Sebastian Brant

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Portræt af Brant; Tegning af Albrecht Dürer (detalje), 1492

Sebastian Brant eller Sebastian Brandt ( latiniseret Titio ; født 1457 eller 1458 i Strasbourg ; død den 10. maj 1521 ibid) var en tysk humanist , advokat, professor i jura ved universitetet i Basel (1489–1500) og fra 1502 til sin død 1521 byråd og kansler i den frie kejserlige by Strasbourg. Han var en af ​​de mest produktive forfattere af latinsk hengiven poesi og redaktør af gamle klassikere og skrifter af italienske humanister. Hans moralsatire Das Narrenschiff , udgivet i 1494, etablerede hans berømmelse som forfatter til tysk humanisme .

Liv

Sebastian Brant var første barn af byrådet i Strasbourg og krovært ved "Great hostel to Golden Lion" Diebolt Brant den yngre og hans kone Barbara Brant, født plukker i Strasbourg født. Hans far døde i 1468. [1] Intet vides om Brants liv, før han begyndte at studere i Basel i 1475. Ifølge hans to faglige aktivitetsområder og hjemsted er hans liv almindeligvis opdelt i Basel -perioden (1475-1500) og Strasbourg -perioden (1500-1521). [2]

Basel-perioden (1475-1500)

Sebastian Brant, træsnit fra 1590 fra Nicolaus Reussners Icones
Haus zum Sunnenluft , Basel, Augustinergasse, hvor Sebastian Brant boede i 1494

I vinteren halvår af 1475/76, Brant begyndte at studere Artes og lov på kommunalt universitetet i Basel i Basel . Studiebøger med et Horace -afskrift og en Cisiojanus har overlevet som autografer fra hans studietid. Han opnåede sin juridiske bachelorgrad i det akademiske halvår 1477/78, [1] få år senere, i 1484, også licentiat . Efter endt studium giftede han sig med Basel -borgeren Elisabeth Burgis i 1485 (i andre kilder også Burg eller Bürgi). Hendes far var laugsmester ved Basel -bestikket. [1] Parret havde syv børn sammen. En søn af Brants, Onophrius Brant, opstod senere som advokat og lejlighedsvis digter og blev valgt til byrådet i byen Strasbourg. [1] Brant modtog sin doktorgrad i 1489 som Doctor utriusque iuris og har siden været fuldgyldigt medlem af professorkollegiet. Han underviste i både rettigheder, dvs. kanonisk (kirkelig) og romersk (civil) lov, og siden 1484 regelmæssigt poesi. I 1492 var Brant dekan for lovskolen i et år. Tilsvarende poster i rektoratet og fakultetsregistre fra hans hånd er bevaret. Udover sit arbejde med universitetsundervisning arbejdede han også som juridisk ekspert, advokat og dommer i sin tid i Basel. Det var først i 1496, at han modtog et betalt professorat for romersk og kanonisk lov. [1] Fra 1497 til 1500 underviste han kun i kanonlov. [3]

På det litterære område var Brants Basel -år præget af en livlig publikationsaktivitet, der udviklede sig fra 1490'erne. Udover poesi udgav han også speciallitteratur og var involveret inden for aktuel og lejlighedsvis poesi med flyers og pjecer. I løbet af denne tid var han ikke kun aktiv som forfatter, men også som promotor og redaktør af litteratur. Årene mellem 1490 og 1500 etablerede hans litterære berømmelse med dårskabets skib (1494) og mange andre digte. [4]

I vintersemesteret 1500 forlod han universitetet og forberedte sig på at flytte til Strasbourg. [5]

Strasbourg -perioden (1500-1521)

Strasbourg omkring 1490

Brant flyttede til Strasbourg i foråret 1501 [6] og den 14. januar overtog 1501 stedet for en syndiker . [1] Efter at have arbejdet et stykke tid som advokat, rådgiver og diplomat blev han i 1502 byens fuldmægtig og kansler og de øverste administrative embedsmænd i den kejserlige by Strasbourg. [7] Rekrutteringsbrevet er bevaret. I sine Strasbourg -år ændrede Brants litterære aktivitet sig, han optrådte i stigende grad som en promotor for litterære værker, men udgav næsten ingen af ​​sine egne værker. Som censor var Brant ansvarlig for godkendelsen af ​​alle Strasbourg -tryk. Vidnesbyrdene fra Brants ministerium behandles i et særskilt afsnit . I 1520 rejste Brant til Gent , hvor han hyldede den nye kejser, Charles V , for den frie kejserlige by Strasbourg. [7]

fabrikker

Tyske sæler

Dårens skib

Titelside fra Brants skibe af dårer , Albrecht Dürer omkring 1493
Hovedartikel: Ship of Fools

Dårens skib anses generelt for at være Brants hovedværk og dominerede i lang tid Brants hovedsageligt germanske besættelse. [8] Den rigt illustrerede og overdådigt udformede humanistiske bog med didaktisk-satirisk visdom og allegorisk belysning af 1400-tallets klager, dårskaber og laster, blev udgivet i 1494 af Johann Bergmann von Olpe i Basel .

Opbygning og indhold af værket

Bogen består af 112 stort set uafhængige kapitler. Værkets ydre beslag er skibets allegori, der introduceres med titelbladet og forordet, men først tages op igen i teksten i kapitlerne 103, 108 og 109. Selve kapitlerne følger hinanden i løs rækkefølge og er tematisk uafhængige. Forbindelseselementet mellem kapitlerne er dumhedens figur og den samme struktur af kapitlerne. [9]

Alle kapitler følger en enkel konstruktionsordning, der vedligeholdes for hele arbejdet. Kapitlet starter normalt til venstre med et motto på tre eller fire linjer efterfulgt af træsnittet og derefter ordsproget. Ideelt set består versedigtet 34 for det meste af jambiske vers. [10] Da 30 vers passer på en side, opnår Brant, at hvert kapitel fylder præcis en dobbeltside, og at læseren har en helhed foran sig, når den læser den. [11] Hvor Brant tilføjer en eller flere sider med 30 vers til kapitlet, opgives grundlæggende skema for tåbelskibet nødvendigvis. Det følgende kapitel begynder derefter til højre i stedet for til venstre.

Et andet element i værket, der skaber enhed, er fjolsen. Der er 109 fjolser, der går ombord på skibet og begiver sig ud på rejsen til "Narragonia". Søfarende eller en styrmand er ikke blandt tåberne. Dårligheden i Brants værk forstås som tåbelighed eller mangel på indsigt i livets krav. Narren “er den person, der giver efter for sine tvivlsomme tilbøjeligheder, såsom kvaksalveri eller retssager, modefornemmelser eller handel med relikvier. Dårskab og moralsk mangel er forenet i fjolsen. ” [12] Ved at opsummere kapitler (kapitel 22, 107 og 112) kontrasterer Brant fjolsen med mennesker, der stræber efter visdom. [9]

Træsnittene

Brant og Bergmann von Olpe hyrede mindst fire rivere til at illustrere værket, herunder den unge Albrecht Dürer , som godt to tredjedele af træsnittene tilskrives. [13] Følgende gælder for illustrationen af ​​værket: "Teksten dirigerer," [14] dvs. teksten var allerede tilgængelig, da arbejdet med træsnittene begyndte. Træsnittene behandler tematisk forskelligt indholdet i kapitlerne. Nogle gange refererer de til emnet i kapitlet og implementerer det grafisk, men nogle gange tager de kun individuelle aspekter af kapitlet op eller udvider kapitelindholdet.

Tryk og oversættelser

14 eksemplarer af det første tryk (Basel 1494) er bevaret. [15] Der var i alt 16 udgaver op til Brants død, både autoriserede genoptryk og piratkopierede tryk på tysk. [16]

Side (47 v ) fra den latinske udgave af "Stultifera navis" Lochers af Johannes Grüninger , Strasbourg 1497

Jakob Locher var ansvarlig for den latinske udgave af dårskabets skib. Hans oversættelse blev udgivet i 1497 af Johann Bergmann von Olpe i Basel under titlen "Stultifera navis". [17] Locher forkortede kapitlerne og erstattede nogle fuldstændigt, men bevarede ellers arbejdskonceptet for tåbeleskibet. Han tilføjede et filologisk indlært apparat til teksten. [18] Den latinske oversættelse var vigtig for formidlingen af ​​værket, da den gik i gang uden for det tysktalende område eller overhovedet blev muliggjort. Kort efter offentliggørelsen dukkede oversættelser af den latinske tekst til folkemunden op, og franske, engelske og hollandske udgaver af Ship of Fools dukkede snart op. [19] Den engelske udgave er den første oversættelse nogensinde af et tysksproget værk til engelsk. [19] En lavtysk oversættelse af tåbelskibet blev også udgivet i Lübeck i 1497 under titlen "Dat narren schyp". Grundlaget for dette var imidlertid den tyske tekst. [19]

betyder

Både de rigt spredte ordsprog og de effektive træsnit bidrog til den dårlige skibs store succes. Joachim Knape opsummerer skibets skibs betydning således: ”Som tysk digter kan Brant ikke bestride sin position blandt sine samtidige. I løbet af denne tid har ingen skabt en litterær skikkelse, der er lige så berømt og entusiastisk modtaget i Europa som fjolsen i 'Fooleskibet'. Ingen levende samtid i Tyskland kunne vise et tysk trykt værk, der kan sammenlignes med 'Foolens skib', der kombinerer poesi, billedkunst og bogkunst til et ensemble af lignende rang. Påstanden og nyheden i værket forblev ikke uden effekt blandt samtidige. Dens sensationelle succes resulterede straks i mange piratkopierede udskrifter. I litterær henseende etablerede den den europæiske tradition for fjolslitteratur. " [20]

Brant skrev "sin tids tyske satire" og skabte således "den generations tyske originale poesi i sin generation." [21] Brant orienterede sig mod Horace og romersk satire. [9] En række litterære kilder flød ind i hans arbejde, som Brant flettede sammen med mange hentydninger og hentydninger til at danne et udførligt referencesystem.

Spillet om Herkules og dyd

I sin tid i Strasbourg var Brant også involveret i offentligt drama. I denne sammenhæng skrev han sandsynligvis et tysk Hercules -spil i 1512/13. En Tugent Spyl er dokumenteret for 1518. Som en del af dydens spil bringes kampen mellem dyd og lyst til scenen. Stykket blev arrangeret efter to-dages ordningen og udtænkt i form af et stationsdrama. [22]

Frihedspanelet

Ud over dårskabets skib anses frihedspanelet for at være den "anden store tyske tekst-billedcyklus, der forhandler et samlet tema i variationer". [22] Frihedspanelet bestod af 52 epigrammer, som Brant 1517-1519 til designet af XIIIer-Stube skrev Strasbourg Rådhus. I sine epigrammer belyser han ideen om frihed fra forskellige perspektiver og belyser dermed de filosofiske, religiøse, juridiske og sociale aspekter af frihedsidéen. Hans Baldung Grien , elev af Albrecht Dürer , der boede i Strasbourg fra 1517 og fremefter, kunne have været ansvarlig for den tekniske implementering af Brants frihedspanel og vedhæftningen af ​​kalkmalerierne. [23]

Utrykte epigrammer og lejlighedsvise digte

I Brants litterære ejendom er der overlevet en række epigrammer og lejlighedsvise digte, der ikke blev offentliggjort dengang. Dette inkluderer mange tysk-latinske digte om religiøse, etiske og politiske emner. De er bevaret i to eksemplarer fra 1600 -tallet og afleveret under overskriften Epigrams. I nogle tilfælde er det sandsynligvis også udkast, som Brant delvis indarbejdede i nogle af sine større tyske digte. Også bevaret er digtet Schild von Murten om et burgundisk skjold fanget i slaget ved Murten i 1476, et tre-vers tysk-latinsk hånende digt mod schweizerne fra 1511 og som lejlighedsvis digt hans byklager , hvor han beskriver byrden for byer og bønder under temaet krigen 1513. En oversvømmelsesprognose for 1524 er også bevaret og er dateret til år 1520. [24]

Tyske og latinske sæler

Enkeltarkprint og foldere om aktuelle og naturhistoriske emner

Ensisheim Thunderstone, en folder fra Brants fra 1492

Siden mindst 1488 er Brant også dukket op som forfatter til daglige lejlighedsdigte. I disse digte, som han cirkulerer som flyers eller flyers, udtrykker han sig om spørgsmål om politik. Digtene er ofte skrevet på latin og tysk (latinske distiches og tyske Knittelverse). Eksterne lejligheder var for det meste særlige eller ekstraordinære begivenheder i naturen eller politik, som han rapporterede om, men som han også kommenterede og fortolkede som mirakuløse tegn med henblik på kejserlig politik. Der blev lagt særlig vægt på kejserens og imperiets situation og faren for krig og tyrkerne. Her påtog han sig rollen som en "Erzaugur of the Holy Roman Empire" [25] . [26]

En stor del af digte er sandsynligvis gået tabt i dag, omkring 16 digte kan identificeres som særskilt publicerede arbejdsenheder fra de overlevende trykte eksemplarer:

 1. Contra Flamingos - et latinsk digt mod flamlinger, der fangede den tyske konge Maximilian I i februar 1488.
 2. The Thunderstone of Ensisheim - Latin -tysk folder fra 1492 om meteoren, der faldt i Ensisheim i Alsace
 3. Slaget ved Salins - tysk digt om Maximilians sejr over franskmændene i 1493 ( Senlis -traktaten )
 4. The Worms Twins - latin -tysk folder på et freak i Worms 1495. Folderen dukkede op med udsigt til Worms Reichstag samme år.
 5. Confoederatio Alexandri Vi. et Maximiliani I. - latinsk gratulation i anledning af den europæiske prinsedag mod tyrkerne i 1495
 6. Inundatio Tybridis - latinsk elegi i anledning af Tiberfloden i Rom i 1495
 7. Die Sau zu Landser - Latin -tysk folder i anledning af en frøs fødsel af en so i Landser i Sundgau fra 1496
 8. Gåsens gås -latin-tysk folder i anledning af en tvillinggås og to seksbenede smågrise i Gugenheim i 1496
 9. De pestilentiali scorra sive mala de Franzos - latinsk folder fra 1496, som han dedikerede Johannes Reuchlin . Folderen anses for at være det første værk i syfilislitteratur [27]
 10. Anna von Endingen - Latin -tysk digt fra 1496 om udledning af blod og orme af Anna von Endingen fra Strasbourg. For Brant synes den medicinske interesse i sagen at være i forgrunden; den sædvanlige fortolkning mangler her.
 11. Fuchshartz - Latin -tysk jagt allegori som en advarsel om lurende ræve. Ved at henvende sig direkte til Maximilian I er der en politisk kontekst. Digtet er kun kommet ned til os i Varia Carmina .
 12. Fred og krig - Latin -tysk debat mellem fred og krig i anledning af den schwabiske krig i 1499
 13. Drøm - latinsk folder med 100 distiches fra 1499/1500. En tysksproget pjece med 509 vers fulgt i 1502. Brant indgår som digter i drømmesynet. I folderen, han kalder for korstoget, bliver opkaldet understreget af den direkte tale om Kristi sorgkors.
 14. Türkenanschlag - tysk digt i anledning af en fransk -tysk aftale mod tyrkerne i 1501.
 15. Planeterne fusioneres - tysk digt om en særlig planetarisk konstellation fra 1504
 16. Ad Maximilianum nenia - klage over tyrkernes triumf. Digtet indeholder et kald til korstoget, rettet til Maximilian og de andre kristne herskere og folk

Religiøse og moralistiske digte

Brant skrev en rosenkrans (1494), en klagesang over Maria og en trøstetale om Jesus (1494), et skakmatspil og en tekst, der i forskningen behandles som verdens uretfærdighed .

Brants Rosenkrans fra 1494 har overlevet i tre versioner og tilbyder hver en oversigt over Kristi liv og passion i sangform. Brant tilføjede også et fokus på den smertefulde Guds Moder. Dens latinske version indeholder 50 sapphiske strofer . Antallet af strofer svarer til "50 perler i den smertefulde bøn -rosenkrans" [28] . Brant tog den latinske version i 1494 i Carmina i laudem Mariae og i 1498 i Carmina varia . En tysk version med 51 strofer har også overlevet. Den latinske version blev tilpasset i begyndelsen af ​​1500 -tallet. Rosenkransen blev udvidet og omfattede nu 63 strofer. Redaktøren er ukendt. [29]

Sorgens mand og mater Dolorosa med Brants trøstetale Jesus Querulosa Christi consolatio ad dolorosam virginis Marie compassionem , print af Hieronymus Höltzel (1512)

I 1494 skrev Brant også en klagesang over Maria og en efterfølgende trøstetale af Jesus. Under korset beklager Mary sin sorg over hendes søns lidelser. Jesus trøster dem og påpeger, at forløsningsarbejdet vil blive afsluttet med hans korsfæstelse. Teksten er blevet afleveret to gange. Engang i form af to latinske digte med 17 disticher hver. De latinske digte blev inkluderet i Carmina i laudem Mariae i 1494 og i Carmina varia i 1498. En tysk oversættelse er tilgængelig for 1515 i form af et enkeltarkstryk.

Skakmatspillet er et kort versdrama, der omhandler den jordiske verdens forgængelighed. Indtast en engel med et ur, døden, kejseren og en rig mand.

Teksten Wrongness of the World er kommet ned til os i to versioner. Engang i en tysk lang version med 22 rim og derefter i en tysk og latinsk version, som er meget kortere. Det, der tilbydes, er et "priamelike klagesang om den moralske verdens perversioner og korruption." [30]

Den tosprogede version af verdens perversitet samt skakmat -spillet fandt vej til antologien om værker Varia carmina i 1498. Her udgav Brant også den latinske version af sin Maria -klagesang og den efterfølgende trøstetale om Jesus. [31]

Latinske sæler

Carmina på helgen

Brant skrev fire Carmina om helgener , nemlig på Saint Ivo (St. Ivo) , på Saint Sebastian (St. Sebastian) , på Saint Onophrius og eremitterne og om de tre konger . Digtet om Saint Ivo er sandsynligvis fra 1493, mens de to næste tekster er fra 1494. Han udgav digte ved hjælp af enkeltarkstryk. Det er helgener, som Brant følte sig personligt eller fagligt forbundet med: Saint Ivo er skytshelgen for advokater, Saint Sebastian er hans navnebror og Saint Onophrius er navnebror til sin søn. [32] Digtet om magi er et bidrag til en samling fra 1514.

Carmina in laudem Mariae

Carmina in laudem Mariae var et fælles projekt af Brant og Johann Bergmann von Olpe , som begge udgav i 1494. Antologien omfatter 37 tekster og indeholder digte og små prosatekster skrevet af Brant. Trykket er forpligtet til billedbogskonceptet og er opdelt i 15 store kapitler. Hvert større kapitel indledes med et træsnit. Indholdsmæssigt behandles mariologiske, derefter kristologiske og til sidst hagiografiske emner først. Kun et digt om solformørkelsen i 1485 falder ud. Forskellige formelle ordninger afspilles i teksterne. [33]

Varia carmina

Ligesom Carmina in laudem Mariae er Varia Carmina en antologi med teksterne skrevet af Brant på latin, som han udgav i samarbejde med Bergmann von Olpe. Udgaven, der er dedikeret til Jomfru Maria, indeholder 124 tekster, heraf tre med dele på både tysk og latin. Tekstkorpuset indeholder digte om de hellige Laurentius , Bruno, Germanus, Konrad, Ulrich, Joachim og Cyriacus samt en lille passion. Nogle segl, som Brant tidligere havde udgivet separat som enkeltarkstryk eller som pjecer, har også fundet accept. [34] Digte om kejser Maximilian, om kong Ferdinand II samt tekster, der omhandler den tyrkiske trussel, er også inkluderet, samt lejlighedsvis digte om venner og bekendte, en advokat skældud og digte om naturfænomener. Digte om Badens termiske kilder, om nye kirkeklokker og en horologisk prosaafhandling kan også findes i Varia Carmina , som tilsyneladende er designet til at repræsentere Brants hele spektrum af latinsk poesi. Varia carmina udkom i 1498 i to udgaver, som adskiller sig med hensyn til forskelle i teksten. [35]

Aesopus tilføjelser

Side 7 fra Brants udgave af Aesop 1501. Som belønning modtager Aesop en intelligent tale fra gæstfrihedens gudinde for at underholde en omrejsende præst

I 1501, i begyndelsen af ​​sin tid i Strasbourg, udgav Brant Æsops fabler. Udgaven består af to dele. Anden del indeholder en omfattende samling (tilføjelser) af fabler, facetter, vers og rapporter om mærkelige dyr og mennesker, som Brant havde samlet fra forskellige kilder og fra forskellige forfattere. I begyndelsen af ​​anden del får Brant Giovanni Boccaccio og Lorenzo Valla til at lave nogle poetologiske bemærkninger. [36]

Arbejdet blev fuldstændig digitaliseret i 1997 af MATEO (MAnnheimer TExte Online) -projektet ved University of Mannheim og er nu tilgængeligt online gratis. [37]

Carmina in laudem Maximiliani I.

Efter kejser Maximilian I's død, som Brant mødte flere gange, og som han havde tjent som rådgiver flere gange [38] , udgav Brant en antologi bestående af 20 tekster. De første 12 tekster dokumenterer Brants journalistiske fortalervirksomhed for maksimiliansk og kejserlig politik siden 1488. Dette omfatter også de vigtigste brochuredigte, såsom “Donnerstein von Ensisheim”, “Sau von Landser”, “Wormser Zwilinge” og syfilisdigtet . De første 12 tekster efterfølges af nyere rosende og sørgende digte for Maximilian og andre habsburgere. En fransk skæld ud på Francis I er også inkluderet. Antologien afsluttes med et digt på det øverste kejserlige kansler Petrus Aegidius i Antwerpen . [39]

Utrykte epigrammer og afslappet karmina

Lejlighedsvis digte (Kasualcarmina) af Brant findes i talrige tryk og i talrige manuskripter, for eksempel i Basel rektoratregister. De blev ofte medtaget i hans samtidiges antologier. Wilhelm Gisenheims opgavebog fra Schlettstadt [40] , som er dateret til 1494, indeholder nogle digte. St. Gallen studiehæfte [41] indeholder også signerede digte af forskellige forfattere, men her kan digte ikke klart tildeles Brant på grund af mangel på parallel tradition. Manuskriptet Clm 4408 byder på talrige latinske digte af Brant på side 60 r –95 v . Den sidste dato er 19. juni 1495. Et manuskript [42] i British Library indeholder teksten Tetrastichon i Virginem Mariam . [43]

Latinsk og tysk historisk prosa

Brants latinske eller tysksprogede prosa består af en historie i Jerusalem, en historie om kejserne Titus, Vespasian og Trajanus og en ufærdig krønike.

Jerusalem

Titelsiden til Jerusalems historie (1495)

Brant forsøgte at præsentere Jerusalems historie fra Det Gamle Testamentes tid til den tyrkiske trussel mod Vesten i hans tid i en omfattende prosakrønike. Værket med titlen De Origine et conuersa | tione bonorum Regum: & laude Ciuitatis | Hierosolymae: cum exhortatione eiusdem | recuperandae blev udgivet i Basel i 1495 og er et af de tidligere humanistiske historieværker nord for Alperne. [44] Som kilder brugte han blandt andre Aeneas Silvius Piccolominis epitome of the Decades Flavio Biondos og hans taler med tyrkerne. Han skrev værket som en "Krønike om de gode konger", der forsøgte at forsvare byen mod de vantro eller vinde den tilbage. Mod slutningen af ​​krøniken er der en appel til korstoget rettet til Maximilian. Han burde følge de gode kongers eksempel. Vedhæftet er en kort version af værket i 321 disticher under titlen Epilogus Regum circa Hierosolymam consuersantium . En tysk prosaoversættelse blev opnået af Kaspar Frey i 1512 og trykt i Strasbourg i 1518. [45]

Titus, Vespasian og Trajanus

Værket består af to dele. I den første del fortælles Flavius ​​Josephus om de eksemplariske romerske kejsere Titus og Vespasian og ødelæggelsen af ​​Jerusalem. I anden del vender Brant sig derefter til kejser Trajans gerninger. Kilderne hertil var beskrivelserne i Eutropius , Orosius og Historia Lombardica . Trajanus, der steg op til himlen efter hans død, kom fra Spanien som Charles V og præsenteres som stamfaderen til Habsburgerne.

Skriften, der i indhold er forbundet med Jerusalem -værket, var muligvis en del af et slægtsværk om Habsburgerne, som skulle indeholde dynastiets hellige og deres historie. [46] Brants søn Onophrius tog sig af trykket af værket i 1520, som Sebastian Brant kunne præsentere for den nyvalgte tyske kejser Karl V i sommeren 1520, da han hyldede godserne i Gent . [47]

tidslinje

Der er tegn på, at Brant, der som Strasbourg-kansler fra 1502 også var ansvarlig for den såkaldte bybogslitteratur [48] , arbejdede på en sammenhængende krønike om byen og også konsulterede de historiske og juridiske dokumenter, der var vigtige for byen. Værket har kun overlevet i tre fragmenter: på den ene side skal prosa -rapporten om den nye Strasbourg -biskop Wilhelm von Hohnsteins embedsovertagelse nævnes (biskop Wilhelms valg og indtræden i 1506 et. 1507) og om på den anden side en prosabeskrivelse af rejseveje til messenger -systemet og det diplomatiske samkvem mellem de tyske byer og lande (beskrivelse af flere muligheder i Tyskland) . [49] Et andet fragmentarisk uddrag, måske af usikker oprindelse, blev udgivet i 1892 som et tillæg til bykronikken af ​​Jean Wencker (1590-1659) og hans efterfølgere (søn og barnebarn). [50]

Redigeringer og oversættelser

Brant begyndte at oversætte latinske tekster allerede i 1480'erne, selvom han først udgav dem på tryk i 1490. Offentliggørelsen fandt derefter sted i bulk og i relativt hurtig rækkefølge. To tekstgrupper kan skelnes. På den ene side samlinger af ordsprog eller gnomish-didaktisk pædagogisk lære , herunder oversættelser af teksterne Thesmophagia (Fagifacetus) , Facetus , Cato , Moretius og Freidank, og derefter på den anden side religiøse sange, bøn og opbygningstekster; Udover hellige sange udgav han også en oversættelse af Hortulus Animae (Little Soul Garden). De oversættelser af Geiler -brevet og skriften Contra bellisequaces af Jakob Wimpheling, som Brant leverede, kan ikke tildeles disse to grupper. [51]

Gnomish-didaktisk pædagogisk lære og samlinger af ordsprog

Beim Thesmophagia -Text handelt es sich um eine Anleitung zum guten Benehmen bei Tisch, den Brant in einer zweisprachigen Ausgabe unter dem Titel Fagifacetus herausgab. Als Basis für den lateinischen Text konnte Brant auf die Arbeit eines kaum bekannten Autors Reiners aus dem 13. Jahrhundert zurückgreifen. Der Text erschien bei Michael Furter 1490 in Basel unter dem Titel De moribus et facetijs mense . [52]

Eine Ausgabe des Facetus folgte 1496 (Erstdruck) in Basel bei Johann Bergmann von Olpe . Die im Spätmittelalter sehr beliebte genomische Sammlung gab Brant in einer zweisprachigen Ausgabe unter dem Titel Liber Faceti docens more hominum (...) per Sebastianum Brant in vulgare moviter translatus. heraus. [53]

1498 erschien erneut bei Johann Bergmann von Olpe in Basel unter dem Titel Catho in latin. durch Sebastianum Brant getützschet (Erstdruck) eine zweisprachige Ausgabe der Disticha Catonis . Hierbei handelt es sich um ein Schulbuch, das bereits im 9. Jahrhundert in vier Bücher aufgeteilt und um die breves sententiae erweitert worden war. Das Schulbuch wurde im Mittelalter in viele Volkssprachen übersetzt. [53]

1499 (Erstdruck) erschien bei Johann Bergmann von Olpe unter dem Titel Liber moreti docens Juuenum (...) per Sebastianum Brant: in vulgare nouiter translatus eine zweisprachige Ausgabe des bereits seit dem 13. Jahrhundert überlieferten Textes Facetus Moribus et vita . Es ist die erste und einzige deutschsprachige Übersetzung. Brant hatte allerdings nur die Ständedidaxe übersetzt. Der Text besteht allerdings aus drei Teilen. Neben der berufs- und ständebezogenen Verhaltenslehre, auch eine Ars amatoria sowie eine Remedia amoris, die dem ovidschen Vorbild folgt. [54]

Brants Freidank -Ausgabe erschien 1508 bei Hans Grüninger in Straßburg. Es handelt sich um eine Sammlung paarweise gereimter deutscher Sprüche aus dem 13. Jahrhundert. Der Text war Brants Zeiten weit verbreitet, da die Sprüche zu vielen religiösen, ethischen und politischen Themen Stellung beziehen. Als Basis für seine Ausgabe zog Brant einen Text der Freidank-Handschriften-Gruppe CDE heran. Der Ausgabe liegt ein Bildbuchkonzept zugrunde. Für die Ausgabe wurden 46 Holzschnitte angefertigt und dem Druck beigegeben. [55]

Religiöse Lied-, Gebets- und Erbauungstexte

Brants Übersetzungen geistlicher Lieder nehmen unter seinen „zahlreichen religiösen Dichtungen (...) einen besonderen Platz ein, weil sie seine versästhetisch anspruchsvollsten deutschen Gedichte sind. Brant war bemüht, die kunstvolle Form seiner lateinischen Vorlagen im Deutschen nachzubilden.“ [56] Zwischen 1490 und 1496 übersetzte er das Ave salve gaude vale des Konrad von Hainburg , um 1491 den Fronleichnams -Hymnus Pange lingua gloriosi und um 1496 die Sequenz Ave praeclara maris stella des Hermann von Reichenau . In seiner Straßburger Zeit entstanden um 1502 der Hymnus Verbum bonum und Stabat mater dolorosa . Für diesen letzten Text ist Brants Autorschaft nicht gesichert. Der Text wird auf 1502 datiert. [57]

Beim Hortulus Animae (Seelengärtlein) handelt es sich um eine Gebetsantologie, die aus der Stundenbuchtradition hervorgegangen ist. Enthalten sind Texte zur Messe, zu Heiligen-Offizien sowie zum Totengedenken. Lied- und Litaneibestandteile sind ebenfalls enthalten. 1501 brachte Brant eine eigene Ausgabe heraus, für die er die vorhandenen Texte durchgesehen, überarbeitet und vor allem um neue Texte ergänzte. Für diesen Text ist Brants Anteil noch nicht endgültig erklärt. [58] Der Text erschien 1501 bei Johannes Wähinger in Straßburg unter dem Titel Ortulus animae. Der selen ga | rtlin (...) Zu Straßburg in seym vatterlant | Hat mich Sebastianus Brant | Besehen und vast corrigiert | Zu | tütschen ouch vil transferiert. Insgesamt sind 36 Ausgaben nachgewiesen, die jedoch nur selten Brants Namen erwähnen. Zwei Jahre später erschien eine Ausgabe gemeinsam von Brant und Wimpheling durchgesehene und korrigierte Ausgabe, die ebenfalls bei Johannes Wähinger erschien. [58]

Texte anderer Humanisten

Als Gelegenheitsarbeit kann die Übersetzung eines Geiler-Briefs angesehen werden. Die Übersetzung hat sich im Stadtarchiv Straßburgs erhalten. Der Brief von Johann Geiler von Kaysersberg an Wimpheling berichtet über eine Begegnung mit Kaiser Maximilian I. 1503. [59]

Den Text Contra bellisequaces von Wimpheling gegen Soldaten, die allzu begierig auf Kriegstaten aus waren, übersetzte Brant in 12 deutschen Versen. [60]

Ausgaben und Beiträge

Ausgaben

Brant gab viele Texte heraus und war an Ausgaben anderer mit Beiträgen beteiligt. Als herausragend gelten nach Knape die von Brant besorgten Ausgaben der Werke Petrarcas , 1496 die Ausgabe von Petrarcas Opera latina und ca. 1520 die deutsche Ausgabe des Textes De remediis utriusque fortunae , sowie die Werkausgabe Vergils von 1502. [61]

1496 war er als Herausgeber am ersten Versuch einer vollständigen Werkausgabe der Werke Petrarcas beteiligt. Die Werkausgabe erschien in Basel bei Johannes Amerbach noch vor dem 14. Juli 1496 und umfasst insgesamt 15 Texte, darunter allein drei Briefcorpora. Die Texte wurden mehrheitlich für die Ausgabe aus anderen Drucken übernommen, für vier Texte standen Handschriften zur Verfügung. Bei der Ausgabe fungierte Brant als Korrektor und betreute die Druckvorlagen. 394 Exemplare dieser Ausgabe haben sich erhalten. [62]

Als Berater war Brant offenbar auch an einer deutschen Übersetzung von Petrarcas Schrift De remediis utriusque fortunae beteiligt, die allerdings erst 1532 bei Heinrich Steiner in Augsburg erschien. Als Übersetzer war zunächst der Nürnberger Peter Stahel und nach dessen Tod dann Georg Spalatin tätig. Als Verleger waren die Augsburger Grimm und Wirsung beteiligt, denen die Übersetzung im September 1521 fertig vorlag. Aus der Vorrede Steiners zur Ausgabe ist bekannt, dass die Verleger Brant als Petrarca-Kenner herangezogen hatten und auch an der Konzeption der Illustration des Werkes beteiligt hatten. Der anonyme Petrarcameister illustrierte die Ausgabe und fertigte 261 Holzschnitte an. [63]

Eine von Brant besorgte Ausgabe der Werke Vergils erschien 1502 bei Hans Grüninger in Straßburg. Diese Ausgabe war mit 214 Holzschnitten die erste illustrierte Ausgabe, was Brant selbst als Neuheit in seiner Vorrede vermerkte. Die Textvorlage hatte Brant bereits 1491 fertiggestellt, dh überarbeitet, neu geordnet und ergänzt. [64]

Literarische Beigaben

An weiteren Ausgaben seiner Zeit, die von anderen Herausgebern verantwortet wurden, war Brant mit literarischen Beigaben beteiligt, die ganz unterschiedlich ausfallen konnten. Sowohl Widmungsbriefe, als auch Gelegenheitsprosa sind erhalten. In einigen Fällen sind seine Beiträge auch als sinnvolle Ergänzung des Kerntextes zu verstehen. In den häufig epigrammatischen Beiträgen sind Verweise auf Werkinhalt, Drucker und Autoren zu finden. [65]

Gelehrtes Schrifttum

Zwei Fachschriften Brants haben sich erhalten und zwar einmal eine Rede zum Makulistenstreit und zum anderen Brants Expositiones . [66]

Rede zum Makulistenstreit

Brant bezog im Streit zwischen Dominikanern und Franziskanern 1478 eine deutliche Position gegen die Makulisten. Seine Invektive Disputatio brevissima De Immaculata Conceptione Virginis Gloriosae ist lediglich in einem Sammelwerk von 1664 überliefert. Am Streit war er auch in den folgenden Jahren beteiligt: 1489 hatte er sich an einer Disputation zur Immaculata conceptio in Leipzig mit einer lateinischen Rede beteiligt und zwischen 1501 und 1503 hatte er als kanonistischer Jurist die Verteidigung des Frankfurter Stadtpfarrers Hensel gegen den makulistischen Mönch Wigand Wird übernommen. Seine Verteidigung war erfolgreich, woraufhin Brant von Wird mit einer Streitschrift angegriffen wurde. [67]

Expositiones

Bei den Expositiones handelt es sich um Erläuterungen und Kommentare zu den Hauptparagraphen (tituli) des kirchlichen und römischen Rechts . Das Werk erschien 1494 erstmals im Druck und wurde bis in die Barockzeit laufend nachgedruckt. Bis 1632 konnten Knape und Wilhelmi allein 54 Drucke in Basel , Löwen , Lyon , Paris und in Venedig nachweisen. Das verdeutlicht die Beliebtheit, die die Schrift als Unterrichtswerk für beide Rechtsgebiete genoss. [68]

Briefe

Es sind sowohl Briefe von als auch an Brant erhalten geblieben. Zu den Briefen Brants zählen seine persönlichen Briefe sowie seine semi-literarischen Widmungsbriefe und seine amtlichen Schreiben. 31 persönliche Briefe haben sich nach heutigem Kenntnisstand erhalten, darunter eine Nachfrage Brants anlässlich seiner Bewerbung an den Stettmeister (adliger Magistrat in Straßburg) und den Rat der Stadt Straßburg vom 10. Juli 1500 sowie eine Bitte Brants an den Rat der Stadt, sein Gehalt aufzubessern. [69]

Zu den Briefen an Brant gehören nach Knape nur jene selbstständigen Briefe, die namentlich an Brant und nicht noch zusätzlich an den Rat der Stadt Straßburg adressiert wurden. Die Gruppe der persönlichen Briefe an Brant umfasst 128 Briefe. [70] Über die Briefe ist ersichtlich, dass Brant mit führenden Köpfen seiner Zeit in Verbindung stand, so unter anderem mit Peter Schott , Johann Bergmann von Olpe , Maximilian I. , Thomas Murner , Konrad Peutinger , Willibald Pirckheimer , Johannes Reuchlin , Beatus Rhenanus , Jakob Wimpheling und Ulrich Zasius .

Zeugnisse der Amtstätigkeit

Anfang der Straßburger Freiheiten, Autograph von Sebastian Brant

Aus Brants Amtstätigkeit sind viele Zeugnisse, insbesondere Autographen überliefert, im Straßburger Stadtarchiv – allerdings wissenschaftlich noch weitgehend unerschlossen. Insgesamt handelt es sich etwa um 150 Stücke, die aus allen Bereichen seiner Amtstätigkeit stammen, aber auch Rechtsgutachten umfassen, die Brant als Jurist im Auftrag auswärtiger Auftraggeber anfertigte. [71] Besonders hervorzuheben sind unter den Zeugnissen seiner Amtstätigkeit die Annalen sowie die Straßburger Freiheiten . Im 19. Jahrhundert wurden unter Brants Annalen Abschriften von Ratsprotokollen verstanden, deren Abfassung oder Archivierung Brant als Straßburger Kanzler und Stadtarchivar veranlasst bzw. begleitet haben dürfte. Die Annalen sind nur in Abschriften erhalten. Bei den Straßburger Freiheiten handelt es sich um eine von Brant selbst verfasste Übersicht der Privilegien , Rechte und Freiheiten der Freien Reichsstadt Straßburg, die Brant wohl um 1520 anfertigte. [72]

Bedeutung für die Rechtsgeschichte

Auch in der Rechtsgeschichte spielt Sebastian Brant eine bedeutende Rolle, nicht nur aufgrund seiner Tätigkeit als Professor in Basel und Stadtschreiber in Straßburg. 1494 erschienen Brants „Expositiones sive declarationes omnium titulorum iuris tam civilis quam canonici“ (s. bereits oben). Der knappe Kommentar zu den wichtigsten Titeln des römischen und kanonischen Rechts war vermutlich als Lehrbuch für Brants Studenten gedacht. Obgleich lateinisch verfasst, entwickelte er sich schnell zum Bestseller, der bis in die Barockzeit hinein immer wieder aufgelegt wurde. Daneben verfasste Brant Vorreden zu mehreren meist lateinischen Rechtstext-Editionen vor allem des kanonischen Rechts , etwa dem Decretum Gratiani, den Dekretalen und dem Liber sextus. Wichtiger sind aber seine zum Teil gereimten, deutschsprachigen Vorreden zu zwei bedeutenden Rechtsbüchern der Zeit: dem 1509 erstmals gedruckten Laienspiegel Ulrich Tenglers und dem schon um 1436 von Conrad Heyden verfassten Klagspiegel , den Brant 1516 neu herausgab. Früher galt Brant auch als Herausgeber des Laienspiegels, doch zeichnet hierfür der Augsburger Verleger Johann Rynmann alleine verantwortlich. Dennoch darf die Rolle Brants für die Verbreitung von Laienspiegel und Klagspiegel nicht unterschätzt werden: Sein berühmter Name dürfte wesentlich zur Popularität der beiden Rechtsbücher beigetragen haben. [73]

Forschung

Die Brantforschung wird wesentlich von der Germanistik betrieben und konzentrierte sich lange auf Brants Narrenschiff. Der Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Sebastian Brant und seinem Werk wird gemeinhin mit AW Strobels Beiträgen und seiner Ausgabe des Narrenschiffs 1839 angesetzt. Friedrich Zarnckes Edition des Narrenschiffs markiert einen wichtigen Meilenstein und ermöglichte ein solides Fundament für die Brant-Forschung. [74]

Lemmer meinte 1977, dass zahlreiche Aufgaben der Brant-Forschung noch unerledigt seien: „Dazu zählen ua eine Edition seiner Briefe und anderer Materialien aus seinem Nachlaß, eine vollständige Ausgabe der (z. T. verstreuten) Gedichte einschließlich der Flugblätter, eine kritische Neuausgabe des 'Narrenschiffs' wie anderer Werke (wenn nicht gar eine Gesamtausgabe), eine geschlossene Darstellung der Wirkung des 'Narrenschiffs', eine moderne Würdigung Brants als Jurist, schließlich eine erschöpfende Bibliographie und eine Gesamtdarstellung Brants und seines vielfältigen literarischen Wirkens.“ [75] Die Brantforschung hat sich seitdem an dieser Aufgabenliste abgearbeitet.

Werke

 • Das Narrenschiff . Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausgaben von 1495 und 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgaben hrsg. von Manfred Lemmer. 4., erw. Auflage. Tübingen 2004, ISBN 3-484-17105-7 .
 • ''Da Narrenschiff''. Hrsg. Hans-Joachim Mähl (Reclams Universalbibliothek 899[6]). Stuttgart 1964 2. Aufl. 1980 – unübertroffene Übersetzung von HA Junghans 1877.
 • Das Narrenschiff . Hrsg. von Joachim Knape (Reclams Universalbibliothek 18333). Stuttgart 2005, ISBN 3-15-018333-2 .
 • Kleine Texte . Hrsg. von Thomas Wilhelmi. 3. Bde. Stuttgart-Bad Cannstatt 1998, ISBN 3-7728-1898-6 .
 • Sebastian Brant: Tugent Spyl. Nach der Ausgabe des Magister Johann Winckel von Straßburg (1554) . Hrsg. von Hans-Gert Roloff. de Gruyter, Berlin 1968 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, Reihe Drama 1).
 • Silke Umbach: Sebastian Brants Tischzucht (Thesmophagia 1490): Edition und Wortindex. Deutsch, Latein. Harrassowitz, Wiesbaden 1995, ISBN 3-447-03750-4 .
 • Flugblätter des Sebastian Brant (= Jahresgaben der Gesellschaft für Elsässische Literatur. Bd. 3). Hrsg. v. Paul Heitz. Heitz, Straßburg 1915 (Digitalisat ).

Digitalisate

 • Sebastian Brant: Das Narrenschiff . Johann Bergmann, Basel 1494. Digitalisat .
 • Carmina in laudem Mariae . Johann Bergmann, Basel 1494. Digitalisat .
 • Sebastian Brant: De origine et conversatione bonorum regum et laude civitatis Hierosolymae . Johann Bergmann, Basel 1495. Digitalisat .
 • Francesco Petrarca: Opera Latina . Herausgegeben von Sebastian Brant. Johannes Amerbach, Basel 1496. Digitalisat .
 • Sebastian Brant: Das Narrenschiff. Stultifera navis . Tr: Jacobus Locher Philomusus, Basel 1498. Digitalisat .
 • Sebastian Brant: Varia Carmina . Johann Bergmann, Basel 1498. Digitalisat .
 • Sebastian Brant: Liber faceti docens mores hominum praecipue iuvenum, in supplementum illorum, qui a Cathone erant omissi, in vulgare noviter translatus . Jakob Wolf von Pforzheim, Basel 1498. Digitalisat .
 • Catho in Latin, durch Sebastianum Brant getütschet . Jakob Wolf von Pforzheim, Basel 1498. Digitalisat .
 • Liber Moreti docens mores iuvenum, in supplementum illorum, qui a Cathone erant omissi, per Sebastianum Brant in vulgare noviter translatus . Johann Bergmann, Basel 1499. Digitalisat .
 • Aesopus: Esopi appologi sive mythologi, cum quibusdam carminum et fabularum additionibus Sebastiani Brant . Jakob Wolf von Pforzheim, Basel 1501. Digitalisat .
 • Publius Virgilius Maro : Opera. Hans Grüninger, Strassburg 1502. Digitalisat
 • Der Freydanck . Herausgegeben von Sebastian Brant. Straßburg 1508. Digitalisat
 • Catho in latin: durch Sebastianum Brant geteutschet. Heumann, Mainz 1509. [1] Digitalisat
 • In honorem trium Magorum regumque sacratissimorum . In: Johannes von Hildesheim ua: Historia gloriosissimor[um] triu[m] regum integra , mit Beiträgen von […], Sebastian Brant. Heinrich Quentell Erben, Köln 1514 [76] , unpaginiert. Digitalisat
 • Francesco Petrarca: Von der Artzney Bayder Glück . Heinrich Steiner, Augsburg 1532 Digitalisat

Literatur

Übersichtsdarstellungen

Allgemein

 • Sebastian Brant: Das Narrenschiff mit den Holzschnitten des Drucks Basel 1494, hrsg. und eingeleitet v. Heinz-Joachim Fischer, marixverlag Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-86539-130-8 .
 • Andreas Deutsch: Klagspiegel und Laienspiegel – Sebastian Brants Beitrag zum Ruhm zweier Rechtsbücher. In: Sebastian Brant und die Kommunikationskultur um 1500, hrsg. v. Klaus Bergdolt ua, Wiesbaden 2010, S. 75–98.
 • Joachim Knape: Einleitung zu Sebastian Brant: ‚Das Narrenschiff'. In: Sebastian Brant: Das Narrenschiff, mit allen 114 Holzschnitten des Drucks Basel 1494, hrsg. v. Joachim Knape. Reclam, Stuttgart 2005, ISBN 3-15-018333-2 .
 • Joachim Knape: Wer spricht? Rhetorische Stimmen und anthropologische Modelle in Sebastian Brants ‚Narrenschiff' . In: Hans-Gert Roloff, Jean-Marie Valentin, Volkhard Wels (Hrsg.): Sebastian Brant (1457–1521) (Memoria 9). Berlin 2008, ISBN 978-3-89693-517-5 , S. 267–298.
 • Joachim Knape und Thomas Wilhelmi : Sebastian Brant Bibliographie. Werke und Überlieferungen , Harrassowitz, Wiesbaden 2015 (Gratia, Band 53), ISBN 978-3-447-10496-8 .
 • Manfred Lemmer (Hrsg.): Die Holzschnitte zu Sebastian Brants ‚Narrenschiff'. Insel Verlag, Frankfurt 1994, ISBN 3-458-08593-9 .
 • K. Mayer: Das Narrenschiff. Entstehung, Wirkung und Deutung. Darmstadt 1983.
 • Barbara Könneker: Sebastian Brant, Das Narrenschiff. München 1966.
 • Barbara Könneker: Wesen und Wandlung der Narrenidee im Zeitalter des Humanismus: Brant, Murner, Erasmus. Wiesbaden 1966.
 • Annika Rockenberger: Produktion und Drucküberlieferung der editio princeps von Sebastian Brants »Narrenschiff« (Basel 1494). Eine medienhistorisch-druckanalytische Untersuchung. Frankfurt/Main 2011 [recte 2010] (Europäische Hochschulschriften. Reihe I: Deutsche Sprache und Literatur. 2009).
 • Annika Rockenberger: Albrecht Dürer, Sebastian Brant und die Holzschnitte des »Narrenschiff«-Erstdrucks (Basel, 1494). Ein forschungskritischer Einspruch. In: Gutenberg Jahrbuch 86 (2011), 312–329. [Volltext als .pdf: https://www.researchgate.net/publication/281633288_Albrecht_Durer_Sebastian_Brant_und_die_Holzschnitte_des_Narrenschiff-Erstdrucks_Basel_1494_Ein_forschungskritischer_Einspruch]
 • Annika Rockenberger: Sebastian Brants »Narrenschiff«. Kritische Würdigung vorliegender Editionen und prinzipielle Überlegungen zu einer Neu-Edition. In: editio 25 (2011), 42–73.
 • Annika Rockenberger, Per Röcken: Inkunabel-Materialität. Zur Deutung der typographischen Gestaltung von Sebastian Brants »Narrenschiff« (Basel 1494). In: Euphorion 105.3 (2011), 283–316.
 • Michael Rupp: „Narrenschiff“ und „Stultifera navis“: deutsche und lateinische Moralsatire von Sebastian Brant und Jakob Locher in Basel 1494–1498. Münster/München/Berlin 2002, ISBN 3-8309-1114-9 .
 • Thomas Wilhelmi (Hrsg.): Sebastian Brant. Forschungsbeiträge zu seinem Leben, zum "Narrenschiff" und zum übrigen Werk , Schwabe & Co. AG, Basel 2002.
 • Thomas Wilhelmi: 1494: In Basel erscheint Sebastian Brants ‹Narrenschiff›. ‹Zuo schyff zuo schyff, bruoder: Eß gat, eß gat.› . In: Basler Stadtbuch 1994, S. 25-28 .
 • Sébastien Brant, 500e anniversaire de La nef des folz: 1494-1994 (Katalog, = Das Narren-Schyff, zum 500jährigen Jubiläum des Buches von Sebastian Brant ), hrsg. vd Universitätsbibliotheken Basel und Freiburg, Badische Landesbibliothek in Karlsruhe und Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, Basel: Christoph-Merian-Verlag 1994, 214 S.

Weblinks

Weitere Inhalte in den
Schwesterprojekten der Wikipedia:

Commons-logo.svg Commons – Medieninhalte (Kategorie)
Wikiquote-logo.svg Wikiquote – Zitate
Wikisource-logo.svg Wikisource – Quellen und Volltexte
Wikiversity-logo.svg Wikiversity – Kursmaterialien

Einzelnachweise

 1. a b c d e f g Vgl. Lemmer 1977, Sp. 992.
 2. Vgl. Knape 2005, Sp. 247.
 3. Wolfgang Wegner: Brant, Sebastian. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 206 f.; hier: S. 206.
 4. „Zwischen 1490 und 1500 begründete er seinen literarischen Ruhm mit dem ‚Narrenschiff' (1494) und zahlreichen Gelegenheitsdichtungen“. Knape 2005, Sp. 248.
 5. Vgl. Knape 2005, Sp. 247–248.
 6. Zur Übersiedlung Brants schreibt Lemmer (1977, Sp. 992): „Daß sein Weggang aus Basel mit dem Abfall der Stadt vom Reich im Zusammenhang gestanden habe, scheint eher patriotische Legende als wahres Motiv“.
 7. a b Vgl. Knape 2005, Sp. 248.
 8. „Als Bs Hauptwerk gilt mit Recht das erstmals 1494 in Basel bei Bergmann von Olpe in einem opulent gestalteten Druck erschienene 'Narrenschiff'.“ Knape 2005, Sp. 252.
 9. a b c Vgl. Knape 2005, Sp. 252.
 10. Vgl. Knape 2005, Sp. 252 sowie Sp. 253.
 11. Zum Kapitelaufbau vgl. Knape 2005, Sp. 252–253. Die heute gängige, von Joachim Knape verantwortete und im Reclam-Verlag erschienene Textausgabe (2005, RUB 18333) wird Brants klarem und streng durchkomponierten Konzept nur bedingt gerecht. In der Reclam-Ausgabe füllen Motto und Holzschnitt bereits die erste Seite des Kapitels, so dass das Kapitelende nicht mit dem Seitenende übereinstimmt. So kann sich der ganzheitliche Eindruck der Kapitel, der der Erstausgabe eigen war, beim Leser nicht mehr einstellen. Auch die Zierleisten fehlen.
 12. Knape 2005, Sp. 252.
 13. Vgl. hierzu Knape 2005, Sp. 253. – In neueren kunst- und buchgeschichtlichen Studien wird Dürers Beteiligung am Narrenschiff-Erstdruck in Zweifel gezogen; vgl. dazu etwa Anja Grebe: Albrecht Dürer. Künstler, Werk und Zeit. 2. Aufl. Darmstadt 2013, 32 sowie ausführlich Annika Rockenberger: Albrecht Dürer, Sebastian Brant und die Holzschnitte des »Narrenschiff«-Erstdrucks (Basel, 1494). Ein forschungskritischer Einspruch. In: Gutenberg Jahrbuch 86 (2011), 312–329.
 14. Vgl. Knape 2005, Sp. 253, außerdem Mausolf-Kiralp 1997, S. 130 und Bässler 2003, S. 75–81.
 15. Vgl. Knape 2005, Sp. 253–254. Das Fribourger Exemplar befindet sich in der Library of Congress in Washington, DC Das Exemplar galt lange als verschollen. Vgl. Knape 2005, Sp. 253.
 16. Vgl. Knape 2005, Sp. 254. Knape meint: „Bis 1512 autorisierte B. selbst sechs Drucklegungen des Werkes.“ Ebenda, Sp. 253–254.
 17. 05054 Brant, Sebastian: Das Narrenschiff. In: Gesamtkatalog der Wiegendrucke , Nr. 05054; Digitalisat der Ausgabe von 1498 im Rahmen des Projekts „Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek“.
 18. Vgl. Knape 2005, Sp. 254.
 19. a b c Vgl. Knape 2005, Sp. 254.
 20. Vgl. Knape 2005, Sp. 253.
 21. So überschwänglich lobt die Bedeutung des Werks Knape 2005, Sp. 252.
 22. a b Vgl. Knape 2005, Sp. 255.
 23. Vgl. Knape 1992, S. 487–501 sowie Knape 2005, Sp. 255–256. Ein Versuch die verschollenen Bilder zu rekonstruieren findet sich bei Châtelet-Lange 1991, S. 134–138.
 24. Vgl. Knape 2005, Sp. 256.
 25. Vgl. Wuttke 1994.
 26. Vgl. Knape 2005, Sp. 257–260.
 27. Vgl. Knape 2005, Sp. 258.
 28. Knape 2005, Sp. 260.
 29. Vgl. Knape 2005, Sp. 260.
 30. Knape 2005, Sp. 261–262.
 31. Vgl. Knape 2005, Sp. 260–262.
 32. Datierung nach Knape 2005, Sp. 262. Dort auch weitere Hinweise.
 33. Vgl. Knape 2005, Sp. 263. Eine Übersicht der Texte bietet Stieglecker 2001, S. 150–177, hier S. 126–129.
 34. Es handelt sich hierbei um die folgenden Texte: Der Donnerstein von Ensisheim, die Wormser Zwilinge, die Sau zu Landser, die Gans von Gugenheim, Anna von Endingen und den Türkenanschlag. Vgl. Knape 2005, Sp. 264.
 35. Vgl. Knape 2005, Sp. 263–264. Zu den Unterschieden im Textbestand der beiden Ausgaben von 1498 vgl. Ludwig 1997.
 36. Vgl. Knape 2005, Sp. 264–265.
 37. Zur digitalen Ausgabe siehe hier . Zum Projekt MATEO gibt es hier ( Memento vom 25. Juni 2008 im Internet Archive ) einige Informationen.
 38. Wolfgang Wegner: Brant, Sebastian. 2005, S. 206.
 39. Vgl. Knape 2005, Sp. 265.
 40. Sélestat, Bibl. humaniste, ms. 131.
 41. St. Gallen, Bibl. Vadiana, Ms. 469.
 42. Ms. Add. 19050, Bl. 78 r .
 43. Vgl. Knape 2005, Sp. 265–266. Knape bietet eine detaillierte Übersicht zu dem bei WKT dokumentierten breiten Themenspektrum von Brants Gelegenheitsepigrammen. Ebd., Sp. 266.
 44. Website des SFB 541/B5 ( Memento vom 9. Februar 2008 im Internet Archive ) Ausbildung kollektiver Identitäten im Renaissance-Humanismus an der Universität Freiburg, Projekt Sebastian Brant als Historiker von Antje Niederberger.
 45. Vgl. Knape 2005, Sp. 266–267. Speziell Antje Niederberger: Sebastian Brant als Historiker. Zur Perzeption des Reichs und der Christenheit im Schatten der osmanischen Expansion . (Diss.) Freiburg im Breisgau 2004.
 46. Vgl. hierzu die von Brants Sohn Onophrius verfasste Einleitung, in der er darüber berichtet.
 47. Vgl. Knape 2005, Sp. 267.
 48. Vgl. Knape 1992, S. 197–207.
 49. Vgl. Knape 2005, Sp. 267–268.
 50. Vgl. L. Dacheux (ed.): Les chroniques strasbourgeoises de Jacques Trausch et de Jean Wencker, Les Annales de Sébastien Brant, Fragments recueillis. Imprimerie strasbourgeoise, Strasbourg 1892, S. 211–279 („Jac. Wencker Extractus ex Protocollis Dom.XXI vulgo Sebastian Brants Annalen“).
 51. Vgl. Knape 2005, Sp. 268–272.
 52. Vgl. Knape 2005, Sp. 268–269.
 53. a b Vgl. Knape 2005, Sp. 269.
 54. Vgl. Knape 2005, Sp. 269–270.
 55. Vgl. Knape 2005, Sp. 272. Zum Bildbuchkonzept speziell Tiedge 1903.
 56. Knape 2005, Sp. 270.
 57. Vgl. Knape 2005, Sp. 270.
 58. a b Vgl. Knape 2005, Sp. 271.
 59. Vgl. Knape 2005, Sp. 271–272. Straßburg, Stadtarchiv, AST 323, 7 v .
 60. Vgl. Knape 2005, Sp. 272.
 61. Knape 2005, Sp. 272.
 62. Nachweis der erhaltenen Exemplare bei Geiss 2002, S. 143–175. Außerdem Knape 2005, Sp. 272–273.
 63. „Der Anteil Brants an der inhaltlichen und auch formalen Konzeption der Illustrationen ist in der Forschung unterschiedlich, meist aber als grundlegend (Fränger, Raupp) eingeschätzt worden. Die schwierige Frage harrt einer umfassenden Analyse.“ Vgl. Knape 2005, Sp. 273.
 64. Vgl. Knape 2005, Sp. 273.
 65. Vgl. Knape 2005, Sp. 273–276. Eine Übersicht der Beigaben – thematisch geordnet – findet sich ebendort, Sp. 274–276.
 66. Vgl. Knape 2005, Sp. 276–277.
 67. Vgl. Knape 2005, Sp. 276.
 68. Vgl. Knape 2005, Sp. 276–277. Nach Knape begründete diese Schrift Brants Position als „Rechtsgelehrter (...) von europäischem Rang“. Ebd., Sp. 276.
 69. Die persönlichen Briefe sind zu finden bei WKT 12-18, 21, 25, 28, 29, 57, 155, 168, 360, 364, 382, 384, 400, 405, 408, 411, 417, 423, 430, 435, 438, 469 sowie Straßburg, Stadtarchiv, Série III 24/30 (Nachfrage Brants anlässlich seiner Bewerbung) sowie ebd., Série IV, 48 (Bitte um Aufbesserung seines Gehalts). WKT 451 ist von anderer Hand und kann daher nicht zu persönlichen Briefen Brants gezählt werden. Vgl. Hierzu Knape 2005, Sp. 277.
 70. Vgl. Knape 2005, Sp. 277–278.
 71. Ein detaillierterer Überblick findet sich bei Knape 2005, Sp. 278–279. Unter den Zeugnissen für seine Amtstätigkeit finden sich ein Konzept für einen Reichstagsbericht (1512), Aufzeichnungen zum Kölner Reichstag (1512), ein Konzept für eine Bestätigung der Straßburger Freiheiten (1512), eine Aktennotiz zum Reichsabschied (1512), eine historische Abhandlung zum Straßburger Bürgerrecht, ein Redemanuskript für eine Erklärung des Anmeisters und ein Konzept des Antwortschreibens der Stadt an einen Fürsten (1519).
 72. Vgl. Knape 1992, S. 214–220.
 73. Vgl. Deutsch 2010, insb. S. 79 ff.; ferner: Andreas Deutsch, Der Klagspiegel und sein Autor Conrad Heyden, Köln 2004, S. 16 ff.
 74. Vgl. Lemmer 1977, Sp. 1003–1004.
 75. Lemmer 1977, Sp. 1003–1004.
 76. Bayerische Staatsbibliothek München, Hist. eccl. 2029.