sexisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Sexisme (afledt af engelsk sex 'biologisk sex' med endelsen -isme ) er en generisk betegnelse for en lang række individuelle fænomener ubevidst eller bevidst diskrimination på grund af køn. Dette omfatter også seksuel chikane under visse betingelser. Sexisme er baseret på socialt delte, implicitte kønnsteorier eller kønsfordomme, der antager en ulige social status for kvinder og mænd, og som manifesteres i kønsstereotyper , påvirkninger og adfærd. [1]

 • Åben forskelsbehandling baseret på køn (latinsk sexus ) omtales som traditionel eller åben sexisme .
 • Moderne sexisme betegner benægtelse af diskrimination og afvisning af foranstaltninger, der har til formål at reducere sociale uligheder mellem kønnene. Denne form for sexisme er ikke åben og direkte, men indirekte. [2]

Sexisme er genstand for lovgivning og social forskning i mange vestlige lande, især kønsstudier og fordomsforskning .

Begrebet oprindelse

Parallel uddannelse til racisme

Det tyske ord sexisme er en anglicisme, der stammer fra en oversættelse af det engelske ord sexisme .

Det engelske ord sexisme er en neologisme, der blev opfundet af Pauline M. Leet som en del af hendes foredrag "Women and the Bachelor" den 18. november 1965. [3] [4] Hun var derefter professor ved Franklin & Marshall College i Lancaster , Pennsylvania :

"Hvis du hævder (...) at da færre kvinder skriver god poesi , berettiger det deres fuldstændige udelukkelse, indtage en holdning, der svarer til en racist - jeg kunne kalde dig en 'sexist' i dette tilfælde (...) . Både racisten og den sexistiske opfører sig, som om alt det, der skete, aldrig skete, og de begge træffer beslutninger og drager konklusioner om en persons værdi ved at henvise til faktorer, der er irrelevante i begge tilfælde. "

- Pauline M. Leet, 1965 [5]

Det nyoprettede ord sexisme er en parallel til udtrykket racisme ( racisme ), som også spredte sig rundt om i verden i denne periode for at modvirke forskelsbehandling af etniske grupper .

Begrebet sexisme blev første gang brugt skriftligt i 1968 af den amerikanske forfatter Caroline Bird (1915-2011). [6] Han etablerede sig hurtigt i den amerikanske kvindebevægelse i 1960'erne. I sig selv er det kønsneutralt, men har længe stået udelukkende for devaluering af kvinder, og med få undtagelser har forskning længe fokuseret på sexisme over for kvinder. Det antages nu, at sexisme også påvirker mænd [7] såvel som transseksuelle og interseksuelle personer samt transkønnede . Den moderne dimension af moderne sexisme er den bevidste eller ubevidste ikke- anerkendelse (jf. Forsvarsmekanisme ) af fortsat diskrimination af kvinder. [8.]

Det meget ældre udtryk kvindehat på den anden side henviser udelukkende til devaluering af kvinder, kvindelighed eller ikke-maskulinitet inden for androcentriske magtforhold. Udtrykket kvindehad bliver stadig brugt i forskning, men udtrykket sexisme dominerer som et centralt begreb for kønsbaseret diskrimination.

Misforståelse og indsnævring af mening på tysk

Som med mange anglicismer fører den direkte adoption af et engelsk udtryk til tysk til en ændring af betydningen - i dette tilfælde fører vedtagelsen af ​​det engelske ord sexisme som det tyske ord sexisme til en indsnævring af betydning. I modsætning til engelsk betyder ordet sex i dagligdags tysk ikke '(biologisk) sex', men snarere 'samleje, seksuel aktivitet, seksualitet'. [9] Endelsen -isme står for en holdning i sindet [10] (eksempler: kapitalisme , liberalisme , socialisme , militarisme , anarkisme , dualisme ). Orddannelsen "sexisme" på tysk tyder på den misforståelse, at sexisme står for en sindelag, der er fokuseret på seksuelt samkvem [11], eller at det handler om diskrimination på grund af seksualitet ( seksuel tvang , seksualiseret vold , seksuelt misbrug ) .

Sameksistensen af ​​det bredere engelske udtryk sexisme og det indsnævrede tyske udtryk sexisme favoriserer misforståelser og gør det vanskeligere på tysk at uddanne og kommunikere om kønsbaseret diskrimination. Indsnævringen af ​​betydningen af ​​det tyske ord sexisme skjuler således en betydelig del af de kønsrelaterede, ikke-seksuelle aspekter ved diskrimination, som det engelske udtryk navngiver. I denne henseende skal tysksproget uddannelse om sexisme altid arbejde imod den indsnævring af betydning, som det tyske udtryk sexisme semantisk indebærer.

Definitioner

Det generiske udtryk sexisme handler om den brede vifte af fænomener diskrimination. Forskning i institutionel diskrimination og hverdagsdiskrimination (se f.eks. Racistisk diskrimination , institutionel racisme , hverdagsracisme ), som er blevet fremmet i den engelsktalende verden siden 1960'erne, giver en bedre forståelse. Også i tilfælde af sexisme viser institutionaliseret eller institutionaliseret sexisme og daglig sexisme sig at være vigtige grundlag for forståelse. I det tysktalende område har der hidtil ikke været en sådan forskningstradition, men snarere en forklædning af den sociale og hverdagslige praktiske karakter af sexistiske fænomener gennem individualisering eller personalisering. [12]

Hverdagsseksisme, institutionel sexisme, institutionaliseret sexisme

Indtil videre har der næppe været nogen skelnen mellem udtrykkene hverdagsseksisme, [13] [14] [15] [16] institutionel sexisme [12] [17] [18] og institutionaliseret sexisme [19] . Videnskabelige definitioner peger på formningen i det daglige sociale liv, i processerne med social standardisering eller institutionalisering samt på formningen af ​​de tilknyttede institutioner. Forskellige termer stammer mindre fra forskelle i indhold end fra forskellige videnskabelige konceptuelle instrumenter og specialiserede discipliner. Hverdagsseksisme beskriver "sexistiske holdninger, der deles af langt de fleste af os, fordi vi lever i et samfund, hvor stereotyper og diskrimination er normen". "Langt de fleste af os vil udvikle en vis grad af uønskede fordomme og diskriminerende holdninger blot ved at leve i et samfund, hvor stereotyp information er rigelig, og diskriminerende adfærd er normen". Sexisme er baseret på kønsrelaterede sociale normer , det vil sige "antagelser, et samfund har om, hvad der er korrekt, acceptabelt og tilladt". Sexistiske normer behøver ikke at blive undervist direkte, men vedtages og fortsættes fra barndommen, indtil andre normer kan gøre sig gældende. Som med andre former for diskrimination fører normativ overensstemmelse i sexisme til en "tendens til at tilpasse sig gruppen for at imødekomme gruppens forventninger og opnå anerkendelse". Udtrykket institutionaliseret sexisme gør det klart, at fordomme også er institutionaliserede. [19]

I tysktalende lande blev begrebet hverdagsseksisme primært diskuteret inden for videnskab og inden for feminisme frem til 2012. I begyndelsen af ​​2013 begyndte en kontroversiel diskussion om sexisme som et dagligdags fænomen. (se hashtag #aufschrei ). Siden da er det også blevet brugt mere og mere i daglig tysk og videnskabeligt sprog. [20] Der har også været Weinstein -skandalen og hashtagget #MeToo siden oktober 2017.

Generisk betegnelse sexisme

Sexisme er en "paraplybetegnelse" for en "bred vifte af individuelle fænomener" [21] , "som resulterer i en ulige social status for kvinder og mænd" [22] og er institutionaliseret i samfund [17] [12] [18] . På grund af institutionaliseringen og det samfundsmæssige pres for at tilpasse sig , kan de kun vanskeligt overvindes individuelt. [23] Individuelle fænomener for sexisme er opsummeret i tre kategorier :

Denne definition omfatter mænd som mulige adressater for sexisme. [22] Sexisme er en komponent i "socialt delte implicitte kønnsteorier" (kønsopfattelse), hvor "hverdagens antagelser om kønnene og deres indbyrdes forhold" opsummeres. [22]

Ligesom racisme er sexisme "en essentialisme ", der ønsker at tilskrive "det årtusinder gamle arbejde om socialisering af det biologiske og biologisering af det sociale" til en "biologisk natur" og "stammer ubarmhjertigt alle eksistenshandlinger fra det" . [24]

Afhængig af den videnskabelige disciplin er forskellige aspekter i forgrunden, når man definerer sexisme.

Psykologi og socialpsykologi

I psykologi og socialpsykologi kommer sexisme ofte til udtryk gennem fordomsfulde (negative) holdninger og diskriminerende adfærd over for mennesker baseret på deres køn [25] [26] eller endnu mere bredt som "stereotyp vurdering, evaluering, ulempe eller præference for en person udelukkende på grundlaget for deres køn " [27] er defineret. Disse definitioner omfatter stereotyper, devaluering (se dysfemisme ) og diskrimination, som teoretisk set kan påvirke kvinder og mænd lige meget. [28] De amerikanske socialpsykologer Peter Glick og Susan Fiske definerer sexisme som fjendtlighed over for kvinder. Sexisme skaber vedligeholdelse af sociale roller, hvorved dette især skubber kvinder til en underordnet position og til en position med mindre magt end mænd. [29] [30]

sociologi

I sociologisk forskning fremhæves det strukturelle aspekt ved sexisme (se også strukturel funktionalisme , social status ). Her siges det, at sexisme er kulturelt bestemt, institutionelt forankret og internaliseret individuelt. Det er tanke, tro, mening og handling som en social praksis, der privilegerer mænd og underlægger kvinder. Dette devaluerer kvinders og kvinders (og mænds) handlinger tildelt visse roller. Denne tilgang understreger mekanismerne i et diskriminerende socialt system, her patriarkatet , og undersøger forvirringerne af sexisme med andre kritiske former for dominans af visse grupper, såsom racisme , klassisme eller aldersdiskrimination (engelsk: "ageism") handicapisme eller artsisme . [31]

Post feminisme

I postfeministisk diskurs radikaliserende feminisme betragtes sexisme som forventet eller påkrævet af andre for at legemliggøre kønsnormer . Relateret til denne tilgang er diskussionerne om heteroseksuel forskelsbehandling af homoseksuelle, lesbiske og mennesker, der ikke passer ind i det nuværende kønsbegreb. [32]

Definition af udtryk

Differentiering fra seksuel chikane

Sexisme er en "paraplybetegnelse" for en "bred vifte af individuelle fænomener" [21], som også omfatter " seksuel chikane ".

Seksuel chikane refererer altid til specifik, seksuel adfærd, der er uønsket, og som får en person til at føle sig utilpas og såret i sin værdighed . Sexisme er på den anden side et bredere begreb og omfatter også overbevisninger og holdninger . [33]

"Mens sexisme beskriver den sociale konstruktion af forskelle mellem kvinder og mænd og dermed danner det ideologiske grundlag for diskrimination på grund af køn, repræsenterer seksuel chikane som kønsrelateret, upassende adfærd en mulig form for resulterende sexistisk adfærd." [33]

Selvom der kan træffes juridiske skridt mod seksuel chikane på nogle områder (arbejdsplads, skole) eller under visse betingelser, er dette normalt næppe muligt i tilfælde af sexisme. [33]

I daglig sprog "er der ofte mangel på klarhed om, hvordan udtrykkene 'sexisme' og 'seksuel chikane' adskiller sig, så de ofte bruges forkert i flæng ". [33]

Manglende differentiering fra andre vilkår

En videnskabelig diskussion og systematiske forsøg på at skelne udtrykket koncepter gynofobi , kvindehad , Misandrie , kvindehad, sexisme og anti-feminisme , er der næppe nogen. Ofte bruges kun et af udtrykkene; Indimellem forsøger man at afgrænse individuelle vilkår fra hinanden med hensyn til indhold eller grad; [34] [35] de bruges nogle gange synonymt. [36]

Eksempel:

”Ekstreme former for sexisme mod kvinder kaldes kvindehad eller kvindehad . Misogyni eller dens svagere form, gynofobi (frygt for kvinder eller kvindelighed), er normalt ideologisk eller psykologisk . Det manifesterer sig i sexistiske holdninger og praksis og kan institutionaliseres i politiske eller sociale strukturer. I modsætning til antifeminisme , som ofte bruges synonymt, men refererer til holdninger til kvinders frigørelse, indebærer kvindehad en iboende mindreværd blandt kvinder og repræsenterer dermed essentialistiske ideer om kvindelighed. "

- International Encyclopedia of the Social Sciences [37]

Leipzig-autoritarismestudiet skelner mellem klassisk sexisme, der er baseret på traditionelle og for det meste heteronormative rolleopgaver, og antifeminisme baseret på mandlige associationer og højreorienterede nationaliteter, men understreger, at sexistiske og antifeministiske holdninger ofte er tæt på hinanden. [38] Filosofen Kate Manne går ind for en sondring mellem sexisme og kvindehad; Fra deres synspunkt betegner sexisme en ideologi, der begrunder og rationaliserer en patriarkalsk social orden, mens kvindehad er det system, der håndhæver de tilsvarende sociale normer. Mens sexisme skelner mellem mænd og kvinder på grund af den for det meste uvidenskabelige antagelse om naturlige forskelle, opdeles kvindehad i "gode" og "dårlige" kvinder. Sexistisk ideologi kunne retfærdiggøre kvindehat på denne måde. [39]

Årsager og virkninger eller mål

Sexisme skyldes forskellige overbevisninger og holdninger til det køn, der diskrimineres, både af eget køn og af andre køn. [40]

Med hensyn til forskelsbehandling af mænd siger filosofiprofessor David Benatar , at disse generelt betragtes som mindre værdige i samfundet, hvilket eksempelvis afspejles i større vilje til at ofre mænds liv eller lavere bekymring for mænds død udløser . Desuden menes det i samfundet, at mænd er eller burde være mere modstandsdygtige end kvinder, hvorfor deres behov ofte ikke tages alvorligt. Desuden ses mænd mere som beskyttere end dem, der modtager beskyttelse. [40]

Årsagerne til sexisme løgn i ubevidste eller bevidste frygt afhøring af mandlige kønsidentiteter eller usikkerhed om mandlige kønsidentiteter såvel som i frygt for destabilisering af de hierarkiske gender ordrer baseret på det. Fordi mandlige kønsidentiteter ikke kun er elementære identitetskomponenter i ethvert samfund, men grundlaget for alle hierarkiske kønsordner med overordnet konkurrerende maskulinitet ( hegemonisk maskulinitet ) og underordnet konkurrerende femininitet . I denne henseende er sexisme en del af kønsordrer , hvis sociale ordenstruktur er videnskabeligt undersøgt og beskrevet ved hjælp af forskellige konceptuelle begreber som kønsroller (stereotyper) , køn , køn eller kønshabitus .

For at modvirke frygt fungerer sexisme som et ubevidst eller bevidst brugt middel til at udøve magt, ved hjælp af hvilke magtgab eller afhængighedsforhold kønnes og vedligeholdes. Så effekten af ​​sexisme er at "underkaste mennesker af et bestemt køn". [41] Hvis man bevidst stræber efter denne effekt, er magtudøvelse over sexisme ikke kun en effekt, men samtidig et bevidst forfulgt mål .

Mens fænomenet sexisme forklares i encyklopædier, ordbøger og håndbøger, er årsagerne normalt ikke vist. Siden 1970'erne er årsag-og-virkningsforholdet blevet beskrevet mere og mere præcist i speciallitteraturen-også sammen med andre fænomener gruppelidende frygt og deraf følgende diskrimination som racisme , antisemitisme , homofobi , fremmedhad osv. (se også forskningsfremgangsmåde gruppe-relateret misantropi ). [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Konceptuel og forskningshistorie

Term forløber

Begrebet "sexisme" har et par forstadier med hensyn til indhold. De bruger en sammenlignelig grundlæggende teoretisk position (ikke selve udtrykket).

I 1907 diagnosticerede kvinders rettighedsaktivist Käthe Schirmacher en "kønsfordomme i sproget". Hun omtalte dette som "seksualisme":

”Med menneskets egen subjektivitet har mennesket sat sig selv, sine fordele, fejl og præstationer som normen, det normale, det’ burde være ’, det ideelle: det maskuline var i sproget som andre steder den afgørende faktor. Derfor menneskekulten på alle sprog i verden. [...] Vi får trods alt ikke seksualisme, kønsfordomme ud af sproget snart, kun en bevidst modvirkning kan hjælpe [...] "

- Käthe Schirmacher : [54]

Filosofen Simone de Beauvoir (1908–1986) argumenterede på samme måde i sin afhandling fra 1949 om det andet køn . [55] De Beauvoir opfandt udtrykket "Sexus" og etablerede nogle af de centrale feministiske sætninger , for eksempel at man ikke er født som en "kvinde", men er socialiseret som sådan, eller at ideen om det "evigt feminine" er et undertrykkelsesmiddel gennem patriarkatet .

Begrebet oprindelse i USA

Udtrykket "sexisme" dukkede op på engelsk for første gang i 1960'erne ( sexisme ), med det blev processen med naturalisering af sociale processer ( biologisme ) beskrevet: en handlingsmåde, som udtrykket racisme ( racisme ) også sigter mod udtrykket "sexisme" lånt. [56] Sexisme blev ikke kun brugt til at navngive individuelle fordomme, men også til institutionaliseret diskrimination. [57] I en programmatisk publikation af Southern Female Rights Union i slutningen af ​​1960'erne står der:

”Arbejds- og ressourcefordelingen efter køn udgør et SEXISME system, som er den ældste form for institutionaliseret undertrykkelse. [...] For at ødelægge sexisme må vi som kvinder i fællesskab kæmpe for menneskehedens enhed. "

”Arbejds- og ressourcefordelingen efter biologisk køn udgør et SEXISME -system, som er den ældste form for institutionaliseret undertrykkelse [...] For at ødelægge sexisme er vi nødt til som kvinder at kæmpe kollektivt for menneskehedens enhed . "

- Southern Female Rights Union Program for Female Liberation, New Orleans [58]

Den første videnskabelige undersøgelse af sexisme fandt sted i USA i begyndelsen af ​​1970'erne. [59] Selvom dette udtryk stadig stort set var ukendt i Tyskland i 1970'erne og kun blev brugt i feministisk og populærvidenskabelig litteratur, har det allerede fundet vej til videnskabelige lærebøger i USA. [60] Da Waltraud Schoppe [61] sagde i en tale i den tyske forbundsdag i 1983: "Vi opfordrer jer alle til at stoppe daglig sexisme her i Forbundsdagen" (DIE ZEIT, 15. juni 1984), førte det til morskab. [62]

I 1976 blev udtrykket "sexisme" kendt i Tyskland gennem den omfattende bog af Marielouise Janssen-Jurreit med titlen med samme navn. Hun definerede sexisme som den totale undertrykkelse af kvinder.

“Sexisme var altid mere end det, der kaldes 'ulempen ved kvinder' i den ubetydelige smidighed af politisk retorik, eller hvad sociologer bagatelliserer som 'traditionelle roller'. Sexisme har altid været udnyttelse, lemlæstelse, tilintetgørelse, dominans, forfølgelse af kvinder. Sexisme er subtil og dødelig på samme tid og betyder negation af kvindekroppen, vold mod kvindens ego, skødesløshed over for hendes eksistens, ekspropriation af hendes tanker, kolonisering og brug af hendes krop, fratagelse af eget sprog op til kontrol over hendes samvittighed, begrænsningen af ​​deres bevægelsesfrihed, tilbageholdelse af deres bidrag til den menneskelige arts historie. "

-Marie-Louise Janssen-Jurreit [63]

1980'erne: sexisme som et undertrykkende forhold

I 1980'erne understregede diskussioner om "sexisme" i stigende grad interaktionen med andre former for undertrykkelse, såsom klassisme [64] og racisme [65] . I løbet af diskussionen om de forskellige undertrykkelsesbetingelser blev der skelnet mellem fordomme og undertrykkelse [66] :

”Ordene gør ondt på grund af truslen om vold gemt bag dem. Det er ikke de sexistiske billeder og ord, der er så dårlige i sig selv, det er magten over kvinder, truslen om vold mod kvinder, der giver sexistisk sprog dets eksplosive kraft. Når surinamske børn kalder hollandske børn for 'hvide æsler' og hører 'nigergrise' som svar, kan fordommene bagved også være 'racistiske', men de har ikke truslen om magt. "

- Anja Meulenbelt [67]

I dag samler intersektionalitetsforskning (fra skæringspunkt : overlapning, krydsning, kryds) ikke længere bare de undertrykkende forhold, men undersøger virkningerne af skæringspunkterne mellem de undertrykkende relationer såsom sexisme, racisme, fjendtlighed over for handicappede .

Siden 1990'erne: ændring af fordomsforskning

Mens udtrykket sexisme stadig ses i dag i forhold til undertrykkelse som undertrykkelse af kvinder , er der sket en udvidelse af udtrykket til køn på niveau med kønsstereotyper i forskningen, som også omfatter sexisme over for mænd . Fordomsforskning arbejder med standardiserede spørgeskemaer, der gennemgik en ændring i 1990'erne. I 1970'erne blev Attitudes Toward Women Scale (AWS) brugt til at bestemme, hvad der nu er kendt som traditionel sexisme eller åben sexisme . Nyere undersøgelser af dette første og meget ofte anvendte spørgeskema afslørede imidlertid, at "skalaværdierne ved den egalitære, ikke-sexistiske pol i AWS optrådte meget ofte". [68] Det blev tvivlet på, at AWS tilstrækkeligt kunne måle holdningerne til kvinders rolle i samfundet, der har ændret sig over tid. [68] Med denne målemetode kunne benægtelse af fortsat diskrimination af kvinder ikke etableres, hvilket førte til nye spørgeskemaer, der nu (midten af ​​1990'erne) forstod sexisme som moderne sexisme [69] eller neoseksisme [70] .

Moderne sexisme og neoseksisme

Med den nye forskningstilgang er det blevet mere og mere klart siden 1990'erne, at sexisme ikke længere åbent vises i sin traditionelle form, men også er genstand for modernisering. Moderne sexisme er tilsløret og manifesterer sig "i mere subtile og skjulte former for diskrimination".

 • Benægtelse af fortsat forskelsbehandling,
 • Modstand mod formodede privilegier for kvinder,
 • Afvisning af krav om ligebehandling.

Neoseksisme er konflikten mellem egalitære værdier og negative følelser over for kvinder.

Moderne sexisme og neoseksisme giver ideologiske begrundelser for eksisterende ulighed: status quo opfattes som rimeligt, og en reduktion af ulighed mellem kønnene forhindres følgelig. [2]

Ambivalent sexisme

I forskningen siden 1990'erne er der skelnet mellem velmenende (velvillig) sexisme og fjendtlig (fjendtlig) sexisme , hvis samspil omtales som ambivalent sexisme . [2] Kønsforskeren Thomas Eckes nævner udsagn som "Kvinder fornærmes for hurtigt" eller "De fleste kvinder ser ikke engang, hvad mænd gør for dem" som eksempler på fjendtlig sexisme. [71]
Mens mænds strukturelle magt fremmer fjendtlig sexisme, favoriserer den asymmetriske afhængighed af mænd og kvinder i tætte interpersonelle forhold velvillig sexisme. Eksempler på velvillig sexisme er udsagn som "Kvinder skal plejes og beskyttes af mænd" eller "Sammenlignet med mænd har kvinder en bedre moralsk følelse". [71] Eckes karakteriserer den sexistiske karakter af velvillighed (tidligere også: ridderlighed , kavaleri ) med følgende træk: [71]

 1. Belønne kvinder for at udføre deres traditionelle roller (hvis den forventede rolle overtrædes , gives der straf i form af afvisning);
 2. Begrænsning til sociale situationer med klart definerede køntypiske roller, for eksempel som herredømme over mænd og underordnelse af kvinder i et hierarkisk struktureret fagligt miljø;
 3. En del af en eftertrykkeligt kvindevenlig selvportræt af mænd, men kun i forhold til visse typer kvinder som husmødre, ikke karrierekvinder.

Die Psychologin Amy Yeung fand eine kognitive Verzerrung , die fälschlicherweise eine negative Korrelation zwischen wohlmeinendem und feindseligem Sexismus annimmt. Männern, die geringen wohlmeinenden Sexismus gegenüber Frauen zeigen, werde im Gegenzug feindseliger Sexismus, ein schlechter Vater zu sein und eine höhere Wahrscheinlichkeit zu häuslicher Gewalt unterstellt. Tatsächlich würden Männer, die geringen wohlmeinenden Sexismus zeigen, auch geringen feindseligen Sexismus zeigen. Für Frauen könne eine solche verzerrte Wahrnehmung hingegen nicht gefunden werden. [72]

Ausmaß und Formen

Sexismus gegen Frauen

Der Philosophieprofessor David Benatar fasste 2012 verschiedene Formen des Sexismus über verschiedene Länder zusammen. Der Sexismus gegen Frauen, der bereits gut untersucht und diskutiert ist, nannte er den ersten Sexismus . Als Beispiele dafür nannte er etwa die Kindstötung von Mädchen in Kulturen, die eine Präferenz für Jungen haben, die Witwenverbrennung , weibliche Genitalverstümmelung , Verschleierung , sowie den Ausschluss von Mädchen aus dem (höheren) Bildungsbereich, der an manchen Stellen existierte. [73] Obwohl sich Sexismus per Definition gegen Männer und Frauen richten kann, fokussiert sich die Forschung vor allem auf Frauen, da diese im Alltag deutlich häufiger von Sexismus betroffen sind. [33] [74] [75]

Debatte um Sexismus gegen Männer

Neben dem Sexismus gegen Frauen sieht David Benatar einen zweiten Sexismus , der sich gegen Männer richtet:

 • Gegenüber Männern gibt es eine lange Historie sozialer und gesetzlicher Zwänge, sich dem Militär anzuschließen und ihr Leben zu riskieren. [76]
 • Männer sind häufiger Opfer von Gewaltverbrechen. Mehrere Studien [77] [78] ergeben, dass sowohl Männer als auch Frauen mehr Aggressionen gegenüber Männern zeigen. Zwar bilden sexualisierte Gewalt und Gewalt in der Partnerschaft hierbei eine Ausnahme, jedoch gibt es auch in diesen Fällen männliche Opfer. Männern wird jedoch aufgrund des Narrativs, Frauen würden solche Taten nicht begehen, oft nicht geglaubt und es gibt kaum öffentliche Gelder zum Schutz misshandelter Männer. [76]
 • Die Mehrheit der Gefängnisinsassen sind männlich, und während ein Teil dieses Effekts auf das sozial erlernte, aggressivere Verhalten von Männern zurückgeführt werden könne, zeigt die Mehrheit der Studien [79] , dass Frauen für dieselben Taten mildere Strafen erhalten. Männer sind auch häufiger von Körperstrafen betroffen, in den Ländern, in denen diese praktiziert werden. [76]
 • Bei einer Scheidung erhalten Männer seltener das Sorgerecht für ihre Kinder als Frauen. In den Vereinigten Staaten z. B. erhalten Väter das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder in 10 % der Fälle, Frauen in fast drei Viertel der Fälle. [76]
 • Während Frauen häufiger gezwungen sind, ihren Körper zu verschleiern, sind Männer häufiger von ungewollter Entblößung betroffen, z. B. vor Wärtern der Gefängnisse in den Vereinigten Staaten. [76]

Widerspruch gegen Benatars Konzept betont, dass Frauen und Mädchen anders als Männer und Jungen seit Jahrhunderten systematisch unterdrückt worden seien, während die von Benatar aufgezeigte Diskriminierung ein Nebenprodukt eines von Männern erschaffenen Unterdrückungssystem sei. [74] [80] [81] Benatar entgegnet dem, das System sei nicht von (allen) Männern erschaffen worden, sondern nur wenige Männer seien in der Lage, Macht auszuüben. Die meisten Männer, die niedrigeren sozialen Sichten angehören, könnten genauso wie Frauen Opfer von systematischer Diskriminierung durch die Dominanz weniger Männer höheren sozialen Status sein. Kritiker würden die Möglichkeit einer Diskriminierung auf Basis des Geschlechts und der sozialen Klasse ( Intersektionalität ) nicht berücksichtigen. Für den von ihm angenommenen Sexismus gegenüber Männern sei es nicht entscheidend, dass gegen alle Männer diskriminiert werde, sondern dass es ein Problem mit Diskriminierung des Geschlechts wegen für eine Vielzahl von Männern gibt. [82]

Kenneth Chatterbaugh betont das lange bestehende feministische Engagement gegen die Diskriminierung von Männern. Er kritisiert, Benatar würde Diskriminierung, Benachteiligung und Sexismus vermischen und außerdem vernachlässigen und dass die von ihm genannten Beispiele von Diskriminierung keine allgemeine Benachteiligung von Männer darstellten, sondern Männer als Gruppe insgesamt bevorzugen. [83] Andererseits stellt die Strafrechtsprofessorin Suzan van der Aa fest, dass Benatar viele Verzerrungen über den Diskurs über Sexismus offengelegt habe und anhand empirischer Daten zeige, wie Männer entgegen der öffentlichen Wahrnehmung von ernsthaften Benachteiligungen betroffen seien, die zwar „Hardcore-Ideologen“ nicht überzeugen würden, für gemäßigte Personen aber wertvolle Erkenntnisse liefere, insbesondere auf dem Feld der Viktimologie . [84]

Erhebungen zu Sexismus

Eine Studie von 2001, die von dem modernen Sexismus ausgeht, untersucht Frauen und Männer als Betroffene von zwischenmenschlichem Sexismus. Die Studie zeigte, dass vor allem Frauen von Sexismus betroffen sind und im Durchschnitt von ein bis zwei sexistischen Vorfällen pro Woche berichten, was zu negativen Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden führt. Im Gegensatz zu den Frauen gab nahezu keiner der befragten Männer an, sich ernsthaft davon betroffen zu fühlen, auf einen (geschlechtsspezifischen) Objektstatus reduziert zu werden. [85]

Deutschland

Öffentliche Meinung zur Stellung von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland 2003 [86] [87]
Stimme … … überhaupt nicht zu … eher nicht zu … eher zu … voll und ganz zu Anzahl der Befragten
Die Diskriminierung von Frauen ist in Deutschland immer noch ein Problem 8,6 % 36,6 % 35,2 % 19,9 % 2690
Die jetzige Beschäftigungspolitik benachteiligt Frauen 7,7 % 34,6 % 35,6 % 22,1 % 2605
In Deutschland ist die Gleichstellung von Mann und Frau realisiert 4,5 % 34,5 % 41,7 % 19,2 % 2685

Im Jahr 2006 schrieb die Studie „Vom Rand zur Mitte“ [88] im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung , bei der 2620 Frauen (54 %) und 2252 Männer (46 %) befragt wurden, [89] die explizit sexistische Einstellung gegenüber Frauen sei in Westdeutschland größer als in Ostdeutschland. [90] So unterstützen 43 % in Westdeutschland, aber nur 25 % in Ostdeutschland die Aussage: „Die Frau soll sich wieder mehr auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen“. [91]

Das Forschungsprojekt der Universität BielefeldGruppenbezogene Menschenfeindlichkeit “ erhob von 2002 bis 2012 jährlich neben anderen Abwertungen von Gruppen auch die Abwertung von Frauen unter dem Stichwort „Klassischer Sexismus“. Dieses Phänomen bezog sich auf geschlechtsdiskriminierende Vorstellungen. So sollten sich Frauen nach der Auffassung von 28,5 % der Befragten im Jahr 2007 wieder auf die „angestammte“ Rolle der Ehefrau und Mutter besinnen (2002: 29,4 %; 2004: 29,3 %); 18 % stimmten 2007 der Aussage zu, es solle für eine Frau wichtiger sein, ihrem Mann bei seiner Karriere zu helfen, als selbst Karriere zu machen (2004: 15,6 %).

Die Leipziger Autoritarismus-Studie fand bei 25,3 % der Befragten ein geschlossen sexistisches Weltbild. Besonders häufig sind sexistische Weltbilder laut Studie in der Gruppe der über 61-jährigen Ostdeutschen. Die Studie findet zudem starke Auswirkungen des Bildungsgrad auf sexistische Einstellungen. Sexistische Einstellungen sind laut Studie bei Männern (31,9 %) deutlich häufiger als bei Frauen (21,0 %). Die Studie findet außerdem für den Zeitraum seit 2006 einen deutlichen Rückgang sexistischer Einstellungen in Westdeutschland und eine leichte Zunahme in Ostdeutschland. Bei Betrachtung der gesamtdeutschen Bevölkerung lässt sich somit ein Rückgang sexistischer Einstellungen von 32,3 % (2006) auf 13,0 % im Jahr 2020 feststellen. [38]

Mit Bezug auf Frauen in der Politik thematisierte 2014 die Frankfurter Allgemeine Zeitung das Ausmaß an Drohungen und Belästigungen, wie sie in Deutschland vor allem im Internet , aber auch in persönlich adressierter Korrespondenz und telefonisch, gegen einzelne Politikerinnen gerichtet werden. [92]

Eine 2020 veröffentlichte Pilotstudie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beschreibt Sexismus als „Massenphänomen“. Nach Selbstauskunft der Betroffenen erleben 44 % der Frauen und 32 % der Männer im Alltag gegen sie gerichteten Sexismus. Die Sensibilität für Sexismus hängt laut Studie vom Bildungsniveau der Befragten ab. [93]

Literatur

 • Susan Arndt : Sexismus. Geschichte einer Unterdrückung. Verlag CH Beck, München 2020, ISBN 978-3-406-75797-6 .
 • Dietrich Becker-Hinrichs, Renate Wanie: Sexismus in politischen Gruppen. 1991, ISBN 3-930010-00-3 .
 • Angela Davis : Rassismus und Sexismus. Schwarze Frauen und Klassenkampf in den USA. Elefanten Press Verlag, Berlin 1982, ISBN 3-88520-093-7 .
 • Thomas Eckes: Geschlechterstereotype: von Rollen, Identitäten und Vorurteile. In: Ruth Becker, Beate Kortendieck (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, ISBN 3-531-14278-X .
 • Annegret Friedrich: Projektionen. Rassismus und Sexismus in der visuellen Kultur. Jonas-Verlag, Marburg 1997, ISBN 3-89445-217-X .
 • Monika Gerstendörfer: Sine laude! Sexismus an der Hochschule. Glühwurm-Team, Metzingen 1994, ISBN 3-929982-02-1 .
 • Ignacio L. Götz: The culture of sexism . Westport (Conn.) 1999, ISBN 0-275-96566-X .
 • Marielouise Jurreit : Sexismus. Über die Abtreibung der Frauenfrage. München 1976, ISBN 3-446-12273-7 .
 • Ruth Köppen: Armut und Sexismus. Elefantenpress, Berlin 1994, ISBN 3-88520-512-2 .
 • Anja Meulenbelt : Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus . Rowohlt, Reinbek 1988, ISBN 3-498-04316-1 .
 • Kate Millett : Sexus und Herrschaft: die Tyrannei des Mannes in unserer Gesellschaft. (Originaltitel:Sexual Politics . ) Kiepenheuer und Witsch, Köln 1982, ISBN 3-462-01552-4 .
 • Christina Mundlos : Mütter unerwünscht. Mobbing, Sexismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit einem Geleitwort von Rita Süssmuth . Tectum Verlag, Marburg 2017, ISBN 978-3-8288-3843-7 .
 • Gudrun Salmhofer (Hrsg.): Sexismus. Übergriffe im Alltag. Studien Verlag, Innsbruck 2004, ISBN 3-7065-4005-3 , (Rezension bei literaturkritik.de)
 • Herrad Schenk: Geschlechtsrollenwandel und Sexismus. Zur Sozialpsychologie geschlechtsspezifischen Verhaltens. Beltz Verlag, Weinheim 1979, ISBN 3-407-54546-0 .
 • Clarice Stasz Stoll (Hrsg.): Sexism. Scientific Debates. Addison-Wesley, Reading (Mass.) 1973.
 • Elisabeth Young-Bruehl (Hrsg.): Freud on Women: A Reader. Norton, 1992, ISBN 0-393-30870-7 . (englisch)
 • Annegret Stopczyk: Muse, Mutter, Megäre – Was Philosophen über Frauen denken. Herausgegeben und neu überarbeitet, mit einem Nachwort von Annegret Stopczyk. Aufbau-Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-7466-1278-0 .
 • Gregor Schuhen: Der Anti-Herrenwitz oder: Gibt es Sexismus gegen Männer? Universität Siegen, 2013 (online)

Weblinks

Wiktionary: Sexismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Siehe auch

Nachweise und Anmerkungen

 1. Thomas Eckes: Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In: Ruth Becker: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2010, S. 183.
 2. a b c d e Julia C. Becker: Subtile Erscheinungsformen von Sexismus. In: APUZ. 9. Februar 2014, abgerufen am 17. Oktober 2017 .
 3. Daniel J. Siegel: Pauline Leet – She Defined “Sexist” . In: The Wise Legacy: How One Professor Transformed the Nation . 2015, S.   54–57 .
 4. Fred R. Shapiro: Historical Notes on the Vocabulary of the Women's Movement . In: American Speech . Band   60 , Nr.   1 , 1985, S.   3–16 .
 5. Pauline M. Leet: Women and the Undergraduate. In: Student-Faculty Forum at Franklin and Marshall College . Lancaster (PA) 18. November 1965.
 6. Caroline Bird: On Being Born Female . In: Vital Speeches of the Day . 15. November 1965, S.   88–91 .
 7. Ulf Schleth: Erklär mir den Feminismus. In: taz die tageszeitung , 19. Mai 2020, Link zielt auf die erweiterte Version im Blog des Autors.
 8. Thomas Eckes: Geschlechterstereotype: von Rollen, Identitäten und Vorurteile, Kapitel: Sexismus. In: Ruth Becker, Beate Kortendieck (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, S. 170 f.
 9. Sex. In: Duden. Abgerufen am 18. Oktober 2017 .
 10. -ismus. In: Duden. Abgerufen am 18. Oktober 2017 .
 11. Luise F. Pusch: Gender – wer braucht es und wozu? In: Die Eier des Staatsoberhaupts: Und andere Glossen . Göttingen 2008, S.   43 .
 12. a b c Mechthild Gomolla: Institutionelle Diskriminierung. Neue Zugänge zu einem alten Problem . In: Ulrike Hormel, Albert Scherr (Hrsg.): Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse . Wiesbaden 2010, S.   61 .
 13. Carol Rambo Ronai, Barbara A. Zsembik, Joe R. Feagin : Everyday Sexism in the Third Millennium . New York 1997.
 14. Janet K. Swim, Lauri L. Hyers, Laurie L. Cohen, Melissa J. Ferguson: Everyday Sexism: Evidence for Its Incidence, Nature, and Psychological Impact. From Three Daily Diary Studies . In: Journal of Social Issues . Band   57 , Nr.   1 , 2001, S.   31–53 .
 15. Abigail Powell, Katherine JC Sang: Everyday Experiences of Sexism in Male-dominated Professions: A Bourdieusian Perspective . In: Sociology . Band   49 , Nr.   5 , 2015, S.   919–936 .
 16. Octavia Calder-Dawe, Nicola Gavey: Making sense of everyday sexism: Young people and the gendered contours of sexism . In: Women's Studies International Forum . Band   55 , 2016, S.   1–9 .
 17. a b Frank N. Magill: International encyclopedia of sociology . London 1995, S.   1541 .
 18. a b John Scott: A dictionary of sociology . 4. Auflage. Oxford 2014, S.   678 .
 19. a b Elliot Aronson, Robin M. Akert, Timothy D. Wilson: Sozialpsychologie . München 2004, S.   513 .
 20. Ines Pohlkamp: Queer-dekonstruktive Perspektiven auf Sexualität und Geschlecht . In: Friederike Schmidt, Anne-Christin Schondelmayer, Ute B. Schröder (Hrsg.): Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine . Wiesbaden 2015, S.   75 .
 21. a b Ina Kerner: Differenzen und Macht: Zur Anatomie von Rassismus und Sexismus . Frankfurt a. M. 2009, S.   169 .
 22. a b c d Thomas Eckes: Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen . In: Ruth Becker, Beate Kortendiek (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie . Wiesbaden 2010, S.   179, 183 .
 23. Elliot Aronson,Robin M. Akert,Timothy D. Wilson: Sozialpsychologie . 4. Auflage. München 2004, S.   513   f .
 24. Pierre Bourdieu: Die männliche Herrschaft . In: Irene Dölling, Beate Krais (Hrsg.): Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis . Frankfurt am Main 1997, S.   169 .
 25. Iris Six-Materna: Sexismus . S. 121–130 in: Lars-Eric Petersen, Bernd Six (Hrsg.): Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. Theorien, Befunde und Interventionen . Weinheim, Basel: Beltz Verlag. 2008.
 26. Todd D. Nelson: The Psychology of Prejudice . 2nd edition, Pearson, Boston 2006
 27. Ronny Werner, Gernot von Collani: [ Archivierte Kopie ( Memento vom 18. Mai 2013 im Internet Archive ) Eine deutsche Skala zu ambivalent – sexistischen Einstellungen (Hostilität und Benevolenz) gegenüber Männern (ASEM). ]
 28. Thomas Eckes, Iris Six-Materna: Leugnung von Diskriminierung: Eine Skala zur Erfassung des modernen Sexismus. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie. 29, S. 224–238.
 29. Peter Glick, Susan Fiske: Hostile and Benevolent Sexism Measuring Ambivalent Sexist Attitudes Toward Women , Psychology of Women Quarterly, March 1997, Vol. 21 no. 1, S. 119–135. doi:10.1111/j.1471-6402.1997.tb00104.x .
 30. Glick/Fiske eta.: Beyond prejudice as simple antipathy: Hostile and benevolent sexism across cultures , Journal of Personality and Social Psychology , 79/2000, S. 763.
 31. Gleichstellungsseite der Alice-Salomon-Fachhochschule: Was ist Sexismus? ( Memento vom 12. Februar 2009 im Internet Archive )
 32. Eva Fels, Dagmar Fink: Was ist Sexismus?
 33. a b c d e Charlotte Diehl, Jonas Rees, Gerd Bohner: Die Sexismus-Debatte im Spiegel wissenschaftlicher Erkenntnisse. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 2014, abgerufen am 17. Oktober 2017 .
 34. Herrad Schenk: Die feministische Herausforderung. 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland . München 1977, S.   162   ff .
 35. Ute Planert: Antifeminismus im Kaiserreich. Diskurs, soziale Formation und politische Mentalität. Göttingen 1998, S. 12.
 36. Bernd Maelicke (Hrsg.): Lexikon der Sozialwirtschaft. Baden-Baden 2007, ISBN 978-3-8329-2511-6 ; Heinz Schreckenberg: Erziehung, Lebenswelt und Kriegseinsatz der deutschen Jugend unter Hitler. Münster/ Hamburg/ London 2001, ISBN 3-8258-4433-1 , S. 197; Irmgard Maya Fassmann: Jüdinnen in der deutschen Frauenbewegung 1865–1919. Hildesheim/ Zürich/ New York 1996, ISBN 3-487-09666-8 , S. 115.
 37. Anja Schüler: Sexism . In: William A. Darity, Jr (Hrsg.): International Encyclopedia of the Social Sciences . 2. Auflage. 2008, S.   473   f .
 38. a b Charlotte Höcker, Gert Pickel und Oliver Decker: Antifeminismus – das Geschlecht im Autoritarismus? Die Messung von Antifeminismus und Sexismus in Deutschland auf der Einstellungsebene . In: Oliver Decker und Elmar Brähler (Hrsg.): Autoritäre Dynamiken. Neue Radikalität–alte Ressentiments. Leipziger Autoritarismus Studie 2020 . Psychosozial-Verlag, Gießen 2020.
 39. Kate Manne: Down girl: the logic of misogyny . Oxford University Press, New York 2017, ISBN 978-0-19-060498-1 .
 40. a b David Benatar: Explaining Male Disadvantage and Thinking about Sex Differences . In: The Second Sexism . Wiley-Blackwell, Oxford, UK 2012, ISBN 978-1-118-19233-7 , S.   77–100 , doi : 10.1002/9781118192337.ch3 .
 41. Frank N. Magill (Hrsg.): International Encyclopedia of Sociology . London 1995, S.   1541 .
 42. Colette Guillaumin: Racism, Sexism, Power and Ideology . London 1995.
 43. Lenora Fulani: The Psychopathology of Everyday Racism and Sexism . New York 1988.
 44. Clint C Wilson II, Felix Gutierrez, Lena Chao: Racism, Sexism, and the Media. The Rise of Class Communication in Multicultural America . Thousand Oaks CA 2003.
 45. Nancy Chodorow: The Reproduction of Motherin. Psychoanalysis and The Sociology of Gender. Berkeley 1978.
 46. Elisabeth Young-Bruehl: The Anatomy of Prejudices . Cambridge, Mass 1996.
 47. Rolf Pohl: Feinbild Frau. Männliche Sexualität, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen . Hannover 2004.
 48. Rolf Pohl: Gibt es eine Krise der Männlichkeit? Weiblichkeitsabwehr und Antifeminismus als Bausteine der hegemonialen Männlichkeit. (PDF) In: Vortrag zum Frauenempfang im Rathaus Nürnberg am 26.3.2015. 2015, abgerufen am 27. Oktober 2017 .
 49. Michael Meuser: Geschlecht und Männlichkeit: Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster . 3. Auflage. Wiesbaden 2010.
 50. Ute Frevert: Die Politik der Demütigung. Schauplätze von Macht und Ohnmacht . Frankfurt am Main 2017.
 51. Ina Kerner: Differenzen und Macht: Zur Anatomie von Rassismus und Sexismus . Frankfurt a. M. 2009.
 52. Horst Herrmann: Begehren, was man verachtet. Männer haben Angst vor Frauen . Münster 2003.
 53. Michael Kimmel: Angry White Men. American Masculinity at the End of an Era . New York 2013.
 54. Käthe Schirmacher: Der Sexualismus in der Sprache. In: Helene Stöcker (Hrsg.): Mutterschutz, Zeitschrift zur Reform der sexuellen Ethik. 1907.
 55. Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Reinbek bei Hamburg 1968.
 56. Nora Räthzel: Rassismustheorien: Geschlechterverhältnisse und Feminismus. In: Ruth Becker, Beate Kortendieck (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004.
 57. Herrad Schenk: Geschlechterrollenwandel und Sexismus. Zur Sozialpsychologie geschlechtsspezifischen Verhaltens. Beltz Verlag, Weinheim/ Basel 1979, S. 128 f.
 58. In: Leslie B. Tanner: Voices from Women's Liberation. New York Januar 1971, S. 114 f. (Hervorhebung im Original)
 59. Clarice Stasz Stoll (Hrsg.): Sexism. Scientific Debates. Addison-Wesley, Reading, Mass. 1973.
 60. Herrad Schenk: Geschlechterrollenwandel und Sexismus. 1979, S. 129.
 61. Hessischer Rundfunk, Wie Waltraud Schoppe vor 30 Jahren den Bundestag schockierte Archivierte Kopie ( Memento des Originals vom 16. Juli 2014 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.hr-online.de
 62. Florence Hervé , Elly Steinmann , Renate Wurms: Das Weiberlexikon. Von A wie Akteurin bis Z wie Zyklus. München 1995, S. 443.
 63. Marie-Louise Janssen-Jurreit: Sexismus. Über die Abtreibung der Frauenfrage. München 1976, S. 702.
 64. Anja Meulenbelt : Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1998.
 65. Angela Davis : Rassismus und Sexismus. Schwarze Frauen und Klassenkampf in den USA. Elefantenpress, Berlin 1982.
 66. Arthur Brittan, Mary Maynard: Sexism, Racism and Oppression. Oxford 1984.
 67. Anja Meulenbelt : Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1998, S. 41.
 68. a b Janet T. Spence, Eugene D. Hahn: The Attitudes Towards Women Scale and Attitude Change in College Students. In: Psychology of Women Quarterly , Band 21, 1997, S. 17–34. Zitiert nach: Thomas Eckes: Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In: Ruth Becker: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie . 3. Auflage, Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaft, 2010, S. 183.
 69. Janet K. Swim, Kathryn J. Akin, Wayne S. Hall, Barbara A. Hunter: Sexism and Racism: Oldfashioned and Modern Prejudices. In: Journal of Personality and Scial Psychology. 68, (1995) S. 199–214.
 70. Francine Tougas, Rupert Brown, Ann M. Beaton, Stéphane Joly: Neosexism. Plus ca change, plus c'est pareil. In: Personality and Social Psychology Bulletin. 21 (1995), S. 842–849.
 71. a b c Thomas Eckes: Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In: Ruth Becker: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie . 3. Auflage, Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaft, 2010, S. 184.
 72. Amy Yeung: Chivalry is far from dead: Misperceiving the link between men's benevolent and hostile sexism . Hrsg.: University of Waterloo. Canada 2018 ( handle.net ).
 73. David Benatar: Introduction . In: The Second Sexism . Wiley-Blackwell, Oxford, UK 2012, ISBN 978-1-118-19233-7 , S.   1–24 , doi : 10.1002/9781118192337.ch1 .
 74. a b Melissa K. Ochoa Garza, Joe R. Feagin: Sexism . In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology . John Wiley & Sons, Ltd, Oxford, UK 2019, ISBN 978-1-4051-2433-1 , S.   1–2 , doi : 10.1002/9781405165518.wbeoss084.pub2 .
 75. Julia C. Becker, Chris G. Sibley: Sexism . In: Todd D. Nelson (Hrsg.): Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination . 2. Auflage. Psychology Press, New York 2016, ISBN 978-1-84872-668-0 , S.   315–336 .
 76. a b c d e David Benatar: Male Disadvantage . In: The Second Sexism . John Wiley & Sons, Ltd, 2012, ISBN 978-1-118-19233-7 , S.   25–76 , doi : 10.1002/9781118192337.ch2 .
 77. Ann Frodi, Jacqueline Macaulay, Pauline R. Thome: Are women always less aggressive than men? A review of the experimental literature. In: Psychological Bulletin . Band   84 , Nr.   4 , 1977, ISSN 1939-1455 , S.   634–660 , doi : 10.1037/0033-2909.84.4.634 .
 78. Alice H. Eagly, Valerie J. Steffen: Gender and aggressive behavior: A meta-analytic review of the social psychological literature. In: Psychological Bulletin . Band   100 , Nr.   3 , 1986, ISSN 1939-1455 , S.   309–330 , doi : 10.1037/0033-2909.100.3.309 .
 79. Darrell Steffensmeier, John Kramer, Cathy Streifel: GENDER AND IMPRISONMENT DECISIONS . In: Criminology . Band   31 , Nr.   3 , August 1993, ISSN 0011-1384 , S.   411–446 , doi : 10.1111/j.1745-9125.1993.tb01136.x .
 80. Rashawn Ray: The Second Sexism: Discrimination Against Men and Boys . In: Contemporary Sociology: A Journal of Reviews . Band   43 , Nr.   2 , März 2014, ISSN 0094-3061 , S.   194–196 , doi : 10.1177/0094306114522415b .
 81. Tom Digby: Male Trouble: Are Men Victims of Sexism? In: Social Theory and Practice . Band   29 , Nr.   2 , 2003, ISSN 0037-802X , S.   247–273 .
 82. David Benatar: Responding to Objections . In: The Second Sexism . Wiley-Blackwell, Oxford, UK 2012, ISBN 978-1-118-19233-7 , S.   173–211 , doi : 10.1002/9781118192337.ch5 .
 83. Kenneth Clatterbaugh: Benatar's Alleged Second Sexism . In: Social Theory and Practice . Band   29 , Nr.   2 , 2003, ISSN 0037-802X , S.   211–218 .
 84. Suzan van der Aa: Book review: The second sexism: Discrimination against men and boys: . In: International Review of Victimology . 11. August 2014, doi : 10.1177/0269758014533180 .
 85. Janet K. Swim, Lauri L. Hyers, Laurie L. Cohen, Melissa J. Ferguson: Everyday Sexism: Evidence for Its Incidence, Nature, and Psychological Impact From Three Daily Diary Studies . In: Journal of Social Issues . Band   57 , Nr.   1 , Januar 2001, ISSN 0022-4537 , S.   31–53 , doi : 10.1111/0022-4537.00200 .
 86. Kirsten Endrikat: Ganz normaler Sexismus. Reizende Einschnürung in ein Rollenkorsett. In: Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.): Deutsche Zustände. Band 2, edition suhrkamp, 2003, S. 124.
 87. Die Aussagen in der Tabelle sind der Skala zur Erfassung des modernen Sexismus entnommen: Thomas Eckes, Iris Six-Materna: Leugnung von Diskriminierung: Eine Skala zur Erfassung des modernen Sexismus. , Band 29, 1998, S. 224–238. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie , Band 29, Zitiert nach: Thomas Eckes: Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In: Ruth Becker: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie . 3. Auflage, Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaft, 2010, S. 178.
 88. Oliver Decker, Elmar Brähler : Vom Rand zur Mitte – Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland. (PDF; 749 kB) 2006.
 89. Decker, Brähler: Vom Rand zur Mitte. 2006, S. 30.
 90. Decker, Brähler: Vom Rand zur Mitte. 2006, S. 67 f.
 91. Decker, Brähler: Vom Rand zur Mitte. 2006, S. 69 f.
 92. Sexismus im Internet. Geh doch zu Hause du alte Sch... FAZ, 6. September 2014, abgerufen am 14. September 2014 .
 93. Carsten Wippermann: Sexismus im Alltag: Wahrnehmungen und Haltungen der deutschen Bevölkerung . Hrsg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin 2020 ( bmfsfj.de [PDF; abgerufen am 26. Januar 2021]).