william Shakespeare

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Portrætgraveringen af ​​Shakespeare af Martin Droeshout på forsiden af ​​" First Folio " (1623)
Shakespeares underskrift

William Shakespeare [ ˈWɪljəm ˈʃeɪkspɪə ] (døbt den 26. april 1564 juli i Stratford-upon-Avon ; † 23. april / 3. maj 1616 greg. Ibid. [1] ) var en engelsk dramatiker , digter og skuespiller . Hans komedier og tragedier er blandt de vigtigste skuespil i verdenslitteraturen og er de hyppigst opførte og filmet . De komplette værker, der har overlevet, omfatter 38 (ifølge andre numre 37) dramaer, episke digte og 154 sonetter . Shakespeare betragtes som en af ​​de vigtigste digtere i verdenslitteraturen.

Liv

Tidlige år

Shakespeares fødested

Shakespeares fødselsdato er ikke registreret. Ifølge kirkebøgerne i Holy Trinity Church i Stratford-upon-Avon, Warwickshire , blev han døbt den 26. april 1564. Dåbsposten læser Gulielmus filius Johannes Shakespeare ("William, søn af Johannes Shakespeare"). [2] Siden 1700 -tallet er 23. april ofte blevet nævnt som hans fødselsdag, men disse oplysninger er ikke sikre og går sandsynligvis kun tilbage til, at Shakespeare døde samme dag i 1616 (23. april). [3] Nogle gange, 23. april, er det Shakespeares påståede fødselsdag med påstanden om, at børn i Elizabethan England blev døbt tre dage efter deres fødsel; men faktisk var der ikke sådan en tredages skik. [4]

William Shakespeares forældre var John Shakespeare og Mary Arden , der kom fra en velhavende familie. Hans far var freelance godsejer og bragte den til Oberaldermann i hans by. Senere forværredes hans formue imidlertid, og han mistede sit ry på grund af sin gæld.

William Shakespeare gik sandsynligvis på Grammar School i Stratford-upon-Avon , hvor han modtog undervisning i latin, græsk, historie, moral og poesi. [5] Undervisningen i en gymnasium gav viden om retorik og poetik og instruerede også eleverne i at producere små dramaer baseret på gamle modeller. Der er ingen tegn på, at Shakespeare deltog på universitetet som andre nutidige engelske dramatikere.

I en alder af 18 år giftede han sig sandsynligvis den 30. november eller 1. december 1582 med Anne Hathaway , datter af en stor godsejer otte år ældre. Datoen for brylluppet kendes ikke, vielseslicensrapporten blev bestilt den 27. november 1582. Denne dato for indkaldelsen dokumenteres ved en registrering i registret for Worcester Stift om tildeling af en licens til ægteskab med "Willelmum Shaxpere et Annam Whateley". Brudens pigenavn står tilsyneladende forkert for "Hath (a) way". Den 28. november 1582 dokumenterede konsistorie af det førnævnte bispedømme en kaution mellem to venner til et betydeligt beløb på £ 40 for at modtage dispensation fra det tre-gangs kontingent, der på det tidspunkt var påkrævet for ægteskabet med "Willm Shagspere" og Anne Hathwey fra Stratford. Denne udførlige udleveringsprocedure var nødvendig, så ægteskabet kunne finde sted inden julens begyndelse, da bud og bryllupper fra første advent ikke længere var tilladt i henhold til kanonisk lov. Datteren Susanna blev født cirka seks måneder efter ægteskabet (dåbsdato den 26. maj 1583). Tvillinger, sønnen Hamnet og datteren Judith, blev født næsten to år senere. Dåbsposten i Stratford kirkebog af 2. februar 1585 lød: " Hamnet og Judith, søn og datter til William Shakespeare ". Intet vides om forholdet mellem parret og deres børn. Der er ingen relaterede dokumenter, hvilket ikke er usædvanligt, da alle personlige forhold mellem borgerskabet normalt ikke blev registreret skriftligt, hverken i private breve eller i dagbøger, som normalt ikke indeholdt personlige optegnelser. Shakespeares søn Hamnet døde i 1596 i en alder af elleve (begravet 11. august 1596; dødsårsag ukendt), mens de to døtre overlevede barndommen. [6] Der er et brev fra 1598, hvor en vis Richard Quiney bad Shakespeare om et lån på £ 30. [7] 18 år senere, den 10. februar, 1616 giftede William Shakespeares datter Judith, hans søn Thomas Quincy.

Tabte år

Lidt vides om de otte år fra 1584/85 til 1592, som Shakespeare -forskning kalder de "tabte år" [8] . I mangel af tilstrækkelige kilder er der kommet flere legender frem, hvoraf nogle kan spores tilbage til anekdoter, som er blevet fortalt af samtidige. I det væsentlige blev rygter om Shakespeares liv først registreret i Shakespeare -udgaven af Nicholas Rowe , der forsynede hans udgave med en livsrapport om Shakespeare, hvor han indspillede de traditionelle myter og legender i en kompileret form uden dog en kritisk undersøgelse eller vurdering af de respektive At gøre sandfærdighed. [9] Faktisk set er et sådant historisk hul i dokumentationerne dog på ingen måde overraskende for en ung mand, der hverken var involveret i retssager eller involveret i ejendomshandler. [10]

I de århundreder, der fulgte frem til i dag, førte den sparsomme opgørelse af historisk etablerede fakta om Shakespeares biografi til helt andre billeder af hans personlighed og liv, hvoraf nogle ændrede sig drastisk fra epoke til epoke. På trods af manglen på verificeret bevis blev forfatterens image tilpasset de forskellige epokers ændrede behov og krav med hensyn til modtagelseshistorie for at konstruere den passende kunstnerpersonlighed til det specifikke perspektiv af hans værker. [11]

Det første skriftlige dokument, der beviser, at Shakespeare var i London, stammer fra digteren Robert Greene , der beskyldte ham som en opstarter i en pjece i 1592. Greene spottede, at Shakespeare formodede at skrive poesi som de respekterede digtere i sin tid: der er en opkomlet krage, forskønnet med vores fjer, der med sin Tygers hart indpakket i et Players -skjul formoder, at han lige så godt er i stand til at bombardere et blanke vers som den bedste af dig: og være en absolut Johannes fac totum, er i sin egen opfattelse den eneste rystede scene i et land . [12] (Fordi der er kommet en krage op, fint klædt med vores fjer, som med sit tigerhjerte, gemt i en skuespillers kappe, tror at den kan hælde blanke vers ud som den bedste af dig; og som en absolut jack-of-all-trades Alleys, han føler sig som den største teaterryster i landet.) Udtrykket Shake-scene er et spil på navnet Shakespeare .

Da pjecen blev udgivet posthumt, tilføjede redaktøren en undskyldning, hvilket tyder på, at Shakespeare allerede var populær og havde indflydelsesrige lånere dengang. På det tidspunkt var han allerede medlem af Lord Strange's Men , hvoraf en stor del dannede Lord Chamberlain's Men i 1594 og var en af ​​de førende fungerende tropper i London . Kort efter hans tronbestigelse gjorde James I hende til sin egen som King's Men . [13]

Dramatiker og skuespiller

Først udgivet under navnet William Shakespeare, 1593

Det teatalsystem, der udviklede sig i elisabethansk tid, var stadig uroligt og udsat for hurtige, risikable ændringer, men var lige så rentabelt under gunstige forhold. Dette gjaldt dog ikke for den professionelle digter eller dramatiker, der, som talrige eksempler fra denne periode viser, ikke kunne leve af sit arbejde som forfatter, fra de engangsgebyrer, der normalt blev givet ham til dramatropperne som han solgte sine dramatiske tekster, da alle yderligere brugsrettigheder blev overført til disse teatergrupper med overdragelsen af ​​manuskriptet. Den tidligere respekterede eksistens og livsstil for den professionelle digter og forfatter under beskyttelse af en adelig protektor, hvis litterære aktivitet blev belønnet med generøse donationer eller æresbetalinger, var stort set gået tabt på Shakespeares tid.

På denne historiske baggrund skrev Shakespeare to korte vers, Venus og Adonis (1593) og The Rape of Lucrece (1594), som han i modsætning til alle hans andre værker udgav selv og med en underskrevet dedikation til Henry Wriothesley, jarlen fra Southampton, forudsat. Da episke værker på det tidspunkt blev klassificeret som højlitteratur, mens teaterstykker blev klassificeret som kommerciel litteratur, beskrev Shakespeare sandsynligvis af denne grund Venus og Adonis som det første værk (" første arving efter min opfindelse "). På denne måde opnåede han ikke kun et højt ry i kredse med litterære kendere og elskere, men blev også hyppigere rost og omtalt af hans samtidige som forfatter til disse epos end senere for sin hyppigst diskuterede og roste tragedie Hamlet . Dette gjorde det muligt for ham at indlede sin litterære karriere såvel som en kommercielt succesrig dramatiker passende. [14]

Allerede i begyndelsen af ​​1595 var Shakespeare et af de mest anerkendte medlemmer af Lord Chamberlain's Men , der kort tid efter blev den førende dramatruppe , som det fremgår af en betalingskvittering fra Master of the Revels eller Royal Treasury for en særlig forestilling ved hoffet den 15. marts 1595 efter James I 's tiltrædelse af tronen i 1603 blev den placeret under hans protektion og dermed rejst til kronens tjeneste. Shakespeares navn optræder sammen med Richard Burbage og den kendte skuespiller William Kempe på en kvittering for modtagelsen af ​​₤ 20 for to retsforestillinger af Lord Chamberlain's Men på vegne af dramatruppen og dokumenterede dermed ikke kun hans fulde etablering inden for dette dramagruppe, men også hans officielle myndighed til at repræsentere tropperne eksternt.

Shakespeare skrev ikke kun en overflod af skuespil til sin teatergruppe som deres forfædres hus dramatiker, men var også oprindeligt en medejer (deler) med en 10% økonomisk andel i deres overskud. Han spillede også selv som skuespiller i mindre roller. Teaterentreprenøren Philip Henslowes dagbogsoptegnelser beviser for eksempel de økonomiske fordele ved Shakespeares skuespil; I modsætning til mange andre nutidige dramatikere opnåede Shakespeare fra nu af konsekvent succes, ikke kun professionelt eller kunstnerisk, men i stigende grad i forretningsmæssige og sociale henseender.

Hans dramagruppe var meget populær blandt domstolen såvel som hos teaterpublikummet i de store offentlige teatre og tjente derfor. Shakespeare underskrev i anledning af to hofforestillinger under julefejringen i 1594. Fra 1596 og fremefter kan det demonstreres detaljeret uden modregning, at Shakespeare løbende investerede penge eller investerede i fast ejendom. Da Shakespeares gruppe flyttede lokalet til det nybyggede Globe Theatre i 1599, gav James Burbage, hvis familie havde ejet det gamle Globe Theatre , ham et partnerskab på i første omgang en tiendedel. Nogen tid senere steg denne andel til en syvende i 1608, da Blackfriars blev bygget som et andet teater, hovedsageligt til forestillinger i vintersæsonen. [15]

Hans største poetiske konkurrent var oprindeligt Christopher Marlowe , senere Ben Jonson . Det var sædvanligt at omskrive ældre skuespil og opføre på ny: Shakespeares Hamlet kunne for eksempel være en tilpasning af en ældre "Ur-Hamlet". I nogle tilfælde blev myter og eventyr behandlet til dramaer flere gange, som i tilfældet med kong Lear . Stykker blev også skabt fra trykte kilder, såsom Plutarchs biografier om stormænd, samlinger af italienske romaner eller krøniker om engelsk historie. En anden almindelig metode var at skrive efterfølgere til succesrige stykker. Figuren af Falstaff i Henry IV var så populær blandt offentligheden, at Shakespeare fik hende til at optræde igen i The Merry Wives of Windsor . [16]

Digter og forretningsmand

Udover sine dramatiske værker skrev Shakespeare også lyriske og episke digte (formodentlig da teatrene i London midlertidigt måtte lukke på grund af pestepidemierne). Sidstnævnte etablerede sit ry som forfatter blandt sine samtidige. Sandsynligvis i 1593 skrev han de to vers, der er nævnt ovenfor, Venus og Adonis og Lucrece . Den efterfølgende udgivelse af 154 sonetter i 1609 er omgivet af talrige gåder. I en kort forlags introduktion, der normalt læses som en ”dedikation”, tales der om den enestefødte og hr. WH ; identiteten af ​​denne person er endnu ikke afklaret. Måske er denne sonnetpublikation et piratkopieret tryk .

London, Shakespeare's Globe Theatre (genopbygning)

Som medejer af Londons Globe Theatre , som hans gruppe havde bygget til at erstatte teatret, efter at lejemålet udløb, blev Shakespeare stadig mere succesfuld som digter og forretningsmand. Lord Chamberlain's Men , opkaldt efter deres protektor og sponsor, optrådte ofte ved dronning Elizabeths hof. Under Elizabeths efterfølger James I kaldte de sig kongens mænd efter deres kongelige protektor.

Som partner i Globe tjente Shakespeare en betydelig formue og indflydelse. [17] I 1596 fik hans far John Shakespeare et familievåben, som han havde ansøgt om i 1576 uden held. I det tilsvarende dokument (trykt i Chambers, Shakespeare, bind II, s. 19-20) hedder det: ”Derfor bliver der anmodet og af troværdig rapport ‹info› rmed, at John Shakespeare fra Stratford vppon Avon, ‹in› tællingen‹ e af ›Warwike,‹… ›blev avanceret og rewar> ded‹ af den mest kloge ›prins Kong Henry den syvende‹… ›Denne skjold› eller ‹cote of› Arms, dvs. Gould, on a Bend Sables, en Speare af den første stålsatte argent. Og for sin kendskab til kendskab til en falk viste hans vinger Argant stående på en af ​​sine kogler: antagelig ›en Speare Gould stålsat som førnævnte sæt vppon en hjelm med manteller og kvaster, som han er vant til og mere legende fremtræder på dette margent: Signifieing hermed & af autorite på mit kontor ovennævnte ratefieing at det vil være lovligt for den nævnte John Shakespeare gentilman og for hans børn yssue & posterite (på alle tidspunkter og steder bekvemt) at bære og lave demonstration af samme Blazon eller Atchevment vppon de er Shieldes, Targetes, escucheons, Cotes of Arms, pennons, Guydons, Seales, Ringes, edefices, Buyldinges, vtensiles, Lyveries, Tombes eller monumentes eller på anden måde for alle lovlige warlyke factes eller ciuile vse eller øvelser i henhold til våbenlovene , og tilpasser, at til gentillmen tilhører den uden udlejning eller afbrydelse af nogen anden person eller personer for vse eller bære samme. " [18]

Selvom navnet på William Shakespeare ikke eksplicit er nævnt i dokumentet om tildeling af våbenskjoldet af våbenkollegiet , det kongelige våbenskjold, dateret den 20. oktober 1596, som udtrykkeligt blev bekræftet igen i 1599, kan det ikke desto mindre antages, at han var en af ​​disse ledere Promoverede og finansierede familiens våbenskjold. Med overførslen af ​​retten til at bruge våbenskjoldet til Shakespeares far, som omfattede alle børn og børnebørn, havde Shakespeare nu status som herre og dermed et enormt socialt fremskridt. I sin rolle som teatermand brugte han for eksempel også dette nyerhvervede våbenskjold og brugte derefter tilføjelsen af herre som status i alle dokumenter.

Udover sine økonomiske transaktioner i teaterindustrien var Shakespeare også aktiv som forretningsmand og investor i adskillige virksomheder uden for teaterselskabet. Han investerede de fleste af sine penge ved at købe fast ejendom i sit hjemland Stratford. Den 4. maj 1597, købte han nyt sted, den næststørste hus i byen, som hans herregård og den 1. maj, 1602 erhvervede 43 hektar (107 acres) af agerjord, herunder skov og rettigheder til at bruge fælles arealer. Den 28. september 1602 købte han et andet hus med jord overfor sin herregård, og den 24. juli 1605 erhvervede han retten til at opkræve en del af tiendeindkomsten fra forskellige landmænds lejemål for en pris på 40 440, hvilket bragte ham en årlig nettoindkomst på ₤ 40. Shakespeare investerede ikke kun den formue, han havde erhvervet, men han klarede også sine nye opkøb og opnåede yderligere overskud med dem. For eksempel forpagtede og forpagtede han jord eller agerjord, solgte sin bygningsbrokker til samfundet eller opkrævede udestående gæld gennem retssager og spekulerede også med hamstring af korn ud over hans interesser i forskellige fælles aktiviteter i gruppen af ​​store lodsejere. I London købte Shakespeare også et hus og en butik i umiddelbar nærhed af Blackfriars Theatre . [19]

Teaterentreprenør James Burbages erhvervelse af Blackfriars Theatre i 1596, hvor Shakespeare, som allerede forklaret, har været involveret siden da, var ikke kun rentabelt for Shakespeare. I modsætning til Globe var det et overdækket teater, hvor truppen fra nu af skulle spille i vintermånederne. På grund af de betydeligt højere entréer var publikum mere eksklusive der end på de store udendørs scener.

Mens Shakespeare på den ene side var ret målrettet for at øge sin formue og sit sociale fremskridt, på den anden side gjorde han lidt eller ingenting for at fremme hans litterære fremtrædelse. Selvom han formentlig skrev sine mange værker med stor energi, benyttede han sig ellers ikke af de begrænsede, men ikke desto mindre eksisterende muligheder for selvskildring som forfatter og digter: med undtagelse af de ovennævnte korte epos havde han ikke nogen af ​​hans individuelle værker trykte sig selv, og han bestilte heller ikke selv en komplet udgave af sine stykker. Han forsøgte heller ikke at gøre sit forfatterskab kendt som forfatteren og på samme måde afstået fra et litterært selvportræt i forord eller introduktioner til andre digters værker, ligesom hans samtidige Ben Jonson f.eks. Så meget som han var interesseret i sit sociale fremskridt, jo mindre syntes han at have været interesseret i hans kunstneriske berømmelse og den bevidste, planlagte fremme af hans poetiske og litterære karriere.

På trods af dette havde han senest i 1598 opnået et sådant berygtet og populært niveau, at Shakespeares navn fortrinsvis optrådte i stor form på titelsiderne i de første trykte udgaver, i nogle tilfælde endda i værker, der ikke var blevet skrevet af ham. Hans navn blev også opført på forskellige nutidige bedste lister, især Francis Meeres. [20]

De sidste år

I en alder af 46 vendte Shakespeare tilbage til Stratford som en velhavende mand og tilbragte de sidste år af sit liv der som den næstrigeste borger, selvom han i modsætning til sin far ikke var aktivt involveret i lokale myndigheder. Han lod ikke båndene til sine tidligere kolleger blive helt afbrudt, og han deltog som medforfatter af nogle teaterproduktioner. Flere besøg i London er dokumenteret for de følgende år, hvoraf de fleste var til familie- og venlige lejligheder.

Shakespeare døde i Stratford i 1616 i en alder af 52, ti dage efter sin store spanske samtidige, Miguel de Cervantes , og blev begravet i korlokalet i Holy Trinity Church den 25. april 1616. Han havde ret til dette passende hæderssted som en "herre". Stenpladen, der markerer hans grav, har påskriften:

GOD FREND TIL JESUS ​​SAKE FORBEARE,
AT DIGGERE DET DVST LUKKET HØRE.
BLESTE VÆR MANDEN, SOM SKYDER DE STENE,
OG CVRST VÆR HAN, DER BEVÆGGER MIN BEN

O gode ven, for Jesu skyld skal du ikke grave
i støvet, der ligger låst her.
Velsignet være den, der skåner disse sten
forbandet være ham, der bevæger mine knogler.

Ifølge en lokal tradition siges Shakespeare at have skrevet dette Knittel -vers med de forbandede i det for at afskrække alle bestræbelser på at åbne graven, selv før hans død. [21]

Shakespeares grav i Holy Trinity Church

Sandsynligvis kort efter Shakespeares død blev der rejst et mindebuste med en latinsk indskrift i kirkens sidevæg af en person, der stadig er ukendt den dag i dag.

Shakespeares tidligere teaterkolleger John Heminges og Henry Condell udgav sine værker under titlen Mr. William Shakespeares komedier, historier og tragedier i en bog i stort format kaldet First Folio . Bindet indledes efter en hyldest af Ben Jonson , hvor der står:

Sejr mit Storbritannien, du har en at vise
Hvem alle scener i Europa hylder skylder.
Han var ikke i en alder, men for altid! ...

Storbritannien, glæd dig, du kalder det dit eget,
bøje sig inden den europæiske scene.
Det hører ikke til én gang, men til alle tider! ...

Dødsårsagen er ukendt. Cirka 50 år efter Shakespeares død bemærkede John Ward, vicar i Holy Trinity Church, Stratford i sin dagbog: ”Shakespeare, Drayton og Ben Jonson havde et lykkeligt møde og drak tilsyneladende for meget; fordi Shakespeare døde af feber, som han pådrog sig. ”I dag betragtes denne nyhed som en anekdote uden faktuelt indhold, men dens virkelige essens kan være, at der i Shakespeares dødsår rasede en tyfusepidemi , som digteren blev offer for. [22]

Shakespeares testamente og arv

Uddrag fra Shakespeares testamente fra 1616

Kort før sin død, sandsynligvis i januar 1616, udarbejdede Shakespeare sin testamente og lod den udarbejde af notar Noter Thomas Collins. Dette notariserede testamente er dateret den 25. marts 1616 og består af tre tætskrevne ark, som Shakespeare personligt underskrev på hver side. Det var først i det 18. århundrede, at Shakespeares testamente blev fundet igen. Den overlevende kopi med talrige revisioner, ændringer og tilføjelser i udkastet i perioden mellem januar og marts i året 1616 er det mest omfattende private dokument, der har overlevet fra Shakespeare selv. Shakespeares rystende signatur på de to første sider ses af forskellige Shakespeare -forskere som en indikation på Shakespeares allerede skrantende sundhedstilstand, hvilket også kunne have været årsagen til, at der tilsyneladende blev undværet en sidste fair kopi af hele testamentarisk dekret. [23]

Det meste af Shakespeares gods gik til hans ældste datter Susanna, der sammen med sin mand modtog hele ejendommen og ejendommen, herunder leasingaktierne erhvervet af Shakespeare. I første omgang i testamentet er hendes yngre søster Judith dog navngivet som den første af arvingerne. Hun testamenterede Shakespeare 100 fra godset og yderligere ₤ 50 i tilfælde af en overdragelse af kravet til huset på Chapel Lane overfor Shakespeares New Place -palæ. Hvis hun eller et af hendes børn stadig var i live tre år efter testamentets udfærdigelse, blev ₤ 150 øremærket til hende, hvoraf hun kun måtte disponere over renterne i ægteskabets varighed. Adgang til hele Judiths arv fra hendes mand blev udtrykkeligt forhindret af Shakespeare i hans testamente ved at slette ordet "svigersøn".

Shakespeare gav sin søster Joan et beløb på £ 20 ud over hans tøj og en livsvarig opholdsret i sin fars ejendom på Henley Street for en lille nominel husleje. Derudover anerkendte Shakespeares vilje pengegaver til sine Stratford -venner samt en forholdsvis generøs donation på ₤ 10 til de fattige i samfundet. De tre tidligere medskuespillere Richard Burbage og John Heminges og Henry Condell , de senere redaktører af First Folio i 1623, blev også hædret af Shakespeare. [24]

I tidligere biografisk forskning om Shakespeare har interessens fokus især fokuseret på en enkelt sætning i arven, som har rejst mange spørgsmål og har givet anledning til meget forskellige, nogle gange rent spekulative, fortolkninger og fortolkninger frem til i dag: « Item, jeg giver min kone min næstbedste seng med møblerne ”, hvorved møbler kunne forstås i den sproglige brug dengang som både sengetøj og møbler. Med undtagelse af denne passage forekommer navnet på Shakespeares kone Anne ikke andre steder i testamentet. [25]

Nogle af de senere Shakespeare -biografer fortolker denne stort set manglende omsorg for sin kone Anne i Shakespeares sidste testamente som et skjult udtryk for hans ligegyldighed eller endda ignorering af hende. På den anden side henviser en anden del af biograferne til konernes pensionsrettigheder, som var almindelige i England dengang, der som enke havde ret til en tredjedel af hele hendes afdøde mands ejendele samt en livslang ret til at bo i det hus, han efterlod, selv uden en særlig ordre. Derfor var en eksplicit omtale af hans kone i testamentet overflødig. Arven fra den "næstbedste seng" fortolkes også nogle gange som et særligt bevis på kærlighed eller kærlighed, da den "bedste seng" ifølge begrundelsen var forbeholdt gæster, og denne "næstbedste seng" var den delte dobbeltseng , som Shakespeare efterfølgende eksplicit kan have givet sin kone efter hendes særlige anmodning.

I modsætning hertil, især i nyere forskning, påpeges det undertiden, at denne sædvaneret med hensyn til enkekrav i Elizabethan-Jacobean England på ingen måde var ensartet, men bundet til lokale skikke og derfor varierede fra sted til sted. I sin undersøgelse fra 1991 kom den anerkendte Shakespeare -lærde EAJ Honigmann i sin sammenligning med testamenter fra lignende velhavende familier fra denne periode til den konklusion, at den eksplicit nævnte, temmelig magre arv til sin kone i Shakespeares sidste testamente i denne form ikke svarer til den sædvanlige testamentariske formulering. [26]

I et retrospektivt helhedsbillede af testamentet ser den anerkendte tyske Shakespeare -forsker Ulrich Suerbaum først og fremmest tydelige tegn på, at Shakespeare primært var optaget af en samlet overførsel af alle sine ejendele; Han forsøgte at tage hensyn til de resterende arvskrav på en sådan måde, at hovedarven kunne overføres uden større reduktion. For alle andre mennesker, som han var venner eller familie med, efterlod han derfor kun et temmelig symbolsk objekt for hukommelse. [27]

Shakespeare portrætter

Shakespeares begravelsesmonument i Holy Trinity Church i Stratford-upon-Avon
Det såkaldte Chandos-portræt , omkring 1610
Det såkaldte blomsterportræt fra 1609
Shakespeares dødsmaske fra 1616 efter illustrationen i Encyclopædia Britannica fra 1911

Von Shakespeare sind einige bildliche Darstellungen und Porträts überliefert. Diese Bilder wurden mit dem zunehmenden Ansehen des Dramatikers vielfach kopiert und dabei mehr oder minder stark abgewandelt. Auch wurden mehrere ungesicherte Werke bereits früh als Shakespeare-Porträts bezeichnet.

Die einzigen beiden Porträts, die wahrscheinlich den historischen William Shakespeare darstellen, wurden erst postum angefertigt:

 • der Droeshout-Stich (1623), das Frontispiz der Titelseite der ersten Folio-Ausgabe. Er wurde vermutlich nach einer heute verlorenen Vorlage gestochen. Als Künstler gilt traditionell Martin Droeshout der Jüngere (* 1601), es wird seit kurzem aber auch der ältere Martin Droeshout (1560–1642) genannt. [28]
 • das Grabmonument in der Holy Trinity Church , Stratford-upon-Avon (vor 1623).

Als wahrscheinlich authentisch gilt außerdem das möglicherweise zu Lebzeiten des Dichters entstandene

 • Chandos-Porträt (von ca. 1594–1599). Der genaue Entstehungszeitpunkt ist unbekannt, der Maler war vermutlich Joseph Taylor (1585–1651). Untersuchungen durch Kuratorin Tarnya Cooper haben 2006 gezeigt, dass das Bild aus Shakespeares Zeit stammt und den Dichter zeigen könnte. [29]

Weitere Porträts, über deren Authentizität kein breiter Konsens vorliegt und die zum Teil sehr umstritten sind, sind ua:

 • das Sanders-Porträt, 2001 in Kanada entdeckt, ist nach Untersuchungen wahrscheinlich zu Shakespeares Lebzeiten gemalt worden [30]
 • das Cobbe-Porträt , 2006 bekannt geworden und 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt, wird von Stanley Wells und dem Shakespeare Birthplace Trust, Stratford-upon-Avon, als authentisch akzeptiert [31]
 • das Flower-Porträt von 1609, das zunächst nach einer Untersuchung der National Portrait Gallery im Jahr 2004 als Fälschung des 19. Jahrhunderts angesehenen wurde. In jüngster Zeit haben neuere Forschungen jedoch zu der Annahme geführt, dass nicht, wie zuvor angenommen, dieses Porträt nach der Vorlage des Droeshout-Stichs von 1623 entstanden sei, sondern vermutlich umgekehrt dem Stich von 1623 als Vorlage gedient habe. So geht beispielsweise die anerkannte deutsche Anglistin und Shakespeare-Forscherin Hildegard Hammerschmidt-Hummel auf Grundlage ihrer umfangreichen Untersuchungen zur Echtheit der Darmstädter Totenmaske davon aus, dass nicht nur das Chandos-Porträt, sondern ebenfalls das Flower-Porträt authentisch seien. Diese Hypothese wird beim gegenwärtigen Stand der Forschung jedoch derzeit noch kontrovers diskutiert. [32]
 • das Janssen-Porträt, vom selben Maler wie das Cobbe-Porträt, seit 1770 bekannt, restauriert 1988.

Als nicht authentisch gelten ua:

Shakespeares Sprache

Titelblatt der Erstausgabe 1609

Shakespeare verfügte über einen umfangreichen Wortschatz: 17.750 verschiedene Wörter zählt man in seinen Werken. [34] Charakteristisch für Shakespeare ist seine stilistische Vielfalt, die von der niedrigsten Gossensprache bis zur höchsten Hofsprache alle Sprachniveaus und -register gleichermaßen beherrscht. [35] Besonderes Kennzeichen seiner literarischen Sprache ist der vielfältige Einsatz der Bildersprache (Imagery) . [36]

Zu Shakespeares Zeit waren Grammatik, Orthographie und Aussprache [37] noch nicht so standardisiert, wie es seit dem 18. Jahrhundert zunehmend der Fall wurde. Es war auch möglich und üblich, neue Wörter zu prägen, wenn sich die Notwendigkeit dazu ergab. Viele Begriffe, die sich im heutigen Englisch finden, tauchen bei Shakespeare zum ersten Mal auf (zum Beispiel multitudinous, accommodation, premeditated, assassination, submerged, obscene ). Allerdings lässt sich der Eindruck, dass Shakespeare mehr neue Ausdrücke und Wendungen geschaffen habe als jeder andere englische Dichter, zum Teil auch damit erklären, dass das im 19. Jahrhundert entstandene Oxford English Dictionary mit Vorliebe Shakespearezitate als Erstbelege angibt.

Urheberschaft seiner Werke

Die heutige Shakespeare-Forschung geht davon aus, dass Zweifel an der Autorschaft von William Shakespeare aus Stratford an dem ihm traditionell zugeschriebenen Werk unbegründet sind. Seit mehr als 150 Jahren wird dennoch eine Debatte über die „wahre“ Urheberschaft geführt. Dies rührt nicht zuletzt daher, dass das aus der Romantik stammende Bild des „genialen Dichters“ mit einer Person wie dem geschäftsorientierten Londoner Theaterunternehmer Shakespeare unvereinbar scheint. [38] Die erste Folioausgabe von 1623 mit ihrer konkreten Festlegung des Shakespearschen Dramenkorpus unter Außerachtlassung der vorausgehenden apokryphen Dramen tat ein Übriges, das Bild eines urplötzlich auftauchenden Genies zu umreißen, das leicht zu dem eines Strohmanns umfunktioniert werden konnte. Von der etablierten akademischen Shakespeare-Forschung wird die Problematisierung der Autorschaft des William Shakespeare an dem ihm zugeschriebenen Werk nicht als legitimes Forschungsthema angesehen. [39] Einige Shakespeare-Forscher kritisieren jedoch die Weigerung der akademischen Literaturwissenschaft, mit außerakademischen (und inzwischen auch einigen akademischen) Forschern, die sich auch als „Antistratfordianer“ bezeichnen, ernsthaft zu diskutieren. ( Stratfordianer sind demnach solche Personen, die glauben, dass der in Stratford geborene William Shakespeare der Autor der ihm zugeschriebenen Werke ist.) [40]

Hintergrund der Autorschaftsdebatten bei vielen „Antistratfordianern“ ist die Auffassung, der Dichter der Shakespeareschen Werke könne kein einfacher Mann von geringer Bildung aus der Provinz gewesen sein. Dabei vermittelte der Unterricht einer Grammar School , wie Shakespeare sie wahrscheinlich in Stratford besucht hat, die grundlegenden Kenntnisse und Kompetenzen, die für den Erwerb des in seine Dramen eingegangenen Wissens erforderlich waren. Im 18. Jahrhundert galt Shakespeare als ungebildeter Autor. [41] Man kann nicht gut beides behaupten: Der Autor der Stücke habe eine unerklärt hohe Bildung, und er habe zugleich nur wenig Bildung besessen. Gegen die Autorschaft Shakespeares an seinen Werken soll auch sprechen, dass keine Original-Handschriften seiner Werke überliefert sind, sieht man vom umstrittenen Manuskript des Stücks Sir Thomas More ab. Dies ist bei Autoren des 16. Jahrhunderts allerdings keine Besonderheit. Darüber hinaus werden die sechs erhaltenen eigenhändigen Unterschriften Shakespeares von einigen Beurteilern als so ungelenk angesehen, dass sie geradezu ein Analphabet geleistet haben könnte. Aber auch dies ist Bewertung aus einem modernen Standpunkt, der die historische Wirklichkeit nicht berücksichtigt.

Die Diskussion um den eigentlichen Urheber der Werke Shakespeares beginnt mit der Schriftstellerin Delia Bacon . In ihrem Buch The Philosophy of Shakespeare's Plays (1857) entwickelte sie die Hypothese, dass sich hinter dem Namen William Shakespeare eine Gruppe von Schriftstellern, bestehend aus Francis Bacon , Sir Walter Raleigh und Edmund Spenser , verberge. Ihre Publikation löste weitere Spekulationen aus, die bis heute anhalten und bei denen immer neue Kandidaten für die Urheberschaft genannt werden. [42]

Unter den Personen, die als mögliche Verfasser der Werke Shakespeares genannt werden, sind Francis Bacon , William Stanley und in neuerer Zeit vor allem Edward de Vere die am häufigsten genannten. Daneben spielt auch Christopher Marlowe eine gewisse Rolle (siehe Marlowe-Theorie ). Im 19. und 20. Jahrhundert haben auch prominente Persönlichkeiten, wie Georg Cantor , Henry James und Mark Twain im Sinne der antistratfordianischen Thesen öffentlich Stellung genommen.

Rezeption in Deutschland

Shakespeare-Denkmal in Weimar

In Deutschland hat die Shakespeare-Rezeption eine ereignisreiche Geschichte, in der der Dichter für die verschiedensten Interessen in Dienst genommen wurde. [43]

Von großer Bedeutung war Shakespeare für die Literaturtheorie der Aufklärung bei Gotthold Ephraim Lessing (im 17. Literaturbrief 1759), für die Dramatiker des Sturm und Drang etwa bei Heinrich Wilhelm von Gerstenberg ( Briefe über Merckwürdigkeiten der Litteratur , 1766/67), bei Jakob Michael Reinhold Lenz ( Anmerkungen übers Theater , 1774), bei Johann Gottfried Herder ( Von deutscher Art und Kunst , 1773) und bei Johann Wolfgang von Goethe ( Rede zum Schäkespears Tag , 1771), auch bei dem zwar laienhaften, aber desto begeisterteren Ulrich Bräker (Etwas über William Shakespears Schauspiele von einem armen ungelehrten weltbürger, der das glück genoß, denselben zu lesen. Anno 1780) ; ebenso für die deutsche Romantik , vor allem bei August Wilhelm von Schlegel (Wiener Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur 1809–1811) und für die Dramentheorie des 19. Jahrhunderts. Der im frühen 18. Jahrhundert einflussreiche Theoretiker Johann Christoph Gottsched , der dem französischen Klassizismus des 17. Jahrhunderts verpflichtet war und sich damit ua an den drei Aristotelischen Einheiten der französischen Dramentheorie orientierte, hatte sich noch, wie Voltaire vor ihm, recht abfällig über Shakespeare geäußert. In der zweiten Jahrhunderthälfte aber wurde Shakespeare für die Dramentheoretiker der Spätaufklärung und des Sturm und Drang zum Prototyp des Genies und blieb im Urteil nicht nur der Theaterdichter unerreichter „Stern der höchsten Höhe“ (Goethe) bis in unsere Gegenwart.

Der Theaterprinzipal Abel Seyler und die Seylersche Schauspiel-Gesellschaft trugen in the 1770er Jahren wesentlich zur Popularität Shakespeares im deutschsprachigen Raum bei; Seyler hatte auch das große Verdienst an dem eigentlichen Einzug Shakespeares an dem am 2. November 1778 gegründeten Nationaltheater in Mannheim , das er als Gründungsdirektor führte. [44] [45]

Zu den Besonderheiten der deutschen Shakespeare-Rezeption seit der Romantik gehört die Auffassung, die Deutschen hätten eine besondere Affinität zu Shakespeare, sein Werk stehe der deutschen Seele näher als der englischen. [46] Die Beschäftigung mit Shakespeare und die bis ins Politische reichende Popularisierung seines Werkes fand in der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft , die im Jahr 1864 eher von Enthusiasten als von Fach-Philologen gegründet wurde, ihre institutionelle Verankerung. Sie ist die älteste Shakespeare-Gesellschaft der Welt und bedeutend älter als die englische. Anlässlich des 400. Geburtstags von Shakespeare hatten die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft und das Institut für Theaterwissenschaft der Universität Köln eine Dokumentation zusammengetragen und unter dem Titel Shakespeare und das deutsche Theater in der Kunstgalerie Bochum und im Schloss Heidelberg ausgestellt. [47]

Unübersehbar ist die Zahl der (oft eigens für einzelne Inszenierungen angefertigten) Eindeutschungen Shakespeares seit über 250 Jahren. Bekannte Übertragungen der Dramen sind die Ausgaben von Christoph Martin Wieland und von Johann Joachim Eschenburg (beide in Zürich erschienen) sowie von Gabriel Eckert (der die Wieland/Eschenburgischen Texte im sog. „Mannheimer Shakespeare“ revidierte), von Eduard Wilhelm Sievers , diejenige von Johann Heinrich Voß und seiner Söhne Heinrich und Abraham, die Schlegel-Tieck-Ausgabe (vonAugust Wilhelm von Schlegel , Wolf von Baudissin , Ludwig Tieck und dessen Tochter Dorothea Tieck ) sowie in älterer Zeit die Übersetzungen einzelner Stücke von Friedrich von Schiller oder Theodor Fontane , in neuerer Zeit die während der Weimarer Republik sehr populären, weil bühnentauglichen Fassungen von Hans Ludwig Rothe , die nach einem Goebbels -Erlass jedoch verboten wurden, sowie die umfangreiche Übersetzung (27 Stücke) von Erich Fried und die Gesamtübersetzung [48] von Frank Günther . Neuere Übersetzungen einzelner Stücke, die Aufsehen erregten, waren z. B. die von Thomas Brasch und Peter Handke .

In den letzten Jahren hat sich die Shakespeare-Übersetzertätigkeit wieder mehr auf die Sonette konzentriert, an denen sich bereits seit dem achtzehnten Jahrhundert viele Übersetzer versuchen.

Shakespeares Werk ist im Laufe der Jahrhunderte zur ergiebigsten Quelle geflügelter Worte geworden. Nur die Bibel wird noch häufiger zitiert.

Der Asteroid des äußeren Hauptgürtels (2985) Shakespeare ist nach ihm benannt. [49]

Filme über Shakespeare (Auswahl)

Neben zahlreichen Verfilmungen der Werke Shakespeares, gibt es auch verschiedene Filme über ihn und sein Leben. Es handelt sich dabei meist um fiktionale Aufarbeitungen der Biographie des Autors, um Dramatisierungen oder auch Komödien. Ein bekanntes Beispiel für Letzteres ist Shakespeare in Love aus dem Jahr 1998. In dieser Oscar -prämierten Liebeskomödie war Joseph Fiennes in der Rolle des Dichters zu sehen. Ebenfalls eine romantische Komödie war der spanische Film Miguel y William aus dem Jahr 2007, in dem es um eine fiktives Treffen des Dichters mit Miguel de Cervantes geht.

Bereits 1907 entstand mit Shakespeare Writing „Julius Caesar“ ein erster Kurzfilm, der gegenwärtig als verloren gelten muss.

In dem 1999 veröffentlichten Film Blackadder: Back & Forth , der die Serie Blackadder fortsetzt und eine Komödie ist, wird der Dichter von Colin Firth dargestellt. In der BBC-Produktion A Waste of Shame aus dem Jahr 2005 wird anhand von Shakespeares Sonetten eine Entstehungsgeschichte dieser geschildert. Rupert Graves übernahm dabei die Rolle des Dichters.

Roland Emmerichs Film Anonymus (2011) ist ein historischer Thriller, bei dem es auch um die William-Shakespeare-Urheberschaft geht. Edward de Vere, 17. Earl of Oxford habe dabei die eigentliche Autorenschaft der Werke des Briten inne. In Bill (2015) hingegen werden die eher unbekannten Lebensabschnitte Shakespeares, die sogenannten verlorenen Jahre, in einer abenteuerlichen Familienkomödie aufgearbeitet. Die Regie übernahm Richard Bracewell, Mathew Baynton übernahm die Hauptrolle.

Kenneth Branagh , der selbst als Regisseur mehrfach Shakespeares-Verfilmungen verantwortete, drehte mit All Is True einen Film über die letzten Lebensjahre Shakespeares. Branagh übernahm hierbei auch die Hauptrolle.

Werke

Shakespeare war in erster Linie Dramatiker, verfasste daneben aber auch zwei Versepen sowie 154 Sonette . Der erste Versuch einer Gesamtausgabe seiner Theaterwerke erschien postum in Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies , der sogenannten Folio-Ausgabe . Diese enthält 36 Dramen, darunter 18 zuvor unpublizierte, ein Vorwort der Herausgeber sowie Lob- und Widmungsgedichte.

Nicht erhalten ist das im Jahr 1612 aufgeführte Drama Cardenio . Ebenfalls nicht mitgezählt wird die Mitarbeit an Sir Thomas More , einem Stück, das von mehreren Autoren verfasst worden ist; Shakespeares Teilnahme ist aber in neuerer Zeit wieder in Zweifel gezogen worden. [50] Eine Reihe von Dramen wurde Shakespeare seit der dritten Folio-Ausgabe (1662) zugeschrieben. Abgesehen von Pericles, das, von Shakespeare zusammen mit einem anderen Autor geschrieben, als authentisches Werk akzeptiert wird, gelten diese als „Apokryphen“ bezeichneten Stücke schon lange nicht mehr als Kandidaten für die Aufnahme unter die echten Werke Shakespeares. [51] In der Forschung wird laufend über Zu- und Abschreibungen weiterer Werke und über die Zusammenarbeit anderer Autoren an seinen Werken bzw. über die Kollaboration Shakespeares bei den Werken anderer Autoren diskutiert. [52] Jüngere vorgeschlagene Zuschreibungen betreffen Edward III und Double Falshood or The Distrest Lovers . Bei Edward III (gedruckt 1596) wird Shakespeares Ko-Autorschaft angenommen (ua von Brian Vickers); das Drama wurde in die jüngste Ausgabe von „The Norton Shakespeare“ und in die zweite Auflage des „Oxford Shakespeare“ aufgenommen. Double Falshood , dessen Autorschaft bereits seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts kontrovers diskutiert wird, wurde 2010 Teil der Arden-Edition der Werke Shakespeares.

Historiendramen

The Globe (Nachbau)

York-Tetralogie

 • Heinrich VI.
  • Teil 1 ( King Henry VI, Part 1 ; 1591)
  • Teil 2 ( King Henry VI, Part 2 ; 1591–1592)
  • Teil 3 ( King Henry VI, Part 3 ; 1591–1592)
 • Richard III. ( King Richard III ; um 1593, gedruckt 1597)

Lancaster-Tetralogie

 • Richard II. ( King Richard II ; zwischen 1590 und 1599, gedruckt 1597)
 • Heinrich IV.
  • Teil 1 ( King Henry IV, Part 1 ; um 1595/96, gedruckt 1598)
  • Teil 2 ( King Henry IV, Part 2 ; um 1597, gedruckt 1600)
 • Heinrich V. ( King Henry V ; 1599, gedruckt 1600 als Raubdruck )

Komödien

Heitere Komödien

Problemstücke

Romanzen

Tragödien

Frühe Tragödien

Römerdramen

Spätere Tragödien

Versdichtungen

Ausgaben

Old-Spelling-Ausgaben

 • The First Folio of Shakespeare . The Norton Facsimile. Ed. by Charlton Hinman. Norton, New York 1969.
 • The complete works of William Shakespeare. Hrsg. und mit einem Glossar versehen von WJ Craig, London 1978.
 • The Oxford Shakespeare. The Complete Works. Original Spelling Edition . Ed. by Stanley Wells, Gary Taylor, John Jowett, William Montgomery. Clarendon Press, Oxford 1987.

Modernisierte Ausgaben

 • The Arden Shakespeare. Complete Works . Revised edition. Ed. by Ann Thompson, David Scott Kastan, Richard Proudfoot. Thomson Learning, London 2001. (ohne die Anmerkungen der Arden-Einzelausgaben)
 • The Oxford Shakespeare. The Complete Works . Second edition. Ed. by Stanley Wells, Gary Taylor, John Jowett, William Montgomery. Clarendon Press, Oxford 2005. (ohne Anmerkungen)
 • The Norton Shakespeare . Based on the Oxford Edition. Second edition. Ed. by Stephen Greenblatt, Jane E. Howard, Katharine Eisaman Maus. Norton, New York 2008.

Übersetzungen

 • Shakespeare's dramatische Werke. Neue Ausgabe in neun Bänden . Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck. Druck und Verlag von Georg Reimer, Berlin 1853 bis 1855.
 • William Shakespeare: Dramen. Mit einem Nachwort und Anmerkungen von Anselm Schlösser, 2 Bände. Berlin/ Weimar 1987.
 • William Shakespeare: Sämtliche Werke in vier Bänden. (Herausgegeben von Günther Klotz, Übersetzung von August Wilhelm Schlegel, Dorothea Tieck, Wolf Graf Baudissin und Günther Klotz, mit Anmerkungen des Herausgebers). Aufbau, Berlin 2000, ISBN 3-7466-2554-8 .
 • Shakespeare-Gesamtausgabe in 39 Bänden. Übersetzung von Frank Günther ; bis 2020 erschienen: 38 Bände; die Sonette stehen aus. Ars vivendi Verlag, Cadolzburg.

CD-ROM-Ausgabe

Hörbuch

 • Robert Gillner (Hrsg.): Shakespeare for Lovers . Sprecher: Catherine Gayer , David Knutson ua Monarda Publishing House, Halle 2012, 2 CD, 92 Minuten.

Siehe auch

Literatur

 • Peter Ackroyd : Shakespeare: Die Biographie. Aus dem Englischen von Michael Müller und Otto Lucian. Knaus, München 2006, ISBN 3-8135-0274-0 .
 • Harald Bloom: Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen. Komödien und Historien. Aus dem Amerikanischen von Peter Knecht. Berlin Verlag, Berlin 2002.
 • Harald Bloom: Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen. Tragödien und späte Romanzen. Aus dem Amerikanischen von Peter Knecht. Berlin Verlag, Berlin 2002.
 • Edmund K. Chambers: William Shakespeare. A study of facts and problems . Clarendon Press, Oxford 1930.
 • Thomas Döring: Wie er uns gefällt – Gedichte an und auf William Shakespeare. Eine Jubiläumsanthologie zum 450. Geburtstag Shakespeares und zum 70. Verlagsgeburtstag. Manesse Verlag Zürich 2014, ISBN 978-3-7175-4086-1 .
 • Nicholas Fogg: Hidden Shakespeare: a Biography. Amberley, Stroud 2012, ISBN 978-1-4456-0769-6 .
 • Hans-Dieter Gelfert : William Shakespeare in seiner Zeit . CH Beck, München 2014, ISBN 978-3-406-65919-5 .
 • Stephen Greenblatt : Will in der Welt. Wie Shakespeare zu Shakespeare wurde . Berlin-Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-8270-0438-1 .
 • Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen Renaissance . Wagenbach, Berlin 1990, ISBN 3-8031-3553-2 .
 • Frank Günther: Unser Shakespeare. Einblicke in Shakespeares fremd-verwandte Zeiten. München 2014, ISBN 978-3-423-26001-5 .
 • Hildegard Hammerschmidt-Hummel : William Shakespeare – Seine Zeit – Sein Leben – Sein Werk . Philipp von Zabern, Mainz 2003, ISBN 3-8053-2958-X .
 • Graham Holderness: Nine lives of William Shakespeare. Continuum, London ua 2011, ISBN 978-1-4411-5185-8 .
 • Ernst AJ Honigmann: The Lost Years . Manchester University Press, 1985, ISBN 0-7190-1743-2 .
 • Charles T. Onions : A Shakespeare glossary. Oxford 1911; 2. Aufl. ebenda 1919; Nachdruck 1929.
 • Günter Jürgensmeier (Hrsg.): Shakespeare und seine Welt. Galiani, Berlin 2016, ISBN 978-3-86971-118-8 .
 • Roger Paulin: The Critical Reception of Shakespeare in Germany 1682–1914. Native literature and foreign genius . (Anglistische und amerikanistische Texte und Studien, 11). Olms, Hildesheim ua 2003, ISBN 3-487-11945-5 .
 • Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 .
 • Samuel Schoenbaum: William Shakespeare. Eine Dokumentation seines Lebens. Insel, Frankfurt am Main 1981, ISBN 3-458-04787-5 .
 • Samuel Schoenbaum: Shakespeare's Lives . New edition. Clarendon Press, Oxford 1991, ISBN 0-19-818618-5 .
 • Marvin Spevack: A complete and systematic concordance to the works of Shakespeare. Band I ff., Hildesheim 1970.
 • Ulrich Suerbaum: Shakespeares Dramen . UTB, Stuttgart 2001, ISBN 3-8252-1907-0 .
 • Ian Wilson: Shakespeare – The Evidence. Unlocking the Mysteries of the Man and his Work . London 1993, ISBN 0-7472-0582-5 .

Weblinks

Commons : William Shakespeare – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: William Shakespeare – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Todesdatum nach dem während der gesamten Lebenszeit Shakespeares in England geltenden julianischen Kalender (23. April 1616); nach dem in den katholischen Ländern 1582, in England aber erst 1752 eingeführten gregorianischen Kalender ist der Dichter am 3. Mai 1616 gestorben. Dadurch hat er das gleiche Todesdatum wie der spanische Nationaldichter Cervantes , obwohl er ihn um zehn Tage überlebt hat.
 2. Siehe Ulrich Suerbaum : Der Shakespeare-Führer. Reclam, Ditzingen 2006, ISBN 3-15-017663-8 , 3. rev. Auflage 2015, ISBN 978-3-15-020395-8 , S. 14 und Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Reclam, Ditzingen 1989, ISBN 3-15-008622-1 , S. 347. Ebenso Günter Jürgensmeier (Hrsg.): Shakespeare und seine Welt. Galiani, Berlin 2016, ISBN 978-3-86971-118-8 , S. 11. Siehe ebenfalls die Bildquelle des Eintrags in Quagga Illustrations [1] . Abgerufen am 12. September 2020. Aufgrund der elisabethanischen Eigenwilligkeiten der Namensschreibung und der über achtzig überlieferten unterschiedlichen Schreibweisen des Namens der Familie von Shakespeare ( Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 133) wird in einzelnen Quellen der Name im Taufeintrag auch als “Shakespeare” zitiert, beispielsweise Bertelsmann Lexikon in 15 Bänden. Band 13 , Bertelsmann Lexikothek Verlag , Gütersloh 1996, ISBN 3-577-03893-4 , S. 206.oder Bernd Lafrenz: William Shakespeare 1564–1616 .
 3. EK Chambers: William Shakespeare – A Study of Facts and Problems . At the Clarendon Press, Oxford 1930. Band 2, S. 1 f. Siehe auch Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 347. Suerbaum sieht die Festlegung von Shakespeares Geburtstag auf den 23. April, dem Tag des Festes des Nationalheiligen St. George , ebenso als Teil der Shakespeare-Legende.Ähnlich die Darstellung bei Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 136 f.
 4. Chambers, Band 1, S. 13; Band 2, S. 2.
 5. TW Baldwin: William Shakspere's Small Latine and Lesse Greeke. Univ. of Illinois Press, Urbana 1944, 2 Bände. In der Forschung wird Baldwins Nachweis, dass Shakespeare tatsächlich eine Grammar School besucht hat, allgemein anerkannt, so ausdrücklich bei Charles Martindale/Michelle Martindale: Shakespeare and the Uses of Antiquity: An Introductory Essay . Routledge, London 1989, S. 6. Allerdings ist Shakespeares Schulbesuch historisch nicht dokumentiert; eine solche fehlende Dokumentation des Schulbesuchs hat jedoch wenig Aussagekraft, da der Schulbesuch zu Shakespeares Zeiten üblicherweise nicht durch schriftliche Belege erfasst wurde und Schülerlisten der Grammar School in Stratford erst seit etwa 1800 existieren. Ein Besuch der Grammar School wird in der Shakespeare-Forschung allgemein aufgrund des Bildungshorizontes von Shakespeare und der zahlreichen Zitate aus Schulbüchern in seinen dramatischen Werken als sehr wahrscheinlich bzw. „so gut wie sicher“ angesehen. Darüber hinaus spricht für die hohe Gewissheit einer solchen Annahme laut Frank Günther auch die soziale Stellung der Herkunftsfamilie Shakespeares. Sein Vater war zu der Zeit Bürgermeister der Stadt Stratford, mithin der höchste Amtsträger, genoss hohe soziale Achtung, legte auf standesgemäßes Verhalten großen Wert und galt als aufstiegsorientiert. Da der Schulbesuch kostenlos und Bildung ein wichtiges Mittel zum sozialen Aufstieg war, kann auch in dieser Hinsicht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass Shakespeare als ältester Sohn auf die Grammar School geschickt wurde. Auf jeden Fall ist bei dem heutigen Forschungsstand die Annahme unbestritten, dass Shakespeare sich das in einer grammar school zur damaligen Zeit vermittelte Wissen angeeignet hat, wenngleich sein akademisch ausgebildeter dichterischer Rivale Ben Jonson später diese Kenntnisse Shakespeares als „small Latin and less Greek“ (dt.: „kaum Latein und noch weniger Griechisch“) herunterspielte. Vgl. dazu auch Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 350, sowie Frank Günther: Unser Shakespeare: Einblicke in Shakespeares fremd-verwandte Zeiten. Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2. Auflage München 2016, ISBN 978-3-423-14470-4 , S. 188–194. Siehe ebenfalls Samuel Schoenbaum: The Life of Shakespeare. In: Kenneth Muir und Samuel Schoenbaum (Hrsg.): A New Companion to Shakespeare Studies. Cambridge University Press 1971, Nachdruck 1976, ISBN 0-521-09645-6 , S. 1–14, hier S. 3f.
 6. Vgl. dazu Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 351f. Siehe gleichermaßen Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 137–140.Vgl. zu den biografischen Angaben ebenfalls Samuel Schoenbaum : The Life of Shakespeare. In: Kenneth Muir und Samuel Schoenbaum (Hrsg.): A New Companion to Shakespeare Studies. Cambridge University Press 1971, Nachdruck 1976, ISBN 0-521-09645-6 , S. 1–14, hier S. 4f. Die Taufe des ersten Kindes am 26. Mai 1583 hat in verschiedenen Shakespeare-Biographien zu ausgeprägten Spekulationen geführt; ein dokumentarisch belegter Nachweis über eine vorherige Verlobung des Paares oder den Abschluss eines in der elisabethanischen Zeit vielfach üblichen marriage precontract , dh eines Eheversprechens existiert nicht, wenngleich ein solches Verlöbnis nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Siehe dazu genauer Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt , ebenda S. 138f.
 7. Chambers, Band 2, S. 101: Loving countryman; I am bold of you as of a friend, craving your help with £ 30 … You shall neither lose credit nor money by me … so I commit this to your care and hope of your help .
 8. Arthur Acheson: Shakespeare's Lost Years in London . Brentano's, New York 1920.
 9. Vgl. Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 121 sowie die ausführliche Darstellung der überlieferten Legenden von Shakespeares Leben beispielsweise als Wilderer oder Pferdeknecht, ebenda S. 122ff. Der anerkannte Shakespeare-Forscher Samuel Schoenbaum erachtet es in seiner Biografie Shakespeares andererseits als durchaus möglich, dass sich Shakespeare etwa ab dem Sommer 1587 einer der Wanderbühnen, der Leicester's , Warwick’s oder Queen' Men als Schauspieler angeschlossen hat, die durch die Provinz zogen und in den 1580er Jahren auch Auftritte in Stratford hatten. Vgl. Samuel Schoenbaum: The Life of Shakespeare. In: Kenneth Muir und Samuel Schoenbaum (Hrsg.): A New Companion to Shakespeare Studies. Cambridge University Press 1971, Nachdruck 1976, ISBN 0-521-09645-6 , S. 1–14, hier S. 5.
 10. Vgl. Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 350f. Siehe dazu auch grundlegend Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 118ff.
 11. Siehe dazu Ulrich Suerbaum : Der Shakespeare-Führer. Reclam, Stuttgart 2006, 3. rev. Auflage 2015, ISBN 978-3-15-020395-8 , S. 13f. Dessen ungeachtet stellt Shakespeares Biografie, die Gegenstand umfangreicher Forschungsarbeit gewesen ist und sich durchaus auf zahlreiche überlieferte Dokumente und registrierte Eintragungen stützen, die vermutlich bestdokumentierte Bürgerbiografie aus dem elisabethanischen Zeitalter dar. Vgl. dazu auch Ulrich Suerbaum: Shakespeares Dramen. UTB, Stuttgart 2001, ISBN 3-8252-1907-0 , S. 241f.
 12. Chambers, Band 1, S. 58.
 13. Siehe auch Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 144–146.
 14. Siehe dazu eingehend Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 354–357. Vgl. ebenso Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 146ff.
 15. Siehe dazu eingehend Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 358f. Vgl. auch Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 146–130. Siehe ebenso Samuel Schoenbaum: The Life of Shakespeare. In: Kenneth Muir und Samuel Schoenbaum (Hrsg.): A New Companion to Shakespeare Studies. Cambridge University Press 1971, Nachdruck 1976, ISBN 0-521-09645-6 , S. 1–14, hier S. 6f.
 16. Siehe ua Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 146f.
 17. Siehe dazu eingehend Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 358f.
 18. Raymond Carter Sutherland: The Grants of Arms to Shakespeare's Father. In: Shakespeare Quarterly. Band 14, 1963, S. 379–385, hier: S. 385:
  “…the still often-made statement that William secured arms to show the fact that he had 'arrived' is pure assumption with no basis in fact and may seriously misrepresent not only his attitude toward heraldry and society but also his relationship with the other members of his family.”
 19. Siehe ausführlich Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 361–363. Siehe auch Ulrich Suerbaum: Shakespeares Dramen. UTB, Stuttgart 2001, ISBN 3-8252-1907-0 , S. 244ff. Vgl. ebenso Frank Günther: Unser Shakespeare: Einblicke in Shakespeares fremd-verwandte Zeiten. Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2. Auflage München 2016, ISBN 978-3-423-14470-4 , S. 184 ff. Günther verweist in diesem Zusammenhang zudem auf das durch überlieferte Aufzeichnungen und historische Dokumente eindeutig belegbare gesellschaftliche Geflecht um Shakespeares Familie hin. Dieses soziale Netzwerk, in das Shakespeare Günther zufolge in Stratford fest eingebunden war, bestand aus einflussreichen, sehr wohlhabenden und gebildeten Bürgern mit nachweisbaren Beziehungen nach London, zu den Gerichten und zum Hof.
 20. Siehe ausführlich Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 365f. Vgl. auch detailliert Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 150–153, hier vor allem S. 152.
 21. Siehe Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 166f.
 22. Siehe eingehend Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 161–164, hier vor allem S. 152, sowie S. 164f.
 23. Siehe ausführlich Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 369. Vgl. ebenfalls detailliert Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 164–167, hier vor allem S. 164f.
 24. Siehe ausführlich Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 164–167, hier vor allem S. 165f. Siehe gleichermaßen ausführlich Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 369–373 hier vor allem S. 369–371.
 25. Vgl. Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 345–376, hier S. 369. Siehe auch detailliert Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 164–167, hier vor allem S. 166f.
 26. Vgl. Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 168. Siehe Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 370 f. Vgl. ferner EAJ Honigmann: Shakespeare Will and the Testamentary Tradition. In: Shakespeare and Cultural Traditions: Selected Proceedings of the International Shakespeare Association World Congress. Tokyo 1991, hrsg. von Tetsuo Kishi, Roger Pringle, and Stanley Wells (Newark: University of Delaware, 1994), S. 127–137, hier bes. S. 132ff. Siehe auch Günter Jürgensmeier (Hrsg.): Shakespeare und seine Welt. Galiani, Berlin 2016, ISBN 978-3-86971-118-8 , S. 21. Jürgensmeier geht im Gegensatz zu Honigmann davon aus, dass Shakespeares Ehefrau entweder nach dem englischen Gewohnheitsrecht oder aber durch den selbstverständlichen Versorgungsanspruch ihrer Tochter Susanna gegenüber nach seinem Tod materiell auch ohne weitere testamentarische Verfügungen abgesichert gewesen sei.
 27. Siehe Ulrich Suerbaum: Das elisabethanische Zeitalter. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1998 (Erstauflage 1989), ISBN 3-15-008622-1 , Kapitel 3: Ein Bürgerleben: William Shakespeare, S. 369f.
 28. Mary Edmond: „It was for Gentle Shakespeare Cut“. In: Shakespeare Quarterly. Band 42, 1991, S. 339–344.
 29. Charlotte Higgins: The only true painting of Shakespeare – probably ( Memento vom 12. Juli 2012 im Webarchiv archive.today )
 30. Marie-Claude Corbeil: The Scientific Examination of the Sanders Portrait of William Shakespeare. ( Memento vom 20. April 2011 im Internet Archive ) Canadian Conservation Institute, 2008.
 31. Tarnya Cooper (Hrsg.): Searching for Shakespeare . Mit Essays von Marcia Pointon , James Shapiro und Stanley Wells. National Portrait Gallery/ Yale Center for British Art, Yale University Press, 2006.
 32. Vgl. Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 180f. Siehe auch Vielleicht ein Bild von einem Bild von Shakespeare . In: Die Welt . 12. Februar 2014. Abgerufen am 4. Februar 2019.
 33. Siehe dazu Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-38605-2 , S. 373–376.
 34. Manfred Scheler: Shakespeares Englisch. Eine sprachwissenschaftliche Einführung . (Grundlagen der Anglistik und Amerikanistik, 12). Schmidt, Berlin 1982, S. 89 (Zählung nach Lexemen, nicht Worttypen). Abweichende Berechnungsgrundlagen führen zu anderen Ziffern. Die verbreiteten Zahlen von 29 066, die Marvin Spevack ( A complete and systematic Concordance to the works of Shakespeare , Bd. 4, Hildesheim 1969, S. 1) angibt, bzw. von 31.534, die in einer Untersuchung von Bradley Efron und Ronald Thisted ( Estimating the Number of Unseen Species: How Many Words did Shakespeare Know? In: Biometrika. Band 63, 1976, S. 435–447) genannt wird, gehen darauf zurück, dass die Autoren flektierte Wortformen und orthographische Varianten als jeweils eigenes Wort zählen.
 35. David und Ben Crystal: Shakespeare's Words. A Glossary and Language Companion ( Memento vom 28. Juni 2010 im Internet Archive ) . Penguin, London 2002.
 36. Vgl.: Wolfgang Clemen : The Development of Shakespeare's Imagery . Routledge, London 1977, ISBN 0-415-61220-9 .
 37. Fausto Cercignani : Shakespeare's Works and Elizabethan Pronunciation . Clarendon Press, Oxford 1981, ISBN 0-19-811937-2 .
 38. Die Geschichte der „Autorschaftsfrage“ wird referiert im Werk von Samuel Schoenbaum: Shakespeare's Lives . New edition. Clarendon Press, Oxford 1991. Siehe auch David Kathman: The Question of Authorship. In: Stanley Wells, Lena Cowen Orlin (Hrsg.): Shakespeare. An Oxford Guide . Oxford University Press, Oxford 2003, S. 620–632; Ingeborg Boltz: Verfasserschaftstheorien. In: Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. Die Zeit – der Mensch – das Werk – die Nachwelt . 5. durchges. u. erg. Auflage, Kröner-Verlag, Stuttgart 2009, S. 185–194.
 39. Die ablehnende Haltung der akademischen Shakespeare-Forschung zur Problematisierung der Autorschaft wird beschrieben von Thomas A. Pendleton: Irvin Matus's Shakespeare, In Fact. In: Shakespeare Newsletter. Nr. 44 (Summer 1994), S. 26–30.
 40. Irvin Leigh Matus: Reflections on the Authorship Controversy (15 Years On). In which I answer the question: Is it Important? (online) ( Memento vom 24. April 2017 im Internet Archive ); David Chandler: Historicizing Difference: Anti-Stratfordians and the Academy. In: Elizabethan Review. 1994 (online) ( Memento vom 6. Mai 2006 im Internet Archive ).
 41. Alexander Pope spricht in der Preface zu The Works of Shakespear. In Six Volumes. Vol. I, Printed for J. and P. Knapton, London 1745, S. xvi von the popular opinion of his want of learning .
 42. Dass vor Delia Bacon ein gewisser James Wilmot bereits im 18. Jahrhundert die Bacon-These vertreten haben soll, hat James Shapiro in Contested Will. Who Wrote Shakespeare? (Faber & Faber, London 2011, S. 11–14) als Fälschung nachgewiesen.
 43. Hans Wolffheim: Die Entdeckung Shakespeares, Deutsche Zeugnisse des 18. Jahrhunderts . Hamburg 1959. Ausführlich über die Rezeption in Deutschland berichtet auch Günther Ercken in: Ina Schabert (Hrsg.): Shakespeare-Handbuch. 4. Auflage. Stuttgart 2000, S. 635–660.
 44. Edmund Stadler, Shakespeare und die Schweiz , Theaterkultur-Verlag, 1964, S. 10.
 45. Ernst Leopold Stahl , Shakespeare und das deutsche Theater , Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1947.
 46. Vgl. Friedrich Theodor Vischers Shakespeare-Vorträge. 2. Auflage. Stuttgart/ Berlin 1905, S. 2: „Die Deutschen sind nun also gewohnt, Shakespeare als einen der Unsern zu betrachten. […] Ohne undankbar zu sein gegen England, das uns diesen größten aller Dichter geschenkt hat, dürfen wir es mit Stolz sagen: daß der deutsche Geist zuerst Shakespeares Wesen tiefer erkannte. Er hat auch den englischen befreit aus dem alten Vorurteil, Shakespeare sei ein wildlaufendes Genie.“
 47. Rolf Badenhausen : Laudatio zur Ausstellung Shakespeare und das deutsche Theater im Schloss Heidelberg, 6. Juni – 11. Oktober 1964 (Ausstellung in Bochum: 23. April – 10. Mai). Digitalisiertes Manuskript (Auszug): https://www.badenhausen.net/dr_rolfb/manuscripts/rbi_lec-229_HD1964-6.pdf Einführung im Ausstellungskatalog (S. 7–8): https://www.badenhausen.net/dr_rolfb/manuscripts/rbi_intro-229_sp1964-04.pdf
 48. Stand 2020 sind 38 Bände erschienen, der abschließende Band mit den Sonetten ist für Herbst 2021 angekündigt.
 49. Lutz D. Schmadel : Dictionary of Minor Planet Names . Fifth Revised and Enlarged Edition. Hrsg.: Lutz D. Schmadel. 5. Auflage. Springer Verlag , Berlin/ Heidelberg 2003, ISBN 3-540-29925-4 , S.   186 (englisch, 992 S., link.springer.com [ONLINE; abgerufen am 28. September 2019] Originaltitel: Dictionary of Minor Planet Names . Erstausgabe: Springer Verlag, Berlin/ Heidelberg 1992): “1983 TV 1 . Discovered 1983 Oct. 12 by E. Bowell at Anderson Mesa.”
 50. Paul Werstine: Shakespeare More or Less: AW Pollard and Twentieth-Century Shakespeare Editing. In: Florilegium. Band 16, 1999, S. 125–145.
 51. Christa Jansohn: Zweifelhafter Shakespeare. Zu den Shakespeare-Apokryphen und ihrer Rezeption von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert . (= Studien zur englischen Literatur. Band 11). Lit, Münster ua 2000.
 52. Brian Vickers: Shakespeare, co-author. A historical study of five collaborative plays . Oxford Univ. Press, Oxford ua 2004.