Pyramide

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Pyramiden (fra oldgræsk πυραμίς pyramis [ Gen. πυραμίδος pyramidos ] fra egyptisk pꜣmr 'grav, pyramid') er et design, normalt med en firkantet base, som er kendt fra forskellige gamle kulturer, såsom Egypten , Latinamerika eller Kina . Pyramiderne blev hovedsageligt bygget som bygninger med en religiøs ( dødskult ) og / eller ceremoniel karakter.

Oprindelse

Trinpyramider eller pyramidelignende strukturer blev bygget i oldtiden på forskellige tidspunkter på forskellige kontinenter . Forskere antager i dag, at der ikke var forbindelser mellem de forskellige kulturer adskilt af stor geografisk afstand, men at stammer, der bor langt fra hinanden, byggede disse strukturer helt uafhængigt. Der er forskellige teorier om oprindelsen af ​​denne konstruktion:

Inden for egyptologien , hvad angår den oprindelige idé om at bygge pyramiderne, er teorien blevet udviklet om, at formen på trinpyramiden især skulle skildre den gamle egyptiske sociale struktur med dens hierarki .

Ifølge en egyptologisk teori repræsenterer pyramider kun en konsekvent arkitektonisk og strukturel udvikling i Egypten baseret på rektangulære gravhøje lavet af sand i forhistorisk tid, senere med mastabas og efterfølgende trinpyramider som mellemstadier. For andre kulturer kan en kulthøj antages som udgangspunkt for en sådan udvikling i stedet for en gravhøj. Begge teorier kan anvendes ud over Egypten til alle andre kulturer, der også byggede pyramider eller pyramidelignende strukturer.

Egyptiske pyramider

Dette billede viser profilen af ​​forskellige pyramider

Gravene til mange egyptiske regenter (faraoer) i det gamle rige (ca. 2680 til 2180 f.Kr.) og dele af deres domstol er pyramider. Disse faraoer kaldes derfor også pyramidebyggere.

Udviklingen af ​​de gamle egyptiske pyramider begyndte med såkaldte mastabas ; oprindeligt en enkelt-trins, flad bygning lavet af adobe mursten , hvorpå der senere blev tilføjet yderligere trin. Som et resultat opstod trinpyramiderne i 3. dynasti . Imidlertid blev kun Djosers trinpyramide i Saqqara fuldført, mens to andre trinpyramider ( Sechemchet -pyramiden og Chaba ) i dette dynasti forblev ufærdige.

4. dynastiets stenbevægelser

I det 4. dynasti , Farao Sneferu præsenteret tre store, fuldt udviklede pyramider ( Meidum pyramider , kink og røde pyramider i Daschur) relativt hurtigt, i løbet af få år, hvilket sammen med de tre pyramider i Giza lavet omkring 3/4 af den samlede masse af alle udgør egyptiske pyramider, og dette allerede inden for de første 100 år af den cirka 2700 år lange pyramide æra. Selvom opbygningen af ​​pyramiderne var meget forskellig, er de alle baseret på det samme grundlæggende koncept med en indre trinpyramide , som består af indad skrå støttemure og, hvis det er nødvendigt, et glat lag lagt ovenpå. [1]

Pyramidekonstruktionens kompleksitet, dens kunstneriske design, dens hældningsvinkel og udformningen af gravkamrene varierer meget på tværs af dynastierne.

Der er forskellige teorier om, hvordan egypterne valgte skråningsvinklen for deres pyramider. Man antager, at den egyptiske alen med 28 fingre altid blev valgt til den lodrette linje i pyramidens gradienttrekant, mens længden af ​​den vandrette linje har et variabelt antal fingre. Knækpyramiden har to forskellige hældningsvinkler (28:20 og 28:30). Farao Sneferu indstillede hældningsvinklen 28:22 (51 ° 50 ′) til sin Meidum -pyramide . Denne vinkel blev vedtaget af Farao Cheops . I 5. dynasti fortsatte Farao Niuserre denne konstruktionsmetode med sin pyramide i Abusir.

I alt er der omkring 80 kendte pyramider i Egypten. Den største er den store pyramide nær Giza . Det har et fodaftryk på omkring 230 × 230 meter og var omkring 146,60 m højt, da det stod færdigt. Dens nuværende højde er kun 138,75 m. I umiddelbar nærhed er Chephren og Mykerinos pyramiderne samt mindre, såkaldte sekundære pyramider. Chephren -pyramiden er cirka 3 m lavere i sin oprindelige højde (143,5 m), men fremstår større end Cheops -pyramiden, fordi den blev bygget på en 10 m højere stenet undergrund. Med en højde på 65,5 m adskiller Mykerinos -pyramiden sig klart fra de to andre, den er ikke engang halvt så høj som den. Alle pyramiderne på Giza Plateau blev bygget under 4. dynasti (ca. 2630-2525 f.Kr.).

Efter de største pyramider, som blev bygget i det gamle kongerige (op til ca.. 2200 f.Kr.), de af Riget i Midten (hovedbygning aktivitet ca. 1975-1750 f.Kr.) var mindre, og andre alvorlige strukturer blev mindre valgt. I den anden mellemperiode begyndte mange herskere at bygge pyramider, men næsten ingen blev afsluttet. Den sidste egyptiske konge, der fik færdiggjort en pyramide, var Ahmose I , der omkring 1550 f.Kr. Grundlagde det 18. dynasti. Dens Ahmose -pyramide , den eneste i det nye rige , havde en kerne af murbrokker og er derfor smuldret i dag. Derefter kun i kongeriget Kush fra ca. Nye pyramider blev bygget.

Pyramidens betydning

Pyramiderne fungerede som gravsteder for faraoerne i det gamle Egypten. [2] Væggene inde i disse bygninger var ikke dekorerede i det 4. dynasti inklusive. De såkaldte pyramide tekster er fundet i gravkamrene siden 5. dynasti. Vejen til gravene førte gennem en lang tunnel i pyramiderne. For at beskytte mod gravrøver blev indgangen til denne tunnel skjult og omhyggeligt spærret. Pyramiderne blev bygget nær Nilen, så stenblokkene kunne transporteres dertil med vand. Den sidste del blev trukket på slæder.

Den cirka 60 meter høje trinpyramide i Djoser (det gamle kongerige) blev udvidet fem gange under dets konstruktion. Den første bygning var en massiv stenbygning, 63 meter lang og 8 meter høj, i form af en mastaba , graven for højretlige embedsmænd, der var almindelig dengang. De ydre overflader af denne struktur var lavet af fin Tura kalksten og var allerede blevet omhyggeligt behandlet og glattet, før den første tilbygning blev bygget over den. Den første tilbygning øgede strukturen med 3 meter på alle sider. I et andet trin blev der skabt elleve aksler på østsiden, som når 33 meter dybt ned i klippelejet. Derefter blev mastaba forlænget med otte og en halv meter, så den dækker akslerne. I en af ​​de tunneler, der forgrener sig fra disse aksler, blev der fundet talrige fartøjer fra tidligere dynastier, som tilsyneladende blev bragt hertil fra andre grav-røvere-hjemsøgte grave på tidspunktet for Djoser. Inden denne tredje udvidelsesfase blev afsluttet, begyndte den fjerde fase af renoveringen. Nu er siden af ​​bygningen igen blevet forlænget med tre meter, men den har samtidig fået form af en trinpyramide, der er 40 meter høj for første gang. I det sidste udvidelsestrin blev pyramiden endelig udvidet på nord- og vestsiden til et samlet areal på 125 x 110 meter, og højden blev øget til 60 meter med to yderligere trin. [1]

En mytologisk fortolkning af trinpyramiden er, at der gennem opførelsen af ​​trinpyramiden skulle realiseres en enorm stentrappe til himlen, som skulle gøre den afdøde konge i stand til at indtage en lige grad som solen selv som " solens menneskelige ækvivalent til solen" ( Horus ) ". Pyramiden tillod således kongen at opnå udødelighed i sit ” evighedshus ”.

Arkitektonisk er trinpyramides form en imponerende og gennemtænkt udvidelse af den originale mastaba. Alene den sidste ekspansion betyder en stigning i stenmængden fra 200.000 til 850.000 tons. En opskalering af den originale mastaba ville ikke alene have øget materialekravene betydeligt, en sådan struktur ville heller ikke være tilstrækkelig stabil. Trinpyramiden repræsenterer dybest set seks master placeret oven på hinanden, som svarer til den på det tidspunkt sædvanlige gravsted, men i dens overordnede dimensioner danner den en imponerende og på sin tid hidtil uset bygning. [1]

Teknikkerne udviklet i konstruktionen af ​​denne første pyramide danner grundlaget for alle efterfølgende pyramider. Indersiden af ​​de "rigtige" pyramider består også af en trinpyramide, som er beklædt med glat huggede sten. Et stort antal uddannede og erfarne specialister var nødvendige for opførelsen af ​​pyramiderne, og de skulle passes. Da pyramiderne beviseligt blev rejst fra bund til top, på hele det planlagte område, skabte konstruktionen et problem, der kan sammenlignes med et pyramidesystem . Jo højere pyramiden voksede, jo mindre område kunne der bygges på og færre arbejdere kunne findes her. Hvis arbejderne ikke blev arbejdsløse, skulle byggeriet af den næste sammenlignelige struktur påbegyndes, så snart en pyramide havde nået omkring en tredjedel af dens samlede højde. [1]

Procedure og byggematerialer

De fleste tekster om opførelsen af ​​pyramiderne er baseret på traditioner, undersøgelser, eksperimenter og estimater, som alle på en anden måde forklarer egypternes mulige konstruktionsteknikker.

På væggene i gravkammeret hos bygherren Senedjemib Inti er det overleveret, at han har designet og udført planerne for pyramiderne og paladskomplekset for kong Djedkare- Isesi ( 5. dynasti ). Et par generationer senere fortæller begravelsesindskriften fra ekspeditionslederen Weni , at manden fra stenbrudene i det østlige Egypten transporterede byggematerialer til pyramiderne og templerne fra kong Merenre ( 6. dynasti ) til Saqqara, men uden nogen forklaring på, hvordan dette skete.

De værktøjer, der blev brugt til at bygge pyramiderne, var lavet af kobber , sten og træ og var ikke særlig komplicerede. Kobberværktøjerne samt mejsler , sav og akser skulle hærdes kontinuerligt, hvilket var meget dyrt og tidskrævende. [3]

For at bryde hele kampesten af ​​blød sten ud af klippevægge, hamre af hård sten, f.eks. B. Dolerit . Pyramidernes ydersider var oprindeligt beklædt med hvid kalksten ( iner hedj ), som blev brudt fra Mokatan -klippen nær Kairo eller Tura og kan findes i mange typer. Til kernekonstruktionen af ​​pyramiderne blev der imidlertid brugt grov, lokal nummulitkalk , der var af ringere kvalitet.

Fra hård dyb sten z. B. Rosegranit , der hovedsageligt blev udvundet på den sydlige grænse nær Aswan , sarkofagkamre, beklædningsblokke, falske døre , blokeringer, forstærkninger af korridoren, korridorsystemet i de indvendige rum, søjler , søjler og dørkonstruktioner i templet blev lavet.

Til tempelgulve, sarkofager, baldakiner og altre blev der brugt egyptisk alabaster, som blev opnået i Wadi Geraui nær Kairo og især i Hanus (Mellem Egypten) og er af særlig god kvalitet. Dette er ikke en normal alabast (gipsvariant), men en række kalk .

Den meget hårde og sorte vulkanske stenbasalt blev brugt til tempelgulvene i Den Store Keopspyramide.

Egypten har mange stenforekomster, men træressourcerne er desto mere magre her, fordi den typiske daddelpalme , akacie , dumppalme og tamarisk træ ikke er velegnet til store anlægsprojekter som pyramiderne. Fund fra grave fra 1. dynasti viser, at nåletræer blev importeret fra den syrisk-palæstinensiske region, hovedsageligt til fremstilling af slæder, ruller, håndtag og hamre. Hjulet var allerede kendt for de tidlige egyptere, men det blev ikke brugt til konstruktion.

Til selve bygningen blev de enorme stenblokke sat på trævalser og trækket på de gigantiske bygningsramper ved hjælp af muskelkraft ved hjælp af reb lavet af palmefibre, græs, papyrus og hør . For let at kunne levere stenene til pyramiderne blev der oprettet kanaler til Nilen.

Tegningerne blev malet i sten eller papyrus og var baseret på den letteste af matematik . Ægypterne lykkedes også at beregne mængden af ​​alle tænkelige tredimensionelle kroppe og bestemme deres vægt og størrelse.

Den græske historiker Herodotus (intet samtidigt vidne) rapporterer: Cheops, den onde farao, tvang alle undersåtter til at hjælpe med at bygge pyramiderne. Ti gange 10.000 mænd arbejdede ti gange i tre måneder og det i 20 lange år - derfor i tvangsarbejde tæt på slaveri. Herodotus rapporterer også om maskiner, der var "fremstillet af korte træblokke", som der stadig spekuleres i i dag, fra kraner til remskiver, alle teser er repræsenteret.

Herodot talte ikke om 100.000 mennesker, men om 10 gange 10.000 mand, der var indsat i træk eller mere specifikt 25 år eller kun 20, hvis man anslår 5 til anlæg af infrastrukturen til kanaler, veje, bosættelser osv. samt nedetid.

Konstruktion af de egyptiske pyramider

Trinpyramide af Farao Djoser i Saqqara

Ingen nøjagtige datoer og byggemetoder er blevet nedlagt. Der er forskellige teorier om opførelsen af ​​pyramiderne. Indtil videre er ingen af ​​disse imidlertid fuldt ud bevist. Konstruktionen af ​​pyramiderne var meget anderledes. Trinpyramiden er den ældste form for sådanne monumentale strukturer ( se også farao Djosers grav ). Arkitekten Imhotep skabte en bygning, der skilte sig ud fra alle tidligere grave på grund af dens størrelse og form for at demonstrere Faraos entydighed. Bygger på formen af ​​en mastaba, blev trinene mindre, så der blev skabt en ensartet pyramideform, der tilspidsede mod toppen og pegede mod himlen. Hermed blev ideen om pyramiden født. Denne konstruktionsmetode blev bevaret i århundreder.

Pyramiderne i Det Gamle og Mellemrige var klædt med fin kalksten, men denne beklædning er nu stort set blevet ødelagt af stenrøveri. Større dele af beklædningen er bevaret i den bøjede pyramide og i den øverste del af Chephren -pyramiden. Desuden er der i basisområdet for de fleste pyramider bevaret beklædningssten, der var dækket af murbrokker under stenrøveriet og dermed beskyttet.

Opmåling under konstruktion

En pyramide står på en præcist plan overflade, hvis lodrette afvigelse ikke er større end et par centimeter. Til dette formål blev jorden først udjævnet, derefter blev der gravet skyttegrave, som blev fyldt med vand efter deres færdiggørelse. Vandet gjorde det muligt at jævne grundoverfladen. For at sikre strukturen mod forskydning blev hjørnestenene uddybet, og grundstenene blev skråt indad med to til tre grader. Kanterne på pyramidebasen var meget præcist på linje med de fire kardinalpunkter, som de gamle egyptere brugte stjernekiggeri til. Stigningen og faldet af en bestemt stjerne blev sandsynligvis observeret på en væg omkring pyramiden. Hovedkorridoren til gravkammeret førte ind i pyramiden i samme vinkel som stjernen, der skulle jævnes.

Hvordan var det nu muligt, at pyramidens bygherrer var i stand til at holde hældningsvinklen nøjagtigt op til toppen af ​​pyramiden? Pyramiden blev bygget i lag, hvis hjørnesten ikke ligefrem var tilpasset hinanden. Kontinuerlige overflader og kamme blev kun skabt med beklædningen. [4] [5]

Af central betydning var sandsynligvis den lodlinje, hvormed midten af ​​den firkantede pyramide grundplan blev "tegnet" efterhånden som konstruktionen skred frem i forskellige lag. Dette muliggjorde præcis kontrol af højden over startplateauet og den vandrette måling. På halvdelen af ​​pyramidens højde er den vandrette kantlængde også halvdelen af ​​gulvplanets kantlængde. Lodret gør det muligt at følge hældningsvinklen præcist og tillader også målinger i diagonalet . Paralleliteten mellem de øvre stenlag til basen kan skabes ved at linjere linjer i øst-vest retning på følgende måde: Om morgenen og om aftenen falder sollyset vandret. Til dette formål opstilles lodrette flugtstænger på niveau med plateauet. Med solen som et fast punkt resulterer de i en lige linje. Det samme er anlagt i henhold til konstruktionsfremgangen i den respektive højde. Hvis der er enighed mellem de to justeringer, er parallelismen givet.

Efterfølgende måling

Bevarede beklædningssten gør det muligt at bestemme pyramidens dimensioner, selvom pyramidelegemet er blevet alvorligt beskadiget

Med de fleste pyramider kan bundens kantlængder måles direkte, men ikke højden, som ikke er direkte tilgængelig på grund af manglen på fuldstændig beklædning og erosion. Ved at måle hældningsvinklen for de opnåede sidestener er en nøjagtig bestemmelse af pyramidehøjden imidlertid mulig, selvom pyramidestrukturen stort set ødelægges. For pyramider, hvis beklædning er blevet fjernet helt eller aldrig er installeret, kan både højden og hældningsvinklen kun estimeres.

Arbejdskraft

Flere tusinde arbejdere blev ansat til at bygge en pyramide. Ifølge traditionen hjalp 70.000-100.000 arbejdere med at bygge den store pyramide foran Giza, men dette virker logistisk umuligt baseret på aktuel forskning. På den anden side er det temmelig sikkert, at "kun" omkring 8.000 arbejdere var ansat i stenbrudene og ved pyramiden.

Lidt er kendt om den juridiske status for arbejdere, der er involveret i at bygge pyramider. Flertallet af forskere i dag går ud fra, at arbejderne i Det Gamle Rige ikke var slaver . For eksempel blev der fundet inskriptioner i arbejdernes grave, hvor Farao lovede at dække arbejdernes daglige behov. Knoglefund beviser også, at arbejderne modtog lægehjælp. [6] På et fragment af en annalsten fra det 5. dynasti rapporteres det imidlertid, at 70 kvindelige udlændinge blev leveret som en hyldest til pyramiden i Userkaf . [7]

Annalsten af ​​Amenemhet II rapporteres det, at asiatiske fanger blev brugt ved herskerens pyramide. [8] Af inskriptioner på pyramiden i Sesostris I lærer vi, at især de nedre egyptere blev brugt til at bygge pyramiderne. Et arbejdsdistributionskontor er kendt fra Mellemriget, som var ansvarlig for levering af arbejdere og deres pleje.

Sten transport

Stenene til Giza -pyramidekomplekset blev bragt fra de nærliggende Mokattam -bjerge . Alene til Cheops -pyramiden blev der brugt 2,3 millioner sten, der hver vejer mindst 2,5 tons. Forskellige typer sten blev brugt til at bygge pyramiderne, f.eks. B. Kalksten, granit og sandsten . Hvordan stenene blev trukket op på den voksende pyramide er endnu ikke helt forstået.Det antages blandt andet, at de store stenblokke blev trukket op på en rampe, der spiralformede rundt om pyramiden. Andre rampedesign er mulige, den mest sandsynlige er en kombination af interne og eksterne ramper. Årsagen til rampekonstruktionen er primært transporten af ​​gravpladernes stenplader, der vejer op til 50 tons. En rampe må derfor føres til en højde på en tredjedel af den samlede højde for at nå gravkammeret. Omkring 80% af stenmaterialet bruges i denne højde. Det kan antages, at rampen blev bygget med det manglende 20% stenmateriale. Dette blev gradvist demonteret, da konstruktionshøjden steg, så rampematerialet kunne bruges som byggemateriale til pyramidens øvre del. Ramper fra sanddumper er derfor ikke sandsynlige. En anden teori tager brugen af ​​maskiner i betragtning: Selvom der aldrig er fundet løfte- og trækværktøjer til stenblokke, der vejer 40 tons, er der fundet fund fra værksteder og arbejdslejre, hvor der kan være lavet passende spil. Samlet set kan det erklæres, at mange teorier om pyramide konstruktion er blevet tilbagevist, og ingen kan betragtes som endeligt bevist.

Nubiske pyramider

Pyramider i Meroe

Pyramidens funktion som gravsted blev senere vedtaget i Nubia (fra omkring 800 f.Kr.). De kongelige grave i Meroë er særligt bemærkelsesværdige her.

Mesopotamiske ziggurater

Choghazanbil Ziggurat, Iran

En ziggurat ( babylonisk "ruvende, stablet", "himmelsk bakke", "gudernes bjerg") er et pyramidelignende trintempel i Mesopotamien . Omkring 25 sådanne strukturer er fundet i Babylonien . Den bibelske tradition for Babels tårn går muligvis tilbage til en sådan bygning.

Pyramider i Latinamerika

Ifølge den aktuelle forskningstilstand har de latinamerikanske pyramider udviklet sig delvis i overensstemmelse med de mesopotamiske bygninger fra menneskeskabte jordhøje, som skulle beskytte den turbulente bygning (hus, palads, tempel) mod oversvømmelser under de ofte tunge regner. Det er derfor ikke overraskende, at de første pyramider i Mesoamerika, som tilskrives Olmecs kultur, blev bygget på den regnfulde og fugtige kyst i Den Mexicanske Golf . I løbet af tiden udviklede differentieringer sig i understrukturerne for templer på den ene side og paladser på den anden side: Mens tempelpyramiderne blev større og højere, endte de lavere, ofte brede understrukturer af paladser nogle gange endda på små gårde ( Tikal , Copán ); En sådan - overvejende sekulær - samling på toppen af ​​en bakke omtales i amerikansk arkæologi som 'akropolis'.

Mesoamerika

De stenbyggede mesoamerikanske tempelpyramider skal primært ses som understrukturer for templet (eller templerne) øverst og indviet til guderne. Det har været kendt siden 1950'erne, at der blev foretaget begravelser i nogle - men på ingen måde alle - mesoamerikanske pyramider, eller at disse strukturer blev rejst over gravene til herskere, præstekonger, skriftkloge og ofre ( Palenque , Teotihuacán , Copán osv. .). Mange af de mesoamerikanske tempelpyramider blev bygget over - nogle gange endda flere gange; På denne måde er nogle ældre pyramider og templer bevaret helt eller delvist (Teotihuacán, Uaxactún , Chichén Itzá , Dzibilchaltún osv.).

Sydamerika

De enorme peruvianske adobe pyramider er dårligt bevaret - deres oprindelse kan være i replika af regn- giver Andes- bjerge ; så vidt vi ved, faldt de ikke til et punkt, men endte på et kunstigt plateau. I eller på de enorme Huacas på den peruanske stillehavskyst , slebet eller skyllet væk af vind og regn, er der ikke fundet templer eller paladser den dag i dag, men der er fundet en række grave ( Lord of Sipán og andre) og keramiske skår i dem, hvilket tyder på, at plateauet for disse pyramider - gentagne gange forstørret ved reparationer og overbygning - engang var i live.

I Peru er der følgende pyramider:

Flere pyramider

Moderne pyramider

Louvre-pyramiden som et eksempel på talrige moderne pyramideformede bygninger
Motorvejskirke nær Baden-Baden

Pyramider er og blev også bygget i moderne tid:

Karlsruhe -pyramiden er et af vartegnene i Karlsruhe . Det blev bygget over graven til byens grundlægger, margrave Karl Wilhelm.
Pyramiden i Rapa, 2010
 • Pyramiden i Rapa , også kaldet mausoleet i Luschnitz , er en grav bygget i 1811 nær den polske landsby Rapa .
 • I anledning af den forestående åbning af Graz Børnemuseum blev der midlertidigt rejst en 8 m høj pyramide af stålrør med 400 børnetegninger på tekstiltriangler på Tummelplatz i 2003, som tidligere lå i Weimar . [9]
 • Pyramider lavet af træpæle - oven på et træflagskors - tjente også til at synliggøre opmålingspunkter , især i kuperede til bjergrige områder. Den ene blev bygget på Grimming i 1822. [10]

Se også

litteratur

Weblinks

Commons : Pyramiden – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. a b c d Kurt Mendelssohn: Das Rätsel der Pyramiden . 1. Auflage. Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach 1974, S.   268 (englisch: The Riddle of the Pyramids . Übersetzt von Dr. Joachim Rehork, Verlag der Originalausgabe Thames & Hudson, London).
 2. Hans Bonnet: Pyramide. In: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte , S. 619f.
 3. Denys A. Stocks: Experiments in Egyptian Archaelogy. Stoneworking technology in Ancient Egypt. Routledge 2003, ISBN 978-0-415-30664-5 .
 4. Building the Great Pyramid
 5. Iorwerth Eiddon Stephen Edwards : The Pyramids of Egypt (= Pelican Books. 168). Penguin, West Drayton ua 1947 (Revised edition. Parrish, London ua 1961; Reprinted with minor revisions: Pelican Books, Harmondswoth 1976, ISBN 0-14-020168-8 ; Revised edition. Viking, Harmondsworth ua 1985, ISBN 0-670-80153-4 ). Deutsche Ausgabe: Die ägyptischen Pyramiden. Harrassowitz, Wiesbaden 1967.
 6. Hermann Alexander Schlögl: Das Alte Ägypten: Geschichte und Kultur von der Frühzeit bis zu Kleopatra, S. 94ff
 7. Nigel Strudwick : Texts from the Pyramid Age , Leiden 2005, ISBN 978-90-04-13048-7 , S. 69.
 8. H. Altenmüller, AM Moussa: Die Inschrift Amenemhets II. aus dem Ptah-Tempel von Memphis, Ein Vorbericht , In: Studien zur Altägyptischen Kultur 18 (1991), S. 36
 9. Spitze! Eine Pyramide für Graz oe-journal.at, abgerufen am 16. April 2019.
 10. Hoher Grimming ennstalwiki.at, abgerufen am 16. April 2019.
 11. populärwissenschaftliche, leicht lesbare Gesamtdarstellung mit zahlreichen anschaulichen Illustrationen