Denne artikel findes også som en lydversion.

Sanskrit

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Sanskrit ( संस्कृत )

Talt ind

Indien
højttaler som modersmål (2001: 14.135) [1]

kun som andetsprog (1961: 190.000)

Sproglig
klassifikation
Officiel status
Officielt sprog på Indien (et af 22 anerkendte nationale sprog)
Sprogkoder
ISO 639-1

sa

ISO 639-2

san

ISO 639-3

san

Ordet "sanskrit" i nominativ ental i Devanagari script ; Retningen til at skrive og læse er fra venstre mod højre

Sanskrit (eget navn संस्कृत saṃskṛta, bogstaveligt talt "sammensat, prydet, formet" [2] ) betegner de forskellige sorter af gammel indianer . Den ældste form er sproget i Vedaerne , en samling af religiøse mundtlige traditioner i hinduismen . Deres fremkomst eller konsolidering anslås til 1500 f.Kr. Chr. Dateret. Klassisk sanskrit blev introduceret omkring 400 f.Kr. Kodificeret ved Pāṇinis grammatik. [3] [4]

Ofte - især i den engelsktalende verden - bruges sanskrit upræcist til det ubehandlede, mundtligt overførte vediske sprog som helhed. Sanskrit er det vigtigste sprog i hinduismen og var sproget i hele den sydasiatiske region. Sanskrit spredte sig som buddhisme og hinduisme i Centralasien , Sydøstasien og dele af Østasien og blev et af de vigtigste sprog for kultur og styre. [5] [6] [7] [8] Sanskrit er brahmanernes klassiske sprog.

Det omkring 1200 f.Kr. Det sædvanlige vediske sprog adskiller sig imidlertid fra klassisk sanskrit. Sanskrit er hovedsageligt skrevet i Devanagari -script i flere århundreder, men lejlighedsvis også i lokale scripts. (Det første trykte værk på sanskrit optrådte i bengalsk skrift .) Moderne sanskrit, der ifølge folketællingen for nogle indianere er givet som modersmål , er stadig hinduernes hellige sprog, som alle religiøse skrifter fra Vedaerne og Upanishaderne til Bhagavad -Gita blev skrevet på sanskrit og reciteres ofte på den måde. Det er også vigtigt for religiøse ritualer som gudstjenester, bryllupper og begravelsesritualer i dag.

Eksempler på lånord på tysk, der kan spores tilbage til sanskrit, selvom de blev lånt på et senere tidspunkt, er: arier , ashram , avatar , bhagwan , chakra , guru , jungle , lak , ingefær , appelsin , kajal , karma , mandala , mantra , moskus , nirvana , hakekors , tantra , yoga .

Betydning og distribution

For Sydasien spiller sanskrit en lignende rolle som latin gør for Europa eller hebraisk eller arameisk for nutidens eller gamle jøder . Talrige traditionelle religiøse, filosofiske og videnskabelige tekster er skrevet på sanskrit. Sanskrit spillede allerede rollen som et særligt sprog i det gamle Indien. Sanskrit er i modsætning til den populære Prakrit , en gruppe mellemindiske talte dialekter, der også omfatter Pali . Selvom mange buddhistiske tekster senere blev skrevet på sanskrit, siges Siddharta Gautama selv at have foretrukket en mere populær sprogvariant som Pali eller Ardhamagadhi .

I den indiske folketælling i 2011 gav omkring 25.000 mennesker sanskrit som deres modersmål . [9] Den nuværende indsats har til formål at genoplive sanskrit selv som levende sanskrit , også ved at udvikle nye ord til moderne genstande og ved at motivere unge mennesker til at kommunikere på dette sprog. Der er aviser og radioudsendelser på sanskrit. De fleste ungdomsskoler i det moderne Indien (især hvor statssproget hindi tales) lærer sanskrit som det tredje sprog efter hindi og engelsk.

I forbindelse med hinduistisk nationalisme er der tendenser til at erstatte vilkårene for arabisk og persisk oprindelse på hindi med sanskrittermer og dermed "rense" sproget for udenlandsk påvirkning. Denne udvikling er stadig i gang, så de leksikale forskelle mellem urdu og hindi på niveau med det fornemme skriftsprog stiger.

historie

Det vediske sprog er den ældste form for de indo-ariske sprog ; Spor af ældre indo-ariske kan kun findes i traditioner fra Mitanni- imperiet i Anatolien . Moderne sprog som hindi - urdu , bengali , marathi , kashmiri , punjabi , nepalesisk og romani kom ud af det . Vedisk sanskrit (vedisk) er en arkaisk form for sanskrit, hvor hinduernes fire hellige vedaer blev skrevet. Vedisk sanskrit adskiller sig fra klassisk sanskrit på nogenlunde samme måde som homerisk græsk adskiller sig fra klassisk græsk. Begge versioner af sanskrit indeholder et stort antal lån fra de dravidiske sprog . Deres største forskelle omfatter:

I modsætning til Prakrit blev sanskrit værdsat som det rene og hellige sprog og var altid et højt eller litterært sprog for religiøse og videnskabelige emner. Mange sanskrittekster blev videregivet mundtligt, før de blev nedskrevet i senere århundreder (ofte ikke før middelalderen). Det gælder også den ældste overlevende sanskrit grammatik fra Panini , der allerede i det 5. og 4. århundrede f.Kr. i sit arbejde Ashtadhyayi præcist beskrev sanskritsproget i næsten 4.000 regler. Ved hjælp af sit geniale system udviklede han præcise begreber til beskrivelse af fonemer, morfemer og rødder, som først optrådte i analog form i vestlig lingvistik omkring 2500 år senere.

Forholdet til andre sprog

De indo-ariske sprog i den indoeuropæiske sprogfamilie har en fælles oprindelse med næsten alle moderne europæiske sprog, men også med de klassiske sprog som latin og persisk . Forholdet kan eksempelvis illustreres med ordene for mor og far: mātṛ og pitṛ på sanskrit (nominativ: mātā og pitā ); mater og pater på latin og mātar og pitar på gammel iransk. Ligesom det latinske iugum går udtrykket yoga tilbage til den fælles rod * yewg (tysk åg ).

Det latinske ord deus (gud) (ikke det gamle græske theos, men gudens navn Zeus ) svarer også til sanskritordet deva (gud). Latinsk "esse" (at være) går tilbage til den samme indoeuropæiske rod som indianeren som (at være); den perfekte fuisse som den engelske vær og den tyske bin på det samme som sanskrit bhu (også "at være"). Mere om dette kan findes under indoeuropæiske ordrødder .

Den lignende grundstruktur i grammatikken er også bemærkelsesværdig, såsom køn , funktionerne i sagerne (sager), tider ( tidsstruktur ), tilstande : F.eks. Slutningen af ​​vi -formen i den simple nutid er på sanskrit -mah , på latin -mus, im Gamle græske -mænd, i gammelt højtysk -mes . I sanskrit er alle otte sager, der blev rekonstrueret til det indoeuropæiske originalsprog, bevaret (se også afsnittet om grammatik ).

Lighederne mellem latin, græsk og sanskrit spillede en vigtig rolle i udviklingen af indoeuropæiske undersøgelser ; Det var først, da europæerne kom til Indien som en del af koloniseringen og begyndte at oversætte indisk litteratur, at den slående lighed mellem sprogene blev opdaget.

Ord fra andre sprog er allerede strømmet ind i vedisk. I Rigveda er omkring fire procent af ordene af ikke-indo-arisk oprindelse. Disse er udtryk fra det østrig-asiatiske og dravidiske sprog , men også fra de sinotibetanske sprog .

Fonologi og manuskript

Klassisk sanskrit har 48 fonemer , vedisk sanskrit har 49. Vedisk og klassisk sanskrit bruger scriptura continua . Sanskrit er baseret på det fonemiske princip grund Sandhis som ortografi eller grammatik princip, dvs. stavningen er baseret på lyd. I modsætning hertil er ortografien i moderne indo-ariske sprog som f.eks. B. det tyske sprog på det morfologiske eller stamprincip.

Sanskrittekst skrevet i forskellige scripts: "Må Shiva velsigne den, der behager gudernes sprog." ( Kalidasa ).

Fonemerne er beskrevet her i deres traditionelle rækkefølge: vokaler , okklusive ( plosiver og nasaler arrangeret efter artikuleringsstedet , fra bagside til front) og til sidst approximanter og sibilanter .

Translitterationen finder sted i de to systemer IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration) og ITRANS (Indian Languages ​​Transliteration) .

Vokaler

Sanskrit grammatiske og fonologiske udtryk falder ikke altid sammen med dem, vi kender. Begrebet 16 -studentereksamen ( मातृका mātṛkā "(guddommelige) mødre") eller Shakti ( शक्ति "(guddommelige) kræfter") svarer ikke helt til vores opfattelse af en vokal, da lydene for , og ḷ også vises her og udover vokalfonemerne også anusvara ( ) og viserga ( ) tilhører dem.

Traditionelt er vokalfonemerne arrangeret efter deres sted for artikulation og længde, med hver kort ( ह्रस्व hrasva "kort") Ifølge en lang ( दीर्घ dīrgha "lang") har en korrespondance.

De fem steder for artikulation eller mundstillinger, der er differentieret i sanskrit, er:

Denne differentiering efter mundpositioner bruges også i kategoriseringen af ​​de 25 okklusive elementer. I tilfælde af en vokal skabes lyden ved at nærme sig artikulationsstedet, i konsonantens tilfælde ved at danne en lås på artikulationsstedet.

Det traditionelle arrangement af sanskritvokallyde afhænger af mundposition og længde er som følger:

gruppe Artikuleringssted
Mundposition
inden længe
hrasva
lang
dīrgha
Devanagari IAST Devanagari IAST
enkel velar (kanthya) -en -
palatal (talavya) jeg jeg
labial (oshthya) u ū
konsonant retroflex (murdhanya)
tandlæge (dantya)
sammensat velar + palatal
( कण्ठतालव्य kaṇṭhatālavya )
e ai
velar + labial
( कण्ठोष्ठ्य kaṇṭhoṣṭhya )
O av

De lange vokaler udtales cirka dobbelt så længe som deres korte modstykker, hvis længde er en prosodisk enhed, en matra ( Measureात्रा mātrā "måle"), svarer. Derudover er der et tredje mængdeniveau 'meget langt' for de fleste vokaler ( प्लुत pluta "længe trukket ud"), som f.eks. Bruges i vokativet og udtales tre mātrā i længden. På skrift noteres den overskydende længde med tallet 3 efter det, for eksempel vises ka med en alt for lang a-vokal i romaniseringen som ka3 og i Devanagari som क ३ .

Lyden af opstår, når tungen løftes tilbage, når man udtaler en aflang i-vokal, som om man udtaler en rullet r's. Hvis en efterfølgende vokal kræver sænke tungen position, en underforstået i-lyd skabes, hvilket er grunden til i transkriptionen R er sædvanligvis repræsenteret ved "ri", for eksempel i transkriptionen af कृष्ण ( kṛṣṇa ) som Krishna . På samme måde skabes lyden af ved at flytte tungespidsen fra udtalen af ​​en langstrakt i-lyd til l-positionen, hvorved den lange form for vises praktisk talt ingen steder og tilsyneladende blev tilføjet analogt til de andre vokaler for at skabe en symmetri af at fuldføre lange og korte vokaler.

Sanskrit -grammatikerne klassificerer også e og o som sammensatte, dvs. som diftonger , men de udtales som monophthongs . Den (relativt) korte (hrasva) e svarer derefter til den lange (dirgha) ai og o til au .

Følgende tabel viser de 14 vokalfonemer i leksikografisk rækkefølge i fuld form, halv form, kombination med konsonanten med (p), transkription og fonetisk eksempel:

Vokaler (Shakti)
Devanāgarī Udtale ( IPA ) Transskription længde Fonetisk eksempel
Fuld form Halv form kombination IAST ITRANS
/ ⁠ ə ⁠ / -en -en inden længe som e i gammel e
.ा / ⁠ ɑː ⁠ / - EN. lang som en ter i en V
ि पि / ⁠ i ⁠ / jeg jeg inden længe nts som i i i
पी / ⁠ ⁠ / jeg JEG. lang dvs. som i Sp l ie
पु / ⁠ u ⁠ / u u inden længe som u u nd i H
पू / ⁠ ⁠ / ū U lang som dig i t u n
पृ / ⁠ ɻ ⁠ / RRi inden længe nogenlunde som ir på amerikansk engelsk b ir d
पॄ / ⁠ ɻː ⁠ / RRI lang
पॢ / ⁠ ɭ ⁠ / LLi inden længe nogenlunde som l på engelsk hånd l e
पॣ / ⁠ ɭː ⁠ / LLI lang
पे / ⁠ E ⁠ / e e lang som e in d e m
पै / ⁠ əi ⁠ / eller / ⁠ ai ⁠ / ai ai lang som ei ei lig h in
पो / ⁠ οː ⁠ / O O lang som i o r o t
पौ / ⁠ əu ⁠ / eller / ⁠ au ⁠ / av av lang som au i H s au

Shakti inkluderer også Anusvara og Visarga . I sanskrit kan alle vokaler nasaliseres . Anusvara (IAST , Devanagari ) angiver enten nasalisering af den foregående vokal eller en nasal homorganistisk til følgende konsonant. The Visarga (IAST , Devanagari ) ændrer en foregående vokal ved at tilføje et lille ekko under udtalen, for eksempel kan aḥ bruges som [ ɐhᵄ ] kan realiseres.

Udeladelsen af ​​den implicitte vokal bruges i Devanagari af det diakritiske mærke Virama (्). Et konsonanttegn uden vokaltegn eller virama betyder, at den korte vokal schwa ( / ⁠ ə ⁠ /) følger.

Konsonanter

Følgende tabel viser det traditionelle arrangement af de 25 sanskritkonsonanter, som er okklusive , hvor luftstrømmen blokeres under artikulation. På sanskrit er denne sparsha ( स्पर्श sparśa "rørende"), fordi når de artikuleres, kommer artikulatoren og artikulationsstedet i kontakt.

Som med vokalerne er okklusionerne opdelt i fem grupper alt efter mundens position (sanskrit गर्ग varga ). Hver gruppe, der vises her som en tabellinje, navngives efter navnet på den første konsonant; konsonanterne i den første linje danner derfor ka-vargaen . Konsonanterne i den tredje gruppe ( ṭa-varga ) er markeret i IAST-transkriptionen ved et punkt placeret under det respektive bogstav, som adskiller dem fra konsonanterne i den fjerde gruppe ( ta-varga ).

Grupperingen i kolonnerne afhænger af, om konsonanten er udtrykt ( घोष ghoṣa ), stemmeløs ( अघोष aghoṣa ) eller nasal ( अनुनासिक anunāsika ) er. Der skelnes yderligere mellem aspiration , dvs. mellem ikke-aspireret ( अल्पप्राण alpaprāṇa "lille ånde") og aspireret ( महाप्राण mahāprāṇa "en masse ånde") Udtale.

Occlusive
Artikulation sted /
Mundposition
stemmeløs (aghoṣa) stemme (ghoṣa) nasal
ikke aspireret
(alpaprāṇa)
aspireret
(mahāprāṇa)
ikke aspireret
(alpaprāṇa)
aspireret
(mahāprāṇa)
ikke aspireret
(alpaprāṇa)
velar (kanthya) k kh g H gh
palatal (talavya) c kap j jh ñ
retroflex (murdhanya) þ DH
tandlæge (dantya) . T th d dvs. n
labial (oshthya) s ph b bh m

Følgende tabel viser de otte sanskritlyde, der hverken er vokale (shakti) eller okklusive (sparsha), dvs. kontinuanter . De er opdelt i fire approximanter , som kaldes antahstha ( अन्तःस्थ antaḥstha "i midten mellem [vokaler og konsonanter]") og fire sibilanter , som kaldes ushman ( ऊष्मन् ūṣman "varm, hvæsende damp"). De tilnærmede betragtes som stemte (ghoṣa), sibilanterne som stemmeløse (aghoṣa) og aspirerede (mahāprāṇa) . Den sidste konsonant h, som faktisk ikke er en sibilant, betragtes også som ushman, men er udtrykt og er klassificeret med sibilanterne.

Kontinenter
palatal (talavya) retroflex (murdhanya) tandlæge (dantya) labial (oshthya)
Tilnærmelsesvis y Til r l v
Sibilant ś s h

Følgende tabel viser konsonanterne af sanskrit både i fuld form og i halv form, som vises i ligaturer (se nedenfor) efterfulgt af transkription, udtale og udtaleeksempel.

Konsonanter
Devanāgarī Transskription Udtale ( IPA ) Fonetisk eksempel
Fuld form Halv form IAST ITRANS
.् k k / ⁠ k ⁠ / Tysk: k lar
.् kh kh / ⁠ K ⁠ / EDeutsch: k a
.् G G / ⁠ g ⁠ / Tysk: g roß
.् gh gh / ⁠ ⁠ / ≈Deutsch: g erne
.् ~ N / ⁠ ŋ ⁠ / Tysk: Ri ng
.् c kap / ⁠ c ⁠ / ≈Deutsch: DanskDansk land
.् kap chh / ⁠ ⁠ / ≈Tysk: deu tsch
.् j j / ⁠ ɟ ⁠ / ≈ Engelsk: j oke
.् århundrede århundrede / ⁠ ɟʰ ⁠ / ≈Tysk: Dsch ungel
.् ñ ~ n / ⁠ ɲ ⁠ / Engelsk: fi n ch
.् T / ⁠ ʈ ⁠ / Amerikansk-Eng: hur t ing
.् ṭh Th / ⁠ ʈʰ ⁠ /
.् D. / ⁠ ɖ ⁠ / Amerikansk-Eng: mur d er
.् ḍh Dvs / ⁠ ɖʰ ⁠ /
.् N / ⁠ ɳ ⁠ / Amerikansk-engelsk: hu n ter
.् t t EDeutsch: T ransport
.् th th / ⁠ t̪ʰ ⁠ / ≈Tysk: T oma t e
.् d d / ⁠ ⁠ / EDeutsch: d rei
.् dvs. dvs. / ⁠ d̪ʰ ⁠ / ≈Tysk: d unkel
.् n n / ⁠ n ⁠ / ≈Tysk: N ame
.् s s. s / ⁠ p ⁠ / Tysk: P latz
.् ph ph / ⁠ ⁠ / ≈Tysk: P ik
.् b b / ⁠ b ⁠ / Tysk: b lau
.् bh bh / ⁠ ⁠ / ≈Tysk: B os
.् m m / ⁠ m ⁠ / Tysk: m a
.् y y / ⁠ j ⁠ / Tysk: J ude
र् r r / ⁠ ɻ ⁠ / Amerikansk-Eng: te r ing
.् l l / ⁠ l ⁠ / Tysk: l ieben
.् v v / ⁠ ʋ ⁠ / ≈ tysk: w as
.् ś sh / ⁠ ɕ ⁠ / eller / ⁠ ʃ ⁠ / Tysk: Sch af
.् Sh / ⁠ ʂ ⁠ /
.् s s / ⁠ s ⁠ / Tysk: wi ss en
.् H H / ⁠ ɦ ⁠ / ≈Tysk: h eim

Vægt

Sanskrit i sig selv er et accentsprog, hvorimod der i de ældre vediske stavelser understreges af en såkaldt melodisk eller musikalsk accent, det vil sige, at den betonede stavelse er præget af en hørbart anden tonehøjde ( modulering ). Så vedisk er et moderat tonesprog . Indiske grammatikker definerer tre toner (svar): udātta 'hævet', anudātta 'ikke hævet' og svarita . I translitteration vises udātta normalt med en akut (´) og anudātta med en alvorlig accent (`). Svarita forekommer kun som et produkt af euphoniske vokalkombinationer og er derfor meget sjældnere end de to andre toner. Tone -accenten er gået tabt i klassisk sanskrit (og blev kun bevaret i vediske sang).

Leksikografisk rækkefølge

Den leksikografiske rækkefølge af sanskrit, som den bruges i ordbøgerne, svarer til rækkefølgen af ​​bogstaverne i den traditionelle tabelform af den 16 vokal Shakti og konsonanten 25 konsonantiske Sparsha , hvis man læser linje for linje fra venstre mod højre og fra top til tå. Gruppernes rækkefølge er:

Vokaler (Shakti): a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ e ai o au ṁ ḥ
Occlusive (Sparsha): k kh g gh ṅ c ch g gh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
Approximanten (Antahstha): y r l v
Sibilanten (Ushman): ś ṣ s h

Sandhi

Sanskrit hat ein komplexes System phonologischer Regeln namens Sandhi und Samaas, die auch in der Schriftsprache (außer in sogenannten pada -Texten) wiedergegeben werden. Sandhi beschreibt die beim Kombinieren von Phonemen auftretenden Veränderungen, insbesondere an Wortgrenzen. Diese Vorgänge sind in jeder gesprochenen Sprache anzutreffen, im Sanskrit jedoch sind sie genau reguliert und kodifiziert.

Beispiele:

 • a + u → o (Kath o panishad)
 • o + i → avi
 • t + c → cc (Sa cc it)

Der Anfang der Nala-Episode des Mahabharata lautet

āsīd rājā nalo nāma vīrasenasuto balī
upapanno guṇair iṣṭai rūpavān aśvakovidaḥ

(Es war ein König namens Nala, mächtiger Sohn des Virasena; mit begehrten Tugenden begabt, stattlich und gewandt im Umgang mit Pferden)

Ohne Sandhi hieße der Text:

āsī t rājā nal aḥ nāma vīrasenasut aḥ balī
upapann aḥ guṇai iṣṭai rūpavān aśvakovidaḥ

Anfängern und ungeübten Lesern können Sandhi erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen von Sanskrittexten bereiten. Sie erzeugen außerdem Mehrdeutigkeiten, die von guten Dichtern genutzt werden, um Gedichte zu schreiben, die auf verschiedenartige und durchaus widersprüchliche Weisen gelesen werden können – je nachdem, wie der Leser die Sandhi auflöst.

Schrift

Devimahatmya in Sanskrit auf Palmblättern, Bihar oder Nepal, 11. Jahrhundert

Sanskrit hatte in seiner Geschichte keine besondere, mit ihm allein assoziierte Schrift. Ashoka benutzte die Brahmi-Schrift für seine Säuleninschriften (die nicht in Sanskrit, sondern in Prakrit -Dialekten und anderen Sprachen verfasst wurden). Ungefähr zur selben Zeit wie die Brahmi-Schrift wurde auch die Kharoshthi-Schrift benutzt. Später, etwa im vierten bis achten nachchristlichen Jahrhundert, war die aus der Brahmi-Schrift abgeleitete Gupta-Schrift vorherrschend in Gebrauch. Etwa im 8. Jahrhundert entwickelte sich aus dem Gupta die Sharada-Schrift , die vom 12. Jahrhundert an über Zwischenstufen wie Siddham wiederum durch Devanagari abgelöst wurde. Daneben wurde noch in zahlreichen anderen Schriften geschrieben, z. B. Kannada im Süden oder in bengalischer Schrift im Norden; diese unterscheiden sich aber nur in der Zeichengestalt und in der Hinzunahme einzelner Zeichen zur Darstellung neuer Laute, nicht aber im Grundprinzip von Devanagari.

Seit dem Mittelalter und insbesondere heute ist Devanāgarī ('die in der Stadt der Götter benutzte (Schrift)') die am weitesten verbreitete und gebräuchlichste Schrift für Sanskrit. Gelegentlich finden sich in Gegenden Indiens , in denen Devanagari nicht die übliche Gebrauchsschrift ist, noch Texte in lokalen Schriften.

Die Schrift kam erst relativ spät nach Indien und war auch dann nur von untergeordneter Bedeutung, da Wissen meist mündlich vermittelt und auswendig gelernt wurde. Nach Thomas William Rhys Davids könnte die Schrift von Händlern aus dem Nahen Osten nach Indien gebracht worden sein. Sanskrit, das ausschließlich zu sakralen Zwecken benutzt wurde, blieb jedoch bis weit in die klassische Periode Indiens eine rein mündliche Sprache.

Alle fürs Sanskrit verwendeten indischen Schriften sind Silbenschriften und werden von links nach rechts geschrieben. Sie stammen über semitische Zwischenstufen, wie auch die europäischen Schriften (Griechisch, Latein, Kyrillisch), wahrscheinlich von der phönizischen Schrift ab und sind nicht mit dem ostasiatischen Schriftkreis verwandt. Einige Gelehrte vermuten jedoch, dass die Herausbildung der japanischen Kana , die der Form nach auf chinesischen Schriftzeichenvorbildern beruhen, durch die Kenntnis der indischen Siddhamschrift bei den japanischen Buddhisten angeregt wurde.

Seit dem 19. Jahrhundert gibt es auch eine Transliteration des Sanskrit in lateinischer Umschrift. Die gebräuchlichste Umschrift ist gegenwärtig IAST ( International Alphabet of Sanskrit Transliteration ), der akademische Standard seit 1912. Andere Transliterationssysteme wurden entwickelt, um die Schwierigkeiten bei Anzeige und Druck der notwendigen Sonderzeichen für Sanskrit zu umgehen, so etwa das früher gängige Harvard-Kyoto und ITRANS, ein verlustloses Transliterationssystem, das vor allem im Internet weite Verbreitung findet.

In der Wissenschaft verwendet man für die Transkription und Reproduktion ganzer Texte und längerer Ausschnitte entweder lateinische Umschrift oder Devanāgarī . Individuelle Namen und einzelne Wörter werden in Texten, die in europäischen Sprachen verfasst sind, meist in lateinischer Umschrift wiedergegeben. Für religiöse Zwecke bedient man sich aber bevorzugt der Devanagarischrift, manchmal auch zusammen mit Glossen in lateinischer Umschrift.

Grammatik

Sanskrit ist wie Deutsch oder Latein eine flektierende Sprache, hat jedoch eine noch viel umfangreichere Flexionsmorphologie als diese: So gibt es zu jedem Verb im Präsens etwa 96 verschiedene Formen im Sanskrit, jedoch nur etwa 29 im Latein und im Neuhochdeutschen nur noch etwa acht. Viele Funktionen im Satz werden lediglich durch Suffixe bezeichnet (so z. B. Ort, Richtung, Herkunft, Passiv, Veranlassung, Möglichkeitsform, Wunsch, Verbot, …).

(Im Folgenden wird das IAST-Transliterationsschema benutzt.)

Substantive

Die Deklination der Substantive im Sanskrit erfolgt nach

 • drei Genera :
  Maskulinum ( puṃliṅga, männlich), Femininum ( strīliṅga, weiblich), Neutrum ( napuṃsakaliṅga, sächlich)
 • drei Numeri:
  Singular ( ekavacana, Einzahl), Dual ( dvivacana, Zweizahl), Plural ( bahuvacana, Mehrzahl)
 • acht Kasus :
  Nominativ (prathamā): panthāḥ „der Pfad“, Akkusativ (dvitīyā): panthānam „den Pfad, auf den Pfad“, Instrumental (tṛtīyā): pathā „durch den Pfad“, Dativ (caturthī): pathe „dem Pfade, für den Pfad“, Ablativ (pañcamī): pataḥ „vom Pfade (her)“, Genitiv (ṣaṣṭhī): pataḥ „des Pfades“, Lokativ (saptamī): pathi „auf dem Pfade“, Vokativ (sambodhana): panthaḥ! „o Pfad!“

Artikel verwendet das Sanskrit nicht als verpflichtende Elemente. Das Demonstrativpronomen „tad“ und das Indefinitpronomen „kimcit“ werden aber oft optional als bestimmte oder unbestimmte Artikel eingesetzt.

Die Substantive im Sanskrit werden in vokalische und bukkalische (konsonantische) Stämme geteilt.

Vokalische Stämme

Zu den vokalischen Stämmen zählen

 • Stämme auf a (Maskulina, Neutra)
 • Stämme auf ā (Feminina)
 • Stämme auf i (Maskulina, Feminina, Neutra)
 • Stämme auf ī (Feminina)
 • Stämme auf u (Maskulina, Feminina, Neutra)
 • Stämme auf ū (Feminina)
 • Stämme auf Diphthong ( ai , au , o ) (nur drei Substantive nach dieser Deklination: √rai „Besitz“, √nau „Schiff“, und √go „Kuh“).

Einen Überblick über die Deklinationsmuster der vokalischen Stämme gibt folgende Tabelle.

a-Stamm ā-Stamm i-Stamm ī-Stamm
kāma (m)
(Liebe)
rūpa (n)
(Schönheit)
bāla (f)
(Mädchen)
agni (m)
(Feuer)
vāri (n)
(Wasser)
mati (f)
(Meinung)
dhī (f)
(Gedanke)
nadī (f)
(Fluss)
Singular Nominativ kāma rūpa m bālā agni vāri mati dhī nadī
Vokativ kāma rūpa bāl e agn e vār[ i/e ] mat e dhī nad i
Akkusativ kāma m rūpa m bālā m agni m vāri mati m dhi yam nad īm
Instrumental kām ena rūp eṇa bāl ayā agni vāri ṇā mat dhi nad
Dativ kāmā ya rūpā ya bālā yai agn aye vāri ṇe mat[ aye/yai ] dhi[ ye/yai ] nad yai
Ablativ kāmā t rūpā t bālā yāḥ agn eḥ vāri ṇāḥ mat[ eḥ/yāḥ ] dhi[ yaḥ/yāḥ ] nad yāḥ
Genitiv kāma sya rūpa sya bālā yāḥ agn eḥ vāri ṇāḥ mat[ eḥ/yāḥ ] dhi[ yaḥ/yāḥ ] nad yāḥ
Lokativ kām e rūp e bālā yām agn au vāri ṇi mat[ au/yām ] dhi[ yi/yām ] nad yām
Dual Nominativ kām au rūp e bāl e agn ī vāri ṇī mat ī dhi yau nad yau
Vokativ kām au rūp e bāl e agn ī vāri ṇī mat ī dhi yau nad yau
Akkusativ kām au rūp e bāl e agn ī vāri ṇī mat ī dhi yau nad yau
Instrumental kāmā bhyām rūpā bhyām bālā bhyām agni bhyām vāri bhyām mati bhyām dhī bhyām nadī bhyām
Dativ kāmā bhyām rūpā bhyām bālā bhyām agni bhyām vāri bhyām mati bhyām dhī bhyām nadī bhyām
Ablativ kāmā bhyām rūpā bhyām bālā bhyām agni bhyām vāri bhyām mati bhyām dhī bhyām nadī bhyām
Genitiv kāma yoḥ rūpa yoḥ bāla yoḥ agn yoḥ vāri ṇoḥ mat yoḥ dhi yoḥ nadi yoḥ
Lokativ kāma yoḥ rūpa yoḥ bāla yoḥ agn yoḥ vāri ṇoḥ mat yoḥ dhi yoḥ nadi yoḥ
Plural Nominativ kāmā rūpā ṇi bālā agn ayaḥ vārī ṇi mat ayaḥ dhi yaḥ nad yaḥ
Vokativ kāmā rūpā ṇi bālā agn ayaḥ vārī ṇi mat ayaḥ dhi yaḥ nad yaḥ
Akkusativ kāmā n rūpā ṇi bālā agn īn vārī ṇi mat īḥ dhi yaḥ nad īḥ
Instrumental kāma iḥ rūpa iḥ bālā bhiḥ agni bhiḥ vāri bhiḥ mati bhiḥ dhī bhiḥ nadī bhiḥ
Dativ kām ebhyaḥ rūp ebhyaḥ bālā bhyaḥ agni bhyaḥ vāri bhyaḥ mati bhyaḥ dhī bhyaḥ nadī bhyaḥ
Ablativ kām ebhyaḥ rūp ebhyaḥ bālā bhyaḥ agni bhyaḥ vāri bhyaḥ mati bhyaḥ dhī bhyaḥ nadī bhyaḥ
Genitiv kāmā nām rūpā ṇām bālā nām agnī nām vārī ṇām matī nām dh[ iyām/īnām ] nadī nām
Lokativ kam eṣu rūp eṣu bālā su agni ṣu vāri ṣu mati ṣu dhī ṣu nadī ṣu
u-Stamm ū-Stamm Diphthong-Stamm
vāyu (m)
(Wind)
madhu (n)
(Honig)
dhenu (f)
(Kuh)
bhū (f)
(Erde)
vadhū (f)
(Frau)
rai (f)
(Besitz)
nau (f)
(Schiff)
go (f)
(Rind)
Singular Nominativ vāyu madhu dhenu bhū vadhū nau gau
Vokativ vāy o madh[ u/o ] dhen o bhū vadh u nau gau
Akkusativ vāyu m madhu dhenu m bh uvam vadhū m rāy am nāv amm
Instrumental vāyu madhu dhen bhu vadh rāy ā nāv ā gav ā
Dativ vāy ave madhu ne dhen ave bhu[ ve/vai ] vadh vai rāy e nāv e gav e
Ablativ vāy oḥ madhu nāḥ dhen[ oḥ/vāḥ ] bhu[ vaḥ/vāḥ ] vadh vāḥ rāy aḥ nāv aḥ go
Genitiv vāy oḥ madhu nāḥ dhen[ oḥ/vāḥ ] bhu[ vaḥ/vāḥ ] vadh vāḥ rāy aḥ nāv aḥ go
Lokativ vāy au madhu ni dhen[ au/vām ] bhu[ vi/vām ] vadh vām rāy i nāv i gav i
Dual Nominativ vāy ū madhu dhen ū bhu vau vadh vau rāy au nāv au gāv au
Vokativ vāy ū madhu dhen ū bhu vau vadh vau rāy au nāv au gāv au
Akkusativ vāy ū madhu dhen ū bhu vau vadh vau rāy au nāv au gāv au
Instrumental vāyu bhyām madhu bhyām dhenu bhyām bhū bhyām vadhū bhyāmbhyām nau bhyām go bhyām
Dativ vāyu bhyām madhu bhyām dhenu bhyām bhū bhyām vadhū bhyāmbhyām nau bhyām go bhyām
Ablativ vāyu bhyām madhu bhyām dhenu bhyām bhū bhyām vadhū bhyāmbhyām nau bhyām go bhyām
Genitiv vāy voḥ madhu noḥ dhen voḥ bhu voḥ vadh voḥ rāy oḥ nāv oḥ gav oḥ
Lokativ vāy voḥ madhu noḥ dhen voḥ bhu voḥ vadh voḥ rāy oḥ nāv oḥ gav oḥ
Plural Nominativ vāy avaḥ madh ūni dhen avaḥ bhu vaḥ vadh vaḥ rāy aḥ nāv aḥ gāv aḥ
Vokativ vāy avaḥ madh ūni dhen avaḥ bhu vaḥ vadh vaḥ rāy aḥ nāv aḥ gāv aḥ
Akkusativ vāy ūn madh ūni dhen ūḥ bhu vaḥ vadh ūḥ rāy aḥ nāv aḥ
Instrumental vāyu bhiḥ madhu bhiḥ dhenu bhiḥ bhū bhiḥ vadhū bhiḥbhiḥ nau bhiḥ go bhiḥ
Dativ vāyu bhyaḥ madhu bhyaḥ dhenu bhyaḥ bhū bhyaḥ vadhū bhyaḥbhyaḥ nau bhyaḥ go bhyaḥ
Ablativ vāyu bhyaḥ madhu bhyaḥ dhenu bhyaḥ bhū bhyaḥ vadhū bhyaḥbhyaḥ nau bhyaḥ go bhyaḥ
Genitiv vāy ūnām madh ūnām dhen ūnām bh[ uvām/ūnām ] vadhū nām rāy ām nāv ām gav ām
Lokativ vāyu ṣu madhu ṣu dhenu ṣu bhū ṣu vadhū ṣuṣu nau ṣu go ṣu

Bukkalische Stämme

Man kann die Nomina mit bukkalischen Stämmen unterteilen in

 • einstämmige Nomen, welche in allen Kasus denselben Stamm haben. Zu ihnen gehören:
  • Wurzelnomen, das sind einsilbige Stämme, an welche direkt die Kasusendung gehängt wird
  • zweisilbige Stämme auf Verschlusslaut oder Affrikate
  • zwei- oder mehrsilbige Stämme auf -as/-is/-us
 • mehrstämmige Nomen. Zu ihnen gehören Stämme:
  • auf -(a)nt
  • auf -(a)n
  • auf -(i)n
  • auf -ar/-ṛ
  • auf -iyaṁs/-iyas
  • auf -vaṁs/-uṣ
  • auf -añc

Komposita

Die nominale Komposition ist insbesondere für die späteren Formen der Sprache charakteristisch. Hierbei erscheinen in der Regel sämtliche Glieder bis auf das letzte in einer unflektierten Form. Die verschiedenen Kompositaformen sind Dvandva, Tatpurusha, Karmadharaya und Bahuvrihi. Diese Sanskritbezeichnungen sind auch als Fachausdrücke in der allgemeinen Linguistik gebräuchlich.

Bei den Dvandva (Kopulativkomposita) handelt es sich an eine Aneinanderkettung von Substantiven, die im Deutschen durch „und“ verbunden wären. Das Genus richtet sich dabei nach dem Schlussglied, der Numerus ist die Gesamtzahl der bezeichneten Objekte. ācāryaśiṣyau heißt: Lehrer ( ācārya, Nominativ Singular ācāryaḥ ) und Schüler ( śiṣa, Nominativ Singular śiṣaḥ, Nominativ Dual śiṣau ). Da es zwei Personen sind, steht der Ausdruck im Dual. aśvagajabālanarā nṛtyanti Pferde, Elefanten, Jungen und Männer tanzen. ( aśva Pferd, gaja Elefant, bāla Junge, nara Mann, Nominativ Plural im Sandhi vor n narā ). Das Dvandva steht in der indischen Tradition in besonderem Ansehen; Krishna sagt in Vers 10.33 der Bhagavadgita „Unter den Schriftzeichen bin ich das A, unter den Komposita das Dvandva“.

Die Tatpurusha (Determinativkomposita, wörtlich „sein Mann“) entsprechen der häufigsten Form der Komposita im Deutschen: Das Vorderglied steht in einem grammatisch nicht explizit bezeichneten „Kasus“-Bezug zum Schlussglied (das auch ein Adjektiv oder Partizip sein kann): Akkusativ ( grāmagata ins Dorf gegangen), Instrumental ( devadatta von Gott gegeben), Dativ ( varṇasukha dem Ohr angenehm), Ablativ ( svargapatita vom Himmel gefallen), Genitiv ( rājakanyā Königstochter), Lokativ ( saṃgarānta Tod im Kampf).

Karmadharaya (Appositionskomposita) sind Tatpurusha, bei denen das Vorderglied im selben Kasus wie das Hauptglied steht. ( cauravījanaḥ Diebsleute).

Bahuvrihi (exozentrische Komposita, wörtlich „viel Reis (besitzend)“) bezeichnen eine Eigenschaft, die eine Person hat. Sie bilden Adjektive, die in allen drei Geschlechtern auftreten können, unabhängig vom Geschlecht der Kompositionsglieder. Im Deutschen entsprechen diesen Formen Bildungen auf -ig. ( Viṣṇurūpa, vishnugestaltig, in der Gestalt des Vishnu, als Vishnu verkleidet)

Pronomina

Ähnlich wie andere indogermanische Sprachen weist auch das Sanskrit bei der Flexion der Pronomina Besonderheiten zur Flexion der Substantiva auf. Die Charakteristika der Pronominalen Flexion des Sanskrit sind im Wesentlichen folgende:

Die Form des Neutrums endet im Nom./Akk. Sg. meist auf -d, im absoluten Auslaut gemäß den Gesetzmäßigkeiten des [Sandhi] als -t verwirklicht ( tat „das“, „dieses“; id-am „dieses“).

Dativ, Ablativ und Lokativ Singular werden bei den Formen der Maskulina und Neutra mit Hilfe eines Einschubes -sm gebildet (Dat. Sg. m./n. tasmai devāya „diesem Gott“, Abl. Sg. m./n. tasmāt devāt „von diesem Gott“, Lok. Sg. m./n. tasmin deve „in diesem Gott“).

Feminina bilden Genitiv, Dativ, Ablativ und Lokativ Singular mit Hilfe einer Erweiterung -sy (Gen. Sg. f. tasyāh devyāh „dieser Göttin“, Dat. Sg. f. tasyai devyai „dieser Göttin“,Abl. Sg. f. tasyāh devyāh „von dieser Göttin“, Lok. Sg. f. tasyām devyām „in dieser Göttin“).

Der Genitiv Plural endet auf -sām bzw. -shām (z. B. teshām devānām „dieser Götter“).

Verben

Die Konjugation der Verben im Sanskrit hat folgende Kategorien:

 • Drei Genera Verbi :
  Aktiv ( Parasmaipada ) („er sieht“), Medium ( Atmanepada ) („er sieht sich / er wird gesehen“) und Passiv („er wird gesehen“), welches jedoch in der Regel durch das Medium repräsentiert wird (auch in unpersönlicher Form: „Es soll gegangen werden“ = höfliche Form für „Geht bitte!“)
 • Präsensstamm für Präsens und Imperfekt
 • Futurstamm für Futur
 • Aoriststamm für Aorist
 • Perfektstamm für Perfekt
 • Fünf Modi :
  Indikativ , Potentialis (Optativ), Imperativ , Prekativ und Konditionalis . [10]
  Der Prekativ ist der Optativ im Aorist, wobei in dieser Form der ausgedrückte Wunsch gegenüber dem Optativ Präsens stärker formuliert wird. Außerdem finden sich Reste eines vierten Modus, des Injunktivs in der Aoristform, welche Prohibitiv genannt wird („geh nicht!“). Im Vedischen hatte der Injunktiv noch viel weitreichendere Bedeutung.

Präsenssystem

Die Verben des Sanskrit wurden von den alten indischen Grammatikern in 10 Klassen zur Formbildung im Präsenssystem eingeteilt. Viele Verben können nach mehreren Präsensklassen flektiert werden. Man vermutet, dass diese Klassen ursprünglich auch semantische Unterschiede kennzeichneten. Im Sanskrit gibt es meist jedoch keine Bedeutungsdifferenzierung mehr (z. B. bibharti (3. Kl.) und bharati (1. Kl.) sind synonym ). Die 10 Klassen kann man in athematische und thematische Klassen kategorisieren. Thematisch bedeutet dabei, dass der Stamm mittels eines Themavokals – im Sanskrit a als letzter Vokal des Stammes – gebildet wird. Bei athematischen Stämmen erfolgt die Bildung anders. Nach Zählung der indischen Grammatiker hat man folgende Präsensklassen:

 1. Präsensklasse: thematisch, Themavokal a tritt an vollstufige Wurzel . Bsp. √bhṛ, Vollstufe √bhar, bhara ti („er trägt“)
 2. Präsensklasse: athematisch, Stamm ist identisch mit Wurzel. Bsp. √as, as ti („er ist“)
 3. Präsensklasse: athematisch, Stamm wird mit Reduplikation gebildet, Bsp. √dhā, dadhā ti („er legt“)
 4. Präsensklasse: thematisch, Suffix ya tritt an die vollstufige Wurzel, wenn der Wurzelsonant a ist, sonst an die schwundstufige Wurzel. Bsp. √pś, paśya ti („er sieht“)
 5. Präsensklasse: athematisch, Suffix nu/no tritt an die Wurzel, Bsp. √stṛ, stṛno ti („er streut“), stṛnu maḥ („wir streuen“), stṛnv anti („sie streuen“)
 6. Präsensklasse: thematisch, Themavokal a tritt an die schwundstufige Wurzel. Bsp. √tud, tuda ti („er stößt“)
 7. Präsensklasse: athematisch, die Wurzel wird durch Infix na/n ergänzt. Bsp. √yuj, Stamm: yunaj , yuna k ti („er verbindet“)
 8. Präsensklasse: athematisch, Suffix o/u tritt an die Wurzel, Bsp. √kṛ, karo ti („er macht“)
 9. Präsensklasse: athematisch, Suffix nā/nī tritt an die Wurzel, Bsp. √pū, pūna ti („er reinigt“)
 10. Präsensklasse: thematisch, Suffix aya tritt an die Wurzel. Bsp. √pūj, pūjaya ti („er ehrt“), √cur, Vollstufe √cor, coraya ti („er stiehlt“), √du, Dehnstufe √dāv, dāvaya ti („er brennt“),

Mit den so gebildeten Stämmen können im Präsenssystem die Präsens- und Imperfektformen im Aktiv und Medium gebildet werden. Die folgende Tabelle zeigt die Präsens- und Imperfektkonjugation für die 1. Präsensklasse am Beispiel des Verbs √bhṛ (tragen).

Präsens Imperfekt
Indikativ Optativ Imperativ Prohibitiv Indikativ
Aktiv Singular 1. Person bhar- ā-mi bhar- e-yam bhar- ā-ni mā bhar- am a- bhar- am
2. Person bhar- a-si bhar- e-ḥ bhar- a mā bhar- a-ḥ a- bhar- a-ḥ
3. Person bhar- a-ti bhar- et bhar- a-tu mā bhar- at a- bhar- at
Dual 1. Person bhar- ā-vaḥ bhar- e-va bhar- ā-va mā bhar- ā-va a- bhar- ā-va
2. Person bhar- a-thaḥ bhar- e-tam bhar- a-tam mā bhar- a-tam a- bhar- a-tam
3. Person bhar- a-taḥ bhar- e-tām bhar- a-tām mā bhar- a-tām a- bhar- a-tām
Plural 1. Person bhar- ā-maḥ bhar- e-ma bhar- ā-ma mā bhar- ā-ma a- bhar- ā-ma
2. Person bhar- a-tha bhar- e-ta bhar- a-ta mā bhar- a-ta a- bhar- a-ta
3. Person bhar- a-nti bhar- e-yuḥ bhar- a-ntu mā bhar- an a- bhar- an
Medium Singular 1. Person bhar- e bhar- e-ya bhar- ai mā bhar- e a- bhar- e
2. Person bhar- a-se bhar- e-thāḥ bhar- a-sva mā bhar- a-thāḥ a- bhar- a-thāḥ
3. Person bhar- a-te bhar- e-ta bhar- a-tām mā bhar- a-ta a- bhar- a-ta
Dual 1. Person bhar- ā-vahe bhar- e-vahi bhar- ā-vahai mā bhar- ā-vahi a- bhar- ā-vahi
2. Person bhar- ethe bhar- e-yāthām bhar- e-thām mā bhar- e-thām a- bhar- e-thām
3. Person bhar- e-te bhar- e-yātām bhar- e-tām mā bhar- e-tām a- bhar- e-tām
Plural 1. Person bhar- ā-mahe bhar- e-mahi bhar- ā-mahai mā bhar- ā-mahi a- bhar- ā-mahi
2. Person bhar- a-dhve bhar- e-dhvam bhar- a-dhvam mā bhar- a-dhvam a -bhar- a-dhvam
3. Person bhar- a-nte bhar- e-ran bhar- a-ntām mā bhar- a-nta a- bhar- a-nta

Man beachte das Augment a im Imperfekt, das dem Stamm vorangesetzt wird. Auch der Prohibitiv wird vom Präsensstamm gebildet, er entspricht der Form nach dem Imperfekt ohne Augment und existiert im Sanskrit nur noch in der verneinten Form (mā) des ehemaligen Injunktivs.

Neben den oben genannten primären Stämmen (Präsensstamm, Futurstamm, Perfektstamm, Aoriststamm) für die Tempora gibt es noch weitere sekundäre Stammformen für den Passiv , Kausativ , Desiderativ , Intensiv und Denominativ .

Das Passiv besitzt im Präsens einen besonderen Stamm, der mit dem Suffix ya gebildet wird, welches direkt an die (schwundstufige) Wurzel tritt. Die Personalendungen sind identisch mit den Medialendungen im Präsens. Obige Tabelle kann also folgendermaßen ergänzt werden.

Präsens Imperfekt
Indikativ Optativ Imperativ Prohibitiv Indikativ
Passiv Singular 1. Person bhri- ye bhri- ye-ya bhri- yai mā bhri- ye a- bhri- ye
2. Person bhri- ya-se bhri- ye-thāḥ bhri- ya-sva mā bhri- ya-thāḥ a- bhri- ya-thāḥ
3. Person bhri- ya-te bhri- ye-ta bhri- ya-tām mā bhri- ya-ta a- bhri- ya-ta
Dual 1. Person bhri- yāva-he bhri- ye-vahi bhri- yā-vahai mā bhri- yā-vahi a- bhri- yā-vahi
2. Person bhri- ye-the bhri- ye-yāthām bhri- ye-thām mā bhri- ye-thām a- bhri- ye-thām
3. Person bhri- ye-te bhri- ye-yātām bhri- ye-tām mā bhri- ye-tam a- bhri- ye-tam
Plural 1. Person bhri- yā-mahe bhri- ye-mahi bhri- yā-mahai mā bhri- yā-mahi a- bhri- yā-mahi
2. Person bhri- ya-dhve bhri- ye-dhvam bhri- ya-dhvam mā bhri- ya-dhvam a- bhri- ya-dhvam
3. Person bhri- ya-nte bhri- ye-ran bhri- ya-ntām mā bhri- ya-nta a- bhri- ya-nta

Der Kausativ wird in der Regel mit dem Suffix aya gebildet, welches an die Verbalwurzel tritt. Zum Beispiel wird aus karoti („er macht“) kār-aya-ti („er lässt machen“).

Der Desiderativ ist meist gekennzeichnet durch Reduplikation der Wurzel und des Suffix sa . Zum Beispiel wird aus karoti („er macht“) ci-kīr-ṣa-ti („er wünscht zu tun“). Dies kann auch mit dem Kausativ kombiniert werden, z. B. wird aus kār-aya-ti (er lässt machen) ci-kār-ay-i-ṣa-ti („er wünscht machen zu lassen“).

Der Intensiv (auch Frequentativ genannt) bezeichnet eine wiederholte oder besonders intensive Tätigkeit. Bei Verben der Bewegung bedeutet er soviel wie „hin und her“. Gebildet wird der Intensiv durch eine besondere Reduplikation und das Suffix ya mit medialer Flexion bei thematischen Stämmen, ansonsten ohne Suffix und aktiver Flexion bei athematischen Stämmen. Zum Beispiel wird aus bhramati („er schweift umher“) baṃ-bhram-ya-te („er schweift kreuz und quer umher“)

Futursystem

Der Futurstamm des einfachen Futurs und des Konditionals wird mit dem Suffix -sya gebildet, welches bei Verben der 1.–9. Klasse an die vollstufige Wurzel gesetzt wird, gegebenenfalls mit Bindevokal i . Aus √bhṛ wird also bhar-i-ṣya. Bei Verben der 10. Klasse wird das Suffix an den Präsensstamm gesetzt, z. B. wird aus √cur mit dem Präsensstamm cor-aya der Futurstamm coray-i-ṣya .

Neben dem einfachen Futur gibt es noch das periphrastische Futur. Es wird wie bei den Nomina Agentis mit dem Suffix tar gebildet und Formen der Wurzel √as („sein“).

Alle Passivformen sind identisch mit dem Medium. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Formen des Futurstamms.

Indikativ
einfaches Futur Konditional periphrastisches Futur
√bhṛ (tragen) √kṛ (tun/Täter sein)
Aktiv Singular 1. Person bhar- i-ṣyā-mi a -bhar- i-ṣya-m kar- tā-smi
2. Person bhar- i-ṣya-si a -bhar- i-ṣya-ḥ kar- tā-si
3. Person bhar- i-ṣya-ti a -bhar- i-ṣya-t kar-
Dual 1. Person bhar- i-ṣyā-vaḥ a -bhar- i-ṣyā-va kar- tā-svaḥ
2. Person bhar- i-ṣya-thaḥ a -bhar- i-ṣya-tam kar- tā-sthaḥ
3. Person bhar- i-ṣya-taḥ a -bhar- i-ṣya-tām kar- tār-au
Plural 1. Person bhar- i-ṣyā-maḥ a -bhar- i-ṣyā-ma kar- tā-smaḥ
2. Person bhar- i-ṣya-tha a -bhar- i-ṣya-ta kar- tā-stha
3. Person bhar- i-ṣya-nti a -bhar- i-ṣya-n kar- tār-aḥ
Medium &
Passiv
Singular 1. Person bhar- i-ṣy-e a -bhar- i-ṣy-e kar- tā-he
2. Person bhar- i-ṣya-se a -bhar- i-ṣya-thāḥ kar- tā-se
3. Person bhar- i-ṣya-te a -bhar- i-ṣya-ta kar-
Dual 1. Person bhar- i-ṣyā-vahe a -bhar- i-ṣyā-vahi kar- tā-svahe
2. Person bhar- i-ṣy-ethe a -bhar- i-ṣy-ethām kar- tā-sāthe
3. Person bhar- i-ṣy-ete a -bhar- i-ṣy-etām kar- tār-au
Plural 1. Person bhar- i-ṣyā-mahe a -bhar- i-ṣyā-mahi kar- tā-smahe
2. Person bhar- i-ṣya-dhve a -bhar- i-ṣya-dhvam kar- tā-dhve
3. Person bhar- i-ṣya-nte a -bhar- i-ṣya-nta kar- tār-aḥ

Aoristsystem

Die Zeitform des Aorist taucht im klassischen Sanskrit im Indikativ, im Prekativ und im Prohibitiv auf. Es gibt sieben verschiedene Arten, den Verbstamm für den Aorist zu bilden:

Perfektsystem

Das Perfekt im Sanskrit tritt in Form des einfachen Perfekts und des periphrastischen Perfekts auf. Das Tempus des Perfekts gibt es nur im Indikativ. Das einfache Perfekt ist die verbreitetste Form und wird von den meisten Wurzeln gebildet. Hierbei wird der Perfektstamm durch Reduplikation und gegebenenfalls durch Stammabstufung gebildet. Die konjugierte Form erhält besondere Perfektendungen. Das periphrastische Perfekt wird bei Kausativen, Desiderativen, Denominativen und Wurzeln mit prosodisch langem anlautenden Vokal (außer a/ā) verwendet. Nur wenige Wurzeln können sowohl das einfache als auch das periphrastische Perfekt bilden. Diese sind √bhṛ (tragen), √uṣ (brennen), √vid (wissen), √bhi (sich fürchten), √hu (opfern).

Partizipien

Es gibt Partizipien in den verschiedenen Tempusstämmen im Aktiv und im Medium: Das Partizip Präsens Aktiv auf -ant und Medium auf -māna erinnern an die entsprechenden Formen im Lateinischen und Griechischen. Eine besondere Rolle spielt das Partizip Perfekt Passiv oder Partizipium Präteriti (Die Bezeichnung „Passiv“ trifft nur auf transitive Verben zu) bei dem -ta oder -na an die Verbwurzel gehängt werden, (vgl. die entsprechenden Formen im Deutschen auf -t oder -en oder das Verbaladjektiv im Griechischen auf -tos).

Infinitiv und Absolutiv

Aus einem alten Verbalsubstantiv auf -tu sind als undeklinierbare Formen der Akkusativ auf -tum als Infinitiv und der Instrumental auf -tvā als Absolutiv erhalten. (vgl. das Lateinische Supinum ). Der Absolutiv bezeichnet die Abfolge von Handlungen; im Deutschen entspricht dem eine Konstruktion mit „nachdem“. ZB gṛham tyaktvā vane paribhramati : „Nach Verlassen des Hauses wandert er im Wald umher“.

Sprachgebrauch

In den nachchristlichen Jahrhunderten entwickelte sich Sanskrit weiter zur kanonischen Gelehrten- und Literatursprache. Die von Panini festgelegten Regeln wurden sorgfältig eingehalten; der Charakter der Sprache selbst änderte sich aber durch den Einfluss der im Alltag gesprochenen Prakrit -Sprachen fundamental.

Die verschiedenen Vergangenheitsformen des Verbs (Imperfekt, Aorist, Perfekt) hatten ihre Bedeutungsunterschiede verloren und bezeichneten unterschiedslos die Vergangenheit. Darüber hinaus gingen alle drei Formen zugunsten Partizipial- und Absolutivkonstruktion zurück: Statt „der Zimmermann fragte“ ( rathakāra aprcchat, Substantiv im Nominativ, Verb in der dritten Person Indikativ Imperfekt aktiv) sagt man jetzt lieber „vom Zimmermann (ist) gefragt worden“ ( rathakārena pṛṣṭa, Substantiv im Instrumental, Verb im Partizip Perfekt Passiv). Diese Bildung ist in den späteren indoarischen Sprachen zur Standard-Vergangenheitsform geworden (so dass das Subjekt eines Satzes in der Vergangenheit einen besonderen Suffix erhält, der aus der alten Instrumentalendung entstanden ist).

Anstelle der zahlreichen Substantivkasus werden nun lieber ausgedehnte Komposita verwendet (bis zu 30 Komponenten kommen vor). Die grammatischen Relationen der Bestandteile ergeben sich aus der Wortstellung und dem Zusammenhang; Zweideutigkeiten werden dabei als poetisches Ausdrucksmittel bewusst eingesetzt.

Dies gibt den Sanskrittexten einen gänzlich anderen Charakter, als es zunächst der Reichtum an Flexionsformen erwarten lässt.

Siehe auch

Literatur

Lehrbücher und Grammatiken

Englische Titel

 • Thomas Egenes: Introduction to Sanskrit. 2 Bände. Motilal Banarsidass, Delhi 2000.
 • Walter H. Maurer: The Sanskrit Language. Routledge, London / New York 2009, ISBN 978-0-415-49143-3 .

Wörterbücher

 • Otto von Böhtlingk : Sanskrit-Wörterbuch. Hrsg. von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 7 Bände. St. Petersburg 1855–1875. Neudruck: Zeller, Osnabrück 1966. Bekannt als „Großes Petersburger Wörterbuch“ (PW).
 • Otto von Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. Hrsgg. von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. St. Petersburg 1879–1889. Neudruck: 3 Bde. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1959. Bekannt als „Kleines Petersburger Wörterbuch“ (PW). Digitalisate: Band 1–4Internet Archive , Band 5-7Internet Archive
 • Carl Capeller: Sanskrit-Wörterbuch. Straßburg 1887. Nachdruck: de Gruyter, Berlin 1966. (im Wesentlichen ein Auszug aus den Petersburger Wörterbüchern)
 • Hermann Graßmann : Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig 1873. 6., bearb. und erg. Aufl. Harrassowitz, Wiesbaden 1964.
 • Werner Knobl (Kyoto): Zwei Studien zu Wörtern des Sanskrit; Journal of the Naritasan Institute for Buddhist Studies, Sonderdruck aus Band VI, 1981, Japan
 • Klaus Mylius : Sanskrit – Deutsch, Deutsch – Sanskrit. Wörterbuch. Harrassowitz, Wiesbaden 2005, ISBN 3-447-05143-4 .
 • Richard Schmidt : Nachträge zum Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung von Otto Böhtlingk . Harrassowitz, Leipzig 1928, urn : nbn:de:bvb:12-bsb10930595-2
 • Vaman Shivram Apte: The practical Sanskrit-English dictionary, containing appendices on Sanskrit prosody and important literary & geographic names in the ancient history of India. 4. erw. Auflage. Motilal Banarsidass, Delhi 1978.

Weblinks

Wiktionary: Sanskrit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. censusindia.gov.in ( Memento vom 11. April 2009 im Internet Archive )
 2. Klaus Mylius: Sanskrit – Deutsch, Deutsch – Sanskrit, Wörterbuch, Wiesbaden: Harrassowitz, 2005, S. 118.
 3. Hadumod Bußmann (Hrsg.) unter Mitarbeit von Hartmut Lauffer: Lexikon der Sprachwissenschaft. 4., durchgesehene und bibliographisch ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-520-45204-7 , Lemma Sanskrit.
 4. Harold G. Coward, K. Kunjunni Raja, Karl H. Potter: The Philosophy of the Grammarians . Motilal Banarsidass Publ., 1990, ISBN 978-81-208-0426-5 ( google.com [abgerufen am 19. August 2018]).
 5. Damien Keown & Charles S. Prebish 2013, p. 15, Quote: "Sanskrit served as the lingua franca of ancient India, just as Latin did in medieval Europe".
 6. Ramesh Chandra Majumdar: Study of Sanskrit in South-East Asia . Sanskrit College, 1974 ( google.com [abgerufen am 19. August 2018]).
 7. Charles Orzech, Henrik Sørensen, Richard Payne: Esoteric Buddhism and the Tantras in East Asia . BRILL, 2011, ISBN 90-04-18491-0 ( google.com [abgerufen am 19. August 2018]).
 8. Banerji, Sures (1989). A companion to Sanskrit literature: spanning a period of over three thousand years, containing brief accounts of authors, works, characters, technical terms, geographical names, myths, legends, and several appendices .
 9. Data on Language and Mother Tongue. Part A: Distribution of the 22 scheduled languages-India/States/Union Territories – 2011 census. (PDF) Census of India 2011
 10. Franciscus Bopp: Grammatica critica linguae sanscritae . Berlin, 1829, S. 141, §.295: „Quinque sunt modi: Indicativus, Potentialis, Imperativus, Precativus et Conditionalis.“