Seleucidiske rige

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Mønt med billedet af grundlæggeren Seleukus I. Nikator

Seleukideriget tilhørte de hellenistiske diadokiske stater, der blev dannet efter Alexander den Store død. I løbet af 3. og 2. århundrede f.Kr. regerede imperiet Mellemøsten og strakte sig i sin største udstrækning fra Lilleasien til Bactria .

Seleucid -dynastiet efterfulgte Achaemenids, der regerede området i de to århundreder før Alexander. Navnet på familien stammer fra dens grundlægger Seleukos I. Nikator , der fra 320 f.Kr. I de asiatiske satrapier af Alexander -imperiet som konge. I vestlig historiografi fremstår Seleukiderne på den ene side som modstandere af Romerriget under den romersk-syriske krig (192-188) under Antiochus III. den store i udseende, derimod som en fremmed hersker under det jødiske Makkabæeropstand (167-142).

Siden den voldsomme død af kong Antiochos VII i 129 f.Kr. F.Kr. og det sidste tab af Mesopotamien , var Seleukiderne ikke længere en stormagt. Efter flere generationer af tilbagegang til en lille syrisk stat sluttede deres imperium, da den romerske general Gnaeus Pompeius Magnus i 63 f.Kr. BC afsatte den sidste konge af Seleukider og gjorde Syrien til en romersk provins. Vest for Eufratfloden blev Rom efterfølgeren til Seleukiderne, øst for hvilket Parthian Empire of Arsacids .

geografi

Kort over Seleucid -imperiet. Satrapiernes tilknytning er givet i førkristne tal.

Seleukideriget befandt sig på det tabte persiske Achaemenidiske imperiums område (undtagen Egypten). Dette omfattende område omfattede de tidligere uafhængige kulturområder i Lilleasien , Palæstina , Mesopotamien , Babylonia , Medier , Persien og Bactria .

I vest grænsede Seleucid -imperiet til det græske fædreland og det makedonske antigonid -dynasti . I nordvest var de mindre imperier Pergamon , Bithynia , Galatia , Pontus , Cappadocia , Armenien og Atropatene , i nordøst områderne nomadiske parthere og det græsk-baktriske imperium , i øst det indiske Maurya-imperium . I sydøst var Seleucider afgrænset af Den Persiske Golf , i sydvest af den arabiske Nefud -ørken og det egyptiske Ptolemaios -dynasti .

I betragtning af dens størrelse administrerede de seleukidiske konger ikke deres imperium centralt, men udviklede i stedet forskellige politiske prioriteter for deres styre. Den vigtigste var i det nordlige Syrien , som havde eksisteret siden 301 f.Kr. Var en del af imperiet. Kongerne plejede at blive her i fredstid. Syrien havde tidligere kun været et perifert område af nabofolk, såsom hetitterne eller assyrerne og blev påvirket mere end de andre regioner af seleukiderne. De grundlagde flere byer i Syrien, hvor grækerne blev bosat. Hjertet i landet dannede den såkaldte Tetrapolis , som bestod af de fire byer Antiocheia ved Orontes , Seleukeia i Pierien , Laodikeia på havet og Apamea på Orontes . Den sydlige del af Syrien, med dagens hovedstad Damascos , tilhørte længe Ptolemæerne og kom først i 200 f.Kr. Til Seleucid -imperiet. Som Koile Syrien blev dette velstående område normalt kombineret med Fønikien og Palæstina til at danne en politisk enhed. Mod slutningen af ​​Seleucid -reglen i 63 f.Kr. Hele deres område var begrænset til Syrien.

Af enorm økonomisk betydning for det rige, der var Mesopotamien , som består af de to velhavende satrapier (provinser) Mesopotamien og Babylonia sammensat. Selv før erobringen af ​​Syrien blev 320 og 312 f.Kr. brugt her. Etablerede grundlaget for Seleucid Empire. Mesopotamien blev krydset af talrige græske kolonier, hvoraf Seleukeia ved Tigris var hovedstad i øst. Efter det sidste nederlag mod partherne i 129 f.Kr. F.Kr. var området tabt for seleukiderne, hvilket også betød afslutningen på deres stormagtposition.

Det tredje fokus for seleukidisk magt var i Sardis i det vestlige Lilleasien , hvor dynastiet 281 f.Kr. Chr. Kunne få fodfæste. Men da alle de vigtige diadokiske stater gjorde krav på den overvejende græskbefolkede halvø, var seleukiderne aldrig i stand til fuldstændigt at gøre sig gældende her. Deres ejendele var normalt begrænset til Kilikien, der grænser op til Syrien og de indre områder i Ionia og Frygien . Ikke desto mindre forsøgte dynastiet regelmæssigt at få fodfæste i kystområderne og i Thrakien, som ligger i Europa. Efter nederlaget ved Romerriget i 188 f.Kr. Imidlertid var kun Kilikien tilbage for Seleukiderne indtil Tauros .

I det vestlige Iran var seleukiderne i stand til at etablere sig som Achaemenidernes efterfølgere. Siden 310 f.Kr. Media , Susiane , Persis og Karmanien tilhørte imperiet. Seleukiderne giftede sig regelmæssigt med iranske herskere for at bevare deres legitimitet. En omfattende løsning af landet med grækerne fandt ikke sted i modsætning til de andre vigtige dele af imperiet. I 141 f.Kr. Partherne erobrede Iran.

I den tidlige fase af Seleucid -imperiet omfattede dette fra 305 f.Kr. Også det østlige iranske højland og Hindu Kush. Satrapierne Parthia og Bactria, der blev etableret der, lagde imidlertid vejen omkring 256 f.Kr. Chr. Uafhængig. Selvom de nominelt forblev seleukidiske vasaler i lang tid, blev de aldrig administreret direkte. To vigtige imperier opstod fra Parthia og Bactria, som senere strakte sig til henholdsvis Mesopotamien og Indien.

I øst grænsede Bactria til Maurya -imperiet under Ashoka . Bindusaras søn søgte venskabelige forbindelser med sine naboer, såsom seleukiderne og grækerne i Bactria .

historie

Etablering af imperiet (320 / 312–281)

Seleukos I (romersk kopi af en græsk original; fundet i Herculaneum)

To år efter Alexander den Stores død blev hans imperium besejret af sine militære chefer på Triparadeisus -konferencen i 320 f.Kr. Opdelt mellem hinanden. Babylons satrapi blev overført til den senere Seleukos I Nicator , som havde været en højbetjent under migrationen af Alexander . I de følgende år tegnede han bybefolkningen på sin side. [1] Efter et angreb af Antigonus I Monophthalmus , den mest magtfulde Diadochi , havde Seleukus 315 til retten I. Ptolemaios for at flygte til Egypten, men vendte tilbage 312 til Babylon. Denne dato blev af seleukiderne betragtet som den officielle begyndelse på deres styre.

I en flerårig krig mod Antigonus forsvarede Seleukos denne gang sin magtbase. Efter Antigonus tilbagetrækning foretog Seleukos en anabasis i Alexander -traditionen, som udvidede Seleucid -reglen til den østlige del af det gamle persiske imperium (Media, Persepolis, Susa, Carmania, Parthia, Bactria). Han undgik en konfrontation med den indiske Maurya -hersker Chandragupta og gav ham provinserne Gedrosia og Arachosia i bytte for flere hundrede krigselefanter . [2] 305 f.Kr. Ligesom resten af ​​Diadochi overtog Seleukos titlen som konge og grundlagde Seleukeia på Tigris som et nyt kongesæde.

Antigonus forblev en trussel mod den anden Diadochi på grund af hans krav på hele Alexanders imperium , hvorfor de indgik en alliance med hinanden. I slaget ved Ipsos i 301 f.Kr. BC Antigonus blev besejret af Seleukos, Lysimachus og Kassander . Seleukos overtog derefter Syrien som et andet center ved siden af ​​Babylon, men måtte undvære Koile Syrien , som blev besat af Ptolemæerne. Han grundlagde flere græske byer i Syrien, hvoraf Antiocheia ved Orontes var den anden bolig. Dette gjorde det muligt for Seleukos at oprette sin egen græsk-makedonske magtbase, hvis potentiale kom den seleukidiske hær til gode.

Antigonus 'søn Demetrios I Poliorketes flyttede i 285 f.Kr. F.Kr. med sin hær til Syrien, men blev besejret af Seleukos og taget til fange. I 281 angreb Seleukos sin rival Lysimachus under påskud af at stå op for rettighederne for hans udviste svigerdatter. [3] Seleukos sejrede i slaget ved Kurupedion og tog Lilleasien til sig, så han blev den mest magtfulde diadochi i en kort periode. Efter at Seleukos havde krydset Hellespont for at håndhæve sit styre i Makedonien , blev han myrdet af Ptolemaios Keraunos , der krævede den makedonske trone for sig selv.

Ustabil stor magt (281–223)

Kort over Orienten i antikken

Efterfølgerne af dynastiets grundlægger stod over for tre permanente udenrigspolitiske konflikter: Seleukiderne anerkendte aldrig Ptolemaios 'styre over Koile Syrien , men kunne ikke håndhæve deres krav militært i de første fire syriske krige . I Lilleasien kæmpede flere ikke-græske, men helleniserede kongeriger, som dem i Pergamon , Bithynien , Pontus og Kappadokien, for deres frihed , mens Ptolemæerne var i stand til at etablere sig i de fleste af kystområderne i Lilleasien. I den østlige del af imperiet var mange satrapier kun nominelt underlagt Seleucid -overmagt, da to konkurrenter etablerede sig: på den ene side de tidligere nomadiske folk i de iranske parthere under Arsaciderne , der bosatte sig sydøst for Det Kaspiske Hav og på på den anden side det græsk-baktriske imperium Diodotos I , som nåede så langt som Indien i magt Zenit. Derudover var der magtkampe i Seleucid -huset, som blandede sig med udenrigspolitiske konflikter og svækkede imperiet.

Antiochus I Soter (281–261), søn af Seleukos I, måtte acceptere Bithynias uafhængighed i Lilleasien, men kunne besejre galaterne, der havde invaderet der i elefantkampen i 268 f.Kr. Modvirker succesfuldt. [4] I den første syriske krig allierede Antiochus sig med den ptolemaiske guvernør i Cyrene, Magas , mod sin halvbror Ptolemaios II. Af Egypten. Seleukiderne var imidlertid ude af stand til at forbedre deres position i Koile Syrien eller Lilleasien. Efter et militært nederlag måtte Antiochus erkende Eumenes I's uafhængighed fra Pergamon i 262. I 261 faldt Antiochus I og kæmpede mod galaterne.

Hans søn Antiochus II. Theos (261–246) lykkedes i den anden syriske krig at tage nogle ejendele i Ionia fra Ptolemæerne. En del af fredsbetingelserne med Ptolemæerne var ægteskabet mellem Antiochus og den egyptiske prinsesse Berenike , som den seleukidiske konge afviste sin første kone Laodike for . Antiochus II vendte senere tilbage til Laodike, som dog lod ham myrde sammen med Berenike og deres søn for at sikre arv efter deres egne børn.

Under Seleukos II Kallinikos (246–226), den ældste søn af Antiochos II og Laodike, forværredes situationen for Seleukideriget betydeligt. Ptolemaios III brugte mordet på sin søster Berenike som en undskyldning for at åbne den tredje syriske krig . Ptolemaios -styrkerne erobrede kortvarigt Syrien og avancerede til Mesopotamien, indtil et oprør i Egypten tvang deres tilbagevenden. Seleukos var i stand til at genvinde de tabte områder, men måtte acceptere tabet af nogle områder i Ionia og den vigtigste seleukidiske havneby Seleukeia i Pierien . Han installerede sin bror Antiochus Hierax som vicekonge i Lilleasien, hvor han gik i forretning for sig selv. Seleukos måtte acceptere Hieraks 'styre, som havde allieret sig med galaterne og Ptolemæerne. Da Hierax blev bortvist fra Lilleasien af Attalus I fra Pergamon i 228, var Seleukos i stand til at afvise en invasion af sin bror i Syrien. De østlige satrapier i Parthia og Bactria udnyttede svagheden i centralkontoret og begyndte omkring 245 f.Kr. Chr. Uafhængig. [5] En kampagne af Seleukos II. Til genopretning af disse områder var uden held. [6]

Hans ældste søn, Seleukos III. Keraunos (226–223) foretog en kampagne for Lilleasien i 223 for at genvinde de områder, der var tabt for Pergamon. Firmaet havde militær succes, men Seleukos III. myrdet i et lejesoldatoprør.

Genoprettelse af stormagt og konflikt med Rom (223–164)

Antiochus III. den store (buste fra Louvre)

Antiochus III. I begyndelsen af ​​hans regeringstid måtte ”den store” , Seleukos IIIs yngre bror, acceptere frafaldet i de østlige områder under vicekongen Molon , der dermed kontrollerede Mesopotamien og Iran. Ikke før 220 f.Kr. Chr. Ville slå Antiochus Molon -oprøret ned og bragte også den eneste, der formelt var forbundet med Seleucid -riget Atropatene, under hans kontrol. På dette tidspunkt gjorde hans onkel Achaios , som var vicekonge i Lilleasien, sig til konge. Imidlertid angreb Antiochus først Ptolemaios -allierede med Achaios i Koilesyria: I den fjerde syriske krig kunne Antiochus erobre en stor del af Koilesyria, indtil han blev besejret af Ptolemaios IV i slaget ved Raphia i 217. Ikke desto mindre forblev den igen erobrede Seleukeia i Pierien i Seleucidiske hænder. Antiokos vendte sig nu mod sin onkel Achaios, som han inkluderede i sin hovedstad Sardis og besejrede i 213, hvorved Lilleasien igen blev en del af Seleucid -imperiet.

212 f.Kr. I f.Kr. begyndte Antiochus en otte-årig kampagne (anabasis) mod de østlige dele af imperiet, der var blevet uafhængige: Efter at Armenien var blevet håndhævet af Seleucids suverænitet, kæmpede Antiochus for den nominelle anerkendelse af hans overherredømme over partherne og den græsk-baktriske Imperium i talrige kampe og belejringer og efterlod de regionale konger i embede og værdighed mod betaling af hyldest. Som før hans oldefar Seleukos I sluttede Antiochus III. hans østkampagne i Indien, hvor han indgik en fredsaftale med den indiske konge Sophagasenos i Kabul . Efter hans tilbagevenden til Vesten udnyttede Antiochus i alliance med den makedonske konge Filip V den indenlandske politiske svaghed i Ptolemaios -imperiet under Ptolemaios V og faldt i 202 f.Kr. BC igen i Koile Syrien. I det sejrrige slag ved Paneion 200 sikrede Seleukiderne endelig den omstridte provins i den femte syriske krig .

Det Seleukidiske Rige ved Antiochos IIIs tiltrædelse. (lysfarvning) og den udvidede grænse for dens indflydelseszone før konflikten med den romerske republik

196 f.Kr. BC byggede Antiochus III. hans position i Lilleasien udvidet betydeligt, hvor han erobrede Ptolemæernes tidligere kystbesiddelser, krydsede Hellespont og etablerede sig i Thrakien . Som et resultat kom han i konkurrence med romerne , der samtidig fik fodfæste i Grækenland og kunne besejre Philip V. Flere års forhandlinger mellem romerne og seleukiderne om en fremtidig interessegrænse gav ingen resultater. Antiochus allierede sig med Den Ætolske Liga og landede i Grækenland på dens invitation i 192, hvilket udløste den romersk-syriske krig . Selvom han først var i stand til at vinde nogle områder i det centrale Grækenland for sig selv, blev han besejret af romerne ved Thermopylae -passet . Efter flere nederlag til søs tabte han også det afgørende slag ved Magnesia i Lilleasien i 190. Som følge heraf måtte Antiochus i Apamea -freden i 188 afstå alle Seleucid -områder i Thrakien og Lilleasien undtagen Kilikien til Roms allierede, især Rhodos og Pergamon. Derudover måtte Seleukiderne betale høje hyldestbetalinger til Rom i årevis. Da han forsøgte at opkræve en ekstraordinær tempelskat, blev Antiochus dræbt i 187 f.Kr. Dræbt af indignerede lokalbefolkning i Iran, da han ville have en Bel helligdom plyndret nær Susa.

Det Seleukidiske Rige 187 f.Kr. F.Kr., efter Antiochos IIIs død, kaldet "den store", på kortet kaldes imperiet også Syrien .

Efter Antiochos IIIs død. satraperne eller kongerne i Parthia, Bactria, Armenien, Atropaten, Sophene, Elymais og Persis faldt tilbage fra Seleucid Empire [7] [8] , som således var begrænset til Syrien, Palæstina, Kilikien, Mesopotamien og det vestlige Iran. Seleukiderne var fortsat den stærkeste militære styrke i Mellemøsten, men fra da af blev de i stigende grad begrænset i deres udenrigspolitik og placeret i defensiven. I øst steg trykket fra det håbefulde parthiske imperium, i vest kunne man forvente mere og mere romerske indgreb i græske anliggender. Derudover svækkede permanente dynastiske tvister imperiet permanent og førte i sidste ende til tab af alle ikke-syriske territorier.

Blandt de to sønner af Antiochus III. Seleukideriget forblev relativt stabilt: Seleukos IV Philopaters styre (187–175) blev bestemt af tvangen til at betale erstatning til Rom. Hans yngre bror Antiochus IV. Epiphanes (175-164), der havde overdraget Seleukos 'sønner til tronen, fik handlefrihed igen. Han kom i den sjette syriske krig 170 f.Kr. F.Kr. før et Ptolemaios -angreb, gennemførte et yderst vellykket forebyggende angreb, erobrede store dele af Nedre Egypten og foretog Ptolemaios VI. faktisk til den seleukidiske marionet. Et befrielsesforsøg virkede således vellykket, og Seleucid -imperiets stormagtposition blev sikret eller fornyet. Men Antiochus, der var ved at flytte ind i den egyptiske hovedstad Alexandria og allerede var i forstaden Eleusis, kunne ikke høste frugterne af sejren: på Eleusis ' dag i 168 blev han tvunget af en romersk ambassade under trussel om krig, og Egypten uden kamp for at give op igen. På vejen tilbage, belastet af omkostningerne ved krigen og erstatningsbetalinger, der stadig var udestående til Rom, lod han templet i Jerusalem plyndre 167, hvilket udløste Makkabæernes opstand . Med en hidtil uset sejrsparade forsøgte den ydmygende konge derefter at skjule den politiske katastrofe, hvor den syriske krig var endt på grund af den romerske intervention ved " Daphne -optoget". Ikke desto mindre blev det klart fra 168 og frem, at Rom nu havde det sidste ord i det østlige Middelhav. I 165 tvang Antiochus IV i det mindste Armenien under kong Artaxias I tilbage til Seleucid -imperiet og krævede hyldest af ham [9] , men døde et år senere i Iran under en kampagne mod partherne for at genvinde de østlige territorier, der var faldet væk efter 187 under den seleukide overherredømme .

Mislykket kamp mod tilbagegang (164–129)

Antiochus V Eupator (164–162), søn af Antiochus IV, var ikke myndig, da han besteg tronen. Ved at udnytte denne kendsgerning steg den seleukidiske satrap Ptolemaios til at blive konge ( selvkroning ) af Commagene med hovedstaden Samosata . En overlevende søn af Seleukos IV, Demetrios I Soter (162-150), vendte derfor tilbage fra eksil i Rom og fik sin fætter myrdet. Det romerske senat vendte sig nu mod den nye konge og støttede hans fjender. Demetrios slog oprindeligt med succes 160 f.Kr. Usurpatoren Timarchus , anerkendt af Rom, som stolede på de iranske satrapier. I 150, Alexander I Balas (150-146), støttet af Rom, Pergamon og Egypten, dukkede en anden pretender til tronen , der stillede som den uægte søn af Antiochos IV og havde Demetrios jeg myrdet. Hans søn Demetrios II. Nikator (145-138; første regering) kom til enighed med makkabæerne og besejrede Alexander Balas. I dele af Syrien mistede Demetrios II imidlertid indflydelse på generalen Diodotos Tryphon (142-138), der var den mindre søn af Balas, Antiochus VI. Dionysos (145–142), udråbt til konge. Efter mordet på hans dukke overtog Diodotos Syriens kongelige værdighed i sin indflydelsessfære. For at sikre sit styre søgte han at komme sammen med makkabæerne og anerkendte Judæas autonomi og skattefritagelse.

Senest efter 141/140 [10] udnyttede Parthian Arsacids under Mithridates I borgerkrigen i Syrien og overgik Seleucids østlige satrapier eller vasalriger (Babylonia, Media, Persis [11] , Elymais [12] ), så den legitime konge Demetrios IIs effektive styre endte i øst på Eufrat og Tigris ' øvre del . Selvom han vandt Babylon tilbage for Seleukiderne, blev han i 139 [13] i et bagholdsangreb af partherne på en generobringskampagne i Iran og dermed i fangenskab af Mithridates I.

Derefter steg Demetrios 'yngre bror Antiochus VII. Sidetes (139-129) op på tronen, som tidligere havde været i eksil i Side . Dette anses for at være den sidste betydelige Seleucid -hersker. Han allierede sig først med den hasmoneanske Simon og satte med jødisk hjælp i Dor en stopper for usurperen Diodotos Tryphon 137's styre. 135/134 Antiochus stod med sine tropper foran Jerusalem og krævede med succes underkastelse af Simons efterfølger, John Hyrcanus I. Han tvang seleukiderne til at anerkende suverænitet over jøderne samt hyldest og militærtjeneste . [14] 131 gik han derefter i krig med, hvad der sandsynligvis var den sidste magtfulde seleukidiske hær [15] mod partherne og genindtog Babylonia, Media og naboområderne. Hermed var Antiochus VII i stand til at forene en betydelig del af det gamle Seleucidiske Rige i den ene hånd. Imperiets tilbagegang syntes afværget; kongen, sikker på sejr, nægtede et tilbud om fred fra Arsacids. Men da han avancerede til Parthia i 129, blev han overfaldet af Arsacids; kongen blev dræbt i kamp og hans hær ødelagt. [16] mistede Seleukiderne i kølvandet på dette nederlag endegyldigt herredømme over Iran, Mesopotamien og endda det østlige Syrien, som under navnet Osrhoene som uafhængigt kongerige udgjorde . Hendes tid som stormagt var forbi for altid.

Kundestat Egypten og Rom (129-63)

Gamle kort over Syrien og Mesopotamien

Efter Antiochos VIIs død var det Seleukidiske Rige kun en regional magt, der var under indflydelse af sine nabostater. Riget eksisterede kun, fordi naboerne ikke kunne blive enige om dets opdeling. Hans konger kontrollerede derfor stadig det vestlige Syrien samt dele af Koile Syrien og Kilikien. Det meste af tiden eksisterede flere pretenders parallelt på tronen, hver understøttet af ydre kræfter.

Demetrios II (129-125; anden regering) blev løsladt efter ti års parthisk fængsel og besteg den syriske trone for anden gang. Da Demetrios forsøgte at gribe ind i egyptisk politik i 129/128, byggede Ptolemaios VIII en påstået efterkommer af Alexander I Balas, Alexander II. Zabinas (129 / 128-123), som en usurpator, der var i stand til at gøre sig gældende i en del af Syrien.

Cleopatra Thea (125–121) var successivt hustru til Alexander Balas, Demetrios II., Antiochus VII. Og så igen til Demetrios II. Efter Alexander II. Zabinas hævdede sig militært mod Demetrios, havde Cleopatra sin mand myrdet og overtog regeringen selv over den resterende del af Syrien. Hun havde sin ældste søn af Demetrios, Seleukos V (125), myrdet, fordi han krævede enestyre. For at legitimere sit styre delte Cleopatra tronen med sin yngre søn Antiochus VIII. Grypos (125-96). Dette besejrede 123 f.Kr. Alexander Zabinas og fik sin mor Cleopatra Thea myrdet i 121, hvorved Antiochus VIII midlertidigt blev enehersker i Syrien, med sin kone Tryphaina ved hans side.

115 f.Kr. Hans halvbror Antiochus IX vendte tilbage. Kyzikenos (115–96), der var kommet ud af ægteskabet mellem Antiochus VII og Cleopatra Thea, vendte tilbage fra eksil og sejrede i det sydlige Syrien med støtte fra Ptolemaios. I næsten tyve år kæmpede begge for herredømmet i landet, med støtte fra hinanden fra forskellige Ptolemaios -fraktioner. I løbet af denne tid fik de syriske byer indflydelse, mens romerne og makkabeerne etablerede sig i henholdsvis Kilikien og Koile Syrien. 96 Antiochus VIII. Grypus blev myrdet, men besejrede og dræbte sin ældste søn Seleukos VI. Epiphanes (96-95) hans onkel Antiochus IX. Kyzikenos i kamp. Hans søn Antiochus X. Eusebes (95-83) slog til gengæld sin fætter og kæmpede derefter mod sine brødre Antiochus XI. Epiphanes (95-92), Demetrios III. Eukairos (95-87), Philip I Philadelphos (92-83) og Antiochus XII. Dionysos (87-84), som også kæmpede indbyrdes.

I 83 f.Kr. Den armenske konge Tigranes den Store (83-69) udnyttede det dynastiske kaos under Seleukiderne og besatte det, der var tilbage af deres tidligere store imperium, Syrien , som genoprettede landet til politisk stabilitet. Som allieret og svigersøn til Mithridates VI. af Pontos kom Tigranes imidlertid i konflikt med Rom og blev besejret i 69 af den romerske general Lucullus . Derefter var af Roms nåde med Antiochus XIII. Asiatikos (69–64), søn af Antiochus X, genoprettede Seleucid -styre i Syrien. Efter en mislykket kampagne mod araberne blev Filip II Philorhomaios (65-63), søn af Filip I, imidlertid hævet til rang som antikonge. Endelig, da efterkommere af general Seleukos begyndte at vende tilbage til gamle adfærdsmønstre igen, besluttede den romerske general Pompeius i 63 f.Kr. BC for at gøre en ende på Seleucid -reglen som kaosregel og etablerede den romerske provins Syrien .

politik

Empire bygning

Kongen var i spidsen for Seleucid Empire. Dette blev støttet af hans råd, som var sammensat af højtstående militære og civile embedsmænd, hans venner ("philoi"). Satraps blev installeret på det regionale dominerende niveau, som var ansvarlige for skatteopkrævning og rekruttering. Disse var enten vigtige regionale adelsmænd eller kongens venner . Über die Ämtervergabe entschied die Gunst des Königs und die Machtbalance im Rat der Freunde . Gegenüber der achaimenidischen Zeit hatte sich die Anzahl der ehemals etwa zwanzig Satrapien vermutlich verdoppelt oder verdreifacht, wodurch die Seleukiden Separatismus zu erschweren versuchten. [17] Da die Peripherie aber eine starke Führung benötigte, wurden zusätzlich Generalstatthalter oder Vizekönige eingesetzt, von denen es meistens zwei gab. Diese saßen in Seleukeia am Tigris und Sardes , von wo aus der Osten des Reiches beziehungsweise Kleinasien regiert wurde. Aufgrund ihrer Machtfülle stellten die Vizekönige eine Bedrohung für den König dar, weshalb nur Verwandte oder besonders verdiente Freunde auf dieser Position platziert wurden.

Die einzelnen Territorien des Seleukidenreiches standen in unterschiedlichem Abhängigkeitsverhältnis zur Reichszentrale. [18] Erstens existierte der eigentliche seleukidische Staat, der sich aus den direkt durch die königliche Bürokratie oder den Satrapen verwalteten Gebieten zusammensetzte. Zweitens bestanden innerhalb der Satrapien weitere Territorien, die innere Autonomie genossen. Dazu zählten die griechisch-makedonischen Städte, verschiedene Tempelstaaten sowie regionale Fürsten. Vor allem die Städte in Kleinasien legten großen Wert auf ihre formale Selbstständigkeit, in abgeschwächter Form gilt dies auch für Orte in Syrien und den östlichen Reichsgebieten. Die Tempelstaaten in Kleinasien oder dem Iran wurden durch die Seleukiden zwar in ihrer Größe begrenzt, behielten jedoch ihre Autonomie. Einige Fürsten der regionalen Nationalitäten im Iran oder Palästina übten Hoheitsrechte aus, wurden aber außenpolitisch von den Seleukiden kontrolliert. Neben direkt verwalteten sowie den autonomen Gebieten existierten als dritte Kategorie Nachbarstaaten des Seleukidenreiches, welche diesem formal unterstellt waren: Die Könige von Armenien, Atropatene, Parthien und Baktrien anerkannten zeitweilig die seleukidische Oberherrschaft, ohne ihre Titel aufgeben zu müssen.

Königtum

Die Seleukidenkönige zogen ihre Legitimation einerseits aus der Abstammung vom Dynastiegründer Seleukos I. und andererseits aus dem makedonischen Heerkönigtum. Der zweite Seleukide, Antiochos I. , ließ bei seinem Herrschaftsantritt die Zeitrechnung seines Vaters (ab 312 v. Chr.) fortführen, um dynastische Kontinuität zu erzeugen. Zusätzlich führte jener vermehrt den Kult des Apollon im Reich ein, der als ideeller Stammvater der Seleukiden galt. Ein zusätzlicher Herrscherkult sollte die Dynastie im gesamten Reich unantastbar machen. Darüber hinaus trugen fast alle Könige die beiden dynastischen Namen Antiochos und Seleukos, was ebenfalls Kontinuität erweckte. So hatte Antiochos IV. ursprünglich als dritter Sohn den iranischen Namen Mithridates erhalten, nahm jedoch den neuen Namen bei seiner Thronbesteigung an. Angesichts der Etablierung der Dynastie gaben sich die meisten Usurpatoren wie Alexander I. Balas daher als illegitime Nachkommen verstorbener Seleukiden aus, um ihre Herrschaft zu legitimieren.

Die zweite Basis der Monarchie war das makedonische Heerkönigtum. Vom Herrscher wurde erwartet, dass er im Krieg siegreich war und die Zustimmung der Heeresversammlung genoss. Die meisten Seleukiden stellten sich daher in die Tradition Alexanders des Großen und nahmen aktiv am Kampfgeschehen teil. Die beiden Prinzipien der dynastischen Legitimation und der Akklamation durch das Heer konnten sich auch widersprechen: 220 riefen die Soldaten in Kleinasien ihren erfolgreichen Feldherrn Achaios zum König aus, weigerten sich aber im Anschluss gegen ihren bisherigen Herrscher Antiochos III. zu ziehen.

Innenpolitik

Das Verhältnis zwischen dem seleukidischen König und den Bewohnern seines Reiches fußte auf keiner Verfassung, sondern wurde im Einzelfall ausgehandelt. Die autonomen Gebiete mussten im Regelfall Tribute entrichten und die Einrichtung von Garnisonen hinnehmen, doch hing dies von der jeweiligen politischen Situation ab. Im Frieden verschärften die Seleukidenkönige teilweise die Bedingungen, während sie sich in Krisenzeiten auch mit einer rein formalen Oberhoheit zufriedengaben. Vor allem die östlichen Regionalfürsten, die jüdische Orthodoxie und einige der kleinasiatischen Städte waren für die syrische Zentrale nur schwer zu kontrollieren. Nach seleukidischen Thronwechseln drängten diese oft aus dem Reichsverband hinaus, so dass der neue König seinen Anspruch wieder militärisch durchsetzen musste. Diese mangelnde Kontinuität in der Peripherie war ein Schwachpunkt des Seleukidenreiches: Sobald ein mittelmäßiger Herrscher den syrischen Thron bestieg, bewirkten diese zentrifugalen Kräfte den Verlust großer Territorien. [19]

Die Seleukidenkönige sahen sich als rechtmäßige Herrscher der Welt an. Sie strebten daher keine endgültigen Verträge und Grenzen an, sondern richteten ihre Politik an den gegebenen Möglichkeiten aus. In religiösen Zentren wie Babylon bekleideten die Seleukidenkönige sakrale Positionen, um diese Gebiete an das Reich zu binden. Gegenüber den kleinasiatischen Städten bemühten sie sich in erster Linie als Wohltäter und Beschützer aufzutreten, um den Schein der politischen Gleichberechtigung zu wahren. In den iranischen Satrapien nahmen die Seleukiden die Position der achaimenidischen Großkönige ein. Diese Rolle ermöglichte ihnen auch die Tolerierung der Existenz von Regionalkönigen innerhalb des Reiches, welche dem seleukidischen Überherrscher somit formal unterstellt waren.

Dynastie

Der älteste Sohn des Königs wurde für gewöhnlich irgendwann zum Mitkönig seines Vaters bestimmt, um bei einem späteren Thronwechsel kein Machtvakuum zu hinterlassen. Alle Söhne wurden möglichst früh als den Satrapen übergeordnete Generalstatthalter bzw. Vizekönige installiert. Auf diese Weise sollte die Kontrolle der Dynastie über die Peripherie des Reiches gewahrt werden. Zudem erhielten die Prinzen auf diese Weise das Kommando über sekundäre militärische Unternehmungen. Selbst wenn sie noch zu unerfahren waren, fiel ihnen zumindest der nominelle Oberbefehl zu, so dass sie schrittweise in die Rolle des späteren Heerkönigs hineinwachsen konnten.

Die Heiratspolitik der Seleukiden war wichtig für ihre Beziehungen zum eigenen Volk und den Nachbarmächten. Schon Seleukos I. hatte die iranische Prinzessin Apame geheiratet, was ihm und seinen Nachkommen die Unterstützung der dortigen Bevölkerung einbrachte. Auch Antiochos III. heiratete mit Laodike eine Angehörige der iranischstämmigen Dynastie von Pontos . Ansonsten wurden vorzugsweise Ehen eingegangen, um Allianzen mit den Nachbarn zu schließen oder Friedensabkommen zu besiegeln. Die Seleukiden heirateten mehrmals in den kleinasiatischen Fürstentümern ein. Die Ehen mit den Ptolemaiern waren riskant, weil dadurch häufig für beide Seiten gefährliche Rechtsansprüche entstehen konnten. Des Weiteren waren für die Nachkommen Antiochos' III. auch mehrere Geschwisterehen belegt: Seine Tochter Laodike heiratete nacheinander ihre drei Brüder, darunter die späteren Könige Seleukos IV. und Antiochos IV. Im Gegensatz zu den Ptolemaiern war die Geschwisterehe bei den Seleukiden aber die Ausnahme.

Das zentrale Problem der seleukidischen Dynastie waren die internen Kämpfe: Auch die jüngeren Prinzen wurden als Vizekönige eingesetzt, um sie in die Führung des Reiches zu integrieren und ihre Energie für die Dynastie zu nutzen. Sehr häufig entwickelten sie sich aber nach dem Tod des Vaters zu einer Bedrohung für ihre älteren Brüder. Fast in jeder Generation, in der mehr als ein Prinz das Erwachsenenalter erreichte, kam es zu Thronstreitigkeiten. Auf diese Weise gingen mehrmals Satrapien des Reiches auf Jahre hinaus verloren. Vor allem in den letzten drei Generationen nahm der Kampf innerhalb der Dynastie derartig zu, dass die verbliebenen Kräfte des Reiches aufgezehrt wurden. In diesem Punkt unterschieden sich die Seleukiden deutlich von den Attaliden , welche von ihrer familiären Geschlossenheit profitierten.

Stammbaum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiochos
 
Laodike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleukos I. Nikator
Kg. 305–281
 
Apame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaios der Ältere
 
 
Stratonike
 
Antiochos I. Soter
Kg. 281–261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andromachos
 
 
 
 
Antiochos II. Theos
Kg. 261–246
 
Laodike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaios der Jüngere
Kg. 220–213
 
 
Laodike
 
Seleukos II. Kallinikos
Kg. 246–226
 
Antiochos Hierax
Kg. 240–228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleukos III. Keraunos
Kg. 226–223
 
Antiochos III. der Große
Kg. 223–187
 
Laodike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleukos IV. Philopator
Kg. 187–175
 
Laodike
 
Antiochos IV. Epiphanes
Kg. 175–164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apame
 
Demetrios I. Soter
Kg. 162–150
 
Antiochos V. Eupator
Kg. 164–162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander I. Balas
Kg. 150–146
 
Kleopatra Thea
 
Demetrios II. Nikator
Kg. 145–125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiochos VII. Sidetes
Kg. 138–129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiochos VI. Dionysos
Kg. 144–142
 
Seleukos V. Philometor
Kg. 126–125
 
Antiochos VIII. Grypos
Kg. 125–96
 
Kleopatra Tryphaina
 
 
 
Antiochos IX. Kyzikenos
Kg. 116–96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleukos VI. Epiphanes
Kg. 96–95
 
Antiochos XI. Eusebes
Kg. 95–92
 
Philipp I. Philadelphos
Kg. 95–83
 
Demetrios III. Eukairos
Kg. 95–88
 
Antiochos XII. Dionysos
Kg. 87–84
 
Antiochos X. Eusebes
Kg. 95–83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philipp II. Philorhomaios
Kg. 69–63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiochos XIII. Asiatikos
Kg. 69–64


Gesellschaft

Bevölkerung

Die Seleukiden hatten von den Achaimeniden die Herrschaft über verschiedene Ethnien geerbt. Die größten Bevölkerungsgruppen wurden dabei von Griechen bzw. Makedonen, Iranern und Babyloniern gestellt. Anstelle der alten iranischen Eliten stützte sich das Reich allerdings mehrheitlich auf die griechisch-makedonische Bevölkerung. [20] Besonders die frühen Seleukidenkönige gründeten daher über einhundert neue Poleis in Syrien, Mesopotamien, Babylonien, dem Iran und Baktrien, um stabile Stützpfeiler ihrer Dynastie zu errichten. Im Osten des Reiches blieben die Griechen jedoch eine klare Minderheit. Im Westen hingegen, vor allem in Kleinasien und Syrien, wurde eine teils dauerhafte Hellenisierung in Gang gesetzt. Unter Antiochos IV. war diese Entwicklung ein Grund für den Aufstand der Makkabäer .

Die Seleukiden kannten zwei unterschiedliche Arten von Städten: relativ autonome Bürgerstädte (Poleis) und Militärkolonien. Erstere waren zum Beispiel die alten Griechenstädte in Ionien, denen gegenüber sich die Seleukidenkönige möglichst tolerant verhielten; teils auch wegen der Konkurrenz durch Ptolemäer und Attaliden , die hier ebenfalls Einfluss hatten. Auch wenn diese Städte faktisch zum Reich gehörten, behielten sie daher formal ihre Autonomie und wurden in der Ausübung der lokalen Gesetzgebung wenig gestört, solange nur regelmäßig Tribute an den König entrichtet wurden. Allerdings setzte dieser gelegentlich neue, ihm genehme Eliten in den Städten ein. Um die faktische Königsherrschaft in eine für die Griechenstädte akzeptable Form zu bringen, gewährten die Seleukiden ihnen oft offiziell die „Freiheit“; dafür ließen sie sich dann von den Bürgern als Euergeten verehren und mit „Geschenken“ statt Steuern bedenken. Auch der Herrscherkult gehört in diesen Zusammenhang und ging äußerlich von den Poleis aus; erst unter den späteren Königen (seit Antiochos III.) wurde ein Dynastiekult zentral eingefordert.

Die makedonischen Militärkolonien unterstanden im Gegensatz dazu vollständig dem Willen des Königs. Ihre griechisch-makedonischen Bewohner dienten den Seleukiden als Reservoir für die Phalanx , das Herzstück des Heeres.

Die nicht-griechische Bevölkerung wurde in geringerem Ausmaß an der Reichsregierung beteiligt. Die Mitglieder der zentralen und regionalen Verwaltung rekrutierten sich aus den Freunden des Königs, so dass sie im Regelfall griechischer Abstammung waren. Die einzelnen Nationalitäten wurden allerdings auf lokaler Ebene von ihren eigenen Eliten regiert wie in Jerusalem oder Babylon. Die Seleukidenkönige bemühten sich aber von den einzelnen Völkern nicht als Fremde wahrgenommen zu werden. Schon Seleukos I. konnte sich in Babylonien nur gegen Antigonos durchsetzen, weil er die Zustimmung der Bevölkerung genoss. Daher passten die Könige ihr Auftreten als Herrscher nach Möglichkeit an regionale Traditionen und Religionen an. Auch behielten sie bei der Errichtung repräsentativer Bauten die regionstypischen Baustile bei.

Wirtschaft

Wie bei allen europäischen und orientalischen Reichen im Altertum war auch im Seleukidenreich die Landwirtschaft Grundlage des wirtschaftlichen Systems. [21] Der überwiegende Teil der Bevölkerung bestand aus relativ rechtlosen Bauern, die als „Leibeigene“ an ihren Boden gebunden waren. Der Grundbesitz befand sich entweder in den Händen des Königs, der regionalen Adligen, der Städte oder der Tempel.

Die Bauern in den Dörfern und den königlichen Ländereien trugen zu einem großen Teil zu den Einnahmen des Reiches bei. Zusätzlich vergaben die Könige Land an verdiente Privatpersonen aus dem Verwaltungs- oder Militärstab. Diese „Lehen“ waren allerdings nicht erblich und fielen nach dem Tod der Lehnsmänner zurück an den König, wenn dieser den Erben nicht den Besitz von Neuem verlieh. Von besonderer Bedeutung waren die Militärkolonien (Kleruchien), in denen die griechisch-makedonischen Veteranen der Seleukiden angesiedelt wurden, und die direkt dem König unterstellt waren. Ihre Bewohner waren zwar auch Bauern, dienten aber in erster Linie als Reservoir für das Heer und zur Kontrolle der übrigen Nationalitäten.

Das Handelsaufkommen im Mittelmeer war zur Zeit der Seleukiden begrenzt, doch fanden einige Güter und Dienstleistungen innerhalb wie außerhalb des Reiches ihre Abnehmer. Der Nahhandel bestand in erster Linie aus dem Transport von Getreide aus den Dörfern in die Städte. Der Fernhandel trug durch Reisezölle zur Finanzierung des königlichen Haushaltes bei. Die Seleukiden profitierten wie ihre Vorgänger und Nachfolger von ihrer günstigen Lage an der Seidenstraße und bauten die Transportwege und -häfen beständig aus. Wichtigstes Exportgut des Seleukidenreiches waren Sklaven . Da im eigenen Land aufgrund der Leibeigenschaft nur wenig Bedarf für Sklaverei bestand, wurden Gefangene aus eroberten Städten nach Griechenland und Italien verkauft.

Die Städte Syriens waren auf Metallschmuck (Gold, Silber, Bronze) sowie Keramik spezialisiert und exportierten ihre Erzeugnisse in den Iran oder nach Griechenland. [21] Des Weiteren wurden syrische Maurer und Mosaikleger für Auftragsarbeiten in Griechenland angeheuert. Außerdem taten sich die syrischen wie auch phönizischen Handwerker in der Glasgießerei und dem Schiffbau hervor. Die Städte Mesopotamiens und Babyloniens waren in der Textilproduktion vorherrschend. Asphalt zum Straßenbau wurde am Toten Meer gewonnen. Zentren der Parfümgewinnung befanden sich in Kleinasien und Mesopotamien .

Kultur

Ruine des Apollontempel von Didyma

Als Amtssprache des Seleukidenreiches fungierte auf der höchsten Verwaltungsebene Griechisch , darunter aber vor allem das von den Achaimeniden übernommene Aramäisch . [22] Im Osten wurden zusätzlich königliche Dekrete in den iranischen Sprachen verfasst. Die indigenen Völker sprachen aber weiterhin ihre eigenen Sprachen wie Akkadisch , Phönizisch oder Hebräisch . Sie nahmen allerdings während der Seleukidenherrschaft zahlreiche griechische Begriffe in ihren Wortschatz auf.

Eutychides' Tyche von Antiocheia (Kopie im Vatikan)

Die Seleukidenkönige versuchten, ihre Herrschaft über die zahlreichen Nationalitäten zum einen durch Hellenisierung und zum anderen durch einen dynastischen Kult abzusichern. Letzterer war ursprünglich für die verstorbenen Herrscher gedacht, wurde jedoch im zweiten Jahrhundert v. Chr. auch auf die lebenden Könige und ihre Familie ausgedehnt. Der Herrscherkult war in erster Linie politischer und nicht religiöser Natur. Er sollte die Seleukidenherrschaft im gesamten Reich sakral erhöhen und bot zudem den Mitgliedern der Dynastie leichten Zugang zu Priesterämtern für ihre verstorbenen Vorfahren. Neben dem Herrscherkult existierten unzählige weitere Religionen, die von den Seleukiden im Regelfall toleriert wurden. Da der griechische Gott Apollon als Stammvater der Dynastie galt, wurden dessen Heiligtümer in Delphi , Delos und vor allem Didyma finanziell gefördert. Der zerstörte Tempel von Didyma wurde unter Seleukos I. und seinen Nachfolgern wiedererrichtet.

Das bekannteste Kunstwerk im Seleukidenreich war die Statue der Tyche , die von Eutychides , einem Schüler des Lysippos geschaffen wurde. Sie stand in Antiocheia am Orontes und war das Wahrzeichen der Stadt. Die Statue wurde bereits unter Seleukos I. fertiggestellt. Die Schicksalsgöttin Tyche symbolisierte aus der Sicht damaliger Menschen die chaotischen Verhältnisse der Diadochenzeit, in der ein Mann wie Seleukos mit ursprünglich nur wenigen Gefolgsleuten zum Herrscher eines weitläufigen Reiches aufsteigen konnte.

Im Gegensatz zum ptolemaiischen Alexandria und dem attalidischen Pergamon existierte im Seleukidenreich kein geistiges Zentrum. Dies hing teilweise damit zusammen, dass der König und sein Hofstaat aufgrund der Größe des Reiches wanderten. Es fehlte damit eine lokal gebundene Institution wie die Bibliothek von Alexandria , welche die Wissenschaft hätte unterstützen können. Dennoch hielten sich am seleukidischen Hof bedeutende Dichter und Denker der hellenistischen Epoche auf. Die Könige stellten darüber hinaus führende Mediziner wie Erasistratos und dessen Schüler als Leibärzte an. Der Priester und Philosoph Berossos verfasste im Auftrag Antiochos' I. eine Geschichte Babylons. Antiochos III. förderte den Dichter Euphorion und einige Historiker. Des Weiteren unternahmen seleukidische Forscher mehrere Entdeckungsreisen im Kaspischen Meer , im Persischen Golf oder am Ganges .

Militär

Strategie

Das militärische Hauptquartier der Seleukiden befand sich in Friedenszeiten in Apameia am Orontes . Ihre Heere gehörten zu den größten Armeen überhaupt in der hellenistischen Ära, da der Zusammenhalt des Reiches in erster Linie von der militärischen Schlagkraft abhing. Daher wurden aus allen Reichsteilen Truppen rekrutiert, so dass das Heer im Gegensatz zur griechischen Staatsverwaltung heterogen zusammengesetzt war. Allerdings setzten sich die schweren Truppen größtenteils aus Kriegern griechisch-makedonischer Abstammung zusammen, um separatistische Erhebungen unter den übrigen Nationalitäten zu erschweren.

Nach Möglichkeit übernahmen die Seleukidenkönige selbst das Oberkommando über das Heer. In diesem Punkt unterschieden sie sich von den Ptolemaiern, welche die militärischen Planungen meist erfahrenen Söldnerführern aus Griechenland überließen. Die Seleukiden sahen sich in der Tradition der makedonischen Heerkönige, die ihre Macht dem Wohlwollen des Heeres und ihrem Erfolg in der Schlacht geschuldet sahen. War der König verhindert oder wurde eine sekundäre Armee gebildet, so fiel das Kommando einem der Vizekönige bzw. einem ranghohen Mitglied der Dynastie zu.

Die Seleukiden waren nur bedingt in der Lage, an zwei Fronten schlagkräftige Armeen aufzustellen, so dass die entscheidenden militärischen Operationen fast immer vom König ausgeführt wurden. Die Struktur des Hauptheeres sah einen elitären Kern aus stehenden Truppen vor, der dann mit regionalen Kontingenten verstärkt wurde. Diese Truppen waren grundsätzlich dem König unterstellt, während sich sekundäre Armeen häufig aus Söldnern zusammensetzten. Die Seleukiden unterschieden sich militärisch somit erheblich von den Römern, deren Legionen selbstständig operieren konnten, so dass an mehreren Schauplätzen schlagkräftige römische Armeen aufgestellt werden konnten.

Fand eine Schlacht auf offenem Gelände statt, so wurde vom Seleukidenkönig erwartet, dass er aktiv an ihr teilnahm. Davon ging zwar eine positive Wirkung auf die eigenen Soldaten aus, doch verlor der König dadurch in seiner Funktion als General den Überblick auf das Schlachtgeschehen. Dies vergrößerte die Bedeutung der Kommandeure der einzelnen Waffengattungen und -kontingente. Die ranghohen Offiziere waren in der Regel Angehörige des Königshauses oder der adligen Familien am syrischen Hof. Sie wurden durch Söldnerführer ergänzt, welche die Dienste anderer hellenistischer Staaten verlassen hatten, doch war deren Rolle schwächer als im ptolemaiischen Ägypten ausgeprägt. Die Beförderung im seleukidischen Heer war nicht allein von der sozialen Herkunft, sondern auch vom Verdienst abhängig, so dass es Soldaten möglich war, bis in hohe Positionen aufzusteigen. Den nicht-griechischen Eliten blieb hingegen eine Karriere im Heer verwehrt.

Heer

Die makedonische Phalanx bildete den Kern des seleukidischen Heeres.

Die Seleukiden unterhielten ein stehendes Heer von etwa 30.000 Mann, das zwar immer verfügbar aber auch sehr kostspielig war. Dieses setzte sich aus den Elitetruppen sowie verschiedenen Söldnereinheiten zusammen. Bei langwierigen Feldzügen in entlegene Gebiete beschränkte sich die Armee weitgehend auf diese Soldaten. Kurzfristig konnte das Seleukidenreich aber weitaus größere Heere mobilisieren, indem es Militärkolonisten und städtische Kontingente zu den Waffen rief. In den Entscheidungsschlachten gegen die Ptolemaier bei Raphia und Paneion kämpften um die 70.000 Soldaten auf beiden Seiten. Diese Heeresstärke konnte annähernd bis zum endgültigen Verlust der östlichen Reichsgebiete 129 aufrechterhalten werden.

Wie bei allen hellenistischen Mächten stand während der Schlacht die makedonische Phalanx , deren Kämpfer ausschließlich griechisch-makedonischer Nationalität waren, als schwere Infanterie im Zentrum des Heeres. Ihre Elite waren die Argyraspiden (Silberschilde), die sich aus den Söhnen der Militärkolonisten rekrutierten. Ihre Anzahl wurde in Analogie zu den achaimenidischen Unsterblichen konstant auf zehntausend gehalten. Sie standen dem König im Gegensatz zu den übrigen Phalangiten permanent zur Verfügung. Die übrigen Militärkolonisten dienten nur als Reserve und waren ansonsten Bauern. Kamen noch die Krieger der autonomen Städte dazu, konnte die Stärke der seleukidischen Phalanx im Notfall auf etwa 30.000 Mann gebracht werden. Die Phalangiten waren mit langen Lanzen ( Sarissa ) bewaffnet und standen in enger Formation nebeneinander, was sie sehr unbeweglich aber auch extrem kampfstark machte. Brach die Kampfreihe der Phalanx ein, war die Schlacht verloren. Nach der Niederlage gegen Rom wurde die seleukidische Infanterie nach 190 v. Chr. reformiert: Am Vorbild der römischen Manipel wurde die Syntagma (mit 256 Mann allerdings größer) als taktische Einheit gebildet, während einige Infanteristen auf römische Weise bewaffnet wurden. [23]

Auf den Flügeln des Heeres wurde die Kavallerie eingesetzt. Die Reiter rekrutierten sich größtenteils aus den östlichen Satrapien des Reiches, wo die Meder und Perser mehr als 10.000 Mann aufbieten konnten. Ihre Elite waren die etwa dreitausend schwer gepanzerten Kataphrakten , die nach dem Ostfeldzug Antiochos' des Großen in die Armee integriert wurden. Damit das iranische Element innerhalb der Kavallerie nicht zu stark geriet, unterhielten die Seleukiden zusätzlich eine schwere griechisch-makedonische Reiterei, an deren Spitze sich oft der König befand. Zu diesen schweren Einheiten kamen mehrere tausend leichte Einheiten, die vor allem als Grenztruppen eingesetzt wurden. Die seleukidische Kavallerie war ihren Gegnern dank der Reiter aus dem Ostteil des Reiches qualitativ wie quantitativ meist überlegen.

Zwischen Flügeln und Zentrum wurde im seleukidischen Heer leichtbewaffnete Infanterie als bewegliches Bindeglied eingesetzt. Diese rekrutierte sich zum einen aus Kriegern der nicht-griechischen Reichsteile sowie Söldnern aus angrenzenden Regionen wie den kleinasiatischen Galatern oder den Arabern . In den hinteren Reihen wurden zusätzlich indigene Fernkämpfer wie Bogenschützen, Speerwerfer und Steinschleuderer eingesetzt, welche jeweils die gängigen Kampftechniken ihrer Herkunftsländer repräsentierten.

Aus Indien wurden Kriegselefanten importiert, die bereits zur seleukidischen Gründungszeit eine wichtige Rolle spielten. Allerdings konnten die Elefanten in Syrien nicht effizient gezüchtet werden, so dass die Könige regelmäßig ihre Bestände an der Ostgrenze ihres Reiches auffüllen mussten. Gegenüber den Ptolemaiern besaßen die Seleukiden einen Vorteil, da die Indischen Elefanten den kleineren Waldelefanten ihrer Konkurrenten überlegen waren. Des Weiteren besaßen die indischen Mahuts eine ältere Tradition in der Zähmung von Elefanten. Im Gefecht wurden die Tiere sowohl an den Flanken als auch im Zentrum der Schlachtreihe eingesetzt und konnten allein durch ihre psychologische Wirkung auf den Feind einen Kampf entscheiden. Kriegselefanten entschieden mehrere wichtige Schlachten zu Gunsten der Seleukiden, doch erwiesen sich die Tiere gegenüber den beweglichen und disziplinierten römischen Legionen als ineffektiv.

Flotte

Im Gegensatz zu den Ptolemaiern unterhielten die Seleukiden keine nennenswerte Flotte . Zum einen konnten die Peripherien des Reiches auch zu Land erreicht werden, zum anderen war der Erhalt von Seestreitkräften sehr kostspielig. Somit waren in den wichtigen Hafenstädten Seleukeia in Pierien und Laodikeia am Meer nur wenige Kriegsschiffe stationiert. Zusätzlich befand sich eine Flottille im Persischen Golf, wo sich einige seleukidische Stützpunkte befanden. [24] Die Letztere war wahrscheinlich in Alexandria am Tigris stationiert.

Während des Römisch-Syrischen Krieges stellten die Seleukiden ausnahmsweise eine große Flotte von insgesamt etwa 100 schweren Schiffen und der doppelten Anzahl leichter Einheiten auf, da sich dieser Konflikt im Ägäisraum abspielte. Nachdem sich diese Armada jedoch den vereinten Flotten der Römer, Pergamener und Rhodier hatte beugen müssen, beschränkte sich das seleukidische Hoheitsgebiet zur See wieder auf die syrischen und phönizischen Gewässer.

Die letzte stärkere Flotte der Seleukiden wurde unter Antiochos IV. eingesetzt, als dieser während des Sechsten Syrischen Krieges die Insel Zypern besetzen ließ.

Quellen

Die Außenpolitik des Seleukidenreiches lässt sich weitgehend durch Abhandlungen von Historikern aus dem griechischen Mutterland, Rom oder Judäa rekonstruieren. Dies gilt allerdings in erster Linie für Ereignisse, die den Mittelmeerraum betreffen, während die Aktivitäten der Seleukiden im Osten ihres Reiches gelegentlich unklar bleiben. Der Fokus der Historiker liegt unter anderem auf der Entstehung der Diadochenreiche, Roms Konflikt mit den Seleukiden und dem jüdischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Teilweise sind die antiken Betrachtungen parteiisch, da sie mehrheitlich von Historikern der Gegenseite verfasst wurden.

Eine zentrale literarische Quelle zur Rekonstruktion der Seleukidengeschichte ist der griechische Historiker Polybios , der ein Zeitgenosse der mittleren Könige war, aber auch Material zur Geschichte der frühen Seleukiden sammelte. Sein primäres Ziel war es, den Aufstieg Roms zur einzigen Großmacht des Mittelmeerraumes darzustellen. Polybios war persönlich mit Demetrios I. befreundet, der zeitgleich mit ihm als Geisel in Rom lebte. [25] An Polybios knüpft der aus Syrien stammende Grieche Poseidonios an, der als Zeitgenosse über die späten Seleukiden berichtet.

Mehrere Chronisten beziehen sich direkt oder indirekt auf Polybios und Poseidonios: Appian schrieb in nachchristlicher Zeit eine Abhandlung über die Seleukiden, die Syriake . Auf römischer Seite sind vor allem Justin und Livius von Bedeutung, auf jüdischer Seite Josephus sowie die beiden ersten Bücher der Makkabäer .

Die Innenpolitik und die Gesellschaftsgeschichte sind anhand der antiken Autoren schlechter zu erfassen. Allerdings lassen auch hier vereinzelte Anmerkungen beispielsweise zur Militärgeschichte Rückschlüsse auf den Staatsaufbau zu. Dafür geben die zahlreichen epigraphischen Quellen wie Verwaltungsdekrete Auskunft über die Innenpolitik des Seleukidenreiches. Dadurch können unter anderem das Verhältnis zwischen Reichszentrale und Stadt oder zwischen König und Gefolgsmann rekonstruiert werden. Dennoch bleiben aufgrund der dünnen Quellenlage gerade im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte einige Strukturen des Seleukidenreiches unklar.

Die häufigen Münzfunde sind ebenfalls bedeutsam, da sie Auskunft über die Herrschaftsprogrammatik der Könige sowie chronologische Abläufe geben.

Literatur

Überblicksdarstellungen

 • Edwyn Robert Bevan: The House of Seleucus. 2 Bände, Edward Arnold, London 1902 (Nachdruck, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1966).
 • Elias Bikerman : Institutions des Séleucides. Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris 1938.
 • Auguste Bouché-Leclercq : Histoire des Séleucides (323–64 avant J.-C.). 2 Bände, Leroux, Paris 1913–1914 (Nachdruck, Culture et civilisation, Brüssel 1963).
 • Laurent Capdetrey: Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d'un royaume hellénistique (312–129 avant J.-C.). Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2007.
 • Boris Chrubasik: Kings and Usurpers in the Seleukid Empire. The Men who would be King . Oxford University Press, Oxford 2016, ISBN 978-0-19-878692-4 .
 • John D. Grainger: A Seleukid Prosopography and Gazetteer. Brill, Leiden/Boston 1997, ISBN 90-04-10799-1 (Nachschlagewerk zu Personen, Orten und Institutionen des Seleukidenreiches).
 • Paul Kosmin: The Land of the Elephant Kings. Space, Territory, and Ideology in the Seleucid Empire . Harvard University Press, Cambridge 2014, ISBN 978-0-674-72882-0 .
 • Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. A new approach to the Seleucid Empire . Duckworth, London 1993, ISBN 0-7156-2413-X .
 • Józef Wolski: The Seleucids. The Decline and Fall of their Empire . Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1999, ISBN 83-8695655-0 .

Einzeluntersuchungen (Auswahl)

 • Altay Coşkun, Alex McAuley (Hrsg.): Seleukid royal women. Creation, representation and distortion of Hellenistic queenship in the Seleukid empire . Franz Steiner, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-515-11295-6 .
 • Kay Ehling : Untersuchungen zur Geschichte der späten Seleukiden (164–63 v. Chr.). Vom Tode des Antiochos IV. bis zur Einrichtung der Provinz Syria unter Pompeius (= Historia Einzelschriften. Band 196). Franz Steiner, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-515-09035-3 .
 • David Engels : Benefactors, Kings, Rulers. Studies on the Seleukid Empire between East and West (= Studia Hellenistica. Band 57). Peeters, Leuven 2017, ISBN 978-90-429-3327-9 .
 • John D. Grainger: The Rise of the Seleukid Empire. Pen and Sword, Barnsley 2014, ISBN 978-1-78303-053-8 .
 • John D. Grainger: The Seleukid Empire of Antiochus III 223–187 BC. Pen & Sword, Barnsley 2015, ISBN 978-1-78303-050-7 ( fachwissenschaftliche Rezension ).
 • John D. Grainger: The Fall of the Seleukid Empire 187–75 BC. Pen & Sword, Barnsley 2015, ISBN 978-1-78303-030-9 ( fachwissenschaftliche Rezension ).
 • Jeffrey D. Lerner: The Impact of Seleucid Decline on the Eastern Iranian Plateau. The Foundations of Arsacid Parthia and Graeco-Bactria (= Historia Einzelschriften . Band 123). Franz Steiner, Stuttgart 1999, ISBN 3-515-07417-1 .
 • Edward Dąbrowa (Hrsg.): New Studies on the Seleucids (= Electrum. Journal of Ancient History. Band 18). Jagiellonian University Press, Krakau 2011, ISBN 978-83-233-3053-0 (Aufsatzsammlung zu verschiedenen Aspekten des Seleukidenreiches).
 • Sonja Plischke: Die Seleukiden und Iran. Die seleukidische Herrschaftspolitik in den östlichen Satrapien (= Classica et Orientalia . Band   9 ). Harrassowitz, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-447-10061-8 ( fachwissenschaftliche Rezension ).
 • Werner Widmer: Hellas am Hindukusch. Griechentum im Fernen Osten der antiken Welt. Fischer, Frankfurt am Main 2015, ISBN 978-3-8301-1661-5 .

Herrscherbiografien

 • John D. Grainger: Seleukos Nikator. Constructing a Hellenistic Kingdom . Routledge, London 1990, ISBN 0-415-04701-3 .
 • Peter Franz Mittag : Antiochos IV. Epiphanes. Eine politische Biographie . Akademie Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-05-004205-2 .
 • Hatto H. Schmitt : Untersuchungen zur Geschichte Antiochos' des Großen und seiner Zeit . Steiner, Wiesbaden 1964.
 • Michael Taylor: Antiochos the Great . Pen and Sword, Barnsley 2013, ISBN 978-1-84884-463-6 .

Militär

 • Bezalel Bar-Kochva: The Seleucid Army. Organization and Tactics in the Great Campaigns . Cambridge University Press, Cambridge 1976, ISBN 0-521-20667-7 .
 • Thomas Fischer : Untersuchungen zum Partherkrieg Antiochos' VII. im Rahmen der Seleukidengeschichte. Selbstverlag, Tübingen 1970 (zugleich Dissertation, München 1970).
 • John D. Grainger: The Roman War of Antiochos the Great . Brill, Leiden/Boston 2002, ISBN 90-04-12840-9 .
 • Nick Sekunda: The Seleucid Army under Antiochus IV Epiphanes . Montvert, Stockport 1994, ISBN 1-874101-02-7 .

Wirtschaft und Gesellschaft

 • GG Aperghis: The Seleukid Royal Economy. The Finances and Financial Administration of the Seleukid Empire. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Getzel M. Cohen: The Seleucid colonies. Studies in founding, administration and organization . Steiner, Wiesbaden 1978, ISBN 3-515-02581-2 .
 • John D. Grainger: The Cities of Seleukid Syria . Clarendon Press, Oxford 1990, ISBN 0-19-814694-9 .
 • Heinz Kreißig : Wirtschaft und Gesellschaft im Seleukidenreich. Die Eigentums- und die Abhängigkeitsverhältnisse . Akademie Verlag, Berlin 1978.
 • Amélie Kuhrt (Hrsg.): Hellenism in the East. The Interaction of Greek and non-Greek Civilizations from Syria to Central Asia after Alexander . Duckworth, London 1987, ISBN 0-7156-2125-4 .
 • John Ma: Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor . Oxford University Press, Oxford 1999, ISBN 0-19-815219-1 .
 • Wolfgang Orth : Königlicher Machtanspruch und städtische Freiheit. Untersuchungen zu den politischen Beziehungen zwischen den ersten Seleukidenherrschern und den Städten des westlichen Kleinasiens . CH Beck, München 1977, ISBN 3-406-06511-2 .

Kultur und Architektur

Weblinks

Commons : Seleukidenreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 10.
 2. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 12: Laut Strabo (XV 2,9) handelte es sich um 500 Elefanten, eine Zahl, die von Sherwin-White/Kuhrt als zu hoch angesetzt wird.
 3. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 21.
 4. Elmar Schwertheim: Kleinasien in der Antike: Von den Hethitern bis Konstantin, München 2011, S. 75
 5. Jeffrey D. Lerner, The Impact of Seleucid Decline on the Eastern Iranian Plateau , Stuttgart 1999, S. 29
 6. Lerner, S. 43
 7. Kleines Lexikon des Hellenismus, S. 288
 8. Zugehörigkeit der Elymais und Persis zu den Seleukiden nach 187 siehe auch Peter Franz Mittag: Antiochos IV. Epiphanes: Eine politische Biographie , S. 53/54
 9. Peter Franz Mittag: Antiochos IV. Epiphanes: Eine politische Biographie , S. 296/297
 10. Josef Wiesehöfer: Das Partherreich und Seine Zeugnisse , S. 267
 11. Monika Schuol: Die Charakene: ein mesopotamisches Königreich in hellenistisch-parthischer Zeit, S. 273
 12. Elymais war bereits seit 147 unabhängig von den Seleukiden bzw. mit diesen gegen die parthischen Arsakiden eng verbündet, und um 140/139 von den Parthern erobert. Josef Wiesehöfer: Das Partherreich und Seine Zeugnisse , S. 265, Bemerkung 52
 13. Herbert Donner: Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen (...) , Zeittafel, S. 514
 14. Klaus Bringmann: Geschichte der Juden im Altertum: vom babylonischen Exil bis zur arabischen ..., S. 131/132
 15. Die antiken Quellen nennen ca. 80.000 Soldaten sowie einen 200.000 Personen umfassenden Tross. Obwohl die Angaben oft als unglaubwürdig angesehen werden, könnte zumindest die erste Zahl realistisch sein, siehe Bezalel Bar-Kochva: The Seleucid Army. Organization and Tactics in the Great Campaigns. Cambridge University Press, Cambridge 1976, S. 10 f.
 16. Thomas Fischer: Untersuchungen zum Partherkrieg Antiochos' VII. im Rahmen der Seleukidengeschichte. Dissertation, Tübingen 1970.
 17. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 44. Die genaue Anzahl der Satrapien lässt sich nicht rekonstruieren. Appian spricht von 72 Satrapien unter Seleukos I.
 18. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 42.
 19. Vgl. Gehrke, Geschichte des Hellenismus, S. 109
 20. Sherwin-White, Kuhrt, From Samarkhand to Sardis
 21. a b Kreißig, Wirtschaft und Gesellschaft
 22. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 50.
 23. Nick Sekunda: Seleucid and Ptolemaic reformed Armies 186–145 BC , Stockport 1994, S. 8 und 16.
 24. Jean-François Salles: The Arab-Persian Gulf under the Seleucids . In: Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt. Hellenism in the East. The interaction of Greek and non-Greek civilizations from Syria to Central Asia after Alexander . London 1987.
 25. Vgl. Kay Ehling, Untersuchungen zur Geschichte der späten Seleukiden , Stuttgart 2008