Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

René Descartes

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
René Descartes ( Frans Hals , 1648)
Underskrift

René Descartes [ ʁəˈne deˈkaʁt ] ( latiniseret Renatus Cartesius ; født 31. marts 1596 i La Haye en Touraine , † 11. februar 1650 i Stockholm ) var en fransk filosof , matematiker og videnskabsmand .

betyder

Descartes anses for at være grundlæggeren af ​​den moderne tidlige moderne rationalisme , som Baruch de Spinoza , Nicolas Malebranche og Gottfried Wilhelm Leibniz fortsatte på en kritisk og konstruktiv måde. Hans rationalistiske tankegang kaldes også kartesianisme . Han skrev den berømte dictum " cogito ergo sum " ("jeg tror, ​​derfor er jeg."), Som danner grundlag for hans metafysik , men også introducerede selvtillid som et virkelig filosofisk emne. Antagelsen om, at den tænkende sjæl er videnens oprindelse, har tre implikationer: For det første skal kilden til al viden ikke længere søges i sporing af Guds tanker; for det andet gør det tænkende ego kroppen til et objekt i den fysiske verden som andre (krop-sjæl-dualisme); for det tredje gælder bevægelseslove i kroppens område, som ikke brydes af indblanding af sjælen i begivenheden ( mekanistisk verdensbillede ). Spørgsmålene forbliver imidlertid åbne om, hvordan kroppens verden påvirker det tænkende ego via sanseorganerne, og hvordan viljen kan påvirke kropsverdenen (ifølge Descartes kan den i bedste fald ændre retning for kroppens bevægelse, men impuls forbliver den samme).

Descartes syn på eksistensen af ​​to indbyrdes interagerende, forskellige " stoffer " - sind og stof - er i dag kendt som kartesisk dualisme og står i kontrast til de forskellige varianter af monisme og den dualistiske naturfilosofi af Isaac Newton , der hævdede , at interaktionen var mere aktiv og immateriel Lærer ”naturkræfter” med absolut passivt stof (se Newtons love , første bevægelseslov).

Descartes er grundlæggeren af analytisk geometri , som kombinerer algebra og geometri. Hans videnskabelige arbejde - hans afvisning af tyngdekraftsprincippet eller hans hvirvelteori - blev tidligt tilbagevist af Newtons fysik; De skal dog ikke undervurderes, da Descartes var en af ​​de vigtigste og strengeste repræsentanter for mekanismen, der erstattede den ældre aristoteliske fysik.

Hans pligtethos og selv-erobring påvirkede fransk klassisk litteratur fra 1600-tallet, især Pierre Corneille , Nicolas Boileau , Jacques Bénigne Bossuet og Jean de La Bruyère .

Liv

Descartes blev født som det tredje barn i en lille ædel Touraine -familie. Hans far, Joachim Descartes (1563-1640), var rådmand (Conseiller) ved Højesteret i Bretagne i Rennes . Hans mor, Jeanne Brochard, døde den 16. maj 1597 efter at have født deres sidste barn, som ikke overlevede. Da faderen hurtigt giftede sig igen, tilbragte Descartes sin barndom sammen med sin mormor og en våd sygeplejerske , der opvokste og overlevede ham, og som han kærligt overvejede i sit testamente (se Adrien Baillet , La Vie de Monsieur Descartes , 2 bind 1691). I en alder af otte kom han til jesuitkollegiet Henri-IV de La Flèche som internatstuderende, som han forlod otte år senere med en klassisk og matematisk uddannelse. [2]

År med studier, læretid og vandring

Derefter studerede Descartes jura i Poitiers fra 1612 og bestod en juraeksamen der i 1616. I stedet for at gå i gang med en juridisk karriere gennemførte han dog et kursus i hegn, ridning, dans og god opførsel på en Paris Académie for unge aristokrater og lejede samme år 1616 sig ud til general Moritz von Nassau i Breda, Holland . Der mødte han Isaac Beeckman , en læge og naturvidenskabsmand, der var seks år ældre end ham, og som inspirerede ham til fysik, og som han dedikerede sit første videnskabelige arbejde med, det matematisk og fysisk orienterede Musicæ -kompendium (1618).

Efter at have rejst gennem Danmark og Tyskland hyrede Descartes sig igen som soldat i 1619, nu sammen med hertug Maximilian af Bayern , under hvilken han deltog i de første kampe i trediveårskrigen på den kejserlig-katolske side og dermed også i erobring af Prag i 1620 .

I november 1619, kort efter at have besøgt arbejdspladserne for astronomen Tycho Brahe (1546–1601) i Prag og Johannes Kepler (1571–1630) i Regensburg, udviklede Descartes ideen om, at der var “en universel metode til at undersøge sandheden” Og at han blev kaldt til at finde den, hvorved han ikke måtte acceptere nogen viden bortset fra den, som han havde opdaget i sig selv eller i "verdens store bog" og kontrolleret for plausibilitet og logik . Descartes begyndte at arbejde med Regulae ad directionem ingenii (regler for tilpasning af viden) . I sin Descartes -biografi rapporterer Adrien Baillet (1691) om tre drømme, som Descartes angiveligt havde om natten fra søndag den 10. til mandag den 11. november 1619, da han tilbragte lang tid i den frie kejserlige by Ulm (ifølge andre kilder i Neuburg an der Donau ) blev. [3] [4] I den fragmentariske Olympica fra Descartes 'egen notesbog, hvis indhold delvis er bevaret på grund af uddrag fra Gottfried Wilhelm Leibniz, er der ingen sammenhængende beskrivelse af disse drømme.

I 1620 hængte Descartes sin soldatfrakke op og valfartede til Loreto , som han havde lovet Jomfru Maria tak for ”synet”. I de følgende år rejste han i flere måneder gennem Det Hellige Romerske Rige, Holland, Schweiz og Italien for at få indsigt af enhver art og forsøge at komme i samtale med en lang række mennesker, især forskere.

I 1625 bosatte han sig i Paris. Her socialiserede han med intellektuelle og bevægede sig i kredse i det høje samfund, hvor han også vandt en duel. Han læste meget, fortsatte med at skrive Regulae ad directionem ingenii indtil 1628 og fik stigende ry som et klogt sind. Især imponerede han kardinal Pierre de Bérulle , formand for statsrådet og modstander af kardinal Richelieu , så meget ved en aftenfest , at han blev inviteret til et privat publikum og derefter blev bedt om at præsentere sine teorier mere detaljeret og dermed reformere filosofi.

Modenhedstid og filosofiske værker

Descartes, gravering af Balthasar Moncornet

I 1629 flyttede Descartes til Holland, formodentlig på grund af den større intellektuelle frihed, der herskede der. Her tilbragte han de næste 18 år i bytte med intellektuelle med forskellige baggrunde og baggrunde, men stadig relativt tilbagetrukne, hyppigt skiftende lejligheder og opholdssteder og fik en datter med en af ​​hans tjenere, Helena Jans van der Strom, i 1635, Francine , der døde i en alder af fem år den 7. september 1640. Descartes beskrev Francines død som "hans livs største smerte" ( Adrien Baillet ). Den 13. oktober 1642 skrev han til sin ven Constantijn Huygens , far til den berømte hollandske astronom Christiaan Huygens , at vi mennesker blev født “til meget større glæder og større lykke, end vi kan opleve på denne jord. En dag finder vi de døde igen, med erindringen om fortiden, fordi vi har en intellektuel hukommelse, der utvivlsomt er uafhængig af vores krop ”. Ifølge Descartes var han "overbevist om dette efterliv af naturlige og meget indlysende årsager".

Frem for alt korresponderede Descartes intensivt med sin Paris-ven Marin Mersenne og gennem ham, der kun kendte hans respektive adresse, med lærde fra hele Europa såvel som med nogle intellektuelt interesserede, højtstående kvinder.

I løbet af sin første tid i Holland arbejdede Descartes på en afhandling om metafysik , hvor han håbede at give et klart og overbevisende bevis på Gud . Han lagde det dog til side til fordel for et videnskabeligt stort arbejde, der skulle skrives på fransk og ikke længere, som hans tidligere tekster, på latin. Imidlertid forlod han denne Traité du Monde "(traktat om verden)", som det skulle kaldes, ufærdigt, da han lærte om Galileo Galileos skæbne, som i 1633 blev tvunget af inkvisitionen til at tilbagekalde sine teorier, der bekræftede forskning af Nicolaus Copernicus og Johannes Kepler havde været. 1637 offentliggjorde Descartes i det hollandske Leiden anonymt hans Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie qui sont des essais de cette méthode (tysk titel: Discourse on Method of Method of korrekt brug af fornuft og videnskabelig forskning i sandhed ), bogstaveligt talt: "Afhandling om metoden til at bruge sin fornuft godt og for at søge sandheden i videnskaberne, derudover lysets brydning , meteorer og geometri som eksperimentelle anvendelser af denne metode ". Discours de la méthode , designet som et populært videnskabeligt værk på højt niveau, blev Descartes 'mest effektive bog på lang sigt.

Diskursens hovedpunkter er:

 • en epistemologi, der kun accepterer det korrekte, hvad der verificeres som sandsynligt gennem sin egen trinvise analyse og logiske refleksion ,
 • en etik, hvorefter den enkelte skal opføre sig pligtopfyldende og moralsk i overensstemmelse med etablerede sociale konventioner,
 • en metafysik, der antager (ved logisk bevis) eksistensen af ​​en perfekt Skabergud, men efterlader lidt plads til kirkelignende institutioner,
 • en fysik, der betragter naturen som reguleret af gudgivne, men generelt gyldige love og gør dens rationelle forklaring og dermed i sidste ende dens kontrol til en opgave for mennesker.

De næste værker af Descartes udløste også intens diskussion i faglige kredse og var effektive på lang sigt:

 • Méditations sur la philosophie première , dans laquelle sont démontrées l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme (titlen på en fransk oversættelse fra 1647; tysk "Meditationer om den første filosofi, i hvem der er bevist Guds eksistens og sjælens udødelighed ”). Den anden udgave i Amsterdam i 1642 dukkede op med en anden undertekst, "fordi jeg ikke kan bevise, at Gud ikke kan ødelægge sjælen, men kun at den er af en helt anden karakter end kroppen og ikke dør med kroppen" (brev til Marin Mersenne fra 24. december 1640). Undertitlen var nu: Méditations sur la philosophie première , dans laquelle sont démontrées l'existence de Dieu et la distinction de l'âme et du corps (tysk "Meditationer om den første filosofi, hvor Guds eksistens og forskellen mellem sjæl og krop er bevist ”).
 • Værket Principia philosophiae ("Filosofiens grundlag", 1644) blev også først efterfølgende oversat til fransk.

Disse skrifter mødtes med en så voldsom afvisning af teologer i Utrecht og Leiden, at Descartes overvejede at flytte til England i 1645 og i de følgende år flygtede fra Holland flere gange for at rejse til Frankrig. I Principia beskæftiger Descartes sig ikke kun med de direkte følelsesmæssige reflekser, f.eks. B. frygt, men også de spontane følelser, z. B. kærlighed eller had. I 1649 udkom afhandlingen Les Passions de l'âme (“Sjælens lidenskaber”, 1649), som Descartes havde skrevet til sin korrespondent, Palatin prinsesse Elisabeth .

Christina af Sverige diskuterer med René Descartes

Han fortolker lidenskaberne som alt for naturlige mentale udstrømninger af menneskets skabende kropslighed, men forpligter dem - som et væsen på samme tid udstyret med en sjæl - til at kontrollere dem gennem viljen og at overvinde dem gennem rationelle impulser som f.eks. B. uselvisk afkald eller generøs tilgivelse .

død

I sensommeren 1649 tog han imod en invitation fra den unge dronning Christina af Sverige , med hvem han havde udvekslet breve siden omkring 1645, og rejste til Stockholm. Der måtte han dog vente flere uger på den fraværende dronning og fik kun få publikummer i anden halvdel af januar klokken fem om morgenen til at forklare sin filosofi for dronningen. I begyndelsen af ​​februar 1650 blev han syg og døde ti dage senere i huset til sin vært, den franske ambassadør Pierre Chanut . Tesen præsenteret af Theodor Ebert i 2009 om, at Descartes var blevet forgiftet med arsen [5], fandt kun lidt anerkendelse i specialkredse. [6] Det antages som før, at overvejende Descartes døde af lungebetændelse. Descartes 'grav har været i klosteret Saint-Germain-des-Prés i Paris siden den 26. februar 1819 efter at have været genbegravet flere gange. Hans krop ligger der bortset fra kraniet, som har været opbevaret i Musée de l'Homme i Paris siden 1878.

Forbud mod hans skrifter

I 1663 blev Descartes skrifter placeret på Index Librorum Prohibitorum af Den Hellige Stol . Efter hans død opstod der klager over, at han ikke havde efterladt plads til Gud i sine videnskabelige undersøgelser. Jesuitterne var i spidsen for at forbyde hans arbejde. Indekseringen af ​​1663 blev efterfulgt af en lang række forbud, herunder det kongelige forbud i 1691 mod formidling af alle Descartes 'lære i franske skoler. [7]

plante

Filosofisk metode

Descartes 'metode er formet af hans praksis som matematiker. Efter hans opfattelse er metodens fire grundregler en anvendelse af de procedurer og arbejdsmetoder, der er sædvanlige i matematik. Den filosofiske metode, der er detaljeret formuleret i Descartes ' Discours de la méthode, er opsummeret i fire regler (II. 7-10):

 1. Skepticisme: ikke at tage noget for at være sandt, som ikke er så klart anerkendt, at det ikke kan betvivles .
 2. Analyse: Håndtering af vanskelige problemer i deltrin.
 3. Konstruktion: fremskridt fra det enkle til det svære (induktiv tilgang: fra det konkrete til det abstrakte)
 4. Rekursion: Kontroller altid, om undersøgelsen er afsluttet.

Denne stærkt komprimerede og forkortede præsentation står i kontrast til den posthumt udgivne Regulae ad directionem ingenii - et værk, der forblev ufærdigt og derfor kun indeholder 21 af de 36 oprindeligt planlagte regler. Descartes 'tidlige metodik støttede flere gange på intuitionens evne; Med deres hjælp, ifølge Descartes, fatter mennesker sandheden i de enkleste udsagn (såsom: en trekant har tre sider) - selve metoden består i det væsentlige i at nedbryde komplekse problemer på en sådan måde, at deres individuelle elementer er intuition som sand kan blive anerkendt. Først senere tilføjer Descartes en metafysisk dimension til sin opfattelse ved at stille spørgsmålstegn ved, hvordan intuition kan stå inde for sandheden om det, man har kendt (man kunne ifølge Descartes altid tage fejl i selv de enkleste ting). Søgningen efter et arkimedisk punkt fører endelig til den berømte cogito ergo sum eller "egosum, ego existo ... quamdiu cogito" - "jeg er, jeg eksisterer ... i udførelsen af ​​tænkning" , men modsiger principperne for tidlig metode, så Descartes endelig stoppede med at arbejde med reglerne.

Epistemologi

Descartes uddyber en ny epistemologi i sine seks Meditationes de prima philosophia fra 1641.

I overensstemmelse med hans metode omhandler det første afsnit "det, der kan betvivles": Den almindelige antagelse om, at videnskabelig viden stammer fra sensorisk opfattelse og tænkning, må sættes spørgsmålstegn ved. Ingen af ​​de to kilder kan stole på uden markering. Vores sanser bedrager os ofte, fordi vi ikke blot opfatter, men derimod tidligere opfattelser, der udgør vores krop, betinger vores nuværende opfattelser - vi projekterer. Men man må heller ikke stole på sin tankegang uden at kontrollere, for en ond dæmon kan påvirke sindet på en sådan måde, at man drager forkerte konklusioner og tager fejl. Derfor skal alt først og fremmest betvivles.

Anden meditation: Men hvordan ved jeg, om det, der sker med mig, er tvivl, om jeg tager fejl af, at jeg er “jeg”, og at jeg “er”? Men hvis jeg tvivler, kan jeg, selvom jeg tager fejl, ikke være i tvivl om, at jeg er det, og at jeg tvivler på, hvem der tvivler på, at jeg eksisterer som tænker i hvert enkelt tilfælde. Den første ukuelige sætning er derfor: "Jeg er, jeg eksisterer" (original latin: ego sum, ego existo ). [8] Ifølge Descartes er det "nødvendigvis sandt, når jeg udtaler eller tænker det". Descartes analyserer derefter dette tvivlende ego og definerer det som en dømmende, tænkende ting: som res cogitans .

Aurelius Augustinus (354–430) havde allerede formuleret dette argument på en lignende måde: “ si enim fallor, sum. nam qui non est, utique nec falli potest ”(” Selvom jeg tager fejl, er jeg. For den, der ikke er, kan heller ikke forveksles. ” Fra den guddommelige stat 11:26).

I den tredje meditation går Descartes videre til en teori om det absolutte. En årsag kan ikke være mindre perfekt end dens virkning. Da ens egen idé om Gud er langt mere perfekt end ens egen perfektion og virkelighed , kan det konkluderes, at Gud eksisterer.

Derefter forsøges uforeneligheden mellem "bedragerisk" og guddommelig perfektion at vise: førstnævnte ville være en defekt, sidstnævnte udelukker enhver defekt. Så Gud kunne ikke være et geni malignus , som det var blevet betragtet i den første meditation af hensyn til argumentet.

Men dette betyder også, så den fjerde meditation fortsætter, at vi kan stole på korrektheden af ​​vores empiriske oplevelser (som stadig blev betvivlet i den første meditation), fordi Gud eksisterer, og han ikke er en bedrager. Descartes ser årsagen til, at mennesket ikke desto mindre kan komme til forkerte konklusioner i sin dom, er, at menneskets gudgitte valgfrihed strækker sig til ting, som han bedømmer, selvom hans sind ikke ser dem klart. Selvom fornuften kan lede overvejelserne, forsegler viljen i sidste ende alle domme. Ikke af viljen selv, men af ​​at den ikke bruges korrekt, ville vi blive ført til forkerte domme. Vi skulle fortsat beskytte os mod fejl, men vi kunne i det mindste stole på alt, hvad vi klart og tydeligt ville have set (“clare et distincte”) .

Indfødte ideer idée innatae

Først og fremmest så Descartes i ideerne sådan set "billeder af ting", der kunne opdeles i to aspekter. Så ifølge deres oprindelse :

 • Ideer baseret på objektopfattelser: idée adventitiae
 • Idéer genereret af fantasien: ideee factitiae
 • de medfødte ideer: idée innatae [9] .

Descartes gav en nøgleposition i sin teori om menneskelig viden til overvejelser om medfødte ideer, idée innatae . De skal dog ikke betragtes som noget uafhængigt eksisterende, som for eksempel i Platon , men skal forstås ved at tænke. Herfra konkluderede han, at de medfødte ideer var tæt forbundet med det tænkende, selvbevidste emne, da en idé, der skal genkendes, kræver noget, der tænker det. I kartesisk innatisme ville en medfødt idé være en imaginær ting.

For ham skal de medfødte ideer ( idéen innatae ):

 • klar og præcis,
 • også umiddelbart tydeligt
 • som grundlag for vished om viden a priori

værende.

For ham var de vigtigste medfødte ideer, som under ingen omstændigheder kan opnås eller opfindes af erfaring:

 • tanken om uendelig substans (Gud),
 • tanken om endelig og tænkende stof (det menneskelige sind) og
 • tanken om endelig og udvidet stof (stof) [10] .

matematik

Side fra La Geometry

I matematik er Descartes bedst kendt for sine bidrag til geometri: Han forbandt geometri og algebra og er dermed en af ​​pionererne inden for analytisk geometri , som muliggør beregning af geometriske problemer. Men intet sted i hans arbejde dukker det retvinklede kartesiske koordinatsystem, der er opkaldt efter ham, op på opfinderne, som Apollonios von Perge , Nikolaus von Oresme , Pierre de Fermat og Johan de Witt med rette kan anses for at være. [11] Udtrykket kartesisk eller kartesisk betyder generelt introduceret af Cartesius og forekommer forskellige steder i matematik, ud over koordinatsystemet, for eksempel i det kartesiske produkt .

Omkring 1640 bidrog han til at løse tangentproblemet med differentialregning . Descartes valgte en algebraisk tilgang ved at tilføje en cirkel til en kurve. Dette skærer kurven i to punkter, medmindre cirklen rører ved kurven. Dette gjorde det muligt for ham at bestemme tangentens gradient for specielle kurver. Denne tilgang fik stor opmærksomhed blandt hans samtidige, men bidrog næppe til den faktiske løsning af problemet, da den ikke kom tættere på begrebet afledt.

Der er også to bevægelser opkaldt efter Descartes. Med tegnreglen for Descartes kan man bestemme en øvre grænse for antallet af positive og negative nuller af et polynom i de reelle tal . Firecirkelsætningen fra 1643 løser en cirkel af kontaktproblemer, som allerede blev betragtet i antikken, om at finde en fjerde cirkel til tre indbyrdes rørende cirkler, som igen rører de tre andre.

astronomi

I 1935 blev månekrateret Descartes [12] og i 1993 asteroiden (3587) Descartes [13] opkaldt efter ham.

fysik

Aristoteles teleologiske verdensbillede erstattes af et kausalistisk , hvor alt inden for objektverdenen ( res extensa -verden ) nødvendigvis skyldes pres og påvirkning. Denne antagelse er blevet en forudsætning for dannelsen af ​​teorier i mange empiriske videnskaber og er et generelt kendetegn for mekanistisk tænkning.

I den anden del (Om principperne for kropslige ting) i hans Principia philosophiae , udgivet i 1644, beskæftiger Descartes sig med materiens grundlæggende egenskaber og etablerer elementære naturlove, som gengives nedenfor efter en tysk oversættelse. [14]

Egenskaber ved stof

Materiale = ekspansion
Descartes 'stofbegreb reducerer essensen af ​​materielle legemer til deres rumlige ekspansion med hensyn til længde, bredde og dybde. Fordi kun denne udvidelse kan forestilles klart og tydeligt i lyset af fornuften, hvorimod andre egenskaber som hårdhed, vægt eller farve kun er baseret på sanseopfattelser, som fundamentalt mistroes som en kilde til viden. For Descartes er materiale og geometriske legemer identiske.
Umulighed for et vakuum
Da materie og rumlig ekspansion er af samme art, kan der ikke være et tomt (materialefrit) rum ( vakuum ).
Uendelig delbarhed
Ifølge Descartes kan atomer (udelelige legemer) ikke eksistere, da ethvert materielt legeme, uanset hvor lille det er, kan deles mentalt.
Ubegrænset udvidelse
Ud over hvert værelse, uanset hvor stort, er der altid et endnu større "virkelig tænkeligt", det vil sige "virkelig". Denne ubegrænsede plads "indeholder også et uendeligt udvidet fysisk stof."
Materiens ensartethed
Af rummet og materiens identitet følger det også, at materie stort set er den samme overalt. Især er der ingen forskel mellem jordisk og himmelsk stof.
smidighed
Materiale er ikke kun frit deleligt, men også bevægeligt i dets dele, så det er "i stand til alle de tilstande, der følger af bevægelsen af ​​dets dele".

Bevægelsesteori

Relativitetsprincip
Der er ingen reel forskel mellem hvile og bevægelse, da et legeme (f.eks. Et skibs passager) kan være i ro i forhold til dets umiddelbare omgivelser (skib), mens det bevæger sig i forhold til andre kroppe (land). Hvis et legeme A bevæger sig i forhold til et legeme B, som menes at være i ro, kan dette lige så godt forstås som en bevægelse af B i forhold til A, som menes at være i ro. Den første til at formulere dette princip er imidlertid Galileo Galilei (1632). [15]
Bevarelse af bevægelse
Descartes ser et af kendetegnene ved Guds perfektion i sin varighed. Heraf konkluderer han, at Gud sikrer, at mængden af ​​bevægelse ( quantitas motu , også bevægelsesstørrelse ), som han oprindeligt skabte sammen med stof, bevares. Dette kan ses som en kognitiv indledende fase til bevarelse af momentum og kinetisk energi . Imidlertid skelner Descartes endnu ikke mellem disse to størrelser. Han kvantificerer mængden af ​​bevægelse som et produkt af kroppens størrelse (Descartes kender endnu ikke begrebet inertimasse) og hastighed . Dette svarer til nutidens udtryk impuls , men forsømmelse af dets vektorielle (rettet) karakter.

Med "Guds uforanderlighed" retfærdiggør Descartes også et par andre regler, som han udtrykkeligt erklærer som "naturlove".

Inertionsprincip
Descartes definerer dette princip, der senere blev kendt som det første newtoniske aksiom , analogt som et legems bestræbelser på at bevare dets form og dets bevægelsestilstand (ikke dets placering) i fravær af en ekstern indflydelse.
Lethed
Hver krop bestræber sig på at fortsætte sin momentane bevægelse i en lige linje uden påvirkning af ydre kræfter. På denne måde forklarer Descartes også den centrifugalkraft, der opstår ved en tvungen cirkulær bevægelse.
Love om kollision
Disse vedrører (central) kollision mellem to kroppe og deres adfærd bagefter. Under en påvirkningsproces kan "bevægelse" passere fra det ene legeme til det andet, men altid på en sådan måde, at summen af ​​bevægelsesmængderne bevares.
Descartes skelner mellem syv tilfælde, hvoraf den første korrekt beskriver den elastiske kollision mellem to legemer af samme størrelse (Descartes kalder dem B og C), som kommer mod hinanden med samme hastighed. Rebounding til begge sider med uændret hastighed, som påstået af Descartes, svarer til den (klassiske fysiske) virkelighed fra dagens synspunkt.
Det bliver dog allerede problematisk i det andet casestudie, hvor "B er lidt større end C, men alt andet er det samme som før". Nu ville "kun C vende tilbage, og begge ville bevæge sig til venstre med samme hastighed". Dette ville være sandt for plastikpåvirkningen , men ikke for den elastiske.
Die unsaubere bzw. letztlich fehlende Trennung von plastischem und elastischem Stoß ist einer der Gründe, warum bis auf die erste alle von Descartes verkündeten Stoßregeln falsch sind. Ein zweiter Grund liegt in der Nichtbeachtung des vektoriellen Charakters des Impulses. In seiner vierten Stoßregel behauptet Descartes: „Wenn C ganz ruht und etwas größer als B ist, so würde B, mit welcher Geschwindigkeit es sich auch gegen C bewegte, dasselbe doch niemals in Bewegung setzen, sondern es würde von ihm in entgegengesetzter Richtung zurückgestoßen werden.“ Dies stünde zwar im Einklang mit der Energieerhaltung, würde aber die Impulserhaltung eklatant verletzen.
Zurückweisung der beobachtenden Naturwissenschaft
Möglicherweise war Descartes schon bewusst, dass manche dieser Ergebnisse seiner rationalistischen Spekulationen nicht zutreffen können. Vorsichtshalber stellt er in einer Schlussbemerkung zu seinen Stoßgesetzen die aus Denken gewonnene Erkenntnis ein für alle Mal über die aus Beobachtung gewonnene:
„Auch bedarf es für diese Bestimmungen keiner Beweise, weil sie sich von selbst verstehen, und selbst wenn uns die Erfahrung das Gegenteil zu zeigen schiene, würden wir trotzdem genötigt sein, unserer Vernunft mehr als unseren Sinnen zu vertrauen.“

Auf der Basis dieser physikalischen Grundlagen entwickelt Descartes eine komplizierte Theorie zur Entstehung des Kosmos und unseres Planetensystems, wobei er als Ausgangspunkt lediglich eine von Gott geschaffene Ansammlung von Materiewirbeln annimmt ( Wirbeltheorie ). Daraus werden schrittweise alle beobachtbaren Himmelserscheinungen erklärt. Ebenso versucht sich Descartes an Erklärungen für die Entstehung der Erde und die auf ihr beobachteten Naturphänomene, wie Schwerkraft, Aggregatzustände (fest, flüssig), Eigenschaften von Mineralien, Feuer, Magnetismus und vieles mehr. Besondere Bedeutung kommt seiner Theorie der Lichtausbreitung zu, wonach diese durch Druckübertragung zwischen den sogenannten „Himmelskügelchen“ erfolgt. Diese Vorstellung wirkte in der Hypothese vom Lichtäther fort und bereitete den Boden für die Wellentheorie des Lichts .

Physiologie

Mechanisches Tier des Jacques de Vaucanson

Für Descartes waren physiologische Modellvorstellungen integraler Bestandteil seiner Philosophie . Die aristotelische Hervorhebung des Organischen negiert Descartes. Er reduzierte den lebenden Organismus des Menschen auf dessen Mechanik und wurde damit zum Begründer der neuzeitlichen Iatrophysik , in der Menschenmodelle und (versuchte oder gedachte) Konstruktionen von Menschenautomaten eine wichtige Rolle spielten. Der menschliche Körper wird einmal als bloße „Gliedermaschine“, dann wieder als „ Leichnam “ beschrieben. Diese Betrachtung hat ihre Fortsetzung in der Denkweise, den Menschen körperlich als mechanischen Apparat, also als Maschine zu betrachten und sein Denken heute beispielsweise mit dem Funktionieren von Computern zu vergleichen, wenn nicht gleichzusetzen.

Aus Furcht vor der Inquisition veröffentlichte Descartes seine Schrift Traité de l'homme („Abhandlung über den Menschen“, 1632) zeitlebens nicht; sie erschien erst 1662 unter dem Titel De homine .

René Descartes war allerdings durchaus religiös; seine Aufteilung des Menschen in einen mechanisch funktionierenden Organismus und eine Seele ist wohl sein bekanntester und auch meist kritisierter Denkansatz geblieben. In der zweiten Meditation erklärt Descartes kurioserweise indirekt – ganz aristotelisch – die Seele als das, was den Unterschied zwischen einem Leichnam und einem lebendigen Menschen ausmacht. Descartes hat Aristoteles selbst allerdings kaum rezipiert, sehr wohl aber die Schriften der Scholastik , in denen man sich vielfach auf Aristoteles bezog.

Wirkungsgeschichte

Descartes hat die Philosophie bis in die Gegenwart hinein stark beeinflusst, und zwar vorwiegend dadurch, dass er Klarheit und Differenziertheit des Denkens zur Maxime erhob. Auch die Geisteshaltung des Szientismus geht zum Teil auf ihn zurück.

Aufgrund des Influxus-physicus-Problems wurden die Thesen Descartes' noch im 17. Jahrhundert zum später sogenannter Okkasionalismus weiterentwickelt. Deren Vertreter wurden daher in der zeitgenössischen Diskussion als die "Cartesianer" wahrgenommen. Einflussreich wurden etwa die Lehren von Nicolas Malebranche und Arnold Geulincx diskutiert. Sie verteidigten den cartesianischen Substanzdualismus mit der korrigierenden These, dass nicht ein physikalischer Einfluss, sondern vielmehr Gott zwischen Körper und Geist vermittle.

Blaise Pascal lehnt die Gottesbeweise als rational unentscheidbar ab und kritisiert, dass Gott bei Descartes zum bloßen „Lückenbüßer“ verkommt, der die Verbindung zwischen res cogitans und res extensa herstellen müsse: „Der Gott Abrahams ist nicht der Gott der Philosophen“, schreibt Pascal in seinen Pensées . Pascal wandelt Descartes' Dualismus in eine dreiteilige Systematik ab: An die Seite von res extensa (Körperliches) und res cogitans (Gedankliches) stellt er das „Herz“ oder den „Geist des Feinsinnes“.

Kant kritisiert in der Kritik der reinen Vernunft den „problematische[n] Idealism des Cartesius“ (Immanuel Kant: AA III, 190 [16] ): Nach Kant setzt die Sicherheit des Ich denke , bei der Descartes ansetzt, eine innere Erfahrung (Zeitwahrnehmung) voraus. Für die Bestimmung des Subjekts in der Zeit sei aber wiederum eine äußere (räumliche) Erfahrung Grundbedingung. Daher könne die eigene Existenz nicht gewisser sein als die der äußeren Erfahrung.

In seinen Geschichtsvorlesungen lobt Georg Wilhelm Friedrich Hegel Descartes ausdrücklich für seine philosophische Innovationskraft: Bei Descartes fange das neuzeitliche Denken überhaupt erst an, seine Wirkung könne nicht breit genug dargestellt werden. Hegel kritisiert allerdings, dass Descartes die Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft noch nicht mache. In Descartes' archimedischem Denkpunkt des „ cogito ergo sum “ sieht Hegel einen Beleg dafür, dass Denken und Sein eine „unzertrennliche Einheit“ bilden (vgl. Parmenides ), weil an diesem Punkt Verschiedenheit und Identität zusammenfallen. Hegel übernimmt dieses „Anfangen im reinen Denken“ für seine idealistische Systematik. Descartes' Gottesbeweis suchte er in Kritik der Überlegungen Kants dagegen weiterzuentwickeln (1831).

Franz von Baader formte das Cogito ergo sum um in Cogitor ergo sum („Ich werde gedacht (vom Absoluten), also bin ich.“).

Auch Friedrich Nietzsche findet zunächst lobende Worte für Descartes, weil dessen Hinwendung zum Subjekt ein „Attentat auf den alten Seelenbegriff“ und somit ein „Attentat auf das Christentum “ sei. Descartes und die Philosophie nach ihm seien also „antichristlich, keineswegs aber antireligiös“. Er nennt Descartes den „Großvater der Revolution, welche der Vernunft allein die Autorität zuerkannte“ (Jenseits von Gut und Böse) . Andererseits lehnt Nietzsche aber Descartes' Dualismus ab und stellt ihm seine eigene Theorie vom „Willen zur Macht“ gegenüber. Er wehrt sich darüber hinaus gegen die „dogmatische Leichtfertigkeit des Zweifelns“ und deutet damit an, dass der radikale Zweifel nicht voraussetzungsfrei stattfinden kann (siehe weiter unten die Einwände von Peirce und Wittgenstein).

Charles Peirce hält Descartes' radikalen Zweifelsansatz in einem Punkt für übertrieben: Jeder formulierte Zweifel setze nämlich eine „hinlänglich funktionierende Alltagssprache “ voraus. Auch Schelling schlug bereits in diese Kerbe: Sprache lasse sich nicht aus einer ersten vorsprachlichen Gewissheit heraus erst neu konstruieren, denn „wo würden wir beginnen?“

Der frühanalytische Philosoph Bertrand Russell nennt Descartes in seiner History of Western Philosophy den „Begründer der modernen Philosophie“, wendet aber wie Heidegger ein, dass er noch vielen scholastischen Ideen (z. B. Anselms Gottesbeweis ) verschrieben sei. Russell schätzt allerdings seinen zugänglichen Schreibstil und würdigt, dass Descartes als erster Philosoph seit Aristoteles ein völlig neues Denksystem errichtet habe. Er hebt dabei va seinen radikalen Zweifelsansatz hervor. Russell hält Descartes' Erkenntnis für wesentlich, dass alle Objekte bzw. überhaupt jede Art von Gewissheit gedanklich vermittelt seien. Dieser Gedanke werde eine zentrale Stellung bei den Rationalisten einnehmen. Während die Idealisten diese Einsicht „triumphalistisch“ übernähmen, würden die britischen Empiristen sie bedauernd zur Kenntnis nehmen. Russell kritisiert auch, dass das „Ich denke“ als Prämisse ungültig sei. In Wirklichkeit müsste Descartes sagen: „There are thoughts.“ („Es gibt Gedanken“). Schließlich sei das „Ich“ ja nicht gegeben.

In den Cartesianischen Meditationen (CM) übernimmt Edmund Husserl von Descartes das ego cogito als apodiktisch gewissen Urteilsboden, auf dem die Philosophie zu begründen sei (CM § 8). Entgegen der descartschen Zweifelsmethode führt die von Husserl inaugurierte Methode der Epoché jedoch nicht zu einer innerweltlichen Subjektivität, sondern zu einem extramundanen, transzendentalen Bewusstsein. Descartes verfehlt nach Husserl also die transzendentale Wende, weil er in dem apodiktischen Ego immer noch ein „kleines Endchen der Welt“ gerettet zu haben glaube (CM § 10).

Martin Heidegger sieht in Descartes den Schlüssel zur Wissenschaftsgenese der Neuzeit . Durch die (anti-aristotelische) Einklammerung der Qualitäten des Organischen und durch Fixierung auf die Quantifizierung der Objektwelt stelle seine Philosophie den Beginn der unheilvollen technischen Beherrschung der Welt dar. Für Heidegger ist der Zweifelsansatz nur scheinbar neu, denn Descartes sei noch fest in der Scholastik verankert. Im „cogito ergo sum“ sieht Heidegger die „Pflanzung eines verhängnisvollen Vorurteils“, denn Descartes erkunde zwar die cogitatio , nicht aber die „ Ontologie des sum“.

Auch Ludwig Wittgenstein wendet ein, dass ein absolut sicher gewusstes (vorsprachliches) Fundament gedanklich nicht vollständig einholbar sei, denn alles geschehe immer schon innerhalb eines präsupponierten (vorausgesetzten) Systems.

Von dem Historiker und Philosophen Wilhelm Kamlah wurde Descartes als erster herausragender Repräsentant der in der oberitalienischen Werkstättentradition der Renaissance entwickelten „Neuen Wissenschaft“ (-sauffassung) mit ihrer spezifischen methodisch durchgeklärten Verbindung von mathematischer Theorie und technischer Empirie gewürdigt, die zur Grundlage des modernen Szientismus wurde. Deswegen werde er als „erster philosophischer Dogmatiker der Mechanik […] sachlich und historisch umfassender“ verstanden denn als „Philosoph des cogito sum, der Entdeckung des Selbst aus dem Zweifel“ . [17]

Der Soziologe Norbert Elias sieht in seiner wissenssoziologischen Analyse Descartes als einen prototypischen Vertreter der durch den westeuropäischen Integrations- und Staatsbildungsprozess verursachten Individualisierung . Descartes' Philosophie sieht Elias als unreflektierten Ausfluss der damals noch seltenen und seit dem 19. Jahrhundert in Europa weit verbreiteten menschlichen Selbsterfahrung als isoliertem Individuum, als „homo clausus“, als „wir-losem Ich“, die seitdem die klassische Erkenntnistheorie prägte und begrenzte.

Für Foucault zeigt sich bei Descartes Bild der Maschine „Mensch“ die erste neuzeitlich-philosophische Grundlage für die Herausbildung der technokratischen und disziplinierenden Prozesse, die im 18. Jahrhundert eine neue Politik des Körpers und einer neuen Ökonomie der Macht ( Biomacht ) einläuteten.

Die Theologin Uta Ranke-Heinemann greift die religionsphilosophischen Gedanken von Descartes zum Beweis der Existenz Gottes und zum Leben nach dem Tod auf. Descartes unterscheidet zwischen hartem und sanftem Beweisen, dh zwischen convaincre von lat. vincere = (mit schlagendem Beweis) besiegen und persuader von lat. suavis = süß, lieblich. Die Liebe Gottes lässt sich – wie alle Liebe – nicht „hart“ beweisen. (Vgl. dagegen Blaise Pascal : „Der Gott Abrahams ist nicht der Gott der Philosophen“). Erkenntnisleitendes Interesse der Theologin ist die Frage nach einem Leben nach dem Tod. Denn „Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen“ (Mk 12,27). Nach dem Verlust ihres Glaubens sei ihr „der Anfang und der Schluss des christlichen Glaubensbekenntnisses: Gott und ewiges Leben“ geblieben: „die Hoffnung und die Liebe“ ( Nein und Amen. Mein Abschied vom traditionellen Christentum. 7. Auflage. München 2007, S. 413 ff.).

Schriften

Principia philosophiae , 1685

Gesamtausgaben

 • Charles Adam, Paul Tannery (Hrsg.): Œuvres de Descartes (11 Bände + Anhang), Léopold Cerf, Paris 1897–1913 (französisch und lateinisch)
 1. Correspondance Avril 1622 – Février 1638 , 1897
 2. Correspondance Mars 1638 – Décembre 1639 , 1898
 3. Correspondance Janvier 1640 – Juin 1643 , 1899
 4. Correspondance Juillet 1643 – Avril 1647 , 1901
 5. Correspondance Mai 1647 – Février 1650 , 1903
 6. Discours de la méthode & Essais , 1902
 7. Meditationes de prima philosophia , 1904
 8. Principia philosophiæ / Epistola ad G. Voetium. Lettre apologetique. Notæ in programma , 1905 (zwei Teile)
 9. Meditations et Principes. Traduction française , 1904 (zwei Teile)
 10. Physico-mathematica. Compendium musicæ. Regulæ ad directionem ingenii. Recherche de la verité. Supplément a la correspondance , 1908
 11. Le monde. Description du corps humain. Passions de l'ame. Anatomica. Varia , 1909
 12. Vie & œuvres de Descartes. Étude historique / Supplément. Index générale , 1910/1913 (zwei Teile; Jahrbuch-Rezension )
 • F. Alquié (Hrsg): Oeuvres philosophiques. 3 Bände, Paris 1963–1973.

Neuere Ausgaben

 • Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen. Übers. u. hrsg. v. Artur Buchenau. Meiner, Hamburg 1994, ISBN 3-7873-0030-9 .
 • Meditationes de prima philosophia. Lat. mit dt. Vorwort. C. Grumbach, Leipzig 1913 Project Gutenberg eText (für Nutzer aus Deutschland derzeit idR nicht abrufbar)
 • Meditationes de prima philosophia. Lat.-dt., hrsg. v. Lüder Gäbe. Meiner, Hamburg 1992, ISBN 3-7873-1080-0 .
 • Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Hrsg. v. Lüder Gäbe. Meiner, Hamburg 1993, ISBN 3-7873-0032-5 .
 • Die Prinzipien der Philosophie. Übers. v. Christian Wohlers. Meiner, Hamburg 2005, ISBN 3-7873-1697-3 .
 • Discours de la méthode. Franz.-dt., übers. u. hrsg. v. Lüder Gäbe. Meiner, Hamburg 1997, ISBN 3-7873-1341-9 .
 • Regulae ad directionem ingenii. Lat.-dt., übers. u. hrsg. v. Heinrich Springmeyer, Lüder Gäbe u. Hans Günter Zekl . Meiner, Hamburg 1993, ISBN 3-7873-0265-4 .
 • Gespräch mit Burman. Lat.-dt., übers. u. hrsg. v. Hans W. Arndt. Meiner, Hamburg 1982, ISBN 3-7873-0501-7 .
 • Die Leidenschaften der Seele. Franz.-dt., übers. u. hrsg. v. Klaus Hammacher. Meiner, Hamburg 1996, ISBN 3-7873-1308-7 .
 • Les Météores / Die Meteore . Faksimile der Erstausgabe 1637. Hrsg., übers., eingel. und komm. von Claus Zittel, Klostermann, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-465-03451-1 .
 • Über den Menschen (1632) sowie Beschreibung des menschlichen Körpers (1648). Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Karl Eduard Rothschuh , Heidelberg 1969.

Literatur

Philosophiebibliographie: René Descartes – Zusätzliche Literaturhinweise zum Thema

 • Gregor Betz: Descartes' „Meditationen über die Grundlagen der Philosophie“. Ein systematischer Kommentar. Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-018828-6 .
 • Harold John Cook: The young Descartes – nobility, rumor, and war. The University of Chicago Press, Chicago 2018, ISBN 978-0-226-46296-7 .
 • AC Crombie et al. : Descartes, René du Perron . In: Charles Coulston Gillispie (Hrsg.): Dictionary of Scientific Biography . Band   4 : Richard Dedekind – Firmicus Maternus . Charles Scribner's Sons, New York 1971, S.   51–65 .
 • Theodor Ebert : Der rätselhafte Tod des René Descartes. Alibri, Aschaffenburg 2009.
 • Karl Jaspers : Descartes und die Philosophie. De Gruyter, Berlin 1937 (1956, 4. unveränderte Auflage, 1966 ff.) – siehe auch Three Essays: Leonardo – Descartes – Max Weber. Harcourt, Brace And World, New York 1964.
 • Andreas Kemmerling : Ideen des Ichs. Studien zu Descartes' Philosophie. 2. Auflage. Klostermann, Frankfurt am Main 2005, ISBN 978-3-465-03412-4 .
 • Maxime Leroy: Descartes; le philosophe au masque. 2 Bände. Editions Rieder, Paris 1929.
 • Sascha Müller: René Descartes' Philosophie der Freiheit (= Münchner Philosophische Beiträge. Band 21). Herbert Utz Verlag, München 2007, ISBN 978-3-8316-0694-8 .
 • Dominik Perler : René Descartes. Beck, München 1998, ISBN 3-406-41942-9 .
 • Hans Poser : René Descartes. Eine Einführung. Reclam, Stuttgart 2003, ISBN 3-15-018286-7 .
 • Peter Prechtl : Descartes zur Einführung. 2. unveränd. Auflage. Junius, Hamburg 2004, ISBN 3-88506-926-1 .
 • Wolfgang Röd : Die Genese des Cartesianischen Rationalismus. Beck, München 1995, ISBN 3-406-39342-X .
 • Rainer Schäfer: Zweifel und Sein. Der Ursprung des modernen Selbstbewußtseins in Descartes' cogito. Königshausen & Neumann, Würzburg 2006, ISBN 3-8260-3202-0 .
 • Christiane Schildknecht : Philosophische Masken. Studien zur literarischen Form der Philosophie bei Platon, Descartes, Wolff und Lichtenberg. Stuttgart, Metzler 1990, ISBN 978-3-476-00717-9 .
 • Uwe Schultz : Descartes. Biographie. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2001, ISBN 3-434-50506-7 .
 • Rainer Specht: René Descartes. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 10. Auflage. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg Juni 2006, ISBN 3-499-50117-1 , S. 191 (Behandelt vor allem die Biographie und die Zeithintergründe, weniger das Werk) .
 • Bernard Williams : Descartes: Das Vorhaben der reinen philosophischen Untersuchung. Beltz Athenäum, Weinheim 1996, ISBN 3-89547-103-8 .
 • Claus Zittel: Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Philosophie . Akademie-Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-05-004050-9 .

Weblinks

Texte von Descartes

Commons : René Descartes – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Renatus Cartesius – Quellen und Volltexte (Latein)
Wikisource: René Descartes – Quellen und Volltexte (französisch)
Wikisource: René Descartes – Quellen und Volltexte

Informationen über Descartes

Einzelnachweise

 1. Siehe den IX. (letzten) Abschnitt des II. Buches von Isaac Newton: Die mathematischen Prinzipien der Physik. übers. und hrsg. von Volkmar Schüller. de Gruyter, Berlin ua 1999, ISBN 3-11-016105-2 , S. 375–376 (eine moderne Übersetzung).
 2. Geneviève Rodis-Lewis, Descartes , Ithaca 1998, S. 8. Die allgemeinen biographischen Angaben im Abschnitt „Leben“ dieses Artikels basieren weitgehend auf Gert Pinkernell: Namen, Titel und Daten der französischen Literatur .
 3. René Descartes: Eine Nacht in Ulm - 400 Jahre Kartesische Träume. Eine Veranstaltung der Universität Ulm am 10. November 2019 Descartes - Universität Ulm. Abgerufen am 11. November 2019 .
 4. Vgl. auch Sigmund Freud : Brief an Maxime Leroy. Über einen Traum des Cartesius (1929). In: Sigmund Freud, Über Träume und Traumdeutungen. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1971 (1980), ISBN 3-596-26073-6 , S. 113–116 und 124 f. Und dazu: Maxime Leroy: Descartes; le philosophe au masque. 2 Bände. Editions Rieder, Paris 1929, Band 1, S. 89 f.
 5. Theodor Ebert: Der rätselhafte Tod des René Descartes. Alibri, Aschaffenburg 2009, ISBN 978-3-86569-048-7 – Anders Eike Pies , der bereits 1996 eine Mordthese vertreten hatte (Der Mordfall Descartes), bezog Ebert sämtliche noch vorhandenen Dokumente zu Descartes' Tod in seine Untersuchung mit ein.
 6. Der Mathematikhistoriker Thomas Sonar stimmte der These zu (Thomas Sonar: 3000 Jahre Analysis. Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-17203-8 , S. 245).
 7. Tom Sorell: Descartes , Herder, Freiburg im Breisgau 1999, S. 125.
 8. René Descartes: Philosophische Schriften in einem Band. Felix Meiner Verlag, Hamburg 1996 (lateinischer und deutscher Text parallel) 2. Meditation, Absatz 3.
 9. Wolfgang Röd: Geschichte der Philosophie. Bd. 7, Die Philosophie der Neuzeit 1. Von Francis Bacon bis Spinoza. CH Beck, München, 1999 ISBN 3-406-42743-X , S. 81 f
 10. Wolfgang Röd: Descartes: die Genese des Cartesianischen Rationalismus. CH Beck, München 1995 ISBN 3-406-39342-X
 11. Siehe z. BC Boyer, A History of Mathematics, New York 1968.
 12. René Descartes im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS
 13. René Descartes beim IAU Minor Planet Center (englisch)
 14. René Descartes: Die Prinzipien der Philosophie, übersetzt von Artur Buchenau . 7. Auflage. Felix Meiner Verlag, Hamburg 1965.
 15. Galilei, Galileo: Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, das Ptolemäische und das Kopernikanische . BG Teubner, Leipzig 1891, S.   197–198 ( archive.org [abgerufen am 17. August 2016]).
 16. Immanuel Kant, Gesammelte Schriften. Hrsg.: Bd. 1–22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Bd. 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin 1900ff., AA III, 190 .
 17. Die Wurzeln der neuzeitlichen Wissenschaft und Profanität. (Vortrag) Abendland Verlag, Wuppertal 1948, wieder abgedr. in: Von der Sprache zur Vernunft. Philosophie und Wissenschaft in der neuzeitlichen Profanität. Bibliogr. Institut, Mannheim 1975, ISBN 3-411-01495-4 (S. 9–27; Zitat S. 23; siehe auch Der Aufbruch der Vernunft bei Descartes – autobiographisch und historisch. In: Arch Gesch Philos. 1961: 43, 70 ff.; ud T. Der Aufbruch der neuen Wissenschaft. Descartes' Descartes-Legende. überarb. In: Utopie, Eschatologie, Geschichtsteleologie. Kritische Untersuchungen zum Ursprung und zum Futurischen Denken der Neuzeit. BI, Mannheim 1969, S. 73–88).