Solsystem

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Objekter i solsystemet (udvalg)
Skematisk fremstilling af solsystemet op til Kuiperbæltet med solen, de otte planeter og de vigtigste dværgplaneter og måner
Skematisk fremstilling af solsystemet op til Kuiperbæltet med solen, de otte planeter, dværgplaneterne og de vigtigste asteroider og måner
Sol
Indre planeter 1. Kviksølv
2. Venus
Asteroider af Aten-type
3. Jorden måne
Jorden kredsløb cruiser
Asteroider af Apollo-type
4. Mars Phobos , Deimos
Mars -trojanske heste
Cupido- asteroider
Asteroid bælte Vesta , Juno , Ceres , Pallas
Ydre planeter 5. Jupiter Io , Europa , Ganymede , Callisto
Jupiter Trojan
Centaurer Hidalgo
6. Saturn Tethys , Dione , Rhea , Titan , Iapetus
Centaurer Chariklo , Chiron
7. Uranus Miranda , Ariel , Umbriel , Titania , Oberon
Centaurer Pholus
8. Neptun Triton , Nereid
Neptun Trojan
Trans-neptuniske objekter Kuiper bælte Eris , Pluto , Haumea , Makemake , Gonggong , Quaoar , Orcus
Sedna , 2012 VP 113
Oort sky

Solsystemet er det planetariske system, der omfatter solen , planeterne, der kredser om den (selisten over planeter i solsystemet ) og deres naturlige satellitter , dværgplaneterne og andre små kroppe som kometer , asteroider og meteoroider samt helhed af alle gas- og støvpartikler, der passerer gennem solens tiltrækning, er bundet til disse, inkluderer.

konstruktion

Generel struktur

Områder i banerne
(i millioner km).
De lodrette farvede søjler markerer omfanget mellem den mindste og største orbitale afstand til solen.

Solen er solsystemets centrale stjerne . Da det har 99,86% af systemets samlede masse, er det meget tæt på solsystemets barycenter . I rækkefølgen af ​​deres afstand til solen følger de jordiske planeter Merkur, Venus, Jorden og Mars, der udgør den indre del af planetsystemet. Den ydre del består af gasplaneterne Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Andre ledsagere af solen er dværgplaneter, millioner af asteroider (også kaldet asteroider eller mindre planeter) og kometer, der hovedsageligt findes i tre små kropszoner i solsystemet: asteroidebæltet mellem de indre og ydre planeter, Kuiperbæltet ud over de ydre planeter og Oort -skyen helt udefra.

Planeternes baner er kun let skråt i forhold til planet i jordens kredsløb, maksimalt 7 °, så de ligger i en flad skive. De fleste af de hidtil kendte mindre planeter (2019), især Kuiperbæltets, har en hældning på mindre end 30 °. For Oort -skyen antages derimod en sfærisk form.

Inden for de rumlige områder domineret af de enkelte solkammerater - deres Hill -kugler - er der ofte mindre himmellegemer som periferiske ledsagere til disse objekter. Efter den velkendte jord månen , er de også omtalt som måner, men også som satellitter eller satellitter. Med undtagelse af Jordens måne og Pluto -månen Charon , i hvert fald for planeterne og dværgplaneterne, er de meget mindre end deres hovedkrop. Måneløse undtagelser blandt planeterne er kun Merkur og Venus. En bestemt lavere grænse, over hvilken man ikke længere taler om en måne, som med komponenterne i gasplaneternes ringe , er endnu ikke officielt etableret.

På omkring 1,39 millioner kilometer er solens diameter langt større end diameteren på ethvert andet objekt i systemet. Den største af disse objekter er de otte planeter, de fire måner i Jupiter Ganymedes , Callisto , Europa og Io (de galileiske måner ), Saturnmånen Titan og Jordens måne . To tredjedele af den resterende masse på 0,14% står for Jupiter. (Se også Liste over største objekter i solsystemet .)

Som et resultat af solsystemets dannelse bevæger alle planeter, dværgplaneter og asteroide-bæltet sig i deres bane rundt om solen i samme følelse af rotation , som kaldes højrehåndet . De cirkler solen mod uret set fra nord. De fleste af de større måner bevæger sig også i denne retning omkring deres hovedkrop. De fleste af de større kroppe i solsystemet roterer også i højre retning. Af planeterne roterer kun Venus i den modsatte retning, og Uranus 'rotationsakse ligger næsten i sit kredsløbsplan.

Planets zone

Planeternes baner (hver gitterplads har en kantlængde på 100 millioner km)
Inner Planet Orbits 01.svg
de fire indre planeter
Outer Planet Orbits 01.svg
de fire ydre planeter


Tættest på solen er de indre , jordlignende planeter Merkur (afstand til solen 57,9 millioner km eller 0,39 AU ), Venus (108,2 millioner km eller 0,72 AU), jorden (149, 6 millioner km eller 1 AU) og Mars ( 227,9 millioner km eller 1,52 AU). Deres diameter er mellem 4878 km og 12756 km, deres tæthed mellem 3,95 g / cm³ og 5,52 g / cm³. Inden for den beboelige zone omkring solen er der dog kun Jorden og, afhængig af modellen, Mars.

Det såkaldte asteroidebælte , en samling af mindre planeter, er placeret mellem Mars og Jupiter . De fleste af disse asteroider er kun få kilometer i størrelse (se Liste over asteroider ), og kun få er 100 km eller mere i diameter. Ceres er omkring 960 km den største af disse kroppe og betragtes som en dværgplanet. Asteroidernes baner er til dels meget elliptiske, nogle krydser endda banerne mellem Merkur ( Icarus ) eller Neptun ( Dioretsa ). De ydre planeter omfatter gas giganter Jupiter (778.300.000 km eller 5,2 AU) og Saturn (1429 millioner kilometer eller 9,53 AU) samt is giganter Uranus (2875 millioner kilometer eller 19,2 AE) og Neptun (4504 millioner kilometer og 30,1 AU ) med densiteter mellem 0,7 g / cm³ og 1,66 g / cm³.

De afrundede (og nøjagtige) proportioner
mellem planternes kredsløbstid
Kviksølv Kviksølv 2: 5 0 (2: 0 5.11) 0 Venus Venus
Venus Venus 8:13 (8: 13.004) jorden jorden
jorden jorden 1: 2 0 (1: 0 1,88) 0 Mars Mars
Mars Mars 1: 6 0 (1: 0 6,31) 0 Jupiter Jupiter
Jupiter Jupiter 2: 5 0 (2: 0 4,97) 0 Saturn Saturn
Saturn Saturn 1: 3 0 (1: 0 2,85) 0 Uranus Uranus
Uranus Uranus 1: 2 0 (1: 0 1,96) 0 Neptun Neptun

De gennemsnitlige afstande mellem planeterne og solen kan tilnærmes ved hjælp af matematiske serier som Titius-Bode-serien . Denne bestemte regelmæssighed af orbitale afstande skyldes sandsynligvis resonanseffekter under solsystemets dannelse. Det faktum, at asteroidebæltets middelafstand også kan klassificeres i denne serie, men ikke Neptuns, gav og giver stadig anledning til spekulationer om kosmiske katastrofer.

Merkur og Venus kan komme tættest på hinanden med en minimumsafstand på 0,26 AU. Den minimale afstand mellem Venus og Jorden er lidt større. Hvis man tager de gennemsnitlige orbitalradier, så er Venus og Jorden planeterne med den mindste afstand til hinanden (41 millioner km eller lige under 0,28 AU).

Planeterne Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn var allerede kendt som vandrende stjerner i oldtiden og var forbundet med individuelle guder. Navnene valgt efter guderne i romersk mytologi har sejret. Planeterne Uranus og Neptun, opdaget i 1781 og 1846, og dværgplaneten Pluto , opdaget i 1930 - også klassificeret som en planet indtil 2006 - blev navngivet på lignende måde af traditionelle årsager.

Bemærk om planternes rækkefølge

For lettere at kunne huske planeterne i deres rækkefølge - i henhold til den stigende afstand til solen - blev der udtænkt forskellige mnemonics , mest såkaldte æselbroer i form af en akrostik , f.eks. B.

M a V ater e rklärt m ir j Eden S onntag u nseren N nattehimmel.[1] alternativt "... achbarplaneten o ur N."

Et motto, der også tager hensyn til de små kroppe, lyder:

M a V ater e onntag rklärt m ir a n j edem S ur u n atural k osmische O rdnung.[1]

skal læses som V M erkur enUS E rde M ars A steroid J Upiter S aturn U ranus N eptun K uipergürtel O ortsche cloud .

Ydre zoner

Banerne i objekterne i solsystemet på en skala

Tusinder af objekter er blevet fundet bevæger sig ud over Neptun -banen siden 1990'erne. Næsten alle disse objekter er 4,5–7,5 milliarder km (30-50 AU) fra Solen og danner Kuiperbæltet der . Det er et reservoir for kometer med mellemstore orbitalperioder. Objekterne i denne zone er sandsynligvis næsten uændrede rester fra solsystemets dannelsesfase; de kaldes derfor også planetesimaler . Kuiperbæltet indeholder et antal dværgplaneter såsom Pluto , (136199) Eris , (136472) Makemake , (136108) Haumea og en række andre objekter, der sandsynligvis er dværgplaneter efter deres størrelse.

Solvinden virker uhindret i det interplanetariske rum så langt som Kuiper -bæltet og fortrænger det interstellare stof . Bremser ud over Kuiperbæltet og solens partikel komprimeret af interaktionen med det interstellare medium og danner den ydre skal af Heliosphäre the Helio shell (heliosheath). Grænselaget mellem heliosfæren og det interstellare medium er heliopausen i en afstand på omkring 120 AU (4 gange afstanden mellem Neptun og Solen).

Uden for heliopausen er Oort -skyen teoretisk set op til en afstand på cirka 1,5 lysår (ca. 100.000 AU) fra solen. På grund af indflydelsen fra forgængende stjerners tyngdekraft, er kroppe formodentlig løsrevet fra det og falder som langtidskometer ind i solsystemets indre områder. Nogle af disse kometer forbliver derefter på meget elliptiske baner nær solen, andre forstyrres og afbøjes af planeterne, især Jupiter, så de bliver katapulteret ud af solsystemet eller styrter ned på planeter eller i solen.

Dimensioner

Der er ingen almindeligt accepteret definition af, hvor langt solsystemet strækker sig. Solsystemets omfang er ofte blevet ligestillet med heliosfærens omfang. Men med opdagelsen af ​​fjerne trans-neptuniske objekter blev det bevist, at der også er objekter ud over heliopausen, der er gravitationsmæssigt bundet til solen.

Da astronomiske dimensioner er svære at forestille sig for de fleste mennesker, er en nedskaleret model af solsystemet eller et besøg på en planetarisk vej nyttig for at visualisere objekternes proportioner og afstande.

nærhed

Lokalt stjernekvarter

Solsystemets bevægelsesretning gennem det lokale instellære medium

Den enkelte stjerne tættest på Solen er den røde dværg Proxima Centauri . Dens afstand fra solsystemet er omkring 4,22 lysår eller 268.000 AU . Stjernen kredser om en eksoplanet (→ Proxima Centauri b ), som blev opdaget i 2016 og ligger i den beboelige zone . [2] Dens minimumsmasse svarer nogenlunde til jordens masse. Proxima Centauri er meget sandsynligt gravitationsmæssigt bundet til det binære stjernesystem Alpha Centauri , [3] som er 4,34 lysår (1,33 parsek ) fra solen. [4] Hovedkomponenterne i Alpha Centauri er to sollignende stjerner , som også har været mistænkt for at have en planetarisk ledsager omkring Alpha Centauri B siden 2012. [5] Alpha Centauri -systemet indeholder således både de tre stjerner tættest på Solen og den nærmeste ekstrasolare planet.

Stjernekvarteret i solsystemet (se liste over nærmeste stjerner ) domineres af lavmasse røde dværge. Af de 64 stjerner inden for 5 parsek af solen er 49 røde dværgstjerner i spektralklassen M. Kun to stjerner (Alpha Centauri A og Tau Ceti ) tilhører, ligesom solen, spektraltypen G. Den lyseste og mest massive stjerne i dette område er Sirius 2,12 solmasser, [6] som også er den lyseste stjerne på den jordiske nattehimmel. For flere af de nærliggende stjerner er der opdaget planetariske systemer eller individuelle exoplaneter, eller der er fundet indikationer, nemlig Alpha Centauri (herunder Proxima Centauri), Epsilon Eridani , Ross 128 , Tau Ceti, YZ Ceti , Wolf 1061 , Luytens Stern , Gliese 674 , Gliese 687 , Gliese 832 , Gliese 876 , Groombridge 34 og Kapteyns Stern .

Den gennemsnitlige stjernetæthed i dette område med en radius på fem parsek omkring solsystemet er omkring 4 stjerner pr. 1000 kubiklysår (en terning med en kantlængde på 10 lysår), den gennemsnitlige afstand mellem stjernerne i solkvarteret er omkring 6 lysår. [7]

Området nær solen er fattigt i gigantiske stjerner og stjerneklynger. De nærmeste røde giganter er Pollux og Arcturus , henholdsvis 34 og 37 lysår væk. Den nærmeste blå kæmpestjerne er Elnath, 130 lysår væk. Den nærmeste åbne stjerneklynge , Hyades , er 153 lysår væk. Det nærmeste kendte sorte hul er en del af A0620−00 -systemet omkring 3000 lysår væk. [8.]

Udvidet solkvarter i den lokale boble. (Set ovenfra af det galaktiske plan, galaktisk centrum er på toppen)

Den galaktiske region omkring solsystemet er stort set fri for interstellært støv , da solen har krydset et område kaldet den lokale boble i omkring fem til ti millioner år [9] . Det måler omkring 200 lysår langs det galaktiske plan og omkring 600 lysår vinkelret på det og består af meget varm og ekstremt fortyndet gas, hovedsageligt brint , som holder det interstellare støv væk. Inden for denne boble bevæger solsystemet sig i øjeblikket gennem en lokal interstellar sky kendt som en lokal flage . [10] Solsystemet har krydset den lokale flage i cirka 100.000 år og forventes at forlade det igen om 10.000 til 20.000 år. I den lokale sky, med varierende partikeltæthed, er der i gennemsnit 0,26 atomer pr. Kubikcentimeter. Skyens temperatur er omkring 6000 Kelvin, lidt varmere end på overfladen af ​​solen. Den lokale boble er resultatet af supernovaer, der eksploderede i løbet af de sidste 10 til 20 millioner år. [9] Det meste af gassen i boblen er til gengæld afskærmet af solvinden, der stormer mod den i solens indflydelsesområde.

En endnu større boble blev opdaget 500 lysår væk i retning af stjernebilledet Skorpionen og hed Loop I. Den har en diameter på omkring 1000 lysår. I centrum er den unge Scorpius-Centaurus Association . Mælkevejen menes at være fyldt med hundredvis af sådanne varme bobler.

RosettennebelKrebsnebelOrionnebelTrifidnebelLagunennebelOmeganebelAdlernebelNordamerikanebelRigelOriongürtelPolarsternSonneBeteigeuzeDenebPerseusarmOrionarmSagittariusarm
En kortlægning af omkring en sjettedel af galaksen " Mælkevejen ", der omgiver solsystemet - Orion -armen og dens tilstødende galaktiske spiralarme; Stjerner (blå), stjernetåger (rød) (interaktivt kort)

I januar 2020 rapporterede astronomer opdagelsen af ​​" Radcliffe Wave " - den største kendte gassky i Mælkevejen, hvor stjerner dannes. Det er blevet foreslået, at det kan være solens oprindelse. Dette vil krydse skyen, som i øjeblikket er ca. 500 lysår væk, igen om ca. 13 millioner år. [11] [12] [13]

Mælkevejen System

Solens omtrentlige position i Mælkevejens Orion -arm og forløbet af dens galaktiske bane

Som alle stjerner er solen og dens ledsagere en del af en stjerneklynge eller en galakse . Med mindst 100 milliarder (nogle skøn går op til 400 milliarder) andre stjerner, er det medlem af Mælkevejen System , en spærret spiralgalakse med en diameter på omkring 100.000 lysår. Solsystemet er placeret mellem to af spiralkoncentrationer, mellem Perseus -armen og Skytten -armen , i et lokalt kryds, Orion -armen . Det ligger omkring 15 lysår nord for det galaktiske symmetriplan, er omkring 27.000 lysår fra det galaktiske centrum og kredser det med en hastighed på omkring 240 km / s i omkring 210 millioner år, et galaktisk år . [14] Ud over denne galaktiske rotation, bevæger solen i det 21. århundrede topens nuværende værdier med 19,7 km / s mod solens spids , den galaktiske i en længde på 57 ° og en galaktisk bredde på 22 ° i konstellationens retning Hercules ligger. Solen krydser diskplanet cirka hvert 30. millioner år.

Placeringen af ​​det midterste kredsløbsplan for solsystemets planeter svarer ikke til galaksens ækvatoriale plan, men er stærkt tilbøjelig mod det. Den nordlige ekliptiske pol er i stjernebilledet Dragon , på himmelkuglen kun omkring 30 grader fra den galaktiske ækvator (i båndet af Mælkevejen, der skinner på nattehimlen ). Den sydlige pol i Jordens kredsløb er i stjernebilledet Sværdfisk . Galaksens nordpol er 30 grader over ekliptikken i Berenikes hår , den galaktiske sydpol i billedhuggeren . Midten af ​​galaksen er tæt på planet i jordens kredsløb, i perspektiv i stjernebilledet Skytten . Lidt af den lyse centrale fortykkelse, bulen , vises i synligt lys , da det er omgivet af store mængder interstellært støv i diskområdet.

Mælkevejssystemets rotationsretning stemmer ikke overens med planeterne omkring solen. Set fra nord roterer den galaktiske skive med uret, som om spiralarmene blev trukket fra det centrale område og dermed modsiger solsystemets rotationsretning.

Mange astronomer formoder, at spiralstrukturen i stjernefordelingen skyldes densitetsbølger af stadig ukendt oprindelse, og at gas- og støvmasserne på den galaktiske skive ophobes på dem under deres rotation og derved stimuleres til at danne nye stjerner, se densitetsbølge teori . Nogle paleontologer så periodiske mønstre i daterede masseudryddelser og slagkratere og lavede disse densitetsbølger, ovenstående svingning gennem skiveplanet eller en uopdaget ledsager af solen, se. Nemesis , ansvarlig for at smide kometer ud af Oort -skyen . Imidlertid er eksistensen af ​​sådanne mønstre nu blevet modbevist. [15]

Fremkomst

Planeternes baner omkring solen ligger i et fælles plan, den protoplanetariske disk , som var udgangspunktet for solsystemets dannelse .

Den nuværende teori om solsystemets dannelse er baseret på den kantianske nebulære hypotese , ifølge hvilken store kroppe opstod fra en roterende sky af gas og støv på omtrent samme tid. Den tyske filosof Immanuel Kant formulerede ideen om en ursky i sit værk General Natural History and Theory of Heaven i 1755, men det er først blevet taget op igen af astronomer i de sidste årtier.

Ursky

Ifølge den nuværende viden, for omkring 4,6 milliarder år siden, flyttede en omfattende molekylær sky i stedet for solsystemet omkring et fælles center inden for Mælkevejen. Skyen bestod af mere end 99% af gasserne hydrogen og helium samt en lille andel støvpartikler i mikrometer, der består af tungere grundstoffer og forbindelser som vand , kulilte , kuldioxid , andre kulstofforbindelser , ammoniak og silicium forbindelser. Brintet og det meste af helium var allerede blevet skabt under Big Bang . De tungere grundstoffer og forbindelser blev skabt inde i stjerner og frigivet som stjernestøv, da de eksploderede. Dele af materiens sky trak sig sammen på grund af deres egen tyngdekraft og kondenseret. Impulsen til dette kunne have været eksplosionen af ​​en nærliggende supernova , hvis trykbølger rejste gennem skyen. Disse fortætninger førte til dannelsen af ​​sandsynligvis flere hundrede eller endda tusinder af stjerner i en stjerneklynge , som sandsynligvis gik i opløsning til frie enkelt- eller dobbeltstjerner efter et par hundrede millioner år. I det følgende overvejes udviklingen af ​​det "fragment" af den sky af stof, hvorfra solsystemet blev dannet - soltågen -.

Da vinkelmomentet skal bevares under sammentrækningen , er en allerede minimal rotation af den kollapsende tåge steget ( piruetteffekt ). De resulterende centrifugalkræfter, der virkede udad, førte til, at skyen dannede en roterende akkretionsskive .

Næsten alt sagen i soltågen faldt ind i midten og dannede en protostjerne, der fortsatte med at kollapse. Inde i dette gaslegeme steg tryk og temperatur, indtil en atomfusionsproces blev antændt, hvor brintkerner smelter sammen til dannelse af heliumkerner. Den energi, der frigives i processen, genererede strålingstryk, der modvirkede tyngdekraften og stoppede yderligere sammentrækning. En stabil stjerne - solen - blev dannet.

gammel

Ifølge undersøgelser fra 2010 (af forskerne Audrey Bouvier og Meenakshi Wadhwa) blev solsystemets alder beregnet til at være omkring 4.5682 milliarder år (med en afvigelse på +200.000 til −400.000 år) ved hjælp af isotopforfald. [16] [17]

Dannelse af planeterne

Tegning af en protoplanetarisk disk (NASA)

Den roterende akkretionsskive udviklede sig til en protoplanetarisk skive, som ifølge den tidligere model førte til dannelsen af ​​planetesimaler, planternes byggesten, via sammenklumpning af støvpartikler (koagulation). Disse kilometerstore strukturer besad nok masse til at forene sig med andre planetesimaler til at danne større objekter på grund af deres tyngdekraft. Tidspunktet for dannelsen af ​​de bjergstore planetesimaler og dermed begyndelsen på planetdannelsen kunne bestemmes ved undersøgelser af visse meteoritter (se alder).

Ifølge nyere modeller kan gravitationsinstabilitet også føre til selvforstærkende massekoncentrationer og dermed til dannelse af planetesimaler. Væksten var ikke engang. De tungeste genstande udøvede de største tyngdekræfter, tiltrak stof fra et bredt område og kunne dermed vokse endnu hurtigere. Protojupiter forstyrrede til sidst andre planetesimaler med sit tyngdefelt og påvirkede deres vækst. Det forhindrede sandsynligvis også dannelsen af ​​et større legeme mellem Mars og Jupiters baner, hvilket førte til dannelsen af ​​asteroidebæltet.

Afstanden mellem protoplaneterne og den unge sol havde en afgørende indflydelse på processerne ved planetdannelse. I nærheden af ​​solen kondenserede ikke-flygtige elementer og forbindelser, mens flygtige gasser blev revet væk af den stærke solvind . Her blev de indre planeter, Merkur, Venus, Jorden og Mars, med faste silikatoverflader dannet. I de koldere yderområder kunne de nye planeter også holde på flygtige gasser som hydrogen, helium og metan . Gasplaneterne Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun blev dannet her.

Noget af det, der ikke blev fanget af planeterne, kombinerede til at danne mindre objekter, kometerne og asteroiderne. Da disse himmellegemer har været næsten uændrede siden solsystemets tidlige dage, kan udforskning af dem give vigtige spor om dets dannelseshistorie. Undersøgelsen af meteoritter bragte også meget værdifuld indsigt. Disse er fragmenter af planetoider, der blev fanget i jordens tyngdefelt.

Ny indsigt i dannelsen af ​​planeter generelt kommer fra observationer foretaget med et instrument på Paranal Observatory, der blev taget i brug i 2014, et kamera kaldet SPHERE ( Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research ), som for første gang fangede protoplanetariske diske hvor koncentriske kredsløb blev foretaget omkring den centrale stjerne er synlige, som er fri for gas og støv. Disse baner giver information om de exoplaneter, der opstod fra gas og støv på disse baner. [18]

Åbne spørgsmål

Selvom de grundlæggende principper for planetdannelse allerede er bredt forstået, er der stadig mange åbne og ikke ubetydelige spørgsmål.

Et af problemerne er fordelingen af vinkelmomentet over solen og planeterne: det centrale legeme indeholder næsten 99,9% af hele systemets masse, men har kun omkring 0,5% af vinkelmomentet; hoveddelen af ​​dette er i deres ledsagers orbitale vinkelmoment . [19]

Desuden er hældningen af ​​solens ækvatoriale plan i forhold til planeternes medianplan på omkring 7 ° et mysterium. På grund af deres ekstremt dominerende masse er det usandsynligt, at solen (i modsætning til for eksempel jorden) svinger som følge af interaktionen med dem. Det kan have haft en dværgstjerne som ledsager i sine tidlige dage, eller det modtog et "besøg" fra en nabostjerne i den oprindelige stjerneklynge, som vippede den protoplanetariske skive med cirka 7 ° på grund af dens tiltrækning, mens solen stort set forblev stort set upåvirket på grund af dets lille rumlige udstrækning. [20] Desuden skal udsagnene om dannelsen af planetsystemer være generelle gyldighed, da eksoplaneter også er blevet opdaget, hvis baner strider mod rotationen af ​​deres centrale stjerne, hvilket ikke ville være muligt ifølge den beskrevne model over. [21]

Se også

litteratur

 • Thorsten Dambeck: Planetariske verdener - i dybden af ​​solsystemet . Franckh-Kosmos, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-440-15630-8 .
 • Serge Brunier : Reise durch das Sonnensystem . Westermann, Braunschweig 1994 (Bildband; schildert mit der Hilfe der Aufnahmen ua von Voyager 1 und Voyager 2 die Eindrücke, die ein Raumfahrer haben würde)
 • Pat Dasch: Icy worlds of the solar system. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-64048-2 .
 • Joachim Gürtler, Johann Dorschner: Das Sonnensystem. Wissenschaftliche Schriften zur Astronomie. Barth, Leipzig/Berlin/Heidelberg 1993, ISBN 3-335-00281-4 .
 • CH Heller: Encounters with protostellar disks. I – Disk tilt and the nonzero solar obliquity. In: ApJ. Band 408, 1993, S. 337.
 • Pavel Kroupa : The dynamical properties of stellar systems in the Galactic disc. In: MNRAS. Band 277, 1995, S. 1507 ( arxiv : astro-ph/9508084 ).
 • Glenn J. MacPherson: Oxygen in the solar system. Mineralogical Society of America, Chantilly 2008, ISBN 978-0-939950-80-5 .
 • Eugene F. Milone, William J. Wilson: Solar system astrophysics. Springer, New York 2008, ISBN 978-0-387-73153-7 .
 • Rüdiger Vaas , Thorsten Dambeck, Thomas Bürke, Peter Veit: Das neue Sonnensystem (Hörbuch auf Audio-CD). Komplett-Media, 2007, ISBN 978-3-8312-6180-2 .

Weblinks

Commons : Sonnensystem – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Wikijunior Sonnensystem – Lern- und Lehrmaterialien
Wiktionary: Sonnensystem – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. a b Seit Pluto nur noch Zwergplanet ist: Neue Merksprüche für die Planetenordnung , Spektrum.de
 2. Guillem Anglada-Escudé et al.: A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri . In: Nature . Band   536 , Nr.   7617 , 25. August 2016, ISSN 0028-0836 , S.   437–440 , doi : 10.1038/nature19106 (englisch, nature.com ).
 3. Kervella, P.; Thévenin, F.; Lovis, C.: Proxima's orbit around Alpha Centauri . arxiv : 1611.03495 .
 4. ARICNS 4C01151 (HD 128620, Alpha Cen A) , ARICNS ARI Database for Nearby Stars
 5. Dumusque et al. (Übersetzung: Carolin Liefke): Planet in sonnennächstem Sternsystem entdeckt. In: eso.org. 16. Oktober 2012, abgerufen am 17. Oktober 2012 .
 6. P. Kervella, F. Thévenin, P. Morel, P. Bordé, E. di Folco: The interferometric diameter and internal structure of Sirius A . In: Astronomy and Astrophysics . Band   408 , 2003, S.   681–688 , doi : 10.1051/0004-6361:20030994 , bibcode : 2003A&A...408..681K .
 7. astronomy.ohio-state.edu (PDF) S. 3.
 8. Wo ist das nächste Schwarze Loch? aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri (ca. 15 Minuten). Erstmals ausgestrahlt am 4. Juni 2000.
 9. a b Local Chimney and Superbubbles , Solstation.com
 10. PC Frisch: Is the Sun Embedded in a Typical Interstellar Cloud? arxiv : 0804.3798
 11. theguardian.com
 12. wissenschaft.de
 13. nature.com
 14. A. Brunthaler ua: The Bar and Spiral Structure Legacy (BeSSeL) survey: Mapping the Milky Way with VLBI astrometry . Astron. Nachr. 999, 2011, S. 789–794, doi:10.1002/asna.201111560 , arxiv : 1102.5350
 15. Coryn AL Bailer-Jones: Bayesian time series analysis of terrestrial impact cratering . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 416, 2011, S. 1163–1180, doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19112.x (freier Volltext)
 16. Audrey Bouvier, Meenakshi Wadhwa: The age of the Solar System redefined by the oldest Pb–Pb age of a meteoritic inclusion . In: Nature Geoscience . Band   3 , September 2010, S.   637–641 , doi : 10.1038/NGEO941 (englisch, Auszug [PDF; abgerufen am 8. September 2018]).
 17. Christoph Seidler: Sonnensystem ist älter als angenommen. In: Spiegel Online . 23. August 2010, abgerufen am 8. September 2018 .
 18. Guido Meyer: Am Anfang war die Wolke: Atemberaubender Blick in die Vergangenheit des Weltalls. In: Welt.de. 27. Dezember 2016, abgerufen am 28. Dezember 2016 .
 19. Wilhelm Kley: Kapitel 4: Sternentstehung – Das Drehimpulsproblem. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) In: Vorlesungsskript: Planetenentstehung (Wintersemester 2012/2013). Universität Tübingen, S. 9–10 , archiviert vom Original am 25. Januar 2016 ; abgerufen am 25. Januar 2016 . Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.tat.physik.uni-tuebingen.de
 20. CH Heller 1993, P. Kroupa 1995.
 21. Ferne Sonnensysteme. Falsch rotierende Exoplaneten stellen Theorie in Frage . In: Spiegel Online . 13. April 2010; abgerufen am 13. April 2010.