Helligdom for Khwaja Abu Nasr Parsa

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Portalfacade med stubbe fra de to minareter fra øst, 2001

Helligdommen for Khwaja Abu Nasr Parsa ( persisk مزار خواجه ابو نصر پارسا , DMG Mazār-i Ḫ w āǧa Abū Naṣr-i Pārsā ), i dag Khwaja-Parsa-moskeen , er et mausoleum og en moské i den nordlige afghanske by Balch . Mausoleet blev grundlagt få år efter Sufi -lærden Khwaja Abu Nasr Parsas død († 1460/61) i Timurid -perioden i den historiske region Khorasan . Dette mausoleum, der først blev bygget af protektoratet for general Mīr Sayyid Mazid Bahadur Arghun, var sandsynligvis i en dårlig strukturel stand i midten af ​​1500 -tallet. Den bevarede kuppel (persisk gonbad , arabisk qubba ) over en ottekantet base med en monumental Iwan portal veranda ( pishtak ) og to minareter blev bygget i henhold til skriftlige kilder og stilistiske træk i slutningen af ​​1500 -tallet under Scheibanids 'styre , en Usbekisk dynasti. Dette svarer til den ældste bygningsindskrift dateret 1597/98 af Scheibanid-prinsen og grundlæggeren bAbd al-Muʾmin, der formodentlig planlagde mausoleet som et gravsted for sig selv og sin familie. Fra slutningen af ​​det 16. til slutningen af ​​det 17. århundrede blev seks madraser bygget omkring mausoleet, hvilket gjorde distriktet til et center for religiøs uddannelse. Et jordskælv i slutningen af ​​1800 -tallet kunne have forårsaget et delvis sammenbrud af kuplen og de to minareter. Bygningen blev restaureret i 1975–76 og efter 2002 og er nu et kulturelt monument og en moské i byens centralpark.

Billedet Green Mosque ( persisk مسجد سبز Masdschid-i sabz , DMG Masǧid-i sabz ) [1] modtog den hellige bygning i det 19. århundrede.

historie

Den kronologiske, funktionelle og kunsthistoriske klassificering af helligdommen har længe været modsigende og divergerende. Både de historiske kilder og rejseberetningerne fra det 19. århundrede baseret på dem og de videnskabelige undersøgelser i det 20. århundrede omtaler bygningen som et mausoleum eller en helligdom ( mazār ), en moské og lejlighedsvis et islamisk kollegium ( madrasa ) eller en sufi center, afhængigt af konteksten ( chāneqāh ), og havde længe været uenig om byggetiden i 1460'erne, slutningen af ​​1400 -tallet eller slutningen af ​​1500 -tallet. Derudover var navnet Abu Nasr ofte forvirret, og spørgsmålet blev stillet, om han overhovedet blev begravet i denne helligdom. [2]

Khwaja Abu Nasr Parsa

Khwaja Abu Nasr Parsa var en sheik af den Naqschbandīya orden og var i den åndelige tradition for hans far Khwaja Muhammad Parsa († 1420), fra hvem den åndelige kæde af afstamning ( Silsila ) via Ala ad-Din Attar († 1399) til grundlægger af ordren Bahaud-Din Naqschband (1318-1389). Ligesom ordrenes grundlægger arbejdede Muhammad Parsa, en anerkendt forsker, i Bukhara for at sprede ordenen. I modsætning til faderen nævner samtidens kilder kun Abu Nasr som arving til denne tradition, men der kendes ingen uafhængig litteratur fra ham. Ifølge to historikere fra slutningen af ​​1400 -tallet spillede Abu Nasr en vigtig rolle som religiøs leder og som politisk formidler, hvilket forklarer konstruktionen af ​​et så storslået mausoleum.

I forbindelse med successionskonflikter efter Timurid-prinsen Ulugh Begs død (1394-1449) erobrede Abul-Qasim Babur Mirza (regeret 1447-1457) Balch i 1447. Da han ankom til byporten, blev han modtaget af Abu Nasr, som det fremgår af en rapport skrevet mellem 1465 og 1471 af den persiske historiker Abd-ar-Razzagh Samarghandi (1413–1482). Ifølge dette synes Abu Nasr, som historikeren kalder Shaykh al-Islam , at have været den ledende skikkelse i byen på det tidspunkt. Bortset fra Abd-ar-Razzagh, der beskriver en anden hændelse, og Muʿin ad-Din Isfizārī, der skrev en krønike om Herat i 1491/92, er der kun kommet en anden kilde fra slutningen af ​​1400-tallet på Abu Nasr til os . I det mindste Abu Nasrs agtelse på det tidspunkt stammer fra disse næsten samtidige kilder. [3] I to et halvt århundrede frem til slutningen af ​​1600 -tallet forblev forvaltningen af ​​mausoleet i hænderne på familien Parsa i en række otte generationer.

Mir Sayyid Mazid Bahadur Arghun

Den heratfødte persiske historiker Chwandamir (1475-1535) rapporterede kort før 1497 om den angiveligt indflydelsesrige feudalherre og general Mīr Sayyid Mazid Bahadur Arghun, der støttede timurid-herskeren Abu Sa'id omkring midten af ​​1400-tallet. Etnonymet " Arghun " refererer til Timurid -generalens særlige mongolske oprindelse, kort kaldet Mir Mazid, som nævnes i forbindelse med en række militære erobringer. Vinteren 1458/59 var han involveret i erobringen af ​​Herat af Abu Sa'id, lidt senere samme år erobrede han oprørsfæstningen Nirah-tu øst for Herat og i 1460 kom han som observatør på vegne af Abu Sa'id eller mere sandsynligt som en langsigtet administrator ifølge Balch. Mir Mazid kunne derfor først have mødt Abu Nasr i Balch i hans dødsår. Robert D. McChesney (2001) mener dog, at det er ganske muligt, at de to havde mødtes før i Bukhara, fordi Abu Nasr fra Balch sandsynligvis vil have opretholdt forskellige kontakter med Bukhara. Mir Mazid siges at have opholdt sig mindst midlertidigt i Balkh mellem 1462 og 1468. Det var sandsynligvis i disse år, at Mir Mazid fik anlagt en Tschahār Bāgh (persisk have) i Balkh, som må have været af betydelig størrelse. Efter en tabt kamp mod Turkmen Aq Qoyunlu i 1469 blev Abu Sa'id henrettet. Mir Mazid, som også blev anholdt i starten, blev løsladt og tog til Badakhshan . Der er forskellige rapporter om hans politiske aktiviteter der, indtil han døde et par år senere. [4]

Hvad angår, i hvilket omfang Naqshbandīya -sheiken og Timurid -generalen var i et personligt forhold i 1460, kan der bruges to kilder, som stammer fra slutningen af ​​1400 -tallet og kort efter midten af ​​1500 -tallet. I Chwandamirs værk Maʿāschir al-Mulūk , skrevet kort før 1497, siges det, at Mir Mazid havde en rummelig bygning og en madrasa bygget ved helligdommen ( mazār ) i Abu Nasr. McChesney udledes heraf, at Abu Nasr først blev begravet i en åben grav ( hazira , normalt en hævet platform i et lukket område), som kort tid senere blev erstattet af en helligdom. Da Mir Mazid døde omkring 1470, skulle der have været bygget en slags mausoleum med en madrasa, eller i det mindste blev et religiøst fundament for oprettelsen af ​​et gravkompleks skabt.

Den senere kilde er sultanen Muhammad bin Darwish Muhammad al-Balchis værk Majma 'al-Ghara'ib. Sultan Muhammad var mufti af Balch og døde i 1574. En version af hans arbejde fra 1561 og en anden version afsluttet efter 1577 kendes, som begge er kommet ned til os i delvist forskellige eksemplarer, hovedsageligt fra 1800 -tallet. Den anden version nævner konstruktionen af ​​et stort mausoleum ( gonbad ) til Abu Nasr i 1462/63 og eksistensen af ​​en madrasa. Navnet mazārāt (flertal af mazār , "helligdom") er en indikation på, at der i slutningen af ​​1400 -tallet var flere helgengrave omkring Abu Nasrs grav, som var destinationen for pilgrimsrejser ( ziyāra ). De begravede var sandsynligvis efterfølgere af Abu Nasr eller andre mennesker, der ønskede at vise deres religiøse bånd til ham. Derudover rapporterer sultan Muhammad om renoveringen af ​​hele komplekset, som havde lidt i det foregående århundrede, og om en nybygget madrasa i dets nærhed. Før sultanen Muhammad nævnte Abd ar-Razzagh, at Mir Mazid fik bygget en gonbad . Ifølge McChesneys læsning refererer Abd ar-Razzaghs krønike ikke udelukkende til et mausoleum for Abu Nasr, men til en familiegrav.

Kun ét manuskript af denne krønike, der opbevares i Eton College Collections , nævner, at Mir Mazid fik bygget et mausoleum i Balkh til sin afdøde far, Pir Muhammad. Det er uklart, om dette er et andet mausoleum, eller om dette mausoleum blev viet til Abu Nasr for faderen på et usikkert tidspunkt før 1490'erne. Omvendt konkluderer McChesney, at Mir Mazid sandsynligvis havde en kuplet struktur bygget på den eksisterende grav af Abu Nasr, hvor hans far og senere hans bror blev begravet. I de følgende år ser det ud til, at afdøde Abu Nasrs berømmelse er vokset betydeligt, mens navnet Mir Mazid og mausoleums funktion som hans families begravelsessted falmede og helt forsvandt. [5]

Efterfølgende administratorer i det 16. og 17. århundrede

Portal og tambur med kuppel. Tilstand kort efter den seneste restaurering, 1977.

Timuriderne blev fulgt i 1506 af uzbekernes styre fra Bukhara over Balkh, der varede med korte afbrydelser indtil 1800 -tallet. [6] Siden midten af ​​1500 -tallet har mausoleet udelukkende været kendt af befolkningen som Abu Nasrs grav, omkring hvilket legenderne om hans arbejde som helgen er flettet sammen. Stedet blev en pilgrimsrejsedestination i tidligere tider, omend mindre vigtig end Baha-ud-Din Naqschbands grave i Bukhara, ʿAbdallāh al-Ansārī i Herat eller Ali-mausoleet i Mazar-e Sharif . For mange troende, nogle af dem højt, syntes Balch jo at være et værdigt sted at blive begravet der nær Abu Nasr. Medlemmerne af Parsa-familien, der var tilknyttet helligdommen, modtog som efterkommere af Abu Nasr retten til æretitlen Sheikh al-Islam langt ind i 1700-tallet. Det er uklart, hvilke rettigheder og funktioner der var forbundet med titlen, som har været brugt af de efterfølgende administratorer af helligdommen siden Abu Nasr. Formentlig var Parsa -familielederne i det 16. og 17. århundrede ikke kun respekterede religiøse skikkelser, men havde også en bestemt officiel holdning, som var sammenlignelig med en Qādī eller Mufti .

Abu Nasrs direkte efterfølger kunne have været hans søn ved navn Khwaja al-Malik († omkring 1491). Navnene på de andre efterfølgere i løbet af 1500 -tallet er mere pålideligt kendt gennem værket bAbdullāh -nama af historikeren Hāfiz Tanisch (Hāfiz bin Muhammad Buchārī, 1549 - efter 1588). [7] Søn af Abu Nasr II i fjerde generation efter Abu Nasr var Khwaja ʿAbd al-Hadi, som nævnes af Khwaja Hasan Nithari Buchari i sin digterantologi , Mudhakkir-i ahbab , som blev afsluttet i 1566/67. Ifølge Nithari var ʿAbd al -Hadi - uden at angive en bestemt dato - Sheikh al -Islam fra Balkh "i lang tid". Ifølge Tārīch-i Rāqimī skrevet af den persiske kroniker Sharaf ad-Din i 1552 [8] siges det at have igangsat større renoveringer af graven eller en ny bygning af mausoleet. BAbd al-Hadi er det første medlem af Parsa-familien, der er nævnt skriftligt i forbindelse med byggeri på mausoleet. Sharaf ad-Din citerer en tekst fra sultanen Muhammad af Balch, sandsynligvis fra hans Majmaʿ al-gharāʾib , som dog ikke findes i de overlevende manuskripter af dette værk. Til dette tilbyder Sultan Muhammeds arbejde, skrevet på persisk mellem 1650 og 1660, yderligere oplysninger, der mangler i senere adoptioner.

ʿAbd al-Hadi, der sandsynligvis døde kort efter 1552 (og døde, da Nithari skrev om ham i 1566), blev efterfulgt af sin bror ʿAbd al-Wali som Sheikh al-Islam og administrator af graven. Han lod renovere mausoleet og madrasa og bygge en anden madrasa i nærheden. I den anden udgave af Majmaʿ al-gharāʾib , som blev skrevet efter 1577, nævnes ʿAbd al-Wali, († efter 1587) med hæderlige ord. Nogle andre kilder understreger også hans rolle som civilchef i Balch. Han siges også at have haft betydelig indflydelse i byen Bukhara, som hans familie havde erobret i kampen mod en Scheibanid -gruppe. [9] I slutningen af ​​1577 var ʿAbd al-Wali i anledning af en familiefest i Bukhara. Hans mest bemærkelsesværdige politiske rolle, om hvilken Hāfiz Tanisch (litterært navn: Nachlī), historikeren for Sheibanid- prinsen Abdullah Khan , rapporterede i sin Sharafnāma-yi Shāhī (1584) [10] , spillede ʿAbd al-Wali, som en balch i Juni 1579 af en koalition af Scheibanid -prinser og Timurid -herskeren Shāh Ruch fra Badakhshan blev angrebet. Han var en af ​​de ledende skikkelser i byen, der oprettede en defensiv hær, der formåede at skubbe angriberne tilbage fra Badakhshan. Udover sin militære lederrolle omtales ʿAbd al-Wali også på dette tidspunkt som muhtasib , hvilket betyder, at han ud over sin religiøse funktion også var ansvarlig for at kontrollere markedstransaktioner. Haafiz Tanish nævnte sidst Shaikh al-Islam ved et arrangement i 1586. Han må være død efter det år og før 1606. [11]

Efter Abdullah Khans død i 1598 regerede hans søn ʿAbd al-Muʾmin. ʿAbd al-Muʾmin, født i Bukhara i 1568, kom senest i 1583 som ung prins til Balch, hvor han først fandt en fortrolig i ʿAbd al-Wali og siges at have sponsoreret renoveringen af ​​mausoleet og andre offentlige bygninger senere. I manuskriptet Tārīch-i Muqīm Khāni fra begyndelsen af ​​1700-tallet hedder det, at ʿAbd al-Muʾmin, der døde kort efter sin far i 1598, lod bygge hele helligdommen. Herskeren over Balch, Subhan Quli (regerede 1651–1681), siges at have bestilt opførelsen af ​​en madrasa overfor hovedindgangen til helligdommen. Ifølge denne kilde lod ʿAbd al-Muʾmin bygge den monumentale indgangsportal til helligdommen, mens historikeren Hādji Mir Muhammad Salim tre årtier senere, ʿAbd al-Muʾmin, ikke vidnede om opførelsen af ​​selve portalen, men kun dens design og renoveringen af ​​hele mausoleet. I betragtning af hans andre traditionelle arkitektoniske foranstaltninger, som han havde udført i Balch - typisk vægbeklædning med blå fliser, anser Robert D. McChesney dette bidrag fra Scheibanid Prince for mausoleet i det mindste givet. En af hans sønner, Qasim Khwaja, nævnes for første gang i 1606 som efterfølgeren til ʿAbd al-Wali på kontoret som mausoleumsadministrator. Hans navn er allerede nævnt som en af ​​forsvarerne for Balkh i 1579. Indtil hans død i 1624/25 fastholdt Qasim Khwaja gode kontakter med Nasr Muhammad († 1651), søn af Janid -herskeren Din Muhammad. [12]

Qasim Khwaja, der formodentlig ikke havde en søn berettiget til arv, blev efterfulgt af hans svigersøn og nevø Padschah Khwaja [13] i Sheikh al-Islams kontor. Den aktive politiske rolle, som Padschah Khwaja spillede i 1630'erne, nævnes flere gange, senest i 1639, da Scheibanid -herskeren Imam Quli Khan (regerede 1611-1642) aflagde et æresbesøg i Balch og mødte to usbekiske militærledere og Padschah Khwaja. Mellem 1639 og 1646 blev kontoret overført til en anden ʿAbd al-Wali (II), som også blev kaldt Hazrat-i Ishan. Efter en kort og tilsyneladende ubetydelig besættelse af Balchs ved Mughals under Aurangzeb overtog Janide Subhan Quli (1624 / 25–1702) byen i 1647. BAbd al-Wali steg til den indre kreds af modtagere omkring sultanen og giftede sig med en af ​​hans søstre. Deres søn Salih Khwaja blev drevet i eksil i Indien i 1696 efter et års embedsperiode. Efter 1700 ser det ud til at forvaltningen af ​​mausoleet er blevet videregivet inden for Parsa-familien, men muligvis ikke i den direkte nedstigningslinje fra ʿAbd al-Wali (II). [14]

Kvarteret omkring helligdommen i det 17. århundrede

I 1500 -tallet bestod Balch af den befæstede indre by ( bala hisār ) nord for den gamle citadel ( arg ) med et ovalt område på cirka 1500 × 1000 meter, som har været omgivet af en "gammel" jordmur ( hisār -i qadīm ) siden middelalderen var, og flere kvarterer i en meget større, af en "ny mur" ( hisār-i dschadīd ) afgrænset område i syd. [15] Et stort boligområde med flere islamiske skoler blev bygget omkring mausoleet midt i den rummelige nedre by fra slutningen af ​​1500 -tallet. I midten af ​​1500 -tallet tilhørte kun to madraser direkte til mausoleet; i slutningen af ​​1600 -tallet blev der tilføjet fire flere i nærheden. De seks madraser, hvis eksistens i dag, bortset fra resterne af en bygning, kun leverer skriftligt bevis, var:

Abdullah Khan Madrasa eller Madrasa-i ʿAliya , den første islamiske skole nær mausoleet, blev afsluttet af Abdullah Khan i februar 1584. Præcis hvor det var vides ikke; kun den modsatte stod Nasr-Muhammad-Khan-Madrasa , bygget omkring 1612, få 100 meter vest for mausoleet. En kilde fra slutningen af ​​1600-tallet (Muhammad Amin Buchari, Ubaydullah-nama ) giver en dato for byggestart, hvilket svarer til september eller oktober 1612. Navnene på tre eksperter, der er ansvarlige for byggeriet, er blevet givet, samt nogle detaljer om formen: Indgangsportalen var højere end den første madrasa, bygningen bestod af hvælvinger ( tāqā ) og arkader ( riwāq ) og vægge var lavet af turkise fliser ( kāschī ) dekoreret. Der var fire klasseværelser, en moské, et bibliotek med 2000 værker og flere soveværelser. Beskrivelsen af ​​placeringen af ​​disse tilstødende madraser viser det omtrentlige omfang af hele komplekset i det 17. århundrede, hvis område var cirka tre hektar. [16]

Allah Yar Bi Qataghan Madrasa , bygget kort før 1616, er opkaldt efter dens grundlægger Allah Yar, en emir af den usbekiske Qataghan -stamme (i det nordøstlige Afghanistan). Stiftelsens omfang omfattede to stillinger til lærere, et indlæg til en islamisk forkyndelse ( chatīb ) og yderligere stillinger til koranrecitatorer (flertal huffāz ).

I 1635 var der mindst fem madraser omkring helligdommen. Subhan Quli Khan Madrasa var den eneste øst for mausoleet. Byggeriet af denne sjette madrasa begyndte i april 1660. Lægningen af ​​grundstenen blev ikke udført af et medlem af Parsa -familien, uanset dette må denne familie stadig have været indflydelsesrig. Madrasas navnebror, Subhan Quli Khan, drog til Bukhara i 1681 for at efterfølge sin bror, Janid-herskeren Abd al-Aziz, på kontoret for Great Khan. [17] Madrasaen blev tidligst afsluttet i 1686, fem år efter Subhan Qulis afgang, hvoraf kun rester har overlevet den dag i dag. [18] I år er dateringsgrundlaget dateret, hvilket indebærer, at bygningen i to etager havde 75 værelser på hver etage og 24 lønnede medarbejdere, heraf 12 Koranrezitatoren, var ansat. Buen til den store Ivan og andre rester af ydervæggene i to-etagers højde er bevaret fritstående. Ivan's indre vægoverflader er stadig delvist dækket med små blå flisemønstre. [19] Madrasas grundlag ( waqf ) omfattede en folkeskole til undervisning i Koranen ( maktab ), et overdækket marked ( tīmcha ) og et offentligt toilet ( mustarāh ). Helligdommen og de seks madraser lå tæt sammen i 1600 -tallet midt i et boligområde med markeder langs hovedgaderne. [20]

Koloniale rapporter fra 1800 -tallet

Gur-Emir mausoleum (1404) med en dobbeltskindet kuppel. Foto taget omkring 1870.

Selvom talrige kilder om de politiske begivenheder under janiderne er kommet ned til os fra første halvdel af 1700 -tallet, nævnes helligdommen næppe i 1700 -tallet i modsætning til de to århundreder før. Det vides kun, at helligdommen fortsat eksisterede, men ikke om Parsa -familien stadig spillede en rolle, fordi de ikke længere optræder i rapporterne. Det vides heller ikke, hvordan ændringerne i herskere påvirkede helligdommen i denne periode. Navnet Parsa vises først igen i begyndelsen af ​​1800 -tallet. En dignitær fra Naqschbandīya -ordenen ved navn Ishan Sayyid Parsa Khwaja Naqib (kendt som Ishan Naqib, † 1838) blev udnævnt til guvernør i Balch i 1817 med støtte fra Mangit -emiren fra Bukhara Khanate . Han regerede mere eller mindre uafhængigt af Balkh indtil 1837, [21], da Emir Nasrullah (Nasrullah Khan, regerede 1827-1860) erobrede byen, ødelagde den og bortførte Ishan Naqib sammen med mange beboere til Bukhara. [22] Ifølge en informant, der blev interviewet af Jonathan Lee i 1993, siges Ischān Naqib at have tilhørt en "Gauhari" -linje i Parsa -familien, som spores tilbage til en - tilsyneladende fiktiv - grundlægger Mir Haydar Qutb ad- Din fra Medina . Han giftede sig med en datter af Timur, ukendt i historien, med det samme navn Gauhari. [23] McChesney anser forbindelsen til familienavnet Parsa til at være tvivlsom, men erkender i nævnelsen af ​​navnet en mulig forbindelse mellem Parsa -familien og helligdommen i 1700 -tallet. [24]

Sådanne beskedne henvisninger til Parsa-familien var helt forsvundet i midten af ​​1800-tallet. I stedet for under de britiske koloniale erobringer kom helligdommen under søgelyset hos ansatte i East India Company . Den første europæiske rejsende, der nåede Balch og efterlod noter om helligdommen, var dyrlægen William Moorcroft (1767-1825). Han og hans ledsagere kom tilbage fra Bukhara i 1824 på jagt efter heste gennem Balkh. Inden han kunne nå Indien igen, døde han af feber året efter og blev begravet i Balkh. [25] Moorcrofts rejsejournaler overlevede og blev offentliggjort i 1841. Moorcroft skrev om Balch, at der hverken var gamle rester eller nogen bemærkelsesværdig bygning bortset fra mausoleet i Khwaja Abu Nasr, hvis portal var dekoreret med elegante glaserede fliser. [26]

Den næste brite i Balch var løjtnant Alexander Burns, der opholdt sig i byen i tre dage i 1832, men kun havde tre store skolebygninger i opløsning, hvorved han kunne have betydet tre af madraserne bygget mellem 1594 og 1684. Det er uklart, om han også tællede mausoleet blandt disse bygninger eller slet ikke vidste det.

Balch kom i internationalt geostrategisk fokus den 6. juli 1886, da den afghanske grænsekommission , der bestod af briter og russere , hvis opgave fra 1884 til 1886 var at bestemme den nordlige grænse i Afghanistan, oprettede lejr uden for Balkh. Tre af deltagerne benyttede lejligheden til at besøge den gamle bydel i Balkh, som de senere offentliggjorde forskellige rapporter om. En af deltagerne bemærkede i en bladartikel, at mausoleet var i en halvfaldet tilstand, havde ganske flotte fliser, men ellers ikke turen værd. Han betragtede et par spiralformede søjler på hver side af portalen og store arabiske tegn på flisebelagte vægge som værd at nævne. Fliserne på ivans sider kunne ikke genkendes på grund af snavs. En anden besøgende i byen mente derimod, at mausoleet var den eneste bygning i byen, der var værd at se. Han beskriver det som fuldstændig bevaret og væggene dækket med fliser, men den tilstødende madrasa stort set som en ruin. Ifølge den tredje beskrivelse - af major CE Yate (1849–1940) - siges der at have været to fremragende bygninger i Balch i 1896: Masjid -i Sabz ("Grøn moske") og Madrasa. I moskeen mistænkte Yate graven for Khwaja Abu Nasr Parsa og for madrasaen, hvis navn han gav som Madrasa-i Syad Subhan Kuli , så han kun ruiner bortset fra portalbuen . De tre englændere dvælede ikke ved detaljerede overvejelser og datingspørgsmål, da de havde håbet på at finde mindre islamisk arkitektur i Balkh, men derimod gamle rester fra Alexanders tid . [27]

Forskningshistorie i det 20. århundrede

Under Første Verdenskrig kom en østrig-ungarsk delegation til det, der dengang var emiratet i Afghanistan i 1916 og forsøgte at vinde Habibullah Khan (styret 1901-1919) som en allieret til centralmagterne og tilskynde dem til briterne. Denne Niedermayer-Hentig-ekspedition nåede ikke sit politiske mål; På turen gennem Balch lavede en af ​​deres deltagere, officeren Oskar von Niedermayer , noter til en bog om Afghanistans arkitektur, der blev udgivet i 1924 med bistand fra kunsthistorikeren Ernst Diez . [28] Selvom Diez anerkendte bygningens arkitektur som en " gravkuppel " ( gonbad ), blev den omtalt som før af Yate og sandsynligvis efter oplysninger fra lokalbefolkningen som en "moske". Diez var den første til at give en kunsthistorisk beskrivelse af helligdommen.

Efter anmodning fra den afghanske regering under Amanullah Khan opholdt en fransk arkæologisk delegation ( Délégation archéologique française en Afghanistan, DAFA) sig i Balch i omkring 18 måneder i 1924/25, primært på udkig efter rester af hellenisme i Afghanistan . Under Alfred Foucher, der var dens leder fra 1922 til 1945, undersøgte gruppen også Abu Nasrs helligdom og andre historiske bygninger fra den islamiske periode. Der blev taget mange fotos af generelle synspunkter og bygningsdetaljer, som er af særlig værdi for forskningen.

Den engelske rejseforfatter Robert Byron (1905–1941), en autodidakt i kunsthistorien, der latterliggjorde det klassiske europæiske kunstsyn, gav i sine rejsebeskrivelser detaljerede beskrivelser af islamisk arkitektur. Et af hans fotografier viser bygningsindskriften ʿAbd al-Muʾmin, som nu er forsvundet på grund af renoveringer / redesign af helligdommen, over toppen af ​​portalen med datoen 1005 AH (1597/98 e.Kr.). [29] I en kort artikel om helligdommen, der blev offentliggjort i 1935, offentliggjorde Byron flere fotos og forsøgte at placere helligdommen i den tidsmæssige kontekst af arvefølgen af ​​sufi -sheiker, der begyndte med Khwaja Muhammad Parsa († 1420) fra Bukhara. [30]

I kølvandet på en stigende nationalistisk indsats rundt om i verden i begyndelsen af ​​1930'erne planlagde den afghanske regering at restaurere byen Balkh ved hjælp af antikke modeller. Ideologien om en afstamning fra et arisk folk, gennem hvilket afghanerne troede, at de var forbundet med Tyskland, blev udbredt. I tilfælde af den "nye balch", der skulle bygges, skulle helligdommen være i midten af ​​en strålende gadeplan. Byron rapporterer om udvisning af jøder beordret af den afghanske regering i sin rejsebeskrivelse fra november 1933. I det semi-statslige litterære magasin Salnama-yi Majalla-i Kabul ("Kabul Yearbook") [31] samme år, skrevet i Dari præsenterede de projekter, der blev planlagt af indenrigsministeriet. Heri er byen Balkh stiliseret som nationens vugge, og selv oprindelsesstedet for størstedelen af ​​den ariske race og dens herlige historie fremhæves, især i den islamiske periode fra det 12. århundrede. Balch kom sig aldrig efter ødelæggelsen under Djengis Khan, hvorfor det er vigtigt at skabe en ny Balch fra den historiske arv med et moderne bykort. [32] Ifølge planen skulle gaderne, der strålede væk fra helligdommen, have været forbundet med en ring af ringveje, sandsynligvis for at skabe bolig- og forretningsområder. Byron er ikke særlig sikker på, om planen er gennemførlig: Man kunne lige så let forsøge at genopbygge det gamle Efesos for at erstatte Izmir . [33] Den franske ambassadør René Dollot (1875–1962), der opholdt sig i Balch fra slutningen af ​​1934 til midten af ​​1936, rapporterede i 1937 om de "første skridt mod genfødelsen af ​​den gamle hovedstad Bactria" i form af en nyligt oprettet markedsdistrikt. Billederne viser, at der også blev udført arbejde på mausoleet i løbet af denne tid. Luftfotos fra 1970'erne viser et gadesystem omkring mausoleet i midten, der delvis svarer til planen. Dieses war bis Ende der 1930er Jahre entstanden, als fehlende Investitionen die Hoffnungen auf eine neuerschaffene Wiege der arischen Zivilisation allmählich zunichtemachten. Was blieb war die zentrale Stellung des Schreins in der Stadtanlage. Der um den Schrein geschaffene freie Platz hob dessen neue Funktion als nationales architektonisches Monument hervor und ließ zugleich die traditionelle Bedeutung als Heiligengedenkstätte, Friedhof und Pilgerort für die Bevölkerung verschwinden. [34]

Anfang der 1940er Jahre (vermutlich 1943) gelangte der junge US-amerikanische Orientalist Richard Nelson Frye (1920–2014) in einer Mission als Geheimdienstoffizier nach Afghanistan. Sein 1946 erschienener Bericht über die Reise [35] enthält eine Fotografie des Mausoleums, die eine vollständig restaurierte Kuppel und nicht mehr das in Aufnahmen aus den 1930er Jahren vorhandene Baugerüst zeigt. Frye verfasste den Eintrag Balkh in der Encyclopaedia of Islam New Edition (Band 1, 1960, S. 1001), in dem von einer Grünen Moschee im timuridischen Stil, erbaut von ʿAbd al-Muʾmin, gegenüber dem Mausoleum von Khwaja Abu Nasr und vom in der Nähe erhaltenen Portalbogen einer Madrasa, also von drei Gebäuden am zentralen Platz die Rede ist. Diese Beschreibung ist falsch, denn auch auf Fotografien aus der Mitte des 20. Jahrhunderts standen dort nur zwei Bauten, ebenso ist Fryes Datierung der Gebäude in das 16. Jahrhundert unzutreffend. Die irrige Annahme dreier Gebäude wurde in späteren Darstellungen weitergegeben. So finden sich etwa bei Donald N. Wilber (1962) die Aussagen, es gäbe einen Kuppelbau („tomb“) einer Person namens „Khwaja Aqa Shah“, dessen äußere Kuppelschale eingestürzt ist, und ein Gebäudeteil („part of a complex“) zu Ehren von „Khwaja Abu Nasr Muhammad Parsa“, der 1460 in Balch verstarb. Ferner seien noch Arkaden und ein Portal zu einem großen Hof erhalten. [36] Die richtige namentliche Zuordnung des Mausoleums und der gegenüber liegenden Madrasa findet sich jedoch bereits in einer archäologischen Veröffentlichung von Rodney S. Young aus dem Jahr 1955. Aus der dortigen Beschreibung wird klar, dass es sich beim „Portal zu einem großen Hof“ um den pischtak der Madrasa handelt. Young fand richtigerweise im Zentrum des kleinen Dorfes Balch die „Masjid-i-Sabz“ und das monumentale Portal der ehemaligen Madrasa von „Seyed Subah Kuli Khan“, wobei er beide als Monumente aus timuridischer Zeit bezeichnet. [37]

Wenige aber dafür korrekte Zeilen umfasst der Eintrag zu Balch in einem 1964 von dem Fotografen Derek Hill und dem Kunsthistoriker Oleg Grabar veröffentlichten Bildband über islamische Architekturdekoration. Grabar erwähnt den Schrein von Khwaja Akash aus timuridischer Zeit ( Khwaja Aksha Wali Ziyarat am nordöstlichen Stadtrand) [38] und den Schrein von Khwaja Abu Nasr Parsa, „kurz nach 1460–61 erbaut“, als die einzigen stehenden Gebäuderuinen aus der alten Stadt. [39]

Die bis zu den 1960er Jahren genaueste Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Schreins stammt von Galena A. Pugachenkova (1963) [40] Dennoch vermengen zwei Führer zur islamischen Kunst in den 1970er Jahren wiederum Namen, Funktion und Bauzeit der Gebäude. Ebenso verwechselt Alfred Renz (1977) den Namen Abu Nasrs mit dem seines bekannteren Vaters Khwaja Muhammad Parsa und gibt nochmals eine unrichtige Bauzeit wieder: [41]

„In der heute etwas tristen kleinen Stadt erinnert daran außer dem Iwanbogen einer Medrese die „Grüne Moschee“, das Grabmal des Kwaja Mohammed Abu Nasir Parsa vom Ende des 15. Jahrhunderts (1497?).“

Der tadschikische Historiker Akhror Mukhtarov bringt in einer russischen Veröffentlichung von 1980 erstmals die schriftlichen Quellen und die architektonischen Untersuchungen in einen engeren Zusammenhang und erklärt: Das Mausoleum wurde wenige Jahre nach dem Tod Abu Nasrs 1460/61 erbaut. Dies geschah Sultan Muhammad (in Madschma' al-ghara'ib, 1577) zufolge im Auftrag von Mir Farid Arghun im Jahr 1462/63. Dagegen gibt Muhammad Yusuf Munschi bin Khwaja Baqa in seinem Tazkirah-i Muqim Khani an, dass das Mausoleum im Auftrag des Scheibaniden ʿAbd al-Muʾmin erbaut wurde, der 1598 starb. Mukhtarov bezeichnet letztere Datierung in das Ende des 16. Jahrhunderts als falsch und vermutet, dass sich Frye bei seiner nämlichen Zeitstellung wohl auf ʿAbd al-Muʾmin verlassen hatte. [42]

Mukhtarovs Beitrag wurde außerhalb der Sowjetunion kaum rezipiert, er wurde auch nicht für den umfangreichen zweibändigen Katalog der timuridischen Architektur ( The Timurid Architecture of Iran and Turan ) verwendet, den Lisa Golombek und Donald Wilber 1988 veröffentlichten. [43] Die Autoren berufen sich auf den persischen Historiker Chwandamir (kurz vor 1497), der den Schrein ein takyah (Sufizentrum, Tekke) genannt habe und vermuten, dass der Kuppelbau ( gonbad ) nicht über dem Grab Abu Nasrs, sondern dahinter errichtet worden sei. Dem heiligen Abu Nasr ordnen sie stattdessen ein nicht gekennzeichnetes einfaches Grab am Eingang des Gebäudes zu und das Grabmal in einem unterirdischen Raum unter dem Kuppelbau einer anderen, unbekannten Person, möglicherweise dem Stifter. Aus dem Mausoleum wird somit ein religiöser Versammlungsraum. [44]

Als ein Grund für die unterschiedlichen Funktionszuschreibungen des Gebäudes nennt McChesney die von Reisenden und Forschern stets als gegenüber der hellenistischen Periode zweitrangig angesehene islamische Baukunst von Balch, weshalb letztere nur in geringem Umfang archäologisch untersucht wurde. Im frühen Mittelalter wurde die Stadt gerühmt – ab dem 10. Jahrhundert nannte man sie wegen ihres Alters umm al-bilād („Mutter der Städte“). [45] Nach den Verwüstungen durch die Oghusen im 12. Jahrhundert und die Mongolen im 13. Jahrhundert war von Balch ein nahezu verlassener Ort übriggeblieben, der erst unter den Timuriden Anfang des 15. Jahrhunderts wieder aufgebaut wurde. Auch diese Blütezeit verschwand, als im 18. Jahrhundert die generelle Bedeutung von Balch – nicht nur des Schreins – zugunsten des neuen städtischen Zentrums Masar-e Scharif verblasste. [46] Dies hatte eine wenig konsistente mündliche Überlieferung zur Folge, was sich in den Aufzeichnungen der Forscher widerspiegelt. So fand etwa Lisa Golombek 1966 außerhalb von Balch durch Befragungen eher zufällig die wohl älteste Moscheeruine Afghanistans aus abbasidischer Zeit [47] ( Noh Gonbad , Ende 8. oder Anfang 9. Jahrhundert [48] ).

Architektur

Schrein des Scheich Zayn ad-Din in Taybad (Nordostiran) von 1444/45. Anordnung von Gebetsraum, Nebenräumen und Iwanfassade ähneln dem Schrein von Khwaja Abu Nasr.

Zentraler Teil der in den 1460er Jahren in timuridischer Zeit begonnenen und 1596/97 unter usbekischer Herrschaft umgebauten Anlage ist der Kuppelbau (arabisch qubba , persisch gonbad ). Dieser besteht aus einem zweigeschossigen, ungleichmäßig oktogonalen Baukörper, über dessen Mitte sich ein hoher kreisrunder Tambour mit einer zweischaligen Rippenkuppel erhebt. Dem Haupteingang im Nordosten ist eine mächtige Portalwand ( pischtak ) mit einem zentralen spitzbogigen Iwan und flankierenden zweigeschossigen Nischen vorgestellt. Die beiden seitlichen, direkt hinter der Portalumrahmung hochgezogenen runden Minarette sind bis knapp über deren Oberkante erhalten. Als Bestattungsort Khwaja Abu Nasrs wird ein namenloses Grabmal außerhalb des Portals vermutet. Der Innenraum mit der Qibla -Wand im Südwesten ist quadratisch und besitzt Nischen in der Mitte jeder Wandseite. In der Krypta darunter befindet sich eine ebenfalls namenlose Grabstätte, die für die Familie des Stifters Mir Mazid angelegt worden sein könnte. Demnach diente der Raum als Mausoleum ( mazār ) und dem mihrāb (der Gebetsnische) zufolge gleichermaßen als Moschee ( masdschid ).

Herkunft und Stil

Der älteste erhaltene und bedeutendste Ausgangspunkt für die Entwicklung der iranisch-zentralasiatischen Grabarchitektur ist das Samaniden-Mausoleum in Buchara, das im 10. Jahrhundert (vermutlich vor 943) entstand. Aus der Grundform eines quadratischen Baukörpers mit einer aufgesetzten halbkugelförmigen Kuppel, die selbst auf sassanidische Feuertempel ( Tschahar Taq ) zurückgeht und trotz der geringen Abmessungen eine monumentale Wirkung entfaltet, entwickelten sich die mehrstöckigen, abgestuften Zentralbauten mit oktogonalem Grundplan [49] – während die parallele Form der Grabtürme mit Pyramidendach vom 1006 gebauten Gonbad-e Qabus in der iranischen Provinz Golestan ausging. [50] Eine ab dem 14. Jahrhundert angewandte Möglichkeit, die Kuppelbauten wie die Grabtürme in die Höhe zu strecken, bot der zwischen dem oberen Gebäudeabschluss und der Kuppel eingesetzte Tambour . [51] Beispiele für einen stark überlängten Tambour finden sich in Shohizinda in Samarqand. Diese Nekropole verweist zugleich darauf, dass sich im späteren 14. Jahrhundert der Schwerpunkt der iranischen Architektur und damit auch der Grabbauten in den Nordosten des Iranischen Hochlands und nach Chorasan verlagerte. Um diese Zeit entwickelte sich besonders bei Mausoleen ein weiteres charakteristisches Architekturmerkmal: die über den Tambour ausbauchende melonenförmige Kuppel. Dieses meist zweischalige Konstruktionsprinzip mit einer soliden inneren und einer hoch aufragenden, dünnwandigen äußeren Kuppel veranschaulichen das Gur-Emir-Mausoleum (1404) und die Bibi-Chanum-Moschee (1404) von Samarqand, das Mausoleum von Gauhar-Schad in Herat (1432) und nachfolgend der Schrein von Khwaja Abu Nasr. [52] Als hauptsächlicher Vorläufer dieser statisch vorteilhaften Konstruktion gilt der Grabturm Gonbad-e Qabus . [53] Die hohen Kuppeln verstärken die Zentralität der auf Monumentalität angelegten Gebäude und sollten in ihrer symbolischen Bedeutung, dem Streben Timurs nach Weltherrschaft folgend und in der blumigen Sprache der zeitgenössischen Chroniken, nach den Sternen greifen. [54]

Mosaik am Iwan der Madrasa Madar-i Khan in Buchara von 1567.

Zu beiden Seiten wird der zentrale Kuppelsaal durch jeweils eine Reihe von vier eingeschossigen überkuppelten Räumen erweitert. Diese und die dreiteilige Iwanfassade hat der Schrein unter anderem mit dem 1444/45 erbauten Mausoleum des Scheich Zayn ad-Din in Taybad (Provinz Razavi-Chorasan im Nordosten Irans) gemein. Bei beiden Gebäuden existieren keine Verbindungen vom zentralen Kuppelsaal in die seitlichen Räume. Bernard O'Kane (2000) erwähnt die Aussage des Historikers Chwandamir (kurz vor 1497), man könne von den Seitenräumen die Gespräche im Hauptraum belauschen und schließt daraus, dass ursprünglich offene Durchgänge bestanden haben müssen. Daraus folgt eine architektonische Bestätigung für den späteren Umbau des Gebäudes. [55] Manche Kunsthistoriker warfen den Uskeben vor, die Architektur der späten Timuriden uninspiriert und etwa in derselben Größenordnung kopiert zu haben. Diese Ähnlichkeit zeigt etwa der Vergleich der Madrasa-i Ghiyathiyya im Dorf Chargird (150 Kilometer südwestlich von Maschhad ), die laut Inschrift 1444 fertiggestellt wurde, [56] und der Madrasa Mīr-i ʿArab in Buchara von 1535/36. So konnte der Schrein von Khwaja Abu Nasr lange Zeit für ein timuridisches Gebäude aus der Mitte des 15. Jahrhunderts gehalten werden. [57]

Abgesehen von stilistischen Merkmalen bei der Ornamentierung spricht auch die Größe des Kuppelbaus für die spätere Datierung unter ʿAbd al-Muʾmin, der über mehr finanzielle Mittel verfügt haben dürfte als der timuridische General Mīr Mazid. Eine vergleichbar eingeschränkte Farbauswahl (Blau, Blaugrün, Schwarz und Weiß) und Gestaltung der Mosaikfliesen bieten neben anderen die Madrasa Madar-i Khan in Buchara aus dem Jahr 1567 und das Versammlungszentrum ( chāneqāh ) der Nekropole Chor Bakr bei Buchara, das 1562/63 datiert ist. Ferner verweisen die Fliesenornamente und Stilmerkmale des Mihrab in das 16. Jahrhundert. Das Nischenfeld über dem Mihrabbogen ist mit unregelmäßig verteilten geometrischen Figuren wie in Chor Bakr bemalt. [58]

Gonbad-e Jabalieh bei Kerman aus buyidischer Zeit (945–1055).

Eine Reihe von 16 Spitzbogenfenstern umgibt den Tambour im unteren Bereich. Die Wandflächen dazwischen sind mit gitterförmigen und anderen geometrischen Fliesenornamenten ausgefüllt. Darüber bedecken zwei breite Bänder mit Kufi -Inschriften die Wandfläche bis zum Kuppelansatz, zu welchem ein Fries mit Miniatur- Muqarnas überleitet. Das Portal wird von Wandsäulen eingerahmt, die auf zwiebelförmigen Basen ruhen und durch von Mosaikfliesen verkleidete spiralige Wülste ( Seilstäbe ) einen prunkvollen Abschluss bilden. Der obere Teil der Portalwand ist eingestürzt. Die Rückwand des Portals enthält über der Tür ein großes quadratisches Feld, das mit Quadratkufi gefüllt ist. [59]

Ungewöhnlich sind die anderen Außenwände neben der Portalfassade. Die Wände der Hauptachsen besitzen stockwerkshohe Spitzbogennischen mit geraden Rückwänden. Von den doppelt übereinander angeordneten Nischen seitlich des Portals führen Treppen elf Meter hinauf auf das Flachdach. Aus den fehlenden oberen Wandabschlüssen folgert Bernard O'Kane (2000), dass wesentliche Teile des Gebäudes nie vollendet wurden. Vermutlich sah der ursprüngliche Bauplan Iwane an allen vier Hauptseiten des Oktogons und doppelte Nischen in den schmalen Wänden dazwischen vor. Als Vorläufer eines oktogonalen Grundplans mit zweigeschossigen Nischen in den kleineren Außenfassaden kommen neben anderen Mausoleen beispielsweise der Gonbad-e Jabalieh bei Kerman aus der Zeit der Buyiden (945–1055) in Frage, der auf einen sassanidischen Feuertempel zurückgehen soll, oder das Öldscheitü-Mausoleum in Soltaniye (1312). Die Symmetrie der rekonstruierten Anlage führt zu Vergleichen mit mogulindischen Mausoleen wie dem Humayun-Mausoleum in Delhi (um 1560) und dem Taj Mahal (1648). [60]

Restaurierungen und Veränderungen im 20. Jahrhundert

Südseite des Schreins während der Restaurierung durch das Archaeological Survey of India , 1976

Größere Zerstörungen wurden Ende des 19. Jahrhunderts vermutlich durch ein Erdbeben bewirkt. Der Erhaltungszustand des Mausoleums im Verlauf des 20. Jahrhunderts lässt sich vor allem anhand der zeitgenössischen Fotografien erkennen. Von einem Mitglied der Afghan Boundary Commission sind die ältesten bekannten Fotografien erhalten. Auf einem der beiden Fotos vom Juli 1886 ist die Portalfassade zu sehen, die noch über drei Meter über den Bogenscheitel hinausragt. Da die Mauer mit einer annähernd geraden Kante abschließ, könnte diese Aufnahme die originale Fassadenhöhe von 1598 zeigen. Praktisch unverändert ist der Zustand der Fassade auf 1916 aufgenommenen Fotos der Niedermayer-Hentig-Expedition. Ein Unterschied ist die in gutem Zustand befindliche Umfassungsmauer mit mehreren Torbögen, bei der in der Aufnahme von 1886 die Krone des erkennbaren Mauersegments fehlte. Die Mauer umschloss den Friedhof mit einfachen Grabstätten ( hazira ) rund um den Schrein. Aufnahmen der französischen archäologischen Delegation (DAFA) von 1925 zeigen beträchtliche Ausbrüche von gebrannten Ziegeln an der Portaloberkante und aus der Fassade sowie weitere Abplatzungen von Fliesen. Auch ist gegenüber 1916 an anderen Stellen Wandputz abgebröckelt. Die durch vertikale Felder strukturierte Friedhofsmauer ist auf den Abbildungen von 1925 nahezu vollständig verschwunden und einer neuen schlichten Ziegelmauer gewichen. [61]

Auf einem Foto der DAFA, das den Schrein von Südwesten zeigt, ist die Kuppel stark beschädigt und bis zur Hälfte eingestürzt, während das Portal im Nordosten auf den Fotografien von 1886 bis 1934 in seiner Grundstruktur unverändert erscheint. Robert Byron schrieb 1935, dass über eine Restaurierung nachgedacht werde. Eine Aufnahme, die Richard Nelson Frye im August 1943 vom Portal machte, zeigt jedoch, dass die Anlage in der Zwischenzeit nicht restauriert, sondern deutlich umgestaltet und „modernisiert“ wurde. Ein Zweck der Umgestaltung war offensichtlich die schrittweise Transformation des Mausoleums mit seiner religiösen Ausstrahlung zu einem nationalen Kulturobjekt. Um das Gebäude freizustellen und imposanter zu präsentieren, wurde die Umfassungsmauer des Friedhofs komplett entfernt und das Gelände eingeebnet. Diesem Bestreben folgte auch die Neugestaltung der Umgebung zu einem Park mit Rabatten und Wegen, wie auf Fotos aus den 1940er Jahren zu sehen ist. Zugleich wurde der (Ende 1934 noch vorhandene) [62] Friedhof entfernt, was ohne größeren Widerstand wegen der in den 1930er Jahren geringen Einwohnerzahl möglich war. [63]

Nach der Mitte des 20. Jahrhunderts folgte eine neue Phase der Umgestaltung. Zwei Fotos vom Ende der 1950er Jahre zeigen die an der Südseite mit dem Schrein verbundenen niedrigen Kuppelbauten, die früher als Madrasa fungiert haben könnten. Die Aufnahmen wurden 1958 und 1959 veröffentlicht. Auf einer 1961 veröffentlichten Fotografie fehlt der gesamte Südflügel. Wenige Jahre später ist eine parkähnlich angelegte Fläche an dessen Stelle zu sehen, nur der grob abgeschlagene Maueransatz am Hauptgebäude erinnert noch an den abgerissenen Anbau.

Eine Gruppe des Archaeological Survey of India stellte 1975 beträchtliche, die Statik gefährdende Risse an der äußeren Kuppelschale fest. Ihr Leiter R. Sengupta veröffentlichte zahlreiche Fotos, die den Gebäudezustand vor und nach der unmittelbar notwendigen Sanierung zeigen. Eine der Ursachen für die Schäden könnte ein Erdbeben vom Juni 1956 gewesen sein, dessen Epizentrum 150 Kilometer entfernt lag. Zu den von Handwerkern des Archaeological Survey durchgeführten Sicherungsmaßnahmen gehörten drei Bögen aus Ziegeln, die unter der äußeren Schale eingesetzt wurden. Außerdem füllten sie die teils großen Löcher im Mauerwerk der Portalfassade mit Mörtel auf. [64]

Ab 2002 wurden mit einem Fonds der Aga-Khan-Stiftung die im Norden und Süden an das Kulturdenkmal angrenzenden flachen Kuppelbauten in einer modernisierten Form neu errichtet. Die Anlage bildet heute die größte Moschee der Stadt. [65] Weitere internationale Fördergelder flossen seitdem in die Ausgestaltung des 3,5 Hektar großen Parks mit Fußwegen, Baumpflanzungen und elektrischer Beleuchtung. Das Gebäude liegt am Rand des Parks, der sich von der Portalseite nach Nordosten erstreckt und einen Kreis bildet, von dessen Zentrum, einem modernen Brunnen aus Beton, radiale Hauptwege verlaufen. [66] Am gegenüberliegenden Rand des Parks steht die Ruine der Madrasa Subhan Quli mit einem erhaltenen Iwanbogen. Ferner befindet sich im Park in einem neu gebauten Mausoleum das Grabmal der berühmten Rabia Balchi (Rābi'a bint Ka'b al-Quzdārī, † 940), [67] die als erste afghanische Dichterin gilt. Die Parkgestaltung führt die in den 1950er Jahren erstellten Pläne für eine radiale Stadtanlage fort, bei welcher nun der Park das geometrische Zentrum bildet.

Literatur

Weblinks

Commons : Schrein von Khwaja Abu Nasr Parsa – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Die glasierten Fliesen an den Außenwänden am Mausoleum sind überwiegend türkisfarben , „türkisch-grün“. Wände islamisch-orientalischer Sakralbauten mit glasierten Fliesen ( persisch كاشى kāschī , DMG kāšī , wörtl. „aus [der Stadt] Kaschan “, dem mittelalterlichen Zentrum der Fliesenherstellung) haben häufig türkisfarbene, blaue, schwarze und weiße Muster, weshalb mehrere Moscheen so genannt werden.
 2. Robert D. McChesney, 2002, S. 92
 3. Robert D. McChesney, 2001, S. 95
 4. Robert D. McChesney, 2001, S. 97f
 5. Robert D. McChesney, 2001, S. 99–101
 6. Vincent Fourniau: Balḵ. iii. From the Mongols to Modern Times. In: Encyclopædia Iranica , 15. Dezember 1988
 7. Robert D. McChesney, 2001, S. 102f
 8. Geschrieben als Abdschad , das 959 AH bedeutet und 1552 n. Chr. entspricht
 9. Robert D. McChesney, 2001, S. 104f
 10. Yuri Bregel: Ḥāfiẓ Tani sh . In: Encyclopaedia of Islam . New Edition, Band 12 (Ergänzungsband), 2004, S. 340
 11. Robert D. McChesney, 2001, S. 106
 12. Robert D. McChesney, 2001, S. 107f
 13. Vgl. Kazuo Morimoto (Hrsg.):Sayyids and Sharifs in Muslim Societies. The living links to the Prophet. ( New horizons in Islamic studies, second series ) Routledge, London/New York 2012, S. 217
 14. Robert D. McChesney, 2001, S. 112f
 15. Rodney S. Young: The South Wall of Balkh-Bactra. In: American Journal of Archaeology, Band 59, Nr. 4, Oktober 1955, S. 267–276, hier S. 267
 16. Robert D. McChesney, 2001, S. 109f
 17. Mehrdad Fallahzadeh, Forogh Hashabeiky: Muḥīṭ al-Tavārīkh (The Sea of Chronicles). By Muḥammad Amīn b. Mīrzā Muḥammad Zamān Bukhārī (Ṣūfīyānī). (= Studies in Persian Cultural History, Band 4) Brill, Leiden 2014, S. 59
 18. Madrasah-i Sayyid Subhan Quli Khan. Balkh, Afghanistan. ArchNet
 19. Balkh: Sayyid Saubhan Quli Khan Madrasa. Cultural Property Training Resource, Colorado State University
 20. Robert D. McChesney, 2001, S. 111f
 21. 1840 bei Robert D. McChesney, 2002, S. 80
 22. Christine Noelle: State and Tribe in Nineteenth-Century Afghanistan: The Reign of Amir Dost Muhammad Khan (1826–1863) . Routledge, London 1997, S. 79
 23. Jonathan Lee: The “Ancient Supremacy”. Bukhara, Afghanistan and the Battle for Balkh, 1731–1901 . (= Islamic History and Civilization , Band 15) Brill, Leiden 1999, S. 119
 24. Robert D. McChesney, 2002, S. 80
 25. William Moorcroft, George Trebeck: Travels in the Himalayan provinces of Hindustan and the Panjab; in Ladakh and Kashmir; in Peshawar, Kabul, Kunduz, and Bokhara; from 1819 to 1825. Zwei Bände. John Murray, London 1841 (bei Internet Archive ), Vorwort in Band 1, S. XLVII f.
 26. William Moorcroft, George Trebeck: Travels in the Himalayan Provinces..., Band 2, 1841, S. 494
 27. Robert D. McChesney, 2002, S. 80–82
 28. Oskar von Niedermayer , Ernst Diez : Afganistan. Karl W. Hiersemann, Leipzig 1924. Niedermayer und Diez reisten 1912 bis 1914 zusammen durch Iran und Afghanistan ( Jens Kröger : Diez, Ernst. In: Encyclopædia Iranica , 28. November 2011), Diez selbst gelangte aber nie nach Balch (Robert D. McChesney, 2002, Fußnote 22 auf S. 106)
 29. Robert D. McChesney, 2002, S. 84, 94
 30. Robert Byron, 1935, S. 13
 31. Ludwig W. Adamec: Historical Dictionary of Afghanistan . Dritte Auflage. The Scarecrow Press, Lanham (Maryland) 2003, sv „Afghan Yearbook“, S. 19
 32. Robert D. McChesney, 2002, S. 84–86
 33. Robert Byron: The Road to Oxiana. Macmillan & Co., London 1937, S. 297 (bei Internet Archive )
 34. Robert D. McChesney, 2002, S. 88f
 35. Richard Nelson Frye : Observations on Architecture in Afghanistan. In: Gazette des Beaux-Arts, März 1946
 36. Donald N. Wilber: Afghanistan – its people – its society – its culture. Hraf Press, New Haven 1962, S. 104
 37. Rodney S. Young: The South Wall of Balkh-Bactra. In: American Journal of Archaeology, Band 59, Nr. 4, Oktober 1955, S. 267–276, hier S. 268
 38. Khwajah Aksha Wali Ziyarat . ArchNet
 39. Derek Hill, Oleg Grabar : Islamic Architecture and its Decoration AD 800–1500 . Faber and Faber, London 1965, S. 57 (bei Internet Archive )
 40. 1963 auf Russisch, zusammengefasst in: Galena A. Pougatchenkova: À l'étude des monuments timourides d'Afghanistan. In: Afghanistan, 23/3, 1970, S. 33f
 41. Alfred Renz : Geschichte und Stätten des Islam von Spanien bis Indien. Prestel, München 1977, S. 474
 42. Akhror Mukhtarov: Pozdnesrednevekovyĭ Balkh ( Materialy k istoriciheskoĭ topografii goroda v XVI-XIII vv. ), Dushanbe, 1980. Englische Übersetzung von Robert D. McChesney: Balkh in the late Middle Ages. (= Papers on Inner Asia, Nr. 24) Indiana University, Research Institute for Inner Asian Studies, 1993, S. 44f; nach Robert D. McChesney, 2002, S. 91
 43. Lisa Golombek, Donald Wilber: The Timurid Architecture of Iran and Turan . Princeton University Press, Princeton 1988
 44. Lisa Golombek, Donald Wilber, Band 1,1988, S. 295f, zitiert in Robert D. McChesney, 2002, S. 91
 45. Ludwig W. Adamec: Historical Dictionary of Afghanistan. Dritte Auflage. The Scarecrow Press, Lanham (Maryland) 2003, sv „Balkh“, S. 54
 46. V. Fourniau: Balk. Iii. From the Mongols to Modern Times. In: Encyclopædia Iranica , 15. Dezember 1988
 47. Lisa Golombek: Abbasid Mosque at Balkh . In: Oriental Art , Band 15, Nr. 3, 1969, S. 173–189
 48. Noh Gunbad Mosque, Balkh: Historical Background. Aga Khan Trust for Culture
 49. Robert Hillenbrand: Islamic Architecture. Form, function and meaning. Edinburgh University Press, Edinburgh 1994, S. 289f
 50. Robert Hillenbrand: The flanged tomb tower at Bastam . In: C. Adle (Hrsg.): Art et société dans le monde iranien. Paris, 1982, S. 237–260, hier S. 237
 51. Hamilton Alexander Rosskeen Gibb : Kubba. In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Band 5, Brill, Leiden 1980, S. 294
 52. Robert Hillenbrand, 1994, S. 297
 53. Maryam Ashkan, Yahaya Ahmad: Discontinuous Double-shell Domes through Islamic eras in the Middle East and Central Asia: History, Morphology, Typologies, Geometry, and Construction. In: Nexus Network Journal , Band 12, 2010, S. 287–319, hier S. 290
 54. Lisa Golombek: Discourses of an Imaginary Arts Council in Fifteenth-Century Iran. In: Lisa Golombek, Maria Subtelny (Hrsg.): Timurid Art and Culture. Iran and Central Asia in the Fifteenth Century. (= Studies in Islamic Art and Architecture. Supplements to Muqarnas, Band 6) EL Brill, Leiden, 1992, S. 1–17, hier S. 3
 55. Bernard O'Kane, 2000, S. 132
 56. Vgl. Bernard O'Kane: The Madrasa Al-Ghiyās̱īyya at Khargird In: Iran , Band 14, 1976, S. 79–92
 57. Bernard O'Kane: Timurid Architecture in Khurasan. (Dissertation) University of Edinburgh, 1982, S. 222
 58. Bernard O'Kane, 2000, S. 136, 138f
 59. Khwaja Abu Nasr Parsa Shrine, Balkh, Afghanistan. kufic.info
 60. Bernard O'Kane, 2000, S. 143
 61. Robert D. McChesney, 2002, S. 93–97
 62. Kurt Ziemke , von 1933–1937 deutscher Botschafter in Afghanistan über seinen Besuch in Balch im Oktober 1934: „Vielleicht war der Bau ursprünglich ein Grabmal, jetzt wird er als Moschee benutzt. Vor dem Eiwan liegt ein Friedhof mit verfallenden Gräbern, umwuchert von Grün.“ In: Kurt Ziemke: Als deutscher Gesandter in Afghanistan. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1939, S. 231
 63. Robert D. McChesney, 2002, S. 99f
 64. Robert D. McChesney, 2002, S. 102f
 65. Philip Jodidio (Hrsg.), 2017, S. 268–274
 66. Khwaja Parsa: Public Park, Access & Services . Aga Khan Trust for Culture
 67. Ludwig W. Adamec: Historical Dictionary of Afghanistan . Dritte Auflage. The Scarecrow Press, Lanham (Maryland) 2003, sv „Balkhi, Rabi'a“, S. 55

Koordinaten: 36° 45′ 29,6″ N , 66° 53′ 48,1″ O