Romantisk musik

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Den fremherskende stil i 1800 -tallets musik kaldes romantikkens musik (romantik fra gammel fransk romantik 'poesi', 'roman'). Der skelnes normalt mellem tre sektioner: Tidlig romantikken , High romantikken og senromantik . De vigtigste egenskaber ved romantisk musik er vægten på sjælfuldt udtryk, opløsningen af ​​klassiske former, udvidelsen og endelig overtrædelsen af ​​traditionel harmoni og forbindelsen mellem musikken og ekstra-musikalske, ofte litterære ideer ( programmusik ).

Orkestret blev konstant udvidet i løbet af 1800 -tallet, på den ene side for at opnå mere og mere usædvanlige koloristiske finesser, på den anden side for at muliggøre flere og mere overvældende indtryk ved at bruge alle tilgængelige midler. Desuden blev elementer af folkemusik optaget oftere og oftere, dels i løbet af realismen , dels på grund af de mindre landes nationalskoler.

Definition af udtryk

Vanskeligheder ved bevidst brug af udtrykkene " romantik " og "romantisk" for en bestemt retning eller epoke i musikken opstår især ved, at der vedtages udtryk, der har været brugt siden begyndelsen af ​​1800 -tallet med tysk litterær romantik ( Novalis , Wilhelm Heinrich Wackenroder , Ludwig Tieck , brødrene August Wilhelm og Friedrich Schlegel , ETA Hoffmann , Clemens Brentano etc.). Den længere forhistorie af udtrykkene "romantisk" (i det 17. / 18. århundrede i negativ forstand for "som i romanen") og den underbyggede form ("den romantiske") spiller kun en rolle i musikken, som den gør i den senere Brug af det modtagne ord. Det var først i den tyske romantik, hvis repræsentanter hurtigt blev omtalt som “romantikere”, at forudsætningen blev givet til at tale om en musikalsk romantik baseret på dette. Deres fysiognomi kom dog først tydeligere frem fra 1830'erne og endte som en epoke i ordets strenge betydning allerede i 1850. Impulserne fra denne tidlige og egentlige fase af musikalsk romantik havde dog fortsat en effekt.

Anvendelsen af ​​begrebet romantik på musik henviser på den ene side til en intern, omend tidsmæssigt faseforskydet forbindelse mellem den romantiske bevægelse inden for poesi , kunstteori og filosofi og musikalsk romantik, og på den anden side til en tiltænkt modsætning til musik, især wienerklassikerne ( Joseph Haydn , Wolfgang Amadeus Mozart og Ludwig van Beethoven ).

Den klassisk-romantiske antitese var allerede almindelig i England i 1700-tallet og havde i modsætning til den tyske romantik og Weimar Classics ( Friedrich von Schiller , Johann Wolfgang von Goethe ) fået en ny, nuværende dimension. Men for romantikerne selv og frem for alt for Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Æstetik, 1818–1829), der dog var langt væk fra dem i hans tankegang, var den ældre ordbrug, der blev formidlet gennem Johann Gottfried Herder og Christoph Martin Wieland, stadig gyldig, med den for den gamle "klassiske" var imod kristneuropæisk "romantisk" kunst.

En anden faktor, der bidrog til den terminologiske forvirring, var, at der i romantikken blev udviklet et musikbegreb, der sigter mod essensen af musikken som sådan. Så ETA Hoffmann - den eneste af de romantiske digtere, der havde et dybere indblik i sin tids musik og selv var komponist - optrådte Haydns, Mozarts og frem for alt Beethovens instrumentalmusik som legemliggørelsen af ​​"romantisk musik" fordi han var i, fandt hun det højeste musikbegreb nogensinde opfyldt. ("Den [sc. Instrumentalmusikken] er den mest romantiske af alle kunstarter - - man kan næsten sige, rent romantisk.") Årsagen var som følger: "Musik åbner et ukendt rige for mennesket; en verden, der ikke har noget tilfælles med sansernes ydre verden [...], og hvor han efterlader alle følelser, der kan defineres af begreber for at forkæle sig med den usigelige En omfattende, transcendent, syntetisk kunst, der helt var hjemme i den følelsesmæssige sfære formede det romantiske kunstbegreb, hvorfra 1800 -tallet aldrig slap af, forståelsen for al musik. De romantiske musikideer kulminerede i Arthur Schopenhauers definition af musik som manifestation af ren vilje, altså af " tingen i sig selv " ud over udseende og begreber. Richard Wagner's ideelle opfattelse af det musikalske drama som et kunstværk, der omfatter alle kunstarter (" Gesamtkunstwerk ") går tilbage til de tyske romantikeres ideer (for eksempel fusion af genrer og kunst, utopisme, sakralisering af kunstværket) . En yderligere indlejring af udtrykkene romantisk og romantisk skyldes inddragelse af de litterære epoker " Biedermeier " og " Vormärz " (ca. 1815–1848). Selvom ikke alle fænomener i musik siden 1800 kan undergå romantikken, og den nye romantiske musik vokser ud af en jord, der blev forberedt omkring 1800 ved siden af ​​og delvist i skyggen af ​​wienerklassisk musik, Heinrich Heines sætning om "enden på Wolfgang Goetheschen Art Period ”omkring 1831 bevægede sig også mod musik, for så vidt som en musikalsk tidsalder sluttede med Carl Maria von Webers (1826), Beethovens (1827) og Franz Schuberts (1828) død og romantikken blev alle muligheder i tysk og fransk musik åbnet.

Musik fra den romantiske æra

Vigtige komponister i den romantiske æra (udvalg)
Under-epoke Komponister
Tidlig romantik
Høj romantik
Senromantik

Den første fase af vigtig borgerlig musik, især i Tyskland mellem ca. 1830 og 1850, kan beskrives som romantik på grund af væsentlige fælles kriterier.

De første "romantiske" tilgange kan ses i materialevalget til det tyske Singspiel siden 1870'erne, hvilket førte til Carl Maria von Webers opera Der Freischütz (1821). Konturerne af den tyske romantiske opera blev allerede annonceret i dele af Wolfgang Amadeus Mozarts bortførelse fra Seraglio (1782) og Tryllefløjten (1791), endvidere i nogle værker af Ludwig van Beethoven ( Fidelio , 1805), Ludwig (Louis) Spohr (for eksempel Faust , 1816; Jessonda , 1823) og ETA Hoffmann ( Undine , 1816). Karakteren af ​​en national opera, der trak alle stop af naturlig, spøgelsesagtig og især legendarisk romantik, blev allerede overlejret i Webers senere værker ( Euryanthe , 1823; Oberon , 1826) af den musikalske form for den dominerende franske og italienske opera: den var stadig genkendelig i operaerne af Heinrich Marschner ( Der Vampyr , 1828; Hans Heiling , 1833) og, farvet i en Biedermeier -stil, af Albert Lortzing og Friedrich von Flotow . Richard Wagner begyndte også med værker i stil med den tyske romantiske opera (Der Fliegende Holländer , 1843; Tannhäuser and the Singers 'War on Wartburg , 1845; Lohengrin , 1850).

Takket være harmoniens og timbres nye stemning og billedudløsende funktion er de sfærer og ideer, der har været uløseligt forbundet med romantikbegrebet, blevet formidlet i Freischütz (især i Wolfsschluchtszene): reglen om ufattelige naturkræfter og skæbnen, det overnaturlige, de mytiske legender og eventyrlige fortid, som bliver et symbol på en utopisk oprindelig tilstand. Derudover var der en folkelig, national sanglignende tone og ridderopgangens gestus. Musikken blev gennemtrængelig for stemninger og naturskønne billeder, der opstod fra romantiske motiver og følelsesmæssige tilstande.

Poetiseringen af ​​tonesproget, der lyrisk indadvendt vendes, når sin perfektion i Robert Schumanns musik. Fokus er på klavermusik (herunder Papillons Op. 2, 1828-1832; Carnaval Op. 9, 1834-1835; Fantasiestücke Op. 12, 1832-1837; Børnescener Op. 15, 1838; Kreisleriana Op. 16, 1838) og de sange , hvor romantisk poesi og musik bogstaveligt talt smelter sammen, for eksempel i Liederkreis Op. 24 (tekst af Heinrich Heine , 1849), i Myrthen Op. 25 (1840) og i Liederkreis Op. 39 (tekst af Joseph von Eichendorff , 1840). Schumanns symfonier (1841–1851), klaverkoncerten op. 54 (1841/1845) og sonaterne er præget af romantisk-poetisk indhold. Med operaen Genoveva (1850) forsøgte han også at åbne scenen. Romantisk i Schumanns musik er tendensen til afgrænsning og sammensmeltning af genrer, at vende sig væk fra komplekse, flerdelte arkitekturer til fordel for den " idé ", der udspiller sig i øjeblikket, som er tilbageholdende med at behandle tematisk bearbejdning. Derved får musikken nyt, musikoverskridende indhold, "det usigelige" kan udtrykkes i musikken.

Schumann og Frédéric Chopin opdagede i klavermusik den lyriske egenværdi af lyd og figurativ virtuositet til formidling af det poetiske. Den romantiske klassicisme af Felix Mendelssohn Bartholdy , hvortil nogle af operaen og instrumentalmusikken af Hoffmann, Spohr og andre stadig kunne tilskrives, er delvist forud for dette. Frem for alt i Mendelssohns Sange uden Ord (1830–1845) og i musikken til Midsommernatsdrøm (1842, ouverture så tidligt som 1826) optræder en sublim stemningspoesi i den virtuose håndtering af myntede formsprog. Refleksioner over billeder af natur og landskaber er lige så væsentlige elementer i hans hovedværker som tanken om vægtløse nisser, der driver. Opdagelsen og transfigurationen af ​​fortidens musik (f.eks. Palestrina Renaissance), som er tæt forbundet med litterær romantiks indsats, udarbejdet af Carl Friedrich Zelters arbejde på Sing-Akademie zu Berlin samt af Hoffmanns arbejde med kunstteori (gammel og ny kirkemusik, 1814) og kompositioner, blev kun fuldt ud anvendelig til musikhistorie gennem Mendelssohns fremførelse af Johann Sebastian Bachs St. Matthew Passion i Berlin (1829). Mange romantikere studerede med komponister, der ikke havde direkte kontakt med wienerklassikerne.

Centrene for musikalsk romantik var hovedsageligt i det nordlige og centrale Tyskland ( Berlin , Dresden , Leipzig ). En romantik i sig selv udviklede sig i Chopins klavermusik (Études Op. 10 1829-1832; Études Op. 25, 1832-1836, Préludes Op. 28 , 1836-1839; Mazurkas, Nocturnes , Ballader; Koncerter i e -moll, Op. 11 , 1830 og f -moll op. 21 , 1829). Selv under det virtuose opsving er hans musik næsten altid gennemsyret af melankoli og fatalisme . I Chopins værker, som blev begejstret modtaget af Schumann, kan den subjektive gestus og refleksen på et lidelsesfølsomt selv , der indtages i romantisk længsel, mærkes endnu mere end i Schumanns værker.

Hector Berlioz 'instrumentalmusik repræsenterer en specifikt fransk romantik. Nøgleværker som Symphonie fantastique (1830), Harold en Italie (1834), Symphonie dramatique Roméo et Juliette (1839), Grande symphonie funèbre et triomphale (1840) og andre, der er rettet mod forurening af genrene gennem inklusion af poetisk eller poesi fra verdenslitteratur ( William Shakespeare , Virgil , Goethe, George Gordon Byron ) afledte og genfortolkede temaer. De åbnede områder med højspænding, uopnåelig længsel, rus, vandring i drømmeverdener og visionær fantasi, hvis emne er det nye (romantiske) billede af kunstnerens geni. Den hybride genre af programmet musik og symfonisk digtning - sidstnævnte formet og formeres navnlig ved Franz Liszt , senere taget op igen ved Richard Strauss - også skyldes ideer romantikken.

Selv i italiensk og fransk opera mellem 1830 og 1850 er romantiske påvirkninger umiskendelige. Først og fremmest er Vincenzo Bellinis bløde, elegante meloer, der ikke mindst kender den fyrende lidenskab, altid blevet forstået som ægte romantik. Hun mødes også i Gaetano Donizettis operaer, men tager derefter bagsæde i Giuseppe Verdis tidlige arbejde. De romantiske træk i den franske storopera ( Giacomo Meyerbeer , Daniel-François-Esprit Auber ) er også temmelig sekundære. Hvor den naturskønne, dekorative indsats modsatte romantisk internalisering, lod Verdis dramatisk nådesløse nerve i hans musik kun marginalt romantikken komme frem. Gennem det skæbnesvangre drama og det historisk-symbolske drama, set som en helhed, er 1800-tallets opera også forbundet med europæisk romantik, der i Frankrig med François-René de Chateaubriand (Génie du Christianisme, 1802), Alphonse de Lamartine , Victor Hugo , Alfred de Musset og Charles Baudelaire , i Italien med Ugo Foscolo , Alessandro Manzoni og Giacomo Leopardi og i England med Samuel Taylor Coleridge , Byron, Percy Bysshe Shelley og John Keats havde medført en intellektuel forandring.

Midlertidig struktur

Tidlig romantik

Overgangen fra wienerklassikeren til romantikken findes i Ludwig van Beethovens værk. Mange typisk romantiske elementer stødes på for første gang i hans værker. Den vigtigste repræsentant for den egentlige tidlige romantik er imidlertid Franz Schubert . På dette område suppleres hans arbejde med balladerne fra Carl Loewes . Carl Maria von Weber er vigtig for udviklingen af ​​tysk opera , især med hans populære Freischütz . Så er der fantastisk, grusomt materiale af Heinrich Marschner og endelig den muntre opera af Albert Lortzing , mens Louis Spohr hovedsageligt er kendt for sin instrumentalmusik. Værkerne af Johann Nepomuk Hummel , Ferdinand Ries og franskmanden George Onslow er stadig stort set relateret til klassisk musik.

Italien oplevede storhedstiden for bel canto -operaen i den tidlige romantiske periode, forbundet med navnene på Gioachino Rossini , Gaetano Donizetti og Vincenzo Bellini . Mens Rossinis tegneserier først og fremmest er kendt i dag, ofte kun på grund af deres spændende ouverturer , dominerer tragisk indhold i Donizetti og Bellini. Den vigtigste italienske instrumentale komponist på denne tid var den legendariske "djævelens violinist" Niccolò Paganini .

I Frankrig udviklede på den ene side den lette Opéra comique , dens repræsentanter er François-Adrien Boieldieu , Daniel-François-Esprit Auber og Adolphe Adam , sidstnævnte også kendt for sine balletter . Man kan også citere den berømte excentriske komponist og harpespiller Robert Nicolas-Charles Bochsa (syv operaer). Derudover kom den store opéra med pompøse sæt, balletter og store kor. Dens første repræsentant var Gaspare Spontini , dens vigtigste Giacomo Meyerbeer .

Også i andre europæiske lande tog udviklingen af ​​musik et opsving. Irlænderen John Field komponerede de første nocturner for klaver , Friedrich Kuhlau arbejdede i Danmark og svenskeren Franz Berwald skrev fire meget særegne symfonier .

Høj romantik

Den høje romantik kan opdeles i to faser. I den første fase når den egentlige romantiske musik sit højdepunkt. Polakken Frédéric Chopin udforskede tidligere ukendte følelsesdybder i sine karakterstykker og danse for klaver. Robert Schumann , mentalt forstyrret i slutningen af ​​sit liv, repræsenterer prototypen på den lidenskabelige romantiske kunstner, der skygger af tragedie personligt og i musik. Hans særegne klaverstykker, kammermusikværker og symfonier skulle have en varig indflydelse på den følgende generation af musikere. Franz Liszt , der kom fra det tyske mindretal i Ungarn, var på den ene side en tilbedt klavervirtuos, men lagde på den anden side grundlaget for den progressive " New German School " med sine harmonisk dristige symfoniske digte . Teknikken til Idée fixe (leitmotiv) for den franske Hector Berlioz , der også udvidede orkestret markant, var også forpligtet til at programmere musik. Felix Mendelssohn Bartholdy orienterede sig mere mod det klassiske formsprog og blev et forbillede især for skandinaviske komponister som danskeren Niels Wilhelm Gade .

I operaen i Tyskland dominerede operaerne af Otto Nicolai og Friedrich von Flotow stadig, da Richard Wagner skrev sine første romantiske operaer. Giuseppe Verdis tidlige værker var også baseret på den ældre generations bel canto -ideal. I Frankrig udviklede Ambroise Thomas og Charles Gounod Opéra lyrique . Russisk musik fandt sit eget sprog i operaerne af Mikhail Glinka ogAlexander Dargomyschski .

Den anden fase af højromantikken, undertiden også kaldet neo-romantik, løber parallelt med realismens stil i litteratur og billedkunst. I anden halvdel af sin karriere udviklede Wagner sin leitmotivteknik , hvormed han holder den fire-delede ring af Nibelung sammen , komponeret uden arier ; orkestret behandles som en symfoni, kromatikken når sit ekstreme punkt i Tristan og Isolde . En hel skare af disciple er påvirket af Wagners progressive ideer, blandt dem for eksempel Peter Cornelius . På den anden side opstod der en modstand fra talrige mere konservative komponister, for hvem Johannes Brahms , der stræbte efter en logisk fortsættelse af det klassiske i symfonisk, kammermusik og løgn, blev et benchmark på grund af følelsens dybde og en mesterlig komposition teknik . Denne fest tæller blandt andre Robert Volkmann , Friedrich Kiel , Carl Reinecke , Max Bruch , Josef Gabriel Rheinberger og Hermann Goetz .

Derudover dukkede nogle vigtige ensomere op, blandt hvilke Anton Bruckner især skiller sig ud. Selvom han var fan af Wagner, adskiller hans klart definerede stil sig markant fra komponistens. For eksempel stammer den bloklignende instrumentering af Bruckners symfonier fra orgelets registre . I den ideologiske kamp mod Wagners modstandere fremstillede hans tilhængere ham som en modstander af Brahms. Felix Draeseke , der oprindeligt skrev "fremtidig musik i klassisk form" baseret på Liszt, er kompositorisk mellem parterne.

Også Verdi, omend på en anden måde end Wagner, opnåede vejen til velkomponeret musikdrama . Hans enorme karisma fik alle andre komponister til at blegne i Italien, herunder Amilcare Ponchielli og Arrigo Boito , der også var librettist af hans sene operaer Otello og Falstaff .

I Frankrig derimod sejrede lysmusen i første omgang i form af de samfundskritiske operetter af Jacques Offenbach . Lyrisk opera fandt sit højdepunkt i Jules Massenets værker, mens realisme først optrådte i Georges Bizets Carmen . Louis Théodore Gouvy byggede en stilistisk bro til tysk musik. Operaer, symfonier og kammermusikværker af den ekstremt alsidige Camille Saint-Saëns var ligesom balletterne af Léo Delibes mere traditionelle. Nye orkestrale farver blev fundet i kompositionerne af Édouard Lalo og Emmanuel Chabrier . César Franck blev født i Belgien og blev ledsaget af en genoplivning af orgelmusik, som Charles-Marie Widor , senere Louis Vierne og Charles Tournemire, fortsatte med.

I næsten alle europæiske lande udviklede der sig en specifik nationalromantik. Den nationale russiske bevægelse startet af Glinka blev fortsat i Rusland af " Gruppen af ​​Fem ", såsom Mili Balakirew , Alexander Borodin , Modest Mussorgsky og Nikolai Rimski-Korsakow og César Cui . Anton Rubinstein og Pyotr Tchaikovsky , hvis balletter og symfonier blev meget populære, var mere vestligt orienterede.

Bedřich Smetana grundlagde tjekkisk nationalmusik med sine operaer og symfoniske digte baseret på Liszt. Symfonierne, koncerterne og kammermusikværkerne af Antonín Dvořák er derimod baseret på Brahms. Stanisław Moniuszko var den førende operakomponist i Polen og Ferenc Erkel i Ungarn. Norge producerede sin mest berømte komponist, Edvard Grieg , skaber af lyriske klaverværker, sange og orkesterværker som Peer Gynt Suite ; Englands stemme lød af den Brahms-orienterede Hubert Parry , der hovedsagelig var aktiv som korkomponist og symfonist, og Arthur Sullivans bizarre operetter.

Senromantik

I senromantikken, også kaldet postromantik, opløses de traditionelle former og elementer af musik yderligere. En stadig mere farverig orkestral palet, en stadig større vifte af musikalske midler, udmattelse af tonalitet til dets grænser, overdrevne følelser og et stadig mere individuelt tonesprog for den enkelte komponist er typiske kendetegn; musikken føres til modernitetens tærskel.

Gustav Mahlers symfonier nåede hidtil usete proportioner, nogle af dem opgiver den traditionelle firebevægelsesstruktur og indeholder ofte vokaler. Men bag den monumentale facade er der fin de siècle 's moderne udtryksfuldhed. Denne psykologiske udtrykskraft er også indeholdt i små stykker i sangene af Hugo Wolf , miniaturedramaer for stemme og klaver. Symfonierne af Franz Schmidt og Richard Wetz står mere i gæld til traditionen, især Bruckner-orienterede, mens Max Reger kan have tyet til Bachs polyfoni i sine talrige instrumentale værker, men udviklet dem harmonisk meget dristigt. Julius Weismann og Joseph Haas skiller sig ud blandt de mange komponister, der efterfulgte Reger. Den særegne Hans Pfitzner er stadig en af ​​de fremragende sene romantiske lermagere. Selvom han er en traditionel og resolut modstander af moderne tendenser, er der ikke få af hans værker, der er ganske tæt på tidens musikalske fremgang. Blandt hans efterfølgere er Walter Braunfels , der hovedsageligt er opstået som operakomponist, og den symfoniske komponist Wilhelm Furtwängler .

Operascenen var særligt velegnet til øgede følelser. Folke- og eventyroperaerne af Engelbert Humperdinck , Wilhelm Kienzl og Siegfried Wagner , Richards søn, var ganske gode. Men selv Eugen d'Albert og Max von Schillings irriterede nerverne med en tysk variant af Verism . Erotisk symbolik findes i sceneværkerne af Alexander von Zemlinsky og Franz Schreker . Richard Strauss gik endnu længere til grænserne for tonalitet med Salome og Elektra , inden han gik tilbage til mere traditionelle stier med Rosenkavalier . Kompositionerne af Emil Nikolaus von Reznicek og Paul Graener er i stil relateret til Strauss 'værker.

Opera dominerede stadig Italien i denne periode. Det var her, verismen udviklede sig, en overdrevet realisme, der let kunne blive til fed og melodramatisk på operascenen. Ruggero Leoncavallo , Pietro Mascagni , Francesco Cilea og Umberto Giordano er kun blevet kendt gennem en opera hver, på trods af deres omfattende oeuvre. Kun Giacomo Puccinis værk er blevet fuldstændig bevaret i operahusernes repertoire, selvom han også ofte er blevet beskyldt for at være sentimental. Trotz einiger veristischer Werke galt Ermanno Wolf-Ferrari hauptsächlich als Wiederbeleber der Opera buffa . Ferruccio Busoni , zeitweise in Deutschland lebender Verfechter einer modernen Klassizität, hinterließ ein eher konventionelles, wenig gespieltes Werk. So fand die Instrumentalmusik eigentlich erst mit dem vom Impressionismus beeinflussten Ottorino Respighi wieder ihren Platz in der italienischen Musik.

Der Begriff Impressionismus stammt aus der Malerei, und wie dort, entwickelte er sich auch in der Musik in Frankreich. In den Werken von Claude Debussy lösten sich die Strukturen in feinste Nuancen aus Rhythmik, Dynamik und Klangfarbe auf. Vorbereitet wurde diese Entwicklung im Schaffen von Vincent d'Indy , Ernest Chausson und vor allem in den Liedern und der Kammermusik von Gabriel Fauré . Alle nachfolgenden französischen Komponisten wurden mehr oder weniger vom Impressionismus beeinflusst. Der bedeutendste unter ihnen war Maurice Ravel , ein glänzender Orchestervirtuose. Albert Roussel verarbeitete erst exotische Themen, bevor er wie Ravel neoklassizistische Tendenzen vorwegnahm. Auch Gabriel Pierné , Paul Dukas , Charles Koechlin und Florent Schmitt behandelten symbolistische und exotisch- orientalische Stoffe. Der Einzelgänger Erik Satie war Schöpfer versponnener Klavierstücke und Idol der nachfolgenden Generation.

Hubert Parry sowie der Ire Charles Villiers Stanford leiteten in England die Spätromantik ein, die ihren ersten bedeutenden Vertreter in Edward Elgar hatte. Während er das Oratorium wiederbelebte und Sinfonien und Konzerte schrieb, widmete sich Frederick Delius mit einer eigenen Variante des Impressionismus besonders kleinen Orchesterbildern. Ethel Smyth schrieb in einem an Brahms gemahnenden Stil vor allem Opern und Kammermusik. Zum bedeutendsten Sinfoniker seines Landes wurde Ralph Vaughan Williams , dessen Werke von englischen Volksliedern und der Renaissancemusik inspiriert waren. Gustav Holst ließ in sein Schaffen griechische Mythologie und indische Weisheitslehren einfließen. Sehr eigenwillige Komponistenpersönlichkeiten am Übergang zur Moderne waren auch Havergal Brian und Frank Bridge .

In Russland schmückte Alexander Glasunow seine traditionelle Kompositionstechnik mit einer farbenprächtigen Orchesterpalette. Der Mystiker Alexander Skrjabin träumte von einer Synthese aus Farben, Klang und Düften. Sergei Rachmaninow schrieb melancholisch-pathetische Klavierstücke und -konzerte voller berauschender Virtuosität, während die Klavierwerke von Nikolai Medtner lyrischer sind.

In Tschechien fand Leoš Janáček , tief verwurzelt in der Musik seiner mährischen Heimat, mit der Entwicklung der Sprachmelodie in seinen Opern neue Ausdrucksbereiche. Auch in der Musik von Zdeněk Fibich , Josef Bohuslav Foerster , Vítězslav Novák und Josef Suk sind die heimischen Klänge unüberhörbar. Dagegen finden sich im Werk des Polen Karol Szymanowski neben Einflüssen der Folklore auch eine leicht morbide Exotik und später klassizistisches Maß.

Der bedeutendste dänische Komponist ist Carl Nielsen , bekannt durch Sinfonien und Konzerte. Noch dominanter in seinem Land ist die Stellung des Finnen Jean Sibelius , ebenfalls ein Sinfoniker von schwermütiger Expressivität und klarer Liniengestaltung. In Schweden zeigen die Werke von Wilhelm Peterson-Berger , Wilhelm Stenhammar und Hugo Alfvén einen typisch nordischen Konservatismus, und auch der Norweger Christian Sinding komponierte traditionell.

Auch die Stimme Spaniens erklang nun nach langer Zeit wieder, zuerst in den Klavierwerken von Isaac Albéniz und Enrique Granados , dann in den Opern, Balletten und Orchesterwerken des vom Impressionismus beeinflussten Manuel de Falla . Schließlich traten mit Edward MacDowell und Amy Beach auch die ersten wichtigen Vertreter der Vereinigten Staaten auf. Doch schon das Werk von Charles Ives gehörte nur noch zum Teil der Spätromantik an – vieles darin war bereits radikal modern und wies weit ins 20. Jahrhundert.

Romantische Musik als Welterfahrung

Trotz auseinandergehender Richtungen und Erscheinungsformen waren die romantischen Impulse bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts derart miteinander verkettet, dass mit gebotener Vorsicht von einer romantischen Epoche gesprochen werden kann, in der aber auch Gegenbewegungen zum Zuge kamen. Obwohl bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus romantische Gehalte und Einstellungen immer wieder und in manchen Werken exemplarisch zum Durchbruch kamen (von Wagners Oper Tristan und Isolde , 1857–1859, über Johannes Brahms , Anton Bruckner und Gustav Mahler bis zu Arnold Schönberg , zum Beispiel Verklärte Nacht, 1899, ausdrücklich vor allem in den Werken von Hans Pfitzner ), ist das Netz der Beziehungen zu locker gewebt, als dass hinreichend begründet von einer Epoche der Spätromantik oder Neuromantik, eher aber von einer Einstellung [1] die Rede sein könnte.

Die romantische Welt- und Seinserfahrung löste sich von ihrer Bindung an eine Epoche. Dass Romantische Musik letztlich der Fixierung auf eine zeitlich begrenzte und geographisch lokalisierte Epoche widersteht, geht wohl auf ihre innersten Beweggründe zurück: Aufhebung realer Zeitlichkeit (zum Beispiel in der Musik der Wiener Klassiker), Niederlegung der Grenzen zwischen den Künsten, Beschwörung der Vergangenheit als fernes Idealbild (verklärte Ferne), Tendenz zur Entmaterialisierung (Entrückung) des Tons (überhaupt der Kunstmittel), daraus folgend die Sublimierung, Spiritualisierung, Absage an die Aufklärung (Nachtsymbolik), Einbruch des Irrationalen. Ferner sind folgende Kriterien zu nennen: Emphase und Gebrochenheit, Tendenz zur „offenen“ Form, die Subjektivierung jeglicher Erfahrung, so dass jede künstlerische Aussage als Reflex eines Erlebnisses auf das Subjekt anmutet.

Daraus folgt die Desintegration und Selbstauflösung des Subjektes („Sehnsucht nach dem Tode“, Thomas Mann ). Mit der Ineinssetzung von Ich und Welt („Selbst dann bin ich die Welt!“, Tristan, 2. Akt) und mit der Erlösung durch Selbstauflösung schlug Wagner im Tristan das Grundthema der Romantik an, verlieh ihm jedoch ungeahnt neue Dimensionen. Aus der romantischen Herstellung „künstlicher Paradiese“ (Baudelaire) ergab sich die Idee des L'art pour l'art , deren Überwindung eine der Haupttendenzen in den künstlerischen Aktionen der Gegenwart ist. Die Gegenkräfte gegen das Romantische, die sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts allenthalben regten (Brahms, Bruckner, Mahler) und bis in die konstruktivistischen Richtungen in der Kunst des 20. Jahrhunderts zu verfolgen sind, standen stets im Zeichen einer Wiedergewinnung von Objektivität, Realität und Entmachtung des willkürlich Subjektiven.

Literatur

 • E. Kurth , Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners Tristan (1920, Nachdruck 1968)
 • E. Istel, Die Blütezeit der musikalischen Romantik in Deutschland (1921)
 • F. Strich, Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und Unendlichkeit (1922, 1962)
 • W. Kahl, Lyrische Klavierstücke der Romantik (1926)
 • R. Benz, Die deutsche Romantik (1927, 1956)
 • A. Schmitz, Das romantische Beethoven-Bild (1927)
 • R. Ullmann, H. Gotthardt, Geschichte des Begriffs Romantik in Deutschland (1927) (Germanische Studien VI/50)
 • E. Bücken, Die Musik des 19. Jahrhunderts bis zur Moderne (1929) (Handbuch der Musikwissenschaft o. Nr.)
 • H. Eckhardt, Die Musikauffassung der französischen Romantik (1935) (Heidelberger Studien zur Musikwissenschaft 3)
 • A. Damerini, Classicismo e romanticismo nella musica (1942)
 • R. Dumnesil, La musique romantique française (1945)
 • W. Reich, Musik in romantischer Schau (1946)
 • A. Einstein , Music in the Romantic Era (1947), deutsche Übersetzung: Die Romantik in der Musik (1950, 1992)
 • R. Benz, Die Welt der Dichter (1949), Kapitel Romantik und Musik
 • M. Jacob, Die Musikanschauung im dichterischen Weltbild der R. (Dissertation, 1949)
 • E. Mannack, Die Bedeutung der lyrischen Einlage für die Entwicklung des Kunstvolksliedes. Ein Beitrag zur Geschichte der romantischen Lyrik (Diss., 1955)
 • H. Besseler , Das musikalische Hören der Neuzeit (1959) (Bericht über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philos.-hist. Klasse 104/6)
 • K. Stephenson, Romantik in der Tonkunst (1961) (DMW 21)
 • G. Abraham, Slavonic and Romantic Music (1968)
 • Begriffsbestimmung der Romantik, hrsg. v. H. Prang (1968) (WDF 150)
 • The Romantic Period in Germany, hrsg. v. S. Prawer (1970)
 • S. Goslich, Die dt. Romantische Oper (1975)
 • EJ Dent, The Rise of Romantic Opera, hrsg. v. W. Dean (1976) (Vorlesungen 1937–1938)
 • C. Dahlhaus , Die Idee der absoluten Musik (1978)
 • Ders., Die Musik des 19. Jahrhunderts (1980, 1989)
 • Lexikon Orchestermusik Romantik, hrsg. v. W. Konold, 3 Bde. (1989)
 • P. Rummenhöller, Romantik in der Musik (1989)
 • Romanticism, hrsg. v. G. Abraham (1990) (New Oxford History of Music 9)
 • Music Theory in the Age of Romanticism, hrsg. v. I. Bent (1996)

Einzelnachweise

 1. Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen: Neoromantik (Neuromantik). 2002, abgerufen am 26. April 2018 .