Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Semitiske sprog

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Semitisk (orange) inden for de afro-asiatiske sprog

De semitiske sprog er en gren af ​​den afro-asiatiske sprogfamilie . I dag tales de af omkring 260 millioner mennesker i Mellemøsten , Nordafrika og Afrikas Horn . Vigtige semitiske sprog er arabisk , hebraisk , de nye arameiske sprog, en række sprog, der tales i Etiopien og Eritrea, f.eks. Amharisk og tigrinya, og adskillige uddøde sprog i det gamle nærøsten, f.eks. Akkadisk . Maltesisk , som er hjemmehørende i Europa, er et af de semitiske sprog.

Udtrykket "semitisk" blev oprettet i 1781 af Göttingen filolog August Ludwig von Schlözer . Den er baseret på den bibelske person Shem , der anses for at være stamfader for aramæerne , assyrerne , elamitterne , kaldæerne og lyderne . [1]

Forskningshistorie

Jødiske grammatikere bemærkede ligheder mellem hebraisk , arameisk og arabisk allerede i middelalderen. [2] Da bekymringen med orientalske sprog begyndte i Europa under renæssancen , skrev kristne hebraister de første tilgange til en sammenlignende grammatik af semitisk, men de trak den forkerte konklusion, at arameisk og arabisk er degenererede blandingssprog, der er afledt fra hebraisk, det formodede sprog i paradis . Det var først i 1700 -tallet, at en nyere måde at se tingene på begyndte at tage fat, da det var nødvendigt at erkende, at arabisk, selv om det er meget yngre end hebraisk og arameisk, har særligt arkaiske træk.

Mens gammel etiopier havde været kendt i Europa siden 1500 -tallet, blev andre sprog, der kunne identificeres som semitiske, opdaget siden 1700 -tallet : de moderne etiosemitiske sprog , akkadisk , gammelt sydarabisk , epigrafisk bevis for gamle sprog i Syrien og Palæstina og endelig også de moderne arabiske, arameiske og nye sydarabiske dialekter og, først i 1928, ugaritisk . Specielt opdagelsen og udviklingen af ​​akkadisk havde varige konsekvenser for semitiske undersøgelser , da den på trods af dens høje alder afveg meget fra det proto- semitiske synspunkt dengang. Eblaite blev opdaget som det sidste semitiske sprog i 1975.

I 1800-tallet blev relationer til andre sprogfamilier i Afrika og dermed den afro-asiatiske sprogfamilie opdaget, hvilket åbnede nye perspektiver for forståelsen af ​​semitisk.

Historie og geografisk fordeling

I oldtiden , blev semitiske sprog stadig væsentlige begrænset til det område af nære Østen . Siden det første årtusinde f.Kr. De oplevede derefter en rumlig spredning til det afrikanske kontinent, da semitiske sprog dukkede op i Etiopien og nutidens Eritrea - hvis dette ikke var sket meget tidligere - og arabisk spredte sig gennem den islamiske ekspansion i det 7. århundrede over hele Nordafrika og dele af det Sydeuropa, især Den Iberiske Halvø, bredte sig. I dag er det semitiske sprogområde i Mellemøsten , Afrikas horn , Nordafrika og med øen Malta endda en lille del af Europa . Talrige geografiske navne på Den Iberiske Halvø vidner om denne arabiske arv.

antikken

I Mesopotamien , fra det 3. årtusinde f.Kr. Akkadierne gik ned. Det blev brugt som sprog i international korrespondance så langt som til Egypten . En dialekt af akkadisk blev eblaitisk talt i Syrien . I løbet af det første årtusinde f.Kr. Akkadisk blev fortrængt som et talesprog af arameisk, men var i stand til at bevare sig selv som et skriftsprog indtil de første århundreder e.Kr.

Fragment tilbageholdelse er Amoriterne kun berettet af de personlige navnene på de Amoriternes fra perioden 2000-1500. Er kendt. Ugaritic er fra Syrien gennem omfattende indskriftsfund fra perioden mellem 1400 og 1190 f.Kr. Chr. Afleveret. I oldtiden blev de kanaanitiske sprog taltKanaan . Dette omfattede hebraisk , israelitternes og judæernes sprog, hvor det gamle testamente er skrevet. Det havde været et talesprog siden midten af ​​det første årtusinde f.Kr. På tilbagetog og sandsynligvis døde i det 2. / 3. århundrede f.Kr. Århundrede e.Kr. Det fortsatte imidlertid med at tjene som jødedommens hellige sprog og til kommunikation mellem jødiske samfund rundt om i verden. I middelalderen fungerede det dels som et mellemtrin for oversættelser fra arabisk til latin. Fønikisk blev oprindeligt talt af fønikerne i dagens Libanon ( Tyrus , Byblos , Sidon ) og tilhører også kanaaneer. Gennem den fønikiske kolonisering spredte sproget sig i form af punisk til Nordafrika, især Kartago og videre ind i nutidens Spanien . Det forblev i brug der indtil det 6. århundrede e.Kr. Mindre kanaanitiske sprog, der kun blev dokumenteret med få indskrifter, var moabitiske , ammonitter og edomitter . Forskellene mellem de enkelte kanaanitiske sprog synes at have været meget små, så der lejlighedsvis antages et enkelt sprog, der kun blev differentieret til dialekter og sociolekter.

Siden den 10./9. Århundrede f.Kr. Arameisk , dokumenteret i f.Kr., var oprindeligt kun udbredt i byrigerne i Syrien . Den tids sprogform kaldes altaramaisk . Efter de arameiske kongeriger i det 8. århundrede f.Kr. Blev erobret af assyrerne , aramæisk i form af kejserlig arameisk blev det administrative sprog først i Det Nye Assyriske Rige og senere i Det Nye Babylonske Rige (610-539 f.Kr.) og i det persiske Achaemenidiske Rige (539-333 f.Kr.). Som et resultat spredte det sig i hele Mellemøsten som en lingua franca . Arameisk blev skubbet tilbage af den islamiske ekspansion, men det forblev både for jødedommen (gennem Targum -traditionen og frem for alt de palæstinensiske og babylonske Talmuds ) og for kristendommen (for eksempel gennem de orientalske kirkers Peshitta og som de østlige kristnes kirkesprog ) væsentlig.

Stammerne på Den Arabiske Halvø tilhørte forskellige sproggrupper i oldtiden. [3] I nord var tidlig nordraberisk udbredt med flere dialektgrupper. Det har eksisteret siden det 8. århundrede f.Kr. Gik ned skriftligt og døde ud under udbredelsen af ​​islam . Det gamle sprog i Central Arabien var en tidlig form for nutidens arabisk . Som Koranens sprog fik den hurtigt betydning med islams udbredelse og fortrængte også de gamle sprog i dagens Yemen, herundergammelt sydarabisk og muligvis andre, næppe dokumenterede sprog som Himjar .

Senest siden 1. årtusinde f.Kr. Semitiske sprog blev også talt i området i de nuværende stater Etiopien og Eritrea . Allerede i oldtiden delte de sig i en nordlig og en sydlig gren. Den nordlige gren har den længste skrivetradition for de etiopiske sprog i form af gammel etiopisk. Gammel etiopier var sproget i Aksumite Empire (omkring 1. til 7. århundrede e.Kr.) og senere det hellige sprog for de etiopiske kristne.

til stede

I dag, med omkring 230 millioner talere, er arabisk langt det største af alle semitiske sprog og et af de største sprog i verden. Deres distributionsområde strækker sig fra Mauretanien til Oman . Det er det officielle sprog i i alt 25 lande i den arabiske verden . De arabisktalende lande befinder sig i en udtalt diglossia- situation: Mens det skriftlige arabiske sprog er baseret på det klassiske arabiske i det 8. århundrede, fungerer de regionalt forskellige arabiske dialekter (også: Ny arabisk) som det almene sprog. Maltesisk , det eneste semitiske sprog, der er hjemmehørende i Europa, går tilbage til en arabisk dialekt; På grund af den katolske-europæiske tradition på Malta er den skrevet med latinske bogstaver og er ikke længere udsat for høj arabisk indflydelse. Som koranens sprog har arabisk også spredt sig i ikke-arabisktalende lande i den islamiske verden og har betydeligt præget de autoktoniske sprog, især hvad angår ordforråd. Arabiske lånord findes allestedsnærværende på tyrkisk og persisk og er lige så almindelige som latin på europæiske sprog. I dag, som følge af migration, er der arabisktalende minoriteter i mange europæiske lande, især i Frankrig, Holland og Belgien.

På trods af sit meget mindre antal talere indtager hebraisk en bemærkelsesværdig position på grund af den betydning, det har som et jødisk kulturelt og litterært sprog, der blev brugt i tusinder af år. Det er også blevet forsket og studeret i kristne kredse som sproget i Det Gamle Testamente siden middelalderen. Siden 1800 -tallet, især i kølvandet på zionismen , revitaliserede jødiske intellektuelle hebraisk som et almindeligt sprog egnet til daglig brug ( Ivrit ), som sammen med arabisk blev det officielle sprog i staten Israel i 1948 og allerede havde været et af de officielle sprog i det britiske mandat for Palæstina . I dag bruges hebraisk i Israel af omkring syv millioner mennesker som førstesprog eller et ekstra sprog (efter arabisk, russisk , etiopisk osv.); kun en anslået halvdel af de hebraiske højttalere i Israel er modersmål. Selv efter Israels evakuering af palæstinensiske områder bruges hebraisk som lingua franca der, i hvert fald i kontakt med Israel. I den jødiske diaspora (især i Vesteuropa, Nord- og Sydamerika) dyrkes det som et religiøst sprog og sprog for det jødiske folk, så der uden for Israel kan antages flere tiere eller endda hundredtusinder af mennesker, der har kommunikativ kompetence i dette sprog.

Syrisk-arameisk skrift (vestsyrisk, østsyrisk og Estrangelo)

Selvom arameisk har mistet meget af sin tidligere betydning, har den overlevet som et talesprog den dag i dag, for eksempel i det sydøstlige Tyrkiet ( Tur-Abdin ), Irak og Iran ( Aserbajdsjan ). I alt er der omkring 500.000 arameiske højttalere spredt over Mellemøsten . Deres antal er sandsynligvis faldet kraftigt som følge af den demografiske ændring præget af undertrykkelse , krig og emigration i det 20. og begyndelsen af ​​det 21. århundrede (efter første verdenskrig, forfølgelsen af ​​kristne under tyrkisk styre , Irak -krigen og dens konsekvenser osv.). I modsætning hertil er eksilsamfund vokset i Nord- og Vesteuropa (f.eks. I Gütersloh / Westfalen og Södertälje / Sverige) og Nordamerika, hvor de arameiske dialekter har overlevet som hus-, familie- og samfundssprog. I Europa taler omkring 250.000 assyrere (også kendt som aramæere) den syrisk-arameiske surayt (også kendt som Turoyo). [4] New West Aramaic tales stadig af omkring 10.000 mennesker i tre landsbyer i Syrien . Blandt de neuostaramäischen sprog omfatter Surayt / Turoyo (anslået 50.000 mennesker i Mellemøsten) og Neumandäisch . Som regel tilhører de arameiske talere kristne kirker, hvor ældre sprogformer for arameisk er eller er blevet brugt som et helligt sprog . Da der ikke er noget særskilt uddannelsessystem, der kunne etablere og udvide arameisk som et moderne sprog på højt niveau, er de fleste moderne sorter af arameisk skriftløse; I Syrien var der et regeringsinitiativ omkring 2010 for at skrive dialekten i den arameiske landsby Maalula med alfabetet nu kendt som hebraisk. Den firkantede script, dagens hebraiske print script , er baseret på en Imperial aramæisk alfabet, der erstattede den gamle hebraiske scriptet i oldtiden. Jødiske minoriteter, såsom de kurdiske jøder , har også lokale former for arameisk som modersmål. Som et resultat af emigrationen til Israel i 1950'erne / 60'erne og konverteringen til hebraisk i det daglige israelske liv og uddannelse, må det antages, at der kun er få yngre talere af jødisk-arameiske dialekter. [5] Ikke desto mindre indførte den israelske statsudsender Kol Israel en daglig udsendelse på arameisk i sit immigrantprogram i 2011.

De nye sydarabiske sprog tales i den sydlige del af den arabiske halvø, Yemen og Oman . På trods af deres navn er disse ikke nært beslægtet med gammelt sydarabisk eller (nord) arabisk, men udgør en uafhængig gren af ​​de semitiske sprog. De seks syd arabiske sprog Mehri , Dschibbali , Harsusi , Bathari , Hobyot og Soqotri har i alt omkring 200.000 talere, det største sprog Mehri 100.000 højttalere.

I Etiopien og Eritrea er der et stort antal semitiske sprog fra grenen af ​​de etiosemitiske sprog , som tales af omkring 29 millioner mennesker. Det største etiosemitiske sprog og det næststørste semitiske sprog af alle er amharisk , Etiopiens nationalsprog, der tales af omkring 20 millioner mennesker. Sammen med arabisk er Tigrinya det officielle sprog i Eritrea og har omkring syv millioner talere. Ud over disse tales de forskellige Gurage -sprog af omkring 1,9 millioner mennesker i det sydlige centrale Etiopien. Tigre (0,8 millioner talere) er også udbredt i Eritrea. Et etiopisk-talende mindretal har også boet i Israel siden masseemigrationen af ​​etiopiske jøder i 1980'erne. Som et sprog importeret fra den jødiske diaspora trues det der af det administrative og uddannelsesmæssige sprog hebraisk, svarende til jiddisk , jødisk spansk , jødisk-arameisk , russisk, fransk og andre

klassifikation

Historiske tilgange

Den interne klassificering af de semitiske sprog er endnu ikke endeligt afklaret. [6] De semitiske sprog er opdelt i to hovedgrene: østlig og vestlig semitisk . Eastern Semitic består af akkadisk og nært beslægtet Eblaite. Hovedforskellen mellem disse to grene er, at suffiksbøjningen i østsemitisk (sandsynligvis på linje med protosemitisk) udtrykker en tilstand, mens den samme form i vestsemitisk har funktionen af ​​det perfekte. Traditionelt blev vestsemitisk yderligere underinddelt - primært efter geografiske kriterier - i de nordvestlige semitiske sprog (kanaanitiske, arameiske, ugaritiske) og de sydsemitiske sprog (arabisk, gammelt sydarabisk, nyt syd arabisk, etiopisk). Dette ville resultere i følgende struktur:

 • Semitisk
  • Eastern Semitic (Akkadian, Eblaite)
  • Vestlige semitter
   • Nordvest -semitisk (kanaanitisk, arameisk, ugaritisk)
   • Sydsemitisk (arabisk, gammelt syd arabisk, nyt syd arabisk, etiopisk)
En kronologi med nogle semitiske sprog.

Denne klassificering præsenterede Robert Hetzron fra 1969 gennem inddragelse af begrebet "fælles innovation" (delt innovation) betydeligt i spørgsmål. [7] Arabisk position spiller en central rolle i dette. Faktisk har arabisk tre mærkbare træk til fælles med de andre sprog, der traditionelt er grupperet som sydsemitisk: tilstedeværelsen af ​​den interne flertalsform, lydændringen fra ursemitisk * p til f og en verbal stamme dannet ved vokaludvidelse (arabisk qātala såvel som med t-præfikset taqātala ). Ifølge Hetzron opfylder disse ligheder ikke kriteriet for genetisk relation, da lydændringen * p > f er et arealfunktion, og den interne flerdannelse er et ursemitisk fænomen, der er blevet erstattet på de andre sprog. På den anden side deler arabisk nogle nyskabelser i verbalsystemet med de nordvestlige semitiske. Dette inkluderer tidligere tid form yaqtulu , mens etiopisk og nyt syd arabisk har en form, der går tilbage til ur-semitisk * yaqattVl . Hetzron kombinerer derfor arabisk og nordvestlig semitisk til en central semitisk undergren. Spørgsmålet om klassificering af arabisk er endnu ikke klart afklaret, men forskning i Hetzrons struktur vinder godkendelse.

Yderligere ændringer af Hetzrons model er for nylig blevet foreslået: Old South Arabic har tilsyneladende også en tidligere form af typen * yaqtulu og bør derfor også tildeles Central Semitic . Desuden er eksistensen af ​​en sydsemitisk gren fuldstændig betvivlet: Fordi den ufuldkomne form * yaqattVl, som et fællestræk for de to tilbageværende undergrener, ikke repræsenterer en fælles innovation, men derimod en bevarelse, nyt sydarabisk og etiopisk bør ses som uafhængige undergrener af vestlig semit. [8] Dette resulterer i følgende struktur for klassificering af de semitiske sprog:

 • Semitisk
  • Østsemitisk (akkadisk)
  • Vestlige semitter
   • Central semitisk
    • Nordvest -semitisk (kanaanitisk, arameisk, ugaritisk)
    • Arabisk
    • Gammel syd arabisk
   • Nyt syd arabisk
   • Etiosemitisk

Klassificeringen af Himjar er usikker, da der er for få data om dens klassificering; Selvom det ser ud til at være et semitisk sprog, skal det forblive uklassificeret, og kun yderligere tekster kan forbedre denne situation.

Klassificering af de semitiske sprog

Skrevet ned

Lertavle med mesopotamisk kileskrift
" Tel-Dan-Inscription " i fønikisk skrift
(9. århundrede f.Kr.)
Ordet "arabisk" i arabisk skrift

Semitiske sprog er blevet afleveret i skriftlig form siden 3. årtusinde f.Kr. For akkadisk, siden det 3. årtusinde f.Kr., har det været brugt. Det mesopotamiske kileskrift , hovedsageligt et stavelsesskrift, vedtaget fra sumererne blev brugt. I modsætning hertil har vestlige semitiske sprog været brugt til at skrive siden de tidligste beviser fra første halvdel af 2. årtusinde f.Kr. Alfabetiske scripts. Dens rod var sandsynligvis den protosinaitiske skrift , der via det fønikiske skrift blev oprindelsen til ikke kun alle semitiske alfabeter, men også talrige andre alfabetiske scripts. Det ugaritiske skrift , der formelt var et kileskrift, men faktisk et konsonant alfabet, havde en særlig position.

De alfabetiske manuskripter var oprindeligt rene konsonantskrifter , så de fleste vokaler forbliver ukendte i uddøde semitiske sprog. Men siden det første årtusinde e.Kr. er nogle systemer blevet udvidet til at omfatte vokalbetegnelser. Det etiopiske skrift udviklede en sekundær vokalbetegnelse ved at tilføje cirkler og bindestreger. I andre yngre alfabeter blev der indført en vokalbetegnelse ved overlejring eller underlag af elementer, som på hebraisk kaldes Nikud ("tegnsætning").

Forhold til andre sprog

Semitisk er en af ​​de seks primære grene af den afro-asiatiske sprogfamilie, der er udbredt i Nordafrika og Mellemøsten, som egyptisk , kushitisk , berber , omotisk og tjadisk også tilhører foruden semitisk. Med cirka 260 millioner talere er det den mest talte hovedgren i afro-asiatisk. Det deler ikke kun en del af leksikonet med andre afro-asiatiske sprogfamilier, men har også væsentlige strukturelle egenskaber som rodmorfologi, verbbøjning, case system, lydsystem og personlige pronomen. Følgende tabel giver nogle eksempler på paralleller til de andre store grene af afro-asiatisk:

(Grundlæggende) betydning Arabisk Egyptisk Berber Cushy Tchadian Omotisk
"Hjerte" lubb * jeb Somalisk laab Mokilko ʔulbo Gollango libʔa ("mave")
"Tunge" lisān * lés Kabyle iləs Bole lisìm Dime lits'- ("slikke")
"Vand" * máw Kabyle aman Bole àmma Mocha amiyo ("at regne")
"Din" / "dig" / "dig" (m.) - ka = k Kabyle - k Somalisk ku Hausa ka
"to" ʾIṯn-āni * sinéwwVj Kabyle synd
"Du (m.) Dør" ta-mūtu mwt "dø" Tuareg tə-mmut Rendille ta-mut Hausa mútù "at dø"
"han dør" ya-mūtu Tuareg yə-mmut Rendille ya-mut

Semitiske ordligninger

Ordforrådet, der findes i alle grene af semitisk, indeholder især typiske grundlæggende ordforrådsord: udtryk for relationer, kropsdele, dyr, dele af verden ("himmel", "vand") samt vigtige adjektiver ("store", farver) og ord fra religion og mytologi. Følgende liste giver nogle eksempler på almindelige semitiske ord:

betyder Proto-semitisk
(rekonstrueret)
Østsemitisk Central semitisk Etiosemitisk Ny syd arabisk
Akkadisk Klassisk
Arabisk
Hebraisk Gammel etiopier Mehri [9]
øre * ʾUḏn- uzn-um ʾUḏn .Zæn ʾƏzn ḥə-yḏēn
mor * ʾImm- umm-um ʾMm .M ʾƏmm ʾƐ̄m
et hus * bayt- bīt-um bayt bayiṯ vædde bayt
blod * dam- dam-um dæmning dæmning Dum dəm ("pus")
fem
(feminin)
* ḫamiš- ḫamiš ḫams ḥāmēš ḫäməs ḫáyməh
hund *kalv- kalv-rundt kalv kælæḇ kalv kawb
konge * malik- malk-um malik mælæḵ mäläkä ("regel") məlēk
han hørte) * ya-šmaʿ er mig ya-smaʿ-u yi-šmaʿ yə-smaʿ yə-hmɛ̄
hoved * raʾš- rēš-um raʾs rōš rəʾs ḥə-rōh
Dag * yawm- ūm-um yawm du er yom ḥə-yáwm ("sol")

Fonologi

Konsonanter

Den almindelige semitiske konsonantopgørelse omfatter 29 fonemer , som kun findes i dette nummer i gammel syd -arabisk og en del af det tidlige nord -arabiske, klassisk arabisk følger med 28 bevarede konsonantfonemer, mens disse på akkadisk er reduceret til kun 17 lyde. Den semitiske konsonantopgørelse deler nogle væsentlige karakteristika med andre primære grene af afro-asiatisk: der er "eftertrykkelige" konsonanter dannet ved glottalisering eller pharyngealisering , som ofte danner triadiske grupper med stemte- og stemmeløse konsonanter; Eksistensen af ​​to svælg og - i dag dog begrænset til nyt sydarabisk - laterale konsonanter er karakteristisk. Selvom antallet og udviklingen af ​​de proto-semitiske konsonanter er sikker, diskuteres deres erkendelse. Følgende tabel viser en mulig nyere rekonstruktion (den konventionelle transkription baseret på arabisk og hebraisk er vist i parentes):

bilabial tandlæge alveolær palatal velar svælg glottal
Plosiver uden stemmer p (p) t (t) k (k) ʔ (ʾ)
empatisk tˀ (ṭ) kˀ (q)
udtrykt b (b) d (d) g (g)
Affricates uden stemmer (S (s)
empatisk ᵗsˀ (ṣ)
udtrykt ᵈz (z)
Frikativer uden stemmer θ (ṯ) s (š) x (ḫ) ħ (ḥ) h (h)
empatisk θˀ (ẓ)
udtrykt ð (ḏ) ɣ (ġ) ʕ (ʿ)
Tværgående uden stemmer ɬ (ś)
empatisk ɬˀ (ḍ/ṣ́)
stimmhaft l (l)
Nasale m (m) n (n)
Vibranten r (r)
Halbvokale w (w) y (y)

Vokale

Für das Proto-Semitische werden unumstritten die Vokale a , i und u sowie ihre langen Gegenstücke ā , ī , ū rekonstruiert. Dieses System hat sich jedoch nur in sehr wenigen Sprachen, wie dem klassischen Arabisch, vollständig erhalten, während in den meisten semitischen Sprachen teilweise erhebliche Veränderungen eingetreten sind. Diphthonge waren im Proto-Semitischen zwar durch die starken Beschränkungen des Silbenbaus unmöglich, doch wurden vermutlich wie im klassischen Arabisch Kombinationen aus a und den Halbvokalen w und y als Diphthonge realisiert. Vor allem in den modernen semitischen Sprachen werden diese Kombinationen monophthongisiert , vergleiche arabisch ʿayn- – akkadisch īnu- „Auge“, arabisch yawm- – hebräisch yōm „Tag“.

Silbenbau

In den semitischen Sprachen sind ursprünglich nur Silben der Form Konsonant-Vokal (CV; offene Silbe) und Konsonant-Vokal-Konsonant (CVC; geschlossene Silbe) erlaubt. Falls durch Schwund eines Vokales ein Wort gegen diese Gesetze verstößt, kann in Tochtersprachen ein Sprossvokal eingefügt werden: arabisch ʾuḏn-u- „Ohr“ – hebräisch ʾōzæn . Es ist umstritten, ob im Proto-Semitischen einige Konsonanten auch wie Vokale silbenbildend auftreten konnten, etwa in * bn̩- „Sohn“ > arabisch ʾibn- , akkaddisch bin- .

Morphologie

Wurzelflexion

Grundlage der Morphologie und des Lexikons ist – wie für das Afroasiatische typisch – die aus einer Folge von in der Regel drei Konsonanten, den Radikalen, bestehende Wurzel , die ausschließlich lexikalische, aber keine grammatische Information enthält. Durch die Anfügung weiterer Morpheme können hiervon Wörter und Wortformen gebildet werden. Diese Morpheme, die auch als Schema bezeichnet werden, können Affixe , Infixe und insbesondere eine Folge von Vokalen sein, sodass die Wurzel für einen Begriff, das Schema dagegen für ein Wort sowie dessen grammatische Form kennzeichnend ist. Dies möge die folgende Auflistung von Formen der Wurzel ktb „schreiben“ im Arabischen illustrieren:

Wortart Analyse Form Übersetzung
Verb 3. Person Singular Maskulinum Perfekt kataba „er schrieb“
3. Person Singular Maskulinum Imperfekt yaktubu „er schreibt“
Substantiv Verbalnomen kitāba „das Schreiben“
Abgeleitetes Substantiv kitāb „Buch“
kutub „Bücher“
kutayyib „Broschüre“
maktab „Büro“
maktaba „Bibliothek“
Adjektiv Nisbeadjektiv kitābī „schriftlich“
Partizip aktiv kātib „schreibend; Sekretär“
Partizip passiv maktūb „geschrieben“

Wurzeln, die y oder w als Stammkonsonant haben und solche, deren letzte beiden Konsonanten identisch sind, werden – in Einzelsprachen mit gewissen anderen Gruppen – als schwache Wurzeln bezeichnet; sie weisen bei der Formenbildung diverse Unregelmäßigkeiten auf. Eine weitere Ausnahme stellen neben Pronomina und diversen Partikeln auch einige zweikonsonantige Substantive dar, beispielsweise * dam- „Blut“, * yam- „Meer“. Ihre abweichende Struktur ist auf ihr hohes sprachgeschichtliches Alter zurückzuführen.

Nach einer auf das 19. Jahrhundert zurückgehenden Theorie sind viele oder alle dreikonsonantigen Wurzeln des Semitischen auf ursprünglich zweikonsonantige Formen aufgebaut. Als Indizien werden insbesondere die schwachen Wurzeln angeführt, die ihren Halbvokal in bestimmten Formen verlieren, Wurzeln der Form C 1 C 2 C 2 ; sowie Wurzeln ähnlicher Bedeutung, die zwei Konsonanten gemeinsam haben. So finden sich im Hebräischen die Verben qṣṣ „abschlagen, abschneiden“, qṣh „abschlagen, abschneiden“, qṣb „abschneiden“, qṣp „reißen, brechen“, qṣʿ „einschneiden“, qṣr „abschneiden“, die alle mit qṣ- beginnen und in ihrer Bedeutung mit „schlagen, schneiden“ verwandt sind. Zusätzlich hat das Arabische die Verben qṣm "(zusammen)brechen" und qṣl "abschneiden, maqṣala = Guillotine"

Im Bau der Wurzeln finden sich wie im Ägyptischen und Berberischen Beschränkungen, die das Auftreten ähnlicher und identischer Konsonanten betreffen. So sind Wurzeln mit identischem ersten und zweiten Radikal unmöglich, darüber hinaus kommen verschiedene Konsonanten, die den gleichen Artikulationsort haben, nicht gleichzeitig in einer Wurzel vor.

Nominalmorphologie

Genus und Numerus

Jedes Substantiv gehört einem der beiden Genera Maskulinum oder Femininum an. Während das Maskulinum generell unmarkiert ist, findet sich als Femininmarker die Endung - (a)t . Eine Ausnahme stellen einige unmarkierte Nomina dar, die sich dennoch wie feminine Substantive verhalten. Dieses Phänomen findet sich insbesondere bei Substantiven mit weiblichem natürlichen Geschlecht (* ʾimm- „Mutter“) und Namen für Körperteile, die doppelt vorkommen (* ʾuḏn- „Ohr“).

Für das Proto-Semitische lassen sich die drei Numeri Singular , Dual und Plural rekonstruieren. Singular und Dual werden durch ihre Kasusendungen gekennzeichnet, die Bildung des Plurals ist dagegen wesentlich komplexer. Hier lassen sich prinzipiell zwei Bildungsarten unterscheiden: der im Südsemitischen einschließlich des Altsüdarabischen und Arabischen vorherrschende Innere Plural ( gebrochener Plural ) und der vor allem in den übrigen Sprachen auftretende Äußere Plural . Der äußere Plural wird vorrangig durch seine von Singular und Dual abweichenden Kasusendungen markiert (siehe das Kapitel zu den Kasus), wogegen zur Bildung des stets als Singular deklinierten inneren Plurals das Vokalschema des Singulars durch ein anderes Schema ersetzt wird: arabisch bayt „Haus“ – buyūt „Häuser“, raǧul „Mann“ – riǧāl „Männer“. Eine zweite Bildungsart des maskulinen äußeren Plurals stellt eine Endung -ān dar, vergleiche akkadisch šarr-ān-u „Könige“ neben dem gleichbedeutenden šarr-ū . In vielen Fällen tritt bei der Pluralbildung eine Genuspolarität auf. Dabei wird zu einem maskulinen Singular ein femininer äußerer Plural gebildet: akkadisch lišān-um „Zunge“ – lišān-āt-um „Zungen“. Im Akkadischen, Arabischen und Ugaritischen findet sich der Dual zur allgemeinen Bezeichnung der Zweizahl. In den meisten Sprachen ist er dagegen auf paarweise vorkommende Dinge beschränkt, beispielsweise Körperteile wie im hebräischen Dual yāḏ-ayim „die (beiden) Hände“.

Kasusflexion

In mehreren semitischen Sprachen finden sich drei Kasus , die je nach Numerus unterschiedliche Endungen aufweisen. Da die Endungen sowohl im Akkadischen als auch in zwei zentralsemitischen Sprachen (klassisches Arabisch und Ugaritisch) weitgehend übereinstimmend vollständig überliefert sind, können sie wohl auf das Protosemitische zurückgeführt werden. In einigen anderen Sprachen sind zumindest Reste des Systems erhalten. Ihre rekonstruierten protosemitische Formen sind:

Maskulinum Femininum
Singular
und Innerer Plural
Dual Äußerer Plural Singular Dual Äußerer Plural
Nominativ - u - ā - ū - tu - t-ā - āt-u
Genitiv - i - ay - ī - ti - t-ay - āt-i
Akkusativ - a - ta

Der Nominativ dient als Subjektskasus , als Prädikat eines Satzes mit nominalem Prädikat, sowie als Zitierform . Der Genitiv markiert Possessoren und das Objekt von Präpositionen, während der Akkusativ Objekte von Verben und adverbiale Nominalphrasen markiert: akkadisch bēl bīt- i -m „der Herr des Hauses“ (Genitiv), arabisch qatala Zayd- u -n ʿAmr- a -n „Zayd (Nominativ) hat Amr (Akkusativ) getötet“, arabisch yawm- a -n „eines Tages“ (Akkusativ).

Weitere, vor allem im Akkadischen zu findende, Kasus sind der Lokativ auf - u und ein hauptsächlich adverbialer Kasus auf - , die jedoch beide nur beschränkt produktiv sind.

Status, Determination und Indetermination

Allen semitischen Sprachen ist gemeinsam, dass das Substantiv je nach seiner syntaktischen Umgebung in mehrere Status treten kann, die gewisse formale Unterschiede aufweisen. Für das Proto-Semitische lassen sich vermutlich zwei Status rekonstruieren: frei und an einen folgenden Genitiv (substantivisch oder pronominal) gebunden ( Status constructus ). Freie Substantive unterschieden sich von Substantiven im Status Constructus durch eine der beiden Endungen *- n und *- m , die nach den arabischen Buchstabennamen für m und n als Mimation (- m ) und Nunation (- n ) bezeichnet werden.

Für das Proto-Semitische lassen sich keine Mittel zur Unterscheidung von Determination und Indetermination rekonstruieren. Viele semitische Sprachen haben jedoch formale Mittel hierzu entwickelt. Einige Sprachen greifen hierzu auf Nunation und Mimation zurück, meist wurden aber neue Suffixe oder Präfixe entwickelt. Die folgende Tabelle bietet Beispiele aus einigen semitischen Sprachen:

Determination Indetermination
Zentralsemitisch Arabisch ʾal- -n
Altsüdarabisch -n -m/-n
Frühnordarabisch h(n)-
Aramäisch -a
Hebräisch h- (plus Verdoppelung des ersten Konsonanten)
Äthiosemitisch Amharisch -u (mask.) /-wa (fem.)
Tigrinya ʾətu (mask.) /ʾəta (fem.)
Harari -zo
Neusüdarabisch Mehri a-, ḥ-, h-, ∅
Ostsemitisch Akkadisch

Nach Josef Tropper [10] lassen sich die Formen des Artikels im Zentralsemitischen sämtlich auf die Grundform * han- zurückführen, die auf einer deiktischen Partikel beruhe.

Pronominalmorphologie

Im Semitischen können Personalpronomina je nach ihrer syntaktischen Stellung in mehreren unterschiedlichen Formen auftreten. Im Klassisch-Arabischen lauten sie:

Numerus Person Absolut Suffigiert
Singular 1. ʾanā , -ya (Genitiv)
-nī (Akkusativ)
2. m. ʾanta -ka
f. ʾanti -ki
3. m. huwa -hu
f. hiya -hā
Dual 2. ʾantumā -kumā
3. humā -humā
Plural 1. naḥnu -nā
2. m. ʾantumū -kumu
f. ʾantunna -kunna
3. m. hum -humu
f. hunna -hunna

Die unabhängigen Pronomina stehen als Subjekt von Sätzen, etwa in arabisch huwa raǧulun „er (ist) ein Mann“. Enklitische Formen werden an ein Bezugswort suffigiert; dieses kann eine Verbform, ein Substantiv im Status constructus oder eine Präposition sein. Hinter Verbformen und Präpositionen drücken sie deren Objekt aus: arabisch daʿā-hu „er rief ihn“, während sie mit Substantiven ein Besitzverhältnis angeben: akkadisch šum-šu „sein Name“. Einige semitische Sprachen verfügen zusätzlich über eine auch außerhalb des Semitischen zu findende Reihe absoluter Pronomina wie akkadisch kâti „dich“, die mit einem Suffix - t gebildet sind. Im Akkadischen, im Altsüdarabischen, wo sie als adjektivische Demonstrativpronomina auftreten, und im Ugaritischen stehen sie als oblique Formen, während das Phönizische sie im Nominativ verwendet. Isoliert stehen einige weitere nur im Akkadischen zu findende Bildungen.

Zahlwörter

Die Kardinalzahlen weisen besonders bei den niedrigeren Zahlen eine große Konsistenz auf, es fallen jedoch in einzelnen Sprachen Neubildungen für „eins“ und „zwei“ auf. Kardinalzahlen treten sowohl im Maskulinum als auch – durch die Endung protosemitisch - at markiert – im Femininum auf. Für Kardinalzahlen von drei bis zehn gilt die Regel der umgekehrten Polarität , das heißt weibliche Formen der Zahlwörter werden mit männlichen Formen des Nomens verbunden und umgekehrt. Insofern sind sie mit ihrem Bezugswort morphologisch genusinkongruent (zum Beispiel arabisch ṯalāṯ-at-u ban-īna „drei Söhne“, ṯalāṯ-u banāt-in „drei Töchter“).

Diese (mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel Äthiosemitisch oder Ugaritisch ) in allen semitischen Sprachen geltende Regel der morphologischen Genusopposition geht auf das Protosemitische zurück. Ihr Ursprung ist nicht endgültig geklärt, obwohl verschiedene Erklärungsversuche vorliegen. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, die Endung - at habe ursprünglich nicht das Femininum, sondern das nomen unitatis (Individualbezeichnung, abgeleitet von einem Grundwort, das Kollektivum oder Gattungsbezeichnung ist [11] ) und damit die Zählbarkeit markiert. Die Ordinalia werden als Adjektive gebildet und sind mit ihrem Bezugswort regelmäßig genuskongruent.

Verbalmorphologie

Präfixkonjugation

In allen semitischen Sprachen existiert eine Konjugation mittels präfigierter und teilweise suffigierter Personalmarkierungen. Im Akkadischen finden sich drei derartige Tempora / Aspekte (Präsens, Präteritum und „Perfekt“), die sich durch eine unterschiedliche Stammvokalisation unterscheiden. Im Äthiosemitischen und im Neusüdarabischen findet sich ein eigener Imperfekt- Indikativ -Stamm, der dem akkadischen Präsens ähnelt, während der Stamm -C 1 C 2 VC 3 - die Funktion eines Subjunktivs übernimmt. In den zentralsemitischen Sprachen wird dagegen ausschließlich das Imperfekt auf diese Weise konjugiert, dessen Stamm die Form -C 1 C 2 VC 3 - aufweist und somit mit dem akkadischen Präteritumstamm formal identisch ist ( qtl „töten“, prs „schneiden“):

Ostsemitisch:
Akkadisch
Zentralsemitisch:
klassisches Arabisch
Äthiosemitisch:
Altäthiopisch
Neusüdarabisch:
Mehri
Präsens Präteritum Perfekt Imperfekt
(Apokopat)
Imperfekt
Indikativ
Subjunktiv Imperfekt
Indikativ
Subjunktiv
Singular 1. a-parras a-prus a-ptaras ʾa-qtul ʾə-qättəl ʾə-qtəl ə-ruukəz ə-rkeez
2. m. ta-parras ta-prus ta-ptaras ta-qtul tə-qättəl tə-qtəl tə-ruukəz tə-rkeez
2. f. ta-parras-ī ta-prus-ī ta-ptars-ī ta-qtul-ī tə-qätl-i tə-qtəl-i tə-reekəz tə-rkeez-i
3. m. i-parras i-prus i-ptaras ya-qtul yə-qättəl yə-qtəl yə-ruukəz yə-rkeez
3. f. ta-parras ta-prus ta-ptaras ta-qtul tə-qättəl tə-qtəl tə-ruukəz tə-rkeez
Plural 1. ni-parras ni-prus ni-ptaras na-qtul nə-qättəl nə-qtəl nə-ruukəz nə-rkeez
2. m. ta-parras-ā ta-prus-ā ta-ptars-ā ta-qtul-ū tə-qätl-u tə-qtəl-u tə-rəkz-əm tə-rkeez-əm
2. f. ta-parras-ā ta-prus-ā ta-ptars-ā ta-qtul-na tə-qätl-a tə-qtəl-a tə-rəkz-ən tə-rkeez-ən
3. m. i-parras-ū i-prus-ū i-ptars-ū ya-qtul-ū yə-qätl-u yə-qtəl-u yə-rəkz-əm yə-rkeez-əm
3. f. i-parras-ā i-prus-ā i-ptars-ā ya-qtul-na yə-qätl-a yə-qtəl-a tə-rəkz-ən tə-rkeez-ən
Dual 1. ə-rəkz-oo l-ə-rkəz-oo
2. ta-qtul-ā tə-rəkz-oo tə-rkəz-oo
3. m. i-parras-ā i-prus-ā i-ptars-ā ya-qtul-ā yə-rəkz-oo yə-rkəz-oo
3. f. ta-qtul-ā tə-rəkz-oo tə-rkəz-oo

Vermutlich ist für das Protosemitische (und möglicherweise auch das Proto-Afroasiatische) ein Präsens * ya-C 1 aC 2 C 2 VC 3 und ein Präteritum * ya-C 1 C 2 VC 3 zu rekonstruieren. Hierfür spricht auch die vereinzelte Vergangenheitsbedeutung des „zentralsemitischen“ Imperfekts.

In mehreren zentralsemitischen Sprachen und im Neusüdarabischen gibt es ein Passiv, das durch ein abweichendes Ablautmuster gebildet wird (klassisches Arabisch ya-qtul- „er tötet“, yu-qtal- „er wird getötet“) und im Zentralsemitischen auch mehrere (ursprünglich) durch Suffixe gebildete Modi.

Mit dem Stamm der Präfixkonjugation * ya-C 1 C 2 VC 3 verwandt ist der Imperativ , der im Singular Maskulinum endungslos ist und im Singular Femininum und im Plural durch vokalische Endungen markiert wird, so bildet das Arabische zu ya-qtul-u „er tötet“ Imperative wie ʾuqtul „töte!“ (maskulin), ʾuqtul-na „tötet!“ (feminin).

Suffixkonjugation

Allen semitischen Sprachen ist ein weiterer Satz von Personalaffixen gemeinsam, der in der Verwendung jedoch wesentliche Unterschiede aufweist. Im Akkadischen kann er an jedes Substantiv oder Adjektiv angefügt werden und damit einen zeitlich nicht näher definierten Zustand ausdrücken: zikar (= zikar-∅ ) „er ist/war ein Mann“, damq-āku „ich bin/war gut“. In den westsemitischen Sprachen dient dieser Satz von Endungen dagegen mit einem Verbalstamm der Form C 1 aC 2 VC 3 - als Tempus/ Aspekt analog zur Präfixkonjugation, meist zum Ausdruck des Perfekts: arabisch qatal-a „er tötete“, Altäthiopisch nägär-ku „ich habe gesagt“. Es wird gemeinhin angenommen, dass der im Akkadischen zu findende Zustand im Wesentlichen auch dem Proto-Semitischen zugeschrieben werden kann. Das gesamte Paradigma lautet:

Ostsemitisch:
Akkadisch
Zentralsemitisch:
Arabisch
Äthiosemitisch:
Altäthiopisch
Neusüdarabisch:
Mehri
Singular 1. pars-āku qatal-tu qätäl-ku rəkəz-k
2.m. pars-āta qatal-ta qätäl-kä rəkəz-k
2. f. pars-āti qatal-ti qätäl-ki rəkəz-š
3. m. paris qatal-a qätäl-ä rəkuuz
3. f. pars-at qatal-at qätäl-ät rəkəz-uut
Plural 1. pars-ānu qatal-nā qätäl-nä rəkuuz-ən
2.m. pars-ātunu qatal-tumū qätäl-kəmmu rəkəz-kəm
2. f. pars-ātina qatal-tunna qätäl-kən rəkəz-kən
3. m. pars-ū qatal-ū qätäl-u rəkawz
3. f. pars-ā qatal-na qätäl-a rəkuuz
Dual 1. qatal-tumā rəkəz-ki
2. m. qatal-tumā rəkəz-too
2. f. rəkəz-ki
3. m. qatal-ā rəkəz-oo
3. f. qatal-atā rəkəz-too

Es fällt auf, dass die Endungen der 1. und 2. Person Singular und der 2. Person Plural, die im Protosemitischen wie im Akkadischen teils t , teils k enthielten, in südlichen Sprachen (Äthiosemitisch, Altsüdarabisch, Neusüdarabisch) nach k und in den anderen zentralsemitischen Sprachen (außerhalb des Altsüdarabischen) dagegen nach t hin vereinheitlicht wurden.

Abgeleitete Stämme

Vom meist dreikonsonantigen Grundstamm des Verbs lassen sich mehrere Verbalstämme ableiten, die mit diesem in ihrer Bedeutung in Bezug stehen. Als Bildungsmittel dienen Affixe, Vokaldehnung und Gemination. Die folgenden Beispiele stammen aus dem Akkadischen; sie finden sich in anderen semitischen Sprachen in sehr ähnlicher Form wieder.

Bildung Bedeutung Beispiel
Gemination des zweiten Stammkonsonanten kausativ , pluralisch , faktitiv damiq „ist gut“ > dummuqum „gut machen“
Präfix š - kausativ, faktitiv tariṣ „ist ausgestreckt“ > šutruṣum „breit hinlegen“
Präfix n - passiv parāsum „entscheiden“ > naprusum „entschieden werden“
Infix - t - passiv, reziprok , reflexiv , intensiv maḫārum „gegenübertreten“ > mitḫurum „einander gegenübertreten“

Einzelne abgeleitete Stämme lassen sich auch miteinander kombinieren, besonders stark ist dies im Südsemitischen ausgebildet. So lassen sich im Altäthiopischen von dem Intensivstamm qättälä drei weitere abgeleitete Stämme (jeweils die 3. Person Singular maskulinum der Suffixkonjugation) bilden:

 • Grundstamm: qätälä „er tötete“
 • Intensivstamm: qättälä „er tötete“
 • Intensivstamm + Kausativstamm: ʾäqättälä „er ließ töten“
 • Intensivstamm + Reflexivstamm: täqättälä „er tötete sich“
 • Intensivstamm + Kausativstamm + Reflexivstamm: ʾästäqättälä „er ließ sich töten“

Nominale Formen

Das aktive Partizip des Grundstamms weist in allen semitischen Sprachen Formen auf, die auf protosemitisches * C 1 āC 2 iC 3 zurückgehen. Im akkadischen Verbaladjektiv und dem westsemitischen Perfekt hat sich außerdem wohl ein Verbaladjektiv der Form * C 1 aC 2 VC 3 erhalten, das ursprünglich bei transitiven Verben passive, bei intransitiven Verben dagegen aktive Bedeutung hatte. In den abgeleiteten Stämmen weisen die Partizipien ein Präfix ma- oder mu- auf.

Für den Infinitiv sind in den Einzelsprachen verschiedenartige Schemata in Gebrauch, was sich wohl auch auf das Proto-Semitische übertragen lässt.

Syntax

Verbalsätze

Sätze, deren Prädikat eine finite Verbform ist, haben im Westsemitischen vorwiegend die Stellung Verb – SubjektObjekt (VSO): arabisch ḍaraba Zayd-un ʿAmr-an „Zayd hat Amr geschlagen“. Während die gleiche Reihenfolge auch für frühe akkadische Personennamen gilt, findet sich im Akkadischen sonst das Verb am Satzende: Iddin-sînSin hat gegeben“ (Personenname), aber bēl-ī 1 šum-ī 2 izzakar 3 „mein Herr 1 hat meinen Namen 2 genannt 3 “. Gewöhnlich wird diese Abweichung auf den Einfluss des Sumerischen, der ältesten Schriftsprache in Mesopotamien, zurückgeführt.

Nominalsätze

Im Semitischen muss ein Satz kein verbales Prädikat enthalten, um vollständig zu sein. Stattdessen können auch Substantive, Adjektive, Adverbien und Präpositionalphrasen als Prädikat dienen. Derartige Sätze heißen in der Semitistik Nominalsätze . Beispiele:

 • Mit Substantiv: arabisch huwa raǧulun „er (ist) ein Mann“
 • Mit Adjektiv: arabisch al-waladu ṣaġīrun „der Junge (ist) klein“
 • Mit Adverb: arabisch ar-raǧulu hāhunā „Der Mann (ist) hier“
 • Mit Präpositionalphrase: arabisch ar-raǧulu fī d-dāri „der Mann (ist) im Haus“

Literatur

Allgemeines und Grammatik

 • Gotthelf Bergsträßer : Einführung in die semitischen Sprachen. Sprachproben und grammatische Skizzen . Nachdruck, Darmstadt 1993.
 • Carl Brockelmann : Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen , Bd. 1–2, Berlin 1908/1913 (bis heute unübertroffenes, sehr materialreiches Referenzwerk)
 • Robert Hetzron (Hrsg.): The Semitic Languages . Routledge, London 1997 (Überblick über die semitischen Einzelsprachen)
 • Burkhart Kienast : Historische semitische Sprachwissenschaft . Harrassowitz, Wiesbaden 2001
 • Edward Lipiński : Semitic languages. Outline of a comparative grammar. Peeters, Leuven 1997. ISBN 90-6831-939-6
 • Sabatino Moscati (Hrsg.): An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages . 2. Auflage. Harrassowitz, Wiesbaden 1969
 • Stefan Weninger (Hrsg.): The Semitic Languages: An International Handbook . De Gruyter Mouton, Berlin 2011, ISBN 3-11-018613-6 .

Lexikon

 • D. Cohen: Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques. Mouton/Peeters, Paris/Den Haag/Louvain-la-Neuve 1970 ff. (unvollendet)
 • A. Militarev, L. Kogan: Semitic Etymological Dictionary. Alter Orient und Altes Testament 278. Kevelaer 2000 ff. (bisher zwei Bände erschienen)

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Gen 10,21–31 EU
 2. Hierzu und zum Folgenden: Johann Fück: Geschichte der semitischen Sprachwissenschaft. In: Semitistik. ( Handbuch der Orientalistik , Band 3, Abschnitt 1), Brill, Leiden, Köln 1953, S. 31–39
 3. MCA Macdonald: Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia. In: Arabian archaeology and epigraphy , 11/1 (2000), Seite 28–79.; AFL Beeston: Languages of Pre-Islamic Arabia. Arabica 28, Heft 2/3 (1981), Seite 178–186; Chaim Rabin: Ancient West-Arabian. London, 1951.
 4. Shabo Talay: Šlomo Surayt Ein Einführungskurs ins Surayt-Aramäische (Turoyo) . Hrsg.: Shabo Talay. Bar Habraeus Verlag, Losser, ISBN 978-90-5047-065-0 .
 5. Ross Perlin: Is the Islamic State Exterminating the Language of Jesus? Foreign Policy , 14. August 2014, abgerufen am 16. August 2015 (englisch).
 6. Zur Klassifikation siehe Alice Faber: "Genetic Subgrouping of the Semitic Languages", in: Robert Hetzron (Hrsg.): The Semitic Languages , London 1997, S. 3–15, sowie John Huehnergard, Aaron D. Rubin: "Phyla and Waves: Models of Classification of the Semitic Languages", in: Stefan Weninger et al. (Hrsg.): The Semitic Languages , Berlin 2011, S. 259–278.
 7. Robert Hetzron: "Two Principles of Genetic Reconstruction", in: Lingua 38 (1976), S. 89–104.
 8. John Huehnergard: Features of Central Semitic . In: biblica et orientalia 48 (2005). S. 155–203. Hier S. 160 f.
 9. TM Johnstone: Mehri Lexicon . School of Oriental and African Studies, London 1987, ISBN 0-7286-0137-0 .
 10. J. Tropper: Die Herausbildung des bestimmten Artikels im Semitischen. In: Journal of Semitic Studies XLVI (2001), S. 1–31.
 11. Beispielhafte Definition für nomen unitatis z. B. in: Manfred Woidich, Das Kairenisch-Arabische: eine Grammatik, 2006, ISBN 978-3-447-05315-0 , S. 113, hier über Google-Buchsuche