skat

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

En skat (tidligere også taxe ) er en monetær betaling uden ret til individuel vederlag, som et offentligretligt samfund pålægger alle afgiftspligtige personer - herunder både fysiske og juridiske personer - for at generere indkomst. Det betyder, at skatter er offentligretlige afgifter, som alle skal betale for at dække generelle økonomiske behov, der opfylder kriterierne [1] for skattepligt, hvorved generering af indkomst i det mindste skal være et sekundært formål. Gebyrer og bidrag bruges derimod opgave-relateret og øremærket.

Skatterne, der oprindeligt blev opkrævet som bidrag i form af varer eller tjenester ( obligatoriske tjenester ), er nu blevet til rene kontantbetalinger .

Skatter (som en del af et skattesystem ) er normalt en moderne stats vigtigste indtægtskilde og det vigtigste instrument til finansiering af dens territorialt afgrænsede stat og andre ( overnationale ) opgaver. På grund af den økonomiske indvirkning på alle borgere og den komplekse skattelovgivning er skatter og andre afgifter et løbende politisk og socialt stridspunkt .

Ifølge en undersøgelse offentliggjort af De Forenede Nationer er Tyskland et af de lande, der er mest villige til at finansiere offentlige goder gennem skat. [2]

Skatter som afgifter

Hoveddifferentiereren fra andre offentlige afgifter er, at betaling af skatter i princippet ikke giver anledning til krav om vederlag. Mens bidraget opkræves for den blotte mulighed for at bruge en tjeneste, og der opkræves et gebyr eller vejafgift for den faktiske brug af tjenesten, gælder princippet om ikke-kærlighed for skatten. Følgelig “køber” skatter ikke nogen ret til et bestemt statsligt vederlag. For eksempel er energiafgiften ikke et gebyr for vejbrug, og hundeafgiften er ikke et gebyr for oprydning af hundespand.

Offentlige udgifter finansieres generelt af summen af alle skatteindtægter. Det er derfor grundlæggende ikke sådan, at en bestemt skat kun kan bruges til at finansiere en bestemt regeringsopgave. I Tyskland er en lovbestemt specifikation af formålet kun tilladt i undtagelsestilfælde (se formålsafgift ). Anvendelsen af ​​energiafgiftsindtægter kan z. B. ikke være begrænset til transport- eller energiprojekter eller til transportbudget.

To yderligere kendetegn kan udledes af definitionen af ​​skat som en afgift, der pålægges den skattepligtige:

etymologi

Der er forskellige teorier om oprindelsen af ​​udtrykket "skat":

En forbindelse kan antages med den germanske ord sceutan ( "skyde"), som igen dannede grundlag for den nedre og centrale tyske løbetid skødet , en slags ejendomsskat, der anvendes i bymæssig lov i slutningen af den højtstående Mellemøsten Alder. [3]

Ifølge en anden teori kan udtrykket stammer fra den oldhøjtyske stiura [4] , som her kommer tæt på betydningen af ​​støtte og i betydningen støtte, hjælp eller assistance.

Historisk udvikling

Skattemuseet i den tyske by Brühl (Rheinland) , som kaldes "Financial History Collection of the Federal Finance Academy", giver oplysninger om den historiske udvikling af beskatning fra antikken til moderne tid. [5]

Antikken

Skatter har eksisteret siden oldtiden, og de blev ført under en lang række navne, f.eks. B. Hyldest , told eller tiende . Selvom deres begrundelse traditionelt ses i behovet for at imødekomme samfundets behov, viser nogle af begrundelserne for at indføre nye skatter bemærkelsesværdig statslig kreativitet.

Det første bevis på statsskatter er i det 3. årtusinde f.Kr. Fra Egypten . Schreiber klarede høstkontrollen og rejste en Nilzoll. Skatteopkrævning er også historisk garanteret fra de urbane højkulturer i Mesopotamien . Her ledede tempeladministrationen bog og beskattede husdyr og fiskeri .

Assyrien og Persien

Både de assyriske og persiske imperier var i stand til at opgive beskatning af deres egne borgere i deres storhedstid. De økonomiske behov blev dækket af hyldest pålagt de erobrede folk og udsat for krige.

Athen

Athens Polis , "demokratiets vugge", finansierede staten gennem indirekte skatter (inklusive told), arbejdet og tjenesterne fra borgerne i Athen og den omfattende beskatning af alle ikke-athenere. ParthenonAkropolis tjente til tider som en statskasse til at gemme skatteindtægter.

Rom

Den økonomiske forvaltning af den romerske kongetid (omkring det 6. århundrede f.Kr.) var ens, fordi statens opgaver for det meste blev udført af borgerne selv og kun i ekstraordinære situationer (mest i anledning af en krig ) var en skat på aktiver ( tributum ) på grund. Til vurderingen , folketællingen , blev to højtstående embedsmænd ( censorer ) valgt, som kontrollerede borgernes selvangivelser (erhverv) [6] og opkrævede skatterne.

I løbet af den romerske republiks tid udvidede imperiet sig fra det 3. århundrede f.Kr. Enormt og flere og flere provinser og tilløbsimperier bidrog til dækningen af ​​de statslige økonomiske behov, således at i år 167 f.Kr. F.Kr. var de romerske borgere fritaget for direkte skatter.

I provinserne med direkte beskatning (var grundlæggende og meningsmåling ) af prokuratorer forvaltet, men for nemheds skyld blev opkrævningen af ​​indirekte skatter (told, vejafgifter og brugergebyrer) forpagtet, og systemet med skattebønder ( publicani ) førte til dårlig forvaltning og uretfærdighed. Kun kejser Augustus lagde hele skatteopkrævningen tilbage i hænderne på statstjenestemænd ( kvæstorer ). En fejl blev berømt: Den galliske slave Licinius, frigivet af Cæsar, blev udnævnt af Augustus til administrator i Lugdunum (dagens Lyon ), hvor Licinius derefter forlængede året med to måneder. [7] Denne konstruktion bragte ham yderligere to månedlige skatter om året i Lugdunum, indtil Augustus - efter klager fra Gallien - stoppede denne type skatteopkrævning efter cirka to år. [8] [9]

Palæstina

I Palæstina , som har eksisteret siden 63 f.Kr. Da Romerriget var skattepligtigt, blev der på tidspunktet for Jesu fødsel foretaget en skatteansættelse (folketælling) med en oversigt over befolkningen og deres aktiver ( folketælling ). Ud over de romerske skatter skulle der også betales betydelige religiøse afgifter: tiende , som var en obligatorisk afgift fra præster og levitter , samt tempelafgiften til dækning af udgifter til offentlig tilbedelse.

Germania

Teutonerne , der i førromersk tid kun kendte den frivillige æresdonation til prinsen i stedet for beskatning, siges at have givet anledning til forsøget på at hæve skatterne af romerne til slaget i Teutoburg-skoven . Vest for Rhinen, men den romerske finansielle administration sejrede og blev ledet af den provinsielle statholder baseret i Augusta Treverorum ( Trier ).

Pecunia non olet

Med det romerske imperiums tilbagegang, med stigende offentlige udgifter, var skatteindtægterne lavere, og statsskatten ( aerarium ), som tidligere blev opbevaret i Saturnus -templet og overvåget af senatet , blev opløst til fordel for den kejserlige specialfond ( Fisken ). De første - historisk garanterede - nysgerrigheder dukker op i skattelovgivningen: " Pecunia non olet " (penge stinker ikke) - tvunget til ikke blot at dække omkostningerne ved det romerske budget , men også til at generere den størst mulige stigning i privat formue velkendt udtryk blev brugt af kejser Vespasian til at retfærdiggøre en afgift ( vectigal urinae ) påoffentlige toiletter , urinaler eller brug af urin, for eksempel i garveriet . [10]

Spørgsmålet, der siges at have fået kejseren til at retfærdiggøre sig selv, kan også tolkes som en klage over den stigende lugt af urin i Rom. Antages det, at afgiften blev målt med antallet af evakueringer, spekulative overvejelser antyder, at tømme urin spande mindre hyppigt kunne have ført til stanken - dette ville være et tidligt eksempel på skat unddragelse. [11]

Middelalder og tidlig moderne tid

Som indtægtskilde for konger og fyrster spillede skatten kun en underordnet rolle i den tidlige middelalder . På den ene side var ingen af ​​de frankiske fyrster politisk i stand til at pålægge befolkningen generel beskatning. På den anden side manglede de nødvendige administrative midler til at anvende en skat, fordi optegnelser over borgere og ejendom var forældede eller simpelthen ikke var tilgængelige.

Snarere blev udgifter udgøres af "den private sektor" indtægter fra salg af rettigheder ( marked og byens rettigheder ), fra monopoler (uld og krydderi monopol) og fra domæner , dvs. hovedsagelig fra landbrug og skovbrug statsvirksomheder og regalierne , såsom jagt-, fiskeri- og saltloven, omtvistede.

Situationen var imidlertid en anden for kirken og dens institutioner og personer: op til 1800 -tallet blev der opkrævet en kirkeskat i form af tiende. Denne skat kunne ikke kun stammer fra kristne traditioner, men kunne også overvåges og indsamles relativt let af de lokale kirkeinstitutioner.

To skatteopkrævere , værk af Marinus van Reymerswaele , 1540'erne, Nationalmuseet i Warszawa

I løbet af tiden havde de sekulære herskere også brug for højere indkomst, for eksempel for at finansiere en krig eller for at oprette et statssamfund.

I teorien blev herskerens ret til at hæve skatter legitimeret af Thomas Aquinas (1225–1274) i middelalderen. Hovedfinansieringen af ​​de offentlige opgaver bør komme fra varernes og herskerens indkomst. Efter hans mening er en udvidelse af emnernes opgaver og dermed yderligere skatter kun berettiget, hvis det tjener til at beskytte skatteyderne mod en ekstern trussel. [12]

I højmiddelalderen var skatten, der blev opkrævet af suveræne, primært en ejendomsskat , der omfattede jord, men også andre aktiver (kvæg, forsyninger osv.). Det ældste skriftlige bevis er Domesday Book , der registrerede ejendomsforholdene i England i det 11. århundrede til beskatning af kongen. For at langt størstedelen af ​​befolkningen, som bestod af jordløse eller fattige tjenere og lejere, også kunne beskattes, blev afstemningsafgiften anvendt, som krævede det samme beløb af alle de berørte, uanset ejerskab og ejerskab. Beskatning af indkomst fra statskontorerne viste sig at være vanskelig, fordi det var umuligt at overvåge skatteopkrævningen på grund af de administrative mangler i middelalderen. Af denne grund blev der ofte opkrævet fordelingsafgifter, hvor en region eller kommune blev pålagt en engangsafgift, som den efter eget skøn tildelte sine beboere.

I de følgende tidlige stater blev direkte skatter kun opkrævet i undtagelsestilfælde og skulle godkendes af godserne . Klassiske lejligheder var en krig, brylluppet med en datter af prinsen, Rom -optoget til den kejserlige kroning , et krav om løsesum eller 'generelt behov'. Da skatter kun blev opkrævet med større intervaller og uregelmæssigt, kunne skattesatserne også være relativt høje (f.eks. Normalt 5% af de samlede aktiver). I det sekstende århundrede blev der opkrævet skatter i stadig større rækkefølge og i stadig længere perioder, så de var meget tæt på årlige skatter. Absolutisme i Frankrig var også bekendt med skatteleasingsystemet med alle dets lyse og mørke sider (økonomisk stigning hos skattelejerne som en ny gruppe i staten, overudnyttelse af den skattebetalende befolkning).

Siden senmiddelalderen har indirekte afgifter nydt stigende popularitet blandt herskerne, og der blev derfor indført punktafgifter på drikkevarer som øl og vin, på salt, lotterier osv. Også her var fokus på den forenklede skatteopkrævning, for det meste kun få bryggerier og vin- eller salthandlere skulle overvåges for deres skatteoverholdelse. Derudover var taksterne en meget enkel måde at generere indtægter for fyrsterne på. De grundlagde byer, lagt ud trafikruter, overvåget dem og var således i stand til at hæve bro takster, vej tariffer og gate takster på de relevante steder.

Gennem historikdiagrammet er der to problemer, der ikke er løst på nuværende tidspunkt: For det første resulterer de resulterende skattelove, jurisdiktion ofte i dobbeltbeskatning , og for det andet er det altid vanskeligt at definere skatteopkrævning ud fra herskernes andre præcisioner . Det er ikke ualmindeligt, at fire institutioner kræver en skat af befolkningen: kronen (kejser eller konge), suverænen, samfundet eller byen og sidst men ikke mindst kirken. Derfor er skatterne opdelt i kejserlige skatter (f.eks. Almindelig øre ), skatter fra suveræne, kommunale skatter og kirketiende. Hertil kommer bidrag generelt til en statslig magt (Nutzgelder), skatter som altid Feudalabgabe eller heriot indsamlet og ydede tjenester ( tvangsarbejde , manuelle og teamtjenester ), som angiver en udlejer til gengæld for den beskyttelse, han havde hørt at tilbyde.

Tidligere typer af skatter

Betegnelserne for skatter i middelalderen og den tidlige moderne periode adskiller sig på den ene side regionalt: Bede , Schatzung , Schoss , Contribution . På den anden side kan årsagen til skatten ofte stamme fra navnet: Den tyrkiske krone blev hævet som militære penge under de tyrkiske krige og den romerske måned for at finansiere kejserens ture til Rom. Ud over disse afgifter, som er relevante for historiske grunde, der er det papir skat (i England 1697-1861), den vinduet skat (også i England 1695-1851), den spurv skat (18. århundrede i Tyskland) og cykelafgiften (indtil opfindelsen af ​​bilerne) værd at nævne på grund af deres nysgerrighed.

Den komplette liste over skatteformer, der ikke længere opkræves, giver en detaljeret oversigt over alle skatter, der siden er blevet afskaffet.

Moderne tider

Det var først i 1776, at Adam Smith fastlagde følgende fire principper, ifølge hvilke der skulle opkræves skatter:

 • Beskatningens ensartethed: Borgere skal betale skat i forhold til deres evner og især til deres indkomst
 • Fastlæggelse af skattelovgivningen: dato, type og betalingsbeløb skal være klart og præcist for alle
 • Skattens bekvemmelighed: Skatten skal opkræves på det tidspunkt og på den måde, der er bedst for borgeren
 • Billigt at opkræve skatter: Omkostningerne ved at opkræve skatter bør være så lave som muligt

Under den franske revolution blev princippet om universalitet og ligestilling i beskatning udråbt som en menneskeret , og England var den første stat, der indførte indkomstskat i slutningen af ​​1700 -tallet for at beskatte stigningen i formue .

I 1800 -tallet udviklede skattelovgivningen i de suveræne tyske individuelle stater sig oprindeligt anderledes, hvorved de i stigende grad blev ledsaget af krav fra økonomien til udvikling og udvidelse af infrastrukturen. Generelt kan der imidlertid ifølge Ullmann skelnes mellem to grundlæggende udviklinger. På den ene side den form for ejendomsbeskatning (ejendoms-, bygnings- og handelsskat), der er dominerende i de sydtyske stater, og på den anden side den personaleafgift , der er mere dominerende i det centrale og nordlige Tyskland. [13] I løbet af denne klassiske liberalismes tid opstod den moderne skattestat, som dog er underlagt konstante ændringer og nationale særegenheder i de forskellige skattesystemer .

Beskatningsprincipperne

De klassiske skattemaksimer, der blev oprettet af Adam Smith i 1776, gælder fortsat, lidt ændret, i moderne skattesystemer. Følgende 4 grundlæggende krav stilles til struktureringen af ​​skatter: rimelighed , produktivitet, umærkelighed og gennemførlighed.

Skatteretfærdighed

Interventionen af staten i ejendommen og aktiver af borgerne forudsætter på den ene side den lige beskatning af de pågældende personer og på den anden side den juridiske forbehold. Princippet om fair beskatning forudsætter, at beskatning er baseret på økonomisk effektivitet. Dette princip blev bekræftet af den føderale forfatningsdomstol . [14]

Princippet om ensartethed

Princippet om beskatningens ensartethed er resultatet af det generelle ligestillingsprincip , som også stammer fra de grundlæggende rettigheder . Hvis der ikke pålægges en kontanthjælp til alle, hvor lovovertrædelsen finder anvendelse, er det ikke en skat. Et helt specielt eksempel på dette var spekulationsskatten i Tyskland, som blev erklæret forfatningsstridig af Forbundsforfatningsdomstolen for 1997 og 1998, fordi et strukturelt underskud i håndhævelsen ikke garanterede en ensartet anvendelse af gældende lov på alle skatterelevante spørgsmål.

Forbuddet mod vilkårlighed

Ligestillingsprincippet tvinger også lovgiver til at overholde forbuddet mod vilkårlighed , hvorefter det samme ikke må behandles ulige vilkårligt. Det gælder her, at vilkårlighed skal forstås som manglen på tilstrækkelige passende grunde til den ulige behandling.

I sidste ende kan og skal lovgiver dog ikke differentiere på en sådan måde, at hver enkelt sag behandles individuelt. Den er snarere afhængig af en generel version af skattelovgivningen ( typisering) . Hvis den generelle version fører til særlig modgang i de enkelte sager, er der mulighed for egenkapitalforanstaltninger , som skattemyndighederne skal anvende uden skøn , da der ellers er en overtrædelse af forbuddet mod vilkårlighed, der skal ophæves af en domstol.

Ansøgningens ensartethed

Beskatningens ensartethed omfatter ikke kun materiel og formel skattelovgivning, der overholder dette princip, men også og frem for alt den ensartede og vilkårlige anvendelse af denne lov af administrationen og domstolene. Især må der ikke være noget håndhævelsesunderskud.

Det skal dog bemærkes, at ikke enhver anden fortolkning af en forordning fra myndigheder eller domstole fører til ulovlighed og dermed til krænkelse af ensartethedsprincippet. Dog skal der udarbejdes retningslinjer for at sikre ensartet anvendelse af loven, og skattemyndighederne er forpligtet til at anvende dem.

Ikke-tilbagevirkende kraft

Skattelove må som alle love ikke sættes i kraft med tilbagevirkende kraft . Med hensyn til borgerens tillid til en eksisterende juridisk situation og den planlægning, der er foretaget med den, er tilbagevirkende byrdefulde skattelove principielt afviselige, hvis retsstaten overholdes.

Der skal skelnes mellem den "virkelige tilbagevirkende kraft" og den "falske tilbagevirkende kraft": I den virkelige tilbagevirkende kraft griber en skattelov med tilbagevirkende kraft tidligere eller skal anvendes i en periode, der begynder, før den træder i kraft kraft. Der findes en falsk tilbagevirkende kraft, hvis loven påvirker nuværende, endnu ikke afsluttede fakta om fremtiden og efterfølgende devaluerer afventende juridiske stillinger.

Beskatningens produktivitet

Skatteopkrævning bruges primært til at generere indkomst og bør derfor være effektiv og produktiv. Den administrative indsats må ikke være for høj. Ikke mindst fordi de ikke opfyldte dette krav, er et stort antal såkaldte mindre afgifter (f.eks. Tændingsvareafgift , lampeafgift ) blevet afskaffet i Tyskland. Ideelt set er skatten skabt på en sådan måde, at den reagerer fleksibelt på ændringer i økonomien. Det bedste eksempel på dette er indkomstskatter , for i takt med at indkomsten stiger på grund af den økonomiske situation, genereres automatisk stigende skatteindtægter. Et modeksempel er reelle skatter , der er knyttet til aktiver og derfor opkræves uafhængigt af den økonomiske cyklus.

Skatens umærkelighed

For at forenkle skattebetalingen bør borgeren så vidt muligt hverken lægge mærke til skattetrykket i sig selv eller skatteopkrævningen. De indirekte skatter, som er inkluderet i den endelige pris og dermed videregives fra skatteskylderen til den skattepligtige, anses for at være "umærkelige". Dette er en "bekvem" skat for skatteydere, der er belastet, da der ikke er problemer med opkrævning og administration, og afgiften delvist kan undgås gennem en kvalificeret afkald på forbrug.

Skatteegenskaber

Beskatningens anvendelighed måles ved gennemsigtighed, klarhed og enkelhed i skattelovgivningen . Det betyder, at selv på et teknisk komplekst område som f.eks. Skattelovgivningen bør reglerne ikke være unødigt komplicerede og klausulerede. Lovgivning, der er uigennemgåelig, selv for eksperter, forstyrrer skattebefolkningens følelse af retfærdighed og lighed, fordi kun dem, der er "velinformerede" og "velinformerede", kan udtømme alle designmuligheder.

Skattetyper og grupper

Ingen af ​​de enkelte skatteformer kan optimalt opfylde de fire grundlæggende krav (retfærdighed, produktivitet, umærkelighed og gennemførlighed); Af denne grund er skattesystemet i de fleste nationer et system med flere skatter, inden for hvilke fordele og ulemper ved de forskellige strukturerede skatter skal afvejes. Inden for dette multi-skattesystem er skatterne grupperet af en lang række forskellige årsager. Der skelnes efter den økonomiske klassifikation, skattetypen, skatteobjektet og den administrative og indkomstmæssige suverænitet.

Skattegrupper efter økonomisk klassificering

Bytteafgift som trafikafgift indtil 1991

De økonomiske vurderingsgrundlag kan opdeles i de dynamiske variabler indkomst (vækst i formue) og forbrug ( forbrug af varer) samt den statiske lagervariabel rigdom (kapital). Derfor er skatter også opdelt i

Der er særlige træk mht

I enhver økonomi er hovedtyperne af skatter indkomstskat, moms og importafgifter og told .

Skatter i Tyskland efter skattegrupper og modtageradministrativt niveau
Modtagerens administrative niveau Ejendomsskat Trafikafgifter Punktafgifter
Forbund , stater og kommuner Indkomstskat
indkomstskat
Bestyrelsesafgift
Virksomhedsskat
merværdiafgift -
Forbunds- og statslige Kapitalgevinstskat
Körperschaftsteuer
Bund Versicherungsteuer
Kraftfahrzeugsteuer
Luftverkehrsteuer
Branntweinsteuer
Kaffeesteuer
Energiesteuer
Schaumweinsteuer
Tabaksteuer
Länder und Gemeinden Grunderwerbsteuer
Länder Erbschaftsteuer
Schenkungsteuer
Vermögensteuer
Lotteriesteuer
Rennwettsteuer
Feuerschutzsteuer
Biersteuer
Gemeinden Grundsteuer
Hundesteuer
Vergnügungsteuer Getränkesteuer

Steuergruppen nach Steuerart

Die Steuern werden aus verwaltungstechnischen, statistischen und ökonomischen Gründen in die folgenden Steuergruppen eingeteilt: Hinsichtlich der wirtschaftlichen Belastung wird unterschieden zwischen direkten und indirekten Steuern . Während bei direkten Steuern Steuerschuldner und Steuerträger identisch sind, wird die wirtschaftliche Steuerlast bei indirekten Steuern vom Steuerschuldner auf den Steuerträger übergewälzt. Hinsichtlich des Besteuerungsobjektes wird differenziert zwischen Personensteuern und Realsteuern . Erstere sind als Subjektsteuern an die persönlichen Verhältnisse des Steuerbürgers geknüpft und Letztere sind als Substanzsteuern unabhängig von den persönlichen Verhältnissen des Steuerbürgers. Bei der Erhebungsform wird unterschieden zwischen Quellensteuern und Veranlagungsteuern . Quellensteuern werden direkt an der Quelle der Einkünfte abgeschöpft und Veranlagungsteuern werden, meist nach vorhergegangener Steuererklärung , für eine bestimmte Periode mit Steuerbescheid festgesetzt. Schließlich gibt es noch die Gruppen der Pauschalsteuern und Individualsteuern.

Steuergruppen nach Steuergegenstand

Daneben werden die Steuern nach dem Gegenstand der Besteuerung in die folgenden Gruppen eingeteilt:

Steuergruppen nach Verwaltungs- und Ertragshoheit

Grundsätzlich erfolgt die Abgrenzung bezüglich der Verwaltungshoheit, also dem Recht bzw. der Pflicht zur Steuerbeitreibung und der Ertragshoheit, also dem Recht der Steuerverwendung.

In Deutschland werden die Steuern entweder von Bundesbehörden , Landesbehörden oder Gemeindebehörden verwaltet, also festgesetzt und erhoben. Die Verwaltung der Bundessteuern ( Branntweinsteuer , KFZ-Steuer , Kaffeesteuer , Energiesteuer , Schaumweinsteuer und Tabaksteuer ) sowie der Zölle obliegt den Hauptzollämtern . Der Ertrag dieser Steuern steht ausschließlich dem Bund zu. Die Gemeinschaftsteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer , Umsatzsteuer ) werden im Bundesauftrag von den Finanzämtern verwaltet und die Einnahmen aus diesen Steuern fließen Bund und Ländern gemeinsam zu. Demgegenüber stehen die Erträge der reinen Ländersteuern ( Erbschaftsteuer , Grunderwerbsteuer und Rennwett- und Lotteriesteuer ) ausschließlich den Ländern zu, die diese Steuern auch verwalten. Die Grundlagen für die Festsetzung der Gemeindesteuern ( Gewerbesteuer und Grundsteuer ) werden durch die Finanzämter mit Steuermessbescheid gelegt, während die Kommunen unter Anwendung des Hebesatzes die Steuer festsetzen und für die eigene Verwendung beitreiben.

Entstehungstatbestand

Eine Steuer entsteht in allen Fällen, in denen der Steuertatbestand verwirklicht wird. Dieser Entstehungstatbestand wird dem Steuersubjekt zugerechnet und setzt sich zusammen aus zahllosen begründenden, erhöhenden und mindernden Faktoren. Alle Steuergesetze bieten – nach einer allumfassenden Tatbestandsbeschreibung (Beispiel: „ Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. “ – § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG ) – eine Vielzahl von Ausnahmebestimmungen, Freibeträgen und Freigrenzen, bevor schließlich auf die Bemessungsgrundlage der Steuersatz angewendet wird.

Das Steuersubjekt

Als Steuersubjekt wird die Person bezeichnet, die einen Steuertatbestand verwirklicht und demnach die Steuer schuldet . In der allgemeinen Sprachbezeichnung ist dies der Steuerpflichtige oder Steuerbürger. Juristisch betrachtet – und je nach anzuwendendem Steuergesetz – ist es die natürliche Person , die Personengesellschaft oder die juristische Person .

Das Steuerobjekt

Als Gegenstand einer Steuer gilt das „ Besteuerungsgut “, das vom Gesetzgeber als besteuerungswürdig normiert wird. Die Definition des steuerbaren Tatbestands ist zwischen dem „einfach normierten“ Gesetz (Beispiel KfzStG : „Das Halten eines Kraftfahrzeug ist steuerbar“) und dem „kompliziert normierten“ Gesetz (Beispiel Einkommensteuergesetz (Deutschland): Der Einkommensteuer unterliegen: … sieben Einkunftsarten ) zu unterscheiden.

Die Zurechnung

Durch die Zurechnung wird festgestellt, welchem Steuersubjekt das Steuerobjekt zuzurechnen ist. Unterschieden wird dabei zwischen wirtschaftlicher, zeitlicher und örtlicher Abgrenzung. Die Frage der wirtschaftlichen Zuordnung eines Steuerobjektes ist dabei eine der wesentlichen Problemstellungen im Steuerrecht. Daneben erfolgt die Zurechnung in zeitlicher (begrenzt auf bestimmte Steuerperioden) oder örtlicher (innerhalb definierter Grenzen) Hinsicht.

Die Bemessungsgrundlage

Die Steuerbemessungsgrundlage ist der in einer Zahl ausgedrückte maßgebliche Wert, der unter Verwendung des Steuersatzes zur Quantifizierung der Steuer dient. Zu unterscheiden sind dabei Bemessungsgrundlagen, die an den Wert eines Steuertatbestandes anknüpfen (für die Umsatzsteuer : Nettoentgelt , für die Einkommensteuer: das zu versteuernde Einkommen ) und solche, die zahlentechnische Werte zugrunde legen (Branntweinsteuer: Hektoliter Alkohol ; Hundesteuer: Anzahl gehaltene Hunde). Die Bemessungsgrundlage der meisten Steuerarten ist das Ergebnis einer komplizierten Berechnung, in die eine Vielzahl unterschiedlichster Faktoren, ua die Komponenten zur Ermittlung der persönlichen Leistungsfähigkeit ( Betriebsausgaben , Werbungskosten , Sonderausgaben und die persönlichen Steuerfreibeträge ), einfließt.

Der Steuersatz

Der Steuersatz ist die Rechengröße, welche – auf die Steuerbemessungsgrundlage angewendet – die Höhe der festzusetzenden Steuer ergibt. Während bei Steuern mit zahlentechnischen Grundlagen der Steuersatz als fester Betrag definiert ist, gilt bei den meisten Steuerarten ein Prozentwert. Dieser Wert wird auch Steuertarif genannt und kann proportional (z. B. Umsatzsteuer , Einheitssteuer ), progressiv (z. B. deutsche Einkommensteuer), regressiv oder in einem Stufentarif (z. B. Erbschaftsteuer) ausgestaltet sein.

Steuerprivilegien

Als Steuerprivilegien werden Steuervergünstigungen bezeichnet, die mit ihrem Ausnahmecharakter als Steuervorteil die festzusetzende Steuer ermäßigen. Obwohl umgangssprachlich als Sammelbegriff für alle Vorschriften genutzt, die eine Steuerminderung herbeiführen, gilt als Privileg im engeren Sinne nur das echte „Steuergeschenk“, das eine bestimmte Personengruppe (z. B. die Landwirte durch die pauschale Gewinnermittlung nach § 13a EStG) oder Verhaltensweise (z. B. die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen durch Spenden ) steuerlich begünstigt.

Durchführung der Besteuerung

Bis 1972 in Hamburg genutzte Steuerregistriermaschine.

Sofern die Steuer rechtlich entstanden ist, werden die weiteren verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Durchführung der Besteuerung im vierten bis sechsten Teil der Abgabenordnung geregelt. Diese behördliche Aufgaben, die (von Ausnahmen abgesehen) von Finanzämtern vorgenommen werden, lassen sich in die drei Phasen unterteilen:

 1. Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen,
 2. Festsetzung der Steuer und
 3. Erhebungsverfahren, ggf. mit Hilfe des Vollstreckungsverfahren .

Entstehung der Steuer

Voraussetzung, dass ein Besteuerungsverfahren eingeleitet werden kann, ist die rechtliche Entstehung der Steuer. Diese wird in den Einzelsteuergesetzen geregelt (z. B. die Einkommensteuer entsteht mit Ablauf des Veranlagungsjahres, § 36 Abs. 1 EStG).

Ermittlungsverfahren

Der erste Abschnitt des Verwaltungsverfahrens dient der Sachaufklärung und der Feststellung, ob und in welchem Umfang ein Steuerentstehungstatbestand verwirklicht wurde. Dabei werden dem Steuerbürger besondere Mitwirkungspflichten (z. B. Steuererklärungspflicht ) auferlegt und den Finanzbehörden besondere Rechte (z. B. Außenprüfung und Steuerfahndung ) gewährt. Ziel dieses Verfahrens soll ein möglichst genaues Bild der tatsächlichen Verhältnisse sein, das gegebenenfalls auch per Schätzung ermittelt werden kann.

Festsetzungsverfahren

Nach Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen erfolgt die Festsetzung der Steuer durch den Steuerbescheid . Diesem Verfahren gleichgestellt ist der Erlass von Grundlagenbescheiden , die bei mehreren Beteiligten der gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen sowie der Festsetzung und Zerlegung von Steuermessbeträgen dienen. Steueranmeldungen des Steuerpflichtigen (z. B. Umsatzsteuervoranmeldungen, Lohnsteuer- und Kapitalertragsteueranmeldungen) stehen einer Steuerfestsetzung (unter Vorbehalt der Nachprüfung) gleich.

Erhebungsverfahren

Im Erhebungsverfahren werden die festgesetzten Ansprüche verwirklicht. In der Regel geschieht dies durch Zahlung (z. B. Steuer-Vorauszahlung oder Lohnsteuerabzug ), durch Aufrechnung mit Erstattungsansprüchen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch Vorschriften zum Erlass, zur Verjährung sowie zur Verzinsung und zum Säumniszuschlag zu beachten.

Vollstreckung

Bei nicht fristgerechter Zahlung kann sich die Verwaltung zur Durchsetzung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis des Vollstreckungverfahrens bedienen.

Der Zweck der Steuererhebung

Steuern mit Fiskalzweck

Erster und hauptsächlicher Zweck der Steuererhebung ist (fast) immer die Erzeugung von Einnahmen, die zur Deckung des Staatshaushalts herangezogen werden. In der ursprünglichen Ausgestaltung der Steuer war die Vermehrung von Staatseinkünften auch der einzige Grund, in einem modernen Staat kann dieser Zweck jedoch verdrängt werden und so zum Nebeneffekt werden. Mit den Steuern werden die vergemeinschafteten Aufgaben erfüllt und ua die selbst auferlegten Ziele verwirklicht und staatliche Ausgaben finanziert. Gemäß dem Steuerstaatsprinzip stehen die über Steuern generierten Einnahmen beispielsweise zur Finanzierung folgender Kosten zur Verfügung:

Steuern mit Lenkungszweck

Lenkungssteuern sollen gesellschaftlich nicht erwünschte Verhaltensweisen beeinflussen. So wird mit einer hohen Tabaksteuer versucht, das Rauchen einzudämmen, die Alkopop-Steuer soll den Preis von Alkopops so erhöhen, dass ein Missbrauch durch Jugendliche verhindert wird und die Ökosteuer soll auch dazu animieren, den Energieverbrauch und damit den Schadstoffausstoß zu verringern. Andererseits kann mit Steuervergünstigungen auch ein bestimmtes – gesellschaftspolitisch gewolltes – Verhalten gefördert werden. Der Lenkungszweck steht in Konflikt zum Fiskalzweck. So würde bei vollständigem Eintreten der gewünschten Verhaltensweisen keine Steuereinnahmen mehr generiert werden können. Daher zielt eine Lenkungssteuer nicht auf die maximale, sondern auf die optimale Zweckerfüllung ab. ZB ist der Sinn einer Ökosteuer nicht die Umweltverschmutzung auf Null zu reduzieren, sondern den als für optimal gehaltenen Grad zu erreichen. [15]

Steuern mit Umverteilungszweck

Steuern können dazu genutzt werden, eine politisch erwünschte Umverteilung im Bereich der Einkommensverteilung oder Vermögensverteilung zu erreichen.

Im Hinblick auf das häufig gesellschaftspolitisch eingeforderte Solidaritätsprinzip haben viele Staaten die Einkommensteuer mit einer Progression ausgestaltet, die zu einem steigenden Steuersatz in Abhängigkeit vom zu versteuernden Einkommen und damit steigender steuerlichen Belastung mit steigendem Einkommen führt.

Auch der Solidaritätszuschlag in Deutschland ist ein typisches Beispiel für eine Steuer mit Umverteilungszweck. Im Vordergrund steht hierbei die allgemeine finanzielle Förderung der fünf neuen Länder und damit eine regionale Umverteilung von West nach Ost.

Kritik

Durch die negativen finanziellen Auswirkungen auf den Bürger und die eingeschränkten Möglichkeiten zur Einflussnahme auf den Vermögensverlust sind Steuern und die Steuergesetzgebung ein ständiger politischer Streitpunkt und vielfacher Kritik ausgesetzt. Diese Kritik richtet sich im Wesentlichen auf die Punkte Gerechtigkeit und Angemessenheit , die Wirksamkeit (bei Steuern mit Lenkungsfunktion – z. B. der Ökosteuer), die Durchsetzbarkeit und die allgemeinen ökonomischen Folgen. Verschiedene politische Richtungen führen gegen bestimmte Steuern – und manche Gruppierungen sogar gegen die Steuer an sich – Argumente an, die teilweise wissenschaftlich umstritten sind. Aber auch prinzipiellere Kritiken finden sich, die nicht zwingend Staatseinnahmen an sich in Frage stellen, deren Verteilung oder Höhe, als vielmehr die Steuerdominanz innerhalb der Abgabenstruktur, also den Umstand, dass andere Typen öffentlicher Einnahmen (z. B. Gebühren, Spenden, Beiträge) und bürgerschaftlicher Dienste am Gemeinwesen eine fiskalisch untergeordnete Rolle spielen oder in der öffentlichen Diskussion über Staatsfinanzierung trotz teils immenser Bedeutung wenig Berücksichtigung erfahren. Was Theoretiker des Steuerstaatsprinzips als dessen ökonomische Vorteile verstehen (z. B. die Gegenleistungsfreiheit, den Zwangscharakter und die normative Wertfreiheit), lässt sich beispielsweise aus Sicht demokratischer Fiskaltheorien, kapitalismuskritischer Ansätze oder bürgerschaftlicher Gemeinwohlbelange als politische Nachteile argumentieren, [16] wobei zu berücksichtigen ist, dass der im öffentlichen Sprachgebrauch oftmals verallgemeinerte Begriff "Steuer" (im Sinne von Abgaben aller Art) zu Missverständnissen einlädt und öffentliche Debatten um mögliche Reformen der Öffentlichen Finanzen immer wieder durch eine Vielzahl unfiskalischer Motive und Argumente verzerrt. [17] Die oft heftige Kritik führt zu einer fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz der Besteuerung und kann als Folge eine Steuerverweigerungshaltung auslösen. Mögliche Wege zur Umgehung der Steuer sind die Steuerflucht , bei der Einkünfte in ein Niedrigsteuerland ( Steueroase ) verlagert werden oder als Straftat die Steuerhinterziehung .

Allgemeine Kritikpunkte

Weil die Steuern eine staatlich erzwungene Abgabe darstellen, ist ein direkter Widerstand gegen die Zahlung nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Auch die Verwendung der Mittel nach ihrer Hingabe kann durch den Steuerzahler nur indirekt (bei politischen Wahlen) beeinflusst werden. Die Nutzung der Steuermittel ist auch für Zwecke möglich, mit denen nicht jeder einzelne Steuerzahler einverstanden ist. Ausnahmen dazu siehe im Steuerrecht der Schweiz, das dem Wahlbürger aufgrund eines anderen Demokratieverständnisses wesentlich mehr Gestaltungs- und Mitwirkungsrechte – was die Erhebung wie Verwendung der Mittel angeht – einräumt.

Daneben wird das Problem der Steuergerechtigkeit immer wieder kritisch hinterfragt. Dabei ist nicht nur der soziale Aspekt der Steuerbelastung entsprechend den Vermögens- oder Einkommensverhältnissen strittig, sondern auch die Kompliziertheit des Steuerrechts und seine Vielzahl von Ausnahmetatbeständen, deren Ausnutzung nicht jedem Bürger möglich ist. Als höchstrichterlich anerkannt galt seit 1995 der Halbteilungsgrundsatz . Nach diesem von Paul Kirchhof mitverfassten Urteil war jedem Steuerbürger wenigstens die Hälfte seines Einkommens als angemessener Nettoverdienst (nach Steuern) zu belassen. Diese Rechtsprechung wurde im März 2006 durch das Bundesverfassungsgericht, das eine Steuerbelastung von 59,9 % als noch verfassungsgemäß ansah, wieder aufgegeben.

Ökonomische Kritikpunkte

Je nach politischer und gesellschaftlicher Position ergeben sich verschiedene Ansätze zur wirtschaftswissenschaftlichen Kritik an der Steuer als solcher oder auch an bestimmten Steuerarten. Oft wird argumentiert, Steuern würden grundsätzlich zu einem Nettowohlfahrtsverlust führen und Steuererhöhungen ein mögliches Wirtschaftswachstum zerstören (siehe Laffer-Kurve ).

Ein volkswirtschaftlicher Kritikpunkt ist die (Mit-)Finanzierung von ineffizienten Staatstätigkeiten neben den notwendigen und angemessenen Staatsaufgaben.

Ein häufig anzutreffender Kritikpunkt ist die potentielle Verursachung von Arbeitslosigkeit : Eine mögliche wirtschaftliche Betätigung werde durch die Steuerlast behindert oder sogar verhindert, weil der Preis des Produktes oder der Dienstleistung durch Steuern zu hoch für potentielle Nachfrager werde.

Bei den Bagatellsteuern ist festzuhalten, dass den meist nur geringen Einnahmen für den Staat die erheblichen Kosten für Steuererhebung und -durchsetzung gegenüberstehen. (Siehe Bundesminister der Finanzen für 2004: 79,5 % der Steuer werden von drei Steuerarten erbracht).

Steuern sind im Allgemeinen nicht entscheidungsneutral . Gerade in der angelsächsischen Literatur wird deshalb oft darauf hingewiesen, Steuern auf solche Märkte zu erheben, deren Nachfrage auf Preise unelastisch reagiert (siehe auch Preiselastizität ). Dieser Grundsatz steht jedoch im Widerspruch zur Gerechtigkeit der Besteuerung, weil unelastisch nachgefragte Güter typischerweise solche sind, die die Grundbedürfnisse befriedigen. Eine Steuer auf unelastisch nachgefragte Güter würde also besonders die ärmeren Bevölkerungsschichten belasten.

Eine weitere Fragestellung beschäftigt sich mit der Steuerinzidenz . Bei der Einführung der Steuer sollte geklärt werden, wer die eigentliche Last der Steuer trägt. Der Steuerschuldner zahlt die Abgabe entsprechend der gesetzlichen Richtlinie (Zahllast). Der Steuerträger trägt die Last der Abgabe (Traglast). Der Steuerschuldner ist aber nicht mit dem Steuerträger gleichzusetzen, da der Steuerschuldner bei der Steuerüberwälzung die Zahllast auf den Steuerträger abwälzen kann. Ob dies erfolgreich ist, hängt von der Marktform , der Art der Steuer ( Mengensteuer , Wertsteuer ) und der Preiselastizität von Angebot und Nachfrage ab.

Ökologische Kritikpunkte

In dieser Kritikkategorie finden sich häufig Argumente für eine höhere Besteuerung. Insbesondere reiche die Besteuerung des Verbrauchs von Energie und Energieträgern nicht aus. Grundlage dieser Kritik ist das Verursacherprinzip: Wer eine gemeinsam benutzte Umwelt belastet, der müsse die Gemeinschaft für diese Belastung kompensieren.

Ist die Besteuerung zu hoch, leidet die Wirtschaft. Ist sie zu niedrig, dann nimmt die Wirtschaft Kredit bei nicht einwilligungsfähigen Folgegenerationen. Eine Preisbildung in einem „Markt“ wird dadurch erschwert, dass die Marktteilnehmer von morgen an der Preisbildung von heute nicht mitbeteiligt sind. Das gilt zwar auch für andere Märkte, aber der Markt der Entropieproduktion ist prinzipiell in einer thermodynamisch nur begrenzt offenen Umwelt durch Unumkehrbarkeit gekennzeichnet. Deswegen haben Folgegenerationen keine Möglichkeit zur schnellen Korrektur .

Verkompliziert wird, bedingt durch die Natur einer gemeinschaftlich genutzten globalen Umwelt, die Situation noch dadurch, dass bestimmte Steuergebiete (insbesondere hochindustrialisierte Staaten) auch die Umwelt belasten, die sich weit außerhalb ihrer Grenzen befindet. Die Unterschiede zwischen den Staaten bei der Besteuerung der Umweltbelastung ermöglicht es Unternehmen, sich durch Standortverlagerungen oder Outsourcing an der gemeinschaftlichen Umwelt zu bedienen, ohne dafür zu zahlen.

Die direkte Kopplung der Besteuerung an den Verbrauch von Energieträgern ermöglicht im Prinzip eine sehr hohe Steuergerechtigkeit. Darum wird von Kritikern einer zu niedrigen Besteuerung von Umweltbelastung auch eine konsequente Besteuerung von Treibstoffen für Flugzeuge gefordert. Das Gegenargument ist, dass beispielsweise eine Kerosinsteuer der Wirtschaft schade, insbesondere im globalen Wettbewerb. Da Energiepreise jedoch Marktpreise sind, schützt eine niedrige oder eine unterlassene Besteuerung von Energieverbrauch den Verbraucher nicht vor hohen Energiekosten.

Die Ökologische Sichtweise macht auch deutlich, dass Steuerzahler sich zwar einerseits gegen eine Verteilung eines Teils ihres Einkommens an die Gemeinschaft wenden, es aber andererseits für gerechtfertigt halten, die Ressourcen der Gemeinschaft ohne direkt messbare Gegenleistung zu beanspruchen. Ökologische Ansätze sind grundsätzlich systemanalytisch: Ein streng ökologisch bilanzierender Systemansatz hilft, ein Verständnis für Steuerzahlungen zu entwickeln und das Verhältnis von Ressourcennutzung und Kompensation quantitativ zu bestimmen. Wer Ressourcen der Gemeinschaft beansprucht, hat die Gemeinschaft dafür zu kompensieren.

Kritik am „Einkommensteuerstaat“

Kapital ist weitaus mobiler als die Einkommensteuerzahler. Diese Tatsache führt dazu, dass sich in vielen Staaten die Besteuerung vor allem auf Einkommenszahler und ihre Einkommen stützt, in der Regel als Quellensteuer . Kritiker sehen das als einen Triumph des Machbarkeitsprinzips über das Gerechtigkeitsprinzip. Die im Staat organisierte Gemeinschaft gäbe die Verfolgung von Steuerflüchtlingen und von mobilem Kapital auf und halte sich einfach nur noch an diejenigen, die weniger mobil sind. Als ein Gegenmittel empfehlen Kritiker beispielsweise eine Besteuerung von Kapitalflüssen mit einer Tobin-Steuer .

Steuern im internationalen Vergleich

Seit dem Ende der 1980er Jahre ist in verschiedenen europäischen Ländern eine leichte Tendenz zugunsten der indirekten Besteuerung zu verzeichnen. Obwohl eine systematische Abschaffung der direkten Steuern nicht zu erkennen ist, so zielten die Reformen der vergangenen Jahre zumeist auf eine Anhebung der Steuersätze von Verbrauchsteuern zugunsten einer Verminderung der Steuerbelastung im Ertragsteuerbereich. Letztendlich sind die Verschiebungen auf die Hoffnung gerichtet, dass Leistungsanreize geboten werden um so die Investitionstätigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Die Steuersätze wurden reduziert und die Bemessungsgrundlagen verbreitert, so zuletzt auch in Deutschland.

Auch zukünftig werden die direkten Steuern einen zentralen Platz im Steuersystem einnehmen, denn die Verbrauchsbesteuerung ist der Einkommensbesteuerung – vor allem aus sozialstaatlichen Überlegungen – nicht grundsätzlich überlegen.

Europäisches Steuerrecht

Durch den Vertrag über die Europäische Union mit dem definierten Ziel eines europäischen Staatenverbundes wirkt das Europarecht immer stärker auf die nationalen Steuergesetzgebungen ein, und zwar durch die Vorgabe von Richtlinien und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs . Durch die Vorgabe von Richtlinien soll das Steuerrecht auf nationaler Ebene stetig weiter harmonisiert, also aneinander angepasst werden. Im Bereich der direkten Steuern sorgen die Richtlinien zur Arbeitnehmerfreizügigkeit , zur Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sowie zur Freiheit des Kapitalverkehrs für eine steuerliche Gleichbehandlung von EU-Bürgern in verschiedenen Mitgliedsstaaten. Vor allem aber richtet sich der Harmonisierungsanspruch auf die indirekten Steuern. Speziell das Umsatzsteuerrecht ist europaweit durch die 6. Richtlinie zum gemeinsamen Mehrwertsteuersystem einander angeglichen und lässt nur noch Abweichungen im Steuersatz und beim Vorsteuerabzug zu.

Steuerrecht in Deutschland

Das Steuerrecht in Deutschland wird durch das Grundgesetz vorgegeben: In den Art. 104a ff. GG ist festgelegt,

Das deutsche Steuerrecht gilt als kompliziert und intransparent, weshalb es von vielen als ungerecht empfunden wird. Zahlreiche Ausnahmen und Sonderregelungen erschweren die Rechtsanwendung, ermuntern zu aufwändigen Gestaltungen und erfordern einen hohen Beratungsaufwand.

Steuerrecht in Österreich

Das Österreichische Steuerrecht ist aus historischen Gründen dem deutschen Steuerrecht ähnlich. Zu den auffälligen Unterschieden zählen:

 • In Österreich wird seit 1994 an Stelle der abgeschafften Gewerbesteuer eine Kommunalsteuer erhoben.
 • Die Sozialversicherungsbeiträge eines Arbeitnehmers rechnen zu den Werbungskosten und nicht – wie in Deutschland – zu den beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben .
 • Der Grundfreibetrag je Steuerpflichtigem – also das einkommensteuerfrei zu belassende Existenzminimum – liegt in Österreich mit 11.000 € (2010) deutlich höher als in Deutschland (ab 2018: 9.000 €). Der Spitzensteuersatz von 50 % wird in Österreich seit 2016 für Einkommensteile über 90.000 € jährlich eingehoben, ein ähnlich hoher Prozentsatz (inklusive Solidaritätszuschlag) wird in Deutschland erst ab 250.400 € fällig.
 • Bei unselbständigen Erwerbstätigen wird das in Österreich obligatorische 13. und 14. Monatsgehalt (Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Jahressechstel ) pauschal mit einem Satz von 6 % versteuert, was den Durchschnittssteuersatz deutlich senkt.

Steuerrecht in der Schweiz

Geprägt wird das schweizerische Steuerrecht durch die föderalistische Staatsstruktur. Die Schweiz hat die direkten Steuern formell harmonisiert, wodurch die wenigsten Kantone grundsätzlich voneinander abweichen. Die materielle Harmonisierung ist in der Schweiz nach wie vor unbeliebt, wodurch die Schweiz va für sehr Reiche und Firmen ein steuerfreundliches Klima aufweist.

Seit dem Jahr 2001 gilt das Steuerharmonisierungsgesetz (kurz StHG), dessen Zweck sich allerdings auf eine formelle Steuerharmonisierung der 26 verschiedenen kantonalen Steuergesetze beschränkt. Eine materielle Steuerharmonisierung wird derzeit nicht angestrebt und so existiert weiterhin ein stark ausgeprägter Steuerwettbewerb unter den Kantonen, der dazu führt, dass jeder Kanton aufgrund eines eigenen Steuergesetzes das Einkommen und Vermögen belastet. Zusätzlich gibt es auf Ebene der Gemeinden noch eine abgeleitete Steuerhoheit.

Die wichtigsten Steuereinnahmen sind für die Kantone und Gemeinden die Einkommen- und Vermögensteuern natürlicher Personen und die Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen (rund 90 % der gesamten Steuereinnahmen). Der Bund besteuert das Einkommen bzw. den Gewinn zwar auch, aber weniger stark als die Kantone. Der Bund kennt hingegen keine Vermögens- bzw. Kapitalsteuer. Die höchsten Einnahmen generiert der Bund mit den Verbrauchsteuern, primär mit der Mehrwertsteuer.

Ein Vergleich der Ertragsteuerbelastung der Schweiz mit anderen Ländern ist schwierig, weil es Kantone mit sehr niedrigem Steuersatz ( Kanton Uri , Kanton Obwalden , Kanton Zug , Kanton Schwyz ) und Kantone mit sehr hohen Steuersätzen ( Kanton Genf , Kanton Waadt ) gibt.

Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich

Der Steuerwettbewerb wird oft als Argument der Nationalstaaten gesehen, in Konkurrenz zueinander die Unternehmensteuersätze zu senken, um damit den eigenen Standort attraktiver zu machen. Neben anderen Entscheidungsfaktoren (Infrastruktur, Ausbildungsstand der Beschäftigten, bürokratische Hemmnisse, mögliche Subventionen ) ist die Frage der Besteuerung in der Globalisierung ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidungsfindung für oder gegen einen Standort.

Nominale Steuersätze

Um die Steuerbelastung in verschiedenen Ländern zu vergleichen, gibt es verschiedene Ansätze und den nominalen Steuersätzen kommt eine Signalfunktion zu. Die nominale Steuerbelastung lässt sich recht einfach feststellen, aber ein entsprechender Vergleich lässt die Steuerbemessungsgrundlage außer Acht.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die tariflichen Körperschaftsteuersätze und die steuerliche Behandlung von Ausschüttungen bei den Anteilseignern (Stand: 2005)

Staat Steuersatz der KöSt Besonderheiten bei der Körperschaft Art der Besteuerung beim Anteilseigner Besonderheiten beim Anteilseigner
Deutschland 15 % 16,375 % inkl. SolZ 25 % Kapitalertragsteuer: Anteilseigner = Privatperson: als Abgeltungsteuer; Anteilseigner = Gewerbetreibender: als Anrechnungsteuer mit letztlich Teileinkünftebesteuerung; Anteilseigner = Körperschaft: als Anrechnungsteuer mit letztlicher Steuerbefreiung; Teileinkünfteverfahren
Frankreich 33,83 % 34,94 % für Unternehmen mit > 7,63 Millionen € Umsatz 25 % Kapitalertragsteuer als Anrechnungsteuer Halbeinkünfteverfahren
Italien 33 % mind. 34,4 % inkl. Zuschlagsteuern 12,5 % definitive Kapitalertragsteuer Dividenden unterliegen dem Progressionsvorbehalt
Österreich 25 % 25 % definitive Kapitalertragsteuer Option zur Veranlagung nach Halbsatzverfahren möglich
Schweiz 8,5 % (ohne kantonale Steuern) 16,5 %–29,2 % (inkl. kantonale Steuern; je nach Kanton) Kapitalertragsteuer als Einkommensteuer (progressiv) Teilsatz- oder Teilbesteuerungsverfahren
USA 35 % ermäßigter Staffeltarif bei Einkommen bis 100.000 $ 15 % als definitive Abgeltungsteuer

Zusätzlich gibt die folgende Tabelle einen Überblick die gesamte nominale Unternehmensteuerbelastung (Stand: 2005). Die Gesamtbelastung ergibt sich dabei unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Steuerzahlungen oftmals als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können und damit die Steuerbelastung in der Summe senken.

Staat Steuersatz Zentralstaat Besonderheiten Steuersatz nachfolgende Gebietskörperschaften Besonderheiten nominale Gesamtbelastung
Deutschland 26,375 % inkl. SolZ 16,7 % pauschaler Ansatz der Gewerbesteuer 38,7 %
Frankreich 34,9 % 33,83 % für Unternehmen bis 7,63 Millionen € Umsatz 0 34,9 %
Italien 33 % 4,3 % pauschaler Ansatz der Zuschlagsteuern 37,3 %
Österreich 25 % 0 25 %
Schweiz 8,5 % unterschiedliche Ansätze, die nicht mit einer direkten Prozentzahl ausgewiesen können, da pro Gemeinde/Kanton ein anderer Satz und Steuerfuss zur Anwendung kommt. pauschaler Ansatz der kantonalen Steuern, Teilbesteuerung von Dividenden 24,1 %
USA 35 % ermäßigter Staffeltarif bei Einkommen bis 100.000 $ 7,5 % pauschaler Ansatz am Beispiel New Yorks 39,9 %

Fazit

Internationale Vergleiche steuerlicher Systeme sind schwierig und nur begrenzt aussagekräftig. Die tatsächliche Steuerlast ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Steuerbemessungsgrundlage, Freibeträgen und Steuersatz. Die aufgrund von effektiven Durchschnittssteuersätzen erstellten nationalen Steuervergleiche sind zwar als erster Anhaltspunkt brauchbar, lassen jedoch Verlustausgleichsvorschriften und die in vielen Ländern erhobenen Lohnsummensteuern unberücksichtigt und sind daher auch nur begrenzt tauglich. Für den einzelnen Fall ist ein echter Steuerlastvergleich nur anhand einer ausführlichen Modellrechnung möglich, die alle individuellen Vorgaben berücksichtigt.

Siehe auch

Literatur

 • Stefan Homburg Allgemeine Steuerlehre. 7. Auflage. Verlag Vahlen, München, ISBN 978-3-8006-4922-8 .
 • Sebastian Huhnholz: Die Steuer des Steuerstaates . In: Verena Frick, Oliver W. Lembcke, Roland Lhotta (Hrsg.): Politik und Recht. Nomos-Verlag, Baden-Baden 2017, S. 453–472.
 • Sebastian Huhnholz: Refeudalisierung des Steuerstaates? Vorüberlegungen zu einer politischen Theorie der Steuerdemokratie. In Sigrid Boysen ua (Hrsg.): Verfassung und Verteilung. Beiträge zu einer Grundfrage des Verfassungsverständnisses. Mohr Siebeck, Tübingen 2015, S. 175–216.
 • Wilhelm H. Wacker, Sabine Seibold, Markus Oblau: Lexikon der Steuern. Über 1000 Stichwörter für Praxis und Studium. Verlag DTV-Beck, 2005, ISBN 3-423-05882-X .
 • Klaus Tipke , Joachim Lang , Roman Seer: Steuerrecht. 19. Auflage. Verlag Schmidt (Otto), Köln 2008, ISBN 978-3-504-20141-8 .
 • Carl Gerber: Stundung und Erlass von Steuern. 5. Auflage. Boorberg, Stuttgart 2006, ISBN 3-415-03547-6 .
 • Hanno Beck , Aloys Prinz: Zahlungsbefehl. Von Mordsteuern, Karussellgeschäften und Millionärsoasen. Hanser Verlag, München 2010, ISBN 978-3-446-42343-5 .
 • Daniel Dürrschmidt: "Europäisches Steuerrecht" nach Lissabon. NJW 2010, 2086.

Weblinks

Wiktionary: Steuer – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Deutschland

Österreich

Schweiz

Einzelnachweise

 1. in Deutschland Legaldefinition nach § 3 der Abgabenordnung
 2. Uno-Untersuchung: Deutsche zahlen ganz gern Steuern . In: Spiegel Online . 3. Januar 2019 ( spiegel.de [abgerufen am 19. Januar 2019]).
 3. vgl. S. Hähnchen: Rechtsgeschichte 4. Auflage, Rz. 319 ff.
 4. Stefan Homburg: Allgemeine Steuerlehre . 7. Auflage. Vahlen, München 2015, ISBN 978-3-8006-4922-8 , S.   30 .
 5. Steuermuseum Brühl: Luftraumbenutzungsgebühr Zeitungsartikel von Martin Ebner, Erstveröffentlichung: d'Lëtzebuerger Land, 16. Mai 2003
 6. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, FA Heinichen, Leipzig (1897): professio , professiones ‚offizielle Angabe des Vermögens' oder ‚offizielle Angabe der Einkünfte'
 7. Licinius auf: gottwein.de
 8. Cassius Dio : Römische Geschichte. S. 52–21.
 9. Vermutlich wurde dabei die Unterteilung des Jahres in 10 Monate auf 12 Monate umgestellt. (Ginzel, Friedrich Karl: Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie; das Zeitrechnungswesen der Völker , 1914)
 10. Anna Pikulska-Radomska: On Some Fiscal Decisions of Caligula and Vespasian . In: Studia Ceranea . Band   2 , 2012, S.   53–60 , doi : 10.18778/2084-140X.02.05 .
 11. Frank X. Ryan: Zum Einwand des Titus gegen die Harnsteuer des Vespasian . In: Phasis . Nr.   4 , 2001 (tsu.ge ).
 12. Volker Pribnow: Die Rechtfertigung obrigkeitlicher Steuer- und kirchlicher Zehnterhebung bei Huldrich Zwingli. (= Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte. Band 34). (Zugl.: Zürich, Univ. , Diss., sa) Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1996, ISBN 3-7255-3501-9 , S. 31–32.
 13. Hans-Peter Ullmann: Der deutsche Steuerstaat. CH Beck, Originalausgabe, München 2005, ISBN 3-406-51135-X , S. 43 f.
 14. BVerfG, Beschluss vom 22. Februar 1984, Az. 1 BvL 10/80, BVerfGE 66, 214 , 223.
 15. Stefan Homburg: Allgemeine Steuerlehre . 7. Auflage. Vahlen, München 2015, ISBN 978-3-8006-4922-8 , S.   5 .
 16. Siehe z. B. Peter Sloterdijk: Die nehmende Hand und die gebende Seite . Suhrkamp, Frankfurt am Main 2010. Ferner Ute Sacksofsky, Joachim Wieland (Hrsg.): V om Steuerstaat zum Gebührenstaat. Nomos, Baden-Baden 2000; Ulrich K. Preuß: Rechtsstaat – Steuerstaat – Sozialstaat. Eine Problemskizze. In: Dieter Deiseroth ua (Hrsg.): Ordnungsmacht? Über das Verhältnis von Legalität, Konsens und Herrschaft. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1981, S. 46–68; Sebastian Huhnholz, Die Steuer des Steuerstaates. In Verena Frick, Oliver Lembcke , Roland Lhotta (Hrsg.): Politik und Recht , Nomos-Verlag, Baden-Baden 2017, S. 453–472.
 17. Siehe z. B. Jan Rehmann , Thomas Wagner (Hrsg.): „Angriff der Leistungsträger?“ Das Buch zur Sloterdijk-Debatte . Argument-Verlag, Hamburg 2010.