Socialt arbejde

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Socialt arbejde er navnet på en anvendt videnskab, der siden 1990'erne har været brugt som en paraplybetegnelse for de traditionelle discipliner socialpædagogik og socialt arbejde . Nando Belardi var en af ​​de første til at bruge dette udtryk i en lærebog i fire bind fra 1980. Han var redaktør og hovedforfatter og gik ind for forbindelsen mellem de to tidligere adskilte fagområder gennem fælles faglig praksis, de underliggende videnskabelige discipliner (sociologi, psykologi , socialpolitik, medicin osv.) samt de integrerede studieforløb, der startede på det tidspunkt, for hvilket han foreslog det generiske udtryk sociale anliggender . Han ønskede også med præamblen socialt arbejde ved dets lette Oversættelighed forbindelse til internationalt navn er socialt arbejde fremme (Belardi, socialt arbejde. Bind 1, 1980, side 90 ff.). Socialt arbejde omfatter også aktiviteterne i den faglige gruppe kendt som socialrådgivere og socialpædagoger samt den videnskabelige disciplin .

historie

Grundlæggende

definition

Siden 2001 er socialt arbejde også blevet officielt anerkendt som specialistvidenskab i Tyskland af den tyske rektorkonference (HRK) og konferencen af ​​undervisnings- og kulturministre (KMK), mens det i mange andre europæiske og ikke-europæiske lande ( især USA) det har været en uafhængig videnskabelig disciplin i mange årtier og derover har mange stole og forskningsprojekter. Socialt arbejde ser sig selv som et erhverv, der forsøger at løse, lindre eller forhindre praktiske sociale problemer baseret på videnskab. Din viden om forandring relaterer socialt arbejde fra videnskaben om socialt arbejde som en disciplin. Dette genererer igen sin disciplinære viden gennem forskningsprojekter.

Ud over denne epistemologiske betragtning kan socialt arbejde også forstås funktionelt som en form for praktiseret socialpolitik . I en international kontekst blev følgende grundlæggende definition foreslået i Melbourne i 2014 af den internationale socialrådsforening, International Federation of Social Workers (IFSW):

”Socialt arbejde er et praksisbaseret erhverv og en akademisk disciplin, der fremmer social forandring og udvikling, social samhørighed og beføjelse og befrielse af mennesker. Principper for social retfærdighed, menneskerettigheder, kollektivt ansvar og respekt for forskelligheder er centrale for socialt arbejde. Underbygget af teorier om socialt arbejde, samfundsvidenskab, humaniora og indfødt viden, engagerer socialt arbejde mennesker og strukturer til at tage fat på livsudfordringer og forbedre trivsel. "

”Socialt arbejde er et praksisorienteret erhverv og en videnskabelig disciplin, hvis formål er at fremme social forandring, social udvikling og social samhørighed samt styrke og befri mennesker. Principperne om social retfærdighed, menneskerettigheder, fælles ansvar og respekt for mangfoldighed danner grundlaget for socialt arbejde. Baseret på teorier om socialt arbejde, samfundsvidenskab, humaniora og indfødt viden, er mennesker og strukturer involveret i socialt arbejde for at overvinde eksistentielle udfordringer og forbedre trivsel. " [1]

Den tyske faglige sammenslutning for socialt arbejde (DBSH) har vedtaget denne definition og bemærket, at "praksisorienteret" på tysk forstås som "handlingsorienteret", at "frigørelse af mennesker" i overført betydning oversættes til "selvbestemmelse af mennesker ", at" mangfoldighed "også omfatter heterogenitet, og at" teorier om socialt arbejde "også omfatter empirisk viden og har tilføjet yderligere forklaringer om indfødt viden og begrundelsen for socialt arbejde. [2] En tidligere version blev præsenteret i Montreal i 2000 af International Federation of Social Workers (IFSW) og International Association of Schools of Social Work (IASSW) [3], og en let ændret form blev vedtaget af DGSA. [4]

I løbet af den gradvise udvikling af uafhængige faglige områder inden for socialt arbejde og handlingssystemer med mindre og mindre klart differentierbare underområder er det generiske udtryk socialt arbejde , som har en lang tradition, dukket op. På samme måde omtales de akademiske kurser i stigende grad med begreberne socialt arbejde eller sociale anliggender . [5] Den klassiske forskel mellem socialpædagogik og socialt arbejde var dybest set, at socialpædagogik ”handlede”, ”tilbød” og ”initierede” forebyggende. Det sociale arbejde "reagerede", "greb ind" efter anmodning og blev "administrativt aktiv", da der blev rapporteret om et misbrug. En anden version af udtrykket skelner mellem at hjælpe mennesker med at ændre deres levevilkår (socialt arbejde) og ændre deres livsstil (socialpædagogik). [6] Denne forståelse er mere baseret på udtrykets historie, hvorefter "socialpædagogik" blev brugt mere til pædagogiske teoretiske udkast og til ungdoms velfærdsinstitutioner, mens "socialt arbejde" refererede til ikke-pædagogiske aktivitetsområder som f.eks. dårlig velfærd. [7] Den forvirrende brug af udtrykkene var og er forvirrende. Nogle gange forsøger man at underordne det ene værk til det andet pr. Definition eller at udlede en af ​​formerne fra den anden. Nyere tilgange bruger socialt arbejde som en generisk betegnelse for begge lige så vigtige arbejdsområder [8] . Derudover forstås socialt arbejde som et separat interventionssystem, der kan skelnes fra andre erhverv og er baseret på regler for handlingsvidenskab.

Socialt arbejde mandater

Socialrådgivere og socialfaglige forskere har forskellige mandater, dvs. ordrer til at handle fra visse interessegrupper. Klassisk inkluderer "dobbeltmandatet" klientelets mandat og statens mandat. I henhold til dette er faglærte arbejdere lige så engagerede i individets og mikrosystemers behov som i forhold til statens retssystem eller nuværende socialpolitik . Disse forskellige socialarbejdsmandater skaber et spændingsfelt, hvor der kan opstå interessekonflikter mellem de enkelte synspunkter. På denne måde kunne der etableres en faglig autonomi, inden for hvilken faglærte arbejdere afvejer deres faglige beslutninger i forbindelse med forskellige interesser. [9] Specifikt er der en spænding mellem hjælp på den ene side og kontrol på den anden. Ulrich Oevermann antager et "strukturelt dilemma", det at skulle være både et "agentur for social kontrol " og "kvasi-terapeutisk" støtte til klienten. [10]

Sociologen Silvia Staub-Bernasconi har formuleret et ekstra mandat med specialisters forpligtelse til deres eget erhverv. Dette inkluderer en videnskabelig analyse af emnet og en tilhørende etisk vurdering af situationen. [11] Etiske regler for socialt arbejde og menneskerettigheder er afgørende for denne vurdering. Denne udvidelse af dobbeltmandatet (ofte kaldet "triple mandat" for kort) gør socialt arbejde ifølge Staub-Bernasconi til et menneskerettighedsfag, der er politisk uafhængigt. [12]

Eksempel: En klient, for hvem ungdomskontoret undersøger, om barnets velfærd er i fare. Det er vigtigt for klienten at støtte hende i at føre et vellykket liv, så barnet kan vokse op på en beskyttet måde. For ungdomskontoret gælder kravene og definitionerne i henhold til BGB og SGB VIII og modtager de laveste omkostninger for staten. Fagfolk i socialt arbejde skal forstå situationen under de ovenfor beskrevne omstændigheder og derefter tage en beslutning. Hvis dette ikke stemmer overens med rammebetingelserne, kan der også træffes foranstaltninger mod de enkelte aktører, f.eks. En appel til Forfatningsdomstolen i tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne gennem lovgivning.

Socialpædagogen Karin Lauermann fremhæver frihed som målet for menneskelig udvikling og formulerer et "mandat til socialt arbejde for at optimere alle menneskers handlefrihed og beslutningstagning til deres maksimalt mulige udvikling". [13]

I den systemiske tilgang er det ifølge Walter Milowiz socialrådgivernes opgave at gribe præventivt eller funktionelt ind, hvor dysfunktionelle forhold stabiliserer sig eller eskalerer. [14]

Social læring og socialt arbejde

I modsætning til i Tyskland udføres der i Østrig også "socialt arbejde" i form af " social læring " på skoler og for alle aldersgrupper. Det østrigske skolesystem er meget forskelligt fra det tyske; det bruges mest med inddragelse af såkaldt autonom og åben læring .

Aktuel udvikling og påvirkningsfaktorer i praksis

De sidste par år har i stigende grad skabt en tendens inden for socialt arbejde, der er orienteret mod forretningsprincipper. Ud over pædagogiske overvejelser bliver overvejelser om kvalitetstest, kvalitetsmaksimering, effektivitetsforbedring, standardisering osv. Stadig vigtigere, især gennem pres for at spare (nedskæringer af midler) og også gennem den øgede forpligtelse til at fremlægge bevis for omkostningseffektivitet af tjenesterne gennem indførelsen af ​​§ 93 BSHG.

I betragtning af neoliberale processer høres socialpolitik "i henhold til markedsøkonomi og konkurrencestrategiske aspekter" [15] , og dermed også socialt arbejde, omstrukturering, flere og flere stemmer i den professionelle verden, der omhandler sociale forhold. [16] Faget socialt arbejde kan lokaliseres igen og igen på grund af den aktuelle udvikling i spændingsområdet mellem samfundet, den enkelte og socialrådgiveren. Handlingsfeltet skal især defineres af virksomheden, som skal ses som både klienten, årsagen til problemet og delejeren i problemløsningsforløbet. I 2006 vedtog 70 afdelinger for socialt arbejde på tyske universiteter en "kvalifikationsramme".

Socialt arbejde omtales undertiden sammen med andre faggrupper med forkortelsen SAHGE (socialt arbejde, husholdningsydelser , sundheds- og uddannelsesfag). [17]

Sociale arbejdsteorier

Pædagoger, socialrådgivere, socialfaglige forskere og andre har udviklet forskellige teorier om socialt arbejde. Disse er "nogle selvstændige teorier" og ofte "udkast, tilgange eller forarbejde til en teori". [18]

Alice Salomon navngav adskillige personligheder i socialt arbejde i sin bog Social Leaders og fremhævede deres bidrag til teori. [19] Mange andre forfattere har navngivet andre mennesker, der var vigtige for dannelsen af ​​teorier inden for socialt arbejde. Dette resulterede i en kanon af mennesker, der omtales igen og igen i denne sammenhæng, men der er ingen generelt accepterede kriterier for, hvilke udsagn der skal betragtes som videnskabelige, [20] eller for hvem der skal betragtes som forfatter til en teori af socialt arbejde er. [21] Nogle forfattere, såsom Ernst Engelke , Stefan Borrmann og Christian Spatscheck i deres bog Theories of Social Work , klassificerer teorier om socialt arbejde i henhold til tidspunktet for deres oprettelse.

Heiko Kleve [22] adskiller teorier om socialt arbejde såsom livsverden orientering og social rumorientering , der blev udviklet fra området videnskabeligt socialt arbejde for dette praksis- og videnskabelige område, fra teorier om socialt arbejde (især sociologiske teorier), hvor Socialt arbejde tematiseres sammen med andre sociale sfærer og teorier inden for socialt arbejde såsom psykoanalyse eller tilknytningsteori , som bruges af professionelle specialister i deres praksis som refleksions- eller actionfilm. (Se også: Social Work Science # Theories of Social Work Science .)

For at kunne beskrive teorier, der er baseret på forskellige videnskabelige videnbegreber og forskellige objektdefinitioner, identificerede Helmut Lambers fem referenceproblemer, der er afgørende for dannelsen af ​​teorier i sin bog Theories of Social Work [23], og disse referenceproblemer er de teorier, der er udviklet af visse forfattere fra begyndelsen af ​​det 20. århundrede tildelt: [24]

 1. Adfærdsjustering - repræsenteret af Christian Jasper Klumker , Mary Ellen Richmond , Hans Scherpner , Lutz Rössner ;
 2. Opdragelse, uddannelse og kvalifikationer - herunder spørgsmål om et ideelt samfund, kulturel identitet, professionalisering af det sociale og faglige udvikling - repræsenteret af Paul Natorp , Herman Nohl , Klaus Mollenhauer , Karam Khella , Marianne Hege , Hans -Uwe Otto , Bernd Dewe , Michael Winkler ;
 3. Fattigdom og social uretfærdighed - repræsenteret af Alice Salomon , Jane Addams , Ilse Arlt , Lieselotte Pongratz , Silvia Staub -Bernasconi ;
 4. At klare hverdagen - repræsenteret af Louis Lowy , Carel B. Germain , Alex Gitteman , Wolf Rainer Wendt , Hans Thiersch , Lothar Böhnisch ;
 5. Kommunikation og livsstil - Wolf Rainer Wendt , Heiko Kleve , Tilly Miller , Wilfried Hosemann , Wolfgang Geiling , Wolf Ritscher , Albert Scherr , Peter Sommerfeld , Dieter Röh , Jan V. Wirth , Björn Kraus , Bringfriede Scheu , Otger Autrata , Werner Schöning .

Lambers understreger, at især moderne teorier om socialt arbejde for det meste er forsøg på at "syntetisere sin egen teoridannelse ud fra forskellige epistemologiske og filosofiske traditioner", og at en entydig tildeling eller klassificering efter epistemologiske synspunkter ikke er mulig. [25] Lambers taler om en "teoretisk pluralisme" og understreger værdien af ​​nye teoretiske tilgange til dannelse af discipliner. [26]

Metoder til socialt arbejde

Socialt arbejde handler om at styrke, genoprette og sikre individers autonomi i hverdagen gennem opdragelse , uddannelse , bistand og velfærdsstatsindgreb . Da individets evne til at deltage i det sociale og offentlige liv ikke er ens for alle, har socialt arbejde også til opgave at reducere sociale ulemper .

Emnet socialt arbejde anses generelt for at være socialt og fagligt relevant menneskelige "problemsituationer". Disse omfatter hovedsageligt problemer med at klare hverdagen, "livspraksis" - hverdag "at komme sammen og finde vej". Socialpædagogik betyder imidlertid ikke kun at fremme individuelle færdigheder og ressourcer ; I socialpædagogik er der også et socialt mål om at "komme sammen med hinanden". Socialpædagogik ser på individet i hans eller hendes indbyrdes forhold til det sociale miljø . Socialrådgivere taler om livssituation for at udtrykke helheden af ​​person og sociale rammer på en sociologisk måde.

Med hensyn til arbejdsformerne kan følgende tre klassiske metoder [27] til socialt arbejde skelnes:

Som et resultat af den metodiske kritik i 1970'erne steg den interne differentiering markant, og et stort antal afledte og nye begreber, metoder og teknikker blev udviklet. En monometodisk tilgang findes sjældent i professionel praksis; fremgangsmåder, der omfatter flere metoder, dominerer.

Paradigms of Social Work Science (udvælgelse)

Zurich School - En teoretisk model for socialt arbejde

Systemteoretisk paradigme for disciplinen og erhvervet inden for socialt arbejde

Siden 1980'erne har Zürich-skolen udarbejdet det systemteoretiske paradigme for disciplinen og erhvervet inden for socialt arbejde . Strukturen i det sociale arbejde er opdelt som følger: [28]

I. Metavidenskaber

 1. Substantiv metavidenskab: historie, sociologi , økonomi og statsvidenskab inden for videnskaben om socialt arbejde;
 2. Metateori : ontologi , axiologi / etik, epistemologi og videnskabsteori, filosofisk handlingsteori.

II. Objektteorier biologi, psykobiologi / psykologi, socialpsykologi, sociologi, økonomi, statsvidenskab og etnologi.

III. Generel normativ handlingsteori

 1. Bestemmelse af et praktisk problem som en beskrivelse;
 2. Beskrivelse (med hensyn til empiriske og teoretiske termer, som er komponenter i forklarende teorier = ikke integreret begrebsbillede);
 3. Forklaring (ved hjælp af teorier = forklaret, dvs. integreret konceptuelt billede);
 4. Prognose (ved hjælp af et forklaret billede og teori = fremtidsbillede);
 5. Praktisk problem (sammenligning af fremtidigt billede med målværdi: forskel = problem);
 6. Handlingsmål (ved hjælp af prognose, værdier og formodentlig effektive regler for interventionen afhængigt af situationen = billede af en ønsket fremtidig tilstand);
 7. Handlingsplan (ved hjælp af nutidens image og mål samt interventionsregler);
 8. Realisering (ved hjælp af det nuværende billede, mål og handlingsplan);
 9. Evaluering (sammenligning mellem det nye billede af nutiden og målet, samt forklaring på afvigelser ved hjælp af teori).

IV. Særlige handlingsteorier Ressourceudvikling, opbygning af bevidsthed, modelændring, træning af handlingskompetencer, sociale netværk , håndtering af magtkilder, kriterier og PR og social ledelse.

Emne for socialt arbejde

Forskellige teoretiske tilgange til socialt arbejde diskuteres i øjeblikket i tysktalende lande. Denne tilgang til Zürichskolen , der er blevet udviklet af Silvia Staub-Bernasconi , Werner Obrecht , Kaspar Geiser og andre siden begyndelsen af ​​1980'erne, anses for at være den konsekvente og mest omfattende udviklede teoretiske model (fra metateori til objektteorier til interventionskendskab ), som også er forenelig med den internationale definition af socialt arbejde. I henhold til dette er emnet socialt arbejde at løse, lindre eller forebygge praktiske sociale problemer, der skyldes utilstrækkelig integration af enkeltpersoner i deres sociale systemer , hvilket er ensbetydende med, at man ikke kan opfylde sine biopsykosociale behov på lang sigt.

Fra synspunkt af systemet-teoretiske paradigme socialt arbejde [29], en ”socialt problem” er et praktisk problem, at en social aktør har med sin interaktiv involvering og position ( rolle status) i de sociale systemer, som han er et medlem. Et sådant problem manifesterer sig som en tilstand af spænding (behov) i nervesystemet som følge af divergensen mellem en faktisk værdi registreret i organismen i form af et billede eller en intern model af individet i hans situation og en organisk repræsenteret målværdi (behovstilfredshed). Denne spændingstilstand kan ikke reduceres med de tilgængelige interne (motivation, viden og evner) og eksterne ressourcer (foreløbig eller endelig). Det centrale grundlag for forklaringen af ​​et socialt problem er behovsteorien, der er skabt i kontur af Staub-Bernasconi og formuleret af Obrecht . [30]

Har brug for teori

I det systemteoretiske paradigme er mennesker psykobiologiske systemer, der takket være deres psykobiologiske udstyr - mere præcist de plastiske, adaptive områder i hjernen - ved, at de kender, føler, bedømmer, tænker og handler, og at de forstår psykologisk, socialt og kulturelle virkeligheder også takket være deres viden - og være i stand til at udvikle og redesigne færdigheder.

Folk har behov. Ifølge Obrecht defineres behovet som en intern tilstand, der er mere eller mindre langt væk fra den tilstand, der er tilfredsstillende for organismen (velvære). Dette er registreret i nervesystemet, og den resulterende spændingstilstand motiverer organismen til at kompensere for det underskud, der er opstået gennem en udadrettet ("åbenlyst") adfærd.

Det er derfor et spørgsmål om at genoprette indre ”målværdier”. Som et resultat af læringsprocesser har denne adfærd en tendens til at kompensere for underskuddet. Hvis situationen vurderes at være obstruktiv eller truende, er der en intern reaktion med behovsundertrykkelse eller behov for udsættelse .

Som regel er enhver adfærd motiveret af flere behov på samme tid. Ønsker derimod er behov, der er blevet bevidste og definerede i forhold til det respektive individ - i form af mere eller mindre konkrete mål. Som regel refererer formuleringerne til eksterne situationer og ressourcer (behov), hvorfra den enkelte - bevidst eller ubevidst - lover tilfredshed med visse ønsker eller behov. Ønsker læres (kulturelt), behov er givet af strukturen i det psykobiologiske individ.

Da organismens behov - det vil sige forankret som målværdier i den menneskelige organisme - er de universelle i modsætning til normer og værdier samt de ressourcer og (sociale) politikker, der udvikles inden for samfund for at tilfredsstille dem .

Det er ikke sådan, at en person opfatter præcist og bevidst, at behov X ikke er tilfredsstillet i denne eller den grad. (Uopfyldte) behov som påvirker fungerer snarere som ubevidste, interne motiver for, at folk kan gøre noget ved den utilfredsstillende tilstand. Som et resultat begynder personen at handle på enhver måde, som han håber eller ved gennem erfaring, at det vil hjælpe ham med at ændre den utilfredsstillende tilstand i retning af en bedre. På den måde kan folk tage fejl i deres tilgang og foretage handlinger, der kun foregiver at tilfredsstille deres behov (brug af psykoaktive stoffer).

På grund af behovets funktion med hensyn til vedligeholdelse af den indre struktur af menneskelige organismer og dermed menneskelig trivsel kan der skelnes mellem tre overordnede behovsklasser:

Biologiske behov

Behov i snævrere forstand, som skyldes, at organismer er selvregulerende, autopoietiske systemer:

 1. i henhold til fysisk integritet
 2. ifølge de erstatningsmaterialer, der kræves til autopoiesis;
 3. efter regenerering;
 4. efter seksuel aktivitet og efter reproduktion.

Biopsykiske behov

Behov, der skyldes, at kontrollen udføres af et komplekst og plastisk nervesystem, hvis korrekte funktion afhænger af en bestemt kvantitativ og kvalitativ grundlæggende sensorisk stimulering og - i forhold til hjernens aktuelle behov - tilstrækkelig information :

 1. efter perceptuelt passende sansestimulering;
 2. for smukke former inden for bestemte oplevelsesområder;
 3. efter skifte / stimulering;
 4. oplysninger, der er relevante for orientering og handling, der kan assimileres
 5. i henhold til subjektivt relevante (påvirkende ladede) mål og håb om opfyldelse;
 6. i henhold til effektive færdigheder, evner, regler og (sociale) normer for at klare (tilbagevendende) situationer afhængigt af de subjektivt relevante mål;

Biopsykosociale behov

Behov på grund af det faktum, at mennesker er selvbevidste og regulerer deres adfærd inden for deres sociale miljø via emotio-kognitive processer:

 1. efter følelsesmæssig kærlighed (kærlighed, venskab, aktiv eller passiv);
 2. efter spontan hjælp;
 3. i henhold til social (kulturel) tilhørsforhold gennem deltagelse;
 4. i henhold til unikhed (identitet);
 5. for autonomi;
 6. ifølge social anerkendelse (funktion, præstation, rang);
 7. for (udveksling) retfærdighed;

Der er også behov, hvis tilfredshed kan være lidt eller slet ikke forsinket, uden at organismen kollapser, såsom tab af ilt, mad ( uelastiske behov ) og andre, der kan forblive uopfyldte i lang tid uden større skade på organismen ( elastiske behov ), som anerkendelse, retfærdighed.

Det ville imidlertid være en fejltagelse at antage, at hvis sidstnævnte ikke er tilfredse, ville dette være et mindre problem. Utilfredse behov kan altid have negative konsekvenser for den enkeltes trivsel og ofte også for den enkeltes sociokulturelle miljø. [31]

Udveksling og magtforhold

Ifølge Zürich-skolen opstår sociale problemer i forbindelse med sociale interaktioner på to niveauer (vandret: (ideal-typisk) udvekslingsforhold og lodrette: (ideal-typiske) magtforhold).

Problemer inden for udvekslingsforhold

 • Ufrivillig ensomhed, manglende medlemskaber, i sidste ende social isolation: Behovet for relationer og udveksling imødekommes ikke.
 • At være bundet i sidste ende byrdefulde pligtforhold, såsom stærke familiebånd, ikke -adskillelse fra forældre eller tidligere partnere - ikke være i stand til at påvirke sådanne relationer: behovet for autonomi opfyldes ikke.
 • Social udstødelse på grund af kulturelle forskelle, mangel på sprogkundskaber, manglende orientering om fællesskaber og institutioner - i ekstreme tilfælde diskrimination på grund af alder, køn, hudfarve: Behovet for socialt (kulturelt) medlemskab / medlemskab opfyldes ikke.
 • Uberettigede, langsigtede ensidige eller ulige udvekslingsforhold på det private og / eller faglige område (”blive udnyttet”, privilegere andre): Behovet for (udveksling) retfærdighed er ikke opfyldt.

Problemer inden for magtforhold (social position)

 • Unmöglichkeit, Einfluss auf den Zugang zu Ressourcen zu nehmen, die für die Bedürfnisbefriedigung unerlässlich sind – Ohnmacht gegenüber illegitimer Macht (absolute Armut ohne Rechtsanspruch auf Hilfe): Nicht erfüllt ist das Bedürfnis nach Kompetenz und Kontrolle in Bezug auf soziale Kontexte.
 • Tiefer Status (etwa ungenügende Bildung, keine Beschäftigung, kein aufgrund eigener Leistung erzieltes Einkommen). Statusunvollständigkeit (2) (etwa wohl gute Bildung, aber keine Beschäftigung und deshalb auf Sozialhilfe angewiesen) und Statusungleichgewicht (3) (etwa Beschäftigung und Einkommen entsprechen nicht dem Bildungsstatus): Nicht erfüllt ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit/Mitgliedschaft.
 • Fremdbestimmung (Heteronomie) wie Sklaverei, aber auch durch künstliche Verknappung lebensnotwendiger Güter oder durch Drohung und Gewalt: Nicht erfüllt ist das Bedürfnis nach Autonomie.
 • Soziale Deklassierung, dauerhaft fehlende soziale Anerkennung, allenfalls soziale Verachtung (möglicherweise aufgrund kultureller Merkmale): Nicht erfüllt ist das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung.

Modell der systemischen Denkfigur

Das Modell der systemischen Denkfigur, [32] das von Kaspar Geiser auf der Grundlage des von Silvia Staub-Bernasconi entwickelten prozessual-systemischen Theorieansatzes ausdifferenziert wurde, ist ein professionelles Strukturierungsinstrument, um psychosoziale Sachverhalte aus der Sicht der Sozialen Arbeit beschreiben zu können. Soziale Probleme werden in individuelle Ausstattungsprobleme, soziale Austauschbeziehungen, soziale Machtbeziehungen und in Werte- und Kriterienprobleme unterteilt:

Ausstattungsprobleme

Menschen haben individuelle Eigenschaften mit auch sozialer Bedeutung. Diese Eigenschaften stellen in sozialen Beziehungen (Austausch- und/oder Machtbeziehungen) Ressourcen oder eben Defizite dar. Folgende Bereiche sind hierbei bei der individuellen Ausstattung sozial relevant:

 • Fehlende, gesellschaftlich be- oder verhinderte Entwicklung von Erkenntniskompetenzen (= eingeschränkte Informationsverarbeitung): Rigider und/oder einseitiger Erlebensmodus. Eintreffende Reize werden einseitig entweder in gut/böse, angenehm/unangenehm oder wahr/unwahr verarbeitet. Problematisch erscheinen Erlebensmodi auch, welche hinsichtlich der Situation bzw. Problembearbeitung nicht effektiv sind (= situationsunangemessener normativer, kognitiver oder emotional-ästhetischer Erlebensmodus). Beeinträchtigt ist das Bedürfnis nach wahrnehmungsgerechter, sensorischer Stimulation, orientierungsrelevanter Information; nach Verstehen, was in einem und um einen herum vorgeht.
 • Mängel oder Überschüsse in Bezug auf körperliche Zustände und Prozesse, welche die Gesundheit, die körperliche Integrität und die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen : Oft entstehen soziale Benachteiligungen aufgrund biologischer Eigenschaften. Beispiele sind Hunger, Krankheit, Behinderung und vor allem deren psychische und soziale Folgen; ferner Körpermerkmale, die nicht der gesellschaftlichen „Norm“ entsprechen (zu groß, zu fettleibig); ferner physische, psychische und soziale Folgen von direkter Gewalt, auch Selbstverletzungen. Beeinträchtigt ist das Bedürfnis nach physischer Unversehrtheit; nach für die Autopoiese erforderliche Austauschstoffen, nach gesellschaftlicher Anerkennung.
 • Mangel in der Ausstattung mit Wissensformen = problematische Selbst-, Fremd- und Gesellschaftsbilder : Unterkomplexe Selbst- und Umweltbilder, die sich in Perspektivenlosigkeit, Selbstentwertung, Entwertung anderer Individuen oder sozialen Kategorien sowie in fehlendem Werte- und Handlungswissen und in Vorurteilen ausdrücken können, erzeugen im sozialen Kontext oftmals sozialproblematische Sachverhalte, die sich in Rassismus, Sexismus, Ethnozentrismus, Klassismus oder anderen nicht-menschengerechten Interaktionsverhältnissen (Macht- und Austauschbeziehungen) äußern. Beeinträchtigt ist das Bedürfnis nach Sinn, nach subjektiv relevanten Zielen und Hoffnung auf deren Erfüllung; nach sozialer Anerkennung, nach subjektiver Gewissheit in den subjektiv relevanten Fragen.
 • Fehlende, gesellschaftlich be- oder verhinderte Entwicklung von Handlungskompetenzen- im Besonderen sozial abweichendes Verhalten : Menschen zeigen sich unfähig, sich situations-, problem-, ziel- und/oder rollenadäquat zu verhalten. Mangelhafte Ausstattung mit Wissensformen impliziert in der Regel auch einen Mangel an Handlungskompetenzen. Es fehlt oft die für die Erledigung einer Aufgabe notwendigen Fertigkeiten. Die Dominanz einer bestimmten Handlungsweise, ungeachtet des anstehenden Problems und/oder des sozialen Kontexts, ist problematisch (Redeschwall; nicht zuhören können; davonlaufen im Konfliktfall; Gewalt; Bürokratismus). Beeinträchtigt ist das Bedürfnis nach Fertigkeiten und Regeln zur Bewältigung von wiederkehrenden wie unvoraussehbaren Situationen; Kontroll-/Kompetenzbedürfnis.
 • Zu geringe oder fehlende sozioökonomische Ausstattung (für individuelle Bedürfnisbefriedigungen, die nur über die Teilhabe an den sozioökonomischen Ressourcen einer Gesellschaft möglich sind (Bildung, Erwerbsarbeit, Einkommen)); und damit einhergehend gesellschaftliche Integration auf tiefem Niveau beziehungsweise unvollständige soziale Integration (tiefes Bildungs-, Beschäftigungs-, Einkommensniveau; fehlende Bildungsabschlüsse/ Schul-Dropout, Erwerbslosigkeit, Armut, Verschuldung ohne Einkommen).
 • Fehlende, gesellschaftlich be- oder verhinderte soziale Mitgliedschaften : soziale Isolation oder erzwungener Ausschluss aus sozialen Systemen. Beeinträchtigt ist das Bedürfnis nach sozialkultureller Zugehörigkeit, sozialen Mitgliedschaften, Anerkennung.

Austauschprobleme

Die jeweiligen individuellen Eigenschaften (Ressourcen oder Defizite) der Ausstattungsdimensionen werden in Austauschbeziehungen zu den jeweiligen (Aus-)Tauschmedien. (Sozial-)Problematisch sind Austauschbeziehungen, die über eine längere Zeitspanne nicht gegenseitig (reziprok) und gleichwertig (äquivalent) und damit nicht symmetrisch sind. Ein Mitglied des sozialen Systems leidet dann, wenn es ihm in seinem sozialen Kontext dauerhaft nicht möglich ist, seine grundlegenden biopsychosozialen Bedürfnisse zu befriedigen. Problematische Austauschbeziehungen können sich auf folgenden Ebenen zeigen:

 • körperlich: unbefriedigende sexuell-erotische Beziehungen; sexuelle Gewaltformen (Verletzung des Bedürfnisses nach sexueller Aktivität und physischer Integrität);
 • sozioökonomisch
  • ungleicher, unfairer Tausch von Gütern, Ressourcen aller Art (Verletzung des Bedürfnisses nach Austauschgerechtigkeit);
die psychische Ebene des Erlebens/Erkennens betreffend:
  • be- oder verhinderte gemeinsame Erkenntnis-/Empathie-/Reflexionsprozesse (Verletzung des Bedürfnisses nach Austauschgerechtigkeit);
die psychische Ebene des Wissens betreffend:
 • kulturelle Verständigungsbarrieren, ein- oder gegenseitige Etikettierung und Stigmatisierung, Ethnozentrismus (Verletzung des Bedürfnisses nach Respekt vor Unverwechselbarkeit/Einmaligkeit, nach Liebe und Anerkennung);
die Handlungsebene betreffend:
 • be- oder verhinderte Kooperationsprozesse (ua Verletzung des Bedürfnisses nach Anerkennung von Leistung).

Machtprobleme

Die jeweiligen individuellen Eigenschaften (Ressourcen oder Defizite) der Ausstattungsdimensionen werden in Machtbeziehungen zu den jeweiligen Machtquellen. Ersichtlich wird dadurch, dass das Ausmaß der jeweiligen Ausstattungsdimensionen eines Individuums Rückschluss auf das Ausmaß seiner jeweiligen Machtquellen gibt. Machtlose verfügen hauptsächlich über ihren Körper, Machtträger verfügen im Prinzip über alle Machtquellen auf hohem Niveau:

 • die körperliche Ausstattung oder der Körper wird zur Machtquelle (beispielsweise für Demonstrationen, Streiks, Absentismus bis zum Hungerstreik);
 • die sozioökonomische Ausstattung (Geld/Kapital, Bildungstitel) und weitere Ressourcen werden zur sozioökonomischen Machtquelle;
 • die Ausstattung mit Erkenntniskompetenzen einschließlich Sprache/Kompetenz wird zur Quelle für Artikulationsmacht;
 • die Ausstattung mit Bedeutungssystemen/Wissen wird zur Quelle für Definitionsmacht;
 • die Ausstattung mit Handlungskompetenzen wird zur Quelle für Autorität und Positionsmacht;
 • die Ausstattung mit informellen sozialen Beziehungen und formellen Mitgliedschaften wird zur Quelle für Organisationsmacht.

Problematische Regeln der Sozial- und Machtstruktur als Kriterien- und Wertprobleme

 • soziale Regeln der Ressourcenverteilung, die Ungerechtigkeit, insbesondere Diskriminierung und Privilegierung im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Schichtung bewirken (etwa geschlechts- oder schichtbezogene Bildungs-, Lohn-, Karrierediskriminierung als unfaire Schichtung);
 • soziale Regeln der Anordnung bzw. Arbeitsteilung zwischen Menschen, die Herrschaft, insbesondere Funktionalisierung des Körpers, sozioökonomische Ausbeutung, kulturelle Kolonisierung, psychische und sozialtechnologische Manipulation bewirken;
 • soziale Regeln/Normen der Anordnung von vergesellschafteten, obersten Ideen zur Begründung und damit Legitimierung von Ungerechtigkeitsordnungen, das heißt a) von unfairer Schichtung und b) von Herrschaft über Menschen, zum Beispiel Natur, Geschichte, Gott/Religion, Erbfolge, Tradition, das Volksganze, Geschlecht, die unsichtbare Hand des Marktes usw. als unantastbare, unveränderbare Legitimationsmuster, die in Verfassungen, Gesetze, Notstandsgesetze, Verordnungen usw. Eingang finden (kulturell legitimierte strukturelle Gewalt);
 • soziale Regeln der Kontrolle und Erzwingung der Einhaltung der aufgeführten sozialen Regeln (soziale Kontrolle, Sanktionsmacht): willkürliche Verfahren und ausschließlich repressive Sanktionsmittel.

Soziale Arbeit und ihr Interventionswissen (methodisches Handeln)

Soziale Arbeit als Disziplin erforscht die Zusammenhänge der sozialen Problementstehung und Problemlösung. Soziale Arbeit als Profession arbeitet an der Lösung und der möglichen Prävention dieser Probleme. Silvia Staub-Bernasconi betont den fachlichen Auftrag einer Sozialen Arbeit als (eine) Menschenrechtsprofession, die die Verletzung von Menschenrechten (in Bezug auf organismisch verankerten biopsychosozialen Bedürfnissen) lokal, national und global erkennen und benennen soll und sich als wert- und bedürfnisorientierte Disziplin und Profession an der Minimierung von Menschenrechtsverletzungen beteiligen soll. Vgl. auch: Menschenrechte und Kinderrechte . Nach Silvia Staub-Bernasconi gilt es zukünftig spezielle problembezogene Arbeitsweisen (= spezielle Handlungstheorien) systematisch auszuarbeiten:

 1. Bewusstseins bildung (im Zusammenhang mit problematischer Ausstattung mit Erlebens- und Erkenntniskompetenzen),
 2. Handlungskompetenz -Training und Teilnahmeförderung (im Zusammenhang mit problematischer Ausstattung mit Handlungskompetenzen),
 3. Kriterien (Werte und Normen/Standards) und Öffentlichkeitsarbeit (im Zusammenhang mit fehlenden und/oder problematischen gesellschaftlich kodifizierten Werten) Ressourcen erschließung (im Zusammenhang mit problematischer sozioökonomischer Ausstattung),
 4. Modell-/Identitäts- und Kulturveränderung (im Zusammenhang mit problematischer Ausstattung mit Selbst- und Umweltbildern),
 5. soziale Vernetzung (im Zusammenhang mit problematischen Austauschbeziehungen),
 6. Umgang mit Machtquellen (im Zusammenhang mit problematischen Machtbeziehungen).

In der Nachkriegszeit bis in die späten 1980er Jahre galten die Einzelfallhilfe, die soziale Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit als die drei Methoden der Sozialen Arbeit. Heute bezeichnet man damit lediglich das soziale Niveau, auf dem bestimmte praktische soziale Probleme von Individuen gelöst werden sollen, sprich: Individuum, Mikro-, Meso-, Makrosystem oder Gesellschaft. Die Vorgehensweise bei der Lösung von sozialen Problemen, also das methodische Handeln, orientiert sich dabei in der Zürcher Schule an der allgemeinen normativen Handlungstheorie (Obrecht) und findet ihre Entsprechung in der Methodik der Medizin oder der Psychologie . Die allgemeinen normative Handlungstheorie ist in der praktischen Anwendung auch bekannt als die sogenannten „W-Fragen“:

 1. Feststellen eines praktischen Problems als Beschreibungsanlass ( Anamnese , Symptomatik , WAS-Frage)
 2. Beschreibung (in Termini von empirischen und theoretischen Begriffen, die Komponenten von erklärungskräftigen Theorien sind = nicht integriertes begriffliches Bild) ( Diagnose , WAS-Frage)
 3. Erklärung (mittels Theorien = erklärtes, dh integriertes begriffliches Bild) ( Ätiopathogenese , WARUM-Frage)
 4. Prognose (mittels erklärtem Bild und Theorie = Zukunftsbild) ( Prognose , WOHIN-Frage)
 5. Praktisches Problem (Vergleich Zukunftsbild mit Sollwert: Differenz = Problem) (WAS-IST-(NICHT)-GUT-Frage)
 6. Handlungsziel (mittels Prognose, Werten und situativ mutmaßlich effektiven Regeln der Intervention = Bild eines gewünschten zukünftigen Zustandes);
 7. Handlungsplan (mittels Gegenwartsbild und Ziel, sowie Interventionsregeln)( Therapie , WIE-Frage)
 8. Realisation (mittels Gegenwartsbild, Ziel und Handlungsplan) (WOMIT-Frage)
 9. Evaluation (Vergleich zwischen dem neuen Gegenwartsbild und dem Ziel, sowie Erklärung von Abweichungen mittels Theorie).

Modell „Analyse sozialer Systeme“ und „Systemische Soziale Arbeit“

Im Modell von Michael Bommes und Albert Scherr wird Soziale Arbeit als Inklusionsvermittlung, Exklusionsvermeidung und Exklusionsverwaltung beschrieben. Ausgedrückt wird dabei eine Übereinkunft, nach der Soziale Arbeit als „organisierte Hilfe“ bewertet wird. Nicht Einzelne bestimmen dabei wer hilfsbedürftig ist, sondern Instanzen des politischen Systems. Diese bestimmen Hilfsansprüche und unterscheiden diese von illegitimen Ansprüchen; soziale Probleme werden von der „Normalität“ abgegrenzt. In dieser Theorie wird Bezug genommen auf Luhmanns Analyse sozialer Systeme. Moderne Gesellschaften beziehen Menschen mit ihren Bedürfnissen nicht als ganze ein, sondern sie bestehen aus vielen Funktionssystemen, die jeweils bestimmte Zugangsvoraussetzungen haben. Jeder Mensch muss seine Zugehörigkeit zu Funktionssystemen zunächst erarbeiten. Der Mensch kann sich an diese Regeln bzw. Zugangsvoraussetzungen halten oder von ihnen abweichen.

Exklusionsrisiken wie Arbeitsmarkt oder Gesundheitssystem des Wohlfahrtsstaates werden durch das System der Sozialversicherungen abgesichert. Für die Menschen, die aus diesem System herausfallen, übernimmt die Soziale Arbeit eine Zweit-/Auffangsicherung (Spiegel, 2004).

Aus Sicht der systemtheoretischen Soziologie legte Jan V. Wirth (vgl. 2013) eine Systemtheorie der Lebensführung vor, die das Verhältnis von biopsychosozial verfasstem Individuum und funktional differenzierter Gesellschaft systemtheoretisch, dh gleichermaßen als Bedingungs- und Kommunikationsverhältnis, analysiert. Instruktiv ist dabei auch die Frage, in welchen Hinsichten Gesellschaft, soziale Systeme bzw. Kommunikation zulassen, eine »Person« sein zu können, ohne zugleich deswegen nicht als autonom denkendes und fühlendes Individuum etc. beobachtet und behandelt zu werden. Nach Wirth geht problematische Inklusion problematischer Exklusion voraus, daher müssten primär die Inklusionsbedingungen und -modi der Lebensführung im Fokus sozialarbeitswissenschaftlicher Forschung stehen. Insofern gehört neben Inklusionsvermittlung, Exklusionsvermeidung und Exklusionsverwaltung auch Inklusionstützen zu den gesellschaftlichen Funktionen und Aufgaben Sozialer Arbeit. Hier ist ein strategisches Defizit des Wohlfahrtsstaates zu verzeichnen (Wirth 2013).

Systemisches soziales Arbeiten ist Wirth folgend die Betrachtung von Ressourcen und Leistungen insbesondere mit Hinblick auf die Ermöglichung von Inklusion und Exklusion in für die Lebensführung wertgeschätzt soziale Systeme der Gesellschaft. Unter dieser Perspektive werden gemeinsam mit ihren Adressaten und Auftraggebern neue Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Methodisch stützt sie sich auf eine bunte Palette von Verfahren aus verschiedenen beraterischen, pädagogischen und therapeutischen Arbeitsansätzen, denen allen dieser Grundgedanke voraus liegt: nämlich die Aufmerksamkeiten, die Beobachtungen und die Interventionen auf die Relationen und Beziehungsmuster zwischen den verschiedenen an der Lebensführung beteiligten Systemen zu richten. Nach Scherr und Wirth sind nicht „soziale Probleme“ (etwa gesellschaftliche Sicherheits- oder Ordnungsprobleme) der ausgezeichnete Gegenstand moderner Sozialer Arbeit, sondern vielmehr kann der Konzeptrahmen „Probleme der Lebensführung“ Soziale Arbeit anleiten und instruieren.

Weitere theoretische Modelle

Internationaler Vergleich Sozialer Arbeit

Art und Umfang der öffentlichen Sozialleistungen sind international sehr verschieden. In der Sozialen Arbeit variiert auch das Ausmaß ihrer Professionalisierung sehr von Staat zu Staat. [33]

Soziale Arbeit in Deutschland

Die Lehre der Sozialen Arbeit gestaltet sich in Deutschland von Land zu Land sehr verschieden. In gleichem Maß unterscheidet sich auch das Sozialsystem von Land zu Land durch verschiedene Sozialpolitik . Bildungspolitik ist Sache der Länder, Hochschulpolitik allerdings auch Bundesangelegenheit. Durch den Bologna-Prozess verändert sich der Schwerpunkt immer mehr in Richtung der Sozialarbeitswissenschaften, wobei andere Wissensgebiete, wie etwa die Rechtswissenschaft oder Pädagogik, verstärkt aus der sozialarbeitswissenschaftlichen Perspektive abgehandelt werden. [34]

Diese Fachgebiete werden an allen Fakultäten gelehrt: Geschichte der Sozialen Arbeit , Theorien der Sozialen Arbeit , Methoden der Sozialen Arbeit, Sozialrecht , Organisationslehre , Empirische Sozialforschung . Darüber hinaus gibt es verschiedene Vertiefungsbereiche in aufgaben- oder klientelbezogenen Fachrichtungen (wie deviantes Verhalten, Jugendarbeit , Seniorenarbeit , Klinische Sozialarbeit etc.). Dies gestaltet sich von Fakultät zu Fakultät sehr differenziert.

Die wissenschaftliche Lehre vereinigt außerdem Kenntnisse aus anderen Bezugswissenschaften , insbesondere der Gerontologie , der Geschichtswissenschaften , der Kulturwissenschaften , der Neurowissenschaften , der Ökonomie , der Pädagogik , der Psychologie , der Philosophie , der Politikwissenschaften , der Betriebswirtschaft , aber auch aus der Medizin , des Rechts , der Soziologie und der Theologie . Durch die transdisziplinäre Verschränkung der Betrachtungsebenen der Bezugswissenschaften (Individuen als biologische und psychische Systeme, soziale Systeme, Kultur) erhält sie eine eigene Perspektive und ein transdisziplinäres professionelles Profil.

Auch die mediale Vernetzung verändert Soziale Arbeit. Einerseits nutzen diese Vernetzung Nutzer der Sozialen Arbeit, andererseits verändern sich im Zuge dieser Entwicklung auch die Arbeitsweisen in der Sozialen Arbeit. Als Antwort auf diese Entwicklung hat sich der Fachbereich Sozialinformatik herausgebildet, der an verschiedenen Hochschulen inzwischen fester Bestandteil des Vorlesungsverzeichnisses ist. Aus gesellschaftlicher Perspektive ist die Soziale Arbeit eine Institution neben Elternhaus , Schule , Gesundheitswesen , Arbeitsförderung , Polizei und Justiz .

Die klassischen Abschlüsse in der Profession Soziale Arbeit sind Diplom-Sozialpädagoge (FH) und Diplom-Sozialarbeiter (FH). Die neue Bezeichnung im Zuge des Bologna-Prozesses ist Sozialpädagogin/Sozialpädagoge/Sozialarbeiter/in (BA). [35] Die im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen, universitären Studiums bestandenen Abschlüsse Diplom-Pädagoge mit der Fachrichtung Soziale Arbeit wurden inzwischen in Masterstudiengänge überführt. Mittlerweile existiert im Bereich Soziale Arbeit eine Vielzahl von Bachelor- und Masterstudiengängen an deutschen Hochschulen und Universitäten, mit dem Sommersemester 2007 sind die ersten deutschen Absolventen mit einem Bachelor für Soziale Arbeit auf den Arbeitsmarkt getreten, wobei alle Hochschulen auf den Bologna-Prozess umstellten. Das Bachelorstudium ist im Vergleich zum Diplomstudiengang um ein Praxissemester reduziert. Modulorientierte Lehrinhalte und ganzheitliche Vermittlungsformen der Lehre spielen, aus der Erwachsenenbildung kommend, zunehmend eine Rolle. Durch den Bologna-Prozess werden in der Berufspraxis zunehmend Absolventen mit Masterabschluss arbeiten, ein Indikator für die zunehmende Akademisierung der Sozialen Arbeit.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung formulierte in ihrer Reihe Grundwissen Kommunalpolitik , dass die Begriffe Sozialpädagogik und Sozialarbeit aus dem Grunde zunehmend synonym verwendet und gemeinsam unter den Begriff Soziale Arbeit gefasst werden, dass deren Aufgaben „alle aus einer Verfassungsnorm abgeleitet werden, das zentrale Ziel der ‚sozialen Sicherung' verfolgen und für Angebote, Dienste und Veranstaltungen stehen, die beraten , bilden, erziehen, helfen und pflegen, und schließlich gleiche oder ähnliche Konzepte, Methoden und Verfahren beinhalten“. [36]

Soziale Arbeit in Österreich

Sozialarbeit und Sozialpädagogik waren bis 2007 in der Ausbildung getrennt. Seither umfasst die Ausbildung der Sozialen Arbeit sowohl den Bereich Sozialarbeit als auch Sozialpädagogik. Im Laufe der Geschichte haben beide Berufsgruppen gewisse Bereiche für sich beansprucht, und so können in der Regel Sozialpädagogen nicht am Jugendamt tätig werden und Sozialarbeiter nicht in der stationären Jugendwohlfahrt. Generell gibt es jedoch eine starke Überlappung in den Handlungsfeldern.

Betrachtet man die Geschichte der Praxis der Sozialen Arbeit, so lässt sich erkennen, dass es sehr wohl Arbeitsfelder mit hohen pädagogischen Anteilen gibt, welche dann unter der Überschrift „Sozialpädagogik“ zusammengefasst werden, und Arbeitsfelder mit geringen pädagogischen Anteilen, welche als „Sozialarbeit“ bezeichnet werden. Beide Arbeitsfelder treten in unterschiedlichen Situationen und Altersklassen auf.

Charakteristikum für die Sozialpädagogik stellt grundsätzlich die Fürsorge dar. Als bedeutendste Institution gilt das Heim. Die grundlegenden Aufgabenbereiche der Sozialpädagogik finden sich in Schutz, Pflege und Beratung von Betroffenen. Da die Gesellschaftsrealität mit all ihren Stärken und Schwächen notwendigerweise immer zum Gegenstand der sozialpädagogischen Theorie wird, heißt es, von Sozialpädagogen ginge die heftigste Gesellschaftskritik aus.

Die Ausbildung für Soziale Arbeit ist als Studiengang an Fachhochschulen organisiert, an der FH Campus Wien , der FH Joanneum in Graz, der FH Kärnten, der FH St. Pölten, der FH Vorarlberg, der FH Oberösterreich, dem Management Center Innsbruck (MCI), der Fachhochschule Salzburg oder der FH Burgenland . Die Ausbildung schließt mit Mag(FH) , oder nach der Umstellung im Zuge des Bologna-Prozesses mit Bachelor ab. Die Ausbildung für Sozialpädagogik ist als zehnsemestrige sekundäre Ausbildung und als postsekundäre Ausbildung in Kollegs organisiert. Standorte sind Salzburg, Baden, St. Pölten, Stams, Linz, Graz und Wien. Diese Ausbildungen sind entweder öffentlich (kostenlos) oder privat (mit Semesterbeitrag) geführt und erhalten, nach Erfüllung staatlicher Kriterien, das Öffentlichkeitsrecht über das Bundesministerium für Bildung . In Wien wird die Ausbildung von drei Privatschulen als berufsbegleitendes Kolleg angeboten. Die „Wiener ARGE für Sozialpädagogik“ gibt es seit 1992 und ist das älteste und größte berufsbegleitende Kolleg österreichweit. Die anderen beiden Institutionen (die bildungsakademie, Institut Dr. Rampitsch) bieten die Ausbildung seit 2012 an. Die FH St. Pölten bietet außerdem auch einen Masterstudiengang an. In Graz wird zudem ein eigener Magistra- und Magisterstudiengang für Sozialpädagogik an der Karl-Franzens-Universität angeboten.

Soziale Arbeit in der Schweiz

In der Schweiz umfasst der Begriff zusätzlich die Fachrichtung Soziokulturelle Animation . Die Lehre der Sozialen Arbeit wird an Fachhochschulen mit dem Bachelor abgeschlossen. 1995 wurden nach dem früheren System 725 Diplome erteilt, die sich auf die verschiedenen Fachrichtungen wie folgt verteilten: 404 Sozialpädagogik, 224 Sozialarbeit, 19 Doppeldiplome SA/SP und 80 Soziokulturelle Animation. Die Ausbildung kann in einem Vollzeit- oder Teilzeitstudium, dann häufig berufsbegleitend, absolviert werden und dauert in der Regel drei bzw. vier bis fünf Jahre. Sie umfasst mindestens 5'400 Lektionen, davon mindestens 1'500 in der Praxisausbildung. Es gibt zahlreiche Eignungsabklärungen bei der Aufnahme zum Studium. Das Mindesteintrittsalter liegt bei 20 Jahren. Der Anteil von ausländischen Studenten liegt in der Schweiz bei ca. 5 Prozent deutlich unter dem ausländischen Bevölkerungsanteil von 18 Prozent. Das Studium wird mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen. An der Berner Fachhochschule , Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sowie an der Fachhochschule Nordwestschweiz wird ein sogenannter generalistischer Studiengang angeboten, der alle drei Bereiche umfasst und an der Hochschule Luzern drei einzelne Studiengänge. Der verliehene akademische Grad nach Abschluss des Studienganges ist Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Arts (BA) Soziale Arbeit. Neuerdings wird anschließend an den Bachelor auch ein Master-Studium in Sozialer Arbeit angeboten. Es haben sich hierzu verschiedene Fachhochschulen zusammengetan, um den konsekutiven Master anbieten zu können. Der Abschluss nennt sich (MSc) Master of Science. [37] Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW bietet ein ebenfalls konsekutives Master-Studium in Sozialer Arbeit mit dem Schwerpunkt Soziale Innovation an. Die Absolventen des Master-Studiums tragen den Titel Master of Arts (MA).

Soziale Arbeit in Großbritannien

Bis die Soziale Arbeit Ende des 19. Jahrhunderts in den Slums von London erfunden wurde, gab es nur einige Erlasse, auch „Armengesetze“, mit Anordnungen zu Armut, Alter und psychischer Krankheit. Diese Erlasse waren mehr oder weniger aus der Unfähigkeit der Kommunen, etablierten Kirchen und Klöster entstanden, weiterhin Armenunterstützung zu gewährleisten. Die Friendly Societies , Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Oktavia Hill und die Charity Welfare Organisation (COS), sind nur einige markante Punkte in der Geschichte der Sozialarbeit Großbritanniens.

Das Verständnis der Sozialen Arbeit in Großbritannien beruht auf der Anerkennung des britischen Sozialstaates, der Ende des Zweiten Weltkrieges erfunden wurde. Er wollte die Hauptprobleme: Armut, Krankheit, Verwahrlosung, mangelnde Bildung, Beschäftigungslosigkeit und mangelnde Arbeitsmoral in Angriff nehmen. 1946 führte der Curtis-Report über Waisenkinder ein Verständnis für die Bedürfnisse von den wirklichen Bedürfnissen von Kindern und begründete die Soziale Arbeit mit Kindern in Großbritannien. Sozialarbeiter in Großbritannien erlangt man über das „Diploma in Social Work“. Dies bedeutet im Normalfall zwei Jahre Studium an einer Universität, entweder auf einem „undergraduate“ oder einem „postgraduate“ Level (vergleichbar mit Bachelor und Master). Oft ist das Diploma in Social Work eingebunden in ein drei- oder vierjähriges Studium, wie in Sozialarbeit, Sozialpolitik oder „Angewandte Soziale Studien“. Vor Ende des Millenniums war allerdings ein Rückgang der studierenden Zahlen in Sozialer Arbeit zu verzeichnen. Ein Grund dafür ist sicher eine Veränderung der Hochschulfinanzierung, welche hohe Kosten für Studenten und Verschuldung durch ein Studium brachten. Die Studienlänge wurde zudem erhöht. Auch inhaltlich wird die Ausbildung in dieser Zeit überarbeitet, insbesondere die Bereiche Kinderpflege und psychische Gesundheit. Seit 1992 besteht das Institute of Health and Community Studies an der Universität Bournemouth, dass fünf akademische Bereiche abdeckt: Krankenpflege (Nursing), Hebammenausbildung (Midwifery), Sozial- und Gemeinwesen (Social and Community Studies), allgemeine soziale Praxis (General Practice) und Forschung und Beratung (Research and Consultancy).

Durch die Einführung des Bachelor in Sozialer Arbeit wird mittlerweile sowohl eine akademische, als auch ein berufliche Qualifikation angeboten, der nach zwei von drei Jahren, zur Erlangung des Diplom für Soziale Arbeit führt. Der Social Work Degree bietet Studierenden die Chance, sich mit der Philosophie Sozialer Arbeit auseinanderzusetzen, um eine professionale Identität zu entwickeln und Wissen und Fertigkeiten zu erlangen, die für eine Tätigkeit im Rahmen der britischen Sozialgesetze notwendig sind. Ferner werden die Studierenden befähigt sich kritisch mit den Themen Rassismus, Diskriminierung und Benachteiligung auseinanderzusetzen und Forschungsergebnisse im Bereich der Sozialen Arbeit auf die Praxis anzuwenden. Während des Studiums absolvieren die Studenten zwei Vollzeitpraktika, die durch Praxisanleitung begleitet werden. Diese werden im staatlichen Sektor oder in einer Vielzahl unabhängiger Einrichtungen abgeleistet.

Soziale Arbeit in China

Die universitäre Ausbildung zur Sozialen Arbeit als Wissenschaft besteht in China schon seit den 1920er und danach wieder in den 1950er Jahren. Einige Absolventen, die in Europa oder den USA studiert hatten, bauten schon in den 1920er Jahren die FakultätenSoziologie und soziale Dienstleistungen “ an der Yanjing-Universität Peking, „Soziale Arbeit“ an der Nanjing Jinling-Universität für Frauen und „ Soziale Wohlfahrt und Administration“ an der Nanjing Jingling Universität sowie „ Sozialmanagement “ an der Suzhou-Akademie für soziale Erziehung auf. Durch den Krieg stagnierte die Entwicklung der Studiengänge.

Im Jahr 1952 wurden die Studiengänge „Soziologie“ und „Soziale Arbeit“ wieder abgeschafft. [38] Damit war die Ausbildung über 30 Jahre im sozialwissenschaftlichen Bereich unterbrochen. Nur über die Kader akademien des Ministeriums für Zivilangelegenheiten und der Massenorganisation bestand eine Ausbildung für eine Tätigkeit im chinesischen Sozial- und Wohlfahrtswesen .

Ende der 1980er erkannte das Ministerium, dass es eine erneute Professionalisierung der Sozialen Arbeit bedarf. Nachdem man sich international beraten ließ, entschloss man sich unter Bewilligung der nationalen Bildungskommission das Studienfach „Social Work and Administration“ (shehui gonzuo yu guangli zhuanye) an der Beijing-Universität, später auch an der Jinling-Universität und der Xiamen-Universität zu gründen. Seitdem lehrt man die Soziale Arbeit als Wissenschaft an drei verschiedenen Institutionen: an den Kaderschmieden der Kommunistischen Partei und Jugendliga, an Kaderschmieden des Ministeriums für Zivilangelegenheiten und an allgemeinen Hochschulen und Universitäten.

Das „China College for Youth Politics“ (zhongghuo qingnian zhenshi xueyuan)(die ehemalige Kaderakademie der kommunistischen Jugendliga) hat 1993 die erste Fakultät „social work“ in China nach dem Krieg gegründet. Sie ist heute größte Ausbildungsstätte in der Sozialen Arbeit. Bis 2004 hatten dort 455 Sozialarbeitern einen Bachelor -Degree -Abschluss erworben. Mittlerweile gibt es an knapp 100 Akademien, Hochschulen und Universitäten Sozialarbeiter oder verwandte Professionen. An insgesamt 79 Universitäten finden achtsemestrige Studiengänge statt mit Bachelorabschluss. An einigen Universitäten gibt es eine eigene Fakultät „Soziale Arbeit“, häufiger ist sie allerdings zusammen mit „Soziologie“ in einer Fakultät.

Soziale Arbeit in den USA

Viele Bereiche der Sozialen Arbeit sind in der Geschichte der Sozialen Arbeit gerade in Amerika entwickelt und weiter entworfen worden, so die moderne Gemeinwesenarbeit und die Gruppentheorien der sozialen Gruppenarbeit . In den USA ist das Studium der Sozialen Arbeit genauso differenziert wie in Deutschland. Allerdings sind die Hochschulen dort, von vornherein beeinflusst durch das amerikanische Hochschulsystem, eher spezifiziert. So sind manche Hochschulen schon auf gewisse Gruppen von Adressaten spezifiziert.

Internationale Soziale Arbeit – interkulturelle Soziale Arbeit

Das Profil der Sozialen Arbeit wird immer mehr international, interkulturell und interreligiös geprägt. Vielfältige Perspektiven auf das menschliche Leben und Zusammenleben werden in Internationaler Verantwortung gesehen, um lokale Lebenschancen zu verbessern. [39]

Soziale Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit

Gerade innerhalb der internationalen Sozialarbeit sind viele Sozialarbeiter auch in der Entwicklungszusammenarbeit in wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern tätig. Die Problemfelder reichen von Straßenkinderprojekten in brasilianischen Favelas bis zu Brunnenbauprojekten in Indien oder Afrika. Der Schwerpunkt ist hier in der Projektarbeit .

Berufsfelder

Des Weiteren ist man in Deutschland mit einem Hochschulabschluss auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit dazu berechtigt, eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin bzw. zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu absolvieren. Häufig haben Sozialarbeitende auch spezielle therapeutische Zusatzausbildungen, die für die Arbeit mit an einem Abhängigkeitssyndrom erkrankten Menschen qualifiziert.

Frühere Berufsbezeichnungen

Bis zum Beginn der Zeit des Nationalsozialismus wurde von Wohlfahrtspflegerinnen gesprochen. In der Zeit wurde dann der Begriff Volkspflegerin mit veränderter Bedeutung eingeführt. [40]

Fürsorgerin ist heute keine gebräuchliche Berufsbezeichnung mehr. Ab den 1960er Jahren wurde in Westdeutschland die Berufsbezeichnung durch die heute übliche ersetzt, in der DDR existierte sie bis zum Übergang in die Bundesrepublik.

Die Arbeit der Fürsorger stellte die Aufgaben des Jugendamts (und Gesundheitsamts) dar, zu diesem Zeitpunkt insbesondere mit dem Schwerpunkt der hoheitlichen Aufgaben des „staatlichen Wächteramtes“, so wie es im Grundgesetz benannt wurde. Heute ist die Berufsbezeichnung Sozialarbeiter/in im allgemeinen Sozialdienst (ASD) des Jugendamtes . Die Arbeit stützt sich auf das Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) sowie auf das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), darüber hinaus auf das Strafrecht und das Jugendstrafrecht. Tätigkeitsschwerpunkte von Sozialarbeitern im ASD sind Jugendgerichtshilfe, Beratung und Hilfe bei Trennung und Scheidung, Hilfen (Betreuung) für Multiproblemfamilien, Schutz des Kindeswohles und Eingreifen bei Gefährdungen des Kindeswohls (Herausnahme) sowie das Anfertigen gutachterliche Stellungnahmen für das Familiengericht und das Begleiten familiengerichtlicher Verfahren. Das Ausüben dieser Tätigkeiten setzt eine schnelle Auffassungsgabe, sichere Rechtskenntnisse, Krisenfestigkeit, hohe psychische Belastbarkeit sowie eine gute Delegierungsfähigkeit voraus, denn Sozialarbeiter im ASD müssen Situationen schnell erkennen, einordnen (auch rechtlich mit allen Gesetzeskollisionen) begreifen und Hilfen anregen können, welche höchstens in der Anfangsphase noch koordinierend begleitet werden, dann aber durch das eingesetzte Hilfesystem ausgeführt werden, wobei die (auch strafrechtliche) Verantwortung für die Maßnahmen hierbei vollständig bei den Sozialarbeitern des ASD liegt. Sie müssen kontrollieren und ggf. neu handeln. Darüber hinaus ist eine gute Kooperationsfähigkeit mit den unterschiedlichsten Fachdisziplinen (eigene Berufsgruppe, Polizei, Gericht, Ärzte, Psychologen, Psychiater, Rechtsanwälte) erforderlich. Vom Typ her dürfen Sozialarbeiter des ASD nicht ängstlich oder unklar sein. Ohne einen gefestigten Charakter ist eine solche Arbeit nicht möglich, denn in der Regel sind sie allein in sozial randständigen Gebieten und mit entsprechenden Familien tätig.

Ausbildung in Sozialer Arbeit

Studiert wird Soziale Arbeit vorwiegend an Fachhochschulen oder Berufsakademien , vereinzelt auch an Universitäten , beispielsweise an den Universitäten in Lüneburg, [41] Kassel oder Vechta. Einige Fachhochschulen lehren die Disziplinen noch immer getrennt als Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik, oder nur eine von beiden. Die meisten Fachhochschulen bieten aber mittlerweile einen gemeinsamen Studiengang an. In einigen Bundesländern muss man sich während des Hauptstudiums für einen der beiden Abschlüsse entscheiden, in anderen erhält man den Doppeltitel „ Diplom-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin “ bzw. „Diplom-Sozialpädagoge/Sozialarbeiter“. Viele Fachhochschulen, die beide Studiengänge anbieten, nennen sich übergreifend „(Fach-)Hochschule für Soziale Arbeit“ oder „(Fach-)Hochschule für Sozialwesen“, wobei mit Sozialwesen nicht der Forschungsgegenstand bezeichnet wird, sondern das Fachgebiet und den Verortung der Sozialen Arbeit.

An einigen, meist kirchlichen Fachhochschulen, wird außerdem der Studiengang „Diplom-Heilpädagogin bzw. Diplom-Heilpädagoge“ angeboten. Dieser ist Teil der Erziehungswissenschaften. Hier liegt der Studienschwerpunkt auf Kenntnissen im Umgang mit geistig behinderten Menschen sowie bei Entwicklungsstörungen bzw. -verzögerungen.

Da ein Studium der Sozialen Arbeit an Fachhochschulen oder Universitäten oftmals durch unzureichende praktische Lehrinhalte kritisiert wird, versucht das Studium an einer Berufsakademie die Theorie mit der Praxis kontinuierlich und möglichst intensiv zu verbinden. Zu nennen wären hier beispielsweise die Berufsakademien in Wilhelmshaven oder Lüneburg .

Die bisherigen Diplomabschlüsse sind infolge des Bologna-Prozesses inzwischen auf den Bachelor - und den weiterführenden Master abschluss umgestellt. Der Bachelor-Abschluss berechtigt dabei – wie das FH-Diplom – dazu, im gehobenen Dienst respektive in höheren Positionen tätig zu sein. Ein Master-Abschluss qualifiziert für administrative leitende Funktionen, Forschung und Promotion. Für die Aufnahme eines Masterstudiengangs ist ein Bachelor oder ein Diplomabschluss (FH) in Sozialer Arbeit Voraussetzung. Es gibt auch konsekutive Masterstudiengänge in Sozialer Arbeit.

Um eine staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter zu bekommen, verlangen die meisten Bundesländer nach dem Bachelorabschluss ein Berufspraktikum. In manchen Bundesländern reicht der Hochschulabschluss. [42]

Österreich

In Österreich sind Sozialarbeit und Sozialpädagogik in der Ausbildung getrennt. Im Laufe der Geschichte haben beide Berufsgruppen gewisse Bereiche für sich beansprucht, und so können in der Regel beispielsweise Sozialpädagogen nicht am Jugendamt tätig werden und Sozialarbeiter nicht in der stationären Jugendwohlfahrt. Generell gibt es jedoch eine starke Überlappung in den Handlungsfeldern.

Die Ausbildungen für Sozialarbeit sind als Studiengänge an Fachhochschulen organisiert. Die Ausbildung schließt mit Mag(FH) , und seit Umstellung im Zuge des Bologna-Prozesses mit Bachelor oder Master ab. Die folgenden Hochschulen bieten in Österreich Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Soziale Arbeit an: Donau-Universität Krems, Fachhochschule Burgenland, Fachhochschule Kärnten, Fachhochschule Oberösterreich, Fachhochschule Salzburg, Fachhochschule St. Pölten, FH Campus Wien, FH Joanneum, FH Vorarlberg, MCI – Management Center Innsbruck, Pädagogische Hochschule Wien. Die Ausbildung für Sozialpädagogik ist als fünfjährige sekundäre Ausbildung und als Kolleg organisiert. Standorte sind Baden, Salzburg, St. Pölten, Stams, Linz, Graz und Wien. In Graz wird zudem ein eigener Magistra bzw. Magisterstudiengang für Sozialpädagogik an der Karl-Franzens-Universität angeboten.

Teilgebiete des Studiums

Folgende Teilgebiete sind je nach Ausbildungsstätte mehr oder weniger wichtige Bestandteile des Studiums .

 1. betriebliche Sozialarbeit
 2. Erwachsenenbildung
 3. Didaktik und Methodik der Sozialen Arbeit
 4. empirische Sozialforschung (qualitativ/quantitativ)
 5. Erziehungswissenschaft / Pädagogik / Spielpädagogik / Heilpädagogik
 6. Ethik/Axiologie, Werte und Normen
 7. fachsprachlicher Fremdsprachenunterricht
 8. Fachwissenschaft Soziale Arbeit / Sozialarbeitswissenschaft
 9. Gerontologie (innerhalb dieser besonders die Geragogik und die soziale Gerontologie)
 10. Geschichte der Sozialen Arbeit ( Sozialgeschichte , Geschichte des Sozial- und Gesundheitswesen)
 11. international vergleichende Soziale Arbeit
 12. internationale und interkulturelle Soziale Arbeit (siehe oben)
 13. klinische Sozialarbeit
 14. Konzeptformen wie Sozialmanagement , Projektmanagement , Wissensmanagement und Casemanagement
 15. ökonomische Grundfragen, Sozialpolitik , Sozialökonomie , Organisationslehre und/oder Verwaltung und Organisation
 16. Psychologie (allgemeine Psychologie, Sozialpsychologie, Organisationspsychologie, klinische Psychologie)
 17. Sozialmedizin , Gesundheitsförderung
 18. Rechtswissenschaft , Politikwissenschaft , Soziokultur und Gemeinwesenarbeit , Sozialinformatik
 19. soziale Kulturarbeit ( ästhetische Bildung , Medienpädagogik , Theaterpädagogik )
 20. Soziologie (soziologische Aspekte Sozialer Arbeit)
 21. Statistik
 22. Theorien der Sozialen Arbeit
 23. Werte und Normen (behandelt Themen der Ethik bzw. Theologie )
 24. Wissenschafts- und Erkenntnistheorie

Verbände und Fachgesellschaften

Zeitschriften

 • 24/7 Zeitschrift der TelefonSeelsorge Deutschland
 • Betrifft Mädchen
 • Blätter der Wohlfahrtspflege – Zeitschrift für Soziale Arbeit
 • Das Jugendamt – Zeitschrift für Jugendhilfe und Familienrecht
 • deutsche jugend – Zeitschrift für Jugendarbeit
 • DJI Bulletin
 • Forum Erziehungshilfen
 • Forum Sozial (Verbandszeitschrift: DBSH)
 • Informationen für Erziehungsberatungsstellen (Verbandszeitschrift: bke)
 • Jugend-Beruf-Gesellschaft
 • Jugendhilfe
 • Klinische Sozialarbeit – Zeitschrift für psychosoziale Praxis und Forschung
 • Migration und Soziale Arbeit
 • neue praxis – Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik
 • neue caritas – Politik, Praxis, Forschung
 • SozialAktuell – Fachzeitschrift für Soziale Arbeit
 • Sozial Extra – Zeitschrift für Soziale Arbeit
 • Soziale Arbeit [43]
 • Sozialmagazin – Zeitschrift für Soziale Arbeit
 • Sozialwirtschaft
 • Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau
 • SP – Soziale Passagen – Journal für Empirie und Theorie Sozialer Arbeit
 • Standpunkt.Sozial - Hamburger Forum für Soziale Arbeit und Gesundheit
 • SUCHT – Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis
 • TUP – Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
 • Unsere Jugend – Zeitschrift für Studium und Praxis der Sozialpädagogik
 • Zeitschrift für Sozialpädagogik – ZfSp
 • ZKJ – Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe

Literatur

 • Nando Belardi (Hrsg.): Pädagogik. Sozialpädagogische Arbeitsfelder (= Soziale Arbeit. Band 1). Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-425-07751-1 .
 • Nando Belardi (Hrsg.): Psychologische Grundlagen. Psychoanalyse, Psychiatrie. Sozial- und Entwicklungspsychologie (= Soziale Arbeit. Band 2). Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-425-07752-X .
 • Nando Belardi (Hrsg.): Gesellschaftsentwicklung und soziologische Grundlagen (= Soziale Arbeit. Band 3). Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-425-07753-8 .
 • Nando Belardi (Hrsg.): Didaktik und Methodik Sozialer Arbeit (= Soziale Arbeit. Band 4). Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-425-07754-6 .
 • Rudolf Bieker, Peter Floerecke (Hrsg.): Träger, Arbeitsfelder und Zielgruppen der Sozialen Arbeit. Kohlhammer, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-17-021380-7 .
 • Stefan Borrmann: Soziale Arbeit mit rechten Jugendcliquen . Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, ISBN 3-531-34823-X .
 • Ernst Engelke , Stefan Borrmann, Christian Spatscheck: Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. 6. Auflage. Lambertus, Freiburg im Breisgau 2014, ISBN 978-3-7841-2122-2 .
 • Ernst Engelke, Christian Spatscheck, Stefan Borrmann: Die Wissenschaft Soziale Arbeit – Werdegang und Grundlagen. Lambertus, Freiburg im Breisgau 2009, ISBN 978-3-7841-1893-2 .
 • Michael Galuske: Methoden der Sozialen Arbeit. 10., erweiterte Auflage. Juventa, Weinheim/München 2013, ISBN 978-3-7799-1441-9 .
 • Bettina Hünersdorf: Der klinische Blick in der Sozialen Arbeit. Systemtheoretische Annäherungen an eine Reflexionstheorie des Hilfesystems. Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-16322-2 .
 • Hugo Maier: Who is who in der Sozialen Arbeit. Lambertus, Freiburg im Breisgau 1998, ISBN 3-7841-1036-3 .
 • Bernhard Rathmayr: Armut und Fürsorge. Einführung in die Geschichte der Sozialen Arbeit von der Antike bis zur Gegenwart. Verlag Barbara Budrich, Opladen 2014, ISBN 978-3-8474-0161-2 .
 • Brigitta Michel-Schwartze : Methodenbuch Soziale Arbeit. Basiswissen für die Praxis. Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-531-15122-9 .
 • Sascha Neumann: Kritik der sozialpädagogischen Vernunft . Feldtheoretische Studien. Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2008, ISBN 3-938808-43-8 ( Volltext ).
 • Winfried Noack: Sozialpädagogik. Ein Lehrbuch. Lambertus, Freiburg im Breisgau 2001, ISBN 3-7841-1335-4 .
 • Jan V. Wirth: Lebensführung als Systemproblem – Entwurf einer Theorie der Lebensführung . PH Freiburg , Freiburg im Breisgau 2013 (Dissertation; PDF; 3,0 MB (PDF)).

Weblinks

Wiktionary: Soziale Arbeit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. dbsh.de ( Memento vom 10. Juni 2015 im Internet Archive )
 2. Deutsche Fassung: Abgestimmte deutsche Übersetzung des DBSH mit dem Fachbereichstag Sozialer Arbeit. In: dbsh.de. Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit, abgerufen am 3. Dezember 2020 .
 3. Soziale Arbeit: Dienstleistung oder Menschenrechtsprofession? Zum Selbstverständnis Sozialer Arbeit in Deutschland mit einem Seitenblick auf die internationale Diskussionslandschaft. Abgerufen am 4. Januar 2020 : „Soziale Arbeit ist eine Profession, die sozialen Wandel, Problemlösungen in menschlichen Beziehungen sowie die Ermächtigung und Befreiung von Menschen fördert, um ihr Wohlbefinden zu verbessern. Indem sie sich auf Theorien menschlichen Verhaltens sowie sozialer Systeme als Erklärungsbasis stützt, interveniert Soziale Arbeit im Schnittpunkt zwischen Individuum und Umwelt/Gesellschaft. Dabei sind die Prinzipien der Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit für die Soziale Arbeit von fundamentaler Bedeutung.“
 4. Grundlagen für die Arbeit des DBSH eV In: dbsh.de. Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit, Oktober 2009, abgerufen am 3. Dezember 2020 : „Soziale Arbeit als Beruf fördert den Sozialen Wandel und die Lösung von Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen, und sie befähigt die Menschen in freier Entscheidung ihr Leben besser zu gestalten. Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse über menschliches Verhalten und soziale Systeme greift Soziale Arbeit dort ein, wo Menschen mit ihrer Umwelt in Interaktion treten. Grundlagen der Sozialen Arbeit sind die Prinzipien der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit. (Definition Sozialer Arbeit, Montreal 2000)“
 5. socialnet.de
 6. Christoph Ried: Sozialpädagogik und Menschenbild. Bestimmung und Bestimmbarkeit der Sozialpädagogik als Denk- und Handlungsform. Springer VS, Wiesbaden 2017, S.   343–387 .
 7. Helmut Lambers: Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich. Barba Budrich, Opladen/Toront0 2013, S.   210–225 .
 8. Christoph Ried: Sozialpädagogik und Menschenbild. Bestimmung und Bestimmbarkeit der Sozialpädagogik als Denk- und Handlungsform. Springer VS, Wiesbaden 2017, S.   349   ff .
 9. Hugo Mennemann, Jörn Dummann: Einführung in die Soziale Arbeit . 2. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2018, ISBN 978-3-8487-4616-3 , S.   56, 74   f .
 10. Ulrich Oevermann (2000), Dienstleistungen der Sozialbürokratie aus professionalisierungstheoretischer Sicht . In E.-M. Harrach, T. Loer & O. Schmidtke (Hrsg.): Verwaltung des Sozialen. Formen der subjektiven Bewältigung eines Strukturkonflikts , S. 55–77, Konstanz: UVK, 2000, S. 72. Zitiert nach Nina Thieme: Hilfe und Kontrolle , S. 22, in Fabian Kessl, Elke Kruse, Sabine Stövesand, Werner Thole (Hrsg.): Soziale Arbeit – Kernthemen und Problemfelder , Verlag Barbara Budrich 2017, ISBN 978-3 -8252-4347-0, S. 17–24.
 11. Silvia Staub-Bernasconi: Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft . Verlag Barbara Budrich, Opladen / Toronto 2018, ISBN 978-3-8385-4793-0 , S.   111   ff .
 12. Silvia Staub-Bernasconi: Menschenwürde - Menschenrechte - Soziale Arbeit. Die Menschenrechte vom Kopf auf die Füsse stellen , Verlag Barbara Budrich, Opladen, Berlin & Toronto 2019. ISBN 978-3-8474-0166-7 , Seite 83–97.
 13. Karin Lauermann: Freiheit , doi : 10.2378/ot6a.art041 , Kurztext. In: Hans-Uwe Otto , Hans Thiersch , Rainer Treptow, Holger Ziegler (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Ernst Reinhardt Verlag , 6. Auflage ebenda 2018, ISBN 978-3-497-02745-3 .
 14. Zitat: „Wo immer Beziehungskonflikte, dh dysfunktionale Beziehungen, zwischen Gesellschaft einerseits und Individuen bzw. kleinen, privaten Subsystemen andererseits sich stabilisieren oder eskalieren, funktionalisierend einzugreifen, wo solche Stabilisierungen oder Eskalationen von Beziehungskämpfen zu erwarten sind, präventiv aktiv zu werden, das ist das Feld der Sozialarbeit.“ Walter Milowiz, Teufelskreis und Lebensweg — Systemisches Denken in der Sozialarbeit , Springer, 1998, ISBN 978-3-211-83129-8 . S. 6.
 15. [Rund, Mario: Regierung des Raumes - Regierung des Sozialen. Zur Gouvernementalität Postfordistischer Sozialraumpolitiken . Göttingen 2015. ], S. 190: Mit der stärkeren Verbreitung und Verankerung der ökonomischen Rationalität des Neoliberalismus vollzieht sich in den westlichen Industriestaaten ein Form- und Funktionswandel von Staatlichkeit und ein damit verbundener Umbau des Sozialstaates. Die Transformation des Keynesian welfare state zum Schumpeterian workfare regime (Jessop 2002a; 1994) äußerte sich in einer Umorientierung von der keynesianischen Nachfragesteuerung zu einer angebotsbezogenen Wirtschafts und Finanzpolitik, entlang derer auch andere gesellschaftliche Bereiche, die Sozialpolitik eingeschlossen, nach marktwirtschaftlichen und wettbewerbsstrategischen Gesichtspunkten restrukturiert werden.
 16. [Hartmann, Meike; Herzog, Kerstin: Gedanken zur Funktion Sozialer Arbeit. Auf dem Weg zu einem kritischen Selbstverständnis – inspiriert von Walter Hollstein (1973/1980) . In: Soz Passagen . Band   2 , Nr.   5 , 2013, S.   267–283 . ], S. 268: Über die Funktion Sozialer Arbeit nachzudenken ist nicht vorstellbar ohne eine Diagnose der gesellschaftlichen Verhältnisse, innerhalb derer sie verortet ist und sich selbst verortet.
 17. Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung: Erwerbs- und Sorgearbeit gemeinsam neu gestalten: Erwerbs- und Sorgearbeit. In: Gutachten für den Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. 2017, abgerufen am 28. August 2020 .
 18. Helmut Lambers: Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich , 5. Auflage, Verlag Barbara Budrich, 2020, ISBN 978-3-8252-5476-6 . S. 317.
 19. Alice Salomon: Soziale Führer , 1932. Zitiert nach Ernst Engelke, Stefan Borrmann, Christian Spatscheck: Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung , 7. Auflage, Lambertus, 2018, ISBN 978-3-7841-3100-9 . S. 17.
 20. Ernst Engelke, Stefan Borrmann, Christian Spatscheck: Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung , 7. Auflage, Lambertus, 2018, ISBN 978-3-7841-3100-9 . S. 19.
 21. Ernst Engelke, Stefan Borrmann, Christian Spatscheck: Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung , 7. Auflage, Lambertus, 2018, ISBN 978-3-7841-3100-9 . S. 27.
 22. Heiko Kleve: Postmoderne Sozialarbeitswissenschaft Zur Praxis und Wissenschaft in Ambivalenz und Vielfalt . In: Bernd Birgmeier, Eric Mührel (Hrsg.), Die Sozialarbeitswissenschaft und ihre Theorie(n). Positionen, Kontroversen, Perspektiven , VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, ISBN 978-3-531-16137-2 , S. 101–112.
 23. Helmut Lambers: Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich , 5. Auflage, Verlag Barbara Budrich, 2020, ISBN 978-3-8252-5476-6 . S. 314.
 24. Helmut Lambers: Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich , 5. Auflage, Verlag Barbara Budrich, 2020, ISBN 978-3-8252-5476-6 . Abschnitt „4.6 Neutypisierung nach vorwissenschaftlichen Beobachtungen“, S. 300–316.
 25. Helmut Lambers: Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich , 5. Auflage, Verlag Barbara Budrich, 2020, ISBN 978-3-8252-5476-6 . S. 365–366.
 26. Helmut Lambers: Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich , 5. Auflage, Verlag Barbara Budrich, 2020, ISBN 978-3-8252-5476-6 . S. 396–398.
 27. Michael Galuske: Methoden der sozialen Arbeit. Eine Einführung. Juventa Verlag, Weinheim/ München 2007, ISBN 978-3-7799-1441-9 , S. 71 ff.
 28. project.zhaw.ch
 29. Das systemtheoretische Paradigma der sozialen Arbeit (SPSA) ( Memento des Originals vom 7. August 2016 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/wl24www398.webland.ch
 30. Werner Obrecht: Umrisse einer biopsychosoziokulturellen Theorie sozialer Probleme. (PDF) Hochschule für soziale Arbeit Zürich. Fassung vom April 2002.
 31. vgl. die Langzeitstudie über die Arbeitslosen von Marienthal , sowie neuere Studien, die zeigen, dass kontinuierliche, systematische Entwürdigung, mangelnde Anerkennung in Kindheit und Jugend in überdurchschnittlichen Maß zu Gewaltkarrieren führen können; so bei B. Sutterlüthy 2002.
 32. Lehrmaterialien zum Theorieansatz „soziale Arbeit“. Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München
 33. I. Weiss-Gal, P. Welbourne: The professionalisation of social work: a cross-national exploration . In: Int J Soc Welfare . Band   17 , 2008, S.   281–290 , doi : 10.1111/j.1468-2397.2008.00574.x .
 34. Lehrkanon und Teilgebiete des Studiums . ( Memento vom 22. April 2013 im Internet Archive ) In: Soziale Arbeit Studium.
 35. sozialpädagogikstudium.com ( Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive )
 36. Reiner Prölß: Kapitel 8 der Reihe Grundwissen Kommunalpolitik . Friedrich-Ebert-Stiftung, abgerufen am 24. Januar 2021 . S. 11–12.
 37. masterinsozialerarbeit.ch
 38. Anna Hutchings, Imogen Taylor: Debate: Defining the profession? Exploring an international definition of social work in the China context . In: Int J Soc Welfare . Band   16 , 2007, S.   382–390 , doi : 10.1111/j.1468-2397.2007.00494.x .
 39. eh-ludwigsburg.de ( Memento vom 3. Juli 2016 im Internet Archive ) (PDF)
 40. Ralph Christian Amthor: „Erziehung, Bildung und Menschenrechte“ - Zur Rolle der Erzieherin/des Erziehers und anderer sozialer Berufe während der nationalsozialistischen Terrorjahre . In: Martin Textor (Hrsg.): Das Kita-Handbuch (Onlinehandbuch).
 41. Bachelor Soziale Arbeit - Leuphana Universität Lüneburg
 42. Studienführer Soziale Arbeit auf Studis Online
 43. ISSN 0490-1606 , Hg. Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen