Svensk sprog

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Svensk (svensk)

Talt ind

Sverige Sverige Sverige ,
Finland Finland Finland
højttaler 10,5 mio
Sproglig
klassifikation
Officiel status
Officielt sprog på Sverige Sverige Sverige
Åland Åland Åland
Finland Finland Finland (udover finsk)
europæiske Union europæiske Union europæiske Union
Nordsymbol.svg Nordisk Råd ( arbejdssprog ) [1]
Sprogkoder
ISO 639-1

sv

ISO 639-2

swe

ISO 639-3

swe

Spredning af det svenske sprog

Svensk (eget navn: Lydfil / lydprøve svenska ? / i ) tilhører den østnordiske gren af de germanske sprog . Det betyder, at svensk også er en del af den indoeuropæiske sprogfamilie. Svensk er nært beslægtet med dansk og norsk ( bokmål , nynorsk ). Ligesom de andre nordiske sprog stammer det fra oldnordisk , som var tyskernes sprog i Skandinavien.

Oprindelse og slægtskab

Svensk er et indoeuropæisk sprog, der tilhører den nordgermanske gren af ​​de germanske sprog. Sammen med dansk tilhører den den østnordiske sproggruppe, der adskiller sig fra de vestnordiske sprog ( færøsk , islandsk og nynorsk ( nynorsk )) ved brug af monophthongs i stedet for diftonger . En mere moderne struktur opdeler de skandinaviske sprog i en fastlandskandinavisk gruppe (svensk, dansk, norsk (bokmål og nynorsk)) og en ø -skandinavisk variant med færøsk og islandsk. Denne sondring afspejler det faktum, at islandsk og færøsk har et meget anderledes lyd- og formsystem og også adskiller sig væsentligt fra fastlandsskandinavisk hvad angår ordforråd. Førstnævnte skyldes til dels den geografiske isolation af Island og Færøerne, sidstnævnte i den meget stærkere indflydelse på svensk, dansk og norsk gennem lavtysk i Hansaforbundet . [2] [3]

Ifølge deres sproglige kriterier kan fastlandsskandinaviske sprog sprogligt forstås som "dialekter" af det samme sprog. Som et resultat af de mangeårige politiske rivaliseringer mellem kongeriget Danmark-Norge og Sverige, der førte til en række krige i 1500- og 1600-tallet samt nationalisme og dets romantiske idealer i det 19. og 20. århundrede, tre nationale sprog er blevet gensidigt udelukkende deres ortografi, deres ordforråd, deres grammatik og sidst men ikke mindst eksternt ændret af nationale sproginstitutioner ( Swedish Academy ). [4] Dansk, norsk (med sine to varianter bokmål og nynorsk) og svensk kan fra et sprogligt perspektiv beskrives som et dialektkontinuum , altså som nært beslægtede dialekter af "Common Scandinavian". Mange dialekter af de nationale sprog kan have en mellemform af de forskellige sprogvarianter. Dialekterne i Dalarna og Jämtland ligner dem på den norske side af grænsen. Visse grammatiske fænomener i en dialekt kan tilhøre standardsproget på et andet nationalsprog. [5]

Svensk dansk Norsk
(Bokmål)
Norsk
(Nynorsk)
Færøsk Islandsk tysk
jage nogen nogen for eksempel for eksempel for eksempel jeg
öga (t) ø pr (t) øye (t) auga eyga (ð) auga (ð) (øjet
ben (et) ben (et) ben (et) ben (et) ben (ið) ben (ið) (benet) / (knoglen)
Titelside til den første svenske oversættelse af Bibelen fra 1541

Diftongiseringerne på færøsk, islandsk og også nynorsk (nynorsk) kan tydeligt ses, hvilket er baseret på islandsk.

I middelalderen var svensk, ligesom det danske og norske sprog, underlagt formative påvirkninger fra middelalttysk i Hansestanden. I moderne tid blev højtysk indflydelse tilføjet, dels gennem handel med de tysktalende lande og de baltiske stater , dels gennem trediveårskrigen og soldaterne, der vendte tilbage fra den, hvilket især fremgår af de mange lånord i militærjargon . Men det tyske sprogs dominans i nogle videnskaber formede også det svenske ordforråd . Omvendt under det langvarige svenske styre over Vestpommern efterlod det svenske sprog visse påvirkninger på den nedertyske dialekt der, for eksempel Lingon for lingonberry og Brüllup til bryllupsfesten.

Det moderne svenske sprogs historie begynder med udbredelsen af ​​trykning og reformationen. Efter at Sverige genvandt sin uafhængighed fra Danmark under Gustav I. Wasa , introducerede denne hersker den lutherske reformation i landet. I 1541 var Gustav Wasa Bible den første komplette oversættelse af Bibelen til svensk, skrevet af Laurentius Andreae og Olaus og Laurentius Petri .

Generel

Svensk tales af omkring 8,5 millioner mennesker som deres modersmål , hvoraf omkring otte millioner bor i Sverige og knap 290.000 som et finsk-svensk mindretal (5,5% af befolkningen) i Finland. Historisk set var Finland en del af det svenske imperium fra den tidlige middelalder til 1809 ( Fredrikshamn -traktaten ), og svensk var sproget for den dannede overklasse der indtil 1800 -tallet, da det brød ud i løbet af den politiske strid mellem Fennomans og Svekomanen etablerede finsk og skubbede vigtigheden af ​​svensk tilbage. I nogen tid har der også været et fald i andelen af finlandssvenskere i Finlands befolkning.

I Finland er der i dag nogle overvejende svensktalende samfund i regionerne Nyland (Nyland), Itä-Nyland (Öster-Nyland), Kymenlaakso (Kymmenedalen) og Varsinais-Suomi (Egentliga Finland) samt i Österbotten . De svensktalende skolebørn i de tosprogede samfund undervises på deres modersmål. For finsktalende børn er svensk et obligatorisk fag som andet modersmål (tre år i folkeskolen, yderligere tre år i gymnasiet [6] ) og var et obligatorisk emne i Abitur-eksamen indtil 2004. I Åbo (Åbo) er det eneste rene svensktalende universitet i Finland, Åbo Akademi . Den autonome Ålands skærgård er den eneste officielt ensprogede region i ellers tosproget Finland: her tales kun svensk, og finsk er kun et valgfrit emne i skolerne (engelsk er et obligatorisk fag). Det ålandiske, der tales her, er tættere på Upplands dialekter end på de svenske dialekter på fastlands -Finland.

Af den tidligere svensktalende etniske gruppe i Estland , de estiske svenskere eller kystsvenskere (omkring 8.800 mennesker i begyndelsen af ​​1940'erne) er næsten kun ældre blevet tilbage siden deres masseudvandring til Sverige under Anden Verdenskrig. For nylig er nogle estiske svenskere imidlertid vendt tilbage, og i dag undervises der i svensk på skoler i de tidligere svensktalende dele af landet.

Svenskere kan relativt let tale med nordmænd ; Så der er en blandet sprog med Svorsk , som er sammensat af det svenske og norske dagligdags sprog . Samtale med danskere er også mulig, hvis de forsøger at tale klart, selvom der er regionale forskelle. Svenskerne i syd, især i Skåne , forstår danskerne relativt godt på grund af det tætte forhold mellem deres dialekt og dansk . I modsætning hertil har beboere i det vestlige Sverige (f.eks. I Värmland eller Dalarna ) store problemer med dansk, men næppe nogen vanskeligheder med norsk .

Juridisk situation

Svensk er det officielle sprog i Sverige og sammen med finsk i Finland . I Sverige er det svenske sprogs officielle status blevet etableret siden 1. juli 2009 ved en sproglov [7], der forpligter alle offentlige instanser til at bruge og udvikle det svenske sprog. Myndighedernes sprog skal være pænt, enkelt og forståeligt. Udover svensk er finsk , jiddisch , meänkieli , romani og samisk anerkendt som minoritetssprog. I Finland fastsætter en sproglov, at svensk er et officielt sprog på lige fod med finsk på nationalt plan, og at det er officielt sprog alene eller sammen med finsk på lokalt niveau i kommuner med en bestemt svensktalende befolkning.

Sprogrådet (Språkrådet), en statslig institution i Institute for Language and Ethnicity (Institutet för språk och folkminnen), [8] og private organisationer som Språkförsvaret arbejder på at opretholde den svenske sprog- og sprogpolitik.

Sproglig geografi i dag

Svensk var modersmål for omkring 10,5 millioner mennesker i 2013. 9,5 millioner af dem bor i Kongeriget Sverige , omkring 300.000 i Republikken Finland ; resten er spredt over lande rundt om i verden. Finland svensk , en østsvensk dialekt, tales primært i kystområderne og på offshore -øgruppen i Österbotten, Åboland og Nyland (herunder hovedstadsregionen) samt på Ålandsøerne. Mange finnere har også forskellige færdighedsniveauer i svensk, da det er det første fremmedsprog, der undervises på skoler i de finsktalende dele af landet. Svensk er det eneste administrationssprog på Ålandsøerne, som er ensartet svensk. Nogle ensprogede finske samfund har også et betydeligt svensktalende mindretal; disse er kendt som de svenske sprogøer (svenska språköar). I 1610 var den svensktalende del af den finske befolkning 17,5 procent. Siden da er andelen af ​​den svensktalende befolkning støt faldet. Især efter Anden Verdenskrig emigrerede mange til Sverige og USA . Mellem 1945 og 1976 emigrerede 400.000 mennesker fra Finland til Sverige, omkring 200.000 blev der permanent, hvoraf en tredjedel kom fra de svensktalende områder i Finland. I dag taler omkring 5,4 procent af den finske befolkning svensk som deres førstesprog.

Der er også svensktalende minoriteter i de andre nordiske lande, anslået 30.000 i Norge og 11.000 i Danmark (2010). På grund af lighederne mellem kultur og sprog i de nordiske lande bliver disse immigranter ofte assimileret og integreret meget hurtigt og føles ikke som en separat etnisk gruppe, med undtagelse af finnerne. Endvidere skal det lille svensktalende mindretal i Estland nævnes, som har eksisteret langs nordvestkysten og på øerne ( Aiboland ) siden 1200-tallet. I USA er der cirka 67.000 mennesker, der siger, at de taler svensk, ifølge en folketælling fra 2004. Det er dog stadig uklart, hvor gode sprogkundskaber er. De fleste af disse mennesker bor i Minnesota . I 2001 rapporterede 17.000 mennesker i Canada , at de talte svensk. Ifølge det svenske centralstatistikbureau bor 230.000 svenskere permanent i udlandet. Tyskland og Storbritannien var de lande med flest svenskere i 2010 (ca. 30.000 hver); Dette blev efterfulgt af Spanien (17.000), Frankrig (15.000), Australien og Schweiz (6.000 hver) samt Belgien (5.000) og Italien (3.000). [9]

Sproglig geografi historisk

Der plejede at være omfattende svensktalende områder i Estland, hovedsageligt langs den nordvestlige kyst og på øerne Dagö , Ösel og Ormsö . Det svensktalende mindretal var repræsenteret i parlamentet og havde ret til at bruge deres sprog i offentlige debatter. I midten af ​​1600 -tallet udgjorde de estiske svenskere 10.000, cirka 2 til 3 procent af den estiske befolkning. [10] Efter de territoriale tab i de baltiske stater til Rusland i 1700 -tallet blev 1.000 estiske svenskere genbosat fra Dagö til Ukraine. De grundlagde byen Gammalsvenskby nord for Krim -halvøen. Der er stadig et par efterkommere der, der stadig har svensk som modersmål og fastholder svenske traditioner. Det må forventes, at denne meget ældgamle østsvenske dialekt vil dø ud inden for den næste generation. Indtil mellemkrigstiden blev Estlands svensktalende mindretal behandlet godt; men med fremkomsten af ​​nationalisme i Estland i løbet af 1930'erne blev folk tvunget til at ændre deres navne, opfinde nye eller få dem til at lyde mere estisk. Svenske stednavne er blevet erstattet af estisk. Kommuner, hvor svensktalende var i flertal, og som havde svensk som administrationssprog, stagnerede økonomisk. Efter Anden Verdenskrig, da Estland blev en del af Sovjetunionen, flygtede omkring 80 procent af de estiske svenskere til Sverige. Kun omkring 1500 blev tilbage i Sovjet-besatte Estland, hvor de ikke længere kunne leve deres kultur og sprog, da de blev mistænkt for at samarbejde med det vestlige Sverige. Mange skjulte derfor deres svenske identitet og skiftede til det estiske sprog for at undgå forfølgelse og faglige forbud. Derfor er der i dag kun få ældre, der kan tale den estisk-svenske dialekt.

I Amerika var der lejlighedsvis svensktalende grupper. I det 17. århundrede i Delaware / New Sweden (Nya Sverige), i det 19. århundrede for eksempel i Bishop Hill, Chicago , Illinois og Minnesota. Disse grupper har imidlertid stort set assimileret sig og taler nu engelsk som deres modersmål. I Argentina , især omkring Oberá , som blev grundlagt af immigranter, er der et par hundrede svensktalende. Op til 1960'erne var der endda svenskundervisning. I dag tilbydes disse klasser kun i familier af svensk herkomst. [11] I slutningen af ​​1800-tallet siges der også at have været en svensktalende koloni i Namibia ; men også her har folk assimileret sig til de omkringliggende sproggrupper.

alfabet

Det svenske alfabet består af 29 bogstaver: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Åå, Ää, Öö. W forekommer i lånord og blev først betragtet som et særskilt bogstav i 2006, men som en stavemådevariant af V. Å , Ä , Ö regnes som separate bogstaver og ikke som varianter af A og O, som på tysk. ordbøger er derfor indrettet i overensstemmelse hermed. Det er z også. B. garn og gerne ikke direkte bag hinanden , men flere sider langt fra hinanden. Der er ingen Ü på svensk; Tyske og andre udenlandske navne, der indeholder denne umlaut, er f.eks. Klassificeret under Y i telefonbøger.

Fonologi

Svensk er kendetegnet ved sit særprægede vokalsystem. Vokalernes længde og korthed er signifikant. I en betonet stavelse er enten vokalen eller konsonanten efter vokalen lang, forbindelsen mellem en kort vokal og en kort konsonant er kun kendt på svensk i ustressede stavelser. Med vokalerne [⁠ ə ⁠], [ ʉː ] og [⁠ɵ ⁠] ejer de svenske tre mellemvokaler .

Vokaler

Vokalfonemer på standard svensk

Svensk har et tretrins vokalsystem med ni vokalfonemer. Høj vokal fonemer er: [⁠ i ⁠] [⁠ y ⁠], [ ʉː ], [⁠ u ⁠], mellemstemte vokalfonemer er: [⁠ e ⁠] [⁠ ø ⁠] [⁠o ⁠] og dybe vokalfonemer er: [⁠ .epsilon. ⁠] [⁠ a ⁠]. I modsætning til det tyske standardsprog har svensk to ü-fonemer: [⁠ y ⁠] og [ ʉː ]. Bortset fra det ekstra ü-fonem [ ʉː ], svensk vokalisme ligner standardtysk.

Konsonanter

Bilabial Labiodental Tandlæge Alveolær Palatal Velar Glottal
Plosiver s. s b t d k G
Tilnærmede v l r j H
Frikativer f s ɕ ɧ
Levende
Næse m n ŋ

udtale

Generelle udtale regler

Disse udtale regler er af generel karakter, der er altid individuelle undtagelser. Vokaler udtales længe før en enkelt konsonant og kort før to konsonanter. Lydværdien adskiller sig fra tysk for følgende bogstaver:

En bog-
stang
Støjende-
værdi
beskrivelse eksempel
-en [⁠ a ⁠] kort a som i kulde Lydfil / lydprøve mat ? / i [ matː ] mat, kedelig
[ ɑː ] langt mørkt a Lydfil / lydprøve måtten ? / i [ mɑːt ] mad
e [⁠ ɛ ⁠] kort e som i sengen Lydfil / lydprøve lyst ? / i [ hɛlː ] Hil
[ ] lang e som i blomsterbed Lydfil / lydprøve hel ? / i [ heːl ] ganske
[⁠ æ ⁠] før r som en åben ä-lyd Lydfil / lydprøve Herre ? / i [ hærː ] Herre
G [⁠ j ⁠] før e, i, y, ä og ö og efter l og r som tysk j gæst [ jɛst ] gæst , älg [ ɛlj ] Elg
[⁠ g ⁠] ellers som tysk g Lydfil / lydprøve gud ? / i [ guːd ] godt
k [⁠ ɕ ⁠] før e, i, y, ä og ö ligner tysk ch i ich kyrka [ ˈɕʏrˌka ] Kirke
[⁠ k ⁠] ellers som tysk k Lydfil / lydprøve kon ? / i [ kuːn ] kegle
O [⁠ ɔ ⁠] kort mest som o i åbent Lydfil / lydprøve mindreårig ? / i [ mɔlː ] mindre
[⁠ ʊ ⁠] dels som dig i og Lydfil / lydprøve bott ? / i [ bʊt ] plejede at
[ ] længe mest som dig i afføring Lydfil / lydprøve fot ? / i [ fødder ] fødder
[ ] dels som o i ovnen søn [ ] søn
r [⁠ r ⁠] Spids af tunge-r ("rullet r") Lydfil / lydprøve rov ? / i [ ruːv ] røveri
s [⁠ s ⁠] altid lige så stemmeløse som i had Lydfil / lydprøve sot ? / i [ suːt ] sod
u [⁠ɵ ⁠] mellem tysk o og ö Lydfil / lydprøve fuld ? / i [fɵlː] fuld
[ ʉː ] mellem tysk u og ü Lydfil / lydprøve ful ? / i [ fʉːl ] grim
v [⁠ v ⁠] ligesom tysk m Lydfil / lydprøve våt ? / i [ voːt ] våd
y [⁠ ʏ ⁠] ligner tysk ü i hytte Lydfil / lydprøve stavelse ? / i [ sʏlː ] tærskel
[ ] mellem tysk i og ü Lydfil / lydprøve syl ? / i [ syːl ] syl
en [⁠ ɔ ⁠] som o i åbent Lydfil / lydprøve længe ? / i [ lɔŋː ] lang
[ ] som o i ovnen Lydfil / lydprøve mål ? / i [ moːl ] mål, mål
EN [⁠ ɛ ⁠] kort e som i sengen Lydfil / lydprøve helvede ? / i [ hɛlː ] hærde af sten
[ ɛː ] lang åben e som i gabe Lydfil / lydprøve häl ? / i [ hɛːl ] hæl
[⁠ æ ⁠] før r som en åben ä-lyd Lydfil / lydprøve kunst ? / i [ æʈ ] ært
[ æː ] før r som en lang åben ä-lyd Lydfil / lydprøve här ? / i [ hæːr ] her; hær
ö [⁠ œ ⁠] som ö i helvede Lydfil / lydprøve brug for ? / i [ NOEt ] slidte
[ øː ] som ö i hulen Lydfil / lydprøve nødvendigt ? / i [ nøːt ] møtrik
[ œː ] før r som en lang åben ö Lydfil / lydprøve öra ? / i [ ˈŒːˌra ] øre

Bogstavforbindelser:

Breve-
forbindelse
Støjende-
wert
Beschreibung Beispielwort
dj, gj, hj, lj ​[⁠ j ⁠]​ wie deutsches j djur [ jʉːr ] Tier , gjuta [ ˈjʉːˌta ] gießen , hjul [ jʉːl ] Rad , ljus [ jʉːs ] Licht
kj, tj ​[⁠ ɕ ⁠]​ zwischen dem deutschen ch in ich und sch Audio-Datei / Hörbeispiel kjol ? / i [ ɕuːl ] Rock , tjuv [ ɕʉːv ] Dieb
rd, rl, rn, rs, rt ​[⁠ ɖ ⁠]​ , ​[⁠ ɭ ⁠]​ , ​[⁠ ɳ ⁠]​ , ​[⁠ ʂ ⁠]​ , ​[⁠ ʈ ⁠]​ mit r verschmelzen diese Konsonanten zu einem retroflexen , also mit zurückgebogener Zungenspitze gesprochenem Laut bord [ buːɖ ] Tisch , Audio-Datei / Hörbeispiel sorl ? / i [ soːɭ ] Gemurmel , Audio-Datei / Hörbeispiel garn ? / i [ gaɳ ] Garn , först [ fœʂt ] erster , kort [ kɔʈ ] kurz
sch, sj, skj, stj,
-sion, -tion
​[⁠ ɧ ⁠]​ ähnlich einer gleichzeitigen Aussprache von dt. sch wie in rasch und dt. ch wie in Bach schack [ ɧak ] Schach , sjuk [ ɧʉːk ] krank , skjuta [ ˈɧʉːta ] schießen , stjärna [ ˈɧæˌɳa ] Stern , mission [ miˈɧuːn ] Mission , station [ staˈɧuːn ] Station
sk ​[⁠ ɧ ⁠]​ vor e, i, y, ä, ö ähnlich einer gleichzeitigen Aussprache von dt. sch wie in rasch und dt. ch wie in Bach skön [ ɧøːn ] schön

In manchen Regionen spricht man skj, sj etc. auch ​[⁠ ʃ ⁠]​ statt ​[⁠ ɧ ⁠]​ .

Betonung und Satzmelodie

Wie in den meisten europäischen Sprachen kann der Satzakzent verwendet werden, um Wörter hervorzuheben oder eine Frage auszudrücken.

Anders als beispielsweise im Deutschen oder im Englischen, wo es auf der Wortebene prinzipiell nur einen Druckakzent gibt, werden im Schwedischen Wörter sowohl mit einem Druckakzent als auch mit einem melodischen Wortakzent gesprochen. Der Druckakzent ist (vereinfacht gesagt) die Betonung des Wortes, der melodische Wortakzent dagegen die Melodie, mit der das Wort ausgesprochen wird. Der Druckakzent unterscheidet z. B. Betonung von Silben in Wörtern:

Im Schwedischen gibt es zwei melodische Wortakzente: Akzent 1 (oder akut accent) und Akzent 2 (auch grav accent). Grob gesagt bezeichnet der Akzent 1 eine „fallende“ Wortaussprache; der Akzent 2 bezeichnet die für den schwedischen „Singsang“ verantwortliche, auf der (in der Regel) zweiten Silbe eines Wortes nochmals kurz ansteigende Wortaussprache. Der fallende Akzent 1 entspricht in etwa der Betonung im Deutschen. Ihn haben meist einsilbige Wörter (eventuell auch wenn sie durch Vor- oder Nachsilben erweitert sind) und Lehnwörter. Den musikalischen Akzent 2 haben die meisten einheimischen zweisilbigen oder mehrsilbigen Wörter, auch infolge von Zusammensetzung. Wie beim Druckakzent kann auch der melodische Wortakzent im Schwedischen distinktiv, dh bedeutungsunterscheidend, sein:

Hierbei unterscheiden sich folgende Tonhöhenverläufe: Beim ersten Beispielwort liegt der Hauptdruck auf der ersten Silbe, die zweite Silbe hat eine niedrigere Tonhöhe und einen geringeren Druck; beim zweiten Beispielwort besitzt die erste Silbe den Hauptdruck, die Tonhöhe sinkt dabei, jedoch steigt die Tonhöhe auf der zweiten Silbe wieder an (vgl. z. B. im Deutschen die unterschiedliche Aussprache von ‚heute' als Aussage und als Frage: heute! vs. heute?). Der melodische Wortakzent, den es auch im Norwegischen gibt, variiert bisweilen regional: Wenn mehr als zwei Silben vorhanden sind, steigt der Ton dann je nach Dialekt an unterschiedlicher Stelle wieder an.

Gegenüber den eindeutigen Tonsprachen, in denen die Silbentonhöhe auf der Ebene der Wortbedeutung unterscheidend ist, ist der variable Tonhöhenverlauf in der schwedischen Sprache auch auf der Satzebene pragmatisch distinktiv, sprich, er bestimmt, ob es sich bei einem Satz um eine Frage, eine Aussage oder einen Befehl handelt.

Siehe auch: Akzente in den skandinavischen Sprachen

Dialekte

Schwedische Dialekte

Die schwedischen Dialekte sind traditionell in sechs große Dialektgebiete unterteilt.

Norrländska målNorrland
1. Överkalix , Norrbotten ; junge Frau (MP3; 183 kB)
2. Burträsk , Västerbotten ; alte Frau (MP3; 202 kB)
3. Aspås , Jämtland ; junge Frau (MP3; 193 kB)
4. Färila , Hälsingland ; alter Mann (MP3; 185 kB)
SveamålSvealand
5. Älvdalen , Dalarna ; alte Frau (MP3; 312 kB)
6. Gräsö , Uppland ; alter Mann (MP3; 98 kB)
7. Sorunda , Södermanland ; junger Mann (MP3; 158 kB)
8. Köla , Värmland junge Frau (MP3; 209 kB)
9. Viby , Närke ; alter Mann (MP3; 245 kB)
Gotländska målGotland
10. Sproge , Gotland; junge Frau (MP3; 149 kB)
Östsvenska målFinnland
11. Närpes , Österbotten ; junge Frau (MP3; 458 kB)
12. Dragsfjärd , Åboland ; alter Mann (MP3; 248 kB)
13. Borgå , Nyland ; junger Mann (MP3; 160 kB)
GötamålGötaland
14. Kärna , Bohuslän ; alter Mann (MP3; 203 kB)
15. Floby , Västergötland ; alte Frau (MP3; 197 kB)
16. Asby , Östergötland ; alte Frau (MP3; 187 kB)
17. Våxtorp , Halland ; junger Mann (MP3; 162 kB)
18. Ankarsrum , Småland ; junge Frau (MP3; 180 kB)
Sydsvenska mål — Südliches Götaland : Schonen , Blekinge , Halland und Süd- Småland
19. Hällevik , Blekinge ; alte Frau (MP3; 142 kB)
20. Bara , Skåne ; alter Mann (MP3; 173 kB)
20. Norra Rorum , Skåne ; Jugendlicher ( WAV ; 1,6 MB)

Grammatik des Standardschwedischen

Wortarten

Im Schwedischen gibt es – abhängig von theoretischen Positionen – bis zu 15 Wortarten. Die Wortarten, die in den meisten schwedischen Grammatiken vorkommen, sind: Verb , Substantiv , Adjektiv , Pronomen , Adverb , Numerale , Präposition , Konjunktion / Subjunktion und Interjektion . Darüber hinaus definieren manche Grammatiken auch Eigennamen , die Infinitivpartikel att , Partizipien ( Svenska Akademiens grammatik ) sowie Artikel und Verbpartikel als eigene Wortarten im Schwedischen.

Verben

Verben werden in Bezug auf die Kategorien Tempus ( Präsens , Präteritum ), Modus ( Indikativ , Konjunktiv und Imperativ ) und Diathese (Aktiv, Passiv) flektiert.

Finite Verbformen des Schwedischen sind Präsens Indikativ, Präsens Konjunktiv, Präteritum Indikativ, Präteritum Konjunktiv und Imperativ. Infinite Verbformen des Schwedischen sind Infinitiv , Supinum , Partizip Präsens und Partizip Perfekt .

Die Verben werden nach ihren Stammformen in vier Konjugationsklassen eingeteilt: Die Klassen 1–3 umfassen schwache Verben :

Gruppe Infinitiv Präteritum Supinum Partizip Perfekt Erklärung Deutsch
1 ropa ropa de ropa t ropa d schwache
Verben,
deren
Stamm
auf ...
unbetontes -a endet rufen
2
ring a
löp a
välj a
ring de
löp te
v a l de
ring t
löp t
v a l t
ring d
löp t
v a l d
Konsonant endet
läuten, (telef.) anrufen
laufen
wählen
3 tro tro dde tro tt tro dd langen, betonten Vokal endet glauben

Die Klasse 4 umfasst starke Verben , deren Stammformen durch einen Vokalwechsel ( Ablaut ) geprägt sind:

Gruppe Infinitiv Präteritum Supinum Partizip Perfekt Erklärung Deutsch
4
skr i va
fl y ga
b i nda
b ä ra
ä ta
f a ra
f a lla
skr e v
fl ö g
b a nd
b a r
å t
f o r
f ö ll
skr i vit
fl u git
b u ndit
b u rit
ä tit
f a rit
f a llit
skr i ven
fl u gen
b u nden
b u ren
ä ten
f a ren
f a llen
Beispiele für
einige
Ablautklassen
schreiben
fliegen
binden
tragen
essen
fahren
fallen

Darüber hinaus gibt es Verben, die Elemente der 3. und der 4. Klasse aufweisen, wie z. B. dö – dog – dött – Ø; se – såg – sett – sedd ua, sowie ganz unregelmäßige Verben, die keiner der obigen Klassen zugerechnet werden, wie z. B. ha – hade – haft – Ø .

Tempus

Die finiten Tempusformen des Verbs sind Präsens und Präteritum. Weitere Tempusformen (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und Futur II) werden mittels Zusammensetzungen von Hilfsverben und infiniten Verbformen gebildet.

 • Das Präsens wird auf mehrere Arten gebildet:
  • bei Verben, deren Wortstamm auf einen Vokal endet, durch das Suffix -r (Bsp.: tro-r )
  • bei Verben, deren Wortstamm auf einen Konsonanten endet, durch die Suffixe -ar oder -er. Hierbei gibt es Gesetzmäßigkeiten, die einem das Finden der richtigen Präsensendung erleichtern können. So haben starke Verben, deren Wortstamm auf einen Konsonanten endet, grundsätzlich das Suffix -er (Bsp.: ät-er, drick-er ). Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Verb, das im Präsens das Suffix -ar erhält, kein starkes Verb sein kann, also regelmäßig flektiert wird. (Bsp.: rop-ar, tal-ar, vis-ar ). Die Zahl der Ausnahmen von dieser Regel ist vernachlässigbar gering. Für das Suffix -er gilt allerdings, dass man aus ihm keine Aussage über die Verbgruppe ableiten kann. Verben mit dem Präsens-Suffix -er können sowohl stark als auch schwach sein. (Bsp.: ring-er, köp-er , aber auch välj-er, ät-er ).
  • bei einigen wenigen Verben, deren Wortstamm auf -r oder -l endet, ist das Präsens mit dem Wortstamm identisch. Das Präsens wird also durch einfachen Wegfall des Infinitiv-a gebildet. (Bsp.: hör von höra oder gör von göra oder tål von tåla ).
  • bei den Präteritopräsentia sowie beim Verb vilja ‚wollen' fehlt jegliches Suffix, zudem tritt in der Mehrzahl der Fälle ein Vokalwechsel auf (Bsp.: kan von kunna oder vill von vilja ).
 • Das Präteritum wird gebildet:
  • in der ersten Konjugationsklasse durch das Suffix -de: ropade ( a gehört zum Stamm)
  • in der zweiten Konjugationsklasse
   • durch das Suffix -de, wenn der Verbstamm auf stimmhaften Konsonanten endet: ringde
   • durch das Suffix -te, wenn der Verbstamm auf stimmlosen Konsonanten endet: köpte
   • dabei ist Aufhebung eines ursprünglichen Umlauts möglich: valde
  • in der dritten Konjugationsklasse durch das Suffix -dde: trodde
  • in der vierten Konjugationsklasse durch Ablaut ohne Suffix: åt, band, föll, skrev ua
 • Das Perfekt wird durch die Kombination des Hilfsverbs ha (im Präsens) mit dem Supinum gebildet. Die Bildung des Supinums orientiert sich dabei wieder an den Konjugationsklassen:
  • in der ersten Konjugationsklasse durch Anhängen von -at an den Wortstamm (Bsp.: har rop-at )
  • in der zweiten Konjugationsklasse durch Anhängen von -t an den Wortstamm (Bsp.: har ring-t )
  • in der dritten Konjugationsklasse durch Anhängen von -tt an den Wortstamm (Bsp.: har tro-tt )
  • in der vierten Konjugationsklasse durch Anhängen von -it an den (allerdings je nach Ablautklasse veränderten) Wortstamm (Bsp.: har druck-it )
 • Das Plusquamperfekt wird durch die Kombination des Auxiliarverbs ha (im Präteritum) mit dem Supinum gebildet.
 • Für die Bildung des Futur I gibt es eine Reihe verschiedener Möglichkeiten. Wie im Deutschen kann die Präsensform für Vorgänge in der Zukunft verwendet werden: Jag åker till Stockholm imorgon. (Ich fahre morgen nach Stockholm) . Die Zukünftigkeit muss dann durch eine adverbiale Bestimmung der Zeit markiert werden. Diese Möglichkeit ist zwar grammatisch und stilistisch korrekt, wird aber seltener verwendet als im Deutschen. Eine Alternative ist die Kombination der Hilfsverben ska oder komma att (im Präsens) mit dem Infinitiv des Verbes der zukünftigen Handlung: ska/kommer att ropa/ringa/köpa/välja/äta . Eine weitere Möglichkeit ist die Kombination der Verben tänka oder ämna mit dem Infinitiv des Verbes (stets ohne att ). Diese Kombination drückt eine deutliche Absicht aus: Jag tänker (ämnar) stanna hemma imorgon . Ich werde morgen zuhause bleiben. (Weil ich das will und nicht aufgrund äußerer Umstände). Ämna ist in diesem Zusammenhang eher ungewöhnlich und macht einen recht formellen oder altmodischen Eindruck.
 • Das Futur II wird durch eine Kombination der Hilfsverben ska oder komma att (im Präsens) mit dem Infinitiv des Hilfsverbs ha und dem Supinum des Vollverbs gebildet: ska/kommer att ha ropat/ringt/köpt/valt/ätit

Zu beachten ist, dass sich die Verwendung des Präteritums und des Perfekts grundsätzlich vom Deutschen unterscheidet. Während in der deutschen Umgangssprache das Perfekt eine absolut dominierende Rolle spielt und das Präteritum fast verdrängt hat, gibt es im Schwedischen noch ziemlich genaue Regeln dafür, wann welches Tempus verwendet wird. So wird bei einer eindeutigen Zeitangabe in der Vergangenheit (z. B. gestern oder am vergangenen Sonntag ) immer die Verbform Präteritum verwendet (Bsp.: Igår köpte jag en banan. = Gestern kaufte ich eine Banane.).

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts verwendete man vor allem in der Schriftsprache besondere Pluralformen in der 1. und 3. Person. Im Präsens stimmte der Plural, wie im Deutschen, formal mit dem Infinitiv überein, also etwa vi/de tro, tala, köra, dricka . Eine Ausnahme bildete vara, dessen Plural äro lautete. Im Präteritum wiesen die starken Verben eine besondere Pluralendung -o auf: vi/de skrevo, flögo, åto usw. Verben mit -a- im Präteritum Singular und wenige andere starke Verben kannten überdies einen Numerus ablaut: jag/du/han drack, fann, bad, gav, var, svor – vi/de drucko, funno, bådo, gåvo, voro, svuro . Konsonantische Unregelmäßigkeiten zeigten jag/du/han fick, gick – vi/de fingo, gingo . In der 2. Person Plural mit dem – aus der Umgangssprache stammenden – Personalpronomen ni (= ‚ihr') wurde auch schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Regel wie heute die Singularform gebraucht. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dagegen in der 2. Person Plural in Verbindung mit der älteren Form des Personalpronomens I (großes i) die Endung -en gebraucht: Präsens: jag talar, vi tala, I talen; jag sitter, vi sitta, I sitten; Präteritum: jag talade, vi talade, I taladen; jag satt, vi sutto, I sutten. Zur Bildung des Futurs sind die historischen Formen des Hilfsverbs skola im Singular skall, in der 1. und 3. Person Plural skola und in der 2. Person Plural (I) skolen . Die Schriftstellerin Selma Lagerlöf (1858–1940) war die erste Autorin, welche die Pluralformen, zuerst in der direkten Rede, nicht mehr anwandte.

Modus

Das Schwedische kennt drei Modi: Indikativ, Imperativ und Konjunktiv.

Der Imperativ hat zwei Verbformen:

 • Bei Verben, die im Indikativ Präsens auf -ar oder -r enden, ist der Imperativ identisch mit dem Infinitiv : ropa, tro, gå
 • Bei Verben, die im Indikativ Präsens auf -er enden, entspricht der Imperativ dem Wortstamm : ring, köp, välj, ät .

Der Konjunktiv kennt zwei Typen (Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Präteritum), die aber nur bei wenigen Verben vorkommen:

 • Der Konjunktiv Präsens kommt heute nur in idiomatischen Wendungen und in der liturgischen Sprache der Kirche vor, z. B. Leve konungen! (Es lebe der König!); Gud give att inget händer (Gott gebe, dass nichts passiert); Herren välsigne dig (Der Herr segne dich).
 • Eine eigene Form des Konjunktivs Präteritum gab es früher bei den stark konjugierten Verben; sie wurde vom Pluralstamm des Präteritums aus gebildet und hatte die Endung -e: jag funne (ich fände), jag komme (ich käme), jag finge (ich bekäme), jag ginge (ich ginge). Heute wird nur noch das zum Verb vara (sein) gehörende vore (wäre) gebraucht. Ansonsten verwendet man anstelle des Konjunktivs Präteritum den Indikativ Präteritum oder die Kombination des Hilfsverbs skulle (= Konjunktiv von ska ) mit dem Infinitiv. Die Umschreibung mit skulle + Infinitiv wird manchmal als eigener Modus ( Konditionalis ) betrachtet.
Diathese

Das Schwedische kennt zwei Formen der Diathese: Aktiv (siehe oben) und Passiv.

Passiv

Wie im Deutschen sind auch im Schwedischen viele transitive Verben passivfähig.

Für die Bildung des Passivs gibt es zwei Möglichkeiten. Die häufiger benutzte Form wird durch Hinzufügung der Endung -s beim Hauptverb erzeugt, die weniger frequente Form wird mit Hilfe des passivbildenden Hilfsverbs bli(va) konstruiert. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, für das Passiv eine Ersatzform mit „vara“ zu benutzen.

Beispiele in verschiedenen Tempora:

 • Das Kind isst den Apfel. Barnet äter äpplet .
 • Der Apfel wird von dem Kind gegessen. Äpplet äts av barnet .
 • Das Kind hat den Apfel gegessen. Barnet har ätit äpplet .
 • Der Apfel ist von dem Kind gegessen worden. Äpplet har ätits av barnet.
 • Das Kind hatte den Apfel gegessen. Barnet hade ätit äpplet .
 • Der Apfel war von dem Kind gegessen worden. Äpplet hade ätits av barnet .
 • Das Kind wird den Apfel essen. Barnet kommer att äta äpplet .
 • Der Apfel wird von dem Kind gegessen werden. Äpplet kommer att ätas av barnet .
 • Das Kind wird den Apfel gegessen haben. Barnet kommer att ha ätit äpplet .
 • Der Apfel wird von dem Kind gegessen worden sein. Äpplet kommer att ha ätits av barnet.

Beispiele mit „bli(va)“

 • Äpplet blir ätet av barnet.
 • Äpplet har blivit ätet av barnet.
 • Äpplet blev ätet av barnet.
 • Äpplet hade blivit ätet av barnet.
 • Äpplet kommer att bli ätet av barnet.
 • Äpplet kommer att ha blivit ätet av barnet.

Die Ersatzkonstruktion mit bliva + Partizip Perfekt betont den Ablauf der Handlung. Da das Partizip Perfekt (PP) in den oben genannten Beispielsätzen adjektivisch gebraucht wird, muss es wie ein Adjektiv an das korrespondierende Nomen angepasst werden.

 • Maten blev äten.
 • Äpplet blev ätet.
 • Äpplena blev ätna.

Eine weitere Ersatzmöglichkeit für das Passiv ist die Konstruktion vara + PP , die mehr das Ergebnis einer Handlung betont

Beispiel mit „vara“

Das Auto war repariert, als wir zurückkamen. – Bilen var reparerad, när vi kom tillbaka.

Bei Verben mit zwei Objekten (bitransitive Verben) können beide Objekte zum Subjekt des Passivsatzes werden, z. B.:

 • Akademien tilldelade författaren ett stipendium.

> Författaren tilldelades ett stipendium av akademien. oder

> Ett stipendium tilldelades författaren av akademien.

Nichtpassivische Verwendung der s-Form des Verbs

Die s-Form des Verbs wird nicht nur im Passiv verwendet, sondern auch in anderen Zusammenhängen:

 • um eine reflexive Bedeutung auszudrücken, z. B.
  • upprepas sich wiederholen
  • förändras sich verändern
 • oder eine reziproke (gegenseitige) Bedeutung, z. B.
  • skiljas sich scheiden lassen
  • träffas sich treffen
 • oder die gemeinsame unterliegende Bedeutung von „jemandem immer einen Schaden zufügen“, z. B.
  • bitas beißen, bissig sein
  • retas necken, ärgern
  • knuffas drängeln

Verba Deponentia

Im Schwedischen existiert eine Reihe von Deponentia, das heißt Verben, die ausschließlich in s-Form auftreten, aber kein Passiv ausdrücken. Einige Beispiele:

 • andas atmen
 • hoppas hoffen
 • trivas sich wohlfühlen
 • skämmas sich schämen
 • svettas schwitzen
 • väsnas lärmen
 • åldras (sichtbar) älter werden, altern
 • finnas vorhanden sein, geben (es gibt: det finns)

Substantive

Genus

Bei den Substantiven wird zwischen Utrum ( en -Wörtern) und Neutrum ( ett -Wörtern) unterschieden. [12]

Beispiele
en båt ein Boot
en häst ein Pferd
ett hus ein Haus
ett djur ein Tier

Die Genus-Zuordnung ist meist frei; man kann in diesen Fällen also nicht aus dem Sexus schließen oder an spezifischen Endungen erkennen, welchem Genus ein Substantiv angehört.

Als Faustregel gilt: Ein einzelnes, lebendes Individuum ist Utrum (Ausnahme z. B.: ett lejon – ein Löwe). Diese Regel gilt nicht umgekehrt.

Beispiele
Individuum Sammelbegriff
en häst – ein Pferd ett djur – ein Tier
en björk – eine Birke ett träd – ein Baum
Bestimmte Form – unbestimmte Form

Substantive können in unbestimmter und bestimmter Form auftreten. Im Gegensatz zum Deutschen werden die Artikel bei der bestimmten Form nicht vorangestellt, sondern als Suffix an das Substantiv angehängt; die schwedische Sprachwissenschaft spricht hier von „Bestimmtheitssuffixen“ oder auch von „bestimmten Schlussartikeln“: [13]

Beispiele
båt en das Boot
häst en das Pferd
hus et das Haus
djur et das Tier

Dabei kann es allerdings zu nötigen Anpassungen kommen, welche den Klang beeinflussen, beispielsweise bei en lärare , wo das Suffix ( -en ) durch den Vokal auf -n beschränkt wird, wodurch läraren entsteht, wobei gleichgültig ist, welcher Vokal die Endung bildet. So wird auch aus ett piano mit dem Suffix -t pianot .

Plural
Gruppe Singular Plural Erklärung
unbestimmt bestimmt unbestimmt bestimmt
1 en lamp a lampan lamp or lampor na en -Wörter, die auf -a enden
2
en pojke
en bil
pojken
bilen
pojk ar
bil ar
pojkar na
bilar na
en -Wörter, die auf -e oder Konsonanten enden.
Die größte Gruppe.
3
en gäst
en son
en telef o n*
ett land
gästen
sonen
telef o nen
landet
gäst er
sön er
telef o n er
länd er
gäster na
söner na
telef o ner na
länder na
en -Wörter, die auf Konsonanten enden
en -Wörter, die den Stammvokal umlauten
en -Wörter, auf der letzten Silbe betont
ett -Wörter, die den Stammvokal umlauten
4 ett ställe stället ställe n ställen a ett -Wörter, die auf Vokal enden
5
ett hus
en lärare
huset
läraren
hus
lärare
hus en
lärar na
ett -Wörter, die auf einen Konsonanten enden
en -Wörter, die auf -are , -iker oder -ier enden


* en telefon: Die Unterstreichung in der Tabelle dient nur zur Veranschaulichung der Betonung. Beachte, dass die Betonung immer auf derselben Silbe bleibt!

Besonderheiten

Endet ein en -Wort auf unbetontes -el, -en, -er, dann wird das -e- in den anderen Formen ausgestoßen.

en cykel – cykeln – cyklar – cyklarna
en faster – fastern – fastrar – fastrarna

Einige wenige Wörter lassen sich in keine der oben genannten fünf Gruppen einordnen.
Das häufigste dürfte „Mann“ sein: en man – mannen – män – männen

Genitiv

Das heutige Schwedisch kennt – ähnlich wie das Englische – beim Substantiv mit der Ausnahme des Genitivs keine Kasusflexion mehr. Die syntaktische Stellung der Nomina im Satz wird allein durch die Wortstellung oder durch Präpositionen ausgedrückt.

Der Genitiv wird durch einfaches Anfügen der Endung -s gebildet, die allerdings entfällt, wenn das Substantiv bereits auf -s endet. Nach dem Genitiv steht das Substantiv, welches in Relation steht, immer in der unbestimmten Form.

Beispiele
Karin är han s kusin. Karin ist seine Cousine. ( han ‚er' mit dem Morphem -s )
Lars är Hans far. Lars ist Hans' Vater. (Vorsicht vor Verwechselungen hierbei!)
Hans är Lars son. Hans ist Lars' Sohn. (Vorsicht, denn obwohl rs als sch gesprochen wird, wird kein -s angehängt!)

Personalpronomen

Die Personalpronomen haben zwei Formen, Nominativ und Objektsform (Dativ & Akkusativ, im Schwedischen existieren keine Genitivobjekte); in der dritten Person unterscheidet sich die Objektsform zwischen nicht-reflexiver und reflexiver Anwendung. In der dritten Person Singular unterscheidet man außerdem bei Personen und Lebewesen zwischen den Sexus männlich, weiblich und geschlechtsneutral. Die geschlechtsneutrale Form wird verwendet, wenn man die umständlichen Konstruktionen han/hon oder han eller hon und das Wort vederbörande vermeiden will.

Personalpronomen im Singular
Nominativ Objektform reflexive Objektform
Erste Person jag mig mig
Zweite Person du dig dig
Dritte Person han (m.), hon (w.), hen 1)
(geschlechtsneutral), den, det
honom (m.), henne (w.), hen 1)
(geschlechtsneutral), den, det
sig (für sämtliche
Pronomen)

1) Das Personalpronomen hen wurde 1966 erstmals vorgeschlagen, hat sich jedoch erst in jüngster Zeit (Stand 2016) etabliert und ist daher in der Mehrzahl der erhältlichen Grammatiken nicht erfasst. [14] 2015 wurde das Pronomen erstmals in einen Gesetzestext aufgenommen. [15]

Personalpronomen im Plural
Nominativ Objektform reflexive Objektform
Erste Person vi oss oss
Zweite Person ni er er
Dritte Person de (dom) 1) dem (dom) 1) sig

1) Die Form dom gehört der Alltagssprache an und wird in der formellen Schriftsprache gemieden.

Possessivpronomen

Das Possessivpronomen ist der Genitiv des Personalpronomens ; es bezeichnet den Besitzer einer Sache. Das Schwedische unterscheidet eine reflexive und eine nichtreflexive Form des Possessivpronomens.

Nicht-reflexive Formen

Das Possessivpronomen muss an das Genus des Wortes, auf das es sich bezieht, angeglichen werden.

mein min bil mitt hus mina bilar, mina hus
dein din bil ditt hus dina bilar, dina hus
sein hans bil hans hus hans bilar, hans hus
ihr hennes bil hennes hus hennes bilar, hennes hus
sein/ihr 1) hens bil hens hus hens bilar, hens hus
unser vår (våran) bil vårt (vårat) hus våra bilar, våra hus
euer er (eran) bil ert (erat) hus era bilar, era hus
ihr (deren) deras bil deras hus deras bilar, deras hus

1) Die geschlechtsneutrale Variante ist neueren Datums. Sie wird verwendet, wenn das biologische Geschlecht nicht definiert ist.

Die Formen in Klammern sind umgangssprachlich.

Für die Personalpronomen den und det gibt es ebenfalls ein Possessivpronomen: dess . Diese Form wird im Alltagsgebrauch aber selten benutzt.

Regel:

 • Possessivpronomen der 3. Person Singular oder Plural (hans, hennes, hens, dess, deras) werden nicht verändert.
 • Possessivpronomen der 1. und 2. Person Singular und Plural ( min, din, sin und vår, er ) werden ersetzt durch mitt, ditt, sitt und vårt, ert, wenn sie sich auf ett -Wörter beziehen, bzw. durch mina, dina, sina und våra, era, wenn sie sich auf im Plural stehende Substantive ( en - und ett -Wörter) beziehen.

(NB: Die schwedische Modehauskette Hennes & Mauritz hat ihren Namen von einem Damenmodegeschäft namens „Hennes“, deutsch „ihres, ihr [gemeint: Geschäft]“.)

Reflexive Formen

Für die 3. Person (sowohl Singular als auch Plural) gibt es im Schwedischen darüber hinaus noch ein reflexives Possessivpronomen:

sein/ihr/deren (eigenes) sin bil sitt hus sina bilar, sina hus

Diese Form wird benutzt, wenn das Possessivpronomen beim Objekt eines Satzes steht und der Besitzer Subjekt des Satzes ist. Es lässt sich im Deutschen am besten mit der/die/das eigene übersetzen.

Beispiele:
Han kommer med sin son. Er kommt mit seinem Sohn. (dem eigenen!)
Han kommer med hans son. Er kommt mit seinem Sohn. (dem des Freundes z. B.)

Hon kommer med sitt barn. Sie kommt mit ihrem Kind. (dem eigenen!)
Hon kommer med hennes barn. Sie kommt mit ihrem Kind. (dem der Freundin z. B.)

Beachte! Das reflexive Possessivpronomen sin/sitt/sina steht niemals zusammen mit dem Subjekt!

Beispiele
Han kommer med sin fru. Er kommt mit seiner Frau. (der „eigenen“)
Han och hans fru kommer inte idag. Er und seine Frau kommen heute nicht. („Er und seine Frau“ sind doppeltes Subjekt des Satzes)

Jag känner Sven och hans bror. Ich kenne Sven und seinen Bruder
Hans bror arbetar i Lund. Sein Bruder arbeitet in Lund

Alleinstehende Possessivpronomen

Wie auch im Deutschen kann ein Possessivpronomen alleine stehen, ohne dass ihm ein Substantiv folgt.

Beispiele:
Om du behöver en båt, kan du få låna min .
Wenn du ein Boot brauchst kannst du meines leihen.

Har du en cigarett till mig? Jag glömde mina .
Hast du eine Zigarette für mich? Ich habe meine vergessen.

Per lånade Olav sin båt. Hans var trasig .
Per lieh Olav sein (eigenes) Boot, Seines (Olavs) war kaputt.

Adjektive

Deklination

Die Beugung von Adjektiven in der unbestimmten Form verhält sich sehr einfach, ist jedoch mit Ausnahmen gespickt. Gemäß der Regel werden Adjektive, die sich auf ein Utrum-Substantiv im Singular beziehen, nicht flektiert.

Im Deutschen werden Adjektive nur dann dekliniert, wenn sie als Attribute benutzt werden. Ein wichtiger kontrastiver Unterschied zum Deutschen besteht darin, dass im Schwedischen Adjektive auch dekliniert werden müssen, wenn sie prädikativ oder adverbial benutzt werden. Das macht sich auch bei der Passivbildung (siehe oben) bemerkbar.

Beispiele
Det är en stor bil. Das ist ein großes Auto.
Det är en ny jacka. Das ist eine neue Jacke.

Adjektive, die sich auf ein neutrales Substantiv beziehen, erhalten das Suffix -t in der unbestimmten Form .

Beispiele
Hon bor i ett stor t hus. Sie wohnt in einem großen Haus.
Jag har ett nytt jobb. Ich habe eine neue Arbeit(sstelle).

Bezieht sich das Adjektiv auf eine Pluralform, ob bestimmt oder unbestimmt , ist das Suffix -a .

Beispiele
Gustav berättade många rolig a historier. Gustav erzählte viele lustige Geschichten.
Jag kan aldrig svara på svår a frågor. Ich kann nie schwere Fragen beantworten.

Graphematische und morphologische Sonderregeln finden sich in den folgenden Fällen:

Utrum Neutrum Plural Gesetzmäßigkeit
en n y jacka ett ny tt jobb flera nya jackor (jobb) Nach einem betonten Vokal lautet die neutrale unbestimmte Endung -tt .
en rö d bil ett rö tt hus flera röda hus (bilar) Wenn ein Adjektiv auf -d ausgeht, lautet die neutrale unbestimmte Endung -tt .
en vi t bil ett vi tt hus flera vita bilar (hus) Wenn ein Adjektiv auf -t ausgeht, lautet die neutrale unbestimmte Endung -tt .
en sva rt bil ett sva rt bord flera svarta bilar (bord) Wenn ein Adjektiv auf -rt ausgeht, bleibt die Endung unverändert.
en hå rd säng ett hå rt paket flera hårda sängar (paket) Wenn ein Adjektiv auf -rd ausgeht, wird die Wortendung in der neutralen unbestimmten Form zu -rt .
en ru nd boll ett ru nt bord flera runda bollar (bord) Wenn ein Adjektiv auf -nd ausgeht, wird die Wortendung in der neutralen unbestimmten Form zu -nt .
en mog en tomat ett mog et äpple flera mog na bananer (äpplen) Wenn ein Adjektiv auf -en ausgeht, wird die Wortendung in der neutralen unbestimmten Form zu -et; das unbetonte -e- wird im Plural ausgestoßen.
en enk el fråga ett enkel t mattetal flera enk la frågor (mattetal) Siehe unteres Beispiel!
en vack er dag ett vacker t tyg flera vack ra dagar (tyger) Wenn ein Adjektiv auf -el oder -er ausgeht, wird in der neutralen unbestimmten Form ein -t gehängt; das unbetonte -e- wird im Plural ausgestoßen.

In der bestimmten Form wird die Endung -a angehängt. Wenn das Substantiv eine männliche Person oder ein männliches Tier ist, kann im Singular statt -a auch -e angehängt werden. Überdies muss das Substantiv sowohl vom vorangehenden bestimmten Artikel den, det, de als auch vom suffigierten Artikel (oder Bestimmtheitssuffix) -en, -et, -na begleitet sein.

Beispiele
Singular Plural
den grön a bilen de grön a bilarna
det grön a äpplet de grön a äpplena
den grön e mannen de grön a männen

Außerdem enden Adjektive immer auf -a in folgenden Fällen:

Nach allen Possessivpronomen ( min, din, hans etc.)

min grön a bil mein grünes Auto mina grön a bilar meine grünen Autos
mitt gul a äpple mein gelber Apfel mina gul a äpplen meine gelben Äpfel

Nach allen Genitivformen:

Erik s fin a bil Eriks schönes Auto Persson s fin a bilar Perssons schöne Autos
Pojken s gul a äpple des Jungen gelber Apfel Flickorna s röd a rosor der Mädchen rote Rosen

Irreguläre Formen finden sich bei liten („klein“) und gammal („alt“):

Unbestimmte Form Bestimmte Form
liten en liten flicka
ett litet hus

flera små barn
den lilla flickan
det lilla huset
de små barnen
gammal en gammal bil
ett gammalt hus
flera gamla bilar
den gamla bilen
det gamla huset
de gamla bilarna

Innere Beugung

Einige zusammengesetzte Adjektive zeigen innere Beugung. Hier müssen nur der erste oder beide Teile des Adjektivs gebeugt werden. Das häufigste Beispiel ist varannan („jeder/jedes zweite“): Varannan dag (Utrum), var t anna t år (Neutrum). Andere Beispiele sind ingendera/ingetdera („keiner/keines von beiden“) und varenda/vartenda („jeder/jedes einzelne“).

Prädikative Verwendung

 • Das Auto ist rostig . Bilen är rostig .
 • Die Autos sind rostig . Bilarna är rostiga .

Adverbiale Verwendung

 • Froh ging er in die Stadt. Glad gick han till stan.
 • Froh gingen sie in die Stadt. Glada gick de till stan.
Komparation

Das Schwedische kennt in der Komparation die gleichen Stufen wie die deutsche Sprache, also Positiv , Komparativ und Superlativ . Den Exzessiv mit „zu“ bildet die schwedische Sprache mit „ för “. Man kann für die Komparation fünf Regelmäßigkeiten aufstellen:

Typus Positiv Komparativ Superlativ Elativ
A glad glad are glad ast för glad
B enk el , vack er enk lare , vack rare enk last , vack rast för enkel, för vacker
C lång, stor, ung,
tung, få, låg, hög
l ä ng re , st ö r re , y ng re ,
t y ng re , f ä r re , l ä g re , hög re
l ä ng st , st ö r st , y ng st ,
t y ng st , –, l ä g st , hög st
för lång, för stor, för ung,
för tung, för få, för låg, för hög
D gammal, god/bra, dålig,
illa, liten, mycket, många
äldre, bättre, sämre,
värre, mindre, mer, fler
äldst, bäst, sämst,
värst, minst, mest, flest
för gammal, för god/bra, för dålig,
för illa, för liten, för mycket, för många
E intresserad, obegriplig mer intresserad, mer
obegriplig
mest intresserad, mest
obegriplig
för intresserad, för obegriplig
 • zu Typus A gehört die große Mehrheit der Adjektive; die Suffixe sind -are und -ast .
 • zu Typus B gehören die Adjektive auf -el , -en und -er , die alle ihr unbetontes -e- im Komparativ und Superlativ verlieren.
 • Typus C fasst die Formen zusammen, die mit den Suffixen -re und -st gebildet werden. Im Komparativ und Superlativ tritt Umlaut auf.
 • Typus D fasst die irregulären Formen zusammen ( god wird allerdings regelmäßig, also godare, godast, gesteigert, wenn es im Sinne von „wohlschmeckend“ gebraucht wird: Det här var den godaste chokladen jag har smakat ).
 • zu Typus E gehören die vielsilbigen Adjektive, die mit mer („mehr“) und mest („meist-“) gesteigert werden. Dazu gehören auch die Adjektivformen der Verben, die aus dem Partizip Präsens und dem Partizip Perfekt gebildet werden.

Bestimmte Form des Superlativs

Auch für den Superlativ gibt es eine bestimmte Form; sie endet auf -e .
Das ist der wärmste Mantel. – Det är den varmaste kappan.

Ausnahme:

Die unregelmäßigen Adjektive der Gruppen C und D erhalten die Endung -a .
Per ist der älteste. – Per är den äldsta.
Stockholm ist Schwedens größte Stadt. – Stockholm är Sveriges största stad.

Anwendung der Komparation

Ich bin so groß wie mein Bruder. – Jag är lika stor som min bror.
Ich bin größer als mein Bruder. – Jag är större än min bror.
Er ist am größten. – Han är störst.
Er ist der Größte. – Han är den störste.

Adverbien

Das häufigste Adverb der schwedischen Sprache ist mycket (sehr, viel). Wird ein Adjektiv adverbiell verwendet, erhält es die Endung -t (im Gegensatz zum Deutschen, wo die unflektierte Form des Adjektivs verwendet wird).

Adjektiv: Lena är vänlig. (Lena ist freundlich)
Adverb: Lena svarar vänlig t . (Lena antwortet freundlich)

Doppeltes Adverb: Lena svarar mycket vänligt. (Lena antwortet sehr freundlich)

Zahlwörter

Grundzahlen (Kardinalzahlen)
0 – noll
1 – ett 11 – elva 10 – tio
2 – två 12 – tolv 20 – tjugo
3 – tre 13 – tretton 30 – trettio
4 – fyra 14 – fjorton 40 – fyrtio
5 – fem 15 – femton 50 – femtio
6 – sex 16 – sexton 60 – sextio
7 – sju 17 – sjutton 70 – sjuttio
8 – åtta 18 – arton 80 – åttio
9 – nio 19 – nitton 90 – nittio
100 – hundra
1000 – tusen

Die Einerstelle wird ab 20 ohne Leerzeichen an die Zehnerstelle angefügt:
21 = tjugoett, 32 = trettiotvå, 57 = femtiosju .
Das -o der Zehnerzahlen von 30 bis 90 (sowohl in trettio wie auch in den Zusammensetzungen trettioett usw.) ist in der Umgangssprache stumm. Die Zahlen 21–29 werden häufig tjuett, tjutvå usw. ausgesprochen. [16]

Ordnungszahlen (Ordinalzahlen)

Die Ordinalzahlen von 1 und 2 sind ganz unregelmäßig: första „erste(r/s)“, andra „zweite(r/s)“. Die weiteren werden, wie in allen germanischen Sprachen, durch das Anhängen eines Dentalsuffixes (im Schwedischen -t, -d; gefolgt von der Endung -e ) gebildet, wobei zahlreiche kleinere und größere Irregularitäten auftreten. Bei den Kardinalzahlen, die auf Vokal ausgehen, wird bei 7. bis 10. sowie, ausgehend von letzterem, bei 20. bis 90. vor den Dental ein n eingeschoben.

0. – –
1. – första 11. – elfte 10. – tionde
2. – andra 12. – tolfte 20. – tjugonde
3. – tredje 13. – trettonde 30. – trettionde
4. – fjärde 14. – fjortonde 40. – fyrtionde
5. – femte 15. – femtonde 50. – femtionde
6. – sjätte 16. – sextonde 60. – sextionde
7. – sjunde 17. – sjuttonde 70. – sjuttionde
8. – åttonde 18. – artonde 80. – åttionde
9. – nionde 19. – nittonde 90. – nittionde
100. – hundrade
1000. – tusende
Stückzahlen
ett dussin „ein Dutzend , zwölf Stück“
ett tjog „zwanzig Stück“
ett gross „ein Gros , 144 Stück“
ett ris „500 Blatt (Papier)“

Syntax

Allgemein

Schwedisch hat, wie alle nordgermanischen Sprachen, eine Grundwortstellung Subjekt-Prädikat-Objekt , zu der im Hauptsatz eine Verb-Zweit-Regel hinzukommt. Das Schwedische hat also mit dem Deutschen gemeinsam, dass der Hauptsatz mit einem beliebigen Satzteil beginnen kann und das finite Verb an zweiter Position folgt (dh beide Sprachen sind Verbzweit-Sprachen); die Wortstellung im Satzinneren und in Nebensätzen hingegen ist im Schwedischen anders als im Deutschen.

Der Schwedische Hauptsatz in einem Feldermodell

Traditionell wird die Wortstellung des Schwedischen mithilfe eines Feldermodells (das in dieser Form auf Paul Diderichsen zurückgeht) wie in folgender Übersicht dargestellt. Die Position, die hier Fundament heißt, entspricht dem deutschen Vorfeld, die Positionen Verb(1) und Verb(2) entsprechen der Satzklammer des Deutschen, nur dass der zweite Teil des Prädikats schon vor dem Objekt kommt. Einheiten, die im Fundament (Vorfeld) stehen, fehlen dann an ihrer Grundposition im Satzinneren (dies gilt auch für das Subjekt). Die obligatorische Besetzung von Fundament und Verb(1) im Hauptsatz ist genau das, was als das Verbzweit-Phänomen bezeichnet wird; der danach folgende Bereich ist der, der als Subjekt-Prädikat-Objekt -Stellung bezeichnet wird.

Funda-
ment
Verb
(1)
Sub-
jekt
Satz-
adverbial
Verb
(2)
Objekt Art und
Weise
Ort Zeit
Jag läser inte en bok i parken idag
Jag ska inte läsa en bok i parken idag
Idag ska jag inte läsa en bok i parken
Idag har jag inte läst en bok i parken
Jag läser boken tyst idag
Jag äter alltid en fralla till frukost
Till frukost äter jag en fralla
Vad heter du

Nebensätze

Nebensätze können mit Konjunktionen eingeleitet werden, z. B. att („dass“) (geschrieben ohne vorangehendes Komma). In Nebensätzen steht das Satzadverbial immer vor dem Verb bzw. den Verben und unmittelbar nach dem Subjekt. Anders gesagt, alle Verben stehen im Nebensatz in der Position 2 des Feldermodells (analog dazu, dass sie im Deutschen dann am Satzende stehen, wo die deutsche „Position 2“ sich befindet). Nebensätze sind also typischerweise keine Verbzweitsätze. Dieser Unterschied kann auch anhand der Negation demonstriert werden: Die Verneinung eines Satzes wird meistens durch das Wort inte ausgedrückt, und dieses steht im Hauptsatz (Verbzweitsatz) nach dem finiten Verb:

Jag heter Sven. Ich heiße Sven.
Jag heter inte Sven. Ich heiße nicht Sven.

Da im Nebensatz das finite Verb aber eine Position weiter innen im Satz einnimmt, erscheint die Negation im Nebensatz nun davor:

Alla vet att jag inte heter Sven. Alle wissen, dass ich nicht Sven heiße.
Han svarade att han inte skulle komma hem tidigare. Er antwortete, dass er nicht früher nach Hause kommen würde.

Fragesätze

Ja/nein-Fragen haben genauso wie im Deutschen die Form eines Verb-Erst-Satzes . Hierbei bleibt einfach das Fundament unbesetzt, alle Satzteile folgen also nach dem finiten Verb. Bei Fragen, die nicht mit Ja oder Nein zu beantworten sind, wird ein Fragewort vorangestellt. Das Fragewort muss also im Fundament erscheinen, z. B.: Vad har du läst idag?

Funda-
ment
Verb (1) Subjekt Satz-
adverbial
Verb (2) Objekt Art+
Weise
Ort Zeit
Har du inte läst tidningen idag ?
Vad har du läst idag ?

(Deutsch: Hast du nicht Zeitung gelesen heute? / Was hast du gelesen heute? )

Stilformen der schwedischen Sprache

Die schwedische Sprache ist eine Sprache mit kurzen Wörtern (die ähnlich wie im Deutschen zu zusammengesetzten Wörtern aneinandergefügt werden können), kurzen Sätzen und einfacher Grammatik. Sie wirkt im Aufbau ähnlich wie die englische Sprache. Damit gehen auch andere Stilformen einher. Während im Deutschen Stil durch Komplexität erzeugt wird, bedeutet Stil im Schwedischen hauptsächlich Verdichtung.

Das Futur „ kommer att + Infinitiv“

kommer att + Infinitiv hat eine ähnliche Bedeutung wie die Futurbildung durch skall + Infinitiv. Allerdings beschreibt kommer att ein Zukunftsereignis, das ohne den eigenen Einfluss geschehen wird oder eine schicksalhafte Dimension hat.

Beispiele
Det kommer att regna Es wird (unabwendbar) regnen.
Jag kommer att åka hem Ich werde nach Hause fahren (müssen).

In der mündlichen Sprache wird das att häufig ausgelassen und die Betonung stärker auf das ungebeugte Verb gesetzt: Jag kommer vara hemma imorgon . In der Schriftsprache gilt dies aber bislang nicht als korrekt.

Beispiel
Du kommer springa dit! Du wirst (gefälligst) dorthin gehen (müssen)!

Verkürzungen

In der mündlichen Sprache werden in manchen Fällen Silben oder Phoneme elidiert , was sich teilweise auch in der geschriebenen Sprache niederschlägt.

Durchgesetzt haben sich mehrere häufige Wörter

o für och (dt. und)

ska für skall (Hilfsverb zur Bildung des Futurs, entspr. dt. werden)

sen für sedan (dt. seit, dann)

kung für konung (dt. König)

Das Wort någon (dt. irgendein) und seine Neutrumform något (dt. etwas) und Pluralform några (dt. einige) können die Silbe go verlieren:

nån, nåt, nåra

Das Gleiche gilt für zusammengesetzte Wörter, die mit någon beginnen, wie beispielsweise någonsin (dt. jemals).

Die Verbindung de wird in der zweiten (unbetonten) Silbe einiger Wörter oft weggelassen; die ursprüngliche Variante mit -de- gilt auch in der Schriftsprache mittlerweile oft als veraltet:

far für fader (dt. Vater), mor für moder (dt. Mutter), bror für broder (dt. Bruder), stan für staden (dt. die Stadt), er für eder (dt. euer, euch), arton für aderton (dt. achtzehn)

Auch verschiedene Verben kennen Kurzformen:

dra für draga (dt. ziehen), ta für taga (dt. nehmen). Entsprechendes gilt bei be für bedja (dt. bitten, beten), ge für giva (dt. geben) und bli für bliva (dt. werden, auch als Hilfsverb zum Ausdrücken des Passivs), wobei hier die Langformen nur noch sehr eingeschränkt verwendet werden.

Verdopplung der bestimmten Form

Zur besonderen Betonung oder sehr genauen Bestimmung wird die bestimmte Form verdoppelt, indem ein den, det oder de vor das bestimmte Substantiv gestellt wird.

Beispiele
Det är det huset Das ist (genau) das Haus.
Du är den kvinnan jag tänker på Du bist die (einzige) Frau, an die ich denke.

Sprachbeispiel

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte , Artikel 1:

”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” [17]

(Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie wurden mit Vernunft und Gewissen ausgestattet und sollen einander im Geist der Gemeinschaft begegnen.)

Literatur

Wörterbücher:

 • Lothar Adelt: Grund- und Aufbauwortschatz Schwedisch – 9000 Wörter zu mehr als 100 Themen . Helmut Buske Verlag, Hamburg 2009, ISBN 3-87548-533-5 .
 • Otto Hoppe: Schwedisch-Deutsches Wörterbuch . 3. Auflage. Nordstedt & Söner, Stockholm 1919 ( Digitalisat ).
 • Jonas Petri: Dictionarium Latino-Sveco-Germanicum Ex Variis Probatorum Authorum Lexicis . Günther, Linköping 1640 ( Digitalisat ).
 • Svenska Akademien (Hrsg.): Svenska Akademiens ordbok – Ordbok ö(f)ver svenska språket . Bände I ff. Lund 1898 ff. ( Online-Version ).
 • Langenscheidt Taschenwörterbuch Schwedisch: Schwedisch-Deutsch / Deutsch-Schwedisch. Langenscheidt, 2012, ISBN 3-468-11304-8 .

Lehrbücher:

 • Jaktén ua: Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Schwedisch. Langenscheidt, Berlin 1997, ISBN 3-468-26301-5 .
 • Birgitta Ramge: Übungsbuch zur schwedischen Grammatik . Gottfried Egert Verlag, Wilhelmsfeld 2005, ISBN 3-936496-03-X .

Grammatiken:

 • Philip Holmes, Ian Hinchliffe: Swedish. A Comprehensive Grammar . London / New York 1994, 2. Auflage New York 2003, ISBN 0-415-27884-8 .
 • Birgitta Ramge: Praktische Grammatik der schwedischen Sprache . 3. Auflage. Gottfried Egert Verlag, Wilhelmsfeld 2012, ISBN 3-936496-37-4 .
 • Ulf Teleman, Staffan Hellberg, Erik Andersson: Svenska Akademiens grammatik . 4 Bände. Norstedts, Stockholm 1999, ISBN 91-7227-126-4 .
 • Åke Viberg ua: Schwedische Grammatik . Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 1987 (neu aufgelegt 1998), ISBN 91-27-50249-X .

Weblinks

Commons : Schwedische Sprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Schwedische Aussprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Schwedische Wörterbücher – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Språk. (Nicht mehr online verfügbar.) In: norden.org. Nordischer Rat , archiviert vom Original am 23. Februar 2010 ; abgerufen am 24. April 2014 (schwedisch).
 2. Oskar Bandle : Die Gliederung des Nordgermanischen (= Beiträge zur nordischen Philologie. Band 1). Basel/Stuttgart 1973, 2. Auflage (mit einer Einführung von Kurt Braunmüller) Tübingen 2011.
 3. David Crystal: The Penguin Dictionary of Language. 1999, ISBN 0-14-051416-3 .
 4. Bertil Molde, Allan Karker (red.): Språken i Norden. Berlings, Arlöv 1983
 5. Kenneth Hyltenstam (red.): Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv. 1999, ISBN 91-44-00777-9
 6. Schwedisch weiterhin obligatorisches Fach in der finnischen Schule , Von: Sveriges Radio (schwedisch), abgerufen am 9. März 2017.
 7. Svenska språklag (schwedisch)
 8. Institutet för språk och folkminnen – Schwedischer Sprachenrat. (Nicht mehr online verfügbar.) In: sprakochfolkminnen.se. 22. März 2014, archiviert vom Original am 4. Dezember 2016 ; abgerufen am 13. Mai 2019 .
 9. Östen Dahl, Lars-Erik Edlund, Leif Wastenson, Margareta Elg (Hrsg.): Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige. Norstedt, Stockholm 2010, Libris 11789368, ISBN 978-91-87760-57-0 (inb.), S. 9–10.
 10. Göte Brunberg: Estlandssvenskarna . Hg. v. Estlandssvenskarna kulturförening SOV. Aufgerufen 7. März 2013.
 11. Sverige in Argentina ( Memento vom 24. Mai 2012 im Webarchiv archive.today )
 12. „Varje substantiv har ett inneboende grammatiskt genus, utrum eller neutrum.“ Ulf Teleman, Staffan Hellberg, Erik Andersson: Svenska Akademiens grammatik. Norstedts, Stockholm 1999, Band 2, S. 58. Das heutige Zwei-Genera-System ist schon in der Kanzleisprache des 16. Jahrhunderts fassbar und hat sich im Laufe des 18. Jahrhunderts durchgesetzt („Redan under 1700-talets förra hälft vann den stor utbredning, o[ch] under dess senaste årtionden blev detta ord det vida vanligaste hos de allra flesta förf[attarna]“); siehe die Artikel han und den in Svenska Akademiens ordbok . Auf der Ebene der Dialekte lebt das Drei-Genera-System hingegen fort, etwa en dag „ein Tag“, dagen „der Tag“ → han „er“; e sak „eine Sache“, saka „die Sache“ → hon „sie“; ett hus „ein Haus“, huse[t] „das Haus“ → de[t] „es“; vgl. Oskar Bandle : Die Gliederung des Nordgermanischen (= Beiträge zur nordischen Philologie. Band 1). Basel/Stuttgart 1973, 2. Auflage (mit einer Einführung von Kurt Braunmüller) Tübingen 2011, S. 84 f. mit Karte 18.
 13. Schwedisch bestämdhetsssuffix beziehungsweise bestämd slutartikel; vgl. Ulf Teleman, Staffan Hellberg, Erik Andersson: Svenska Akademiens grammatik . 4 Bände. Norstedts, Stockholm 1999, ISBN 91-7227-126-4 . In der deutschsprachigen Skandinavistik ist die Bezeichnung „suffigierter Artikel“ verbreitet; vgl. etwa Kurt Braunmüller: Die skandinavischen Sprachen im Überblick. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Francke, Tübingen/Basel 2007, ISBN 978-3-8252-1635-1 . Sprachgeschichtlich handelt es sich beim suffigierten Artikel um das gemeinnordische Demonstrativpronomen hin(n), hit, das in altschwedischer Zeit dem Substantiv nachgestellt werden konnte und mit diesem allmählich verschmolz.
 14. Hen – ein geschlechtsneutrales Pronomen auf dem Weg in die Umgangssprache? (PDF, schwedisch)
 15. Åländisches Führerscheingesetz (schwedisch)
 16. Ulf Teleman: Svenska för danskar. Roskilde universitetsförlag, ISBN 978-87-7867-368-8 .
 17. Stefan Einhorn: De nya dödssynderna. Forum, 2014, ISBN 9789137143163 ( Leseprobe ).