In: Telemedicine Journal and e-Health . Band   19 , Nr.   6 , Juni 2013, ISSN 1530-5627 , S.   444–454 , doi : 10.1089/tmj.2013.0075 , PMID 23697504 , PMC 3662387 (freier Volltext).
 100. Christiane Eichenberg: Einsatz von „virtuellen Realitäten“ in der Psychotherapie . In: Psychotherapeut . Band   52 , Nr.   5 , 1. September 2007, ISSN 0935-6185 , S.   362–367 , doi : 10.1007/s00278-007-0548-8 .
 101. Derek Richards, Thomas Richardson: Computer-based psychological treatments for depression: a systematic review and meta-analysis . In: Clinical Psychology Review . Band   32 , Nr.   4 , Juni 2012, ISSN 1873-7811 , S.   329–342 , doi : 10.1016/j.cpr.2012.02.004 , PMID 22466510 .
 102. Doris Erbe, Hans-Christoph Eichert, Heleen Riper, David Daniel Ebert: Blending Face-to-Face and Internet-Based Interventions for the Treatment of Mental Disorders in Adults: Systematic Review . In: Journal of Medical Internet Research . Band   19 , Nr.   9 , 15. September 2017, ISSN 1438-8871 , S.   e306 , doi : 10.2196/jmir.6588 , PMID 28916506 , PMC 5622288 (freier Volltext).
 103. Raphael Schuster, Isabella Leitner, Per Carlbring, Anton-Rupert Laireiter: Exploring blended group interventions for depression: Randomised controlled feasibility study of a blended computer- and multimedia-supported psychoeducational group intervention for adults with depressive symptoms . In: Internet Interventions . Band   8 , 1. Juni 2017, ISSN 2214-7829 , S.   63–71 , doi : 10.1016/j.invent.2017.04.001 .
 104. Psychotherapeutengesetz der Bundesrepublik Deutschland, § 1, Abs. 3, Sätze 1,2 –gesetze-im-internet.de
 105. Psychotherapeutengesetz der Bundesrepublik Deutschland, § 1, Abs. 3, Satz 3 –gesetze-im-internet.de
 106. Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie. In der Fassung vom 19. Februar 2009 veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 58 (S. 1399) vom 17. April 2009 in Kraft getreten am 18. April 2009 zuletzt geändert am 14. April 2011 veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 100 (S. 2424) vom 7. Juli 2011, in Kraft getreten am 8. Juli 2011 – http://www.g-ba.de/downloads/62-492-544/PT-RL_2011-04-14.pdf
 107. siehe Psychotherapeutengesetz § 1 Absatz 3
 108. Vgl. etwa Günter Clauser : Die Indikation und Kontraindikation der psychotherapeutischen Fachbehandlung. In: Ludwig Heilmeyer (Hrsg.): Lehrbuch der Inneren Medizin. Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1955; 2. Auflage ebenda 1961, S. 1296 f.
 109. Franz-Josef Hücker: Das Dodo-Verdikt und die psychotherapeutische Versorgung. EAP-Tagung zur Zukunft der deutschen Psychotherapie in Europa. In: Sozial Extra . Jg. 37, 2013, Nr. 9/10, S. 6–9.
 110. Anerkennungen von Psychologieberufen. Abgerufen am 1. Juli 2020 . , auf bag.admin.ch
 111. Zu den Quellberufen siehe § 10 Absatz 2 des österreichischen Bundesgesetz vom 7. Juni 1990 über die Ausübung der Psychotherapie.
 112. In Österreich anerkannte Psychotherapiemethoden
 113. Bundesministerium für Gesundheit (Österreich) : Informationen zu Anfragen im Zusammenhang mit dem Studium an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU) ( universitaetslehrgang-existenzanalyse.at PDF).
 114. Thema „Psychotherapie & Soziales“ , auf donau-uni.ac.at, abgerufen am 1. Juli 2020
 115. Österreichische Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin , ÖGPPM