Gensidige pronomen

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Gensidige pronomen ( gensidige pronomen ) er pronomen , der ligner refleksive pronomen , idet de for det meste bruges som et objekt i sætningen og refererer tilbage til en forudgående del af sætningen (normalt emnet). Meningen her er dog af den type, at gensidige pronomen skal referere til hele grupper og angive, at den nævnte handling finder sted mellem gruppemedlemmer indbyrdes.

På engelsk er formen et andet rent gensidigt pronomen. De (flertals) refleksive pronomen (os, dig selv) kan også bruges i en gensidig betydning, som kan afklares med tilføjelse af indbyrdes .

eksempel

Udtalelsen: "Heinz og Anne vaskede op " kan forstås på flere måder:

  1. Heinz vaskede sig (sig selv). Anne vaskede (sig selv). - refleksivt ental
  2. Heinz vaskede hende (Anne). Anne vaskede ham (Heinz). - gensidig ental
  3. Heinz og Anne vaskede ham (Heinz). Heinz og Anne vaskede hende (Anne). - refleksiv flertal
  4. Heinz vaskede hende og sig selv. Anne vaskede ham og sig selv.

Til udsagnet: "Heinz og Anne vaskede hinanden ", på den anden side er kun den anden betydning mulig.

Emnet kan også bestå af et flertalord i stedet for flere og sammenkædede medlemmer: "Soldater dræber hinanden" vs. "Soldater dræber sig selv (sig selv)".

Gensidige pronomener på andre sprog

Det gamle græske ord for hinanden, allelon , består af to gange allos ( all -allonallelon ), hvilket betyder noget som "den anden - den anden".